You are on page 1of 3

KQ-CẤU TRÚC RỜI RẠC-120100301 (6-11-2009)

STT Mã SV Họ và Tên ðiểm Lớp HP Lớp SV nhập


1 07009951 TRUONG HUYNH CHI TAN 7.0 120100301 CDTH7LT
2 07010191 huynh hai au 4.5 120100301 cdth7lt
3 09010251 HUYNH TRONG KHOI 9.0 120100301 CDTH7LT
4 09013621 Vuu Thanh Cuong Quang 6.0 120100301 cdth7lt
5 09015701 DINH QUANG THINH 8.0 120100301 CDTH7LT
6 09015821 Nguyen Tuan Tu 9.0 120100301 cdth7lt
7 09016101 Nguyen Thi My Le 6.5 120100301 CDTH7LT
8 09016711 TRAN KHANH VI 9.5 120100301 CDTH7LT
9 09016841 Lê Duy Khương 4.0 120100301 CDTH7LT
10 09017671 Nguyen Huu Long 7.0 120100301 cdth7lt
11 09017701 DOAN THI TUYET HOA 6.0 120100301 CDTH7LT
12 09018131 TRAN SI NGUYEN 3.5 120100301 CDTH7LT
13 09018331 Dang Le Hoang Phi 7.0 120100301 cdth7lt
14 09018361 Nguyen Van Hai 7.0 120100301 CDTH7LT
15 09018611 Nguyen Trong Nhan 8.0 120100301 CDTH7LT
16 09018841 Huynh Van Phuong Tam 6.5 120100301 CDTH7LT
17 09019001 Le Hoang Thanh Thuy 8.0 120100301 CDTH7LT
18 09019061 NGUYEN CHAU QUANG 6.0 120100301 CDTH7LT
19 09019101 Luong Tri Quy 8.0 120100301 CDTH7LT
20 09019251 Truong Quang Nhat 6.0 120100301 CDTH7LT
21 09019291 HOANG VAN NGUYEN 5.0 120100301 CDTH7LT
22 09019361 Nguyen Tan Hiep 4.0 120100301 CDTH7LT
23 09019431 HUAT VAN PHONG 5.0 120100301 CDTH7LT
24 09020381 Duong Huu Duc 9.5 120100301 CDTH7LT
25 09020551 Le Duy Van 7.0 120100301 CDTH7LT
26 09020791 Trinh Le Hoai Thu 8.5 120100301 CDTH7LT
27 09020971 TANG THUAN HUY 6.0 120100301 CDTH7LT
28 09021181 Phan Thanh Luan 6.5 120100301 CDTH7LT
29 09021491 HOANG VAN HIEU 9.0 120100301 CDTH7LT
30 09021961 Lương Ngọc Lan 5.0 120100301 CDTH7LT
31 09022881 Lê Hữu ðịnh 8.0 120100301 CDTH7LT
32 09023001 NGUYEN VAN DUC 6.0 120100301 CDTH7LT
33 09023341 CAO QUY 7.0 120100301 CDTH7LT
34 09024321 NGUYEN THI THUY LAN 6.5 120100301 CDTH7LT
35 09024331 PHUNG THI DUNG 7.5 120100301 CDTH7LT
36 09024581 DANG CONG CHUONG 5.5 120100301 CDTH7LT
37 09024761 nguyen thi hoai 6.0 120100301 cdth7lt
38 09025051 MA HOANG TAM 5.5 120100301 CDTH7LT
39 09025261 Nguyen Thanh Tuan 10.0 120100301 CDTH7LT
40 09025471 Dao Duy Nam 4.0 120100301 CDTH7LT
41 09025511 TRUONG HOANG PHUC 6.5 120100301 CDTH7LT
42 09025801 Tran Le Bao Thanh 9.0 120100301 CDTH7LT
43 09025841 LE XUAN TUAN 9.0 120100301 CDTH7LT
44 09025911 BUI THI THANH 5.5 120100301 CDTH7LT
45 09026271 THÁI ANH LINH 9.5 120100301 CDTH7LT
46 09026391 Nguyen Nhan 7.5 120100301 CDTH7LT
47 09026671 Le Thanh Lam 5.5 120100301 CDTH7LT
KQ-CẤU TRÚC RỜI RẠC-120100301 (6-11-2009)

STT Mã SV Họ và Tên ðiểm Lớp HP Lớp SV nhập


48 09026711 NGUYEN HONG AN 7.5 120100301 CDTH7LT
49 09027351 PHAM HUNG SON 6.0 120100301 CDTH7LT
50 09027561 Nguyen Ngoc Hien 7.5 120100301 CDTH7LT
51 09027921 Nguyen Thi Phuong Thao 5.5 120100301 CDTH7LT
52 09027971 mach van hung 4.0 120100301 cdth7lt
53 09028691 Duong Ngoc Tien 5.0 120100301 CDTH7LT
54 09028981 Nguyen Luong Hoan Chi Thien 7.0 120100301 CDTH7LT
55 09029271 DANG THANH VU 3.5 120100301 CDTH7LT
56 09029331 VO VAN THANH 7.0 120100301 CDTH7LT
57 09029361 LE TIEN HUNG 7.0 120100301 CDTH7LT
58 09029371 DUONG MINH NHUT 6.0 120100301 CDTH7LT
59 09029541 DANG DUY THANH 6.0 120100301 CDTH07LT
60 09029691 Le Hoang Anh Tuan 6.5 120100301 CDTH7LT
61 09029721 Ho Ngoc Tien 7.0 120100301 CDTH7LT
62 09029741 Nguyen Huu Tam 5.5 120100301 CDTH7LT
63 09030131 NGUYEN CONG LUAN 5.5 120100301 CDTH7LT
64 09030881 DOAN DUY HAI 9.5 120100301 CDTH7LT
65 09031151 NGU VINH HUNG 6.0 120100301 CDTH7LT
66 09031171 TRAN NGOC TRI 7.0 120100301 CDTH7LT
67 09031241 Nguyen Duc Thang 6.0 120100301 CDTH7LT
68 09031411 Nguyen Nhat Truong 5.0 120100301 CDTH7LT
69 09032661 Do van khuyen 4.0 120100301 cdth7lt
70 09033101 Pham Van Tung 7.5 120100301 CDTH7LT
71 09033561 NGUYEN TRAN LOI 9.0 120100301 CDTH7LT
72 09033861 HUYNH TRUONG QUYEN LINH 7.0 120100301 CDTH7LT
73 09034511 Huynh Tan Quan 6.5 120100301 CDTH7LT
74 09035181 CHAU MINH TUAN 4.5 120100301 CDTH7LT
75 09035391 PHAN THANH TUONG 6.0 120100301 CDTH7LT
76 09035521 TRAN HOAI VIET 5.5 120100301 CDTH7LT
77 09035631 LE VO MINH LIEM 3.5 120100301 CDTH7LT
78 09035771 Nguyen Minh Bao 4.5 120100301 CDTH7LT
79 09035941 Bui Tuan Tu 8.0 120100301 cdth7lt
80 09036111 VO THI MY DUNG 4.0 120100301 CDTH7LT
81 09036421 DANG NGOC TRONG 5.0 120100301 CDTH7LT
82 09036561 phan minh thuong 9.0 120100301 CDTH7LT
83 09036671 TRAN PHAM DANG KHOI 6.5 120100301 CDTH7LT
84 09036931 tran tuyet dao 8.0 120100301 cdth7lt
85 09037271 NGUYEN THI NGOC DUNG 5.0 120100301 CDTH7LT
86 09037291 LE HUU TRUNG 9.0 120100301 CDTH7LT
87 09037311 TRAN THONG MINH 9.0 120100301 CDTH7LT
88 09037401 nguyen viet thuan 3.5 120100301 cdth7lt
89 09037501 TRẦN XUÂN NAM 4.0 120100301 CDTH7LT
90 09037811 Nguyen Vu Anh 4.5 120100301 CDTH7LT
91 09038731 Tran Quang Huan 5.0 120100301 cdth7lt
92 09040301 HO TRONG 5.5 120100301 CDTH7LT
93 09040321 Le Xuan Long 4.0 120100301 cdth7lt
94 09041531 Nguyễn Huy Hoàng 6.5 120100301 CDTH7LT
KQ-CẤU TRÚC RỜI RẠC-120100301 (6-11-2009)

STT Mã SV Họ và Tên ðiểm Lớp HP Lớp SV nhập


95 09042191 Tran Manh Cuong 5.0 120100301 CDTH7LT
96 09042751 NGUYEN THAI DUONG 9.0 120100301 CDTH7LT
97 09043011 TRUONG NGOC MINH 7.0 120100301 CDTH7LT
98 09043181 MAI NGỌC PHÚC 5.0 120100301 cdth7lt
99 09044701 pham thanh tu 5.0 120100301 cdth7lt
100 09044841 Nguyen Viet Khoi 4.0 120100301 CDTH7LT
101 09045221 LE DINH THIEN AN 9.0 120100301 CDTH7LT
102 09045811 TRẦN VĂN NAM 6.5 120100301 CDTH7LT
103 09046021 Nguyễn Thị Tố Anh 7.5 120100301 cdth07lt

Related Interests