MINISTERUL EDUCATIEI CERCETARII ŞI INOVAŢIEI INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN PRAHOVA

ARGUMENT:

Începând din anul scolar 2010-2011, se înființează o clasă pentru nivelul II de calificare pentru specializarea ,, confecționer tâmplărie mase plastice și aluminiu”. .
Având in vedere :

Baza materiala a unitatii:
- 12 Sali de clasa

LICEU TEHNOLOGIC

- 4 laboratoare(fizica-chimie, biologie, 2-informatica)

OFERTA EDUCATIONALA PENTRU ANUL SCOLAR 2010-2011 LOCALITATEA STARCHIOJD, JUDETUL PRAHOVA STRADA CENTRU NR 1087 COD 107535 TEL/FAX 0244/420016

- 1 atelier scoala - domeniul mecanic - Terenuri sport(fotbal, handbal) - O bibliotecă (9700 volume) In urma finantarii prin Programul “Phare TVET 2003” cladirea unitatii scolare este reabilitată şi modernizată (incalzire centrala, tamplarie termopan,termoizolare, etc.) si dispune de : - laboratoare tehnologice - laborator de informatica - laborator multimedia - atelier mecanic – dotat la standarde europene - CDI (Centru de Documentare şi Informare)

Personalul unitatii:
CADRE DIDACTICE I Invatatori 4 Profesori 8 Inginer mecanic 0 Maistru 0 instructor Personal didactic auxiliar: - secretar II 2 3 0 1 GRAD DIDACTIC DEF 1 5 0 0 DEB 1 3 1 0

e-mail scoalastarchiojd@yahoo.com

. valorificarea experientei in domeniu pentru formarea deprinderilor practice ale elevilor si integrarea socioprofesionala a absolventilor.simpozioane educationale Monitorizarea activitatilor din scoala este realizata si prin cooptarea reprezentantilor Primariei si ai Consiliului local in Consiliul de administratie al scolii. necesare pentru integrare a absolventilor pe piata muncii.sarbatorirea unor zile istorice . iar decizia a fost luata impreuna cu reprezentantii Consiliului local si ai agentilor economici parteneri. Parteneriatul cu autoritatile locale In ultimii ani colaborarea cu autoritatile locale s-a accentuat .C.A. GAPADD S. ocupatiilor. In urma asistentelor efectuate la ore s-au constatat: *Se realizeaza ore folosind tehnologii moderne de comunicare si informare : calculator. impune tot mai mult parteneriatul dintre scoala noastra si agentii economici din zona . Au fost realizate in parteneriat cu autoritatile locale activitati ca: . antreprenoriale.A Drajna -în localităţile apropiate sau la oricare alt angajator din judeţ şi din ţară Parteneriatul cu agentii economici *A fost incheiata o conventie. cu prioritate.J Acoperierea rationala si eficienta a normelor cadrelor didactice . avand ca obiective stabilirea unui echilibru intre cererea si oferta educationala. bazandu-se pe reciprocitatea intereselor si pe sprijinul mutual si nu s-a rezumat numai la aspectele financiare. clase primar gimnazial a V-a 2 a VI-a 2 a VIIa 2 a VIII -a 2 SAM nivel II a XI-a 1 Liceu tehnologic a IX-a 1 a X-a 1 S-a tinut seama in alegerea specializarilor de resursele umane si materiale ale scolii . etc.S.sarbatorirea zilei satului .C. la cerintele si exigentele societatii contemporane. precum și cu un agent economic local.Gilmet S.Identificarea necesitatilor agentilor economici din zona si a tendintelor de dezvoltare din zona pe diferite domenii economice . cu cadre didactice calificate. *Acordarea de sprijin elevilor pentru continuarea studiilor pe nivele superioare de calificare prin activitati de consiliere si orientare. meseriilor si specializarilor pentru care se asigura pregatirea profesionala prin invatamantul preuniversitar SCOALA DE ARTE SI MESERII STARCHIOJD isi propune urmatorul Plan de scolarizare pentru anul scolar 2010-2011: ciclu şcol ar clase nr. I-VIII de unde-si recruteaza elevii pentru si cu Scoala Speciala Valenii de Munte in vederea integrarii elevilor cu cerinte speciale de educatie. care să asigure conditii de pregatire practica a elevilor pe locuri de munca specializate de pe fluxul tehnologic al agentului economic.S. Proiectul planului de scolarizare a fost realizat avand in vedere gradul de adaptare la nevoile de dezvoltare socio-economica la nivel local si prevederile PLAI. mijloace audio. sedinte de consiliere.respectarea prevederilor HG 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor. european si mondial. *Cresterea interesului elevilor pentru invatatura in urma aplicarii strategiilor moderne de predare-invatare. *Elaborarea unor CDL-uri in parteneriat cu agentii economici *Realizarea unor vizite de documentare pentru elevi si profesori( SA 24 Ianuarie Ploiesti) Predarea şi învăţarea Prin cultura generala se urmareste sa se asigure capacitati de analiza si de interpretare a unor fenomene sociale si culturale manifestate pe plan national. matematice si de orientare profesionala.realizarea ofertei educatioale in corelatie cu necesitatile identificate . Calificări şi curriculum Selectia calificarilor s-a realizat in urma unei analize de marketing care a avut ca obiective: -identificarea optiunilor elevilor pentru specializarile din invatamantul liceal . Valenii de Munte . Parteneriat cu alte institutii de invatamant: Scoala de Arte si Meserii Starchiojd a realizat o serie de activitati in regim de parteneriat cu scolile cu cls. I 1 a II-a 2 a III-a 2 a IV-a 2 Posibilităţi de angajare: . PARTENERIATE SI COLABORARE Nevoia de racordare la viata . etc. de sugestiile colegilor si ale parintilor . *Realizarea unui program de sprijin al elevilor care intampina dificultati: pregatire suplimentara. precum si educarea abilitatilor-cheie: de comunicare.contract cu SC GAPADD SRL Valenii de Munte.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful