Irakkommittén i Lund delar ut flygblad varje helgfri fredag mellan 17 och 18 framför stationen i Lund.

För närvarande har vi sommaruppehåll, och återkommer fredagen den 5 september, vecka 36. Om intresse finns börjar vi någon fredag innan, redan i augusti. Andra aktiviteter vi planerat eller funderat över är exempelvis appellmöten, filmvisningar och föredrag. Några av oss har sedan tidigare varit, och är alltjämt, aktiva i vår systerförening Irakkommittén i Malmö. Därför kommer vi att hjälpa till och delta i European Social Forum 2008, där Irakkommittén i Malmö kommer att ha aktiviteter. Se http://www.esf2008.org/ och http://www.esf2008.org/registrations/ irakkommitten-i-malmo