You are on page 1of 84

multimedia & hardware

M e g a t e s t de m o u s e - u r i

NOUA GENERAŢIE
Intel Willamette

imaginea xtremă si câştigă


CorelDRAW 9 Office Suite

lugin-uri DirectX

AU ÎNCEPUT SA APARĂ Coolfun illusion


Sony Playstation 2 Kai Power Tools 6
Microsoft X-Box
Indrema L600
RIENTEAZA-TI PREFERINŢELE
F1 Grand Prix 3 Nox Earth 2150 Flashpoint 1985
Might & Magic VIII Die Hard Trilogy 2 Deer Hunt Challenge
WinFast 3D S325
R I V A TNT2 M64 WinFast 3D S320II
>70fps-uri Quake 3 WinFast 3D S320II WinFast GeForce256
32 M b S D R A M R I V A TNT2 PRO 16/32
Viteza memorie/chipset 150/125 > 85fps-uri Quake 3 ULTRA SDR
Overclocking la 175/170 Memorie SG R A M R I V A TNT2 U L T R A 32 GeForce256
Overclocking >80 fps-uri Quake 3 Tehnologie 0.22 microni > 85fps-uri Quake 3 > 100fps-uriQuake3
Optimizare DirectX7 Viteza memorie/chipset 150/142 Memorie SGRAM Hardware Transform & Lighting
Suport OpenGL I C D Overclocking la 190/180 Viteza memorie 5.5 ns 32 M b S D R A M
R ă c i r e cu ventilator Optimizare DirectX7 Viteza memorie/chipset 185/150 Viteza memorie/chipset 166/120
Suport OpenGL I C D Overclocking la 195/165 Overclocking la 185/145
R ă c i r e cu ventilator TV-Out TV-Out
Optimizare DirectX7 Optimizare DirectX7
Suport OpenGL I C D Suport OpenGL I C D
R ă c i r e cu ventilator R ă c i r e cu ventilator

comenzi en-gros en-detail


Romas Comercial s.r.l.

Leadtek
Str.Puskin nr.18, B u c u r e ş t i i
tel/fax: 01-231.28.66 ; 01-231.50.97 ROMAS
mobil: 094.552.607 comercial computers

_i
C o m b i n a ţ i i l e r e u ş i t e s u n t

c e l e c a r e d a u r e z u l t a t e

E X P O Z I Ţ I A S I C O N F E R I N Ţ A I N T E R N A Ţ I O N A L A

D E T E H N O L O G I A I N F O R M A Ţ I E I S I C O M U N I C A Ţ I I

E D I Ţ I A A N O U A , 1 1 - 1 5 A P R I L I E 2 0 0 0

C O M P L E X U L E X P O Z I T I O N A L R O M E X P O

B U C U R E Ş T I , R O M Â N I A

CERF
2 0 0 0

GQ-MTEK TEL.: + 1 ,203.834.1 1 2 2 FAX: + 1 . 2 0 3 . 7 6 2 . 0 7 7 3


INTERNATIONAL
E-MAIL: STEMPLE@COMTEKEXPOXOM WEB: WWW.COMTEKEXPO.COM
ROMÂNIA: TEL.: 01/231 .1 8 8 2 , 01/230.6281 FAX: 01/230.1 2 5 3
E-MAIL: OFFICE@COMTEKEXPO.RO WEB: WWW.COMTEKEXPO.RO
XtremPC

CUPRINS Deslgn copertă;

Xplorer Adresă

Ştiri 6 Forum Xtrem 12


Plan Update .-. 11
Web

Hardware
REDACTOR ŞEF
Procesoarele la un n ceput de drum ., .16 Guil
Superconsolele au îi it sa anara 18 Mat XPLORER
Olympus Camedia 3
G ă s e ş t e controller-u im ..22 Cha
HARDWARE

Software SOFTWARE
_

MULTIMEDIA

CONSULTANT FINANCIAR

Dogs of War.
RS: Urban Operations

Prezentări
NOX ...68 Deer Hunter Challenge 76
Hidden&Dangerous. ...70 Croc 2 77 INFOPRESS S.A. ODORHEiU SECUIESC
Might& Magic VIII... ...72 Mod-uri: Un nou mod de a te juca 78
Die Hard Trilogy 2.... ...74
' • " . ^ « a i

LfKM9A

iffljitt«#v> d* : > ' r •• *H i ••' i,


3

Ml X

Mi

L i s t a j o c u r i l o r E l e c t r o n i c A r

Aliens VS Predator, Alpha Centauri, Beasts & Premier League Stars 2000, FIFA 98 RTWC Superbike World Championship, Syndicate War
Bumpkins Classic, Biggest Names Best Games Classic, FIFA '99, FIFA 2000, Fighter Pilot, Fleet Classic, System Shock 2, Theme Hospital
M_(Fifa '98, RTWC, Need for Speed 3 Future
( Command {Battle Group), Flight Unlimited III, Classic, Theme Park Classic, Theme Park
Cop LAPD, Trespasser, Die Hard Trilogy, Tiger Future Cop LAPD, ICC World Cricket, Israeli Air World, Tiberian Sun, Tiger Vtoods, Trespasser,
Woods '99), Blade Runner Classic, Command Force, Landsof Lore 3, LBA 2 Classic, Madden Triple Play Baseball 2000, Ultima Ascension,
& Conquer Mega Box (Red Alert + NFL 2000, Moto Racer 2, Nascar Revolution, Ultima Collection, Ultima Onfrne Second Age,
Counterstrike + Aftermath), Command & Nascar Road Racing, Nascar 2000, Nox, NBA USAF Jets, Wargames, Wing Commander 4
Conquer Megabox, Cricket 2000, Croc 2, Cyper Live 99, NBA 2000, Need for Speed 3 (Hot Classic, Wing Commander Prophecy Gold
Tiger, Dark Omen Classic, Darktight Conflict Pursuit), Need for Speed 4 (Road Challenge), (Wing.Corn. + Secret Ops), World Cup Cricket,
Classic, Darkstone, Deer Hunt Challange, Die NHL 2000, NHL '99, Populos3 Privateer 2 T World Rugby 2000, World War II Fighters, World
Hard Trilogy 2, Dune 2000, Dungeon Keeper 2, Classic, Rugby 2000, Shogun, Sid Meyers Alien War II Flight Combat, X Files Unrestricted
ESPN X Games Pro Boarder, F 1 2000, F-15, F- Crossfire, Sid Meyers Gettysburg Classic, Access. X Files The Game
18, FA Premier League Manager 2000, FA SimCity 3000. Sim City 2000, Sports Car GT,

m a g a z i n u l t ă u d e c a l c u l a t o a r e

Magazin: Bd. Eiisabeta (fost Kogâlniceanu) nr.25 Bucureşti, tel: 01-314.76.98 tax: 01-314.76.99
Magazin: Pasajul Pietonal Lipscani (Bd. IC. Brătianu) Bucureşti.tel: 01-310.28.32
I-XKCTKONK: AKTS e-mail: best@fx.ro www.bestcomputers,ro c o m p u t e r s
Internet Ştiri
P

ŞTIRI - INFORMAŢII - REPORTAJE - BETA TEST - FORUM - CONCURS

INTERNET
Aztech, companie cunoscuta pentru impli­
carea sa p â n a î n prezent în domeniul hard­
ware, a ales Internet-ul ca u r m ă t o r u l pas în
dezvoltarea sa. S e s i z â n d dificultatea
folosirii unor servicii gen Hotmail sau
USA.net atunci c â n d nu îţi poti accesa pro­
priul tau ISP Aztech a pus la dispoziţia uti­
r

lizatorilor un serviciu complet gratuit de


accesare a serverului de mail personal
când te afli departe de casa. Principiul de
- Tu mt\
m

f u n c ţ i o n a r e este simplu, site-ul cerându-ţi


adresa de mail pe care doreşti sa b acce­
sezi ş i parola sa pentru a-ţi pune la dispoziţie o copie a mail-ului aflat pe serverul tau.
O d a t ă consultata, copia de e-mail este ş t e a r s ă instantaneu ca si orice alta informaţie
ce a ţinut de accesarea contului. Dl Francis Huan, Marketing Communications Executive
ne-a făcut cu ocazia CeBit-ului o d e m o n s t r a ţ i e a utilizării acestui site, subliniind sigu­
ranţa completa pe care utilizarea lui o oferă ca ş i simplitatea ş i uşurinţa î n utilizare.
Site-ul thatweb-com filtrează mesajele mult prea mari neaducându-le pentru a nu pune
în pericol viteza sa de accesare de către alţi utilizatori- Este rapid, eficient şi cu sigu­
ranţă foarte util- i%

Sony p r i n t e a z ă direct din camer

Prima camera de filmat cu imprimanta încorporată


este gata pentru lansare. Modelul DCR-TRV820 ce
va fi lansat de Sony este capabil sa imprime
fotografii de 6.4 x 4,8 cm ş i sa stocheze imaginile
printate î n format JPEG pe propriul memory stick.
Camera lansata de Sony b e n e f i c i a z ă de toate
Nici laie, nici b ă l a i e facilităţile noii generaţii DigitalS, Este vorba despre
un CCD de 800-000 de pixeli, zoom optic de la 4 8 la
Gnutella nu va fi niciodată Napster 1200 mm ş i zoom digital 100X. Pe lângă a c e a s t ă
Napster-ul este un programei care pune î n opţiune camera are 2 noi facilitaţi importante faţă
comun Mp3-uri prin intermediul fnternetului.
(
de modelele standard. Prima o reprezintă modul
Gnuteila trebuia s ă fie varianta Nulfsoft (pro­ Long Play ce permite de 1.5 ori mai mult timp de
ducătorii Winamp-ului) de Napster, mult mai înregistrare fara nici o pierdere de calitate în timp ce
bun şi mai d e ş t e p t E x i s t ă î n s ă o mică prob­ a doua este Playback zoom care permite revederea
l e m ă , pentru Warner Music şi EMI, MP3-urile unor imagini filmate la p â n a de 2 ori m ă r i r e a normala, având opţiunea de a mari astfel
sunt inamicul public numărul 1 . Şi d e ş i oricare zona de imagine. DCR-TRV820 va apărea în luna aprilie şi va avea o greutate de
băieţii de la Winamp lucrau benevol pentru o aproximativ 1300 grame,.
versiune free accesibilă tuturor iată c ă
Gnutella nu a ajuns nici m ă c a r în stadiul de Writere-le î ş i s c h i m b ă f a
beta, d e c e d î n d prematur la cîteva ore de la
anunţul oficial...s-a f ă c u t dreptate din nou î n Cu ocazia Cebit-ului d e s f ă ş u r a t la sfârşitul lunii februarie firma Mitsumi a avut ocazia
stiî american. sa demonstreze celor interesaţi modificarea cosmetica pe care a adus-o writer-ului sau
USB, Este vorba despre modelul CR 4804 TE, deja cunoscut utilizatorilor din domeniu
Dual-Chip IBM care este single care de acum va fi disponibil într-o carcasa semi-transparenta cu 6 culori diferite, inter­
schimbabile, în continuare CD-Writer-ul este î n s a limitat de interfaţa^USB, posibilitatea
Soluţia dual-procesor de la IBM este de fapt u ş o a r a de transport şi utilizare fiind com­
un singur chip. Power 4, d u p ă cum se va pensata de o posibilitate de citire de numai
numi eî, va fi produs î n tehnologie de 0.18 8X, beneficiind î n schimb de o viteza de
microni, a d e c v a t ă timpului nostru ş i va avea scriere ş i rescriere de 4X {600Kb/sec).
viteze de peste 500 de Mhz, cu o limitare Este soluţia evidenta-de CD-Writer portabil-
s u p e r i o a r ă de 2 Ghz cel puţin pînă cînd IBM
r î n s a nu ş i pentru unul "la domiciliu".
trece pe tehnologia de 0.13 microni ş i cupru. Pachetul ce va conţine acest CD-Writer şi
Noi ne î n t r e b ă m numai d a c ă sistemul dual- cele 6 f e ţ e ca ş i soft-urile CeQuadrat
procesor Power 4 se va numi Power 5 şi va fi WINONCD 3.6 şi Packet CD 3,0 va fi disponi­
din nou doar pe un singur chip. bil din luna aprilie şi va costa aproximativ
CD WRlltP EXTERNAI USB 306 Euro.


Ştiri

Quake r o m â n e s c
Informaţiile despre viitorul film Tomb Raider au început sa
Fiecare ţ a r ă cu cla­
devină din ce în ce mai transparente pe m ă s u r a ce proiectul
nurile sale. Fiecare
filmului începe sa se definitiveze. Cea mai recenta informaţie
o r a ş cu clanurile
lansata o priveşte chiar pe eroina sa. Fiica lui Jon Voight ş i
sale. Nici un joc
nominalizata la Oscar, Angelina Jolie va interpreta rolul
f ă r ă clanuri. Iar
săritoarei din s t â n c a î n s t â n c a , luptătoare cu tigrii ş i a ş a mai
cum Quake 1 ş i 2
departe. Filmul va fi regizat de S î m o n West cunoscut pentru
T
î n c ă se mai j o a c ă
Con Air.
î n R o m â n i a pe cal­
culatoare mai
slabe, iată c ă
e x i s t ă ş i cianuri de
La sfârşitul lunii februarie Teac a anunţat ca este pe cale Quake. A ş a se face
s ă devină unul dintre producătorii celor mai rapide CD- c ă la invitaţia ama­
Writere. Dupa ce Plextor şi-â lansat modelul 12x/8x/32x bila şi nevinovată a
Teac este pe cale sa lanseze o astfel de soluţie, î n s a spre unui clan de Quake
deosebire de Plextor în 2 variante, atât IDE (CD-512E) cât din Galaţi,
şi SCSI (CD-W512S). Ambele modele vor scrie la 12X ceea reprezentanţi de
ce î n s e a m n ă viteza de scriere de pâna la 1800Kb/s în (
frunte ai clanurilor de Quake din Bucureşti
modul rescriere m e r g â n d 8X (1200 Kb/s). Cu un timp de s-au deplasat dezordonat spre o r a ş u l cu prici
acces de numai 85ms ş i un buffer de 6Mb, Teac-urile se na spre v e ş n i c ă aducere aminte pentru o par­
anunţa a fi cele mai rapide, writere de pe piaţa î n viitorul tidă m e m o r a b i l ă de Quake 2. Trecînd peste
apropiat. evenimentele minore de pe tren, gen "forţa
centrifugă e prea mareeeee,. strigat î n
B

momentul î n care f e ţ e umane se izbeau de


Euro 2000 bate la CD-ROM pereţii vagonului înnebunit de mania vitezei,
s-a î n r e g i s t r a t digital o mare de scoruri. Cel
Unul dintre viitoarele jocuri ce vor fi localizate la care a împărţit m u n ţ i de respect î n jur a fost
noi a î n c e p u t sa şi prezinte detaliile. U r m ă t o r u l b u c u r e ş t e a n u l Zgaiba care a înregistrat
m joc lansat de EA Sports î n seria Fifa va purta următoarele scoruri: Zgaiba[ro] - Balzack
licenţa Euro 2000 ş i va fi producţia dedicata de 23-0; Zgaia[ro]-Balzack 15-14 Zgaiba[ro]-
EA acestei competiţii. Euro 2000 va include [BDC]Kabal 18-6; Zgaiba[ro]-Hitler 18-3;
echipele participante la turneu alături de înca Zgaiba[ro]-Hitler 10-9. Stalin nu a putut
40 de echipe clasice care au participat în timp veni fiind ocupat într-un meci dezechilibrat cu
la Campionatele Europene. Spre deosebire de Evreu[ro]. Vaipa, colegul nostru de redacţie
producţiile sale anterioare din aceasta serie EA a avut nişte meciuri interesante î n care a şl
este pusa cu adevărat pe mari s c h i m b ă r i . Va luat dar a ş i d a t A ş a cum s t ă bine unul om
exista un generator de texturi care va crea ajuns la capătul răbdării...
fetele j u c ă t o r i l o r din 20 de tipuri diferite

THE NEŢ A P V A N T A G E

J ^ a p p y i j p e

Vrei u n calculator GRATUIT?


Vizitează standul Happy Line

la C E R F în perioada

11-15 aprilie 2000


şi poţi c â ş t i g a marele premiu, www.happyline
B-dul Corneliu Coposu
bl. 101, sc. 2, ap. 19,
ici t e a ş t e a p t ă multe alte SURPRIZE!!!
sect. 3, BUCUREŞTI
Tel: 402.24.02
e găseşti î n Pavilionul 15, Stand 5004.
Internet

C î s t i g â t o r i Xtremi.

CC
UI
Cristina, And re ia na Claudia (Bucureşti), Mihai Mufler
O
(Alba lulta). Eugen Manasîa (Tîrgoviste), Leasă
Cătălin (Piteşti), Vizitiu Mihai, Plugaru Gabriel
(Galaţi), Radu Coc (Dej) Georgescu T

Constanţa).
un cea Rayman 2: Ovtdiu Zamfir {Pite
1 Desi informaţii oficiale nu au fost spuse de NVIDIA pana
•*1hiucureşti)-
acum, a transpirat ceva din proiectele de viitor ale celei mai
un stilou an 2: Vasilache Andra, Adi Paras mari companii p r o d u c ă t o a r e de chipset-uri grafice.
Ovidiu (Ploieşti). Aristide M U r m ă t o a r e l e 3 chipset-uri pe care NVIDIA le p r e g ă t e ş t e
e Vede) poarta numele de NV11, NV15 ş i NV25 ş i înca de pe acum
atu (Ploieşti), Ştefan Smitko [Bai;
Mihai Matei. Dobra Alexandru (Bucureşti)
lonescu Luigi (Olteniţa), Microsoft. X-Box {despre care puteţi citi la rubrica de hardware). NV11, va fi cel mai
o agendă an 2: Dreve Adrian (Huedin "slab" dintre ceie 3 chipset-uri însa* va avea performante mult peste ceea ce exista
Neacşu Robert (Giurgiu). acum. Va fi vorba despre un chipset construit în tehnologie 0-18 microni, cu un miez la
ureşti), Marius Sterian (Oneşti) 160 Mhz si memorie ia 183 Mhz ce va suporta Hardware Transform & Lighting şi mem­
un trlcoi Rayrnan 2: Cristian Pocovnicu orie între 32
un^z IIILIVX ' ^ si v-r
64 Mb SDRAM saui/i/nnivi,
\nivi oau
I V I M U-MDDR AM. nNV15 va fi unI NV11
v i - V vtJ I îmbunătăţit
I V - L * I . u*i*;^.
IU I I •c-ajiii ceea vt-
ceva
va
alaghiuc (Botoşani), Gabriel Ti î n s e m n a un miez probabil tot la 160Mhz dar cu memorie DDRAM la 333 Mhz, render-
ing engine pe 256 de biti spre deosebire de NV11 cu numai 128, un fillrate de 1600
un radio Georgiana Sîmbotin (B
un joc texandru Spataru (B va putea oferi p â n a la de 3 ori viteza actualului GeForce. NV25 este cel mai ţinut sub
tăcere chipset, singurele informaţii despre el fiind ca va echipa viitoarea consoia X-Box
si ca va fi alcătuit din peste 20 de milioane de tranzistori. Apariţia sa va fi la aproxi­
Playstation 2 - marfa de c o n t r a b a n d ă mativ 6 luni dupa cea a lui NV15 si va fi destinat numai sistemelor hi-end.

Supertehnologla nu e pentru oricine, cam la fel


cum benzina nu mai e de mult un fapt comun î n
Iugoslavia. Şi pentru că toată lumea trebuie s ă IJ^KaBCg^BMBiW^BBMBBBBH^fc IBM a anunţat doua noi hard disk-uri
trăiască cumva, aşa cum spre ţara vecină şi pri­ ^^^SSBBBSBUtt^^^Bmmmmma^^^^R care doresc a seta un nou standard î n
etenă cîţlva întreprinzători particulari mai voinici TIU
şi fără scrupule cară bidoane de benzină, tot U^^-^^—-^^^^^^^^^^^^^^^^^ acest domeniu atât din punct de
aşa în vapoarele care pleacă din însorita Japonie ^^^^^H^^^^^^^^ vedere cantitativ c â t ş i calitativ.
se ascund, între sacii cu embleme Yakuza, — DESKSTAR 75GXP este capul de linie
ultimele descoperiri î n tehnică de calcul, respec­ W*&Ş • anunţat de IBM, un hard disk de 7200
tiv console de jocuri interzise î n Occident. A ş a — ^ ? de rotaţii pe minut ce poate stoca
se face că acum o săptămână 2 vapoare au fost I fiălsL ' ^ Pâna la 75 de giga de informaţie
oprite în porturi japoneze, iar căpitanii lor nu au | '9t
(r
(aproximativ conţinutul la 18 CD-uri
putut explica, în japoneză, cum se face că există = — r
DVD î n format MPEG3). Timpul de
atâtea cutii Sony Playstation 2 între kimonouri L*wu— : J acces va fi de 8.5 milisecunde iar rata
de export. Se pare însă că transportul a fost de transfer va ajuge p â n a la 100 Mb/Secunda. Cel de-al doilea hard este DESKSTAR
capturat din cauza neglijentei căpitanului care a 40GV, o versiune mai mica a 75GXP-ului care va rula la o viteza de 5400 rotaţii pe
lăsat la vedere numele vasului. minut si va putea stoca 40 Gb de informaţie. Noile modele de la IBM vor utiliza o noua
tehnologie proprietar care va duce la îmbunătăţiri dramatice şi din punct de vedere
"sonor", cele 2 hard-uri u r m â n d sa fie mult mai silenţioase decât orice hard existent la
ora actuala. T o t o d a t ă acestea sunt primele hard-uri IBM care sa f o l o s e a s c ă platane de
sticlă î n locul ceior obişnuite de aluminiu ceea ce va permite posibilitatea citirii mult
mai rapide si precise a informaţiei. Cele doua hard-uri vor intra în producţia de masa î n
luna Aprilie.

P o p u l a r i z a t ă î n lumea î n t r e a g a de
către Sarah Michelle Gellar, "micuţa"
Buffy Summers va deveni eroina jocu­
lui de PC şi Playstation ce va fi publi­
Dacă contrabandiştii japonezi au atâtea cat de firma Fox Interactive, P u r t â n d
greutăţi î n a scoate marfa din ţară, ne întrebăm, ca nume chiar titulatura filmului
retoric poate, ce dificultăţi vor avea atunci s ă le "Buffy: The Vampire Slayer", jocul va fi
bage î n SUA de exemplu. Soluţia ar fl, î n buna un 3rd person action adventure în care
tradiţie japoneză, s ă micşoreze Playstation-ul 2 Buffy va trebui sa faca fata ''întuner­
pe un bob de orez, iar punga de orez s ă fie icului" în Liceul Sunnydale, pe străzi,
pasată pe un traseu complicat între mai mulţi în cimitir sau la ea a c a s ă ajutata fiind


Intermediari... evident si de prietenii ei din film:
WiHow, Xander, Gz, Cordelia, Angel si,
Ştiri INTERNET

evident, Giles. Jocul pare a fi la înălţime si


din punct de vedere a c o m p l e x i t ă ţ i i Internet Cafe-uri î n ş c o l i
abordării, Buffy având la dispoziţie un
număr foarte ridicat de posibilităţi de lupta Fiindcă pen­
ca artele marţiale sau simţurile dezvoltate tru mulţi
ale unui Slayer în timp ce jocul va evolua drumul
între umor, suspans ş i lupta î n c r â n c e n a t a . până la
Buffy: The Vampire Slayer va fi creat de The Internet
Collective, o companie californiana care a Cafe
dezvoltat si engine-ul 3D ce va fi folosit în înseamnă
joc. ieşirea din
cadrul scolii
în care
î n v a ţ ă , câţiva elevi din Mihai Viteazu, cu aju­
^ ^ M ^ ^ ^ Dupa ce se pare ca universul generat de căştile virtuale a fost dat torul nemijlocit al fundaţiei Dare to Dream şi
momentan uitării în special din cauza costului foarte mare de a profesorilor de Informatică au deschis un
^ f c J v ţ î j K A P oductie,
r u n
° d de apropiere" fata de calculator pare c â
n o u m Internet Cafe chiar î n interiorul şcolii. Iniţiati­
^^HbkfflU^H V G
apăreai De data aceasta insa nu mai este vorba despre va are şi importante v a l e n ţ e economice
^^H^^^^V partea de văzut ci de "simţit". AromaJet şi DigiScent sunt cele deoarece ora de internet este plătită e x i s t â n d
^^T^^E^^F doua firme care vor încerca sa introducă principiul mirosului în şi servicii suplimentare care pot fi prestate
contra cost: deschidere de conturi e-mail,
^ ^ ^ i ^ ^ ^ jocurile PC. Principiu! lor este unul interesant, cel al folosirii unor
editare DTP, etc. î n acest fel ş c o a l a are de
c a r t u ş e cu o serie de mirosuri ce vor fi combinate pentru a da o
câştigat, iar elevii care chiuleau până acum
sumedenie de mirosuri personalizate. în timp ce AromaJet {www,aromajet.corn)
de la ş c o a l ă , vor chiuli î n interiorul şcolii. Pe
este la stadiul de 12 mirosuri într-un c a r t u ş , DigiScent (www.digiscent.com) par mai
de altă parte este un exemplu despre ceea
avansaţi cu un c a r t u ş cu 128 de mirosuri de baza ce u r m e a z ă a fi combinate pen­
ce se poate face astfel î n c â t tinerii s ă fie co­
tru a da naştgce.la 1000 de mirosuri posibile. închipuiti-va numai ce ar î n s e a m n ă
interesaţi într-o activitate cu perspective bune
ca la un rail în Quake 3 obiectul de pe birou sa-U arunce în nas un miros de carne
pentru viitor.
arsa si creier prăjit... oarecum incitant-

iul Internet-ului
irtuale n-ai folosit
>a Kard-ul ?
N u te-ai s a t u r a t d e f o r m a l i t ă ţ i ,
a ş t e p t a r e , s t r e s ? .

V r e i a c c e s I n t e r n e t
c o n t r a c t si a l t e taxe, dife
iSH-ui l o c a I V

V r e i s a poti f a c e c
c o m p l e x u l d e m a

la r
V r e i s a b e n e f i c i e z i d e c o n s u l t i n g
o n l i n e , in m u l t e d o m e n i i , eficient si ieftin ?

a v s .
Toate astea ti I
Kappa Kard

In curând se va distribui cu CD-ROM de configurare!


P o t i s a - l c u m p e r i c u d o a r 1 0 $ d i n u r m ă t o a r e l e c e n t r e :

- Shell Station - Librăria Eminescu - Centrele Kappa


Internet Ştiri

Courtney Love p l e a c ă î n s p a ţ i u .
Spre Marte. D u p ă scandalul iscat de un Utead a a n u n ţ a t la Cebit 2000 lansarea a doua dintre pro­
jurnalist american legat de experienţele mai dusele sale: Cool 3D 3 si Media Studio Pro 6. Acestea aduc
mult decât erotice care se petrec la bordul fiecare îmbunătăţiri la variantele precedente, putând fi
navetelor americane ş i r u s e ş t i , iată c ă a sosit achiziţionate atât stand-alone cât si ca pachete de upgrade.
Cool 3 0 un utilitar care c r e e a z ă , textureaza si animeaza text
f

tridimensional, a fost adaptat pentru a putea produce si alte


forme decât text ş i primitive simple,
cu ajutorul unor instrumente de desen
vectorial. în plus, au fost introduse
noi efecte ş i animaţii, din care merita
pomenit efectul Blast, care face textul
sa explodeze si din ramasite c r e e a z ă un nou text. Media Studio
Pro poate edita formate video complexe gen Digital Video (DV)
sau MPEG-2 si are acum si suport pentru fişiere MP3_ Cele doua
produse pot constitui o soluţie excelenta'pentru pasionaţii de
editare video.

î n King face f u r o r i pe Internet

Cunoscutul scriitor american de horror Stephen King s a decis


sa sprijine dezvoltarea industriei de carte în format electronic (e-
book) de pe Internet şî şi-a lansat ultima creaţie exclusiv on-line.
Mai mult o nuveleta decât un roman, "Riding the bullet*
momentul ca totul s ă d e v i n ă realitate. p o v e s t e ş t e în 6 6 de pagini electronice aventurile unui ,student
Courtney Love va juca în "Ghost of Mars", care vrea sa ajungă a c a s ă cu autostopul, fara sa ştie ce pericole
unde va avea rolul principal c o n d u c â n d o expe­ îl p â n d e s c pe drum. Sprijinita de reputaţia lui King, cartea a avut
diţie spre... Marte. Actriţa are un palmares un succes enorm, asuei meat m scuri ump au rost oiocaie cu
interesant, "Scandalul Larry Flint", căsătoria cereri atât serverele distribuitorilor de cârti electronice, c â t si
e ş u a t ă prematur cu Curt Cobain, precum ş i cele ale celor care puneau la dispoziţie softul pentru citirea
sound-ul formaţiei sale de muzică Hole (un acestora. Pentru numai 2 dolari ş i 50 de c e n ţ i , cartea putea fi
nume predestinat parcă) fiind mai mult decât transferata ş i citita pe orice suport, fie ca era vorba de PC-uri,
emblematice. Ciudat este c ă de c u r â n d un site Mac-uri, palmtop-uri sau pur şi simplu agende electronice.
de film bine cunoscut a a n u n ţ a t c ă ea va juca Surprins de valul n e a ş t e p t a t de cereri, un manager de la Amazon.com a declarat: "Fiţi
într-un film î n care va avea rolul unei lesbiene- atenţi fa fenomenul e-book. O schimbare de atitudine a publicului pluteşte în aer"
Noi ne î n t r e b ă m curioşi dacă este acelaşi film,
fiindcă ne plac SF-urile...

Michael Saylor,
America î n R o m â n i a .
intenţia de a spi
X .11 •W.SSC
acces în mod gra
HAM . If i iti^pih^r • anunţa MSNBC. I
"Realizat cum tr<
Corning Soon! oameni. Făcut ah
regiîler enfl[ american si a ati
marile genii ş i cc
Experţii în do
lui impact la pub
e~ VOLUME! i ca cineva trebuie

\
Pe site ul comp
aveţi la dispoziti
Î n s f â r ş i t americanii intră î n R o m â n i a care îi facilitate cel putii
a ş t e a p t ă fericită. Din păcate fericitul eveni­ prin intermediul
ment se va petrece într-un cadru r e s t r â n s , vir­ chinuiţi o papus
tual, pe Internet. Un î n t r e g o r a ş , e a d e v ă r a t instrumentele
oraşul viselor f ă c â n d parte din oraşul înger­ lumânare, cuţit <
ilor, adică Hollywood-ul se va muta aici, pe în final sunteţi n
plaiurile mioritice. Dacă nu ne credeţi, încer­ puteţi trimite pap
caţi www.hoilywood.ro. D a c ă tot nu ne prieten...sau unt
credeţi, priviţi atenţi imaginea de mai sus. poate decât sa î:
"Corning soon..* î n s e a m n ă , din context, ţinta magiei negn
"Venim î n curând".., noi v-am spus, s ă fiţi pe ca Internetui ab
fază. glumite nevinovai
Pla

PLAN UPDATE
John s e g f n d e ş t e î n continuare la 3d-shootere, c u m
le f a c ă m a i p e r f o r m a n t e .

•PLAN UPDATE domeniu, este locul unde vor fi prezenţi ş i


cei de la Epic MegaGames care vor prezen­
Nume: Brandon "GreenMarine"
Reinhart
ta o noua metoda de realizare a unor lumi
virtuale, cu spatii deschise imense, cu un
7
Firma: Epic MegaGames mare grad de detaliere- Tehnologia este
P o z i ţ i e : Programator propusa pentru licenţiere î n s a e aproape
Proiect: Unreal 2 sigur ca următorul joc de la Epic va benefi­
cia de ea. Playstation 2 e un.alt domeniu î n
A e va urma dupa Unreat Tournament? care se vor face multe, mai ales datorita
V/Game Deveioper Conference, o posibilităţilor acestuia de accelerare TL
întrunire anuala a programatorilor de jocuri (skeletal animation).
în care sunt prezentate noile tehnologii î n

PLAN UPDATE ^ .PLAN UPDATE ecran) iar la un moment dat aplicaţia are
Nume: Curt Carpenter Nume: John Carmack nevoie de 14 mb de texturi, atunci pentru
Firma: Microsoft fiecare cadru toţi cei 14 mb de texturi sunt
Firma: Id Software încărcaţi din memorie deşi nu ar fi nevoie
P o z i ţ i e : Designer principal
P o z i ţ i e : Programator principal decât de 2mb. Ceea ce propune Carmack este
Proiect: Allegeance
Proiect: V a c a n ţ ă folosirea memoriei virtuale şi pentru plăcile
video, adică segmentarea memoriei î n blocuri
Ţ%e curând Curt a dat un interviu în care
L y v o r b e ş t e despre stadiul în caro se afla
şi munca care s-a depus la programarea
C armack dupa Quake 3. Desi orice om nor
mal ar fi plecat la volanul Ferrarî-ului prin
Italia şi Coasta de Azur, John se gândeşte în
de 4 sau mai mulţi Kb ai căror adrese sa fie
stocate într-o tabela speciala. Astfel, daca
este necesara încărcarea altor texturi din
Allegiance-ului. Echipa e formata din spe­ memorie acestea sa se faca în pachete de
continuare la 3d-shootere, cum sa le faca mai
cialişti î n VC++ de Microsoft şi de la câte 4kb, reducându-se şi eficientizându se cu
performante. Iar dupa multe investigaţii a
Silicon Graphics, iar codul pe care a c e ş t i a mult traficul între placa video şi memoria cal­
ajuns la concluzia ca sistemul de utilizare a
l-au produs p â n a acum are nu mai puţin de culatorului. Mai mult decât atât. printr-un sis­
memoriei pentru texturi folosit actualmente de
450 000 de linii.: în mod ciudat, sau poate tem de întreruperi proprii plăcii video se vor
plăcile grafice nu este cel mai bun. Spre
tiu, d e ş i jocul rulează numai cu DirectX, putea încarcă texturile direct de pe hard disk
exemplu, î n cazul în care placa video mai dis­
primul lucru care I au făcut programatorii ocolind astfel RAM-ul calculatorului. Idei
pune de 12 mb de memorie pentru texturi
de la Microsoft a fost sa scape de codul interesante pe care deocamdată numai cipul
(dupa ce a folosit 4 mb pentru frame buffer,
DirectPlay care se ocupa cu comunicaţiile Permedia3 le pune timij^în aplicare.
memoria video care este afişată efectiv pe
în reţea ş i s ă scrie un wrapper (rutine de
cod de nivel înalt) care s ă comunice direct * **

cu WinSock. între timp lucrurile au mai


evoluat la DirectPlay (versiunea 6 acum) .PLAN UPDATE
a ş a ca exista î n continuare opţiunea pen~ Nume: Gregor Whiley *******

• • • • • • \ • • r
Firma: SSG
tru a-l folosi. Elementele noi care exista î n Poziţie: Executive producer
joc se pare ca îi voi asigura un succes bine Proiect: Reach for the Stars
meritat dupa mai mult de 3 ani de m u n c ă .

D
:
Oricum echipa şi-a terminat treaba, jocul e cam multa vreme nu am mai jucat un
aflându-se î n faza de teste. joc de strategie/diplomatie/trading î n
spaţiu. 0 combinaţie între Elite, Starcraft ş i FA. trV ****** tW*r
* * * **
Î4
Masters of Orion. totul în timp real şi multi- * J J-J

player. SSG, o firma austriaca mai necunos­ Ifr^^l. KJHH T.*"^. i^Nn V*. T^UI-
r*t 4H. |-/i*J ™ -
cuta, propune o soluţie acestei lipse de pe
piaţa: Reach for the Stars. Jocul va include
dare personalizata a jocurilor multi-player,
strategii de dezvoltare tehnica (R&R trees) şi
existând posibilitatea ca unele task-uri sa fie
Ştiinţifica, design modificabil pentru nave,
automatizate-
lupte spaţiale cu ingrediente strategice ş i
Jocul include şi un editor cu ajutorul
tactice. Rasele din care se va putea alege
căruia se va putea modifica aproape orice,
sunt î n număr de 16, fiecare luptând inde­
chiar se vor putea crea rase noi. Data
pendent pe cale diplomatica sau militară
apariţiei este anunţata pentru sfârşitul lunii
pentru cucerirea galaxiei. Ai ul este deosebit
martie.
de flexibil şi poate fi modificat pentru o abor-
Forum .

FORUM XTREM
O l u n ă a g i t a t ă ? Nici vorba, s e întîmplă v r e o d a t ă a ş a c e v a la noi p e f o r u m ? O singura î n t r e b a r e ne
f r ă m î n t ă î n c ă " c u m p u n e ţ i p e C D d e m o - u l d e c u t r e m u r 3"? Chiar, c u m p u t e m ?

Valentin B u r g h i ş a; n
Cosmin, Terra 1 I li

batutan am î-ocşanii
1 . Aprecieri generale ( a d i c ă "-CCHirile de la Playstation pot s ă le folosesc pe
laude, linguşeli, etc.) - revista e PC ( s ă mă joc cu eie) acum după ce ne-aţi oferit
T

b u n ă î n general totuf e OK,


f
Bleenruil?...
2. Cereri -am o propunere, idee: De ce nu puneţi de acum
-intervalul dintre numere înainte câte un astfel de carton precum abona­
m e n ţ i n u t ia 1 lună fix (cred c ă ment, pe care s ă tipăriţi o frumoasă copertă pen­
este ş i dorinţa v o a s t r ă ) tru carcasa de CD?
-una bucată editorial -mai zi şi tu ceva la mişto (da nu ca lui "Max" din
-mat multe pagini la .plan LugqO
update când, daca, cum puneţi pe CD demo-ul de — a
3) Critici cutremur 3?
-una s i n g u r ă de fapt ş i se
r e f e r ă ia articolele despre
Quake 3 ^ i Unreai Tournament hani*

î n primul rând cred c ă ar fi tre­ + rm—*i H-, J-H i*iw


v1.5b
buit prezentate î n paralel pe 13 KERE!

mult mai multe pagini - sau


m ă c a r s ă fie scrise de a c e e a ş i
persoană
4) M ă i b ă i e ţ i , c â n d j u c a ţ i
Quake 3 ş i v ă gândiţi la single
player-ul din Quake 1 ş i la
Daikanata nu v ă vine s ă - l
tundeţi pe Romero? mai mulţi- ca nu a scos Quake 3 o data cu
+

Daiakanta... a d i c ă î n anul
Salutari din Bucureşti!, 3. Negări 3 8 7 1 dupa a doua schimbare 1) Nu am mai scris nici o
1. R ă s p u n s u r i generale.

-Nu stelara. scrisoare, deci asta e prima .


-da bine, sigur, cum sa nu, ok, Acum un an am cumpărat placa
facem... -;L 4. Problema principala este ca Voodoo Rush şi jocurile mergeau
2. Refuzuri nu jucam Quake 3 aproape foarte bine. De când cu Quake 3
-da, este si dorinţa noastră şi deloc ci Unreai Tournament. Am ş i eu n i ş t e î n t r e b ă r i î n nu prea mai merge ş i am decis
se va rezolva Daca ne am juca î n s a , c â n d ne­ legătură cu rubrica Forum. De s ă îmi isu o Nvidia Riva TNT2, dar
-una bucata editorial e pe vine am gândi la Quake 1 ne-ar veni ce r ă s p u n d e ţ i scrisorilor î n în nr 7F am văzut "Power Color
în curândul apropiat, sa-l tundem dar când ne-am bătaie de joc? V ă credeţi cei M64" ş i "Vanta*, cu 16 respectiv
-cum spun cititorii a ş a facem. gândi la Daikatana ne-ar veni mai tari? Nu aveţi nici un drept 8 MB. De care s ă îmi cumpăr? Pe
Doar sa s p u n ă cititorii, adică sa-i mai dam nişte par pentru s ă faceţi m i ş t o de cei care v ă Voodoo Rush îl am pe PCI, pentru
scriu. Probabil nu o să-mi publi­ c ă pe AGP le lovea î n procesor.
caţi scrisoarea ş i d a c ă o v e ţ i Cele două plăci sunt testate?
contacteze la fortuna@mic.ro. publica î m i veţi r ă s p u n d e la fel Driverii se intaiează uşor, pentru
cum aţi făcut-o ş i p â n ă acum. că la Rush am stat în faţa PC-uiui
2 zile ca sa instalez placa. Am o
Raileanu Andrei - B a c ă u
Sincer vorbind, noi îti î n ţ e l e g e m piacă de bază Acorp. Sunt com­
teama şi nevoia de a r ă m â n e patibile ?
De ce am scris a c e a s t ă anonim. Dar daca vrei sa spui 2) Dacă pe PC! am Rush-ul insta­
scrisoare? Vreau sa va întreb v r e o d a t ă ceva şi sa fii şi luat î n lat, şi merge pe PC pe AGP pot T

daca se poate sa adăugaţi pe seama spune ş i cum te pune placa NVIDIA astfel îhcât s ă
CD mai multe programele la c h e a m ă , altfel nu vei r ă m â n e meargă amândouă, Rush-ul ca
secţiunea INTERNET, nu toata decât un simplu anonim care placă video şi astea ca accelera­
ziua jocuri „ „ j o c u r i . M-am sat­ se ascunde în spatele unei tor. Cete două au nevoie de pfaca
urat de ele !:) Dar nu ma supăr ş t a m p i l e de la p o ş t a din video? De care ?
daca continuaţi idea cu video- C o n s t a n t a » . î n l e g ă t u r a cu

clipurile pe CD. Data trecuta v¬ p ă r e r e a n o a s t r ă despre noi Draga Razvan,


a scris cineva cu numele adevărul este ca nu, nu ne cre­ 1. Te descurci foarte bine pentru
Calugaru Andrei. Daca citeşte dem cei mai tari.,, suntem. prima ta scrisoare. Este coerenta
aceasta scrisoare il rog sa ma si bine structurata. Nici nu se
Forum

găsesc free ?
î n t r e b a r e a 2- Pe CDHJI XtremPC nr. 8 există
In număr 1 / 2000 LUCIAN un program de securitate
Costache Adrian Daniel - BOCA din Vaslui a luat poza din (RedHand). L-am instalat şi acum
R o ş i o r i i de Vede tutonaleie MAX-ului!!!!i! nu mai vrea sa se aezinstaieze.
Pentru a creşte viteza unui cal­ Adică spune c ă s-a dezinstalat şi
culator de la 200 la 300Mhz Din nefericire nu putem controla la o nouă repomire se încarcă din
trebuie schimbat procesorul tot ceea ce vine, mai mizam şi nou. Am respectat exact procedu­
sau se adaugă ca la memoria noi pe bun simt si educaţie, iar ra de dezinstalare prezentată î n
RAM? unde nu este, mai apar şi prob­ fişierul de help.
leme
1. Prima problema ar trebui sa o
rezolvi cu un soft DVD care
vede ca nu ai mai făcut aşa ceva Dar mulţumim oricum. însoţeşte drive-ul DVD. Daca nu
pâna acum. M64 şi Vanta nu 1. Câţi dintre noi = câţi dintre voi ai cu el un astfel de player ceea
Salutare,
reprezintă cu adevărat spiritul + o parte din noi. ce ar trebui sa ai, soluţia este sa
Primul număr l-am luat din întâm­
TNT2 fiind mai mult versiuni 2. Vom juca Diabio 2 pe când cumperi soft-ul sau sa iei de pe
plare ş i am fost chiar surprins.
"înrăutăţite" ale acestuia. vom juca si Daikatana. internet un player versiune trial
Cu timpul î n s ă entuziasmul mi-a
Voodoo Rush este cu adevărat 3. V4 şi 5 apar teoretic în aprilie.
mai scăzut şi o s ă v ă spun ş i de dar care are o serie de limitări
expirat, dar mai bine încerci sa iei 4. Dar tu te-ai gândit ca &ar gen nu poti vedea full screen şi
ce. S ă v ă întreb mai întâi câteva
un TNT2 Pro cu 16 mega care putea ca Diabio 2 sa nu apară alteţe.
lucruri:
este cu foarte puţin mai scump anul acesta şi ca oricum nu este
1. Am un DVD Toshiba SDM1212 2. Pentru a-l dezinstala trebuie sa
ca un M64 cu 32. Daca nu un adevărat RPG?
ş i o placă grafică V00D003 îl lansezi, sa te autentifici ca
reuşeşti atunci M64 şi în ultima 5. Pe acolo pe la tine? Adică pe
• 3000 (retail) pe a cărei cutie administrator şi apoi din meniul
instanţa Vanta. Nu ştim daca unde? scrie c ă are full DVD suport. j File sa-l dezinstalezi. Este singura
sOnt testate plăcile pentru ca nu 6. S-ar putea din cauza ca este Problema e c ă pe CD-ul de la soluţie, nu merge dezinstalat din
ştim de cineVebuiau sa fie tes­ cei mai bun producător de placă nu am şi un soft de DVD. add/remove programs.
tate. Decât driverii pentru firme chipset-uri grafice din lume? Firma de la care am luat calcula­
arhinecunoscute mai bine 7. Dar tu te-ai uitat ce mărime au torul mi-a explicat ca numai
foloseşti Detonator-ul de la acele demo-uri şi de ce calitate modei uf Voodoo 3 3500 are pe
Nvidia care se instalează mai sunt? Este pentru tine mai bine CD soft de DVD (dar e şi cu 100$
rapid ca supa instant. mult şi prost decât puţin şi bun? mai scumpă). De unde pot s ă fac
2. Scurt ş i la obiect: Nu, Lung şi 8. Pentru eliminarea pirateriei tre­ rost de soft pentru DVD şi ce Domnilor redactori.
detailat: Nuuuuuuuuuuuu. buie luate aceleaşi masuri ca si conţine acest soft? Există posi- j Citesc revista d u m n e a v o a s t r ă
pentru relansarea economica a bilitatea s ă puneţi pe CD-ul de ia încă de la ce de-al 44ea număr şi
tarii. revistă asa ceva? Ştiţi vreo aş avea ş i eu o problemă. V-aş
adresă de internet unde pot s ă J j ruga, d a c ă se poate, ca î n
Salut, oameni buni. Pot s ă v ă
spun c ă aveţi cea mai tare revistă
multimedia & hardware din ţară.
1 Cred c ă exageraţi puţin cu Popovicî Vladuţ, Bucureşti
prezentarea programelor de grafi­
ca. Oare câţi dintre noi folosesc H
Ce-i cu poza aia de ia pagina 15 cu domnişoara?
într-adevăr aceste programe? Asta mai e revista de calculatoare? Mai bine
2 Pe când vom juca Diabio 2? puneţi numele revistei Playboy....
3 Pe când Voodoo 4 şi Voodoo Simulatoare de avion peste simulatoare de avion,
5? voi nu v-aţi săturat? Măcar scrieţi ceva despre
4 Când aţi precizat (nr. 8) ca jocuri "point'n'click. E mai frumos un King's
Planescape: Tournament că va fi, Quest 6 decît ciorile alea... Parcă jocul
poate, RPG-ui anului, v-aţi gândit Codename: Eagle l-aţi tipărit şi 1h numărul tre­
la Diabio 2, care îl va spulbera? cut..*
5 Când o sa ajung s ă văd pozele
voastre pe aici? a mi-a plăcut textu
6 Am impresia c ă lăudaţi prea i scris pe marginea foii în loc de linie: "n
mult Nvidia. De ce? g linie ca mi se consuma picsu"", dar îţi
7 Introduceţi şi voi mai multe trag atenţia priteneşte ca picsu' s-ar fi putut ter redacţiei cu menţiunea "Fetele nu sun
demo-uri pe CD. (4 - î n ultimul lina chiar şi î n condiţiile In care nu trageai linie, cu asta"
număr?). evenind însă, vreau să-ti spun ce am descoperit l-am spus lui Dan c ă nu-ţi plac jocurile cu
y m f i l i r fa redacţie: ne plac fetele. Chiar a ş a de
8 Ce m ă s u r i s-ar putea lua avioane. Lui îi plac, deci acum suntem chit din
împotriva pirateriei din ţara noas­ ît le veneram cu orice prilej. Sigur la 7-8 nou. N-am înţeles despre ce ciori era vorba,
tră? M ă refer ia CD-uri. pricepeam nimic, băieţi fiind, dar acum am însa... în ceea ce priveşte jocul Codename:
Bye. \ scut î n înălţime şi lucrurile nu mai sunt ca şi altele de acest gen, este adevărat c ă a
simple. Şi cum aceasta este o revista î n fost publicat o data. Numai ca, în buna tradiţie de
Salut, pentru băieţii cărora le plac fetele, ne-am la radio Erevan: "stimate ascultător, nu era vorba
Din nefericire suntem şi singura s ă le facem plăcerea de a cumpăra ş i de o prezentare ci de o avanpremiera ceea ce
multimedia & hardware deci fap­ şi o revistă de computere şi jocuri în î n s e a m n ă ca revista în cauza comentase o versi­
tul ca suntem cei mai buni de timp. Daca sunt fete care nu sunt de une care nu era finală spre deosebire de u!
acest tip nu spune prea multe.
Daniel, Bucureşti
în teste ş i peste tot Voodoo 3 2000 este tare
"Aş fi scris scrisoarea ia calculator, dar şi alte chestii dar eu când l-am instalat pe cal­
săracul a intrat î n c o m ă : când se încarcă culatorul meu nu s-a descurcat excelent, pen­
Unreai Tournament m ă trezesc cu o eroare tru a zice c ă este bun, (K62-350, 98Mb).
efectiv cât tot ecranul, fri care bietul joc
scria de ce nu poate funcţiona. Am încercat Nu ştim nici despre aceste teste şi nici
s ă închid fereastra, da a început Windows- despre peste tot. Noi nu l-am testat comparat
ul cu "fatal exception -uriie pînă mi-a blocat
B

cu alte placi, ce îţi putem spune din expe­


sistemul. Am resetat dar nu mai intră rienţa personala şi testarea lui separata este
Windows-ul pentru c ă nu g ă s e a jumătate că nu reprezintă în nici un caz o placa de top.
din dil-uri. Am şters tot de pe harddisk î n
afară de kft. Dar, cînd s ă instalez iar
Windows-ul îmi zice c ă două CAB-uri sunt Astfel pornim de la rădăcina ta
corrupted şi iese. A ş a c ă am rămas fără i. ai instalat Windows-ul, apoi...? Serios "... Urmăresc revista chroastră (şi a noastră
posibilitatea de a măcelări boţi la UT şi fără ind s-ar putea s ă te afli în una din cred) de la al treilea număr şi am continuat s ă
W i n d o w s , . C e părere aveţi despre atoarele situaţii: virus, cablul de la o cumpăr deşi ultimele numere au fost la
Redeemer?..." ddisk stricat, sectoare defecte. fiecare apariţie ceva mai slabe...deşi la acest
Redeemer-ul este dupa părerea noa număr v-aţi mai revenit. Dacă se poate...
rma foarte echilibrata. Asta daca te opriţhvă ş i asupra unor componente hardware
acă vrei ţi-o trimitem şi tie ca sa o ai m aceeaşi camera cu cei In care mai accesibile ca ş i preţ cumpărătorului.,..
e priveşte problema ta, poate L-.eu zic ca e o moarte echi Dacă puteţi, prezentaţi ş i programele de pe
sa ştim ce ai făcut ÎNAINTE de itabila pentru toţi. CD în revista..."

humerele^fftnătoare ale revistei s ă puneţi pe Ca orice revista încercam cu fiecare număr s ă


CD jocuri care se pot juca pe un computer cu fim mai buni decât la cel anterior. Sigur,
performanţa: Win 98, Directx 7, 32 MRam, Salut domnilor, aprecierea aceasta este subiectiva atât din
400Mhz, PLACA VIDEO 4MB. V ă propun acest. partea noastră cât şi din partea cititorilor
A apărut Unreai Worîd Editor cu manuale şi tot
lucru fiindcă, cunosc aproape 30 de inşi, care noştri. Daca multa lume va fi de acord ca
tacîmul? Dacă da» făceţM o prezentare, dacă
au computere la fet de performante ce şi al revista e mai buna acesta va fi un indicator
nu păi făceţi-i o prezentare.
meu, care au aceeaşi problemă cu jocurile pentru ceea ce facem, în acest număr am
Când aveţi de gând s ă faceţi o rubrică dedi­
care necesită 3dfx sau OpenGL. Sper că dum­ prezentat un test de mouse-uri, deci iata c ă
cată exclusiv conversiilor? Cu prezentări, top­
neavoastră s ă m ă puteţi ajuta ş i s ă îmi daţi avem şi teste de componente accesibile. *
uri, ştiri numai din conversii? Cam la ce preţ
un răspuns în numărul următor al revistei. Speram ca numărul acesta ţi-a plăcut mai
ajunge sistemul prezentat de voi drept primiu
V ă mulţumesc pentru atenţia acordată. Bye mult decât cel anterior.
la tombolă? Dacă eu am abonament doar pe
anul 2000 pot participa la tombolă sau veţi
Domnule cititor r •' găsi o chestie de genul "arată-mi domnule c ă
Noi avem o altfel de propunere, mult mai ai abonament şi pe 2001?"
interesanta. Ce ar fi ca decât mii de oameni j "Aşi avea nişte probleme:
sa se joace jocuri pentru placi fara accelerare UWE nu stim sa fi a p ă r u t indiferent de man­ 1 . Patch-urile de la Tiberian Sun (Cd-uriie 7 ş i
grafica, un număr de 30 de oameni sa şi ual sau fara ci doar UnrealEd. Şi evident îl 8 nu vor deioc s ă se instaleze î n calculatorul
• cumpere un accelerator grafic? Nu ar fi cumva prezentam însa pe scurt: "Nu stim ce e cu el meu.
mai corect? pentru ca nu I avem". Speram ca prezentarea 2. Am cumpărat î n decembrie un Pentium,
noastră te a mulţumit procesor AMD K6 4$0 memorie 34 mb, hdd
t

0 rubrica dedicata conversiilor s-ar putea 6.4 (şi totuşi Shogun merge jucat), Video
sa avem în viitorul apropiat Jar valoarea cal­ Savage 4, Directx 7, Win 98. L-am cumpărat
După multe ore prin i-Cafe-uriie din Bucureşti culatorului nu o ştim din moment ce în scurt convertit la FAT32 şi unele programe nu
am ajuns Ia concluzia c ă , Quake 3, e mai bun timp procesorul care îl va dota va fi de funcţionează. Poţ să-l reconvertesc la FAT16?
decât Unreai Tournament. Părerea mea, per­ lOOOMhz... La tragerea la sorti vor participa Dacă da, trebuie s ă şterg tot ce e în el? î n caz
sonală. toti abonaţii care vor fi -..abonaţi în acel contrar, nu mai merge s ă instalez Windows
moment, indiferent daca abonamentul lor 2000?"
Ai perfecta dreptate ... cu faptul ca este a ta mai durează un an sau deloc dupa luna
şi ca este personala. respectiva. 1. Ca sa poti instala patch-urile trebuie în
primul rând sa ai un CD pe care scrie: "CD
Command & Conquer: Tiberjan Sun". Apoi, de
pe acel CD sa instalezi jocul. S-ar putea ca tu
sa nu ai tocmai CD-ul respectiv.
Dacă o s ă câştig GeForce-ul î n s e a m n ă c ă Stimată redacţie,
sunteţi cea mai tare revistă multimedia & Hemaiscuind mei nedacţii, m ştiu u fomuiă a 2. 0 surpriza pentru toata iumea alianţa
hardware. trebm s ă folosesc pentm a începe.,.. anunţata de tine între cei 2 mari producători
de procesoare care au dat naştere calcula¬
torului Intel Pentium cu procesor AMD.
Destul de nasol. înseamnă ca sunt şanse Daca începutul scrisorii tale este de fapt
cam de 1 la 1000 sa fim cea mai tare revista "Nemaîscriind unei redacţii nu stiu ce formula 34 de Mb de RAM sunt cel puţin curioşi, iar
de multimedia & hardware în condiţiile în care ar trebui sa folosesc pentru a începe" atunci faptul ca Shogun merge confirma supoziţia că
oricum suntem singura. răspunsul nostru este ca pentru a ti se ai mai mult de 32 de Mb de RAM. Unele pn>
răspunde trebuie sa înţelegem şi noi ce grame, mai vechi într-adevăr nu merg pe
scrie!!! FAT32. Cât despre Windows 2000... aproape
sigur nu-ti va merge nici el. din alte motive...
3?P

• ;J
a *

5 3

A-
Prezentări Intel Wilamette

Procesoarele la u n n o u î n c e p u t
d e d r u m - I N T E L d ă tonul pentru
NOUA GENERAŢIE.
"Contextul nu este favorabil, AMD-ul
dovedindu-se un adversar de temut"

oc ca procesul decodificare- aite procesoare decât

Intel Willamette execuţie s ă se repete inefi­


cient, procesorul c a u t ă în pre­
Willamette... ceea ce duce la
costuri Tn plus. Daca software-
alabil în trace cache pentru ul nu utilizează în mod explicit
în acest moment S S E 2 are 1 4 4 de instrucţiuni pe instrucţiuni decodificate deja. SSE2-ul, tot avantajul dispare,
1 2 8 d e biţi f a ţ ă d e S S E 1c a r e e r a p e 6 4 d e biţi Acestea se află deja în ordinea procesorul bazându-se în con­
de e x e c u ţ i e , astfel încât chiar tinuare pe FPU.
Informaţii daca predicţia nu are atâtea
Redactor Cfisti Radu Tip produs: Procesor Tip articol: Prima impresie ş a n s e de reuşită, aceasta nu Tehama Chipset
trebuie s ă se repete prea des, Tehama este numele de cod
I ntel trebuie s ă f a c ă nişte se baza pentru a frâna succe­ pentru un nou chipset Intel
I schimbări majore în viitorul sul AMD-ului, au prezentat anul ALU ş i L I cache care va deservi procesorul
I apropiat daca vrea s ă acesta la CeBit nu mai puţin Unitatea aritmetico-logica Willamette, s u p o r t â n d unui sau
r a m â n a competitiv iar că de 20 de variante diferite de (ALU) cea care executa practic .
T 2 procesoare de acest fel.
aceasta se va întâmpla s-a placi de baza dotate cu Slot A instrucţiunile matematice, a FSB-ul acestuia este de
văzut cu ocazia recentului Intel şi Socket A pentru Athlon.
Developer Forum, întâlnirea " s u p o r t u l p e n t r u m e m o r i a r d r a m
anuala organizată de Intel cu Trace cache
toţi dezvoltatorii şi partenerii Pentru a r ă m â n e în cărţi s a u s d r a m e s t e d e m a x i m 4 G b "
de afaceri ai firmei, ocazie cu Willamette devine astfel o
care firma îşi expune necesitate pentru Intel. Iar suferit o mică dar importanta 100MHz î n s a suporta o
proiectele de viitor. Ca acum 5 primul lucru pe care vor sa-l modificare în sensul ca î n adresare pe 4 căi paralele,
ani, când Intel prezenta vada utilizatorii este viteza, acest moment este alimentata făcând posibile o viteza teoret­
Pentium Pro-ul având la baza aceasta fiind şi justificarea prin doua căi paralele. Practic ica de transport a informaţiei
core-ul "P6", şi anul acesta pentru lansarea unei noi gen­ în doi timpi de ceas se pot de 3.2 Gb/secunda. Tehama
este anunţat un nou procesor eraţii de procesoare. executa 4 operaţii matematice va suporta RDRAM-ul î n s a T

din seria xS6, primul cu Willamette p o r n e ş t e de la o iar acest lucru va avea un dacă preţul acestuia nu va
adevărat revoluţionar de la P6 f r e c v e n ţ a de 1 Ghz şi este impact imediat în aplicaţiile s c ă d e a , prin intermediul unui
pâna acum cu numele de practic Pentium IV modifi­ multimedia. Cache-ul de nivel 1 Translator HU8 se va putea
Willamette. cat astfel încât se trece { L I cache) a fost şi el modifi­ folosi şi SDRAM obişnuit,
de la pipeline-ul în 10 cat oferind acum timpi de suportul, pentru ambele tipuri
Contextul
trepte la cel cu 20 a ş t e p t a r e mult mai mici (2) fiind î n s a de 4Gb de memorie
economic
de trepte, adică decât la Pentium III, având ast­ maxim. Vom reveni cu noi infor­
în care
procesorul fel un spor de viteza deloc maţii pe m ă s u r a ce Intel îşi va
Intel face
face mai neglijabil. expune intenţiile privind
acest anunţ
mult în Wilamette.
nu îi este deloc
favorabil, AMD-u acelaşi timp
dovedindu-se o dată prin mărirea Instrucţiunile multimedia spe­ DETALII
în plus un adversar de lungimii pipeline-ului. cializate SSE, extensii ale
Frecvenţele ridicate de Nume Intel Wilamette
temut. Deşi capacităţile vechiului MMX, au trecut la Preţ N/A
de producţie ale Intel ceas devin astfel posibile, g e n e r a ţ i a u r m ă t o a r e , î n acest Producător [ntel
d e p ă ş e s c cu mult cele ale aceasta fiind de fapt singura moment SSE2 are 144 de Telefon N/A
Web http: //www. intel. corn
principalului s ă u concurent, ş a n s ă a Pentiumuiui pentru a instrucţiuni pe 128 de biţi faţa
retehnologizarea şi modern­ contracara eficienţa de design de SSE1 care era pe 64 de Viteza> 1000 Mhz
izarea acestora d u r e a z ă şi a Athlon-ului- biţi. Din păcate, ca şi pâna LI Cache 2 timpi
12 Cache 256K-lMb (nu este sigur)
costa mai mult decât s-a acum, SSE-ul ca şi MMX-ul
Predicţia instrucţiunilor InstrucţiuniSSE2 -144 instrucţiuni
prevăzut. în acest timp, arhi­ s u f e r ă de un mare neajuns, pe 128 de biţi
într-un procesor cu pipeline-uri Chipset utilizat Tehama
tectura Athlon-ului se acela c ă producătorii de soft­
lungi are î n s ă de suferit. Aprecieri
d o v e d e ş t e deosebit de perfor­ ware trebuie să-l utilizeze + Trace cache
Pentru a contracara acest nea­ +• Pipellne în 20 de trepte
manta, vitezele atinse de pro­ explicit, adică versiunea pro­
juns Intel introduce un nou tip
cesoare d e p ă ş i n d viteza de gramului trebuie s ă aiba 2 vari­ La final
de zonă-tampon, numită trace
1.1 GHz. în acest timp, pro­ ante ce! puţin: una care Wilamette nu este încă în stadiul de a fi
cache situata între unitatea de prezentat ca un procesor final deci multe din
ducătorii independenţi de s u p o r t ă SSE2 şi alta care nu
decodificare a instrucţiunilor şi datele prezentate se pot schimba în viitor.
motherboard-uri, pe care Intel are nevoie de a ş a ceva pentru
unitatea de execuţie. Astfel, în L Apariţie: Q3-Q4 - 2000 J
Cyrix III / Transmeta Crusoe | P r e z e n t ă r i

Via Cyrix Transmeta Crusoe


D e ş i c u n u m e l e d e c o d J o s h u a , i m p a c t u l v a fi d a t Transmeta a găsit un segment de piaţă relativ
d e f o l o s i r e a v e c h i i d e n u m i r i c u u n III l a f i n a l . interesant: procesoarele pentru notebook-uri.

Informaţii Informaţii
Redactor: Camil Perian Tip produs: Procesor Tip articol: Prima impresie Redactor: Camil Perian Tip produs: Procesor Tip articol: Prima impresie

D upă cum va spuneam şi în


numerele anterioare, Via a
c u m p ă r a t Cyrix cu scopul de a l
cele complete din versiunea
Athlon ci 3D Now!-ul vechi ce
era încorporat pe procesoarele
D estinate in exclusivitate
notebook-urilor proce­
active, sporind cu de până la
3 ori durata de viaţă a bateriei
unui laptop obişnuit.
soarele de ia Transmeta
revitaliza şi de a aduce un nou K6-2 şi K6-3, lucru bun pentru. reflectă din start teoria com­
competitor pe piaţa proce­ un procesor paniei: consum cât Variante
soarelor lată c ă numai la de nivel mai redus, greutate Procesoarele
câteva luni de la a c e a s t ă mediu. Joshua cât mai mica. Crusoe vor fi
achiziţie este anunţat nu va putea fi Aceste teorii se disponibile în
şi demonstrat folosit în con­ r e g ă s e s c în proce­ cele 2 variante
procesorul figuraţii multi- sul de fabricaţie, prezentate şi în
Cyrix III procesor, VIA Transmeta imagine:
(nume de cod considerând că înlocuind pe cât TM3120 şi
Joshua) ce se ar fi absolut posibil diferite TM5400.
d o r e ş t e un pro­ inutil s ă s u s ţ i n ă astfel funcţii ce erau Dintre cele
cesor pentru de opţiuni în condiţiile efectuate hardware TM3120 d o u ă TM5400
piaţa sistemelor n care procesorul este des­ cu echivalentul lor este cel desti­
medii, echivalând tinat unei pieţe iow end. software, eliminând nat "hardcore
din ceea ce îşi doresc cât a putut din laptopilor" ce
producătorii lui cu Celeron-ul şi FSB-ul ş i procesele partea hardware şi folosesc note­
mai exact cu cel cuprins între Tot în plus faţă de ce Intel nu este vorba de 1 book-uri ultra
300-500 Mhz. Chiar şi din oferă cu al lui Celeron, Cyrix III puţin ci de milioane light şi perfor­
punct de vedere al construcţiei are Front Side Bus-ul (FSB) la de tranzistori la mante, u r m â n d
procesorul este a s e m ă n ă t o r , el 133 Mhz şi va î n c e r c a s ă care astfel s-a a rula la
fiind creat tot pentru Socket v â n d ă procesorul şi î m p r e u n ă renunţat. Principiul f r e c v e n ţ e de
370. cu plăcile sale de baza care realizării acestui până la 700
TM5400
par a nu avea problemele pe procesor nu este Mhz şi de a
Performanţe care Intel spera s ă î le creeze clasicul x86 ci este cel al unui încorpora tehnologia LongRun.
Ceea ce se spera ca va aduce prin recentele procese, miez VLIW (Very Long El este destinat în principal
procesorul Joshua este chiar încluderea acestui FSB supor­ Instruction Word) ce este laptop-urilor ce vor costa între
mai mult decât actualul tat în primul rând de plăcile de înconjurat de un software 1200$ şi 2500$.
Celeron. Valorile pe hârtie, baza cu chipset Via - 133 pare interpretor. Astfel, orice soft
TM3120 ce rulează la
care într-o anumită m ă s u r ă ar a fi un alt atu prin care compa­ rulează pe un sistem cu proce­
viteze de pâna la 400 Mhz
trebui s ă concorde cu perfor­ nia î n c e a r c ă penetrarea pieţei sor Transmeta îl vede pe aces­
este destinat webpad-urilor
manţele de viitor sunt mai şi oferirea unei soluţii duble, ta ca fiind compatibil x86,
sau device urilor web de mai
n e a d u c â n d astfel nici un preju­
:

bune, Cache-ul L I fiind de 64K placa de bază - procesor atât mică a n v e r g u r ă cu preţuri de
pentru Joshua (spre deosebire pentru end-useri cât şi pentru diciu funcţionării. Software-ul
până la 1000$. Sistemele cu
de 32K Celeron) în timp ce marile companii integratoare. interpretor are misiunea de a
aceste procesoare u r m e a z ă a
Cache-ul L2 este de 256K, de Dacă Cyrix nu va fi î n s ă decât prelua comenzile x86 si a Ie
fi disponibile î n c e p â n d cu
asemenea dublu faţă de un nou "Cyrix" ramîne sa converti în comenzi VLIW pe
j u m ă t a t e a acestui an.
Celeron. Desigur, una e ce s t ă vedem. care procesorul le va executa.
scris şi alta p e r f o r m a n ţ e l e în Avantajul acestui sistem este
DETALII şi cel al vitezei, o dată ce o DETALII
real life dar cu siguranţa Cyrix
astfel de interpretare este Detali produs
î n c e a r c ă cu aceste procesoare Nume Joshua - Cyrix III Nume Transmeta Crusoe
sa se orienteze spre piaţa OEM Pret N/A făcută ea fiind s t o c a t ă într-un Pret N/A
a mijlocului acestui an, încer­ Producător Via buffer u r m â n d ca la Producător Transmeta
Telefon N/A u r m ă t o a r e a accesare s ă nu Telefon N/A
când probabil s ă aducă supor­ Web http: / / www. v i atechcom
( Web http: / Avww.t ra nsmeta, co m
tul material pentru a se putea Detali tehnice
mai fie interpretata ci direct Detali tehnice
lansa ulterior şi pe piaţa proce­ Viteza 433 466, 500, 533 Mhz
P
executată- Viteza <400MhzTM 3120
LI Cache 64 K <700 Mhz TM 5400
soarelor hi-end. A c e a s t ă teorie L2 Cache 256K Interpretor VLIW
Pentru a spori timpul de Cache LI 96K / 128K
pare de altfel a fi s u s ţ i n u t a şi Instrucţiuni 3D Now! originale, MMX
Chipset utilizat Cayenne viaţă al bateriei se remarca Cache L2 N/A / 256K
de celelalte caracteristici care Tehnologie .18 microni excelenta optimizare efectuată Aprecieri +• Interpretor VUW
doresc s ă aducă tehnologie cât FSB 133
+ Software ce înlocuieşte
de tehnologia LongRun™ dez­
mai noua în procesor dar la Aprecieri hardware-ul
+ Probabil un pret scăzut voltata de Transmeta care pe +Tehnoiogie LongRun
pret cât mai scăzut. Astfel,
1 a final m ă s u r a utilizării unei aplicaţii 1 Afinai
Cyrix IM va încorpora atât
Cyrix va debuta în luna aprilie deci foarte d e t e r m i n ă exact resursele pe Transmeta Crusoe pare a aduce un nou mod
intrucţiuni MMX cît şi 3D Now! T
curînd, aflat însa în stadiul de beta mai avem de abordare în construcţia procesoarelor iar
care ea ie n e c e s i t ă oprind
acestea din urma nefiind î n s ă de aşteptat o luna pîna la a-l testa. acesta este un deosebit avantaj.
funcţionarea celorlalte resurse
L Apariţie: Q2 - 2000 Â ^^Apariţiejul^
L o v e ş t e l u m e a c o n s o l e l o r
clasicul PC? Superconsolele
aşteptate au inceput să apară
cumpere consola. este foarte puternică şi suportul

Sony PlayStation 2 Sus pe birou.


pe care îl oferă pentru home-user
bun. Cu toate acestea au apărut
Cu puţin timp înainte de data şi clasicele probleme legate de
Playstation 2 nu este considerat un înlocuitor al iniţială de lansare Sony anunţase lansare ca şi clasicii critici care
ceea ce dorea să facă cu au analizat noua consolă şi altfel
PC-ului ci un tool excelent pentru orice sufragerie
PlayStation 2. Punctul principal decât producătorul şi-ar fi dorit
Informaţii de atracţie era engîne-ul Emotion în speţă, PlayStation 2 nu este
Redactor: Camil Perian Tip produs: Consola Tip articol: Analiza / prezentare creat de Sony în colaborare cu considerată în mare un înlocuitor
Toshiba care urma s ă fie de 2 ori al PC-ului ci un "tool" excelent
mai puternic decât un Pentium 3 pentru orice sufragerie care
la 733 Mhz şi de 15 ori mai poate utiliza DVD-uri şi CD-uri cu
rapid decât un Celeron la 400, muzica având diverse posibilităţi
reprezentând o performanţa ce de conectare la internet şi evi­
nu urma s ă se lovească prea dent de a rula jocuri la o calitate
curând de ciclul tehnologic al PC- excepţionala. Există desigur şi o
ului ajuns deja la 6 luni sau cel serie de obiecţii venite din parte
al consolelor, puterea de a afişa utilizatorilor privind optimizarea
66 de milioane de poligoane pe consolei pentru funcţiile sale
secundă. (cum ar fi lipsa unei telecomenzi
pentru DVD ce trebuie controlat
Era evident c ă Sony vroia sa
cu controller-ul Dual Shock) şi în
demonstreze că PC-ul ca şi cele­
special suportul de care se
lalte console concurente pot fi
bucură, jocurile apărute până
bătute şi încă pentru o perioadă
acum pentru PlayStation 2 fiind
lungă de timp. Adăugând la acele
privite de utilizatori ca medii spre
estimări de performanţă un drive
Oameni dormind pe stradă, în faţa magazinului, aşteptmd ora de deschidere, pentru proaste cu maxim o excepţie sau
DVD şi posibilitatea de a utiliza
a fi primii care vor intra în posesia unui PlayStation 2 doua. De asemenea, plângeri se
un modem pentru conectare la
fac de către utilizatori pe baza

P
layStation 2 a fost una din­ capacitatea de producţie a Sony Internet {ceea ce ulterior nu a
acestor jocuri şi din cauza
tre surprizele aşteptate fiind depăşita în acest moment mai fost inclus, existând însă
calităţii lor grafice care nu permit
pentru sfârşitul anului tre­ recunoscându-se de altfel şi ofi­ alte posibilităţi de conectare),
PS2-uk\ sa afişeze performanţe
cut fiind anunţata de Sony ca cial că s-a rămas un pic în urma Sony anunţa soluţia ideala pen­
cu mult superioare concurentului
cea mai mare lansare a sfârşitu­ cu livrările chiar şi pentru cele tru entertainment la un preţ cât
său Dreamcast din cauza pro­
lui de mileniu. Din păcate, în 980.000 de console vândute în se poate de rezonabil.
gramării lor slabe. Astfel, sin­
principal pentru Sony dacă nu şi primele 3 zile de la lansare (din gurele diferenţe vizibile par a fi
pentru utilizatorii care au mai care 360.000 au fost vândute Realitate î n a i n t e de toate. pentru moment cele pe care ie
Lansarea PlayStation 2 nu a arată vechile jocuri de pe
S - a rămas un pic in urma c u l i v r ă r i l e dezamăgit pe nimeni. Consola

chiar si pentru cele 980.000 de console


vindute in primele 3 zile de la lansare"
avut 3 îuni de aşteptat, prin intermediul site-ului Sony).
PlayStation 2 a văzut lumina Lucru de altfel binevenit pentru
soarelui la începutul lunii martie, site-urile de licitaţii de pe inter­ mat
având, însa, succesul de casă net unde PlayStation 2 ajuns sa
c
anticipat varieze între 418$ şi 950$ deci
N
Chiar dacă nu numai în Asia cu puţin şi până la foarte mult
consola a fost aşteptată, restul peste preţul de 375$ la cît a
as lumii nu va beneficia prea curând fost lansată. Acesta este preţul
•o plătit celor pe care îi vedeţi şi în
m de ea ci de abia spre sfârşitul
T

anului. Febra care a cuprins imagine, care şi-au petrecut


XTREMPC aceasta lansare poate genera noaptea dormind în faţa maga­
zinelor de unde urmau sa-şi Superba consolă PlayStation 2 are un design de excepţie fiind asemănată de primii ei
chiar şi o întârziere mai mare, posesori ca şi de diverse sitenjri de pe net cu "Prăjitorul de pîîne al lui Darth Vader"
Indrema L600 ( Prezentări

PlayStation rulate sub noile folosit pentru conectarea la con­

Indrema L600
tehnologii. solă a telefonului celular. Viteza
de transfer estimată iniţial va fi
Real life de 64 kb/sec însă aceasta se va
PlayStation 2 este construit dubla o dată cu anul următor. O consolă? Noi c r e d e m c ă u n calculator. Iar î n
având la bază procesorul Emotion Ataşarea unui telefon mobil la
plus (sau minus) merge cu Linux.
Engine pe 128 de biţi. Viteza sis­ PlayStation 2 nu va necesita un
temului este de aproape 300 Mhz modem deoarece consola ştie s ă
(294.912) iar memoria folosita proceseze semnale sonore. Redactor: Camil Perian Tip produs: Consola Tip articol: Analiza / prezentare
este RDRAM, 32 de mega. Din Ken Kutaragi, preşedinte al

I
punct de vedere "multimedia" Sony Computer Entertainment a mediat după ce Microsoft a ceva cu Linux" care nu face
consola este dotata cu procesorul spus că începând cu 2001 con­ anunţat ca se va alătura decît sa confirme existenţa con­
de sunet SPU2 ce este capabii solele vor fi legate la o reţea de Sony Sega şi Nintendo pe
T curenţei în domeniul sistemelor
să redea 48 de voci hardware şi mare viteză de televiziune prin . piaţa consolelor, un nou posibil de operare. în oricare dintre •
cu un CD/DVD cu viteza de cablu. Este drept că până în concurent şi-a anunţat intenţia cazuri însa, Linux-ul este încă şi
24X/2X şi decodor MPEG2. 2001 mai este ceva iar atunci, de a se implica. Este va fi cel puţin încă un an sau
Calitatea redării DVD, după cum este programată şi apariţia X-Box- de această dată însă doi de acum înainte un sis-
au descris-o primii cumpărători ului Microsoft. vorba despre altceva t tem dedicat celor
este de excepţie, indiferent dacă decît o consolă sau un ||L cunoscători şi nu oricărui
se foloseşte un televizor sau un "digital entertainment om care doreşte s ă aibă
A venit...
proiector. Prima mare adăugire system" cum o cutie pe care s ă o
Lansarea PS2-ului în Japonia a
care va avea loc până la sfârşitul producătorii săi îl conecteze la calculator
avut un impact de amploare.
acestui an din punct de vedere numesc şi spera ca şi să aibă posibilitatea
Numai dacă am sta s ă consid­
hardware va fi o tastatură USB la noi s ă îi primim. Este să se joace, să vadă ,
erăm că vânzările de DVD-uri
vorba despre un calcu­ filme sau s ă vadă şi el
lator pus "în cutie", ce ce este aia "internet"
" C a l i t a t e a r e d ă r i i D V D , d u p a cum a u va rula un sistem de ^ ^ sau "e-mair. In orice
d e s c r i s - o primii c u m p ă r ă t o r i este de operare Linux şi va moment, un semi-
avea un preţ mai cunoscator, deci nici
e x c e p ţ i e 99 scăzut. măcar cineva care
ştie totuşi sa opereze un linux,
care Sony lucrează încă de pe după lansarea consolei s-au mărit va prefera POul în dauna unei
acum. în Japonia de la 2 la 4 ori, DVI> Una da, una ba
Este o poveste sa crezi ca avem aşa zise "console". Iar dacă o
Unul dintre atributele pe care uri care nu sunt totuşi funcţia pri­ consolă oferă platforma pentru
mară a consolei, putem vedea de a face cu o consolă.
PlayStation 2-ul îl oferă pe lângă un cunoscător limitînd însă cît
interesul pe care utilizatorii i l-au Specificaţii de procesor de 600
caracteristicile tehnice îl se poate atît accesul la jocuri
dat. Apariţia consolei a generat Mhz, 64 Mb Ram $i un hard ce
reprezintă implementarea hard­
ware a tehnologiei "Texture inter- chiar şi anumite interdicţii, com­
polation" care permite dispariţia pania de transport rapid UPS un semicunoscator va prefera PC-ul in
efectului de "îmbinare de texturi" interzicând, din motive pe care nu
le-a dat însă publicităţii, exportul d a u n a unei asa zise console"
prezent în jocurile de la
PlayStation. Prin aplicarea acestui de console PlayStation 2 spre
efect nu se obţine un număr mai Statele Unite ca şi a oricărui poate fi de 2/8/30/50 de Gb (doar cîteva rulează sub Linux)
ridicat de poligoane sau o calitate aparat care s e a m ă n ă a consolă. indică un sistem destul de bun cît şi cel la lucrul normal din
sporită a imaginii ci se aplică la momentul actual (lansarea simplul motiv că nu oferă baza
Trist este, evident, că în
practic un "blur" pe texturi ceea acestui sistem nu a fost pre­ şi diplay-u pe care le oferă un
Europa consola va apărea cel mai
ce duce pe lângă la dispariţia cizată şi în concluzie poate fi PC, stau şi mă întreb la ce se
devreme ia sfârşitul anului. Atunci
senzaţiei de margine abruptă şi foarte bine expirat cînd va mai poate folosi? Din nefericire
însă, problemele se vor mai
la o senzaţie de focalizare greşită apărea) însă în nici un caz o acest proiect pare sortit eşecu­
schimba, poate va apărea şi con­
pe imagine. Acesta nu reprezintă consola. Poate la fel de bine fi lui iar cei care l-au gindit nu vor
curenţa, poate şi preţul ei va
un avans cât de mic tehnologic ci un PC cu placă video cu TV-out ieşi tocmai în prim plan.
scădea.
mai mult o simulare de calitate
care însă, orice ar fi, este supe­ 'Detali produs
DETALII "
şi gata, avem consola.

Ce se vrea de fapt? Detalii produs


DETALII

rioară formei de afişare a tex­ Nume Sony PlayStation 2 Nume Indrema L600
turilor de pe PlayStation. Pret 374$ Dorinţele producătorilor sunt în Pret N/A
Distribuitor SonyOverseas acest moment aspectul cel mai Distribuitor N/A
Telefon 224.47.10 Telefon N/A
Web dificil de ghicit. Problema care Web http://www. i ndrema.com
Mai m u l ţ i http: / / www. p 1 aystatio n. com
se pare că va îngropa acest Detali tehnice
Prima modalitate de conectare pe Procesor Emotion 128 bit 300Mhz proiect înainte ca el să apară Procesor 600Mhz
care se speră că PlayStation 2 o Memorie 32 Mb RDRAM este sistemul de operare pe Memorie 64 RAM
DVD 2X ECD-ROM 24X) 100 Mbs
va putea folosi pentru Internet SPU2 - 48 voci hardware care-l va folosi. Este vorba HDD 2/8/30/50 Gb
Sunet
sunt telefoanele celulare. Bus memorie 3.2 Gb/Sec despre o distribuţie DV Linux Opţiuni Mouse/tastatură
Utilizatorii s-au întrebat de altfel Comunicaţie Cârd PCMCIA Bundle Quake 3, Unreai Tournament
care ne duce cu gindui la 2
la ce va folosi conectorul "pentru Aprecieri +pret scăzut Aprecieri - Sistem de operare Linux.
aspecte. Re producătorii nu ştiu - Lipsa accesului la jocuri.
orice" prezent pe consolă însă +playback DVD
- nu e disponibila în Europa pe ce lume trăiesc, fie este - Lipsa accesului la orice.
lămurirea venită din partea Sony vorba de un anunţ gen "Uite,
a fost că o dată cu crearea soft- Mai este pîna cînd PlayStation 2 vine la noi. scoate Microsoft consola avînd Un proiect care se vede încă din start ca este
ware-ului dedicat şi producerea Aşteptam cu înfrigurare testarea ei five însă sortit sa rămînă in această fază.
speram sa nu se înttmple în 2001. la bază Windows 2000 şi
device-urllor necesare acesta va fi DîrectXS, putem şi noi scoate l Apariţie: Nu se ştie
^ Apariţie: Martie 2000 (Japonia) j Â
Prezentări f Microsoft X-Box

NV25 sau un NV25 îmbunătăţit secunda faţa de 66 milioane ale


Microsoft X - B o x faţa de cel ce va fi oferit pe piaţa
PC-urilor) va fi dezvoltat printr-un
lui PlayStation 2 va crea un
mediu excelent pentru dezvolta­
contract în urma căruia Microsoft torii de jocuri ce vor putea lucra
X - B o x - u l p a r e a fi c e l c e v a f a c e p r a f l u m e a va plaţi către NVIDIA nu mai aproape neîngrădiţi de probleme
consolelor. Mai este însă de aşteptat. puţin de 200 de milioane de de performantă. De altfel perfor­
dolari. Rezoluţiile care vor fi manţa poligonala constantă a X-
Informaţii
atinse cu acest chipset ajung Box-ului (detalii maxime) urmează
Redactor; Camil Perian Tip produs: Consola Tip articol: Prima impresie
pâna în 1920x1080, perfor­ a se cifra undeva peste 100

P
ovestea lui Bill Gates, rezu­ tru producerea lui nu a specificat manta care se anunţă prea mare milioane pe secunda, mai mult
mata în câteva cuvinte, ce generaţie de procesor va fi, chiar şi pentru televizoarele exis­ decât maximul PS2 şi de 5 ori
este ca a pornit de ia putând fi Ia o adică şi un tente la ora actuala. mai mult decât cele 20 de mil­
aproape nimic şi a ajuns la un Pentium 4 la aceasta viteza. Cert Microsoft nu vrea însă se ioane anunţate de PS2 pentru
imperiu software. Acum situaţia este ca X-Box-ul va apărea în' pare doar sa se "compare", X- aceste condiţii.
este un pic diferita, urmând a fi
făcute investiţii ce vor depăşi cu Prea mult PC?
mult jumătate de miliard de Opiniile pe Internet sunt însa şi
dolari numai pentru partea de împărţite. Există curentul con­
proiectare a viitoarei console ce form căruia prea multa apropiere
se spera ca va domina aceasta a X-Box-ului de PC va genera
piaţa. lipsa originalităţii jocurilor, multe
urmând a fi de fapt conversii ale
Ce c o n s o l ă , ce, unde? unor producţii PC şi nu jocuri
X-Box este denumirea consolei originale precum cele de pe con­
cu care Microsoft doreşte sa sole (Tekken 3, Zelda, etc) din
atace supremaţia deţinuta de cauză c ă pur şi simplu nu are
PlayStation şi Sega. Ceea ce sens sa te apuci s ă creezi un joc
deosebeşte însă iniţiativa separat pentru o platforma
Microsoft de celelalte console aproape compatibilă PC. în aces­
este ca Microsoft a venit cu te condiţii X-Box-ul ar intra în con­
ideea şi nu ca Sony sau Sega şi curenţa directă cu PC-ul unde sin­
cu partea de realizare hardware. gurul avantaj ar fi preţul, deza­
Microsoft va pune ideea în apli­ vantaje existând destule cum ar
care plătind licenţe diverselor fi folosirea TV-uiui (mult mai slab
firme (Intel, NVIDIA) pentru a ca monitorul) sau componentele
crea, special pentru acest care pe PC cunosc un upgrade
proiect componentele din care X- permanent
Box-ul va fi compus. Este vorba
despre o iniţiativă mai mult O concluzie?
decât lăudabilă, Microsoft nu Momentan nu se poate trage nici
este astfel limitat de posibilităţi o concluzie. Microsoft va fi un
tehnice reduse şi nici nu îşi bate Imagine prerenderuitâ? Nici vorbă. Este demo-ul făcut pentru a demonstra pu­
terea X-Box. Se observă suprafeţele perfect netede. Cine a furat poligoanele? jucător puternic însă nu putem
capul în domeniul cercetare/dez­ ştii de acum dacă va juca sportul
voltare, permiţând firmelor de care trebuie cu dotările care tre­
America şi Europa cu acest pro­ Box-ul va suporta facilităţi
top din domeniu sa faca acest buie, în lumea consolelor însa a
cesor la numai câteva tuni după neîntâlnite la nici o consolă, în
lucru, spulberând astfel orice apărut un nou competitor care
PlayStation 2 (restricţionat acum speţa o placă de reţea de 100
posibilitate reală de concurenţa ameninţă piaţa şi care ar putea
la Japonia), fiind de 2 ori mai Mbs şi, chiar ieşit din comun
din partea celorlalte console pen­ trece în frunte. Dacă va fi a ş a
rapid ca acesta. Totodată, proce­ pentru o consolă, un hard disk
tru care producătorii trebuie sa sau nu mai rămâne de văzut.
sorul X va fi primul procesor pen­ de 8 Gb. Oficialii Microsoft au
se chinuie mult mai mult, sa
tru o consolă compatibil x86. declarat ca acest hard disk va fi
creeze noi tehnologii şi a ş a mai DETALII
Dotările consolei se doresc pe dedicat download-ului de
departe.
ansamblu duble faţa de statistici din jocurile multiplayer
Nume X-Box
PlayStation 2, X-Box având 64 şi de informaţii de pe Internet, Producător Microsoft
Mb Ram faţă de 32 Mb PS2 şi o dar daca însă va fi doar suportul Distribuitor Microsoft
S p e c i f i c a ţ i i . . . d e t o t felul Telefon
cale a memoriei de 6.4 Gb/Sec ideal pentru patch-uri ce vor (01) • 210.43,93
Chiar dacă urmează a apărea Web http: //www. xoox. corn
spre sfârşitul anului 2000, X-Box- faţă de 3.2 Gb/sec PS2 şi DVD corecta alte şi alte bug-uri Detali tehnice
ul pare pregătit încă de pe acum 4X faţă de 2X PS2. rămâne de văzut. Procesor Intel 600 Mhz
Memorie 64 Mb Ram
să desfiinţeze orice urmă de con­ Chipset-ul grafic care va DVD 4X (CD-ROM 24X)
curenţă. Comparat cu actualul echipa X-Box-ul este unu) dintre Jocuri, p e r f o r m a n ţ e , suport HDD 8 Gb
Placa reţea 100 M8ps
PlayStation 2, X-Box-ul este de punctele cheie ale viitoarei con­ Imediat ce Microsoft a anunţat Controlere 4 ieşiri
aproximativ 2 ori mai puternic, sole. Alegerea firmei NVIDIA de consola firme ca Hasbro, Bungie Bus memorie 6.4 Gb/Sec
beneficiind însă pe lângă dublul către Microsoft dovedeşte baza sau Electronic Arts s-au înghe­ +Hard disk 8 Gb
specificaţiei standard şi de care se pune pe cel mai bun pro­ suit să îi salute apariţia şi să +Conecta re internet
tehnologia mult mai nouă pe ducător mondial de chipset-uri şi promită un viitor puternic suport. La final
600 Mhz? Probabil un Pentium 5 la această
care o va folosi. Procesorul X-Box speranţa că el va aduce revoluţia De altfel, performanţa consolei viteza însa pentru a putea estima ce va fi mal
va avea o viteză de 600Mhz însă mult dorită. X-Chip-u! (ce ce anunţă un fîll rate de 300 de avem de aşteptat cel puţin un an.
Intel care a obţinut dreptul pen­ urmează a fi de fapt un chip milioane de poligoane pe L Apariţie: Q4-2001 r J
C-3030Z / VANTA LT / LM220W LCD ( Prezentări

de a captura imagini la o permite determinarea cu acu­


Olympus Camedia rezoluţie reală de peste 3 mil­
ioane de pixeli. Pentru o astfe
rateţe a expunerii chiar şi î n
situaţii de lumină s c ă z u t ă ca
de rezoluţie camera f o l o s e ş t e şi de un sistem de autofocus
iESP care î m p a r t e grila de
C-3030 Z o o m
un CCd de 1/1.8 inch având
posibilitatea de a realiza un demarcare din cadrul imaginii
zoom optic 3x şi un zoom digi­ în subgrile ce d e t e r m i n ă o cen­
Una dintre cele mai puternice camere foto tal de 2.5x. trare mult mai precisă a
Megapixelii nu sunt î n s ă fotografiei. Pe ansamblu C-
digitale din lume c e v a apărea la mijlocul anului. 3030 se pare că va fi o
singura inovaţie, noul model
Camedia promiţând o nouă c a m e r ă de excepţie î n s ă
Informaţii
serie de facilităţi dintre care înainte de a ne pronunţa
Redactor: Camil Perian Tip produs: Cameră foto digitala Tip articol: Prima impresie
cea mai interesantă este posi­ a ş t e p t ă m s ă o p r e z e n t ă m la
momentul apariţiei sale.
E ste evident, dupa cum ne bilitatea de a captura video ca
declara şi D-nul Alex Girard, şi sunet în timp real. Captura
International Sales Manager se va face î n format QuickTime DETALII
Olympus cu ocazia recent la 15 fps-uri pe o c a r t e l ă
T
Detali produs
încheiatului CeBit, c ă firmele standard de 32 Mb încăpând Nume Olympus Camedia 3030Z
Preţ N/A
japoneze sunt cele ce au pus 360 de secunde de film la cal­ Distribuitor Contrade / MGT
baza şi au dat tonul fotografiei itate redusa (160x120 pixeli) Telefon N/A
sau 88 de secunde la web http: / /www. olym p us. corn
digitale. Cu toate acestea
320x240 pixeli. Detali tehnice
î n s ă , firme ca Olympus sunt Mega pixeli 3,3
cele ce au ajuns din urma şi Din punct de vedere al uti­ Rezoluţie max. 2.048 X 1.536
Zoom 3X Normal / 2.5X Digital
d e p ă ş e s c cu regularitate pro­ lizatorului amator acestea ar fi Flash încorporat
ducătorii din Japonia neavând principalele adăugiri î n s ă orice Greutate 300 grame
î n s ă ca aceştia suportul altor profesionist va găsi î n a c e a s t ă Aprecieri + Control manual
zeci de produse cu care s ă c a m e r ă noi şi importante + Captură film/sunet
facilitaţi. Este vorba î n primul + Rezoluţie foarte ridicata
ocupe piaţa, ocupându-se + Mod macro
exclusiv de imaginea digitală. rând despre posibilitatea de La tina!
C3030 va fi una din control complet manual ai Camera va avea în plus si posibilitatea de
camerei cu focus de 160 de adăugare de efecte predefinite pe imagine
primele camere digitale din cum ar fi: sepia, alb-negru, biack/white board
urne ce va oferi posibilitatea paşi, un sistem digital ESP ce
Apariţie: Aprilie 2000

N V I D I A Vanta LT LG L M 2 2 0 W I L C D
Display-ul poate f i f o l o s i t atît ca ecran pentru
NVIDIA c o n t i n u ă sa se e x t i n d ă pe p i a ţ a OEM l a n s â n d un c h î p s e t calculator c î t ş i ca televizor
grafic u t i l pentru oricine nu prea joaca j o c u r i .
Informaţii
Informaţii Redactor: Camil Perian Tip produs: Ecran LCD Tip articol: Prima impresie
Redactor: Camil Perian Tip produs: Chipset grafic Tip articol: Prima impresie
vităţi. Capabilitaţile cu care
I ncercând s ă acopere mult mai bine AGP-uI 2X pe care îl va avea poate ecranul se mândreşte sunt exce­
I segmentul low-end al pieţei, NVIDIA părea insuficient în condiţiile lenta redare a culorilor ca şi
I a găsit încă o soluţie grafică intere­ suportului 4X din viitorul apropiat unghiul de vedere ce permite
santă pentru acesta. Este vorba dar până atunci... a apărut un nou performanţe mai ridicate decât
despre ultima întruchipare a chipset- chipset grafic: Vanta LT. versiunile anterioare.
ului Vanta, denumit Vanta LT. Având la
bază tehnologia TNT2 şi o memorie de
8 Mb (deşi scăzută, totuşi optimă pen­
tru nivelul de piaţă căutat). Este vorba Detalii produs
Nume
DETALII

Vanta LT
D acă văzutul a putut
constitui o problemă,
acum cu siguranţă nu mai
Detali produs
Nume
DETALII

LG KM 220W1 LCD
despre o placă mai puţin destinată Producător NVIDIA Pret N/A
jocurilor, ci celor care utilizează Telefon N/A este una. Lg.Philips, o Distribuitor LG
web http://www. nvidia .corn firmă rezultată din coopera­ Telefon N/A
aplicaţii obişnuite pentru un "home Web http://www. tge u s. corn
user' de PC. Ptaca poate rula până la
1 rea celor 2, a lansat cel
Detalii tehnice Detalii tehnice
rezoluţii de 1280 x 1024 şi foloseşte Chipset TNT 2 Vanta mat mare display LCD-TFT Dimensiune 24.3" x 14,75
Slot AGP 2X din lume la ora actuală ce Vizibil 24" CRT
un RAM DAC de 250 Mhz, sub cel al 8 Mb Număr culori 16 milioane
Memorie
unui TNT 2 obişnuit (300Mhz). Placa Rezoluţie max. 1280x1024 măsoară 22". Display-ul
poate afişa imagini în adâncime de RAM DAC 250 Mhz poate fi folosit atât ca Aprecieri + Calitate ridicată imagine
Suport Z/Stencil Buffer 32 biţi.
culoare de 32 de biţi şi beneficiază de ecran pentru calculator cât + Unghi de vedere perfor­
Z Buffer şi Stencîl Buffer pe 32 de şi ca televizor, înălţimea de mant •
Aprecieri + Foarte ieftin + Mărime
biţi. NVIDIA Vanta LT are de asemenea • Performanţe pe măsură de 14.75" şi lăţimea de • Preţ
suport software şi hardware pentru uti­ La final 24.3" alături de o rezoluţie La final
lizarea DVBHjrilor fiind de asemenea Vanta LT reprezintă o manevra NVIDIA pentru a de 1600x1024 făcându-l Folosirea unul ecran de acest fel este dedi­
mai câştiga piaţă dar nu ştiu câţi vor sari "hai cata mai mult firmelor sau în caz extrem uti­
optimizată pentru DirectX şi OpenGL. să-ml schimb placa cu o Vanta LT".
cât se poate de recoman­ lizatorului cu o căruţa de Dani.
dabil pentru ambele acti­ Apariţie: Martie 2000
Apariţie: Aprilie 2000
Teste P MEGATEST MOUSE-URI

A i c o n t r o l perfect î n jocuri?

N o i n u c r e d e m asta! G ă s e ş t e
9

c o n t r o l l e r - u l o p t i m !

M e g a t e s t m o u s e - u r i !
Mouse-ul este cu siguranţă unul dintre c e l e m a i f i n e controllere, iar s ă îl
iei p e c e l m a i b u n ş i c a r e t e ţ i n e c e l m a i m u l t n u p o a t e fi o a l e g e r e uşoară!

Informaţii
P e c e p o r t t e vei afla?
Redactor: Dragoş inoan Tip produs: Mouse-uri Tip articol: Test / prezentare
Porturile disponibile pentru acurateţe a mouşilor. Un deza­
uiţi poate se întreabă prin simplul fapt c ă tastatura mouse-uri sunt PS/2, Serial şi vantaj ar fi unele implementări
care este rostul aces­ nu mai este atinsă decât atun­ USB. Portul serial are marele defectoase ale portului pe
tui test de mouse-uri, ci când este strict necesar, dar avantaj că există pe orice calcu­ plăcile de bază.
sau de ce şi-ar schimba şi prelungind mult viaţa mouse- lator. Dezavantajul acestui tip de Portul USB - Universal Serial Bus
mouse-ul cu altul (de multe ori ului. port este viteza mica (1200 a apărut relativ recent (compara­
chiar mai scump). R ă s p u n s u l Pentru cei care mai mult se baud - aproximativ 40 Hz) ceea tiv cu celalaite două). El are o
este destul de simplu. Un j o a c ă la calculator, un mouse ce limitează acurateţea mouşilor. viteză mare, care nu poate fi
mouse bun este folositor cu o acurateţe mare este abso­ Portul PS/2 a fost introdus în însă ajustată (ca în cazul PS/2),
oricărui om, fie c ă lucrează în lut necesar pentru a atinge urmă cu mai mult de 10 ani de fiind setată implicit la 120 Hz.
Office, fie c ă se j o a c ă Quake performanţa maximă. către IBM, devenind un standard Dezavantajul este că portul este
sau Starcraft. Acest test s p e r ă m c ă v ă va de bază pentru unele sisteme implementat doar pe plăcile de
Astfel în aplicaţii gen ajuta în alegerea mouse-ului {vezi Macintosh). Avantajul aces­ bază mai noi de un an, cu foarte
Office, un mouse cu scrolî perfect pentru necesarul de tui port este viteza foarte ridi­ puţine excepţii.
este mai mult decât necesar, p e r f o r m a n ţ ă şi buzunarul cata (maxim 200 Hz) fiind portul De menţionat că diferenţa dintre
el c r e s c â n d viteza de lucru, dumneavoastră. în care se obţine cea mai buna 120 şi 200 Hz este nesesizabilă.

Logitech First m o u s e DETALII

Nume Logitech RrstMouse


Di;.dibuitor Best - 14.5$ -314.76.93 .
c e l m a i ieftin m o u s e d e Ia L o g i t e c h Distribuitor Flamingo -15$- 222.50.41
Firstmouse este cel mai simetric şi poate fi uti­ de buna, iar marea prob­ Detali tehnice
lizat şi de stîngaci şi de lema este că ambele Butoane 2
ieftin mouse de la Port Serial şi PS/2
Logitech. Cele două dreptaci cu aceeaşi butoane nu merg Bundle Nimic
butoane ale sale se uşurinţă. Cutia nu include apăsate simultan, ceea + Dreptaci/stîngaci
apasă cam greu, iar pen­ decât un registration card ce pune probleme în - Cam scump pt. ce ştie
tru unii mouse-ul poate fi şi mouse-ul, nici urmă de cazul unor rocket jump- La final
Mouse-ul cu cel mai de succes design,
cam mic. Avantajul său driveri sau altceva. uri. Preţul este insa doar atât.
ar fi că este perfect Acurateţea este destul nejustificat de mare.

Logitech M o u s e OetaUi produs


DETALII

Nume Logitech Mouse


Nu m e r g a p ă s a t e a m b e l e butoane simultan Distribuitor Best • N/A$ -314.76.98
Distribuitor Flamingo - N/A$ -2225041
Logitech Mouse este o se apasă fără pic de deci mult mai stabil, iar Detalii tehnice
versiune mai avansată a efort. Problema cea mare părţile laterale suntîncli Butoane
Port Ser ral si PS/2
First Mouse. Spun asta însă este aceeaşi ca la nate spre interior din BundEe nimic
pentru că s-a folosit Firstmouse: nu merg considerente de + Foarte comod
designul Pilot, ceea ce îl apăsate ambele butoane ergonomie. - Vine fara driveri
face mult mai comod. simultan. Din păcate nu merită, La final
Cele două butoane aie dacă se doreşte perfor­ Ar fi un mouse acceptabil de bun daca ar
Mouse-ul este mai merge ambele butoane simultan
sale sunt foarte mari şi greu decît Firstmouse , şi manţă ridicată.
MEGATEST MOUSE-URI

Logitech P i l o t ( W h DETALII

Nume Logitech Pilot/Pi lot wheel


Distribuitor Best-34.7$ -314.76.98
L o g i t e c h Pilot e s t e c e l m a i ieftin m o u s e d e m a r e performanţă. Preţ/Telefon Flamingo - 37$- 222.50.41
Mouşii Pilot vin în două buton pentru un wheel. ergonomie , ca s ă nu mai Detali tehnice
Acesta poate fi şi Butoane 3 sau 2 + wheel
variante: Pilot şi Pifot vorbim de simetrie. Port Serial, PS/2 sau USB
Wheel. Software-ul inclus configurat sa funcţioneze Aceşti mouşi vin fie în Bundie Mouseware 8.6
este MouseWare 8.6 şi ca buton însa existînd şi format PS/2-Serial fie în j m excelenta
+ Acurateţe
W^^^^__-_
nu există probleme de posibilitatea apăsării lui. USB-PS/2. - Click greoi la Pilot
configurare ale acestuia. Acurateţea acestui Logitech Pilot este cel La final
Raport destul de bun calitate/pret. Un
Varianta Wheel cedează mouse este excelentă, mai ieftin mouse de mouse foarte performant
locul celui de-a! treilea designul este foarte mare performanţa.

Logitech M o u s e M a n W h e e l DETALII

Nume Logitech MouseMan Wheel


M o u s e M a n - u l e s t e c e l m a i e r g o n o m i e m o u s e dintre t o a t e p e c a r e l e - a m a v u t p e n t r u t e s t a r e . Distribuitor Best -39.6$ -314.76.98
Pret/Telefon Ramingo - 42$- 222.50.41
MouseMan-ul este cel alunecarea mouse-ului foarte uşor. Singura prob­ Detali tehnice
mai ergonomie mouse din mîna, indiferent de lema ar fi asimetria, dar Butoane 3 + scroll
Port PS/2 şi USB
dintre toate pe care le- umiditate. Cele 3 asta doar pentru Bundie Mouseware 8.4
am avut pentru testare. butoane ale sale (4 daca stîngaci, care nu vorgasi Aprecieri J. A. Hl lf Stf^tfi C 1 J"" 1 1 ^ L CjV^fl Iii F^t
t-

Părţile laterale ale număram şi scroli-ul) pot pe piaţa un Mouseman - Doar pentru dreptaci
mouse-ului sunt fi programate s ă facă destinat lor. Mouseman La final
poate fi folosit şi pe com­ Cu toate ca preţul este piperat,este cel
acoperite cu un cauciuc aproape orice acţiune în mai bun mouse de pe piaţa romaneasca
care împiedica windows iar click-ul este putere Macintosh.

Logitech G a m i n g M o u s e '
Detali produs
DETALII

Nume Logitech Gaming Mouse


'

Distribuitor Best - 42.3-$ -314.76.98


A c u r a t e ţ e a e x c e l e n t ă c o m b i n a t ă c u un click foarte uşor.
Pret/Telefon
Gaming mouse este o mai performanţi mouşi s-a comportat excelent la Detali tehnice
reeditare a mai vechiului alături de MouseMan. toate testele. Problemele Butoane 3
Port PS/2 şi USB
Mouseman 96, cu nişte Gaming mouse-ul vine cu la acest mouse sunt Bundie Shogo + MouseWare
modificări minore. un joc complet inclus: dimensiunea relativ + alunecă foarte uşor
Acurateţea excelenta Shogo şi Mouseware redusa, preţul ridicat şi - este cam mic
combinata cu un click 8.6. Probleme de forma exclusivă pentru La final
foarte uşor îl pun pe compatibilitate cu driverii dreptaci. împreuna cu MouseMan sunt cei mai buni
mouşi de pe piaţa româneasca.
primul loc în topui celor nu am g ă s i t iar mouse-ul

Logitech Cordless M o u s e R

Detali orodus
DETALII

Nume Logitech Cordless Mouse


1

Distribui or Best -47.5$ -314.76.98


L o g i t e c h C o r d l e s s M o u s e e s t e ideal pentru lucrul î n Office s a u alte aplicaţii d e g e n .
Preţ/Telefon
Logitech Cordless Mouse I tanţă de 4 metri. ] nu poate fi ajustata din Detali tehnice
Butoane 2 + scroll
este ideal pentru lucrul Dezavantajele sale ar fi driveri (fiind setata unde­ Port PS/2
în Office sau alte aplicaţii următoarele: pierderea va la 60 Hz) şi timpul de Bundie Mouseware 8,4
de gen. Libertatea de semnalului daca mouse- răspuns mare la comenzi + Nu i se rupe cablul
mişcare este destul de ul nu se mişca pentru (cam 50-100 ms). în con­ -Trebuie calibrat
mare, mouse-ul mai mult de un minut în cluzie merge pentru La final
cazul unei poziţionări Excelent pentru aplicatir de birou, însa tim­
funcţionând (problematic Office, dar nu merge pen­ pul de răspuns nu e bun pentru jocul
ce-i drept) şi de la o dis- incorecte, rata PS/2 care tru jocuri.

Logitech M o u s e M a n 96 R

DeJaJi produs
DETALII "

_
Nume Logitech MouseMan 96
Distribuitor Flamingo - N/A$-
A s e distribui numai î m p r e u n ă c u calculatorul,
Preţ/Telefon 222.50.41
Firma Ramingo ne-a pus I cutie. MouseMan 96 se Mouse mai ieftin spera Detali tehnice
Butoane 3
la dispoziţie singura vari­ găseşte Ia noi doar în degeaba. Port PS/2 / Serial
antă existenta a vechiului varianta OEM , iar pe Minusuri faţă de Bundie N/A
MouseMan 96. Mare punga în care vine scrie Gaming Mouse: interfaţă + Acurateţe buna
diferenţa între acesta şi "A se distribui numai exclusiv PS/2, un materi­ - Nu se găseşte pe piaţa
urmaşul sau , Logitech împreună cu calcula­ al un pic mai prost şi fap­ La final
Gaming Mouse nu este torul". Deci aceia care ar
t tul c ă nu alunecă la fel nu se gâseste decât în varianta OEM
în afara de culoare şi vrea sa-şî ia un Gaming de uşor.
Teste MEGATEST MOUSE-URI

A4 Tech 4 D W i n E a s y Detali produs


DETALII

Nume A4Tech 4D Wineasy


1

Distribuitor K-Tech Corn pute rs


comportat ş i el destul d e bine, problema a p ă r î n d la capitolul ergonomie. Pret/Telefon 9.2$ / 2222036
Primul mouse din seria încapă degetul mare. (surpriza plăcută) iar Detalii tehnice
4D pe care l-am testat s¬ Problema este ca locul click-ul destul de uşor. Butoane 3 + 2 scrolkiri
Port Serial si PS2
a comportat destul de respectiv mai mult te Scroll-urile sunt şi ele • Bundie Scrollware
bine, problema apărând încurca şi ajungi s ă stai foarte mici, dar în apli­ + acurateţe destul de buna
la capitolul ergonomie. foarte incomod pe caţii Office sunt destul de - design foarte nelnsplrat
Mouse-ul are forma de mouse. Acurateţea lui 4D folositoare, prelungind
Un mouse bun, însa designul nu prevede
para şi are un loc în WinEasy a fost mult mai considerabil viaţa mouse- un loc încăpător pentru degetul mare
care, chipurile, trebuie sa mare decât ma aşteptam ului.

A4 Tech W i n s c r o l l Detalii orori us


DETALII

Nume A4Tech Winscroll


N u l-au a j u t a t nici a m b a l a j u l , nici f o r m a , nici p a d u l i n c l u s . Distribuitor K-Tech Computers
Pret/Telefon 4.9$ / 2222036
Acest mouse a avut o fost foarte dezamăgit de istei. Scroll-ul nu este tip Detali tehnice
poveste foarte trista. Nu pad deoarece părea s ă Butoane 2 + switch de scroll
p rotiţă ci buton scroll-up Port Senal şi PS/2
l-au ajutat nici ambalajul, fi fost folosit de 10 scroll-down, este plasat Bundie un pad
nici forma, nici padul oameni înaintea mea. în lateral stânga şi este + vine cu pa<J
inclus. Când am văzut că Mouse-ul s-a comportat destul de greu de nimerit - padul este prost
scrie mare pe cutie: "Pad totuşi destui de bine T în caz de nevoie.
included" am zis "Hai sa însă click-ul greoi şi Click greoi, pad prost, design neinspirat.
Concluzia: nu merită Asta spune un singur lucru: evitaţi-l
văd ce dau ăştia". Am forma sa îl pun în coada

A4 Tech W i n B e s t 4 D + R

Dctain produs
DETALII

Nume j A4Tech WinBest 4D+


^

Distribuitor j K-Tech Computers


Per total e s t e un m o u s e bun. Pret/Telefon 11.4$ / 2222036
Winbest 4D+ are şi unui pentru verticala) tical au funcţionat per­ Detali tehnice
designul identic cu al aşezat între butoane, şi fect în Quake 3. f Butoane 4 + 2 scroll-uri
I Port Serial şi PS/2
Mouseman-ului, deci care trebuie un pic Probleme nu prea am I Bundie Scrollware +

toate din punct de vedere căutate. Driverii găsit nici la acest + foarte comod
ergonomie sta foarte Scrollware sunt compati­ mouse, doar ca - tot doar pentru droptaci
bine. Diferenţele constau bili cu Intellipoint de la butoanele sunt cam uşor
în prezenţa celor 2 scroll- Microsoft, astfel ca toate de apăsat. Per total este Designul este identic cu cel al MouseMan-
ului • iar acurateţea este destul de ridicata
uri (unul pentru orizontală butoanele si scrollul ver­ un mouse bun. -

Genius Easy Mouse/Easy M o u s e + R

DuInhJ produs
DETALII

Nume Genius EasyMouse (+)


1

E s t e u n m o u s e s i m p l u , ieftin ş i c e l m a i b u n l a c a t e g o r i a " l o w " . Dis» jbuitor Ramingo


Pret/Telefon 3$ - 222.50.41
Până nu de mult firma mouse şi Easymouse+, acestui mouse este c ă Detali tehnice
Genius era lidera pe diferenţa fiind între 2 se strica destul de uşor Butoane 2 sau 3 pentru (EM +)
Port Serial sau PS/2
piaţa de controllere. în butoane şi 3 la modelul (butoanele nu rezistă Bundie Nimic
ziua de astăzi avem la +. El este extrem de prea mult) dar poate fi ' +Raportul pret/calitate
r
categoria "ieftine dar ieftin (3$), este perfect înlocuit fără efort datorită - Click greoi, dar acceptabil
bune" mouse-ul Genius simetric iar varianta preţului, iar click-ul nu
Easymouse. El vine în PS/2 are o acurateţe este ia înălţimea unui Cel mar raspîndit mouse din România ,
datorita performantei şi preţului redus
două variante, Easy­ foarte buna- Dezavantajul Logitech.

Genius N e t s c r o l l + Detalii produs


DETALII 1

Nume Genius Netscroll +


W h e e l u l a r e o m i ş c a r e f o a r t e f i n ă , iar b u t o a n e l e s e a p a s ă d e s t u l d e u ş o r Distribuitor Flamingo
Pret/Telefon 6$ - 222.50.41
Netscroll + este mouse- mâna stângă nu vor sta este meniul EasyJump
ul cu cel mai bun raport foarte comod pe care se activează la 2 + scroll
Port PS/2
calitate/preţ de la Netscroll +. Wheelul are apăsarea scroll-ului Bundie Netscroll software
Genius. El este un pic o mişcare foarte fină, iar (Netscroll) sau butonului + Design deosebit
curbat, tocmai pentru a butoanele se apasă lateral (Newscroll) şi - Cablu scurt
putea fi apucat bine. Din destul de uşor. constă într-un disc de
păcate, din nou, cei care O facilitate interesantă unde se pot mişca, Un mouse destul de bun însa cu un cablu
r

foarte scurt
folosesc mouse-ul cu (dar nu întotdeauna utilă) închide ferestre, etc.
MEGATEST MOUSE-URI Teste

Genius M o u s e D e a r Detalii h
•* 1

Nume Genius MouseDear


DETALII

Un m a r e plus, faţă de ceilalţi m o u ş i G e n i u s e s t e cablul foarte lung Distribuitor Ramingo


Preţ/Telefon 5$-222.50,41
Acest mouse cu nume deosebita şi un timp de destul de greoi , Detali termice
penibil foloseşte designul răspuns excelent. MouseDear s-a compor­ Butoane 2
Port USB
Logitech Firstmouse, cu Problema sa este tat exemplar. Un mare Bundie N/A
nişte modificări minore aceeaşi ca la toti mouşii plus, fată de ceilaltf + Acurateţe buna
(dimensiuni un pic mai cu doua butoane: imposi­ mouşi Genius este cablul - Doar doua butoane
mari cu cîţiva milimetri). bilitatea de a apasă două foarte lung , care per­ La final
butoane simultan. în mite utilizarea sa fară In sfirsit un mouse cu cablu de lungime
Interfaţa exclusiv USB îi normala!
conferă o acurateţe afară de click. care este efort în orice sistem.

Genius N e w s c r o l l W i r e l e s s ~
|
DETALII

Nume Genius Newscrol Wireless


"

Distribuitor Ramingo
M o u s e - u l a r e o a u t o n o m i e d e circa 1 . 5 metri î n jurul receptorului Pret/Telefon 32$ - 222.50.41
New Scroll este a! doilea apasă relativ uşor, iar este ca pierde semnalul Detali tehnice
Butoane 3 + 1 scroll
mouse cordless pe care scrolkil este sub forma foarte repede, iar acesta Port PS/2
l-am avut la test. Mouse- de maneta cu 3 poziţii. Al se restabileşte doar în Bundie NewScroll software
ul are o autonomie de treilea buton este aşezat urma apăsării unui
r
1 + Nu se strica firul
circa 1.5 metri in jurul în lateral şi foloseşte la buton. Timpul de răspuns | - Pierde semnal
receptorului, iar deschiderea meniului este destul de ridicat, La fl rial
Un mouse simetric, folositor la aplicaţiile
diferentele de nivel nu EasyJump. Marea prob­ ceea ce îl face nefolosi­ de birou, inutil la jocuri
contează. Butoanele se lemă a acestui mouse tor în cazul jocurilor.

Monştrii graficii
la nVIDIÂ totul se măsoară
în mega

GA-660 Plus Giqabyte


Chipset nVidia Riva TNT2 A cel mai nou in WinFast 3D S320II Leadtek
clasa TNT2, fabricat in tehnonolgie de
0,22 microni, 128-bit, frecventă 142 MHz; Chipset nVidia Riva TNT2 Ultra î n
32 MB DRAM ultrarapid, 150 MHz; tehnologie de 0,22 microni, 128-bit 142
jumperul de overclocking modifică MHz,32MBSGRAM150MHz,AGP2X/4X,
frecvenţele la 170 MHz şi 175 MHz pentru WinFast GeForce 256 Leadtek. Maxi Gamer Xentor 32 Guillemot. RAMDAC la 300 MHz. Utilitar pentru
procesor si memorie; AGP 2X/4X, Chipset nVidia GeForce 256-bit 125 MHz, Chipset nVidia Riva TNT2 Ultra 128-bit overclocking (Speed Runner). Maximum
RAMDAC la 300 MHz. Ieşire digitală video 32 MB RAM 5 ns 166 MHz, AGP 2X/4X, 175 MHz, 32 MB RAM la 183MHz, AGP 2X, de rezoluţie 2043x1536 16-bit si refresh
prin decodor PAL/NTSC integrat. Suportă RAMDAC la 350 MHz. Multiple funcţii 30 RAMDAC la 300 MHz. TV-out PAL/NTSC şi 60Hz. TV-out PAL/NTSC în rezoluţii pînă la
rezoluţii pînă la 800/600 pentru TV-out. asigurate de 4 motoare de randare suport hardware DVD, MPEG 1 şi MPEG- 1280/1024, DirectShow, MPEG-2, MPEG-
Are dual cooling system. Optimizare independente (quad engine}, prima placă 2, Xing DVD Player Suport pentru OpenGL 1. Optimizare pentru Direct3D şi OpenGL.
pentru Direct3D. Multiple funcţii 30. din lume cu funcţii transform & lighting. si 0irect3D. Optimizare pentru Pentium III Multiple funcţii 3D- Optimizare pentru
Utilitar pentru overclocking (Speed SSE şi AMD 3DNow. Multiple funcţii 3D. Pentium III SSE si AMD3DNow
Runner). TV-out, player DVD şi filtru Generează 9 milioane de triunghiuri/s,
pentru compensarea mişcării in MPEG-2. mapeazâ texturi cu 300 milione de
Optimizare pentru Pentium III SSE si AMD pixeli/s.
30Now, DirectX 7.0 si OpenGL.

c o m p u t e r s m a g a z i n u l t ă u d e c a l c u l a t o a r e
Magazine: Bd. Elisabeta nr.25 Bucureşti, tel: 01-314.76.98 fax: 01-314.76.99 / Pasajul Pietonal Lipscani BucureştUel: 01-310.28.32 e-mait: best@fx.ro www.bestcomputers.ro
Teste MEGATEST MOUSE-URI

D r i v e r i i . U n e l e m e n t f o a r t e i m p o r t a n t .

Logitech Mouseware de corect. o b s e r v a ţ i e ar fi ca tipul PS/2. în plus el are o opţiune


Mouseware este setul de dri­ Singura mare problema mouse-ului trebuie setat ia de Easy Jump, care permite
veri cu cele mai multe este incompatibilitatea cu instalare (unde avem doar scroll-ul rapid, închiderea fere­
facilitaţi. Versiunile care vin cu scroll-ul driverilor Intellipoint două opţiuni - serial si PS/2). strelor afişarea Start menu şi a
t

majoritatea mouşilor Logitech (Microsoft) ceea ce nu permite Modificarea ratei PS/2 nu este altor shortcut-uri.
sunt 8.4 $i 8.6. 0 problemă folosirea wheel-ului în jocuri. posibilă din interiorul progra­ Trebuie menţionat că
mului, şi deci trebuie s ă Mouseware poate fi pus pe orice
u recurgem la programe gen fel de mouse, nu neapărat
C u M o u s e w a r e s e p o t s c h i m b a mousii PS2rate- Logitech. Chiar recomand acest
la c a l c u l a t o r din m e r s " Trebuie menţionat c ă atât lucru, deoarece driverii normali
Mouseware cât ş i Intellipoint din Windows 98 au o lipsa acuta
pot fi puşi pe orice fel de de opţiuni, reducând drastic per­
minoră a acestor versiuni este
A 4 Tech Scrollware mouse, nu neapărat Logitech formanţele mouşilor.
blocarea pentru un scurt timp
a calculatorului dupa bootare. Driverii de la A4Tech s e a m ă n ă sau Microsoft. Chiar recomand
Aceasta problemă a fost ciudat de mult cu Intellipoint. acest lucru, deoarece driverii
Aceşti driveri permit folosirea normali din Windows 98 au o LO*I
rezolvată o dată cu versiunea
9.0 care poate fi d o w n l o a d a t ă ambelor scroll-uri de la mouşii lipsă acută de opţiuni,
gratis de la www.logitech.com. din seria 4D, precum şi progra­ reducând drastic Tr

Printre facilităţi se n u m ă r a marea tuturor butoanelor şi performantele mouşilor. TE

posibilitatea de programare a scrollurilor după bunul plac al


butoanelor astfel încît s ă
efectueze diferite acţiuni, " M o d i f i c a r e a r a t e i P S / 2 n u e s t e p o s i b i ­
detectarea automata a tipului SWfr
de mouse, posibilitatea la din i n t e r i o r u l p r o g r a m u l u i "
ajustării acceleraţiei dinamice.
Cu Mouseware se pot schimba utilizatorului. Interfaţa nu este Genius Mousemate 98
mouşii la calculator din mers, cea mai inspirată î n s ă este Conţine toate opţiunile celorlalţi
ei detectându-i cât se poate perfect funcţională. Singura driveri, în afara de setarea ratei

TABEL C O M P A R A T I V - Mouse-uri
I-MouseMan Wheel 2 - Gaming Mouse 3 - Logitech Pilot Wheel 4 - A4Tech WinBest 4D + S - Genius NetScroll +

7 •

/ W

Caracteristici gene mic


Producător - Distribuitor Logitech - Best / Flamingo Logitech - Best Logitech - Best / Ramingo A4 Tech - K-Tech Genius - Flamingo
Adresă Elisabeta 25 / Titulescu 121 Elisabeta 25 Elisabeta 25 / Titulescu 121 Titulescu 64 Titulescu 121
Telefon 314.76.98 / 222.50.41 314.76.98 314.76.98 / 222.50.41 222.20.36 222.50.41
Pret 39.6$/42$ 42.3$ 34.7$ / 37$ 11.4$ 6$
Internet wwwJogitech.com www.logitech.com www.logftech.com www.a4tech.com
Caracteristici tehnice www. ky e-ge nius.com
Număr butoane
Port 2
PS/2 sau USB PS/2 sau USB PS/2, Serial sau USB PS/2 şi Serial
Wheel / Tip Da / Disc Nu Da / Disc Da / 2 Disc uri PS/2
Lungime cablu 175 cm 179 cm 181 cm ^ s 168 cm Da / Disc
Program abilitate butoane Da Da Da Da 140 cm
Bundie N/A Shogo: Mobile Armor N/A N/A Da
N/A
+/-
+ Acurateţe deosebita + Aluneca foarte uşor + Acurateţe excelenta + Foarte comod + Design deosebit
- Numai pentru dreptaci • Este cam mic • Click greoi - Doar pentru dreptaci - Cablu scurt
Rezultate la teste
Click 9
Ergonomie 1 10
Acurateţe 9
Verdict 9.5

6, MouseMan 96 7. 4D WinEasy 8, MouseDear 9. Easy Mouse 10. Logitech Mouse


3 butoane, PS/2, OEM 3 butoane, 2 scroll-uri, PS/2 2 butoane, USB 2 butoane, PS/2 sau Serial 2 butoane, Port PS/2 Serial
P
liOîliiiH: will cvcrl'C îiic £&mc ec^in,..
ncept c a r d , supporting the entire 3 D pipeline by hardware:

Tr ting, S e t u p a n d Rendering.

a R a t e m e m o r y , t h e 2 5 6 - b i t r e n d e r i n g p i p e l i h e will s u s t a i n

^ i ţ Q r r î e s the d a t a transfer at the s a m e etock s p e e d . %•• •

y i s S l n d â p e n d e r X ifew Q i f a d E n g i n e ™ technology delivers 1 5 M triangles/sec, I

% â l l o w i n g a p p l i c a t i o n s to r e p r e s e n t 3 D w i t h t h e h i g h e s t c o m p l e x i t y possible.

First corngietely supporfMicrbsoft DirectX 7.0 a n d O p e n G L 1.2, which :

J e a t u r e s al! texture c o m p r e s s i o n u n d e r t h e n e w AP1.

H a r d w a r e specifications

N V I D I A G r a p h i c s P r o c e s s i n g Unijg

With 3 2 / 6 4 M B m e m o r y on board

Integrated 3 5 0 M H z R A M D A C

Support for A G P 4x support with F a s

Support u p to 8 h a r d w a r e light

Digital Fiat P a n e l (DVi 1.0) & T V output

Best qualîty H D T V video piayback

®
Leadtek ROMAS
c o m e r c i a l
We Make Dreams a Reality A d r e s a : P u s k i n 18. S e c t o r l

w w w . l e a d t e k . c o m . t w Tei: 01 -231.28.66 / 01-231.50.97


Specifications subject to cnang© wtthoul notice. E-mail: salesfSţromas.kappa.ro

t
Teste

G u i l l e m o t T h r u s t m a s t e r L e a d T e k L e a d T e k R 2

3 D P r o p h c t 4 U S B H u b T V 2 0 0 0 G e f o r c e D D R

Un GeForce256 SDR cît se Hub-ul d e ţ i n e , a ş a cum Are posibilitatea de a LeadTek a dotat placa
poate de normal dar cu un reiese ş i din nume, patru realiza e-mail-uri "multime­ GeForce DDR cu un r ă c i t o r
bundie redus. porturi USB dia" cu sunet ş i imagine. extraordinar de mare

Informaţii Informaţii Informaţii • Informaţii


Redactor: Camil Perian Redactor: Atex Bartic Redactor: Cristi Radu Redactor: Camil Perian
Tip produs: Accelerator GeForce256 Tip produs; Hub USB Tip produs: TV Tuner Tip produs: GeForce DDR

P rophet-ul este cel de al 3-


lea GeForce cu SDRAM
apărut pe piaţa noastră după
I n ultima vreme apar tot mai
I multe componente care folos
esc USB-ul (Universal Serial
F ebra TV-Tuner-elor a cuprins
îri sfirşit şi R o m â n i a , posibil­
itatea de a vedea filme DVD la
D acă încă de luna trecută pe
piaţă şi-a făcut apariţia ver­
siunea 1 a GeForce-ului DDR
LeadTek GeForce256 şi Bus) pentru a comunica cu televizor sau de a prinde de la LeadTek este momentul
Creative Annihilator. computerul, acesta avînd în canale TV pe calculator fiind acum pentru Revision 2 s ă
Prophet are la baza chipset- general doar unul sau doua mult facilitate sau doar posibile apară.
ul GeForce şi f o l o s e ş t e 32 Mb asemenea porturi. prin intermediul acestor plăci- • GeForceDDR Revision 2 nu
SDR, diferind de design ul stan­ Pentru a rezolva problema TV-Tuner-ul de la LeadTek reprezintă o placă modificată
dard NVIDIA prin TV-Out-ul aglomeraţiei, cei de la este o variantă un mai bună pe structural, ea fiind menită î n s ă
prezent, d e p ă ş i n d Annihilatorul Thrustmaster oferă un concen­ ansamblu decît cele obişnuite gameritor cărora nu le este
din acest punct de vedere. trator numit 4-Port USB HUB r din comerţ fiind nu numai un • frică s ă umble cu un program
Ca viteză, Prophetul se care deţine, a ş a cum reiese şi TV-Tuner ci şi un Radio Tuner şi de overclocking. în concluzie,
c o m p o r t ă mai slab comparativ din nume, patru porturi USB avînd o serie i n t e r e s a n t ă de LeadTek a dotat placa GeForce
cu primul GeForce testat de noi pentru conectarea perifericelor. facilităţi. DDR cu un răcitor extraordinar
în special la rezoluţii mari unde La fiecare port pot fi legată o TV 2000 are interfaţă PCI, de mare şi un cooler, total
diferenţa faţă de LeadTek este imprimantă, un scanner, t e l e c o m a n d ă şi s u p o r t ă pre- diferit faţă de orice alt GeForce
de peste 10% uneori în minus. camera foto, joystick, mouse view de la 4 la 16 canale şi existent pe piaţă, renunţînd la
Comparativ a obţinut la sau chiar un alt HUB. Este beneficiază de teletext, avînd ventilatorul cu care îşi dotase
800x600x16: 84.7fps-uri faţă chiar posibilă legarea în serie de asemenea posibilitatea pre- prima serie de plăci şi cu care
de 96.5 Leadtek, la fel sau paralel a mai multor HUB- setării a 10 canale pentru pre- majoritatea GeForce-urilor de
mergînd şi în 3D Mark. Cu uri, atingîndu-se pînă la 127 vizualizare rapidă. Tuner-ul pe piaţă sunt dotate. Acesta
toate aceastea preţul s ă u este porturi libere, lucru un pic s u p o r t ă de asemenea captură permite evident un foarte
mai s c ă z u t ceea ce p ă s t r e a z ă exagerat deoarece USB-ul de film î n format AVI ca şi ridicat overcloking cu sporiri
raportul calitate preţ la un nivel s u p o r t ă o rată de transfer de imagini atît de pe televizor cît vizibile de p e r f o r m a n ţ ă . Restul
mediu. Pentru cei care ştiu ce 12MB/s. Varianta pe care am şi video sau DVD. 0 opţiune caracteristicilor sunt identice
a fost Hercules este o placă ce avut-o la dispoziţie are ali­ interesantă este posibilitatea cu GeForce DDR Revision 1
merită încercată cu un sport de mentare e x t e r n ă (transforma­ de a realiza e-mail-uri "multime­ despre care aţi putut citi în
driveri bun şi un nume pe care tor), existînd î n s ă şi una cu ali­ dia" cu sunet şi imagine. numărul trecut.
te poţi baza. mentare internă, din USB.

DETALII DETALII r
DETALII 1 9 DETALII
Detali produs Detalii produs Detalii produs Detali pnxius
Nume Guillemot Prophet SDR Nume Guillemot USB Hub Nume TV2000 Nume LeadTek GeforceDDR R2
Pret 223$ Preţ N/A Preţ 77$ Preţ 278$
Distribuitor Ubisoft Distribuitor Ubisoft Ofertant Best Computers Distribuitor Rom as
Telefon (01) 231.67.69 Telefon t01) 231.67.69 Telefon (01J 314.76.98 Telefon (01) 231.50.97
Web http://www, u b isoft .corn Web http: / / www. u bisoft. corn Web www. be stco m pu te rs. ro web http: //www. I e adte k. co m
Detali tehnice Detali tehnice Detali tehnice Detalii tehfitce
Chipset GeForce256 Tip hub USB Număr plăci 1 Chipset GeForce256
Interfaţa AGP Număr Tip Radio / TV Tuner Interfaţa AGP
Memorie 32 Mb SDR conectări 4 Interfaţă PCI Memorie 32 Mb DDR
Extra TVOut Dotări Telecomanda Extra TV-Out
4—
l/l
1
Bundie Xing DVD Player Răcire Mega răcitor + ventilator
aprecieri Aprecieri D rai f i Oi * r 1 i-I ^"ir^ilo slab mediu bun foarte bun
i + Faptul ca exista
Viteză 3P + Teletext Viteza 3D
Efecte 3D+T&L - Faptul ca poţi avea USB + E-mail-uri multimedia Efecte 3D+T&L
Dotgri pe placa de bază - Pret Dolari
Profesional/Joc Profesio nai/Joc
La final Ub Hub USB care se poate dovedi foarte util Un TV/Padio tuner interesant cu facilităţi La final
XTREMPC Un GeForce256 SDR bun, la un raport preţ / în clipa în care aveţi mai multe periferice ce deosebite pe care doar preţul pare a-1 deza­ Cel mai performant GeForceDDR prezent la
3<9>/2000 calitate cît se poate de rezonabil. folosesc o astfe de conectare. vantaja. noi pe piaţa la ora actuala.
28 J-Ul 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
MATROX RT2000 Teste

Mato °xRT2ooo
Matrox RT2000
RT2000 este o soluţie real-time non-lineară de
editare pentru companii s a uartişti din domeniul
video.

Informaţii
Redactor: Camil Perian Tip produs: Placa editare video Tip articol: Prezentare

C hiar dacă lipseşte din valu


generaţiei actuale de plăci
grafice de nivel înalt, nead­
tru lunile care u r m e a z ă
reprezentând o soluţie real-
time non-lineară de editare,
ucând nici o replică pentru video. Pe lângă a c e a s t ă placă
GeForce sau pentru Voodoo 4, în pachet se află şi versiunea DETALII
Matrox nu s t ă degeaba. Rex3D a plăcii Matrox G400, DV cât şi MPEG-2 la rate vari­
Detali produs
C u n o s c u t ă şi pentru una din versiunea AGP. Flex3D este o abile între 10-25 Mbs. Nume Matrox RT2000
Pe lângă cele 2 placi Pret M/A
cele mai puternice plăci de arhitectură foarte a v a n s a t ă ce Distribuitor Matrox
captura Marvel G400 ca şi permite maparea de texturi 3D menţionate, pachetul conţine şi Telefon N/A
pentru Rainbow Runner-ui des­ în imaginea video. Pentru asta, o cutie cu toate intrările audio- Web http://vww. m atrox, corn
video ca şi un deosebit bundie Detalii tehnice
tinat acesteia, Matrox mai face imaginea este tratată ca o tex­ Număr piaci
încă un pas î n domeniul editării tură s u r s ă pe ale cărei forme software format din Adobe Interfaţa AGP (G400J/PCI (RT2000)
video lansând RT2G00. 3D poligonale ca plane sau Premiere RT, Sonic Foundry Memorie 16 Mb
ACID Music, Ulead Cool 3D şi Input l394 S Video, NTCS, PAL,
particule sunt mapate texturi.
r

RT2000 nu este î n s ă o SECAM, CVBS, jack RCA


Sonic DVDit! Le- Aprecieri
simpla placă ci un pachet de RT2000 are posibilitatea de + Editare DV şi MPEG2
Pachetul RT2000 este o - + 500 efecte real time
editare video foarte avansat a aplica peste 500 de efecte
e x c e l e n ţ ă soluţie pentru + Bundie software excelent
atât din punct de vedere hard realtime şi tranziţii inciuzând - Pret
editare video iar pentru spe­
cât şi soft. O m o n i m â pachetu­ modificări de imagine prin per­ La final
cialiştii î n domeniu care c a u t ă Pe lînga toata tevatura video placa conţine evi­
lui î n care vine RT2000 este spectivă, scalare, imagine î n
un upgrade nu poate fi decât dent şi o serie de opţiuni audio cum ar fi sam-
placa de editare video care imagine sau umbre. Editarea plarea în 16 bit, 48 kHz, oversampling 64X.
soluţia r e c o m a n d a t ă .
ţine capul de afiş al firmei pen- se poate face atât în format
i-L

T A B E L C O M P A R A T I V - C e l e m a i b u n e a c c e l e r a t o a r e g r a f i c e 2 D / 3 D c u m e m o r i e p e s t e 16 M B
I- LeadTek GeForce DDR 2 - Creative Annihilator Pro 3 - LeadTek GeForce SDR 4 - Guillemot 3D Prophet 4 - Guillemot Xentor 32

Caracteristici generale
Producător / Distribuitor Leadtek / Romas Creative / Ramingo Leadtek / Romas Guillemot / Ubisoft Guillemot / Ubisoft
Adresa Puskin 18 Titulescu 121 Puskin 18 Primăverii 51 Prirnavem 51
Telefon (01) 231,50.97 (01) 222.50.41 {01} 231.50,97 (01) 231.67.69 (01J 231.67.69
Preţ 278$ 270$ 240$ ' - 223$ 165$
Internet www.leadtek.com www.ffamingo.ro www.ieadtek.com www.guilJemot.com www.guillemot.com
Caracteristici tehnice
Chipset/Bus GeForce256 / 256 GeForce256 / 256 GeForce256 / 256 GeForce256 / 256 TNT2 Ultra / 128
Memorie/RAM DAC 32 DDRAM / 350 Mhz 32 DDRAM / 350 Mhz 32 SDRAM / 350 Mhz 32 SDRAM / 350 Mhz 32 SDRAM / 300 Mhz
Slot AGP 4X/2X/1X AGP 4X/2X/1X AGP 4X/2X/1X AGP 4X/2X/1X AGX 2X/1X
Rezoluţie max..20 2048x1536 True Cotor 2048x1536 True Color 2048x1536 2048x1536 1920x1440
Rezoluţie max. 3D 2048x1536 True Cofor 2048x1536 True Color 2048x1536 2048x1536 1920x1440
Bundie WinFast DVD, 3Deep Evolva WinFast DVD, 3Deep Xing DVD Player Xing DVD Pfayer
Dotări TV-Out N/A TVOut TV-Out N/A
+/-
+0ptim. SSE, 3D Now, DX7 -Nu are bundie de calitate + TV Out + TVOut +Performante ridicate
+SuportQS2 Linux, BeOs
P -Nu are TV-Out • Preţ - Mai Eenta ca alte SDR-uri • Bundie redus
Rezultate la teste - 1024x768x12
3D ManV 2000
Quake 3
Verdict I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3.3

6. LeadTek TNT2 Ultra 9, Matrox G400 Max 7. Gigabyte TNT2 A 8. Diamond Vi per V770 10. LeadTek TNT2 Pro
TNT2 UEtra, 32 Mb, AGP4X G400, 32 Mb, 2x128 Bus TNT2A, 32 Mb, 0.22 microni TNT2 Ultra, 32 Mb, AGP4X TNT2 Pro, 32 Mb, 0.22
Tehnologii I Formatul DAT

Tehnologia t r e b u i e c u n o s c u t ă

Folosirea a reprezentat

d e o s e b i t ă s c h i m b a r e
înregistrării (de exemplu
rezoluţii pe 4, 8, 16 biţi).
F o r m a t u l D A T în unele articole de
prezentări multimedia am .
0*3

folosit termenul de sampling


A v a n t a j u l î n r e g i s t r ă r i i p e DAT s e o b s e r v ă , î n
rate sau rată de samplare.
primul r â n d , la c o r e c ţ i a erorilor. Rata de samplare reprezintă
chiar acel proces de m ă s u r a r e
Informaţii Caseta HHB DAT , una dintre cele
de mii de ori pe s e c u n d ă (de mai bune de pe piaţa internaţională.
Redactor: Remus Gradin Tip produs: Tehnologie Tip articol: Prezentare
exemplu unei rate de samplare
de 48000Hz îi corespund început cât şi la sfârşitul ben­
48000 de măsurători pe zii.
s e c u n d ă ) . Procesul de redare
0010100 i 11CO1010101010100 este absolut invers: numerele C â t e v a "DAT-e" tehnice
V Banda ma3neTJcs Convertor binare sunt citite de pe bandă
mmf
• mk C o n v e r t o r
/l 01G0011010010101011110011 Sa î n c e p e m în primul rând cu
A /o . OOT01001IC01D10! 010101 oo D/A iar un convertor digita-analogic casetele. Acestea sunt pro­
1030C01101031010101^ 100H (CD/A) t r a n s f o r m ă acele duse de diverse firme: TDK,
numere înapoi în semnal ana­ BASF, SONY, FUJI e t c , fiecare
logic. Astfel sunt eliminate dis­ din aceste firme având diverse
torsiunile, variaţiile de viteză, lungimi ale casetelor. în gener­
cel de înregistrare. fapt ce face î n r e g i s t r a r e a digi­ al totuşi se î n c e a r c ă sa se
tală clară, ^ m e a r g ă pe valorile: 30, 60,

M
ediul de stocare digital inscripţionarea pe banda Avantajul stocării pe
DAT după cum şi numele 90 120, 180 minute. Caseta
r magnetică î n s ă în mod DAT se vede si î n
T

o spune (DAT = Digital DAT, este cam j u m ă t a t e din


diferit decât la casetele corectarea erorilor.
Audio Tape), este utilizat atât în cea obişnuită, afirmaţie
clasice. Pentru explicarea Dacă banda este
stocarea datelor (baze de date) s u s ţ i n u t ă de cotele:
modului de funcţionare degradată fizic, datele
în vederea trimiterii lor ulterioare, 73x54x10.5 mm, cote deter­
sa iuam de exem- DAT pierdute sunt restau­
dar în special în domeniul audio. minând respectiv: lungime,
piu înreg­ rate de circuitul de
Datorită calităţii foarte bune a lăţime şi grosime. Banda în
istrarea
sine este de 3,81mm lăţime.

sunetului, a ajuns standardul audio pe corectare a erorilor.


pentru back-up audio, sau pentru Cu toate acestea este De exemplu casetele HHB DAT
DAT.
matriţe audio. recomandat ca primele minute au o alta gama de durate; 15,
Semnalul ~~
precum şi ultimele sa nu fie 35, 50, 65, 95, 125min.
Diferenţa între banda audio provenit de la sursa s o n o r ă ,
trece printr-un filtru low pass utilizate pentru înregistrare Măsurile de precauţie cu
normală (cea analogică) şi banda
(anti- aliasing filter), dupa care deoarece rata erorilor este privire Ia protecţia casetelor
DAT (cea digitală) constă în
semnalul filtrat trece printr-un considerată mai mare atât la sunt a s e m ă n ă t o a r e cu cele de
aceea că este rezolvată problema
degradării produse de stocarea convertor analogic - digital (C
analogică. Cu toate că în momen­ A /D) convertor care m ă s o a r ă
T

tul de faţa î n studiouri se prac­ voltajul wave-ului de c â t e v a mii


tică harddisk recording-ul {adică de ori pe secunda. De fiecare
înregistrarea pe HDD), deci evi­ dată când este efectuata o
dent preferată înregistrării pe m ă s u r a r e , o valoare binară (1
DAT, în cazul prestraţiei "live" sau 0) este generata ca
este încă destul de des utilizat r e p r e z e n t â n d voltajul faţă de
DAT-ul datorită corecţiei de erori. un prag. Aceste numere binare
sunt stocate magnetic pe
Pe scurt DAT-ul funcţionează
caseta DAT. Cu cât numărul în
ca un vîdeocasetofon, accesul la
baza 2 ( n u m ă r u l binar) are mai
o anumită poziţie făcându-se prin
mulţi biţi adică este mai lung,
derulare, însă la viteze aprecia­
cu atât va c r e ş t e si acurateţea
bile.
înregistrării. Deci practic
numerele binare scurte
Principiul de f u n c ţ i o n a r e . g e n e r e a z ă rezoluţii slabe ale
Stocarea digitală presupune Cîteva tipuri de DAT recordere. Ambele sunt fixe ( de studio}.
Formatul D A T Tehnologii

de samplare la 48kHz iar


acum au fost realizate
Cap Cap
rotativ staţionar recordere ce ajung la o rată de
samplare de 96kHz,
T o t u ş i , un dezavantaj al
sistemului de înregistrare DAT
îl constituie saturaţia de
bandă. DAT -urile, î n cazul de
overload, g e n e r e a z ă spike-uri
(adică vârfuri de semnal mare
pe durata a 1,2,3, e ş a n t i o a n e
cu efect audio de pocnituri î n
boxe). Spre deosebire de Sony TCDD100 DAT Walkman
înregistrările analogice, banda
m a g n e t i c ă are un efect de proprietăţi ca şi unul fix, î n s ă
saturaţie care c o n s t ă într-o este mai mic ca dimensiuni şi
în stingă, modelul R-DAT precum şi dispunerea pe diagonală a track-urilor. în dreap­ poate fi deplasat în diverse
ta, cazul cu cap staţionar. compresare dinamică şi spec­
trală specifică, fară a distor- locuri. Mai mult există şi walk-
siona. Distorsiunile apar doar man-uri DAT, cu posibilitatea
la diskete (masuri cu privire la I fabricanţi, î n special cei
dacă este depăşit pragul limită de ascultare dar şi de înregis­
câmpurile magnetice neprote­ japonezi, formatul R-DAT
cu aproape 6dB. Unele trare datorită intrărilor de MIC,
jate de la boxe, monitoare, | oferind diverse rate de sam­
sau cu privire la variaţii mari plare până la 48000Hz. R-DAT,
de temperatura). Tot referitor ; reprezintă cazul cu capul roti­
la casetele HHB DAT (consider­ tor şi înclinat ( a s e m ă n ă t o r cu
ate a fi unele dintre cele mai videocasetofonul). Datorită
bune chiar de către alţi pro­ faptului c ă este înclinat şi î n
ducători), carcasa este de m i ş c a r e de rotaţie plus faptul
polipropilenă (prescurtat PP) î n că banda are o mişcare liniară
locul plasticului obişnuit, fapt vom avea şi o dispunere a
ce Ti c o n f e r ă unele proprietăţi track-urilor pe banda dupa
mai bune cu privire ia rezis- diagonală. î n alt caz, adică

"au fost realizate recordere ce


ajung la o rata de samplare de
96kHz." DAT-ul portabil, un mlnistudio cu o grămadă de funcţii la tine în geantă.
tenţa la temperaturi înalte atunci când capul recorderului
(aproape de 100 °C spun pro­ este staţionar, track-urile vor fi recordere au deja încorporat
ducătorii) precum şi protecţie dispuse pe lungimea benzii, LINE etc.
un compresor astfel încât sa
la praf mai b u n ă . Totuşi HHB lucru ce se poate vedea mai în concîuzie, chiar d a c ă a
se poată fixa o limită fictivă cu
r e c o m a n d ă ca temperatura de bine în figură. apărut de ceva timp, DAT
6bd mai puţin decât cea reală
înregistrare s ă fie 20 °C iar de poate r ă m â n e încă standard î n
în orice caz, calitatea în ideea evitării situaţiei
depozitare 15 °C. î n aceste industria muzicală pentru
înregistrării digitale pe DAT, menţionate mai sus.
condiţii, păstrarea informaţiilor matriţe, prestaţii live dar şi î n
este cel puţin ca pe CD, chiar Un recorder DAT nu este
nealterate pe DAT este mai stocarea datelor.
mai ridicata, mai ales dacă necesar s ă fie unul fix ci pot fi
mare de 30 de ani. avem în vedere faptul că î n chiar mobile. Astfel, este cel
Altă parte importanta a mod normal se lucra cu rata din figură care are aceleaşi
înregistrării digitale o constitu­
ie recorder-uL î n ciuda faptului DETALII
că DAT-ul a apărut de ceva DetaJti produs
vreme, la noi, un recorder este Nume DAT
încă scump chiar în condiţia
achiziţionării de ia persoane DetaJfi tehnice
Rată de sam­
ce p o s e d ă un număr mai mare plare oferita 48.000 Hz -96.000 Hz
de mâini ( m â n a a ll-a ...)•
T Recordere De studio, portabile,
Temperatura
Recorderele sunt înregistrare 20*C
diferenţiate de caracteristici Depozitare 15°C
complexe, î n c e p â n d de la
tipuri de afişaj, rata de sam­
plare, formatele (DAT, R-DAT). +corecţia erorilor ridicata
- preţul foarte mare
într-adevâr unele recordere
T

sunt pe formatul R-DAT (de la La final


Rotating-head Digital Audio Chiar daca a apărut de ceva timp formatul
Tape). Acest format a fost DAT este în continuare în atenţia inginerilor de
sunet.
adoptat de mai mulţi Există şi walkman-uri DAT, cu posibilitatea de ascultare dar şi de înregistrare. A apărut j
Tehnologii CHARISMA & TAPESTRY

Este introducerea de noi


tehnologii cheia succesului?
ATI î n c e a r c ă m a r e a cu d e g e t u l .
nând şi fineţe în folosirea
forţei.

C h a r i s m a T a p e s t r y Skeletal Animation ş i
Skinnig
ATI a h o t a r î t s ă n u s e m a i l a u d e c u fiii r a t e ş i a l t e p r o b l e m e asemănătoare Animaţia pe baza de schelet nu
P r o b l e m a s e pune a c u m cine a d u c e c e l e mai noi ş i atractive tehnologii. este ceva nou în aplicaţile 3D.

Informaţii
Redactor: Cristi Radu Tip produs: Tehnologie Tip articol: Prezentare

S
urpriza anului 2000 este dentă direcţia pe care şi-a pro­
fara îndoiala Ati pus Ati sa m e a r g ă .
Technologies, firma canadi­
ana care spera sa devină lid­ Charisma ş i Tapestry Aspect nenatural, Aspect corect, J
avariat. natural.
erul incontestabil al pieţei Acestea sunt numele de cod
video în acest an. Elemente date direcţiilor principale pe
Prin skinning tranziţia aste naturală între îmbinările de oase-
care sa anunţe un astfel de care noul chipset Ati le dez­
viitor pentru Ati sunt destule. volta şi le inovează î n acelaşi estimărilor firmei, ceea ce
Pe de-o parte firma dispune de 3D Studio MAX şi alte aplicaţii
timp. Este evidentă dorinţa pro­ indica ca sunt pregătiţi sa
imense resurse financiare profesionale folosesc aceasta
gramatorilor de a avea cât mai ofere a ş a ceva, noua generaţie
rezultate din comercializarea procedura de mai multa vreme,
mult control asupra unor carac- de plăci grafice ar trebui sa
iar mai de curând au început
ofere de 10 ori mai multe
sa apară şi pe PC aplicaţii în
"Geforce a f ă c u t un pas adaugtnd detaliu poligoane în obiecte decât gen­
timp real mai ales în domeniul
eraţia actuală. Playstation 2,
jocurilor. Ce este nou însa este
obiectelor, Charisma merge m a i departe de-abia lansat în SUA atinge
suportul hardware pentru
acest deziderat cu cele 66 de
realizarea animaţiilor pe baza
a d ă u g i n d controlul f i n al acestor detalii" milioane de poligoane/sec,
de schelet. Practic o data ce
î n s ă Ati s u s ţ i n e ca poate
sunt definite oasele unui
plăcilor video în sistem OEM tere detaliate. Geforce a făcut atinge şi chiar depăşi a c e a s t ă
schelet "îmbrăcat" ulterior î n
(adică sunt incluse î n mod primul pas adăugând detaliu cifră. Desigur, puterea brută,
poligoane nu mai este nevoie
standard în configuraţiile la obiectelor, Charisma merge mai asigurată de un chip ce
să faci transformările de
cheie ale calculatoarelor), mai departe adăugând $i controlul s u p o r t ă Transform & Lighting
mişcare a acestor poligoane la
ales pe soluţii Macintosh dar şi fin al acestor detalii. Potrivit nu este totul, Charisma î n s e m -
fiecare pas, placa video prin
PC. Seria de procesoare Rage, motorul TL ocupându-se de
deşi nu se află în top din punc­ asta. Programatorul, prin inter­
tul de vedere al performanţelor, realizare realizare mediu! unui AP1 de nivel înalt
are toate caracteristicile con­ ~ 900 - 9000
gen OpenGL sau DirectXS,
curenţei la un preţ mai mult poligoane poligoane
transmite hardware-ului numai
decât accesibil, matricile de mişcare ale
în fine, anul acesta la CeBit, oaselor scheletului, animaţia
înaintea anunţării oficiale a noii propriu-zisă fiind realizata de
generaţii de procesoare, Ati a către chipsetul grafic. O prob­
dezvăluit presei prima placă de lemă care apare deseori în
bază care îi poartă emblema. acest tip de animaţie este
Lucrul nu ar fi fost neobişnuit legată de punctele de legătură
(deşi placa are câteva caracter­ între două oase care sunt
istici care o fac atractivă) dacă reprezentate greşit în momen­
pe aceasta nu ar fi fost tul îmbinării poligoanelor care
prezent, în mod standard un le acoperă. Skinning-ul inter­
chip-set Transform & Lighting vine în acest moment, real­
capabil s ă animeze, teoretic, izând tranziţia uniformă între
12.5 milioane de poligoane pe zonele abrupte de îmbinare.
s e c u n d ă . Devenea astfel evi-
Sporirea detaliilor nu se poate realiza decît cu un număr mai mare de poligoane
CHARISMA & TAPESTRY { Tehnologii

Fiecare operaţie asupra 2 texturi unui singur pixel. 3


poligoanelor ce alcătuiesc texturi pentru un pixel aduce o
scheletul unui model 3D nece­ notă importanta de realism în
sită un număr de matrici de plus adîncimea. Bump-map-
T

m i ş c a r e , vizualizare, etc. în ping-ul, procedeul prin care


general calculele sunt foarte este simulată rugozitatea unei
laborioase, necesitând o putere suprafeţe este ajutat de cea
mare de calcul. GeForce 256 de-a treia textură care poate fi
oferă suport pentru calcule modificată în timp real ca în
implementate hardware pentru cazul EBMP (Environmental
2 matrici în timp ce Ati prin Bump-Mapping) ceea ce dă
Charisma Engine oferă suport efectul de valuri atît de cunos­
pentru 4 astfel de matrici. cut ia plăcile Matrox G400.

Keyframe Interpolation Texture Transformation


Probabil de mare efect va fi Tapestry este foarte versatil în
implementarea expresiilor unei a realiza texturarea obiectelor. Ca şi la NVIDIA, Charisma va suporta Cubic Environmental Mapping
feţe umane Tntr-un caracter 3D. Pentru a simula reflecţiile
Toata lumea a rămas efectiv asupra obiectelor, un programa proceduri (rezoluţii mai micf Speranţe
chiar şi GeForce are nevoie de Ati a fost pîna acum întotdeau­
"3 t e x t u r i p e n t r u u n pixel a d u c o n o t ă timp pentru a realiza acest na cu un pas în u r m ă în ceea
efect. Prin implementare, ce priveşte performanţele.
i m p o r t a n t ă de realism î n plus, Tapestry promite un timp supli­ Sigur produsele erau bune î n s ă
mentar foarte mic pentru Cubic parcă apăreau prea tîrziu întot­
adâncimea" Env. Mapping pentru a păstra deauna. Noua placă grafică
fluiditatea aplicaţiei. este promisă î n s ă pentru
"cu gura căscată" la demon­ tor ar trebui s ă consume timp partea a doua a acestui an,
straţia tehnologiei din spatele de procesor important în Priority Buffers ş i Range ceea ce ar fi foarte bine avînd
PlayStation 2, atunci cînd economia unei aplicaţii în timp Based-Fog în vedere concurenţa. NV15 şi
fiecare muşchi de pe faţa unui real. Tapestry intervine în în sfîrşit doua implementări NV20 generaţia u r m ă t o a r e de
personaj părea că se m i ş c ă acest punct implementînd în hardware a umbririi şi ceţii. la nVidia care va apare în
independent pentru a realiza o aceeaşi perioadă va fi o
nouă expresie. Charisma revizuire a GeForce-ului actual,
Engine oferă evident suport care desigur va aduce o
hardware pentru astfel de creştere de p e r f o r m a n ţ e însă
efecte, altfel nu ar mai fi vorba nu şi o sporire a specificaţiilor,
de c a r i s m ă . iar 3dfx-ul trebuie s ă probeze
preţul pe care îl cere pentru o
Pixel Tapestry Architecture tehnologie care trebuia s ă
apară deja de ceva timp. Avînd
Dezideratul oricărui producător
în vedere că Ati a avut întot­
de placi grafice cu accelerare
deauna preţuri bune, iar memo-
3D este acela de a simula cît
rile DDR vor fi standard, rapor­
mai bine realitatea. Iar acest 4 matrici de transformare ajuta la morfarea supraţetefor. tul p e r f o r m a n ţ ă / preţ va fi
lucru nu se poate face deocam­
probabil imbatabil pentru multă
dată fără ajutorul texturilor, Stencil Buffer-ul folosit pînâ
lume. A ş a cum spuneam
adică a imaginilor aplicate acum pentru crearea umbrelor
u r m e a z ă timpuri bune şi pentru
peste poligoane pentru a simu­ nu scutea procesorul de alo­
buzunarele noastre.
la c o n s i s t e n ţ a materială a unui carea unor timpi suplimentari
obiect. Realizarea unor imagini pentru o simulare cît de cît
foto-realistice nu se poate deci realistă. Priority Buffers
realiza fără implementarea unei s t o c h e a z ă o listă a obiectelor
F DETALII ^
arhitecturi de procesare a tex­ în funcţie de distanţa faţă de Detalii produs
turilor cît mai eficiente şi mai un obiect vizat. î n acest fel cal­ Nume Charisma & Tapestry
avansate din punct de vedere culele realizate pînă acum de Producător ATI Technologies
tehnologic. Ati introduce pentru procesor pentru a calcula dis­ Detali tehnice
prima oară posibilitatea Shadow maping (se observă pe cutie) Textura re 3 texturi pe ciclu
tanţa pînă la obiect sunt real­ Bump Mapping EBMP & Cubic BM
apiicării a trei texturi pentru izate deja în hardware, cu Suport
hardware diverse procedee de
crearea unui singur pixel într-o aproximaţii suficient de bune animaţie Vertex Blending, Keyframe
relizare e reflexiilor mediului Interpolation, Skinning
singură trecere. Pînâ acum astfel încât ceaţa de exemplu
înconjurător asupra unui obiect.
TMU-urile (Texture Management să aibă un aspect normal circu
Cea mai a v a n s a t ă metodă,
Unit) puteau asambla doar 2 Iar în jurul punctului de obser­
Cubic Enivronment Mapping
texturi la o trecere, eventual vaţie, nu ca un zid drept ca Aprecier:
presupune de exemplu gener­ + Specificaţii complete TL
existînd 2 sau mai multe astfe pînă acum. Modul cum o s ă + Suport programare foarte
area automată a unui număr de larg
de TMU-uri fie pentru a realiza arate într-adevăr ceaţa şi
4-6 texturi care sunt apoi com­ La final
doi sau mai mulţi pixeli umbrele şi cum o s ă se mişte
binate cu textura de suprafaţă [ Cele 2 tehnologii promit o placă" de accelerare
afişabili pe ecran într-o trecere o astfel de aplicaţie rămîne 1 3D foarte performanta la un preţ rezonabil.
a obiectului vizat. Deşi exista
fie pentru a aplica mai mult de î n s ă de văzut.
metode de optimizare a acestei
Q2 - 2000 J
Software Microsoft Windows 2000

Toate s i s t e m e l e d e o pe ra re
e v o l u e a z ă . Microsoft este î n s ă
cu u n pas î n a i n t e a t u t u r o r .

MICROSOFT W I N D O W S 2 0 0 0
Windows 2 0 0 0 este î n acelaşi timp foarte important pentru Microsoft, care nu are c u m s ă

f a c ă faţă invaziei Linux decît cu un sistem d e operare fiabil, m o d e r n şi u ş o r de utilizat

3 ttK rostit Wrokra Update Mmrooft TntrnW E>tffaiei


Ffc Edt UDO Fowrts Tcob Hdp
Redactor: Aiex Bartic Tip produs: Sistem de operare Tip articol: Prezentare .^f i * * * © jâ 31 âSwch ^nrlvy ^* _>

W
indows 2000 este foarte uşor chiar şi în cazul în
indiscutabil cel mai care este vorba de varianta
a ş t e p t a t sistem de Server. La Professional
Update
Jlfcrosoft
operare de la Windows 95 installer-ul "toarnă" pur şi sim­
î n c o a c e . Windows 2000 este plu pe HDD aproape toate apli­ PRODUCT
în aceiaşi timp foarte impor­ caţiile din k i t inclusiv jocuri, Welcome to
tant pentru Microsoft care nu Accesibility Options, supprw Windows Update
are cum sa facă faţă invaziei Hyperterminal sau NetMeeting, GET 1MMEDIATE
N0T[FTC*T[0N OF
Thfl onEmfl exter.'. •••• rtindows that htlpi YOU get the mo*t OuT of
tour computer, CNck -afec^t Wndow u&jjţo to ftnd ou» mort,
Linux decât cu un sistem de iar utilizatorul nu are nici OTHER S ITF ^
CRIT1CAL UPDATES T0
WINDOWS
operare fiabil, modern $i uşor măcar cum s ă le dezinstaleze. InitaQ th* r>ew CrSOCjl
UDdatB NcIihcaPon
Gc- hflrc to downtoad jrrd rwtall tfift lataît upd-itci for vouf

de utilizat De asta nu trebuie s ă mire pe F A>ULV comp c/w rrtfrdfftProduct


UMflţEi.for ihfl bfltt W4T to SUPPQRT INFOftH*TTON
http ytur computer up-t&- Gtt httlp ui mg Wi^towţ updeţe bţ rtjfl^o our Frequtntlr Aiked

în acelaşi timp pentru a nimeni că sistemul de operare MICROSOFT dtfeaniJ t^olfrctid fram ^uertonj W Knonn l*îue* e*ce* or br t#tiftţ advenuţe ol ottitr
P

OFTICE pottnbil ttcvntT îtfutf-


ocupa destul de mult. UfOATf ri-rtt
Any Vrtndowf Updflte
concura pe piaţa super- KrtlS 4 f>#w critiotl ufrftt* Nttd Help with Windows 200D?
Hflp fţw Wtfhjom zcoo îf avatable online. ctfcfc 4 link beFowtorthe
servereior, unde se î n v â r t cu Windows 2000 poate fi wJL bf • ' - - : iht neit trn* ttfr* ef Mp ţou n « d .
YOu C C M eet to th* Irttmet-
adevărat banii grei, Microsoft instalat prin upgrade de la » yo •• . ^ ;nj *nd troublvfhoot TOUT iţ-itam.
WiE>dowrt gQOQ Server: G « an cvervipw of yoiw new ţr»1#m jnd *n
avea nevoie de un S0 nou, Win98 ş i NT4 sau curat, boot- !rnt*rî*t'Orfc DojdrTidp *or f«f\ip hflţj jJong nith trovbJ#lr%O0Vri0
Irf^rTK*
mult mai scalabil decât NT4. înd de pe CD. O foarte impor­ Microsoft oferă update-uri aproape lunare pe site-ul
tanta adiţie la meniut de insta­ W i ndowsu pd aţe. m ic rosoft.com
Instalarea lare m o ş t e n i t din NT4 este
Procesul de instalare decurge Recovery Console, un fel de MSDOS limitat care conţine a extinde anumite entry-uri din
comenzile necesare reparării Start Menu (Control Pane
manuale a Windows 2000. De Network and Dial-up
m

6 "Are meniuri personalizate, elementele


D ContJ-ol v • 11 •:
M/Corole* Fte £Jî r-,-. FtVflrtH Toc4»
neutilizate fiind ascunse d u p a u n t i m p "
*•: • •* - iJ â*™*
HyHWwort
^ i i ig) aici se pot f a c e / ş t e r g e partiţii, Connections, ş a m d ) . Ca şi
f Control Panel reface MBR-ul sau manipula Contpdtible M « n c Priipcrfie* 21*.
fişiere. Există în continuare
Power OplEont
9 -ir varianta veche, de reparare a
for yCW (WfC«f Cl
sistemului utilizând dischete.
i>J ^ ^4 d
Mut Mofv^kond Pi - ^f. Interfaţă
c*i'-m> Cod..

vnon Windows 2000 utilizează o


aj interfaţă Windows 98
î m b u n ă t ă ţ i t ă . Pe lângă ele­
O mentele decorative, ca meni­
HTBEMPC
urile care apar printr-un fade-in
Control Panel-ui este foarte asemănător cu cel din Windows 98, asigurînd tre­ e x i s t ă î n s ă şi câteva funcţii Se poate seta pînă şi frecvenţa
34 cerea uşoară de la vechiul sistem de operare la Windows 2000. interesante, ca posibilitatea de portului PS/2,

Microsoft Windows 2000 I Software

T A B E L C O M P A R A T I V - Cele 4 tip-uri de Windows 2000

Windows 2000 Windows 2000 Windows 2000 Windows 2000


1 Professional 11 Server 1 Advanced Server 1| DataCenter
Este adresat utilizatorilor Server pentru firme mici Server pentru firme mari, Marilor corporaţii care uti­
Adresat
casnici şi micilor firme şi medii, oferind servicii care utilizează computere lizează baze de date
care doresc un Windows de internet şi intranet. puternice pentru intranet şi mamut sau au servere
mai stabil, lipsit de internet. ; pentru tranzacţii /
cod pe 16 biţi. Este per­ e-commerce apelate de
fect adaptat rolului de • mai multe mii de ori pe
staţie de lucru, rulând pe minut
desktop-uri, laptop-uri şi
notebook-uri.

Suport Pînâ la 2 procesoare Pîna la 4 procesoare Pîna la 8 procesoare şi Pînâ la 32 de procesoare


(SMP) şi 4GB memorie. (SMP) şi 4GB memorie. 8GB RAM. şi 64GB RAM.

Necesitaţi Pentium 133 cu 64MB Pentium 133 cu 128MB Pentium 133 cu 128MB Urmează sa fie stabilite
RAM şi 1GB HDD, RAM şi 1GB HDD. Re­ RAM şi 1GB HDD. Re­ înaintea lansării care va
Recomandat P2-400 cu comandat P2-500 cu 256 comandat P2-600 cu 256+ avea loc pîna în toamna.
128MB RAM. MB RAM şi 2+ GB HDD. MB RAM şi 4GB HDD.

i i
li i1 11 1

H Computer Managemenţ mite sincronizarea fişierelor de


Action VIBW a pe un portabil atunci când
t COLT acesta se docheaza sau intră
Computer Maoagement (Local) •j Computer în r e ţ e a .
System loch —J Offi_df jyes
Ever* Vt*Y*n
SyitWfi Infor raation 5? 3df* InteTăttive, Inc. Voodao SerB* Driver
^ 0VD/CDR - OM chvw 3 PnP & driver e
Performante Loas and Werts
•TJ

3 Shared FoUerţ •Ci Ftoopy contf c*er s Una din principalele probleme
jJ5h&tes ^floppydtfk*rves
IDE ATA/ATAPIcor*ro£etî ale Windows NT4 când venea
Sessfc>Ttf
£j Open Ftes vorba de hardware era suportu
m f
^ Mfce and other porting oevice*
Devfce Manager •> Monte* Plug-n-Play, implementat parţial
Local Usen and Groupî %f MeţwofkaoMpters Windows 2000 rulează de pe partiţii
StOraOfl J Pttts (COM 6 LPT)
şi î n cele mai multe cazuri
Lj DisX Management tip FAT, FAT32 şi NTFS.
Disk Defragmenter ^ Sound, video and game contro&e's total nefuncţional.
System devices
LOgKal Df rves *
Universal Serial Em conuofcrs stare, Windows 2000 are un
+. r•- . . • S Synchronization Manager per-
Serv**» *yj Ap<*c*îJons suport PnP foarte bun, chiar

NTFS5
N
Computer Managementul concentrează marea majoritate a utilitarelor pentru TFS5 nu este un sistem care pern ite utilizatorilor
administrarea sistemului. de fişiere nou, el fiind să-şi protejeze datele mai efi­
(lucru care poate fi totuşi cus- introdus înca de la Service cient decît utilizînd strict sis­
tomizat). Cea mai mare parte a Pack 4 în Windows NT4. temul de drepturi.
iy "i • HV f r a ILIUI

funcţiilor care ţin de adminis­ NTFS5 s e a m ă n ă mai mult ca *Mounting points permit
rJ

trarea computerului au fost funcţionalitate cu sistemele maparea unei partiţii sub mai
• • " concentrate în Computer de fişiere folosite de către multe litere sau într-un subdi­
ti: UNIX-uri decît cu FAT32, rector de pe o alta partiţie.
Management
i Mg " introdus înca din Windows 95 *Compresia integrată în
0SR2. NTFS5 f u n ţ i o n e a z a şi doar pe
M M

Utilitarul de defragmentare pentru


Notebook-uri
Principalele avantaje ale subdirectori şi este transpar­
NTF35 este integrat în sistem. Simiiar Windows 98-ulut,
NTFS5 sunt sistemele de enta pentru utilizatori.
Windows 2000 suporta foarte
Office 2000, Windows 2000 drepturi, quota, criptare, Algoritmul este destul de efi­
bine ACPI {Advanced
are meniuri personalizate, ele­ mounting points, compresie cient şi foarte folositor î n
Configuration and Power
mentele neutilizate fiind şi link tracking. cazul stocării de baze de
Interface), unul dintre cele mai
ascunse de către Explorer dupa *Quota este preluata pe UNIX date.
importante standarde cînd vine
un timp. vorba de calculatoare porta­ şi permite administratorului *Link tracking este o funcţie
Utilizatorii de NT4 vor con­ bile. Un alt lucru bun (si care de sistem sa limiteze spaţiul care permite sistemului s ă îşi
stata rapid ca multe din merge şi la desktop-uri) este maxim ocupat de către un dea seama ca un anumit link
utilitarele cu care erau funcţia de hibernare, care utilizator pe HDD. (fişier sau director) a fost
obişnuiţi au fost mutate, s a l v e a z ă conţinutul memoriei ^Criptarea sau EFS mutat în alta parte, dar în
Administrative Tools făcând pe hdd, la prima pornire sis­ (Encryption File System) este cadrul aceleiaşi structuri
acum parte din Control Panel temul revenind în a c e e a ş i mai mult un add-on la NTFS5 Active Directory.
Software Microsoft Windows 2 0 0 0

superior celui din Windows 98, Windows Component* Wizard


la rândul lui excelent.
Partea de PnP din Win2K
este administrata de d o u ă
WDM Windows Componente
You can add or remove componerrfs of Windows 2i

componente diferite. Prima din­ Windows Driver Model,


tre ele, PnP Manager, se cîndva numit şi UDM T o add or remove a component, click the checkbox, A shaded box means that onţy
ocupa cu detectarea noului part of the component wffl be instaBed, To see what's incîuded h a component, click
(Unified Driver Model) a Detais.
hardware chiar daca acesta fost introdus odată cu Componente
este adăugat în timp ce sis­ Windows 98 Second Edition UJT.MJ^! BJJM/.U1. .1 Ji L LI L.. IJ .. 1IT-T
E ţ** Indexmg Service
temul funcţionează. Din neferi­ şi este destinat în principal 0.0 MB I Z
• ^Internet ţrformation Services (ItS) 18.3 H8
cire nu d e t e c t e a z ă chiar orice, dezvoltării de drivere cross- • ^Management and Monitoring TooJs 0.3 MB
ca de exemplu introducerea platform. Astfel un • ^MessageQueuing. Services 2.8 MB
unui model mai vechi de HDD producător de plăci grafice r^Nfttwnrkinn SArvmA ni MR i
IDE fără a reseta sistemul scrie un singur driver, pe Oescription: Enabies fast fuH-text searching of files.
poate s ă r ă m â n ă fără rezultat. care îl c o m p i l e a z ă pentru
Sunt î n s ă cunoscute câteva Windows 98 şi Windows Totaî disk space requHed; 0,1 MB Dete3s
e x p e r i e n ţ e reuşite (deşi nere­ 2000 fără nici o modificare Space availabie on disk: 13667 MB
comandate) ca inserarea unor prealabilă, schimbînd doar
plăci de sunet fără a închide Driver Development Kit-ul < Back Cencel
computerul, PnP Manager (DDK). Un alt obiectiv al
]
d e t e c t e a z ă perfect, fără driver-elor WDM este s ă Varianta Professional vine şi ea cu Internet Information Server.
repornire, device-urile USB funcţioneze corect pe sis­
(mouse-uri, camere digitale, teme multiprocesor, fiind, f o l o s e a s c ă cam toate plăcile
ş a m d ) ca şi pe cele care uti­ a ş a cum spune Microsoft, grafice existente la ora actu­
lizează standard-ul FireWire. Multiprocessor-Safe. ală, doar c ă funcţiile de
Arbiter-tfl este cea de-a accelerare 3D nu f u n c ţ i o n e a z ă
doua c o m p o n e n t ă a suportului pe nici una. Marea majoritate a
Windows 98 a avut întotdeau­ producătorilor au scos î n s ă
de PnP şi se ocupă exclusiv cu
na probleme cu drivere prost drivere care activează partea
tot ce ţine de laptop, laptop
scrise, care duceau la blocarea 3D, permiţând rularea jocurilor
dockîng şi dispozitive PCMCIA.
sistemului de operare, marea care n e c e s i t ă acest lucru.
majoritate a utilizatorilor Add/remove îţi arata frecvenţa de
Drivere
acuzând Microsoft-ul pentru utilizare a programelor.
Windows 2000 s u p o r t ă d o u ă Compatibilitate
asta. Din acest motiv a fost
tipuri de drivere. Primul le are c â t e v a s e t ă r i , una dintre Windows 2000 este bazat pe
introdus Driver Signing, o
conţine pe cele native, care ele permiţând biocarea un kernel de NT îmbunătăţit şi
modalitate care permite atât
merg doar sub Win2K, iar al instalării oricărui driver care nu nu este foarte deosebit la
autentificarea provenienţei cât
doilea sunt cele WDM, compat­ are s e m n ă t u r ă sau nu este nivel API de predecesorii s ă i .
şi daca ele au fost certificate
ibile ca sursa şi cu Windows certificat, standard fiind î n s ă Asta face ca multe din
de către MS. Driver Signing-ul
98 SE sau în viitor Millenium. chestionarea utilizatorului î n aplicaţiile pentru Windows 98
această problemă. şi Windows NT4 s ă ruleze
foarte bine sub Win2K, mai
Driver Signing Options Windows 2000 ştie s ă

To ensure their tntegrity, all fiies on the Windows 2000 CD are


digitaily signed by Microsoft and are automatically verif ied during
Setup.
Programe de tes t
Business Winstone 99 comune oricărui program
When you instaîi new software, the foUowing verification settings will rezultatele sunt influenţate şi
T e s t e a z ă p e r f o r m a n ţ a com­
be used.
puterului cu ajutorul unei de p e r f o r m a n ţ e l e sistemului
File signatura verification suite de programe de birou de operare.
considerate des utilizate în
Ignore - Instal! all fiîes, regardless of file signatura cadrul unei firme obişnuite, Business Disk W i n M a r k 99
T e s t e a z ă p e r f o r m a n ţ e l e hard-
Warn - Dispîay a message before instalîing an unsigned file High-End Winstone 99 disk-ului în cazul unor
T e s t e a z ă p e r f o r m a n ţ a uti­ aplicaţii de birou, gen Office.
£** Block- Prevent instailation of unsigned files lizând o serie de aplicaţii de
prelucrat imagini şi filme, la High-End Disk WinMark 99
care s e a d a u g â şi compilarea Programele de editat imagini
•Administrator option — unor programe cu Visual şi filme solicită harddisk-ul
C++. Nu rulează decât sub mult mai mult decât cele
P7 Apply setting as system default Windows NT4 şi 2000. business, fiind mai elocvente
în ceea ce priveşte perfo­
C P U m a r k 99 rmanţa sistemului de operare
T e s t e a z ă p e r f o r m a n ţ e l e pro­ cînd vine vorba de fluxuri
cesorului fără î n s ă a executa mari de date care trebuie
operaţii cu virgulă fixă. Cum scrise şi citite.
Utilizînd driver signing-ul sistemul de operare are mai puţin de suferit de pe testul implică operaţii ••
urma unor drivere proaste.
Active Directory

D omeniul Windows NT4, a ş a


cum îl ş t i a m , a dispărut
lăsând locul Active Directory-
Domain Controller, care ges­
t i o n e a z ă tot ce ţine de AD,
începând cu autentificările şi
ului, un atac direct al t e r m i n â n d cu cererile de acces
Microsoft asupra Novell şi al la resurse. Spre deosebire de
s ă u NDS eDirectory. Active NT4, unde exista un Primary
Directory este o modalitate de Domain Controller şi un
a organiza diversele resurse Backup, în Windows 2000
ale unei reţele (calculatoare, Domain Controler poate s ă fie
utilizatori, imprimante, drepturi orice server, conţinutul lor
de acces) într-o structură fiind sincronizat de către
ierarhică, de natură s ă Multimaster Replication.
u ş u r e z e administrarea şi Unul din principalele avan­
utilizarea, economisind astfel taje ale Active Directory
timp şi bani. asupra altor sisteme de acest

"organizează domenii într-o structură arbores­

centă, stabilind relaţii d e î n c r e d e r e între e l e "

Saltul de la domeniile NT tip este scalabilitatea


mai d e g r a b ă nişte workgroup- d e o s e b i t ă , care permite sto­
uri) este mare, dar lucrurile se carea indexată a milioane de
complică suficient de mult pen­ obiecte.
tru a justifica implementarea Active Directory utilizează
Active Directory doar în cadrul doua standarde Internet: LDAP
unor firme de mari dimensiuni. v3 şi DNS. Astfel toate
AD o r g a n i z e a z ă mai multe obiectele dintr-un arbore uti­
domenii într-o structură lizează acelaşi spaţiu DNS, de
arborescenta, stabilind relaţii unde şi posibilitatea ca în anu­
de î n c r e d e r e între ele. Acestea mite cazuri DNS-ul s ă tre­
permit unui utilizator logat buiască a fi reproiectat.
într-un domeniu s ă utilizeze Deoarece trecerea la Active
resurse din alt domeniu aflat Directory nu este u ş o a r a ,
în Directory, fără a necesita Microsoft a implementat două
autentificări suplimentare. moduri de lucru: Native Mode -
Fiecare astfel de domeniu este AD normal, doar cu servere
la rândul s ă u împărţit în unităţi Windows 2000 şi Mixed Mode
organizatorice care conţin - servere Windows 2000 şi
reţele, utilizatori, grupuri, NT4 în tandem, AD-ul
drepturi, ş a m d . ocupîndu-se cu translatarea
La baza unui domeniu informaţiilor la vechiu
conţinut în Directory s t ă un standard,

^ Active Director? Uiers and Compuicr*

* T'

Tree
>ţ Activţ Dir«tory L>»fs and Cwriputers {cot.;
(JÎA^counţ Cparattts Searty Gwp Membws can admrister d-,,
(JÎAdrntfJstratiVS S*cu*f Group.. AdriricstrXOf's hav* cw^-,-
ţJÎBatKLip Oper«Cf5 Swrty Greu* Bacfcup Operator; etnov.*,
f^^>5«5 Swrty ... GUTK(Î Kavâ th* «nwaet...
fEprţ-Wmdows £000 Cornpflbble Acc*K Seorty Groiţ — A batfewfd cccrpatt*y...
(J^i™ Op^rators Swrty Grow
ţSftepfcaţor Securit/ Group.. SjDpor tî hle repkabon h...
ţ^3i*fver 0p4r«ors Swrty Group Mernbers can adrrJnis»ex d,..
fSi_»rs Seoiity Group „ Users ara pra-vtrtad front,
h

Aceasta aplicaţie administrează Active Directory-ul oferind acces la toate http://www.avx.ro • e-mail:sales@avx.ro
funcţiile necesare unei configurări facile.
t e i : (01) 2 3 0 5 0 2 6 - f a x : (01) 2 3 0 9 4 7 1
Software Microsoft Windows 2 0 0 0

CPU Mark incâ î n v o g ă ,


Windows
2000
K7 -550
O altă c l a s ă de programe care
nu prea are cum s ă funcţioneze FireWire
sub Win2K este cea a utilitarelor
Windows care se ocupă cu optimizarea Este un un standard dezvoltat
9S diverselor componente ale com­ de Apple, bazat pe IEEE 1394
K7 - 550 din 1995, care permite trans­
puterului sau ale sistemului, ca
Windows programele de defragmentare a - ferul unor cantităţi mari de
2000 HDD-uiui. T o t u ş i acest lucru nu. date între computer şi per­
Celeron 400 iferice. Rata de transfer se
reprezintă o p r o b l e m ă , spre deose­
Windows bire de NT4, Win2K având integrat ridică la 400 megabiţi/s (faţă
9$ un program de defragmentare iar cei 12 megabiţi/s pe care îi
Celeron 400 permite USB-ul), FireWire-ul
producătorii respectivelor soft-uri
oferă deja variante compatibile cu permiţând şi el conectarea şi
noul sistem de la Microsoft deconectarea hardware-ului
Business Winstone 99 fără a închide sistemul.
Fanii străvechiului DriveSpace
Windows Standard-ul a fost deja adoptat
care au supravieţuit trecerii la
2000 de către multe din marile firme
K7 -550 Windows 98 menţinând partiţii FAT
(Cannon, Sony, IBM, JVC,
(partiţiile DriveSpace nu sunt com­
WJndows Philips, ş a m d ) producătoare de
patibile cu cele FAT32) vor fi
98 periferice multimedia şi nu
K7 - 550
nevoiţi s ă renunţe definitiv la ele,
numai, existînd deja CD-ROM,
având î n s ă posibilitatea de a-şi
HDD-uri, camere video, foto şi
Windows compresa datele utilizând funcţia
2000 chiar imprimante care î
inclusă în NTFS5,
Celeron 400 folosesc.
Principalii producători de
Windows antiviruşi au scos deja variante de
98
Celeron 400 evaluare sau update-uri pentru pro­ sau blocări neplăcute.
dusele lor, RAV-ul AVX-ul şi AVP-ul
T

rulând fără nici o p r o b l e m ă . Performanţe


Business Disk W i n m a r k 99 Este cunoscut c ă Windows 2000
Stabilitate necesită şi c o n s u m ă mai multe
Windows
2000 Principalul reproş al utilizatorilor Ia resurse decît oricare din predece­
K7 -550 adresa Microsoft privind Windows sorii s ă i . î n t r e b a r e a este dacă
Windows
98, este stabilitatea, sau mai necesităţile acestuia se justifică şi
98 exact lipsa acesteia, ecranul sub aspectul p e r f o r m a n ţ e i şi nu
K7 - 550 albastru (BSOD - blue screen of numai sub cel al facilităţilor.
death) nefiind un lucru rar în uti­ Am folosit pentru teste d o u ă com­
Windows
2000 lizarea de zi cu zi. putere, un Celeron 400 cu 64MB
Celeron 400 A ş a cum am mai spus, Windows RAM şi HDD Quantum de 8GB şi
2000 f o l o s e ş t e un kernel un K7 550 cu 128MB RAM şi HDD
Windows
98 îmbunătăţit de NT4, care prote­ IBM de 15GB. Plăcile grafice sunt
Celeron 400 j e a z ă zonele de memorie utilizate un Voodoo 3 3000 cu 16MB şi un
de sistem şi de aplicaţii, fiind teo­ TNT2 Ultra cu 32MB. Am instalat
000 «D *t
retic imposibilă suprascrierea pe ele Windows 98, Windows NT4
Hi End Disk W i n m a r k acestora din exterior. (Server) şi Windows 2000
Windows Driver Signing-uiui elimină şi el Professional, apoi am rulat testele
2000 c â t e v a potenţiale probleme iar de la Ziff Davis, 3DMark 2000,
K7 -550 Quake 3 şi Descent 3
altele sunt tratate de Windows File
Windows Protection. WFP-ul se o c u p ă cu Testele ZD d e m o n s t r e a z ă c ă
98 protejarea fişierelor de sistem, în
K7 - 550 Windows 2000 d e p ă ş e ş t e sub­
mod special DLL-uri, adesea stanţial Windows 98 în toate
Windows suprascrise de programele de cazurile, jocurile fiind singurul
2000 instalare ale diverselor aplicaţii aspect sub care Windows 2000 nu
Celeron 400
care nu r e s p e c t ă specificaţiile MS. poate concura cu Windows 98.
Windows WFP-ul poate s ă mute aceste DLL-
98 uri mai vechi în directorul în care a î n final
Celeron 400 fost instalat programul care le uti­
Windows 2000 este cu adevărat
lizează.
HO
HG 10ME IUQJ
un sistem de operare cum
Computerele din redacţie pe Microsoft nu a mai scos de multă
ales căf Microsoft a trans­ mai bine de 95% din apli­ care am instalat Windows 2000 vreme: stabil, suficient de rapid şi
format acest lucru într-un caţiile importante şi com­ s-au comportat destui de bine pe bun la toate. Singurele lucruri
adevărat obiectiv, utifizân- plexe m e r g â n d fără prob­ parcursul lunii în care am testat problematice sunt bug-urtle, care
du-l ca s c u z ă pentru leme. sistemul de operare. în afară de şi-au scos capul încă înainte ca
decalarea apariţiei sis­ în general incompati­ cel cu plăci grafice bazate pe chip­ sistemul sa ajungă pe piaţă, nece­
temului de operare cu bile sunt programele mai uri NVIDIA, ale căror drivere sunt sităţile hardware d e o c a m d a t ă cam
c â t e v a luni. î n mare se vechi, dezvoltate pe vre­ în stadiu beta, restul au mers ridicate şi driver-ele, a căror
poate spune c ă au reuşit, mea când Windows 95 era foarte bine, fără reboot-ari ciudate situaţie se a m e l i o r e a z ă rapid.
Microsoft Windows 2 0 0 0 I Software

3D Mark 2000 - K7-550 - 128 Ram 800x600 3D Mark 2000 - Celeron 400 - 64 Ram - 600x600 care ar putea fi imputat celor
Windows 1 1 •
Windows t f 1 de la Id Software,
2000 2000 Bon
TNT2 Ultra
TNT2 Ultra Compatibilitatea cu jocurile
Windows
Win98
dows este şi ea o mare problemă la
TNT2 Ultra i ora actuală. Astfel este foarte
TNT2 Ultra 1 J posibil ca multe din produsele
Windows Windows F J
2000 2000 vechi, dezvoltate pentru
Voodoo 1
ar'
Voodoo 3 i • 4
DirectX 6 şi î n mod special
Wrndows Wtndows H
DirectX 7 s ă f u n c ţ i o n e z e mai
- - - - - |

98 mult sau mai puţin bine sub


Voodoo 3 Voodoo 3
Windows 2000, dar e x i s t ă şi
io destule excepţii. Unele jocuri
Descent 3 - K7-550 - 128 Ram 800x600 Descent 3 - Celeron 400 - 64 Ram 800x600 d e t e c t e a z ă la instalare
Windows 2000 ca fiind
Windows Windows
2000 2000 Windows NT4 şi refuză s ă con­
TNT2 Ultra TNT2 Ultra tinue. Interesant este c ă multe
Windows Windows din aceste jocuri f u n c ţ i o n e a z ă
98 9 8
destul de bine dacă se evită
TNT2 Ultra TNT2 Ultra
instalarea lor, importîndu-se
Windows Windows
2000 2000 zona registry-ului Windows 98
Voodoo 3 Voodoo 3 care conţine informaţiile
Windows Wmoows jocului.
98 98
Voodoo 3 Voodoo 3 Marea majoritate a jocurilor
populare (Quake 2, Quake 3 T

Unreai Tournament, Half-Lrfe,


Quake 3 - K7-550 - 128 Ram 800x600 Quake 3 - Celeron 400 - 64 Ram 800x600
Starcraft, Total Annihilation} ca
Windows Windows
• 2000 2000 1 şi demo-urile şi jocurile de dată
TNT2 Ultra TNT2 Ultra 1
recentă rulează fără nici o
Windows Windows - problemă î n Windows 2000.
98 9 8 1
TNT2 Ultra TNT2 Ultra 1

Jocurile vechi, pentru MSDOS


Windows Windows
2000 2000 1 sunt în cu totul altă situaţie.
Voodoo 3 Voodoo 3 ; Spre deosebire de Windows
Windows Windows 98, Win2K blochează accesul
98 ! 9 $ 1 direct al unui program la
Voodoo 3 W_ _ _ _ -j
J

Voodoo J resursele sistemului, din acest


f• • **** >
motiv multe jocuri clasice
refuzînd pur şi simplu s ă
platforma s a t i s f ă c ă t o a r e pen­ 2000 nu sunt optimizate sau
Jocuri p o r n e a s c ă . Altele, cum este şi
tru jocuri, chiar dacă perfor­ sunt încâ beta. Duke Nukem 3D, merg fără
m a n ţ e l e lasă de dorit,
Microsoft a încercat s ă trans­ sunet.
neridicîndu-se încă la nivelul 3DMark 2000, utilizat de noi
forme Windows 2000 într-un celor din Windows 98. Marea majoritate a gamer-
pentru a testa cele d o u ă sis­
sistem atractiv pentru toţi uti­ ilor vor prefera s ă nu treacă
teme de operare are adesea
lizatorii, inclusiv cei care se imediat pe Windows 2000 sau
Rezultatele alăturate sunt tendinţa de a se închide, tot
autointitulează cu atîta mîndrie măcar s ă ţină un Windows 98
destul de elocvente pentru fără nici o eroare sau avertis­
gameri. Integrarea DirectX7 î n ment, fiind n e c e s a r ă rularea lui în Dual Boot, pentru cazul î n
diferenţele dintre cele două
sistemul de operare şi supor­ de mai multe ori pentru a care anumite jocuri refuză s ă
sisteme de operare, cu
tul pentru driverele WDM trans­ obţine rezultatul final. p o r n e a s c ă ori fac probleme.
m e n ţ i u n e a c ă o parte din
f o r m ă Windows 2000 într-o driver-ele pentru Windows
DETALII
Unul din principalele atuuri ale Detali produs
Windows 2000, posibilitatea Windows 2000
Drivere
Nume
Pret N/A
de a utiliza de la d o u ă proce­ Producător Microsoft
Driver-ul 3DFX v l . 0 0 . 0 0 pen­ soare î n sus (SMP), nu este Telefon N/A
nici el utilizat î n actuala gen­ Web http://www. m Icrosoft, corn
Driver-ul NVfDIA Detonator tru Windows 2000 este final,
eraţie de jocuri deoarece sis­ Detalii tehnice
v3.78 pentru Windows 2000 fiind certificat de Microsoft, Versiuni Professional, Server,
este î n stadiu BETA, Teoretic p e r f o r m a n ţ e l e temele de operare bazate pe Advanced Server, Data
necertificate de Microsoft şi obţinute cu el sunt maxime. Windows 95 nu s u p o r t ă şi nici Center.
prezintă probleme, î n anu­ Pentru Windows 98 au fost nu vor suporta mai mult de un
+ Stabilitate ridicata
mite cazuri resetînd chiar utilizate driver-ele NVIDIA singur CPU. Singur, Quake 3 + Uşor de configurat
computerul fara BSOD. Detonator v3.68 şi 3DFX Arena face excepţie de la
- Bug-url înca multe
P e r f o r m a n ţ e l e atinse cu ele v l . 0 4 . 0 4 BETA. aceasta regulă, dar rezultatele
probabil nu sunt maximale, P e r f o r m a n ţ e l e acestuia din testării sale într-un sistem cu
d o u ă procesoare sunt foarte La fîiia!
mai ales c ă unul din DLL-uri u r m ă sunt î n s a comparabile Cel mai performant sistem de operare de pe
are informaţii de debug cu cele ale unei alte variante a s e m ă n ă t o a r e cu cele obţinute piaţa însa nu de mare excepţie cum ne-am fl
pe un singur procesor, lucru dorit.
prezente. anterioare, nebeta.
J
Sunet & Muzica PLUCIN-URI DIRECTX

P l u g i n - u r i D i r e c t V S T

Timeworks Reverb
Utilizarea c o r e s p u n z ă t o a r e a plugin-urilor
d u c e , d e c e l e m a i m u l t e ori, la rezultate
deosebite.
Foarte bun pentru diverse reverb-uri; poate o p e r a p e
1 Informaţii
Redactor: Remus Gradin Tip produs: Plugin-uri DirectX Tip articol: Prezentare 3 2 s a u 6 4 d e biţi.

'vident, aţi m a i î n t â l n i t î n articolele din


n u m e r e l e t r e c u t e a l e revistei e x p r e s i a de plug-
lin D i r e c t X s a u " a c c e p t ă d i v e r s e p l u g i n - u r i " . în
g e n e r a l a c e s t e plugin-uri a u d i o s u n t r e c u n o s c u t e d e O timrrtorki
mai multe programe î n a c e l a ş i timp. S p r e exemplu,
plugin-urile DirectX s u n t r e c u n o s c u t e de
SoundForge, Cakewalk, WaveLAB. Pe de altă parte,
plugin-urile V S T s u n t " v ă z u t e " d e C u b a s e V S T s a u
E ste un plug-in foarte bun
pentru diverse reverburi
{având deja presetate reverburi
size, pre delay, decay, color,
damping),
Plugin-ul poate opera pe 32
d e W a v e L A B . O r i c u m , a c e s t e plugin-uri s u n t f o a r t e de church, drum room, hali sau 64 de biţi î n s ă acest
i m p o r t a n t e . D e c e l e m a i m u l t e ori a c e s t e a s u n t bright, metal, metal2 şl plate), lucru nu are nici o legătura cu
mult m a i b u n e d e c â t programul utilizat c a m e d i u , fiind unul de tip DirectX testat rezoluţia formatului.
bineînţeles în Sound Forge. în cazul unei utilizări nor­
d a r ş i m u l t m a i s c u m p e . I a r d a c ă u t i l i z a r e a pro­
Calitatea reverburilor male (pe 32 de biti), utilizarea
gramelor e s t e posibilă chiar pentru un î n c e p ă t o r ,
u generate se ridică cu mult CPU va fi foarte mica.
f o l o s i r e a u n o r a dintre plugin-uri e s t e î n s ă r e c o m a n ­ peste cele pe care le-ar fi putut
N
Este de remarcat de altfel
E d a t ă utilizatorilor c u o p r e g ă t i r e c e i p u ţ i n m e d i e oferi un program simplu (adică şi aspectul grafic al aplicaţiei
d a c ă nu c h i a r r i d i c a t ă . î n s ă a c e s t lucru nu trebuie fără aceste plugin-uri) sau după cum cei de la Timeworks
-
Oi

IA s ă d e s c u r a j e z e , pentru c ă o utilizare chiar softurile dedicate placiior ne-au o b i ş n u i t


4 de sunet
c o r e s p u n z ă t o a r e a p l u g i n - u r i l o r c o n c o m i t e n t c u pro­
g r a m e l e de b a z ă c o n d u c e la rezultate spectacu­
Cu toate că deja sunt defi­
nite principalele tipuri de DETALII
l o a s e ( d e c e i e m a i m u l t e ori î n s ă n u obligatoriu). Producător: 1 Sonic Timeworks LLP
reverb-uri, operatorul îşi poate
P e n t r u p r e z e n t a r e a p l u g i n - u r i l o r a u d i o voi u t i l i z a p r o ­ creea propriile efecte datorită Preţ: 99$
XTPEMPC
g r a m e l e S o u n d Forge, C u b a s e V S T şi W a v e L A B . multitudinii de parametri de Internet ! www, son ictimeworks.com
care plugin-ul dispune (Room


PLUGIN-URI DIRECTX t Sunet & Muzica

GRM Tools ar fi Band Pass ce per­


GRM T o o l s mite modificări HP (high pass) şi
LP (low pass) pe fiecare canal ai
sunetului (L-R) având şi posibili­
E s t e destinat obţinerii efectelor tatea de a amplifica sunetul. Alt
speciale s a u sunetelor curioase. plug-in din pachet este Pitch Acum
care, prin modificări ale frecvenţei,

R eprezintă o reunire de 4 plugin-uri VST amplitudinii, delay-ului, realizează


produse de Steinberg (cei care au realizat efectul harmonize precum şi ceva
şi CUBASE sau WaveLAB). Evident, pentru uti­ asemănător pitch bander de pe
lizarea acestui pachet, este nevoie şi de pro­ clape. Al patrulea plug-in din GRM Tools, sunetelor mai curioase.
gramul Cubase sau de WaveLAB. Primul plug- CombFilter, realizează modificarea sunetului
in, Shuffling este folosit pentru crearea prin combinarea frecvenţei, rezonanţei şi a fi DETALII

efectelor dinamice asupra sunetului. Acestea trelor (LP low pass). Fiecare din aceste filtre Producător ! Steinberg
pot fi realizate prin modificări ate unor para­ combinate au mai multe benzi pe care pot Pret 200$
metri ca delay, feedback, valori de început şi varia. în concluzie, acest pachet este desti­ Internet [ www.steinberg.net
sfârşit ale pitch-ului. Următorul plug-in din nat pentru obţinerea efectelor speciale sau

Timeworks P h a z e r M o d e l 8 8 UltraVox
S i m u l e a z ă efectul d e p h a s e r , sunetul obţinut e s t e d e o calitate foarte Utilizarea s a e s t e foarte s i m p l ă ;

b u n ă , iar utilizarea e s t e relativ u ş o a r ă . este recomandat pentru partea


de voce.

I n primul rând este un plugin specific destul de uşoară (recomandabil de a fi uti-


I DirectX, care este recunoscut uşor de izat sub forma unor presetări). Qlug-in VST cu firma Steinberg în
Sound Forge, fiind produs de către Sonic \ frunte, testat cu WaveLab, el
Timeworks LLp. nestrălucind prea mult la partea grafică
Crai
Funcţia principală este simularea efectu­ i M1X | î n s ă poate fi utilizat ca pitch shîfter sau
a*
lui de phaser după cum chiar numele său o 7 7 1 ca formant {control folosit în special
spune. Crearea efectului şi plasarea acestu­ 10 *0 1 pentru bucăţi vocale).
ia într-o gama sau mai bine zis într-un dome­ Utilizarea este deosebit de s i m p l ă ,
niu auditiv variat, sunt posibile prin la î n d e m â n a oricui prin simple mişcări
FEEDMOC
modificări ale adâncimii sunetului într-un MO cu mouse-ul, toate slidere-le acţionând
interval de pâna la 6 octave, modificări de GAIN no
csw
în timp real. Slidere-le în timpul
#
frecvenţă de Ia 50 Hz la 5000Hz, sau de MODEL se deplasării pot fi legate între ele, iar
feedback, în paralel existând şi posibilitatea RţNi CPU % |24-Wi™*uio] •* O**»!/-* operatorul poate opta asupra calităţii
de a umbla la amplificarea semnalului de la -
mixării prin controlul Highquality.
20dB la 20 dB.
DETALII Este în principal recomandat la
Alte aspecte pot fi remarcate în ceea ce partea de voce, dar poate fi aplicat şi la
Producător 1 Sonic Timeworks LLp
priveşte gradul de încărcare a procesorului
Pret 1 69$ altele (eventual fără m u z i c ă ) .
care este redus (în SoundForge maxim 7%).
Internet | www. sonictimeworks.com Chiar dacă Ultra Vox poarta greaua
Cât despre sunetul obţinut, acesta este de o
haină Steinberg, nu orea convinge î n
calitate foarte bună, iar utilizarea sa este
sensul c ă nu era nevoie de realizarea
unui plug-in pentru aceste funcţii.
Deşi aspectul grafic nu este
Steinberg Vocoder deosebit, calitatea efectelor produse
este destul de ridicată.

P a r t e a g r a f i c ă ş i e f e c t u l d e v o c o d e r f o a r t e b i n e r e a l i z a t e ; s e t ă r i l e p o t fi
seu
stocate s a u a d ă u g a t e c a presetări.

^ s t e un plug-in care merge bine sub


L-WaveLAB, fiind produs de firma
Steinberg. Vocoderul este un efect utilizat
în special pentru voce {se poate observa în
muzica dance când vocile sunt distorsion­
ate sau par "vibrate"). Realizarea acestui
efect este mijlocită de forma wave-ului
ţ s q u a r e , etc.) care poate chiar s ă fie dese­
nata de utilizator, f r e c v e n ţ ă , calitate (high,
DETALII med, low). Există posibilitatea de a stoca DETALII
: Producător: Sternberg anumite setări sau de a le adăuga ca pre­ Producător: \ Steinberg
Preţ: N/A setări. Partea grafică este foarte bună dar N/A
Internet www. stei nbe rg. net şi efectul de vocoder este realizat pe Internet \ www. ste i n be rg. net
m ă s u r ă având Tn vedere producătorul.
Sunet & Muzica PLUGIN-URI DIRECTX
F

AMSB Timeworks De la/


SculpturA R e a l i z e a z ă efectul d e e c o u şi e s t e r e c o m a n d a t pentru utilizarea î n
secţiunile d e m u z i c ă şi percuţie.

D e s t i n a t a fi f o l o s i t c a e q u a l i z e r E vident este folosit pentru realizarea delay-


urilor mai bine zis efectiv el mixează o
T

copie a wave-ului cu cea originala la o


dar poate f u n c ţ i o n a şi c a mixer;
diferenţă de timp de minim 0 , 1 milisecunde şi
e s t e p r e v ă z u t c u u n limitator maximă de 1,5 secunde. Specificul s ă u este
pentru e v i t a r e a intrării sunetului de plugin Direct X (fiind Ia fel de bine utilizabil
în domeniul d e saturaţie. în Sound Forge dar şi în seria VST). Timework
T

Delay este recomandat a fi utilizat pentru


secţiunea de voce şi partea de percuţie. Astfel
soft-ul beneficiază de editare pe ambele DETALII

canale (L-R) a delay - ului, amplificare, vofum Producător: Sonic Timeworks LLP
a a a •11" EI S:S'a B QiS S B (L-R) ganging" pentru a lucra pe ambele
,f
Pret ;99$
9 £â UT J£Î iâ 3 Bl 0
: T

canale, precum şi de o încărcare mica a proce­


JCt JTiu_' <y^J
00:^01=» 0100.001000 0
P' 1 -L0f^
Internet: www. son icti mewo rks.com
J

r*i ţ t i • r*jf rwj i.k [• • • qu {pfl> >r- *yr iv. *. | | V sorului (sub 8%).
c e . c . c ... ; cc
P

• 1 afi 1 4

Opcode Fusion V O C O D E
• •j'^i^^^ I
d--Lshtf-<Ur
-1
:.H

ScuiptnrA P o a t e r e a l i z a inflexiuni a l e vocilor î n m u z i c ă s a u v o c e d e robot. Este


u ş o r d e utilizat, d a r î n c a r c ă d e s t u l d e mult C P U .

E ste un pfug-in Direct X, ce se


prezintă sub forma unui equalizer cu
9 octave pentru fiecare canal (L-R). N umele zice deja c ă este un vocoder. Este
un plug-in Direct X realizat de firma
Acest equalizer ocupă aproape 75% Opcode putând fi utilizat la realizarea inflexiu­
dintr-un ecran la o rezoluţie de 1024 x nii vocilor în muzică sau la realizarea vocii de
768, iar controlul utilizatorului poate fi robot. Plugin-ul are un equalizer cu 5 benzi
directionat spre amplificare (gain în (Lo LoMid Mid HiMid HI) grupate în zona
domeniul -48 db +48db), delay, pan Tone. Doar lucrând din acestea şi lăsând
(pentru o panoramare a sunetului în ceilalţi parametri n e s c h i m b a ţ i , se obţin CONTROL
ÎT wsvprariî
boxe), iar volumul sub f o r m ă de slidere. diferenţe mari la forma sunetului. Opcode
Chiar dacă este destinat a fi equalizer, Vocode poate modifica la semnal şi valorile f u s i o n : VOC0&E
AMSB SculpturA poate fi folosit şi ca de ieşire (output-u!) dar şi forma wave-ului pe
DETALII
mixer Acest plug-in are prevăzută şi o parcurs, a d â n c i m e a sunetului şi accentul
Producător: Opcode
limitare pentru ca sunetul egatizat s ă nu (Emphasis). Poate importa sau exporta pre­
intre în domeniul de saturaţie. Plug-in u setări, este destul de uşor de operat, î n s ă Preţ: N/A
a fost testat în Sound Forge, dar încarcă destul CPU. Internet www.opcode.com
funcţionând a s e m ă n ă t o r şi în WaveLab
sau CubaseVST.

il Ti-«i • r
-3 0 -2-3 -6-3 0 -EO
Steinberg Magneto
•12
•CO c e E s t e o aplicaţie realizată d u p ă un hardware echivalent existent (Lyrec
!hanritt5 Li/A
cu 2 4 d e piste).
01 7 02703ŢW iTOS or 08 09 ! 10 : 11 : 12

Ver sioo 1.0


M agneto este un plug-in DirectX, care
poate fi utilizat şi în programele VST, dar
LPTURA şi î n Sound Forge (unde a fost testat).
Aplicaţia este f o r m a t ă după un hardware
^Mi/jO- jfjjcdi/l/MC &• M/fit/(lBt*€&f&* echivalent existent (Lyrec cu 24 de piste).
Fu*!
mm
LEFT Boitâ RÎGHT Boar<J
BVPftSS Este în special utilizat pentru a "încălzi" ana­
logic sunetul realizat, asta numai în cazul în
care utilizatorul nu acceptă sub nici o m ă s u r ă
sunetul rece digital (într-adevăr, sunt multe
M M

DETALII DETALII
aplicaţii care fac acest lucru, î n s ă Magneto
Producător: Vincent Bure Producător: Steinberg
nu introduce noise). Dacă este folosit ia
parametri maximi, atunci el poate fi utilizat şi Preţ: N/A
pentru distorsionare. Internet: www.steinberg.net
REASON I S u n e t & M u z i c a

"ESI

REASON
ihChl I
• • • ~
•i mul ••^•iin i
mm 81111111 siiiâill i i l l i l l l
K H i i i S fiiiiiasg S i l i i i i i f l i i i i i g «
@ *!77i^ *C3*MIH* *<33* *€I3*- *CD*
"Nu este doar un soft, este un sistem muzical complet, ^ £ L ^ ^ V>j *k W - />

un s i s t e m care f u n c ţ i o n e a z ă c a un hardware dedicat..."

Informaţii
Redactor: Remus Gradin Tip produs: Program - muzica Tip articol: Avanpremiera

numărul de module disponibile


care este destul de mare şi cu
funcţii variate. După cum se poate
observa din figura, modulele se
a s a m b l e a z ă î n locurile negre, ele
reuşind s ă aiba toate butoanele,
faderele, potenţiometreie şi
funcţiile pe care le p o s e d ă partea
de hard echivalentă,
<3
mM C«5 ful
- De altfel, REASON va fi un soft
uşor de folosit cu o schimbare
rapidă a legăturilor între module
sau cu posibilitatea de a realiza
chiar unele conexiuni imposibil de
realizat în realitate. în mod sigur,
el nu va putea rula c o r e s p u n z ă t o r
pe un computer slab (din punctul
de vedere al procesorului & plăcii
de sunet). î n cazul computerelor
4 L
mai slabe, utilizatorul nu va putea
I
Cablurile vor juca un rol important în dispune simultan decât de maxim
manevrarea programului precum şi în câteva module, numărul lor
sunet datorită diferitelor combinaţii între c r e s c â n d o dată cu p e r f o r m a n ţ e l e
module. calculatorului. Pentru p e r f o r m a n ţ e

E
foarte ridicate, pe lângă placa de
ste un produs m proiect al sunet compatibilă ASIO (la fel ca
celor de la Propellerhead, CubaseVST), DirectX se r e c o m a n d ă
f i r m ă care este de altfel şi un procesor puternic. în meni­
autoarea celebrelor Rebirth sau urile sale REASON va cuprinde
Recycle. Reason este acum în sta­ Synth analogic, Sampler, Drum
diul de beta test, neştiindu-se data Machine, ReCycle, Mixer, Efecte,
lansării sau preţul s ă u efectiv. De Pattern Sequencer.
la celelalte programe realizate,
ştim deja intenţia Propellerhead de Inginerii de sunet de la UMP
a realiza softuri care s ă simuleze vor fi beta testeri ai REASON; mai
aparatura hardware. Cu perfor­ multe detalii cu privire la acest
manţe foarte bune apropiate de soft se pot obţine la paginile
cele ale hardware-ului a fost www. music.ro sau
Rebirth. Acum î n s ă realizatorii ne www.propellerheads.se.
asigură c ă p e r f o r m a n ţ e l e pe care
le va atinge REASON, vor fi cel DETALII
puţin egale cu p e r f o r m a n ţ e l e i Detalii produs
atinse de hardware. Nume Reason
Preţ N/A
"Nu este doar un synth-soft, Distribuitor N/A
este un sistem muzical complet, Producător Propeflerhead
Web wwrt.propeflerheads.se
un sistem care f u n c ţ i o n e a z ă ca un Detalii tehnice
hardware dedicat...", este chiar - Schimbarea rapida a
declaraţia celor care legaturilor între module
• Se pot obţine conexiuni
l-au produs. REASON va avea la imposibil de realizat în
bază un sistem sub forma hard­ realitate
ware modulat, module care vor fi Aprecieri
+ Număr mare de sample-
alese şi montate chiar de utilizator, uri oferite
utilizatorul având la dispoziţie şi o + Utilizare uşoara.
vedere din spate a modulelor La final
pentru a le lega şi conecta prin fire Indiferent de preţ acest program va merita
virtuale, î n mod a s e m ă n ă t o r ca în achiziţionat şi utilizat suplinind un hardware
de o valoare muft mai mare.
figură. Se poate observa clar
COOLFUN ILLUSION

COOLFUN ILLUSION
Fără prea m a r e efort s e pot realiza e f e c t e speciale, tranziţii din marginile ei. Ambelor tipuri de
suprafeţe li se pot anima aceiaşi
s p e c t a c u l o a s e între d o u ă s e c v e n ţ e d e film şi animaţii d e calitate.
parametri care se animeaza şi la
Informaţii efecte. Printre aceste caracteristi­
ftatfacto-rc Adrian Dorobaţ Ti*> procta*: Animaţie şi grafică 2D Bp articol; Prezentare ci comune se numără unele gen
dimensiune, acceleraţie, zoom
foc, fum, artificii, cascade, valuri, sau transparenţă, dar există şi
personaje animate, toate com­ unele specifice pentru efecte,
puse dintr-o serie de imagini 2D. care, fiind bazate în marea lor
Prevîew-ul acestora se face în majoritate pe particule, au para­
real-time şi programul foloseşte metri gen număr, unghi de emisie,
din plin accelerarea hardware unghi de distribuţie, "greutate" şi
dacă sistemul beneficiază de a ş a durată de viaţă.
ceva. Fereastra principală de lucru
este cea în care se petrece
Ce se poate face cu lllusion?
acţiunea propriu-zisă şi în care
Să presupunem câ aţi creat în 3D
este importat şi sincronizat filmul.
Studio Max o navetă spaţială care
Aici sunt reprezentate doar
decolează. Dar scena parcă nu
punctele de origine ale efectelor
este completă fără flăcările şi
care pot fi animate pe baza unui
norii groşi de fum care î n s o ţ e s c
sistem de keyframe-uri, deplasând
de obicei despărţirea navei de
un slider în fereastra de cadre.
pământ. Dar aceştia pot fi
Pentru a limita efectele se pot uti­
Interfaţa programului este intuitivă $1 uşor de folosit chiar şi oe ce: făra prea adăugaţi după randarea animaţiei,
liza instrumentele Blocker şi
multa experienţa în domeniu- prin importarea filmului rezultat în
Deflector. Cu primul puteţi crea
lllusion şi plasarea unui efect

S
una sau mai multe suprafeţe
ubintitulat The Magic of potrivit, pe care fie îl veţi deplasa
opace care blochează efectul,
Pixels, programul conceput cadru cu cadru sincron cu
facându-l invizibil în zonele în care
de Coolfun este un pachet mişcarea navetei, fie v ă veţi folosi
se suprapun cu el, astfel încât s ă
de animaţie şi efecte speciale 2D de o curbă spline pentru a contro­
se vadă doar acolo unde trebuie
Numele de lllusion este justificat la mişcarea efectului. Sau, de
să se vada, ca şi cum ar face
printre altele şi de faptul c â el exemplu, închipuiţi-vâ un banner
parte integrantă din film,
poate crea iluzia de 3D folosindu- pe care mesajul apare ca şi cum
Deflector creează de asemenea o
se de efecte 2D. lllusion poate fi ar fi scris cu un aparat de sudură.
suprafaţă, î n s ă care de data
folosit în două moduri diferite: în Acest lucru este posibil în
aceasta face efectul s ă "ricoşeze"
primul rând, ca un utilitar de sine lllusion, prin foiosirea unui efect
corespunzător care este deplasat
de-a lungul unei curbe spline care
lllusion o f e r ă o b i b l i o t e c ă de efecte predefinite gen se suprapune cu textul. Fără prea
mare efort se pot realiza efecte
explozii, f o c , f u m , a r t i f i c i i , c a s c a d e , v a l u r i , p e r s o n a j e speciale de nivel profesional,
a n i m a t e , t o a t e c o m p u s e dintr-o s e r i e d e i m a g i n i 2 D tranziţii spectaculoase între două

mw

O armată de
doar cfteva

stătător ş i , în al doilea rând, ca


modul de post procesare pentru
un program de editare video sau
pentru animaţii rezultate din 3D
Studio Max sau altui de genul
sau. lllusion oferă o bibliotecă de
efecte predefinite gen explozii,
BtploziNe şi (Şirele de fum realiste n-au fost niciodată mai uşor de realizat
COOLFUN ILLUSION \ Grafica

I I L U • • • • • ^
A n i m a ţ i a cu ajutorul controlerelor
bazate pe curbe spline
C aracteristiclle efectelor puncte chele, o curbă spline
sunt configurabile pe care stabileşte comportarea
bază de curbe spline. Acest acelui parametru. Pe axa ori­
lucru înseamnă că o dată ce zontală se găseşte numărul
aţi selectat în fereastra de de cadre, Iar pe axa verticală
cadre un parametru, fereastra valorile pe care le poate lua.
de cadre îşi va schimba puţin Acest mod de configurare
aspectul, transformând u-se putea fi folosit şi în 3D
într-un grafic în care puteţi Studio Max şl era foarte
trasa, prin plasarea de eficient

cele existente sau puteţi crea haotic. Ţinînd cont că este


direct unele originale. posibilă şi duplicarea unei
Indiferent de modalitatea pe secvenţe prin metoda
care o alegeţi, puteţi folosi ca copy&paste, ne d ă m seama câ
"particule" imaginile din baza realizarea unei animaţii de cali­
de date a programului sau tate cu ajutorul lui lllusion nu
puteţi importa unele noi. este o treabă chiar atât de
Important este ca programul pe grea, lucrurile fiind simplificate
care îl folosiţi s ă aiba capaci­ pe cât de mult posibil de pro­
tatea de a exporta imaginile cu gramatori, astfel încât progra­
alpha channel. Canalul alpha mul s ă poată fi folosit cu
este modul în care calculatorul
secvenţe de film şi animaţii de ţine minte care sunt
calitate. suprafeţele transparente dintr-o

î n fiecare layer p o a t e s ă e x i s t e o
• • •»
animaţie separată. • •-
X -
Despre modul de f u n c ţ i o n a r e imagine (de obicei background­ • ** Mmm
• v<- m
Cine a lucrat cu 3D Studio Max ul), astfel încât imaginile rezul­ • 4 4

m+--
' I 1-rr.p.

este probabil destul de tate sa nu fie încadrate într-un Hm • m

familiarizat cu modul în care dreptunghi alb sau colorat care ••

funcţionează un generator de nu îşi are rostul. Numărul de


particule. Ceea ce face lllusion efecte care pot fi create prin • *******

este destul de asemănător, în combinarea de imagini cu TT1


P .rf -
sensul c ă toate efectele se diverse transformări este extra­ i _l i

constituie în jurul cîte unui gen­ ordinar de mare şi dă posibili­


erator de "particule", doar c ă tatea utilizatorului sa îşi lase
fiecare dintre aceste particule creativitatea s ă zburde t U 3 J I V * 4 t ? Q f f t t H Q i U U G l » " C >X K ] V 1»'% 2» M JX M X SO 2K 3

nu este altceva decât o neîngrădita. t i _uLU_J ±


imagine sau un clip video. Exista posibilitatea lucrului conţine toate informaţiile 1 '.H-ll'
Programul are o serie de astfel cu layere, în fiecare putând s â toţi parametrii modificabili
de imagini şi mai toate efectele existe o animaţie separată
predefinite sunt constituite pe ceea ce î n s e a m n ă de exemplu uşurinţă şi de către aceia care DETALII
baza acestora. Puteţi adăuga câ se poate crea o întreagă nu sunt foarte pricepuţi în ale
acestora unele noi în două hoarda de personaje animate graficii digitale. Nume usion
moduri: le puteţi modifica pe Producător Cool fu n
care se mişca la unison sau Preţ 250$
î n loc de concluzie Distribuitor ;
N/A
Web www.coo [fun.com
lllusion este un program sim­
Detali totaice
plu, dar cu valenţe multiple,
^ — — — — — — — — — — — — — •

-suporta accelerare
care îşi poate gasi utilitatea în hardware OpenGL
mai multe domenii, şi nu voi -P166, 32 Ram placa P

video cu 4Mb
pomeni aici decât programarea mm da iluzia de animaţii 3D
jocurilor pe calculator ş i , mai folosind secvenţe de sprite-
ales, producţia de televiziune, 5 uri 20
- parametri configurabili pe
unde efectele speciale de pe baza de curbe spline
generic pot hotărî la o adică
succesul unei emisiuni care Barem de uşor de folosit si cu o Interfaţa
altfei nu ieşea prin nimic în facii de configurat.
evidenţă.

rafica Pov RAY 3.0

P o v RAY 3 . 0
Spre deosebire de alte programe, editarea s e face exclusiv în mod text
A c e s t lucru s e poate dovedi d e o p o t r i v ă o b i n e c u v î n t a r e şi un blestem..

Informat»
Redactor Adrian Dorobaţ Tip produs: Modelare st animaţie 3D Tip articol: Prezentare

P
ovRay este unul dintre material se calculează gradul
cele mai cunoscute pro­ de reflectivitate şi trans­
grame de raytracing ş i parenta, pentru ca în cele din
rnodeling, principalul motiv urma sa se calculeze opaci­
pentru notorietatea sa fiind tatea şi culoarea finală a punc­
faptul c ă este distribuit în mod tului în cauza. Acest proces
gratuit pe Internet, ceea ce este reluat pentru fiecare
î n s e a m n ă c ă i-a fost foarte punct din imagine, a ş a c ă este
uşor sa îşi creeze un cerc de uşor de înţeles de ce d u r e a z ă
fani care s ă îl utilizeze şi sa îi atât randarea unei scene şi de
asigure continuitatea. ce acest lucru poate fi compli­
cat de prezenţa în scena a
Câte ceva despre raytracing unor suprafeţe reflectorizante,
Voi î n c e r c a sa prezint în câte­ a unor obiecte transparente
va cuvinte un termen esenţial sau a unor efecte atmosferice
pentru înţelegerea modului de care n e c e s i t ă trasarea mai
funcţionare a programelor de multor ra2e, ceea ce î n s e a m n ă
grafica 3D: raytracing. Sa m ă mai multe calcule pe capul
ierte cei care sunt familiarizaţi s ă r m a n u l u i procesor.
cu acest concept dar consider
a c e a s t ă divagaţie n e c e s a r ă . Să ne întoarcem Ia PovRay
Raytracing-ul este o tehnică de PovRay a evoluat dintr-un utili­
reala, doar ca exact pe invers, sunt trimise raze către fiecare
randare prin care se c r e e a z ă tar cu numele criptic de
în lumea reală lumina este din sursele de lumina exis­
imaginea unei scene simulând DKBTrace dezvoltat de doi pro­
emisa de o sursa şi ilu­ tente în scena pentru a deter­
modul în care c ă l ă t o r e s c gramatori americani, David
m i n e a z ă obiectele. Acestea mina cantitatea de lumină care
razele de lumina în lumea
reflecta lumina şi razele reflec- este emisa de respectiva

R a y t r a c i n g u l e s t e o t e h n i c ă d e randare prin care s e c r e e a z ă


i m a g i n e a unei s c e n e s i m u l â n d m o d u l î n care c ă l ă t o r e s c
razele d e l u m i n ă î n l u m e a r e a i ă , d o a r c ă e x a c t pe invers.

tate se i n t e r s e c t e a z ă cu retina s u r s ă . Astfel se stabileşte


POVRAY ochiului uman sau cu obiec­
tivul aparatului de fotografiat
dacă respectivul punct este
sau nu în umbra. în funcţie de Ratarea efecisior caustice
PE INTERNET astfel devenind vizibile pentru
noi. Dacă î n s ă un program de
De cand a fost lansat, raytracing ar î n c e r c a s ă ia în
PovRay a acumulat o calcul toate razele emise de
mulţime de utilizatori şi obiectele dintr-o s c e n ă i-ar lua
implicit de susţinători. Pe ani întregi s ă randeze o
Internet există numeroase imagine. De aceea programele
site-uri care distribuie gratuit din categoria cărora face parte
acest program şi aş şi PovRay folosesc un alt pro­
menţiona adresa paginii ofi­ cedeu pentru a randa
ciale a PovRay, în speţă imaginea. Pentru fiecare pixel
http://povra>-org/ftp/pub/po din imaginea finală programul
vray/Officîaî-3.0/ t r a s e a z ă una sau mai multe
Multe alte pagini conţin pro­ linii care pornesc din obiectivul
grame ajutătoare şi resurse unei camere virtuale şt care
conexe PovRay-ului şi printre descriu un punct dacă inter­
acestea se remarca pagina s e c t e a z ă un obiect din scena,
găzduită de un fan britanic în momentul când un obiect
| http://pcl53.mtic.3C.uk/Bul este "atins", se calculează Ri
^a^/POVTextufeEdrtof/ culoarea punctului respectiv şi i ia feî de Dine sa fre făcui în Sr>ce. Doar efectele
mmP
de dorit
Pov RAY 3.0

Buck şi Aaron Collins. In r


prezent el a ajuns la versiunea D E S P R E O B I E C T E L E C S G Acronimul CSG stă pen­ intersecţii se păstrează
a treia şi Tn ceea ce priveşte tru Constructive Solid doar suprafeţele
caracteristicile a făcut un Geometry, care este o comune celor două
drum lung ţinând cont de unde modalitate practică de a forme. Dacă este vorba
a plecat. crea modele complexe de operatorul diferenţă
Ceea ce face PovRay diferit folosind forme simple. aplicat unei forme,
de alte programe de gen este Principalele operaţii toate formele următoare
ca editarea se face exclusiv în CGS sunt Union, vor fi extrase din aceas­
mod text Acest lucru se poate Intersection, Difference ta, î n cazul operaţiei
dovedi deopotrivă o binecu­ şi Merge. în cazul unei Merge, formele sunt
v â n t a r e şi un blestem. uniuni, două sau mai îmbinate, iar ceea ce se
B i n e c u v â n t a r e pentru c â acest multe forme sunt îmbi­ află în interiorul uniunii
mod de editare are numeroase nate, iar în cazul unei este eliminat.
avantaje: precizie ridicată pen­
tru poziţionare şi editare, sen­
timentul de a fi mai implicat în
codarea propriu-zisă a scenei
şi acela de a înţelege mai bine
ce se î n t â m p l ă de fapt. Pe de
altă parte este un blestem
pentru c ă în loc sa ducă mai
tot greul în locul utilizatorului,
el îl lasă neajutorat în faţa
unor comenzi destul de alam­
bicate şi a unor calcule
pregătitoare complexe.
D o c u m e n t a ţ i a programului
este destul de subţirică şi sin­ s c e n ă c o m p l e x ă cu multe lumi­
gurul mod în care poţi s ă ni, obiecte şi c e a ţ ă d e a s ă a
înveţi cu adevărat s ă foloseşti fost randată în 800x600 cu
programul este prin modifh antialiasing în mai puţin de un
carea scenelor deja realizate minut pe un sistem mediu.
de alţii, care din fericire sunt
re ar
incluse din belşug în Câte ceva despre animaţia sute de dolari, şi-ar merita banii-
distribuţia PovRay, în PovRay
Animaţia se realizează prin rotaţia unui obiect. Partea
Printre feature-urile cu care
intermediul unei variabile în proastă este c ă output-ul
se laudă programul se n u m ă r ă
virgulă mobilă d e n u m i t ă gener­ animaţiei randate se face
obiecte complexe gen
ic clock, care este folosită într-o sumedenie de fişiere
suprafeţe Bezier (bicubic patch
pentru a crea translaţii şi imagine (bitmap sau jpeg) care
object), Blob şi Height Rele),
t r a n s f o r m ă r i cu sau fără loop- apoi trebuie transformate în
texturi procedurale, animaţii
ing. Astfel se vor folosi for­ animaţie cu ajutorul unui alt
multistage, efecte de lentilă şi
mulări de gen program. Acest lucru se poate
un motor de randare mai rapid
decât al celorlalte programe. "translate < clock, 0, 0 >"sau dovedi o deficienţă majoră,
Din acest punct de vedere tre­ "rotate 360*clock" pentru a deoarece în cazul unei animaţii
buie s ă le dau dreptate: o defini m i ş c a r e a lineară sau de 30 de secunde se c r e e a z ă • I1iWT
îlf*
1

un cuantum de peste 700 de


imagini care pot ocupa destul
de multă memorie.

DETALII 1
Concluzii F i n i i 1
I JC. l _ l C - S^B^^^^^^^D

Pentru pasionaţii de grafica se Nume PovRay


poate dovedi o e x p e r i e n ţ ă Producător PovRay Development Group
Preţ Freeware
i n t e r e s a n t ă . Nu pot s ă pretind Distribuitor N/A
ca este o alternativă la pro­ Web ww.povray.org
grame gen 3D Studio Max, dar Detefti tehnice Se lucrează Tn mod text,
dar programul are caracter­
merită încercat, dacă nu din istici de vîrf.
alt motiv, cel puţin pentru
lunga istorie pe care o are. în
Aprecieri + Randarea este mai rapida
plus, PovRay nu este foarte
decît la restul programelor
hrăpăreţ în ceea ce priveşte de gen
resursele, a ş a ca este o + Este unul dintre puţinele
raytracer-e free
soluţie e x c e l e n t ă pentru cei
care nu au sisteme foarte per­ Merita încercat cel puţin ca experienţa inedita
formante. mai ales pentru ca este gratuit

I H l i l l l 8.3
KAI POWER TOOLS 6

K A I POWER TOOLS
Kai Power Tools 6 este cel mai performant set de plugin-uri existent pe realizarea efectelor speciale gen
Pinch, Smear, Knife, Magnet,
piaţă la ora actuală şi nu trebuie ratat cu nici un chip. KPT Gel poate rivaliza cu fratele
Informaţii sau mai mare şi de sine stătător
Rodactor: Adrian Dorobăţ Tip produs: Plug-in Photoshop Tip srticoT: Prezentare Fractal Painter. Gel foloseşte
selecţii pentru a genera forme

M
etaCreations a lansat de 3D în cadrul filtrului, care pot fi
curând un nou set de modificate cu ajutorul instru­
plugin-uri din colecţia mentelor de desen. Se poate
Power Tools. în mod surprinzător importa text şi Gel îl transformă
aceasta mai poarta în titlu în forme 3D stilizate care pot fi
numele Kai, deşi programatorul şi ele transformate. în plus,
şi designerul Kai Krausse a KPT6 Gel poate importa şi
părăsit firma MetaCreations cu exporta imagini de tip heightfield
mult înainte de finalizarea KPT6. care pot fi folosite apoi în pro­
Nu ştiu acum cu cât a grame de editare de teren gen
participat el la acest proiect, Bryce.
însă produsul final merita toate Goo este o varianta simplifi­
laudele. Este vorba de o serie cată a versiunii stand alone,
de 10 plugin-uri, dintre care 8 având acelaşi tip de efecte
sunt absolut originale, toate 3-DLKjhhrjg (pinch, twirl, smear, magnet)
reunite sub o interfaţă intuitiva a care pot fi animate.
care arata extrem de bine. KPT Lens Fiare este un gen­
Primul dintre acestea, în erator de efecte optice specifice
ordinea din interfaţă, este aparatelor foto sau camerelor de
Equalizer. Acesta, după cum îi a fost de departe favoritul meu din aceastâ serie. Punctele sale forte filmat, dotat cu toate cele nece­
sunt maniera naturala de lucru şi biblioteca de preseturi.
spune şl numele, conţine un sare: glow, halo, streaks, pre­
egalizator cu 9 benzi care con­ cum şi cu diferite preset-uri pen­
trolează contrastul. în generat noua frecvenţe vizuale diferite, tru diverse tipuri de lentile. Este
efectele de sharpen şi blur se de la 1 la 256 de pixeli, care comparabil cu toate genera­
toarele de lens flares de la ora
KPT6 cuprinde 10 plugirvuri, dintre care 8 4
actuala şi pe unele chiar le
întrece.
sunt absolut originale, toate reunite sub o 9
%\. V i i Următorul, în ordinea sta­
interfaţă intuitivă care arată extrem de bine. 32
bilită de producători, este KPT
Materializer. Acesta este parţial
KPT Goo facerelativinutilă asemănător cu filtrul Lighting
obţin prin mărirea, respectiv pot fi configurate cu ajutorul achiziţionarea versiunii mai vechi Effects din Photoshop, în sensul
micşorarea contrastului dintre unor slidere către doua câmpuri: că se pot adăuga lumini, se pot
dim şi bright. Când un slider micşorează contrastul dintre pix­ seta proprietăţile materialelor
pixelii învecinaţi dintr-o imagine.
este deplasat către dim, se elii din respectiva frecventa, iar care sunt luminate sau se poate
Equalizer va pune la dispoziţie
când este deplasat către bright, specifica genul de strălucire,
contrastul se măreşte, Equalizer mai metalica sau mai apropiata
mai are şi opţiunile de Bounded de cea a plasticului. Diferenţa
Sharpen şi Contrast Sharpen. faţă de filtrul Photoshop este ca
Este de reţinut că Bounded reliefarea materialului în funcţie
Sharpen poate reface imaginile de poziţia luminii nu este limi­
cu blur care se obţin prin tată doar la canalele de culoare
mărirea cu resampling în sau o masca de transparenţă, ci
Photoshop sau alt program de se poate încarcă şi o anumită
acest tip. textura pentru bump mapping.
Un a! doilea tip de plugin
este KPT Gel. Acesta oferă o
3-D Ljgnting metoda alternativa de a picta,
folosind un material {gel} căruia
3 îi pot fi modificate transparenţa,
gradul de refracţie şi reflectivi-
Envfconmem tatea. Puteţi transforma plugin-uJ
astfel încât să pictaţi cu vopsele
în ulei, acrilice, acuarele sau
36% *v
• J

alte materiale mai exotice cum


E9
ilitâtile ar fi mierea sau gelatina. ,
TU de capul lui, nu »4( Rare are şi el numeroase
Se poate dovedi inestimabil la Completat cu instrumente pentru preset-uri interesante.
lFIWrTF
KAI POWER TOOLS 6 Grafica

KPT Projector este un modul KPT SceneButlde -= © ?

de distorsionare a imaginii, file» Edft 3D Texture


folosind o proiecţie planară care Ee.f •
poate fi transformată atât 2D ! jtf % jgf $^
cât şi 3D folosind instrumente o o o oo
gen 2D Translate, 2D Scale, 2D
Rotate şi 3D Rotate. Prin inter­
H4- O
«
mediul acestora şi utilizând şi
opţiunile Tiling şi Mirroring se Envirofirnent
poate multiplica o imagine "în
sine", ca un mozaic, la infinit. —+
Deosebit este faptul că se poate
seta modul de resampling, de la iu. Se poate seta valoarea de O ttt-ffi&i'jrs
trillnear la high quality amortizare a undelor, fluiditatea Bl": P^fJ—l*w-|
anisotropic, acesta din urmă materialului, dimensiunile pen­ • 67
fiind destul de performant şi 7r [*vfl
sulei. De asemenea, puteţi
capabil să elimine mare parte alege un gradient pe care sâ îl
Colt*

din defectele cauzate de distor- o*


folosiţi pentru a defini lichidul în Seîect on obje« to edît shoder
sionarea imaginii. Voi trece în 41 Cencd
care se produc undele. Există O
continuare la KPT butoane de control pentru deru­
Cu numeroasele sale opti de lucru.
Turbulence care, deşi nu larea efectului şi el poate fi sal-
succes Raydream Studio,

Completat cu instrumente pentru realizarea


efectelor speciale gen Pinch» Smear, Knife, Magnet, KPT Gel poate
rivaliza cu fratele său mai mare şi de sine stătător, Fractal Painter.
este chiar un filtru în sensul vat ca mască de distorsiune
tradiţional al cuvântului, ci mai pentru imagine (un singur frame Sharpen Types Prevfew

curând un efect special, arată sau ca fişier .mov cu întreaga


extrem de bine. Ceea ce face animaţie. Recomand această orpvtt

practic Turbulence trebuie văzut, alternativă pentru a fi folosită în vreri


pentru că este destul de greu de alt program gazdă şi mă refer
explicat. închipuiţi-vă că aici la Adobe Premiere.
imaginea pe care vreţi să Turbulence este excelent ca
aplicaţi efectul se afla pe fundul efect de tranziţie între două
unui vas cu apă şi că pcinter-ul clipuri. Am lăsat la urmă plugin-
mouse-ului este vârful degetului urile Scene Builder şi Sky
cu care vâluriţi apa. Turbulence Effects pentru că ele aparţineau
reuşeşte să redea extrem de până mai de curând firmei
bine efectul de undă care tre­ Rayflect Au fost "adoptate" în 100% Equiiizer
nează în urma pointer-ului, efect KPT6, şi astfel se explică de ce
care poate fi configurat în detal- arata diferit. Sky Effects are un
nume autoexplicativ: el creează
IV*
ceruri. Cer senin, cer înnorat,
-o
cer extraterestru, cer la apus,
Equalizer oferă diverse posibilităţi de sharpen $i btur fotosi I un egalizator cu
cer la răsărit, cer noaptea cu 9 benzi,fiecarereprezentfftdo trecvenţâ' grafică.
lună plina, toate aceste variante
sunt posibile cu ajutorul acestui
multe alte obiecte gata de a fi
plugin. Are numeroase
folosite. Poziţionarea şi transfor­ DETALU
caracteristici modificabile printre
marea elementelor este simplifi­
care se numără densitatea ceţii, Nume Kai Power Tools 6
cata de o interfaţă intuitivă.
poziţia soarelui şi a lunii, pre­ Producător MetaCreations
Bineînţeles că puteţi importa şi Pret 149$
cum şi linia orizontului. Scene Distribuitor Flamingo
Reaction produce tSverse efecte de alte fişiere, atât timp cât sunt în
Builder este un fel de 3DS Max Telefon
«rnbossfotosindîuminozttatea. format 3DS.
în miniatură, în sensul că per­ Conţine; Equalizer, Gel,
mite importarea unor modele în ansamblu Kai Power Tools Goo, Lens Rare,
6 este cel mai performant set Materializez Projector,
3D, aranjarea lor în pagină, pre­ Reaction, Scene Builder,
cum şi texturarea lor. Plugin-ul de pluginuri existent pe piaţa la Sky Effects si Turbulence
vine cu o bibliotecă cu ora actuală şi nu trebuie ratat cu + Costă puţin pentru ceea
numeroase modele predefinite, nici un chip. Dacă aveţi deja ver­ ce e în stare sa faca
siunea a cincea (care ar trebui - Are nevoie de un sistem
împărţite în mai multe domenii: destul de performant.
litere, fructe, primitive, ambala­ să o conţină şi pe cea de-a
je, web şi diverse. Aveţi la dis­ treia), nu ar trebui să mai aveţi
poziţie butoane, elicoptere, nevoie de un alt plugin, Daca aveţi la dispoziţie colecţia Kai Power
Toois nu mai aveţi nevoie de alte plugin-uri
banane, agrafe de hârtie şi
Grafica

GALERII XTREME

G X : GALERII XTREME
Eh? Am promis concurs au ba? De acum, va trebui s a v ă luptaţi pentru un pachet
CorelDRAW 9 Office Suite ce include Corel 9 şi Corel Photopaint. Pentru mai muie
detalii însă citiţi pagina alăturată. ACUM!

t*•li< 3BŞ

Lazar Adrian (Brăila


GALERII XTREME ( G r a f i c a

CONCURS COREL D R A W r w

Este m o m e n t u l c o m p e t i ţ i e i ! Te crezi u n b u n
grafician? Este m o m e n t u l s ă o d o v e d e ş t i
c o m p a r î n d u - t e cu alţii ca tine!

T E M A C O N C U R S U L U I : Fii r e a l i z a t o r u l imaginii revistei XtremPC! Creează

reclama cu care revista X t r e m P C se va promova î n lunile u r m ă t o a r e ! Totul îţi

aparţine, concepţia reclamei, viitoarea sigla XtremPC, mesajul pe care revista

îl v a t r a n s m i t e . R e a l i z e a z ă această i m a g i n e ş i vei deveni unui dintre cei mai

dotaţi graficieni!

Premiu:
C o r e l D R A W 9 Office Suite
Include CorelDRAW9 ş i PhotoPaint 9

Condiţii de participare:
-concursul este valabil pînă pe data de 1 Iunie
-cîstigătorul va fi hotarît în funcţie de cea mai buna reclama/siglă/mesaj
-fucrarea se trimite pe CD/discheta pe adresa redacţiei în format CDR
Grafica GALERII XTREME

• tm<
mm*

im

o
i.

ta
E

XTREV,f€
3(9}/2CO0
FIRMA TA A INTRAT INTR-UN
CON DE UMBRA?

identitate de firma - logo, aplicaţii grafice

design publicitar - reclame, afişe, postere.


concepţie
şi design
promovare multimedia - CD-uri de prezentare
publicitar
w e b design

I. 094 552 607;tel./fax 230 96 07 A R A T Ă EXTREM DE BINE!


Conexiuni P ANANOVA

Jurnalul de ştiri interactiv


a deschis drumul pentru
prezentatorii virtuali.
Animations Group, care au făcut o t r e a b ă
foarte bună. Pe parcursul perioadei de

P r o i e c t u l A n a n o v a pregătire au avut loc şi numeroase studii


de piaţa, printre care s-a numărat şi o
serie de cercetări comportamentale desti­
28 de ani, 1,75 înălţime, elegantă, inteligentă, îmi place sportul şi nate s ă d e f i n e a s c ă tipul de personalitate
sunt fan Oasis. Caut persoane interesate de site-ul meu de ştiri. pe care ar trebui s ă îl aibă prezentatorul
de ştiri încât sa fie plăcut de toata lumea,
Informaţii în urma acestor cercetări Ananova va fi
Redactor: Adrian Dorobaţ Domeniu: internet dotată cu sentimente, va avea domenii
preferate şi domenii care nu prea îi vor fi
pe plac. Va fi preocupată de toate formele
I ncetul cu încetul Internetul
de entertainment on-line, fie c ă este vorba
I revoluţionează industria mass-media.
de muzică, filme sau cărţi. Printre
I Chiar dacă nu are acelaşi impact ca
televiziunea la începuturile sale, "reţeaua
reţelelor" vine totuşi cu o caracteristică "Ananova: d i n a n a , u n
originală: interactivitatea. Pentru utilizator,
acest lucru î n s e a m n ă c ă nu mai c u v â n t din limba t u r c ă
r e c e p t e a z ă pasiv ceea ce î se oferă şi c ă
are la dispoziţie şi alte mijloace de a inter-
veche care î n s e a m n ă
acţiona cu fluxul de informaţii decât schim­ f e m e i e , ş i nova, n o u ă /
barea programului. Pentru distribuitorii de
informaţie, Internetul î n s e a m n ă feedback preferinţele ei se vor n u m ă r a desenele ani­
aproape imediat, spre deosebire de mate cu familia Simpson, muzica moderna
r ă s p u n s u l întârziat sau inexistent în cazul a formaţiei Oasis şi cea clasică a lui
celorlalte mijloace de comunicare în m a s ă . Mozart. Va fi un fan al sportului, dar va
Astfel, ei ştiu de ce este interesat prefera partea care ţine de statistică, fiind
publicul, iar acesta are posibilitatea s ă interesata în mod deosebit de rezultatele
controleze informaţiile care i se oferă. Ştir­ din cricket Pentru prezentarea ştirilor va fi
ile interactive sunt unul dintre cele mai la folosită o tehnologie text-to-speech ce va
î n d e m â n ă exemple. La ora actuală, cele Cred ca toata lumea ar prefera-o pe Ananova oricărei permite inflexiuni vocale şi care promite a
mai multe site-uri de ştiri sau portalurile prezentatoare cunoscuta acum. fi mult mai fluidă ciecât cele de până
care distribuie şi ştiri pe lângă celelalte acum. Producătorii afirmă c ă Ananova va
servicii foiosesc acest format. Pagina de Se poate şi mai bine putea fi prezentă pe tot felul de suporturi
început a site-ului poate fi configurată s ă PA New Media, o companie din Marea care au acces Internet: calculatoare de
a f i ş e z e doar ştirile din domeniile dorite, Britanic, în colaborare cu firma Digital m a ş i n ă , celulare, ceasuri electronice. S ă
sau poate căuta anumite ştiri după cuvinte Animations Group vor da n a ş t e r e în curând s p e r ă m c ă acţiunea de promovare va fi pe
cheie, î n plus, incluse în fiecare ştire primei prezentatoare virtuale de ştiri, pe m ă s u r a capacităţii programului. Personal
găsiţi link-uri care v â trimit către informaţii numele ei Ananova (din ana un cuvânt din
r sunt foarte curios î n privinţa acestei noi
de context sau ştiri mai vechi sau mai noi limba turcă veche care î n s e a m n ă femeie şi tendinţe a mass-media şi abia aştept ca
din acelaşi domeniu. • nova, nouă). A c e a s t ă "femeie nouă" este site-ul sa devină activ pentru a face
de fapt un program complex însoţit de o cunoştinţă cu Ananova,
animaţie generată pe computer, care, fără
s ă constituie cu adevărat o inteligenţa arti­
ficială, r e u ş e s c s ă d e p ă ş e a s c ă tot ce s-a ^ DETALII *
realizat până acum în acest domeniu. Detali produs

± 4 f\
Ananova va putea literalmente s ă prezinte
evenimentele pe m ă s u r ă ce ele se petrec,
Nume
Producător
Web
Ananova
PA New Media & Olgital Animations
www.ananova.com
deoarece de selectarea ştirilor se ocupă •tehnologie text-to-speech muitiiingualâ
© O 0 de ultima ora
<& G> un sistem cvasi-instantaneu de procesare •cel mai puternic sistem de procesare
00
pus la punct de PA New Media, care inte­ a ştirilor la ora actuala
g r e a z ă în motorul s ă u de căutare sute de
Firma care a creat imaginea pentru personajul Ananova, Digital
site-uri. Sistemul de animaţie real-time a Animations Group, are un portofoliu Impresionant. VIzltaţM la
r ă m a s în sarcina celor de Ia Digital vrtvw.aigltalanlmatlonsgroup.pJc.uk
Ananova va fi prezentă pe tot felul de suporturi,
incluzând celulare şi ceasuri electronice.
DOSAR I L & M I Conexiuni

Efectele speciale
profitabil domeniu al mult
Dosar Industrial Light & Ma;
Este una dintre cele mai vechi î n domeniu şi are un palmares
impresionant de realizări şi premii
Informaţii se auzise încă de creaturi digi­
Redactor: Adrian Dorobaţ Domeniu: Cinematografie Tip articol: Prezentare tale iar grafica pe computer era
în curs de dezvoltare. De
de alta parte dau un imbold aceea, în perioada de sfârşit a
producătorilor de software şi anilor 70, începutul anilor 80,
hardware sa creeze produse efectele speciale din filme ca
competitive care s ă ţină pasul Star Wars, EX ; Raiders of the
cu nevoile creatorilor Lost Ark, Indiana Jones and the
Temple of Doom au fost real­
Industrial Light & Magic izate folosind animaţia cadru cu
Am ales compania Industrial cadru şi compunerea imaginilor
Light & Magic pentru primul din cu ajutorul ecranului albastru.
Efecte caracteristice desenelor ani­ Acest din urmă procedeu impli­
seria de articole pe tema
mate - acum şl înfilmele"serioase". ca filmarea personajului în faţa
efectelor speciale deoarece

P
robabil ca mulţi dintre voi este una dintre ceie mai vechi unui ecran de culoare albastra,
ştiu deja c ă în spatele în domeniu şi are un palmares apoi decuparea acestui back­ .-7 /\ '
efectelor speciale care impresionant de realizări şi pre­ ground şi suprapunerea actoru­ care o creatură digitala
intriga, amuza sau pur şi sim­ mii. ILM a fost creat de regi­ lui în scenele în care era nevoie apare luminata de soare.
plu uimesc publicul din sălile zorul George Lucas în 1975 de prezenţa lui (cum ar fi sus-
nificativ în ceea ce priveşte
de cinematografe, se ascund domeniul digital effects. Dar
luni întregi de munca şi o specialiştii în efecte speciale
întreaga industrie care scoate nu s-au oprit aici. î n 1989, în
profit. Este un fapt dovedit c â filmul Young Sherlock Holmes
efectele speciale sunt de multe apare primul personaj GC (gen­
ori cheia succesului unui film erat pe computer) iar în 1990 îi
comercial şi de aceea bugetul u r m e a z ă creatura extraterestră
alocat pentru acest domeniu din The Abyss . Totuşi, abia în
atinge şi adeseori d e p ă ş e ş t e 1991 ILM da cu adevărat lovitu­
50% din cheltuielile totale nece­ ra: cyborgul din metal lichid din
sare pentru producerea filmu­ filmul Terminator 2: Judgment
lui. Companiile care se ocupă Day este un imens pas înainte
de realizarea efectelor speciale în domeniul efectelor speciale
au profituri de zeci de milioane şi câştigă admiraţia publicului
de dolari pe an şi există un pre­ precum şi un premiu Academy
miu Oscar care se acorda pen­ Award pentru efecte speciale.
tru excelenţă în acest domeniu. Apoi, în 1993, realismul este
Industria efectelor speciale a dus pâna la extrem în Jurrasic
căpătat un avânt deosebit o Park: Industrial Light &Magic
data cu utilizarea computerelor Realismul repopulează o insulă cu dinoza­
şi a graficii digitale şi s-a ajuns uri preistorici folosindu-se de
ca în prezent sa avem de-a face grafica digitală şi de papuşi-
cu filme generate în întregime pentru a putea produce pendat pe marginea unei
robot (animatronics). Aspectul
pe calculator, gen Antz, Toy efectele speciale din Star Wars, prăpăstii sau într-o clădire în
şi mişcările acestora sunt atît
Story sau A Bug's Life. film ce urma s ă fie un mare hit. flăcări).
de credibile încît spectatorii
Progresele din domeniul 25 de ani mai târziu, Industrial în 1988, ILM produce în ramîn muţi de uimire. în
efectelor speciale stimulează Light & Magic compune alături colaborare cu Disney pelicula spatele a cîteva minute spec­
pe de o parte imaginaţia sce­ de SkywaEker Sound ramura Who framed Roger Rabbit care taculoase de film se ascund
nariştilor, care acum îşi permit Lucas Digital Ltd, a companiei era o combinaţie abilă de însă sâptămîni întregi de
sa introducă în filme scene întemeiate de George Lucas. animaţie şi scene filmate reale, proiectare, modelare şi
spectaculoase la care înainte La î n c e p u t majoritatea film la care s-a muncit mult şi animaţie care au trecut
puteau doar sa viseze, iar pe efectelor erau create folosind care a fost considerat în perioa­ nebăgate în seama, {va urma)
obiecte si construcţii reale. Nu da respectiva un progres sem-
F I GRAND PRIX 3

• •

G R A N D PRIX 3
Partea de setare mecanică a maşinii a fost îmbunătăţită ş i e a
substanţial.
de actualitate, grafica ş i tehnolo­
gia au r ă m a s în urma. Astfel se
face ca pe 30 iunie 2000,
Microprose a a n u n ţ a t ca va
lansa noua versiune FI Grand
Prix 3.
Prima oara când publicul a
putut lua contact cu Grand Prix 3
a fost la ECTS î n 1999. Desi
T

rula într-un mod software jocul

F
ormula 1 Grand Prix este
fara îndoiala unul din
jocurile emblematice ale cal­
culatoarelor personale. Acum
aproape 10 ani, c â n d un prieten
îsi lua calculator, primul lucru joc
care îl rula era Grand Prix de la
Accolade. Exterior s e m ă n a foarte
mult cu arcade-urile pe care le
vedeam la mare î n sălile de
jocuri electronice, î n s a era mult
mai realist şi avea obtiuni mai
multe de joc. Şi bineînţeles cel
mai mult ne plăcea modul split-

arata mai bine decît orice s-ar fi


a ş t e p t a t cineva, realismul
simulării nesuferind cu nimic.
De atunci s-au. mai î n t â m p l a t
multe lucruri, Hasbro Interactive
a preluat Microprose, iar echipa
F I GRAND PRIX 3

oara intnun simulator de


maşini a cockpit-ului virtual,
adică vei putea privi bordul
maşinii din orice unghi şi mai
mult decât atât butoanele
reprezentate vor fi accesibile
individual.
Partea de setare
mecanica a maşinii a fost'
î m b u n ă t ă ţ i t ă si ea s u b s t a n ţ i a l ,
în asa fel încât acum în

pasionat sa-şi poată etala
funcţie de nivelul de dificul­ geniul si inspiraţia.
tate ales vor putea fi modifi­ Partea mecanica este
cate raporturile de f r â n a r e s u s ţ i n u t a de o foarte buna
fata/spate, garda la sol, duri­ simulare a tuturor subsis­
tatea arcurilor, cursele unei temelor m a ş i n i i . Informaţiile
trepte de viteza, etc. în orice din timpul unei curse sau a
caz posibilităţile de modificare unei sesiuni de teste vor
ale maşinii vor fi suficient de include turaţiile maxime atinse
variate astfel încît fiecare pe anumite porţiuni de traseu,
viteze maxime, puterea
de programatori a primit un motorului, starea frânelor, sta­
nou imbold pentru a termina tistici privind cele mai folosite
treaba c â t mai repede si c â t trepte de viteza, cursa sus­
rc>ai bine. Lucruri noi care s-au pensiilor (pe fiecare roata în
a d ă u g a t sun&fefectele atmos­ parte), acceleraţia longitudi­
ferice: ploaie, ceata, nala ş i laterala, precum si
umezeala drumului. Toate multe altele. Simularea tuturor
acestea nu numai ca au un acestor informaţii mecanice
aspect grafic interesant î n s a este completata de imple­
modifica parametrii de rulare mentarea unui sistem fizic
ai m a ş i n i i , o abordare strate­ deosebit de avansat, de care
gica a jocului devenind mat aproape sigur ya beneficia la
necesara ca niciodată. maximum cine are un volan cu
Desigur, accelerarea 3D per­ Force Feedback. De altfel e ş i
mite î n acest moment păcat sa joci F I Grand Prix
recreerea pistelor de Formula fara volan. Asa ca ar fi bine
1 cu mult rnai multe detalii, sa facem economii ca nu mai
lucru care are importanta e mult...
mare pentru sporirea realis­
mului. Maşinile la rândul lor
sunt mult mai bine modelate;
lucrui care este evident din
screenshots-uri ş i filmele care
au fost f ă c u t e publice, cel mai
mult i m p r e s i o n î n d rotile care
în sfîrşit au devenit aproape
rotunde ş i nu pătrate cum
erau pîna acum, precum ş i
oglinzile care reflecta într-
adevar realitatea (fiind cunos­
cut efectul de apropiere pe
care îl dau datorita formei).
F1GP3 include piloţii şi con­ Championship echilibrate
structorii sezonului 1998 din printr-un sistem de dificultate
Formula 1, conform licenţei care v a r i a z ă pe 5 trepte de la
199S. Asta î n s e a m n ă ca Rookie la Ace. Pentru
maşinSie au înca voie sa f a c ă începători ajutoarele la con­ im 'iui
reclame !a mărci de tabac, dus sunt î n continuare
chiar şî în Europa, iar acest prezente (marele succes al GP j
iucru este u ş o r de recunoscut s-a datorat în mare parte şi
pe caroserii. Conform infor­ lor) acestea variind de la sug­
maţiilor preliminare, pe lângâ estia asupra treptei de v i t e z ă
noile efecte atmosferice. GP3 în care trebuie sa te afli la un
va mai include cele 3 metode moment dat si pîna la indi- j
de joc cunoscute: Quick Race. carea traseului ideal care tre­
Non-Champinoship Race ş i buie urmat. Interesanta este j
introducerea pentru prima
ULTIMA IX ASCENSION

ULTIMA I X ASCENSION ( 4 )
Un luptător, impunător îmbrăcat, mă sfătuieşte s ă fac calea întoarsă. Bineînţeles c ă
• . . . . .

nu am făcut atâta drum c a s ă mă întorc acum.

încăperea pare ireala doar sunetul meu. Un luptător, impunător•

apei care curge din cele două îmbrăcat,' mă sfătuieşte să fac


capete de piatra din pereţi ma read­ calea întoarsa. Bineînţeles c ă nu
uce la realitate. Alta u ş a blochează arm făcut atâta drum ca să mă :

trecerea, alta enigma... rezolvata, întorc acum. O scurta, dar încinsă


_. . . . •• . •

în curând îmi dau seama ca peştera lupta urmează din care scap cu
Dispreţului este o înşiruire de sănătatea zdruncinata rau. în timp
ce înaintez spre coloană am grija sa
beau nişte potiuni magice, de dor­
mit nici nu poate fi vorba. în sfârşit,
iau ce am de luat din acest loc si
ma grăbesc sa ies la suprafaţa.
h . . .

Înapoi în lume
h V A L •, . ' r
Afară lucrurile par din nou fru­
moase, fluturi, păsări îşi vad nesţ-
ingherite de treaba de parca nimic
[in z... —
mV ff» J*J, J
r L W groaznic nu s-ar întâmpla la câţiva
zeci de metri spre centrul pământu­

C
âteva scaune | . lui. Ma îndrept voios spre Britain
DETALII
\ încredinţat că blestemul ce a căzut
asupra oraşului a fost ridicat.
răsturnate pe \ .c/jP
il Dezamăgire... lucrurile stau ia fel.
stânga coridorului întrebând în stânga şi-n dreapta
itlilli] Si o masa părăsita în aflu că cea de-a doua componentă
graba. Lumina unei torţe necesara reînvierii altarului compa­
arunca umbre tremurânde pe pereţii siunii se afla la primarul oraşului. A
reci ai-peşterii. Se pare că un post cărui fiica, pe care o vizitasem mai
de garda a fost abandonat aici... devreme şi care părea bolnavă, a
puţin mai încolo drumul se bifurcă fost într-adevăr mutată în /
în doua. într-adevăr în partea oraşu! carantină Paws, situ­
dreapta se pare că în spatele unei at ta câteva minute de
uşi, e cineva. Un biet ţăran, speriat mers pe poteca din. sud-
pâna şi de umbra lui, îmi spune c ă I S M i II
^vestul oraşului Britain.
lucruri îngrozitoare par s ă se întâm­
ple în peştera, însa multe lucruri camere misterioase, în
interesante au fost abandonate aici care doar inteligenţa te
de gărzile castelului, ajuta sa găseşti drumul
J

înaintez precaut tot mai adânc mai departe. într-un sfârşit


în interiorul tunelului care începea găsesc 4 pietre preţioase de
pe partea stângă. Locul e infestat diverse culori si un altar format din
de şobolani şi păianjeni, noroc ca 4 coloane. Pin forţa, prin magie.
sunt uşor de omorât caci muşcătura Scutul energetic al bătrânului
lor otrăvitoare mi-ar termina rapid vrăjitor este acum al meu... şi îmi
provizia de leacuri pe care o am cu place cum îmi sta cu el.
mine. Ajung în prima încăpere ciu­ Mai departe... mai departe.,
data în care inteligenţa îmi este spre centrul pământului... Căldura
pusa la încercare. E o camera se pare câ devine mare, o lumină
imensa cu o singură ieşire evidentă, roşiatică, incandescenţă vine din
blocată însă de o uşă închisă. în faţă. Brusc, perspectiva se
mijloc, câteva coîoane aşezate într- schimbă. Ma aflu într-o cameră
un cerc concentric se înalţă spre . . . . . .

tavan. După ce mă învârtesc imensă subterană, lavă clocotind în


nedumerit în jurul ior o vreme ma toate .părţile. î n centru! încăperii,
gândesc să ridic ochii în sus..- în izolată ca o insulă în. mijlocul lacului
sfârşit... de lava se află baza coloanei.
Mai departe, trec prin coridoare Dispreţului. Din fericire un pod
săpate direct în pământ, capcane la leagă porţiunea de pământ pe care
tot pasul. Deodată, o sală imensă stau de insula coloanei. înaintez pe
din marmură cu un bazin în mijloc... pod, pietre încinse sfârâie în jurul
ULTIMA I X ASCENSION

NOTOC ca sunt destul de rapid. Pare destui de ascuns privirilor


înapoi la primar, am salvat indiscrete. Femeia îmi da câteva :

prinţesa. în sfârşit, dupa ceva informaţii despre comoara aşa că


munca, am făcut rost de toate dupa ce ne despărţim eu îmi con­
componentele vrăjii de resurecţie. tinui drumul pe poteca, în sus spre
crestele munţilor. .
Comoara piraţilor Deja a început sa ningă şi încep
Deşi ştiam bine ce am de făcut mai sa ma gândesc daca e o idee buna
departe, lângă Pawns am vorbit cu . sa continui. Prin zăpada ajung într-
un oracol, adică o femeie care vede un mic defileu, însă noaptea ma
viitorul- Ciudat însa vocea ei îmi împiedica s ă vad prea departe.
pare atât de cunoscuta, parcă Câţiva lupi îmi creeza probleme însa
iea dintr-o matrice virtu­ scap uşor de ei. Prevăzător merg pe
ala... Cu aceasta ocazie lângă pereţii stâncoşi care încon­
joară defileul pentru a nu mai avea
aflu ca prin partea locului
surprize. Deodată se dechide o
i m — f
s-a strâns o banda de
Pornesc într-acolo l
grăbit. V ^gs

Pawns \ i
Oras e titulatura prea mare
pentru Pawns- Mai degrabă o
enclava la limita supravieţuirii.
Situata între munţi şi mare, într-o
mlaştina infestata cu şobolani şi
păianjeni otrăvitori, este locul din
care ai vrea sa scapi cât mai
repede. Podeţe înguste, rupte pe
alocuri, leagă locuinţele lacustre în
care păianjenii si tinţarii sunt la ei
acasă. în fiecare locuinţa sunt bol­
navi în diverse stadii, o femeie
tânăra încearcă să le aline
suferinţele cu diverse leacuri din
care ma grăbesc sa fac şi eu o
provizie liniştitoare. Primarul se afla
într-o clădire mai spre mijlocul
mlaştini. încet, cu grijă înaintez pe intrare în stânca, o
podeţe, eliminând de la distanţă peştera. Curios intru
animalele furioase cu ajutorul arcu­ înăuntru. Drumul nu pare
lui şi a vrăjii de împietrire care în lung... pereţii se îngustează
mod ciudat se pare ca nu îmi con­ pe măsura ce înaintez. Vreau
suma nimic din resursele energetice chiar sa fac calea întoarsa,
(mana). dezamăgit însa descoperă o trecere
aproape invizibila în continuarea
înca o săritura şi sunt în casa în drumului. Eliberat de sentimentul
care locuieşte provizoriu primarul. claustrofobic, peştera se deschide
Pare destul de înfricoşat si se

brusc cu o ieşire noua spre natura


caieşte acum de iniţiativa lipsita de piraţi care a adunat o comoara adormita...
compasiune pe care a avut-o fata bunicică şi pe care o ascunde prin Peisajul ma lasa fara grai
de aceşti oameni bolnavi, el însuşi
apropiere- Dornic de aventura, o aproape. In apa limpede a unui mic
fiind nevoit sa-si sacrifice fiica ast­
apuc pe poteca care duce spre lac se reflecta cerul înstelat iar
fel, îmi promite ca-mi va da cea de-a
munţi. liniştea este întrerupta doar de
doua componenta dupa care am
Deja s-a făcut întuneric asa c â melodia greierului neobosit se pare.
venit, daca voi reuşi s ă o salvez pe
scot sabia si îmi luminez drumul cu Câteva sălcii înconjoară lacu! natu­
fata de banda de trolli care a rapit-
ea... Trec un podeţ deasupra unei ral a cărui apa cade mai departe în
o. De ce nu.. I"m the hero here.
prăpăstii şi am o prima întâlnire cu jos într-o cascadă situata la prea
Oricum locuinţa în care trolli
un grup de piraţi. Din fericire îmi pot mare înălţime pentru a putea sari
benchetuiesc nu e prea departe
alege poziţia la marginea podului pe acolo. Pereţi de stânca încon­
deci nu trebuie sa ma obosesc prea
astfel încât sa am de înfruntat joară lacul pe cealaltă parte. E clar,
mult. Unul a căzut din cauza atacu­
numai unul singur odată. Astfel singura cale de a ajunge aici este
lui meu la distanţa, al doilea si el.
lucrurile se termina destul de prin peştera...
Sunt deja în casa şi urc la etaj. Aici
repede în favoarea mea. Piraţii în unul din capetele lacului, o
se pare ca dau de şeful lor (e mult
răpiseră o femeie, pe care o găsesc piatra ciudata, ca un monolit îmi
mai mare si mai tare) aşa ca am
în tabăra situata pe o stânca destul atrage atenţia. Pare un semn, un
ceva probleme pâna îl dau gata
de mare. De aici pot observa printr- simbol. Am sa sar în apa prin acest
deoarece sunt într-o poziţie inco­
o luneta direcţia pe care priveau loc.
moda în care nu pot folosi decât
piraţii, un lac îmi atrage atenţia
sabia de foc sprijindu-ma de perete.
fiindcă nu îl văzusem pâna atunci. ...va urma
Avan premie re Docs OF WAR

http://www.adultpdf.com
CreatecUji^riFF To PDF trial version.
rsicoD. to remove this mark, please register this software.

OF WAR
Jocul se laudă cu un motor grafic foarte impresionant, care permite bătălii între
până la 200 de unităţi individuale • împărţite între cele trei naţiuni combatante.

cercetate din punct de vedere în acelaşi timp, Talonsoft încearcă


istoric, punînd în faţa jucătorului sâ se desprindă de tiparele
diferite conflicte şi bătălii din jocurilor Real Time Strategy,
istoria omenirii. oferind multe lucruri interesante în
Sigur, nu toate titlurile pro­ jocul lor.
duse de ei au fost succese, dar
compania a căutat întotdeauna s ă Cîini şi maimuţe războinice
dezvolte acest gen. Nu trebuie să Scenariul lui Dogs Of War nu
uităm câ, mai nou, Ctose Combat poate fi considerat nici pe departe
4 şi Hidden & Dangerous (varianta original, in anul 2114, pamîntenii
americană) au fost produse tot de colonizează Primus 4, o planetă
ei. mica dar dotata din plin cu SL1S
(un derivat al siliconului - minereul
viitorului în varianta Talonsoft).
După puţin timp, băştinaşii insec-
toizi încep să-şi revendice teritoriul
şi au loc multe bătălii de tipul
Aliens/Starship Troopers. în final,
pămîntenii resping atacul, dar
acesta a fost doar începutul
problemelor. Brusc încep
sa apară disensiuni între
colonişti şi autorităţile
de pe P ă m î n t în

T
DETALII alonsoft este, în opinia mea,
Detali produs unul din numele cele mai
Producător
SS1 importante în domeniul
Distribuitor jocurilor de strategie, şi aici nu
SSI mă refer la RTS-uri total fan­
Adresă
N/A teziste. Este vorba despre jocuri
Telefon serioase, în care acţiunea se
N/A
Web desfăşoară pe turn-uri, lăsând
www.ssLcom timp suficient pentru elaborarea
DetaliF tehnice unor tactici complicate. Jocurile
Tip joc Stragegie
Apariţie Iulie 2000 lor au fost în general foarte bine
Redactor Dan Di mitre seu

Unul din cele mai noi deplină tradiţie a istoriei pămînte-


proiecte ale firmei, nilor, aceştia din urmă trimit trupe
Dogs Of War (fost War militare care sa-i readucă sub con­
E Monkeys), are ca scop dez­ trol pe rebeli. Răspunsul celor de
u voltarea tehnologiei pentru jocurile pe Primus este s â angajeze o rasă
1-

CL de strategie 3D. După cum veţi mercenarâ (War Monkeys) pentru


E
> vedea, jocul de fată este un clasic
< a-i apăra. Evident, !a toate aces­
XTREMPC SF, dar Talonsoft planifică deja tea se adaugă şi ameninţarea con­
jocuri de acest tip pe o tematica stantă a rasei Mantai (insectoizii
60 istorică. amintiţi mai devreme).
Docs OF WAR ( Avanpremiere

însa câta importanţă va avea rienţa unităţilor în luptă, jucătorul


acest mod de control, accentul va învăţa s â le aprecieze şi s ă le
căzând pe partea de strategie/tac protejeze pe cele de valoare.
tică a jocului. Trebuie reţinut că Să revenim însă la motorul
Talonsoft vor s ă orienteze jocul grafic al jocului. Acesta, după cum
spre acţiune şi tactică, nu spre se poate vedea şi în imagini,
construcţia de baze şi minarea poate afişa bucăţi de teren destul
unor resurse, ca atâtea alte jocuri de intinse şi variate ca decor,
celebre (şi de succes). permiţând mai multe tipuri de
înainte de fiecare misiune, angajamente tactice.
Dacă Talonsoft vor reuşi s ă
obţină succesul pe care şi-l prop­
un cu acest joc, rămâne de v ă z u t
Personal sunt însă mult mai
interesat de toata tehnologia pe
care o dezvoltă ei aici. Cine nu şi-
ar dori un Glose Combat în
reprezentare complet 3D, şi care
sa-ţi permită accesul direct (First
Person) la fiecare soldat?

Lăsând la o parte
problema originalităţii,
trebuie s â r e c u n o a ş t e m
că scenariul lasă loc unei
anumite diversităţi de design
al unităţilor. în lupta între cele
doua forte "umane \ se remarcă
h

superioritatea numerica a
Maimuţelor şi cea tehnologica a
Pământenilor. în schimb Mantai
(accesibili pentru jucător doar
dupa terminarea campaniilor
umane) vor fi probabil cei mai
numeroşi, având î n s ă dezavantajul
unor arme axate în special pe
lupta corp la corp (colţi,
mandibule, tot tacâmul). Fiecare
jucător va trebui să-şi
folosească cu atenţie
forţele, spre exemplu
insectele ar trebui s â

jucătorul va trebui s ă
organizeze un plan de
acţiune. Nu toate detali­
ile au fost finalizate pâna
acum, dar se ştie c â îşi va
alege trupele ce vor alcătui forţa
de atac - dintre unităţile veterane
şi loturi de recruţi noi. Va putea
alege de asemenea punctul de
inserţie al trupelor respective,
deci se impune o analiza a terenu­
lui şi a situaţiei adversarului.
înainteze cu atenţie, încercând sa Jocul se lauda cu un motor
obţină avantajul surprizei şi s ă grafic foarte impresionant, care
aducă cât mai repede inamicul în permite bătălii între pâna la 200
raza de acţiune a armelor proprii. de unităţi individuale - împărţite
între cele trei naţiuni combatante.
Tridimensional Totuşi, multe dintre misiuni vor
Ca şi Battiezone sau alte jocuri de presupune acţiunea unor grupuri
acest tip, Dogs Of War permite mult mai mici de unităţi, în special
controlul unor unităţi din perspec­ infanterişti. Datorită acestui fapt
tiva primei persoane. Nu se ştie şi a modului în care creşte expe-
CMU9IQ
RS: URBAN OPERATIONS Avanpremiere

RS: URBAN OPERATIONS


Misiunile din UO s e vor desfăşura în Honk Kong, Mexico City, Veneţia, Istanbul şi
Londra.
încă mare lucru, dar cred că va
prezenta suficiente diferenţe de
abordare fata de UO.

Urbanizarea
Ca şi în cazul lui Eagle Watch (add
on-ul pentru primul Rainbow Six),
misiunile din UO nu vor mai fi
legate printr-o poveste complicată.
Desigur, ce poveste ai putea crea
cu doar 5 misiuni ? Este clar că în plus, disc-ul va include 5 harţi
realizatorii jocului au dorit să-i de multiplayer din R6 precum şi un
(

aducă multe îmbunătăţiri jocului, şi generator de misiuni, despre care


mi se pare normala neglijarea unui nu ştim înca mare lucru. De aseme­
aspect ca acesta. La urma urmei, nea, pe lângă opţiunile Lone Wolf
nu toate atacurile teroriste din şi Tango Hunt, va exista acum şi
lume sunt legate între ele prin intri­ Defend - care presupune apărarea
gi complicate. de către echipa ta a unui obiectiv
Misiunile din UO se vor atacat de terorişti.
desfăşura în Honk Kong, Mexico Inteligenţa artificială a
City, Veneţia, Istanbul şi Londra. în teroriştilor va fi îmbunătăţită, iar
DETALII fiecare din aceste misiuni vor aceştia sunt acum capabili sa
Detalii produs exista anumite particularităţi de arunce grenade. în schimb, echipa
Producător design. în Honk Kong, de exemplu, Rainbow va avea la dispoziţie trei
Redstorm va trebui sa ataci un hotel trecând noi arme - M249, HK21 şi RPD,
Distribuitor
TaKe 2 Entertainment printr-un autobuz proptit de terorişti toate puşti-mrtraliera, necesare
Adresa în faţada acestuia. pentru a-şi asigura focui de
N/A
Telefon acoperire. Atenţie mare însă,
N/A nivelele jocului vor fi pline de civili
Web sperioşi (nu este vorba de ostateci
www. take 2eu ro pe. c o m
Detalii tehnice !), care îţi pot intra în bătaia tirului.
Tip Joc Tactical FPS Vor exista şi anumite îmbunătăţiri
Apariţie Aprilie 2000
Redactor Dan Di mitre seu
la capitolul grafic, dar despre aces­
tea vom discuta mai multe la
apariţia jocului.

D
upă cum era de
aşteptat» misiu­
nile grupului
antitero Rainbow nu s-au
încheiat. Cu siguranţă ni se
pregăteşte Rainbow Sîx 3 dar pană
P

atunci Redstorm au hotărât sâ ne


jn«mi-.f -
H
răsfeţe (şi să ne ia banii) cu un
1

GUIŢAU
' Mr dl•• •HPUH
t
pachet de misiuni: Urban
Operations.
Misiunile în mediu urban sunt
unele dintre cele mai dificile şi
solicitante pentru orice unitate
armată, după cum au demonstrat-o
Forţele Speciale Americane în
Somalia. Redstorm nu sunt singurii
care au observat acest lucru, o altă
variaţie pe această temă fiind Spec
Ops : Military Operations in
Urbanized Terrain, produs de
Zombie. Despre acesta nu ştim
Avanpremiere FLASHPOINT 1 9 8 5 : STATUS QUO

FLASHPOINT 1985: STATUS QUO


Jocul este orientat spre tactică şi mai puţin spre strategie. De aceea, rezultatul mis­
iunilor va depinde mult mai mult de acţiunile jucătorului

DETALII • n ultima vreme, potenţialul î n Status Quo. prin anii 70. In campania single-
Detalii produs I materie de realizat jocuri al Povestea jocului ne p l a s e a z ă player, el face parte din forţa
Producător I ţărilor est europene a devenit Tn anul 1985, când Mihall NATO, dar situaţia sa este destu
Bohemla Gorbaciov a venit la conducerea
Distribuitor tot mai evident, c â t e v a studiouri
N/A realizând chiar nişte produse de URSS. Datorită politicii duse de
Adrese excepţie. Din Cehia, până acum acesta, mulţi dintre conducătorii
N/A
Telefon ne-au uimit lllusion Softworks cu locali ruşi refuză s â i se s u p u n ă .
N/A excelentul tactical squad shooter Problema este c ă printre aceştia
Web se află şi generalul Ivan Vasilii
N/A Hidden & Dangerous. Ei nu sunt
Detalii tehnice î n s a singurii care au de gând s ă Guba, conducătorul armatei a 3-a
Tip JOC 3D Shooter dea peste cap acest gen de ruse. Armata sa, având î n
Apariţie N/A
Redactor Dan DJ mitre seu jocuri. Bohemia Interactive, o altă posesie şi câteva focoase
f i r m ă relativ n e c u n o s c u t ă , ne nucleare, este
pregăteşte acum un joc total staţionată pe insula
revoluţionar - Flashpoint 1985: Kolgujev, şi î n c e a r c ă

de complicată datorită unor


legaturi cu rezistenţa locală.
lan poate controla până la 12
alte unităţi în mod indirect,
e x i s t â n d o interfaţă tactică pen­
tru aceasta. Unităţile pot fi de
mai multe .puri: 1 1 feluri de
4

infanterişti (diferă armamentul şi


echipamentul pe care îl poarta),
jeep-uri, camioane, maşini civile,
tancuri, transportoare blindate,
sa restabilească elicoptere de atac şi de trans­
vechea ordine comu­ port, avioane de suport tactic,
nistă. Ca lucrurile s ă fie ş a l a n d e de debarcare şi altele.
şi mai complicate, Pentru fiecare unitate militară,
Kolgujev se g ă s e ş t e î n
apropierea altor doua insule
importante. Acestea sunt S t
Pierre, o republica i n d e p e n d e n t ă ,
şi Malden, care s e r v e ş t e drept
baza de operaţii forţelor NATO.
Guvernul sovietic, fiind incapabil
sa rezolve criza, apelează la
NATO pentru a m e n ţ i n e pacea î n
zona periculoasă.
Personajul j u c ă t o r u l u i , lan
Gastovski, este un fost militar
sovietic (specializat, printre
altele, î n elicoptere), fugit în Vest
FLASHPOINT 1 9 8 5 : STATUS QUO I Avanpremiere

vei pierde viaţa şi tu. In cazul c ă Realism


s u p r a v i e ţ u i e ş t i , poţi s ă porneşti Deşi m o d e l e a z ă o g a m ă atât de
mai departe pe jos. mare de vehicule accesibile
Trebuie înţeles c ă a c e a s t ă jucătorului, Flashpoint nu se vrea
campanie reprezintă numai o un simulator adevărat al acesto­
ra, cel puţin nu din punctul de
vedere al uşurinţei controlului.
Toate vor fi conduse cu ajutorul
unui grup comun de taste, tar
inteligenţa artificială se va ocupa
de o mare parte din sarcinile
pilotului/şoferului. Deci nu tre­
buie s ă v ă aşteptaţi la manuale
de genul celor din Falcon 4.0 sau
Longbow 2, ele nefiind necesare,
în schimb, eficacitatea armelor
este tratată foarte serios, o lovi­
tură de glonţ în cap sau piept
fiind de ajuns pentru a omorî un
infanterist. 0 rană la m â n ă îi
poate afecta capacitatea de a
folosi armamentul, în timp ce
una la picioare îi restrînge mobili­
tatea.
Datorită scenariului jocului
(plasarea pe cele trei insule), nu
vom avea de-a face cu angaja­
mente masive de blindate şi
asalturi pe sute de kilometri,
e x i s t ă varianta americană şi omo­ treime din joc. Practic la fei de cum ar fi cazul într-un conflict
logul aproximativ rusesc - spre importante sunt editorul de misi­ E s t - V e s t î n Europa. Jocul este ori­
exemplu americanii folosesc eli­ uni şi campanii şi modul multi- entat spre tactică şi mai puţin
copterul Cobra pentru atac, în player, care vor garanta rejucabili- spre strategie. De aceea, rezul­
timp ce ruşii vor avea pentru tatea acestui produs. tatul misiunilor va depinde mult
aceste sarcini Hind-ul. mai mult de acţiunile j u c ă t o r u l u i ,

în libertate
Modul în care este c o n c e p u t ă şi
organizată campania single play­
er pare destul de interesant.
Bazându-mă pe discuţiile purtate
cu Marek S p â n e i , designer-ul
jocului, a ş putea spune ca este
vorba cel puţin despre o struc­
tură semi-dinamicâ.. Sunt ş a n s e
î n s ă ca jocul s ă se apropie de un
dinamism total, în sensul ca
povestea nu este liniara, iar
jucătorul poate decide singur
care îi sunt obiectivele într-o anu­
mită misiune şi cum anume le va
îndeplini.
Libertatea de m i ş c a r e este
destul de mare, jucătorul putând
s ă se plimbe pe întreaga hartă
dupa bunul plac (daca inamicul
nu are ceva de adăugat, evident).
Clădirile î n s ă nu vor putea fi deci putem spune c ă jocul este
accesate decât daca au deja o mai interesant a ş a .
intrare d e s c h i s ă . Sper ca odată cu a n u n ţ a r e a
Jocul permite şi folosirea unui distribuitor al jocului (UBI o*
u
libera a vehiculelor. Daca zăreşti Soft au renunţat), s ă putem pune £
or
>_
câţiva ruşi părăsind un jeep, poţi m â n a pe o variantă beta a aces­ E
să te strecori şi s ă îl furi. De tui promiţător joc, caz în care v ă 3
asemenea, dacă te afli la bordul puteţi aştepta la o a v a n p r e m i e r ă
unui elicopter ce se p r ă b u ş e ş t e mai detaliată. XTREMPC
nu este de la sine înţeles c ă îţi
65


Avanpremiere ţ EARTH 2 1 5 0

EARTH 2 1 5 0
Cu ajutorul unităţilor de construcţii pot fi construite poduri, tranşee, ziduri şi poate
fi nivelat terenul, pentru a s e crea configuraţia (capcana) dorită.
ale iui TA TI fac superior acestor proporţie destul de mare. Din
produse. cenuşa statelor din ziua de azi s-au
Dar nu Total Annihilation face născut doua mari "naţiuni" -
subiectul acestui articol. Este Uniunea Statelor Civilizate (cele
vorba însa despre un joc care doua Americi) şi Dinastia Eurasiana
promite sa împingă genul RTS mai {un clan din fosta Rusie, care a
departe, introducând multe ele­ reuşit cucerirea întregii Europe şi a
mente interesante şi noi faţă de Asiei). în afara de ele, exista şi o
concurenta, !a fel cum a facut-o TA colonie umana pe Luna, înfiinţata
la vremea sa. Intr-o anumită de oamenii care au fugit în oraşele
măsura, este vorba despre un con­ experimentale spaţiale pentru a se
tinuator al acestuia. feri de conflictul terestru. Situaţia
devine şi mai complicata în momen­
tul în care Eurasienii, pentru a
cuceri zona Polului Nord (controlata
de americani) folosesc un pic cam
multe rachete nucleare. Datorită
forţei exploziilor acestora, Pământul
îşi părăseşte orbita actuala, îndrep-
tându-se vertiginos spre o col-
iune cu Soarele. Singura
soluţie pentru salvarea
populaţiei ar fi migrarea
pe Marte, dar pentru

T
DETALII otal Annihilation rămâne, în
Detalii produs opinia mea cel mai bun Real
T

Producător Time Strategy publicat pâna


Topware
Distribuitor
acum. Mulţi dintre pasionaţii genu­
5SI lui ar putea s ă conteste această
Adresă afirmaţie, aducând argumente pro
N/A
Telefon Starcraft şi Warcraft 2. Totuşi, pen­
N/A tru mine, complexitatea, avan­
Web
www. mi nd sca pe. com gardismul şi elementele de realism
Detalii tehnice
Tip joc RTS
Apariţie N/A
Redactor Dan Dimitrescu

I Pământul în 2150 asta trebuie construită o întreagă


Earth 2150 reprezintă flota de nave spaţiale. Pământul
continuarea lui Earth însă nu mai conţine suficiente
OP
r
2040, un joc pierdut în negu­ resurse, astfel că respectivele
E
•J' ra timpului, despre care lumea îşi prezentate mai sus intră într-o
aminteşte în general lucruri destul cursă fără milă pentru a ie aduna
>
< de proaste. pe cele necesare. La nevoie,
în 2150, omenirea a trecut deja fiecare va trece peste ceilalţi pen
prin zeci de ani de război în urma
T
tru a le obţine, dar asta este, aş
cărora Pământul a fost devastat în zice, în deplin spirit uman.
^ Avanpremiere
-

obiectele din decor. Fiecare unitate belele destul de mari dacă nu sunt
şi clădire are faruri, pe care le atenţi (spre exemplu un tunel poate
poate ţine închise sau deschise. fi parcurs în ambele sensuri).
Pentru unităţile mobile acestea în E2150 există şi cercetare,
cresc viteza deplasării pe timp de care se ocupă de diferitele părţi ale
noapte, şi te ajută să detectezi unităţilor (arme, proiectile, şasiuri,
inamicul mai uşor. în schimb, o uni etc). Odată cercetată o anumită
tate cu farurile aprinse va fi mai componenta, foloseşti modulul con­
uşor de văzut, deci poţi ordona tru­ structor pentru a alcătui unitatea
pelor să le închidă pentru a pregăti dorită (pot exista tancuri cu acelaşi
un atac prin surprindere. Oricum, şasiu dar înarmate cu tunuri,
lansatoare de rachete, şamd). Aici
pot remarca unul din punctele
slabe ale jocului, care este design­
ul unităţilor. Sper să fie o
chestiune legată de starea netermi­
nata a jocului, pentru câ în momen­
tul de faţă toate unităţile arată
destul de plictisitor. Acest defect ar
putea fi remediat destul de uşor
folosind nişte texturi de camuflaj
sau ceva asemănător.

Cele descrise mai


sus nu trebuie privite ca
un simplu fundal pentru
distrugerea condusa de
jucător. Ele au o importanţă
reala, în sensul ca acesta este
forţat să cântărească permanent
necesitatea fiecărei achiziţii de
echipament, banii pentru aceasta
urmând sâ fie luaţi din fondul desti
nat evacuării generale, în acest
mod se pune mai mult accent pe
tactica şi mai puţin pe folosirea
forţelor copleşitoare numeric.

Pământul văzut 3D
Ca şi Total Annihilation, E2150 ne
oferă un teren tridimensional.
De data aceasta insa, este jjjâm
vorba despre 3D
adevărat. Jucătorul are

priveliştea creată de o n demo-ul de faţă lipsesc


pădure întunecată lumi­ multe din unităţile (sau mai bine
nată din loc în loc de zis componentele) care vor fi în ver­
farurile unor tancuri aflate siunea finală, deci cred câ ar fi pre­
la vânătoare este foarte intere­ matur să comentez acest aspect.
santă. Jocul este foarte interesant, şi cu
Unul din cuvintele cheie în puţină muncă poate deveni un pro­
descrierea lui E2150 ar fi "liber­ dus final excelent.
rri i n am mmr
tate". Cei de la Topware s-au asigu­
rat câ jucătorul va putea să abor­
deze nivelele după bunul sau plac.
Cu ajutorul unităţilor de construcţii
a dispoziţie o camera mobila, care pot fi construite poduri, tranşee,
poate fi aşezată şi orientată dupa ziduri şi poate fi nivelat terenul,
cum vrea el pentru a cuprinde mai
r pentru a se crea configuraţia (cap­
bine o anumita porţiune de teren. cana) dorita. De asemenea, pot fi
Vizibilitatea sa poate fi î n s ă ' construite şi tunete, care trec pe
micşorată de condiţiile meteorolog­ sub toate obstacolele de la
ice (ceaţa, ploaie, ninsoare), de suprafaţă şi te pot scoate în
întuneric (în joc este modelat şi un spatele liniilor inamice. Cei inven­
ciclu noapte-zi, pe care este bine tivi pot avea multe de câştigat, dar
sa-l luaţi în considerare), sau de de asemenea pot intra singuri în
Prezentări Nox

Nox
Acţiunea s e desfăşoară î n lumea cu acelaşi nume, la câţiva zeci de
ani după marele război...
DETALII C e l e t r e i c l a s e e x i s t e n t e î n Nox:
fDe Tatii produs
Producător
Westwood / EA Warrior
Distribuitor
Best Computers
Adresa Poate s ă f o l o s e a s c ă orice tip de armura, sabie,
Elisabeta 25 ciocan de lupta sau topor. Are multă s ă n ă t a t e ,
Telefon aleargă foarte repede şi pe deasupra deţine
(01) 314,76,98
Web c â t e v a atacuri speciale ca Berserker Charge {dă
puternic cu capul) şi War Cry (înspăimântă adver­
Detalii tehnice
sarii mai s p e r i o ş i ) .
Tip joc RPG/Action
Apariţie A apărut | ox este ultima creaţie a
Redactor Alex Bartic I ^ L I Westwood, firmă renumita Conjurer
I ^ 1 mai mult pentru RTS-urile
sale decât pentru alte genuri de Este o combinaţie între Wizard şi Warrior, fiind
jocuri, deşi are la activ şi seria î n s a specializat în sumonarea monştrilor, care
Lands of Lore. Nox este o combi­ ajung s â lupte în locul s ă u . El e şi singurul care
naţie de Action cu RPG inspirată poate sa f o l o s e a s c ă arcuri şi arbalete, iar pentru
destul de mult din Diabio, deşi protecţie utilizează armurile din piele.
partea de Role Playing este,
eufemistic spus, foarte slab dez­
voltata.
Nox se desfăşoară în lumea cu Wizard
acelaşi nume, la câţiva zeci de ani
dupa marele război care ia opus Este specialistul la vrăji, incapabil s ă poarte
necromantilor pe magi, conjurări şi armuri, dar dotat cu o mulţime de vrăji devasta­
luptători, câştigat de afianţa celor toare şi toiege ale căror efecte pot eradica şi cel
din urma. Ultima necromantă, mai blindat luptător. Wizard-ul poate sa lase în
Hecubah, recuperează sfera cu urma sa capcane magice, aproape invizibile dar
sufletele captive ale camarazilor extrem de periculoase.

Wlzard-ul şi Conjurer-ul au şi posibilitatea de a lâsa î n urmă capcane,


care, dacă sunt atinse, declanşează magiile utilizate la crearea lor.

sai, care fusese aruncata pe bani, obiecte şi în orice caz se


Pământ, aducându-l în acelaşi timp procură xp.
în universul Nox şi pe Jack, propri­ Statisticile personajelor din
etarul televizorului pe care Nox cresc automat odată cu
stătea respectivul obiect. nivelul, într-un mod asemănător cu
cei de la Silven
Jocul Monştrii din joc sunt destul de
Jucătorul alege una din­ clasici întâlnindu-se scheleţii, zom-
tre cele trei clase, bie, ogrei şi trolil existând însă şi
selectează culorile câteva fiinţe mai ciudate.
(haine, piele, păr) şi
intră în mijlocul acţiunii» Grafica
Nox-ul se inspiră din
9

Ca şi în cazul altor jocuri bazate pe


+ "* - 1
^- - ' -m
m - _
Diabio în foarte multe puncte, dar sprite-uri, Nox are o grafică exce­
există şi deosebiri majore- Jocul lentă, în plus suportând şi rezoluţii
are zece capitole, acestea fiind de până la 1024x768, cu 8 sau
diferite pentru fiecare clasă. Pe 16bpp. Detaliile sunt cu adevărat
harţă există oraşe, în care năucitoare, echiparea celui mai
jucătorul vorbeşte cu NPC-uri pen­ simplu obiect regăsindu-se imediat
ni tru quest-uri sau îşi face în aspectul personajului. Animaţia
CU
M cumpărăturile şi dungeoane, unde este fluidă şi bine realizată, iar
se procedează la omorârea efectele vrâjilor arată excelent.
diverşilor monştri prin mijloace Nox vine şi cu un sistem de ilumi­
XTREMPC
specifice clasei. Ca şi în Diabio naţie, cu [umini colorate, care în
3(9f/2C00
uneori în urma acestora rămân 16bpp te face să te întrebi ce rost
68
Prezentări

toate tastele pot fi redefinite. acumularea de cât mai mult


Boala click-ului prezentă în Diabio.
( echipament pentru a supravieţui un
exista şi aici, doar ca este diminu­ pic mai mult. Mod cooperativ nu e,
ata datorita efectelor mai puternice dar în schimb există Capture the
ale armelor. flag şi un fel de fotbal. Cel care
Există câteva probleme cu face server-ul are o mulţime de
interfaţa, în mod special la modul setări ia îndemână şi poate bloca
în care a fost conceput inventory- accesul jucătorilor cu un ping prea
ul. Acesta este foarte mare (are şi mare.

ai aire accelerarea 3D.

Sunete şi muzică
Nici !a capitolul audio Nox nu stă
prost. Calitatea nu tocmai fenome­
nală a speech-urilor şi a sunetelor
este însa compensată din plin de
muzica, care e foarte bine
realizată şi contribuie imens la
atmosfera jocului. Există
trei melodii antrenante
pentru acţiune, fiecare
oraş are propria lui

In final
Când l-am văzut prima dată pe
Jack, Tn adtdaşi şi cu sabia în
mână, Nox-ul mi-a părut penibil.
Jucându-I însă ceva timp şi mai
ales în multîplayer Nox se
dovedeşte un joc interesant, care
trece onorabil de lângă titlul "clonă
de Diabio" pe care l-a primit
Darkstone, chiar dacă s-a inspirat
scrollbar) iar obiectele sunt greu foarte mult din jocul produs de
de identificat. Clasicul paper-doll Blizzard. Cel puţin până apare
pentru echipare există într-o formă Diabio 2, Nox-ul va ţine destui
alterată, pierzându-şi rostul. oameni ocupaţi în multîplayer,
Găsirea drumului nu este o prob­ acesta fiind cu adevărat o
lema pentru monştri şi în general experienţă nouă.
probleme legate de deplasare sau
blocat în ziduri sunt absente.
as
Multîplayer
Dacă singleplay-ul din Nox nu
temă, şi până şi prezentările capi­ aduce nimic nou, pe mulţi situaţia
tolelor beneficiază de câteva stă cu totul altfel. Pentru a pune
secunde de muzică bună. punctul pe i, Nox-ul a fost con­
ceput ca un Quake văzut dintr-o
Interfaţă & Al perspectivă izometrică. Jucătorul
intră cu nivel maxim şi echipament
Nox este conceput ca un joc care
minimal, iar ideea de bază este
se poate juca (prost) doar cu
mouse-ul, pentru a ajunge la per­ ( IMPRESII FINALE CERINŢE COMPARAŢII APRECIERI
formanţă fiind necesară prezenţa Plusuri Procesor
unei mâini pe tastatură. Ţinând - grafică buna şl muzica excelenta P200/P2-300
butonul drept apăsat Jack aleargă - un multîplayer Interesant.
c

(sau merge, depinde de poziţia cur­ DirecX7 N


4>
sorului), iar apăsând pe cel stâng, Memorie Go2net In timp
loveşte. Vrâjile şi acţiunile speciale - singleplayer-ulutul parca 32/64 Mb 75 XTREMPC
au shortcut-uri pe tastatură, acolo lipseşte ceva 3191/2000
- povestea e cam stupida Hard Link Recomandat
unde este plasat şi Jump-uî iar
r 300 Mb http://www.westwood.com/games/nox J 69

fc
P r e z e n t ă r i f H&D: Fight For Freedom

H & D : FIGHT FOR FREEDOM


FFF ne aduce doar 9 misiuni noi, care însă sunt destul de mari şi intense. Totuşi, pe
nivelul de dificultate "easy", le puteţi termina pe toate într-o singură zi

gura zi. Misiunile sunt grupate în nile din campania numărul 3, din
trei campanii, în felul următor: Creta. Aici vei avea de-a face
doua în prima, ce are ca subiect chiar cu o acţiune de tip Hostage
salvarea unui spion englez şi Rescue (va mai amintiţi de
"împrumutarea" unui avion de Rainbow Six?), care este foarte
bombardament experimental, trei solicitanta prin făptui c â
în cea de-a doua, care se petrece descoperirea p r e m a t u r ă a echipei
în timpul ofensivei din Ardeni şi tale de către inamic va duce la
te pune în ajutorul trupelor ameri­ o m o r â r e a ostatecilor.
cane, şi patru în ultima, care se
ocupa de teroriştii c o m u n i ş t i din Despre aparenţe
insula Creta. înca de la prima misiune, mi-am
Reţineţi c ă nu mai exista mis­ adus aminte de ce ma impresion­
iunile scurte, "de antrenament" ase atît de mult acest joc. Este
care sa te acomodeze cu jocul.
Trebuie s ă fii pregătit de la
început s ă acţionezi rapid, efi­
cace şi fară g r e ş e l i . Deoarece se
presupune c ă toţi cei care

H
idden & Dangerous este, c u m p ă r ă FFF au jucat şi primul
DETALII
Detalii produs în opinia mea, unul din joc, mi se pare normal s ă se des­
Producător cele mai interesante şi curce destul de bine î n interfaţa
lllusion Softworks jocului.
Distribuitor bune jocuri lansate anul trecut,
Take 2 Europe care îşi disputa, alături de Rogue Foarte interesante şi originale
Adresă Spear şt SWAT 3, titlul de cel mai (faţa de primul H&D) sunt misiu­
bun 30 Tactical Squad Shooter.
Din acest motiv, am a ş t e p t a t cu
Web nerăbdare primul add on pentru
www,take2europe .com
DetaFli tehnico acest joc, intitulat Fight For
Tip joc Tactic al Shooter Freedom în Europa şi DeviTs
Apariţie A apărut
Redactor Dan Dimitrescu Bridge în SUA.
FFF ne aduce doar 9 misiuni
noi, care î n s a sunt destul de
mari şi intense. T o t u ş i , pe nivelul
de dificultate "easy", le puteţi
termina în mare parte într-o sin­

vorba de atmosfera excelenta pe


care o creaza motorul grafic şi
atenţia pentru detalii a celor de
la lllusion Softworks. Chiar dacă
nu mai ai aceeaşi s e n z a ţ i e de
uimire ca atunci când ai v ă z u t
jocul la lucru prima oară, tot te
vei simţi ca şl când ai fii cu
adevărat în locul modelat. în

:
H&D: Fight For Freedom I Prezentări

plus, se pare că cei de la lllusion


au crescut calitatea texturilor,
punând şi mai mult în valoare
p e r f o r m a n ţ e l e motorului grafic.
Se poate spune ca şi viteza de
rulare a jocului a crescut, deci
cei care v-aţi obişnuit cu mersul
"în trepte" al misiunilor mari din
primul H&D s-ar putea s â aveţi o
supriza plăcută. Accentul cade

poziţionate, ca in orice
3D shooter "arcade"
de pe piaţă, în partea
din dreapta jos a ecranu-
ui. Modelele noi arată mult
mai bine, dar eliminarea modului
de ochire anterior scade din
farmecul jocului.
Ca un fapt divers, jocul îţi
pune acum la dispoziţie mai
fca mm IK s
multe arme, dintre care unele mi
anormale aie jocului. se par chiar esenţiale pentru
echipa ta. Cele vechi au fost ş i
Din nou cu arma î n mână ele modificate, deoarece în mod­
Una din trăsăturile speciale ale elarea lor se s t r e c u r a s e r ă anu­
lui H&D era modul în care se mite erori.
efectua ochirea cu armamentul
din dotare. Nu existau cruci sau Ştampila de aprobare
ţinte artificiale pe ecran, ci tre­ FFF reprezintă (exceptând timpii
buia sa f o l o s e ş t i sistemul de de î n c ă r c a r e scăzuţi şi problema
ochire al armei respective, lucru armamentului) ceea ce H&D ar fi
care c r e ş t e a s e n z a ţ i a de realism trebuit s â fie de la început.
a jocului, chiar daca nu era vorba Ţ i n â n d î n s ă cont ca patch-ul 1.3
despre o simulare adevărată. este disponibil şi pentru jocul
~n FFF, lucrurile s-au schim­ original, nu ştiu sigur daca cele
bat. Armele au fost noua misiuni conţinute î n add-on
transformate din imagi­ sunt suficiente pentru a v ă sfătui
ni 2 D î n modele 3D, sâ-l c u m p ă r a ţ i .
dar acum se g ă s e s c

î n s a pe "ar putea", în sensul c â


este bine s â aveţi un calculator
destul de performant şi bine con­
figurat.
Pe de alta parte, timpii de
încărcare a misiunilor au crescut,
iar tranziţia între hartă şi per­
spectiva 3D se face mai greu.
f IMPRESII FINALE CERINŢE COMPARAŢII APRECIERI
« a &o mm mm Cum era şi normal Fight For
Plusuri Froccsor
Freedom beneficiază de avanta­ •motorul grafic P2-266
jele unui H&D patch-uit la versi­ •mal puţine bug-url
-cîieva misiuni interesante Vîdco
unea 1.3, deci nu veţi mai avea D3D
-Akjl îmbunătăţit
de înfruntat o parte din bug-urile
Minusuri Memorie* Go2nct In timp
jocului original. Cele mai frus- •timpii de încărcare 45
64 RAM
trante au dispărut, dar din când -ochirea cu armele
-folosirea armamentului fix Hard Link Recomandat
în cînd veţi mai întâlni c o m p o r t ă r i http://www.il I usionsoftworks.com
J

!
Prezentări I Might & Magic VIII

M I G H T & MAGIC V I I I
Jocul s e desfăşoară exact ca M&M6 ş i M&M7, Jucătorul avînd sub
controlul său un party format de această dată din cinci eroi, care
luptă şi fac diverse quest-url
_ .mii [7^3 — deschide patru porţi Interdimen-
sionale câtre universurile celor
patru puteri elementale: Pământ,
Apă, Foc şl Aer. Cele patru por­
taluri tind s â se apropie de
Ravenshore, u r m â n d ca atunci
când se vor întâlni s ă ş t e a r g ă de
pe faţa Pământului întregul
Jadame.
Jocul se d e s f ă ş o a r ă exact ca
M&M6 şi M&M7, j u c ă t o r u l având
sub controlul s ă u un party for­
mat de a c e a s t ă dată din cinci
eroi, care luptă şi fac
diverse quest-uri, acu­
mulând e x p e r i e n ţ ă ,
JJI^^«B• - 1 ' r pentru a salva, a ş a

' DETALII ^

Producător
NewWortd Computing cum era şi normai, lumea
DlsUlburtor
Ubisoft
Adresa La început...
Primăverii 51 J u c ă t o r u l c r e e a z ă un personaj
Telefon
(01) 231-67.69 având de ales între mai vechile
Web clase luptător şi preot sau din
www, ublsoft.com
cele noi, care includ necroman-
Tip joc tul, dark elf-ul, trollul, vampirul şi

M
Apariţie A apărut ight&Magic a fost de-a minotaurul, Ceilalţi patru membri
Redactor Alex Bartlc
lungul anilor una dintre ai party-ului pot fi înrolaţi din
cele mai jucate serii de Adventurers Inn sau din diversele
RPG-uri, comparabilă cu Final case, asta p r e s u p u n â n d ca
Fantasy. î n s a spre deosebire de nivelul personajului principal este
Square Soft, care a adus modif­
icări radicale fiecărui joc atât la
gameplay cât şi la grafică, New
T

World Computing a preferat s ă


m e a r g ă pe economicul principiu
"dacă merge nu are rost s ă îl
schimbi". Astfel nu trebuie s ă
mire pe nimeni c ă M&M7 a fost
un M&M6 cu o poveste un pic
îmbunătăţită iar M&M8 este un
M&M7 cu c â t e v a elemente prelu­
ate defect din M&M4.

Locul s l timpul
Might&Magic VIII: Day of the
Destroyer se d e s f ă ş o a r ă în
a c e e a ş i lume în care se g ă s e ş t e
şr Erathia, pe un continent numit
Jadame, lovit brusc de magia
unui necromant care ridică în l.sf
mijlocui oraşului Ravenshore un
cristal roz, cu ajutorul căruia


Might & Magic VIII ( Prezentări

suficient de ridicat- La clasele


enumerate mai sus se adaugă şi
dragonul, care poate fi introdus
în party ceva mai târziu daca
jucătorul ia anumite decizii,
în M&M7 jucătorul avea de ales
între Dark Side şi Light Side. î n
M&M8 lucrurile se c o m p l i c ă ,
existând cinci facţiuni din care
jucătorul se poate alia cu trei, cu ti ?
condiţia ca acestea s ă nu fie
opuse între ele. clase,
Jadame, ca şl Erathia, este
Anul nou
împărţit în mai multe locaţii între
Pentru anul în care a
care jucătorul călătoreşte un
apărut, M&M8 s t ă foarte
număr de zile pe jos, călare sau
prost cu grafica. Engine-ul este
cu o navă. Fiecare astfel de
practic acelaşi din M&M6 (1998)
cu elemente de accelerare 3D şi
lumini colorate, monştrii şi
obiectele fiind sprite-uri cu
animaţie puţină. Filmuleţele din
magazine şi case sunt parcă un
pic sub ceie din M&M7, lucru
compensat de calitatea FMV-
urilor care p u n c t e a z ă momentele
importante ale poveştii.
Interfaţa a fost şi ea modifi­
cată, r e m a r c â n d u - s e în principal
o simplificare care a permis
extinderea zonei de joc pe toată
orizontala ecranului. în contin­
uare este greu de căutat
un anumit antrenor în engine-ul grafic, sunt un capitol
jurnal. total neglijat de către producător,
Sunetele, ca şi obişnuitele zdrănganituri de arme
devenind foarte repetitive după
două reciclări consecutive.

El este?
M&M8 este un joc de care cea
mai mare parte a jucătorilor îl vor
evita datorită graficii potrivite mai
mult anului 1998. T o t u ş i , cine
trece peste asta va remarca un
joc foarte îmersiv, capabil s ă ţină
jucătorul în faţa computerului
multe ore.

hartă conţine câteva dungeonuri ( IMPRESII FINALE CERINŢE COMPARAŢII APRECIERI


şi o mulţime de subquesturi, î n
Plusuri Procesor
mare parte destul de simple şi -univers imersiv
L J L Jl
/III

P20O/P2-3OO •1MVW
agasante dar care dau XP. -gameplay-ul înca mai ţine, desi FFS
începe sa dea dovada de Video
Au fost introduse multe arme batrînete. DirectX7
P.a^scapc

şi armuri noi (mai exact cu graf­ Tomwnt


Minusuri Memorie? Go2net In timp
ică diferită), iar sistemul de vrăji -grafica total depăşita 32/64MB 45 Deja-vu
a suferit îmbunătăţiri minore, -modificările la gameplay nu sunt
atît de mari Hard Link Recomandat
egate mai mult de apariţia noilor 600MB h tt p://www. m îghta n d m ag i c. c o m j
Prezentări I Die Hard Trilogy 2

HARD TRILOGY
0 a c ţ i u n e a n t r e n a n t ă care s ă nu necesite foarte multă gîndire

F
iecare dintre noi are uneori adventure care îţi î n f ă ţ i ş e a z ă per u r m â n d a fi controlat într-un mod
DETALII
Detalii produs
nevoie s ă se relaxeze. De sonajul principal din afară, relativ a s e m ă n ă t o r cu seria Tomb
Producător multe ori, alegem ca f o r m ă Raider. El nu are î n s a agilitatea
Electronic Arts de relaxare jucatul pe calculator. eroinei acelui joc, şi oricum, nu
Distribuitor
Best Computers Sigur, nu toţi ne r e l a x ă m în are nevoie de ea, pentru ca
Adresă acelaşi mod, astfel că Tn timp ce nivelele sunt mult mai simple ca
Elisabeta 25 unii vor alege pentru asta câteva design. Partea aceasta a jocului

4
Telefon
(01) 314.76,98 misiuni din Falcon 4,0, alţii se implica î m p u ş c a t u r i şi rezolvarea
Web vor orienta spre o mult mai puţin unor probleme de logica minime
Detalii tehnice solicitanta partidă de Solitaire. {de tipul - ce faci când ai î n faţă
Tip joc Arcade/Action Exista î n s ă şi jocuri, cum ar fi un buton mare roşu?). Există şi
Apariţie A apărut cazul lui Die Hard Trilogy 2, care elemente interesante, dar pe
Redactor Dan Dlmitrescu
î n c e a r c ă să-ţi ofere calea de ansamblu s e c ţ i u n e a aceasta nu
mijloc, adică o acţiune
antrenanta care s â nu necesite
foarte multa gândire.

Murind greu
Dupa cum nu e greu de ghicit,
jocul se ocupă de aventurile lui
John McCIane, eroul unei
serii de filme de acţiune
absolut necunoscute.
Ca şi până acum, e

prea străluceşte, în special


datorita controlului care scade
din fluiditatea acţiunii.
Al doilea mini-joc este un soi de
Operation Wolf (sau pentru cei
mai nou veniţi Virtua Cop), adică
un shooter în care personajul se
m i ş c ă absolut singur, de-a lungul
unui traseu bine stabilit, iar tu îi
controlezi arma î m p u ş c â n d
teroriştii care îţi apar în f a ţ ă .
D e s f ă ş u r a r e a acţiunii este abso­
lut identica ori de câte ori rulezi
un nivel, a ş a c ă după un timp vei
învăţa locurile de apariţie ale
tuturor personajelor. Jocul nece­
sită ceva reflexe şi concentrare,
şi este relativ interesant
datorita faptului câ
McCIane se m i ş c ă
"destul de natural ', a
1

gradului înalt de inter-

se va trezi pus in faţa unui com­


plot grandios din care fac parte
pe puţin o mie de oameni
(judecând dupa suma aproxima­
tivă a victimelor tale pe parcursu
jocului). S ă nu fim răi î n s ă , doar
nu zice nimeni c ă trebuie sa luaţi
scenariul jocului î n serios.
DHT2 este, practic, compus din
trei jocuri ce ar putea fi de sine
s t ă t ă t o a r e . Primul este un action-
Die Hard Trilogy 2 Prezentări

{spre exemplu Virtua Cop 2). dedicate modului ales, plus un


în fine, cea din u r m ă parte a bonus. Spre exemplu, în cazul
jocului este cea dedicata modului Shooter vei avea de-a
maşinilor, adică curselor contra face cu primul nivel al jocului, în
cronometru şi atacării (prin cioc­
nire) a altor m a ş i n i . A c e a s t ă
parte mi se pare, de departe,
w :4 S3!
cea mai s l a b ă , în special datorita
simplificării excesive a controlului
şi a sărăciei lumii prin care treci
în viteză.
Din fericire, nu trebuie s ă te
încurci cu toate părţile
jocului. Teoretic,
acţiunea lui Die Hard

activitate a mediului înconjurător


(poţi s ă distrugi o mare parte din
el) şi a prezenţei civililor
împuşcarea prea multora dintre
ei va avea c o n s e c i n ţ e grave).
T o t u ş i , nu cred c ă
a c e a s t ă parte a lui
DHT2 se ridică la
nivelul concurenţei

care o parte din deţinuţi au


devenit mimi (şi se s c ă l â m b ă i e în
faţa ta).
Concluzia finală ar fi s i m p l ă ,
e x i s t ă alte jocuri "neserioase"
mai bune. Ideea ar fi mers, dar
implementarea lasă mult de
dorit. Design-ul ciudat al jocului
poate fi scuzat pe baza dreptului
realizatorilor de a fi "vizionari
neînţeleşi". în schimb, controlul
slab din modul Action-Adventure
Trilogy 2 te poartă (opţiunea poartă marca "nu ne-am obosit
Movie) printr-o combinaţie a celor s ă j u c ă m chiar noi jocul, pentru a
trei tipuri de joc. Dacă nu vrei s ă vedea cum funcţionează".
te încurci î n s ă cu unul din mod­ R e m a r c â n d c ă este vorba de Die
urile de joc, poţi sa-l alegi doar Hard Trilogy 2, m ă întreb cum era
pe cel preferat (opţiunea Arcade), primul joc din serie şi cum de a
Astfel, vei parcurge doar nivelele fost nevoie de numărul 2.

f IMPRESII FINALE CERINŢE COMPARAŢII APRECIERI


Pios uri Procesor
Modui numărul 2 de joc
Faptul ca poti sâ eviţi modurile 1
$1 3 de Joc Video
3D4 Mb
Memorie Gol net In timp
Modul 1 de joc 32 Ram 52
Modul 3 de joc ,
Ltnk Rot om.iEit1.it
< 3
( J
http://www.foxinteractive.com/proclucts J
Prezentări DEER HUNTER CHALLENCE

DEER HUNTER CHALLENGE


Dacă primul glonţ nu îşi loveşte ţinta, zgomotul făcut de puşcă iţi
va pune pe fugă prada

DETALII player. Alte jocuri de acest tip


P (spre exemplu Deer Hunter 3)
Detalii produs
Producător permit organizarea unor excursii
Electronic Arte
Distribuitor
în grup în "virtualele plaiuri ale
Best Computers vânătorii", care sunt o opţiune
Adresa " interesantă. Nici aceste "plaiuri
Elisabeta 2 5
Telefon
ale vânătorii" nu sunt reprezen­
(01) 314.76.98 tate într-un mod foarte atractiv.
Web Deşi la prima vedere motorul
www.ea.com
•«talii tehnice grafic este destul de bun, dupa
Tip Joc VTnatoare ce vei juca câteva zec! de misiuni
Apariţie j A apărut
Redactor Dan Dlmitrescu
îţi vor deveni evidente lipsurile
lui, î n special, simt c ă jocul ar fl
trebuit s ă permită distanţe mai
mari de angajare a ţintei. Deşi nu
am participat personal la vreo
v â n ă t o a r e reală de cerbi, mi se
pare logic s ă f o l o s e ş t i luneta la
ceva.
Jocul nu este foarte realist, ci
orientat spre acţiune. Acest lucru
unetist pe timp de se vede atât în design-ul misiu­
război. Ca şi acesta, nilor, cât şi î n alte elemente,
trebuie s ă se strecoare cum ar fi modul î n care o c h e ş t e
cât mai atent pentru a nu personajul t ă u (de la ş o l d , ca
fi observat de inamic într-un 3D Shooter obişnuit).
situaţie de nedorit nu pentru c â Acestea fiind spuse, cred că nici
ar duce la o v ă t ă m a r e corporală din punctul de vedere al
a v â n ă t o r u l u i , ci pentru c ă ani­ opţiunilor şi nici din cel al real­
malele fug ia primul semn de izării, jocul nu se ridică ia nivelul
primejdie), trebuie s ă observe aşteptărilor mele. Din ceea ce
am citit despre el, Deer Hunter 3

S
urmele lăsate de "inamic" şi s ă
imulatoarele de v â n ă t o a r e se orienteze după ele, s ă aleagă (pe care nu am avut încă posibili­
sunt hitul surpriză" al ultim­
T|
ţinta cea mai i m p o r t a n t ă (rolul tatea s ă îl văd pe viu), este un
ilor ani. Nimeni nu se generalului inamic este jucat aici joc mult mai bun pe a c e a s t ă
a ş t e p t a ca primul Deer Hunter s ă de cerbul cel mai mare). î n final, t e m ă , deci v ă recomand s ă v ă
aibă succes, dar realizatorii săi după ce a trecut prin toate aces­ orienaţi către acesta.
au anticipat corect reacţia pub­ te etape, va trebui s ă calculeze
licului, jocul devenind unul din distanţa până la ţintă şi influenţa
cele mai bine v â n d u t e la data vântului asupra loviturii, pentru a
apariţiei. Multe firme au încercat reuşi d o b o r â r e a ţintei ( D a c ă
apoi s ă exploateze a c e a s t ă primul glonţ nu îşi loveşte ţinta,
reţetă aparent simplă a succesu­ zgomotul făcut de puşcă îţi va
lui. Din păcate, numai dorinţa de pune pe fugă prada).
a scoate bani nu g a r a n t e a z ă cali­ DHC oferă, î n mare, toate aceste
tatea producţiei finale, lucru lucruri. Totuşi el o face într-un
foarte vizibil Tn cazul jocului de mod mediocru. î n primul rând, nu
faţă. oferă nici un fel de opţiune multî­

încercarea vânătorului f IMPRESII FINALE CERINŢE COMPARAŢII APRECIERI


Mulţi dintre voi se vor întreba : PluMirî Procesor
Prin ce atrage un astfel de joc? -Nimic în special P166

6.1
Doar nu oferă cine ştie ce vid no
s
acţiune sau explozii s â n g e r o a s e 2 MB
iar cerbii nu sunt cele mai Minusuri Memorie Go2nct In timp
inteligente şi periculoase fiinţe -Număr redus de arme 32 MB Ram 48
XTREMPC -Motor grafic ne performant
de pe lume. Greşit. Un vânător Hard Link Recomandat
319J/2OD0 -Concepţia generala
este foarte a s e m ă n ă t o r unui 160 Mb http://www.ea.com
76
Croc 2 Prezentări

CROC 2
Croc 2 este un Joc absolut obişnuit, care nu prea reuşeşte s ă
atragă atenţia după ce UbISoft a scos Rayman 2 şl Tonic Trouble

• ntr-o lume c o m e r c i a l ă ca a
I n o s t r ă apariţia unul sequel
I pentru flecare joc care s-a
bucurat c â t de cât de succes a
devenit o o b i ş n u i n ţ ă . Procedeul
este atât de comun î n c â t adesea
sequel-ul s e a m ă n ă mai mult a
addon decât a joc de sine
stătător, a d u c â n d prea puţine
elemente noi care s ă atragă cu
a d e v ă r a t j u c ă t o r u l . Din păcate
Croc 2 nu face nici el e x c e p ţ i e
loviturile de c o a c ă ,
de la a c e a s t ă regulă. mai notabile fiind cele V
c â t e v a mini-jocurl, ™
A fost odată c a niciodată unele interesante dar
Povestea jocului este c l a s i c ă foarte uşor de câştigat.
luptă dintre bine şi r ă u , person­ Diversele puzzle-uri care
ajul pozitiv fiind, cum era normal,
Croc - crocodilul verde, iar cel
p u n c t e a z ă povestea sunt şi ele
simple, iar toate informaţiile
A-
negativ Baron-ul Dante reînviatT necesare pot fi obţinute de la
(câtă lipsă de imaginaţie şi gobbos-ii întâlniţi pe parcurs.
economie la bugetul graficii) de Ideea cu culesul cristalelor pen­ •

către discipolii s ă i .
— -

tru a obţine acces î n nivelele


Ca ş i predecesorul s ă u , Croc 2 secrete este şi ea un pic pentru jocurile portate de pe
are un gameplay foarte simplu depăşită. c o n s o l ă î n ultima vreme.
iar personajul principal este uşor
de controlat. Au fost a d ă u g a t e Control & Cameră
Grafica
puţine lurcuri pe lângă salturi şi Controlul şi camera s u f e r ă şi ele
C â n d am jucat Croc: Legend of
de eterna p r o b l e m ă a arcade-
uriior 3D, m i ş c â n d u - s e cam
aiurea dar fiind totuşi superioare
celor din Soul Reaver.
Sunetele, ca şt muzica nu se
ridică cu nimic deasupra mediei.
Limbajul gobbos-ilor irită datorita
tonalităţilor înalte,
Croc 2 este un joc absolut
obşnuit, care nu prea r e u ş e ş t e
s â atragă atenţia d u p ă ce
UbiSoft a scos Rayman 2 şi
Tonic Trouble, care nu numai c â
the Gobbos acum
arată ceva mai bine dar sunt
câţiva ani acesta era
mult mai dificile, a v â n d î n
un joc destul de inova-
acelaşi timp şi p o v e ş t i , fie ele şi
tiv, cu grafica b u n ă şi
naive.
foarte distractiv. Engine-ul uti-
izat de Croc 2 este aproape
a c e l a ş i , cu c â t e v a îmbunătăţiri
minore, aproape un standard

f IMPRESII FINALE CERINŢE COMPARAŢII APRECIERI


Phi'.iin

-personajele sunt simpatice P200/P2-300

DirectX7
Mmustir Memorie Go2net In timp
-prea u$or 64MB 40 Prea simplu
-prea puţine lucruri noi
-plictisitor Hard Link Recomandat
300MB http://www.ea.com

i
Prezentări Mod-uri & Conversii

Dacă jocurile devin plictisitoare...


există si alte moduri de a le aborda
M o d - u r i & Conversii
Mulţi oameni cumpără Half Life exclusiv pentru a
putea juca moduri cum ar fi Counter Strîke.
Informaţii
Redactor: Dan Dimitrescu Tip articol: Prima impresie / Avanpremiera

D e la Doom şi Quake î n c o a c e ,
3D Shooter-ele au devenit
foarte apreciate de programa­
potenţialul unei firme de jocuri,
necesar pentru a crea un proiect
de o a n v e r g u r ă foarte mare.
torii amatori de jocuri. Asta pen­ T o t u ş i , multe dintre realizările
tru c â , în general, ele au permis lor sunt cu adevărat reuşite, -
modificarea unei mari părţi din cum ar fi cazul lui Team Fortress
cod, lăsând loc imaginaţiei celor sau Counter Strike. Deja s-a
care nu vroiau sau nu puteau ajuns î n punctul în care mulţi
sa-şi scrie propriul motor grafic. oameni c u m p ă r ă Half Life exclu­
Singura condiţie era ca rezultat­ siv pentru a putea juca CS-ul,
ul final sa fie distribuit gratuit lucru care i-a determinat pe cei
ceea ce era în ton cu dorinţele
lor. Cu fiecare motor de joc nou,
de la Valve s â dea o m â n a de
ajutor în realizarea acestuia din
A c t i o n Half Life
tehnologia î n a i n t e a z ă , c r e â n d u - urmă. încearcă să recreeze scenele de luptă din filmele de acţiune
se condiţiile necesare pentru în cele ce u r m e a z ă , vom

A
aplicarea unor idei mai î n c e r c a s ă trecem în revista cele HL, ca şi predecesorul multe lucruri. Astfel poţi
revoluţionare. mai interesante moduri aflate în s ă u (Action Quake 2 - un omorî pe cineva cu un cuţit
producţie (sau lansate) în acest mod excelent), î n c e a r c ă sa aruncat de la zeci de metri
Desigur, o echipă de realiza­
moment. recreeze scenele de luptă distanţa, daca ştii s â
tori amatori nu are, î n general,
din filmele de acţiune. ocheşti cu el, Poţi dezarma
Pentru aceasta, realizatorii un inamic cu o lovitură de
au modelat cu fidelitate o picioare, eventual sărind în
serie de arme interesante, capul lui de pe o clădire,
Sherman Project care permit s e c v e n ţ e spec­
taculoase şi care în general
când se a ş t e a p t ă mai puţin.
Toate acestea suna bine,
îţi trimit ţinta pe lumea dar ceea ce am v ă z u t până
Doreşte a simula jocurile first person realiste cealaltă în c â t e v a secunde, acum (în beta 2.7) mi s-a
în general, fiecare nivel are părut mult sub nivelul Action

S herman este un mod ce


d o r e ş t e a simula jocurile
first person realiste ca Rainbow
nu par s â se g r ă b e a s c ă .
R ă m â n e s â a ş t e p t ă m în contin­
uare, dar între timp va oferim o
c â t e v a porţiuni care permit
"cascadorii", inspirate din
Quake 2. între timp a apărut
şi versiunea beta 3, pe care
diverse filme celebre. termenul limita al realizării
Six. Mod-ul va fi orientat pentru imagine n o u ă . revistei nu mi-a permis sa î
Fiecare personaj poate purta
jocul de multiplay u r m â n d ca în examinez î n d e a p r o a p e .
o singură a r m ă "specială"
viitor s â fie creată şi o parte de
mitraliere, puşti, etc), pe
single player. Realismul mod-ulul
ângâ pistoale, cuţite şi
va fi dat şi de folosirea unor
grenade. De asemenea,
reproduceri după armele forţelor
armele speciale sunt uni­
speciale din ziua de azi ca şi
cate în nivele, a ş a că daca
inexistenţa opţiunii respawn, o
vrei s ă pui m â n a pe una
dată mort trebuind s â priveşti
anume trebuie sa purcezi
tot restul jocului. .
la eliminarea celui care o
Sherman Project va fi, s p e r ă m ,
are.
mod-ul care va oferi o

w c
V
c o n c u r e n ţ ă serioasa lui
Counter Strike. Din
Mod pentru: Half Life
DETAUJ
Cuvântul
cheie în Action
DETALII
păcate, cu toate c ă este inventivi¬
N Versiune Mod pentru: Half Life
lansarea fusese tate. Dacă al
1

XTPEMFC Internet: j http://www,planethalflife.com/ Versiune j ;beta 3


p r o m i s ă pentru 1 idei şi curaj,
Ianuarie, realizatorii săi : sherman poţi s ă realizeze : Internet ^
http://ahI.action-web.net/
78
Mod-uri & Conversii | Prezentări

Counter Strike Beta


Cel mai de succes mod Half Life de până acum, Counter Strike este î n mare opera
lui Minh "Gooseman" Le.

magica care s ă învingă întotdeau­


na, depinde de jucător ce alege şi
cum ştie s ă folosească terenul
pentru a obţine avantajul tactic.
Counter Strike se joacă cel mai
bine în echipe mari, dar chiar şi
jocurile de 1 la 1 sau 2 la 2 sunt
foarte solicitante. Datorita puterii
mari de foc a armelor, o ambus­
cada poate deveni fatală în mai
puţin de o secunda, deci fiecare
pas trebuie cântărit, fiecare colţ
examinat, fiecare zonă întunecată
luminata. Sigur, asalturile în forţă
sunt posibile, dar zgomotul paşilor
în alergare poate avertiza un inam­
ic aflat în apropiere, iar acurateţea
tirului scade în timpul mişcării.
Exista, bineînţeles, şi probleme în
CS. Libertatea de mişcare a per­
sonajului nu este fantastică, aces­
ta neputând sa se aplece după
colţuri sau să se rostogolească pe
jos.
Versiunea beta 6, care este
inclusa şi pe CD, aduce mult

C
el mai de succes mod Half aşteptatele arme pentru dreptaci.
; r 11 ; Life de pâna acum, Counter Din păcate, cei care le folosesc
î Strike este în mare opera lui trebuie sa compenseze pentru
Minh "Gooseman" Le, un personaj erorile de ochire datorate
lumea porneşte cu pistoale).
deja celebru în industria conversi­ crosshair-ului amplasat un pic prea
Armele sunt multe şi variate, şi
ilor totale pentru diferite jocuri. în stânga.
deşi nu toate sunt accesibile
Gooseman a lucrat printre altele la în fine, trebuie menţionat c ă ,
ambelor echipe, se poate spune
Navy SEALs Quake (prezentat în potrivit statisticilor Game Spy,
că exista un balans între ele.
PC Gaming), Navy SEALS 2 Counter Strike se joacă pe Internet
Evident, cu cât ai mai mulţi bani
(proiect defunct) şi excelentul mult mai mult decât Quake 3 sau
cu atât vei putea alege dintre mai
Action Quake 2, Unreai Tournament, Acest lucru
multe arme, dar asta nu î n s e a m n ă
în realizarea lui Counter Strike, ca o echipa care a câştigat câteva este foarte sugestiv, dar tot statis­
Gooseman s-a orientat spre real­ runde devine de neînvins doar tic vorbind jocurile de CS degener-
.1
ism. Ideea este simplă: jucătorii datorită armelor avansate. azâ în general în Team
se împart în doua echipe: terorişti Sistemul de "plăţi" este destul de Deathmatch, jucătorii neglijând
şi antiterorişti. Cei dintâi au scop­ bine conceput, iar orice a r m ă , fie sarcinile pe care le au "oficial",
j Jţ
uri malefice (montarea unor ea şi dintre cele ieftine, poate fi
I. Jh
bombe, păzirea unor ostateci, foarte eficace în mâinile unui
asasinarea unui VIP, evadarea jucător priceput (sau norocos).
dintr-o închisoare) iar cei din urma Alegerea armelor este mai degrabă
unele benefice (dezamorsarea o chestiune de preferinţe, spre
bombelor montate de primii, sal­ exemplu dintre cele 3 puşti de pre­
varea ostatecilor, pazirea VIP-ului cizie, cea mai scumpa (versiunea
sau exterminarea teroriştilor sniper a puştii de asalt Heckler &
înainte sa evadeze). La finalul unei Koch G3) este de fapt mai puţin
runde (în afara de cazul în care puternică decât cea imediat infe­
rezultatul este indecis) fiecare rioară ca pret, dar oferă în 1BW

jucător obţine o suma de bani, mai schimb avantajul unui mod


mare pentru învingători şi mai DETALII
de operare semi-automat
mică pentru ceilalţi. Banii se folos­ Mod pentru: | Half Life
(deci o rata de foc mai
esc pentru a achiziţiona arme şi Versiune Beta 6
mare). Nu există o arma
echipament (în prima runda toată Internet http://www.counter-strike.net
Prezentări ) Mod-uri & Conversii

Team Fortress Classic


Este, dacă vreţi, un joc de şah pe echipe.

T
eam Fortress este
deja un mod
extrem de vechi, care
aruncător de flăcări, inginer), care se corn
pleteazâ una pe alta şi care au nevoie
una de alta. Jocul n e c e s i t ă un număr c â t
a primit o noua faţă mai mare de jucători pentru a-şi arăta val­
(trecerea de la oarea, dar l-am î n c e r c a t cu succes şi pe
Quake la Half Life) reţele mici. TFC cuprinde mai multe mod­
cu ocazia angajării uri de joc, variind de la clasicul Capture
realizatorilor sai de The Flag până la Assasination (acesta din
către Valve. î n
prezent, el face
u r m ă fiind copiat în Beta 6 Counter
Strike).Desigur, TFC ne duce cu gându S c i e n c e And
Industry
parte din patch-urile Team Fortress 2, pe care s p e r ă m să-l
oficiale pentru Half Life, deci cei care v ă vedem totuşi într-un viitor cât de cât
jucaţi acest joc este posibil s â îl aveţi apropiat.
deja instalat Lista armelor alcătuieşte o
Cum, nu ştiţi încă ce este TFC ? Este, structură de tip arbore
daca vreţi, un joc de ş a h pe echipe. Mod pentru: Ij Half Life 1

I
Fiecare echipa are un număr de clase : Versiune 1-
ata o idee cu adevărata originala. Din
complet diferite ( c e r c e t a ş , soldat, purtător Internet |N/A nou este vorba de î n f r u n t a r e a între doua
arme grele, spion, medic, lunetist, echipe, dar acum fiecare dintre acestea
are în custodie un număr de oameni de
ştiinţă. Ei pot fi folosiţi pentru a cerceta

D a y Of Defeat arme noi sau a le produce pe cele deja


elaborate, printr-un sistem a s e m ă n ă t o r
celui din jocurile Real Time Strategy.
Astfel, lista armelor alcătuieşte o struc­
Mod-ul va avea hărţi cu o tematică lesne de intuit tura de tip arbore şi poţi alege care ele­
mente te i n t e r e s e a z ă şi necesita priori­

D oD este tot modul tipic de lupta echipa


contra echipă, dar ne transpune î n al
doilea război mondial.
tate, iar viteza de cercetare este direct
proporţională cu numărul celor care iau

Nelansat încă, mod-ul va avea harţi cu parte la ea.


o tematica lesne de intuit (plaje de debar­ Evident, o soluţie simpla pentru
care, sate în Franţa, Germania, etc) şi va c r e ş t e r e a vitezei de cercetare este
oferi jucătorilor un sistem de clase vag "răpirea" oamenilor de ştiinţa din baza
a s e m ă n ă t o r cu cel din TFC. Una dintre ele adversarului, dar aici poate avea şi
va fi inginerul, care va construi puşti • respectivul adversar un c u v â n t de spus.
mitraliera pe afet - care î n s ă nu trag O m o r â r e a lor nu este de dorit, pentru ca
automat ci n e c e s i t ă un echipaj uman. va s c ă d e a moralul celor care lucrează
Daca lucrurile merg bine, s-ar putea s ă pentru tine, iar acesta a f e c t e a z ă la rândul
vedem chiar şi vehicule (tancuri, jeep-uri, sau capacitatea de m u n c ă . î n plus,
transportoare), plus multe alte lucruri moralul va s c ă d e a şi din cauza unor lupte
DETAUI date în apropierea locului de munca, deci
interesante. Unul dintre ele este legat de Mod pentru: Half Life
folosirea grenadelor ce vor putea fi culese este bine s ă ţii inamicul cât mai departe
Versiune - de baza ta.
de pe jos şi aruncate înapoi î n braţele
Internet [| http://www.dayofdefeat.com
inamicului.

I n v a s i o n 1955
r>T" POOTCTVP€
Extraterestrii ne-au Invadat planeta!
I n anul 1955 extratereştrii ne-au invadat
I planeta. Modul de faţă se d e s f ă ş o a r ă î n
Anglia rurală, unde civilii s-au răsculat
împotriva forţelor de ordine controlate de
Alieni. Jucătorii pot alege ce echipă şi
DETALII ciasă doresc s ă reprezinte, fiecare dintre DETALII
iMod pentru; Half Life ele avînd abilităţi speciale. Realizatorii Mod pentru: iHăiTLife
Internet 1 http://www.planethalflife.com mod-ului au evitat în parte ideile obişnuite Versiune [ !0.95b
şi cred c ă 11955 ar putea fi unul din cele
1 /invasionl955 mai interesante mod-uri de pe piaţă.
[internet ] http://www.planethalflife.com
Mod-uri & Conversii

Serpentine
Nu include multe arme, dar modelarea lor este destul de bună
jocul original nu ajută la ochire de la şold), dar nu există
crearea unei atmosfere de real­ o "cruce" care s ă îţi arate unde
ism. se vor duce gloanţele. Dacă
Serpentine nu include multe apeşi butonul de foc secundar,
arme, dar modelarea lor este personajul duce arma Io ochi,
-' V'-' •^JHQpi
:
destul de bună şi eficacitatea ceea ce c r e ş t e precizia tirului
lor foarte ridicată. Foarte (acum ai un punct de
interesant este modul î n care referinţă pentru ghi­
DETALII
este modelată folosirea darea tirului), dar
Mod pentru: ] Unreai
armelor. Astfel, î n mod normai scade viteza de
I I n mod de tipul "arme real- Versiune ;s
ele apar în partea dreaptă a deplasare şi îţi
U iste" pentru Unreai. Din restrânge cîmpul Internet: ! http://www.unrealized.com/
ecranului, ca în multe alte
păcate nu cuprinde şi hărţi, iar vizual : serpentine/
jocuri (reprezintă modul de
tematica fantezista a celor din

Fist Full of Steel Infiltration


Acest mod oferă foarte multe arme Este un fel de Serpentine transpus Tn Unreai Tournament

A cest mod oferă foarte multe


arme, de tipuri variate, care
sunt grupate pe 5 nivele de acces
(3 arme pe un nivel). Când intri!
într-un joc, ai acces la primul nivel,
ce cuprinde pistoalele, şi odată cu cizie - ţintuind apoi tot câmpul de
c r e ş t e a r e a numărului de frag-uri tragere ia pământ).
poţi ajunge sa foloseşti puşti de
Mod-ul aduce cu sine şi boţi,
asalt, pistoale mitraliera, puşti cu
dar aceştia mai necesită multă
lunetă, puşti mitralieră,
atenţie până s ă devină nişte opo­
a r u n c ă t o a r e de grenade, shotgun-
nenţi interesanţi sau inteligenţi.
uri, etc. Deşi inspirate din modele
reale, armele nu sunt foarte
letale, dar folosirea lor este DETALII
destul de distractivă (în spe­ Mod pentru: Half Life
l l

cial când ajungi la p u ş c a i Versiune


mitraliera HK21 şi aşezi bipe­ http://www-halflife.net/ffs
Internet:
dul jos - pentru mai multă pre­

I
m. _*
n faza curentă, este un care arma a fost d u s ă la
fel de Serpentine trans­ ochi. Pe de altă parte,

F o r K i n g and Country pus în Unreai Tournament.


Nu are hărţi proprii, dar
Infiltration r e c r e a z ă cu mai
mare fidelitate armele,
există unele destul de existând chiar mai multe
Vor exista şi arcuri bune ce pot fi luate de pe moduri de foc (în conformi­
Internet. Mod-ul preia tate cu specificaţiile reale

F KaC este un mod cu o


t e m ă medievală, care
pune mare accent pe luptele
ideea cu folosirea armelor
de !a Serpentine (lucru pe
care a ş vrea să-l facă şi
ale armei î n cauză) - cum
ar fi : foc cu foc, rafale de
trei gloanţe şi foc automat,
de la distanţă mică, cu cei de la Counter Strike), infiltration se j o a c ă cel
săbii, topoare, pumnale şi dar nu o duce până la mai bine î n modul Assault,
alte asemenea ustensile. capăt. J u c ă t o r u l duce arma dar recomand aici hărţi
Vor exista şi câteva tipuri de până aproape de ochi, dar neoficiale, din motive iden­
arcuri, dar este posibil ca asă totuşi centrul ecranu- tice cu cele menţionate la
folosirea lor s ă nu fie foarte ui liber. El nu va folosi Serpentine.
u ş o a r ă . Modul î n c e a r c ă s ă direct sis­
reproducă bătăliile din trecut temul de
într-un mod realist, deci ochire al DETALII
jucătorii nu se vor putea
r
DETALII armei, ci o Mod pentru: Unreai Tournament
IMod pentru: 1 Half Life cruce care i Versiune beta 2.71
m i ş c a cu o viteză prea mare 1
: Versiune -
L

iar loviturile nu vor fi foarte apare numai Internet: http://www.planetunreal.com


1
rapide. Internet: http://www.halflife.net/kac în cazul î n /infiltration/
5 j
mâinile tale
un joc de strategie cum n-ai mai vâzut I

localizat în România

preţul nu include TVA

• proie bilează casele în care vor locui


personajele tale
• creaiă proprii tai omuleţi, conturîndu-le personalitatea, îndemânarea
şi înfăţişarea după cum te taie capul
• priveşte Sims-ii trăindu-şi viaţa şi ajută-i să-şi găsească fericirea
• antrenează-i pentru a se descurca mai bine în viaţă
• orientează-i în relaţiile sociale şi găseşte-le pereche (monogamia este lipsita de sens In lumea lor)
• fii cu ochii pe ei când vor avea un bebeluş
• păzeşte-i de pericolele care-i pândesc: hoţi, incendii, şomaj, inundaţii
• fă toate astea şi încă multe altele dar ai grijă! Sims nu sunt nişte simpli roboţi, ci omuleţi cu reacţii umane fireşti
care-ti vor da mult de furcă.
t

The Sims este jocul care te va ţine în priză pentru mai multe luni!
m a g a z i n u l tău d e c a l c u l a t o a r e
a
Magazin: Bd. Elisabeta (fost Kogălniceanu) nr.25 Bucureşti, tel: 01-314.76.98 fax: 01-314.76.99
Magazin: Pasajul Pietonal Lipscani (Bd. I.C. Brătianu) Buaiieşti.tel: 01-310.28.32
e-mail: best@fx.io www.bestcomputers.ro
TIN
numai pe produse

^tremRC? multimedia^ hardware

1 TRIMESTRUL I
O EXTREM ' o
â i
t r e m e i
11
multimedia & hardware multimedia & hardware

LOCULI r 1 p
TRIMESTRUL I
2000

dă senzaţii tari calculatorul,,;


revisţace
f
Nox este u
c r e a t o r i i i u i Tiberian Sun.
Jocul! te; poartă nim aliert priirtitr-u n
tăiîâm .fantastic pap^at cu; rob-nştrî, în
care v$ liua parte la lupte sălbatice şi te
vei dtescu rea p,n;n: vlcieniis,. capcajM?,.
tactici înşelătoare,
m

\ '

Po.ţi j w ^ i dlupă pofta inimil^Ga Warrior,


Q&mjfmm sau Wizard, fiecay^ av'ÎFvd
auranilaj» şi dezavan t aje. ^
Ai la. dispoziţie peste. 50 de arme şi vrăji
penitrui a Ifâ da de. furcă inamicilor^tfSu
uiit& că forţa ms\ este totul:, Viclenia este
arima de căpătîL

lUfoeftatea de m i ş c ă r i i joc este destul


de mara* poţi s,ă inferacpowe^i cuyS
mfirilEBme.- obiecte. Poţi, sMEk exejffifu ,
sa muţi bolovani pentru dTOpc^^cale
de acces, poti folosi apa dnroJjffoaie la
sîiiiisuil focu iui! sau; poţi; pne.gsiS!p cameră
capcană cu p^ianjere v&mnâ}
Pttsţi pcaOTilCfpJa^ef•Qin-Iijneîfo! 4^lfiod
dfeatiimateti:, captura tfoe>fla>g> fegiof
hillli,, scajvef g,er fam/L
F i i v i c l e a n . F i i NOÎC.

pre(ul nu include TVA

magazin

Magazin: Bd. Elisabeta (fost Kogălniceanu) 0^25 Bucureşti, tel: 01-31- fax: 01-314,76.99
Maaazin: Pasaiul Pietonal Lioacanî fBd. J.C. Brătianu^ Ru tel: 01-310.28.32
p t t - e r S]