INVENTORI PERSONALITI WARNA Colour Personality Inventory IPW

Oleh:

Sidek Mohd Noah (2004)
Arahan:

A

Inventori ini mengandungi 100 item atau pernyataan. Bermula dengan nombor satu, rekodkan jawapan anda pada borang jawapan yang disediakan. Jika pernyataan itu menerangkan diri anda, tandakan [  ] pada ruangan (Y) dan jika tidak menerangkan diri anda, dandakan [  ] pada ruangan (T) pada borang jawapan yang
disediakan.

B.

C.

Jika anda menghadapi kesukaran untuk menentukan sama ada sesuatu pernyataan itu menerangkan diri anda ataupun tidak, pilih jawapan yang anda rasa paling selesa. JAWAB SEMUA SOALAN.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Saya sentiasa mematuhi peraturan. Saya mematuhi arahan pihak berkuasa. Saya seorang yang bertanggungjawab. Saya seorang yang boleh diharap. Saya tahu apa yang baik untuk diri sendiri. Saya berminat dalam pelbagai bidang keilmuan. Saya berminat mencipta sesuatu yang baru. Saya rasakan daya ingin tahu saya sangat tinggi.

32. Saya inginkan perhubungan yang mesra. Saya suka melibatkan diri dalam perbincangan yang kritikal. Saya mempunyai pengetahuan yang mendalam mengenai sesuatu teori. 10. Saya seorang yang mudah bersimpati . 18. Saya seorang yang suka berkarya. 11. Saya bersifat rasional dalam setiap tindakan. 23. 17. Saya tidak suka membazir masa. Saya suka menimbulkan kontroversi. 27. 21. Saya tidak mudah merasa kecewa apabila menghadapi kegagalan. 22. 20. Saya berkebolehan untuk mengendalikan urusan secara terperinci. Saya suka kerja yang terancang. Saya suka menghayati lagu sentimental. Saya mahukan jawapan kepada setiap persoalan. 28. 31. Saya seorang yang romantik. Saya boleh menyesuaikan diri dalam pelbagai situasi. Saya lebih bangga dilabel sebagai seorang yang hebat. 15. Saya ada kebolehan untuk menyelami perasaan orang lain.9. 19. Saya suka suasana yang girang. Saya mementingkan ketelitian. 25. 16. 13. 12. Saya seorang yang baik hati. Saya dianggap oleh kawan sebagai seorang yang berfalsafah. . 26. 29. Saya seorang yang panjang akal. Saya tidak mudah menerima begitu sahaja sesuatu cerita. 24. 30. Saya mempunyai sikap sabar. 14.

41. Saya sanggup bekerja keras untuk organisasi. Saya suka kepada aktiviti yang bercorak persaingan. Saya gemar berpakaian ringkas. Saya mudah bersedih apabila gagal. 56. Saya menyumbangkan idea-idea yang menyeluruh. 50. 44. Saya mementingkan kerjaya. Saya seorang yang pemaaf. 53. Saya menyayangi kanak-kanak. 49. Saya menganggap pekerjaan itu mudah. Saya suka berkomunikasi dengan orang ramai. 34. 39. Saya boleh bertindak secara spontan. 46. Saya seorang yang setia pada janji. 38. 37. 52. Saya tidak suka persaingan. 40. 47. 36. 48. 45. 35. . Saya selesa menjadi orang penting dalam organisasi. Saya gemar kepada pengalaman yang pelik.33. 43. Saya suka menyelidik. Suka orang lain mengambil berat tentang diri saya. 54. 55. 51. Perasaan saya mudah tersentuh. Saya sering tergopoh gapah di dalam setiap tindakan. Saya mudah merasa cemburu. Saya seorang yang analitikal. Saya membina sistem bagi memenuhi keinginan untuk menonjolkan pembaharuan. Saya suka menghayati keindahan alam. 42. Saya sentiasa memastikan kerja-kerja selesai.

70. Saya suka menyoal guru. 74. 59. Saya tidak suka kepada sebarang teori. 72. 78. Saya menghormati adat resam dalam masyarakat. Saya sentiasa mematuhi tradisi keluarga. 64. Saya seorang yang stabil dari segi emosi. 71. Saya suka berterus terang. Saya gemar berbahas mengenai sesuatu isu yang dikemukakan. Pemikiran saya lebih matang berbanding usia saya. Saya tidak suka bergantung kepada orang lain. 80. 75. Saya hanya percaya kepada diri sendiri. 69. 79. Saya sentiasa meluangkan masa untuk keluarga.57. Saya lebih ceria apabila diberi semangat oleh rakan-rakan. Saya cepat menyesuaikan diri dengan kerja-kerja yang melibatkan kesenian. Saya suka aktiviti yang merangsang minda saya. 63. Memastikan peranan saya dalam keluarga dilaksanakan. 60. Saya akan beralih ke tugas lain selepas menyelesaikan sesuatu tugas. 66. Saya boleh menyelesaikan masalah dengan jayanya. Saya menghargai nilai-nilai estetika. . 62. 73. 76. 67. 65. 61. Saya bijak menggunakan peluang yang ada. 77. Saya mudah berinteraksi dengan rakan di tempat kerja. Saya akan merasa sedih melihat orang lain di dalam kesusahan. Saya suka bekerja mengikut kehendak saya sendiri. Saya percaya kecerdasan saya tinggi. 58. Saya seorang yang artistik. 68.

Saya suka bekerja tanpa tekanan. Saya membenci orang yang tidak menepati masa. . 82. 100.81. Saya suka melakukan apa yang orang lain tidak dapat melakukannya. Saya mudah merajuk. 89. Saya gemarkan aktiviti yang lasak. Saya sentiasa bercakap berdasarkan bukti. Saya suka menyelesaikan masalah yang dihadapi melalui kajian. 87. 95. 85. Saya sensitif pada persekitaran. 98. Saya seorang pendengar yang setia. 97. 88. Saya mencuba bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu yang mencabar minda. Saya bosan dengan kerja-kerja yang rutin. Saya selalu mengingati hari-hari istimewa. 99. 86. 83. 92. Saya berfikir berasaskan logik. 84. 91. Saya melakukan kajian tentang perkara-perkara yang kompleks. Saya tidak suka dikongkong. 94. 93. 90. Saya tidak suka bergaduh. Saya menjadi tempat rujukan rakan-rakan di tempat kerja. Saya suka berangan-angan. Saya sentiasa memberi perhatian semasa perbincangan. 96. Saya tidak mudah berputus asa apabila menghadapi sesuatu cabaran.

BIRU Y T Y T Y T Y T Y T Bil. 7. 28. BIRU Y T Y T Y T Y T Y T Bil. 53. JINGGA Y T Y T Y T Y T Y T . 39. 96. 32. 99. 15. 36. 37. 34. 33. 72. EMAS Y T Y T Y T Y T Y T Bil. 19. HIJAU Y T Y T Y T Y T Y T Bil. 88. 64. 51. BIRU Y T Y T Y T Y T Y T Bil. EMAS Y T Y T Y T Y T Y T Bil. 79. 85. 90. JINGGA Y T Y T Y T Y T Y T Bil 81. 70. 12. 52. 73. 35. EMAS Y T Y T Y T Y T Y T Bil. 43. 69. 47. 27. 68. 56. 87. 93. 94. 62.INVENTORI PERSONALITI WARNA Color Personality Inventory Borang Jawapan Bil 1. 11. 84. 89. 9. 5. 23. 25. 66. 95. 24. 77. 100. 38. 30. 57. 74. EMAS Y T Y T Y T Y T Y T Bil. 65. 75. 14. 82. 22. 20. 2. 26. 6. 71. 76. 80. 98. 10. 83. 44. 86. 67. JINGGA Y T Y T Y T Y T Y T Bil 41. JINGGA Y T Y T Y T Y T Y T Bil 21. EMAS Y T Y T Y T Y T Y T Bil. 92. 63. HIJAU Y T Y T Y T Y T Y T Bil. 4. 8. 49. 59. 50. 29. 58. JINGGA Y T Y T Y T Y T Y T Bil 61. HIJAU Y T Y T Y T Y T Y T Bil. 48. BIRU Y T Y T Y T Y T Y T Bil. 13. 31. 78. 60. 17. 45. 46. 3. 97. HIJAU Y T Y T Y T Y T Y T Bil. 42. 16. 18. HIJAU Y T Y T Y T Y T Y T Bil. 91. BIRU Y T Y T Y T Y T Y T Bil. 55. 40. 54.

EMAS HIJAU BIRU JINGGA .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful