Surat Asy-Syams : Wasysyamsi wadhuhaahaa walqamari idzaa talaahaa wannahaari idzaa jallaahaa wallayli idzaa yaghsyaahaa wassamaa

-i wamaa banaahaa wal-ardhi wamaa thahaahaa wanafsin wamaa sawwaahaa fa-alhamahaa fujuurahaa wataqwaahaa qad aflaha man zakkaahaa waqad khaaba man dassaahaa Artinya : Demi matahari dan cahayanya di pagi hari, dan bulan apabila mengiringinya, dan siang apabila menampakkannya, dan malam apabila menutupinya, dan langit serta dan bumi serta penghamparannya,pembinaannya, dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya), maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya. sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Surat Adh-Dhuhaa : Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang.  Demi sepenggalahan matahari naik.  Dan demi malam bila ia telah sunyi.  Sekali-kali Tuhanmu tidak meninggalkanmu, dan tidak pula marah kepadamu.  Sesungguhnya "hari depan"-mu lebih baik dari "masa lalu"-mu.  Dan nanti Tuhanmu akan memberikan karunia-Nya kepadamu agar kamu merasa senang.  Bukankah dahulu engkau diketemukannya sebagai anak yatim, lalu dilindungi-Nya?  Dan diketemukan-Nya pula sebagai seorang kelana cita, lalu dipimpin-Nya.  Dan diketemukan sebagai seorang melarat lalu diberiNya kecukupan.  Sebab itu janganlah engkau berlaku kejam terhadap anak yatim!  Dan jangan engkau usir orang yang minta-minta.  Adapun terhadap karunia Tuhanmu hendaklah engkau syukuri dan dermakan. Sholat Dhuha adalah sholat sunah yang dikerjakan pada waktu matahari sedang naik (kira-kira pukul 7 sampai masuk waktu Zhuhur). Namun dianjurkan dengan sangat untuk dilaksanakan sebelum kita memulai pekerjaan kita. Sehingga niat kita bekerja adalah semata-mata bernilai ibadah. Dengan demikian pekerjaan kita insyaallah akan diberkahi oleh Nya. Sekurang-kurangnya sholat Dhuha ini dikerjakan 2 rakaat, tapi boleh juga dikerjakan 4, 6 atau 8 rakaat. Niatnya adalah sebagai berikut: Ushallii sunnatadh-dhuhaa rak'ataini lillaahi ta'aalaa. Aku niat sholat dhuha dua raka'at karena Allah Ta'ala. Bacaan surat dalam sholat Dhuha pada raka'at pertama ialah surat Asy-Syamsu dan pada raka'at kedua surat Adh-Dhuha.

jika masih di dalam bumi.Doa yang dibaca setelah selesai sholat Dhuha: Allaahumma innadh-dhuhaa'a dhuhaa'uka wal-bahaa'a bahaa'uka wal-jamaala jamaaluka wal-quwwata quwwatuka wal-qudtrata qudratuka wal-'ishmata 'ishmatuka. Berkat waktu dhuha keagungan. Amiin Ya Robbal Alamiin. 2. Insya Allah. Ya Allah. Allaahumma in kaana rizqii fis-samaa'i fa anzilhu wa in kaana fil-ardhi fa akhrijhu wa in kaana mu'siran fa yassirhu wa in kaana haraaman fa thahhirhu wa in kaana ba'iidan fa qarribhu bi haqqi dhuhaa'ika wa bahaa'ika wa jamaalika wa quwwatika wa qudratika aatinii maa aataita 'ibaadakas-shaalihiin. maka mudahkanlah. InsyaAllah kita akan menjadi orang yang: 1. maka sucikanlah. Percaya segala sesuatu di dunia ini adalah yang Maha dari segala-galanya. . bahwasanya waktu dhuha itu adalah waktuMu. jika rizkiku masih di atas langit. jika masih jauh. jika (ternyata) haram. akan mendapat ridho dan pertolongan dari Allah SWT. keindahan. limpahkanlah kepada kami segala yagn telah Engkau limpahkan kepada hamba-hambaMu yang sholeh. dan kekuatan itu adalah kekuatanMu. sehingga apapun yang menjadi tugas kita. Insya Allah. maka turunkanlah. maka keluarkanlah. maka dekatkanlah. dan keindahan itu adalah keindahanMu. seberat apapun. 3. kekuatan. Arti doa tersebut sangat indah Ya Allah. jika masih sukar. dan kekuasaanmu. dan perlindungan itu adalah perlindunganMU. Dihapuskan segala dosa meskipun dosa itu sebesar buih lautan. Tawaddhu' (penuh dengan kerendahan hati) apapun pangkat dan kedudukan kita. dan keagungan itu adalah keagunganMu. Percaya bahwa bekerja itu bernilai ibadah. 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful