You are on page 1of 18

NOTA KEMAHIRAN HIDUP TINGKATAN DUA

ELEKTRONIK

Komponen Elektronik

Ada beberapa komponen elektronik yang perlu anda ketahui. Ini adalah asas untuk anda
menceburi bidang elektronik. Sila buat sedikit pemerhatian mengenai maklumat komponen ini.

• Diod

Diod bentuk seakan-akan seperti perintang. Tetapi diod adalah komponen aktif dan
ianya berkutub positif dan negatif. Penyambungan kaki yang salah menyebabkan litar tidak
berfungsi. Ini kerana diod berfungsi sebagai menerus voltan yang hanya membenarkan
pengaliran arus pada satu arah sahaja. Terdapat dua jenis diod iaitu diod kuasa dan diod
isyarat.

Diod kuasa biasa digunakan bagi litar bekalan kuasa yang melibatkan penggunakan
arus sederhana tinggi. Diod isyarat biasa digunakan untuk litar berfrekuensi dan arusnya
penggunaan yang rendah dari diod kuasa. Tidak seperti diod zener, penyambungannya adalah
terbalik pada kaki positif dan negatifnya.

Fungsi diod adalah sebagai penerus voltan. Ia membenarkan arus terus melaluinya dan
menghalang arus ulang alik. Diad mempunyai polariti positif (anod) dan negatif (katod). Diod
adalah komponen aktif. Untuk pemasangan sila pastikan polariti dioa adalah betul dan berhati-
hati dengan pemasangan menggunakan soldering iron kerana pemanasan yang terlampau boleh
merosakkannya.

Diod mempunyai dua jenis iaitu:


• Diod isyarat
• Diod penerus

Diod isyarat

Diod isyarat berguna untuk litar yang membawa isyarat (maklumat) kerana arus yang
boleh melaluinya adalah tidak melebihi 100mA. Ia tidak sesuai sebagai diod penerus. Diod
yang biasa digunakan adalah seperti 1N4148 pada mana-mana litar projek. Diod ini juga selalu
digunakan bersama relay sebagai pelindung transistor atau IC. Jika tiada diod disertakan ia
boleh menyebabkan transistor rosak kerana menerima voltan puncak tinggi dari gegelung relay
semasa relay off. Dengan adanya diod ini, ia akan mengalirkan voltan yang tidak diperlukan
itu serta menjaga transistor dari rosak. Kedudukan diod adalah terbalik untuk berada dalam
keadaan terbuka supaya relay boleh on.

Diod penerus

Diod penerus berfungsi sebagai penerus menukarkan arus AC kepada arus DC. Diod
yang biasa digunakan adalah 1N4001, 1N4002, 1N4007 dan yang seumpamanya. Arus yang
boleh melaluinya adalah tinggi berbanding diod isyarat. Kesemua diod penerus adalah jenis
silikon dan bukan jenis germanium. Ia berfungis penuh pada voltan 0.7V. Manakala voltan
maksimun untuk voltan songsang adalah tidak melebihi 50V. Diod jenis ini biasanya
digunakan sebagai penerus untuk litar bekalan kuasa yang mengandungi 1 atau 2 atau empat
diod. Terdapat juga diod yang dibina dalam bentuk pakej yang mempunyai 4 diod sesuai untuk
litar penerus. Ia dikenali sebagai penerus jejambat.

Diod penerus dan diod isyarat menggunakan simbol yang sama.

Diod Zener
Diod zener merupakan diod istimewa yang berfungsi sebagai penstabil dan penghad
voltan. Jika voltan 12 v melalui diod zener 9v, maka hanya voltan 9 v sahaja yang akan keluar
melangkaui diod zener tersebut. Cara pemasangan diod ini adalah terbalik. Tanda garisan
negatif perlu disambung punca positif bekalan kuasa dan kaki satu lagi perlu disambung pada
punca negatif. Terdapat pelbagai voltan yang ditentukan pada setiap diod zener dan voltan
minimun adalah 2.7V.

Untuk mengenali diod zener adalah melalui kod seperti BZX... atau BZY... Anda boleh
lihat terdapat label seperti 9V1 pada badan diod tersebut. Ia bermakna 9.1 Volt.
Diod foto adalah sejenis diod yang istimewa. Ianya adalah sejenis sensor. Terdapat pelbagai
bentuk diod foto dan pelbagai fungsi digunakan. Fungsi utama adalah sensor kepada isyarat
infared atau cahaya. Bergantung kepada penggunaan.

Selain itu terdapat diod yang mengeluarkan isyarat infrared. Isyarat tersebut tidak
boleh dilihat dengan mata kasar melainkan melalui alat tertentu atau alat pengesan. Bentuknya
seperti LED dan saiznya juga sama. Bezanya ia tidak mengeluarkan cahaya. LED adalah
sejenis diod. Keistimewaannya ia mengeluarkan cahaya. Ia juga terdapat dalam pelbagai
warna seperti merah, kuning, jingga, biru, putih, hijau dan sebaginya. Selain itu LED terdapat
dalam pelbagai bentuk dan saiz. Ada yang bentuk biasa, bentuk selinder, bentuk kotak dan
sebagainya. Penggunaan LED sangat meluas dan sering digunakan dalam litar elektronik mahu
pun litar projek. LED menggunakan voltan dan arus yang kecil untuk menghidupkannya.
Tidak seperti mentol lampu, ia menngunakan arus yang tinggi dan menghasilkan haba. LED
tidak menghasilkan haba.

Kaki LED mempunyai polariti positif (anod) dan negatif (katod). Pemasangan kaki
LED yang terbalik menyebabkan LED tidak menyala.Voltan LED tidak boleh melebihi dari 3
Volt. Jika lebih kemungkinan LED akan terbakar. Oleh itu jika ingin menguji LED dengan
menggunakan bateri 9 volt, anda perlu sambungkan dengan satu perintang 1K Ω. Jika anda
pernah lihat LED mempunyai 3 kaki, ia adalah tri-color LED. LED tersebut boleh
mengeluarkan 3 warna iaitu merah, hijau dan jingga. Terdapat 3 kaki, yang mana kaki tengah
adalah anod, manakala dua kaki yang pendek adalah adalah anod dan setiap satu akan
menghasilkan warna merah dan hijau. Jika digabungkan kedua-duanya akan menghasilkan
warna jingga.
Untuk menguji diod adalah mudah. Anda perlu meterpelbagai jenis analog atau digital.
Terdapat meter digital yang mempunyai julat untuk menguji diod. Untuk menguji diod, prob
merah perlu berada di kaki katod dan prob hitam pada kaki anod. Ia adalah terbalik untuk
memastikan meter akan menuntukkan bacaan atau jarum meter akan naik. Jika jarum meter
atau terdapat bacaan bagi kedua-dua arah kaki diod yang diuji, bermakna diod dalam keadaan
pintas dan rosak. Sama juga jika tiada apa-apa bacaan bagi kedua-dua arah kaki yang diuji,
bermakna diod dalam keadaan terbuka dan rosak. Untuk menguji diod di atas litar, salah satu
kaki diod perlu dibuka. Kemudian buat pengujian seperti biasa.

A. Diod Pemancar Cahaya - L.E.D.


1. Ia adalah sejenis diod
2. Dikenali sebagai "Light Emiting Diod"
3. Digunakan untuk mengeluarkan cahaya dan isyarat
4. Digunakan di dalam alatan elektronik seperti radio, TV, permainan, pemain
CD/DVD
5. Ia mempunyai kaki berkutub - negatif (katod) dan positif (anod)
6. LED tidak boleh dibekalkan voltan melebihi 3 volt

Bahagian LED Simbol LED


B. Diod Kuasa
1. Membenarkan arus mengalis sehala sahaja
2. Digunakan untuk menukar arus ulang-alik kepada arus terus

• Perintang

Perintang merupakan komponen elektronik yang paling kerap digunakan pada mana-
mana litar elektronik, alatan elektronik dan juga projek elektronik. Perintang berfungsi
merintangi atau menghadkan pengaliaran voltan melaluinya. Ia juga berfungsi sebagai
pembahagi voltan yang paling mudah. Perintang mempunyai dua kaki yang tiada berkutub
positif dan negatif. Penyambungan pada litar tidak memerlukan penyambungan kaki yang
khusus. Nilai rintang perintang di sebut Ohm yang berbentuk Ω. Ia mengandungi nilai-nilai
yang berperingkat-peringkat seperti dari Ohm meningkat ke Kilo Ohm (K) hingga ke Mega
Ohm (M). Lebih dari Mega Ohm tidak digunakan. Sudah memadai nilai Mega Ohm.

Untuk mengetahui nilai rintangan pada perintang adalah dengan mengetahui kod warna
perintang. Kod warna ini terdapat pada badan perintang dan setiap warna mewakili nilai
tertentu. Perkara penting untuk anda mesti tahu adalah mengenali warna atau anda bukan
seorang buta warna. Sila lihat rajah di bawah ini senarai warna beserta dengan nilai yang
diwakili.

Nama Pendek

Nilai rintangan selalunya ditulis pada diagram litar menggunakan sistem kod kerana ianya
lebih mudah. Selalunya ia mengguna abjad seperti R, K dan M untuk menggantikan angka
yang banyak pada nilai rintangan tersebut. Untuk membacanya gantikan nilai seperti K kepada
000 dan M kepada 000 000. Manakala R menunjukkan Ohm Ω sahaja.
Sebagai Contoh:

• 150R adalah 150 Ω


• 2.7K adalah 2700 Ω
• 3K9 adalah 3900 Ω
• 1.5M adalah 1 500 000 Ω
• 2M2 adalah 2 200 000 Ω
Bagaimana pula untuk menguji kerosakan pada perintang? Untuk menguji kerosakan
perintang alat yang sesuai adalah meterpelbagai (multimeter) pada julat Ohm. Anda boleh
guna meter dgital atau pun analog. Kedua-duanya sama. Kenalpasti kerosan fizikal dahulu
seperti perhatikan keadaan perintang yang rosak seperti samada kelihatan kesan terbakar atau
kesan sopek pada badan perintang. Jika terdapat kesan-kesan tadi bermakna perintang tersebut
kemungkinannya adalah rosak. Jika tidak yakin dengan kesan tersebut,anda boleh ukur
menggunakan meterpelbagai pada julat Ohm.

Katakan anda ingin mengukur perintang 1K Ω. Setkan meterpelbagai ke julat Ω yang


sesuai dengan nilai ukuran. Ukur perintang tersebut dan perhatikan bacaannya. Adakah
bacaannya 1K Ω? Jika ya merintang yang diukur berada dalam keadaan baik. Jika bacaan 0
bermakna perintang dalam keadaan pintas dan rosak. Jika bacaan ∞ atau tiada bacaan atau
nilai terlalu sedikit, bermakna perintang tersebut adalah rosak.

Untuk membuat pengujian pastikan langkah-langkah berikut. Pastikan anda tidak memegang
badan perintang semasa mengukur, dikuatiri berlaku laluan kedua melalui jari anda. Anda
boleh pegang salah satu kaki perintang atau meletakkan perintang tanpa memegangnya.

Bagaimana perintang boleh rosak? Punca-puncanya adalah kerosakan semasa


pengilangan, kerosakan disebabkan arus berlebihan melaluinya kerana kegunaan Watt yang
tidak sesuai, kepanasan yang melampau boleh menyebabkan perintang terbakar dan pelbagai
sebab lagi tetapi tidak ketara berbanding sebab-sebab tadi.

Perintang boleh ubah.

Perintang boleh ubah merupakan perintang yang mempunyai nilai rintangan yang boleh
diubah-ubah secara mekanikal sama ada dengan cara pusingan atau pun secara sliding. Ia juga
selalu disebut sebagai VR. VR mempunyai pelbagai bentuk dan saiz. Ia juga mempunyai nilai
rintangan yang berbeza-beza sama seperti memilih perintang tetap. Jenis-jenis VR adalah jenis
potentiometer, preset. Saiz bagi setiap VR adalah berbeza-beza mengikut nilai rintangan,
pengeluar kilang, jenama. Namun begitu, saiz kaki bagi setiap VR yang adalah adalah standart
atau sama mengikut saiz piawaian. VR tiada polariti tetapi ia mempunyai 3 kaki yang mana
anda perlu ketahui dan kenali ketiga-tiga kaki ini.

Untuk membaca nilai rintangan terdapat dua cara yang mudah.

• Membaca nilai rintang yang dicetak pada komponen tersebut


• Mengukur nilai rintangan maksima dengan menggunakan meter pelbagai julat Ohm

VR biasa mempunyai 3 kaki yang mana kaki tengah adalah kaki yang mesti digunakan
untuk penyambungan komponen. Manakala salah satu kaki digunakan untuk fungsi pelarasan
nilai rintangan. VR juga selalu disebut sebagai potentiometer atau rheostat. Potentiometer
mempunyai 3 terminal manakal rheostat mempunyai 2 terminal. Biasanya rheostat digunakan
untuk kegunaan litar berarus tinggi seperti pengawal kecerahan lampu. Satu lagi jenis VR
adalah jenis preset atau jenis trimmer pot. Ianya bersaiz kecil dan mempunyai 2 atau 3
terminal. Harganya murah berbanding VR yang lain.

Perintang Peka Cahaya (LDR)

Perintang peka cahaya adalah sejenis perintang yang nilai rintangannya bergantung
kepada kejatuhan cahaya. Ianya juga merupakan sensor. Nilai rintangan perintang peka cahaya
akan berubah-ubah mengikut kecerahan cahaya. Semakin terang cahaya yang jatuh, semakin
kurang nilai rintangan. Ia juga dipanggil LDR dalam bahasa inggeris. LDR tidak mempunyai
polariti positif dan negatif. Pemasangan kaki tiada masalah ikut mana-mana kakinya. Sifatnya
hampir sama seperti perintang tetap Cuma bezanya nilai rintang berubah ubah.
LDR mempunyai pelbagai saiz dan ada yang mengikut nilai rintangan maksimumnya.
Agak sukar mengukur nilai rintangan LDR kerana ianya berubah-ubah mengikut keadaan
cahaya. Sekiranya nilai rintangan berubah-ubah semasa proses mengukur mengunakan meter
Ohm, ini menunjukkan LDR berkeadaan baik. Sebaliknya jika tiada perubahan sekiranya
cahaya jatuh atau tidak, ia menunjukkan LDR tersebut adalah rosak.

LDR tidak mempunyai warna kod atau label pada badannya. Hanya dengan mengukur
nilai rintangannya menggunakan meter Ohm. Anda tidak perlu risau nilai rintangan LDR
untuk menggunakannya. Kesemuanya hampir sama. Secara kesimpulannya apabila cahaya
terang niali rintangan akan berkurangan dan apabila gelap nilai rintangan akan tinggi.

C. Perintang Tetap Karbon


1. Dibuat daripada karbon dan tanah
2. Digunakan untuk mengurangan arus dan voltan
3. Dibina dalam beberapa unit sukatan dan ditanda dengan kod warna

Jalur Bilangan
Kod Warna Nombor Warna Toleransi
Pertama/Kedua Sifar
Hitam 0
Perang/Coklat 1
Merah 2
Oren/Jingga 3
Kuning 4 0000
Hijau 5 00000
Biru 6 000000
Ungu 7 0000000
Kelabu 8 -
Putih 9 -
Emas - 5%
Perak - 10%
Tiada warna - 20%

Pengiraan kod warna perintang

Contoh pengiraan:

Diberi satu perintang yang berwarna coklat, merah, oren dan emas.
Nilai mengikut warna- 1, 2, x1000 dan 5%
Setelah didarabkan- 12 x 1000 ±5% = 12000 Ω ±5% = 12 Kilo Ω ±5%
Jawapan, 12KΩ ±5%

Biasanya jalur ketika adalah sebagai pendarab dan nilai tertinggi yang biasa digunakan
adalah setakat warna biru. Kod warna yang standart nilainya tidak boleh kurang dari 10Ω.
Untuk menunjukkan nilai yang kurang dari nilai tersebut, ia menggunakan dua kod warna
yang lain dari yang lain iaitu emas dan perak. Di mana emas adalah pendarab x0.1 dan perak
adalah pendarab x0.01.

• Kapasitor

Kapasitor adalah komponen yang berupaya menyimpan dan nyah-cas elektrik. Ia


berfungsi sebagai penapis kepada voltan. Kapasitor tergolong kepada dua jenis iaitu jenis
berkutub dan jenis tidak berkutub. Kapasitor jenis tidak berkutub berfungsi membenarkan arus
ulang alik melaluinya dan cara ia bekerja juga sama untuk semua jenis kepasitor. Kapasitor
jenis berkutub biasa terdiri dari kapasitor jenis Elektrolitik. Selain itu juga terdapat kapasitor
jenis Tantalum. Kapasitor mempunyai dua kaki sama ada berkutub atau pun tidak.

Terdapat beberapa jenis kapasitor tetapi hanya dua jenis yang utama:
• Jenis Elektrolitik
• Jenis Bukan Elektrolitik

Jenis Bukan Elektrolitik: ia juga dikenali sabagai kapasitor tidak berkutub. Ia tiada kutb
positif dan negatif. Pemasangannya tidak kisah ikut kaki mana sekali pun. Kapasitor jenis
cakera adalah yang biasa sekali digunakan dalam litar elektronik. Yang lain adalah seperti
kapasitor jenis mika dan jenis seramik. Kapasitor jenis cakera berwarna coklat dan bentuknya
seperti cakera.

Jenis Elektrolitik: ia juga dikenali sebagai kapasitor berpolariti positif dan negatif. Perlu
berhati-hati semasa membuat pemasangan. Pastikan kakinya dipasang betul mengikut polariti.
Pemasangan yang salah boleh memberi kesan kepada litar dan kapasitor boleh rosak atau
mengeluarkan letupan kecil. Kapasitor jenis ini biasanya digunakan bagi nilai kapasitan yang
besar. Namun begitu kapasitor jenis ini kurang stabil atas sebab ianya mudah dipengaruhi oleh
suhu dan juga kesan fizikal yang lain berbanding jenis bukan elektrolitik yang lebih stabil.
Harganya juga agak mahal berbanding yang lain.

Bagaimana membaca nilai kapasitor?

Bagi kapasitor tidak berkutub atau bukan elektrolitik, terdapat label yang dicetak di atas badan
kapasitor tersebut. Label-label tersebut merupakan kod-kod bagi nilai kapasitor tersebut.
Bagaimana untuk membacanya? Anda mungkin terbaca kod seperti ini 101, 102, 103, 104 dan
sebagainya. Oleh itu digit pertama dan kedua adalah nilai. Manakala gigit ketiga adalah niali
pendarab.

Contoh seperti 104 = (10 x 10e4)pF = 10e5pf = 103-7F = 0.1uF


Contoh lain 103= 0.01uF, 224= 0.22uF, 102= 0.001uF

Jika terdapat label seperti 1K5, 100, 200 10K dan sebaginya, oleh itu ia adalah nilaian pF.

Contoh 1K5 bermaksud 1.5KpF.


Untuk kapasitor berkutub, terdapat nilai bercetak di atas badan kapasitor tersebut. Label
tersebut mempunyai nilai kapasitan dan voltan maksimum kapasitor tersebut. Apakah fungsi
kapasitor. Fungsi kapasitor sebagai penyimpan cas elektrik, sebagai penapis dan penulin
voltan DC. Ia membenarkan isyarat AC dan menahan isyarat DC dari melalui. Kapasitor
dibaca dalam unit Farad (F). Terdapat 3 peringkat nilai Farad iaitu µ (mikro), n (nano) dan p
(piko).

• Transistor

Komponen transistor meruapakan komponen aktif tidak seperti perintang dan kapasitor
yang merupakan komponen pasif. Komponen aktif mengandungi bahan binaan aktif seperti
Silikon, Germanium dan sebagainya yang meruapan bahan separa pengalir yang penting dalam
transistor.

Transistor berfungsi sebagai penguat. Ia menguatkan voltan dan arus mengikut penyambungan
litar tertentu. Selain itu juga transistor boleh berfungsi sebagai suis. Suis elektronik. Kaki
transistor adalah 3 iaitu Base (tapak), Collector (pemungut) dan Emitter (pengeluar/
pemancar). Ketiga-tiga kaki ini mempunyai fungsi tertentu.

Fungsi transistor menggandakan arus, sebagai contoh ia boleh digunakan untuk


menggandakan arus keluaran yang kecil untuk menghidupkan lampu, relay atau sebagai
peranti berarus tinggi. Perintang bertindak sebagai penukar perubahan arus kepada perubahan
voltan, jadi transistor akan menggandakan voltan tersebut. Transistor juga berfungsi sebagai
suis. Apabila ada arus maksimum transistor dalam keadaan on dan apabila tiada arus ia
menjadi off dan bertindak sebagai penguat.

Transistor terdapat dalam 2 jenis iaitu NPN dan PNP. Ia boleh dilihat pada simbol
kedua-dua jenis transistor. Kaki-kaki transistor dilabelkan sebagai BASE (tapak),
COLECTOR (pemungut) dan EMITTER (pengeluar). Transistor mempunyai 3 kaki pada
asasnya. Setiap transistor mempunyai turutan label kaki yang tidak sama dan amat sukar untuk
menentukannya melainkan merujuk kepada data sheet transistor berkenaan.

Transistor adalah komponen aktif dan ianya sensitif kepada haba. Oleh itu berhati-hati
ketika membuat kerja pematerian. Jangan terlalu lama mengenakan soldering iron kepada kaki
transistor. Jika terlalu panas transistor itu, besar kemungkinan transistor akan rosak.
Sesetengah litar projek tidak berfungsi disebabkan transistor yang rosak semasa kerja
pematerian. Untuk mengatasi masalah ini, anda boleh guna penenggelam haba (heat sink) yang
dilekatkan pada badan transistor semasa membuat pematerian. Cara yang boleh digunakan
adalah dengan menyepit transistor dengan klip buaya (crocodile clip).

Transistor boleh menghasilkan haba semasa ia bekerja. Namaun tidak semua transistor
akan panas. Biasanya power transistor atau transistor yang mempunyai badan besi atau
penenggelam haba. Transistor ini apabila sedang bekerja ia akan menghasilkan haba panas
apabila disentuh oleh jadi. Untuk transistor yang terlalu panas melebihi keupayaannya akan
menjadi rosak. Salah satu cara untuk mengurangkan kepanasan itu adalah dengan melekatkan
heat sink pada badan transistor tersebut.
Menguji Transistor
Bagaimana untuk mengetahui kerosakan transistor. Terdapat dua cara yang boleh anda
gunakan.

Menggunakan meterpelbagai

Anda boleh guna meter digital atau meter analog. Tidak kira yang mahal atau yang
murah. Asalkan ia boleh ukur voltan, perintang dan LED. Setkan meterpelbagai pada julat
penguji diod untuk meter digital atau untuk meter analog setkan pada julat Ohm yang paling
rendah seperti X1.

Lakukan 6 pengujian kepada kaki-kaki transistor iaitu pada kaki B, E dan C. Sebelum itu sila
pastikan nama kaki transistor tersebut iaitu B, C dan E. Untuk mengetahui nama kaki transistor
anda boleh lihat pada data sheet transistor tersebut.

Uji B dan C. Uji kaki B pada prob merah dan C pada prob hitam dan kemudian tukar
prob merah untuk kaki C dan hitam untuk kaki B. Terdapat bacaan pada salah satu ukuran dan
transistor dalam keadaan baik. Jika tiada sebarang bacaan atau jarum meter tidak naik atau
terdapat dua bacaan yang sama, maknanya transistor rosak.

Uji B dan E. Uji kaki B dan E pada prob merah dan hitam dan lihat bacaan. Kemudian
buat pertukaran prob dan lihat bacaan. Terdapat salah satu bacaan dari dua ujian tadi dan
transistor dalam keadaan baik. Jika tiada bacaan dari kedua-dua ujian tadi atau terdapat dua
bacaan dari dua ujian tadi maknanya transistor rosak.

Uji C dan E. Uji kaki C dan E bagi dua keadaan prob merah dan hitam kemudian hitam
dan merah. Transistor yang elok tidak menunjukkan apa-apa bacaan. Jika terdapat sebarang
bacaan, transistor adalah rosak.

Pengujian transistor yang ditunjukkan tadi sama caranya untuk transistor NPN atau pun PNP.

Menggunakan mengujian litar mudah.


Bina litar mudah seperti rajah yang ditunjukkan. Anda boleh bina litar ini di atas
breadboard atau atas veroboard. Transistor tidak perlu dipasang. Hanya sekadar keluarkan
wayar atau klip buaya.

labelkan setiap wayar tersebut dengan B, C dan E. Untuk menguji transistor


sambungkan setiap wayar B, C dan E pada kaki transistor yang hendak diuji mengikut kaki
B,C dan E yang betul. Setelah transistor disambungkan, tekan suis dan jika LED menyala,
bermakna transistor dalam keadaan baik. Jika susi ditekan dan LED tidak menyala, bermakna
transistor adalah rosak. Litar mudah ini untuk menguji transistor NPN. Untuk menguji
transistor PNP, bina litar yang serupa tetapi terbalikkan kaki LED dan terbalikkan punca
bekalan kuasa.

Cara lain untuk menguji transistor adalah menggunakan penguji transistor yang dijual di
pasaran.

Cara membaca kod transistor

Untuk membaca kod transistor, anda hanya perlu baca label yang tertera pada badan
transistor tersebut. Contohnya seperti C9013, 2N3904, 2N2222, BC107B dan sebagainya.
Mudah sahaja. Tetapi saya akan terangkan serba sedikit mengenai kod transistor ebagai
pengetahuan anda.

Kod yang mulanya dari abjad B atau A. Sebagai contoh BC108, BC554, BC478 dan
sebagainya. Abjad B bermaksud silikon, A adalah germanium. Abjad kedua adalah C
bermaksud frekuensi audio kuasa rendah. D bermaksud frekuensi audio kuasa tinggi. F
bermaksud frekuensi tinggi kuasa rendah. Abjad selain yang disebutkan tadi menunjukkan
transistor khas. Kadang kala terdapat kod yang mempunyai abjad di belakang seperti BC108B
menunjukkan versi transistor tersebut. Jika dalam diagram litar menyatakan penggunaan
transistor BC108B, bermakna anda mesti menggunakan transistor tersebut. Jika diagram litar
menunjukkan transistor BC108, anda boleh gunakan apa sahaja versi transistor tersebut seperti
BC108B atau BC108C.

Terdapat transistor yang mempunyai kod di hadapannya TIP. TIP bermaksud Texas
Instrument Transistor. Kod dibelakangnya menunjukkan versinya yang mempunyai
penggunaan voltan tersendiri.

Bagaimana pula kod yang menggunakan 2N? Kod 2N menunjukkan ia adalah transistor dan
kod dibelakangnya pula merupakan kod khas bagi transistor tersebut. Tiada logik nyata yang
menggambarkan kod tersebut.

• Buzzer

1. Digunakan untuk menghasilkan bunyi berfrekuansi tinggi


2. Digunakan dalam litar penggera

• Suis togel

3. Dikenali sebagai suis satu kutub satu arah

4. Digunakan untuk membuka dan menutup litar


Nama Komponen Simbol Fungsi

membenarkan arus mengalir satu


arah sahaja
diod pemancar
cahaya memancarkan cahaya sebagai tanda
kehadiran arus eletrik

mengurangkan arus dalam alir


perintang tetap elektrik

mengawal arus dalam litar

mempunyai nilai rintangan yang


perintang boleh laras
dapat dilaraskan
menutup dan membuka litar
suis togel

suis tekan buka

suis tekan tutup


suis tekan tekan buka tekan tutup

membesarkan arus, voltan dan kuasa


dalam litar

transistor
NPN PNP suis dalam litar

menyimpan dan membuang cas

kapasitor berkutub elektrik


kapasitor elekronik

menyimpan dan membuang cas


kapasitor tidak kapasitor elektrolik elektrik
tertutup

menukarkan gelombang elektrik ke


geombang bunyi yang berfrekuensi
tinggi
elektro magnet
buzzer pieza