You are on page 1of 3

znanost 1 :: američki

znanstvenik kevin
UOČI EPIDEMIJE :: Nakon niza razočaravajućih testiranja lijekova, istraživači su napravili
myrick o izazovu
test krvi i spinalne tekućine koji detektira Alzheimerovu bolest prije pojave simptoma izlaska u svemir

Znanstvenici iz
Hrvatske dio su
međunarodnog
tima koji šalje
robota na Mjesec
Neizbježno je: ljudi će živjeti i raditi ne samo na Zemlji
Pokuse Instituta R. Bošković možemo ponijeti u svemir

:: Miroslav AMbruš-Kiš upravo u poslovnom džepu

K
svemirske industrije.
evin Myrick je američki Podupiru i uslugama
svemirski i tehnološki vizionar. i povlasticama tvrtke
Vlasnik je tvrtke Interplanetary koje se osnivaju na
Ventures koja zagovara ljudsku Manu ili tamo prenesu
prisutnost na više planeta. Od 2008. godine sjedište, a financijske institucije
vođa je ekipe Team Synergy Moon koja poput banaka i osiguranja
se, uz 22 druge privatne ekipe, natječe u visoko su specijalizirane za
tehnološki najzahtjevnijem izazovu XXI. pratnju upravo svemirske i
stoljeća – slanju letjelice na Mjesec s koje visokotehnološke industrije
se, nakon mekog spuštanja, treba izvući i znanosti. Čak i u svom
robot i po površini prijeći najmanje 500 školstvu potiču specijalizaciju
metara šaljući živu HDTV sliku i podatke za discipline vezane uz
na Zemlju. Kevin Myrick prošloga je svemir jer znaju da su to jako
tjedna boravio u Zagrebu, nakon što je dobro plaćeni i perspektivni
tjedan prije toga bio na summitu ekipa u poslovi. Tu smo upoznali i
natjecanju Google Lunar X Prize na otoku
Manu u Irskom moru.
:: Vratili ste se s otoka Mana. Kakav je
tamo bio skup?

23
Bio je to već četvrti takav godišnji summit
timova u konkurenciji za X Prize. Osim što
smo sudjelovali u konačnom definiranju
pravila po kojima bi sve, vrlo različite
ekipe, u natjecanju bile ravnopravne, tima natječu se za Googleovu
razmijenili smo iskustva i informacije Lunar X Prize nagradu od 30
dokle je tko došao u pripremama, a bio je milijuna dolara za privatni tim
to i skup o “novom svemiru”. Otok Man se, koji do kraja 2012. na Mjesec
kao ekonomska autonomija pod kapom prvi spusti vozilo te ono po
Velike Britanije, odredio za budućnost površini prijeđe 500 metara

Obzor :: Večernji list :: 51


mnogo pojedinosti važnih za naš sadašnji
znanost

i budući biznis, pogotovo jer su tu bili 2 :: Samo u SAD-u


susreti s predstavnicima Međunarodnog krave godišnje
svemirskog instituta kojemu je posao u atmosferu
da prati i predviđa razvoj naše grane. “emitiraju” pet i
A svakako su bili dobrodošli i susreti s pol milijuna tona
organizacijama kao što su Space Frontier metana
Foundation i slične. photos.com
:: Koji je najvažniji rezultat skupa na
Manu?
Otkako je natjecanje raspisano, sada
napokon znamo na čemu smo. Do
posljednjih su pojedinosti poznata pravila
igre, a od isteka ove godine znat će se
imena svih sudionika jer sa 31. prosincem
istječe rok za prijavljivanje ekipa. Sada
su 23, dvije se prijave obrađuju, a neki još
kucaju na vrata natjecanja pa bi nas u utrci
moglo biti ukupno 27.
:: Kako ocjenjujete konkurenciju?
Ima svakakvih timova. Neki su pravi
hobisti, drugi su iz znanstvenoistraživačkih
ustanova kojima profil i rokovi natjecanja
odgovaraju za motivaciju mlađih kadrova.
Ima tu i ekipa koje okupljaju postojeće
tvrtke koje su u “space businessu” na
razini “garaže”, ali i ekipa koje podupiru
veliki igrači, tzv. dinosauri iz United
Launch Alliance kao što su Boeing i
Lockheed. Teško je govoriti unaprijed o
tome da izdašnije financirani timovi imaju
veće izglede te da su manjima i izgledi
manji. Nikome ne nedostaje motivacije, a
u ovome natjecanju količina novca možda i
neće presuditi, nego će to biti inovativnost.
:: Po čemu je poseban Team Synergy
Moon? jer nas je više od stotine, u različitim vjerujem, postojat će cijeli niz tvrtki koje
Za razliku od mnogih timova kojima stupnjevima angažmana i na različitim će svemir otvoriti za znanost, poslovne
nedostaje ponešto važno da bi svoj fokus poljima, a potječu iz 13 zemalja svijeta. pothvate i obične građane.
interesa spustili na Mjesec, mi smo kao Ponosni smo što tako možemo sinergijski :: Boeing i Lockheed bogate su i napredne
tim autonomni. Naše sastavnice same surađivati i što ta suradnja daje privatne svemirske tvrtke. Ljude bi
razvijaju rakete (što mnogima nedostaje), začuđujuće dobre rezultate. mogli slati u orbitu i dalje. Mogle su
vlastiti lander i vlastiti rover. Međutim, to :: Što radite u Zagrebu? u natjecanju za Google Lunar X Prize
je samo natjecanje. Vjerujemo da ovo nije Došao sam osobno vidjeti ljude s kojima pomesti konkurenciju. Međutim, događa
samo tehnološka utrka nego i civilizacijski dugo surađujem putem interneta. Mnogo se čak to da SAD, nakon umirovljenja
iskorak. Zato nam je podjednako važno da ih je iz ove regije, a svi ravnopravno flote space shuttlea, nemaju vozilo kojim
u našem projektu sudjeluje i obrazovna i surađuju. Vjerujem da je dobro vidjeti se bi se astronaute rutinski prevozilo na ISS
znanstvena i umjetnička komponenta. Naš i licem u lice, osjetiti i kulturu sredine, a (Međunarodna svemirska postaja). Kako
tim u malome predstavlja čovječanstvo ne samo provjeravati kako se napreduje. to?
To je, kao i obrazovanje i informiranje o Te su tvrtke navikle na jednoga kupca,
svemiru, iznimno važno. Kulturne razlike državu. Nema kupca, nema tržišta.
ne smiju nam biti prepreke u suradnji. Država se nije na vrijeme zanimala za
Međutim, upozoren sam da u letjelicu koja vozi ljude u nisku Zemljinu
Hrvatskoj postoje jaki i kreativni orbitu. Zanimljivo je, istovremeno, jedina
znanstvenoistraživački centri, kao i svemirska industrija koja se snažno razvila
tehnološke tvrtke. Uostalom, iz Hrvatske nezavisno od države su telekomunikacije.
potječu i mnogi znanstvenici čija epohalna Slično se mogu razviti i druge i zato je
otkrića baštini cijeli svijet: Ruđer Bošković, privatna inicijativa ovdje važna jer donosi
Nikola Tesla... Naša se Mjesečeva vozila raznovrsnost ideja i niže cijene. Osim toga,
zovu “Tesla” upravo u počast velikanu tvrtke “novog svemira” ulažu u razvijanje
svjetske znanosti. Jučer smo posjetili tržišta, a stare to ne rade.
Institut Ruđer Bošković i ponudili smo :: Što slijedi u neposrednoj budućnosti?
suradnju. Mi ionako namjeravamo naše Upravo to, razvoj na svim područjima.
vozilo spustiti na Mjesec, a s ravnateljicom Moramo stvoriti Henryja Forda svemirske
Danicom Ramljak razgovarali smo o tome ere koji bi serijskom proizvodnjom stvarao
da bi s našim teretom znanstvenici IRB-a sve bolja vozila po sve nižoj cijeni. Tvrtka
u svemir mogli bez drugih daljnjih uvjeta SpaceX to je već dokazala. Privatnoj
poslati pet kilograma znanstvenoga tereta inicijativi brzo moraju postati dostupne
s detektorima, znanstvenim pokusima. niska Zemljina orbita, Mjesec i najbliži
Neke zemlje i neki kreativni ljudi do danas planeti. Uvjeren sam da ćemo tamo ubrzo
jednostavno nisu smjeli ni pomisliti da bi živjeti i raditi. Danas oduševljavanjem i
1 :: Kevin Myrick: šef tima Synergy Moon nešto radili u svemiru. Naša misija je da obrazovanjem djecu pripremamo za tu
uz spomenik Nikoli Tesli anto magzan/pixsell takve mentalne blokade rušimo, a uskoro, viziju budućnosti.

52 :: Obzor :: Večernji list


Krave čijoj se hrani dodaje origano ne Futurist

ispuštaju toliko opasnog plina metana


Kravama tako ostaje više energije pa daju i više mlijeka, otkrili su znanstvenici

:: HRVOJE DEČAK ne samo da su puštale manje otrovne


Krave na farmama neće svaki dan jesti vjetrove nego su davale i više mlijeka!
pizzu, ali će im ubuduće hrani dodavati – Stvaranje metana “izvlači” energiju iz
poznati začin za pizzu origano, kako bi krava, a kad ga se u njihovu organizmu
iz probavnog sustava ispuštale manje proizvodi manje, ostaje više energije za
opasnog stakleničkog plina metana! stvaranje mlijeka – ushićeno tumači prof.
Naime, znanost je otkrila da origano vrlo Hristov za National Geographic’s Green
učinkovito smanjuje količine metana Guide.
nastale probavnim procesima. Još će sve biti bolje ako Hristovljev tim
Već godinama stručnjaci mozgaju kako uspije umjetno sintetizirati ključnu
sniziti metan u crijevima stoke. Jer, metan komponentu iz origana, kako ne bi bile
je nepoželjan, budući da je dvadeset potrebne goleme (skupe) količine tog
puta aktivniji nego ugljikov dioksid kao začina.
staklenički plin. A samo u Sjedinjenim – Sumnjam, naime, da bi bilo isplativo
Državama krave godišnje ispuste pet i pol hraniti origanom svih devet milijuna

Kako ćemo se
milijuna tona metana u zrak. krava samo u Sjedinjenim Državama –
Pokušalo se cjepivima, antibioticima, dodaje on.
različitim dijetetskim dodacima poput No, ako se na jeftiniji način dođe do

igrati 2025.
češnjaka ili dimne kiseline, sve dok ključne supstancije, smanjit će se emisija
profesor Alexander Hristov nije, nakon metana u SAD-u za 2,2 milijuna tona.
šest godina istraživanja, došao do Naravno, najlakše bi bilo smanjiti broj
zaključka da je najbolji kočničar metana krava, ali budući da vegetarijanci ni u
origano. Naime, začin je smanjio stvaranje Americi još ne prevladavaju, na to će se Ne sanjajte o hologramima
metana četrdeset posto! Štoviše, krave još malo pričekati. i holodecku, razvoj ne leži u
hardveru, nego u novim žanrovima

:: Miroslav Ambruš-Kiš
Ako netko pomišlja da su osobna
računala preplavila svijet zato jer
3 : : odlazak milana meštrova su izmišljeni Word i Excel, gadno se
vara. Nezajažljiva potreba za igranjem
Biolog po kojem je za raširila ih je, a onda su im neki našli

života nazvana i produktivnu svrhu. Za razliku od


1975. godine, kada se u elektroničku
velebitska pijavica konzolu u zabavnom parku
ubacivala kovanica da bi
se pucalo u neodoljivim osve
Croatobranchus mestrovi živi samo e se p
Space Invadersima, Igra ć ti
u dubokim jamama sjevernog Velebita ođa a v
igre u 2025. bit će, prilag g o voj
, n j e
Taj naš endem pronašli su zagrebački naravno, umrežene igraču u su,
i, uk
speleolozi 1992. godine u Lukinoj jami ali i dalje u osobnom vještin ćim
najče š
3 :: Velebitska pijavica duga je 4,5 cm, a vlasništvu. Uostalom, a...
:: HRVOJE DEČAK živi samo na dubini većoj od 500 metara zaboravite holograme i izborim
Ovih je dana u 82. godini preminuo holodeck, bit novih igara
akademik Milan Meštrov, jedan od bit će u softveru, odnosno
naših najistaknutijih biologa i pionira biologiju na PMF-u u Zagrebu 1954. godine. novim žanrovima – jednoglasno tvrde
istraživanja podzemne faune. Uz ostalo, Doktorirao je 1959., a redoviti profesor igrački gurui u anketi CNN-a.
ostat će zapisan kao čovjek kojem je još za postao 1973. Specijalizirao se i usavršavao – Sve će se više miješati žanrovi – tvrdi
života odana počast tako što je po njemu u inozemnim institutima u Toulouseu, Teo Price (Insomniac Games: “Spyro
nazvana jedna endemska, nova životinjska Parizu i Lileu. Glavni kolegiji na The Dragon”).
vrsta. diplomskoj nastavi koje je vodio bili su iz – Sirova snaga budućih računala
To je pijavica Croatobranchus mestrovi, područja ekologije životinja, zoogeografije, trošit će realizam likova. Oni će se
nađena prvi put 1994. u Lukinoj jami na biocenologije i zaštite prirode. Uveo je karakterom i reakcijma sve više
sjevernom Velebitu, na 1392 metra dubine, nove kolegije s terenskom nastavom i s približavati ljudima – tvrdi Greg
a poslije u još nekoliko okolnih jama. Ta praktikumima te seminarima koji prije Zeschuk (Bioware: “Baldur’s Gate”).
životinja duga oko četiri i pol centimetra nisu postojali. – Umjesto refleksa igre će izazivati
ne živi nigdje drugdje osim u vodi u Bio je dekan PMF-a u Zagrebu 1972.-1974. emocije. Sustavi će proučavati i
dubokim jamama Velebita, ispod 500 Osnivač je Hrvatskog ekološkog društva te razlikovati pojedine igrače te će same
metara dubine, a pronašli su je zagrebački predsjednik znanstvenog vijeća Instituta preinačivati pravila, sadržaj, pozadinu,
speleolozi na ekspediciji koju je pomogao i za biologiju Sveučilišta u Zagrebu. Bio je teškoće, junake pa i težinu igre u
medijski pratio Večernji list. redoviti član HAZU, Akademije znanosti skladu sa sposobnostima igrača – kaže
Akademik Meštrov rođen je u Tisnom u New Yorku te Francuskog zoološkog Will Wright (“The Sims”).
na Murteru 1929. godine. Diplomirao je društva INTERCOL.

Obzor :: Večernji list :: 53