You are on page 1of 1

Erdélyi Unitárius Egyház Unitárius Nők Országos Szövetsége

1910 - 2010
Emlékünnepség
az Unitárius Nőszövetség
megalakulásának a 100.
évfordulója alkalmából
Időpont: 2010. október 16.
Helyszín: az Erdélyi Unitárius Egyház Püspöki Hivatalának épülete
Kolozsvár, 1989 December 21. u. 9.sz. I.emelet
A rendezvény programja:
10,00 -12,30 Áhitat - Lakatos Csilla miskolci lelkésznő
Megnyitó beszéd, a meghívottak üdvözlése
Bálint Benczédi Ferenc püspök
Asztalos Klára UNOSZ elnök
Üdvözletek
Előadások:
Az Unitárius Egyház a nőszövetség megalakulásának
korában - dr.Kovács Sándor teológiai tanár
Időn és téren átívelő kapcsolatok - dr.Ann Peart -
a Brit Unitáriusok alelnöke
Női emancipáció, nőkép, női hivatás a 19.sz. végén,
a 20.sz. első felében - Sárai Szabó Kata Budapest
A nőszövetség a múltban – összeállítás -
Jakabházi Vera
12,30 - 13,00 Kávészünet
Kiállítás: A nőszövetség – múlt és jelen –
képekben
13,00 – 15,00 Előadások:
A nőszövetség újraalakulása - Zsakó Erzsébet az UNOSZ
egykori elnöke
Az utolsó 20 év az UNOSZ konferenciák tükrében -
Paskucz Viola
Az újjáalakult nőszövetségek szerepe az Erdélyi Unitárius
Egyházban - dr.Szabó Árpád ny. unitárius püspök

Emléktábla koszorúzás
15,00 : Állófogadás

Támogatóink:
Unitarian Universalist Funding Program, Communitas Alapítvány, Gyarmathy Catherine
Kapcsolattartó: Asztalos Klára UNOSZ elnök, e-mail: klariasz@yahoo.com
Tel: 0264-542542, 0740-685087