Instrumen Penilaian Penulisan Makenis.

Kemahiran

Skema

Markah

BAHAGIAN I

Penulisan µa¶

huruf

-

Murid dapat menulis bentuk huruf Satu markah untuk satu ciri. µa¶ dengan baik

-

Murid dapat menulis huruf µa¶ dengan sendiri selepas tidak lebih 5 kali dengan bantuan guru

-

Murid dapat menulis huruf dengan cara yang betul dan sekurangkurangnya 10 kali

Penulisan µb¶

huruf

-

Murid dapat menulis bentuk huruf Satu markah untuk satu ciri. µb¶ dengan baik

-

Murid dapat menulis huruf µb¶ dengan sendiri selepas tidak lebih 5 kali dengan bantuan guru

-

Murid dapat menulis huruf dengan cara yang betul dan sekurangkurangnya 10 kali

Penulisan huruf µc¶

-

Murid dapat menulis bentuk huruf Satu markah untuk satu ciri. µc¶ dengan baik

-

Murid dapat menulis huruf µc¶ dengan sendiri selepas tidak lebih

5 kali dengan bantuan guru Murid dapat menulis huruf dengan cara yang betul dan sekurangkurangnya 10 kali

Penulisan µd¶

huruf

-

Murid dapat menulis bentuk huruf Satu markah untuk satu ciri. µd¶ dengan baik

-

Murid dapat menulis huruf µd¶ dengan sendiri selepas tidak lebih 5 kali dengan bantuan guru

-

Murid dapat menulis huruf dengan cara yang betul dan sekurangkurangnya 10 kali

Penulisan µe¶

huruf

-

Murid dapat menulis bentuk huruf Satu markah untuk satu ciri. µe¶ dengan baik

-

Murid dapat menulis huruf µe¶ dengan sendiri selepas tidak lebih 5 kali dengan bantuan guru

-

Murid dapat menulis huruf dengan cara yang betul dan sekurangkurangnya 10 kali

Penulisan huruf µf¶

-

Murid dapat menulis bentuk huruf Satu markah untuk satu ciri. µf¶ dengan baik

-

Murid dapat menulis huruf µf¶ dengan sendiri selepas tidak lebih 5 kali dengan bantuan guru

-

Murid dapat menulis huruf dengan cara yang betul dan sekurangkurangnya 10 kali

Penulisan µg¶

huruf

-

Murid dapat menulis bentuk huruf Satu markah untuk satu ciri. µg¶ dengan baik

-

Murid dapat menulis huruf µg¶ dengan sendiri selepas tidak lebih 5 kali dengan bantuan guru

-

Murid dapat menulis huruf dengan cara yang betul dan sekurangkurangnya 10 kali

Penulisan µh¶

huruf

-

Murid dapat menulis bentuk huruf Satu markah untuk satu ciri. µh¶ dengan baik

-

Murid dapat menulis huruf µh¶ dengan sendiri selepas tidak lebih 5 kali dengan bantuan guru

-

Murid dapat menulis huruf dengan cara yang betul dan sekurangkurangnya 10 kali

Penulisan huruf µi¶

-

Murid dapat menulis bentuk huruf Satu markah untuk satu ciri. µi¶ dengan baik

-

Murid dapat menulis huruf µi¶ dengan sendiri selepas tidak lebih 5 kali dengan bantuan guru

-

Murid dapat menulis huruf dengan

cara yang betul dan sekurangkurangnya 10 kali

Penulisan huruf µj¶

-

Murid dapat menulis bentuk huruf Satu markah untuk satu ciri. µj¶ dengan baik

-

Murid dapat menulis huruf µj¶ dengan sendiri selepas tidak lebih 5 kali dengan bantuan guru

-

Murid dapat menulis huruf dengan cara yang betul dan sekurangkurangnya 10 kali

Penulisan huruf µk¶

-

Murid dapat menulis bentuk huruf Satu markah untuk satu ciri. µk¶ dengan baik

-

Murid dapat menulis huruf µk¶ dengan sendiri selepas tidak lebih 5 kali dengan bantuan guru

-

Murid dapat menulis huruf dengan cara yang betul dan sekurangkurangnya 10 kali

Penulisan huruf µl¶

-

Murid dapat menulis bentuk huruf Satu markah untuk satu ciri. µl¶ dengan baik

-

Murid dapat menulis huruf µl¶ dengan sendiri selepas tidak lebih 5 kali dengan bantuan guru

-

Murid dapat menulis huruf dengan cara yang betul dan sekurangkurangnya 10 kali

Penulisan µm¶

huruf

-

Murid dapat menulis bentuk huruf Satu markah untuk satu ciri. µm¶ dengan baik

-

Murid dapat menulis huruf µm¶ dengan sendiri selepas tidak lebih 5 kali dengan bantuan guru

-

Murid dapat menulis huruf dengan cara yang betul dan sekurangkurangnya 10 kali

Penulisan µn¶

huruf

-

Murid dapat menulis bentuk huruf Satu markah untuk satu ciri. µn¶ dengan baik

-

Murid dapat menulis huruf µn¶ dengan sendiri selepas tidak lebih 5 kali dengan bantuan guru

-

Murid dapat menulis huruf dengan cara yang betul dan sekurangkurangnya 10 kali

Penulisan µo¶

huruf

-

Murid dapat menulis bentuk huruf Satu markah untuk satu ciri. µo¶ dengan baik

-

Murid dapat menulis huruf µo¶ dengan sendiri selepas tidak lebih 5 kali dengan bantuan guru

-

Murid dapat menulis huruf dengan cara yang betul dan sekurangkurangnya 10 kali

Penulisan

huruf

-

Murid dapat menulis bentuk huruf Satu markah untuk satu ciri.

µp¶ -

µp¶ dengan baik Murid dapat menulis huruf µp¶ dengan sendiri selepas tidak lebih 5 kali dengan bantuan guru Murid dapat menulis huruf dengan cara yang betul dan sekurangkurangnya 10 kali

Penulisan µq¶

huruf

-

Murid dapat menulis bentuk huruf Satu markah untuk satu ciri. µq¶ dengan baik

-

Murid dapat menulis huruf µq¶ dengan sendiri selepas tidak lebih 5 kali dengan bantuan guru

-

Murid dapat menulis huruf dengan cara yang betul dan sekurangkurangnya 10 kali

Penulisan huruf µr¶

-

Murid dapat menulis bentuk huruf Satu markah untuk satu ciri. µr¶ dengan baik

-

Murid dapat menulis huruf µr¶ dengan sendiri selepas tidak lebih 5 kali dengan bantuan guru

-

Murid dapat menulis huruf dengan cara yang betul dan sekurangkurangnya 10 kali

Penulisan huruf µs¶

-

Murid dapat menulis bentuk huruf Satu markah untuk satu ciri.

µs¶ dengan baik Murid dapat menulis huruf µs¶ dengan sendiri selepas tidak lebih 5 kali dengan bantuan guru Murid dapat menulis huruf dengan cara yang betul dan sekurangkurangnya 10 kali

Penulisan huruf µt¶

-

Murid dapat menulis bentuk huruf Satu markah untuk satu ciri. µt¶ dengan baik

-

Murid dapat menulis huruf µt¶ dengan sendiri selepas tidak lebih 5 kali dengan bantuan guru

-

Murid dapat menulis huruf dengan cara yang betul dan sekurangkurangnya 10 kali

Penulisan µu¶

huruf

-

Murid dapat menulis bentuk huruf Satu markah untuk satu ciri. µu¶ dengan baik

-

Murid dapat menulis huruf µu¶ dengan sendiri selepas tidak lebih 5 kali dengan bantuan guru

-

Murid dapat menulis huruf dengan cara yang betul dan sekurangkurangnya 10 kali

Penulisan huruf µv¶

-

Murid dapat menulis bentuk huruf Satu markah untuk satu ciri.

µv¶ dengan baik Murid dapat menulis huruf µv¶ dengan sendiri selepas tidak lebih 5 kali dengan bantuan guru Murid dapat menulis huruf dengan cara yang betul dan sekurangkurangnya 10 kali

Penulisan µw¶

huruf

-

Murid dapat menulis bentuk huruf Satu markah untuk satu ciri. µw¶ dengan baik

-

Murid dapat menulis huruf µw¶ dengan sendiri selepas tidak lebih 5 kali dengan bantuan guru

-

Murid dapat menulis huruf dengan cara yang betul dan sekurangkurangnya 10 kali

Penulisan huruf µx¶

-

Murid dapat menulis bentuk huruf Satu markah untuk satu ciri. µx¶ dengan baik

-

Murid dapat menulis huruf µx¶ dengan sendiri selepas tidak lebih 5 kali dengan bantuan guru

-

Murid dapat menulis huruf dengan cara yang betul dan sekurangkurangnya 10 kali

Penulisan huruf µy¶

-

Murid dapat menulis bentuk huruf Satu markah untuk satu ciri.

µy¶ dengan baik Murid dapat menulis huruf µy¶ dengan sendiri selepas tidak lebih 5 kali dengan bantuan guru Murid dapat menulis huruf dengan cara yang betul dan sekurangkurangnya 10 kali

Penulisan huruf µz¶

-

Murid dapat menulis bentuk huruf Satu markah untuk satu ciri. µz¶ dengan baik

-

Murid dapat menulis huruf µz¶ dengan sendiri selepas tidak lebih 5 kali dengan bantuan guru

-

Murid dapat menulis huruf dengan cara yang betul dan sekurangkurangnya 10 kali

JUMLAH

Kemahiran

Skema

Markah

BAHAGIAN II

Lengkapkan turutan besar huruf

-

Murid

harus

berjaya Satu markah untuk satu ciri. sekurang-

melengkapkan

kurangnya 5 turutan huruf besar dengan betul Huruf yang ditulis haruslah huruf besar walaupun salah. Murid menulis bentuk huruf yang dan tiada

bukannya makna.

Menulis pasangan huruf besar

-

Murid menulis huruf kecil dan tiada pencampuaran di antara huruf kecil dan huruf besar. ( 1 Markah)

JUMLAH

dengan huruf kecil

-

Murid dapat menulis pasangan huruf kecil dengan betul. (Setiap satu diberi satu markah)

Menyalin Semula huruf kecil

-

Murid

dapat

menyalin

semula

-

Satu setiap

markah huruf

bagi yang

huruf mengikut tempat yang betul Huruf yang disalin adalah betul

disalin jika betul

Warnakan yang sama

Huruf

-

Murid dapat mewarna huruf yang sama di dalam kotak menurut garis melintang.

-

Satu diberikan kejayaan

markah mengikut murid

mewarna huruf yang sama dengan betul.

Menulis

huruf

-

Murid dapat menulis huruf besar dari a hingga z dengan betul

-

Satu diberikan setiap ciri

markah untuk

kecil dari µa¶ ke µz¶ -

Seluruh huruf yang ditulis adalah huruf kecil

-

Huruf kecil ditulis dengan urutan yang betul.

JUMLAH

Jumlah Pengskoran Penguasaan Penulisan Mekanis

JUMLAH MARKAH BAHAGIAN A

JUMLAH MARKAH BAHAGIAN B

JUMLAH

JUMLAH PENGSKORAN PENGUASAA PRA TULISAN DAN TULISAN MEKANIS

Pratulisan

Penulisan Mekanis

JUMLAH

Peratus

Gred

Bulatkan 

A ( 80 ± 100) B ( 60 - 79 ) C ( 40 ± 59) D (20 ± 49) E ( 0 ± 20 )

Gred

Ciri - Ciri

A

Murid telah menguasai kemahiran tulisan mekanis dengan cemerlang dan LAYAK untuk mempelajari penulisan mentalis.

B

Murid dapat menguasai kemahiran tulisan mekanis dengan kesalahan yang minimum. Tunjuk ajar diperlukan untuk mempebaiki kesalahan. Murid LAYAK untuk mempelajari penulisan mentalis

C

Murid hanya dapat menguasai separuh daripada kemahiran mekanis dan memerlukan latihan untuk memahirkan kemahiran penulisan mekanis. Murid masih dalam pemerhatian guru dan TIDAK LAYAK untuk mempelajari penulisan mentalis

D

Murid lemah dalam penguasaan pra menulis dan memerlukan bantuan guru untuk menguasai kemahran pramenulis. Murid TIDAK LAYAK untuk mempelajari penulisan mentalis

E

Murid GAGAL menguasai kemahiran menulis dan belum layak untuk menguasai kemahiran tulisan mekanis. Batuan guru diperlukan sepenuhnya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful