DISEDIAKAN OLEH: AMIRAH AZITA BT TAJERI 5 AMANAH

ISI KANDUNGAN

Muka surat
1.0

Penghargaan Pengenalan Sejarah Badminton Peraturan Permainan Badminton Peralatan Permainan Gelanggang Badminton Kemahiran asas badminton Jaguh Terkemuka Tokoh Pemain Badminton Penutup

1 2 2 5 6 7 8 10 11 15

2.0

3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0

3.1 Congkak

3.2 Gasing 3.3 Wau 3.4 Batu Seremban 3.5 Nenek Kebayan 3.6 Sembunyi Ibu 3.7 Galah Panjang 3.8 Jala Itik 3.9 Aci Sorok 3.10Teng Teng 11.0 Penutup

PENGHARGAAN Saya ingin berterima kasih kepada ibu bapa saya yang sanggup melapangkan masa membimbing dan memberi tunjuk ajar kepada saya untuk menyiapkan buku

skrap ini dan banyak memberi banyak idea. Sekalung penghargaan buat Cikgu Nizam, guru Pendidikan Jasmani kelas 5 Amanah yang dedikasi mengajar saya dan memberi panduan dan tunjuk tentang bagaimana cara untuk menghasilkan buku skrap ini.

Terima Kasih
Pengenalan
Permainan tradisional berupaya membentuk sebahagian daripada kehidupan

yang dilalui oleh nenek moyang kita. Perkara utama yang menjamin kesinambungan permainan tradisional pada masa lalu ialah keseragaman cara hidup nenek moyang kita. Permainan tradisional juga dikenali sebagai permainan rakyat. Ada di antara permainan ini yang sekarang tidak dimainkan lagi tetapi hanya diketahui oleh ibu bapa dan datuk nenek kita sahaja. Tetapi ada juga yang masih dimainkan lagi oleh kanak-kanak sehingga hari ini. Di antara permainan itu termasuklah congkak, wau, batu seremban, sepak raga, gasing dan lain-lain.