P. 1
Fikh-ul-ibadat

Fikh-ul-ibadat

|Views: 15|Likes:
Published by Sabahudin Čingić

More info:

Published by: Sabahudin Čingić on Oct 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/04/2011

pdf

text

original

SADRŽAJ..................................................................................4
RIJEČ IZDAVAČA...................................................................8
BILJEŠKA O PISCU...............................................................10
UVOD......................................................................................16
MUKELLEF – MUKELLEFIN...............................................16
FIKH........................................................................................17
Ahkami-šer'ijje (šeriatske presude)......................................17
Farz, vadžib..........................................................................18
Farzi-ajn i farzi-kifaje..........................................................18
Sunnet, mustehab.................................................................19
Mekruhi-tahrimen, mekruhi-tenzihen..................................20
Podjela fikha........................................................................20
Osnove fikha — Edillei-šer'ijje............................................21
Mudžtehid, mukallid.............................................................21
Znameniti mudžtehidi - imami.............................................22
Mezheb.................................................................................22
Hanefijski mezheb................................................................23
Fetva, mufti..........................................................................23
ČISTOĆA (Taharet)..........................................................25
ŠTA ZNAČI TAHARET.........................................................25
O VODAMA............................................................................26
Sur........................................................................................27
Ako je voda sumnjive čistoće...............................................28
O bunarskim vodama...........................................................28
Kapljevine i voda koja je predrugojačena...........................30
ISTINDŽA I ISTIBRA............................................................32
Što ne valja upotrebljavati pri čćenju...............................33
ABDEST..................................................................................34
Farzovi (šartovi) abdesta.....................................................34
Uvjeti za valjanost abdesta..................................................35
Sunneti abdesta....................................................................36
Adabi abdesta.......................................................................37

5

Mekruhi abdesta...................................................................37
Abdest u raznim prilikama...................................................38
Šta kvari abdest?..................................................................39
KUPANJE (GUSL)..................................................................40
Farzovi gusla.......................................................................40
Sunneti gusla........................................................................41
Adabi i mekruhi gusla..........................................................41
Vrste gusla...........................................................................42
TEJEMMUM...........................................................................43

Zašto smo zaduženi tejemmumom kad ne možemo uzeti
abdest ili gusl?
.....................................................................46
MESH PO MESTVAMA.........................................................48
MESH PO ZAVOJIMA...........................................................51
HAJZ, NIFAS I ISTIHAZA.....................................................52
O SAHIBI-UZRU....................................................................54
RAZNE NEČISTI I ČIŠĆENJE OD NJIH..............................55
ZAKLJUČNA RIJEČ O TAHARETU....................................57
SALAT (Namaz)................................................................59
ŠTA JE NAMAZ.....................................................................59
KAD JE MUSTEHAB KLANJATI NAMAZE.......................61
KAD NE VALJA KLANJATI.................................................61
EZAN I IKAMET....................................................................63
NAMASKI FARZOVI.............................................................66
NAMASKI VADŽIBI..............................................................71
NAMASKI SUNNETI.............................................................73
NAMASKI ADABI.................................................................77
SASTAV NAMAZA................................................................78
O KLANJANJU U DŽEMATU I O IMAMETU....................83
EZKAR POSLIJE FARZA......................................................88
OKOLNOSTI KOJE KVARE NAMAZ..................................89
NAMASKI MEKRUHI...........................................................92
STAVLJANJE PERDE............................................................94
ŠTA NIJE MEKRUH U NAMAZU........................................95
O PREKIDANJU NAMAZA..................................................96
O VITR - NAMAZU................................................................96

6

O NAFILAMA.........................................................................99
O DRUGIM NAFILAMA.....................................................101
TERAVIH (TERAVIJA).......................................................104
KLANJANJE SJEDEĆI NA KONJU I U LAĐI I U
ŽELJEZNICI..........................................................................105
KLANJANJE U KABI...........................................................106
O MUSAFIRU I NJEGOVU KLANJANJU.........................107
O KLANJANJU BOLESNIKA.............................................109
NAKLANJAVANJE PROŠLIH NAMAZA.........................111
O PRISPIJEVANJU NA FARZ.............................................113
O SEHVI —SEDŽDI.............................................................115
DVOUMLJENJE U NAMAZU.............................................117
SEDŽDEI-TILAVET.............................................................118
SALATUL-DŽUMUATI (DŽUM'A NAMAZ)....................120
O BAJRAMIMA....................................................................124
Kako se klanja bajram-namaz...........................................125
NAMAZ PRI POMRAČENJU SUNCA I MJESECA TE
RAZNIM STRAHOTAMA...................................................127
NAMAZ I DOVA RADI KIŠE.............................................128
DŽENAZE NAMAZ I DRUGE ODREDBE O MRTVACU129
Kupanje mrtvaca................................................................130
Kefini..................................................................................131
Namaz za umrlog (Dženaze-namaz)..................................132
Nošenje dženaze.................................................................137
Grob (kabur, mezar)..........................................................137
Šehid...................................................................................139
ZAKLJUČNA RIJEČ O NAMAZU......................................140
POST (SAVM).................................................................143
ŠTA JE POST........................................................................143
VRSTE POSTA.....................................................................145
KADA I KAKO SE NIJJET ČINI.........................................147
KAKO SE USTANOVLJUJE POČETAK RAMAZANA I
BAJRAMA - JEVMI ŠEK (SUMNJIVI DAN).....................149
ŠTA ĆE POST POKVARITI.................................................151
U ČEMU SE SASTOJI KEFFARET I KADA ON SPADA.152

7

ZA ŠTO TREBA SAMO KADA'?........................................153
ŠTA NEĆE POKVARITI POST...........................................155
ŠTA JE MEKRUH ZA ONOG KOJI POSTI........................156
KOME JE SLOBODNO DA NE POSTI...............................157
ZAKLJUČNA RIJEČ O POSTU...........................................159
ZAVJET (NEZR)...................................................................161
O ITIKAFU............................................................................163
ZEKAT..................................................................................164
ŠTA ZNAČI ZEKAT.............................................................164
ZEKAT NA DUG..................................................................166
ZEKAT OD ŽIVE STOKE....................................................168
ZEKAT OD MRTVOG BLAGA...........................................170
KOME SE DAJE A KOME NE DAJE ZEKAT....................172
ZAKLJUČNA RIJEČ O ZEKATU........................................174
SADEKAI-FITR....................................................................176
KURBAN (UDHIJJETUN)...................................................177
HADŽ.....................................................................................180
HADŽSKA MJESTA I OBREDI..........................................180
O IHRAMU I MUHRIMU....................................................186
DUŽNOSTI HADŽIJE..........................................................188
KIRAN I TEMETTU.............................................................194
TEMETTU.............................................................................195
PRESTUPI.............................................................................196
O PRELASKU MIKATA BEZ IHRAMA............................202
O IHSARU I PROLAŽENJU HADŽA.................................203
O ZAMJENJIVANJU U HADŽILUKU................................204
O HEDJU...............................................................................206
ZAKLJUČNA RIJEČ O HADŽU..........................................208
SJEĆANJE NA AUTORA.....................................................211

8

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->