Asist.univ.drd.

Diana Laura Ciubotaru Facultatea de Psihologie, Asistenta Sociala, Sociologie, Universitatea Petre Andrei din Iasi Suport de curs pentru modulul Familia în criză. Abilităţi de intervenţie.

Cap.1. Teorii ale familiei şi şcolile terapiei de familie
8.1. Terapiile familiale în contextul socio-cultural. Scurt istoric 8.2. Concepte de bază în terapia de familie 8.2.1.Teoria sistemelor 8.2.2. Funcţionalismul 8.2.3. Structuralismul 8.2.4. Bowen şi diferenţierea sinelui 8.2.5. Contribuţia Virginiei Satir 8.3. Şcolile clasice ale terapiei de familie 8.3.1. Teoria şi terapia boweniana 8.3.2. Terapia de familie experienţială. 8.3.3. Terapia de familie cognitiv-comportamentală

8.1. Terapiile familiale în contextul socio-cultural. Scurt istoric
Vechile concepţii asupra cuplului sănătate-boală considerau individul ca fiind singurul purtător şi responsabil al afecţiunii psihice, segregîndu-l de mediul în care acesta s-a dezvoltat pînă în momentul în care a solicitat ajutor. Acum, însă, individul nu mai este abordat ca o singularitate (ca o maşină căreia îi trebuie reparate circuitele) ci devine parte a sistemului în care fiinţează (sistemul familial, sistemul comunităţii din care face parte, sistemul cultural), în funcţie de rolurile şi statusurile activate. Eficacitatea clinică a acestei abordări a determinat constituirea unor noi curente în terapie, unul dintre ele fiind terapia de familie. Familia nu mai este considerată o alăturare de indivizi, ci este un sistem, un tot organic, a cărui funcţionare transcende particularităţile individuale. A lucra cu familia sau contextul social al acesteia nu înseamnă, însă, renunţarea la dimensiunea personală a experienţei membrilor. A început o focalizare progresivă pe ceea ce oamenii făceau bine, cum reuşeau să facă asta, şi în ce fel putea fi aplicată această "reţetă" în alte aspecte ale vieţii lor, aşa încît aceasta să devină mai satisfăcătoare. Căutarea şi abordarea de tip patologic a fost înlocuită de o atitudine activă de încurajare a familiilor să-şi recunoască propriile competenţe, să le observe în construcţie.

S. Minuchin (2001) unul dintre pionierii terapiei de familie, în unul din interviurile sale subliniază că, la începuturile sale, terapia de familie s-a dezvoltat într-o manieră dihotomică, determinată de cei doi mari întemeietori ai curentului: Nathan Ackerman şi Gregory Bateson. Primul era clinician (psihiatrie infantilă) de formaţie psihanalitică, al doilea antropolog şi filosof. Ackerman, clinician de mare ţinută, a scris primele cărţi de terapie de familie definind sistemul conceptual iniţial. A continuat să rămînă fidel formaţiei sale psihodinamice, însă analiza sa s-a focalizat pe construcţia felului în care operează sistemele familiei prin întrepătrunderea structurilor psihice individuale ale membrilor. Pe de altă parte Bateson, nefiind clinician, şi-a păstrat stilul filosofic de raţionament. A adus în cîmpul terapiei idei care au fost de o importanţă capitală: ecologie, sistem, cibernetică (S. Minuchin, 2001) şi o preocupare pe care psihologii nu au îndrăznit să o manifeste: ideea că nu numai sistemul îl poate influenţa pe individ, ci şi individul care pătrunde într-un sistem nou poate produce acolo modificări ireversibile (de exemplu, terapeutul care pătrunde în sistemul familial poate produce modificări care nu pot fi controlate în totalitate). O arie exterm de fertilă de cercetare s-au dovedit familiile cu un membru sau mai mulţi membri suferind de schizofrenie, datorită dramatismului patternurilor ciudate de interacţiune dintre ei. Natura umană devine exacerbată în condiţii de stress (R. Schwartz, M. Nichols, 2001). Deşi cercetările iniţiale au pornit de la premisa optimistă că terapia de familie ar putea fi o cură pentru această teribilă afecţiune, speranţele nu au fost îndeplinite în totalitate. Specialiştii au observat, însă, cu mare atenţie familiile în interacţiune, au fost martori ai unor interacţiuni pe care predecesorii lor le-au bănuit doar. Primele menţiuni asupra influenţei familiei asupra schizofrenicilor au fost făcute de Freud (1911) în descrierea lui Dr. Shreber. În această primă formulare psihanalitică a psihozei, Freud discută importanţa factorilor psihologici în paranoia şi schiozofrenie, şi sugerează modul în care, relaţia bizară a pacientului cu tatăl său, joacă un rol important în derularea bolii. Harry Stack Sullivan (S. Minuchin, 1974) se focalizează pe relaţiile interpersonale în activitatea sa intensă cu schizofrenicii. Începînd din 1927 el accentuează importanţa "familiei de hospitalizare" (hospital family) - compusă din medic, infirmiere, asistente

medicale şi alte ajutoare - ca subsitute benevole ale familiei pacientului. Cu toate acestea, nu a mers mai departe să implice familia pacientului în terapie, dar cercetarea facută asupra legăturii dintre viaţa de familie şi această teribilă afecţiune a dus, între anii 1940 şi 1950, la lucrările de pionierat ale primilor terapeuţi de familie. Alte domenii de cercetare care au contribuit la structurarea primelor metode şi tehnici de intervenţie de mai tîrziu în terapia de familie au fost: în cîmpul asistenţei sociale, în psihologia socială (dinamica grupurilor mici, teoria cîmpurilor, distincţia proces/conţinut, teoria rolurilor, etc), consilierea maritală, antropologie etc. În primii ani, consecutiv direcţiilor diferite imprimate de Ackerman şi Bateson (D. Denborough, 2001), s-au instituit două tradiţii diferite în cîmpul terapiei de familie, tradiţii care influenţează practica terapeutică şi în prezent. În unul din grupuri, sau orientări, sunt incluşi cei pe care S. Minuchin (2001) îi numeşte terapeuţi de intervenţie ("intervening therapists"), el însuşi alăturîndu-se acestui grup. Toţi aceşti clinicieni au fost formaţi în psihanaliză freudiană, sau alte terapii de orientare psiho-dinamică, au trecut printr-un demers de auto-psihanaliză, şi credeau cu tărie în puterea inconştientului. Odată cu emergerea noilor idei în urma cercetărilor în cîmpul familiei, au trebuit să lupte cu imaginea statică a terapeutului psihanalist şi să o înlocuiască. În anii '50, mai mulţi terapeuţi de orientare neo-freudiană culturală, inclusiv E. Fromm, E. Erickson, A. Kardiner, K. Horney, şi H.S. Sullivan (S. Minuchin, 1974) au început să pună sub semnul întrebării dacă psihanaliza se focalizează într-adevăr numai pe procesele intrapsihice. H.S. Sullivan, creatorul Şcolii de Psihanaliză Interpersonală, a spus că psihanaliza este procesul născut din interacţiunea a doi oameni, psihanalistul şi pacientul. Decît să se considere reacţiile de contratransfer ca fiind ceva negativ, neo-freudienii le-au văzut ca pe o sursă autentică de înţelegere. Susţinînd în continuare conştientizarea ideii că terapeutul este o parte a sistemului, Ackerman şi alţi specialişti au făcut un pas înainte spunînd că, de fapt, este sarcina terapeutului să inducă schimbarea. Cei care l-au susţinut, şi au format acest gup al primei orientări tradiţionale în terapia de familie au fost: Whitaker, Boszormenyi-Nagy, Bowen, Satir, Haley şi Minuchin (R. Schwartz, M. Nichols, 2001). Bateson a susţinut o idee contrară. În calitate de antropologist a fost interesat de sursele schimbării culturale, şi ca atare, a fost îngrijorat de influenţa perturbatoare a

Începea "Epoca de Aur a Terapiei de familie". 2001): "Cum poate interveni cît mai puţin terapeutul în interiorul sistemului familial cu care interacţionează? Cum pot fi controlate si micşorate potenţialele influenţe negative realizate deja?" Această întrebare la care a fost dificil de răspuns atunci. cognitiv comportamentale şi experienţiale. Şcoala de la Milano şi Constructivismul social. Teoria structurală părea că oferă terapeutului exact ceea ce căuta: un model simplu dar plin de înţeles. ci din revoluţia sistemică: terapia de familie structurală. J. 2001). Nichols. au înflorit faimoase şcoli de terapie. psihanalitică şi experienţială) au dat naştere unor abordări de familie similare: terapii de familie psihodinamice. s-au înfiinţat centre de formare şi s-au studiat implicaţiile sociale ale noilor modele. descrierea sa făcută modelului structurii familiale dominînd în perioada respectivă. s-a dezvoltat întreaga activitate a Institutului de Cercetare Mentala (MRI-Mental Research Institute). Problem Solving Therapy de Jay Haley. Denborough. Anii '70 au fost ai lui S. încît părea că tot ce are de făcut terapeutul pentru a induce transformarea în sînul familiei este să i se alăture. să-i surprindă structura. În Philadelphia Child Guidance Clinic s-au făcut . Schwartz. Modelul era atît de clar. terapeuţii au fost entuziasmaţi de rezultatele obţinute după primele intervenţii. încercînd sã răspundă la întrebările (D. După trecerea perioadei de tatonări specifică începutului. fiind completate de trei linii terapeutice ce nu au derivat din nici o terapie individuală. Modelul anilor '80 a fost terapia strategică şi literatura de specialitate specifică perioadei descrie cele trei abordări principale ale acestei terapii în: Change de Paul Watzlawick. prin care se descrie organizarea familiei şi un set de paşi ce trebuie urmaţi pentru tratament. aşa cum a fost denumită în literatura de specialitate. urmat de reechilibrare într-o manieră sănătoasă. strategică şi Bowniană (R. M. şi apoi să respecte etapele de tratament pentru a produce dezechilibrul. încă îi mai preocupă pe specialiştii care au continuat linia de cercetare şi intervenţie batesoniană: Terapii de scurtă durată.punctului de vedere al terapeutului asupra culturii familiei. Între anii 1970-1985. Fisch (1980). Cel mai dificil lucru de făcut a fost intrarea în sistemul familiei şi alterarea lui. Cele trei linii terapeutice principale individuale (comportamentală. Weakland şi R. Terapii centrate pe soluţie. Paradox and Counterparadox de Mara Selvini Palazzoli şi Şcoala de la Milano. În spiritul acestei idei. Minuchin (1974) cu Families and Family Therapy.

numeroase studii de cercetare şi s-au desfăşurat training-uri în terapia de familie. Locul analizei şi interpretărilor a fost luat de ideea unui client activ. personalitate extrem de admirată şi imitată. punea un accent deosebit pe temele pentru acasă între sesiunile de terapie. simbolizînd ceea ce se petrece în stomacul său. M. Aceste directive vor constitui esenţa intervenţiei strategice la Jay Haley (S. în timp ce familia priveşte. în mişcare. a inconştientului şi a abilităţilor naturale. cartofi prajiţi. Erickson. prăjituri şi îngheţată. Erickson credea că cele mai demne de reţinut transformări se produc în afara camerei de terapie şi. Paul Watzlawick şi R. Apoi. Ulterior. codirectori la Family Therapy Institute of Washington DC şi Mara Selvini Palazzoli şi colegii de la Milano School. o directivă strategică pentru familie ar fi să amestece conţinutul unei mese obişnuite: carne de pui. Influenţa capitală. acţiuni ilustrate de principiile sale de acţiune: utilizarea limbajului clientului şi a felului său de a vedea realitatea. a venit din partea lui M. Erickson (1986) a accentuat puterea obişnuitului. 2001). M. modelul terapiei de familie promovat aici a suferit numeroase atacuri şi provocări. M. se va arunca în toaletă pînă se înfundă.pentru binele lor. Către sfîrşitul decadei menţionate. într-un caz de bulimie. ca mijloc de reducere a rezistenţei. 2001). în consecinţă. Nichols. Fisch. să cureţe toaleta. Minuchin. mai ales din parte noilor curente feministe şi de critică postmodernistă apărute datorită schimbărilor în credinţe şi valori la nivel macrosocial. însă. Jay Haley şi Cloe Madanes. Schwartz. dar nu o fac (R. bulimicul va framînta cu mîinile conţinutul acesta. După ce toată mîncarea a devenit o masă nedefinită. Ceea ce a făcut intervenţia strategică a lui Haley atît de atractivă a fost faptul că a devenit un excelent mijloc de a obţine putere şi control asupra oamenilor . Această sarcină va simboliza nu . fără îndoială . De exemplu. bulimicul va cere membrului familiei faţă de care manifestă cele mai multe resentimente. Terapia strategică ce s-a dezvoltat în anii '80 a fost îmbrăţişată de trei grupuri în trei modalităţi unice şi creative de intervenţie: Grupul de terapie scurtă a MRI (Mental research Institute) în care au activat John Weakland. devenind una dintre cele mai mari şi mai prestigioase clinici de sănătate mentală din lume.o problemă derivată din faptul că majoritatea oamenilor ştiu ceea ce este corect pentru ei.fără frustrarile generate altădată din efortul de a-i convinge să facă ce este corect .

şi readucînd oamenii înapoi la cursul normal al vieţii lor. S. ideea ascunsă în mesajul: "Nu te mai supune unei diete. Scopurile terapiei paradoxale erau profund pragmatice. Substratul acestor intervenţii este behaviorist şi a fost completat de o dimensiune cognitivă prin tehnica de "reframing" (recadrare) care porneşte de la premisa shakespeariană că realitatea nu este buna sau rea dar gîndirea noastră asupra ei o face să devină aşa. Problemele au fost rezolvate întrerupînd ciclul de interacţiuni care menţineau problema. După modelul MRI. poate că persoana ar fi încurajată să înceapă exerciţii. problemele se dezvoltă şi persistă din managementul greşit al dificultăţilor zilnice şi nu neaparat datorită unor sisteme sau persoane disfuncţionale. De exemplu.Anderson şi S. Dificultatea originală devine o problemă atunci cînd oamenii rămîn blocaţi în ea. este mult mai uşor să lucrezi cu un copil care "refuză să meargă la şcoală" decît cu un copil cu "fobie şcolară". Din păcate. S. aceste idei creative au fost imitate pînă într-atît. Stewart.numai ce-şi face sieşi bulimicul. ci şi eforturile la care îşi supune familia (C. Intervenţiile care au atras atenţia din start au fost cele de tip "prescrierea simptomului"( M. apoi să traseze o strategie pentru a-i determina să acţioneze diferit. Madanes. 1981). pentru a face problema mai uşor abordabilă. Este mai greu să te opreşti din ceva decît să începi să faci altceva. fără motivaţia de a continua. Reframing înseamnă reetichetarea unei descrieri făcute de familie. Dacă o persoană supraponderală a încercat fără succes urmarea unei diete. încît s-a pierdut esenţa principiilor lui Haley care le stătea la bază (cadrul de dezvoltare şi accentul pe structura ierarhică de organizare în familie). 1980). Reproşurile exprimate de . ce fac ei. Palazzoli. Sarcina terapeutului a fost de a înţelege în ce fel reacţionează oamenii la dificultăţile prin care trec. manîncă ce vrei" va produce o schimbare la 180 de grade în comportament. sau ceea ce ei au numit counterparadox. Palazzoli (1978) în Paradox and Counterparadox va expune utilitatea dublei legături în terapie. Scopul nu era propriu zis de a realiza simptomul ci de a răsturna soluţia aşteptată. În loc de a se opri din mîncat. O contribuţie extrem de importantă adăugată abordării creative ericksoniene la rezolvarea de probleme a fost un cadru simplu pentru înţelegerea felului în care familiile se împotmolesc în problemele lor (C. 1983). Şcoala de la Milano a dezvoltat ideile MRI şi lucra cu echipe de observaţie care interveneau în sesiunea de terapie.

mişcările sociale au determinat schimbări la nivel teoretic în majoritatea şcolilor de terapie de familie şi nu numai. Întreaga complexitate a cîmpului terapiei de familie nu ar trebui să piardă din vedere ideea de la care a plecat: familia este contextul problemelor umane. emerge o nouă concepţie în terapia de familie.întregul nu este dat de suma părţilor. 2001). workshop-uri. Tratarea sindroamelor psihice sau medicale (somatice) este înlocuită cu acţiuni de maximizare a funcţionării şi a abilităţilor de coping ale pacienţilor bolnavi şi . S-au obţinut rezultate remarcabile doar prin întreruperea interacţiunilor care înconjurau şi menţineau problema. psihanalitic. Indiferent de multitudinea şi varietatea proprietăţilor emergente. După anii '80. şi ca toate grupurile umane. Metafora cibernetică a fost aplicată cu succes şi terapeuţii de orientare strategică au putut evidenţia în ce fel sunt reglate sistemele familiale de feedback-ul negativ.oameni în şedinţa terapeutică erau tratate ca fiind problema. lucru care s-a reflectat în orientările care le-au succedat în epoca de aur a terapiei de familie. toate se împart în două categorii: de structură şi proces. diferenţele culturale rezultate în urma fenomenului de emigrare. violenţa domestică. care au determinat chiar apariţia unor noi curente în terapie: mişcarea feministă şi criticile postmoderne. În anii '90. şi nu ceea ce se ascundea în spatele lor. în cercuri repetitive. în urma influenţelor sus menţionate. circularitate . Pe lîngă modelele structurale şi strategice s-au mai dezvoltat şi alte modele de terapie de familie: experienţial. Structura familiei include triunghiuri. comportamental şi Bowenian. comunicare disfuncţională. subsisteme şi graniţe iar procesele care descriu interacţiunile în familie sunt: reactivitate emoţională. reactualizarea modelelor analitice şi biologice. literatură de specialitate etc. Printre provocările apărute. familia are o serie de proprietăţi emergente . pilula magică Prozac (S. Pionierii terapiei de familie au avut orientări clinice diferite şi pregătiri diverse. succesul unor programe de recuperare cum ar fi " Alcoolicii anonimi".decît să caute sursa (cine a început) terapeuţii se concentrează pe înţelegerea şi tratarea problemelor ca pe o serie de reacţii şi reacţii la reacţii. mai noile (la noi) sisteme de asigurare de sănatate etc. sărăcia şi cum să lucrezi cu oamenii săraci în terapie. Minuchin. Eforturile tuturor specialiştilor. indiferent de orientare s-au concretizat în centre de formare.

Psihiatria pe de altă parte. Cînd s-au terminat banii şi speranţele. se pot produce pur şi simplu în familie. spitale. După studii sistematice au reconsiderat această opţiune şi au luat în calcul variabila mediu. W. Modelul psihoeducaţional s-a născut din dezamăgirea conjugată dată de insuccesul abordării terapeutice de familie clasice şi abordării psihiatrice a schizofreniei. .a familiilor lor. şi aproape nimic pe familia pacientului. cu ideea că problemele. supunîndu-i terorii existenţiale din căminele de îngrijire. Se pare că. care determină un nivel crescut de reactivitate şi o rezistenţă scăzută la stres. Vaughn et al. diabetul şi bolile de inimă. atunci cînd membrii familiei sînt supercritici sau intruzivi. crezînd că majoritatea recăderilor la pacienţii schizofrenici se datorează întreruperilor în tratamentul medicamentos. M. McDaniel. 2001 pg.332) spunea: "Ne-am blamat reciproc. aşa încît membrii nu se vor mai simţi blamaţi. Această orientare are două surse principale (S. Aceasta arată că s-a înlocuit ideea că familiile dau naştere problemelor. Hepworth. a mizat totul pe medicaţie. Aceste studii au indicat că schizofrenia este o afecţiune care implică o vulnerabilitate biologică de origine neclară. de pe străzile oraşelor americane". luăm în mod frecvent pacienţii schizofrenici din familiile lor. Schwartz. J. 1976. Nichols. Vaughn şi Leff. 1992): • • Terapia psihoeducaţională de familie: a rezultat în urma lucrului cu pacienţi schizofrenici şi familiile lor Terapia medicală de familie: dezvoltată pentru a ajuta familiile care se luptă cu boli cronice cum ar fi cancerul. 1984). Doherty. Terapeuţii de familie au realizat sesiuni de terapie prea încărcate emoţional. (dar au o influenţă puternică asupra cursului bolii). apud R. părinţii şi bunicii lor. instituţiile publice şi societatea pentru cauzele şi cursul teribil al acestor afecţiuni. în care pacienţii şi familia au acumulat mari încărcături de anxietate. aşa încît se punea întrebarea dacă acţiunea terapeutică este într-adevăr în beneficiul pacientului şi familiei. şi mai recent. Carol Anderson (1986. Cele două abordări nu subscriu ideii că familiile sunt cauzatoarele acestor sindroame. S-a constatat că rata cea mai mică a recăderilor au avut-o pacienţii care s-au reîntors în familii mai puţin stressante (Brown et al. am blamat pacienţii. 1972.. la fel ca o catastrofă neaşteptată.

poate avea nevoie mai mult de somn. dacă se constată că familia nu contribuie pozitiv la tratamentul pacientului. De exemplu. datorită nerăbdării şi frustrarilor legate de aşteptări nerealiste din partea familiei.o modalitate de a înţelege şi anticipa procesul de obicei haotic şi aparent incontrolabil al bolii. şi de limitarea activităţilor după un episod acut. sau poate avea dificultăţi de concentrare. Astfel. deschis. . 2001) scopurile urmărite în primul an după episodul acut sunt. aceasta nu este din cauza unei nevoi secrete de simptom manifestate în sistem. Clinicienii din spitale au observat că. Pacientul este văzut ca o persoană care suferă de o afecţiune extrem de importantă cu o recuperare lungă . Componenta educaţională a programului este satisfăcută prin informarea pacientului şi familiei asupra bolii sale.pacientul schizofrenic nu poate procesa aceste căi de comunicare. Descoperirile ştiinţifice din anii '50 au dus la modificarea viziunii asupra familiei în sensul unui sistem viu. (R. Schwartz. M. starea altui membru al familiei se înrăutăţeşte brusc. Ideea de a vedea întreaga familie în şedinţa de terapie a cîştigat teren deşi mulţi terapeuţi clinicieni au luptat pentru păstrarea tradiţionalismului în terapie. în primul rînd. se vor simţi utili şi nu blamaţi. psihoeducatorii încearcă prevenirea conflictelor între pacienţi şi familia lor. Asta a demonstrat clar că schimbările apărute la o persoană schimbă întregul sistem. atunci cînd starea unui pacient se îmbunătăţeşte. Aceste informaţii despre cursul şi natura schizofreniei îi ajută pe membrii familiei să dezvolte sentimentul controlului . evitarea recăderilor şi apoi asumarea graduală a unor responsabilităţi acasă. provocînd schimbarea în familie poate fi o modalitate eficientă de a schimba individul. Prin anticiparea acestor efecte. un tot organic. ci pentru că familia e secătuită de resurse ceea ce duce la patternuri disfuncţionale de interacţiune. Nichols. Unele dintre elementele cheie ale intervenţiei psihoeducaţionale sunt: coborîrea nivelului aşteptărilor şi reducerea presiunii asupra pacientului de a acţiona normal. devine supraîncărcat. După cum se vede terapia de familie are o istorie scurtă dar un trecut mai lung. deseori. şi atunci. Psihoeducatorii vor încerca să stabilească un parteneriat activ în care membrii familiei se vor simţi sprijiniţi în interacţiunea cu bolnavul din familia lor. ceea ce duce la decompensare.

primind o tuşă finală din partea umanismului promovat de Virginia Satir şi prin teoria diferenţierii sinelui la Bowen. prin analogie. Astfel. o reacţie chimica într-un recipient închis) şi sisteme deschise care au o permanentă interacţiune cu mediul. În cele ce urmează vom încerca să surprindem pe scurt elementele definitorii împrumutate de către terapia de familie din alte sisteme teoretice pentru a-şi putea defini sistemul conceptual specific: teoria sistemelor. stările emoţionale şi alte caracteristici) cât şi familia ca un tot. structuralism. Nichols şi R. Teoria generală sistemelor a fost formulată de von Bertalanffy (1968) ca fiind teoria organizării părţilor într-un întreg. de exemplu metafora "istoriei personale" (personal narrative). terapeutul apelează. este la rîndul ei parte a unui sistem mai larg (societatea) care exercită influenţe asupra membrilor componenţi la un alt nivel.P. la o teorie asupra funcţionării familiei. Von Bertalanffy a făcut distincţia între sisteme închise. C.2.2.8. tipul de personalitate. Schwartz în Family Therapy. atît explicit cît şi implicit. Acest tip de teorii s-au formulat analizînd atît membrii familiei la nivel individual (nivelul de inteligenţă. Sistemul poate fi definit ca un grup de părţi interrelaţionate la care se adaugă felul în care acestea funcţionează împreună. în timp. de obicei. în care nu există nici o interacţiune cu exteriorul (de exemplu. Familia ca sistem. ca o entitate de sine stătătoare. Din modul de formulare a teoriei se poate observa că ea este aplicabilă atît fenomenelor fizice cît şi sistemelor biologice. Această teorie este menţionată cu deosebit respect în raport cu momentul constituirii terapiei de familie ca orientare în psihoterapie. familia poate fi înţeleasă ca un grup al membrilor unei familii plus felul în care ei interacţionează. funcţionalism. 8. însă trebuie menţionat că. Concepte de bază în terapia de familie Pentru a înţelege modul de funcţionare al familiei.1. Concepts and methods (2001). terapia de familie a început să se raporteze la alte teorii care au surclasat locul central al teoriei sistemelor.Teoria sistemelor Teoria sistemelor este cel mai des folosită teorie în terapia de familie. . Ea a avut un impact atît de puternic asupra pionierilor terapiei de familie încît a dus la o identificare aproape totală a acestora cu modalitatea de gîndire sistemică. au graniţe permeabile şi nu manifestă entropie. Ele sunt tratate pe larg de către M.

Această ramură studiază relaţiile dintre om şi mediul său . caracterizat prin urmatoarele idei (Ph. Creşterea şi evoluţia Sunt de o mare importanţă în funcţionarea familiei mecanismele de Pentru a înţelege comportamentul indivizilor în familie se foloseşte mai Sistemul familial. Aceste idei au fost incluse în sistemul conceptual al şcolilor de terapie de familie care au folosit gîndirea sistemică drept bază de lucru. comunicare şi feedback-ul între părţile sistemului. scop. stare de stabilitate.Terapeuţii de familie au preluat teoria matematică a lui von Bertalanffy şi au dezvoltat ceea ce se va numi în terapia de familie. Barker.P. cibernetică etc. ecologie. cauzalitate circulară. Schwartz. echifinalitate. bazînduse pe metodele si datele a numeroase alte ştiinţe şi avînd mai multe ramuri. Astfel au rezultat conceptele de graniţă: feedback. macrosisteme. 1981. stilul de gîndire sistemic. • Ecologia. reguli. pg 23): • • • • • • • • • • Familiile si celelalte grupuri sunt sisteme ale căror proprietăţi reprezintă Există anumite reguli generale care guvernează operarea acestor sisteme Fiecare sistem are o graniţă. des conceptul de cauzalitate circulară decît cel de cauzalitate liniară. Termenul este preluat din biologie. 2001). echifinalitate (acelaşi final poate fi atins pornind pe căi diferite). capacitate de schimbare. printre care şi ecologia socială. Ecologia este ştiinţa care studiază relaţiile dintre organisme şi ambianţă. C. Sistemele sunt formate din subsisteme. Nichols şi R. şi sunt incluse la rîndul lor în mai mult decît suma părţilor înţelegerea funcţionării sistemului este posibilă şi se produce deseori. acolo fiind impus de biologul german Ernst Haeckel în 1866 (M. pe care le vom dezvolta în cele ce urmează. ale cărei proprietăţi sunt importante în Graniţele sunt semi-permeabile Sistemele familiale tind spre o stare relativ stabilă. cauzalitate liniară. asemănător altor sisteme deschise este caracterizat de Sistemele familiale au un scop.

adică atît părinţii cît şi copiii îşi manifestă reciproc emoţiile conform regulilor pe care le-au stabilit de comun acord. cu consecinţe pe termen lung asupra relaţiei dintre soţi şi dintre părinţi şi copii lor). cu numeroase şi variate aplicaţii (DEI. de obicei între subsisteme.(natural şi social). • Cibernetica este ştiinţa care are ca obiect studiul matematic al legăturilor. Fără îndoială că acea metodă a dat şi dă rezultate în ştiinţă. ceea ce reprezintă o lovitură grea dată reducţionismului filosofic promovat de Descartes. cartier. fiind ceea ce îl delimitează de mediul extern. asupra întregii familii. izolare faţă de mediul social) precum şi între subsisteme. Cînd vorbim despre sisteme familiale. sau se va interesa în ce măsură mediul afectează familia sau manifestarea unei anume probleme clinice. în întregul sistem (de exemplu. Astfel. Îmbrăţişînd acum gîndirea ecologică. De exemplu. comenzilor şi controlului în sistemele tehnice şi în organismele vii. gradul de închidere şi acţiunile comune. Rolul graniţelor este de a controla schimbul emotional cu exteriorul sau în interior. un terapeut va lua în calcul impactul relaţiei pe care el o dezvoltă cu un membru al familiei. Cum funcţionează gîndirea ecologică? Ea spune că schimbarea într-o parte a sistemului poate avea consecinţe. care postula că înţelegerea unui fenomen se face prin fragmentarea lui în părţi cît mai mici şi analizarea lor. pg. oraş. 1999. 312). 181). Ele pot avea grade diferite de permeabilitate cu exteriorul (de exemplu. • Graniţele. accentul este pus relaţie şi nu pe individualitate. terapeutul va ajuta familia să conştientizeze cum este influenţată dezvoltarea ei generală de faptul ca soţia are o funcţie înaltă şi o profesie bine cotată în timp ce soţul este temporar şomer şi provine dintr-o familie cu valori patriarhale puternice. graniţele sunt o modalitate de delimita familia de exterior (supra-sisteme tip vecini. investighează dacă există schimb emoţional între subsistemul părinţilor şi cel al copiilor. dar nu este adecvată înţelegerii sistemelor. schimbarea programului de lucru la locul de munca al unuia dintre soţi poate afecta programul comun de petrecerea timpului liber al acestora. . comunitate religioasă etc) şi de a delimita subsistemele din interiorul său. Un subsistem familial deschis va avea graniţe semi-permeabile. Terapeuţii se pot concentra asupra unui aspect al graniţelor. uneori nu foarte clar vizibile. dintre fenomenle sociale şi cele naturale (DEI. Fiecare sistem le posedă. 1999. din punctul de vedere al analogiilor lor formale. După cum se vede. pg.

Această ştiinţă a apărut din raţiuni pur practice. dacă un copil sau soţul manifestă anxietate. C. în consecinţă. Barker. 1981). mama sau soţia îi oferă sprijin şi confort pentru a-i reduce nivelul anxietăţii. R. apoi acesta pe D. procesul prin care un sistem obţine informaţiile necesare autoreglării. vină. ce se întîmplă atunci cînd lanţul de feedback negativ obişnuit al unei familii este ineficient. Astfel. o anumită configuraţie comportamentală şi nişte limite ale comportamentului anxios. care îl influenţează pe C. în scopul menţinerii unei stări stabile sau pentru a de deplasa către un scop dinainte programat. autocorecteze (să îşi schimbe regulile). din dorinţa de a crea şi a studia aparatele care se autoreglează. secvenţe de interacţiuni familiale legate de o problemă ce caracterizeaza reacţiile sistemului la ea (bucla de feedback în jurul unei deviaţii). simptome). acesta avînd o reacţie supradimensionată la schimbare. copilul sau soţul devin din nou anxioşi solicitînd mereu atenţia mamei sau soţiei stabilind. 4. privind animalele şi mintea umană sub forma unor maşini autoreglabile. în consecinţă. Procesul de feedback poate fi mediat de un lanţ de evenimente (Ph. efectul pozitiv e corelat cu amplificarea schimbării (acele situaţii cunoscute drept "cercuri vicioase". regulile familiale care guvernează extensia comportamentelor pe care sistemul familial le poate tolera (extensia homeostaziei familiale). lanturi de feedback pozitiv. Aplicată familiei. 2001. 3. Nichols. Aceste bucle pot fi pozitive sau negative. Odată retras acest sprijin sau confort. gîndirea în termenii specifici ciberneticii a dus la focalizarea pe urmatoarele fenomene (M. Elementul central al ciberneticii îl constituie conceptul de buclă de feedback. Schwartz. Antropologii au îmbunătăţit perspectiva. pedeapsă. în timp ce realizează o sarcină dată. În viaţa de zi cu zi sunt mai des întîlnite mecanismele feedback-ului negativ. atrăgînd. împiedicând sistemul să se 2. Comunicarea neclară determină un fedback incomplet. A afectează pe B. în care fiecare acţiune realizată înrăutăţeşte mai mult situaţia). pg. Astfel. în funcţie de efectul avut asupra starii homeostatice: efectul negativ duce la reducerea schimbării pînă la împiedicarea sa. mecanismele de feedback negativ pe care le foloseşte familia pentru a întări regulile (de exemplu. pe E şi aşa mai .P. în timp.107): 1.

modelul "ţapului ispăşitor" . efectul devenind cauză pentru un nou comportament. dacă o persoană adoptă un comportament de subordonare în raport cu altcineva. Pentru explicarea acestui concept. Bateson dă un exemplu mai mult decît grăitor: dacă un om loveşte o piatră. de fapt. o reacţie nucleară sau o confruntare emoţională scapă de sub control şi el explică de ce în familiile în care se face din ce în ce mai mult pentru a remedia o criză. sau încerca să se joace) fiind dependent de temperamentul cîinelui şi contextul în care primeşte lovitura. Dacă acelaşi om loveşte un cîine. Cauzalitatea circulară a ajutat familiile să depăşească modelele clasice prin care se încerca rezolvarea problemelor. Acest concept este o piatră de căpătîi pentru gîndirea sistemică. • Cauzalitatea circulară. lătra. efectul poate fi măsurat exact şi cuantificat printr-un raport. va determina. gîndirea terapeutică era dominată de modelul cauzalităţii liniare . psihodinamic şi comportamental.el este cauza.medical. problemele familiei sunt efectul. permiţînd ciclului să se repete. Deci. În trecut. fiind de fapt modelul newtonian preluat din ştiinţele exacte. efectul nu mai este atît de uşor previzibil (acesta poate fugi. S. ci şi pentru că cel ce le primeşte le şi execută. aceasta nu este doar pentru că primul dă ordine. 1991). muşca. Evenimentul A poate determina apariţia unui eveniment B. dar se dovedeşte insuficient în explicarea comportamentului fiinţelor vii. • Cauzalitatea liniară explică în ce fel un eveniment cauzează un altul. Bateson (ed. responsabilizînd toţi membrii pentru schimbare. la rîndul ei. Noul model implică întreaga familie atât în crearea problemei. se înrăutăţeşte. cît şi în rezolvarea ei. Feedback-ul pozitiv se produce atunci cînd un proces chimic. schimbări în conduita omului. indiferent de informaţia şi energia primită din exterior. spre deosebire de maşini posedă capacitatea de a atinge scopul final prin mai multe căi. • Echifinalitatea – Von Bertalanffy a crezut că organismele vii. Gurman. A. situaţia. de exemplu.departe pînă în momentul în care un eveniment din lanţ îl va influenţa de fapt pe A. . sistemele deschise. fiind introdus de G. Acest model explică extrem de clar raportul forţelor şi cauzalitatea în natură. dar nu este obligatoriu ca cel din urmă să aibă vreo influenţă asupra celui dintîi. Reacţia lui. familiile au un set de metode de funcţionare în acţiune. Sau.

Terapeuţii de orientare sistemică au schimbat perspectiva fiind preocupaţi de observarea familiei în prezent. Dacă ne amintim. în funcţie de felul cum îşi urmăreşte scopul. suportul reciproc. 8.2. Parsons cu Teoria polarităţii rolurilor la bărbat şi femeie. S. Se poate spune dacă o familie funcţionează bine sau nu. femeia promovînd roluri predominant expresive şi bărbatul roluri predominant instrumentale.2. terapeutul fiind de fapt un arheolog care încerca reconstituirea vieţii individului pe baza artefactelor psihologice extrase din amintirile şi fanteziile pacientului. şi E. În orice caz. dar în afara contextului în care erau create sau ignorînd cultura ca întreg. Revoluţia s-a produs în psihoterapie în momentul în care terapeutul a început să fie interesat de funcţia pe care o avea problema în sistemul familiei. ca reacţie la evoluţionism. se situau în postura de "participanţi observatori". angajament în realizarea sarcinilor. 1981) – creşterea şi educarea copiilor în familie. Evoluţioniştii încercau explicarea practicilor culturale.• Scopul poate fi observat şi inferat din activitatea oricărui sistem normal (Ph. Schimbarea poate fi explicată printr-o varietate de moduri. Funcţionalismul Acest curent s-a constituit la începutul anilor 1900. 1991) consideră că sursa schimbării este experienţa internă a acestuia. Funcţionalişii. Procesele care determină schimbarea provoacă variaţii în punctele de referinţă care la rîndul lor determină schimbări în echilibrul homeostatic al familiei. aceste două stări fiind întreţinute prin două procese. încercînd să descopere funcţia pe care o avea respectivul obicei cultural în comunitate. pe cînd altele atribuie schimbarea întîmplării. Procesele care menţin starea de echilibru acţionează asupra unor mecanisme ce stabilesc aşa numitele puncte de referinţă.care a speculat că. Ei au preluat ideile promovate de sociologii funcţionalişti ( vezi T. în schimb. Unele şcoli de terapie care accentuează importanţa dimensiunii experienţiale a vieţii individului ( A. Durkheim . multe tipuri de comportamente considerate de către . pînă în 1900 abordarea terapeutică era dominată de teoriile psihanalitice care se centrau pe "săpături" adînci în trecutul persoanei. • Schimbarea şi reacţia la schimbare. starea de stabilitate şi capacitatea de schimbare sunt caracteristici ale familiilor. Barker. sau mediului exterior. Gurman.

şi-a dezvoltat versiunea sa asupra teoriei sistemelor sub influenţa biologiei şi nu sub influenţa ciberneticii. dacă esti adult nu poţi trece această graniţă.4. apud Schwartz şi Nichols. Structuralismul în terapia de familie postulează că o familie cu structură sănătoasă are graniţe clare. ei formând o masă nediferenţiată de egouri. Bowen Murray. Problemele apar cînd aceste graniţe sunt prea rigide. pentru ca aceştia. Structuralismul Acest concept este strîns legat de cel anterior şi subliniază influenţa structurii organizaţionale a societăţii asupra componentelor sale. fiecare dintre ele fiind mărginit de graniţe . ultimul pionier al terapiei de familie. diferenţiindu-se astfel de modelele antecedente. la rândul lor. Acelaşi raţionament se aplică şi termenului de fuziune”.354. prea permeabile. lucru susţinut de reactivitatea lor emoţională crescută. mai ales intergeneraţionale. El constată că fiecare membru al familiei în care există un pacient schizofren prezintă o absenţă a diferenţierii sinelui de ceilalţi membri ai familiei. 8. Cum spune chiar el (1978.un set de reguli care postulează cine este inclus în subsistem şi cum se poate interacţiona cu cei din afara sistemului (dacă eşti fratele meu sau sora mea eşti inclus în subsistemul copiilor. 8. toate comportamentele dezvoltate în cadrul ei servindu-i de fapt nevoile. Bowen şi diferenţierea sinelui După relatările lui Schwartz şi Nichols (2001). 2001): “Conceptul de diferenţiere a fost ales datorită sensului său specific în biologie.2.3. pg. în păstrarea unităţii grupului) şi le-au integrat într-o nouă teorie: familia este un organism viu care încearcă şi trebuie să se adapteze la mediu. Extrapolînd asupra familiei. În consecinţă. noi o putem înţelege ca pe un organism compus din subsisteme. chiar daca eşti rudă cu noi). Când vorbim despre diferenţierea sinelui ne referim la un proces similar diferenţierii celulelor una de cealaltă. să ajute restul familiei să parcurgă acelaşi proces. sau prea slabe. şi de faptul că par un conglomerat emoţional haotic.2. .societate ca fiind deviante sau patologice pot avea de fapt un rol social în adaptare. scopul terapiei sale este de a produce diferenţierea sinelui la membrii cheie ai familiei.

de exemplu în cele care accentuează funcţia simptomului sau în cele care accentuează importanţa istoriei personale. El. poate avea consecinţe pozitive asupra celorlalţi membri apropiaţi. procesul de diferenţiere. nivelul de diferenţiere. care îşi schimbă configuraţia în timp. Apare astfel un alt concept central al teoriei lui Bowen. Contribuţiile lui Bowen au fost valorificate în teoriile care i-au urmat. dacă apare un moment de tensiune puternică între două persoane. Triunghiurile psihologice sunt un fenomen normal care apare în orice familie. conform unui pattern similar celui genetic (Schwartz şi Nichols. vom vedea. chiar şi o poziţie distantă. se transmite printr-un proces multigeneraţional. Cheia raţionamentului său era că.2. Contribuţia Virginiei Satir Virginia Satir (1916-1988) a fost un exemplu de utilizare a propriilor resurse în demersul de vindecare terapeutic. atunci ei ar începe progresiv. povestindu-i eventual ceva despre cel care i-a provocat tensiunea. spre deosebire de teoria lui Bowen unde are o structură fluidă. relativ dificil de modificat prin forţe proprii. în toate grupurile sociale. triangulaţia. el pornind de la ipoteza că aproximativ 90% din populaţie nu este clar diferenţiată (conform teoriei sale) şi că nivelul personal de diferenţiere este de fapt rigid.5. Ea a fost cunoscută drept un Cristofor Columb al . în alte teorii are caracteristici statice. vindecarea la Satir capătă accente specifice prin felul în care priveşte problema. ajuta persoana respectivă să-şi privească linia destinului său singular în configuraţii relaţionale care ar fi existat chiar înainte de a se naşte. 1981). 2001). Important este mai ales procesul triangulaţiei care. şi ar fi învăţaţi să evite capcana lui. achiziţionarea unei poziţii mai flexibile într-un triunghi familial. inflexibil. uneori anulînd chiar efectele negative ale trecutului care se infiltrase în relaţia lor prezentă. 8. fiind un element de bază şi în teoria sistemelor patologice a lui Haley şi abordarea structurala a lui Minuchin (Lynn Hoffman. De fapt. Triunghiurile acestea se formează ca reacţie de apărare la anxietate – de exemplu. Dacă oamenii ar fi făcuţi conştienţi de acest proces emoţional de triangulaţie în familia nucleară şi extinsă. Când Bowen lucra cu un singur membru al familiei.Credinţele lui Bowen legate de diferenţiere (cu origini psihanalitice) erau destul de pesimiste. atunci aceea care are nivelul cel mai crescut de anxietate va apela la un al treilea pentru scurt-circuitarea tensiunii.

şi mai mult. Toţi oamenii se nasc cu dreptul la o stimă de sine ridicată şi cu resursele necesare pentru creştere şi schimbare. În general. de scurtă durată. Baumen. oferindu-i clientului o temă de studiu. Ea s-a orientat. structurală şi mai mult decît atît. de meditaţie dar şi interacţiune. Această abordare activă pentru obţinerea congruenţei presupune obţinerea sinergiei minte-corpspirit aşa încît resursele personale să fie accesate uşor în funcţie de provocările vieţii. Comportamentul are un scop şi indiferent de cît de disfuncţional apare celor din afară. creativă. ci felul în care persoana se adaptează la ea. Satir a fost extrem de creativă în demersul său de a transforma constructe emoţionale şi cognitive în oportunităţi pentru schimbare. Pentru toţi cei care i-au urmărit înregistările intervenţiilor sau au participat la work-shopuri organizate de ea. Virginia Satir a acţionat ca terapeut spre creşterea gradului de conştientizare şi acceptare şi externalizarea conflictului asociat dorinţelor nestăpînite. mai mult spre modele de acţiune decît spre modele verbale. terapeuţii formaţi în sistemul Satir privesc comportamentul ca fiind conectat cu imaginea de sine a persoanei. Instrumentele create de ea. promovează creşterea personală şi o stimă de sine ridicată. Sistemul Satir aşa cum este numit astăzi. Gerber & Gomori. Acest proces de adaptare este influenţat de nivelul stimei de sine. Atunci cînd experienţa interioară a clientului este externalizată apare o noua perspectivă. Nu problema este importantă. interior.terapiei de familie. activă şi caldă. Fiecare persoană are o esenţă. Ea solicită respect de sine şi pentru celălalt şi presupune depăşirea nivelului cognitiv. înţelegerea afectelor şi sentimentelor cu orientare concomitentă spre acţiune. folosind simbolul şi metafora au fost: "self-esteem tool kit" (Satir. are rădăcini puternice în comunicare. şi-a implicat propriul eu în acest demers. Accesarea acestui loc magic. astfel. . strategică. armonia minte-corp-spirit în condiţiile hic et nunc. urmărindu-se congruenţa. a fost mai mult decît evident că abordarea Virginiei Satir este profund umanistă. un spirit unic. el are o valoare pentru persoana care îl dezvoltă. Ţinta principală a sistemului Satir este o stimă de sine crescută. experienţială. A învăţat într-o manieră experienţială şi a apelat de multe ori la experienţa sa directă cu clienţii pentru a-şi aprofunda viziunea asupra schimbării. O comunicare explicită reflectă o stimă de sine ridicată. Congruenţa nu este atît un fel de a vorbi cît un fel de a fi. depaşind atitudinea de observator neutru specifică terapeuţilor contemporani ei.

spontaneitate. Virginia Satir considera că elementul esenţial de care are nevoie un terapeut nu este puterea de expertiză sau erudiţia ci umanismul. congruenţă. Ele au revoluţionat activitatea terapeutică şi folosirea lor solicita abilităţi specifice din partea terapeuţilor care doreau să se formeze în sistemul Satir. homosexualitatea şi lesbianismul. Nichols.21). legate de inventivitate.P. terapia de familie psihanalitică. 2001). "Comunication Stances" (Satir. În prima grupă.Schimbarea este minimă. 1983). sunt incluse după aceeaşi autori: teoria lui Bowen. Schwartz. modelul integrativ de terapie de familie.3.1991). R. de a-şi permite această deschidere. include: terapia de scurtă durată. 8. terapia narativă. Şcolile clasice ale terapiei de familie Principalele şcoli de terapie de familie de obicei sunt grupate în literatura de specialitate în două mari grupe: şcolile clasice ale terapiei de familie şi şcolile recente ale terapiei de familie (M. cea a terapiilor care au suferit influenţa secolului XXI. creativitate. Pentru ca oamenii să crească şi să se dezvolte. mai ales ca parte a sculpturilor familiale (vor fi prezentate în a II-a partea a lucrării). iar dezvoltarea lui este o provocare de o viaţă (Satir & Baldwin. terapia de familie medicala şi psihoeducaţia. ei au nevoie de capacitatea de a se deschide.C. aceasta îi poate face vulnerabili…. jocul de rol. precum şi teme speciale cum ar fi feminismul şi terapia de familie. sau inexistentă în absenţa asumării acestei vulnerabilităţi atît de către pacient cît şi de terapeut" (Baldwin & Satir. pg. terapia de familie cognitivcomportamentală. violenţa domestică etc. . săracia şi clasele sociale. terapia de familie structurală. Pe de altă parte. a celor clasice. 1988). auto-conştientizare şi autoacceptare pentru a fi sincer emoţional şi pentru a oferi un răspuns competent clienţilor lor. 1987. A doua grupă. Terapeutul are nevoie de un nivel înalt de maturitate emoţională. terapia de familie experienţială. Rezultatele obţinute prin implicarea selfului terapeutului în intervenţie sunt întradevăr uimitoare dar şi preţul este unul pe măsură: "Terapia este o experienţă intimă.

alături de alt lider al acestui curent BoszormonyiNagy. evaluare şi intervenţie.M. Bowen în care îşi expune reţeaua de concepte specifice sunt “The Use of Family Theory in Clinical Practice” (1966) şi “Theory in the Practice of Psychotherapy” (1976). procesul de proiecţie familială. Schwartz. nerezolvate. R. în orientarea psihodinamică – pionierii acestei teorii conceptualizînd familiile şi problemele lor în termenii unei dinamici psihologice transmise de la o generaţie la alta. Nichols. A lucrat cîţiva ani la testarea acestei ipoteze (Lynn Hoffman. rolul terapeutului. În consecinţă.P. Astfel. ideile sale născându-se cam pe la începutul anilor 50. În cartea “ The practice of Family Therapy. terapia de familie experienţială şi terapia de familie comportamentală. Prima dintre ele expune 6 concepte interelaţionate care pun bazele teoriei sale (M. patternurile maritale şi felul în care te porţi ca părinte sunt rodul experienţelor din familia de origine.C. proces emoţional al familiei nucleare. terapeut intergenerationist. Teoria şi terapia boweniana Bowen. la care se adaugă. triunghiurile. s-a centrat pe familia de origine şi asupra problemelor derivate din experienţele de dezvoltare şi evoluţie. Murray Bowen este unul dintre primii psihiatri care a internat întreaga familie pentru tratament. Murray Bowen şi Ivan Boszormenyi-Nagy. Lucrările de referinţă ale lui M. după cum se poate ghici. Trecutul se prelungeşte şi operează în prezent dupa cum credeau întemeietorii acestui curent. 2001): diferenţirea sinelui. Key Elements Across Models” (2004) autorii S. proces de transmisie multigeneraţională şi fratriile. . a încercat să aducă în spital cît mai mulţi dintre membrii întregii familii Terapia de familie intergeneraţionala originează.1.Dintre şcolile clasice ale terapiei de familie vom aborda doar terapia lui Bowen. 1981) la Menninger Clinic. scopurile terapiei. pe care le vom împrumuta şi în lucrarea prezentă: prezentarea teoriei. Brown structurează informaţiile despre fiecare curent al terapiei de familie folosind următoarele repere. Teoria bowniană porneşte de la premisa că informaţiile despre relaţiile trecute pot fi un punct de plecare în organizarea intervenţiei terapeutice. Teoria. Hanna şi J.3. constatând ulterior că schizofrenia este semnul unei patologii familiale mai largi. 8.H. prima dintre ele fiind că schizofrenia este rezultatul unei legături simbiotice cu mama.

două forţe. Hanna şi J. iar faptul că repetă acelaşi pattern de acţiune care produce insatisfacţii evidente reflectă o anxietate puternică ce le motivează comportamentul.în următorul volum încă două concepte: ruptură emoţională şi proces emoţional societal. Scopul principal este descreşterea anxietăţii şi creşterea diferenţierii sinelui.M. 2004). este cel care include cuplul marital) şi să se diferenţieze unii de ceilalţi. Rolul terapeutului. ea a fost întotdeauna centrată pe dinamica a două concepte: comuniune şi individualitate.H. atunci se pot crea premisele unor relaţii sănătoase pe viitor. pentru câştigarea unei perspective mai . membrii familiei cu probleme trebuie învăţaţi (latura didactică a terapiei) să iasă din triunghiurile vicioase (primul triunghi vizat. Alte scopuri vizează ajutarea întregii familii să se recupereze cît mai repede după pierderile intergeneraţionale (S. alternative logice. Dacă membrii familiei ar fi determinaţi să conştientizeze că au alte alternative de acţiune la stress şi anxietate. Hanna şi J. Ruptura emoţională se referă la felul în care oamenii reuşesc să controleze nediferenţierea emoţională între generaţii: caută să se distanţeze fizic. Acest model de terapie de familie presupune că fiecare membru al familiei acţionează impulsiv. în mod ideal echilibrate. în realitate dezechilibrate datorită procesului fuziunii. Terapeutul se implică activ în schimbarea clienţilor antrenându-i în învăţarea de noi comportamente. plasarea problemei prezente în contextul unui sistem multigeneraţional prin realizarea unei genograme cît mai acurate. creind astfel spaţiu pentru dezvoltare personală şi autonomie. sfîrşind prin a se muta departe de părinţi. Scopurile terapiei. Brown. Pentru aceasta. utilizarea punctelor tari ale familiei pentru reinstaurarea încrederii între membri.H.M. şi cel mai important. reechilibrarea rolurilor şi puterii în funcţie de vârstă. sau emoţional. Supremaţia emoţiilor asupra raţionalităţii mai este numită “lipsa diferenţierii” (S. Brown. reiese că anxietatea duce la o reacţie de apărare concretizată în formarea de triunghiuri. prin evitarea unor anumite subiecte de discuţie sau implicînd o a treia parte în proces. 2004). Din prezentarea anterioară a contribuţiei lui Bowen la structurarea conceptelor terapiei de familie. Deşi teoria lui Bowen a evoluat în permanenţă. dominat de emoţii fără a fi conştient că o cale raţională ar putea îmbunătăţi patternurile relaţionale.

neglijînd oarecum conţinutul (daca ar da atenţie mai multă acestuia ar putea fi atras într-un triunghi împreună cu cuplul). Este clar că se evită un rol neutru sau un rol pasiv cum este în curentul psihodinamic. experimente de relaţionare. sunt Virginia Satir şi Carl Whitaker. El se va folosi de tehnici cum ar fi: genograma.indiferent dacă în tratament sunt implicate familii nucleare. 8. Mitrofan. indivizi singulari sau grupuri familiale efortul este îndreptat spre modificarea întregului sistem familial. Intervenţia. Vasile. Pe măsură ce pacienţii vorbesc. D. Nichols.H. Terapeutul bownian crede că este mai importantă înţelegerea felului cum operează sistemul familial decît aplicarea unei anumite tehnici. antrenament pentru un ataşament funcţional. cupluri. nu neaparat asupra felului în care ceilalţi îi supără ci mai mult asupra felului în care ei sunt implicaţi ca participanţi activi în patternurile interpersonale de acţiune.raţionale asupra familiei de origine.3. terapie de familie multiplă (mai multe cupluri în aceeaşi sedinţă). concentrarea asupra proceselor intelectuale şi de gîndire prin întrebări specifice.M. Liderii şi întemeietorii acestei orientări a terapiei de familie. Terapia de familie experienţială. mentionate de M.P. Hanna şi J. promovată în anii 60. Brown.C.2. numite întrebări de proces. R. terapeutul se concentreză asupra procesului interacţiunii lor. terapeutul reconstituind istoricul simptomului cu o atenţie specială acordată evenimentelor semnificative din istoria familiei. 2001). Schwartz (2001) sunt: triunghiul terapeutic. Acestea au rolul de a diminua anxietatea reactivă a clienţilor şi de a-i obliga să reflecteze. 2004): Satir vine din grupul . toate orientate spre acelaşi scop. Alte tehnici. În terapia bowniană prima şedinţă îi va reuni pe toţi membrii familiei care locuiesc împreună. Curios este că ei au evoluat spre aceasta orientare pornind de la tradiţii diferite (S. afirmaţiile “eu” (a spune ceea ce simţi în loc să spui ce fac ceilalţi). prin folosirea unui tip de întrebari: “întrebări de proces”. încurajarea unor vizite pentru a reînoda relaţii abandonate sau încurajarea asumării unor roluri difereite decît cele avute până atunci în familie (I. Bowen a patentat o muţime de tehnici şi metode. Terapia intergeneraţionala se mai poate face cu cupluri şi chiar cu o singură persoana (daca este extrem de motivată pentru a produce schimbarea în întreaga familie). realizînd în acelaşi timp o monitorizare atentă a propriului sine. pentru un bun management al anxietăţii.

Leslie Greenberg şi Susan Johnson. În familia în care părinţii au o stimă de sine scăzută apar sentimente de tipul: jenă. Conceptele de bază ale aceste teorii sunt individualitate şi stimă de sine. se consideră că toţi oamenii au dreptul de a fi ei înşişi (individualitate) şi de a fi înţeleşi şi cunoscuţi de membrii familiei lor (intimitate). După aceeaşi autori. Withaker avea o viziune specifică a folosirii teoriei în psihoterapie: “Terapeutul nu are nevoie de o teorie pentru a putea controla stresul şi anxietatea ci de un coterapeut suportiv şi un supervizor pe care se paote baza”(Nichols. Adulţii nu se bucură de copiii pe care îi au iar copiii lor nu se valorizează pe sine nici pe părinţii lor. În genere. Membrii săi nu se cunosc nici pe sine. iar Whitaker are o formare de psihiatru. nici între ei. Astfel de familii funcţionează mecanic. devenind aproape alienaţi. membrii sunt deschişi. ultimele două ocupîndu-se în mod special de cercetare clinică şi terapia de cuplu focalizată pe emoţii. Familia normală este una care susţine dezvoltarea individuală şi riscul experimentării vieţii. flexibili şi apelează la soluţii creative pentru rezolvarea constructivă a problemelor cu care se confruntă. Odată cu .MRI-comunicare şi orientarea umanistă. ca tocmai familia şi nevoile sociale să oprime exprimarea completă a acestei individualităţi. spontaneitatea şi asumarea riscurilor au fost zestrea lăsată de cei doi giganţi celor care au continuat tradiţia acestei şcoli: Walter Kempler. însă. C. incapabile de autonomie şi de crearea unei intimităţi reale. Se poate întîmpla. Cu alte cuvinte nu atât tehnica este importantă cât implicarea personala a terapeutului care îi va permite acestuia să dea ce are mai bun. Revenind la cele două concepte principale ale acestei orientări. se simt iubiţi şi valorizaţi. În plus. Teoria. familia “experienţială” este un loc de împărtăşire a experienţelor membrilor săi. 176). Entuziasmul. utilizarea creativă a resurselor clienţilor şi terapeutului. lucrînd mai mult cu familiile schizofrenicilor. criticism. în familiile normale se oferă şi se primeşte afecţiune în mod liber. ostilitate faţă de eforturile celorlalţi membri. în sensul că există o graniţă clară între rolurile de părinţi şi copii. Whitaker credea că ceea ce face el este să forţeze familia să-şi stabilească propriul mod teoretic de a trăi. datorită neexprimării emoţiilor find lipsite de flexibilitate şi vitalitate. Schwartz 2001. August Napier. Advid Keith. menţinînd o separare intergeneraţională. munca şcoala sau alţi distractori. atmosfera familială fiind una în care fiecare este ocupat cu cariera. Fred şi Bunny Duhl. pg. neajutorare.

creşterea nivleului de competenţă personală. o creştere a nivelului de autoconştientizare concomitent cu îmbunătăţirea comunicării. să se iubească. Schwartz şi Nichols (2001) consideră creşterea personală ca fiind scopul esenţial al terapiei experienţiale de familie. raportate la sine şi la celălalt. această etapă este urmată de comportamente specifice. o punte de lansare pentru a deveni ceea ce vrei să fii. remiterea simptomului fiind un efect secundar al creşterii congruenţei dintre experienţa interioară şi comportamentul exterior. Autoacceptarea este. Hanna şi J. iar pentru autoacceptare este necesară iertarea de sine. el oferă modele de comunicare corectă şi congruentă prin exprimarea onestă a ceea ce . terapeutul îi învaţă. împreună cu terapeutul.acceptarea acestor sentimente de neadecvare. El se implica activ. S. îşi asumă riscuri alături de membri fără a se ascunde în spatele măştii terapeutice. Scopurile terapiei. De fapt. sau mai bine zis. şi al treilea pas subliniază conştientizarea diferenţierii ca element necesar în procesul de creştere. negocierea conflictelor. Primul pas se referă la promovarea unei comunicări oneste.M. Totul se va cimenta într-un proces de invăţare a intimităţii. creşterii libertăţii de alegere. şi anume prin comportamente de explorare şi negociere cu evitarea coerciţiei. Alte scopuri formulate de continuatorii tradiţiei experienţiale în terapia de familie (Schwartz şi Nichols. cum ar fi asumarea riscurilor în relaţionarea cu membrii familiei şi exprimarea emoţiilor şi sentimentelor în prezenţa lor. asumarea riscurilor exprimarii emoţionale şi acceptare de sine. starea de bine şi stima de sine crescută etc. scăderii dependenţei. În literatura de specialitate apar mai multe clasificări ale scopurilor terapeutice. de fapt. La rîndul ei. 2001): valoarea experienţei de dragul experienţei. membrul familiei să obţină un sentiment crescut al apartenenţei la familie şi creşterea libertăţii de diferenţiere. Brown (2004) îl citează pe Withaker (1983) cu scopurile: creşterea nivelului de competenţă şi al valorii personale. proces ce se va transmite şi la copiii lor. familia ar trebui să experimenteze intimitatea şi mai mult. Aceste scopuri sunt atinse mai ales prin învăţarea familiei “cum să se joace” pentru a debloca resursele creative şi o mai mare acceptare. Ajutîndu-i pe membrii familiei să-şi valorizeze potenţialul de experimentare a vieţii. Virginia Satir (1972) consideră necesară parcurgerea a trei paşi pentru a declanşa creşterea personală.H. al doilea este legat de modul în care se iau deciziile în familie. Rolul terapeutului. de fapt.

Selful terapeutului este implicat în totalitate în terapie. Terapia este văzută ca o întâlnire existenţială condusă de terapeuţi care participă cu întreaga lor personaliatate. clarificare. . furie şi să le împărtăşească familiei. toate resursele atât din partea familiei cît şi din partea terapeutului. teoria lui Bowen (lucrul cu familia extinsă). Multe dintre tehnicile acestri orientări sunt împrumutate din alte surse. umorului. Îi poate învăţa să discrimineze între intenţia cu care transmit mesajul şi impactul acestuia. Fiind el însuşi deschis. Poate destabiliza falsul lor echilibru facîndu-i să conştientizeze nu numai nevoile celorlalţi membri ci şi nevoile şi sentimentele lor personale. Relaţia terapeutică este un vehicul pentru găsirea de soluţii creative la problemele cu care familia se prezintă în terapie. artterapia. directive de acţiune. Terapeuţilor li se recomandă să urmărească propriile lor răspunsuri la reacţiile familiei: anxietate. intervenţia luînd forma auto-dezvăluirii. Comunicarea sănătoasă şi onestă permite autodezvăluirea şi creează un cadru propice pentru punerea în acţiune a unor tehnici specifice: răspunsul empatic. plictiseală. Grupul celor care se bazează pe spontaneitate şi pe faptul de a fi ei înşişi. Acţiunile sale oscilează între învăţare şi modelare cu obţinerea autodezvăluirii din partea familiei. Satir (1972) susţine că o comunicare eficientă se obţine respectînd trei reguli: • • • Membrii familiei ar trebui să vorbească la persoana întâi şi să exprime ceea ce gândesc şi simt. confruntării personale. Grupul celor care folosesc instrumente si tehnici foarte structurate cum ar fi sculptura familială şi coreografia 2. se pot distinge două tipuri de psihoterapeuţi experienţialişti (Schwartz şi Nichols. 2001): 1. în mod spontan. cum ar fi teatrul şi psihodrama. intervenţiei paradoxale şi modelării.simte. gestalt-terapia. sarcasmului. Membrii familiei sunt rugaţi să îşi asume responsabilitatea pentru sentimentele lor. onest şi spontan le poate oferi membrilor familiei o imagine a ceea ce trebuie ei să facă. Membrii familiei sunt rugaţi să formuleze într-o manieră clară ceea ce doresc unii de la alţii. în psihoterapia experienţială nu există tehnici ci doar oameni. În funcţie de tehnicile terapeutice folosite. Intervenţia terapeutică. valorificînd astfel. După Kempler (1968).

Simptomele familiei sunt considerate ca fiind nişte răspunsuri învăţate. Tratamentul este determinat în timp şi centrat pe simptom. dar poate fi modificat în egală măsură prin modificarea acestor consecinţe. acţiunile combinate (nu întotdeauna în consens) ale membrilor faţă de individ. cogniţiilor. emoţiile membrilor familiei pot interacţiona. Pe măsură ce acest proces de influenţare reciprocă se desfăşoară. menţinând în familiile disfuncţionale o buclă de feedback. creând un climat instabil: 1. emoţiile. se pot crea spirale negative de conflict. persoana care se percepe ca retrasă faţă de membrii familiei). dinamica devine mai complexă. se focalizează mai mult pe patternurile de interacţiune dintre membrii familiei şi constituie o bază pentru terapia sistemica. sau între soţi. 3. Conform teoriei învăţării sociale. să înveţe cuplurile tehnici de comunicare şi de rezolvare de probleme.3. comportamentele. 2. conflictul devenind mai uşor de escaladat.8. Relaţiile din familie. Beck accentuează importanţa schemei. aşa încât o inferenţă cognitivă poate declanşa comportamente. cogniţiile şi comportamentul.3. dar accentuează că au un rol semnificativ în interrelaţionarea evenimentelor. un comportament este învăţat şi menţinut de consecinţele sale.. (1996) citează patru modalităţi prin care cogniţiile. emoţii şi invers. Teoria cognitiv-comportamentală nu spune că procesele cognitive sunt cauza tuturor comportamentelor din familie. Abordarea cognitiv-comportamentală creează un echilibru între cogniţii şi comportament. Terapia de familie cognitiv-comportamentală Terapeuţii de orientare comportamentistă au aplicat pricipiile teoriei învăţării pentru a antrena părinţii să-şi modifice comportamentele. achiziţionate involuntar şi întărite pe parcurs. 4. sunt văzute ca exercitând o influenţă mutuală asupra membrilor. acţiunile membrilor familiei faţă de individ. sau a ceea ce numeşte el credinţe adânci. . caracteristicile relaţiilor dintre ceilalti membri ai familiei. Epstein şi Schlessinger. emoţiilor şi comportamentelor (Epstein. emoţiile şi comportamentul individului privind propria familie (de ex. Odată cu creşterea numărului de persoane implicate în conflict. Problemele de comportament sunt privite ca fiind cauzate de patternuri disfuncţionale de întărire între părinţi şi copii. cogniţiile.

divorţ) sau în funcţie de rutina zilnică. Mai recent. cum ar trebui să se poarte soţii între ei. Premisa centrală a terapiei comportamentale este că un comportament este menţinut de consecinţele sale. simte sau se comportă în familie (credinţe despre cum ar trebui să fie relaţiile în familie. . Într-o familie schema cognitivă funcţionează într-un mod similar. terapia comportamentală de cuplu şi terapia sexuală. vechiul comportament va fi rezistent la schimbare. Întărirea presupune consecinţe care afectează rata comportamentului. Teoria. În procesul terapeutic cognitiv-comportamental. Dacă un nou comportament nu oferă consecinţe mai plăcute. Ambele influenţează felul în care individul gândeşte. prin aceasta demonstrând compatibilitatea tehnicilor cognitiv-comportamentale cu alte modele terapeutice. în urma integrării interacţiunilor dintre membri. întărire. ce costuri şi beneficii ar trebui să se obţina în urma mariajului. ce probleme sunt suspecte de a apare în familie şi cum ar trebui rezolvate. răspuns. Datillio (1998) preluând modelul pionierilor. Ecuaţia comportamentală poate cuprinde termenii: stimul.1998) sugerează că acestă schemă este formată din credinţe despre familie formate de-a lungul anilor. În anii 1970. Dryden. Schlessinger. încearcă integrarea strategiilor cognitiv-comportamentale cu variate modele terapeutice de cuplu.1988). terapia comportamentală aplicată la probleme de familie s-a dezvoltat în trei mari direcţii: educaţia părinţilor (parent training). Dattilio (1993. de familie. Există două seturi de scheme: cea a familiei de origine şi cea legată de familie în general. prin accelerarea (se numesc întăritori) sau încetinirea (sunt numiţi inhibitori) lui. Sfârşitul anilor ‘80 şi începutul anilor ‘90 este marcat de aplicarea mai intensă a modelului cognitiv-comportamental în terapia de familie de către Epstein. sau de recompensare. distribuţia rolurilor. Această schemă devine subiect al schimbării în functie de apariţia unor evenimente de viaţă semnificative (moarte. formându-se de fapt. restructurarea credinţelor distorsionate are un impact esenţial asupra schimbării comportamentelor disfuncţionale. etc). schema familiei. Se deduce că este foarte important rolul familiei de origine a fiecărui partener în modelarea schemei familiei curente. Consecinţele care întăresc un comportament se pot grupa în două categorii: pozitive. ce responsabilităţi ar trebui să aibă fiecare membru.

se caracterizeaza frecvent prin comportamente negative reciproce: dacă un partener reacţionează negativ. oamenii au tendinţa de a maximiza recompensele şi de a minimaliza costurile. Aplicarea acestei teorii la relaţia maritală. 1979). verbalizări şi sentimente sunt considerate astăzi ca mediatori care funcţionează ca stimuli în controlarea comportamentului. prin a-l cicăli până face curat. Conform acestei teorii. şi faptul că autoevaluarea are un rol important . Schema de întărire descrie relaţia dintre răspuns şi apariţia consecinţelor. Neatenţia este de obicei cel mai bun răspuns la un comportament care nu ne place.şi negative. Pentru mulţi. şi de imaginea partenerului ideal. astăzi terapeuţii au devenit din ce în ce mai conştienţi de necesitatea integrării behaviorismului cu teoriile cognitive. apelînd la teoria schimbului social (Thibaut şi Kelley. interacţiunile din cadrul cuplurilor care nu se înteleg. observabile. De aceea au omis faptul că beneficiile inconştiente sunt o sursă puternică de satisfacţie şi stabilitate în viaţa familiei. un părinte poate întări pozitiv un comportament al copilului -a face curat în cameră.în contextul vieţii de familie aceasta este influenţată de modelele anterioare (mai ales părinţi). acest model terapeutic poate părea mecanicist deoarece ignoră sentimentele şi gîndurile oamenilor. 1959). Stingerea se produce când răspunsul nu este urmat de întărire.prin recompensarea lui după ce a efectuat sarcina. Relaţia dintre un răspuns şi consecinţele sale defineşte cadrul ce guvernează acel răspuns. Astfel. ajută la înţelegerea mecanismelor de reciprocitate dezvoltate între soţi. Dacă acest lucru era valabil în trecut. sau aversive. Când întărirea se realizează la intervale neregulate. Terapeuţii au început să deplaseze interesul de la individul singur la relaţiile familiale. Pentru că behavioriştii s-au centrat pe comportamentele deschise. Evenimente interne cum ar fi cogniţiile. ambii parteneri se străduiesc să maximizeze recompensele reciproce şi să minimalizeze costurile. celălalt este înclinat să-i răspundă în acelaşi mod şi se produce un lanţ de interacţiuni negative (Gottman. care poate să intre în . sau negativ. Astfel. au avut tendinţa de a se centra pe beneficiile vieţii de familie în termenii unor evenimente tangibile şi manifeste. răpunsul devine din ce în ce mai rezistent la stingere. Într-un cuplu reuşit.

După Patterson şi Reid (1970). directiv care implică în egală măsură procese precum: orientare. Atunci când copiii devin conştienţi de aceste patternuri. întrucât singuri nu au abilităţile necesare de a face acest lucru. Dar nimeni nu detaliază conţinutul expresiei „să se potrivească” şi se asteaptă ca potrivirea să vină de la sine. în timp ce altele sunt presupuneri despre interacţiunile familiale în general. Notarius. Rolul terapeutului. oamenii trebuie doar să se iubească si să se potrivească. Markman. pentru a face o relaţie să meargă. În gândirea obişnuită se propagă deseori mitul că. Conflictul este inerent vieţii de cuplu. dacă mai apar. Părinţii şi copiii dezvoltă patternuri de întăriri negative. a profeţiilor care se autoîmplinesc. generând puternice insatisfacţii. colaborare. neîncrederii care otrăveşte relaţiile interfamiliale prin distorsionarea răspunsurilor membrilor la diverse comportamente. citirea gândurilor. Schemele care contaminează relaţiile sunt învăţate în procesul de creştere în propria familie. 1980). ghidare. Aici iese în evidenţă componenta puternic educativă a acestui tip de terapie întrucât furnizează. Aceste scheme formează osatura internă a formularilor tip"trebuie". O parte dintre aceste credinţe disfuncţionale sunt presupuneri despre rolurile familiale. Moore. Familiile care apelează la terapie vor de multe ori să se elibereze de problemele care-i copleşesc. Mariajul perfect nu cade din cer. pot deveni manipulativi. primesc acelaşi lucru în schimb. geloziei. îi învaţă pe indivizi o serie de abilităţi pentru a face faţă problemelor în prezent şi eventual pe viitor. Waldron. 1977. „În terapia cognitiv-comportamentală terapeutul are un rol activ.contradicţie cu comportamentul real al partenerului de viaţă. Comunicarea clară îi ajută pe membrii familiei să discrimineze între evenimente şi să-şi îmbunătăţească abilităţile de a înţelege şi oferi suport. desfăşurat în timp şi permanent îmbunătăţit. Putem sintetiza rolul şi atitudinea terapeutului în terapia cognitivcomportamentală astfel:  Culege datele şi efectuează analiza funcţională a comportamentului . Abilităţile de comunicare sunt considerate cea mai importantă trăsătură a unei relaţii sănătoase (Gottman. reciprocitatea există întotdeauna şi între părinţi şi copii: părinţii care se comportă aversiv faţă de copiii lor. ci este produsul unui proces de învăţare reciproc. Jacobson. parteneriat.

se pune în poziţia expertului. Ceea ce îi diferenţiază de alte abordari. 1965): comportamentul cu o mare probabilitate de apariţie (mai ales o activitate plăcută) devine întăritor pentru comportamentul cu mai mica probabilitate de apariţie. Se subliniază rolul directiv al terapeutului care. informează. construind un model tipic al problemei părinţilor. Clienţii se aşteaptă ca terapia să fie un fel de lecţie ce trebuie învăţată. dedramatizează. este felul în care aplică principii experimentale la probleme clinice. dacă principiile de întărire sunt simple atunci aşa ar trebui să fie şi terapia. atunci când terapia se reduce numai la a preda şi educa. . de a fi o abordare directă cu strategii simple.  Defineşte simptomul ţintă.Schwartz. şi atenţia cu care verifică rezultatele procedurii aplicate. Pentru accelerarea comportamentului se aplică Principiul Premack (Premack. 2002). identifică factorii de menţinere şi cercetează beneficiile secundare ale acestuia  Alege strategia terapeutică  Stimulează motivaţia de participare la terapie a pacientului  Aplică tehnica terapeutică  Pune capăt relaţiei terapeutice (conform contractului terapeutic)”(I. Explică. Dezavantajul este că.Dafinoiu. R. avantajele terapiei cognitiv-comportamentale.Nichols. totuşi. 2001) ci trebuie să facă ceva. Terapeuţii de familie de orientare behavioristă pun accent pe prezent şi analizează secvenţe curente de comportament. iar terapeuţii acestui curent au tendinţa de a opera în stil didactic. Terapeutul nu trebuie să fie într-un anumit fel (M.C. terapeuţii nu mai descoperă şi rezolvă conflictele responsabile de menţinerea problemelor şi nici nu le mai aduc în primul plan. El decide care sunt comportamentele a căror frecvenţă va fi mărită sau scăzută. Astfel că.P. devine un dezavantaj în mâinile unui terapeut care presupune în mod eronat că. şi alegând soluţiile care ar fi folositoare.

La strângerea unui anumit număr de puncte copilul este răsplătit cu o recompensă stabilită împreună cu el anterior programului. legătura condiţionată. deoarece întăririle folosite pot fi tangibile sau sociale (zâmbetul.copilul reprezintă problema. • Conditionare clasică: implica modificarea răspunsurilor fiziologice.1968). Majoritatea acestor terapii sunt aplicate adulţilor în primul rând. Mulţi terapeuţi de familie pornesc de la premisa că nu individul ci familia reprezinta problema.foarte mult utilizată. 1967) constă în a da şi a retrage recompense sau pedepse. se întâlnesc cu un singur părinte. Strângerea de economii (Baer si Sherman. şi copilul (sunt terapeuţi care se întâlnesc cu ambii părinţi şi chiar cu ceilalţi fraţi). acceptă punctul de vedere al părinţilor . pornind de la această teorie (A group contingency program. Modelarea sau configurarea (Schwitzgebel si Kolb. 2000). antrenamentul comune asertiv(Lazarus). aşa că. terapii aversive (Risley. terapii sexuale (Master şi Johson).Intervenţia. Managementul condiţionării (Schwitzgebel. Tehnicile operante sunt: modelarea. cuplurile sunt ajutate să substituie controlul aversiv cu cel pozitiv. Părinţii sunt învăţaţi cum să aplice teoria învăţării pentru a-şi putea controla copiii. şi în general. 1969) se foloseşte de un sistem de puncte şi steluţe recompensatoare care sunt primite de copil atunci când îndeplineşte un comportament de succes. "Time out" (Rimm si Masters. mândria. pe de altă parte. "token economies" sau acumularea de economii. Kristin Robinson a dezvoltat un program de reducere a agresivităţii în fratrie. şi aceştia la rândul lor. 1964) constă în întărirea schimbării produsă cu paşi mici îndreptaţi spre scopul final. Mai sunt desensibilizarea sistematică (Wolpe). . Terapeuţii behaviorişti. atenţia). întreaga familie ar trebui să o rezolve. poate fi grupată în trei categorii: • Condiţionare operantă . le pot aplica pe copiii lor. managementul condiţionării şi "time out". partenerii cu probleme sexuale sunt ajutaţi să decondiţioneze anxietatea. 1974) reprezintă o pedeapsă prin care copilul este pus la colţ sau trimis în camera lui. Multitudinea de tehnici dezvoltate în timp. în funcţie de comportamentul copilului.

se desfăşoară prin înregistrarea şi observarea comportamentului ţintă (în clinică sau în mediul familial. Poate că unul dintre punctele forte ale acestei terapii este faptul că se concentrează atât de mult asupra procesului şi măsoară schimbarea. terapia raţional- emotivă (Ellis). Asist. reatribuirea (Kanfer si Philips) şi automonitorizarea (Rimm si Masters). în modele mult mai complexe în care răspunsul devine stimul pentru un alt răspuns. KC pentru natura şi contingenţa consecinţelor. în completare. observarea şi înregistrarea frecvenţei comportamentului ce trebuie schimbat. Stadiul măsurării şi analizei funcţionale. Scopul general al terapiei este de a-i învăţa pe participanţi să comunice sănătos şi echilibrat şi să achiziţioneze un set de abilităţi necesare în rezolvarea de probleme. R-răspunsul ţintă. de obicei cu mama. de fapt. chestionare sau scale de evaluare de orientare specifica (J. O-starea organismului. Observarea se poate face printr-o vizită la domiciliul clientului sau în spatele "oglinzii". În stadiul următor. terapeutul proiectează un program terapeutic care să satisfacă nevoile familiei.Bouvard. Se mai pot administra. Astfel de scheme sunt integrate. Procedurile variază de la clinică la clinică. Comunicarea şi cauzalitatea devin circulare. au ca scop obţinerea unei definiţii a problemei şi o listă de potenţiali întăritori. modelarea (Bandura). Sociologie. ca prim stadiu în trainingul comportamental al părinţilor (Minuchin. precum şi evenimentele care îl precedă şi urmează. Putem întâlni modelul SORKC (Kanfer si Philips 1970) în care: S-stimul.• Tehnici cognitiv-afective: includ stoparea gândurilor. 1996). Terapia începe cu o evaluare extensivă. 2001). Evaluarea. Interviurile. de către terapeut şi părinti). Diana Laura Ciubotaru Facultatea de Psihologie. consecinţa fiind crearea unui set de insrtumente terapeutice foarte utile. Cottraux si M. explicaţia fiind dată în funcţie de punctul de vedere al observatorului. Asistenta Sociala.univ. implică definirea.drd. Universitatea Petre Andrei din Iasi .

Modele de evaluare a familiei 7.2. Modelul triaxial 7.2.1. Modelul McMaster al funcţionării familiei .5. Problemele legate de metodă şi procedură sunt secundare definiţiei problemei.2.3. Variabilele prezente sunt extrem de numeroase.1. ulterior. la parcurgerea unui întreg drum greşit. construirea ipotezelor şi testarea lor.MMFF 7. Cercetarea şi evaluarea procesului terapeutic 7. Un stadiu final dus la îndeplinire însemană integrarea rezulatatelor obţinute în cadrul mai larg al problemei definit de alţi specialişti în domeniu. culegerea de date valide.1.3. Familiile. orice greşeală de formulare a premiselor putînd duce. toate fazele fiind interdependente şi complementare. .2. Scala mediului familial – Moos 7. London Study 7. măsurîndu-se cu totul altceva decît s-a intenţionat iniţial.2.1.Abordarea structurală şi schema lui S. Incursiune în problematica cercetării în terapia de familie Cercetarea proceselor familiale este o sarcină complexă care implică depăşirea unor obstacole speciale legate de variaţia proceselor familiale.1. Prioritatea o constituie conceptualizarea acurată a problemei. organizarea şi structurarea metodelor de studiu şi interpretarea rezultatelor. Studiul Silent Majority 7.1. Evaluarea terapeutului 7.2.Cap. Incursiune în problematica cercetării în terapia de familie 7. în esenţa. Minuchin în evaluarea familiei 7. Psihoterapia de familie în cîmpul investigaţiei contemporane. Efortul de cercetare se concretizează în trei faze: conceptualizarea problemei. Metoda terapeutică 7. interdependente şi suprapuse. iar structurarea metodelor pas cu pas are deseori efectul pozitiv de clarificare a problemei.3. Un model integrativ al funcţionării familiei 7. Modele de evaluare şi clasificare a familiilor din perspectiva terapiei de familie 7.1.2. sunt entităţi care se modifică în timp şi un aspect important al studierii lor este stabilirea exactă a momentului cînd se studiază familia şi a intervalului de timp cît este ţinută sub observaţie precum şi ajustarea metodologiei la stadiul particular de dezvoltare al familiei. Evaluarea familiei 7.3. 2. Studiul Părinte-Terapeut 7.1.3.4.2.3. Nu se pot analiza relaţii familiale univoce pentru că acestea nu există.3.2.

erau asupra familiilor pacienţilor schizofrenici. 1991). 1974). deseori din dorinţa de a găsi variabile cît mai acurat măsurabile. Familiile perturbate nu au fost comparate cu familii neperturbate în aceleaşi condiţii experimentale sau de investigaţie. se pierde un alt aspect important . 1991): funcţionarea familiei ca întreg ar putea precipita şi menţine simptome ale unui singur membru al familiei. sau în serii foarte mici. Ackerman. Astfel de investigaţii erau mai mult exploratorii şi primele dintre ele.W. de exemplu.Primele lucrări de cercetare în terapia de familie au fost mai mult descriptive (N. s-a început adoptarea graduală a unor metode mai riguroase de studiu şi tratament a familiei. pseudomutualităţii şi mistificării (Minuchin. Aceasta devine un argument pentru intervenţia in funcţionarea familiei. făcute în mijlocul secolului XX. acestea trebuie să ia în considerare un alt aspect. şi este doar mai intens în familiile "schizofrenice". de obicei aflate în contradicţie). cărţi sau prezentate la conferinţe internaţionale. S-au conturat. primele definiţii ale procesului comunicării double-bind (un mesaj cu două conţinuturi. O altă caracteristică a primelor cercetări este lipsa controlului variabilelor. practicînd acelaşi tip de observaţie sistematică mai ales in mediul clinic. ele au constituit un pas important în dezvoltarea de noi concepte şi a metodelor de lucru specifice terapiei de familie. Procesul double –bind. iar rezultatele să fie publicate în reviste de specific. prezenţa aceloraşi simptome şi la familile nonschizofrenice. Dacă vorbim de cercetările psihiatrice asupra familiei.esenţa dinamică a fenomenului familial. Specialiştii ţineau sub observaţie un grup de familii cu astfel de pacienţi şi încercau să identifice procesele specifice care se derulau în cadrul acestora. Un . S-au formulat idei de tipul (în Handbook of family therapy. Pe de altă parte. specialiştii descriind percepţiile lor referitoare la ceea ce observau. Din dorinţa de a imprima o bază ştiinţifică terapiei de familie. este folosit mult mai des decît ne-am închipui. Majoritatea rapoartelor publicate erau protocoale ale tartamentului individual al familiei. Deşi validitatea lor poate fi pusa în discuţie. Ca în orice cercetare. o consecinţă a bolii individuale? S-au descoperit prcocese similare şi la familiile unde nu sunt membri schiozofrenici? S-a constatat (în Handbook of family therapy. cumva. astfel. 1958). cel al instituţionalizării şi subiectivităţii evaluării. Aceste procese sunt cauza simptomelor schizofrenice la membrii schizofrenici? Sunt. aceste rezultate au dat naştere unor noi întrebări.

Datorită complexei ramificări a problemei. Barker. prin organizarea lor în cadre conceptuale sistematice ce vor permite o clară definiţie a termenilor. părinţii se poartă diferit cu copilul normal faţă de relaţia cu cel perturbat? S-a schimbat în bine sistemul familial după terapia individuală sau de familie? Jay Haley evaluează studiile prezente în anul 1972 şi constată punctele slabe ale celor în care observatorul este în acelaşi timp şi participant. mai ales în calitate de terapeut. procesele intrapsihice. . sau a observatorului din spatele ecranului oglindă în terapie.moment demn de reţinut în istoria terapiei de familie este în martie 1967 cînd la o conferinţă în Philadelphia. Colectarea şi organizarea datelor trebuie făcută în sensul validării scopului şi ipotezelor. a instrumentelor de măsură valide şi a eşantionului destul de mare de familii ce ar trebui studiat pentru a obţine rezultate pertinente şi diferenţe semnificative. 1981): • • • • Exista vreo diferenţă între familiile cu un membru avînd o afecţiune psihiatrică şi familiile “normale”? Diferă famiile în funcţie de afecţiunea pacientului perturbat? În aceeaşi familie există relaţii diferenţiate? De exemplu. Eastern Pennsylvania Psychiatric Institute (Framo. fiecare avînd un focus diferit cu o distribuţie secvenţială. 1972). o parte din din discuţii s-au centrat pe temele (Ph. În viziunea lui Ackerman (1958). patru nivele de investigaţie trebuie urmărite în studierea raportului dintre individ şi familie: 1. autorul recomandă organizarea unei serii complete de studii. relaţia familiei cu contextul cultural lărgit. 3. interacţiunile dintre membrii familiei. 2. 4. Fiecare studiu necesită un set particular de ipoteze corespunzător focusului. tema discuţiei fiind Interacţini familiale: un dialog între terapeuţii de familie şi cercetătorii în domeniul familiei. Mai aduce în discuţie şi problema grupurilor de control. dinamica grupului familial luat ca un întreg. El subliniază importanţa realizării studiilor pe baza televiziunii cu circuit închis.

aşa şi familiile pot avea caracteristici şi procesualităţi similare.1. în care 9 familii au fost studiate intens urmată de a doua fază a studiului. Iar terapia de familie este un proces extrem de complex. 1969) asupra studenţilor de colegiu şi a familiilor lor cu scopul de a culege date asupra anumitor aspecte ale familiei cum ar fi: munca. un interviu sociologic (un chestionar .în sensul de a evita erorile studiilor anterioare şi a valorifica datele şi metodologiile valide . validitatea şi fidelitatea lor în timp. Problema poate fi depăşită prin identificarea acurată a naturii metodei terapeutice folosite. Vom prezenta în cele ce urmează cîteva studii de cercetare în terapia de familie: Studiul Silent Majority.• Una dintre problemele spinoase ale terapiei de familie cea cu privire la evaluarea şi clasificarea familiilor. finalizate printr-o evaluare psihiatrică. statutul. fiind un obstacol prelungit uneori pînă în prezent. • Altă problemă este cea a descrierii şi măsurării procesului terapeutic. evaluarea familiilor decît evaluarea individuală. prima fază fiind una pilot. însă. metodologia care poate fi sau nu în concordanţă cu obiectivele propuse. La realizarea lui au participat 10 familii sănătoase şi 10 familii cu cel puţin un subiect extrem de perturbat. S-au realizat de la unul la trei interviri psihiatrice. • A treia problemă este măsurarea rezultatelor terapiei– cît şi cum s-a schimbat familia în urma intervenţiei? Schimbările au apărut atît în funcţionarea familiei cît şi la nivelul simptomelor pacientului? Terapeutul ar trebui să poată măsura modificările apărute atît la nivelul sistemului familial cît si cele simptomatice la nivel individual şi să includă în studiile făcute informaţii ulterioare terapiei (studii follow-up).1. Este mult mai dificilă. Ele furnizează informaţii utile . Studiul Părinte –Terapeut. puterea. la Universitatea McGill. între anii 1955 şi 1964 (Westley & Epstein. Studiul Silent Majority Acest studiu a fost realizat în Montreal.celor care doresc să se angajeze pe viitor în studiul sistematic al familiei. 7. Aşa cum indivizii pot fi clasificaţi după caracteristicile de personalitate avute în comun. care s-a realizat pe baza concluziilor din studiul pilot. London Study. Studiul s-a desfăşurat în două faze. rolurile şi psihodinamica. din care se pot surprinde obiectivele specifice acestei arii de investigaţie (familia). Canada.

dar poate fi de un mare ajutor. admiraţi şi încurajaţi să acţioneze cum le place. deşi unul dintre părinţi. au fost capabili să dezvolte o relaţie maritală bună şi acest lucru nu poate fi decît în avantajul copiilor. Scala de personalitate Vassar. Această relaţie pozitivă dintre soţ şi soţie nu depinde de faptul de a fi sănătoşi emoţional. copii sunt fericiţi şi sănătoşi. calitatea crescută a relaţiei maritale i-a protejat pe copii de contaminarea cu perturbarea emoţională a părinţilor. La revederea rezultatelor studiului. Studiul şi-a propus să studieze următoarele aspecte ale familiei: munca. Aceste schimbări care afectează inevitabil familia au alterat şi metodele de evaluare şi investigare a vieţii de familie. Inventarul Psihologic California şi Inventarul Guilford-Zimmerman. Două dintre descoperirile iniţiale ale studiului sunt încă aplicabile. rolurile şi psihodinamica. partenerii vin unul în întîmpinarea nevoilor celuilalt şi îşi încurajează reciproc imaginea de părinţi buni. statutul. Atunci cînd aceasta este caldă şi suportivă. Este ca şi cum. Cele mai importante modificări sunt legate de locul femeii în societate şi în familie şi felul în care acestea au influenţat realaţia părinţi-copil şi soţ-soţie. specialiştii contemporani au devenit conştienţi de rapiditatea cu care societatea îşi schimbă valorile. ca indivizi luaţi singular. structurale şi tranzacţionale sunt mult mai puternice în determinarea comportamentului membrilor familiei decît variabilele intrapsihice. aşa încît soţii se simt iubiţi unul de celălalt.de 70 pagini care acoperea toate aspectele vieţii personale şi de familie). una dintre cele mai importante descoperiri ale studiului a fost că sănătatea emoţională a copiilor este strîns legată de relaţia emoţională dintre părinţi. protocoale TAT şi o evaluare psihologică. În unele cazuri. pentru a le permite o bună sănătate emoţională. puterea. sau chiar ambii au fost perturbaţi emoţional. patternurile variabilelor organizaţionale. atunci plasarea copiilor foarrte perturbaţi . În primul rînd. 7. În cuplurile apropiate emoţional. În al doilea rînd.1. Studiul Părinte-Terapeut În acest studiu s-a testat următoarea idee: dacă funcţionarea unei familii sărace influenţează negativ comportamentul copiilor. pentru fiecare subiect vizat din familie. În plus. Se poate spune că absenţa unei astfel de relaţii nu permite nici unui sistem familial să funcţioneze la un nivel satisfăcător.2. s-a aplicat o baterie de 38 teste hîrtie-creion derivate din MMPI.

chiar şi familiile funcţionale au întîmpinat dificultăţi în gestionarea stressului generat de relaţiile cu copii cu probleme. Levin şi Herald. London Study.3. familiile implicate în studiu au fost intervievate şi evaluate folosind MMFF şi sau putut fi indentificate familiile funcţionale la nivel superior. Armentrout. London Study În anul 1979. • În al reilea rînd. Vîrsta tatălui între 20 şi 51 de ani (media35. Comportamentul indivizilor este puternic influenţat de structura şi organizarea familiei din care face parte. Cel mai în vîrsta copil avea între 1 şi 13 ani (media 4. Studiul s-a numit The Parent-Therapist Program: An Innovative Approach to Treating Emotionally disturbed Children. • Apoi. El a comparat efectele plasării copiilor perturbaţi emoţional în familii superior funcţionale cu efectele plasării copiilor în centre de tratament pentru copii. • În primul rînd. familiile au avut aceeaşi eficienţă în tratarea copiilor ca şi instituţiile. Famiile mai puţin eficace ar putea depăşi acest obstacol dacă ar fi introduse într-o reţea de suport social. Populaţia investigată era diferită de cea din studiul parinţi-terapeuţi.8) şi a mamei între 26 şi 41 de ani (media 33. cu copii (de la unul la patru copii). 1978). a făcut o colecţie de date folosind ca instrument de evaluare o versiune mai veche a chestioanrului Family Assessment Device pentru dimensiunea rezolvare de probleme şi au pus bazele unei noi cercetări. s-a constat că.în familii care funcţionează foarte eficace ar putea remedia evoluţia acestora (Levin şi Rubenstein şi Streiner. în timp. Un alt fapt constatat a fost că nici unul dintre copiii trataţi nu a fost integrat în familie prin primirea formală a calităţii de membru. Rubenstein.1. Din punct de vedere demografic era vorba de familii cu doi părinţi. un membru al colectivului iniţial de cercetare al MMFF. iar venitul era mediu (raportat la zona respectivă –Ontario . În acest scop au fost chestionate 30 de cupluri cu cel puţin un copil (care era monitorizat pentru probleme non psihiatrice).8). Toate familiile pot fi considerate realiv tinere cu relativ puţini copii aflaţi în stadiul de lansare-plecare. 1976.6). 7.

0 un scor de 0 indicînd o bună funcţionare a familiei sau răspunsuri sănătoase la toţi itemii iar scorul 1 indicînd o funcţionare deficitară sau răspunsuri nesănătoase la toţi itemii. S-a investigat de către autori şi relaţia dintre informaţiile demografice şi scorurile la rezolvarea de probleme.0. Datele obţinute au fost în concordanţă cu cele din studiul The Silent Majority. Fiecare scală avea scoruri de la 0. În familiile în care acesta era adolescent. Scala extensiei problemelor a variat între 0.61. Scorurile obţinute la eşantionul testat au avut o variaţie dstul de mare. Prima conţinea 20 de itemi care evaluau procesul de rezolvare de probleme descris in MMFF. Instrumentul folosit era unul nou. 7. singura variabilă demografică cu efect dominant a fost vîrsta copilului cel mai mare. se întîlneau mai multe probleme la ambele scale.0 la 1. sistemul familial. A doua conţinea 22 de itemi care evaluau frecvenţa şi extensia problemelor pe care le avea familia. cu răspunsuri de tip adevarat/fals.2. Scalele au fost construite cu scoruri de la 0. influenţează un sistem întreg.26 şi a variat între 0. nefolosit anterior. Modele de evaluare şi clasificare a familiilor din perspectiva terapiei de familie Aceste două procese. Scala procesului de rezolvare de probleme a avut o medie de 0.432 cu media de 0.0 la 1. sunt interrelaţionate.05 şi 0. Acesta este un fenomen interesant de studiat din perspectivă sistemică: în ce fel un stadiu de dezvoltare individuală-intrarea în adolescenţă. Interesant. precum şi o mare incidenţă a acestora. Pornind de aici autorii au construit două scale.164. În mod evident. răspunsurile soţului şi ale soţiei au fost foarte asemănătoare şi astfel au fost combinate pentru a obţine un scor al familiei. Orice evaluare trebuie să examineze acele aspecte ale funcţionării familiei care sunt implicate în clasificarea luată în considerare.045 şi 0. totuşi. . aceste familii aveau tehnici ineficiente de rezolvare a problemelor. de evaluare şi clasificare. Familiile au completat un chestionar format din 80 de afirmaţii referitoare la propria familie.Canada). în consecinţă nu au existat date întemeiate pentru comparaţie.

care are prezentate în manieră sintetică instrumente de evaluare a familiei şi rezultatele obţinute în urma aplicării lor.2. Prezentarea modelelor de evaluare şi clasificare a familiilor poate constitui şi un punct de plecare pentru etalonarea acestor instrumente pe populaţia romînească precum şi pentru adaptarea sau crearea unor instrumente noi. Modelul Structural al lui S Minuchin. 1969). 2. Modelul triaxial. sănătatea familiei. în cazul nostru.Sunt multe modalităţi prin care o familie poate fi clasificată (de ex.MMFF Din dorinţa de a crea un instrument prin care o familie să poată fi caracterizată.MMFF. prezentăm cîteva modele ale funcţionării familiei. în anii 1970 s-a lucrat intens la un model al funcţionării familiei.1. Se consideră că o familie sănătoasă este una care manifestă pregnant trăsături pozitive. Scala Mooos. s-ar putea transmite informaţii preţioase familiilor care necesită o îmbunătăţire a dinamicii şi ajutor în dezvoltare. pentru a le integra ulterior într-o schemă personală de lucru. 7. cît şi din perspectiva cercetătorului. în cadrul Universităţii McMaster. Unul dintre dezideratele activităţii de cercetare este de a găsi etalonul fenomenului investigat. preiau concepte din mai multe modele. modelul triaxial) dintre care două mari abordări sunt demne de reţinut (Ph. Pentru a evalua familiile este nevoie de un model teoretic al funcţionării familiei şi al evoluţiei sale în timp. Dacă s-ar putea afla caracteristicile unei familii normale (echivalent cu sănătoasă) şi modul ei de funcţionare. 1981): 1. ele acoperind arii diferite dar complementare ale funcţionării familiei: Modelul McMaster al Funcţionării Familiei . Stadiile de dezvoltare ale familiei. În cele ce urmează. realizate în urma unei activităţi sistematice de cercetare. Modelul McMaster al funcţionării familiei . evaluată şi clasificată în categorii predeterminate. felul în care membrii relaţionează unii cu ceilalţi. Esenţa funcţionării familiei. Terapeuţii. Vor fi prezentate cîteva modele de evaluare a familiei care prezintă atît valoare teoretică precum şi valoare practică. Ele sunt utile atît din perspectiva specialistului practician care poate identifica mai uşor ariile funcţionale ale familiei precum şi ariile de intervenţie terapeutică. pornind de la o versiune creată în anul 1950 la Universitatea McGill (Westley&Epstein. Rezultatul . Barker. în general. Ele sunt utilizate pentru a evalua şi clasifica o familie din perspectiva felului în care aceasta funcţionează.

aria sarcinilor de dezvoltare şi aria sarcinilor aleatorii (Epstein. fiind inclusă la rîndul ei în macrosisteme. psihologic şi biologic. . pg. 1976. prin cercetare si predare. Bishop şi Levin în anul 1978. banilor. Funcţionarea familiei nu poate fi înţeleasă în totalitate doar din simpla cunoaştere a componentelor sale. Problemele întîlnite au fost un motiv pentru îmbunătăţirea şi reformularea modelului. transport şi adăpost). didactică şi de cercetare a autorilor. Baldwin.MMFF. sunt (Epstein. Ideile centrale ale abordării sistemice.411). 1984) cuprinde idei utile din literatura de terapie de familie şi încorporează experienţa clinică. Structura şi organizarea uneui familii sunt factori importanţi care determină comportamentul membrilor unei familii. Premisa de la care s-a pornit în realizarea acestui instrument a fost: felul cum funcţionează familia (în macrosistemul societăţii) reflectă eficacitatea sa în procesul de adaptare. O singură componentă a familiei nu poate fi înţeleasă separat de restul familiei. A pornit de la aspecte ale funcţionării familiei care au fost conceptualizate şi apoi testate clinic. Conform modelului. aria sarcinilor de bază este cea mai importantă avînd un caracter instrumental (furnizarea hranei. conform căreia familia este un sistem deschis format din mai multe subsisteme. • Prima categorie. ce sunt grupate în trei categorii sau arii: aria sarcinilor de bază. familiile se vor lovi de o serie de probleme şi sarcini. se presupune că funcţia principală a unităţii familiale de astăzi este de a furniza o bază solidă pentru dezvoltarea membrilor familiei la nivel social. idei ce vor circumscrie modelul MMFF. rezultînd un model pragmatic actualizat şi bazat pe realitate. MMFF (apud Epstein. Baldwin. Patternurile tranzacţionale ale familiei configurează comportamentele membrilor familiei. 1984. cel curent fiind descris de Epstein. Pe parcursul îndeplinirii acestei funcţii. Levin şi Bishop.activităţii unui întreg colectiv de cercetători a fost Modelul McMaster al funcţionării familiei . El porneşte de la abordarea sistemică. model care va fi îmbunătăţit de-a lungul a 25 de ani. Bishop. Bishop. pg117): • • • • • Componentele familiei sunt inter-relaţionate.

6) controlul comportamentului. schimbarea slujbei etc. pg117) plecînd de la cele 6 dimensiuni. 1980. 1971. S-a descoperit că familiile care nu pot gestiona “problemele. plecarea de acasă a copiilor. instrumentale şi afective. au desfăşurat tipurile de probleme şi răspunsuri pentru fiecare structură în parte. Hadley. 2.• A doua categorie. împreună cu şapte stadii ale procesului de rezolvare de probleme: 1. tată. Solomon. Brody. urmărinduse: 1. Milliones. 4) răspunsuri afective. Autorii acestui model au focalizat problematica familiei pe şase dimensiuni. şi doi copii cu vîrste între 3 şi patru ani) şi este prezentată extensia răspunsului considerat normal sau sănătos. Bishop şi Baldwin (1984. aria sarcinilor de dezvoltare a fost abordată de o multitude autori: Berman şi Lief. 1973. 5) implicarea afectivă. Schertz. Se analizează două tipuri de probleme. pierderilor de orice fel. identificarea problemei comunicarea problemei persoanei(lor) potrivite . 1974. Caplan şi Spitz. Datorită complexităţii sale. • În sfîrşit. 3) rolurile. 1974. aria sarcinilor de dezvoltare cuprinde problemele apărute în timpul traversării stadiilor de dezvoltare. Stadiile individuale cuprind crizele copilăriei şi bătrîneţea iar stadiile familiale cuprind crizele la începutul mariajului. aria sarcinilor aleatorii cuprinde gestionarea crizelor care apar ca rezultat al îmbolnăvirilor. 1975.sarcini” din cele trei arii au cele mai mari şanse de a dezvolta probleme clinice semnificative sau simptome mal-adaptative. Sunt detaliate răspunsurile familiilor sănătoase la fiecare dintre aceste dimensiuni (o familie fiind formata din mamă. tocmai din dorinţa de a clarifica atît structura cît şi organizarea şi patternurile tranzacţionale ale familiei: 1) rezolvarea de probleme. naşterea primului copil. Rezolvarea de probleme. Epstein. Carter şi McGoldric. Jacob. 2) comunicarea. accidentelor.

menţinerea şi managementului sistemului Din categoria alte funcţii familiale modelul le evaluează pe cele adaptative şi maladaptative. Modelul a avut în vedere două categorii de funcţii familiale: categoria funcţii familiale necesare şi categoria alte funcţii familiale. Se urmăresc două dimensiuni independente cu polarităţile: 1. Afective: educaţie şi suport. 5. Se evaluează două arii de funcţionare familială. Din categoria funcţii familiale necesare modelul le urmăreşte pe cele: A.provizii B. Baza de realizare este dată tot de cele două categorii. instrumentală şi afectivă. 2. 4. Eficacitate minimă atunci cînd familiile nu pot identifica problema (se În evaluare şi clasificare se consideră: opresc înainte de pasul 1). 2. 6. Funcţionarea rolurilor din această perspectivă este evaluată în funcţie de . 7. Comunicarea.3. ariile instrumentale şi cele afective. • • clar şi direct clar şi indirect mascat şi direct mascat şi indirect Cel mai eficace: clar şi direct Cel mai ineficace: mascat şi indirect În baza acestora se postulează stilul de comunicare: 3. satisfacţia sexuală a adultului C. Roluri. • • dezvoltarea alternativelor de acţiune decizia asupra unei singure alternative actiunea monitorizarea acţiunii evaluarea succesului Eficacitate maxima atunci cînd toate 7 stadiile sunt depăşite. 4. Instrumentale: acumulări de resurse. Mixte: dezvoltarea abilităţilor de viaţă. 3.

situaţii periculoase. comportament de socializare interpersonală în interiorul şi în afara familiei. Modelul postulează ca fiind: • • Cel mai eficace tip de implicare: implicarea empatică Cel mai puţin eficace tip de implicare: implicarea simbiotică şi absenţa implicării. satisfacerea şi exprimarea nevoilor şi impulsurilor psihobiologice (a mînca.felul în care familiile distribuie sarcinile şi îşi asumă responsabilitatea pentru ele. de risc existenţial. eliminare. 3) laissez-faire. Modelul urmăreşte două grupe de stări: sentimente de bunăstare şi emoţii neprevăzute. direcţionate (distribuite) clar şi responsabilitatea nu se menţine. Sunt utilizate şi implementate o multitudine de tehnici pentru menţinerea stilului (menţinerea şi managementul sistemului) . (unul sau două) şi/sau mărimea şi calitatea răspunsului este distorsionată întrun context dat. Răspunsurile obţinute permit să se postuleaze: • • Eficacitate maximă atunci cînd o gamă largă de răspunsuri este direct Eficacitate minimă atunci cînd gama de răspunsuri este foarte restrînsă proporţională cu mărimea şi calitatea stimului. agresivitate). 5)supraimplicare. 3. Răspunsuri afective. 6)implicare simbiotică. Această dimensiune are în vedere şase stiluri de implicare: 1)absenţa implicării. a dormi. Implicare afectivă. 3)implicare narcisică. sex. 4)implicare empatică. 6. a bea. Controlul comportamentului. În final. sunt determinate de 4 stiluri: 1) rigid. Comportamentul standard sau latitudinea celui acceptat. 4. 2) flexibil. Se aplică în trei situaţii: 1. 5. în baza rezultatelor dobîndite se postulează: • • Eficacitate maximă atunci cînd toate funcţiile necesare ale familiei au o Eficacitate minimă atunci cînd funcţiile necesare ale familiei nu sunt distribuţie clară pe membri şi este construită responsabilitatea. 4) haotic. 2)implicare degrevată de sentimente. 2.

Teraputul întreabă dacă membrii familiei au învăţat ceva din succesul sau eşecul acţiunii.Modelul postulează: • • Eficacitate maximă: controlul comportamentului flexibil Eficacitate minimă: controlul comportamentului haotic. hrană. 1984): instrumentale (furnizarea banilor. trebuie selectată o alternativă şi trebuie luată decizia de a o pune în acţiune e. existenţa ei trebuie adusă la cunoştinţa oricui are nevoie să ştie despre ea. f. Autorii enumeră o serie de stadii care trebuie parcurse în rezolvarea problemelor: a. sunt luate în considerare mai multe planuri de acţiune alternative d. depresie). din interiorul sau exteriorul familiei c. Familiile care se lovesc de probleme instrumentale rareori reuşesc să-şi rezolve în mod eficace şi problemele afective. Baldwin. Problemele familiale sunt de două tipuri (Epstein. . Şi totuşi diferenţe există: familiile funcţionale îşi rezolvă problemele iar cele disfuncţionale nu. problema trebuie identificată b. Deşi se postulase că familiile disfuncţionale ar avea mai multe probleme decît cele funcţionale. după modelul pas cu pas. s-a constatat că ambele tipuri de familii se confruntau cu aceeaşi gamă de probleme. în timp ce acele familii a căror funcţionalitate este afectată de probleme afective îşi pot rezolva şi problemele instrumentale. urmează acţiunea potrivită. Modul de abordare al acestora este sistematic. Bishop. evaluarea succesului sau insuccesului actiunii. transport) şi afective (emoţii şi sentimente – furie. adăpost. Rezolvarea de probleme Definiţie – termenul de “rezolvarea de probleme în familie” se referă la abilitatea familiei de a rezolva probleme la un nivel care menţine eficace funcţionarea familiilor. monitorizarea acţiunii pentru a se asigura de îndeplinirea ei g.

124): • • • Furnizarea resurselor – aria cuprinde acele funcţii şi sarcini legate de furnizarea banilor. încrederii şi suportului între membrii familiei Satisfacţia sexuală a adultului – atît soţul cît şi soţia ar trebui să găsescă satisfacţie în relaţia sexuală şi sentimentul că îşi pot satisface sexual partenerul – se cere un nivel . Se urmăreşte concordanţa dintre limbajul verbal şi cel nonverbal. vag. sau neclaritate în susţinerea unui punct de vedere personal. are tendinţa de a fi deviat către alte persoane. A doua polaritate evaluează dacă mesajul atinge ţinta potrivită sau dimpotrivă. există variaţii în calitatea comunicării: se pot întîlni ezitări sau tendinţe de mascare. Comunicarea este evaluată în două moduri: a. Se mai evaluează alte două aspecte ale comunicării: claritatemascare şi directă-indirectă. Este directă sau indirectă? Mesajul este trimis direct persoanei căreia îi este adresat? Rolurile Sunt definite ca patternuri repetitive de comportament prin care membrii familiei fac familia funcţională. Chiar şi în cazul unei funcţionări normale a familiei. mîncare. dificultăţi în a-l înţelege clar pe celălalt (mascare şi comunicare indirectă). haine şi adăpost. Creştere şi suport – atitudine şi furnizarea confortului. contradicţia dintre ele mascînd o comunicare indirectă. Baldwin. pg. La capătul sănătos al axei familia comunică într-o manieră clară şi directă atît în aria instrumentală cît şi în cea afectivă. Este clară sau mascată? Cît de clar este formulat mesajul? b. 1984. Se subdivide in instrumentală şi afectivă. Fiecare dintre aceste arii însumează sarcini şi funcţiuni (Epstein. Prima polaritate arată dacă mesajul este clar afirmat sau conţinutul său este camuflat. confuz. ele stînd la baza rolurilor din familie. Pe măsură ce ne deplasăm către celălălt capăt al axei comunicarea devine neclară şi mai puţin directă. Autorii au identificat 5 funcţii familiale ce sunt întîlnite în orice familie.Comunicarea Se defineşte ca schimbul de informaţii verbale în familie. caăldurii. Bishop.

şi se referă la procedurile urmate de familie pentru a se asigură că rolurile sunt îndeplinite (dezvoltarea simţului responsabilităţii prin prezenţa procedurilor corective şi de monitorizare). familia este satisfăcută de distribuţie şi îndeplinirea lor? Deasemenea. rolurile se împart. Există situaţii care variază de la normal. dacă îl face clar şi explicit. dar pe termen scurt şi din motive circumstanţiale (îmbolnăvirea unui membru). • Dezvoltarea personală – ceea ce-i ajuta pe membrii familiei să facă achiziţii în plan personal – dezvoltare fizică. responsabilitatea asumării rolului este un alt aspect important al acestei dimensiuni. Acest lucru se reflectă în felul în care persoana care a primit rolul dovedeşte că are abilităţile necesare pentru a-l îndeplini. poate altcineva să preia rolul în caz de forţă majoră. În general aceste deviaţii nu ar trebui să ducă la conflict. • Menţinerea şi managementul familiei: luarea deciziilor (această funcţie există mai ales la nivel parental). Latura afectivă este astfel predominantă în această funcţiune. Pentru a se înscrie în polul sanătos al axei descrise. depresie economică etc). Alocarea rolurilor se face rezonabil şi nu îi împovărează pe membrii familiei iar responsabilitatea este clară (de ales un caz din terapie şi prezentat ca exemplu). În majoritatea familiilor normale. . vecini. atunci cînd familiile au insatisfacţii minore legate de relaţia sexuala. emoţională. întreţinerea sănătăţii familiei. prieteni. Fiecare familie are un anumit pattern în alocarea rolurilor în familie. dar care tot s-ar înscrie în această dimensiune (aşa cum sunt descrise în modelul original). o familie trebuie să îndeplinească toate aceste funcţii. graniţe şi calitatea de membru al familiei (funcţii şi sarcini legate de familia extinsă. resursele financiare ale casei. educaţională şi socială a copiilor şi dezvoltarea carierei adultului. sau nu sunt imediat disponibile resursele datorită unor circumstanţe care le scapă de sub control (rată uriaşă a şomajului. controlul comportementului (regulile interne). mărimea familiei etc).rezonabil al activităţii sexuale. şi sunt asumate prin voinţă proprie şi pot fi cazuri de familii care funcţionează deşi majoritatea rolurilor sunt îndeplinite de către unul singur. mici scăpări în managementul şi menţinerea sistemului familial etc.

Capacitatea de a răspunde afectiv În modelul original aceasta este definită ca fiind abilitatea de a răspunde la un stimul dat printr-o cantitate şi calitate a sentimentelor direct proporţională cu acesta. Autorii sunt preocupaţi de două aspecte ale acestei responsivităţi: în primul rînd, membrii familiei se demonstrează capabili să acopere prin raspunsul lor întregul spectru al sentimentelor trăite de om? Şi în al doilea rînd, emoţiile exprimate sunt consistente cu stimulul sau contextul situaţional? Aspectul cantitativ se referă la gama de răspunsuri cuprinsă între polii: absenţa răspunsului şi responsivitate excesivă. Se face distincţie între două categorii de răspunsuri: emoţii de bunăstare şi emoţii de criză. Primele cuprind emoţii ca afecţiune, căldură, tandreţe, sprijin, iubire, consolare, fericire, bucurie. Emoţiile de criză se referă la furie, teamă, tristeţe, dezamăgire, depresie. Atunci cînd o familie se situează la polul sănătos al axei va avea capacitatea de a exprima o gamă largă de emoţii, în majoritatea cazurilor proporţionale cu contextul şi stimulul ce le-a produs, de o intensiatate rezonabilă şi o durată variabilă. Trebuie luate în considerare şi variabilele culturale care impun modelele de manifestare a emoţiilor, în anumite contexte şi diferenţiat pe sexe. Implicare afectivă Este măsura în care fiecare familie arată interes pentru activităţile şi interesele particulare ale membrilor săi. Terapeutul se focalizează pe mărimea interesului pe care familia îl arată, ca şi asupra manierei în care membrii se arată interesaţi şi investesc unul în celălalt. Valorile variază de la dezinteres total la supraimplicare. Au fost identificate şase tipuri de implicare afectivă:
1. 2. 3.

Lipsa implicării. Nici un interes sau implicare reciprocă. Implicare lipsită de sentimente. Un interes intelectual. Implicare narcisică. Apare intersul pentru ceilalţi doar în măsura în care comportamentul lor îl reflectă pe cel interesat. Implicare empatică – de dragul celorlalţi.

4.

5. 6.

Supraimplicare. Implicare simbiotică. Un interes extrem şi patologic pentru celălalt. Acest tip se regăseşte doar în relaţiile foarte perturbate. În astfel de familii apare o dificultate evidentă de diferenţiere a unuia faţă de celălalt. Implicarea empatică este considerată optimă pentru o relaţie sănătoasă în familie.

Orice deplasare în sus sau jos spre celelalte dimensiuni este asociată cu o funcţionare din ce în ce mai deficitară a familiei. Se consideră răspuns normal, uneori, implicarea narcisică, sau supraimplicarea pe termen scurt. Orice cronicizare duce la disfuncţionalităţi majore. Controlul comportamentului Se referă la comportamentele familei în trei arii, situaţii periculoase din punct de vedere fizic, situaţii care implică întîmpinarea sau exprimarea unor nevoi psihobiologice şi impulsuri, şi situaţii care implică comportament de socializare interpersonal atît între membrii familiei cît şi cu cei din afara familiei. Se studiază standardele şi regulile familiei în aceste arii şi cît de mult se admit deplasări de la aceste standarde. Autorii descriu patru stiluri de control comportamental: 1. Control rigid. Standardele sunt rigide şi există o minimă negociere a acestora în funcţie de context. 2. Control flexibil. Standardele sunt rezonabile cu oportunităţi pentru schimbare, în funcţie de context. 3. Control laissez-faire. Nu se impun nici un fel de standarde şi este permis orice. 4. Control haotic. Se observă o trecere întîmplătoare de la un stil de control la altul aşa încît membrii nu ştiu care standarde se aplică şi cînd, sau dacă este posibilă negocierea. Steinhauer şi colegii săi (în presă, apud Ph. Baker, 1981) au dezvoltat un alt model al funcţionării familiei care este foarte similar modelului MMFF. Parametrii funcţionării familiei sunt: • Îndeplinirea sarcinilor. Aceste este un item similar rezolvării de probleme la modelul MMFF. Sarcinile sunt divizate în sarcini de bază (acoperirea necesităţilor), sarcini de dezvoltare (legate de parcurgerea stadiilor de dezvoltare) şi sarcini de criză.

Rolurile – cum sunt alocate şi îndelinite rolurile în familie-similar secţiunii Roluri de la modelul MMFF Comunicare- aceasta diferă de secţiunea echivalentă din modelul McMaster prin includerea în comunicarea afectivă şi a tipului de comunicare digitală de informaţii şi suficienţa (dacă este comunicată suficientă informaţie)

Implicare afectivă - acest concept este similar cu cel descris în modelul McMaster, dar tipurile de implicare afectivă sunt următoarele: 1. Blocarea implicării 2. Interes lipsit de sentimente 3. Implicare narcisică 4. Implicare empatică 5. Implicare simbiotică

Control - priveşte funcţii similare celor acoperite de conceptul de Control al comportamentului de la MMFF, descriindu-se aceleaşi stiluri de control. Valori şi norme – aceasta este o categorie nouă. Ia în considerare valorile familiei şi dacă ele sunt în consonanţă cu valorile culturii în care familia fiinţează; deasemenea, extensia în care valorile şi rolurile familiei sunt consistente

Categoria responsivitate afectivă de la MMFF este absentă. 7.2.2.Abordarea structurală şi schema lui S. Minuchin în evaluarea familiei

Un alt model de evaluare a familiei este modelul structural propus de S. Minuchin, datele obţinute prin acest model de evaluare fiind diferite dar complementare cu cele din modelul MMFF. Abordarea structurală s-a dovedit o perspectivă valoroasă de a privi familia. Salvador Minuchin (1974, apud Ph. Baker, 1981) spune că fiecare terapeut ar trebui să evalueze 6 trăsături ale familiei pentru a putea planifica, ulterior, tratamentul:
1. Structura familiei – aranjamentele care conduc tranzacţiile dintre membri 2. Flexibilitatea paternurilor de funcţiune familiale şi capacitatea sa de schimbare

Ph. Ce persoane sunt implicare în anumite tranzacţii? Cine sunt excluşii sau preferaţii? Alianţe şi coaliţii. muncă şcoala etc) 5. Contextul vieţii familiale – suprasistemul în care fiinţează familia. Cine decide ce se va întîmpla în familie sau în alt grup. Aceşti termeni descriu tipul de interaţiune preferat de membrii familiei (sunt similari termenilor de coeziune înaltă sau scăzută la modelul circumplex. După ce teraputul s-a alăturat familiei pentru a-şi face o idee despre structura sa. joining-ul (termen care se poate traduce prin a fi alături de). iar alianţa e aceeaşi unire dar nu împotriva cuiva anume. Conceptul de graniţă cupriunde continuumul dintre sufocare şi dezangajare. 1981) o relaţie sufocantă este una în care graniţele sunt confuze. el trebuie să decidă în ce fel problema manifestată de familie sau simptomul unuia dintre membri este rezultatul funcţionării întregii familii. mediul (familia extinsă.3. vecini. graniţele dintre subsisteme şi cele dintre familie şi mediul exterior. el va acţiona în consecinţă. Stadiile de dezvoltare familială 6. Conceptele anterior formulate sunt interdependente – puterea poate fi rezultatul unei coaliţii între mamă şi fiu. Baker. sunt: • • • Graniţele. Rezonanţa familială 4. pe cînd una de dezangajare are graniţe rigide si actiunile unui membru nu îi influenţează pe ceilalţi membri. Putere. deci al structurii sale. triangulaţii şi deturnare. prin intervenţia terapeutică asupra structurii familiale. Conceptul de alianţe cuprinde coaliţii stabile. Utilitatea simptomului manifestat de pacientul aflat sub observaţie pentru restul familiei şi felul în care acesta (simptomul) se integrează în patternurile tranzacţionale ale familiei. Apoi. Coaliţiile se produc atunci cînd doi sau mai mulţi membri se unesc împotriva altor membri. Terapeuţii de orientare sistemică sunt interesaţi de subsisteme. . Aspectele esenţiale ale funcţionării familiei pe care terapeutul le observă în unul dintre cele mai importante momente ale terapiei. patternuri de interacţiune.

2)disfuncţii de subsistem. separare sau divorţuri. 4. disfuncţii legate de contractarea familiei. familii cronic instabile: mutări frecvente. A doua axă. disfuncţii ale familiei reconstruite: cînd există o recăsătoriecu copii deja prezenţi. 4. 3)disfuncţii derivate din relaţia de grup familial şi se bazează pe principiul că există un număr distinct de aspecte în funcţie de care poate evaluată şi clasificată (concomitent) orice afecţiune Prima axă. disfuncţii legate de maturizarea familiei: probleme de diferenţiere şi de separare 5. cea a disfuncţiilor de dezvoltare familială cuprinde disfuncţii de dezvoltare şi complicaţii de dezvoltare. disfuncţii familiale primare: dificultăţi în stabilirea ueni relaţii maritale satisfăcătoare 2.7. Clasificarea cuprinde următoarele tipuri de disfuncţii (apud Ph. În categoria complicaţiilor de dezvoltare autorii includ: 1. Barker. a disfuncţiilor familiale de subsistem. Modelul triaxial Un alt model de evaluare al familiei care propune o clasificare triaxială a familiilor cu probleme este cel dezvoltat de Tseng şi Dermont în 1979. 49) distribuite pe trei axe: 1)disfuncţii de dezvoltare.2. a subsistemului părinte-copil şi a subsistemului fraţilor. Subsistemul soţilor prezintă următoarele disfuncţii: 1. problemele familiei cu un părinte 3. familii cu întreruperi în dezvoltare: atunci cînd intervine o criză familială asociată cu separarea sau divorţul 2. disfuncţii legate de apariţia copiilor 3. dificultăţi legate de creşterea copiilor: dificultăţi legate de acomodarea cu copiii şi creşterea lor.3. În categoria disfuncţiilor de dezvoltare avem: 1. clasifică aceste peturbări în trei categorii: a subsistemului soţilor. 1981. disfuncţii maritale de complementaritate . pg.

7. familii integrate patologic 4. abordarea lor . familii subperformante 2. Scala mediului familial – Moos Moos şi colaboratorii săi au dezvoltat o scală de evaluare prin care au examinat alte aspecte ale familiei decît predecesorii lor care au avut mai mult o orientare clinică. au descris settingurile familiale în care funcţionează indivizii. Acestea pot fi structural funcţionale şi de coping social. disfuncţii legate d ecopii 3. ideea fiind împrumutată de la modelele de clasificare a afecţiunilor psihiatrice (American Psychiatric Association. familii dezorganizate Disfuncţiile de coping social sunt specifice următoarelor tipuri de familii: 1.4. disfuncţii legate de părinţi 2. familii deviante 3. disfuncţia triangulară părinte –copil Axa a treia este alocată disfuncţiilor grupului familial. disfuncţii maritale de neangajare 5. familii detaşate emoţional 5. familii cu “temă specială” (dominate de teme împărtăşite de toţi. mistere. Aceste atribute permit o evaluare completă. 1980). disfuncţii maritale de dependenţă 4. disfuncţii maritale de conflict 3. În acest sens.2. secrete sau credinţe culturale) Acest model de evaluare a suscitat interesul specialiştilor datorită multiaxialităţii: un anumit număr de parametri sau axe pe baza cărora fiecare familie poate fi evaluată. familii suprastructurate 3.2. disfuncţi mariatale de incompatibilitate În subsistemul părinte-copil se întîlnesc mai des: 1. familii izolate social 2. Disfuncţiile structural-funcţionale identificate de autori apar la cinci tipuri de familii: 1. disfuncţii legate de interelaţia părinte-copil 4.

Valoarea acestui model de evaluare a familiei rezidă mai ales în faptul că atinge dimensiunea nonclinică a familiei.2. modelul experienţial Satir etc) şi a fost propuse astfel de modele de către autorii: Barnhill (1979). (1979). Pentru construirea modelului integrativ. orientare moral-religioasă. orientări culturale sau intelectuale. Al doilea cluster se numeşte menţinerea sistemului şi conţine subcale ce evaluează ierarhia în structura familială. modelul psihodinamic multigeneraţional. unul numit creştere personală fiind în mod special interesant întrucît evaluează arii ignorate de majoritatea modelelor clinice – de exemplu. Ulterior au aplicat analiza factorială pentru a identifica 10 seturi de itemi. Kantor şi Lehr (1975) şi Olson el al. pg. modelul strategic. Nu este întîlnit la MMFF. Al treilea cluster numit relaţii conţine itemi legaţi de aspectele afective ale funcţionării familiei. viziunea autorilor fiind una nonpatologică. Au generat o paletă largă de itemi .5.fără a se opri numai asupra unei teorii particulare asupra naturii familiei . orientare spre recreere activă. ce vor deveni subscalele instrumentului. Conceptul este similar adaptabilităţii din scala Olson. Un model integrativ al funcţionării familiei Un model integrativ ar combina constructele specifice diverselor teorii ale terapiei de familie (modelul structural.şi i-au aplicat unui număr mare de persoane. 1982. Dimensiunile polarizate sunt următoarele (F. pe care le-a grupat în patru teme de bază şi le-a integrat într-un sistem cauzal sub numele de ciclul famileii sănătoase. 33): • • • • individuaţie versus sufocare reciprocitate versus izolare flexibilitate versus rigiditate stabilitate versus dezorganizare . 7. modelul sistemic Bowen. Cele 10 subscale au fost structurate în 3 clusteri. Barnhill (1979) a identificat 8 dimensiuni ale funcţionării familiale.fiind una mai mult psihometric tradiţională. modelul schimbului social. fiind similari dimensiunii afective din toate celelalte modele. Walsh.

controlul şi ghidarea comportamentului. În acest sens. Întrucît aceste arii sunt inter-relaţionate se presupune că orice îmbunătăţire într-o arie a sistemului familial va duce la efecte pozitive şi în ariile interrelaţionate. Modelul acestor autori postulează felul în care familia procesează informaţii şi dezvoltă strategii pentru reglarea distanţei relaţionale. un sistem grilă interacţional-istoric de evaluare a familiei. timpul liber. Ei consideră că un model al familiei este viabil cînd poate fi aplicat atît proceselor sănătoase cît şi celor patologice ale familiei. Fleck a dezvoltat. claritatea sintaxei. emancipare şi ajustarea familiei postnucleare. au rutină temporală şi energie stagnantă. complementarităţi de rol parental şi disciplina graniţe familiale: dezvoltarea graniţelor eului. Kantor şi Lehr (1975) structurează o teorie descriptivă a proceselor familiale pornind de la concepţia sistemică asupra familiei. afectivitate: intimitate interpersonală. coaliţii maritale. depăşirea crizelor. pg. toleranţa sentimentelor şi unitate emoţională comunicare: expresivitate. . gîndire abstractă şi metaforică realizarea sarcinilor şi atingerea scopurilor: capacitatea de separare. 34): • • • • • leadership: personalităţi parentale. Walsh. ei descriu trei tipuri de sisteme familiale cu homeostazie proprie: sisteme inchise. astfel. responsivitate. El descrie cinci parametri de funcţionare (F. echivalenţa triadelor familiale. o serie de constructe structurale şi de comunicare şi realizează un model îmbunătăţit al funcţionării familiale. 1982. statică. graniţe generaţionale şi permeabilitatea graniţei dintre familie şi comunitate.• • • • percepţie clară versus percepţie distorsionată roluri clare versus roluri neclare reciprocitatea rolurilor versus conflictualitate graniţe generaţionale clare vesus graniţe încălcate sau neclare. acesta avînd utilitate în cercetare şi evaluarea familiilor asimptomatice. Fleck suprapune peste modelul anterior. Sistemele închise sunt structuri stabile care se dezvoltă în spaţii fixe. relaţii cu cei de aceeaşi vîrstă. deschise şi aleatorii. triunghiuri familiale. Sunt rezistente la schimbare.

Fiecare dintre cele trei tipuri de familie diferă prin homeostazie. O familie sănătoasă ar trebui să afişeze un leadership egalitarşi o . Modelul nu explică modalitatea de cuantificare a diferenţelor dintre familii în cadrul aceluiaşi tip (de exemplu o familie aleatorie poate fi foarte creativă sau foarte haotică dar pe baza cărei grile facem diferenţa?). norma este de fapt absenţa oricăror norme. dispersate în spaţiu. Pentru familia de tip închis. şi gradul de autonomie individuală trăită de individ în familie sau cuplu. familii care funcţionează foarte bine precum şi opusul lor. Această dimensiune merge de la rigiditate extremă la plasticitate extremă (sau absenţa structurii). activităţi individuale şi de familie. Membrii săi petrec timpul singuri sau împreună şi beneficiază de spaţiu public şi privat. explorare liberă. Nici un tip nu este mai sănătos decît de celălalt atît timp cît îşi pot depăşi problemele într-un mod netraumatizant pentru membrii săi. cu energie fluctuantă. O familie sănătoasă se manifestă la această dimensiune prin crearea unor graniţe interne şi externe. Această abordare este strâns legată de concepţia lui Minuchin (1974): continuumul înlănţuire-dezangajare. fără a fi rigide. Coeziunea este o măsura a legăturii emoţionale care există între membrii familiei. prieteni individuali şi de familie.Sistemele deschise sunt carcaterizate de structuri familiale relativ stabile şi în dezvoltare. manifestată în scopuri specifice. Nu există tipuri pure de familie închisă. după cum se promovează în mod eronat că idealul homeostatic într-o familie ar fi echilibrul armonios. În familia de tip aleator. pe de altă parte. pe de o parte. în spaţiu mob il. Se pot găsi în fiecare tip. În urma unei treceri extensive în revistă a literaturii de specialitate au identificat două aspecte ale comportamentului familial: coeziune şi adaptabilitate şi au dezvoltat un sistem tipologic format din16 tipuri. independenţă şi interdependenţă moderată. scopul principal este stabilitatea. Sprenkle şi Russel (1979) au pus bazele modelului circumplex pentru evaluarea familiilor. Adaptabilitatea familiei este o măsură a mărimii schimbării permisă de o familie ca răspuns la schimbările din mediu (autorii o numesc morfogeneză) şi a stabilităţii (morfostază). cu energie flexibilă. Sistemele aleatorii sunt instabile. Familia de tip deschis îşi doreşte crearea unui sistem care se ajustează la nevoile familiei sau ale indivizilor componenţi. Olson. deschisă sau aleatorie.

3.. 7. Metoda terapeutică Fiecare terapeut trebuie să-şi dezvolte o metodă proprie de terapie pornind de la conceptele uneia sau mai multor şcoli de terapie de familie. fără a deveni o copie a acestora. Personalitatea terapeutului este o variabilă importantă pe care acesta ar trebui să o . Dupa ce sunt evaluate. conexiune flexibilă. Funcţionarea satisfăcătoare într-un cuplu marital sau o familie largă necesită atât elemente de stabilitate cît şi capacitate de schimbare. Olson consideră că dezangajarea sau sufocarea şi patternurile închis sau aleatoriu sunt stiluri disfuncţionale. Rămîne de o importanţă majoră existenţa punctului de pornire: un model terapeutic coerent si o concepţie clară asupra a ceea ce trebuie schimbat în familie. Membrii ar trebui să negocieze cu succes între ei. cele mai funcţionale: separare flexibilă.disciplină democratică. Spre deosebire de Minuchin sau Kantor. Majoritatea terapeuţilor îşi dezvoltă un stil propriu pornind de la cel al profesorilor lor şi integrînd în acelaşi timp experienţa propriilor succese sau eşecuri terapeutice. instrumente ce au fost ulterior validate pentru a li se demonstra valoarea predictivă ( Sprenkle and Olson. există o scală de 4 puncte: COEZIUNE Înaltă ADAPTABILITATE FAMILIALĂ Supraînlănţuită Conectată Separată Scăzută Dezangajată Haotică Flexibilă Standard Rigidă Autorii au mai dezvoltat şi două instrumente de măsură pentru a evalua familiile: o scală de autoevaluare şi o scală comportamentală (Olson et al. să împartă roluri şi să-şi ofere feedback pozitiv şi negativ. 1979). 1979). El propune patru tipuri de organizare familială echilibrată. iar coeziunea sa fie undeva la mijloc. Aceste sisteme sunt caracterizate de abilitatea indivizilor de a fluctua între starea de independenţă şi cea de conectare cu familia. 1978. familiile sunt distribuite pe două axe: coeziune şi adaptabilitate familială. Pentru fiecare. conexiune structurată şi separare structurată. Russel.

Demersul terapeutic poate fi structurat în mai multe stadii (Epstein. Contractul are următorii paşi: orientare. contract. Acest macrostadiu se va încheia prin clarificarea familiei asupra a ceea ce va schimba terapia. întrucât cercetarea clinică are o mare relevanţa pentru munca de terapeut. o teorie asupra schimbării şi un stil personal de lucru. se vor putea uşor încorpora alte idei noi sau variaţii ale abordarii de baza (o perfecţionare continuă). descrierea problemei – istoricul problemei şi statutul curent al acesteia. pentru ca stadiul final. a structurii sale. sublinierea opţiunilor. 1980): macrostadiile care delimitează stadiile majore al tratamentului. tratament. negocierea aşteptărilor şi semnarea contractului (acţiunea de semnare poate fi reală sau metaforică).folosească în avantajul său. În esenţă. pentru a porni la drum. stabilirea sarcinilor şi evaluarea lor. mai ales prin introducerea metodelor calitative. continuarea pe alt plan (opţional). încheiere. clarificarea priorităţilor. Acestea se desfăşoară în cîte patru paşi (Barker. subliniindu-se aspectele strigente. 1981). În stadiul al treilea. tratamentul cuprinde: orientare. clarificare şi acordul asupra listei de probleme – Epstein şi Bishop (Barker. De exemplu. Unele tipuri de intervenţii par mai potrivite decît altele pentru anumite tipuri de terapeuţi (mai directivi sau mai non-directivi). Cercetarea şi evaluarea procesului terapeutic Clinicienii sunt din ce în ce mai interesaţi în cercetarea procesului terapeutic şi a rezultatelor care se obţin. şi microstadiile care includ multitudinea intervenţiilor facute de terapeuţi de-a lungul primelor: tehnici ca etichetarea. focalizarea şi clarificarea. Odată stabilite aceste puncte de reper. de închidere. Bishop. Nici una din aceste fracţiuni nu se va confunda cu stilul terapeutic.3. culegerea datelor – evaluarea familiei. 1981) consideră că terapia nu ar trebui începută fără o cunoaştere completă a problemelor dar şi a punctelor forte ale familiei. 7. studiile etnografice . Evaluarea are următorii paşi: orientare – se explică membrilor familiei ce vrea terapeutul să facă şi se cere acordul acestora. Macrostadiile sunt: evaluare. discutarea scopurilor pe termen lung si eventual. a organizării şi istoricul său.1. sumarul a ceea ce s-a întâmplat de-a lungul tratamentului. să cuprindă paşii: orientare. acesta fiind dependent de personalitatea terapeutului. de o filosofie proprie. fiecare terapeut ar avea nevoie.

Astfel.2. De exemplu. familiile cronic descurajate nu răspund bine la optimism manifest sau metode presante. Atunci cînd observă similarităţi între familii. 1991). încrederii în sine şi cu preocuparea pentru binele . J. Joanning and Quinn. Cuantificarea acestui progres în funcţie de relaţie se face pornind de la întrebări care oglindesc percepţia familiei cît şi a terapeutului (S. Ce patternuri de comunicare terapeutică se întâlnesc în şedinţa terapeutică? Familia şi terapeutul sunt capabili să comunice despre cum comunică? Acest tip de evaluare este util pentru clinician atunci cînd acesta anticipează o problemă potenţială într-o subsecvenţă a planului terapeutic. Făcând studii legate de eficienţa terapiei de familie asupra abuzului de droguri la adolescenţi. problemele prezentate şi eventuale soluţii. Terapeuţii de familie pot realiza acest tip de evaluare în spiritul reflecţiei. egalitară sau cooperativă? Ajută la atingerea scopurilor dorite? Evaluarea se poate concentra şi asupra rolului şi aşteptărilor fiecărei persoane legate de manifestarea lor în relaţia terapeutică. pot întreba familiile la finalul fiecărui tratament care a avut succes. Kuehl.H. dacă îşi amintesc cele mai importante şi cele mai puţin importante topici discutate în şedinţe. Clinicienii pot apela la un interviu sistematic pentru a-şi evalua rezultatele terapiei şi aduce argumente în favoarea planului lor de tratament. Relaţia terapeutică este esenţială pentru producerea schimbării şi poate fi monitorizată la multiple nivele ca progres terapeutic. au obţinut concluzii preţioase legate de ce tip de intervenţie este mai eficace la anumite tipuri de familie.asupra percepţiilor clientului pot fi o oglinda pentru terapeuţi a rolului lor profesional (Newfield.M.Hanna. . autoritară. Evaluarea familiei Faptul de a întreba familia cum trece prin procesul terapeutic poate scoate la iveală informaţii revelatoare despre munca terapeutului. 7. Terapeutul poate folosi informaţia obţinută pentru a-şi reflecta propria muncă. aceasta este o formă de cercetare.Brown. feedbackul obţinut întărind practicile de succes.3. cercetarea fiind un argument pentru ideea că la astfel de familii sunt mai adecvate intervenţiile indirecte. Selekeman şi Todd (1991) aduc argumente în favoarea practicii clinice pe baze empirice. 2004): Cum este relaţia.

sunt interesant de explorat blocajele.3.3. Scopul era obţinerea de informaţii calitative despre terapie dintr-o altă perspectivă. dincolo de succese. Joanning and Quinn (1991) într-un studiu calitativ de terapie de familie asupra abuzului de substanţe la adolescenţi. 7. Răspunsul poate fi un prilej de a discuta despre ceea ce simt. Prin rezultatele obţinute a rezultat importanţa formulării şi conceptualizării problemei în termenii clientului. În ce fel acestea se proiectează în modelul teoretic de terapie de familie ales pentru .H. insuccesele. De fapt. Pe măsură ce terapeuţii devin mai abili în aplicarea acestor mini interviuri pot descoperi cu surpriză că ele devin chiar intervenţii. de exemplu. proiecţiile etc. pacientul decedat”) – în acest caz fiind necesară o distincţie între realitatea clientului şi realitatea terapeutului. Kuehl. Cu cît se foloseşte un limbaj mai natural şi mai apropiat de aşteptările clientului cu atât satisfacţia lor creşte. Este esenţială şi această parte a evaluării pentru a se evita situaţii de tipul : clientul se simte nesatisfăcut în timp ce terapeutul consideră că totul este în regulă (“operaţia reuşită.Hanna. gândurile lor sau întrebările pe care şi le pun. În analizarea propriilor percepţii trebuie să luăm în calcul faptul că ele sunt o extensie a credinţelor şi intenţiilor noastre. Evaluarea terapeutului Terapeutul poate evalua şi propria sa activitate şi percepţie asupra procesului terapeutic.Brown. prin intervievatori independenţi. neînţelegerile. acesta fiind un element important pentru nivelul de satisfacţie ridicat al terapiei. Newfield.M. Se recomandă interogarea clienţilor asupra percepţiei lor asupra tratamentului înainte şi după parcurgerea diferitelor stadii de evaluare şi tratament. J. percepţia asupra terapeutului şi perspectiva asupra viitorului. Se pot folosi scale de mărimi variate (1-10 sau 1-5) pentru a stabili.clientului (S. gradul de confort al familiei cu o procedură în desfăşurare în acel moment. 2004): Familia se simte confortabil pe parcursul procesului terapeutic? Procesul pare benefic şi plin de speranţă? Este prea structurat sau nestructurat? Prea autoritar? Relevant sau nerelevant în raport cu problema afirmată? Acesta este un exemplu de interviu sistematic ce este doar o parte a unei expertize clinice mai largi. au rugat participanţii să-şi descrie experienţa procesului de terapie de familie.

asertivitate etc (Ericson. dar la nivele diferite. Analiza lor poate fi sursa unor întrebări facilitatoare în intervenţie (S. furie. terapeutul învăţând şi fiind într-un dinamic proces de schimbare împreună cu clientul. 1993) că o mare parte a literaturii de specialitate constă în descrierea procesului terapeutic. . codificarea schemei relaţionale). Pe parcursul acesteia el poate experimenta trăiri ca teama. Jones. J. 1973). Procedând la diverse forme de evaluare. confuzie. şi a problemelor din familie.Hanna. acestea fiind îndreptate spre sine sau spre client sau familie. mânie. suport. relaţii semnificative intergeneraţionale atunci se poate spune că terapeutul îmbrăţişează un punct de vedere intergeneraţional? Terapeutul nu poate rămâne inert din punct de vedere emoţional în timpul şedinţei terapeutice. Analizând interacţiunea terapeutică prin această metodă se categorizează fiecare mesaj de la fiecare persoană şi se cuantifică numărul fiecărui tip de afirmaţii făcute. ulterior trecându-se la monitorizarea patternurilor de comunicare sau diverselor abilităţi manifestate dintre terapeut şi familie (de exemplu. Evaluarea se poate face şi prin înregistrarea video a şedinţelor de terapie. S-a constatat (E.intervenţie? Dacă interviul se centrează pe întrebări legate de valori familiale şi culturale. care se ajustează pe măsură ce se trece de la un nivel la altul. În programul de codificare a schemei relaţionale comunicarea este analizată prin categoriile: întrebări. defensivă. fără a pune mare accent asupra rezultatelor şi consecinţelor pe termen lung.M. Rogers.Brown. terapeutul (mai ales cel începător. programul de comunicare în cuplu. Procesul terapeutic poate fi evaluat apelând la modelele de analiză interacţională folosite în cercetare (de exemplu. 2004): Aşteaptă el prea mult de la familie? Devine dependent de comportamentul clientului pentru a simţi succesul? A găsit terapeutul un mod de a valoriza stilul unic şi uneori contradictoriu al familiei? Întrebările se pot transforma în auto-supervizare. sau va fi.H. cuantificarea numărului de întrebări circulare ce au fost puse într-o şedinţă). Ar trebui ca descrierea detaliată a metodei terapeutice să fie însoţită de o descriere detaliată a familiei asupra căreia a fost aplicată. care sare deseori peste această etapă) poate vedea că procesul terapiei de familie este un set complex de interacţiuni.

tipul de . lungimea optimă a tratamentului pentru a obţine rezultate stabile pe termen lung. terapie de familie acoperă multe abordări terapeutice. Barker. (1972) descrie următoarele caracteristici pe care ar trebui să le prezinte un studiu adecvat al rezultatelor terapeutice: • • Ar trebui controlate. severitatea şi cronicitatea afecţiunii maritale sau a familiei. Grupul de control este unul comparabil dar netratat de pacienţi sau familii sau un grup tratat printr-o metodă diferită. meritele co-terapeutului. Aceştia privesc trainingul. adecvat Eficacitatea terapiei de familie mai depinde şi de o serie de alţi factori ce trebuie luaţi în considerare în evaluare şi cercetare. ca alternativă se poate folosi un tratament standard a cărui eficacitate este cunoscută. diagnosticul. Wells et al. descrisă foarte amănunţit starea familiei înainte de tratament tratament a fost aplicat (blind assessor). Termenul de control sau experimentale. Atunci când este imposibilă obţinerea unui grup de control din diverse motive. sexul terapeutului. frecvenţa optimă cu care ar trebui văzuţi clienţii. cu alte cuvinte. trebuie Evaluarea tratamentului trebuie făcută de un evaluator care nu ştie ce Măsurarea rezultatelor terapeutice trebuie formulată clar şi descrisă Este necesar un follow-up.Grupul de control este foarte important în cercetarea în psihoterapie deoarece multe dintre problemele emoţionale şi relaţionale se îmbunătăţesc în absenţa tratamentului sau doar datorită unei simple evaluări clinice sau interviu în care s-a discutat ceva mai mult. 1981). S-ar putea invoca aici dificultăţi etice legate de netratarea din motive experimentale a indivizilor care caută ajutor (Ph. în consecinţă. trebuie specificată foarte clar metoda folosită • • • • Ar trebui făcute măsurători pre-tratament adecvate. atunci cînd este prezent. de preferat cu subiecţi alocaţi aleatoriu în grupe de Procedurile de tratament şi de control ar trebui clar explicate. experienţa şi abilităţile terapeutului de a finaliza actul terapeutic cu succes.

dilema referitoare la ce membru al familiei trebuie implicat în terapie etc. Studiile clinice. pentru a descrie ulterior conceptele. observaţia sistematică şi experimentul au fost folosite iniţial pentru a aduna date despre familie şi cuplu. evaluările. Teoria este un set de principii generale şi concepte folosite pentru a explica date şi a face predicţii care ar putea fi testate empiric.tratament adecvat pentru familiile cu back-ground socio-economic şi cultural diferit. tehnicile şi aplicabilitatea fiecăreia. Ele au stat la baza formulării unor teorii despre funcţionalitatea familiilor sau au fost interpretate pe baza unor teorii deja formulate. . Capitolul următor trasează liniile teoretice principale ale terapiei de familie cu promotorii lor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful