BAB 4 EPISTEMOLOGI DAN AKSIOLOGI ISLAM

PREMIER

o

RECOGNISED o TRUSTED

OBJEKTIF  Memahami persoalan ilmu dalam Islam  Memahami persoalan aksiologi dalam Islam  Memahami peranan ilmu dan aksiologi dalam Tamadun Islam PREMIER o RECOGNISED o TRUSTED .

 PREMIER o RECOGNISED o TRUSTED . Melalui aksiologi pula.PENGENALAN  Melalui perbincangan epistemologi. kebenaran yang ingin dicari dalam kehidupan manusia akan dapat kita ketahui. nilai dalam kehidupan manusia dibincang dan dikupas secara mendalam.

 Rasulullah SAW bersabda. ´Mencari ilmu itu wajib untuk sekalian Muslim lelaki atau perempuanµ.  PREMIER o RECOGNISED o TRUSTED . Hukama· berkata: ´Carilah ilmu sejak dari buaian hingga ke liang lahadµ.

episteme (pengetahuan) dan logos (teori).EPISTEMOLOGI   MAKNA= teori tentang ilmu pengetahuan. Epistemologi membahas secara mendalam segenap proses yang terlibat dalam usaha kita untuk memperoleh pengetahuan.  PREMIER o RECOGNISED o TRUSTED . Berasal dari perkataan yunani.

Apakah sumbersumber pengetahuan? TIGA persoalan utama dalam bidang epistemologi Apakah sifat dasar pengetahuan? Apakah pengetahuan kita itu benar (sah)? PREMIER o RECOGNISED o TRUSTED .

EPISTEMOLOGI ISLAM Ilmu yang diperolehi mengikut garis panduan yang terdapat dalam wahyu Pembentukan ilmu yang berguna bersumberkan kepada Al-Quran & AsSunnah Mampu menemui jawapan yang sebenar tentang fungsi dan tugas manusia di bumi EPISTEMOLOGI BUKAN ISLAM Ilmu yang dibina berasaskan kepada falsafah pemikiran manusia Pembinaan ilmu yang tidak mempunyai halatuju dan piawai yang mutlak untuk menggalakkan pembinaan nilai Tiada ruang untuk membantu manusia menemui jawapan yang sebenar kerana tiada rujukan jelas yang membantu PREMIER o RECOGNISED o TRUSTED .

SUMBER-SUMBER ILMU YANG DIIKTIRAF OLEH ISLAM WAHYU ILHAM NALURI KEPINTARAN AKAL PANCAINDERA PREMIER o RECOGNISED o TRUSTED .

HIERARKI DAN JENIS PENERIMAAN ILMU PREMIER o RECOGNISED o TRUSTED .

ALLAH ILMU KEAGAMAAN SAINS KEMANUSIAAN MANUSIA SAINS TULEN ALAM PREMIER o RECOGNISED o TRUSTED .

HIERARKI PENERIMA ILMU Para Rasul dan Nabi Awliya· Hukama· Awam PREMIER o RECOGNISED o TRUSTED .

ILMU WAHYU ILMU ILHAM (INTUISI) JENIS-JENIS ILMU ILMU RASIONAL ILMU EMPIRIKAL PREMIER o RECOGNISED o TRUSTED .

AKSIOLOGI PREMIER o RECOGNISED o TRUSTED .

AKSIOLOGI UMUM AKSIOLOGI ISLAM Ilmu pengetahuan ialah untuk menambahkan kesenangan hidup di dunia. Ilmu pengetahuan bertujuan untuk merealisasikan perkara-perkara wajib. Ilmu pengetahuan bertujuan untuk membolehkan manusia berperanan dengan berkesan dalam µal-amru bil ma¶ruf wan-nahyu an al-mungkar¶. Ilmu pengetahuan harus dimiliki untuk kesejahteraan dan kejayaan di dunia dan akhirat.Aksiologi ialah ilmu pengetahuan tentang kajian teori dan hakikat nilai. mubah. Ilmu pengetahuan adalah alat untuk meningkatkan martabat. kemajuan dan tamadun umat manusia. makruh dan haram. PREMIER o RECOGNISED o TRUSTED . kebudayaan. sunat.

SUMBER-SUMBER NILAI  AL-QURAN AL-SUNNAH  PREMIER o RECOGNISED o TRUSTED .

HIERARKI NILAI Harus makruf Makruh Sunat mungkar Wajib Haram PREMIER o RECOGNISED o TRUSTED .

bertepatan dengan matlamat dan tujuan diutus Rasulullah SAW. PREMIER o RECOGNISED o TRUSTED . * Nilai-nilai mulia akan mengenali bahawa dunia hanyalah jambatan menuju ke akhirat yang abadi. akhirat. ‡ Nilai-nilai ciptaan manusia mestilah selari dengan apa yang diwahyukan.‡ Allah meletakkan garis panduan melalui wahyuNya bahawa kehidupan tidak akan tamat di dunia malah akan berterusan ke akhirat.

Sekian Wallahua·lam« PREMIER o RECOGNISED o TRUSTED .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful