APR-14-2008 12:44

NYS ATTORNEY GENERAL

212 415 8139

P.02

g,g
::::r-.
ro 0
--.: 3"
-
o OJ
"ro
-~
~ 6'
;:,
ro (...
::I.
0'
~
(ll
3
ro
~
o .....
~~ G"'-
iii· s:

cr :J: j
m ~
;:, ~
~
0 ::!.
~ o -ss
;:, 0
£ 0 ~
i o
;:J t:
Co 3
n' (D
..... ~ W
3
co ....._
;::t TOTAL P.02

APR-11-2008 18:50

NYS ATTORNEY GENERAL

212 415 8139

P.02

(..) ~ ~ ~ ~ ~ w C,.) N I\,) I\,) !'J !'J !'J !'J N N N ..... _.. .... .... .... ..... ...... -->. _. ...... .... ..... .... .... ..... ..... --' -->. --' _. .... C
_,_ -->. _. _. ~ W N I\.) i-..:l j.J r." .... .... ...... U1 W N .... (,J w ~ i-.,) N N ..... ..... :.... ,....>. :..... :..... :..... Co ~ ~ i:n :.,. c,_.) N -->. s-
Ol 01 U1 0 0 0 0 0 (j) I\,) 0 co m w ~ (:) a 0 ...... 0 CD (Jl ...... N co m 0'1 0'1 N .... 0 ~ ~ 2:> a 0 0 0 0.
0 ~ (:) a -..j -..j -..,J "'-.I ~ 0- a 0- 0. 0 -.J -..J -..I b o 0 0 0 0 0 0 b <::> b 0 a -..J -..J ...... ...... -...I -...I
-...I -..J -..I -.J -..l -..I ...... -...I -...I -...I -...I -..l -..j -..I -..,J 0' -...I -...I -...I -.J -.J
s» C) 0 ~ 0 ~ (j") c 0 0 :r o C/) -l Z ""'[j g; ~ rn g ~ z ~ 0 Gl s: .... IJ:I Z ~ :P eJ [IJ z z :!:! ~ ):> ~ S"
'< a =: 3l ~ CI) a ::I: 0 or CD on( 0 3 -< nl 31 ... S' 0 a -< C' G) c d -< 0- 0- g IT
... ~ S' Q_ m m m OJ ~ n
m 0 n' £ 0:: c n' ::I =l ;:::). n (fi iE. n' ii 0 ~ g (tl 0 ru r.lt o o m m ru ~
3. ... 0 =. ::l ;§ ~ 0 ~ ;;J ~ o ~ ::r ~ ~ ~ ~
n a (D 0 ~ r9_ (D ~ 0 nl 0 ... <D ;;;, ,g c.. a ~ Q. a (I) 0 (5'
c:: m s. i"j' 0 =if 0 s. z 3- m c;: (I) S- o Sf w- ~ ~
(j) = ~ rii -K ro ;;R ;;:J
...... ...." -< ::I en (J) ...." ~ ~ o ~
m ::I r:o () r§' 0' 0 1,i)' s: <: ?5
50 CD 50 ~ ~ 0 50 .!f r.tl K (j) n * g; or s: 5' (Cl 0 (") , ..., CD
:J: _" ::I <D (I) W III .,.>. CD c:: CD ~ ..,
til III CD (D T1 <D ;:l .a m ;:r. .;.. in n
StJ (") 5 :::I: "0 () (I) ::I: c. ~ ~ ~ '"
;g (D ~ CD ~ ~ U! 0.:
~ :T .., -->. C m -->. t: ro lJ t: --' :f Q_ CD
~ w' I\,) III N o, "0 1n' S g m CD fi
S" CI i'ii ::J (!l , is.f s a- 0 g;
z 0 N s N (b. ~ ~ o
... ... (j) ... (J) Pi ~ ...., ..., .sa ~ ro
.... -< 3 :I: ::I 3 ;:l
til ::::l ;:l I'.fT ~ ~ ;;J .' OJ ;:l m ;J"
o ~ ~ ~ ~ 0 ~ (j) :s: c:: ~
c:: 11 0' m " r:o CD CD J[ .p. ::l: g, ~. rl
(Il III ~ I N ~ c:: ;:l
Ul o G) ~ (j) 3 ![ 0 (J) (tl G) o !l) s:: in :::r ~
<D ;:r ~ 0 0 -:;J ::! en
m en ~' (tl "0 or ill m "'"" (tJ Q_ S:
iiJ c:: ("} ;J" t: (") E'
;:l =' ;:l @' .... ::l ~ ::I c::
Z =' ;;;J M ;::::l. ~ :r (J) ~ CJ) ctI
-< I'D (Jl 0. 0- z CD Q. U) CD dl - fj' fJ'I :3 tb
ru £ii .., (0 ru U1 j fii
({I ::l -< ~ rJ") CJ) 0 ill 0
- ~ ~ ~ OJ .... ?] en .$e. ;;;, CD
->. s:: 0 (J) a w OJ a ~ :l
I\.) .so 0 s w 0 c ru ai
0 ;SO "'C - m ~ 3 iif Co 0- ~
{l) OJ m iSi OJ 0.. ~ rn ill ....
OJ 2. :E "co ~ ;:)
~ a (') ~ ;:; - .0 ~ :::r ~
III ~ - m
- 0 w 0 iii' ~ Z Z Q) 3
:;>;"" "g. g !if
c.. z g ~ s: ~ 0- -< 5: "'< w
~ ..-< Ji III Q'
? 0- ::I III _CD ~ W ;;:J
m • ::l :::l "w
2 ~ ~ Z ;J" 5: ::::r
ru 0
5: -< g -< !ll _. z 6f
Q) z ~ ;:l -< I:::
::l 8 Ol ~ :l <D
-< ;;J m
::::r .os ;:l
Q) 1- CJ)
0 J;> ?; b 5- G) L.. '- ~ 'lJ '§1 0 ~ c.~ :c ::0 r._ - ~ ;e :P " Z 'lJ » 0 lJ if 5' ~ ~ ~ "'C "'C "'C (J) s: ""0 (J'J
:l ;:l 0 0 ~ (b III 0 .., 0 CD 2, ;J" :::l !:: <b @ ;:l ~ (0 ... ... ::l ;;J c:: m r;;; c
= (D =' (") (tJ Q) (D ro (b co rp ill- ill- I'D
0 ::I ::I ;:l ::I ;:l ;:l (t\ (j) 3 ~. t:; (j) a:: 'C :;;, $2. ;;J ::l ~ Ol <' <: :l (tI 0 !l c:: !:: g: s {l) sr .E.
0 0 c.c 0 0 U) U) =' < 0 I.IJ C1 ::::J 0 CD fJ'I qo, CD C ::l 3 en en
::J CJ) t: 3 (j) rJl (tl ::l fJ) (n (D (D ~ (=j'
0. !:: t: t: ...... 0.. III CD (j) ::l. Q) S' 0. c:: .., Cf (tI al !:!!. Q. 5' rJl o· eD
III (f) I ~ ... en ~ :l ;:l ~ t: t: 2, ;;J
OJ =' ;:I co ::I s:: fJl (") (I) ctI ("} "0 til 0 ro rJl ::l til 0 (j) (Q () () ... ... 3' r.c (f) ~
(0 0 0 (") <D C C- o (0 ::l 0 .., m (") ... m- 0 0 ;:I OJ 0 0 a a -
Q,l m {l) m CD c: ::I 0 0" Eta m 6" =' () ~, G) (!) $:; ~ c:: ~ Q_ ~ Q g. - ;:f ::;: ~
n ~. til t: ::l ~ 3 Ul m 0- ;;;, ;:l 2E: ~ ~ o· 0: m
:3 3 ::r CI) Q_ «i' (D U) (} -l S ~ (/l rn () ..... C'l CD' r.n '< CD '3 (Q m s.:
0 (I) m 3 0 s- (fJ (0 Z nl 0- I@ $" " Q (jj 0 a m ::r :l ~ ::l :::l ..., rn
0 0 .., (tl $ ~ 0" (") ~ (l) (j) :::l m ::I @ @ ~ (/J ~
!;; ~ ~ III T1 {l) ~ 0 C::l 0 ("} ""'[j (J) ... 3' I:: :3 S til ~ .... CD $I (") ~ 6i 0 :i'
CD 0 (f) n ;:::J (f) ro ;:l (J) ::I (il ::::l .., 5' @_ ::l :::l
:::l 3 0' c..._ :;>;"" O() ::I Q' rn .., (b (tl ""0 CD » (Cl
0 0 t: (") );> t: (") CD ~ :l (I) ;;;, a CD (1) -< (") 5' ~ ~ ("} ... r- 6: rn
..z ~ (D a 3 ~ 0" <;
:l ::J 0 :l 0 i5' 9: $' (f) c.. CI) Ol .., ~ gt (D (tl en (I) m G) U'"J 5"
~, CJ)T - c.: (j
a {Jl Ul n CJ) 0.. ;;;r :,c. - ru ""l C- a: en g 0 rn §, ;;;, 5' @ =E =E 3 0.. 0
2' ..... @ m ~ t: ::r SO ::r {l) c:: 65' @' ... 0 rri r0- t: "0 @ ~
0 :l (f) :;; :l * () ~ (I) :J C. 0 rn
CD ~ :::: 3 m ~ -< ..., 2: ~ S C"J 0 :::l g ~ Ol
3 0. 0. g 15" 0 ::I " ;:l 0 2 0 (J) :3 rn 5- 0 CD 3 Q. ;;J r.tJ CD 5"
It) C1 :5" 0' :f ro
0 CD (D ;3 :l en m 0 _ . Z I a ;:l 2. 0 Ql. §; itl :!: s:: ~ ({I Jl 0)
~ ~ ... 0 ~ t: Q) -< c al 0 iii' ("j (Q .., n (l) CJ) :s: 0 (J) (il
0 0 ill 0 ~ :l - () c: c:: ..., :l :3 0' ::r ~ ~ S' t:
i - - 5' :l 3' c... Q. 0 (fJ 0 (Cl -< Gl iil g; - S' ):- et ;:f (i'l ~ t: r- ru 0 ~ co
g g III (n" ~ :;;:. Cfl ;:0 ~ r; 0 ..., ::;l c:
;;J - (") ;:l :l ~ (f) ru (Q' ;J Q) ;;;;; i."j' C]l < ::::l 5' ... 0 0 CD
::l "'C (!) ({l
C')' CD ;;l' ~ (f) (Q 0 ... ~ ::I 05' ~. 0 0' () '< CD '0 " -; ~ ~ ~
::I :l CD co rn C/'J m c. ~ CD Z :A: S
() , ... r.n §i: ..... rn 0 III Q. OJ ~ 3 (") ~ ill C. 0 III :i'
::r: n 0 ~ s· 0 0' 0'
:::r :,r n Ul 0 d ro ;:l c:: 0 ::I c:: ~
0 Cil '" r_ I'.C ::r (fJ ... co (Q 3 ~. (Q
<: <: {Jl :l CJ) "'" c.. m 0- :3 Q. §: ... ~ () ::I
3 :;5' 0) 0) ::l CD -< ::I 3 rn ::1:.
CD (tl ~ (") 0' a ~ 0 a CJ) co OJ Co 0 ~ S' ::I ~ (")
~. Ul Ul (Cl ::::l 0) m. 3 ~, :s:: :J 0
0 ., ::I a. '" ):- 0 ;:l m ~ ~ !:: m Q_ I :f CD
~ ~ 5=- 0 (/'> C/'J ::I co ~ (1) 0 ::::l CI I 3
~ ~ ~ m ::I m G) ..... ii I:: @
...... CD ...., » "'tI 0 0- 0;1 \) ;;;, G;- :3 5' m "'1J ~ ;r:. Z 'Q t: 0 Q
"'0 3 c: .? Cfj ~ ... l"j' :3
(D a 0 ~ ill m ctI ... (f'J r.n "0
0 c..._ ;:l f.." 0- ;:l (/) t: C/) .,..,
0 :l :l ~ ~. t: is" ;;;, w (f) 0 0.. f,I'J- 0 5' Ul CD ~ !:: 0- r- III @ 0 * r:n rn 0
~ 0.. =;' c:: ::l. ~ _. q,. ::r :;:I ""1 2 q,. ;;;, ro ~ ::I ;:l
3' =:J ~ ;::::l 0 0 (I) Ul =' ;:l n' w 0.. '<
;:l ;:l ... i."j' ~ ::I (") ;r ;;J ~ (tJ
;;;, Q_ Q_ co :::I: :;0 c g t: m ~ lj. a. ~ lJ Q m
~ 5' 5' Ul @ ru Dr 0 s:: :::tl (j) 3 r- ~ :3 r.n lJ CD Ul nl G) c::
0 ;:l -< :3 i."j' (j) cO' (/'> o· rn ;:l (f) I Q.. (h en 5.. L:
(,Q co :=:; ::I (b 0) g. ~ <: c:: (f.> 0 8" 0 =' t:
::r ~ :::l ~ 0 :i: ~. g
r.fJ fJ'I CD (j 0 6: (I.l ~ ;:l s:: ~ ~ [IJ ;:::J ({l ::::l
:3 :;:i , S' c: <D CD ::3' a CD CD 3" lJ QC (j)
~ !:: r- 3 r- c. "T1
CD £ c. co (I.l III 0.. :l c:: 0' tl) (;;; QC
... (0 CD c:: ~r m ::::t o· 0 ~ CI) ~ G)
(l) :-< .... ::::l ill 2 rn G.l
3 iii' @ n & :3 o·
m ~ a: 0 ::r 0 c: 3 =' al
m m W ~ III ...... !!l. ~ :r (C ;:I
2- :l al =' ..... " 00 (Q
a; C. :l ;;;r ... {b CJ)
0 rn
@ $l c. m (l) t: (Q
(0 () n ~ 0- ""
W nl 'C ""l ~
... c 3'
Q_ (") -l $"
_. (D
:::l C 0 ()
CD r.tJ =E ""0
CD ro 0
(f) :::J ;;J
fii w Ul <: _"
... :J 8" m
~ .0 ;1
I; '0 o·
Q ~ ~ ;;:l
_.
~ c: ~
{l) cp'
-
<l) ~
It:l q;
~ Ul APR-11-2008 18:50

NYS ATTORNEY GENERAL

212 415 8139

P.03

a: 0- W ill

g-

o

Q_

0 m m m 0".> 01 !'Jl !'Jl (Jl (Jl (Jl (Jl :-n :-n :-n :-n 0"1 U'I 01::0 .j:o. "'"' "'"' "'"' .j:o. "'"' "'"' "'"' .j:o. "'"' .j:o. ~ (..l ~ ~ ~ ~
.... ~ :--. m f- L.l s» w ~ N N N ... .... .... .... :...t ~ ~ L.l L.l N N N :.... ,....>. ..... ,....>. ,....>. ,....>. N ~ N N N _..
? a a 0 0 _.. _.. --" "'"' W '" ..... (Jl ~ ~ ? 0. 0 ...... C 0 CO a'I W m -.J Ol t\) .... 0 b (0 .::. w N (0
0 -..I -..I "" "" b 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 -..I -..I 0 0 0 0 0 0 0 a b b b b ....... b "0 a a (;:)
'"" ....... ....... ....... -.j -..j -..I -..! -..! -..l -..l ..... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... co -.J -.J -.J -.J -.j -..I -.j -..I --l Z en o r..n 0 I o 0
-c ~ ::r (.oJ ;;;r;: c:: :::r ;;;
o ('[I OJ g" Co ~ n
iii 0 f,/J en CD-
CD- (() ::::;' 0 ('[I
en III g; 9, ::I III a
tI.l
3- -u CD- ..... -! "tJ s=
q;" ::::I"" zr (ii'
=' (() a (tI
I til (/) ~ .... ~
r£: f,/J
(l) CD
:::F ::I 8'
(J) ill ... 3
CD ='
o ~ r91
=s- o
0
Q. 2i G) G)
0 m ill
CJ) ~ ::J
m m m
a: .~ Jl
co en (/)
~ w is)
s m
r,n o o
::::I""
~ ill rn
" i:l
6' a= 6
=' - -
};- };-
s= s:
III III
~ ~ - !T1
Ii'
rn en
Q.
CD- 2'
(Il 0..
0- m
~
Q. r-
ih' 0
o rn
E ~
en f,/J
II)
::::J
~
{/}
c-
c,
CD
~
-
0"
Pl
:::l z -<

APR-11-2008 18:51 NYS ATTORNEY GENERAL 212 415 8139 P.04
-" ... .... ... ..... .... --'- --" .....:. .... ... ... ... ill ill ill ill ill ID ID c.o f.O CQ r;:J fJJ fJJ ~ en m ?> ?> ~ ~ ~ ~
0 Q Q Q 0 P P 0 0 0 0 0 0 M M I\,) I"oJ .... ...... m m m (.:, N ..... ..... ..... r.., M I"oJ I"oJ ~ ~ _.. _..
w i-J i-J i-J i\) --' _.. 1:0 ~ M ..... .... ....... -...I :--.J CI> 0 ...... .... 6 6 6 0 (Xl m 9"' w OJ m 0 0 c.o C)l .f>. W
0 ~ p1 C)l Coo) :--' ~ 0 0 0 0 ~ 6 0 0 a a a 0 -.j -.J -.J 0 ~ ~ 50 0 0 (:) a a 0 0 0 0
0 0 0 a " 0 0 "".J -...I -...I -...I -.J ...... ...... -.J ...... ...... "".J -...I ...... ...... ...... ...... ..... "".J -..J -..J -..J
...... ...... ...... ...... ..... ..... ..... 0 @ "'"0 0 ~ @ 0
::;: §" ='i Oi 21
n" n" ""'l n ::I til (")
co co CD CD 0 CD
0 S. So CI !:: a
f,/)
.., !:: CD
~ s- - -
";;J" t=i ;::J""
co (0- m zr CD
~ ~ ~ (I) ;e
t:Il
0 0 0 fJl ()
3 3 .., 0 ""'l
;:I ::I
~ ~ ~ 0 ~
~
~
G) G) G) r< 0
m m m ([I
::l ::l :l ::I
m m \Tl ([I-
""'l 1Y. ~ ~
ffi.
OJ -.->- _.. ....
N N
!:: 0 0 I"oJ
af 0
OJ OJ OJ
? a g a
z tll ~
Q_ Q_
-< ::E ::E ::E
~ ~ ~ .....

N o

III a

III

~ ~

I ~ g ;I " z a 0- ~ ~
Q_ .., ([) ;;!; ::f
@ <:; (1) ::E CD or W
0: 2" (I) CI) o "{jj ::I
~ n ""1 ::r 21 \iI ffi o
I:: 0 ::I CD
<n ~ a. til 2"
(D _" 0 .:b C"I Q cr
::I '"" ;:;; ;;J g; "'0
::l ::r III l:2_ ro" ~
. CD 5' 0. (I)
~ }n ..,
::P ~ (1) ):;> (,Il
s= () Q o ~ g
OJ
~ ., @ 0 ..,
::I ::I
~ C!l !:: f,/) ~
::I :s 0-
z: R
-< G> ;;J G)
CD
(tl Q (f) (tl
:::l <ii ;;;I
(]) c (tl
jil 0- -, ~
0
o •
_._ ~ .......
I\,) ~ I\J
0 0
OJ OJ :f n
CI) lll::
!::
@ 5"
.... c,
fJl (/5"
III (")
0- f;;
0 (f)
c fJ)
-
"0 (Q
a f;;
0- ~
(5" -0
3 CD
fJl Cl z -<

APR-11-2008 18:52

NYS ATTORNEY GENERAL

.....l....lo.~....a. ....... ....."..L.....i......i.....l.. "'!>')!>')I'J~~I'\:l"""'" :......-->.-->._.. ..... ~wj..jj..j ~"' .......... o· . 0')0')

ooooo~~oo

-..1 ..... -...1.............. -..1-..1

o ru ;::;l (JJ

212 415 8139 P.05
..... .... -->. -->. ..... ...... ..... ..... -->. -->. -->. ...... ..... ..... .....
-->. -->. ........ ..... _" -->. -->. ....... .... .... ..... ..... ~ 0 0
..... ..... ~ '=> b 0 0 en ~ ~ a 0- 0 C,ol w
Ul .j:o. (..) 0) c;D ac -..,[ 0 0 b ..... ..... .... 0 a
0 b 0 0 0 0 0 -....! ....... ....... 0 0 0 ~ ~
-...I -...I -.J --...I ...... ...... -...I -...j ....... ....... TOTAL P.05

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.