PERANCANGAN URUS NIAGA

BIL TARIKH URUS NIAGA 1 2010 Ogos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Ogos 1 Ogos 2 Ogos 2 Ogos 2 Ogos 2 Ogos 2 Ogos 3 Ogos 4 Ogos 4 Ogos 4 Ogos 5 Ogos 5 Ogos 6 Ogos 7 Memulakan perniagaan dengan memasukkan wang tunai di bank RM50000 Membeli alatan pejabat daripada Syarikat AAA dengan cek bernilai RM 3500 Keluarkan wang dari bank untuk kegunaan kedai RM 2000 Membayar sewa kedai kepada Husna Enterprise dengan cek RM 3500 Membeli 10 set komputer daripada Syarikat Pentonic secara kredit RM 2800 sebuah Membeli 12 buah papan kekunci daripada Permata Trading secara kredit RM25 sebuah. Membeli 10 buah tetikus daripada Syarikat Bina Jaya secara kredit RM20 sebuah Membeli lengkapan daripada Well Enterprise secara kredit RM 9000 Memulangkan 1 set komputer rosak kepada Syarikat Pentonic bernilai RM 2800 Menjual 3 set komputer berharga RM 4000 kepada Encik Firdaus secara kredit Menjual 5 tetikus berharga RM 38 sebuah kepada Encik Chong secara kredit. Menjual 6 buah papan kekunci berharga RM 35 sebuah kepada Encik Baihaqi secara kredit Menjual 5 buah tetikus berharga RM 38 kepada Puan Siti secara tunai. Mengambil 1 set komputer berharga RM 2800 untuk kegunaan keluarga Membayar insurans kedai RM 1000 kepada Syarikat Insurans ABA dengan cek

DOKUMEN Memo

KOMPONEN Catatan Pembukaan Perolehan Aset Catatan kontra Pembayaran Kos Jualan Kos Jualan Kos Jualan Perolehan Aset Kos Jualan Jualan Jualan Jualan Jualan Ambilan Pembayaran

Resit Keratan cek Keratan cek Invois Belian Invois Belian Invois Belian Invois Belian Nota Kredit Invois Jualan Invois Jualan Invois Jualan Bil Tunai Memo Resit Rasmi

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Ogos 8 Ogos 9 Ogos 10 Ogos 11 Ogos 11 Ogos 12 Ogos 12 Ogos 13 Ogos 13 Ogos 14 Ogos 15 Ogos 16 Ogos 16 Ogos 17 Ogos 17 Ogos 18 Ogos 19 Ogos 20

Menerima pinjaman daripada Bank KKA Bhd sebanyak RM 20000 Membaiki kedai RM 440 secara tunai kepada Syarikat Ihsan

Makluman Kredit Resit Rasmi

Pinjaman Pembayaran Penerimaan Penerimaan Pembayaran Pembayaran Penerimaan Pembayaran Penerimaan Jualan Jualan Jualan Kos Jualan Kos Jualan Kos Jualan Kos Jualan Kos Jualan Penerimaan

Menerima bayaran hutang daripada Encik Firdaus Resit Rasmi RM 9600 Menerima bayaran hutang daripada Encik Baihaqi RM 150. Menjelaskan sebahagian hutang kepada Well Enterprise RM 2000 secara cek Menjelaskan hutang kepada Syarikat Bina Jaya RM 200 secara cek Terima diskaun daripada Syarikat Bina Jaya RM 50 Menjelaskan sebahagian hutang kepada Permata Trading RM 220 secara cek Terima diskaun daripada Permata Trading RM50 Jualan 4 set komputer kepada Mahazan Trading secara kredit berharga RM 4000 setiap satu Jualan 4 buah papan kekunci kepada Puan Rahamah secara tunai RM 35 Mahazan Trading memulangkan 1 set komputer kerana rosak Membeli 5 buah tetikus daripada Syarikat Bina Jaya secara kredit RM 20 setiap set Syarikat Bina Jaya mengenakan caj angkutan masuk RM 50 Membeli 10 buah Papan Kekunci daripada Permata Trading secara kredit RM 25 Permata Trading mengenakan upah atas belian RM100 Membeli 3 buah tetikus daripada Pembekal Chin secara tunai RM 20 sebuah. Menerima bayaran penjelasan hutang daripada Resit Rasmi Resit Rasmi Resit Rasmi Resit Rasmi Resit Rasmi Resit Rasmi Invois Jualan Bil Tunai Nota Kredit Invois Belian Nota Debit Invois Belian Nota Debit Bil Tunai Resit Rasmi

Encik Baihaqi RM60 secara tunai 34 35 36 37 38 39 40 Ogos 21 Ogos 22 Ogos 24 Ogos 25 Ogos 26 Ogos 29 Ogos 30 Menerima bayaran sebahagian hutang daripada Mahazan Trading RM 6400 secara cek Membayar bil telefon RM 150 secara tunai kepada Telekomunikasi Berhad Membayar alat tulis RM50 kepada ABA Stationery Mengambil tunai perniagaan RM 200 untuk membayar tuisyen anak Membayar gaji pekerja RM800 dengan cek Mengeluarkan tunai RM 450 untuk kegunaan perniagaan Membayar elektrik perniagaan RM120 secara tunai Resit Rasmi Baucer Baucer Memo Baucer Memo Baucer Penerimaan Pembayaran Pembayaran Ambilan Pembayaran Catatan Kontra Pembayaran

DOKUMEN PERNIAGAAN

NO:001 MEMO ZH ITD ENTERPRISE NO 25 JALAN BAHAGIA S7/5 53200 SHAH ALAM No Tel/Fax:: 0355647012 KEPADA: Kerani Akaun Tarikh: 1 Ogos 2010

Pemilik, Zati, telah memasukkan tunai RM50,000 ke dalam bank perniagaan untuk memulakan perniagaan.

Zati Pengurus

DOKUMEN 1 ASAL SYARIKAT AAA NO 19 JALAN MERU, 41050 KLANG NOTEL/FAX: 0333925354 RESIT RASMI Diterima daripada : ZH ITD ENTERPRISE TARIKH: 1 Ogos 2010 NO: 43

Ringgit Bayaran Untuk RM: 3500.00 Tunai / No. Cek:

: :

Tiga Ribu Lima Ratus Sahaja Alatan Pejabat

40004 0

Azhar Pengurus DOKUMEN 2

BANK KKA BERHAD Tarikh Penerima Untuk : : : 2 Ogos 2010 ZH ITD ENTERPRISE Kegunaan perniagaan

Ringgit Baki akhir Dimasukkan Jumlah Cek ini Baki 46 000 46 000 2 000 44 000

Sen 0.0 KERATAN CEK 0 0 0

NO. 300101

DOKUMEN 3 BANK KKA BERHAD Tarikh Penerima : : 2 Ogos 2010 Husna Enterprise

Untuk :

Sewa Kedai Ringgit 44 000 44 000 4 000 40 000 Sen 0 KERATAN CEK 0 0 0

Baki akhir Dimasukkan Jumlah Cek ini Baki NO. 300102

DOKUMEN 4

ASAL INVOIS SYARIKAT PENTONIC NO 18, JALAN ANGGERIK S7/11, 55100 SHAH ALAM No Tel/Fax:: 0355468321 KEPADA: ZH ITD ENTERPRISE, No 25 Jalan Bahagia, S7/5 53200 SHAH ALAM. NO RUJ SK1

NO: 100

Tarikh: 2 Ogos 2010

BUTIR Set Komputer

KUANTITI 10

HARGA SEUNIT 2800.00

JUMLAH 28000.00

JUMLAH (RINGGIT: DUA PULUH LAPAN RIBU SAHAJA) K&KDK

28000.00

Zati PENERIMA DOKUMEN 5

Fahmi PENGURUS

ASAL INVOIS PERMATA TRADING NO 1, JALAN MELAWATI S19/13, 56400 SHAH ALAM No Tel/Fax:: 0355444983 KEPADA: ZH ITD ENTERPRISE, No 25 Jalan Bahagia, S7/5 53200 SHAH ALAM. NO RUJ

NO: 103

Tarikh: 2 Ogos 2010

BUTIR

KUANTITI

HARGA JUMLAH

PP009

Papan Kekunci

12

SEUNIT 25.00

300.00

JUMLAH (RINGGIT: TIGA RATUS SAHAJA) K&KDK

300.00

Zati PENERIMA DOKUMEN 6

Chan PENGURUS

ASAL INVOIS SYARIKAT BINA JAYA

NO: 105

NO 14, JALAN MAWAR 42100 KLANG, SELANGOR No Tel/Fax:: 0333432654 KEPADA: ZH ITD ENTERPRISE, No 25 Jalan Bahagia, S7/5 53200 SHAH ALAM. NO RUJ MT3 Tarikh: 2 Ogos 2010

BUTIR Tetikus

KUANTITI 10

HARGA JUMLAH SEUNIT 20.00 200.00

JUMLAH (RINGGIT: DUA RATUS SAHAJA) K&KDK

200.00

Zati PENERIMA

Ahmed PENGURUS DOKUMEN 7

ASAL INVOIS WELL ENTERPRISE NO 36, JALAN PERDANA 42100 KLANG, SELANGOR No Tel/Fax:: 0333436005 KEPADA: ZH ITD ENTERPRISE, No 25 Jalan Bahagia, S7/5 53200 SHAH ALAM. NO RUJ KS AC L

NO: 204

Tarikh: 3 Ogos 2010

BUTIR Kipas Siling Penyaman Udara Lampu JUMLAH

KUANTITI HARGA JUMLAH SEUNIT 9 200.00 1800.00 5 1400.00 7000.00 2 100.00 200.00 9000.00

(RINGGIT: SEMBILAN RIBU SAHAJA) K&KDK

Zati PENERIMA

Ganesan PENGURUS DOKUMEN 8

ASAL NOTA KREDIT SYARIKAT PENTONIC NO 18, JALAN ANGGERIK S7/11, 55100 SHAH ALAM No Tel/Fax:: 0355468321 KEPADA: ZH ITD ENTERPRISE, No 25 Jalan Bahagia, S7/5 53200 KLANG.

NO: 113

Tarikh: 4 Ogos 2010

Akaun tuan telah dikreditkan seperti berikut: NO RUJ BUTIR KUANTITI HARGA JUMLAH SEUNIT SK8 Set Komputer 1 2800.00 2800.00

JUMLAH (RINGGIT: DUA RIBU LAPAN RATUS SAHAJA) CATATAN: KEROSAKAN Zati PENERIMA Chan PENGURUS DOKUMEN 9

2800.00

SALINAN INVOIS ZH ITD ENTERPRISE NO 25 JALAN BAHAGIA S7/5 53200 SHAH ALAM No Tel/Fax:: 0355647012 KEPADA: Encik Firdaus, No 21 Jalan Merak 42100 Klang NO RUJ SK1 BUTIR Set Komputer KUANTITI 3

NO: 001

Tarikh: 4 Ogos 2010

HARGA JUMLAH SEUNIT 4000.00 12000.00

JUMLAH (RINGGIT: DUA BELAS RIBU SAHAJA)

12000.00

K&KDK

Firdaus PENERIMA DOKUMEN 10

Zati PENGURUS

SALINAN INVOIS ZH ITD ENTERPRISE NO 25 JALAN BAHAGIA S7/5 53200 SHAH ALAM, No Tel/Fax: 0333432252 KEPADA: Encik Chong No 12 Jalan Seri, 42100 Klang. NO RUJ AB1 BUTIR Tetikus KUANTITI 5

NO: 002

Tarikh: 4 Ogos 2010

HARGA JUMLAH SEUNIT 38.00 190.00

JUMLAH (RINGGIT: SATU RATUS SEMBILAN PULUH SAHAJA) K&KDK

190.00

Chong PENERIMA DOKUMEN 11

Zati PENGURUS

SALINAN INVOIS ZH ITD ENTERPRISE NO 25 JALAN BAHAGIA S7/5 53200 SHAH ALAM, No Tel/Fax:: 0355647012

NO: 003

KEPADA: Encik Baihaqi, No 14 Jalan Jeram 42100 Klang NO RUJ PK3 BUTIR Papan Kekunci KUANTITI 6

Tarikh: 5 Ogos 2010

HARGA JUMLAH SEUNIT 35.00 210.00

JUMLAH (RINGGIT: DUA RATUS SEPULUH SAHAJA) K&KDK

210.00

Baihaqi PENERIMA DOKUMEN 12

Zati PENGURUS

SALINAN BIL TUNAI ZH ITD ENTERPRISE NO 25 JALAN BAHAGIA S7/5 53200 SHAH ALAM, No Tel/Fax:: 0355647012 KEPADA: Puan Siti, No 67 Jalan Sempurna, 42100 Klang.

NO 001

Tarikh: 5 Ogos 2010

KUANTITI 5

BUTIR Tetikus Jumlah

HARGA SEUNIT 38

JUMLAH (RM) 190 190

( Ringgit Malaysia: satu Ratus Sembilan Puluh sahaja ) RM: 190.00 Tunai /No. Cek: Zati Pengurus DOKUMEN 13

NO:002 MEMO ZH ITD ENTERPRISE NO 25 JALAN BAHAGIA S7/5 53200, SHAH ALAM, No Tel/Fax:: 0355647012 KEPADA: Kerani Akaun Tarikh: 6 Ogos 2010

Pemilik, Zati, telah mengambil 1 set komputer berharga RM 2800 untuk kegunaan keluarga.

Zati Pengurus

DOKUMEN 14 NO: 67 SYARIKAT ABA INSURANS NO 90 JALAN MELAKA, 40170 SHAH ALAM NO TEL/FAX: 0357888981 TARIKH: 7 Ogos 2010

ASAL

RESIT RASMI Diterima daripada : Ringgit : Bayaran Untuk : RM: 100.00 Tunai / No. Cek: 300102 ZH ITD ENTERPRISE Satu Ribu Sahaja Insurans Kedai

Faris Pengurus DOKUMEN 15

MAKLUMAN KREDIT BANK KKA Berhad Jalan Kapar, 42100 Klang Kepada : ZH ITD ENTERPRISE, NO 25 Jalan Bahagia, S7/5 53200 SHAH ALAM Sila ambil perhatian bahawa kami telah mengkreditkan akaun tuan seperti berikut: Ringgit Malaysia: Dua Puluh Ribu Sahaja Perkara : Pinjaman Zaim RM 20 000 Pengurus No Akaun : ‘940913130994 Tarikh : 8 Ogos 2010

DOKUMEN 16 ASAL SYARIKAT IHSAN NO 2 JALAN PENGASIH, 41050 KLANG NO TEL/FAX: 0333921064 RESIT RASMI Diterima daripada : Ringgit : Bayaran Untuk : RM: 440.00 Tunai / No. Cek: Ihsan Pengurus DOKUMEN 17 ZH ITD ENTERPRISE Empat Ratus Empat Puluh Sahaja Membaiki kedai TARIKH: 9 Ogos 2010 NO: 89

SALINAN ZH ITD ENTERPRISE NO 25 JALAN BAHAGIA S7/5 53200 SHAH ALAM No Tel/Fax:: 0355647012 RESIT RASMI Diterima daripada : Ringgit Bayaran Untuk : : Encik Firdaus Sembilan Ribu Enam Ratus Sahaja Menjelaskan invois 001

NO: 001

TARIKH: 10 Ogos 2010

RM: 9600.00 30011 1

Tunai / No. Cek:

Zati Pengurus

DOKUMEN 18

SALINAN ZH ITD ENTERPRISE NO 25 JALAN BAHAGIA S7/5 53200 SHAH ALAM No Tel/Fax:: 0355647012 RESIT RASMI

NO: 002

TARIKH: 11 Ogos 2010

Diterima daripada : Ringgit Bayaran Untuk : :

Encik Baihaqi Satu Ratus Lima Puluh Sahaja Menjelaskan invois 003

RM: 150.00 30011 1

Tunai / No. Cek:

Zati Pengurus

DOKUMEN 19

ASAL WELL ENTERPRISE NO 17, JALAN DELIMA S7/20 55100 SHAH ALAM No Tel/Fax:: 0356566777 RESIT RASMI Diterima daripada : Ringgit : Bayaran Untuk : RM: 2000.00 Tunai / No. Cek: 300111 Woon Pengurus DOKUMEN 20 ZH ITD ENTERPRISE Dua Ribu Sahaja Menjelaskan sebahagian invois 204

NO: 89

TARIKH: 11 Ogos 2010

ASAL SYARIKAT BINA JAYA NO 14 JALAN MAWAR

NO: 23

42100 KLANG No Tel/Fax:: 0333935454 RESIT RASMI Diterima daripada : Ringgit : Bayaran Untuk RM: 200.00 30011 1 : ZH ITD ENTERPRISE Dua Ratus Sahaja Menjelaskan sebahagian invois 105 (Diskaun RM50) TARIKH: 12 Ogos 2010

Tunai / No. Cek:

Ahmed Pengurus DOKUMEN 21

ASAL PERMATA TRADING NO 1 JALAN MELAWATI S19/13, 56400 SHAH ALAM No Tel/Fax:: 0356567878 RESIT RASMI Diterima daripada : ZH ITD ENTERPRISE Ringgit : Dua Ratus Dua Puluh Sahaja Menjelaskan invois 103 (Diskaun Bayaran Untuk : RM 50) RM: 220.00

NO: 23

TARIKH: 13 Ogos 2010

Tunai / No. Cek:

30011 1

Chan Pengurus DOKUMEN 22

SALINAN

NO: 003

INVOIS ZH ITD ENTERPRISE NO 25 JALAN BAHAGIA S7/5 53200, SHAH ALAM No Tel/Fax:: 0355647012 KEPADA: Mahazan Trading No 21 Batu Selisih U/10 46100 Petaling Jaya NO RUJ SK3 BUTIR Set Komputer KUANTITI 4 Tarikh: 14 Ogos 2010

HARGA JUMLAH SEUNIT 4000.00 16000.00

JUMLAH (RINGGIT: SEBELAS RIBU DUA RATUS SAHAJA) K&KDK

16000.00

Mahazan PENERIMA DOKUMEN 23

Zati PENGURUS

SALINAN BIL TUNAI ZH ITD ENTERPRISE NO 25 JALAN BAHAGIA S7/5 53200, SHAH ALAM No Tel/Fax:: 0355647012 KEPADA: Puan Rahamah, No 17 Jalan Merpati, 42100 Klang.

NO 002

Tarikh::15 Ogos 2010

KUANTITI 4

BUTIR Papan Kekunci Jumlah

HARGA SEUNIT 35

JUMLAH (RM) 140 140

( Ringgit Malaysia : Satu Ratus Empat Puluh sahaja ) RM: 140.00 Tunai /No. Cek: 234520 Zati Pengurus

DOKUMEN 24

SALINAN

NOTA KREDIT ZH ITD ENTERPRISE NO 25 JALAN BAHAGIA S7/5 53200 SHAH ALAM No Tel/Fax:: 0355647012

NO: 001

KEPADA: Mahazan Trading No 21 Batu Selisih U/10 46100 Petaling Jaya Akaun tuan telah dikreditkan seperti berikut: NO RUJ BUTIR KUANTITI SK3 Set Komputer 1

Tarikh:16Ogos 2010

HARGA JUMLAH SEUNIT 4000.00 4000.00

JUMLAH (RINGGIT: EMPAT RIBU SAHAJA) CATATAN: KEROSAKAN
Mahazan

4000.00

PENERIMA DOKUMEN 25

Zati PENGURUS

ASAL INVOIS SYARIKAT BINA JAYA NO 14, JALAN MAWAR 42100 KLANG No Tel/Fax:: 0333432009 KEPADA: ZH ITD ENTERPRISE, No 25 Jalan Bahagia, S7/5 53200 Shah Alam. NO RUJ TK5

NO: 108

Tarikh: 16 Ogos 2010

BUTIR Tetikus

KUANTITI 5

HARGA SEUNIT 20.00

JUMLAH 100.00

JUMLAH (RINGGIT: SATU RATUS SAHAJA) K&KDK

100.00

Zati

Ahmed

PENERIMA DOKUMEN 26

PENGURUS

ASAL NOTA DEBIT SYARIKAT BINA JAYA NO 14, JALAN MAWAR 42100 KLANG No Tel/Fax:: 03533432009 KEPADA: ZH ITD ENTERPRISE, No 25 Jalan Bahagia, S7/5 53200,Shah Alam. NO. INVOIS 108 KETERANGAN Caj Angkutan Jumlah (RINGGIT: LIMA PULUH SAHAJA) Ahmed PENGURUS

NO: 25

Tarikh: 17 Ogos 2010

JUMLAH 50.00 50.00

DOKUMEN 27

ASAL INVOIS PERMATA TRADING NO1, JALAN MELAWATI S19/13, 56400 SHAH ALAM No Tel/Fax:: 0356567878 KEPADA: ZH ITD ENTERPRISE, No 25 Jalan Bahagia,

NO: 107

Tarikh: 17 Ogos 2010

S7/5 53200 Shah Alam. NO RUJ PK18

BUTIR Papan Kekunci

KUANTITI 10

HARGA SEUNIT 25.00

JUMLAH 250.00

JUMLAH (RINGGIT: SATU RATUS DUA PULUH SAHAJA) K&KDK

250.00

Zati PENERIMA DOKUMEN 28

Chan PENGURUS

ASAL

NO: 13

NOTA DEBIT PERMATA TRADING NO 1, JALAN MELAWATI S19/113 56400 SHAH ALAM No Tel/Fax:: 0356567878 KEPADA: ZH ITD ENTERPRISE, No 25 Jalan Bahagia, S7/5 53200 Shah Alam. NO. INVOIS 107 KETERANGAN Upah mengangkat barang Jumlah (RINGGIT: SATU RATUS SAHAJA) Chan PENGURUS DOKUMEN 29 Tarikh: 18 Ogos 2010

JUMLAH 100.00 100.00

ASAL BIL TUNAI PEMBEKAL CHIN NO 1 JALAN PERWIRA 46100 PETALING JAYA No Tel/Fax:: 0350004000 KEPADA: ZH ITD ENTERPRISE, No 25 Jalan Bahagia S7/5 53200 Shah Alam

NO 005

Tarikh: 19 Ogos 2010

KUANTITI 3

BUTIR Tetikus Jumlah

HARGA SEUNIT 20

JUMLAH (RM) 60 60

( Ringgit Malaysia Enam Puluh sahaja ) RM: 60.00 Tunai /No. Cek: Chin Pengurus DOKUMEN 30

SALINAN ZH ITD ENTERPRISE NO 25 JALAN BAHAGIA S7/5 53200 SHAH ALAM No Tel/Fax:: 0355647012 RESIT RASMI Diterima daripada : Ringgit Bayaran Untuk : : Encik Baihaqi Enam Puluh Sahaja Menjelaskan sebahagian invois

NO: 003

TARIKH: 20 Ogos 2010

RM: 60.00

Tunai / No. Cek:

Zati Pengurus

DOKUMEN 31

SALINAN ZH ITD ENTERPRISE NO 25 JALAN BAHAGIA S7/5 53200 SHAH ALAM No Tel/Fax:: 0355647012

NO: 004

RESIT RASMI

TARIKH: 21 Ogos 2010

Diterima daripada : Ringgit : Bayaran Untuk :

Mahazan Trading Enam Ribu Empat Ratus Sahaja Menjelaskan sebahagian invois

RM: 6400.00 44212 8

Tunai / No. Cek:

Zati Pengurus

DOKUMEN 32

NO. 001 BAUCER PEMBAYARAN ZH ITD ENTERPRISE NO 25 JALAN BAHAGIA S7/5 53200 SHAH ALAM No Tel/Fax: 0355647012 Tarikh: 22 Ogos 2010 KEPADA: Telekomunikasi Berhad BIL KETERANGAN 1 Pembayaran Bil Telefon secara tunai JUMLAH 150.00
150.00

JUMLAH (Ringgit: Satu Ratus Lima Puluh Sahaja) Fariq PENERIMA

Zati PENGURUS

DOKUMEN 33

NO. 002 BAUCER PEMBAYARAN ZH ITD ENTERPRISE NO 25 JALAN BAHAGIA S7/5 53200 SHAH ALAM No Tel/Fax:: 0355647012

Tarikh: 24 Ogos 2010 KEPADA: ABA Stationery BIL KETERANGAN 1 Pembayaran alat tulis secara tunai JUMLAH 150.00
150.00

JUMLAH (Ringgit: Satu Ratus Lima Puluh Sahaja) Farhan a PENERIMA DOKUMEN 34

Zati PENGURUS

NO:003 MEMO ZH ITD ENTERPRISE NO 25 JALAN BAHAGIA S7/5 53200 SHAH ALAM No Tel/Fax:: 0355647012 KEPADA: Kerani Akaun Pemilik, Zati, telah mengeluarkan tunai perniagaan sebanyakRM 200 untuk membayar tuisyen anak Zati Pengurus Tarikh: 25 Ogos 2010

DOKUMEN 35

NO 003 BAUCER PEMBAYARAN ZH ITD ENTERPRISE NO 25 JALAN BAHAGIA S7/5 53200 SHAH ALAM No tel/faks:::0355647012 Tarikh : 26 Ogos 2010 Kepada : Hafiz BIL KETERANGAN 1 Pembayaran gaji secara cek No cek : 300102 JUMLAH JUMLAH 800 800

( Ringgit : Lapan Ratus Sahaja ) Hafiz Penerima DOKUMEN 36 Zati Pengurus

NO:003 MEMO ZH ITD ENTERPRISE NO 25 JALAN BAHAGIA, S7/5 53200 SHAH ALAM No Tel/Fax:: 0355647012 KEPADA: Kerani Akaun Tarikh: 29 Ogos 2010

Pemilik, Zati, telah mengeluarkan tunai dari bank sebanyak RM450 untuk kegunaan perniagaan. Zati Pengurus DOKUMEN 37

NO. 004 BAUCER PEMBAYARAN ZH ITD ENTERPRISE NO 25 JALAN BAHAGIA S7/5 53200 SHAH ALAM No Tel/Fax:: 0355647012 Tarikh: 30 Ogos 2010 KEPADA: Malek BIL 1 KETERANGAN JUMLAH Pembayaran bil elektrik perniagaan 120.00 secara tunai JUMLAH 120.00 (Ringgit: Satu Ratus Dua Puluh Sahaja) Malek PENERIMA DOKUMEN 38 Zati PENGURUS

.