You are on page 1of 223

Song No.

D]
J.S.Bach

~
- ....., '!'
fJ 1 I I I l • •
~
~
~

... • ...
-Yo
T .
.~ •

/ fJ
5
#. ..- #- • 2 2 - 2

(
~ = - ,.
--
)
~~
' . .. # If) ~ !'- ~
- • #- • #

4 4

fJ
- ~
.
2 1
1 •
~ ..,

~ • T -
. -----#- i""'oo...
~ . .
I I 1 2
1 -,t
4
4

1 -

I L-'-- :
-
4

4
, ~
tJ

,..
.,
4

r
..,
4
.-

fl
(
~
...-
,. ,. - -

tJ
5
I
2
r l 3 - ~

-
I ,
~ I I I ~ "
< ~

(
tJ ~- - f'-~._ i.I.
• ~
• fL· ~~ • • L i.I. •

~ 2 1 4 1 • 1 • ... 71·"*· 1
- 1

21 4

I
~
4 _
1")'--'" ..
- .,;-
-- _. - - --- - 1_.~ •
<

I ··
n - . f'-~. _~. f'- F ~ .6.,.- _. _ 6• - ~ ~ .
21 4

I'j ! ~!'- ~_1!:~ f'- • ~ • '"'


.-
5
- 2
{.\

-.
.L.
~
~

<
"..
~ ~ !'- ~ r-----, {.\

I -L•
..L
·
1 4
I L J - -&

5
Song No.
Invention No.8
G]
J.S.Bach

1 2 t 3 4
fJ. I "1 5 3 4 .-! s t t
j7

\ .. -
~
1::::::J
~ ~.f'-....f'- ~ ..
-..
(i OJ
t::
5 3 t 1 2

/
Il
2 4 3
*~jL~ ... ~.fILf!:.~~.f'-~ 1 , ! ! ... 2~ .. * ........ 1 ~ 3 _ 2
- 5

IttT"f.
,
"17

.
:1>. - ... e ~

(
4 5 t! 412 3
s

1 4 4 2 4

s 5 t 1

2, ___
1_-,
-4

1 1

Il 1 2 ! t.., Q~ ..... , ! . -4 1 21"'1#1#1# ...


~~,
~~
(~.
' T.
... h. - ~ ~ ~

1
1 - I
4
I
2 1 5
1 4

6
5

~
fl 1 1 2 3
• I 3 3 4 2
• 1

~ 1 1 1 1 1 1 1 1 I
(

• ~ F f:b~,.. ~ ,.. ~ • ~ • _
I ··
1
t
1
r 1 3 5 2
J t t

5 5
fl I'- t I'- fl- t 4 2 ~ ! •3 _. f'- t .. 1 ~ 2 .. ~

<
~
- - q!: !: ~
-
!: ~
I j

. ~
I

!II- !II- !II- •


I ··
4
11
2 3 "!""""" 'I L--J"
5 3

, ~
I'l
- 3 _ _ ~ 1
~. 2 ~2. ~ 3
• • 1 • 2 •
• ....4 t 2

""'-""""
11

l.,...-I

··
'I ;--2
- -
'I 2 1 1
~.
3 1 " 2 '11 '4
5

~. 2 1 3 1 4 2 4 .1 3
- :)
2 4 3 5

I
~
- I I
~. .-
-
_~.J~:b~ ~_f'- ~ ~~ I'- f: ~ f:
( ··
:;i 4 - • 2
~- 2 5 3

'132 4
I"J. t 1 3 1 r-----.t 3 11

I
< ~ ... -
.f'-~f'-.fL~f'-.f'-~'" • • • • • •
( ··
3 4 2 I.......J ~
2
1 5
5 5

~ 4 4 4 4 2 1 4 (.',

<
~LL
~ • '1- .-*.-* .... ~ .... ~~~ - ~ .... ~ ~ 1
.~.
I -'U.: "'"
2 1
1 -
I ..c::::l
1
1 - 2 - • -::+
...
'!'
3 I.:..J

7
Song No. Ga vot te
D] J.S.B ach

fl ~
j ~I n J I I I I 1 ~ I
I "
~
.1.
-I ~
~
~ I I r 1 I 1 I I ~
<

(~~: F ~ ~ I'- 1 # !'- - --I


.
~

1 14 ~
r

j
J-
2

fl ~
.,..., J 31 rJJ I !I r1 J I) 1 J1j .J n 1

··
\
LL
:s
. ~

1 ~
1 -,
I

-I
12
- I 1

-~#I'- #
I
I'-
I

(~. ',...:....L.
.J.
··
3 I
1 I ~ 3 3

..
t

u
~
~
fl ~

~ ··
1
4
2
! ~ • ... - 4
1
3
1. #
- I
1

I
r 1 1 -I

112
\ . 1 j",.oj

(~. -L.
..L
··
I'-
---
1 --...
- #

2
.#.-
- #1'- #. -# •

8
3 1

I
~~ ~
4_
_ L. 2 1
- I
1

I I I
J J J
~ 2
1
, ..
,.....,. - I • #~# . - - -
3 '3 3 1 - 1 - • ." .. .
3

".l ~ J rJJ J ~ 3 11 J j J J Il J j. } ~
,.I:. ··
<
.. I I
I I I
T I

- I

, .L:
-..,;
··
2 • I T

9
Song No.
Prelude
[]] (Wohltemperierte Klavier I No.1)

J.S.Bach

I"l ~ ~
,., -
I ~ c:::::-" ~
:; }.--J-
19 -
:;~J
-(r -
- !J.-l !1?---1
( ··

I'J ~ ~ • • ~ .-
~
~:::C:C ~ .
~ ~

~~.J ~~.J :;.J\--J


-(r- -
:; J\--J-
19-
:; }.-J-
19- .~~
:; J\--J-
··

.
I'J

T'
- -
e:::=
• •
~
• •

!~.J !~.J %~.J %~J


<
%}.----1 t}.-J
I ··

I"j

. - - .T' • .. • . • • •
~

<
:; }.-J :; }.-J :J ~J :J ~J :; )-j :; )-.J
I ··
I I

10
11
1*" e:1*" 1*" ~
- t:"\
··
I
<
t!
- -
t:"\
I ··
~ I I

. .
--e- -
-e- --e-

12
Song No.
Me nue tt G du r BWV.Anh.114
D] .- ~ ...
J.S.Bach

fl ~ ~ - I
• -
I ..,.......
I
~

J n. 19·
- ......
- I

··
n.
( ~.

flu I ".- -, •
I .
<
~

.,.. . .,.. ~.
- .. ....
··
n
f
• ~.

-
'1J+ -
I -, I
- I'- .... 1'-. #-

(
~ I

-- I

• I'-
. ·· ··
··
#-
I
"
.
I -- ·· ··

fl loI.
• I
• I
.
~ I
~ l-- 1
(

I ..L: " ". • I'-~... .".. I'- b# ~ j •


L
I
I

-L.
~Jt
I
- I

. '·""
~
~ I
• ·
~ ,J
,9 - ...
I

(2 { {
I
I \,oooJ
r:
f ~......• • I
.
··.
.,L.

T I
T I

13
Song No.
Le Coucou
IT]
L-C.Daquin

I
.L
'-.:
~
f1 .LI
Vif
1
4
- ..
5
~ ..
5
~

p e /eggiero

( L:
I --.T .
>- -
>-

(
.L

.. "
6J.t .-

ere
--
- -
..
5
1 3

seen
~

-
~

- - do
~ ~

-,..

~ ..
;--
(::z ""
:-,,:.

" 4 ~ HI!" -

.L
f1 J.t--......
~.
- 3 2
- 2 i
2 t

..\..:
~ ~~ ~
if~

----
~
~
-
\ .--.... dim.
..
L,: II- ~ ~

2

1 3 1 4,
-~

..L
llJ.t
-w
4,
- ..
5
==----- .. =------ ~
~ ~

~
< p leggiero

( .. ...-
15 ~ . .
>- >- 4
----
14
I
-,
'l ~--... ~. 3 2~
---- - ~ ."'-
--------
- 3 2
~2 1

.. '--- ./ ~-

tJ j.j.
ere - - - seen - - - do

- ~
-----
:
f
t. '----" ff!. "*t • 2

a tempo

.-
nt. 5 5
jL ~
2
'l ~ 2 1 212 ~ ctr-- 1 / ~

I .
t. 11~ ~"---"
~
<

I
.. •
---.... .,
dim.
~ - pleggiero

r
I I t 2- ./
-if t.! :> )"
4.
1

'lJ+
,. ~ ~fi. . ~ ,... 3~ ~ ~ 3~ /' •
3
~ 1

.. -
'l ~ ~ - I I
:
,...---..

----
I
.. :> )" I -

~ ~ .fit .fit
4 :> :> :>
tJ J.I ;>-
~--....... 1 :I I

I • '"
. ere - - - seen - - - do
P
.. ~ ~ ~ ~ -
(
1 4. ~-
<l
4
--- --- -5
3

2 1 2 1
'l J.I >- >- :> :> 1....- 3____...,
.L
I
..
~

I I I
< ,..-
~ -.......... A I
I ~ I I :~ FI I ~ "! I.
I -'-1:

- -
4.
- -
4.
- ~ ~
4.
I

15

-.
,. rUt ~ rtr--
4 _

. • -----.. "- ---....

mf
~
p leggiero----
.. ) 1 ~-"- - :::::-...
15 IV •
;. .
l 2
3 ~

r'lJl~ ~ 3 2 -.......... ~
3~ ~
---... - 3 2

I
.
r'l ~
- ere - - - seen - - - do
-~
:
- ~
------ ,----...
JL

.. -,
--- ~ ft~

2 1 _

.......
p leggiero

2 1 3 4 15 IV • ;.

I
L
"ul
~
~ ----.....-.. ~ --. 3 2 ~
~
3~ ~

.. IL

ere - - - seen - -

Lt;"
tUt
A -
. ::>
~
---- '-----" 1t~ ~

~ ...3 2 • 2 1 2
~~JI=
2 1 2 1 ~
) -"
..
llI1
..s1L
'-- ~ ~ ft~ --- '-'
.
~

j
L
LL 1:1
t'l~
-It
- do
~ r--.~
:
~
"-
. "-
dim.
~ - -
4-
~
.. J I
3
I 12'- -
4.
..........r0-

16
~
---.... v-- --.
V ___ 3
fl ~ =:::::::l I
--..
I

(
If

p poeo - a - poeo ere - - seen- - - do


-
1 · ~~ -~ ".. ~~ C
I · \
.... 4 2 r,
2

fl ~ ~ ----.... --- -...... ~1 a 2


1 ~3 3..,..- -........
5
~3

~
- -
I ··
lr' c rr~ c~ ., ..---
mf e
~
sempre ere
.~
-

4 3 2 5 15

5~~45

,
5 5
~1 ~~_ . ~4
fl J.I • ~3.~ _ 1 _
~- -
~

- - seen - - - do
- - f
,;-- ......... ~~ •
( ·· -------
14· 13 2 ~ 14
3

-
3

I
tJ ~ 2_ 4
--.. 1 232~

• .
1
,
.' .
'/r-
1 ~
- 5
- 4

..s:
" - mf~ '----- ./
ere

I -'--'.. rA~ ~
:>
• ~-
~
L
I
2 1 2 II!' 1 3 2 14 2 4

I -4!:C1
~
~ ~
5
- 4
- 5....- --..... - - 3 2

- -
-
5 i)_

<
" -
:>

'-----
- seen
.-/

~
-
10.

~
- do
~~
- 1

~
--- ~ rf~
V

J.I "..-- r---.


~~

I~·
.L.
L

17
poeo rit. a tempo
"i ~ I
4 ;5 ---.. • --.... ....
I
~
~~ .. ~ fi e.,. ~

pe leggiero
~

. I ~
( .
3~ ~r2 1 - I tJ •
:>
. ;.

I
"i~~3 .-----. 5
--......., /"
! 3~
/'
s
-----
--
S 3 2

-------------
~

< ere - - - seen - - - do

I
~ ~
- :
~
". -
.,...
f-
,. ,----..

-;. fI~
~

--- '----'"

I
"i ~
5
- 2 1
2 1 a ..i. ;
5
--..
J-~- ~. - •
'---'
~ '--'~ ~

< dim. pp leggiero

I
.. ~ - ,.
--------
'-- -,.~

3 4
~ tJ • -

~ ~
•~ --......... ~3 ,---.5 ---....-.,
,-
! 3~ -----s----
I
~ -
<

I
~ .1+
poeo ere - - seen - - do
--
~

~ :>
-,..
4
-- '------" fI~

rit.
~ .1+.-.....,
s
- 3 2 5
- 2 1
2 1 2 1 2
s
<tr--
.
I v -____________
~~
- ~'--"
~
----
~

dim.
pp

( .. ~ • ~
-- • • ~

I I 12
1

18
Song No.
Piano.....Sonate No.15 K.545 1st move
D]
W.A.Mozart

Allegro
,
s
~
1 :.-----.3
~
• ? • •
.
~
I , - I

~
(
. .. .. 3
., -d- -41 2 ... "iii ~
4 ~
5

~ 1 1 .~. 4 ~1.
• - ~1
-
t
<
~ ~
- - - -
~ ~ ~ .- .- •
I
~

~
- - .- - 1 1 •1.
3 4 5
'-"fl-1*". • 23.~. 2

.. - ......... - .
-
.. .- ~
.
I s

,. ~

.,,;~
1
• • •

p
( ~.L
..L'
f
- ~
, ......... , .....,....
-
~

-
~
, ~
~
,

-
~~ fl- ~ fl- ~ fl-

2
.\.. .fl- ~ f'-~fl- ~ f'-

312

19
2 3 12 3

34 2
12 3 4 1 ~ ;:---;:

, @.
tJ #./f#-' ~t!.#-~ #- ~ #- !'- h. 'f:.."...". • -&

I")
(
~
**** **** .. . • . . .. .. ..

20
f'l • • '~ "':;tI-~tI-'
3 .. 2.~ 1 4
;~Jt !~ • - ! b....~.~ 3
~ • l' ~

<

I ~
··
I
" . - 3

#3 ,~.
f'l ~~~. I- ~312.1 2
-
(
~
I .~ . • ~"*

~ Ll
I ··
- 3 "II "~ •

~
!l
It>
1
- t Jt .~. ~f"- ~F~~ •. ll ; L 1


~

---
~~~~. •
..
Ll

I ··
I ~

r 3 1
-
t
~. -

rJ .f:f:.!'-~. 2 1 ~f"-~. 2 1 ~~~.h 2 t

I I
~

I"j -",-f!!:.~. :JII... __


lL.I.
_~._L

(LL ~
~ ... • ·"*71 :;i. 3 ~

!l 3
- 3 1~ !.. ~ -~ ~.
. ~. ~ ~
I

<
..L~
~

~ 1-60..).:
-- bl"?
...--
r r I r r I I J .1 I 1 I 1 I I I I I r

I
"
21
3
t1~ ~;- .,./t.~ f _l_~~~~~ .. 4 • ~1'!,-f!:.I'-~ • 3

I
~ - - -
I '1"'[
I"J I I I I I I
: b' ~ !:

4! - I

I"J 2 1 1 .~~!,-.,. .. 3 .2 1 .. ~. ~ .
('17
4!. ~

r: ~
- ~

r:
- .b.. ~~f!:.I'-~ .. ' .
/
,..

'3 4, .2 t t -

I I I I

.. ..IL..-. ..
I :"i::
\ L

- 4 f - ~ 3 t - L.,..C:I -

I"J . .~
-
.
I~""
IT
4!.

P
I - -
--,.
I~·
f ~

~ 1
'3 t 2

22
24
"l<tr 1 S #' ...-- --.... . <tr
. . .
II r.

<
~ I I
- I

tJ
(
~
- • - - • - - - - - • - - •

"l ~ ~~ f!:.. f9- H)ft*- )ft*-


OJ

~

"l ~J J J J J J J
(
~ ..... I ...- I

S 1 2

23
Song No.
Turkish March
[]]
W.A.Mozart

AHa turca
Allegretto 4 4 4
tl 4
,
3 1
3 .. 3 ~ .~ ~ .. ~~* • ~ ~ ~ ~
.1 ~

..
LL~
-"

I

L
:
P
~ r, • , • , r. , •

4 3 4

tl tIL.a-i- • ... lJl. u... .. .. l~ ~ • 2 t


3
1 t. ! .. #~!
.1
~
-"1)'
t-

~ :: ::: :: :: :: ::: .
0
o
0
0

- 1*" ~

-
~o

I 0
.' 0
0
0
0

- V '3 I

1'1 ~I .. .. j- ) I

~
1::J ........ 1 ~ ........ 'L:J ~
(

I
0
0
.. ~ 11'"

,
-
I
I 1

24
3 'tr--- 3
tl f!:. ~ .,.. f:. .,.. .". ~: .". 4 I ~ ~ #
.
j -,
~
1
··
( f p
~ ... ~ I!:
• • .i

I ·· ··
LL

tl J.I ~ "- ~ . ,,- ~ "- ,. "-


~ ~ ~
• ~

··
~
"'"'-- "'"'--
f
11. ....,
··
~

·· ~

-r ~ ~y L..-.J

tl J.I ~ ,. ~ "- f!:. ~ ~ ~ (II. ~ ,. (II. ,. ~

I ··
<
'- ...... ~ I,....-

LL ..... .....,
I ·· ··
U V\..-,J ~ -

3
t
f:. f:- f:. _~
4
tl ~~ ."..,..~! ~. It
• !l 5 .1 t ,.."..~ ~
··
~

L ··
LL

··
P
. .... .... .. .. , ... .... ...

25
4
fl ~ ~ 5 1 -.~ ~ 5.--- .~ ~r,..
··
I
.
.. u.
f
- -- , , , • ..!!:
- -,
.. !!: ,, fII- ~
- fll-
I ··

3 4, 5.2

1 2 4 1 1
5

1 2 3 4 2 3
IJ ~ ~ u. • _ Il _. ~• t'-f'- t'-#. t'- • t'- • --=~; r:.f:. • • • ~~. 3 .• t'-!'- •
I

I ··
4t

Ll .. , .. ... .. I
~ I ~

--
I
• • •
- I
Ll . • •

1 4 __ fII- __ fll-
IJ ~ H .". .jI.. ~ .2 tL • ~fI- ~ ~fL~. •
/
I ·· ·· r-

...
4t

f
~ ~
-
• ......
( ··
Ll

·· ·· ---
l I -J - /~~~
!

IJ ~ # •
--
fII- ~
__ fII-
~ ~
-- . fl- •
-- ·· kh ~
-'L

.
I _t;;. :
Ll
-- ~

......
..- J

....
-
l

\ ·
• 1't

£/ ~~-

26
, tJ lJL~ ..... lJll~ • lot • • JJ. I .... ~

··
, :: , ~
-
IL
·· ··
- ~
!:
u - • !:
f ·· ··
- L 1 I
-
I
- I
-
'1. ~ I 1\ I "-
~

l,......J ......... ~
--.. r
~ I
L.J
I ·· - • - ~ ~$ $$

I - I
I -
, ~
~ A -€-"1!..1'" ..!~._~ ..~ ~fI- ~ !'- ,..~. ,..

I
I
. ~ I

··
~ ~

f;r!-!-!-
P
( ·· r-= -=-=
J J ~ • - •
_ _ 1..1.

- ·· t1

tJ ~ ~ ~ (II.. ~ ~ (II.. ~ (L ••
• ~ .. • • (II..

··
I

<
~

f
t::= - 6:== bbf:
I ·· 1..1.

··
A_
- - -"""-
---
V~~y~ ~

I'J ~ ~ ~ ~ (II.. !: .. • • .. ,.
11.
".
112.
~ - -
··
-
.L

<

I~:
~

1..1. A
- ....,
-
-
I ~ l r
....
I

-
··
.t~~- -

27
Coda 3

It !J!~!J£~
4-

tJ ~ ..~ _lJ H:. ;..ifti!: it- ~


I ~

f
··
LI. ~
'"'"
..., ... ....,
(
V

tlJt H ~:--: IJ tJ U it- it-f:.~_~t ~


I
~

( ··
LI.
'"'"
...,
- ...., -

~ V

It £~
if
.1JlJ1 fidff.jL_t ~ ~ .. ~ .. ~if.. ~'-
)< if

l
~

1 ...,
··
,.-,:L ~ ..-

(
?:/ ~

~ ~j!: ~
f)k~ ~. ~ ~. ~. ~ ~ t- ~ fIJ- ~
I

l .. . .
~ ~ ~

( ·· LI. &. - - - .- ..:L _ ... - ~- - ..- ... ...., ...,

28
Song No.
Menuett G dur
OJ W.A.Mozart

Tempo di Menuett

I
/
!l ~
5
.fL • 2_
*' - I
- ~ .
~ I I I
I I T T
(

.~
. • ~

(
a 2

!l ~ 1
5
• 2 5 2 - 3
""""""I 2
-"
··
..; I

- I 0

~
~
.. I

··
1 I
11 2 I T

, !l ~ I.
------
~
~
··
-.....J

~
*'
.~
I
~

"f*- ..
I

~
I
--
( ,. ··
~.

tl~ I 5 2 4, 2 t:"'Il.
/
··
."
LL

~ ~
, I ...... 3 -
) .. ~ "f*- ~ -loI...
(
2 I 1 2 I
·• not

I...:,)
Fine
30
·:.-i
5 .2
fl ~ 1 .2 .2 3

, ·· - -
<
• -- --....J - "
I I I I I I I
I ·· ·· I
~ I I L..--J -r I
--c:::::J I I
5 5 I

.2 5

I
,r fl I 1#- 5
• 5

, -
"
I
- -
, ··
1#- •
• •
I I
3

I'j /" -..... .2 3


" [
• .2 1 3
I, T' ·· ·· T T

~f'- J 1
J
( ·· ·· ··
I
-
4 .2

I
,
ti 5
.2 -"... ....... ~ .
I I
<

·· J J I 1
I
I I f:. ~ ~ 1#-
[4 I ...J
.2 .2 1 1

f!:
,
,
..".
1'1.
[1
• ~ • #~
- 1":\

I
- 1 I

'11jj
n
'f!:.""'1#-. ~ I

"""'"
3 '..:,)
D.C.
31
Song No.
Little Serenade
D]] :::-- _0 - , , -

J.Haydn

Andantino

.1
t1 ~ 1
.
... " 3 ~. I
4

~:1
.. I I
- 1
<
P
; J ; JJ. J J J J~ ; ] ; j ~ "19- #-
( ;i . .
legato

.1

..
,--"~
t1
2 ""'-
I I I
1
I I l 4 ~2 - "
"

\
L........: I
-
I '- V

-
t--
- r-~
(. ~
:..L"
. -"h
~: • ,- -........
"
"

32
I
1'1
··
4
2_

;;-
4
2~ I 3.----- ---- -I
.
poco rit.
3~

~ '-- '--I
( mf =
.. · ~-- I~--
I
· 12
11 I I
3 4
4

a te111p~o:- _________________________ ~4L

~ 3 1 4 3 2~

33
Song No.
Perpetuum mobile
[ill .a"b ....... _

C.M.v.Weber

Rondo
Presto
1.-----
1
-~~
1 3
1 _~ .~! ~. 1 21. 1 2 1 1 2 1 !~3! 3~.
I
.
( ..
p leggiermente
- sf

~ ~ ~ ~ 11 ~
~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~. ~. ~. ~. ~t
1 3 2 1 3 2 3 2 5~
5 5 5 5 5 5 5 4 'fro.
5

I
I'J---~ 4 4 4 1 3 1 1 2 ....
5 3
~
!--
!f:.~ _~!~2#. ~
..
<
tJ
p
L1." ... I • ~ .it. .,
(

-
OJ

. 4~ 2 1
3
r
2
4
1
3
2
3
~ ~
1
~
3
~
1
l '~
2
5 5 5 5

~
..----_--_ _3

1 2 -~~ 1 1 2 1 2.~3~1~ . ~.. ~ . ! ~~


5

< .. - ...
)
I
tJ
- f
: L1."
~
., .......
OJ

.. *1t'¥ .. ~, ...... lit


~:
"4 2 1
3 5
1
5
2
4
5 4
MO. * >;..-----
5
I'J~~ 1 I I I ~. >4 1 1 I I I ~~

<
.
j
-"""'Ol--
,.ff - ff" -
~
-., ., - -:f+" - -
~
-., ., -
I ·· -
OJ

4 5 :;ii L.......J 2 :;ii L.......J :;ii


2 fz 4 fz
fz 4 fz
* * * *
I'} III- . . 5
4
'fro.
5
41
=====- ~ >/J=FF
'fro.
I
'fro.
I ~~ ~
'fro.
..
~
.

I
.. .L I . . >- ~ >~> -...... --../>~
-- ---

f ·· LI.
. ., ;,. III- ..
. . .. ::::::.--
III- ..
?-" .
III- ~
::::::.--
~ ..
~ II!' . 11'"": ~ -: ~ -: "!'"
4 2
3 ~2 ~ ~
> 3 >

34
5 5 5
2 2 2
~
fl-....... ~ ~~~~. ~,..
~~i"'" ~ ~ ."\ .::--
I
<
@ ~ ~ ~ ~ ~
-
,
Ii
j
@ '!
..../
- '! 3~
~ ! ~ ~ ~ ~
fz 4 fz
~. * ~. *

j
}
I

@
tJ 1Y-4 3
-- ~ ~ 3
-- ~
5
>~
•4 > 4
5

~ p
(--,
@
2
.
1 2 1 2 1 > 2 1 2 1 2 1 ;. '! '! ~. -tf
3
~. .'. 3
~. ~
2 121
* ~

~5 5~
Ii I 1= =1
4
I~
5 4
e!S !!!'"
4 5
- 5 4
5 4 5 4 4 3 5

I
(
~ >.
_ T>. _

- >. - ' > .. . !.., ·",~"·-r"""~ • "ill .. f .... -:.,l .... ~ ."iII~.!

~ .;, ~ ~ . > > dimill.


I ··
2 1 2 1
2 1 3 2
5 ~
2 1
..........

~rt 2 3 5

~lL
. ....~

1~
~
1 2 3
2 3~ 1 3~
Ij~ JJ.J It.. ['1 J ~ n 1 2 3
1 2 3 1 4 5 214 2
TJ
..L
··
- _T ft- -
- :ft- •

413
413 413

-----===~~=========F======p

35
tl ~.J.l1*". 1 \., 2 1 2 1 1 1 .u • _J" • . • !'I.-

..
<
Sf P
tl ,.....-
I Il.
. ~
1
~~
312
l'~
~~
1
~ ~ ~~ ~. ~. ~ .. ~ .. ~. ~t
~
:

2
5 5 5 2 4
5 5 4
5

,.. '1. 4 4 1 1
- 2 ~ !.u .~.fL ~~! 1*".•
4
2 1. 2

- f
-t iL iL •
( ·· L '

1
3
r
2
4
1
3
--- I
1
5
I
3
5
I
1
5
I
2
5
1
5
I I I

fl~?-r-3 ~----k
>
1 1 1 J.I > 4 ~ .fL~ 2 ;.~
I
.. - - -
< Sf
..:.. ..:.. .:. .:. .:. .:. LL. ~ ~ j ~
··
>
(

- ;}

~.
v
2
4
,.-
S.

4 2 1
5~2 2 1
~
fl -...- I • 4 2--..... 1~ ~ ! ~1 ~ ~"'1*"~! ~,..~ ~
I

<
.. ff ......
-
~ ~ ~ ""- 101-.7~
'-- --...... 1'1 1 .J
-
)
I: " ,
\

~ ~ ~ L-J ~
~o.
~ ~ L-...J 5 4
'"
~ %0, '"...
~ ~, ~
", ~.

~~ 4
~J ~r-:~.fLf:
f= 2 1.:r-F~ ~
~~~:.fL2 it 4 3 2 ~ 3~ 3
4 1 4 1 3
~
.. - l'
·1 • '11 ............. ft· l'
---
) . decresc.
( .

~.
,
'" --- - *'" IJ
3
i
I
36
3 4 4

- p

1 1
3 3

I"J Ii 5 3 2 " 1 5 3
2 4 ~~3 Ii 1 3 ~! 1
3
~H.""'~
"1

,~

l'
t.

(
~
-
.. • ~ ~ ~ ~ '~
~ .. .,~
~
2
Ii 2
3
1
Ii 1------------------------------
3

I"J ~1:t~~~
~ ."..~.
• t q."..~ ! q! • 5
h1. ~ 2 ."..~. 4 - 3
2 1 3 1 2
" 1.
~
1 2

I
.. T' '11'-
<
~ ~ ;Q: --.
I
. ~

~ 1 ~ l.H! ~."..~ f~~F~~~."..;.h . ~>. ~. Ii 3 2 3 1 32" 2

t.
dolce
- simile
-
.. ;" ;" ;" ;". ;". ~ J~ ~ .. ~ ~. • •
.L..

3 2

*"
3
~.* ~. ~. *
1 3 4 2
tJ 4 3 2 1 3 2 3 2 ~ 2 1 1!~n~
-,;.
11
.:,,;
t.
;~TPT"~ ~ -
f~'
.L..
~
- - -
r, V l'''iI "iI "iI "iI "':

37
3 5 2
~
fl f:.: :~~ =;24
~. !~ J.l3 2 ! 1 3 2 3 1
5
,-I.J.l 3 2 21~~~
I
~
- --....oi

pdolce

(
fl
:
• • •
~ t T l '~
~ ~ ~ ~ ~ 111 - 4
1
3
5
4 5
~. '* 'fro.
* 'fro. *
5 3
.....
, ~
2 5 3 4
fl ~>- .~. 4 3 2 3 132 4 >- 4 3 > - ~

~
- - ~>-~ -
.. ~ ~ ". ~! .. ~ .. ~ J_ I- J_
f
~ I#!--------.~
(
- 4
- 4 4 '1
3
1
3
~.* 'fro. 'fro.
* *
4 1

5 1
3

'fro. * 'fro. * * 'fro.


*
5
>- 4 5

fl ~J.I ~1 ~#f-~ ~5
~J.I ~
5~
~ >-.--!-..

~ ---.. ..........
~ --...oil ~
~
>-~>-~ , ft· 4
>-~
.ff dim.

(
f) I. l~
... W't
2
ftT''I -
4 'fro.
5
'fro. ...
~

fl

...
~~
-- - 4 1
~ ..
1 3 1

~ -,

:~ ~ •
< ~ 1 31_ 1
) . roN 21
nLL 1...1 J~
I . I""'"'

..
,J,!.

~l
5

-=--.
~
#1 •-:-- . W'f-=-
~
L
"
--1 2
4
~ 1
3
5
I~
5

38
8 va -
1
'1
1
- 41 1 3 1 _ ~ #1
.! 1±.1#- ~:,,a.~:;~ 3 1 ~ .!1±. Ji 4.~jf~ ~l~~""''''~ :~q~

..
ere - seen - do
.. • • 6 -. ••
· • • • • •
··
-
/

(~.

,
I
I
4
4 2 1

=======I===~- p

------------ ------------ 1 3 1 2
~. .....
~
5 5 5 5

____-----.i!.~?--r3 ~
~ 2 1 1 2 3 1~ 1 ".\.. 4 4 4

. - sf p
~ ~ L1.. ~ L •

( a-

t "f ~ ~ ~ ~~ 'l!'" ~. ~ ... -4!'. -4!'. ~t ~ 2


4
1
3
r.
2
1 4
5
~. .....
~

~ 1 3 1 2 __5 ! ~ • ~.,... 1#- • ~ 2. 1#- ., 2\.. 2


1 1 3
1 1
IL
.
(

;.. ;.. =
I -". : •
1
3 ---- 2
3
~ ~
1
5
~ ~
3
5
1
5
l'''f
2
5
"f~
1
5
~ ~ ~~ ~ -4!'. -4!'''

5 4
:::;:.---

ff

5 4 5

39
, tJ 2 2 1 I I ~>-4 1 I h ~~ .. ~

5
4

t. ~ ..
~
- .. -
..
~ .. -
~
-
.. ..
- J

( ·· . 11

~ ~
2 fz
2
4 :;i ~
fz :;i ~ ~ 11';.
i)

fz 4 fz fz
~w * ~.* ~. * ~. * ~. *
, F~ 9= ~~ ~ ~ ~ ~
>-
tJ ~ 3 I I I

t. - • - .. =::::= ->~>-........ f-J>~ -- ~

. ~ .
>-
~
=:::----..
~ t
::;::---
... r--~
>------.
,.. t '\
( ·· 41) ....
4!'" - 4!'" -::: 4!'" - 4!'" ~
~ ~

>- 5
tJ~~~~ ~5 4 ----::--- ~~;. ~:~;.~. 1! .1

I
t.
<

(
tJ I I I I ~~== .. b.. ~ ~ . . ~
==pp
;-. "! L: JJ
'!' •
t. '-"2 ~.
~
<II!'
~

5
4
3 5

40
,
1 1 i 1 1 :~ 1
fl ~ 1 L3 .. .1 3 >- 2 4 3 1 2 3

(
t. [l ,r
,-' 1 P
2
Vr
1
v

~ Vr - - '>-

..
4 3 4 . .

--------- 5
'.tW.

32 43 3 21 3

decresc. p

2
~
'.tW. '"

3 2 2
>- 3
>- 4
5
'.tW. :;,.
'.tW. ~
", ",
41
3 3
>-
3
~. * ~. *
··
~ ~2.~_ l. _~ !~~=.~,_ ~1!2 ~! ~,:.! ~~;~-
I

<
- - tJ

J
·· . :
I
r r
tJ 3 >-
3
tJ
2 3 t 11~
3
~. *
4 5 5 _
3 _ 2 4 5 5 s _ 2
_ 4 5
21~ ~ 4 _2 1 2 1 ~
~ 4_ 1 ~ 1 4 4_2 1 ~ 1 4

~
~_~.J/ ~ _ • .J./ "- _ • .J./
f ,... , ~~ ... L'"
r\ ~~ ~ l.~ !II-
··
3 11-- 1 17..
5 2
sf sf
~. .... ~.
*. ~.
~

*
4 4

~ b~ 5
4.
1~2
4~1 ~5 ~~ ! ~ I ~ ! L 3 3~

~ "- I ~
~

---
<
\~, 1= 1= tb~j. ~hql I I ---
I ·· OJ

• 1
sf 12 I I 11
sf 3 2
~. ~.
*
'I. .!--
4
4 3 2 t
2 ~~21 3:f
~ - - -
<

I
'"t'.
··
-b. Il.~ b~. -~ b~j. .. L..- b~" .. ..~

3 2 1 2 1
5 3 4 3 4.

42
fl~51!~ 2 ~~.!~~ .,... •
4
~ l .~a
4
!ia 2
-----=-- ~~

<
.
...
.....--
- pp
I ··
~ ~~
4
~ ~ ~ ~~ ~ -='11
>-
1
5
*
I rr
~
~ I V-a
-- b~
4

~ ~ I

,,--
4

./
5

~
4
5
2

~ ~
4
~.
5 4

I -,
fl
:
;..;.. ~ ;. !,., ;. ~~ ~

~ b: ~ ~ ~ b~ ~ ~
2 1 2 1 S 2 a 2
~s 1 2
>-
~. *
5
fl 5"",,~ a 5 4
5 5 4 5 4
3 'c::::~

~ v
~1 ... ... ' l'
v-~ ~. . . 1' ...... l'
~>-~ ~ ~
~ l>- ~ l>-
I ··
"': -: "': "': -: -: "': -: -: -:
4
~. * 4
~. ....
~

5 4 4
~ 5 4 5 4 4 5 4
..L
4 5....--- 3 2 1 :r--
~
~~ .~~ ~ . ~. .~
- l' 'l
-v- .~"'q'"

>- >-
r'" : >-

~
2 1
": ........, - ~ -.

3
2 3 3 2
4 3 1 2 4 1 a 2 4 1

43
8 va ----------------------------------
~~
~ 2 1
2 1
2 1 2 1 2. 1 ,..!."..,..1 2 1 2 1 .2,..!~,.."t-."..
I
~ •
p

(
..
t!

(8 va )----------------------------------------------------------------------------------------------
~
tJ' ,..!~2, ,... I I 3I I 1 2 1 3 ~~
21. 2 1 1 1 _~ • ..,..... 1.1. !
I
~

Sf P
(~- '
,...... 11.
~
~
1
~~
3 1
1 1~

2
~~
1 2
~
1
~ ~~
2
~~ '11!'. '11!'~
4
'11!'~ ~~ ~-I ... 2
4
5 5 5 5 5 4 4 4
5

c8 va) -----------------------------------------------,'4
tJ~ 4 1 2
~3'"t-;'
~.lo+ •
2 1
" • .u 2
4
,... 21. ~~
2 ,.~.

I
~

.If
( ·· • .:.. iii. fa- •
1
3 24 1
,3 - 2
3 ~ ~
~. 4
'11!'
*
1t~4 .
~4 ~

~
tJ oIt_ 1 2 2 4 ~ ~q~ b."..~~!f'-"'!~ ~E= F~#;~~! ~ 2 q~

~.If
~

r- II . ~ . ;. ~~ ,
( ·· ..,

~4
~ T'
::; !
r.~4 ~ ~ ~~ ~ '11''': '11!'
~ . 4
~ 4 4 4
.',
~. ~. ~.
.ili.
"it>
* ~

tJ "" f'-!.u=b~3 ~2 ~ 5~ 2 ~.
....
<

I
~

··
~ ~' .- . ~~~ ~ ~ ~ ~ J_ ~ ~ ~ .u ~ , J
..J::

l'

4 .
=
~.
3
5
4
5
1
2
5
~. *~.
-=
i ~

44 * "it>
5 5 5

tJb~ ~ ~~
5
h
I !~ b·~ I q,~ ....
4
iF
~2
lit- ~
4

2 2 2 3 2 2 2 2
e:~f:.I,,:> ~ . ~ l.Jh.l.J IJ J.J I.J l J.J I.J I.J
I ~
.• [!:> II" J 1 J I I I III J Ij

4 5 3 T:> I r 1+j ~i i
'.£W. ~. ~.
1
:>
~.
:>
~.
:> :>
i:> :>
~. '.£W. ~.

* '.£W.
* * ~. ...
Q

~. ...
Q
~. ...
Q
'.£W.
*
45
i 3

, I"i
-
....
i 3

ft·
1 3 i 3 i! ~ ~!~~
3

~ff~
l'
4. i 3
4. 1 3
3
I I I I J I.J,J ~ ~.
( ·· '"'
'"'I r r
l~
~ ~
~3 ~2 ~3
i 2
i
3 2
i3 2
5 i
4. 3
~ i 5
4. 4. 1 2
8 va ------ -- ---- ------ -- ------- -- -- ---- ---- -----, 4.
4. 4. i 2
i 3 i 3 >- i 2:! i 2 :>- i 2 >- i 2 4. 1 2 4. i 2

2
4. i ,,-
3 i
2 3 i
5
4. i -.r T 1 I

< .. li~i C~~SC. I~~ i JiLl


L

3
2'l.
I d~
~ff
=?
I I II! I L LL lot • ~ 4
I ·
.
r ~i r fl'r I T'I I I 3

- -

8 va ---- -- ----------- -- ---------- i


~ I

, ..
>-
I"i 2 i"f!:.f'- ~ 1. ~ 2 ~ • 2L, 2 "f!:..~2.~ • 2 L, 2
po
2

-~ -~. ,
T

( ··
ff
#~ ~ ~,....
I- ~ . ..
0
:: = ~ ~4 ~ ~l!' .~ ~ 4. W~ -:
~4
...
>-
11
~.
.0. 4.
4
4 4

~.
_ _2
1....- 2 ~

---
I
.. "'T~·'"
i ~ i?- ~1
I
2 .fff
f ··
I I T l ,....;... I"--- ~
t
• ~ ~
; ~
;: ~ ~
~ #~ ty @@@@ P' ::z 3
-
i
j
~.*
~---~------~
• ! • ! ! J

46 ~ • 3 2
4. o

4.
Song No.
Ecossaise
[ill
L.v.Beethoven

Allegro
IJ,. - ___
fl ~ 3~. 2 2 . 1l 21 ......----

--
7'
1 .

.. . ..
~ I
.. ~
I I
p
(

.J..
I'
,
-
I- ... ... .,.. f*' f*' -.(fL-*fL ...
7'

fl ,.,,-
~,............
. ---
2
.
Itl1L
~
~ ··
r
. ..
~ L.... T I
(

....
~. - K
... • • ~
.,. f*' #- .- r---.

"' 2
4
- ··
5

.
fl J.I
··
2
~~2
4
.
3
1
- l
2~
. .
3
1....- -....... l 2~

L 1 I I I T I I
(
f
~.
I it- I . it-
··
-L'
..L.

I 1 ~ I 1
~ 41!'
- ~

~.

2
4 5

47
Song No. Fu r Elise
[I[] ._- --- --- --
L.v.B eetho ven

I
tJ
Poco moto
5 4 1~
.,
1

...
- 5

r
1 .-""!

r
Fi9 5

t
pp .-oil""'!

.. - iii-""I"7l I

I - ... 2 ~~.

~
~. * ~. * ~.
*
11.2. 1
5

-=== mf

~.
'5:W.
*"
~.
* ~.
'* '5:W.
*
~.
'* *
n 2 3 5 4

dim. pp

8 t

'5:W.
* 5
~.
* *
1

* ~. ....
.>!!.
* ~. * ~. *
,.....
41 3 3
1

1
2

48
'5:W. *
t
1 fJ 41 . 2 N
. .. . .. t .. 2 .. 3 . 1 • f!:."'"-~ • 3 ..
t,
@.
I

-= I

== p- - c:a9 i I
-
··
~ ~ • ~ ~ ~ ~ I: - •
5 ~
• .
fJ .. . .. . . .. 1 • ~."..#. 3 .. 4
.
I
(
t.

~
- - i I


p
~
---
I ·· •
~

- .,
:

I ~
.Ji

I fJ . 1....-;-3 ;..- 3~
- -
I ..
l

I r;;;o..-
t. r
\
I,
(

I ·· ~
dim.
.- ,..... ~
pp
- -rir - I

~
'" 3
~
;II

~. * ~.
*

~
fJ

r
I I l

.. - r
I..

-
·· ~

"'
-
~iI I
--=

~ I ~ ;II I ~
~
~.
----
~. * ~. *
~
~.
*
3

dim. dim. P.P

3 1
~.
....
..;:
@~
-,.\.W.
* ~. * 5
~. *
49
,
I
f} l
- - I I

... - ,.... r

-
~

,...... 1
( '"
.. I
~
~
"'
. ~
~

~. * ~. * ~.
'*

I
..
,. l

...
-
- ,....
"'
-
.10.

···
·
4
2

.....
-

I
j ··
fP
,...... - p cresco

I ~ ... 3 2 1 3 2 1
~
~. * ~.
.',
~

5 4 5 5
5 1 2 1
,. ·
;)
t
2
~
1

·· ... •
.. ~
dim.

"" -ell

I ··
• • • •1'1'¥¥
1111 "111 711 ~"11171111

. 5

,. ~
4
1
4
- ~
- 2 ! ..

p
.
.
cresco
··
·· -
( ··
=
:;i

5 5
4 1 2
F=:::
..
4

.
'" I 1
'"
I .. • • • •
p pp
_I It

f ·· r

50
8 va ------------ --- --- ---- -- ----------- ---------,
1 1 I 4 I
D 3 31 '

~. ::J.
.,'

pp

.~. *' ~. *' ~. *


~ . 1.. ~ F=I=I I.. 1
. ,

I
t. ... r ~
e:::==- t:::==
== mf
(

, - ~ ~ ,.
,
I
..
OJ

~ ~ ~ ~::::::
~. *' ~. * ~. * ~. * ~.
*
.L.
~
t.
I')

r
,
=Fi
r
OJ
F9
-
-- I..

...
-""'"

dim. p dim. pp
, I~ ~~ ,...... ,-..
-
-L' OJ OJ OJ :
.L..

~.
~
@) - ......

'====
~. * ~. '"
* ~.
*'

*' ~. ...
..:.. ~. * ~. *
51
Song No.
Ma rci a alIa Tu rca
[IT] L.v.B eetho ven

Allegretto 4
2
5
3
5
51 4 5 4 ~41 34
-3
~~ 2 1
. ,
-= 1"'__-a-l l _--:.
4 ~ ".--... ,
fl 2~ r--.~
..•
,
...
)c.... .
'.
--
1

'

. pp
~

- =
<
~.
:> ~t i i
~.
:> t i i ~i ;..
r-
;.. ;..
IIF ... ~ ;i i i
··
I
~L- - - - I
'.fW.
* '.fW. *
l.-
'.fW. *
5

I
fl 1 ~:>..---.. .
•• • 1= • ...-1 • • ~?
5

34
fi :::..--...:3
(II.. •
• -- -~
•••
. ---.:. cresco
;..
~i ;.. ~i i :>r;..
<

;--i i i I I It It
I ··
- - :::.---- .", r'
I ~
'.fW.
* '.fW. *

fl I
1':>---- i i i -·
- 1':>----
i!: ;.. fi- ~ ~ =1- I'l=- III. . - ~
fi--==-:>-------- :>~ (11... #q,
• -=
i #q~! • i
• I -~4
qJ t.· .

<
.. ~. ~.
r. ~.
:> t ;-i i t ~

:>
..
t t i I -
:>~i
- -- ,

:> == :>
t
( ··
• . ~
~
r'

-
~
~ 1,...-1,. ..- t::...~1,...-
'.fW.. '.fW. ~• '.fW.•w:
'"
'.fW. .
* * '.fW.
*"
5

•• •• .
4 5 5 5 -
,..- - #q~ ! #q; ! q==;~§
lil- t.· ~.
fl
I
1
-= -=
I
.. 4!' "'!"

(L
phi cresco

;--i i i :-i i i
-
:>~. ;..
-
l'

i~.

I ·· r.-
~
~ 3 ~
a
- -
...
~ IIR.
t-~~
~
-
'.fW.
*
- ...... 1
'.fW. * -
52
* *
::>

'.rW. '.rW. '.rW.* ~.* ~.*

.,..
&
* ~.
* ~.
*

~. ~. '.rW. ~.
* ~.
*"
tJ I
::>
po ...---;;. lI " ~~ F~~ q~ ~ fll-
f- ii- ~....
~f- b ~ -·'"
f- . #~ e: .
~~~
!fI-
~
~
, I1
100- TI ~
~ .......... piLl cresco
i~j~ ~ ..
1-10-1.'
" fII- ~ ~ ~ h.
• ~.
• • •
--*
-1-'
...L.

F- ::: ,... ~

~~ ==== ~ t.--====
~. "
'.rW. ~. ~.

*
------ ------ ------ ------ -----
(8 Va )----- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ -- ------ ------ ------
qI . t;:>-., fi- ~,--., fi-:>--- --=-~----~
-~ -.. fi- . .
\! !:>--
q==;'~ .. ~ ~
I"l l#,-- II ~~ J ... ~ • .:..~.:.. ..

~-!: ~

<
~

~.

f:f l I
~.
-
J
--f"
~ I
.ff
-t . ~ ~ :: ::
( ..
:> :>
.
..,
; ..:::-- '
V = ~/ ~ ~/
\~
~
~:::::::
* -
~.
~
:>
~ ;;
:>
~ ~
:>
~.

~. ~.
~. ~. ~.* *

:>
~6 * ----------------------------)f~---;>
~------X;:~--~~~----
(8 va )-------------------;---------

it- ~ ~. #*'-=: r~ ~ ...-=: ~f- ;a. #...


-;;, - ~ ~~ ~ itt.
I"l 1 ~A ~. ~A

I
. l'
~
.........

~
- 1
~
..........


I ··
fA[1"-- -· .
,;, • . . . ~ . . . l- i- A ~~ ~ h. • ~.

:....::::: -
..::: --.. --..
~:> t.-.e::::
~. ... ~

~.
~.
~~
'ito ~.
----~;:~----
~.
-----
~;:~-- ------------ ------------------------
(8va)-- - ------:--------~;:~-----------

#q,s,..:t:;"II -= • i #q,-;::..,t:;"II -= i i q==;'~ r-- - #q~!.i.


~ . J #jf -;::..,f- ~
~~)
-;:".:f-
J·.. ~I • •
I
~
~ .
~":-
< mfr,'
:>f ff
.. f: . -
II· f I. __ i f~. tt J i
I
)
·· • • :> :> i=

• - ~ IlL
• ~ IlL IlL
...
f-
- ::.........~
... -
IT
::..~~ ....... ~~
54 ~. ~.* ~.* * ~.
~~
~.

rr
-,
tJ
"{8 va )------------------------------------------------------------------------------------------------
qif>•
. . . . . .. . -
I #~f-ll. qi~.~. fi>. . . . . . fi->-- fi- >--.. fi- ==:----
;;
--- fI- .. .it .. -~ ;,. ~ . -~ ;,. -'I!:. ~

- - .. .. . .. l'

dim.

··
;-i i I _-t -t :> ..... .f
r- '
f4~ ~ ; >
~.
t :""".
~ JJ - . -.- - • ~
IlL II"
~
:...~""... > *- ~.* ..'*
~.
0-'&.- ~

*
I'j
(8Va)-~---------------~:>~-----------~:>~--------------- -----------------------------------------

1
fi,L'· fi~' q, I . . . q*.' . .
,-- - III-~-f- III- #'--'- • • I #~ f- I • • qJ::;.~
....e- •. ~ . . ......
fi==:----

I~
~

p
- ",....
una corda

m.
(
... 0' . -
~i~
~. ~
~
:> i f\ > iii > I: I i j i
I ··
f-
~ ;: !II!-
~
~",....",....
.....
~1,....000""'"
..
-
~
~ ~~ -=v
i
> ~.
~. ~. ~

(8va)-----------------------------------~------------- -~:;;:;----------~>~-------------------------
* -..;0

I'l l fi->"-""
!: • ;,. ;,.
fi- ==:'
!:.
" fi- >......
~iJ- finfih #q~! i ~ ~ #q~! i ~. q~.~.

I
(
~

pp
. . f.J' . -
--- - .. l'

I ··
:: :: :: :: :>(,I' I~
~ .

:>111 >111 -t i

~V
•> .
JII
-r ~)
•> \~
l-
~
-
• .....
".,...~~
!II!-
t-~",.... ~
:>
~.
,'.
'*
(8
va )------------------------------------------------- ---------------------------------~->~--------

~ I .. ..
~ ;,.~~ hq;. i- , ~
r- i: ~ ~~ -
iii. q.i- i- , ~
I- ;: • ~1Ii. ~ #q~ ! ~ i i
~
~
(

I~:
- - Ix',
') ~ '1
.., - Ix' ')
..,
r-- ~
-
ppp

.L
,
,

...
r.'____,
q"ll!' ~ ~ ?'-. ~d~ ~~ ....! '-
_e ,--.
q~"i~ ~~~ j '~
....! ' - -l !....

q~~ ~~ :; ~~;~
-.
;: .;:~

(8 va) ):,~~- ---------- -~;.-~ --~;:~ ----- x~..=:..- -


~~-=-=: -------i,
..,. 1'I 1 #~f-
q •
-=. l
• .
#q,, lf- i'.
':;;"';f- ~ )1.*
It ~
~
I---
1*~I= •. l ..,
iii.
.., ..,
l ..,
:1
~
~
"if "if
~.
~
~
OJ .., .., OJ
..
~
!:
i
=+) =+) :J) =I) :1 ) :(y i i
-'
*

55
Song No,
Piano Sonate op.13 "Pathetique" 2nd move
[ill - . ~ --=-~-~--~~...------~

L.v. Beethoven

Adagio cant=a~bl::'le:-_ _ _ _ _ _ _ _~::;:4::::!r5;;;;;;~5


~ r ~~ ,.
;t. ~ ; 3
J' - :J -. • ~-q-.
,... fJ I
: - - • iir_ ~q;.:

--- ..
3 2
p~ 1 ---- ----..
·· ~
4 12 1 -4 - • 121
4
'fro. 'fro. 'fro. 'fro.
5 4
*
5 54, 4
. .
J-. ~J ~
,~3
-:;. 5
~~~
, ·· 2
•••

3 2
I.' ~J L Jl

~ ~
3_

...i -: .
2 3
r-- 1
·
0

(
~
I·~
71 2' ~5 !
1

'fro. 'fro. * 'fro. 'fro. 'fro.


* 'fro.
*

, ... tJ I 51~41 51
. 4~ r I J
] 31~

rJ '"- J jJ" r jJ" r r 1 r 1 r 1

2
r 1 r 1 r 1
2
4 3
r ~
( ··
J 1 J 1 I I I I J 1 J 1 I I I I J I l •---------•
1,,---- 13 14
r 14 r r L/ 4 21 2

'fro. 'fro. 'fro. 'fro. 'fro. 'fro. '.fro. 'fro. 'fro.


*
4..___ 5
'- .
tJ j R I ·1 51 ~~ .
,
I 41
o .

...
2 3
1

2
1 r 1 r 1 r r- r r- ' r" rrrrr r r r' r ~ / # '

~
5 231
--""'l
• e;_ FF9 j)
( 0
0

.
73
5
1 2 -4 I
r 13
r 15 ~
I

56 'fro. 'fro. * 'fro. 'fro. 'fro.


* 'fro. ,',
'$
~ 3212
~ J
y-- 4
~.2 u£ ~:. 2 1
4
~.1 2
N 4
~ .
-;:
--,
""'.. I
- .. .. ~ ~ ........
I

q, , , , ~ == ;:
~~~~~~~
··
~
3212121
5 4 5 4 ~ ~ ~ ~fq~ ~f~~ t
3
~. ~. ~. ~. ~. ~. 5
~.
4321
N 5
5 5 4

fl 1
.-...,4
1 ~
r-
2
1~3
5",
2 •• _
i i i 2
~1
.1.~
3

J J
4 3

== .
Irl' .
(
.. t:::::C
2-' '-'
2 '--'
2 '2'1
tJ I 2 cresco
:
I •
t.J '4- ... ..:~~ ~r~ 71 2 =d4
~. ~. *
5.--... 5.--... 5 5 3

--
5
~4
~~Jj~.lJ
5
4
2 •. F- I':
4
-d,
I
··
V '2'1
< p cresco
'2'1 '--'
2 2 3 '2'1 '2'1 '2'1 '2'1
P pp
I · '
I

! 1~7J -6'-_
~ :::::=:---
~-6'-

[ ~4_-r-_~~
3_
1
\

! -'"1'
·
J' j J.
- • f J T 1'" _q~ -.
j.
• .q- •
3 1 3 2

..L..
·· ,
p ~

.
:-i 12 1
1

4
CII
I
-.....
"
121
--- .. -.....

1-4
5
sempre can Ped.
4~5 4 5
.~.
--:J-. ••• DJ I.j 1 ..t~~JI ~~ 2
I~'
f.,.£
~.

2 3 2 _____ ~ ~i
2

~ ~.
-
-L'
..L..
""-
i

-,; 112 ; ~ ! ...:± ~'

57

---------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - -
1
~. ~. ~. ~. 'fW. * ~. ~. ~. ~.

4 2 2

sf

2 5
3
'fW. ~. 'fW. 'fW. 'fW. ~. ~.
*
5
q ------. 4 3
2
~#~~;. q.. ~hJ ~ h R~! ••••••••••
~
f'1 I LF h 8......................._

@.
sf fp decresc. pp
I
..
I
~ - LIM • • •
'"
== I•
••
q.. q..
con ped.
~.

~.

2
1

1-4
5
58
·
J.
-= - . ~ J ir 11- _ _ q:iJI:
,...
- • • ... q- ...
I · ~. e:-". ~o ~. e.-". ~o
'-... '-..0 "---'0 "---'0 "---'0 ,,---,. °

-- --
3 2

--- '"
<
~ I
I ··
1 4 • I~
21 ..
4

4;;:;:::: 5 4

J 4

simile

12 t

-----
4

3 4

~. --------~------~------~-------
~. ~. ~.

~----

~. ~. ~. ~. ~. ~. 59
~.

I') I I
--
..-- ~ .~ /'" 2
3213
N

.
~1
~.
.
t- _l
~ ~
t- I::::'
~I~"
r-' ~ fI. ~
~I r- t -
it- 4
~ •
~
4

t- •5

<
.. '= e:::::= . -
.. ~~ 83
..
..
. .. . . .. ... . . . .. . . . .. . .. .. ... . ... . . . ..
I

4012~ ~-
32132 1
~. ~.~. ~. ~. ~.

5
4 f.'..

i.t__---....L pp

2
3
4 5
~.*~.*

\.

60
Song No.
Piano Sonate op.27-2 "Mondschein" 1st move
[1]] L.v.Beethoven

!: Ie
~f~:7
~ [::>;
Adagio sostenuto
5 1 3 5

to,
~. ~.

125135134124

J ,

~' \ -...-:::;-"-, '" \


-e-_~,-.i. .....
~. ~::.. o ( ~. ~:'
.-- J
u
---------------------
~. ~. ~. ~. ~. ~.

u
~. -------------------

~. ~. ~. ~. ~.

i
~.
i
~. ~. ~.

~. ~. ~. ~. ~.

62

. . . =====-- <
u u u
~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~.

5 4 2

u u u
~. ~. ~.

u u u
~. ----------------------------@~.--------------------
~. ~...-.w

u u
~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~.

123

'"---'"
decresc.

~------------------~
~. ~. ~. ~. ~.
63
u
~. ~. ~. ~.

e-

~. ~.
--------------------
~. ~.

~. ~. --------------------
~. ~.

64
2 1

~.

2 1
decresc.

-&
u -----------------------
~. ~. ~.

4
2
2 35 1

2
1 2
2 pp
3 3 f"':'.

t -&
"'--'

~.
5

~.
1
2
5
~.
-&

~.
*

65
Song No.
Piano Sonate op.49-2 1st move
em ..,..,..~ M - .... ..... ~ ~

L.v.Beethoven
.. _ >-=...,."..,... ......M1'" ~ft.~"""'"

Allegro, rna non troppo


fl ~
3
I
.101 I

.
~

.
• ,
~
~
I I"

.
~

~ ~
I ··
I I

fl .101 n • ~(!:. ft- ~ • .- -. ~. 1#,- ~ • ~ ~ ft- -1~ ft-Hft- ~


~ - 3
~
l- I I I I I
( ··
~ l"...o0oi I I I I • -, - l'

I
fl .101

-----
,.-
- --- - ~

,
~

< ~ "-
- I I......J. I
- I 3 r- I ~
~

I
.. - - • • • •
~~ ~~ ~~~~
3 3 3 3

66
~ ... ~

fl ,Ij. ::::-----., ~
• ~ . . til- .. ~
-- ...--

< ..

tl ,Ij. I
~ ~
,
I I I
: -

tu~ .. ~. 3
r-¥-, 3 .~ .11'"

< '
oJ
'3 • I~'" ... ... ... • -
I ....."" - - - -
- -
,.,L.

I -:
3 3 3 -.3 I

67
, I I"l ~ - r--... ~ _at*- R-

~ ...
I
• •
I I

I
-
.. ~ 'J . <:)

f
r I I I tJ
~~7P: -· - -
I i ...J

~~ ... ;. ..:.. . '1'-a_ -


I
( ~
I

,-3--, 3_
I') ~ I .~'1'-
(
@,
~

I') ~ 1 '1'- a
- ~

< ~
. . ! ~ • 3 1
~ ...
.~ ...
··
~ - -
I
- 3 ~
3 ~
3 ~
3 - - -- ~

~ ~
- - L-

<
~ • ....
~ ... • i i
·· -I
3 3
) - - - ~

I ·· ··
\
~ ~
- - I "JII "JII

68
J

69
~
tut
.
. - --- ~ i.. .......
,
-
I I J l ~ J. J
I

I
.. ~
• $ .- _1=
Il ~ ~
.
-I ~ .. ---I'-~ -
~ ~
.......--
.. .. ~ .. '.) 3_
f
.-.-
eJ

~ i,.....I--' ~~ -w l-J,....J

3
Song No.
Im pro mp tu op.90-2
DID F.P.S chub ert

Allegro
I'l
L :'\._- 17
I
4
.fL .""#-. 3 4
- 3 .2 1 3 1 .2 3 2 1 21 2 3 1 .2 ~

..s .• # .... - . • '1-lfI': - 11 tr-


@. 3
~ -=
P ~gato j
~ j ~. j ! J
f
~.

· . . .
Ii5
14

fl I r-M ,..,.., 1 1 11!:... 3 2 5 3


4 _ 1 1 1 • .fL#-.

I· ! j
--- ~
-- ~ .~

~
- U--J
~
{
.
j
I..I...J

( : . I
I
1 .2 3

I'l
- - _r-r-1 ~
1f/#". ..
-
I I

@. • .- • ., :fI' •
: :
1'T
-j j
-
~ j ~. j ! ~
.
~

( ·· . .
I
15

1 "
3

72
3 2 1

2 1 2

>
decresc.

2 5 1 3 1

73
I"j I ~I '~ •. I ,._~ _1"/~ .~~~ .~ .JL .. ·fL' • .. ~ """-'
I
.. .
--
~ ~
: P
<
11 1---- b, 1 ~ j ~ j
I
I
· · . .
~ . ·· .·· I

F------f-------f
fl I ,...,.... r-n ~ ,'f!:.fL~. .~fL

<
~

~.
. .,
j
~."
=
lJ!

1 j 1. j
- ~
- e
I ·· .
I I

fl I .•
,~fL - .. ~!- 1-1-
..

t- r- r-
-~tL-tL
.. ~fL ~. L ~ . .~.~

~
-~
<

~ ··
cresc.~
n 1. j ~
.
j ~. j ~
.
j
I I I

fz /?
5

3 2 1 4

fz

74
1
r 3
~ i' '---------P"
> ben marcato
i'
>

>
ffz ff~
>
r ~
>
r
2 4 4

5 1
>
51~ 1 J. >1 I
fl .IJ. 51
. . 4

(
~
i'Qi'~i'~
----== =
l wr 3
~ ~ I ~
r.tJ r rI r
:=
r
"I J"I.lJ.h"l .h .IJ._ .IJ.~ n I I I
··
15 14 I • .2
., 3 - .
i' ~
p

J. >1 I >1 I~
tJ .IJ. . 41 I
.
L
.
~

f
t
L-tJ 1
.IJ.~
~
C+Jr
n
i'
f.f -==::
~i'~i'~
= ~ CP
LL3
r ~
P cpr

··
., "II
i "II ~ 4 l!"

.
~ ~r-i= ~ ~~rr
(

ffz c.r r
1
p ~ I

.,
4 =
4
2

75
>-

r =
ill
f/z
5
:>

.
~ W-
-
3
-
r f
~ r r r
2 2
~

r :>
-
r

76
::> ::>
J.

4. 4. 5

r
::>

r ffz
~ r ~
p
==
3
ffz
::>

~
.ffz r ~
p

::> ::>

~LJ.t
::>
I ~ ~ .J-., I
~
~ ~ ~~
J.t.
.",;
i3.
.
OT :.,;.
°tfJ r
v
~ ""
~
~
::> OT ::> v>

fz fz fz
t-,. I 3 cresc. I I
,~.
r-L•
...c.

~~ ~~ ~ bli b~
5

77
""-- - . dim. ~
. , . ..f'-~.f'-~ • .. .,..;a. I..
, ~ ~ .f!:. ~~[I. • I.l. • I
~~ ~ ~.,.r:..,. ,~ ~
'l .If

~ decresc. (.\,
l ~. n-; h n.
l.~~. t-- ~:
···
( ·· . ·· ···

/ 'l I • .f'-.,..
'" - -
\~ p legato I.o..I....J -.* .... *. • ., ~:.,
:
11 -.!-
j
<
~ j ~ j ~ j ~
( ·· · · · ·
lq
I

~ ,....-r-, _f!:.f'-.,.._ ,.....,.


'l J
t
(
~

~ j
- - ~

~
.........., ~

~
I ··
~

\
· I
I

~ I .f'-~.
- -. -
-
~ I.o..I....J -." -J" . ., ~"-"
'[l '!'I-
f
j ~ j ~ j ~ j
) ~ ·
I \
·· · ·
I
·
I

~ I r""""'!""'~ -~!'--~ • .- - _ • .,.fL ."'f'-~~~~

<
~

~ j
- ~
- ~ ~
t ·· I
.
I

~ I
~
f::
~~!:~!:
=t: =f:: ~_ ~~_~ "'"-._ L .- _ .If LL
• .~ ..,..
(
~

~ j ~
-j ---- ~ j
:
~ j
I ·· · · ·
I
I

78
>-

>-

79
.---. .6. ~'~~~~6. >-
tJ I ~

;..
~ \,...J...J ;.. ~ ~-
) ~J ) ~j ~:
·· ·
( . .


tJ
I I

>-

r-:----__r~---__r.
~ n-1 ~

-
~ I ""'"--

~
- .... ....
-,;- -. -"-1f~- - :
T' -.!-
j
~ ~. j ~ j ~
. d
<

I ·· · ·
I
I

cresco

~. L .- _~_Jl -.-.~.~ .~- • ~-. ~!'-~ -~


tJ I
I
~

~
---
j
~
~. j ~ d ~
jere -

( .. . . ·
I I

do .ff I
80
I
,•

i
(8 va )-----------------------------------------------------------------;
&~ I ~

fz

tJ I
-
-~ ~ .. - .. ~... -,j 1*-
fz fz fz L
I -,-"'-l
~.
~.

Coda
:>

r i

q.

81
>-
>-

J
q. . qo . qJ ~.--L - -
. ~ .~.,..
.d- . L. I'-
, ~
'1 1

t 1-3'
~

I t ~ I

I
- 3 I • 3

ff
, ,hjl, ~ ~~ jl ,~ ...., l.. -n
( ·· 0, 1f.
I I I
J~ j"J.
8 va ------ ------------ ------ --------
>-
. ~~ -
. >-

J. .,.. J.
'1 1 -- h. ,.. Fh: -~!
l~I ~
- h.1'- h.
I

J J t ~ I t ~ I
~
acce - Ie ran -
-==== = .ff
b~
.... I ~ ~ P7

..
10
··
I - I, 4,
I 4

(8 va )------------------------------------>-----------------::--------------------
----------------

3 .. 36. 3 J. _ .. J. 6. _ ~ 6. -
I tJ. 1 - 5/.

I ~ '-3
I

--:3 t
t
CfJ f t 1 1

··
b; !
- bdo
! b~
i7 ~ b~
i>7 b~ ..
bl
~
(
I
I
1
2
4

J tJ 1
(8va)-------------------------------

I. 3b~ ,ii..!
~
5 ....
: I
I
3--~-------------i

~b~! 1
.' 3 I
3
~b.,..! . , ., 3
3 -1.... T

I
I
I
,j .:;
~
-
~
(' ~ r fz fz
, fz
,

··
b ~3
P7 b'
b~ . .. I , ~ bl I ~ bl r--,

f
I
~ .
'1 1

I , , , •
~
3
, T T
fz fz
.. 3 fz
bJJ J, r l '/'\ ~ I~ bl ~ bl ,~ 1
f ··
"~ ~ , 'j .. j • 'j ~
i
..
82
Song No.
~ ?~~~~ Musicaux op.94-3-
[J]J eo ..
~ --- ~..

F.P.Schubert

Allegro moderato :2
I"} I 3

-r, ·· .
~

p
;,.. qj
) ~ .. it-
~ ~ ~
ia-
~
{ ·· ··
5

4
4 1
5 5 •

I"} I 23 >
4
> 3
2
,
,..-, t
2>


1


>
hFJ n h ---.-
I
~ I I ------ L I

\ ~ qj
jL
• . • ~ •~ jJ.
• ~
( ·· -= .
~ ~

~ I n. :; >
~c:= 3
1
~
1 ·--------------.
L

··
~
~ I" L 2
< 1 1
( ~) qj ;,..
i ~ ~ ~
(~:
~
.. 1.- - - T
··

~~ I >
3
>
:2
2....- -, 3-
. :2 3 2 3 4 2
t.L ·· •'-
~
.. I
- I........J I I

(tn.
··
~.
-..L.

v~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ • . ~
~ ~ ;i ~ 4 ~

83
5 5
5 5::-... 4 3
1 5
2 :> :>
•~ ff9 I h ~-- -...
··
f} I M''-' k '-'
• •
t
..
, ~
~J
~
~3

• •
3
1
<
... ~- ... $ $
. .
··
~ I
:
I
.. ~ ~ ~ ~

5
3
2
1
I
:>
1
:> :>

5 4 3 5

, .. ~ I .- I
3
1/"""
"""'"
5
,...-..1~
- 141 4 5
1

··
I
- - • ~'----"~
. • - • V~______ __~

P ,........, ....-1
f ··
~ I ~
• .
....---4 ..:.
·· I
l...----" It-.---
-
1 - ~ ~ ~ L--- L---

:> :>
r----. :> :> r--1
~ I •

I
.. --- I I -
)
··
pp
: q$ : it-
~ ~ qj ~ ~
I

,....----..,
I ~ .......------....
tJ I bfiJ n h f1
.
~ } ~ ~~

. I I I r I
I L
<

··
~
• ~
~~

l..---'"
i ~
~
(~)

~
qj ~ . ~
~

84
5
5
2
1...----.......
o 0

1 2

mf

0i,1
5
5 4
5"-':
5
4 __________
o-r--:
4
2
fI 1 ~ r--1 ~--------- • r-'1 fl I

I
~
~ I~ ~ 12 1~ " o~o
(
dim.
.. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
I 0

~ ~ 4!' 4!' 41!" 4!' • •

---------- 0

4,
~ I '"'"" ,......., 'r--...::..3 (';\.
.L
U. •
~
. "p r 1t q~ ~ q~ ~ q~
(
1 (';\.
~ ~ ~
,.............. ~ ~
I~:
J.
o .

• •
0

! 4!' ::> • • v

85
Song No.
Friihlingslied op.62-2
l1ill
fICIItI& __ _

-- .~.

J.L.F.Mendelssohn

Allegretto grazio:.;::.so:::.--_
~! I ~'r-...,...-.....-.

2 /1
------ ---- '.---i---~"" 5

--===== sf

"..-..... 4~ sf

86
,....
45 4 3'~'

. . .
5~ 5 5
3...---_-_---....
5

4~ ,....
~ 53

/==~
p~ . ~
~

"

~olce _
3~ ~ n 4 5 4

87
2 ____

fl ~ .~ J- -.J
-~
Ti I f"
-
~
i
i ll. 3,. 3 L 2i4~

I~ I I:Sl • (" I ~ r. (" /1 t ~

dim. dim. grazioso


m~~ p~~
.. ll.
:
\
r .=
i
~i·
~:::;
~:ij i

,..---..... '"' a 5

J 5r~ ~
,-...
3~

fl~~J . .J ~
,• 5~ '
3,5 Q J ,.-
. ••
~ ~ .. r'1 IF! ~
OJ

~ ~im .
~ ~
I
~
(
f Sf f
.. r"\ ~ ~~ flk .
1\
"
Il
.1.~
: ~
~

... v '1 • r ... v.. r ...


...:::; ... ~ . I'"

88
5

~ ~~ j
4..----.......
1\ .J h i I I 1 5, 4~ 1
. ~I. 4~
"7
. :-

-
~

-@.
~~ r ~
IlfP' : I~~ ~ / ~ V. t
dim. cresco
\ p P-q~
( ~. Ll ~b~ ~ >- :>

..
<"".
---'T. 'To
:: 7'

~ ~
... r - t. r
~ ~ ~

fJ ~ ~ . J I l 5, ~I ~ I. 4~
~
@.
p
I::'
dolce.
t
I
.
ifP. ~ ..
cresco
I ~~ ~ - /~V. 1-
~~ flq~ ~ ~ r"
t
. L'
It ~
.,
:>
:
I >-


-~
r ... •
=
~ ~~
~ . "11 11.1 ,~
\I

2 5
4
~.
*" 89
Song No.
. Jagerlied op.19b-3
[IT] _ _ L

J.L.F.Mendelssohn

3 y. _ _--. 1

1 1 3 1 2
1 2 2 5 2 4
4

3
1

f p

1
f 2
4

J. jJ

90
2 ~.
r~F ....
3
I"l ~ ~ · 1 ~ ~ • 1, 4
2 ~ ~. !
·
@.

I"l ~ ~
r
f -, ~ ~ J I: J
cresco - -, - -
~
, - -

., :

~ -.t.·
- ~ ::
11 -- .. -
:; i -
~. ~ € ~~I 4
I"l ~ ~ ':-F ~ ~
4
2
~-
.. rll-
2
t: ~..:. ~ ~ ~
I
II- ~ ~ .;,.
I 3 2
I
1
I

I
<

(
@.

··
Ll
- - - - - - -
J J J
- -
- -
~
-
,
- -
~
- - - Sf
1= 1= 1=
.., - • •

•- 1I - •- ~ --
I ,

"'l ~ # tL-
.
.... ~~ '~ ~.~ .! I , I_I
2
I 1

··
(
~

f
- ft-
dim.
+/- .. 1I
p
- - ft- - • -
~
I ··
Ll
. .
1 1 r
·

:> :> :> :> :>

ILl
I'l ~ # •• ••
.
•• ;. ".. ~ • • • ••
. -..
@.
·
< ff
~ ... -~--. ~F~ ~ ~ ,... ,... ~~ ~ C'~ ,..
·
11
( .L. ..,
L

t 2 2 1 2
4 4 5 4 4

I
~J~ ~
:>
••
·
5
! • .--. .! ... !!= ~ ••.
5
2
• - ...--:.. ~ .. r-
-.
I

~
- I ....... -
.. •
@.
(
ff:> ,
··
11 ~ ....
·
,... :>
~.
:>
~. r .. ~ "..
:>
"..
:>
"...
I ,.L. . . . . .

91
tl U it ,..
:>

·
:>
~.

.
:>
~.

.
....
:> :>
. .
. .
. .
I
.. I
>- I~. -
"I •
<
f ' , ,
:> :>
::>
~.
~~ ~i~ i ~ ~. ~~ , ~- ~

I ·· JJ..

· 3 2 , 1 1 3 5 2 • • ..... ~ .... "I ~

II J.I +!
, , , ' , , ,
~
- ~
..
, ~ .., ~fL~
, '
~. ~.
~ .. - · :> ... .... if- • - - - - - 3 ~ J.
-J
-
~ . 3
<

·· J.J.
:>

- ~
f
t t:! .. .... ~ ".. ~ ~~-t ~~J
. .JiJ l
\

;i1'#i :: "I
~ "I ....
C--~ 5 4 3 4 3 2

u~ ,. ..-: ..-: ~ j!: ~ ~ ~ ~ ~ j!: ~


IIJ.I+! 2 --.I.l1IIf.
• U"

(
..J
ff - .If
I ·· J.l ".. ~ ~
- ~ ".. ~ ".. • ~ ".. • ".. •
:;i :;i :;i :;i V V

tl~Ji t ~
l-
~
f-
~
I-
~
l-
~
I-
~ ~
I- I-
!:
,.-- ~
l- ~ ~ ~
I-
~
I-
~
l-
~
I-
~
f-
~
r- ~
~
~
l-
~
f::-
~
~

I ..
ff Sf , , dim.
J.J. j: ~ r:. r:. ~ ;!: ...---. t1 -t ~:J
I ··
..
::; ~
g -1
-1
2
3
5
.,; ..... i ..
4

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,
tl ~Ji ~~ ji: ~~~ ~ ~ .1 3 =-
, ~

I OJ'

.. sf p
- ----- , I"
- .......,j

,
<

II J.I .+!
, ,...--... t..- 1. F.~.£
..

92
. :;i' ,~
3
.. ~:
~
1
2
~
.
=- --
fl .Lt ~ 41 l 1
1 1 1 ~
..
1 .L 1
.. . · ·· ·
~
. I I - 1
P
• • • • • n •
··
IL
"- "- "- "- CL·
··
· -- ··
f
"I
- "I
-
fl .Lt ~ -;
--- , ,
3
" ,L-
.
~ ~
3
, i!:'
~
.
!:
- ~ ~
,
.., ~ ~
I
<
~

Sf cresco sf - sf f

··
11
• • • • • • • t t t
I
~ V "II "II "I "II "II "I

, , , , , , , , , 25, 5, 4,
Il J.I tt ! ~;-- -- J J ~ ......

~ . "I ~ i ~
.
= ..:c
-
"I
~ :t i ~ J 21.....1 I ~

I
P
dim.
I ·· tJ.

11 "I "I "I "I "I ...... ! "* ~~ ~


..
~ ~
"l1li
-,J
==
~ "l1li

2 4 4
2 >-;-
J J >-
~ ~ A ~:::::l >_ _ _ _ _
~ 2~>_~
·
IL~ ~.
1'" 1'" . .
I
<
L
.L'

cresco - - - - - - - -
..~

- - - - - - - -
~

- - - - - - -
IL
• • 1t .J.I

-
I~'

-
:..1..'
1.

"II g...- I..-


4

- - - f cresco - - - - - - - ----ff

5 2
5

93
--
1
1 2
4,

f.f

S
5

-- f.f

1
4

1 S 2

1
------- 5

94
5 5
t1~ ~ ,. 3 1 3 2 --:--.. ;"3 1 3 2 ~ ~ - ~
.• I"""~.
'7'1
j~

r~
fl ~ ~:::::--
.. .. --
dim.

..
c.-
. "t: .
\~ III! •
~ 12
4 ~1 1
4
2
3
2
5 ---- 4
5

I~
7r

~
tl~~ i#- 5
--- --
3

- ----- -- ......

( pp
11 ~ ~ ~ "t
I~· · :

V t) ~~
4
I ~4
... ... 1
2

(8 va )------------------------------i
fl~~ ~1 .J.~ ~' i~ r:"\
(1
t. - ~
sf
<

··
Ll ~ .. ., " .,
r:"\
I JL

I
~ «.. s~
:;
...

95
Song No.
Fanta~sie-Impromptu
l2ZJ F.F.Chopin

Allegro agitato

fr--- 6 ----,
sf ~

o -
---------- -- - 0 - -
3 2 1 2 3
5 3 2 1
~. * '.tW. '*
8 va ------ ---,,
2'
.. 3 5

4 S

'.tW. '.tW. ~. '.tW.


~.

4
·1 2
14

'.tW. ~. '.tW. '.tW.

4 3

-.1f::;:- :::--- l!!~


5 4
H~~ aFR=
1 1
3_ >.2 > _2 > .J.I. > -
II .iJ, tf ~ .tr-.

. .. - 1oiiiIi;==
~
---- ~~~~ ~=~
(

( ..
,1
cresco
/.
-
fL.~
- - -
L,
-"'"
- - - -
~!iIL-
~~.:.
dim.
====-
......- .
====-
- ...........
:::::::=- :::::::=-
~
~~~

-;;;:: ......... ......- -..;; .......

TI J I I I I I I I l 1
~. '.tW.
r I
'.tW.
J
-
~. '.tW.
96
24
fl ~ ~ ~~ =FFi =fF9::>~ ~--;S. ~~ L1.Ll L~ LI. ~~~::>~::>~
7

.. ~ :------ ;.- - C::~ C:: :::::::c::- I::: ::::t== 1'1>.-- b:=== 1'1;..---- b:::::t== C::~

I ·
:-..
Ll /"" - .-, I I I - ~ _tlL~ I I I

-
I
3
~.
1 ~
5
~.
2 1 ---1' 4
2
I1 1 J I I
~.
1 J l
~.
1
4
J ~

~. -----
::>

fl ~ ~ . :h 1)' u>h. >h. 2


~l 1
~

. ~ - 1'Tr
~
- ....~ ..~.,

-
--
::> -----
~ ~ ~ cresco - - - - - - - - - - - -
p
It
• ~ I I I
··
I
con Ped.
I J4 I I .J I L
3
~

---

8 va ---------"
I

3
COll Ped.
97

----- - - - -- - - - - - -
1 3 5 2 1 3 2 3

cresco

~ J.I if ~~~~ 2~ ~ 3 L1. 2 ! 2 .~


I

)
@.

~fL
-. -- -
.. 11 = ~-p-

I
.,ri .. ". ~. ...., . ~ i .. 'f'I' ~

sempre cresco

8va------------------------------ - ----~
3 1 __- - - - - - - - - - - - - - - -____
1 4 3 2 1 >.
~

~. * ~. ...
~

8va---------------~

3~3 '~
, >~~~
, ~3 ~.~ ~~~Ff
1
'1jLl ' ~ L ..,..•. f- > f- >

----...:::-
ft·~... - t:::I::=
~,
~ - c:::t:::::j
.If
.. LI. ~ ~
(
-=
i
.,r
.. i
.
~.
98
, f} Jot f! rit. - - - - - - - - - - - - - - - - L. h. I

-..
~
~~~ ~ .. ~~~~
-v

LL

I ··
I

:4j :: ::: :;
...
..::. iIi~ .=: --v

111 '11 i ~:4j ~


~. ~. ~. ~. ~. ~.

Largo Moderato cantabile


2 _______
f} I ~~ ctr 1

I ..
--
21
fpesante
dim. satta voce
~
~~~~~ ~~~~ ~ ~-~~ ~~
··
W ~....
6
1~21~
61
rl-.. ."""""" -~ ~
~.
a
~.

::>

~
1
---..., ~I
2-1
II I ~ • ::> - -
---
I .. I I

0~ ~~
1 1 f=~ r...:-f'- t--1I'" ; /"" ~--;;:.... /.~~
~

I ··
~. ~.
a 1 2 5 1

~.
1

~.
2

~. ~.
1 -= l la
~.
.J
-r
~.
I..-

ir~
----
4
f} I ~ .~ ~5. --......
I~
. I
( P :
/.~IR. ...... ~ ~ ~ fi:\. ~
-- • rio. • ~ F 11'" 0~ ~~ /~~. ~
I ··
-
1.
.-
-
I I
~.
-
I
~. ~.
5'
~.
5
~.
4
~. ~.
a
*~.
4

rit. - a1 _____
temp~o____~--____

.
~ I ---....::> 1 ctr

1 1
2
---- .,., >j

I
dolce
<

/_,.~
/i ~~ ~~~ .£:~ f=
~
~_
~~~-
11
I ~'
:..1-'
1.

I I
I I
-
~.
3
J
~.
..J I I
- Ped.
can -
..J I
""'"
t 2 5

99
if.
~ !1~ S
('I I .FA=1 •---- - I

~ ~ I I
=

( ··
f=~ r--:..".. J~ J /""" .. ~ ~~.~ /.q~~
;:;';'
.~I=~.
i"
v
1 f - 2 ~ I I
3
.J
-
[ U I I ..J
-
I ~

3 ;-
I"L 1 - ::------- . . 4 ~
>-

I ---
@.
-
<
) ~
t=. fF\
-I.
~.L ff\
t-=~ /:'!'- !:~\ ~;!t~ ~~
~1=,," ~!I- ~ ..'

I ··
- =- - - 3 - 3 - -

I~
1"1. .1 ~
<t/.

I
.
_~
1 3

.1
.
~
4 2\,.
.,
5

.l=~~2. ~
4

7
>-
4
,
I
. --~
.
-""
::::-

sf = f sf
L-~:~
- -~ -~ ~ /'" ~.~
~~
~ I--~ /~~ A ~~

~ ··
I- .J I I
-~.
oJ I I
-
~.
.J4 -
~.
t Wr- ~.
~
~. ~.

II I . ---- I
2 4 ~ ctr 2 --..... >-

I I I I
~ I
7 L

::::::=-
-
/_~~
pp
L~ ~.""'- ~~~~-
~"j.
.. =-~- _~ iii
L:::; r- ~_
11
I ··
I
I
I

l I
-~.
I J ''C
-
~.
~
-
I
COil Ped.
..,.J -

~ .l ~ - ~ __----..... ... I !1~ if. 3


-
~ ~ I I

rf =
(

. f=~ d.".. J~ ; L_ ~~ ~ ~ .""'-


-\,
/.qlll.~ ~
I ·
1 I 2- ~ I I
s
.J c... ...- ....,.l ! L ...J
-
I
-
100
,~
rr
~
fj

~-v
h
I ,;;-
- --- . - . 4 Y
-- --"
~

----
<
~~~ l ~ ~~~,.. ~~Df~_ ~ ~~~,.: -
~

7
..
\ --'" v ....
5 5 4 -:3 . - -
r-~~2 . ~
)! -';;:17
~
I
~ I rtr
.
~
1 3
.
~
4 2~

7
>-
4


I
. ---- ~
.
~

sf f sf :
J.
- U D
~.~ /C'7-"",
I ""7'
~.
/- ,..~ A ~'" L_~-~ ~

.
I I L...J I I L...J I I
- .....J 4 -
t . . . . ~U r. u

l~ <t/.
___ I
tl I 2 2 ~

I~
fT
-------
~ I
'7 I I I
=
.,.....---: ~~
pp
V-.. ,.. .."""
===-
./ ~::::--...
6~
~f::~ ~
1
-
1
-
j ,c~',.
\ 7

U j
l.- I:J
-
I I .....J I
- -...... -

~ I ~ .fFA ________ I ~-~ <ti- S


-
~[r h

~ I I
-

~rc J,.. J~
>-
rf
~ /.q.---~ ~~
.--f::,...
··
~
- /'" ~~
--~
v
1 1 2 1 S I I
- .....J r
- -
- -
I I c::::Jl...
-
,. ~.nt. - - - - - -
tJ I - . . 4 ~ ~
------
I

j.Li ... -v
..\lL

~
dim. - - -
~~
~

~-
~~~l~ ~ --Ll

·
c:Y.

- -
I

-
,Lj,V J!..3IL
v
.... 5 4
- "l .,

101
323

3 2
con Ped.

8 va -----------------,
1 3 5 2 3 5 2

4 3
3

323

dim.
= = =:

::>

102
24

:>

~ Ff;:;
,.., tJ ~ ft

...cresco
~~~-~~
II I I~ ~~ ~a;" ~_~

.... -
~ 3 ~ _ fill.. fI-

.... :-- - ~~ f
---- c:;;;;o-- 1:Oi....... c;;;o---

.
I .
tJ.
-
....-... L ~
- - - - -
I 1 I
- -

.'
dim. - - - -
........ . ""'

--
/'" 1'1

I I
3
...J .. I I J J I I I .w r I J.J r I J J

rir. a _ _ _ _ __
re/~nl.-:.JO

32 3

3 21

8 va - - - - - - ----,
tJ ~ ~ 1l~~-"L
_1"': _ '1
-
S~2
I ft! ~ 1 3 ,~ 1 3~2 14 1 2 ~,...;;;;:;- 323 ~
...J<L
-L.

~
I1

~ - ==== ::. ----- -

- .
-

/~~~ ~ , .-........ ~ ~~ /~ !:~


-'"
,.L.
.. Il ....---- -ft ""'

S rI J.j rI 1 J -
I 4

103
3~
~ ~ ~ ~"~2 Itt- 2 ~3 11 23 2 .~~ 2
- HfIE
.... .l.2 .... .•

I
~
- - -
........
- - - - -
-- --
- - - - -~ - - - - - - sempre cresco - - - - -

.. 11 ~ /'" ~~
f
'-1_ .... f!'
~ -,: ... ~li ""f!'- ~ -~ ~ I I

4 3 2
1~1

8va------------------------~ 8va -- --- --------~

3 3~3 •
~ .of .3 ~ , ~ ~3~

,
3 1 4 3
~
:>
I'j . ll •. 3.11 2 L 1 1I. L ~ ,.. ~ :> ,.....:> •

. ... It
a,

~ ~ ~ .,. ~ ~
- ... c::t::::==
- -- f :>
ff

( ··
.1 f t ,
:: '-I ... -"II
"II

, tJ ~ .~. '!I".,f:: - ~ ~ ~
FF ~FF !""'!""'!"'"

~ - c:::t:::e:= ~
~L~ ...~~~ ~.~ ~~ ...
LL ~ •
( ··
... :: :: ::; :: ....- .:::.
~
"II "II ... "I ~~ ~

tJ ~ 1i 3
:>
- :> :>
~3 :> >- >- 3~n= I FA:
- - •
~ ~~p~'ZJ ~ ~
~ ~ ~
(
====- ff ff
LL I I I I I I
I ··
":" ":" ":'" ":"

104
....;;.. >-
I'j ~ ~ 3 >- >- >- 3
>-
3;::= 3 3 >- 3FEr >-
m=
.. ~
~~-~ ~ '---::' ~
~

~
~
~ ~

( p ff
, ··
LI. I I I I I 1 I J I I I
":" ":" ":"

a poco di - - - mi - - - lUi - - - en

'fW.

r poco a poco pUI t ranqul'U 0


fl ~ ~.

. ~ . ~.~.~ ~.~.~.~ "0'~'~'''0

·· tJ.
pp if canto marcato

-
-- 1
1 3
~

1 I2
---
'fW. 'fW.

I'j ~ ~
,~

.. ~ . ~ ~.~ ... "0'~'~'~ ~'~~'''0


>-
<

I ·· LI. ..-.....
--
I

- 'fW. 1 2
'fW. 'fW. 'fW.
1

rit. - - Lento 4,
5

2 4
'fW. 'fW. 'fW. 'U
'fW.
3-9-
'fW. * -9-
'fW.*
"'105
Song No.
Pre lud e op.28-15 "Raindrop"
[NJ F.F.Chopin

Sostenuto
5~ nJ
.
3J l ~ 1 3x r 1T JJ
,.
I
1 J

I I
3-1
.
2

19';' 1 1 ·3 rr4 ~

..
3
p
_J -
··
~- I: ~ ~. J - - -
(
-
5
~.
3
~.
1
2
4 5 1
3
~.~.
1 5
2
*
4
-=:::::::::::==-
1
3
~ .. ~.~. ~. ~.~. ~.*

nJ j J. ~' I ~

,. tl J .... I I

I I
3-1
.
19-. 1 1
""
194 -
P
~ ~ ~ I: J J -= -=
( ··
-
5
~.
3
~.
4

~.
5

~. *
4 1
3
~. ~. ~. ~. ~.~.~.*
1
2
4

...--..-

,. ... 4
"4 ....
tl L 3 4 5 • i) 3 2 'I 3
7

. "
"- ....J I ~

- _~-= _t- _ ~. _
_~ _~-= _~ IR- .~~~ - I: _ -~, L .. ~

( ··
L-......
3
~ 2 - - 4 L-~
5 1
~.
~
3
2
4
~.~.
~. ~. ~. ~. ~.~.~. ~.
~. 'XW.

tl I ~ 2 !.. • ~ - 1 2 3 I=::::! ~ 2 ~

.. - - I
- I


:
<
q~ ~
f f 1~ J, ~
) -~~ Iir
I ·· ........
I
c...~u C-~....J
\
I .-I I
L-;- .....4 3 I
-5
i)
-5
~.~.~.~.
i)

~. ~. ~.~.
~.
106
fl I ~ 123~~2
.
~ ~ . ------~
@.
- I - I I

( ··
I: t ~.~ 2 ~~ J
• J ~ • I J_
p

-
~ I:

-
v
I i i-I 4 1 3
3
4 5 1
3
~. ~. ~.

~ rJrJ hI I !j)bJ~.J
, fl L

I
. ..
J 4J.
11

.
@.

·· v
~ -~
4
.- 19.

J
1 1

__J
· 3

-
·4 ~3 •

* ==-
-===
~. ~. '.tW. ~.*

~
• 3 1

m.d.

3 1 4 5 4 1 5 4 3 2 1
2 -=:::::::.:~ 3
~. ~. ~.~.* ~.~.~.
*
4 3 23432 3 4 3 234

1"-----------
4
2
5 ______~==~==~~===========================
'.tW. ~. '.tW. ~.

p cresco

1
2

107
,...--
I
fl ~ ~ .
-----
~

~ i ~ i ~ _i~~ _i i_ii~~i_ ~i-_ ~ ~ ~ i_~ i ?i ~iiiiiii

I
.. 11

--- I - r-...
- - -

24 it -4J ~ ~ * ~ ~ ~ 1 11 -1
V31
5
~ 3 1 2
5
3 2
.',
~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. "*

43234323 4 3 2 3 4

1----- ------
4 ==============

p cresco -

1
2

1
V
.. 3

108
3 23
tl Jt tt, I 1 1 I 1 1 I 1 I I I I I I I I'" I 432

I
<
. r"1l
>-
"11 "11 "11 fi'
>-
"11 "11 "11 r"1l
>-
"11 "11 "11 fi'
>-
"11 "11 "11 r
>-
"11 "11"11 fi'"1I"1I"1I
>-
t
fz dim.
u ff
I~ : .
~
- :: ~
..::::
-z:;
-z:;
#!
------------------------------------------~
?;
i. ?;
-z:;
~

5
5
~ ~3
i)
5
tl Jt tt , 4 4 3 4 3 1

·.,· , , , ,
~
#V " , , ,-6 , , , ,e.. I- , , , , ,- , I·, -& 1 I 1 L J , ,
p 3
< :
~
=
1""'- ~ 1--- !--
I
.. J1 ".,

.
'3
~.
!T ~
~.~.
:::
-Z:;.
~. ~.
3

~.~.~.~.
4-3

~. ~.
-
~.

p
rrrr

~. ~. ~. ~.~.~.~. ~.

5
1~tt , 5~ 4
5
4 3 5
4 I I I

I~
··
. ~
, , , '-6 1 I I Ie.. ' 1 I , l I I- I I I I , I- i I- I
rrrrrrrr
p
1/ cresco
f =- : =
u ~
I~:
e.. 4'___
1 rJ~ ~06
..::0:..
4 ~
4
-
U
?3 4'-3
~. ~.~. ~. ~. ~.~. ~.~. 'fW. ~. ~.

109
~. ~.~. ~. ~.~. ~. ~.~.
r ~.
*
~ 24312 1 ~
tJ I ~
• 3 3-1
.
2 nJ
. 1 J. hn. UI i lL U~bJJui
. I I
~: 1 1 311' ~4 ~
3
• Sl11orzando
< P
.- ~:- _... -- ~ _ __r.;;.. I _ J __ J
- - --
( ··
.-

-
5 3
con Ped.
~ 4 5

, ~
I'J I
1- 5
~. I

---------
I I
fL --
4

fL ~ •

I
~2-5
I
4-5
2-3

r:~
-- .....

- - - - - slentando f p
~: ~ ~ ~mJ JJ J
( ·· v _

4
~

4
5 3
~. ~.

5 ritenuto 5
4
4
3
3
1 ~ 3
(.'.,
I'J I

. ~-rr r ' ':; ~~ r 15 r ~

pp "Ii-rrrr ~
2
-==== ===--
JJJJJJJ J JJJJJJJJ JJJJJJJJ J 1 (.'.,
··
v 3
Is=t---.-. U

110
~.
* ~. ~. ~. ~. ~. *
Song No.
Etu de op.lO-5 "Bl ack keys"
[2IJ _ l~'"

F.F.Chopin
,~

------ -

Vivace
brillan te sempr e legato
8va ------ ------ ---, 3
I

4 3 5

~.
'* ~.
*'
1 4 1 3

4 3
5
~.
*
1 2

1 4

~.
2
* ~. *
1

p cresco

4 3 4 3 5 ."
~ "$
*,~. -.:0
~. *'.' ~. 8 va - -
1 4
1

5
~.
* ~. *' ~.
111 *'
(8va)----;-4--;--------~------------:
1
1 2 4 3 2 4 3 :::-

3
~. *~.

I'j I
4. .~ ..
8va -----------4- ---- -- ---- -- ----------- ----;
1 ! 2 ~
.- ====-
243 ~
I
:=::=.-
2!3 .-
~ 1
243:::-
~52
.. 2.11 2 t::~
3

I
~
~

t::::= ~ c::: ....


"
. bi i !
I . . :
v

~3 ' tlq~
~
~4 4 ~
3
q~ l.---' 4 q~
4
~. * ~. * ~.

poco a poco

cre
----=-------
1
.4"------'" 3

*
'.to.
8 va --------;

~~

4
3 5
~. ~
-.;0 ~. * ~.
112
=============+-- dimin.

sf
4
~.
* ~.
5 4 5
,.., I 1~ 1
• 1 .~I.~r-.~
~1 ~F
t= 2
_~.
1 ~ 3
r-~.
5
~. ! 4
,,
~ e:::::= ==-- ~ t::=;;iiiio"

I
..
·
= ~ q1 ··· 1 qg
* ~.

dim.

-
1 1 1
3 4 3
*~.
sempre legato 8 va -5-~- --- -- ------:
1 4 2 1 2 1 5 1 1 5 4

cresco

~ .
1
4
~. *~. * ~.

8 va ---------------------------------------
4 5
---------------------------------------- _.

1 2 1 5 1

1
1 ~_..., 1

3
~.

113
1

*
152

4 3
5
~. ".
* ~. * 4

~. *
I
I

seen

5
~.
4
* ~.
4
*~. * ~. *

~. * ~. * ~.

pp delicato smorz. ~

\~
~

3 ~.~

114
~
.~
8 va --- ---- ----- ----- ---: 8 va -------------------
, 4 4 4
a tempO:2 ! ! 2.~.
,.. I --..., ~ :2 4 3 • ;,!'-;,.>- !~."..~. :.;.
:2!~.
2.~.
:.;.

I
tl
\I =c ~

-
legato poco cresc,
(

Il I
P :2
..--;
l-i ~ 1/
3 !4 ~ r,.. r- if..
I
t 4
7
. .. ~ • .. ~
I...
4- 8-
\,,;;;
4
~

,..
(8 Va )-----a-------------------:
I !~! 1 ~ :2 4 3 1,.. ,
4 ~ ~
2 • 3 1 r- 21
' . r-.>-
! . 2 --~.
,..t-:Ft-~
4 8va - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 !,... 2 :. ... ~

tl =C3 poco cresc, ~ ~


P ,..--...;:2 ,~
(
~
~ s:
1 1 ~
3,...-- "4 ~ ~
Il I
34
I.r !'- J !l- fll-

I
tl 4 • . ~ • .., ~
4 3- 4
~

5 :2 41 4 5 4 5 4
,.. I
... 4 5 4 ,2 !I-
1~1~:2"15# r-1 ~1,j.l;'2! 1 5 -FF 5~ 1~ 415
. :21111l1 !2~1~!!2~1~!

tl C:;;1iiioI c:::::::::::l" c:;;-- ~ . .. '11 L .... oiiii:I c;iii- ;;iiii-

.
• '1I -
>-
(
f ~
Il I ~ ~

tl
!~
4
L/4o ... :::: 7f ::11 '"If
~.11
>-

3
, f.',

*
115
Song No.
Etude op.lO-3 "Chanson de l'adieu"
[2[] ~ .
-----~- -.~ ~.---=-----~---
F.F.Chopin

Lento, rna non tropp o -===


legato
5
:
4 54
-=== ===-4 :>
2

p rrrrrrrr rrrrrrrr
1 2 1 2
:> :> . :>
2 1 2 1 412

:>

3 3
con Ped.
= -<:::: ~ 5
4 :>
4~3:>
4
5> 3

rrrr

ten. a tempo -=:::: ~ =====-


5
4~ 5"4.-- - ~ :>~
fJ ~ ~ ~
-"" ~ I ~
.

I ..
~ r f- qrrrr rrrrrrrr f rf rrrrr ~-r n .IL .IL
r ri

.. II r" 1 ""I
.,
riten.
r l = p
1 2
1
1 2

12 132
i; r i - - -

:>

rrrr

116
a tempo 4
ten. _-----='--"""-

.~.
4
i 5~
. ---
1 2 3
ritenuto
ff

3
4 5
poco phi animato
545 3
2~
5 5 4 2 5
:>
3

rrrrrrrr r
raIl. pp

2
~.

3
'1 - 5
;)---, ~1 '1
"

, '-

1....--~-2
1

5 3
5 1 4 5
~ -
;)
i

tI -----------
2 3
1 i i Ff i ;;

)~~
.,
• •
' '-

'-
- • I ~
3
2 1

l .. ,1 "....-----. tI. .,.. ~ ~,.


.L.
~
. ~

......... r 1 f
""-1
---= 1
--- 117
5 5
4.___

f1 ~ 11
I
I
5
F""'I I I -I
3
----------
I
·· ··
I , I ~ - ~ ~~--
1 1
-U 1
2 cresco
: f = :

~. ;. ~ ~# ~~ o. ~ ~ I

I ..
J1

· ·
r r r
.... 1
1 4 4
l. 7I f

I
--~=====t========== Sf f ====-
.----:----. I
cresco
I
3 1 ~
5 2

2 5 4 il

n ~5 q t 2 1 5
5 3 2

f1~ 11 ~ n~~ L~;' . b~ ~ h ~. 11! h~


3
~~
4 3 3

;".-:-" '1

1
It • ~ 1 2 1

t.
r - cresco cresco
Sf f ===-

--
< p sf p

~ ~ ft , ~ .,.-:, ~ .ii
i q#..~ .. ~ !. I r---... b. ~ ..:-1: _ 11 I ~

I 'I" • j
~-
1
t. ""-'"
~ 1 1
3
1
4 ~ ~ 2 1 3
1
2
1
3
2
4 1 2
2 4 5 3 4

118
8 va -------------------------:
,
~ 3
11k
4
~5
5 3 2 1 5
~1
f ~ ~1 532 1 • 2 3
~ ~ ~qt 1~! h! q~ k~ ~~b~, ~! ~ ! ~q~ IL,i.~~
5 3 3 5 3 2
tJ 2 1 2 ~ ~
OJ

t. -II . ere - - seen - - do


0;;;;::: ·0

-----
sf p .ff
' L~ ~ ~ :;-
··
Ll. I
j
\ -I •
2
2
4
1
3
2
4
1
5
'r 1 "1
3
2
4 1"
3
2
4
~ ~~
3 4
Tlt '7q11T~
5 2 1
4 3
:2
~ ':1::::::
===
5

8 va ----:
5 '
2 3
1 , ;: ~1
~
tJ ~ ~ F=::

·· ' L~
= oj
~

con Jorza
. q~ ~. ~~
--
. .. ~

lJ
, 0.
~

:
~~
=~
~ . q~

con Jorza
~. ~ ~

::::: q~ i ..
:::; i ~
-"II :;ji- i ~ 1"""'=
3 2
5 = q:;ji -"II :;ji-i:;ji-=
.." ..

f COil bravura

eresc. e stretto

119
3 34 4 3 3
::>
5~ 5 ::> 5 3 :> 4 5

3 sempr ep

::> ::>
:> 1
3 J

4
5 :> 3 :>

smorzando e rallent.
dim.
3

:>
~.

Tempo I :>~
-=== :::::=-
~
~ JLf1 5 -.. ...------: - ~ ...-0\ ~
. '!i

r jI'"_r
rr fr rr rr fr fr rr rr
I
... ~ r ~J
1
- : :

,
P
I ..
LL

- - -
i
\

i
7 ?f)
Il~ft~ :> . . - - - - -::----.... :> a ~ --------......
r ~ ~r r r r- r- r
""
~

----
""rrrr
---- poco cresco
r

11 ~ I ~ P- I ~
··
r - -
i r I

Il ~ ft Fi ~ -- J
----
I ~ !
ritenuto

.:.. ..
a tempo
te~_--_~

.J- ~
~

-' 1

I t J J r I r I ~

crescoe stretto cresco f


11
jiiO
1 ~ 1 -, ~ t")

··
145 13
5

ten.
~ell.
I~
:>
Il ~ ft ---I I _4~
/
I I
==
t r' r r I r I
rrrrr-f r- J rrrrtqr~r
( . dim.
pp 2

I ··
tl • • I I l I I l

.. 2 111 2 .

I~
Il ~ ft ~ ~

-- 4 ;)- 2
~. t:"\

r r r r fqr ~ ( rrrrrrrr rrrrrrrr ~

rallent. smorzando
t:"\
··
11

3 . .2 111 3 . 2 . . 111 -6

121
Song No.
Etude op.lO-12 "Revolutionary"
[1[J
F.F.Chopin

Allegro con fuoco

f lega~SSimo

2 1 243 1
q. 2 1
1 1
1
3

:> 4

:> :>

= confuoco :> 4

:> 1

132312

f-==== f-====

~
3 1 1

122
-==== ====-
:> ten. 4
5
:> ~5

3 1 1
1

I
t-. I • ~
:>
4 5
~
:>
••.
.
5

. 1'1;:_
-··· --- ..
~
-.l
4
2
:>

(
@
~ • --- ~~
<> 4

·· ~~A ~ ~ I IL _k ~

~ ----
I
..
,

L= ' 1 42~b=
1 7~
1 5
142 ~
1
=
"ill
5
13 4 23 1 4
23 1 314'""23 1 424 2 1 1
1"'"
24

--~=============

~~. ~ r-
~
Il I
a.
t-t-
. ;-
I
•••
··· •
.:
I

@
p'"
p =
~ .1':.f'-1*' ~ ~~ ~~ ~ .1*'. ~
··
J'

1i
,- 14 - 1 3 1 1- 1 3 ':" *- 1 3 1
~ 4 - 1 3 1 1

:>

132121 41

123
fl I ~ ,#q.~: ,1 ·
I ·· ···
@. ft· . JV
(

)
I ··
~ ~
f
....-- - LL
b• ----------
=

4 .
\

~) .=1: ,... !" rr 4.


.. ~
t1 '3 2 .. l ' 5 1 1
~a 1 5
4.
5

tJ J ~>- . _. If. ~b~: •


·
·· .. .
.
I
@. l' · ~ ~1''' . ~

--
:
) ----... ~ ~
Ill.
I J
:------.: ~ ~~
I ·· -------
~} 1 5
.. 5
J l'
1 ~... 1t' ~
- ' ~tftcn
'5
1 11' '5 1 5
1 .
5

fl I I.
··
/ -Jf'
. ~ .. #.
, ;;.
·
...
~
~....
I ·· . ··
@.
' >- ~ ~

( : :
J
·· --- ~. LL
,. I I
~
~ ~~
.. i!'" ~
(
\

~) 1
1 5
I"'! 1'1'
a l~fq~ ~) ~ 4. 3 1 -1 1
1
2"';-1'1' 2 #!

~.
tJ I ~~ l ~~ ....·:
q~ I: ..::
>-

I · ~
@.
fz CreSc. - - fz- - - - - - - -
(

( ··
~ q~~~.~..... L
q~ ) 1 4. 3 1
,j

1 ~
3
-------
1
3 2 !
=

q~
,
~b" b....~~ ....b
1 4. 3 2 1
II

1
~

-
5 ===- 1

ff

3 1 2 1 1 3
1

5
3 2 1 4.
3 2
= =:===-
3

124
412 3 1 3

.
4
>
~. 4 q. __ : !: q:~ ~4
tl I !;:;-.
. . ~:
..
.
'-
~
·b__ ~ .... ~ =--=-= .If ~1 >

~
.. ----======
• • .. 1*-.L>
• >

212 3
41- 4~ q7~~ :~7
..;..
- 2 1 2 4 . 1~
1
>
1~7*"'_
1111 4 1>717>71"11
5
>

>
>

1 > 1>
1

cresco
4~4
~~ 4

=:=.=
~3
1 2

~~
1 3 1 2 1 3 1 1
5
~ ====- -==== ==:==--
:>~q.
~'5
i)#
4:>
!:5~
tl l 5- • -- ~ ~ ~ - t- • ••· •
.. --- --;L---- 3 ~f -- 3
:
pr-
·· .
~ .. - - - ~ ~~~f'-~
;;;;;;---;;.
.....l .....l 4
- 3 1 1

= ~====== ======~-
125
., . 1> _____ _ _ _ _ _ _ _ _ _- - - - -

tJ I 41_____...5 q,~~#~e ~
I-

~
~
• - 3

.. ~ _ 6._ - ~ ~ ."""f'-~ ~ ~ ~ ~ ~
L 3""""'---.J
"

1 4 2 4 2 1 1
1·"" ~
4
4- 3 1 1
~.~
4
5
-==== ====- -==== ====-
>

>----------~-----
~

fz---============

1 1 1 1

1 3 2 1

=
126
t

q--===== 5

fl I 1

j
t. ;:- --
l ·· - T-----

= qt~ r t "
"11
2 ;- ' d f : 2 3 11 11 4 2 3 1 3 1 4 2 3 1 4
2 3 1 3 t 4 2 3

51. 53 SO tto voce


II I 4 'I
j
..
1rssmorz,
. p/
---
t. t
<

~i~6 .
j ··
~

1 424
6._
2 1 ~~. 1 +fa2 1 ~ a 2~t~-:- -:;. 2 1 24 1
------ 1
4 3 2 2 1
4

poco ralle_H;.-to----__

1 2 1 2 1
PIJ2 t
5

a tempo
4 ------- - - - - -- -

t
t

>- >-
127
Song No.
Valse op.64-1 "Petit chien"
[W
F.F.Chopin

MoIto vivace_.....:3~--:-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
ctr~· 1 ~
tJ I 3, Ii I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I l

. :>

leggiero
< -=:::::
~ ~
··
I
~. '*
4
~---------------------------~~--------_ _ 2

,. tJ I I I I I I I I I I , 1 t. ~. fL· ~. 1 4 ~

~ ~ ~ ~
~ I I
-=
I R- R- t rt
( ·· -=
I
I
~. '* ~. '* ~. '* ~. '* ~.
'*
1 2
f'l I fL· ~. 3 M' 4 2 I I I I I I I I I I I I I I I I T l

.
( ··
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
• ••
~. '* ~. '* I
simile
I

4
tJ I ~ 1 ~. fL' ~. 4~ fL· ~. 2 ~
. -

I ··
f f ~
It
~
R-
!:
t
~
It
!:
i=
!:
i= r. ,

128
3 2 2
fl I • # • ! . !l- i*- .. #h! ~ ~!'- # II- # h. 1*" ~
I
~
·· ;J

I ··
~J: J: .. . ~ F-
J
~ ~
·· -I
I

~-------------~4~----------~--~3~----
fl I ~ P- 3 ..,.1,. _
I I 1 I 31 I I
2
I 1 ~ r , }t!.
3
.L 1 1*".

~ . .. 'I I oJ

<

~ !- - ~ ~
I ··
v
I ~
-

fl I 2 • .1 .fL #!,-#h. # ~ II-


2
# II- # h. #
.
f-
~
3

~ f: ~,! # h. 3 ~
I @. I

'J I I I I !-
(
" • • 7J- •
r:' r'
@.

OJ

112,
fl Ii J 1 I
~' ~ 21 ~
·· .,
1
~ ... • • --
( sostenuto
e: e:
I .. -
··
~ ~ ~ ~ ~-

I I
~. .,-
-*'

fl I ;, ----. 2 1
-L

-r
~ I

-!- -!- ~ ~ e
:t
e~ ~ ~ ~
,~:
--
v I T
~. * ~. * ~. * ~.
*
129
___ 5
~ ......
,
I"l I 3--...... 2 1

~
-----------
: 4
II ~ f-"" "1-

l I I .... .... -!- -!- I I


( ··
v

~. * COil Ped.
I

~
,
132
I"l I 11" ~ 1 h~ I h! 3 21~

~
I I I I I -
p

( ··
I ~ : I IqJ ". I

v

»'i2 ...4p,- 5~
, ....h
»' 2 )
/
rJ L ... 1 ... J ", "'3

~
., I I 1

~ ~
• • -!--!- ~ ~ R- ~ ~ f ~ ~
( ··
~

I I

5»'
, ... ~ »'12 »'
rJ I . -...... ... 1 ~ 1 )5 1 ~

-- .
~. ",

--
I

~ i" ., I

l ) L L ~ ~ ~ q.~ II. bq~ ~


( ·· -= .
1

I
I

132
11" ........
, 1*- , ...-: ,
. ----=--
rJ I 4 3 2 I 1
/
. . .
I ~ I

b~ ~ . ~ ~
( ·· v

130
j"'J:"T 11 ,
, f i i i i IT I I I I I i i i i i i i i i i r ~ i I
fI I
r-:1tJ"
~
~

~ cresco f
~ I ~
rz-t;;.
~.
--
t:: .,;

r-:
fl I r 1 I I I I t t.~. /1-'
4
~ • !. ~ JW .fL' ~ .. -
' '

" .
,

-
"
~

,
<

I -r.:.
r-T.
• t t • i .
~

!:
i ~
~
~
~

7'
1
I

t 2
fI I iW 2 i i t
-
~17

<

I -;"
. - . .
~ ~
P
I: ~
--
I: I ~ ~ ~ I
i
- i

/.,...-
'

~.
4 -:;--~
4
~ ~. 2 ~ ~
~ I --
7 - -t-+,--1-:
:
t

.• t
Ii
~
w:
.--~-:-:.-
-, =
~
It
I!:
It
I!:
It -
I!:
jj:
,'j

~J J
=
.-... ._.__.
. . T--
~

-
1
... _ _ 0 • •• _

'1

5
I
~ I 2 • ,I
- fL
:1
~/l-
~T,~ --rtf-,~
, I
2
!:!'- ~!'- ~h . ~ e ~~~~. 3 "
r-I.......,. ~

LU ~ '--i , --
3: .. , -
I"

L fJ- fJ- 1.. _,..


9! f ~ :: I!-
0' ,

• ___ ~ -F-' I""


,
r
- +
O{ :.

'-
"
"

131
~2 I 3
I"} I I 1 1 1.6.3 --L 1 ~. 2 • fI.. ~ fI..~h. ~ F fI..

...
.1

I .. - -
-
'I I :3

( .
=====-
.. l I I

I tJ -
qr~
v-

___- ~r_______
. • • .
r__ -----
3
2 4 1
II-
I
I") I ~ fI.. ~h . ~
r-
r- ~ ~ ~ ~ ~~. 3 4 2 I I I ~~ ~

I
...
- I .. •
fll-
I"} I I ~ ~

( :

.. -.J ~ • I

3 3 3
I") I r I '""""'I
1 1 1 ~. 1 _1!" . • 2 • fll-
I
... . .. -
'I I u

.. !- - ~ ~
(
I eJ
- . • •

8va--------------~

I
~ I
~ I. ~ft.fI.. ~fI..~::; =~~~
~ 3
.. 3~!:~~. ~
,
I .. I II I r
~
[/
II I
24
f
tJ I I I I ~
( :
... . • e; •
..,;
~, .....:..- ~,
'* ~. *"
132
Song No.
Valse op.64-2
[1[]
F.F.Chopin

Tempo giusto
5 3 4 3 5
1 2 1
tJ 1I lot . 2 ..-----
.. ~ . 2
..
.
,,
l~
@. ~ '- .-"

= =
II ~~ ~ ~. • ~ -
·· I

~ -,J -d I

~. ~
<-;0 ~. * ~. * ~.
~
<-;0 ~.

i
!
r f)Jt ..~
3
2
4
1
3
2
5
1
3
2
4
1
3
2
5
1
3~-~-------~
2 51 4
i
. I

.
.
II
,
, t
-..3' ~~ ~~ ~ e::;. r1 • P"

==- = = = fa. J
- - -
'j

.LL fL I
~
( ··
... ... I
I
~. * ~. * ~. * ~. * ~.
~
~ ~.
*

f} 1I ~ , .......... I I I I I 2 1 • !., u
3 11 L1 I. ~

t I.. I -

( ··
Il ~
·
J~ ~: ~#::
I I
~.
~ .. ...
~. ~
-
~. ~

* ~ ~

5 4
1I ~ 2 ~
f}
·· · .
- · ..
,
t "~ ~
'- y'
= ==
LL J ! J J ~. • ~ -- -
··
I I

I
· ... I
...
COil Ped

133

I
, ..
1
tJ J.t ~ .
,

(
,
,
LL
~~
:
~~
:
~ !?",

=
f'- ~
fTr. '

I .. .. T'
~~
Ill.
'="

... 1 I 1 •

,....,

~~ ~2
I"j J.I ~ . --.... 1
~ 2
I
MI 3
---
t
.. - -'11 - • ...
J' ~J '
r'
.. .. ~ ~ ~ ~.:> ~

..
11 ~
,
( ,

...
~