You are on page 1of 21

néc pomou

xynéx xonmez.
zyz naøczpe=y mne -
cocep.
nnn 6epez.
-Ol Dpuøezl Hzo necéms?
- Kynéx xonmezl
- Kax
xonmez?
- Tax-
xonmezl
- xomnoz? - Komnoza nezl
- Hez xomnoza. u ne napol
-
onu uo moxonapa?
- Da. onu uo moxonapal
Ëopomol
o=ens papl
O6owam moxonapl
- Dau xonmezyl
- Ha xonmezyl
- øon zy? - zy?
- ozy?
Kpacozal
Bxycnozal
øoz oza?
øon za?
onsme nez.
Hy. npuøezl
B čpeąeċfaĎĆĆ
ĆcčČĉĔąČeaċē cfĆxĆ
Oĉera FpĆrČpĔeea