VIOLEN A ÎN COAL

realizatori: APOSTOL DOINI A BUSUROI DANIELA PREOTEASA ANA MARIA GRUP COLAR FERDINAND I, RÂMNICU VÂLCEA
-prof.

VIOLEN A ÎN COAL ESTE O PROBLEM CONTEMPORAN .
DEF. Violen a în mediul colar reprezint un ansamblu de acte, o dezorganizare brutal sau continu a unui sistem personal, colectiv sau social. Aceasta se face con tient sau incon tient, fizic, verbal sau material.( ERIC DEBARBIEUX)

VIOLEN  I AGRESIVITATE Criteriul func ional ± agresivitatea este dirijat de gândire. iar violen a inacceptabil . . Criteriul etic ± agresivitatea este acceptabil . iar violen a de ac iune. iar violen a extern . Criteriul topologic ± agresivitatea este intern .

. Un r spuns la frustrare ± J. DOLLARD. BANDURA. Un comportament social înv at ± A.TEORII EXPLICATIVE ALE COMPORTAMENTULUI AGRESIV:  Este înn scut ± FREUD.

ca dispre ul. umilirea. violen ele obiective. violen e subiective. de ordinul penalului ± crime« 2.JACQUES PAIN ± dou tipuri de violen în mediul colar:  1. sfidarea polite ei. absentarea de la ore« . subtile.

I .ÎN EUROPA CELE MAI DES ÎNTÂLNITE FORME DE VIOLEN SUNT : VERBAL FIZIC .

VIOLEN A în coal presupune: ironizare. p lmuire. . lovire cu diferite obiecte sau chiar împu care sau înjunghiere. poreclire. tachinare. bruscare.

ADOLESCEN A  ESTE O PERIOAD DE TRANSFORM RI PE PLAN FIZIC. . SOCIAL I PSIHIC. ESTE O PERIOAD A C UT RII PROPRIEI IDENTIT I CENTRAT PE VIOLEN .

Ale familiei .COPIII .VICTIME  Ale mass . Ale societ ii.media.

Studii asupra violen ei colare:  A. BASILIADE ± violen a vine din familie. . RUDICA ± e ecul colar duce la acte de violen . BANDURA ± tulbur ri datorit tv. G. T.

labilitatea afectiv i programele violente influen eaz adolescen ii.SOCIOLOGII au demonstrat c alcoolul. .

.Comportamentul violent al elevilor î i are originea în lipsa de adaptare a practicilor educa ionale la o popula ie colar diferit .

SITUA II GRAVE DE VIOLEN .

O COAL OARECARE DIN ROMÂNIA .SITUA IE DINTR.

amenin are.ÎN ROMÂNIA  C. DUBET spune c indiferen a profesorilor duce la îndoial . descurajare i comportament violent din partea elevilor. lovire. injurii. . F. evaluarea incorect . H V RNEANU prezint forme ale violen ei profesorilor: tonul ridicat.

. Este expresie a violen ei din societate. Se condi ioneaz reciproc: profesor ± elev.CONCLUZII:  Violen a colar este un fenomen complex.

COALA. Victimizare.CONSECIN E:   Prejudicii. FAMILIA I BISERICA AJUT LA ERADICAREA VIOLEN EI. Uneori violen a na te violen . POLI IA . .

COALA. . FAMILIA I IMPLICIT SOCIETATEA TREBUIE S OFERE ANSE ELEVILOR DE A ± I DEZVOLTA PERSONALITATEA.

. .primar .ter iar ± sprijinul direct adus elevilor violen i.PREVENIREA I ST PÂNIREA VIOLEN EI ÎN MEDIUL COLAR Pierre Andre Doudin i M.Markus vorbesc despre trei tipuri de preven ie: . Erkohen.secundar ± coala este un mediu privilegiat. iar profesorul urm re te atent manifestarea elevului.prin atitudinea deschis a profesorului fa de elev. .

STRATEGII UTILIZATE LA GRUPUL COLAR FERDINAND I PENTRU DIMINUAREA VIOLEN EI :     evaluare . rezolvare . anchet . sus inere . decizie. evitare. interpretare. diminuare .

DIALOGUL PERMANTENT AL PROFESORILOR CU FAMILIILE ELEVILOR. DAR MAI ALES DE A ERADICA FENOMENUL VIOLEN EI ÎN COAL : Realizarea unui grup de voluntari din rândul elevilor care s depisteze cauzele violen ei. . DIALOGUL PSIHOLOGULUI COLAR CU ELEVII CE AU O ATITUDINE MAI VIOLENT SAU SUNT PREDISPU I LA VIOLEN .MODALIT I DE A ST PÂNI. Dialogul permanent dintre profesori (dirigin i) i clas .

SE CONLUCREAZ I CU POLI IA I BISERICA   POLI IA. P RIN II. BISERICA. GRUPUL DE VOLUNTARI CE STABILESC FOARTE BINE COMUNICA ± REA .

VIOLEN A TREBUIE EXMATRICULAT DIN TOATE COLILE DIN LUME!!! AFAR CU VIOLEN A DIN COLILE DIN ROMÂNIA!!! .

Adolescen a între normalitate i devian . Ia i. Polirom. . Polirom. www. Ia i. (Psihologie social ). Aspecte contemporane. D.ro. A. S. BANCIU.apsi. Psihologie colar . Bucure ti. Edit. Introducere în sociologia delincven ei juvenile. Medical . 1996 R DULESCU. Agresivitatea. N.BIBLIOGRAFIE:   MITROFAN. 1990 Google_images. 1996 NECULAU.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful