Teknologi Maklumat (Information Technology) atau IT dan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (Information and Communication Technology) atau

ICT merupakan teknologi yang diperlukan untuk pemprosesan data. Ruang lingkup tajuknya sangat luas: berkenaan segala aspek dalam pengurusan dan pemprosesan maklumat. Secara tepat dan mudah: penggunaan komputer dan perisian untuk mengubah, menyimpan, melindungi, memproses, memindah, melihat, dan mendapatkan maklumat tanpa mengira tempat dan waktu.
Isi kandungan
[tunjuk]

[sunting]Komponen

Teknologi Maklumat

Teknologi Maklumat boleh dipecah kepada komponen atau bahagian untuk memudahkan kajian dalam bidang ini. Komponen tersebut adalah Teknologi, Organisasi dan Pengguna. Selain daripada itu terdapat juga tafsiran di mana komponen utama teknologi maklumat ialah komputer(perisian,maklumat,tatacara,manusia), rangkaian komunikasi dan tahu-guna( know-how ). Ia boleh digambarkan seperti berikut:

[sunting]Teknologi Teknologi merujuk kepada Perkakasan, Perisian dan Sistem Telekomunikasi yang digunakan di dalam pengurusan dan pemprosesan maklumat.

ingatan (RAM). Namun begitu . Frame Relay. pengguna tidak dibenarkan untuk mengguna. syarikat Microsoft telah melancarkan kempen yang dipanggil kongsi sumber (share source). Bluetooth. dan sistem telefon. Gelombang Mikro. Mac OS dan Windows dan aplikasi produktiviti pejabat seperti OpenOffice atau Microsoft Office serta perisian Internet seperti pelayar web (Mozilla. Namun begitu. Netscape Navigator. Ini kerana ia merupakan perisian yang paling banyak digunakan oleh pengguna komputer setiap hari. lesen menggunakan perisian perlu dibeli manakala kod sumber tidak diberikan seperti Microsoft Windows dan Miscrosoft Office. pemprosesan dan penyimpanan maklumat.Secara amnya. X. Ia merupakan rangkaian dan jambatan yang menyambungkan semua sistem komputer dan sistem telekomunikasi di seluruh dunia seperti Internet. dsb Teknologi Telekomunikasi/ Rangkaian . Dengan konsep ini.TCP/IP.  Perisian Komersial / Sumber Tertutup . dsb Teknologi Media Penghantaran . ia mempengaruhi pengurusan dan pemprosesan maklumat tersebut.Perkakasan komputer seperti unit pemproses pusat (CPU). OSI dan SNA.ATM.Secara amnya. Dari segi komersial dan pembangunan sistem. perisian komputer boleh dibahagian kepada dua iaitu:  Perisian Bebas / Sumber Terbuka . satelit. MMS. boleh didapati secara PERCUMA atau dibeli berserta kod sumber seperti Linux. 3G. Radio dan Satelit [sunting]Organisasi Merupakan tempat dimana teknologi maklumat digunakan. untuk mengimbang kebangkitan penggunaan perisian sumber terbuka. pengguna komersial dan pihak kerajaan boleh 'melihat' kod sumber perisian Miscrosoft. Pengguna juga perlu menandatangani satu perjanjian untuk membolehkan mereka melihat kod sumber tersebut. Gentian Optik.FreeBSD. Perisian komputer seperti sistem operasi (OS) yang popular termasuk Linux. Ia mungkin boleh dilihat dari sudut pentadbiran organisasi yang . Safari dan Internet Explorer) memainkan peranan besar dalam teknologi maklumat. UNIX. dan OpenOffice. Ia merupakan kombinasi beberapa teknologi seperti:    Protokol / Senibina Telekomunikasi . tetikus (mouse) dan sebagainya amat penting dalam proses kemasukan. papan kekunci (keyboard). menyunting atau mengubah kod sumber tersebut. SMS.Wayar tembaga. Sistem Telekomunikasi merupakan komponen yang amat penting selepas perkakasan dan perisian.25. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang pengkelasannya sila rujuk tajuk Perisian. cakera keras (HDD).

jururuwang. Sejak dari masa itu. Pada sepanjang abad ke-20. komputer. pihak tentera telah berikat dengan berbagai-bagai industri untuk membangunkan elektronik. dan teori maklumat. dengan generasi-generasi kedua dan ketiga masing-masing menggunakan transistor dan litar bersepadu. Generasi pertama menggunakan tiub vakum. pengaturcara program . . diikuti dengan rapat oleh komputer peribadi IBM pada tahun1981. iaitu generasi terkini. Presper Eckert dan John Mauchly untuk Biro Banci Amerika Syarikat. Bagaimanapun. [sunting]Pengguna Merupakan pengguna teknologi maklumat yang boleh dipecahkan kepada pengguna yang mengguna dan pengguna yang mentadbir maklumat tersebut. Pengguna teknologi maklumat: Pengguna sistem yang tidak mentadbir sistem tersebut seperti kerani. Komputer komersil yang pertama ialah UNIVAC I yang direka bentuk oleh J. pengurus teknologi maklumat. dsb [sunting]Sejarah teknologi maklumat Istilah "teknologi maklumat" muncul pada sekitar dekad 1970-an. Generasi keempat. dsb Pentadbir teknologi maklumat: Juruteknik komputer. taktikal dan strategik dimana setiap peringkat memerlukan sistem yang berbeza seperti rajah dibawah. pihak tentera telah mendorong penyelidikan-penyelidikan tersebut dengan memotivasi dan membiayai inovasi dalam bidang penjenteraan dan pengkomputan. menggunakan sistem-sistem yang lebih rumit seperti penyepaduan skala sangat besar (VLSI). juru analisa sistem . Secara sejarah. dengan setiap generasi melambangkan satu langkah yang dicirikan oleh perkakasan yang semakin kecil dan berupaya. Akhir dekad 1970-an memperlihatkan kebangkitan mikrokomputer.membahagikan organisasi kepada tiga bahagian iaitu peringkat operasi. pengurus. empat generasi komputer telah berkembang. konsepnya yang asas boleh dikesani jauh lebih lama lagi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful