Profesor: Talpasan Anca Diana Disciplina: Limba şi literatura română

Clasa a V -a

PLANIFICARE ANUALĂ

Sem. I

Unitatea de învăţare (denumire) Recapitulare. Test iniţial Unitatea 1: UNIVERSUL CĂRŢII Unitatea 2: NARAŢIUNEA. DESCRIEREA. DIALOGUL Unitatea 3: OPERA LIRICĂ Unitatea 4: OPERA EPICĂ. NARAŢIUNEA Unitatea 5: OPERA EPICĂ. BASMUL Unitatea 6: POEZIA POPULARĂ Unitatea 7: GENUL LIRIC TEZA

Nr. Ore 5 12 20 6 18 5 2 16 5 4 8 10 7 7 7 14 17 5 5

Săptămâna 14 - 18.09 21.09 – 9.10 5.10 – 6.11 2.11 – 13.11 9.11 – 11.12 14.12 – 18.12 4 – 8.01 4. 01 – 29.01 30.11 – 11.12 8 – 12.01 8.02 – 26.02 22.02 – 12.03 8 – 19.03 15.03 – 2.04 29.03 – 16.04 12.04 – 7.05 10.05 – 4.06 3 – 14.05 7-11.06

Observaţii

II

Unitatea 8: LEGENDA Unitatea 9: PORTRETUL Unitatea 10: OPERA EPICĂ. NARAŢIUNEA Unitatea 11: SNOAVA Unitatea 12: POEZIA Unitatea 13: AUTOR - NARATOR - PERSONAJ Unitatea 14: SCHIŢA Unitatea 15: DESCRIEREA ÎN OPERA EPICĂ TEZA Recapitulare finală

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
Semestrul I

în scopul înţelegerii modului de structurare a acestora . Dialogul 20 5.10 2.selectarea elementelor de lexic adecvate situaţiilor de comunicare .10 – 6.aplicarea principiilor ascultării active în manifestarea unui comportament comunicativ adecvat . Vers.identificarea ideilor globale după citirea integrală a unui text . crt.identificarea secvenţelor de dialog.identificarea ideilor globale după citirea integrală a unui text . rimă Lectură suplimentară Greierele şi furnica de La Fontaine Evaluare Ciobănilă de Vasile Voiculescu Planul simplu de idei Planul dezvoltat Verbul Evaluare 12 21.12 .sesizarea corectitudinii utilizării categoriilor gramaticale învăţate . Teodoreanu Evaluare Toamna de Octavian Goga Balada uni greier mic de G.18.11 – 11. Unitatea de învăţare Recapitulare iniţială Competenţe specifice .Nr.alcătuirea unor propoziţii şi fraze corecte din punct de vedere gramatical .11 – 13. Opera lirică 6 2.selectarea elementelor de lexic adecvate situaţiilor de comunicare . Dinamica vocabularului Familia lexicală Copilărie de Victor Eftimiu Hotarul nestatornic de I.aplicarea principiilor ascultării active în manifestarea unui comportament comunicativ adecvat . Descrierea.09 – 9. Topârceanu Elemente de versificaţie. OBS. Opera epică Naraţiunea 8 9.selectarea elementelor de lexicadecvate situaţiilor de comunicare .sesizarea corectitudinii utilizarii categoriilor gramaticale învăţate . de naraţiune şi de descriere dintr-un mesaj oral în scopul înţelegerii modului de structurare a acestora .09 1.identificarea secvenţelor de dialog.adaptarea vorbirii la parteneri şila situaţia de comunicare/ Conţinuturi asociate Recapitulare Evaluare predictivă Nr.identificarea ideilor globale după citirea integrală a unui text . 14 . în scopul înţelegerii modului de structurare a acestora . de ore 5 SĂPT. Descrierea.înlănţuirea clară a ideilor într-un mesaj oral .redactarea unor texte imaginative şi reflexive în scopuri şi în contexte variate .recunoaşterea modurilor de expunere într-un text narativ . de naraţiune şi de descriere dintr-un mesaj oral.redactarea unor texte imaginative şi reflexive în scopuri şi în contexte variate . Universul cărţii Anii de ucenicie de Mihail Sadoveanu Cartea şi biblioteca Comunicarea scrisă şi orală Propoziţia Evaluare Descoperind râul de Fănuş Neagu Naraţiunea.identificarea expresiilor şi a cuvintelor noi într-un text litarar sau nonliterar . Dialogul Vocabularul. de naraţiune şi de descriere dintr-un mesaj oral. strofă.11 3. Naraţiunea.identificarea secvenţelor de dialog.11 4.

urmărind un plan .sesizarea corectitudinii utilizării categoriilor gramaticale învăţate .11 – 11. în scopul înţelegerii sensului global al acestuia .12 – 18.aplicarea principiilor ascultării active în manifestarea unui comportament comunicativ adecvat . ramâi de Mihai Eminescu Substantivul Cazul nominativ Cazul acuzativ Articolul Prepozitia Cazul dativ Cazul genitiv Articolul genitival Cazul vocativ Evaluare 16 4.01 O.identificarea secvenţelor de dialog.redactarea unor lucrări scurte pe o anumită temă.identificarea ideilor principale după citirea globală a unui text .12 Poezia obiceiurilor de Crăciun şi de Anul Nou Colinde 2 4 – 8. în scopul clarificării acestora . Opera epică Basmul 6. de naraţiune şi de descriere dintr-un mesaj oral..identificarea informaţiilor esenţiale dintr-un mesaj oral. în scopul înţelegerii modului de structurare acestora .identificarea informaţiilor esenţiale dintr-un mesaj oral. urmărind un plan Lucrare scrisă semestrială Prâslea cel voinic şi merele de aur Rezumat Trăsături specifice basmului Evaluare 5 14.redactarea unor texte imaginative şi reflexive în scopuri şi în contexte variate .redactarea unor lucrări scurte pe o anumită temă.recunoaşterea modurilor de expunere utilizate într-un text narativ . Poezia populară 7.01 Lucrare scrisă semestrială 5 30.recunoaşterea modurilor de expunere utilizate într-un text narativ .sesizarea unităţilor lexicale necunoscute în fluxul vorbirii.redactarea unor texte imaginative şi reflexive în scopuri şi în contexte variate .sesizarea unităţilor lexicale necunoscute în fluxul vorbirii.12 Semestrul al II-lea . în scopul clarificării acestora .aplicarea principiilor ascultării active în manifestarea unui comportament comunicativ adecvat . înlănţuirea clară a ideilor într-un mesaj oral . Genul liric Teza situaţiide comunicare diverse . în scopul înţelegerii sensului global al acestuia . 01 – 29.5.

în scopul clarificării acestora . urmărind un plan . Snoava .identificarea secvenţelor de dialog.redactarea unor lucrări scurte pe o anumită temă.sesizarea unităţilor lexicale necunoscute în fluxul vorbirii.identificarea ideilor principale după citirea globală a unui text . în scopul înţelegerii sensului global al acestuia .alcătuirea unor propoziţii şi fraze corecte din punct de Dreptatea lui Ţepeş 4 8 – 12. Portretul 10. de naraţiune şi de descriere dintr-un mesaj oral.înlănţuirea clară a ideilor într-un mesaj oral .identificarea informaţiilor esenţiale dintr-un mesaj oral.8.sesizarea unităţilor lexicale necunoscute în fluxul vorbirii. în scopul înţelegerii modului de structurare acestora . în scopul înţelegerii modului de structurare a acestora .aplicarea principiilor ascultării active în manifestarea unui comportament comunicativ adecvat .03 .identificarea secvenţelor de dialog.alcătuirea unor propoziţii şi fraze corecte din punct de vedere gramatical .02 – 12.02 Gândăcelul de Emil Gârleanu Adjectivul Clasificarea adjectivelor Funcţiile sintactice ale adjectivelor 10 22.sesizarea unităţilor lexicale necunoscute în fluxul vorbirii.adaptarea vorbirii la parteneri şi la situaţia de comunicare/ situaţii de comunicare diverse . Legenda 9.01 Domnu Trandafir de Mihail Sadoveanu Pronumele Clasificarea pronumelui Evaluare 8 8.recunoaşterea modurilor de expunere utilizate într-un text narativ . în scopul clarificării acestora .02 – 26. în scopul înţelegerii sensului global al acestuia . în scopul clarificării acestora .sesizarea corectitudinii utilizării categoriilor gramaticale învăţate . în scopul înţelegerii sensului global al acestuia .identificarea informaţiilor esenţiale dintr-un mesaj oral. Opera epică Naraţiunea 11.înlănţuirea clară a ideilor într-un mesaj oral .03 Despre minciuni şi flecării de Anton Pann Invitaţie la lectură Numeralul 7 8 – 19. de naraţiune şi de descriere dintr-un mesaj oral.selectarea elementelor de lexic adecvate situaţiilor de comunicare .înlănţuirea clară a ideilor într-un mesaj oral .identificarea informaţiilor esenţiale dintr-un mesaj oral.aplicarea principiilor ascultării active în manifestarea unui comportament comunicativ adecvat .

Poezia 13.aplicarea principiilor ascultării active în manifestarea unui comportament comunicativ adecvat .redactarea unor lucrări scurte pe o anumită temă.04 – 7.adaptarea vorbirii la parteneri şi la situaţia de comunicare/ situaţii de comunicare diverse .redactarea unor lucrări scurte pe o anumită temă. în scopul înţelegerii sensului global al acestuia .recunoaşterea modurilor de expunere utilizate într-un text narativ .înlănţuirea clară a ideilor într-un mesaj oral .05 .alcătuirea unor propoziţii şi fraze corecte din punct de vedere gramatical . urmărind un plan . L.identificarea informaţiilor esenţiale dintr-un mesaj oral. Caragiale Noţiuni de sintaxă Predicatul Subiectul 14 12.04 Amintiri din copilărie de Ion Creangă Autor. urmărind un plan .recunoaşterea modurilor de expunere utilizate într-un text narativ .04 Vizită de I.adaptarea vorbirii la parteneri şi la situaţia de comunicare/ situaţii de comunicare diverse . narator.identificarea informaţiilor esenţiale dintr-un mesaj oral.redactarea unor texte imaginative şi reflexive în scopuri şi în contexte variate .03 – 16.recunoaşterea modurilor de expunere utilizate într-un text narativ .sesizarea unităţilor lexicale necunoscute în fluxul vorbirii. urmărind un plan .redactarea unor lucrări scurte pe o anumită temă.sesizarea unităţilor lexicale necunoscute în fluxul vorbirii.înlănţuirea clară a ideilor într-un mesaj oral . în scopul înţelegerii sensului global al acestuia .redactarea unor texte imaginative şi reflexive în scopuri şi în contexte variate . personaj Interjecţia Felul interjecţiilor Rolul interjecţiei în comunicare 7 29.12. în scopul înţelegerii modului de structurare acestora .adaptarea vorbirii la parteneri şi la situaţia de comunicare/ situaţii de comunicare diverse .03 – 2.alcătuirea unor propoziţii şi fraze corecte din punct de vedere gramatical . de naraţiune şi de descriere dintr-un mesaj oral. în scopul clarificării acestora Clasificarea numeralelor Funcţiile sintactice ale numeralelor Mama de Nicolae Labiş Adverbul 7 15. Autor-naratorpersonaj 14. Schiţa vedere gramatical .identificarea secvenţelor de dialog. în scopul clarificării acestora .

adaptarea vorbirii la parteneri şi la situaţia de comunicare/ situaţii de comunicare diverse . Delavrancea Atributul Complementul Complemente circumstanţiale Fraza Scrisoarea Evaluare 17 10.recunoaşterea modurilor de expunere utilizate într-un text narativ Lucrare scrisă semestrială Acordul predicatului cu subiectul Bunica de B.06 .06 Teza Recapitulare finală Lucrare scrisă semestrială 5 5 3 – 14.05 – 4.înlănţuirea clară a ideilor într-un mesaj oral . Şt..alcătuirea unor propoziţii şi fraze corecte din punct de vedere gramatical . Descrierea în opera epică .înlănţuirea clară a ideilor într-un mesaj oral .identificarea informaţiilor esenţiale dintr-un mesaj oral. în scopul înţelegerii sensului global al acestuia .sesizarea unităţilor lexicale necunoscute în fluxul vorbirii.recunoaşterea modurilor de expunere utilizate într-un text narativ 15.alcătuirea unor propoziţii şi fraze corecte din punct de vedere gramatical .adaptarea vorbirii la parteneri şi la situaţia de comunicare/ situaţii de comunicare diverse . în scopul clarificării acestora .05 7-11.

PLANIFICAREA DETALIATĂ A FIECĂREI UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE .

caietele elevilor .manualul . Părţile de propoziţie 2 1.1.3 Unitatea de învăţare: Naraţiunea.3 .exerciţii de folosire corectă a categoriilor gramaticale în dialog . de ore alocate: 5 Recapitulare 4 Conţinuturi Competenţe specifice Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Testare predictivă 1 1.distribuirea subiectelor . 1.distribuirea subiectelor .caietele elevilor .probe orale . 4.5 2.1. 1. Actualizarea cunoştinţelor Părţile compunerii Propoziţia.1. Dialogul 2 observarea sistematic ă observarea sistematic ă .3 4.caietele elevilor observarea sistematic ă observarea sistematic ă observarea sistematic ă Compunerea.2 3.exerciţii de lectură expresivă .1 .fişele cu subiecte .fişele cu subiecte 2 Ortografie şi ortoepie 1.manualul .2 3.2 4. 1.3 2. 4.2 3.manualul .rezolvarea de exerciţii .1.2.3 Evaluare 1 3.manualul .exerciţii de sesizare şi interpretare a indicilor de iniţiere de către partener a unui dialog .2.3 .rezolvarea cerinţelor .Nr.exerciţii de identificare a părţilor principale şi secundare de propoziţie . Comunicarea orală Comunicarea scrisă 1 3.3. 1.1.caietele elevilor . Sadoveanu Lectura textului Comunicarea.2 4.manualul Anii de ucenicie de M.1.manualul .2 1.exerciţii de recunoaştere a elementelor componente ale unei cărţi . de ore alocate: 12 Cartea – obiect cultural 1 .1.2.3 2.exerciţii recapitulative .4 2.exerciţi de sesizare a emiţătorului şi a receptorului într-o comunicare . 1.3 4.evaluare sumativă .3 4.2 4.2.probe orale .1.exerciţii de folosire corectă a cratimei .caietele elevilor .culegeri de exerciţii .4 2.2 3.exerciţii de redactare a unor compuneri .rezolvarea cerinţelor de către elevi Unitatea de învăţare: Universul cărţii Nr. 3. 2.4. 3. de ore Unitatea de învăţare: Recapitulare iniţială Nr.exerciţii de scriere şi pronunţare corectă a cuvintelor . 3.1.2. 3.evaluare sumativă .parcurgerea şi însuşirea informaţiilor despre autor . 1.exerciţii de recunoaştere a părţilor componente ale compunerii . 4. 2. Descrierea.3 2 1.1.4 2.3 4.exerciţii de recunoaştere a unor părţi de vorbire din propoziţii .1 Exerciţii 1 1.4 2.fişe bibliografice .culegeri de exerciţii . 1.evaluare formativă .1.1 1. 1. 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful