Styrelsen för [Bolaget AB] [Ort] den 27 december 2009

Bolagets senaste balansrapport visar att bolaget har en fordran på person i ägarkretsen, ett så kallat förbjudet lån. Jag vill uppmärksamma styrelsen på att detta strider mot bestämmelserna i Aktiebolagslagen och att styrelsen omedelbart bör vidta åtgärder för att rätta till missförhållandet. Med vänlig hälsning [Per Persson] Auktoriserad Redovisningskonsult

SRF35 – Ver. 1.3 – 2009-12-28 - Copyright © SRF Servicebyrå AB

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful