Save Hoorn

- - -

Words and Mustc by Jon n Stephens, Will Adams, Jess-yea Wilson, i8uddy IBuie and James Cobb Jr,

Gmi.'lj',l

Dr

r--Dtt l ~-+ ~ ,= - -
h~ = -- .'
_" '. ~.::......::=- '---..,_. :~_...,._ ~-.,..,.
It) ~ tf ' ... - - ..
,./ - y 'j ~
~ ,.. t ~
< ~ (\
~-. - I-
f.oi:l~ t:' !I;.:]' .
.~~ --~ ..
, '_r- ~ . ",- --
:- - , _!. N£'.

fl .. -.- T _.-.
~Ih_ j= , -+ --I
, °l~ !=- -~ -"'r
-It'---"', t '. .r::-.. ~ .' ..... ~~ -~- ---i
!I!J I '-=-' ~. ..,. T ..____... ''''_''
~'l:~ ,h~!~ :lo'm.'ll ;.,1!J:y l.I JiL - rle, Dm"'l .... L.I~ hye . bye_
l1u~ jll~t migilt hun __ ~l iiI - lie. !,lwe hlllrh ~ml1~ - Li'ITI,~~ __
t1.:o -
( ~e. . i ,~~ ,
~, ,
'. ~,
if) I ' .. I
l 1r".1!'r - I- = = -
, .'
,
, __ .. ..,

.

to • ni:ghl,

when ~Oll cia

right.

Sa).

D![JfiI'!

)'Uu"11 be

ht.: II

mii'ie._ fraid

,[1, u

Jl~ - ~loc lUI • He

,.- .

-

11 ~

~

ll"r'!i:''''~

\__:_ =61·

r

Cop~lI1i~ht e 200!Ei, Ohtmy Rwoer MLrsic Co, {13M I), oliohll L..e~e!')lj lPubll5hil"l9 (eMil,

WIII.I.Ain Music lne, ~6MI). Je5S~ ~!!3on; Pu!:lli$l1il1g ID-e$j~n.e~ ~n~ $l)ny/A TV TloIl1'e-~ LLC JASCAP) Worldwide RighI'S lor JoIlfi !.8lIJ~r!,j Putth¥!H19 ~rnJ 'lialJ1I.I.Am MtI~iC 1i'K:. Mrrul'Wli!;!QrGd by Ol1,€1fry Rlller MlJS!c Co,

All Rights 00 bei'TIaJl 'm S0l1"iylATV TLane:5 Ll.C Mm[n1$!QFQ~ by SOl1yJAiV Music f~bllshill(l, 1:1 Music SqU8ife We~! NOlslllfllle, TiN 31.2m tf'lUlmatiMal COp1Jng-llt SeaJr.oo AJI Rioghls Reserved

4

.tb~
--
. I
III If ._. 1-1 "-
love is wm'lh i.l mil _ rnent 01' __ ~'!lur time. r:;: noc k • ing on your .oo..'J _
pam: Iflle:.u.. U~ I ~ ['1111< __ Ib.: OIh - er "Ede. lei Gown you ~l1arcJ _
Make time r,· Ij",!;_
1IJ.1 r---"'1
,l
) J _ _1
I -
• , - ~ .. ..
t .

- _.d '.:
~- Gmllj')

I

~.Io!i • ... -
t" '='" ,., ._- I ~..._.... P r
- just a IiI. · • le. .... n eojd 001 . s.itk __ !o . night
- just a ~i., · ale. 1"11 k~p YCLL :i,tIlfe __ in these M1Jl~ IIJI" mUBe.
- a Iii · II.:. Don't let u,i ~ mo . ment -,~ip ~y:r' t~l. lIi~hl.
fl.li! I .l
I
,.
.
I!) ,. P' ... : .. ... .: ... ~
, • I
~ -ii' '. "if! -.J:- Am.;!

Gmaj\l

I," 311

I

t'i" - 1":'"""""_
I, e_!
I
-
I) I I [ ., -
Let',;, __ £e~ :1J Ii rc bum . ill!!:. Oh, ~
~iolc:l -- an lO IlN.'. Pret . I}' bil - ih)', yO~1 'I'i.' i II
'i11U ne~ . .:r kilO"" what you're ml~" - iog rill you
('J~ I
-
I of.) ~-'--- ---~. ~" ~7: - 'F

I I
.
J --d- ,_'_
# tJ .I ,.--.
JI.~pf
"
~. ..I
1'.'..1 r- -
nnw I'll keep il burn . 1IIf;: bright ~
sec I (an Ix- ~ll y~l1J need } if )'00 'l.lly __
try, I'll k(l>Cp yoo !'WI! - I~ . (Ifd I
fj~
,
I "_
• ~ .= ~ ... J::. .::,1 -
i~q) . _
~ -:;J. .. ~' ~ ~ -:-J: .. ~ ~ ~ ~ ;J. ......l ~ ~
... Elm

D

(I 10,_ ,.--- -----.
, ;iI/~
~i
t) I I
~ \!,top'f :r1LlU ~:J.) .. !;wy·~ SI1"~ room fCIT m~' II-"~. -

~- I ~ 1 f'l ~ J
-+-
I '. ".- =.~
I'I~ =~- ._ -
"" -- ___ ;;:_-r , .. ' ttr J~ "1- ~----
" mJ
rrexc.
1 .-
f9=:: ,~~
~ ~ ~ ;1 ~ =it ~ --:I =it ~ ;: --'I ---t it ~ =it .. .....
... .... -- ti, ... - ~
.. , :f _"- ._ ~
rr ""
,f) I I
- Save 1l]o;)IT1 fUI' a mn ~ ment 10 tIC ..... ilh me.
t!.l- l _l ,-
I'lJ'i) ~ .:1, -:::eI=. ~
__;:;
~ ~j ~' .. r ~ ... ~ ... r
..
~
~~
.. .. -.T ...,.. ,. .. 71' .' ... .. (imUJji

c

f!, .. _,
n,r-4L- _,., .~~ -~-
"
!!,_J I I '---'
S;ne' room h.l" m:y l{l'\i>C'.~ S::1Y";: ~ 1.i.L ~ 11.: .. ~~\ .: iI lit - lie ror me __
dI~~ I I I _C"""""i
,_
I .- - - -
) -.:;r <P;':;;::::; ,r ... I' "17 ,J'. .... ~.
) -
\1
... .... -.- '* - .. ._ ~ * . ;;! it ~
.. Rm

fl ..

,-

~ I

r nlll.

~J"": ,t Ii, - II.: tor me, _

I

j_

_.

=

r

s

,,; .....

._

._.

pa,_

p::l

- -_

,-..

'"

til '

I fI<L

iJJCl_-

-I

,=

-- --

r

r

c

,~~, ~ 1- -n
'., .~ ~
.r ~
'v -e --._ _____ .
dtl.1 0.ll. oL1llJl!! ~m.

11 :.
. ,
.a. t:f!i. <II!!
. ..) ~. tt ~' I v
~ r P'"~ ,
- _±_
-':~iC' .-
I=] = _:E_ '" = -
;t ...±- '* ' .. - ..... :;t: ~ ~ •
... #' 1.!

.I,t B

mm

B

-

"7

Words ami Musto by John Stepheli<S, li(aYI1 e West, Milton Slland, A~e'.xandra louise' BmWJi, Jessyca Wi~lson 91nd Vaug hllil S'~ephens

n I

Ab,

."

~.. ~':II- ~ .. '

',,'="'... ~

un

Iy

(J I.

""I

i .!

I

,

I""""""""!!I

-t-

.. ..

r1if

=

I"" '

.... _-

./1 ~ - I"'" ""I ~ -, - -~- ,. '~~-
.~ l . l
- , _.
~ !P',_. ..
It) .JI .JI'" -'II!' - 111 "ill ....
~
Heav • '('1'1 on I}' j.;!I'"Ki·'I,I,'~'_ H.;t/'I- - en !lYfl - I~' kI1Qw:<'.~

'"
I"'JI 1. 1"", 1= ~ - -I !0- j 'j -I
I ;: .'
, .' .- l -~.
I ~'tfjJ" I
-e -.:11- -~.~. ~ l
, 'u .. _ 11!!!' ,""",=,""!!!I' - ',II ... :.._.... ..
~
. , ... -
- ~ em;

.'"

C1~:

fl 1.1. j I , I-
I -
-
~ • -Ii" i!!~. !!!:' .. .-
" ~. -e
tf '" k '. p':.,....."'. _..r-p .". p. I-'C [ ~ , ,
,., =
~
'Ye:lh. ]111',;)" -(!1f'I on . 'I,~ knows, _
~ lIe01'1' - em! Oil - Iy knQw~, - Hua .... - en on - Iy know-.
tl I -
I - I-
, ~ -
l I
, 0'.
e"" I ~d ;r=' ~~.
'~ <11, • ~'.'" ~~'._;·~I: .::--::
,
l' ,- ~
.
. :it i ~ . ,it, , it, .. _.~ • 1 .~ ~.:..,__... .
77, C~p~7ighl © :2006 CheJ'FY Ri",er M'usiG CO, (6M!,), JOfII1 Iwe-gElM.PIJI~li$hiir19 (BMI).~ lfn,art Mus:Jt:: Corp. (eMl) , II!:MI ~Ia.ckwood Mush:: Inc. ~I3oMI), f'!leil~' Girnme. M:.o PI,!li:lIL'5l1iI'ilQ 1M. {SMP), SpE:;Ci.il Ag,i:li"ll 00. (ElM I), Gam'ed Music Inc. ~ ElM I).

Je$·$yca Wil:soo PublIShing [)13~gn.i3;S al"l!:i Vaugnan Ste;phsrils Ptlbli<shing Designee WQIldwld~ R,Ql'i1s f'Ql Jlohnle912oo PublisJ1ill'!l A.dmif1lis.tel'ed by Chefi)' River Ml!!S!iot: CQ.

Ri!llllt:slor 1J.n.a:rt M usle Corp . .aSS~il8d to EM I Cata1Q.1e Partnefsnip alld Corrtrolleod~aJfid _,I!\Clmifli5Iere!i:J by EMIIJIl<l.r1; Catalog lnc, All R:1~hts 1m prc;!Ise Gimme My P/J!blishinQ lne, MminiStered! ~ EMI 1SI!liC];;wC(ldl MiJI$io!: 1M.

AIl Rigtlts '1m GSHlil.bi Ml.!sic InC', AdrniFli~l~fl~ by ~ I AgeAt COl.

InlemahOIlal CQpyl'ig'tlt SerulOO All Fll!)h.1'-> R~s:eNOO

a . eontail'lS 'eJernerJ1.!S of "Heaven Cmly Knows.- ~l3.rD\!il'LIHis~iflS}: C Hrl':3 Umu'l ~USIE E;.cwp., Gambi Music Inc. and Special Agenl MU5ie

frnl

Emf

Oh. _ hl;:I\'-CO on - I)' ImO!.l,i~._

H~iiJJ'I'·r:l1 no - ly bows. _

·

. ":::--""

. . +

Dbrnafi em? 8bm9 C;~
lit - •
IIr en. '-""1 Jl--. I. I~ J 'l =
fl I "t .- ., I ~ ~
· .
.
, ,
,I:) " ... .... .'.._... r J ......_....~ r r _I':=;;!: r J ~ I J
~, - = I
='
~'
- Oh. __ heav - en 00 1)' know:!>, _
He~\'-C'11. on - Iy knows. _ 'H1:::I"'-I;Jj un - Iy tnow~,

tJ I 1
• .. .. _____ _..~'. ' ; '-,~ ~t· ."::____:
~-.:::::.'~:
~
. ' .
"'fit 11 Y .. Y . :i :; .~ _..-;;_ -_ FI11i'

Em'

i'J I I 7 "- 1== ~
· ,_..,
,
LI ... r .1'-~ I I!"'--t Jii" • ·' ...... C .!I ~ b...L../
l- n' '" ..ij
- '-~
y.;;:~.
J-![i:.i]\" -en Oil - 1.'1' kn(lw~,_ .H~a\'-t=1II on - ly knows.] __
n L

I of.:} =fJ: ':;:..:-------- ~~-J:q~91 9(JI .:a, :I~ b.i!!f~
~ .. -.: .~"
-- "-_""'
I ~ -
I ,~, : .-
,.
_ .. '. f!!II' rJ* "f P'*.___,# .. .. .,

D~m;LjQ Sbm9 Cii'-' Fill!
~.
'IT tm~I 111 .,;It 1J ~ ~ ._ 01
-_ "",
'0
.... 1 """'--l ""--I
La:-I night W~" IJ~~ worst_ l1Ii!;lu. _ Ix' - ~m - 11I11~~ of the ~'n~l - Ou
M::lkC' !his night Ih' h;:~I_ ni~ht_ It '~ lime for a 'I::'C - l~filll chance. _
~ , J J
~ ... I
, -
, ""'" I 1
• ....__ . ...,;;. .' .' ~~,:- .• ~ ~i If":::
___ ----- ----= __ .
~._'I_:
~ .......... ~
b
. - -
. .
. .'
~ liII ... -;. ~_;J :; ~-* ._ Emi'

may be TLlrml the

11 __ beut _

he - gilll_ ~Jl ml_

he - ((Ire,_ l'C • PCi_l_

_I ...
here we gn !1 -, .y<.LLDI ___
..... e could start, 1.0 dance. _ _":o!-'-"" -

~,~~

1 ,

, .

-'"

-,.

-

-

'io

It<

I'l, I .. h. ..
.
if!) -- I .......... I .... I
l-Iling!> got '<n dra . mat - lC; __ cmng:,; gilD Olll of h<lTl11_
Some -lilil1l~~ 'YIllen we're l<ill.. - ing, word gel drowned oul il~I ihe ~Imn(!._ So
n r I -
-
,.
I-
t) " '- _~ _. -.- I '~ ,,. ~ .. '~I~lr=-:jl: S:-

<
I ~
. .
. - •
-,; .. .. :;;: :w ,~ ii .. -~ II!!II'~ Em7

!"J 1
.
U 1 - _I 1- J!!!i r
\V.:: :>'lliJ 'll,1ITd!i. we could - n't i _ mag - me .. and I tiorf~ un • doer - !l-tO!J'I(:t . Oh.
IeI' ... geL ba.cli:: to touch - Lolg; we'll gc:1 b.u;1\: Oil sol • id grcund.L; 011.
f.l I
,
:
. -
II) -:1::-. ~.~~~I p~.~ ;::t-=_ __;:::,J:: b~ .::tr
...,_. "_ --....,____
~
F:=
I .,
. .
,
-!!II" .. .' ~~ '1 D'''*_* .. -=- - ... - D~m3j9

fm?

,,,

~r

11.

fJJ I J--"i ~
, ..
_ _
:t) I I I"
Ihere YOIII ~TO ..... ith tine ~:J.rne old !hifli~, Wilen
let's hoM hallcl ... , lil-le tin;:: ~oung [OJ . manee.
f'j I
.. I -
1 , - 1
·
·
t) . ,._---..__ - . · '.'.,.;;;;;;;; . -.__ ---....- •.. ;1~1_" -':i: -J:~
~~ :::: : -:::::_
I 5·
~
I ;to
.
"It ~ -. ~ ~. ,~ -" ':ii, ~ ... _
.. "-' Em7

la,

I'l I ~ .l
,
..
~ I -I ........... ~ ,_.j
ihings gil' wrong. oh __ }"tlU ,~I - way!; seem., lo hbmc __ me. Well.
L..er~ II nit ki' li.ke_ tnt. mo - mer .. W!I:_ uM did_

t'J L
1-1-
tt) -:.4:~ ______ ~_::.~~. "/ 11~.- ,I _____ -;:::::': b~~~
..._..-...~ ... .,;:: "'- __
1 l~
'. :
..
__ ... ... '. q-# i ;1-# __ 4- -!!!I ...\ fms

'"

1'1 1 "...,. -
-
-
1
t!) ~ 0- 1 ~ r
J!lIW ~ \1 - like- III lind what ~c - crets hid!: In yOLlt __ mind._
Can "'", . 111ld::c love liL~ ",'ay_ back io_ Ihe d3)1. ___ lo\~'t_
~_I I

1 '. " ~i'
j) ~ - -..,;:;;;; F--_ .. ~bl ;J-;_
----- ---' -- J::-
--
< ~-.
~
.,
1
-. 11 -J- ~ ;;to .. ~ ~ ~ ::;. ._
- .._.. - iEm7 E~mi'

WWIt

!'J 1 _ ~
- '11
f* ., .
:II -I
~ ..
t.J "", 1 • 'r ~ -I
where the 0:-0;:1_ WIll go .. _ will J nev . er MQ ..... ?_ ! Heav -en
\Ve CCIl.ll!!.) 11J:>.e_ trol; _ hlj l:r)" rJO(I"t _ i on L Iy "TIt1·w~. _
con - i.1)' [10. __
fi ,
",
.) -:;:1:: ,_ -:--:.~~~, I ". .• ;J:: ,"~F"'
~ ~~ , ,!II!''':': '!II!'~:
-._.
~
~':""
.
,.
~., ... .. q# ., ')-.J:, .... .. .. - IFm7

lb

...

. ~ :::::--._ • ~J -
.11 ,1 .'" i., ..-=-=- ' t r .,
-
1
1 r
L- - " .,
ii.J t -- J~~ r _r--p r :iii" ~I~r:: r ~ ... ~ r 0-

I: .....____....
Heav-en un - I~; ~.11iO'..,.:"
~He;lI'" - cn llD _. I)' kaows.L; 1-11::,1,\1 - t:1iI \~n - ly kI1tIW:o., __
.~ ! I
-
- - ,-
-
I
~" .---_ -'~ IIJ!I"_ i-".~." #~l;t'~ _;j: :J:=

~. ---
~ -
.
.
7If 1!1 .. ~ ~~~ li ~-~ ''''- Em?

1-I':-iU' - ,:;n

on - 11' knows. -

H(."!I\ - en QTl

I)'

Heav • en uf) - I~' Ilmnw .....

knows _

Bll'm9 ('7!'- rmi'
"
'fDr ~Ir n ~ .;j. F -r---
I , I( I ~ ~ I
-
'''~-~~ , ,
, - .. -
,!tJ .. r .. -o,,;..-C' 1 .J ._...,) t .~ . J~: r ~c 1 "
-I
E ....... ~

Heav - en Hn - '1.)' 1;.00 ...... :;.._
i"1t".av - ":11 i.!Il'li - I}' knows. _ Heuv - ,en ora - ly iknow .. _
~" .1 I -
-
-----:Ii -:-- . i!f -
I u ~ . -- - ' .. ~ .-~",. ~~I-:I-'-"" ~I: It ___ ___;
q - -- __ " ..
-.-~
~,
t9~ . -,
_,. y -jj ~ :;t~~ i\ ~~:;i. , .. _- I.

Il L ~!- 1 ..-- • ..... . -
, - _. .. -
,
'" .. .. .. -=--_. r _j --==--- ,) ':I t 'r - __ . d I .. "I
~ =====,,1 ..f -
,.~
-- Yeah.
Heav-en on - I) liu!ow,,_ H>I!~i" - .:n (lD _. J)' knows.]

.
IJ l
I
.- -
I ~ ~::J: ~ ___ _____ :-:.:1 ~b~1 ~I~I F·~J:: b;j"':::F
~ --_ ~':;:
(
I I~ -
.. .
'. -
~. ,.. ... I~" ., ''''._* .. ..... 13

2,

I"l ----... t ~ I
~ ,. ...
, - .,. .___.~ .. ,I
U ... .. '""-i: r ·r f" - • ,..' ,
- . r
... ~
- d' ,. =-=
'..____..... .._,.
Yc-a'll._
H;;::;a~' • ell on . I ~' lIK!W~, 'I/I/il,1 )'mJ come back to m~'.' __

,n .~
I"- -= I~
~-t.'
I 4-~ - .
'v ;" ,~;-' br~#" ' -~ -----~ •• .. _
~~';:~
- l~,
..
· T
"l
.__. ... .. .... .... J= .., :ti; ;j: .... _

C7~:

f"m7

Em7

I"l - ,.. ,- J 'l ~.--
J. c- ''', -
,
- ,
'IJ ,IIO' ~. . ~ . f.....=,.l ---- .. , .. -!>' "'" 'r , ... J -- . .
i ~I - ,
...___...
heav-en on - Iy knm v ·~._ Oll, __
Will }'il\J rUIII lucL 10 ml."J __ \\riil. ~OIJ come back to me! -
'l 1
, '1--
.. -
i) _- .... " 11--- :1: •. = .~: .. - ~;-:.~q. . ,~,::::
~ ___...."
f:lbo' ""': ~ ___ ..,.. .. ~
~ - ~ --
~
· .-
· .
-~ ~ -:;..~~ .. _ .. , ,!III' .. I~* "I [) ..... ~ 0117

.~.

JI"

- 1 -j :r---'" I t ~~
_It I, ~ r I ~
,
r , _............I . .. .s~.-. , , .
Ii] 'r !i>' r I· , ~L..-"" • '#' '. r I" W~l •
r -
~ '-.........--.
- hell.1.'·en <m - I}' Imuw:o.._ Oh,
Will YOli run iJ.'tC~ 10 me? Will yoo eome back to me? __
f'J I
- ..
~- .
. ,
,'"" ~.~,; '~:dF" . ----... ~---- -J! <II_
~
~
,
.
. _*' .. .. --.J ~ ~ ~ .~ 14

0:: Fm7 E",? F-};n17
.~' • hi
, '--""J .s., .l~ ...-.. -r:
fI I J I l
". .
"
Iiii, I
~ !Il'- r' , ~
'6' • t .J _,_ t ~. p r r===--l ""'b==zt
1---, ---
..._. ~
- - 011, ,eah,_- Oh., __ oh. __
Will }'~1U fun ~k Iu me? __ Will l'f.Jli rN,1'i'i:e bacl m 11il~~
fJ,
f~ .. ,-+ - - ~--
..
f-)J ~I~I'; ~ti~~l~ f~ ~9.: ...... ~S~~~, ,?'~
L:, " ~"""'~~ 1- .......... '
._. ~. ~=::;;
I ....
-
- -
..
,~i1' it' ~. ~ .... _"" ,",' ... ~* "f !i"*'_
.",. - ubmaj9

•,r,

,

,

i'l. .-=- t ~
, ...---- 1""""""""1 _~ -, t ~
011''- ~ .=.-±~-;" .. :~L-= ---:.:- ~: ~J
I I
',~ ~ '. ,~ .. 1- I ... ~"' . ... t.-..I
~ -
_, ..... ~1
. ~ Make this night dlc bcsr ,., night. If:-;;
Wlil )'00 I1.Jn back IQ m~?~
I'l !
j I~ .....
~-'~J: ~r ~
~
l
,+ -
.
+---- ---
_# ~ ... -rj. ~ :;.t~ F",7

Em7

fJ I

'-.or -

- oil"

-F--+-'

I i me foril see -ond chance. _

Turn LIw 't~illl_

up on

IT -pe.M_

and

j

f ~, -- I

tJ I

-

, , [\
cO~.1::- ~ -'-.~--:::.: =~ - r""' "'I
-~ --... ~c:i= ... r- r' ";jjf""" ----=;'E "
+ ,
II) ~ I~ • ;jI ,.,;;:;:...,. - ..____... .
we could ~rut to dance, _ Oh .. , (Ht=i3. ... · 0='11 un - I.)' t.,tlIws._
fJ I
f n
,i'""s~ ",
.;:r ~,. ~,: ~
':::";:~":
l ':':'-'- -- - ,-, --.r
r ,
~-.~ .#. v. ~ "it
-"~ lJ~mo.j~

~'"

15

fm7

Em7

• ,NI<

_fJ I I~ I ., r- ","' ... ;.,
- ...---- -:1
-
it.) 4' -'ill .. ._; .... ~ ill ... ' .. ;_.. .. .. __
iHe~"",en (in , 1)1 know:.. IleH\'·,o:n 0" - Iy kDO'iI,':O. _
!'J I
I
, .. . .
~ .~ .... 11-'-/ ~I ~ ., .. «:_- ~"~~~I ' bt:.=.
~Iq -;:: •. ~ ~-...;;;;; f-"'- ~-~
I ~ . l
I ..
..
--
.
._.~ :;1.. -I, ~ ;J. '...- __ ' ... '-.--....... --'''' ~* tI ..... _
... _ .. ..__ _- fJ I , ...- I I'" ._, I,
r .• , -t
,.
,
'Il) .. ~ ... "--"'" .... ~' -.ill -.ill .. .;;:;:.:," '-' ._.,.
t:~I!.ll'" - elll 011 . l~r ~n.ow!:>, Hea ... · - en ("lin - 1:1- ~nO' ..... s, _

tI, , 1 -
j . , ~
.
" ,
"" ::=:.~.~.: ['r::-:F" ._ -, ---.- '" ___ -

~
-I ~- -
... ___ . ... ~ .~
~---~ ___ . .... y Em?

... I ~ .,_ I'" j .- = I = '"
"':- ___ ,
.. , -
, .-,
0 41 ,. ' .. ..,,_.. .. ~' ~ ,. . ., "_;" --
Hd,',el'lJ 011 - Iy kno .... ':<-. (!--Iea'!' -en on - ~y knl)'i'i.'~, _
111 -
J
.
n'· . ,
.. ' .._.. ... ~.~" -. .", -...... '. J::::= f-:;j:-. ~:;.q~~1 [)bl~
~c ____ ~I: -~
F==I::I
. -
. - .
..
='~ i ~ ... '''''--'''' .. .. ~# i P"~
._ I.

2:.

n I ...- 'j p- - ... ""'I F-
- --;. ~,~
, - ..
- ~ ".~
• ~ .Ji '''',=" .. ~- ' .. .. '" :...;... .. '
....__.. ~
Hea .. · - en on . I)' knows.) . __ Hem • en em - Jy kno ...... !...) __
tl I
I '-) ;.: ~.: W~V _;.t: bl~r' .. .... ..." ~- .~
( .
:::;; ~'" --;"_
~ .......... ~ --
.,
_* -_ _.' ... _* .. _, ~ 7, ~7;J 16

,Stereo

Worns and Music by John Stept1eIl1S, Tom Craske·y and Devon Harris

ModIer8.11(4y f3S.
Cm
-... h
ti L
iI. .. -._ .. ...
< mf
~ ~ ._ .~ Fm

._

" -

I i

.. -

1

em

,'f'

I

J

J

~ .. -

r

... __ ....

I"Ji 1

ytl ..

I
yo,
I
t#.
r I ,('J I

I

r

r:

r

I

r_,_'

1-1

{j 1
,
I. I
yo. yo. yo.
1"1, I I
- .. ..... .I._;iJ-
.'
f'.J r r T e-
~ I I
.
I + ~-
,",, __ . ., ~'~~ ::;:t ...
... Copyright @ 2006 CherTY River Music Ca, (BMll. John 18gllndllPlJbllShii"lg (BUll,. Cra::!;l«il( MlLltoi!!: (13M I" aM TVT MuSiic, Inc. (ASCAP) Wor1cfwide Rig:hiS fur JOI1n LejJefid PlJb'lisllin~ Admlnislgm;rl by Cherry Rlv-I!r Music CD.

WorktWlde ~Jgh~.s for Cras'hiey Ml.J$K: Adniin.i$lered by Gw'", Your Own MlJsic (llt"I). a dMsion (if "1\" 5.100 Music, ULC

. In~emation.al L:4:lpy.righl SeOOJOO JI.!I Rig'lils Rese~ 17

Fm

f'J I • ~ I
I .. .. '---i' --j
, . ,~ I
I
V
Sine':. ;. r.._~t Iolwc pw - fes - ,ion • ;11,
Tum • 111 the ,,'~(j - e - o .
n I ...... _I.. ~
.If-!- '
-
!I. ~: $ r .---- ..-- .. - .....
{
I I
.. . '
"
-+- -t- I ,,__
., ~. ~, .. '. '----..,..--'. - ............. --

em

',":Ir

,-,I) I ,-
,'; .
: ... ~
I) I , L I .~ .
>l:r.lb~ - y. I-Mlld, and ocall - !i - t\lL Swg-c .fi,ght, I [;Il:l eye:-.~ __
011. m~' £IJOC:l - [)C;.. .. , dlCr't"_ ... he !,:,lIt., . No\, fm hm. Seem- ['iii 1101 ___
ti I I~
~
II) r ...---*" i i

I I .~ 1 I
~:
I ~
c.:::..:.....__, ,'. ","' __ ._ ... :it .. -:J. .. " ('j I ,-
-
-
-
IlJ I 7 r
=
-- I ",wear ift> mOl!! " j cal, Her name h. Mel - a - me ___
- tile on - Iy OIlG_ ~h..; krml.l.Is. Name" (Imp - p-ill£ C\l - 'I)' dll~I._ ibu1
(l I I -- ~
.
-
I ,
.
t) r~ --:;.=::::. - i·~~4
---
<
I I
,- I -
I
.. . ~. ;;J. .. !!!I"_ .. - ~;~
n
-, -l ~ -+
"J
Sa}' ,-11c digs my me:-! u - dies.._ lik.c ... how move. !'hink~ I'm cool,
~ :o.till "am her an y Vlay._ lile hi""I' ~ht: ilHjh~!>, Thlnks "he coni;
fiJ I I~
~ '~ oj ~"
,
~ r ;:=.-- ~ ... r r r r
-------~
-.--...._____
~ I I
~ +- t-
, - .~"
.'-_,,, 41- -- -~ # Fm

fI, I l ~-,
-I-- :"J-'_ -~
- - - ~ -I
<t, - ~ I
Ih:J.r~ w!:lion -sh(' say-s_ 10 111(: Bi!,1: ~li.lgli:._ bright I ,gin'S.
m)' f[J - \·'nlf' gel - ::L - Wl:l.}'._ Big ,,1 .. g,,;._ brigh; light ....
h L I t,
..J- I ....
.) r r r ... f' r
< ~
=+= ~_
,-~- -=l -- :::I- ..,' -
..,. ~ ... - ~ 'P_ .. -'
,. --

em

•. '('

Ii I 1 "I
, ..l I . ~
f .- ~- --
~ ~
v ._ ~
.'ioOLI!1 'jove,_ long_ nigh' ..... Fro; - I\I1.I';I1L 'Ili"hL" Ihmilgli d~t:' :.I..ie,, __ to see stars, _ I j,"omt=_
SIi[lr1 lu'I'e __ long_ nights, De . jil ,·u,_ YC'1h, ......... e LID il a - @;il9Jl._ on \<1 __
!l I ~I
.. _± .
T ·I~~;J' *'
-
" r ~ i i r r
(
l ,--- I -
"
, _. ·1
,~
.-=-. - ... --- - -' ... -:::r --:::f ." - I . I
I -I or",. --!i- ~~ ..:&4C -J-----=:t-. .J=..:t
t., '-'" ..._- .., I ,
- back 10 .OWO._ ... he' s h'Lng - Ing .II I'I.ml'ld. __ [I s~il,l_
~ the next Iffi'\i~._ :!;I'be' s on to [he: next rouni.1. - Ll:1 n :!!!~'jo.-
h L +- I
.-- ~ :T-
o
I if.. r_ ~ f_ ..
~ J
"..-... "F I I J
~. - .,.--- -I-- - , I
, l-=
"'_'"" - ... ~ .. em

.'"

, ,_,- ..........
I
, ~ i-I'"' r-
~" I
I
-- fee I ~ ~o reul, ~~U~ we can"t .!)tI [,II.) tar. _ --- ,
-- Wt: botIl Know ilial lt's all gOI1 - O:'l end, I

fj +- ~-j
.+
-+- - '1- , ~ --'-
, .:;,.- .
~. r .,.. r .,.. r
~
o .... :;-I:r ----i- +- I
. . T'
L...-. =-J_= ;j: .. .- '# ~ tJ L ~.-.,
= -~ '--I"!'-
!I)
Her fa . v'rltc wi - ers ~ 'P'1'11 - "nurn n .Ii:'Old.~ She
L.- -
I .. - j I ~ I ~ I I j~ J i
"""""'-.. ..
- ~"'-- ~.-;
.'
~
,. I I r' '7
~
I ~ , I I
~IJ-
,
~ =~c~ ... ":1 .... ---' ..
r em

I'll I • """ --- ~~
.E.. - ,
.. +-----:J"- I
"- --- I I -
t'i'lJ - 'Ij' lo\'e~_ ~i'I :-..~r e . o. Sti}!1' on . ~y loves _ :i n ste~ - e - Q.
I .- - ,_ - -
-r ~~~~ I
--t- ~.
-
I !I, I:!!.. ...I ........ f J I ~ J I~ I
~ ~
I ....
'" ~r' ...
~'. , . or
~ .~, * --+ - ~' ~
.. .... 20

"_''''

_±_
~~n it be
1 1
I
1 .__.

I

I

_I_'

1

I-=-I~_I.

"':

,..,-.

I

1

+--1 1

' ... _ ....

em

Ifr

I.! Coda

II ... .' :.~-:
-,." ~.~.
~~'\ -+ ~F"
t) ~ "
think I. gm _ 1:1 Jet hl::r ~(I, S~ on - I), loves , .111 Mt"i" . e u. '011.
n I • ~ - - I .... ~ = = I,
= -I- r- ,.
-.J I::"" .1 _..I ""-"I ~, ;;. '!!I ~ .r .. -
< -,
~ .. , ====
, - - .,
:.t =i - -. ~ ....;;' ,~
.. "iI "'I!J' ' fm

M

1":1, ,I I
, ,
10\0.* - r-
I
t:} 1
08. oh, (In, oil, 011.
n l ! 1
, _ b:~ + _
I."" ~.~ ~
,
!I. r r r r r r .a-
<
I 1 1
...
.. _:±_
--- ~ .'_.' ... ~ ~ 4-
_p I.

I 2,

fm

n I
- ._, = ~~_.::d::_
'IIIV I -r
01;, ~l. oh,
1J ~ ~ ! 1
.
'I:) ~ r: r !!!;. r T
~
- I 1
, ,
.. - ± ~- ~
:j- ~,,_. -' ~._,,,,'
_ . .. ~ -~. .. .. ~ .. ~ -# - - 21

em

tl I
H
I(. =
I
0'11. ob, oil,
fl. I ,_ ...
_ }J< -
• , -
I!J ~ r r -3 ~
~ I
, 1
~q;
""' ......... '_ .~ ... ~. ;j. .. - ... ~ 41· .. Fm

f'l, L
, ~ r;::..
,= ,
!IJ 1
S~ reLl In lu\;c with I.h~ 1'3 - di - n. -- II
I I
f} I ., I I j I I . .L I J -
.. ,~ - ._=
.v I I V
~ 'i
,
. , .
'- _
v' '* G

r'J - r-j~ ~.,._ _............
"""""",,-.
f) - ~
w:c, • n··, fC-lJi1 - Iy me._ :.() I ilLliJ 10 k'1_ her go, JI.I"I mJ;_

}
lJ_i I ... "'I r-i I _......., J I I I ........... ~ ~~-=-
, 2
, ,
I ~ , ..
I I,J ~. V I
\
.. ,
.
?]". ... ~ y y -.......____

-+

••

---

Fm

II,

n -~
:-1 :tJ~
1
'I:, ,
_ on . ~' D J b::Jck D I~ IR'T horne - lO'WIl .. __ :.11(:"
-1 I i
1 I I I I
n I -
:. I.
,
,0 , I r ~
~
,.'
.. -~-. ~ ... -. 22,

C'rn

(1 ~ ,_ - , ... --, .. ..' ~.- _.-- ..
,
J :::::=1~'; . -'- ~!I
!!.J "
lib~ ... to gel_ - n - round, JU:.L watch a~ :o.h'C_ ,gel:. do ..... n. __ Oll. o~,
~ j ,oil .r1_ iJ oil --,.---- .. .' - ~ .'- .. -
,
,,' .S"':""" 1: -=-~ .. _+ fJ -
~)t', -r ~ I , ,
.= " I
...... ,.
,
f-<"-9' -£ - =~ =
?J I "'I!J' ~ =il. ('f1d;l,

Fm

a

I'l r I I
~' " , .... , -Ie ___ Of -_ ~
,
U I -
oh. uh, t)h, She I~ WI:"'> in ... ter -
I"l I ,__,
,.........
+ = =r= f- ,;r.o- -= + . ., .~
I -\ltJ;. 't· "1-"';
't.I ~ r r r_ ,..
~ I
~ ,+- I -===+ _.c + .~ :.t -,
..
. -+- ,+-- '"" - ,...- ~"
._, .... --.:. --t ~ -'- , ... -=.".< • ., 1.2:.3. ern

f4W~

fj .L .==:;
- -+---
-0 .+
~ I
I,; - 0, nh.
,(j 1= I
" tP+ z -
,!!!: -"111· -
I ~ -~ r:-- --_OJ ~: i
. ____ ___....-' 1
I
I I
1 , ,
I , .,
IJ..:p~h: '!!!., -.d ----+- -t- .l~ ~' -.a" " JI!!':":'" ,jc +-
.. ~', ~ .. ... ~ . .;1. .. -

--

4.

Can,

!Ii'"

tl I ~

1'i'~Fi""r'''' t =l= - -

oh,

oh,

nil,

I.~i.

(j L

-.-

._

1-41': ••

- ... ~~ ..

.",---

~' -r-t

23

Mod~ra"e1y [ast D

1m

Wo'rds and Music by John Stephen S I Estelle Swaray and Raphael Saadiq

fI~
--l
I~ -== :: :;i :_;;l ~ ~p! ~~ j7 I ,! rt
~ "!f
I j fi I --r
"
,
"
I ~ F

ttl .Ioi
I it)
. _ - ~:f' ~:: .___:" --- .. , ,
r ~_ -_'_ -~ ... ....
(
.,
.
,. -
~. - ~ === .,

Oh. _

I

I

I 6 I I

I

f

c

t'LJO_ _----- ~ ..
.. . ..
,
,
t) r
0'11_
,fj ~
I
t:) i - ~.__;tJ:~ ::;: =it. :t= .- ;;E ,
fll-:-- ._... ..._... ..
"I
14J~ - - r
,
~. 1:-1 I~ I ~p)!lig'htO 2(II!J6 Olil!lrl"J Flr.r@r Mt..Isi(: Co, (tlMn~. .lohn Legend PlI.lblishing tBMJ}, Chrysalis MlJSic Uti. '(8MI) arid Ug;mOI'} Music (ASCAP) Wor1dwide Ri!;Jl1t$ for John legend If'iJbIi¥Jing Admiflisterod by Ci'lem,( Rive-I' Ml,is:ic Co.

All Rights for Ohrysalis Music Ltd. in U1e UI'ii1ed Stalfl:S and CaiW:!a Arjn'.-nieterB1 by Chrysalis Songs AlllRigh'ts fOor U~iifiOtI Musi.c Controlled QflijACilmlnlslered by Uni¥e~:al - PQlyGram Intflmalional f'u'bli¥Jii'l~. Inc.

I n~I'fL<1~lOI'IaJ Copyrigh'~ 5WvIed AJJ Aiigl"llS fI;e~ed

24

ID

I re:1I . izcd as I. ILly down 10 sleep,
GIJC'~ ~f5 run ny how ~ ~:4y Ihlll1k5 10 ~OIJ
1\;11 "'I I
·.~fII:
! " ,
..
.... - . - ... .. .... "" .
j.,. • iiIii .-
,
,
-. w ~=.: ... +r ~
.-y, c

~ 10, -
,
~
..... 'e h",,\,c - n'i spoke in weeks,
fjJf all ~'(}U 'I\~ gh' . en rne,

t:i, ,~ J .~
_.--'::::::'0- 'R-
'I:J - ~ ... ~
bJ J -0lil ~ ... ,.
f~J~j ::.I;_
. '-1"-
II" II!!!!I'"· • ..._____ --- .. :.:;i: ~. .. D

--

t1 ;110. ,~ P""!!!!!!!!!!!E
.-
U " I I
So man y l11in8" Ihollt I'd Hke tn know.
Some' lirne:- til!.! price of wh~1 you gu'l,e (<:1 1111:.
tLOIo I -. ~ - I
.r "
ItJ .. r -r _. ..... b.
I h ... J<
.
,
,
y' .. ~it :;T _d - f C

I'li~
.
t-' ,
,t_)
Come have ::I. rolk wilb rue.
I ,-,".IIIfI·l srop ques - tion tnp.

.f:j 1;1
I ' ,
'I -u , -
q- --- . ,
III bJ J J ~ .. ~
..
- .. " ,
\
"1"- .. ' '--------------- '. ~ .. .. -4 I 25

I)

11 ;!;_ r
-f 9' -
I() '-"'iii! , I
I need a :"lglTl., r.;.lm...: - Ihing I CliO ~cC'. _
O. God of loI: .... e. pt::'llCC'. and mer 0..:,..
fl~ I , ~ Ii.
.-
- .
,
1t..J - I 'j ' ... -~ .. -): --
~ "'"" r ~
~ ,
~ .. {)
,.'
.'
.~
.... ~:;!. it . ..~ --

F

c

fill.:.
,,) I
WI1)' :311 lhe my" CCT ~ '!
...... hy ~Q much ~uf . fer - in~·]

ll .. I
=
. , -Q.
~\) ~* <: ;;...- ~
I
b~ J. J ~ -- ."..
!4J: - f'- r--
!oj'" P-'- -- .. j:J ~ . .. D

fJ.IoI ...- ~
-
~,
1'" _
-.;j' ~ I
I [11' __ 1it0l to f~ill fI'lf 111.j1kc be - lieve,
] pTa} __ [~}f' the 'worM; il gel~ ..... OD'oC Ltl me.
hOL.ll ~- r- L -"'1 I ~ - I
~ I·r.-; I·
t) I 'r p'- 'J-
\, .. .. ,_ - ..
-
d~ -
~ .... bit -+ ~
-. .;r. AI

~
(1" +
.
.) '1 -,~
bm 'iil.'1l;J~ 15 fl.' . III - i - .",.,
J •
Won - d~r ilf ~(Mfr~ IH . let, - 111~_
~ ~ ~ I
,
, ~
lir' ,
~. '_ _.. :fI=:1-- =:iJ: ; .. # ~
:. ......
I
I ~
~ .. ".~p ~ ~. ~, =r ::±
.,. _ . -

26

, ,

IBb

F

1'1 .. 1.0, --
-
'"
WI1e-1'1f' ,j~1 WC $-O~ __ W~tat on ·\CoC know?
V!.'1)~11 [1'-"0 - pic glo, __ ,\oh}' do UJe)' go"
~,~}" - h~ we'll wlk __ !in me oth . er 11 i£!ht.

nlO ~ I
~"
,., ,. -
- ~ ,
-;-.t I ~ --- 5=' • •
- _..--
I ~n-., -
,
. ~ +r -:::i ~ . "I" '.~ .... -, c

G

t.Li~ .-..._ fi i
I
- ,., ~, -I
.-
V ---" ~
Lire hi3 .... 10 have __ a 1l1t"<J1I - ing.
Ih'll}' lluID', yem choose me? But
Righi no ..... 1"11 take __ it CllS )0'.

til. J I I
t .:·~E
,-
I!l.I ~ ... '. .: ... ~"'_'.J -#
(
'.
'.
-
q~ •• ::f ~, ~' ~. :::t - ~
.... -. .." #-

f'l, 10 ,L. -.
':1.-
I!) _" I =.,_.!
'S,kuw l"IiC the light. ~ S:h~m mil the W'iJl'-~_
xnme - d[l)' I l'lIDOW -- I'm gQi'lJ - na .8-0.
Won't spe'Jl~ my limc __ ..... uil - ill" u, dle: ___
'"
tU! ~ - ~,
~
"
I "
• :.... ~ I , , ~ ___ 4 ::;j ~
(
~:
.,..,_
)~ ~, .~ ~~ !oj'" .. .__,_,,_ ..... " 2'7

fLw. .....------.. ~
.~
Show 1 hat ~'I,}IJ 're Ii!. ,_ Lt'n _ I'n.l!l. ~
~ hope you're wuit _ in!! fur me,
ell Jll~' tIle hfe __ l'rn Ii ... _ ing. ~

Jj",
I .
1 ~'t
~ I J . ' - __ ....
<
I
. "
b~ ~., :it ~ ~ tJ .' ...-. 1. -..
.
I
I
LJ
She .... me:,_ U)<J.1 YQu 10".(' ",':._
(},Iii ,- ~L " ............
. -
,
I
~ oooil I -""! I
{
1 .
y' ... ... q .. p:;1 ;,; b~_it, ~ ~ . =::
. :;t.
0 - ---- -,'
"III' f

c

11.1+ iM :::---
I. r • , --.
, r >
I . .,
~ I I
I
Sh.1'il,. m~ Ihat )'00 walk "'~tho me,

.n. Io! ~
I
,
1,
,,'
~ I I I-ooo!!!!!!!!!! ~'
<
" ~ -
:::t ~ "* .." ~; ~, 4" 1~ ;~~
~ '--=--- - D

rl .ii, ,', ",L 0 .-
, ,
~
Hope _ fll~ . Iy. just a . OO\'C me._
I'll 01; .. -- Lo, -- .....
J 0 '. '.
-.; ,004 I '0&4 I

11 ,-
" , .
\ =f
y Y' .... ~ ... , ':J~ b~ ~--- -+ ~ ~ ~
j .... ~ - 28

I.

F

c

------.

o - 'IIl1'r

11'I~. ~_~ _

I

L

2.

n

i1 Or! ;:, --.......
I
-LV
/li j,j. ,- .~
I
I
I --
~ 1 ........ rr .. - :_: ~ ... "'" q .. ~!tt: ---=:~
~" -
_.
J
I::::±
.» ~# .... .... --..........-- ... ~ b~ :;t_~ --t ~;;,t ::
._,.
"' _.
~ IF

.____ __,...-"

F'

A1

D_S. ami fadl'" ()I'J C"r(mH

Words and Music by John Stephens, Wit!! Adams, Pamela Sawyer and Frank: wn!Eon

Dm7

CI111

'.

~ I I"""""'"
.-
- ,
0 , ~
1 II! . ..,;; 'u ~
~~ if
-
.,
I " " - ".
\1 ...... ~
"
-. ~Y -# 4- '* ..... -il y ... ~ , ~ 7iJ: ~: Dmi

I

1 I L
JI. :Ii -
"l -
(Doh. ooh.)_
I"'J L 1 I I-
-
., ,-
,
,t) . -,..;;:::; .0,.:'
. "- .. . .
C": .,... " ,
- • ~ .... ' -:i- 1II .. .... .. ... .... --J- ' ... . .,.
. CI1l7 ~·:'f'

F

'[ij

.om7

f'J L J.~
" ~ ..
, ,
.,... ,-
Where do ~~'C g£l~-- WIilIl ,kiilOWS':" _
-" 1 , - I ~
It. r r r "Ill' '# .. ~--,; ...... = ....
(- L..___ J---..J
, "_ . : -
;.
c-. ,
~ I -;J_ ~ , ._ -+ , ~ '. ... .... ... ... -# *' -"
_..
'. fl, I
- - . ."
. - -I
-I:) ~ ,.
~ But each O(~lIy_ ~~h 'bc~ - tcr,
f'J I ~ I
j .
. . . \
. -'
V -~~' I ..J 1 J r
l
. ',. --.

.., ... .... ~ ~ ~ Capyngtu ~ 2006 Cheri)' Fl:!ver Music 00. (ElM I). J~M.l...nd Pu:tJ.lisllifig ~BMI), WillJ.Am Music Inc, I BM1) anc JC!boe-l:e ML.l<SiC 00 .. he. (A..sC.tl.P} 'WorldwJoo Alglltsfor John Legend F'ublishil1{l and WIII.II.Am Music I ne, Adminisrefea by Cn.erry RI",e, Music Co.

All Hligl'lls lor Jobet<e MIJ!;Iio:;; Co .. lne, Oo-n'lrQlIed and Mrflii\iSIi!!r"'9c11tly EMI April Music l!'le . .and EMIII3IacllVlOOd Music: II'!(:, Orl beh.atf 01' JOfU:l~8 Music Co •• lnc, OII'ICI S'IOOG .Agtl'lQ MlJSic ~.A Di'r.!'i!lliOO 0'1' ..Job!!ils Mt.isie Co..I['I1!;:.) Inlernaliol'laJ Cap'{rJght Seet!red All Rights Rese1Voo

30 ' CiJI'llains elemenl$ 01 'In 'These Ohanging lfime5" (WilSOil"ilsaWY8l): 1910 Jobete MuSIC ICc .• I.nc.

F

[lim]

It ,-
I j~~.- can-t let her g[~--- oh no. __
= F""'".
f1 _I. I ~ ~--, ._ -
, ,
~ tl~
I rt. r' L.._..I
(
I
~q: . '" . .
. ,
~ r ---.; .' -.t '* '* 4- .. , -..
--t .. .. -. -.- t» Coda if

-$-

em?

it
r ; ,
-ill
-u =..--I , - I
E:lL'h kiss_ gets sweet - c.-. I ju"-l_ can't leave IiKr. no.

P'I
II r=-'I I , ~

,~.- .
-~ ""-' J ~ .. _",_,.-'
~ ..j1 I r
,
~. ," -
.
. ,=
~ { =-= ~. ( ~ ~ ~ .' ~ -'li E;>maj7 Dm7
-,
fl, ,
. '
,-,=
,~ I I I I
nl __ write u ~nns·
Snf' __ wants 10 bfl:Lntu:. _
_11 j\
.) r:: y I I I J #:

,-
, .
.. ... 4- ';fI' , ....'
-.- -.
F
'II, (}. I - I
--, I
-
~
] IlmlllghL .lI - bout in r,~r f"i.1f 'tOO hmg __
Slle __ y,arrt~ L() he where lli;.: ~rbl:-~ __ is. green. -
fI I I
I
f ~~~: ,-
I,' . .,- ,
'IJ 1/ I- ..!!!! --=- -
~ -
. . ' .
~ ,--
;j. I ~ -:;. -, ~ .~ - -.' ~ ..
......
~
... 31

Dm7

, I r-- .1-----, 1m
--,
,
.
t.. r~ I ~ ..1
fhlll 1.''I'e __ . nc'" .. Io:r had '!;(mae . one to ;.intt a - btJ.u1 _
Sl1t:' __ ""at1.l:.. 10 kno ..... ht,w loves Soup . r~l~1 10 be.
fJ I i ..r:J- .....
~ ,
t!.J ~ I j_ J 41- I
. I
~ . -
>
,
.... -# ... "* ... .. y -. Cm7

f

_n I
, . o· , .,
'"' =..,..-I , r=...-...I
un . til __ 1 mel. her, Nml.' each 0:")'_ g~'l~ bel tcr;
She I,lo'ilnl,s_ it bott ter, I 'i\;ant_ In rl!l her

~, ~ .... ,. I ~ ~ ,
l
(j1J-2: ;
..
v L --I I J -~
.;
. ~
~ ( ~ 41 I ;j. - ~ ... ~ ""
...,.
--
... llm'

.. ,

f:I L I
..
.,'
>t) r
N!) bod . 'j I.;nlWi ~_ D\O . boo }' "(;l;:~.
knuw_ :;..be 1J.c- Ion);!'> riSh~- hc'rc with me.
".l L ~~. J
...
. '"
.
I u I [ r-= ~
I
I
.. 41- .. .. ... -.- .. .. J

j

Cm7
.'IT
_
III I 1.
-
it! r l -.

I
3
bod - Y t>he
hcOYd it all.
s
t.
.
....
.
,
• I

[

I

lID -

She's_

but I'll

dii - der • :;..t:md~

make _

me like h ... r

she.

sel!. __

-

. I

...

[Jim] tI

, "

II I
,
"" r ~ if'"
Now_ ttl:1I [ k,ml ..... ('I\,h:J{j IruC _ - love means,
[OIl __ make Iller f:lli. m<Ll-e_ hl:'r be - Iieve, I'U
fj 3 I "- ~
L
.
I
I --V ro C r--= >~-

1 .. I
· '. '.
-
... ... ~# .. ~ ... T ... II.

em'

Ii"I. ~ 1-
, I
., -"
'I!.i <c:» -._...'
r jU~l hope ~t1e ,la,;,o'-- with mll. __ Where do we go'!_
n 1-
,
, , ~:---- '.
,
.J .J - r i
~ r mz&

.- . .,
, .
.- -J' .
,~~ :;i: 1 41 3 1 F

fii L -",~ .-
-If.
" ~ L I 1 I
prom - '';~ "c-r I.h.ii[ I'll nev - er l(';J""l~ . /"\ml where ili~ ""1: ,gO~I __
I
f'j I I I l J J ,..,......_
2
I I"~ i _. - -1--
-
~
I · .- r-
I · .~ 7'"' ..
.'
:;i. ~ .~. :4iI: ~ ~. '!!I" ;;j: ..
.. CodFl'1

F

1). -.

E~m:lj7

Dm1

I

() 1. ""'""- ,~I
"
--
...",_.,.'" ~ ........._..
tc} ' .......
G' jw,,!._ cant Ica~'e her. 1'10. on. no. __

fJ, Ii ~ J -r-+ ~. -. I =:1
:., -
,
..
,".J r-~. I If r ""T

. ~ -r-
. . . . . •
,
- ,
i i =t ~ .. "* "* .- ~ ... .... .... ...
• Cl117

'm~1

F

fi, ~ --
. . • •
- ,_.
t) L: i '1' I .OJ
E;:lch tis,_ gi!u>. ..... ·~,:!t • ~r, I jU'tI_ can 'r lr::~I\'t:: her. "0,_

~ .• L =-'I I " I , I -~
" Fk(l~ ~;. .
-
~ l]~: -
'. :) L - I 1 r

.
,. '., -.
:it -;i, ~ f ~ ::::! - -.
-. A.bu

111_ ......... .. ~
.
~ ,-t_-
-- I jLl [ had 10 write ~I ",0[1£ U - I1rrLlL her.

J J
tJ, - J J J J J ~ I
r ; _' .
___.
I -1[1 I ~ I ~
~ -
I ~ ~
I~
- ..
._ - r
.. :1 .... - emi

. - .....

f1 L ~
~: =i
fI'"~,
... -
Tell herr I rn)J~" D warn 10- Ii v e wuh - OUt 1;<.:1'.

I· J ~
11 J. ~ I I I I
I =, ._
-Q:i .
..
,t) . ., I .. ~~. -~.
~
roo:
- .. - -
~ ... ~ ... .. ..... " G7

I'l ..... - •
.01
~
Tl!lI her l ..... ull.lh.l 001111"1 my wQrliJI II - round __ her.
I
_ti I J I J J J I
I
., .... -
'IJ 'I ~ ~ j I ~ ~ b_J
~
~ .. -
... -. -- -.- -- Ab')'

ti£'''

and

F

.

u.

f).S .. (.it CruitJ lJ

f!J I -- -=-
.~ ~.-.- .--F ~- -~ -Ill
--+. -+-- , ,
4!)
I'll ~,. T er leave her ~ . J01]c, __ Wl1ere 00 ..... e go':'_
I._.J
~ I I 1 I
I , j I
fit) .... .=- =-~ f =~-I ~~ '11; .,_' ___::_
1.,1 '.
~I 'P:~I I I I j 1 I J
) . • .-
.
\ ,
. ..___.,= ,~ --~ -,.- -4 .... ... ... ..... ., ... ~ ,
... .., fj t ,-
~~ .. -I
'= =
>t)
-
-
I"1l I_
- -I-
I V ~: ... ~ ....
~
I
.. .
, ,
-# ... ",. .. ... .., ... -,t emf

,L ......

F

,n I
_. .
o@:, 1:.-1 """-.!
Each da'l'_ g!:t .. oct tcr. 1 jU:"l_ can • let .11~,r go. __
F.al·h k;i.~~_ g~li' ~'II\'CCI - ~t. ] jl.l:-'L_ GLil'. leave 11 er. 110. --

tJ I f+- 1 I - p-, I
""9
r~;' -11-'; ;,,~ '* !!!!!'. , ,
}I t) 1 ,-I 1 I p- - --= =. ---'.' ~ ... =
<
}I F'¥ c: -
\ '0 '1~ _,,_
~ ~. ::i- ~ ~ =t .. ~ ...
... 35

PDA,

(W,e J ust Don't Carle)

Words and Musrc by Joh n Step hens, J,essyca Wilsol1l, Eric Hudson and Kawan Prather

Motiler,ateJy fa:;;~ Fmdj{

CI'IlMilj7

_---

_IC_

.... -=--'~

l'I'r,/. pn/m

fJITI~7

Clllllj1

!i".JL , .. ~~-,11'- f/'= ,. .I< .. ~ _,._ --- ~, .. .I< --
r-
I ,,) ~
- --_. 1-'" .... -_, ~,
.... ... Cmaj7

Bm1~5

..

1}. ~ .I< ~:~. , .
-
I
:_-..:;y_ H-
I t) ~ V I I I I
• .~ .~
~~ , .
.
'.
., -.51- FnldJ1

~ I
I-
I I -
-.J L.- -
Let ~ ~o to __ !h;: pilrk. I wan - Ilia l::i&~ )'OU lin • ocr -

~-' ~l ~ I "
..
f I ,
,_ ..
If) -- I
) * ..
\
~ ~ .:;it ~ .. ~# - ~' ~ ~
._,' *Recorclcd a hali ..... !:p Im/"~ir.

36

CtOpytlgM ~ 2006 Coorry Aiwf M\J:s.ic Co, (BIVIJ), John legerll1 i!=luhllshiflg ~8MI) I

JeSSVc:aJ Wilisoo fublishiJlg De-"5ig!l~, E_ Hudson ~\lsi(: LL~ JBMI) and Kawan ~ Kenn.Eitly (ASCAP~ Worldwide Ai'Qtrl5i lor JaM Le!leM ~ljbl slnllng Admlfl S, tered I!Y Chenry RIVer MI,l$IC Co.

Intema:tJa.M1 Copyright Secured All Right$ F'ie$$l'!ied

CmtlF

....

-

li~ilIii Ihe

-t-'

"till'S. _

May- be w;:'I.I .GO

100 far. _

I

I

-

\

-

iEl

I'li - --- ~
"jjji'
'- f
~ I r
-- \\'e jln __ Qon',_ oL:llf"C, - WI.: jll~I __ don'i_ ('arc. _
.I'li I - . '-' I I I , .J _l •
f ,~ -
, ': -'
....._I ---._....J ,- I- I ., -
--
~, ,
- . .~,- -
-~ "'II,' •. _C# .. .... , .. Fmaj7

Cm.Jji

_fJ . ~
--I- I, -
It)
- Y<U4.I know r ~~'IIC it when ~VI\"r.: 1m' _. In~ IIte_
- i ~ ),('01;1. 'rc L;'111~ in!!!,: ,umll'n Lh~ re~ - I<IU 0 raat,
(j _I J I t I
1 " '0
c . "
~ - 75r,
.
" ... ::::.~ ~t·
-
~ .. ~. ~ ~ 4t: 0;"#
~' 'S -
t'J
I ~j •
I!)
Sume - lilttlll:lS. il'~ ~[ " rer when irs ~a" - Jk - 1)"_
l.8L"' '.neilk a'IiId dn il when yom bo:~~ Ii'- gone,
~~
( .
1-"'''' ~ .=
Ill!
~l")~ 0, .-:~ -
~l ~ ~ .~ .. ~ .. -#- ::t
._ i 37

1'1 I
, , ~_ f mr' - .. ,~I
LI -...I
rrD'i ml[ u shamed: -- I don't care who see~ __ us flou,g
F\' - r~ - t'uJ i' Ic:a~' . in~~ we'll hi.l\'!:' "urn", fUI~. - Oh. illil}' .
n I
~ ~ ~.- -- -+ 1"'"' , . .._., -.- .. ~ r+ +---+ -+- --
I- ' ..... .. ~. -Ii";'
I .J 1 -- "'--=--7 .--.....;,...
--
~
I T'l;-;' ;I, r--
. .,. ~ c!
\ .
~ ~__._ ~ i1 "-~ ,
::::1 .1# ... ;j: ;t,~
'-' Ii ,- -.,
wA -=--
+ '--1' -II
U I I i
ginE and kis.~ - ing: =:J lQ"'':; c':'! - hi - bi - li~m, uh.
l~ if" ~·rong._ but ],0'[(1'11 turll - ill,!; me 011. __ ~,--
.11 I ~ ~
.- .~ .. .... :..,..----..."
l'if~1 , -- :lUIlI .-:Ii -11:1
-.~ .. ' .. ~ ... ... .,._.,. .. I
c.
~
I ~, --'
r::!_ - if ~ j- 1-
. ~ ;;t .., # . ._...-* .. • .. ... ....
-.- Y' G:-.lll.i.llj7

Ii

r'l ... ..-.--.-,........- ',-.1- ,...
- ~I
F--
v - I
'l,11,1c'U l'Cll. . dC2 . 1100" out ~~ m the llre o,:!l. - .;,1jJ¢.
\'le·I.1 • ake a \'i~ . it -- K' '."nur rna rna' .... IKlll~"" •
(j ~
I .,_. .,.. I'"' . ..,~ j-
, --~.., .- ."
~ I l:l .

. ' . .
. -+ -
..;;.I' =
.if. ~ ; ~. ~. ~:.f ~ :~ . -".,. .-1'" . '-,
-~ f '::~~ ~. -~.~
,lID
I'd like to -ct (lrf_~ ITIl u - ~"-rJl1 Ul - {Lu~"
creep Ill' ihc ~Li rucm_ whil~ your lIfIa ,- ma'« oot.
H-ot: _..~ j ~.
{ t:J- " "t#>' o~"- .'
, - -;
i:r -

.. , ._
'-;2'; ~""=-~ ..-.-f' I .
i ~ ~ ;1 .....". ~ ...
... ._, Cm:lj1

n .. ,. I ~
.-re".. "f- .-1- i
L I f
;J 1m . .,; C - nrw;r - ~\;f11 - C~'. 0,111'1 malht= me- wait. __ JlL~1 fol -
Ma)' - be ... he'li hcar il ,>"tR:1'I 'we screum arul sI!lOlH._ but we"U _
(j .... = I
f ~~ ~ -
.=+
oj':' _:::w p._.
l=- ,~. ." .

~. ~ ~ ~' -:;i. ~ .... ~ -r
.... _. .o: .-=-.
~-. ~II
,
..... _'- -1
1m .... , I'll lead __ you, 1 Uf . gent - 11' Ilf:t."tl_~ )00. olli. __ j
-- keep il rock - in' un . eil she eornes knocJ; - 10', oh, __ 1

n , r I
II fJ.. .. :) ........... y~ ...
_, r-.i------'
.' r I
.~--. , ... _ .... , I
It
-
:;r • I~
. i i :.t .!. ,.- #._...# ,. ... ..;. ..
.... Cmaj7

~o to __ the Il'ruk, _

C:n-U.lj7

","':1ft - JHl ki)o~ Y'1l] 1m· tier •

Fmaj1

100 far.

39

E7

fl ~
,
,
!I) r
_ We jLl~' __ dup'r_ co.m;:, __ We jusl, __ dcn't..
I
tJ ... J 1 I I
If - -
-tJ .'- .'- , -
........ - ,_I
t ' ,
..
'---- ~
~ ~ ~ ~ .. 4· •. _-# ... # .,1. .". .
.._. f'J ._--- -.~"
-.J "
Let ~ mfike IQ~'r.:'.
---- J .~ .~ JI-;',
t'J 1\ -- ~ .~ L~
., ____ . ------ • ~ -t=
, .
.
) .1) .. I
I
, ,
.. .
-
- ~ - .. 7~ :it .~
~ .. ..... Cm;}f1

f'l .. -
,
.J
n.!:.'!. go vomc - where lIMe}' IIno31n di - (,:~W .- er u"' __
h r -
, 'f) ~ I
~, .,
. ~'t. .
\
:::ft ~ -;_ ~ :;jJ' -,j' ....
....., Fmaj7

Bm,1~S

MI'

(l 1 .- .~ _ .
L, , -=.--::j
....
Lcl:'~ gC:1 IO".~ __ 1,1111 lu:.<1. We just __ ,d,Qn'{ clue __

,f) , h--
_._ .-
J V • ,-
---- I - ~
<
-
.
~' ~ ~ it .:;t -fl#- ... -;t - ,_
....." "" ___ , I,

Ex

fj ~_ /-~
,
i . _ ,
I() ,
-- We jU~I __ tion'!_, car;;:, __ W't: jl!l~'l __ dOiill'[_ care._
I
tJ _ I I I I I I I
j ,
, , I
, ,
,
IV - ',",'~ ,r :Io.;_, I ~~
-
'I I I
(

-~ ~ ~ it ~ y ~~ # _____ # .. ,~ .. 2,

Fmaj1

Wi

/';J
-A---, ,

It) r , 'I
_ We jU~1 - drm'L - (:<L~, __ ]f we teep lip al~ this fool .'
I j
,I'l I I I I I ,.J,
- - , ,
-!!!!! I- ,
, ,
if) _. i- ~ I -..__ J _
--
~
I "' ,"_ ""
~,.- "!!!, ",. ,., --,- ::::J -:=t .,..

E~m7 Dm7

••

en

.'

Cmaj7'

~

,f') .....
+ ' ..
,
It)
mg :J - inJlJoLl __ ~'~'I,~ be [11eo ealk oI the- It_l\1,,'n, _
,~ .' ..-- 1 [ j ,
I
t) I 'r.,:.-_.· '. II· #~ ,.--.jI ... -1"" ~:----
--
-
~
I ",
-- ,_ .
.. .. ,.- -. T • ~ .. -:;, ~ I -
,
.
, _
V , r ~
_ rJl t~JI rhe world of QUT IQVc_ ~Il 'i - 'limit, _ Le~":> (I -
~ I I I I I I I ~ I I T 1_ 1 ~
"
" _
, '.
-~J ~¥ .' .- =--...- "r ~ r I~ .... ~
.._".
~
1:0:;_
,
~J~ ~- " • , -
~ :;t ~ ~ ~ .. ~41 ._'f!!II' ~ '!!I' ~~-:;! ~,~ ~ ~ ~ ,:j- :::J
,
-._,_..- iiii- y __ em7

mI'

FIG ~ 'mIj

41

I"l #" ,_ •• '11
I
~
jlCTl Ihe hlind~, __ elll!J!\<: we rC-[)1 - I ~. IlJOJ1"' luil'K! ,

fJJ ,,-'. LJ.
~ I
,¥fl., - .~ -
I
~_# -.- -......,. ;. ."- r
"";~

" ,.
s ' - ~.~ ~
~ :: =: ~. ~ :; ~, - .:: =F -+
~
~'iI 'ii, ... Y "ii, Y .
- G7

8

Frllaj7

1m

{j ~ I I l "'T
I
",
II) - j ~
< _f"-"
'.
" . .
,
~ .....,. ~ "ii ~ ~
.....", ~
,f'}, I I I ~ l
. -=:;.., -
, -
I '- '-=-
~
I ' .
. .
.
~' ~ ;t -:;J' -:-:if' ;". -
'=r' Cm<!j7

fmllji Cmilj7 am1~S

, 3
tl I ~ I I
II) ,... L...-.- 3 ____j I r .'-
I 3
I
.-
~' ~ ./ ... -.- ~ ~-
'-'
E7 .,n, I j ._If .... -* b ••
~ ,
I
~ ~. .~. ' I
-
~
: ... ~
._.r;J ~ ~ -- ~ ~ .. • __ # .. .. ... "# :: ....
i 42

'r

--===-,

~ul.

pro

I

I

I

I

I

-~

} fJ I

) -~-""I-~-i' ~~

- -i-

L,

I

f1
'. '17'"
.,
.) I
LI::'i:'~ llreid. llk rule«, ~ PI - nore ~[~ CI - .: - ly.
...
~
fj 'I I Ii I -, ~ '1
I .- ~ -i-
) !I) I I P
} -, -!'- ..
" ._-
.' I I Fmaj7

mm

Cm;lj7

d

fj ..
~ .---r~ - I
"
,
LI I I
May - be our llei~ta - OOL"~ like to spy. Drs uue so wha._

I J
t "j I f 1 I
..
I ~.;: _-~ ., - = ..t- ,__!!!!'~
, '~ ...
) I
.: 1 p--.=:;. T' ~~~ ..... __ ;;.
l ~. , i I "'*""9
Fie'" -B-"_ :_,.,
\ -
, , ,
.'" !I!' 4t. ,:;i:, ,_' • 4i ;J. [7

n.s;. ~mti JUI}f'

n ~ --..,
- -.-' r- ... ~II
I ,
il.l
-- ir Lliey watC"h_ when we do "",haL we do, __ on.

n. .1 1 I
I I
) ,
... ~.,. fl.i ,
,. ~. - , .... - I

~.
-~ ~ ~. ~ ". ~ il ... '* .. .. .-\ .. ".
Y' ,Slow Dance,

WOl1ds and Music by John Stephens, Will Adams.

ES'lelle Swaray and L'ewis POindext,er

M!odtfmte~3-' N.C.

r-J-,

n r-3---, - ...-J-;
-
I t:,; .. .#y.;l: I y '.....
11ft .. ..,
,~ I
I - ....
~ ... em')'

)11

II I T ~'
,ill!) ?j .~ . __ .'" , .. '~ ____'II!I'
. ___

~DiJ. d:3i d~, du,

~ L '"
~ , .
, , , ,.
iI) I "!'" • .. ~ .. _. ~ "' 'i'" ~
~ t ~
f"
~
,
it if' ~ ~~ :;t .,. ~ .. ... Gm

~Jr,

em?

."

}~ r I.. I
, _
t:) "'_'" .. --=--' ~ .
Nil. It :I 11~. 1'1<.1. hoo.) __

fJ. L !
. , _
. ,
!!) "' ' .. .~ ... ~ p
- f ., .,
.
_ ,
~ ::I ..... y' ~ y ..
... "'I
~;
<t..: II!I" '_ ,. ..... ... ''JI "III" ,.. ... 71 ... f .. U .. ~ it'
rn \/i'e .... ail jill;,1 ,iI min _. ule, slu\\' it down lor a min- ul~ • now. b<1 . by·! You're
Carl we \1,<811 Jlohl II min . me, turn thol 'T - V off fo~ a min - I.Ik? Th~t
_{JL..L
,. . ; .-
,~ ~ II ... .. .. ..,. -;rt .... y -"j -. --- .. .. --.t "If ... .. ~ ~T
...
_ . . -
, . ,
~ -+ -.J ~ :.t ~. ~ "Ii" .'
... 44

Copyitghl Cl20CiG Clfrlerr:; lR.iver Music; CO. (BMI), Jbfm I.~ef'll:i PLltJli5liiIlg (ISMI), IN.ii.tAm Music Inc. tBtwWI).

Gh.rysaliii Musi¢ UQI. (eMl). Twlinty-iNifie Blad< MI.d~ ~BMI) and GambllMustC Inc, (eMJI

WorIdw;i:Ie Aigliirtsror ,JQhIiI Le!!;le~d P~shinQ alldl WiILl.Am M",$IC 1i"K:. AdNiili!S~ered by Ch.efl)' FI n,r-er Ml.lsl!C Co.

Jijl RIQh1:$ for Ctil"lisalts Musu::' Lla, 111'1 'titlE! U I'Ilted $1ala9 and CaMda A,drrllnJ5!lel'eill Ii)' CtlI)'S<1W!i Songs.

Intema'liOii;a1 Cc;P'Yr'lgtit SectJJeC AlIIAi~"15 ~1V~

.P~.
-..,--1 '1- ~
t) 7i -.;. ~. :j -. .. •• ·if ." r !:___r .. ._ ~
I
wlk - i~i!!! 100(3, :liCiI:.l· rc wi 1(.1 - an,g 00'" Don't !W'em likii! my old Itt - tly,
jtl'Ol . i . ~~C5 ~ml talk. . ~Ilg ~l'Iif ain't real . Iy [lilloe of m:; ~liIs' . ness.
i'l1 1
f#" .... ~
,I!) -.} -,J ~ --. -.J ... '~. ~ .. .. ..- .. ... ii .
~ •
I 1,",-.
- ,
r~ ~""" -::t ...,_L. = ,".
3 i1' '. ... ~ y ,..
... II I

-

liM'~. !ilU

Lcr~ go

and pl. a ), and play

the ~nn~:-. we

~hc soogs w·c

..

.. ..

play, ptay

Can "Oil:

Ott that

I !IJ

.'

.....

n I
I_ -l 'I--r- ~
~ fJ~-:I- I
" ":._J ,.. ___ . ... ... i ~ .. .. .... ... .. ::j ..
-~ ...
re - I~ - niic Iih~ :f'I,lmc, cauvc lili ngo. just ain't th:~ same? _ We oout!.1
old_ school rn . Iii . Q, .LeL me mu :0.1(' :>!lillHh!! y~jur M~U.1. ~ Fljill' -
Ii I '_-" ,
=
,
If) - .. .. ... ... ~'-- __;~ .. .. .... #" T T s. ~~ .. '
c - .--=-=---'"
, ,
-t:. r-~ . . -
~ ~ -. __ '. -, -:j.' .. .. Crri7

,-Ito'

f'l t
"ih ~----I-" e. I
~ .. -",_-- ... 'I!" ... '"," ... .... _ ... .. "",_ ... !F """ ..
I,II~ iI, - hoi>l,Jl_ de - h,l\ .- ill~_ W;; I,Cfltlld talk Un . (iI __ we're era . 7;Y, We could
~e~ a - bom_ !h~ world, _ I'm g:~llt)\ ". il'l:\! I,i"im_ my girl, _ Fo:r -
II •
1- -r -
1",<:'" - I
I V • '. ._;.' '* .. '.: .. 1- .. I:::' .. .: .ft ' .. .. ,_
< '--';-,
. . ... -
I
it --v ----+ ::± ~ ~' • ..... ..
_, .. . Gm

em?

It
". .
""-~ ~ ,
,II:) oW if!- .. '_ .... ..... ... . ' ..- ... ... _y .... ...
fL) - ~U~ __ (m i~ 1100'""'. _ or v,'1; ['(~U lLl fl) . ('U;" 0[1 iD [;)t . er. We cOlillrl
!):<!I i.I . bout Lht: ne .. ~'s, _ .slip llil om ilJ~-ln~ shoes, _ Leo'l> not
t1
.' .
I
u 1:~ • .. '* ~. --- ... 'P' -- ~ ... .." . _: . -.r,"_71 ...
'~:J:."-- ..
"._;" . . -----
.. " ~ ;~-
.. .
~ 4 .... ... ~ ..
y Cm7

II,

.('j I
f.&,.f;Pi- ~ iii ,~
~
,It) P._'. "'* -# • ... .. ..,.. , .,; .... 'I!' _,.,
...
'S~;PJ'" I'm mh • er liplll. _ Wt: could m - gy.if;: and fuss <Ill lIli,t:t. •. But I pro -
talk i3 • bout (Il~ ...... =!T. Dn:n'. knO\'I' whm UII.!}'"rc rL!,!i-tL ,iilg! bnr. l ~TO -
1'1 I
[Z ':_bi' r==
I ,
"- .. .. -- ... ~ .. . ". ;: .... •• .... , .-: _; . ... .. •
OF
~
.'.
, .
~ ~ - ~ ~ .;t 4ii .. ""
.... Cm7

() I
. "
,~ ' .. ... ... .. --Ii .. ' .... ... .. '.- ..
pm~ t floor end .~--
po'-c:' I 11m! .... 0,: _gl'l to Ihi;' We! "Iu~~
11 I
I f1j
if) ... • -,; .. ,_' • .. ... .... ;,: -,t .. .: ,*'
,
+
. ,
3 it .... ';rI ... :rt _.
..- Cm1

.llr

,f'! I
,it) '-d- - ~.-== ~.,. ~'~':r - ... ... ••
- T -~ ;:::;....----
" $
dance, To - njght ] .... "IJ.11 .• n~ danee, __
(l)l1, da da, __ da,
n I
"
I
.~ r ... '~ if .. •• 'P r "; _. .. ..- ,p'
< ~.
'" V
. .. ;
~ ~. ~ ~ ~ "* 4t .... ... fl. L
t.J ~ ~ i'
< #
r--.r· "
it. il Urn
ltr
tt!
,
,I!) ;.;,r.. em;

- 1'-,1'1-

# ., ,- i r ~ r r v--",r ~-
!

C.:m }'ClU do !hal w'ilh your man'!_ Yc3h __
~I, 'r!,fl nu, na, hoo __
-II' -,;- Yi .. -.- ---- =It -. _____ ....

Cm7

",

/'J L
..
- -~
V ~-d - - ~:-."". I" - ~-=::::; ~ !!" .. ..-"
- ~ ~.I. ~--
li '( ~
_ To - nigh. I wan. na ~l"''''C __
Da. da, d~_._ cia,
.. ~. !
.
'I -'f .. =.t • .. .. , •. oJ ..... .. ., ... p •
• $ D
..
., .,
it ~ -+ =* ~ ~' ~ ... -
-. Om

H,

em'

- .

'I,

n I
.J '.J ,t & .. ... ~iI ~ r r
r "iii
i - r ~ i-
r- ,
~J
- aoo lei the mu - "iL' milte you move,
llL N .. , 0 a, nil. na, I<It'!O_
I
,,--, "'" .~ , +r ~ ~ ... ., _' ...,. '!II" '* '"
c ~
. - .
'" '" .
-
~ ~. ... 7'" ~ .." .. CIll7

fI ~
iI) -d ~ ._~ ~'""r_~r ~r"" r b!J ?r
.,... '" ~-
'7
,~ . .__ ~
----......
move, .ITl(l'\.'C, yeah. _
l.i L D,I, tlu, da. da,
I
IJ r .. ~ . it ... _ r (If r r l ~ _J'- r
... ...__.,.-
( f

, " 1
:;l ~ - i1, -:j. ~' ~ "':iiI'" ...
"W 47

1. em;

II,

.llf

1'1 "
.~ , -
-.:J -~ .. -. _I -~ I-
T ... ... t ;00-
- i ! .., t
r
- Yca..h, ):C\lil, ):.::~h, )'<:!<lh. W[!U,_
Nil, rur, D"i;), __ 113., hO!IJ_)_ - 00. hmtl.) _
111 ~ I .~ I
• ,
~
-
'i:.! • 'F __ . fop ... ._ • p -P' r # ~
'j ..
-r ~ J
<
I
"
".
:::! :::± "" ., ... ......! W ' .. ~ .., ... N; "

_f1 i
.- , .
~ . .. -:........ ..... it
~
-
Moo. Woo,_ .... oa._ ye,a'h_
-'1 i
I
v H
...
... "-
~ -+ it ~' , .t' .:it ~ • it ~ -. w'
.... # Cmi ~h

rl
~Il fiirli1" --=-1; ..
-.
ILJ __ yo ........... - "'. -# ... ,r .' -., ~# .... _ .
... <:» ---.
Yeah, _ 1_ ~")i--- I lo,",'e'_ H, I lo\e_ it.
I'J i
I • '. ~ --- !: .. , ...~ -=
I:
' ...
I ..
,
41 71 !II' =i -+ .~ :j "4 .....l. .. -.J ....
.... ... )Ir

Db Pluy j li'l1e.i .,

Gm

Cmf

rlr ~
'1:.1 ... .~ T .. , -.J; .. # ~ .. ~~~:!'" .-
Y' .. ...
--
r love L. il. We're follJ"' dmc ._ 111;[1 [~l .. ·!::th· er, 1 luYe_ it.
"1 I
,
I . ; .... ~ - . .. .. -.J; ,. . f y .. ~ -. ~ 'iiJ" !:
~ .....
I
. . . .
~ :;1. .... .. ~ -.J -r!!I' - ~ it ~ it
.' 49

Crn1

V.S, fJf CrKkJ

f'il I
,
~
lit) -. .. y' --.J- .. -- .. ... '* .. ." •• .. ... '* """
~
1 love _ it- I pro - IJOSC lhal ""e go 10 the floor ilJrlU "'Ite slow
_l1_[_
'.
t:.l .' ~, '-.,- --,; ":If ... .... y # '. 'iI .. ..' Y' .. 'J'
<
" "-
,----', ,
~ ~' ~ .. .. - ----If lh

Cm7

,f'I I _1\,
~ .... " r ~-~r =r i "1-
-.
# "! '--'
Woo,_ hoe. Y!,;;-JIi. _
~ na, I-mu,_ DIl. cia, da._
(} I --l--
_-
J 'I:, ~p r ~ ,~ '~ I r .. :::t it .. _
1 j" ..-
I . ~ . -
~ ... .- ~ ~' ~ =t' C,,1'1

Gm

i"l L
c
" -
.., ~~Llr r: r C -.- - ~.&~. 'lid - fj t- r I ~-
<, I r r U ~ ;--"j-...-'., ;.
------ =-- ::___......---- '-" ---
}'call.._ !til;;l~. .'i''':--iJIl,
_ dlL Na. na, na._
r 1
1
t. -r T r i Lr - - u·, _________ .- ,~r- ,~ g~: 1i .'_
r -
<
---= .._' -....,-
. ~ .,
~ :J_' - .. .. - .~' .!.. '. ._,
..
- Again

Words and MUisic by John StepheflS,

Model·~tdy E~m[1j7

.'

~ _T;_"-'_~_ .- !iI- ,-
_J'"J ~. ,..'-fL = r- ._ .,-. I """"l:I >-
- I~ .... " ,-.
-It:9-·· " _
I r,... .
'il -' I 1--1
< mp
rli'j-: -
_ -~
.e- , .;9' ... D map

"

.._ .

. --.", -Wi

'ilJ

....

-

-

._.

I

_,

~_

,,-0- _

.--~~~~~~~~~~

/j I t: .. ~. e .. """, I I
.. ..... - ", .. '
---- - 1=1'.;: _
--I - ::.
, ! , 'J:
t) - -:,. p' '. "'" "" =:=.
~
..
<@i- --r I J:.

f~; -
fl I _ f!:' :~ -------- ~
.-
- .
I ,,) .. " ;j __.~ - -
.'
+
P"n" ____ ~ __ -u;- 50

CQpyriglrrl t;) 2(1013 CMi'ty RI"'!!!~ tJhjsic Co. (8M I) ami John Legend PlJbo1i5l1irJ.g (aM I) Wontb'Ada RiSh'ts ,tor John Logelld PlJblrshillg Admillis~fed by ChelllY River Mooic 00. 111teli!1alrol1al eopyn:ghl Seocur$CiI All RlglttS lileseNoSd

nl

~~i rot Ii me we cv - CT got a. chance 10 be _

~ r
il - h1R1:. 'I'!'~- lnew_ it was \\ RIIlE_
~.__~
.., I ""'
-,.. -_'" .. ' '" ___ .
-- -

Dbm~j7

tl I ~
- . ,
I
U __.J
-- Ll.~ do, IG uot'i .. ti'l:ll'., \~h~ _ I . ".~:-, dmu'n [0 }'uu . Th~
, I ==
.. . - .......__ ,
. -, ,
" -j r ..... #-=.,_.... .... .. .. .. #_ ...
I
I
tt"'IT' __ 7:l. ::;;±
- - _" fl, F' --""!_
_. :.;-~ -
I
I
• y , - ...; • Ii." -
"'I!L' Olll.! nme Icat.h. [I,') Ihe tJ, i rd. the Mh. the ~\ - emil tim.:;_ 1 fc.;1 ,fl_,
1J _l
I I- I""' "'" ...
", .
I
I
,t,J l'jo." ... ,,_p ' .... ....
I
'.
-H- __ _ .. -6'-' .. ,,,

t '=:=
t;..:
-- a . live, '11 __ won't liJ!>l._ bUI il':.. __ ul - right. _
Jj L ... I S
.
, • .1 -eo- f'
I
J~,
\.
t:lTIi' __ ___ -d, =± 51

-

.

.......

I

j(1)< __

and

fad - m:g

Here

it

-
,n ~ t ~ :J
~ _.
.
- -
v .. -"'" • J ~-'.

.. '...:.....;..' ...

.....

..... ..

fl, , --- ---- I;
II) ---- ., ~L I
-- u . gain, _ oh,

n i!: L ~-f:.
, r--""":", ~ '!O!!!iiiiiiiiii r-
ffi , ,. j-;
!!) ._.. .. o;I-'-r - ..... >- ."
{
..
, ..
tJ;TF -- ~_,."d. ~ tl l
, -- " :0- ",
..
iii,) I I'"
Sneak - In;t;- firi.lLI __ from II'k:: foc - birl - den free, Sweel 't~:>It:_

(j I I -
f ,..
, " ~
, " -f!'-
. ..
I II_! j ~ I ..:;; ~ ~ ~ I ~ - '.--
..__....
~
I
-G,. _4" .. _j .llr

fJ i .. -...
.~.J~
~;.., ,
" I~
-- Q{ ~m,~ Al,d I'm do . in" it a - gain, _
,1 I , ~~
- -
I
.' "_;",.o ..,.._.,. ---==--_ .... ... 4: - ~ I
< ~
, ' . .
.
\. .
~"D" _____ _:?J S2

"~

II I

Arn'J'b5
·mi*
._
~
Ye:;" ['rn ,m(J In . ir a
Yes, we're ~n in il ~ gaLIi. _ g:alrll. ~

I

-

..

I

J -tIT

f'j L ".-.,. - .. ~ .. --
- r:
~ ~
Oh. rm do - • I it a - pin __
-- In
-- 011.. W!l;'M .;jQ - in It I~ - g.i.l1D __
~ L -. - -- .-
.. . " t!!I
- ~ ~."J_ '~1 -~ ~" .,
- -I--
- =l~ cl --
t.! I __J_ :::; _ . ...,_, ~l I
... .., ~4- .....,.
~ 4 __
".a~"
, -n, - -
- -r ..___. . GIiI17 fm' Ebrncaj7 O!;!mllj7
fIr "-, lir
'E ~It
, fJ. I
" . ~-;F--==I
I I
, -t- + -t+ I
,tJ , 1- -- :---
-- I , ";8i~ jl .... ,mlld C:ff1IJ • but lif.!~ it ~0t'~_
W ~ -- --
-- . e
I"l, - I
! I .., -1-. I
I " , I
,- .J!II"'- -
,tJ L .,.j I . --....... .... _.' ... ::1-
--
~
." .
~~ ~-±:. ~,,-, ~ j ..
, .. .__... "'" "_' !J.y ___ . ,~ L
-"
." -- .4.1
if:) , ,
~.
-- 1.1. . g[lm.
I )1 I
.... ~
~ L -
( t, .+
_t=- -=I=-~ -~ .n
."
l v -=:3
'I
( .-
I S3

l!i ..----.....
,~', " ~ '"
t:.J ...
11l1i.; tjme ~,'Qd !.old TTIt: yuu ..... 1.\. me i.I[ __ LtN :>.:JIJlli: mo - I~L_ YI~u said yOIJ knew -
I ,Di'leU Lime- ) uu ell!! 111<' hort'l<!_ in a swcd re . fr:nn_ ~ ~ .. ~ - Lng tbings -
fl I i r ~ i I
'iJ -,~ "
I - --
u r'~---- -~- - r' :r-- .,- '!I!"~-...-' ,. .......=.-.

F~ •
""7' :j 4 ~ -:J; lJ 1 ; - ~
- . - ..0'
f) ~u ~
-- m w .. ell tI!Il(J T hi1d nhllL fa mil - iar .. mt:II __ .llinll ibketl me,
'11 change, Y[)LL'~I ta~1,! J - wa} __ Lht: pam, Then we
fl, , -
__ , -t _
I --Ill: :.:
Jl_! .:.- -4!1 ___ # .. ... ~ ..
---= -_-
~
I .
~,1"J, ~ ~-d - ~ ~ !'J L -
,
,t,.J I' e -I I , ....
"&low am I I:'~' - et gl,.m - rl9 learn to f1'u~,- Ill} lrl-J~I~ in }o'()ll ~ - 1 i ke ~01J .... 001_
nash - b'lt~ to the first lime }OIJ p~1I )'our ~fI1:lI- un rt1~. __ - You ~n vr,1 -
,1 ..L I iii" "i ..... 1. 1_,
I -
,
t " r- -,- _- ~r' ..... ' .. ....
... ' __

-- , "
-o: it .§L I ~. 1J~I11i1j1

---

-It,

tl ! ~l -~
. ,
I - ~H
LI I
-- me ~n? __ 'CaLl,e I ~nQ\\ Wh;Lt YOlfre pmn~ l[j do:'_
np rut', _ 'V 11\1 fl'<,1 good as hell !Q nle __
I'li t - I ~
,
I !II. --oil .. -~ .... ...... ... - • ..:.....:..-s-
<
JM~
\
~~. ~ ~d :;t ~ . - . .c:- ~ __ .
.-j~ ; ,
, -'_.- .

-- I ~
'" . noes fly hke buJ - lets. dill. -- Here il gIleS
I'nent - leads 10 :10 nIh - ~f" Ie .... ,. Here il gQCs_

t
' .. , ~r -
~ , ..!!:l b - ;...0 i"" _-1
-
~,
,
.... _ ... it '_,. '#.-==--.# ::±
... A~ One

CI!.I

.'

~,..~.

lit

I

....

(1 , ~-- .- ~
r •
-
,I!,J ............ _.. 1
- a - gain. uh, Olti.
- a g:lin,_ oh, Oh.
Jjl .~
~ !!!!I ;;:;;=::::1 I --. ~
1· -I- =, ~
. ,-
. -' .
, . .
I 'I!J ... - I l- I
I
f'i>")~ -
lJ~· ... --=--J-" '~ ",.". ..., ,-d I'l I ....
- ..
, ,
-if t=.. I ~ ...
.'1'00 1...110"'" _ me hoc . ,;;all:l.i; }'tlll" rc do - un~ ii, 1.1.101.1. The "'Y - cle 1'Lt'\ -
leav - IIlg_ yOU! i ~. 11111. <,0 har,j leo do, I ,ivo:;;t ;;;::11I1' I

.h
I I -~ ~
'. ..... ..
J '" I £" I ~ I .....:I -~ ....
--
<
I
I~' t-
~
__ . .. _..J- it __ " ~"' .............. :;t [H>m;!!j7

."

('J I --- .... _ .
,If .. , -
~) ~ -
cr o.:nd~, it n.:v - ,.'T 1!:'11f.b. __ O~. YOLl're .:.Ill - in' il a - Si.lin __
-- prl.' • ten .... I O:;:.;!n·t p~ - 11:111..1. __ l kc-cp tiel - in In u - ~ilIil) __
A , -------- ~ P=f .. - --
_.' ._ ...
I .
__, ..
_.
, ,I;) .~ I , ~ I
!Oi --- -
)
\ ? '. ,
~7' .... ----- ... :j P ... ·· ... --f n I .. ~
z.. .,
,
'I..J ~
-- Yes, Yjltl're do - in' i. II - !-[iiin __
--. o Ii. I'm dCD - ln' i. iii - .'illll- _
1'1 -I _. --
f . -, . , ~
-
, - ".
IJ I :; -'II .~, I~I ~
""_ .-
l
..
. ,
,
.. To Coda

..

A~lIIi11j"}

I".i, - ..
...,
.
. ~ I~
-- 0:11, )UU'irC do ill jl II ._. ~ain._
-- Yes, I"m dll - in' it a - glllll.-
J -., -I ._,.
~
I ,'. . _.
.. , :; .. ;j ...,J; ~ - ..eo ~ j -c-_
-._ ••
. ,
,- ....

Fm7

~
- . ,.
hI' ! , ,
~- You ~3jd it would end, __ bu. b'I.:n: it gQJe~-
f 9
I h, _,
I .. - 1
~ - ,
~~ -
1 .... I -l -- ....

I I--
.'
'.
-
.... _. ";.t *. ';~.' '"

..- .... .-~
,.
,
.
• ,
-- .lI - gain am! 0 g[lin_ and :1 ,. gam __
fJ L - ----J ........ 10, .-
f . _T ,
..
1 t!) '. ~
I ..-:;; I I I ... If ~
-
J
\
_"U"- __ ~ _---1'7.--______. ___ .,- y' ~,* tJo-'-=-' t
"
,
" - - -
ll~.IJl11~, I love yon, bllt tHis. is era - 2.'1, I have In r.ghl roo III - mCi~I. dai - 1),_-
.... fhy can't ,".~ jlii~1 [rust eIlch (!(II - er<' You can t hiil1>e me arid be my 10'0' - !!r_~
r. I -.- r--:
,
, -
.- , ,
- ,
t) -= I ~I 1-, ....l ,_.J L...--J ~I _.'
I ...
(
I I
"
, -
_# _.. .~ ::j: 4- .. it· .... ~'.__....
..,. !J I ~
,--. -.;-' ,
.
I
11.,. ~. '_
~~ We break up ~o ra!ll and we. """e make up MI pas - SlOP - 4ltl; - 'y -
-- Pus - !:iIjJD erui,; till:: iliJilii be: - !lins.
tJ I"" I '1 I ~
I '''I ~
, .~
, I
I I ~.~ ,
I t:) ....,_"".,.. I .:. !--= ~ ~
--=
<
I .. ,
..
_ ... t;I" -4. ~ ... ~ '*~
'. D,S. at C(ldCl Ahitl~Lj7

.~

~ 1 ...- ...
I
~ _,
J come Ib,l~k, and \.w.:'r~ (ltj - il1i in. i:! - .gljilL
t ., -
- .,. .+,
.,
I"".:-'f- ~ I ~ 1...-- ~ J -
I ._,.. -- -
<
I
!;)';III" ... ~l~' ~ Coo~

i$l-

Fm7

~ m:!:E

t !

, ._

ul w()uld end, _

n J

,-

I''',

... _

.57

o.hmaj7

.~r -
. ~Ir
I I ,.- <, - --- ~
• .....",......
-- Ilh. ijJh._ oh, 011. __ yeah,

~ 1t_- ! e~ ill-
I'l, I I · - 1=
"' ~ -.
, ~
tJ -- ~ I ~ I _ .. --=
"i -
.
""... .. .' ,,~w t;I.: -.;y .,

Am7hS

A~maj7

.'

_ll I ,_. --=- -
. . .--i
.
.J === I~ I
Ob, I'm do - ia' iL a .. g::un-_ Oli, 1'111 00 ao' il a gain._
fl I ~ .. -- ,_, ~: --
. I .1"'" I
-;~ I~ ~ I .~ ~ I .s ~ I -
... .......
I
.,
.
~rl "-" PW -- Gm7

fm7

-- ltml" lift
:w
1 ,
. · .- 'i
,
, ,
... --+-- I r -~
')
-- I :..aiel il ""'~l"dd end, __ but 111;:T\! il __ &OI.'~_
I
~ I ..-, I oil
.. - ,
·
..
V I ... ..._ I ..,-, t"'_'_'-
-- .
~ . ~
.,.
. .~ .
. -
- ' ..... ~' .... _., t;.".: C00d2

I i'7\
. 41
oj' ---- ----
-- a . g1l.in. II - iI!l~lIn.

'" t':'o
( 'r- --
.
,
t. :i*~t- # ... 1"" ... l"ir~
I ri'.
r.-..
-':"'.1. .- __ ."'0'"

58

Maxine,

Words. and Music by John S1ej)hens. Orn'rnas Keith, SIl'aa.fiq Husayn and T,a.z Arnold

GnflDjB

"

~ II; ."J .... ~ _,II- ~ ~ j'l_j[_ i- • .. ~;f: ~''''',: A .. .. .. •
,
I - ,
, -
, • ....... ,
1 -mf A
"
~:~4-'_ - , .
., ~

(lm<ljIJ

Emil

II

tJ .iIo I
"L dII!.
- .. .~
I .
,I,) r jI"
I hap - pc'ned] io no . lice a ,11.2. girl in ~ li,E1Tl_ -.If)a!.le of
11. mall in a J,tTl:; _ ~h:sde of
t1 :.I. ,~ L .-. I
J , '\-
" , - -e.
. 'I
I '_, -
iI.. , , 1 1 ! J -r- .. I I I _I r •

'I
" . "t- ~
, t--
-." ... ~ -;rt _,. .. ... ... ... ., -- .. Gonjl::1

Eml ~

tJ,~
" I'
iJoil&C ] hap - pt!:1It:!I!I to su_ n;;r_ The
blue. ...... 110 hap _ pened Iti be_ " ith ;l
tu+ .. ,j. ,. .. t
( . co
'I " I , '-- J L I I I " 'F
"
'I
I{ . , "~

it y .. 'lJ ,., ... .,,* .. ., :rt ..- ,~ y_" ';' Emil

Emil

,. .10, .L
I ' _I " -
~"'ctl
" I' ,
'~iglu [~r her leavc~_ me ";j)Tl - ru ~I::~l ~ Sho!' B'I1a~ not be
wom- <til wlm I~me:o._ m~ con - fl;l<:i,;Q, ~ ~~nu .. _
.1':1 .110 t_ • • ..
,
... '" "
'., ..
1 ~) I ~ I ~ , -'" I

l ~~ I 1
- .
.'
.... # ., .. ... .. -- .. ..- T .. ~ '*' Copyrig:'htC,2QOO Cherry Riller MI,I$I(; C(), "BMI}, JOOn Lieylll1d PlJbli~ing ~BMI), Omrn~!1! Keilkl Ml,$ie; (ASCAP}, AuI'! ~~ M,usic(A.SCAP} fll1d Big '(~trt IMlJaIC (ASC.A~l WQ1IDl~ IRlghls ror John Leg@oo PublL:Sh.lng A,drl'l!m!>le red bV CI'IIi!Itl)' AI1Jer Music Co,

I nkimatioo al Copoyrjghi Se-c~red All Rights Rescrved

5·9

Am9

D13~

Um<1jU

f'. "
~
~ - I
-- btu :-.h.e IOl'lk, jlLl~Jt lik~ you
~ .iii' .. ·S I l!- I .. ..
l"~ . -
I
t,) - I ..
) . '.
\ - . ~
~' ~ ... .. .... .. ~ .., _fla ..
. , .
.-
"" ~ I ,__
She- Illll}' mll be Y(IU, ')11.11 l'he !~Jh ju~'

~ .. ~ ~ .' "J l- I A. ~-~ I
f !-
-IZI..
, , L I , 1
~ .. _ .
. .
, ,
... -t ii ., ~ ~ .~' ~ ... .... .. ~ . y" lirnlljB

Am7

cD-~ rt:fitj ~ ,...._.... .~ -
t. I { L 1
likl" ~'Ql,l. (l.} You ~hoi.l;id - • VI;' een l'h!.! 'l'ii<.J.)'_ ~~ ''';1'1[1;_
!.I:!en h.;r I.:lt=~,- Il.er iip;.,_
Llo., 0",- ~'01J !Jloolo!l . 've srto:-H the woily_ il~ stroked _
_!H~ _, .. ,,_, -
J -
• 7 i .. .. ~ ..
( , .
'L, - -
", ,.
,
~ ~. ~ ~.' ~ ,;:' ~. ~ ~. it ..
.. {.imaji

'"

<I,

fl, ,!010 - ., -
,
-
a.J I I ""--J I I
-_ h~r drc .... !-._ :.mcl he,. .... hlre ~ .. i, - let - toO ~hoos._ You ",btml-dl .. 've
-- her (il1;C._ Snelookcd il!'> :; .... ·e~L i.I'- 1100 - ey - rI~w._ ¥oo :shuuld - "ve
- h.;r hair_ and tnc: SJl.~lc Ihtu ~il __ l)er_ rCl~~._ 'YtiU shenld - 've
nil --' - -, J ~ I I _l
~ ' .. , ~
.:0- . ' -;"'_ . r ... .. JI
t~·-, ~ .

~ ... ",~ ~ ~. ~ ~ .. .... .- .. .. Gm1lj"l'

II

-

- ,

;o;cen seen :seen

''he Wlil}'_ .ihe 'Way_ the wo.J'-

!:he'}' looked -sh", he

-

on__ her,

walked <'10 • W!.1y

kissed her lips,

~,_ ~
!-..,j
jiJISI liko: ,hi;! 1m.:';; Ih:[J[ r. __ MLi,gaU_ YOO1··_
011, sIlK ~'''''''ay('tl 11.:'1" Mp;,._. !ike_ yrm __
Did ii have the !kInnc _ 5WCCQ _ ';I ... I~?-
, r-
-' , ..

......-. 1

1-1 I

--+

...,.

-r

.~ .

flI~ -
" - ,
~- -t-'-t +- -+- + 1
,t) I I ~
-- i ;;e:uchcti F!fIr da:r:'iO 00 cmJ_ to 00 __ .\ - ~mil - liII ]
-- I w:::LS (In . Iy W'!r raj t'.tcps;_ fTHm her, __ but i<;he
-- Th:ffil:!!h my mind, il mighl_ be nUl ning wild_ in
tu I I, I l Ii I I-i I
.. ,
1 ~ .A!!- ·b:ll ....... ,
.__, <.' ~ .
t -
.. .
\. i- ii' -1' r-
~ )~: I.!-" p:;:-~ , .. .. L,i'" ;,;1: ~. ~:i fl, » •
1-
-=F-+ +-+ -+- -t- -!-_;I
,I!) -'
fl)Lllld rhern ill __ Pe ru. __ She musr- 've been 10 u m-ll jU~I~
IDe", - er no - IjC[_~cI mc. __ I took an mh I<r sip_ of finc_
em'! - ~ljLnt lI.e~n:h _ 61' yIJLL_ :i(~ fUll - lIy hlJ\lil I~lj' eye!. kC't"p :-.ec: - i[lg thin&~ _
I'l, .. I 1 1 I Ii I I I - I r-1 -
f , ..,.- -
,
l II;) ~ -- " , -=""
'j
.. ,
'"' ,
\. .
:::::; .... -,i r = bi;!_~ ~ .. -- ~ .._____.
---r -.- ---li !IIIJ'
----r -r
.... .,. -. . ."iI Am7

In GI(W I .----- ----,.

.1.

D7~9

.~

I

I'l,f I""""- - ---,:'i
= ,
, '-I- '~I
.. , --'f-
t:) I ""'--I I
as. """,11,_ be cause she hacil_ ~hem. 100, __ Yuu ~ho-l,J.lclJ - . \.!t
--
-- n . tI Ue-Uf, - Ii 'MIa:! ~uil.e a s,igh[_ 1.0 see.L
-- my h'::il.ri:_ would not be . li.l':'I-"lt:_ are 1I-U~ .. _
,/'lOcI r. ~ I ,., r- --- -
, - .
'"T""iir' --' - I
~ -f- J
if:) I r- - .. .:e* " .. :::::::: ;* -~
"
" . .
• Iij" ~ • i ..". W W' 'if1. ¥
__..-. .- D.S_ ill Cod« 1

, ,"Ii

fiJi;
IJm.
rj)
- [
fl !oj;
f ,
,
, ,
' .... ~ .. ~~ ... :
tr~:, '". ,

.. ..". -.J- y Coda U

Cfidu II

4- r)7b'J

L .Ju

1). S. (1j emirl n

11,01.

'.

.:

rtOl
-
"
u
Max . In..:, i;ho: lrllok_~ jUS,1
I"l JoI. I ~,
< ,
~c - . ,
,
rt) - ' ____ ..-' ,

.
. "
,-
,
~. ~~ • ~ ;i ~ ... .. ~""
--r ._..
..." I

fm!lj7

f'ij.j; I ~ I ........
.
~I: ,- . -I
~ I r r ,-
Like yl.llI. Mil); - Ine,
(YOUi should v've
/1.110 I I. I f\ I
i~'-" ,
'I I) " , , .
.
. .,. ... ~--- -- _'" .... .....;;;;; ,.' .. ... .. -_ -~ r r i

1,
I' f'io.J,: r ,.
\ ~ r.,
~-~, -.J .. _ ~j, _~ ~ 9· "v Umaj7

,

fl, ... I ~ I ~ J I }
, , ..0:
, ,-
,0
,t) I I -r I i I I I r
-- Max - ine,
"ee[l h-er. !;e~'Il lrer. You SRiJ!1.!ld .: ve seen ber, sec!] ner_ ~
~ i I t'I I
I ," - "
, 'v ,
I: • ..... I r I r .. ..
I~ _," . -:
\
'-Ie.> i1. -r -fir
... 62.

Word.s and! Music by John Steph€ns,

"'lodJil:ralcl], ifrll};t c;;

.'

Em?'

Dee - ooh.

------/

clef: • ooh. -

i I

..

..

I

I

r

.-

Ein1

1:.1

_lj.J+ ,
,
,It) ., - ~ I I I
\VbCTC [IiLl my bJ. - hy !::o-~ l won - tre~ 'ili!b~N .. he

1l~ r-.~ ___, ~ r-i \ -
I t
~
-
I
I '" ......... ' .. fI!!I!' -- ...._.~"'" - "1' ,~
1
..
. . .
.
- AIlrl7

t'l,.. I
I ,

'0 • ~ I
I:'rulI off_ In._ I mi~~ In)' ba - b)' ~!L_
l".l.j,Io_ .-. L"'I I
l~
} -
to) ~~ ----"~ ... ... ~ ,.,. .. :. .. ... ~ F-'
..::=:: ;;::::::;,--
, -.,
\~.L -==I", -
~- ~ u- CGpyrlogt'lb C:2006 Ctu;lrl)' R.1'i'er MusK;: Cg- (8MI) all"ld JOM lellern:i PlJbl~hillg (8MII Woi1dWtde Righlt51 rer JaM legeM Pubbshililg A.dminlSterEKi lI>y Chefi)' River tJh .. ~iG Co_ Inte maticJilal Copyrigl'l1. SeeiJl'ed 1'111 Rigli'rts ~eOO-Ned

Am]

II

D

1m

,('J ,:.I n
- . -
., I _;~ I '-
J 1.2. rm cal] - iliilg blLil, [ c.':iill't gel,_ Ihmu.8ll, _ I
-- I ,) ,J, DI,J,,.. ""hot 1 [:IQ"cdi do? __ I
lUll '~lIP - 1;1;1
l:iJol ,I h
I "'"'I -I
,
I.
I I() 1 s 5-~" .. ;, .. .. ,.
<
I
' .
..L- ' r-t"
-e- ::! d -d ~ .... ' ' .... Am7

t1.1.i;
,
, .
t) •
PJCiJ~ lell 1OO! girl if yntI ml}ci_ her UU] some - one's
~ I J j
t:iL.IIo I t. I I ~ , I I
f , L."
.-. '-
.,
r
t) .. ~ r
. ,
",
,
1'1"'" .' ~" .. E7

}I'

IHI>
.,
- -
t) I' .. ~I ,
.l{lJ]g - ing to 5ei'!_ her, Wllle're did m~ b::l . by go'! I wIs1h ihai :she would

r-i I ~ ~
fj~ I I l I ~ ,!
- ,
I It. ' .. '!'f I 1"-',-" T
~
I
!
, ,
- '"
r~(;.i' .:;.0' ~ I Pia}, br Iritu:, 0I'I1J C/D'

1M

~ Iii: I I ,........i 1
, • I
I
!hl ~ ~ - ___ .'
get back __ S-OOJl,,_ gel bac',b:,~ SL'iQr.'ii.
Il. .. --. I 1
,I "
'i,l ~~ ~. '* r ---=-: ~~' ~'
l .
"

it, :it TJ' 64

I'Ll) ZPrd. Jm ,& 4r" !'imPS m~/}' P9

ii, e -$-
nil;
I
t:J - ------ ------
~C! back __ ~oon,

1lI~ ~
j
II!) r ~ ~--- ~' r r r -+ ;
...
L
- I
\
'1'-' Em'

(j

e

hlti!
- ~
'I.) .-
jfrn
. J.lil
II
I • ~ ~. ~ "'" :;t,_ ~::;t :j, ii it .' -r :~ ~:J ~' ,.,.' '!!II'

I ~ 1 I
c .-
..
'~ "6-_ r G

Em7


-.I I ~' -...........-- ...
s.earci"l _ jug rot the Iov _ ot!r I kn!W,
I\.lay _ be [ \\'a~ wrong and I i~ _

_ l'Lo+ I
I
ItJ ~~ ~r r ! f! .-:.
I ~ r
.
:J. 7J 4' .... G

-M

Em1

l'lJ.+ - , -
"I
t:) - _,.i- L.......J" •
I
HElV!! yoo ~=n __ her~ "Vh~ did. ~he_ f,(/! fie-eJs lil.,e "~'e_ jUlil
nor-clll her for LOO lung :mc.I I_- did . n't ~ ven cw - lice
AJ,l, I - I
,
I
4; t S~ r f If ..IE. ~ I !i\.
...
,~ I
\
- ~ -$'- I#- .... ii· ~
-
"7":'. 65

C/D

~

&n7

t.J J,l. ~
-=I
--
if_) ---- . ." I
IIJ~t 111)' Ofl - 1.)1 DifiCIJ(j,_
..... 'ik'n "b~ 'Slipp;;=J a - ..... :ly __
f'J Oh ___...,
f'
,
:iv ' ,
- It !!!I' I II iii ~ .,.' ~ it !. i! '!!" -:J.
~ t ~
J I ....
b':' ~
~. -" ~ ~,." ....
......._ _- r

G

&

_jLIo'
1
~ =I~#" -
;t 1....-......1 I ._____" • I
n~mc--" "~I ho - "iitl - 00. col - on; fad ~tI. Love jlJ~1 11m_ so
Jr,.1i)~ . be .... btik ] lEi>' (i)st [I ~Ieep, _ '[1~1'l OU~ ~II - 10 __ [ill"
ltloO I
I~- -
1 , ~,
l ...... t If'" ., :if ... ~ IF r
, # r
,:
)~
\. ,
;.1. ~ 0-"' -,f ~. iJ Eln7

AmI

~D~ ~ ~ --, .-"I
,
, ' ,
t.J -~- .... - ..-,,~ ..' ..
cnm - pli ("ill c(j. \\, ... 11 that 1_- coold ~t:t:: l-.ef "mil~_ a - ~rlln. _
night ~ht' L:n:=~p~, _ I'll Il!.wli the liSh.L_ 00 "-CI ;.,ho;' ~I cnthe h.K"h._ rome - Oll,y,_
n~ - I ~
-_,.
IJJ f ~, .oIL t Jr r - ~ ff r
" ~
r-
I
I . 1
.
-oS" ... ~, ~ ?t .. -.I _fJ_,", :~-
,-
.I!,) I
-- So if ~Oll
-- 011. ir you
~.w.
I, ,-
U I $"1 ~ ~ ... ~ 7J J'~
..--.J
( ----
I I ~ I
eq.;:r; -
~. ~ r r 66

n J;!'
, .. .
ilJ I . I II' r !
.,e~ her out th~rr. 1<;:11 I~[
'I."'" her' oul mere. tell 'her

Ijj,j. "'- I , '" I ...
. •
I
I~ p' t- "f
- ..
'I .... ' ... _ .... ..... -4 --@- Am1

C/D

IIf

1!7

fI .... I ~ ~
-oF- s- I
.J r I I
I'm '\ill __ here ' ..... ail - Ll1g for Ih", __ d.a~ __
u's m~l __ f:Jj r, :lno uiat I If,,; ';... jrl<;l~ noi __

~ I t-. I I
nJ.i II. ! '1 I -
f ,
'I " - . -
.} p-~ .. ---= '." : ... .' • ',rP ' , ~
l' ,
I. ' .
q •. "'_ ... .=--:::::.
#. Am7

11 ...
'1-'
.J I r I
-- ....... hen 5Jl~ 1,1,' i.l~ re - .. p - pear .
t'la ~. I I I .... I ell ~ ~ ~
{.
J 'II) -r r ~: .~~ ,* ..
-~
~I
I" ' .
.
.
_4 ,§, Y. -n- ,

...

D.S, ill emit!.1

Ami

Do

fl, .II ~I-I
--
II) - r
- Uu: ~i.lmt! ...... hen ,he'.., nfl'l here,
f:lL_,~_. r---i I "- r----J ~ ~ I_ ~
l -
- ._
, .; ..
..;".. r r p r
I
,
-
-
...... 4' -# ... "U" 67

Cil

~ JoI
,
,~ ~- - +~~ -- -
V I
Get bark __ S-OOll. __
~ ",'
! J ,
!~ ~-
I. ~,. .. ' .
~ I h~ I I
I '" I, I
'- - ... , -#-- -, --
'-- r' I
" # r

Em?

G ~ 1333it'

Em7

I

. .tl,-,oIl --- --..... --- --..
'~
_.
- ft ,~
,~ ,
Gel ba<:t _ t-oon. Oh. __

tJ,,;I
! I I I •
,-
"
... ''''' ,"" .... .... _,' ~ . _" ._
1 h I I I k r-~
. , I
.'
I r' 1 ... t

,(J;.I-:;", .-- -------- ~ ~tl:. _ ___"::'.-;,
, ~
, ,
I
I)

iH' I j j I ..,
" ~
f ~ ;'1!;"+' - ~
- ~ '.'.~ I- .-1- -I-
~ ". • .~ 11 I
t
e -no -,-
"
pJ ...... .... -~ .. --4' 9 e(1)

Ii

Am1

tl Il, '*' .. 1o!.,~.a ---.
~!'-
LI
all.
~~ ~ ~
I - i_
J ,
~
,it) f '~ :4t .. ' -II :j' .. ,p ,,, ..
- I
t -
,

~:. y-_ 1::lI' ""Ii
--- 68

AmI

.-

(Lw. ~ ~ .,iIJ. ~- __ . .~ - . ....--..::)-;)
- .
~.I .
·tJ
011.
i~ ·I~ ,....-, I r---.. _l ~
f
'I :V ..
, ........ .. ~ - . ~ #. .. -
-..___.,-
L,,<
\
, ..... .. _---- ____ -* ... ~ .. ~. .... .._.... 1 _l ,
, '
!I J-J. .,. ..
I i', I II -' ~ I I
f" ~ r . I
Gm~j9' us. (lr ('odD II

Ii ... --n
_.
·tJ
1lJ.. ;tt.. f'I. :I!:
~ t-
" :::::;: .. ..
I
1
I .-
\ OJ -
_-d Em;

(j, ..I I

COOJ.]~ Em1

.-

f1!1.

Get

'..oIm. _

-- I--~~------I--~I .~

, .

I

Get back

~.

h_ . J

..

, f,)
~ I
. ,
r . ..

,

Em7

r...11 _. /';"I
.-II
II) _.---
Gtl hack_ soon_

I~ f"':'.

.t..l ... I ~ -
-- til-
.~ r.,

• ~ .
~o. *
69 Maxine's Interlude

Words alild Music by John S'lephens and Dave To,zer

MOO'l'r.-,l;I~~ru)· Hml

i ,.. i'! ->: ,
"
• -.
On.

(J;.lIo ",.
til ,
~r .. "
If) ... .. .. .. .. '" ' .
sif
I .• ..J.
I . -
~ ~. it ~it, iit. =it' Amuj9

."

ri, , ' ;.,~ ~, ~
~~,
-t,J
00. g~'1 bock __ Millin. _
_tt~ ~, I I ! I
t~ ~, -~
~' -~ -lir
",
, .' ,'_ ~
~:" -
.. ... ::::J :::;I: ~ ~'
.... .. BI1Il7

fJ ,"" ~ 6 .--- ll-
I . ," ~ -
I , -
,I<) ~~~ -
Whl::'l~ M'C_ l'i)U
~.,~
--- ~
. - . ._
I !) r L I r t:__J L "t ~ J .' I
,.. """'=

, -
.
it. ~i - ~it. , :1- -'
-t it
... Copyngm02006 Chel1)' i1Po'gr Ml.JSic Co. (BMI}. JClIM Legefli;l Pu~lshlng (aMI), Ensigli'l Musl;:: I.LC ~6Mll and Tozenuses Pl,Ibtistilng (8M I) Worldtwide Ri<gi"lls lor JOOII'I l.egand 'Pt!bl~hlrlQl Admilli~rOO by 011 er ry. Ri~r Musile Co.

AlllRlg"hts to.- Tozel1l.JF"lIJ"S j:)u:1:JflsilIIlQ AdmliilSt8'rod by IEn~ MLlSic ue Ilnl~ri"liiriona.l Copyright Secured All Right5 RleSQi"!.I\OO

70

1'.1 ~ !II: - -.
-
!I:J ------ ---~
now'! Oh. gco l'I~ld.:: __ ~,-

I
'lo ~ +r J I
[
) I .. .~' I l r .'_
< =
rJ.
·
· "
, , "
'.
~t .. .. :::t it ~. ;i'
";' [Bm?

n J.l ,{o! I
, , . ,.
,
.J
on, where ruc_ you
(Mil);, - inc )
h ~ ~ J r-I-
""iiiiI
I
, ,~ ,
.:,.; i ~-::::. --"~'" .' .. .,.' - r"t~ .. l , f"
t,~
· , -
- "

~. -+ ... ~' ~~. • ii'
-.- y. I'l Iii, t! .~ --- .---,'
, .
" ' ..
,1tJ
nm ... ~ __ 0[1. ~I baclk_ so,un,
rMax . ine.)
II Ii! !'t 1 J l I
I ,
'\! ,. .
'I ,.~ r:'~ ---.:1 -Ii I t r
}
i
'.
\
~. ... ~. ~, ~ ~. ~ B7

E

~ ~ -It - -
., _,
'. ,__.
~,) ,
-- Where urc_ you neil ... ··!
fl.l I'i' -
f ,
.
.J r !!r If ~ . ..,. - r I
~I
" -i;:-::
"
\. ,
~. P' .- ..' :;t, • - ~ .... 711

E

AlE

A

Whoo. -= -------- ___

••

"

t .L.o tot ... l .J
::JtI ~1'I'i
'" •
-- $1111'1<= - lilii~ I 1.1.'[10 - der __ why !-Lh~
i
fl JO. I-i' I I ~, 1
{ " I
'I =--
r'--~ ,
.J L I f' r '.
J'
t
,I , . I
\ ,
~. .. ",,- ... , ~ ~,~, ~ .. .,' f'J"" ~, r-3---,
,I;} . ' ..... ~ ~
would - 0'1 sl~iY. \ ... I'i;}~ I shoald ha "I;: ch a.n~ ec,
J
.DLJt, * I I - I I I I
J I.IJ ,.
L' -'
'liJ L.r' r --==---i!i! _,'" =-.J' r-- .. r
I I
u,
z , I
,
;i. .... .. ~. ... .... ~ . ~~ . ,... .,_ .. ~ tl~-!t ,.__, 1 ,--3----,
,.
"- ..... *-e- '"
Smnr.:- mi I'm::> I y,',1'1 • P1ief __ wb.y If'S been Sf] long. What did I do "'fOO~f?
,r:, IJ. ,~ I ., !
., ~, ?
I
If
III r r--'· .. . r- r __ ""-,jI p
l ~
-
." ,

b-t II·' ... ~. .. '* :ii. .... '* ~
..... 72,

Ama_j9

1m

('HI +I ~ --- ~
" .-.j
I!J I I
Mill!: - inc. ~j~l. M'iiX - inc"
tl .. Iii I I I
l~=~ ,,1iIiIIIII.:i.... -'_
2:..-~ r I I 1 L<' ' ... ',. .~ ..

~ -~ ._
~. ' .. ... .. ,it. 11" ... ... ~" .... .... E.:7:;!J~;l. 167 B15.u:>4 9.7
- ;; let' •
, .A'" .;I »>: ~ " _, r-'-'i
" , ,
v ~ ......,......
Vii'hoo. 011, where are L, you
(Whl:'!'e ~_ }'~1!j 11Ow'!)
, loIo ,~ I ~
, ,.....- ,...- ...
{~
I~IU " ,~
}' r LJ-r' r I T i ~i If ",F"
~I
f7~M
,. " ~ .
- • ... ~" . ' .. ' .. ~ .' .' i
.". ,E E.!iU:'i~ IE AjE: ,C;:;1:m/A
is Id 1d • iI'~ j'jlof+i: I 1 ~ ,~ ~
, ' . , ~
_, _I
• I ~I I~ ~ ... I
nnw? Oh, ..... here 3ff'_ }'otII [lQW'?
(Wheff ~_ you no"",} Whoo.1
ill I!i' 1:1 I " j-~
j ~ .';
r I ~ ~: I....--J r
~ ,: I=i:I I~
. .J-I- -- ....
, .,
,
*" .- ~" '-' .., n, ~ ~.-. i":""I
-n- <>I4f.,o
,t_) ..."..
- M.u - ,inc,
--
H~::~_ * i"'7'I
1"
~ ("';\
.
"7 .
, ~
~ ... =i!. :~ ::: ...
-
;j -8- 13

Another Again

Wo~ds and Music by John Stephens, Ka,nve· West, George Patterson and Jessyca Wilson

Muderak1y Crn.ifJ

.rL~ I
I' ~
rt't" _._. -
,t) - ,-
J I
, . ,~.
\p ..... ~, -e-

~~'ilh p&.ltll

u(R

n,"" ,-
+
1 ,~r ,-, do
tt ~ H
l · =
- .
~ ':J:_~ ~. ~ ~. ~ ;to ... i ....,. -r ~. - ~ ~_it ~.
.. .. Cn~

I

,f'i .. I l
-.~ - . -
- 1
TI
~) --- '-o,._..;-' t r -
So .... ·c did il a guin,_ know - iog \\ ~ ~ hould quit it, but We;' sim. pi} ..... on'l ad - mil il it • :gain. _
So we t~lk~ ~I it - ~aiFl. _ I Ln~lIt 'I,!, e' I\C gem· na him ... ' il, ODd ,,"": know it. bill[ .... M" .. O:J - kocd tJ ,_ :g:a.lt1. _
t1 .. ~ ~, ~ ~~.
-
c ._, ~
C' ", fI'-
.. ,- =-' -'
1 -
+ .
,- Gadd9;B

.

iiu ~- dfIl;
! '
"oIIr- -
a ,
iI. 'r ~' r I ~ 7 • .. I ~ • ... "'"- - .....___

~ '11 fet'b _ good. [1",. ~'l __ ~~lod, __ bu. I .....Or1:1,_ d~1 it __ a • gaIn.
- Wc: ,ge! ..... iI~l, . ed, .hen I [iJ"le_ it.~_~ Iben I w[!;,l~ - il --- II - ~H~iJl._
fl, .iI
) ,It) +.: i:f ~ i1
, , ,
\ I ----=
-
~ ~ +r ;J ~. ~ -~ -~ ~. i it ___ ~ ~. it ~ ~:;t.
Y' Copyright C 200ti Ol'terry River M~5oiC ce, (8MI). JctJfI Leg~l1d PUb'isnlng IBMI), EMI 8.lal:kwO(](j Musicln~. ~BMI).

PIM::.lse Glmme M.V P\JIJIJShII'llQ Inc. (8MIl. Karrt.;;;! Sliitra Music 11"IC.leMl), Dimp Paco Music (6MI) and Jessyca WilSQll PlIDliS'I1lf1ig Oe-sigooe W~!I'Ictwide' ~ghts f'G.! Jloill'llegEl'n'lJ. f'1lIi:lI i$'l'Il"'9 . Admi~i9ltere<! b)' Cherry 'Fllwf !MusK: .co.

All Fligh1'S, h:Jr Please GJmme rIoty F='\,1l)1lwiTIg loc. AdrnlnlStereClI)y EMI Blackwoocll Must(: ItIC.

Ail R41ts for K:arna Su:tra !Mus'!;; Inc. and Pimp PaCXI Music CoolrQllecl ,anll:l Adm.illis'ered [)y EMI urwt Catalog 11l!C. 1rrlen'la.1Ionai Copyrighl Sec!.lreCi All Rights Resen.red

7 ' . IXIOIalt'i!i .rnEif1~ 01 • L.o$l ror Words" <Patief5IJI"I), 0 1 974 Kmna Sutra MUSiC IOC. W'Id DifTl1J I?aoo tdl.lSJC

noll! ,
-
: .... ;
:...J~" r ...- -,Ii--
• .._I
- if:.;; so drl.!- m~!-k 8 - ~iLlIl1L_ M- ter we g[) ~1 iL. we;: ::::¢! 01liJJI..II. Ih~i1 W~ .1;';LI a! it 21. - ;aill--
- 1 caa't ill - \' lte ber a - gnin_ CtlUSC she'll go :fron, a. 101,1· CT 1'0 a tigh - ~r and rll flghl her It • g~lIn._
f1.101 ~.
i I
l~- ;: - ---E......J- -~ - r:l. - ~. _. 2- =-*"-------j;... .-
- -
J -
\ Gadrl~tB

tI.a.\

~

G/B

e

(ilB

I~~. -~

• if) ~

-q,:-g...

.•.. ~--.

+ +

......

... .,

l~

fI!III" "'"

lHlr:n bpI

Dh, I love _ i L.

haee

il.

I!!I'I!!I'

:S]Hf~ m~ fa IlO ~Ilrrte !1

~ "rite \,!;f"

ill: - a -

.=~= .

~

:ri_. iF it. ~

-~ ----1.- ...

,

Y iil_y y.

,...

it it __ it y.

-1-- ===

I

f1 "".
- - - -
, ,
lI.J ~ - ==
~Lli[)~ r'I~' ·W;J;.,!. _ . i.[lg Linl1t". 1 "::~I1'l I1d~ il. :o>ht"'s ~ ~H __ 1'j11~. Oh, ~--
grlll1. lrn wa .. t - il"lg tim!;'. b~LI; she's al wa~'5' O!'l_ my mimi. I C~IrI' t
~;Il; I
. ; . , 1-1'- - ,... - "~. .~ -"',' r. -';l -f ~ ~-". L""_'
,
·It
,
G/B

..

I

I"J, ~ 1:""-1 ~, . , ...
-
'-'tf- ~ c I
I I I... d
-- 'liilcfl her ~t~II:' .. an{l [ los e the WLli'- s.he i.all>::s and [-- smile, _
-- let her gel. Oh, she'« 1.1fl1L the he~I .. but '~III~·"!'i al,1 lh.a! ~.-- know. _
{"J, .~
I 4:J ~ -$ -8. "8\1-
I
0"01':
--t it ~ ~" ~ ~. ~ - i ::! _it ~. i ~, _it -~-
.. .. .- -.- 75

=1

I
-
I
I
- =---
As much.; a!i 'iIo'C nlll~ try. G::Iddwn

>

GIB

t'11o'-. ~ __.,.. --.. ... - ¥ .- ..---.., ... ,.......
- .
,
~ II' -
- tQ_ eye, :So in tile mean time, 'I ~lJ~S" _ w,~_ !\.lb~'_ bye -

fj..,
I !IJ € i1 t 'Et
,('
I
,
,
it ~, ~ ~. i ~-~ ~. -- ~ --f" 3: ~, :;t, ~. ~:;t ~.
-. T J.-J ~ I ~ r:
t1 .. =« iI;,;. .." r T I .1.-.
- -
~ -
I I,
tl 1===1 I , P === .r
'...._.,I '-' ,_' '-'
Ibye. __ Oh. lnd then 'JJI~C ,1;,10 i ~ u - ",,!lm. _
(Ailld a . gain, _ and tI - :!!~l1n, lInd ll! - gain, and a . gain, _ ooi.l a . gmn.; al'ld a -
,ji"J, ,~ .- ~-~ fL.
-

~-fIII· I -
-..oil ,_,
.,..
~
'"'
. 78

G/B

ti, ~-l---- -
'"""""--.. 1 T -j I~ -,._~ ""'~fI":_ , .. ~
~- ~ :
~W r ~ ..
.. I ~
- v!"'e do II a - _@ain._ and wt'" '00 i! a - giJin._
gain.
-;:; .. ..
( .:i 4,' ~ .. ' ,iI< .. .. ~- .." ~ .,. • ..
I - -.'
""' "ij.,_.~ ..j ..=l
,~ ~
c
,",~"-. -- I
I I
it ~~~ ~- ~ iL~iI- - ~ ;t, .:;1. ,~. :;t ~'-~ ~. ,'-'

..._

Oil, _ <l!l1d. tben _

a - gain, _ and .,'l - g:)l111.

a - .l_!ilJm •

we (80 ii, a L ~3jn._

3111t! 3 - !lOll mI~ _ lint.! ill -

. - ~ +--+.~:. =- .~.,_, 7

,_"",.

G/o (jadd9jfl OrB
• II ~,
-
J I ~ ~
f- -=#I
'. - I r.... I
--
\~IC wam n otI . g~!"n. ,Inti Wit "'tm~ i[ a ~ain, £;.ai~. )

.:::::f

,-p .'.

..

Cm:aj9

11m

I~

IL~

1£: '

G!B

-
.. ~ ..
fI .II- .. - ,. _ , ,... ___ ' _". ~ ... .' , _
I
. ,
I -._,r ... = .... _,...I I -=
- - ~
(
I
I -J
~ ~:_~ ~. - ~~.~ ~- i ~ ::t ~_ ..... ~ ~.
-:;. __,." ,- i 3

fl~
'. -~
~ ~ <:::
SI;I l've ~~,t i.I fie"'"' ffj~nd, _ I. Yo ish I eou 1"CI. for - ~r:1 yOll, Ibm i [lU!>'" )'OU. WOlf! • na kbs )'[I~ [1 -
'l;,i ~
. -
I .) -~
I :I',,¥
- ~, G/B

~_j,l .- - -
..-., .-
, , .
'tl ... - ~ ,_" ... .~ .. 'p. '-
gain. 011, she's Lilir:_ )IOU, mn she's mml_ you, GIlO - Lill Ilutl_ YOl! __ u . gain __
n J".
u tJ t!1" * {f
~
c
Fj~ '-.
- -
~ ~~~ ~. :; ~-~ ~ i ;;}_.~ ~~. it ~.:~ :;I.
.., 78

I

!'JJ;i._
,~
.
~ ..__. -
- S;'J we rc • mcm - ber ;1 - ~.i.lII1I, _ !lIe- mll.l- die (If IDe -eem -ber ami I. reek you Clll't ~H L1ili-l~d it ga~n __
---'p, ~I
,~ - .- -
. "
".J .(JIB

I

1'1.11, _I - ....-
I __ .
-1 .
:<1
It) .... .... I~ ..- ..... ~ ... I • -- .--....
-- Oh, I LO'\;c _ h~r. 11' " nm o - ver, J'll"l an - 0'" - et a - gain __

{joJc
I
I
I -
t.. "E i:t i:'l ~
.. ,
+,
.,-, ~ ~_~ il- ~ ---.--f ~- iii ~. - ..... ;t_~ iiI-
~~. ... ..- ... Cm;)jl,l

.

I

{ljj,jo ........ ._, .. ~ '~ !==l _ n .. _E5 __
.,
I ~.._ ~ .-
.. : I
!lJ 1 I;:;;;;;; I I I ) = I r I
..._.< .._.. ......... ._..
- On. a'll - oth - cr a g~in, _
tAil"'! .i.I ;l!:nin._ .m,1 u - gain __ and a - grl]n. :rnd a - !;fii,Il'T anLi a gain. _ anti OJ -
~ .Jij_- ~'-'E: JL
..--
"'!.. - .
w- . ..-"-- ,
I..i - - -... .~
t- ...... ,.-~ ~ .- -
I
'- GlIlklQ/B

GiB

GfB

~j,,:- ------- ...: I~ =-"! ~ I /"'"'
= I
~ . .
J I .. -.. • ,;- I~
an - nIh - er, il'~ all - mt! . er a • galn.,
(!;;llll.)
..... ~ i '",,!
--D~....:!~ - .. . - .- ~' ~ ;If' _,_ .- •
( -n.r... - =- ~ ---;-
,
-.J OIl ._ ...... I ~ -== ,
l ,...".
'II - ~ ~
{ tfo-I: I
T ! ~
.J- -=-t-.
- ~_~ it. .- "it ~'- if it. i ~_.it ~. --t -if .~ ~,
.... -. ...._ . F

Repeal ,mId fadt'

79

Comiing Home

Words, and M l1iS1C by Jo'hn Stephens ,9!ndl Wi II Adalms

M.odcr,81iruy s~o'w F

m

em7

FiI'

iI

I'll

f

I mp

I ~:."'-

,""

wirh pedtll

I

/}
,
,
i, S .. :; r r -t '!It' . ., - .. " '.
- ____ s
< j ...
I
.. ,
-+ +. ,...,
:d= .. ~ .. 'J fjA

lid

~l ".,... -
A fa " [her waits _ 1IiJ' QtlJ_
W,e r.~lfiI._ 10 M,af- ~ 9 -
....
= :::::=
:1 S-O:JL __ A modI - er. prily!. _ faa hi~_ re - turn. _
a - li~e._ but seme -!HKI s . ~ gUL III die._ I: -w tiff

.. .,,::;.- ..

t:I, I
., " "
;. ,. --- .'-1
,I) '" I d .. ,"' I d .._..
:; :; I
-- I jllSI calledL, (0 :!!~e'_ jf YOIll stil ~ l1lilVoe_ a plac...f:_ ter ,t.ne._ W'e __
-- II'" Sltl !>tullngt= _ LO r'r1t'._ a. tie ..... ~~ar. _ .ii .iew ~rl - e - .my __
.f'J
, ,
I , -+~ :J-
'I!J ~r ..-.,;..;."" '1-;"; .. I'~'" ... :::::;: . t :::;t -t
.......... "
~
.-
.
-:-,-
~: ._ ~ Oopyligh! ~:2005 Chcl1'lJ River t.tlJSie Co. (8MI'), Jornn legerKIIP\Jblishing (ElMI') aM WiIl.I.Am rijflJz Inc. (eMI~ WlJifldwide Aigfrrts tor Joon ~e!'l!Jj Publil'llningand WiII.l.Am Mus~ lnc, A.dmillisrel,ed lJy Ci'l!erry' RP.ier MUSiC Co. l:n lie m;;i liQni\'l I ~ri!91ii1 Se;clJr~ .All fti~ht$ FileSiel'li'e<I

t\_
rrJf.-~ "";- ~
~I.! • ~ .. ~ ~ --..;... ~ ~
f,..I ~ .. '- ~' _ .. J ~
"I .;!t_
- know thai Hfc_ loot; 1[;1,\_ ~, . ~. hut YI)llfre "Im_ wuh- i,rI_ my 1Nm-t. _
An-mh - er w~ ,j~er gone _ !o .... ';iIT._ (J_I'! . 'r~L'- - I;!T ~m - ry t!~hJ _ he fore. _
~ .- -
J - -f ~ -l. --r-- ' -
,
,<; ~ .. --.~ _,--.;...,..__:c
, .oJ • . ''_ -,,} -:;::;;t S __ ___,_ ~ ... .~I :s:::-;t:
~
( ~;n,;-. -~ + _
j-.L I gL~_

NQVi.' l~'", IQJd _

L[~ :-,.[eep_

a !P~Iii.

I
-.
, ..- ~
~ild feel your .. pi .. . it ne:..t_ to me .
T, ~"::!!.!'n:'Io~ the W!!II":\_ wil] nev . er end .. •

I il)

..

-

I

=

Dm

1m

t.J .... •
:._t:=~~ . L
- _. =r "f. ~ "
, +-=-~ ""Z .~. .:r:: --=~ + _ ...........
'fJ { "" Iiiiiiiiiiiiiii 1--..1 I
!'Ii make , it bl)m!!_ i:I guin, _ 1 pm)' }'Q'Ll·JI fall_ If! !Q\'';- a - gi!ll'l1._
!Bill .... ·,:·11 make ; .II IImnr= a _ g<lll', had wl'li1-m 'We_ be - IUlIg_ ;'I gain, _
I
.~ r-i J .E""': ,........., ~ r-- I"" I
, :l'1 r-'""'
I~" .. - -~ -:li,:;J ..._ -------1
- - -::;. ~,,,_
I t:.J <til - ' . .._;'_ .. ~ ...
+ 1.:. -
. - I --I
7 • .. - ... 'i'I"'- O'~. (i~'i

(im?

IIr

FIe

1m

rl - i
.. - >'1 .
.. '1- ~t:::::::::t __ --:~ .- I
,.j .... , .....-J
.. ~ _' ---
JU5t S8}r_ }'1J1I'1I en - ter - lillil l,h~ pl')~ - si - bil . i . Iy. __ T
W'e'r~ ~hl ing 011_ !(I! ~ ... i"lcn _ w.,:: n~t::d to dare _ 10 dream .. _
I'l,
I --d~-J.~ ,.............. 1-
~T:i'IO - , -
f-~f ~ , -.:.;~.~ -:::...,__
1---,;1 ....
--
,J.
F~"-'--
,~ '-.- L • .,....1- ~ ~ 8t

IJm

ClE

1'1 ~i!= _1 ,~~
• . :;;0; .-----;1
• 0 _I ; ","'.

learned e - nough., rrum m} _ mi- - ~~1t:!~._ 1.:;lffiCd ~mm 'LII_ I did - rI'\ ~llY· ____
WIi: flra~' - W<! Ih'c_ 1(' :;..'(:_ an - ulh . cr tl.~>, _ in Ilh h1 - ry.
I"- -E:f:: _,.._.. J
-D--. I~ .... I r--' 1-; I
. -:t- --.;- --..=-=- .... - -.;-i;.,_ I-
I ~
~-- -..- _;,...--#--- .~ J ~. I ..... _.
<
B:b_ ~== ... -
-- I 7:!
., .... - ~ Gm

~

"

Gm!

cb.-,

,t-

1,1!iUl1'l Ye::.._

~·'I)U ",,:~il_ we <;i]ll_

for me? - - __ ~~ I

be - lit=\1!'.__ I

It

.;

I,., It'

i-:II.

I

._

-

~ I

-~-

* 1- C/E Dm (1117 n
- ~ W'" lao I:JiI ~ -~~I"" ~. i
-,.; "'
,
• ~I ~ -I ... .. , .

'''I<I~ he Im,p_ [£l ;!!~I- I1lt= [here. It rcel~ like J"'vt."'_ IJ..::cn O!\ - ry - .... he-r.c._
.f:J I"'""""""I,~, ,,,_.,.. -=- - r J"""'""""'1 ,._
-
, : . +----
""-'"" -.J~,---
t.J ._._ -_ • ~ -"
r
~ I
-=A~
... I .. -
- , 82

BJ>m.g7 13t>{C F fsu!ii4 IF
tJJ tim 1m'
z .~ ~ .-
~ .. -
hut ... omc: ua)' 1"11- he corn ing h<'IllI.',_ '-'

,...J

--

CfIE.

Cm7

. r.;r. 'h

F1

.fl •
~ 7
+-
m-1 ]~
!i{['iumJ illid muoo_ Ibt.; .... nrld_ will ,pin, _ .--:1

.,-

On_ Ib~ clr

er en .... ~. _

~ ......

I

-

1: J--

." ...

'j

1

L

....

-

1'0 C~~ II.

ab/e

F

So ~ tlU L.nm,\' _ lhal I'll

he ~~1111 - i!1g h,'me._

r

(j

-=

83

iI"l I ~.
1 ..
, I
I . .-.
lit) .. .~ L_j" " bd --.! 7 ... :=.r- 'f .. I ..
~ ~ ~
- cum - ing home. Oh. _
.rm com - "l~. I'm com - Ing_ rm com - In~. I'm rom . mg.
~. _- I
. I
1 .1 I
't,) • '!!II' __ ,._y .' .... "'_-.I' .. - *_# .. .... *_# ..
. , r-
:-+ =± =
___.. ~ n 1 1==1 - ..-
., I
.. .
Ii) .. 'L_j- 6d I .. r :.-.....! I ..
i == i' ............... ~ -...........
-- Y'IJL.L know , thr-i! J"I!_ ~X!' cum lng tmm;:,_
rcn eOIT:Ji . mg, rrn UJIIi1 . iDl~, 'r'L)LL k!1(1oW_ ~h<11 1"11_ b.;- t:Ul11 - iog"
t'J
I
'" . f .
-; -
I Ii) .. ~... . - .. -.-_'-.- .. ' . !P'~_ .. 1I~t .:::t
___ y
(
I
~ _ .-~
~" L
ii - ~. I
-c' :;;:
--'!'
-.- 1.

Dm

C(E

tJ ~==l ~ -rl. I. i '1 :; j~ J I
l~ ...
. .
II. ~ -I ""-'" -- ...-
~
Y,uu lou .... _ that T'" _ be oI,;l1m - j n:g hUIHt'. Oh,
Y~I!.l knuw llmt rll_ be com lng home.)

!l

- ...
t) ~ b .. .._., .=~ r , .. ~
(
-~I
.,
, .
.
~ ~ .,;. 7T ... .... '* .. .~

84

Gm

.'"

Gm7

11,

1'1 , /~ ..--- .:-
, " ,
itJ I.... === - I
!lh. woh. ..... oh,

tI
, c
LJ" .... '" "" (;,I'
~
I I -~ I I""""""" I '__, ~ ~j
,. ,J.
'.
,
- ~ " -
-- '. '. .J,.,. ... .. ."

c

W

e/E

'FIe

fIJ ...::::._ +-«, .~
.' .- -.....
.'
- --
.. ·1 -
I'll be oom.IJl.\l home. I ... 'V~ III' L yuu pray [or me.

,n I
''I:) o;1l -s .... i .:5,
~
- _=
I .. _, -t
-,
~. ~ ;J. :;to :;t .' , _" ~ *- "* ..
..... Dm/F

l.),If#

urn G7

."

I'l -- _------.c .- ~~ ..
i. '. ,
:+- .
~ =~
4:)
WOI'I't_ YUI,J vr~y f~'r me, Yeah,
Ii, ,~ ~
) I ~ ..
I:.J c,; 'J l; "'-~-
~ I _I
I i"""I I. ......,
· ,
.,
- ,
!II'" ... ,_ .ioj;-' - • ... flC

"

c

COoib hmA F
,. --.
m'
~ r\
II.) --'
(j t":'\
~ -
!tJ ... " ~ r
~ rit. p-
,I":', '>.,;,J
~J. .~

-0-
85 1\ -
,
.
,
I) #
1"11 be ~ .. om ... l n,g bf'llllll,,':. It
~
-~.
-
~ 6- .. :==- --:::;:.,. . -#-
{
-
·
· .k-,
.- ~ -:j_ :3:, :;: ~