P. 1
Razumijevanje_suneta_-_Jusuf_El-Karadavi

Razumijevanje_suneta_-_Jusuf_El-Karadavi

|Views: 93|Likes:
Published by Sabahudin Čingić

More info:

Published by: Sabahudin Čingić on Oct 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/13/2013

pdf

text

original

U ovu kategoriju spada i hadis: "Kad vagate, vagajte kao što
Mekelije vagaju, a kad mjerite, mjerite kao što Medinelije mjere."162

162

Sunenu Ebi Davud: Kitabu-l-Buju', hadis br. 3340; Sunenu-n-Nesa'i, 7/281; Sahihu
Ibni Hibban: El-mevarid, hadis br. 1105, Et-Tahavi, Muškilu-l-athar, 2/99; El-

147

Ovaj hadis sadrži progresivnu Poslaničku uredbu - da se
poslužimo rječnikom savremenika - s obzirom na vrijeme u kojem je
izrečen. Cilj ove uredbe je bilo standardizacije mjernih jedinica kojima
se ljudi koriste pri kupoprodaji i drugih vidova transakcija i razmjene
dobara, upućujući ih na najpreciznije mjerne jedinice koje su tada
poznavali.

Kako su Mekelije bili trgovci i u kupoprodajnim trasankcijama
koristili metalne novce koje su vagali okama163

, mithqalima (4,68gr.),
dirhemima (3,12gr.) i danecima (1/6 dirhema) i sl., to su svu svoju
pažnju usredsredili na preciznost i regulisanje ovih mjera te njihovih
dijelova ili uvećanih vrijednosti. Otuda nije nikakvo čudo da njihove
mjerne jedinice za težinu budu ozvaničene i standardizovane kao mjere

po kojima se imaju upravljati ljudi kod eventualnih nesporazuma. Na
temelju prethodnog, ovaj hadis i određuje da 'Kad vagate, vagajte kako
Mekelije čine...'

A pošto su Medinelije bili zemljoradnici i voćari, i kako su
posjedovali voće i žitarice, to su se usmjerili na precizno određivanje
mudda, sa'a164

i drugih zapreminskih mjera zbog njihove svakodnevne

upućenosti na te mjere.

Ono što želimo na osnovu prethodnog ustvrditi jeste da
Poslanikova odluka da se pri vaganju služi mekanskim, a pri mjerenju
medinskim mjernim jedinicama, spada u kategoriju sredstava i metoda
koje se mijenjaju u zavisnosti od vremena, mjesta i situacije, te da to

Bejheqi, Sunen, 6/31, od Ibn 'Umera. Vjerodostojnim ga drže Ibn Hibban, Ed-
Darequtni, En-Nevevi i Ebu-l-Feth el-Qušejri kako veli hafiz Ibn Hadžer u Et-Telkhi-
u. Egipatsko izdanje, 2/175. El-Elbani ga spominje u Silsiletu-l-ehadithi-s-sahiha,
hadis br. 165 u 1. tomu. (Pod vaganjem (mizan) mislimo na mjerenje materijala
jedinicama za masu, a pod mjerenjem (mikjal) mislimo na zapreminsko mjerenje. -
Nap. Prev.)

163

Oka ili unca zlata teži 31,7475 gr., a oka srebra 112,512 gr. Za ostale tvari oka u

Halebu iznosi 320 gr., Jerusalemu 240 gr., Bejrutu 213,3gr. i Kairu 34,44gr. -
Napomena prevodioca prema Mu'džemu lugati-l-fuqaha', Muhammed Revvas Qal'adži
(Bejrut: Dbrru-n-Nefa'is, 1996) i Arapsko-srpskohrvatskom rječniku Dr. Teufika
Muftića.

164

Mudd iznosi 1,032 l. ili 815,39 gr. kod hanefija, i 0,687 l. ili 543 gr. u ostala tri
mezheba. Kod svih sa' iznosi četiri mudda. Nap. Prev. prema Mu'džemu lugati-
fuqaha'.

148

nije čin 'ibadeta koga se ima prihvatiti i preko koga se ne smije
prekoračiti.

Sam cilj hadisa ne može izmaći iz vida razumnu čovjeku a njega
smo već spomenuli kada smo govorili o standardizaciji mjerila
opredjeljujući se za najpreciznije mjere koje su tada ljudi poznavali. Iz
ovog razloga, ni jedan musliman ne smatra griješnim upotrebu mjernih
jedinica SI (metričnog) sistema kao što su kilogram, te od njega veće i
manje jedinice sve zbog preciznosti i lahkoće u obračunavanju kojom se
odlikuje. Niko takav postupak ne drži suprotnim hadisu. Zato ga

ovovremeni muslimani i koriste u mnogim zemljama i to im niko ne
osporava. Isto vrijedi i za metrične jedinice kad je u pitanju mjerenje
dužina, sve dok je cilj postizanje preciznosti i jednoobraznosti. Mudrost
je izgubljena stvar vjernika; gdje god je nađe, najpreče je da je on uzme.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->