KANDUNGAN KAJIAN/ ANALISIS

BIL ISTILAH SASTERA 1 SINOPSIS 2 3 4 5 TEMA PERSOALAN PLOT BINAAN PLOT HURAIAN Ringkasan cerita yang memberikan gambaran keseluruhan sesebuah karya. Sesuatu yang menjadi menjadi fikiran atau persoalan yang mendasari sesebuah cerita. Tema adalah berdasarkan pengalaman watak utama dalam sesebuah karya. Perkara atau hal yang ditonjolkan dalam sesebuah karya yang memantapkan tema. Jalan cerita atau rentetan peristiwa yang mempunyai sebab-musabab. PERMULAAN CERITA ( EKSPOSISI ) • Memperkenalkan pembaca kepada satu-satu situasi khusus seperti latar masa, tempat, dan watak-watak dalam cerita PERKEMBANGAN • Peristiwa-peristiwa yang mengandungi konflik dan saspens KLIMAKS • Puncak cerita iaitu suatu detik yang paling tegang akibat daripada konflik-konflik yang berlaku sebelumnya iaitu dalam perkembangan cerita. PELERAIAN • Peristiwa yang berlaku selepas klimaks. Dalam bahagian ini, sesuatu masalah terlerai dan nasib watak-watak yang terlibat ditentukan. PENGAKHIRAN/ PENYELESAIAN. • Peristiwa yang mengarah kepada penyelesaian. 6 WATAK Pihak yang mengambil bahagian dalam sesebuah cereka. Mereka dicipta untuk memainkan peranan bagi menyokong idea pokok dan mengembangkannya hingga akhir cerita. Watak ini dipegang oleh manusia atau bukan manusia tetapi diberi sifat-sifat manusia.

WATAK PIPIH. keinginan. • Watak yang tidak dibangunkan secara keseluruhan tetapi diperkenalkan melalui satu aspek peribadinya sahaja. tindakannya tidak dapat diagak oleh pembaca. WATAK UTAMA • Watak yang memainkan peranan utama dalam sesebuah lakonan. cara berfikir. Oleh itu. Kalau watak itu jahat. kita akan dihidangkan dengan tindak-tanduknya yang jahat sahaja sepanjang cerita tersebut. Watak statis boleh dianggap sebagai watak pipih. . • 8 PERWATAKAN Sifat-sifat manusia secara menyeluruh yang dilihat melalui perasaan. cara bertindak dan sebagainya. • Watak yang dibangunkan secara keseluruhan dan diberi pelbagai kemungkinan sifat manusia. WATAK STATIS • Watak yang beku dan tidak mengalami apa-apa perubahan sepanjang cerita.BIL ISTILAH SASTERA 7 JENIS WATAK HURAIAN WATAK BULAT. WATAK DINAMIS. WATAK SAMPINGAN • Watak pembantu yang membantu watak utama dalam menjalankan peranannya membangunkan sesebuah cerita. • Watak yang penuh bertenaga dan sentiasa mengalami perubahan mengikut perkembangan cerita. Biasanya watak sampingan boleh dianggap watak pipih. Digambarkan tidak sepenuhnya baik dan tidak sepenuhnya jahat. Watak dinamis ialah watak bulat.

objek atau perbuatan yang diceritakan atau digambarkan secara menyeluruh oleh pengarang. HURAIAN IMBAS MUKA • Peristiwa yang diramalkan. perbincangan. dibayangkan atau dijangkakan akan berlaku.BIL ISTILAH SASTERA 9 TEKNIK PLOT. PEMERIAN • Peristiwa. 10 NILAI MURNI Tingkah laku atau perbuatan baik dan disenangi yang boleh dijadikan teladan. MONOLOG DALAMAN • Pengucapan batin yang berupa kata hati atau perkara yang difikirkan. DIALOG • Pertuturan antara watak sama ada dalam bentuk perbualan. . MONOLOG • Pertuturan atau pengucapan seseorang watak yang ditujukan kepada dirinya sendiri ataupun kepada pembaca. watak. pertengkaran dan sebagainya. IMBAS KEMBALI • Peristiwa atau kejadian yang telah berlaku yang digambarkan melalui penceritaan semula.

BIL ISTILAH SASTERA HURAIAN .BIL ISTILAH SASTERA 11 NILAI KEMANUSIAAN HURAIAN BAIK HATI JUJUR BIJAKSANA YAKIN DIRI MESRA BERANI BERTANGGUNGJAWAB TEGAS BERSIH TABAH SABAR SOPAN BIL ISTILAH SASTERA 12 NILAI KEMASYARAKATAN HURAIAN TOLONG-MENOLONG/ BEKERJASAMA TAAT SETIA ADIL SIMPATI HORMAT-MENGHORMATI PATRIOTIK KEBEBASAN UNSUR KEKELUARGAAN UNSUR CINTA DAN KASIH SAYANG.

• Tempat sesuatu peristiwa itu berlaku. Gambaran tentang persekitaran atau latar belakang sesebuah cerita termasuklah masa. status atau kedudukan mereka dan sebagainya. LATAR TEMPAT. Ini termasuklah cara hidup mereka. • Keadaan atau gambaran masyarakat yang terdapat dalam cerita. LATAR MASA. Contoh : Hari telah merangkak senja. PERSONIFIKASI • Unsur yang digunakan untuk memberikan sifat manusia kepada benda-benda yang bukan manusia. LATAR MASYARAKAT. cara mereka bekerja.13 PENGAJARAN Sesuatu perkara yang dikemukakan secara halus yang dapat dijadikan pedoman. 14 LATAR 15 GAYA BAHASA SINKOF • Perkataan yang telah dipendekkan dengan cara menghilangkan huruf atau suku kata tertentu. • Merujuk kepada masa atau zaman. peringatan ataupun yang perlu dijauhi. BIL ISTILAH SASTERA HURAIAN . Contoh : ”hendak” ditulis atau disebut ”nak”. tempat dan masyarakat. cara mereka berfikir.

bagai dan laksana sebagai perbandingan. umpama. Tujuannya adalah untuk memperlihatkan kehandalan. Unsur ini menggunakan perkataan seperti.METAFORA. HIPERBOLA • Unsur yang digunakan untuk membesar-besarkan atau melebih-lebihkan sesuatu berbanding dengan keupayaan atau keadaannya yang sebenar. Aksyen macam Hitler. SIMILE • Unsur yang digunakan untuk menyamakan sesuatu benda dengan sesuatu benda yang lain. Contoh : Pintar kamu. INVERSI • Pembalikan susunan kata dalam kalimat. bersifat kedaerahan. • Perbandingan secara langsung kerana memberikan sifat sesuatu objek itu secara perbandingan terus. Contoh : Dunia macam roda. Air mata berderai gugur. DIKSI • Pemilihan kata yang tepat yang dapat memberikan kesan yang maksimum kepada pembaca. Contoh : Dada langit . Perkataan itu mungkin puitis atau indah. Kalau pecah tentulah dia menghadapi hari kiamat. Daerah pengalaman. Contoh : Perniagaan adalah peperangan. kehebatan atau keagungan sesuatu peristiwa atau suasana. bahasa klasik. bahasa slanga atau bahasa asing. BIL ISTILAH SASTERA HURAIAN PERIBAHASA . Biasanya bahagian yang penting didahulukan.

bidalan dan pepatah. Ayat yang panjang sesuai dengan suasana yang tenang. Ayat yang pendek-pendek membawa impak yang teguh dan sesuai dengan suasana ketegangan . konflik. . tingkah laku. • Melibatkan penggunaan dan penyusunan ayat hingga meninggalkan kesan rasa yang tinggi . masih memandu kereta lama. PERULANGAN/ REPITISI • Pengulangan kata atau frasa dalam satu kalimat beberapa kali. EPIFORA. matahari masuk bulan keluar. aman dan damai. Peribahasa dalam bahasa Melayu terbahagi kepada empat iaitu simpulan bahasa. Contoh : keli masuk ruan keluar. Pandangan watak perlu diteliti. ini khazanah bapa. masih menuju sekolah yang sama.• Ayat atau kelompok kata yang mempunyai susunan yang tetap dan membawa maksud yang tertentu. perumpamaan. ANAFORA • Pengulangan kata atau frasa pada awal kalimat. ketegasan dan keberanian. Contoh : Ini khazanah bapak. PEMBENTUKAN AYAT. BIL ISTILAH SASTERA 16 CARA MENGESAN TEMA HURAIAN MELALUI PERWATAKAN WATAK-WATAK • Setiap percakapan. Contoh : Pisang tak kan berbuah dua kali. • Pengulangan kata atau frasa pada akhir kalimat. Contoh : masih di situ.

. aksi. LATAR. • • • Melalui perlukisan atau pernyataan langsung yang dilakukan oleh pengarang. Melalui percakapan atau dialog yang diucapkan. 17 CARA MENGESAN PERSOALAN. perasaan. NILAI DAN PENGAJARAN. tabiat dan lain-lain. Melalui butiran yang terdapat dalam peristiwa sama ada tindak-tanduk. MELALUI PEMERHATIAN KEPADA PLOT CERITA IAITU SUSUNAN DAN URUTAN PLOT.MELALUI PERISTIWA PENTING YANG DILALUI • Rujukan kepada peristiwa yang ditempohi oleh watak utama dalam hidup MELALUI PERKARA-PERKARA YANG PALING MENONJOL DALAM CERITA MELALUI PERSOALAN YANG DIKEMUKAKAN DAN KEMUDIAN DAPATKAN PERSOALAN POKOKNYA.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful