PENGENALAN Sekolah Kebangsaan Pekan Telipok (SKPT), Tuaran terletak di pinggir Bandaraya Kota Kinabalu.

Lokasi sekolah ini terletak di antara sempadan daerah Kota Kinabalu dan daerah Tuaran.Sekolah Kebangsaan Pekan Telipok ini juga terletak di dalam lingkungan kawasan perindustrian Kota Kinabalu (KKIP) yang sedang pesat dimajukan. Sekolah Kebangsaan Pekan Telipok merupakan sekolah gred A yang mempunyai bilangan pelajar seramai 592 orang.Kebanyakan para pelajarnya terdiri daripada pelbagai suku kaum seperti Bajau,Kadazan-Dusun,Lundayeh,Bugis,Suluk-Filipin,Rungus,Murut, Melayu dan Cina. Ibu bapa para pelajar di sekolah ini juga mempunyai latar belakang pekerjaan dan taraf ekonomi yang berbeza.Antara pekerjaan utama ibu bapa murid adalah seperti kakitangan awam, peniaga,petani dan sebagai buruh kasar di sekitar Pekan Telipok dan Kota Kinabalu. Kelemahan murid dalam menguasai kemahiran 2M amat mempengaruhi peratusan kelulusan UPSR.Penambahan murid baru ke sekolah ini juga mempengaruhi peratus kelulusan Bahasa Malaysia Penulisan dan Pemahaman.Justeru itu, program 2P + 2A yang telah dicadangkan oleh unit panitia Bahasa Malaysia sekolah ini diharap dapat mengatasi atau memperbaiki kemerosotan peratusan kelulusan Bahasa Malaysia Penulisan dan Pemahaman pada tahun 2010. Untuk merealisasikan program 2P + 2A ini berjaya seperti yang diharapkan oleh Kementerian Pelajaran,semua pihak yang terlibat haruslah memberi sokongan yang padu.Oleh itu,guru-guru dan ibu bapa hendaklah memberi kerjasama dan komitmen yang tinggi untuk menjayakan program ini.

1

VISI DAN MISI VISI Sekolah Kebangsaan Pekan Telipok (SKPT) Cemerlang menjelang tahun 2014 MISI Sekolah Kebangsaan Pekan Telipok (SKPT) cemerlang dalam akademik kokurikulum dan sahsiah bagi menjana insan yang berilmu. 2 . berinovatif dan seimbang serta boleh bersaing di peringkat negeri.berketrampilan.

Jali PENGERUSI KETUA PANITIA BAHASA MALAYSIA Puan Patnah Bt Madiana SETIAUSAHA Puan Aswati Bt Jaafar PEN.AHLI JAWATANKUASA PELAN STRATEGIK & PELAN TAKTIKAL BAGI MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 2010 SK PEKAN TELIPOK TUARAN. SETIAUSAHA Puan Lis Bt Ukung BENDAHARI Cik Hadiah Bt Riping AJK Guru-guru Bahasa Malaysia SK Pekan Telipok 3 . PENASIHAT GURU BESAR Puan Jane Augustine Main PENYELARAS PENOLONG KANAN KURIKULUM Puan Hjh Jamaliah Bt Hj.

Keputusan Bahasa Malaysia UPSR SK Pekan Telipok tahun 2009 menurun sebanyak 6.3-Berdasarkan analisis yang telah dibuat seramai 13 orang murid tahun 6 tidak menguasai 2M.6% berbanding tahun 2008. 2.POST MORTEM 1.6-Segelintir murid tahun 6 yang berpindah ke sekolah ini mempunyai keputusan dan disiplin yang lemah.1-Seorang guru Bahasa Malaysia tahun 6 telah menghadiri kursus selama 3 bulan bermula 25 Julai hingga 27 Oktober 2009. 4 . 2. Sehubungan dengan itu unit Panitia Bahasa Malaysia SK Pekan Telipok telah bermesyuarat dan sepakat merancang Program 2P + 2A untuk meningkatkan keputusan Bahasa Malaysia UPSR 2010.2-Pendekatan dan kaedah mengajar yang berbeza-beza menyebabkan ketidakserasian dalam Pengajaran dan pembelajaran. 2.4-Terdapat terlalu ramai murid dalam kelas menyebabkan kelas tidak kondusif. 2. 2. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor: 2. 2. 3.5-Perhatian guru terhadap murid yang padat dalam satu kelas manjadi tidak seimbang.

S4-Murid berminat menyertai aktiviti yang dianjurkan oleh Panitia dan Persatuan Bahasa Malaysia. 5 . ANCAMAN/ THREAT T1-Persekitaran di rumah tidak menyokong pelajar untuk menggunakan Bahasa Melayu kerana terpengaruh dengan bahasa ibunda. S2-Pihak sekolah sentiasa menyokong program yang boleh meningkatkan prestasi subjek BM. W2-Cara murid bertutur dan menulis di sekolah di pengaruhi oleh bahasa ibunda. O2-Banyak aktiviti yang dianjurkan oleh pihak luar memberi peluang memperluaskan pengetahuan murid dalam Bahasa Malaysia. T2-Ketiadaan bahan-bahan tambahan Bahasa Malaysia serta kurang perhatian daripada ibu bapa terhadap kerja rumah yang diberi oleh guru. PELUANG/ OPPORTUNITY O1-Mendapat sokongan ibu bapa apabila ada aktiviti yang memerlukan murid hadir ke sekolah. KELEMAHAN/WEAKNESS W1-Murid hanya membaca bahan-bahan BM yang sedia ada di sekolah sahaja. S3-Murid rajin dan berminat membuat kerja latihan.ANALISIS SWOT / KLAP BAHASA MALAYSIA TAHUN 6 KEKUATAN/ STRENGTH S1-Guru yang mengajar BM mempunyai pengalaman mengajar lebih 10 tahun mengajar di tahun 6.

24 orang – 23.7% -Gred % Penulisan A.35 orang – 34. 7 orang – 6.7% E.% lulus BM Pemahaman Tahun 6 kertas 1 di bawah 85% -% lulus BM Penulisan kertas 2 di bawah 74% 2.Gred % Pemahaman A.Jumlah pelajar mendapat gred A dalam BM meningkat kepada 35 orang TOV 2009 Berdasarkan keputusan Excell tahun 5 2009 : -Pemahaman 83.Malaysia 1.26 orang – 25.17 orang – 16.52% 76 / 92 -Penulisan 68.24 orang – 23. 9 orang – 8.8% E.11 orang – 10.16 orang – 15.5% D.2% B.37 orang – 35.13% 62 / 92 2010 Bahasa.BIDANG ISU MATLAMAT OBJEKTIF PETUNJUK KPI 1.3% C.0% B.3% C.Peratus lulus BM UPSR 2010 2.9% D.5% -Meningkatkan % -Meningkatkan lulus BM peratus lulus menjelang 2010 UPSR BM 2010 -Meningkatkan jumlah pelajar lulus BM 2010 -Pemahaman 90% -Penulisan 80% -Pemahaman 90% -Penulisan 80% -Meningkatkan jumlah pelajar mendapat gred A BM dalam UPSR -90% 83 / 92 -80% 74 / 92 -Peratus gred A -Pemahaman 33/92 Pemahaman 35% Penulisan 40% -Penulisan 37/92 6 .

T2-Ketiadaan bahan-bahan tambahan Bahasa Malaysia serta kurangperhatian daripada ibu bapa terhadap kerja rumah yang diberi oleh guru.KEKUATAN/ STRENGTH DALAMAN S1-Guru yang mengajar BM mempunyai pengalaman mengajar lebih 10 tahun mengajar di tahun 6. S2-Pihak sekolah sentiasa menyokong program yang boleh meningkatkan prestasi subjek BM. S4-Murid berminat menyertai aktiviti yang dianjurkan oleh Panitia dan Persatuan Bahasa Malaysia. -memberikan lebih tugasan penulisan dengan bantuan pemantauan dariapad ibu bapa. -Mengadakan program yang boleh memotivasikan dan meningkatkan pencapaian pelajar dalam BM. Meminimakan kelemahan dan elakkan ancaman. LUARAN PELUANG/ OPPORTUNITY O1-Mendapat sokongan ibu bapa apabila ada aktiviti yang memerlukan murid hadir ke sekolah. W2-Cara murid bertutur dan menulis di sekolah di pengaruhi oleh bahasa ibunda. STRATEGI W+ T STRATEGI S +T Gunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman. O2-Banyak aktiviti yang dianjurkan oleh pihak luar memberi peluang memperluaskan pengetahuan murid dalam Bahasa Malaysia. S3-Murid rajin dan berminat membuat kerja latihan. -Memastikan semua pelajar melibatkan diri -Mengadakan pertandingan dalam program dalam program yang dilaksanakan. untuk memotivasikan pelajar untuk meningkatkan pencapaian dalam pemahaman dan penulisan. 7 . Atasi kelemahan dengan mengambil peluang. STRATEGI S+O KELEMAHAN/WEAKNESS W1-Murid hanya membaca bahan-bahan BM yang sedia ada di sekolah sahaja. ANCAMAN/ THREAT T1-Persekitaran di rumah tidak menyokong pelajar untuk menggunakan Bahasa Melayu kerana terpengaruh dengan bahasa ibunda. STRATEGI W+O Gunakan kekuatan untuk rebut peluang.

KOD STRATEGI STRATEGI 8 . Memastikan semua pelajar melibatkan diri dalam program yang dilaksanakan. Memberikan lebih tugasan penulisan dengan bantuan pemantauan dari ibu bapa.langkah demi langkah. Memastikan pelajar diberi bimbingan dalam penulisan karangan.SENARAI STRATEGI YANG TELAH DIJANAKAN MELALUI MATRIK TOWS/COWS BIL 1 STRATEGI S + O 2 STRATEGI W + O 3 STRATEGI S + T 4 STRATEGI S + T 5 STRATEGI W + T Mengadakan pertandingan dalam program untuk memotivasikan pelajar untuk meningkatkan pencapaian dalam pemahaman dan penulisan. Mengadakan 2 program Bahasa Malaysia. Mengadakan program yang boleh memotivasikan dan meningkatkan pencapaian pelajar dalam Bahasa Malaysia.

4% -Peratus lulus Bahasa Malaysia UPSR 2010 -Jumlah pelajar mendapat gred A dalam Bahasa Malaysia meningkat kepada.PELAN TAKTIKAL UNTUK STRATEGI 1 Isu strategik Matlamat strategik -peratus lulus Bahasa Malaysia Pemahaman kertas 1 di bawah 85% -Peratus lulus Bahasa Malaysia Penulisan kertas 2 di bawah 74% -Meningkatkan peratus lulus Bahasa Malaysia menjelang tahun 2010 -Meningkatkan jumlah pelajar lulus Bahasa Malaysia 2010 .pemahaman 90% .Pemahaman 35 orang .Penulisan 40 orang - Indikator Prestasi KPI Objektif Strategi 1 (S + O) Sasaran 9 .penulisan 80% -Peratus gred A Pemahaman 38% -Peratus gred A Penulisan 43.Penulisan 40 orang -Meningkatkan peratus lulus UPSR Bahasa Malaysia 2010 – Pemahaman 90% .Penulisan 80% -Memberikan lebih tugasan penulisan dengan bantuan pemantauan daripada ibu bapa 2010 Gred A – Pemahaman 35 orang .

PELAN OPERASI STRATEGI 1 PROGRAM MATLAMAT OBJEKTIF TEMPOH SASARAN KOS LANGKAH 1 Program 2P + 2A Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan pencapaian pelajar dalam Bahasa Malaysia Penulisan dan Pemahaman Meningkatkan peratus lulus UPSR Bahasa Malaysia 2010 Februari – Ogos 2010 Semua pelajar tahun 6 2010 Kewangan sekolah PROSES KERJA Mesyuarat 1.1Penerangan program kepada guru 2.4Tetap tarikh pelaksanaan 1.5Bincang kos yang terlibat 1.3Lantik AJK 1.2Bentang kertas kerja 1.7Hal-hal lain 2.2Menyediakan borang untuk pemantauan ibu bapa TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS Ketua penyelaras program Februari minggu pertama 2 Setiausaha/AJK pelaksana 1 minggu 10 .6Jemputan 1.1Ucapan GB 1.

3 Pelaksanaan Semua guru BM tahun 6 2 kali sebulan (2minggu Pemahaman 2 minggu Penulisan) 4 Pemantauan -PK 1 -Ketua Panitia -Guru BM Sekali sebulan 5 Penilaian -Guru BM tahun 6 -Merekodkan kemajuan pelajar 2 kali sebulan 6 Penambahbaikan Berdasarkan penilaian.penambahbaikan akan dijalankan untuk meningkatkan keberkesanan program 11 .

PELAN TAKTIKAL UNTUK STRATEGI 1 Isu strategi Tajuk Matlamat Strategik Indikator Prestasi KPI Objektif Strategi 1 ( S + O ) Sasaran Peratus lulus Bahasa Malaysia Penulisan (Kertas 2) dibawah 74% Bengkel Penulisan Memperkenalkan jenis-jenis karangan (Format karangan) Peratus lulus Bahasa Malaysia Penulisan di tahun 6 meningkat menjelang tahun 2010 Peratus lulus Bahasa Malaysia Penulisan meningkat menjelang 2010 Memberikan lebih tugasan penulisan dengan bantuan pemantauan daripada ibu bapa 2010 Peratus lulus Bahasa Malaysia Penulisan (Kertas 2) 80% 12 .

PELAN TAKTIKAL UNTUK STRATEGI 2 Isu Strategik Tajuk Matlamat Strategik Indikator Prestasi KPI Objektif Strategi 2 (W – T) Peratus lulus Bahasa Malaysia Pemahaman (Kertas 1) di bawah 85% Bengkel Pemahaman Menjana minda murid kearah pemikiran kreatif dan kritis Peratus lulus Bahasa Malaysia Pemahaman di tahun 6 menjelang tahun 2010 Peratus lulus Bahasa Malaysia meningkat menjelang 2010 Mengadakan pertandingan dalam program untuk memotivasikan pelajar dan meningkatkan pencapaian dalam Pemahaman 2010 Peratus lulus Bahasa Malaysia Pemahaman (Kertas 1) 90% Sasaran 13 .

PELAN TAKTIKAL UNTUK STRATEGI 3 Isu Strategik Peratus lulus Bahasa Malaysia Pemahaman (kertas 1) di bawah 85% Peratus lulus Bahasa Malaysia Penulisan (Kertas 2) di bawah 74% Gempur Minda Menjana minda murid kea rah pemikiran Kreatif dan Kritis Peratus lulus Bahasa Malaysia Pemahaman dan Penulisan di tahun 6 meningkat menjelang 2010 Peratus lulus Bahasa Malaysia meningkat menjelang 2010 Memberikan aktiviti yang mencabar minda pelajar supaya berfikir secara Kreatif dan Kritis. i)Membina Peta Minda(Penulisan) ii)Kreatif Bahasa 2010 Gred A –Pemahaman 35 orang -Penulisan 40 orang Tajuk Matlamat Strategik Indikator Prestasi KPI Objektif Strategi 3 ( S – T) Sasaran 14 .

PELAN TAKTIKAL UNTUK STRATEGI 4 Isu Strategik Peratus lulus Bahasa Malaysia Pemahaman (kertas 1) di bawah 85% Peratus lulus Bahasa Malaysia Penulisan (Kertas 2) di bawah 74% Gempur 2P + 2A Meningkatkan peratus lulus Bahasa Malaysia Kertas 1 dan Kertas 2 Peratus lulus Bahasa Malaysia Pemahaman dan Penulisan di tahun 6 meningkat menjelang tahun 2010 Peratus lulus Bahasa Malaysia meningkat menjelang 2010 Mengadakan program yang boleh memotivasikan dan meningkatkan pencapaian pelajar dalam Bahasa Malaysia 2010 Peratus lulus Bahasa Malaysai Pemahaman (Kertas 1) 90% Peratus lulus Bahasa Malaysia Penulisan (Kertas 2) 80% Tajuk Matlamat Strategik Indikator Prestasi KPI Objektif Strategi 4 ( W + O) Sasaran 15 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful