Teori Pembelajaran Kepelbagaian Kecerdasan Teori Kepelbagaian Kecerdasan mula diperkenalkan oleh Dr.

Howard Gardner (1983) menerusi bukunya yang bertajuk Frames of Mind. Idea beliau ke atas tingkah laku pembelajaran manusia telah mencetuskan satu revolusi bagi jenis bilik darjah merentasi dunia berdasarkan cara di mana beliau mencabar pendapat yang menyatakan kecerdasan telah ditetapkan ( heckly 1997). Teori C Kepelbagaian Kecerdasan Gardner menarik para pendidik untuk mula memikirkan tentang kecerdasan sebagai satu set bagi kebanyakan kemahiran dan kebolehan yang berbeza yang menolong seseorang individu pelajar memahami, menyelidik dan memberi reaksi kepada banyak jenis kandungan bagi tujuan menyelesaikan masalah atau untuk membuat sesuatu yang dinilai dalam satu atau banyak perkembangan kecerdasan manusia Checkly ( 1997). Dr. Gardner mencadangkan bahawa setiap orang memiliki lapan kecerdasan yang pelbagai iaitu cara di mana individu memberi reaksi dalam cara yang berbeza terhadap jenis kandungan yang berbeza. Ringkasan bagi lapan Kepelbagaian Kecerdasan adalah seperti berikut : Kebolehan untuk menggunakan satu badan, atau anggota bagi satu badan, untuk menyelesaikan masalah, mencipta sesuatu, atau meletakkan ke atas satu penghasilan. Keupayaan untuk memahami, berkomunikasi dan berhubung dengan orang dan kumpulan lain. Kebolehan untuk memahami diri sendiri dan berhubung dengan satu persekitaran terdekat. Keupayaan untuk memanipulasikan nombor atau memahami perhubungan sebab dan akibat sesuatu sistem. Keupayaan untuk berfikir dalam istilah muzik, mendengar dan mengenali corak, membezakan antara bunyi-bunyian dan mencipta muzik. Keupayaan untuk membezakan antara benda-benda hidup dan berhubung dengan persekitaran semulajadinya Keupayaan untuk menggunakan bahasa, secara lisan dan bertulis secara berkesan Keupayaan untuk berfikir berkaitan dengan gambar, imej, bentuk dan corak

Kinestatik Interpersonal Intrapersonal Logikal/Matematikal Muzikal/Lirik Semulajadi Verbal/Linguistik Visual/Spatial

Menurut Dr. Gardner, seseorang individu tidak seharusnya mempunyai kekuatan yang sama dalam setia bahagian p atau gabungan kecerdasan yang sama taranya. Seseorang individu boleh memajukan setiap kecerdasan, walaupun hipotesis menunjukkan kebanyakannya akan lebih bersedia untuk maju dalam satu bahagian berbanding dengan bahagian yang lain. Pengajaran dan pembelajaran bagi sistem pengurusan pangkalan data dengan menggunakan perisian MS Access sesuai menggunakan kecerdasan kinestetik, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan logikal/matematikal, kecerdasan verbal/linguistik dan kecerdasan visual/spatial. Penggunaan komputer semasa mempelajari MS Access telah mengaplikasikan kecerdasan kinestatik tubuh melalui penggunaan papan kekunci dan tetikus. Contohnya pelajar yang pernah menggunakan tetikus untuk klik pada butang tanda panah tunggal pada kotak dialog Report Wizard bagi memindahkan nama medan yang dipilih satu demi satu untuk dipaparkan dalam borang menggunakan Form Wizard akan boleh mengingat butang tersebut lebih baik berbanding jika guru memberitahu bentuk butang yang berkenaan. Aktiviti yang dijalankan secara berkumpulan dalam membangunkan pangkalan data secara tidak langsung menggunakan kecerdasan interpersonal dalam berbincang tentang struktur jadual. Pelajar yang mempunyai kecerdasan interpersonal biasanya menonj l untuk memimpin kumpulan dalam menjana idea semasa o perbincangan. Penilaian kendiri berkenaan dengan tahap pencapaian pengetahuan dan kemahiran menggunakan MS Access melibatkan kemahiran intrapersonel. Pelajar dikehendaki membahagikan tugas membangunkan sistem pengurusan pangkalan data secara seimbang, bukannya mengharapkan seorang ahli yang telah mahir. Kecerdasan logikal/matematikal merupakan kecerdasan yang paling banyak diterapkan dalam membangunkan sistem pengurusan pangkalan data. Sebagaimana yang kita ketahui bahawa untuk mencipta sesuatu kuiri memerlukan kepada kefahaman tentang logik apab memilih kriteria-kriteria bagi medan jadual yang terlibat. ila Perisian MS Access itu sendiri menjadi berkuasa kerana keupayaannya dalam menghasilkan kuiri. Sesi persembahan sistem pengurusan pangkalan data yang telah dibangunkan pula merupakan medan pel ajar menggunakan kecerdasan verbal/linguistik. Dalam sesi ini pelajar dari setiap kumpulan akan menyampaikan penerangan berkenaan dengan pangkalan data yang telah dibangunkan kepada rakan sekelas. PEMIKIRAN LAHIR--Pemikiran lahir yang dimaksudkan di sini ialah pemikiran otak manusia. Ia banyak tertumpu kepada perkembangan fizikal otak manusia dan pembinaan minda di peringkat awal kanak-kanak mulai daripada pembentukannya dalam rahim sehingga kepada umurnya enam tahun. Perkembangan awal tentang pemikiran sangat penting kerana dari situlah manusia boleh melihat, mendengar, merasa, bertutur dan bergerak lalu boleh

1

c) Daya Sentuhan Melalui Kulit. penari pengukir dan pemuzik. Terutamanya menggunakan Hemisfera otak kanan dan hemisfera otak kiri yang ternyata banyak memberi hasil yang baik dalam menyelesaikan masalah. Melalui pemikiran lahir. 2. jika dimanfaatkan sepenuhnya akan dapat menghasilkan satu hasil yang amat menakjubkan. minda separa sedar. d) Daya Hiduan Melalui Hidung. hypoyhalamus. Dari sini timbulah kenyataan bahawa otak itu sukar dimusnahkan tetapi mudah dipengaruhi oleh alam sekitar sekeliling dan pancaindera. corpus callosum. Hemisfera otak kiri (HOKI) Hemisfera otak kiri pula mengawal bahagian kanan anggota badan. Oleh itu untuk perkenbangan menyeluruh. Ia memproses maklumat yang bercorak intutif. Semua deria rasa memainkan peranan penting dalam proses berfikir kerana ia melalui deria-deria tersebut isyarat atau maklumat akan disampaikan kepada otak untuk tindakan selanjutnya. 2. Hal ini perlu dimaklumi kerana telah banyak kajian yang menghuraikan kepelbagaian ini dan kekuatan luar biasa otak dalam pelbagai bidang terutamanya hafalan. otak ialah alat yang membolehkan manusia berfikir. kreatif dan kesenian. Maka dari situ otak boleh dibahagikan kepada dua hemisfera mengikut fungsi ini: 1. manusia terdiri daripada empat unsur iaiatu jasmani. Hemisfera otak kanan (HOKA) Hemisfera otak kanan mengawal bahagian kiri anggota badan. Oleh kerana otak boleh melakukan apa sahajamaka hasil akhir daripada pemikiran itu ialah cetusan pelbagai idea. Banyak tanda yang menunjukkan atau yang dapat membezakan sama ada seseorang itu menggunakan HOKA atau HOKI. Dilihat dari segi bukan fizikal. Contoh paling jelas orang-orang yang dikuasai oleh HOKI ialah ahli sains. Ia terdiri daripada beberapa bahagian iaitu cerebral cortex. Contoh yang paling jelas orang-orang yang dikuasai oleh HOKA ialah pelukis. Walau sehebat mana pun ia akan tetap tunduk kepada pengaruh luaran yang terdapat di sekitarnya berdasarkan fungsi panca indera yang ada iaitu´ a) Daya Penglihatan Melalui Mata. Keupayaan Menggunakan Maklumat Dan Stimuli. Secara amnya. angka. KEUPAYAAN OTAK MANUSIA ---Otak secara fizikalnya ialah organ yang terdapat di bahagian kepala. Pemikiran lahir ialah suatu corak pemikiran yang semulajadi yang menggunakan elemen fizikal dalam diri manusia sebagai asas untuk mentelesaikan sesuatu masalah. 4. manusia memerlukan banyak perkara yang oleh memberi kesan kepada emua unsurunsur itu seperti makanan untuk jasad. b) Daya Pendengaran Melalui Telinga. intelek dan emosi. affective dan psycmotor. Keupayaan Meningkatkan Pancaindera. kasih sayang untuk jiwa dan rangsangan untuk pemikiran dan seumpamanya. Apabila membincangkan soal pemikiran lahir kita tidak boleh lari dari mengungkapkan nama-nama tokoh terkenal dalam bidang pemikiran Lahir kerana kita sentiasa merujuk kepada kajian-kajian yang mereka lakukan seperti Roger Sperry. e) Daya Rasaan Melalui Lidah. Keupayaan Menggunakan Daya Intuit dan Wawasan. Keupayaan Menggunakan Pengalaman. Ned Hermann. fakta dan penyelesaian masalah. Otak yang mendapat rangsangan daripada deria tersebut akan melakukan proses-proses yang sepatutnya. Paul Mclean. Ia berfikir tentang hal-hal yang bercorak analitik. Otak mempunyai empat keupayaan yang besar iaitu: 1. ahli matematik. Kajian barat membahagikannya kepada tiga unsur iaitu cognitive. Robert Ornstein. Kita dapat memahami dan menghafaz sesuatu dengan mudah di samping dapat melakukan perkara-perkara yang kita sendiri tidak sangka kita boleh lakukan. pons. rohani. medulla dan spinal cord. pakar geografi dan dan sebagainya. 3.. Ia bertanggungjawab terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan bahasa.memahami kehidupannya. 2 . Ia melihat secara keseluruhandan bukan satu persatu. Semuanya memepunyai fungsi tersendiri. Malah jika didalami secara lebih terperinci kita akan mendapat beberapa atau banyak kelebihan kerana dalam diri manusia terdapat minda sedar. thalamus. cerebellum. Ia mengawal perasaan dan persepsi visual. Contoh yang jelas ialah bagaimana seorang pakar pemikiran dalam satu jenis pemikiran yang berkaiatan dengan pemikiran lahir berjaya memandu kereta dengan matanya ditutup melalui jalan-jalan di Kuala Lumpur baru-baru ini. pemain catur. Menurut pakar pemikiran kebanyakan orang menggunakan otak kanan akan sentiasa meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri manakala orang yang sentiasa meletakkan tan gan kiri di atas tangan kanan ialah orang yang menggunakan HOKA.

kanak-kanak dilatih dengan menggunakan angka agar mereka biasa dengannya. Bagaimana pun tekanan yang terlalu tinggi tidak harus dibebankan ke atas pemikiran jenis ini kerana ia mungkin menjejaskan prospek pemikiran seseorang atas dasar bahawa pemikiran corak ini amat cemerlang. Kebijaksanaan hubungan antara manusia 7. Rangsangan perlu sentiasa diberikan kepada pemikiran corak ini kerana ia amat sensitif terhadap rangsangan. Ramai yang masih lagi belum mengetahui sepenuhnya tentang getaran-getaran dalam otak yang boleh dimanfaatkan dan boleh dijadikan batu lompatan untuk manusia melakukan yang lebih baik dalam kehidupan mereka. sempuo dan sebagainya.Kesimpulannya potensi yang ada pada pemikiran Lahir ternyata amat besar dan seharusnya dimanfaatkan sebaik mungkin agar perkembangan minda akan berkembang secara sihat dan cemerlang. Program -program yang dijalankan oleh NURY ini amatlah sesuai dengan konsep atau teori yang dikemukakan oleh Howard Gardner te ntang 'the 7 intelligence' iaitu 7 kebijaksanaan manusia. Dalam program ini juga. Prinsip NURY 2 : Pengasasan awal anak 3. Aktivit pembelajaran yang di buat oleh NURY ini amat berfaedah sekali kerana dapat membantu kanak-kanak memahirkan diri dalam ilmu matematik. Prinsip NURY 1 : Potensi anak 2. Prinsip NURY 5 : Adat resam keluarga dan masyarakat. NURY telah mengataur program-program pembangunan manusia seperti berikut: 1.Kebijaksanaan logik-matematik 2. Pada permulaanya kanak-kanak ini diajar mengenal angka dalam matematik. ahli matematik dan ilmu logik. Aktiviti ini mengajar mereka menggunakan alatan terbabit dalam pengiraan matematik dengan cepat dan pantas tanpamengambil masa yang lama. Kebolehan dalam diri Dalam kebijaksanaan logik-matematik seseorang itu berkebolehan dalam kuantitati yang berdasarkan fakta dan sains. mereka pula diajar cara-cara mengira dalam matematik. jurutera. Untuk melaksanakan lima prinsip ini. Kebijaksanaan gerak badan 6. Program pertuturan dan bahasa 8. penyiasat. Ahli -ahli matematik ini akan memperkenalkan teori-teori dan produk baru mereka kepada umum dalam usaha membantu pelajar-pelajar dalam pembelajaran matematik. Mereka ini akan cuba sedaya upaya mereka akan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan angka. Program muzik 5. Prinsip NURY 4 : Hubungan simbiotik 5. Program bacaan 2. Program kesihatan Dalam program matematik dan kuantiti NURY telah mengatur beberapa aktiviti sebagai menguji kepintaran otak kanak-kanak tentang matematik. Ahli matematik akan cuba menyelesaikan masalah melibatkan matematik atau cuba memperkenalkan teknik-teknik baru dalam menyelesaikan masalah matematik. Tujuh kebijaksanaan yang diajukan oleh beliau ialah: 1. beta dan beberapa lagi teknik yang mengunakan sepenuhnya pemikiran lahir nyata ia amat berkesan dalam membentuk satu formula yang hebat untuk manusia meneruskan kehidupan. Program cetusan intelek 3. Prinsip NURY 3 : Ibu bapa dan institusi rumah 4. Program kreatif 6. polis dan pengesan. Melalui teknik pernafsan alfa . Dalam melatih kanak-kanak agar mahir dalam bidang matematik sebuah organisasi yang dikenali sebagi Institut Pembangunan Keluarga dan Kanak-kanak (NURY) telah menjalankan usaha dengan tujuan melahirkan kanak-kanak pintar yang pada masa nanti boleh menjadi tenaga pentng dalam i pembangunan negara. Program pembangunan jasmani 10. Kemahiran berbahasa 3. Mereka ini terdiri daripada peguam. Kebolehan muzik 4. Kebijaksanaan yang dimilikinya akan cuba digunakan sepenuhnya dalam membantu mereka yang mengalami masalah dalam matematik. Mereka ini juga akan menyebut angka-angka yang diapaparkan oleh guru mereka dalam usaha untuk mengingatkan mereka dengan angka-angka matematik. Kemahiran menguasai ruang 5. Kemahiran ini terdapat pada golongan ahli-ahli sains. Program makanan dan pemakanan 7. Mereka ini akan 3 . Mereka akan diajar dengan menggunakan jari. Program matematik dan kuantiti 4. Program manipulasi 9. PERHUBUNGAN PEMIKIRAN LAHIR DENGAN MATEMATIK ---Secara amnya manusia yang dikuasai oleh HOKI berfikir secara analitik seperti ahli matematik. NURY menggunakan lima prinsip dalam membangunkan potensi otak kanak-kanak iaitu: 1. batu. Apabila kanak-kanak tersebut telah mengenali angka-angka tersebut.

spatial-visual.Bagaimanapun. iaitu bagaimana hendak merangsang minda dalam keadaan tertentu.Dalam buku ini. Howard Gardner ialah professor pendidikan di sekolah sarjana pendidikan Harvard dan professor adjunct neurologi di sekolah perubatan Universiti Boston. Banyak yang boleh diaplikasikan dalam matemati tentang k pemikiran lahir ini. pada asasnya. kinestetik. Banyak lagi bukti yang menunjukkan bahawa pemikiran lahir mempunyai kehebatan yang luar biasa. seterusnya individu berkenaan akan dapat mendalami ilmu matematik dengan lebih mantap lagi. menyusunnya semula dan mengungkapkan kembali nombor-nombor tersebut dengan kaedah menurun! Sekali imbas ia sememangnya tidak masuk akal tetapi realitinya ia memang berlaku dan pernah dipraktikkan. beliau telah memperkenalkan teorinya mengenai 'multiple intelligences' (pelbagai kepintaran). Dalam buku ini biasanya dijelaskan secara terperinci mengenai matematik daripada asas sehingga penyelesaian masalah yang sukar. Terdapat sekurang-kurangnya enam lagi kepintaran selain daripada dua yang disebut di atas.menerbitkan buku bagi memudahkan para pelajar mendapatkan lmu matematik ini. Justeru aspek ini perlu diberi perhatian dalam pendidikan matematik kerana ia boleh digunakan dan dijadikan asas kepada usaha membentuk asas matematik yang kukuh. Satu lagi aspek yang perlu diberi perhatian ialah dalam kajian pakar-pakar perkembangan otak merumuskan bahawa 95% daripada kematangan otak seseorang manusia sudah berlaku pada peringkat umur enam tahun. kebanyakan response kepada teori ini adalah positif terutamanya daripada kalangan pendidik. Melalui cara ini masyarakat dam pelajar dapat memahami dengan lebih jelas lagi mengenai ilmu matematik apabila membacanya nanti. Mereka ini akan cuba sedaya upaya untuk memberi yang terbaik kepada masyarakat dalam memahami ilmu matematik sebaik mungkin. Tetapi hanya beberapa peratus sahaja yang kebanyakan insan gunakan. Dalam pepatah arab turut mengungkapkan madah seperti berikut: Belajar Sewaktu Kecil Ibarat Mengukir Atas Batu Belajar Sewaktu Dewasa Ibarat Memahat Atas Pasir Daripada pepatah Arab tersebut bolehlah kita simpulkan kebenarannya dengan kajian yang dilakuk oleh an pakar-pakar pemikiran yang mengatakan bahawa 95% daripada kematangan otak adalah bermula sejak umur enam tahun lagi. satu lagi jenis kepintaran telah diperkenalkan menjadikan kesemuanya lapan sehingga kini. Seorang kanak-kanak yang diajar menggunakan pemikiran lahir sejak dari kecil lagi Insya -Allah akan dapat menguasai ilmu matematik dengan cepat kerana seni matematik amat bergantung dengan keupayaan pemikiran lahir. Jangkaan Gardner ialah teori itu akan membangkitkan banyak reaksi di kalangan rakan ahli ahli psikologi. semua manusia memiliki kesemua lapan kepintaran ini sebagai sebahagian daripada 4 . intrapersonal dan 'naturalist'. Dalam banyak kajian menyatakan bahawa sebenarnya otak manusia mat mengkagumkan dan hebat. Manusia yang benar-benar dapat menggunakan pemikiran lahir ini akan dapat melakukan sesuatu yang tidak disangka oleh pemikiran ramai umpamanya dapat menghafal 100 nombor 7 digit yang diberikan secara lisan. Justeru amat nyata sekali bahawa pemikiran lahir amat sesuai sekali digunakan dalam pendidikan matematik terutamanya dalam mendidik anak -anak kecil menggunakannya dan menerangkannya sejak dari kecil lagi kearana mereka akan dapat mengaplikasikannya dalam pembelajaran matematik apabila belajar di sekolah seperti mana yang telah berlaku di Amerika Syarikat. sebanyak tujuh pelbagai kepintaran telah diketengahkan. Teori 'Multiple Intelligences' (Pelbagai Kepintaran) Howard Gardner Dr. 'Frames of Minds: The Theory of Multiple Intelligences' . Dalam pengkajian beberapa ahli yang arif tentang otak mendedahkan bahawa terdapat berbilion -bilion sel dalam otak manusia. Pada tahun 1983. Contohnya apa yang digelar human calculator di mana otak manusia dapat mengira dengan lebih pantas berbanding mesin kira. interpersonal. Semasa penerbitan buku ini. Ahli matematik juga akan mengeluarkan buku hasil tulisan mereka sebagai rujukan masyarakat dan pelajar dalam mempelajari matematik. Kehebatannnya mengalahkan komputer jika digunakan sepenu hnya. yang kebiasaannya digunakan untuk ujian-ujian IQ .kini dan rata-rata dalam sistem pendidikan. Dan dalam matematik kita boleh menggunakan kehebatan minda untuk membayangkan bagaimana sempoa berfungsi untuk pengiraan secara mudah dalam matematik. Dalam tahun 1997. beliau telah menghasilkan buku. Gardner berpandangan bahawa manusia mempunyai kepintaran -kepintaran lain selain daripada kepintaran logic matematik dan linguistik. Justeru ia perlu diambil perhatian terutamanya bagi seorang guru prasekolah untuk sedaya mungkin cuba menanamkan rasa suka terhadap matematik. Mengikut teori ini. Kebijaksanaan yang dimiliki oleh mereka akan digunakan untuk menolong para pelajar dan masyarakat mempelajari ilmu matematik yang dikatakan sukar oleh kedua-dua sasaran ini. Sejauh mana pemikiran lahir dapat dikembangkan maka sejauh itulah ilmu matematik akan dapat diperkembangkan. Ia boleh diaplikasikan dalam pembelajaran matematik untuk menghafal for ula. sifir atau rumus yang berkaitan m dengan mudah kerana ia merupakan sesuatu yang tidak mustahil. Mereka juga akan mengadakan i seminar-seminar di sekolah-sekolah dalam usaha menjayakan objektif mereka. menolak kepintaran yang semata-mata didasarkan kepada parameter logic matematik dan linguistik. Teori 'multiple intelligences'. Maksudnya semakin majulah ilmu matematik yang ada pada diri orang yang pintar mempergunakan corak pemikiran lahir. Ini menunjukkan betapa hebatnya otak manusia. Enam yang lainnya ialah kepintaran-kepintaran muzikal.

Kepintaran 'naturalist' yang diw akili oleh Charles Darwin dikatakan satu kebolehan mengasing. melahir serta membentuk dan memanipulasikan bunyi -bunyian secara kreatif . Bagi memperjelaskan pelabagai kepintaran yang dimaksudkan. rentak dan kualiti tone dalam seni muzik. 7.Kepintaran ini dimiliki oleh individu-individu yang telah menguasai pergerakan motor badan sehingga mampu membawanya ke satu tahap yang membolehkannya mahir dalam bidang -bidang seperti sukan padang. Dr.my & http://www. Tetapi sama ada kemahiran-kemahiran ini berdiri sebagai 'kepintaran berasingan' (walaupun kesemuanya bertindak bukan secara berasingan) atau dipacu oleh satu 'kepintaran' yang pada asasnya menentukan keupayaan kita untuk menguasai lain-lain kemahiran adalah satu perkara yang patut direnungi. Dalam kehidupan harian. Charles Darwin telah dipilih. isu kemanusiaan dan kehidupan sejagat. Individu yang mewakili kepintaran ini ialah Igor Stravinsky. Kepintaran Muzikal . carta. yang dikatakan memiliki kelebihan dalam berkomunikasi dengan manusia daripada pelbagai etnik dan agama untuk mencapai sesuatu kebaikan kepada semua. 8. 1. 2. T S Eliot. pelan dan lukisan serta mempunyai daya arah yang baik. seorang penari untuk mewakili kepintaran ini. Individu seperti ini mempunyai keupayaan memahami dan mampu membezakan perasaan dan tujuan orang serta boleh berinteraksi dan memberi arah tuju. kemahiran-kemahiran yang dikatakan 'pelbagai kepintaran' ini memang boleh diperhatikan wujud di kalangan kita. (Kepintaran. TEORI KECERDASAN PELBAGAI. 5. mengklasifikasi dan mempergunakan ciri ciri alam persekitaran. tiada dua individu memiliki profail kepintaran yang sama walaupun antara pasangan kembar identikal. Mereka yang mempunyai kepintaran ini sangat sensitif kepada prinsip-prinsip melodi. Bagi mewakili kepintaran 'naturalist' (kelapan) yang diperkenalkan pada tahun 1997.Kepintaran ini diwakili oleh Mahatma Gandhi. Kepintaran Naturalist .com SUSUNAN SEMULA: Amiene Rev Teori Kecerdasan Pelbagai diperkenalkan oleh Dr. mengikut Gardner ialah kebolehan mencari dan menyelesaikan masalah dan menghasilkan produkproduk bernilai dalam conteks budaya sendiri ). jimnastik. kaedah lama untuk mengukur tahap kecerdasan manusia. Gardner telah memilih tujuh individu yang dikatakanmemiliki setiap kepintaran secara menonjol dalam bukunya. Kepintaran ini memberi pemiliknya keupayaan memaharni perkara -perkara kompleks yang melibatkan penguasaan angka numeral bagi tujuan anali is dan penyelesaian masalah. Howard Ga rdner RUJUKAN DEFINISI: http://www. sungguhpun diperkatakan bahawa kepintaran 'spiritual/existentialist' mungkin dipertimbangkan sebagai yang kesembilan.Kepintaran ini adalah tambahan terakhir. Kekuatan s adalah terletak kepada kemampuan melihat dengan jelas pola dan hubungan antara objek dan angka. Disebabkan faktor-faktor genetik dan persekitaran. Kepintaran Linguistik. renang dan aktiviti fizikal yang lainnya. seorang pemuzik. Sigmund Freud (ahli neurologi/psikologi) dipilih oleh Gardner sebagai mewakili kepintaran ini. Bahasa menjadi s esuatu alat yang paling penting dan indah bagi melahirkan perasaan.com/micrit. seorang penyajak mewakili kepintaran linguistik.cikgu. Kepintaran Logikal-Matematikal. 4. Kepintaran Kinestetik . . Tapi sebelum sesuatu posisi diambil. Teori Howard Gardner ini menarik untuk kita berfikir bersama. Menurut Gardner. Howard Gardner pada tahun 1983. 'Creating minds: An Anatomy of Creativity' (1993). Kepintaran Interpersonal .Kepintaran ini berrnaksud kebolehan memproses/berkomunikasi secara dalaman ke arah membentuk kefahaman mengenai diri dan menggunakannya untuk sesuatu kebaikan. Kepintaran ini diwakili oleh pelukis Pablo Picasso. teori Gardner telah banyak mencetuskan minat di kalangan pendidik untuk terus mengkaji dan mencipta gaya dan metodologi pembelajaran daripada sudut bagaimana seseorang itu belajar. Kepintaran Intrapersonal . menjelaskan sesuatu yang kompleks serta untuk menyerap maklumat. Kepintaran Ini member kelebihan kepada pemiliknya untuk membaca. Mereka yang mempunyai kepintaran ini biasanya suka kepada pekerjaan atau usaha yang melibatkan manipulasi objek dan pergerakan. 6. Kepintaran Visual-Spatial Individu yang memiliki kepintaran Inl berkebolehan melihat persekitaran dalam tiga dimensi dan menilai ruang daripada perspektif perhubungan elemen-elemen dalam persekitaran. berlainan dengan cara yang berlandaskan linguistik dan logik-matematik semata-mata. iaitu berdasarkan ujian IQ adalah terlalu terhad. Beliau merupakan profesor dalam bidang pendidikan di Harvard Universiti. Apa pun. mentafsir dan menghasil peta. ahli fizik terkenal dikatakan memiliki kepintaran logikalmatematikal yang mengagumkan.htm yang ditetapkan oleh Howard Gardner dalam mengutarakan teorinya.thomasarmstrong. Gardner telah mengemukakan 8 jenis 5 . Justeru. mereka yang mempunyai kepintaran ini lebih sensitif dan mendekati kepada kebimbangan/isu persekitaran global.Kepintaran ini memberi kebolehan kepada seseorang untuk memahami mengintepretasikan.lumrah species. 3. Jika kita perhatikan. Albert Einstein. MULTIPLE INTELLIGENCES. Kepintaran linguistik terdapat pada individu yang mempamirkan kebolehan menggunakan perkataan dengan mudah dan berkesan. Gardner telah memilih Martha Graham.net. elok juga dikaji dahulu definisi kepintaran dan juga premis-premis asas (8 kriteria bagi mengenalpasti kepintaran: lihat http://surfaquarium.

garis rentuk dan ruang. Interpersonal intelligence ("people smart") 7. Pensyarah dalam bidang sastera. latihan fizikal. menaakul. generalisasi. KERJAYA: Komposer. penari. mengenal pasti pola abstrak. REFLEKSI KENDIRI (intrapersonal intelligence) 6. Kecerdasankecerdasan yang telah dikenal pasti adalah seperti berikut: 1. mencipta gambaran mental. Minoru Yamasaki. CONTOH: Hijjaz Kasturi. Shazlin Zulkifli. penyelesaian masalah. 6 . arkitek.Spatial Kebolehan mencipta gambaran mental dan mengamati dunia visual. Kecerdasan Intrapersonal Berpengetahuan kendiri dan berkebolehan untuk menilai diri sendiri. Rosyam Noor. MUZIK (musical intelligence) 5. Contoh aktiviti: Penggunaan simbol.Matematik Kebolehan menggunakan nombor. disiplin diri dan amalan pemusatan. Kecerdasan Verbal . Rene Blanco.Kinestatik Berkaitan dengan pergerakan dan kemahiran fizikal seperti koordinasi. P. jurnal. imaginasi aktif. Naturalist intelligence ("nature smart") Berikut adalah bagaimana teori kecerdasan pelbagai boleh diaplikasikan dalam situasi pengajaran dan pembelajaran secara hubungan berikut: 1. CONTOH: Faisal Tehrani. kanak-kanak dan a dewasa. KERJAYA: Atlit sukan. Ramlee. skema warna. Berkebolehan menvisual secara spatial dan mengorientasi diri dalam matriks ruang. Ajai. kehendak. KERJAYA: Pelukis. Misha Omar 6. pengurusan grafik dan pengiraan. Yasin. Bodily-Kinesthetic intelligence ("body smart") 5. ucapan formal. Contoh aktiviti: Tarian kreatif. Muhammad Ali. urutan nombor. polis. Contoh aktiviti: Teknik metakognisi. termasuk pemikiran secara heuristik. Penyajak. Sir Arthur Conan Doyle 2. KERJAYA: Sasterawan: Penulis. Kecenderungan ini termasuk kepekaan terhadap ritma. KERJAYA: Ahli matematik. Pablo Picasso. Linguistic intelligence ("word smart"): 2. Akauntan CONTOH: Carl Friedrich Gauss. perkaitan. peninju. Contoh aktiviti: melukis. pelakon. menvisual secara spatial dan mengorientasi diri dalam matriks ruang. M. Shah Rukh Khan. PENGALAMAN DENGAN ALAM SEMULAJADI (naturalist intelligence) 1. membuat inferens. William Shakespeare. rentuk dan ruang. rumus. Saintis. motivasi. A. Leonardo Da Vinci 5. Alexander Thomson Alexander. Logical-mathematical intelligence ("number/reasoning smart") 3. and/or 8. kemarahan. Melibatkan pemikiran saintifik. Jackie Chan 4. bacaan. pemain bola sepak. sebab dan akibat (logik). pengukir.Linguistik Kemampuan menggunakan perkataan secara berkesan sama ada secara lisan atau tulisan. PERKATAAN (linguistic intelligence) 2. NOMBOR ATAU LOGIK (logical-mathematical intelligence) 3. perhitungan dan pengujian hipotesis. Penceramah. nyanyian dan drama lagu. Jurutera. mendiskriminasi dan meluahkan perasaan melalui muzik. main peranan. bunyi vokal.peta minda. kesedaran terhadap mood dalaman. Kecerdasan Visual . Samad Said. puisi. penggubah lagu. Kecerdasan Fizikal . Michael Jordan. perbendaharaan kata. aktiviti jasmani. mengkategori. David Beckham. Intrapersonal intelligence ("self smart") 8. Al-Khawarizmi. Siti Nurhaliza. Musical intelligence ("music smart") 6. mengecat. PENGALAMAN SOSIAL (interpersonal intelligence). Nasir. Mozart. Contoh aktiviti: Perbahasan. Contoh aktiviti: Persembahan muzik. Spatial intelligence ("picture smart") 4. jenaka dan bercerita. induktif dan deduktif. Kecerdasan Muzikal-Ritma Kemampuan untuk menggemari. Mempunyai gambarann yang tep tentang diri at sendiri. PENGALAMAN FIZIKAL (bodily-kinesthetic intelligence) 7. perkaitan sebab dan akibat (logik). strategi pemikinm. CONTOH: Nicole David. CONTOH: Adnan Abu Hassan. GAMBAR (spatial intelligence) 4. penyanyi. Berkepekaan terhadap warna. diari. pemain muzik. bunyi instrumental. Beethoven. dorongan dan kemampuan untuk mendisipIinkan diri dan jati diri. garis. Kecerdasan Logik . drama. tentera. prnktis mind fullness.kecerdasan yang berbeza sebagai satu cara untuk mengukur potensi kecerdasan manusi . Isaac Newton 3. Menggunakan anggota badan untuk meluahkan idea dan perasaan. melodi atau kelangsingan suatu hasil muzik. termasuk± keboleban memanipulasikan ayat. Kitaro. pola abstrak. pemain sukan dan seni pertahanan diri. penulisan kreatif. gaya bahasa dan pengucapan dengan baik dan sempurna. keseimbangan dan kelenturan badan. taakulan tahap tinggi. proses emosi.

Ciri-ciri lebih lanjut anak-akan memiliki potensi Kecerdasan Linguistik antara lain suka menulis kreatif. ibu harus sering mengajaknya berbicara. Howard Gardner TAK jarang kita dibuat terperangah oleh sikap seorang ibu. berbahasa. mendengar. Geologist CONTOH: Louis Agassiz. strategi pernbelajaran kooperatif dan sedia bekerja sama KERJAYA: Ahli politik. Penyajak. mempunyaiSembilan aspek yang disebut dengan istilah Multiple Intelligences. Di era modern ini. Setiap anak memiliki Multiple Intelligences (Kecerdaan Berganda) itu. Nutrisi yang tepat mesti diberikan. dan m endengarkan berbagai bunyibunyian. rnernberi maklurn balas. Kecerdasan Naturalis Mengenali. pantun. Ada yang mampu berbicara dan menguasai bahasa dengan lebih mudah dibandingkan orang-orang lain. Ahli falsafah.KERJAYA: Pengarang. David Starr Jordan. Fadzilah Kamsah. Ahli biologi. suka mengisi teka-teki silang. Perancang Bandar. menikmati mendengarkan katakata dan cerita. Kecerdasan Interpersonal Kemampuan untuk rnendiskriminasi antara pelbagai petanda interpersonal dan kebolehan untuk berkornunikasi dengan berkesan secara pragmatik terhadap petanda tersebut. mendongeng. Kecerdasan Linguistik memberikan kemampuan dalam berbicara. Artinya. Berbagai upaya dilakukan agar si anak menjadi pintar. mengkhayal atau bercerita. ringkasan laporan hingga laporan yang butuh analisa lengkap. dengan tidak lupa memberi mereka susu. Ahli Psikologi CONTOH: H. yang di samping seorang ahli tata negara. Kecerdasan Bermusik. Kecerdasan Interpersonal. Setiap anak bahkan setiap orang memiliki kecerdasan linguistik berbedabeda. latihan kolaboratif. dongeng. tetapi matematika bodoh. Dr.Kecerdasan Linguistik sendiri adalah kemampuan berbicara. · Mempunyai keterampilan pendengaran sangat berkembang y Menikmati bermain-main dengan bahasa bunyi y Paling cepat belajar dengan menggunakan kata-kata. kalimat ringkas. dan Kecerdasan Moral. mendengarkan radio. Semua tokoh di atas menempa nama dalam bidang masingmasing. Jean Piaget 7. Para orang tua mestinya menyadari bahwa kecerdasan. Cope. akan mendapat nilai tinggi untuk pelajaran bahasa. Willaim Glasser. menjadi penyumbang utama dalam sejarah manusia. Ahli botani. Umumnya para orangtua sangat sedih bila anak-anak mereka tidak mendapat nilai bagus untuk pelajaran matematika. buku hingga karya sastra yang bermutu tinggi. Howard Gardner. Nawawi 8. mendengarkan. karya tulis mulai dari sebuah memo. Demikian pula dengan para penyiar. mempunyai kosa kata yang lebih baik untuk anak -anak seusianya. 3. anak yang mempunya Kecerdasan Linguistik atau Kemampuan Berbahasa lebih baik dari anak-anak lain. Charles Darwin Dengan memanfaatkan kecerdasan masing-masing. MULTIPLE INTELLIGENCES. 1. Tetapi mereka justru menganggap matematika sebagai tolok ukur kecerdasan anak-anak. Kecerdasan Spasial (Ruang-Tempat). Dalam kehidupan. biarkanlah 7 . latilhan ernpati. Pakar Kaunseling. Albert Ellis.´ Tampaknya orangtua tersebut tidak berbeda dengan kebanyakan orangtua lainnya. dan menggunakan kata-kata secara efektif. Kecerdasan Naturalis. Dalam hal menulis pun. TEORI KECERDASAN PELBAGAI. menyusun dan mengkategorikan pelbagai jenis flora dan fauna KERJAYA: Petani. Dari sini terlihat. 2. koran. yang memarahi putra atau putrinya nan tengah berceloteh dengan manis. sekretaris. kalimat pendek. membaca berbagai simbol dan tanda. Pengacara. Para pakar kecerdasan menyarankan ibu-ibu merangsang Kecerdasan Linguistik anak-anak dengan. banyak orang memiliki Kecerdasan Linguistik yang menonjol menjadi seleberiti atau figur-figur public yang sukses. Contoh aktiviti: kornunikasi antara individu. Sebaliknya. atau melihatnya y Gemar membaca y Sibuk menulis cerita atau puisi y Suka bercerita atau mendongeng y Sangat mudah menghafal lirik lagu. Lebih mengenaskan lagi. Edward D. Bila memiliki anak-anak dengan tanda-tanda di atas. para orangtua tidak boleh memarahi mereka karena itu akan merusak Kecerdasan Linguistik mereka. bahkan politisi. ada orangtua yang memarahi anak -anak mereka dengan mengatakan. ia memiliki Kecerdasan Linguistik di atas rata-rata. David Letterman. Ketika anak berusia balita. Sebut saja di ataranya. Ahli Motivasi.´Bicara pinter. bahkan sejak si anak masih dalam kandungan hingga masa pertumbuhkan.Kecerdasan Logika Matematika. puisi. Ini prestasi bagus. karena memiliki kecerdasan linguistik di atas rata-rata. mengeja kata-kata dengan tepat dan mudah. Usahawan CONTOH: Donald Trump. Aktif mengajak mereka berkomunikasi sejak masih dalam kandungan. termasuk dengan memaksa mereka mengikuti les matematika bahkan dengan menggaji guru privat. Aznil Hj.M Tuah Iskandar. tetapi pada masing-masing mereka ada aspek-aspek yang paling menonjol. pengamat sosial. Masa depan yang cerah. juga merupakan pembicara sekaligus presenter hebat. Dr Andi Alfian Mallarangeng. dihormati sepanjang zaman. dan unggul dalam pelajaran bahasa. Peniaga. majalah. orang dengan Kecerdasan Linguistik tinggi akan mampu membuat tulisan mulai dari menulis memo. tidak tahu bahwa anaknya memiliki aspek Kecerdasan Linguistik yang menonjol. menurut perkembangan teori terbaru. Kecerdasan Kinestetik. Kecerdasan Intrapersonal. Kesembilan aspek itu adalah Kecerdasan Linguistik. Ciri-ciri anak dengan Kecerdasan Linguistik yang menonjol antara lain.

Kecerdasan bahasa memuat kemampuan seseorang untuk rnenggunakan bahasa dan kata-kata. pertunjukan orkestra atau alat musik yang dimainkannya sendiri. membuat puisi. menulis karangan. Ia menyenangi berpikir secara konseptual. baik secara tertulis maupun lisan dalarn berbagai bentuk yang berbeda untuk mengekspresikan gagasan -gagasannya. kemampuan berpikir menurut aturan logika. mendengarkan kaset/ radio. Dalam hal penguasan suata bahasa baru. Gambaran mengenai spectrurn kecerdasan yang luas telah membuka mata para orang tua maupun gurutentang adanya wilayah-wilayah yang secara spontan akan diminati oleh anak-anak dengan semangat yang tinggi. Anak-anak dengan kecerdasan bahasa yang tinggi. yang memungkinkan potensi mereka dapat tumbuh dengan optimal. Anak-anak dengan kecerdasan matematik-logika tinggi cenderung menyenangi kegiatan menganalisa dan mempelajari sebab-akibat terjadinya sesuatu.kecerdasan itu terus berkembang dan terasah dengan baik dibantu oleh lingkungan--orang-orang terdekat dengannya. semua sungguh merupakan jawaban nyata bagi tumbuhnya generasi unggul di masa yang akan datang. Inilah yang perlu kita persiapkan pada anak-anak guna menyongsong milenium ke . bermain teka-teki dan sebagainya. Suasana penuh kasih sayang. Dengan demikian. memberi rangsangan yang kaya untuk segala aspek perkembangan anak. mengadakan kategorisasi dan klasifikasi terhadap apa yang dihadapinya. para orang tua memegang peranan penting untuk menciptakan Iingkungan tersebut guna merangsang segenap potensi anakagar dapat berkembang secara maksimal. masing-masing anak tersebut akan merasa pas menguasai bidangnya masing-masing. mau menerima anak sebagaimana adanya. seperti : catur. Mereka cenderung lebih mudah belajar dengan cara mendengarkan dan verbalisasi. anak-anak ini umumnya memiliki kemampuan yang lebih tinggi dibandingkan dengan anak -anak lainnya. Dengan demikian.27 November 1999 Kecerdasan matematik-logika sendiri memuat kemampuan seseorang dalam berpikir secara induktif dan deduktif. maka mereka akan cenderung berusaha untuk bertanya dan mencari jawaban atas hal yang kurang dipahami tersebut. istilah-istilah baru maupun hal-hal yang sifatnya detil. kecerdasan seseorang meliputi unsur-unsur: y Kecerdasan matematik-logika y Kecerdasan bahasa y Kecerdasan musikal y Kecerdasan visual spasial y Kecerdasan kinestetik y Kecerdasan inter-personal y Kecerdasan intra-personal y Kecerdasan naturalis Disampaikan dalam Seminar "Menjadikan Anak Yang Terbaik Menuju Milenium III" yang diselenggarakan oleh RS. Bekasi . efektif maupun psikomotorik.anak ini memiliki kemampuan misalnya untuk menciptakan imajinasi bentuk dalam pikirannya. Anak-anak seperti ini juga cenderung memiliki daya ingat yang kuat misalnya terhadap nama-nama seseorang. baik secara kognitif. Anak-anak demikian akan unggul dalam pernainan mencari jejak pada suatu kegiatan di kepramukaan misalnya. Mereka sungguh memerlukan Iingkungan yang subur yang sengaja diciptakan untuk itu. atau kemampuan untuk menciptakan bentuk-bentuk tiga dimensi seperti dijumpai pada orang dewasa yang menjadi pemahat patung atau arsitek suatu bangunan. Mereka juga lebih mudah mengingat sesuatu dan mengekspresikan gagasan gagasan apabila dikaitkan dengan musik. Anak . TEORI KECERDASAN PELBAGAI. menyusun katakata mutiara dan sebagainya. memahami dan menganalisa pola angka-angka serta rnemecahkan masalah dengan menggunakan kemampuan berpikir. Kecerdasan visual spasial memuat kemampuan seseorang untuk memahami secara lebih mendalam hubungan antara obyek dan ruang. 8 . untuk selanjutnya terus meluas seiring meluasnya pergaulan sosial si anak. Howard Gardner Pada dasamya anak-anak sebagai generasi yang unggul tidak akan tumbuh dengan sendirinya. Bukan hanya cakap pada bidang-bidang tersebut yang memang sesuai dengan minatnya tersebut. Termasuk dalam hal ini adalah nada dan irama Anak-anak jenis ini cenderung senang sekali mendengarkan nada dan irama yang indah.III. Mitra Keluarga Bekasi. yaitu misalnya menyusun hipotesis. Kemampuan membayangkan suatu bentuknyata dan kemudian memecahkan berbagai masalah sehubungan dengan kemampuan ini adalah hal yang menonjol pada jenis kecerdasan visualspasial ini. MULTIPLE INTELLIGENCES. Anak-anak ini juga sangat menyukai berbagai permainan yang banyak melibatkan kegiatan berpikir aktif. Apabila kurang memahami. namun juga akan sangat menguasainya sehingga menjadi amat ahli. Anak-anak semacam ini cenderung menyukai aktifitas berhitung dan memiliki kecepatan tinggi dalam menyelesaikan problem matematika. Kecerdasan Anak Howani Gardner dalam bukunya yang berjudul 'Multiple Intelligences" menegaskan bahwa skala kecerdasan yang selarna in dipakai ternyata memiliki banyak keterbatasan sehingga kurang dapat meramalkan kinerja yang sukses untuk masa depan seseorang. apakah itu melalui senandung yang dilagukannya sendiri. rnenghargai potensi anak. Kecerdasan musical memuat kemampuan seseorang untuk peka terhadap suara-suara non verbal yang berada di sekelilingnya. Menurut Gardner. umumnya ditandai dengan kesenangannya pada kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan suatu bahasa seperti membaca.

Dimana seolah-olah kecerdasan hanya terbatas pada apa yang diukur oleh beberapa test inteligensi yang sempit saja. Beberapa diantaranya cenderung menyukai kesunyian dan kesendirian. dimana selain seorang anak mampu rnenjalin persahabatan yang akrab dengan teman-termannya juga termasuk kemampuan seperti memimpin. Menurutnya semua insane mempunyai beberapa aspek kecerdasan yg tertentu. merenung dan berdialog dengan dirinya sendiri.ada 7 iaitu 1) Kecerdasan lingusitik 2) Kecerdasan Logical matematik 3) Kecerdasan Ruang 4) Kecerdasan Muzik 5) Kecerdasan Tubuh-kinestik 6) Kecerdasan Intrapersonal 7) Kecerdasan Interpersonal Baru2 ini menambahkan lagi kecerdasan lain iaitu naturalist. Misalnya senang berada di lingkungan alam yang terbuka seperti pantai.Kecerdasan kinestetik memuat kemampuan seseorang untuk secara aktif menggunakan bagian-bagian atau seluruh tubuhnya untuk berkomunikasi dan memecahkan berbagai masalah. sehingga rnudah dalam bersosialisasi dengan lingkungan disekelilingnya. Anak-anak semacam ini senang melakukan introspeksi diri. Kecerdasan Inter-personal menunjukkan kemampuan seseorang untuk peka terhadap perasaan orang lain. Kecerdasan Naturalis yaitu kemampuan seseorang untuk peka terhadap Lingkungan alam. atau sekedar melihat prestasi yang ditampilkan seorang anak melalui ulangan maupun ujian di sekolah belaka. trampil bermain acrobat atau unggul dalam bermain sulap. dan sebagainya. sepakbola. menangani perselisihan antar teman. Kecerdasan Intra-personal menunjukkan kemampuan seseorang untuk peka terhadap perasaaan dirinya sendiri. benda-benda di angkasa. gunung. seperti misalnya bulu tangkis. dan sebagainya. mengorganisasi.setiap kecerdasan melibatkan satu set kemahiran yang membolehkan individu ini menyelesaikan masalah. Ia cenderung mampu untuk mengenali berbagai kekuatan maupun kelemahan yang ada pada dirinya sendiri. kemudian mencoba untuk memperbaiki diri. dan sebagainya. aneka macam flora dan fauna. Ada antara kecerdasan ini yang boleh berkembang ke tahap yang lebih tinggi berbanding dengan kecerdasan yang lain. Gardner ingin mengkoreksi keterbatasan cara berpikir yang konvensional mengenai kecerdasan. jenis-jenis lapisan tanah. berenang. Anakanak dengan kecerdasan seperti ini cenderung suka mengobservasilingkungan alam seperti aneka macam bebatuan. Melalui konsepnya mengenali kecerdasan multiple atau kecerdasan ganda ini. Atau bisa pula tampil pada anak-anak yang pandai menari. Oleh itu terdapat 8 jenis kecerdasan 9 . memperoleh simpati dari anak-anak yang lain. Hal ini dapat dijumpai pada anakanak yang unggul pada salah satu cabang olaraga. cagar alam. Kecerdasan pelbagai Perbincangan ttg kecerdasan pelbagai bermula apabila howard gardner (1983) terbitkan buku berjudulFrames of mind: the theory of multiple intelligences. mengkoreksi kekurangan maupun kelemahannya. hutan. tenis. Kecerdasan semacam ini juga sering disebut sebagai kecerdasan sosial. dan sebagainya. Mereka cenderung untuk memahami dan berinteraksi dengan orang lain.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful