64

65

ΟΙΚΟΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010

ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Ο πίνακας 1.1 που ακολουθεί παρουσιάζει τα ανάλογα ποσοστά συχνότητας των καταναλωτών που αγοράζουν βιολογικά
προϊόντα.
Πινακας 1.1: Πόσο συχνά αγοράζετε βιολογικά προϊόντα;

Συνεχίζοντας, ο πίνακας 1.2 προβάλλει την διάρκεια που αγοράζουν οι υφιστάμενοι καταναλωτές. Ποσοστό 15% απάντησε
λιγότερο από έξι μήνες, 21% μέχρι ένα χρόνο, ποσοστό 31%
πέραν του ενός έτους και ποσοστό 33% πέραν των δύο ετών.
Αυτό υποδεικνύει τη συνεχιζόμενη τάση και τη μετακίνηση
κοινού προς τα βιολογικά προϊόντα.

Παγκύπρια
έρευνα από
το Σύνδεσμο
Βιοκαλλιεργητών για τα
Βιολογικά Προϊοντα

Στροφή στα Βιολογικά
προϊόντα κάνουν οι Κύπριοι
Είμαστε ότι τρώμε… Ας είμαστε ότι καλύτερο υπάρχει.

Έ

νας δρόμος ανοίγει … Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο γίνεται λόγος για τα βιολογικά προϊόντα από ότι παλαιότερα, που τα θεωρούσαν περιττά για την καθημερινή τους διατροφή. Σήμερα, η ανάγκη για έναν υγιεινό τρόπο ζωής
οδηγεί στην επιλογή των βιολογικών και αυτό επειδή οι καταναλωτές είναι πλέον πιο ενημερωμένοι, επειδή τα διατροφικά σκάνδαλα αυξάνονται, επειδή η μόλυνση του περιβάλλοντος μας κάνει πιο επιλεκτικούς και προσεκτικούς και τέλος επειδή
η άνοδος στο βιοτικό επίπεδο μετέφερε το πρόβλημα «τι ποσότητα θα φάμε» στο «τι ποιότητα θα φάμε»;
Τελικά όμως τι επιλέγουν οι Κύπριοι καταναλωτές ποσότητα ή ποιότητα; Ποιοι είναι οι καταναλωτές των βιολογικών, γιατί επιλέγει κάποιος να τρέφεται με βιολογικά, προϊόντα, εμπιστεύονται τα βιολογικά και τους κανόνες παραγωγής τους; Σε αυτά και
άλλα πολλά ερωτήματα δίνει απαντήσεις η έρευνα που διεξήχθη από τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Βιοκαλλιεργητών σε συνεργασία
με το συμβουλευτικό γραφείο Ίτανος, υπό την επιχορήγηση του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος στα
πλαίσια του Μέτρο 1.8.2. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τις 16 -30 Μαρτίου 2010, κάλυψε τις επαρχίες Λευκωσία, Λεμεσό,

Πινακας 1.2: Για πόσο χρονικό διάστημα καταναλώνετε βιολογικά προϊόντα;
Γιατί οι καταναλωτές βιολογικών προϊόντων επιλέγουν βιολογικά;

Λάρνακα και Πάφο. Δεν επεκτάθηκε στην ελεύθερη Αμμόχωστο λόγω της εποχικότητας που χαρακτηρίζει την περιοχή,
την περιορισμένη κατανάλωση και τα χαμηλά περιθώρια ανάπτυξης των πωλήσεων. Το δείγμα επιλέγηκε με τυχαία δειγματοληψία και η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο των
προσωπικών συνεντεύξεων με περαστικούς, σε κεντρικούς
δρόμους και εμπορικά κέντρα των επαρχιών.
Τι ποσοστό του πληθυσμού τρέφεται με βιολογικά προϊόντα;
Από τα αποτελέσματα αποδεικνύεται ότι το 61% δεν είναι καταναλωτές βιολογικών προϊόντων και το υπόλοιπο 39% είναι
καταναλωτές βιολογικών είτε σε μόνιμη, ελάχιστη ή και σποραδική κατανάλωση.
Πινακας 1.0: Είστε καταναλωτής Βιολογικών Προϊόντων;

66

67

ΟΙΚΟΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010

ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Στο πίνακα 1.3 βλέπουμε τους λόγους που οι καταναλωτές
επιλέγουν βιολογικά
Πινακας 1.3: Γιατι αρχίσετε να τρέφεστε με βιολογικά προϊόντα;

Στην ερώτηση αυτή υπήρξαν πολλαπλές επιλογές. Η βασικότερη επιλογή που αποτέλεσε κύριο λόγο για διατροφή με βιολογικά προϊόντα ήταν η υγιεινότερη διατροφή με ποσοστό επί
του συνόλου των απαντήσεων 61%, ενώ ακολουθούν η καλή
γεύση με ποσοστό επί του συνόλου των απαντήσεων 20% και
το περιβάλλον 16%. Το 100% των καταναλωτών απάντησε την
υγιεινή διατροφή. Συμπέρασμα είναι ότι η υγιεινή διατροφή
αποτελεί το βασικό λόγο, που κάποιος μετακινείται από τα
συμβατικά στα βιολογικά προϊόντα.
Βιολογικά είδη που αγοράζονται συχνότερα:
Τα τρία βασικά είδη που τρέφονται οι καταναλωτές των βιολογικών προϊόντων είναι τα φρούτα-λαχανικά 38% , ξηρούς
καρπούς 23% και τα γαλακτοκομικά 23%.
Πινακας 1.4: Τι βιολογικά προϊόντα αγοράζετε συχνότερα;

Αξιολόγηση κανονισμών βιολογικής παραγωγής:
Πινακας 1.5: Πιστεύετε οτι τηρούνται ορθά οι κανόνες βιολογικής παραγωγης;

Στην ερώτηση αυτή υπήρξαν ποικίλες απαντήσεις. Τις περισσότερες απαντήσεις από το σύνολο, συγκέντρωσε η απάντηση
«καλή διατροφή» με ποσοστό 23% και ακολουθεί η απάντηση
«προστασία της υγείας» με ποσοστό 21%, η προστασία του
περιβάλλοντος με ποσοστό 15% και η απάντηση «για τα παιδιά μου» 12%. Συμπέρασμα: Στην ερώτηση αυτή φαίνεται η
ταύτιση των λόγων που κάποιος μπορεί να γίνει καταναλωτής
με τους λόγους που υφιστάμενοι καταναλωτές επέλεξαν βιολογικά προϊόντα όπως παρουσιάζουν τα αποτελέσματα του
πίνακα 1.3. Αυτό παραπέμπει σε ύπαρξη κινήτρου και έλλειψη
γνώσης ή πρόσβασης (από πού να τα προμηθευτούν) πράγματα τα οποία πρέπει να περιληφθούν στην οποιαδήποτε εκστρατεία προβολής βιολογικών προϊόντων.

Εν τούτοις, οι ίδιοι οι καταναλωτές βιολογικών προϊόντων
εκφράζουν αμφιβολίες σχετικά με τους κανονισμούς της
βιολογικής παραγωγής και εάν αυτοί ακολουθούνται πιστά
από τους βιοκαλλιεργητές αλλά και από τις εταιρείες που
διαθέτουν βιολογικά. Ο πίνακας 1.5 αποδεικνύει ένα μεγάλο
ποσοστό που αμφιβάλλουν για τους τρόπους καλλιέργειας,
αποτελώντας ανασταλτικό παράγοντα για την περαιτέρω ανάπτυξη των βιολογικών προϊόντων. Αυτό συνηγορεί στην δημιουργία εκστρατειών για διαφώτιση του κοινού γύρω από τα
βιολογικά προϊόντα.
Οι μη καταναλωτές βιολογικών προϊόντων, γιατί δεν τα επιλέγουν;
Η έρευνα εστιάστηκε επίσης και στους μη καταναλωτές βιολογικών προϊόντων θέλοντας να μάθει περισσότερα για την
γνώμη που έχουν για τα βιολογικά προϊόντα και τι είναι αυτό
που τους αποθαρρύνει στο να γίνουν καταναλωτές βιολογικών
προϊόντων συνοψίζοντας τους στο πίνακα 1.6.
Πινακας 1.6: Ποιοι είναι οι λόγοι που σας αποθαρρύνουν να
γίνετε καταναλώτης βιολογικών προϊόντων;

Κίνητρα για να γίνουν καταναλωτές βιολογικών προϊόντων.
Πινακας 1.7: Τι θα αποτελούσσε κίνητρο να αρχίσετε να δοκιμάζετε βιολογικά προϊόντα;

Σύμφωνα με τη έρευνα, αποδεικνύεται η αυξανόμενη θετική
στάση των Κύπριων προς την κατανάλωση βιολογικών προϊόντων. Ανεξάρτητα από το αν είναι μια επιθυμία για γευστικά
και αυθεντικά τρόφιμα ή επιθυμία για συμβολή στην προστασία
του περιβάλλοντος, της βελτίωσης των φυσικών πόρων, της
ευημερίας των ζώων και των αγροτικών κοινωνιών οι καταναλωτές κάνουν ασφαλείς επιλογές μιας και η Ευρωπαϊκή Ένωση
διασφαλίζει το σύστημα με σχετικό λογότυπο και σήμανση. Το
λογότυπο της βιολογικής γεωργίας και η σήμανση είναι ένας μηχανισμός που εγγυάται, αυτό ακριβώς, δηλαδή την γνησιότητα
των βιολογικών προϊόντων. Το λογότυπο της ΕΕ για τα βιολογικά
προϊόντα και ο εθνικός λογότυπος κάθε κράτους μέλους της ΕΕ,
χρησιμοποιούνται για να συμπληρώσουν τη σήμανση και να αυξήσουν τη διακριτικότητα των βιολογικών τροφίμων και ποτών
από τους καταναλωτές.
Συνεπώς, οι καταναλωτές αγοράζοντας προϊόντα που φέρουν
το λογότυπο της ΕΕ μπορούν να είναι σίγουροι ότι:
τουλάχιστον το 95% των συστατικών του προϊόντος έχουν
παραχθεί βιολογικά,
το προϊόν ακολουθεί τους κανόνες του επίσημου
οργανισμού ελέγχου,
το προϊόν προέρχεται απευθείας από τον παραγωγό ή το
συσκευαστήριο,
το προϊόν αναγράφει την επωνυμία του παραγωγού, του
συσκευαστή ή του μεταποιητή και επίσης, την επωνυμία ή
τον κωδικό του οργανισμού ελέγχου.

Related Interests