You are on page 1of 84

U l t r a l e s t - m o n i t o a r e d e 1

FS: Porsche Unleashed

D i a b l o 2 - part

F1 2 0 0 0

Epis : Obi W a n

Gunship!
MPEG 4
r .'

Netscape 6

BeOS

C e i mai populari
Satori P h o t o X L
anti-virusi
Nemo
C a s a f r f zzm

Q u a k e I I I - C j mu
Locul I: Don Z3 J

ucat pe Leadtek G

L o c u l 2:1*1

jucat pe Leadtek

plăcilor

N e e d 4 S p e e d : P £ h e 2 0 0 0 : T o u m a m e t i t ,

D i a b l o 2 , B l a c k > 7 } j j e s s i a h .

Leadtek TNT2 dtek TNT2 M64


32 Mb SGRAM/TV-Out 32 Mb SDRAM/TV-Out 32 Hb 5.5ns/TV-Out 16 sau 32 Mb 32 Mb
A6P4X/RAMDAC 350Mhz PPSx / RAM DAC 350Mhz AGP4X/RAMDAC 300Mhz AGP4X / RAMDAC 300Mhz AGP4X / RAMDAC 300Mhz
Transform & Lightîng / Transform & Lightîng Accelerare vîdeo MPEG 2 Tehnologie 0.18 microni Răcire cu ventilator
STsfjŞm dublu răcire--'^ Mega software bundle Direct3D&0penGLICD Accelerare video MPEG 2 Direct 3D & OpenGL ICD

• r _ . • ^^^H — m _ -m m n4 I *~ •
J

V"
1

1 L

DISTRIBUITOR: RESELLERI: : Loy Impex - 030.520.560


Warpnet - 030.225.589
R O M AS Comercial
[ ^ L e a d t e k StrPuskin 18, Bucureşti I
i : : _•.-:£:"•. Best Computers -(01)314.76.98
Summit- 069.2 17.600
Tel: (01)- 231.28-66/231.50.97 Omnitech Trading - (O I) 242,13A 8
We M a k e D r e a m s a R e a l i t y E-mail: sa le s@r o mas. kappa.ro Nexial Research - 036.319.120
: ;. : Starsoft- 05 L413.699
C o m b i n a ţ i i l e r e u ş i t e s u n t

c e l e c a r e d a u r e z u l t a t e

E X P O Z I Ţ I A S I C O N F E R I N Ţ A I N T E R N A Ţ I O N A L Ă
> î î >

D E T E H N O L O G I A I N F O R M A Ţ I E I S I C O M U N I C A Ţ I I

E D I Ţ I A A N O U A , l 1 - 1 5 A P R I L I E 2 0 0 0

C O M P L E X U L E X P O Z I T I O N A L R O M E X P O

B U C U R E Ş T I , R O M Â N I A

C E R F

2 0 0 0

CQ-MTEK T e l . : + 1 . 2 0 3 . 8 3 4 . 1 1 2 2 Fax: +1.203-762.0773


INTERNATIONAL
e-mail! stemple^comtekexpo.com web: www.comtekexpo.com
R o m â n i a : T e l . : 0 1 / 2 3 1 .1 8 8 2 , 0 1 / 2 3 0 . 6 2 8 1 Fax: 01/230.1 2 5 3
E-mail: office@comtekexpo.ro Web: www.comtekexpo.ro
XtremPC

C u p r i n s Design copertă:

Xplorer Adresă

Ştiri 6 Forum Xtrem .... 12


Plan Update 11
Web

— V Hardware J REDACTOR ŞEF


Celeron 2 .16 Elsa Erazor X2 25
Test - Monitoare de 1 7 " .18 Elsa 3D Relevator Erazor III Pro... 26 XPLORER
Cristi
Wacom Graphire , 25 Achiziţia GigaPixel 27
Gigabyte GA-GF2560 .25
HARDWA

Software SOFTWARE

BeOS............. ..... MULTIMEDIA


MediaPlayer 7 -..
Netscape 6

Multimedia
CONSULTANT FINANCIAR
Plugin-uri DirectX şi VST... Hair Show
Hardware Audio.....' Fenomenul E-Books ...
Satori PhotoXL 2.5... , Efecte speciale
Nemo Galerii Xtreme MARKETING

PAGINA WEB
Prima impresie

os 2 54
56

Avanpremiere

58

— ( Prezentări

Rogue Spear: Urban Operations. Majesty : ....75


Need For Speed: Porsche 2000. Star Trek: Armada ....76
Tiberian Sun: Firestorm Discworld Noir INFOPRESS SA ODORHEIU SECUIESC
Gunship , Force Commancier........ ....80
F I 2000
• I

Primul supermagazin de calculatoare

-:'Mk:'' un alt mod de a face


W|tar; :
^ ^ ^ k , cumpărături
§§^ " A . v în domeniul IT

^f^'. ' - p â c ă . t f a m spune că.există un Ioc unde . :

vei-găsi tot ce ţi-ârdorit'în-TOateriedeJt, •


:

C • \ ' • "â-ar fi suficient. D â c ă ; . t i - a m - povesti.. 1


;. despre zecile' de" producători,-' sutele de-
mcdei.e şi rrtă^ci c a r e - ţ i vor s t a la ."
I ^ ^ ^ k "'. dispoziţie-prin; produsele p e că re Best
• • Computers le-a adunat pentru tine. ri-ar
H :suna prea c o n v i n g ă t o r . D a c ă ţr-am
^^^^H ; spune că vei găsite un loc pe'rto'rman* si'
jjBBBPr preturbun, ai crede că sunt vorbe în vânt.
BBj^to Tot ce putem Să-ti spunem este: VINO S Ă '


' Vino, începând cu 15 m£i 2000 la etajuh3,' :

' din-corpul.-central ăl-magazinului Unire'a'si ?


iy o vgi vedea- că există- un alt 'mod de a face
. c u m p ă r ă t u r i î n B o m e n j u j IT. D a c ă sfe va
• întâmpla şă şî cumperi ceva p â n ă la 31 mai, vei ;
• - '. primi cadou un pix, o cană; urî ceas de perete şăuV
" «un trft&u J n fun^^^

:.. v i N O S Ă V E Z I . - : Ş | V E l . A V E A . G ' E ' V E D E A ! ! . / .-\ ,

V I N O S Ă - V E Z I . „ SI V E I A V E A C E V E D E A ! ! !
2 3 4

iSS, 1
ŞTIRI - INFORMAŢII" - REPORTAJE - BETA T E S T - F O R U M - C O N C U R S ..

Cuprins: I N T E R N E T

Microsoft sancţionat de j u s t i ţ i e
iitru viermi, lumea e prea m
crosoft sancţionat de justiţie , Judecătorul Thomas Penfield Jackson a declarat luna aceas-
'ţF* !a compania Microsoft vinovata de încălcarea secţiunii 1 a
companie m i c ă cu ambiţii m
p i găg9^> Actului Antitrusl Shcrnu.ni, prin faplul ca si n interconectai
american datorează 780.00 browserul cu sistemul de operare Windows. Microsoft a fost
lari companiei Microsoft • f-şasit vinovat si de încălcarea celei de-a doua secţiuni a
t o c hî p u l : u n p o s i b i l s a l t î n aceluiaşi aci, datorita promovării si menţinerii unui monopol
litru Internet ilegal pe piaţa browscretor. Judecătorul Jackson şi-a întîrziat
A achiziţionează S3 -JM ~7 anunţarea verdictului, sperînd ca cele doua parU implicate,
Microsoft si Netscape, vor ajunge la o înţelegere, dar cînd
hacker f o l o s e ş t e cartea de
moderatorul'numit de el în aceasta problema, judecătorul
dit a lui Bill Gates T federal Richard Posner, l-a anunţat ca părţile resping aceasta
g l u m ă de 1 aprilie cu efect d . opţiune, şi-a anunţat decizia pe 4 aprilie dupa închiderea bur­
merang sei. A doua zi la deschiderea bursei, preţurile acţiunilor
tallica d ă î n j u d e c a t ă Nap -~ • Microsoft au început sa scadă vertiginos, provocînd corn- ;
RF 2 0 0 0 paniei pierderi finaciare ia rata de un milion de dolari pe secunda, indicele NASDAQ a
pierdut aproape 350 de puncte, cea mai mare cădere pe parcursul unei singure zile în
L acuzată de piraterie
istoria bursei. Văzut de presa ca omul care a reuşit sa piardă peste 12 miliarde de .
crosoft scapă Whistler pe dolari pe zi fara sa clipească, Bill Gates a fost întrebat de un reporter daca îi e teama
ernet de Dumnezeu. "Da, sigur ca da'\ a răspuns multimiliardarul american.
venit Depozitu'

Kinesoft. o companie formata, din foşti angajaţi de la


Microprose si Electronic Arts a făcut publice informaţii
Pentru v i e r m i , lumea e prea mică
privind doua jocuri la care lucrează şi care ar trebui sa
apară în prima parte a anului viitor. Mage Lords este un
m
amestec de RPG si RTS, a cărui acţiune se petrece â
: , cîndva la "apusul celei de-a
patra ere" cînd oamenii vor
H
descoperi secretele ascunse ale
^JP^^BL '™ tii n
stapini puteri mag*
s i v o r

• Jucătorul va avea posibili


^* -..v., r.i::slr;ji.-:S{;;j imperii si
1SMV»
* ' ^^B ' P fruntea unor armate
?f&tj
1 s a u t e m

I j . . c e
& acelaşi steag eroi
v o r u n i s u

şi monştri împotriva forţelor


întunericului, care pot aduce morţii la viata si pot stirni furtuni
r § ' i i i din senin. Crimson Order, cel de al doilea joc, se petrece în
îndepărtatul an 2583, cînd jucătorul, in calitate 'de lider al unui
Team 17 a anunţat recent că pregăteşte pentru
grup de rezistenta de pe o planeta îndepărtata, trebuie sa îi
apariţie în ultimul trimestru al anului 2000 jocul
elibereze pe ceilalţi locuitori din sclavia instaurata de
"Worms World Party ,,
oJ versiune
extraterestrii Tan'Khar. Ca mai toti producătorii. Kinesoft
multiplayer/onllne a celebrului joc cu aneiide,
promite grafica ultimul răcnet, povesti pline de ramificaţii, inam
pe care unii încă îl mai joacă şi acum,
ici inteligenţi şi lupte pline de intensitate.
prefeiîndu-l unor jocuri mai sîngeroase gen
Quake 3 sau Unreal Tournament. Printre
îmbunătăţirile aduse se numără mai multe Un american d a t o r e a z ă 780.000$ companiei Microsoft
moduri de joc: Wormpot (unde jucătorul poate
alege din peste 400 de stiluri de joc), Fortress, Martin Johns, din Wisconsin. a fost condamnat la plata unei amenzi de 780.000$ pen­
Bully, Goliath, Night Rght sau Super Rope, 4 0 tru comercializarea pe Internet a cinci copii pirat ale produsului Microsoft Office 97.
de misiuni multiplayer, toate jucabiie on-lfne, afirma publicaţia Journal Sentinel. La începui, bărbatul a pretins ca nu era la curent cu
moduri de traîning mult extinse şi o bibliotecă ilegalitatea celor cinci copii. Microsoft i-a trimis ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
editabllă de arme. Specifică internetului va fi mai intîi lui Martin Johns un ordin judecatores B7?^Ti^^^CTff'JifB^pn|T^B
opţiunea World Location Map, care va permite prin care i se cerea sa înceteze comercializare ^^H^|flP^^^v^^^^^H^|
jucătorilor să vadă unde în lume locuiesc opo­ ilegaia, iar cînd acesta a continuat. ^ ^ ^ ^ ^ ^ See ^ ^ H ^ ^ |
nenţii lor. Dacă adăugăm la toate acestea o judecata si a cerut ca el sa plătească 9.8-J wh:*t*«*«f^Pa
configura bl litate ridicată, noi efecte vizuale şi mijioane de dolari daune. Martir <i "io\v\s J *^^^M
noi filme, ajungem la concluzia că ne aşteaptă prezentat la proces si judecătorul a decis sa flr for y o u V |
un joc pe cinste- dreptate Microsoft, reducind totuşi în:mou Bfcl^^. 7 jâl^^^^^M

E
Ştiri

Optochipul: un posibil salt î n a i n t e pentru Internet


O g l u m ă de 1 aprilie cu efect de bumerang
Intr-un articol publicat de MSNBC se arata ca un grup de cercetători de la universităţile din
Jeff Connor, un designer de pagini web din
Washington şi Berkley-Californiaau realizat un dispozitiv numit optochip cgre ar putea rev
Toronto, Canada, a simţit pe pielea Iul ce
ojuţiona transmisia de date prin reţeaua Internet. Optochipul este de fapt un modulator, o
înseamnă ca o farsă de 1 aprilie nereuşită să
. piesa care converteşte un tip de sem
se întoarcă asupra ta. Dorind să îşi pro­
£ [ nai în altul, într-un mod asemănător cu
moveze site-ul său cu bancuri Jokeweb.com, t
f funcţionarea modemului (care de fapt el a conceput în spirit de glumă mai multe
I» este o prescurtare de la modulator bannere care promiteau celor care se abonau
\ demodulator). Optochipul transforma Ea serviciul OpecInfo.com benzină gratuită
cu foarte mare viteza lumina transmisa pentru prima duminică din lună timp de şase
prin cablurile cu fibra optica în semnale luni. Link-urlie de pe bannere trimiteau însă la
§ ^|p- electrice - Pentru a realiza acest lucru, site-ul său şi majoritatea celor care le-au
încercat nu s-au lăsat păcăliţi. Cu toate aces­
^^^^^^^^^^^^^
tea peste 6 5 0 de persoane s-au grăbit s ă
profite de ofertă, ceea ce f-a surprins
nepregătit pe Jeff Connor, Din cauză că se
•^^t^ • $r. decît diametrul (irului de par) se poate teme că va fi dat în judecată, web designer-ul
: — ~ — d e s c u r c a cu întreg . traficul a decis să îşi ţină promisiunile şi va avea de
comunicational al unei mari companii, incluzînd aici tot ce tine de telefon, televiziune, com­ plătit bonuri de benzină î n valoare de
puter şi satelit. Daca optochipul va funcţiona la, parametrii la care a fost proiectat, 200.000 de dolari. "Sper că cel de la bancă
înseamnă ca un calculator dotat cu acest dispozitiv va putea downloada un film de doua se vor dovedi înţelegători", a declarat el.
"ore, necomprimat, în mai puţin de jumătate de secunda!!! El este utilizat în prezent în mod "Suntem o firmă mică şi încă nu cîştigăm
experimental de armata Statelor Unite si se pare ca va intra în producţie de serie de abia nimic din afacerea noastră."
peste doi ani. • >- % ./

VIA a c h i z i ţ i o n e a z ă S3 •V,7W<
i ^ J H«^4t-Ofc**n_rf >^*d
fdt **w ******* T^X «

Nu a trecut muit timp de cînd S3 anunţa achiziţionarea


Diamond şi iata ca VIA; unul dintre principalii
producători de chipset-uri din Taiwan şi-a făcut publica
intenţia de a cumpăra partea de placi grafice a concer- Y/A <6
VMCofpcftttHcrTnjwi
. | h • 1 xJU. III V^^^l^t^l
• I L1 lUIllj IV yvuu I I P|^UI 111 w
creat în comun o echipa de cercetare şi dezvoltare care
triştilor RfLstw
' ^i
sa stabilească proiectele de viitor. In plus, S3 si VIA au
investit sume importante una î n , cealaltă: VIA a
cumpărat aproximativ 15% din acţiunile S3. Specialiştii
afirma ca VIA este p& cale sa piardă contractul de Metallica dă în Napster
probabil
autorizareachiziţionarea S3 areîmpreuna
a patentelor relîzat drept scop preluarea
cu Intel şi ca • .j ~ • -

înţelegerilor pe termen lung pe care aceştia le aveau cu


Inte! în privinţa schimbului de informaţii tehnologice şi licenţe Formaţia de muzică rock Metallfca a dat în jude­
cată firma Napster Inc, şi cîteva colegii din
Statele Unite, sub acuzaţia că au încălcat legea
copyrightufui atunci cînd au permis schimbarea
Raphael Gray în vîrsta de 18 ani a fost prins în sfîrşit de către FBI dupa ce reuşise sa de mp3-uri cu melodiile formaţiei. La scurt timp
foloseaca cartea de credit a lui Bill Gates. La averea lui Bill poate nu si-ar fi dat seama daca după declaraţia oficială, site-ul oficial Metallica ă
Gray îşi cumpăra o maşina pe luna şi toata lumea ar fi fost mulţumită. Insa lăcomia este fost spart de autori necunoscuţi, care nu au
un păcat capital pe care Gates nu-l trece cu vederea asa uşor, iar în momentul în care suma făcut aitceva decît să înlocuiască conţinutul din
totala de bani tocata de micuţul hacker a depăşit 3000000$ (3 milioane) de dolari au tre- pagina principală cu un simplu mesaj: «Leave
Napster alonel"- "Lăsaţi Napster-ul în pace : H

Metallica este prima formaţie rare s-a hotărît să


învăţăminte (iar banii cîstigati de pe cărţile de credit sa nu trebuiască cheltuiţi prin tribunale)
ia atitudine împotriva programului Napster şi spe­
publicam o lista a personalităţilor care au cârti de credit si a sumei de bani care nu trebuie
cialiştii afirmă că renumele ei dă un plus de forţă
depăşita pe luna pentru a nu fi prins: -
acuzaţiilor de pîhă acum.
1. Salma Hayek, 10.000$ pe funa. Daca va prinde totuşi îi spuneţi ca e metoda voastră de a o agata.
2. Bill Clinton, 1000$ pe luna. 0 rochie pătata e tot ce va trebuie sa scăpaţi de investigaţii.
3. John Romero, 750$ pe luna. Numai dupa ce apare Daikatana.

ir II W • h - #n • HMt dl -H

r i*i I iHilfarfFl'
F • • 'jft T11 • L.^r _•
METflUUUŞlO
W M v i. m M H J H I ir» A r

P- I I
• • ri +
1 2 4

Ştiri
1

Red Alert 2? CERF 2000 - na un pumn şl zi mersi

Printr-o eroare mai mult sau mai puţin Bazarul românesc de calculatoare s-a încheiat. In
intenţionată din partea firmei Westwood a cea mai mica si transpirata de căldura ediţie de
răsuflat pe internet prima ştire privind apariţia pîna acum nu s-au petrecut lucruri măreţe iar
in viitorul apropiat a lui Red Alert 2. Ştirea a firmele au fost daca nu foarte puţine atunci incred^
apărut cînd pe site-ui Amazon.com, foarte ibil de puţine şi fiecare cu o oferta care de care mai
cunoscut pentru vînzarea de diverse produse neatractiva- Printre neatractivele şi prost organiza­
printre care şi cărţile a apărut de vînzare în tele standuri ne-am situat si noi. Evident. între 2
avans cartea Command & Conquer Red Alert Big Mac şi o Pizza, cu 5 ore înainte de începerea
2: Prima's Official Strategy Guid, adică manu­ expoziţiei nu mai era prea mult lucru de făcut. Doar
alul cu strategii pentru viitorul Red Aiert, man­ ca la noi ati fost voi. Şi voi v-ati jucat, si noi ne am
ual mare de 240 de pagini. în urma jucat şi ne-am jucat şi unii cu alţii. Voi v-ati jucat şi
întrebărilor adresate de diverse publicaţii on între voi, unii au cîştigat, alţii au pierdut, alţii s-au
fine către site-ul Amazon s-au şi afiat cîteva făcut de rîs. Au fost clanuri peste clanuri, forumişti,
detalii despre viitorul joc de la Westwood. Se IROişti, cititori, fani, duşmani, toata gama relaţiilor
pare că el va conţine o serie nouă de misiuni pe care cineva le poate avea. Iar noi pentru asta va
faţă de cele din jocul original, noi tipuri de mulţumim. Va mulţumim ca ne flood-ati canalul de
teren, soldaţi şi clădiri. irc, ca ne înjuraţi pe forumuri, ca ne trimiteţi scrisori
de ameniţare sau de critica, va mulţumim şi ca ne
lăudaţi sau ne apreciaţi. în principal va mulţumim
Descent 4 ca existaţi si sunteţi alături de noi.

Voiition, cunoscuţi pentru seria Descent se


cînd se mai afla în turneu... Programul CERF 2000 - un pumn de ciocolata
pare că sunt pe cale să anunţe cea de a patra
şi unul de piftii
parte a cunoscutului joc. Dacă pînâ acum
Cine s-a obosit sa ia soarele în piept si mirosul de transpiraţie în nari pentru ă vizita CERF ui
firma s-a ferit să anunţe numele ofîcial al
jocului pe care urmează să-I scată acesta va de anul acesta a avui ocazia sa piardă WKKK/T^ f -fr*** * - m

fi un first person shooter, Iar supoziţiile probabil şi > minute pe la standul nostru la w ^ l
!
• w +- + 4*
un concurs de Quake 3, Porsche 2000, ! d F t î ^ * i ^ l " ' F * "Hf^^ at^ i w
Unreal Tournanienl sau FIFA2000. Cine nu ''y^Wtm ^^^ 'J^ * W
s-a riscat insa, poate gasi pe CDui de luna V ^ a ' ' v^/ / ^ ţ ^ K -
aceasta rlemo urile: tle la sferturile, semifi */ W r
^ : / • " |
nalele şi finala de Quake 3 de la CCItl. Sa H ^ ^ ^ ^ / ^ jâ
vedeţi voi un Hri/or, un un /:\\u. >
}
5 9 ^ ^ | ^ ^ mWwifai ăfll .
i sau un ZCiAIBA luptinduse pe viaţii si pe • i ^ ^ ^ ^ l ^ s _^k\\\\W &
pentru dovedi * ^L^i^^Bf!^» ^ hH
t t O mulţime concentrata.».
Iicipanţi dumici ut; mai ninc mul! ffiSQ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - ^
numai 2 au (ost i-t, r.i^tigfltQrii, Si anume membrii clinului KOI (Km^v. ol Hţ>ht@r&) *.auCHIM ruin
şuhl aUntuţl do prieteni: KOI dam i ocul 2 a eitfiigal un i Qiflţk€ 3 oh ui ac
n<
\wu\.\ Mmrqţsll
şi un tilcou Quake 3 oferit de XlicmlHi («idicu noi), mi incul mfn un (>uakc 3, un lueuu Ou, ike
t

3 şl un i oj|lţ<ioh G^rntog MoUse oferite tot ăe ool fn eslftste de sponson msjoNtfirt (j©nW d.n

f
privind numele său se bazează pe un mai adevaiuri
vechi anunţ al celor de la Voiition care doreau JVntm a lua îflggi CrQîlOlogte invn:. şi mapoi,
ca cea de a patra parte a seriei Descent să IMimul concurg orgyniiî^H diî noi a Ur.\ r.cl u!e Nccd
fie un joc total diferit faţă de simulatorul cu lai Spced roisilur 2090, un riou-Micces Uin -.fila
care ne obişnuise. lot ,ih/,iuiui organizate <ic i>c?.i CoWput@rs r-nn; a
Ţî sjjtnisoii/al CQOCMfS» nfclindiii (:i:..lij- iitOMilui
l
H

Monhcy IsLind 4 ^ f un volan I cii. un jm Poe chc ; ()00. Nu de alia


f

il.ii să ath:i acasă cc :..\ Jac.i mi timpul Ithcf.


-9Hk^^ Cmih ucid Mc dineul I oui nun icni n |nşt cisHjsil
După ce o perioadă lungă de timp au circuiat i\c huluu pe oau il puicii gas! din cm<l in etnd şi pe
i

pe Ihternet zvonuri privind apariţia lui Monkey scivciul IU ul MfcinPO iari:el ile lila ;H)OQ a îosi
Island 4 funa aceasta oficialii LucasArts au
T
. _ _^ cc iijsit m familie de Gâpciurtu (Curii if puteţi ffâSi
recunoscut apariţia iminentă a adventure-ului Eu, eu sunt un bazat... şi am cişfegat.. , . ,
pe care de mult îi aşteptam. Monkey Island 4 bâtaie la Porsche 2000 *am dat

[ U

sau.
°
, o r u m u n ,
m^S^ţ^ W ^
:11
» l
va veni într-un mediu comple 3D $i nu o com­
binaţie de mediu 2D cu personaje 3D. Produsele CERF 2000: undo-s 2 puterea creşte. unde~& 5 se ofileşte*
Michael Stemmle şi Sean Clark vor fi princi¬ Din nefericire, pentru gamori sau cei situaţi in donu^uiul hprne Office nu prea putem rapoi la
palii responsabili pentru acest titlu, pe lîngă lucruri notabile lansate la noi cu ocazia CERF ului. GeFoiee urile DDK de ta Leadtek, Guilleniot
lucrul la Monkey Island 3 ei lucrînd la
:
şi Creative au trnut capul de afiş ca cele mai in vina produse deslinate locatorilor alături dc
realizarea vechiului adventure Indiana Jones banalele jovstiek uri, volane sau mouse-uri cu 20 de butoane şi 40 de hile. Pe ansamblu
and The Fate of Atlantîs şi fiind totodată multa transpiraţie, aer puţin, zgomot mult. cintece neîntrerupte, scandări, bodyguar/i. inca o
colaboratori ia realizarea proiectului Sam & data multa transpiraţie, oferte promotionale expirate dupa ce au fost prezentate 3 Or.RF uri-
Max, Sean Clark a lucrat de asemenea la The la rînd, şi în cele din urma. dar nu la sfîrsit, fete frumoase care au avut rolul de a ne incinta
Dig, un alt proiect de succes al LucasArts. ochii si a ne pune mintea la contribuţie. Aşteptam anul viitor cu speranţa ca va fi mai bine...
sau ca va fi măcar la fel de rau.
1 2 3

Ştiri

Microsoft scapă Whistler pe internet


AOL r e s p o n s a b i l ă p e n t r u p i r a t e r i e
Doua versiuni ale noului sistem cie operare bazat pe Windows 2000 de fa Microsoft au
fost postate pe Internet de autori necunoscuţi, presupuşi angajaţi ai companiei, pe par­ Firma ger­
cursul lunii aprilie. Whistler ar trebui sa apară pe piaţa la începutul anului următor şi ver­ mană HitBit
siunile postate ilegale pe Internet erau destinate evaluării de către specialiştii din cadrul Software a
companiei, sistemul de operare nefiind nici pe departe in stadiul de beta-testing public. dat î n jude­
Oficialii Microsoft au declarat ca securitatea cercetează problema şi ca nu a fost găsit cată dis­
mea un vinovat. tribuitorul de
servicii
Internet AOL-
A venit Depoziţii?
Germania deoarece permite utilizatorilor s ă
transfere muzică î n format digital fără
Cu o zi înainte de 1 aprilie site-ul Atomic a
copyright. î n momentul î n care a aflat c ă
fost hack-uit. Faptul în sine ar fi fost intere­
diverse melodii compuse de el sunt schim­
sant daca nu s-ar fi întîmplat într-o perioada
ATOMIC TV K NOI, BAI bate prin intermediul reţelei AOL, HitBit
FRAIERILOR... aşa plina de suspiciune ca ziua păcălelilor.
Software i-a acuzat pe aceştia de piraterie
Şi cum pe vastele plaiuri mioritice se
şi a pornit demersuri legale, cerînd plata
1, găseşte multa lume suficient de credula,
unor daune î n valoare de 1 0 0 . 0 0 0 de
i ll li • , \ • ;• •- ' —

"hackerii" au primit nenumărate scrisori de


#*-t'^----'- h J P
ril |fa -T*--r-l. jHtj p+ M TFHhUk U>IW
L-AM SPART! mărci ( 4 8 . 9 0 0 $ ) . Decizia tribunalului ger­
. . .-, „ .._L. -. simpatie şi veneraţie de la oamenii de bine.
man {a care avea loc procesul a f o s t î n
h r

-
L r •• - r v n i—• -j <••••-•- *• 4 "H- • • -an -n -T-H
• Evident nici un fan al hackerilor nu s-a prins
1
Ir i v r ' h^H^^PH favoarea firmei de software. La aflarea ver­
• uim-M i r i •• ym m w • FH I de nimic şi nici nu a înţeles cum de rezista
dictului, oficialii AOL au declarat c ă nu
i 4^|i<"i^«

I ^ r • - •• _• .
•—»• —• f b * "on line" un site spart pentru doua zile. La
— n -H A I I W . I IVl Jr^- _P — — r- - J* _ erau la curent cu procesul ş l c ă oricum nu
I F- ^ rl • • î iar i— • ^
4
— 1
a^Mf
finalul perioadei credibile. Atomic a revenit şi
au nici o responsabilitate î n această prob­
mind ca prin ea a dorit pe lingă o păcăleala de
lemă, din moment ce el au închis conturile
jrporatie dezvoltate de mulţi dintre sur ferii web celor care transferau muzică fără copy­
creduli au dovedit ca sunt si prosti, evident ca right, Imediat ce au primit reclamaţii.
lic spunind ca a fost o manevra pentru a obtme
[site urilor de web (www,tnp100ao).

I n m i l e n i u l I n t e r n e t - u l u î
s i l u m i i v i r t u a l e n - a i f o l o

i n c a Kappa K a r d - u l ?

N u te-ai s a t u r a t d o
a ş t e p t a r e , s t r e s ?

V r e i a c c e s •
Internet ra

c o n t r a c t si alte t a x e , d
•ISP-ul local?

V r e i s a poti f a c e c u m p ă r a t u r i
c o m p l e x u l d e m a g a z i n e M a g N e • 1
vi

o l a rr
V r e i s a beneficiezi d e c o n s u l t i n g
o n l i n e , in m u l t e d o m e n i i , eficient si ieftin ?

t t p : / / k â r d - a v s . r
•JBh
T o a t e a
Kap

In c u r â n d s e v a d i s t r i b u i c u C D - R O M d e c o n f i g u r a r e !

P o t i s a - l c u m p e r i c u d o a r 1 0 $ d i n u r m ă t o a r e l e c e n t r e :

- S h e l l S t a t i o n - L i b r ă r i a E m i n e s c u - C e n t r e l e K a p p a
-

Ce mai e interesant pe net


>•• |'

m ' .

ce mai e interesant
r

w w w pe Internet «
Aici v e ţ i gasi în fiecare lună un minighid de navigare w e b , unde vor f i prezentate site-urile care ni
s-au p ă r u t i n t e r e s a n t e , bizare, c o m i c e , e x t r a o r d i n a r d e a r ă t o a s e sau t o a t e a s t e a la u n loc.

http://www.webswappers.com
D e ce sa cumperi un lucru
când coti
poti sa îl capeţi
caoeti în
schimbul a ceva de care tu
gratuit. Anunţurile sunt
tate pe
su sor- -
ne domenii în funcţie
fu
obiectele schimbate. Marea
de
sau de o canoe, oferind îri
schimb doua braţe de
manechin. Un doritor este
nu ai nevoie? Site-ui majoritate a anunţurilor sunt dornic sa scape de 1500 de
WebSwappers exista pentru serioase, dar unele sunt ochelari pentru eclipsa si ar
a se ocupa cu medierea amuzante în seriozitatea lor/ vrea în schimb nimic altceva
acestui gen de tranzacţii. iar altele sunt pur si simplu
•i '
a ,

Aici cei doritori de schimburi glume. Puteţi face rost de decât un automobil clasic.
vin şi îsi prezintă ofertele si aici de colivii de sârma în Daca vrei ceva nou în.schim­
cererile, totul în mod absolut schimbul unor albume foto. bul a ceva vechr. stii acum
unde sa cauţi.

http://www.informit.com
&\ inform U n curs de calculatoare
costa în ziua de astăzi o
costadeînbani,
mulţime ziua de
iar astăzi
în celeo
lângă prezentările
lângă pre; de cârti elec­
tronice sau paperback,
tronice Se si o librărie unde
găzduieşte
întreţinerea PC-ului ia
detectarea intruziuniiopprin
reţea exista cârti despre orice
mai multe cazuri nu te alegi de sunt oferite în mod gratuit spre are legătura cu calculatoarele.
pe urma lui decât cu o diploma îecturare cârti din domeniul IT. Cărţile nu sunt chiar noi (sunt
cu o valoare îndoielnica. Daca vreţi sa învăţaţi apărute în intervalul "95-"9S)
Cărţile de specialitate nu sunt Photoshop în 14 zile sau Linux si se presupune ca trebuie -
nici ele o soluţie foarte ieftina. în mult mai multe, aveţi de citite pe site, ddwnload-ul fiind
O posibila alternativa ar putea unde alege. De la CAD la sis­ îngreunat de o multitudine de
fi site-ul informIT, care pe teme de operare si de la link-uri interne, dar merita.

i
fv M r
T^s
wtn £50 £500

http://www.cybertown.com
U rmând calea deschisa de
The Paiace. Cvbertown se
înscrie în categoria
Cybertown
Cvbertown este
-decît
est mult mai mult
decît un simplu
simo! chat room.
Exista o constituţie si un sis­
(reprezentările 3D ale fiecărui
utilizator) si jocul de-a omoară
morphii. Cvbertown poate fi
• * - • *
comunităţilor virtuale de suc­ tem economic si administrativ confundat destul de uşor cu
ces. Având la baza tehnologia bine pus la punct din care se un RPG online şi desigur ca
Blaxxun Contact, oraşul virtual dezvolta o întreaga ierarhie de exista muîti care îl tratează în
si cetăţenii $ai pot fi reprezen­ funcţii si slujbe. Daca iei în acest mod superficial. Dar
taţi atât 20. cât si 3D iar inte­ considerare doar banii, exista câte ceva pentru fiecare
racţiunea şe face pe sistem de obiectele, punctele de expe­ în acest oraş urtual. Atenţie, ."
chat. Cu toate acestea rienţa, avatarurile creează dependenta.
A mm

Informaţii Taylor a ales pentru a-sî asigura acest succes Dugeon


edactor: Crtsti Radu Tip articol: Plan Update Firme: Epic Microsoft, ID
P Siege un RPG cu puternice ingerenţe strategice

Sursa: Clint Worley . Sursa: Dave Perry Sursa: n/a ; Sursa: Chris Taylor,
Firmă: Verant Games Firmă: Shiny Firmă: Mrcroprose Firmă: Gas Powered Games
P o z i ţ i e : Conducător de proiect Proiect: Sacrifice Proiect: MechCommander 2 Proiect: Dungeon Siege
Proiect: Sovereign

^ overeign este un joc on-


O l i n e , în genul Asheron's
Cal! sau EverQuest în care
pot intra şi juca oricând.un
. număr foarte mare de jucători.
Este un RTS militar modern*
• ii care încearcă sa combine ele¬
: mente de diplomaţie, spionaj
şi strategie militară într-o lume S acrifice se afla de ceva
timp în lucru si nimeni nu
a auzit mare lucru despre el. A
T ot din universul BattleTech. în
care personaje din benzile
desenate japoneze se înfrunta în
tion, Chris
ia Cavedog
ia sa firma.
. dominata de lupta. Fiecare ,
fost unul din proiectele care roboti giganţi, alături de Cum
jucător poate alege între una
au mers în paralel cu Messiah MechWarrior4 vine şi fratele mai coate o
din carierele disponibile care
şi care se dovedeşte acum a fi mic, dar nu mai vioi. succes, .
în acest moment sunt: soldat,
chiar mai interesant decât MechCommander 2. Cei care au i Siege. un
diplomat, om de ştiinţa, econ­
acesta. Sacrifice este un RTS jucat prima versiune stiu ca e un irenţe '
omist, teoiogician (aceasta
complet 3D ce se desfăşoară joc de strategie cu elemente într- ?va ele-.'
- este denumirea pe care au • -
ngeon •
într-o lume imensa, cu teren adevar interesante, neobişnuite
'dat-o ei, probabil ca teolog nu : de astep- .
deosebit de variat, cu multe genului RTS. însa perfect adap­
e un termen agreat de soci- * ru anul •
elemente ce aduc din punct de tate .stilului de joc.
. etatea moderna tehnologizata) 2000. Lumea în care se
vedere grafic cu lumea din Mechcommander 2 va avea
- si spion. Fiecare profesie are Ultima Ascension. Ideea jocu-- desfăşoară acţiunea este
bineînţeles un teren 3D complet
propriul arbore de promovare lui se apropie oarecum de cea imensa iar.dezideratul programa­
vizuaiizabil din mai multe poziţii,
şi metodele de promovare din Black & White. în sensul torilor este ca aceasta sa nu
precum şi multe efecte grafice
specifice. Victoria este greu ca si aici ai controlul asupra • necesite pauze pentru încărcarea
cu adevărat impresionante.
de atins într-un timp scurt unui vrăjitor care încearcă sa unor porţiuni din ea, Dementele
Robotii sunt comandaţi acum din
deoarece exista trei aspecte sacrifice pe propriul altar sau. RTS apar în momentul în care
spaţiu, de pe o nava mama care
aie acesteia: economica, diplo­ sa convertească personajele organizezi si conduci echipa de
poate trimite pe pământ unităţile
matica si militară. Iar ele­ inamicului. Chiar si interfaţa mercenari pe care o ai sub
de care este nevoie la un
mentele pe care aceasta victo- jocului seamănă cu cea din comanda. Waypoînt-uri. task-uri
moment dat. Sunt introduse o
. rie sa poată fi realizata sunt B&W. jucătorul comandând si serie întreaga de noi gadget-uri speciale pentru fiecare membru
foarte mufte. de la micro realizând diverse vrăji doar (radare cu mai multe funcţii, al echipei pot fi lansate printr-o ]
. managementul economic al prin intermediul mouse-ului. arme noi, construcţii noi pentru simpla comanda de mouse.
oraşelor si pana la diplomaţia Din punct de vedere tehnologic organizarea defensiva) şi Desigur, sunt prezente ele­
globala a marilor puteri eco-

Sacrifice împrumuta de la datorita terenului 3D care este mentele tipice de dezvoltare a
nomice şi comanda specifica a Messiah sistemul RT-DAT de folosit la maxim, jocul capata o personalităţi personajului de tipul
. unui număr imens de tipuri de noua adâncime strategica şi tac­ Stamina sau Dexterity. Sistemul K|
reprezentare a personajelor, fii
-
tica. Un alt joc care îi va bucura economic introduce elemente noi c:
unităţi combatante. Data scalabil in funcţie de puterea
pe entuziaştii genului pe ia printre care posibilitatea de a
procesorului, in schimb restul
_ _ •

- aparitrei este fixata pentru încerca înainte de a cumpăra.


• semestrul 3 al anului acesta •di sfîrsitul anului însa.
dar este improbabil sa fie motorului grafic este complet II
respectata. nou.
Ba Ni la b a , c f a c i b ă ? D e c e ? V e z i c a PAK M A N r e v i n e ! I n 3 d i m e n i n s i u n i : X Y Z ! De ce? P o ţ i sa ai u n
CPU, p o ţ i s ă i ş i d o u ă . B ă Nilă, Unreal Tournament nu m e r g e n u m a i cu u n CPU! t r e b u i e s ă ai d o u ă !

scrisoarea a ajuns unde Cum a ajuns el un programator


trebuie. aşa de talentat?"
• ~ •** ™i•' • • ^

Alex, e-mail obraznic, iar aceştia sunt cei Sakura e denumirea japoneza
mai solicitaţi. Eu răspund şi . pentru floarea de cireş (sau
..,să trecem la lucruri mai
L

n
acid şi obraznic, dar, atenţie,, "Sunt Sakura (traduceţi-mi asa ceva). Nu înţeleg ce e
serioase,,. în scrisoarea tre­ atunci când mi se oferă ocazia. numele dacă sunteţi t a r i ) . - Băi teroarea asta cu bac ul şi:

cută când am întrebat: "Cînd o Din fericire, pentru distracţia băieţi sunteţi o echipă examenele... Mai ieşit* si voi Sa
să ajung sa văd pozeie voastre tuturor, aceasta ocazie se minunată, extraordinară şi vă un baschet, mai un sport de
pe aici?? mă refeream ia faptul iveşte foarte des, asa ca va
-
camera cu fetele... Cu româna
iubesc pe toţi (ca pe nişte
că ar trebui să puneţi pozeie rog insistent si în continuare, se rezolva, am auzit din surse
fraţi)...sper ca munca voastră
voastre 0 singură dată în trimiteţi scrisori ofensatoare, sigure ca subiectele se trimit
să fie răsplătită de fericirea
r e v i s t ă . s ă vedem şi noi spuneţi lucrurilor pe nume, ce prin mail, asa ca sunt Şanse
gamerilor adevăraţi...Sunt a XII
oamenii care povestesc lumea sa ne mai ascundem. De mari sa se influenţeze îp mod
a şi sunt terorizat! De-abia
calculatoarelor.... ce îmi reco­ exemplu, pentru numărul viitor, paranormal şi anul acesta,
aştept sa se termine tot
mandaţi P3^55Q sau Celeron care e întrebarea care v a ener curba lui Gauss do distribuţie :

coşmarul asta!... Simt ca


500 dus la £00?" vat cel mai mult dintre loate a notelor de la admitere... 0 •
înnebunesc şi de aceea va rog
scrisorile' pe care le aii cilit încurajare: 0 0 % din elevii do a '
• r J

sa mi răspundeţi la scrisoare
' • "L •

pîna acum? Sau ce placă video XII a sunt l.i lei de vineţi de -
Tu am vrut întotdeauna Sa ne (o încurajare ceva...)- ...Sunt
va enervea/a cel ryiai taie-, lini fiica precum tine şi tot 9 0 % .
punem po/ele în revista. înnebunit dupa :.tU shootere,
din aceiaşi elevi, pio
Cimil, M;Şrl¥S -unt insa ţinuţi -..i duda luata lumea cum Sta mu/)cft nivi\ houfte, t<?hno t

•şlnn'. (Je .Câtf0 prielenele lor şi lieaba t: l i ne ea placa vidra.,, Miowhtmrrtinfţ şi atlr marţiale- inuVc.i/.i . DM) mull dr'nhl CMJ
nu voi %.i aih.î nrpl/jcrii şi n In e< e.i ce pnvrştt? ultim.» Suni Ud quuk<:r tunlît Şl John şţjy e<- h- ai mai linişti.
îîltelfîg ea gi eu c â n d a m FQSl p.n (<_' ,i ^ i r . m i l , '.lai lini St M e.inuiiek n unul din idolii mţ»K Ai a-.i ull.il AtohBX Iwin şl
d<: y-ii si;i loi .ini tircui pfjfl
rdtUf^ 'li'" Iii MUiii.Yi Ml .
im WHUOI ir'Af In.ii Ic pn'.ihil '..t
n*? pun<rhi pu/rl<- în iT visl.i sa
Tiu In- unili prl iL111 i .i Mihli'lM
îruuiu-ii,,, nu f)^to vinM nu.1-,
\\u Ui fiiivf-;Tf proee
.*;o,-iif-|f-, _<(*u.ii Inutil nu ŞUftţ Q
•U«:
pfŞljffâiViS iU hm uniatul gg (i if-i
IWnindi.a 6 mai hun;

Andrei (?),

"... i*o Un nlta p.irln nu rjflu


• i•

dm;fl mnll/rtţl Covn dnen in


cndtul ttfllAolului lorum Xlfnm,
in uruHtj rflnpun^iirl tidoptnU o
tiUtudlniâ tttftt da Aâldft. In
kţgfriurfi cu COfkXfft-ul pnritru
un tWl orco, nu :.unt fnartu
optimist, dnr dnefi mllionne de ce? Vezi ca PAK MAN revine!
Oiinmnl joocfi In Binuo (ici o în 3 dimensiuni: XYZ! De ce? Fi
sorio do posturi d* . Poţi sa ai un CPU, poţi să ai da gof cu ceafa poate sa duc
lokîvl/luno), du cu n aş încoren şi două. Ba Nila, Unreal echipa în alta parte decât în vesela în oraş dupa fel
şi eu nici. Duca ajungo Tournament nu merge numai B? De ce? Avem un demo băutură. Căutam mode
scrisoarea unde trebuie..." cu un CPU! Trebuie sa ai interactiv în pregătire cu tru cheerleaders-urile c
doua! De ce? Ştii de ce nu
7
j'
j meciul AII Star Game de la pauza! We Iove that ga
DUpâ cum poaU? ti ai dai apare Steaua în Fifa 2000? ProTV, va avea mai multe PS.Sa fie primit, ne-a ţ
seama• suntem mai mulţi care Pentru că au băgat numai finaluri, west-ul bate estul, coliva pe care ai scris-<
răspundem la scrisori. Avem echipe care nu retrogradează estul bate westul, Shaquille fi şi tu mai vesel, căci
pe cineva caro răspunde acid
Si pe cineva care răspunde
Photek? la încearcă pe pârtia pornească, alta e sa meargă
de schi, e bestial. Carmack, la întreaga capacitate (mulţi-
Garriot, ca şi mulţi alli pro­ player jucabil, harţi mari. n e j u c a m I a i n f i n i t
gramatori bazaţi s-au lăsat detalii la maxim, etc).
de scoală foarte repede însa
s-au specializat foarte tare Ovidiu Ceorchelea, e-mail
pentru ca le place ceea ce
fac. Şi sunt în America, tara "Proclamaţie către redacţia
tuturor posibilităţilor în care XtremPC: Numiţii Voodoo
orice vis devine realitate. Knight alias Horaţiu,
Kommander Q aiias Ovidiu &
Crtstea Sebastian, e-mail Vilkenstein alias Ştefan quak-
eri & unrealişti pînă-n
" . „ A ş vrea sa atrag atenţia măduva oaselor, suntem
că, cu toate că scrisoarea . indignaţi de felul în care
primită de la Grigore Marius lăudaţi dvs plăcile 3d nvidia
din Buftea mi-a adus destule lăsând deoparte şi
zâmbete pe faţă, afirmaţia lui nepomenind mai nimic
că Shogun merge pe " 3 4 despre Voodoo 3-uri. Ştim că
mb" (fie şi ei 32Mb) este protestul nostru va fi egal cu -
adevărată. Mie jocuri precum zero dar sperăm că totuşi Ciuca Valeriu, Constata
Q3 Prince of Persia 3D şi
T The Empire Strîkes Back &
multe altele, cu toate că V4 V5 vor da lovitura de "...credeaţi că dacă o să vă iondaj. Şi sa vezi ce chestie
f

cereau minim 6 4 Mb RAM îmi graţie Tnt-urilor 4 EVER... schimbaţi numele şi o să ne a rezultat noua, ca cei 5%
frierg perfect pe calculatorul Vikenstein a dat 1.200.000 puneţi o grămadă de rahaturi sunt de fapt mai mult de
meu desturtfe modest (ca să pe Quake 3 Arena şi nu 11 (de care sunt interesaţi 5% din 65%,.. e o diferenţa nu?
hu spun învechit) P-233 pare rău sau eu Kommander cumpărători) o să daţi lovitu­ ceea ce priveşte observ;
MMX, 32 Mb RAM, Voodoo 3 Q am dat 1.330.000 pe ra... ca să scrii un articol de făcute la modalitatea de
2000, 3.2 Gb, etc... Unreal Tournament şi nu-mi calitate trebuie să termini jocul realiza un review, ele sui
pare rău nici un pic... dacă respectiv cel puţin o dată, să general valabile si în limi
„.ultimul număr m-a citeşti manualul jocului şl să fi
unii din voi ar proceda ca şi timpului disponibil pentr
dezamăgit în materie de jucat şi versiunile anterioare,
noi jocurile ar fi mai ieftine face revista sa apară totu
jocuri: majoritatea jocurilor iar dacă jocul se Inspiră dintr-
iar piraţii vor lăsa baltă ceea lunar, le respectam si noi. Ce
de la rubrica "Prezentări (cu11

un roman celebru să citeşti şl


ce fac-" zici de Blade Runnerînsa?
excepţia NOX-uiui care e cu cartea (Exemplu Dune 7+) şl

p Cartea nu e ca jocul, jocul nu
> adevărat un joc BUN) au note să nu mai spui nonsensuri pe e ca filmul şi cartea nu
de la 7.5 în jos- Deci, chiar Mach aka Cris răspunde aici: seama mirodeniei. PS: Scorul filmul... de multe ori e i
dacă revista e încă slăbuţă în ne dOare shi pe noi când a fost corect... Dacă îmi veniţi citeşti cartea, să vezi fii
conţinut la capitolul jocuri, vedem ce rau a ajuns si o sa cu argumente că primiţi pentru a analiza un joc c
am mai citit şi prezentări ale ajungă V4 si V5. Yo am avut jocurile prea tîrziu, cumpăraţl- doar atît, un joc.-.Iar de
unor jocuri siabe. Chiar nu V I si V2 şi am fost multzu- - le de la tarabe, copiaţl-le de de ia tarabe sau net, pe
erau alte jocuri pe care le-aţi mit de ele da' nu au mai net http://www.w***z.com şi că nu ar fi legal, nu ar fi
fi putut prezenta?.... făcut nimic bun de atunci. scrieţi articolele la timpul lor. corect dupa cum chiar tu
...s-ar putea să mai fi primit Pai adevărul e ca acum Probabil că din cauza asta fiindcă nu au manual, nu au
acest e-mail de câteva ori; GeForce, TNT2 Ultra şi G400 ieşeau aşa de greu "C*" şi muzică şi deci nu ar fi un
- acest lucru are legătură cu MAX da muku la Voodoo 3 " * 0 \ pentru că aşteptau să review bun. Scorul de la
nişte probleme de ale mele cam la orice, si la kalitate si apară jocul, să-1 joace bine şi Q3 e bun. Q3 are grafica
cu Outlook-ul şi nu erau trim­ la viteza... dar sa nu ma apoi să scrie articolul... scorul are gameplay mai bun, a
ise pentru a vă enerva într-un ambalez aici... oricum sper şi de la Q3 e nedrept, e mult mai bune; prefer gamepl
fel" eu în revenirea lui 3dfx. May bun decît Ut... Aş fî graficii orieînd. în ceea c

r B
the force be with you! recunoscător dacă mi-aţl priveşte C* şi *0.. cred

Suspect de calmi îţi răspun­ în ceea ce priveşte faptul spune ce s-a întîmplat cu *0 într-un fel ai sugerat un
dem !a acest e-mai! având în ca aţi plătit Q3A si UT (un şi C*...- răspuns (căci nu poate fi
vedere bombardamentul cu fapt într-adevar lăudabil si decît de supoziţii) posibil
• mail-uri. în ceea ce priveşte corect) am o viziune estetica gur: au pus mîna pe un joc
scorurile la jocurile din ultim­ cu nişte puşti cu ochii în Sunt şocat. Raţiunea mea bun pe care-l joaca bine de
r

ul număr... atît au meritat din lacrimi, unii chirciţi pe jos refuza sa faca fata avalanşei mai multe ori, citesc toate
păcate... Tu stii cât aşteptam tinându-se disperaţi de de argumente care îmi sunt cărţile pe tema respectiv*
,şi noi sa apară un joc cu buzunarele pantalonilor în FI ^ s I V L II 1MIUMI se uită la toate filmele ce
adevărat bun? Mâinile ne timp ce un vânzător hain aproape, o sa încerc sa legătură cu jocul, cred c
tremura, avem ochii împăien­ încearcă sa le smuiga nişte răspund aşa cum pot eu mai acum băieţii se distrează
jeniţi de iacrirni dupa jocul cu hîrtii roşiatice din mâna. Dar bine, asta pentru ca trebuie sa oricum- Eu sper sa fie d
' adevărat bun care nu mai nu cred ca e vorba de voi... aduc un tribut echidistanţei. pauză însa realităţile eco
vine...deh poate suntem noi eu cred ca voi chiar râdeati Cu orice pret In primul rînd cei ice din România de azi fac ca
prea pretenţioşi... în ceea ce fericiţi, glumeaţi cu 5% este numărul tau personal, apariţia lunara a unei revis
priveşte configuraţia minima vânzătorul întrebându I daca de care te agati cu disperare... de jocuri sa fie dificila.
necesara: una e sa nu mai scumpesc puţin daca ai avut timp sa te uiţi
Forum

jocurile asa de 1 aprilie măcar... prieteni. In ceea ce este mare filozofie, se face cu Tot riiai mulţi oameni ne .
măcar... Bravo! priveşte ''Thief 2 the McUiI un program PowerStrip care a întreabă daca este adevărat ca
Age", jocul a aparul in fost si pe cd ul nostru. II pui şi recomandam upgrade-uri pen­
Andrei Lo străinătate intr-adevar. Dar cu el măreşti frecvente, la. tru PC-uri şi de care. Noi va
cum noi nu suntem inca acolo, ceas, la memorie, la ce vrei tu. răspundem: Este adevărat,
"Şi ce dacă sunteţi SfNGURA mai durează puţin pjna cind tu E cît se poate de simplu. însa nu era vorba de reco­
revistă de multimedia şi hard­ îl vei cumpăra si noi, fericiţi, îl 2. Dacia e o cutie pe 4 roti. mandări ci de sugestii, şi nu
ware, nu înţelegeţi că sunteţi vom prezenta. Aceiaşi joc. prinţesa şoselelor cum p de upgrade-uri ci de sisteme
cei mai buni? De câte ori să vi alintam noi, românii. Ferrari e noi. lata o configuraţie medie-
se spună lucrul ăsta?.,.în şi el un mijloc de locomoţie. buna pentru luna asta:
sfîrşit vreau să vă întreb dacă Diferenţa dintre o placa video Procesor: Celeron 550, K6-2
ştiţi când apare oficial pe piaţa 1 . Am o placă video Ati Rage şi un accelerator este diferenţa 550 K7 500; Memorie: 64
T

românească "Thief 2: The (8Mb) şi procesor Intel Celeron dintre Dacie şi Ferrari, pe 128, 256 MB; Hdd: 8-13 Gb
Metal Age". Sper să-î faceţi o la 433Mhz. Cum pot să îmi fac scurt. Cu ştiutul tuturor (Cu 5400 sau cu 7200 rpm)
prezentare în paginile un overclock la placă? lucrurilor ne chinuim şi noi Video: TNT2 Ultra, Voodoo 3:.
revistei,„ H
2. Ce diferenţă este între o acum... daca descoperim meto- 3000, GeForce SDR. sau DDR
W
placă video şi un accelerator?
r
CDRom: 32X, 4 8 X, 72X
4
.i -fc
i _ da te anunţam şi pe tine, stai
Trebuie sa înţelegi ca în orice Vreau să ştiu tot. liniştit. Placa de sunet: SBLive! Value,

relaţie trebuie sa spui cât de Vortex 2


mult ti la celalalt... e ca un Avem o scrisoare. Cum PS: Nu ne mai puneţi întrebări


drog, iar noi suntem depen­ procedam? Asta îmi aduce tehnice ca răspundem foarte
dent) de el, în doze mici ne aminte de un coleg de facul­ Am un Ceieron, AMD, Pentium
H
greu la ele.... puneţi şi voi
provoacă plăceri de ' tate care întrebat fiind de pro-_ ia 100-166-200-300-350 Mhz întrebări mai uşoare, de pilda:
nedescris... Când o sa apară o fesor la un laborator daca are cu 8-16-32 de mb de RAM, cu ce e viata? Ce este Universul?,
alta în'viaţj^ta, şi ne vei arun­ vreo nelămurire cu lucrarea HDD de 2.1-3,4 Gb şi placă De ce este mizerabil
ca undeva departe, într-un respectiva, răspunde aratînd video TNT, Banshee, Voodoo 1 . Daikatana? (asta veci citi şi în
ungher al mintii tale, când nu vag spre foaie "Da... cam Ce îmi recomandaţi pentru un numărul următor oricum) şi
vei mai avea nevoie de noi... despre ce e vorba... pe-aici... . 11
upgrade" V alteţe. v
. ' / v
promite-ne ca vom rămâne " 1 . Overclocking-ul la placa nu

Ju / 'JhJ 1o u i

Supermaga^tn (începând cu 15 mai 2000): Piaţa Unirii, magazin Unirea, corp central, etaj 3, Bucureşti
Magazine: Bd Eljsabeta ni25, Bucureşti
Pasajul Pietorml lipscani, Bucureşti
teWax: 01-314.76.98
KUCCTKOÎMIC A RTS" . e-mail: best@fx.ro www.besicomputers.rc>'
Prezentări Celeron 2

Leadtek GeForce256
C e l e r o n D D R 64 Mb.
64 M b ? Oare f o l o s e ş t e a ş a
Procesoarele sunt compatibile cu motherboard-urile Socket 370 ce ceva în acest moment?
s u p o r t ă FC-PGA
Informaţii
1 Informaţii Redactor: Camil Perian Tip produs: Placă video
Redactor: Cristi Radu Tip produs: Procesor Tip articol: Prima impresie
ândrindu-se la ora actuală cu una
M dintre cele mai performante (dacă

E
xistă şi o piaţă a proce­ acest lucru a fost remediat mai important lucru este
nu chiar cea mai performantă) placă DDR
soarelor low-budget (cu prin introducerea ulterioară, introducerea instrucţiunilor
de pe piaţă LeadTek a decis să acopere
preţ scăzut) SSE faţă de
întreaga gamă de posibilităţi de
chiar dacă peste Celeron A şi a
expandare a DDR-uluL
tot în revistele de - tehnologiei 0.18 .
Concluzia este simplă şi constă în
specialitate se
vorbeşte de proce­
irttei® microni.
Procesoarele
lansarea unei plăci cu 64 de Mega în loc
de obişnuiţii 32 pentru plăcile de acest
soarele scumpe, i @ © ' 9 9 sunt compatibile cu
tip. Alături de plusul de memorie placa va
cele mai puter­ motherboard-urile
beneficia de o interfaţă DVI, de S-Video
nice. Procesoarele Socket 370 ce
şi de TV-Out. Chiar dacă aparent poate
la preţuri mici suportă FC-PGA ca
părea placa viselor, aceasta este trădată
sunt un minim sistem de
de un preţ cam ridicat, 300$ fiind totuşi
necesar pentru ca conectare, în acest
exagerat la ora actuală când toate plăcile
fiecare cumpărător fel Celeron 2 îşi
sunt în scădere.
să poată rula asigură o bază de
acceptabil pro­ desfacere deja exis­
gramele aflate pe tentă de mai bine Probleme?
piaţă la un • • •

de 1 an mother­ (
Noi nu am avut şansa să testăm încă o
moment dat. AMD- board-urile Socket astfel de piacă. Cu toate acestea, pe
ul şi Intel-ul au 370 fiind deja Internet a apărut o serie întreagă de
fiecare produse în folosite de Ceieron teste ce analizează DDR-ul cu 64 Mb,
celerorv- tr începând chiar cu cei iniţial apărut pe
aceasta categorie • i :
A, la preţuri avanta­
din care câştigă joase. 0 altă piaţă ce a fost produs de firma Dell.
bani frumoşi, diferenţă impor­ Aceste teste relevă inutilitatea celor
lucru care îi face să nu negli­ tantă faţa de Pentium 3 este 64Mb comparativ cu 32 pentru un utiliza­
în acelaşi an a cache-ului tor fără un monitor imens. Astfel, difer­
jeze acest segment chiar
(
FSB-ul care la Celeron 2 este
nivel 2, de 128Kb pe acelaşi enţele între 64 şi 32 Mb se văd doar de
dacă trebuie să investească de 66MHz faţă de 100 MHz
suport cu procesorul. la rezoluţii pornind de la 1280x1024 în
în procesoare revoluţionare, la P3.Cu toate aceasta, per­
Această soluţie de compro­ sus, mai bine zis la 1600x1200. Cum nu
în general gama low-end formanţa rezultată în aplicaţii
mis a fost repede adoptată prea există nimeni îa noi în ţară să se
este mai mică cu 4-6%, ceea
ce indică faptul că Celeron 2 joace în aceste rezoluţii, iar viitorul în
Faţă de Pentium 3 însă, Celeron 2 are se va comporta foarte bine care s-ar putea vedea vaioarea ei este
îndepărat este puţin probabil să merite
cache-ul de nivel 2 de 128 Kb în majoritatea programelor.
investiţia. Sfatul nostru este să vă orien­
Cât de bun este Celeron 2 în taţi spre un DDR normal ignorând memo­
sunt versiuni reduse ale deoarece costurile creşteau realitate vom vedea însă ria de 64 Mb care se poate dovedi
aceluiaşi design de baza, foarte puţin (tehnologia de când vor apărea primele pro­ inutilă. Mai multe însă la testul pe care-l
folosit şi la clasa high-end. 0.25 microni permitea cesoare pentru piaţă, cel mai vom realiza în lunile următoare.
Primul Celeron de la Intel, prezenţa cache-ului L2 de probabil în luna aceasta.
introdus în 1998 era de fapt 128Kb lângă procesor) iar
Detalii Detalii
un Pentium 2 fără L2 cache. performanţele erau sem­
Detali produs DetelH produs
FSB-ul de 66 MHz permitea nificativ îmbunătăţite, Nume Celeron 2 Nume LeadTek DDR 64 Mb
iniţial o viteză de 266 de Celeron A (cu cache L2) a Preţ N/A Preţ 300$
Producător Intel Producător LeadTek / Romas
MHz însă, o dată cu apariţia fost ultima îmbunătăţire Telefon N/A Telefon (01) - 231.2&66
motherboard-urilor cu chipset în afara vitezelor supe­ Web www.intel.com Web www.leadtek.com
BX de la Intel, a apărut şi rioare, aduse de Intel Octali tehnice Detali tehnice

posibilitatea overclocking-ului specificaţiei procesoarelor Instrucţiuni SSE Chipset GeForce 256


L2 Cache 128 Memorie 64 Mb DDR
Celeronului folosind FSB-ul low-end. Tip Socket 370 RAMDAC 350 Mhz
Tehnologie 0.18 microni Interfaţa
• • •

cOJ de 100 MHz. Astfel se Celeron 2 este un pas AGP 4X


T*J FSB 66 Mhz
»- atingeau uşor viteze de 400 important înainte, având
CL
1 MHz performanţele fiind com­ la bază Coppermine-ul,
parabile cu cele ale unui P2 adică Pentium 3, Faţă de Aprecieri Aprecieri Are 64 mb şi preţ mare
+ Are la baza coppermine-ul
"O la 400 MHz. Aplicaţiile Pentium 3 însă, Celeron 2 r A J3^AI
X obişnuite din Windows aveau are cache-ul de nivel 2 de La final
Este se pare soluţia cu care Intel încearcă sa Cei 64 Mb nu fac nici o diferenţă reala decît
însă de suferit datorită lipsei 128 Kb (Pentium 3 având anticipeze apariţia pe piaţa a Cyrix 3-ului de la la rezoluţii foarte foarte mari. Aşteptaţi
ÎCTREMPC
4(10>/2OOO cache-ului de nivel 2, iar 256Kb L2 Cache), dar cel Via. GeForce-2-GTS • review-ul luna următoare.
P

16 L Apariţie: Q2 - 2000 Â ^^^^^p^r^^^^^^^^^^^^^^^j


U Qownto Ea
B

WinFast 3D S325

R I V A TNT2 M64 WinFast 3D S320II


>70fps-uri Quake 3 WinFast 3D S320II WinFast GeForce256
32 M b S D R A M R I V A TNT2 PRO 16/32
> 85fps-uri Quake 3 U L T R A SDR
Viteza memorie/chipset 150/125
Overclocking la 175/170 Memorie S G R A M R I V A TNT2 U L T R A 32 GeForce256
Overclocking >80 fps-uri Quake 3 Tehnologie 0.22 microni > 85fps-uri Quake 3 > lOOfps-uri Quake 3
Optimizare DirectX7 Viteza memorie/chipset 150/142 Memorie S G R A M Hardware Transform & Lighting
Suport OpenGL ICD Overclocking la 190/180 Viteza memorie 5.5 ns 32 M b S D R A M
Răcire cu ventilator Optimizare DirectX7 Viteza memorie/chipset 185/150 Viteza memorie/chipset 166/120
Suport OpenGL ICD Overclocking la 195/165 Overclocking la 185/145
Răcire cu ventilator TV-Out TV-Out
Optimizare DirectX7 Optimizare DirectX7
Suport OpenGL I C D Suport OpenGL I C D
Răcire cu ventilator Răcire cu ventilator

comenzi en-gros en-detail


R o m a s C o m e r c i a l s.r.l.
Str.Puskin nr.18, B u c u r e ş t i i
R O M A S
L e a d t e k tel/fax: 01-231.28.66 ; 01-231.50.97
m o b i l : 094.552.607 comercial computers
Teste Monitoare de 1 7"

t i o c h i i ş i a l e g e :

o c h e l a r i c a f u n d u l d e b o r c a n s a u

u n m o n i t o r d e c a l i t a t e d e

M o n i t o r u l e s t e c o m p o n e n t a c e a m a i r e z i s t e n t ă la uzura m o r a l ă ( a m e n i n ţ a r e a LCD-ului e s t e destul


d e î n d e p ă r t a t ă d i n c a u z a p r e ţ u r i l o r ) , u n u p g r a d e la m o n i t o r f ă c â n d u - s e a p r o x i m a t i v la doi-trei a n i .

Informaţii
Redactor: Marius Neac$a Tip produs: Monitoare Tip articol: Test

C omplexitatea produselor din


domeniul graficii pe calcula­
tor a condus la necesitatea
Ce este cu toţi termenii a c e ş t i a ciudaţi

CRT direcţionare se face prin măsoară în kilohertzi.


unei suprafeţe (rezoluţii) mari Cathodic RayTube, Tub cu raze folosirea - imediat în spatele
de lucru, pe care poţi să-ţi suprafeţei cu puncte fosfores­ Frecventa verticala
catodice. Principiul pe oare se
"etalezi" toolbar-urile, view-port- cente - unei Sau rată de împrospătare.
urile sau diferite alte ferestre Reprezintă numărul de reafişâri
măşti metalice
necesare prelucrării, iar în ale imaginii într-o secundă,
cu orificii (shad­
acelaşi timp să ai şi un colţişor exprimata în Hz. Ochiul ome­
ow mask) sau
în oare să lucrezi efectiv. 0 nesc consideră continuă o
deschideri verti­
dată cu intrarea PC-urilorîn alternanţă cu o frecvenţa de
cale (aperture
acest domeniu, au trebuit Suprafaţă peste 60 Hz (60 de ori într-o
grille).
făcute câteva ajustări pentru ca ecran secunda), însă o imagine la o
Tun de Tehnologia cu
acestea să semene din ce în ce Fosfor frecvenţă de sub 75 Hz
electroni aperture grille
mai mult cu staţiile grafice. Aşa RGB prezintă un fenomen de
Shadow este mai
a început moda monitoarelor pâlpâire supărător şi dăunător
Mask scumpa dar
mari pentru PC. pentru ochi.
furnizează o
Situaţia în ziua de astăzi este
imagine
clară: monitoarele de 14" sunt
îmbunătăţită TC099 este cel mai „dur"
total depăşite, cele de 15"
faţă de shadow standard ce include specificaţii
definesc tendinţa utilizatorului
bazează un astfel de tub este mask (imaginea este mai clară de ergonomie, energy-savtng,
mediu, iar sistemele noi sunt
următorul: imaginea este for­ şi mai luminoasă iar suprafaţa emisie electromagnetică şi
oferite deja şi Tn configuraţii cu
mată din puncte din material ecranului este plată), însă pen­
monitoare de 17".
fosforescent (situate pe tru a contracara tendinţa de
Astfel, necesitatea unui test suprafaţa ecranului) ce vibraţie a benzilor verticale,
de monitoare de 17" devine evi­ luminează în momentul în care acestea se .ancorează" cu fire
denta, cu atât mai mult cu cât sunt străbătute de un flux de metalice subţiri (2-3 „dumber
monitorul este componenta cea electroni. Aceste puncte sunt wires" orizontale) vizibile în
mai rezistentă la uzura morala aşezate în grupuri adiacente în special pe o imagine deschisă.
{ameninţarea LCD-ului este ceie 3 culori primare - roşu,
destul de îndepărtata din cauza verde, albastru ale modelului Dot Pitch
preţurilor), un upgrade la moni­ aditiv RGB. Fluxul de electroni Distanţa între doua puncte fos­
tor facându-se aproximativ la este emis de 3 tunuri electron­ forescente adiacente de
doi-trei ani. însă un astfel de ice (unul pentru fiecare aceeaşi culoare. Cu cât ecologie drastice. Dezvoltat de
test nu este facil, nu neapărat culoare) aflate în spatele CRT- această distanţă este mai TCO (The Swedish
pentru ca una bucată monitor ului. Imaginea afişată se mică, cu atât imaginea este Confederation of Professional
de 17" cântăreşte peste 20 Kg formează prin baleierea orizon­ mai precisă şi mai detaliată. Employees) în colaborare cu
ci prin nota pronunţată de tala a celor 3 fluxuri de elec­ The Swedish Society for Nature
subiectivism indusa de greu­ troni începând cu colţul din Frecventa orizontala Conservation şi The National
oi tatea cuantificării unor caracter­ stânga sus. Sau frecvenţa de linii. Board for Industrial and
istici {cum ar fi ergonomia sau
Reprezintă numărul de linii ori­ Technical Development in
I claritatea imaginii) sau de
Shadow Mask vs. Aperture zontale afişate pe ecran Sweden (NUTEK), este o
oi imposibilitatea comparării unor
Grille {baleieri orizontale de la stânga opţiune necesară şi suficientă
dotări diferite de la un model la
Pentru ca fiecare flux de elec­ spre dreapta) într-o secundă. pentru a cataloga profesionalis­
altul.
troni să atingă precis punctul Numărul liniilor este de ordinul mul unui producător (TCO 95 a
XTREMPC Pentru a reuşi totuşi o com­ miilor, de unde rezultă că expirat la 31.12.1999).
de fosfor respectiv, acesta tre­
paraţie între modelele prezente buie direcţionat. Această frecvenţa orizontală se
Monitoare de 1 T

în cadrul testului, am împărţit 3. DOTĂRI/ FUNCŢII SPECIALE.


caracteristicile urmărite în trei Se evidenţiază abordările diferite
Criteriile urmărite la calitatea imaginii
mari categorii: performanţă, cali­ ale producătorilor şi clasa de uti­
Geometria
tate imagine şi dotări/funcţii lizator căreia îi este adresat
speciale fiecare categorie modelul respectiv. De obicei se Se testează acurateţea afişării ele- 4

primind o notă între 1 şi 10 şi folosesc trei sau patru clase, cu mentelor geometrice (cercuri şi linii de
având o pondere diferita în calcu­ denumiri ce variază de la un pro­ diverse densităţi) pentru evidenţierea
larea notei finale. Astfel, cali­ ducător la altul dar care exprimă deformărilor suferite.
tatea imaginii este cea mai aceleaşi tendinţe: de la utiliza­
importantă (are ponderea cea torul modest la cel profesional. Strălucire & contrast
mai mare), urmata de perfor­ Criteriile urmărite la aceste cate­ Claritatea imaginii depinde foarte mult
manţă şi de dotări/funcţii. gorii sunt legate de ergonomie de aceşti doi parametri. Fara strălucire şi
(tratarea specială a suprafeţei contrast imginea este ştearsă, lucru
ecranului pentru diminuarea foarte deranjant pentru ochi. Aperture
împărţirea caracteristicilor pe grille îşi confirmă renumele aici.
categorii este următoarea: reflexiei, încărcării electrostatice
1 . PERFORMANŢE, Aici intră şi radiaţiilor, plus standardele
internaţionale cu care modelul Convergenţa
specificaţiile ce determină cali­
este atestat), funcţii speciale de Sau mai bine zis divergenţa între cele 3
tatea CRT-ului. Se are în vedere
reglaj (disponibile prin intermedi­ tipuri de fascicule de electroni {RGB),
atât latura constructivă dar şi
ul OSD-ului) şi dotări speciale ceea ce imprimă un efect asemănător cu
cea de performanţa efectivă.
(aici se includ diferitele opţiuni cel întâlnit în print-uhle de proastă cali­
Specificaţiile constructive (latura
introduse de producător pentru tate în care se văd clar separaţiile de
"statică") includ tehnologia
realizarea unui model cât mai culori. Unele modele permit reglarea convergenţei, (atât verti­
folosită la realizarea CRT-ului (cu
interesant). cala cât şi orizontala), o funcţie într-adevar folositoare.
shadow mask sau aperture
grille), diagonabila vizibila (nici-
un CRT nu afişează o imagine Focus
Testarea efectiva a privit numai
pe toata suprafaţa sa, de obicei O imagine nefocalizata, pe lângă neclari­
capitolul calitate imagine şi a
rămâne o margine de aproximativ tate, influenţează negativ ochiul utiliza­
constat în rularea programului
2 cm; de obicei, din diagonala torului care încearcă (prin ajustarea
NTEST după ce monitorul a
"standard" se scade un inch cristalinului) să corecteze greşelile.
funcţionat peste o ora pentru
pentru a rezulta diagonala Testul constă din afişarea unor modele
atingerea unor condiţiile
suprafeţei vizibile), dot pîtch-ul geometrice fine ce scot în evidenţă mai uşor lipsa focalizării.
asemănătoare unei funcţionări
(exprimat în milimiteri, cu cât normale (temperaturi nominale).
mai mic cu atât mai bine). Notele pentru fiecare caracteris­ Rezoluţia
Performanţa efectiva (latura tica s-au obţinut ca o medie între Sunt afişate linii fine {verticale şi orizon­
"dinamică") se concretizează în doua testări succesive la tale) pentru evidenţierea rezoluţiei. Aici
frecventa orizontala maximă, rezoluţiile standard de intra în calcule dot-pitch-ul: valori mar
frecvenţa verticala maximă şi 1024x768 şi 1280x1024 (reco­ mari reprezintă modele mai slabe.
rezoluţia maxima. Valorile "nor­ mandate pentru un monitor de
male" pentru un monitor din 17") cu o adâncime de 32 de
această clasă (şi de la această biţi, la frecvenţa verticală Lizibilitate
dată) sunt situate spre 95 kHz, maxima posibilă (placa video Acest parametru depinde de convergenţa
150 Hz respectiv 1600x1200. folosita a fost un LeadTek şi de focus. Un text scris cu fonturi mici
GeForce 256 DDR cu RAMDAC la trebuie să fie lizibil la orice rezoluţie.
350 Mhz). Pentru fiecare moni­ Clari?
2. CALITATE IMAGINE. Cea mai
tor au fost folosite driver-ele
importantă categorie - la urma
specifice (download-ate de pe Moire
urmei... IMAGINEA CONTEAZĂ -
site-urile oficiale). Pentru calcu­ Este un fenomen natural de interferenţa
dar şi cea mai subiectiva. Pentru
larea mediei ponderate care să întâlnit la orice CRT color ce se con­
test am folosit soft-ul Nokia
reprezinte nota la acest capitol cretizează într-un fel de vâlurire supra­
Monitor Test. Nota acestei cate­
ponderile folosite au fost pusă peste imagine. Singurul criteriu
gorii reprezintă o medie ponder­
următoarele: geometrie, unde sunt avantajate modelele bazate pe
ata a celor noua caracteristici ce
strălucire şi contrast, conver­ shadow-mask, benzile verticale ale apperture grille sporind
intra la aceasta categorie.
genţă, focalizare, lizibilitate şi fenomenuL
Alegerea ponderilor nu poate fi
culori: 12.5%; rezoluţie: 9%,
obiectivă, importanta fiecărei screen regulation şi moire: 8%. Culori Imagini de o singura culoare (R, G, B, alb şi negru)
categorii fiind dependenţă de uti­
pentru evidenţierea uniformităţii acestora. Simplu.
lizator Am considerat ca impor­
tanţi atât parametri ce în calculul notei finale, capitolul
Screen Regulation
influenţează direct privirea calitate imagine a intrat cu o
(focalizarea, convergenta, con­ Tendinţa CRT-ului de a extinde imaginea
pondere de 50%, iar celelalte
trastul şi strălucirea) cât şi pe în zonele luminoase şi de a o restrânge
doua (performanţa şi dotări) cu
cei legaţi de imaginea afişată în cele mai întunecate. Diferenţe mari
30%, respectiv 20%. Pentru o
(geometrie, lizibilitate şi uniformi­ între modelele cu shadow mask (cu
imagine cât mai obiectiva, rezul­
tate culoare). Ceilalţi parametri variaţii foarte mari = calitate slabă) şi
tatele din tabel trebuie corobo­
intra în calculul mediei cu pon­ rate cu comentariile la fiecare cele cu apperture g e (variaţii foarte mici = calitate foarte
deri mici. model. bună).
Monitoare de 17"

deformat spre colturi) şi un Moire susţinut printr-un OSD de excepţie


pronunţat la rezoluţii înalte (cu (atât prin numărul funcţiilor, cât şi
LG F l a t r o n 7 9 5 F t toate că există un reglaj pentru prin sistemul de senzori ce înlocui­
diminuarea acestui efect, folosirea esc butoanele obişnuite) şi trata­
Un OSD de excepţie prin numărul funcţiilor, cât şi prin sistemul de senzori
lui conduce Ia o diminuare a mentul special al suprafeţei ecran­

N oua tehnologie "Fiat Tensîon


Mask" folosita de LG în
realizarea CRT-ului pentru Flatron
clarităţii). Privit din punct de vedere
al performanţei, Patron 795 se
încadrează într-o categorie "nor­
ului (W-ARAS - Wide Anti-Reflective
AnttStatic).

îşi arată calităţile "de la prima mală" pentru astfel de monitoare


LG Flatron 795Ft
vedere", atât prin claritatea "high-end" frecvenţa orizontală
imaginii şi culorile vil, cât mai între 30-96 kHz ce permite un Test
ales prin suprafaţa super-plată a refresh vertical de pâna la 160 Hz, Performanta 9.00
acestuia ce îţi creează senzaţia rezoluţie maxima de 1600x1200 Calitate
unui ecran curbat spre interior. (la 75 Hz), evidenţiindu-se însă dot- imagine j i 8.82
Testele pentru calitatea imaginii pitch-ul de 0.24 mm. Utilizatorul Ergonomie/
Dotări 7.50
evidenţiază însa unele probleme unui astfel de monitor va aprecia în
de geometrie (grid-ul fiind uşor • mod sigur şi nivelul ergonomiei,

iar semnalul de intrare poate fi nala vizibila de 15.9" (ce se con­


IIYAMA V M P r o 4 1 0 îmbunătăţit prin folosirea intrărilor
bazate pe BNC, iar parametrii de
cretizează într-o diferenţă de 2.54
mm faţă de celelalte modele).
Dacă vă simţiţi profesionist, aceasta este soluţia. performanţă sunt standard (30-96 Aşadar, dacă vă simţiţi
kHz frecvenţă orizontala, 50-160 profesionist, aceasta este soluţia,
uită lume nu a auzit de Hz frecvenţă verticală, rezoluţie numai sa vă permiteţi investiţia.
M aceasta firmă japoneză. maximă 1600x1200 la 75 Hz).
Motivul nu este în nici un caz cali­ Imaginea este aproape perfectă, '
tatea produselor ci faptul că singurele amănunte de menţionat
IIYAMA V M P R O 4 I 0
acestea sunt adresate în special ar fi o uşoară deformare geomet­
profesioniştilor, tocmai datorită rică şi firele de susţinere a măştii Test
calităţii lor. Gama Vision Maşter (ca orice CRT Trinitron-like). Uşoara Performanţa
cuprinde monitoare realizate cu divergenţă iniţială a putut fi redusă Calitate
CRT extra-plat Diamondtron NF prin folosirea OSD-ului. Aici se imagine
folosind o tehnologie Aperture poate menţiona una din scăpările Ergonomie/
Dotări J8.00
Grille cu dot pitch de 0.25 mm. producătorilor: butoanele de control
Calitatea imaginii este deosebita, ale OSD-ului. Alt minus este diago- 3.60

performanţă, frecvenţa orizontală în comparaţie cu alte modele din


fiind de maxim 85 de kHz (cea ver­ acest test, reglajele sunt sărace,
AOC S p e c t r u m 7 G l r ticala oprindu-se la 130Hz). La discheta cu driver-e lipseşte, iar
test, lucrurile stau astfel: suprafaţa "non-glare" (observaţii
Trebuie remarcat că preţul este însă bun pentru calitatea oferita
problemele cele mai mari apar la ghilimelele) nu convinge. Trebuie

D aca doriţi un monitor de 17"


însa aveţi probleme cu buge­
tul, modelul de faţă poate fi o
screen regulation, dar sunt
prezente şi erori de convergenţă şi
focalizare. Pe măsura ce creşte
remarcat că preţul este însa bun
pentru calitatea oferită.

varianta interesanta. Cu un preţ rezoluţia, acestea se accentuează


şi apar chiar uşoare deformări geo­ A O C Spectrum 7 G l r
sub 250 USD (220 USD fără TVA)
7Glr nu emite pretenţii prea mari. metrice, iar aceste rezoluţii mari nu Test
Tehnologia CRT-ului este cea cla­ sunt susţinute de rate de Performanta l i i 6.50
sică (shadow mask) cu un dot- împrospătare "suficiente" (75 Hz Calitate
pitch de 0.26 mm, aceste în 1280x1024, iar la rezoluţia imagine 8.00
amănunte conducând la o imag­ maxima de 1600x1200 refresh-ul Ergonomie/
ine slaba, fara claritate. Lucrurile este de numai 60 Hz). Nici la ceEe- Dotări l i l 6.00
nu stau mai bine nici la capitolul alte capitole nu se schimbă ceva, 1 1 , 1 1 1 1

maximă de 12&Hz a frecvenţei ori­ cu standardului TC099 şi în cutie


Sony M u l t i s c a n G 2 0 0
zontale. Totuşi, frecvenţa orizontală
maximă de 96 kHz permite atin­
mai găsiţi un cablu VGA pentru al
doilea calculator şi un adaptor pen­
Contrar aşteptărilor, imaginea afişată nu iese Tn evidenţă. gerea unui refresh de 75 Hz la tru Macintosh. Abordarea profe­
rezoluţia maximă de 1600x1200. sionala, specifică marilor

O alta companie japoneză (de


data aceasta arhî cunoscută),
tehnologie ridicată (doar Trinitron-
Atu-urile lui G200 sunt posibilitatea
reglării convergenţei atât pe verti­
cală cât şi pe orizontală, intrarea
producători, include şi o garanţie
de 3 ani, chiar şi pentru România.

ul a fost inventat de Sony), un dublă ce permite folosirea a două


Sony Multiscan G200
CRT extra-plat {cu aceleaşi calculatoare la un singur monitor
"damper wires", dar cu un dot- (nu ştiu dacă este un atu pentru că
pitch între 0.24 şi 0.25 mm). nu văd utilitatea acestei opţiuni) şi Performanta j | |:
t

Contrar aşteptărilor, imaginea sistemul de control al OSD-ului Calitate ^ ^ ^ ^ M I I , 8.85


afişată de acest model nu iese în numit "Display Mouse" ce se con­ imagine ' * * 1

evidenţă, principala problema cretizează într-un singur buton Ergonomie/


fiind o imagine uşor nefocalizată (foarte practic) asemănător cu un Dolari —1 1 1 <— i | 7.50
ce încurcă lizibilitatea şi limita hat-switch. Monitorul este conform i-U 8.47
Monitoare de 1 7"

plusuri au ca finalitate obţinerea peste alta, calitatea imaginii (cel


Belinea 1 0 3 0 4 0 unei imagini de calitate deosebită
pentru un CRT cu shadow mask şi
puţin la 1024x768) coroborată cu
preţul de sub 250 USD face din
Sistemul de operare al OSD-ului este destui de greoi. atingerea unei frecvenţe verticale "10 30 40" (nu mă pot abţine să
de 100 Hz în rezoluţia de nu-l numesc aşa) o alternativă
I n gama de 17" Belinea oferă 7 1024x768. "10 30 40" poartă foarte interesantă pentru
I modele împărţite în trei clase: totuşi amprenta "Economy class": cumpărătorul român.
Economy (3 modele), Business (4 dot-pitch de 0.26 mm, lipsa
modele) şi First (1 model). dischetei cu drivere şi lipsa unor
B e l i n e a 10 3 0 4 0
Modelul oferit pentru testare dotări speciale. Sistemul de
poartă indicativul "10 30 40" operare al OSD-ului este destul de Test
(observaţi stilul de catalogare) şi greoi, iar funcţiile acestuia sunt Performanţa j
este cel mai bun model al primei cele obişnuite (plus posibilitatea
clase, diferenţa faţă de cele 2 setării moire-ului orizontal).
modele fiind frecvenţa orizontală Tratarea ecranului se situează sub Ergonomie/
cuprinsă între 30 şi 86 de kHz şi nivelul modelelor "flat" dar peste Dotări
tehnologia High Contrast. Aceste cea a modelelor de duzină. Una f 1
1
' ' 1 1 11
e 35

colţurilor. Caracteristicile de perfor­ bile opţiunile save&return/cancel.


manţă sunt comparabile ce cele Principalele atu-uri - tehnologia
ADI M i c r o s c a n G 7 I 0 ale modelolor de top, evidenţiindu- Trinitron şi dotările - fac din G710
Tehnologie aperture grill, dot pltch de 0.24, diagonală vizibilă de 16" se în schimb posibilitatea setării un model interesant, nu uitaţi însă
unei rezoluţii de 1920xl440@60 de scăpările la capitolul culori.

G 170 face parte din segmentul


"high end", lucru evident din
înrudirea cu G200 de la SONY.
Hz (deşi în specificaţii rezoluţia
maximă este de 1600x1200). La
capitolul dotări producătorii au fost
Aşadar, ADI "împrumută" CRT-ul foarte atenţi: microfon încorporat,
A D I Microscan G 7 I 0
FD Trinitron cu toate calităţile CD cu manualul şi aplicaţia de caii-
acestuia: tehnologie aperture grill brare COLORIFIC (de pe care Test
cu dot pitch de 0.24 mm, diago­ lipsesc însă driver-ele!). Controlul Performanţă |J8.50
nală vizibilă de 16 şi o imagine
w
beneficiază şi el de o abordare Calitate
foarte clară. Testele confirmă cali­ practică, fiecare categorie de imagine 8.75
tatea imaginii, dar în acelaşi timp funcţii (printre care şi posibilitatea Ergonomie/
scot în evidenţă uneie inconsis­ setării convergenţeî/m oi re pe verti­ Dotări
tenţe ale culorilor în zona cala şi oriziontală) având disponi- 1 1 r
I 1

cu dot pitch de 0.25 mm ce oferă plete, fără nimic spectaculos faţă -

Philips B r i l l i a n c e 1 0 7 P
o imagine foarte ciară. Rezoluţia
maximă (egală cu cea din
de alte modele. 0 dotare "foarte
specială" este "CustoMax", un
speficaţii) de 1920x1440 este unul utilitar ce permite efectuarea unor
Prezintă numeroase calităţi ce-i justifică clasificarea.
din plusurile de performanţă, setări prin conectarea monitorului

U n alt mare nume în domeniul


produselor electronice (alături
de SONY şi LG) care oferă pro­
frecvenţa maximă orizontală de
96kHz şi frecvenţa maximă verti­
cală de 160 Hz nefiind ieşite din
la portul USB. Philips reuşeşte să
facă o impresie deosebită, printr-un
model de excepţie.
duse pentru PC. Brilliance 107P comun. Calitatea imaginii reiese şi
face parte din "Professional Line" din teste, în schimb se observă
R
Philips B r i l l i a n c e I 0 7 P 1

(ce mai cuprinde un model de uşoare probleme de geometrie.


19" şi unul de 21") şi prezintă Abordarea intrărilor este foarte Performanţa |_[_j_J_]_J_j
numeroase calităţi ce-i justifică interesantă: un D-Sub normal + Calitate ^ ^ ^ ^ ^ ^ =—
clasificarea. Să începem... CRT BNOuri profesionale ce pot fi imagine '—'— —'— ' - ! 1 1 9.10
cu aperture grille ale cărei folosite de două calculatoare simul­ Ergonomie/ = ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ =—
Dotară 1 1 1 1 1 1 1 |8.5Q
"damper wires" sunt mai puţin tan, comutarea fâcându-se prin
vizibile decât la celelalte modele, OSD. Funcţiile acestuia sunt corrv •
8.84 j
mai mica din test) a cărui imagine - cu standardul TC099, modelul de
H y u n d a i D e l u x e S c a n B 7 9 0 deşi luminoasă şi contrastantă - faţă se opreşte laTC095. Imaginea
suferă de divergenţă destul de pro­ de o claritate sporită ar fi putut face
"Sărăcia" şl problemele de divergenţă îl readuc la realitatea "mld range\ nunţată Ia colţuri. Frecvenţa orizon­ din B790 o alternativă deosebită la
tală de maxim 95 Hz îi permite rate monitoarele cu CRT flat, însă

Ş i HYUNDAI foloseşte un sistem


de împărţire a produselor în
funcţie de publicul căruia îi este
de împrospătare a imaginii la
rezoluţii mari comparabile cu
modelele performante (72 Hz la
"sărăcia" şi problemele de diver­
genţă îl readuc la realitatea "mld
range".
destinat (SOHO Business şi frecvenţa maximă de 1600x1200).
Professional). Modelul testat face B790 se dovedeşte destul de sărac DeluxeScan B790
parte din clasa Business, însă la capitolul dotări: lipseşte discheta Test
producătorul coreean nu foloseşte cu driver-e, OSD-ul nu conţine nici o Performanţă 7.00
CRT-uri cu aperture grille în nici- funcţie specială, tratarea ecranului
Calitate
unul din produsele sale. aşa că norvglare, anti-static reflectă destui Imagine 8.45
B790 foloseşte un shadow mask de mult lumina mediului, nimic Ergonomie/
"Clasic cu un dot pitch de 0.26 şi interesant. în plus, deşi pe Net Dotări I * I 6.00
o diagonală vizibilă de 15.7" (cea Hyundai oferă specificaţii conforme
I I I I 1I I 7 53
Monitoare de 1 7"

calitate imagine nu PS775 nu exce­ - deşi sporeşte calitatea imaginii -


Viewsonic P S 7 7 5 lează (deşi imaginea este clară cu
culori vii, divergenţa este destul de
este deosebit de reflectantă. Daca
aveţi nevoie de spaţiu, de un HUB
pronunţată), există unele asecte USB, şi de o imagine de calitate
Tratarea ecranului deşi sporeşte calitatea este deosebit de reflectantă.
care îi conferă un statut aparte: medie, va trebui să plătiţi un preţ

S ă ne fie înţeles: PS vine de la


Professional Series. Cum se
reflecta acest lucru în practică?
design-ul short-end "space-saving"
cu o lungime (sau mai bine zis
scurtime) de numai 38.5 cm ce
mare, "neactualizat".

La fel ca modelul SAMSUNG, face ca monitorul să ocupe mat


ViewSonic P S 7 7 5
PS775 dispune de dotări profe­ puţin ioc şi înglobarea în bază a
sionale cum ar fi intrările BNC, unui HUB USB cu 4 porturi. OSD-ul Test
însa foloseşte un CRT "standard" este "normal" neevidenţiindu-se Performanta 8.50
cu shadow mask şi dot pitch de nici sistemul de control, nici Calitate
0.25 mm care însă este capabil
( funcţiile pe care le pune la imagine
de frecvenţe orizontale între 30 şi dispoziţie. 0 problemă mai evi­ Ergonomie/
Dotâri 7.50
96 kHz şi verticale de pâna la dentă este ridicată de tratarea
180 Hz. Chiar daca la capitolul ecranului "Super Clear ARAG", care J—k J—Ui 8.28

tru calitatea imaginii susţin ideea e şi aplicaţia Colorific (deja o


Samsung S y n c M a s t e r 7 0 0 p unui model al extremelor:
focalizarea, lizibilitatea şi screen
prezenţă obişnuită). Dacă doriţi sa
impresionaţi pe cineva cu un moni­
CRT-ul indică un produs mid-range: shadow mask cu dot pitch de 0.26 regulation foarte bune sunt con­ tor "brand name", cu design
tracarate de problemele de conver­ deosebit şi preţ ridicat, iată

S amsung propune o abordare,


să-i zicem,
"semiprofesională". Deşi modelul
genţă şi de uniformitate a culorilor
(la colţuri). Dotările înclina spre pro­
fesionalism: un OSD deosebit în
soluţia!

700p beneficiază de dotări spe­ special prin modul de folosire şi


ciale cum ar fi intrările BNC pen­ design-ul sistemului de control SYNCMASTER 700P
tru îmbunătăţirea semnalului, de futuhstic care pe lângă frumuseţea Test
specificaţii de performanţa gen­ "artistica" permite un acces practic Performanţa 8.00
eroase şi preţ ridicat, CRT-ul cu la funcţii (printre care se număra şi Calitate
care este dotat indica mai unele "exotice": duratlon time- imagine 8.45
degrabă un produs mid-range: perioada vizibilităţii OSD-ului sau Ergonomie/
shadow mask cu dot pitch de color control-pentru ajustarea culo­ Dotări 8.00
0.26 mm. Aplicarea testelor pen­ rilor) şi prezenţa unui CD cu driver- 8.20

M o n ş t r i i g r a f i c i i 3 D
la nVIDIA totul se măsoară
în mega

GA-660 Plus Gîoabvte


Chipset nVidia Riva TNT2-A cef mar nou în WinFast 3D S320II Leadtek
clasa fNT2, fabricat în tehnonolgie de
0,22 microni, 128-bit, frecventă 142 MHz; Chipset nVidia Riva TMT2 Ultra în
32 MB DRAM uHra-rapid, 150 MHz; tehnologie de 0,22 microni, 128-bil 142
jumperul de overclocking modifică MHz, 32 MB SGRAM 150 MHz, AGP 2X/4X,
frecvenţele la 170 MHz şi 175 MHz pentru WinFast GeForce 256 Leadtek. Maxi Gamer Xentor 32 GuiHemot. RAMDAC la 300 MHz. Utilitar penlru
procesor si memorie; AGP 2X/4X, Chipset nVidia GeForce 256-bit 125 MHz, Chipset nVidia Riva TNT2 Ultra 128-bit overclocking (Speed Runner). Maximum
RAMDAC la 300 MHz. Ieşire digitală video 32 MB RAM 5 ns 166 MHz, AGP 2X/4X, 175 MHz, 32 MB RAM la 183MHz, AGP 2X, de rezoluţie 2048x1536 16 bit si refresh
60Hz. TV-out PAL/NTSC în rezoluţii pînâ la
prin decodor PAL/NTSC integrat. Suporta RAMDAC la 350 MHz. Multiple funcţii 3D RAMDAC la 300 MHz. TV-out PAL/NTSC şi 1280/1024,
rezoluţii pînâ ta 800,600 pentru TV-out. asigurate de 4 motoare de randare suport hardware DVD, MPEG-1 şt MPEG- DirecIShow, MPEG-2, MPEG-
Are dual coolimj system. Optimizare independente (quad engine), prima placă 1. Optimizare pentru Direct3D şi OpenGL.
pentru Direct3D. Multiple funcţii 3 0. din lume cu funcţii transform & lightîng. 2, Xing DVD Player. Suport pentru OpenGL Multiple funcţii 30. Optimizare pentru
Utilitar pentru overclocking (Speed si Direct3D. Optimizare pentru Pentium III Pentium III SSE si AMD 3DNow
Runner). TV-out, player DVD si filtru SSE şi AMD 3DNaw. Multiple funcţii 30.
penlru compensarea mişcării în MPEG-2- Generează 9 milioane de triunghiuri/s,
Optimizare pentru Pentium III SSE şi AMD mapează texturi cu 300 milione de
3QNow. DirectX 7.D si OpenGL. pixeli/s.

^ ^ ^ r s m a g a z i n u l t ă u d e c a l c u l a t o a r e
Magazine: Bd. Elisabeta nr.25 Bucureşti, tel: 01-314.76.98 fax: 01-314.76.99/Pasajul Pietonai Lipscani BucuresîMel: 01-310.28.32 e-mail: best@fx.ro www.bestcomputers.ro
Teste

ui Q
ca CD
O O
O O c co
cfl o N N o E
CD _ca
ca CD o J—'
o O c
o 6 ? o u o
(B CD 5 E CN C D CO rz g s
^ LU CŞJca
O (a "O
O o Ol vH t/î Vi ^ 2 oce o.
r ca o
C
I
io io
v-fD O O
I

CD C O
t < 03 cd a: c a) ca _l O Q 5
ca tH CD c o o o c oCcNo a
cn CNi o c o a t c ! ™ o
O 00 LO <c h-
O 8
coa
CD ca C g
co lcoa cco < £
a c
9 CD
io o
o CO 03 O
OJ CA Z
o 2
cn 1 CO vH o CL>
co io
O
CN ca O I E x CD c 3 £3
ca in O
O ID LO 0) 2 c>a -l 3
+•
-• ca
CO O t LO l/J (N CO C0 h- tO CL ca O 15 ca
% s § E
ai
sz
CN C
HD o o cdcoscooicooîcoco CU e ca
CD CD 6 co LO co fiâ Cl

S2
tu <y>
co 1
C 0
N £2 C
tU
5CI CN
O- ca CD O c ca
cu O
CN
< C0 CC
o E 5
O g
_ca iica O

O CD .2 5
O E x IO LO LO CN S
cco
a O h ri UD o D CTî
C ca
co C O CD O IO c k' _
4—r

o CJ O • io ca C
HD O O o 2 O OCD _ca

C0 CD CO CD CN ES O
CO lO cj
LO o co CD co 6
2 00 C CD
a> cjj cN a c S CD C =)
3
—•
_g < (0 cu O a>
CL CD cu E O N N c
E 1 < s "O
CC E tH = o S: 00 Q. 0
o o CD CD na@CO cu >
m

x— £ O g X ao ca E
>C CTî tH
I CO O v4 ro =LJJ IO O m IO o o ca ta
sz
a;
32
s
CD Cl c
3
I TWT

O •d CN
O) o o
IO IO
< cu O E 1 i 3
in
m
tH < CN LO
C CN
O CTî
CN
CTî CTîCT) CTîCTlCT>CTî I- CN
LU _b O O
CO3 cu-
E
CO LO IA 3 0_
•ca ca
U-l

^ C0 C LO ccu
<U CTî cN a & cu co c o
5a. CD cp a co o dî N

O cD
CD E
00
cu E
O
CN M N cp
o
0> o
w
co
cu 2 CTî g G>
O £0
£= E cu
CN i <a - 1
E

LJJ p E 3 X ? O s 3 o 13
—i
o a. O LOLO IO o o
CD m 2 •a
•3-
CD ca CN C
O0 CD CD
CT0J tHLO IO IO o
CD
^_
s ra
o 0_
CN < <
'o
C0 OOC»oc6aîCTîCOcricTî
a> cd ce
co ca
i% 3 O CN CD o 2 O
O o r4 C
CJ CD E CN ^ o 03 c>u ca cuJ o
CD CN
o co Eco o
* t
c 5 C
_ O
C
E
D S CD
0 HCD o
CD CD CD E â! o
c
CTî •o < 3 ta
CC CD O
CN
I |
lO O 'o s
E LO O O o LO < E O CD •h- ca <
.U
CD C0 C0 CD CO CD co co
k

CN CD
cd ca S
5 CD co CO LO a
CD o Cl
CN O £ LTţ CC CDta
o cu
11 <
4-1
*—

O CN 3c o
LO tH
CN ^
O
o
O
ca
k_ DO CD
U o rvj I
0 CN 3 o 1 ° CD CN <U i2 I
O S CD tH co C CD
ca a. I 2ta3
i—

£J c
oa O
LO LO LO io
lc/u
J O LO LD
I I
O. CN CD O O O CD
5 1 1 CD ti) S CN LO N- oo o o CL
ca x CO LO CD CDC0 o O
<-Ci 00 00 CDoo cd
ccu
co O
O CD O i £
CD E CN
CN zi 5 <H O 0>
CN oo E X lO CO ^
o
jz <N 03 • C O _CD
B CcDa CD
N O0
C
co LO LO
to io C
C
OTî 3 •= JS
ca
cn h" S
CN ^ £ CD
H o o I O) ID N N Ol C0 cd
LO
I O
O
Cl O LJ
C0 LO z
C c co
CD
D LL os
tu a;
> 1
c c:
o
CO co o c co CD o
M M
o
CO co "cO<u E CoN o £ CJ
-—
o
o
o -C o 1 (U
co 03 ccu
p
C^ d E x CD C
CD D ojti C cu
w> zs CHN o
5 to O <H cu CD
D
w
cd 'ta
ca CD
O Q
lo Si
o ca
3 LO E
ca
O
O. CN D O O
C LO
LO LO LOLO
CN
CN h- N LO LO c = uO
< i—5 a o cu c
î "co
o
s CD
O
o • S 6 CO LO OOOCDOOCDCD CDCDCD < i=- .CJ CC & co
CO
CD <o
O cu H 6
cu
8 O o
o> £
CD co o 03 ca o
O oN CD cu c
CN
zfjs 'lco C
E i-l ^CD OCO
E X CD tH c
LO
c CD
O t/> o
I S E
1 «
BB
CN a: O < CD o 8 « ca CD
jz CN O
WN oC.UCN ca CN CO LO ca c O O c "ca <0
C
LO
co
co CZ 6 8 LO 1^ LO C0 CD CD CD CD
00 CD CD 00
<u o
O CJ to CD I CJ
cn a;
Q E I

ca K0 CcoD
a to c
î E 3 c CD E o; JU
X i > c
•—

o o f CD CD X
B
o CD i5 O CJ
ca o CD zs o So 0J c•-
u. cu
E CD E - ~ (U "c ca cu
z c f(D
0 _ CC cu —ţ
0 cu CJ ro D
k1C. •2 Q. XtREM
c<u oj 9
s
sz
CU fO
D
M
c I CD
sfi E
8N
I s "CD
•n

1 a3
.o £ t; s cj i ! > s o CD SP .
O O • 9 3 C
CC
U
**0 O s (0 iticMc
3 aj > O tu 5 fi
u C > P CJ CD co 'n c o
or o CD
CD
Teste I Monitoare de 1 7"

L a f i n a l d e t e s t : C O N C L U Z I I L E

S e observă clar o dominaţie a


Cele mai**.
în specia! grafică sau prelucrare

tehnologiei flat (în special cu de text au nevoie de modele care


aperture grille) primele locuri fiind Modelele din prima categorie prezintă şi anumite dotări speciale care să genereze o imagine clară şi
ocupate de modele ce recurg la o le întăresc caracteristica profesională iar faptul că producătorii ior nedistorsionată, în acelaşi timp
astfel de soluţie pentru realizarea sunt nume mari în domeniu, !e conferă un plus de încredere dar şi un oferind confort şi alte facilităţi
unui CRT-performant, în special la preţ pe măsură. Brilliance-ul 107P (p de la professional) oferă unele pentru uşurarea muncii - modele
capitolul calitate imagine, dar şi o facilităţi deosebite (cum ar ft controlul prin software CustoMax) iar pro­ scumpe cu CRT-uri cu tehnologie
concentrare a rezultatelor determi­ ducătorul japonez iiyama prin linia VisionMaster satisface şi el avansată (aperture grille sau altă
nata atât de caracteristicile exigenţele profesioniştilor. Foarte interesante s-au dovedit modelele variantă asemănătoare).
apropiate ale modelelor cât şi de non-aperture grille, în special LG-ul care introduce o nouă tehnologie Utilizatorii care folosesc calcula­
dificultatea cuantificării obiective prin modelele sale Patron: Flat Tension Mask un fel de aperture grille
T
torul pentru entertainment pot
care se manifestă la categoria cu cu un ecran plat care însă nu prezintă deranjantele "dumper wires" car­ avea în vedere modele mai
ponderea cea mai mare. acteristice Trinitron-ului. ieftine (cu shadow mask), fără
Distribuţia modelelor în funcţie de prea multe facilităţi suplimentare
rezultatele finale evidenţiază trei Primele două modele din această două modele, Samsung şi ce ar putea umfla preţul.
clase în cadrul cărora diferenţele categorie folosesc tehnologie Viewsonic au preţurile mari (jus­ Totuşi, câteva criterii sunt
de scor sunt relativ mici: "profe­ aperture grille şi au o calitate a tificate într-o oarecare măsură de comune pentru toţi utilizatorii, şi
sională" (trei modele: Philips, LG imaginii foarte bună, însă lipsa numeroasele opţiuni încorporate) anume acelea legate de
şi iiyama), "standard" (trei mod­ unor dotări speciale influenţează însă, folosind CRT shadow mask, ergonomie, lucrul îndelungat în
ele: ADI, SONY şi surprinzător locul ocupat. Tot în această cate­ calitatea imaginii nu se ridică la faţa unui CRT slab fiind un
Belinea), şi ''economic" (patru gorie intră şi modelul Belinea 10 nivelul modelelor din categoriile adevărat calvar pentru ochi.
modele: ViewSonic, Samsung, 30 40, cu o soluţie "clasică" superioare. Din fericire aceste probleme nu
Hyundai şi AOC). shadow mask, ce reuşeşte să Dacă aveţi în vedere se mai pun la modelele din ziua
Trecând la categoria ''stan­ "prindă" categoria de mijloc, în achiziţionarea unui astfel de moni­ de astăzi, în special la moni­
dard" trebuie specificat Tn primul special datorită calităţii imaginii tor, trebuie să aveţi grijă în ce cat­ toarele de 17", testul de faţă
rând că şi pentru aceste modele conferită de tehnologia "High egorie doriţi să vă încadraţi, fiind elocvent, valoarea
specificaţiile sunt generoase, Contrast". preţurile diferind foarte mult, iar candidaţilor situându-se la un
diferenţa faţă de modelele de top Dacă avem în vedere definiţia aceste diferenţe se concretizează nivel ridicat. Lucru aşteptat de alt­
fiind mică şi generată în special clasei economic - preţul mic plătit în modele ce se adresează unor fel din partea unor nume de cali­
de lipsa unor dotări sau funcţii pentru performanţe şi dotări grupe de utilizatori eterogene. brul celor prezente la test
speciale sau de unele mici' reduse, numai Hyundai-ul şi AOC Astfel, profesioniştii care folosesc
scăpări la calitatea imginii. ar trebui să fie incluse. Celelalte calculatorul mult timp, şi lucrează

TABEL COMPARATIV - Cele mai performante 5 monitoare de 17"


I- Philips Brilliance I07P 2 - LG Flatron 795Ft 3 - IIYAMA VM Pro 410 4 - ADI Microscan G7I0 5 - Sony Multiscan G200

Caracteristici general o
Producător • Distribuitor Phliips / Best LG / K-Tech IYAMA / Maguay ADI / Comrace / Best Sony / Flamingo
Adresă Elisabeta 25 Tltulescu 64 Arcului 16 N/A Titulescu 121
Tefefon (01) 314.76.98 (01) 222.20.36 (01) 210.38.33 (01) 314.76.98 (01) 222.50.41
Preţ 458$ 352$ 405$ 430$ 444$
Internet
Caracteristici tehnice www.phflips.com www.ktech.ro www.maguay.ro www. bestcomputers.ro www.flamingo.ro
VizlbH
16" 16" 15.9" 16" 16"
Tip CRT
Dot Pitch Aperture grille Rat Tension Mask Diamondtron NF FD Trinitron Trinitron
Rezoluţie maximă 0.25 mm 0.24 mm 0.25 mm 0.24 mm 0.24 - 0.25 mm
Frecvenţă orizontal â/verticală 1920 X 1440 1600 x 1200 1600 x 1200 1600 x1200 1600 x 1200
Tratare ecran 30 - 96 Khz 30 - 96 Khz 30 - 96 Khz 30 - 96 Khz 30 - 96 Khz
Standarde 50-160 Hz 50 - 160 Hz 50 -160 Hz 50 -160 Hz 50 - 120 Hz
Dotări TCO 99 / E 2000 TCO 99 TC099 TC099 TC099
Intrări BNC/Customax/USB Control OSD excelent Intrări BNC Microfon, C0L0RIF1C
+ Dumper wires puţin vizibile + Calitate imagine + Dotări .; Intrare dublă, DtspfayMouse
\ +• Calitate imagine
- Mici probleme de geometrie - Distorsiuni geometrie - Controlul OSD + Calitate imagine
Rezultatetateste + Calitate imagine
1
X
Peformanţa •9.00 1 1 t 1 1 1 1 8.50 ! 1 1 1 1 1 l-.l 1:1 8.50
Calitate imagine J l 8.82 L J i 8.75 n 8.85
• 11111i L i 7.50 8.00 • 1 1 M 1 l 1 i 7.50
Ergonomie / Dotări
24 Verdict i- t S.50 •••1 8.47
Wacom Graphire, Gigabyte GA-GF2560, Elsa E r a z o r X2 Teste

W a c o m G r a p h i r e
Graphire e s t e o soluţie de controller care combină o tabletă grafică cu un m o u s e cu trei butoane

Informaţii execrabil, indiferent de setările bypass ia care se poate conec­ trebuie să plăteşti acest
Redactor: Adrian Dorobăt alese pentru sensibilitatea ta un mouse obişnuit. mouse când cumperi tableta.
Tip produs: Tableta graf ica/mouse mouse-ului. Probabil că pro­ Tableta compensează însă prin
calitate toate neajunsurile

G raphire este o soluţie de


controller care combină o
tabletă grafică cu un mouse cu
mouse-ului, ceea ce era oare­
cum de aşteptat Wacom fiind
Detali produs
Detalii
cel mai cunoscut producător de
trei butoane, cel din mijloc Nume Wacom Graphics
tablete grafice. Cu o rezoluţie Preţ 102$
funcţionând şi ca rotiţă de de 1000 dpi şi suprafaţă utiliz­ Ofertant Best Computers
scroll. Mouse-ul foloseşte 1
abilă de 4x5 inci, tableta este Telefon (01) 314.76,98
Web vAvw.wacom.de
tableta senzitivă ca pad şi în un instrument excelent pentru Detali tehnice
consecinţă nu are nevoie nici un grafician, fie el amator sau Mărime 4x5 inci
de bilă, nici de fir, ceea ce din profesionist. în Photoshop şi Compus din 1 tableta grafica cu creion,
1 mouse
unele puncte de vedere îl face Painter s-a comportat
superior chiar şi unui mouse admirabil, iar în Windows a
radio. Ideea este originală, dar fost chiar mai uşor de folosit Aprecieri
are dezavantaje care depăşesc + Uşor de desenat
la navigare decât mouse^ul. - Mouse mizerabil, de 2 lei,
avantajele, în sensul că în După o scurtă perioadă de cum vreţi voi
Windows deplasarea mouse- adaptare, combinaţia pen-
ului este greoaie şi însoţită de tabletâ te poate face să uiţi că 0 excelenta tableta grafica ce din păcate este
un hârşâit enervant în jocuri, ducătorii au fost conştienţi de trădată de moirse-ul slab pe care trebuie să-l
mai există şi mouse conectat plăteşti. Tableta este însa excelenta.
controlul devine de-a dreptul această problemă, deoarece au
a calculator. Din păcate însă
ataşat cablului de legătură un i l n

Gigabyte G A - G F 2 5 6 0 ELSA Erazor X 2


Un GeForce SDR standard cu bundle şl performanţe normale. Dotări Interesante dar un preţ un pic cam mare

Informaţii SDR. Informaţii poate dovedi foarte util,


Redactor: camll Perian Bundle Redactor: Camil Perian Driverii plăcii conţin o serie
Tip produs: Placă video GeForce SDR Placa Include versiunea completă Tip produs: Pfacâ video GeForce DDR importantă de utilitare cu care ea
de NFS3, driverii plăcii ca şi ver­ poate fi configurată pentru per­
siuni trial de la alte 3 jocuri. Este formanţe optime.
mult mai subţire ca bundle-ul
Leadtek dar superior celui Concluzie
Guillemot O placă cu performanţe bune,
dotări interesante dar un preţ un
Deci pic cam mare (caracteristic pro­
Este o alegere obişnuită, foarte duselor ELSA). După WinFast
standard, fără facilităţi intere­ GeForce este prima alegere pen­

E
tru un DDRAM pe care trebuie să
S
sante dar nici lipsuri sesizabile. xcelenta implementare pentru
ub denumirea un pic codată,
Pentru o placă SDR este o un GeForce DDR a celor de la o luaţi în considerare dacă doriţi
se ascunde versiunea celor
alegere bună, la fel ca şi cele­ ELSA este şi la noi pe piaţă. Cu să cumpăraţi unul.
de la Gigabyte a chipset-ului
lalte SDR-uri din top. TV-Out, un bundle bun şi un
GeForce256 cu memorie SDR.
Placa urmează standard specifi­ Detalii manual excelent, placa ELSA nu f Detalii
caţiile NVIDIA, fiind un GeForce Dolaii produs are decât argumentul preţului să Detalh pfodus
ce nu beneficiază de TV-Out dar
Nume Guilemot Prophet SDR o trădeze. Nume Elsa Erazor X2
Pret 220$ Preţ 300$
se înscrie în rest în design-ul nor­ Distribuitor Caro Group Distribuitor Inedit Computers
mal. Telefon (01) 313.71-09 Performanţe Telefon [01) 659.48.19
Web www.gigabyte. co m .tw Web http://www. elsa, corn
Detali ţehfiict Din punct de vedere al vitezei Detaht tehtftoe
Viteza Chipset GeForce256 placa este comparabilă cu Chipset GeForce256
Interfaţă AGP Interfaţă AGP
Din punct de vedere al vitezei, Memorie 32 Mb SDR Creative Annihilator Pro însă Memorie 32 Mb DDR
testată fiind cu Detonator 3.68, Extra N/A argumentele sale sunt mult mai Extra TV-Out
ultimul release nebeta al NVIDIA, Bundle Need For Speed 3 solide. Performanţa D3D este Bundle Corel7SE Drakan, DVDPlayer
P

GA-GF2560 s-a comportat la fel Aprecieri slab mediu buri foarte bun superioară în timp ce susţinerea Aprecieri slab mediu foarte bun
Viteza 3D Viteza 3D
cu sdr-urile de la Guillemot sau Efecte 3P+T&L restului "pachetului" este puter­ Efecte 3D+T&L
Leadtek. Atât în jocuri (3D), cât Dotări nică. Manualul explică o mulţime Dotări
şi în aplicaţii, foarte mica difer­ Profesional/Joc dintre funcţiile pe care placa le Profesional/Joc
enţă este compensată şi de un La flnal efectuează în timp ce bundle-ul La final
^ 0^ pl^aca
^ SDR standard cu performante bune. Un DDR cu o foarte bună documentaţie,
preţ mai scăzut. în concluzie format din jocul Drakan, Corel dotare si nu în ultimul rînd performantă.
viteză standard pentru modelul 8.7 Draw SE şi un DVD Player se -
Teste I Elsa 3 D R e l e v a t o r E r a z o r Mi Pro

ELSA 3 D R e v e l a t o r E r a z o r I I I P r o

Un p a c h e t i n t e r e s a n t . O p l a c ă TNT2 P r o ş i o p e r e c h e d e o c h e l a r i 3 D .

informaţii Dacă intenţionaţi să cumpăraţi


Redactor; Dan Dimitrescu ochelarii de faţă, asiguraţi-vă că
Tip produs: Placa vrdeo + ochelari 3D monitorul permite frecvenţe de
afişare de la lOOmhz în sus. în
P lăcile 3D venite de la Elsa,
cum este şi cazul TNT2Pro
ului de faţă, nu se remarcă prin
caz contrar, ochelarii
funcţionează, dar veţi căpăta
senzaţii neplăcute (inclusiv
mare lucru. Performanţele ei
greaţa) în timpul folosirii lor.
sunt aproximativ egale cu cele
oferite de concurenţă. Totuşi,
firma germană ne oferă ceva
Detalii
special, şi anume ochelarii 30
Detali produs
care pot fi folosiţi împreună cu Nume 3D Relevator Erazor 3 Pro
plăcile lor. imaginea care îi este destinată. Pret 225$
cat. Odată ce ai reuşit acest Ofertant inedit Computers
Ochelarii Revelator nu trebuie Cerinţele hardware ale ochelarilor lucru, rezultatul este foarte spec­ Telefon (011 659.48.19
confundaţi ou headset-urile sunt destul de simple: un proce­ taculos. Lumile reprezentate au Web www.eisa.de
scumpe care îţi afişează imagini sor din generaţia K6-2/Pentium cu adevărat adâncime, senzaţia Detali tehnice
Placă video TNT 2 Pro
separate pentru fiecare ochi. în 2 sau mai nou şi o placă 3D cu fiind foarte imersivă. Nu pot Memorie 32 Mb
loc de asta avem de-a face cu
( chipset NVidia (driver-ele însă tre­ garanta rezultate bune cu orice Ochelari 30 Elsa
un set simplu, compus din două buie să fie cele Elsa). joc, iar în general focalizarea
ecrane LCD micuţe. Acestea nu

Ochelarii, în varianta mai ieftina, ochelarilor la o anumită distanţă Aprecieri


afişează imagini, ci îţi blochează vin cu un cablu destul de lung, va determina "înceţoşarea" + Un TNT2 Pro bun
pe rând ochii. în aceiaşi timp, pe + Ochelarii interesanţi
care nu incomodează utilizatorul. obiectelor aflate mai aproape. - Obositori la timp îndelungat
monitor ţi se afişează succesiv Există şi o variantă infraroşu, mai Problemele cele mai mari se
imagini pentru aceştia. Jocul scumpă cu cîteva zeci de dolari. manifestă în privinţa textelor ; Un pachet interesant cu o placa vrdeo de nivel
coordonat a! LCD-urilor şi al Configurarea ochelarilor nu este afişate în plan apropiat (direct pe mediu şi cei mai buni ochelari 3D prezenţi pe
imaginii de pe monitor va face ca piaţă la ora actuala.
foarte simplă, fiind necesară în ecran) care devin prea neclare
fiecare ochi să primească numai general pentru fiecare joc încer­ pentru a putea fi citite. L±J. 8,2

TABEL COMPARATIV - Cele mai bune acceleratoare grafice 2D/3D cu memorie peste 16 MB
I- LeadTek GeForce DDR 2-ELSA Erazor X2 3 - Creative Annihîtator Pro 4 - LeadTek WinFast SDR 5 - 3D Prophet SDR

uîl^'"

Caracteristici generale NOU


Producător / Distribuitor Leadtek / Romas Elsa / Inedit Computers Creative / Flamingo Leadtek / Romas Guillemot / Ubisoft
Adresă Puskin 18 P-ta Romana 9. Sc D, Ap 2 Titulescu 121 Puskin 18 Primăverii 51
Telefon (01) 231.50.97 (01) 659.48.19 (01) 222.50.41 (01} 231.50.97 (01) 231.67.69
Preţ 275$ 300$ 270$ 230$ 223$
Internet wwwJeadtek.com www.elsa.com www.flamingo.ro www.leadtek.com www.guillemot.com
Caraetcrfitlcl tehnico
Chipset/Bus GeForce256 / 256 GeF6rce256 / 256 GeForce256 / 256 GeForce256 / 256 GeForce256 / 256
Memorie/RAM DAC 32 DDRAM / 350 Mhz 32 DDRAM / 350 Mhz 32 DDRAM / 350 Mhz 32 SDRAM / 350 Mhz 32 SDRAM / 350 Mhz
Slot AGP 4X/2X/1X AGP 4X/2X AGP 4X/2X/1X AGP 4X/2X/1X ACP 4X/2X/1X
Rezoluţie max. 2D 2048x1536 True Color 2048x1536 2048x1536 True Color 2048x1536 2048x1536
Rezoluţie max. 3D 2048x1536 True Color 1920x1200 2048x1536 True Color 2048x1536 2048x1536
Bundle WinFast DVD 3Deep
P Drakan, DVDPIayer, Core!7SE Evolva WinFast DVD, 3Deep Xing DVD Player
Dotări TV-Out TV-Out N/A TV-Out TV-Out

+ Dublu sistem de răcire + Bundle şi dotări bune • Nu are bundle de calitate + TV Out + TV-Out
+ Overclocking foarte bun - Preţ • Nu are TV-Out - Preţ - Mai lentă ca atte SDR-uri
Rezultate ia teste - l024*76âxU
3DMark2000 . J m\ 2620
l , 1 MMWM l
i-—l—t i i I i. I
Quake 3 1 1 1 1 1. 1 1 586
. 59 413
.
Verdict 1 1 9.2 L &8 8.8
I
6. Gigabyte GA-GF2S60 9. Guillemot Xentor 32 6. LeadTek TNT2 Ultra 8. Matrox G400 Max 7. Gigabyte TNT2 A
CARO- GeForce SDR, 32 Mb. TNT2 Uttra, 32 Mb, AGP 4X TNT2 Ultra, 32 Mb, AGP4X G400 32 Mb, 2x128 Bus
r TNT2A, 32 Mb, 0.22 microni
Achiziţia Gigapixel % Tehnologii

3 d f x c a u t ă u n n o u l o c f r u n t a ş p e

p i a ţ ă . A c h i z i ţ i a d e n o i t e h n o l o g i i

p a r e a fi m o d a l i t a t e a a l e a s ă .
-

A c h i z i ţ i a G i g a P i x e l &

L i c e n ţ i e r e a A P I - u l u i I n t r i n s i c

3dfx a făcut 2 achiziţii interesante: Gigapixel şi


Intrinsec, o f i r m ă şi o tehnologie.

Informaţii
Cristi Radu Tip produs: Tehnologie Tip articol: Prezentare

D
acă toamna se numără generaţia nouă de plăci grafice.
bobocii este clar că X-Box-ul Microsoft, cu placa sa
primăvara este momentul nVidia, arată clar cât de impor­
când se pun bazele pentru câţi tant este FSAA-ul în crearea
mai mulţi boboci de toamnă. Iar imaginilor de sinteză cât mai
firma 3dfx are tot interesul ca realiste- Gigapixel mai oferă
aceştia să fie cât mai mulţi la câteva avantaje în afara tehnolo­
număr şi cât mai verzi. Voodoo giei de rendering zonal cu fill- INTRINSIC este o companie ce a atras atenţia atît NVIDIA cît şi 3dfr, cele 2
4 şi Voodoo 5 apar luna aceas­ rate foarte mare. Domeniul său firme lîcenţiînd tehnologia oferita.
ta în mod oficial şi deja privim de activitate include proiectarea Nici pe partea de software nu
nu a mai adus nimic cu
cu interes către noua generaţie, şi realizarea de adaptoare stătea prea bine până acum.
adevărat nou în domeniu. O
nume de cod Rampage. Iar pen­ grafice cu consum redus de Glrde-ul, deşi open-source, nu a
metodă prin care timpul să fie
tru Rampage mai ales dar nu energie, utilizabile în telefonia fost îmbrăţişat de către ceilalţi
scurtat iar tehnologia să fie
numai, 3dfx a făcut 2 achiziţii mobilă, Flat Panel TV sau PDA- producători de chipset-uri
într-adevăr nouă se impunea de
interesante: Gigapixel şi uri, lucru deloc neglijat de 3dfx, grafice, cum era de aşteptat.
la sine-
Intrinsic, o firmă şi o pentru că acesta este viitorul. Glide a fost foarte important
Un alt avantaj este scurtarea n sfârşit, 3dfx-ul loveşte
tehnologie. pentru 3dfx deoarece prin inter­
semnificativă a perioadei de indirect şi în nVidia, împiedican-
Domeniul de activitate al du-i acesteia accesul la o mediul acestuia putea pune în
timp necesară pentru lansarea valoare calităţile şi inovaţiile
Gigapixel este grafica 3D, tehnologie care i-ar fi oferit un
unot nou produs. într-adevăr rit­ propriilor plăci. în acest moment
respectiv realizarea de fill-rate de invidiat, exact dome­
mul impus de nVidia, o placă Voodoo 5 oferă efectele T-Buffer
tehnologii revoluţionare în dome­ niul la care stă GeForce-ul
nouă o dată la 6 tuni, era care din păcate nu sunt încă
niu. Pentru aceasta Gigapixel prost. Nici Gigapixel nu oferă
aproape imposibil de susţinut suportate nici de DirectX şi nici
dispune de 40 de ingineri foarte însă, din informaţiile furnizate,
de 3dfx până acum. Mai ales că de OpenGL, practic ele nu
bine pregătiţi, care au realizat un chip T&L performant, dome­
de fapt de la Voodoo 2, 3dfx-u! există pentru programatori,
deja lucruri interesante cum ar niul în care stă 3dfx-ul prost.
fi sistemul de rendering zonal, decât prin cod special, ceea ce
pe parcelă pentru a reduce cu cere timp şi bani.
până de 10 ori lăţimea de Intrinsic este API-ul de care
bandă necesară pentru transfer­ avea nevoie 3dfx-ul pentru a
ul informaţiei video. Deja 3dfx-ul promova noile tehnici de render­
are cel mai mare fill-rate dintre ing, iar acesta o face perfect,
toate plăcile grafice, aşa că independent de platformă, pro­
sporul de viteză în acest dome­ gramatorii trebuind să se con­
niu este canalizat spre un sin­ centreze doar asupra a ceea ce
gur deziderat: Full Screen Anti- au de făcut. Indiferent de plat­
Aliasingfărâ penalizări de forma şi sistemul de operare
viteză. într-adevăr Voodoo 5 are pentru care se lucrează, Intinsic
această opţiune însă în afară de se află între programator şi
Voodoo 5 6000 pornirea FSAA- hardware. Rămâne de văzut cum
ului echivalează cu o scădere va fi adoptată de către aceştia
de performanţă semnificativă. aceasta soluţie care oferă mai
Este însă sigur faptul ca FSAA-u mult decât DirectX-ul sau
fără scăderi de performanţă va OpenGL-ul însă creează şi unele
fi o opţiune standard pentru GigaPixel este o firmă simpatică- Gfgadude vine sa ne salveze de mega oribilii [imitări.
mari pixeli iar 3dfx s-a gîndit sa-l încorporeze pe Dude în viitoarele plăci.
Prezentări f BeOS 5

U n s i s t e m d e o p e r a r e g r a t u i t . ,

d a r d e s t u l d e s l a b î n f a c i l i t ă ţ i

In condiţiile în care fără 128 de Ram Windows 2000 este greu de utilizat iată un sistem de
operare alternativ...însă nu neapărat viabil.
1 Informaţii 1
Redactor: Afex Bartic Tip produs: Sistem de operare Aflări E*>s
Tîp articol: Prezentare

D
eşi BeOS are deja câţiva
ani de existenţă şi este P*i <fc- W»w
un sistem de operare n
destul de bun el nu s-a bucurat TWnk V*t. u4 tui Ut Fine
niciodată de o atenţie foarte ' •_ . ^. _^ ^ 1
^ L » J J L
-' >• - M- - , _

mare din partea publicului larg.


Be Inc, firma producătoare, a rţ*d itg iMtamţ .T.t.B£ftS. »hKfc «*uibt m & ***T*m
j
încercat să impulsioneze S*-? i/ -i: ^-wUfclfrh. *ii[^-t«T «L V^BT S*OS Ji*fc
creşterea bazei de susţinere DtţrtJM^^^» maia
pentru BeOS oferind sistemul
de operare gratuit Fereastra cu component
producătorilor de software, puterului este simplistă. I
măsură care a avut un succes
limitat. Mergând în aceeaşi
direcţie s-a decis ca BeOS R5
să fie oferit free utilizatorilor
casnici iar anumite părţi din
"Butonul" de start: rest foarte
sistem să devină open source,
asemănător cu cel
aşa cum este Linux-ul.
Edition este gratuit, poate fi OS R5 Pro Edition costă 70$ şi
Variante obţinut de la are în plus faţă de varianta PE
http://free.be.com şi se află şi o ediţie specială de Partition
Be OS R5 există în două vari­ Media Player-ul are
ante, BeOS R5 Personal dar este funcţional.
BeOS R 5 Personal Edition e s t e gratis, p o a t e fi
obţinut de la http://free.be.com ş i s e află ş i pe
COul din acest număr
.• • •

pe CD-ul din acest număr. Be Magic, RealPIayer G2 Amazing


T

P e n t r u c i n e e s t e B e O S ?
Rlf MM*;/
BeOS a fost conceput încă de la început ca un Media OS, fiind
ÎT Cw** Ythw dor» E-^vţ- optimizat special pentru manipularea în timp rea! a cantităţilor
mari de date multimedia gen filme sau track-uri audio. Sistemul
de operare se potriveşte perfect rolului de staţie multimedia
high-end, rulând însă foarte bine şi pe computere mai slab
• Ft< vata**
dotate.
• H*tf UţLw* Ca server însă BeOS nu se poate compara cu un Linux sau
un NT4/Windows 2000, codul său de reţea fiind foarte încet
faţă de concurenţă. Remediul acestui defect pare să fie BONE,
un BeOS cu partea de reţea rescrisă şi cu performanţe de
circa 2000%, dar acesta este încă în stadiu beta şi va mai dura
pînâ va apare.
BeOS 5 ( Prezentări

3D Audio Mixer, Indeo 5, MP3 voltarea de aplicaţii, dar aces­


Encoding şi manuale tipărite, tea pot fi trase gratis de la 0• m. & 4>
site-ul amintit anterior. Pv^nE<it*n tw W**C*Wo
tB*OS ţtfOS C«J Stuf t
Instalarea
BeOS R5 Personal Edition Interfaţă
ocupă 46MB şi vine sub forma BeOS R5 conţine propria sa
unui program de instalare care interfaţă grafică, sistemul MW»
44 Kfl îUMiiti£000. 07O .24
.0 PM
funcţionează doar sub pornind automat în ea. Aceasta SU Mi ti£000. 070.2?40 PM
Windows. Setup-ul pune pe o are integrate mai multe work- 1W0 KB Sit Hir 19 £006 *?0 -2sO
ft t M*r 19 30M. PM
partiţie un fişier de 500MB space-uri (ecrane virtuale) dar - Fu, j^rţiaOW, tM»34?H
care conţine BeOS R5 swap-ul
T nu e suficient de configurabilă «9v*KB Tot. O? 07 75» W?»W^
şi ceva spaţiu liber pentru pro­ fiind deci destul de greu de uti­ 0 W*i SH. Mv 19 OtSf* i * PM
- Apr 2000. «**3& PM
SITL IC

grame. Lansarea BeOS-uiui lizat. Manipularea fişierelor cu 279b1« Tut-Wu 21KOC*


r . 3*9«PM
depinde de sistemul de • W«tta12 2000. W*£S7 9Ui
ajutorul ei s-a dovedit a fi o 0 bYT« S*1_ 16 20CC. M»» PM
operare gazdă, pe care a fost adevărată aventură. Pentru ÎW U Kfl Frt Mar *4 2000. XL-i^Z* PM
Sit KiMft »00. 06.4U 1 PM
instalat. în Windows 9x setup- fanaticii shell-ului cei de la Be - Thi. Af*tiS*CO.0ftW7 PM
ul creazâ un grup care conţine Inc. au prevăzut şi un program • S*1. A#r« BWfl.WfctPW
• W*dtaÎ9 2000, WMlPH
programul de lansare, la a numit Terminal, în realitate cla­ Z27J Hft Frt Af* £1 2000. MC
cărui pornire Windows-ul este sicul sh de Unix şi care, cei
pur şi simplu şters din memo­ puţin în cazul nostru, a uşurat HleManager-ul din BeOS este unul dintre cele mai proaste astfel de programe
rie şi înlocuit cu BeOS. Sub mult lucrurile. integrate în sisteme de operare-
NT4 şi 2000 setup-ul crează o
care se pare că se înţelege
dischetă de boot, fiind nece­
Programe foarte bine dat fiind şi specifi­
sară închiderea Windows-ului ş
BeOS Personal Edition are cam cul său multimedia.
repornirea sistemului de pe ea
Instalarea decurge foarte tot ce trebuie pentru un sistem Ca viteză sistemul pare să
repede dar datorită sistemului minimal, dar asta este tot. Poţi se mişte destul de bine, dar ce
adoptat, de imagine care se să asculţi MP3-uri, să vizuali­ folos dacă pe el nu rulează
transformă în partiţie, utiliza­ zezi imagini, să te conectezi la decât câteva aplicaţii puţin
torul nu poate să aleagă ce Nu rulează decît cîteva aplicaţii puţin importante
programe urmează să fie
disponibile. Personal Edition şi trei-patru jocuri
nu conţine utilitare pentru dez- • *^ ^ - 1 1 L mii IL 1

partiţii MTFS5 sau Ext2FS (Linux). net şi eventual să scrii CD-uri importante şi trei-patru jocuri,
cu ajutorul CDBurner-ului, asta printre care demo-urile de
dacă CDWriter-ul este suportat. Chorum III şi Shogo.
Din nefericire nici măcar la Deocamdată BeOS-ul este
aceste capitole nu excelează, departe de Windows şi chiar
fiind necesară completarea sa Linux la capitolul home-use, iar
cu diverse programe Shareware ca server nici nu se pune prob­
sau freeware de pe Internet, al lema, deşi are un daemon de
căror număr este oricum destul http şi unul de ftp. Rămâne de
de redus. Rămâne de văzut văzut care va fi reacţia
dacă lucrurile se vor schimba comunităţii on-line în urma
în bine în viitorul apropiat, oferirii lui gratis de către firma
Utilitarul pentru scris CD-uri în mod
r
producătoare.
special audio.
Viteză & Compatibilitate
BeOS R5 este compatibil cu
variantele anterioare, dar cam
aici se opreşte tot. Ca struc­
tură seamănă un pic cu Linux-
• •••••• t ul, multe din programele care Detalii
stau la baza sa fiind portate Detali produs
tot de pe Unix. Am fost de-a Nume BeOS R5
Pret Gratis sau 70$
dreptul surprins cînd sistemul Producător Be Inc.
de operare a detectat fără nici Telefon N/A
o problemă placa grafică şi SB Web http://ww.be.com
Detali tehnice
Live-ul (acesta fiind văzut ca Versiuni Personal Edition (gratis)
EmulOk, adică procesorul care Pro Edition
îi stă la bază) din computerul
de t e s t Cu placa de reţea, un Aprecieri + Foarte stabil
banal RealTek RTL 8139A + Se instalează u$or
lucrurile au stat cu totul altfel, • Nu are aplicaţii prea multe
situaţia fiind salvată doar cu - Flemanager prost.
ajutorul driver-elor de pe net. La final
BeOS are suport pentru câteva Daca utilizatorii îl vor suporta va creşte într-un
device-uri FireWire, în mod spe­ sistem de operare foarte bun. Deocamdată nu
BeOS nu are un procesor de texte adevărat iaredîtorul său este la nivelul cial camere video digitale cu are suficiente aplicaţii.
Notepad-ului. 1
• ' 1 1


Prezentări | Netscape 6

N e t s c a p e

Cei de la Mozilla au reuşit să optimizeze mult engine-ul Netscape 5, astfel încît noul
Netscape 6 beneficiază de o viteză mult mai mare decît variantele anterioare
utilizat un format numit XUL, din variantele anterioare. Jos
Informaţii bazat pe XML (Extensible Markup există cinci meniuri care conţin
Redactor: Afex Bsrtic Tip produs: Browser internet Tip articol: Avanpremiera Language), în următoarele legături către diverse site-uri de
release-uri urmând să apară şi afaceri, timp liber, utilitare,

N
etscape Navigator a fost Netscape 5 astfel încât nou
T
skinurile suplimentare. canele şi cumpărături on-Mne. în
unu! dintre primele şi Netscape 6 beneficiază de o Interfaţa standard conţine partea stângă se află un aşa
probabil cel mal popular numit "My sidebar", care include
dintre browser-ele de WWW cu T
o serie de butoane de tip tab,
mult înainte ca Microsoft sâ-şî oferind acces (utilizând doar
lanseze Internet Explorer-ul. această mini-fereastră) la ştiri,
Totuşi, în anii din urma Netscape căutare, valoarea acţiunilor şi
şi-a pierdut avansul, ultimele ver­ Wy Sitjrj-ri-.sri AOL Instant Messenger. Meniul
siuni de Navigator/Communicator b Netscape Preferences conţine cam ace­
fiind clar în spatele lui Internet Netcenter
Lut uad*hd: 659 leaşi opţiuni ca şi cel din
Expiorer 5, atât prin facilităţi cât Business free Ture Today's Features... Netscape 4.x, noi fiind setările
MARKET CENTER Microsoft 8;eakLnq_Up? Justaa Dapa
şi prin viteza şi compatibilitate »ttaaflMa Ba and 13 «(«as ar* laarung towarţj asking a fi legate de Instant Messenger-ul
tJJilmLttMttm jutfea (o ţpttf Micrcaofl rn(e IWQ or ih'ee COT
cu standarde. Quoti j acccrtfifig ţo SGuc' es in ifre case Find oui integrat.
• Whiti Kiurt Mm "8aby BIDfl' may befctfokanup
Acum mai bine de 12 luni p" tjtut*- r~ Njin*
Netscape a făcut publice sursele •£|Un HfctaAittt Mail
de ia Netscape Navigator 5 şi save nutrisvsKiTtim

U s Your ^ ^ j ^ «i Cum era şt normal, N6 conţine şi


astfel a luat fiinţă Mozilla, o «f 2000 1 - tO ET blîîefly' Time! un client de email. Acesta este o
ff «TU»
organizaţie (din care face parte fi
ttf mare evoluţie faţă de cel din
şi Netscape) care s-a axat pe V
BUSN
I ESS NEWS f al 'ni W*
tH*J Netscape 4.x, toate conturile
modificarea şi îmbunătăţirea •uînnils
- L*ţ«î &OTfl fiind centralizate în interiorul pro­
acestora. De-a lungul timpului gramului iar inbox-ul pentru
noi am pus pe CD diverse vari­ Newi DoCVMr:i OM mi] fiecare server este stocat sepa­
ante ale SeaMonkey (numele de Tab-urile din stingă permit accesul rapid Ea servicii de ştiri, căutare şi rat. Totuşi acesta este mult mai
cod al browser-ului la care Mesengen puţin configurabil decât Outlook
lucrează Mozilla), iar de puţină Express la porturi şi securitate
vreme Netscape a scos, la rân­ viteză mult mai mare decît vari­
dul său, Netscape 6 Preview antele anterioare, sesizabilă mai
Release 1, bazat pe Mozilla M15 ales la scroll-uri mari şi la redi- Clientul de mail este mult mai puţin
(ultimul beta, inaccesibil publicu­
lui larg). •
mensionarea ferestrei. Timpul de
încărcare al paginilor de web din
configurabil decît Outlook Express la porturi
cache a fost şi el îmbunătăţit, şi securitate şi parcă se mişcă cam greu
Dimensiune apropiindu-se de IE5, lucru
Atît kit-ul (aflat şi pe CD-ul nos^ foarte bun dacă ţinem cont că şi parcă se mişcă cam greu.
mai multe elemente decât cea
tru) cât şi varianta instalată ou este totuşi vorba de un beta.
toate opţiunile ocupă 16MB, Varianta curentă a Netscape 6
destul de puţin comparativ cu se încarcă însă foarte greu chiar
Internet Expiorer 5- Varianta şi în 128MB de RAM, fiind, din 6 9 fl x
redusă, care conţine doar brows- acest punct de vedere, cel mai Mr. ^ a.-. SM ih.
încet browser la ora actuală. * ntd 1KB
er-ul ocupă circa 5MB. ASTEBX SC TVVARt (CfRf 20») VW
l LHu • qtd 1t>3
Necesarul de memorie este şi el - 4020000.
«J22UQQ
Viteză şi cerinţe mare, N6 ocupând circa 15MB
Cei de la Mozilla au reuşit să RAM iar IE5 doar 10MB RAM,
optimizeze mult engine-ul fiecare având o singură fereastră JljTsrrpWts
deschisă pe un site oarecare. Tnuh DflTo: Sat, 23 #p 20CC îMft» *0300

Interfaţă şi opţiuni Tbe detro v«C3iOA oT ?A>: TţcKrocKtn £ hac justtoeerirel«»td« Tîtia upcoining
Deocamdată N6 PR1 utilizează \
aceeaşi interfaţă cu cea de la ButtvLRt \
ir.
Mozilla M14, care arată foarte
0} Mm . L- ^* L±\m k«B>¥ bine, fiind mai puţin colţuroasă
Netscape decât cea standard Windows.
O Totuşi Mozilla (şi implicit N6) are
suport pentru skin-uri şi nu iy^itfOTol* 4
XTREMPC
4towiVW |în brows¬
1 numai, fiind perfect customi- - •— -

Messenger-ul gata integrat Clientul de mail din Netscape 6 este deocamdată sub concurenţă.
er. zabii. în aceasta direcţie este
Media Player 7 f Prezentări

Integrarea AOL Instant poate discuta direct cu el Concluzii


Messenger-ulul în N6 aduce o printr-un simplu click pe un icon. Netscape 6 PR1 promite foarte Detalii
altă facilitate interesantă: chat. mult, deşi are încă bug-uri şi Detali produs
Nume Netscape 6
Daca cel care a trimis mesajul Securitate mai ales este destul de instabi. Pret N/A
este logatîn momentul citirii la N6 conţine ca şi IE5 un crâpând în anumite momente. Producător Netscape
Telefon N/A
nstant Messenger atunci se manager de parole, care reţine Totuşi chiar şi acum el este web
numele utilizatorului, parola şi mult superior oricărui Netscape http://www. netscape.com
OetaJil tehnice
I T• - locul în care trebuie introdusă. 4.x, fiind compatibil 100% cu Versiuni
4 + Acestea sunt la rândul lor prote­ HTML4, CSS1 şi XML, elimmînd
necesitatea realizării a două
I

i- jate cu un maşter password,


urmînd ca în varianta finala să variante ale unei pagini de web, Aprecieri + Compatibilitate cu toate
una Netscape şi alta Internet standardele importante
*• *
• t.*- P*t: fie şi criptate. + Rapid
Cookie Manager este o altă Explorer. Chiar dacă lucrurile
3 -înca instabil
facifitate importanta, permiţând stau bine pentru Netscape
utilizatorului să afle detalii şi rămâne de văzut cu ce o să vină La fina?
Varianta finala promite sa fie un concurent
eventual să şteargă cookie-urile Microsoft în următoarele luni, serios pe piaţa browserelor.
Opţiunile de debug vor dispare în
care par suspecte. după IE5.5,
varianta finală.

W i n d o w s M e d i a P l a y e r 7 . 0
W i n d o w s M e d i a Player 7.0 ar t r e b u i s ă f i e s o l u ţ i a i d e a l ă p e n t r u r e d a r e a f i ş i e r e l o r m u l t i m e d i a ,
atît a celor locale (de pe hard-disk) cît şi a celor aflate sub f o r m ă de stream-uri pe Internet
Informaţii rarea unei maxime compatibilităţi. Windows Media Player are şi
Redactor Adrian Dorobăt Tip produs: Platforma multimedia Tîp articol: Avanpremieră Numărul de formate recunoscute opţiunea de playlist şi, în plus,
este foarte mare şi acelaşi lucru facilitaţi de catalogare a fişierelor

I n plina criza financiară data de vizualizare, a mai fost introdus şi poate fi spus şi despre codec-urile multimedia de pe hard-disk sau din
recentele căderi spectaculoase un egalizator cu zece benzi, pre- incluse în kit-ul de instalare, în reţea. în modulul Media Guide
la bursa, Microsoft s-a hotarît sa puteţi gasi o selecţie de filme şi
faca publica o varianta beta pre- muzica de pe Internet,
release a playerului lui multimedia, asemănătoare cu conţinutul "ser­
destinată în principal evaluatorilor tarului' multimedia din ultimul
1

tehnice, presei şi producătorilor de QuickTime. Un lucru original este


software. După spusele ca puteţi copia melodii de pe CD-
producătorilor, Windows Media uri audio direct în formatul .wma
Player 7.0 ar trebui să fie soluţia (Windows Media Audio), destul de
ideala pentru redarea fişierelor asemănător cu .mp3, Din păcate,
multimedia, atît a celor locale (de dupa cum afirmau şi producătorii,
pe hard-disk) cît şi a celor aflate player-ul nu este încă foarte stabil
sub formă de stream-uri pe ci din contra şi a blocat sistemul
Internet. Din ce am văzut, premise­ de mai multe ori chiar sub "nebfo-
le sunt favorabile, dar daca se va cabilul" Windows 2000. Pe Iîngă
dovedi cel mai bun, asta ramîne de asta el creează o mulţime de prob­
văzut. leme la dezinstalare şi nici nu
poate fi înlocuit cu o versiune ante­
rioară, ci se poate doar upgrada.
Schimbarea la
Primul lucru pe care îi observi
odată cu lansarea programului este
noua interfaţă, care arată mult mai Detalii
bine decît cea de pînă acum.
Hotarîţi sa schimbe înfăţişarea
Media Player 7.0 are pe Iîngă un egalizator de sunet un egalizator mm c care Octali produs
Nume Media Player 7,0
poate fi folosit pentru reglarea fină a luminozităţii, contrastului şi clarităţii.
anostă de pînâ acum a Media Preţ N/A
Player-ului, programatorii de la Producător Microsoft
cum şi setări pentru bass şi treble, plus, daca player-ul întîlneşte un Telefon N/A
Microsoft i-au implementat suport care folosite împreuna pot fişier care are nevoie de un anume Web http://vww.microsoft.com
pentru skin-uri şi module de îmbunătăţi considerabil calitatea codec care nu este disponibil îl va Octali tehnice 0 grămada de bug-uri care
vizualizare. Dealtfel, o parte impor­ sunetului unui fişier multimedia. căuta pe Internet şi îl va instala. pot fi scuzate totuşi de
tanta a SDK-ului ce vine cu acest Asta daca aveţi acces Internet. faptul că este înca în sta­
release este dedicată acestui nou Astfel se poate asigura compatibili­ diul de beta.
Compatibilitate maximă
aspect, putînd fi create cu ajutorul Fostul plugin NetShow a fost inclus tatea chiar şi cu cele mai noi tipuri Aprecieri -Reuşeşte performanţa de
unei brume de cunoştinţe de pro­ în construcţia noului player şi de fişiere, incluzînd aici şi MPEG-4 a bloca pe neaşteptate şi
gramare alte module de vizualizare şi Div-X, care fac mai nou mare definitiv sistemul
poate reda fişiere de tip .asf şi +Cel mai bun player, daca
şi skin-uri ca şi în cazul WinAmp- .mp3, local sau ca stream-uri. A vîlvâ în lumea amatorilor de filme. exceptam bug-urile :)
ului. Microsoft se laudă mult cu fost păstrată compatibilitatea cu 1 A Anal
h
aceasta parte deşi este evident cel QuickTime deşi eu aş numi includ­ Ultimul răcnet Media Player 7.0 are premisele necesare pen­
mai inutil şi nefolositor aspect al erea fişierelor .mov mai curînd o Asemănarea cu WinAmp nu se tru a deveni soluţia ideala pentru redarea
unui program. Pe iîngă modulul de manevră concurenţiala decît asigu- opreşte doar la suprafaţă: fişierelor multimedia.
Teste I Test antiviruşi

D a c ă a i s c ă p a t d e 2 6 a p r i l i e

( z î u a C i H ) n u i n s e a m n ă c ă e ş t i

i m u n . L u c r e a z ă P r o t e j a t !

T e s t a n t i - v i r u s i P r o f e s i o n a l i s m d e n i v e l i n a l t

P
Informaţii entru a realiza un test cu rezultate ale testării unora din
Redactor: Cristi Radu Tip produs: Anti viruşi Tip articol: Test adevărat profesionist era cei mai importanţi anti-viruşi la

O
bună bucată de timp viruşii fost destul de scurt şi primii nevoie de implicarea în acest nivel mondial printre care se
de DOS au proliferat dintr-o viruşi compatibili Win9x au proiect a unor oameni experţi numără şi cele 2 producţii
mulţime de motive. Uşor început să-şi facă apariţia. Se în domeniul viruşilor. Astfel, româneşti: A V X ş i RAV. Dorim
de programat, bazându-se pe o pornea însă aproape de la 0 din am apelat la D-l Profesor Dr. să îl mulţumim pe această
cunoaştere limitata a utilizatoru­ nou, alte tehnici, alte API-uri de •. Klaus Brunnstein de la cale pentru ajutorul oferit Tn
lui, viruşii de DOS s-au răspândit folosit, alte sisteme de păcălit. în Universitatea din Hamburg, realizarea acestui articol şl pe
cu viteză fantastică. Fenomenul plus fişierele executabile fiind conducătorul proiectului VTC dvs să vă îndrumăm spre pagi­
nu mai putea fi ignorat, mii de destul de mari, datorită (Virus Test Center) al departa­ na de web unde puteţi găsi
programe fiind infectate mergân- resurselor înglobate, posibilitatea mentului informatic al mai multe informaţii:
du-se până ia căderea sistemului. răspândirii virale scădea Universităţii din Hamburg care http://agrhwww. informaţi k.
La un moment dat se ajunsese deoarece copierea şi transportul ne-a pus la dispoziţie ultimele uni-hamburg.de/
până acolo încât să faci un virus între calculatoare ai fişierelor exe­
era considerat un atestat al cutabile infectate pe dischete h II *l Hli J*(A —•
^3
calităţilor de programator, iar devenea din ce în ce mai puţin
puţinii antiviruşi existenţi făceau practicabil. Aşa se face că în
cu greu faţă infecţiei virale. A
apărut apoi Windows 95 (98) şi
acest moment, viruşii cei mai
răspândiţi sunt adaptaţi noilor
n Air ănâ
AGN
lucrurile păreau să înceapă să se modalităţi de comunicare Inter-
calmeze, deoarece formatul noilor calculatoare. Iar anti-viruşii s-au
adaptat şi ei, aşa cum era de Pttbfitiffl
fişiere executabile nu mai per­
mitea acelaşi procedeu de aşteptat, noilor forme de infecţie.
infecţie folosit anterior. în acest Testul de faţă urmăreşte să
fel, mai mult de 90% din viruşii formeze o imagine utilizatorului jnjs l.Jnfcs
consacraţi în epoca DOS deve­ mediu asupra alegerii ceiui mai FTP-Server
neau inoperanţi, nereuşind să bun anti-virus pentru o sarcină
frrr-iTri^ffT
realizeze una din funcţile de bază, specifică, sau mai bine zis pentru
înmulţirea» cea mai bună protecţie împotriva
unei infecţii virale asupra
Desigur, timpul de readaptare calculatorului personal.
al viruşilor la noile stări de fapt a

Cei 2 excelenţi anti-virusi realizaţi de firme româneşti (Gecad - RAV si Softwin - AVX)
internaţională a antivirusului. scanării active. Scanarea, care se
RAV - Gecad Virus Bulletin Board i-a acordat
A V X - Softwin execută într-un timp record, poate
Este unul dintre primii anti-vrruşi pentru prima oară distincţia AVX 2000, cu peste 44000 de fi iogată într-un fişier separat pen­
româneşti. Acum 5-6 ani, Costin detecţiei 100% a viruşilor în anul viruşi recunoscuţi, suport on-line tru documentarea ulterioară, însă
Raiu punea bazele unui motor de 1999, aceasta repetîndu-se şi şi un motor de căutare foarte per­ acest lucru măreşte timpul total
căutare în fişiere a unor şiruri de mai tîrziu în cursul aceluiaşi an. formant se dovedeşte un produs de lucru dacă se face o scanare
bytes, mai tîrziu acestea devenind Protecţia oferită de RAV este solid, chiar şi pentru cerinţele voluminoasă.
faimoasele semnături de viruşi. garantată astfel, situîndu-se pe pieţei occidentale. Ultimul buiid Site-ul web AVX (www.avx.ro)
La început a fost un program linie aceleaşi poziţii cu programe con­ (versiune internă) aduce oferă multe informaţii interesante
de comandă, apoi a apărut inter­ sacrate cum ar fi Norton Antivirus îmbunătăţiri semnificative, în legătură cu noii viruşi apăruţi,
faţa de sub Dos, pentru ca, în sau Kaspersky Lab AVR adăugînd suport pentru scanarea precum şi versiuni noi de fişiere
sfîrşit, acesta sâ devină o Posibilităţile de update rapid la în arhive ACE, JAR, Gzip, TAR, CAB de definiţii care pot fi încărcate
aplicaţie puternică sub Windows ultima variantă de fişiere de precum şi în fişierele ataşate la automat de către anti-virus. Toate
9x. Cele mai puternice avantaje semnături, precum şi un site web mail în format MIME sau UUE. acestea cît şi muite altele conlu­
ale RAV sunt metodele de căutare bine întreţinut garantează un Modului rezident în memorie a fost crează pentru o soluţie de
avansată care au caracteristici program solid pe care te poţi şi ei optimizat, ocupînd mai puţină protecţie a computerului personal
speciale precum şl recunoaşterea baza orieînd. memorie şi incluzînd facilitatea deosebit de puternică.
Test antiviruşi I

T i p u r i d e v i r u ş i si m e t o d e d e i n m u l t i r e

Cele mai cunoscute programe


care pot genera astfel de viruşi
B o o t V i r u s document sunt: AmiPro, Word, C a r a c t e r i s t i c i

U nul dintre cei mai simpli viruşi dar şi dintre cei mai pericu­ Excel, Power Point sau Access.
P r o g r a m e
loşi. Are o lungime mică, de obicei sub 512 bytes,
datorita poziţionării sale în sectorul de boot al harddisk-ului, -Internet Virus. Sunt cei mai
noi viruşi apăruţi şi au carac­ A n t i - V i r u s
sector care este accesat întotdeauna la pornirea calculatoru­
lui pentru încărcarea sistemului de operare. Datorită acestui teristica comună că necesită o
conexiune Internet pentru a Q e n t r u a rămîne în top
fapt virusul are posibilitatea sa se încarce în memoria calcula­
avea posibilitatea să se mani­ l sau măcar pentru a
torului şi să rămână rezident înaintea încărcării oricărui alt
feste. De obicei se încarcă prin putea face faţă noilor
program, inclusiv cele anti-virus, ceea ce face dificilă
intermediul programelor de tipuri de viruşi, programele
îndepărtarea lor dacă virusul este suficient de abil. Un anti­
acces Internet, browsere (IE, anti-virus trebuie să aibă
virus modern totuşi poate detecta prezenţa virusului în memo­
Netscape) şi a celor de acces din ce în ce mai multe
rie şi îl poate dezactiva pentru a curăţa sectorul de boot.
la mail (poşta electronică). caracteristici şi metode de
Răspândirea acestor viruşi este problematică deoarece ei vin
Paginile HTML vizualizate în luptă. Cele mai comune
în 75% din cazuri pe dischete infectate de pe care trebuie să
browsere conţin cod care este sunt modulele de scanare
se boot-eze. Odată cu apariţia cd-urilor bootabile, necesitatea
executat pe computerul per­ şi modulele de
boot-ului de pe dischetă devine tot mai mică şi în plus
sonal, de obicei în limbajul monitorizare rezidentă a
posibilitatea ca virusul să se afle tocmai pe acea dischetă
Java sau JavaScript. în mod programelor executate,
este destui de mică şi ea. Ultima generaţie a acestor viruşi,
normal acestea nu ar trebui sa însă şi acestea au carac­
ceilalţi 25%, este o combinaţie hibrida între un virus de boot
poată accesa fişiere de pe teristici specifice,
şi un virus de fişiere, înmulţirea fiind asigurată prin cele două
computer însă sunt exploatate l i Modulele de scanare
componente care se susţin reciproc.
fie bug-uri!e, fie indiferenţa sau Trebuie să fie rapide şi
necunoaşterea utilizatorului. sigure în detecţie. Sa
Mail-urile pot conţine ofere opţiuni variate de
Windows Specific Virus virus care poate deveni inde­
ataşamente de tip fişier exe­ acţiune la depistarea
Sunt de departe cei mai comu­ pendent de sistemul de
cutabil care pot fi infectate şi viruşilor, posibilitatea
ni viruşi în momentul de faţă. operare. Nu infectează fişiere
prin execuţia acestora sistemul inventarierii raportului de
Reprezintă o evoluţie a viruşilor executabile ci numai fişiere
se poate infecta la rîndul său. scanare, eventuale metode
de DOS prin adăugarea altor document create şi accesate
Mai există tipuri de viruşi speciale de detecţie.
metode de infecţie şi modifi­ în mod curent de către utiliza­
specifici Unix sau altor sisteme 2 . Modulul rezident
care pentru compatibilitatea cu tor prin intermediul programelor
de operare însă marea majori­ Trebuie să ocupe memorie
Windows 9x a celor existenţi cu care lucrează. Acestea tre­
tate a utilizatorilor obişnuiţi puţină şi să ocupe puţine
deja. buie însa să aibă o formă de
folosesc sistemul de operare resurse ale calcuiatorului,
-EXE Virus. Este o preluare a limbaj de programare, de scrip­
Windows, aceasta fiind şi ţinta dar în acelaşi timp
sistemului de înmulţire prin turi prin care să se
preferata a viruşilor şi a pro­ detecţia să fie sigură.
fişiere de la viruşii DOS, adap­ materializeze componenta
virala în fişierele document. gramelor anti-virus.
tata pentru Windows 95/98 şi
NT. Deosebit de virali datorită
resurselor care pot fi apelate
prin API-ul Windows prin cîteva
linii de comandă. Sunt greu D O S C l a s i c F i l e V i r u s
detectabili de către utilizatorul
obişnuit deoarece Windows-ul iruşii de tip fişier clasic, specific sistemu­ Ţinta infecţiei este de obicei C0MMAND.COM,
nu faciiitează o vizualizare V lui DOS sunt cei mai mulţi însă pe cale de un alt fişier care se încarcă o dată cu
atentă a fişierelor (dată, dispariţie ca şi sistemul de operare care i-a pornirea sistemului. Datorită limitărilor,
mărime, conţinut efectiv), promovat. Există mai multe clasificări ale fişierele COM au devenit o raritate, iar viruşii
înmulţirea trecînd neobservată. acestor viruşi: de acest tip sunt şi mai rari.
Sunt primii viruşi la care s-a -Batch Virus, este o secvenţa de comenzi -EXE Virus, cel mai răspîndit tip de virus, cu
trecut de ia programarea în specifice DOS, prezente de obicei într-un fişier peste 15000 de exemplare. Infecţia este
assembler la programarea într- .BAT. Lansarea se face de obicei prin inter­ asemănătoare cu cea de la fişierele COM,
un limbaj de nivel înalt (c+-h) mediu! Autoexec.BAT care se execută întot­ virusul lipindu-se de fişierul ţintă. Datorită fap­
care facilitează lucrul cu deauna la încărcarea sistemului de operare tului că aproape toate programele au cîte un
funcţiile sistemului. Mărimea (după secvenţa de boot). Destul de uşor de fişier EXE viruşii de acest tip beneficiază de o
virusuiui nu mai e aşa de depistat are o râspîndire mică. bază de infecţie fantastică. Acest tip de virus
importantă (în nişte limite -COM Virus, specific fişierelor executabile cu este şi cel mai compex, dispunînd de resurse
totuşi) datorită mai multor fac­ extensia .COM. Infecţia acestor fişiere este importante ale sistemului de operare el poate
tori: mărirea capacităţii hard- foarte facilă necesitînd doar cîteva linii de să se cripteze variabil pentru a spori dificul­
disk-urilor, indiferenţa utiliza­ cod. Viruşii sunt de obicei mici, datorită lim­ tatea de găsire, se poate ascunde mijloacelor
torului faţă de mărimea exe­ itei de 64Kb a fişierelor COM, însă virusul are de raportare a mărimii fişierelor şi a memoriei
cutabilului oricum mare, etc. deja acces ia toate funcţiile sistemului de disponibile.
-Macro Virus. Primul tip de operare DOS ceea ce îl face deosebit de vira!.
Test antiviruşi

Tabel comparativ- cei mai puternici si populari 3 antiviruşi in România


AVX 2000 RAV 7.6 AVP 3.0bl31 T e s t u l d e a n t i - v i r u s i - p a r t e a I

V
Caracteristici generale irus Test Center este o Pentru a detecta cît de
Scanare arhive Da Da Da autoritate recunoscută în actualitate sunt definiţiile
Scanare avansata Da Da Da domeniul testării programelor viruşilor din programele anti­
Moduf rezident Da Da Da anti-virus. Baza de testare, virus s-au folosit apoi versiuni
Scanare reţea Da Da Da reactualizată în fiecare an, foarte noi de viruşi de tip cal
Protecţie Tn reţea Var.Professional Da Var.Professional include un număr foarte mare Troian (program care sub
Sand Box Da Da Nu de viruşi şi fişiere infectate, aparenţa unui nume şi mani­
din toate categoriile. Testarea festări cunoscute execută
Discheta salvare Da Da Nu
a început din septembrie 1999 atacuri asupra sistemului) şi
Reactualizare program Da Nu Da Internet.Worms, răspîndiţi mai
cînd baza de viruşi a fost
Reactualizare ftşier semnaturi Mail, Lrve OrAe,CD Live On-line E-maiî Live On-Line ales prin intermediul internetu-
r
îngheţată pentru a da un start
Caracteristici de scanare corect pentru toate programele lui. Nu a fost neglijată desigur
Viteza scanare 51 f/S; 60.1 f/S 50 f/s anti-virus. La începutul anului nici zestrea mai veche a
Dezinfectare automată Da Da Da 2000 toţi cei interesaţi şi-au viruşilor obişnuiţi, de fişier şi
izolare/Ştergere fişier infectat Da Da Da trimis programele la VTC în boot sector care este şi ea
Scanare Internet Da Da Nu vederea testării. Scopul final al actualizată periodic, deşi
testării a fost determinarea aceşti viruşi nu mai au o chiar
RoList Februarie 100% Da N/A Nu :

procentajului de detecţie aşa de mare răspîndire.


Procentaj VTC Februarie 2000 95.8%. 98.4% 99.9%
corectă a programelor în La data cînd am scris aces
Viruşi cunoscuţi '44000- 37343 34970
condiţii similare. tea VTC încă nu terminase
Caracteristici modul rezident
S-au efectuat testări spe­ testările, fiind disponibile
Memorie ocupată 1964 Kb 3683 Kb 1484 Kb
ciale, pentru detecţia viruşilor numai rezultatele pentru
Timp procesor ocupat <1% <3% <1%
polimorfici (Maltese.Ameoba, detecţia viruşilor de tip macro,
Scanare activa Nu Da Nu
Natas, Tremor Tequîla, One- în numărul viitor vom publica ş:
restul testului, acum
D in punct de vedere "la toate acestea "macro" ne putem Half etc) pentru scanarea în
T T

arhive ZIP, ARJ LHA şi ARJ prezentîndu-vă doar testul de


obiect" un test de anti-viruşi da seama de valoarea mai mica T

(RAV şi AVX cel puţin mai macro. Este de reţinut însă că


este expirat în momentul Tn care sau mai mare a unor astfel de
suportă şi alte formate de . toţi antiviruşii, inclusiv cei
s-a consumat, el reprezentînd programe şi suntem mîndri să
arhive în afara acestora 4). româneşti: AVX şi RAV au pro­
mai mult o statistică a cum au raportăm că între cei mai buni
Alarmele false au fost şi ele gresat de atunci, apărînd noi
fost anti-viruşii respectivi la un anti-viruşi din lume se numără
contorizate. versiuni.
anumit punct al evoluţiei lor. Cu atît AVX cît şi RAV.

Rezultatele testului macro-malware sub Windows 98 Prescurtare j| Nume antivirus || Sistem


Viruşi detectaţi Fişiere
număr (260) procent (100%) număr (394) procent (100%) ANT AntiVir 5.21 dos, w-98, mm
ANT 181 69.6 294 74.6 ATD AntiDote 1.50 W-98, W-NT
ATD 257 9S.8 391 99.2 AVA AVAST v7.70 W-98, W-NT
AVA 212 81.5 317 80.5 AVG AVG 6.0 W-98, W-NT
AVG 203 78.1 303 76.9 AVK AVK 9 W-98, W-NT
AVK 257 98,8 391 99.2 AVP AVP DOS, W-98, W-NT
AVP 252 96,9 386 98 AVX AVX W-98, WNT :

AVX 245 94,2 377 95.7 CLE Cleaner 3.0 W-98. W-NT
CMD 260 100 394 100 CMD CommandSoftware DOS, W-98, W-NT
DRW 204 78.5 316 80.2 DRW Doctor Web DOS, W-98, W-NT
DSE 259 99.6 393 99.7 DSE , Dr Solomon Emergency DOS, W-98
ESA' ' 148 56.9 238 60.4 ESA eSafe 21 W-98 W-NT r

FPR 260 100 394 100 FPR FProt 3.06c DOS, W-98
FPW 260 100 394 100 FPW FProt FP-WIN 3.05 DOS, W-98, W-NT
FSE 260 100 394 100 FSE FSAV DOS, W-98, W-NT
FWN 252 96.9 386 98 FWN FWin32 W-98, W-NT
IN0 253 97.3 384 97.5 INO Inoculări 4.53 DOS, W-98 W-NT T

MKS 225 86.5 350 88.8 MKS MKS-vir (Polonia) W-98


NAV 214 82.3 319 81. NAV NAV/Sig DOS, W-98, W-NT
nod. : 250 96.2 381 96.7 NOD NOD 32 V.129 DOS, W-98, W-NT
NVC 248 95.4 364 92.4 NVC NVC DOS, W-98, W-NT
PAV 257 98.8 391 99.2 PAV PAV2000 DOS, W-98, W-NT
PER 112 43.1 169 42,9 PER PER Antitivirus W-98
PRO 64 24.6 107 27.2 PRO Protector W-98, W-NT
K
QHL 0 0 0 0 QHL Quickheal Version 5.21 W-98 W-NT r

O RAV 248 95.4 373 94.7 RAV Rav 7.6 W-98, W-NT
SCN 260 100 394 100 SCN NAI VirusScan DOS, W-98, W-NT
SWP 247 95 377 95.7 SWP Sweep DOS W-98, W-NT
T

34 V!T 9 3.5 16 4.1 VIT VirIT Expforer Lite 2.6.26 DOS, W-98


Test antiviruşi

Rezultatele testului compet zoo pentru viruşi macro sub Windows 98 Testul In The Wild
Viruşi detectaţi Fi$ ere Viru$i detectaţi Fişiere
număr (4525) procent (100%) număr (12918) procent (100%) număr (59) procent (100%) număr (672) procent (100%)
A NT 4081 90.2 11.746 90.9 ANT 78 97.5 646 96.1
ATD 4522 99.9 12.906 99.9 ATD 80 100 672 100
AVA 4266 94.3 12.245 94.8 AVA 80 100 672 100
AVG 4410 97.5 12.596 97.5 AVG 80 100 672 100
AVK 4522 99.9 12.906 99.9 AVK 80 100 672 100
AVP 4522 99.9 12.906 99.9 AVP 80 100 672 100
AVX 4276 94.5 12.375 95.8 AVX 80 100 669 99.6
CMD 4525 100 12.918 100 CMD 80 100 672 100
DRW 4453 98.4 12.760 98.8 DRW 80 100 672 100
DSE 4525 100 12.918 100 DSE 80 100 672 100
ESA 4022 88.9 11.394 87.9 ESA 78 97.5 663 98.7
FPR 4525 100 12.918 100 FPR 80 100 672 100
FPW 4525 100 12.918 100 FPW 80 100 672 100
FSE 4525 100 12.918 100 FSE 80 100 672 100
FWN 4516 99.8 12.890 99.8 FWN 80 100 672 100
INO 4513 99.7 12.891 99.8 INO 80 100 672 100
MKS 4393 97.1 12.599 97.5 MKS 79 98.8 665 99
NAV 4435 98.0 12.665 98.0 NAV 80 100 672 100
NOD 4500 99.4 12.857 99.5 NOD 80 100 672 100
NVC 4521 99.9 12.906 99.9 NVC 80 100 672 100
PAV 4522 99.9 12.906 99.9 PAV 80 100 672 100
PER S&29 ( 53.7 6.399 49.5 PER 44 55 457 68
PRO 3048 67.4 8.368 64.8 PRO 78 97.5 • 654 97.3
QHL O O O O QHL O O O O
RAV 4428 97.9 12.716 98.4 RAV 80 100 670 99.7
SCN 4525 100 12.918 100 SCN 80 100 672 100
SWP 4463 98.6 12.809 99.2 SWP 80 100 669 99.6
VIT VIT 31 38.8 294 43.8

Rezultate false - detecţie pe baze neinfectate - detecţii false Comparare detecţie viruşi pe arhive. Rezultat detecţie viruşi ITW-PKZ,Ar\J,LHARAR
P

Analize suspecte Fişiere


număr (26) procent (100%) număr (329) I procent (100%) ZIP LHA ARJ RAR
ANT 15 57.7 36 10,9 ANT 78 97.5 78 97.5 78 97.5 O O
ATD 2 7.7 4 1.2 ATD 80 100 80 100 80 100 80 100
AVA O O O O AVA 80 100 O O O O O O
AVG O O O O AVG 80 100 O O 80 100 80 100
AVK O o O O AVK 80 100 80 100 80 100 80 100
AVP 2 7.7 4• 1,2 AVP 80 100 80 100 80 100 80 100
AVX 25 96.2 129 39.2 AVX 80 100 80 100 80 100 80 100
CMD 1 3.8 2 0.6 CMD 80 100 O O 80 100 O o
DRW 21 80.8 94 28.6 DRW 80 100 O O 80 100 80 100
DSE O O O O DSE 80 100 80 100 O O O o
ESA 2 7.7 4 1,2 ESA 78 97.5 78 97.5 78 97.5 78 97.5
FPR 1 3.8 2 0.6 FPR 80 100 O O 80 100 O O
FPW 1 3.8 2 0.6 FPW 80 100 O O 80 100 O 0
FSE 1 3.8 2 0.6 FSE 80 100 80 100 80 100 80 100
FWN 1 3.8 2 0,6 FWN 80 100 O o O O 80 100
INO 13 50 22 6.7 INO 80 100 80 100 80 100 O o
MKS 24 92.3 154 46.8 MKS O o O o O o O o
NAV 4 15,4 4 1.2 NAV 80 100 80 100 80 100 O o
NOD O O O O NOD 80 100 O o 80 100 80 100
NVC 2 7.7 2 0.6 NVC 1 1.3 O o 80 100 O o
PAV 2 7.7 4 1.2 PAV 80 100 80 100 80 100 80 100
PER 1 3.8 2 0.6 PER 44 55 O o O o O o
PRO 1 3.8 1 0,3 PRO O O O o O o O o
QHL O O O O QUL 77 96.3 O o 77 96.3 o o
RAV 24 92.3 104 31.6 RAV 80 100 80 100 80 100 o o
SCN O O O O SCN 80 100 80 100 80 100 80 100
SWP O O O O SWP 80 100 O o 80 100 80 100
VIT VIT O o O o O O O o
Tehnologii Cinematograful personal

T e h n o l o g i a v i d e o d i g i t a l ă a t i n g e

n o i s t a n d a r d e . M P E G 4 c r e e a z ă

c i n e m a t o g r a f u l p e r s o n a l .

Tool-uri compresie audio


D V D vs D ivX vs V C D
Programe folosite pentru WaveConvert Pro
Informaţii citirea fişierelor audio com- (www.wave.com),
presate Mpeg (MP2, MP3, Blade {bladeenc.mp3.no)
Redactor: Cristi Radu Tip produs: N/A Tip articol: Prima impresie
MP4): Programe pentru conversia

P
C-ul este o foarte buna ca alternative chiar ta DVD-ROM Winamp (www.winamp.com), CD-urilor audio în format
platformă multimedia fără (ca şi preţul acestuia) să apară Windows Media Player Mpeg (mp3):
nici o îndoiala. Pentru un cu viteză. (www.microsoft.com), NexEncode (team-
utilizator pretenţios asta Kjofol (www.kjofol.com; nexgen.com),
înseamnă şi posibilitatea vizual­ Compresia Audio Audio Grabber (www.audio-
izării de filme la un standard cal­ în mod normal, ca şi în cazul Programe folosite pentru grabber.com-us.net), Grip and
itativ foarte ridicat iar la un nivel imaginilor, cantitatea de infor­ compresia audio în format GCD (Linux,
superior editarea acestora. Din maţii necesară pentru a reda cu Mpeg (Mp3) : www.ling.ed.ac.uk/Eoliphant/
fericire au apărut suficiente ele­ fidelitate un sunet este destul MpegDJ (www.xaudio2.de), grip/)
mente pentru crearea unui mic de mare. Depinde în mare
cinematograf personal. Home măsură de numărul de direcţionate, ceea ce înseamnă folosit pe DVD-uri. Rata de com­
Theatre-ul devine realitate prîntr- eşantioane/secunda, cu cât mai o cantitate mai mare de infor­ presie este de 192-256kb/sec
un sistem compus din 5 boxe $i multe cu atât sunetul este mai maţie. Necesitatea unui stan- pentru calitatea CD normaiâ.
subwoofer, computer dotat cu în sfîrşit, Layer 3 este cel mai
DVD-ROM si un TV suficient de folosit. Specificaţiile sale sunt
puternic. Ideal ar fi un HDTV sau Ca şi î n cazul informaţiei vizuale, compresia
explicit îndreptate spre utilizarea
un TV cu format îmbunătăţit al a u d i o a r e la b a z ă a l g o r i t m i i M p e g , o compresie în Internet, iar acest lucru a
imaginii afişate (2.35:1 raport devenit evident în momentul în
prin pierdere d e informaţii n e i m p o r t a n t e
lungime/lăţime). Totu$i nu tre­ care primele melodii în format
buie sâ ai toate acestea pentru dard de compresie devine astfel MP3 aveau o dimensiune de 2-3
apropiat de realitate dar fişierul
a vedea un film pe computer. evidentă. Mb. în acest moment domeniile
care îl conţine devine mai mare.
Din fericire, noi formate de com­ Ca şi în cazul informaţiei de aplicabilitate ale Mpeg Layer
în plus, sistemele audio perfor­
presie apărute şi sporirea puterii vizuale, compresia audio are la 3 sunt: Digital Audio
mante permit simularea unui
de procesare a computerului fac baza algoritmii Mpeg, o compre­ Broadcasting (DAB), Video Audio
spaţiu acustic, cu sunete
sie prin pierdere de informaţii Broadcasting (VAB), Internet
neimportante. în esenţa, mpeg- Audio, Digital Versatile Disc
ul crează în mod dinamic o limita DVD), VCD şi SVCD.
a sunetelor care pot fi auzite de
urechea umană într-un context Compresia Video
dat, în acest fel informaţia neuti­ Aproape 80% din informaţia
lizabilă fiind eliminată, pierderile recepţionată de creier este de
de calitate fiind minime. Desigur natură vizuală. Nu e de mirare
informaţia rămasă este compre-
sată şi ea prin algoritmi specifi­
ci, optimizaţi, de genul LZW T o o l - u r i c o m p r e s i e video
(folosit în arhivele zip). Mpeg-ul
audio este împărţit pe 3 nivele, -Programe folosite pentru
Layer 1, 2 şi 3. citirea informaţiei video digi­
tale:
Layer 1 este tot mai rar
folosit în ultima vreme datorita Windows Media Player 7
compresiei relativ scăzute si a (www.microsoft.com) -
calităţii nu foarte ridicate. Iniţial suportă mpeg4
era folosit în parcuri de distracţii Xing MPEG Player
i şi în stocarea aproape bruta a (www.xingtech.com)
| filmelor înregistrate datorită fap­ MicroDVD (www.aw-
tului că hardware-ul utilizat pen­ clan.de/mdvdp) - suportă
tru preluare nu era complicat. MicroDVD (DivX) adică
O configuraţie Home Theatre consta din 5 sateliţi şi un subwoofer poziţionate Mpeg4
în colţurile camerei- Layer 2 înseamnă formatul audio
Cinematograful personal Tehnologii

Secvenţa film DVD Secvenţa film comprimată în standardul Mpeg 4

astfel ca necesarul de spaţiu mat compresat, făra pierderi ulterioare. Printre cele mai pentru transmisia prin reţea,
pentru a o stoca în format digi­ semnificative de calitate. Rata importante sunt: eliminarea suport pentru editarea pe
tal este imens. Din fericire, în de compresie este între 1:8 şi informaţiei redundante între pachete. Mpeg2 este cel mai
domeniul calculatoarelor omul 1:10, în funcţie de rezoluţie, cal­ cadre, compensarea şi predicţia folosit standard de distribuţie
poate sa-şi puna în valoare itate şi rata de reîmprospătare a următorului cadru din informaţia audio/video în momentul de
inteligenta pentru a crea algorit­ imaginii (PAL sau NTSC). în conţinuta într-un cadru anterior. faţă.
mi de stocare şi vizualizare a
informaţiei video, suficient de M p e g 4 a f o s t i n t r o d u s î n m o d o f i c i a l Tn l u n a d e c e m b r i e a a n u l u i t r e c u t - D e
avansaţi pentru ca aceasta să
atunci ş i p î n ă î n luna m a r t i e n u prea a u a p ă r u t programe (codec-uri) care s ă
devină o alternativa viabila la
benzile magnetice. Moving • suporte noul format, î n s ă saltul d e calitate este impresionant
Picture Experts Group este aso­
ciaţia care se ocupa cu găsirea momentul de faţă exista câteva diferenţa de semnal ca şi Mpeg4 a fost introdus în
şi implementarea unor astfel de standarde Mpeg, introduse trep­ predicţia erorilor este compri­ mod oficial în luna decembrie a
algoritmi care sincronizează tat, pe măsura ce puterea de mata folosind DCT-ul (discrete anului trecut. De atunci şi pana
imaginea şi sunetul într-un for­ calcul a permis realizarea unor cosine transformation). în luna martie nu prea au apărut
Mpeg2, aprobat în 1994 programe (codec-uri) care sa
SPEAKER CABLES reprezintă un pas important în suporte noul format, însă saltul
adoptarea implementării standar­ de calitate este impresionant şi
dului pe plan internaţional. aşteptarea a fost justificată.
Mpeg2 este folosit în televiz­ Exista trei direcţii principale pe
TELEVISION iunea digitala şi în distribuţia care s-a acţionat pentru
filmeior. Sunt folosite pentru îmbunătăţirea suportului: televiz­
prima oara Packetized iune digitala, aplicaţii video
Left Speaker VIDEO Right Speaker Elementary Stream (PES) pentru interactive (codificarea
SIGNAL a facilita editarea video. obiectelor video), distribuţia apli­
STEREO Multlview Profile, inclus caţiilor video interactive prin
AMPUFlEft deasemenea în Mpeg2 permite Internet. Pentru a realiza aceste
VIDEO REC*2M codificare a doua imagini cu deziderate sunt introduse o
PhOnq Cables sunet separate provenite de la serie de facilităţi formatului graf­
AUDtQ două camere de luat vederi situ­ ic: descrierea specifică a
Phono Cables SIGNAL ate în unghiuri uşor diferite. obiectelor video în formate 2D şi
Rata de transfer a fost mărita 3D (putându-se astfel
suficient de mult pentru a per­ interacţiona în mod particular cu
CD PLAVER mite codarea de calitate unul din ele), text pentru diferite
- Schema de organizare a unui sistem digital audio/video profesional asemănătoare şi chiar mai buna limbi internaţionale, posibilitatea
decât cea obţinută în studiouri mixării mai multor surse video
cu mijloacele clasice. Este pentru vizualizare combinată,
compresii mai importante.
suportata adâncimea de culoare efecte sonore avansate pentru
Surse DivX Mpeg4 Mpegl a fost introdus în 1992
suplimentară 4:2:2 standard simularea obstrucţiilor, ocluziu-
Ghid de conversii şi utilitare: ca standard de codare digitala a
pentru calitatea superioara a nilor, etc. Pentru a facilita lucrul
Digital-Digest: informaţiei video şi audio. Rata
filmelor. Partea audio a standar­ cu acest gen de obiecte s-a
http://www.digital- maxima de transfer acceptabilă
dului a fost îmbunătăţită prin introdus un limbaj de descriere
digest.com/dvd/support/mp este de 1.5 Mb/sec. Pentru
adăugarea de specificaţii noi numit BIFS (Binary Format for o
eg4mp3.html compresie se folosesc mai
pentru: suportul surselor audio Scenes) în care fiecare element fl ]
7thZone : multe tehnici care au rămas
multiple (multi-channel), suport (sprite-uri, sunete, fluxuri combi- 4<10)/2000
http://www.7thzone.eom/t standard şi pentru versiunile
37

!
Tehnologii Cinematograful persona

T a b e l c o m p a r a t i v - T e h n o l o g i i c o d e c U t i l i t a r e VCD j

1 QuickTime RealPIayer Gî 1 Windows Hed ia Ghid de conversii şi utilitare:


Bink | Vi vo Active
DVD Utils (www.dvdutils.com)
Caracttriftid
Digital-Digest:
Format AVI, Mpeg mp3 .rm .ram .mpeg, .avi, .mp3 .bnk .viv
http://www.digital-
Versiune 4 2 7 1 3
digest.com/dvd/support/mp
Promovat de Apple Real Systems Microsoft 8ink Video Vivo Software eg4mp3.html
Streaming Video Da Da Da Nu Da 7thZone :
Download progresiv Da Da Da Nu Da http://www.7thzone.com/
Suport Editare Bun Medîu Mediu Slab Slab i "li • -
Platforme Suportate Windows/Mac WincJows/Mac Windows Windows Windows puteai sa duci filmul înapoi de
Suport CD/DVD Foarte bun Prost Bun i|BH Foarte bun Slab unde l-ai luat) a dispărut lent.
Suport WWW Foarte bun Foarte bun Bun Slab Foarte bun Denumirea însa se pare ca a
Suport SMILE in Mpeg 4 Da Da Nu Nu prins, multa lume pe internet
cînd vorbeşte de Mpeg4 identi-
ficându-l cu DivX, Formatul DivX
nate) care descrie scena, are un orice fel de aparat care poseda enţa de preţ pînă [a o unitate se refera la filme care încap pe
identificator facilitând astfel un cip electronic şi memorie DVD-ROM fiind nesemnificativă. CD-uri obişnuite, la calitate
interacţiunea cu anumite ele­ suficienta. Pentru a realiza acest Calitativ, filmul pe un DVD este SVHS, cu sunet la calitate CD
mente ale secvenţei video, deziderat a fost introdus un lim­ de doua ori mai bun decât cel de (48Khz). Rezoluţiile uzuale sunt
în momentul de faţa, dupa baj de descriere a informaţiei pe caseta. Faţă de sistemul VHS de 640x480, variind însa în
apariţia codec-urilor necesare, (Description Definition Language care are 240 de iinii ale funcţie de mărimea finala dorită
este cert ca evoluţia de la • DDL) prin care informaţiile rezoluţiei orizontale, DVD-ul a fişierului. Pe un CD obişnuit de
Mpeg2 la Mpeg4 este fantastica. audio/video sunt parametrizate suporta 500 în mod standard, 650 de MB încap în jur de 100
Algoritmii de compresie sunt atât şi sistematizate. DDL va comuni­ imaginea fiind mult mai clară, minute film în format DivX.
de performanţi încât pentru o ca foarte uşor cu XML-ul (folosit fara distorsiuni. în ceea ce Dezavantajele faţa de DVD sunt:
calitate de 2-3 ori mai mare la o în crearea de pagini internet priveşte calitatea sunetului, calitatea inferioara, lipsa com­
rezoluţie superioara, Mpeg4 interactive) datorita unei struc­ acesta este în format AC3 ceea primării audio AC3 (doar stereo),
ocupa faţă de Mpeg2 de doua turi de reprezentare a vari­ ce semnifica suport pentru Dolby lipsa subtitrării internaţionale şi
ori mai puţin spaţiu ceea ce e abilelor şi a tipurilor de date Digital Surround Sound şi a con­ a bonusurilor video.
într-adevar impresionant. foarte asemănătoare. La nivel figuraţilor de boxe Home Theatre

VCD
M p e g 7 e s t e un standard î n curs de dezvoltare cu o ţintă foarte c l a r ă : un f o r m a t Video-CD-ul este de fapt un CD
d e s c r i p t i v al i n f o r m a ţ i l o r m u l t i m e d i a c a r e s ă f a c i l i t e z e r e c u n o a ş t e r e a î n t r - o f o r m ă normal care conţine filme în for­
mat Mpeg2. Principala sa cali­
p r e l u c r a b i l a pe o r i c e f e l a p a r a t c a r e p o s e d ă u n c i p e l e c t r o n i c ş i m e m o r i e s u f i c i e n t ă
tate consta în faptul ca poate fi
vizualizat pe orice calculator care
Mpeg 7 sau "Multimedia audio vor exista descriptori pen­ 5.1 (5 sateliţi şi un suboofer). are o unitate CD-ROM. Calitatea
Content Description Interface" tru efecte sonore specifice, pen­ DVD-ul permite vizualizarea filmului este mult mai mică
este un standard în curs de dez­ tru instrumente muzicale şi pen­ filmelor în formate widescreen, decât cea a unui DVD, rezoluţiile
voltare cu o ţintă foarte clară: tru recunoaşterea vorbirii. Pe 2.35:1 lungimea fiind de 2.35 fiind foarte mici (320x240) sune­
un format descriptiv ai partea video descriptorii se ori mai mare decât lăţimea ca în tul nefiind decât în format stereo
Informaţiilor multimedia care sa refera la culori, texturi, forme şi sălile de cinematograf. Sigur calitate scăzută (22-44 Khz),
faciliteze recunoaşterea într-o mişcare. Primele aplicaţii Mpeg7 pentru ca experienţa sa fie com­ VCD-ul este înlocuit într-un ritm
forma prelucrabila, utilizabilă pe funcţionale vor apare cel mai pleta ar trebui să avem un HDTV, alert de DivX ca modalitate de
probabil ai începutul anului care suportă acest format, distribuţie a filmelor pentru con­
2001. Posibilităţile de interacţiune, sumatorul care nu poseda uni­
specifice unei aplicaţii mutime- tate DVD.
DVD dia, nu trebuie nici ele neglijate
Digital Versatile Disc este deoarece multe filme poseda
tehnologia care a făcut posibilă opţiuni ca: vizualizarea din alte
apariţia cinematografului digital unghiuri, saltul la diverse scene,
personal (Home Theatre). Peste declaraţii ale producătorilor,
5 Gb de informaţie video Mpeg2 titraje în mai multe limbi.
şi audio compresata AC3 sunt
suficienţi pentru o calitate a fil­ Mpeg4 DivX
mului mai bună chiar decât cea DivX este numele sub care se
dintr-un clematograf normal. identifica filmele în format
Răspândirea DVD-urilor nu a fost Mpeg4. Numele este prost ales
aşa de puternică la început din simplul motiv că a existat un
datorita preţurilor prohibitive ale sistem hardware, o variaţie a
unităţilor şi chiar a filmelor care DVD-urilor normale care poarta
costau în jur de 20$. La sfârşitul aceasta denumire şi care fiind
anului 1999 preţurile scazuserâ un sistem pay-per-view (cumparaî
atît de mul încât nu mai renta filmul cu 3-4$ însa nu puteai sa-l
Combinaţia DVD RAM-Harddisk este sa-ti iei doar un CD-ROM, difer- vezi decât de două ori dupa care MpegTV sau,., televiziune în format
indispensabilă pentru editarea video. MPEG
P a r t e n e r o f i c i a l N V I D I A l a 1 e a G e F o r c e 2

V I D I A N V 1 5

# 3 2 M b D D R

w a r e A n t i - A l i a s i n g

G i g a T e x e l S h a d i n g 3 D E n g i n e

ill r a t e 1 6 0 0 M i l i o a n e T e x e l i / s e c

2 5 M i l i o a n e T r i u n g h i u r i / s e c

DISTRIBUITOR: Ley Impex - 030.520.S60


ROMAS Comercial net- 030,225,589
Leadtek Str Puskin 18. Bucureşti t 9.217.600
Tel: (01) - 231.28.66 231 S0.97
W e Mafce D r e a m s a R e a l i t v E-mail: sales@romas.kappa.ro
Sunet & Muzica f MP3 Station, e-jay Dance 2

referitoare la posibilitatea de în meniul Music Animator.


e-Jay MP3 Station 1.0 realizare a wave-ului sau mp3- Animaţia poate avea la origine
ului, se referă ta raportul cali­ un osciloscop, linii spectrale,
tate - spaţiu ocupat, evident coloane de başi, medii şl înalte,
Funcţia principală este crearea de formate audio pentru o calitate foarte bună a cu o poză pe fundal plus
comprimate wav sau m p 3 înregistrării făcîndu-se rabat de diverse efecte. De remarcat
[ Informaţii la spaţiu şi invers. Totul este şi partea de gestionare a
Redactor: Remus Gradin Tip produs: Program - muzicâ Tip articol: Prezentare decurge extrem de simplu şi la colecţiei de mp3-uri folositoare
în special pentru posturi de

E
vident că o dată cu tre­ radio sau cluburi, discoteci.
cerea timpului, evoluţia Este vorba de Music Archive cu
muzicii s-a manifestat nu care îţi poţi gestiona pe hard
numai pe scara dezvoltării muzica după stiluri, ani, etc. în
instrumentelor sau concluzie, programul este o
posibilităţilor de realizare a realizare foarte interesantă
acesteia dar şi în cadrul însumînd un player, un maker, o
opţiunilor de stocare şi _
parte solidă de gestionare şi o
păstrare. Una peste alta, cu • grafică ce îl face foarte plăcut.
toate controversele iscate de r

problema dreptului de autor, în


muzică formatul MP3 a ajuns Detalii
standardul atît în media (pos­ Detali produs
turi de radio), în discoteci dar şi Nume e-Jay Mp3 Station
în casa şi calculatorul fiecăruia. Preţ N/A
Distribuitor Best Computers • 314.76.98
Dovezi de necontestat ale Producător PXD Muslcsoft
evoluţiei formatului MP3 sunt Web www.eJay.com
numărul imens de site-uri, Detali tehnice
- permite aplicarea
caracteristicile calitative oferite comprimării în diverse
şi spaţiul destul de mic ocupat. Se observa posi variante calitative ale
formatelor.
Ca urmare a acestor tendinţe, Mp3 Station.
PXD Software nu a mai stat pe Aprecieri + \r\1t±rfufa Or^fir-i Hactnt Ho
gînduri şi a creat MP3 Station. Funcţia principală este crearea obiect. Este nevoie doar sa - |niCfT3lo grdTlLd UtrblUI uc
Cunoscuţi deja cu seria de pro­ de formate audio comprimate alegi formatul, calitatea şi sa buna.
+ Utilizare uşoara
grame e-Jay, PXD a realizat o wav sau mp3. CD-ul odată into- apeşi pe mouse. De restul se - Ocupa mult din resurse
aplicaţie capabilă de perfor­ dus, permite utilizatorului sa ocupa MP3 Station. Toate aces­ La final
selecteze track-urile dorite spre tea sunt însoţite de o grafică E un program care merita încercat. Mai mult
manţe ridicate dar şi cu un pentru începători decît pentru profesionişti.
ambient grafic de invidiat. comprimare în formatele pe măsură şi de o animaţie
amintite mai sus. Opţiunile interesantă, animaţie generata '

în format specific soft-ulul dar


şi în format wave. Programul
e - J a y D a n c e 2 are două tipuri de instalări,
una minimă undeva pe la 60
Principiul de bază e s t e a c e l a al unui arranger pe mai multe
m
MB şi una completă la 220
track-uri c e foloseşte sample-uri ordonate într-o bază MB, diferenţa dintre ele con­
1 stând în viteza de lucru.
Informaţii Programul este unul interesant
Redactor: Remus Gradin Tip produs: Program - muzica Tip articol: Prezentare atât prin partea grafica dar şi

P
rincipiul de bază este adresează unui public larg, în prin posibilităţile de lucru.
Interfaţa grafica încărcată a programu­
acela al unui arranger pe special începătorilor, programu lui Dance E-Jay.
mai multe track-uri ce are totuşi o portiţă de scăpare Detalii
Detali produs
r
foloseşte sample-uri ordonate şi pentru cei cât de cât opţiunile Groove Generator şi
Nume e-Jay Dance
într-o bază dar şi sample-uri ce avansaţi chiar prin prezenţa Grove Generator Matrix. Preţ N/A
pot fi introduse de operator. opţiunii de introducere a wave- Bineînţeles câ la partea de Distribuitor Best Computers 314.76.98
Chiar dacă Dance eJay 2 se urilor, wave-uri ce pot fi lucrate efecte Dance eJay 2 nu se Producător PXD Musicsoft
Web www, eJay, corn
în alt soft. După cum ziceam compară nici pe departe cu Detali tehnice
73 • Un număr impresionant
mai sus, sample-urile sunt alte softuri dedicate însă de sample-uri
E împărţite în grupe: LOOP, această problemă nu rămâne - Poate folosi $i sample-uri
DRUM, BASS, GUITAR, fiind neatacată. Dance eJay 2 în format wave
3«*P d
' wp Sf*p ;S*ef W*f J##p
c însoţite si de voci RAP plus beneficiază chiar şi de opţiuni
mm li**» iift** faw« tot*
jtnqct iwf
) efecte, XTRA şi sample-uri conexe procesării sunetului Aprecieri + Poti sa faci uşor melodii
U groove generator. Fiecare track datorită Effect Studio. în cu ajutorul Iul.
E - Cantitatea de resurse ocu­
are volumuri reglabile iar per cadrul acestei opţiuni, Dance pate si flexibilitatea mica
ansamblu poate fi reglata şi eJay 2 beneficiază de filtre La final
viteza de redare de la 120 la (cutoff, resonance), ecou, dis- Chiar daca poti crea uşor melodii, te poti lovi
de creaţiile altor pasionaţi, din cauza folosirii
160 bpm. Ritmurile pot fi torsion, robotize. La finele aceloraşi sample-uri.
realizate foarte uşor uzitând de lucrului, operatorul poate salva
FIRMA TA A INTRAT INTR-UN
C O N D E U M B R A ?

• Iii

I5
_•

r identitate d e firma - logo, aplicaţii grafice


r design publicitar - reclame, afişe, postere.
concepţie
r promovare multimedia - CD-uri de prezentare şi design
publicitar
r w e b design

tel. 094 552 607;tel./fax 230 96 07 A R A T Ă E X T R E M D E BINE!


Sunet & Muzica ) Plugin-uri DirectX

P l u g i n - u r i D i r e c t V S T

Pentru funcţia d e egalizare ( E Q )


Chiar şi ultimul jaf de casetofon are un graphîc equalizer prin a cărui modificare sună total diferit.
| Informaţii
Redactor: Remus Gradin Tip produs: Plugin-uri DirectX Tip articol: Prezentare

A parent funcţia de
egalizare (equaliz­
er sau EQ), pare una
ului, este nevoie de
aplicaţii EQ şi pentru
computer. Aceste apli­
Ste/berg FreeFilter
lipsită de sens, însă caţii prin simplul fapt El a s c u l t ă o s u r s ă s o n o r ă c ă r u i a îî r e ţ i n e s e t ă r i l e EQ s p r e a
după cum cunoaşteţi pe care îl fac nu s-ar
desigur, chiar şi fi pretat la realizarea fi aplicate ş i altei surse
ultimul jaf de caseto­ de programe de sine
I EQ (adică ale equalizorului) spre a fi
fon are un graphic stătătoare.
aplicate şi altei surse. Acest lucru este
equalizer prin a cărui Compromisul a fost
destul de folositor în studiouri la
modificare suna total realizat prin crearea
reunirea mai multor materiale lucrate
diferit Evident, este unor plugin-uri care să
în condiţii diferite. Adică materiale
făptui că în deceniul îndeplinească această
muzicale lucrate în studiouri diferite,
harddisk recording- funcţie.
cu setări de sunet diferite. Evident pen­
tru realizarea unei forme finale acestea
ar trebui aduse la nişte parametrii
Equalizer P a r a m e t r i c comuni, de unde apare şi utilitatea
acestui plug-in. Acest plugin are două
moduri. Modul learn în care practic el
Este chiar varianta parametrică a "învaţă" EQ-ul sursei sonore audiate
celui d i n drepta j o s dar şi un mod în care sunt permise
anumite setări.

E ste chiar varianta parametrică a iui Equalizer


Graphic, parametric în sensul modificării
valorilor şi formei curbelor de egalizare prin inter­
C u toate că este realizat de
Steînberg, el este văzut de
WaveLab ca plugin DirectX. Cam ce
Producător: Steinberg
;
Detalii

Preţ: !299$
mediul unor siidere. Acestea pot fi legate face acest plug-in? Simplu, El ascultă 1

|www.steinberg,net
Internet
(opţinea link sau mai bine zis reglarea să fie o sursă sonoră căruia îi reţine setările
făcută în comun pentru ambele canale L-R) sau
libere, adică pentru fiecare cana] în parte.
Plugin-ul are şi un joystick virtual pentru reglarea
loudness şi treble. Are mai multe presetâri decât
varianta grafică prezentata mai sus, de altfel ele
TC Native Equalizer Graphic
fiind distribuite împreună.
Plugin-ul e s t e u n equalizer grafic d u p ă m o d e l u l t o u c h screen
unde c u mouse-ul trasezi curbele d e egalizare a sunetului

re»figgţftm* SEU cm l£M S&;


«LOUCWtt» E ste un produs al Tc Works, existînd
în variante de plug-in şi DirectX şi
VST, fiind testat cu WaveLab. Piugin-ul
benzile folosite la EQ (28 -14-7)
precum şi vizualizare a nivelului de
volum.
-l
este un equalizer grafic după modelul
touch screen unde cu mouse-ul trasezi
li. •
• 3 •
curbele de egalizare a sunetului.
Câteva din aceste curbe sunt deja
u setate: compensate microphone, funky
boost şi diverse loudness-uri.
E £&Mf*BE -5fl-*S Sflfrfl JJJfl OO&J
*3 Utilizatorul poate modifica cu ajutorul
unui slider amplitudinile curbelor de
TC ! N A T I V E E U **f
T C i WOfUtK
egalizare atât în domeniu pozitiv cât şi
negativ. Este de apreciat la acest plug­
Detalii
in uşurinţa de utilizare, interfaţa
"O

E Producător TC Works j Detalii


grafică precum şi rezultatele obţinute.
Preţ: N/A Producător: TC Works
Eu unul îl prefer pe acesta la realizarea


Internet N/A I funcţiei de egalizare. Plugin-ul are mai Preţ N/A
multe opţiuni în ceea ce priveşte Internet n/a
42
Hardware Audio Sunet & Muzica

H a r d w a r e A u d i o
Inovaţia într-un domeniu străin de România nu trebuie să fie un secret..chit
că ea nu este accesibilă muritorilor de rînd.

Multitrack R e c o r d e r V R 8 0 0 Dakota
Este u n multitrack recorder ş i player pe 8 track-uri î n m o d Datorită driverilor ei ASIO 2.0, este posi­
ADAT, c u 1 6 track-uri adiţionale bilă o prelucrare de nivel înalt a sunetului

1 Informaţii Este vorba chiar de echipamentul Informaţii


Redactor; Remus Gradin Tip produs: Mixer ADAT despre care era amintit în arti­ Redactor: Remus Gradin Tip produs: Placa sunet
colul de mai sus referitor la placa de
sunet Dakota. în principiu acest echipa­
ment este un multitrack recorder şi P entru mulţi cititori, placa de sunet
înseamnă o banala placa (EAX, A3D XG şi
eventual no
T

player pe 8 track-uri în mod ADAT, cu


IIUBw5l&W 16 track-uri adiţionale (track însemnînd name) ce poate;
o pista pe care poate fi înregistrat sem­ fi achiziţionată
nal audio spre a fi mixat). Aparatul este de la orice
prevăzut cu loca$ de 3,5" în care poate magazin de cal­
fi introdus orice mediu de stocare culatoare. Pe
(HDD, Zip, etc). Prelucrarea sunetului piaţa
se face la o calitate necomprimatâ de internaţională J
însa există
C
44100Hz (ca ia CD-urî) însoţita de
ititorilor mai vechi ai revistei noas­
comenzi tip copy, paste, move, erase, multe alte
tre le este cunoscută firma FOSTEX
undo, redo concomitent cu import de tipuri, mai bune
înca din al treilea număr XPC. Era T

date din CD, DAT sau comunicare pe de cele mai


desigur vorba despre un mixer ce se
port SCSI. Este o scula folositoare multe ori dar şi
afla în folosinţă în studioul Claxon
studiourilor audio în special datorita mult mai J .
Music, Partea de design a mai evoluat
caracteristicilor înregistrate de-a lungul scumpe. Aceste plăci de sunet de cele mai
bineînţeles alături de tehnologia ADAT.
funcţionării. multe ori sunt înlocuite în studiourile
Să vedem totuşi despre ce discutăm.
profesioniste de unele mult mai performante.
Un exemplu elocvent ar fi... Dakota, placă de
sunet pe slot PCI, ce este realizată de cei de
SidStation S y n t h e s i z e r la Frontier Design Groups. Datorită driverilor ei
ASIO 2.0, este posibilă o prelucrare de nivel
înalt a sunetului în programe de tip VST (ca de
Procesorul d e s u n e t M 0 S 6 5 8 1 c o m b i n a t c u un s i s t e m de
exemplu Steinberg Cubase VST}, fără latenţa
operare actual a u d u s la realizarea SidStation Synthesizer cu care alte plăci au obişnuit deja. Folosind
placa Dakota şi programe ca Cool Edit Pro sau
Informaţii Cubase VST, utilizatorii pot transfera semnal
actual au dus la realizarea SidStation
Redactor: Remus Gradin Tip produs: Sintetizator Synthesizer. Acesta este un sintetizator audio digital între placă şi casetă DAT sau
MIDI, cu control în timp real. Cu alte chiar echipamente ADAT.
I n căutarea unui sunet cît mai original,
I specialiştii au ajuns la concluzia de a cuvinte, la baza acestui produs sta mai Softul plăcii permite o mai bună monitor­
folosi vechiul hard adaptat la un sistem vechiul chip SID6581 (Sound Interface izare şi controlare a output-urilor S/P DIF
nou şi performat Device), dezvoltat în anii 80 de Bob (legăturile se fac prin simple click-uri de
de operare. Mai Yannes, specialist mouse). Interfaţa îi permite accesul la mixere
ţineţi minte coman­ MOS technology. Deja digitale, DAT-uri, procesoare de efect, şi alte
da BEEP din BASIC- mulţi care lucrau pe instrumente MIDI. Dupa cum se poate observa,
ul de pe HC-uri? Commodore C64 au această placă de sunet lucrează cu sound digi­
Adio SBLive, adio dat referinţe bune tal, în mod diferit de SBLive care pentru un
K0RG Roland &
r acestui sinthesizer, lucru asemănător mai are nevoie de o placă
Co. ... dar sa sunetul lui fiind o adiţională. Placa Dakota face parte dintr-o
vedem despre ce plăcuta surpriză (poate serie de produse dedicate pentru editarea
este vorba. Evident şi în mare parte prin muzicală de înaltă calitate alături de produse­
poate fi vorba de implementarea noului le Tango24 (24biţi multichannel analog 1/0),
progresul rapid al sistem de operare) Montana sau Sierra.
hardware-ului ce nu faţă de sunetul generat "O

mai permite o folosire îa maximum de în tandem cu vechiul


hard complementar. De unde rezultă şi •
: i
Producător:
Detalii
Frontier Design Groups
1
B
Zi
posibilităţi a componentelor.
Procesorul de sunet M0S6581 , morala: pastraţi-vâ vechile componente ; Preţ N/A XTBEMW
pentru că vor valora mult (peste 300 de • 4£10)/2(
prezent de altfel pe vechile Commodore Internet N/A
C64 combinat cu un sistem de operare a n i
muzeu..:
, a
43
Grafica I SATORI PHOTOXL 2 . 5

SATORI P H O T O X L 2 .
Raydream oferă un tip de modelare care s e bazează pe primitive şi proiecţii 2D desenate
folosind curbe Bezier

Inform
ffttftactor; Adrian Dorobaţ Tip produs: Modelare şi animaţie 3D Tip articol; Prezentare

m M

• constant editabilă, atfel încât i


se poate schimba poziţia,
culoarea şi forma după
dorinţă. în al doilea rând exista
facilitatea extrem de intere­
santa de undo interactiv.
Practic asta înseamnă că la
Galeriile apăsarea combinaţiei de taste
ascund Imagini foarte bine desenate. Ctrl+Z, va apărea o fereastra
din care se poate anula
ei de la Spaceward m mm respectiva operaţie, o operaţie
¥ Graphics au avut inlţlatl- precedentă oarecare sau mai
va de a lansa -pe piaţa o multe. Dar ce este cu adevărat
versiune a programului lor original este că o trăsătura de
Satori PhotoXL, care este penel poate fi anulată doar
absolut gratuita atât timp cât parţial: un slider vă lasa sa
cei care o folosesc sunt per­ alegeţi cât din respectiva
soane particulare. Aceasta operaţie este bun şi cât nu.
decizie a făcut ca programul sa realizare de portofolii. în
Deplasându-I înainte şi înapoi,
devină urgent cunoscut masei EEEEE
puteţi edita cu mare precizie o
largi de utilizatori, nu doar gra­ concept ce simbolizează o dunga care a fost trasa cu
ficienilor de meserie, Nimic rau metoda de lucru ce oferă uti­ minute în urmă (undo-ul este
Tn asta, mai ales ca feature- lizatorului flexibilitatea de care restricţionat totuşi de memoria
urile sale TI fac o alegere exce­ are nevoie în procesul de RAM). Preview-ul acestei
lentă pentru orice categorie de creaţie. Mai concret, el ar tre­ operaţiuni se face în timp real
utilizatori: programul este un bui să poată începe crearea şi poate fi salvat ca animaţie.
hibrid reuşit între grafica vecto­ imaginii de oriunde şi să se
rială şi cea de tip bitmap şi poată întoarce oricând la un
îmbină eficient caracteristici Alte plusuri
amănunt al acesteia şi să îl
din Fractal Design Painter şi Satori este unul dintre puţinele
editeze, fără ca acest lucru să
Photoshop. 1 r7,T 7 -JTT programe care poate realiza
deterioreze ceea ce a creat f

datfi cu ajutorul filtrului "Lampa* editarea imaginilor în 64 de


deja. Adobe a dat startul în
biţi de culoare, ceea ce
Editare norMineara Photoshop venind cu organi­ şi Undo History. Din acest înseamnă peste 150 de tril­
Editarea non-lineara este un zarea pe layere, History Brush punct de vedere, Satori ioane de culori. Acest lucru
PhotoXL îl depăşeşte cu mult. poate părea un detaliu inutil
în primul rând, pe lângă organi­ pentru mulţi, dar pentru grafi­
zarea pe layere care acceptă cienii care lucrează pe pelicula
două tipuri de măşti, fiecare cinematografică la rezoluţii de
trăsătura de penel este contor- peste 1200 dpi acest aspect
izata de program şi rămâne este mat curând o binecu-
••x x i_-. • i. - - 1 -u 'm

Detalii in plus
Din păcate nu am obţinut permisiunea de a pune programu
pe CD, chiar freeware fiind, dar el poate fi obţinut în mod gra­
tuit de pe site-ul producătorilor (www.satorlpalnt.coj ). Aici
mai puteţi găsi tutoriale care sa va puna în temă cu secretele
programului (deoarece distribuţia freeware nu include docu­
mentaţie) şi aveţi şi posibilitatea de a upgrada programul în
schimbul sumei de 30$, lucru care va aduce unele opţiuni în
plus, dar de care nu aveţi neapărata nevoie; versiunea free­
ware e suficient de bine pusa la punct. De asemenea puteţi
vizita şi adresa wwwJnterlOg.com/-actamy/ de unde puteţi
face rost de pensule, texturi şi efecte suplimentare.
SATORI PHOTOXL 2.5 Grafica

rJf'fl RIR sunt create special pentru ware mai modeste în privinţa
a simplifica lucrul cu fişiere de puterii de calcul şi a memoriei
dimensiuni mari (peste 100 RAM,
Mb) care ocupă multă memo­
rie. Un fişier R1R este compus Concluzii
dlntr-o piramidă de copii ale Satori PaintXL este un program
bitmap-ului original scalate la excelent şi unul dintre cele mai
diferite dimensiuni. Fiecare importante aspecte este că e
copie este împărţită în zone şi gratis. Dar şi dacă ar fi costat
cât Photoshop-ul raportul cali-
T

tate-preţ tot ar fi fost destul de


ridicat. Sincer sâ fiu, deşi m-
am străduit ceva vreme, nu am
reuşit să-i găsesc aspecte neg­
ative. Singurul defect impor­
tant la care mă pot gândi este
lipsa unei documentaţii ceva
mai extinse, dar fişierul de
help este destul de folositor şi
poate fi suplimentat în mod
t>
^^r^i^iii!.rrTirr]r»T^ j«riii^i-
:
Photoshop. Singura satisfăcător cu tutorialele de
diferenţa eete «s Satori PhotoXL este flratult

vântare. Principalul motiv ar fi 1 'JfitfVtfl


câ pe film lipsa de calitate a 10 QEI fi J / X 9

culorilor este mult mai vizibila


şi în plus gradienţii de culoare,
antialiasing-ul şi schimbările 4 i ţfct* 1 V*r>
i
t»*tf | ****
de gamma pot fi realizate mult
mai precis în 64 de biţi. Din
păcate în versiunea freeware
acest lucru nu este posibil, el
fiind implementat doar în
Imagine de vig pentru o coperta de
Satori PaintXL 3,0 şi Satori carte fantaay produsă tn Satori. fl ROB r oţif'f tu»

FilmFX, Dar oricum în PaintXL


2.5 se poate lucra în 32 de mentul care este creat în mod
biţi de culoare ceea ce implicit de program, conţine
înseamnă 8 biţi pentru fiecare informaţie codată pe 32 de biţi
din culorile roşu, verde şi şi este independent de
albastru şi 8 biţi rezervaţi pen­ rezoluţie. Acest iucru înseamnă
tru canalul alpha, care se că imaginea poate fi randată la
ocupa de transparenţa fiecărui orice rezoluţie şi la orice «JSs^.'l•-•:'•^-•-:•'
pixel din imagine. adâncime de culoare (între l b i t
Ar mai trebui să mai spun şi 32, desigur). în plus, docu- mai interesante câracteri
programului. Numai pentru ea şl [»Tm lliiV
f

Se p o a t e lucra î n 3 2 d e biţi d e culoare c e e a ce î n s e a m n ă 8 biti pe Internet. Nu trebuie să


lipsească din colecţia unui gra
pentru flecare din culorile roşu, verde ş l a l b a s t r u şi 8 biţi rezer­
fician pasionat.
vaţi pentru canalul alpha

câte ceva despre tipurile de mentele canvas ocupă puţin fiecare zonă este comprimată Di; lAMI
fişiere proprietare utilizate de loc pe disc pentru că fişierele utilizând comprimare fără
Satori PaintXL. Este vorba de bitmap folosite nu sunt incluse pierderi de calitate şi cu aju­ Nume : Satori PhotoXL
Producător • Spaceward Graphics
formatele Canvas (.cvs) şi ca atare ci doar link-uri către torul celui mai potrivit algoritm Preţ Freeware
fişierele RIR. Primul este docu­ locaţia lor. Documentele de tip de comprimare pentru rezoluţia Distribuitor N/A
Telefon ' N/A
respectivă. Când este nevoie
-soluţie grafica bitmap &
de o anumită porţiune a unei vectorial
imagini convertite în formatul -lucrează cu layere şi
RIR, aceasta este selectată accepta pluginuri
Photoshop
urmând o ierarhie descendentă
+ undo interactiv.
imagine-copie Ia rezoluţie-zonâ + fişiere RIR independente
căutată. Utilizarea acestui tip de rezoluţie.
+ este gratis.
de procedeu face ca imagini de
dimensiuni mari
(10.000x10.000 pixeii) la Este o combinaţie eficienta intre Fractai
rezoluţii de 300 dpi să poată fi l Painter şi Photoshop care merge bine şl pe
sisteme mai sărace în memorie RAM,
editate şi pe configuraţii hard-
pictura cu vopsule acrilice, I
Grafica Nemo

tru obiecte, personaj şi scenă.

NEMO Apoi nu trebuie decât sa


ataşaţi obiectului prin drag &
drop un comportament din
librăria de behaviours. De
P e n t r u cei c a r e nu vor s ă p e t r e a c ă ani î n t r e g i î n c e r c î n d s ă p u n ă la p u n c t u n
exemplu unul care să
joc, N e m o ar p u t e a f i s o l u ţ i a i d e a l ă declanşeze animaţia pentru
Inform jump atunci când este apăsata
fterisctorî Adrian Dorobăţ Tip produs; Modefare ş atie 3D Prezentare tasta "Space".
Comportamentele se
dragheazâ direct pe obiecte şi
preview-ul efectelor acestora
poate fi urmărit în timp real în
fereastra dedicată.
Comportamentele sunt afişate
sub formă de "blocuri"
(asemănate de producători cu
cărămizi Lego) într-o fereastră
ierarhică şt pot fi interconec­
tate, în plus variabilele incluse
se poate crea cu şjutorui iui Nemo- în cadrul unui bloc comporta­
mental au conectori pe margin­
robabil mulţi dintre noi s¬ ea iconului acestuia astfel
au gândit măcar odată încât să poată fi conectate cu
cum ar fi să facă un joc. alte behaviour-uri care sa
Dar crearea unui joc necesită acţioneze ca modificatori. De
o mulţime de timp resurse şi ( exemplu, pentru uşa de care
cunoştinţe, în ceea ce priveşte vorbeam mai înainte ar fi
grafica 2D şi modelarea 3D T nevoie de un bloc cu doi
mulţi se pot lăuda că se des­ conectori de output care să fie
curcă, chiar daca doar la nivel legaţi recursiv la el însuşi şi
semiprofesional. Cu progra­ care sâ conţină un comutator
marea lucrurile stau puţin alt­ binar. Astfel, la o apăsare cu
puteţi trece la treabă cu
fel: este esenţială şi nu este mouse-ul uşa se va deschide
IUI
_

Nemo. Programul este un " 3D


de ajuns doar să te descurci. iar la încă una se va închide
interactive content manager ,f

realizând un loop condiţional


ceea ce înseamnă că nu face
Scopul scuză mijloacele infinit
mm^miâmm, 4pj mmm mm decât să pună în contact
Pentru cei care nu vor să
petreacă ani întregi încercând
sâ pună la punct un joc, Nemo Programul presupune că aveţi deja toate obiectele şi scenele
ar putea fi soluţia ideală. prezente în joc modelate şi texturate. Aici trebuie incluse şi
Programul presupune că aveţi animaţiile, sunetele şi efectele speciale. Dacă aveţi la toate
deja toate obiectele şi scenele acestea, putetî trece la treabă,
achiziţiona unele noi.
mmm
prezente în joc modelate şi
resursele 3D pe care vreţi să
texturate. Aici trebuie incluse efectele speciale. Dacă aveţi le includeţi în proiectul final.
şi animaţiile, sunetele şi la dispoziţie toate acestea, Fireşte, acesta nu trebuie să
fie în mod obligatoriu un joc.
Poate fi o prezentare interac­
i >DlH fi fgjh ^ " i f l * ? ^ j •
tivă, un site web cu conţinut
.^^j'^jlţpţ_, ^ J _i i i i

m wrml, un demo, un program


* *1

E 0"
fl W *V4

H M • hmftfm#4ktfMMh
HWW fr-ptifr
educaţional, orice presupune
m Pito f | T r h i h 4 fţ*

3D şi interactivitate.
F •*»•« "• •• •

}: 0 k§ W Pi P A rt
tf. B 4 p
# v- — -
lHJ **W* *

Nemo este folosit practic pen­


r
]'r T-, - WiPW . -r,>r. ^ -. -ii. >FtVH
i; W
v

i - Sn* « ten+t_ m «ft puţi tru a ataşa comportamente


TTIWF

obiectelor, comportamente inti­ Un alt joc demonstra '1 f

tulate în cadrul programului ducătorii iui Nemo.


.tir- SMMWaDEK. "interactive behaviours . 11

hMlfrt Pentru a da cel mai la


îndemâna exemplu, sâ zicem
££î an
O O O
că trebuie să realizaţi o
\ camera cu câteva obiecte, în
care trebuie sâ se deplaseze
un personaj, plus o uşă care
.......

4 L , • L" •_• J n r? O ci

sâ se poată închide şi
deschide. Aveţi nevoie de
animaţiiie pentru personaj şi
1 » iarealntre behaviour-urt se face extrem de simplu. Penlru a evita eventualele pentru uşă, plus meşele pen-
probleme de incompatibMîtate este recomandată testarea constanta a ierarhiei. se pot seta zeci de proprietăţi.
Nemo/Hairshow Grafica

Nemo. Programul are o minut.


bibliotecă de peste 300 de
blocuri comportamentale, dar
în versiunea demo pot fi
folosite maxim 50 (ia alegere),
în ceea ce priveşte formatele
accesate, Nemo este compati­
bil cu mai toate fişierele gener­
ate de 3D Studio Max Maya,
T

Lightwave, Softlmage, Amapi şi


multe alte programe de grafică
3D mai puţin cunoscute.
1 Lmt
Modelele sunt importate com­
•A • • b> Ci 1 ^ - plet texturate şi cel puţin pen­

I
tru 3D Max şi Lightwave nu am
Fi BE^JIHDIHBJ
P . _1 sesizat erori de plasare UVW.
•• iSw! 9 în domeniul sunetelor fişierele J •T • \

recunoscute sunt destul de


. •.• • '

25£î*"^i •
V 1 Nume Nemo
••• "

multe şi aş sublinia aici Producător SC.Nemo.SA


prezenţa formatului mp3, care Preţ 250 FF
Distribuitor N/A
este tot mai folosit şi în apli­ Telefon N/A
caţii. Aş mai adăuga compati­ Deliii -importa materiale,
bilitatea cu Flash şi Director, sunete şl modele din pro­
Visual C++ puteţi chiar sâ
precum şi existenţa unui plugin gramele de grafica 3D
Posibilităţi de dezvoltare creaţi behaviour-uri de baza pe -este în continua dez­
pentru Internet Explorer, pen­ voltare {SwapMeet)
Blocurile comportamentale de care puteţi să le distribuiţi gra­
tru a reliefa eficacitatea aces­ + se poate crea destul de
bază pot fi legate într-un lanţ tuit sau contra cost pe
tui program. Calitatea sa cea uşor un joc relativ complex
care apoi să poată fi salvat ca Internet. Pot spune câ am cu ajutorul iul.
mai lăudabilă este că reuşeşte I - Interfaţa nu poate fl recorv
un nou bloc distinct mai com­ rămas uimit când am văzut că
să te ajute foarte mult fără să figurata.
un behaviour care producea
T
plex. Dacă achiziţionaţi versi­
îţi dea totul mură în gură, cum
unea Nemo Dev (de ia develop- lens-flare-urî în timp real se
face de exemplu Klick & Play Pentru cei care vor sa se laude ca au făcut un
vindea cu 59 de dolari, cam a
t
per) şi aveţi şi unele Joc, mai ales dacă nu se descurca bine în
un generator de jocuri la domeniul programării.
cunoştinţe de programare în cincea parte din preţul lui
1 1
i 111 i— '

HAIR SHOW
Acest gen de programe sunt apreciate în egală măsură de
ambele sexe, deşi trebuie spus că, exceptînd folosirea în
mod profesional, nu cred că un bărbat va folosi mai mult de
două-trei ori un program. Pe cînd o femeie (şl am văzut
Raydream oferă un tip de modelare care s e bazează pe cazuri) va petrece mai mult timp ca niciodată în faţa calcu­
primitive şi proiecţii 2D desenate folosind curbe Bezier latorului încercînd diverse coafuri şl tipuri de machiaj.

persoană arată coafată sau cel în care se încearcă diverse­


Vttd*cft>r. Adrian Dorobaţ tip prmtut: Coafuri Prezentare
frizată. Acest tip de software le tipuri de coafuri. Programul
| Ineori părul (sau lipsa Iul :)) recurgi la mai vechiul dar mai poate interesa atît saloanele se poate dovedi util şi totodată
U poate constitui o problemă sigurul look de pînă acum? 0 de coafură, cît şi persoanele distractiv. Singura problemă ar
pentru care unica soluţie este alternativă mai eficientă ar fi particulare. în cazul acestora fi câ versiunea Shareware este
o vizită la frizer sau coafor. Dar să foloseşti programul din urmă, producătorii afirmă imitată la 5 utilizări.
ce te faci în momentul în care Hairshow, creat de o firmă cu că au drept public ţintă princi­
frizerul te întreabă cum vrei sâ un nume cel puţin ciudat, pal femeile, dar în biblioteca
te tundă sau în cazul femeilor BlueCarrots Inc. Hairshow a de tipuri de păr a programului Octalii ™
cum sâ te coafeze? Poţi să te fost programat special pentru se află şi modele de pâr scurt,
masculin. Practic, Hairshow Nume Hairshow
bazezi pe o idee vagă de cum a ilustra conceptul de "virtual Producător Bluecarrots Inc.
crezi că ai arăta cu o anume hairstyle": o avanpremieră este o variantă mai Pret ! 30$
frizură sau coafură sau sâ interactivă a modului în care o sărăcăcioasă a programului Distribuitor 1 N/A
Telefon N/A -
Cosmopolitan Virtual Makeover
-Organizare de tip camere
prezentat în primul număr al asemănătoare cu cea din
revistei noastre, în sensul că Cosmopolitan Makeover
nu are opţiunea de machiaj şi -Nu se înţelege bine cu
Win 2000
nici obiecte accesorii. El este ±fi\ctrfft\\i , -
i rli?3t H s ^ S

organizat în două module;


TUI&L.I aiutlv U C U U I I i l d L U d L d

nu eşti frizer, util daca eşti.


primul este cel în care se - o biblioteca de figuri
importă fotografia şi în care cu extrem de sărăcăcioasă
ajutorul unor instrumente m
i
in ftj
grafice se definesc limitele • Cei care au considerat Cosmopolitan
pînă la care se poate întinde I Makeover interesant ar trebui sa arunce o
Voi, câ bine v6 i privire şj pe Hairshow.
părul, iar cel de-al doilea este
v.i iio.Khi !->0$. v;i iod
Conexiuni f FENOMENUL E-BOOKS

Salvaţi copacii citiţi


cărţi electronice
Fenomenul E-Books
Erau văzute ca fiind dispozitive mecanice, greoaie, dificil de
manevrat, care erau depozitate în locuri special amenanjate.

| Informaţii ice, unde recepţionera te fac parte din categoria "public


Redactor: Adrian Dorobaţ Domeniu: Comerţ electronic Tip articol: Prezentare priveşte câş pe deasupra domain", adică cele pentru
ochelarilor dacă aduci cartea care nu trebuie plătite drepturi

I
ncă din anii 1940-1950 turii pe care mulţi îl compară cu un colţişor Tndoit. de autor. Puteţi găsi pe raf­
autorii de soience-fiction cu progresul generat la vremea Bibliotecile cu cărţi electronice turile artificiale autori ca
prevedeau apariţia cărţilor ei de tipografia lui Gutemberg. sunt mult mai uşor de Aristotel, Kant, Shakespeare,
electronice. Acestea erau Conceptul de e-book a avut întreţinut, ca să nu mai vorbim Freud şi mulţi alţii. Biblioteca
văzute ca fiind dispozitive Gutemberg este cea mai mare
mecanice, greoaie, dificil de de acest gen, depăşind chiar
manevrat, care erau depozitate şi VIVA, colecţia Universităţii
Tn locuri special amenanjate, Virginia din Statele Unite.
cititorii trebuind să viziteze Dezavantajele enunţate de criti­
aceste "biblioteci" pentru a ci s-au dovedit în cele din urmă
accesa cărţile. Prin anii 60, nefondate. Cea mai importanta
percepţia vizionarilor se problemă, lipsa de cărţi
schimbă şi apare conceptul de disponibile Tn format electron­
bibliotecă Tntr-o servietă, Tn ic, a fost suplinită în scurt
care cărţile sunt înregistrate timp de o adevărată avalanşă
pe minibenzi magnetice şi de opere, publicate pe Internet
redate cu ajutorul unui cap de de autori mai puţin cunoscuţi,
citire Tn genul acului de pickup. dornici de afirmare, sau de
în ziua de astăzi, când cărţile autori mai renumiţi, care tes­
electronice sunt o realitate, tau potenţialul pieţei- Un alt
termenul de e-book poate fi neajuns destul de important
definit mult mai u$or. 0 carte era afişarea pe ecran, care era
electronică este de fapt un destul de improprie citirii, fie
fişier ce conţine text (şi rareori ca era vorba de ecranul unui
imagini), care se găseşte sub monitor, fie că era vorba de ce
diferite formate pe un server al unui laptop sau palmtop.
de pe Internet, de unde, gratuit Volumul electronic cu doua pagini faţă în faţă propus de Everybook are avantajul De-a lungul timpului, aspectul
sau în schimbul unei sume de de a fi mult mai aproape de imaginea unei cărţi tradiţionale. fizic al unei cărţi a trecut prin
bani, poate fi transferat pe cal­ nenumărate adaptări care au
culatorul personal, pe un palm- produs Tn cele din urmă o
chiar de la început un puternic că nu necesită un personal formă ideală şi relativ stan­
top sau pe un dispozitiv spe­
impact deoarece propunea foarte numeros şi nici un dardizată: o configuraţie de
cializat (SoftBook, Everybook),
numeroase avantaje: preturi spaţiu fizic foarte mare: un aproximativ 22x28 cm pentru
de unde în funcţie de format
mai mici, deoarece sunt elimi­ server pe un birou e de ajuns.
poate fi citit fie cu ajutorul
nate costurile pentru hârtie,
unui software specific (Librius,
tipărire, depozitare şi "O carte electronică este de fapt un fişier ce
Glassbook), fie cu ajutorul unui
distribuţie, şi disponibilitate, în
program gen Adobe Acrobat c o n ţ i n e text (şi rareori imagini), care s e g ă s e ş t e
sensul ca tirajul nu se
Reader sau un editor de text.
o epuizează niciodată, iar perioa­ sub diferite formate pe un server de pe Internet"
da dintre apariţia unei noi cărţi
O
I Un hibrid care anunţă o şi ajungerea ei la cititori este Un exemplu cunoscut este bib­ cărţile de specialitate/referinţă
schimbare redusă aproape la zero. în plus lioteca virtuală iniţiată de şi 14x22 cm pentru volumele
Undeva la mijloc între o carte o carte electronică nu se proiectul Gutemberg, o soci­ de beletristică. Aceste dimensi­
tradiţională şi un fişier text uzează fizic şi permite uti­ etate dedicata prezervării uni facilitează citirea şi toto­
obişnuit, cartea electronică lizarea oricâtor sublinieri, operelor marilor scriitori. De dată minimizează pierderile de
este un pas important în dez­ adnotări şi semne de carte. Nu aici puteţi transfera prin down- hârtie la taiere. în cazul
voltarea mass-medla şi a cul­ ca în cazul unei biblioteci pub- oad, în mod gratuit, cărţi care cărţilor electronice poziţia citi-
FENOMENUL E-BOOKS Conexiuni

E I
fără precedent şi reuşind sâ
*••*
-•<os-ţ ia o>** ir^™ -^M»T *y j "3 cucerească până şi coperta
•»^i*AU•••r•• ••••••••••••••••
r?: - j
prestigioasei reviste "Time",
Bookmice.com e-Books
Ce ne aduce viitorul
Ir
lumi-; • "TTJMII^I " 1 1 i" i ^ ' l i i T M
0 companie din Massachusetts
0«titller5 •
Tmmm mmm ******** m+mţ •
m -m J
1
M - « H f ^--i - r • ;
a numită E Inc. a descoperit o
S r
. L.]U.tf*-
substanţa numită Immedia,
care poate fi tipărită pe orice
***** *uîr^ suport, ca şi cerneala. Această
Ani! Roţh*t
substanţă are însă o propri­
** mm CT - r" L
--)
I ™Br M
, p* hi ii V H T etate specială; este conţinută
în nişte microcapsule care par
i I
să fie sau albe sau negre în
• F. ! J
,
l!;ft:^..f^ V" • 4J h

funcţie de intensitatea elec­


Amazon.corm comercializează atât cărţi tradiţionale, cât şi cărţi electronice. Pentru calitate, aceasta trică ce le este aplicată. Dacă
este cea mai bună alegere. Dacă însă buzunarul nu vă permite, puteţi alege librăria Bookmice, unde se tipăreşte cu această sub­
textele sunt gratuite, dar scrise de autori în curs de afirmare. stanţă pe o folie subţire de
plastic, aceasta poate semăna
destul de mult cu o pagină de
aceasta cauza Everybook Inc, afirma câ nu vede venind prea carte adevărată. Dar închipuiţi-
lansează pe piaţă Everybook, curând sfârşitul cărţii tipărite. vă o carte uşoară, portabilă şi
un model de carte electronică Probabil câ siguranţa i-a fost uşor de manevrat care conţine
ce are doua ecrane, unul în puţin zdruncinată când luna o întreagă bibliotecă şi care
stânga şi unul în dreapta. trecută cererile pentru nuvela poate download-a 30 de best-
Toate dispozitivele ulterioare "Riding the bullet" a lui seller-uri simultan. Nu este
se vor încadra într-unui dintre Stephen King, ce a fost publi­ vorba de science-fiction, ci de
aceste modele. cată doar on-line, au depăşit viitorul apropiat. Următoarele
toate aşteptările iar serverele generaţii vor fi generaţii cyber-
A fi sau a nu fi...electronic
într-o statistică realizată la *au a p ă r u t d i s p o z i t i v e a s e m ă n ă t o a r e c u c ă r ţ i l e
sfârşitul anului trecut de un
institut destul de respectat în care afişau textul pe ecrane cu cristale lichide.
S.U.A. (J.C.Williams Group) se Download-ul s e f ă c e a cu ajutorul unui m o d e m d e
arăta că în materie de produse
5 6 K încorporat"
achiziţionate de pe Internet,
cărţile (tradiţionale sau elec­ care gâzduiau povestirea pre­ space şi probabil că părinţii
tronice) conduceau cu 1 1 % , cum şi cele de pe care se vor prefera ca odraslele lor să
urmate la mică distanţă de putea download-a softul de transfere "Poveşti nemuri­
software-10% şi muzicâ-8,7%. citire au fost blocate în urma toare" de pe Internet decât să
în Canada, acelaşi studiu afluxului de doritori. Sigur că nu citească deloc. Poate că
torului era incomodă, rândurile poziţiona cărţile pe locul trei această întâmplare poate fi volumele tradiţionale vor
erau greu de urmărit pe ecran cu 11,4% după produse soft­ pusa pe seama renumelui lui deveni în câţiva ani obiecte de
şi ochii oboseau destul de ware (15,7%) şi muzică King, dar un lucru este cert: colecţie, dar până atunci
repede ceea ce a atras (12,7%). Tot mai mulţi dintre succesul cărţii sale electronice cărţile electronice nu sunt
numeroase critici. Dar cei aflaţi specialiştii în comerţ electronic a readus fenomenul e-book în decât un concurent demn de
în spatele acestei afaceri nu s¬ şi mass-media anunţau cărţile atenţia opiniei publice, luat în seamă.
au lăsat intimidaţi de această electronice ca noul val cultural provocând un val de interes
problemă şi în curând au şi chiar se hazardau sa afirme
apărut dispozitive câ volumele electronice vor
asemănătoare cu cărţile care înlocui rapid variantele lor ****** j ^ i q . f t M t . n w n . m '

tradiţionale tipărite pe hârtie,


m
afişau textul pe ecrane cu /Lt I. 4J* F o r bLUjfcvi."lk>r* %U-Ji4 h
Y I W 2 0 U J :i r(v-n:v M'olicy

cristale lichide. Download-ul se "n reclamele ce însoţeau Kew fefcase


făcea cu ajutorul unui modem ansarea dispozitivului de citire HAYtAK

de 56K încorporat, la care se Microsoft, se proclama că Simple Si'drch

conecta jack-ul unui cablu tele­ vânzările de cărţi electronice le


vor depăşi pe cele de cărţi ALlv.Tfhcnl Siv+rvli
fonic. Dispozitivul Softbook
realizat de Softbook Press tradiţionale în 2009, că ziarele Hfli

vor abandona tipărirea pe hâr­


i#W |
propunea un ecran electronic lOtltit*

de 9,5" integrat într-o copertă tie în 2018 şi că celebrul


I
de piele de dimensiunile unei dicţionar Webster îşi va schim­
ba definiţia pentru termenul iui
Siti rcUhSrty ^ Audi
I
reviste, alb-negru, cu butoane
de derulare. Succesul acestuia carte în "scriere citita de pe MlHlId

Rudi! kirj Cvttrt £


nu este foarte mare şi studii un ecran" odată cu începutul Wc-t-kJy

ulterioare arată că oamenii pre­ anului 2020. 0 părere contrară Mithor 2


feră să citească din volume cu vine de la Lyn Blake, consilier Appoerdtiui
lob f 1 f j u^^^^ | j ^ , XTREVPC

doua pagini faţă în faţă. Din în cadrul Amazon.com, care QppvfliramH


ih^ilbk • I r • i.r S-r ar-.-u J
4fl0J/2O0(

49
i0

& > «fi*****

i
Conexiuni Efecte Speciale

Efectele speciale - ceimai


profitabil domeniu al multimedia
Dosar Industrial Light & Magic (2)
După ce au refăcut trilogia Star Wars, aducînd-o la standardele actuale, cei de la ILM
au p u s umărul la realizarea Episode l:The Phantom Menace
Informaţii
Redactor: Adrian Dorobaţ Domeniu: Cinematografie Tip articol: Prezentare

atrasă atenţia asupra scenelor Modelatorii au muncit foarte Masca, unde ILM a reuşit să
în care dinozaurii sunt mult la reprezentarea detaliată recreeze pe peliculă efectele
reprezentaţi în mijlocul zilei, o a animalelor, încercând sâ le specifice desenelor animate.
performanţă rar întâlnită până
atunci. Datorită problemelor Mm

inerente de iluminare a crea­


turilor modelate pe computer,
scenele care implicau CGI
(computer generated images)
erau mixate de obicei cu
filmări reale realizate în
condiţii de întuneric şi ploaie,
Scenă din Star Wars: Episode 1 gen care acopereau respectivele
erată în întregime pe computer. defecte. în mai toate filmele
(şi chiar şi în unele scene din

V
orbeam numărul trecut Jurassic Park) secvenţele cu
de realizările firmei monştri digitali se petrec fie
Industrial Light & Magic, noaptea, fie într-o zi înnorată în
una dintre cele mai renumite care plouă torenţial. în
firme în domeniul efectelor O explozie reală a fost preferată uneia generate pe calculator, deoarece cea
Jurassic Park, ILM arată câ MM

speciale. Recunoscuţi ca lucrurile pot fi văzute şi din digitală nu dădea bine în condiţii de lumina naturală.
deschizători de drumuri şi pro­ altă perspectivă: dinozaurii fug Jim Carrey trecea printr-o serie
motori de noi tehnici, program­ recreeze corpurile şi muscu­
pe câmp ziua în amiaza mare de contorsiuni şi transformări
atorii de la ILM au împins prac­ latura doar pe baza
şi sunt luminaţi de soare în bizare de parcă trupu[ său ar fi
tic industria cinematografică scheletelor, singura sursă de
toată splendoarea lor pe fost făcut din plastelină sau
înainte, punând la dispoziţia informaţii certe pe care o
cauciuc. Figura sa şi aşa
producătorilor mijloacele de a expresivă a fost făcută să
recrea chiar şi cele mai incredi Filmul este extraordinar de bine realizat din explodeze literalmente cu aju­
bile scene. La începutul anului
1993, ILM înregistrează un
punct de vedere tehnic, Efectele speciale torul efectelor speciale. în
Casper (1995) o întreagă suită
succes deosebit cu Jurrasic sparg toate barierele şi impun noi standarde de personaje fantomatice au
Park unde folosesc un
r
fost aduse la viaţă cu ajutorul
amestec original de caractere computerelor, ca să nu mai
generate pe calculator şi dealurile din insula transfor- I aveau la dispoziţie. Modelele
mată într-un imens parc de dis­ erau apoi animate folosind vorbim de o părticică semni­
păpuşi electronice. Merită ficativă din fauna junglei, în fil­
tracţii/grădină zoologică. input de la sistemele motion
tracking instalate pe dinozaurii mul Jumanji din acelaşi an. în
roboţi. Aceste păpuşi electron­ 1996, Draco the Dragon îşi
ice care i-au dublat pe "actorii" face apariţia în filmul
digitali au costat peste 12 mil­ Dragonheart. Draco este însu­
ioane de dolari, o sumă impre­ fleţit de vocea lui
5 Sean_Connery şi este un actor
sionantă pentru vremea
i digital foarte bine pus la
c respectivă. De aceea,
O
u producătorii au decis să le punct, una dintre cele mai
folosească şi după terminarea avansate creaturi generate pe
tu
E filmărilor, şi le-au instalat într- calculator din istoria efectelor
unui din multele parcuri de dis­ speciale. Reuşeşte să redea o
tracţii tematice ale căror pro­ gamă destul de largă de emoţii
prietari sunt. şi îşi joacă rolul chiar mai bine
Personajele digitale adaugă un plus de exotism scenelor din The Phantom decît actorii reali. Au urmat
Menace. Iluminarea modelelor este mult mai bine realizata. A urmat apoi în 1994 fimu

-
Efecte Speciale { Conexiuni

Spawn şi Man in Black primul


( credibil:Jar Jar Binks. Titanic,
bazându-şi succesul în principal Misiune imposibilă, Mumia,
pe efectele speciale, iar cel de­ Contact, ca sa nu mai vorbim
al doilea folosindu-le pentru a de mai noile Sleepy Hollow,
sublinia aspectele comice. Galaxy Quest şi Mission to
După ce au refăcut trilogia Star Mars, fac cu toate parte din
Wars, aducând-o la standardele incredibilul palmares al
actuale, cei de la ILM au pus Industrial Light&Magic. ILM
umărul la realizarea Episode este la ora actuală una dintre
l:The Phantom Menace, unde cele mai profitabile companii şi
au generat mulţimi de oameni o marcă ce garantează cali­
şi peisaje virtuale şi au creat tatea.
Scenă creata în întregime pe computer şi apoi suprapusa pe un peisaj filmat
din goana maşinii Ea peste 150 km/h- un nou "actor" digital foarte

Matrix încununat de succes


Responsabilă de e f e c t e l e speciale a f o s t compania australiană Manex Entertainement

F
ilmul "The Matrix" a
sîştigat pe 26 martie
patru premii Oscar, ceea
ce a confirmat aşteptările
multora. Revista Time chiar
afirma într-un număr ce prece­
da festivitatea de premiere că
nici una din peliculele nomi­
nalizate pentru cei mai bun
film al anului nu merită
această distincţie şi că Matrix
ar trebui să cîştige premiul,
chiar dacă nu a fost nominal­
izat. Oricum, Matrix a luat tot
ce putea fi luat în domeniu de
efecte speciale: premiile pen­
tru efecte vizuale, pentru
sunet, pentru editarea sunetu­
lui şi pentru editarea peliculei.
Filmul regizat de fraţii Andy şi
Larry Wachowski a reuşit sâ Cea mai reprezentativă scenă pentru termenul "bullet-tI
depăşească toate realizările drului în pereţii căruia se aflau 120 de camere de film de un cal
precedente în materie de cine­
matografie virtuală, realizînd de care să sperăm că se vor acestor efecte speciale a fost
un progres remarcabil în bucura toate filmele ce vor o companie australiană mică
domeniul efectelor speciale, apărea de acum înainte. şi cvasinecunoscută, numită
Responsabilă de realizarea Manex Entertainement.
Aceasta a realizat secvenţele
11 rv cu creaturi digitale, decorurile
şi tranziţiile între secvenţe
generate pe computer precum
şi toată partea de cine­
matografie virtuală. Alături de
ei au mai lucrat încă două
firme australiene, Animal
Logic şi DFilm, prima realizînd
scenele cu oglinda ce devine secvenţa în care agentul
ichidă şi explozia elicopteru- Smith explodează.
ui, iar cea de-a doua scena Termenul de cinematografie

A reuşit să depăşească toate realizările


precedente în materie de cinematografie
virtuală
O imagine din domeniul work-in-progress. Cei care au vă ce înfăţişează codul din virtuală este folosit pentru a
aminte că nu aşa arăta scena în film. spatele realităţii virtuale şi defini secvenţele din film care
Conexiuni Efecte Speciale

naţie cu un calculator s-a aminte scena luptei de la


putut obţine o cameră virtu­ metrou, o adevărată capodop­
ală care putea să filmeze eră în materie de scene de
rotindu-se în jurul unui per­ acţiune.
sonaj la peste 500 de frame- Dane Davis, laureat Oscar
uri pe secundă, în condiţiile pentru lucrul cu sunetul din
în care camerele reale super- Matrix, a recunoscut câ şi
profesionaie pot filma pînâ la munca ei a implicat unele
300 de frame-uri pe secundă aspecte experimentale. Este
iar la 3 0 1 explodează. Apoi vorba de utilizarea programu­
personajele filmate cu lui MetaSynth (existent din
această tehnică pot fi supra­ păcate doar pe platforma
puse într-o filmare reala sau Macintosh) care practic nu
Secvenţa în care Neo (Keanu Reeves) evita gloanţele, pe un background virtual. face altceva decît să trans­
speciale, actorul a fost filmat în interiorul unei platforme i Tehnica experimentala nu a forme imaginile în sunet. Pe
filmărilor virtuale. El a dispus fost fară predecesori: lînga capacitatea de conver­
construirea unui tub nu foarte Showscan, un dispozitiv creat tire a unei imagini în sunet.

Combină filmări reale cu filmări digitale, reuşind să dea


senzaţia că timpul se opreşte în loc, că personajele încreme­
nesc sau se deplasează în moduri care încalcă legile fizicii
înalt, cu pereţi verzi (ca sa de inginerul DougTrumbull el permite chiar sa "pictezi"
Scenă încă în lucru din Matrix. A se
observa numărul mic de detalii. cu sunet, transformînd com­
plet procesul de editare a
combină filmări reale cu sunetului şi impunînd o abor­
filmări digitale, reuşind sâ dare vizuala. în rest, Dane
dea senzaţia ca timpul se Davis a încercat să recreeze
opreşte în loc, ca personajele sonor cît mat bine posibil
încremenesc sau se atmosfera încărcată de elec­
deplasează în moduri care tricitate din Matrix. Pentru
încalcă legile fizicii, asta în scenele cu nava
timp ce camera se roteşte în Nabucodonosor care este
jurul lor filmînd din unghiuri propulsata de motoare elec­
imposibile. Efectul special tromagnetice, Dane Davis a
folosit pentru realizarea tutur­ folosit o scară metalică pe
or acestor lucruri a fost numit care a legat-o la un generator
de producători "Flow- Caracatiţele electronice care patrulează subteranele din film au fost realizate de 6 0 . 0 0 0 volţi şi a înregis­
mo"(flow-motion) sau "bultet de firma Animal Logic. Modelul 3D are peste 1.000.000 de faţete. trat sunetele rezultate.
time". John Gaeta, coordona­ Filmul este extraordinar de
tor de efecte speciale la permită decuparea person­ crea un efect de perspectivă bine realizat din punct de
Manex Entertainement şi pos­ ajelor prin matting) şi care în jurul unui personaj vedere tehnic. Efectele spe­
esor al unui premiu Oscar, a avea încastrate în pereţi 120 "îngheţat" în timp folosind ciale sparg toate barierele şi
impun noi standarde. Fanii
Nimeni pînă la apariţia lui Matrix nu a reuşit sa realizeze mişcări de (printre care mă număr şi eu)
cameră virtuală în timp ce personajele filmate se mişcă la rîndul lor aşteaptă cu nerăbdare părţile
doi şi trei, care se filmează
fost cel care a pus bazele de camere dispuse în spirala. rate mari de filmare. în 1 9 9 6 , împreună şi vor fi lansate la
practice pentru realizarea Folosind camerele în combi- Buf Compagnie, o firma din sfîrşitul lui 2 0 0 1 .
Franţa, a realizat un videoclip
pentru formaţia Rolling
Stones compunînd imagini din
mai multe perspective la
â viteză mare, ceea ce crea
iluzia de cameră virtuală ce
se rotea în jurul membrilor
3 formaţiei, în timp ce aceştia
X
c erau de asemenea "îngheţaţi"
3 în timp. Dar nimeni pînă la
i apariţia lui Matrix nu a reuşit
.S sa realizeze mişcări de
cameră virtuala în timp ce
personajele filmate se mişcă
XTREMPC
«toj/aooo la rîndul lor. Cine a văzut fil­
Frumuseţea scenelor de luptă nu tine doar de aparenta anulare a gravitaţiei,
mul poate sa îşi aducă
care se obţine cu ajutorul unor scripeţi şi eliminarea ulterioara a firelor.
w Galerii X t r e m e

GALERII XTREME

Giurgiu Ştefan - Tîrgovişte

Giurgiu Ştefan - Tîrgovişte ( Giurgiu Ştefan - Tîrgovişte


Prima impresie
• \

Commandos 2

aduc cu
ele o atmosferă aparte

Commandos
Un lucru este c e r t deja. Pyro nu s-au mulţumit să creeze un nou s e t de misiuni,
adăugând două-trei idei noi, ci dezvoltă f o a r t e t a r e conceptul lui BEL.

umătatea de duzină rău tre.


famată se întoarce! După ceva Un lucru este cert deja. Pyro
Producător
Pyro^
timp de la apariţia lui Behind nu s-a mulţumit să creeze un nou
Distribuitor Enemy Lines şi Beyond the Call of set de misiuni, adăugând două-trei
Eldos Duty, iată că Pyro ne propun un idei noi, ci dezvoltă foarte tare
Adresă nou joc din seria Commandos.
J N/A conceptul lui BEL. Libertatea de
Telefon Informaţiile despre el de abia decizie a jucătorului a fost sporită,
N/A acum încep sâ apară şi design-ul şi nu se mai poate spune că ni se
Web
www.eidos.com nu este complet terminat. De pe propune un fel de şah, ci mai
acum cred însă că avem în faţa un degrabă un adevărat joc de tac­
Tip joc RTT
Apariţie N/A nou mega-joc, pe care sper că tică.
Redactor Dan Dimitrescu nimic nu îl va împiedica să ajungă
în mâinile (unităţile CD-ROM) noas­ Commandosiî să ghicim porecla sa ("Lupin"), e
Cum era şi normal, întreaga este un specialist în furat, furişat
echipă din primul joc se regăseşte şi alte asemenea ocupaţii. Poate
aici: Bereta Verde Marinarul,
r să se caţere şi să execute sărituri,
Lunetistul, Genistul, Spionul şî să "împrumute" obiecte din
Şoferul. Dar lista nu se mai buzunarele altora sau să cerceteze
încheie aici. Nataşa cea din interiorul unei clădiri (mai multe
BTCOD revine, după ce a partici­ despre asta mai jos) pe fereastră,
pat la cursuri de prim ajutor şi de fără a fi văzut.
folosirea armamentului. în calitate Cel de-al treilea nou venit în
de "civil", ea se va putea infiltra în trupa de commando este un câine.
anumite zone păzite de inamic, dar Animal inteligent şi (se pare) sim­
probabil că nu va avea aceaşi patic, acesta va putea atrage
libertate de care se bucură atenţia paznicilor, transfera
Spionul. Lista abilităţilor nu a fost obiecte de la un om la altul şi
finalizata, bănuiesc eu că va pune pe fugă pisicile inamicului n
mmr
exista un mod de a interacţiona sfârşit, o metodă de a scăpa de
Q {"conversa") cu soldaţii de pază.. ele - după toate problemele din
Paul Toledo este al doilea membru BEL).
nou al echipei, un personaj care Marea schimbare survenită în C2
va face cu siguranţă deliciul foarte este distribuţia abilităţilor person­
multor jucători. După cum ne lasă ajelor. Acum, toţi oamenii tăi ştiu
să conducă vehicule, să înoate şi
Commandos 2 Prima impresie

parca Din nou nemţi a

& I m ă
a Pyro au Junglă
muncit mult şi se vede au şi un interior splendoarea
sa folosească armamentul fix poate încerca altă
de pe teren, dar unii o vor face variantă.
mai bine decât alţii. Fiecare va Pe de altă parte,
avea în continuare trăsături inteligenţa soldaţilor
specifice, dar diferentele nu vor inamici a fost îmbunătăţită,
mai fi atât de mari. Combinând aceştia fiind mai puţin predis-
asta cu posibilitatea de a alege puşi sa cada în aceaşi capcană
o parte a echipei pe care o vei unul după altul. De aceea, plan­
lua în anumite misiuni, obţinem ificarea ambuscadelor va cere
un grad sporit de rejucabilitate. acum mai multă atenţie, dar
Pentru a umple paharul, Pyro acesta este un lucru cât se
au adăugat şi soldaţi aliaţi, pe poate de normal. Rutinele de
care îi vei întâlni în unele detectare folosite de inamic au
misiuni şi care pot primi câteva fost şi ele schimbate, astfel câ
comenzi de la tine. Ei acum există mai multe niveie
funcţionează semi-autonomi, de percepţie (nu numai "te
spre deosebire de oamenii tai văd" sau "nu te văd" ca în
care în continuare necesită primul Commandos). De aseme­
atenţie constantă din partea ta. nea, un soldat care zăreşte o
ţinta va trebui întâi să
ochească şi de abia după
Commandos 3D?
aceea va trage, iar o ţintă care
Ca şi predecesorul său, C2
se mişcă repede (un soldat în
foloseşte un motor grafic 2D.
alergare) va prezenta dificultăţi
Deşi la prima vedere acesta
pentru minţile lor limitate.
poate părea aproape neschim­
C2 va avea doar 12 misiuni, pe
bat, doar mai detaliat, există
care realizatorii ne asigură câ
de fapt multe îmbunătăţiri. în
nu le vom termina imediat însă.
primul rând, pentru a putea
• WmmT.

Jmmf

Ele se desfăşoară atât în


examina mai bine terenul,
Europa cât şi în Pacific (proba­
camera nu mai este complet
bil şi China), unde ai de luptat
fixă. S-a păstrat perspectiva
Hărţile cu mu Probabil unui din ve cu imperiul soarelui. Din nou,
izometricâ, dar direcţia din care
folosirea 1 tru plecare vor exista misiuni inspirate din
priveşti poate fi schimbată între
evenimente sau filme celebre,
patru poziţii (4x90-360). bine zis interioare. De multe extremă a jocului, Pyro a decis
cum ar fi distrugerea podului
Cuplând rotirea hărţii cu ori, interioarele se vor întinde sâ facă C2 mai uşor. în ce mod
de pe râul Kwai sau evadarea
camerele multiple de luat pe mai multe etaje, şi comu­ se va efectua această transfor­
din castelul închisoare Colditz.
vederi ce pot fi afişate pe nică cu exteriorul prin ferestre mare, nu sunt sigur, dar este
Nu mai e nevoie sâ spun câ
ecran, jucătorul poate ţine per­ funcţionale. Astfel, un lunetist posibil să vină chiar prin eie-
atmosfera jocului are toate
manent sub observaţie întreaga aflat la fereastră poate trage în mentele de realism adăugate
şansele sâ fie fantastică, mai
hartă. Singurul impediment ar spaţiul din afară, beneficiind jocului. Prin creşterea
aies ca realizatorii săi au
putea fi viteza procesorului şi a însă de acoperirea oferită de numărului de moduri Tn care
introdus multe elemente de-a
plăcii grafice, dar asta numai în pereţii clădirii. poate fi terminată o anume
dreptul spectaculoase (cum vi
cazurile când se folosesc de la misiune, jucătorul are şanse
se pare o săritură în gol, de pe
trei camere în sus. Misiune de commando mai mare sâ nimerească una
un pod, pentru a scăpa de
In al doilea rând, clădirile au Deoarece mulţi jucători ai lui dintre ele, iar dacă cea pe care
urmăritori?).
căpătat substanţă. Sau mai BEL s-au plâns de dificultatea a gândit-o este prea grea,
rima impresie Typhoon

Typhoon
Una din dorinţele celor de la DID (Rage) a fost să pună accentul mai puţin pe partea
de tehnică a zborului pe avioane de luptă, şi mai mult pe experienţa în sine.

ALII Cum avionul în sine a fost costru-


it în spiritul uşurării muncii pilotu­
Producător lui, acest lucru nu a fost greu. Se
Rage
Distribuitor" """""""" pare câ modelarea zborului a fost
Infogrames făcută foarte minuţios, probabil
Adresă
• .^.WA că simplificările au avut ioc la
Telefon nivelul sistemelor de bord. Pilotul
^' ''j/A
:
va fi oricum foarte ocupat cu
Web
ww,înforgrames,com războiul ce are loc în jurul său, pe
Detelil tehnfce care lipsa unor avioane de
Tip joc Sim zbor comandă tip AWACS (sunt ocupate
Apariţie Vara 2000
Redactor Dan Dimitrescu
mm
în alte zone ale conflictului) îl va
face mult mai greu de înţeles.
Jucătorul va trebui să se bizuie pe
propriile sale instrumente, atât
biologice cât şi mecanice, comuni­
caţiile din partea unităţilor de la
sol şi chiar (Doamne fereşte!)
judecată.
Războiul dinamic desfăşurat
24 de ore din 24 ne garantează
\\\\\ un factor de imersiune ridicat. Se
: mult la motorul grafic, şi pare câ sunt urmărite chiar
, ci un screenshot din timpul acţiunile fiecărui pilot în "timpul

D
ID, compania care ne-a întindere cât şi ca forma liber". Dacă un bombardier rusesc
adus EF2Q00, F-22ADF şi geografică, efectele vor fi cu atât scapă câteva bombe peste popotă
TAW, nu mai există. Ce s-a mai vizibile şi mai imediate. la ora mesei, ai putea să ramai
întâmplat nu ştim foarte bine, dar Alegerea acestei zone de fără cei mai buni piloţi ai tăi. Dar
în acest moment cea mai mare acţiune a fost făcută şi din alte despre toate acestea şi multe
parte a angajaţilor săi lucrează la considerente. Terenul insulei este altele, în episodul viitor. Sperăm.
Rage Warrington. Acolo, ei con­ foarte accidentat, astfel câ orice
tinuă proiectul Typhoon, început zbor la joasă altitudine este
înainte de aceste schimbări. în interesant. în plus, relieful poate
caz ca numele nu vă spune nimic, fi folosit atât de avioane cât şi de
aceasta este denumirea cea mai forţele terestre pentru a le masca
nouă a Eurofighter-ului. Fanii DID vizual şi radar. Realizatorii au
pot spera deci la o nouă producţie folosit cunoştinţele acumulate cu
în stilul binecunoscut al acestei F-22 ADF pentru a modela
firme, deşi numele Rage nu le " acţiunea radar-ului într-un mod cât
sună momentan prea bine (ei au mai realist. Semnătura radar a
realizat Incoming). avionului va fi calculată în funcţie
de secţiunea radar (Radar Cross
Dinamismus maximus Section) prezentată de acesta
De-a lungul anilor, DID au înaintat (intra în calcul, evident, şi
constant către crearea unui câmp încărcătura exterioară) sub un
Zona
de bătălie complet dinamic. în anumit unghi de iluminare, plus accid mii
Typhoon, motorul campaniei ges­ viteza şi altitudinea de zbor- Se
tionează chiar şi resursele şi impune deci {ca şi în alte simula­
deciziile strategice în mod dinamic toare recente) învăţarea unor tac­
(în TAW partea asta era semi- tici de zbor noi, care sâ te
dinamică). Pentru jucător, asta păstreze "în întuneric" cat mai
înseamnă câ fiecare acţiune a sa mult.
va avea un impact direct asupra
tuturor aspectelor jocului, al Oameni şi maşini
balansului de forţe şi al Una din dorinţele celor de la DID
organizării efortului de război. (Rage) a fost să pună accentul
Având în vedere că acţiunea din T mai puţin pe partea de tehnică a
se desfăşoară în Islanda, un zborului pe avioane de luptă, şi
teatru de operaţii restrâns atât ca Atmosfera este totul, zic ex-DID,
mai mult pe experienţa în sine. siguranţa că au dreptate
Episode 1: Obi Wan ( Prima impresie

Episode I: Obi Wan


Obi Wan foloseşte un motor grafic nou nouţ, fără nici o legătură de sînge
cu cel din Jedi Knight, dar concepţia sa este întrucîtva asemănătoare

C
âţi dintre voi îşi mai amintesc
DETAUI

de Jedi Kinght ? Un 3D shoot-
er de excepţie în opinia redac­
:

Producător
LucasArts torilor noştri, JK nu a fost primit
Distribuitor
Activteion
foarte bine de publicul român, în
Adresă specia] datorită graficii considerate
" N/A proaste şî a concepţiei sale muit
Telefon
N/A prea îndepărtată de genul Quake,
Web Pentru cei care l-au apreciat totuşi,
waw. I uc asar ts. com
iată o veste bună: LucasArts ne
Detalii tehnica
Tip joc Action/AcJventure pregăteşte o continuare. Obi Wan
Apariţie Q3 2000 este, evident, un joc strâns legat de
Redactor Dan Dimitrescu
ce! mai nou film din seria Star Wars.
în opinia mea, acesta nu s-a ridicat
la înălţimea trilogiei vechi, dar asta
nu înseamnă că nu se poate scoate
un joc bun pe această temă. Exista
informaţii care ne dau speranţe în
acest sens. Jocul este plasat în
cronologia filmului, dar îl urmăreşte
numai pe Obi Wan Kenobi. Cum
acesta a apărut doar sporadic pe
ecran, realizatorii au o mare liber­
tate în privinţa poveştii jocului. Se
ştie câ începutul va fi acelaşi cu cel
al filmului, iar ultimul nivel va accent pe aceasta, cavalerul Jedi
include bătălia feroce cu Darth învăţând cu timpul noi tehnici de
MauL între aceste două evenimente, lupta. Modul în care se va face con­
aproape orice se poate întâmpla, dar trolul săbiei ramîne un mister deo­
povestea jocului se va intersecta cu camdată, sper sa permită suficientă
cea a filmului în multe locuri. libertate unui jucător cu imaginaţie»
Celelalte personaje ale filmului Săriturile, de diferite tipuri, vor avea
(incluzându-l şl pe penibilul iepure o importanţa reală în timpul luptei şi
subacvatic Jar Jar) vor apărea în îi vor da acesteia un dinamism
momentele cheie, dar acum nu ştim aparte.
cât vei putea interacţiona cu ele. Ca şi în JK, personajul va avea
Scene desprinse parca d la dispoziţie şi puterile speciale.
Obi Wan foloseşte un motor asta e neapărat bine ... Cum el este un Jedi în formare, Obi-
grafic nou nouţ, fara nici o legătura Wan va deveni mai puternic şi mai
de sânge cu cel din Jedi Knight, dar
concepţia sa este întrucâtva priceput în folosirea acestora de-a
asemănătoare. Şi aici vom întâlni lungul timpului. Cu cît va folosi mai
nivele imense, beneficiind de avanta­ mult şi mai eficace forţa, cu atât
jele plăcilor 3D de ultima generaţie. controlul său asupra acesteia va
Nimeni nu poate să conteste spec­ deveni mai bun, căpătând în plus noi
taculozitatea decorurilor din "The puteri. Cât de multe vor fi acestea şi
Phantom Menace", iar jocul va încer­ care va fi implementarea lor rămâne
ca să aducă acea splendoare pe de văzut, deocamdată par sa fie sig­
ecranele calculatoarelor. Mai mult, ure Force push (la cât de mult au
va exista un motor fizic care va da făcut uz de el în film, era şi căzut) şi
credibilitate lumii modelate în joc. Force jump.
Nivelele vor include deserturile din LucasArts lucrează în mare
Tatooine, oraşul capitala de pe secret la acest proiect, de-abia de
Coruscant şi lumea de sub ape a curând fiind lăsate ceva detalii să
Gunganilor. răzbată afara. Oricum, Obi-Wan nu
Obi-Wan va putea fi jucat atât este singurul lor proiect interesant
din perspectiva primei persoane cât fegat de Star Wars. La Verant, cei •
şi din cea a celei de-a treia, nece­ care au realizat EverQuest, se află
sara în special pentru lupta cu în producţie Star Wars Online, Dar,
sabia. Jocul va pune mai mult despre acesta, în episodul viitor.
Stormtrooper-li imperiali
Avanpremiere Diablo 2

A
Blizzard s-a cam j u c a t până acum cu răbdarea a s u t e de
mii de fani Diablo, amânând Diablo 2 de anul t r e c u t si
până în acest moment de vreo 4-5 o r i

P entru majoritatea celor care se Lucruri ştiute...


joaca pe calculator, Diablo nu Diablo 2 va veni pe 4 CD-uri şi va fi
mai are nevoie de nici o împărţit în 4 acte (fiind repartizat câte
prezentare, iar continuarea sa, Diablo unul pe fiecare CD), avînd acum de a
2 este cel mai aşteptat joc. Firma face cu 5 personaje, nu 3 ca în
Blizzard s-a cam jucat până acum cu Diablo. Cele 5 personaje pe care vei
răbdarea a sute de mii de fani Diablo, putea să le controlezi sunt Amazoana,
amânând D2-ul de anul trecut şi până Necromantul, Barbarul, Vrăjitoarea
în acest moment de vreo 4-5 ori. în (Sorceress) şi Paladinul. Fiecare dintre
luna aprilie, a început totuşi beta-tes- aceste personaje este puternic per­
tul la Diablo 2 , iar noi am reuşit să sonalizat, fiind caracterizat de o serie
punem mâna pe el prin intermediul de abilităţi unice. Aceste abilităţi vor fi
firmei Monosit. întrebarea care se crescute pe parcursul jocului cu aju­
pune acum ese dacă se va ridica torul unor puncte (skill points) care
Diablo 2 la înălţimea predecesorului sunt date personajului după fiecare
său? Aceasta urmează însă sâ nivel de experienţă pe care îl face, sau
vedem în perioada de beta test şi după anumite quest-uri. Complexitatea
după apariţia jocului. este însă cuvântul de ordine cu care

Cam asta se îrrfîmplă după terminarea


DETALII primului quest
Detali produs
Producător
Blizzard
Dîstriburtor
MCNOSIT
E-mail
m ori os it@c o m. pc net. ro
Telefon
(01) 330.23.75
^9
Web
www.blizzard.com
Detali tehnice
Tip joc Stragegie
Apariţie N/A
Redactor Dragoş fnoan Scheleţi magi care trag cu într-o pentagramă de foc
Diablo 2 Avanpremiere

Blizzard a încercat sa aducă o realizate, benficiind de D3D, cu fel excelenţă pentru un quest de
noua imagine seriei, chiar dacă toate acestea Diablo 2 neavând nivel mic. Cu toate acestea
nu se poate spune că a reuşit, nevoie pentru a rula de un accel­ quest-urile vor fi numeroase, ca
astfel ca toate skill-urile folosesc erator 3D. Este cu adevărat de şi luptele pe care va trebui sa le
mana, în aşa fel încât orice per­ remarcat că în anul 2000 încă duci, deoarece jucătorul se zbate
sonaj are nevoie de aceasta mai apar jocuri de o certa valoare într-o sărăcie lucie, monştrii
mult sau mai puţin. Singurele care nu necesita un accelerator lăsând în urma lor foarte puţin
skill-uri care nu folosesc mana grafic pentru a rula. aur sau obiecte de valoare, iar
sunt cele pasive, care odată Pentru a încerca să intru cât identificarea este foarte scumpă.
avansate sunt active permanent. mai bine "în joc", imediat ce am Cu toate acestea, ceea ce
observat ca pentru un personaj rămâne în urma lor nu este puter-
Ce este Beta-versîon-ut de de nivel 1 nu este nimic intere­
Diablo 2 ? sant în oras, am luat un quest de
Practic este versiunea exclusiva la vrăjitoare şi am pornit în pur
pentru Battle-net (serviciul multi- stil Diablo 2 spre a-I completa.
player online Blizzard) a primului Imediat ce am ieşit din oraş am
CD din joc, deci a primului act. început sâ caut dungeon-uri în
Primii paşi în lumea Diablo 2-ului speranţa câ voi reuşi într-un timp
au fost oarecum lenţi, deoarece mai scurt sâ strâng experienţa.
am vrut să explorez cam tot ce Norocul însă m~a ocolit deoarece
se poate. Astfel, pentru a conţin- majoritatea questurilor se
ua tradiţia, mi-am ales un person­ desfăşoară în aer liber, iar câmpi­
Alte fulgere şi Nişte fantome uitate
aj de might (adică bazat pe forţă ile pe care te plimbi sunt legate într-un beci
trăznete»
nu pe magie) şi anume Paladinul. între ele prin nişte porţiuni
Pentru rasişti e bine de ştiut ca înguste. Pe fiecare dintre aceste
paladinul este un african (negru). câmpii există un singur dungeon
Oraşul din primul act aparţine şi un waypoint. Waypoint-urile, o
surorilor arcaşei din Diabio. interesanta adăugire pentru

0 Nu prea se vede nimic, nu? Necromancer la ap

nic influenţat de nivel putându-se


gasi obiecte extrem de bune şi la
nivele foarte mici. De exemplu eu
am găsit la nivelul 2 un wand
(baghetă magică) care valora
4600 bucăţi aur, în momentul în
care cu cel mai mare personaj al
meu (necromancer de nivel 15)
wW F pi ^ m L f
mm mm amm
de-abia strânsesem 3500 ca
sa-mi iau o armură de zale.
O fuga pînă în oraş Obiectele magice care pot fi

Alţi scheleţi bucuroşi că au terminat primul act din

Oraşul este cât se poate de bine Diablo 2, sunt nişte


realizat, existând o variaţie puncte care îl ajută pe
deosebită în realizarea sa. Avem jucător sâ se deplaseze rapid
cam toate dotările necesare: un între zoneie vizitate, astfel câ
fierar (o fierăriţă), o vrăjitoare, după activarea unui waypoint te
gărzi, un căpitan de mercenari poţi teleporta instantaneu la
(de unde îţi poţi angaja arcaşi) şi toate celelalte waypointuri
alte câteva personaje cu care vizitate. Acest sistem are rolul de
interacţionezi doar pentru ques- a înlătura plictiseala de a bate
turi. sute de mii de monştri pentru a
Analizând pe de o parte latu­ ajunge iar la ultimul nivel de joc,
ra statica a jocului (clădiri) dar şi după ce ai pornit un joc
NPC-urile se remarcă faptul câ multiplayer nou. m. i —iu
j mmm
E
\_
grafica nu este cu mult în fine, primui quest primit de CL

îmbunătăţită faţă de Diablo, însa la vrăjitoare este destul de sim­ c


s-a acordat foarte multă atenţie plu şi constă în curăţarea unui
detaliilor. Efectele realizate de dungeon mic de monştri, dupa
vrăji ca şi partea artistică de completarea sa, personajul prim­ Pe drumul spre Andarie! se vizitează o mănăstire plină de sa
efecte din joc sunt exceient ind un skrll point, răsplată de alt­ lumânări şi monştri.

6
A v a n premie re iablo 2

găsite variază şi ele la rândul lor, questuri arată toate questurile personaj poate purta cască,
putând fi de mai multe feluri, pre­ existente în actul curent (am tras platoşă, armă, scut, 2 inele, o
cum cele magice obişnuite concluzia câ există 6 questuri pe amuleta, o centura, o pereche de
(notate cu albastru în Diablo), act), şi tot de aici se pot asculta ghete şi mânuşi.
obiecte rare şi care sunt extrem indicaţiile NPC-urilor care v-au dat Posibilitatea de a realiza în
de bune (notate cu verde), şi questurile. Ecranul cu stat-uri multiplayer un party cu alţi
obiecte unice (care se găsesc o (caracteristicile personajelor) este
dată la 10 ani, dacă ai ghinion) de asemenea asemănător cu cel
dar care nu sunt totuşi din Diablo, însa este mult
extraordinare. îmbunătăţit, caracteristicile fiind
tot cele din Diablo - putere, dex¬
Interfaţă şi control teritate, vitalitate şi energie. In
Interfaţa este foarte dreptul fiecărui stat sunt scrise
asemănătoare cu cea din Diabio, detalii despre skillurlle active care
însă are mult mai multe puncte le folosesc. De exemplu la barbar
interesante. Sănătatea şi mana scrie în dreptul puterii cu ce forţa
sunt reprezentate prin două loveşte cu fiecare mână în caz ca
foloseşte două arme. Domnul Lassarin vrea
globuri, roşu şi albastru în stânga
şi dreapta ecranului, stamina (ele­ Inventarul este destul de mic
ment nou) este reprezentată
printr-o bară orizontală lângă glob­
ul cu sănătate, experienţa nece­
sara până la nivelul următor este
desenată printr-o bară îngustă
deasupra staminei, iar centura cu
poţiuni conţine acum 8 sloturi din­ Schimb de mingi de foc (fireball)
tre care 4 vizibile şi 4 de rezervă
» ÎL i •

care se folosesc după ce sunt

ţ 4_ J

o
• ^tmmmM

Lightning boit Nu arata la fel de bine


ca în Diablol, dar merge
Vechiul nostru prieten,
format undead.
Griswold, acum în
Necromant cercetă
i
pot fi redefinite, shortcut-urile
pentru skill-uri pot fi puse pe
C&WVtk SrtAffiAH toate tastele de la FI la FIO.
H^i^et CA* var? • H L V I #V 4 1 Ceea ce mi-a plăcut într-adevăr
T h ţPhfti fi fi i c este tasta pentru găsirea
Oi*-*
obiectelor căzute din ecranul
curent. Implicit aceasta este
tasta ALT, şi când este apăsată
scrie în dreptul fiecărui obiect de
pe jos numele lui, iar acesta
poate fi cules prin simplul click pe
Ecranul de numele său.
Controlul asupra personajului
este similar celui din Diablo ceea
ce arată că Blizzard a dorit sâ
H(W 3G1LL ţină jocul cât mai familiar cu
putinţă pentru fani, aducând toto­
dată şi îmbunătăţiri, acum
nemaifiind nevoie sa rupem
Vii
* 1
•. 1
butoane la mouse cu click-uri.
Trebuie doar ţinut butonul stâng
Două vrăjitoare luptă împotriva creaturilor întunericului (bla bla bla) apăsat iar personajul aleargă în
direcţia respectivă. în lupta
OJ De vorba cu oameni care nu au intrat lucrurile merg la fel: se ţine
E terminate cele din primele slo­ pentru cat este necesar să care în beta... butonul apăsat pe un monstru, iar
11
hm turi). Cele doua atacuri sunt şi ele un personaj, şi pentru câte acesta este lovit repetat.
Q prezente, putând fi ales orice skil obiecte bune de vândut se jucători a primit un ecran special,
C Complexitatea luptei este
> pentru orice atac (diferenţa între găsesc. Personajul se echipează unde se pot alia jucătorii, sau scăzută, acesta nefîind nici pe
<
ele fiind butonul de mouse cu cu aceleaşi obiecte ca în Diablo unde îşi pot declara război. departe locul în care Blizzard să fî
care se activează). Ecranul de însă cu câteva adăugiri. Astfel un Toate tastele folosite în joc încercat îmbunătăţiri majore.
©UTM CL«jSTffR
B£TA V 1.07
iţMţipi i i • Trnaf
o

9E. i
.1 1
1 m

AL
r
h• J Ti

j0
mu

Necromant apărat de

Se pot observa sche
scheleţii credincioşi trag cu diferite magii

afectează personajele din party.


Aceste aure pot fi protective (vin­
C A S E : T H U K O C R

T t W f ţ C&LLAK LBVtt B
22 G#ta V L 0 7 decarea aliaţilor) sau ofensive
26 G»L!>
9 G*LO
. 9 G+LD (creşterea capacităţii de atac)
34 G«LD interesant este că un paladin
21 G * 1 D
26 G«LD 72 G*LD poate vindeca şi scheleţii unui
30 ;>-:.:.- 2ff dc;c necromancer aliat. El are şi o
serie de vrăji împotriva undead-
16 G*LD ului (monştri reînviaţi - scheleţi,
Ift GtflD i l* 16 G«1D
^| 14 G*LD zombi) cel mai reprezentativ fiind
23 C*LO 16 G*LO
2? G»U> 26 G*LO holy bolt-ul.
'*J 15 G*.<? 13
2fi C»LD
Amazoana vrea să fie o
16 G«t.D replică palidă a arcaşei din
4 'Vv^f
IC G«LD
xe vrăjitoare şi un şaman.,.. Diablo. Ea este destul de fragila,
nu are putere foarte mare, dar
poate sâ folosească foarte bine
Ce ştiu să facă personajele suliţele şi arcurile. Amazoana
Probabil cea mai importantă poate folosi suliţa ca armă de
facilitate prezenta în Diablo 2 apropiere, sau o poate arunca
este posibilitatea personajelor de spre inamici. Skill-urile sale sunt
a alerga. Problema ce apare însă împărţite în 3 categorii: skill-uri
în acest caz este consumarea pasive (creşterea şansei de a lovi
staminei foarte repede. Astfel o
vrăjitoare poate sta la distanţă şi
să dea în monştri fără nici o prob­
lemă, sau un barbar poate prinde • L na* I tf*

ţapii cu arcuri din urmă foarte


uşor. Este bine de ştiut câ şi
monştrii pot alerga la nevoie.
Pentru modul PvP, toti jucătorii au
aceeaşi viteză.
După cum am spus la
începutul articolului, fiecare per­
Vrăjitoare care a Femei Distrugere în masă cu vraja Fireball
sonaj are o serie de abilităţi. •

activat un altar plaiuri pleşuve


Barbarul este, probabil, cel mai
brutal dintre personaje. El este
sigurul care poate folosi două GAfflS: T H U H D S *

arme în acelaşi timp. Abilităţile l :


EOA&ţfţ
0 B T A V 1 . 0 7 .

acestuia sunt, în consecinţă,'


axate pe lupta corp la corp. Astfel 4

avem skill-uri pentru creşterea efi­


cienţei fiecărui tip de armă în
parte, strigăte de război, care pot
paraliza inamicii, sau îi pot
speria, şi skill-uri de bătaie, cum
ar fi nişte lovituri mai puternice Paladin în oraş
dar mai lente, sau posibilitatea
de a ataca mai muiţi monştri în
acelaşi timp. băii, telekinesis, lightning) venite
din Diablo. Skill-urile pasive ale
Vrăjitoarea este cel mai fragil
vrăjitoarei sunt orientate spre O J
personaj, dar care poseda o serie
regenerarea rapidă a energiei.
u

de vrăji de distrugere în masă OJ


Paladinul este aparent fight- £
spre finalul jocului. Principalul sau 5.
erul din Diablo, însă nu este c
atu este cantitatea mare de mana >
nicidecum aşa. El foloseşte
şi skillurile care o folosesc. Astfel
magia destul de mult, şi este un

i
în loc de skilluri vrăjitoarea are XTREMPC
excelent lider de party-uri, 4U0]/£0C
vrăjile, multe dintre acestea (fire- ilt mai bine şi este şi mult m
deoarece multe din aurele sale
61
Avanpremiere Diablo 2

foarte mari se pot învia chiar PvP


monştri sub forma lor iniţială. Lupta player vs. player este
Necromancerul este singurul care destul de echilibrată însă doua
poate folosi golem-uJ din Diablo şi personaje domină acest domeniu:
poate avea unul singur la un necromancerul şi barbarul. De ce
moment dat, dar pe acesta îl spun asta? Simplu: barbarul este
poate îmbunătăţi, crescându-i cel mai puternic la lupta corp la
viaţa, puterea şi viteza. De corp, iar pentru a ataca, oricine
menţionat ca toată experienţa pe trebuie sa se oprească odată şi
care o dau monştrii omorâţi de odată. Necromancerul poate
scheleţi vine integral la necro­ strânge în jurul său o hoarda de
mancerul care îi controlează. scheleţi, care pot împiedica
"Blestemele" pe care le poate inamicul sa se apropie prea mult
face Necromancer-ul (Curse- în vreme ce scheleţii magi trag de
spells) sunt axate pe scăderea la distanţă cu otravă sau foc.
capacităţilor inamicilor, creşterea Paladinul, cu aurele sale protec­
puterii loviturilor pe care le toare şi ofensive poate rezista
primesc, sau întoarcerea mai mult decât ceilalţi sub foc
loviturilor asupra lor. continuu, ceea ce îl face tocmai
Astfel o hoardă de bun pentru locul 3. Vrăjitoarea, la
cu membrii partyului, iar în partea scheleţi controlată de nivel foarte mare poate distruge
dreaptă semnul că poţi fi atacat de anumiţi jucători . acesta poate mătura cam orice, însă la nivel mic (sub
15) este cam neajutorata. Cu
de doua oh mai tare şamd), skill- Amazoana trebuie să se joace
uri de suliţă (lovituri triple, lovituri foarte bine, pentru a putea ţine
puternice, dar care strică suliţa) piept unui barbar nervos sau unui
şi pentru arc (săgeţi de foc, paladin bine echipat. Desigur,
gheaţa sau otravă). De menţionat fiecare poate învinge pe fiecare,
ca arcurile sau arbaletele nu au însa strategiile sunt mai greu sau
muniţie infinită şi că aceasta tre­ mai uşor de aplicat, depinde dupa
buie ori cumpărata ori găsita. caz.
Am lăsat la final preferatul
meu, necromancerul, acesta nu
este un mare expert în lupta corp O serie de:săgeţi se abat asupra Exces de charged boit Monştri
la corp, însa este de departe cel atacatorilor Primul act al jocului, deci cel
mai măgar din cei 5. Vrajile sale disponibil în cadrul beta test ului
sunt de 3 tipuri: vrăji de conjurare ne oferă monştri veniţi din Diablp,
(summoning spells), blesteme cum ar fi Devii Kin, Carver şi
(curse) şi vrăji de distrugere sau familia Ion Pentru fiecare tip de
otrăvire. . 7 Devii Kin există câte un tip de
m .— shaman, care dacă se afla la o
Prima categorie de vrăji dă
necromanceruiui puterea de a oarecare distanţă îi poate învia
scula din morţi inamicii , iniţial din morţi. Mulţi shamani constitu­
sub formă de scheleţi (care pot fi ie o problemă, deoarece
upgrade-uiţi cu un skill secundar),
skeletal mage (varianta mult mai
rezistentă şi care dă la distanţă a Pe cîmpii există şi case părăsite în In pa f 9
scheletului de rând), şi, la nivele care locuiesc monştri cu waypointuri Fauen

Vrăjitoarea luptându-se cu un boss

cu uşurinţa monştri foarte


puternici care sunt afectaţi de
asemenea vrăji.
E Ultima categorie de vrăji include
D.
C
vrăji de distantă (Teeth) scuturi
rfl
> protectoare (bone shield, bone
<
wall), sau capacitatea de a otrăvi
arme pentru o scurtă perioada de
în partea stingă se vede secţiunea de comerţ între personaje, pot timp. Din nou fulgere la portalul spre Tri
vedea obiectele înainte de efectuarea tranzacţiei.
Diablo 2 % Avanpremiere

aceşti devii kini pot fi omorâţi la Primul sunt şamanii, care îşi învie complet, adică scut, armură , nu mai merge,
infinit. Alţi monştri sunt un fel de minionii. Al doilea tip ar fi campi­ cască şi centura. Obiectele unice
amazoane care au luat-o pe calea onii, monştri de un anumit tip, nu m-au impresionat până în în final
răului, echipate cu suliţe, arcuri care sunt mult mai tari, dar nu îi acest moment, însă nici nu am Ar mai fi multe de spus despre
sau săbii, bine cunoscuţii influenţează pe cei din jurul lor. A3 văzut prea multe. Foarte impor­ primul act din Diablo 2, însă
scheleţi, zombî sau scheleţi magi, treilea tip sunt cei din Diablo care tant este ca un obiect neidentifi- spaţiul este limitat, astfel ca mai
un fel de boi care merg pe doua influenţează toţi monştrii de multe detalii veţi afla luna
picioare, sau nişte arici care acelaşi tip care sunt în jurul lor. viitoare. Per total, Diablo 2 va fi
aruncă de la distanţă cu ţepi. Jucătorul poate vedea ce abilităţi un joc bun, însă nicidecum jocul
Monstrul de la finalul primului speciale au aceşti monştri sau secolului, cum cred cei care nu
episod este Andariel, o femeie care sunt minionii lor. l-au văzut înca. De altfel, după ce
demon uriaşă a căror legiuni de am văzut până acum pot spune
monştri bântuie zonele în care se Obiecte şi echipament că Diablo a fost mai bun la vre­
află jucătorul. Ca dimensiuni în Diablo 2 obiectele sunt mult mea lui decât este Diablo 2
există mulţi monştri mult mai mai multe şi mai variate decât în acum. Jocul nu mai conţine nimic
mari decât jucătorul, iar Andariel Diablo. Astfel avem câteva tipuri revoluţionar, ci este o versiune
este cam cu 2 capete mai mare noi de pumnale, 4 feluri de wan- Dacă strigi şi nu te aude nimeni, nu îmbunătăţită şi care vine pe mai
decât Diablo. duri pentru magie, multe inele exişti? multe CD-uri. Cea mai importantă
Monştrii speciali sunt de 3 amulete, 4 tipuri de centuri şi facilitate de multiplayer, şi anume
tipuri acum, nu 1 ca în Diablo. altele. Diferitele tipuri de armuri ghildele în Battle-net nu vor fi
implementate în viitorul apropiat,
Al-ul monştrilor nu este nici pe
departe bun, iar grafica nu este
mult modificata. Filmele arata
bine, ce-i drept, dar eu personal
nu cumpăr un joc pentru filme, iar
Diablo 2 va trebui cumpărat origi­
nal, dacă veţi vrea să-l jucaţi pe
Battle-net. Despre cum va evolua
Două vrăjitoare luptă iii continuare beta test-ul, şi noi detalii despre
împotriva răului

MU • '_ ' • m "w T - •• ^mwJ-m • ^^muu m "V _

In partea dreaptă se vede inventarul şi echipamentul folosit Un schelet pe ultimul tn această baltă de sânge nu
de personaj. său drum. vede nimic. Problema acestui joc,

Game: THUNOSS;
BtVA v 1,07

r " -

Peştera a fost curăţata de râul care


o stăpânea.. LUMINĂ!

au diferite înfăţişări, însă nu aşa


multe precum spuneau cei de la
Blizzard. O serie de obiecte noi
sunt acelea în care se pot băga
diferite pietre. Aceste pietre pot
creşte puterea obiectului, pot
adăuga atacuri de foc sau elec­
tricitate la arme, sau pot creşte £
V
capacităţile celui care utilizează
o.
obiectele. Nu sunt aceste pietre e
cine ştie ce, dar sunt ceva nou şi cat nu poate fi folosit, astfel Diablo 2, urmăriţi-ne şi numărul ni
interesant. Obiectele rare sunt de şmecheria din Diablo cu următor. KTREMPC

regulă părţi ale unui echipament Gotterdammerung-ul neidentificat


63

-
Prezentări ) Rogue Spear: Urban Operations

Rogue Spear: Urban Operations


Clădirile au multiple căi de acces, ce permit suspecţilor să se desfăşoare
după plac, creînd capcane mortale

D
DETALII omnilor. în calitate de mem­
brii ai echipei anti-teroriste
Producător Rainbow, aveţi în faţă zile
Redstorm
negre. în ciuda eforturilor noastre
Distribuitor
Take 2 Europe din ultima vreme, intensitatea
Adresa activităţii teroriste la nivel global
N/A
Telefon nu a scăzut. Conform rapoartelor
N/A primite de la serviciile de infor­
Web
w w , take2europe.com
maţii, anticipam în perioada ime­
DctiM tehnice diat următoare acţiuni cu specific
Tip joc Tactical Shooter terorist în oraşele Mexico City,
Apariţie A aparul
Redactor Dan Dimitrescu
Istanbul, Londra, Hong Kong şi
Veneţia. La ora actuala se
încearcă prevenirea acestora, dar
am dispus pregătirea unor inter­
venţii în localităţile mai sus
menţionate.
Recomandam aprofundarea
următorului material informativ,
care vă va pregăti pentru exe­
cutarea lor. •

Specificul mediului urban


în eventualitatea unor misiuni în
oraşele menţionate mai sus, nu
lăsaţi farmecul decorului să vă
adoarmă atenţia. Clădirile au mul­
tiple cai de acces, ce permit sus­
pecţilor sa se desfăşoare dupa
plac, creând capcane mortale,
înaintarea rapida este riscantă, în
sensul ca teroriştii se pot deplasa
prin zonele "depăşite" de echipă,
pentru a-i cădea în spate. Pe de

4
Deratizare de la distanţă
alta parte, un comandant inventiv
are mai multe opţiuni deschise în
Echipa în acţiunea în prejma unor civili Bine aţi venit în metroul londonez.
Scuzaţi cadavrele ...
planificarea misiunilor, iar un atac
silenţios, folosind elementul sur­
prizei, poate fi o opţiune buna în
anumite situaţii.
Pe parcursul operaţiunilor
viitoare, veţi descoperi, cu sur­
prindere poate, ca aici încăperile
găzduiesc mai multe obiecte
decât în cele întâlnite în misiunile
anterioare. Acestea pot servi
drept acoperire atât atacatorului
cât şi celui aflat în apărare.
Albă ca zăpada în acţiune
Protejarea civililor
Complexitatea arhitecturala a cazuri vom fi constrânşi sa
mediului urban permite adeseori acţionam în mijlocul populaţiei
elementelor ostile observarea din civile, care trebuie protejată cu
timp a acţiunilor poliţiei. De orice preţ. De regulă, elementele
+
aceea, evacuarea civililor din zona teroriste nu manifesta agresivitate
de acţiune poate pune în pericol faţa de aceasta, dar în haosul
viaţa unor eventuali ostateci sau schimbului de focuri se poate
II J ' BEjflla; r ^ n W H H \ Wi
Ca şi în Rogue Spear, atmosfera jocului este excelenţă în misiunile cel puţin îi poate alerta pe întâmpla orice. De multe ori,
desfăşurate în timpul ploii paznicii acestora. în asemenea
Rogue Spear: Urban Operations { Prezentări

teroriştii acţionează fără elemente de


Identificare exterioare, singurul lucru
care-i diferenţiază de civilii normali fiind
arma ascunsă sub haină. Deci, mare
atenţie la fiecare persoană din zona de
acţiune!

Utilizarea armamentului din dotare


Nu mă îndoiesc că cei mai mulţi dintre
voi au observat deja livrările de arma­
ment pe care le-am primit. în primul
rând, este vorba despre două modele de
puşti mitralieră : HK-21 (calibrul 7.62 • Q J

NATO) şi M249 (5.56 NATO). Folosirea Sokoban 3D ?


lor este recomandată când este necesar
tir de acoperire la distanţă mare. Cei
care le vor mânui vor remarca imediat şi dificultăţile în folosirea
capacitatea mare a încărcătoarelor, dar lor. Reculul ridicat trebuie
contracarat printr-o stabili­
tate mai mare a trăgătoru­
lui, obţinută în poziţia ghe­
La stancL.dupa XPC muit. De asemenea, se
recomandă tirul în rafale
scurte, ca fiind singurul-
mod de a obţine o precizie
acceptabilă.
Pentru trăgătorii de
elită, o veste bună. Am
obţinut câteva modele ale
puştii PM Covert Sniper,
produse de Arctic Warfare.
Aceasta se remarca în spe­
cial prin amortizorul de
sunet, care o face o alegere
excelenta pentru
operaţiunile în mediu urban. Una din situaţiile tipice "terorist cu pistolul la ceafa unui ostatec"..dar
Noi suntem mulţi dar nu avem bani» Jar tu ai cînd a văzut că-I fotografiez a retras rapid pistolul
Arma este mai puţin precisă
XtremPC,..de vînzare.„înţelegi ce spunem?
şi puternica decât alte Despre inamic
modele din dotarea noastră, Agenţii secreţi infiltraţi în
dar în practica poate taberele de antrenament din
răspunde tuturor cerinţelor extremul orient au remarcat
noastre operaţionale. o creştere a nivelului de
în fine, atrag încă o pregătire al teroristului
data atenţia asupra proble­ mediu, fie că este membru
mei penetrării excesive. al partidului muncitorilor din
Armele de foc pot străpunge Kurdistan sau al
După garduri suntem noi...
mai multe persoane aflate organizaţiilor loialiste din
pe direcţia de tragere, deci Irlanda. Mai nou, au fost
asiguraţi-vă că în spatele introduse antrenamente în Acum se vor separa
ţintei este liber înainte de a aruncarea grenadelor şi în adevăraţii profesionişti de
trage. Deşi experienţele tirul cu puşca mitraliera amatori. Nu uitaţi, de noi
Eu sunt unul...am XtremPC de vînzare...şi am recente ale echipelor SWAT (folosesc modelul RPD pro­ depinde siguranţa acestei
multe gloanţe...înţelegeţi ce vreau să spun? indica posibilitatea ca dus de amicul Kalashnikov). lumi.
gloanţele sa străpungă în
întregime anumite tipuri de Concluzie John Clark, comandant,
pereţi, testele efectuate de Misiunile ce vă aşteaptă grupul operaţiuni speciale
noi nu confirma aceste sunt, poate, cele mai solici­ Rainbow
ipoteze. Vom continua aces­ tante din cariera voastră.
te teste, iar daca este _
cazul vom încerca f IMPRESII FINALE CERINŢE COMPARAŢII APRECIERI
obţinerea unor sorti­ Plusuri Procesor
mente de muniţie mai - Interfaţa îmbunătăţită P233MMX
puternice, care sâ ne

8.0
- Terorişti mai inteligenţi
- Misiuni interesante Video
permită şi noua aseme­ SVGA 4Mb
nea artificii. Minusuri Memorie Go2net In timp
- Doar 5 misiuni cu 32/64 Mb 42
adevărat noi
Ei au fost mulţi, nu au avut bani şi au vrut Hard Link Recomandat
XtremPC. Tu înţeleg mesajul? 200 Mb http://www.take2europe.com
Porsche 2 0 0 0

Need for Speed

Noul copil-minune al Need for Speed, numit Porsche 2000, este un fel de întoarcere la
rădăcini, fiind realizat de către EA Canada, firma care a produs şi primul joc din serie.
DETALII
Detalii produs
Producător
Electronic Arts
Distribuitor
Best Computers - 2 5 . 5 $
Adresa
Bd. Elisabeta 21
Telefon
(01) 314.76.98
Web
www. be stco m pute rs, ro
Detalii tehnice
Tip joc Curse maşini
Apariţie A apărut Supravegherea suprafeţelor agricole,
Redactor . Alex Bartic viticole şi împădurite.

Factory Driver îi permite jucătoru­


lui să intre în rolul unui pilot de
încercare de la Porsche, partea de
început fiind mai mult un tutorial
în care jucătorul învaţă să facă
faţă Porsche-urilor şi noului model
fizic cu care este dotat jocul.
Misiunile ulterioare includ ele­
mente de antrenament ca slalo­
Maşina roşie Deşi aparent farurile ies bine Tn evidenţa, ele nu sunt utile ţinând cont
mul printre jaloane sau livrări de
1 că noaptea nu e noapte iar licuricii sunt fiinţele pădurii.
maşini într-un timp limitat, fără
între Porsche 2000 şi NFS-urile nici o zgîrietură. Factory Driver
care l-au precedat este afişată este şi singurul mod în care mai
sus şi tare chiar în titlu, EA există maşini de poliţie, acestea
cumpărînd de la Porsche licenţa fiind şi ele tot Porsche.
necesară introducerii în joc a Evolution foloseşte sistemul
tuturor modelelor de maşini pe introdus iniţial în NFS: High
care firma germană Ie-a produs Stakes, de carieră, în care
pînâ la ora actuală, începînd cu jucătorul cîştigă curse pentru a
Maşina neagră. Regia: Emil
356-ul din 1948 şi terminînd cu cumpăra noi maşini, doar că în
cu Struţu.
noul 996, apărut la începutul anu acest caz există o
lui 2000 şi pe care realizatorii dimensi-
Văzută din spate maşina este foarte jocului l-au văzut înaintea presei
diferită faţă de cum arata din faţă :-)
din domeniul automobilistic. în

C
u cele patru jocuri ale sale total aproape 80 de demoni ai
seria Need for Speed a fost vitezei, toţi Porsche, lucru
una dintre cele mai bun pentru fanii firmei ger­
longevive şi aclamate din întreaga mane şi foarte

istorie a Electronic Arts-ului, chiar dezamăgitor pentru


Există şi posibilitatea de cei care nu o apreci­
dacă ultimele doua sunt variaţii pe
upgradare a maşinii... ază.
aceeaşi tema.

Pentru Porsche Home alone


Noul copil minune al Need for Single-ul este
Speed, numit Porsche 2000 sau concentrat în
Porsche Unleashed în SUA, este jurul a trei
un fel de întoarcere la rădăcini, moduri de joc:
fiind realizat de către EA Canada, Factory Driver,
firma care a produs şi primul joc Evolution şi
.„ca şi cea de admirare a Singleplayer.
din serie. Principala deosebire
Porsche 2 0 0 0 Prezentări

jucătorul a ajuns în modul Realism & Al


Evolution. Probabil ca întrebaţi ce caută
Nu exista urmăriri între un asemenea titlu ştiut fiind că
poliţie şi vitezomani, noaptea a mai toate NFS-uriie, poate cu
dispărut în ceaţa care nu există excepţia primului, tindeau mai
iar vremea, în mod special nin­ mult spre arcade decît spre
soarea, este prezenţă doar pe simulare. Vechiul engine fizic al
anumite porţiuni ale unor jocului a evoluat, fiind acum
trasee cum este cel din AJpL numit "four-point physics
Circuitele sunt prezentate în Al naibii drumul asta e aşa mic că Exista trei tipuri de curse: engine" după modul în care
Util pentru alegerea maşinii. trebuie să merg pe trotuar. Quick Races, Quick Knockout şi fiecare roată interactioneazâ
Knockout. separat cu asfaltul. Rezultatele
sale sunt cu adevărat spectacu­
Multiplayer loase, Porsche 2000 fiind faţă
Această parte a jocului sea­ de High Stakes simulator în
mănă foarte mult cu Quick toata regula.
Races-ul, doar câ sunt accesi­ Toate Porsche-urile produse
bile toate cursele şi maşinile, pînă acum au motorul pe spate
lipsind în schimb traficul şi iar acest lucru devine o
vehiculele controlate de com­ problemă la curbe sau mişcări
puter. Are suport de pînă la opt mai bruşte ale volanului, cînd
Poliţia apare doar pe jucători în reţele IPX şi TCP/IP. întreaga maşină tinde să se
"singleplayer"
02:4400 m WWOG "0252.53,
:

une temporala. Totul record » •


'' 03:0503-
TOtf5 03
începe în 1948, cu •L
lire position 2P
un 356 care cîştigâ
damaqe
uşor prima cursă. Pe
parcurs lucrurile se com­
plică, dificultatea creşte iar
banii devin insuficienţi mai ales
cînd reparaţiile uzuale ajung la
7000-8000$, la care se
adaugă şi sumele cheltuite pe ...şi poţi vedea astfel cît de penibil
componente, deoarece o eşti din mai multe poziţii.
maşină standard nu face faţa
în competiţia dură cu cele con­
duse de computer.
Componentele pentru
maşini, aproape 700, sunt
luate direct din cataloagele
originale Porsche şi cuprind tot
felul de elemente ca volane
mai uşoare, upgrade-uri pentru
motor, cutii de viteze cu diverse
specificaţii, portiere din fibră
de sticla, filtre de aer şamd.
Deşi performanţele maşinii cu
upgrade-uri se îmbunătăţesc
radical totuşi nu este suficient
să achiziţionezi tot ce este mai
scump deoarece anumite com­
ponente sunt concepute special
pentru anumite tipuri de
traseu. O cutie de viteze pentrg
viteze mari nu este prea efi- .
cienta pe un drum plin de
curbe strînse.
Problemele financiare pot fi
rezolvate şi prin vînzarea unor orizontal si vezi bine
modele vechi, considerate de
colecţie şi plătite în con­ Prin Singleplayer cei de la
secinţa. O maşină îmbunătăţită EA înţeleg curse în afara
costă pe piaţă mult mai mult oricărui turneu, în care
decît una normală, dar se jucătorul poate concura fară
strica mai uşor, reparaţiile fiind nici o spaimă de natură finan­
şi ele mai scumpe. ciară. Sunt accesibile doar
maşinile şi traseele la care
Prezentări ) Porsche 2 0 0 0

OEMfltf • "JAP 03:5?. $3 - Muzica jocului cuprinde


cîteva track-uri remixate din
im NFS4 sau chiar NFS3, iar
sunetele sunt aproape
aceleaşi, deşi există diferenţe
între zgomotele produse de
motoare.

Concluzii
Hmmm...daca fac un triunghi isoscel După High Stakes, care era
cu peretele şi drumul.... doar puţin peste un eventual
Need for Speed 3 Specia!
Edition, Need for Speed:
Porsche 2000 este binevenit
pentru toţi maniacii volanului
virtual. Spun maniaci pentru că
fanii altor jocuri din seria NFS
s-ar putea sa găsească
Porsche 2000 mult prea dificil
pentru gusturile lor, acesta
Aşa arata o maşină după ce a fost condusă de un afon în ale fiind destul de greu pe single­
jocurilor de curse. Superbele maşini player şi dur pe multiplayer,
Porsche... unde fiecare greşeală pe
răsucească. La anumite
asemenea maşini nervoase
modele pot fi activate ABS-ul,
costă scump.
care îmbunătăţeşte mult con­
trolul în timpul frînarii şi Pe Iîngă apropierea prea
Traction Control-ul, care taie mare de simulare şi prezenţa
tracţiunea în momentul în care doar a modelelor produse de
vehiculul derapează, scazînd firma germană jocul reuşeşte
însa viteza maximă şi sa strălucească prin eliminarea
acceleraţia. Hot Pursuit-ului, a vremii şi a
Al-ul jocului profită din plin condusului pe timp de noapte,
La un pas de linia de sosire! VESI decizii menite a încuraja
de problemele inerente Ultimul loc este al meu.
Porsche-urilor şi adesea „.în multe, multe culori şi forme. vînzările de High Stakes, dupa
împinge maşina jucătorului în cum recunosc şi oficialii EA.
cu vechime. Pe modul Evolution
decor Computerul ţine prea dificultatea este setată .- I • • ÎL jj .m I •I
"mxm "m «tu mmr\
puţin cont de integritatea pro­ automat, în funcţie de turneu şi
priei maşini (deh, pe el nu îl cursă. 01:27,37 ? ii wiwoc
HM tîmc iposition t|3
costă sâ o repare) şi intră din
plin în cea a jucătorului.
Porsche 2000 are trei setări de Cinci dintre ele se desfăşoară
dificultate iar pe cea maximă, ia Monte Carlo şi sunt circulare
expert, jocul devine suficient iar restul de noua în Europa
de dur chiar şi pentru NFS-iştii fiind liniare şi destul de lungi.
Acestea prezintă destulă vari­
MM p - "*->« etate, existînd trasee de mare
viteza (Autobahn, Zone
Industrialle), pline de curbe şi
obstacole (Alps, Schwarzwald)
sau variante combinate. Din
punct de vedere grafic toate
sunt foarte bine realizate,
unele chiar un pic retro
(Pyrenees), chiar dacă anumite
Penumbra face ca farurile să se mai elemente au fost reciclate din
vadâ cît de cît. High Stakes.
0 poză ce reliefează excelenta impre
r—i*l cu lipsa vremii cu tot, jocul este foarte
iJHjj Grafică & Audio
Deşi EA susţine câ Porsche ( IMPRESII FINALE CERINŢE | COMPARAŢII APRECIERI
2000 are un engine grafic nou Procesor
Plusuri Po<sche
acesta arată mai mult ca o Are Porsche-uri P2-300
2000

ns
*-» variantă îmbunătăţită a celui Trasee lungi
Video
NFS: HS
E Arată bine
ai
N
vechi, cu texturi detaliate, Dîrect3D
număr sporit de poligoane şi Minusuri Memorie jt Go2net In timp
posibilitatea de a afişa - Pe single porneşti de 64 RAM 35
XTREMPC
stricăciuni şi mai realiste la fiecare data ultimul
Cum am mai spus, utilitatea lor este - Prea puţine trasee Hard Lin k Recomandat
maşini. -Are DOAR Porsche-uri 545Mb http:// www. n e e dfo rs p e ed. c o m
insa zero.
Firestorm

Tiberian Sun: F i r e s t o r m
Noul mod de j o c World Domination Tour mi se pare f o a r t e interesant, pentru că dă un
sens bătăliilor (în afară de cel de a acumula puncte).

T
DETALII iberian Sun este Tn opinia mea
Detalii produs un joc de strategie distractiv,
Producător
Electronic Arts
dar care nu a avansat cu nimic
Distribuitor genul din care face parte. într-un
Best Computers fel, el ne aduce înapoi în epoca
Adresă
Bd. Elisabeta 25 Command & Conquer, ceea ce pen­
Telefon tru unii este un lucru bun, pentru
(01) 314.76.98
alţii nu. Pentru cei dintîi, Firestorm
Web
www. be stco m pute rs. ro se va dovedi interesant, deoarece
Detali tehnice evident continuă acţiunea în acelaşi
Tip joc RTS
stil.
Apariţie A apărut No body here...
Redactor Dan Dimitrescu Povestea, susţinută din nou cu
secvenţe video, ne prezintă o
evoluţie îngrijorătoare a situaţiei
Pământului. 0 parte a NOD se vede
nevoita să se alieze cu GDI, pentru
a contracara un adversar nou
apărut. Desigur, filmele din
Firestorm nu mai sunt chiar atât de
bine făcute precum cele din jocul
original, şi nici nu beneficiază de
aportul unur actori de talia lui
James Earl Jones sau Michael
Biehn. Totuşi, ele sunt un punct
pozitiv.
Firestorm aduce îmbunătăţiri
generatorului de misiuni, sub forma
unui control sporit din partea înfruntă pe rând în mai
jucătorului. Printre altele, poţi alege multe zone ale globului,
să populezi hărţile multiplayer cu fiecare dintre ele fiind
mutanţi şi alte forme de viaţă, care scena unei înfruntări - iar
pot fi apoi folosite de NOD. câştigătorul rămânând în
în multiplayer, noul mod de joc posesia ei.
World Domination Tour mi se pare Dupa cum era de aşteptat,
foarte interesant, pentru că dă un Firestorm vine şi cu cîteva unităţi
sens bătăliilor (în afară de cel de a noi. Cele mai notabile sunt dronele
acumula puncte). Aici jucătorii se de spionaj, care se pot lipi de
unităţile adverse pentru a-ti arăta
tot ce văd acestea. Apoi cyborg-ul de Westwood.
Reaper îmbunătăţeşte efectivele
NOD, iar GDI capătă o unitate de
artilerie. în sfârşit, vor spune unii. unităţi, în general orientate spre tac­
E la naiba, vor zice alţii. Pe de o tici stealth.
parte aceasta elimină golul respec­ Finalul, previzibil: Dacă v-a
tiv din rândurile GDI, pe de altă plăcut Tiberian Sun, Firestorm poate
parte reduce diferenţele de abor­ fi o opţiune bună pentru dumneav­
dare între cele două părţi. în fine, oastră. Dar, există alte jocuri de
lista mai cuprinde şi alte câteva strategie mult mai interesante şi
mai avansate.

IMPRESII FINALE CERINŢE COMPARAŢII APRECIERI


Plusuri Procesor Firestorm
- Modul World Domination PI66 MMX liberian
- Mai multe opţiuni la gen­ Sun
eratorul de harţi Video
DirectX
Minusuri Memorie ^Go2net In timp
- Nu foarte multe adăugiri 32 Mb
ăt._ -Vi-y. , « w H r '
: • . i J M f f ^ ^ i ^ i ca unităţi.
!

Chiar dacă nu este 3D (în nici un fel), Tiberian Sun arată destul de bine. - Variaţie scăzuta pe Hard Linie Recomandat
aceeaşi tema. Tiberian Sun h tt p://www. ti be r fa ns u n .co m
Prezentări

• * a • ft a w•
Picnic la iarbă verde Alegerea armamentului îţi permite chiar
mixarea rachetelor de mai muite tipuri

Gunship!
Tim Goodlett şi echipa sa au încercat să atingă un balans între elementele de realism şi
cele de acţiune, pentru ca jocul să f i e pe gustul unui segment cât mai larg al publicului

E
DETALII voluţia recenta, de la preluarea 111

Octali produs
sa de către Hasbro încoace, a
Producător
Microprose firmei Microprose este mai mult
Distribuitor decât îngrijorătoare. După lansarea
Adresă
Hasbro prematură a .lui Falcon 4 şi după
Undeva Tn America concedierea echipei care a lucrat la
Telefon acesta, nu par să fi învăţat lecţia.
Nu va permiteţi
Web La prima vedere, Gunship!, ultimul
www.gunship.com lor lansat, pare şi el grăbit pe uşă
Detalii Icîinţiw
afară.
Tip joc Sim elicoptere •

Apariţie A apărut
Redactor Dan Dimitrescu Toate vehiculele lasa cfîre de praf în Ecranele multifuncţionale pot fi supra­
Realism vs. acţiune
urma puse peste vederile exterioare
După cum spuneam în avan­
premiera realizată în urmă cu câte­ joc "simplificat" şi "foarte simplifi­ membrii echipajului. Cu setările pe
va luni, Tim Goodlett şi echipa sa cat", nici vorbă de "realist". Totuşi, realistic, poţi accesa direct doar
au încercat să atingă un balans pot fi găsite elemente care ar ţine sistemele şi informaţiile de pe bor­
între elementele de realism şi cele de acesta, dul acestuia, iar calculatorul îl
de acţiune, pentru ca jocul să fie Gunship! ne permite zborul pe joacă pe celălalt. Daca vrei, poţi să
pe gustul unui segment cât mai patru elicoptere: AH-64D, WAH-64D, te plimbi dintr-o carlingă în alta tot
larg al publicului. Jucătorul urma să UHT-2 Tiger şi Mi-28N Havoc. Toate timpul, dar poţi sâ te bazezi pe cal­
seteze jocul după preferinţele sale, patru, ca de altfel majoritatea eli­ culator, în rolul pilotului, Al-ul
într-un mod asemănător cu cel din copterelor de luptă, poartă doi urmează traseul stabilit al misiunii,
Falcon 4. Dacă dorea realism oameni în carlingă: pilotul (care de iar când este trăgător, caută şi
maxim, îl primea, dar daca nu, nu. obicei sta pe locul din spate, pen­ angajează ţinte. Poţi exercita un
Sistemele urmau să funcţioneze tru o vizibilitate mai bună) şi control indirect asupra acţiunilor
realist întotdeauna, dar pe nivelele ofiţerul responsabil cu armamentul, lui, prin ordine "radio", modul în
scăzute de dificultate calculatorul în Gunship, ai acces la ambele pos­ care se descurcă fiind proporţional
e
ai
st prelua o parte din sarcini, turi de luptă (eventual poţi să cu priceperea personajului pe care-l
în versiunea curentă (cea care a împărţi elicopterul cu un prieten, în interpretează {în campanie),
; * mm mm apărut pe piaţa americană), ai reţea), dar tu joci într-un anumit Dialogul cu Al-ul este destul de
Ruşii îşi fac de cap. putea spune că există modurile de
România şk) fura prima. moment rolul numai unuia dintre important atunci când tu eşti co-
70
Gunship Prezentări

acceptabila, farâ să exceleze, motorului grafic sta în numărul


lipsind posibilitatea autorotaţiei mare de obiecte de pe
pe care G2000 o avea. Cum se suprafaţa lui. Clădiri şi pâlcuri
poate salva un pilot dacă eli­ de copaci pot fi întâlnite peste
copterul sau este pe duca? tot, facilitând munca unui pilot
Răspunsul echipei Gunship: nu pus pe furişat. Şi chiar ai nevoie
poate. sa te furişezi, pentru câ, cu
toate simplificările survenite la
Paradis grafic alte capitole, efectul armelor
Trebuie sa dam Cezar-ului ce-i al (pe realism maxim) este foarte
Cezar-ului: Gunship foloseşte un puternic. Un pic prea puternic,
motor grafic excelent, atât la considerând ca o lovitura cu
nivelul vehiculelor, cât şi la tunul de bord al unui Apache
nivelul terenului. Vizibilitatea poate distruge un bloc de
este foarte bună, poţi detecta locuinţe.
inamicul de la distanţa, mai Şi efectele speciale merită
ales câ ai la dispoziţie sa fie lăudate, pentru că îţi
camere TV de mare creează destul de bine iluzia
putere. Asta, evident, unei bătălii adevărate.
Deformarea realităţii: un Mi-28 care se prăbuşeşte pare a în cazul în care nu Proiectilele ricoşează de pe
afla în mijlocul unei acrobaţii spectaculoase • blindajul tancurilor, exploziile şi
pilotul, pentru câ trebuie sa loviturile ratate ridică norişori de
manevreze elicopterul pentru a praf, fumul acoperă obiective,
aduce ţintele selectate de tine etc. Vânătoarea de tancuri este
în parametrii de tragere. foarte distractivă în acest joc, şi
Sistemul acesta îti permite şi mă face să regret cu atât mai
J0
acţiuni mai complicate, cum mult "ratarea" lui.
este ascunderea aparatului în Problema Gunship-ului este
spatele unul obiect de pe teren, realismul. Sunt sigur câ va fî pe
urmat de o "demascare" lentă placul celor care acceptă com­
pentru a examina terenul. Un promisuri, dar ar trebui să
elicopter având un radar sau alt în jurul tău se întâmplă multe Tigru la pescuit existe şi un mod de joc mai
pachet de senzori montaţi dea­ chestii neinteresante realist. în viitor, Comanche-
supra rotorului poate să-i scoată Hokum îi va da mult de furcă,
numai pe aceştia deasupra fiindu-i cel puţin egal la toate
ascunzătorii. capitolele, şi depăşindu-l vizibil
prin folosirea unui motor de
Un lucru de neînţeles este
campanie dinamic. G! are cam­
modul de control al privirii per­
panii semi-dinamice, care totuşi,
sonajului tău. Dacă eşti copilot,
prin implementarea unor ele­
joystick-ul nu conduce eli­
mente aleatoare, au
copterul, ci privirea ta, dar asta
devenit nerepetitive şi
ţine de separarea controlului în
interesante de jucat.
aeronavă. în schimb, ca pilot nu
poţi să conduci elicopterul şi să
te uiţi în jur în acelaşi timp. L

Pentru a schimba direcţia în


care te uiţi trebuie să ţii apăsat
butonul de foc nr.2 şi să mişti
joystick-ul în acelaşi timp, ceea
ce înseamnă câ o data ce
T

începi sâ admiri peisajul, eli­


copterul îşi continuă cursa spre
cel mai apropiat obstacol. Carlinga trăgătorului de pe
Avionica pe care o foloseşti nu
este foarte complicată, dar nu
poate trăi fără asta. Alte omisiu­
ajunge până la nivelul de sim­
ni, cum ar fi controlul direct există vreun obstacol între el şi
plism al lui Comanche. Senzorii
asupra motoarelor (pentru a le tine, ceea ce se întâmpla destul
de la bord au limitări realiste, şi
opri daca iau foc), sunt mai de des. Adevărata valoare a
există unele idei interesante în
puţin scuzabile, mai ales ca f IMPRESII FINALE CERINŢE COMPARAŢII APRECIERI
implementarea lor. Din nou, cal­
multe alte simulatoare de gen
culatorul face o parte din treabă Plusuri Procesor
conţin aceste elemente. Din P266 Gunshp
i
pentru tine, spre exemplu trece - Atmosfera excelenta
anumite puncte de vedere, aş - Terenul plin de obiecte Longbow 2
radar-ul în modul "standby" Video *-
C
putea spune câ predecesorul utile
SVGA
atunci când nu este afişat pe N
acestui joc, Gunship 2000 (con­ Memorie * Golnet In timp
nici unul din ecranele din car­ Minusuri
trar titlului, este vorba de un joc - Realism scăzut 32 Mb 57
linga. Eu aş prefera sa îl por­
vechi) îl depăşea ca realism. - Cseva bug-uri
Ltnk Recomandat
nesc/opresc singur, dar se - Controlul dificil Hard
Modelarea zborului este 150 Mb http://www.gunship.com
Prezentări FI 2 0 0 0

2000
EA S p o r t s are deja o tradiţie redutabilă, j o c u r i l e seriei
f i i n d solide din punctul de vedere al gameplay-ului.

la \N*"

Sports nefiind
de-ajuns.
Nu aş fi menţionat pleta
9M
filmul de introducere de
n mod normal, însă moduri de joc.
acesta este deosebit de In Test Day, poţi
bine făcut, desi poate să te obişnuieşti cu
cam prea scurt. Făra prea stilul de joc, cu caracteristi­
multa pierdere de vreme cile maşinii şi, ceea ce este
^^^^^^t^^^^™ ^^^^^ —Wh
intri direct în joc, un sistem de cel mai important; poţi face
meniuri, tipic pentru stilul EA schimbări ale acestora. Quick
^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^
Sports, Tţi permite o manevrare Race permite contactul cu
uşoară şi rapida printre condiţiile de desfăşurare ale
V unei curse, în timp ce Grand
opţiuni. Şi acestea nu
sunt puţine. Prix oferă în plus sesiunea de
La curbă "rotile" trosnesc. Maşină roşie, maşină galbena, Meniurile principale calificări. în fine, ceea ce nu
maşină albă şi uite...înca o maşină roşie Tn faţă. oferă o gama corn- putea să lipsească, modul

D
Championship întreg sezonul
upa o lunga perioada de de Formula 1 2000, inclusiv cu
timp încep sa apară din noua cursă de la Indianapolis.
nou simulatoare Modulul multi-player oferă
adevărate de Formula 1 . Jocuri posibilitatea jocului prin reţea,
care sa aiba la bază licenţa într-un sistem client/server,
FIA, purtând pompos în titu­ ceea ce înseamnă ca cel care
latura cuvântul "formula" au tot DI u este server trebuie sa aiba un
apărut desigur în ultimii ani calculator puternic.
însa nimic care sa depăşească
semnificativ bariera unui sim­ în afara meniurilor princi­
plu arcade. La câţiva ani buni După decolare. pale, în partea de jos a
Cu cîteva
de la Formula 1 Grand Prix 2 decolare. ecranului exista opţiuni care
de la Microprose, fanii înrăiţi îl
mai joaca încă, chiar dacă are DETALII
grafica rămasă în urmă, tocmai
pentru ca era realist, cea mai
buna simulare a unui campi­
onat de formulă de pînă acum.

începe sezonul
Anul 2000 readuce sutele de
cai putere ai maşinilor de
curse în calculatorul personal. Al-ul computerului face ravagiL»prin
Iar cele mai aşteptate jocuri afara pistei.
sunt desigur FI 2000 si F I
GP3. Pana la GP3 însă, EA
Sports a lansat jocul său, fară
prea multa vâlva. EA Sports
are deja o tradiţie redutabila,
jocurile seriei fiind solide din
punct de vedere al gameplay-
ca;
N
ului. Din acest punct de vedere
FI 2000 nu va dezamăgi pe
nimeni. îmi voi sufleca însa
mânecile, fiindcă voi examina Pe maşini texturile nu sunt chiar aşa de detaliate.
motorul jocului, renumele EA
FI 2 0 0 0 Prezentări

oferă posibilitatea configurării Ori ei vor să se compare întot­


jocului în cele mai mici detalii, deauna între ei, aceasta
de la modalitatea de control ducând la competiţie. Cît mai
(inclusiv Force Feedback), multe statistici, timpi interme­
numărul şi tipul ajutoarelor la diari, acestea sunt lucrurile pe
condus (schimbare automată a care un fan al unui joc Formula
vitezelor, încetinire la viraje, 1 ar vrea să le vadă pentru a
urmărirea traseului ideal etc. avea un criteriu de departajare
opţiuni deja consacrate din faţă de prieteni.
F1GP2) şi pana la nivelul
calităţii afişării grafice şi audio.
Grafica poate fi ajustată în aşa
fel încât jocul să poată fi jucat
în condiţii normale pe o gamă
largă de computere. Nu am
găsit însă la opţiuni
modalitatea de a schimba
afişajul vitezei din mile/oră în
km/orâ fiindcă jocul este
T

destinat şi europenilor, nu
numai americanilor. Maşini după schimburi de pneuri. Se observă cele 4 striaţii ale
roţiL.1,2,3,4.
Echipa r
• H B H ^ H p H H ^ H H p B . UM. .U r _

indiferent de modul de joc #-

ales, la început ai posibilitatea Mt i


•• . • . . _ , i IL ^^^B^^C^H
r

de a alege o echipă pe care să


o reprezinţi. Fie preiei numele m

unui pilot existent, fie creezi tei


altul nou. Editorul de profile din . ' 0 ™«
joc nu permite prea multe
acţiuni. Creare, ştergere sunt
destul de puţine. Informaţia
afişată se rezumă la cei mai Una bucată maşină stînd pe una
bucată margine-
buni timpi, pe curse, de ia
calificări şi după o cursă com­ setările curselor treptelor de
pletă, ceea ce este cam puţin. viteză (în număr de 7), fiecare
Ideea e câ mare parte din suc­ în parte, şi a altor componente
cesul unui joc de Formula 1 , aerodinamice ale maşinii. Se
după perioada imediat pot regla astfel unghiurile
următoare lansării pe deflectoarelor (în limitele
piaţă, este generat de legale, ahem...), greutatea
fa ni i şi comunităţile aripilor aero-dinamice
acestui tip de joc. faţă/spate, raportul de frânare
Nu e nimeni la standuri? Am spus că vin!
faţă/spate, blocarea
diferenţială, etc. "Tyre pressure
& suspension' indică meniul
1

de reglare a caracteristicilor de
rulaj ale maşinii. Presiunea din
pneuri şi garda la sol pot fi
reglate pe fiecare roată în
parte. "Advanced suspension"
este meniul care oferă posibili­
tatea setării modului de abor­
dare a curbelor mai ales, prin
Maşina alba - McLaren setări de genul timpului de
B - OO - MEU revenire la poziţia iniţială a
roţii. Toate aceste opţiuni,
metrii strict tehnici, dintre care destul de numeroase au
înaintea fiecărei curse ai capacitatea de încărcare a rez­ marele avantaj de a putea fi
posibilitatea de a aduce ervorului cu benzină şi numărul salvate, în funcţie de circuit.
modificări importante maşinii, opririlor au cea mai mare com­ Mai mult, fişierele de salvare
pentru o cât mai bună abordare ponentă strategică. sunt de tip text, ceea ce indică
a circuitului. Partea strategică Din punctul de vedere al posibilitatea apariţiei unor
e oarecum neglijată (nu există reglajelor care se pot face la eventuale editoare.
posibilitatea planificării unei maşina, FI 2000 străluceşte.
strategii "de blocare", cu cel ; Acestea sunt grupate pe trei
de-al doilea driver, etc) în sen­ categorii. Gear Ratios And Cursa
"Nu merg frî
,f

sul că se pot regla doar para- Aerodinamics" se refera la Calificările se desfăşoară în


fiînele!"
Prezentări FI 2 0 0 0

De fapt s-a făcut un compromis stă foarte bine. Foloseşte din


între calitatea graficii şi viteza plin poziţionarea spaţială, ast­
de desfăşurare a acţiunii care fel încât dacă ai suficiente
era cea mai importanta. Cu boxe poţi să-ţi dai seama de
grafica pe care o are simţi poziţia relativă a celei mai
într-adevăr că apeşi pe apropiate maşini. Mai mult,
acceleraţie, maşina fuge există şi posibilitatea folosirii
mâncând pământ efectiv, efectelor EAX, ceea ce dă o
copacii şi tribunele zboară pe dimensiune spaţiala în plus.
lângă tine. Poate că există Muzica este poate un pic prea
dramatică (mă duce cu gândul
la coloana sonoră din
Caracatiţa) însă nu este un
lucru peste care nu se poate
trece.

Podiumul
FI 2000 este un joc bun. Are
toate elementele unei simulări
complete şi nu ale unui arcade
Opţiunile îi conferă un public
Dansuri la mantinela. Mantinela în plan depărtat. Ferrari nu întră larg, de la înrăiţi ai genului
în horă.

se the Force Luke! The pole Sektor: "The subject is under our
positlon îs yours- control". 4 11 ftinmmemm I- . L _ T_ -l *

mod normal, ai o cantitate de


benzină prestabilită (cât mai
puţină) şi încerci să faci cea
mai rapidă cursă. Pe pistă intră
de la standuri maşinile celor­
lalte echipe, încercând să
prindă şi ei o fereastră cu un
traseu cât mai liber. După ce ai
făcut un timp pe care îl
consideri suficient de bun, poţi Blue car > Schumacher kicks ass, Hakkinen sux
urmări din standuri timpii celor­ White car > a/s/l plz.
lalţi piloţi, având posibilitatea
accelerării timpului sau a tre­ până la jucători ocazionali, de
jocun cu maşini care
cerii direct la cursa propriu- duminică... compararea cu
' arată mai bine (NFS
zlsă. Grand Prix 3, şi el pe cale de
2000, mai ales) însă
Aceasta are tot tipicul care la Formula 1 viteza era apariţie, este însă inevitabilă şi
face sportul aşa de atractiv. cea mai importantă şi rămâne de văzut dacă modifica-
Sunetul motoarelor furioase, asta se vede. Din fericire bilitatea jocului va crea o
accidente spectaculoase există suficiente opţiuni pentru comunitate suficient de
(maşini zburând efectiv prin a mari detaliile pentru cei care puternică care sâ-i asigure
aer), probleme de vreme, pistă cred că au calculatoare prea supravieţuirea în competiţie pe
blocată, etc. Al-ul driverilor are puternice. termen lung.
câteva elemente care aduc a Formula 1 la munte. Şi la capitolul sunet jocul •
personalitate, fişiereie cu para­
( IMPRESII FINALE I CERINŢE 1 C O M P A R A Ţ I I APRECIERI
metrii acestora fiind şi ele în
maşina de care dispune sâ Plusuri
mod text şl deci modificabile. F1200G
ajungă în puncte şi sâ rămână Licenţa FIA 2000 P3O0/P2-350
Totuşi elementele de care ţin

8.9
F1GP3
acolo. Setup complex al maşinii VhrarO
seama sunt mai mult statis­ Grafica buna
Grafic, FI 2000 este la DirectX7 Monaco GP
tice, destul de puţine. Oricum
nivelul anului. Nu are efecte de Mimmiri MniiQfkg GoZnct In timp
1

comportamentul acestora în
avangardă, însă nu se poate - Statistici puţine 32/128 Mb 73
cursă este destul de realist, - Merge greu daca nu ai
spune că duce lipsă de detalii. un sistem foarte puternic Li MJ Lirih Roc-omjnri.il
încercând fiecare, în funcţie de I
400 Mb http://www.easports.com
si memorie multa.
Majesty ( Prezentări

Majesty
Se petrece într-un univers f a n t a s t i c şi
suferă de lipsa unei poveşti coerente

t DETALII
- i. :i produs
Producător
Microprose
Distribuitor
Hasbro
Adresa

Telefon

ww.majesty.com
tateli) tannice t.^mV r V ^ ,T* i

Tip joc RTS/RPG


Apariţie A apărut
Redactor Alex Bartrc Ce poate face un cavaler Elfii şi Dwarfii există şi ei în joc doar pe singleplayer, în anumite misiu
împotriva unui ca asta ?
ajesty este
ultimul joc al
9
Cyberlore Studios,
firma care s-a aflat şi în
spatele a două addon-uri foarte
apreciate: HOMM2 The Price of "
Loyality şi Warcraft2: Beyond The
Dark Portal. Deşi este totuşi un
RTS noul joc oferă o perspectivă
T

un pic diferita asupra rolului de


rege, jucătorul influenţînd doar
deciziile supuşilor săi fără a le da Grafica jocului este detaliată dar Castel cu toate upgrade-urile.
comenzi directe. monştrii sunt un pic cam standard.
Acţiunea se petrece într-un şi turnurile cu magi pot fi cercetate
univers fantastic şi suferă de lipsa diverse vrăji, pe care eroii care ţin
unei poveşti coerente. Jocul are de acestea vor începe să le uti­
practic 18 misiuni, din care patru lizeze. La capitolul grafică Majesty-
sunt secrete. în fiecare dintre aces­ ul stă destul de bine, personajele
tea jucătorul începe cu un castel şi şi clădirile prezentînd multe detalii.
o sumă limitată de bani, cu care îşi 2D dar funcţională.
construieşte diverse clădiri utilitare Al-ul este principala problema a
sau ale ghildelor. Cele utilitare jocului, eroii comportîndu-se uneori
vând obiecte sau oferă odihnă, iar ca nişte inconştienţi. Este tare
ghildele oferă posibilitatea de a neplăcut sa vezi un cavaler de
recruta eroi contra unor sume de nivelul opt stînd pe ioc şi murind
bani. Aceştia sunt destul de inde­ Eroii iau pentru ca a terminat poţiunile de
intraţi în teritoriul jucătorului.
pendenţi, au o serie de staturi şi sănătate, Totuşi micile probleme
nivele, care cresc cu timpul, asta lui se mai află ţărani, colectori de ale inteligenţei artificiale pot fi
presupunînd că supravieţuiesc. în taxe şi gărzi ale turnurilor de pază, compensate de către jucător.
Majesty nu există noţiunea de importanţi cu toţii, doar ca asupra
Majesty este un joc bun şi
comandă, suzeranul oferind premii lor nu funcţionează sistemul de rec­
destul de interesant în multiplay,
pentru diverse acţiuni. Astfel ompense şi sunt produşi automat,
doar ca parcă îi lipseşte profunz-'
jucătorul pune o anumita sumă de necostînd nimic.
imea pe care o aşteptam de la el
bani pe o comoara, zona neexplo­ Exista ghilde speciale pentru
Hanul în care se odihnesc dupa ce am văzut demo-ul şi am
rată, monstru sau construcţie arcaşi, cavaleri, gnomi, magi şi mai
eroii citit atîtea pe Internet.
inamica şi Tn funcţie de mărimea multe tipuri de temple. La temple
acesteia şi de pericolul potenţial
eroii recrutaţi din ghilde se duc să f IMPRESII FINALE CERINŢE COMPARAŢII APRECIERI
lupte pentru a o obţine. Plusuri Procesor Maie5iy
Semnificativ este ca banii astfel -o abordare drferitâ a genu¬ P266/P2-3Q0

7.8
ToUI
lui RTS AnTiihilglion
obţinuţi intră în bugetul eroului, Video
care îşi cumpăra din ei arme şi DirectX7 StartfafT

armuri mai bune, poţiuni, inele şi Minusuri Go?[ici In timp


-Al-ul nu străluceşte 32/64 Mb 62
îşi plăteşte taxele. -nu are poveste
Piaţa este una din sursele H.trrt
vitale de valori monetare. Pe Iîngă eroi în slujba jucătoru- 200 Mb http^/www. m a j e s ty. co m ]
Prezentări Star Trek: ARMADA

Star Trek: A R M A D A
STA a copiat f o a r t e mult din Starcraft, pornind de la meniul principal şi terminând cu
s t i l u l de j o c sau resursele.
DETALII
Detalii produs
Producător
Activision
Distribuitor
Activision
Adresă
N/A'
Telefon
N/A
Web
www. st-a r mad a. c o m
Detalii tehnice
Tip joc RTS
Apariţie A apărut
Redactor Oragos înoan

Secvenţa de final: particula Omega este în urma


atacului condus de Picard

L
a sfîrşitul lunii
Martie cei doi giganţi
ai lumii SF, Star
Wars şi Star Trek, au
apărut pe piaţa cu două
jocuri de strategie în timp
reaI parca pentru a se
T

lua la întrecere, atingînd


ntă irrte-
în acest moment toate
aspectele universurilor
respective. Diferenţa
esenţiala între Force
Commander şi Star Trek
Armada este locul în care
se duc luptele, în primul & R \ %
caz fiind vorba de supra­
faţa planetelor, iar în cel
de-al doilea de spaţiu. Se poate vedea cum se construiesc navele în
Hei,
Enterprise!!! şantierele navale
Capta ins log.. selectarea tuturor
Pentru ca este vorba de prindă contur, unităţilor de acelaşi tip de
un joc Star Trek, era povestea pe ecran printr-un simplu
imperativ ca protagonista purtîndu-l pe dublu-click, rotirea şi
acestuia sa fie nava jucător prin 5 cam­ apropierea camerei de
Enterprise E (varianta D a panii (cîte una pentru cîmpul de lupta (pus prob­
fost distrusa prin filme) fiecare rasa şi una de abil doar din considerente
sub comanda neobositului final) în care se dezvăluie estetice). Timpul de
OOO O IV dedesubturile războiului
9 Jean Luc Picard. Povestea Rota Federaţiei face ravagii răspuns al interfeţei este
>ta romulan*
Rota romulană asimilată începe cînd, în timpul civil din imperiul în baza borgilor destul de ridicat» fiind
în totalitate.... unei misiuni de rutina, Klingonian ura dintre
T
la meniul principal şi ter­ foarte greu sa dai comen­
dintr-un tunel spaţio-tem- armata şi poliţia secretă minând cu stilul de joc zi cu ajutorul tastaturii.
poral apare o nava a romulana şi multe altele sau resursele. Indicatorii
Federaţiei (venita evident pe care acum nu le voi de resurse şi PSI se afla
dezvălui pentru a nu stri­ Grafica şi sunetul
din viitor) care îl aver­ în colţul dreapta-sus al Engine-ul folosit de joc
C ca farmecul jocului.
4—

N
tizează pe Picard despre ecranului, iar panoul de este complet 3D şi a fost
1?
invazia Sorgilor (acei comanda în partea de utilizat din plin, atît în
suedezi simpatici şi Interfaţă şi control jos. Exista posibilitatea timpul jocului cît şi în tim­
XTRLVPC
WiOi/2000 verzi). Din acest moment STA a copiat foarte mult de creare de grupuri de pul secvenţelor dintre
Aşa se controlau iniţial maxim 8 unităţi.
scenariul începe să din Starcraft, pornind de
76 navele în Armada misiuni. Nimic în acest
Star T r e k : ARMADA Prezentări

joc, în afara de introducere şi dintre care un detector (pentru


fetele personajelor principale nu nave invizibile), 3 nave mici de
este pre-renderuit, totul fiind •
luptă cu diferite abilităţi, o nava
generat pe loc. Efectele sunt mare de luptă şi un "vrăjitor" -
excelent realizate, astfel avem navă care poseda 4 abilitaţi
navele făcute foarte detaliat, speciale. Fiecare din aceste
texturile alese şi puse foarte nave are cîte o abilitate spe­
bine pe fiecare nava, detalii ciala, fie că este vorba de nişte
minore, cum ar fi luminile de torpile care închid sistemele
•r -a â r w % l " m • i f • • •

semnalizare sunt şi ele Efectele grafice sunt de, Patrula lănga un navelor sau supraîncărcarea
prezente. S-ar putea spune că multe ori superbe. zacamînt de dilithium motoarelor, etc. Clădirile raselor
sunt identice, în principal
existînd 2 şantiere navale, o
bază stelara, 2 tipuri de turele,
Ir
m
un radar, o rafinărie de dilithium
şi clădirea pentru construirea
super-armei specifice fiecărei
rase.
Terenul are şi el o impor­
tanţă majora în acest joc. Este
reprezentat de nebuloase, •
Rota romulana îşi dovedeşte supe­ spaţiu liber şi bariere de
rioritatea numerică şi tehnologica meteoriţi. Pe multe hărţi sunt
prezente găurile de vierme
(wormholes) care permit
traversarea spaţiului într-un timp
relativ mic, ele fiind esenţiale în
multe din misiunile single
player. în rest totul se petrece
ca în orice alt RTS: cercetează,
strînge resurse, distruge inam­
icul.

Captains Log ciale. Federaţia este


supple mental reprezentata de
Picard şi Worf.
KEingonienii sunt rasa
cea mai înclinată către
război, au nave foarte
puternice şi abilităţi spe­
ciale pe măsura. Cancelarul
Martok reprezintă Imperiul
ţmm_^, *» -teB
EDO Klingonian. Alţi romulani asimilaţi Sfîrşitul unei misiuni grele.
Cei mai parşivi dintre parşivi
sunt Romulanii ce au cloaking
Nave asimilate reparându-se la un device pe toate navele de luptă, Cum s e joacă jocul?
şantier Borg iar specialele lor sunt axate mai Resursele de baza sunt In încheiere
Dilithium, care se culege din Părţi bune: jocul este foarte
mult pe stricarea senzorilor
s-a reuşit realizarea multor nişte luni compuse din acest atractiv, povestea este bună
inamici. Romulanii sunt
efecte din film fara prea mult material, echipaj şi ofiţeri. pentru scenariu de film. Părţi
reprezentaţi de amiralul Sela.
efort cu acest engine. Ofiţerii sunt ceea ce la Starcraft rele: buguri cu tona, interfaţa
Coloana sonora este şi ea Borg collective (cooperativa greoaie. Eu recomand acest
se numeşte PSI şi sunt folosiţi
luată din film, fiecare rasă Borg) sunt nişte roboţi care vin totuşi joc tuturor fanilor Star
Tn construcţia de nave şi în
având muzica ei, care îşi din quadrantul Gama şi al căror Trek deoarece n-au nimic de
cercetare. Echipajul este gener­
schimbă ritmul în funcţie de obiectiv este sa asimileze toată pierdut şi numai de cîşttgat.
at de bazele stelare, iar el este
acţiune. Vocile şi efectele galaxia. Problema lor este că
necesar de asemenea pentru
sonore nu au fost nici ele sunt extrem de previzibili (de,
orice construcţie.
neglijate, la producţia acestui au şi ei bug-uri), dar şi extrem
de puternici. Principala abilitate Fiecare rasa are 6 nave,
joc participând chiar Patrick
Stewart (Picard) şi Michael Dorn a borgilor este, evident, asimi­
(Worf). larea navelor inamice, ceea ce f IMPRESII FINALE CERINŢE COMPARAŢII APRECIERI
dezechilibrează jocul în favoarea Plusuri Procesor
lor destul de mult. fn joc mai Grafica foarte buna P233 MMX
Cine, c e , cum? există şi cîteva rase secundare, Poveste interesanta
Video
Rasele aflate în conflict sunt: dintre care cei mai importanţi
Engine puternic
DîrectX7
Federaţia - rasa cea mai echili­ sînt Ferengi (care pot apare şi Minusuri Memorie Go2net In timp
brata din joc, atît din punct de în jocurile muftiplayer ca rasă • BugrUri cu tona 32/64Mb 67
vedere al resurselor, cît şi al NPC), Cardassienii şi Dominion.
- Al foarte slab
- Interfaţă greoaie Hard Link Recomandat
echilibrului forţa / abilităţi spe­ N/A h tt p://www. st-a r m ad a. com
Prezentări Discworld Noir

Discworld N O I R
Ce t r e b u i e reţinut e s t e că Pratchett a creat în cărţile sale o lume fantastică, numită
Discworld. El nu scrie un fantasy serios, s t i l Tolkien, ci unul de-a dreptul comic

D
DETALII upa toate calculele Discworld vor fi surprinşi sa
DcUilil protfus
mele, Terry Pratchett vadă câ aici nu îl mai con­
Producător
Perfect este un autor de cărţi trolează pe nepriceputul
Distribuitor absolut necunoscut în vrăjitor Rincewind, ci pe nou
Best Computers
Adresa 4 i România. De aceea faptul ca
T venitul detectiv particular
Bo\ Elisabeta jocul de faţa îşi are originea în Lewton. Dar, nu numai asta
Telefon ^^^^^
s-a schimbat..
(01) 314.76.98
romanele lui nu cred că este
Web foarte relevant pentru publicul
www. be stco m p ute rs. ro autohton. Ce trebuie reţinut întunecare
LVUiHi tehnice
Tip joc Adventure
este ca Pratchett a creat în Jocul de faţă, dupa cum e
Apariţie A apărut cărţile sale o lume fantastica, lesne de ghicit din nume, se
Redactor Dan Dimitrescu După cereri repetate din partea cititorilor, numita Discworld. Ei nu scrie inspiră mult din filmele Noir
iata o poza a domnului redactor şef. un fantasy serios, stil Toikien, ale anilor '50. Lumea Disc-ului
ci unul de-a dreptul comic. a căpătat o atmosfera tipică
Lumea disc-ului contrazice pentru filme de genul Şoimul
foarte multe legi ale fizicii prin maitez, Casablanca sau ori­
simpla sa alcătuire, fiind plata care ecranizare a romanelor
şi aşezata pe spinarea a patru lui Raymond Chandler. Oriunde
elefanţi gigantici. La rândul te plimbi Tn Ankh-Morpork
lor, elefanţii stau pe cara­ (principalul oraş de pe disc),
pacea stelei ţestoase ATuin, vei întâlni ploaie, ceaţa şi
dar asta deja nu ne mai intere­ întuneric. Chiar şi în viziunea
sează. Similarităţile cu lumea originală a lui Pratchett, oraşul
reala sunt multe, dar în găzduia drojdia societăţii de
general este vorba de aspecte pe disc, aşa câ nu trebuie să
satirizate ale acesteia. fim surprinşi câ locatarii sunt
Toata complexitatea aceasta corupţi, intriganţi şi mincinoşi,
nu trebuie sa vă sperie. în Discworld Noir, personajele
Cunoştinţele despre cărţi nu sunt o combinaţie între fan­
sunt necesare pentru a tezia şi satira lui Pratchett pe
înţelege ce se întâmplă în joc, de o parte, şi arhetipurile
ci doar alcătuiesc un fundal filmelor mai sus amintite.
pentru desfăşurarea poveştii. Situaţii de genul celei tn care
Cei care au jucat primele două eşti aşteptat în biroul tău de
un pitic care te ameninţa să
îl face foarte agreatul. nu îţi mai bagi nasul pe unde
nu trebuie, sunt tipice pentru
umorul acestui joc.

DN foloseşte, în mare,
imagini şi animaţii prerender-
izate, care arata, în opinia
mea, destul de bine.
Personajele, care au o tenta
3D, suferă ca aspect în anu­
mite cazuri, dar vocile sunt
excelent realizate (DN vine pe

s
I
<TPEMPC
10)/2<X>G
Aceasta scena este foarte animata, datorită aparatului de sculptat din Daca aveţi nevoie de cineva care sa & Jetsam
78 spate. Personajul de alături este de-a dreptul interesant. facă mişto de voi, slujitorul e perfect

t
Discworld Noir Prezentări

Jt

La troIM, frumuseţea feminină are Hoops, dropped it 1


un sens total aparte

Bunk $

trei CD-uri, şi este complet vor­


bit). Jocul actoriior este foarte
bun, iar împreuna cu aspectul
vizual şi muzica bine aleasă
(tot în stilui mai sus amintit)
serveşte foarte bine intenţiei
realizatorilor.

Private Investigator Lewton


Lewton, personajul jucătorului, •

Dialogurile durează foarte mult, dar


este şi el tipic pentru filmele
merita urmărite
de gen. Primele scene ale jocu­
lui ne înfăţişează moartea sa,
{cu care poţi interacţiona)
dupa care suntem purtaţi în
dintr-o locaţie este destul de .
timp cu o săptămână în urmă,
simpla, în sensul câ ţi se
când el a primit primul sau mmm •
afişează numele lor atunci
caz. Acesta presupune găsirea
când plimbi cursor-ul pe dea­
unui bărbat numit Mundy, lucru
supra. Sa găseşti un mod de a
aparent simplu, dar care se • m^m^m^m^Lm^
le folosi nu este însă atât de
dovedeşte (ce surpriza!) extrem • ~* 1 uşor. în prima parte a jocului,
de complicat r

vei avea relativ puţine


Din fericire, Lewton este cunoştinţe şi indicii, dar mai
Agenda dc întâlniri a lui Moartea

însă un "adevărat" detectiv. târziu vei avea câteva zeci de


Umblă permanent cu carneţelul lucruri de lămurit, treabă nu
de notiţe după el, şi notează tocmai uşoară.
de acesta.
toate indiciile aflate. Acestea
Jocul se bazează foarte mult \ t K -ful - , , Jir Ca încheiere, îl recomand
sunt doar cuvinte cheie, uşor
pe dialog şi monolog (Lewton . « K w i m*m miVţ tuturor fanilor genului, cu rezer­
de încurcat, dar la nevoie el
comentează sarcastic tot ce se va că este un joc destul de
poate fi "determinat" sâ
întâmplă şi se zice în jurul lui), complicat. Dacă suportaţi com­
mediteze în legătură cu unul
lucru care s-ar putea sâ dis­ plexitatea şi vorbăria multă
dintre ele, pentru a-şi aduce
placă unora. Personal am fost (interesantă de altfel), şi vă
aminte despre ce e vorba,
atras de acest stil de joc, interesează un joc mai puţin
Lewton poate fi pus şi sâ
destul de profund şi complex. convenţional, care dă chiar în
găsească legături între două
Detectivul se poate deplasa în Biroul UHI. Lewton ndom să se supranatural la un moment
indicii sau între un indiciu şi
oraş, de la o locaţie la alta, •

iiuioifonizeze dat, luaţi-l şi nu veţi regreta.


un obiect cules de pe teren,
folosind o hartă a acestuia.
treaba grea şi care de multe
Accesul este însa permis f IMPRESII FINALE I CERINŢE I COMPARAŢII APRECIERI
ori nu dă nici un rezultat.
numai acolo unde ai un indiciu
Atunci când discuta cu o alta PJUMII I P i ut r%ur
că s-ar gâsi ceva legat de • Complex PI66/P266
persoană, Lewton poate aduce
cazurile tale. De multe ori, va • Atmosfera excelenta VkW
în discuţie indiciile respective - interfaţa detectiv
fi nevoie sa revezi una din 640x480
Gnm

sau obiectele din inventory,


locaţiile mai vechi pentru a Mmmur ( Mctiiiuiic* Gi>*nc1 I" t i m p
pentru a afla ce ştie respec­
gasi indicii noi. • Vorbărie prea multa 32/64 Mb 46
tivul despre ele ori pentru a
Găsirea zonelor de interes I
contrazice o minciuna trântită Ml!* KfH -M I * II l i l 11

355 Mb http://www.gtgames.com
Prezentări

ShCA" SfcŞtt LRTS

S - •

jocul conţine multe unităţi din film,


plus altele inventate de realizatori

f
Jocul este mai interesant de la nivelul
solului, fără a excela

Paşitor imperial ado Copii rebelilor se dau în carusel O forţa de atac mixtă este Broasca săltăreaţa, în varianta imperi­
sară pentru a învinge ală

Force C o m m a n d e r
Spre deosebire de multe alte
RTS-uri, FC nu foloseşte ideea
minării unor resurse pentru
obţinerea banilor. în loc de asta
există un sistem bazat pe Puncte
In sfârşit, putem cu toţii să comandăm invazia de pe Hoth şi să de Comandă, pe care le poţi
strivim rebeliunea, sau alternativ să aruncăm gunoiul imperial dobândi distrugând unităţi
inamice, îndeplinind obiectivele
înapoi în mare (er... spaţiu). misiunii (în campanie) sau prin

U
n joc de strategie situat în nefericite l-au determinat să se control teritorial. Pe harta se află
DETALII
Detalii produs universul Star Wars este înroleze, împreună cu fratele său răspândite buncâre neutre, care,
Producător ceva dorit de mulţi dintre Dellis, în armata imperială. Brenn atâta timp cât se află în posesia
LucasArts
noi. Pana acum ni s-a oferit doar a avansat mai repede în grad, ta, îţi vor aduce un flux constant
Distribuitor
Activision Rebellion, care din păcate se con­ astfel că prima misiune îl găseşte de PC. Aceste PC se folosesc fie
Adresa centra pe strategia Ia scară mare în postura de comandant, în timp pentru extrem de limitatul sistem
N/A de cercetare, fie pentru "solic­
Telefon şi bătăliile navale, fără să se ce Dellis va fi unul dintre soldaţii
N/A atingă prea mult de luptele pe de pe teren (cel mai important, itarea" de trupe sau clădiri care
Web
suprafaţa planetelor. Force ce-i drept, în sensul câ trebuie vor fi coborâte din flota aflată în
www. activi sion.com
Detalii tehnice Commander, pe de altă parte, se neapărat să supravieţuiască, iar spaţiu. Pe ansamblu, numărul de
Tip joc RTS ocupă Tn exclusivitate de acestea, anumite obiective nu pot fi PC poate fi considerat o măsură
Apariţie A apărut în sfârşit, putem cu toţii să îndeplinite decât de el). Povestea a încrederii comandamentului în
Redactor Dan Dimitrescu
comandăm invazia de pe Hoth şi ne poartă de la primele misiuni tine (ceva de genul prestigiului
să strivim rebeliunea sau alterna­ de antrenament (care servesc la din Panzer General), mai ales câ
tiv sâ aruncăm gunoiul imperial acomodarea jucătorului cu inter­ numărul maxim al unităţilor tale
înapoi în mare (er... spaţiu). Jocul faţa) până la bătălii cu adevărat
viselor noastre este aici,., cel complexe. La un moment dat,
puţin teoretic. Dar practic ? Brenn va trece de partea
rebelilor, oferindu-ne şi perspecti­
va acestora asupra războiului.
Strategie
Misiunile pe care le ai de
Force Commander poate fi jucat
Ok, băieţi, se vede îndeplinit se îmbină în mod intere­
în trei moduri: Campanie (misiu­
meciul ? sant cu povestea filmelor din trilo­
ia nile efectuate aici pot fi rejucate
gia iniţială (spre exemplu antrena­
mai târziu în modul Scenario),
4Tmf
C
or
N mentul tău presupune găsirea
o* Skirmish şi Multiplayer. în cam­
CL. droizilor rebeli pe Tatooine), dar în
panie, jucătorul intră în pielea lui
XTREMPC multe dintre ele acţiunea este
Brenn Trântor, un tânăr ambiţios
prea asemănătoare. Aerogara. Or something...
pe care câteva evenimente
80
Force Commander Prezentări

acest caz nu poţi vedea starea interesant sunt tot elementele


de sănătate a unităţilor desprinse din film (cum ar fi
Comenzile pe care le ai la dis­ airspeeder-ele ce pot înfăşură
poziţie nu sunt foarte multe, cabluri în jurul picioarelor
controlul fiind la nivelul altor unităţilor mecanizate) şi rolul
jocuri de acest tip, fără a le infanteriei în capturarea şi
depăşi în vreun mod şi fără să apărarea clădirilor.
le atingă pe cele mai com­ Jocul ne oferă o destul de
plexe. Singurul aspect bună reprezentare a unităţilor

• L
mf _
• i
• r . . • a

î 1
l i*i n *J
COttMAND C i l ; M 4 0

În joc poţi întâlni mult vehicule şi structuri din filme. Selectarea unităţilor vet în faţa mea, un mare
erane ce te însoţesc 1 cîmp de bătălie —

creşte şi el o dată ce
dovedeşti că eşti capabil să le W văzute în filme,
conduci în luptă. Totuşi, faptul păstrând în acelaşi
ca eşti limitat la o singură timp un balans potrivit
navetă de aprovizionare (de între capabilităţile
fapt trei, câte una pentru con­ m fiecăreia. Nu există unitate
strucţii, unităţi uşoare şi invincibilă, şi o forţă de atac
vehicule grele) poate fi consid­ ce nu cuprinde o gamă largă
erat destul de nerealist. Pe de de unităţi (pentru a putea
o parte încetineşte ritmul dez­ învinge atât infanteria, cât şi
voltării foarte tare, dar pe de tancurile şi aviaţia) poate fi
alta obligă jucătorul sâ-şi gân­ învinsă destul de uşor de către
dească în avans un jucător inteligent. Jucătorul
aprovizionarea. Atunci când este încurajat sâ-şi ocrotească
toată apărarea bazei a fost dis­ unităţile şi să le retragă atunci
trusă este cam târziu sa ceri când sunt "pe moarte", pentru
debarcarea a 200 de soldaţi. că experienţa acumulată nu
trebuie pierdută, şi dacă sunt
Inter farsă distruse adversarul va câştiga
puncte de comandă. Ideea
FC este un joc 3D, care îţi per­ •T-fr.-^&> ^KT.fjy awAraf^-y-i.
Lupta aeriană, deşi nu se ridică la nivelul Total Annihilation, există. este, ca şi în viaţa reală, sâ •
mite să-ţi cobori ochii la nivelul
omori cât mai mulţi dintre "ai
soldatului de rând şi să apre­
lui" şi cât mai puţini dintre "ai
ciezi duritatea luptei. Din face selectarea celor dintâi o tăi".
păcate, motorul grafic folosit problema atunci când observi
este destul de învechit, lipsin- o bătălie de la distanţă (nece­ Ca o concluzie, recomand
du-i spectaculosul. Acţiunea . sara pentru ca unităţile mari Force Commander fanilor Star
care se desfăşoară în faţa ta sâ nu îţi ocupe tot ecranul). Wars, din motive evidente. Cei
are mult potenţial în acest Singurul mod de a obţine o care caută doar un RTS foarte
sens, dar nu este pusă în grafica interesantă din FC este bun, nu cred câ-l vor găsi aici.
valoare la nivel grafic, mai ales sa-l joci pe un sistem foarte Force Commander este o idee
datorită calităţii slabe a puternic, dotat şi cu o placă bună, dar care ratează
efectelor speciale. Terenui, grafică 3D ce permite culori pe nemurirea prin lipsa unor idei
deşi tridimensional şi dotat cu Barul galactic al motoriştilor cu adevărat revoluţionare, o
32 de biţi. Doar atunci îţi poţi
diferite forme de relief, este permite sa dezactivezi ceaţa grafică sub standard şi o inter­
destul de sterp şi neinteresant de pe câmpul de bătălie şi să faţă mediocră.
{în campanie, ca în mai toate vezi o bucată mai mare de
jocurile Star Wars, au fost teren, pentru a retrăi scene de
introduse totuşi diferite ele­ ( IMPRESII FINALE CERINŢE COMPARAŢII APRECIERI
tipul celor din "Imperiul contra­ Plusuri Procesor
mente de decor strâns legate atacă". CflJTimasHfer
de universul SW). Unităţile, - Povestea single player P266
- Ideea generala sa te joci Total
Interfaţa de control, pe Video Anrqhilâtlcn
modelate evident după cele din de-a StarWars-ul
STA
film, nu abundă în poligoane. lângă faptul ca este extrem de 3 D - 8 Mb

Diferenţele de mărime între urâtă, mai şi ocupă nejustificat Minusuri Memorie Go2nct In timp
de mult spaţiu pe ecran. Sigur, - Motorul grafic 64 Mb 62
soldaţi şi vehicule sunt cele - Interfaţa cie control
normale, lucru realist, dar care ea poate fi dezactivata, dar în Hard Link Recomandat
450 Mb http://www.lucasarts.com
]
Let's save their spirit i

82-1967)

CO-dOM CD-itQM/XÂ

CD-UXJ >
co-mio
)

i

activa ting thejMiliennial 'Evolution L

Highly valuing your investment in 3D Animation,


2D Pro application & 3D Games!!!


3D Ani 3D Studio Max, LightWave3D, TrueSpace

Photoshop, Mustrător, CorelDraw


mmm

3D Games

IV/nFasf GeForce256 DDR/SDR - 77?e /dea/ solutions

WinFast
>ă3@- DDR

. DDR SGRAM with extra-ordinary


speed & 1GB/s transmission

. Up-Tuning ability with clangîng Fan


. 10% performance premium possibility
. QuadEngine T&L, Setup. Rendering
3D hardware Acceleration
. DVt tO digital flat panel LCD support
- S-VHS & RCA TV output conversion
, Colorific, 3Deep, WinFastDVD bundle

WinFa$r_^rZ^~ >
IM&HiSg® SDR

on board full hardware acceleration G


32MB SDR high speed memory
DV11.0 digital flat panel LCD support
S-VHS & RCA TV outpu 7
WinFastDVD bundle

WinFast S320V

Leadte
RESELLERI: SUCEAVA: Lcy Impex - 030.520.560 DISTRIBUITOR:
Warpnct - 030.225.589
BUCUREŞTI: Best Computers - (01) 3 14.76.98 ROMAS Comercial We Make Dreams a Reality
OrnnitechTrading-(01) 242.13.18 SIBIU; Summit - 069.217.600 Str Puskin Io. Bucureşti I
Tel: (01) - 231.28.66 / 231.50.97 Leadtek Research Inc.
CRAJOVA: Starsoft - 05 1.4 13 699 GALATi: Nexial Research - 036.319.120 E-mail: sales@romas.kappa.ro www. leadtek.corn,îw

-
ÎNTOTDEAUNA ThAI DORIT REALISM, ACUM IL Al! i

m a n u a l în l i m b a română

Te-au atras cursele de Formula 1.


Le-ai urmărit Ia televizor. Acum
este timpul să participi activ la
circul Formulei 1 Electronic Arts
ţi-a pregătit un joc unde realismu
este totul. Făcut sub licenţa FIA
(Federaţia Internaţională de
Automobilism) jocul îţi oferă
circuitele reale, inclusiv nou
circuit maiaezian de la Sepang,
echipele şi maşinile reale şi piloţi
care participă în campionatul
2000, Ieşirea la boxe se poate
face conform strategiei curse
sau prin comunicaţie radio. La
boxe vei auzi instrucţiunile
mecanicilor. Permanent vei fi în
iegătură radio cu cei de la pit,
care-ţi vor spune ce se întîmpiă
pe circuit, cine pe cine a acroşat,
cine este în faţa ta şi la ce CHAMPFON5HIP

diferenţă de timp, pe cine ai în


spate. Setările maşinii sunt
importante. Conducerea bolidului nu este o treabă tocmai uşoară, mai ales că alţi 15 maniaci vor acelaşi lucru: să cîştige. Vei reuşi
prin efort în echipă. Poţi fi, depinde de tine, Schumacher S a u Hakkinen,

m a g a z i n u l tău d e c a l c u l a t o a r e
Supermaga2in (Începând cu 15 mai 2000): Piaţa Unirii, magazin Unirea, corp centrai, etaj 3, Bucureşti
Magazine: Bd Elisabeta nr,25, Bucureşti
Pasajul Pieîonal Lipscani, Bucureşti
, tei/fax: 01-314.76.98
ELECTRONIC ARTS*
e-mail: best@fx.ro www.bestcomputers.ro c o m p u t e r s