Izabrane Pouke Starca Amvrosija Optinskog 

     
•    ʺKako živeti?ʺ   •    O tome, koliko brinemo za naša tela, a koliko za naše duše   •    O spasenju   •    O smirenju   •    O neverju   •    O pokajanju   •    O patnji   •    O ljubavi   •    O milosti   •    O lenjosti i utučenosti   •    O trpljenju   •    O razdražljivosti, zavisti i zlobi, gordosti   •    O smislu iskušenja   •    O značaju posta i njegovoj neophodnosti   •    O molitvi   •    O večnom i moralnom napredovanju  

  Kako živeti? 
   „Kako živeti?“ Ovo je bilo najvažnije pitanje, postavljano Starcu od strane svih. On bi  odgovarao u svojim, uobičajenim, humorističnim tonom:   „Živi – ne tuguj, ne osućuj nikoga, ne uznemiruj nikoga i moje poštovanje svakome.“  Često  je  ton  Starca  izazivao  osmehe  na  licima,  lakomislenih  slušaoca.  Međutim,  ako  se  čovek dublje zamisli nad ovom poukom, duboki smisao će postati očigledan svakom.  „Ne žalosti se“, to  jest,  neka se tvoje  srce ne  opterećuje tugama i nesrećama,  koje su  neizbežne za svako ljudsko biće, već ga pre usmeri Jedinom Izvoru večne radosti – Bogu.  Kroz Njega, osoba se miri sa svojim žalostima, postaje „pokorna“ i tako zadobija mir.  „Ne osuđuj nikog“, „ne uznemiruj“. Osuđivanje i uznemirenje, koji su izdanci razorne  gordosti,  dve  su  najuobičajenije  delatnosti  među  ljudima.  Dovoljne  su  da  bace  dušu  čoveka, u dubine pakla; dok uglavnom, na povrišini, mogu da misle da to nisu gresi. 

 kuću za crve.  Radi zdravlja i blagostanja tela.  dok  za  zdravlje  duše.  zastrašujuće je misliti  o tome.  Međutim.  od  glave  do  pete.„Moje poštvanje prema svakome“ – navodi zapovest Apostola: „čašću jedan drugog  većeg činite. zbog  čega se nameću u njihove krugove. koliko  malo mi shvatamo vrednost duše.  često  su  licemerne. krijući od njega. za udaljavanje od grešne bolesti. Dragocenija je od cele zemlje sa  svim  njenim  bogatstvima  i blaženstvima. ne znamo  vrednost naše duše i dajemo je za naizgled bogato polje.  reči  Božijih  na  Njegovom  pragu.  a  njene  ispovesti  jednom  godišnje.  ide  iz  jedne  močvare  greha  u  drugu. starog doba na pripremu  za večno spasenje. često pustoši čitave porodice.  Telo zahteva različite vrste zabave i uživanja.  dok  bescena  duša. izvor svih dobara. koja umire od smrtnog greha. a samo poslednje minute našeg oronulog. vazduh i mesto stanovanja se menjaju. bilo kakvu prljavštinu na rukama.  kao  na  proslavi  bogatog  čoveka.  luda  iscrpljenim  koracima. a koliko brinemo o našim dušama. ono što je već poznato Nebesima i paklu.  a  na  Božije  najdragocenije  i  najvoljenije  stvorenje. jedva potrošimo jednu misao u nedelji.  a  kada  razmišlja  o  smrti. najgorči lekovi se uzimaju.  možemo  videti  da  je  u  gorepomenutim  izrekama.  na  Njegovi  sliku  slave  i  veličanstva.  dok  duša  jedva  skuplja  mrvice.  naslednica  nebesa. bez  koga se čovek ne može spasiti.  prekrivena  prljavštinom.  telu  se  povlađuje  punim  čašama  i  raskošnim  jelima.  nevesta  Hristova.“ (Rim. Potrošimo najbolje godine svog života  u služenju našem telu.   Telo ne trpi nikakvu manu na svom licu. već ostaju u istoj atmosferi. jer su za  svoju  korist.  Beznačajno telo se pere.  dok  duša  –  ima  jedva  jedan  sat  Nedeljom.  nerado  sakuplja  šaku  sitniša  za  milostinju.  O tome koliko brinemo za naša tela. a duši svojoj  naudi?“ (Marko 8:26).  Od jutra do večeri.  obučena u odeću siromašnog lutalice. ovaj pali mrtvački  kovčeg. 12:10)  Skupljajući  sve  ove  misli  u  jednu.  samo  povećavaju zakrpe.Slično Adamu i Evi. upravljamo sve naše misli na telo. tu je uzdržanje od hrane i pića. a često se  ni misao ne posvećuje duši.  ili  biraju  nepoznatog i neiskusnog. Toliko je dragocena ljudska duša.  dok  je  duša. u  istom  grešnom  društvu. ne čine ni korak.   Svakodnevno.     Sveto Pismo govori: „Jer kakva je korist čoveku ako zadobije sav svet. Kada telo umire.  za  izbegavanje  iskušenja. to jest. ukrašava svim mogućim riznicama prirode i nauke. najistaknutiji i  najudaljenuji lekari se pozivaju. čisti. nikakvu  zakrpu  na  odeći. čuješ jadikovke i očajanje.  u  istoj  pokvarenoj  kući.   . oblači.  Starac pre svega propovedao smirenost – osnovu duhovnog života. umesto da se podmlađuje.  ljudi  u  stanju  da  vrše  sve  vrste  napora.  izražava  svoje  zadovoljstvo hladnim uzdahom. da učestvuje na Božanskoj Liturgiji. jedva minute za jutarnje i večernje molitve.  ne  traže  duhovnog  lekara.  dozvoljava  se  da  telo  bude  sečeno  i  paljeno. bez milosrđa.

 Zaboravljamo da će zemaljsko uskoro proći i  ne može se povratiti. onaj o suđenju i osuđivanju bilo koga. Stari Zavet  zapoveda da se pobrinemo za naše spasenje i napredak duše.  Nas Bog ne prisiljava protiv naše volje.  ili  su  situacija  i  uslovi  bili  drugačiji.  Ako  nismo  naneli  uvredu. ne može biti bez neke vrste  patnje.  čovek  je  organizovao  svečani  ručak  i  poslao  sluge  da  pozovu  njegove  goste.   Ako nas neko ili nešto kuša ili zbunjuje. među kojima je najveći. da smatraš sebe u  svom srcu.  onda  je  to  možda  jer  nismo  imali  prilike. već nam pre nudi izbor za naše opredeljenje.  dok  Hrišćanin  živi  na  zemlji. Prirodno je i suštinski  da   grešno  ljudsko  biće  smiruje  sebe. da si manji od svakog ljudskog bića i svakog stvorenja. Tokov perioda sreće. dok Sam Hristos govori u Pismu: „Imaćete nevolje u svetu“.  koja  je  bila  izvršena  od  drugih. kao što Psalm govori:  „Veliki mir imaju oni koji ljube zakon Tvoj. O ovome mi najviše treba da  brinemo.  pojedinci  se  okreću  ka  dobru  ili  ka  zlu. to jasno pokazuje da se ne odnosimo pravilno  prema zakonima Božijim.  jedan  od  gostiju  ga  je  upitao:  „Nemoj  mi  reći  da  tvoj  .  Dok  u  svakoj  osobi  postoji  nešto  dobro  i  nežno.  Ako  to  ne  radi.  Prema  tome. on moli za  milost od zamišljenog neprijatelja.  Na Strašnom Sudu. 119:165). ane Nebeskih.  beskorisno je da se krive oni koji žive oko nas.  Suočen  sa  slugom  prilično  neuglednog  izgleda.  Starac  je  odgovrio:  „Ne  samo da možeš.  svojoj slabačkoj snazi i takozvanoj moći.  Starac  je  takođe  ispričao  kako  slučajne  okolnosti  smiruju  čoveka:  „Jednom. gde se Hrišćanin nalazi. to jest. (Ps. i u njih nema spoticanja“.   Najmilostiviji Gospode! Pomozi nam da prezremo sve prolazno i da se brinemo samo  o potrebama spasenja naše duše.  uređenim radi korist njegove duše.  i  očekuju ih od mesta i ljudi. beskonačne i ne mogu se oduzeti. uglavnom su naše brige okrenute  zadobijanju zemaljskih koristi.  svi  mi  obično vidimo njihove mane i ne primećujemo ništa dobro u njima.Pa zašto bar ne plačemo kao Adam i Eva? Nažalost. već se moraš truditi da usavršiš sebe u smirenju. dok su Nebeske dobiti večne. ali čim ga neka vrsta nesreće zadesi.  onda  će  biti  smirivan  uslovima.  Ove reči jano pokazuju da bez obzira.  Na  pitanje  da  li  neko  može  da  želi  duhovno  savrpenstvo. kao da nam oni smetaju ili sprečavaju naše  spasenje ili duhovni napredak.  O spasenju     Po  rečima  Petra  Damaskina. Postoji samo jedna uteha – u ispunjavanju zapovesti Pisma. čovek obično sve pripisuje sebi.  njegovo  spasenje  je  uvek  između  straha  i  nade. i  upravo  kroz  slobodnu  volju. svako će biti proslavljen ili posramljen po svojim delima.      O smirenju     Moraš  smiriti  sebe  pred  svakim  i  smatrati  sebe  gorim  od  svakog.  Ali  ljudi  i  dalje  tragaju  za  potpunim  ispunjenjem  na  Zemlji.

  spasi  me. živeo sam u pustinji i  manastirima i svi su imali različita pravila.  da  li  semožemo moliti za njih.“  Starac  Amvrosije  je  dalje  poučavao  svoje  učenike  o  smirenosti:  „Jednom  je  posetilac  došao da vidi Igumana Mojseja.   Tokom  rata  na  Kavkazu. a jedan starac joj je rekao: ‘Sve ovo nema nikakve koristi. Starac ga je upitao: «Zašto ne radi nešto?ʺ Demon je  odgovorio: ʺPa nemam šta da radim.“  O pokajanju     U  cilju  da  pruži  neophodno  razumevanje  o  moći  i  važnosti  pokajanja.ʺ  Starac je saopštio još jednu poučnu priču: «Demon u obliku čoveka je sedeo i njihao  nogama. a mene je poslao vašoj milosti.  koje  sam  veoma  žalila. Sveti Jovan Zlatousti kaže:  .’“  O neverju     „Pomenula  sam  jednom  Baćuški. sem da njišem nogama.  sve  vreme  govoreći:  „Presveta  Majko  Božija. Sedi mirno i izgovaraj  molitvu Mudrog Razbojnika.  „porodicu. Evo primera: postojala je osoba koja nije verovala u Boga. posetilac je postavio pitanje: ‘Recite mi baćuška.  Starac je takođe ispričao kako je ʺJedna žena lutala ovde i tamo.   Ovde je Starac dodao: „Da.  Starac  Amvrosije bi govorio: “Kakva su vremena pred nama! Ranije.  ni  u  Boga. ali ne našavši ga kući. jer ljudi sve rade bolje nego  ja. licemerje je gore od neverja. Naravno.  da tokom ispovesti osoba navede sve svoje grehe. pa u  Zadonsk.  znanje  o  Bogu  je  usađeno  u  nas  na  rođenju. prvo u Kijevo. otišao da vidi njegovog brata.  čak  i  neunabošce. Sažaljevala sam ih jer to možda nije njihova greška. on bi menjao svoj način života i živeo neporočno.  Baćuška je protresao glavu i rekao vrlo ljutito: „Nema opravdanja za nevernike.“  Kasnije  se. on odrekao svojih reči. Sada ostaje samo jedan trud: ‘Bože smiluj se na  mene’“.  kada  su  meci  proletali  pored  njega.  ni  u  život  posle  smrti. Videći ga duhovnim očima.  sluga  mu  je  odgovorio:  „Naočite sluge poslane su naočitim gostima.  baš  za  svakoga.ʺ  ʺPostoje tri uslova za spasenje.  tako  da  sami  sebe  treba  da  krive.“  pisala  je  jedna  od  njegovih  duhovnih  kćeri.  nego  što  si  ti?“  Na  ovo. Ali sada se često događa.  sagao  se. kada se neko iskreno kajao  za svoje grehe. ali i kroz lažni  stid.  Pitaš  me. možeš se moliti za bilo koga.  kada  je  morao  da  se  bori  i  u  jeku  bitke.  jer  nisu  verovali  ni  u  šta. koju vrstu pouka  čuvate?’ Otac Antonije mu je odgovorio: „Imao sam mnoštvo pouka.   nakon  svega. iz sledećegg razloga. a onda nastavlja da živi nepromenjeno.  zagrlio  svog  konja. neki drugi razlog. oponašajući druge. Oca  Antonija.gospodar  nije  mogao  naći  boljeg  slugu.  kada  se  prisećao  ovog  događaja. zahvaljujući kojoj su dospeli u  neverje.“  Starac je takođe rekao da se neki odriču svoje vere.   Tokom razgovora. Sveto  Pismo  je  napisano  za  svakoga. ili možda je to pak.  a  njegovi  drugovi  mu  se  smejali.

  sa  slomljenim  čašicama.ʺ  Starac  je  takođe  govorio:  ʺAko  osoba  ide  pravim  putem. znao je da kaže Baćuška. znači patiti za bližnje.  koje  ga  vraćaju  nazad  na  pravi  put. kada ih snalaze     ʺDešava seʺ. po ugledu na Hrista.  Upravo  tako  je  i  nakon  pokajanja. svakome prema sopstvenoj potrebi.’ A  Hristos  joj  je  odgovorio:  ‘Shvati.  Na  primer. Pošto  nisi bila u stanju.  Međutim.  tri  sata?  To  je  značilo  da  on  mora  da  očisti  sebe  kroz  patnju.  da  sam  bio  u  tvome  srcu.  za  njega  nema  krsta. Očišćenje onih grešnika. Imati apsolutnu ljubav.  to  jest.  Slično  Njemu.  koji  zbunjuje  pojedina  grešnim  mislima. gde si bio sve do sad?’ Hristos je odgovorio: ‘Bio sam  u tvom srcu.  prema  tome.  onda  se  različiti  okolnosti  pojavljuju.  izrasta  iz  zemlje  njegovog srca. trudila si se da oslobodiš sebe od njih.  znao  je  da  pokazuje  svoj  palac  koji  je  bio  posečen.   a) Ne greši  b)Ako si grešio.  dugo  vremena bila uznemirena zbog imanja nečistih misli.  Njegovi  Apostoli  su  bili  mučeni  za  Crkvu i narod.  kada  počne  da  se  tetura  sa  jedne  na  drugu  stranu.  i  da  ti  nisi  bila  naklonjena tim nečistim mislima.  Naravno.  ona je zavapila Njemu: ‘Slatki Isuse.ʺ  ʺPonekad se patnje šalju nevinoj osobi.  Ali  osoba  nije  kriva.  ako  se  ne  slaže  sa  njima.  Kao  poređenje.ʺ  ʺNekada  je  krst  umni.  svaki  greh  zahteva  očišćujuću  kaznu. Kada se Hristos pojavio i oterao ih. pokaj se  v)Oni koji se ne kaju na pravi način.ʺ  O ljubavi     .  koji  su  još  živi.  ukori  savesti.  nakon  što  je  Hristos  rekao  Pokajanom  Razbojniku:  ʺDanas  ćeš  biti  sa  Mnom  u  Raju.  Sam  Hristos  je  patio  za  ljude.  ožiljci  ostaju. moraju da nose svoje tuge.  Starac  je  naveo  primer:  ‘Jednom  je  jedna  podvižnica. na taj način pripremajući mesto za Mene u tvome srcu. to jest.  drvo  koje  je  dalo  građu.ʺ  ʺIako  Bog  prašta  grehe  onima  koji  se  kaju. ʺda iako su naši gresi oprošteni kroz pokajanje. vrši se kroz molitve  Crkve  a  oni.  ali  je  ožiljak  ostao. patila za  druge.  naša  svest  ne  prestaje  da  nam  ih  predstavlja.  upokojeni  Starac  Makarije.  Ovi  elemnti  sačinjavaju  krst  za  čoveka. oni se pojavljuju različiti.’ Pitala je: ‘Kako to može biti? Ali moje srce je ispunjeno nečistim mislima. I koliko  god  bi  taj  krst  mogao  biti  težak  za  pojedinca.  kako  je  bilo  visiti  samo  na  svojim  rukama. očišćenja kroz duhovne i fizičke patnje.  pre  dugo  vremena:  bol  je  odavno  prošao.ʺ  njegova  kolena  su  prebijena. tako da bi ona. već štaviše.ʺ  O patnji     ʺBog ne stvara krstove za ljude.  A  šta  mislite. patila se.  moraju  očistiti  sebe  kroz  promenu  svog  načina  života  i  milostinju koja bi pokrila njihove grehe. koji su umrli odmah nakon pokajanja.

 A ako ovom dodaš smirenje i trpljenje.Ljubav  obuhvata  sve. ne treba da očajavaju. Starac bi odgovarao: „Ili iz  neznanja  šta  treba  da  čine.  zaboravljaju. zaboravnost i neznanje.  a  ako  ne  zaboravljaju. čak iako bez ljubavi na početku. zbog kojih je ceo ljudski rod  vezan u okove neodlučnosti.  Naravno  ljubav  je  viša  od  svega.  a  čega  da  se  klone. sopstveno pitanje: „Zašto ljudi greše?“. utučeni. nepregni se u poslu i nemoj  biti lenj u molitvama: onda će dosada proći i revnost će doći. ali Bog je vrlo strpljiv.  To  nikada  nećeš  pronaći  u  Svetom Pismu. ovo se ne  može desiti iznenada. i preklinje te. Nećeš  biti odgovoran kako će on koristiti tvoju milostinju. kada vidi da nema više nade za njegovo poboljšanje.  O milostinji     Starac  Amvrosije  je  znao  da  kaže  sledeće  o  delima  milosrđa:  „Sveti  Dimitrije  Rostovski je pisao: ako se čovek popne do tebe na konju. Bog će videti tvoju želju  o patnje i usadiće ljubav u tvoje srce. Posle čega. „Oni koji imaju nečisto srce. okreni  mu drugi.  ili  ako  znaju. pokrenuto ne samo dužnošću ili željom – đavo nije u stanju da se  bori.  služenje  Bogu.“   Postavljajući ponekad sebi.  Sve  što  ti  je  potrebno. samo kada vidi da je  spremna da pređe u večnost. otkrivaj svoje misli starcima i budi blagonaklopn do kraja.  koji  je  blagonaklon  prema  svojim  bližnjima  –  kroz  težnju srca i ponašanje.  Sa  onim. Da bi je oterao. onda čini dela ljubavi.“     O trpljenju     Kada  si  uznemiren. sledi nehat i neopreznost sa svim mnoštvom zlih želja.  tako  veoma  često  zaboravljaju  svoju  glavnu  odgovornost.  što  samo  leži  okolo  nepotrebno.“  I  još:  „Sveti  Jovan  Zlatousti  govori:  počni  sa  davanjem  sirotinji. ili. Veoma je teško udariti nekoga po desnom obrazu.. a na kraju ćeš biti spreman da daš sve što imaš. Umesto toga.“  Lenjost i utučenost     Dosada je unuk utučenosti (uninija) i kćer lenjosti.  Ako  vidiš  da  nemaš  ljubavi  u  sebi.  da  ne  dozvoljavaš  da  ti  mogućnost  da  budeš  blagonaklon  prema  bližnjem  promakne.. Naravno.On prekidsa život osobe.   Obrnuto:  kao  što  su  ljudi  veoma  lenji.  onda  ćeš  biti  u  situaciji  da  daš  čak  i  više  o  sopstvenom trošku. a to bi trebalo da se shvati  .  onda ćeš osloboditi sebe mnogih propasti.  ali  želiš  da  je  zadobiješ.  kada  treba  da  se  čine  dobra  dela. Pismo govori: „Ako te neko udari po desnom obrazu. jer  uz  Božiju  pomoć  ga  mogu  promeniti.  onda jer su lenji i postaju mračni.   Iz tog razloga se molimo Carici Nebeskoj: „Presveta.  sa  onim  što  ti  nije  potrebno.   Ovo su tri ljudoždera: uninije ili lenjost.  nikada  ne  pitaj  zbog  čega  i  zašto. daj mu ga.  Lenjost  i  zaboravnost  vode  u  izuzetnu  bezosećajnost ili neznanje.  jeste  da  stražiš  nad  sobom  pažljivo.

 Da li se ljutiš na njega. kako ti ne samo.  dok  se  ne  potvrdi u dobroti.“  odgovorila  je  –  „dobro. dobrota nije čvrsta.  sećaj  se  tvojih  prošlih nedela. Ako si u tom trenutku nevin. dok su neki zbunjenošću.  već  nastavljaš  da  ih  voliš. reklanje  njenom duhovnom ocu da je ona bila gorda osoba.   Ne  gunđaj. Samo‐opravdanje je veliki greh. neko različitim nečistim mislima.  svojim neprijateljima i glavno. tokom ispovesti.“     O zavisti i zlobi     Starac je rekao: „Moraš sebe primoravati.“  „Baćuška.  nauči  me  trpljenju“  –  rekla  je  jedna  sestra  –  „Uči.  nekom  vrstom  bolesti.“  odgovorio  je  Starac.  „i  počni da buseš strpljiva sa razočarenjima koja nalaziš i koja srećeš. da ne tražiš osvetu.  bogata?“ – „ne“ – „Hmmmm.  nadu  i  ljubav  prema  Bogu. ili ne uradi nešto kako treba? Zar  se ne trudiš umesto toga. da ne bi podlegao razdražljivosti i gnevu.  bilo  da  on  teži  ka  žalostima. „Na šta si ponosna?“. „da  li  si  slavna?“  –  „nisam. da sakriješ njegove nedostatke?“     O gordosti     Za mnoge. upitao ju je.   Ova  ispitivanja  jačaju  čovekovu  veru.  ili  je  još  uvek  prilepljen  za  .   Iz ovog razloga je Starac ispričao sledeću priču: „Jedna žena.  Starac  se  dugo  smejao  i  rekao:  „Imaš mladog sina. u tom slučaju. rekao je na kraju.“  Jedna ženaje pitala: „Ne shvatam Baćuška.“  Na  ovo.“   „Ja ne mogu da shvatim. kada ne kaže.“ Tako.  to  znači  da  te  udara  po  desnom obrazu. biti gord nije ništa. onda si mnogo grešio u prošlosti.kao:  ako  neko  počne  da  te  kleveće.  i  okreni  levi  obraz. Jer bez iskušenja.  već  nosi  ovaj  udarac  strpljivo. Svaki Hrišćanin je potčinjen nekoj  vrsti ispitivanja: neko siromaštvom.  talentovana?“  –  „ne“  –  „dobro  onda.“ Starčev  odgovor: „Sama budi pravedna i ne uznemiravaj nikoga. ne bi trebao da se žuriš.  bila  je  kušana  i  do  sada  se  iskušava..  ili  da  te  izaziva  nepravedno. neko bolestima.  to  jest. već da budeš pažljiv.. ovim ćeš  biti ubeđen da  zaslužuješ kaznu. pa i protiv svoje volje.“  O razdražljivosti     Niko  ne  bi  trebao  da  opravdava  svoju  razdražljivost. da ih ne uvrediš.  jer  ona  dolazi iz gordosti. kako se ti ne uznemiruješ uvredama i nepravdom.  to  jest. Prema rečima Svetog Apostola Jakova: „jer gnev ljudski ne čini pravde  Božije. neki  pak nekom vrstom nesreće ili poniženja.  O smislu iskušenja     Slobodna  volja  svih  razumnih  bića.  pokazuju  težnje  osobe. da se ne ljutiš na one koji  govore  ružno  o  tebi. da činiš neko dobro.  njene  privrženosti. možeš biti gorda“.   nastupom prezira i poniženja.

  da  njihovi  počeci  ne  mogu  biti  iskorenjeni.  i  siledžije  dobijaju  ga“. sva dela  su nekorisna.  slobodna volja onih. da  nije mogao biti zalečen.  već  ubice  poroka.  Uzgredno..  Na  taj  način.  sam  može  videti  u  kom  se  stanju  nalazi. a u petak je bio raspet.  na  pitanje  Učenika. žive ponekad i duže.   Drugo. Čak je i slobodna volja Anđela bila kušana.  živeći  popustljivim  životom.  Njima  je  njihov stomak Bog.  čovek‐Hrišćanin.  O molitvi     . iako mogu izgeldati mršavi.  nazivaju  se  neprijateljima  Krsta. ako blagodaću Božijom.  Ali  zdravi postaje zdraviji.  Ona  ne  kvari  telo.  ni  posle  punih godinu dana.  Prosta  hrana  nije  neprijatna. a onda mudro. koji žive na zemlji.   Pa tako.  zašto  nisu  mogli  da  isteraju  zlog  duha  iz  osobe. a povrh toga. Inače. razviješ želju da se očistiš od unutrašnjih grehova –  neka  ti  bude  poznato.  ovde  su  reči  Svetih  Otaca  da  ne  treba  da  budemo  ubice  tela.  i  onda  dodao:  „Ovaj  se  rod  ne  može  isterati  do  molitvom i postom“ (Marko 9:29). postoje uputstva u Pismu da moramo da držimo sredu i petak.   Razumljivo.  prvo  iz  primera  Samog  Hrista. U sredu.  Od  ove  ozbiljne  promene  ishrane  u postu.  manje  ispraznih  misli nam dolazi u um.  njegov stomak je bio  toliko oštećen. ali se unutrašnji obnavlja svaki dan. U Psalmima se kaže: „izgubljen  kroz stomak“. čak iako je bio Bog i nije imao potrebe za tim.  već  ga  goji.  bude  zemljano  zrnevlje  konoplje.  kakvo je njegovo raspoloženje i prinudno smiri sebe.   Jedan  zemljoposednik.  vidimo  neophodnost  da  se  drže  postovi.   Jer bez smirenosti.  (Matej  11:12)  Oni  koji  drsko  i  samovoljno  narušavaju  pravila  posta. jer je Hristos tada bio izdan i predan na raspeće.   Ako  Nebeski  žitelji  ne  mogu  izbeći  ispitivanje. 4:16) On poziva i spoljašnju osobu kao telo i unutrašnju kao dušu.  sem  kroz  iskrenu  molitvu i post.  onda  još  više  mora  biti  ispitivana.  iznenada  je  hteo  da  preduzme  ozbiljan  post:  rešio  je  da  sva  hrana  koju  će  jesti  u  toku  Velikog  Posta. koji je postio 40 dana u pustinji.   Van ovoga.     O smislu posta i njegovom značaju     U  Svetom  Pismu.  On  je  odgovorio:  „Za  vaše  neverovanje“.zemaljske  stvari.. kao što svi Bogomudri Sveti Oci jednoglasno potvrđuju.  Carstvo  Nebesko  na  silu  se  uzima.  druga  je  stvar.  ne  podležemo  snu  toliko.“  (2 Kor. Uz  post  i  samo‐ograničenje. kao dane  posta. možeš imati ludo hrabri primer koji se dogodio ovde.   Sveto Pismo navodi da je svako lišavanje i svako ograničenje dragoceno pred Bogom:  „.  oprano  kvasom  (rusko  bezalkoholno  piće). duhovne knjige se čitaju sa većom željom i većim razumevanjem.  ako  osoba  naruši  post  tokom  bolesti  i  nemoći  tela.  A  Sveti  Apostol  Pavle  govori: „no ako se naš spoljašnji čovek i raspada. a njihova slava leži u njihovoj sramoti.  telo  se  ne  buni  više.

  jer  ne  mogu  da  se  poklonim  do  zemlje. da ljudi ne ostanu ravnodušni i ne stavljaju sve nade na  molivte za pomoć  sa strane. Da li je moguće raditi  za dobro čovečanstva. čvorak bi počeo da  brblja  non‐stop.  već  Samim  Gospodom  Spasiteljem. Starac je znao da ponavlja uobičajenu rusku izreku: „Bože pomozi mi. Ovo negira mogućnost postojanog napredovanja čovečanstva. prenela mu je sledeća pitanja svog sina:     1. koja će biti u stanju  da zadobiju krajnje rezultate moralčnog usavršenja ljudske rase.  Isusom  Hristom. uslišena je. i da će na kraju. daj mi tvoje srce“. a ne „noge“. ali ti sam  seljaku.  Koji  je  iz  tog  razloga  sišao  na  Zemlju  sa  Nebesa.  ispunjujući keliju  monaha.  znajući  da  ti  napori  neće  biti  ovenčani uspehom.“  Starac  je  govorio  da  je  najvažnija  stvar.   Starac  je  ispričao  sledeću  priču:  „Monah  na  Svetoj  Gori  je  imao  veoma  voljenog.  unutražnje  raspoloženje  duše čoveka: „Jednom. je jedan čovek sa bolesnim nogama. noge  me  bole  i  uznemiren  sam.  Sinom  Božijim.  „Odgovornost Hrišćanina je da čini dobro i da se trudi da to dobro pobedi zlo.  koju  Bog  posmatra. Na  taj način je monah  shvati svoju  grešku i počeo da se moli. ljudsko društvo se predstavlja na najužasniji  način.  ne  dozvoljavajući  monahu  da  se  moli. posetio Oca Antonija i rekao:  „Baćuška. nemam ništa.  pobeđeno  ne  naporima  i  snagom  ljudskih  bića. Hristos je vaskrsao!“   A  čvorak  je  odgovorio:  „Jao  nama. da nema nikakvih sredstava. monah je došao u svoju keliju i rekao: „Čvorku. pre kraja sveta.  Jednom. u Pismu je rečeno: „Sine.“  Otac  Antonije je odgovorio: „Pa.  nepodnošljivim  smradom. đavola.  on  se  na  različite načine trudi.  pričljivog. zlo pobediti?“  Odgovor  od  Starca  Amvrosija:  „Kaži  svom  sinu:  zlo  je  već  pobeđeno. čvorka koji je imao običaj da ga zabavlja svojim brbljanjem.  možemo  pokušati  da  pokorimo  zlo  dobrim.“  Jedna monahinja je rekla: „Baćuška! Kroz koga da molimo za molitvenu pomoć. nemoj lagati zaludno.“  2.  što  je  to  uradio.  . slavi Me. pre nego svet nestane.  na  Sveti  Dan  Vaskrsenja  Hristovog.“  IZ  razloga  što  je  molitva.“  i  istog  trenutka  nestao. ako  ne kroz tebe? Starac je odgovorio: „I ti se sama moli! Sećaš se da kada je dvanaest Apostola  preklinjalo našeg Spasitelja za Hananejku.  Jedna monahinja je rekla Starcu da je videla ikonu Majke Božije i čula Je kako govori:  „Šta si donela kao ponudu?“ Ona je odgovorila: „Šta ću doneti. znajući pre toga.  ovaploćeni.“ Baćuška je  odgovorio: „Napisano je u Psalmima: „Ko god prinosi molitve.  najmoćnije  oružje  protiv  nevidljivog  neprijatelja. On ih nije čuo.  patio  kao  čovek i kroz Svoju patnju na Krstu i Vaskrsenjem – uništivši silu zla i njegov izvor. da skrene ljude od molitve. „Prema Svetom Pismu. Ali tu je bila jedna  čudna stvar – čim bi monah krenuo da ispuni svoje molitveno pravilo. Na  koji  način.Sa ciljem. Ali kada je ona počela da sama  moli.“     O spoljašnjem i moralnom napredovanju     Jedna od Baćuškinih duhovnih kćeri.

  koji  se  protivi  i  podiže više svega što se zove Bog ili se poštuje.  nije bilo progresa.  Gde  to  onda  zlo  trijumfuje  nad  dobrim?  A  i  uopšteno.  ohladneće  ljubav  mnogih“  (Matej  24:12).  izjaviti  da  se  čovečanstvo  na  Zemlji.  ako  bi  se  za  ljudsko  biće  sev  završavalo  na  Zemlji.  radi  kojih  će  i  vreme  biti  skraćeno:  „I  da  se  oni  dani  ne  skrate.  u  životnim  udobnostima.  Progres  ili  napredak  je  samo.  Ako  bi  sudbina  čovečanstva  bila  ograničena  na  ovo  zemaljsko  postojanje.  Međutim.koji je vladao nad ljudskom rasom – oslobodio nas od ropstav đavolu i grehu. u poslednjim danima: „Ali Sin  Čovečiji  kad  dođe  hoće  li  naći  veru  na  zemlji?“  (Luka  18:8)  i  „I  što  će  se  bezakonje  umnožiti.   Na  primer.  sin  pogibli.  ali  izbranih radi skratiće se dani oni.  jer  i  Sam  Hristos  govori:  „Bez  Mene ne možete činiti ništa“ (Jovan 15:5)  Ti pišeš: „Sveto Pismo govori da će pre kraja sveta.  