T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (Yükseköğretim Genel Müdürlüğüne) ÖĞRENİM PLANI A. ÖĞRENCİNİN 1. Adı ve soyadı 2. Babasının adı 3.

Doğum yeri ve yılı 4. Adına öğrenim gördüğü kurum B. TÜRKİYE’DEKİ ÖĞRENİM DURUMU 1. En son mezun olduğu okul ve yılı 2. Varsa devam ettiği okul ve ayrıldığı sömestr 3. Dil öğrenimine devam ettiyse Başlama tarihi Bitiş tarihi 4. Aldığı TOEFL puanı : KARADENIZ TEKNIK UNIVERSITESI, 2008 : YOK ::: 88 (IBT) : MURAT ISLAM : ALAATTIN : VAKFIKEBIR, 1986 : Tunceli Universitesi adina MEB Burslu Ogrencisi

C. BULUNDUĞU ÜLKEDEKİ ÖĞRENİM DURUMU 1. a) Öğrenim yerine vardığı tarih b) Lisan öğrenimini yaptığı okul ve yeri c) Lisan öğrenimine 1. Başlama tarihi 2. Bitirme tarihi 2. Esas öğreniminden önce hazırlık öğrenimi yapmşsa mahiyeti 1. G.C.E 2. Pratik çalışma 3. a) Esas öğrenim dalı b) Halen çalıştığı öğrenim derecesi c) Bu derecedeki öğrenimine başlama tarihi d) Halen çalıştığı öğrenim derecesi e) Yurt dışında alması öngörülen en son derece (Master-Doktora v.b) f) Yapmakta olduğu öğrenimden başka bir öğrenim yapmışsa, seviyesi a) Başlama tarihi b) Bitirme tarihi : 23.08.2009 : YOK ::Başlama tarihi Bitiş tarihi : YOK : YOK : Mechanical Engineering Design : MSc, Master : 21.09.2009 : MSc, Master : Master : PS3, Pre-Sessional Language Course : 24.08.2009 : 11.09.2009

1. Öğrenci bu planda belirtilen dereceyi verilen süre içerisinde almak zorundadır. 2. Bakanlığımızca onaylanmış öğrenim planında bir değişiklik yapılması gerektiği zaman, değişikliği yapmadan önce, değişikliği, nedenlerini açıklayan dilekçenizin ve aynı doğrultudaki danışman yazınızın Bakanlığımıza sunulmak üzere Ataşeliğimize gönderilmesi gerekmektedir. 3. Öğrenim devreleri, öğrenci Ataşeliğimizce, ilgili fakülte veya yüksek okulun öğretim programı ve sınav yönetmeliğine göre, öğrenci aracılığı ile öğrencinin danışmanı ile ilişki kurarak FULL TIME esas alınarak doldurulur. 4. Bu plan Bakanlık öğrencileri için 4, kurum öğrencileri için 5 nüsha olarak bilgisayarda hazırlanır.

1

revision and assessment. Structures and Fracture Mechanics 1 2009 Composites 2 2010 Design Optimisation 2 2010 Units 15.Unit Code MACE64062 MACE61061 MACE60005 MACE61062 MACE61059 MACE60000 MACE61057 MACE61029 MACE60762 Unit Title Semester Year Core Courses Reliability & Maintainability 1 2009 Engineering Design 1 1 2009 Research Methods 1 2009 Engineering Design 2 2 2010 Finite Elements 2 2010 Dissertation 1 & 2 2009-2010 Optional Courses Solids.uk Lisans öğrenimi için tanınan süre 4. Personal Tutor’s name. preparation of assignments. one unit point represents ten hours of student effort spent on learning activities. Halen çalışmakta olduğunuz derece : MSc. Keith DAVEY.00 15. including all forms of study.00 15.00 15. telephone number e-mail and signature : Dr.00 60.00 15. +44(0)161 306 3834 : keith. Master Bu dereceyi alacağınız tarih (Gün-ay-yıl) : Öğrencinin İmzası : TARİH Eğitim Ataşesi MİLLİ EĞİTİM BAKANI ADINA (Yükseköğretim Genel Müdürü) 2 .00 15.00 15. doktora öğrenimi için tanınan süre ise 3 yıldır (En fazla).00 Note: Each programme unit has a tariff of unit points to indicate the volume of learning.davey@manchester. master öğrenimi için tanınan süre 2 .00 15.ac.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful