P. 1
12408178 Introduce Re in Stiinte Politice

12408178 Introduce Re in Stiinte Politice

Ratings:
(0)
|Views: 10|Likes:
Published by centralatelefonica

More info:

Published by: centralatelefonica on Oct 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/19/2012

pdf

text

original

Sections

  • Capitolul 2 STATUL – INSTITUŢIA CENTRALĂ A SISTEMULUI POLITIC
  • Capitolul 3 PUTEREA POLITICĂ
  • Capitolul 4 IDEOLOGIILE POLITICE
  • Capitolul 5 CULTURILE POLITICE
  • Capitolul 6 SCHIMBAREA POLITICĂ
  • Capitolul 8 ANATOMIA UNUI REGIM POLITIC: TOTALITARISMUL

ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE SI ADMINISTRATIVE Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice

Introducere în ştiinţele politice

AUTOR Conf.univ.dr.Nicolae FRIGIOIU

Bucureşti 2007

CUPRINS

Capitolul 1 Capitolul 2 Capitolul 3 Capitolul 4 Capitolul 5 Capitolul 6 Capitolul 7 Capitolul 8 Capitolul 9

Obiectul şi funcţiile ştiinţei politice Statul – instituţia centralã a sistemului politic Puterea politică Ideologiile politice Culturile politice Schimbarea politică Regimurile democratice Anatomia unui regim politic: totalitarismul Doctrina partidului unic şi a rolului său conducător

2 14 37 66 102 118 144 170 182

Capitolul 1 OBIECTUL ŞI FUNCŢIILE ŞTIINŢEI POLITICE
1. 1. Precizări preliminare. Parafrazând o butadă a celebrului om de ştiinţă Albert Einstein, ştiinţele politice sunt mai dificile decât fizica: „Numărul de factori relevanţi direct sau indiresct pentru politică este enorm, şi aceşti factori sunt corelaţi între ei în diferite modalităţi. Politica este atât complexitate organizată cât şi neorganizată, o reţea de relaţii miriapodice dintre indivizi, grupuri, organizaţii, instituţii şi naţiuni. Dar chiar relaţiile au modele, iar căutarea de modele este sarcina centrală a ştiinţei politice, moderne“1. Dincolo de faima binecunoscută a marelui savant, justeţea punctului său de vedere este confirmată în timp de poziţia unor fizicieni sau matematicieni celebri: W. Heisenberg; B. Russell; Niels Bohr; M. Bunge etc. Apariţia continuă de noi subdomenii, proliferarea instituţiilor, creşterea sarcinilor guvernamentale, apariţia noilor grupuri în politică determină ca obiectul său să-şi modifice conturul şi masa în funcţie de noul câmp de forţe în care el trebuie să se mişte. Întrepătrunderea actuală ditnre politic şi economic, drept şi politică, religie, morală şi politică, dintre public şi privat accentuează şi mai mult „labilitatea frontierelor“ epistemologice dintre ştiinţele politice şi celelalte ştiinţe sociale. Această „labilitate a frontierelor“ ţine şi de faptul că ştiinţele politice nu pot fi considerate „ştiinţe“ în sensul ştiinţelor exacte, deoarece multitudinea de enunţuri şi de ipoteze privind viaţa politică nu pot fi supuse întotdeauna verificării. Nu putem spune că un eveniment X petrecut într-un spaţiu şi timp date va produce aceleaşi efecte în alte coordonate spaţio– temporale. După cum nu se poate afirma cu certitudine că două evenimente A şi B, care prezintă asemănări formal exterioare, vor produce aceleaşi efecte în alte condiţii. Dacă gândirea politică ar avea în arrière–plan ideea de permanenţă şi de universalitate a aceloraşi clase de fenomene, atunci sistematizarea datelor şi a experienţei la un nivel de generalitate şi repetabilitate ne-ar putea permite să vorbim despre legi, ca în ştiinţele exacte. Dar însuşi obiectul ştiinţei politice este extrem de diversificat, ca şi modul său de constituire şi de manifestare, ceea ce nu ne permite să vorbim despre existenţa acestui obiect ca despre o clasă particulară de fenomene dotată cu caracteristici formale. Pe de altă parte, semnificaţiile acestui obiect şi autonomia domeniului său trebuie precizate şi în continuu reconfirmate, dat fiind faptul că în ştiinţele socio–umane, spre deosebire de cele fizice, relaţia subiectului cunoscător faţă de obiectul studiat ţine de medierea prin limbaj a conţinutului. Procesele de semnificare şi interpretare pot evidenţia anumite tendinţe şi evoluţii ale fenomenului politic; pe de altă parte, relaţia dintre obiectul exterior (realitatea politică propriu-zisă) şi obiectul interior (construit prin ipoteze) face din empatie sau din afinităţile elective momentul privilegiat al cunoaşterii. Departe de a fi un punct de plecare, obiectul teoriei politice este deja un produs, rezultatul unor operaţii intelectuale prealabile. În plus, fenomenul politic mai paote fi constituit şi diin gâdirea din interiorul unei comunităţi intelectuale sau de un spaţiu socio–cultural. Aceste operaţii intelectuale pe care teoria politică vizează să le explice determină natura enunţurilor cu privire la un tip de cunoaşere. Astfel, ceea ce poate diferenţia cunoaşterea politicului faţă de alte forme de cunoaştere este, mai întâi, după fromula lui Michel Foucault, tipurile de „formare a obiectelor“ care se întâlnesc în el. A trata enunţurile politice drept „practici care formează sistematic obiectele de care ele vorbesc“ acesta ar putea fi sau ar trebui să fie principiul unei noi abordări în studierea şi înţelegerea fenomenelor politice. În istoria cunoaşterii, procesul de acumulare şi articulare a cunoştinţelor într-un model explicativ cunoaşte patru etape succesive: descriptivă, inductivă, deductivă şi axiomatică. În cazul ştiinţelor politice nu avem pretutindeni de-a face cu un demers ipotetico–deductiv ci tocmai cu o ştiinţă a observaţiei. Legăturile dintre conceptualizare şi practica politică,
2

de aceea. accentul trebuie pus pe evidenţierea a ceea ce este important sau pe ceea ce este adevărat? 1. precum o umbră. Specialiştii în ştiinţele politice ar fi pândiţi de o dublă dilemă: 1. 2. Evoluţia umanităţii. definiţia adoptată aici este că o ştiinţă constă din cunoştinţe care sunt verificabile. faptele politice sunt în natură. ştiinţele politice trebuie să recupereze acea tradiţie a filosofiei politice clasice care plasează omul în centrul preocupărilor sale epistemice şi ontologice. Vernon von Dyke consideră că: „Răspunsul depinde de definţia pe care cineva decide să o aleagă pentru a o adopta.departe de a constitui axiomatica iniţială pe care se fondează modelul explicativ. Pentru ca noţiunea de lege să devină operaţională în ştiinţele politice trebuie ca ea să nu mai fie. evoluţia omului a fost condiţionată pretutindeni şi invariabil de fenomenul politic. materialul de bază pentru analiza politică. nu ar fi fost posibilă şi nici nu ar putea fi înţeleasă fără interveniţia constantă a 3 . sistematice şi generale“2. lege. Dacă dezbatarea în jurul sensului şi statutului ştiinţific al legii a avut un rol important în formarea ipotezelor pe care să se poată fundamenta o ştiinţă a politicului. nu există fapte brute care ar putea fi fotografiate. „cu cât ei insistă mai mult asupra verificabilităţii cu atât mai dificil este de a generaliza şi cu cât tind mai mutl către nivele înalte de generalitate cu atât mai dificil este să verifice ceea ce se afirmă“3. Michels şi Carl Schmitt au elaborat „formule politice“ a căror universalitate poate fi numită. ea ilustrează. adică posibilitatea de a degaja legi ştiinţifice care să ţină cont de specificul lor? Răspundem afirmativ la această întrebare. Spiritul legilor. adică la încercarea de sinteză a faptelor şi a cunoştinţelor. faptul concret care se oferă imediat conştiinţei ci o structură explicativă în interiorul unui sistem conceptual. Tehnicizarea excesivă a ştiinţelor politice prin empirism şi behaviorism neglijează tocmai coeficientul de universalitate al naturii umane pe care se poate broda încercările de a descoperi anumite constante ale cunoaşterii politice. totuşi. se reduc la un efort de generalizare a posteriori a observaţiei. adică sunt inteligibile. un pur procedeu narativ. este calitatea lui de „animal social“ de a fi condiţionat fatalmente să intre în relaţii de colaborare cu semenii pentru atingerea scopurilor sale. cum s-ar putea crede la prima vedere. în acelaşi timp. Observaţia ştiinţifică se bazează pe fenomene reprezentative prin specificul lor ca şi prin forţa de a confirma ipotezele: „Am examinat mai întâi oamenii şi am crezut că în această diversitate infinită a legilor şi a moravurilor. pur şi simplu. Observarea fenomenelor politice nu este. Introducere). Există în ordinea fenomenelor politice o necesitate. pentru orice tip de cunoaştere ştiinţifică. acelaşi model geometric. sunt supuse ordinii şi determinismului universal. plecând de la „ipoteze de lucru“ mai mult sau mai puţin adecvate la logica situaţiei. de la hoarda primitivă până la societăţile extrem de complexe din zilele noastre. el trebuie. ei nu erau conduşi numai de fanteziile lor“ (Montesquieu. Pentru a scăpa de cântecul de sirenă al ideologiilor. iar Pareto. în realitate. În primul rând. Mosca. Din filosofia clasică provine ideea că politica este o esenţă care are ca fundament un dat al naturii umane. Ca oricare altă categorie de fapte. să le re–constituie. Dacă normele şi reprezentările prin care un grup uman caută să-şi înţeleagă şi justifice propria condiţie nu pot să fie considerate variabile explicative ale unui model ele constituie. punerea în aplicare a unui alt principiu epistemologic care defineşte atitudinea politologului în raport cu faptele. în studierea fenomenului politic. Acest dat care face ca politica să însoţească. O natură umană izolată este o absurditate. dramatica devenire a omului. Deşi au ajuns la concluzii diferite. 2. în ultimă instanţă. La întrebarea dacă ştiinţa politică poate fi considerată o ştiinţă. Hobbes şi Locke au întrebuinţat. Politologul trebuie să facă mai mult decât să descrie faptele. „Politic – politică“ – un cuplu categorial fundamental. Pe scurt.

După unii cercetători. nevoie reflectată în definiţiile date ştiinţei politce pe care Platon o vedea ca ştiinţa conducerii societăţilor umane prin realizarea consensului. psihologia politică etc. Într-adevăr prin acţiunea politică se asigură echilibrul homeopatic al comunităţilor umane. pornind de la sensul general al politicului. Există o polivalenţă a fenomenelor politice care relativizează obiectul cunoaşterii politice. 6. la om acest instinct se manifestă şi dincolo de aceste dimensiuni ale existenţei. it. puterea politică reprezintă obiectul de studiu al politologiei. Spre deosebire de animale unde acest instinct este programat filogenetic. Acesta poate varia în funcţie de schimbările sociale rapide. instinctul de dominaţie poate fi convertit. legitim instituită. propaganda şi simbolica politică etc. lupta pentru înmulţire şi lupta pentru spaţiu. 2. sociologia politică. relaţii ce se constituie în competiţia pentru menţinerea şi consolidarea puterii politice sau pentru influenţarea. ceea ce o diferenţiază de celelalte ştiinţe din cadrul sistemului ştiinţelor politice: antropologia politică. organizaţii şi naţiuni. de avalanşa informaţiilor din alte zone ale socialului care se cer sistematizate şi procesate. care însumează toate determinaţiile politicii. prin intermediul puterii politice. Numitorul comun care pune în mişcare această acţiune şi încearcă să o finalizeze în direcţia dorită este puterea politică. ansamblul formelor de cunoaştere a vieţii politice şi de legitimare a acţiunilor (culturi şi ideologii politice. instituirea şi menţinearea unei ordini interne. Althusius ca o simbiotică. în realizarea intereselor fundamentale ale agenţilor colectivi şi individuali ai acesteia. 5. de noile descoperiri ştiinţifice. medierea conflictelor dintre grupuri în procesul de alocare a resurselor. 3. il politico. se elaborează strategiile de dezvoltare. Ştiinţele politice – definiţii şi concept. formă de activitate (acţiune) socială care cuprinde relaţiile dintre grupuri. în istoria umanităţii. Politicul (germană das Politik.. metode şi mijloace implicate în acţiunea politică. 1. De aici şi nevoia coordonării acestor procese. Dintr-o perspectivă antropologică. 4. politicile publice. el manifesându-se în trei provocări majore ale mediului: lupta pentru hrană. De aici rezultă că politicul este nu numai un concept – greblă. Machiavelli ca pe un instrument de dominare. fr. esenţial pentru funcţionarea lor. le politique) desemnează un câmp social al intereselor contradictorii (reale sau imaginare. Hobbes – 4 . controlul şi cucerirea acesteia. strategii. prezent atât în cadrul relaţiilor intra cât şi interspecifice. materiale sau simbolice).). ca şi dintre indivizi şi respectivele grupuri. Această relaţie de putere provine din instinctul de agresivitate. se armonizează interesele contradictorii prin forţa deciziilor la nivel global. plăcerea oferită de dominaţia semenului şi anticipată pe calea cunoaşterii raţionale îl îndeamnă pe om să experimenteze şi să provoace noile graniţe ale puterii sale cu consecinţe uneori dezastruoase. politica poate îmbrăca mai multe semnificaţii: 1. Din maniera în care oamenii conştientizează şi orientează această forţă a politicului derivă dimensiunea distructivă sau creatoare a lui. Pe de altă parte. arhitectonică a convieţuirii umane. formă de organiazare şi conducere a comunităţilor umane cu ajutorul forţei de coerciţie a statului. dar şi o structură inerentă a naturii umane. 3. Relaţia fundamentală a puterii politice: „comandă – ascultare“ derivă din relaţia de putere: „dominaţie – supunere“ prezentă în toate formele materiei vii.acestui factor modelator şi creator de spaţiu social care este politica. dar şi al convergenţelor şi agregărilor parţiale reglementate de o putere care dispune de monopolul coerciţiei legitime4. într-o forţă benefică pentru organizarea socială. Aristotel – ca arta de a-i face pe oameni fericiţi. garantarea securităţii externe a comunităţilor.

la diferite nivele de generalitate. indiferent de perioada istorică. dacă în unul din sectoarele bucureştene problema apei calde sau a încălzirii apartamenentelor trenează datorită tergiversării reparaţiilor sau a birocraţiei. Definiţia ştiinţei politice drept ştiinţă a puterii prezintă avantaje evidente asupra primelor două grupuri de definiţii. 1. delimitarea unui sistem de norme şi 5 . referendumurile organizate în mai multe ţări catolice pentru legalizarea avorturilor şi a divorţului capătă un caracter implicit politic. În această perspectivă. Orice problemă care vizează interesul global al comunităţii şi pentru a cărei soluţionare este necesară forţa de decizie a autorităţilor. o distincţie fertilă între ştiinţele politice teoretice şi ştiinţele politice aplicative. ecologiste. Talcott Parsons sublinia şi el că „un fenomen este politic în măsura în care vizează organizarea şi mobilizarea resurselor necesare pentru a satisface scopurile unei colectivităţi particulare“7. a operat. În aceeaşi ordine de idei. acest obiect. Din multitudinea definiţiilor date politicii (ştiinţei politice) se pot individualiza mai multe grupuri care reflectă. Ea este mai funcţională deoarece puterea atinge forma sa şi organizarea completă în stat. tot atâtea etape în constituirea obiectului ştiinţei politice.ca pe o simplă „gramatică a obedienţei“. POLITOLOGIA este nucleul teoretic dur al ştiinţelor politice teoretice care „studiază geneza. de a elabora previziuni cu privire la tendinţele dezvoltării sale“8. pe această bază. Astfel. feministe. Importanţa excepţională a politicului în zilele noastre se vede atât în proliferarea problemelor care cer o soluţionare prin decizia autorităţilor cât şi în identitatea. având finalitatea primordială de a explica. pe nedrept uitat astăzi de foştii săi studenţi şi doctoranzi. O analiză comparativă a puterii în diferite tipuri de societăţi ar permite descoperirea diferenţelor dintre puterea în stat şi puterea în alte comunităţi. Al treilea grup de definiţii vizează prin ştiinţa politică guvernarea societăţilor umane prin intermediul puterii organizate. 4. la începutul anilor ’80. Ştiinţele politice teoretice sunt disciplinele propriu-zis politice care studiază. se impun anumite precizări. mişcările pacifiste. Principalele etape ale constituirii politologiei ca ştiinţă. instituţiile de comandă şi de coerciţie. fenomenul politic. necesare pentru apariţia unei noi ştiinţe: 1. În literatura română de specialitae. Tot astfel. datorită importanţei lor pentru viitorul comunităţilor respective şi nevoii de intervenţie a statului pentru a soluţiona cererile lor. Cum recunoaştem dacă o problemă este politică sau nu? O problemă devine politică „de îndată ce conflictul este reglementat de puterea politică în loc să fie abordat la un alt nivel. Ştiinţele politice sunt ultimele mari venite în câmpul ştiinţelor sociale. sau unele din componentele sale. dintre problemele politice. uneori până la ştergerea graniţelor. de a-i descifra legitatea proprie şi. definiţie preponderentă în Antichitate şi în Evul Mediu. Cu privire la faptul că orice problemă socială poate căpăta un aspect politic în funcţie de împrejurări. Al doilea grup de definiţii lărgeşte sfera de cuprindere a obiectului: „Politica este arta şi practica guvernării societăţilor umane“5. tinzând să dea explicaţie exhaustivă a acestuia“9. Nimic nu este intrinsec politic: totul poate să devină“6. 2. Primul grup defineşte ştiinţa politică drept ştiinţa guvernării statelor. profesorul Ovidiu Trăsnea. după părerea noastră. ea poate deveni o problemă politică prin însuşi conţinutul ei conflictual şi nemulţumirii generalizate. Apariţia lor la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea este condiţionată de satisfacerea următoarelor condiţii epistemologice. sociale şi economice la nivelul comunităţilor locale. devine o problemă politică. esenţa şi legitatea dezvoltării politicului ca fenomen complex. Al patrulea grup de definiţii vizează coordonarea şi conducerea complexităţilor organizate. Locke ca pe o ştiinţă a protecţiei vieţii şi a verii cetăţenilor. dar specific. ca obiect. delimitarea unui domeniu autonom de cercetare.

ca tragedia greacă. De la Machivelli şi Jean Bodin până la Th. de exemplu. Machiavelli este considerat întemeietorul ştiinţei politice moderne deoarece a elaborat mijloacele de acţiune politică pe fudnamentarea unor principii extrase din observarea nemijlocită a realităţii „La veritá effettuale della cosa“. Cantonate timp de sute sau mii de ani sub autoritatea gândirii religioase sau morale. adevărul efectiv al lucrurilor nu poate fi aflat decât din prelucrarea atentă şi nepărtinitoare a datelor oferite de realitate. de la Hugo Grotius până la J. Il virtu – capacitatea de repliere impusă de logica situaţiei sau de imperativele momentului. în epoca Renaşterii. ideile despre viaţa politică s-au furişat umile în structura cursurilor de drept constituţional. Suetonius. 3. ci trădează în modul cel mai clar paradigma Renaşterii în gândirea politică a lui Machiavelli. Ambii şi-au elaborat concepţia despre politic / politică pornind de la ontologia lor. Din studierea istoricilor latini (Titus Livius. institute de cercetare. Pe baza acestor fişe şi serii el îşi dă seama că într-un interval de 2000 de ani nimic nu s-a schimbat în natura umană şi că adevăratele mobiluri care îi determină pe oameni la acţiune sunt. Platon şi Aristotel. Spaţiul cuprins între Renaştere şi Iluminism poate fi caracterizat prin următoarele linii ale reflecţiei politice: – teoriile contractualiste. de cele mai mutle ori. Dar în timp ce Platon îşi elaborează schiţa utopică a statului ideal pornind de la consideraţii teoretice. asociaţii. ştiinţa Binelui Public care asimila în demersul ei congnitiv realizările celorlalte ştiinţe. Să luăm ca exemplu pe cei doi mari filosofi ai lumii. invidia. N. Politica este arta conducerii comunităţilor umane prin compromis şi consens. linguşelile etc. condiţia cea mai importantă: existenţa echipelor de specialişti care să asigure continuitatea efortului şi reflecţia sistematică despre fenomenul politic. La fortuna (soarta. ca izvorând din clauzele „contractului social“. ci eficienţa acţiunii. publicaţii. edituri. Hobbes şi John Locke. Termenul nu mai vizează conotaţia morală a corectitudinii. existenţa unui cadru funcţional instituţional: reviste. – teorii privind originea şi rolul statului şi a puterii politice în asigurarea coeziunii comunităţilor politice. În acord cu imaginea omului ca „prinţ încoronat al naturii“ (Pico della Mirandola) stă în puterea acestuia de a domestici sau îmblânzi soarta prin anticiparea şi evitarea efectelor ei catastrofale (imaginea torentelor de munte captate întrun nou curs pentru a nu inunda ogoarele). Aristotel degaja structurile statului atenian din comparaţia celor 158 de Constituţii (moduri de organizare) ale oraşelor–stat din Grecia şi Asia Mică.valori propriu. de a garanta viaţa şi proprietatea guvernaţilor. fonduri). existenţa unei infrastructuri materiale (clădiri. Pentru ambii. Istoria gândirii politice ne oferă imaginea constituirii progresive a acestui domeniu autonom de reflecţie şi de acţiune. 6. stare de fapt ce a început să fie conştientizată odată cu creşterea în complexitate a societăţilor umane şi. primul – considerat întemeietor al filosofiei politice. 6 . destinul) nu mai are sensul unei fatalităţi implacabile. ştiinţa politică era o ştiinţă regală. pentru ambii politica este artă şi ştiinţă în acelaşi timp. considerat întemeietorul ştiinţei politice. Ambii şi-au scris operele politice la maturitate. crearea unor tehnici de cercetare adecvate.. cu urgenţa soluţionării unor probleme comunitare. facultăţi. Sallustius etc. şi elevul său. lăcomia. J. implicit. Tacitus. Tot astfel. 4. 5.) Machiavelli elaborează veritabile „serii statistice“ şi fişe psihologice ale personalităţilor politice din Roma antică şi ale celor din epoca sa. Rousseau. terenuri. Lipsea însă continuitatea reflecţiei sistematice despre fenomenul politic. interese materiale meschine. este ştiinţă pentru că orientează acţiunea în funcţie de un sistem de valori şi de cunoaşterea naturii umane considerată perfectibilă. pun accentul pe originea organizării politice a societăţii şi pe obligaţia politică. a lecţiilor despre stat. despre teoria generală a dreptului etc. toate acestea fiind ascunse sub masca unor scopuri sau intenţii nobile. echipament didactic. techne şi episteme. al doilea.

Montesquieu descoperă anumite regularităţi tendenţiale pe care el el numeşte legi şi care nu sunt altceva decât „raporturi necesare ce derivă din natura lucrurilor“. bune. c) interpretarea factuală: Natura mijloacelor angajate tinde să o determine pe cea a scopului urmărit. Etică şi politică. la fundamentele puterii de stat şi la suveranitate. Ideea că scopurile şi mijloacele sunt atât de intim legate între ele încât este imposibil să le separăm apare destul de frecvent în lucrările contemporane. atitudinilor şi orientărilor politice. spunea Aristotel. Aceasta înseamnă că drepturile indivizilor recunoscute de Stat pot fi definite numai dintr-o finalitae morală. Teoria politică este considerată de către unii specialişti miezul acestei discipline şi cel mai vast domeniu de studiu al ei. Cu privire la acestea din urmă. studiul instituţiilor politice. teoria politică. El relevă rolul pe care condiţiile istorice. În al doilea rând. în studiul ştiinţei politice s-au conturat patru mari domenii: 1. în primul rând. „Sarcina ei este. iar scopul statului este de a realiza cel mai mare Bine – Binele Public. Din observarea şi studierea vieţii politice. b) interpretarea etică: Este licit din punct de vedere moral să urmărim scopuri dezirabile. natura obligaţiei şi a autorităţii politice. proporţionate sau de aceeaşi natură cu acele scopuri. Observarea faptelor este obligatorie deoarece pe ea trebuie întemeiate judecăţile de valoare şi nu pe consideraţii exterioare vieţii politice. italiană etc. 5. relaţiile internaţionale. ca o încercare de a respinge teza că scopul justifică mijloacele. Definiţiile clasice date ştiinţei politice au fost preocupate mai mult de alegerea obiectivelor pentru acţiunea politică şi de prescrierea conduitelor necesare pentru atingerea acestor obiective decât de analiza comportamentelor. funcţiile şi scopurile care se află la baza comunităţii politice“10. indiferent de poziţia specialiştilor cu privire la obiectul ei. geografice. doctrinele şi ideologiile politice. la psihologia comportamentului politic. Cele trei puteri: legislativă. generalizarea şi clasificarea termenilor şi conceptelor de bază cu care şi despre care operăm în gândirea noastră politică. germană. Această idee a dus la elaborarea următoarelor teze sau interpretări: a) interpretarea metaetică: Judecăţile de valoare se manifestă întotdeauna şi în mod necesar asupra ansamblului scop–mijloace şi nu pe scopuri sau pe mijloace considerate separat unele de celelalte. executivă şi judecătorească se află într-un echilibru şi control reciproc. 3. teoria politică urmăreşte să descopere natura. ştiinţele guvernării. după cum se exprimă Montesquieu (1689–1755) în prefaţa celebrei sale lucrări „Spiritul legilor“ (1748). una integratoare: ea studiază relaţiile dintre sistemul politic şi sistemul social global. Raportul dintre scop şi mijloace în acţiunea politică. În literatura anglo–saxonă. numai prin mijloace adecvate. „Politica este arta de a-i face pe oameni fericiţi“. 2.) teoria politică include ideile. Teoria politică se ocupă de definiţia. Începând cu anii ’60. raport care i-a preocupat încă din Antichitate pe filosofi şi teoreticienii politicului. 4. faţă de cea continentală (franceză. 1. Sincretismul etico–politico–religios de la baza legitimităţii politice a puterii în Antichitate şi Evul Mediu avea o pondere preponderent morală. structura psihică a unui popor îl are în elaborarea legilor şi a formelor de guvernământ. Poate fi just din punct de vedere politic ceea ce ste imoral din punctul de vedere al eticii sociale? Dat fiind faptul că acţiunea politică este prevăzută cu un scop (este teleologică) finalitatea ei nu poate fi decât morală. iniţiată de Locke. Raportul dintre scop şi mijloace în acţiunea politică derivă din raportul mai vast dintre etică şi politică. fiecărei forme de guvernământ îi descoperă un principiu şi o natură.gânditorii moderni s-au întrebat cu privire la temeiurile ordinii şi autorităţii politice. – teorii privind legile sociale ca relaţii constante dintre fapte şi evenimente: „fiecare lucru îşi are cauza sa“. 7 . Montesquieu continuă şi perfecţionează celebra schemă tripartită a separaţiei puterilor.

„a vorbi de valoare înseamnă a propune să judecăm un scop nu numai în sine şi pentru sine însuşi. Creatorii de imagine pun accentul pe asamblarea datelor morale într-un portret robot al candidatului şi nu pe vocaţia lui de om politic.Concepţia după care scopurile şi mijloacele sunt inseparabile poate fi înţeleasă prin judecăţile de valoare făcute despre întregul constituit din scopuri şi mijloace: „Valoarea nu arată numai un capăt sau un punct de sosire.. odată ajunşi în top au dezamăgit profund. se poate spune chiar că noţiunea de valoare nu separă aceste două lucruri ci le uneşte.). ceea ce înseamnă că în acest caz ne supunem unei obligaţii pe care ne-am impus-o noi înşine în timp ce legea politică este heteronomă. Chiar dacă ar fi ideal ca omul politic să fie întotdeauna şi om de bine. fiecare asumându-şi pe deplin responsabilitatea propriei sale conduite. În legătură cu raportul dintre scop şi mijloace în literatura de specialitate există o sursă generatoare de confuzii datorită supunerii categoriilor morale de Bine şi de Rău în acţiunea politică. Ca şi în cazul raporturilor dintre politică şi religie. „este posibil să fii un bun cetăţean fără a poseda virtutea care ne face să fim un om de bine“15. Prin urmare. Că nu există o legătură directă între acţiunea politică şi comportamentul moral se vede şi din distincţia dintre moralitate şi legalitate: „Legea morală este autonomă. este o judecată de valoare“13. dar şi calea sau mijlocul de a ajugne aici. de o putere legislativă (. Această confuzie persistă încă din epoca Renaşterii şi s-a văzut şi se vede încă în falsa pudoare sau în revolta mimată prin care se interpretează maxima atribuită lui Machiavelli „scopul scuză mijloacele“. adică realizarea de sine. nobleţea scopului absolvă mârşăvia mijloacelor.. Pe scurt. Astfel. În scurta istorie postdecembristă a democraţiei româneşti au fost propulsaţi la putere oameni care s-au bucurat de un imens orizont de aşteptare din partea electoratului. adică trebuie să fie invariabil în timp şi în spaţiu. morala este o problem de disciplină. de ideile dominante ale unei epoci ca şi de partidele şi doctrinele care pretind 8 . ceea ce înseamnă că noi ne supunem unei reguli care ne este impusă din exterior. politica de constrângere“16. De pe poziţiile ontologic–esenţialiste Julien Freud face din categoria de esenţă sau de scop al politicului o categorie invariabilă în timp şi spaţiu care trebuie să dea un sens şi o finalitate acţiunii politice: „Ca specific al esenţei politicului scopul trebuie să rămână acelaşi. oricare ar fi colectivitatea sau tara. Apare astfel contradicţia dintre scopul politic şi mijloacele morale ale acţiunii prin care acesta trebuie atins. pentru a le cuprinde în aceeaşi judecată“11. şi independent de contingenţe. Această confuzie a fost amplificată în zilele noastre prin tehnicile de marketing politic care au accentuat datele moralităţii private în dauna moralităţii publice ale candidaţilor. independent de calitatea morală a unui membru al acesteia. se poate întâmpla ca el să nu realizeze această sinteză deoarece într-o comunitate politică nu toţi cetăţenii sunt oameni de bine şi virtuoşi. tocmai pe baza aprecierii calităţilor morale (unele inventate) dar care. Conform acesteia. morala şi politica se întâlnesc în sfera valorilor umane fundamentale dar nu şi la nivelul scopului. politica răspunde unei necesităţi a vieţii sociale şi cel care se angajează pe această cale înţelege să participe la asumarea destinului global al unei societăţi“14. în timp ce de aici urmează că „numai o judecată care vizează ansamblul mijloacelor şi scopurilor. Dimpotrivă. dacă există. politica are ca sarcină conducerea comunităţii ca atare. şi virtutea civică a cetăţeanului care vizează capacitatea lui de a conduce şi salva comunmitatea. care vizează perfecţiunea individuală. Morala „răspunde unei exigenţe interioare şi vizează corectitudinea actelor personale după normele datoriei. O problemă rar abordată în cadrul teoriei politice contemporane este problema esenţei specifice a politicului (scopul) şi a raportului dintre scop şi motivaţie în acţiunea politică. Prin urmare. Încă Aristotel distingea între virtutea morală a omului de bine. dar şi referitor la mijloacele care îi fac posibilă realizarea“12.

de propria capacitate de percepţie ca şi de prelucrarea specială a informaţiei acumulate cu ajutorul unor tehnici şi metode speciale. Reluând distincţia dintre „ideile aritocratice“ şi „ideile democratice“. ceea ce duce la apariţia comunităţilor politice: (.să comande pe rând activitatea politică. constituie o colectivitate politică.. de sine stătătoare prezintă legături profunde cu materia prezentată în acest manual. locul şi rolul politicului din perspectiva sistemului social global. produsul va fi o gândire politică primară (idei elementare). democrat sau tiranic. de un stat sau de un imperiu. sinteză între lege şi ordine. rezultate din observarea sau trăirea directă a universului politic. Filosofia politică elaborează baza conceptual – metodologică a ştiinţelor politice. ci de acela al întregii colectivităţi în cadrul căreia indivizii sunt integraţi ca membri care îşi dau un stat ca instituţie. în interacţiunea lor complexă şi în determinarea lor concretă. scopul trebuie să rămână conceptul imuabil. şi nu este vorba nici măcar de binele statului ca stat. esenţa şi evoluţia formelor şi instituţiilor politice din perspectiva fenomenului integrator uman. Acest rezultat al gândirii politice ar corespunde nivelului intelectual şi apreciativ al culturii politice. prezentă în unele „Istorii ale ideilor politice“ s-ar părea că „ideile democratice“ sunt cele care se bucură de o largă adeziune din partea maselor. raporturile dintre etică şi politică. Fie că regimul este liberal sau socialist. 1. Într-adevăr. frustrărilor. Scopul politicului este Binele Public (Binele Comun). Istoria gândirii politice şi Istoria doctrinelor politice. ca şi bazele care îl condiţionează“17. deoarece ei descoperă un bine care justifică colectivitatea şi viaţa lor în comun“18. Această gândire politică este strâns dependentă de nivelul atitudinal şi afectiv care se întâlneşte în culturile parohiale şi de supunere. Gândirea politică este rezultatul prelucrării procesului cumulativ de cunoştinţe despre viaţa politică la un moment dat. al intereselor şi nevoilor ca şi al complexelor. aşa cum Hobbes nu oboseşte să repete. Sub presiunea bagajului informaţional şi a unei dinamici politice fără precedent au apărut noi discipline care încearcă să sistematizeze informaţiile noi şi să răspundă la noile provocări ale cunoaşterii. vom zăbovi mai mult asupra lor. în procesul de trecere de la hominide la homo sapiens şi la societăţile civilizate. succint. pe cele mai importante: Antropologia politică studiază geneza. Calitatea ei se diferenţiază însă în funcţie de aria şi calitatea informaţiei. de un oraş. Sociologia politică studiază natura. ca discipline de graniţă. nu este vorba de binele Statului sau al Republicii ci. că statul este mic sau mare. Ştiinţe politice de graniţă. dar metodologia de cercetare este împrumutată de la celelalt ştiinţe sociale. dacă oamenii continuă să trăiască în colectivităţi politice este pentru că au interesul să o facă. că este vorba de un trib. Ea analizează realitatea politică dintr-o perspectivă normativ–axiologică. Psihologia politică studiază rolul motivaţiilor. între binele cetăţenilor şi binele statului. împreună.. Cu alte cuvinte. aparţinând unor indivizi sau grupuri subordonate. precum familia sau oricare asociaţie profesional–economică.) „nu este vorba de binele particular al indivizilor singulari şi nici măcar de suma bunurilor particulare. De gradul şi calitatea prelucrării acestei informaţii. O situaţie specială în sistemul ştiinţelor politice o prezintă aşa–numitele „discipline de graniţă“ care prin „labilitatea epistemologică a frontierelor“ şi prin proliferarea lor vertiginoasă atestă importanţa excepţională a politicului în societăţile contemporane. încercâd o explicaţie raţională a temeiurilor formelor şi instituţiilor politice. 6. mecanismelor compensatorii în configurarea comportamentelor politice. de Binele Comun al Republicii şi al poporului care. Să le enumeră. sistemul ei de valori. ele găsind în mentalitatea populară un sprijin 9 . Obiectul de studiu al acestor discipline este acelaşi: fenomenul politic în spaţiu şi timp în inztegralitatea manifestărilor lui. dintre scop şi mijloace. De aceea.

Pentru Prélot. generalizării şi explicării lor“21. Gide şi Ch. înainte de toate. spre deosebire de acestea. pe de o parte. Doctrinele judecă faptele şi arată căile de urmat pentru a asigura fericirea cetăţenilor sau puterea statului. Rist operează o distincţie fundamentală între teorie şi doctrină. o conexiune între trecut şi viitor. „doctrinele stabilesc. în acest scop. Cei care profesează o anumită doctrină politică recunosc superioritatea sistemului ei de valori. 10 . doctrinele presupun o funcţie normativă implicită întrucât ele oferă alternative la ordinea politică şi socială. de obicei. În felul acesta. spre soluţionare interesele dominante ale grupurilor care se întâlnesc şi se recunosc în ideologia partidului respectiv. în timp ce teoriile nu pot decât să privească trecutul. o doctrină propune o alternativă la ordinea politică iar factorul propulsiv care incită la acţiune pentru traducerea în viaţă a acestei alternative. ea le apreciază. de regulă. „doctrina ar comporta o judecată asupra faptelor şi este însoţită de proiecte de reformă în desfăşurare. lor le este inerentă o finalitate etică deoarece. prin afilierea la un partid politic ai cărui membri. teoria corespunde sistematizării obiective a observaţiilor. considerată perfectibilă sau înlocuibilă. ideile aristocratice ar fi apanajul unor elite intelectuale având un înalt grad de abstracţie şi un grad redus de circulaţie. la fel ca şi ideologiile. structurate logic. În schimb. Prin urmare. verificate. În consecinţă. Din cele mai de sus se poate aproxima o schiţă primară a temei pusă în discuţie: raportul dintre ideile politice. particularitatea ideilor politice constă în faptul că ele sunt „construcţii intelectuale care vizează statul ca societate politică şi ca guvernare ca şi fenomenele care derivă de aici“23. În ce priveşte domeniul disciplinelor politice. teoria se aplică ansamblului faptelor nu numai constate şi ordonate. Gaston Bouthoul19 deduce că. enunţuri politice. Deoarece „orice teorie presupune o explicaţie de ansamblu care leagă între ele o serie de generalizări“. Ch.pentru manifestarea trendurilor politice ale unei comunităţi. doctrina examinează fenomenele dar. insistă şi el în diferenţierea dintre idei. Ca şi teoria. ceea ce se numeşte în logica ştiinţelor ipoteze care. mai mult sau mai puţin coerent. Teoria se situează pe tărâmul cunoaşterii pozitive. teze. Într-o lucrare clasică. Prélot mărturiseşte preferinţa sa pentru termenul „idee“. Din această perspectivă. interpretării lor şi. Ea utilizează. este ideologia. din constatarea faptelor pe care o depăşeşte pentru a proceda la aplicarea lor. în măsura posibilului. promovat de ideologie şi o fac. Un alt mare specialist în sociologia politică. pe de alta. dar în mod indirect alternativele propuse de ele la ordinea socială existentă au ca fundal conştiinţa superiorităţii proiectului lor societal. Ele sunt şi prospective. adică fac eforturi să-şi reprezinte viitorul şi prin supoziţiile şi predicţiile lor fixează reguli de acţiune şi propun obiective viitoare“20. Marcel Prélot. acceptându-le sau refuzându-le. Pentru Prélot. teoriile. Distincţia dintre curent şi doctrină este funcţie de intenţionalitatea. aplicarea lor nediscriminată este sursă de confuzii. mai adecvat la stadiul de graniţă ca şi la accepţiile controversate încă ale politicului: „Noi acceptăm termenul în sensul mai general de reprezentare în spiritul uman a unui fenomen determinat şi fenomenul considerat aici este cel politic“22. Ca ansamblu de idei. considerată superioară. partidele agregă şi impulsionează. doctrinele şi curentele aparţinând altor ştiinţe sociale. Dacă „ideea“ şi „gândirea“ sunt termeni neutri şi generali conceptele de „doctrină“. „ideologie“ şi „teorie“ au căpătat contururi noţionale destul de labile în gândirea politică şi economică occidentală. doctrinele şi curentele politice. în funcţie de un ideal imanent statului sau transcendenţei. Ele sunt normative şi incitative şi vor să demonstreze calea care trebuie urmată. devin legi. sunt. teorii şi doctrine. dar şi explicate şi organizate“24. cu valabilitate şi în sfera ştiinţelor politice: „Teoria constituie sinteza observaţiei. dintre acestea şi teoriile. de finalitatea etică a acesteia din urmă. Ea constă.

Conţinutul reprezintă substanţa reflecţiei politice propriu-zise. deoarece ea este condiţionată de elementele vieţii naţionale.Spre deosebire de doctrină un curent este mai vast. dotrinele stabilesc o punte de legătură între trecut şi viitor prin prisma prezentului. ci tematic. Cauzele pot fi şi ele relativ uşor individualizate: lupta pentru drepturi economice şi sociale. Convergenţa intenţională a unui sistem de norme şi valori într-un proiect transformativ se verifică şi în cazul doctrinei ţărăniste. forma tinde să se naţionalizeze. Raportul dintre doctrină şi ideologie subsumează. de exemplu. refuzându-le. alta în Franţa şi altfel se prezintă ea în Europa de Sud–Est. O doctrină politică poate să se schimbe atât ca urmare a aprofundării principiilor sale constitutive cât şi în virtutea unor solicitări noi ale mediului. a semnificaţiei lor actuale şi a perspectivelor pe care evenimentele observate le poartă în sine. Una este doctrina politică a liberalismului în Anglia. existenţa unei ideologii politice care se dezvoltă odată cu metamorfozarea curentului în doctrină. În cazul sintagmei „doctrină politică“ determinativul „politic“ adaugă conceptului generic de „doctrină“ referinţa la voinţa evidentă a unei comunităţi de a urmări un interes comun. De exemplu. în acea piatră de hotar care a marcat istoria politică a Europei şi anume apariţia unui nou partid în sistemul politic. El reuneşte o multitudine de şcoli. spre deosebire de aceasta. în sensul că dinamizează şi intenţionează diferitele componente ale sale. Ceea ce s-a şi întâmplat în România prin transformarea şi unificarea curentelor filoagrariene în doctrina politică a ţărănismului. Polonia sau Cehoslovacia. iar sistemul de valori pe care se sprijină este reliefat nu atât de reperele ideologice ale acţiunii cât de un fond aperceptiv general–uman. doctrina politică a liberalismului se prezintă în forme diferite în contexte socio–politice şi culturale diferite. raportul dintre formă şi conţinut în gândirea politică. în schimb. nivelul de dezvoltare. O astfel de muncă de interpretare sau de conceptualizare se realizează. tendinţele noi etc. Determinările eterogene ale socialului se topesc în substanţa specifică a politicului prin intermediul acţiunii comune şi conştiente prin care o clasă socială trimite spre instanţele puterii politice interesele sale spre soluţionare. Dar în doctrine factorul ideologic îşi face simţită prezenţa într-un mod activ. În primul rând. în sens larg. Acest prim moment ar trebui să fie o interpretare obiectivă a datelor şi faptelor reale ca şi o cercetare a cauzelor acestor fenomene. atât în timp cât şi în spaţiu. economic. maturizarea condiţiilor pentru articularea şi agregarea intereselor specifice de grup. Momentul transformării curentului politic socialist. juridic etc. doctrina examinează faptele dar. Indiferent de apartenenţa politică. În cadrul doctrinelor 11 . Din punct de vedere descriptiv. de teorii şi de doctrine. Ca şi curentele. deci apariţiei unor noi vectori ai acţiunii politice. un model prezumtat a fi superior celorlalte. ca alternativă posibilă la ordinea actuală. Astfel. acceptându-le. doctrina sintetizează în sine trei momente indisolubile: primul social–istoric. al doilea doctrinar–ideologic şi al treilea politic. în funcţie de un ideal imanent statului sau grupării politice. Este punctul de plecare necesar pentru orice teoretizare cu privire la elaborarea formei de organizare şi conducere. ea le apreciază. autorii grupaţi în curentul liberal au o notă comună: preocuparea pentru asigurarea libertăţii individuale în condiţiile legii şi importanţa acestei probleme pentru modernizarea economică şi politică. având în spate un background valoric. de stilul şi mentalitatea epocii. Graniţele lui nu sunt circumscrise ideologic. de poziţia de clasă. de şcoli şi teorii liberale din epoci şi ţări diferite. iar forma discursului ideologic care unifică toate etajele doctrinei: politic. de gradul de specializare sau de pregătire profesională. de aderenţa la un model de dezvoltare sau altul. o doctrină politică nu se poate eschiva de la diagnosticarea obiectivă a situaţiei în care se găseşte o societate dată: natura problemelor ei. curentul liberal cuprinde o multitudine de doctrine. social. Ca şi teoria. Dacă principiile care alcătuiesc corpusul doctrinar tind să se universalizeze.. unde şi aici se observă diferenţieri substanţiale între liberalismul din România. în doctrină politică poate fi uşor circumscris în timp.

spre acţiune. precum individualismul şi raţionalismul. interpretarea ideologică a configuraţiei social–politice a unei epoci nu reprezintă un scop în sine. Din cele de mai sus derivă necesitatea elaborării unor criterii metodologice de care cercetătorul trebuie să ţină seama în studierea doctrinelor politice: – criterul istoricităţii. El este construit din concluzii concrete. „nostalgicii“ comunişti vor aprecia doctrina partidului unic în funcţie de afilierea partizană şi de avantajele personale avute în perioada dictaturii şi nu în funcţie de efectele negative ale doctrinei. afirmarea superiorităţii valorilor propuse de ea şi. din operaţiunile care se profilează din analiză. Sistemul de interese şi nevoi ale unei epoci. în sensul că interpretează condiţiile specifice ale Lumii a Treia (cele trei continente) în funcţie de paradigma dominantă a ştiinţelor sociale din Europa de Nord şi SUA care s-a cristalizat în jurul unor valori şi mentalităţi specific europene. valorile socio–politice care coagulează în doctrină un trend sau un ideal al schimbării. De aici derivă acuzaţia de „eurocentrism“ adusă Occidentului. Elaborarea unei doctrine politice nu se realizează in vitro. presiunea economicuui. Există determinări complexe şi eterogene asupra politicului care cer drept de cetate în construcţia unei doctrine. nu putem interpreta şi înţelege ideile politice ale cronicarilor moldoveni sau ale teologilor medievali prin sistemul de valori al democraţiei contemporane. – subcriterul contextualizării (localizării) presupune înţelegerea unei doctrine politice în funcţie de condiţiile specifice care au prezidat la apariţia ei. doctrinele „subdezvoltării“ din America Latină nu pot fi înţelese fără cunoaşterea condiţiilor socio–istorice care le-au generat. – subcriteriul concordanţei dintre teorie şi practică este indicatorul cel mai obiectiv al utilităţii sociale a unei doctrine. valorile culturale nu pot să nu influenţeze intenţionalitatea unei doctrine politice. Avem aici în vedere nivelul de dezvoltare politică şi economică al societăţii respective. – criteriul autonomiei relative a politicii / politicului. ca o concluzie care verifică corectitudinea premiselor. De exemplu. – criterul obiectivităţii reprezintă analiza şi interpretarea unei doctrine în funcţie de rezultatele sau de consecinţele ei în planul dezvoltării sociale. orientarea spre practică.politice. Schimbările induse în sistemul social global prin aplicarea unui program guvernamental inspirat din doctrina liberală poate reprezenta proba indubitabilă a succeselor înregistrate în modernizarea economică a României interbelice. cel politic sau tehnic– operaţional. Strâns legată de acest criteriu este şi critica prezenteismului şi anume a tendinţei de a aprecia şi interpreta realităţile politice din trecut prin prisma sistemului de valori al epocii contemporane. doctrinele „comunalismului african“. Din această interpretare îşi extrage ideologia combustibilul său incitativ şi justificativ. de aici. incapabil să soluţioneze problemele comunităţii. de care va fi vorba mai pe larg în subcapitolul următor. 12 . ideile filosofice şi morale. este clar că acest al treilea moment constituie verificarea celorlalte două precedente. Desigur. De exemplu. Abstracte şi în curs de conturare în momentul ideologic ele devin operaţionale în momentul politic. Ajungem astfel la al treilea moment. eliberarea de partizanatul ideologic în procesul analizei. Ea presupune detaşarea afectivă. modelul cultural existent. structura geopolitică. Din acest criteriu derivă două subcriterii cu un rol la fel de important şi interpretarea şi aprecierea obiectivă a doctrinelor politice. Dacă modelul politic propus se dovedeşte inadecvat. al formării culturii politice. a interpretării ideologice sau a ambelor momente. „sine ira et studio“. această insuficienţă denunţă prin sine însăşi viciul premiselor de la baza analizei socio–istorice. De exemplu. doctrinele „socialismului asiatic“. ale „negritudinii“.

Political Science: A Philosophical Analysis. p. Prentice–Hall Inc. New York. p. p. op. 6. CH. U.. 34–35. JULIEN.226. RIST. ediţia a IV-a. 6. 13 Ibidem. p. Problemi di sociologia. JULIEN. Qu’est-ce que la politique? Paris. Istoria doctrinelor economice. Politica. 97. Science. OVIDIU. GASTON.. l. 18 FREUND. r. JULIEN. p. 19 BOUTHOUL. Ştiinţa politică. VII. 7 Ibidem. The MacMilan Co. Einaudi. Englewood. p. Studiu istorico–epistemologic.. 2. 1965. 6 Ibidem. 4. p. 4 BRAUD. Che cose la politica? Roma. Sociologie de la politique. p. Paris. 1959. op. 1970.. F. Bucureşti. U. (Edited by Heinz Eulan and James G. p. Dalloz. 23 Ibidem. 3 Ibidem. 17 FREUND. 1960. cit.NOTE: Apud Political Science. cit. Sirey. New Jersey. 16 FREUND. Torino. PH. March). 9. VII. p. F. p. 1276b.159. 2001. III. Paris. NICOLA.. 20 Ibidem. 43. 15 ARISTOTEL. de la fiziocraţi până azi. 14 FREUND. MARCEL. 3. Paris. 1965. 22 Ibidem. JULIEN. London. Histoire des idées politique. p. ANDREW. p. Ideology. P. Editura Casei Şcoalelor. 11. P. 5 Ibidem.. Political Theory: Philosophy. Editura politică. 2 VERNON VON DYKE.. 96. 1961. p. 9 Ibidem. 1 13 .. X. 24 GIDE. 71. 21 PRÉLOT. La science politique. 157. 1970. 1969. CH. p. p. 8 TRĂSNEA. 12 Ibidem. 1992. Ideazione Editrice s. Bucureşti. 1926.. 11 ABBAGNANO. p. 10 HACKER.

sedentarizarea populaţiei pe un anumit teritoriu. sentimentul apartenenţei şi al identităţii la o naţiune. Din această perspectivă. Faptul că în Evul Mediu comunitatea politică se numea regnum (regat). perpetuate şi amplificate de-a lungul generaţiilor. termenul stat (din latinescul status = stare pe loc) trimite la ideea de sedentarizare. drogurile. 2. putem defini statul drept principala instituţie prin care se exercită puterea politică în cadrul unei societăţi.Capitolul 2 STATUL – INSTITUŢIA CENTRALĂ A SISTEMULUI POLITIC 1. termenul de stat se va impune mai târziu în vocabularul social-politic al epocii moderne. Încercările de a constitui organisme internaţionale specializate în soluţionarea unor probleme globale cum ar fi poluarea. voievodat etc. în limitele unui anumit teritoriu strict delimitat prin frontiere. Întrebuinţat pentru prima oară de Machiavelli în Principele (1513). logica interacţiunilor afective dintre comunitate şi teritoriu. numită stat. unde politicul tindea spre o autonomie relativă. traficul cu carne vie etc. Esenţa statului constă în relaţia reciprocă dintre supunerea voluntară a populaţiei şi întărirea autorităţii centrale a statului. în general. criminalitatea. Dimpotrivă! Apariţia lui este condiţionată de un lanţ de procese social-politice îndelungate care au dus la apariţia structurilor instituţionale. 1. pe măsură ce notele caracteristice şi esenţiale ale conceptului oglindeau transformările din sistemele politice medievale. existenţa unui grup conducător investit cu atribuţii de guvernare. ea nu reuşeşte să surprindă bogăţia determinaţiilor şi conexiunilor din cadrul unui proces sau fenomen din care apare configurarea ideii. formă de organizare şi conducere a unei comunităţi umane. Până atunci statul va asigura organizarea politică a unei populaţii pe raza unui teritoriu delimitat prin frontiere stricte. În al doilea rând. 4. Sub influenţa ideologiilor liberale statul a fost identificat cu un rău necesar. o variantă plauzibilă de răspuns ar fi că încă nu s-au elaborat formele politice capabile să înlocuiască statul. indiferent de căutările unor formule de integrare transnaţională. arată că procesele de concentrare a puterii politice şi de autonomizare a politicului faţă de sfera religioasă erau încă departe de a fi încheiate. ca structură politică de rezistenţă în cadrul sistemelor politice arhaice. principatus. 2. leau impus în conştiinţe ca o forţă de coerciţie şi nesupusă. cnezat. în măsură direct proporţională cu încercările detractorilor săi de a o înlocui? În acest caz. ducat. instituţionalizarea şi centralizarea puterii politice. procesele de tranziţie sau de integrare sunt gestionate tot de stat pentru dezintegrarea statului. Continuitatea vieţii de stat este asigurată şi de consensul popular cu privire la necesitatea funcţiilor esenţiale ale guvernării. statul rămâne principalul pivot al restructurării relaţiilor internaţionale şi principalul agent al proceselor de tranziţie şi integrare. 14 . patternurile culturale înrădăcinate în structura ethosului colectiv fac puţin probabil ca statul să dispară într-un viitor apropiat. Definiţia statului Reprezentările colective despre stat. În ultimele decenii. s-au lovit tocmai de necesitatea cooperării şi înţelegerii dintre state. ceea ce demonstrează strânsa legătură dintre puterea politică şi un teritoriu. prin graniţe convenţionale. Oricât de bună ar fi însă o definiţie. de către un grup organizat minoritar care îşi impune voinţa sa asupra majorităţii privind modul de organizare şi conducere a respectivei societăţi. memoria colectivă. Ca fenomen politic statul nu a apărută dintr-odată. Fenomenele conştiinţei colective. 3. De unde această persistenţă a formei de organizare politică a comunităţilor umane. iar datorită exceselor statelor totalitare cu un rău absolut. controlului social. Conceptul de stat După cum arată şi etimologia sa. Din această definiţie rezultă patru caracteristici esenţiale ale statului.

în jurul anilor 8. De exemplu. statusuri. Căci sedentarizarea populaţiilor a coincis cu explozia demografică a grupurilor umane arhaice.000 î. Acestea vor deveni părţi componente ale memoriei sociale şi vor dicta nu numai normele comportamentului colectiv. în delta marilor fluvii Tigru şi Eufrat. El este un pământ roditor. Această presiune internă a dus la forme agregate din ce în ce mai complexe care nu mai puteau fi administrate numai prin ierarhizarea relaţiilor de rudenie şi de alianţă. caracterizată prin domesticirea plantelor şi animalelor: meiul. Acestea au slăbit datorită numărului. a unor noi diferenţieri şi. specifică primelor comunităţi umane. materializată într-un ansamblu de norme şi reguli. Dar ce totem va lua copilul când relaţiile sexuale din endogame devin exogame. un no man’s land.n. adică atunci când partenerul sexual provine din altă comunitate? Va lua totemul mamei sau totemul comunităţii de adopţie? Lucrurile se complică în cadrul grupurilor de vânători care străbat mari distanţe în urmărirea vânatului care şi el se deplasează în ecosistem în căutarea păşunilor. apoi dintre fraţi şi surori şi. Trecerea de la puterea politică personificată şi personalizată. primele state şi primele civilizaţii au apărut în Orientul Antic. salvarea sau ocrotirea tribului. în creşterea coeziunii interne a grupurilor. aflate în schimbare continuă. din el se vor fabrica marile vase. ci mai mult relaţii sociale care au rolul de a asigura coeziunea internă şi identitatea de grup. obţinute 15 . Hindus şi Gange. fluviul Galben şi fluviul Albastru. adică de identitate pe baza unei descendenţe biologice comune. situat în delta marilor fluvii. întregul este mai mult decât suma părţilor şi 2. acolo unde s-au sedentarizat prima oară triburile de culegători şi unde bobul aruncat în mâlul roditor dă rodul însutit. “Marca totemică a identităţii” vizează tocmai nevoia socială de identitate. dincolo de relaţia de rudenie biologică: alianţele şi identitatea derivau din conştiinţa unei descendenţe comune. dar vor inscripţiona în materialitatea statului istoria grupului. bivolul. Orice modificare într-unul din aceste paliere sau aceste forme a antrenat modificări la nivelul întregului. roluri) ne va permite să întrezărim condiţiile istorice care au dus la apariţia statului.) şi a raporturilor dintre acestea cu formele de comunicare simbolică şi cu patternurile reprezentărilor colective (norme. Va lua totemul mamei sau totemul locului? Toate aceste modificări au slăbit coeziunea internă a grupurilor şi au stimulat procesele de instituţionalizare a puterii. de unde nevoia altor structuri de putere care să ferească comunităţile de efectele entropiei. Interdicţia incestului. valori. asocierile umane cunoscând diferenţieri privind rolurile. la puterea politică instituţionalizată. are loc revoluţia agrară. Problema identităţii şi a alianţelor a fost supusă şi ea unor “presiuni colaterale” din partea condiţiilor de mediu. De aceea. a fost prima regulă socială care a rezultat din convertirea unei pulsiuni biologice în normă de comportament. întregul este anterior părţilor. în situaţia în care singurul părinte cunoscut era mama. implicit. cu merite incontestabile în întemeierea.Evoluţia formelor de asociere umană confirmă ipotezele ontologice ale lui Aristotel cu privire la geneza statului: 1. statusurile şi normele. Mecanismele prin care omul arhaic îşi realimenta bateriile acestei identităţi erau ritualurile şi sacrificiile violente. Relaţiile de rudenie şi de alianţă nu sunt atât relaţii de cosangvinitate.e. Gintă-clan-fratrii-triburi-uniuni de triburi. Tot aici. Dar mâlul nu oferă doar o pătură germinativă ideală. Nil. asinul. este doar una dintre acestea. Interdicţia relaţiilor sexuale dintre părinţi şi copii. dintre parteneri aparţinând unor generaţii diferite a avut un impact deosebit în configurarea relaţiilor de rudenie şi de alianţă. acum aproximativ un milion de ani. un animal sau un erou eponim. grâul. ceea ce a creat premisele ierarhiilor sociale. calul etc. copilul lua totemul mamei. Nevoile comunităţilor umane reclamau forme din ce în ce mai complexe de organizare care să fie grefate organic în orizontul de dezvoltarea noilor comunităţi. Numai o analiză a palierelor societale (politice. ulterior. Dar teritoriul statului nu este un pământ oarecare. juridice etc. Sedentarizarea uniunilor de triburi pe un anumit teritoriu a însemnat naşterea statului. economice. Acest strămoş comun putea fi o plantă. orzul.

ELEMENTELE STATULUI 3. existând în relaţii unul cu celălalt. în esenţă. chiar configuraţia lui intelectuală sunt puternic marcate de mediul său natural care a lucrat într-însul uneori timp de sute de mii de ani. Toate acestea favorizează forma şi mărimea statelor. Nu întâmplător. Omul însuşi este o parte a naturii. Fiecare stat constă. clima rece favorizează crearea sentimentului războinic. Astfel. Teritoriul Populaţia sedentarizată pe un anumit teritoriu şi flancarea acestuia prin graniţe naturale sau convenţionale formează fundamentul primitiv al statului ca şi al tuturor organizaţiilor sociale. în societăţile arhaice clasa războinicilor se bucura de mare cinste. inclusiv forma de guvernământ. La început nucleul acestui stat era constituit din atelierele de prelucrare a metalelor. Un relief accidentat. iar zeii fierari. format din concreţiuni geologice (bariere muntoase) favorizează naşterea statelor mici. Acest mediu modifică constant viaţa indivizilor şi a grupurilor. iar relaţiile dintre indivizi modifică atât indivizii cât şi grupurile. ocupă un loc important în mitologiile popoarelor primitive. încununarea proceselor evolutive ale vieţii. Înseşi relaţiile sociale din cadrul statului primitiv au luat naştere din nevoia primordială de securitate a comunităţii. înconjurate de un şanţ de apă. al cuceririlor militare. Populaţiile care trăiesc în zonele cu climă caldă sunt predispuse la reverii şi lenevie. Acestea trebuie să fie conservate la nevoie prin forţa armelor şi dezvoltate prin cultură. dată fiind bogăţia resurselor. Originea. Acestea pot fi urmărite pe următoarele coordonate ale interacţiunii om-natură: 3. Clima Influenţează comportamentul şi structura psihologică a locuitorilor. Totodată.1. Dar sedentarizarea populaţiei pe un anumit teritoriu nu are loc doar prin întrunirea condiţiilor materiale de existenţă. aceştia modifică în mod constant mediul lor. la rândul lor. precum regimurile politice orientale.U. De la marocanul Ibn Haldoun (1336-1409) până la Montesquieu (1688-1765). Aprovizionarea meşterilor şi desfacerea produselor au creat viitoarele profesii de administratori şi de comercianţi. 3. ele sunt predispuse la forme de guvernământ autoritare sau despotice. 16 . iar întregul existând într-un anumit mediu natural. gen polisul grec sau cantoanele elveţiene. diviziunea lui în rase. dezvoltă sentimentul onoarei şi al civismului aristocratic. reţeaua hidrografică. Epoca bronzului şi apoi epoca fierului trădează importanţa confecţionării armelor pentru apărarea teritoriului. fiecare având anumite caracteristici psihice şi mentale. pe câtă vreme platourile continentale favorizează naşterea statelor mari (imperiile precolumbiene. podişurile. plini de funingine şi infirmi. dintr-un număr de indivizi. prin Jean Bodin şi Hugo Grotius în cultura politică europeană s-a impus determinismul geografic care explică fenomenele politice prin influenţa factorilor climaterici asupra comportamentului uman. dezvoltarea şi răspândirea lui pe suprafaţa pământului. văile.3. care vor permite păstrarea recoltei şi vor asigura sedentarizarea pe acel teritoriu. S.prin coacere. Conturul suprafeţei scoarţei terestre Conturul suprafeţei scoarţei terestre cuprinde lanţurile de munţi. şi Rusia).2. 3.A. Mediul natural include suma totală a influenţelor lumii externe care afectează viaţa indivizilor sau grupurilor.

Indiferent că este un rezultat al acordului mutual dintre locuitori sau un rezultat al extinderii. În aceste zone favorizate. Tehnica prelucrării metalelor va duce la dezvoltarea oraşelor. proveniţi din culegători. Organizarea prin care statul îşi exprimă şi impune voinţa sa este absolut necesară. Numai prin ea statul poate să se ocupe de cetăţenii săi şi de relaţiile cu alte state. care vor smulge prin muncă solului cele necesare traiului. Agregarea populaţiei în regiunile favorizate duce la interesul comun. colonizările au o puternică influenţă asupra originii şi dezvoltării statului. atât la nivelul guvernării centrale sau la nivelul administraţiei locale sau regionale sau la toate aceste niveluri.4. datorită climei. bazată pe cucerirea celui mai slab de către cel mai puternic.6. capacitatea de reproducere sunt factori tot atât de importanţi. cu prevalenta statului paternalist şi a aristocraţiilor latifundiare.3. cu resurse sărace (vezi Japonia) oamenii au trebuit să se adapteze la mediu printr-o disciplină aspră a muncii pentru a putea supravieţui. dezvoltarea civilizaţiei. În ţări cu climat aspru. Migraţiile şi cuceririle care le însoţesc cer o mai strictă organizare decât o cere viaţa staţionară şi duce la noi forme de reglementare dintre conducători şi supuşi. Unele zone ale globului. 3. Dat fiind faptul că în primele epoci ale istoriei umane omul a fost strict dependent de natură. pot suporta populaţii numeroase (regiunile dintre marile fluvii). Organizarea Dată fiind o populaţie care locuieşte un teritoriu definit. resurselor sau configuraţiei lor. Cu cât teritoriile sau populaţiile pe care un stat le încorporează în graniţele lui şi cu cât relaţiile economice şi politice conflictuale actuale (…) cu alte state sau popoare sunt mai mari. Populaţia Alături de teritoriu ea este un element vital indispensabil în geneza statului. Resursele Resursele (vegetale sau minerale) joacă un rol important în fixarea populaţiei de o anumită zonă şi în dezvoltarea statului. caracteristicile acesteia au contribuit la formarea psihologiei grupurilor sociale. cu atât este mai probabil că el va neglija problemele acelor teritorii şi 17 . 3. Chiar dacă mediul fizic este un factor determinant în distribuirea populaţiei în anumite zone ale globului. Dar mărimea acestor populaţii va depinde nu numai de condiţiile externe favorabile ei şi de felul în care oamenii se pricep să le exploateze. Această organizare este apanajul puterii de stat. rata natalităţii va fi superioară celei a mortalităţii. o formă a mecanismului politic care să primească sau să ceară supunerea trebuie să fie creată pentru a forma un stat. În condiţiile în care pentru populaţiile sedentarizate nu mai existau teritorii libere limitrofe. În funcţie de abundenţa unei resurse se dezvoltă tehnicile de producţie şi organizarea socială. dintre grupuri. căsătoriile cu noii veniţi. Migraţiile şi luptele pentru terenurile fertile. la contactele dintre grupuri şi indivizi care se concretizează întrun spirit al unităţii şi nevoie de organizare. O zonă din comuna primitivă poate suporta un mic număr de vânători. dar ea poate primi un număr mult mai mare de agricultori.5. nevoia de autoritate care să se exercite asupra acesteia se impune de la sine. a comerţului şi a celei de a doua mari diviziuni a muncii. iar abundenţa terenurilor arabile va duce la crearea marilor imperii în Orient. “Capacităţile limitate ale organizării pot duce la suprasarcini impuse sistemului. caracteristicile genetice. a guvernării şi a dreptului. ele au trebuit să descopere şi să intensifice alte tehnici de producţie pentru a obţine recoltele necesare supravieţuirii. iar mărimea şi densitatea populaţiei vor creşte prin oamenii atraşi de avantajele oferite de ecosistem. deoarece între om şi mediul său natural există o legătură indestructibilă.

adunările elective sau poporul. 18 .U. S-ar putea vorbi. guvernarea poate fi definită ca “suma totală a acelor organizaţii care exercită sau pot exercita puterile suverane ale statului”. guvernarea este un mecanism esenţial al statului. Aşa cum fiecare stat este o unitate şi guvernul fiecărui stat trebuie să fie o unitate. astfel. suveranitatea presupune că un stat are completă autoritate asupra tuturor indivizilor care îl compun. Din combinarea elementelor de mai sus rezultă că esenţa reală a statului este suveranitatea. prin sine. ca o “calitate supremă a puterii de comandă” (de la sovranus . 3. Într-un sens mai larg. suveranitatea presupune că un stat este complet independent de controlul oricărui alt stat. geografice şi economice. să limiteze mărimea statelor”1. În timp ce termenul “stat” este abstract şi poate fi conceput indiferent de existenţa statelor concrete actuale deoarece toate statele sunt identice ca esenţă. 3. Din punct de vedere intern. deoarece ea include un număr de organizaţii politice separate care sunt fiecare un stat. nici un subiect nu este scutit de autoritatea lui şi nici o persoană sau grup de persoane din afara statului nu se pot amesteca în treburile lui interne. nu este încă un stat. Un stat nu poate exista fără guvernare. văzută din exterior. Astfel.9 . executive şi judecătoreşti în organele centrale şi locale ale puterii de stat. Guvernarea poate fi definită ca medierea necesară dintre stat şi cetăţenii săi. Această atenţie descrescândă şi declinul consecvent al performanţei şi serviciilor guvernamentale pentru aceste regiuni şi populaţii marginalizate tind. deşi o unitate geografică. Suveranitatea.eminent). Guvernarea include acele persoane care sunt angajate în exprimarea şi administrarea voinţei statului – ansamblul puterii legislative. în schimb. În funcţie de formele de legitimare a puterii politice. Deoarece un stat se caracterizează prin ordine. Orice populaţie care posedă un teritoriu şi puteri suverane devine. guvernarea are un caracter concret-istoric în funcţie de condiţiile politice din fiecare ţară. să antreneze diminuarea loialităţilor şi rezistenţa crescândă şi. Guvernarea Întrucât orice organizare duce la ierarhie socială.8.populaţii care (…) sunt astfel marginalizate în interesele lor politice. Unitatea înseamnă că teritoriul şi populaţia care constituie un stat formează un tot indestructibil. mecanismele prin care scopurile statului sunt formulate şi executate. Unitatea Unitatea implică ideea de coeziune internă absolută şi de independenţă externă completă. de o lege a atenţiei şi responsabilităţii descrescânde faţă de nevoile unor provincii neglijate ale statelor mari. nu sunt state în sine deoarece ele sunt părţi ale unei unităţi politice mai vaste care este ea însăşi un stat. iar guvernul poate exista numai ca organizaţie a unui stat. Deoarece un stat este unitar. Europa. organizare şi ierarhie socială.7. necesară pentru transmiterea voinţei politice a minorităţii conducătoare majorităţii conduse. iar relaţiile dintre state sunt menţinute. deşi împărţit în diferite ministere şi departamente. un stat. el are un guvern prin care el îşi întăreşte autoritatea asupra supuşilor săi şi îşi menţine independenţa lui faţă de alte state. 3. titularul suveranităţii poate fi monarhul. cel puţin până la realizarea unităţii politice a Europei. state care compun S. în acest caz. Pe de altă parte. Ea poate fi definită ca o “competenţă a competenţelor”. Ele nu se pot constitui în părţi ale unei organizaţii politice mai vaste: nici un stat nu poate include un teritoriu sau o populaţie care nu formează o parte politică a lui.A.

unde el emite ordine obligatorii. e) este totală: deasupra ei nu se mai află nici o altă putere. atât în ce priveşte teritoriul. statul este abordat şi definit în zilele noastre ca “paznic de noapte” sau “stat minimal”. În primul rând. mai mult. Suveranitatea de stat are următoarele caracteristici: a) este unică: într-un stat nu pot exista concomitent două puteri suverane. între adevărul realităţii obiective şi preferinţele subiective. fără nici o discriminare pe întreg teritoriul naţional.. Nu se face distincţia întra statul care există şi statul care ar trebui să existe. În al patrulea rând. care nu poate fi înstrăinat. pentru cât mai mulţi oameni şi pe o perioadă cât mai îndelungată dacă statul vrea să dureze. În pură tradiţie a liberalismului clasic. confuzia dintre criteriul tehnic şi criteriul normativ. constituie o sursă limitativă a cuprinderii în sfera definiţiei statului a tuturor notelor sale caracteristice precum şi a 19 . când pe verticală. c) este inalienabilă: nu poate fi înstrăinată nici de titularul ei. omiţând-se astfel bogăţia relaţiilor de putere care interferează în exercitarea puterii de stat. ea poate fi compensată numai într-o măsură foarte limitată prin tehnologiile transportului şi ale comunicării. Se vorbeşte astfel de “statul social”. fiind unitar şi indivizibil. Aceste raporturi au fost definite când pe orizontală. Cu cât populaţiile sunt mai diferite în limba şi cultura. “statul tehnic”.Voinţa suverană a statului. Numeroasele teorii despre formarea statului se lovesc. “statul intervenţionist”. rolul lui complex fiind redus la sarcina de a asigura protecţia juridică a cetăţenilor şi bunurilor ca şi la aceea de a asigura funcţionarea neîngrădită a societăţii civile. A doua dificultate constă în confuzia raporturilor dintre stat şi societatea civilă. structura explicativă privilegiată. de una singură. de suprapunerile şi confuziile dintre diferitele structuri şi funcţii ale statului. “statul garnizoană” etc. 4. omiţându-se evidenţierea raporturilor specifice dintre ele. actele lui trebuie să fie obligatorii pe întreg teritoriul. în condiţiile geografice şi economice şi în structura lor socială. când este exprimată şi întărită prin mijloacele guvernării este numită lege. statul a fost analizat prin reducerea unilaterală la una din funcţiile sale de bază şi tratarea privilegiată a acesteia. Prin urmare. f) este deplină: efectele ei se aplică tuturor. Această probabilitate diminuată a supunerii datorită deosebirilor psihologice (…) aflate în creştere au limitat întotdeauna mărimea statelor. cât şi în ce priveşte ansamblul de persoane care sunt obligate să i se supună. Deutsch stabileşte un raport direct proporţional între existenţa statului şi calitatea populaţiei lui: “Mai importantă decât distanţa dintre corpuri este adesea distanţa dintre spirite şi dintre patterns-urile diferite ale relaţiilor sociale. Cauzele constau în identificarea întregului cu partea şi fixarea uneia dintre aceste structuri sau funcţii drept moment privilegiat al genezei statului. inerent partizane: între adevăr şi interesul politic. TEORII PRIVIND GENEZA STATULUI. cultural şi/sau social”. d) este imprescriptibilă: nu poate fi anulată sau revocată. Oricare ar fi formele guvernării sau formele statului. În al treilea rând. Între aceste elemente ale statului există o legătură indisolubilă. în efortul lor explicativ. “statul fiscal”. Karl W. ele se condiţionează reciproc. “Limitele domeniului efectiv al statului sunt astfel limitele probabilităţii lui de a obţine supunerea populară. b) este perpetuă: într-un stat nu poate exista vacanţă (pauză) în exercitarea suveranităţii. cu atât este mai puţin probabil ca ele să se supună comenzilor date de o guvernare străină şi distanţată din punct de vedere spaţial. deoarece statele au existat într-un raport direct proporţional cu activităţile şi capacităţile populaţiei lor”2.

ci numai prin serviciile pe care le aduce. sub conducerea şi controlul guvernanţilor. este una din limitele serioase ale criteriului juridic. Ludwig Stein vede. Este ansamblul puterilor publice constituite în vederea promovării şi apărării drepturilor. 3.diferenţelor specifice dintre cele patru criterii mai des uzitate: 1. “personificarea ordinii juridice”. Pentru marele jurist austriac. noţiunii de putere publică se substituie aceea de serviciu public. pe baza proceselor sociale de stratificare şi de ierarhizare între cei puternici şi cei slabi. “subiect de acte publice”. clasa conducătoare (şefii de trib. “sindicatul intereselor generale ale naţiunii”. materiale sau voliţionale. Dar puterea publică nu se poate legitima prin originea sa. Extrapolarea ordinii publice a statului drept. Aceste teorii. mai 20 . Criteriul juridic nu acoperă însă toate elementele constitutive ale statului. “Astfel. între o minoritate conducătoare care îşi impune voinţa ei unei majorităţi conduse. criteriul politic şi 4. Mai multe şcoli juridice celebre şi reprezentanţii lor văd statul ca pe “o personificare juridică a naţiunii” (Esmein). criteriul social. reprezentantul oficial al naţiunii. iar deţinătorii puterii publice nu îl pot folosi în mod legitim decât pentru a asigura colaborarea comună”3. “persoana politică organizată a unei naţiuni întro ţară determinată” (Bluntschli) sau ca pe o “organizaţie raţională a unităţii politice” (Houriou). elementele etice şi teleologice. 2. Susţinătorii acestui criteriu consideră că statul a luat naştere în momentul în care. Statul modern apare din ce în ce mai mult ca un grup de indivizi. De exemplu. de sorginte marxistă. forţele sociale active. 2. Alţi autori definesc statul în funcţie de ordinea juridică: “Statul are drept scop esenţial realizarea ordinii juridice”. Statul este naţiunea însăşi. intereselor şi idealurilor unei naţiuni. Criteriul juridic Problema personalităţii juridice a statului este contribuţia cea mai importantă adusă de acest criteriu în definirea statului. opusă celei internaţionale şi. nu este ceva diferit de ordinea sa juridică”. Cu ajutorul lui se pot explica relaţiile şi situaţiile multiple care se stabilesc între stat – persoană juridică – subiect activ şi pasiv de drepturi şi obligaţii şi celelalte asociaţii şi organizaţii sau între stat şi indivizi. statul este “comunitatea creată de o ordine juridică naţională. ca atare. lucrând de acord. în cadrul diviziunii interne a muncii.) şi-a însuşit un surplus de avere pe care a căutat să şi-l apere şi perpetueze fie prin pseudomotivaţii ideologice. Funcţia tehnică a dreptului (permisivă sau prohibitivă) nu poate cuprinde realitatea comună a vieţii sociale. marii preoţi etc. statul încetează de a fi o putere care comandă pentru a deveni un grup care lucrează. tendinţele şi drepturile ei. agenţia ei conducătoare. criteriu unic în explicarea genezei lui. criteriul economic. conform regulii de drept. Puterea publică o constituie însuşi acest fapt de dominaţie cu forme şi elemente variabile în evoluţia statului. fie prin crearea unei forţe de dominare sau de coerciţie. 1. la realizarea nevoilor materiale şi morale ale participanţilor. lupta continuă şi aprigă pentru putere nu traduce doar raţionalizarea intereselor economice. 3. în forţele. Pentru Hans Kelsen statul este “personificarea totală a dreptului”. Criteriul politic A impus în teoria despre stat ideea de imperium – Herrschaft – dreptul de constrângere şi de dominaţie. criteriul juridic. elementele organice. este organismul politic. Criteriul economic Are legături indisolubile cu criteriile anterioare cu care interferează. suferă de un determinism mecanicist prea apăsat.

Oppenheimer explică formarea şi natura statului. Moise) vine şi pune capăt stării de anarhie prezente. sau dintre factorii obiectivi şi subiectivi de la baza genezei şi evoluţiei sale. transformând-se în state. pizmei şi lăcomiei. De aceea. regii sunt consideraţi “locotenenţi ai lui Dumnezeu” pe Pământ. Hobbes). Prin motivaţia ideologică prin justificarea religioasă a clivajului dintre bogaţi şi săraci. organizare al cărei unic scop este de a reglementa dominaţia primului asupra celui de al doilea. Ideea de creştere organică a familiei până la transformarea ei în stat caracterizează difuzarea acestei teorii dintr-o perspectivă creştină a unităţii neamului omenesc înainte de căderea în păcat. ca şef al familiei. mai multe familii s-au unit. pe pământ instalându-se o stare de anarhie şi de violenţă. neamul omenesc s-a spart în mai multe limbi. În explicarea apariţiei statului Marx utilizează teoria luptei de clasă. Aceasta realizează consecinţele dezastruoase ale stării anarhice. deosebind mijlocul politic. La început. Procesul este surprins corect în generalitatea lui. “statul a apărut pe o anumită treaptă de dezvoltare a societăţii şi va dispărea pe o altă treaptă de dezvoltare a acesteia”. 2. aceste familii s-au lărgit şi consolidat. destinate satisfacerii nevoilor şi susceptibile de rapt cu mâinile înarmate”6. procesele simbolice. în scopul stabilirii unui echilibru dintre interese. Văzând “dulceaţa traiului în comun” (Bossuet). Urmează un al doilea contract. Mai departe. în marea lui iubire. ceea ce duce la încheierea unui prim contract între indivizi al cărui obiect este instalarea păcii sociale. fără să absolutizeze însă rolul factorului economic în geneza statului. instituind regi şi regate pe Pământ. şamanii din comuna primitivă au acumulat un surplus de bunuri economice pe care au înţeles să le apere prin două mijloace: 1. Dacă în gândirea politică antică acest legislator era trimis de zei. Un stat nu poate să ia naştere decât atunci când mijlocul economic a adunat o anume cantitate de obiecte. mai întâi ale naţiunii şi apoi ale ansamblului umanităţii”4. între nevoile personale legitime şi interesele obişnuite în conflict cu acestea din urmă. Prin crearea forţei de coerciţie care să le apere acest statut de clasă dominantă. datorită zavistiei. al cărui garant este zeul. marii preoţi. dar nu se specifică celelalte elemente care au o contribuţie la geneza statului. sub conducerea celui mai bătrân dintre şefii uneia. 21 . Şi această teorie. a mai salvat odată Omul. Oppenheimer adaugă: “Statul este organizaţia mijlocului public. “un solid sistem de organizare a instabilei subordonări şi supraordonări a indivizilor şi grupurilor sociale din el. Iar această dominaţie nu a avut niciodată alt scop decât exploatarea economică a învinsului de către învingător”5. sinteza dintre factorii materiali şi spirituali. După Cădere. reprezintă o proiecţie religioasă a nevoii vitale de ordine în societăţile de-abia constituite. Însă Dumnezeu. prin care înţelege aproprierea fără nici o compensaţie a muncii altuia. ca pe o “organizare socială impusă de către un grup învingător. ca şi multe altele. în primele faze ale existenţei sale. în societăţile moderne locul zeului îl ia comunitatea ca entitate colectivă (Th. apărând autoritatea sa contra revoltelor interne şi atacurilor din afară. Un alt set de teorii explică apariţia statului prin violenţa dominaţiei unui grup superior asupra altuia inferior al cărui teritoriu îl cucereşte. Observăm că până la un punct Oppenheimer îmbrăţişează determinismul economic al lui Marx. dintre suveran şi comunitate. După Marx. Şefii de trib. Cea mai răspândită teorie privind geneza statului este teoria patriarhală cu rădăcinile în autoritatea primară a tatălui. Ea reproduce esenţa teoriilor contractualiste după care un legislator legendar (Manu.ales în statul modern.

care domină economia subterană. 1. autostrăzi. De multe ori statele intră în conflict cu firmele private de export-import care în goana după profit. Asigurarea unui sistem de asistenţă şi securitate socială pentru cei mai puţin capabili să supravieţuiască decent într-o economie de piaţă. Funcţiile statului sunt supuse principiului echivalenţei funcţionale. 4. Într-o enumerare succintă. De aceea. fie interne sau internaţionale. Funcţia cultural-educativă. în special asupra importurilor. În condiţiile îmbătrânirii rapide a populaţiei în lume rămâne de văzut dacă statele pot mări în continuare subvenţiile pentru asistenţă socială fără să le fie afectată rata de creştere economică.5. bolnavii. Statul poate subvenţiona aceste construcţii. Prin funcţie a statului se înţelege o activitate specializată într-un anumit domeniu sau structură a statului care serveşte la atingerea unor obiective în cadrul sistemului. modelele liberale sau neoliberale. corporatiste. prin intermediul căreia guvernanţii acţionează în vederea bunei desfăşurări a vieţii comunitare. c) funcţia de control asupra comerţului exterior. FUNCŢIILE STATULUI CONTEMPORAN ŞI DINAMICA ACESTORA. sedii ale instituţiilor centrale etc. statele au cedat porţiuni însemnate din suveranitate naţională. procesele de integrare regională şi ale globalizării arată că statului îi rămân suficiente prerogative în domeniul economic. Funcţia de apărare a teritoriului şi de menţinere a ordinii interne derivă din însăşi esenţa statului: aceea a forţei de coerciţie. Statul nu îşi poate permite să abandoneze politicile publice unor instituţii private. democrat-creştine sau neoconservatoare. Un stat poate alege între mai multe modele de dezvoltare capitalistă: modelele social-democrate. intră în conflict cu legislaţia economică a statului naţional. e) responsabilitatea statului de a percepe taxe şi impozite. Formarea sentimentelor de identitate şi de loialitate la tinerele generaţii sunt vitale pentru continuitatea vieţii de stat. de natură keynesiană. a prostituţiei şi a terorismului rămân prerogative esenţiale ale suveranităţii puterii de stat pe un anumit teritoriu. a mafiilor organizate. invalizii şi şomerii. copiii şi bătrânii. Este o zonă a politicii economice unde există un decalaj substanţial între pretenţiile statelor şi rezultatele obţinute din activitatea comercială. drumuri europene. Competiţia pe piaţa mondială cere un mediu competitiv pe pieţele naţionale. Numeroase grupări mafiote. după cum poate fi parte sau poate organiza şi controla licitaţiile pentru obţinerea brevetului de construcţie. în condiţiile integrării economice. Funcţia economică a statelor contemporane cunoaşte reajustări spectaculoase. statul alocă 22 . Funcţia socială. pârghii prin care el poate sau nu să contribuie la dezvoltarea standardelor de performanţă ale unei economii. domeniile în care se exercită funcţia economică a statelor contemporane sunt următoarele: a) responsabilitatea pentru construcţia infrastructurilor pe teritoriul naţional: porturi. pe plan intern lupta împotriva criminalităţii transnaţionale. Puterea guvernanţilor de a obţine venituri nu mai este un monopol exclusiv al puterii de stat. Chiar dacă. legitim instituită. Transformările funcţiilor statului şi dinamica acestora reflectă cu destulă fidelitate diluarea şi difuziunea autorităţii centrale a statului spre alte instituţii sau organizaţii. d) corectarea fenomenelor de criză şi depresiuni economice prin măsuri anticiclice şi accentul pus pe cererea globală. De la monopolul statului asupra vieţii economice până la retragerea completă a statului din economie. împotriva drogurilor. se eschivează de la plata datoriilor către stat. fie ele publice sau private. protecţioniste. vitală într-o lume a competiţiei la nivel mondial. 3. b) alegerea formei de dezvoltare. Familia şi şcoala sunt agenţii privilegiaţi pentru formarea şi educaţia politică a cetăţenilor. deşi “marii rechini” utilizează toate infrastructurile şi facilităţile oferite de stat. 2. adică una şi aceeaşi funcţie poate fi îndeplinită într-un mod mai mult sau mai puţin adecvat de celelalte structuri ale statului.

6. Doi analişti englezi. În special în statele occidentale scăderea dramatică a ratei natalităţii şi procesele de îmbătrânire a populaţiei au determinat statele să ia măsuri urgente în ce priveşte protecţia mamei şi a copilului. reprezintă voinţa generală a întregii naţiuni exprimată prin aleşii ei. statelor le revine obligaţia de a lupta împotriva pornografiei. Prin urmare. a caselor memoriale. Funcţia demografică. precum şi 2. mărirea alocaţiilor postnatale. 5. 2. Este o funcţie nou apărută în contextul preocupărilor interne ale statului de a favoriza creşterea natalităţii. nici statul nu sunt pe punctul de a dispărea … nu există structuri care să le substituie şi să poată îndeplini toate funcţiile asociate în mod tradiţional cu statulnaţiune. asistăm la o cedare a exerciţiului suveranităţii şi nu la o restrângere a prerogativelor suverane ale statelor. Derivă din competenţa suverană a statului pe un anumit teritoriu. elaborate de puterea supremă a ţării. Italiei. Jurisdicţia statului este obligatorie pe întreg teritoriul naţional. reprezentată de Parlament. în cadrul acestui proces. Matthew Horsman şi Andrew Marshall de la Financial Times şi de The Independent au observat. prin activitatea de turism. aspiraţiilor private şi de grup. în care se manifestă spontan iniţiativa voluntară a indivizilor şi grupurilor umane în vederea satisfacerii intereselor. cercetării ştiinţifice şi culturii. cutume). a kitsch-ului şi a subproducţiilor culturale. a muzeelor reprezintă o investiţie profitabilă în dublu sens: 1. de întrajutorare. generator de bunăstare şi de ordine bazată pe lege. Spaniei şi Greciei. principalul său element definitoriu – statul-naţiune autonomă – îşi pierde poziţia privilegiată… Aceasta implică schimbări politice şi sociale pe o scară foarte amplă: harta se schimbă. Pentru John Locke societatea civilă se opune autorităţii paterne şi stării de natură şi este un factor de progres. Societatea civilă este în acelaşi timp: 1. 6. o sferă (un domeniu) al vieţii sociale reglementate de o anumită ordine legală (un set de reguli. legislaţia privind mediul şi protecţia copilului etc. dar autonomă în raport cu statul. La început termenul desemna acea parte a societăţii diferită de organizaţiile militare sau congregaţionale. cu deosebită acurateţe mutaţiile petrecute în structurile tradiţionale şi în funcţiile statului: (…) “nici naţiunea. chiar dacă sunt din ce în ce mai pregătiţi să-şi împartă loialităţile …structurile de supunere se deplasează şi rezultatul inevitabil va fi al loialităţilor multiple … Ceea ce căutăm în acest caz sunt contururile unui sistem global care a fost în act de la Revoluţia Franceză încoace. De asemenea. “societatea civilă” desemnează o sferă a vieţii sociale. de caritate. în concluziile unei cărţi celebre apărute în 1994. ele constituie o afirmare a prestigiului culturii naţionale în lume ca în cazul Franţei. diversitatea formelor de 23 . libertăţile vieţii civile pe baza dreptului natural. dar autonomă şi aflată într-un echilibru cu acesta. Formele tradiţionale din care s-a născut societatea civilă sunt comunităţile religioase. cum greşit se interpretează uneori în doctrină.procente importante din produsul intern brut pentru dezvoltarea învăţământului. Legile. STATUL ŞI SOCIETATEA CIVILĂ Termenul de societate civilă se referă la aspectele nonpolitice ale ordinii sociale. Funcţia legislativă. chiar dacă statul îşi poate armoniza legislaţia cu prevederi ale legislaţiei internaţionale sau europene privind domenii de interes comun: lupta împotriva drogurilor şi criminalităţii transnaţionale. oamenii nu sunt pregătiţi să renunţe cu desăvârşire la un naţionalism centrat pe stat. coexistentă statului. În aceste cazuri. Întreţinerea monumentelor istorice. diversificarea instituţiilor de ocrotire a orfanilor şi minorilor. În acelaşi timp. literal şi metaforic”7. Primele semnificaţii ale termenului societas civilis se găsesc în opera lui Cicero şi vizează condiţiile de viaţă ale unei comunităţi politice civilizate. ele constituie o sursă importantă de venituri. încălcarea drepturilor fundamentale ale omului. etnice.

negativ. oamenii pot. grupuri de presiune. dar şi fortifică legăturile umane şi comunitare.organizare (de asociere) prin care se exprimă public şi se încearcă promovarea acestor interese. de clasă chiar. dar scopul lor direct în această afacere rămâne proprietatea lor privată”11. cel puţin teoretic. “Modernizarea politică va antrena o triplă transformare în privinţa statutului individului şi premiselor societăţii civile. Această transformare formează o premisă fundamentală a societăţii civile”8. Sinteza dintre interesele particulare diferite şi interesul general nu este spontană. mobilizarea cetăţenilor determină nu numai îmbunătăţirea condiţiilor sociale. doar în mod colectiv. dar şi toţi cei care exercită o meserie sau care posedă un bun sau o industrie oarecare au. manifestată pe piaţă între diferite interese particulare şi tendinţa spre raţionalitate. până la cele civice şi politice. fac din membrii societăţii cetăţeni. având mai multe centre independente de autoorganizare în societate. organizaţii profesionale. în asociaţiile voluntare sau comunităţi. informaţionale. este puţin probabil ca ei să fie cetăţeni activi sau să simtă vreo responsabilitate pentru condiţia societăţii lor”9. prin limitarea razei de acţiune a statului este facilitat controlul societăţii civile. eliberau individul de lanţul servituţilor personale. Societatea civilă nu poate soluţiona de una singură aceste contradicţii. În al doilea rând. desigur. Deci. în cadrul claselor posedante unde fiecare voinţă particulară se ridică împotriva celeilalte. În al treilea rând. indivizii cu condiţii de existenţă şi interese comune încep să aibă conştiinţa solidarităţii de grup. şcoală. Formele moderne laice (adică societatea civilă propriu-zisă) sunt cele bazate pe afinităţi. puterea statului este limitată şi opinia publică se poate articula într-o direcţie a pluralismului politic. la luarea deciziilor şi la implementarea politicilor locale. “Dezvoltarea socială este facilitată dacă oamenii participă la luarea deciziilor. Tendinţa spre anarhie. la găsirea soluţiilor pentru rezolvarea unor probleme. societatea civilă are la bază participarea cetăţenilor la viaţa publică. Actualmente. iar tendinţa statului de control a vieţii sociale va fi puternic diminuată. 24 . săşi rezolve problemele. şi să se organizeze voluntar pentru apărarea propriilor interese. 2. Dacă o societate este caracterizată de o societate civilă puternică ea va fi condusă de jos în sus. pentru însuşirea unei cât mai mari părţi din venitul naţional de către o profesie sau alta. Trebuie ca aceste asociaţii să fie nu numai independente ci şi democratice: “Democraţia statului va fi slab înrădăcinată dacă restul societăţii este condus pe baze autocratice. pozitiv. În primul rând. Astfel. termenul de societate civilă se referă la acele asociaţii voluntare ale cetăţenilor. Participarea creează un sens al comunităţii care dă sens existenţei umane şi creşte integrarea socială”10. constituite pentru rezolvarea unor interese comune. profesionale. Statul va fi instrumentul necesar al acestei sinteze. persoane cu statut şi rol politic concretizate în drepturi şi obligaţii politice generale faţă de stat. culturale. de la cele economice. Societatea civilă poate fi privită din două perspective diferite: 1. Pentru ca societatea civilă să se poată afirma este necesar ca interesul general (“Raţiunea universală”) să poată fi impus eventual împotriva voinţei particularilor. biserică şi dacă ei nu au nici o experienţă în autoorganizare şi codeterminare la locul de muncă. sindicate. Pentru Hegel clasele sociale nu sunt orientate spontan spre apărarea interesului general: “Proprietarii funciari. de interes. educative. organizate independent de stat. între bogaţii şi săracii tot mai numeroşi. ca interes menţinerea ordinii burgheze. Dacă oamenii sunt marcaţi de autoritarism în familie. toţi oamenii sunt creditaţi cu dreptul egal de a-şi urmări interesele şi valorifica şansele de a accede la fericire. cele pentru protecţia drepturilor omului şi ale minorităţilor etc. prizonieră a sistemului de contradicţii specifice intereselor particulare. reclamă imperios intervenţia statului ca arbitru. redându-l societăţii naţionale în care. Societatea civilă generează opoziţii multiple: între activităţile profesionale. deoarece scopul fiecărui antreprenor este profitul maxim.

Statul reprezintă reglementarea conştientă şi raţională a antagonismelor sociale. Marx consideră că societatea civilă presupune statul şi nu contrariul. Întrun anumit sens. Un stat devine necesar pentru a impune din exterior prin coerciţie relaţiile sociale şi să creeze iluzia unui interes comun între părţile antagonice ale societăţii: interesul general. Diferitele interese particulare sunt în acelaşi timp contradictorii şi armonioase. Contradicţiile care apar din dominaţia de clasă anulează comunitatea reală de interese dintre indivizi. Orice individ care îşi urmăreşte doar propriul său avantaj poate promova “material” interesul general. Dimpotrivă. Statul este. clasa producătorilor se confundă cu interesul general deoarece ea avea un comportament raţional (acumularea de capital). pentru Hegel nu există o clasă specială care să fie purtătoarea interesului general şi a raţionalităţii. dotată cu instituţii independente. Statul apare din separarea vieţii politice de viaţa civilă. În raport cu liberalismul clasic. punctul de articulare al structurilor sociale. acest consens prin asociaţiile politice şi sindicale care sunt. spontane şi contradictorii. superior societăţii civile deoarece el singur poate să-şi impună principiile raţionalităţii unei societăţi civile care nu le conţine decât în stare virtuală. statul devine mecanismul hegemonic al societăţii civile. Societatea civilă nu are autoritatea necesară pentru a asigura libertatea persoanelor şi realizarea intereselor particulare. de asemenea. Statul reprezenta acest interes întrucât se considera că suma intereselor particulare echivalează cu interesul general. totuşi. diferenţele dintre indivizii societăţii nu se mai regăsesc la nivelul politic unde raporturile de exploatare sunt considerate a fi abolite. în concepţia lui Hegel. el exprimă interesul general. va fi separat de starea reală a individului. Faţă de Hegel. Statul reprezintă unitatea diferitelor interese particulare care nu există decât în stare virtuală în societatea civilă.În liberalismul clasic. Ea creează un organ mai puternic decât ea pentru a menţine o ordine exterioară. El nu este subordonat intereselor particulare şi imediate. de la înălţimea statului. “Această misiune incumbă statului singur – cu condiţia ca el să fie în afara claselor. Statul serveşte ca revelator al interesului general care rezidă potenţial în societatea civilă. explică realitatea sa. Hegel constată că societatea civilă nu-şi poate realiza singură propriul său scop. Hegel depăşeşte în această manieră constituţionalismul pur şi teoretizează statul parlamentar cu regimul său de partide”13. esenţialul. aceea a Raţiunii. Egalitatea politică a cetăţenilor statului modern ascunde realitatea raporturilor de exploatare. Pentru Hegel. organisme private lăsate la iniţiativa privată a clasei conducătoare. 25 . El este o forţă situată deasupra amestecului de interese particulare salvând. cu drepturile sale. deasupra mecanismelor economice şi sociale ale societăţii civile. Acţiunea Statului se fondează mai întâi pe diversitatea intereselor individuale. El face dintr-o sumă contradictorie de interese şi de indivizi un tot raţional”12. dar evidenţierea acestui al doilea aspect se face din exterior. “Doctrina lui Hegel despre partide şi asociaţii ca legătură privată a statului … este inspirată din experienţele politice ale Revoluţiei Franceze (…) statul cere consensul dar el «educă». dar şi pe existenţa latentă în Societate a unui “sistem de dependenţă reciprocă”. pentru fiecare dintre ele. Cetăţeanul. Statul este o “putere autonomă”. Pentru a proteja formarea interesului general de interesele anarhice şi iraţionale societatea are nevoie de puterea politică a statului. Diferenţele dintre indivizii societăţii civile nu se mai regăsesc la nivelul politic. El inversează raportul: societatea instituie statul.

Prin urmare. Statul oriental antic Studiul formelor istorice ale statului ne permite să urmărim maturizarea acestei instituţii. în Egipt.e. Manu. în schimbul unor retribuţii foarte slabe. şapte state puternice îşi dispută China de Nord. iubirea dintre zeiţa Imamuri şi nimfele văzduhului dă naştere pământului sfânt al Japoniei şi lui Kenno – împăratului – om şi divinitate în acelaşi timp. La început.) intră într-o fază de dezagregare a imperiului care nu se va mai reunifica decât sub dinastia Sui (581-618) şi sub cea a dinastiei Tang (618-907) după patru secole de frământări şi lupte interne. tendinţă care se va regăsi în construcţia statului european medieval după căderea Imperiului Roman de Apus. marele Inca era fiul Soarelui. împăratul era Fiul Cerului. Regele se recruta din casta războinicilor (vayshia) şi era asistat în actul de conducere de un Consiliu regal. cu diferenţe minore de la un stat la altul şi de la o perioadă istorică la alta.e. învingător al celorlalte regate. el însuşi zeificat. Deosebit de instructivă în această privinţă este istoria statului chinez antic. Între secolele VIII-V î. în plină influenţă brahmană.87 e. din şefii corporaţiilor şi ai uniunilor de familii). iubirea dintre zeitatea supremă şi zeiţa Seth.e.e. diversificarea rolurilor şi a funcţiilor publice. Aceşti funcţionari (mandarinii – guan în limba chineză) reprezentau o 26 .n. La baza apariţiei statului oriental stă o “nuntă cosmică” dintre un zeu fondator şi o zeiţă sau o muritoare în urma căreia se naşte viitorul rege sau împărat (În India.) proclamându-se primul împărat al Chinei (Shi huang-dzi).. diversificarea relaţiilor de dominaţie-supunere. zeiţa fertilităţii.n. prerogativele ei erau întrupate în persoana sacră a împăratului sau regelui. perioadă numită a Regatelor combatante. În Manavadharmachastra (Cartea legilor lui Manu) scrisă în secolul al IV-lea î.e.. tendinţa spre centralizare şi unitate. În perioada 480-221 î. unifică teritoriul chinez şi formează dinastia Qin (221-206 î.n. ordinea terestră repeta ordinea divină: în China. Castele sunt rezultatul virtuţilor din vieţile anterioare care s-au materializat în scurtarea ciclului de naşteri (metempsihoze).). După domnia glorioasă a împăratului Wu (141-87 î.e. religioasă şi ordinea morală. d.n. este trimis să pună capăt stării de anarhie din primele societăţi umane. apariţia birocraţiilor.n. perioadă numită a Primăverilor şi a Toamnei. puterea politică fiind profund personalizată.n. sunt: a. Înseşi teogoniile şi cosmogoniile orientale explică naşterea societăţilor politice printr-un act fondator. sincretismul etico-politico-religios al legitimităţii ordinii politice.. a cărei autoritate asupra supuşilor nu va putea fi niciodată contestată. în Mesopotamia. În Japonia. centralizarea autorităţii. consideraţi de origine divină.e. dinastia Han (206 î. Principalele structuri ale statului oriental antic. regele era fratele sau egalul zeilor pe Pământ. instituţionalizarea puterii politice pe un anumit teritoriu. În anul 221 î.n . c. b. spre construcţia imperiului.n.. statul chinez era o confederaţie de principate care duc războaie continue şi deţin rând pe rând hegemonia. de origine sacră. Brahmanii erau casta superioară deoarece ei aveau competenţa de a citi şi interpreta textele sacre şi legile. statul oriental antic este un stat paternalist şi birocratic. faraonul era Fiul Soarelui. regele Quin. legitimitatea teocratică a puterii politice.FORME ISTORICE DE STAT 1. Primele teorii contractualiste privind geneza statului relevă caracterul încă nediferenţiat al relaţiei dintre puterea politică. Ordinea politică propusă de Manu este întemeiată pe un sistem de valori ce rezultă din stratificarea socială în caste. dă naştere primului rege). alcătuit din guvernatorii provinciilor – cei patru Inca din Imperiul incaş – din regii locali. Principala structură a statului oriental antic era birocraţia compusă din funcţionarii centrali şi locali a căror principală sarcină era strângerea impozitelor şi vărsarea lor la bugetul central. legislatorul legendar. în Imperiul incaş.

în ciuda creşterii de 4-5 ori a populaţiei.e. după avere. a degajat următoarele structuri ale statului atenian: . reformele lui Solon (594 î. O adunare a tuturor cetăţenilor punea la vot propunerile consiliului dar nu le dezbătea. La rândul său. de asistenţi şi de administratori rurali tot mai numeroşi. El a format între 70-100 de deme. După ce a împărţit locuitorii Aticii în patru clase. La origine. în schimb. Unele din aceste instituţii vor deveni piese esenţiale în funcţionarea sistemului politic din Roma republicană sau din Atena încât putem vorbi de o specializare a lor în exercitarea puterilor statului. Clistene (508 î. Areopagul. Senatul. politeia. Alte terenuri erau date. bazele juridice ale comunităţii pe un teritoriu vast.autarhia (capacitatea de autosubzistenţă). Sparta era condusă de doi regi care reprezentau cele două familii regale.) şi ale lui Clistene (508 î. în Constituţia dată de el este diminuată puterea politică a aristocraţilor. . statul construia şi întreţinea canalele de irigaţie. Astfel.) a dat Atenei o nouă Constituţie prin care a pus bazele democraţiei directe.) au fixat pentru mai multe secole structura statului atenian şi forma lui de guvernământ. cu sumele astfel colectate.e. Legea. Adunarea Poporului. sau echivalentul ei în bani. civitas). numiţi de puterea centrală şi revocabili. Alături de funcţionarii regulaţi. . Statul în Grecia şi Roma antică Atât grecii cât şi romanii au avut un cult special pentru comunitatea politică. al căror efectiv nu s-a mărit. rudelor sau înalţilor demnitari posesiuni întinse. Pentru a evita pericolul tiraniei. Însă atât grecii cât şi romanii vedeau în forma de organizare politică numită stat o creaţie superioară a spiritului uman în care are loc sinteza dintre optimus civis (idealul celui mai bun cetăţean) şi optimus status civitatis (idealul celei mai bune guvernări).unitatea în diversitate. adică de trecere a prerogativelor puterii de la persoane la instituţii. pe baza comparării a 158 de constituţii ale oraşelorstat din Grecia şi Asia-Mică. Grecii au fixat bazele teoretico-filosofice ale dezvoltării statului. dând dreptul fiecăruia să aleagă un Consiliu al Celor Patru Sute care să contrabalanseze vechiul Areopag al aristocraţiei sau consiliul celor cu naştere superioară. romanii au pus.elită în acelaşi timp administrativă şi culturală. Proeminenţa statului asupra individului în Grecia şi Roma antică se baza pe convingerea că numai în cadrul statului îţi poţi dezvolta personalitatea.n. arhonţii. preponderent urbană (polis. Deşi aristocrat prin naştere. În lucrarea “Statul atenian” Aristotel. în opinia lui Aristotel. a eliberat din sclavie pe ţăranii deveniţi sclavi datorită debitelor. În Grecia şi Roma antică puterea politică va cunoaşte un proces accentuat de instituţionalizare. În Atena. . Statul. era vărsată statului. exista o mulţime de agenţi subalterni. de unde şi importanţa excepţională a lor în conştiinţa contemporanilor. în schimb. Un consiliu de 28 de bătrâni pregătea dezbaterile de politică internă şi externă şi ale proiectelor de legi.legile. .n. consulatul. 2. care era 27 .e. sub forma “sistemului fântânilor” în care recolta din a noua parte a acestor terenuri arendate. regele sau faraonul ofereau membrilor casei regale. poţi aspira la statutul de cetăţean şi participa la conducerea cetăţii. Adunarea alegea anual un executiv format din cinci efori care supravegheau aplicarea legilor şi la nevoie puteau impune chiar sancţiuni regilor.magistraturile. el a permis tuturor cetăţenilor de a participa la Adunare. Solon a şters datoriile ţăranilor. unitatea guvernării locale. împăratul. “statul este cel mai mare dar pe care zeii l-au făcut oamenilor” iar importanţa acestui dar rezidă în faptul că “în afara statului nu pot trăi decât zeii şi fiarele”. în arendă.justiţia.n. o meritocraţie recrutată prin concurs.

. începând cu Numa Pompiliu până la Tarquinius Superbus.n. orientând viaţa politică ateniană spre un regim democratic. Lucrările erau pregătite de Consiliul celor 500. “Dacă dreptul nu se întemeiază pe natură atunci toate virtuţile dispar”. Cei zece generali erau aleşi anual pentru competenţa lor. care numărau între 101 şi 1001 membri. Senatul. era organizată în centurii.n. ceea ce va dezvolta sentimentul de loialitate şi de apartenenţă faţă de patrie ca întreg.) a continuat reformele constituţionale ale lui Solon şi Clistene. Pericle a fost capabil să conducă politica ateniană timp de mai bine de treizeci de ani.e. de asemenea.e. secretul dezvoltării Romi până la cel mai mare imperiu al Antichităţii ar consta tocmai în formula “guvernământului mixt”. fiecare fiind alcătuit din demele care proveneau din cele trei regiuni noi.n. în timp ce magistraţii erau aleşi din totalul adunării şi înlocuiţi la expirarea termenului. adică în preluarea şi perfecţionarea de la formele de guvernământ anterioare a instituţiilor care şi-au dovedit eficienţa în organizarea spaţiului politic şi social al Cetăţii Eterne. la origine un Consiliu al Bătrânilor. Pe parcursul celor peste 1200 de ani.. Servius Tullius a organizat cetăţenii Romei în cinci clase “censitare”.echivalentul unui sat sau al unei suburbii. astfel încât în centuriile ce grupau cel mai mare 28 . Juriile. Membrii Consiliului acţionau în grupuri de 50. istoric grec naturalizat la Roma. rurală şi de coastă – şi a format zece triburi noi. spunea Cicero. avea un rol consultativ şi apoi legislativ. Astfel. a stabilit remunerarea juriilor. Toţi cetăţenii atenieni puteau să facă parte din Ecclesia (Adunare) care se întrunea de patru ori pe ani şi era organul legislativ şi judiciar suprem al Cetăţii-stat. din cauza întrebuinţării alegerilor prin tragerea la sorţi. având ca rezultat practic preeminenţa aristocraţiei de avere în cetate. În epoca regalităţii. majoritatea cetăţenilor trebuia să servească în Consiliu şi să fie direct responsabilă pentru administraţia tehnică a Cetăţii. asigurând conducerea executivă între întâlnirile Consiliului. După Polybios (200-125 î. o adunare a poporului compusă din cele treizeci de curii. romanii aveau un cult special pentru lege. ai cărui membri erau aleşi prin tragere la sorţi din cele 10 triburi. Acest respect provine din ideea de drept natural care stă la baza Cetăţii. prima reunind cetăţenii cei mai bogaţi.). unitate militară ce trebuia întreţinută de clasa respectivă. Într-adevăr. numite pritanii. Fără dreptate nu poate exista guvernare: “O republică (res publica) sau lucru al poporului (res populi) nu este orice agregat uman sau orice turmă ci un grup numeros de oameni asociaţi unii cu alţii prin adeziunea la aceeaşi lege (juris consensu) şi printr-o anumită comunitate de interese (utilitatis communione) (Republica. erau. Roma a fost condusă de cei şapte regi etrusci. data legendară a naşterii Romei. a redus necesitatea averii pentru a ocupa o funcţie. subdiviziuni ale celor trei triburi iniţiale. El a împărţit Atica în trei regiuni – urbană. fiecare centurie dispunea numai de un singur vot. sau Bulé. Ca general. 25). a introdus sistemul de decontare a cheltuielilor făcute de membrii Consiliului. timp de o lună.e. tribul era acum compus din cetăţeni originari din toate regiunile Aticii.n. principala instituţie care alegea regele şi în conferea imperium (putere executivă) erau comitiile cariate. cu prilejul scrutinului. Ca şi grecii. dintre care cel mai important a fost Servius Tullius. Cartea I. Astfel.e. compus din şefii marilor familii aristocratice. până la 509 î. “Diviziunea pe centurii a fost adoptată cu prilejul operaţiilor votării. a instituţiilor şi a formelor de guvernământ. exceptând pe ultima. istoria Romei se confundă cu istoria formării statului roman. Pericle (495-429 î. Fiecare clasă. test care nu s-a aplicat pentru nici o altă funcţie în statul atenian. a soldaţilor şi a marinarilor. Singura poziţie unde o conducere puternică trebuia să fie perpetuată era funcţia de general (strategicoi). El a abolit puterea Areopagului. aleşi prin tragere la sorţi dintr-o listă de 6000 de voluntari din cadrul adunării. De la 753 î. O caracteristică a istoriei politice a Romei este continuitatea şi adaptarea vechilor instituţii la cerinţele noilor regimuri politice. p. ultima – pe cei mai săraci.

continuau să aleagă (…) magistraţii superiori şi să voteze anumite legi importante”15. Acesta se referă. ei avansează social şi devin astfel tot mai puţin dependenţi personal de patronul lor regal. Miza conflictului este dată de dorinţa suveranului de a-şi extinde dominaţia sa legitimă asupra tuturor teritoriilor componente ale regatului.număr de cetăţeni (cele ale claselor cele mai sărace). În încercarea de a realiza acest obiectiv. prin extinderea teritoriilor controlate de 29 . Pe baza resurselor sale economice şi a puterii sale legitime. La rândul lui. De aceea. “adică poporul. Acestor oameni li se conferă responsabilităţi sporite: ei primesc compensaţii mai elevate şi permanente pentru serviciile aduse. Dar un astfel de ajutor din partea nobilimii locale poate creşte puterea ei faţă de cea a regelui. instituţie care asigura conducerea executivă la Roma şi care era exercitată de doi patricieni pe timp de un an. Regalitatea este înlocuită de consulat. Aceştia pot fi foşti funcţionari ai casei regale sau vasali feudali. ca o compensare pentru serviciile cerute de rege. Fiecare avea drept de veto la deciziile celuilalt.e. Tribunii plebei puteau să se opună la orice act al puterii. consideraţi parte componentă a casei regale şi recompensaţi pentru serviciile aduse regelui. convocat în cadrele sale militare. suveranii medievali au căutat să contracareze tendinţele de autonomie locală prin măsuri care să ducă la creşterea dependenţei personale a nobililor faţă de suveran şi faţă de funcţionarii regali. în numele autorităţii sale consacrată prin dreptul divin. de a munci pentru bunăstarea lor. Chiar şi în epoca republicană comitiile centuriate. Statul medieval Istoria statului medieval din Europa. Această gestiune este asigurată de servitorii personali ai regelui. Concomitent. iar nobilii vor răspunde prin a cere garanţii pentru drepturile şi privilegiile lor. graţie posesiunilor şi autorităţii de care se bucură pe plan local.) prin izgonirea regelui Tarquinius Superbus de către mânia poporului a adus modificări în dispozitivul puterii de stat. chiar dacă acesta emana de la un consul. condiţie a suveranităţii simbolizată prin consacrarea succesiunii sale la tron. prin rotaţie. regele apelează la nobilii locali care. Senatul va cunoaşte o sporire a prerogativelor sale consultative şi legislative şi un prestigiu binemeritat. suveranul care vrea să controleze un teritoriu vast este obligat să delege unor “oameni de-ai săi” exercitarea directă a autorităţii în numele său. căutare de noi aliaţi. Date fiind condiţiile tehnice reduse ale comunicării. a genezei şi dezvoltării sale. Puterile comitiilor centuriate sporesc prin crearea tribunilor plebei şi a consiliilor plebei. votul fiecărui individ avea o greutate mai mică decât în altele”14. Aceste caracteristici ale monarhiei medievale sunt funcţie de condiţiile politice în care se efectuează administraţia regală. regele este legatarul unui contract special asumat în cadrul încoronării: el nu are numai drepturi asupra supuşilor. Astfel de nobili locali guvernează mici teritorii cu drepturi proprii. ca expresie a voinţei divine. este. ci şi obligaţia de a-i proteja. el exercită autoritatea sa în numele lui Dumnezeu. În calitate de locotenent al lui Dumnezeu pe pământ. în primul rând. la gestiunea casei şi a domeniilor regale. de fapt.n. O altă structură a statului medieval este patrimonialismul. orice suveran îşi fixează ca sarcină politică fundamentală extinderea propriei sale autorităţi pe un teritoriu din afara domeniilor sale. sunt în măsură să îl ajute pe plan militar şi financiar în extinderea teritoriilor sale cât şi în exercitarea autorităţii sale asupra populaţiei din aceste teritorii. istoria cooperării şi a unui conflict dintre rege şi feudalii locali. O structură fundamentală a statului medieval este poziţia seculară şi religioasă a regelui: ca stăpân al casei şi al domeniilor sale şi suveran al teritoriilor aflate sub jurisdicţia sa regele posedă o autoritate seculară absolută. fiecare câte şase luni. 3. acesta va căuta să slăbească rezistenţa nobilimii locale prin divizare. Suveranii medievali vor cere taxe şi prestaţii militare mai mari. Instaurarea Republicii (509 î. iar în condiţii excepţionale puterea consulilor devenea dictatorială.

practică ce presupune un sistem de justiţie transcendentă. economică şi socială se află în mâinile unei singure persoane – monarhul – legitimat prin dreptul divin şi prin nobleţea naşterii. Un aspect important al statului medieval este supunerea aristocraţiilor latifundiare faţă de puterea centrală a regilor. administrând justiţia şi menţinând pacea. Acest proces a culminat cu edictul şogunului din 1615 prin care ordona distrugerea tuturor castelelor. Statul medieval european este caracterizat de o ideologie a drepturilor şi obligaţiilor: raporturile dintre suveran şi vasalii săi sunt legiferate sub jurământ. Aceste raporturi de sprijin reciproc constituie instituţia fundamentală a feudalismului care în Europa medievală se bazează pe structurile patrimonialismului. Regele numeşte pe miniştri şi pe primul ministru. în Asia şi Africa. se confundă cu procesul de unificare a statului sub şogunatul Tokugawa din secolul al XVI-lea. feudele au fost consolidate prin latifundii. Vasalul jură credinţă suveranului său. încheie tratatele de pace şi declară război. primesc ceea ce ei posedă deja în concesiune. Cele mai importante castele au fost construite între 1580-1610. tot el îi poate revoca. iar dreptul asupra acestora a fost concentrat în mâinile a circa 200 de daimyo (căpetenie militară regională) dintre care fiecare guverna o populaţie de aproximativ 100. astfel de puteri sunt conservate de jurisdicţia regală sau constituie obiect de concesiuni separate. după ce s-au angajat să-i fie fideli şi să-i servească. suveranul concede vasalului său o feudă sau atribuie posesiunilor acestuia caracter de feudă. Când predomină elementul patrimonial. În aceste proces regele se va baza tot pe funcţionarii locali de origine nobilă care pretind autonomie asupra teritoriilor lor faţă de nobilii locali. La rândul său. şogunatul Tokugawa şi marii seniori au limitat puterile acestor vasali la feudele lor. în virtutea căreia. este comandantul suprem al armatei. în schimb. după ce un mare număr de castele mai mici fuseseră distruse. În cele din urmă samurailor li s-a interzis dreptul de a impune taxe. statul mercantil se regăseşte în regimurile absolutiste din secolele XVIIXVIII în care întreaga putere politică. în faţa lui Dumnezeu. astfel încât regele divide puterile pe care le consideră că trebuie să fie delegate. Regele poate să-i învingă pe aceşti nobili în luptă şi să-i reintegreze în posesiunile lor. în Biserică. vasalul are dreptul să exercite anumite puteri judiciare şi administrative. Lupta de la Sakigahara din 1600 a impus supremaţia pe plan naţional a familiei Tokugawa care a obligat fiecare familie daimyo să aibă o reşedinţă la curtea imperială din Edo. pe la 1560. de exemplu. păstrând doar unul pentru fiecare provincie. Legăturile reciproce dintre suveran şi vasalii săi au conferit o anumită stabilitate feudalismului. Istoria statului medieval japonez. colectând impozitele. În cursul secolelor precedente. Ca formă de stat. Prezenţa obligatorie la Curte a daimyo-ului sau a unui membru al familiei sale (aşa-numitul sistem sankin-katai) a oferit şogunului Tokugawa garanţia personală a loialităţii daimyo-ului. Are singur dreptul de a bate monedă. ca stăpâni absoluţi ai satelor. Până la sfârşitul acestui secol samuraii erau prezenţi în toată ţara. în cadrul teritoriului concesionat în feudă. Aceste mari domenii erau administrate de castele de construcţie recentă în care samuraii expropriaţi locuiau ca dependenţi şi funcţionari ai stăpânului lor. cu drepturile şi privilegiile care decurg din această situaţie. numeşte funcţionarii 30 . Astfel. recunoscând în acest mod angajamentul său de a-l servi. fiind compensaţi cu stipendii în bani şi natură.000 de persoane. este şeful vămilor şi al domeniului public. De asemenea. 4. Statul mercantil Prezintă numeroase elemente birocratice şi paternaliste de care ne-am ocupat mai înainte. Sau nobilii îl servesc spontan pe rege şi. Când predomină elementul feudal astfel de concesiuni conţin garanţia de “imunitate”. interzicându-le să administreze justiţia.rege şi prin întărirea autorităţii. Acelaşi proces de centralizare a autorităţii în cadrul statului medieval se observă şi în alte zone ale lumii.

superiori ai regatului. De ce, în această configuraţie a puterii, regele nu este numit dictator, iar regimul absolutist - totalitarism? Pentru că în actul guvernării regele este ţinut de legile umane şi divine; el nu uzează pe combinaţia dintre ideologie şi teroare pentru a-şi impune controlul asupra supuşilor; nu urmăreşte formarea “omului nou”, nici ridicarea minciunii şi a coerciţiei la rang de lege în propriul său regat. Statul mercantil este marcat de apariţia primei revoluţii industriale care modifică profund relaţiile economice şi sociale. Cele două noi clase care ocupă poziţii din ce în ce mai avansate în sistemul economic: burghezia şi proletariatul vor crea noi clivaje şi tensiuni în sistemul politic al absolutismului. Unificarea progresivă a domeniilor şi a puterii politice într-o singură instanţă supremă a dus la apariţia birocraţiilor profesionale şi la creşterea aparatelor administrative şi militare. Toate acestea necesitau fonduri suplimentare pe care statul absolutist le-a obţinut printr-o politică nouă a taxelor şi impozitelor. Pentru a face rost de bani, statul acordă corporaţiilor private importante concesiuni şi monopoluri, ceea ce întăreşte poziţia burgheziei în lupta ei pentru acordarea de drepturi politice. Regele însuşi solicită împrumuturi de la bancheri, iar apariţia şi protejarea capitalului comercial solicită un protecţionism crescând din partea statului. Tendinţa de concentrare a puteri a devenit evidentă ca urmare a introducerii unor reforme militare, administrative şi fiscale centralizatoare. Pentru că, înainte de toate, statul mercantil european a fost un stat preocupat de dezvoltarea economică prin reglementări guvernamentale, preocupat de menţinerea modelului şi de creşterea puterii sale. El a fost un stat colecţionar de taxe şi impozite atât din teritoriul naţional cât şi din imperiile coloniale formate de el (Anglia, Franţa, Spania). Angajat în creşterea economică şi a puterii sale militare el a creat tehnici administrative şi o birocraţie retribuită foarte numeroasă. “Absolutismul luminat” nu este în fond, decât încercarea de a reconcilia bazele sociale ale puterii absolutiste cu cerinţele modernizării economice. Celebra butadă: “regele domneşte, dar nu guvernează” se luminează prin formula politică a absolutismului luminat: “Omnipotenţa statului datorită infailibilităţii raţiunii”. Conform doctrinei fiziocrate, doctrina economică a absolutismului, între legile care guvernează natura şi legile care guvernează societăţile umane nu există deosebiri de esenţă ci de grad. Sarcina filosofilor chemaţi la Curte era de a descoperi manifestările comune ale celor două serii de legităţi pentru ca Regele, cunoscând natura lucrurilor, să ia deciziile în acord cu legile raţiunii şi ale naturii. 5. Statul modern Se confundă cu apariţia şi victoria liberalismului clasic a cărei încarnare este. Ideologia politică a Iluminismului şi procesele de raţionalizare economică din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea oferă premisele necesare pentru înţelegerea formării statului modern. Următoarele transformări economice, politice şi culturale dintre secolele XVI-XVIII vor duce la apariţia statului modern: - conflictele religioase din secolele XVI-XVII se vor stinge prin întărirea statului în raport cu Biserica şi prin afirmarea bisericilor naţionale; - procesele de secularizare lentă vor duce la o separare a Bisericii de Stat şi a învăţământului religios de cel laic; - unificarea normelor juridice într-un sistem de drept şi crearea unei jurisdicţii cu aplicabilitate pe întreg teritoriul naţional; - concentrarea şi centralizarea puterii politice într-o singură instanţă supremă; depăşirea caracterului policentric şi fragmentar al puterii, specific evului mediu; - apariţia administraţiei publice caracterizată printr-o pregătire de specialitate, prin separarea locului de muncă de angajat şi prin drepturi şi datorii consfinţite prin reglementări rigide; - suveranitatea naţională încarnată în voinţa poporului ca titular al acesteia;
31

- puterea politică se manifestă îndeosebi prin intermediul legilor, elaborate de parlamentele naţionale. Dezvoltarea economică din secolul al XVIII-lea a dus la creşterea birocraţiilor administrative la o mobilitate socială pe orizontală şi la adâncirea clivajelor dintre bogaţi şi săraci, dintre merite şi privilegii. Toate acestea au accentuat vechile tensiuni dintre structurile statului feudal şi noii actori politice care băteau la porţile afirmării, cerând drepturi şi libertăţi politice, înarmaţi şi încurajaţi de ideologia iluministă şi conştienţi de noile raporturi economice de putere. Aceste tensiuni au condus la revoluţiile liberale din Anglia (secolul al XVII-lea), S.U.A. şi Franţa (secolul al XVIII-lea), care au pus sub semnul întrebării legitimitatea politică a monarhiilor absolute ca titulari ai suveranităţii. Statul modern impune noi structuri ale ordinii politice: putere impersonală, unicitatea conducerii, monopolul forţei legitime pentru asigurarea ordinii sociale, controlul aparatului administrativ şi pe noii titulari ai acestor funcţii şi organe. Noua delimitare legală a autorităţii suprimă suveranitatea absolută a monarhului în numele suveranităţii naţionale. Puterea de stat evoluează de la concentrarea ei personalizată la separarea ei între diverşi titulari, sub forma unui sistem de norme abstracte, care fixează competenţele fiecăruia. Statul liberal clasic mai este definit ca “statul minimal” sau statul “paznic de noapte”, care are ca sarcină asigurarea ordinii şi a cadrului juridic pentru dezvoltarea neîngrădită a vieţii economice. Statul modern este marcat de trei mari structuri care vor configura distinctiv doctrina liberală în spaţiu şi timp: - consolidarea noilor relaţii de producţie în economie; - apariţia societăţii civile; - raţionalismul de origine iluministă. Odată cu afirmarea relaţiilor de producţie capitaliste şi crearea pieţelor naţionale, a sistemelor economice naţionale, relaţiile sociale nu vor mai fi verticale ca în “vechiul regim”, ci orizontale. La aceasta se adaugă abolirea relaţiilor feudale, suprimarea breslelor şi a corporaţiilor mercantile, capitalizarea terenurilor arabile. Statul modern va stimula, de asemenea, libera concurenţă de pe piaţă prin acordarea de libertăţi vamale, financiare, contractuale, industriale. Piaţa este considerată o arenă privilegiată, unde statul nu are voie să pătrundă, întrucât preţurile se formează liber prin dialectica cerere-ofertă. Aceste transformări ale statului îşi au expresia lor ideologică în filosofia iluminist-raţionalistă din secolul al XVIII-lea. Statul modern liberal se bazează pe următoarele principii: - individualismul; - raţionalismul; - supremaţia legii; - principiul suveranităţii naţionale; - principiul guvernării reprezentative; - principiul separării şi echilibrului dintre puteri; - principiul consacrării drepturilor şi libertăţilor. Individualismul. Doctrina liberală este o doctrină a libertăţii individuale în condiţiile legii. Ea face din individ, din drepturile şi libertăţile sale un principiu de selecţie socială şi o valoare morală. Exceptând egalitatea juridică în faţa legii, în liberalism orice cetăţean are posibilitatea să se afirme pe planul vieţii sociale prin munca şi calităţile sale datorită cadrului juridic şi condiţiilor socio-economice puse la dispoziţia sa: libertatea de iniţiativă, de asociere, de contractare; libertatea opiniilor, a credinţei, a conştiinţei. Raţionalimul. Ca paradigmă dominantă în absolutismul luminat (a doua jumătate a secolului al XVIII-lea), raţionalismul face din cunoaşterea raţională o lege universală.
32

Dreptul omului la fericire, perfecţionarea lui morală şi intelectuală presupun cunoaşterea naturii sale, a mediului său social-politic ca şi eliberarea din chingile obscurantismului şi dogmatismului. Ca şi raţionalismul, statul liberal a promovat încrederea în virtuţile cunoaşterii şi ştiinţei, ca instrumente vitale ale progresului social şi moral al omului. Statul liberal clasic se bazează pe două mari premise: în domeniul economic şi social consolidarea “capitalismului”, ca principală formă de producţie, iar în domeniul ideologic hegemonia raţionalismului de origine iluministă. Raţionalismul presupune o cultură a laicităţii, separarea Bisericii de Stat, a învăţământului religios de cel laic, eliberarea omului de constrângerile tradiţionale, deoarece libertatea intelectuală este indispensabilă pentru procesul cunoaşterii. Principiul supremaţiei legii este un principiu al statului de drept liberal şi reprezintă o încununare a proceselor de instituţionalizare a puterii în societăţile democratice. Fiind o emanaţie a dreptului şi legii naturale, legea civilă (pozitivă) oferă protecţie şi garanţie drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, valorilor social-politice moderne: “toţi oamenii se nasc înzestraţi de Creatorul lor cu anumite drepturi inalienabile cum ar fi: viaţa, libertatea, căutarea fericirii”. Legea trebuie să medieze între drepturile civile şi cele politice, între interesele individuale şi interesele comunităţii: “Legea, în general, este raţiunea omenească, în măsura în care ea guvernează toate popoarele de pe pământ; iar legile civile şi politice ale fiecărui popor nu trebuie să fie decât cazuri particulare la care se aplică această raţiune omenească (…) Legile trebuie să corespundă naturii şi principiului guvernământului statornicit sau care se plănuieşte a fi statornicit, fie că au drept scop organizarea lui, ca legile politice, fie că au drept scop menţinerea lui, ca legile civile”16. La Rousseau legea devine expresia voinţei generale, a suveranităţii corpului politic. Odată cu Declaraţia de Independenţă a Statelor Unite ale Americii (4 iulie 1776) apare pentru prima oară legitimitatea raţional-legală faţă de cea tradiţional-istorică. În document sunt amintite “legile naturale”, evidente şi inviolabile, consimţământul guvernaţilor pentru stabilirea unui guvern reprezentativ ca şi dreptul la rezistenţă. Axul teoretic al acestei legitimităţi este că nu conduc oamenii, ci dreptul, şi derivă din supremaţia legii. Principiul guvernării reprezentative constituie modalitatea de exercitare a suveranităţii naţionale prin reprezentanţi cărora li se deleagă pe o perioadă de timp (4-5 ani) posibilitatea de a fixa competenţe funcţionale. “Naţiunea, de la care emană toate puterile, nu le poate exercita decât prin delegaţie” (art. 2, Constituţia Franţei din septembrie 1791). În calitate de titular al suveranităţii, poporul deleagă exerciţiul suveranităţii reprezentanţei naţionale – parlamentul – aleasă prin manifestarea suverană de voinţă a poporului sau naţiunii. Aceeaşi Constituţie delega puterea legislativă unei Adunări Naţionale (art. 3), puterea executivă Regelui (art. 4), iar puterea judecătorească judecătorilor, aleşi pentru o anumită perioadă de popor (art. 5). Statul liberal îşi propune ca obiectiv elaborarea şi aprobarea legilor, codificarea lor ca norme juridice generale de către reprezentanţii legitimi ai puterii. Parlamentul – instituţie centrală în statul liberal – nu trebuie să mai reprezinte interesele de grup, după criteriile vechiului regim, în care se întruneau reprezentanţii vasalilor, ci interesele întregii naţiuni, exprimând astfel “voinţa generală”. Formarea “voinţei generale” s-a datorat în mare parte reprezentanţilor politici ai claselor dominante. De vreme ce numai cetăţenii “activi” (proprietarii) dispuneau de suficientă “independenţă” şi capacitate culturală pentru a emite păreri responsabile, votul cenzitar a fost dominant. Nu întreaga populaţie, ci numai o parte poate alege în numele naţiunii. Principiul separării, echilibrului şi controlului reciproc dintre puteri. Statul liberal nu modifică principiile definitorii ale statului clasic (unicitatea conducerii; puterea impersonală;
33

de aceea s-au căutat soluţii de compromis. Puterea federativă reglează raporturile dintre metropole şi colonii. considerate în mod deosebit. puterea să fie înfrântă de putere”18. În ceea ce priveşte puterea politică. Cauza acestei preocupări rezidă în faptul că principiul separării puterilor constituie o garanţie împotriva arbitrariului. de obicei. executivă şi judecătorească. … Dacă puterea 34 . Ea nu se află în ele decât atunci când nu se abuzează de putere. Dacă un organ al statului sau o persoană cu funcţii de conducere ar concentra în momentul exercitării mandatului său cele trei prerogative ale puterii de stat: legislativă. ca expresie a pactului dintre burghezie şi aristocraţie: Camera superioară. Meritul principal în elaborarea unei teorii despre separarea necesară a puterilor în stat. fie al poporului. dreptul de a încheia tratate. John Locke distinge trei puteri ale statului: legislativă. prin rânduiala statornicită. primul care a teoretizat principiul separării puterilor în stat a fost filosoful englez John Locke în 1690 în lucrarea “Al doilea tratat de guvernare”. Ceea ce înseamnă că principiul separării puterilor presupune în mod necesar regimul politic al guvernării reprezentative”17. funcţie de procesul de formare al fiecărui stat liberal. de a face pace şi de a declara război şi aparţine tot regelui. se trece de la concentrarea la distribuirea ei între diferiţi agenţi. restabilind starea de legalitate). Puterea executivă îl are ca titular pe principe (rege) şi pune în aplicare legile. căruia poporul i-a delegat exerciţiul suveranităţii. îi revine lui Montesquieu. În plus.monopolul forţei legitime pentru menţinerea ordinii publice. controlul aparatului administrativ). Una dintre acestea a fost bicameralismul generalizat. reprezentată de burghezie. deliberând. fie el al nobililor. trebuie ca. de un prim ministru. viaţă şi substanţă statului”. Mai târziu va apărea necesitatea unei încrederi politice explicite între guvern şi parlament pentru că inexistenţa celui dintâi aduce după sine desfiinţarea celui din urmă. Puterea legislativă are ca titular poporul şi este puterea care dă “formă. ar exercita aceste trei puteri: pe cea de a face legi. Divizarea puterii a reprezentat mai ales un compromis între grupurile dominante. Cabinetul – o delegaţie redusă a Consiliului privat al Coroanei – se autonomizează. cu intenţia de a limita puterea de stat şi de a garanţa astfel libertăţile individuale. format din parlamentari şi condus. trebuie delegate de către Naţiune la titulari diferiţi şi independenţi unii faţă de alţii. Forţele aparţinând “vechiului regim” au continuat să acţioneze. cabinetul tinde să fie “omogen” din punct de vedere politic. În epoca modernă. dar experienţa de totdeauna ne învaţă că orice om care deţine o putere este înclinat să abuzeze de ea şi că el merge mai departe aşa până ce dă de graniţe. dar schimbă titularii acestor funcţii. “Atributele suveranităţii. de fapt. după natura lor însăşi. Pentru ca să nu existe posibilitatea de a se abuza de putere. În calitate de titular al puterii. statul are dreptul să fixeze competenţele puterilor sale şi conţinutul funcţiilor sale în care să se reflecte voinţa generală. aceasta ar fi tentată să depăşească ceea ce legile îi îngăduie să facă. Secolul al XVIII-lea va cunoaşte afirmarea deplină a monarhiei constituţionale de tip parlamentar. Pentru ca aceste puteri să se instituie este nevoie de formarea societăţii politice. pe cea de a duce la îndeplinire hotărârile obşteşti şi pe cea de a judeca infracţiunile sau litigiile dintre particulari. Montesquieu recomandă încredinţarea acestor atribute speciale ale suveranităţii unor titulari deosebiţi şi independenţi unii de alţii. Cine ar spune aşa ceva!? Însăşi virtutea are nevoie de îngrădiri. fără ca regele să fie prezent. într-o măsură mai mare sau mai mică. executivă şi federativă. El distinge puterea legislativă (face legile). puterea judecătorească (judecă diferendele. Separaţia puterilor este garanţia legalităţii şi legalitatea este garanţia libertăţii: “Totul ar fi pierdut dacă acelaşi om sau acelaşi corp de fruntaşi. reprezentată de aristocraţie şi Camera reprezentanţilor. plecând de la separarea organelor statului şi a funcţiilor statului ca separare a atributelor suveranităţii. puterea executivă (aplică legile şi supraveghează aplicarea lor). Noua delimitare legală a autorităţii suprimă suveranitatea absolută a monarhului în numele suveranităţii naţionale. “Libertatea publică (…) nu se află întotdeauna nici în statele moderate.

iar dacă judecătorul ar fi executor. Ea este exclusivă deoarece puterea pe care statul o exercită asupra teritoriului naţional “este mai presus decât dreptul de proprietate care presupune posibilitatea schimbării juridice a titularilor săi”20. Suveranitatea este unică deoarece pe teritoriul unui stat nu pot exista concomitent două puteri supreme: două parlamente. administrativă. ideea că suveranitatea este rezultatul organizării şi ordinii juridico-politice s-a impus definitiv în gândirea politică. Suveranitatea naţională poate fi concepută ca o competenţă a competenţelor. Suveranitatea este inalienabilă în sensul că principiul director care a creat-o – voinţa generală sau naţională – nu poate fi înstrăinat nici unei persoane. nici unei familii. Chiar dacă pot exista pauze în exercitarea ei. atunci el ar fi un agresor”19. două guverne. Orice atingere sau vătămare a ei echivalează cu o crimă de lèse-majesté la adresa poporului respectiv. Începând cu secolul al XIXlea. regele şi preşedintele. Încă din secolul al XVI-lea. nici unei clase. judiciară etc. din moment ce reprezentanţii poporului delegaţi să o exercite nu o mai pot îndeplini.). fixa următoarele caracteristici ale suveranităţii: unică. Ea emană de la naţiune. imprescriptibil. Întrucât suveranitatea reprezintă unitatea puterilor statului şi fiindcă izvorul ei este voinţa generală a celor supuşi ei. Ea este plenară deoarece statul exercită pe întreg teritoriul naţional plenitudinea funcţiilor sale (legislativă. Suveranitatea este perpetuă deoarece nu pot exista pauze în manifestările ei. dacă puterea judecătorească ar fi şi legislativă. ca urmare a dezvoltării mai multor şcoli juridice despre suveranitate. inalienabil. Principiul suveranităţii naţionale. După cum o atestă şi etimologia termenului. inalienabilă. atunci puterea asupra vieţii şi libertăţii cetăţenilor ar deveni arbitrară. este dreptul statului de a-şi fixa propriile sale reguli şi atribuţii. legea fundamentală prevede cine trebuie să preia prerogativele exercitării suveranităţii. fără nici un amestec din afară.legislativă ar vrea să şi aplice legile. cât şi pentru conduita sa externă. De asemenea. suveranitatea reprezintă calitatea puterii de comandă a statului de a fi supremă pe teritoriul naţional. în “Les six livres de la Republique” (1576). ea are un caracter indestructibil. Jean Bodin. 35 . ea ar deveni tiranică. puterea de stat se manifestă fără oprelişte pe întreg teritoriul statului. care poate delega unor reprezentanţi ai ei sarcina exercitării ei pe o perioadă limitată. atât pentru organizarea internă. perpetuă.

Despre libertăţi. 1968. 9 Beethmand. Drept constituţional şi instituţii politice. 14 Grimal. Societatea civilă şi drepturile omului. Facultatea de Drept. UNESCO. vol. Curs de drept constituţional. 7 Horsman.. op. p. Bucureşti. p. 196. Ion V. 230. Editura politică. p. 1982. Cartea I. p. 12 Ibidem. 82. 194.Note Deutsch. 15 Ibidem. 6. p. p. 8 Cioabă. 5 Oppenheimer. Matthew. Aristide. 19 Ibidem. 1907. 4 Stein. Păvălan. Yves. vol. 1.a.. Andrew. Pierre. Bucureşti. Karl. Editura Ştiinţifică. ses origines et son avenir. The Limits of the State. 18 Montesquieu. 17 Gruia. A. Tribalism and the New Workd Disorder. p. 1964. p. Boyle. L. 1. 10 Ibidem. 16 Montesquieu. cap. 272.. Théories de l’Etat. 25. Editions Anthropos. Despre spiritul legilor. L’Etat. Introducing Democracy. 1994. În: Cioabă. I. 1913. 264. 1. vol. Kevin. 13 Gramsci.. Bucureşti. Teoria generală a instituţiilor politice. London. 11 Leclercq. Marshall. W. 50. În: International Political Science Review. Ibidem. 15. p. p. VII. Editura Minerva. p. Rozmari. p. I. After the Nation-State: Citizens. Cristian. 20 Ionescu. Ludwig. nr. 1973. Harper Collins. 1938-1939. cit. 2. 6 Ibidem. Universitatea Bucureşti. Pogoceanu. vol. Lorena. La question sociale au point de vue philosophique. Bucureşti. 1977. f. David. 17. Societatea civilă şi partidele politice. 2 1 36 . Bucureşti. p. 1. 1995. Lumina Lex. p. Traité de droit constitutionnel.VIII. Civilizaţia romană. Paris. Aristide. vol. Paris. 52. 3 Duguit. Opere alese. Polity Press. 49.

în general.. Necesitatea amenajării spaţiului social în vederea asigurării vieţii în comun a fost şi rămâne o sarcină centrală a puterii politice. în fiecare punct sau. multiplicitatea şi varietatea centrelor de putere într-o societate. ci pentru că ea se produce şi se reproduce în fiecare clipă. caută să îl fixeze. Pulsiunile sadice îl fac să vrea răul unui semen. militară sau economică etc. l-a determinat pe Michel Foucault să vorbească despre o veritabilă „microfizică a puterii“ care se produce şi se reproduce până în profunzimile realităţii: „Puterea este omniprezentă nu pentru că are privilegiul de a regrupa totul sub invincibila sa unitate. de la cele mai simple societăţi până la cele mai evoluate. nu este decât efectul de ansamblu care se conturează plecând de la toate aceste mobilităţi. socială. instinctul de dominaţie este inscripţionat în codul genetic al fiecărei specii. când luptă pentru hrană într-un spaţiu supra-populat sau în perioada rutului animalele devin agresive. pentru că vine de pretutindeni Iar <puterea> în ceea ce ea are permanent. la om ea se manifestă în stare perpetuă. autoreproductiv. organizare. ci. între instituţii sau comunităţi. Indiferent de formele ei: politică. despre puterea politică în special par să fie impus trei idei în orientarea cercetării acestei problematici: 1. relaţia universală dominaţie – supunere care în societăţile umane se materializează în relaţia comandă – ascultare. indiferent de faţetele sale multiple. constructivă sau distructivă. Instinctul morţii l-a determinat să-şi proiecteze dominaţia asupra obiectelor din jur pentru a se elibera de angoase. 2. mai curând. Interacţiunea relaţiilor de putere derivă dintr-o structură naturală comună societăţilor umane: nevoia oamenilor de a intra în relaţii cu semenii şi de a comunica. Într-adevăr. omul experimentează noi teritorii ale dominaţiei: prin satisfacţia depăşirii propriei sale puteri de vânător primitiv. Îmbătat de propria sa putere.Capitolul 3 PUTEREA POLITICĂ 1. să se bucure de nenorocirile altuia. înlănţuirea care îşi ia ca punct de sprijin pe fiecare dintre ele şi. Acesta se manifestă prin agresivitate în cadrul relaţiilor inter şi intraspecifice în lupta pentru supravieţuire. prevăzut cu raţiune şi cu arme de distrugere în masă din cele mai sofisticate. Fiecare formă de viaţă îşi creează propria ei subiectivitate. dincolo de presiunea mediului sau a necesităţilor urgente. În condiţiile interacţiunii universale. percepuţi ca un obstacol în calea realizării dorinţelor sale. Omniprezenţa puterii în sistemul social global Studiile despre putere. norme şi ierarhii prestabilite pentru a-şi atinge obiectivele. prin urmare. Ideea că. puterea se manifestă în relaţie: între două sau mai multe persoane sau grupuri. Însă dacă la animale agresivitatea nu este programată filogenetic. puterea se manifestă în interacţiune. Pe acest instinct social fundamental (appetitus socialis) al lui zoon politikon se înalţă „genealogia puterii“. puterea se manifestă în relaţie şi în interacţiune. să-l înlăture pe X sau pe Z de la putere. 1. repetitiv. Puterea este peste tot: nu pentru că înglobează totul.. indiferent de formele ei. Din această perspectivă fenomenologică asupra puterii reiese că relaţia clasică dominaţie – supunere nu mai este proprietatea determinată a puterii.. nu există societate fără putere. De felul cum omul reuşeşte să instituie mecanisme de control al puterii. 3. este numele pe care îl dăm unei situaţii strategice complexe într-o societate dată“1. influenţa reciprocă dintre relaţiile de putere schimbă statutul ei din acela de proprietate în cel de strategie. oricare dintre ele are nevoie de un principiu intern care să le asigure echilibrul funcţionării lor. va depinde utilizarea ei în scopuri paşnice. Orice societate are nevoie de ordine. în schimb. Când sunt atacate. în orice relaţie de la un punct la altul. Depinde de el felul cum gestionează această ambivalenţă a puterii: benefică sau malefică. ceea ce schimbă şi dispozitivul dintre guvernanţi şi 37 .

pe populaţie în general. la sfârşitul secolului al XVII-lea. frecvenţa bolilor. Foucault în studiul puterii politice este conceptul său de „putere/cunoaştere“. unor tactici. Relaţia circulară dintre putere şi cunoaştere este stabilită de M.. ea nu este <privilegiul> dobândit sau conservat al clasei dominante. în primul rând. confirmare. în secolul al XVIII-lea sexualitatea devine obiect al reglementărilor administrative: „Dezvoltarea sexualităţii“ a produs perversiuni şi categorizări sexuale de diferite feluri în acord cu desfăşurarea strategiilor puterii. starea de sănătate.guvernaţi. ca o obligaţie sau ca o interdicţie. Prima lui manifestare este o putere disciplinară care implică o „politică anatomică a corpului uman“4. heteromorfă. „Această microfizică presupune că puterea care se exercită nu este concepută ca o proprietate. De aceea. fertilitatea. Această putere este productivă. Modelul juridic abordează puterea din perspectiva normelor de drept. opera lui Michel Foucault (1926–1984) marchează o ruptură radicală faţă de modelele tradiţionale de a concepe puterea. Foucault consideră cunoaşterea ca fiind indisolubil legată de regimurile politice. În Istoria sexualităţii Foucault defineşte acest nou mod de putere „bio–putere“. ci efectul de ansamblu al poziţiilor sale strategice – efect care se manifestă şi uneori continuă poziţia celor care sunt dominaţi (. Această putere operează nu cu ajutorul coerciţiei sau al legii. pe caracterul ei represiv şi dominator. (. manevre. fără subiect şi constituind organisme şi identităţi individuale. Foucault defineşte puterea disciplinară ca „tehnici pentru ordonarea complexităţilor umane“5.) (Ea) nu se aplică pur şi simplu.. formând un „arhipelag carceral“ gigantic. (. elaborat şi propovăduit de marxism.. a drepturilor fundamentale şi a suveranităţii de stat. tehnici. Începând cu anii ’70 Foucault regândeşte puterea politică într-o altă perspectivă ontologică. în domeniul cunoaşterii puterii şi tehnicilor ei. celor care <nu o au>. În istoria studiilor despre puterea politică. funcţionări. El consideră că cele două modele dominante ale abordării puterii în epoca modernă sunt eronate. una care este „menită să genereze forţe. ea îi investeşte. păcătuieşte prin subordonarea reducţionistă a puterii la dominaţia de clasă şi prin determinism economic.. care aveau nevoie de tehnici ale supravegherii populaţiei. că efectele sale de dominaţie nu sunt atribuite unei <apropieri>. ci unor dispoziţii. Foucault prin critica genealogică la adresa ştiinţelor umane.) ele nu se localizează în relaţiile dintre stat şi cetăţeni sau la limita corpurilor“2. modelele alimentare şi de locuit. al tehnologiilor politice şi prin modelarea sufletului şi a corpului. El respinge teoriile moderne care localizează puterea în macrostructuri sau în clasa conducătoare şi ca fiind represivă prin natura ei. Iniţial dezvoltate în mănăstiri şi în oraşe. ci prin hegemonia normelor.. nedeterminată. ea se sprijină pe ei. ci ca o strategie. să le supună sau să le distrugă“3.. să le ordoneze. 38 . A doua manifestare a bioputerii este subsecventă puterii disciplinare şi pune accentul pe „corpul speciei“.) Această putere se exercită mai degrabă decât se posedă. nonrepresivă. să le dezvolte. simptomatic pentru abordarea postmodernă a raţiunii şi a schemelor ei emancipatoare. prin practici şi tehnologii de excludere. mai curând decât să le împiedice. tehnicile disciplinare au fost atinse la nivelul societăţii. Supravegherea consecventă a populaţiei reprezintă „intrarea vieţii în istorie“.) Aceste relaţii coboară în adâncul societăţii (. supraveghere şi obiectivare. dintre emiţători şi receptori în transmiterea şi exercitarea relaţiilor de putere. Noua lui perspectivă interpretează puterea ca fiind dispersată. Modelul economic. bazate. „Apărând în contextul relaţiilor de putere.. speranţa de viaţă. În general.. Guvernele îşi dau seama că ele nu se ocupă numai cu „subiecte“ sau numai cu indivizi ci şi cu populaţii în general. ca efect de ansamblu al celor guvernaţi. O altă idee novatoare adusă de M. cu fenomenele lor specifice şi cu variabilele lor particulare: ratele mortalităţii şi natalităţii. Faţă de teoriile moderne ale cunoaşterii care stipulează caracterul obiectiv sau neutru al ei. trece printre ei şi prin ei.

fixat. puterea electrică în lumină. dar nu însuşi fenomenul. Abordarea va fi una profund interdisciplinară. 4. psihologic. Iar cunoscutul matematician şi filosof englez. Nu există sursă sau centru al puterii care să fie contestat. la rândul lor. Individul modern devine atât un subiect cât şi un obiect „nereprimat“ al cunoaşterii. Persoana umană redusă la o pură singularitate individuală este o aberaţie. sociologice. la intersecţia contribuţiilor antropologice. Sarcina noastră prioritară. pentru a întrebuinţa terminologia existenţialistă a lui J. Foucault evidenţiază natura foarte complexă a societăţilor contemporane şi mecanismele „heteromorfe“ ale puterii care operează independent de subiectul conştient.. consens. Bertrand Russell aprecia că „puterea este conceptul fundamental în ştiinţele sociale în acelaşi sens în care energia este conceptul fundamental al fizicii“10. forţă. ne vom concentra eforturile în următoarele direcţii: 1. legal. 3. puterea nu numai că este omniprezentă pe toate palierele vieţii dar a însoţit în forme embrionare devenirea omului ca „zoon politikon“. Vedem efectele şi manifestările amândurora. Analiza puterii întreprinsă de M.discipline . forţă şi autoritate. Sartre. căldură şi mişcare.. la dezvoltarea. influenţă. rafinarea şi proliferarea noilor tehnici ale puterii. viziunea noastră despre puterea politică a fost elaborată din perspectiva ştiinţelor comunicării. autoritate. Un cunoscut specialist în domeniu. pentru a fi transmisă şi receptată puterea politică trebuie să fie concentrată la emiţător (clasa politică) şi transmisă spre receptor (societatea). resursele materiale şi simbolice ale puterii. Dar esenţa acestor fenomene ne scapă“. Robert Bierstedt. Foucault defineşte puterea ca „un domeniu multiplu şi mobil al relaţiilor de forţă unde se produc efecte ale dominaţiei foarte bogate. sociologia şi criminalogia au contribuit. Din această perspectivă postmodernă. dar niciodată complet epuizate“8. raporturile dintre puterea politică şi puterea socială. a contribuţiilor pe care acestea le-au adus la elucidarea acestui fenomen proteic numit PUTERE. după cum nu există nici un subiect dominant. pentru experimentarea tehnicilor corecţionale şi pentru acumularea de cunoştinţe în vederea controlului social“6.. Puterea este activitate structurală pură pentru care subiecţii sunt anonimi sau secundari“. Puterea socială este transformată în ordine.. precum psihiatria. Pentru ca ea să fie persoana umană în „carne şi oase“ ea trebuie să fie analizată în realitatea trăită care 39 . nu ezită să vadă în problematica puterii una din cele mai tulburătoare probleme ale sociologiei. în cadrul acestei „Introduceri“ fiind explicarea mecanismelor şi manifestărilor puterii în viaţa socială. sexual. în acord cu o întreagă tehnică a forţei şi a corpurilor“7. Ca fenomen social. rolul obiceiului. o „fiinţă îngrijit fabricată“ moral. Faţă de teoria modernă care postulează existenţa unei relaţii cauzale între mecanismele de exercitare a puterii şi macrostructurile (instituţiile) în care aceasta se localizează.. Instituţii. împărtăşit. spitalul sau închisoarea au funcţionat ca laboratoare pentru observarea indivizilor. oricât de seducătoare şi de bogate în conţinut ar fi acestea. El nu ezită să compare puterea cu energia electrică: „Puterea socială seamănă cu cea electrică. După cum se va putea constata. 2. puterea este definită ca o „putere relaţională“ care este exercitată din puncte nenumărate.. delimitarea conceptului de putere politică şi a elementelor corelative: legitimitate. Folosirea lor greşită poate aduce moartea. Din raţiuni didactice nu vom zăbovi asupra analizelor postmoderniste ale puterii.9.. al controlului social şi al legii în procesul de instituţionalizare a puterii politice. Pentru a fi transmisă energia electrică are nevoie de o diferenţă de potenţial voltaic de la emiţător la receptor. precum azilul. dar format şi modelat în cadrul „mecanismelor ştiinţifice disciplinare“. Fiinţa umană nu poate fi definită decât în situaţie. dintre puterea politică. psihanalitice şi imagologice în domeniu. este foarte nedeterminată în caracter şi nu este niciodată ceva cucerit. M. puterea economică şi puterea militară. medical. P.

trăirilor şi facultăţilor cuiva. o primă semnificaţie a termenului potestas era aceea de a avea putere asupra oamenilor. se prezintă sub două aspecte sau este comprehensibil din două direcţii. Concepând socialul ca o reţea de evenimente. a putea. copii. sclavi. Competiţia. În limbile indo–europene există familii de cuvinte pentru „rudele soţului“ şi nu pentru „rudele soţiei“. Al doilea sens era acela de putere asupra sentimentelor. puterea socială este mai veche şi are o sferă de cuprindere mai vastă decât puterea politică. fiinţa umană fiind atât interioară cât şi exterioară ei însăşi. În majoritatea limbilor indo-europene. posibilitatea a ceva de a deveni realitate. Controlul –verifică îndeplinirea sarcinilor la parametrii şi în condiţiile propuse. Dacă despre puterea politică se poate vorbi odată cu apariţia statului. faptele sociale. armonizează interesele şi spaţiul social. Levi–Strauss descifra ca semnificant atât totalitatea indivizilor cât şi realitatea socialului. la „posse“ însemnând a fi în stare. a relaţiilor interumane. verbul latin potis. al „soţului“. a fi capabil (potissum). de bunăvoie sau prin neutralizarea rezistenţei. Din aceeaşi familie de cuvinte mai face parte un cuplu semantic care are un rol deosebit în explicarea şi înţelegerea relaţiilor de putere din zilele noastre: potestas şi potentia. Mai târziu s-a ajuns la forma „potesse“. adică odată cu instituţionalizarea politicului. rădăcina comună pentru putere. Când posse a primit sufixul adjectival – bilis. iar socialul nu îşi găseşte centrul său originar decât în uman. concomitent. În sanscrită „patis“ înseamnă soţ şi stăpân. posesor. Conducerea elaborează strategii generale de dezvoltare a societăţii şi a mijloacelor de realizare a ei. tată. tinzând spre relaţia cu semenul. interioară şi exterioară fiinţei umane sinteza ordonatoare a manifestărilor sale vitale în Istorie. stăpân şi dominarea celor din jurul său (femei. în gotică fath înseamnă tată. În Roma antică. apoi la forma „possum“ şi. a putea. cu referinţă la statutul superior al „tatălui“. adoptă deciziile politice. facilitează penetraţia accentuată a subiectului–obiect. 2. 3. 4. lucruri) este pot – sau pat – . Ea se localizează de cele mai multe ori sub forma dominaţiei masculine. În societăţile arhaice puterea socială se manifestă sub forma relaţiilor familiale bazate pe dominaţie şi pe influenţă. după cum. iar în latină patis înseamnă stăpân. 5. posibillis a ajuns să însemne capacitate. fiind expresia acţiunilor şi conştiinţei colective. departe de a fi exterioare omului se integrează cât mai profund în memoria fiecărui individ. Ea este omniprezentă pe toate palierele vieţii şi a însoţit în formele embrionare ale autorităţii şi influenţei domestice devenirea omului ca „zoon politikon“. După Marcel Mauss. al „stăpânului“. lucru demonstrat prin competenţele lui B în domeniu. A îşi deleagă voinţa lui B fiind convins că B va realiza obiectivele propuse. Resursele acestei puteri sunt forţa fizică şi teama de sancţiune. ca şi omul însuşi. socialul. însemnând a fi în putere. şi care avea un loc specific în societatea ierarhizată a 40 . Prin adăugirea terminaţiei – sum. influenţându-l. Această socialitate originară ne ajută să percepem că puterea este. Omul se află într-un dublu circuit cu lumea naturală şi social–istorică. După căsătorie femeia îşi urma soţul în familia acestuia şi numai foarte rar soţul se muta în familia soţiei11.este constitutiv şi originar interumană. Coordonarea este procesul de supraveghere şi intermediere realizat de subiect. Dominaţia sau supunerea indivizilor sau grupurilor de către alţii. Opusul lui potestas era potentia care derivă din aceeaşi rădăcină verbală a verbului potis (a fi în putere sau a avea putere). El poate fi înţeles din interior. Al treilea sens era funcţia prin care puterea era stăpânită şi persoana care deţinea această funcţie12. Mecanismele prin care se realizează puterea sunt: 1. de relaţii şi simboluri care. Argumentele aduse de etimologi sugerează că tatăl a fost din totdeauna membru dominant în familiile indo–europene. a fi capabil. sau a avea putere a ajuns să însemne a fi în stare. acestea nefiind organizate în matriarhat. în greaca veche despotes înseamnă stăpân al casei. în final.

de o complexitate incomparabilă faţă de cele precedente. În sens restrâns. În limba latină există termenii valere şi volere. puissance se referă la puterea violentă sau la puterea ierarhică. 1. Statul primitiv a apărut ca urmare a fuziunii triburilor de culegători şi a sedentarizării noii unităţi pe un anumit teritoriu. Normele de comportament. prin instituţionalizarea puterii politice se înţelege manifestarea permanentă şi sistematică a autorităţii politice prin organisme specializate. nacked power (puterea goală. În latina vulgară. potere a trecut în franceza veche devenind actualmente pouvoir. Instituţionalizarea puterii politice În sens larg. a mulţimii. prin instutionalizarea puterii politice se înţelege transferul prerogativelor acesteia de la o persoană (şef de trib. posibilitatea rebeliunilor şi în general a comportamentului violent care era împotriva bunelor maniere şi a comportamentului civilizat. Evoluţia semantică a acestor termeni a trecut de la însuşirile particulare ale unei persoane la acţiunile întreprinse de o persoană ce posedă puterea: În Roma antică o primă semnificaţie a termenului potestas era aceea de a avea putere asupra oamenilor. resursele violente ale puterii de stat ca şi baza din care derivă celelalte forme ale puterii13. În plus. de asemenea. El a devenit iniţial poeir. Potentia însemna. Ea cuprindea ca putere a acestuia tot ce aparţinea căminului şi gospodăriei sale: copii. 2. care semnifică o abilitate specifică precum aceea de a-şi manifesta puterea sau de a comanda. prin acordul de voinţă al celor guvernaţi. s-a diluat şi mai mult datorită extinderii teritoriale şi exploziei demografice. în rusă voljia. nu mai erau recunoscute şi respectate de membrii celorlalte triburi. nu mai putea fi asigurată doar prin autoritatea tradiţională a şefilor de trib. Între apariţia puterii instituţionalizate şi apariţia statului există un raport de intimă reciprocitate. Trebuiau create norme impersonale de conducere care. Pouvoir desemnează capacitatea. izvorâte din recunoaşterea şi supunerea în faţa unui totem imemorial al tribului. Şi pentru familia de cuvinte a Voinţei există o rădăcină comună val –. animale şi clădiri. bazată pe o influenţă mitico–magică. soţie. a lui patria înseamnă că el avea dreptul incontestabil de a ucide. power. în sensul restrângerii voinţei lui B de către A sau a ariei de opţiuni ale lui B de către C. În engleză termenul francez potere a fost preluat când normanzii au cucerit Anglia în 1066. în fine. în franceză volonté (volonta în italiană). Era puterea maselor. Puterea şefului. în aplicarea lor. mare şef) la un ansamblu de proceduri sau organizaţii specializate. foarte apropiat de forma modernă. Alături de formele dialectale poeir şi povoir. puterea stăpânului casei care. dacă aşa credea el de cuviinţă. ual sau ualt. abilitatea de a face sau puterea oficială şi legitimă. în germană wille. Verbul latin posse a devenit în franceza veche puis din care derivă substantivul actual puissance. rege. deciziile luate de puterea personalizată a unui şef nu se mai puteau baza. nudă). sclavi. posse a devenit potere. tindea să devină absolută. să-i poată exercita prerogativele. Un concept înrudit este cel de patria potestas. slab concentrată la vârf. în suedeză vilje / vilja. vorbită de soldaţii şi de străinii din Imperiu. pe forţa relaţiilor de rudenie şi de alianţă. Omnipotenţa caracterului lui potestas. vinde sau trimite la închisoare pe copiii lui sau pe un alt membru al familiei. 41 . Familia de cuvinte V (voinţă) confirmă prezenţa acestui sentiment uman în determinarea relaţiilor de putere. fără a cunoaşte modificări esenţiale de sens. prevăzute cu reguli de funcţionare şi cu proceduri stricte. conţinutul semantic al lui potentia era raw power (puterea crudă). Ea nu avea nimic de-a face cu legitimitatea sau cu guvernarea raţională. Conducerea noilor agregate umane. apoi poer şi.Romei. prin care se urmăreşte realizarea obiectivelor de interes general. în special în istoria veche a Romei. materializate în structuri şi funcţii specializate.

Prima dintre condiţiile care a făcut posibilă instituţionalizarea puterii a fost existenţa unui puternic control social în societăţile arhaice. Acest control derivă din nevoia de sociabilitate şi de afecţiune a omului primitiv. În stare naturală, omul nu poate trăi izolat, mai ales omul arhaic care îşi petrece întreaga lui viaţă printre rudele sale. „Deoarece fuga este imposibilă, el nu poate recupera stima pe care el a pierdut-o printr-o greşeală socială în propriul său grup. Cooperarea, alianţa, iubirea, reciprocităţile de toate felurile sunt la fel de importante pentru supravieţuirea oricărui individ în societatea primitivă“14. Teama faţă de excludere, faţă de oprobiul grupului, indiferent dacă este însoţită sau nu de sancţiuni, reprezintă o resursă extrem de puternică a controlului social. Acesta se materializează în obiceiuri sau cutume şi prin lanţurile imemoriale ale tradiţiei devine normă de comportament acceptată de toţi membrii grupului ca pe o obligaţie firească. În felul acesta obiceiul devine o lege nescrisă care reglează relaţiile sociale din societăţile primitive. Foarte mulţi istorici ai dreptului, etnologi şi sociologi au subliniat eficienţa controlului social asigurat, de obicei, în societăţile organizate pe bază de rudenie: „Presiunea unui ansamblu al obiceiurilor sanctificate printr-o credinţă în originea lor naturală duce la opinia socială şi la teama faţă de zei, ca cele două arme majore în panoplia controlului social rudimentar“15. În opinia mai multor antropologi, nu toate actele repetitive sau ritualizate, nu toate habitudinile comportamentale dintr-o societate şi cultură dată devin obiceiuri. A saluta pe cineva este habitudine, a respecta sărbătorile religioase este un obicei, un comportament sancţionat. Termenul de habitudine se va referi la „acele acţiuni obişnuite pentru membrii unei comunităţi care nu posedă caracter normativ sau nu au sancţiunea constrângerii“, în timp ce obiceiul ar însemna „nu atât o habitudine prevalentă a acţiunii sau comportamentului, ci... o judecată despre acţiune sau comportament. Cu alte cuvinte, obiceiul este comportamentul sancţionat“16. Obiceiurile sancţionate sunt forme ale controlului social care sunt întărite pozitiv sau negativ. Sancţiunile negative pot fi dezaprobarea publică, oprobiul, ruşinea, ruperea legăturilor de reciprocitate. Dar de-abia în societăţile segmentare apare o a treia parte care arbitrează conflictul dintre comunitate şi comportament. Această a treia parte, situată deasupra părţilor implicate în conflict, poate fi o autoritate morală, quasi oficială, precum un bărbat înţelept, un sfat al comunităţii sau un sfat al bătrânilor. Pe de altă parte, legea implică o autoritate permanentă centralizată care depăşeşte localismul sancţiunilor pentru comportamentul deviant faţă de obiceiurile diferitelor comunităţi. „Există o distincţie clară, între regula obiceiului în societăţile segmentare şi adăugarea legii la obicei în societăţile ierarhice care pun accentul pe „coerciţia puternică aplicată de stat“17. În primul rând, credinţa societăţilor că posibilităţile liderilor lor sunt superioare le conferă puterea. Dar această putere are, după cum am văzut, un caracter efemer: ea poate fi înlocuită cu cea a altui şef dacă liderul respectiv trădează încrederea populaţiei. Pentru ca puterea personală să fie instituţionalizată sau permanentizată trebuie ca statusul ei superior să devină un status prescris. Pentru ca o societate segmentară şi egalitară să devină o societate ierarhică, cu ranguri diferenţiate permanent prescrise, cu statusuri superioare şi inferioare, a fost necesară apariţia unor funcţii subsidiare variate care să formeze o birocraţie, o structură specifică a puterii. Această ierarhie a funcţiilor, în toate şeferiile, era ereditară şi astfel funcţiile şi structurile permanente ale puterii vor apărea. Transformarea din interior a structurilor şi relaţiilor de putere a găsit în condiţiile exterioare vieţii politice un factor extrem de puternic care va impulsiona procesele de instituţionalizare a puterii. Pentru a înţelege mai bine aceste procese va trebui să vedem ce diferenţe există între lege şi obicei, sub raportul gradului de coerciţie, de către cine este aplicată această

42

coerciţie, pe ce teritoriu şi cu ce intensitate. Mulţi antropologi consideră că în trecerea de la obicei la lege se pun bazele puterii instituţionalizate. Astfel, Walter Goldschmidt afirmă: „Un stat adevărat implică monopolul legitim al puterii în mâinile conducătorilor lui“18, iar Stanley Diamond subliniază diferenţa dintre obicei şi lege arătând că primul se întâlneşte în societăţile primitive, iar legea în societăţile civilizate: „Obiceiul – spontan, tradiţional, personal, cunoscut de toţi, relativ neschimbat – este modalitatea societăţii primitive; legea este instrumentul civilizaţiei, al societăţii politice, sancţionată prin forţa organizată, considerată deasupra societăţii în sens larg şi prezumată să apere un nou set de interese sociale. Legea şi obiceiul implică ambele reglementări comportamentale, dar caracterele lor sunt în întregime deosebite. Nici un echilibru evoluţionar nu a fost observat între legea în curs de apariţie şi obicei, fie el tradiţional, fie embrionar“19. Prin urmare, odată cu apariţia statului se creează premisele pentru monopolul coercitiv al legii, ceea ce nu exista în societăţile anterioare. O confirmare a acestei treceri de la obligaţie la lege se întâlneşte în şeferii, societăţi segmentare, egalitare care, la rândul lor, fac trecerea de la societăţile arhaice la stat. În şeferii se găseşte deja un element al legii, o structură de autoritate situată deasupra familiei. „Dar şeferiile nu dispun de sancţiuni fizice coercitive faţă de monopolul forţei practicat de stat“20. Într-o societate – şeferie soluţionarea conflictelor este legală când sunt întrunite următoarele elemente ale legii: autoritate; intenţia de aplicare universală a legii; obligaţia şi sancţiunea21. Într-o şeferie, autoritatea legală poate fi un individ sau un consiliu puternic, capabile să întărească verdictul prin persuasiune sau ameninţare cu forţa. De asemenea, această autoritate legală poate fi întărită prin prerogativele politice, militare, religioase sau economice pe care statutul ei li-l conferă, ceea ce se poate transforma, în ultimă instanţă, într-o forţă coercitivă superioară. În plus, acest caracter al forţei este mai mult sugerat decât impus prin disputele frecvente mediate de o autoritate care întrebuinţează forţa ei de persuasiune pentru a inocula încrederea în arbitrajul său. Pentru ca acest arbitraj să se transforme în decizie, care să oblige părţile, este nevoie de o autoritate legală care să funcţioneze ca un judecător, deasupra părţilor. Abilitatea acestei autorităţi legale de a-şi materializa deciziile prin forţa de coerciţie provine din caracterul puterii ierarhice, a abilităţii ei de a comanda. Dar pentru ca o decizie să fie legală ea trebuie să încorporeze „intenţia de a fi aplicată universal“22. În aceste caz, obiceiul juridic, cazurile soluţionate anterior, devin sursă de drept. Obligaţia, al treilea atribut al legii, se referă la acea parte a deciziei legale care defineşte drepturile reclamantului şi datoriile părţilor obligate. Obligaţia nu este încă sancţiune, ci mai curând o sentinţă cu privire la natura relaţiilor dezechilibrate dintre părţi. Sancţiunea se referă la soluţionarea conflictului prin restaurarea ordinii sociale tulburate. Efectele obligaţiei pot fi urmărite într-o societate religioasă unde se pune problema respectării tabu-urilor. Violarea acestora este o „crimă fără victime“ pedepsirea acestor crime, dacă există, este una imaginară sau supranaturală, iar relaţiile religioase nu sunt între persoane vii. În societăţile primitive, sancţiunile pozitive nu sunt apanajul exclusiv al legii, mai exact nu toate sancţiunile se aplică într-un context legal. Un mare număr de decizii politice conţin sancţiuni dar ele variază în funcţie de contextul cultural, de tradiţiile comunităţii şi astfel ele nu conţin intenţia de aplicare universală. Sancţiunile nu sunt întotdeauna de natură fizică. Ele pot fi economice (sechestre, popriri), psihologice (mustrarea) sau social negative (excomunicare, retragerea recompenselor, serviciilor şi a reciprocităţilor normale). Crimele primitive sunt în mod frecvent „încălcări ale credinţei“ vizând reciprocităţile iar crimele publice sunt prilejuite de lèse-majesté. Acestea din urmă pot fi considerate în două moduri separate într-o teocraţie: 1. o crimă (ca violarea unui tabu) împotriva şefului
43

suprem sau, într-o măsură mai mică, împotriva oricui are autoritate, chiar dacă un grad mai mic în ierarhie; 2. o lezare a unui obicei sau credinţe prin care cineva aduce injurii autorităţii conducătorului. Astfel de încălcări ale legii sunt, de obicei, expresii ale nesupunerii sau ale injuriei şi dacă rămân nepedepsite slăbesc autoritatea sistemului care este în mare parte bazată pe fundamente culturale, ideologice. Accentul pus pe sancţiunile coercitive a determinat identificarea legii cu forţa şi a ambelor cu statul. Dacă o lege este acceptată de majoritatea membrilor unui grup şi dacă ei o consideră obligatorie ea poate să pară în timp ca o cutumă imemorială, în contrast cu legile promulgate de stat împotriva voinţei multor oameni. O lege ordinară poate fi internalizată atunci când oamenii o consideră nu numai dezirabilă dar şi când, fiind încălcată, infractorii au conştiinţa culpabilităţii lor. Forţa de coerciţie a statului se manifestă şi atunci când acesta încearcă să impună o lege nepopulară: în alte societăţi însă, aceeaşi lege poate fi respectată, ceea ce dă naştere consensului. 1. 3. Puterea politică: definiţii şi caracteristici Majoritatea definiţiilor date puterii se opreşte, şi nu întâmplător, asupra următoarelor note caracteristice: 1. caracter imperativ; 2. caracter violent; 3. caracterul ei de forţă potenţială; 4. voinţa de dominaţie ca element fundamental al relaţiilor comandă – ascultare şi ordin – sancţiune. În ştiinţele politice contemporane s-au conturat şi afirmat mai multe tendinţe în definirea puterii politice: a) definiţii relaţionale: pun accentul pe relaţia Subiect – Obiect care generează relaţia de putere. În acest caz subiectul ar putea fi unul social (individ, grup, clasă etc.) sau unul instituţional (parlamente, guverne, armată, biserică, partide politice etc.); b) definiţii substanţiale (structurale): pun accentul pe acea calitate sau însuşire a unui subiect de a-şi impune voinţa în cadrul unei relaţii de putere. c) definiţii conflictuale: evidenţiază capacitatea puterii politice de a soluţiona conflictele sociale prin intermediul unor resurse politice deosebite, precum forţa, coerciţia sau violenţa; d) definiţii instrumentale: abordează specificul puterii politice din perspectiva controlului luării deciziilor, al organizării şi conducerii comunităţilor; e) definiţii teleologice: puterea este definită din perspectiva finalizării unor acţiuni sociale, prevăzute cu un scop; f) definiţii juridice: puterea este definită prin intermediul normei de drept care, prin autoritatea organelor de stat, asigură aplicarea şi supremaţia legilor; g) definiţii simbolice: pun accentul pe posibilitatea factorilor spirituali (culturali) de a schimba comportamentul: influenţă, prestigiu, valori, imagine etc. Vorbind despre specificul puterii politice, George Lavau distinge patru caracteristici: 1. ea reprezintă singura putere care întruchipează interesul general în numele căruia ea acţionează, constrânge, judecă, emite legi; 2. această putere se foloseşte de forţa influenţei emoţionale, decurgând din sentimentul de patriotism, de naţionalism, din tradiţii şi din istorie; 3. ea dispune de un potenţial nelimitat; 4. ea este singura împuternicită să acţioneze şi să se afirme în sfera relaţiilor dintre state“23. Probleme deosebite pune definiţia substanţialistă a puterii care, de la Thomas Hobbes până la Bertrand Russell, are ca notă esenţială „producerea de efecte scontate“24. Ea vizează „capacitatea de a efectua ceva, fără să i se asocieze în chip necesar şi fatal, facultatea de a afecta în vreun fel un obiect sau, cu atât mai puţin, o persoană. Puterea poate să relaţioneze aceste două elemente, afecţiunea şi acţiunea, prin intermediul unor mijloace, mai mult sau mai puţin legitimate şi raţionalizate“25. O definiţie clasică a puterii care a rezistat trei sute de ani, datorită caracterului universal al formulării şi accentului pus pe natura ei internă aparţine lui Th. Hobbes în 1651: „Puterea
44

constă în mijloacele pe care acesta le are la dispoziţie pentru a obţine un profit anume în viitor“26. prin medierea simbolică a proceselor psihologice. Definiţia dată de ei puterii vizează mai mult influenţa şi persuasiunea politică: „Puterea este participarea la luarea deciziilor: G are putere asupra lui H în legătură cu valorile K dacă G participă la luarea deciziilor care afectează acţiunile K ale lui H“30. în sensul perceperii mai exacte a naturii ei interne. înseamnă a uita că opinia generală este ea însăşi una dintre cele mai însemnate şi mai active forţe sociale. Deşi Hobbes este unul dintre primii gânditori politici moderni. Profitul are doar o semnificaţie economică sau acoperă şi polisemantismul termenului avantaj? Avantaje materiale sau spirituale. Cea mai cunoscută dintre acestea şi care va influenţa întreaga literatură despre putere de după ea aparţine sociologului german Max Weber: „Puterea este probabilitatea ca un agent din cadrul unei relaţii sociale să se găsească în poziţia de a-şi putea realiza propria-i voinţă în ciuda rezistenţei întâmpinate. John Locke se situează la polul opus tradiţiei inaugurate de Th. Începutul secolului XX aduce primele definiţii obiective ale puterii. mai precis în opera lui John Stuart Mill există o primă abordare analitică a fenomenului puterii. Meritul principal al acestei lucrări este că a deschis calea spre studiul elementelor corelative ale puterii politice: influenţă. prin instituirea a două genuri de relaţii. O persoană cu o convingere anume reprezintă o putere socială egală cu cea a nouăzeci şi nouă de persoane care au numai interese“28. Adorno şi a colaboratorilor său: Personalitatea autoritară consacră în acelaşi an o deschidere fertilă în domeniu. Privită în ansamblu. nu are nici un rost să se încerce influenţarea componentei guvernământului prin acţionarea asupra convingerilor. viaţă şi substanţă statului“: „Consider că puterea politică este dreptul de a face legi cuprinzând pedeapsa cu moartea şi toate pedepsele mai puţin severe pentru reglementarea şi păstrarea proprietăţii şi dreptul de a folosi forţa comunităţii pentru punerea în aplicare a acestor legi şi pentru apărarea bunăstării generale a statului de prejudiciile externe şi toate acestea numai pentru binele general“27. 45 . John Locke confundă puterea politică şi puterea legislativă. autoritate etc. O acţiune este „un program al valorilor şi faptelor propuse ca scop“31. ca dintre parte şi întreg: putere socială – putere politică şi voinţă – opinie publică: „Vorbind din punct de vedere politic. în consecinţă. De-abia la jumătatea secolului al XIX-lea. prestigiu. prin unicitatea sensului. Hobbes.unui om. preocupaţi de elaborarea unei ştiinţe a guvernării. ca şi abordărilor psihanalitice şi psihologice ale puterii dintre care lucrarea lui Th. prestigiul. interesele îndeamnă oamenii la act şi anticipă o gamă largă de satisfacere a nevoilor prin cucerirea puterii. o mare parte din întreaga putere constă din voinţă. un termen al definiţiei sale rămâne echivoc. definiţia lui Max Weber surprinde specificul real al puterii: ideea de forţă şi capacitate de mobilizare. W. Exact la jumătatea secolului în 1950. funcţia şi influenţa. indiferent de fundamentul pe care se sprijină această probabilitate“29. Cum este posibil să descriem elementele puterii politice dacă omitem tot ceea ce acţionează asupra voinţei? A crede că cei care mânuiesc puterea în societate mânuiesc în cele din urmă şi puterea statului şi. Harold Lasswell şi Abraham Kaplan inaugurează abordarea psihologică în studiul puterii în lucrarea Power and Society. precum statusul social. iar decizia „o acţiune bazată pe sancţiuni severe“32. aceasta din urmă fiind considerată „puterea care dă formă. de natură simbolică. Oare doar „profitul“ incită pe oameni la acţiune în vederea cuceririi şi exercitării puterii politice? Nu cumva profitul este absorbit în structura polimorfă a interesului categorie centrală a politicului? Căci prin raţionalizarea şi sublimarea dorinţelor. privită în mod general. ca şi ideea de dominaţie şi conflict sunt inevitabile în exercitarea ei.

Tot în această ordine de idei Steven Lukes dă o definiţie mai concentrată a puterii: „A îşi exercită puterea asupra lui B atunci când A îl influenţează pe B într-o direcţie opusă intereselor lui B“34. influenţează elementele mai puţin „active“ ale populaţiei. ideile. Lasswell şi A. Aceasta se realizează prin sancţiuni pentru diverse situaţii care pot fi. în caz de rezistenţă. pur şi simplu. Tradiţia behavioristă coboară până la Max Weber şi găseşte în opera americanului Robert Dahl pe cel mai autorizat exponent al ei: „A are putere asupra lui B în măsura în care îl poate determina pe B să facă ceva ce altfel B nu ar face“35. Parsons propune o definiţie a puterii care prezintă o triplă particularitate: ea insistă nu numai asupra finalităţii sale colective. adică între opera lui H. Perioada cuprinsă între 1950 şi 1955. Brian Barry. şi din grupurile secundare. difuzate de presa scrisă şi audio-viziuală ating în primă instanţă. Robert Dahl. „O încercare de a schimba o opinie sau poziţia unui individ – scriu Katz şi Lazarsfeld – nu poate să aibă succes decât 46 . invocate drept ameninţări sau aplicate în realitate“33. este capacitatea generalizată de a asigura îndeplinirea unor obligaţii de către elementele unui sistem de organizare colectivă unde obligaţiile sunt legitimate prin referinţă la importanţa lor pentru scopurile colective şi unde. Acestei abordări a puterii în termeni de comportament care implică un conflict deschis i se adaugă adeseori o a treia trăsătură caracteristică: exercitarea puterii este concepută ca fiind limitată la folosirea pedepselor sau a sancţiunilor negative. Pentru Parsons. modelele etc. Este interesant de remarcat că după al doilea război mondial se observă o evoluţia în paralel a modelelor de comunicare de masă şi a modelelor de putere politică. prin importanţa pe care o acordă structurilor sociale ale puterii şi ale influenţei. H. Fr. În sinteză. întrebuinţarea sau chiar ameninţarea directă cu forţa constituie un element de regresie socială. valorile. În interpretarea lui Karl W. În studiul „On the concept of Political Power“37. Chazel. În ultimele decenii ale secolului XX s-a manifestat tendinţa de a defini termenul de putere în funcţie de două caracteristici: comportament şi conflict deschis. „Puterea constă în probabilitatea ca un grup social A să obţină de la un grup social B (sau de la grupurile sociale B şi C) respectarea strategiei sale prin reducerea seriei acţiunilor aflate la îndemâna (sau permise) lui B. precum familia. Accentul se deplasează de la căutarea esenţei universale a puterii la dezvăluirea naturii sale în acţiune. J. În timp ce până la primul război mondial se tindea să se evidenţieze faptul că „individul face parte din grupurile primare. esenţial sociologic. Mokken etc. după război se configurează o nouă orientare care „pleacă tocmai de la recunoaşterea importanţei grupurilor“. în timp ce ea diminuează problema violenţei sau a forţei materiale care îi sunt în general asociate la un nivel sau un altul. precum grupurile de muncă ce exercită o influenţă directă asupra poziţiilor sale“38. Reprezentanţii cei mai de seamă ai acestei orientări sunt Steven Lukes. Kaplan: Power and Society (1950) şi opera lui Elihu Katz şi Paul Lazarsfeld: Personal Influence (1955) marchează abandonarea vechiului model de cercetare bazat pe ipoteza după care comunicarea ar ajunge direct de la Emiţător la Receptor în favoarea unui nou model. pusă în lumină de experienţele lui Mayo şi ale colaboratorilor săi după 1930: printre altele se introduce şi se precizează conceptul de „grup de referinţă“. există prezumţia unei intervenţii a sancţiunilor situaţionale negative“. R. F. „Puterea. adică a grupului spre care individul aspiră spre a-şi găsi confirmarea propriilor poziţii şi valori“39.Începând cu anii ’70 în studiul puterii apar noi tendinţe. Deutsch „a avea putere înseamnă a nu fi nevoit să cedezi şi a forţa mediul înconjurător sau pe cealaltă persoană să facă acest lucru“36. dintre care cele mai importante sunt empirismul şi behaviorismul. Stokman. scrie el. dar ea stabileşte şi o legătură strânsă între putere şi legitimitate (aceasta fiind fondată pe consens).

ca expresie a suveranităţii puterii de stat. Într-un stat nu poate exista o vacanţă a titularului puterii. îi ascund „sursele“. Puterea politică este perpetuă. direct şi secret. Din această perspectivă nu este deloc întâmplător faptul că tot în această perioadă au existat încercări de a depăşi cele două tendinţe prevalente în studiul puterii: a) cea sociologico–elitistă (care se întreabă: „cine guvernează?“) şi cea pluralistă (care se întreabă dacă fiecare are putere?). Pe teritoriul unui stat. egal. Acest lucru sugerează că structurile comportamentale ale indivizilor (ca ansamblu de valori) pot fi considerate (cel puţin într-o primă aproximare) ca aspecte psihologice ale structurilor de putere şi de influenţă. concomitent. Voinţa suverană a poporului s-a personificat în voinţa statului. 4. În al doilea rând. nu se formează prin transmiterea lor în stare fluidă de la un individ la individ. Baratz41 pe baza unei atenţii particulare acordate valorilor şi influenţei. trebuie să investigăm dinamica luării deciziilor. interne sau internaţionale. Puterea politică este suverană. nu este nevoie să schimbăm ceea ce se consideră „putere“ cu puterea în act: puterea înseamnă participare la procesul decizional. Dacă acesta nu-şi poate exercita momentan atribuţiile sau dacă îşi dă obştescul sfârşit. Într-un stat nu pot exista rege şi preşedinte în acelaşi timp: nu pot funcţiona concomitent cu aceleaşi prerogative ale puterii suverane. Una din criticile aduse premisei fundamentale a abordării elitiste (în orice instituţie umană există un sistem ordonat de putere. valorile dominante. ascund faptul că puterea poate să fie şi este exercitată pentru a limita aplicarea procesului decizional la obiectivele curente. ci sunt produse de grupuri şi se comunică celorlalţi indivizi întotdeauna sau prevalent prin acţiunea grupurilor de apartenenţă sau de referinţă. după metoda pluraliştilor. 2. titularul puterii politice este poporul suveran care o exercită prin reprezentanţii săi legal aleşi şi prin organe specializate. puterea politică are următoarele caracteristici: 1. Puterea politică este unică. întrebuinţând noţiunea celor două feţe ale puterii (deciziile cheie si deciziile curente sau de rutină) autorii analizează. miturile. 3. din voinţa naţională exprimată prin vot deschis. să analizăm ce indivizi sau grupuri sunt avantajate de cadrele puterii existente şi care sunt cele dezavantajate. nu oferă criterii obiective pentru a distinge între decizii „importante“ şi „neimportante“. îl înlocuieşte până la 47 . Pluraliştii. însă. După aceşti autori trebuie să analizăm mobilizarea specială a grupurilor în instituţii. 4. Ceea ce reliefează aceste studii este că valorile. participarea la procesul decizional.dacă această opinie el o împărtăşeşte cu ceilalţi de care este legat (este în relaţie) şi dacă ceilalţi o schimbă cu el“40. Caracteristicile puterii politice Faţă de alte forme de putere. regele Mihai I şi preşedintele Traian Băsescu în România anului 2007. În sfârşit. 3. în funcţie de interesele unor structuri oculte. adică în ce mod şi până la ce punct statu quo-ul orientează persoane şi grupuri care influenţează acele valori comunitare şi ce instituţii politice tind să limiteze aplicarea procesului decizional în act. suveranitatea puterii politice derivă din legitimitatea ei. Pe teritoriul unui stat nu pot exista două puteri politice suverane ai cărei titulari să fie. în persoana lui juridică şi nu poate fi scoasă la mezat. Din calitatea de suveranitate a puterii politice. garanţii ordinii constituţionale şi ai suveranităţii puterii. automat omul numărul doi în stat. Puterea politică este inalienabilă. îşi concentrează atenţia asupra exercitării puterii şi 1. o structură de putere care este parte integrantă şi imagine în oglindă a stratificării organizaţiei) este viziunea pluralistă: puterea este difuzată larg. Peter Bachrach şi Norton S. preşedintele Senatului. modelele de comportament etc. Într-un stat democratic. derivă şi alte caracteristici ale puterii politice: 2. Un astfel de studiu a fost realizat de doi specialişti americani. procedurile şi regulile jocului. 1.

acumularea şi circulaţia bunurilor culturale (simbolice) care creează noi semnificaţii şi permit o restructurare a câmpurilor de 48 . Pentru a deveni operaţională. religioasă etc. 5. 5. ele sunt. ci printr-un sistem de organisme.însănătoşirea lui sau până la organizarea de alegri. Resursele materiale sunt în primul rând de ordin utilitar (economic): bani. de obicei. Caracterul intercursiv al relaţiilor de putere. în al doilea rând. legitim instituită. simbolică. Puterea politică ţine cont de acest specific. militară. respectiv dintre minoritatea conducătoare şi majoritatea condusă. politica. Ea se manifestă într-un spaţiu social caracterizat prin relaţii şi structuri de putere foarte diverse. iar celelalte puteri: economică. indivizii îşi pot mări puterea (. Prin urmare. puterea politică dispune de două tipuri de resurse: a) materiale şi b) simbolice (ideatice). i-ar fi luat locul până la însănătoşirea sa. în funcţie de interesul pe care urmăreşte să-l promoveze: putere economică. Puterea politică nu se manifestă într-un spaţiu vid. Puterea politică nu se manifestă spontan sau anarhic. preşedintele Senatului. 8. 1. în cadrul procesului de exercitare a puterii. menţinerea ordinii sociale). resursele puterii includ mijloacele care asigură influenţa asupra subiectului asupra obiectului“42. prin resursele puterii se înţelege „tot ce poate fi folosit de un individ sau de un grup de oameni în procesul influenţării altor indivizi sau grupuri. Nicolae Văcăroiu. 1. avere. Indivizii care ocupă posturi dominante în instituţii mari. Se manifestă în inegalitatea de putere dintre emiţător şi receptor. preşedintele Băsescu ar fi fost în imposibilitate să-şi exercite prerogativele funcţiei sale. Se bazează pe reţelele de semnificaţii „pe care omul însuşi le-a născocit“ (Clifford Geertz). militară. totală şi deplină.. socială etc. Fiecare grup social are propria sa formă de putere. Deşi resursele pot fi făcute personal. 6. În sens larg. acumulând resurse de diferite feluri. Resursele simbolice ale puterii. şi intrând în relaţie cu aceste forme de putere îşi realizează funcţia sa integratoare şi de coordonare la nivelul societăţii globale. Caracterul asimetric al relaţiilor de putere. Pentru ca raportul comandă–ascultare să fie eficient este necesar ca liderilor să le fie recunoscut dreptul de a decide în numele legitimităţii poziţiei lor dată de însuşi votul majorităţii. resursele de ordin coercitiv (armata. trebuie să i se supună.). instituţii care asigură. care sunt baze importante pentru exercitarea puterii.. Nu există altă putere deasupra puterii politice. În sens restrâns. Preeminenţa acesteia se verifică în faptul că deciziile ei sunt obligatorii pe întreg teritoriul naţional. prin folosirea forţei. Caracterul organizat al puterii politice. 6. controlul resurselor şi. în grupuri formale şi informale. de norme şi proceduri izvorâte din procesele de legitimare. În instituţii şi organizaţii. pot avea resurse vaste la dispoziţia lor care îi fac capabili să ia decizii şi să urmărească consecinţele pe termen lung“43. religioasă. puterea politică se manifestă prin legi pe care ea însăşi trebuie să le respecte în acord cu principiile statului de drept. Dimensiunea simbolică a puterii vizează producerea. Dacă după operaţia de hernie de disc din clinica de specialitate de la Viena. acumulate şi în cadrul instituţiilor. Ca principală forţă de coerciţie a statului. Puterea politică este supremă. 7. justiţia). Resursele puterii politice. „indivizii folosesc resursele de care dispun: resursele sunt mijloacele care îi fac capabili să-şi urmărească efectiv scopurile şi interesele.

Acestei relaţii îi corespunde un raport dintre dorinţă şi imagine: „Imaginea corespunde (. după al doilea război mondial. Ea întunecă orizontul judecăţilor noastre de valoare pentru că înseşi genele noastre sunt contaminate de această otravă letală a existenţei... Totodată. Deşi motivaţia există. după înfrângerea lui Napoleon) şi în „echilibrul terorii“ lansat de cursa înarmărilor dintre cele două superputeri mondiale.) unui întreg mecanism care se petrece în inconştient şi preconştient pentru a erupe în conştient şi această erupţie provoacă un şoc afectiv mai mult sau mai puţin puternic. Întrucât orice societate îşi reprezintă un ideal comun pe 49 . U. ea le raportează la obiecte insesizabile a căror existenţă este dovedită de semnificanţii simbolurilor“44.? În momentul în care eşti conştient că un asemenea colos te poate strivi în mai puţin de 24 de ore nu prea mai îţi arde să perorezi pe tema încălcării drepturilor omului în ţara respectivă.S. Această emergenţă la nivelul conştiinţei poate să se limiteze la imaginile fugitive ori poate să ia forme mai complexe în fantasme.. privind închisorile secrete şi tratamentul aplicat prizonierilor de război irakieni derivă din statutul de mare putere. frica paralizează acţiunea. pe gradul de înzestrare tehnică şi pe pregătirea morală a trupei. Reprezentarea simbolică nu exprimă doar dorinţe.R. ea le raportează în mod decisiv în geneza aspiraţiilor. ca elemente corelative ale puterii politice..U. fără explicaţii. mai ales în perioadele de instaurare a regimurilor totalitare. A. Dar frica are un caracter mult mai insidios şi transcende rezistenţa fizică sau psihică a naturii umane. adevărate scenarii în care subiectul este implicat şi care tind să fie prezentate ca o punere în scenă a dorinţei“45. îşi trag forţa din modelele epistemice şi deontice care generează prestigiu şi admiraţie faţă de un lider. de a nu fi izgoniţi din Cetate. toate aceste efecte ale fricii au înfrânt rezistenţa psihică a multor grupuri. frica de a nu pierde locul de muncă şi de a nu avea ce pune pe masă copiilor a doua zi. frica de torturile inimaginabile în beciurile poliţiei politice. faţă de un stil politic sau o epocă. şi fosta U. Forţa de atracţie a simbolului se bazează pe relaţia dintre semnificatul ascuns şi semnificant care poate servi ca mediator între lumea reală şi un univers inaccesibil în mod direct. Câte din deciziile politice ale ţărilor mici şi mijlocii din lume nu ţin cont şi de proximitatea marilor vecini şi de teama de a nu-i supăra în vreun fel.). bunurile simbolice. S. Forţa de intimidare a puterii militare se bazează pe potenţialul advers al armelor de distrugere în masă..interacţiune. Ele constau în crearea de noi sensuri şi semnificaţii ale puterii prin ocultarea raporturilor de forţă care stau în spatele acestor sensuri şi semnificaţii. Ea se materializează în teama de a nu deveni ridicoli. Imaginea publică este o altă resursă a puterii în sensul că ea influenţează şi modifică sistemul de percepţii şi de reprezentări. Resursele simbolice sunt cele care ajută la menţinerea şi perpetuarea ordinii sociale fără recurgerea la forţă. antrenează modificări în comportamentul uman. Frica este resursă redutabilă a puterii politice în sensul că ea obţine supunerea fără intervenţia forţei. la nivelul reprezentărilor şi imaginarului social unde se configurează aspiraţiile şi dorinţele noastre: (. Cazul S. atitudinile şi comportamentul nostru faţă de un fenomen sau instituţie politică. deoarece ele pun în mişcare mobilurile şi energiile psihice profunde. alte două resurse au devenit esenţiale pentru puterea politică în secolul XX: frica şi imaginea publică.S. prin forţa lor de sugestie şi de persuasiune. Pe lângă acestea. teama de a nu pierde încrederea şi respectul celorlalţi. teama faţă de oprobiul public. „Frica păzeşte bostana“ spune un proverb românesc şi valabilitatea judecăţii lui de valoare se confirmă în teoria echilibrului dintre marile puteri europene de după 1815 (Congresul de la Viena. Influenţa şi autoritatea.. după cum nici această ţară nu prea se sinchiseşte de respectarea unor asemenea drepturi prevăzute în tratatele internaţionale la care şi ea a aderat.) „simbolul joacă un rol decisiv în geneza aspiraţiilor. Toate aceste aspecte ale fricii l-au determinat pe om să accepte logica înregimentării în comportamentul de masă..A. Frica de a nu fi arestat în miez de noapte fără a te putea apăra. (.

în ultimele două sute de ani idealul societăţilor de la periferie a fost de a copia modelul occidental de dezvoltare. într-un El Dorado. într-o fascinaţie permanentă pentru care mulţi au plătit cu viaţa. Dorinţa de proiecţie a esenţei tale în esenţa celuilalt este cea care condiţionează relaţiile intime şi speciale. 2. De aceea. relaţia fundamentală dintre El şi Ea. control social. nu au durată în timp. Acest proces de personalizare a puterii atinge chiar şi instituţiile şi procesele politice cele mai importante. rege sau preşedinte pentru a reprezenta prin ceva concret şi viu o realitate întrucâtva abstractă şi misterioasă care este puterea. Prin urmare. în funcţie de nobleţea sentimentelor trăite sau a scopurilor urmărite. într-un tărâm al făgăduinţei pentru populaţiile din regimurile totalitare. Ambele propoziţii sunt inexacte deoarece nu există cuplu în care relaţiile afective să fie paritare sau echidistante. pe satisfacerea unei nevoi etc. caracterizat. În fond. Biruitorul mers al Frumuseţii prin lume şi istorie este o „nostalgie a originilor“. în condiţiile impunerii forţate a unor regimuri dictatoriale şi în condiţiile unor promisiuni mincinoase privind libertatea. madame de Pompadour. Aspiraţia legitimă spre un regim de libertate în care să te poţi realiza plenar s-a transformat.care puterea trebuie să-l ducă la îndeplinire. Este puţin spus că se simte protejată de putere. intensităţii dorinţei sau adoraţiei necondiţionate. pentru că societatea are conştiinţa existenţei sale. poate constitui o altă resursă simbolică a puterii. acest model a fost transformat într-un adevărat referenţial. Relaţiei fundamentale de putere comandă–ascultare îi corespunde. domină în cadrul acestei relaţii. Credinţa într-o cauză nobilă sau într-un ideal. Prin procesul de personalizare a puterii se înţelege fenomenul de concentrare a funcţiilor şi prerogativelor acesteia într-o singură persoană: şef de trib. Existenţa proceselor de personalizare a puterii se datorează rolului exponenţial jucat de putere în orice societate: „Prin ea (prin putere) societatea îmblânzeşte un viitor pe care se simte incapabilă să-l înfrunte singură. în literatura de specialitate s-a încetăţenit ideea că relaţiile afective nu sunt relaţii purtătoare de putere întrucât: 1. Mecanismul ei psiho-sociologic constă în puterea vie a exemplului. a unităţii primordiale a Vieţii din care au apărut diferitele relaţii dintre Dragoste şi Putere. cuibărite în tăcerea albă a cearşafurilor din dormitoarele regale sau prezidenţiale. marginalizaţi etc. Astfel se şi explică influenţa femeilor celebre asupra deciziilor luate de unii din marii oameni politici: Cleopatra. Întotdeauna cineva. nu sunt bazate pe relaţia dominaţie–supunere ca celelalte relaţii sociale. un El sau o Ea. benefice sau malefice. Marie Stuart. personificarea antropomorfică a puterii este mai 50 . în principiu. pe planul vieţii afective. societatea nu reuşeşte să-şi imagineze existenţa fără această putere. Printre resursele simbolice ale puterii politice o pondere deloc neglijabilă o au relaţiile afective. sunt efemere. bazată pe urmărirea unui interes. Personalizarea puterii politice Din cele mai sus s-a văzut că procesele de instituţionalizare a puterii reclamă un proces de abstractizare a cunoaşterii formelor şi figurilor politice: lege. Se poate afirma că în istoria universală au existat veritabile dictaturi de alcov sau de budoar. prin stăpânirea naturii de către om şi prin prevalenţa valorilor materiale asupra celor spirituale. datorită admiraţiei pe care calităţile sau competenţa interlocutorului o grefează în gândirea celuilalt. forţă etc. Elena Lupescu etc. La prima vedere această afirmaţie pare paradoxală deoarece acţiunea socială presupune o finalitate. tocmai prin această putere“46. Prin acţiunea propagandei. 1. datorită diferenţei de potenţial afectiv. 7. (A se vedea fanatismul ideologiilor). prin fanatismul ei care sfidează până şi moartea. O altă sursă a credinţei constă în nevoia de realizare a unităţii profunde a Eului prin mecanismele identitare şi compensatorii pe care puterea politică le pune la dispoziţia celor dezrădăcinaţi. sancţiuni. inclusiv dintre liderii politici şi soţiile sau iubitele lor. Bine şi Adevăr.

deoarece narcisismul ei vede în fiecare din membrii care o compun un posibil înlocuitor al acestuia. până la autoiluzionare.. În perioadele normale de guvernare personalizarea puterii cunoaşte alte valenţe. în situaţii limită puterea se concentrează într-o personalitate puternică pentru a se exterioriza apoi în prerogativele excepţionale ale acesteia pentru salvarea grupului sau comunităţii respective. asigură noile cadre ale dezvoltării sociale. de asemenea. Identificarea mitică. Liderul (Lenin. Suprapersonalizarea puterii apare în perioadele de criză când „pentru a înfrunta pericole excepţionale. conferindu-le calităţi extraordinare. al Unităţii sau al Conspiraţiei. Hrusciov lui Stalin şi Pompidou lui de Gaulle“48. al Întemeietorului. Mass–media îndeplinesc de minune această sarcină. Churchill) este perceput din nou ca un Salvator pentru că instaurează ordinea. risc de război civil sau de conflict cu străinătatea.. Hitler. poporul îi adulează pe aceşti lideri. Idolii creaţi de om în lumea exterioară sunt veneraţi de acesta ca fiinţe aparte tocmai datorită calităţilor pe care omul şi le doreşte şi neputând să le obţină le proiectează în aceşti idoli. cu fiinţa divină“: „ea îmbracă idolul pe care l-a fabricat. fără să poată sau îndrăzni. În viaţa politică. Mulţimea simte că-i aparţine.) Criză majoră. Cetăţenii transferă eroului lor preferat tot ceea ce ei ar dori să fie sau să facă ei înşişi. Cuprinsă de spaimă. Salvatorul sunt înlocuiţi cu liderul obişnuit. el se încadrează în schema psihologică a perioadelor de pace socială: „Opinia începe să respingă pe şeful prestigios. cu virtuţi şi posibilităţi care sunt substanţa umanităţii însăşi“47. Eroul. elimină şomajul. Stalin. marile figuri. oamenii îşi creează idoli care întruchipează la modul ideal toate virtuţile care le lipsesc lor înşile.comodă pentru înţelegerea ei decât o explicaţie raţională a mecanismelor ei de manifestare. Schema psihologică a personalizării puterii este de aceeaşi natură cu mecanismele de proiecţie narcisică generate de alienarea religioasă. cu eroul preferat. pe cele ale epocilor de criză. Roosevelt. ne orientăm cu plăcere spre un om care concentrează şi simbolizează puterea. individualismul exacerbat cer căldura iubirii paterne a conducătorului ca o compensaţie psihică. Acest personaj politic serveşte drept suport proiecţiei narcisice pentru aspiraţiile şi virtuţile lor. Filosoful german Ludwig Feuerbach observa tendinţa de identificare a narcisică a omului cu „un produs pur al conştiinţei sale“. Ea părăseşte. asimilat perioadelor de tulburări. cu un muncitor sau intelectual. Mao. „suprapersonalizarea“ puterii. cetăţenii au impresia unui contact direct cu liderul. Acest lucru este valabil şi pentru situaţiile de criză economică sau politică ce favorizează. Mecanismele psihologice ale personalizării puterii au la bază nevoia de autoritate şi instinctul supunerii. personalizarea puterii are un teren privilegiat de răspândire graţie culturii şi comunicării de masă. Drept recompensă. Lipsa de calităţi excepţionale este principala lui calitate. deci. 51 . prin intermediul imaginii telegenice: „Iar liderul atinge cu plăcere această coardă sensibilă a familiarităţii – chiar factice – şi a raporturilor afective – chiar iluzorii“50. Atomizarea relaţiilor sociale din cadrul societăţii de masă. Ea îl poate pipăi şi percepe ca fiind unul de-a ei în cadrul liniştit al vieţii. fenomenele de alienare. Astfel. pentru a se orienta spre conducătorii obişnuiţi. eliberează poporul de robia colonială sau internă. S-a spus: nu întâmplător Attlee îi urmează lui Churchill. mulţimea îşi aminteşte adesea de figura tutelară a unui tată eroic“49. adaptaţi la cursul ordinar al lucrurilor. Graţie lor. şterge graniţa dintre real şi imaginar şi arată valenţele formative ale mitului politic de la baza proceselor de personalizare. În societăţile contemporane. (. fie că este vorba de mitul Salvatorului. Fie că seamănă cu un flăcău de ţară.

). În cadrul culturilor politice parohiale. de rege sau de împărat sunt transferate în persoana preşedintelui (Sese Mobutu Seko. Ahmet Sekou Touré etc. 8. Mai mult. Kenneth Kaunda. Puterea personală şi cultul personalităţii Am văzut că mecanismele de producere a fenomenului de personalizare a puterii ţin de logica formării reprezentărilor sociale cu privire la finalitatea puterii într-un grup. explicându-i politica dusă în numele său (. de contacte directe cu poporul. a doua provine din meritele excepţionale ale persoanei în cauză. pe măsură ce sistemul îşi trăda neputinţa de a realiza acea „unitate de gând şi de voinţă“ a întregului popor în jurul partidului. Tot astfel. Costurile sociale ale forţei sunt prea mari. predispoziţiile psihopatologice ale liderului (paranoia. culturile politice şi formele de legitimitate pot configura alte canale de manifestare a puterii politice în societăţile contemporane. Ca şi în multe alte domenii. Această exagerare poate proveni din trei surse: 1. cultul personalităţii este o consecinţă directă a structurilor regimului totalitar care propulsează liderul într-o poziţie de comandă privilegiată datorită prerogativelor excepţionale ale funcţiei care duce la concentrarea maximă a puterilor de control şi decizionale în mâinile unei singure persoane. deci singura şansă de salvare a acestor regimuri este apariţia unei personalităţi providenţiale care datorită calităţilor ei excepţionale salvează poporul din robia Faraonului şi îl duce în pământul Făgăduinţei. Ceauşescu a profitat de deschiderea naţionalistă a lui Dej pentru a evidenţia raportul masă–personalitate atât de scump doctrinei marxiste. În general. 2. el capătă o dezvoltare deosebită în condiţiile crizei de legitimitate a regimurilor politice. exagerarea lor până la idolatrizare şi de aici 3. din nevoia de legitimitate harismatico–personală a regimurilor politice totalitare care nu mai pot marşa doar pe forţă armată pentru a se întreţine. ideologiile s-au compromis. Este cazul liderilor naţionalişti din ţările africane care şi-au câştigat independenţa în anii ’60 şi care reclamă.1. persistenţa culturilor de supunere (de alienare) în regimurile totalitare care favorizează supunerea faţă de aceşti conducători ale căror calităţi naturale se instituie într-un fel de pedagogie politică la scara întregii naţiuni: „Dascălul binevoitor se apleacă asupra poporului – copil. prerogativele puterii politice deţinute de şeful de trib. combinate cu aureola de lider providenţial. necesitatea concentrării tuturor energiilor întrun singur partid şi în jurul unui conducător unic. fie de stânga. 3. Construcţia cultului personalităţii presupune următoarele etape sau condiţii: 1. noţiunea de cult al personalităţii vizează exagerarea conştientă a unor calităţi reale sau imaginare ale liderilor politici. prodominante în aceste ţări. Puterea personală nu trebuie confundată cu puterea harismatică: în timp ce prima provine din caracteristicile unui regim şi culturi politice de a favoriza concentrarea puterii în mâinile unei singure persoane. ideologia pe care o slujeşte şi popor. Cultul personalităţii lui Nicolae Ceauşescu s-a constituit progresiv. Ea reclamă adorarea devotată şi supunerea temătoare“51. caracterul şi rolul providenţial al personalităţii pentru destinele comunităţii. În căutarea acelui dram de legitimitate care să justifice sistemul practicile populiste împreună cu tehnicile de propagandă au rolul de a evidenţia unitatea de gând şi de voinţă dintre conducător. Reînviind vechile 52 . existenţa şi recunoaşterea unor merite reale sau imaginare.). De asemenea. În România comunistă. Această putere sacralizată forţează adeziunea intimă şi se inserează într-o participare comunitară. pentru reconstrucţia economică a ţărilor respective. Kwame N’Krumach.. cultul personalităţii apare în regimurile totalitare fie de dreapta. 2.) care reclamă o adecvare a tehnicilor de propagandă la nevoile unei astfel de personalităţi. Ceauşescu a preluat direct premisele acestui cult vizibile în ultimii ani ai domniei lui Dej (1962–1964) când acesta folosea frecvent tehnicile populiste.. schizofrenie etc.

După proclamarea sa ca preşedinte al Republicii (28 martie 1974) şi mai ales după Congresul al XI-lea la P. Dar mai presus de toate trebuia evidenţiată unicitatea geniului său. constructor conştient şi devotat al socialismului. Mass–media şi aparatul de propagandă concentrează asupra lui N. Limba de lemn este materialul din care se confecţionează hagiografia ditirambică. „stejarul din Scorniceşti“. C. decizii politice pline de inspiraţie care atestă o îmbinare fericită dintre o intuiţie vizionară şi justeţea ideologică a liniei partidului. Vizitele de lucru în diferitele judeţe ale ţării. Violenţa 53 . împotriva invadării Cehoslovaciei de către trupele membre ale Pactului de la Varşovia propaganda focalizează treptat asupra imaginii lui Nicolae Ceauşescu vectorii calitativi care să-i stabilească aura: figura de lider politic tânăr. vizitele internaţionale ale familiei prezidenţiale. „geniul din Carpaţi“. Ceauşescu atinge apogeul. C. Obţinută prin eliminarea din câmpul vizual a tot ce ar putea concura la puritatea ei. După Congresul al X-lea al partidului (august 1969) încep să apară „martori oculari“ care afirmă anumite evenimente din viaţa lui Ceauşescu care îl prevesteau pe marele erou: foşti ilegalişti. C. Expresii ca „baciul naţiunii“. Ea este pregătită cu grijă: începe prin evidenţierea calităţilor excepţionale cu ocazia unui eveniment politic important.tradiţii istorice. La plenara C. mulţimea îl acceptă din teamă. Ceauşescu tehnicile de poziţionare a imaginii. ea trebuia să evidenţieze calităţile impresionante ale liderului: putere de muncă şi inteligenţă neobişnuite. fără tragere de inimă. al P. R. al P. evenimentele politice importante din ţară acaparează spaţiul informaţiilor publice. toate aceste calităţi se asamblează într-un model moral–politic care se va constitui într-un reper esenţial al cultului: imaginea revoluţionarului de profesie. ataşament necondiţionat faţă de cauza socialismului. mijloacele de informare în masă cultivă şi propagă în realitatea cotidiană a României numai figura de excepţie a Conducătorului. tovarăşi de închisoare. materializată în infailibilitatea programelor de dezvoltare a ţării pe termen lung şi în perspectivă. a romantismului revoluţionar. Ceauşescu focaliza simpatia şi interesul maselor în jurul numelui său. frecvenţa lor marchează un spaţiu concentraţionar în care gândirea devine captivă prin obligativitatea supunerii la dogmă. din 3–5 noiembrie 1971 privind îmbunătăţirea activităţii cultural–educative şi a muncii ideologice de formare a omului nou. „Animalele dresate“ se înscriu în acest ritual. R. Aceşti vectori ideologici ai imaginii recuperează imaginea. „marele erou“. C. Complicitatea ascunsă dintre ideologie şi mass–media poate fi decodificată dacă urmărim construcţia tehnicilor de propagandă în edificarea cultului personalităţii. În toate aceste interviuri sunt evidenţiate anumite calităţi morale şi intelectuale care anunţau personalitatea de excepţie de mai târziu. În fiecare zi. a revoluţionarului neînfricat care nu cunoaşte obstacole în urmărirea idealului. aproximativ o oră şi jumătate sunt dedicate exclusiv activităţii lui Nicolae Ceauşescu. Vacuitatea ideatică este compensată prin dezvoltarea pe orizontală a superlativelor. În ce constă acesta şi cum contribuie mass–media la inocularea în conştiinţa maselor a existenţei calităţilor supranaturale ale Conducătorului? Fiind monopol de partid şi de stat. Supraomului nietzscheean în manieră ateistă. (noiembrie 1974) cultul lui N. Fericirea şi bunăstarea poporului român erau funcţie de inspiraţia acestui „geniu al Carpaţilor“. C. punând în circulaţie marile valori naţionale. Dumitru Popescu îl proclamă la Congresul al X-lea „baciul naţiunii“ iar echipele de „aplaudaci“. A doua etapă în impunerea cultului personalităţii este schimbarea bruscă de macaz. muncitori şi ţărani. prezentate ca strălucite solii de pace şi prietenie ale poporului român. organizate în special în principalele mass–media. alături de mijloacele de coerciţie. născut parcă într-o simbioză organică cu destinele naţiunii române. amplifică până la cote delirante imaginea de supraom a secretarului general. dragoste faţă de popor. R. radioasă şi energică. După celebrul discurs din balconul fostului C. din cele două ore de emisiune a postului naţional de televiziune. „eminentă personalitate politică internaţională“ nu mai denotează nimic.

fie că este depăşită de complexitatea cererilor care aşteaptă să fie rezolvate de către sistemul politic. de operaţiunile secrete din spatele fronturilor când se încalcă frecvent nu numai drepturile omului dar se subestimează şi ordinele politice de la Centru. genetice. Pe lângă armele de distrugere în masă. puterea economică a devenit un factor decisiv de influenţă a orientării deciziilor politice. 54 . oportunism. Exemplele sunt numeroase: rolul armatei în loviturile de stat din Lumea a Treia. bunuri şi valori competitive la export. strategiile dezvoltării elaborate de puterea politică lipsesc sau se reduc la simple paleative lipsite de consistenţă sau de structură. Ea nu mai poate crea alternative viabile şi durabile. Este vorba de vastele teatre de operaţii militare. I. gradul de înzestrare tehnică: cele mai avansate descoperiri ştiinţifice sunt aplicate în tehnică de luptă: războiul stelelor. Omul încearcă să scape prin mimetism. Deşi. există situaţii când ea scapă de sub control. eficienţa economică. Lenin şi Mao Ze Dong care. reflectă un adevăr incontestabil al epocii actuale. toate acestea arată preponderenţa politicului asupra economicului. de multe ori unda de şoc a propagandei blochează dimensiunea critică a gândirii. rapiditatea cu care acestea sunt introduse în procesele de producţie. armele tectonice. V. telepatice fac ca armatele clasice să devină o expresie a umanismului. Relaţiile puterii politice cu alte forme de putere Cele mai strânse relaţii pe care puterea politică le întreţine în lumea contemporană sunt relaţiile cu puterea economică şi puterea militară. Într-o epocă a interdependenţelor tot mai accentuate. procesele ei cognitive sunt grav afectate şi el capitulează în singurătate şi neputinţă. criza materiilor prime. Embargourile impuse de S. 9. în condiţii de criză politică sau de conflicte armate. „Politicul ca expresie concentrată a economicului“ şi „Puterea iese din ţeava puştii“ sunt două metafore politice aparţinând celor doi lideri comunişti celebri. ele fiind înlocuite cel mai adesea cu „tunuri de imagine“ cu efecte catastrofale pe termen lung. blocarea împrumuturilor. în lupta pentru cucerirea puterii în desfăşurarea unei revoluţii. În al treilea rând. scuturile antirachetă. ea poate devansa puterea politică. Pe de altă parte. datorită rarităţii resurselor. Care sunt resursele puterii economice apte să influenţeze sau să determine puterea politică? În primul rând. acordarea unor preţuri preferenţiale sau prohibitive la gazele naturale de către Rusia în funcţie de orientarea politică a partenerilor săi economici. având punctul de sprijin în ramurile de vârf ale economiei. cercetarea ştiinţifică şi bogăţiile naturale. În ce priveşte puterea militară. Este cazul marilor puteri care uzează de atuurile lor economice pentru a determina conduita politică a celorlalte state. Dar nu reuşeşte întotdeauna. regimul coloneilor în Grecia şi Spania. A. Mai ales în zilele noastre. puterea politică trebuie să controleze puterea militară. Care sunt resursele puterii militare în epoca actuală? În primul rând. U. prin mecanismele de dedublare. În al doilea rând. regimul franchist în Spania etc. deşi trădează un determinism mecanicist al gândirii. 1. anumitor state neascultătoare din America Latină şi Orientul Apropiat şi Mijlociu. capacitatea sistemului economic de a produce avuţie naţională. fie se epuizează în lupta pentru hegemonie. a şantajului. Oricum. limitarea resurselor într-o lume în care imperativele consumului şi ale dezvoltării devin tot mai presante pun într-o nouă lumină acest raport. de regulă. Într-adevăr.simbolică este totală: mecanismele de apărare ale Eului sunt ameninţate. Ca instanţă a soluţionării problemelor interne ale unui popor sau a conflictelor dintre state puterea politică este vlăguită. a boicotului şi embargoului economic. fenomenele globalizării şi integrării regionale au pus într-o lumină cu totul particulară rolul puterii economice şi militare în detrimentul puterii politice. multe state şi-au schimbat politica externă sau au renunţat la anumite decizii politice ca urmare a presiunilor economice.

Exemplul celui de-al doilea război mondial este sugestiv în această privinţă: economiile germană şi japoneză nu au fost pregătite să suporte efortul de război pe o perioadă îndelungată. în primul rând a hidrocarburilor. În schimb. un act de credinţă şi se bazează pe identitatea de valori şi obiective împărtăşite în comun de cei doi poli ai guvernării: clasa conducătoare şi electoratul. După cum vom vedea. precum şi de capacitatea de mobilizare a masei de rezervişti. rezervele importante de hidrocarburi ale Rusiei îi aduc acesteia importante concesii politice din partea celorlalte ţări. militare şi culturale dintre principalele ţări şi puteri ale lumii. în ultimă instanţă. opiniile şi orizontul de aşteptare al electoratului despre şi de la puterea respectivă. influenţa politică. 1. S-ar putea reprezenta. „umanizată“ în vederea asigurării unei gestiuni eficiente a proceselor socio–politice. recunoaşterea acestui drept şi competenţă de către cei guvernaţi. Aceste atribute fundamentale sau însuşiri definitorii ale puterii politice sunt următoarele: 1. obligaţia politică. Mai tehnic definită. încrederea şi conştiinţa guvernanţilor în dreptul şi capacitatea lor de a guverna şi. şi China în ce priveşte fluxul vânzărilor de hidrocarburi din Golf. Legitimitatea politică Legitimitatea este un principiu de întemeiere şi justificare ale unei ordini politice sau ale unui regim politic care presupune. raţionale şi autonome. Puterea economică influenţează puterea militară. Pe baza acestor relaţii putem înţelege formarea polilor de putere şi anumite tendinţe în politica internaţională actuală. A. 5. 6. deşi tehnologiei sale militare îi mai sunt necesari 10–15 ani pentru a ajunge la statutul de forţă de descurajare în zonă. din cauza penuriei de resurse economice. morală şi psihologică a soldaţilor şi ofiţerilor. adică de valoarea profesională. legitimitatea îi conferă statut de drept şi de fapt unui guvern în a-şi exercita atribuţiile puterii şi. China este o mare putere în devenire. deocamdată. relaţia dintre aceste atribute conferă puterii adevăratele ei dimensiuni social– umane. Manifestarea acestor mecanisme în viaţa socială presupune un set de principii. „Impunând o anumită reciprocitate tacită şi liber consimţită. Ca şi U E. relaţiile dintre resursele economice. nu are puterea economică şi militară a Rusiei şi S. Această justificare a dreptului de a conduce se bazează pe o relaţie reciprocă: între oferta clasei politice şi cererea electoratului trebuie să existe garanţia responsabilităţii morale şi obligaţiei politice. U. adică de mărimea trupelor efectiv angajate. ca între persoane libere. În al treilea rând. 4. de norme şi reguli prin care puterea politică este domesticită. Legitimitatea este. prestigiul. ATRBUTELE FUNDAMENTALE ALE PUTERII POLITICE Prezenţa sau efectele puterii în sistemele politice nu pot fi înţelese fără cunoaşterea mecanismelor funcţionale prin care aceasta îşi realizează funcţiile. implicit. deşi are o putere culturală incontestabilă. legitimitatea reprezintă gradul de concordanţă dintre natura. sub o formă grafică. U. 3. forţa. mai ales în cadrul unor războaie de lungă durată. precum economiile americană şi sovietică. în primul rând. politice. autoritatea politică. Pe de altă parte. şi nu poate aspira. 7.puterea militară mai dispune de număr. A. puterea militară este funcţie şi de moralul trupei. deoarece sancţiunile politice şi economice sunt neutralizate de forţa sa militară. structura şi sursele puterii şi credinţele. 55 . de atribute. 2. la un statut hegemonic în relaţiile internaţionale. legitimitatea politică. consensul. autoritatea legitimată printr-o asemenea recunoaştere“52. cum ar fi concurenţa dintre S. Uniunea Europeană. pe de altă parte. când mobilizarea resurselor economice pentru fabricarea materialului de luptă şi desfăşurarea operaţiunilor militare este absolut necesară.

iar legitimitatea cu legalitatea. Legitimitate şi legalitate Raportul dintre legitimitate şi legalitate a constituit o sursă de confuzii în teoria politică şi a reprezentat un adevărat nod gordian al ei. O altă componentă este gerontocraţia. Acest tip de legitima se poate uşor transforma într-un fel de liturghie naţională în care marele preot îşi mântuieşte poporul său. reuniţi în organismele de conducere ale comunităţii (Sfaturi obşteşti. de aceea. atâta nevoie de a se justifica precum inegalitatea care derivă din putere. Pentru că în procesul validării normelor juridice valoarea de adevăr a acestora a fost considerată implicit realizată. lider militar. stilul lor de conducere. la pierderea simţului realităţii. Aceste calităţi excepţionale (harisma) inteligenţă ieşită din comun. Regele este nu numai un favorit al zeilor. forţă hipnotică a privirii. c) Legitimitatea legal–raţională caracterizează regimurile democratice contemporane. plecând de la principiile de întemeiere. adică ale dreptului de a comanda: pentru că dintre toate inegalităţile umane nici una nu are consecinţe atât de importante şi. la corupţie şi. să te supui lor“54. bătrânii ar comunica cu spiritele strămoşilor care le-ar descifra viitorul. Senat etc. partea a fost identificată cu întregul. unde regii şi împăraţii sunt locotenenţi ai lui Dumnezeu.. Iar Juan Linz propune o definiţie similară: „credinţa că în ciuda insuficienţelor şi slăbiciunilor lor. Specific acestui tip este preponderenţa factorului religios în cadrul sincretismului etico–politico–religios. Această componentă are reminiscenţe mitico–magice după care. El a dedus aceste principii din sistemele de credinţe. unşi prin graţia şi voinţa lui. Legitimitatea este credinţa cetăţenilor că autorităţile politice au dreptul să guverneze şi să ia deciziile de rigoare. Areopag. De aici un pericol major care poate apărea. Sub influenţa pozitivismului juridic al lui Hans Kelsen şi a decizionismului lui Carl Schmitt s-a considerat că normele de drept au 56 . de opinii şi de atitudini specifice culturilor politice din ţara sau din zona respectivă.) ci şi sistematică (apelând la soluţionarea argumentativă a pretenţiei sale de validitate)“55. a) Legitimitatea istorico–tradiţională se întâlneşte îndeobşte în societăţile antice şi medievale în cadrul formelor de guvernământ monarhice şi al regimurilor aristocratice.. sindical etc. Valorile şi normele care contribuie la formarea legitimităţii legal–raţionale întreţin relaţii complexe cu adevărul. acest tip de lideri îşi vor impune doctrina lor. în dispreţul oricăror forme colegiale sau de consultare. instituţiile politice sunt mai bune decât oricare altele şi trebuie. în consecinţă.Principiile legitimităţii sunt justificări ale puterii. talent oratoric ieşit din comun impune o legătură directă între Conducător şi mase. Esenţa acestui tip de legitimitate constă în proiecţia ordinii divine pe pământ. care ridică o pretenţie de superioritate nu numai empirică (. ceea ce se transmite ereditar printr-un drept natural la succesiunea pe tron („os domnesc“). datorită vârstei. b) Legitimitatea harismatico–personală se formează datorită calităţilor excepţionale ale Conducătorului (Rege. Seymour Martin Lipset vede în legitimitate „capacitatea unui sistem de a naşte şi menţine credinţa că instituţiile politice existente sunt cele mai bune posibil pentru societate“53. În general. toate speranţele şi aşteptările se îndreaptă spre personalitatea providenţială a liderului care poate găsi soluţii neaşteptate la toate problemele. în ultimă instanţă. ceea ce este mai grav. ceea ce va duce. făcând inutil rolul de intermediar al instituţiilor politice. energic debordantă. la domnia unei camarile. justificare şi recunoaştere a unei ordini politice sau sistem de guvernământ. Din această recunoaştere a autorităţii guvernanţilor rezultă şi obligaţia guvernaţilor de a se supune. conştiinţa juridică şi conştiinţa morală: „Gradul cel mai înalt al conştiinţei morale corespunde unei morale universale reductibile la normele de bază ale discursului raţional. puterea bătrânilor. Crezându-se infailibil. dar este de naştere superioară. intuiţie vizionară. Preşedinte. Sociologul german Max Weber a elaborat primul o tipologie a formelor de legitimitate politică.). a unei nomenklaturi.).

pentru a-şi menţine credinţa în propria legitimitate. adică pretenţia la supunerea funcţionarilor faţă de stăpân şi a celor dominaţi faţă de ambii“56. este „autorul“. care. care dă naştere unei legi“60. Dacă însă pentru fiecare credinţă în legitimitatea eficientă se presupune o raportare imanentă la adevăr. Ca atribut al puterii politice. în sfârşit. Cel care este dotat cu autoritate va fi mai puţin caracterizat printr-o forţă în sensul energetic al termenului decât prin capacitate de a face ca lucrurile să se întâmple. cel care fondează. 2. care ia o iniţiativă. conform unui sistem. această calitate misterioasă demonstrează că augeo exprimă puterea care face să răsară plantele. ele trebuie să respecte principiile statului de drept. cel care „promovează“. au o pretenţie de validitate raţională care poate fi verificată şi criticată independent de eficienţa ei psihologică“58. afective sau raţionale. care este primul ce produce o activitate oarecare. Dimpotrivă. fără raportare imanentă la adevăr. Baza legitimităţii lasă să se recunoască pe ce ultime principii poate fi întemeiată „valabilitatea“ unei dominaţii. nu este suficient. acest lucru depinde de prejudecăţile instituţionalizate şi dispoziţiile comportamentale observabile ale grupului de referinţă. legitim instituită. Concepţia lui Max Weber despre dominaţia legitimă poate ajuta în explicarea acestui raport: „Conceptul lui Max Weber al dominaţiei legitime îndreaptă atenţia asupra relaţiei dintre credinţa legitimităţii şi potenţialul de justificare a ordinilor pe de o parte. ba chiar şi a fiecărei şanse de viaţă“. în raport cu o valoare. dacă astfel de cauze stabilizează în mod satisfăcător o anumită credinţă în legitimitate. creează ceva. a face să apară ceva din afara mediului său de origine. Deoarece orice legitimitate trebuie să se sprijine pe adevăr. prezente în orice constituţie liberală şi să reflecte valorile umanismului validate raţional ca valori ale adevărului şi ale conştiinţei civice. Autoritatea politică Provine din verbul latin augur. Orice cuvânt pronunţat de autoritate determină o schimbare în lume. mai degrabă însăşi procedura reglementară este obligată la legitimare“57. pe de altă parte. el nu trebuie să se mulţumească doar cu argumente materiale. motivele pe care aceasta se sprijină. Pentru susţinătorii pozitivismului juridic dominaţia este considerată legitimă dacă sunt îndeplinite cel puţin două condiţii: a) ordinea normativă trebuie să fie instituită pozitiv şi b) tovarăşii de drept trebuie să creadă în legalitatea ei. autoritatea ridică probleme deosebit de delicate deoarece manifestarea ei în viaţa socială depăşeşte mecanismele de 57 . Pentru a fi legitime.suficientă validitate raţională şi imperativă. „Sensul primar al lui augeo se regăseşte prin intermediul lui auctor în auctoritas. valorile şi normele după care se formează motivaţiile au o relaţie imanentă cu adevărul şi cu dezvoltarea conştiinţei morale. Este calificat de auctor în orice domeniu. „Credinţa în legitimitate se restrânge la credinţă în legalitate. O procedură nu poate produce ca atare legitimare. Dacă dreptul este „voinţa clasei dominante ridicată al rang de lege“ atunci conţinutul democratic al normei juridice devine ficţiune pură. este suficient apelul la înfăptuirea legală a unei decizii. cauzele pe care se sprijină în mod explicit au doar o însemnătate psihologică. sunt legitime prin ele însele. adică în procedura formală corectă a creaţiei juridice şi a aplicării dreptului. şi valabilitatea lor faptică. care garantează. augeo – a produce afară din sine. în mod explicit. Întrucât orice regim politic simte „nevoia de autojustificare a fiecărei puteri. Ce se întâmplă însă în cazul violenţei revoluţionare când legalitatea este suspendată şi când însuşi sistemul juridic are nevoie de legitimitate în cadrul noului regim politic. Capacitatea puterii politice de a se face ascultată fără a se recurge la forţa coercitivă a statului. în cazul dependenţei de adevăr a credinţei în legitimitate este evident că apelul la faptul că statul poate să exercite monopolul creaţiei juridice şi al aplicării dreptului după reguli raţionale legiferate. „Aşadar. atribut care este privilegiul zeilor sau al naturii59. dacă credinţa în legitimitate este concepută ca un fenomen empiric.

competenţa. comportamentul unei persoane. iar puterea este atât recunoscută cât şi impusă. organizaţie sau instituţie în diferite sfere ale vieţii sociale. Deşi autoritatea politică implică ideea de supunere. aceasta existând prin dreptul legitim al puterii de a comanda împuternicită cu autoritate.legitimare ale puterii şi raportul dominaţie–supunere. sens funcţional: puterea şi dreptul de a emite acte şi dispoziţii cu caracter obligatoriu sau de a impune ascultarea în temeiul unei calităţi politice sau împuterniciri speciale. Şi în cazul autorităţii politice ne supunem „de bunăvoie şi nesiliţi de nimeni“ în faţa unui lider recunoscut pentru prestigiul său moral şi competenţa sa profesională. sens instituţional: autoritatea este percepută ca un organ de stat competent. Bierstedt consideră şi el autoritatea în acelaşi mod. când este impusă. datorită acestor valori recunoscute ne supunem fără intervenţia unei forţe sau din teama că vom fi pedepsiţi dacă vom face sau nu vom face cutare lucru. Dacă normele morale trebuie să guverneze comportamentul politic. În general. Raportul dintre politică şi morală capătă. puterea socială 58 . prin legitimitatea şi prestigiul acestor. de aici rezultă următoarea concluzie: cu cât acceptarea ordinelor pe baza credinţei într-un sistem de valori comune predomină cu atât legitimitatea puterii este mai mare şi cu cât puterea încearcă să se impună prin forţă cu atât legitimitatea şi autoritatea puterii se vor diminua proporţional. Kaplan definesc autoritatea ca „putere formală“ sau ca putere aşteptată şi legitimă. (Dicţionarul Enciclopedic Român) În literatura de specialitate s-a insistat mult asupra sensurilor pe care le degajă conceptul de autoritate în contextul mai larg al raporturilor dintre puterea politică şi autoritate: „Puterea implică forţa. R. autoritatea morală asimilează prestigiul. autoritatea este recunoscută. Diferenţele în asemănare sunt impulsul fondator al autorităţii. autoritatea politică trebuie să aibă şi are o dimensiune deontologică. adică drept putere legitimă instituţonalizată: „în organizaţiile formale. considerată justă de către subordonaţi. După Max Weber. apelându-se. În acţiunea ei în viaţa politică autoritatea se bazează pe mecanismele psiho–sociale ale influenţei şi prestigiului. Puterea tinde întotdeauna să devină legitimă. autoritatea politică are prin excelenţă trei note definitorii: 1. Relaţia de autoritate ia naştere din înseşi procesele de socializare. Dimpotrivă! După cum au demonstrat Max Weber şi apoi Talcott Parsons între autoritate şi constrângere nu există un raport disjunctiv–exclusiv. Lasswell şi A. ceea ce facilitează procesele de influenţă socială. Aceasta nu înseamnă că doar sistemele comune de credinţă (ale guvernanţilor şi guvernaţilor) asigură eficienţa autorităţii politice în viaţa unei comunităţi. la forţă şi violenţă“. să se transforme într-un raport autoritar61. în condiţiile manifestării autorităţii politice. ceea ce face ca ea să fie confundată când cu autoritatea actelor administrative. baza şi resursa autorităţii constă în capacitatea ei de a se impune. Ele conştientizează rolul valorilor. Întrucât autoritatea reprezintă acceptarea şi recunoaşterea regulilor de convieţuire pe baza convingerii în valabilitatea unui sistem de valori comun împărtăşit. 3. când cu autoritatea unei funcţii. sens relaţional: influenţa exercitată de o persoană. autoritatea implică convingerea şi recunoaşterea. investit cu dreptul de a lua decizii sau de a emite dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru comunitate. În conţinutul ei. Max Weber vede autoritatea într-un raport cvasi–identic cu dominaţia. Autoritatea este acea putere recunoscută care se exercită în cadrul unei structuri şi dă naştere la o ierarhie bazată pe relaţia comandă–ascultare. al influenţelor reciproce dintre oameni în păstrarea echilibrului social. autoritatea are mai multe forme şi canale de manifestare. adică recunoscută. violenţa şi coerciţia. făcând apel la convingere şi nu la constrângere. spre deosebire de putere. ca şi celelalte forme ale autorităţii. o relevantă particulară. între fiinţe umane capabile de reflecţie şi prevăzute cu autonomie. În acelaşi timp. când cu autoritatea organelor de stat. ca şi prin statutul şi calităţile morale şi profesionale ale conducătorilor: 2. Ca atribut al puterii.

afirmând că puterea nu este decât un tip particular de exercitare a influenţei prevăzută cu sancţiuni. de a se supune“64. – influenţa nu este exercitată de structuri particulare de putere ci de aceleaşi structuri de putere printr-un tip de legătură sau de comunicare mai elastică. Prestigiul separă net atât oamenii cât şi grupurile între ele. pe de alta. totuşi. pe de o parte.. ci numai de influenţă (. Simon au demonstrat în mod convingător că influenţa este un exemplu deosebit de cauzalitate care constă în modificarea reacţiilor unei persoane ca urmare a acţiunilor altei persoane. influenţa asupra schimbării comportamentului. Kaplan insistă şi ei asupra distincţiei dintre putere şi influenţă.. Nu e. G. nu mai există o relaţie de autoritate. iar cele două fenomene. în aceste sens. informaţia. Modificarea comportamentului unui subordonat este posibilă datorită faptului că acesta „se bazează în acţiunile sale mai degrabă pe raţionamentul superiorului decât pe propriul său raţionament“65. pot să apară sau să nu apară împreună“66. în lipsa unei asemenea recunoaşteri sau contract. – influenţa care emană din structurile de putere este o prelungire a autorităţii politice.)“63. pe cele mai diverse motive ale supunerii: de la trista obişnuinţă la pure consideraţii raţionale. În legătură cu raportul dintre putere şi influenţă se poate observa următoarele: – puterea operează asupra voinţei. putere. mai puţin rigidă. A. Astfel J.. importante pe plan sociologic. iar puterea se poate 59 . Lasswell şi A. obiectivitatea. persuasiune şi manipulare. Influenţa şi prestigiul După al doilea război mondial sociologii şi politologii au insistat îndeosebi asupra genului proxim şi diferenţei specifice dintre putere şi influenţă. Ei au insistat în mod deosebit asupra efectelor pe termen lung asupra comportamentelor politice pe care le au aceste elemente corelative ale puterii politice. (. calificarea.. March şi N. Influenţa nu cere putere. O resursă esenţială a influenţei politice este prestigiul. De asemenea. prestigiul determină ca acţiunea unui actor politic să aibă influenţă: „Prestigiul poate fi interpretat ca ceva ce câteodată este legat de putere. interior sau exterior. dezaprobare. Dar şi exercitarea influenţei comportă sancţiuni care. dintre influenţă. dominaţia („autoritatea“) poate să se sprijine. afectează anumite valori (aprobare. credibilitatea. chiar dacă nu înseamnă în mod necesar violenţă. 3. H..) Prestigiul nu ajunge pentru a crea putere. într-un caz particular. ea mai depinde şi de posesiunea sau controlul resurselor de valoare: bogăţia. frumuseţea fizică şi chiar recompensele personale ca recunoştinţa sau afecţiunea. vorba de o şansă oarecare de a exersa „putere fizică“ şi „influenţă“ asupra altor indivizi. iar una din consecinţele acestui fapt este un tip de stratificare ce apare în societăţile omeneşti.. capacitatea unui agent de a exercita influenţă depinde de capacitatea personală a agentului şi nu de autoritatea poziţiei sale administrative descrisă în regulamentele interioare şi în norma juridică. sentimentul apartenenţei în general). Orice adevărat raport de dominare comportă un interes. „Înţelegem prin dominaţie şansa pe care o au anumite ordine specifice (sau toate celelalte ordine) de a găsi ascultare din partea unui grup determinat de indivizi.. prestigiul. Cu privire la faptul dacă puterea şi influenţa interacţionează sau nu în momentul manifestării lor în viaţa politică: „(. Alături de alte resurse ale influenţei: competenţa. Conform majorităţii teoriilor despre influenţa socială. în sensul că grupuri puternice tind să aibă prestigiu. iar grupuri prestigioase. Leibenstein observă că. competenţa. Pentru Max Weber.se transformă în autoritate“62.) puterea şi influenţa pot apărea izolate una de alta şi astfel ele sunt variabile independente . autoritate şi dominaţie sunt sinonime. Leibenstein vede autoritatea ca putere „reciproc recunoscută“: „trebuie să existe o recunoaştere anterioară (sau contract) aşa cum între potenţialul superior şi potenţialul subordonat există acea relaţie unidirecţională (articulată în roluri)..

în aceeaşi situaţie el nu ar alege aceeaşi linie de conduită pe care el o avea înainte de exercitarea influenţei“68. bunătate fără ursuzlâc“70. Specific persuasiunii este înlocuirea stilului propriu de a gândi cu al altcuiva. în primul rând. Ea poate fi localizată în puterea personală a tatălui asupra membrilor familiei sale. Influenţa poate converti un prieten. În general. Puterea persuasivă sau capacitatea de a convinge se caracterizează prin blocarea preferinţelor în faţa opţiunilor puterii. Prin acest schimb spontan. deopotrivă. în timp ce puterea este coercitivă. Conducătorul grupului nu e susţinut de o forţă.. Dezvoltarea politică limitată creează o situaţie în care respectul şi onoarea sunt indispensabile influenţei politice“69. fără nici o formă de constrângere socială. ea este frecvent folosită pentru obţinerea consensului. Între influenţa politică şi persuasiune există atât asemănări dar mai ales deosebiri. Singurele diferenţe între ei sunt cele inerente fizicului şi personalităţilor lor (. Ambele se bazează pe sentimente şi valori ca şi pe utilizarea simbolurilor cu impact emoţional. cei înzestraţi cu generozitate de la natură. O asemenea distribuţie inegală a prestigiului presupune că beneficiile şi respectul de care se bucură cei puţini reprezintă o recompensă pentru serviciile aduse de ei celor mulţi. De aceea. Radcliffe Brown afirmă că „onoarea şi respectul sunt acordate la trei categorii de persoane: 1. „Marele om“ este actorul central în practicile politice şi economice şi în ritualurile care asigură 60 . Persuasiunea reduce opoziţia faţă de proiectele puterii şi la costuri scăzute faţă de utilizarea forţei.) Competenţa poate să nu fie apreciată şi influenţa poate fi ineficace. fragmentare şi egalitare.. Funcţia lui primară este de a soluţiona disputele care apar în cadrul comunităţii. mai ales îndemânare la vânătoare şi la război. generozitate.. pentru motive clare: conducerea prin constrângere e imposibilă aici. Raportul dintre influenţă şi persuasiune deschide o punte spre înţelegerea puterii simbolice ca formă de a obţine ascultarea fără să se recurgă la coerciţie sau la mijloacele violente.dispensa de influenţă. considerat superior ca valoarea potenţială. Toţi sunt antrenaţi şi echipaţi pentru luptă şi le sunt disponibile aceleaşi arme şi acelaşi antrenament. Credinţa societăţii că abilităţile liderilor sunt superioare le conferă acestora puterea. cu calităţi personale. În societăţile primitive. dar puterea nu poate fi contestată“67. „marele om“ are o anumită autoritate şi influenţă pe care încearcă să şi le sporească. calităţilor pe care el le posedă şi pe care discipolii lui le admiră.. a „marelui om“ era intermitentă. pe prieteni şi pe duşmani. Ceea ce se poate vedea foarte limpede în cazul unei persoane respectate pentru măiestria la vânătoare şi pentru generozitate. dotaţi cu puteri supranaturale.. „Exercitarea influenţei atrage o schimbare reală a preferinţelor actorului.) Deosebirea dintre influenţă şi persuasiune este analoagă deosebirii dintre educaţie şi propagandă. dar puterea cere supunerea noastră. (. 2.) Influenţa este persuasivă. cu influenţa politică. unde autoritatea şefilor. În aceste societăţi. de specialişti ai violenţei. (... „prestigiul e asociat. Membrii mai neîndemânatici ai grupului o răsplătesc cu prestigiu şi influenţă în schimbul unei părţi din vânatul pe care ea îl doboară. În ce priveşte distribuţia prestigiului în societăţile primitive. iar cei care nu sunt au mai multă siguranţă că vor obţine cele necesare traiului“71. 3. de obicei.. fără a le schimba. mai bătrâni. (. (. influenţa derivă din genul de putere personală.) Puterea persuasivă acţionează mai rapid şi este mai puţin costisitoare decât influenţa dar este mai alienantă şi are un efect mai scurt şi mai superficial“69.. cu talent şi energie sunt stimulaţi să producă mai mult.). motivaţi să-i urmeze poruncile. În societăţile arhaice egalitare prestigiul „marelui om“ derivă din capacitatea lui de a-şi exercita influenţa datorită. dar puterea poate constrânge. Deosebirea dintre influenţă şi persuasiune ar consta în „profunzimea efectelor lor: persuasiunea reprimă preferinţele subiectului. dependenţi de favorurile lui şi. Ne supunem în mod voluntar influenţei. deci. pentru mobilizarea sprijinului şi pentru diminuarea opoziţiei faţă de scopurile puterii. împreună cu manipularea şi propaganda..

adică de concentrarea speranţelor şi idealului naţional într-un lider harismatic. simpatia. obiecte etc. Dar prestigiul are de asemenea. informală. Acelaşi fenomen se observă şi în cadrul partidelor politice contemporane unde un lider prestigios devine simbolul acestei instituţii şi poate avea un rol unificator şi de coeziune internă. Dahl defineşte mijloacele puterii sau ale influenţei ca „activitate mediatoare a lui A. foarte durabilă. îi conferă acestuia un avantaj faţă de alte persoane sau grupuri72. forţa fizică şi chiar sentimentele personale precum recunoştinţa sau afecţiunea. ea determină comportamente de supunere şi de disciplină. şi o funcţie de stabilizare a puterii care beneficiază de el: „Şeful prestigios se bucură adesea de o putere foarte stabilă. 3. strălucirea liderului întăreşte coeziunea şi influenţa organizaţiei“74. Ca fenomen social–politic.redistribuirea bunurilor şi a resurselor de hrană la intervale prescrise. În elucidarea raportului dintre putere şi influenţă specialiştii în comunicare au plecat de la analiza modului în care valorile influenţează comportamentul. dorinţe etc. care. Fiind o instituţie a personalizării politice. Prin structură trebuie să înţelegem nu numai asociaţiile şi organizaţiile formale. – pe care el le poate întrebuinţa pentru a determina comportamentul altui agent“77. capacitatea de a-i determina pe alţii să facă anumite acţiuni prin emisiunea de valori unii autori introduc noţiunea de „structură a puterii înţeleasă ca matrice a valorilor care tinde să le producă şi să le difuzeze“76. bogăţia. admiraţia. abilitatea de a dansa sau de a face daruri au devenit forme instituţionalizate importante pentru a-şi demonstra superioritatea. Conform politologului american. 61 . fără aceasta. Astfel de structuri se caracterizează prin următoarele: 1. El îndeplineşte o funcţie de unificare a energiilor la nivelul unei naţiuni sau unor instituţii politice. Mai ales la nivelul ţărilor din Lumea a Treia care îşi câştigaseră independenţa în anii '70. mijloacele de influenţare ar include perspectiva poziţiei patronale. În majoritatea teoriilor despre influenţa socială capacitatea unui agent de a exercita influenţă provine din posesia sau controlul resurselor de valoare. R. al acţiunilor rivale care ar putea. baza este inertă sau pasivă. în legătură cu scopurile propuse sau urmărite. un minimum de ierarhie (care poate să fie formală. Căci acest prestigiu îl plasează la adăpostul criticilor şi. fapte. prestigiul. D. Combinarea resurselor reprezintă adeseori un aspect deosebit exercitării influenţei. ideală etc. între baza lui A şi reacţia lui B“78.. Mobilizând stima. Astfel „listele de resurse“ conţin elemente diferite cum ar fi: competenţa profesională. salvând în felul acesta unitatea partidului de posibile fracţiuni. adică cu alte grupuri şi cu sistemul social global. O trăsătură importantă a multor tipuri de resurse este faptul că ele pot fi grupate astfel încât să servească drept bază mai eficientă influenţei. prestigiul devine un factor de ordine şi de coerenţă.) care înseamnă şi un tip de comunicare funcţională în cadrul ei. 4. deci. care în urma debarcării cu cântec a lui Ion Iliescu. Mai ales în faţa străinătăţii“73. informală. în timp. opinia şi procesul de decizie dintr-o anumită sferă sau domeniu de activitate. ea trebuie să fie exploatată într-un anumit fel dacă se urmăreşte să fie modificat comportamentul celorlalţi. cu un erou fondator care stă garanţie pentru identitatea şi unitatea naţională. poporul se identifică „cu un şef prestigios. scopuri. prestigiul este strâns legat de personalizarea puterii. a intrat în derivă. Astfel. ameninţarea cu dreptul de veto. S. R. A da daruri îl obligă pe primitor faţă de donator. în concordanţă cu tipul asociativ de relaţie). adică orice tip de grup care creează valori. dar şi grupurile informale. 2. un ansamblu de valori (interese. Dahl vede în baza puterii unui agent „toate resursele – prestigiu. R. un tip de raporturi cu exteriorul. să-i dispute conducerea“75. Dahl ilustrează această caracteristică a bazei sugerând că în cazul Preşedintelui american. un sentiment de apartenenţă sau de relaţionare care înseamnă şi un tip de legătură asociativă (care poate fi formală. Definind puterea ca facultatea. Este cazul P.). Pe lângă prestigiul lui războinic.

pentru a beneficia de securitatea vieţii şi a bunurilor. transfer ce poate fi abordat de două puncte de vedere: 1. Aceasta este premisa antropologică pe care se înalţă regulile consensului fundamental al lui John Locke după care. Consensul procedural presupune acordul în jurul unui set de proceduri cu privire la luarea deciziilor de interes comun. ca mecanisme de justificare şi manifestare a puterii în viaţa socială: Consensul procedează dintr-o evaluare a beneficiilor şi avantajelor simţite. ameninţarea cu apelul la corpul electoral şi la prerogativele sale constituţionale.“79. din punct de vedere conceptual. Lasswell şi A. Această valoare este valoarea de bază a relaţiei de influenţă sau baza influenţei. există o valoare faţă de care X ocupă o poziţie favorabilă şi din cauza căreia el îşi poate exercita influenţa asupra lui Y. deci. 2. care corespunde aptitudinii funcţionale a unui regim de a percepe şi soluţiona problemele majore ale societăţii: „Prin eficienţă noi înţelegem randamentul funcţional – adică modul în care regimul se achită de sarcinile esenţiale ale guvernării. Acest lucru este valabil pentru regimurile naţionaliste din ţările decolonizate unde construcţia naţiunii înseamnă cucerirea unei 62 . cea care face influenţa efectivă. justificând raţional obligaţia. Consensul Consensul derivă din acea sociabilitate înnăscută a omului care îl transformă în creator de cultură şi societate şi îl diferenţiază de restul vieţuitoarelor în sensul că fără comunicare şi fără interacţiune omul. X poate întrebuinţa bogăţia pentru a influenţa puterea. Consensul comportă un transfer de drepturi şi obligaţii. oamenii acceptă valorile de bază ale societăţii politice. ca obligaţii reciproc împărtăşite. după Lipset. Consensul fundamental presupune acordul cetăţenilor în jurul valorilor de bază. legitimitatea – care implică o credinţă în valoarea socială a instituţiilor – şi eficienţă. consensul este un procedeu prin care autorizăm pe cineva să facă ori să se abţină să facă ceva (consens normativ). Aceste proceduri presupun acordul de a fi în dezacord şi pasiunea pentru unanimitate. Acest autor distinge clar. Deoarece a avea influenţă înseamnă a ocupa o poziţie de valoare favorabilă. bogăţia lui Y. din aptitudinea sa prezumată de a asigura triumful valorilor socialmente dezirabile. şi dominaţia care decurge din procesele guvernării: „Este vorba aici de un calcul liberal care. nu ar putea trăi. dar relativă: ea tinde să se şteargă concret. Distincţie necesară. într-un regim de democraţie liberală82. Kaplan definesc şi ei puterea şi influenţa în termeni de valori: „Valoarea de bază a influenţei este condiţia cauzală a exercitării ei. de unul singur. putem descrie în termeni de valori condiţiile exercitării influenţei. a profitului obţinut din funcţionarea regulată a instituţiilor şi a actelor imputate conducătorilor: el este fructul a ceea ce Lipset numea eficienţa unui regim. în virtutea unei decizii luată de libertatea sa. Probleme deosebite se pun în momentul distingerii dintre consens şi legitimitate.organizarea de conferinţe de presă. la rândul ei. consensul presupune comunicarea efectivă a intenţiei şi convingerea că cei cărora le-o comunicăm pot avea încredere că nu vom împiedica sau stânjeni acţiunea pe care şi-au propus să o realizeze (consens procedural). să amintim că legitimitatea unui regim decurge din identificarea sa cu un sistem de valori şi norme. luminată de raţiunea sa“80. care influenţează. exercitarea farmecului personal etc. Astfel eficienţa unui regim asigură mai puţin legitimitatea sa decât ataşamentul său manifest la realizarea unui obiect suprem. transformă constrângerile efectiv suferite în comunitatea politică în obligaţii consimţite şi face din condiţiile raţionale ale coexistenţei politice o obligaţie pe care fiecare şi-o impune cu titlu de principiu. Pentru a îndepărta riscurile unei confuzii între legitimitate şi consens trebuie. De fiecare dată când X are influenţă asupra lui Y. Se ştie că poate exista un lanţ de valori care operează ca bază într-o relaţie dată. aşa cum le poate concepe majoritatea populaţiei şi mai ales acele grupuri puternice precum armata sau marea finanţă“81.

Aceste obiecte de consens–disensiune pot fi transformate. acest lucru este valabil şi pentru dictaturile legitimate printr-o misiune istorică realizabilă în viitor: şi pentru democraţii. Explicaţi rolul controlului social în instituţionalizarea puterii. trebuie să distingem trei obiecte ale posibilei împărtăşiri: a) valorile ultime (cum ar fi libertatea şi egalitatea). b) consensul la nivelul regimului sau consensul procedural. TERMENI–CHEIE: putere.). 2. b) regulile jocului sau procedurile. consens. Definiţi influenţa şi consensul politic. În toate cazurile. Definiţi puterea politică. speranţa unei puteri viitoare. chiar dacă în mare noţiunea de consens ar putea fi o simplă acceptare (adică un consens într-o formă pasivă).. la rândul lor. instituţionalizarea puterii. Explicaţi diferenţele conceptuale dintre principalele definiţii ale puterii politice. în toate cazurile proprietatea ce defineşte în ansamblu consensul ca acceptare este o „împărtăşire“ care oarecum leagă oamenii83. lege. Consensul nu este un consimţământ actual. prestigiu. (. înţeles fiind că ea nu se reduce la aceasta. 6. în trei niveluri ale consensului: a) consensul la nivelul comunităţii sau consensul de bază.identităţi. legitimitatea puterii. Arătaţi diferenţele dintre putere şi influenţă. 5. Definiţi legitimitatea şi autoritatea politică. 3. legalitate. autoritate politică. eliberarea de umilinţa colonială.. (. resurse materiale şi simbolice. În al doilea rând. c) guvernele specifice şi politicile guvernamentale.) În ceea ce priveşte teoria democraţiei. ÎNTREBĂRI: 1. Explicaţi diferenţele dintre paradigma clasică şi cea postmodernă ale puterii. forţă. coerciţie. putere politică. legitimitatea constă în demonstrarea uneia aptitudini de a asigura triumful valorilor. dominaţie. 63 . 4... 8. El nu presupune consimţământul activ al fiecăruia faţă de anumite lucruri. identificate cu viitorul justiţiei sau al libertăţii. control social. c) consensul la nivelul politicilor sau consensul politicilor84. influenţă. urmându-l pe Easton.

22 Ibidem. Social Stratification in Comparative Perspective. 35 DAHL. 99. 34. p.NOTE: FOUCAULT. 38 CAVALLI. New York. George Allen and Unwin Ltd. Stuttgart.. p. H. Foucault în cadrul paradigmei postmoderniste vezi capitolele dedicate de aceiaşi autori lui Jean Baudrillard.. 1975. Paul. 1975.. p. London. p. p. 1921. Macmillan. P. R. 37 PARSON. Antologia di scienze sociali. KELLNER. The Free Press. Contexts. 20 Ibidem.. 1972–1977. 94. by Sakari Hänien and Kari Polanen. 3. Methuen. 1. FOUCAULT. 1950. London. Reading. 71. London. LEOPOLD. New York and London.. 16. On the Concept of Politics and Power.. 86. Power and Society. 1959. Rosenau. 31 Ibidem. George Allen and Unwin Ltd.. MICHEL.. 1957. Concepts – Studies on Politics and Power in Language. În: Geschlichtliche Grundbegriffe. p. The Psychology of Society. 1969. A Reader in Research and Theory. 23 LAVAU. p. 18 DIAMOND. p. Northon and Co. Pouvoir et société. 13 FABER. 2 1 64 . New York. 203 şi urm. Despre guvernarea reprezentativă. 1969. W. SERVICE. Sociologia delle communicazioni di masso. Surveiller et purir.. p. 16 GINSBERG. p. 47. STANLEY. Naissance de la prison. p. Gilles Deleuze şi Felix Guattari: Vezi. 8 FOUCAULT. 1980. MICHEL. 22. 26 HOBBES. L. LAZARSFELD. MICHEL. p. W. În: Class. 3 FOUCAULT. 1976. 1982. 33 CHAZEL.. A New Social Analysis. MAX. Essay on sociological theory. op. 7 FOUCAULT. Contexts. Status and Power. 1972. MICHEL. The Free Press. 1. JOHN. Concepts – Studies on Politics and Power in Language. 1966. 10 RUSSELL. 38. op. PAUL. bunăoară în cea a lui Dennis Wrong: „capactitatea unei persoane de a produce efecte scontate şi prevăzute asupra celuilalt“. Gallimard. THOMAS. 14 ELMAN R. În: McCaleb Modules in Anthropology. În: International Politics and Foreign Policy. GEORGE. TALCOTT. ROBERT. 15 SIMSON. 1975. BERTRAND. Power: A Radical View. 218. În: Brian Barry (ed. Personal Influence. 1990.. KARL. 50. 139. London. New York. p.. STEVEN. Postmodern Theory. 136. interviurile date de M. Paris. 12 The Oxford Latin Dictionary. 34. 4 Ibidem. Power: A new Social Analysis. New York. London. The Story of Linguage. 9 BIERSTEDT. W. STEVEN. LUCIANO. Origins of the State and Civilization. The History of Sexuality.. Leviathan. Surveiller et punir. 1948. J. p. 1972. The Ethnology of Law. 3. 1991. STONE. p. p. 24 RUSSELL. Surveiller et punir. 637. 28 MILL. vol. 40 KATZ. Jacques Derrida. p. 25 Influenţe ale acestei abordări se pot întâlni şi în operele contemporane dedicate puterii. Milano. p. Power and Progress. 29 WEBER. 30 LASSWELL. West Publishing Co. p. 1971. 17 GOLDSCHMIDT. London.. 1975.). p. 1966.. The Guilford Press. p. şi KAPLAN. JOHN STUART. WALTER. SERVICE. Vintage Books. ELIHU. 39 Ibidem. New York. 1975. III. Second Treatise of Government. 1955. On the Concept of Political Power. 74. cit. S. New York. module 12. 27 LOCKE. 98. by Michel Foucault. Apud: Texts. Penguin Books. vol. 1980. Apud: Texts. p. 102. Gallimard. Man’s Way. L’Archéologie du Savoir. New York. G. Klett – Cotta. MACHT. MICHEL. 11 BARBER. Pentru o poziţionare cât mai exactă a gândirii lui M. New York. 5 FOUCAULT. ROBERT. p. Law and Society in Evolution. p. 152. Paris. 19 ELMAN. New York. p.. 1971. St. MORRIS. K. Henri Holt. B. 226. Inc. p. On Power. nr. Paris. The History of Sexuality. 4. cit. MICHEL. A. I. Bompiani. nr. The Process of Cultural Evolution. 6 BEST. Critical Interrogations. 83. Yale Univ. Edited by James N. 34 LUKES. 36 DEUTSCH. 652. C. McGrand-Hill. p. p. 2. Foucault în perioada 1972–1977 cuprinse în excelenta antologie realizată de Colin Gordon: „Power/Knowledge: Selected interviews and other writings. cit. Social Research. Minnesota. New York. 31–32. 75. 1966. În: Behavioural Science. Pantheon Books. GEWALT. 1968. 32 Ibidem. Power and Political Theory: Some European Perspectives. cap. p. Cases and Readings on Law and Society. The Concept of Power. Glencoe Press. 106 şi urm. p. Press. Viley. 217. 1980. de asemenea.. FR.. Vintage Books. Origins of the States and Civilisation. The Theory of Social and Economic Organisation. The Finnish Political Science Association Ed. The Finnish Political Science Association. DOUGLAS.. The Rule of Law versus the Order of Custom. op. 65. 21 POSPISIL.

p. Editura Ştiinţifică şi Pedagogică. I. Cunoaştere şi comunicare. O teorie a stratificării sociale. Laterza. M. cit. HAROLD. New York. p. p. 72 KENNETH. New York. cit. 41 65 .. LENSKY.. p. p. 1. Cultura şi puterea. p. 80 POLIN. L’obligation politique. Editura politică. p. MAX. ROBERT. 91. 230. Power and Society. 1983. Putere şi privilegii. Boulder. A. Strains and Legitimacy. cit. 1988. JUAN. S. Flammarion. op. 47 FEUERBACH. 78 Ibidem. 44. p. Apud. 352. Paris. pp. NOROC. 93. 399. JOAN 83 ETZIONI.. 77 DAHL. p. Media şi modernitatea. 83. vol. 52 Vezi JUDE. (ed). 76. 67 BIERSTEDT. 44 CHOMBART de LAUWE. 1979. BOGDAN. Social Science Concepts: A Systematic Analysis. D. În: American Political Science Review. vol. p. 59 LASSWELL. 1975. Editura politică. p. 81 LIPSET. 293. Bucureşti. Chişinău. Bari. GERHARD. G. 291–292. 48 SCHWARTZENBERG. 1957.. JÜRGEN. R. 2003. 226. a. p. 2004. Power and Society. 339. AMITAI. 428. NORTON. p. 227–228. op.. 229. op. New York. Bucureşti. 1983. New York. A System Analysis of Political Life. L’Etat–spectacle. 386–403. Viley. 203. 12. Consens in G. Die Typen der Herr schaft. 157 şi urm. A. Free Press. 54 LINZ. nr. p. The Active Society. JURGEN. Two faces of power. E. Le vocbulaire des institutions indo–européennes. 68 ETZIONI. 433. 1955. p. ROGER. Köln. p. 1968. 110. Bucureşti. 65 MARCH. 1965. 1983. cit. p. MAX. op. RAYMOND. 43 THOMPSON. 56 WEBER. New Haven and London.BACHRACH. Essay in sociological theory. 65–113. JOHN.. Bucureşti. 1936. S. KAPLAN. 73 SCHWARZENBERG. M. 1968 (1846). The Free Press.. 69 Ibidem. p. Sociologie politică. L’Etat–spectacle. Doubleday. op. 71 Ibidem. Legitimacy of democracy and the socioeconomic system.. PAUL HENRI. p.. P. Comparing Plutslist Democracy. J. Paradigmele şi mecanismele puterii. 1959. cit. 337. legitimacy and democracy. p. 2006.. TÎRDEA.. F. vol. f. 61 Apud. op. SEYMOUR MARTIN 82 Apud: JUDE. În: The American Political Science Review. JÜRGEN. 46 BURDEAU. 1968. p. KAPLAN. 221. J. ABRAHAM. 51 SCHWARTZENBERG. (A cura di Franco Ferrarotti). Political Man. 217. The Active Society. Kratologia – o posibilă ştiinţă despre putere.. GEORGE. Yale University Press. 947–952. Köln. În: DOGAN. 338–339. 90–91. decembrie 1962. ROGER–GÉRARD. op. 2002.. Leadership and Consensus in a New Guineea Society. 53 LIPSET. În: Wirtschaft und Gescllschaft. 637. The Concept of Power. Antet XX Press. Timişoara. 18. An Introduction to the Theory and Measurement of Influence. LUDWIG. Gemeinschaft und Gesellschafti. 69 LENSKY. D. ROGER–GÉRARD. op. nr. 226. Amarcord. 79 LASSWELL. p. 74 Ibidem. Filipeştii de Târg.. p. 1969.. 75 Ibidem. 63 BENVENISTE. În: Behavioral Science. IOAN. G. 49 Ibidem. cit. Editura politică. 70 Apud. p. H. p. Editura Univers. U. 1973 (introducere). EMILE. B. p. GÉRARD. Paris. A. 66 BIERSTEDT.. p. Essai sur et contre le star système en politique. PETER şi BARATZ. L’Etat–spectacle. 1959. 58 HABERMAS. 357–358. 84 EASTON. Power and Progress. E. 62 WEBER.. În: LIPSET. Westview. READ. Politologie.. În: American Anthropology nr. 228. p. cit. p. Paris. R. Sartori (ed).. J. p. Paris. Cunoaştere şi comunicare.. 57 HABERMAS. HABERMAS.. ROBERT. 1936. EMILE. La politique aux pays des merveilles. 42 Apud. 60 BIERSTEDT. 111.. p. 55 HABERMAS. 336. LARISA. 61. 45 Ibidem. p. Social conflict. COLAS. Editura politică. New York. 2 64 BENVENISTE. O teorie socială a mass-media. cap. 1977. 50 Ibidem. p. M. partea a IV-a şi GARHAM. p. Cunoaştere şi comunicare. 1971.. 2. Bucureşti. P. Bucureşti. U. The Social Basis of Politics. GERHARD. p. L’essence du christianisme. 4.. 17. A Framework for Political Inquiry. p. Mc Grand Hill. 76 La sociologia del potere. F. DOMINIQUE. 3. 1983. cit. Maspero.

Institutul s-a bucurat pentru puţin timp de patronajul lui Napoleon.. Aceştia din urmă constituiau o parte din cei pe care i-a învinuit Napoleon după retragerea de la Moscova. de exemplu) care au o vechime milenară. termenul ideologie are o vârstă de mai puţin de două sute de ani. eliberată de prejudecăţile religioase sau metafizice. prin cercetarea subtilă a primelor cauze. Mulţi oameni primesc o ideologie prin identificarea cu un grup social sau prin distanţarea faţă de acesta. Termenul „ideologie“ a fost creat în 1796 de Antoine Destutt de Tracy. Deşi la originea sa conceptul de ideologie era considerat progresist.. prin laicizarea valorilor şi fetişizarea raţiunii la rang de lege universală. în general. special pentru a răspândi ideile iluminismului. adică orice credinţă ostilă lui Napoleon însuşi“2. „în epoca lui Napoleon. Această explicaţie a originii ideilor ar demonstra sursa lor comună în trebuinţele şi dorinţele umane. credinţe de grup instituţionalizate pe care indivizii le asimilează prin procesele de socializare. prin dezvoltarea cunoaşterii. în concepţia lui Napoleon el a căpătat sensuri peiorative. O explicaţie raţională a originii ideilor. ceea ce a cauzat o rupere a relaţiilor. de Tracy propunea o nouă ştiinţă a ideilor. care ar fi baza tuturor celorlalte ştiinţe. acel cadru reglator al societăţii pe baza dreptului natural. scrisă între 1801 şi 1805.. prin care se afirmă o ierarhie a valorilor. este cea care. Ele sunt sisteme de reprezentări. Spre deosebire de polisemantismul unor concepte–cheie din câmpul ştiinţelor social– politice (precum democraţia sau libertatea. credea că poate crea o lume în care pasiunile şi dorinţele umane să-şi găsească o împlinire în conformitate cu dreptul omului la fericire. Respingând conceptul de idei înnăscute. doreşte să stabilească pe această bază o legislaţie a popoarelor. DEFINIŢIE Ideologiile sunt. Ambiguităţile semantice ale conceptului de ideologie. de Tracy explica modul în care ideile noastre iau naştere din senzaţii. CARACTERISTICI 1. Pe măsură ce guvernarea sa evolua către un imperiu susţinut de cezarism. care a devenit membru de onoare înaintea Concordatului său cu Biserica şi a cezarismului crescând. Astfel. «ideologia» ajunge să însemne virtual orice credinţă de tip republican sau revoluţionar. în repere esenţiale ale acţiunii umane. ar constitui fundamentul pentru o societate dreaptă şi fericită. „Ideologia. la credinţa că progresul social era implacabil. Apariţia şi apoi consacrarea lui definitivă reprezintă încununarea firească a maturizării unui curent de gândire – iluminismul care. puternic structurate. unul din filosofii pe care Convenţia revoluţionară îi însărcinase cu conducerea nou creatului Institut Francez. Această omnipotenţă a raţiunii de a crea o lume nouă prin descoperirea legilor care acţionează în natură şi în cadrul societăţilor umane pe baza facultăţii de a gândi a dus la încrederea omului în forţele sale proprii. critica ideologilor liberali şi republicani era inevitabilă. Oscilaţiile între conotaţiile pozitive şi negative vor fi caracteristice pentru întreaga istorie a conceptului de ideologie. ceea ce a constituit prima configuraţie semantică a conceptului: transformarea ideilor în credinţe. în loc să-şi obţină legile din cunoaşterea inimii umane şi a lecţiilor istoriei“1. 66 .Capitolul 4 IDEOLOGIILE POLITICE 1. această metafizică nebuloasă. În „Elements d’idéologie“. o ideologie.

salvatori. moralizatoare în ton şi în conţinut.“ (M. mari interpreţi şi autori). nici nu aparţin gustului sau culorilor“3. rezistenţa la sau respingerea inovaţiei. O ideologie este întotdeauna colectivă. caracterul explicit al formulării lor. 3.2. caracterul intolerant al prescripţiilor. 3. o normă poate 67 . 2. profeţi şi înţelepţi. 10. Ele nu cad în mod direct sub alternativa adevărului şi falsului. pentru apărarea. în parte. Ele afectează în totalitate unele din valorile majore ale vieţii. propune o definiţie a ideologiei apropiată de cea a lui Marx: „Criteriul esenţial al ideologiei este deviaţia sa în raport cu obiectivitatea ştiinţifică. voinţa de a se concentra asupra unei credinţe pozitive sau normative particulară. Ele sunt. un discurs fără autor. Ele cuprind programe pentru schimbarea sau conservarea ordinii politice. ceea ce toată lumea crede fără ca nimeni să o gândească4. etice. asocierea lor cu instituţiile menite să întărească şi realizeze credinţele respective. pragmatismul sau empirismul. Ele se transformă în argumente: ele sunt menite să convingă şi să contracareze concepţiile rivale. Bluntschli) Raymond Boudon distinge „două tipuri fundamentale de definiţie a ideologiei: cea tradiţională. două principii care sunt adevărate atunci când se completează unul pe celălalt şi sunt eronate când sunt separate. părţi ale unui sistem de credinţe mai vast şi împărtăşesc proprietăţile structurale şi stilistice ale acestui sistem. inevitabil. prezente în orice societate. Declaraţii ale Drepturilor. 9. exigenţa lor privind adeziunea. Ele exprimă o perspectivă asupra lumii şi o voinţă orientată spre viitor. Ideologiile împărtăşesc cu „sistemele şi curentele de gândire“ (existenţialismul. 6. manifeste. ideologiile se caracterizează prin caracterul explicit al formulării lor. însă curentele de gândire nu se bucură de adeziune totală tocmai datorită deschiderilor mai largi faţă de inovaţie. „Politica ar trebui să fie realistă. mai rezistente la inovaţie5. ideologiile se disting de alte tipuri de credinţe prin poziţia pe care o ocupă în raport cu opt criterii: 1. reformarea sau abolirea unor instituţii social–politice. Toate ideologiile. Ele au un corp de documente sacre (Constituţii. Este interesant de remarcat faptul că marele sociolog american. Ele sunt. 7. De altfel. implică o teorie a cauzei şi a efectului în lume. 11. distincţia faţă de alte sisteme de credinţe trecute sau contemporane. caracterul pasional al promulgării lor. În ce priveşte raportul ideologiilor cu sistemele de credinţe pozitive sau normative. într-un mod mai mult sau mai puţin fericit. În raport cu viziunile despre lume. 8. programe) şi eroi (părinţi fondatori. care o defineşte mai curând plecând de la ideea de sens. 5. precum şi o teorie despre natura umană (bună sau rea. Ea este o gândire anonimă. Sintetizând. 5. 7. care pot fi individuale. Dar ele sunt mai închise. 4. Problema ideologiei apare atunci când există o contradicţie între ceea ce credem şi ceea ce poate fi stabilit în mod ştiinţific ca fiind corect. propoziţii de fapt şi judecăţi de valoare..“6. 6. Astfel. „Ideologiile politice amestecă întotdeauna .. de exemplu) caracterul de a fi fundamentate pe construcţii intelectuale explicite sau sistematice. ideologiile ar fi o variabilă a acestora. Talcott Parsons. 4. Ele sunt normative. ca toate celelalte credinţe. aceasta o deosebeşte de opinie sau de credinţă. raţionalizări ale intereselor de grup – dar nu în mod necesar interesele tuturor grupurilor care le îmbrăţişează. perfectibilă sau nu). unificatori. care defineşte ideologia plecând de la criteriul adevărului şi falsului şi cea modernă. 8. politica ar trebui să fie idealistă.

cit. nici falsă.. 3. Respectul aristocratului pentru monarhia absolută (MARX) Împrumutul cu dobândă (MANNHEIM).) Pe de altă parte. în sensul lui Max Weber. 2. Aceasta nu înseamnă. poate fi adaptată la o anumită stare a societăţii. Definiţia tradiţională (ideologia este o eroare) şi explicaţie iraţională (adeziunea la ideologie este rezultatul forţelor care scapă controlului subiectului. că acest comportament este produsul deliberării şi al calculului“7 (. 83.). Definiţia modernă (ideologia nu relevă criteriul adevărului şi falsului) şi explicaţie iraţională (adeziunea la ideologie este rezultatul forţelor care scapă controlului subiectului). Legea Taft–Hartley (GEERTZ). Din încrucişarea celor două tipuri de definiţii şi a celor două tipuri de explicaţie. din această cauză nici adevărată. Primul tip reia într-o mare măsură filosofia clasică a erorii. ∗ Apud Raymond Boudon. dimpotrivă. ideologia ar fi produsul forţelor care scapă controlului subiectului (. ca eroare. 4... Definiţia tradiţională (ideologia este o eroare) şi explicaţie raţională (adeziunea la ideologie este comprehensibilă).. se pot distinge două tipuri principale de explicaţie a fenomenelor ideologice: explicaţia iraţională şi explicaţia raţională. SHILS) 2. Zeii romani. evident. Raymond Boudon obţine patru combinaţii posibile: 1. Definiţia modernă (ideologia nu relevă criteriul adevărului şi falsului) şi explicaţie raţională (adeziunea la ideologie este comprehensibilă). 68 . fără să fie. În explicaţiile de tip raţional adeziunea la ideologii poate. op.8 TIPURI DE DEFINIŢIE A TIPURI DE EXPLICAŢIE A IDEOLOGIEI∗ IDEOLOGIEI Explicaţie iraţională Explicaţie raţională Definiţie tradiţională (în raport cu criteriul adevărului şi falsului) 1. mercantilă (Marx) Magia (MAX WEBER) ideologie 3. (..avea un sens. Fetişismul mărfurilor. adevărului şi falsului) Admiraţia pentru şeful harismatic (MAX WEBER) 4. Definiţie modernă (fără referinţă la criteriul Respectul drapelului (DURKHEIM).). Orbirea provocată de interesele de clasă (Marx). Este cazul valorii pozitive a împrumutului fără dobândă din economiile de reciprocitate.. să fie analizată ca un comportament comprehensibil. Adeziunea la ideile false din fanatism (ARON.. p. cultul lui Mithra (MAX WEBER).

în domeniul politicului. TRADIŢIE NONMARXISTĂ ARON–SHILS: Ideologia. deşi este 69 .Tipuri de explicaţie a ideologiei∗∗ TIPURI DE TRADIŢIE TRADIŢIE MARXISTĂ EXPLICAŢIE IRAŢIONALĂ MARX I: Ideologia. în numele lui Hristos. într-un scop suprem. de supunere a populaţiilor băştinaşe s-a dus pe teren religios şi cultural. Acţiunea de masacrare sau de creştinare forţată. oferindu-i concepte dotate cu autoritate şi capabile să-i dea un sens. „Ghiaurii“. într-un ideal. de aceea. Pentru ideolog. al pasiunilor.“10 Datorită acestui cadru specific al gândirii. Inchiziţia. omul poate deveni cel mai bun sau cel mai rău animal politic. produs fanatismului. Activitatea ideologică trebuie deosebită cu grijă de activitatea ştiinţifică. acţiunile teroriste contemporane sunt acoperite de un voal religios care justifică acţiunea împotriva realităţii care pângăreşte: „Iuda“. noţiunea de credinţă într-o cauză nobilă. „Marele Satan“.9 Mai mult. în interesul cărora este mobilizată (ideologia) şi. Dimpotrivă. Noaptea Sfântului Bartolomeu.12 Mai concret. „Goimii“. au aceeaşi structură ca şi raţionalizările. Obiectivitatea cunoaşterii nu presupune intenţionalitatea acţiunii. „prin construcţia ideologiilor. nici utilizarea valorii de fals pentru popularizarea ideilor sau descoperirilor ştiinţifice. MANNHEIM: al Ideologia – credinţa în norme adaptate la o „situaţie istorică“. GEERTZ: Ideologia. Domnul iubirii şi al milei.. „Păgânii“. Daniel Bell vede în ideologii „transformarea ideilor în leviere sociale. „Necredincioşii“. hartă mentală care permite orientarea într-o lume complexă. aceste imagini schematice ale ordinii sociale. credinţe preideologice foarte personalizate. „Antihristul“. ele sunt „combinaţii de sisteme proiective. artă în panoplia luptei de clasă. Aceasta din urmă se caracterizează printr-un ansamblu de propoziţii logice a căror finalitate este descoperirea adevărului. ca şi imaginile evocatoare cu ajutorul cărora realitatea politică poate fi percepută într-un mod sensibil. cu cât o cauză politică dreaptă este motivată religios. Cruciadele. pe lângă acestea. ca valoarea centrală a demersului cognitiv.. EXPLICAŢIE RAŢIONALĂ MARX II: Ideologia ca efect al perspectivei sau ca adeziune conştientă la credinţe utile. În această ordine de idei ideologiile ar fi sisteme de credinţă mai mult sau mai puţin instituţionalizate şi care conţin. funcţia ideologiei este de a face politica posibilă.“11 Cu alte cuvinte. Credinţa religioasă a servit adeseori de mobil războaielor de cucerire. Cu cât acest scop este mai vag şi mai general. creştinarea Lumii Noi. LENIN: Ideologia. discursul ideologic. ideologiile permit agenţilor politici să se orienteze în complexitatea lumii sociale.“13 Transformarea ideilor în credinţe presupune. cu atât fervoarea credinţei este mai mistuitoare şi cu atât se apropie mai mult de fanatismul religios care încălzeşte mai nobil spiritele. imagine inversată a realităţii sub influenţa intereselor de clasă. indiferent de sistemul religios. După Clifford Geertz. adevărul derivă în acţiune şi semnificaţia este dată experienţei prin transformarea momentului.

Ideologia este ineficientă în sensul în care ea nu aduce în practică nici una dintre soluţiile pe care. ne dăm seama că. totuşi. printr-o anumită imagine de sine şi a frontierelor grupului. manifestarea semnificaţiilor. a cooperativelor agricole de stat a ruinat agricultura tradiţională. Ei refuză. o mai redusă acţiune asupra realului. în cultura sa politică. familiale. sportive. propaganda. persuasiunea activă. printr-un sistem specific spontan de valorizare şi revalorizare. în epoca noastră. Acest ethos se traduce printr-o sensibilitate particulară faţă de anumite fenomene şi o indiferenţă faţă de altele. interesele şi apartenenţa lor de clasă. Putem aminti. unde experienţa industrializării forţate. Ea vizează să producă un discurs capabil să traducă şi să glorifice efectele difuze pentru a obţine coordonarea şi. o ideologie comună sistematic formulată. Dacă Uniunii Sovietice îi vom adăuga ţările din sud-estul Europei şi numeroase ţări din lumea a treia. fiindcă nu provine dintr-o analiză adecvată a faptelor. Ideologul refuză să considere ideologia un simplu sistem de gândire: pentru el separarea dintre idee şi acţiune este intolerabilă. de aici. de vreme ce a putut impune sutelor de milioane de oameni o aberaţie fatală în ceea ce priveşte agricultura. În sens larg. juridice. Ea va încerca o unificare a efectelor sub controlul persuasiv al mesajelor politice. Dar ea nu are. de una singură. o eventuală tutelă asupra aspiraţiilor. putem include în ideologie nu numai concepţiile politice sau economice. programul său le-a etalat. ci norme şi valori proprii. de vreme ce el este un rezervor inepuizabil de resurse de susţinere şi de posibilităţi de extindere a audienţei. Cu toate că ideologia. desigur. Dacă ideologia ar conţine numai minciuni şi iluzii. să definim ideologia ca fiind iraţională. să ia în considerare argumentele şi faptele care le displac. prin aceasta. Munca ideologului se situează în această tensiune dintre spontan şi sistematic. ideologia socialistă pretinde că principalii săi susţinători sunt muncitorii. un anumit ethos specific. nu poate rezolva problemele reale.un sistem coerent de reprezentări şi de atitudini. dar şi valorile morale. O clasă socială nu vehiculează. abundenţa. eficientă? Oricât am dori. Identificarea unui public potenţial este o preocupare constantă pentru ideolog. 70 . şi deci un exemplu clar pentru indiferenţa ideologiilor la dezminţirile oferite de realitate însăşi. dispensă practică şi dispensă morală“. religioase. urmăreşte să pună în formă stările afective difuze ale unui grup. sau uneori chiar împotriva acestei valori. cum poate să fie. Fiecare ideologie îşi alege grupuri ţintă ai căror membri sunt consideraţi ca cei mai apţi să preia mesajele difuze în funcţie de situaţia. fără posibilitatea redresării. proiectul trebuie să se realizeze şi el se defineşte printr-o succesiune de practici consecvente vizând difuzarea. în numele anumitor trăsături. ci sărăcia. punerea în practică a teoriilor lîsenkiste fiind una din cauzele prăbuşirii agriculturii sovietice. Sociologul Raymond Boudon oferă o serie de exemple foarte relevante: el se întreabă cum ar fi posibilă explicarea „raţionalităţii“ unei ideologii sinucigaşe. Iar aşa ceva reprezintă o negaţie a spiritului ştiinţific. ea transformă realitatea mai mult decât ar putea-o face cunoaşterea cea mai exactă. sub presiunea persuasivă a mesajului. tipuri de acţiune şi reacţiune. trebuie să recunoaştem că mulţi ideologi pretind – şi nu totdeauna abuziv – că se sprijină pe o argumentaţie ştiinţifică. ca exemplu sugestiv. indiferent de valoarea de adevăr a acestuia. delirul ideologic a fost cel puţin la fel de puternic ca oricare alt act de credinţă. colectivizarea agriculturii din fostele ţări socialiste care nu a adus. aşa cum propunea. estetice. convingerea trebuie să se manifeste. teoretic. Ideologia naţionalistă pretinde să se adreseze tuturor cetăţenilor unei ţări. În concepţia lui Jean–François Revel14 ideologia este o „întreită dispensă: dispensă intelectuală. La nivelul acestui plan vertical va opera întâlnirea dintre ideologiile sistematizate şi reprezentările spontane ale grupurilor şi claselor.

Ceea ce pentru omul de rând reprezintă o crimă sau un viciu pentru ei este cu totul altceva. negându-le pe altele. fraza vrea să spună ceva de genul „nu apa este vinovată de problemele umidităţii cu care se confruntă ţările inundate“. ba chiar a inventa această realitate. relevând nonsensurile. Redusă la armătura ei logică. ascultându-i. Dispensa morală anulează noţiunile de bine şi de rău. ori împiedicând accesul la ele. Prin esenţa ei. explicaţia se reduce la o simplă afirmaţie. de onestitate şi de eficacitate. în ce-i priveşte pe protagoniştii ideologici. Câteodată. Nimic din toate acestea însă în cazul ideologului care planează deasupra binelui şi răului. dat fiind că el însuşi este sursa acestora. Ştiinţă şi ideologie. cu multe riscuri de eşec sau eroare în fiecare acţiune. a fost întotdeauna la mare cinste. contradicţiile. Abuzul despotic de putere. în cazul lor. în special pe canalele sensibilităţii şi contagiunii în grup. istorice. Ea trebuie să convingă că sistemul său de valori este cel mai bun şi să împingă partizanii la acţiune pentru impunerea lor. în slujba interesului personal anterior criticat aspru de candidaţi şi partide nu e numai un banal mecanism psihologic al autoconcesiei. un act de credinţă: „Nu socialismului trebuie să i se impute dificultăţile întâlnite de ţările socialiste în dezvoltarea lor“. „pe planul fenomenelor umane. ideologia. că tot ea a sanctificat delapidarea. inclusiv probabilitatea de remuşcărilor în cazul celui care le produce. cu eventuale consecinţe grave pentru subiect. politice. economice. el este însoţit şi sprijinit de substanţa sacră a ideologiei care-i capitonează conştiinţa. ideologia ţine loc de morală. Ideologia şi ştiinţele sociale interferează. ca şi cu pericole. ceea ce ar echivala cu revizuirea nucleului său. ajunge chiar o virtute. omiţându-le cu vederea. Dispensa practică suprimă criteriul eficacităţii. pentru că. E greu să trăieşti fără ideologie. juridice. ideologiile împrumută elemente conceptuale din filosofia populară sau din operele de vulgarizare ştiinţifică. mai degrabă. devine cinstită. nepotismul. una din funcţiile ideologiei fiind fabricarea explicaţiilor care absolvă. în acelaşi timp. iar în caracterul sistematic şi coerent al teoriilor ştiinţifice un teren fertil de raţionalizare. care necesită fie o cunoaştere adecvată. elimină valoarea oricărui contraargument. scria Mihail Gorbaciov în „Perestroika“. fie şi sub alte denumiri. unii politicieni români au o înaltă idee despre propria valoare şi moralitate încât. corupţia.Dispensa intelectuală constă în a reţine din realitate numai elementele favorabile tezei pe care o susţii. suferinţe şi nedreptăţi pentru ceilalţi. Ideologiile găsesc în adevărurile descoperite de ştiinţe un mijloc ideal pentru a-şi legitima sistemul lor de credinţe. oferind atâtea conforturi. care sunt revendicate ca obiect de studiu de ştiinţele umane şi sunt. Importantă este analogia formal–exterioară. aceasta se înnobilează. realitatea îţi prezintă numai cazuri particulare. Acest tip de om „nu este singur. De aceea. Absolvirea ideologică a omuciderii şi genocidului a fost un subiect amplu tratat de către istorici. volumul său publicat în 1987. care permite receptarea şi interiorizarea mesajelor ideologice fără un efort intelectual deosebit. în lipsa ei. Se spune. o ideologie se fereşte să descopere adevărul prin supunerea propoziţiilor ei verificării empirice sau logice. mai rar. arena pentru 71 . 2. Adevărul ei este prestabilit: el constă în câteva scheme logice care să pună în mişcare fundalul emoţional al credinţei în cauză. Descoperirea adevărului ar oferi surprize neplăcute. rezultă că prin simplul fapt că ei practică asiduu corupţia. făcându-l să creadă că el este însuşi virtutea. cea care nu poate emana decât acţiuni benefice“15. Dat fiind că te dispensează de adevăr. însă. gestul făcut nu mai este ruşinos de vreme ce ajunge el însuşi să îl practice. De exemplu. sau.

aici se conturează o opoziţie de scopuri“16. diferenţele de structură dintre discursul ştiinţific şi discursul ideologic. duşmăniile. riscul de a vedea dezminţite de către fapte formulele care o legitimează. aceasta nu din cauză că el este nonştiinţific. vanitatea. caracterizat prin „forţa centripetă“ a ideilor „într-un sistem de cunoştinţe universale şi eterne“. pe acest teren cel puţin. în consecinţă. să fie ştiinţific. sub forma a trei propoziţii. în final. Oliviér Reboul enunţă. atunci“ şi. reprezintă o particularitate a discursului ideologic. presupune un scop. ţineau de stilul clasicismului. Caracterul pseudoraţional al ideologiilor devine şi mai evident odată cu demonstrarea existenţei unei ideologii a ştiinţei. În subcapitolul „Ştiinţă şi ideologie“ din cartea „Langage et idéologie“. al filosofiei care se situează în domeniul ştiinţei. poziţii şi prestigii depind de vechea teorie care e pe punctul de a fi detronată. oricâtă pondere ar avea slăbiciunile umane. Însă. ştiinţa nu este amorală: în finalitatea ei ultimă. sau o imagine eternă a lumii. deosebirile de interese. opera unei rezistenţe strict umane. a structurilor şi funcţiilor acesteia. Există un discurs raţional. cât.luptele ideologice. rivalităţile. Însuşi Albert Einstein a zis-o: o descoperire se impune mai puţin prin forţa argumentelor prezentate comunităţii ştiinţifice. Dar dacă există o interferenţă a domeniilor ştiinţifice şi ideologice. Nici o putere nu poate să accepte acest risc. „Barajul ridicat împotriva unei noi teorii ştiinţifice este. în mecanica clasică a lui Newton. scumpă lui Descartes şi lui Leibniz. de a se revizui. în luptele care îi divid pe savanţi. Înverşunarea cu care a fost apărată geometria euclidiană sau dogmele religioase în Evul Mediu trădează reziduurile ideologice din cunoaşterea ştiinţifică. dezbaterea. 3. A deforma realul în funcţie de anumite valori. deci. în special la nivelul obiectivităţii şi neutralităţii demersului cognitiv: 1. a unei generaţii de savanţi. şi oricât de puternică ar fi rezistenţa lor faţă de răspândirea şi acceptarea noilor cunoştinţe. În fond. ale căror cariere. El nu poate. care generează o tensiune esenţială între cunoaştere şi imaginaţie la nivelul fiecărei epoci. ea se bazează pe judecăţile de valoare.. sub forma unor legi şi propoziţii logice. deoarece el nu este falsificabil şi care nu este ideologic. mai degrabă. al moralei. Tendinţa de a vedea în structurile realului relaţii matematice. După cum orice act de cunoaştere presupune o analiză critică prealabilă a teoriilor anterioare şi respingerea unora dintre ele ca false sau depăşite. ci pentru că el îşi neagă caracterul ştiinţific şi îşi arogă un grad de evidenţă pe care el nu o poate pretinde. un excitant pentru interogaţia filosofică a omului de ştiinţă asupra celor mai intime premise ştiinţifice. obiectivă şi universală. ideologia este un suport negativ. însăşi cecitatea intelectuală. cel puţin în măsura în care el nu are drept funcţie să justifice o putere. ideologia asimilează noile descoperiri şi le integrează în structura logică a discursului său.. criteriile obiective şi autenticitatea informaţiei rămân elementele decisive care tranşează. Ceea ce este ştiinţific nu este din această cauză şi ideologic. filosofice şi culturale. prin dispariţia progresivă a susţinătorilor vechii teze şi înlocuirea lor în posturi cu noua generaţie de cercetărori“17. tot astfel sistemul de credinţe al omului de ştiinţă va pune asupra descoperirilor sale o pecete ideologică. de a se enunţa sub forma lui „dacă. deoarece lui îi lipseşte libertatea de a se expune la falsificare. sub aspectul formei sau al stilului dominant al descoperirilor. adeseori. 2. a unui grup anume. atemporală. Această negare provine tocmai din faptul că discursul ideologic este în serviciul unei puteri. nu mai puţin adevărat este că. Dacă un discurs este ideologic. Scopul ei este cunoaşterea realităţii. Gândirea ştiinţifică este abstractă. sub aparenţa unei coerenţe logice a faptelor. La un nivel mai adânc. 72 . Pe măsura dezvoltării cunoaşterii ştiinţifice. cel al dreptului.

Pentru a restitui unui concept ştiinţific sclerozat supleţea sa.. Dacă ideologia renaşte astfel din cenuşa sa ştiinţifică. precum şi condiţiile în care îşi exercită practica ştiinţifică. Scopul cunoaşterii este obiectiv. Aceste forţe centripete decurg din două surse. onirice şi psihanalitice. în secolul al XVII-lea şi al XVIII-lea. Se pune întrebarea în ce sens sunt ideologiile obstacole epistemologice în calea apariţiei unei gândiri ştiinţifice? Constituindu-se ca ştiinţă. de unde aspectul său în esenţă echivoc. ci că ele coexistă. Se poate afirma chiar că ele nu au o valoare ştiinţifică decât în măsura în care ele scapă de ideologiile politice ale societăţilor unde au fost produse. nici o inchiziţie nu l-a putut împiedica pe Galilei să progreseze în descoperirea legilor mecanicii cereşti şi. ea izvorăşte din reacţii mai intime (. „neopozitiviste“ la Althusser. psihologice şi sociologice. Dacă ştiinţa s-ar strădui să explice realul şi să-l cuantifice prin legi. a unei stări de fapt şi. viaţa sa ştiinţifică. pe terenul însuşi al observaţiei. Ar exista. apărea o ideologie ştiinţifică.. imaginaţia şi afectivitatea. a unei intenţii valorizante şi deformate. ideologia l-ar deforma în funcţie de anumite valori pe care ar dori să le găsească înscrise în el. mai aproape de noi. aceasta se explică prin faptul că funcţia ideologică nu este distrusă prin apariţia gândirii ştiinţifice. Prin prisma acestor schimbări de sens se manifestă concomitent fecunditatea conceptului şi progresului ştiinţific. geometru şi mecanic pentru Descartes. o astronomie şi o fizică matematică. inconştientul colectiv furnizează acestor forţe centripete cadre. evitându-se astfel ca el să poată dobândi o existenţă autonomă ideatică desprinsă de real. plecând de la un moment de criză internă a acesteia. Este o „viziune“ semnificativă asupra unei anumite realităţi. categorii. tendinţe subconştiente şi inconştiente. Este o filosofie a ştiinţelor care demască aceste erori ca ideologice – „metafizice“ la Comte. algebrist pentru Leibniz. universal. indiferent dacă ele izvorăsc din laboratoare americane. îşi afirmă specificitatea faţă de domeniul ideologic şi ea se constituie şi se dezvoltă în opoziţie cu influenţele 73 . stimulează structurări imaginare. Scopul ideologiei exprimă un real aşa cum ar dori ea să fie. independentă de orice ideologie. În „Noul spirit ştiinţific“.“18. amestecate în mod indisociabil. „Ea nu are sursa sa la suprafaţă. E dificil de conceput o contaminare a gândirii ştiinţifice prin ideologii politice. pe de altă parte. metodele şi rezultatele sale. Gândirea ştiinţifică. o înrâurire directă a ideologiilor asupra cercetării ştiinţifice prin obiective impuse omului de ştiinţă şi prin mijloacele puse la dispoziţia sa. modele. Între gândirea ştiinţifică şi gândirea ideologică se instituie o luptă pentru supremaţie. în structurile şi funcţiile sale. „psihanaliste“ la Bachelard. Se cunoaşte împotriva unei cunoaşteri anterioare. Bachelard observa că „un concept are cel mai mult sens în momentul în care îşi schimbă sensul“. gândirea ştiinţifică dezvăluie cunoştinţele anterioare ca false şi nu ca ideologie. Acestea pot înrâuri instrucţia viitorului om de ştiinţă. deci. tradiţiile miturile şi.). descoperirile microfizice au aceeaşi valoare ştiinţifică. religioase.Critica psihanalitică a raţionalismului ştiinţific făcută de Gaston Bachelard evidenţiază geneza unei ideologii a ştiinţei. visul unei naturi integral matematizabile pusă în scenă de un zeu matematician. „ideologice“ la Marx. fără echivoc: el pretinde să explice realul. poate. aşa cum este el. şi o autonomie a procesului cercetării care ar conţine într-însul propria sa valoare. chineze sau germane. dar. totodată. „Gândirea ştiinţifică se constituie revenind asupra unui trecut de erori ideologice.“19 În acelaşi timp în care se constituiau. Pe de o parte. sociale sau economice. O ideologie este expresia unui scop normativ care se pretinde obiectiv. prin obiectivele. va fi necesar să i se integreze condiţiile experimentale ale folosirii lui. mai precis. puterea sa transformatoare. distrugându-se cunoştinţe greşit alcătuite.

într-o forţă magică. Ideologia ştiinţei este. ne pare a fi resortul fundamental al acestei funcţii ideologice a ştiinţei“20. totuşi. tot ce este ştiinţific este adevărat şi tot ce este adevărat este ştiinţific. aceasta se explică prin aceea că ea exprimă o dorinţă. A stabiliza definitiv un mod de gândire pozitiv sau ştiinţific apărea a fi mijlocul şi garanţia unei reorganizări sociabile stabile şi definitive. Dacă unitatea ştiinţei nu există în fapt şi. Până la Marx şi Engels. a garanta succesul tehnicii. Cu teoria lor despre ideologie. în mod corelativ. fie pasionale. În felul acesta. că ea ţine de o ideologie sau chiar o întemeiază. adică la ideea după care concepţiile noastre. fie ele lipsite de obiectivitate teoretică. a impune teorii. într-un anumit sens. sunt unelte forjate pentru şi prin acţiunea directă. Marx şi Engels nu se întorceau pur şi simplu la pragmatism. iluzia că nu păcătuieşti pentru că slujeşti Binele – joacă. ea pare să domnească în ţările industrializate ca şi în ţările în curs de dezvoltare sau subdezvoltate care aspiră să-şi soluţioneze problemele creşterii economice şi ale nivelului de trai prin dezvoltarea ştiinţei şi tehnicii. «prin intermediul etichetei ştiinţific». Astfel. al informaţiei exacte. toate încercările filosofice asupra greşelii vedeau originea acesteia în erori tehnice. în vicii de raţionament. deoarece. cercetarea fundamentală. indiferent că filosofii susţin contrariul. În teoria marxistă a ideologiei. Eroarea nu poate fi contracarată decât de rezistenţa elementelor care o contrazic. tentaţia fructului oprit. ideologia ştiinţei omorâse ştiinţele. se stimulează şi se glorifică funcţia ideologică a ştiinţei însăşi. într-un panaceu spre care se îndreaptă toate aspiraţiile ultragiate de durerea înşelată a Speranţei. Dacă. cărora le revine meritul de a fi dat o expresie teoretică precisă şi globală ideii conform căreia greşelile noastre – în măsura în care le provin din cauze exterioare gândirii – nu pot fi corijate de simplul efect al reflecţiei critice. în insuficienţele metodei şi ale procedurilor de verificare. însă nu datorită informaţiilor noi. ori de rapiditatea cu care acceptăm să ne schimbăm punctul de vedere. al argumentaţiei. ideologia. în geneza erorii. Pentru Auguste Comte ea a fost o ideologie de reorganizare socială la scară mondială. Dar specificitate nu înseamnă nici independenţă. dincolo de antagonismele politice. ci din simpla necesitate de a răspunde unor noi exigenţe. ştiinţele păreau învingătoarele ideologiilor. Într-adevăr. din domeniul ştiinţific la un domeniu extraştiinţific. La limită. voluptatea autoamăgirii. A crede în ştiinţă înseamnă a instaura o ordine ştiinţifică. se vorbeşte în continuu despre ea. ideologia dominantă a lumii contemporane. Acest proces de transfer al creditului. nici autonomie absolută. posedă o obiectivitate practică. dispăruseră întru totul. Limita de dezvoltare a acestei ideologii ştiinţifice apărea încă din 1937. un rol indiscutabil mai puternic decât slăbiciunile propriu-zis intelectuale. Cercetările ştiinţifice se dezvoltă într-o istorie în care ar fi un procedeu ideologic să se facă abstracţie de ele. Funcţia ideologică generală a ştiinţei este definită de Auguste Comte drept „pretenţia de a conferi un credit dobândit pe drept în numele generic de «ştiinţă» unor afirmaţii al căror adevăr nu poate fi dovedit de nici una din ştiinţele constituite. fie practice. Acest sistem este experimentat zi de zi prin intermediul publicităţii şi propagandei: eticheta = ştiinţific = este necesară şi suficientă pentru a obţine vânzarea produselor. Stimulându-se şi glorificându-se ştiinţa. Ea s-a transformat într-un fetiş. un scop normativ care tinde să disimuleze realitatea. într-o primă fază de opoziţie. Acesta era preţul de plătit pentru instaurarea încrederii oarbe în puterea taumaturgică a ştiinţei. în cea de-a doua ideologia pare să repurteze o victorie definitivă.ideologice renăscânde din cadrul sau din afara ei. a impune linia politică. recuperează şi anexează gândirea ştiinţifică sub denumirea de „ştiinţă“. sociale şi economice. ştiinţele. în „Cea mai bună dintre lumi“ de Aldous Huxley: ştiinţa constituia acolo obiectul unui cult generalizat dar. acestea nu au un alt statut decât cel de justificări 74 . care părea învinsă de constituirea şi dezvoltarea ştiinţelor.

mincinoase, amăgitoare şi fără eficacitate ale actelor noastre. În opera lui Marx, alienarea desemnează procesul de înstrăinare a propriei noastre identităţi prin care noi adoptăm adesea ideologia clasei care ne domină; acest paradox, după care o societate încă raţională, admite că ea, clasa dominantă, dispune de mijloace de comunicare, de cultură, învăţământ, difuzare a informaţiei, de îndoctrinare religioasă, politică şi morală ce-i permit să modeleze mentalităţile şi credinţele claselor dominate. Clasele dominate aderă la o ideologie contrară propriilor interese, ba chiar unor societăţi întregi, care ajung să asimileze o concepţie despre lume, străină de propria lor condiţie. Ideologia, care nu se sfieşte să adopte formele ipocriziei banale, ori de câte ori este cazul, pare să satisfacă în secret necesitatea înalt–spirituală a minciunii. Tocmai din această necesitate, lipsită de orice ingredient materialist, decurge şi deformarea ştiinţei de către ideologie. Politica poate să-şi exercite aici influenţa, dar mai degrabă ca o pasiune a spiritului decât ca reflectare a luptei de clasă, şi mai mult, prin teroarea intelectuală a corolarilor săi naturali: frica şi conformismul. De asemenea, istoria a demonstrat cum ideologia dusă până la delir ajunge să orbească şi minţile cele mai savante, a căror sacră misiune ar trebui să fie nu anularea surselor cunoaşterii, ci dimpotrivă. De o cu totul altă natură este pătrunderea ideologiei în lumea ştiinţei unde ea falsifică, mutilează, deturnează faptele precise, în beneficiul tezei ideologice. Fără îndoială că înşelăciunea devine tot mai dificilă, pe măsură ce domeniile sunt tot mai riguroase, rezistente, prin însăşi natura lor, la intruziuni. Numai că disciplinele cu largi marje de incertitudine se pretează la manevrări, cu atât mai mult cu cât acestea nu vizează neapărat influenţarea mediului ştiinţific, cât mai ales deturnarea publicului, care-i lipsit de posibilitatea verificării şi este dispus să-i creadă pe cuvânt pe ideologi. Lupta împotriva falsificării datelor obiective este grea, poate tocmai pentru că sursele falsităţii se află chiar în noi înşine. Orbirea voluntară sau semiconştientă provin din faptul că dorinţa noastră este considerată adeseori realitate exterioară şi, deci, un element–cheie al bătăliei ideologice pe care o susţinem în arena politică „de acasă“, de cele mai multe ori trivială şi efemeră. În loc ca îmbogăţirea informaţiei prin experienţă să servească la calcularea cât mai corectă a acţiunii, se întâmplă invers, ca acţiunea să programeze a priori prezentarea informaţiei. Aşa cu stat lucrurile în secolul al XVIII-lea, când credinţa în bunătatea nativă a sălbaticilor (graţie faptului că au scăpat de forţa corupătoare a civilizaţiei, despotismului şi „superstiţiilor“) reprezenta piesa supremă din arsenalul ideologic al Luminilor. Dacă asupra spiritului ştiinţific nu se exercită o constrângere raţională, poate şi el să devină o pradă a ideologiei, mai ales când este vorba de ştiinţe sociale. Nu de puţine ori savantul se agaţă de propria-i grilă interpretativă şi respinge faptele rebele faţă de teoria pe care o slujeşte, fapte ce rezidă din tot felul de prejudecăţi morale, religioase, politice sau culturale, fără nici un raport anume cu tema cercetării de bază. Ideea că omul este bun de la natură, dar că societatea îl corupe a servit de paravan ideal vânătorii de sclavi şi atrocităţilor comise de conchistadori. Persistenţa acestei teze a servit în cercetările ulterioare din antropologia culturală, de exemplu, drept fundal inconştient pentru idealizarea identităţilor culturale a societăţilor primitive. Recurenţa ideologică ce a stat la baza evitării în descrierea ştiinţifică a cruzimii şi violenţei omului primitiv a fost tocmai persistenţa acestui postulat filosofic al Luminilor, reactualizat de presiunea mediului contemporan; unii cercetători au confundat studiul realităţii obiective cu propriile lor aspiraţii sau angoase provocate de criza civilizaţiei din societăţile omului alb. Uzura arsenalului de argumente ştiinţifice ale unei ideologii este preludiul naşterii unei ideologii a ştiinţei. Pe scurt, pe plan ştiinţific, ideologiile renasc mereu.
75

Unii critici ai pozitivismului au sugerat că, pe lângă inexistenţa unei diferenţe evidente între ştiinţă şi ideologie, mare parte din ştiinţele naturii este ea însăşi ideologică. Dezbaterile privind statutul ştiinţelor naturii sunt stimulate de eşecul progresului ştiinţific în a oferi condiţii de viaţă mai bune sperate de mulţi oameni în secolul trecut; apariţia mişcărilor ecologice şi antinucleare sunt doar exemplele cele mai evidente ale acestei frământări. Susţinătorii acestei opinii care şi-au manifestat neîncrederea faţă de capacitatea ştiinţei şi tehnologiei de a soluţiona problemele societăţilor industriale au fost Herbert Marcuse, Max Horkheimer şi Theodor Adorno, membrii cei mai proeminenţi ai Şcolii de la Frankfurt. Ei considerau că marxismul a fost substanţial influenţat de încrederea iluminismului în raţiunea ştiinţifică şi în concepţia derivată a progresului socio–uman ca posibilitate de stăpânire a naturii prin acumulare de cunoştinţe. Conform lui Horkheimer, o dată cu progresul ştiinţei, folosirea raţiunii devenise exclusiv „instrumentală“. „În marile sisteme filosofice ale trecutului, oricât de supuse erorii ar fi fost, cel puţin se dezbăteau scopurile vieţii Omului. În ziua de azi, raţiunea a fost redusă la un jargon tehnic despre mijloace, discuţiile despre scopuri fiind domeniul propagandei. Dezbaterea obiectivelor societăţii a fost ocultată de instrumentalizarea raţiunii, de faptul că aceasta a devenit slujitoarea dominării tehnice.“21. Metoda ştiinţifică a fost etalată ca un criteriu dar, conform lui Horkheimer, „ştiinţa este determinată în privinţa ţelului şi direcţiei sale nu doar de propriile tendinţe, ci, în cele din urmă, şi de viaţa socială.“22 Atacul împotriva presupusei neutralităţi a ştiinţei şi ascensiunii ei ca model al gândirii raţionale a atins apogeul în operele lui Herbert Albert Marcuse, în special în Omul unidimensional, a cărui teză centrală era că: „universal operaţional închis al civilizaţiei industriale dezvoltate cu terifianta ei armonie între libertate şi oprimare, productivitate şi distrugere, creştere şi regresie este preprogramat în această idee a Raţiunii ca proiect istoric specific. Etapele tehnologică şi pretehnologică împart anumite concepte fundamentale al omului şi naturii ce exprimă continuitatea tradiţiei occidentale. În interiorul acestei continuităţi, diferitele moduri de gândire se ciocnesc reciproc; ele aparţin unor modalităţi de înţelegere, organizare şi modificare a societăţii şi naturii.“23 Atacurile la adresa infailibilităţii ştiinţei a venit din partea filosofiei anglo–saxone a ştiinţei. În influenta lui carte „Structura revoluţiilor ştiinţifice“, Thomas Kuhn a contestat imaginea tradiţională, empirică şi raţională a ştiinţei ca acumulare continuă de fapte acceptate ce relevă progresiv natura reală a lumii. Dimpotrivă, conforma lui T. Kuhn, ştiinţa a procedat prin salturi de la o paradigmă la alta. O paradigmă este stabilită de „realizări ştiinţifice universal recunoscute, care pentru o vreme oferă probleme şi soluţii model unei comunităţi de practicanţi.“24 Cu timpul, fiecare paradigmă se dovedeşte insuficientă pentru punerea de acord a discrepanţelor şi anomaliilor, moment în care se propune una sau mai multe paradigme noi. Paradigma conţine caracterele şi proprietăţile unui model general, predeterminând activitatea cercetătorului. Toată cercetarea ştiinţifică se înscrie în cadrul trasat de stilul epocii sale, în „paradigma“ timpului. Opera lui Newton, Lavoisier, Kant, Descartes, Adam Smith au fixat posterităţii pentru mult timp termenii în care se vor pune problemele într-un anumit domeniu de cercetare. În acest sens, orice gândire este condiţionată de un fundal ideologic. De aici şi până la a nega orice diferenţă între cunoaştere şi ideologie, aşa cum o fac Michel Foucault sau Louis Althusser, e o distanţă mare, căci nu se poate susţine că orice realitate intelectuală este, de fapt, o ideologie. O atare poziţie conduce la scepticism, făcând din cunoaştere o simplă succesiune de interpretări ideologice, ideologia fiind considerată drept singura cunoaştere adevărată.

76

În cazul paradigmei, este vorba de o reprezentare ştiinţifică, interioară şi strict obiectivă, nu de o ideologie, ci mai degrabă de o teorie, de proiecţia coerentă a unui anume moment de cunoaştere. În cadrul acestei teorii, desigur, se află înscris cercetătorul, numai că, încă o dată, criticile sale rămân ştiinţifice, nu ideologice. Negarea sau justificarea absurdă a faptelor nu au decât un singur scop: salvarea paradigmei. Deşi Thomas Kuhn nu a susţinut niciodată că nu existau motive întemeiate pentru a decide între paradigmele concurente, el a accentuat că aceasta nu reprezintă o simplă chestiune de experimentare şi apel la argumente. 3. Religie, ideologie şi utopie în gândirea politică. Ideologia îşi propune să desemneze, în linii mari, adevăratul sens al acţiunilor colective, să contureze modelul societăţii legitime şi superioritatea sistemului său de valori, să indice care sunt deţinătorii legitimi ai autorităţii, finalităţile pe care comunitatea trebuie să le propună şi mijloacele de a ajunge la ele. Frontierele influenţei ideologice sunt imposibil de fixat, căci ideologia oferă semnificaţii generale într-o lume în care numeroase practici sociale îi refuză prezenţa: activităţile ştiinţifice, tehnice, de producţie tind să-şi creeze fără încetare propriile instanţe de legitimare şi propriile norme de activitate. Ideologiile trebuie să depună eforturi susţinute pentru integrarea unitară a diversităţii şi pentru a-şi readapta permanent interpretările la exigenţele cotidiene. Şi cum această construcţie este legată de experienţa fiecărei culturi sau clase sociale, devine posibilă reinventarea conflictelor pentru fiecare grup social sau mişcare politică; ideologia îşi legitimează acţiunile prezente prin raportare la un viitor prezentat într-o manieră, într-o lumină dezirabilă. Acolo unde religia nu putea oferi decât răspunsuri evazive, ce gravitează mereu în jurul mântuirii individuale, ideologia va trebui să ofere răspunsuri plauzibile chiar şi atunci când nu pot fi avansate argumente infailibile de tipul dogmei religioase. În ceea ce priveşte acţiunea şi scopurile sale legitime, ideologia desemnează valori şi le decide ierarhia. Ea reînnoieşte valorizarea diferenţiată pe care o realiza, după propria-i logică, religia, desemnând grade de puritate şi perfecţiune, ierarhii ale păcatelor şi nivele de sanctificare. De aceea, există puncte comune în construcţiile alternative ale religiei (calea binelui şi calea păcatului) şi dihotomiile aserţiunilor politice (linia neagră şi linia roşie, extrema stângă, extrema dreaptă), de vreme ce în ambele cazuri avem de-a face cu discursuri practice ce se conformează exigenţelor impuse de cuplul legitimare/invalidare. Dar dacă religia este în măsură să-şi fundamenteze valorile pe un principiu, cu atât mai puţin contestabil cu cât el este imposibil de verificat, ideologia este privată de această garanţie absolută, fiind pusă în situaţia de a crea şi recrea argumentele necesare impunerii propriilor valori, fără a putea apela la instanţa unei autorităţi incontestabile. În plus, religia poate eluda violenţa discuţiilor aprinse pe seama valorilor, transferând interesul pe importanţa valorilor spirituale şi pe mântuirea individuală indispensabilă, oferind în acelaşi timp fiecăruia refugiul unui dialog cu divinitatea. Ideologia nu dispune de acest recurs şi trebuie să propună valori sociale legate de acţiunea colectivă, să incite pe fiecare la contribuţii concrete în cadrul colectivităţii, chiar şi atunci când obiectivele sale riscă în orice moment să-şi dezvăluie relativitatea. Ideologia politică reia demersul mitic şi religios de identificare a indivizilor. Apelând la un grup sau acţiune particulară (partid, clasă, naţiune), ea le desemnează limitele şi creează instrumentele de mărire a unităţii vizate. Pentru ca acţiunea să fie posibilă, va trebui ca limbajul să participe la întreţinerea loialităţilor individuale faţă de colectivitate şi a jocului de identificare a eu-lui în grup.

77

doctrinele şi farsele însângerate. Aceasta este cu atât mai necesară. La fel. fie acesta şi un credincios devotat. ideologia politică împiedică accesul la aceste evaziuni. pentru organizarea socială el afirmă şi repetă că societatea este şi trebuie divizată în trei caste: nobilimea. Ea poate. de exemplu. chiar brutal. sau Komeini (Iran). fanatism pe care raţionaliştii îl atribuiau în mod exclusiv religiei. dar este vorba despre o egalitate în faţa lui Dumnezeu şi a morţii. cu cât. Discursul feudal. slujită de un exerciţiu totalitar menit să-i legitimeze absolutismul puterii. „comprehensibil“. iluzia consolatoare. în vreme ce ideologia este invariabil activă. proiectându-şi în ea flacăra şi nebunia. fondat pe probe obiective. capătă chip de eveniment: are loc astfel trecerea de la logică la epilepsie. Nu se poate vorbi despre o ideologie decât în prezenţa unor credinţe colective. Vom putea înţelege acest lucru citindu-l pe Cioran: în „Genealogia fanatismului“ din „Tratatul de descompunere“. Ideologia politică reactivează funcţia tradiţională a miturilor şi religiilor. Pe de altă parte. în orice caz. deoarece există reformatori religioşi. şi aici rezidă una din componentele sale esenţiale – ea acţionează asupra maselor. Pentru Shils.. refuza adversarului ideologic ceea ce religia acordă adeseori celui (celor) de altă credinţă în vederea iertării greşelilor sale. ca şi în „Istorie şi utopie“: „În sine orice idee este neutră. preschimbată în credinţă. taoismul. care în numele unei etici universale a însângerat Florenţa.. ca şi o doză de eficacitate. exaltând valorile spirituale şi încurajând adeseori o oarecare detaşare faţă de problemele lumeşti (budismul. sau ar trebui să fie. dacă nu raţional. ca ideologie. dar omul o însufleţeşte. Procesul cristalizării ideologice demonstrează că ideologia nu este neutră sub raport afectiv. şi să regândească acest sistem de inegalitate. fanatismul. Aşa se nasc ideologiile. Distincţia dintre ideologie şi religie este uneori delicată. scuza. Această generalizare ideală pe care o realizează ideologia nu este o pură imagerie fără contur şi conţinut: este vorba despre o generalizare explicită numind marile roluri sociale şi afirmând în mod patetic. Ideologia „este mult mai activă decât prejudecata. 78 . necesitatea acestor roluri. şi nu cu cea a savantului. „care-şi prelungesc religia ca ideologie politică şi socială. Când profeţii se avântă în ideologie ei devin oameni de acţiune şi lideri politici“25. activându-le. Dar ideologia nu relevă distincţia dintre adevăr şi fals. de asemenea. putem considera revocarea edictului de la Nantes şi persecutarea protestanţilor de către Ludovic al XIV-lea drept un act deopotrivă religios şi ideologic. dat fiind că noţiunea de monarhie de drept divin conferea catolicismului rolul de a legitima absolutismul. Ideologia conţine întotdeauna un element. o paradigmă care să justifice valorile sale. mania inofensivă sau ideea primită.Ideologia va putea astfel reconstrui o violenţă simbolică nu mai puţin radicală ca aceea din unele religii: inamicul intereselor şi valorilor grupului legitim nefiind mai puţin condamnabil decât cei lipsiţi de credinţă. eroarea banală. Ideea primită poate fi pasivă. Ideologul crede şi reuşeşte să-i facă şi pe alţii să creadă că el deţine un Adevăr global. ea fiind un amestec indisociabil de emoţii puternice şi idei. deşi le include pe toate acestea. nu este suficient pentru a explica un sistem ideologic şi nici capacitatea sa de incitare la acţiune. colectivă fiind“26. susţine că toţi oamenii sunt egali. Acest lucru trimite cu gândul la fanatismul pe care îl poate dezvolta gândirea ideologică. credinţa ideologului se învecinează cu cea a profetului sau a reformatorului religios. aceea de a asigura consensul social în jurul unui model construit de ea. clerul şi starea a treia şi caută să clarifice. jansenismul). manifestări de fanatism şi nu de cunoaştere lucidă. ideologul solitar fiind relativ inofensiv. selecţionate în numele unei cauze. precum Savonarola (Italia). Religiile camuflează violenţa socială. cum spunea Max Weber. impură. ea se inserează în timp.

. el devine un asasin virtual. Absoluturi. înlăturaţi mai ales consecinţele lor: veţi reconstitui astfel paradisul. isteria sa. pot dori o lume perfectă. o stimulează să-şi radicalizeze demersul. în megalomania prometeiană a unei rase îmbuibate de ideal care explodează sub presiunea convingerilor (. Niciodată spiritul şovăitor. Orice intoleranţă ideologică sau prozelitism dezvăluie fondul bestial al entuziasmului. cel care iubeşte peste măsură un zeu îi constrânge şi pe ceilalţi să-l iubească şi îi extermină dacă refuză. Utopicii. 1950) sau cu 79 . Utopicii. Adevăraţii criminali sunt cei care stabilesc o ortodoxie în planul religios sau politic. care nici nu se numesc şi nici nu se autopercep astfel – de la Platon la Campanella – speră în lumea lor perfectă.. chiar în numele cerului. termen inventat de Thomas More (ca simplă transliteraţie a formei greceşti a cuvântului) semnifică o ficţiune care nu avea „un loc al ei“. Sub hotărârile ferme se înalţă un pumnal. sângele curge.“27 Căci ideologia este.Idolatri din instinct. care se consideră astfel.).. convertim în absolut obiectele viselor şi intereselor noastre. Puterea [omului] de a adora este răspunzătoare de toate crimele sale. niciodată nu te poţi feri îndeajuns de ghearele unui profet. pentru că este incapabilă să conceapă că mai există şi altceva în afara ei. Când refuzi să admiţi că ideile pot fi schimbate între ele.. al terorii – lepră lirică prin care molipseşte sufletele. în inaptitudinea pentru pacea desăvârşită. Eşecul repetat nu o face să se pună sub semnul întrebării.. atins de hamletism. Lucru confirmat şi de faptul că acele moduri de gândire ce transcend situaţia imediată într-un sens conservator sunt denumite de Mannheim „ideologii“. în egală măsură. ochii înflăcăraţi prevestesc crima. Dacă termenul de utopie. el supune. Dacă recurgem la o comparaţie. o succesiune de temple înălţate unor pretexte. ci dimpotrivă. fără a avea vreo clipă sentimentul că şi le trădează. le sfărâmă sau le exaltă. este privat de funcţia–semnificaţie originară se poate spune. al cetăţii sau al altor pretexte: satir al singurătăţii voastre. al profeţiei. Certitudinile sunt aici nenumărate: înlăturându-le. Dar a vorbi despre un mod de gândire care trascende ceea ce există într-un timp oarecare nu înseamnă prea mult... statornicirea într-o dogmă? De aici rezultă fanatismul – tară capitală. Utopia. iar ideologiile conservatoare (ideologiile pur şi simplu) pe celălalt. Pe scurt. cei care disting între credincios şi schismatic. decât urmărirea unui adevăr şi siguranţa de a-l fi găsit. Intolerantă.. Ce altceva este Căderea. Când omul îşi pierde «facultatea» de a fi indiferent. specificul utopiei lui Mannheim se găseşte în funcţiunile sale revoluţionare. plasând ideologiile revoluţionare pe un talger al balanţei (şi rebotezându-le utopii). utopia este doar un mod e gândire care „transcende“ realitatea existentă într-o direcţie revoluţionară. bunul său el vrea să vi-l împărtăşească. care îi dă omului gustul eficacităţii.. această ficţiune mentală ce nu este localizată niciunde. el nu vă iartă că trăiţi dincoace de adevărurile şi mâinile sale.. pentru că. Într-un spirit arzător regăseşti un animal de pradă deghizat. nonexistentul său a fost declarat nonposibil. gândirea întotdeauna transcende existentul. intolerantă şi contradictorie. o înjosire a spiritului în faţa Improbabilului. Depărtaţi-vă de el când înalţă vocea.. pentru Mannheim utopia nu este nimic altceva decât un complement al ideologiei. într-un fel sau altul.. pasiunea pentru dogmă. să vi-l impună şi să vă desfigureze. dar nu cred în realitatea ei. contradictorie. Karl Mannheim a fost poate autorul cel mai influent în procesul de distrugere a semnificaţiilor care l-au făcut pe More să inventeze termenul „utopia“. Istoria nu este decât o defilare de false. cuvântul a deschis calea unui mod de gândire bazat pe proiecţia viitorului în termenii posibilului. nu a fost primejdios: principiul răului rezidă în tensiunea voinţei. De vreme ce More se gândise la o finalitate critică şi constructivă când a descris insula imaginară. adică o lume inexistentă. Cu toate acestea. o dată cu Oscar Wilde că „progresul înseamnă realizarea utopiilor“ („The Soul of Man unde Socialism“.. fiindcă este dotată ci strania facultate de a acţiona într-un mod opus propriilor ei principii. Pentru Mannheim.

El întoarce spatele la tot ce ar putea zdruncina credinţa sa ori paraliza dorinţa sa de schimbare. a tipului. o redublare simbolică. Nu există discurs ideologic care să fie o simplă redundanţă a existenţei sociale. izgonind iraţionalul şi ireparabilul. Utopia este un amestec de raţionalism pueril şi de angelism secularizat. pe când o ideologie revoluţionară este apărarea şi ilustrarea unei acţiuni politice şi sociale care urmăreşte să transforme realul. utopia este întotdeauna candidată la statutul de ideologie conservatoare în societatea la a cărei dezvoltare concură şi în care. odată instalată. În concepţia sociologilor cunoaşterii. Redusă la funcţia ei în societate. un cod care să-i permită să exprime experienţele sale. pe baza căruia să putem observa modul în care afectivitatea şi imaginarul agenţilor sociali ar fi investite şi focalizate. deoarece: „A face dintr-o idee un obiect social. ideologia nu poate fi decât tendenţioasă şi îşi pierde întreaga credibilitate. înseamnă a o descalifica ca idee. această concepţie are un sens peiorativ. Funcţiile ideologiei şi discursul ideologic. în măsura în care este inseparabilă de structurile organizaţionale ale unei mişcări ideologice (al cărei element ea a devenit deja). a repetiţiei şi dogmatismului.“ 30 Unii autori se opresc la următoarele funcţii al eideologiei: 1. îşi va găsi forme de legitimare şi o conştiinţă socială nouă.. conservatoare şi integratoare. Dintre această opoziţie între un prezent respins şi un viitor glorificat (al cărui triumf este prezentat ca fiind ineluctabil. prezentat drept ideal justificator al conduitelor conservatoare contra dinamicii revoluţionare.“ 29 4. Această ambivalenţă ne obligă să nuanţăm distincţia pe care o face Mannheim între ideologie şi utopie. Aşezând în prim planul finalităţilor sale apărarea unei instituţii. birocraţia politică). Ambivalenţa ideologiei care. utopia. „Potrivnică anomaliei.Lamartine. Deşi puţin polemică şi mai obiectivă. ea tinde spre consolidarea omogenului. poate fi o utopie revoluţionară şi o ideologie vizând conservarea unei ordini sociale stabilite. funcţia unei ideologii este de a servi de cod implicit unei societăţi. opoziţia absolută obligând la construirea unei viziuni asupra lumii ce-şi asumă totalitatea întrebărilor şi răspunsurilor privind problemele esenţiale. ascunde privirii anumite aspecte ale realităţii. decurge o dialectică totalitară. într-adevăr. dotat cu toate calităţile de puritate şi rigoare. ideologiile nu-şi pot refuza dimensiunile utopice. dublându-şi apărarea ordinii sociale stabilite cu referiri la un trecut mitic. pe de altă parte. în acelaşi timp. diformului. „În mentalitatea utopică inconştientul colectiv. Invers. îndeplineşte o funcţie ideologică prin raportare la această instituţie care este partidul. nu poate fi înţeleasă fără o analiză atentă a legăturilor dintre ideologia propriu-zisă (discursul său) şi organizaţie (partidul. utopia se poate afla în situaţia de a fi în acelaşi timp revoluţionară şi revendicativă. Este în acelaşi timp un joc al inteligenţei şi o „eliberare în imaginar“ (expresie aparţinând lui Gérard Athabe). utopia se opune de asemeni tragediei. de exemplu la aceea de a justifica sau transforma ordinea stabilită. că este „posibil ca utopiile de astăzi să devină realităţile de mâine“. să justifice acţiunile şi încercările sale (precum războiul) şi care să-i ofere un proiect comun. călăuzit de reprezentarea a ceea ce este dezirabil şi de voinţa acţională. explicativă 80 . asimetriei. cu Marcuse că „drumul spre socialism poate trece numai de la ştiinţă spre utopie şi nu de la utopie la ştiinţă“. paroxism şi chintesenţă a istoriei. proprie oricărei utopii). ea însăşi membră a societăţii reale la ale cărei activităţi participă în mod politic cultural. Pe de o parte..“28 O utopie propriu-zisă este o operă de critică socială în care autorul îşi închipuie o societate cu totul diferită de cea în care trăieşte şi care nu există nicăieri.

. a libertăţii spirituale. disimulând ceea ce puterea are esenţial: faptul că ea rămâne sacră pentru cei care o exercită. Ea trebuie să ia în serios această pretenţie căci tocmai aceasta deosebeşte ideologia de mit. Spre deosebire de ştiinţă. această conştiinţă de a forma o comunitate şi de a se diferenţia de celelalte este în permanenţă întărită“33 2. naţionalismul. nu vizează nimic altceva decât afirmarea valorilor esenţiale. a proletariatului internaţional. manifestări colective care exprimă ideologia. Ideologia politică procură o explicaţie sintetică unde faptul particular capătă sens. „O ideologie este în mod necesar disimulatoare.“ (. evaluativă 4. că ea 81 . vom observa că aceste funcţii pot fi cofundate cu cele ale ştiinţei sau teoriei politice.). individuale şi colective. ea s-ar distruge. Aceasta înseamnă că ea se impune nu numai prin raţiune şi probe. Funcţia partizană (de identificare). Oliviér Reboul pleacă de al raportul stabilit de Marx dintre „idee“ şi „dominaţie“ care este specific oricărei ideologii.“35 „Ideologia justifică puterea într-un mod raţional. imagini. a cuceririlor revoluţiei etc. a lumii libere. Datorită faptului că aparţine unei comunităţi şi este polemică faţă de altele. evaluativă 3. de la seducţie până la violenţă. Apărarea patriei. O ideologie este un ansamblu de reprezentări prin care un grup îşi afirmă identitatea. sunt comune şi specifice unui grup. dar mai ales ea trebuie să-şi ascundă propria ei natură. aparenţe grandioase. programatică (prescriptivă). Funcţia ocultativă. 1.) „O ideologie camuflează ceea ce exprimă. prin consens sau necesitate. de artă. Orice ideologie se pretinde raţională. socialismul. Funcţia de legitimare a puterii. o ideologie luptă pentru a învinge. în spatele cărora se ascund multe pasiuni mici şi interese meschine. ca în imaginile visului“34 3. Nu numai că ea trebuie să mascheze faptele care o contrazic sau motivele întemeiate ale adversarilor ei.32 Fără a nega caracterul lor specific şi forţa lor de sinteză şi analiză. de credinţele religioase sau tradiţionale. fiecare din membrii grupului devine conştient de faptul că aparţine aceleiaşi comunităţi.. a maselor de oameni ai muncii. „A adera la grup înseamnă a-ţi însuşi propria lui ideologie. Orice ideologie ar veni inerent în conflict cu alte ideologii. Liberalismul. în care ea are ca funcţie să-i justifice exercitarea şi să-i legitimeze existenţa. a evidenţelor incontestabile din care acţiunile lor specifice îşi trag sensul şi justificarea. trecând prin cenzură şi disimularea faptelor“. unde evenimentele se coordonează într-o unitate în mod plenar semnificativă. de dogmă.2. Diferenţa specifică este dată de caracterele ideologice ale demersului cognitiv şi ale discursului. Prin ideologie. O psihanaliză a dorinţei ar avea ca sarcină să dezvăluie năvălirea camuflată a dorinţei în reprezentările din care ele sunt alcătuite. Dacă ea ar recunoaşte esenţa sa de ideologie. rituri. toate acestea sunt măşti nobile. diferită de celelalte. Conţinutul acestor reprezentări: credinţe. o ideologie este prin definiţie partizană. ci să-l justifice sub aparenţa posibilului.. 4. Funcţia justificativă a ideologiei. a civilizaţiei creştine. Sensul este dat de judecăţile de valoare care implică o dimensiune normativă asupra realităţii. dar şi printr-o anumită constrângere. ceea ce face ca ea să fie orice altceva decât o simplă viziune asupra lumii este că ideologia se află întotdeauna în slujba unei puteri. Dorinţa nu se arată în goliciunea ei. „Ceea ce o deosebeşte de ştiinţă. dacă-i vom atribui un sens. şi vicleniile ei sunt nenumărate împotriva unei realităţi sociale care recurge la violenţă contra ei şi o reprimă. „care luptă pentru adevăr şi care trebuie să se încline în faţa faptelor sau în faţa teoriilor mai conforme cu faptele. O ideologie nu-şi propune să cunoască realul. aşa cum lumina distruge întunericul. Ea ne va spune cum ar trebui să arate. a Occidentului.. a face din ea propria ta ideologie. Prin ceremonii. simboluri etc. (. Ea transformă interesele particulare în interes general sau în ideal dezinteresat. conservatorismul etc.

neutre din punct de vedere afectiv. mai mult sau mai puţin explicit. Acest câmp simbolic este în acelaşi timp o unitate. de reproducere şi de creaţie. ideologia este tocmai ceea ce transformă dominaţia de fapt în autoritate de drept. luptă pentru a învinge. „Dacă fiecare dintre noi investeşte atâta afectivitate în ideologie.“36 Definind sacrul ca ceva de care omul nu poate să dispună.trebuie să fie astfel pentru cei care o suportă şi că presupune o ameninţare de violenţă pentru cei care o refuză. aspiraţiilor noastre (sublimarea dorinţei). amplificându-le. ar exista o legitimare prin sacru. iar această trăsătură i se pare esenţială autorului: „Ea comandă pe toate celelalte şi evocă. oricare ar fi. însă reproducerea nu devine o simplă repetiţie. Astfel. orice ideologie poate mobiliza energiile latente ale grupului prin manipulare. 5. Prin munca de reproducere. autorul consideră că puterea. nevoilor noastre (obiectivarea dorinţei). El se justifică fie prin consensul cetăţenilor. disimulându-l.“39 Ideologia. ideologia trebuie să-şi manifeste simţul imprevizibilului şi să evite proliferarea acelor semnificanţi pe care nu-i poate stăpâni. valorile şi alegerile sunt confirmate şi reactualizate în funcţie de modurile de construcţie proprii ideologiilor respective. Ameninţarea permanentă a lansării unor ideologii concurente constrânge la apărarea şi reactualizarea sensurilor ideologiilor actuale. o gândire care pretinde să ne înveţe în timp ce ea ne îndoctrinează. nici cunoaşte. aceasta trebuind să meargă până la moarte. ceva ce el nu poate distruge. Acest obiectiv şi acest ataşament emoţional sunt deservite de un întreg arsenal de tehnici de propagandă şi de persuasiune care se regăsesc camuflate în discursul ideologic. Fiecare ideologie se creează prin respingerea sau remodelarea celor anterioare. caracteristică Ancien Regim-ului (regele este de „drept divin“. scopurile şi îşi elaborează formele specifice de exprimare. Fiind o operă de grup. 82 . cele două trăsături în care recunoaşte sacrul: sacrilegiul şi sacrificiul. Orice societate (globală sau particulară) produce şi reproduce un sistem simbolic prin intermediul căruia ea îşi asigură coerenţa internă. Funcţia incitativă (mobilizatoare). nici atinge. A considera dorinţele tale drept realităţi constituie prin excelenţă demersul ideologic. intereselor noastre (raţionalizarea dorinţei). Ideologia ar avea. rămâne sacră deoarece perpetuează. care asigură supunerea permanentă fără a recurge la constrângerea fizică. sub forma sa cea mai modernă. nici numi. „puterea specifică de a califica drept sacrilegiu tot ceea ce atentează la putere şi să legitimeze ca sacrificiu supunerea în faţa puterii. Ideologia menţine sacrul. legitimarea puterii poate să fie de diferite tipuri care nu sunt toate ideologice. Ele îi determină pe oameni să acţioneze într-un fel sau în altul. În societăţile în care apariţia evenimentelor şi semnificanţilor noi este foarte rapidă. Tocmai în acest câmp structurat al semnificaţiilor opuse se realizează munca ideologică sub dubla sa formă. Prin faptul că dispune de un puternic fond emoţional.“37 Puterea pe care o exercită un grup social asupra altuia este o putere colectivă. fie prin funcţia pe care o asumă.“38 Întrucât. răspunzând în mod contradictoriu la noile realităţi şi definindu-se prin distanţa şi opoziţia faţă de sistemele existente. de care nu poate să se bucure. O ideologie nu este un ansamblu de reprezentări colective. ideologiile sunt un apel pentru acţiunea concertată. „reprezentant al lui Dumnezeu în regatul său“) şi o legitimare ideologică a puterii după care discursul care legitimează puterea este de ordin raţional. aşadar. aceasta se explică prin faptul că ea dă glas dorinţelor noastre. dar şi o diversitate a semnificaţiilor. care caută să ne conving în unicul scop de a ne înregimenta.

Prin discurs. influenţa.Activitatea ideologică se va concentra asupra aprofundării simbolice a deosebirilor dintre discursurile vechi şi aserţiunile noi. Miza directă a producţiilor ideologice conferă deţinătorului şi propagatorului bunurilor de factură ideologică un drept particular la a se exprima şi a fi ascultat. ideologul se vrea recunoscut drept deţinătorul legitim şi posesorul adevărului suprem. miza fiind aici achiziţionarea puterii de influenţă şi legitimitatea acestui drept. la limită. Trebuie obţinută resemnarea sau tăierea opoziţiei reducându-i audienţa. Este vorba de o cucerire. ideologul profită de circumstanţe pentru a-şi afirma prezenţa şi pentru a veghea în permanenţă la restaurarea bunurilor achiziţionate. În această comunicare. să determine auditoriul la aderare. Fără îndoială. Obiectivul ideologului este acela de a dovedi. competiţie. recunoaşterea legitimităţii discursului este sinonimă cu recunoaşterea locutorului drept producător al acelui discurs. totuşi. Orice creaţie ideologică. uneori dură. care permite exercitarea autorităţii ideologice. de a obţine asentimentul tuturor receptorilor potenţiali faţă de mesajele produse. comunicarea instituită va fi ea însăşi o confirmare a acestei recunoaşteri. orice inovaţie se face în cadrul unei mişcări de revoltă contra discursurilor instituite. simultan. un câmp de poziţii sociale. succesul unui mesaj marchează o promovare provizorie. originalitatea discursului său şi superioritatea acestuia faţă de propoziţiile adverse. câmpul ideologic funcţionează într-o manieră concurenţială. a promisiunilor de credinţă şi supunere. concurenţă. Discursul vrea să persuadeze. asupra operaţiei de invalidare a semnificanţilor rivali. a unei poziţii. de putere şi. Miza imediată ce animă manipularea bunurilor ideologice este posibilitatea comunicării şi stăpânirea ei de către subiectul producător. Ea tinde să desemneze deţinătorul legitim al puterii simbolice. Confirmarea acestui status cucerit este asigurată de inducerea unor aşteptări colective convergente orientate spre locutor şi care îi conferă dreptul privilegiat de a fi ascultat. să-l facă să împărtăşească punctele de vedere exprimate şi să respingă mesajele rivale. Lupta ideologică este o luptă de influenţare şi pentru influenţă. să fixeze câmpul recunoaşterii respectului şi prestigiului. subiectul emiţător urmăreşte să stabilească cu acesta un fel de comunicare simbolică. Acest câmp de semnificaţii opuse este. 83 . Mizele directe şi indirecte ale discursurilor corespund unor bunuri rare: recunoştinţa. Fiecare luare de poziţie în plan simbolic va corespunde unei poziţii în reţeaua rivalităţilor. ci opoziţie esenţială. nici o situaţie nu poate în mod integral să absoarbă violenţa proprie expresiei ideologice. Pluralitatea poziţiilor nu este juxtapunere. succesiunea performanţelor asigură creşterea creditului acordat discursului după cum o tăcere prea prelungită riscă să antreneze uitarea. Miza nu este separabilă de cucerirea puterii simbolice ca scop imediat. în acelaşi timp. în acelaşi timp. o atribuire de credit producătorului ideologic de către o masă de receptori. În orice ocazie. pe când indiferenţa marchează un recul. alianţelor şi jurămintelor. Ca orice câmp diversificat de producţie. prin cuvânt. puterea simbolică. Prin expresia ideologică. puterea simbolică. În câmpul ideologic. în care orice expresie corespunde unei distribuţii stricte într-o reţea definită de relaţii sociale. demonstrând că elementele valabile recunoscute în aserţiunile rivale nu-şi pot afla logica deplină decât în coerenţa pe care el o propune. creditul. La orizontul acestei lupte se profilează ambiţia fiecăruia de a parveni la deţinerea monopolului legitimităţii. nu trebuie confundate situaţiile ideologice violente şi confruntările ritualizate. orice creaţie se realizează printr-un proces de sinteză a elementelor deja existente. Astfel.

chiar dacă ele îmbracă conţinuturi vechi. Instituţia e un loc al discursurilor şi un loc al conflictelor între discursuri. 84 . Este important să poată produce un discurs agresiv şi conciliant. Problema câmpului simbolic este funcţie de producerea bunurilor simbolice. în particular. ideologii rivale şi diferite critici la adresa ideologiei dominante. proclamată şi asta nu este posibil decât făcându-se referire la o concepţie globală a vieţii colective. într-o manieră mai mult sau mai puţin închisă. poliţia. În acest câmp vertical este necesară desemnarea acelor locuri în care ideologia politică este în mod necesar implicată. a complicităţii sau a tensiunilor faţă de ideologia promovată de puterea politică. cel puţin. indiferenţă sau conflict între ideologi şi organismele de retransmisie. Dialogurile actuale dintre grupurile de interes şi partide. Forma inedită în care este prezentat discursul ideologului induce în mintea receptorului capacitatea primului de a face faţă şi de a oferi soluţii valide problemelor noi. mijloace de inculcare şi instituţiile interesate în mod direct de ideologii. Instituţia care gestionează raporturile umane nu poate funcţiona într-un mod satisfăcător decât obţinând din partea membrilor şi administraţilor săi un minimum de consimţământ şi reproducerea atitudinilor conforme. să stabilească legături de compatibilitate cu acestea. a independenţei lor relative. În perioadele de luptă socială intensă.În această luptă. depăşirii conflictelor interne şi stabilirii de alianţe cu grupuri rivale. Numim câmp vertical acele locuri de difuzare. Finalitatea instituţiei trebuie exprimată. este cazul. prin relaţiile de susţinere. În cadrul funcţionării instituţiilor se înfruntă. în calitate de corp social cu preocupări şi interese specifice. ideologul se poate afirma ca lider demonstrându-şi aptitudinea de a manipula şi stăpâni expresiile simbolice. Membrii săi primesc apelul ideologiilor exterioare. asigurarea securităţii. reţele de propagare. asigurând în permanenţă compoziţia şi diversitatea spaţiului ideologic. Liderul trebuie să dovedească capacitatea de a produce un discurs favorabil menţinerii coeziunii grupului. respectând specificitatea surselor de transmisie. Orice ideologie politică trebuie. În societăţile actuale se observă apelul la reţele mult mai complexe. însă nu se reduce exclusiv la aceasta. să demonstreze că aduce răspunsul legitim la noile probleme şi că vechile strategii trebuie readaptate. Puterea politică stabilită trebuie în mod necesar să-şi supună instituţiile cheie ale vieţii colective sau. pentru a-şi păstra statutul dominant. În sânul unui grup. una din preocupările esenţiale va fi aceea de a obţine integrarea acestor ideologii instituţionale în ideologia dominantă. de a căror funcţionare va depinde reînnoirea şi apărarea discursurilor instituite. instituţia. nu încetează să se reconstituie. Se ştie prea bine că noul şi noutatea seduc. dezvoltă o ideologie proprie axată pe propria apărare şi legitimare. alegerea şi difuzarea bunurilor culturale) nu-şi pot realiza obiectivele decât în funcţie de o reprezentare automată a finalităţilor. între ideologiile grupurilor economice şi respectiv. avem de-a face cu un câmp de producere şi unul vertical. cele politice. în primul rând. sistemele educative) care au drept finalitate aceea de a răspunde exigenţelor generale ale colectivităţii (estimarea şi aplicarea sancţiunilor. armata. conflicte ce vor participa influenţarea publicului şi la formarea opiniilor. de agresiune contra puterii stabilite şi de persuasiune faţă de potenţialii simpatizanţi. O situaţie ideologică concretă se va caracteriza. de difuziune. Instituţiile (sistemul judiciar. invenţia de noi expresii este o regulă ce se impune tuturor. În mod similar însă. cuceritoare. al instituţiilor politice. Instituţia nu încetează să constituie o miză decisivă în luptele ideologice.

este raţiunea. Ea are cauze profunde. odată asimilat cu valorile sale heraldice. în acest capitol vom aborda doar două din cele mai importante ideologii contemporane: liberalismul şi social–democraţia. au adâncit această rezonanţă în timp. s-a răspândit cu o viteză direct proporţională cu persistenţa acestei mentalităţi magice despre politică. 85 . II. în căutarea lor asiduă de a-şi descoperi clientela. Din raţiuni de spaţiu. modului de viaţă. presiunile colaterale ale culturilor politice. după aceea dintre libertatea şi egalitatea socială. Ideologiile postmaterialiste: feminismul. va duce automat la bunăstare. câte o lecţie separată. dincolo de trăsăturile şi conexiunile structurale. ci grupuri particulare pe care le putem distinge în funcţie de criteriul aderării mai mult sau mai puţin militante la ideologiile politice. pe de alta. de evitare a durerii şi căutare a plăcerii a fost dublat în zorii istoriei primitive de sentimentul de milă în faţa suferinţei aproapelui şi de repulsie la vederea acestor suferinţe. De aceea. nu i-a fost greu lui Fr. O abordare istorico–genetică şi analitico–structurală a studiului doctrinei liberale ne va arăta că aceasta este rezultatul unei duble sinteze în timp: între drepturile naturale şi teoriile contractualiste. apariţia liberalismului ca doctrină politică poate induce în eroare prin aparenta sa simplitate. precum şi a formelor sale de manifestare. antropologice şi psihologice. la enunţurile sale ideologice. Atracţia exercitată de doctrina liberală în spaţiul est–european. Instinctul de conservare a vieţii şi a bunurilor. după lunga noapte totalitară. În aceste condiţii. într-un spaţiu vidat de o cultură politică democratică. ca şi a spaţiilor geografice unde s-a format şi s-a manifestat. are valoarea unui eveniment–şoc. teologia eliberării etc. 2. 1. Dacă esenţa omului. pe de o parte. tradiţiilor istorice care îşi pun o pecete deloc neglijabilă pe forma naţională a liberalismului. 1. reclamă o nouă sinteză dintre dreptul şi legea naturală. constituindu-se ca o veritabilă arheologie a cunoaşterii naturii umane în timp şi spaţiu. Dreptul natural şi teoriile contractualiste Ideea că modelul liberal.Diversificarea nu încetează să fie întreţinută pe această piaţă de concurenţă dintre jurnale. a creat impresia că liberalismul este vechi de când lumea. IDEOLOGII POLITICE CONTEMPORANE Explozia actuală a – ismelor şi proliferarea concomitentă a ideologiilor reflectă cu destulă precizie dinamica schimbărilor sociale şi a revendicărilor corelative. ca fiinţă naturală. între democratizarea vieţii publice şi raţionalizarea vieţii economice. sub presiunea internaţionalizată a unui model luat ca referinţă pentru dezvoltarea posttotalitară a lumii. Diversitatea de şcoli. LIBERALISMUL 2. pe bază de norme şi valori.. Fukuyama să elibereze certificatul de deces al istoriei. de conflictele care opun proprietarii mijloacelor de difuzare în masă şi politicieni. vor fi tratate într-un volum special. fiecare. Dacă am lua ca exemplu doar liberalismul economic şi cel politic din Anglia şi Franţa am vedea. urmând ca altele două: democraţia–creştină şi islamismul să fie tratate în capitolul: „Politică şi religie“. principiile sale. teorii şi curente. ecologismul. atunci instituirea politicului. ca formă de agregare a socialului. pe baza identităţii de esenţă a fiinţelor umane. tehnicilor de producţie şi organizarea muncii. Ansamblul acestui sistem complex tinde să constituie nu o masă omogenă ce-şi primeşte cu docilitate mesajele politice şi nici o mulţime atomizată şi condiţionată. au creat impresia de simplitate a doctrinei. redusă. constitutive naturii umane. care ar merita. pacifismul. 1. în numeroase cazuri şi ocazii. Diversitatea centrelor sale de apariţie.

programat filogenetic la orice animal. Întrucât 86 . Astfel. În stare naturală. „Legea naturală este regula prin care fiecare îşi interzice tot ceea ce îi pare că trebuie să se întoarcă în prejudiciul său. toţi aveau drept la toate. Teoria contractualistă în acest caz are la bază secularizarea statului. a căror trăsătură dominantă este dimensiunea morală. apare starea de război. în timp ce pasiunea împinge omul să caute tot ceea ce el doreşte. În plus. În aceste condiţii. legea este limita dreptului: ele diferă una de cealaltă aşa cum libertatea diferă de obligaţie“40. hinduism) teoriile contractualiste orientale au ca numitor comun o clauză specială a contractului încheiat între rege (împărat şi popor. mai aproape de noi cu două secole. fundamentul dreptului natural este dreptul de a-ţi apăra propria viaţă şi persoană prin toate mijloacele posibile. morale. teoriile contractualiste au apărut în Orientul antic cu două mii de ani înainte ca gânditorii europeni din secolele XVI – XVII să îl ridice la rangul de principiu explicativ al genezei societăţii civile şi politice. Or. După cunoştinţele noastre. Primul principiu al legii naturale este căutarea păcii. Puternic influenţat de brahmanism. budism. pentru a menţine pacea. iar relaţiile sociale sunt reglementate de forţa inhibitivă a pedepselor. Această clauză este bunăstarea. Întrucât derivă dini cosmologia orientală însăşi. În Manavadharmachastra (Cartea legilor lui Manu) zeii Indiei antice. nimic nu aparţinea nimănui. trebuie să renunţăm la dreptul absolut. valorile religioase şi cele morale joacă un rol preponderent.Dacă urmărim firul logic al teoriilor contractualiste. iar comunitatea politică ia naştere tocmai din înţelegerea (pactul) de asociere dintre oameni în vederea păcii sociale şi a satisfacerii nevoilor comune. nimic din ceea ce este necesar nu poate fi contrar naturii şi raţiunii şi tot ceea ce nu este contrar raţiunii este just şi legitim. Este interesant de observat că teoriile contractualiste din Orientul antic nu fac altceva decât să traducă în planul social matricea caracterială a culturilor. Astfel. acest cod de legi se caracterizează printr-un sincronism accentuat al valorilor religioase. nu exista diferenţă între ce-i al meu şi ce-i al tău şi. au trimis pe Manu să dea oamenilor codul de legi care-i poartă numele şi prin care ei nădăjduiau să aducă oamenilor pacea socială. Căci conservarea vieţii. Al treilea principiu al legii naturale este respectarea convenţiilor. juridice unde. primul ministru al regelui Ceandragupta din dinastia Maurya (sfârşitul secolului IV – începutul secolului III). legitimitatea teocratică a puterii şi una din caracteristicile esenţiale ale sistemelor politice din Orientul antic – paternalismul – găsesc în teoriile contractualiste principala lor sursă de inspiraţie. raţiunea îl împinge să renunţe la război şi să-şi asigure conservarea prin unire şi înţelegere. pacea socială a poporului care derivă din cosmologia orientală însăşi. prin urmare. Prin urmare. bineînţeles. În schimb. impresionaţi de anarhia primelor societăţi umane. nu numai a celor impuse prin consimţământul reciproc dar şi a celor impuse prin constrângere. contract al cărui garant este zeul. influenţată de budhism. evitarea durerii şi căutarea plăcerii se materializează cel mai adesea în interese a căror forţă propulsivă este direct proporţională cu plăcerea posesiei sau satisfacerii unei nevoi. vedem că starea de anarhie socială creată prin apariţia societăţilor istorice s-a adâncit odată cu declanşarea instinctului atavic de posesie. Egalitatea dintre oameni a luat naştere din faptul că o securitate absolută era imposibilă chiar şi pentru cei mai puternici. se caracterizează printr-o autonomie a politicului faţă de religie şi morală. Căci dreptul nu este decât libertatea pe care o posedă fiecare dintre noi de a întrebuinţa facultăţile sale după dreapta raţiune. Al doilea principiu este că. Artachastra (Ştiinţa dobândirii intereselor) a lui Kautilya. este un drept. Indiferent de mediul religios în care apar (confucianism. legea naturală este ordinea dreptei raţiuni care ne arată ce lucruri trebuie urmărite sau evitate pentru conservarea bunurilor şi vieţilor noastre. taoism. nemaiexistând distincţie între ce-i al meu şi ce-i al tău. brahmanism. fiecare având un drept absolut asupra tuturor lucrurilor. nimic nu era just sau injust.

În Babilonul antic regele este fratele zeului etc. atât cele antice cât şi cele moderne. Legitimitatea teocratică a puterii în Orientul antic a întărit această clauză contractuală printr-un sistem de imagini sui–generis: în China. văzute în angrenajul ideal al proceselor de socializare politică. Chiar dacă aceste teorii pleacă de la ipoteze diferite în explicarea agregării sociale sau a stării de natură. în constituţia fizică a Regelui sunt prezente cele mai nobile particule. pentru un cât mai mare bine. pe nedrept. 2. În momentul în care regii (împăraţii) nu guvernează în acord cu ritmurile acestei legi cosmice. Chiar şi acele teorii (Confucius. în care starea originară a „bunului sălbatic“ nu cunoaşte Răul. În China. că viclenia şi forţa sunt calităţile esenţiale în urmărirea binelui propriu şi în asigurarea supravieţuirii personale în detrimentul celorlalţi. lăcomia. au câteva trăsături comune care explică geneza societăţii civile din perspectiva necesităţilor naturale şi nu din perspectiva unor valori a priori ale societăţilor moderne. J. dar nu poate fi obligat să le înţeleagă“42. cu mult mai mare decât epoca modernă în care este. Pentru a demonstra că aria lor geografică de răspândire depăşeşte spaţiul cultural european. În familie şi în societate ei trăiau în anarhie precum animalele“41. Mencius. şi adversar al lui Confucius) admite. Teoriile contractualiste. că egalitatea naturală este o stare de război (bellum omnium contra omnes. Althusius. ea fiind de o bunătate adamică. deoarece datoria celor mari este de a conduce bine. Pentru a demonstra vechimea lor în timp. legea cosmică a iubirii universale (rita) asigură armonia lumii. faraonul este fiul sau fratele Soarelui: în fiinţa lui sunt îngemănate principiul iubirii universale (maati) şi principiul raţional (ka). cantonată originea lor. cutremure. În Egipt. Pentru a demonstra că geneza lor nu este funcţie de condiţiile socio–politice ale Europei moderne care pregătesc apariţia liberalismului. Toate aceste corespondenţe Cer – Pământ fac din persoana sacră a regelui (Împăratului) o veritabilă axis mundi care conferă o şi mai mare importanţă clauzei contractuale mai sus amintite. teoriile contractualiste din Orientul antic anticipă. Cea a poporului este de a se dărui. ele ajung la aceleaşi concluzii în ce priveşte cauzele şi condiţiile apariţiei societăţii civile. acesta s-a pervertit. până şi în litera lor teoriile contractualiste din gândirea politică a Europei moderne din care liberalismul îşi extrage premisele doctrinare. necesitatea autorităţii. homo homini lupus). Apoi. ceea ce a dus la raporturi de duşmănie între oameni. Mo–ţî. 3. e. J. n. pentru ca oamenii să înţeleagă că zeul este nemulţumit de arta guvernării şi ca semn că pot să se revolte şi să îl răstoarne pe rege/împărat. 4. atunci Cerul trimite asupra Pământului secetă. al meu şi al tău (yi). ceea ce primează la om este un caracter social (jen). sentimentul lor strict individual al lui. ci egoismul. Teoriile contractualiste insistă toate asupra faptului că starea naturală a omului este una nefericită. nici pedepse. Oamenii nu au putut să iasă din starea de anarhie decât acceptând să se supună în toate privinţele deciziilor unei şef: „La început nu existau nici guvernare. ei au înţeles că anarhia provine din lipsa şefilor: „Poporului – spunea Mo–ţî – poate să i se dea directive de urmat. au trebuit să admită că. A guverna înseamnă a fi corect. molime. împăratul este Fiul Cerului: în India. odată cu intrarea omului în stadiul istoric şi social. Rousseau) care accentuează natura funciar bună a omului. iar comunitatea umană fiind una dintre acestea. integrând toate comunităţile într-un întreg armonios.Cosmosul este o comunitate de comunităţi. J. Că ipotezele acestor teorii pot foarte bine să stea la baza configurării şi a altor construcţii doctrinare decât liberalismul. inundaţii. sub influenţa factorilor 87 . (secolul V î. După el. Sociabilitatea (jen) şi iubirea (li) confuciene nu fac nici ele abstracţie de la această regulă. Am insistat mai mult asupra acestor teorii contractualiste din patru motive: 1. În plus. Fiecare om avea o idee diferită despre ce-i al meu şi ce-i al tău. cruzimea. fără reticenţe. influenţei virtuoase care îi este imprimată din Cer. grefată pe o ipotetică vârstă de aur a umanităţii.

deoarece nu este parte contractuală. Cercul s-a închis: continuitatea existenţei omului ca specie nu mai putea fi garantată doar prin sociabilitatea sa înnăscută. Teoriile contractualiste din cadrul absolutismului clasic. Pentru a garanta pacea. pentru a se proteja bunurile individuale şi viaţa. indivizii renunţă la voinţa şi la toate drepturile lor în favoarea unei persoane publice (statul. opusă tiraniei. iar legea naturală. Leviathanul) care să le garanteze securitatea. fie ele naturale sau ecleziastice. înlocuind în purtarea sa instinctul prin justiţie şi dând tuturor acţiunilor sale moralitatea care le lipsea înainte. J. Prin acest al doilea pact (unio) ei retractează delegarea şi se supun necondiţionat puterii sale absolute. „o persoană autorizată în toate acţiunile sale de un anumit număr de oameni. pentru a asigura pacea şi apărarea comune (. opera social–politică a lui J. departe de a limita suveranitatea. Hugo Grotius şi J. Teoriile lui Hobbes. aneantizează ideea de drept. De aici şi clauzele speciale ale contractului la aceşti autori. nici forţa de a garanta securitatea societăţii astfel constituită. Bodin. Althusius este superioară 88 . în concepţia lui Th. statul nu trebuie să fie supus nici unei legi exterioare lui. ca la majoritatea teoriilor contractualiste. nu poate fi aplicată fără o putere superioară care emană din translaţia acestor drepturi recunoscută prin contracte şi convenţii. ca drept al tuturor asupra tuturor. Dar cum să se instaureze pacea socială pe consimţământul acelora care o violează cel mai mult? Căci dreptul natural. monstrul marin (Leviathanul) este carne din carnea însăşi a tuturor celor care i-au concedat grija de a-i apăra. se vede silit să acţioneze pe baza altor principii şi să-şi consulte raţiunea înainte de a da curs înclinărilor sale“43. Hobbes contractul nu este o delegare. Dar pentru că mulţimea nu are nici mijloace.. în scopul de a uza după voia sa de puterea tuturor. Statul uriaş. Spaţiul său social de convieţuire trebuia marcat de pacte şi convenţii pentru a se marca diferenţa dintre ce-i al meu şi ce-i al tău.). Pentru a obţine pacea socială şi a o apăra prin toate mijloacele posibile oamenii contractează între ei un pact de înţelegere şi neagresiune (convenţie). a nu-i rezista. 1705) privilegiază figura monarhului ca sediu central al suveranităţii. contractul o fundamentează. Evident că radiografia transformării stării de natură în societatea civilă nu este un proces uniform înregistrat ca atare de autorii care s-au dedicat acestei problematici. în virtutea unui pact reciproc. „Trecerea de la stare de natură la starea civilă provoacă în om o schimbare remarcabilă. Aşadar. suveranitatea statului este bazată pe contractul dintre indivizi care doresc să-şi dea un suveran pentru a fi protejaţi. în construcţia juridică a lui J. puterea civilă este. 1576) până la Bossuet (La Politique tirée de paroles pures de la Sainte Ecriture. Statul este. ea rămâne singura prevăzută cu dreptul primitiv. la Th. în esenţă.alienanţi. Astfel. Jean Bodin au apărut tocmai ca urmare a crizelor religioase profunde care ameninţau societăţile timpului lor cu distrugerea. dacă toţi transmit prin aceasta să nu reziste deloc puterii absolute. o putere absolută“44. În schimb. Rousseau se circumscrie tematic iluministului care ridică raţiunea la rang de lege universală şi care face din dreptul omului la fericire un principiu de guvernare. prin urmare. şi în primul rând. Hobbes. dintre just şi injust. Numai atunci. ci o alienare care derivă din translaţia drepturilor comunităţii către un suveran (Leviathanul) care nu este obligat cu nimic faţă de supuşii săi.. care ne îndeamnă să renunţăm la dreptul absolut pe care îl avem asupra tuturor lucrurilor pentru a asigura o convieţuire paşnică între oameni. glasul datoriei înlocuind impulsul fizic şi dreptul luând locul poftei. a proprietăţii private. omul care până atunci nu luase aminte decât la el însuşi. în care vectorul religios prezintă o notă prezenteistă incontestabilă. pur şi simplu. religios sau laic. Dar deşi imaginea paternalistă a monarhului recuperează monarhia ca formă de guvernământ benefică. începând cu Jean Bodin (Les six livres de la Republique. S-a văzut că a transmite dreptul său cuiva înseamnă. ca principiu al raţiunii. Ea este funcţie de reacţia autorilor la mediul în care trăiesc. la Th. Astfel. Grotius. suveranitatea. Hobbes. adică cu un drept absolut asupra tuturor lucrurilor.

economică. echilibrul şi controlul reciproc dintre puteri. Suveranitatea este „puterea de a face şi desface legile“ (J. decât de el însuşi şi să rămână tot atât de liber ca şi mai înainte. Aceasta este problema fundamentală a cărei soluţie este contractul social“45. Bodin). Într-o enumerare succintă. în condiţiile relaţiei dintre cerere şi ofertă 89 . Din această perspectivă.guvernarea reprezentativă. Faptul că gânditorii politici din secolele XVI – XVII găsesc monarhia ca forma de guvernământ cea mai aptă să exprime conţinutul legitim al suveranităţii provine dini urgenţa imperioasă a găsirii unei forme politice care să garanteze pacea şi sfârşitul conflictelor religioase.raţionalism. deasupra regelui şi puterii politice. apoi. unindu-se cu toţi. sub conducerea supremă a voinţei generale. deleagă pe o perioadă de timp sarcina de a exercita prerogativele suveranităţii în numele lui unor aleşi. civilă. J. O astfel de putere derivă din puterea civilă care ia naştere în urma contractului social – actul fondator al societăţii civile şi. degrevată de orice servituţi. Ea este superioară monarhului şi puterii politice. Înstrăinarea totală a fiecărui asociat. corp care capătă.respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. teoriile contractualiste şi teoria suveranităţii şi-a edificat liberalismul principiile sale politice. Totul se subsumează acelui strigăt de luptă al burgheziei victorioase „laissez faire. voinţa generală este voinţa majorităţii. printr-o liberalitate. secularizarea statului. cu nuanţe specifice. iar legea este expresia acestei voinţe generale. de vreme ce regele era ţinut în actul guvernării de legile umane şi divine. . alcătuit din tot atâţia membri câte voturi sunt în adunare. îmbătată de libertatea economică a epocii victoriene. deoarece asigură principiul continuităţii şi unităţii statului. totuşi. şi primim în corpore pe fiecare membru ca parte indivizibilă a întregului“46. cheia de boltă a edificiului său. Nimeni nu a demonstrat mai seducător decât J. ca titular al suveranităţii.individualism. prin însuşi acest act. o viaţă şi o voinţă a sa“. . principiile economiei de piaţă (placa turnantă a liberalismului economic: formarea liberă a preţurilor pe piaţă. suveranitatea apare ca un imperativ categoric. Redus la esenţă. Din această sinteză dintre drepturile naturale. . precum respectarea obligaţiunilor asumate anterior. condiţia fiind aceeaşi pentru toţi. împrumutată de la iluminism. în sinteză cu drepturile omului. textul contractului sună în felul următor: „Fiecare din noi pune în comun persoana şi toată puterea lui. laissez passer“ care. Din combinarea acestor principii derivă regulile statului de drept liberal. să nu asculte. în favoarea întregii comunităţi. „dă naştere unui corp moral şi colectiv.monarhului. . al societăţii politice: „A găsi o formă de asociaţie care să apere şi să protejeze cu toată forţa comună persoana şi bunurile fiecărui asociat şi în cadrul căreia fiecare dintre ei. a pus semnul egalităţii între liberalism şi democraţie. Aici cercul se închide. tocmai pentru ca această calitate supremă de comandă să fie mai bine utilizată în folosul comunităţii. libertatea sub toate formele ei: politică. în funcţie de condiţiile concret istorice şi de gradul de maturizare a culturii politice liberale: .separarea. având în teoria drepturilor omului şi a progresului. cu toate drepturile sale.suveranitatea naţională. Dar titularul originar al suveranităţii a fost poporul care a conferit-o primilor regi printr-un act de donaţie. Poporul. o unitate. . Rousseau caracterele originare şi conţinutul popular al suveranităţii din care liberalismul. va construi edificiul democratic al principiilor sale. un eu colectiv. În acest spaţiu omogen de viaţă şi voinţă. următoarele principii ale liberalismului s-ar regăsi în orice regim liberal. raportul dintre stat şi societatea civilă.

iniţiate şi sprijinite de statele absolutiste. bazate pe contract (autodeterminarea individului proprietar pe piaţă). individul este proprietarul absolut şi necondiţionat: totul se vinde şi totul se cumpără. de asociere sau de concurenţă. Astfel se explică apariţia liberalismului economic în Anglia înaintea celui politic. În consecinţă. Statul este doar instrumentul care veghează la siguranţa vieţi cetăţenilor şi a proprietăţii. Alături de inovaţie şi de risc. Acestea au vizat. libertatea de conştiinţă sunt libertăţi politice. Din punct de vedere economic liberalismul face trecerea de la relaţiile feudale „verticale“. Dar ambele aceste cerinţe reclamau în primul rând bani pe care regele i-a obţinut prin concesionarea unor industrii şi monopoluri burgheziei: monopolul comerţului. 90 . libertatea de asociere. proprietatea şi piaţa determină dreptul iar dreptul determină „statul minimal“ sau „statul – paznic de noapte“. în primul rând. creşterea în complexitate a problemelor administrative reclamă o birocraţie tot mai numeroasă. al transporturilor. ceea ce a dus la izbucnirea Revoluţiei Franceze din 1789. Nu acelaşi lucru se poate spune despre liberalismul continental. bazat pe forţa tradiţiei şi pe evoluţia organică. în interior. Din punct de vedere politic. În cadrul liberalismului clasic legile proprietăţii şi ale pieţei se exprimă în normele de drept. a necesităţilor şi posibilităţilor de dezvoltare. concurenţa reprezintă al treilea factor care profilează structura morală şi intelectuală a noului actor economic al istoriei: burghezia. a împiedicat dezvoltarea liberalismului politic în acelaşi ritm cu cel economic. împotriva tendinţelor centrifuge din interior şi împotriva rivalilor săi. Ca doctrină a libertăţii individuale în condiţiile legii. de întreprindere sunt libertăţi economice. liberalismul clasic reprezintă libertatea neîngrădită a individului proprietar în raport cu Statul. datorită dezvoltării tehnicilor de producţie în timpul primei revoluţii industriale. unde întârzierea în demararea modernizării economice a facilitat avansul liberalismului politic faţă de cel economic. El pune în prim–planul acţiunilor sale individul şi drepturile sale. din exterior. libertăţi economice. libertatea de opinie. totul este supus legii cererii şi ofertei. aceste drepturi devin suportul moral al unei game vaste de libertăţi: libertăţi politice. de inovaţie sau de întreprindere. laissez passer“ exprimă extrem de sugestiv nucleul său economic: libertatea individului proprietar ca libertatea de a intra în relaţii contractuale. juridice. de concurenţă. Libertatea de contractare. al industriilor. Dar burghezia. Conservatorismul sistemului politic englez. măsuri de ordin administrativ şi legislativ de care regii aveau neapărată nevoie în opera lor de modernizare economică. precum şi dreptul de a vinde şi cumpăra pe o piaţă naţională sau mondială. Formula liberală a concurenţei: „laissez faire. liberalismul este o etică individualistă. etc. bazate pe bresle şi statut la relaţiile moderne „orizontale“. ceea ce H. Supremaţia statului în exterior cerea o armată permanentă şi tot mai numeroasă ca şi revoluţionarea tehnicilor de luptă. Din această abordare pragmatică a schimbului rezultă o cunoaştere a dinamicii sociale. Libertatea de asociere. Spencer a ilustrat în lucrarea „Individul împotriva statului“. Derivate din dreptul natural. În ordinea liberală. Liberalismul a gestat ca doctrină politică în pântecele absolutismului. au vizat o întărire a statului monarhic. a început să ceară tot mai insistent drepturi politice.Convingerea individului în posibilităţile sale de afirmare în condiţiile liberei concurenţe a constituit una din valorile culturii politice liberale. sub influenţa ideologiei iluministe din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea. Liberalismul concepe piaţa ca un fel de barometru social unde se confruntă zilnic interesele producătorilor cu nevoile consumatorilor. În ordinea burgheză individul este definit mai ales în sfera proprietăţii şi nu în cea a familiei sau a ordinului său ca în societatea feudală. Procesele de raţionalizare administrativă. o clasă conştientă de drepturile şi de forţa ei economică.

În fond. cel care a produs democraţia modernă ca stat. Liberalism şi religie Maniera în care religia poate influenţa comportamentul şi psihologia politică se poate urmării în impactul pe care dogma protestantă a Predestinării l-a avut în dezvoltarea liberalismului clasic. Individul. în marea lui iubire. este generatoare de cultură şi civilizaţie. naşterii S. liberalismul va elabora o nouă religie. U. ceea ce nu este întru totul adevărat. Un mare economist şi filosof contemporan. în continuarea celei trasate de iluminismul raţionalist: dreptul omului la fericire. adică interesele materiale reprezintă forţa majoră care motivează acţiunile şi comportamentele indivizilor. materială: procurarea cât mai multor plăceri prin cât mai mic efort. protejând domeniul privat. convertit într-o ideologie a guvernării reprezentative. Ordinea planificată este o ordine teleocratică. prin care se consacră raportul dintre libertate şi proprietate. Liberalismul insular se dezvoltă din perspectiva ordinii sociale spontane în cadrul căreia se pot urmări orice scopuri individuale. Liberalismul continental se constituie printr-o proiecţie raţională a ordinii sociale planificate care îşi propune scopuri. Acest liberalism neagă tradiţia şi experienţa individuală. ţară care nu a cunoscut feudalismul. Max Weber pleacă de la următoarea ipoteză: în acordarea Graţiei (iertarea de stigmatul păcatului originar) voinţa lui Dumnezeu este de nepătruns. Totuşi. care urmăresc întărirea normelor universale ale comportamentului corect (concurenţa loială pe piaţă). Nu are rost să îţi iroseşti energiile obsedat de întrebarea dacă Dumnezeu îţi va acorda iertarea în urma faptelor bune pe care le faci în acest scop. ca legi ale proprietăţii. cu experienţa şi interesele sale constituie axa moralei liberale. Acest liberalism respectă consecvent tradiţia. A. ci pe reciprocitate. Seducătoarea teorie a lui Max Weber din Etica protestantă şi spiritul capitalismului poate fi una dintre variabilele explicative şi nu singura. se vede 91 . Această critică violentă a raţiunii şi raţionalismului are la Hayek următorul argument: raţionalismul. Liberalismul insular face din individul proprietar subiectul său. nu şi-a luat mâna de pe noi. datorită proceselor de adaptare – determinare. Acest liberalism continental. Friederich von Hayek. Principiile unei ordini politice liberale stabileşte două tradiţii în cadrul liberalismului european: liberalismul insular (liberalismul englez). şi numai în combinaţie cu alte variabile. Ea se poate aplica însă realităţii americane. realităţilor economice din Europa occidentală. „strămoşul socialismului modern“. prin legi date de parlament şi care încalcă libertatea – proprietate. prin raţiune „toţi oamenii se nasc liberi şi egali“. este. Experienţa individuală şi tradiţia sunt mijloacele prin care puterile naţiunii sunt sporite. Aceasta este ordinea pieţei libere care nu se bazează pe obiective comune. Liberalismul continental are ca fundament filosofic raţionalismul constructivist prin care se afirmă că raţiunea este natura umană. adică guvernată prin scopurile pe care un guvern sau un parlament le impune abuziv şi arbitrar libertăţii – proprietăţii. independent de experienţă. ca o dovadă a faptului că Dumnezeu.Din punct de vedere etic liberalismul este o etică individualistă. Acest pariu meschin cu divinitatea profanează ideea de credinţă creştină care se bazează pe dragostea necondiţionată asupra lumii. Fundamentul filosofic al liberalismului insular îl constituie empirismul şi evoluţionismul. într-un studiu din 1967. independentă de simţuri. liberalismul continental face din raţiune subiectul. după Hayek. consideră că poate elabora legi bune şi instituţii perfecte. liberalismul continental (liberalismul francez). afirmând că raţiunea. Din sinteza dintre teoriile contractualiste şi ale dreptului natural. afirmând că orice cunoaştere şi filosofie se bazează pe experienţa individuală şi pe tradiţie. laureat al Premiului Nobel în economie (1974).. dacă avem în vedere forţa modelatoare a tradiţiei istorice. adică guvernată prin legi. înţeleasă întro perspectivă utilitaristă. de interesele materiale şi de tradiţie. Ordinea spontană este o ordine nomocratică.

afectate şi pot fi decisiv determinate de legile asupra proprietăţii.. 3. Determinarea regimului de drept constituie metoda liberală de control social. regimul juridic pe care noi îl dorim recunoaşte: a) că preţurile pieţei sunt afectate de regimul proprietăţii şi al contractelor. învăţământului. Louis Rougier. (. 2. c) că. Sir William Beveridge. S. sub preşedinţia autorului american. Organizarea producţiei. Participanţii la Colocviu au insistat asupra necesităţii de a se trece de la „ordinea naturală“ la „ordinea socială“ în condiţiile noilor realităţi economice şi. prilejuit de traducerea cărţii The Good Society în limba franceză: La Cité libre. Agenda cuprinde cinci puncte esenţiale: „1. 5. inclusiv când producţia este reglementată prin mecanismul preţurilor. Fatalitatea inegalităţii („aşa a vrut Dumnezeu“!) nu contrazice principiul liberal al egalităţii juridice a tuturor cetăţenilor. Căci fricţiunile şi perturbările marchează punctele asupra cărora ordinea se află în conflict cu economia“47.. Credinţa în egalitatea şanselor de afirmare în condiţiile liberei concurenţe este subtil asociată cu inegalitatea acordării Graţiei şi cu acceptarea diferenţelor care rezultă de aici pe plan economic. problemele sociale care ar fi trebuit. şi trebuie întotdeauna într-o societate care practică diviziunea muncii. de fapt. b) că utilitatea maximă constituie un obiectiv benefic la scară socială. cercetării ştiinţifice. Cum aceste legi sunt creaţia statului. sub rezerva afectării spre alte scopuri sociale. 2. după principiile liberale. apărării naţionale. Aceste scopuri trebuie alese prin proceduri democratice specifice şi. 4. Poziţiile de echilibru care se stabilesc pe pieţe sunt. prin urmare. să constituie preocupări prioritare ale oamenilor luminaţi. Michael Polaniy. Possony etc. Liberalismul economic admite ca postulat fundamental că numai mecanismul preţurilor care funcţionează pe pieţele libere permite să se obţină o organizare a producţiei capabilă să asigure cea mai bună utilizare a mijloacelor de producţie şi să conducă la satisfacerea maximă a dorinţelor oamenilor. acumulare (economisire) şi investiţii. deşi liberalismul are ca postulat fundamental regularizarea producţiei prin mecanismul preţurilor de pe piaţă. acestuia îi revine responsabilitatea de a adopta regimul juridic care serveşte drept cadru liberei dezvoltări a activităţilor economice. a reunit marile spirite liberale ale vremii: Jacques Rueff. asociaţii şi persoane juridice. 4. Dar pentru a avea succes economic. aşa cum aceştia le exprimă efectiv şi nu aşa cum o autoritate centrală pretinde să le stabilească în numele lor. asigurărilor sociale. însă. Friedrich von Hayek.în categoria succesului economic. falimente. nu exclude afectarea unei părţi din venitul naţional spre scopuri de ordin colectiv. serviciilor sociale. spune Calvin. NEOLIBERALISMUL ŞI IMPLICAŢIILE SALE IDEOLOGICO – DOCTRINARE Actul oficial de naştere a liberalismului a fost legiferat în august 1938 la Colocviul Walter Lippmann. dar că nu trebuie ca doar acesta să fie avut în vedere. trebuie să ne organizăm viaţa în acord cu preceptele creştine: austeritate. monede. Deci. de contracte. cinste în afaceri. Wilhelm Röpke. Louis Baudin. Un stat liberal poate şi trebuie să perceapă prin fiscalitate o cotă din venitul naţional pe care să o consacre creşterii nivelului de finanţare colectivă: 1. Ludwig von Mises. dacă ele nu tind spre maximum de utilitate. 5. organizată de Institutul Internaţional de Cooperare Intelectuală. Obiectivul juridic este de a asigura maximum de utilitate producţiei. cărora economiştii clasici le admiteau existenţa – dar le-au neglijat curând – erau. Această reuniune internaţională. sacrificiile pe care le implică funcţionarea sistemului pot fi impuse acestuia. asupra necesităţii de a revizui unele postulate ale doctrinei liberale clasice: „Eu am arătat – susţinea Walter Lippmann – că «fricţiunile» şi «perturbaţiile».) 3. În 92 . de brevetele de invenţii. de grupuri. bănci şi sistemul fiscal. sistemul liberal impune alegerea conştientă a altor obiective.

nu protector. poziţia neoliberalismului faţă de statele şi economiile totalitare. normele şi valorile sale specifice. Statul neoliberal va înceta să fie statul minimal clasic şi va evita deformările „Leviathan“ului de tip fascist sau bolşevic: acesta urma să îşi asume un rol considerabil şi. formele de intervenţie a puterilor publice. concomitent. un suveran care ştie să comande. ci statul trebuie să fie supus umanizării. 2. dar ştie. Popper. Modernizarea economică. sursele teoretice ale ideologiei şi doctrinei social–democrate sunt filosofia greacă. în egală măsură. de la Kant şi Hegel până la K.. nu lipsit de erori. 2. pe scurt. gândirea socialistă comporta: 1. nu adversar. cât şi în sfera cunoaşterii şi organizării muncii. o critică morală a nedreptăţii. de eşecuri sau de căutări contradictorii. ideea că omul este bun de la natură. „Declaraţia 93 . rolul statului în economie şi în educaţia maselor. R. obiectul şi subiectul propriei sale dezvoltări. 4. Omul poate fi. Statul. prin cei doi piloni ai săi. ci . un stat puternic în serviciul unui individ liber“49. a micilor proprietari agricoli. cu instituţiile. responsabilitatea politică şi moralitatea acţiunilor.acest caz. ca rezultat al „sclaviei moderne“. de asemenea. Louis Rougier a propus crearea unui Centru Internaţional pentru Renovarea Liberalismului şi a sugerat anumite teme de reflecţie în această privinţă: fizionomia statului neoliberal. 3. clasa muncitoare va parcurge un proces complex şi îndelungat de conştientizare a propriei sale forţe. deşi nu căpătase forma unei doctrine coerente şi unitare. în cristalizarea ideologiei social–democrate. 6. aceste valori individualizează. nu stăpân. sociale şi economice trebuia să ţină seama de influenţa şi de importanţa psihologiei consumatorului şi a interesului ca mobil al acţiunii umane. din cauza concurenţei. un regim politic. Prima fază a revoluţiei industriale a accelerat procesele de formare a proletariatului industrial. Pe de altă parte. IDEOLOGIA SOCIAL–DEMOCRATĂ. accentul pus pe muncă şi pe organizarea producţiei. de esenţă kantiană: 1. partener. filosofia germană.. iluminismul. filosofia Renaşterii. 4. analiza critică a stărilor de lucruri existente. 7. industrializarea şi urbanizarea. intervenţia va acţiona asupra cauzelor ce trebuie să fie corectate şi nu spre a conferi statului suportul pentru a modifica arbitrar situaţiile individuale“48. un model de reformă socială prin construirea unor comunităţi perfecte. În această perioadă. Realizarea noii ordini implica modificarea anumitor funcţii ale statului. De fapt. şi să se autolimiteze. politica economică de cooperare. va antrena un ansamblu de transformări atât în planul forţelor de producţie şi relaţiilor sociale. prin procesele de concentrare economică. Configuraţia actuală a valorilor social–democrate confirmă axiomele de bază ale doctrinei. 5. nu omul trebuie să fie supus etatizării. de ruinare a meseriaşilor. În lupta ei pentru drepturi şi libertăţi politice şi economice. să păstreze respectul faţă de aspiraţiile individului. Apariţia noului actor politic este legată în primul rând şi indisolubil de procesele modernizării economie capitaliste care au cunoscut un deosebit avânt în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. căruia trebuia să-i devină asociat. În ultimele şedinţe ale Colocviului. neîncrederea în revoluţie ca instrument al schimbării ordinii politice. Nu este greu de observat filiaţia ideilor iluministe şi ale „socialismului utopic“. restructurarea democraţiei. ca şi ale romantismului. 3. prin continuitatea şi întregirea lor în practica social–istorică. ceea ce a dus la asimilarea lor ca salariaţi în noile ramuri industriale. Formarea ideologiei social–democrată este strâns legată de apariţia şi dezvoltarea proletariatului în epoca modernă. statul cultural. ale cărei intervenţii precumpănitor juridice. dar că societatea îi corupe. în practica social–istorică omul trebuie considerat întotdeauna ca scop şi niciodată numai ca mijloc.

ceea ce înseamnă acelaşi lucru. aceste principii îşi reafirmă valabilitatea. tradiţiile culturale ale coexistenţei şi securităţii colective pot contribui la dezvoltarea liberă a personalităţii umane. ceea ce presupune o structură a colectivităţilor umane care să asigure fiecăruia o întindere egală a libertăţii. În acest cadru ar trebui să atribuim un rol cheie noţiunii de solidaritate“51. nu numai o egalitate formală în faţa legii.) că social–democraţia sau. fără garantarea egalităţii condiţiilor reale de pornire. Se poate. Libertatea (libertatea politică în toate formele ei. şomajului. Noi am adăugat în continuare că în Europa socialismul democratic îşi are rădăcinile în etica creştină. născute din mişcarea muncitorească. – n. libertatea economică. justiţia şi solidaritatea care decurg dintr-o necesitate comună. pe baza cărora ţesutul social se naşte şi dezvoltă. a injustiţiei. justiţia şi solidaritatea. 2. într-o primă accepţie. Într-o enumerare restrictivă. este lipsită de substanţă deoarece ea nu se poate defini decât în raport cu celelalte valori ale vieţii sociale. că „socialismul democratic este o mişcare internaţională pentru libertate.de principii a Internaţionalei Socialiste“ adoptată la cel de al XVIII-lea Congres al său din 20–22 iunie 1989 de la Stockholm proclamă. discriminărilor rasiale şi naţionale. Într-o a doua accepţie. Într-o lume a schimbărilor social-politice rapide. Succesele înregistrate de partidele social–democrate în practica guvernării au făcut ca aceste principii să devină valori politice efective ale lumii contemporane. Referindu-se la capitolul dedicat valorilor socialismului democratic în programul fundamental al Partidului Social–Democrat German de la Bad–Godesberg din 11–13 noiembrie 1959. defini libertatea ca şansă a unor alternative de acţiune realizabile. În aceeaşi scrisoare. Mi se pare însă că ar merita să fie continuate schimburile de păreri asupra acestui punct pentru a se reuşi să se concretizeze rezultatele. insuficientă pentru crearea condiţiilor favorabile de manifestare a unei politici autentice de justiţie şi solidaritate sociale. concepută într-un spaţiu vid. ca membru al comunităţii. ci una eminentă a persoanei umane). libertatea înseamnă egalitatea şanselor. economică şi culturală a umanităţii. Evoluţia ideii de libertate în gândirea politică europeană demonstrează că libertatea individuală. de asemenea. cu spaţiul liber în care individul poate să-şi materializeze acţiunile după propria voinţă şi opţiune. de exemplu. în umanism şi în filozofia clasică şi nu putem emite pretenţii la proclamarea unor adevăruri ultime“50. S. G. fără corectivele normelor morale şi sociale de convieţuire. Willy Brandt nota cu 11 ani mai târziu în scrisoarea din 17. Sentimentul de a fi perceput şi 94 . justiţie socială şi solidaritate“. Dar egalitatea şanselor. Willy Brandt continua: „Noţiunile Libertate–Dreptate (Egalitate) – Solidaritate (Fraternitate) ne desemnează limpede că moştenitori ai epocii Luminilor şi nu trebuie să ne ruşinăm pentru aceasta. se poate contura următoarea hartă a valorilor social– democrate şi a principiilor subsecvente care le individualizează în practica cotidiană: 1. Libertatea individului este direct proporţională cu numărul unor asemenea alternative. libertăţile şi drepturile fundamentale ale omului etc. Noi am pornit de la ideea că libertatea şi dreptatea se intercondiţionează. eliberarea de nevoi.). Reconstrucţia posttotalitară a lumii solicită un nou cadru de solidaritate şi de conjugare a eforturilor în care aceste valori. Valorile fundamentale ale acţiunii socialiste erau definite ca libertatea. II. desigur. eliberarea de teamă. depăşind sfera libertăţii individuale. Libertatea se poate identifica. se rezumă la egalitatea în faţa legii. n. Elementul coeziv care unifică şi instrumentalizează aceste valori în spaţiul social este libertatea. deoarece ele sunt repere esenţiale în lupta împotriva neocolonialismului economic. D. 1972 adresată lui Bruno Kreisky şi Olof Palme: „Noi am declarat acolo (în programul P. socialiştii democraţi tind să creeze o societate în care orice om îşi va putea dezvolta în mod liber personalitatea şi va putea participa la viaţa politică. mişcările de eliberare. Egalitatea (egalitatea şanselor de acces şi a condiţiilor de plecare.

Conceptul de solidaritate socială vizează astfel nu numai dreptul dar şi obligaţia comunităţii de a-l reintegra pe un membru al ei cu drepturi depline. concepută de Olaf Palme ca „desfiinţare sistematică a privilegiilor“. Primul principiu implică 95 . prin intermediul sintezei dintre principiile socialiste de repartiţie şi economia de piaţă. indiferent de raporturile de putere. 3. deoarece ele sunt rezultanta eforturilor mai multor generaţii. Rezultă din interesele convergente ale celor defavorizaţi. la origine. instituind o reţea complexă de interacţiuni. care îşi respectă instituţiile comune şi regulile care le guvernează. O societate social–democrată nu este constituită din învingători şi învinşi. Dreptul oricărei fiinţe umane de a fi tratată cu toleranţă. Fenomenele de marginalizare. societatea este compusă din indivizi independenţi şi egali în drepturi. prin umanizarea condiţiilor de muncă. aflaţi într-o luptă competitivă. După primul război mondial fondurile acumulate astfel nu mai găseau debuşee pentru investiţii. în secolul XX. pe două principii corelative. ci imanente acesteia. reuniţi pur şi simplu în faţa unei legi pe care ei înşişi şi-au dat-o. iar în ordinea economică ea declanşa competiţia. Din sfera justiţiei sociale sunt derivate alte două subspecii de valori: securitatea socială şi protecţia socială care materializează pe plan practic coordonatele valorice ale justiţiei sociale. diferenţele economice nu sunt luate în considerare în participarea la deciziile politice. indiferent de poziţia socială. Problema cheie a culturii politice social–democrate este la ora actuală justiţia socială în economia de piaţă. în special în rândul categoriilor marginalizate. justiţie care nu se limitează însă doar la eliminarea discriminărilor economice între clasele şi categoriile sociale care. pot fi eradicate. Pentru comunişti. Aceste instituţii nu sunt exterioare societăţii. Inegalitatea îşi pierduse astfel principala sa raţiune de a fi. s-au extins şi la alte structuri şi relaţii din cadrul sistemului social global.tratat ca egal. baza sigură a eficienţei. şi de a-i conferi statutul de persoană cu toate prerogativele ce derivă din aceasta. Concepţia liberală a dreptului egal al fiecăruia la fericire. „În primul rând. cu efecte mediate pe termen lung. Insuficienţa consumului limita investiţiile la un nivel mult prea scăzut pentru a asigura deplina întrebuinţare. Justiţia socială. în practică nu a adus mari remedii la inegalităţile secolului al XIX-lea. în al doilea rând. Inegalitatea era incompatibilă cu deplina întrebuinţare şi bloca capitalismului orice speranţă de a îmbunătăţi nivelul de viaţă general. Ea crea o clasă de proprietari–antreprenori care asigură un nivel ridicat al investiţiilor şi permitea astfel o creştere rapidă a venitului naţional. Solidaritatea socială. Explicaţia rezidă în credinţa liberală că libertatea şi egalitatea erau doi termeni incompatibili. o fatalitate în ordinea socială. printr-o nouă calitate a vieţii ca şi printr-o democratizare extinsă. şi respect. Utilizarea maximă a resurselor şi creşterea rapidă a veniturilor naţionale începeau să ceară o mai suplă repartiţie a puterii de cumpărare. de excludere socială şi înstrăinare care generează efecte perverse. rasă. ale nevoii de coeziune şi integrare socială. primul având prioritate deoarece inegalitatea era un dat natural. 4. depăşesc sensul limitat al inegalităţii economice. Traumatismele excluderii. ci din indivizi care se ajută reciproc. legate între ele printr-o istorie şi cultură comune. compasiune. inegalităţile reale existente între indivizi şi. inegalitatea distribuirii bogăţiilor în societăţile dezvoltate din Occident era mai curând o slăbiciune pe care trebuiau să o exploateze pentru a răsturna regimul şi nu un rău social care trebuia să fie eliminat. În doctrina liberală egalitatea şanselor nu înseamnă neapărat şi o egalitate reală a condiţiilor de decolare (take off). Problema justiţiei sociale în doctrina social–democrată se deosebeşte atât de soluţiile totalitarismului comunist cât şi de teoriile liberalismului clasic. ale izolării şi atomizării. Democraţia liberală se bazează. sex sau religie. ale necesităţii de a atenua dezechilibrele cauzate de economia de piaţă şi polarizarea bogăţiilor. în particular. asemeni celorlalţi. în viziunea social–democraţiei. a egalităţii şanselor.

o societate mai egalitară necesită un mod de viaţă asociativ. pe care nici unul din partizanii iniţiali ai democraţiei nu o luase în consideraţie. când se formează şi încep să se aplice instituţiile economiei mixte care şi-au 96 . în scopul finanţării serviciilor sociale care s-au dezvoltat enorm. democraţia liberală va oferi imaginea unei societăţi politice compusă dintr-o agregare de „atomi independenţi şi egali“. bazat pe cooperarea diferitelor grupuri profesionale şi sociale şi pe respectarea pluralismului de interese care este sedimentat în mentalitatea societăţii respective: „O societate mai egalitară nu va cere dispariţia totală a interesului ca motor al acţiunii umane. Orice tentativă brutală de a elimina toate inegalităţile existente în repartiţia bogăţiei şi a veniturilor ar viola convingerile profunde ale unei societăţi cu o mentalitate puternic conservatoare“. O sinteză funcţională a valorilor social–democrate poate fi reperată începând cu perioada interbelică.) şi recunoaşterea şi garantarea concomitentă a intereselor comunitare. Politica social–democrată de egalizare a şanselor presupune o poziţie de pornire egală. Societatea nu trebuie să-şi epuizeze forţele în conflicte sociale şi politice. Unii nu rezistă competiţiei. premisă obiectivă a exercităţii unor funcţii sociale eficiente ale statului în cadrul sistemului politic. asociere etc. naţionalizarea întreprinderilor strategice în scopul unei repartiţii mai juste a avuţiei naţionale şi controlul marilor averi prin controlul proprietăţii. Din această perspectivă a uniformizării politice. mişcarea muncitorească face să pătrundă principiul asociativ în viaţa politică.separarea societăţii de sfera politică. pentru realizarea unei mai mari egalităţi au fost: impozitarea severă a veniturilor şi averilor. dar şi de comunitatea unei poziţii sociale concrete: în ultimă instanţă. ar fi moralmente de nesusţinut iar. Justiţia şi solidaritatea socială sunt condiţiile indispensabile pentru realizarea consensului social. al doilea – negarea luptei de clasă“52. realizarea acestor reforme. pe de o parte. cu succese variabile.. în perioada guvernării lor. stabilirea unei forme mai democratice de organizare a societăţii. „Introducând în societăţile europene o formă nouă. coeziunea (partidelor muncitoreşti – n. din motive diferite. ci ea va pretinde. De aceea. altfel spus realizarea unei sinteze dintre individualitate şi solidaritate prin intermediul cooperării dintre stat şi societatea civilă la diferite paliere ale acesteia din urmă. de asemenea. a contribui la perpetuarea lui. la concurenţă cu alţii. egalitatea şanselor nu înseamnă şi nu asigură egalitatea de fapt. concomitent. în ipoteza inversă. independente de voinţa sau de calităţile individului. impozitul progresiv pe venit.. ci să creeze acel cadru de cooperare şi integrare prin soluţiile de compromis. „Iată de ce societatea umanistă are nevoie de solidaritate. pe alţii îi urmăreşte ghinionul sau se află sub activitatea distructivă a unor forţe sociale exterioare. Politica prin care se urmăreşte realizarea solidarităţii corijează în anumite limite lipsa de succes a individului aflat în competiţie. în timpul căreia individul îşi lărgeşte. prin asigurarea extinderii participării la procesele decizionale. a respecta libertatea unei societăţi inegalitare înseamnă a proteja privilegiul. Însă. ar duce la negarea propriului său scop. ea dizolvând solidarităţile naturale sau tradiţionale. După laburiştii englezi. pe de altă parte. aria libertăţii. ca şi celelalte mobiluri să capete o importanţă relativă mult mai mare. pentru a asigura satisfacerea intereselor unor grupuri sociale din ce în ce mai numeroase. că nu este posibil să se întreprindă reforme radicale ale societăţii decât într-un climat de consens general deoarece. în condiţii de şanse egale“54.) este asigurată în acelaşi timp de unitatea unui proiect politic. O soluţie viabilă pentru perenitatea interdependenţei funcţionale a valorilor social–democrate a fost sinteza dintre garantarea libertăţilor individuale (iniţiativă. Metodele utilizate de laburişti. ele se bazează pe o solidaritate de fapt şi nu numai pe o agregare de tip contractual“53. Laburiştii subliniază. care să împiedice formarea de noi privilegii pe seama exploatării muncii salariale. n.

conform principiului enunţat în 1956 de Karl Schiller: „Concurenţă atât cât este nevoie. „Concomitent – se afirmă în programul de la Bad Godesberg – proprietatea privată asupra mijloacelor de producţie a pierdut în mare măsură puterea ei de a decide“. are la bază coexistenţa proprietăţii private cu a celei publice şi recunoaşterea existenţei mai multor forme de proprietate.raportul dintre planificarea orientativă şi concurenţă. German de la Bad Godesberg din 13–15 noiembrie 1959 s-a renunţat la ideea socializării unor ramuri industriale. în perioada postbelică s-a observat o extindere a sectorului public la nivelul principalelor ramuri economice. transporturi) prin votul parlamentului şi cu indemnizaţii egale cu valoarea întreprinderilor naţionalizate acordate foştilor proprietari. ideea socializării integrale a fost progresiv abandonată după al doilea război mondial. Anglia. În al doilea rând. . aceste instituţii sunt: . Franţa etc. introducerea în cadrele societăţii deja existente a garanţiei statale a deplinei întrebuinţări a forţei de muncă (prin mobilizarea resurselor financiare necesare disponibile printr-un sistem fiscal extins). în care coexistă numeroase întreprinderi mici şi mijlocii cu întreprinderile publice. problema centrală nu mai este socializarea proprietăţii private ci controlul puterii economice concentrate în mâinile managerilor. naţionalizarea unor sectoare ale economiei (minier. planificare atât cât este necesar“. Situaţia societăţii este 97 . Austria. În primul rând. două mijloace fundamentale erau avute în vedere pentru atingerea acestui scop. pe măsura complexificării relaţiilor sociale. Germania. liderul social–democrat. Brandt. iar la nivel micro. Austria. D. iar desfiinţarea proprietăţii private asupra mijloacelor de producţie s-ar concretiza în mod automat într-o dezvoltare a libertăţii umane. inflaţiei şi în asigurarea stabilităţii sociale postbelice. fără să se aştepte apariţia statului muncitoresc. . Franţa. În principalele ţări dezvoltate (Belgia.valoarea egală a muncii şi a capitalului. . energetic. W. Statului îi revenea sarcina transformării sistemului economic. concurenţa. Italia. Într-o asemenea concepţie. ci de mărimea întreprinderilor şi de forma de administrare a lor. pe motivul că structura economică a unei societăţi este dată nu de relaţiile de producţie şi raporturile de clasă rezultate din acestea. Tipul de economie mixtă care se configurează în anii postbelici în ţări ca Germania. S. . Suedia. iar realizarea sa încredinţată statului parlamentar existent.principiul „simetriei sociale“ în sensul că nici un grup nu poate obţine foloase necuvenite pe seama exploatării altuia. Într-o enumerare succintă. adică la nivelul întreprinderilor mici şi mijlocii. vizând transformarea proprietăţii în funcţie socială în cadrul „capitalismului popular“. Majoritatea partidelor socialiste de pe continent se îndreptau spre o concepţie analoagă a economiei mixte.etica redistribuirii produsului social. scria: „Gândirea social–democrată modernă trebuie să renunţe la iluzia potrivit căreia o schimbare generală şi schematică a condiţiilor de proprietate ar permite să se realizeze un moment decisiv. În legătură cu pluralismul formelor de proprietate. În cadrul economiei „mixte“. la nivel macro urmând să predomine planificarea. În această ordine de idei trebuie menţionat faptul că încă în programul său din 1918 Partidul Laburist din Marea Britanie se pronunţa irevocabil pentru proprietatea colectivă asupra mijloacelor de producţie dar concepea acest proces în mod necesar gradual.). . Suedia. În programul elaborat la Congresul P.coexistenţa diferitelor tipuri şi forme de proprietate în cadrul aceluiaşi sistem economic. Ţările de Jos etc.creşterea intervenţionismului în viaţa economică.dovedit apoi eficienţa în lupta împotriva şomajului. cu un sector public şi cu unul privat: din raţiuni geopolitice însă (vezi condiţionarea ajutorului acordat în cadrul Planului Marshall).

subvenţionarea anumitor ramuri şi sectoare. Ea este condiţionată din ce în ce mai mult de diferite forme ale dreptului cutumiar. apare ca o necesitate stringentă. prin raportul dintre puterea economică şi puterea politică. principalele modernizări tehnologice presupun capitaluri atât de mari încât finanţarea statului a devenit obligatorie pentru dezvoltarea rapidă a ramurilor şi sectoarelor de vârf. un rol hotărâtor. necesar să se pună în mişcare numeroase pârghii dacă se doreşte să se schimbe societatea pe termen lung pentru a se îmbunătăţi“55. ruşinate parcă de tradiţia şi cultura lor politică. sau nu mai joacă singure. Din perspectiva social–democrată a economiei mixte. Pe de altă parte. prestaţiile dorite. financiare şi umane“. Inclusiv investiţiile particulare urmează a fi supuse controlului public atunci când ele presupun consecinţe ample asupra echilibrului ecosistemului. Willy Brandt atrăgea atenţia că „economia de piaţă şi concurenţa sunt instituţii sociale care trebuie să-şi justifice existenţa lor prin faptul că ele aduc. economice şi geopolitice. şi de puterea de a controla potenţialul de cercetare al unei societăţi moderne. partidele socialiste şi mai ales cele comuniste s-au grăbit să arunce peste bord zestrea lor istorică şi implicit. sunt în mare măsură finanţate de la bugetul statului. într-adevăr. crizele economice. în cadrul politicii de investiţii. favorizarea unor politici de creditare a cererii. precum cercetarea ştiinţifică. care necesită alocarea de fonduri considerabile pe care investitorii fie că nu le au. oferind resursele necesare din ce în ce mai greu de procurat altfel. Nevoia acută a modernizării în ramurile de vârf ale industriei a determinat ca statul să se substituie sectorului privat ca prim investitor.determinată de numeroase elemente şi titlurile de proprietate nu mai joacă de mult. Creşterea intervenţiei etatice. deoarece acestea au o influenţă decisivă asupra calităţii vieţii şi a calităţii mediului înconjurător. Aceasta se manifestă prin stimularea investiţiilor. capabilă să intervină pentru a limita la maxim fluctuaţiile ciclice care au dus la risipă de resurse materiale. Proprietatea asupra mijloacelor de producţie este departe de a fi singurul element al puterii în domeniul economiei“56. în sfârşit. dintre care unele. iar pe lângă acestea. fie că nu au interesul să o facă din cauza profitului scăzut. După prăbuşirea regimurilor comuniste din sud–estul Europei. să recunoască superioritatea paradigmelor economice ale neoliberalismului şi neoconservatorismului 98 . Dacă nu. prin asigurarea rolului reglator al statului în viaţa economică. În economiile dezvoltate. şomajul şi inflaţia au determinat agenţii economici înşişi „să resimtă nevoia unei puteri reglementative. în concepţia social–democrată. În ce priveşte socializarea investiţiilor. este un fapt evident că recesiunea. economia mixtă se caracterizează. Statul apare din ce în ce mai mult ca investitor în obiective de interes public. Statul devine instrument al stimulării creşterii economice postbelice şi al asigurării unei politici sociale şi profesionale a forţei de muncă. Este. sublinia pe atunci cancelarul federal. Sub presiunea internaţionalizată a noilor raporturi de forţe. va trebui să recurgem la o intervenţie sporită a instrumentelor de orientare publică“57. prin modul de organizare a învăţământului şi pregătirii. Guvernele nu trebuie să funcţioneze doar ca un simplu atelier de reparaţii pentru stricăciunile cauzate de o piaţă defectuoasă sau de aplicarea fără control a noilor tehnologii. social–democraţia a devenit polul de referinţă ideologică a Stângii şi axa ei de identitate în faţa noilor sfidări ale Istoriei. dar şi ansamblul politicilor de împrumuturi. Statul trebuie mai întâi să reglementeze piaţa în interesul populaţiei şi trebuie să obţină pentru toţi muncitorii avantajele tehnologiei pentru a ameliora experienţa lor de muncă şi de a mări posibilităţile lor reale de dezvoltare individuală“. deci. Controlul instituţiilor financiare este un mijloc eficient „pentru a impune băncilor nu numai rata creditului sau a dobânzilor. Poziţia social–democrată faţă de economia mixtă a fost încă o dată afirmată de cel de al XVIII-lea Congres al Internaţionalei Socialiste din 1993: „O societate democratică trebuie să compenseze defectele pe care le comportă chiar şi sistemul de piaţă cel mai responsabil.

Partidul Comunist Italian s-a transformat în Partidul Democratic al Stângii (P. nimeni nu putea să prevadă abandonarea totală a patrimoniului ideologic tradiţional şi „schimbarea la faţă“ în partid social–democrat prin asimilarea unei ideologii de import pe care o criticase dur anterior. Un exemplu: articolul 4 din Programul fundamental al partidului. Analizaţi deosebirile dintre ideologii. Explicaţi valorile ideologiei social–democrate. ÎNTREBĂRI: 1. Ambele partide şi-au câştigat un renume binemeritat datorită contribuţiilor aduse la dezvoltarea identităţii politice a Stângii plecând de la nucleul valorilor ei de bază.) aruncând peste bord tezele şi principiile ideologiei marxist–leniniste. fals. Reagan şi M. ideologie – ştiinţă. individualism. Thatcher. reducerea subvenţiilor publice şi a cheltuielilor sociale. credinţă. mai multă piaţă şi mai puţin stat. concurenţă. în special după al doilea război mondial. în noua fizionomie ideologică impusă partidului. inegalitatea de tratament a actorilor economici. teorie. Sau: consecvenţa cu care a fost urmărită aplicarea în practică a valorilor statului social. Partidul s-a „liberalizat“ în sensul că valorile social–democratice tradiţionale au fost înlocuite cu valorile fundamentaliste ale neoconservatorismului lui R. social–democraţie. 99 . 2. liberalism. ceea ce s-a şi întâmplat de câteva ori. înseşi tezele eurocomunismului. Anthony Giddens. Valori ca austeritatea. natură umană. religie. Definiţi ideologia politică. Chiar dacă transformarea Partidului Comunist Italian era deja auspicată prin dezbaterea despre eurocomunism∗ în anii ’80. concepţiile despre lume şi culturile politice. a mişcării comuniste şi muncitoreşti internaţionale. 4. elaborat în 1918. privatizările extinse. 5. TERMENI – CHEIE: ideologie. 3. a cărui identitate în sistemul politic al Marii Britanii a fost impusă de consecvenţa prin care valorile promovate de ideologia laburistă au fost implementate în practică de fiecare dată când Partidul Laburist a fost la guvernare. adevăr. 6. utopie. legitimare.anglo-saxon. Să luăm exemplul a două partide–fanion care reprezentau repere orientative în ideologia Stângii occidentale: Partidul Comunist Italian şi Partidul Laburist din Marea Britanie. Astfel. planificare. Explicaţi valorile ideologiei liberale. persuasiune. Evidenţiaţi raporturile dintre ideologie – religie. după 1990. Analizaţi raportul dintre adevăr şi fals în discursul ideologic. Ce a rămas din această identitate după introducerea celei de „a treia căi“ de către Tony Blair şi consilierul său. Enumeraţi principalele caracteristici ale ideologiei politice. piaţă. raţionalism. Acelaşi traseu îl va parcurge şi Partidul Laburist din Marea Britanie. inclusiv în sectorul strategic s-au instalat confortabil în corpusul doctrinar al social–democraţiei. S. 7. legitimitatea marelui Octombrie. putere politică. ideologie – utopie. prevedea naţionalizarea principalelor mijloace de producţie în condiţiile în care Partidul Laburist ar fi ajuns la guvernare. ştiinţă. D.

45 Rousseau. London. 14. Iaşi. ABRAM. 22 Ibidem. 99. 30. Paris. Glencoe. p. Cunoaşterea inutilă. Macmillan and Free Press. p. Qu’est-ce qu-une idéologie? În: Les idéologies dans le monde actuel. THEODOR. 4 REBOUL. J. 82. MILTON. p. 29 CIORAN. 10 KARDINER. pp. 1968. 1957. Ideology and discontent. 1. Flammarion. 166. The Age of Ideology: The Nineteenth Century Philosophers. HENRI. Bucureşti Ed. Ştiinţifică. 16 BUIS. p. p. 35. Opium des intelectuells. 169. 168. 15 Ibidem. The concept and function of ideology. Bucureşti Ed. WALTER. 167. Desclée de Brouwer. p. Editura ştiinţifică. New York. 1993. cit. p. EMIL. 107. LEviathan. 1939. 47 LIPPMANN. p. Intervention au „Colloque Lippmann“. Paris. RAYMOND. 8 Ibidem. 1975. 1971. 1964. Paris. U... 28. Polirom. Bucureşti. The Free Press. p. 37 Ibidem. 21 HORKNEIMER. pp.. New Zork. 5 SHILS. 36 Ibidem. J. 163–164. New York. 16–17. Terence.. 81. p. 34. 18 BACHELARD. THOMAS. Bucureşti. pp. Suhrkamp Verlag. Istorie şi utopie. 14 REVEL. ed alii. p. JEAN. Librairie de Médicis. Apud Raymond Boudon. Langage et idéologie. Ideology as a cultural system. Paris. ROKEACH. 13. p. DANIEL. La formation de l’éspirit scientifique. KARL. 1975. Dialektik der Aufcklörung. Th. 17 REVEL. p. 1980. 19 Ibidem. 20 COMTE. 1957. The Frée Press. 1970.. 25–49. p. 45–46. vol. HERBERT. GASTON. New York. cit. p. 26 Ibidem. ed alii. 32 Ball. F. Macmillan and Free Press. În: Compte–Remdi de séances du Colloque Lippmann. Paris. p. R. Payot. AUGUSTE. p. 24 KUHN. 34 Ibidem. 1959. 1876. Ideologie und Utopie. 46 Ibidem. 7 BOUDON. PUF. Bucureşti. 41 La philosophie chinoise. Felix Alcan. 11 GEERTZ. 1992. p.. 25 REVEL. 1887. Bucureşti. Penquin Books. 1929. L’ideologie ou l’origine des idees recues. 25. op. Payot. 21. 7. 23 MARCUSE. 17. pp.. cit. Dagger. CLIFFORD. (edition de la Pleiade). 31. p. 44 Hobbes. Orient. Humanitas. 43 Rousseau. WILLIAM. Contractul social. 1986. J. MAX. 27 CIORAN. ADORNO W. p. Menton. T. 1960.. Editura politică. Richard. 79. Langage et idéologie. Omul unidimensional. Bucureşti. P.29. 1963.NOTE: ALKEN. The End of Ideology. 28 MANNHEIM. 39 LAPIERRE. p.. în: The International Encyclopedia of Social Sciences. În: Tratat de descompunere. 16. F. J. EMIL. The Psychologycal Frontiers of Society. 1971. p. PUF. GERARD. JEAN–FRANÇOIS. 1968. Ştiinţifică. vol. 1992. Paris. În: Histoire de la philosophie. 1980. p. Editura Humanitas. Bonn. D. 101. 2000. 40 Janet. p 66–76. 5–6. Genealogia fanatismului. Paris. Moyen Age. p. 38 Ibidem. în: Transactions of the fourth Congress of Sociology.22-26. Cours de philosophie positive. în: APTER. 6 PARSONS. 2 Ibidem.. Paris. în: Les ideologies dans le monde actuel. W. J. Paris. 14 35 REBOUL. Milano.. p. 101–102 9 ∗∗ 1 100 . Histoire de la science politique dans ses rapports avec la morale. cit. 3 ARON.. OLIVIÉR. Fayard. 40. Gallimard.. op. D. Paul. p. Science et idéologie. Paris. 1938. 1947. An approach to the sociology of knowledge. 372. Paris. The Open and Closed Mind. Paris. 1956. 12 Ibidem. p. 30 Ibidem. op. J. 33 LAPIERRE. 42 Ibidem. op. p. OLIVIER. Desclee de Brower. 164. p. p. Editura Humanitas.. 13 BELL. Structura revoluţiilor ştiinţifice.–F. Ideologii politice şi idealul democratic. J. 171. Paris. Antiquite. p. Felix Alcan. Contractul social. E. p. 1980. 47–96. 22. (ed). vol 1.

53 Ibidem. Gallimard. p. 197. Paris. 141. 260. Palme. C. p.. H. 56 Ibidem. caracterizată prin următoarea strategie şi tactică: 1. A. Paris. Kreisky Bruno. Les doctrines sociales en France. 50 Brandt Willy. recunoaşterea pluralismului politic. Paris. 99–101. C. rolul decisiv al luptei de clasă. Vingts ans d’évolution. Francez şi P. Crossman. Bernard. 107–108. p. Spaniol). C. 1976. S. La social–démocratie et l’avenir. Roy Jenkins. M. Palme Olof. Nouveaux essais fabiens. Roy. prin alegeri libere. C. 52 Bergounioux. În: R. W. 1979. Scrisoarea din 30 iulie 1973. p. R. 196. O. Pasquier. 22. ∗ 101 . Kreisky. B. 51 Ibidem. p. Manin.. 4. În: Brandt. 5. 129–130. recunoaşterea ordinii politice şi constituţionale a statului burghez. L’avenir du travaillisme. 1950. Alain. p. La social–démocratie et l’avenir. Cole şi alţii. naţinalizarea principalelor mijloace de producţie etc. p. Italian. 55 Brandt. 23.. La social–démocratie ou le compromis. P. Librairie Générale de Droit et Jurisprudence. p. Paris. a cooperării cu alte forţe politice în cadrul guvernării. 2. cucerirea puterii politice pe cale democratică. W. Le probleme de l’égalité. PUF.Ibidem. 3. 1930–1950. Les Éditions Ouvrières. 1956. renunţarea la anumite teze şi principii ale ideologiei marxiste cum ar fi dictatura proletariatului. 21. Paris. 1976. renunţarea la cucerirea puterii politice prin violenţă revoluţionară. Gallimard. 57 Ibidem. Crosland. 54 Jenkins.. p. 49 48 Eurocomunism: termen care desemnează noua orientare politică şi ideologică a principalelor partide comuniste din Europa (P. p. Albert.

devenite posibile pe baza asimilării şi valorificării acestui patrimoniu cultural. obiceiurile şi toate celelalte capacităţi şi deprinderi pe care omul şi le-a însuşit ca membru al societăţii”. iar mediul social structurat de valori culturale unde omul dobândeşte adevărata sa natură umană. etapele creşterii culturale sunt etape ale umanizării. pentru ca în capitolul II: Dezvoltarea culturii să afirme că “aşa cum catalogul tuturor speciilor vegetale şi animale dintr-o zonă prezintă lumea sa vegetală şi animală. ca valori sintetice. Cultura cuprinde ansamblul fenomenelor social. Deşi pot fi definite ca valori-mijloc şi nu ca valori-scop. Explicaţiile ar consta în faptul că în abordarea culturii ca fenomen intrinsec uman. Tylor enunţă şi late forme ale culturii: îmbrăcămintea. armele. subestimându-se realitatea supraorganică a sistemelor culturale cu normele lor proprii de funcţionare şi reproducere. învăţătura morală şi religioasă. numai o structură particulară a culturii: tipul cultural. dar şi pentru cultura spirituală interioară. legat şi de sentimentul originar menţionat mai sus cultura ia naştere şi se defineşte în raport cu natura. Educaţia devine tot mai mult intenţionată şi programată şi are funcţia de a degaja normele comportamentului social. omiţându-se procesele culturale. d. solidaritatea se înscriu pe traiectoria acestei emancipări. indiferent de varietatea etnică. în procesul de asociere a 102 . educaţii morale şi intelectuale. Din punct de vedere tradiţional conceptul de cultură este legat de noţiunea “cultura spiritului”. Semnificaţiile conceptului de cultură Termenul “cultură” a fost introdus în antropologie şi a devenit un termen tehnic de către Eduard B. credinţele. în alcătuirea sa specifică. dreptul. transmise de la o generaţie la alta. dreptul de proprietate şi căsătoria. Graţie omului. dintre natural şi cultural. tot astfel cultura spiritului presupune ideea mai generală a unei formaţii. deoarece omul însuşi. în timp şi spaţiu. Ca şi procesul agricol unde ţelina bogată în posibilităţi nutritive. este o unitate dintre biologic şi spiritual. morala.Capitolul 5 CULTURILE POLITICE 1. Tylor. uneltele. în capitolul I: Ştiinţa despre cultură E. nu întotdeauna lipsită de ambiguităţi şi confuzii. De atunci încoace. se observă o proliferare extraordinară a semnificaţiilor termenului de cultură. definiţiile au privilegiat şi au extins. Cultura este detaşare de natură. Această concepţie presupune ideea unui patrimoniu cultural. exterioară. prin extrapolare la întreaga realitate culturală: a. o definiţie care viza un domeniu specializat al culturii (cu precădere cea spirituală). identificarea culturii cu o realitate organică. valorile politice : libertatea. b. Răspunzând unei comenzi a UNESCO în 1952. forma sau mediul cultural. opoziţie valabilă nu numai pentru cultura materială. antropologilor şi sociologilor nu mai puţin de 152 definiţii ale culturii. B. Ca înţeles fundamental. prin analogie cu ideea de cultură a ogoarelor. artele. În aceeaşi lucrare.1) la Cultura primitivă (1871) el defineşte cultura ca “acel ansamblu complex care cuprinde cunoştinţele. paralel cu dezvoltarea studierii realităţilor culturale.umane care apar ca produse cumulative ale cunoaşterii şi. de care toate fiinţele umane. c. trebuie să fie lucrată şi îngrijită pentru a da roade. reacţiile psihologice la dinamica realităţii culturale. pregătiri. egalitatea. antropologii americani Alfred Kroeber şi Klyde Kluckhohn au descoperit în operele culturologilor. ale ridicării şi emancipării spirituale a omului de servituţile sale naturale. ar trebui să beneficieze. rasială sau religioasă a grupurilor de care aparţin. tot aşa şi recensământul tuturor faptelor vieţii obişnuite ale unui popor reprezintă acel întreg pe care îl numim cultură”. În introducere (p. pionierul britanic al acestei discipline. natura devine cultură. Sentimentul ordinii şi al poziţiei omului si cosmos. totodată. compus din bunuri şi valori universale.

Privită în ansamblul ei. o premisă pentru viaţa politică a omului. cu o capacitate de influenţă care transcende viaţa individuală a purtătorilor ei. Concepţia despre lume dă omului siguranţă şi convingerea fermă că lumea poate fi organizată într-un context mai larg – contextul ordinii şi al valorilor. Pe măsura evoluţiei în timp. Ea conţine toate elementele din caracterul omului adult pe care acesta le-a învăţat în mod conştient de la grupul său. omul nu ar putea exista în hăţişul fenomenelor care îl înconjoară fără credinţe primare sau fără o concepţie despre lume – expresia lor articulată şi evoluată. Faptul că există un continuum cultural. oricare ar fi formele unei culturi susceptibilă de a fi descrisă obiectiv. neocrotit de natură. coeziune internă şi echilibru. Cultura politică nu poate renunţa la căutarea unei unităţi de fond pentru această lume în care proiecţia ei ideală 103 . totodată. nici o societate nu poate trăi fără o concepţie despre lume sau fără o concepţie despre univers. intrările) din sistemele politice şi culturale să ducă la o stabilitate. Această legătură este mediată prin procesele socializării politice şi prin intermediul conştiinţei politice. sprijin şi adaptare superioară a lor la cele două medii. depăşeşte individul. în totalitatea sa. dezordinea. sensul concepţiei despre lume este de a combate confuzia. Faptul că numeroase definiţii ale culturii politice nu au cuprins. prin faptul că încercarea de a-şi materializa scopurile. Or. pentru că nu există cultură fără tradiţie. Faptul că omul a fost definit atât ca “zoon politikon”. Determinativul “învăţat” reprezintă diferenţa specifică a definiţiei deoarece. “homo simbolicus” sau ca “animal creator de cultură” arată legătura dintre cultură şi politică. Din acest punct de vedere. demonstrează că orice cultură există în sine şi domină viaţa oamenilor cu o necesitate oarbă. Activitatea politică este o componentă esenţială a acestui proces. În aceasta constă autonomia relativă a culturii. un mediu social artificial opus forţelor entropice ale naturii. După cum nici o societate nu poate trăi în anarhie. Privită din acest unghi. atribut al omului. atât între trăsăturile personalităţii cât şi între diferitele personalităţi şi comunităţi. În timp ce cultura. cultura scapă de sub controlul omului şi operează în limitele propriilor sale legităţi specifice. raţională a lumii care îl înconjoară. Definiţia cea mai concisă dată culturii este următoarea: cultura este elementul învăţat al comportamentului uman. Pe de altă parte. Viaţa omului se desfăşoară într-un cadru dublu: habitatul natural şi mediul social. Opera culturală este în primul rând continuitate şi coeziune. forţa modelatoare a tradiţiei în câmpul axiologic. cultura poate fi considerată ca procesul eliberării treptate de sine a omului de sevituţile naturale şi biologice. o structură raţională într-o lume în schimbare. nu se poate înţelege stabilitatea culturală decât în raport cu structura concepţiei despre lume. Ca sistem cultural. Schimbarea culturală nu poate fi percepută decât ca o parte a problemei stabilităţii culturale. astfel acestea se pierd. Oamenii aşteaptă ca output-urile (rezultatele) imputurile (investiţiile. fără un sentiment minimal al ordinii sociale. iraţionalul fenomenelor şi de a da sens. cultura apare în societăţile umane şi ca factor de unitate. Definiţia subliniază că cultura este mai mult decât un fenomen biologic. orice cultură este dotată cu o vitalitate. care îi asigură stabilitate. memoria colectivă vie a generat multe confuzii. “homo faber”. logică. în pofida schimbării constante a persoanelor al căror comportament este tot de cultură. ele trebuie să fie învăţate de către generaţiile succesive ale unei populaţii. cultura este tot ceea ce în lume se datorează omului. în fiecare din actele şi atitudinile sale politice omul descoperă că stă în puterea lui de a descoperi şi construi propria sa lume – o lume mai bună. orice cultură îşi articulează normele şi valorile sale într-un sistem cultural care constituie elementele “supraorganice” ale existenţei sale.oamenilor în formele complexe ale comunităţilor umane care reprezintă. Pentru om trebuie să existe o explicaţie comparativă. Slab înzestrat organic. cultura. printre notele lor esenţiale. dimensiunea istorică şi naţională. se limitează la om.

atitudinilor şi valorilor faţă de fenomenul politic. Ea nu trebuie să ignore tensiunile şi fricţiunile. Powell în 1956: “Cultura politică este un model de atitudini individuale şi de orientări faţă de polit i că manifestate în rândul membrilor unui sistem politic. vol. fiecare generaţie le transmite următoarei în aşa fel încât aceasta păstrează ceea ce a câştigat şi o îmbogăţeşte prin propria ei experienţă. ci trebuie definite prin relaţie. Acestea nu pot fi reduse la un numitor comun. la analiză şi la cuantificarea rezultatelor acesteia. sondaje de opinie. definiţiile culturii politice pun accentul pe dimensiunile cognitivă. le inoculează sentimentul securităţii sociale şi al demnităţii şi le facilitează participarea la universul axiologic al Cetăţii. Valoarea nu este destinată numai individului.A. în procesul participării la elaborarea valorilor acestea intră în relaţie. definiţiile nu diferă prea mult de definiţia standard lansată de Gabriel A. b. cu diferenţe de grad şi nu de natură sau de esenţă. Adevărul nu este niciodată adevăr dacă el este adevăr doar pentru individ. orientată de valori. cultura politică uneşte între ele conştiinţele generaţiilor. exacte sau mai puţin exacte pe tema subiectelor politice. inclusiv. Dar aceste opoziţii şi conflicte relevă o funcţie complementară în care contrariile sunt absorbite de identificarea scopului urmărit. În esenţă. afectivă şi evaluativă ale modelelor de comportament. Almond. Comunicarea dintre valorile istorice şi valorile contemporane se efectuează prin continuitatea temporală. prin raportare la semen. ea devine un bun al întregii comunităţi. Prin acţiunea politică. Ambiguităţile semantice ale conceptului de cultură politică Termenul de “cultură politică” îşi câştigă un drept de cetate în terminologia politologică şi. În măsura în care valorile sunt imanente conştiinţelor. opoziţiile şi conflictele între forţele obscure. Ceea ce uneşte aceste forţe contrare ale politicii sunt valorile. respingerii în raport cu subiectele 104 .U. chestionare. Culturală sau politică. orientări emoţionale. prin configurarea acţiunii politice ca principală notă a definiţiei. libertatea şi egalitatea nu sunt proiecţii ideale ale unei aspiraţii singulare. pionierul acestei discipline în studiul “Comparative Political Systems” din Journal of Polit i cs . O sumară trecere în revistă a principalelor definiţii ale culturii politice date de către aceştia trădează orientarea dominantă amintită mai sus. valoarea se manifestă în conştiinţe şi în lume prin adaptare. În al doilea rând. Începând cu primele concepţii formulate despre cultura politică de către Gabriel A.contrastează adeseori flagrant cu manifestările ei fenomenale în fiecare moment al devenirii dramatice a conştiinţei de sine a omului. Prin valorile solidarităţii. chiar dacă fiecare valoare se dezvoltă în conştiinţe după aceleaşi modalităţi. Acest lucru a fost posibil în contextul abordării comparative a sistemelor politice contemporane de către politologii şi sociologii nord-americani şi al convingerii lor că sistemele politice pot fi studiate cu ajutorul metodelor empirice (studii de caz. Almond şi Bingham G. angajării. cultura politică orientează acţiunile politice şi permite dezvoltarea socială. Astfel de orientări individuale cuprind câteva elemente: a. Ele tind spre direcţii opuse şi se supun unor principii diferite. prin ipostazierea descoperirii şi estimării metodelor de comportament.) întrucât comportamentele umane se pretează la observaţie. sentimentul ataşării. transformare şi reînnoire. inconştiente şi forţele creatoare ale omului. în ştiinţele politice după al doilea război mondial. cultura politică îndeplineşte un rol de angajare activă a solidarităţilor. cercetări pe vaste eşantioane de subiecţi etc. mai ales în S. Ea este un domeniu subiectiv care stă la baza acţiunilor politice şi care le conferă importanţă. orientări cognitive. 1956 şi până la abordările recente ale sociologilor şi politologilor din fostele ţări ale Europei de Est. oamenii stabilesc între ei relaţii durabile. XVIII. Prin vocaţia instauratoare a valorilor.

Sociologie de la politique. nr. responsabilităţile guvernamentale şi instituţiile statului de drept. Importanţa tuturor acestor factori şi motivul pentru care au fost adunaţi laolaltă într-un concept cuprinzător constă în faptul că acesta oferă indicii suficiente asupra modului în care oamenii obişnuiesc să reacţioneze la problemele politice”. Paris. împreună cu G. Penguin Books. 2/1991). Aceste convingeri afectează şi sunt afectate de modul în care structurile politice operează şi există un cerc strâmt de relaţii între cultură şi structură.“Cultura politică este tocmai factorul menit a zădărnici manipularea politică a cetăţeanului 105 . 1993) . desfăşurat la Edimburg în anul 1967 (Cf. Cultura politică şi democraţia. presupune aplicarea unor standarde apreciative privind subiectele şi evenimentele politice”1 În aceeaşi odine de idei. eminentul politolog român.politice şi c. va defini cultura politică peste câţiva ani într-o perspectivă a istoriei mentalităţilor. conceptul de “cultură politică” înregistra deja treizeci de definiţii. în aceeaşi lucrare. introducându-l în vocabularul sociologiei politice. estetică etc. prezentăm mai jos câteva din definiţiile de dicţionar ale conceptului de cultură politică: . Un reproş formulat la adresa studiilor psihoculturale. simboluri expresive şi valo ri care definesc situaţia în care are loc acţiunea politică. totuşi. acelaşi autor să precizeze: “Cultura politică a unei naţiuni derivă. arăta G. un alt politolog.“Totalitatea ideilor şi atitudinilor în raport cu autoritatea.acest profet dezamăgit al democraţiei pe plaiurile mioritice. 1973). ordinea publică. În opinia sa există doar subculturi (economică. de sentimente şi valori care prevalează pentru o naţiune la un moment dat.“Un concept care desemnează un set de credinţe politice. Patrick la congresul mondial al Asociaţiei Internaţionale de Ştiinţe Politice. politologul francez Maurice Duverger respinge termenul de cultură politică.) ale căror valori nu sunt altceva decât valori de bază ale societăţii globale aplicate la un domeniu particular. cu conotaţii de conştiinţă politică: Cultura politică a unei societăţi constă în t r-un sistem de credinţe empirice. orientări estimative.” Pentru ca mai departe. riscăm să importăm atât avantaje. A. Alternative. O modalitate de descoperire a convingerilor politice este aceea de a observa modalităţile în care operează structurile politice. în “Societate şi cultură”. Dictionary of Politics. 1993) La rândul său. printre altele. considerând că există doar aspecte politice ale culturii. Ed. al mai multor lucrări pe temă. vede în cultura politică un antidot împotriva manipulării. precum şi a antropologiei culturale constă în recunoaşterea faptului că sfera politicului constituie o subcultură distinctă. de obicei. cât şi ambiguităţile sale”3. Doar din motive didactice. coautor. Sidney Verda. Silviu Brucan. cultura politică este un comportament major al jocului politic” (Matei Dogan şi Dominique Pellasy. Pye. Almond şi Verba îşi asumau conştient numeroase dificultăţi. . din experienţele pe care indivizii le au în ce priveşte sistemul politic. politică. legate mai întâi de toate de complexitatea naţională a acestuia. cultura politică? La doar 13 ani de la începutul carierei sale ştiinţifice. ca şi modelele transmise prin intermediul educaţiei şcolare sau al vieţii de familie. determină atitudinile şi influenţează modalităţile de participare . Ovidiu Trăsnea. Almond şi cu Lucian W.”2 Prin împrumutarea cuvântului “cultură” şi aducerea sa în câmpul ştiinţelor politice. aprecieri şi opinii pe tema unor subiecte politice ceea ce. “Ştim că antropologii utilizează termenul de cultură în moduri foarte variate şi că. În schimb. PUF. Deoarece filtrează percepţiile. Cum să comparăm naţiunile. (vezi Maurice Duverger. Ce este. cu propriile reguli de comportament şi cu procesele ei de socializare. Ea oferă orientarea politicii. (David Robertson. un pom menit să dea roade numai în livada democraţiei: .

Îndreptar-dicţionar de politologie. Necunoaşterea politică nu-i împiedică pe cetăţenii “ignoranţi” să aibă poziţii asupra problemelor de politică generală.“Cultura politică însumează cunoştinţe şi experienţă în domeniul politic. şi conform căreia ar desemna îndeosebi cunoştinţele politice ale unui individ. definiţii euristice. După D. 3. adevărata cultură politică se formează în democraţie"”(Silviu Brucan. În: Revue francaise de la science politique. sentimentele şi valorile care prevalează la un moment dat în cadrul unei categorii sociale sau al unei comunităţi (locale. definiţii sociologice. credinţe etc. ideologii politice. cultura politică este o expresie prescurtată ce denotă mediul emoţional şi atitudinal în care operează sistemul politic.atât de către putere cât şi de către partidele şi politicienii demagogi. . Perrineau “La dimension cognitive de la culture politique”. Kavanagh.). Ideologia politică este o formă raţionalizată a culturii politice. Sesizând extrema dificultate a operaţionalizării conceptului de cultură politică. în care cultura politică apare în termenii normelor şi valorilor consensuale şi normelor sociale. definiţii psihologice. Conceptul care desemnează toate atributele menţionate mai sus este cel de cultură politică. care pun accentul pe orientarea individuală spre obiective politice. Kenneth Jovitt propune distingerea a trei niveluri diferite de cultură politică a societăţii. ideologie dominantă. nivelul ei de dezvoltare economică şi de bogăţie. Deşi dictatura şi fascismul oferă cetăţeanului o anumită experienţă politică. Astfel. 5.R. 6. ele se bazează pe un fond general-uman în care experienţele comune sunt valorificate la nivelul orizontului de viaţă al comunităţii. definiţii lingvistice-un discurs cu înţelesuri pentru un grup determinat. 106 . definiţii care fac referinţă la cultura naţională. credinţele politice. Definiţiile de mai sus au ca trăsătură comună ideea că orice acţiune politică nu poate neglija mentalităţile. Din consideraţiile de mai sus pot fi conturate deosebirile dintre culturile politice şi ideologiile politice. Politics in a Post-Modern Age (Sage. dar şi credinţe şi mituri care ţin de reprezentările colective ale unei comunităţi formate în virtutea unei tradiţii. 1993). London. poate ajuta la evaluarea gradului de democratizare a unei societăţi sau la eficacitatea unor acţiuni politice. definiţii aşa-numite “obiective”. Este vorba de o voinţă de exprimare concomitentă cu o sărăcie a informaţiei” (P. Ele raţionalizează interesele specifice de grup pe baza unui proiect de transformare socială. Deşi sunt mai puţin coerente decât ideologiile. J. care asociază orientările individuale şi comportamentele sociale pe care acestea le provoacă. regionale sau naţionale).4 “Cunoaşterea sistemului politic şi expresia opiniilor asupra acestuia nu merg totdeauna împreună. Accesibil opiniei publice într-o formă grosieră prin intermediul massmedia. Amestecul de ignoranţă şi de voinţă de exprimare poate caracteriza anumite culturi. 4. să identifice câteva din accepţiile acestui concept în diferitele ştiinţe socio-politice. 2. 1989. p. culturile politice sunt lipsite de intenţionalitatea acestora. Toate acestea nu privesc doar elemente spirituale şi psihologice. Această interpretare cuprinde o anumită diferenţiere a “regimului” şi a “societăţii”.3). care oferă un tip ideal cu rol de a permite explicarea unor fenomen parţiale (comportament. nr. în cadrul concepţiei despre lume. Gibbins încerca în cartea sa Contemporary Political Culture. aplicat spaţiului politic. acestea fiind amestecate cu elemente materiale ca geografia şi demografia ţării. Editura Nemira. expresia publică a valorilor care configurează această cultură. 1985).1. Gibbins considera că se pot identifica: 1. Ca subsistem al sistemului cultural global ideologiile reprezintă un ansamblu relativ structurat de propoziţii prescriptive şi normative despre un sistem politic. cultura politică este un termen care.

În această privinţă. de un program de guvernare. despre evenimentele politice importante la nivel mondial. G. de la un prieten. norme şi valori politice). indiferent de gradul pregătirii sale sau de status. Se pare că un autor care a folosit foarte des acest concept avea dreptate când considera că “există primejdia ca termenul de cultură politică să fie folosit ca o verigă de legătură ce lipseşte în orice loc ce nu poate fi explicat în analiza politică”5. Dimensiunea evaluativă cuprinde judecăţile de valoare despre fenomenele şi realitatea politică. De regulă. să conştientizeze această realitate. Acestei tematici îi dedică G. despre liderii şi partidele politice. iar presiunea mediului şi bombardamentul informaţional îl obligă. Fiecare individ. mai mult sau mai puţin riguroase. de la un lider care suscită o admiraţie personală. atitudinea de ataşament. 2.. Astfel el ştie câte ceva despre instituţiile supreme ale statului. Adeseori. independent de politica dusă.A. De altfel. de un lider. naţiune) şi structurile politice (regim. Dimensiunea afectivă cuprinde latura emoţională a valorilor politice sau sociale. grup. 1. pe de o parte . Evaluarea fenomenelor politice necesită cunoştinţe politice. Evenimentele cotidiene îl pun în contact nemijlocit cu realitatea politică. Obiectivul central al acestei anchete este descoperirea fundamentelor culturale ale democraţiei (preocupare centrală în cadrul şcolilor funcţionaliste din antropologie). adică a regulilor operaţionale care permit fuziunea dintre structurile primare ale societăţii (familie. Fiecare apreciază viaţa politică în funcţie de o scară de valori ierarhizată. având şi orientări faţă de un sistem social determinat. Cunoştinţele politice sunt însă modelate şi orientate de sentimentele politice faţă de o ideologie. de cele mai multe ori ele sunt interdependente. Almond şi Sidney Verba o cercetare de mari proporţii. Germania şi Mexic pe un eşantion de 1. dimensiunea cognitivă oferă un ghid orientativ pentru atitudinile şi opiniile politice în acest joc dialectic dintre subiectiv şi obiectiv.000 subiecţi anchetaţi în fiecare ţară. efectuată în perioada 1958-1963 în cinci ţări: S. cunoştinţele politice reprezintă etape necesare în procesul de consolidare şi interiorizare a atitudinilor şi opiniilor politice în convingeri. La rândul ei. Ea are un rol important în formarea atitudinilor. Italia.U. credinţele se formează mai ales pe baza dimensiunilor afective şi evaluative. şi intensitatea şi durata în timp a exprimării politice. o problemă deosebit de delicată pentru operaţionalizarea conceptului de cultură politică o reprezintă raportul invers proporţional dintre informaţia şi cunoaşterea politică. 3. despre sistemele şi fenomenele politice. spre deosebire de atitudini sau opinii care au preponderenţă în formarea credinţelor primare. Verba evidenţiază trei dimensiuni ale culturii politice care fac din ea “un ansamblu de trăsături culturale pertinente pentru analiza fenomenelor politice” mai curând decât “un ansamblu de atitudini şi de orientări ale indivizilor faţă de un sistem politic”6 ceea ce ar distinge-o foarte greu de cultura socială generală. Evident. Marea Britanie. în structura combinată a celor trei dimensiuni în cadrul convingerilor politice. aceste valori şi dimensiuni ale culturii politice apar într-o unitate indisolubilă. pe de alta. instituţii. elementul cognitiv prevalează faţă de cel afectiv şi evaluativ. adică atunci când ele provin de la o rudă. oarecum. roluri. Plecând de la cele trei dimensiuni ale culturii stabilite de Talcott Parsons în Sistemul social. Dimensiunea cognitivă. Almond şi S. în lipsă de cunoştinţe politice. Cunoştinţele sau informaţiile politice sunt primite mai uşor când există o personalizare a relaţiilor politice. de respingere sau de refuz faţă de fenomenele sau instituţiile politice. Elementul cognitiv în formarea convingerilor poate fi asemuit cu o structură de rezistenţă care asigură coerenţă şi trăinicie celorlalte componente ale edificiului. posedă un ansamblu de cunoştinţe mai mult sau mai puţin structurate.Termenul a căpătat accepţii diferite în raport de competenţa şi intenţiile celor care l-au realizat. Acest lucru se vede în special în timpul campaniilor electorale şi al alegerilor propriu-zise când lipsa 107 .

prin cele două valori politice de bază. deci de convingeri politice ferme. Numai astfel se poate înţelege cum valorile sunt ordonate pe axa devenirii în viziunea cea mai adâncă despre existenţă. În cadrul acestei culturi nu există un interes deosebit pentru problemele de politică naţională sau sistemul politic naţional. În cadrul culturii participative cetăţenii sunt conştienţi de mijloacele lor de acţiune asupra sistemului politic ca şi de posibilitatea lor de a influenţa cursul evenimentelor politice prin mijloacele specifice participării democratice: 108 . afectivitate. şcoala şi primăria sunt instituţiile politice centrale. în comunitate. când promisiunile demagogice ale politicienilor găsesc un teren virgin în această labilitate psihică a opiniilor şi atitudinilor. “În funcţie de dimensiunile cognitive. Din acest paradox se poate trage concluzia că fenomenele culturii politice nu pot fi analizate şi înţelese decât dacă sunt înserate în ansamblul dinamic mai vast al culturii naţionale. Cu cât stările de apatie şi alienare sunt mai numeroase în societate cu atât instabilitatea sistemului politic este mai accentuată”7. în cazul nostru solidaritatea socială. preotul. Alienarea denotă existenţa cunoştinţelor politice. apatie şi alienare. care operaţionalizează memoria istorică şi socială colectivă în norme de comportament. Or. egalitatea. Astfel o cultură politică parohială corespunde unei structuri politice tradiţionale descentralizate la nivelul regiunii. Greutăţile inerente tranziţiei la un alt sistem politic au favorizat formarea credinţelor politice pe baza dimensiunilor afective şi evaluative. atât pe verticala istoriei cât şi pe orizontala acţiunii politice. în lipsa unei platoşe de apărare a valorilor şi normelor rezultate din convingeri. În această ordine de idei. din cauză că matricea caracterială a acestei culturi. afective şi evaluative ale culturii politice pot fi detectate trei stări de spirit ale populaţiei unei ţări în raport cu politicul: acord. Revenirea în forţă a comuniştilor. Nu poate fi vorba de un “fanatism al ignoranţei”. facilitează spaţiile de manevră ale manipulării. G. în schimbul protecţiei acestuia. cultura de supunere (de subordonare) şi cultura participativă. Din combinarea acestor trei dimensiuni. nu a existat ignoranţă.de cunoştinţe politice. “rebotezaţi” în partide democratice la putere justifică valabilitatea schemei tripartite propusă de Almond. dar şi a lipsei de simpatie faţă de sistemul politic. învăţătorul sunt liderii locali. Acordul presupune împletirea celor trei dimensiuni: cunoaştere. accentul cade pe problemele politice de interes local. Almond şi Sidney Verba elaborează trei modele de cultură politică: cultura parohială (locală sau provincială). seniorul. evaluare. deoarece perceperea subiectivă a realităţilor politice şi economice i-a determinat pe aceşti oameni să iasă în 1989 în stradă şi să-şi sacrifice vieţile pentru libertate. alimentate de nostalgia “statului social” comunist. autoritate şi loialitate le-a inoculat o “conformitate de automat” şi i-a determinat să delege problemele libertăţii ţi iniţiativei lor unui lider puternic. calitate prin excelenţă a lui homo sapiens. satului. Şi aceasta în condiţiile în care lupta împotriva totalitarismului a fost dusă în numele unor valori care păreau definitiv înăbuşite în conştiinţa colectivă de către dogmatismul comunist. protecţia socială. Subiecţii acestei culturi sunt conştienţi de existenţa sistemului politic naţional dar se mulţumesc cu o atitudine de pasivitate în privinţa participării la conducerea politică. Apatia înseamnă existenţa cunoştinţelor politice. ţinutului. conform unei matrici caracteriale. Pentru a individualiza fiecare din aceste tipuri autorii recurg la noţiunea de congruenţă dintre cultură politică şi o structură politică. Cultura politică de supunere corespunde unei structuri autoritare şi centralizate la nivel naţional. Prin urmare. iar biserica. dar manifestarea indiferenţei pe plan afectiv şi apreciativ. una din comportamentele matricii caracteriale a culturii politice este instinctul comunitar. iar dimensiunea afectivă şi evaluativă a comportamentului nu a deformat cunoaşterea exactă a situaţiei. Aici. fenomenul politic postrevoluţionar dinţările Europei de Est este deosebit de instructiv.

americanii şi britanicii au o “orientare democratică echilibrată”. Acestor trei tipuri de cultură politică le corespund trei tipuri de personalităţi. altele noi apar. Fireşte. gradul de participare şi de educaţie civică. Ipostaziind contribuţia la funcţionarea unui sistem democratic drept valoarea centrală a culturii politice şi civice. Aşa cum orientările politice ale unui individ conţin în grade diferite elemente ale culturii parohiale. mediate sau radicalizate ideologic. Autorii explică.A. Astfel. gradul de conştientizare a procesului politic. Italia s-ar caracteriza printr-o cultură politică de alienare. Proporţia dintre aceste elemente este dată de variabilele arătate mai sus la care se adaugă impactul tot mai mare al mass-media asupra omogenizării culturale naţionale precum şi dezvoltarea instrucţiei şcolare. Pe câtă vreme. prin acest fel de determinism. stima. fiecare cu o psihologie politică proprie: parohialiştii (provincialii). În ancheta lui Almond şi Verba aceasta arată corelaţia necesară dintre participarea socială. a integrării şi a interdependenţelor tot mai accentuate dintre zone.referendumuri. alegeri. ar însemna să minimalizăm meritele acestei construcţii impozante dacă am bagateliza. compusă concomitent din nemulţumire şi aspiraţii. “deviaţiunile” de la modelul democratic al culturii politice prin 109 . Există un dialog permanent între culturi. Germania printr-o cultură politică de supunere. Introducând evenimentele cotidiene în intimitatea fiecărui cămin. Almond şi Verba măsoară gradul de cultură politică al fiecăruia din cele cinci ţări cu ajutorul următoarelor coordonate: ansamblu de cunoştinţe. Comparând datele obţinute. Italia şi Mexicul ar avea o cultură parohială: Germania – una de supunere. componenţa politică subiectivă. participativă – de supunere. o circulaţie de teme. Cultura politică participativă corespunde unei structuri politice democratice. grupuri etc. la clivajele dintre culturile politice de stânga sau dreapta. sexuale etc. Pentru că aşa cum nici un fenomen nu poate fiinţa în natură în stare izolată. greve etc. de supunere şi participative. acţiuni de protest. combinând în proporţii variabile cele trei culturi în funcţie de criteriile arătate mai sus. motive. prin recurgerea la explicaţii de tipul reflectării mecanice. după cum modernizarea politică şi tendinţa inexorabilă spre democratizare minează bazele culturii de supunere. Cultura politică a unei ţări este o cultură mixtă. raporturile dintre cultură şi structurile politice din diferite sisteme politice naţionale. o modelare reciprocă a lor în funcţie de mai multe variabile: natura regimului politic. apar altele noi cum ar fi clivajele politice ale grupurilor etnice. chiar în lumea noastră. şi Marea Britanie realizează gradul necesar de fuziune între structurile primare ale societăţii (familie.U. nici culturile politice nu pot exista în stare pură.) şi structurile politice prin intermediul cooperării. regiuni şi state unele clivaje dintre culturile politice se menţin. supuşii şi participanţii (cetăţenii activi din punct de vedere politic). rasiale. Almond şi Verba constată că numai cultura participativă democratică din S. aprecierea sistemului politic. deci alienată. Din combinarea celor trei tipuri de culturi pot să apară următoarele forme hibride: parohială – de supunere. interacţiunii şi împărtăşirii în comun a unor valori precum: încrederea în celălalt. iar Mexicul printr-o cultură contestatară. izolate de altele vieţuind pe harta naţională ca nişte unităţi geografice aflate în carantină. elemente de la o arie culturală la alta. sau pe lângă clivajul dintre cultura politică a elitei intelectuale a ţării şi cultura maselor ţărăneşti. cu alte cuvinte funcţionarea eficientă a unui regim democratic. modalităţile acţiunii politice. ci numai în curgerea continuă a conexiunilor universale. generozitatea. gradul de angajare partizană. mass-media creează un spaţiu al conştiinţei naţionale unde asumarea unui destin comun creează o nouă sensibilitate pentru activitatea politică. dintre cooperarea politică şi cea socială în cadrul sistemului social global. parohială – participativă. În toate cele trei ţări s-ar constata o ruptură între atitudinile politice şi cele sociale. Totuşi. Ceea ce echilibrează armonios cele trei componente ale culturii mixte este cultura civică. ecologice. Pătrunderea mass-media în cele mai arhaice zone sapă progresiv la temelia culturilor parohiale.

Prin ce este specific conceptul de cultură politică în cadrul ştiinţelor sociale? Şcoala 110 . în mod armonios. presupun că o astfel de cultură civică este în concordanţă cu principiile şi modul de funcţionare a modelului britanic sau nord-american. şi elemente ale culturii parohiale şi ale culturii de supunere. deoarece prin acest joc se creează identităţile colective şi sistemele de atitudini. Cultura politică a unei ţări poate fi o mixtură a celor trei tipuri politice abstracte aflate în proporţii variabile în funcţie de natura regimului politic şi de gradul de cultură generală a membrilor societăţii. sentimentele şi aprecierile referitoare la efectele sistemului asupra sa. G. invers. de supunere participativă. cele trei tipuri de cultură politică nu se găsesc în formă pură. Ea este specifică regimurilor democratice. Cu toate diferenţele majore dintre ele. Din combinarea acestora apar alte trei tipuri de cultură politică: parohială de supunere. Cultura procesului politic include două probleme principale: influenţa individului asupra procesului politic. totuşi ea înglobează. Cultura civică este o cultură politică definită prin raportare la valorile politice democratice. particularităţile naţionale. După gradul de conştientizare a procesului politic şi de potenţială influenţă asupra acestuia. totalitarismul fascist şi nazist în Italia şi Germania8. cultura procesului şi cultura politicii (a orientării spre politică). Apreciind că sistemul politic funcţionează la trei nivele (sistemic.rupturile provocate în evoluţia spre democraţie din aceste trei ţări: revoluţia din 1910 în Mexic. susţin comunitatea politică. Acest tip de cultură este rezultatul gradului înalt de organizare şi educaţie al cetăţenilor şi reflectă experienţele lor politico-istorice specifice. ca expresie a culturii politice participative. Totodată. ei pot sprijini sistemul politic chiar dacă dezaprobă autorităţile sau. Elcock în Political Behavior (Methnen Ltd. după criteriul regional există substructuri politice regionale aflate într-un anumit raport cu cultura naţională. 1976). De pildă. Astfel. există mai multe criterii pentru definirea diferitelor substructuri politice. O cultură politică având un caracter mixt este o cultură civică. apreciază H. Almond arată că acestea funcţionează simultan. precum şi evaluările cetăţenilor asupra oamenilor politici. “Deşi este o cultură politică predominant participativă. deci. regim şi autoritate sunt distincte: cetăţenii pot avea un puternic simţ naţional şi. Totul depinde de logica situaţiilor de interacţiune între micro şi macropolitic. Londra. Se ştie că raportul dintre cultura politică şi democraţie trebuie să fie mediat şi de alte paradigme explicative. parohială – participativă. cetăţenii se gândesc că pot influenţa mersul sistemului politic prin diverse mijloace de care dispun. precum G. procesual şi nivelul politicii). Almond şi Verba. favorizându-le funcţionarea şi dezvoltarea. dezvoltarea economică. presupune şi acceptarea de către cetăţeni a modului în care guvernanţii au ajuns la putere. jocul forţelor istoriceşti culturale pot favoriza dezvoltarea democraţiei. cetăţenii unei ţări pot fi diferenţiaţi în trei categorii: parohialiştii (localişti). Există unele situaţii în care atitudinea faţă de comunitate. Unii autori. altfel cetăţenii ar fi pe baricade în fiecare săptămână”. În cultura de participare. pot sprijini autorităţile şi nu structurile regimului. după cum o pot şi bloca. Almond tratează cultura politică din trei perspective: cultura sistemului. Cultura politică va include informaţiile deţinute de cetăţeni în raport cu sistemul politic. regimul politic şi autorităţile politice. În funcţie de cum se raportează la sistemul politic diferitele subdiviziuni ale societăţii. El departajează sistemul în trei niveluri: comunitatea politică. după criteriul clasiei există substructuri politice ale diferitelor clase şi categorii sociale. manifestarea personalităţii sale în acest domeniu şi relaţiile cu alţi factori. Pornind de la aceste consideraţii. între actori şi evenimente. supuşi şi participanţi. Cultura politică poate fi analizată în raport cu societatea ca întreg sau cu diferite părţi componente. sentimentele lor faţă de cei care menţin sistemul în stare de funcţionare.

dincolo de aspecte precum existenţa economiei de piaţă. O altă componentă a culturii politice este construită din setul de cunoştinţe. “Pentru ca o societate democratică să funcţioneze. Sfera politicii. problemele încrederii politice şi ale ostilităţii politice sunt foarte importante. valorile de mentalitate. cât şi reacţii ocazionate de atacul direct al oponentului. “Aceste deprinderi sunt determinate de experienţa istorică a comunităţii. dar nu pot fi schimbate comportamentele afective. Atitudinile caracteristice diverselor grupuri. asupra organizării politice a comunităţii. comunităţi. sentimente. spre exemplu ca acelea ale elitei şi ale maselor. În relaţiile din domeniul politic. asupra structurii instituţionale şi ierarhice. Prin şcoală se pot transmite cunoştinţe. Acţiunile agresive pot fi atât răspunsuri directe la o stare de tensiune latentă.21. Cel mai adesea. este nevoie de o componentă naturală. a profesionalizării elitei politice. (Zoltan Rostas – Ce au făcut oamenii cu dictatura?. În ciuda acestei rigidităţi. pe termen lung însă există o influenţă reciprocă”.12. ca ansamblu supraindividual. oct. În această privinţă. religioase. înclinăm să credem că. dimpotrivă. 1994). Sfera politicii. nefiind influenţate de crearea unor instituţii sau structuri sociale cât şi de internalizarea unor valori sau modele comportamentale. precum şi voinţa liderilor de a forma coaliţii cu alte grupuri depinde în mare măsură de încrederea politică. credinţe. Un element 111 . nr. judecăţi de valoare pe care oamenii le au despre ceilalţi actori politici. Cu toate că. nr. mass-media etc. sau ale grupurilor profesionale. respectiv încrederea în sistemul politic. faptul că deprinderile de a reacţiona la stimulii politici se dobândesc şi se schimbă foarte greu. etnice ş. instituţiile nu pot influenţa esenţial cultura politică a oamenilor. determinând astfel comportamentul politic. decembrie 1993). Diferitele experienţe istorice dau naştere la culturi politice diferite. pătrund în adâncul caracterelor sociale. acesta fiind un acord mai mult sau mai puţin complex asupra fundamentelor puterii politice. Sociologul Zoltan Rostas atrage atenţia asupra unui alt aspect al culturii politice: gradul ridicat de imobilitate al acestuia. Voinţa oamenilor de a coopera cu alţii în vederea realizării unor scopuri politice. libertatea. ale indivizilor faţă de deciziile politice. însuşite în cursul socializării politice. noţiunea de cultură politică facilitează analiza atitudinilor individuale în raport cu regimul politic. cultura politică este înţeleasă ca o componentă unitară a unei comunităţi statale . Pe baza observaţiilor noastre. epoci etc.politică americană care de fapt. a unei clase de mijloc importantă numericeşte. alţii. Plecând de la caracteristicile generale ale unei comunităţi. în general. pe scurtă durată. Cultura politică . cultura politică. numită de unii cercetători “competenţă civilizatoare”. Problema ostilităţii este o componentă esenţială a relaţiilor dintre grupuri şi indivizi în cadrul unei societăţi. disfuncţionalităţile unui sistem politic de datorează diferenţelor de cultură politică dintre grupuri şi inadecvării modelului propus de clasa politică cu credinţele şi comportamentele politice ale societăţii globale. securitatea socială.m.a. cum sunt: binele. cunoaşterea modului de funcţionare şi satisfacţia faţă de procedurile de guvernare. Pîrvulescu.un instrument teoretic pentru estimarea adaptării la schimbare a societăţii româneşti. este mult mai relevant pentru analiza politică dacă se pot face diferenţieri între diferitele tipuri de subculturi. susţin că instituţiile pot influenţa cultura politică. poate suferi schimbări – dar numai în cadrul practicii sociale. a produs această noţiune evidenţiază importanţa sa în măsurarea gradului de democratizare. Orientarea spre politică se referă atât la atitudinile grupurilor sociale şi politice. poziţiile se împart între cei care insistă asupra caracterului activ al culturii politice asupra instituţiilor.d. Acesta este – printre altele – motivul pentru care considerăm iluzorii tentaţiile iluministe de a determina schimbarea culturii politice prin şcoală. care devine o condiţie necesară a integrării în lumea contemporană” (Cristian R. Problema încrederii şi ostilităţii este corelată cu cea a consensului politic. cât şi la distribuirea la nivelul întregii societăţi a valorilor politice.

1. coeziunea ei simbolică este asigurată de diversitatea în unitate a diferitelor subculturi ce o compun: cultura politică populară. atitudinile politice au un rol important în declanşarea comportamentului politic şi în pregătirea unei acţiuni politice. norme care reglementează mijloacele întrebuinţate pentru atingerea acestor scopuri precum şi ataşamente emoţionale. Aceste două dimensiuni se află în interacţiune şi caracterizează orientarea politică a individului. Cultura politică este o orientare subiectivă către politic. trecut. însuşindu-şi obiectivele acestuia. Numitorul comun al acestor substructuri este că sistemul lor de norme şi valori fundamentează. codurile îi arată cum. Verba. reprezentări şi concepte). a culturii politice din România.important al culturii politice se referă la modul în care este percepută societatea prezentă faţă de societatea ideală. judecăţi de valoare ce motivează şi călăuzesc relaţiile unui individ sau ale unui grup social în cadrul domeniului politic. cultura politică include convingerile politice. Între cultura politică şi cultură. apoi pe de altă parte. dimensiunea afectivă şi dimensiunea evaluativă (valorile şi normele). Printre aceste condiţii şi premise autorii în cauză nu menţionează însă condiţiile istorice vitrege care au împiedicat construcţia statului. codurilor. Valorile produse de cultura politică orientează individul. orientare rezultată din internalizarea modelelor stabile ale interacţiunii valorilor. convingerile politice. Organizând. ordonând reprezentările cognitive. în acelaşi timp evenimentele contemporane fiind decodificate în perspectivă istorică. cultura elitelor. normelor politice. Cultura politică din România – prezent. principii. sistemul general de norme şi valori. Chiar dacă cultura politică este o componentă unitară indispensabilă oricărei comunităţi umane. îi dau posibilitatea să se identifice cu un anumit grup. pe baza valorilor. Organizarea şi coerenţa sistemului atitudinilor politice se realizează prin intermediul a două dimensiuni fundamentale: preferinţa pentru principalele mize politice sau principalii actori ai vieţii politice şi angajarea în activitatea politică. cuprinde dimensiunea cognitivă (percepţii. Conform opiniei lui S. fenomenele şi procesele politice pe care le apreciază într-un anumit mod.3. Sistemul atitudinilor. În conţinutul atitudinii politice. a instituţiilor politice şi implicit. Atitudinea politică reprezintă o modalitate de raportare a individului sau grupului social la problemele. Cultura politică realizează o legătură între evenimentele politice şi comportamentul indivizilor ca reacţie la aceste evenimente. cultura instituţionalizată oficializată. viitor. Convingerile de bază sunt afectate adesea de memoria asupra evenimentelor politice anterioare. Majoritatea analiştilor autohtoni şi străini consideră că românii nu au beneficiat de condiţii favorabile şi implicit de premise pentru edificarea unei culturi politice de tip democratic. din această perspectivă. valori generale care ordonează scopurile comportamentului. dintr-o perspectivă locală şi funcţională. documentele folclorului nostru (baladele istorice. convingerile de bază şi valorile unei culturi joacă un rol major în structurarea culturii politice. în sens larg. doinele 112 . Relaţia dintre structura convingerile de bază şi convingerile politice este de mare importanţă pentru înţelegerea atitudinilor politice. există o legătură cu dus şi întors: în primul rând setul de convingeri politice pe care individul şi le formulează este o componentă a totalităţii convingerilor acceptate de el. idei. Sistemul convingerilor fundamentale constă în credinţe existenţiale. Valorile îi spun individului pentru ce trăieşte. elementele cognitive şi evaluative sunt impregnate de o încărcătură emoţional. cultura diferitelor clase sociale etc. la sesizarea faptului dacă societatea prezentă se îndreaptă spre standardele ideale sau se îndepărtează de acestea. ce sunt reprezentări.afectivă deosebită.

Teza insistent afirmată că în România nu au existat antecedente istorice favorabile şi.cu caracter social.) trădează. fie o profundă lipsă de cunoaştere a istoriei naţionale.simptomatic pentru acest punct de vedere – Alina Mungiu în volumul: Românii după ’89 – Istoria unei neînţelegeri (Ed. de o veritabilă cultură politic de tip democratic a românilor”. În această privinţă este utilizat (cu voluptate aproape) un adevărat arsenal propagandistic care atestă fie reaua credinţă. înapoierea economică şi tranziţia greoaie de la epoca medievală la cea modernă: obedienţă tradiţională a religiei majoritar ortodoxe faţă de puterea politică. ca reacţie a unui grup primar faţă de presiunea mediului extern şi coagularea valorilor politice în două structuri “slobozenia dinăuntru” şi “slobozenia dinafară” de care vorbea Alecu Russo. Reacţiile violente ale unor Biserici naţionale (vezi cazul Franţei în epoca lui Filip cel Frumos) punea sub semnul întrebării infaibilitatea deciziilor papale dar. după modelul Imperiului Roman de Apus. apreciază . indubitabil. Aceste concluzii sunt argumentate. Biserica ortodoxă română devine calul de bătaie preferat al partizanilor culturii politice democratice. Biserica Catolică. poezia muncilor de peste an. deşi exista o Constituţie care garanta votul universal şi aveau loc periodic alegeri aproximativ libere – cu multe nereguli – este foarte greu să se vorbească de nişte veritabile antecedente democratice ale României. Evident nu intră în economia acestui curs. modelul democraţiei civice occidentale ca singurul model valabil. Republica Christiana. implicit. să calculăm consecinţele pe planul valorilor spirituale. sentimentul mioritic al resemnării. evidenţia şi contradicţiile de interese dintre puterile temporale naţionale şi puterea spirituală transnaţională. Cei care se grăbesc să vadă în ortodoxie terenul privilegiat pe care a germinat totalitarismul comunist trec sub tăcere forţa modelatoare a spiritualităţii ortodoxe. un stat. interese care nu aveau câteodată nimic din sanctitatea valorilor religioase. având în Papă conducătorul suprem infailibil. În plus. 2. ale luptei pentru hegemoniile dintre puterea temporală şi puterea spirituală. premisele pentru manifestarea unei culturi politici de tip democratic se bazează pe aserţiuni ideologice: 1. democratică: “Conform acestor două criterii. existenţa unei culturi naţionale. o Biserică” vedea singura soluţie de coeziune şi rezistenţă a Imperiului în faţa năvălirii popoarelor migratoare care-i ameninţau frontierele. Humanitas. Ea s-a supus de bunăvoie puterii politice conform tradiţiei moştenite de la Bizanţ care în formula cezaro.papistă a lui Justinian: “un împărat. Ea este transformată în ţap ispăşitor pentru cultura politică de supunere şi pentru inexistenţa societăţii civile în România. Idealul Bisericii Catolice de a realiza. snoavele etc. În special. Vaticanul au devenit de mai multe ori în Evul Mediu o veritabilă forţă transnaţională care anticipa fenomenul actual al globalizării. şi în istoria României anilor 1990-1995. Toate acestea ar fi contribuit la crearea unui mod specific de raportare a societăţii româneşti la fenomenul politic. raportul strâns dintre valorile morale şi cele sociale la nivelul comunităţii prin comuniune. Argumentele cel mai des utilizate sunt: lipsa de consecvenţă sau superficialitatea. Biserica ortodoxă nu s-a implicat efectiv în viaţa politică precum Biserica catolică. cultura politică includea valori mai apropiate de un regim autoritar sau chiar despotic de tip oriental decât de o democraţie liberală. metode politice brutale. 1995). raportare în care gradul de participare politică şi rolul liderului politic paternist au fost indicatorii cei mai des utilizaţi pentru a defini cultura civică. astfel încât. în România interbelică participarea politică era limitată la o categorie extrem de restrânsă. totodată. lipsa de tradiţii democratice în istoria românilor. cel puţin pe două paliere: începuturile cristalizării unei conştiinţe naţionale. prin numeroase exemple privind raporturile sociale antidemocratice. a grăbit 113 . prin recursul la naţionalism sau prin faptul că puterea politică este concentrată în mâna unei oligarhii tehnocratice de esenţă criptocomunisţă.

o armă teribilă împotriva Bisericii. oficial privind lucrurile. domnitorilor. mediat.000 de morţi. În sensul că. Biserica ortodoxă a rămas mai mereu în afara politicului. a arătat Occidentului că pentru o bună perioadă de timp balanţa raportului de forţe se înclinase în favoarea Imperiului Otoman. Ea nu avea nici forţa economică necesară. Într-adevăr. În realitate. nici legitimitatea politică pentru a se lupta cu puterea otomană. Dezastrul de la Varna (1444). la Biserica Sfântul Nicolae din Scheii Braşovului. Dar această supunere a Bisericii Ortodoxe în faţa politicii de stat se baza pe o comuniune mai adâncă dintre domnitor şi prelaţi. exercitată de Mitropolia de la Bucureşti. Calul de bătaie al criticilor la adresa Bisericii ortodoxe este supunerea în faţa totalitarismului comunist. în reprezentanţi ai unor interese geopolitice prea puţin pioase. ei realizând o nouă sinteză între formula cezaro-papistă şi teoria ministeriatului a Sfântului Pavel şi anume în maxima lui Iisus Hristos: “Daţi Cezarului ce-i al Cezarului şi lui Dumnezeu ce-i al lui Dumnezeu”. pe tema unităţii Daciei. Dacă în majoritatea ţărilor catolice înalţii prelaţi au influenţat decizii majore de politică internă sau externă. în numele 114 . tocmai ca o reacţie a prinţilor la imixiunile Vaticanului în treburile interne ale regatelor. precum “republicile ţărăneşti” sau obştile săteşti. a fost drastic sancţionată de bolşevici prin elaborarea unui plan strict secret de demolare a lăcaşurilor de cult. Biserica a conservat în cadrul structurilor ei administrative. prin diaconul Coresi. a monarhiilor puternic centralizate. cu mai mult de 30. ca parte componentă a concepţiei materialiste despre lume şi viaţă. ierarhii acestei biserici ai voievozilor. Reacţia Bisericii ruse la politica de înregimentare prin înfometare. a păstrării şi revigorării sentimentului naţional. Două exemple sunt deosebit de edificatoare în această privinţă: 1. s-a soldat cu un eşec (1439). Tulburătoarea intuiţie a lui Nicolae Iorga.procesul de apariţie a statelor naţionale în Occident. Această retragere din faţa Istoriei. erijându-se. Patriarhia de la Constantinopol a fost redusă la un centru de coordonare administrativă şi dogmatică a bisericilor naţionale: ea nu putea să se erijeze într-un centru de coordonare a rezistenţei antiotomane sau de elaborare a unei strategii de eliberare decât într-un mod subteran. anume pe identitatea de esenţă a idealului politic. când şi-a vândut din sfintele odoare pentru a da populaţiei alimente. Ea se baza pe ethosul mai adânc al construcţiei naţionale în care ambele puteri erau una. Transformarea multor regiuni din nord-estul Europei în paşalâcuri şi raiale. ca şi Edictul de toleranţă dat de sultanul Mehmet al II-lea după căderea Constantinopolului (1453) pentru practicarea cultului creştin. Departe de noi gândul de a nu recunoaşte merite incontestabile Bisericii catolice în evoluţia culturii şi civilizaţiei occidentale. Singura modalitate care i-a rămas la îndemână au fost circuitele culturale dintre centrul de iradiere spirituală a Sfântului Munte şi focarele de cultură şi învăţătură care erau bisericile şi mănăstirile. Încercarea patriarhului Georgios Gemisthon Plethon de a mai salva ceva din Imperiul Bizantin prin recunoaşterea condiţiilor impuse de Roma în vederea unirii. în “carapacea tradiţiei” a permis Bisericii ortodoxe concentrarea eforturilor în direcţia construcţiei naţionale. între 15591561. 2. Iluminismul românesc din Principate s-a dezvoltat în jurul episcopului Chesarie din Râmnic. regimurile comuniste au făcut din ateism. după care în ţările sud-est europene naţiunea a creat statul faţă de Occident unde statul a creat naţiunea se verifică în evoluţia Bisericii ca Ecclessia (comunitate) din primele secole creştine până în Evul Mediu. ca o reacţie la influenţa culturii şi limbii greceşti. iniţiată de Lenin în 1919-1920. în lipsa structurilor şi instituţiilor statale. Curtea Domnească şi Mitropolia Ungro-Vlahiei fac corp comun împotriva prozelitismului luteran-calvin şi tipăresc primele cărţi de cult în limba română. au fixat noile reguli şi condiţii manifestărilor Bisericii ortodoxe. Dar noi vrem să restabilim relaţia dintre cele două Biserici creştine rareori în termenii ei fireşti: idealizarea uneia nu trebuie să aibă loc pe seama denigrării totale a celeilalte. acele embrioane ale vieţii de stat. după caz. în schimbul ajutorului militar.

Spre cinstea lor. dintre actori şi evenimente. reprezintă două repere majore pentru tipul de cultură politică tradiţională din România. După 1989.eliminării mentalităţilor retrograde şi a obscuriantismului religios. Absenţa unei vieţi urbane importante. relaţiile. Rolul inovaţiei sociale este destul de redus. implicit. El se raportează la instituţii numai când actele fundamentale ale vieţii lui o cer. culturile politice tradiţionale se manifestă întrun spaţiu social omogen care nu cunoaşte convulsii sociale majore şi unde ordinea socială nu este contestată. aşa cum l-a descris N. Cehoslovacia şi Ungaria. important. În plus. ca şi o economie în care ramura principală era agricultura.profesională şi geografică a forţei de muncă fără precedent în istorie. implicat activ în viaţa parohiei sale. induse de o mobilitate socio. Sondajele de opinie din ultimii ani care situează Biserica pe primul loc în încrederea populaţiei în instituţiile statului trădează nevoia unui nou cadru transcendent şi de devoţiune. cu entuziasmul şi curăţenia sufletească specifice vârstei. Pe 115 . Aici Biserica. De asemenea. individul este un exponent al lor şi nu un agent al schimbării. ca şi poziţia celorlalţi în cadrul comunităţii. de vreme ce aceste valori sunt acceptate de întreaga comunitate. capătă tot mai multă consistenţă în raport cu o recrudescenţă a religiozităţii. prin slujitorii ei. tinerele generaţii de preoţi se implică tot mai mult în destinul comunităţilor. Alături de el şi cu o pondere mai mare în formarea sistemelor de reprezentări de atitudini şi credinţe a identităţii colective o au specificul dezvoltării economice. iar ajutorul material (element central în prozelitism) nu era decisiv. recunoscută şi împărtăşită de comunitate. asupra solidarităţii şi întrajutorării umane. Forţa tradiţiei asigură respectarea sistemului de norme şi valori printr-o ritualizare a comportamentului şi printr-o reactualizare a acestui sistem prin repetarea actelor vieţii şi recrearea simbolică a ordinii sociale. Iar Vaticanul a asistat neputincios la instalarea regimului comunist în Polonia. prin acordul fundamental asupra valorilor religioase. Dinamica pe orizontală şi stratificarea pe verticală. în vreme ce încheiase concordante cu regimurile fascist şi nazist pentru recunoaşterea drepturilor şi libertăţilor catolice. Kazantzakis în Hristos răstignit a doua oară. nesiguranţa zilei de mâine îl aruncă pe individ în braţele disperării. Existenţa unei majorităţi a populaţiei rurale (aproximativ 80%) a constituit un element specific României şi. de teama celor 300 de divizii ale lui Stalin în Europa. o permit această vocaţie a preotului-cetăţean. Dar vectorul religios este doar o componentă a culturii politice. o premisă obiectivă pentru configurarea tipului de cultură tradiţională. Modernizarea politică presupune însă transformări calitative ireversibile în instituţiile structurile. fără îndoială. Clivajul dintre cultura politică a elitelor şi cultura politică a maselor s-a proiectat în tensiunea dintre tradiţie şi modernizare după modelul dezvoltării occidentale. Cultura politică tradiţională este o cultură parohială: fiecare îşi cunoaşte rolul şi statusul său. au spart cadrul de viaţă liniştit al comunităţilor patriarhale şi au indus modificări structurale în semnificaţiile culturii politice. avea un câmp de acţiune pe care politicul nu-l putea controla. logica situaţiilor de interacţiune dintre micro şi macropolitic. Biserica poate deveni o forţă majoră în democratizarea societăţii româneşti şi în tranziţia la economia de piaţă. Iată cum prin consens. În condiţiile în care pierderea locurilor de muncă. valorile şi logica funcţionării unui sistem politic. Autoritatea politică derivă din ierarhia rolurilor şi a statusurilor. credinţa rămâne unul din sentimentele profunde ale identităţii sale care-i conferă un sens şi o certitudine a existenţei. Prin căldura iubirii şi puterea exemplului preotul putea să fie un reper pentru viaţa comunităţii. când condiţiile socialpolitice . ca în Europa occidentală. modernizarea politică a antrenat şi o erodare progresivă a conţinutului etic al normelor şi valorilor tradiţionale. greutăţile inerente tranziţiei. Vectorul religios al culturii politice în România iese mai bine în evidenţă dacă urmărim impactul valorilor religioase pe planul societăţii civile asupra normelor morale de convieţuire şi de comportament. dimensiunea conştiinţei naţionale.

reliefând potenţialul creativ. loialităţile faţă de relaţiile de rudenie sau de alianţă au fost înlocuite cu loialităţile instituţionale şi contractuale (faţă de o organizaţie.lângă dezagregarea familiei atomare sau lărgite. liniile de evoluţie în timp. prin depersonalizarea relaţiilor dintre indivizi. în general puţin interesată şi informată în secolul trecut de necesitatea şi valoarea inovaţiilor sociale. prezentul şi viitorul. Marele scriitor viza cadru simbolic al vieţii unei comunităţi ce marca momentele fundamentale şi nevoile ei esenţiale. Însetat de aerul tonifiant al înălţimilor. O altă componentă a culturii politice naţionale este mesianismul social. “Poporul încă practică legea veche”. sămănătorismul. Credinţa în ceasul izbăvitor al eliberării a continuat să modeleze subteran liniile de forţă ale acţiunii politice. spunea Mihail Sadoveanu în prefaţa la “Viaţa lui Ştefan cel Mare” din 1933. Nu întâmplător regresiunea în timp are loc pe cărările mitului istoric unde imaginarul social sudează într-un bloc temporal trecutul. junimismul. efecte benefice şi mai puţin benefice asupra modernizării economice şi politice a ţării. deopotrivă. coloana ei spirituală au fost create în spaţiul “spiritului critic” configurat de această “tensiune esenţială”. ura faţă de invadatori) ca şi speranţa (aşteptarea) în restaurarea valorilor recunoscute de către o comunitate. ca expresie a dimensiunii istorice a conştiinţei naţionale a culturii politice (dragostea faţă de patrie. prin atomizarea surselor de reglementare şi de supraveghere ca şi prin caracterul anonim al societăţii de masă unde reuşita personală prevalează interesului general. au scandat istoria politică şi culturală a României. Efecte benefice în sensul că marile valori ale culturii române. Efortul elitelor politice româneşti din secolul al XIX-lea de modernizare economică şi politică a ţării după model occidental (în speţă după modelul liberal francez) s-a lovit de o rezistenţă surdă din partea aristocraţiilor latifundiare (marii boierimi) şi a populaţiei majoritare. 116 . Solidaritatea organică s-a transformat în solidaritate mecanică caracterizată prin individualism şi laicizarea valorilor. instituţie sau grup de interes. pe baza afinităţilor elective cu matricea caracterială a spiritualităţii noastre profunde. poporanismul. De la programul “Daciei literare” din 1840 până la ţărănismul interbelic. să.şi ia cuminecătura credinţei şi a întăririi. adecvarea modelului de dezvoltare la specificul nostru existenţial. sincronismul etc. ca un pelerinaj la un templu sacru. poporul român coboară în trecut. prin obligaţia de a da şi de a face). Această tensiune dintre tradiţional şi modern s-a perpetuat în istoria modernă şi contemporană a României mai bine de un secol (1821-1944) şi a avut.

p. Development of Approach.A. Pour une sociologie politique. vol. 4 Cf. Ideal-tipuri şi tipuri reale în cultura politică românească. Princeton. În: Politologie (Manual editat de A.. Toronto.. 5 LUCIAN PYE. 21 octombrie 1994. A. p. 3 Lucian Pye.S. 1992.).COT:J. Ed.P. nr. MOUNIER. 7 Cultura politică. Political Culture In: International Encyclopedia of the Social Sciences. New Jersy. 514-515. Bucureşti. ALMOND: SIDNEY VERBA.2. Comparative Political Culture In: Political Culture and Political Development. 1996. Princeton University Press. 1974.50 2 Sidney Verba. Boston.E. 117 . Atitudini politice şi democraţie în cinci naţiuni. În: Sfera politicii.NOTE 1 GABRIEL A.3. Comparative Politics. STĂNCIUGELU ŞTEFAN. New York. Paris.P. p. 16. ALMOND: G. p. 1966. cit. vol. London. Editura Dn Style. Du Seuil. 1968.512. p. BINGHAM POWELL. Bucureşti. 1969.238 6 J. op. Editura Didactică şi Pedagogică S.216. 8 G. Cultura civică.

cu sărăcia lui endemică. “noaptea istoriei” de la Auschwitz şi piramidele de cranii ale lui Pol Pot în Cambodgia. Introducere Secolul al XX-lea poate fi numit. ceea ce a generat fenomene de anomie. în sfârşit. tendinţele integraţioniste regionale şi globalizarea. acceptă posibilitatea schimbării şi crede în oportunitatea ei”1. globalizarea şi postmodernismul. Într-o abordare sistematică a problematicii. La rândul ei. terorism şi. dezrădăcinări etc. afirmarea suveranităţii naţionale. calitativ omogene. pe de alta. El desemnează transformările structurale ale tuturor componentelor unui sistem politic. reclamă o cercetare aprofundată a mutaţiilor care s-au produs în societăţile moderne. pe de alta. aceasta presupune o analiză a schimbărilor pe termen lung produse în cadrul mai vast al proceselor de modernizare care a cuprins faţa lumii. războaie şi mişcări de eliberare naţională. unite prin relaţii cauzale sau funcţionale care duc la un scop comun. devianţă. Pe de o parte. religia drepturilor omului. Totodată. secolul al XX-lea are o fizionomie aparte. de fenomene sau acţiuni politice. de la tradiţional la modern. revoluţii în artele plastice şi în literatură. Revoluţii politice. revoluţii tehnico-ştiinţifice. în sensul perfecţionării lor. războaie interne. de la simplu la complex. Omul tradiţional s-a aşteptat la continuitate în natură şi societate şi nu a crezut în capacitatea omului de a schimba sau de a controla. această succesiune caleidoscopică a schimbărilor în toate direcţiile a făcut dificil procesul de adaptare a omului la noua stare de lucruri. 2. modernizarea implică o schimbare fundamentală a valorilor. “secolul revoluţiilor”. puternic dezvoltată economic. Evoluţia 118 . urbanizarea. Dar tocmai această trecere de la ceva inferior la ceva presupus superior face din modernizarea politică un concept sintetic integrator de o mare forţă euristică. Modernizarea implică schimbări calitative. tendinţa spre emancipare şi democratizare. ea presupune o transformare structurală a societăţilor tradiţionale. Ca punct terminus procesele de modernizare politică îşi propun realizarea modelului de societate democratică. agresivitate. dimpotrivă. diferenţierea unor noi funcţii politice şi a structurilor specializate. atunci avem de-a face cu un proces evolutiv.Capitolul 6 SCHIMBAREA POLITICĂ 1. Procesul politic reprezintă o succesiune de stări. frustrări. Mai mult. Într-o accepţiune mai largă. Numit şi “secolul extremelor” (E. educaţia. Pe de o parte. Hobsbawm). Huntington enumeră următoarele caracteristici ale modernizării: industrializarea. A depista cauzele care au făcut (şi fac) posibile asemenea anomalii şi a elabora strategii ca ele să nu se mai repete în viitor este una din sarcinile ştiinţei politice. Nordul bogat. raţionalizarea autorităţii politice. Într-adevăr. începând în special cu a doua jumătate a secolului al XIX-lea. alimentată de un paradox. mobilizarea socială. în trecerea lor spre societăţile moderne. Dacă în această succesiune apare ceve nou. pe de alta. pe de alta Sudul. atitudinilor şi speranţelor. Pentru a înţelege mai exact natura schimbărilor pe termen lung în cadrul proceselor de modernizare sunt necesare anumite delimitări semantice între conceptele care denotă acest fenomen. de lungă durată şi uneori ireversibile în toate componentele unei (a unor) societăţi). Pe de o parte. pe drept cuvânt. nici o altă perioadă din istoria omenirii nu a cunoscut un ritm atât de trepidant al schimbărilor în relaţiile şi structurile sociale ca şi în infrastructurile tehnico-economice. “La nivel psihologic. modernizarea politică denotă procesele indefinite de transformare a sistemelor politice într-o perspectivă evoluţionistă. Însă omul modern. dezvoltarea economică. Feţele schimbării. în ciuda patosului umanist al discursurilor politice. secularizarea democratizarea. Samuel P. activitatea mass-media. lovituri de stat. aneantizarea ideii de om. Pe de o parte. formarea statelor naţionale. regimurile totalitare. Delimitări conceptuale.

Este momentul în care moduri de a produce. nu orice modificare a practicilor şi instituţiilor unei societăţi echivalează cu parcurgerea stadiilor tranziţiei. adică o succesiune de etape în realizarea unui scop. Însă această ascensiune cunoaşte discontinuităţi: chiar dacă este adeseori blocată.cuprinde ideea de schimbare când noţiunii de devenire i se adaugă elementul teleologic. Dimpotrivă. chiar dacă trendul spre dezvoltare pe termen lung este inexorabil. mobilitatea socială şi mobilizarea politică au indicele de schimbare cel mai ridicat. corupţie şi alte manifestări anomice. stagnări. fenomenele modernizării au un punct terminus comun: o nouă conştiinţă politică rezultată din schimbările instituţionale şi din noul sistem de valori. progresul presupune o valorificare a transformărilor cuprinse în procesele evolutive. interne sau externe. Mai întâi. urbanizarea. de a acţiona sau de a produce. Progresul social-politic se deosebeşte de evoluţie prin două caracteristici: ca şi evoluţia. Fenomenul modernizării antrenează transformări de durată în toate componentele sistemului. ceea ce va crea iluzia unei stagnări a procesului sau a regresului. ceea ce apropie transformarea de dezvoltare: ambelor le este proprie noua calitate dobândită în urma proceselor evolutive. economice şi psihologice se erodează şi se distrug. trecerea de la statul tradiţional la cel modern ca principal proces evolutiv. modernizarea politică implică dezintegrarea sistemului tradiţional de valori şi 119 . de a gândi. De aici derivă o a doua caracteristică a progresului. de la inferior la superior. fac şi rezumă istoria”2. de cele mai multe ori. însă ele se cuplează cu fenomenele de creştere şi duc la o nouă calitate într-un domeniu dat. Godelier delimitează între societăţile constituite a căror dezvoltare şi identitate decurg din convergenţa raporturilor economice. să se fisureze. cu mai multă sau mai puţină violenţă. M. de a acţiona individual sau colectiv se confruntă cu limite interne sau externe şi încep să se descompună. se vor generaliza şi vor deveni condiţiile de funcţionare pentru o nouă societate. mai devreme sau mai târziu. dezvoltare şi conservare a societăţii respective. la rândul ei. să-şi piardă din importanţa socială ori să vegeteze timp de secole în spaţii minore şi subordonate înainte de a se stinge de la sine. Prin urmare. Transformarea. În sens global. subordonarea şi dispariţia lor sunt accelerate de acţiunea grupurilor sociale care vor dezvoltarea altor moduri de a gândi. Dar modernizarea nu este un fenomen unilinear. Însă modernizarea cunoaşte discontinuităţi. în reproducerea raporturilor economice şi sociale care o structurează şi îi conferă o logică de funcţionare şi forme evolutive specifice (…) în acelaşi timp. momente car. politice şi culturale şi societăţile cu echilibru reproductiv modificat datorită coabitării unor relaţii sociale diferite. Dar. Analiza proceselor şi epocilor de tranziţie înseamnă să te confrunţi cu momente de răscruce din istorie. acţiunile şi mentalităţile dominante. iar oamenii devin disponibili pentru noile modele de socializare şi de comportament”3. implică schimbări calitative în procesul evoluţiei. fază caracterizată prin dificultăţi structurale. În măsura în care logica de funcţionare a societăţii se menţine în cadrul configurat de relaţiile. mai mult ca altele. Aceste schimbări sunt ireversibile. Cu alte cuvinte. faţă de transformările succesive din cadrul evoluţiei: aceea de realizare a valorilor într-o ordine socială superioară. apar noi raporturi economice şi sociale care. Deşi se sprijină pe aceleaşi realităţi. Tranziţia “desemnează o fază particulară în evoluţia unei societăţi. Reiese că fazele de tranziţie sunt epoci de o excepţională importanţă în viaţa concretă a societăţilor. Diferitele schimbări apar numai ca nişte faze succesive care realizează un scop final. este însoţită de tensiuni violente. procesele de modernizare nu se suprapun în întregime proceselor de dezvoltare economică. Dintre caracteristicile modernizării: industrializarea. nici unul care se desfăşoară sub o zodie fericită. Acestea din urmă duc la transformări ireversibile în structurile economice. mobilizarea socială reprezintă procesul prin care “un set important de obligaţii sociale. atunci procesele sale exprimă capacitatea de creştere. Mai mult. ea îşi va relua cursul sub alte forme. el implică o ascensiune de la simplu al complex.

În plus.schimbări de durată în structurile materiale şi spirituale ale societăţilor. iar câmpul semantic format în jurul lor trimite la o altă logică a mişcării sociale decât cauţionarea ideologică a termenului de către demagogii profitori care protestează împotriva sechestrării idealurilor revoluţionare din dorinţa de a-şi crea o legitimitate politică sau de a mai obţine niscaiva avantaje materiale. 3. termenul de revoluţie desemnează o schimbare structurală. CONFLICTELE POLITICE REVOLUŢIA Schimbările spectaculoase de regim politic în 1989 şi a unui sistem politic ce părea bătut în cuie sub speciae aeternitatis a readus cu deosebită intensitate în centrul dezbaterilor actuale de idei rolul conflictelor politice în schimarea socială. În special. revoluţie-lovitură de stat sunt cuplurile lexicale care apar cel mai adesea în literatura de specialitate din România din ultimii zece ani. Ea a căpătat consistenţă funcţională o dată cu procesele de industrializare şi urbanizare care au dat un cadru favorabil fenomenelor de mobilitate şi mobilizare. prin rupturi revoluţionare sau prin modificarea radicală a unei structuri a cărei undă de şoc să antreneze transformări ireversibile la nivelul sistemului: “Numeroase componente ale vieţii politice pot fi modificate fără ca regimul să se schimbe. când să nu modifice cu nimic esenţa regimului”4. duc la o reaşezare a structurilor politice în interiorul sistemului. adeseori imperceptibile. Modernizarea politică se manifestă în principal pe următorii vectori ai schimbării: 1. Revoluţie-reformă. la separarea prerogativelor acestor funcţii de competenţa funcţionarilor şi a structurilor specializate. plecând de la raportul dintre stabilitate şi schimbare în cadrul unui sistem politic. În general.stratificarea socială şi diviziunea complexă a muncii. În general. această reordonare. deci spre un grad superior de stabilitate a sistemului. fără ca natura calitativă a acestuia să se schimbe. Modificările continue. Mulţi politologi. definiţiile date revoluţiei politice au câteva note comune păstrate de-a lungul timpului: ideea de ruptură violentă în cadrul normalităţii sociale. determinată atât de factori obiectivi cât şi subiectivi. revoluţierevoltă. duc la o autoreglare a structurilor spre un nou echilibru. magică). În anii ’90. când să joace un rol decisiv. ideea de legalitate pe care aceste schimbări o antrenează în viaţa socială. ideea de schimbare structurală şi globală a ordinii politice. Faptul că revoluţiile politice au adeseori un caracter brusc şi uneori violent le disociază de revoluţiile din alte domenii care se înscriu pe traiectoria schimbării prin acumulări cantitative îndelungate şi dacă erup în transformarea structurilor sociale acest lucru se întâmplă într-un mod paşnic. 2. iar un singur element nevralgic poate fi suficient pentru a transforma radical natura puterii. explozia ratelor de participare politică. ele fiind de cele mai multe ori revoluţii tăcute. o transformare calitativă a ordinii social-politice. acelaşi element poate. în funcţie de compoziţia inputs-urilor. în contexte diferite. Ei au instituit chiar o relaţie de cauzalitate după care dezvoltarea economică ar antrena o democratizare a societăţilor tradiţionale. I. morală. economişti şi sociologi au văzut în dezvoltarea economică sensul indubitabil al modernizării. dimpotrivă. Apariţia unor noi funcţii politice a dus la apariţia unui personal specializat şi. cercetătorii francezi au adus contribuţii remarcabile la configurarea modernă a conceptului. Schimbarea socială prin revoluţie se poate produce prin convulsie internă. revoluţia înseamnă o 120 . Ideea de drepturi politice şi de control al guvernării apare în teoriile despre legitimitate după Marea Revoluţie Franceză. Confuzia îndelungată dintre modernizarea politică şi dezvoltarea economică îşi are sursa în tratarea nediferenţiată a tranziţiei macro-sociale în cadrul teoriilor dezvoltariste din deceniul şase al secolului al XX-lea. Un proces de raţionalizare a autorităţii şi de legitimare a puterii statului naţional cu baza în voinţa populară şi nu în alte sedii (religioasă. ideea de ireversibilitate a noii ordini. totodată.

în sensul schimbării lor. deoarece în desfăşurarea lor ele antrenează toate componentele sistemului social global. Rolul factorului subiectiv. instrumente. Critica injustiţiei sociale. dar şi dreptul de a proceda astfel”5. II. Ideea de revoluţie începe să pătrundă în cultura politică europeană odată cu schimbarea de paradigmă. În religie. în morală. începând cu Renaşterea omul apare ca propriul său demiurg. ca apoteoză a creaţiei. nu este mai puţin important decât factorii obiectivi. III. opera lui Kant şi Hegel.schimbare de paradigmă culturală. aidoma exploziilor cosmice. Revoluţiile sunt mişcări ample de forţe. adică imposibilitatea de a reveni la starea anterioară a lucrurilor. Critica proastei gestiuni şi a ineficienţei economice. după schimbările induse de revoluţie. la nevoie prin violenţa schimbărilor radicale. a condiţiilor în care este exercitată şi distribuită şi a consecinţelor privind deciziile puterii pe planul calităţii vieţii. Jean Francois Revel. IV. o revoluţie poate fi definită ca un “fapt social total” care afectează toate componentele unei societăţi. îi corespunde pe planul mişcării sociale eliminarea disfuncţiilor sistemelor politice. Această nemulţumire trebuie orientată şi motivată. revoluţia este “expresia ultimă a modernizării. literatură etc. a risipei resurselor materiale şi umane. în artă. experimente – care inaugurează o nouă epocă în cunoaşterea ştiinţifică. O altă notă esenţială a conceptului de revoluţie este împrumutată din astronomia Renaşterii: ideea de ireversibilitate a mişcării Pământului în jurul Soarelui. filozofie. efectuată de Renaştere. a mişcării naturale spre forme tot mai perfectibile conform legilor ei imanente. opera lui Confucius şi Gandhi pot fi considerate tot atâtea momente revoluţionare în istoria omenirii. Critica puterii politice în toate manifestările ei: critica legitimităţii ei. religie. ca revendicare a libertăţii individuale. în filosofie.). critica trebuie să elaboreze strategii de ansamblu vizând reformele structurale care să satisfacă cele cinci condiţii fundamentale interdependente: I. Critica ideologiei şi a culturii dominante (morală. budismul şi creştinismul. prin elaborarea de soluţii menite să înlocuiască pe cele precedente. deopotrivă. teorii. Pentru a fi eficientă. V. culturală şi ştiinţifică. Maturizarea situaţiei revoluţionare şi pregătirea actului revoluţionar. revoluţia este resimţită ca eliberare a creativităţii personale şi reanimare a iniţiativelor . contra orizontului închis şi climatului de apărare (…) a societăţilor represive7 121 . se înţelege exemple de practică ştiinţifică efectivă recunoscute ca modele – legi. “În acest context. credinţa că stă în puterea omului de a controla şi de a schimba mediul său şi că el are nu numai abilitatea. Critica raporturilor dintre libertate şi individ. consideră că pentru declanşarea unui proces revoluţionar sunt necesare cinci condiţii fundamentale. De aceea. Probleme mult mai complexe ridică definiţia. explicaţia şi descrierea revoluţiilor politice ca forme ale schimbării sociale. Şi dat fiind faptul că. sub toate formele ei. a căror mobilizare este asigurată de ideologiile create în acest scop de elitele revoluţionare: “clasa revoluţionară este acţionată de un mit social care apare din fuziunea ideilor propagate de intelectualii revoluţionari cu nevoile elementare ale claselor oprimate implicate în revoluţie şi de un stimulent economic”6. Cunoscutul politolog şi ziarist francez. dacă prin paradigmă în sensul epistemologic inaugurat de Th. şi lumea terestră. Descoperirile astronomice şi cosmologice ale legilor de mişcare a corpurilor cereşti au indus treptat în conştiinţa secolelor următoare convingerea că aceste legi implacabile guvernează. curentele avangardiste. Izbucnirea unei revoluţii nu este o expresie spontană a unor nemulţumiri acumulate latent în rândul populaţiei. Viziunii astronomice. conştient. Kuhn. susţinute concomitent de o critică consecventă a stărilor de lucruri ce trebuie schimbate. Din această perspectivă. orice ruptură radicală în evoluţia unor structuri ale sistemului social poate fi considerată revoluţie. după care se restabileşte armonia originară.

există multe schimbări guvernamentale prin intermediul violenţei care nu duc nici la înlocuirea unor persoane aflate în poziţii de putere şi nici nu sunt un preludiu la restructurarea socială. multe societăţi cunoscute până acum. o schimbare de stil o revoluţie. Normalitatea şi ruptura sunt. cea mai general posibilă. adeseori pe nedrept. de scopurile politice pe care este chemată să le servească. conducătorii sau instituţiile prin utilizarea violenţei. Un teolog american. războaiele civile şi mişcările de eliberare naţională. de la greve şi terorism până la războiul civil. în al treilea rând. Prima obiecţie faţă de introducerea în câmpul analizei a conceptului de “război intern” este aceea că. apoi este depăşită pe 122 . de aceea. Edwards. Definiţia citată se adaptează bine şi la o revoluţie în câmp artistic: P. Deşi utilizarea violenţei în scopuri politice este destul de frecventă. O condiţie a reuşitei unei revoluţii ar fi invenţia programată. definiţii sociale: subiectul care apreciază este colectivitatea în care are loc schimbarea de stil arhitectonic. “Ceea ce este lăsat inspiraţiei colective sunt marile idei ale evoluţiei istorice”. Acesta este definit ca încercarea de a schimba politica statului. inovaţie şi violenţă recunoscute revoluţiei în orice accepţie specifică nu pot fi înţelese fără o definiţie a “normalităţii”.(…) După autorul francez. Avem astfel o abstracţie. în acest caz. Conceptul de război intern este prea larg prin aceea că include toate tipurile de violenţă. contrarevoluţiile sunt foarte greu de integrat în model şi. afirmă că revoluţiile apar când regimul aflat la putere nu mai satisface cele patru nevoi fundamentale ale omului: a face noi experienţe. şi prea îngust prin faptul că este aplicat la societăţi nonviolente. Caracterele de ruptură. de la grevă la războiul civil. Ea exclude. inclusiv Europa occidentală din perioada Evului Mediu şi America Latină din zilele noastre. un grup de cercetători de la Princeton8 au propus înlocuirea termenului de revoluţie prin acela de “război intern”. Sheldon Wolin şi Isaac Kramnik au individualizat în “aşteptările şi credinţele privind activităţile cotidiene ale politicii şi în normele fundamentale de la baza ordinii politice şi care îi conferă identitate şi autodefiniţie”10 normalitatea pe care revoluţia o rupe – şi. a se bucura de securitate. o revoluţie nu se improvizează. Orice schimbare de acest fel este o revoluţie şi toate revoluţiile au implicat o schimbare de paradigmă culturală. el nu este doar un act politic ci şi un instrument politic” poate fi aplicată atât războiului civil cât şi revoluţiei şi războiului intern. prea arbitrar prin separarea acestor mijloace de scopurile pe care le are în vedere şi prea puţin preocupat de cauzele complexe ale tulburărilor sociale pentru a avea o valoare practică. fiind. care defineşte revoluţia orice schimbare de paradigmă culturală. astfel. de modul de a face ştiinţă. ea izolează utilizarea violenţei de procesele normale de adaptare socială. de aceea. Procesul de maturizare a conştiinţei revoluţionare este lent. În primul rând. iniţiativa larg deschisă aplicată riguros. pe durata a trei generaţii: insatisfacţia este sufocată de forţa tradiţiei. violenţa fizică. unele dificultăţi. este dificil de distins între războaiele coloniale. de rol al femeii. ea izolează un mijloc particular. asimilând toate formele de conflict fizic. rupturile revoluţionare. prea limitat prin aceea că se preocupă numai de unul din multiplele mijloace. Pentru a evita aceste dificultăţi. nici nu se desfăşoară în spirit anarhic sau prin aplicarea dogmatică a unui model. Celebra definiţie dată războiului de către Klausewitz: “Războiul este continuarea politicii cu alte mijloace. în societăţi în care competiţiile violente nu constituie o normă şi în care există structuri instituţionale bine definite9. de regim politic. în al doilea rând. a-şi vedea recunoscută propria valoare. de legile în vigoare. Lyford P. nonviolentă. definiţia dată mai sus războiului intern exclude epocile şi locurile în care violenţa este frecventă. totuşi. În al doilea rând. a corespunde în sentimente. Utilizând noţiunea de paradigmă elaborată de Kuhn pentru istoria ştiinţei. Aplicarea conceptului de revoluţie în sens larg ridică. Schrecker consideră. totodată. revoluţiile sociale. de obicei în domeniul în care apar. revoluţia este considerată violentă din punctul de vedere al unei normalităţi considerate.

nu produc consecinţe durabile în sistemul social global în direcţia modernizării acestora. toate masele revoluţionare sunt conduse şi organizate de o elită revoluţionară – şi tocmai din această cauză au apărut efecte distructive. Chile. Şi dacă o astfel de iniţiativă nu întâlneşte obstacole la simptomele premonitoare indicate poate să nu urmeze deloc o revoluţie. Termenul de revoluţie cu care vom opera în acest capitol are o semnificaţie restrânsă. răscoalele lui Stenka Razin şi Emilian Pugaciov din Rusia). Kenya. În felul acesta vom evita confuzia dintre conflictele politice care declanşează procesele de modernizare în direcţia transformării calitative a sistemelor social-politice şi revoluţie. reintegrarea societăţii pe baze diferite şi mai eficiente… Ea nu diminuează în nici un caz particualar puterea guvernului central. Revoluţia este o mare mişcare socială: clasa revoluţionară este acţionată de un mit social care apare din “fuziunea ideilor propagate de intelectualii revoluţionari cu nevoile elementare ale claselor oprimate implicate” în revoluţie şi de un stimulent economic: “revoluţiile apar după ce clasele oprimate timp considerabil s-au bucurat de o prosperitate crescândă” şi “nici o revoluţie nu a avut vreodată succes fără contribuţia acestui stimulent economic”. fie capitalistă sau feudală. în general. 123 . Pakistan. vom limita semnificaţia termenului exclusiv la aceea de schimbare structurală şi globală a ordinii politice. politicul şi socialul se întrepătrund. Nu din această cauză mobilizarea politică revoluţionară este un fapt neregulat şi spontan: dimpotrivă. în procesele de modernizare.) Exemplele sunt puţine şi nu fac decât să confirme regula: Cuba şi Vietnamul.căi ocolite. Prima ipoteză abordată în mod atent de Edwards este că mizeria şi opresiunea declanşează revoluţia. obstacolele pe care o astfel de iniţiativă le întâlneşte după primele succese sunt scânteia revoluţiei. Zambia. Mozambic etc. Dacă ordinea politică rămâne neschimbată. ci mai curând o măreşte”11. căutarea de către aceştia a alianţei cu clasele noi duc la pierderea încrederii în sine de către clasa dominantă şi permit revoluţionarilor să aibă succes. Războaiele religioase sau civile din secolele XVI-XVII sunt cunoscute şi tratate îndeosebi sub numele de “revoluţii moderne”: “revoluţia glorioasă” din Anglia (1648-1688) sau răscoalele ţărăneşti din Germania şi Rusia (războiul ţărănesc german. încununate de succes. Aceasta nu înseamnă că şi alte forme de conflict politic. (Nicaragua. Într-adevăr. Este în acelaşi timp. nu avem de-a face cu o revoluţie. Apoi. o revoluţie politică este eşuată dacă nu produce schimbări semnificative în ordinea socială. denumirea improprie de război de eliberare naţională în urma căruia un stat îşi câştigă independenţa politică. Ghana. Este cazul războaielor de eliberare naţională (revoluţii anticoloniale) sau războaielor civile tratate în literatura anglo-saxonă ca revoluţii sociale. Angola. în ciuda raporturilor militare de forţă care au fost întotdeauna în defavoarea lor. în sistemul de valori şi în orizontul de aşteptare al participanţilor sau al populaţiei. precum criminalitatea. “revoluţia este mai mult decât dezintegrarea societăţii. De exemplu. Salvador. cursul oricărei revoluţii este impregnat mai mult de despotism decât de anarhie. în a doua perioadă neliniştea şi frustrarea produc solidaritatea oprimaţilor şi o iniţiativă a lor pentru a-şi ridica propriul status. Simptomul mai apropiat al revoluţiei este pierderea propriilor intelectuali de către clasa dominantă: criticile lor la adresa ei. Ca şi în cazul literaturii austro-marxiste. Vezi aşa-zisul proces revoluţionar din Africa şi America Latină în care numeroasele conflicte şi războaie interne nu au dus la o nouă ordine politică ci la consolidarea celei vechi. cuprinse. Pentru a diferenţia revoluţia de alte forme ale schimbării sociale. În susţinerea acestei teze Edwards citează frondele intelectuale care au precedat marilor revoluţii şi slăbiciunile “inexplicabile” ale autorităţilor constituite care au permis victoria revoluţionarilor. Aceeaşi întrebuinţare nediscriminată şi inflaţionistă a termenului se observă şi în literatura de specialitate recentă cu privire la conflictele din Evul Mediu sau epoca modernă.

într-o manieră pozitivistă. după cum există şi cauze subiective care ţin de psihologia socială a participanţilor. un eveniment în aparenţă insignifiant poate duce la radicalizarea revoluţiei şi la declanşarea procesului. revoluţiile sunt favorizate sau împiedicate de o serie de factori. orice revoluţie se desfăşoară într-un cadru natural nu lipsit de importanţă. În ambele cazuri. Falimentul proceselor de socializare politică. 5. Frustrarea generată de mobilitatea socială eşuată. deoarece nu există întotdeauna o relaţie biunivocă între activităţi similare care apar din condiţii diferite ca şi acţiuni diferite generate de condiţii similare. de specificul culturii politice etc. Înstrăinarea clasei politice faţă de guvernaţi. Se poate întâmpla şi invers. Aceasta duce la scăderea prestigiului şi încrederii în elita conducătoare. Garton Ash. doar la întrebuinţarea forţei şi a violenţei. cauzele obiective interferează cu condiţiile subiective. 4. Între cauzele şi condiţiile izbucnirii unui conflict revoluţionar există o legătură indisolubilă. Revoluţia devine probabilă dacă intervin anumiţi factori speciali: “precipitanţii” sau “acceleratorii”. Lombroso atrage atenţia asupra faptului că revoluţiile se desfăşoară mai ales în anotimpurile calde. Dincolo de determinările cauzelor. Coexistenţa în viaţa socială a miturilor şi ideologiilor subversive sau conflictuale. subminează morala şi disciplina forţelor de represiune. 124 . 2. Refuzul regelui Ludovic al XVI-lea de a deschide reuniunea Parlamentului stărilor a treia din ianuarie 1789 sau refuzul ţarului Nicolae al II-lea de a pleca de la cartierul Marelui Stat Major la Sankt Petersburg pentru a domoli populaţia nemulţumită de lipsuri şi “montată” de agitaţia comunistă sunt doar două dintre acestea. înfrângerea zdrobitoare a forţelor armate într-un război extern. O revoluţie apare într-un context politic determinat de tipul de stat. Aceste variabile îşi pun amprenta asupra desfăşurării şi organizării procesului revoluţionar. de gradul de evoluţie. defineşte prin revoluţie evenimentele petrecute la Praga. în volumul “Noi. doar la conflictul dintre posedanţi şi neposedanţi. personali sau fortuiţi. Există cauze de durată profundă care creează o situaţie potenţial explozivă – şi pot fi analizate comparativ – şi factori imediaţi. pregătind astfel calea pentru cucerirea puterii. Ceea ce mediază între realitatea obiectivă şi acţiune este atitudinea subiectivă. În desfăşurarea lor. facilitează materializarea cauzelor în acţiunea revoluţionară. după cum nu pot fi reduse. Adeseori. 2. Alienarea intelectualilor faţă de ordinea existentă. Astfel se explică de ce revoluţia română din decembrie 1989 nu seamănă cu revoluţia de la Praga sau de la Sofia din acelaşi an. 3. mai frecvenţi sunt trei: 1. Berlin şi Bucureşti. incidentali – “precipitanţii” – care o declanşează şi care pot fi nerecurenţi. Poporul”. Cauzele subiective şi obiective ale izbucnirii unei revoluţii. Cele mai importante sunt următoarele: Cauze subiective: 1. 3. În antichitate şi în evul mediu conflictele izbucneau mai ales în lunile martie. iunie sau iulie şi scădeau considerabil în lunile friguroase. Dintre aceştia. într-o manieră deterministă. în sensul că presiunea cauzelor predetermină specificul condiţiilor iar condiţiile. Există o multitudine de cauze şi condiţii ale apariţiei unui conflict revoluţionar iar acestea nu pot fi reduse. cauze care apar din disfuncţiile sistemului politic. predispusă la acţiunea revoluţionară. la rândul lor. iar prin refoluţie evenimentele petrecute la Varşovia şi Budapesta ca reforme venite de sus pentru a răspunde presiunilor pornite de jos12. C.Cauzele şi condiţiile revoluţiei. Există cauze obiective ale apariţiei şi maturizării unui conflict revoluţionar. apariţia unui lider inspirat sau a unui profet. apariţia unor organizaţii secrete revoluţionare. de forma de regim politic.

Combinaţia dintre creşterea economică pe termen lung şi recesiunile pe termen scurt. înfrângerea forţelor armate într-un război extern duce la scăderea prestigiului elitei conducătoare. Apariţia noilor actori pe scena vieţii politice. 7. În explicarea cauzelor care determină izbucnirea. revoluţionarii din Asia şi America de Sud. Circulaţia excesivă şi inadecvată a elitelor care pun sub semnul întrebării coeziunea socială. iacobinii francezi din secolul al XVIII-lea. Sărăcie crescândă. 6. cum ar fi dezrădăcinarea unor mase mari de oameni. De exemplu. Fiecare din aceste cauze este valabilă în sine. Mobilitatea socială rapidă atât pe verticală cât şi pe orizontală. alţii nu se simt în largul lor şi încearcă un sentiment de nemulţumire difuză. desfăşurarea şi reuşita unei revoluţii. chiar dacă pe o cale violentă. pulsiunile adânci pentru o nouă societate sunt departe de a fi cunoscute. pe baza noii lor averi şi poziţii. 4. respinsă de aristocraţie de la drepturile politice.6. El examinează patru variabile pozitive: procesul de dezorientare socială. bolşevicii ruşi. 2. În cazul din urmă. având în ideologia iluministă un model de legitimitate care i-a oferit motivaţia morală şi încrederea de nezdruncinat în corectitudinea acţiunii ei revendicative. Asemenea oameni au fost puritanii englezi din secolul al XVIIlea. Eckstein întrebuinţează o paradigmă în care factorii subiectivi şi cei obiectivi interacţionează. chiar unele din elementele nou promovate se pot simţi apăsate. Dacă ei sunt umiliţi şi respinşi de către membrii mai vechi ai grupului de status la care ei aspiră. ineficienţa elitelor. subversiunea şi mijloacele rebelilor şi 125 . dar o explicaţie satisfăcătoare a izbucnirii unei revoluţii nu poate face abstracţie de lanţurile cauzale multifactoriale dintre cauze şi condiţii. 3. Una din cauzele subiective fundamentale ale izbucnirii revoluţiilor este apariţia unei mentalităţi revoluţionare obsesive. Guvernare dogmatică. Acesta este îndeobşte cazul burgheziei europene. politică sau socială pot şi trebuie să fie depăşite în concepţia lor. În timp ce unii dintre noii veniţi sunt integraţi într-un mod eficient în noul lor strat social. zeloşi – atât de convinşi de justeţea propriei lor cauze şi de necesitatea urgentă de a crea un nou Rai pe pământ încât orice obstacol sau constrângere de natură morală. indiferent de importanţa lor. aceasta putându-i determina să adopte o poziţie mai catolică decât cea a Papei sau ideea de a distruge ordinea social-politică. este posibil ca ei să devină profund conştienţi de inferioritatea lor socială. despotică şi ineficientă. Procesele psihologice prin care revoluţionarii ajung la decizia de a elimina răul au la bază lanţul etiologic al violenţei: frustrare – agresivitate – ură – revoltă – trecere la actul violent al distrugerii. Tensiunile dintre stat şi societatea civilă. În orice situaţie revoluţionară există un grup de oameni – fanatici. H. ei pot încerca săşi atenueze sentimentul de nesiguranţă prin impunerea cu forţa a normelor şi valorilor noilor grupuri normelor şi valorilor oficiale ale societăţii. de la Mao Ze Dong şi Ho Şi Min până la Che Guevara şi Fidel Castro. 7. Aici factorii obiectivi se combină cu cei subiectivi pentru a explica anumite comportamente deviante în planul relaţiilor sociale. religioasă. Cauze obiective: 1. idealişti. extremişti. 5. În societăţile deosebit de stratificate. Conflictele politice internaţionale. subminează morala şi disciplina forţelor de represiune. pregătind astfel calea pentru înlăturarea violentă a puterii. şi în special industrializarea şi urbanizarea au produs cu siguranţă un sentiment de dezrădăcinare. Ce anume generează o asemenea credinţă în nobleţea unei cauze. Dezechilibrele dintre producţie şi distribuirea bogăţiei. Creştere economică rapidă care generează schimbări sociale necontrolate.

În cele dintâi. mijloace de constrângere aflate la îndemâna puterii. Eckstein se preocupă îndeosebi de factorii care acţionează cu succes în favoarea sau împotriva violenţei revoluţionare. şi fiecare fază a fiecărui tip. Mancur Olson. “războiul intern” este “orice recurs la violenţă în cadrul unei ordini politice pentru a-i schimba constituţia sa. ratele înalte ale modernizării politice. Un economist. mai ales în Africa.patru variabile negative: mecanisme de diversiune. Lewis are în vedere statele apărute recent. el se concentrează asupra factorilor care acţionează în favoarea sau împotriva manipulării încununate de succes a violenţei. ineficienţa elitei guvernante este o structură de comportament. Fiecare tip de război intern. politica sa”. Unele dintre aceste variabile sunt ele însele produsul unor factori de ordin mai profund. au evidenţiat că. Caracterul mai comun şi important al acestor fenomene este “întrebuinţarea violenţei pentru a atinge obiective care nu pot fi atinse fără această violenţă”. guvernanţii săi. mai degrabă decât asupra factorilor de profunzime care acţionează în direcţia creării unui potenţial revoluţionar. Teoriile modernizării. În modelul său. capitaliştii. indiferent de limbajul întrebuinţat. poate fi explicat în termenii acestor opt variabile. mecanisme de adaptare şi represiunea efectivă. urbanizării şi industrializării. ale revoluţionării tehnicilor de producţie. Astfel. O obiecţie faţă de paradigma lui Eckstein este aceea că reuneşte diferite niveluri ale explicaţiei şi nu reuşeşte să menţină distincţia fundamentală dintre precondiţiI şi precipitanţi. Revolte. datorită stabilităţii lor sociale relativ îndelungate. El consideră sentimentul de frustrare care conduce la revoluţie drept o consecinţă a dislocării vechilor tipare de status prin apariţia a patru noi clase: proletariatul. Aceasta din cauză că paradigma urmează să se aplice tuturor formelor de război intern mai degrabă decât revoluţiei propriu-zise şi că varietatea formelor de război intern au în comun doar utilizarea violenţei. A. Totodată. represiunea efectivă a voinţei politice. altele simple probleme de tactică ale puterii. prin explozia participării politice în primul rând. În societăţile care cunosc o creştere economică rapidă apar tulburări sociale inevitabile. războaie de independenţă reintră în definiţie.VII. conştientizează diferenţele sociale şi. ceea ce este şi mai important. opinează Eckstein. lovituri de stat. teoriile modernizării au ca numitor comun schimbările profunde induse în structurile societăţilor precapitaliste de către ratele înalte ale modernizării economice. În al doilea rând. O societate lipsită de violenţă politică şi de conflicte este o utopie. în deceniile VI. atât societăţile pre-industriale cât şi cele înalt industrializate sunt relativ ferite de tulburări revoluţionare14. El consideră ambele fenomene ca tranzitorii deoarece într-o ţară dezvoltată din punct de vedere economic capitalismul popular elimină inegalităţile de şanse. Mizeria economică şi nedreptatea socială sunt suportate în mod pasiv deoarece sunt considerate drept constante ale vieţii sociale. Indiferent de soluţiile tehnice propuse în schimbarea ordinii social-politice (socialistă sau nu). Această paradigmă îşi poate demonstra valoarea ei numai în condiţiile aplicării la studiul unei revoluţii istorice particulare18. oamenii acceptă în virtutea unor automatisme tradiţionale drepturile şi obligaţiile ce derivă din stratificarea socială în caste şi clase. Procesul de dezagregare socială este o cauză profundă. Arhur Lewis şi un sociolog. de venit şi status. revoluţii mai mult sau mai puţin ample. clasa mijlocie comercială şi profesională urbană şi politicienii de profesie – şi a perturbării vechilor structuri de venit datorită impactului sporadic şi fragmentat al creşterii economice care creează o nouă bogăţie şi o nouă sărăcie într-o strânsă şi evidentă juxtapunere. 126 . posibilitatea anulării lor prin contestare violentă. ceea ce diminuează potenţialul revoluţionar intern al societăţii respective.

Davis se ocupă de factorii economici pe termen scurt care pot să precipite o criză.W. După cum sublinia încă de Tocqueville. modelul revoluţionar al lui Olson şi Lewis se circumscrie celei de a doua: cel al lui Davis este aplicabil tuturor trei. Modelul lui Davis este adecvat istoriei Europei occidentale deoarece se pare că în condiţiile de rigiditate instituţională şi ideologică extremă primul tip de creştere economică produce frustrări de un gen extrem de serios. există faze de creştere rapidă. ideologice. iar deosebirile dintre ele pot fi explicate prin faptul că A. sociale sau politice importante. Problema nu este atât că. satului sau comunităţii şi că aceşti indivizi sunt produsul creşterii economice rapide care creează atât bogaţi noi cât şi noi săraci. Rezultatul acestei “curbe J”. Însă aceste modele. profesiei. muncitori din industrii depăşite din punct de vedere tehnologic. dintre care unele au fost identificate de către W. Davis este de acord cu Olson în ce priveşte faptul că impulsul fundamental spre o situaţie revoluţionară este generat de rapida creştere economică. Sociologul James C. este că aşteptările în continuu progres. în special cel al lui Rostow. El consideră că revoluţionarii sunt oameni dezrădăcinaţi. sau şomeri într-o societate în care vechile structuri care practicau agricultura extensivă au dispărut şi în care securitatea socială a noilor straturi nu s-a realizat încă. Aceste modele economice au multe lucruri în comun.E. susţinând că momentul revoluţiei potenţiale este atins numai când faza de creştere pe termen lung este urmată de o fază scurtă de stagnare economică sau de declin15. ci a celor a căror situaţie reală se îmbunătăţeşte mai puţin rapid decât se aşteaptă ei. Lewis. ultimii pot fi muncitori ale căror salarii nu mai pot ţine pasul cu inflaţia. după mulţi ani de creştere economică. în oricare caz particular fazele – în special ultimele două – tind să se contopească. Olson se preocupă în primul rând de forţele economice pe termen lung care creează instabilitate. La jumătatea secolului al XVII-lea în întreaga Europă au izbucnit revoluţii. la douăzeci de ani după ce o fază seculară de creştere se încheiase17. în timp ce James C. dar sunt dezrădăcinaţi. ci că schimbările în diferitele sectoare apar în mod neregulat şi în locuri neaşteptate în timp în diferite societăţi. analizele lor se aplică la tipuri diferite de creştere economică. nou create de perioada de creştere. implicând schimbări majore în multe domenii. Cei dintâi. Lewis şi M. Revoluţia victorioasă nu este nici opera celor abandonaţi. se bucură de o stare materială relativ prosperă. C. şi există tendinţa susţinută în direcţia maturizării tehnologice16. eliberaţi de legăturile sociale ale familiei. depăşesc cu mult satisfacerea ulterioară a nevoilor. În măsura în care diviziunea în cele trei stadii ale creşterii este validă. Faza iniţială de creştere poate foarte bine să creeze un declin în standardul de viaţă al majorităţii. datorită necesităţii de economii forţate pentru realizarea de noi investiţii. cauzată de prăpastia crescândă dintre aşteptările sociale şi politice din partea noilor îmbogăţiţi şi aşteptările economice din partea noilor categorii de săraci şi realităţile vieţii cotidiene. meşteşugarii. nici a celor mulţumiţi de propria lor soartă.Mancur Olson a dezvoltat independent o versiune mai elaborată a teoriei lui A. iar din 1914 economia rusă a fost şubrezită de efortul de război. această formulă a creşterii urmată de regres este la fel de bine aplicabilă şi altor sectoare. În plus. dezorientaţi şi neliniştiţi. dar el asociază o asemenea creştere cu o creştere generală mai degrabă decât cu un standard de viaţă în general scăzut. Labrousse a demonstrat existenţa unei recesiuni economice similare în Franţa la 177818. pot fi aplicate numai unui număr limitat de cazuri istorice. cum o numeşte el. Rostow şi Barry Supple: există expansiunea producţiei într-o societate preindustrială care poate să nu cauzeze schimbări tehnologice. aparţinând în general clasei mijlocii şi mediului urban. care se află în declin. Dacă o fază de concesii liberale este urmată de o 127 . Rezultatul acestei situaţii va fi maturizarea unei tensiuni revoluţionare.

alienarea intelectualilor.fază de represiune politică. Curba “J” este aplicabilă şi altor fenomene decât satisfacerii intereselor economice. Toate aceste încercări de a corela disfuncţiile în sistem cu schimbările relative ale prosperităţii economice şi ale aspiraţiilor sunt extrem de dificile. Elitele îşi pot pierde capacitatea lor de manipulare. dacă blochează mijloacele paşnice. crearea de noi aşteptări prin dezvoltare economică şi unele reforme social-politice. în ultimă instanţă. În al doilea rând. schimbările sociale rapide şi profunde. precondiţiile. Relaţia dintre sistemul social global şi sistemul politic poate fi o sursă de dezechilibre şi tensiuni care precipită apariţia unei situaţii revoluţionare. ceea ce va genera privaţiuni sau frustrări ale populaţiei. nesoluţionarea cererilor şi nevoilor populaţiei de către regimul comunist a dus la o acumulare progresivă a nemulţumirilor şi apoi la o tensiune socială crescândă care a erodat lent şi ireversibil bazele de legitimare a sistemului. slabe sau brutale. În al doilea rând. la o autoreglare negativă a sistemului politic. În concluzie. deci. Orice combinaţie între două sau mai multe dintre aceste elemente poate deveni extrem de periculoasă. de blocare a intrării în rândurile acesteia. într-o opoziţie surdă faţă de sistem. Cauzele revoluţiei ar fi. franceză. canalizândule spre violenţă. pe baza fracţiunilor tensionate şi divergente din cadrul unei societăţi constituie. precipitanţii. atât în viziunea lui Peter Amann cât şi în cea a lui Wilbert Moore preliminariile esenţiale ale izbucnirii unei revoluţii iacobine. pe lângă disfuncţiile multiple pe care le-a generat. aspiraţiile populare frustrate. ele se pot înstrăina de restul populaţiei. au făcut ca elitele politice dominante să nu se mai poată adapta noii situaţii şi să îşi piardă încrederea populară. “El pare să considere acceleratorii despre care vorbeşte ca pe nişte declanşatoare automate. dacă unei faze permeabile în recrutarea a elitelor îi urmează o fază de reacţiune aristocratică. de asemenea. După cum subliniază Eckstein nu există o asemenea relaţie directă. deoarece lipesc informaţiile complete pentru constatarea faptelor. Cea care mediază între realitatea obiectivă şi acţiune este atitudinea subiectivă umană. apar tulburări: ele apar. Prima fisură a modelului lui Johnson ar fi aceea că insistă prea mult asupra condiţiilor structurale obiective şi încearcă să coreleze direct condiţiile cu acţiunea. superioritatea lor militară. încrederea în sine sau coeziunea. pot fi incompetente. În plus. deşi numai combinarea dintre micro şi macro poate oferi o individualizare exactă a cauzelor unui proces revoluţionar. istoricii pot indica activităţi similare care apar din condiţii diferite. dacă unei faze de slăbire a barierelor de status îi urmează o reaşezare a privilegiilor. chiar dacă pot fi în mod clar demonstrate. De exemplu. neputinţa lui de a soluţiona favorabil noile inputs-uri (intrări) poate duce la o supraîncălzire. Specialiştii consideră că explicaţiile date schimbărilor produse de bogăţie şi putere sunt mai precis corelate şi sunt mai semnificative din punct de vedere politic decât schimbările materiale însele. se întâlnesc cu factorii imediaţi. atunci ele contribuie la unirea tuturor elementelor care resimt privaţiuni. Dacă elitele nu reuşesc să anticipe necesitatea reformei. urmată de recesiune economică reacţie guvernamentală şi insurecţie aristocratică care lărgesc prăpastia dintre aşteptări şi realitate. poate fi fatal este acumularea erorilor sale prin intransigenţă. precum şi activităţi diferite care sunt generate de condiţii similare. Tocmai acest proces de radicalizare şi de polarizare în două alianţe coerente. Ceea ce. o revoluţie devine posibilă atunci când se reunesc disfuncţii multiple cu o elită intransigentă: tocmai o asemenea conjugare de factori a apărut în anii premergători revoluţiilor engleză. înstrăinarea elitei şi pierderea încrederii ei în sine poate oferi o explicaţie mai satisfăcătoare decât aceea macropolitică. O abordare behavioristă de genul celei a lui Brinton care pune un accent egal pe factorii pregătitori ai revoluţiei precum anomia. Supraîncălzirea sistemului. rusă şi română. 128 . tendinţele economice constituie doar un aspect al problemei. iar punctul culminant al curbei este punctul în care cauzele profunde. Johnson lasă prea puţin spaţiu manifestării factorului personal.

cetăţeni absolut raţionali. datorită proceselor de schimbare socială rapidă. Mulţimile se autosugestionează sub atributul credibilităţii. Chiar dacă anumite sentimente pot fi generate în acest mod. Iniţial se constată simpatie pentru unele idei la indivizii constituiţi în masă. au devenit la fel de agresivi şi iraţionali în furia lor distructivă ca toţi ceilalţi membri ai masei. cu un comportament extrem de paşnic şi de civilizat. După cum a demonstrat Gustave Le Bon în Psihologia mulţimilor. prinşi în comportamentul de masă.ignorând aria de alegere personală impredictibilă care este întotdeauna la dispoziţia elitei conducătoare şi a liderilor revoluţionari chiar într-o situaţie de disfuncţie multiplă exacerbată de un accelerator”19. există o capacitate de automodelare crescândă a caracterului uman. Dacă societăţile sunt considerate sisteme aflate într-o stare constantă de tensiuni multiple. Desfăşurarea procesului revoluţionar Caracteristic unui proces revoluţionar este modalitatea prin care se propagă reacţiile în grup. cu exemple luate din timpul Revoluţiei Franceze. masele sunt cuprinse de elan revoluţionar pentru acele idei care reprezintă cel mai bine psihologia şi interesele lor. Talcott Parsons consideră “nemulţumirea” sau alienarea ca fenomene generalizat ce se pot materializa într-o rată înaltă a criminalităţii. Propagarea reacţiilor individuale influenţate de această contagiune sunt dublate de diminuarea elementului intelectual. Un anume grup se va afla întotdeauna într-o stare de relativă privaţiune. ţărăneşti şi sann-culott-iste. Într-o altă lucrare. sau. mai degrabă. datorită proceselor continue de socializare politică. alte două21. Gustave Le Bon stabileşte o analogie între revoluţiile politice şi cele religioase. În concluzie. a deschis calea revoluţiilor burgheze. Cel mai adesea în istorie tocmai consecinţele neintenţionate au importanţă în realitate. în favoarea celui afectiv şi mistic. că acţionează sub fascinaţia puterii masei. specifice comportamentului de masă. la rândul ei. În sfârşit. Aceste mecanisme de evadare nu provin din lipsa de adaptare personală a indivizilor sau a părinţilor lor ci din condiţiile sociale care generează fenomenele de inadaptare. sexism. Individul este depersonalizat în sensul că este absorbit în comportamentul de masă. conceptul de disfuncţie (dezechilibru) dintr-un sistem politic dat trebuie aplicat cu foarte multă precauţie la cazurile istorice concrete. mai precis între Revoluţia Franceză şi Reforma religioasă înfăptuită de Luther şi 129 . Obiecţia principală adusă acestei teorii este că nu reuşeşte să explice de ce aceste atitudini specifice sunt proprii doar anumitor clase şi grupuri de vârstă. alcoolism. atunci un anume gard de instabilitate este în permanenţă prezent. Dar de ce reacţionează individul în acest mod particular mai degrabă decât în altul? Unii specialişti au argumentat că un revoluţionar îşi formează caracterul printr-o convertire ideologică bruscă în adolescenţă sau în tinereţe ca un refugiu din faţa stării de anxietate20. violenţă politică sau religioasă. singura evidenţă a inevitabilităţii ei este faptul că are loc. ceea ce constituie un teren ideal pentru tehnicile de manipulare. Aceasta duce la ipoteza paradoxală că măsurile desemnate să restaureze echilibrul îl ratează de fapt. Sub impulsul unor idei comune vehiculate de propagandă. Revoluţia nu este niciodată inevitabilă. ritualismul şi evadarea sunt două căi posibile de scăpare: inovaţia şi revolta. modelul lui Ch. Încercările de reformă lente şi pe jumătate dorite au provocat reacţia aristocraţilor care. în anumite momente şi în anumite locuri. Johnson insistă asupra faptului că acţiunile politice menite să remedieze echilibrul interior din cadrul sistemelor politice precipită adesea ele însele schimbarea. Pentru a utiliza formularea lui Robert Merton. Contagiunea imitativă prin gesturi şi atitudini (unele dintre ele imprevizibile în raport cu atitudinile individuale ale membrilor (luaţi separat) declanşează reacţii specifice extrem de excitabile. droguri. Ceea ce este mai dificil de susţinut este predispoziţia latentă spre un model ideologic în copilărie şi configurarea bruscă a acestuia datorită unor întâmplări nefericite sau unor frustraţii care rănesc sensibilitatea de crisalidă a copilului.

Calvin, deoarece “o mulţime de elemente psihologice apărute în cadrul acesteia au acţionat, deopotrivă, şi în timpul Revoluţiei Franceze”22. Un element similar celor două tipuri de revoluţie ar fi fervoarea şi fanatismul credinţei într-o cauză nobilă, ceea ce a dus la elanul de entuziasm mitic inspirat de ideologia revoluţionară, asemănător celui declanşat de credinţele religioase precedente. Spiritul mistic dispune de anumite caracteristici, printre care şi aceea de a acorda puteri misterioase, miraculoase, cuvintelor şi ideilor, fetişurilor considerate drept concretizări ale unor forţe supranaturale. Acest element este considerat de Gustave Le Bon ca reprezentând puntea de legătură dintre credinţele religioase şi mistice. Atribuirea de puteri extraordinare este “temelia tuturor credinţelor religioase şi a celei mai mari părţi a credinţelor politice”. În acţiunea umană, unele tipuri de logică au o pondere mai mare decât altele (logica afectivă, colectivă, mistică, raţională). În situaţii similare celor revoluţionare logica mistică prevalează. Ea atribuie forţe supranaturale unor idei, respectiv principiilor revoluţionare vehiculate ca suport ideologic. Logica mistică grefată pe “sentimente şi impulsuri pasionale pe care le orientează” este cea care imprimă mulţimilor forţa acestor sentimente. “Este ceea ce determină elanul revoluţionarilor, încrederea deplină în izbânda revoluţiei fiind una din condiţiile de reuşită ale acesteia”23. Curzio Malaparte consideră că elanul revoluţionar provine dintr-o concepţie eroică şi primitivă despre viaţă. Această concepţie duce automat spre polarizarea energiei. De aceea, revoluţionarii cred în schimbare, speră în instaurarea unei societăţi mai drepte. O caracteristică intrinsecă desfăşurării procesului revoluţionar este prezenţa violenţei. Exceptând “revoluţiile de catifea” de la Praga şi Sofia din toamna anului 1989, istoria revoluţiilor se confundă în mare măsură cu violenţa. Însă violenţa este un mijloc şi nu un scop al revoluţiei. Utilizată pentru cucerirea puterii politice, violenţa se înscrie în cerinţele practice de desfăşurare a unei revoluţii. Faptul este pe deplin explicabil, deoarece nici o clasă politică nu doreşte să-şi abandoneze de bunăvoie privilegiile. În apărarea propriilor interese, clasa politică va invoca ideea de normalitate care decurge din respectarea normelor fundamentale de la baza ordinii politice existente. Pentru că activitatea revoluţionară este un atentat la adresa acestei ordini şi o ruptură a legalităţii pe care ea se sprijină; prin urmare, ea trebuie să o apere. Ea nu îşi dă seama de pierderea legitimităţii – adică epuizarea credinţelor şi aşteptărilor populaţiei de la clasa politică, ci de ameninţarea legalităţii instaurată prin propriul ei sistem de valori. Din acest conflict dintre legitimitatea şi legalitatea vechii şi noii ordini apare violenţa revoluţionară. De aici ideea că revoluţiile nu au caracter legal, nu pot fi abordate din punct de vedere legal. Ele îşi creează propria lor legalitate. Bluntschli observa că revoluţia este întotdeauna nelegală, dar nu întotdeauna o nedreptate; ea este de cele mai multe ori o suspendare a dreptului, dar nu în mod necesar o crimă”24. La rândul ei, Hannah Arendt afirmă că “violenţa şi schimbarea, în descrierea unui fenomen revoluţionar; numai când schimbarea apare în sensul unui nou început, când violenţa este întrebuinţată la constituirea unei forme de guvernământ diferite, la formarea unui nou organism politice (…) numai atunci putem vorbi de revoluţie”25. Dincolo de aceste luări de poziţie, “revoluţia este considerată violentă din punctul de vedere al unei normalităţi considerată adeseori, pe nedrept, nonviolentă. (…) Normalitatea şi ruptura sunt, în acest caz, definiţii sociale: subiectul care apreciază este colectivitatea în care are lor schimbarea”26. În fond, în calitate de titular al puterii suverane, poporul are oricând posibilitatea să revoce oricând pe guvernanţi. De aceea, “ilegalitatea” revoluţiei şi “noua legalitate” pe care ea o instaurează sunt trăsături evidente ale revoluţiei care figurează în oricare din definiţiile sale". Dacă dincolo de violenţa întrebuinţată pentru preluarea puterii se constată persistenţa ei, atunci violenţa se transformă în teroare, iar mijlocul în scop, ceea ce reprezintă un semn
130

clar al eşuării unora din obiectivele revoluţiei. Violenţa instaurată de învingători este în favoarea intereselor lor şi este dublată de respingerea a tot ceea ce este vechi, începând cu “întreg ansamblul vechilor legi” până la “partizanii regimului căzut care vor fi persecutaţi, expulzaţi sau exterminaţi”27. Gustave Le Bon explică astfel expulzările maurilor de către spanioli, arderile pe rug ale Inchiziţiei, execuţiile Convenţiei, legile împotriva congregaţiilor religioase. Într-o asemenea stare, sub deviza “cel învins nu poate spera la nici un fel de milă”, se pot înregistra şi măsuri extreme care pot dăuna finalităţii procesului revoluţionar. O altă cauză a violenţei în desfăşurarea unei revoluţii provine din caracterul spontan şi dezordonat al mobilizării politice. Fanatismul elitei revoluţionare imprimă procesului revoluţionar un curs despotic, pe lângă fenomenele inerent anarhice care se manifestă. “Revoluţia este mai mult decât dezintegrarea societăţii. Este în acelaşi timp reintegrarea societăţii pe baze diferite şi mai eficiente. Ea nu diminuează în nici un caz particular puterea guvernului central ci, mai curând, o măreşte”28. Forţele protagoniste ale oricărei revoluţii sunt în număr de trei: conservatorii, moderaţii şi radicalii. Moderaţii ajung la putere primii şi îi lichidează pe conservatori, alterând în acest mod echilibrul pe care îl aveau cu radicalii. Radicalii iau puterea în faza de maturizare a conflictului revoluţionar. Lipsa lor de experienţă administrativă şi de cunoştinţe tehnice odată propulsaţi în funcţii publice importante, îi determină să recurgă la măsuri dictatoriale. Terorismul astfel instituit vizează să contracareze pericolul unor intervenţii externe sau pe cel al contrarevoluţiei; el este dezvoltarea logică a situaţiei revoluţionare. Scopul său este de a face posibilă reîntoarcerea la normalitate, aceea stabilită de revoluţie. Una din cele mai convingătoare scheme ale desfăşurării fazelor unui proces revoluţionar îi aparţine lui Rex D. Hooper29. Prima fază este caracterizată prin tulburări şi nemulţumiri difuze, necoordonate ale maselor, ca expresie a faptului că valorile tradiţionale nu le mai satisfac aspiraţiile curente. A doua fază se caracterizează prin cristalizarea acestei nemulţumiri difuze într-o opoziţie organizată cu obiective precis definite. Specific acestei faze este deplasarea intelectualilor dinspre putere spre disidenţi şi elaborarea unei ideologii a “instituţiilor rele”. În această fază apar două tipuri de lideri: profetul, care schiţează noua utopie spre care se pot îndrepta speranţele oamenilor şi reformatorul, care acţionează metodic spre atingerea unor obiective precise. A treia fază, cea formală, este faza desfăşurării propriu-zise a revoluţiei. În acest moment, conflictele dintre stânga şi dreapta mişcării revoluţionare devin acute, iar radicalii se desprind de moderaţi. A patra şi ultima fază corespunde legalizării revoluţiei. Ea se caracterizează prin epuizare psihologică: pe măsură ce tendinţa reformistă se accentuează, entuziasmul moral scade şi dificultăţile economice cresc. Birocraţia s-a reconstituit, s-a instituit un guvern central puternic, iar societatea funcţionează încorporând elemente ale vechiului regim. Rezultatul este mult sub aşteptările iniţiale ale liderilor utopici, dar în el sunt sintetizate aspiraţiile şi valorile, ceea ce are ca efect edificarea unei noi ordini sociale. Modelul revoluţionar Strâns legat de tipologia revoluţiilor este modelul. Acesta oferă o circumscriere mai exactă a factorilor care individualizează procesul revoluţionar în complexitatea desfăşurării lui. Cu privire la modelul de revoluţie în literatura de specialitate s-au impus două macromodele de revoluţii: occidentală şi orientală. În opinia lui S.P. Huntington pe cazul Revoluţiei Franceze din 1789, fazele desfăşurării procesului sunt: 1. mobilizarea noilor forţe politice; 2. căderea vechii ordini; 3. edificarea ordinii noi.

131

Pentru modelul oriental, exemplificat de acelaşi autor pe cazul Revoluţiei Ruse din octombrie 1917 fazele de desfăşurare ale procesului sunt: 1. căderea vechii ordini; 2. Mobilizarea noilor forţe politice; 3. O perioadă de dualism între vechea şi noua ordine (cazul Rusiei din perioada februarie 1917 – octombrie 1917: guvernul provizoriu al lui Kerenski şi sovietele de deputaţi bolşevici. În China: împărţirea puterii între partidul naţionalist al lui Cian-Kai şi (Gomindangul), şi Partidul Comunist Chinez, condus de Mao Ze Dong, până în perioada 1927-1949); 4. Edificarea noii ordini. Credem că în circumscrierea acestor modele, rolul factorului voluntarist, al ideologiilor şi organizării acţiunilor revoluţionare a prevalat. În ce ne priveşte considerăm că analiza factorilor structurali şi ponderea actanţilor revoluţionari pot contribui cu mai mare precizie la individualizarea acestor modele. Un prim aspect este acela al congruenţei dintre mase şi elite în desfăşurarea revoluţiei. În ce măsură masele şi elitele urmăresc aceleaşi obiective, sunt animate de aceleaşi idealuri şi se bucură de aceleaşi avantaje în cadrul noii ordini politice? Al doilea aspect vizează raportul dintre condiţiile locale şi programul ideologic în desfăşurarea procesului revoluţionar. Aici apar diferenţele structurale dintre modelele occidental şi oriental, şi dintre diferitele subspecii ale acestuia din urmă. Factorii structurali se întrepătrund cu cei locali şi ideologici. În cazul revoluţiilor din Lumea a Treia este vorba de un nou subiect revoluţionar care ia locul proletariatului, fetişizat în cadrul modelului marxist de revoluţie. Revoluţia comunistă din China nu a mai urmat fazele desfăşurării revoluţiei occidentale sau a celei ruse. Locul proletariatului a fost luat de ţărănime. Acţiunea revoluţionară nu mai izbucneşte şi nu se mai consumă în capitală, locul unde conflictul dintre vechile şi noile elite este cel mai acutizat şi unde se află concentrate principalele instituţii ale statului. Acţiunea se desfăşoară la periferie, în munţi, în mediul rural, acolo unde gherile revoluţionare încearcă, prin agitaţie şi propagandă, să atragă de partea lor masele nemulţumite de ţărani, să le pregătească şi să le antreneze în ofensiva lor spre capitală. Marşul cel lung al comuniştilor chinezi din munţii Yanan spre Beijing (aproximativ 6.500 km), marş în care comuniştii chinezi au atras de parte lor masele de ţărani nemulţumite de poziţia lui Cian-Kai este sugestivă. În această privinţă, teoria focarului insurecţional elaborată de Che Guevara şi de Regis Débray poate fi considerată un catehism pentru procesul revoluţionar din America Latină. După Che Guevara şi Regis Débray, “recrutarea, antrenamentul militar, pregătirea politică a primului nucleu de combatanţi trebuie să fie mult mai severe decât în trecut. Omogenitatea grupului este extrem de importantă cu atât mai mult cu cât numărul redus al membrilor său (de la 20 la 60 cel mult) permite o selecţie riguroasă”30. Chiar dacă, în organizarea focarului, între pregătirea politică şi pregătirea militară trebuie să existe o strânsă legătură, “3. Prezenţa unui partid de avangardă nu este, totuşi, o condiţie prealabilă absolută pentru declanşarea luptei armate. (…) O luptă de eliberare naţională, pe bază antiimperialistă, nu poate să fie dusă sub egida marxism-leninismului şi a clasei muncitoare în condiţiile latino-americane, caracterizate prin existenţa unei clase muncitoare puţin dezvoltată numeric” (...)31. Caracteristicile focarului: - respingerea modelului insurecţional marxist şi a propagandei marxiste care nu ţine cont de condiţiile specifice ale Americii Latine, unde populaţia majoritară este ţărănimea analfabetă, cu o cultură tradiţională a supunerii şi a sărăciei; - nucleul focarului este constituit din gherilele revoluţionare, antrenate special pentru lupta armată din munţi şi fanatizate din punct de vedere ideologic; - organizare politico-militară;
132

prin însăşi natura ei. Legea economică fundamentală a capitalismului creează. oamenii intră în relaţii determinate. . La Marx politicul şi economicul se întrepătrund întro asemenea măsură încât teoria schimbării transpune destul de fidel în plan istoric ontologia sa şi teoria cunoaşterii. Ea reprezintă încununarea logică a unor procese economice care aveau ca mobil suprem satisfacerea intereselor şi însuşirea privată a produselor muncii de către posesorii mijloacelor de producţie care erau şi stăpânii mijloacelor de producţie simbolice. 3. Modelul occidental Modelul oriental . independente de voinţa lor – relaţii de producţie . realitatea secundară. baza reală pe are se înalţă o suprastructură juridică şi politică şi căreia îi corespund forme determinate ale conştiinţei sociale. 2. procese materiale antrenează modificări în toate sferele vieţii sociale. 4. 2. conducere politică centralizată.Succesiunea fazelor revoluţionare: 1. Specificul acestor schimbări constă în viziunea economică a lui Marx: procesele economice fiind. spiritul devenind factorul secund. o anumită fatalitate a schimbării sociale care antrenează în dialectica ei societăţi şi epoci istorice. tensiunea economică între actori.Capitala este centrul procesului revoluţionar .Actorii revoluţionari sunt intelectualii şi clasa . . sprijinită de gherilele revoluţionare. Modelul marxist de revoluţie. Deosebiri între modelul occidental şi oriental de revoluţie. căderea vechii orânduiri. neîncrederea în formele tradiţioanale ale luptei politice. necesare. 1. mobilizarea noilor forţe politice.Actorul revoluţionar este ţărănimea muncitoare (în tradiţia marxistă). ci. independent de voinţa sau conştiinţa oamenilor. . ceea ce duce la maturizarea condiţiilor revoluţionare. Modul de producţie al vieţii materiale determină în genere procesul vieţii sociale. educaţia politică a ţărănimii. dimpotrivă. politice şi spirituale. Funcţia acestora era tocmai de a legitima stratificarea socială şi ierarhia avantajelor pe baza conştiinţei false. legături munte-oraş. Nu conştiinţa oamenilor le determină existenţa.Mobilizarea resurselor politice: puternică şi . mobilizarea noilor forţe politice.Centrul procesului revoluţionar este care se propagă ulterior în provincie.- legătura inseparabilă dintre lupta politică şi lupta armată.Succesiunea fazelor revoluţionare: . dualismul dintre noua şi vechea ordine. Însuşirea privat capitalistă a produselor muncii în condiţiile socializării 133 . adică ai ideologiilor. în esenţă. legături sat-oraş. Totalitatea acestor relaţii de producţie constituie structura economică a societăţii. edificare noii ordini. Teoria transformării sociale elaborată de Marx este o aplicare a teoriei materialiste a istoriei la domeniul politic şi economic.. 3. Monismul său materialist pune la baza lumii materia. căderea vechii ordini. inclusiv în formele conştiinţei: “În producţia socială a vieţii lor. dispersată.Mobilizarea resurselor politice: slabă şi eficientă. Ideea de revoluţie la Marx este strâns legată de apariţia şi afirmarea proletariatului pe scena vieţii politice în a doua jumătate a secolului al XIX-lea când Marx şi-a elaborat teoria. provincia sau periferia de unde forţele revoluţionare se îndreaptă spre capitală. De aici derivă determinismul mecanicist al concepţiei sale. existenţa lor socială le determină conştiinţa32. adică a pseudomotivaţiilor cu privire la meritele sociale ale posedanţilor. care corespund unei trepte de dezvoltare determinate a forţelor lor de producţie materiale. edificarea noii ordini.

dar patronul rămâne stăpânul fabricii. “Revoluţia politică poate fi opera unei zile. Otto Bauer. prin forţa ei numerică şi prin structura ei organizatorică poate realiza acest lucru este proletariatul. cucerirea puterii politice prin revoluţie nu este decât începutul revoluţiei. Revoluţia politică se transformă sau este continuată de revoluţia socială dacă noua putere politică face un efort pe plan social în direcţia emancipării politice. Modelul austro-marxist. Datorită scăderii tendenţiale a raţiei profitului – ca urmare a concurenţei – burghezia va atenta la diminuarea drastică a salariilor muncitorilor. elaborată de Marx în Capitalul (1867). totodată. forţele de producţie materiale ale societăţii intră în contradicţie cu relaţiile de producţie existente. aceste relaţii se transformă în cătuşe ale lor. indiferent de poziţia socială. datorită statutului lor economic. Societatea capitalistă modernă este structurată în jurul acestor două clase rivale: burghezia şi proletariatul. nu se poate vorbi de o înlăturare efectivă a lor ci. se distanţează critic faţă de unele teze radicale ale marxismului. de o accentuare a lor datorită inegalităţilor de fapt. O componentă esenţială a modelului marxist de revoluţie este clasa socială capabilă să distrugă acest mecanism al exploatării. Otto Bauer evidenţiază necesitatea “unei înnoiri sociale”.crescânde a tehnicilor de producţie determină burghezia să revoluţioneze forţele de producţie pentru a obţine maximum de profit în condiţiile concurenţei acerbe de pe o piaţă aflată în plină expansiune. ca şanse egale în plan politic. cu relaţiile de proprietate în cadrul cărora ele s-au dezvoltat până atunci. definite în primul rând prin poziţia faţă de mijloacele de producţie şi faţă de capital. 134 . a trecerii de la egalitatea de drept la cea de fapt. Este o continuare a modelului marxist şi. Structura socială la Marx este extrem de simplificată: fiecare stadiu al societăţii are două clase principale. Egalitatea lor este doar teoretică. a unui ceas mare. profesează reformismul social-democrat. Atunci începe o epocă de revoluţie socială”. El consideră revoluţia socială ca fiind mult mai dificilă decât revoluţia politică deoarece necesită un timp indefinit de desfăşurare. Greul începe a doua zi. care generează contradicţia dintre forţele de producţie înaintate şi relaţiile de producţie înapoiate: “Pe o anumită treaptă a dezvoltării lor. Conform acestor teoreticieni. Max şi Friedrich Adler activează în cadrul Internaţionalei a II-a Socialiste (1889-1914) şi în perioada interbelică. Reprezentanţii acestui curent Karl Kautsky. Evident că sunt postulate aceleaşi drepturi politice pentru toţi oamenii. aflate în relaţii antagonice. necesar preluării procesului de reproducţie fizică a forţei de muncă. arată clar mecanismele exploatării. Se pune problema în ce măsură revoluţia politică destinată eliberării de sub tirania generalilor şi moşierilor nu determină doar schimbarea stăpânilor cu noii directori sau cu baronii bursei? Considerând revoluţia politică drept o “semirevoluţie care deşteaptă gândul unei revoluţii complete”. Din forme ale dezvoltării forţelor de producţie. Înfăptuirea revoluţiei politice “suprimă apăsarea politică dar menţine exploatarea economică”. o perfecţionare a lui. Chiar dacă inegalităţile politice exercitate anterior revoluţiei nu se mai manifestă. Otto Bauer consideră că “revoluţia politică nu este decât jumătate de revoluţie”. când trebuie să înceapă reconstrucţia societăţii şi când trebuie implementat noul sistem de valori în structurile şi instituţiile sociale şi când revoluţia politică este continuată sau se transformă în revoluţie socială”33. Soluţia pe care el o întrevede este socialismul. ale producerii plusvalorii. 2. Singura clasă socială care. mai degrabă. reducându-le până la pragul minimal de subzistenţă. Caracteristicile acestui curent sunt: 1. cum ar fi aceea a cuceririi puterii politice prin violenţă. iar muncitorul rămâne un simplu angajat. Celebra teorie a plusvalorii. sau ceea ce nu este decât expresia juridică a acestora din urmă.

văzând în ele singura şansă de eliminare a nedreptăţilor de până atunci. nu ar aduce avantaje acestora. În această privinţă. Nu se poate construi un “socialism al sărăciei” cu efecte dezastruoase pentru legitimitatea noul regim politic. aceştia le-ar împinge. Toate acestea anticipă elementele structurale necesare în reuşita unei revoluţii sociale. el propune limitarea dreptului legal de succesiune doar la rudele de gradul 1 şi 2. pentru a putea realiza socializarea proprietăţii funciare.. dar lucrătorul individual nu ar primi mai mult decât astăzi. se elimină şi posibilitatea de a fi la rândul ei ameninţată de o mişcare declanşată de acutizarea nemulţumirilor. o revoluţie se va transforma. În calitate de ministru în guvernul austriac. să dea un răspuns favorabil maselor care le-au susţinut. ca urmare a unei eficienţe economice superioare. în mod echitabil între diferite clase şi categorii sociale. el propune ca acestea să fie achitate din averea claselor bogate printr-un impozit aplicat veniturilor care nu reprezintă produsul direct al muncii personale. socializarea gospodăriilor ţărăneşti. social-democraţia germană va 135 . Otto Bauer realizează studiul pentru pregătirea legii exproprierii intreprinderilor principale şi a legii comitetelor de fabrică. El ar în vedere măsurile concrete de egalizare a claselor sociale din punctul de vedere al veniturilor. mai devreme sau mai târziu. efortul trebuie concentrat în direcţia elaborării metodice. În măsura în care o guvernarea reuşeşte să aplice un pachet de măsuri cu ecouri favorabile în rândul populaţiei. Reglementările vor începe cu domeniul industriei grele şi vor continua cu minele şi marile latifundii. El creează cadrele legale necesare socializării marii industrii prin exproprieri. Polemica dintre Kautsky şi Troţki cu privire la regimul politic postrevoluţionar reprezintă punctul de ruptură dintre comunişti şi social-democraţia europeană în ce priveşte procesul de desfăşurare şi scopurile revoluţiei politice. chiar dacă ea ar avea loc printr-un război civil dureros. el este conştient că o preluare efectivă a fabricilor de către muncitori. Dacă nu reuşeşte să îşi implementeze sistemul ei de valori. practic. cooperarea forţelor sociale. lipsa elementelor ostile şi voinţa de transformare socială din partea maselor. spre faliment. a imobilelor şi a băncilor. Incapabil să conducă. Din acest punct de vedere este interesantă concluzia sa potrivit căreia o veritabilă revoluţie socială se poate realiza cu succes în măsura în care noua putere ştie ce elemente să preia din vechea ordine. Pe de altă parte. repartiţia ar fi mai corectă.Această principală caracteristică a revoluţiei presupune implementarea unui set de valori cu rezonanţă socială care. acest lucru este ineficient dacă nu se realizează o creştere a cantităţii de bunuri. Liderul social-democrat german arată că în Rusia bolşevicii au sacrificat idealurile revoluţiei din 1917 prin permanentizarea terorii în societatea sovietică şi prin justificarea ei ideologică. Pentru a putea realiza aceste reglementări sociale sunt necesare anumite condiţii obiective şi subiective: un cadrul favorabil al relaţiilor internaţionale. inevitabil. aprovizionarea cu materii prime a economiei. aşa cum le-a preconizat în 1979 Theda Skcokpol35. onorând ceea ce a promis şi bucurându-se în continuare de sprijin social. iar pe de altă parte. Plecând de la raporturile de putere din cadrul societăţilor capitaliste de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea. Ţinând cont de contextul determinat de plata datoriilor de război ale Austriei. Pe lângă pregătirea şi experienţa pe care o au proprietarii de fabrici în conducerea acestora. pe de o parte. tocmai pentru că producţia diminuându-se va fi mai puţin de împărţit”34. să consolideze poziţia politică câştigată. Studiul a fost scris după ce prezidase comisia socializării marilor averi şi proprietăţi. Chiar dacă socialismul ar impune o nouă modalitate de repartiţie a bunurilor. ba poate chiar mult mai puţin. în dictatură. treptate a elementelor definitorii societăţii socialiste. Soluţia pe care o propune este socialismul care pune accentul pe o altă modalitate de repartiţie a bunurilor. stabilitatea forţei de muncă. deoarece producţia ar scădea drastic: “Fără îndoială. Clasa guvernantă îşi cimentează poziţia.

revoluţiei politice trebuie să-i urmeze revoluţia socială – ca etapă necesară în materializarea obiectivelor ei în viaţa social-economică. este caracterizat de visul utopic. domeniul în care are loc. deoarece toate reprezintă trenduri ale mişcării sociale şi ale autoreglării optimale a sistemelor politice. fie că sunt reformiste. Aceste uniformităţi vizau: o societate relativ dezvoltată din punct de vedere economic. de regimul politic sau de o comunitate. el nu pot fi izolate în stare pură. elaborate de-a lungul timpului. actorii politici care o pregătesc. dar. Primul tip. Tipologia revoluţiilor Majoritatea tipologiilor revoluţionare. încă din 193838. pentru perfecţionarea ordinii politice şi economice. nostalgice. în plus. Biserica şi Regele. antagonisme crescânde de clasă şi de status. nu se poate vorbi de o autentică preluare a puterii politice. Jacqueria este o răscoală spontană. inspirat de un Mesia 136 . Al doilea tip. Astfel. La o analiză mai atentă se observă că aspectele vizate nu sunt identice în cele patru exemple. adică prin măsuri graduale şi treptate. Horia. a evidenţiat o serie de uniformităţi prezente în cele patru mari revoluţii: engleză. fie că este vorba de persoanele din guvern. americană şi rusă. Rebeliunea milenaristă este similar primului. Înlăturând vechiul sistem. atunci când aceasta porneşte de “la o clasă care până aici a fost apăsată economiceşte şi politiceşte şi care a cucerit acum puterea politică”36. Unul din pionierii elaborării de tipologii a fost americanul Crane Brinton care. o intelectualitate alienată. se observă că Brinton pune semnul egalităţii între o revoluţie social-politică şi un război de eliberare naţională. De aceea. răscoala lui Stenko Razin şi a lui Pugaciov din Rusia între 1773-1775. dimpotrivă. putem vorbi de revoluţie ca schimbare socială. au o valoare maieutică indiscutabilă: ele ne ajută să determinăm genul proxim şi diferenţa specifică ale fiecărui conflict revoluţionar. fie că este vorba de o masă sau de o elită. criteriile întrebuinţate şi în funcţie de acest lucru să ne dăm seama de: specificul schimbării sociale. de obicei. în 1917 Rusia nu era o ţară dezvoltată economic. Acest lucru nu îi va fi iertat de Lenin. ca în retorte farmaceutice. Contribuţia social-democraţiei austriece (a “austro-marxismului”) la edificarea unei teorii despre revoluţii se înscrie în logica legalităţii noii ordini politice şi a legitimităţii ei. Evident că tipologiile nu instituie clivaje absolute între un tip de revoluţie sau altul. luate de clasa conducătoare. a ţăranilor. După Karl Kautsky. franceză. Aceste obiective sunt susţinute şi de ideologii. Exemple ale acestui tip sunt răscoalele ţărăneşti ale lui Gh. de masă. de altfel. Chalmers Johnson39 elaborează o tipologie bazată pe şase tipuri identificate prin obiectivele alese de agenţi. revoluţia politică creează un context specific în care se impune legiferarea unei noi ordini politice capabile să pună în practică măsuri destinate înlăturării exploatării politice. o clasă conducătoare nesigură din punct de vedere psihologic şi de depăşită din punct de vedere politic precum şi o criză financiară prelungită. efectele în ordinea politică. în societatea americană clasa conducătoare nu era nesigură din punct de vedere psihologic şi politic. În acest context se pune problema continuării revoluţiei politice prin revoluţie socială ca elemente integrate ale acestei mişcări politice37. Până ce reglementările legale favorabile noii puteri politice nu devin funcţionale. Un specialist american al revoluţiei. desfăşurată. Cloşca şi Crişan. cu scopul limitat de a epura elitele locale sau naţionale. De asemenea.opta pentru calea reformistă de schimbare socială. În Anglia şi în coloniile americane intelectualitatea nu era alienată iar. Doja. escatologice. care în lucrarea “Social-democraţia germană şi renegatul Kautsky” va iniţia o campanie violentă împotriva social-democraţiei care va fi continuată şi de Stalin în perioada interbelică cu consecinţe funeste pentru unitatea politică a Stângii europene. în plus. mai precis a efectelor ei. ci. elitiste sau naţionaliste. în numele autorităţilor tradiţionale.

Acest tip de revoluţie poate apărea numai într-un stat extrem de centralizat. Al cincilea tip este lovitura de stat conspirativă. ţinta sa fiind guvernul. structura socială. Criteriile de clasificare a revoluţiilor propuse de diferiţi sociologi şi politologi de-a lungul timpului trădează interesul pe care această formă de conflict politic l-a suscitat în perspectiva unor durabile şi auspiciile transformări calitative ale sistemelor sociale. Condiţionarea este reciprocă: nu poate fi întâlnită o revoluţie pur politică fără a fi socială. Acest tip de război revoluţionar a apărut în Algeria. deoarece acţiunea socială. bruscă sau subită. Rezultatul războiului de gherilă este determinat de atitudinile politice. Vietnam. Jugoslavia. 1. În toate cazurile cunoscute. inspirată de profetul Wovoka în 1890. . terorism şi alte forme de violenţă. reacţia nostalgică faţă de schimbările progresiste. economice. Rezultatul pare să fie crearea unei noi autorităţi centralizate şi apariţia unei ordini sociale şi birocratice mai raţionale şi. . implicând o idealizare romantică a vechii ordini: exemple sunt pelerinajul lui Grace şi Vendée. condus de o elită devotată. Revoluţia socială ar fi sinonimă cu materializarea acestor valori în viaţa economică.după scopul lor şi după agenţii care le realizează.după forma de manifestare. Descoperirile din fizica cuantică sau din genetica 137 . Nasser din Egipt sau cea a lui Fidel Castro din Cuba. mai eficiente. cu un accent deosebit pus pe cel dintâi. Coreea. ideologia este cea care atrage masele şi este o combinaţie de naţionalism şi marxism. Dincolo de aceste clasificări literatura de specialitate a insistat mai mult pe două mari tipuri de revoluţie: revoluţia politică şi revoluţia socială. politice. pe ruinele vechilor structuri ale privilegiilor. regimul politic şi ordinea socială. planificat în mod deliberat. nepotismului şi corupţiei. O nou descoperire într-una sau mai multe ştiinţe poate antrena o reacţie în lanţ încât vechiul cadrul epistemologic să devină caduc. Aceasta a fost definită ca “o schimbare profundă. sectară. Al treilea tip este Rebeliunea anarhistă. juridice etc. cele două tipuri de revoluţii nu se pot disocia. Aceste tip poate fi întâlnit în toate timpurile şi în toate locurile. fundamentală în organizarea politică. greve. asasinatul politic. controlul proprietăţii economice şi mitul predominant al ordinii sociale care marchează astfel o ruptură majoră în continuitatea dezvoltării”40. China. dat fiind că rebelii depind în întregime de un larg sprijin popular. Al patrulea tip este reprezentat de Revoluţia iacobină. în satisfacerea intereselor şi aspiraţiilor unui grup. deci. Aceasta este de tip revoluţionar numai dacă anticipă mişcări de masă şi inaugurează schimbări sociale – ca. de la revoluţia florentină condusă de Savonarola. animată de o ideologie oligarhică. nu de strategia sau materialul militar. până la rebeliunea anabaptistă din Münster condusă de John Mathijs şi John Buekless din 1533-1535 şi până la rebeliunea dansului fantomelor al sioux-urilor. care sunt toate subsumate genului “război intern”. . . Criteriile avute în vedere în stabilirea tipului de revoluţie au fost: . În realitate. conflictul dinastic pentru succesiune. un fenomen nou al secolului al XX-lea. se observă. orientată spre satisfacerea nevoilor vieţii.după vectorul ideologic care le pune în mişcare.care trăieşte. revoluţia lui G. prin faptul că este este un război de masă revoluţionar. capătă cu necesitate o formă politică.domeniul în care această transformare calitativă.după specificul şi importanţa fazelor de desfăşurare. După domeniul în care se manifestă revoluţiile pot fi: a) revoluţii tehnico-ştiinţifice: schimbarea de paradigmă în cunoaşterea ştiinţifică. cu comunicaţii bune şi cu un mare oraş drept capitală. Revoluţia politică ar coincide cu realizarea cadrului legal pentru aplicarea valorilor enunţate în program ce vizează organizarea socială. acţiune planificată a unei elite restrânse. din 1494. de exemplu. Al şaselea tip este Insurecţia armată populară. Ea se deosebeşte astfel clar de lovitura de palat.

cu accentul pus însă pe restructurarea modului de producţie şi a mecanismului economic prin realizarea reformelor agrare. Arhiepiscopul primat al Angliei şi familia regală trebuiau să aparţină obligatoriu religiei anglicane. specie a revoluţiilor politice. Reforma din Germania şi Ţările de Jos (1517-1555). b) revoluţiile politice vizează schimbarea structurală a ordinii politice în ansamblul ei: instituţii. prin naţionalizări. prin noi tehnici de producţie şi de organizare a muncii. Sintagma “societate industrială” şi “societate de consum” au intrat definitiv în terminologia social-politică tocmai datorită impactului pe care creşterea spectaculoasă a producţiei ca urmare a introducerii tehnologiilor avansate în procesele de fabricaţie.. revoluţiile pot fi: revoluţii burgheze (iniţiate şi făcute de burghezie în scopul obţinerii drepturilor şi libertăţilor politice. Calvin etc. clasa politică. Pe de altă parte. 2. deci prin schimbarea paradigmei economice. După scopul lor şi după agenţii care le realizează. d) revoluţiile economice reprezintă tot o specie a revoluţiilor politice. de exemplu) pe care în alte condiţii (în calitate de membru al eşalonului II sau III al nomenclaturii) nu le-ar fi putut obţine. a monarhului sau a conducătorului. a compoziţiei socio-profesionale a populaţiei. aceste revoluţii religioase (mai mult decât reforme) au avut consecinţe durabile în planul vieţii economice. a stilului de viaţă şi de consum. Isus Hristos. În funcţie de agenţii care le realizează. Totodată. descătuşând energiile creatoare şi spiritul de iniţiativă41. fără a urmări însă şi schimbarea ordinii politice: revoluţiile de la 1848. Dieta de la Augsburg (1555) a sanctificat principiul Bisericii Naţionale prin formula: “Cujus reggio ejus religio” adică “Cine conduce îşi impune religia sa”. revoluţiile din 1848 etc. revoluţiile din Anglia din timpul lui Cromwell (1688) s-au caracterizat prin schimbarea fundamentală a dogmelor religiei catolice.. dar nu schimbarea ordinii politice pentru implementarea unui nou sistem de valori ci pentru obţinerea unor avantaje materiale sau simbolice (dorinţa de a deveni şef al statului.). revoluţia franceză de la 1870 etc. apanajul aristocraţiei (Revoluţia Franceză din 1789. 138 . c) revoluţiile spirituale apar ca revelaţia bruscă a unui iluminat cu privire la noua ordine simbolică a lumii care îi schimbă sistemul ei de valori Budha. Mahomed. f) revoluţiile religioase au ca scop schimbarea religiei oficiale şi naţionalizarea acestei religii. Luther. prin introducerea elementelor de planificare.moleculară în secolul al XX-lea au infirmat unele din principiile clasice ale fizicii şi biologiei. l-a avut asupra societăţilor occidentale. în Anglia revoluţia lui Cromwell a dus la afirmarea religiei protestante (anglicane) în viaţa politică a ţării. Vizează răsturnarea clasei de la putere. ca fundament a posteriori: revolta spiritului naţional împotriva imperialismului Vaticanului şi amestecului în treburile lor interne. vizează schimbarea de regim politic şi a unor structuri politice. regim politic. Moise. cultura şi valorile politice. c) revoluţiile constituţionale. Revoluţiile industriale au dus la o schimbare profundă a structurilor şi relaţiilor sociale. datorită impactului valorilor religioase asupra celorlalte. caracterizate prin mecanizarea şi automatizarea întregii producţii. a suveranităţii naţionale asupra resurselor lor naturale şi asupra formei de guvernământ şi regim politic. cu consecinţe benefice pentru stabilitatea politică a ţării şi pentru eliberarea forţelor creatoare. b) revoluţiile industriale. care conţinea însă. e) revoluţiile naţionale reprezintă mişcările de eliberare naţională pentru obţinerea independenţei politice şi economice. prin noile religii pe care le-au impus lumii au schimbat nu numai sistemul de valori religioase ci şi ordinea politică şi socială de după ei. revoluţiile pot fi: a) revoluţii personale.

revoluţiile sociale (vizează o nouă politică a repartiţiilor. adică dacă se demonstra implicarea unor forţe străine (ţări sau servicii secrete) în doborârea lui Ceauşescu. 139 .revoluţiile nonpolitice (obiectul lor nu este schimbarea titularului puterii. .). atunci noua putere putea fi contestată. a războaielor externe şi a contrarevoluţiilor). noile politici de redistribuire ca şi schimbarea sistemului economic): . Acest bombardament avea la bază obsesia de a-i deconspira pe “emanaţii revoluţiei” care au sechestrat revolta populară printr-o abilă lovitură de palat. fostul preşedinte al Cehoslovaciei din perioada interbelică. a regimului politic) şi îmbracă forma războaielor civile. greva generală sau mişcările spontane ale câtorva mii de muncitori care blochează circulaţia pe drumurile naţionale în semn de protest faţă de politica guvernului). După vectorul ideologic. a formei de guvernământ. Dacă încercarea reuşea. Hannah Arendt şi Crane Brinton42 au demonstrat că violenţa poate însoţi doar faza de început a unei revoluţii fără să fie nevoie ca ea să însoţească toate fazele de desfăşurare a unei revoluţii. prin toate fazele de desfăşurare. revoluţii militare (revoluţii iniţiate de clasa politică dar sprijinite efectiv. La rândul lui. Evenimentele din decembrie 1989 – revoluţie sau lovitură de stat? Timp de 16 ani. acumularea tensiunilor atinge un punct critic care nu poate fi depăşit decât prin manifestarea violenţei (presiunea străzii. P. Indiferent de sferele de influenţă sau de grupurile de presiune interesate într-o astfel de demonstraţie. cum nimeni nu cedează puterea de bună voie. aceasta fiind esenţa unor antagonisme ireductibile) şi revoluţiile filosofico-juridice car vizează repartiţia justă a puterilor dintre clasele sociale şi dintre indivizi43. Masaryk. pe parcursul desfăşurării lor. 3. comportamente de masă neinstituţionalizate etc.revoluţiile politice (care vizează modificarea puterii în stat. pentru impunerea sau conservarea unui regim politic. Mihai Ralea distinge între revoluţia socialistă (conform căreia lupta dintre capitalişti şi proletari are ca factor propulsiv lupta de clasă. mai târziu. violenţa era o caracteristică sine qua non a revoluţiei. 4. revoluţiile pot fi: violente sau nonviolente. de armată care devine astfel o forţă politică ea însăşi. În paradigma clasică. propune următoarea clasificare a revoluţiilor plecând de la intensitatea factorului ideologic: . Luptele de gherilă din America Latină sau din Africa. sprijinite de statele naţionale. acte de vandalism. Dar şi reciproca este adevărată: nu toate mişcările sociale violente pot fi caracterizate drept mişcări revoluţionare (de exemplu. Având în vedere rolul excepţional al ideologiei în pregătirea şi declanşarea unei revoluţii. Revoluţia nonviolentă realizată de M. evenimentele anului 1989 confirmă. Or. deoarece forma de revoluţie studiată cu precădere a fost revoluţia social-politică. Gandhi în India în 1947 s-a caracterizat prin blocarea generalizată a administraţiei coloniale engleze prin faptul că populaţia civilă nu a mai răspuns la comanda politică. confruntări cu forţele guvernamentale. în numele eliberării clasei muncitoare de exploatare – revoluţiile ruse din 1905 şi 1917). literatură. apariţia curentelor avangardiste în artă şi literatură). neavând legitimitate. caracterul unei revoluţii. De exemplu. După forma lor de manifestare. morală sau religie.revoluţii proletare (iniţiate şi conduse de comunişti. opinia publică din România a fost supusă unui veritabil bombardament mediatic cu privire la scenariile posibile care au stat la baza pregătirii şi desfăşurării evenimentelor din 1989. ci schimbarea de paradigmă în artă.

În primul rând. cu Mikloş Iakeş. Bulgar este numit noul secretar al P. o plenară a C. care mai târziu s-a dovedit că este ofiţer K. Vântul schimbării începuse să se facă simţit în ţările est-europene.C. să accepte reunificarea Germaniei au început de la modesta sumă de 200 de miliarde mărci. s-a dovedit până la urmă un târg politic destul de cinic. al P. unde Ceauşescu controla totul cu o mână de fier şi nici nu voia să audă de experimentele care puneau sub semnul întrebării “principiile nemuritoare” ale socialismului. negocierile cu Gorbaciov pentru ca fosta U. dar fără o manifestare activă a factorului subiectiv din fiecare ţară nu pot fi întrunite condiţiile izbucnirii unei revoluţii. În al treilea rând. Observaţia este principial justă.R. În acest caz se verifică una din tezele de bază ale structuralismului lui Theda Skockpol care susţine apariţia unei situaţii revoluţionare din criza relaţiilor internaţionale şi din criza statelor vecine.N. Dar însăşi unificarea Germaniei.C.D. Mulţimea.U. Bulgar. Cehoslovac îl înlocuieşte pe Gustav Husak.C. o soprană cântă imnul naţional al Bulgariei în faţa mulţimii adunată în piaţa centrală a oraşului şi revoluţia reuşeşte. miturile şi ideologia comunistă se epuizaseră.C.S. membru al Biroului Politic al P.Germane. în faţa unui asemenea gest? A reacţionat ca în faţa unui fapt firesc. O problemă neabordată în studierea revoluţiilor din Est este similitudinea fazelor de desfăşurare.. Cu privire la revoluţia din decembrie 1989 din România se impun câteva consideraţii privind fazele desfăşurării ei care arată clar caracterul ei de revoluţie: 1. în ţările satelit oamenii au început să-şi învingă frica şi să spere. unificarea celor două Germanii nemaifiind decât o chestiune de timp. Între timp.R. secretarul general al Partidului. cere schimbarea regimului şi revoluţia reuşeşte. La Sofia. considerată o Cetate inexpugnabilă a dogmei totalitare.S. prin urmare. Gorbaciov ca secretar general al P. Ideea nerostită că domnia lui Ceauşescu are zilele numărate plutea în aer.N. Ca la un semn. Ungaria îşi deschide graniţele pentru populaţia R. Până la urmă s-a ajuns la suma de 106 miliarde de mărci plus alte 25 de miliarde pentru construcţia de apartamente destinate armatei sovietice care urma să fie repatriată.C. fostul cancelar german. al P. (martie 1985). Promisiunile demagogice nu mai puteau ascunde realitatea. un student. în ultimul deceniu situaţia socială devenise în fostele ţări comuniste extrem de tensionată.S. nu mai puteau oferi alternative. care l-a determinat de Ceauşescu să fugă). a reaprins în inimile a sute de milioane de oameni. ca stat independent. se preface că este mort. La Praga. Conform memoriilor lui Helmuth Kohl.U. precipitarea vijelioasă a evenimentelor din fosta U. oamenii comentau cu aprindere ultimele progrese înregistrate de perestroica şi glasnostiul lui Gorbaciov. Todor Jivkov.R. focul sacru al Speranţei. ca în faţa recunoaşterii unilaterale a Croaţiei de către Germania. În timpul marii manifestaţii prilejuită de acest moment. Reformele iniţiate de tânărul lider sovietic în ţara-pivot a lagărului comunist. zidul Berlinului este dărâmat. Credinţa în cauză se erodase şi nu mai putea oferi acea brumă de legitimitate care să asigure funcţionarea sistemului. În al doilea rând. De vreme ce în însuşi centrul regimului totalitar puteau avea loc schimbări extrem de îndrăzneţe care contraziceau ideea de permanenţă a Dogmei.C. al P.S. mai precis O. oamenii nu mai erau dispuşi să facă sacrificii în numele unui “viitor fericit”. cu mult înaintea recunoaşterii ei de către O. Bulgar reformat.G.U. secretarul general al partidului. după alegerea lui M.B. Noaptea la cozile de carne şi de lapte. îşi dă demisia iar Peter Mladenov. presiunea maselor asupra puterii (presiunea coloanelor de muncitori de pe platformele industriale ale Capitalei asupra C. revoltată. considerată ca o consecinţă inevitabilă a căderii comunismului. în timpul unei plenare extraordinare a C.C. Cum a reacţionat comunitatea internaţională.C. închizând ochii la gravele încălcări ale dreptului internaţional public.C.S. dar nu în România.S. 140 .

procesul de la Târgovişte. De ce aceasta. prezenţa invizibilă a teroriştilor etc. împuşcarea lor.. a trecut imediat. au pus sub semnul întrebării credinţa într-un ideal sau posibilitatea materializării lui în societatea românească. Dincolo de transparenţa tragică a spectacolului. abolirea structurilor totalitare etc. Ceauşescu de către propriii lui copii (organele represive. Ea a jucat rolul unui catalizator sau precipitant în mobilizarea populaţiei spre susţinerea proceselor în act care altminteri ameninţau să se blocheze.). apărute ca ciupercile după ploaie. schimbarea structurală şi globală a ordinii politice (începutul procesului de democratizare. Revendicările materiale (în terenuri sau bani). toate acestea au creat şi menţinut o tensiune a conflictului care să ofere legitimitate noilor actori politici. cu arme. în toiul desfăşurării revoluţiei – mai precis în dimineaţa zilei de 22 decembrie 1989 . în oraşe unde nu se trăsese un foc de armă sau unde nu se auzise despre revoluţie. Faţă de revoluţiile-surori din Europa. Toate aceste evenimente transmise insistent au suplinit lipsa conflictului dintre revoluţionari şi nomenclatura comunistă. care a jurat credinţă lui Ceauşescu. al P. a căror înfrângere trebuia să însemne victoria unui principiu şi a unui ideal: distrugerea regimului dictatorial şi începutul edificării noii ordini. Fuga soţilor Ceauşescu de pe clădirea C. 141 . 3.C. Miliţie şi Securitate. cu bagaje. Dar acest ideal democratic a fost pângărit de asociaţiile de revoluţionari. de ce acest aparat. implicit. apariţia pluripartidismului. Armată şi de către propriul său partid comunist care. toate. cu tot de partea insurgenţilor? Au mai rămas teroriştii.s-au pus la dispoziţia forţelor revoluţionare. revoluţia din decembrie 1989 a avut o certă originalitate: aceea de a fi transmisă în direct de postul naţional de televiziune. trecerea la economia de piaţă. în desfăşurarea evenimentelor. ca recompensă pentru participarea la revoluţie. abandonarea lui N. urmărirea şi prinderea lor spectaculoasă.R.C. comandant suprem al forţelor armate. sprijinită de formidabilul aparat de represiune. nu şi-a apărat privilegiile? Mai mult.2. duşmanul din umbră. transmisia directă a desfăşurării conflictului a arătat rolul mass-media în structurarea imaginarului social şi.

Samuel P. Transitions et subordonations au capitalisme. 166. 28 Ibidem. Theories of Revolution. Le changement politique et la transformation des régimes. XXVIII. Plencoe Press. 1965. C. p. În: World Politics. Revolution and the Social System. 48. (coord. Paris. 7 Ibidem. Lawrence. Bucureşti. 265. 30 Debray. 22 Le Bon. Barry. Godelier. Bucureşti. p. University of Chicago Press.. 1-19. nr. 11. 1963. 32 Marx. Karl. nr. Otto. p. p. La nouvelle révolution mondiale est commencée aux Etats-Unis. W:W. Crisis in Europe. 39 Johnson. Social Theory and Social Structure. Karl W. 270-279. Chicago. p. Glencoe. p. În: American Sociological Review. IV. New York.J. (1927). 1968. 1957. 26 Ibidem. Political Order in the Changing Societies. op. p. Princeton University Press. nr. Iaşi. Sigmund. 8-9. Reflection on Revolution: Definition and Explanation in Recent Scholarship. 37. Max. Fr. Editura P. 8 Eckstein. La crise de l’économie française à la fin de l’Ancien Régime et au début de la Révolution. Internal War and pacification: The Venée. 7. 2 1 142 . 24 Apud. The Crisis of the Seventeenth Century. 19 Stone. XXIII.. II. 19. Engels. p. Puritanism as a Revolutionary Ideology. 27 Le Bon. p.. D.op. Bucureşti. Rex. 40 Neumann. p. Alain. Harry (ed. 1991. Karl. p. M. 1997. p. Princeton. În: Journal of Economic History. I. 1999. Jean Francois. R. Arthur W. 1992. 1. p. Toward a Theory of Revolution. F.S. În: History and Theory. Toronto. februarie 1962. 23 Ibidem. Paris. 9. Calea spre socialism. p. cit. 529-552.. Prefaţă. 13 Eckstein. Paris.. p. 1. 2. op. Sociologie generală. Contribuţii la critica economiei politice. 18 Labrousse. 15 Davis.S. 33 Bauer. 16. III. Editura Humanitas. Etica protestantă şi spiritul capitalismului. Bucureşti. Theda. P. 12 Apud Dahrendorf. New Haven and London.. Editions MSH. 1972. Régis. Johnson. Petre.D. 13.. 6 Revel. 11 Edwards. Harry. Integral War. The Steges of Economic Growts. p. Polirom. Laffont. 17 Hobsbawm. Reformă sau revoluţie socială? Bucureşti. p. Briton. nr.. vol. Iaşi. 29 Hooper.. p. p. decembrie 1963. Ralph. 25 Arendt. 5 Huntington. 1945. The Natural History of Revolution. Londra. Paris. Gustave. 1965.)... Revoluţia Franceză şi psihologia revoluţiilor. Anatomy of Revolution. 36 Kautsky. Paris. În: Conference Across a Continent. Révolution dans la révolution et autres assai. Andrei. H. În: Marx. Polirom.E. New York. 11-12. Bucureşti.. Opere. p. P. 29. 1972. 10 Kramnik. 17-20. Cambridge. 382.. 31 Ibidem. p.D. Cercul de editură socialistă.. 34 Ibidem. 9 Paret. p. Maspero.. p. 5990.H. 1920. În: History and Theory. ni Jésus. 1970. Ordinea politică a societăţilor în schimbare. p. R. cit.L. Karl. Olson. 1966. 4 Rouquie. Editura Anima. Peter. În: Traité des sciences politiques. p. 14 Lewis. p. Ni Marx.NOTE: Huntington. 16 Rostow. În: Social Forces.. The Revolutionary process. Aston (ed). 1945. Supple. Massachusetts University Press. The Experience of Economic Growts. 1985.U. Princeton. M. 1963. Editura politică. Rapid Growth as a Destabilizing Force. 47. 37 Bauer. Yale University Press. 19. Editura P. cap. 3 Deutsch. 11. 1944. citat în Ch. 21 Merton. 2. XXVII. 1964 şi On the Etiology of Internal War. 46-60. În: History and Theory. E. Michael L. 1793-1796. 35 Skcokpol. 5-58. Samuel. Otto. 1962. 7. p.). 1963. 1961. 1993. In: T. 1560-1660. 1970. James C. 1960. 41 Weber. cit. 38 Crane. Calea spre socialism. 601. Commonwealth Address. vol. Chalmer. Gustave.F. 20 Walzer. Reflecţii asupra revoluţiilor din Europa. martie 1962. 7. 34-35..

On Revolution. Mihai. The Anatomy of Revolution. H. Editura Albatros.. Bucureşti. p. 1997. 43 Ralea.Crane. 1965 (1938). New York. Penguin Books. Vintage. Ideea de revoluţie. Brinton. 42 143 . 1965. VII-IX. Arendt.

1. Din această perspectivă. Nu există democraţie nici când consensul este simulat sau forţat căci nu există consens dacă cei care trebuie să subscrie la el nu sunt liberi să-şi exprime dezacordul şi dacă acordul nu rezultă dintr-o alegere liberă a democraţiei“1. un sistem axat pe un principiu: nimeni nu poate să se proclame conducător şi nimeni nu poate să deţină puterea într-o manieră irevocabilă sau cu titlu personal. Conceptul de democraţie. realizată prin consens şi nu prin mijloace violente. periodic şi în forme stabilite pentru a numi sau revoca magistraţii şi pentru a promulga sau revoca legile prin care o comunitate este guvernată“3. Tocmai pentru că respinge principiul autocratic. în special. determinate de întreaga comunitate în concordanţă cu procedurile şi regulile stabilite pentru participarea politică şi realizarea consensului. Era suficient să pronunţi Numele. nimeni nu poate să-şi aroge o putere necondiţionată şi nelimitată“2. acţionează în mod liber. de obicei. democraţia este o formă de guvernământ în care guvernarea de către cei mulţi este opusă guvernării de către unul singur – guvernarea de către popor fiind opusă guvernării de către tiran. Ca produs al epocii moderne. Încrederea în posibilitatea schimbării sociale conştiente. Democraţia este un regim politic „caracterizat prin lipsa puterii personale şi. adică DEMOCRAŢIA. Prin urmare. Ideea că procedurile democratice. Prăbuşirea regimurilor totalitare din sud-estul Europei în 1989 a echivalat cu sosirea timpului mesianic. atunci încrederea în perfecţionarea morală a omului. 144 . eliberate de lunga noapte totalitară şi orbite de strălucirea valorilor democratice. Se părea că popoarele din această zonă. reprezintă mai mult sau mai puţin eficient voinţa comună. În plus. Încrederea în perfecţionarea morală a umanităţii. sau un număr suficient dintre ei. s-a răspândit cu o viteză direct proporţională cu persistenţa acestei mentalităţi magice despre politică. dictator sau monarh absolut. în demnitatea eminentă a fiinţei sale se poate materializa numai într-un regim care promovează principiul egalităţii şanselor. al fraternităţii şi al participării la luarea în comun a deciziilor privind problemele de bază ale comunităţii. antropologice şi psihologice. ca fiinţă raţională. Atracţia exercitată de valorile democraţiei la popoarele care au cunoscut „beneficiile“ regimurilor dictatoriale are cauze profunde. nu există democraţie. vor duce automat la soluţionarea tuturor problemelor. 1.Capitolul 7 REGIMURILE POLITICE A. democraţia poate fi definită ca o formă de asociere politică în care scopurile guvernării sunt. ceea ce distinge un regim autocratic de un regim democratic echivalează cu o definiţie a contrario a democraţiei: „într-un sistem democratic nimeni nu poate să se desemneze pe el însuşi. Testul esenţial al oricărui guvern democratic constă în evidenţa că sursa autorităţii politice trebuie să fie şi să rămână întotdeauna în cadrul comunităţii şi nu la dispoziţia sau bunul plac al conducătorului: „O guvernare democratică a însemnat mereu una în care cetăţenii. REGIMURILE DEMOCRATICE. nimeni nu se poate investi cu puterea de a guverna şi. dacă desemnarea conducătorilor nu emană dintr-un consens. odată implementate. Dacă esenţa omului. Introducere. norma democratică vrea ca puterea omului asupra omului să nu îi fie conferită decât de un altul. prin urmare. el trebuie să respecte următoarele principii: 1. a Judecăţii de Apoi. 2. şi realitatea trebuia să se supună ca o felină îmblânzită în faţa acestei voinţe magice. În aceeaşi ordine de idei. este libertatea. pentru ca un regim democratic să poată fi implementat. vor păşi într-o nouă eră a dreptăţii şi a fericirii.

precum cele ale lui Bentham sau ale lui Locke. 5. Modelul clasic al democraţiei. 6. Nu există nici o cale de mijloc. Asigurarea demnităţii esenţiale a omului. cine conduce – prin prisma diferitelor teorii despre natura umană şi despre cetăţenie. el nu poate consimţi la respectarea puterii politice la care el nu participă direct şi în permanenţă decât în măsura în care el 145 . Autorul Contractului social consideră că „suveranitatea nu poate fi reprezentantă din acelaşi motiv pentru care ea nu poate fi înstrăinată. mai general. oamenii nu trebuie să accepte să-şi înstrăineze libertatea lor abandonând puterea lor de decizie elitelor care ar pretinde să-i reprezinte.. Mill observă din acest punct de vedere că „satisfacţia personală a intereselor private . de îndată ce ei sunt aleşi. nici nu pot să fie reprezentanţii ei. utilă“. într-adevăr. Ei nu pot să conchidă nimic definitiv.. După Jean Jacques Rousseau. în consecinţă. în voinţa generală şi voinţa nu se reprezintă deloc. departe de a trage foloase de pe urma pasivităţii şi apatiei acestora. el nu este decât în timpul alegerilor membrilor Parlamentului. dimpotrivă. Poporul englez crede că este liber. el nu mai este nimic“8.. Ea constă în esenţă.. 2. 4. drepturile omului) şi egalitate (dreptate socială). Răspunsul dat la următoarele întrebări poate degaja configuraţia conceptului de democraţie: 1. dintre libertate (drepturile individului. Ei nu sunt decât comisarii ei. 4. 2. deci. insistă mai puţin asupra participării şi mai mult asupra reprezentării cetăţenilor. Convingerea că valorile comunităţii trebuie repartizate între membrii ei cât mai repede şi cât mai egal posibil.) şi al sferei adecvate de aplicare a guvernării democratice. cu mijloace directe sau indirecte – adică prin guvernarea populară directă sau prin instituţii reprezentative şi cu ce impact asupra teoriilor despre raportul mase-elite. determină ca omul să nu ia în consideraţie decât interesele sale personale sau familiale şi să se dezintereseze de binele public“7. După cum remarcă David Lane: „guvernul este astfel responsabil în faţa cetăţenilor de modul în care execută deciziile lor“5. Principiul majorităţii prevalează în luarea deciziilor când poziţiile membrilor Adunării sunt diferite. Ea este aceeaşi sau ea este alta. în numele cărora scopuri – ca expresie a conflictului dintre individ şi comunitate sau. Controlul popular al deciziilor politice prin alegeri periodice. în cadrul căror limite şi competenţe – ca aspect al problemei guvernării limitate sau nelimitate (. omul nu este cu adevărat liber decât în măsura în care participă în permanenţă la exprimarea voinţei generale: prin urmare. să facă eforturi să le dezvolte calităţile morale şi conştiinţa politică6. Modelul clasic nu operează o separare între viaţa publică şi viaţa privată a cetăţenilor şi. trebuie. activităţile lor de cetăţeni nelimitându-se numai la alegerile guvernanţilor lor. Unele teorii clasice ale democraţiei. El adaugă: „este evident că singurul regim care poate răspunde la toate nevoile situaţiei sociale este cel în care participă tot poporul. 7. incluzând aici structura de clasă a societăţii (dar şi alţi factori)4.3. el devine sclav. aceasta nu este o lege. 1. în ce condiţii şi sub ce constrângeri – ca formulare a problemei premiselor economice şi culturale ale democraţiei. mai ales. a cultivării şi protejării personalităţii sale pe un principiu fratern decât pe unul diferenţial. de exemplu. Modelul clasic al democraţiei presupune că oamenii participă la deciziile care îi interesează în calitate de actori raţionali. După John Stuart Mill. refuză să privilegieze viaţa privată în detrimentul vieţii publice şi al angajării în Cetate. Deputaţii poporului nu sunt. participarea la funcţiile politice cele mai modeste este. Eliminarea privilegiilor speciale bazate pe merite inexistente sau pe exagerarea diferenţierii dintre indivizi. sistemul democratic nu este compatibil cu pasivitatea cetăţenilor în care guvernanţii. Dar ei subliniază energic că omul se naşte liber şi că. Orice lege pe care poporul în persoană nu a ratificat-o este nulă. 5. 3.

ale marilor aglomerări umane. Reprezentarea nu constă în a delega anumitor persoane puterea de a interpreta şi de a da curs voinţelor sau aspiraţiilor membrilor colectivităţii. egal. Câţi de mulţi reprezentanţi ar putea fi recunoscuţi unui grup particular? Dar ce se întâmplă cu voinţa minorităţii în condiţiile în care voinţa majorităţii devine „voinţa generală“ şi se transformă în suveranitatea poporului? După unii specialişti „principiul voinţei majoritare“ ca expresie activă a conceptului de suveranitate populară. „A reprezenta“ înseamnă a lua sau a ţine locul altcuiva într-o anumită situaţie sau pentru un scop anume. adică de reprezentanţi ai întregii naţiuni. Ea vizează autorizarea organelor reprezentative să spună ce vrea naţiunea. Politologul francez vede rolul reprezentanţilor în acţiunea de a da formă şi substanţă voinţei naţionale. în calitate de titular unic al suveranităţii. Prin urmare. Această metamorfoză se împlineşte prin reprezentare“11. În concluzie. parlamentarii „sunt investiţi cu un mandat reprezentativ. atribuindu-i-o naţiunii. pe baza încrederii poporului. 1. este o convenţie sau o ipoteză de lucru. Guvernarea reprezentativă apare atunci când controlul asupra politicilor guvernamentale este în realitate exercitat de un organism reprezentativ. În aceste condiţii. din nefericire. diversele acţiuni. În lipsa condiţiilor tehnice care să permită participarea corpului cetăţenesc la dezbaterea problemelor politice şi luarea deciziilor de interes naţional. a devenit un ideal îndepărtat al Greciei antice. cerinţa desemnării lor prin vot universal apare cu atât mai justificată“9. Mecanismele democraţiei reprezentative. „reprezentarea este mai puţin o procedură tehnică prin care se exprimă puterea poporului. Toate schemele reprezentării au o trăsătură în comun şi anume reprezentarea poporului. Dar cum poate poporul. Am văzut mai sus că suveranitatea poporului nu poate fi înstrăinată şi nici reprezentată şi că o lege care nu este aprobată de popor este nulă. deşi controversată. noţiunea de reprezentare care constituie placa turnantă a democraţiei clasice. adică un act autonom de putere“12. teoriile clasice concep cetăţeanul ca pe o fiinţă raţională. prin vot sau prin alte mijloace care să delege reprezentanţilor puterea de a statua în numele naţiunii. în zilele noastre. pentru ca acest acord de voinţă să se producă. democraţia reprezentativă presupune că organele reprezentative ale statului (Parlamentul) să fie alese prin vot universal. cât o manieră de a fi a acestei puteri“. eliberată de dorinţele sale egoiste şi care deţine o putere de control pe care el o exercită în permanenţă. când democraţia directă caracterizată prin participarea cetăţenilor la dezbaterea trebuirilor publice. „trebuia ca persoane reale să formuleze o voinţă în care colectivitatea să se recunoască pe sine. sunt necesare procesele de legitimare. să-şi manifeste voinţa în condiţiile epocii moderne. Pentru ca reprezentaţii să nu devină sclavii reprezentanţilor. „una şi indivizibilă“. este aceea a distribuirii reprezentanţilor în cadrul grupurilor care primesc reprezentarea. După Georges Burdeau. voinţă care „nu există decât din momentul în care un act al reprezentanţilor a făcut să i se cunoască conţinutul. printr-un act raţional consimţit. nu ai alegătorilor dintr-o circumscripţie sau alta. nu este 146 . cum se întâmplă. politizată. în doctrină s-a încetăţenit practica delegării acestei voinţe unor organisme care să o reprezinte pe o anumită perioadă. nicidecum o realitate sociologică palpabilă.aprobă prin intermediul acesteia. ci o declaraţie de voinţă. direct şi secret de către toţi cetăţenii pentru a avea legitimitate. O problemă corelată. Prin urmare. direct sau indirect. este definită astfel în doctrină: „manifestările de voinţă care emană de la anumiţi indivizi sau grupuri de indivizi au aceeaşi forţă şi produc aceleaşi efecte ca şi cum ele ar emana direct de la corpul cetăţenilor“10. Întrucât voinţa naţională. implicând deci nu un transfer de voinţă. Diferenţele dintre principiile reprezentării provin din dezacordul vizând grupurile care trebuie reprezentate. 3.

când. Manin consideră că voinţa majoritară devine legitimă numai dacă este constituită la terminarea unui proces deliberativ pe care toţi cetăţenii sau cel puţin cei care o doreau. guvernanţii constituie un exponent reprezentativ al guvernaţilor: teoria reprezentării ca asemănare. nu este deloc aşa. paradoxal. poporul este în armonie c statul: teoria reprezentării ca idem sentire. autoritare şi lipsite de idealul democratic. decât rodul întâmplării sau al manipulării“13. Conform acesteia. poporul aprobă deciziile guvernanţilor săi: teoria consensuală a reprezentării. 5. ca indicator al procesului de democratizare. poporul participă în mod semnificativ la formarea deciziilor politice fundamentale: teoria participaţionistă a reprezentării. Procedura care a precedat decizia este o condiţie a legitimităţii la fel de necesară ca şi principiul majoritar“14. 4. intoxicarea. 6. DEMOCRAŢIA CONTEMPORANĂ. lipsa lor de participare politică ar contribui. 7. Astfel. 2. la 147 . Slăbirea acestui unic mijloc de control care sunt alegerile nu afectează procesul de luare a deciziilor pentru buna funcţionare a unei societăţi democratice. Garanţia instituţională preconizată de Robert Dahl. ca oglindă. când oamenii acceptă să trăiască şi să muncească în cadrul unui sistem politic. insuficienţa informării cetăţenilor face ca decizia majorităţii să nu fie. procesul deliberativ poate suplini principiul majoritar şi înlocui deciziile reprezentanţilor dacă libera confruntare a părerilor privind soluţionarea problemelor reale pleacă de la masa de alegători şi de la organizaţiile ei de bază. teoria clasică a consensului devine compatibilă cu apatia politică a masei de cetăţeni şi permite abandonarea puterii în mâinile elitei competente care se angajează să conducă destinele Cetăţii. Noile teorii despre democraţie. Totodată. Pe de altă parte. În opinia lui Giovanni Sartori există şapte concepţii despre reprezentare: 1. l-au arbitrat. B. de fapt.legitim în sine. şi anume dreptul cetăţenilor la informarea liberă şi corectă. 4. Pe de o parte. noile teorii despre democraţie reactualizează teoria „consensului tacit“ elaborată de John Locke. dezinformarea. atinge categoriile sociale defavorizate“16. guvernanţii răspund în mod responsabil în faţa guvernaţilor: teoria reprezentării ca responsabilitate. de exemplu. manipularea şi propaganda din timpul campaniilor electorale sau trucarea sondajelor de opinie fac ca informaţiile „libere şi corecte“ să devină cu totul altceva. guvernanţii sunt agenţi sau delegaţi care urmează instrucţiuni: teoria reprezentării ca mandat. Robert Dahl susţine. poporul alege liber şi periodic un corp de reprezentanţi: teoria electorală a reprezentării. că „săracii şi cei care nu sunt educaţi se exclud ei înşişi prin pasivitatea lor politică“17. el se bazează pe ficţiunea că viaţa majorităţii se impune ca şi cea a tuturor cetăţenilor. ei îşi dau în acelaşi timp consimţământul lor tacit la deciziile guvernanţilor15. 3. noile teorii despre democraţie „nu ignoră importanţa absenteismului electoral care. 1. nu se justifică datorită transformărilor culturilor politice în culturi ale spectacolului. Minoritatea continuă să existe. În aceste condiţii. Repunerea în cauză a modelului clasic al democraţiei pleacă de la constatarea apolitismului şi a ratelor scăzute de participare a cetăţenilor la viaţa politică. Datorită faptului că aceste categorii sociale sunt incompetente. iar amalgamul între principiul de decizie – majoritatea – şi principiul mai eminent al legitimităţii – suveranitatea globală sau unanimitatea – este abuziv. Pe de altă parte. Prin urmare. Prin urmare. B. în definitiv. într-un mod foarte particular.

Aşadar. deciziile le iau elitele victorioase în lupta pentru cucerirea puterii. „metoda democratică este sistemul instituţional de luare a deciziilor politice. Prin urmare. legitimitatea puterii lui fiind cea legal-raţională. Satisfacţiile psihologice pe care indivizii le au în cadrul grupurilor primare îi fac să se dezintereseze de deciziile politice importante luate la nivel central. în care unii indivizi capătă puterea de a hotărî în legătură cu aceste decizii la sfârşitul unei lupte concurenţiale duse vizând voturile cetăţenilor“22. Democraţia instituţională limitează participarea cetăţenilor numai la alegeri prin care aceştia acceptă să fie conduşi de cei pe care ei i-au ales. Mecanismele democraţiei clasice. deoarece elitele iau deciziile cu atât mai uşor cu cât ratele de participare sunt mai scăzute. Deşi în modelul democratic 148 . înainte de toate şi mai ales. el nu poate decât să voteze. acceptate de toţi şi beneficiind de indiferenţa unui mare număr de cetăţeni. Conceptul de „democraţie instituţională“ a fost lansat de J. de către oamenii politici aleşi pe baza competenţei lor şi pentru care acţiunea politică a devenit o veritabilă profesie“21. bazate pe reprezentare. „Democraţia verticală“. susţinută între alţii de Giovanni Sartori şi Robert Dahl. nu pot decât să limiteze eventualele conflicte care ar putea să apară în cursul procesului de luare a deciziilor. Berelson sugerează că indivizii. Aşadar. Aşadar. chiar dacă E. din cauza naturii lor nonimediate şi politice. mai ales. o restrâng şi o condiţionează“19. nu s-au mai putut aplica la „societăţile complexe în care deciziile importante nu pot fi luate decât de specialişti şi. de această dată în deplină raţionalitate23. Conform acestuia. după el. În cadrul noilor teorii despre democraţie autorii fac apel la grupurile primare pentru a demonstra funcţionarea unui sistem democratic chiar şi fără o participare puternică a cetăţenilor. elitele care ocupă Centrul sistemului politic pot promova propriile lor valori şi. Competenţa liderilor este aceea care asigură eficienţa regimurilor democratice: „Eficienţa democraţiei depinde. de aceea. Centrul îi pare lipsit de orice dimensiune conflictuală. Shils în cadrul raportului Centru-Periferic din sistemul politic american care dezvoltă relaţia dintre mase şi elite în acţiunea politică. Aceste conflicte se desfăşoară în final numai la Periferie. puternic integraţi în grupurile primare şi ataşaţi afectiv de acestea. pe care le lasă cu plăcere elitelor. În condiţiile apatiei politice contemporane şi al interesului scăzut pentru politică din partea maselor Robert Dahl vede în democraţie „ un sistem de lucrare a deciziilor în care conducătorii sunt mai mult sau mai puţin dispuşi să ţină seama de dorinţele guvernanţilor şi care poate funcţiona cu un slab nivel de participare a cetăţenilor“26. Shils: „indivizii se preocupă mai mult de problemele Periferiei. Aceeaşi problematică este reluată de E.bunul mers al sistemului democratic: „nu este exact că o rată de participare ridicată este întotdeauna în favoarea democraţiei“18. deoarece nu are caracter ideologic. valorile şi instituţiile Centrului fiind. Datorită lipsei de interes pentru acţiunea politică şi de participare la desemnarea conducătorilor. poporul nu participă la luarea deciziilor. Aceste teorii elitiste despre democraţie provin din mecanismele democraţiei instituţionale elaborate după al doilea război mondial. nu mai sunt preocupaţi de acţiunile politice centrale pe care le deleagă elitelor competente. A. socialism şi democraţie apărută în 1942 şi considerată o Biblie a democraţiei moderne. Shils este conştient de eventualitatea unor fenomene conflictuale care pot apărea din interese fundamental opuse. dar nu destul de capabil pentru a şi guverna pe el însuşi“24. accentuează rolul elitelor şi al oamenilor politici profesionişti în luarea deciziilor importante: „Democraţia este sistemul politic în care poporul exercită suficient control pentru a fi capabil să schimbe conducători. de eficienţa şi de priceperea conducătorilor ei“25. adică de grupul lor primar în care sunt integraţi. Schumpeter în lucrarea: Capitalism. democraţia elitistă nu presupune o participare masivă a cetăţenilor. Aceeaşi viziune a democraţiei elitiste predomină şi în opera lui E. Aceste valori formează un consens care este anterior politicii. decât de cele ale Centrului. „acest consens prezintă un caracter nonideologic“20. o cuprind.

2. 1. de asemenea. Cele trei condiţii esenţiale şi cele opt garanţii instituţionale sugerează cele două dimensiuni majore ale procesului de democratizare: creşterea capacităţii de contestare publică a guvernării şi creşterea capacităţii politice de participare a cetăţenilor. oricare ar fi circumstanţele. Acordul celorlalţi nu este necesar“27. De a-şi formula preferinţele. Eligibilitatea pentru funcţii publice. el subliniază caracterul factice al unei asemenea condiţii. Dreptul liderilor politici de a concura pentru voturi. Libertatea de expresie. teoria poliarhiei avansează. fără a face discriminări în funcţie de conţinutul sau sursa preferinţei. Poliarhiile. Ele nu sunt dominate de o elită coezivă. 3. Alegeri libere şi corecte. cât şi cel de contestare). egalitatea politică şi consensul. procesul de democratizare impune trei condiţii şi opt garanţii. de consensul puternic care domneşte la nivelul elitelor. 1. Condiţii pentru receptivitatea preferinţelor cetăţenilor. Guvernul să cântărească preferinţele fără părtinire. 8. „Binomul participare–contestare îl ajută pe Dahl să definească cele patru tipuri „ideale“ de regimuri. în momentul luării deciziilor importante. deoarece elitele au acordul prealabil al masei pasive de cetăţeni. remarcând faptul că. într-o poliarhie. Dahl. După Robert Dahl. precum şi continuum-ul în care se situează şi evoluează regimurile „reale“. Garanţii. deşi în poliarhii elitele şi conducătorii ocupă poziţii puternice. „numai indivizii activi din punct de vedere politic trebuie să realizeze consensul. 5. Ca şi teoriile elitiste. Pasivitatea cetăţenilor inactivi din punct de vedere politic este compensată. B. De a face cunoscute aceste preferinţe celorlalţi cetăţeni şi guvernului prin acţiuni individuale şi colective. o critică a democraţiei majoritare şi a teoriilor elitiste şi oferă o interpretare alternativă a regimurilor democratice.propus de R. hegemonia cuprinzătoare (care îl acordă pe primul. teoriile poliarhiei arată că toate grupurile umane conţin tendinţe puternice spre dezvoltarea inegalităţilor şi spre apariţia conducătorilor puternici. a. Ca şi teoriile democratice. 1. 4. cu toate că ele conţin elemente democratice. 5. Dar cum se realizează consensul şi legitimitatea fără întrunirea sufragiilor majorităţii? Este vorba de o reprezentare in abstracto deoarece tăcerea şi pasivitatea cetăţenilor nu înseamnă că aceştia dispar din sistemul politic sau că problemele lor nu ajung la autorităţi spre a fi soluţionate. Dahl poliarhiile sunt un amestec de democraţie şi de conducere a elitelor. 6. pe care un guvern trebuie să el respecte dacă doreşte sincer instaurarea unui regim democratic: A. 7. Astfel. cele patru tipuri ideale sunt: hegemonia închisă (care limitează atât dreptul de participare. teoriile poliarhice presupun că regimurile politice pot şi trebuie să fie deosebite şi apreciate şi după amploarea în care ele realizează conducerea de către popor. În concepţia lui R. 3. poliarhiile (vezi mai jos) nu se pot menţine fără legitimarea votului universal. Instituţii care să asigure dependenţa politicii guvernamentale de voturi şi de alte forme de exprimare a preferinţelor28. în modul democraţiei elitiste. 2. Surse alternative de informare. Dreptul de vot. Libertatea de a crea şi adera la organizaţii. Şi în timp ce asimilează aceste prezumţii din ambele abordări. dar îl neagă pe cel 149 . 5. Acestea nu reprezintă democraţii în sensul ideal al termenului. Dreptul liderilor politici de a concura pentru sprijin.

8. Concentrare a puterii executive în cabinete majoritare monocolore contra împărţire a puterii executive în cabinete largi multipatidiste. a) Dimensiunea executiv – sisteme de partide. Banca centrală controlată de executiv30. 10. 2. Relaţii legislative – executive în care executivul este dominant contra echilibru al puterii între executiv şi legislativ. competiţie deschisă tuturor. Flexibilitate constituţională. 7. Sistem bipartidist contra sistem multipartidist. 9. dar îl acordă pe cel de-al doilea). Sistem în care legislativele au ultimul cuvânt în privinţa constituţionalităţii propriei legislaţii contra sistem în care legile sunt subiect al controlului constituţional de către curţi constituţionale sau supreme. 1. 3. 6. Reprezentarea proporţională. Dominaţia cabinetului. 5. 3. 5. 4. B. 5. 5. contra sistem coordonat şi „cooperatist“. 10. 2. oligarhia concurenţială (care îl neagă pe primul. Noua Zeelandă şi Barbados. 1. Împărţirea puterii executive în cabinete de coaliţie. Sistemul electoral majoritar şi disproporţional. 2. Pluralismul grupurilor de interese. 6. dar constituite diferit. Are următoarele caracteristici: 1. Sistemul bipartidist. Forme şi modele ale democraţiei contemporane. 9. 150 . 4. dispuse pe două dimensiuni: a) dimensiunea executiv – sisteme de partide. 1. Bănci centrale care sunt dependente de executiv contra bănci centrale independente32. Sistem pluralist al grupurilor de interese. Concentrare a puterii legislative între două camere cu puteri egale. Controlul constituţional. Concentrarea puterii executive în cabinete monocolore şi cu majoritate simplă. 3. Între aceste două modele vor exista 10 diferenţe. Guvernare centralizată şi unitară versus guvernare descentralizată şi federală. Concentrarea puterii legislative într-un legislativ unicameral. Sistemul multipartidist. Constituţii flexibile care pot fi amendate de majorităţi simple contra constituţii rigide care pot fi modificate numai de către majorităţi extraordinare. 4. 2. A. 1. Rigiditatea constituţională. Bicameralismul puternic.de-al doilea). 7. 8. Modelul consensualist. Echilibrul puterii între executiv şi legislativ. Guvernare federală şi descentralizată. al cărui scop este compromisul şi concertarea. b) Dimensiunea federal – unitar. Sistem electoral majoritar şi disproporţional contra reprezentare proporţională. Guvernare centralizată şi unitară. Independenţa băncii centrale31. 3. 6. Modelul majoritar(ist) sau modelul Westminster are ca trăsătură fundamentală existenţa unui executiv puternic şi se întâlneşte în trei ţări: Marea Britanie. 4. şi poliarhia (care le garantează în cel mai înalt grad posibil pe ambele)29. b) dimensiunea federal – unitar. Corporatismul grupurilor de interese. Absenţa controlului constituţional.

atât pentru Singapore cât şi pentru Kuweit şi Emiratele Arabe Unite autoritarismul dominant de mult timp în regiunile vecine ar condiţiona puternic valorile cetăţenilor lor şi structura lor politică. Ele capătă o formă instituţionalizată particulară care pune accentul pe delegare (mai mult decât pe reprezentare sau participare). pentru explicarea acesteia ar trebui introduşi şi alţi indicatori economico-sociali privind nivelul de trai în analiza comparativă a regimurilor democratice pentru a măsura impactul dezvoltării economice asupra proceselor de democratizare: puterea de cumpărare.. „noile democraţii“ sunt democraţiile pe cale de a se edifica în contextul politic al unui proces de tranziţie care conţine elemente importante ale unui trecut autoritar. dezvoltarea democraţiei este funcţie de raportul dintre sistemele politice şi condiţiile structurale ale creşterii economice şi modernizării: alfabetizare. Întrucât bogăţia celor trei state este relativ recentă.. Particularităţile naţionale.) să facă proba eficienţei lor. D. Una din cauzele asimetriei ar fi că exportul ţărilor nu creează „aceleaşi efecte în politica internă ca bogăţia datorită muncii productive în întreaga societate“36. Spania. şi acţiunea politică asupra factorilor socio-economici nu trebuie subestimată deoarece „creşterea economică şi o repartiţie mai egală a venitului trebuie să fie considerate ca produse ale proceselor democratice mai curând decât condiţiile lor“35. 2. la acceptarea regulilor jocului democratic ca element al sistemului politic“34. Ele se constituie şi într-un climat de criză economică şi socială care accentuează impactul unor foarte mari inegalităţi care apar. „Democraţiile noi“ sau „democraţia delegativă“.. pot grăbi sau influenţa procesele de democratizare în multe ţări şi în orice moment al istoriei lor recente.: Kuweitul. Acestea din urmă se presupune că vor conduce firesc la egalitatea politică dacă instituţiile şi comportamentele democratice au cele mai mari şanse de a se răspândi în societăţile care sunt cele mai egalitare şi în alte privinţe. În plus. Lipset în studiul: „O analiză comparativă a cerinţelor sociale ale democraţiei“. urbanizare.1. Taiwan. prin urmare. „Pentru ca o democraţie să se poată menţine şi afirma trebuie ca procedurile şi normele aplicate de noile structuri democratice (. Chile etc. M. Lipset şi Max Lernan la sfârşitul anilor ’60 după care „cât o ţară este mai bogată cu atât ea are şanse mai mari să cunoască o democraţie durabilă“33. Această ipoteză se verifică pe exemplul a trei ţări exportatoare de petrol din cadrul O. Se caracterizează prin analiza procesului de democratizare în Lumea a Treia în general. Însă democratizarea nu este doar rezultatul dezvoltării economice.) existau elemente ale regimurilor autoritare. în multe ţări (Brazilia. jocul forţelor istorice şi culturale. în ciuda unor rezultate economice remarcabile. Altfel nu s-a putea explica de ce în deceniile 5 şi 6 ale secolului XX. Relaţia dintre dezvoltarea economică şi democratizare trebuie să fie una mediată şi completată cu alte paradigme explicative. ceea ce presupune în general mai multe căi de progres economic continuu. costul vieţii şi mai ales egalitatea economică şi social. Emiratele Arabe Unite şi Singapore. Aceeaşi idee este reluată de S. Studiile efectuate pe 49 de ţări în cadrul proiectului din 1990 şi 1991 privind răspândirea valorilor în lume arată că „partizanii democraţiei sunt astăzi mai numeroşi chiar acolo unde 151 . multe elemente ale procesului de democratizare pledează în favoarea ipotezei formulate de S. în America Latină în special (unde au existat sau există încă regimuri militare). creşterea produsului intern brut etc. Într-adevăr. autorii consideră că nu îşi va exercita efectele sale asupra politicii decât pe termen lung. Totodată. Coreea de Sud. Deşi PNB pe cap de locuitor rămâne „principala variabilă explicativă“ a democratizării. 7. M. E. Două idei de bază conturează acest curent în studierea democraţiilor contemporane: 1. În ce priveşte problema raportului dintre democraţie şi repartiţia internă a venitului în anii ’80 în studii se subliniază că cele mai bune date de care autorii au dispus nu confirmă existenţa unei legături între poliarhie şi o repartiţie mai egalitară a veniturilor. a autorităţii guvernamentale şi. O eficienţă durabilă contribuie la fondarea legitimităţii. C.

Acest unghi de analiză este crucial pentru evaluarea perspectivelor de consolidare a democraţiilor noi“40. în anii ’80 ea a oferit o multitudine de exemple de „noi democraţii“: Argentina. nu fusese niciodată implementată în ţările în discuţie. vechi sau noi. În deceniile ‘60–‘70 America Latină a oferit numeroase exemple de regimuri autoritare. o comparaţie cu ţările Europei de Est este nu numai de dorit dar şi inevitabilă. Trăsătura comună a acestui regim politic actual în ţări atât de diverse precum Brazilia. Printre aceste elemente. Aceste studii sunt foarte utile deoarece arată cum concep cetăţenii din diferite ţări rolurile respective ale egalitarismului şi ale şanselor oferite fiecăruia. Weffort defineşte „democraţiile noi“ regimurile democratice care şi-au făcut apariţia după anii ’70. Polonia. consolidarea lor implică mai mult decât simpla restauraţie a unui regim democratic precedent. supunând astfel ţara ciclului „regim autoritar – tranziţie – regim democratic“. Peru şi Guatemala fiind considerate modele ale genului. Francisco C. reparat şi reconstruit de conducătorii democraţi şi competenţi. Spania este răsturnarea dictatorilor şi pregătirea căii spre instaurarea unei democraţii care. istoric.inegalitatea este extremă şi unde ea a devenit cronică în ultimele decenii“37. instabile politic şi fragile din punct de vedere instituţional. Primul ansamblu de elemente vizează instituţiile precum forţele armate (inclusiv uneori serviciile de informaţii). băncile de stat şi alte întreprinderi publice. Brazilia. regimul prezidenţial şi procedurile de stil parlamentar sunt atât de strâns amestecate încât este dificil de determinat dacă ne aflăm în prezenţa unui sistem parlamentar modificat sau a unui sistem prezidenţial modificat38. Eşecurile „vechilor democraţii“ ar trebui să constituie un semnal de alarmă pentru conducătorii actualelor regimuri de tranziţie spre democraţie. ca şi responsabilitatea conducătorilor de reafirmare a acestor instituţii şi de a asigura buna lor funcţionare în situaţii de criză. În materie de democraţie regula istorică este schimbarea. „Noile democraţii“ sunt regimuri hibride deoarece tranziţia a impus amestecul de instituţii democratice şi de elemente importante moştenite dintr-un trecut autoritar recent. ca şi toate felurile de instituţii care au rolul de a interveni în economie care afirmă prioritatea executivului asupra parlamentului şi asigură subordonarea asociaţiilor societăţii civile la aparatul de stat. de un gen particular. În anumite ţări. În primul rând. aceste eşecuri istorice dau de gândit că unele slăbiciuni constatate astăzi în noile democraţii – pot exista chiar într-o democraţie consolidată. cel puţin într-o anumită măsură. Cazurile de „renaştere“ a unui regim democratic sunt excepţionale în istorie. Dacă „noile democraţii“ sunt democraţii pe cale de a se naşte. Noile democraţii sunt „regimuri hibride“. De fapt. hibride. unele din sistemele reprezentative cele mai moderne sunt combinate cu mecanisme de participare directă şi/sau mecanisme corporatiste. „Eşecul experienţelor trecute este relevant şi pentru un alt aspect: experienţa istorică a „vechilor democraţii. majoritatea regimurilor politice fiind. de asemenea. Ţinând cont de conjunctura istorică mondială. „Chiar dacă considerăm drept cucerită experienţa unui nucleu central 152 . este existenţa unui ţesut solid de relaţii şi instituţii politice. Al doilea ansamblu de elemente vizează conducătorii (şi instituţiile care le sunt asociate)“39. Dacă acest ţesut este prost întreţinut de conducători antidemocratici (sau incompetenţi) el poate fi. primul în Portugalia cu „revoluţia garoafelor“ din 1974. Ceea ce este indispensabil oricărei democraţii. Astfel Chile este în regiune exemplul cel mai vizibil al unei democraţii consolidate care a falimentat într-un moment al istoriei sale. marcând debutul unui val istoric care urma să se încheie prin schimbările politice intervenite în Europa de Est (în 1989) şi în Uniunea Sovietică în 1991. se găseşte mai întâi continuitatea relativă structurilor de stat moştenite de la regimul autoritar anterior şi apoi menţinerea relativă a conducătorilor apăruţi în regimul precedent (se poate astfel vorbi de „conversiunea ideologică“ la valorile democraţiei). încă insuficient consolidate.

rolul conducătorilor în procesul de tranziţie democratică. însă mai extinsă. prin restricţii constituţionale şi printr-o structură sindicală oficială şi un „impozit sindical“ colectat de stat în scopul specific de a finanţa activităţile sindicatelor. iar guvernul ales în mod democratic a creat noi posturi în aparatul administrativ pentru sutele de funcţionari superiori din vechiul regim militar. Un element nu mai puţin important în consolidarea noilor democraţii şi a strategiilor de reformă instituţională îl reprezintă conducătorii politici. destinat să controleze sindicatele şi muncitorii. partidele şi elitele politice să fie reduse la un rol subordonat în raport cu executivul“43. reducând autonomia unui grup particular al societăţii civile în raport cu statul. Chiar Constituţia braziliană din 1988. în comparaţie cu dictaturile totalitare pe care le-au răsturnat. „tensiunea politică între societatea civilă şi stat duce deseori la interpretări divergente asupra situaţiilor hibride“42. dar idea de „democraţii noi“ presupune un anumit relativism cultural şi o anumită deschidere intelectuală. trebuie să spunem. În al patrulea rând. ceea ce nu este un lucru frecvent. Conceptul de democraţie reclamă un conţinut general şi limite stricte. „Aceste practici de «guvernare prin decret» fac ca parlamentul şi. în loc să numească oameni noi pe posturile corespunzătoare. generalul Pinochet a rămas comandantul suprem al forţelor armate. Decretismul este endemic în America Latină şi deformează doctrina constituţională. Grila democratică ar fi dată de autonomia societăţii civile în raport cu aparatul de stat. Cazul Braziliei este tipic pentru America Latină: subordonarea istorică a sindicatelor faţă de stat a persistat de-a lungul perioadelor democraţiei populiste (1945– 1964) şi a noii democraţii (1984). Dacă se poate spune că democraţiile au apărut din conflict şi din violenţă. Francisco C. sau recurgerea puterii executive din unele ţări la „măsuri de urgenţă“ ca mod obişnuit de guvernare. în 1990 guvernul Coller a emis în Brazilia 150 de astfel de decrete cu putere de lege. Weffort constată că „majoritatea tranzacţiilor democratice au fost conduse de oameni care nu «sau născut» democraţi. În plus. nu sunt conştienţi de rolul care le revine în consolidarea democraţiei sau dacă ei aparţin unei anumite grupări cu contururi imprecise. este şi mai mare. Un alt tip de situaţie hibridă se produce în ţările în care instituţiile politice sunt incapabile să supună pe militari autorităţii civile. În Chile. Regimurile hibride trebuie să fie considerate ca o victorie a democraţiei. chiar violente. a păstrat majoritatea acestor instituţii cu caracter minoritar. Şansele consolidării democratice sunt cu atât mai mari cu cât conducătorii sunt conştienţi de rolul lor democratic. prin extensie. făcând un „joc“ personal sau partizan44. că majoritatea conducătorilor lor a apărut din 153 . Tot o formă hibridă de democraţie. o noţiune generală a democraţiei – în jurul acestei tendinţe centrale intervin obligatoriu variante“41. şansele nu sunt mai mari dacă conducătorii. actorii implicaţi în situaţii hibride pot să vadă în ele fie un handicap potenţial. în ciuda deschiderii ei democratice. în sensul că procesele de democratizare antrenează adeseori situaţii foarte conflictuale. adică într-o situaţie în care democraţia nu este consolidată. şansele de consolidare democratică sunt cu atât mai mici cu cât conducătorii sunt mai autoritari. În dezacord cu ideea că progresul spre libertate şi participare populară este o tendinţă generală. este decretismul. ceea ce a făcut ca tensiunile dintre constrângerile impuse de stat şi presiunile exercitate de sindicate să persiste. Autorul atrage atenţia că existenţa regimurilor şi formelor de conducere hibride reprezintă un element de dificultate. lineară şi facilă. Această subordonare s-ar caracteriza nu numai printr-un comportament de dependenţă a muncitorilor faţă de stat dar şi prin constrângeri instituţionale care rezultă din structura complexă edificată după 1945 pentru a conserva moştenirea dictaturii Statului Nou (Estado Novo) (1937–1945). Acesta din urmă se caracterizează printr-un ansamblu specific de instituţii juridice. După împrejurări. de asemenea. chiar democraţi fiind. În al treilea rând.ireductibil – în ocurenţă. În al doilea rând. fie o forţă potenţială pentru democraţie.

alegerile de tip plebiscitar şi clientelismul electoral. fie ea recent convertită la valorile democratice ale perioadei de tranziţie. Nevoia de reforme şi de schimbare substanţiale în politica socio-economică ar putea să confere un „sens“. Aceste democraţii ar fi slabe pentru că deciziile luate în numele lor acoperă centrele de putere moştenite de la fostele state totalitare. În această ordine de idei. Evoluţia democraţiei politice a dezvăluit contradicţiile şi limitele sale istorice. Din acţiunea conjugată a acestora va apărea pe scena vieţii politice un nou actor. Weffort nu este opoziţia dintre continuitate şi ruptură cu trecutul istoric al clasei conducătoare. prin urmare. De aceea. 1. însoţite de un sentiment de frustrare şi de neîncredere în noile democraţii. mai curând decât raporturile dintre parlamentari şi partide. având în industrializare şi urbanizare cei doi piloni de bază ai ei.. „susceptibile să contribuie la consolidarea democraţiei politice în ansamblul său“46. alienarea şi declinul participării. specifice tehnicilor democratice de delegare a celor meniţi să conducă. Or. un „conţinut“ şi. Drepturile politice din secolul al XIX-lea reflectau puterea economică a unei minorităţi. ar viza locul excesiv acordat delegării în cazuri în care. o anumită soliditate noilor democraţii. Dar în epoca noastră. regula generală fiind personificată de Gorbaciov. De aici dezamăgirea. democraţia liberală din secolul trecut era o democraţie cenzitară. Într-o manieră generală. schimbarea de paradigmă în ştiinţele despre societate. Havel în Cehoslovacia şi Walesa în Polonia sunt o excepţie în Est. şi diagnosticul pus viitorului noilor democraţii este funcţie de capacitatea lor de a satisface nevoile economiei şi ale societăţii. atât în America Latină cât şi în Europa de Est ar fi „mecanismele de ajustare“. ci eficienţa prin care conducătorii acţionează la realizarea obiectivelor de interes general. Critica structurilor democratice noi. indiferent de originea clasei conducătoare. În această privinţă. Sentimentul general este că ele au eşuat pe frontul reformelor sociale şi economice reclamate anterior de mişcările democratice“47. structurată piramidal. Elţîn şi mulţi alţii“45. dimpotrivă. prin urmare. Are la bază următoarele premise: accederea Stângii la guvernare în multe ţări dezvoltate.). forţa sa de reprezentare fiind direct proporţională cu mărimea proprietăţii. Prima limită care s-a relevat şi a trebuit să fie depăşită a fost sfera îngustă de reprezentare a intereselor în instanţele puterii politice. ar fi fost nevoie de mai multă reprezentare şi participare. de participare directă şi de alte forme de mediere între interese. „majoritatea noilor democraţii latino-americane par să aibă cel puţin un punct comun cu democraţiile europene moderne: omniprezenţa disperării. iar. democraţiile reprezentative sunt un amestec de reprezentare. trăsăturile dominante ale democraţiei delegative sunt exercitarea personală a puterii.dictatură. apatia politică.. Astfel că „o caracteristică majoră a generalizării democraţiei în lumea a Doua şi a Treia în deceniile ‘80–’90 este ruptura dintre democraţia ca mişcare şi democraţia ca regim. 8. Democraţia socială şi economică. mai ales după al doilea război mondial: monopolul reprezentării acordat de stat diferitelor grupări socio-profesionale: extinderea democraţiei participative la sectoarele şi segmentele vieţii economice nereprezentate mai înainte. 154 . proletariatul. Ceea ce contribuie la exacerbarea sentimentului de frustrare în America Latină este faptul că noile democraţii apar aproape ca un lucru nedorit (. a cărei luptă pentru drepturi şi libertăţi politice va marca decisiv evoluţia democraţiei politice prin orientarea formei sale parlamentare şi spre reprezentarea altor interese. ceea ce caracterizează supravieţuirea „noilor democraţii“ în condiţii de extremă inegalitate socială şi de polarizare a bogăţiilor. Deschiderea democraţiei politice spre alte forme de agregare a intereselor a evoluat odată cu procesele de modernizare economică. delegare. a sfârşitului iluziilor privind viitorul democraţiei. Problema esenţială pentru Francisco C.

Tot acum începe să-şi facă loc ideea că democraţia trebuie să includă şi revendicarea instituţionalizării consultărilor dintre principalii actori economici şi politici. Riscul real al pierderii credibilităţii valorilor democraţiei liberale a dus la necesitatea unei adaptări a acesteia la evoluţia tot mai complexă a societăţii lor dezvoltate. actul de a vota devenea şi un mijloc de reprezentare a unor interese sociale diferite de cele ale proprietarilor. Pe lângă liberty of a apărut şi liberty from: eliberarea de teamă şi eliberarea de nevoi. Prin adoptarea solidară a unor interese comune mişcarea muncitorească introduce principiul acţiunii colective în instanţele parlamentare. sperându-se în soluţionarea acestor conflicte prin competiţia electorală. Democraţia poate împleti funcţionarea instituţiilor reprezentative. culturale. au deschis democraţiei politice noi direcţii (economice. Revelatoare în acest sens sunt instituţiile „păcii sociale“ iniţiate în 155 . cu consultarea şi participarea. în modalităţi foarte diferite. Ideea de democraţie socială ca regim politic a primit un stimulent puternic din partea partidelor social-democratice care. Cu atât mai mult cu cât partidele muncitoreşti au fost de la început organizaţii puternic structurate. cucerind majoritatea parlamentară. pe baza mandatului imperativ. ele se bazează pe o solidaritate de fapt şi nu numai pe o agregare de tip contractual“48.) este asigurată în acelaşi timp de unitatea unui proiect politic. în sensul că a evidenţiat limitele sociale şi de clasă ale manifestării unor drepturi şi libertăţi civice. După cum statul nu mai poate fi redus la funcţia de „paznic de noapte“ al societăţii. respectând. Sub influenţa consecinţelor marii crize economice dintre anii 1929–1933 se conturează şi ideea că democraţia trebuie extinsă specific şi în sfera relaţiilor de muncă din întreprinderi. prin instituirea formelor de parteneriat social. Criza economică din anii 1929–1933 şi apariţia regimurilor totalitare au avut pentru democraţia liberală valoarea unui eveniment– şoc. care regrupează cetăţeni în jurul programului unui partid diferit de simpla asociere electorală. totodată. în ultima instanţă. Prin pătrunderea în parlament a reprezentanţilor partidelor clasei muncitoare ei devin exponenţii intereselor unei clase şi a unor categorii sociale defavorizate. să revendice dreptul de a se implica în organizarea proceselor productive şi economice ale întreprinderilor.Din momentul în care partidele clasei muncitoare au câştigat locuri în Parlamentele naţionale. prin care se asigură guvernarea majorităţii. odată cu diversificarea rolului statului ca instrument de echilibru şi compromis între diferite interese ale grupurilor şi categoriilor sociale. drepturile politice ale minorităţii. n. Odată cu cucerirea majorităţii parlamentare. Începând cu perioada New-Deal-ului se poate constata o anumită evoluţie a democraţiei liberale. Opţiunea partidelor muncitoreşti pentru democraţia parlamentară a permis într-o măsură transferul conflictelor social-economice din sfera societăţii civile în cadrul instituţiilor politice reprezentative. libertatea nu mai poate fi redusă doar la libertatea de conştiinţă şi de acţiune. Acest principiu al acţiunii politice colective se deosebeşte de simpla agregare a unor indivizi egali şi independenţi formal: „coeziunea lor (a partidelor muncitoreşti – n. Perioada primelor decenii ale secolului al XX-lea şi apoi perioada interbelică a fragilizat profund democraţia liberală în plan civic şi politic. în unele ţări. Credinţa că acţiunea parlamentară putea fi o formă eficientă a schimbării sociale a contribuit la ideea că conflictele de clasă puteau fi soluţionate fără recurgerea la violenţa acţiunilor revoluţionare şi la greva generală. Sindicatele încep. partidul putea să-şi aplice programul său de schimbare socială. a reprezentanţilor grupurilor de interes la elaborarea deciziilor de interes comun. industriale etc. dar şi de comunitatea unei poziţii sociale concrete.) cu posibilitatea realizării unei mai mari egalităţi a şanselor. acela de a reprezenta interesele clasei lor în arena privilegiată a formării voinţei naţionale. cerând deputaţilor o disciplină strictă de vot în cadrul parlamentului.

unde aria reprezentării proporţionale a unor segmente restrânse ale populaţiei era dispusă piramidal. omogenă. Ea nu restrânge democraţia politică şi nu goleşte de conţinut mecanismul reprezentării ci evită transformarea statului într-un instrument al unor grupuri financiar-bancare sau de altă natură. Prin intermediul reprezentării proporţionale. În raport cu democraţia din perioada liberalismului clasic. sinteză între democraţia politică şi democraţia directă. În plus. 156 . Deschiderea democraţiei politice spre alte forme de agregare a intereselor în cadrul vieţii sociale a evoluat odată cu diversificarea funcţiilor statului. extinderea ariei de aplicare a democraţiei conduce spre democraţia socială. Wilson se baza pe omogenitatea de voinţă a majorităţilor şi. agregarea intereselor intergrupuri la nivel naţional „trebuie să se efectueze în mod necesar prin negocieri la nivelul elitelor“49. Această tendinţă de diversificare a funcţiilor sale şi de creştere a rolului său. Spunem. Pe linia dezvoltării instituţionale a democraţiei reprezentative. Articularea intereselor specifice are loc în cadrul unui proces de negociere dintre elitele şi membrii grupului. realizării unui cadru de stabilitate socială. Ideea democraţiei sociale se conturează astfel treptat prin îmbogăţirea mecanismelor democraţiei parlamentare cu cele care să favorizeze agregarea interesului public sau general şi prin exprimarea directă a organizaţiilor sociale şi economice. „relativ autonom“ deoarece. „Principiul naţionalităţilor“ al preşedintelui american W. odată cu invadarea noilor actori sociali au pus într-o altă lumină raportul dintre stat şi societatea civilă. deoarece exprimarea intereselor generale (publice) ale statului presupun şi obţinerea unui cât mai larg consum social. acest pluralism al grupurilor de interese va evolua spre formarea de instituţii ireversibile cum ar fi: economia mixtă şi parteneriatul social. Reprezentarea pur politică a cetăţenilor în corpul legislativ este completată astfel prin crearea unor instituţii ale reprezentării intereselor specifice diverselor grupuri sociale sau socio-profesionale. poporul nu se mai reduce la o minoritate de cetăţeni calificaţi să guverneze în numele Binelui Public. democraţia socială se caracterizează tocmai prin umplerea cu substanţă socială a acestor drepturi politice într-un grad relativ autonom faţă de mecanismele democraţiei clasice. majoritar a oferit un teren favorabil pentru dezvoltarea teoriei şi practicii democratice. Dar. ci ca expresia ei etico-juridică. voinţa majorităţii putea să articuleze mult mai eficient ideea de Bine Public ca o sinteză a intereselor particulare. formarea statelor naţionale pe un nucleu etnic. el însuşi supus la un adevărat „proces de colonizare“ în structurile sale de către interesele noilor forţe sociale care nu se bucurau de o mediere adecvată a lor în logica reprezentării. în funcţie de avere şi studii. Concomitent. „Parteneriatul social“ din Austria (1957) şi „Acţiunea concertată“ din Germania (1957). democraţia socială a făcut. ca în doctrina liberală.Suedia prin acordurile de la Saltsjobadem din 1936. În sistemele politice pluraliste exprimarea şi manifestarea diverselor grupuri socio-profesionale asigură buna funcţionare şi echilibrul democraţiei. al cărui principiu asociativ deriva nu dintr-un contact de asociere iluzorie ci din legăturile solidare impuse de armonizarea intereselor individuale în cadrul interesului general. posibilitatea aplicării acestor principii pentru un număr mult mai mare de cetăţeni. fără să abandoneze principiile de bază ale democraţiei politice. asociativă. el însuşi factor stimulativ al obţinerii performanţelor economice şi al extinderii posibilităţilor de satisfacere a drepturilor şi intereselor. pe socializarea solidară a intereselor comune. adică a acelora care în fond reprezintă grupul. Medierile şi realizarea unor compromisuri necesare între actorii sociali tind să completeze mecanismele decizionale ale democraţiei parlamentare. Aceste instituţii conţin premisele favorabile depăşirii tensiunilor sociale şi conflictelor de muncă. Statul nu mai apare ca fiind exterior societăţii civile. în consecinţă. Prin urmare. „întrucât nici un grup nu este majoritar“. ci o comunitate organică. fără a înlocui însă principiul majorităţii electorale. din deschiderea ei spre societatea civilă.

Legitimitatea democraţiei sociale în societăţile contemporane se bazează pe teoria relaţionistă a statului. să desemneze pe deţinătorii puterii. pe două principii. în condiţiile în care partidele şi parlamentele nu le mai pot articula în voinţă politică. chiar inevitabilă. negarea luptei de clasă“50. a ordinii democratice. facţionalismul şi conflictul politic erau privite ca o parte normală. Spre deosebire de teoriile contractualiste şi jusnaturaliste care au impus concepţia substanţială despre stat (statul văzut ca persoană). Armonizarea şi concentrarea acestor interese au arătat fisurile formelor de control ale instituţiilor democratice tradiţionale.. Multiplicarea revendicărilor a evidenţiat slăbiciunile reprezentării politice şi a partidelor în articularea intereselor majore ale diferitelor grupuri socio-profesionale. vechea credinţă că cetăţenii ar trebui şi ar putea să urmărească binele public mai curând decât scopurile lor particulare devine mai greu de susţinut deoarece binele public s-a fragmentat în interese individuale şi de grup“51. de grup etc. inegalităţile reale existente între indivizi şi în particular. Sub influenţa acestei concepţii libertatea nu mai vizează doar spaţiul de acţiune al unui individ izolat şi abstract. de altminteri corelate. în al doilea rând. al doilea. Reprezentarea pur politică a cetăţenilor în corpul legislativ este completată prin reprezentarea intereselor sociale. reuniţi pur şi simplu în afara unei legi pe care ei înşişi şiau dat-o. iar votul devine un mijloc de revendicare a intereselor sociale. În condiţiile exploziei unor multitudini de interese şi revendicări. ci individului i se vor recunoaşte şi alte libertăţi decât cele politice: eliberarea de teamă. între indivizii care populează comunitatea politică trebuie să existe relaţii de interacţiune şi de solidaritate: justiţia. ordinea publică. societatea este compusă din indivizi independenţi şi egali în drepturi.Instituţiile politice ale statului sunt puse în slujba societăţii civile prin transferul unor prerogative ale puterii politice la diferite paliere ale societăţii civile. diferit de simpla agregare a unor indivizi egali şi independenţi formal: „Democraţia liberală se bazează. dezirabilă. competiţia şi conflictele de la baza grupurilor determină ca interesul acestora să fie mediate de reprezentanţii lor în afara sferei de reprezentare politică: „Ideea mai veche a democraţiei moniste în care asociaţiile politice au fost considerate inutile şi nelegitime s-a transformat într-un sistem politic pluralist în care asociaţiile autonome au fost considerate nu numai legitime dar şi necesare actualmente pentru democraţia pe scară vastă (. industrială. În concepţia mai veche. utilităţile. În diferitele sale ipostaze (economică. securitate socială. În consecinţă. Concertarea intereselor se deplasează spre executiv.) democraţia socială reprezintă recompunerea acestor interese de grup într-o nouă accepţie a Binelui Public. ci perfecţionarea lor. Credinţa că democraţia parlamentară va contribui la soluţionarea conflictelor de clasă fără să recurgă la violenţa acţiunilor revendicative a dus la afirmarea principiului asociativ în viaţa politică. În cadrul democraţiei sociale indivizii concurează între ei pentru a influenţa procesele de luare a 157 . diferenţele economice nu sunt luate în consideraţie în participarea la deciziile politice. Primul principiu implică separarea societăţii civile de cea politică. Jocul electoral nu mai poate să se prezinte independent de realitatea socială. O altă caracteristică a democraţiei sociale este că ea antrenează o extindere a mecanismelor reprezentării prin care „voinţa generală“ nu se va mai exprima numai prin votul majorităţilor ci din ce în ce mai mult prin negocieri purtate cu reprezentanţii grupurilor sociale şi socio–profesionale. Ea nu urmăreşte eliminarea mecanismelor democratice. teoria relaţională consideră că între aceste substanţe primare. garantarea drepturilor economice şi sociale. fiecare din acestea sunt prevăzute cu mijloace necesare pentru a le exercita. democraţia nu mai poate fiinţa numai prin faptul că cetăţenii au posibilitatea. prin alegeri. În primul rând. la origini.. de nevoi.). ca aritmetica numărului.

democraţia socială are la bază ideea socializării care face din individ un membru integrat al unei colectivităţi. extrăgându-se din acest principiu „liberal“ forma individualistă a libertăţii şi a egalităţii juridice. deci majoritatea nu impune niciodată decizia 158 . pentru reprezentarea unui interes solidar ele presupun consensul. pentru că minoritatea în general. După cum principiul majoritar nu poate fi ipostaziat în expresia interesului general deoarece ar însemna să admitem că interesul majorităţii primează asupra celui al minorităţii sau interesele de grup primează asupra celor individuale. În aceste condiţii deciziile luate de majoritate ar putea fi impuse fără ca esenţa democraţiei să fie alterată. Medierile. din raţiuni de ordin moral şi tehnic. Pentru ca o democraţie să fie autentică trebuie ca să existe o comunitate de interese în cadrul comunităţii pentru ca toate voinţele individuale să se poată topi într-o singură voinţă. ca în cazul democraţiilor populare din ţările foste comuniste şi unde democraţia înseamnă promovarea şi apărarea unor interese de grup? Formele de manifestare ale democraţiei sociale diminuează efectele acestei axiome: prin accentul pus în cadrul proceselor de socializare pe supunerea fiecărei voinţe particulare la autodeterminare sau autonomie şi nu pe înregimentare autoritară. Nici un individ nu poate exista izolat de grupul său de referinţă. apare o falie în principiul majorităţii: nu acesta constituie baza democraţiei ci ideea de interes general la care participă toţi şi la care toţi au. „Dacă decizia luată de majoritate pare să ţină de esenţa democraţiei. Dar această autonomie nu este posibilă decât încorporând individul într-un întreg. considerată că are un rol determinant. deoarece aceste decizii ar putea viza interesele vitale şi generale. Începând cu secolul al XX-lea.deciziilor şi deoarece puterea economică. De aceea. Dar cum se poate vorbi de comunitatea intereselor şi de realizarea unui ideal colectiv atâta vreme cât cucerirea majorităţii nu este posibilă. deci al unui întreg structurat organic în afara căruia individul nu poate fi conceput. Dimpotrivă. într-o colectivitate solidară. Ea consideră drept esenţa mecanismului democratic agregarea impersonală a indivizilor. democraţia socială consideră libertatea şi egalitatea fiecăruia ca membru al unei comunităţi. aceasta numai pentru că. dar că este necesar ca toţi membrii să fie egali în ceea ce priveşte capacitatea de discernământ privind preferinţele personale şi binele public. fără a înlocui însă principiul majorităţii. compromisul ajută mecanismele decizionale. Dimpotrivă. reprezentarea ei nu este mai puţin importantă decât oricare alta. Ideea vechii doctrine a dreptului natural după care toţi oamenii sunt egali de la natură în actualizarea ei presupune că în democraţia autentică nu este absolut necesar ca deciziile să fie luate în unanimitate. de asemenea. ajungând astfel la o interpretare individualistă a democraţiei. există o concepţie individualistă şi despre stat şi societate care estimează că libertatea individului se poate justifica fără să se ţină seama de întregul din care face parte. negocierile. De asemenea. va prefera să facă ceea ce a decis majoritatea. ceea ce presupune ştergerea liniei de demarcaţie dintre majoritate şi minoritate. Concepţia după care principiul majoritar are cel puţin avantajul de a favoriza libertatea marelui număr şi a construi principiul democraţiei este o concepţie individualistă. Dar egalitatea drepturilor politice nu înseamnă acelaşi lucru cu egalitatea socială a membrilor unei colectivităţi. datoria şi dreptul să coopereze. divergenţele de vederi nu constituie o raţiune suficientă pentru a separa. adică a democraţiei politice. În realitate. şi încă din primii ani ai existenţei sale el este condiţionat de o întreagă reţea de valori şi norme care îi influenţează modul său de a fi şi de a se comporta. la fel cum cucerirea majorităţii în democraţia politică înseamnă premisa esenţială a reprezentării unui ideal colectiv. deoarece individul nu poate exista decât ca fiinţă socială. voinţa generală. Aceste noi forme de control democratic acţionează în numele unui interes de grup sau colectiv.

în timp ce. forma unei guvernări. Cineva poate dezaproba o lege pentru că el consideră că ea nu ar putea produce nici un efect. Decizia luată de majoritate îndeplineşte în societatea solidară o altă funcţie socială decât în societatea bazată pe clase. ea capătă. el nu mai aparţine colectivităţii solidare. începe să se contureze în anii postbelici o mai mare deschidere a regimurilor democratice spre atenuarea inegalităţilor economice şi îmbunătăţirea nivelului de trai al păturilor defavorizate. în instituţiile înfiinţate de social-democraţi. Această reprezentare cât mai exactă a intereselor profesionale în instanţele centrale ale puterii s-a materializat în Austria în instituţia „Parteneriatul social“ (Sozialpartnerschaft) intrată în vigoare odată cu înfiinţarea.“ „Diferenţa dintre democraţia politică şi democraţia socială este funcţia socială a deciziilor majoritare în cele două tipuri de democraţie. În aceasta din urmă ea este întotdeauna o decizie orientată spre interesele unei clase contra celorlalte clase. în timp ce democraţia socială militează pentru o egalitate reală a condiţiilor de viaţă şi a drepturilor în universalitatea lor. Partidele social-democrate au păstrat legături privilegiate cu sindicatele. ca membru cu drepturi depline al colectivităţii. dar aceasta este cu totul altceva decât dacă el dezaprobă pentru că el nu recunoaşte scopul societăţii. sau că ea ar avea efecte dăunătoare. În acest ultim caz. fiind încorporate în procesul guvernamental de luare a deciziilor. a articulării ideii statului social în majoritatea ţărilor occidentale. 2. Democraţia politică stipulează egalitatea juridică în drepturi a indivizilor izolaţi. ajutoare de şomaj. care este căutarea binelui colectivităţii. în special cele reprezentate de sindicate şi organizaţiile patronale. iar când ele s-au aflat la guvernare au introdus în procesul de luare a deciziilor instituţii de cooperare între interesele organizate. şi atât cât depinde de el. ci aceasta decide să se supună majorităţii. Dezvoltarea ideii de democraţie socială în perioada interbelică. De aceea. în al doilea caz.“52. Ca embrioane ale democraţiei sociale în această perioadă pot fi individualizate următoarele direcţii: politici pentru egalizarea şanselor şi condiţiilor de plecare. Aceste relaţii nu se conformează modelului american în care grupuri de interes dispersate. extinderea învăţământului obligatoriu. el se marginalizează din oficiu. Ca urmare a constituirii economiilor mixte. ea capătă forma unei gestiuni. subvenţionarea anumitor servicii publice importante. Dimpotrivă. În concluzie.sa minorităţii. solidaritatea tuturor. locuinţe sociale. subiect şi obiect al propriei sale dezvoltări. Preocuparea social-democraţiei în anii postbelici pentru valorile democraţiei sociale derivă din cele două axiome cuprinse în ideologia socialismului european: 1. grupurile de interes sunt atestate şi stimulate să trateze ca protagonişti autonomi. diferenţa dintre cele două noţiuni de democraţie ne duce la opoziţia dintre momentele istorice şi sociale care le-au generat. acţiunea politică se justifică numai în măsura în care practica stimulează realizarea acestor valori. în primul caz. în timp ce în prima ea nu este decât o decizie asupra diferitelor mijloace de a urmări un interes comun. pentru că ea acordă mai multă valoare solidarităţii comune decât propriei sale opinii divergente. omul este întotdeauna un scop în sine şi nu un mijloc. sindicatele exercită o acţiune de reglementare a salariilor şi participă la supravegherea stabilităţii preţurilor şi la determinarea orientărilor politice globale. o politică fiscală adecvată (impozite progresive pe venit). În această Comisie. plecând de la considerarea individului în interdependenţa sa socială indisolubilă cu ceilalţi. omul este. 159 . a Comisiei paritare pentru preţuri şi salarii. extinderea sistemului de asigurări (pensii. planning familial) prin dezvoltarea politicilor de redistribuire. în concurenţă unele cu altele. o reneagă. Prin urmare. exercită din exterior o presiune asupra guvernului care ocupă astfel locul unui arbitru. 1. concomitent. 9. în 1957.

fără corectivele normelor morale şi sociale de convieţuire. în opinia lui Willy Brandt: „libertatea. În „Declaraţia de principii a Internaţionalei Socialiste“. a acelui cadru de cooperare care facilitează soluţiile de compromis. Perenitatea democraţiei 160 . mişcările de eliberare. În timp ce a respecta libertatea unei societăţi inegalitare înseamnă a proteja privilegiul. negocierile se poartă între un număr egal de reprezentanţi (câte 8 din fiecare parte) ai Organizaţiei Naţionale a Sindicatelor şi Patronatelor la care participă şeful statului şi primul ministru (de o parte şi de alta). gradul de reprezentare în componenţa comisiilor de negociere a tuturor categoriilor de salariaţi. mentale. de mărire a salariilor.Funcţionarea Comisiei paritare se bazează pe următoarele principii şi structuri: 1. Solidaritatea. în plus. începând cu muncitorii necalificaţi şi cu membrii de sindicat din secţii şi ateliere. după cum se ştie. este inumană fiindcă afectează celelalte valori ale vieţii sociale pe baza cărora aceasta este posibilă. Comisiile pentru industrie şi agricultură. justiţia şi solidaritatea considerate drept obligaţia reciprocă care decurge dintr-o necesitate comună“. 2. discriminărilor etnice şi naţionale. şomajului. Concluziile acestor negocieri sunt înscrise în contractul colectiv de muncă şi devin obligatorii atât pentru angajatori cât şi pentru angajaţi. În cadrul Comisiei paritare eficienţa procedurilor de negociere se bazează pe faptul că participanţii cuprind un cât mai mare număr de interese posibile. ca principiu şi valoare social–politică. sociale şi trebuie să câştige independenţa în raport cu proprietarii mijloacelor de producţie şi deţinătorii puterii politice“53. asigură cadrul realizării libertăţii individuale şi egalităţii şanselor. manifestarea acţiunilor sale după propria-i opţiune şi voinţă. 4. aceste principii îşi reafirmă valabilitatea în lupta împotriva neocolonialismului economic. Acestea se poartă în jurul ratelor de creştere economică. Justiţia şi solidaritatea socială sunt considerate de către social-democraţi valori fundamentale ale democraţiei pluraliste contemporane. pentru preţuri şi salarii. Ea necesită o compensaţie pentru inegalităţile psihice. Camerele de muncă au dreptul să prezinte avize motivate privind proiectele de lege şi. mişcările ecologiste şi feministe. negocierile tripartite stat – patronat – sindicate. contribuind la gestiunea macroeconomică. Valorile fundamentale ale acţiunii socialiste sunt. Dar libertatea absolută. a-l lăsa să exploateze în pace desăvârşită pe cel slab şi neajutorat. a condiţiilor de muncă şi de viaţă ale salariaţilor. poate asigura satisfacerea unor largi grupuri de interese prin participarea lor la procesele decizionale. Libertatea individului într-o primă accepţie înseamnă. gestionează sistemul de securitate socială. ratelor dobânzii şi inflaţiei. născute din mişcarea muncitorească. la nivel naţional. solidaritatea este indispensabilă pentru supravieţuirea omenirii. nesiguranţei în faţa zilei de mâine. 3. precum şi egalitatea drepturilor şi şanselor. adoptată la cel de-al XVIII-lea Congres din 20–22 iunie 1989 de la Stockholm se afirmă:„Dreptatea semnifică sfârşitul tuturor discriminărilor individuale. Istoria secolului relevă că justiţia şi solidaritatea socială sunt condiţiile indispensabile pentru realizarea unui anumit consens social. În epoca în care la orizont se profilează noi sfidări. ca membru al comunităţii“54. pentru problemele dezvoltării sociale oferă datele tehnice negocierilor. Instituţiile Sozialpartnerschaft-ului funcţionează pentru că sindicatele acceptă cadrul global al economiei de piaţă. Într-o lume a schimbărilor globale şi rapide. tradiţiile culturale ale mutualismului şi securităţii sociale pot contribui la un nou ethos umanist „în care orice om îşi va putea dezvolta liber personalitatea şi va putea participa la viaţa politică. Reconstrucţia posttotalitară a lumii solicită un nou cadru de solidaritate şi de conjugare a eforturilor în care aceste valori. Ea este expresia practică a redescoperirii ideii de OM şi a unui angajament faţă de victimele injustiţiei. Aceste principii sunt interdependente deoarece sunt rezultanta democraţiei politice şi a drepturilor fundamentale ale omului. economică şi culturală a omenirii.

drepturile societăţii cresc şi veleităţile individului scad. resentimentele legate de excludere. 1. a desfiinţării discriminărilor în aplicarea lor. Pe de altă parte. importanţa de coeziune şi solidaritate trece înaintea pretenţiilor individului izolat“56. a recunoaşterii principiului majorităţii ca singura sursă de legitimare a puterii politice. în condiţii de şanse egale. (. calamităţi sau forţe distructive ale istoriei. 10. din ce în ce mai pronunţat. În documentele partidelor socialiste şi social-democrate elaborate după 1989 se recunoaşte situaţia dramatică a dezagregării solidarităţii sociale şi a adâncirii nedreptăţilor sociale în lumea contemporană.). numeroşi oameni cad victima unor infirmităţi. răbufnirea instinctelor posesive cauzate de şocul sărăciei. egalitatea şanselor nu asigură şi egalitatea realizării lor. renaşterea integrismelor şi a pasiunilor naţionaliste. dezrădăcinarea. Ea se poate rezuma la o transformare a societăţilor fondate pe idealul individualist în societăţi de tip social. Încercând să găsim o cheie explicativă la această schimbare de paradigmă. eficienţa economică şi schimbarea tipului de repartiţie au exercitat o formidabilă presiune asupra politicului. obligându-l la concesii importante şi la replieri strategice. cu o moştenire a habitudinilor şi a comportamentelor date de istorie“55. ca o consecinţă a luptei pentru extinderea votului universal şi a generalizării drepturilor politice. Problematica democraţiei sociale în România interbelică. în anumite limite. şomajul. lipsa de perspective a unui proces care uneori ameliorează în mod scandalos soarta altora. Libertatea omului înseamnă şi egalitatea şanselor pentru fiecare individ. opusă democraţiei liberale reiese cu claritate din preambulul 161 . prin intermediul cooperării. În societatea noastră a insecurităţii a intra în secolul al XXI-lea apare uneori ca o ruptură cu o formă de cultură. considerăm că ea poate fi găsită în procesele de modernizare politică şi economică din a doua jumătate a secolului al XIX-lea care au indus apariţia pe scena istoriei europene a noi actori şi instituţii precum şi noi modalităţi de exprimare a intereselor socio-economice în instanţele supreme ale puterii. Libertatea individului este direct proporţională cu diversitatea alternativelor de manifestare oferite fiecărui cetăţean. procesele de industrializare au dus la un nou tip de raţionalitate economică în care concentrarea producţiei. Toate acestea au servit de minune doctrinarilor ţărănişti în misiunea lor de a demonstra superioritatea democraţiei rurale asupra celei liberale din România interbelică. Analizele efectuate în acest sens relevă cauzele complexe ale dezintegrării ţesutului social: urmărirea exclusivă a interesului propriu. Cum îşi vor edifica ţărăniştii modelul lor de democraţie ţărănească.. sentimentul de nesiguranţă în faţa unor evoluţii neînţelese sau ameninţătoare. mizeria. iar sistemele de relaţii în care se află angajat individul sunt diferite şi inegale. Din motive diferite. de la regimurile politice şi economice la fenomenele de cultură. Unii nu rezistă competiţiei. Concepţia despre democraţie expusă în Programul Partidului Naţional Ţărănesc din 2–6 februarie 1935 confirmă schimbarea de paradigmă în ştiinţa despre societate: „O adevărată revoluţie se afirmă în domeniul tuturor valorilor: spirituale şi materiale.. a solidarităţii. lipsa de succes a indivizilor aflaţi în competiţie. au distrus echilibrul delicat al speranţelor care prevala în lunga perioadă de creştere din epoca glorioasă a celor 30 de ani postbelici.presupune realizarea sintezei dintre garantarea libertăţilor individuale şi aceea a drepturilor sociale. În toate ramurile de activitate. La acestea se mai adaugă traumatismele excluderii şi teama de insecuritate. independente de voinţa sau calităţile individului. Dar egalitatea şanselor fără garanţii reale de egalizare a condiţiilor de intrare în viaţă este doar una formală în faţa legii. Iată de ce politicile prin care se urmăreşte realizarea solidarităţii corijează. „Temerile legate de schimbări. Modernizarea politică s-a manifestat cu precădere printr-o explozie a ratelor de mobilizare şi participare. solidarist. criza de identitate.

chiar contra colectivităţii. dimpotrivă. Stere. Sub influenţa obiectivismului sociologic profesat de şcoala sociologică franceză a lui Émile Durkheim societatea este. ca formă de organizare a economiei agrare. o democraţie disciplinată. adică acea formă de organizare politică şi economică a statului care-şi trage rădăcinile de viaţă din înseşi „realităţile organice ale acestui popor de ţărani“ şi care caută „să cuprindă posibilitatea de afirmare a acestei vieţi în plenitudinea tuturor nevoilor şi a aspiraţiilor ei“.. Petre Andrei. nu anarhie. se putea citi în preambulul Programului din 1935. garanţia libertăţilor şi drepturilor cetăţeneşti etc. Prin urmare.. adică fără asigurarea libertăţii individuale şi a libertăţii comunale. oricât de rudimentar ar fi aparatul ei central. o democraţie de libertăţi. 162 . Cooperativismul. regimul legal şi constituţional. Constantin Stere. o democraţie de drepturi dar şi de datorii.. Şi. o ţară – având pe deplin asigurate drepturile şi libertăţile cetăţeneşti şi autonomia locală – va avea. Virgil Madgearu. În această privinţă concepţia despre democraţia rurală afirmată tranşant de preambulul Programului Partidului Naţional Ţărănesc din 2–6 februarie 1935 valorifică studiile despre democraţie ale teoreticienilor ţărănişti din deceniile trei–patru: M. vor aduce o contribuţie decisivă la elaborarea profilului ideologic şi doctrinar al „statului ţărănesc“. M. Ralea. ca şi după adaptarea lui. „o democraţie ordonată. Ţ. oricât de perfecţionat ar fi aparatul central de guvernare al acestei ţări. Această democraţie era mai mult formal–politică şi prea puţin economică. care să fie „expresia raporturilor de forţă dintre clasele sociale“. impunea raporturi sociale de tip solidarist. autonomă şi superioară individului izolat. N. după cum vom vedea. Sterian Dumbravă propune o Constituţie Ţărănească pentru statul ţărănesc.. sociologul Petre Andrei vedea în noul concept de democraţie.. Ea insista mai mult asupra drepturilor şi prea puţin asupra datoriilor de solidaritate şi cooperare (. ea nu este relevantă pentru raportul de forţe din societatea românească. ceea ce lasă să se întrebată poziţia coerentă a conducerii P. Societatea este anterioară. În preajma elaborării Programului aceste studii se înmulţesc. Ralea au constituit repere esenţiale pentru coagularea tezelor de bază ale ideologiei statului ţărănesc: „Monarhia constituţională.. cum spunea Lasalle. Astfel. înainte de toate. într-un discurs rostit în Parlament în 1936. un „ansamblu de idei“ şi de „credinţe colective“ care instituie solidaritatea socială. În special studiile lui C. Sterian Dumbravă nu se sfiieşte să vorbească de posibilitatea instaurării unei dictaturi ţărăneşti. Constantin Rădulescu Motru. adică să consacre forma de organizare socială pe care voinţa generală o urmăreşte61. având în vedere principiul majoritar şi solidaritatea organică a intereselor. dar şi de obligaţiuni“58. sunt puncte de sprijin care păstrează pentru noi toată valabilitatea lor“59. desigur.) a creat o ideologie care asigură individului toate libertăţile. o bună şi democratică guvernare“60. cel puţin în problemele teoretice fundamentale. constituţionalismul lor va rămâne o simplă faţadă în dosul căreia se poate ascunde arbitrarul şi despotismul cel mai neînfrânat. Virgil Madgearu. Deoarece democraţia burgheză este o caricatură a instituţiilor importate din Occident. încă din 1922 Constantin Stere încadra ferm regimul parlamentar pe principiul constituţionalismului (al statului de drept): „Fără supremaţia legii şi fără autonomie locală. a găsit un puternic ecou şi a exercitat o influenţă durabilă asupra sociologilor de la „Viaţa românească“ dintre care mulţi vor adera la ţărănism în deceniul patru şi.programului din 1935 care îi fixează cadrul lui esenţial: „Vechea democraţie a secolului trecut (.) democraţia pe care am moştenit-o de la veacul trecut pornea de la ideea de individ şi nu de la aceea de grup“57. ca fază de tranziţie de la democraţia liberală la statul ţărănesc „ca dictatură legitimă şi pozitivă a atâtor milioane de ţărani“. solidaritatea tuturor claselor în jurul ţărănimii – factor esenţial de producţie. Într-adevăr. Metoda lui Durkheim care vedea în aceste credinţe fapte sociale independente de voinţa individului sau de subiectivitatea cercetătorului. Prin democraţie socială Sterian Dumbravă înţelege democraţia ţărănească.

Tot Virgil Madgearu va evidenţia într-un studiu din 1935 superioritatea democraţiei solidariste asupra celei individualiste. Democraţia nu lichidează şi nici nu nivelează. Alături de Virgil Madgearu. etică şi filozofie. „Introducere în sociologie“ (1926). precum şi explica orientarea spre democraţia socială. Durkheim sublinia rolul important al relaţiilor de alianţă în trecerea de la conformismul gregar al societăţilor primitive. care va fi şi ea. depinde de celălalt care-l completează cu specialitatea lui“65. Anton Alexandrescu etc. fiind specializat numai în ceva. „scoţându-le din mizeria şi întunericul în care trăiesc“ şi să inducă în comportamentul maselor de ţărani „conştiinţa datoriei şi respectul drepturilor“62. dar pe o libertate încadrată în acţiunea socială în general“64. ca şi întotdeauna. ea rezidă din „explicarea omului“. în cele civilizate şi evoluate solidaritatea iese din deosebirile create de diviziunea muncii sociale. estetică. 163 . Ilarie Dobridor. deoarece statul cultural trebuie să fie un stat etic care să îşi asume sarcina educării subiecţilor săi în spiritul caracteristicilor fundamentale ale vieţii ţărăneşti. În Diviziunea socială a muncii É.. La prima vedere s-ar părea că între afirmarea libertăţii individuale în epoca modernă şi necesitatea solidarităţi sociale există o contradicţie insolubilă. „Solidaritatea mecanică“ a societăţilor contemporane dezvoltate s-ar datora deosebirilor tot mai accentuate dintre rolurile. Or.La rândul său. Dacă avem în vedere demofilia profesată de grupul „Vieţii româneşti“. aceste caracteristici sunt cultul muncii. cu drepturile ei inalienabile. Mihai Ralea (1896–1964) s-a impus ca o personalitate remarcabilă a „noului val“ de tineri intelectuali radicali din structurile de conducere ale Partidului Naţional Ţărănesc. şi formaţia sociologică şi economică a acestor tineri intelectuali ţărănişti. Încă din primele sale scrieri cu caracter social–politic: „Ideea de revoluţie în doctrinele socialiste“ (în limba franceză. Ion Răducanu. Iar Virgil Madgearu repeta şi el aceeaşi idee în 1928: „Noi ne găsim azi. şi solidarismul social sunt cele două axe interne care susţin crezul democratic al gânditorului român. Ralea devine directorul ziarului „Dreptatea“. „Contribuţii la ştiinţa societăţii“ (1927) concepţia lui Mihail Ralea despre viaţa. constituţional şi parlamentar“63. 1923). Ele trebuie să lucreze la opera de luminare a satelor. evoluţia societăţilor este influenţată de obiectivismul sociologic al lui Emil Durkheim şi al şcolii acestuia. din faptul că fiecare individ. bazat pe credinţa colectivă în totem sau în magie la afirmarea progresivă a libertăţii şi personalităţii individuale. spiritul de asociere. În ultimă instanţă. În 1934 M. în frunte cu C. Victor Jinga. bazată pe libertate. a instinctului de conservare şi de subordonare a acestora unor scopuri etice. Concepţia despre democraţie a lui Mihai Ralea se formează pe acest fundal sociologic ale cărui perspective însă se adâncesc cu concluziile studiilor sale de antropologie. Sevastos. de esenţă liberală: „În locul acestei democraţii individualiste se dezvoltă o democraţie socială. Petre Grosu. funcţiile şi statusul pe care indivizii le îndeplinesc în acest proces obiectiv de diviziune socială a muncii. cooperatismul ca şi spiritul comunitar. Petre Andrei vede în statul cultural o expresie firească a democraţiei sociale. administraţia au un rol decisiv. Ideea de evoluţie a individualităţii umane spre formarea personalităţii. pentru că avem un ideal în lupta pe care o ducem: să întronăm în România un regim democratic. prezentă în cele două curente. ca rezultat al procesului dramatic de eliberare a acestuia de servituţile pur biologice. ca inhibiţie a pornirilor primare. Pentru edificarea unei democraţii autentice în statul ţărănesc instituţiile satului: şcoala. Zane. Ibrăileanu îi încredinţase conducerea revistei ieşene „Viaţa românească“ împreună cu doi codirectori: G. putem anticipa o anumită continuitate programatică între poporanism şi ţărănism. Stere. oficiosul partidului. după ce în ianuarie 1933 G. perfect orientaţi. Petre Andrei. Călinescu şi M. psihologie. afirma Ralea în polemică cu doctrinarii revistei „Gândirea“: „E un adevăr banal în sociologie faptul că dacă în societăţile primitive solidaritatea iese din asemănare. Gh. biserica.

Democraţia e o posibilitate. Democraţia este un regim care sporeşte vitalitatea72. M. Se înţelege de la sine că odată ajuns la conştiinţa de sine. dublat de principiul selecţiei naturale: „Suveranitatea şi libertatea absolută a individului. Însă „aptitudinile congenitale şi hazardul vieţii îi ierarhizează. nu vor abdica de bună voie de la drepturile lor. după care trebuie definită democraţia şi care trebuie să se regăsească în toate speciile ei.. „laissez faire“ însemna de multe ori libertatea celui mai tare de a exploata pe cel slab74. la lumină şi la nevoia de libertate individul nu mai poate suporta tirania absolutistă a unui Cezar sau a unei clase“66. 164 . Egalizând condiţiile de plecare. ca şi gravitatea. A respecta libertatea unei societăţi inegalitare înseamnă a proteja privilegiul. de pildă. Afirmarea individualităţii umane în evoluţia de la conformismul gregar al societăţilor primitive la evidenţierea diferenţelor interindividuale este indisociabilă de solidaritatea împotriva tendinţelor anarhice şi de hipertrofiere a individualismului din epoca liberalismului clasic: „Laissez faire. a-l lăsa să exploateze în pace desăvârşită“67. ca două faţete ale civilizaţiei europene din ultimele două secole. Societatea îi vrea liberi şi egali sub raportul condiţiilor de viaţă şi al legii. regimuri care o stimulează. „oamenii se nasc liberi şi egali în drepturi“. acesta este şi sensul primelor articole din „Declaraţiile drepturilor omului şi cetăţeanului“. Maurras sau alt subtil literat găsesc că alt regim e mai bun“70. Ralea distinge între democraţia politică şi democraţia socială cu mult înaintea unor reputaţi politologi europeni sau nord-american. Masele adânci ale societăţii. oamenii nu sunt egali. de la barbarie la civilizaţie. de respect integral al altuia îşi primeşte corectivul său în democraţia socială. Principiul cardinal al democraţiei politice este. laissez passer“. Afară de acestea. „Democraţia politică. nu care o deprimă. stimulant care tonifică şi sporeşte creşterea vieţii. Instinctul lor orb de conservare se îndreaptă către ceea ce favorizează şi ajută creşterea şi prosperitatea speciei. identităţii de esenţă a naturii umane. permiţând o largă selecţie a valorilor. solidaritatea şi egalitatea pe baza cărora s-a edificat democraţia socială. Fiindcă mulţimile nu adoptă decât principii de viaţă. în timp ce reacţiunea e un regim de înăbuşire şi de moarte“73. fiindcă Ch. Ralea îşi construieşte viziunea sa democratică este dată şi de distincţia operată de el între individualism şi colectivism. libertatea. aşadar. tocmai pentru ca în democraţia de grup drepturile şi libertăţile persoanei să fie garantate. credinţe care îi măresc energia. iată morala democratică supremă. în formă absolută. Înainte de a fi o valoare socială sau politică. El deduce caracterul implacabil (inevitabil) al acestui regim din însuşi principiul evoluţionismului antropologic. Deşi oamenii nu se nasc egali. Dar libertatea absolută este nedreaptă şi inumană fiindcă afectează celelalte valori ale democraţiei. O exemplificare a modului în care M. democraţia este pentru Mihai Ralea o valoare biologică întrucât democraţia „este o stimulare de viaţă în timp ce dictatura este o interdicţie de viaţă“68. însufleţită de ideea de caritate şi filantropie. precum Maurice Duverger sau Robert Dahl. conştiente de dreptul lor la viaţă. Adică liberi şi egali datorită drepturilor naturale. democraţia trebuie concepută ca „un regim etnic. În procesul de trecere de la primele comunităţi umane la stat. De altfel. de independenţă absolută. Toată lumea e de acord că idealul maxim al culturii şi al eticii umane e creaţiunea a cât mai multor exemplare de elită. M. departe de orice schemă organicistă sau de morfologia culturii. pe când reacţiunea e o interdicţie de selecţie.). a murit peste tot (. democraţia. Desigur. Aceasta e o lege aproape fizică. În locul dezordinii libertare a apărut nevoia de solidaritate.. democraţia prezintă imense avantaje biologice. Ea nu se poate evita. democraţia se impune ca una din formele de guvernare sau de control al guvernării. „are şansele cele mai mari pentru a găsi competenţele de care o societate are nevoie pentru a progresa“69. cât mai multe personalităţi“71.Făcând istoricul apariţiei şi consacrării ideii democratice în viaţa politică. Ralea distinge cu subtilitate dialectică primatul ordinii şi al societăţii asupra individului. Prin urmare.

Charles Maurras şi de scriitorii grupaţi în jurul revistei L’Action Française. le ascunde de cele mai multe ori incompetenţa ca şi pe aceea a alegătorilor în jurul cărora sa creat mitul voinţei generale. o lipsă totală de continuitate în legiferare şi administraţie. plecând de la pretinsa slăbiciune a acestora. mai precis în jurul ideii de libertate economică care a însoţit ca o umbră formarea economiilor capitaliste. prin apariţia personalităţii. selecţia valorilor nu se face după competenţă. în special raţionalismul şi intelectualismul. acceptând un Senat corporativ cu rol consultativ. ideea de libertate politică s-a impus în viaţa socială prin degajarea individului de mediu. critica încercărilor de a înlocui regimurile democratice prin regimuri dictatoriale sau autoritare. Ralea supune unei analize minuţioase critica teoriilor democratice iniţiată de liderul dreptei clasice franceze. Pe de altă parte. politica. prin urmare. ţărănismul e obligat a rămâne. Ralea pentru apărarea valorilor democratice în epoca interbelică era canalizată împotriva a trei mari pericole care ameninţau să le discrediteze: 1. de tip manchesterian. după principiul majoritar. ele nu ar putea produce nimic din cauza individualismului lor excesiv. fidel liniilor mari şi definitive ale democraţiei propriu-zise“75. Lupta lui M. M. de imagine. chiar dacă parlamentele democratice ar selecta oameni competenţi. dar o şi sabotează. cu privilegierea libertăţii economice în dauna celorlalte specii de liberate şi valori sociale. el înţelege să se sprijine pe prima căreia. nu numai că nu încurajează competenţa. sistemul reprezentativ al democraţiei. Ideea că acţiunea economică este singura eficientă şi creatoare de bunuri materiale. Toate acestea au dus la afirmarea democraţiei politice pe următoarele planuri: separaţia puterilor. 5. de-a lungul secolului al XIX-lea. garanţii constituţionale şi sistem bicameral. 4. 3. Mihai Ralea procedează la o demolare sistematică a acestor aserţiuni. democraţia s-a impus datorită unui determinism sociologic în viaţa popoarelor industrializate. s-a identificat cu voluntarismul pragmatic. din cauza disensiunilor între grupuri care întreţin o permanentă instabilitate a ministerelor şi. iar importanţa excesivă acordată democraţiei duce la diminuarea celorlalte funcţii ale statului. 3. guvernare reprezentativă. critica teoriilor societăţii şi culturii de masă văzute ca efect nivelator şi uniformizator al individualităţilor. că celelalte forme de acţiune socială sunt sterile a dus uşor la o proeminenţă a economicului asupra politicului. partizane şi clientelare)76. popularitatea politicienilor realizată mai ales prin mijloacele false ale propagandei. apanajul regimurilor egalitare. În acest context. Ralea. Triumful economiei capitaliste. în orice caz. bazat pe criterii pur politice. mai ales că acestuia din urmă i se puneau în cârcă luptele şi dezbinările interne lipsite de oricare utilitate. ci după alte criterii (formale. ţărănismul era obligat. paralizează în lupte sterile forţele de progres ale naţiunilor. dar să şi utilizeze competenţa celui de a doua. în concepţia lui M. 2. În primul rând. critica cadrului moral în care regimul democratic este chemat să funcţioneze.În procesul de transformare a democraţiei liberale. îi dă rolul primordial în stat şi în Camera Deputaţilor care singură va avea rolul deliberativ. având în laissez faire. atât de condiţionarea lui de clasă cât şi de dinamica socio-profesională: „Din cele două mari grupuri apărute în societăţile contemporane: clasa şi profesia. Nu este mai puţin 165 . Conform acestei şcoli de gândire democraţiei i-ar fi inerente următoarele defecte: 1. 2. Primind principiile democraţiei de grup. laissez passer strigătul de luptă al burgheziei victorioase.

Sunt simple halucinaţii. Pe de altă parte. Ca să ştii să înoţi trebuie să te scalzi des“78. fiecare din obiecţiile aduse regimului democratic. sfârşeşte corupt. În primul rând. ca valori de bază ale democraţiei. Dar aceasta nu poate fi decât tot opera democraţiei. „La noi. nivelează şi şterge deosebirile individuale. Parlamentele. printr-o educaţie politică. Puterea nestăvilită lunecă uşor în abuz“81. Ca să poţi vota bine trebuie să fi avut multă vreme libertatea de a decide cum vrei de votul tău. incompetenţa peste tot. de arsenalul argumentelor clasice privind: „tirania majorităţii şi uniformizarea socială. în lupta împotriva îndărătniciei şi capriciilor oamenilor puternici şi a eroilor. Cu toate neajunsurile lui. Dacă egalitatea punctelor de plecare ajută selecţia. Mihai Ralea a demontat sofismele doctrinarilor români care încercau să exploateze contradicţiile şi neîmplinirile regimului democratic din România interbelică pentru a proclama necesitatea unui regim de mână forte. în căutarea ei de mai bine. mai plin încă de inconveniente decât cel actual“82. controlul democratic o menţine şi o conservă. pe când reacţiunea e o interdicţie de selecţie“80. În aceste condiţii singura soluţie este perfecţionarea şi organizarea acestui regim şi exploatarea şanselor oferite de el: „Dar remediile. Democraţia ar urî individualităţile proeminente. Examinând. democraţia s-a dezvoltat în lupta pentru umanizarea voinţelor naturale şi uzurpatoare. În ce priveşte obiecţiile aduse regimurilor democratice de teoriile societăţii şi culturii de masă. acestea nu se îndepărtează. pe motiv că masa de alegători nu are nici discernământ. în fine printre membrii care compun guvernele“77. Egalitatea. de primitive au putinţa de a denunţa. de exemplu. În faţa acestor obiecţii aduse democraţiei. Ralea sublinia inexistenţa unui veritabil regim parlamentar şi democratic în România. au început să se impună în a doua jumătate a secolului al XIX-lea sub presiunea curentelor socialiste. suprimă personalitatea şi originalitatea. El trece în revistă neajunsurile reproşate fiecăruia dintre aceste elemente ale democraţiei pentru a le infirma cu argumente din realitatea politică însăşi. apoi printre parlamentari. Educaţia politică se face printr-o largă învăţătură a libertăţii şi demnităţii politice. ca să fie fecunde. un guvern sau un regim necontrolat. M. votul universal. oricât ar fi de neevoluate. nu poate fi înlocuit prin democraţia cenzitară sau democraţia corporativă. Toate acestea pledează pentru caracterul antieroic al democraţiei şi îl determină pe gânditorul român să afirme că „democraţia e o posibilitate. l-a putut găsi până acum. Mihai Ralea se opreşte la cel mai grav dintre acestea şi anume acela de incompetenţă: „Aşadar. Ralea răspunde că idealul maxim al culturii şi al eticii umane e creaţiunea a cât mai multor exemplare de elită. Întâi în corpul electoral. fie el chiar perfect la început. ca valoare supremă a democraţiei. vina anomaliilor şi carenţelor structurale ale vieţii sociale româneşti o poartă nu atât regimul democratic sau parlamentar ci tocmai pseudodemocraţia sau pseudoparlamentarismul. el „e singurul pe care omenirea. preferând „caracterele medii. „Problema alegerii competente nu va putea fi rezolvată complet însă decât printr-o reformă în moravuri. mijloacele mecanice. trebuie să pornească tot din inspiraţia democratică. masele uniforme“. Pentru că oricât de imperfect ar fi un regim democratic. în esenţă. pe rând. M. Pe de altă parte. care-şi trimite reprezentanţii în parlament.adevărat că egalitatea şi libertatea. Altfel nu vor fi primite sau vor da un rezultat hibrid. nici instrucţia necesară pentru a alege în parlamente pe cei mai competenţi dintre reprezentanţi. Şi totuşi. a cât mai multor personalităţi. parlamentarismul şi democraţia nu există. toate relele îi 166 . Pe măsura creşterii gradului de instrucţie şi de difuzare a culturii în straturile adânci ale societăţii se cristalizează opinia publică ce asigură o mai bună orientare a voinţei corpului electoral prin lansarea şi aprobarea prin mai buna cunoaştere a unui candidat. „Sistemul egalitar omoară creaţia culturală fiindcă nu este posibilă intelectualitate şi ştiinţă adevărate fără individualitate“79. O altă calitate a regimurilor democratice care le conferă o superioritate de netăgăduit asupra regimurilor dictatoriale este posibilitatea înfăptuirii controlului.

Definiţi poliarhiile. alegeri. S-o suprimăm şi va fi bine. a cere suprimarea multipartidismului şi a regimurilor parlamentare echivalează cu pregătirea condiţiilor pentru instaurarea regimurilor autoritare. Mihail Ralea insista asupra faptului că la noi. Arătaţi asemănările şi deosebirile dintre modelul majoritar şi modelul consensualist al democraţiei. proceduri. Să căutăm deci a le perfecţiona. Dar a proceda aşa nu înseamnă oare a condamna tocmai regimul antiparlamentar. mai puţin rău decât astăzi. nu excesul acestor cadre instituţionale a generat anomaliile sociale. Combătând în acest context argumentul că România ar trebui să urmeze calea unor regimuri străine care au evoluat spre dictatură şi totalitarism. dimpotrivă. ci expresia ei românească“85. ci tocmai insuficienţa utilizării lor. Definiţi democraţia socială. reprezentare. cel real. Definiţi democraţia ca regim politic. În aceste împrejurări. În orice caz. consens. poliarhii. 2. M. majoritate. 5. legalitate. ci modul în care ele sunt obligate să funcţioneze: „Că partidele noastre n-au fost întotdeauna la înălţime. TERMENI – CHEIE: democraţie. lege. 6. Arătaţi deosebirile dintre democraţia clasică (modernă) şi democraţia contemporană.sunt puse în spate. Evidenţiaţi principiile şi valorile regimurilor democratice. Nu ideea de partid e compromisă. „Raţionamentul principal al protagoniştilor antidemocratici este acesta: România păcătuieşte prin prea multă democraţie. fiindcă toate relele constatate sunt în strânsă legătură cu dânsul?“83. 3. Ralea argumenta că nu instituţiile democratice sunt vinovate de fenomenele deplorabile de care suferă societatea noastră. 4. democraţie socială. democraţie consociativă. se prea poate. Să suprimăm adică ce? Neantul? Ceea ce n-a fost?“84. întrucât democraţia şi parlamentarismul s-au dovedit incapabile să gestioneze criza economică şi socială de după primul război mondial. ÎNTREBĂRI: 1. modele ale democraţiei. 167 . democraţiile noi.

322.. p. p. p. P.. 2000. Political Behaviour. 19–63. 39–40.. Second Treatise of Civil Government. 131. GEORGES. J. 33 LIPSET. În: Enciclopedia (Blackwell) gândirii politice. JOHN.. Paris. 21 BIRNBAUM.. op. JACK. E. CH. 293. În: Revue internationale des sciences sociales. AREND. 326. p. Le Démocratie. 45 Ibidem. New-York. Bucureşti. p. 5 LANE. BENJAMIN. op. GIOVANNI. 8. J.. 49. Aubier. Socialisme et démocratie. GUY. The Cost of Realism: Contemporary Restatements of Democracy. p. (ed. 44 Ibidem. 53. Du Contract social. J. 31 LIJPHART. 2000. 32 Ibidem. Modern Democracy. B. 1966. Volonté générale ou déliberation? În: Le Débat. 40 Ibidem. LUCIAN. Humanitas. 26–27. 1973. p. 1995. 1967. 1955. 14. Ibidem. Himmelfarb Co. 1943. Freedom and Political Obligation. 56. cit. Ancienne Librairie Fontemoing¸Paris. p. 53. London. ROBERT. Poliarhiile. The Logic of Personal Knowlwdge. 15 LOCK. Hierarchy. p. 484. La fin du politique. 1922. 37 Ibidem. p. 136. p. 22 SCHUMPETER. London. 20 SHILS. A. Poliarhiile. Democratie. Théorie de la démocratie. 1967. 1975. Les nouvelles démocraties: l’analyse d-un phenomen. p. New-York. Editura „Noua Alternativă“. 33 din ianuarie 1985. p. 1959. 7 MILL. I. op.. S. New York. Iaşi. 230. p. 43 Ibidem. PIERRE. Payot.. AREND. p. Egalité et démocratie. nr. p. mai 1993. A Critique of the Elitiste Theory of Democracy. Comunicare la cel de-al VII-lea Congres A. C. Polirom. ROBERT. p. p. Democracy and Bargaining in Politics and Economics. secţiunea 11. 4 BARBER.. 11 BURDEAU. P. 13. Les conditions préalables à la polyarchie. Le consenseous. 87. Mac Millan. DAVID. p. 3 BECKER. Modele ale democraţiei. p. Librarie Armand Colin.. 292. p.. 49. 32. În: MC C COY şi PLAYFORD. p. Théorie de la démocratie. J. 126. FRANCISCO. A preface to Democratic Theory. Participare şi opoziţie. 1968. Some Social Requisites for Democratiy: Economic Developement and Political Legitimacy. 205. 18. Yale University Press. 296. C. New Haven Press. 27 DAHL. p. 125. nr. capitolul III. Bucureşti. G. Oxford University Press. Institutul European. 28 DAHL. 1961. 1966. 38. Apud: BIRNBAUM. New Haven. E. tome II. 35 TURNER. 1941.. 135. p. În: Revue internationale des sciences sociales. capitalul II. op. 294–295. 26 DAHL. 8 ROUSSEAU. 380–381. Capitalisme. R. Forme de guvernare şi funcţionare în treizeci şi şase de ţări. p. 16 BIRNBAUM.. 18 DAHL. 294. Iaşi. nr. p. 49–61.NOTE: SARTORI. 14 MANIN. 28–29. cit. p. ROBERT. Putere şi contraputere. Paris. Paris. P. 230. În: Mc C. cit. p. FREDERICK.. SEYMOUR MARTIN. 2000. 30 Vezi LIJPHART. p. LINDBLOM. Traité de droit constitutional.. cit.. 39 Ibidem. Seuil. op. cit. mai 1993. Apolitical Politics. 136. 25 Ibidem. L. 30–48. p. 1956. Robert A. A preface to Democratic Theory.. Iaşi. 46 Ibidem. Centre and Periphery. 355. ARISTIDE. 323. nr. ROBERT. Oxford. 2 1 168 . JOHN. Institutul European. cit.. 34 Ibidem. 36 Ibidem. Prefaţă la Dahl.. 1965. 196.. Poporul contra democraţiei. 29 DUMITRU DÎRDALĂ.. 9 CIOABA. p. 227. În: EULAU (ed). 41 Ibidem. p. 38 WELFORET. 24 SARTORI. 23 PLAMENATZ. ROBERT. CARL.). op. Essays on Political and Culture. p. p. Editions du Seuil. COY şi J. 42 Ibidem. p. şi CHAZEL. 295. 156. În: American Political Science Review. 291. 6 WALKER. 114. LEON. p. p. 19 SHILS. S. Consent. 1998. Bruxelles. PLAYFORD. 156. Glencon Free Press. p. Paris. p. (Sublinierile ne aparţin).. Thomas Crowell. Paris. 10 DUGUIT. Blackwell. 290. J. p.. F. 17 DAHL. La Fin du politique. p. p. 13 HERMET. Sociologie politique. 12 Ibidem. Democraţia.

48 75 76 77 47 RALEA. 60 Ibidem. 52 ADLER. p. PETRE. Mouton. 1931. VIRGIL. nr. 1931. F. an XXIII. În: Calendarul Partidului Naţional Ţărănesc. op. 55 Declaraţia de principii. U. 169 . 2. 1929. În: Atitudini.. 1926. 64 MADGEARU. 172. Cultura satelor. MANIN. Editura Casei Şcoalelor. Palme. 61 DUMBRAVĂ. p. 1935. În: Atitudini. adoptată la cel de al XVIII-lea Congres din 20–22 iunie 1989. ALAIN. Însemnările unui solidar III. p. La social-démocratie ou le compromis. B. Ibidem. Felix alcan. În: Statul ţărănesc. Cultura satelor. Democraţie şi creaţie. 14. La socialdémocratie et l’avenir. MIHAI. 3. Între partide şi tehnicieni. p. Democraty and its critics. 169. 96–97. 13. 1976. În: Viaţa românească. An. Misiunea unei generaţii (1928). BERGOUNIOUX. MIHAI. 9. 78 Ibidem.XVIII. p. O.. 73 ANDREI. 1935. 197. nr. În: Viaţa Românească. 1977. p. p. 62 ANDREI. p. 1979. MIHAI. În: Viaţa românească. Concepţia şi organizarea lui. Organizarea socială şi politică a statului ţărănesc. RALEA. 81. Editura Casei Şcoalelor. 166. p. MIHAI. Paris. MATTEI.. 171. P. Sociologie po.litique. 51 DAHL. 196–197. P. 69 Ibidem. New Haven and London. 4. ALAIN. Atitudini. . În: Calendarul Partidului Naţional Ţărănesc... Scrisoarea din 11 februarie 1972. p. nr. 11. Ed. 10. MAX. 50 BERGOUNIOUX. 79 Ibidem. Paris. 54 BRANDT. Loc. 67 Ibidem. Stockholm... BERNARD. 1979. C. 1989. Misiunea unei generaţii. 81. Discurs rostit în Parlament. Bucureşti. XVIII. Tendinţe de renovare ale democraţiei. p. p. 76–8. Démocratie politique et démocratie sociale. p. 14. 81 82 83 84 85 RALEA. Paris. nr. 59 STERE. 41. Democraţie şi creaţie. Bucureşti. STERIAN. La social-démocratie ou le compromis. 66 RALEA.. 49 DOGAN. 57 Ibidem. 168. 5. DOMINIQUE. 1931. 80 Ibidem. 5. MIHAI. ROBERT. p. p. MIHAI. Yale University Press. F. MIHAIL. În: Viaţa Românească. 130. 1926. Bucureşti. 68 Ibidem. p. Bucureşti. 1922. BERNARD. 1935. 70 Ibidem. 144–145. p.. PELASSY. 141. nr. Pentru democraţie. Gallimanrd. 140–141.Ibidem. 56 Programul Partidului Naţional–Ţărănesc. 119. p. 53 Declaraţia de principii a Internaţionalei Socialiste. 3. 65 RALEA. nr. 76–8. 176. p. 1926. În vol. 71 RALEA. În: Brandt. cit. p. Paris. PETRE. 32. În: Viaţa românească. MANIN. Democraţie şi creaţie. Editura Şcoalelor. p. p. 188.Kreisky.. 1931. W. MIHAI. PETRE. 1935.. p. 58 ANDREI. 17.. 74 RALEA. p. În: Dreptatea din 21 ianuarie 1936. 297–298. p. p. p. p. W. 72 RALEA. cit. Paris. 1935. p. În: Viaţa românească. Bucureşti. 63 În Dreptatea din 11 aprilie 1928. U.

pe baza unui Weltanschauung specific care. comună ambelor regimuri”2. ea pune în teorie raţionalitatea perfectă a realului istoric. o gamă variată de manifestări în funcţie de particularităţile istorice ale evoluţiei sistemelor şi culturilor politice. Regimurile politice nedemocratice acoperă. de la dictaturile contemporane până la totalitarismele secolului al XX-lea aceste regimuri gravitează în jurul unui nucleu comun: acela de dictatură. prin restrângerea sau suspendarea activităţii instituţiilor democratice. ea afirmă necesitatea punerii în practică prin voinţa activă a oamenilor. dictatura apare drept prototipul. 170 . După Cornelius Castoriadis. Totalitarismul ar fi expresia malignă a regimurilor dictatoriale. De regulă. intitulat “Totalitarismul” din volumul al II-lea al monumentalului Tratat de ştiinţă politică consideră că “regimurile care sunt desemnate prin termenul de totalitarism au ceva comun în sensul că ele aparţin categoriei de regimuri revoluţionare. dar apoi. elementul de generalitate. această raţionalitate se transformă în principiu de legitimare a proceselor de raţionalizare a realului. a ceea ce este recunoscut ca adevăr în cadrul teoriei. precum şi printr-o drastică limitare (ori anulare) a drepturilor şi libertăţilor civice în raport cu instituţiile puterii. din această convergenţă ar rezulta ideea de totalitarism. esenţa ideologiei totalitare a fost definită adesea ca voinţă revoluţionară de unificare sau de transparenţă socială. Ideologie unică şi universală: ideologie care pretinde că posedă cunoaştea legilor evoluţiei sociale. complementaritate al cărei criteriu decisiv ţine de afirmarea unităţii sociale. Autoritatea supremă este absolută şi arbitrară. importanţa atribuită diferenţelor în exprimarea însăşi a acestei voinţe revoluţionare”1. fascismul şi comunismul ar urmări în comun nu numai afirmarea unităţii sociale dar ele s-ar caracteriza şi prin aceeaşi voinţă de a o realiza şi tocmai din această voinţă de a o realiza. asupra oricărui individ în particular. culturii. în capitolul al III-lea. nefiind îngrădită de lege care devine o simplă ficţiune în raport cu puterea dictatorului. ele însele nefiind decât cazuri particulare. în mâinile unei singure persoane şi prin controlul absolut al statului asupra societăţii civile în numele unei ideologii unice şi universale care pretinde că deţine monopolul cunoaşterii absolute. artei şi le supune raţionalităţii sale sociale. dictatura se exercită prin continuă recurgere la mijloace violente de exercitare a puterii. prin evidenţierea în prim-planul sistemului de putere a instrumentelor de coerciţie şi a controlului strict exercitat de guvernanţi asupra societăţii civile. De la paternalismele asiatice la absolutismele medievale. de regulă sau în general. La rândul ei. conform voinţei totalitare. respectiv. Ceea ce aduce în plus totalitarismul la exacerbarea regimurilor dictatoriale ar fi combinaţia savantă dintre mijloacele de coerciţie şi o ideologie care să le legitimeze acţiunea în numele unui scop total. Prin trăsăturile sale. modelul comun al acestora. de la despotismele orientale antice până la autoritarismele europene. Luc-Ferry şi Evelyne Pisier-Kouchner. de condiţiile geo-politice şi nu. Ideea de totalitarism ar proceda astfel de la o reflecţie privind “complementaritatea fascismului şi a comunismului. faza sa ultimă caracterizată prin controlul absolut al statului asupra societăţii civile în general. de persistenţa unor tradiţii democratice.Capitolul 8 ANATOMIA UNUI REGIM POLITIC: TOTALITARISMUL 1. Dictatura poate fi caracterizată prin concentrarea maximă a puterii în mâinile unui grup restrâns sau a unei singure persoane (dictatorul). în ultimul rând. oricare ar fi. pe lângă concepţia despre lume (singura viabilă) asimilează cele mai noi rezultate ale ştiinţei. În realitate. În plus. Precizări conceptuale. forme istorice şi speciale ale regimului politic dictatorial. la Universitatea din Paris I. Din acest punct de vedere totalitarismul este acea formă de regim politic caracterizată prin concentrarea puterii. ideologia totalitară cuprinde două componente: mai întâi. de altminteri. în timp şi spaţiu. profesori de ştiinţe politice la Universitatea din Lyon II şi.

deşi cu regim unic. Într-un caz acţionează voinţa de a construi un regim nou şi poate chiar un alt om. Fenomenul totalitar apare într-un regim care acordă unui partid monopolul activităţii politice. participarea forţată pentru desemnarea “aleşilor” în instanţele puterii. Vectorul fundamental rămâne ideologia. 3. o transfigurare ideologică a tuturor greşelilor individuale posibile şi. televiziune. într-un anumit mod. explică diferenţa dintre Revoluţia Rusă din 1917 şi cea franceză din 1789. un dublu monopol: monopolul mjloacelor violente şi al mijloacelor persuasive. chiar şi între tipurile principale de totalitarism. 4. 6. “diferenţa este esenţială. o greşeală de natură economică sau profesională devine automat o greşeală idelogică. 171 . În schimb. Cea mai mare parte a activităţilor economice şi profesionale sunt supuse statului şi devin. în celălalt. Regimurile devin totalitare “pornind de la o intenţie originară – voinţa de a transforma fundamental ordinea existentă în funcţie de o ideologie”4. mutatis mutandis. Indiferent de prezenţa alegătorilor. Similitudinile sunt “reale”. Raymond Aron evidenţiază cinci caracteristici ale regimurilor totalitare: 1.99%). în ultimă instanţă.Ideologia totalitară ar combina astfel două reprezentări ale istoriei care duce. totalitarismul s-ar caracteriza prin şase trăsături principale. 2. apare o politizare. candidaţii întrunesc maximum de sufragii (99. dată fiind o diferenţă esenţială între ele: “datorită ideii care animă şi un demers şi celălalt: într-un caz. Mai mult. sfârşitul este lagărele de muncă. nici un fenomen totalitar compatabil cu marile epurări sovietice sau cu excesele din ultimele decenii ale regimului sovietic”5. prin orice mijloace. Astfel încât. Ansamblul mijloacelor de comunicare: radio. o voinţă propriu-zis demonică de distrugere a unei pseudorase”7. în celălalt camera de gazare. drept urmare. Totul fiind activitate de stat şi orice activitate fiind subordonată ideologiei. la un impas logic: sau realul este raţional şi acţiunea nu are sens sau acţiunea are un sens şi de aceea realul trebuie să fie raţionalizat. la rândul său. 2. dar “insuficiente”. în concluzie. indiferent de variaţiile în timp şi spaţiu a formelor şi regimurilor din care se inspiră: 1. în ideologia totalitară există tendinţa de unificare a dimensiunii teroretice (cunoaşterea totală) ca cea etică (voinţa de praxis) ceea ce. Încercând să delimiteze cât mai nuanţat diferitele forme istorice şi tipuri de totalitarism autorul atrage atenţia că trăsăturile de mai sus nu se verifică. Orice eschivare sau abţinere de la actul de a vota echivalează cu un atentat la legitimitatea regimului. regimul fascist. Partidul monopolist este dotat sau înarmat cu o ideologie căreia îi conferă o autoritate absolută şi care. cu alte cuvinte controlul absolut al statului asupra societăţii civile. Prin aceasta ea s-ar deosebi atât de hegelianism cât şi de moralismul iacobin – pentru acesta din urmă realul nu este raţional şi punctul de vedere care justifică acţiunea nu este ştiinţific ci etic. în final. nu ar putea fi inclus în categoria regimurilor totalitare. comandat de stat şi de cei care îl reprezintă. devine adevărul oficial al statului. în toate variabilele. Pentru răspândirea acestui adevăr oficial. universalismul: omogenizarea societăţilor moderne. oricare ar fi similitudinile”6. Întrucât statul este inseparabil de ideologia sa cea mai mare parte a activităţilor economice şi profesionale au coloratura adevărului oficial. parte integrantă a acestuia. În opinia lui Spiro. desfiinţarea organizaţiilor şi asociaţiilor neoficiale. o teroare în acelaşi timp poliţienească şi ideologică”3. statul îşi rezervă. 3. astfel. deoacere “nu a cunoscut niciodată proliferarea ideologică. Din această perspectivă. hitlerist şi stalinist. datorită revoluţiei tehnico-ştiinţifică (apariţiei societăţilor industriale) ar duce la universalizarea scopului în sistemul totalitar care pretinde să refacă specia umană după propria sa imagine. presă este dirijat.

a divizării lui Unu în multipli. munca copiilor. 4. nici o opoziţie. Fascismul şi nazismul ar fi expresia cârdăşiei dintre cele mai reacţionare cercuri ale imperialismului şi marea finanţă care. O altă linie de interpretare este cea a marxismului Internaţionalei Comuniste dintre cele două războaie mondiale. 6. monopolul militar: controlul sistemului asupra forţelor armate9. “Întregul este mai mult decât suma părţilor” spunea Aristotel şi după el. Asemenea interpretări. Deutsch. unitatea de comandă. incertitudinea. Referitor la raportul dintre raţiune şi totalitate în dialectica hegeliană. Goethe şi Hegel vor reactualiza această idee. 3. Friedrich sistemele totalitare se caracterizează prin deţinerea a şase monopoluri: 1. Ideea de unicitate şi de supremaţie a omului în perioada Renaşterii s-a combinat în mentalitatea europeană cu fetişizarea Raţiunii ca o cheie universală pentru descifrarea tuturor misterelor din natură şi mecanismelor vieţii. Mult mai fertilă este cercetarea mobilurilor subiective ale participanţilor ca şi psihologia socială care a permis “marea manipulare”. 6. nici un obstacol nefiind posibile8. urmărirea unui scop unic (industrializare. H. În majoritatea expresiilor sale continentale. bazate pe determinismul mecanicist. pigmentat cu pasta groasă a dogmatismului. de adevăr şi de ipocrizie. 2. Aceste cauze. deopotrivă.4. Liberalismul. pot răspunde la întrebarea: cum a fost posibil ca în Europa luminilor. După Carl W. a reţinut atenţia a încă doi mari politologi: Carl J. inevitabile îşi iau măsuri de siguranţă…. 3. 5. serveşte ca model în analiza totalitarismelor. camerele de gazare şi pregătirile în vederea războiului nuclear. Marcuse consideră că tocmai datorită acestei pretenţii la Hegel raţiunea “înţelege totul şi în final scuză orice lucru pentru că el îşi are locul şi funcţia în totalitate şi pentru că totalitatea aceasta se află dincolo de bine şi de rău. odată evidenţiate. Apariţia regimurilor totalitare în Europa secolului al XX-lea are. Poate că aceşti termeni fac parte integrantă din raţionalitatea ce a guvernat istoria umanităţii"11. adică pe transformarea regimurilor liberale în referenţial. afirma Goethe. iar Hegel va face din ideea de totalitate cheia de boltă a sistemului său filosofic. ea include sclavia. 2. Deutsch. monopolul economic: controlul statului asupra economiei. sub presiunea contestării şi ameninţarea prăbuşirii. caracterizează regimurile totalitare. cauze obiective cât şi cauze subiective. monopolul ideologic: milenarism oficial. monopolul mediatic: controlul statului asupra mijloacelor de comunicare. nu examinează diferenţele şi asemănările dintre cele două familii ale totalitarismelor. ca unică dimensiune a realităţii. romantismul va fi o reacţie contra 172 . La limită. dincolo de clivajele ideologice. monopolul politic: partidul unic. mobilizarea totală. “Adevărul constă în Întreg”. monopolul poliţist: puterea discretă a forţelor de coerciţie asupra populaţiei. inchiziţia. lagărele de concentrare. imprevizibilitatea şi insecuritatea normelor: voinţa personală face legea şi ea poate schimba fără încetare instituţiile pozitive. formarea omului nou). Interpretările de mai sus date totalitarismului se bazează pe ideal-tipurile weberiene. caracteristicile regimurilor totalitare ar fi: 1. eficienţa executării10. a raţionalismului clasic. Apare un sentiment de insecuritate care conduce la iraţionalism şi la teroare. ca doctrină a libertăţii individuale în condiţiile legii. Friedrich şi Carl W. a dus la preponderenţa Întregului asupra părţilor. Reacţia conservatorismului la această încredere nelimitată în forţele Raţiunii nu a întârziat să apară. a umanismului laic şi a celui creştin să apară un astfel de regim? Criza modelului ontologic european. Obsesia degajării caracteristicilor comune regimurilor totalitare. nici alternativă. axată pe ideea de criză generală a capitalismului. Pentru Carl J. nici cauzele istorice ale apariţiei lor ca şi realitatea social-politică din care ele se originează şi se dezvoltă. omogenizare socială. unicitatea scopului. la mai mult de 2000 de ani.

în romantism. dacă se va dovedi imposibilă hrănirea întregii populaţii. non cetăţenii trebuie deportaţi din Reich. în ciuda numelui şi a presupunerilor lui Hitler. Cerem ca datoria fundamentală a statului să fie asigurarea condiţiilor de trai pentru cetăţenii săi. de creare a antitezei trecut glorios . Transformarea trecutului în model pentru acţiunile demofile ale prezentului are. Una din misiunile sale l-a pus în contact cu DAP (Deutsche Arbeitpartei – Partidul Muncitoreasc German) care. Numai cei de origine germană. Cerem pământuri şi teritorii (colonii) ca să ne hrănim poporul şi să oferim adăpost excedentului nostru de populaţie. Conform acestui fapt. Dar criza raţionalismului modern provine nu numai din reacţia la fetişizarea iluministă a atotputerniciei raţiunii ci şi din neliniştea crescândă pe care o provoacă reacţiile secundare ale dezvoltării industriale. nu era o mişcare a stângii revoluţionare. Cerem unirea tuturor germanilor între graniţele Germaniei Mari. 3. Pe de altă parte. 1. oricând o pradă uşoară a manipulării. pot fi membri ai naţiunii. 2. astfel încât Hitler a fost cel care. Smulgerea individului din mediul său tradiţional. ale mobilităţii pe orizontală ca şi pe verticală. Numai membrii Volk (naţiunii) pot fi cetăţeni ai statului. Energia. (…) 173 . Greutăţile economice de după primul război mondial. ca urmare a modernizării economice. ruperea de legăturile sale comunitare şi aruncarea lui brutală în noile conglomerate umane de la periferia marilor oraşe industriale au însemnat. Tot atunci s-a hotărât schimbarea numelui partidului în NDSAP (Nazional-Sozialistische Deutsche Arbeit Partei – Partidul Naţional–Socialist Muncitoresc German)”12. în februarie 1920. Evaziunea în vis şi în trecut nu înseamnă nicidecum un procedeu tipic romantic. antisemitismul şi anticapitalismul. conservat şi perpetuat de forţa coercitivă a tradiţiei. nici un evreu nu poate fi membru al naţiunii. pe baza dreptului de autodeterminare naţională. 4. Hitler ar fi fost folosit ca “spion de către departamentul politic al armatei din Bavaria. al partidului. Cerem drepturi egale pentru poporul german în cadrul relaţiilor sale cu celelalte naţiuni şi revocarea tratatelor de pace de la Versailles şi Saint-Germain. datorită credinţei sale fanatice în principiile de dreapta. criza democraţiei liberale din perioada interbelică îşi va aduce şi ea obolul la instaurarea regimurilor totalitare în Europa. au arătat incapacitatea regimurilor liberale şi socialiste aflate la putere de a gestiona criza. a omului-masă. Cucerirea puterii de către Mussolini în Italia şi ascensiunea partidului naţional-socialist al lui Hitler în Germania au fost favorizate şi de aceste condiţii economice precare. alături de fondatorul partidului. caracterizat printr-un sistem de valori morale. a formulat programul. totodată. accentul pus pe inconştientul colectiv în determinarea comportamentului şi a sufletului mulţimii – toate acestea impun formele iraţionale ale cunoaşterii. exaltarea instinctelor primare.schemelor general-umaniste şi abstracte ale clasicismului. Aceste procese au facilitat apariţia atomizării sociale. însumând 25 de puncte. talentul său propagandistic şi oratoric l-au impus curând în faţa acestei grupări. Acest program conţine nucleul principalelor teze ale ideologiei naziste care vor fi dezvoltate ulterior în Mein Kampf şi în alte documente oficiale ale NDSAP. mai ales în Italia şi Germania. Dacă ar fi să dăm crezare unei părţi din istoriografia anglo-saxonă. ci sprijinea naţionalismul. Şomajul şi inflaţia îşi arătau colţii într-un regim politic a cărui tradiţie democratică nu depăşea jumătate de secol şi care nu avea abilitatea necesară de a găsi resursele interne depăşirii crizei. şi o dimensiune a cunoaşterii. indiferent de credinţă. (…) 7. Idealizarea formelor de viaţă din trecut. în special faţă de clasicismul academic al secolului al XVII-lea. în timpul atmosferei încărcate din 1919. Anton Drexler.prezent meschin. abandonarea unui mod de viaţă. Hitler s-a alăturat micului partid şi în scurt timp a devenit membru al comitetului.

Cerem cote de participare în cadrul marilor întreprinderi industriale. îi permit să-şi neutralizeze adversarii. Cerem pedepsirea fără milă a acelor acţiuni ce prejudiciază interesul general. Stalin a ştiut să beneficieze de toate avantajele pe care i le confereau mitul unităţii partidului şi monolitismul puterii ce decurgea din însăşi structura organizatorică a partidului. pregătind condiţiile pentru eliminarea potenţialilor adversari sau pretendenţi la funcţia supremă. Partidul nu poate greşi deoacere este detaşament de avangardă al clasei muncitoare. rolul de arbitru al lui Lenin în disputele violente dintre Troţki şi Stalin. În primul rând. nici interesele stategice: “Unitatea este una din cheile gândirii şi demersurilor lui Lenin. maniera în care a ştiut să exploateze şi să profite de avantajele situaţiei. ci să se desfăşoare în cadrul comunităţii. Cerem desfăşurarea unei lupte pe căi legale împotriva înşelăciunii politice deliberate şi incriminării ei în presă” (…)13. Autoritatea de care Lenin se bucura printre colaboratorii săi din raţiuni istorice – voinţa sa. în care rolul secretarului general derivă din înseşi principiile ideologice şi organizatorice ale acestui partid de tip nou: din centralismul democratic şi democraţia internă de partid. 11. (…) 22. a scandat istoria sa. Stalinismul sau “totalitarismul exemplar” Această sintagmă. pe de alta. lansată de Helene Carrère d’ Encausse cu privire la totalitarismul sovietic14 reia teza originilor leniniste ale stalinismului. faţă de Lenin. Prima îndatorire a fiecărui cetăţean este de a presta o muncă fizică sau intelectuală. de la cucerirea puterii şi până la îmbolnăvirea lui Lenin (1922) ceea ce caracteriza Partidul Bolşevic era dezbaterea de idei din interiorul partidului care nu-i afectau nici deciziile guvernamentale. Acţiunile individului nu trebuie să prejudicieze interesul general. nici blocate pentru că ele reprezintă personificarea ideologică a partidului de cadre. (…) Acest principiu unitar impune membrilor partidului o fidelitate absolută nu faţă de ideile lor. pe de o parte. În prima fază. 2. Dar monolitismul puterii personale se află în germene în monopolul puterii partidului ca partid de cadre. speculanţilor să li se aplice pedeapsa cu moartea. indiferent de credinţă sau rasă. (…) 14. Până aici nu există deosebiri de esenţă între fizionomia partidelor de dreapta sau de stânga. Erijându-se în continuator legitim al lui Lenin. Cerem. abolirea veniturilor obţinute fără muncă. aşadar. structurat piramidal. Acum apare în prim-plan geniul diabolic al lui Stalin. 15. combinate. Obsesia unităţii a marcat evoluţia partidului. ea explică lipsa de rezistenţă faţă de partid. Acestea. constanţa sa. astfel.10. spre binele general. ci faţă de deciziile echipei conducătoare sau ale conducătorului suprem. Cerem mărirea repetată a asigurărilor sociale pentru vârstnici. rece şi meticulos. rolul jucat în construirea partidului – devine un principiu central al vieţii partidului pe care îl vor moşteni toţi succesorii”15. singura care se află în posesia legilor obiective ale dezvoltării sociale şi progresului: deciziile şefului nu pot fi nici criticate. Deosebirile apar odată cu arsenalul ideologic şi tehnicile de propagandă specifice întrebuinţate pentru aplicarea utopiei radicale. ca 174 . 16. Criminalilor de drept comun. Se cunoaşte. 23. Modul în care a ştiut să se erijeze în succesorul legitim al lui Lenin şi implicit. Zinoviev şi Kamenev. nici ideologia. centralizarea puterii derivă din însăşi legitimitatea politică a funcţiei şi din condiţia de continuator legitim al ideilor leniniste. în primul rând. urmărind să evidenţieze momentele şi condiţiile creării sistemului totalitar din dezvoltarea sistemului politic sovietic. 1. al funcţiei acestuia trădează nu numai un vertij al puterii dar şi conştiinţa avantajelor ce decurgeau din cucerirea unei astfel de redută. Mitul eredităţii politice a lui Lenin. cămătarilor. Cerem desfiinţarea armatei de mercenari şi formarea unei armate a poporului. Maniera în care a ştiut să ţeasă “pânza de păianjen” în jurul lui Lenin. Buharin.

În primul rând. asigurându-l de fidelitatea lor şi regretând “rătăcirile” din trecut faţă de orientarea genială a “părintelui popoarelor”. ca linie oficială a partidului. “Teroarea şi legalitatea sunt cele două aspecte inseparabile ale unei aceleiaşi atitudini totalitare. unde orice greşeală internă (crime.R. iniţiată de sus. Kamenev. Teroarea creează imprevizibilul. Aceste teze au avut un impact politic decisiv în consolidarea legitimităţii ei pe plan internaţional. ci una conservatoare sau tradiţională. modernizarea economică a U. legitimează lupta de clasă prin favorizarea categoriilor sociale cu interese opuse. Astfel. funcţia procesului-spectacol este de a legitima noul sistem de valori în curs de consolidare şi. 2. în luptă cu ideile rivale ale lui Troţki. la fel cum legalitatea este una de paradă. atinge aproape unanimitatea. Stalin reuşise să adopte. Vechii adversari ai lui Stalin: Buharin. neavând o conştiinţă de clasă revoluţionară. exterioară. Kirov. Greşelile erau inerente. Mai mult.apărător al dogmei infailibile: ideologia marxist-leninistă.S. muncitor fruntaş-sabotor. care să arunce praf în ochii prostimii. indirect. La adăpostul acestor campanii publicitare. d) Consolidarea statului-partid şi. statul sovietic este voinţa clasei dominante ridicate la rang de lege. Justificarea ideologică a terorii este cheia de boltă a totalitarismului sovietic. placa turnantă pe care se bazează toate acţiunile şi tactica lui Stalin în vederea acaparării puterii totale. impusă de Stalin. se adaugă cuplurile trădător-erou. centrate în special în jurul sintagmei “clasă muncitoare”. rup în două societatea sovietică prin instituirea clivajului sat-oraş. Buharin. în timpul precesului Buharin a recunoscut toate capetele de acuzare imaginare împotriva lui şi a cerut o pedeapsă exemplară pentru el însuşi. trebuia “ajutată” să se lepede de instinctul atavic al posesiei şi proprietăţii private. în cadrul democraţiei populare. mai mult decât binevoitoare. Ca stat al dictaturii proletariatului.. stat al 175 . prin mecanismele terorii. miza uriaşă a construirii cu succes a acestuia pentru soarta proletariatului mondial. având în vedere presiunile sistemului capitalist mondial la adresa primului stat socialist din lume. b) Procesele spectacol sau demonstrative ocupă un loc considerabil în legitimarea sistemului politic totalitar. Kamenev nu numai că renunţă la ideile lor. legalitatea restaurează previzibilitatea”16. în timp ce Troţki milita pentru revoluţia mondială şi pentru exportul de revoluţie. prin colectivizarea forţată şi industrializarea accelerată. în conformitate cu legile economice ale socialismului. apoi. muncitori-ţărani. Zinoviev. dar în memorii disperate şi repetate ei cerşesc “tătucului” iertarea . înconjurată de duşmani şi teza ascuţirii luptei de clasă după fiecare etapă de construire a noii societăţi. a cărei versiune caricaturală o poate apăra şi impune cu ajutorul vechilor cadre de partid. Dar şi voinţa populară este trucată şi manipulată. Cuplului ţarism-revoluţie sau chiar expoatare-eliberare. Ea se sprijină pe următoarele măsuri care au marcat ordinea revoluţionară şi au asigurat succesul proiectului politic al lui Stalin: a) Atomizarea societăţii sovietice cu ajutorul cuplurilor dihotomice din discursul ideologic. excese ale cultului personalităţii. Spre deosebire de procesele politice clasice. Stalin a putut pregăti în tihnă o revoluţie socială totală. care opun pe acuzaţi şi pe acuzatori într-un conflict politic real şi care respectă regulile procedurale. Aceste cupluri. oralitatea şi contradictorialitatea. Asocierea terorii şi a dreptului conferă legitimitate juridică tuturor măsurilor teroriste prin validarea lor de către voinţa populară care. chiabur-ţăran sărac. în special în cadrul mişcării comuniste şi muncitoreşti.S. în sensul că ţărănimea. Zinoviev. Când s-a pronunţat sentinţa la moarte prin împuşcare a sfârşit strigând: “Trăiască tovarăşul Stalin!” c) Crearea statului de drept totalitar se bazează pe “combinaţia dintre măsurile de urgenţă şi un legalism crescând”. teza construirii socialismului într-o singură ţară. muncitori necalificaţispecialişti. de a legitima teroarea. Iniţial. care va marca profund raporturile dintre societatea civilă sovietică şi sistemul ei politic. abateri grave de la linia oficială a teoriei) erau scuzabile în numele greutăţilor inerente întâmpinate de prima ţară care construia un alt mod de producţie. a partidului-stat.

de cele două instituţii mai sus menţionate. Acest stat va da naştere unei birocraţii numeroase care vor controla total activităţile sociale. rolul organelor de represiune care îşi impun propria lor logică funcţionării sistemului. Această clasă instabilă trebuia să execute. Tipologia totalitarismelor Între totalitarismele maligne (stalinismul şi nazismul) se întinde o gamă extrem de variată de regimuri politice. Această concentrare a puterilor într-o singură persoană va pregăti înghiţirea statului de către partid. fiind controlate. O formă indirectă de control asupra societăţii era inocularea în inconştientul noilor elite şi echipe de cadre că nimeni nu este de neînlocuit. larg popularizat. un rol ingrat. clasa politică din anii ’40 şi-a subminat bazele puterii proprii şi a declanşat cultul deşănţat al personalităţii. trebuia să înfiereze cu mânie proletară orice atutudine defetistă sau duşmănoasă la adresa noii societăţi. Prin aceste caracteristici. odată cu aceasta. El trebuia să aibă o atitudine intransigentă faţă de aceia care şovăiau sau se eschivau de la sarcini. forţa de coerciţie se intensifică şi. De altfel. Aceasta va ajunge să fie un stat în stat. Stalin îşi suprapune modelul său de semizeu proiectului utopic de om nou. statul va deveni monopolul forţei în mâinile unei elite conducătoare compusă din activiştii de partid. f) Rolul poliţiei politice în amplificarea terorii şi consolidarea sistemului Poliţia politică va deveni instrumentul privilegiat al lui Stalin în controlul societăţii sovietice şi în consolidarea ei. asupra atomizării societăţii civile. Ea nu va fi răspunzătoare sau obedientă decât în faţa secretarului general al partidului. se cunoaşte cazul pionierului Kovalov. datorită neîncrederii în noii veniţi. realizările în producţie etc. Chiar şi dragostea era condiţionată ideologic. până când vor fi înghiţite în structura monoorganizaţională a partidului. care la nouă ani şi-a trădat părinţii pentru că în casă criticau stările de lucruri din cadrul societăţii sovietice. la rândul lor. în îndeplinirea sarcinilor. Căci dictatorul cade în plasa propriei sale puteri: pe măsură ce legitimitatea regimului se diminuează. avea el însuşi trăsături de supraom. poliţia politică (CEKA. imposibil de a mai fi controlată şi care. în sensul că fidelitatea faţă de linia politică. într-un fel de bellum omnium contra omnes. e) Crearea omului nou şi rotaţia cadrelor. Acesta. apoi a statului-partid de către poliţia politică. prin amplificarea terorii la cote inimaginabile. deopotrivă şef al statului şi comandant suprem al forţelor armate. aparatciki şi din membrii temutului NKVD. în spionarea şi delaţiunea reciprocă. Nu toate însă întrunesc caracteristicile unui regim totalitar 176 . 3. de homo sovieticus. oligarhia partidului va fi înlocuită prin valuri succesive de cadre de rezervă care vor anihila stabilitatea şi securitatea locurilor de muncă şi vor înăbuşi din faşă orice încercare de rezistenţă. în schimbul avanatajelor temporare. mergând de la autoritarismul regimurilor militare din America Latină până la totalitarismele asiatice. aşa cum îl cunoaştem deja din bogata literatură proletcultistă a anilor ’30. acela de a justifica propriile ei acţiuni. trebuia să pună mai presus interesele generale decât cele particulare. adeseori obligată să joace o pantomimă. cu efecte spectaculoase asupra eficienţei controlului total şi implicit. indicaţiile de sus. ajutat de o ideologie sărăcită în conţinutul ei concret. Corelativ. ceea ce propaganda numea “influenţe ale vechii societăţi”. datorită creşterii exponenţiale a puterii sale. Această credinţă în justeţea cauzei a fost transformată de propagandă într-un sistem de urmărire şi delaţiune generală. stat al întregului popor. va face din propriul ei părinte o marionetă. Progresiv cu consolidarea puterii personale. Prin puterile dicreţionare acordate. după chipul şi asemănarea ideologiei totalitare însăşi. erau calităţi care cântăreau tot atât de mult în procesul de apropiere dintre doi tineri ca şi calităţile lor fizice sau morale. Voinţa lui revoluţionară şi credinţa în justeţea cauzei trebuiau să transcendă de fiecare dată instinctele lui naturale. NKVD şi apoi KGB) se va eschiva oricărui control din partea statului sau societăţii civile. concurând pentru a intra în graţiile stăpânului de la Kremlin.muncitorilor şi ţăranilor.

Spre deosebire de omologul său german. Unitate etică. distrugerea pluralismului politic. separarea puterilor şi ideea de suveranitate populară sunt confiscate în favoarea datoriilor individului faţă de stat: “Pentru fascism. Deşi ambele regimuri sunt adversarele liberalismului şi comunismului. capabilă să ajungă la conştiinţa de sine datorită statului care o integrează: “Naţiunea este un organism dotat cu o existenţă. Revoluţia a avut loc într-o ţară profund subdezvoltată. Controlul statului asupra societăţii civile.pur. ideea de stat. considerându-se că ele derivă din acelaşi bloc monolitic al ideologiei unice şi universale. În doctrina fascistă. există diferenţe multiple care se întind de la nuanţe până la deosebiri structurale. nimic în afara statului. cu mijloace de acţiune superioare în putere şi în durată celor ale indivizilor izolaţi sau grupaţi care o compun (…). totul există doar în stat şi nimic omenesc sau spiritual nu există şi nu are valoare în afara statului”19. o comunitate solidară şi voluntară. Aspiraţia seculară spre formarea statului naţional unitar şi spre afirmarea conştiinţei de sine este posibilă numai în statul fascist: “Poporul este corpul statului şi Statul este spiritul poporului. În conceptul fascist poporul este stat şi statul este popor”17. Astfel între conceptele de stato totalitario. De aici urmează principiul infailibilităţii deciziilor luate de Fuhrer care încarnează. cu “Marele Salt Înainte” şi “Marele Marş” şi-a pus amprenta asupra gândirii politice chineze. Dar chiar şi în cadrul aceleiaşi specii totalitare. cenzura impusă mass-mediilor variază considerabil. trădează deja o schimbare de optică. iar culturile politice şi tradiţiile vieţii istorice accentuează şi ele diferenţele. de naţiune şi de drept. În literatura de specialitate până nu de mult regimurile totalitare erau tratate într-un mod uniform. Individualismul liberal şi statul minimal. iar în cadrul lor cele două cupluri: fascismul şi nazismul. Specificul revoluţiei chineze. Semnul de recunoaştere era răul absolut pe care aceste regimuri l-au adus dezvoltării omului. statul este personificarea morală a ideii de popor. nimic împotriva statului” afirma Mussolini în discursul său de la Scala din Milano din 22 octombrie 1924. al concepţiei despre stat şi partid. cu ţărani şi pentru ţărani. Personalitatea harismatică a acestuia ar facilita fuziunea dintre Volksgeist (spiritul poporului) şi Das Prinzipfuhrer (principiul conducerii). în doctrina fascistă. cele două mari familii ale totalitarismului: de dreapta şi de stânga. respectiv totalitarismul sovietic şi cel chinez. politică şi economică. între aceste două forme ale totalitarismului de dreapta există deosebiri substanţiale. Naţiunea este. la nivelul teoriei politice.e. Să luăm. Mult mai subtile sunt nuanţele care separă totalitarismul sovietic de cel chinez. fascismul a fost obsedat de ideea imperială. aşa cum a fost Imperiul Roman în perioada lui de maximă înflorire din secolul I î. cum au denumit conducătorii chinezi noul regim. statul este absolutul în faţa căruia indivizii şi grupurile nu sunt decât relativi (…) Indivizi şi grupuri nu sunt de conceput decât în cadrul statului (…) Statul a devenit adevărata realitate a individului. Astfel. astfel. ea se realizează integral în statul fascist”18.n. elaborat de Mussolini şi Gentile şi statul total elaborat în 1930-1932 de Ernst Junger şi apoi dezvoltat de Carl Schmitt vor apărea în curând nuanţe divergente. Dar nu optica 177 . Doctrina fascistă nu respinge bazele tradiţionale ale puterii de stat: ea le hipertrofiază până la statocraţie: “Totul în stat. fascismul italian nu a avut o componentă intrinsecă antisemită sau rasistă. Italia trebuia să-şi recâştige statutul de mare putere în bazinul Mării Mediterane. de exemplu. în acord cu megalomania lui Mussolini. “Dictatura democratică a întregului popor”. cu scopuri. Calul de bătaie al fascismului italian rămâne însă concepţia liberală despre stat şi naţiune. clasa muncitoare incipientă. alianţa dintre ţărănimea majoritară. realităţile istorice şi obiectivele urmărite generează diferenţe care pot fi uşor percepute la o analiză istorică a doctrinei. Contrar stereotipiilor propagandei comuniste care trata nazismul şi fascismul într-un mod nediscriminat. specificul culturilor naţionale. (…) Pentru fascism. În doctrina naţional-socialistă există o mistică a statului indusă de încarnarea ideii de drept în Fuhrer. burghezia comercială şi industrială.

Iată cum una din tezele materialismului istoric – influenţa mediului (decisivă) în formarea personalităţii – este abolită. în cadrul mişcării comuniste şi muncitoreşti internaţionale pe baza legitimităţii oferită de meritul primului partid care a realizat cu succes prima revoluţie socialistă din istoria omenirii. înscris în evoluţia naturală a speciei. Au copiat modul de viaţă occidental. partidul unic – toate aceste structuri obiective nu ar fi putut garanta prin ele însele construirea societăţii comuniste dacă nu s-ar fi realizat mai întâi construirea omului nou. creşterea vigilenţei revoluţionare şi o izolare a omului nou faţă de influenţele nefaste ale capitalismului. ar da veritabilul sens comunist transformărilor structurale obiective. Mao a declanşat revoluţia culturală. planificarea economică. Eludând schemele dezvoltării la Marx.R.U. “Marea Revoluţie Culturală Proletară în curs. într-un capitalist de stat. caracterizat prin lux ostentativ şi plăceri materiale. Pentru aceasta noile raporturi sociale de producţie sunt insuficiente. (februarie 1956) pentru imaginea şi dezvoltarea socialismului în lume. considerând că meritele acestuia pentru victoria socialismului sunt mult mai mari decât greşelile comise în luptă cu duşmanul de clasă. şi-au depus în băncile străine câştigurile transformate în valută.S. Pentru aceasta erau necesare mai multe revoluţii. scria el în 1967. Şi-au construit vile în staţiunile de odihnă. Comuniştii chinezi şi albanezi au acuzat dezvăluirea crimelor comise de Stalin în U.U. intern şi extern. planul centralizat unic. proiect eşuat în totalitarismul sovietic. este prima de acest fel. după care “existenţa determină conştiinţa” şi “baza determină suprastructura” Mao va reorienta filosofia regimului pe o bază a revoluţiei permanante. ca revoluţia bolşevică. Revoluţia culturală chineză constă în modelarea spiritului uman care să permită instaurarea unor raporturi sociale de tip nou. Trebuie să fim foarte atenţi să nu ne slăbim vigilenţa”20.S. şi-au cumpărat autoturisme de lux din Occident. la rândul lor. Omul nou se formează în lupta împotriva capitalismului. Naţionalizarea mijloacelor de producţie. bazat pe urmărirea profitului. au transformat socialismul în capitalism de stat. Au permis pătrunderea în economia sovietică a categoriilor modului de producţie capitalist.economicistă prevalează în regimul totalitar chinez cât factorul ideologic al formării omului nou. a modurilor de producţie burgheză.. trei sau patru revoluţii culturale.C. fiind vorba de edificarea unei societăţi cu o logică diametral opusă celei capitaliste. grila unei modernizări economice forţate. interpretând construcţia socialismului în cheie economicistă. Polemica declanşată de comuniştii chinezi împotriva Partidului Comunist al Uniunii Sovietice la Conferinţa Internaţională a partidelor comuniste şi muncitoreşti de la Moscova din iunie 1957 a avut ca punct central pe ordinea de zi consecinţele raportului secret al lui Hrusciov la al XX-lea Congres al P. În faţa pericolului ca revoluţia chineză să nu degenereze. Trebuia fără milă extirpat din om instinctul atavic de proprietate. Aceste atacuri cunoscute în istoria recentă a socialismului sub numele de “revizionism sovietic” au continuat de-a lungul deceniului şapte când au culminat cu conflictul militar de-a lungul frontierei chino-sovietică în vara anului 1969. ci formarea omului nou. Revoluţii de tipul acesta va trebui să aibă loc în viitor (…).C.S. Regimurile totalitare din Europa centrală şi de sud-est Regimurile totalitare din Europa centrală şi de sud-est reflectă cu destulă fidelitate evoluţia raportului de forţe de la sfârşitul celui de-al doilea război mondial când înfrângerea 178 . de vreme ce ele reproduc mentalitatea economică bazată pe profit.S. două. De aici şi contestarea rolului conducător pe care şi l-a arogat P. Obiectivul central al revoluţiei chineze nu mai este modernizarea forţelor de producţie pentru traducerea în viaţă a principiilor de repartiţie socialisă în vederea creşterii nivelului de trai. Toţi membrii partidului şi poporului în totalitatea sa trebuie să se ferească să creadă că totul va fi pus la punct după una. Acestea. 4. Comuniştii chinezi reproşau omologilor sovietici că au trădat spiritul leninismului că. a stimulentelor materiale şi a însuşirii private a prosuselor muncii.

S. Prin celebrele procente privind sferele de influenţă înmânate lui Stalin în timpul Conferinţei de la Ialta (februarie 1945) Churchill spera să salveze Grecia şi Mediterana de o posibilă extindere a influenţei sovietice în axa planetară a geopoliticii: Pacific-Mediterana-Atlantic.Germaniei hitleriste era iminentă. în perioada 1945-1948.R. Teoharie Georgescu. România cunoaşte o fază de tranziţie. sovietizarea forţată a regimurilor politice din aceste ţări21.S. aliate fidele Germaniei. Jugoslavia: 50% 50%. pentru a se salva Anglia “dăruise” americanilor sistemul ei colonial. şi Anglia. Bârlădeanu şi impunerea unora dintre ei în guvernul democrat-popular.U.A. în toate ţările vizate de sovietizarea forţată. 90% U. Ungaria. în primul rând S. asasinat în 1944.S. Evident. Albania. Constantin Pârvulescu) care vor ocupa eşalonul II în organele superioare ale partidului. Intensitatea şi violenţa impunerii modelului sovietic reflectă cu destulă fidelitate procentele stabilite la Ialta. iar prăvălirea Armatei Roşii spre Berlin anunţa lumii că o nouă putere mondială se profila la orizont – Rusia Sovietică. Iosif Chişinevski. Prima etapă.S. Bulgaria.S. adică instaurarea guvernului democratic-popular dr. între 23 august 1944 şi 6 martie 1945.U. ale regelui Mihai I şi ale lui Iuliu Maniu de a salva instituţiile democratice şi viaţa constituţională din România s-au lovit de tăcerea complice a puterilor aliate. poate fi caracterizată prin următoarele evenimente: semnarea armistiţiului de pace cu U.R. Instaurarea regimului s-a realizat progresiv. Gheorghiu-Dej (Nicolae Ceauşescu. spre deosebire de grupul “deviaţioniştilor de dreapta”: Ana Pauker.S. transformarea sistemului politic prin abolirea monarhiei constituţionale şi proclamarea republicii populare la 30 decembrie 179 .Occidentul. Roman. Vasile Luca.. ca.S.Occidentul. cuprinsă în perioada 1945-194822. Eforturile disperate ale clasei politice româneşti de a salva imposibilul s-au lovit de tăcerea impasibilă a unui Occident care. suprimarea pluralismului politic prin desfiinţarea partidelor politice istorice în 1947. al comuniştilor români închişi la Doftana şi Târgu Jiu. piesa de schimb a fost Europa de sud-est şi Europa centrală. sub conducerea lui Gh. Instaurarea regimurilor comuniste în Cehoslovacia. noi considerăm că perioada 1945-1948 este o pagină glorioasă din epopeea supravieţuirii noastre ca entitate politică şi spirituală. de altfel. România: 10% . Gh. făcea cărţile în Europa Churchill s-a grăbit să ofere ursului bucata cea mare.Occidentul. la 12 septembrie 1944 în condiţii economice înrobitoare. Bulgaria: 25% . sperând să salveze ceea ce se mai putea salva. au primit un procentaj care le permitea o protecţie mai mare a Occidentului? În contradicţie violentă cu o anumită tendinţă a unei părţi din istoriografia română şi internaţională care încearcă să insinueze ideea unei predispoziţii a sufletului românesc pentru regimurile dictatoriale. Sub rezerva că aceste cifre au fost fixate în plină desfăşurare a războiului se pune întrebarea: de ce ele nu au fost revizuite la Conferinţa de la Postdam din octombrie 1945 sau la o dată ulterioară având în vedere participarea României la victoria puterilor aliate împotriva nazismului după 23 August 1944? De ce Bulgaria şi Ungaria. Acest nucleu va conduce efectiv România în perioada 1945-1952 în detrimentul celorlalte două nuclee: al comuniştilor aflaţi în ilegalitate.R. Ce putea să mai facă un popor lăsat la discreţia totală a voinţei politice a Moscovei? Încercările lui Sănătescu şi Rădescu. 10% . Al.S. continua să gireze din umbră. activarea nucleului conducător al partidului comunist adus de la Moscova în frunte cu Ana Pauker. W. Polonia. Leonte Răutu. Pentru Groza. Chivu Stoica.R. iar în condiţiile în care U.. În România imitaţia modelului stalinist s-a făcut în mai multe faze. cu prestigiul imaginii sale democratice şi umanitariste. într-o măsură direct proporţională cu procentajul sferei de influenţă stabilit la Ialta: Grecia: 90% . Apostol. propulsarea partidului comunist în viaţa politică a ţării prin presiunea făţişă şi amestec agresiv al Moscovei în viaţa internă. după ce abandonase în mod cinic nişte popoare nevinovate.S.R. în frunte cu Ştefan Foriş.S. Franţa ieşise din război umilită. 75% U.

ca organ suprem al puterii de stat). instituirea terorii şi justificarea ei ideologică printr-o propagandă ce viza discreditarea faptelor regimurilor bazate pe exploatarea omului de către om. metodele şi măsurile luate de regimul sovietic în construirea socialismului. adică a celor peste 80. Naţionalizarea principalelor mijloace de producţie (11 iunie 1948).1947. şi a elitelor morale. Ridicarea luptei de clasă la rang de structură fundamentală a vieţii politice a permis distrugerea elitelor politice şi intelectuale ale României. începând cu 1950. industrializarea accelerată a economiei naţionale pe baza planurilor cincinale.000 de ţărani. aşa-zişii chiaburi consideraţi sabotori ai economiei naţionale pentru că nu au putut da statului cotele-părţi impuse de comunişti. transformarea sistemului politic prin desfiinţarea instituţiilor burgheze şi înlocuirea lor cu cele de tip sovietic (de exemplu Marea Adunare Naţională. colectivizarea forţată a agriculturii (încheiată la 27 aprilie 1962). introducerea planificării ca unica modalitate de conducere a economiei repetă aidoma etapele. Metode şi măsuri a căror aplicare fidelă era asigurată de consilierii sovietici prezenţi în toate instituţiile centrale ale statului. 180 . elaborarea unei noi Constituţii în 1948 care a consfinţit rolul conducător al partidului unic în societatea românească. parlament unicameral. începând cu februarie 1948 iar.

P. 217. Harvard University Press. Editura ALL. Geoff. Le totalitarisme. supr. 1954.F. 290. Paris. 1933-1945. 1999.NOTE Luc Ferry. 1933. 11 Marcuse. p. 1970. II. 287-288.. Evelyne Pisier-Kouchner. Cambridge.. p. 213. doctrine et institution. Ialta şi crucificarea României. 1968. 118. . Minuit. 10 Deutsch. U. Bucureşti. Craks in the Monolith and patterns of desintegration totalitarian systems. Totalitarism. Helene. p. 5 Ibidem.U. cit.. p. 3 Aron. 181 . p. 214-215. 294.. (Les regimes politiques contemporaines). 1985. 13 14 1 Carrère d’ Encausse.U. Histoire de la révolution culturelle prolétarienne en Chine. Benito. în această privinţă. Paris. Le Fascisme.R. Paris. În: International Encyclopedia of the Social Sciences. Démocratie et totalitarisme. Benito. 16 Ibidem. Raymond. 1985. 20 Daubier. Paris. În: Traité de science politique. Carl W. Herbert. p. Roma. Ed. Paris. 119. 17 Mussolini. În: Traité de science politique vol. art. excelentele cărţi ale avocatului Baciu Nicolae. P. Raison et Révolution. p. 4 Ibidem. Cf. Herbert. vol. p. 16. Cuvântare la cea de a X-a aniversare a regimului. Totalitarism. 1932. 12 Layton. Carl J. 9 Friedrich. 15 Ibidem. p. 2 Ibidem. Gallimard. 290. Milano. Denoel and Steele. 1944-1948. vol. 7 Ibidem. 1968. 19 Mussolini. 3.. op. Agonia României.J. Paris. II (Les regimes politiques contemporaines) .S. 302. p. ou le totalitarisme exemplaire. 1965. 15-16.F. p. 21 Vezi. 22 Ibidem. 6 Ibidem. 18 La carta del Lavoro. Germania: al Treilea Reich.S. 1927. 8 Spiro.

în care mitul bunului sălbatic. În doctrina nazistă. tot astfel proletariatul s-a afirmat ca un nou actor politic în cadrul proceselor de modernizare economică. În Italia. partide ideologice. şi societatea fără clase trebuiau parcurse mai multe etape istorice intermediare dintre care cele mai importante sunt distrugerea societăţilor bazate pe exploatarea. Funcţiile justificativă şi incitativă au un rol predominant: propaganda devine un alter ego al discursului ideologic. instaurarea societăţii socialiste ca treaptă preliminară spre societatea comunistă. prin cei doi piloni ai ei: urbanizarea şi industrializarea. Partidele de tip unic sunt. Ideologia marxist-leninistă are ca obiectiv suprem realizarea societăţii fără clase. Ca secol al totalitarismelor. În doctrina fascistă. Or. atingerea lor echivalează cu un sacrilegiu şi se pedepseşte ca atare. prin excelenţă. principiul conducerii în stat este sinteza dintre Volksgeist. “Propaganda noastră este justă pentru că este adevărată” (Lenin). Apariţia şi consolidarea regimurilor dictatoriale. de “adevăr nemuritor despre lume şi viaţă”. Nu numai partidul de cadre (bolşevic) creat de Lenin în 1903 se bucură în ultimul timp de o atenţie sporită. Ca filosofie a schimbării sociale prin revoluţie. dar şi partidul unic creat de Hitler şi de Mussolini. noul subiect istoric al acestei schimbări fără precedent şi implacabile din istorie – proletariatul. nu se puteau realiza fără o legitimitate minimală a rolului partidului unic în societăţile respective. secolul al XX-lea poate fi caracterizat printr-o combinare savantă a ideologiei cu represiunea. întrupat de Führer. Ideologia marxist-leninistă – sursă de legitimitate a rolului politic conducător al partidului unic. indiferent de forma lor naţională sau de caracterul lor extrem sau malign. ceea ce caracterizează aceste ideologii este ştergerea totală a distincţiei dintre adevăr şi fals în interpretarea realului ca şi conglomeratul de elemente mitice şi utopice în impunerea unei concepţii despre lume şi viaţă. regimurile dictatoriale conferă partidului unic monopolul coerciţiei şi al controlului absolut al statului asupra societăţii civile. de eroi şi mituri fondatoare. Forţa care propulsează cele două clase sociale în noii actori politici sunt legităţile interne care acţionează la nivelul fiecărui mod de producţie. din succesiunea modurilor de producţie. sursa din care aceste regimuri îşi extrag legitimitatea minimală care să le justifice existenţa şi faptele pe scena istoriei sunt ideologiile. statul este depozitarul virtuţilor naţionale. ideologia marxistă va descoperi. societatea comunistă. comunismul nu este decât preistoria umanităţii. al egalităţii şi comunitarismului aminteşte de societăţile perfecte ale utopicilor. la rândul ei. prin urmare. eliberat de instinctele animalice. sunt configuraţii şi dispozitive ale unei ideologii unice şi universale. partidul fascist reprezintă personificarea morală a naţiunii italiene. O proiecţie mitică a unei vârste de aur reactualizată. Atât cele de dreapta. Pentru a forma omul nou. cât mai ales cele de stânga. Teoria partidului unic ocupă un loc proeminent în doctrinele politice ale secolului al XX-lea. ridicată la rang de “ştiinţă a ştiinţelor”. în sensul că tot ce-i mai pur din cadrul naţiunii italiene trebuie să facă parte din fascii cu necesitate. În concepţia lui Marx însă. Aşa cum burghezia s-a afirmat în cadrul procesului de raţionalizare economică a statelor absolutiste ca un factor economic de progres.Capitolul 9 DOCTRINA PARTIDULUI UNIC ŞI A ROLULUI SĂU CONDUCĂTOR 1. în Europa şi nu numai. este o emanaţie a istoriei şi înţelepciunii poporului german. Or. aşa cum este definită ideologia marxist-leninistă în documentele partidelor comuniste şi muncitoreşti. statul dispare în personificarea ideii de drept reprezentată de Führer. atât statul cât şi naţiunea vor fi asimilate în partidul unic. şi ideologia partidului nazist care. Orice ideologie totalitară are un corp de documente sacre. Legea fundamentală a capitalismului: “însuşirea tot mai privată a produsului muncii în condiţiile socializării tot 182 .

“Partidul reprezintă nucleul în jurul căruia gravitează întreaga societate şi de la care radiază energia şi lumina ce pun în mişcare şi asigură funcţionarea întregului angrenaj al orânduirii socialiste. ei vor intensifica exploatarea forţei de muncă şi vor căuta să revoluţioneze forţele de producţie care să ducă la un randament şi productivitate superioare a muncii. noua calitate a acestora de proprietari. Astfel. Frontul Democraţiei şi Unităţii Socialiste (F. declanşează în om instinctul şi plăcerea distructivă a posesiei care alienează fiinţa umană de puritatea sa originară. proprietatea privată este o încălcare a dreptului natural şi este inferioară proprietăţii comune deoarece produce abuzuri.U. De aceea Marx elaborează teza contradicţiei antagonice dintre forţele de producţie înaintate şi relaţiile de producţie înapoiate. care asigură diversificarea şi centralizarea controlului exercitat de P. proprietatea este un furt.R. noţiuni ca “dictatura proletariatului” şi “detaşamentul de avangardă a clasei muncitoare” devin uşor anacronice.) reunea în rândurile sale.C. Participarea oamenilor muncii la procesele de conducere colectivă. ai ţărănimii muncitoare şi ai intelectualiatăţii”1. structura de clasă se modifică în sensul unei apropieri valorice dintre clase şi apoi al ştergerii diferenţelor dintre ele. Putem spune că partidul comunist îndeplineşte rolul de centru vital al întregului nostru sistem social”2. Teoria partidului unic şi a rolului său politic conducător are ca fundament ideologic idealul societăţii comuniste fără clase. în spatele reprezentării intereselor de grup. metamorfoza ideologică a rolului politic conducător al partidului este funcţie de schimbările survenite în structurile sociale şi de clasă ale societăţii româneşti. teză care stă la baza modelului marxist de schimbare socială prin revoluţie.R. fundamentul ideologic din care se vor dezvolta argumentele schimbării sociale la Marx. sub conducerea Partidului Comunist Român. al clasei muncitoare. Prin urmare. producători şi beneficiari ai muncii lor impun ca forţă politică conducătoare P. Pe măsură ce procesele de omogenizare socială duc la formarea poporului unic muncitor. organizaţiile de femei. El este forma cea mai înaltă de organizare a clasei muncitoare. sindicatele. În rândurile partidului se unesc cei mai conştienţi şi mai înaintaţi oameni ai clasei muncitoare. nu au de vândut decât forţa de muncă a braţelor.C. Perioada care subîntinde cele două sintagme: a) “partidul – detaşamentul de avangardă al clasei muncitoare” şi b) “partidul – centrul vital al naţiunii” reflectă cu exactitate efortul propagandei de a conserva statutul de partid unic şi al rolului său conducător în condiţiile unei dinamici sociale fără precedent: “Partidul Muncitoresc Român este detaşamentul de avangardă. partidul se regenerează continuu sub impulsul puternicelor fascicule de energie şi lumină ce se îndreaptă continuu spre el din rândul naţiunii noastre socialiste. cu dublă subordonare.S. organizat. În logica tradiţiei comuniste. în recuzita propagandistică vor apărea alte teze ideologice. menite să legitimeze rolul conducător al partidului unic în noile etape şi condiţii ale construcţiei socialiste. totodată. se ascunde lupta pentru urmărirea propriilor interese. Interesul naţional poate fi mult mai bine reprezentat de un sistem cu un singur partid decât de un sistem pluripartidist unde. La rândul său. în concurenţă cu ceilalţi capitalişti pe piaţă. a planurilor de dezvoltare economico-socială elaborate pe baze ştiinţifice.D. organizaţiile 183 . În acest scop a fost creată o vastă reţea de organisme social-politice. prin unirea în cadrul lor a organizaţiilor de masă şi obşteşti. forţa conducătoare a poporului în Republica Populară Română. În primul rând.mai crescânde a proceselor de producţie” reprezintă. De aceea. care trebuie să coordoneze şi să controleze îndeplinirea hotărârilor. Exploatarea omului de către om este ultima consecinţă a acestui proces cumulativ de nedreptăţi istorice: muncitorii. Şi întrucât capitaliştii vor să-şi maximizeze profiturile. de partid şi de stat. lipsiţi de proprietate. inegalităţi. Pe măsură ce compoziţia socială şi structura de cadre a partidului comunist se complexifică. Uniunea Tineretului Comunist.

R. 26 prevede că “cetăţenii cei mai înaintaţi şi mai conştienţi din rândurile muncitorilor. au fost constituite. Alte componente ideologice care urmăresc legitimarea partidului unic ţin de dimensiunea internaţionalistă a ideologiei marxist-leniniste. 3 se stipulează că “În Republica Socialistă România. 184 . forţa politică conducătoare a întregii societăţi este Partidul Comunist Român”.S. Dar ea îşi exprimă simpatia pentru fiecare mişcare şi îi acordă sprijin în limitele prevăzute de propriile ei legi”6. După cum rezultă din statutul F. îndrumă activitatea organizaţiilor de masă şi obşteşti.U. propaganda comunistă din toate ţările satelit va face din aceste afirmaţii principii de legitimitate ale rolului conducător al partidului comunist. nemembri de partid. sate şi cartiere). articolul 2 se arată că în Republica Socialistă România “întreaga putere aparţine poporului. După ce în Titlul I.S. îndeplineşte rolul conducător în toate domeniile construcţiei socialiste. de la ţară la ţară. Constituţiile R.) care cuprind cetăţeni de peste 18 ani. organe alese prin vot universal.S. a culturilor politice reclamă existenţa unei forţe politice care să aplice legităţile generale ale concepţiei despre lume şi viaţă a proletariatului la condiţiile concrete din fiecare ţară. pe care trebuie să ştii să le studiezi. detaşamentul ei de avangardă. Pornind de aici. instituţii. consiliile naţionalităţilor conlocuitoare.D.D. În 1979. cea mai înaltă formă de organizare a clasei muncitore.U.profesionale.U. a mentalităţilor. în cadrul F. rol care “este determinat de existenţa unei linii politice generale care să aplice principiile marxistleninismului în conformitate cu condiţiile istorice ale ţării respective. ţăranilor. precum şi a organizaţiile de stat”5. se asociază cu structura de clasă dihotomică prezentată în teorie: contradicţiile antagonice dintre muncitori şi capitalişti sunt atât de profunde încât proletariatul.C. la particularităţile fiecărei ţări în parte.. din iniţiativa lui Nicolae Ceauşescu. Partidul Comunist Român exprimă şi slujeşte cu fidelitate năzuinţele şi interesele vitale ale poporului. Ele sunt constituite pe baza principiului teritorial şi al locului de muncă (pe întreprinderi. cooperatiste. patria fiind condiţia lor de exploataţi. la ceea ce este specific în dezvoltarea obiectivă spre comunism. direct şi secret”3. uniunile creatorilor. Organizaţiile Democraţiei şi Unităţii Socialiste (O. asociaţiile şi societăţile ştiinţifice. pentru ca în art. Ideea că muncitorii nu au patrie. fără excepţie. “În fiecare parte a lumii misiunea noastră prezintă aspecte speciale iar muncitorii de acolo ţin seama de acest lucru şi păşesc pe propria lor cale la înfăptuirea ei … Alegerea unei căi sau alteia este treaba clasei muncitoare din această ţară. Art.D. liber şi stăpân pe soarta sa”. intelectualilor şi ale celorlalte categorii de oameni ai muncii se unesc în Partidul Comunist Român. să le presupui”7. cultural-sportive. care nu are de pierdut decât lanţurile.S. indiferent de naţionalitate. să le descoperi. cultele etc. corespunzător fiecărei etape de dezvoltare a societăţii”8. va trebui să se organizeze pentru răsturnarea ordinii politico-sociale a burgheziei. România adoptate în perioada 1965-1989 stipulează toate. poporul o exercită prin Marea Adunare naţională şi prin Consiliile populare. organizaţiile sale componente mobilizează şi coordonează eforturile întregii naţiuni în vederea înfăptuirii orientărilor programatice ale P. 4 să se afirme că “deţinător suveran al puterii. în art.. Însă varietatea condiţiilor concrete. … Marea Adunare Naţională este organul suprem al puterii de stat sub conducerea şi controlul căruia îşi desfăşoară activitatea toate celelalte organe ale statului”4. Internaţionala nu-şi permite să dicteze în această chestiune şi nici măcar să dea sfaturi. egal. diferenţa etapelor de dezvoltare. Peste aproximativ 50 de ani Lenin va face din aceste idei “adevăruri generale”: “legităţi subiective” a căror cunoaştere şi aplicare în construcţia socialistă constă “în a şti să aplici principiile generale şi fundamentale ale comunismului la relaţiile specifice dintre clase şi partide. în aceiaşi termeni rolul conducător al Partidului Comunist Român ca şi superioritatea modului de producţie socialist asupra celorlalte formaţiuni social-economice.

Partidul de cadre bolşevic creat de Lenin în 1903. I.000170. care le vor forma conştiinţa politică necesară societăţii viitoare..D. iar din rolul factorului subiectiv – al conştiinţei comuniste – factorul propulsiv al coagulării acţiunii revoluţionare. clasa muncitoare era extrem de scăzută în Rusia. în 185 . nu mai are nimic din fizionomia clasică a partidelor de notabili. prin capacitatea sa de a lega. despre structurile sociale. intrată recent în circuitul unei dezvoltări capitaliste accelerate. Totodată. Nu întâmplător celulele de bază ale organizaţiilor partidului bolşevic care acţionau conspirativ în perioada ţaristă includeau.M. financiar-bancară care făcea politică fără să primească vreo remuneraţie oficială pentru acest lucru. Dar despre organizarea spaţiului public. l-a obligat pe Lenin la o veritabilă siluire a realităţii pentru a salva valabilitatea mitului. Caracteristicile partidului de cadre creat de V. Membrii acestor partide nu mai sunt aristocraţia latifundiară. nu este mai puţin adevărat că prognoza lui Marx se baza pe dezvoltarea numerică şi pe creşterea capacităţii organizatorice pe care această clasă le prezenta în ţările dezvoltate ale Occidentului. în perioada formării partidului bolşevic. După unele estimări. una din problemele majore pe care Lenin trebuia să le rezolve era tocmai baza socială a partidului care trebuia să justifice din punct de vedere ideologic mitul clasei muncitoare. prin conştiinţa avangărzii proletariatului şi prin devotamentul acesteia faţă de revoluţie. adică pe liceenii şi intelectualii de stânga. de vreme ce Marx vedea în partide doar coterii şi ai căror membrii nu urmăresc decât satisfacerea propriilor interese. făcând din partidul politic agentul privilegiat al acţiunii revoluţionare. I. de a se contopi într-o anumită măsură cu masele mai largi ale oamenilor muncii. prin desprinderea violentă din P. la începutul secolului al XX-lea. în marea majoritate.000 de salariaţi. rolul grupurilor şi al celorlalte categorii sociale şi profesionale în funcţionarea sistemului politic socialist opera lui Marx este foarte săracă în sugestii. pe membrii cercurilor de studii marxiste.R.2. Or. La origine. credinţa în cauză. Ce formă de organizare şi conducere îl va înlocui. Lenin. I. clasă conducătoare în societate. Dacă Marx acordase clasei muncitoare rolul de forţă politică conducătoare în viitor. mai ales din Anglia. dacă vreţi. Lenin a trebuit să salveze teoria. iniţiaţi în opera lui Marx şi Engels. V. de a se apropia şi. înainte de primul război mondial. Fiind consecvent în distrugerea vechii forme de stat. Cele câteva indicaţii privind “asocierea liberă a producătorilor” sau principiile de repartiţie care vor fi operaţionalizate în cadrul noii societăţi vor funcţiona cel mult într-o republică comunală. după modelul Comunei din Paris. În al doilea rând. Mitul partidului comunist – ca avangardă a clasei muncitoare – mit creat de Marx. În ce priveşte structura partidului de cadre. Marx izgoneşte din Cetate politicul. clasa muncitoare din Rusia nu atingea mai mult de 160. cercetată de Max Weber şi Sigmund Neumann. în acest proces. Lenin va adapta teoria despre revoluţie a lui Marx la condiţiile celei mai slabe verigi din dezvoltarea capitalismului: Rusia. el va inversa teoria marxistă. Marx a lăsat puţine indicaţii cu privire la felul cum va arăta viitoarea societate socialistă rezultată din distrugerea societăţii burgheze. a relaţiilor de putere în noua societate. V. Adevărata şcoală de formare a conştiinţei revoluţionare a proletarilor sunt sindicatele. prin fermitatea sa. prin spiritul său de sacrificiu şi prin eroismul său.S. Lenin afirma: “Înainte de toate se pune întrebarea: prin ce se menţine disciplina partidului revoluţionar al proletariatului? Prin ce se verifică ea? Prin ce se întăreşte? În primul rând. Din nefericire. Desăvârşirea distrugerii vechii societăţi va fi opera proletariatului victorios într-o perioadă de aproximativ şase luni cunoscută sub numele de “dictatura proletariatului”. partidul totalitar de cadre cuprindea revoluţionari de profesie a căror credinţă nestrămutată în cauză şi loialitate faţă de ideologia partidului avea menirea să suplinească cantitatea prin calitatea membrilor. compensând deficienţa numerică a clasei muncitoare din Rusia prin calitatea partidului de cadre format din revoluţionari de profesie a căror principală calitate era adeziunea fanatică la valorile ideologiei marxiste. De fapt.

a unor cunoştinţe mai multilaterale (?!). avea nevoie la conducerea lui de intelighenţia burgheză. această luptă nu poate fi dusă cu succes”11.: 1) că nici o mişcare revoluţionară nu poate fi trainică fără o organizaţie de conducători stabili şi care să păstreze continuitatea. a unui talent mai mare (…).C. iar cel de-al doilea în mod direct şi practic (…).C. 3) că această organizaţie trebuie să fie alcătuită mai ales din oameni care să se ocupe cu activitatea revoluţionară ca revoluţionari de profesie. În Scrisoare către un tovarăş cu privire la sarcinile noastre organizatorice (1902). fără un partid care să se bucure de încrederea tuturor elementelor cinstite din clasa respectivă. fără un partid care să ştie să urmărească starea de spirit a maselor şi s-o influenţeze. minoritatea se supune necondiţionat majorităţii şi este obligată să aplice. c) “Disciplina de partid – una din condiţiile de bază pentru asigurarea unităţii politice. prin propria lor experienţă. în practică. care au înlocuitori gata pregătiţi”12.special masele proletare. Lenin analizează principiile de organizare a partidului de tip nou în condiţii de strictă conspirativitate: “Dată fiind necesitatea unei conspirativităţi cât mai stricte şi a păstrării continuităţii mişcării. cu condiţia ca masele largi. cu atât mai greu va fi “de prins” o asemenea organizaţie şi 5) cu atât mai numeroase vor fi elementele atât din rândul celorlalte clase ale societăţii care vor avea putinţa să ia parte la mişcare şi să acţioneze energic în cadrul ei…”13. să se convingă că sunt juste”9. Sub presiunea acestor condiţii. care alcătuieşte baza mişcării şi participă la mişcare. compusă din revoluţionari de profesie. partidul bolşevic va imprima în structurile sale organizatorice şi acţiunii sale politice o dimensiune radicală ce aminteşte de teroarea iacobină. o organizaţie puternic centralizată şi disciplinată. nu în virtutea puterii. (Organul Central) şi C. ca o elită restrânsă. orice decizie sau indicaţie venită din partea conducerii trebuia să fie acceptată sau însuşită de către bază. prin strategia şi tactica ei politică justă. bineînţeles. în “a da de lucru tuturor”. (Comitetul Central). d) hotărârile organelor superioare de partid sunt obligatorii necondiţionat pentru organele inferioare ale partidului”10. ci în virtutea prestigiului. însă. a energiei. păstrând în acelaşi timp Conducerea întregii mişcări. Caracteristicile de bază ale partidului de cadre bolşevic. expuse de Lenin în lucrarea Ce-i de făcut? (1902) sunt: 1. 4) că într-o ţară absolutistă. fără rezerve. ci doar va scoate din luptă pe conducători. dar şi cu masele muncitoare neproletare. partidul nostru poate şi trebuie să aibă două centre conducătoare: O. principii care nu acordau bazei de militanţi decât un rol de faţadă în acceptarea deciziilor impuse de sus. care să poată descifra din mişcarea istorică legităţile obiective ale progresului pe care această clasă le conţinea datorită virtuţilor ei. 2) că. a unei experienţe mai bogate. de voinţă şi de acţiune a partidului – este obligatorie pentru toate organizaţiile şi pentru toţi membrii de partid. Toată arta organizării conspirative constă în a folosi absolut toate posibilităţile. partidul clasei muncitoare. Conform teoriei leniniste. De aceea. În al treilea rând. Elementul de bază al organizării nu mai 186 . după cum baza de militanţi nu putea veni cu propuneri sau cu sugestii care să contravină liniei politice a nucleului conducător. “Afirm – susţinea Lenin . “Fără un partid de fier. V. Primul trebuie să conducă pe plan ideologic. cu cât vom restrânge mai mult numărul membrilor unei asemenea organizaţii. prin conducerea politică justă exercitată de această avangardă. Căderea unui comitet nu va distruge atunci întreaga maşină. hotărârile luate. cu atât necesitatea unei organizaţii este mai imperioasă şi cu atât trebuie să fie mai trainică această organizaţie (…). cu cât e mai largă masa spontană atrasă în luptă. deşi avangarda clasei celei mai revoluţionare. astfel încât să participe la ea numai membrii care se ocupă cu activitatea revoluţionară ca revoluţionari de profesie şi care au dobândit o pregătire profesională în arta luptei împotriva poliţiei politice. călit în luptă. De aici necesitatea subordonării membrilor de partid la principiile de conducere: centralismul democratic şi democraţia internă de partid. I.

2. Lenin aduce corecturi serioase. mai ales. Deşi în teorie baza se bucură de o largă autonomie în ce priveşte alegerea liderilor la toate nivelurile şi luarea deciziilor. centralismul democratic şi democraţia internă de partid reprezintă semnele indubitabile ale dictaturii.). a marilor decizii economice şi. în completă mizerie. proletariatul întrebuinţează aparatul represiv şi coercitiv al statului pentru a anihila ultimele bastioane ale rezistenţei fostelor clase exploatatoare şi.S.” etc. să le întreţină ardoarea revendicativă. sălbăticie şi degenerare. strivit de povara muncii silite în folosul capitalului.S. adică să difuzeze în rândurile celor din jur cuvintele de ordine ale partidului. Şi în ce priveşte dispariţia lentă a statului preconizată de Marx într-un viitor previzibil. uzine.este secţiunea. însărcinat prin încrederea membrilor săi cu toată puterea. face o caracterizare remarcabilă partidului de cadre revoluţionar: Membrului de partid i se cere ca “zi de zi. în final. Unul din marii specialişti în teoria partidului din secolul XX. Troţki va anticipa profetic consecinţele unei asemenea structuri organizatorice asupra regimului politic şi. Statul va dispărea în comunism. asupra statului socialist: “În politica internă a partidului aceste metode determină ca organizarea partidului să se substituie Partidului. Dezbinat de concurenţa anarhică care domneşte în societatea burgheză. un dictator să se substituie comitetului central”16. dacă o disciplină de fier apropiindu-se de disciplina militară domneşte în el şi dacă centrul partidului. Chiar dacă este un stat tranzitoriu. ca în cazul partidelor socialiste. consacrată cauzei partidului. comitetul central să se substituie organizării Partidului şi. filială a partidului în care acţiunea sa se prelungeşte şi o completează pe aceea a celulei. în uzină sau în atelier. implicit. dominată de partid. în realitate alegerea conducătorilor şi luarea deciziilor importante aparţineau Centrului în faţa căruia majoritatea trebuia să se supună necondiţionat: “ (…) partidul comunist nu va putea să-şi îndeplinească misiunea sa decât dacă este organizat în maniera cea mai centralizată posibil. “Amicii U.). dar comunismul este faza superioară a dezvoltării societăţii socialiste. Organizarea devine o problemă politică fundamentală a partidului de tip nou care condiţionează formele sale de luptă şi misiunea sa istorică: “Organizarea este singura armă pe care o are proletariatul în lupta sa pentru cucerirea puterii. francezul Maurice Duverger. Acest regim “birocratico-bonapartist”. 3. N. Totodată. în al doilea rând. Întreaga sa viaţă profesională este astfel încadrată de partid. pornind de la analiza realităţilor concrete de la locul de muncă în cheia paradigmei marxiste exploataţi-exploatatori. aruncat mereu la fund. de altfel. ci celula. pentru a asigura implementarea noului sistem de valori. În 1904. L. precum secţiunea) celula grupează membrii de partid nu după domiciliul lor. care grupează milioanele de oameni ai muncii în armata clasei muncitoare"14. statul este încă necesar în primele faze ale construcţiei socialiste. va fi prevăzut cu autoritatea şi puterile cele mai mari”15. restul timpului liber îi este 187 .R. va transforma proletariatul revoluţionar într-un instrument docil în mâinile Comitetului Central care. ci după locul de muncă (ateliere. Numărând câteva zeci de membri (şi nu câteva sute. instituţii ale statului etc. de sindicat sau ale organizaţiilor anexe (“Partizanii păcii”. impus de Lenin partidului. Acelaşi lucru se întâmplă şi cu organizarea timpului său liber: o mare parte îi este absorbită de şedinţele de partid. el trebuie să militeze în cadrul celulei. foarte greu de anticipat în timp ca realizare. proletariatul poate deveni – şi va deveni în mod inevitabil – o putere de neînvins numai datorită faptului că unirea lui ideologică bazată pe principiile marxismului este consolidată de unitatea materială a organizării. adică organizarea pe orizontală. preocuparea pentru formarea unei culturi politice de stânga. să le comenteze texte esenţiale din «L’Humanité» sau din cotidianul comunist local. membrul de partid este şi membru al sindicatului (…). nici nu avea provenienţă muncitorească. pentru a asigura principiul repartiţiei socialiste a bunurilor (repartiţia după muncă) în condiţiile unei penurii relative a acestora. În primul rând. Acest tip de organizare permite un contact strâns şi constant între membrii celulei.

tocmai duşmanul de moarte al proletariatului îi oferă acestuia ideologia şi principiile sale organizatorice! Iată de ce între nucleul conducător al partidului comunist şi baza sa de aderenţi şi militanţi există o falie adâncă. prin situaţia lor socială. Printre aceste condiţii la loc de cinste figurau ideile lui Lenin cu privire la formarea partidului de cadre şi cucerirea puterii pe cale revoluţionară. a facilitat aripa de stânga să-şi dea acordul la Congresul Partidului Social-Democrat din 8-10 mai 1921 pentru aderare. de a lupta împotriva patronilor. La fel şi în Rusia. în viaţa de familie: în mod firesc. purităţii Dogmei a ceea ce face ca ideologia de import şi propaganda populistă să fie doar pseudomotivaţii care să mascheze avantajele oferite de putere. sărbători. nemaiputându-şi restabili unitatea internă după trădarea “generoşilor” din 1899. tactica şi ideologia Internaţionalei a III-a prin cele 21 de condiţii impuse partidelor socialiste în vederea afilierii. istorice şi economice pe care le-au elaborat reprezentanţii culţi ai claselor avute. Partidul penetrează. Marx şi Engels. Obsesia puterii se traduce în intransigenţa inchizitorială. nu mai există decât o singură “viaţă”. Totodată. Or. soţia sa este înscrisă în Uniunea femeilor (…) şi în diverse comitete de factură casnică. ideologia ei revoluţionară va fi importată din exterior. de natură sindicală. toate acestea distribuie “divertismentul” membrilor de partid. Dar trăsătura comună a celor două instituţii se accentuează: “Represiunea este încă necesară. a apărut ca un rezultat firesc şi inevitabil al dezvoltării gândirii intelectualităţii revoluţionare socialiste”18. Dacă la începuturile ei mişcarea muncitorească nu avea decât o conştiinţă spontană. expoziţii şi conferinţe comuniste. Bază socială şi structuri organizatorice. în linii identice. Bucla se închide: partidul de cadre va înlocui dictatura proletariatului pe măsură ce propaganda va proclama stingerea treptată a statului într-un viitor îndepărtat. intelectualităţii burgheze. învăţătura teoretică a social-democraţiei a apărut cu totul independent de creşterea spontană a mişcării muncitoreşti. Istoria tuturor ţărilor arată că numai prin propriile sale forţe clasa muncitoare poate să-şi formeze doar o conştiinţă trade-unionistă. Partidul Comunist Român. au aparţinut şi ei. adică convingerea necesităţii de a se uni în sindicate. copiii săi sunt integraţi în Uniunea tineretului (…) şi în filialele acesteia. Întemeietorii socialismului ştiinţific modern. baluri ale tineretului comunist. formarea Partidului Comunist din România a evidenţiat aceleaşi vicii structurale de la baza formării partidelor comuniste din sud-estul Europei: lipsa unei psihologii şi bază socială pe care aceste partide să se înrădăcineze în etosul colectiv şi să-şi grefeze ideologia lor în orizontul de aşteptare şi în mentalitatea popoarelor respective. dar ea este deja exercitată împotriva unei minorităţi exploatatoare de o majoritate a exploataţilor”19. Contradicţia profundă a teoriei leniniste despre partidul de tip nou se află în înseşi premisele ei ideologice. Or. “Muncitorii nici nu puteau să aibă o conştiinţă social-democrată. de asemenea. 3. În România cel puţin aceste idei au căzut pe fondul unor sciziuni ale partidului social-democrat care. Ea nu le putea fi adusă decât din afară. vizibilă doar în avantajele exorbitante ale nomenklaturii. nu există distincţie între viaţa publică şi viaţa privată. această mentalitate era profund străină ideologiilor colectiviste. de a lupta pentru a obţine de la guvern cutare sau cutare lege necesară muncitorilor etc. chermeze şi picnic-uri comuniste. Practic. Ruptura dintre nucleul conducător şi masa membrilor de partid se vede în sanctificarea şi inviolabilitatea Dogmei: partidul nu poate greşi: greşesc cel mult unii lideri. Înfiinţarea Partidului Comunist Român în mai 1921 va reitera.organizat tot prin grija partidului: asociaţii sportive comuniste. în speţă 188 . ca produs al intelectualităţii burgheze. Învăţătura socialistă însă s-a dezvoltat din teoriile filosofice. Astfel se defineşte partidul totalitar”17. anume “viaţa de partid”. cluburi literare sau artistice comuniste. şedinţe de cinema comuniste.

secretar general al Cominternului şi apoi secretar general al C.C. adică segmentul din populaţie care să-i împărtăşească ideologia era extrem de îngust. 1931-1935. Aceasta este însărcinată să răspundă de România deoarece “nu ştim mai nimic despre această ţară”20. intensificarea activităţii politico-ideologice. bulgari. Congresul al V-lea al P. iar între 1940-1944 Ştefan Foriş.000 de membri. Dimitrov. polonezi etc. când la Moscova sau Harkov. în marea ei majoritate. După numeroase estimări numărul acestora varia între 700-1. România plătise un greu tribut de sânge pentru realizarea marii Uniri.C. la Congresele partidului ţinute aiurea. controlul executării hotărârilor. era formată din străini: evrei.C. Mai mult.. în special ucraineni şi bulgari. Istoria clandestină a Partidului Comunist din România în perioada interbelică se confundă cu eforturile şi intervenţiile Internaţionalei Comuniste de punere pe picioare a unui organism născut mort.R. Dacă avem în vedere că încă de la formarea sa Partidul Comunist din România a adoptat teza cominternistă a dreptului popoarelor la autodeterminare. punea pe primul plan al reconstrucţiei economice a României industrializarea în care necesitatea partidului unic să aibă o sursă sigură de legitimitate. întărirea disciplinei interne. ceea ce este şi mai grav. Harkov.R. Săltat pe scut de forţa de ocupaţie şi transformat într-un vârf de lance împotriva sistemului politic pluripartidist. din octombrie 1945 şi Congresul al IX-lea al P.C. al P. ele erau aprobate de componenţa unor Comitete Centrale care. aceste documente erau aprobate în afara graniţelor ţării. în primul rând.C. în documentele sale programatice. În aceste condiţii. care. ruşi.R. din iunie 1965 a insistat destul de mult pe următoarele teme şi idei care aveau menirea să-l legitimeze în ochii opiniei publice ca singura forţă politică conducătoare din România: creşterea unităţii în rândurile partidului. În aceste condiţii. în perioada dintre Conferinţa Naţională a P. Propaganda politică.C.C. după cum baza socială. după canoanele teoriei marxist-leniniste. Se cunoaşte schimbul de replici dintre Gh. U.. activitatea politico-ideologică şi organizatorică devine o necesitate imperioasă pentru legitimarea rolului politic conducător al P. pentru recuperarea provinciilor istorice la sânul patriei-mamă. a industriei grele. când în alte localităţi din fosta U. decembrie 1931. Astfel se explică numărul foarte mic al membrilor partidului comunist în perioada interbelică.S. nu cunoşteau mai nimic despre România.C.R. Mai cu seamă ultimele două măsuri erau necesare în procesul de legitimare a partidului comunist ca singura forţă politică conducătoare din societatea românească. el a procedat la copierea mecanică a modelului de dezvoltare economică creat de teoreticienii sovietici la indicaţiile lui Stalin. Moscova.S. În plus. prim-secretar Alexandru Danieluk.ideologiei comuniste. Pe un fond al tradiţiei social-democrate. august-septembrie 1928. se referea la România ca la un stat imperialist şi anexionist. Între 1935-1940 primsecretar a fost Boris Stefanov. Primii secretari ai partidului comunist impuşi de Moscova în perioada interbelică precum şi locurile de desfăşurare a congreselor lui arată indubitabil rolul curelei de transmisie sau al grupului de presiune menit acestui tip de partid în exportul de revoluţie al Internaţionalei Comuniste: congresul al III-lea al P. Nu numai că industria era considerată ramura principală a economiei deoarece contribuia cel mai mult la formarea venitului naţional.S. Bulgar şi Ana Pauker din octombrie 1944. dezvoltarea industriei constructoare de maşini şi. era total inacceptabilă poziţia conducerii P..R. Aplicarea legii generale de construcţie a socialismului. dar era creat şi elementul indispensabil legitimării partidului 189 . În primul rând. primirea de noi membri.S. Mulţi dintre aceştia nu ştiau o boabă româneşte sau. atunci reiese cu claritate că una din valorile centrale ale ideologiei sale era profund antinaţională.R. în numele internaţionalismului proletar şi al solidarităţii internaţionale a celor ce muncesc. prim-secretar Vitali Holostenko (1928-1931).R. lipoveni. Internaţionala Comunistă urmărea să impună linia radicală a Moscovei prin grupurile “maximaliste” reprezentate mai ales prin comuniştii originari din Basarabia şi Dobrogea. partidul comunist a trecut imediat la crearea condiţiilor care să-i permită afirmarea rolului său politic conducător.R.

21% erau până la vârsta de 35 de ani.84% din 1946.51% din 1944-1945.08% între 41 şi 50 de ani şi 12. 17.393 organizaţii “de bază” în fabrici. 76. de asemenea. 79. Potrivit cifrelor date la Congres. 3. din 13 august 1953 şi anume aceea de a se crea un activ de partid de 80.583. existau 2. Fiind ocupată în sectorul cel mai avansat al economiei. În această luptă ea avea nevoie de un detaşament de avangardă – partidul comunist – ca pe baza “învăţăturii nemuritoare despre lume şi viaţă – ideologia marxistă să-i arate: 1. cea de a creşte numărul muncitorilor de la 37.31% între 36 şi 40 de ani. dintre care ultimii erau în număr de 56.21% din 1947 şi numai 0. ea a trebuit să se organizeze în sindicate în lupta pentru revendicările ei economice şi sociale. În comitetele acestor organizaţii activau 11.4% peste 50 de ani. luându-i în considerare şi pe cei calificaţi. muncitorii reprezentau un procent de numai 47. 22. (25-28 decembrie 1955) conţine date destul de exacte cu privire la structura.000 de “muncitori”. Cei mai numeroşi membri ai organizaţiilor “teritoriale” şi de “fabrici”.398 membri şi candidaţi.600. Numărul total al membrilor era mai mic decât acela de la Congresul din 1948.000 noi organizaţii de bază.2% erau etnici români iar restul erau “recrutaţi din rândul minorităţilor naţionale”. nu fusese dusă la bun sfârşit. condamnate că au aservit ţara capitalului străin şi au împins-o pe marginea prăpastiei în războiul antisovietic.C. promovarea în viaţa politică a mijloacelor teroriste care vizau intimidarea celorlalte forţe şi distrugerea pluralismului. Distincţia făcută între adevăraţii muncitori este relevantă aici. După 1952. Insistenţa lui Dej asupra intensificării primirii în partid a muncitorilor din industriile principale (care erau. 190 raionale şi 159 organizaţii orăşeneşti. 190 . adică aproximativ 200. supralicitarea unor drepturi şi revendicări care nu ţineau cont de posibilităţile existente.R. muncitori manuali) urmărea afirmarea clasei muncitoare ca “element preponderent” în P. aplicarea legilor generale ale materialismului dialectic şi istoric în procesul de edificare a noii societăţi. Pe această bază se putea demonstra valabilitatea elementelor ideologice din teoria marxistleninistă: clasa muncitoare este clasa cea mai înaintată din societate. Compoziţia după vârstă a delegaţilor era următoarea: 37. Astfel. asmuţirea urii şi a luptei dintre clase prin folosirea unor elemente declasate ca agenţi.61%. 40. căile care duc la răsturnarea societăţii bazate pe exploatarea omului de către om.M. în 1950. Se formase un total de 29. 2. mai mult sau mai puţin. partidul constituise un număr de 8.000-100.C. Raportul lui Gh. însă ei includeau tehnicieni. însemna că 42. mecanismele exploatării capitaliste.R.61% şi chiar printre candidaţi.93%.2% la 60%.000 de cadre. ca activând “în domeniul producţiei”. un număr mare dintre ei trebuie să-l fi format şi noii membri selecţionaţi din noul personal administrativ tânăr. 33. muncitori agricoli şi multe alte categorii definite. Raportul mai arăta. că sarcina trasată la plenara C. Gheorghiu-Dej la cel de-al II-lea Congres al P. 10% dintre delegaţi făceau parte din partid încă din zilele ilegalităţii.000 de bărbaţi şi femei reprezentau mai puţin de 10% din cei pe care Apostol îi descria drept “muncitori”. În raport se artă că partidul număra 595. iar motivele expuse pentru această situaţie erau epurarea din 1950 şi faptul că între 1948-1952 nu fuseseră admişi noi membri.000 de membri fusese îndeplinită. baza socială şi efectivele partidului. datorită potenţialului său revoluţionar şi organizatoric. ca şi în unităţile teritoriale. Partidul număra 19 organizaţii regionale.M. 24.58% de după 1948. Dată fiind această situaţie. Raportul Comisiei de Validare aruncă o lumină indirectă asupra bazei sociale a partidului. Compoziţia socială a partidului era de natură să-i îngrijoreze încă pe conducători. de fapt.unic: proletariatul şi ponderea numerică a acestuia în structura de clasă a României. Sarcina trasată de C. Celelalte componente ideologice au funcţionat din plin în pregătirea terenului pentru instaurarea partidului unic: satanizarea partidelor istorice considerate partide “burgheze” (deci fără legitimitate populară). Procentajul muncitorilor la sfârşitul lui 1955 era doar de 42. uzine şi unităţi agricole.000 de membri lucrau în birourile acestor organizaţii.

carnete de membri ai Partidului Comunist sau de simpatizanţi ai acestuia. deja îndoctrinaţi sau dornici din alte motive să colaboreze: lor li se mai adăugau.05% din totalul efectivului partidului.000 de membri şi candidaţi de partid şi-au perfecţionat cunoştinţele în şcolile de 2 ani. Erau muncitori agricoli de la Ţară aflaţi în situaţia de şomeri şi. Aceste fonduri au fost folosite pentru Şcoala superioară de partid “Ştefan Gheorghiu”. dintre care aproape jumătate elemente duşmănoase. adică cu aproape şase luni înaintea reintegrării administrative a Transilvaniei de nord. Organizaţia maghiară cedase cadrele şi membrii ei celei româneşti22. În perioada 1955-1959 au absolvit cursurile de trei ani ale Şcolii superioare de partid “Ştefan Gheorghiu” peste 700 de cadre de partid.600 – din care 148. necinstite”26.60% cât reprezintă în momentul Congresului al II-lea. peste o treime din efectivul total al partidului (…).000 de oameni. fără nici o distincţie. acceptând “pe oricine de pe stradă” care ar fi vrut să se alăture rândurilor excesiv de subţiri ale membrilor partidului23. aceasta înseamnă o creştere de 239.000 de secretari şi membri ai birourilor organizaţilor de bază şi propagandişti au urmat cursurile de scurtă durată şi seminariile ce se desfăşoară pe lângă organele de partid raionale şi orăşeneşti”21. (…) din totalul membrilor şi candidaţilor de partid. (Legăturile oficiale dintre P.000 la 1 iunie 1960. şi secţiunile transilvănene ale partidului maghiar au fost reluate încă din octombrie 1944. şi alte organizaţii şi grupări ale Gărzii de Fier şi alte partide fasciste sau semifasciste”. numărul organizaţiilor de bază a crescut cu 5.400 – şcoli şi cursuri superioare de partid. ziarişti şi de pregătire a cadrelor necesare organizaţiilor de masă. una din principalele acuzaţii ce i s-au adus. 191 . circa 31. Ana Pauker a fost făcută responsabilă pentru că a impus o politică de recrutare imorală. care încercau cu disperare să se salveze.C.000 – şcoli şi universităţi serale de marxism-leninism”27. membri ai minorităţilor naţionale nemulţumite.000 de cadre de partid au absolvit cursuri de partid de 3 luni. de asemenea. comuniştii se străduiau din răsputeri să realizeze propria lor “campanie de recrutare”. în iarna lui 1944. 1 an şi de 6 luni. peste 2. exploatatoare. “În ultimii 7 ani (1948-1955). numeroase contingente de foşti prizonieri de război reîntorşi din Rusia. Existau. precum şi pentru pregătire şi perfecţionarea cadrelor prin cursuri şi seminarii de scurtă durată. şcolile de 2 ani.R. faţă de 42. În 1947 au fost sistate primirile în partid “iar în 1948 au fost scoşi din partid 192. peste 72 % lucrează nemijlocit în întreprinderile industriale şi în unităţile socialiste din agricultură (…). aproape 12. Astfel. 5 luni.000 de candidaţi. Ea a fost acuzată mai ales de a fi acceptat în mod deliberat în partid nu numai pe membrii Gărzii de Fier. iar numărul celor ce urmează în prezent aceste cursuri este de aproape 900. adică cu peste 40% faţă de 1955. într-adevăr. reprezentând astăzi 51. ci chiar întregi organizaţii ale acesteia”24. Schimbări deosebit de însemnate s-au produs în compoziţia socială a partidului. Istoria acestei campanii de recrutare a fost descrisă cu multe amănunte după căderea Anei Pauker şi a constituit. în număr mare. (…) În agricultură – sectorul de stat şi cooperatist – activează aproximativ 280. la 22 octombrie 1944 a apărut un comunicat în presa locală de la Cluj anunţând că organizaţia comunistă din Transilvania de nord îşi reînnoieşte legăturile cu organizaţia centrală a Partidului Comunist Român. cursurile de propagandişti. Sub supravegherea Anei Pauker în special. 1 an.Cheltuielile pentru pregătirea şi perfecţionarea cadrelor au sporit în 1959 cu 81% faţă de 1955. Prin constituirea de noi organizaţii de partid în unităţi productive şi instituţii.000"25. Numărul muncitorilor membri şi candidaţi de partid a crescut de la 253.000 în 1955 la 426. ajungând la peste 35.000 de membri şi candidaţi de partid. “La 1 iunie 1960 numărul membrilor şi candidaţilor de partid era de 834. în sfârşit.200. Sute şi mii de indivizi au primit. peste 48. legături care fuseseră întrerupte după Diktatul de la Viena. Aproape 190. În aceeaşi perioadă mai mult de 23.000 – şcoli medii.600.

din 24-25 iunie 1965 referenţialul ideologic al rolului conducător al partidului cunoaşte noi determinaţii în căutarea unei legitimităţi suplimentare. Prin urmare. la oraşe şi sate. A.R. în calitate de responsabil al Comisiei de redactare a noului program şi statut al partidului.200 organizaţii de bază. N. au continuat pe o treaptă superioară tradiţiile revoluţionare ale maselor populare.C. România făceau parte din rândurile P. A crescut numărul ţăranilor în partid. ale forţelor progresiste. a proletariatului şi a mişcării revoluţionare (…) demonstrează cu putere că partidul clasei muncitoare creat în 1893. practicată de unii membri cominternişti din conducerea superioară a partidului. deoarece clasa muncitoare era foarte redusă numericeşte în a doua jumătate a secolului al XIX-lea în România.“O deosebită atenţie a acordat C. Conform datelor prezentate de Nicolae Ceauşescu la Congresul al IX-lea al P.: . cu vechi state în serviciu. reprezentând peste 21% din numărul membrilor de partid”29. (iulie 1965). Muncitorii reprezentau 54. către Congresul al IX-lea. ale forţelor progresiste”.C. Şcoala superioară de ştiinţe sociale “A.62%.000 de membri şi candidaţi: “Ponderea principală o deţin muncitorii. La 31 decembrie 1980 efectivele partidului cuprindeau 3. pe lângă grevele şi manifestaţiile clasei muncitoare care induc necesitatea răsturnării de la putere a claselor exploatatoare. Din acest gest putem deduce nemulţumirea şi iritarea lui Ceauşescu împotriva orientării ideologice învechite.000 – 44% ceea ce exprimă caracterul partidului nostru de avangardă a clasei muncitoare.450. iar ponderea femeilor a atins 28.C. Dacă în 1948 cheltuielile pentru şcolile de partid reprezentau circa 3. Ceauşescu va conferi o dominaţie simbolică noii legitimităţi a rolului partidului unic în societatea românească în sensul că va sechestra istoria naţională şi o va forţa în “patul lui Procust” al schemelor sale legitimiste. “S-a sfârşit cu era Răutu în ideologie” ar fi spus Ceauşescu. din care 74.000 – circa 34% faţă de 22% în iunie 1960. După Dumitru Popescu30. ca şi a celorlalte documente ale Congresului. Ceauşescu era conştient de necesitatea unei schimbări ideologice. al căror număr este de peste 630. apar “tradiţiile revoluţionare ale maselor populare. revoluţionare. (…) A crescut numărul femeilor în rândurile partidului.50% din cea activă a naţionalităţilor din R. Cu alte cuvinte.R. ajungând la aproape 500. Partidul Comunist Român (…) număra peste 1. de 3 luni. Partidul Comunist Român s-a identificat întru totul cu năzuinţele întregii naţiuni. Peste 19. creat în 1921. îşi desfăşoară activitatea peste 8. în 1955 au ajuns să reprezinte 8%. Jdanov” şi cursul de un an de perfecţionare a cadrelor care funcţionează pe lângă C. După alegerea lui Nicolae Ceauşescu în funcţia de secretar general al partidului la Congresul al IX-lea al P.500 de organizaţii de partid şi circa 64.5% din cheltuielile bugetare. Acestea nu se vor mai limita la dimensiunea socială a exploatării din epoca modernă. Aceste fonduri au fost folosite pentru finanţarea următoarelor şcoli şi cursuri de partid: – şcoala superioară de partid “Ştefan Gheorghiu”.R.C.71%.70% din populaţia majoră şi 29. 192 . ţinând cu evlavie de ţăran în mâini textul finit al Raportului C. apoi Partidul Comunist Român. De asemenea. Continuând aceste luminoase tradiţii. pregătirii şi perfecţionării cadrelor de partid. În unităţile sociale. iar în unele ramuri de mare importanţă mai mult de 30% fac parte din partid. Ceauşescu va extinde cu mult sursele de legitimare a rolului conducător al partidului. Aproape 20% din totalul muncitorilor.S.C.336 membri de partid. a burgheziei şi moşierimii. responsabili cu propaganda şi ideologia. ale poporului român. Compoziţia naţională a partidului corespundea structurii naţionale a populaţiei din ţara noastră.şcolile de 1 an.C.044.80% îşi desfăşurau activitatea în sfera producţiei materiale. “Istoria poporului nostru. 6 luni şi cursurile cu secretarii şi birourile organizaţiilor de bază”28.

iar factorul subiectiv prin excelenţă.C. Tudor Vladimirescu au fost transformaţi în precursori ai P. ca luptător pentru suveranitate şi independenţă naţională. prin ideologia care îl călăuzeşte.R. declanşată de violentul discurs al lui Ceauşescu împotriva invadării Cehoslovaciei de către statele membre ale Tratatului de la Varşovia. pentru întărirea independenţei şi suveranităţii naţionale. ale dreptului popoarelor la autodeterminare şi ale ateismului militant au evidenţiat ca repere ideologice din doctrină dimensiunea antinaţională şi anticreştină. principiile de organizare şi de activitate.R. Constantin Brâncoveanu. Se cunoaşte rezistenţa înverşunată a ţărănimii la colectivizarea fostei regiuni Dobrogea în 1956. era creşterea factorului conştient în construcţia societăţii socialiste. a valorilor naţionale la baza noii orientări date de secretarul general comunismului românesc. Noua echipă de propagandă a lui Ceauşescu a înţeles impactul profund pe care îl are utilizarea simbolurilor naţionale în canalizarea emoţiei colective. Ţărani urmăriţi de Securitate prin bălţi şi păduri. La fel se prezintă lucrurile şi în ce priveşte cauţionarea ideologică a figurilor monumentale ale trecutului nostru istoric. Al. 193 . cuprins între 1965-1968.R. Mihai Viteazul.S. Falsitatea acestei scheme reiese din contradicţia flagrantă dintre ideile exprimate în raportul la Congresul al IX-lea şi realitatea istorică. Această creştere însemna aplicarea creatoare a legităţilor marxist-leniniste la realităţile naţionale. era el fanionul aripii naţionaliste din conducerea partidului – răspunsul la aceste întrebări poate fi dat numai examinând corespondenţele ascunse dintre ideile repetate de o propagandă neobosită şi realitatea practică nemijlocită. Se încheia astfel un ciclu al “noului curs” introdus de Ceauşescu în ideologia politică şi în “construcţia de partid”.S. Şantajul la care a recurs P. I. capabil să ofere o asemenea gestiune a procesului de edificare a noii societăţi. în consecinţă. pentru a le capta valenţele simbolice şi persuasive în vederea manipulării.fiind primul partid politic din România care şi-a făcut un titlu de onoare din lupta pentru dezvoltarea economico-socială a ţării. Explozia entuziasmului popular la 21 august 1968. pentru colectivizarea forţată din primăvara anului 1962. De la cuvântarea la întâlnirea cu activul de partid al regiunii Argeş (22 iunie 1966): “Oare cum s-ar simţi un popor care nu-şi cunoaşte istoria? Nu-i aşa că s-ar simţi ca un copil care nu-şi cunoaşte părinţii?” până la vizitarea mănăstirilor şi a caselor memoriale ale marilor noştri creatori un lucru era cu insistenţă urmărit: recuperarea conştiinţei naţionale ca piesă de bază în arhitectura legitimităţii partidului comunist ca “centru vital al naţiunii noastre socialiste”. Galeria de voievozi şi domnitori martiri. Acest ciclu. când copiii celor recalcitranţi erau daţi afară din şcoli şi din facultăţi sau când erau lămuriţi cu argumente speciale pentru a semna cererile de adeziune arată gradul de aderenţă al ţărănimii la concepţia P. Prin componenţa.R.R. Cuza. simboluri ale luptei pentru unitate şi independenţă naţională. clasă majoritară şi depozitară a specificului naţional. în pregătirea conştiinţelor pentru a accepta rolul conducător al partidului. pentru o viaţă mai bună şi îmbelşugată a întregului popor”31. oameni care nu mai dormeau pe acasă de teamă să nu fie prinşi şi obligaţi să semneze cererile de adeziune.C.C. arată valorile autentice ale culturii politice din România asupra căreia trebuia să acţioneze propaganda.R.R. cu “năzuinţele întregii naţiuni”. despre transformarea socialistă a agriculturii. era profund refractară spiritului colectivist implantat în ţara noastră după modelul colectivizării forţate din U. cuprindea recuperarea conştiinţei istorice. cum s-a identificat P. De unde s-a identificat P.C. era conştient sau inconştient de acest lucru. cu aceste năzuinţe şi tradiţii revoluţionare ale maselor populare în istoria României când ţărănimea. În plus. femei care îi alungau pe activişti cu furcile. O altă expresie a creşterii rolului conducător al P. precum Burebista.C. în structurarea imaginarului social şi.C. Petru Rareş. Decebal. făcându-şi un titlu de onoare din lupta “pentru întărirea independenţei şi suveranităţii naţionale” când tezele internaţionalismului proletar. În ce măsură Ceauşescu era sincer sau nu. Ştefan cel Mare. era partidul comunist.

La începutul anilor ’90 partidul comunist devine din partid de cadre partid de masă. De asemenea. al înfăptuirii revoluţiei şi construcţiei socialiste – Partidul Comunist Român îndeplineşte cu succes rolul de forţă politică conducătoare în societate. pregătirea politico-ideologică a activiştilor şi militanţilor devin mai importante decât legitimitatea puterii sale politice sau puritatea bazei sale sociale. În fine. nici măcar 0. dintre care 55% erau muncitori – ceea ce releva caracterul său de partid al clasei muncitoare – 16% erau ţărani. de partid al clasei muncitoare. Dintre noii intraţi între 1984-1989. Partidul se transformă din “detaşament de avangardă al proletariatului” în “centrul vital al naţiunii”.800) nu a apărat “nobilele idealuri ale socialismului” şi pe “eroul între eroii neamului” spune multe cu privire la calitatea acestei instituţii şi a membrilor săi. socio-profesionale sunt reprezentate în partidul comunist. 259 comitete orăşeneşti şi municipale şi 41 de organizaţii de nivel judeţean33. adică între Congresul al XIII-lea şi Congresul al XIV-lea ale P. Rolul politic conducător al partidului comunist devine o “lege obiectivă” a dezvoltării sociale: prin rolul său de generator şi promotor consecvent al noului el conduce întreaga viaţă socială din România în lumina principiilor marxist-leniniste de construire a societăţii socialiste multilateral dezvoltate. au intrat 590 de mii de oameni.C. 6.51% de naţionalitate germană. Toate structurile societăţii româneşti: civile.800. instituţii şi unităţi agricole.. Faptul că.R erau înscrişi peste 3. iar circa 50% erau femei.C. existând 59. prevalenta numerică a muncitorilor industriali în rândurile membrilor de partid etc. 8. subiectiv în viaţa socială presupune adaptarea structurilor partidului unic la sarcinile construirii socialismului. totodată 80% dintre noii membri de partid ai acestei perioade proveneau din rândul organizaţiei de tineret. pe măsura creşterii funcţiilor sale de conducere şi control al societăţii româneşti. ca partid de integrare naţională şi socială. a tuturor lucrătorilor din aparatul de stat spre problemele centrale ale muncii.1% din masa totală a membrilor de partid (3. 390 de mii. după 1989. 194 . 0. structura organizatorică a partidului era amplu diversificată.C. cu necesitatea transformării lui în partid de masă. a compoziţiei sale sociale şi pentru conservarea purităţii ideologice a doctrinei. iar restul îl formau românii de alte naţionalităţi.564 de organizaţii de bază. partidul va depune în primele decenii ale activităţii sale oficiale un efort considerabil pentru îmbunătăţirea structurilor sale organizatorice.062 de comitete de partid în întreprinderi. Conducerea de către partid a statului asigură orientarea activităţii organelor şi organizaţiilor de stat. pentru toate organele de stat. numărul membrilor partidului era cu peste 431 de mii mai mare decât în noiembrie 1984. peste 20% erau intelectuali şi funcţionari. trasează un program clar de activitate pentru întregul popor. 2. “lumina de la care iradiază sistemul ei de norme şi valori”. În prima perioadă. iar restul făcea parte din alte categorii sociale. compoziţia naţională a partidului reflecta structura generală a populaţiei României: peste 92% din membrii de partid erau români.364 de comitete comunale. (…) În anii 1987-1989 în P. Aidoma unei secte în căutarea de prozeliţi.000 de oameni.53% erau cetăţeni români de naţionalitate maghiară. interval de timp în care în P. adică aproximativ 66% au fost muncitori. Astfel. Partidul dezvăluie cerinţele obiective ale dezvoltării prin stabilirea liniei sale politice. politica de cadre a partidului. îmbinarea îndeplinirii sarcinilor concrete cu o largă viziune de perspectivă. structurile partidului leninist de cadre constituie dogma: înfiinţarea de organizaţii la locul de muncă. În anul 1989. conservarea bazei sale ideologice. nucleul dur al conducerii acestora trebuia să fie constituit din muncitori. religioase. perseverente pentru înfăptuirea hotărârilor partidului şi guvernului”32. încât ponderea totală a femeilor în partid ajunsese la aproape 36%.R.experienţa sa politică – rezultat al unor îndelungate lupte sociale. pentru toate organizaţiile de partid. Afirmarea factorului conştient.R. desfăşurarea unei munci disciplinate.

Bucureşti..NOTE: Statutul Partidului Muncitoresc Român.. 11 Lenin V. p.R.C. al P. 8 Ceauşescu Nicolae. p.C.R. Bucureşti.R.C. Iaşi Polirom. iulie-august 1920. Editura Globus. 27 Ibidem. 21 Raportul Comisiei Centrale de Revizie. 111. cit. Bucureşti. p.P. În: Congresul al II-lea al P. Editura policiă. Bucureşti. Editura Litera. 20-25 iunie 1960. 25 Gheorghiu-Dej Gh. Bucureşti. Bucureşti. 16 Troţki L. I. Raportul C. p. p. 1956. 41. 31 Raportul C. 41. vol. Lupta muncitorilor fabricii Unirea. Les Partis politiques.. Bucureşti. Librairie Armand Colin. Editura politică. E. În: Congresul al III-lea al Partidului Muncitoresc Român. 658-659. 9. vol. 30. Statul şi revoluţia.C. Raportul C.L. vol. Bucureşti. 72. Moscova. p. p. 2. martie-aprilie 1958. 1968. 2001. N. p. 23-28 decembrie 1955. 6. Suveranitatea de stat. 1953.L. 169-170. p. p.M. 29 Ceauşescu Nicolae. p. I. vol. Opere complete.. Opere. 5-6 12 Lenin V. al P. 28. Condiţia a XII-a din cele 21 impuse partidelor socialiste în vederea afilierii. Bucureşti. . I. Opere complete.. 33 Ceauşescu Nicolae. p.. 831. Raport la cel de-al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român.. 1964. p. I. cu privire la activitatea partidului în perioada dintre Congresul al VIII-lea şi Congresul al IX-lea al P. 843.. 7 Lenin V. cu privire la activitatea P. 1963.C. 24 Ionescu Ghiţă. Bucureşti. p. p. 1994. p. p. şi Kohn N. 10.R.M..M.S. Am fost şi cioplitor de himere.. I. 127-128. p. Editura de Stat Pentru Literatură Politică. În: Analele. Comunismul în România.P. 1956. 6 Marx K. I.R. E. Editura politică.P. 3-4. al P. Raportul C. Mazilu D. cit.C. 1973. 1994.R. I. 17 Duverger Maurice. 20-25 iunie 1960. 32 Vlad C.C..R. în perioada dintre Congresul al X-lea şi Congresul al XI-lea şi sarcinile de viitor ale partidului – 25 noiembrie 1974. op. Editura Agenţiei de presă “Novosti”. 129. Editura politică. În: Romania pe drumul construirii societăţii socialiste multilateral dezvoltate. p. Editura politică. 133.. 1965. 248. Editura politică. 3 Constituţia Republicii Socialiste România. op. 1986. 95-96. Opere complete. 19 iulie 1965. 74.C. Editura politică. p. p.C. 253-254. 14 Lenin V. 28 Raportul de activitate al Comisiei Centrale de Revizie a P..P. 133. 18 Lenin V. Engels Fr. Moscova. Cluj. 1968. 1967. Bucureşti. din noiembrie-decembrie 1961. 19 Lenin V. doi paşi înapoi. I. 9 Lenin V. vol. Raport de activitate al C. Despre partidul proletar de tip nou. Bucureşti. Bucureşti. 13 Lenin V. 15 Al II-lea Congres al Internaţionalei Comuniste. cit. Psihologie politică. cu privire la activitatea P. Editura Politică. 27. Bucureşti. Opere complete. Paris. în perioada dintre Congresul al IX-lea şi Congresul al X-lea şi sarcinile de viitor ale partidului – 6 august 1969. În: Congresul al II-lea al Partidului Muncitoresc Român. În: Stat – naţiune – progres social.R. p. Bucureşti. p. În: Opere. p. 26 Gheorghiu-Dej Gh. (Criza din partidul nostru). op... 30 Popescu Dumitru. 4 Ibidem. 17. Editura Politică. 1966 (ediţia a II-a).M. 2 Ceauşescu Nicolae. 1989... În: Congresul al II-lea al Partidului Muncitoresc Român. 10 Statutul Partidului Muncitoresc Român. Un pas înainte. 104. În: Congresul al II-lea al Partidului Muncitoresc Româna. 1960. 141-142. Editura politică. 1973. 41.C. În: România pe drumul construirii societăţii socialiste multilateral dezvoltate. vol.S. 22 Deheleanu M. 1 195 . 5 Ibidem. 76-77. 23 Vezi discursurile lui Dej şi Colin la plenara C.R. România pe drumul desăvârşirii construcţiei socialiste. 20 Betea Lavinia. al P. Bucureşti. Editura Pentru Literatura Politică. p. 1970.C. cu privire la activitatea partidului în perioada dintre Congresul al II-lea şi Congresul al III-lea al partidului. p. În: Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român. Dezvoltarea statului şi înflorirea naţiunii socialiste române. 4. În: Congresul al III-lea al Partidului Muncitoresc Român. Editura politică. vol. vol. Bucureşti. 6. 1960. 1956.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->