provedenim u maldosti. itd. to jest. ne čovečanstvom grupno.  prema  meri  ispunjavanja  zapovesti  Božijih  i  prema  meri  smirenosti. da zgazi zlo i tvori dobro.  takođe  i  u  vreme  Antihrista. u predstojećem beskrajnom  životu . već  svakim  verujućim  pojedinačno.  takođe  se  tu  navodi  da  će  ga  Hristos  uništiti:  „dahom  usta  Svojih“  i  kroz  Svoj  dolazak.  kopa se ugalj.   Kroz  sva  vremena. zlo triumfovati nad dobrim. kao što je  On  Sam  rekao:  „Evo  vam  dajem  vlast  da  stajete  na  zmije  i  skorpije  i  na  svaku  silu  neprijateljsku.  i  kao  što  je  pisano.  Dok  Apostol  Pavle  govori  da  će  se  pred  Drugi  Hristov  Dolazak:  „pokazati  čovek  bezakonja. U pogledu Hrišćanskog morala.  niko  ne  bi  ostao.  koji  su  sledili  istinsko  Hrišćasnko  učenje  u  skladu  sa  Božijim  Otkrivenjem. koji je bio sakriven u njedrima Zemlje.  Želja  da  se  pokori  zlo.  zlo  koje  je  već  pobeđeno  Hristovim  dolaskom.  koristimo  železničke  pruge  i  telefon.  ne  okrećući  se  ka  Bogu  za  pomoć.  sopstvenim  snagama. svakom delatnom  Hrišćaninu dana snaga.  Sa  druge  strane.  koji  nisu  postojali  ranije.  pokazuje  manjak  razumevanja  Hrišćanskih  Tajni  Crkve  Pravoslavne.  sve  pobede zla nad dobrim jesu privremene i zamišljene. niko ne može biti  nasilno  posednut  zlom. pokazujući sebe da je Bog.  uništiti  ga.  Ona  pokazuje  znake  ljudske  gordosti  u  samopouzdanju. koje služe za pripremu za buduću delatnu aktivnost.“ (2 Sol.  u  spoljašnjim  ljudskim  delima. tako da će on sesti u crkvi Božijoj kao  Bog. već samo govori da će se vera smanjiti. služi kao priprema.“ (Luka 10:19)  Sada je. antihrist.  kroz  Bogonadahnute  Proroke  i  Apostole  –  koji  su  zadobili  visoko  uzvišeni  Hrišćanski  moral. u školama.  koje  je  Bog  otkrio  Svojoj  Crkvi. On je sličan godinama.   Konačno i potpuno savršenstvo se zadobija na Nebesima.  Ovi  ljudi  će  postojati. kroz Svetu Tajnu Krštenja i poslušanjem zakonima Pisma.  onda  zašto  će:  „zemlja  i  dela  što  su  na  njoj  . i ništa vam neće nauditi. i osim onih koji su nemarni u čuvanju  zakona Božijih i uglavnom..“ (Matej 24:22)  Duhovno savršenstvo se na zemlji zadobija delimično.  koje  želi  da  sve  učini  svojim  snagama.  bilo  je  uvek  ljudi  –  vođenih  istinskom  verom  u  Hrista.  stalno  poboljšava. prema kome naš kratki život na Zemlji. Pismo  ne navodi to nigde. 2:3‐4). onih koji se dobrovoljno pokoravaju grehu.  takođe  nije  u  redu..

  Svaki  Hrišćanin  je  obavezam  da  radi  prema  svojim  mogućnostima  i  mestu.  zapostavljajući  ili obraćajući vrlo malo pažnje na neophodnost.  onda  ne  treba  da  radimo  uopšte.  ponavljam.“  (2  Petr.  3:10). sa  duhovno‐moralnim. prvo očišćenja sebe od greha. Međutim. a onda brige  o drugima.  je  druga  krajnost. mišljenje da ako nismo u stanju da  pokrenemo  čovečanstvo  unapred. i da su plodovi našeg rada predstavljeni Bog i Njegovoj  volji. blagovremeno i po redu.  Želja  da  se  naporno  radi  za  dobro  čovečanstva  izgleda  da  je  za  divljenje. neka nalazi napredak.  naš  zemaljski  boravak. prema svojim delima. a želi da bude profesor  i predavač na univerzitetu.  za  dobro  drugih. rekao bih ovo: savetuj sina. ko nije završio obrazovni kurs. pojavljuje se kao neko.  Bez  budućeg.  blagoslovenog. bio bi štetan i neshvatljiv.  Ali  u  pogeldu  Hrišćasnkog  morala. sa druge strane. U spoljašnjim sredstvima i delom u naukama.  beskrajnog  života.  Drugim rečima.  Veliki  planovi  savremene  generacije  o  velikim  aktivnostima  za  dobro  celog  čovečanstva.   .  sveopšti  napredak  čovečanstva  je  nepostojeći i ne može biti.izgoreće. da se ne meša spoljašnje ljudske napore.  svako želi  da radi za dobro bližnjih.  ali  je  pogrešno  usmerena.  U zaključku.   Svakome će biti suđeno.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful