KERJA KURSUS PRINSIP PERAKAUNAN

3756/3

2010
NAMA : ZATI HANANI BINTI ABU TALIB 940913-10-6740 NO.KAD PENGENALAN : ANGKA GILIRAN NAMA GURU : : PUAN SARIMAH BT SUNAR

Tandatangan Calon

Tandatangan Pentaksir

__________________

__________________

Alhamdulillah, bersyukur saya ke hadrat Illahi kerana dengan izin-Nya saya dapat melaksanakan Kerja Kursus Prinsip Perakaunan ini dengan jayanya. Terima kasih yang tidak terhingga kepada guru mata pelajaran Prinsip Perakaunan, Puan Sarimah binti Sunar di atas segala tunjuk ajar dan penat lelah beliau mengajar saya dalam menghasilkan folio ini. Tidak lupa juga kepada ahli keluarga kerana membenarkan saya menyiapkan kerja kursus ini. Kepada rakan-rakan, terima kasih di atas segala pertolongan dan tunjuk ajar kalian. Tidak dinafikan,ada sedikit kesulitan dalam menyiapkan kerja kursus ini kerana tahun ini merupakan tahun pertama subjek prinsip perakaunan mempunyai folio.Tetapi ia tidak menjadi penghalang buat saya untuk menyiapkan kerja kursus ini. Sokongan dan dorongan anda semua amat saya hargai. Saya berharap agar kerja kursus saya ini akan menjadi sumber rujukan untuk tatapan anda semua.

Perakuan Calon Tentang Ketulenan Tugasan Projek Kertas 3756/3

Saya memperakui bahawa Tugasan Projek yang dikemukakan untuk memenuhi syarat Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia ««« bagi mata pelajaran Prinsip Perakaunan 3756/3 adalah tulen.

Tandatangan Calon Nama Calon No.Kad Pengenalan

: : :

_______________________________________ ZATI HANANI BINTI ABU TALIB_________ 940913-10-6740__________________________ _______________________________________

Angka Giliran Calon :

PENGENALAN KEPADA PERNIAGAAN

Saya, Zati Hanani binti Abu Talib telah menubuhkan satu perniagaan yang diberi nama ZH ITD ENTERPRISE pada 1 Ogos 2010 dengan bermodalkan RM 50 000.Lokasi perniagaan saya ini terletak di Seksyen 7,Shah Alam. Perniagaan saya ini adalah milikan tunggal. Saya mengambil upah seorang pekerja dan diberi gaji sebanyak RM 800 sebulan.

Tujuan saya memilih dan menubuhkan perniagaan ini adalah kerana kurangnya terdapat jualan barang niaga ini di sekitar kawasan ini. Selain itu, minat saya yang mendalam terhadap komputer mendorong saya membuka perniagaan saya sendiri. Seterusnya, zaman IT pada masa kini menyebabkan permintaan yang tinggi di kalangan masyarakat mahupun orang dewasa dan kanak-kanak.

Saya sangat yakin, dengan membuka perniagaan ini,saya akan mendapat untung dan sambutan yang menggalakkan dari kalangan masyarakat.

PROFIL PERNIAGAAN

Profil Perniagaan :

i

Nama Perniagaan

ZH ITD ENTERPRISE

ii.

Nama Pemilik

Zati Hanani Binti Abu Talib

iii.

Lokasi / Alamat

No.25 Jalan Bahagia S7/5 53200 Shah Alam

iv.

Jenis Perniagaan

Milikan Tunggal

v.

Tempoh Perakaunan

1 bulan

vi.

Tempoh Rekod

1 Ogos ± 31 Ogos 2010

vii.

Modal Perniagaan

RM 50 000

viii.

Jumlah Pekerja

Seorang

ix.

Status Perniagaan

Memulakan Perniagaan

x.

Nama dan Alamat Bank

Bank KKA Berhad

xi.

Nombor Akaun

940913130994

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful