Pengurusan dan organisasi bengkel

PENDAHULUAN Organisasi yang berkesan bergantung kepada kecekapan di dalam menguruskannya. Sebuah organisasi mengandungi manusia, alatan, bahanbahan, dan kemudahan-kemudahan yang semuanya disusun secara sistematik. Untuk menjayakan sesuatu matlamat yang telah ditetapkan dalam organisasi dibentuk, tanggungjawab individu serta kerja secara berkumpulan sangat penting. Tujuan organisasi bengkel dibentuk: • • • Mewujudkan suasana tempat belajar yang lebih selesa, sentiasa kemas dan berada dalam situasi harmoni. Memastikan bengkel sentiasa bersih dan kemas. Peengagihan tugas guru dalam bengkel seperti tugas pengrusan inventori, penyelegaraan stok dan sebagainya dan dapat dijalankan secara berkesan. • Pengagihan tugas guru dalam bengkel seperti pengurusan inventori, penyelanggaraan stok dan sebagainya dapat dilakukan dengan sempurna. Pengurusan adalah suatu aktiviti perancangan dan pergerakan atau panduan oleh sesebuah organisasi atau institusi berhubung dengan segala kaedah, peraturan, tanggungjawab dan tugas individu. Tujuan pegurusan bengkel adalah untuk: Mengelakkan pembaziran bahan dan menjimatkan masa kerja. Mencegah daripada berlakunya kemalangan ketika menjalankan amali. Merancang meningkatkan pengurusan bengkel yang sistematik. Menerapkan nilai-nilai murni di kalangan pelajar.

ORGANISASI BENGKEL PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL.

GURU BESAR

PEN. KANAN 1

KETUA PANITIA KH

SETIUSAHA

STOK & INVENTORI

MESIN & KESELAMATAN PELUPUSAN & KECERIAAN

PEMBANTU BENGKEL BEKALAN PEJABAT & BAHAN

ORGANISASI PERINGKAT PELAJAR.

PENYELIA BENGKEL (GURU)

PEMBANTU BENGKEL

FORMEN (KETUA PELAJAR)

PENOLONG FORMEN

KUMPULAN 1

KUMPULAN 2

KUMPULAN 3

KUMPULAN 4

PENGURUSAN STOK DAN INVENTORI. 1. Penyimpanan stok – barang-barang yang diterima hendaklah disimpan Secara teratur. Stok yang belum digunakan mesti diasingkan dari stok yang telah digunakan atau rosak. 2. buku stok. 3. dua kali setahun pemeriksaan stok - boleh dibuat sekurang-kurangnya pengeluaran stok - catatan hendaklah dibuat dalam

4. bengkel perlu ada satu

penyelengaraan alatan – pengurusan sesebuah sistem bagi memastikan bengkel diurus degan baik. Antaranya:

• • •

sistem pinjaman dan pemulangan alatan. Sistem rekod dan kemalangan. Sistem penggunaan bengkel dan mesin. • Lain-lain sistem yang difikirkan perlu dan sesuai.