P. 1
MOSTOWE_KONSTRUKCJE_STALOWO_BETONOWE_-_Karlikowski_Madaj_Wołowicki

MOSTOWE_KONSTRUKCJE_STALOWO_BETONOWE_-_Karlikowski_Madaj_Wołowicki

|Views: 2,538|Likes:
Published by swiety1337

More info:

Published by: swiety1337 on Oct 20, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

text

original

Oddajac do rqk Czytelnik6w mmejsza ksiq:i:k~, chcemy wypelnlc luke spowodowana brakiem polskiej normy dotyczace] projektowania most6w

zespolonych, powszechnie stosowanych w Polsce. Om6wiono w niej zasady projektowania most6w zespolonych stalowo-betonowych, zlozonych z dzwigarow stalowych polaczonych ze wsp6tpracujaca ptytq betonowa (zwykle pomostowa), Przedstawiono m. in. podstawy ksztattowania i projektowania most6w zespolonych, wlasnosci materiat6w u:i:ywanych do ich budowy oraz spos6b wymiarowania konstrukcji zespolonych. Drugie wydanie rozszerzono 0 zasady wymiarowania most6w z belek obetonowanych, a takze wzory przydatne przy obliczaniu przekroj6w zespolonych. Podane zalecenia konstrukcyjne sa zgodne z aktualnymi normami projektowania most6w w Polsce i nawiazuja do systemu norm europejskich, zwtaszcza do ENV Eurocode 4.

ISBN 978-83-206-1652-1

WYDAWNICTWA KOMUNIKACJI I tJ\CZNOSCI www.wkLcom.pl

9788320616521

Janusz KARLIKOWSKI Arkadiusz MADAJ Witold WOt.OWICKI

Mostowe . ons ru cje zs 01 'talowo-betonowe

ZASADY PROJEKTOWANIA

Wydawnictwa Komunikacji i l.ctcznosci

Okladkc projektowal: Janusz Olech

Redaktor merytoryczny: mgr inz Jolanta Horeczy Redaktor techniczny: Alicja Pietrzak

Korekta: Ewa Klisicka

625.016

SPISTRESCI

Zasady projektowania mostow zespolonych stalowo-betonowych, zlozonych z dzwigarow stalowych polaczonych ze wspolpracujaca plyta betonowa (zwykle pornostowa). Zalecenia konstrukcyjne sa zgodne z aktualnymi normami projektowania mostow w Polsce i nawiazuja do systemu norm europejskich, a zwlaszcza do normy ENV Eurocode 4.

Odbiorcy: inzynierowie projektanci zajmujacy si~ budownictwem komunikacyjnym i mostownictwem oraz studenci wydzialow inzynierii Iadowej wyzszych uczelni technicznych.

ISBN 978-83-206-1652-1

1. .1.

1.2. 1.3.

2.

Copyright by Wydawnictwa Komunikacji i Lacznosci sp z 0.0., Warszawa 2003, 2007.

2.2. 2.2.1. 2.2.2.

Utwor ani w calosci, ani we fragmentach nie moze bye skanowany, kserowany, powielany badz rozpowszechniany za pomoca urzadzen elektronicznych, rnechanicznych, kopiujacych, nagrywajacych i innych bez pisemncj zgody posiadacza praw autorskich.

Wydawnictwa Kornunikacji i Lacznosci sp. z 0.0. ul. Kazimierzowska 52, 02-546. Warszawa

tel. 022-849-27 -51; fax 022-849-23-22

Dzial handlowy tel.lfax 022-849-23-45

tel. 022-849-27-51 w. 555

Prowadzimy sprzeda: wysvlkowa ksiqzek Ksiegarnia firmowa w siedzibie wydawnictwa

tel. 022-849-20-32, czynna pon=-pt w godz. 10.0(}-18.00 e-mail wkl@wkl.com.pl

Pelna oferta WKL w INTERNECIE hupr//wwwwkl.com.pl

Wydanie 2 (zmienione). Warszawa 2007.

Druk i oprawa: Drukarnia TREND

tel. kom.: 604-112-662, e-mail: drukaniatrend@wp.pl

2.2.4.

2.3. 2.4.

3, s.r 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3.

3.2.1

3.3. 3.3.1. 3.3.2. 3.4. 3.5.

Od Autorow ..

Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

Ogolna charakterystyka dzwigarow zespolonych typu

beton-stal . .

Sposoby realizacji dzwigarow zespolonych .

Procedura wymiarowania dzwigarow zespolonych .

Podstawowe pojecia i oznaczenia .. . .

Przedmiot opracowania i zakres stosowania .

Wazniejsze okreslenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..

Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe . . . . . . . . . . . . . .. . .

Stany graniczne, obciazenia, wytrzymalosci materialow .

Regulowanie rozkladu sil w konstrukcji .

Stadia obciazen .

Pozostale okreslenia .

Normy i dokumenty zwiazane .

Podstawowe oznaczenia . . . . . . .. . .

Materialy

Beton ················· .

Dobor betonu . .

Wlasciwosci betonu .

Wytrzymalosci obliczeniowe .

Stal zbrojeniowa i sprezajaca .

Rodzaje i wlasciwosci stali .

Wytrzymalosci obliczeniowe .

Stal konstrukcyjna .

Rodzaje i wlasciwosci stali konstrukcyjnej . . .

Wytrzymalosc obliczeniowa .

Materialy na polaczenia stali konstrukcyjnych .

Laczniki .

10 11

11 13 18

20 20 20 20 20 21 21 21 21 22

26 26 26 26 31 31 31 33 33 33 35 35 35

6

MOSTOWE KONSTRUKCJE ZESPOLONE

36

Zasady ogolne projektowania .

4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.1.4. 4.2. 4.2.1. 4.2.2.

4.2.3. 4.2.4. 4.2.5. 4.2.6. 4.2.7. 4.2.8. 4.3. 4.3.l. 4.3.2. 4.3.3. 4.3.4. 4.3.5. 4.3.6.

4.4. 4.5.

5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.3.1. 5.3.2.

5.3.3. 5.4. 5.4.1. 5.4.2.

6.

6.1. 6.1.1. 6.1.2.

Wymagania ogolne . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . .

Metoda projektowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

Ogolne zasady obliczen .

Dokumentacja projektowa : : : : :

Jednostki miar. Wartosci posrednie .

Obciazenia .

Zasady ogolne . .

Wspolczynniki obciazenia dla wstepnych regulacji sil

w konstrukcjach zespolonych .

Redukcja skurczu betonu .

Obciazenia wywolane zmianami temperatury .:::::::::::::::::::

Rozdzial obciazen poziomych .

Dzialanie fali uderzeniowej (efekt aerodynamiczny) : : : : .

Dokladnosc okreslania wartosci obciazenia . .

Uklady obciazen (sytuacje obliczeniowe) .

Obliczenia statyczne .

Zasady og6lne ::::::.:::::

Modele obliczeniowe .

SHy przekrojowe i przemie~~~~~~i~' : : : : : : : : : : : : : : . : : : : .

Dzwigary kratowe : : : : : : : : : : :

Zasady stosowania program6w komputerowych .

Wykonywanie obliczen za pomoca program6w

komputerowych .

Sprawdzanie stan6w granicznych nosnosci (SGN) .

Sprawdzanie stan6w granicznych uzytkowalnosci (SGU) .

Okreslenie przekroju .

Przekroj zespolony .

Przekr6j sprowadzony : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Szerokosc wspolpracujaca plyty betonowej . .

Szerokosc wspolpracujaca w obliczeniach statycznych .

Szerokosc wspolpracujaca w obliczeniach

wytrzymalosciowych i ugiec .

Szerokosc efektywna plyty w przenoszeniu sil sprezajacych .:::::

Sztywnosc przekroju na zginanie .

Przekr6j z plyta sciskana . .

Przekr6j z plyta rozciagana : : : : : : : : : : : : : : : : :

Sily wewnetrzne i naprezenia od wplywow termicznych

i reologicznych .

W plyw zmian temperatury .

Sily wewnetrzne .

........................

Naprezenia . . .. . .

36 36 36 36 36 37 37

37 37 38 39 40 43 43 43 43 44 45 46 49

49 50 51

8. 8.L 8.1

8. 8.2. 8.3. 8.3. 8.3.2.

52 52 52 53 53

54 56 56 56 57

9, 9.1.

58 58 58 59

Wplyw pelzania betonu .

Zasady i zaleznosci og61ne .

Belki ciagle ., . . . . . . . . . . . . . . .. . .

Wplyw skurczu betonu . .

SHy od skurczu betonu i zmian temperatury dzialajace

na laczniki skrajne .

Stany graniczne nosnosci przekroju poprzecznego .

Nosnosc przekroju zginanego , .

Zasady og61ne .

Przekroje z plyta sciskana .

Przekroje z plyta rozciagana .

Przekroje z plyta sprezona .

Scinanie .

Zasady og61ne . .

Naprezenia scinajace .

Zginanie ze scinaniem . . . . .. . .

Zasady og61ne .

Naprezenia zastepcze .

Zginanie plyty pomostowej w plaszczyznie poziomej . . . . . . . .. .,.

Zespolone prety dzwigarow kratowych . .

Strefa zakotwien dzwigarow ze sprezona plyta betonowa .

Zmeczenie .

Polaczenia w belkach stalowych . .

Statecznosc polozenia przesel Iub ich czesci .

Statecznosc . . . . .. . .

Zwichrzenie (utrata plaskiej postaci zginania) .

Zasady og6lne .

Sprawdzenie na zwichrzenie .

Statecznosc pretow sciskanych .

Statecznosc miejscowa element6w pelnosciennych .

Zasady og6lne .

Sprawdzenie nosnosci ze wzgledu na statecznosc lokalna

element6w dzwigara stalowego .. . . . . .. . .

Zebra usztywniajace .

Nosnosc zespolenia .

Zasady og61ne .

Nosnosc lacznikow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

Laczniki sworzniowe z glowkarni .

Sworznie bez glowek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

Laczniki masywne . .

Laczniki masywne z petlami .

7

60 60 61 62

63 65 65 65 66 66 67 67 67 68 68 68 69 69 70 71 72 72 72

73 73 73 73 75 75 75

76 76

77 77 78 78 79 79 80

8

Laczniki Iistwowe .

MOSTOWE KONSTRUKCJE ZESPOLONE STALOWO-BETONOWE

9.2.5, 9.3. 9.3, L 9.3.2. 9.3,3. 9.3

10.

10. 10.2. 10.3. lOA. lOA. 10.4.2,

OS ]0,6. 10.6.1. 10.6.2, 10 .. 10.7.1. 10.7,2. 10.7.3. 10.7A.

H.

I!. 1.

1 ].2.

. 3. 11.3,1. 11.3.2. 1.3

J 1.3 A.

12.

12.1.

12.2. 12.3. ! 2A.

, .

poprzeczne , , , , , . , , , , .

Nosnosc przekroju , , , .. , , .. ,', .

Minimalne zbrojenie poprzeczne . , .. , . , . . . , . , , .

Zbrojenie zabezpieczajqce przed powstaniem rys podluznych .

zabezpieczajace przed rozerwaniem plyty .

Stany graniczne uzytkowalnosci .

dzwigarow zespolonych .

Sztywnosc pozioma przesla .

Podniesienie wykonawcze ..

graniczne zarysowania .

Stan graniczny powstawania rys poprzecznych .

Stan graniczny szerokosci rys poprzecznych .

Stan graniczny naprezen .

Stany graniczne wygody uzytkownikow most6w . .

Mosty kolejowe .

Mosty (kladki) dla pieszych .

graniczne bezpieczenstwa ruchu taboru kolejowego .

Pionowe drgania wlasne rnostu .

Skrecenie porno stu .

na koncach pornostu .

Odksztalcenia poziome pornostu .

Warunki konstrukcyjne .

Pomost z plyta zelbetowa .

Dzwigary stalowe .

Laczniki i zbrojenie poprzeczne .

Oparcie plyty betonowej na dzwigarze stalowyrn .

Rozmieszczanie Iacznikow .

poprzeczne .

Minirnalne zbrojenie podluzne plyty rozciqganej .

Sprawdzanie nosnoscl istniejacych mostow

o dzwigarach zespolonych .

Zasady og6Ine .

Cechv materialow .

W sp6kzynniki obc'i~i~~'i~' : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : . : . : : : : : : : : : : : : : : :

Ocena stanu konstrukcji .

101 101 101 102 102

13. Przesla z belek stalowych obetonowanych 104

13.1. 13.2. 13.3.

Konstrukcja . . . . .

Zalozenia i zakres obliczen

...............................

graniczne uzytkowania " " " .

104 105 107

81 82 82 83 84 84

86 86 87 87 88 88 88 91 92 92 92 92 92 93 94 94

96 96 96 97 97 97 99 99

TRESe!

9

13.3.1. I

13 13.4.1.

Z

Z .2.

Z1.3. ZIA.

Z2.

Z2.1. Z2.2. Z2.3.

Ugiecia " , . ,

Podniesienie konstrukcyjne .

Stany graniczne nosnosci .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

Wytrzymalosc dorazna stali i betonu . .

Wytrzymalosc zrneczeniowa belek spawanych .

Elernenty technologii . . . . . . . . . .. . .

Zalaczniki

Charakterystyki geometryczne oraz sily przekrojowe

i naprezenia w przekroju 0 zespoleniu niepodatnym .

Przekr6j z plyta sciskana .

Przekr6j z plyta rozciagana .

Naprezenia normalne, styczne i rozwarstwiajace .

Rozdzial sil przekrojowych MiN na plyte i belke stalowa .

Materialy pomocnicze do uwzgledniania wplywow

reologicznych .

Pararnetry rnetody TROSTA .

Parametry zrnodyfikowanej teorii starzenia . . . . . .

Wplyw pelzania betonu w ciaglych belkach zespolonych .

107 108 109 109 110 110

113 113 114 114 117

119 119 120 120

Od Autorow

Mosty zlozone z dzwigarow stalowych pelnosciennych badz kratowych polaczonych ze wspolpracujaca ply til betonowa (zwykle pomostowa) SI1 w Polsce powszechnie stosowane. Jednak pomimo, ze od poprzedniego wydania ksiazki minely juz 4 lata, w dalszym ciagu norma projektowania mostow zespolonych sie nie ukazala. W zwiazku z tym uznano za celowe wznowienie ksiazki, aby nadal chociaz w czesci wypelnic powstala luke.

Ksiazka, ktora przekazujemy do rak czytelnikow powstala na podstawie wytycznych projektowania mostow zespolonych przygotowanych przez nas wczesniej na zamowienie Instytutu Badawczego Drog i Mostow (1994) oraz Generalnej Dyrekcji PKP (1998).

Staralismy sie, aby przyjete w ksiazce zapisy z jednej strony byly zgodne z obowiazujacym systemem norm projektowania mostow w Polsce (betonowych i stalowych), z drugiej zas strony, aby nawiazywaly do aktualnego systemu norm europejskich, szczegolnie normy ENV Eurocod 4 .Projektowanie konstrukcji stalowo-betonowych" (czesc 1.1) i .Projektowania mostow zespolonych" (czesc 2), a takze innych polskich norm, zwlaszcza dotyczacych betonu oraz stali konstrukcyjnej i zbrojeniowej. W zwiazku z tym pierwsze wydanie zostalo odpowiednio zmienione i rozszerzone 0 zasady wymiarowania mostow z belek obetonowanych, a takze wzory przydatne przy obliczaniu przekrojow zespolonych.

Jestesmy przekonani, ze ksiazka ta bedzie przydatna zarowno projektantom jak i studentom specjalnosci .Jmdowa mostow" oraz ulatwi wdrazanie metody rozdzielonych wspolczynnikow bezpieczenstwa dla tej klasy mostow i bedzie stanowic swego rodzaju norme, do czasu wprowadzenia w Polsce nowego systemu norm projektowania mostow,

Poznan, marzec 2007

1

Wprowadzenie

. Ogolna charakterystyka dzwigarew zespolonych typu beton-stal

konstrukcje SI1 wykonane z przynajmniej dwoch roznych materialow konstrukcyjnych, przy czym na ogol stawia sie dodatkowy warunek, by z tych rozmaterialow byly wykonane wyraznie wyodrebnione czesci skladowe przepoprzecznego. W przekrojach zespolonych typu beton-stal (rys. 1.1),

Plyta betonowa

Dzwiqar stalowy

Rys. 1.1. Elementy dzwigara zespolonego

elementem stalowym jest dzwigar stalowy (blachownica, ksztaltownik walcowany, kratownica), a elementem betonowym plyta (zelbetowa, sprezona). Zespolenie stalowej i betonowej moze bye kontynualne (ciagle) lub dyskretne. Zespo-

ciagle mozna uzyskac np. przez przyklejenie czesci betonowej do stalowej, W praktyce najczesciej jest stosowane zespolenie dyskretne. Uzyskuje sie je przez mocowanie do dzwigara stalowego specjalnych elementow tzw. lacznikow, ktore nastepnie zatopione w czesci betonowej. Konstrukcja lacznikow moze bye pod warunkiem, ze beda one zdolne do przeniesienia sil rozwarstwiajacych, wystepuja na styku przekroj stalowy - przekroj betonowy. Jako laczniki moga stosowane np.: ksztaltowniki stalowe, kesy stalowe, trzpienie, prety ze stali zbrojeniowej, listwy stalowe z otworami (rys. 1.2). W zaleznosci od sposobu zemoze zachodzic pelna wspolodksztalcalnosc czesci stalowej i betonowej na styku czesci stalowej i betonowej moze wystepowac nieciaglosc odksztalE (rys. 1.3). W pierwszym przypadku mowi sie 0 zespoleniu niepodatnym, d;~gim 0 podatnym. W praktyce, w przypadku stosowania zespolenia dys-

zawsze wystepuje nieciaglosc odksztalcen na styku stali i betonu. Warnieciaglosci odksztalcen zalezy nie tylko od podatnosci samego Iacznika, lecz

12

MOSTOWE KONSTRUKCJE ZESPOLONE

KIERUNEK SIt Y SCINAJ,I\CEJ

a

b

Abo ~Abo~Ab~:_-J~bO

/ / , -- "1"./

/ / / --,

T--- / -f--- / ---- /

BLOKOWY

TEOWY

CEOWY

PODKOWIASTY

Rys. 1.2. Przyklady konstrukcji lacznikow

a + Jaczniki sztywne z petlami z pretow ze stali zbrojeniowej, b - trzpienie, C lacznik listwowy z otworami

2,50

o -e-

ci

Rys. 1.3. Rozklad odksztalcen w przekroju podatnie zespolonym

Rys. 1.4. Przekroj przesla z dzwigarow stalowych obetonowanych

WPROWADZENIE

13

rowniez od ich liczby i sposobu rozmieszczenia. Tym samym, rozmieszczajac dostatecznie gesto nawet wiotkie Iaczniki, mozna uzyskac zespolenie praktycznie niepodatne. Jezeli zaprojektowano dostatecznie gesto rozmieszczone laczniki o odpowiedniej geometrii, to mozna przyjac, ze zespolenie jest niepodatne. Wa-

te okreslono w dalszej czesci opracowania.

Specyficznym typem stalowo-betonowych przekrojow zespolonych sa tzw. diwigaty stalowe obetonowane (rys. 1.4). Konstrukcje te sa niekiedy zaliczane do przekrojow zelbetowych ze sztywnym zbrojeniern.

1.2. Sposoby realizacji dzwigarow zespolonych

"rt,~cr,n realizacji (formowania) dzwigara zespolonego rna istotny wplyw na rozsit wewnetrznych, a takze na procedury wyrniarowania. Ogolnie mozna wyrMnie trzy sposoby realizacji dzwigarow zespolonych:

1. Bez sztucznego (wskutek zastosowania specjalnych zabiegow) wprowadzania dodatkowych naprezen wstepnych w dzwigarze stalowyrn przed jego zespoleniem z czescia betonowa (montaz na pelnym rusztowaniu, montaz bez rusztowan, zastosowanie biemych podpor montazowych).

2. Z zastosowaniem specjalnych zabiegow wprowadzajacych dodatkowe naprezenia wstepne w dzwigarze stalowym przed zespoleniem z czescia betonowa (up. przez obnizenie lub podwyzszenie podpor stalych, podwyzszenie podpor montazowych, balastowanie, zastosowanie kabli montazowych, obroty tymczasowych przegubow itp.).

3. Sprezenie kablami zelbetowej plyty pomostowej nad podporami posrednimi ukladach ciaglych (przed lub po zespoleniu plyty z belkami stalowymi).

Za wyjatkiem montazu na pelnym rusztowaniu proces przejmowania obciazen przez dzwigary zespolone przebiega w dwoch fazach:

- w fazie I same belki stalowe (na calej dlugosci lub na niektorych odcinkach) przejmuja tzw. pierwsza czesc obciazen stalych (i ewentualnie efekty zabiegow specjalnych), ktore wywoluja momenty zginajace M1;

w fazie II, po stwardnieniu betonu, belki zespolone przejmuja druga czesc obciazen stalych (i ewentualnie efekty zabiegow specjalnych) oraz obciazenia ruchome, ktore lacznie wywoluja momenty zginajace MIl'

Ponizej przyjeto nastepujace oznaczenia dla obciazen: gl - ciezar wlasny konstrukcji stalowej;

- pozostale obciazenia stale dzialajace w fazie r (mokra plyta zelbetowa, deskowania, obciazenia montazowe);

- odciazenia konstrukcji w fazie II (np. z powodu roznicy ciezarow betonu mokrego i stwardnialego, zdjecia deskowan, usuniecia obciazen montazowych);

obciazenia stale umieszczone na przesle po stwardnieniu betonu plyty pomostowej (elementy wyposazenia, urzadzenia obce);

P, q skupione i rozlozone ruchome obciazenia uzytkowe,

14

MOSTOWE KONSTRUKCJE ZESPOLONE STALOWO-BETONOWE

/

L9 Mr= 0 :

.~$ /

<M(L9)+M(P,Q)

Rys. 1.5. Odksztalccnia i naprezenia w przckroju zcspolonym przy montazu na pelnym rusztowaniu

Na rysunku 1.5 przedstawiono schematycznie skutki statyczne rnontazu konstrukcji zespolonej na sztywnym, pelnym rusztowaniu. Niezaleznie od schematu statycznego mostu, w fazie I obciazenia g1 + g2 sa przenoszone w calosci przez rusztowanie. Po stwardnieniu betonu plyty pomostowej rusztowanie demontuje sie i od tej chwili wszystkie obciazenia stale i uzytkowe przejmuje konstrukcja zespolona, kt6ra w tym przypadku pracuje jednofazowo (tylko faza II).

Niejako na drugim krancu, pod wzgledem efekt6w statycznych, znajduje sie montaz bez rusztowan pokazany schematycznie na rysunku 1.6a. W fazie I obciazenia g1 + g2 przenosi sama konstrukcja stalowa. W miare twardnienia i dojrzewania betonu plyty pomostowej nastepuje jej zespolenie z belkami stalowymi. Pozostale obciazenia stale (- g3 + g4) i uzytkowe (P + q) przejmuje juz konstrukcja zespolona. Naprezenia w plycie zelbetowej (a/,) pochodza tylko z fazy II i sa obliczane dla przekroju zespolonego. Natomiast naprezenia w dzwigarze stalowym (a) sa suma naprezen powstalych w obu fazach - ~l obliczanych dla samego przekroju stalowego i a:1 obliczanych dla przekroju zespolonego. We wzorach na rysunku 1.6a przez W" i ~. oznaczono wskazniki wytrzymalosci przekroju stalowego i zespolonego, a przez a stosunek modu16w sprezystosci stali i betonu.

Na rysunku 1.6b pokazano przyklad montazu przesla swobodnie podpartego z jedna bierna podpora montazowa w srodku rozpietosci przesla. W fazie I obciazenia g1 + g2 przenosi konstrukcja stalowa, ale pracujaca w schemacie dwuprzeslowym statycznie niewyznaczalnym. Na podporze montazowej powstaje reakcja R, dzieki czemu konstrukcja stalowa, w por6wnaniu z montazem bez rusztowan, zostaje odciazona w postaci ujemnego wykresu moment6w zginajacych M(R).

Po uzyskaniu odpowiedniej wytrzymalosci przez beton plyty pomostowej, a wiec po utworzeniu sit'( konstrukcji zespolonej, podpora montazowa zostaje usunieta. Pod wzgledem statycznym jest to rownowazne przylozeniu do konstrukcji zespolonej reakcji R tej podpory skierowanej w d61. Reakcje tajak i pozostale obciazenia stale (- g3 + g4) i uzytkowe (P + q) przejmuje juz konstrukcja zespolona pracujaca w schemacie przesla swobodnie podpartego (faza II).

Zastosowanie podpory montazowej powoduje przeniesienie pewnej czesci moment6w zginajacych od obciazen stalych (wykresy M(R» z fazy I do fazy II. Jest to korzystne, poniewaz wytrzymalosc konstrukcji zespolonej (faza II) jest znacznie wieksza niz wytrzymalosc samej konstrukcji stalowej (faza I).

15

Faza II E

Faza I

~

: e :

! ! !

: : M(91, 92) i

i~i

! - !

! !

, ! :

! !

! I

! !

! !

! ! !

I ~ I

~~

MI = M(91' 92)+M(R)

~

MIl = M(-93, 94, q, P)+M(R)

1.6. Mornenty zginajace i naprezenia w dzwigarze zespolonym przy montazu rusztowan, b z zastosowanicm podpory montazowej

W dw6ch pozostalych grupach metod budowy przesel zespolonych sa stosowane specjalne zabiegi, za pomoca kt6rych staramy sie osiagnac dwa cele:

- zmusic lub zwiekszyc udzial plyty zelbetowej w przenoszeniu obciazen z fazy

. .

pierwszej;

- wciagnac plyte zelbetowa do wspolpracy takze w strefie ujemnych moment6w zginajacych nad podporami posrednimi belek ciaglych (przez ograniczenie lub eliminacje zarysowania betonu).

Na rysunku 1.7 pokazano schemat regulacji sil wewnetrznych w ukladzie ciaglym przesel zespolonych przez zmiany poziomu podparcia dzwigarow na podporach stalych. W fazie I po zmontowaniu konstrukcji stalowej podnosi sie ja na podporach posrednich 0 wielkosc ,1, wprowadzajac w ten spos6b wykres ujem-

moment6w zginajq_cych M(,1-). W tym stanie betonuje sie plyte pomostowa,

16

MOSTOWE KONSTRUKCJE ZESPOLONE STALOWO-BETONOWE

Faza I

:<:::::::JiL7':-- (+) :::::;::;>" : ~

I I

I I

I I I I

~ n __ n ~ __ t~~m nn_nn ~ n~

I I I I

I I I I

I I I I

:: : M(Ln:

: .....mrrmmm1l1l1111l11l1l11111iJ1I1I111I111I1I1I1I111llIDrrnfm,,_ ;

M, = M(91,92) + M(il )

Faza II

4

" "

: e~M(-93'94,q,P) 'e :

~~ (+) :;_.;.;;;>"4~

" I I

I, I,

I I il+ I I

.fc - - - - --l-* -- -- ---- - -- i-- - - --i

I I I,

I I 'I

I, I,

I I 'I

-=<llllllIlllllllllllllllllllllllmllllllllllllllllllll~)

MIl = M(-Q3,94,q,P)+M(il +)

Rys. 1.7. Regulacja sil wewnetrznych w dzwigarze zespolonym

przez przemicszczenia podpor

Po uzyskaniu przez beton odpowiedniej wytrzymalosci i utworzeniu sie konstrukcji zespolonej opuszcza sie ja na podporach posrednich 0 wielkosc .1+ do projektowanego poziomu. Oznacza to wprowadzenie do konstrukcji zespolonej dodatnich mornentow zginajacych M(,1+).

Pod wzgledem efektow statycznych nalezy w tym przypadku oddzielnie analizowac strefy przeslowe dzwigarow i strefy nad podporami posrednimi. W strefach przeslowych odciazono konstrukcje stalowa w fazie I, a dociazono konstrukcje zespolona w fazie II, co jest korzystne tak samo jak w przykladzie na rysunku 1.6b. W strefach nad podporami posrednimi zwiekszono ujemne momenty zginajace w konstrukcji stalowej w fazie I, a nastepnie zmniejszono ujemne momenty zginajace w konstrukcji zespolonej w fazie II. Bedzie to korzystne dla przekroju betonowego, w ktorym opozni sie poczatek zarysowania, skroci sie odcinek zarysowania i zmniejszy sie rozwartosc rys. Natomiast w przekroju stalowym moze wystapic pewien wzrost naprezen.

Przy niektorych sposobach montazu w kazdej z faz moga wystepowac jeszcze etapy montazu. Przejscie do kolejnego etapu jest zwiazane ze zmiana ukladu obciazen, zmiana regulacji rozkladu sil lub ze zmiana ukladu statycznego.

Na rysunku 1.8 pokazano schemat regulacji sil wewnetrznych w ukladzie ciaglym przesel zespolonych za pomoca balastowania. Po zmontowaniu kon-

I I

I I

I I

I I

I I I

: Plyta,,: ~~ala~t (8+)

II ~l~;'-~I~=====~~~I~~'--------~

Ak- c. +

'" ml I I 'n '"

:.. ~:.: II: ~:.: I

Rys. 1.8. Regulacja sil wewnetrznych w dzwigarze zespolonym za pomoca balastowania

strukcji stalowej betonujemy plyte pomostowa tylko na odcinku m-n przesla srodkowego (etap Ia). Po uzyskaniu przez beton odpowiedniej wytrzymalosci ukladamy na nim pewien balast B+, ktory powoduje powstanie momentow zginajacych M(H+) (etap Ib). Na odcinkach A-m oraz n-D momenty te sa przejmowane przez przekroje stalowe, natomiast na odcinku m-n juz przez przekroje zespolone.

Utrzymujac balast na odcinku m-n, betonuje sie plyte pomostowa na odcinkach A-m i n-D (etap Ie). Po uzyskaniu przez beton odpowiedniej wytrzymalosci otrzymuje sie konstrukcje zespolona na calej dlugosci mostu. Usuwa sie teraz balast s (etap IIa), co oznacza wprowadzenie do konstrukcji zespolonej wykresu momentow zginajacych M(B-). Wykresy M(B+) i M(B-) nie sa identyczne, poniewaz zmienil sie rozklad sztywnosci gietnych dzwigara na jego dlugosci. Ponadto trzeba zwrocic uwage na to, ze betony na odcinkach A-m i n-D oraz na odcinku m-n beda w roznym wieku, co rna istotne znaczenie w analizie wplywow reologicznych na stan sil wewnetrznych w konstrukcji zespolonej.

Ostatni z przykladow, przedstawiony na rysunku 1.9, dotyczy sprezenia zelbetowej plyty pomostowej po jej zespoleniu nad podpora posrednia w dzwigarze ciaglym dwuprzeslowym,

Po zmontowaniu konstrukcji stalowej zabetonowano plyte pomostowa tylko w obszarze wokol podpory posredniej na odcinku m-n (etap Ia). Po uzyskaniu przez

17

18

MOSTOWE KONSTRUKCJE ZESPOLONE STALOWO-BETONOWE

II I

Rys. 1.9. Sily wewnetrzne w dzwigarze zespolonym od sprezenia plyty pomostowej nad podpora posrednia belki ciaglej

beton odpowiedniej wytrzyrnalosci dokonano sprezenia plyty sila V (etap lb). Zabieg ten oddzialuje na caly dzwigar, a nie tylko na plyte, Wywoluje on powstanie na odcinku m-n sciskajacych sil podluznych N(V) Vi moment6w zginajacych od sprezenia V'e oraz wzbudzonych reakcji podporowych i moment6w zginajacych na calej dlugosci dzwigara. Momenty od sprezenia i momenty wzbudzone tworza lacznie wykres moment6w M(V), dodatnich na odcinku m-n i ujemnych na pozostalych odcinkach dzwigara. Dzieki sprezeniu plyty mozna wyeliminowac lub ograniczyc zarysowanie plyty w fazie II nad podpora posrednia,

1.3. Procedura wymiarowania dzwigarow zespolonych

W przypadku wymiarowania mostowych konstrukcji zespolonych obowiazuja nastepujace og61ne zasady:

- wymiarowanie odbywa sie w zakresie sprezystym (stan graniczny nosnosci sprezystej),

stosowana jest zasada rozdzielonych wspolczynnikow bezpieczenstwa,

- za stan graniczny nosnosci uwaza sie stan, w kt6rym naprezenia w dowolnym wl6knie przekroju od obciazen obliczeniowych osiagna wartosc rowna wytrzymalosci obliczeniowej,

za stan graniczny uzytkowalnosci uwaza sie stan, w kt6rym przemieszczenia i szerokosc rozwarcia rys w betonie od obciazen charakterystycznych oraz inne parametry decydujace 0 trwalosci lub wygodzie uzytkowania (np. drgania) osiagna wartosci dopuszczalne.

Poniewaz w mostownictwie przyjeto jako miarodajny stan graniczny nosnosci sprezystej, zachodzi koniecznosc wyznaczenia rzeczywistych naprezen jakie wystepuja w calym przekroju zespolonym w kazdej fazie montazu i eksploatacji konstrukcji. Nie wystarczy wyznaczenie nosnosci granicznej przekroju zespolonego i por6wnanie jej z maksymalna sila wewnetrzna jaka dziala na przekr6j. Z tego wzgledu wymiarujac konstrukcje zespolona w zakresie sprezystym (obliczajac sprezysta nosnosc przekroju) nalezy uwzglednic kolejnosc przykladania ob-

(etapy pracy), a takze wplyw zrnian temperatury i efekt6w reologicznych naprezen.

Sumaryczne naprezenia w przekroju zespolonym sa efektem dzialania: _ obciqzen od ciezarow stalych, z uwzglednieniem przebiegu montazu,

_ wplywow reologicznych (skurczu i pelzania betonu), z uwzglednieniem przemontazu, a zwlaszcza kolejnosci i czasu betonowania plyty zespolonej, _ wplyw6w termicznych,

uzytkowych obciazen zmiennych.

Obciazenia stale i zmienne obciazenia uzytkowe oraz wplywy reologiczne do ukladu podstawowego (P) obciazen, natomiast wplywy termiczne uwzgl~dnia sie dotychczas w ukladzie dodatkowym (PD).

W celu zwymiarowania dzwigara zespolonego nalezy:

a - ustalic system montazu, z podzialem na fazy i etapy pracy statycznej,

b pogrupowac obciazenia w zaleznosci od przyjetych etap6w rnontazu; w tym miejscu trzeba wstepnie przyjac wymiary dzwigara zespolonego,

c - wyznaczyc sily wewnetrzne w poszczeg6lnych fazach i etapach pracy ( od obciazen stalych i zmiennych),

d - ustalic wplyw efekt6w reologicznych - skurczu i pelzania betonu - na rozklad wewnetrznych,

e skorygowac wymiary dzwigara, f - sprawdzic stany graniczne.

W przypadku przekroju zespolonego (faza II) moze bye korzystne rozdzielanie sil przekrojowych MJ[ Iub NIl na rownowazne uklady sil dzialajacych odU,,""dW"_ na przekr6j plyty i oddzielnie na przekr6j dzwigara stalowego (rys. 1.10).

=

M

Rys. 1.10. Rozdzial sil przekrojowych w dzwigarze zespolonym na cz~sc betonowa i stalowa przekroju

Przy wymiarowaniu dzwigara zespolonego sprawdzeniu podlega nosnosc ze na naprezenia normalne, na scinanie, na zmeczenie, stan nosnosci na zwichrzenie i miejscowa utrate statecznosci.

Poza sprawdzeniem wytrzymalosciowym elementu stalowego i betonowego, zachodzi rowniez koniecznosc sprawdzenia nosnosci zespolenia czesci stalowej i betonowej. Sprawdzenie to musi dotyczyc nosnosci samych element6w zespalajacych (lacznikow), ich mocowania do dzwigara stalowego oraz nosnosci betonu wokol lacznika,

19

2

Podstawowe pojecia i oznaczenia

2.1. Przedmiot opracowania i zakres stosowania

Przedmiotem opracowania sa zasady projektowania konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych w obiektach mostowych okreslonych w PN-85/S-10030.

Zasady zawarte w tym opracowaniu mozna stosowac przy projektowaniu nowych przesel most6w z wylaczeniem przesel 0 dzwigarach skrzynkowych z odksztalcalnym konturem.

Sprawdzanie most6w istniejacych mozna przeprowadzac zgodnie z zasadami podanymi w rozdziale 12.

2.2. Wazniejsze okreslenia

2.2.1. Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe

Sa to elementy i ich uklady konstrukcyjne, ktorych przekroje poprzeczne sa zlozone z czesci betonowej (plyty) oraz z czesci stalowej (ksztaltownika, blachownicy, kratowniey) polqczonych w taki sposob, ze zagwarantowana jest wspolpraca tych czesci w przenoszeniu obciazen.

Ksztaltownik, blachownica. kratownica element ze stali konstrukcyjnej zdolny do samodzielnego przenoszenia obciazen do czasu zespolenia z betonem.

Plyta wspolpracujqca element z betonu zbrojonego lub wstepnie sprezonego polaczony z czescia stalowa lacznikami.

Lqczniki elementy konstrukcyjne zapewniajace przenoszenie sil rozwarstwiajacych pomiedzy czescia stalowa a betonowa,

Zespolenie sztywne przypadek pelnej wspolpracy czesci stalowej z betonowa, w kt6rym obliczeniowo pomija sie poslizgi miedzy tymi czesciami.

Zespolenie podatne (sprezyste) przypadek czesciowej wspolpracy Iaczonych czesci, w kt6rym obliczeniowo uwzglednia sie nieciaglosci odksztalcen (poslizgi) w plaszczyznie zespolenia.

2.2.2. Stany graniczne, obciazeuia, wytrzymaloscl materiahiw Stan graniczny wg PN85/S-1 0030.

Obciqzenie wg PN-85/S-1 0030.

I OZNACZENIA

gwarantowana, charakterystyczna wg PN-91/S-1 0042. obliczeniowa wytrzymalosc r6wna ilorazowi wytrzymalosci chai wspolczynnika materialowego.

dopuszczalna wytrzymalosc r6wna ilorazowi wytrzymalosci obi usrednionego wspolczynnika obciazenia,

Regulowanie rozkladu sil w. konstrukcji

zabiegow. ktorych celemjest wywolanie w stadium budowy takich nakonstrukcji, aby w stadium uzytkowania w czesci betonowej nie wystqpily wystqpily rysy 0 ograniczonej szerokosci.

Regulowanie rozkladu sit w stadium budowy moze polegac na wstepnym SO]'czemlU konstrukcji badz na wprowadzeniu zmian w ukladzie statycznym alba obciazen,

Stadia obci~zen

vrrrr u u rn budowy okres od poczatku realizacji do zakonczenia budowy dzielacy i etapy,

zespoleniem okres realizacji, w kt6rym obciazenia sa przenoszone

przez elementy stalowe, obejmujacy miedzy innymi: montaz konstrukcji stawprowadzenie wstepnych naprezen, montaz prefabrykat6w betonowych lub 11'''''''£'''" deskowan, betonowanie lacznie z pielegnacja betonu.

Faza zespoleniu okres realizacji, w kt6rym wszystkie zmiany obciazen sa

przekazywane na elementy stalowe wspolpracujace z czescia betonowa,

okres niezmiennosci w okreslonej fazie realizacji: ukladu obciaregulacji rozkladu sil oraz ukladu statycznego konstrukcji.

J1UUHiffi eksploatacji okres uzytkowania obiektu zgodnie zjego przeznaczeniem. Fazom i etapom realizacji odpowiadaja sytuacje obliczeniowe stale badz zgodnie z okresleniem przyjetym w europejskich normach projektowania konstrukcji.

2.2.5. Pozostale okreslenla

Pozostale okreslenia sa podane w nastepnych rozdzialach tego opracowania badz w normach i dokumentach zwiazanych.

2.3. Normy i dokumenty zwiazane

10030 Obiekty mostowe. Obciazenia,

PN-S-l 0040: 1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

Wymagania i badania.

PN-9 10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

Projektowanie.

PN-89/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.

21

22

IOZNACZENIA

MOSTOWE KONSTRUKCJE ZESPOLONE STALOWO-BETONOWE

PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie. PN-92/S-10082 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Projektowanie. PN-ISO 3898:2002 Podstawy projektowania Oznaczenia Symbole ogolne. PN-ISO 5261:2002 Rysunek techniczny dla konstrukcji stalowych. PN-82/B-02000 Obciazenia budowli. Zasady ustalania wartosci,

PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podloza budowli. Ogolne zasady obliczen. PN-B-03300:2006 Konstrukcje zespolone stalowo betonowe. Obliczenia sta-

tyczne i projektowanie.

PN-EN 206-1 :2003 Beton - Czesc I: Wymagania, wlasciowsci, produkcja i zgodnose.

PN-EN 10080:2005 Stal do zbrojenia betonu Spajalna stal zbrojeniowa Postanowienia ogolne.

Centralne Biuro Projektowo Badawcze Budownictwa Kolejowego "Studium wykonalnosci wprowadzenia predkosci v 200 250 kmlh na obiektach mostowych zlokalizowanych na CMK - 1. Zasady zastosowane do przeliczenia mostow kolejowych na CMK dla szybkosci powyzej 160 km/h", Warszawa, lipiec 1992.

Instytut Badawczy Drog i Mostow .Zespolenie sworzniami plyty zelbetowej z dzwigarami stalowymi" Seria J nr 7/1977.

UIC .Zastosowanie elektronicznej techniki obliczeniowej przy obliczaniu mos-

tow i innych budowli inzynierskich" 776 - 4E.

UIC "Odksztalcenia mostow" 776 - 3Z.

ENV 1991 Eurocod 1 Podstawy projektowania i oddzialywania na konstrukcje. ENV 1992 Eurocod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu (cz. 1.1 i cz. 2). ENV 1993 Eurocod 3 Projektowanie konstrukcji stalowych (cz. 1.1 i cz. 2).

ENV 1994 Eurocod 4 Projektowanie konstrukcji stalowo-betonowych (cz. 1.1 i cz. 2).

P R S T ~.

a

b d

e

f h

i, k k

m

q r s

u

v

w w/c x

2.4. Podstawowe oznaczenia

z

Duze litery lacinskie:

A symbol stali zbrojeniowej przy oznaczaniu jej klas, pole przekroju,

B symbol betonu przy oznaczaniu jego klas, sztywnosc przekroju na zginanie,

C - sztywnosc osrodka sprezystego,

E wspolczynnik sprezystosci liniowej,

F nosnosc na docisk, sila skupiona,

G wspolczynnik sprezystosci poprzecznej (modul scinania),

I moment bezwladnosci,

K sila w krzyzulcu,

L rozpietosc,

M moment zginajacy,

N sila normalna,

o srodek ciezkosci,

sprezajaca, nosnosc Iacznika,

nosnosc przekrojowa, wytrzymalosc materialu, - moment statyczny,

temperatura, okres drgan wlasnych poziomych, poprzeczna, sila rozwarstwiajaca, hiperstatyczna.

Iaciriskie:

odleglosc, przemieszczenie liniowe, wydluzalnosc stali, ugiecie, - wymiar poziomy przekroju elementu,

srednica, grubosc,

- grubosc zastepcza, rozstaw zeber, lacznikow,

czestosc pionowych drgan wlasnych, wytrzymalosc normowa materialu, - wysokosc przekroju, konstrukcji, skrajni, elementu,

kolejny element,

- wspolczynnik przy okreslaniu: skurczu, pelzania i opoznionego odksztalcenia sprezystego,

dlugosc, rozpietosc,

wspolczynnik korekcyjny, masa,

- obciazenie zmienne na jednostke pola lub dlugosci, promien krzywizny,

rozstaw,

grubosc scianek elementow cienkosciennych, obwod,

- sila rozwarstwiajaca na jednostke dlugosci, predkosc,

- szerokosc rysy,

wskaznik wodno-cementowy,

odcieta, wysokosc strefy sciskanej betonu,

rzedna, odleglosc wlokna od srodka ciezkosci przekroju, ramie sil wewnetrznych.

a

Litery greckie:

wspolczynnik rozszerzalnosci termicznej, miara sztywnosci przekroju, stosunek wspolczynnikow sprezystosci liniowej materialow, wspolczynniki materialowe, wspolczynniki obciazen,

przyrost, ubytek, wyraz wolny w r6wniu metody sil,

- wsp6lczynniki rownan metody sil,

- odksztalcenie liniowe,

- kat obrotu belki,

wspolczynnik przy sprawdzaniu szerokosci rys i minimum zbrojenia, wspolczynnik do obliczania szerokosci wspolpracujacej plyty,

stopien zbrojenia (~S), gestosc masy, wspolczynnik relaksacji dla pelzab

nia betonu,

23

24

MOSTOWE KONSTRUKCJE ZESPOLONE STALOWO-BETONOWE

v wspolczynnik Poissona,

IT 3,14159,

L symbol sumy,

a naprezenia normalne,

T naprezenia styczne, wytrzymalosc na scinanie,

cp wspolczynnik pelzania betonu, wspolczynnik dynamiczny,

ljJ wspolczynnik do uwzgledniania wspolpracy betonu miedzy rysami.

Indeksy jednoliterowe i cyfrowe dotycza:

a stali konstrukcyjnej,

b parametr6w geometrycznych przekroju betonu, naprezen w betonie, zaleznosci skurczu oraz pelzania betonu od skladu betonu i wskaznika wlc,

e symbolu cech betonu, symbolu charakterystyk geometrycznych przekroju

zespolonego,

d wartosci obliczeniowych,

e granicy plastycznosci stali,

f obciazenia, powierzchni rozdzialu,

cp pelzania,

g obciazen stalych,

H skladowej poziomej,

kolejnego elementu,

k wartosci charakterystycznych,

m grubosci zastepczej em' wartosci sredniej wytrzymalosci stali,

AI momentu zginajacego,

N sily normalnej, wartosci normowej,

p sprezenia,

R wytrzymalosci na scinanie,

r rys,

s stali zbrojeniowej,

T ternperatury,

t rozciagania, czasu, rozpietosci teoretycznej,

V kierunku pionowego, scinania, opoznionego odksztalcenia sprezystego,

w srodnika, wyboczenia,

x, y kierunku,

z kierunku, sprowadzonego pola przekroju stali zbrojeniowej i sprezajacej,

° ("zero") szerokosci, wartosci poczatkowej,

I fazy przed zespoleniem,

II fazy po zespoleniu.

Indeksy wieloliterowe i literowo-cyfrowe dotycza: ak bb btl, bI

wytrzymalosci charakterystycznej stali konstrukcyjnej, wytrzymalosci obliczeniowej na sciskanie betonu niezbrojonego, powierzchni docisku i powierzchni rozdzialu w betonie,

I OZNACZENIA

wytrzymalosci obliczeniowej betonu na sciskanie,

~ wytrzymalosci charakterystycznej betonu na sciskanie, sredniej wartosci wsp6lczynnika sprezystosci dla betonu, es ~ skurczu betonu,

~ wvtrzymalosci obliczeniowej betonu na rozciaganie, et ~ naprezen rozciagajacych w betonie,

elk 0,50; etk 0,95 wytrzymalosci charakterystycznej betonu na roz-

ciaganie z 5%, 50% i 95% prawdopodobienstwem przekroczenia,

~ wartosci efektywnych, max= wartosci maksymalnych, min ~ wartosci minimalnych,

pk wytrzymalosci charakterystycznej stali sprezajacej,

~ wartosci zredukowanych,

wytrzymalosci charakterystycznej stali zbrojeniowej,

co, pelzania betonu 0 wieku t co, obciazonego w chwili to'

5 minimalnej wydluzalnosci na pr6bkach a).

25

3

Materialy

3.1. Beton

3.1.1. Dobor betonu

Do wykonania czesci betonowych nalezy stosowac beton zwykly 0 gestosci w stanie piecowo suchym nie mniejszym od 2000 kg/m' i nie wiekszym od 2600 kg/m'. Nalezy stosowac klase betonu co najmniej:

- B35 (C30/37) w przypadku stosowania w stadium budowy regulacji rozkladu sil,

- B30 (C25/30) w pozostalych przypadkach.

J ednoczesnie wymaga sie spelnienia warunk6w podanych w PN-S-l 0040: 1999: nasiakliwosci nie wiekszej od 5%,

stopnia wodoszczelnosci co najmniej W8,

stopnia mrozoodpornosci co najmniej F 150.

3.1.2. Wlasciwoscl betonu

Wytrzymalosci charakterystyczne betonu wg PN-91/S-1 0042 na sciskanie j~k oraz na rozciaganie f:tk podano w tablicy 3.1. Wartosci f:k 0,5 i j~tk 0,5 mozna w przyblizeniu uwazac za wartosci srednie. W tablicy podano tez wartosci wsp6lczynnik6w sprezystosci Ecm' kt6re mozna traktowac jako miarodajne dla zakresu naprezen w granicach od 0 do 0,5 f:k'

Wartosc wspolczynnika Poissona nalezy przyjmowac r6wn11116.

Wartosc wspolczynnika rozszerzalnosci cieplnej liniowej nalezy przyjmowac 1O-5;oK.

Koncowe wartosci (dla t = (0) odksztalcen skurczu i wspolczynnika pelzania betonu 0 wieku to w chwili przylozenia rozpatrywanego obciazenia podano w tablicach 3.2 i 3.3.

Podane w tablicach wartosci mozna uznac za miarodajne.jezeli naprezenia sciskajace od obciazen stalych nie przekraczaja 0,45 J;x

'1"_1,,,,,,,, 3.1. Wytrzymalosci charakterystyczne [MPa] przy sciskaniu rozciaganiu betonu oraz wspolczynniki sprezystosci [GPa]

,- Klasa betonu
Wielkosc B30 B35 B40 B45 B50 B60
I-- j~k 22,5 26,2 30 33,7 37,5 45
Ick05, 0= !em 30,5 34,2 38 41,7 45,5 53
!e,kO,05 1,7 1,9 2,1 2,3 2,4 2,7
!elk 0,5 == !etm 2,4 2,7 2,9 3,2 3,4 3,9
r-- !clk095 3,1 3,4 3,7 4,1 4,4 5,0
s.; 32,6 34,6 36,4 37,8 39 41 Tablica 3.2. Koncowe odksztalcenia skurczowe r.: [%0]

Grubosc zastepcza, em [mm]
Wick betonu
chwili 150 600 150 600
obciazen ia to Wilgotnosc wzgledna [%]
ldnil
50 80
1 0,60 0,50 0,33 0,28
7 0,43 0,31 0,26 0,21
28 0,32 0,30 0,23 0,21
90 0,19 0,28 0,16 0,20 Wartosci grubosci zastepczej em nalezy obliczac ze wzoru:

2Ac

e =-In

U

pole przekroju betonu,

U obw6d pola przekroju betonu stykajacego sie z powietrzem, przynajmniej

okresowo.

Przy stosowaniu przyspieszonego dojrzewania betonu przez podgrzewanie najwieksze wartosci ccsO') i tp 00, to nalezy przyjmowac jak dla betonu obciazonego po 7 dniach twardnienia.

Wartosci podane w tablicach 3.2 i 3.3 dotycza betonu wykonanego z rnieo konsystencji plastycznej. Przy innej konsystencji mieszanki betonowej mozna je mnozyc przez: 0,7 - dla konsystencji wilgotnej i 1,2 dla konsystencji polcieklej.

27

(3.1 )

28

MOSTOWE KONSTRUKCJE ZESPOLONE STALOWO-BETONOWE

Tablica 3.3. Koncowe wartosci wspolczynnika pelzania CPr, to

Grubosc zastepcza, em [mm]
Wiek betonu w
chwili obciazenia 150 600 150 600
10 [dni] Wilgotnosc wzgledna [%]
50 80
1 4,4 3,6 3,0 2,6
7 3,2 2,5 2,1 1,9
28 2,5 2,0 1,7 1,5
90 2,1 1,6 1,4 1,2
365 1,6 1,2 1,0 1,0 Koncowe odksztalcenia skurczowe dla odcinkow plyt betonowanych bez przerw technologicznych mozna przyjac jak dla wieku betonu w chwili obciazenia t = 1 dzien.

o

Koncowe wartosci wspolczynnika pelzania nalezy przyjmowac dla wieku

betonu to liczonego od chwili zabetonowania do chwili zakonczenia odpowiedniego etapu realizacji (sytuacji obliczeniowej).

W szczegolnie uzasadnionych przypadkach mozna uscislic szacowanie odksztalcen wywolanych skurczem i pelzaniern betonu uwzgledniajac wplyw skladu mieszanki betonu, ilosci zbrojenia i czasu obciazenia w nastepujacy spos6b: wartosc odksztalcenia skurczu odczytana z tablicy 3.2 nalezy pornnozyc przez wspolczynniki ujmujace poszczegolne wplywy zgodnie z wzorem:

(3.2)

gdzie:

c,s co - koncowe odksztalcenie skurczowe wg tablicy 3.2,

k, - wspolczynnik oznaczajacy wplyw skladu betonu (wskaznika wlc oraz ilosci cementu portlandzkiego na 1 m ' betonu) wg rysunku 3.1a,

wspolczynnik oznaczajacy wplyw ilosci zbrojenia A, i stali sprezajacej A"

kt6ry nalezy obliczyc wg wzoru: I

k

p

k = 1

p I +3ap

(3.3)

gdzie: a = s;

(3.4)

k, wspolczynnik charakteryzujacy przebieg skurczu w czasie wg rysunku 3.lb.

a

'"
~~~ ./
r:::,/
~~'l/ 17~
<r> / 1-'§)
/ v >: V
o

0,2

0,4

0,6 w/c 0,8

b

kt 1,0

0,82~9,...,.
~
0,6
0,42/
~~
0,2
~151
, , 0,94

0,8

0,6 0,4

0,2

° 1

3

7 14 28

90

:t[dni]

2 3 [lata]

Rvs, 3.1. Wplyw skladu betonu na wartosci odksztalcen skurczu betonu (a) oraz przebieg skurczu b~tonu w czasie (b)

Odksztalcenia pelzania e od czasu obciazenia t

cc, to

obliczac wg wzoru:

t do t = 00 czasu nalezv

o -

Ex/a = CCl)ffJx:,fo

- naprezenie wystepujace w momencie przylozenia obciazenia,

- wspolczynnik sprezystosci betonu pO 28 dniach dojrzewania w warunkach

normalnych,

- wsp6lczynnik pelzania wg tablicy 3.3. Dla posrednich wilgotnosci i gru-

to bosci zastepczych em nalezy stosowac interpolacje liniowa,

Podobnie w przypadku, w kt6rym wystepuje koniecznosc uwzglednienia wartosci odksztalcen pelzania w ograniczonym czasie t nalezy wartosc cx, to wg wzoru pomnozyc przez wspolczynnik kt' oznaczajacy wzgledny przyrost odksztalcen od chwili obciazenia t do czasu t. Wspolczynnik k, dla roznych grubosci zastep-

't 0 t

29

(3.5)

(3.6)

30

MOSTOWE KONSTRUKCJE ZESPOLONE

0,1 f-----,_....-

O~------~~~ ~~ ~ ~

1 7 10 102 103

Czas t [dni]

Rys. 3.2. Funkcje charakteryzujqcs przebieg pelzania betonu w czasie

czych i dni mozna odczytac z wykres6w na rysunku 3.2. Wplyw wlc i ilosci cementu w jednostce objetosci mieszanki betonowej nalezy uwzglednic korzystajac ze wspolczynnika kc (rys. 3.1a) mnozac przez niego wartosc Ex. 10 okreslona wg wzoru (3.5).

W przypadku okreslania klas betonu wg PN-EN206-1 :2003 nalezy stosowac skorygowane wytrzymalosci charakterystyczne u':k' J;lk) zgodnie z tablica 3.4.

Tablica 3.4. Wytrzyrnalosci charakterystyczne betonu [MPaJ

Klasa betonu
c27j c3% c3_% c4% C5%
30 37 45 50 60
r. wg 25 30 35 40 50
ck
PN-EN
ick 22,8 27,3 31,9 36,4 45,5
(20,3) (24,8) (29,4) (33,9) (43,0)
r.: 2,4 2,7 3,0 3,3 3,8
f ctkO,05 1,7 1,9 2,1 2,3 2,7
f clkO,95 3,1 3,4 3,9 4,3 4,9 Skorygowane wytrzymalosci charakterystyczne betonu wyznaczono przyjmujac upraszczajace zalozenia:

- wytrzymalosc charakterystyczna pr6bek szesciennych 0 boku 150 mm i;k cube wg normy PN-EN 206-1 :2003 jest rowna wytrzymalosci gwarantowanejjc

wg PN-S-l 0040: 1999 U~'k.cuhe = fcC), ,

~ wvtrzvmalose Ila sciskanie wyznaczona na walcach 0 hid = 2 (if; 150/300 mm)

• • wieksza od wytrzymalosci wyznaczonej na pryzmach 0 smuklosci

hid = (200 x 200 x 600 mm),

vvytrzymalose wyznaczona na pryzmach 0 hid = 3 mozna uznac za wytrzymatosc jednoosiowym stanie naprezenia w rozumieniu normy PN-91/S-10042.

nawiasach podano tez wytrzymalosci charakterystyczne J;'k dodatkowo zredukowane 0 2,5 MPa (112 roznicy koJejnych klas betonu) z uwagi na bardziej tolerancyjny spos6b wyznaczania klasy betonu wg normy PN-EN 206-1 :2003 w do sposobu podanego w PN-SI0040:1999. Podane w nawiasach wytrzymalosci charakterystyczne daja wartosci po stronie bezpiecznej.

Wytrzymalosci obliczeniowe

Wytrzymalosci obliczeniowe dla betonu nalezy okreslac wg tablicy 3.5.

Tablica 3.5. Wytrzymalosci obliczeniowe betonu

Wytrzyrnalosc obliczeniowa na: Definicja
-Sciskanie, sciskanie przy zginaniu elementow z betonu /cd =j~kIYe
zbrojonego
Rozciaganie dla betonu zbrojonego /c·rd =J» lYe
Sciskanie w elementach z betonu nie zbrojonego Iced - /ck IYee
Scinanie rRd - O,25/c:tk 0.05 lYe
Docisk (dla betonu zbrojonego) JRdu - mdlcd
Yc = 1,5 Ycc=I,7 ~ (~1)
m,> -a--
Aco
Aeo - pole powierzchni docisku wg okreslenia PN-9l/S-1 0042
Ad - pole powierzchni rczdzialu wg okreslenia PN-9I1S-1 0042 Stal zbrojeniowa i sprezajaca

3.2.1. Rodzaje i wlasciwosci stali

Do zbrojenia betonu nalezy stosowac prety ze stali 0 duzej ciagliwosci tj.: - stal klasy B: hk ;;. 1,08 i Euk;;' 5,0%,

t;

- stal klasy C: 1,15 < hk < 1,35 i Euk;;' 7,5%, fyk

jest wydluzeniem przy maksymalnej sile.

Stal powinna spelniac wymagania PN-EN 10080:2005. Zaleca sie stosostale specjalne. Wlasnosci mechaniczne produkowanych w Polsce stali zbrojeniowych podano w tabIicy 3.6.

31

32

MOSTOWE KONSTRUKCJE

Tablica 3.6. Wlasnosci mechaniczne stali zbrojeniowych

Zgodnie z przyjetym w pr oznacza

wytrzymalosc charakterystyczna (j~k) stali [MPa], C drut ciagna zimno, S7 - splot sredniodrutowy, H pret walcowany na goraco.

Znak Nominalna Charakterystyczna Wytrzymalosc
gatunku stali Spajalnosc srednica pretow granica
plastycznosci charakterystyczna
[mm] J;k [MPa] ItdMPa]
St3S-b spajalna 5,5 40
320
PB240 trudno spajalna" 6
40 240 265
St508 trudno spajalna')
18G2-b spajalna 6 32 355 480
25G2S 6 :-40 395
trudno spajalna" 530
34GS
6 :- 32 350 550
R8400W spajalna 6.;-40 400
440
R8500W
8500SP spajalna 6 40 500
550
8500B
*) .
niespajalna w warunkach budowy.
Wspolczynnik rozszerzalnosci cieplnej liniowej aT = 10 5/ K
Modul sprezystosci E, 200GPa 3.2.2. Wytrzymalosci obliczeniowe

llLUlU"''''' obliczeniowe stali zbrojeniowej i sprezajacej, zaokraglone do okreslac wg tablicy 3.8.

Tablica 3.8. Wytrzymalosci obliczeniowe stali zbrojeniowej i sprezajacej

Wytrzymalosc obliczeniowa Dcfinicja
Stal zbrojeniowa ltd =, J;k m, Iys
Stal sprezajaca /Pd mplyp
I t, 1,2 dla stali klas A-I do A-III, Yp= 1,5,
m31 0,9 dla stali A-I laczonej spoinami czolowymi,
m» 0,8 dla stali A-I laczonej dwustronnymi przyspawanymi nakladkami,
m.; 0,8 dla ciegien nie zespolonych z betonem,
mp2 1,15 przy kr6tkotrwalym przeciazeniu ciegien.
W pozostalych przypadkach nalezy przyjrnowac m, mp= 1,0. ~o konstrukcji .z~spolonych wstepnie sprezonych nalezy stosowac druty, sploty 1 ~r('(ty 0 wartosciach mechanicznych podanych w tablicy 3.7. lone stale moga byc stosowane pod warunkiem uzyskania aprobaty technicznej.

3.3. Stal konstrukcyjna

3.3.1. Rodzaje i wlasciwosci stali konstrukcyjnej

Elementy konstrukcyjne zespolone z betonem nalezy wykonywac ze stali 0 gwarantowanej spawalnosci. Wlasciwosci stali nalezy przyjmowac wg norm przedmiotowych. Stale niestopowe i stop owe nie wymienione w normach moga bye stosowane pod warunkiem uzyskania aprobaty technicznej. Stale materialowe stali nalezy przyjmowac na podstawie tablicy 3.9, a wlasciwosci mechaniczne z tablicy 3.10.

Tablica 3.7. Wlasciwosci mechaniczne drutow i splotow sprezajacych

Nazwa Oznaczenie Srednica Przekr6j Charakterystyczna sila
e [mm] Ap [mrrr'] zrywajaca r.: [kN]
Odmiana I
Y 1770C*) 5,0 19,6 34,7
Druty
Y 1670C*) 7,0 38,5 64,3
Y 1860 S7') 13,0 100 186
Sploty
Y 1770 S7*) 16,0 150 265
Prety Y 1030H') 40 1295
Y 1230H') 40 1546
Wspolczynniki sprezystosci: dla drut6w i pretow Ep - 205 GPa,
dla splot6w (orientacyjnie) Ep=195GPa
.)
Wybrane wyroby wg prEN 10138-3 Tablica 3.9. Stale materialowe

Stala materialowa Wartosc charakterystyczna
W spolczynn ik sprezystosci podluznej E= 205 GPa
Wspolczynnik sprezystosci poprzecznej G= 80 GPa
Wspolczynnik Poissona v= 0,30
Wspolczynnik rozszerzalnosci cieplnej liniowej aT= 1O.5/'K
Gestosc masy P 7850 kg/m ' W tablicy 3.10 zestawiono stale niestopowe, jakosciowe i specjalne ulepszane cieplnie (w tym 0 zwiekszonej odpornosci na kruche pekniecia) oraz stale

33

34

MOSTOWE KONSTRUKCJE ZESPOLONE STALOWO-BETONOWE

stopowe drobnoziarniste 0 zwiekszonej odpornosci na krnche pekniecia, a takze stale odporne na korozje atmosferyczna,

Tablica 3.10. Wlasciwosci mechaniczne stali konstrukcyjnych

Charakterystyczne wartosci granicy plastycznosci ifv) wytrzymalosci ifu) !
Rodzaj, gatunek w zaleznosci od grubosci elementu (t)
i klasy t .;;40mm 40mm < t .;;80mm
jakosciowe stali IvdMPaj /uk [MPaj IvdMPaj i: [MPa]
S235 J2 235 360 215 360 ..
S275 J2 275 430 255 410
S355 J2/K2 355 510 335 470
S275 NiNL 275 390 255 370
S355 NINL 355 490 335 470
S275 M/ML 275 370 255 360
S355 M/ML 355 470 335 450
S420 M/ML 420 520 390 500
S460 MfML 460 540 430 530
S235 W 235 360 215 340
S355 W 355 510 335 490 J
!
S460 Q/QUQLI 460 570 440 550 Stale oznaczone litera;

N sa normalizowane lub walcowane norrnalizujaco, - M sa walcowane termomechanicznie,

- Q sa ulepszane cieplnie,

W maja zwiekszona odpomosc na korozje atmosferyczna, L sa przeznaczone do stosowania w niskich temperaturach.

Stale w klasie jakosciowej N i M charakteryzuja sie wartoscia pracy lamania 40J w temperaturze -20°C (K2), stal Q 30J w temperaturze -20°C (13), stale NL i ML charakteryzuja sie wartoscia pracy Iamania 27J w temperaturze -50°C (J5)" a stal QL 30J w temperaturze -40°C (J4).

Oznaczenie pracy lamania sposobem Charpy'ego w dzulach podano w tablicy 3.11. Pomiedzy praca lamania K [J] a udarnoscia KC [Jzcnr'] zachodzi zaleznose:

(3.7)

gdzie Sojest powierzchnia przekroju poprzecznego probki w miejscu karbu [em'],

35

Tablica 3.n. Oznaczenie pracy lamania

,- Udarnosc (praca lamania) [1] Temperatura proby
r-- 271 40J I 60J °c
r--- JR KR LR 20
r---- JO KO LO 0
J2 K2 L2 20
- J3 K3 L3 -30
J4 K4 L4 40
- J5 K5 L5 -50
- J6 K6 L6 -60 3.3.2. Wytrzymalosc obliczeniowa

wytrzymaiose obliczeniowa stali, zaokraglona do 5 MPa, nalezy okreslac z tablicy 3.12.

3.4. Materialy na polaczenia stali konstrukcyjnych

Stal na sruby, nakretki i podkladki, na e1ektrody lub drnty i topniki do spawania powinna odpowiadac wymaganiom normy PN-89/S-1 0050 i PN-82/S-1 0052 albo miec aprobaty techniczne.

'Iablica 3.12. Wytrzymalosci obliczeniowe stali konstrukcyjnych

Wytrzymalosc obliczeniowa na Definicja
Rozciaganie, sciskanie przy zginaniu, wytrzymalosc !ad = /ykl(l,05Ya)
W zlozonym stanie naprezenia
Scinanie !adv = 0,58!ad
Docisk powierzchni plaskich !add = J,25/ud
Mozna przyjac: Yo= 1,15 dla Iv.;, 355 MPa
Ya= 1,20 dla 355 MPa <Iv.;, 460 MPa 3.5. Lacznlki

Stal przeznaczona do wykonania lacznikow musi spelniac nastepujace warunki: a stosunek granicy wytrzymalosci do granicy plastycznosci musi bye nie mniej-

szy od 1,2, r.

b wydluzenie przy zniszczeniu mierzone na probce 0 dlugosci 5,651JAo pole przekroju badanej probki brntto) musi bye nie mniejsze niz 12%.

W przypadku trzpieni z glowkami wymagania te musi spelniac gotowy produkt.

PROJEKTOWANIA

4

4.2. Obch!zenia

4.2.1. ogolne

wartosci, wspolczynniki i uklady obciazen nalezy ustalac wedlug 0030 za wyjatkiem przypadk6w okreslonych w tym opracowaniu. wlasny konstrukcji zalicza sie do obciazen stalych wedlug okresle¥mT~pnrn W PN-82/B-02000. Ciezar wlasny konstrukcji wynika z ciezarow materialow i z wymiar6w ustroju nosnego oraz jednoznacznie rozelement6w wyposazenia.

W stadium budowy nalezy uwzgledniac przejsciowe stany rozmieszczenia obciazen (betonem, gruntem, urzadzeniarni itp.), kt6re wtedy nie sa ob- 1.;1i1.LICHIUUU stalymi. Obciazenia w czasie budowy nalezy przyjmowac zgodnie ¥A~n'71",pnl 1 0 normy PN-85/S-1 0030.

Dynamiczny wplyw normowego obciazenia drogowego i kolejowego moze reprezentowany przez wspolczynnik dynamiczny stosowany do ob",'>"I>n." statycznego. Efekty dynamiczne obciazen pojazdami i wiatrem powinny okreslane w przypadku element6w smuklych, np. wspornikow podo znacznym wysiegu.

Zasady ogolne projekto wan ia

4.1. Wymagania ogolne 4.1.1. Metoda projektowania

Obli_czenia .k~nstrukc~i nalezy przeprowadzac wedlug metody rozdzielonvch wspolczynmk.ow bezp~ec~e?stwa, rozrozniajqc dwie grupy stan6w granicznych:

sta?y grarnczne nosnosci (SGN), po osiagnieciu kt6rych konstrukcja przestaje byc zdolna. do dalszego przenoszenia lub wzrostu okreslonvch obciazen, stany g.ralllczn~ ~zytk~walnosci (SG~-.J), po osiagnieciu kt6rych konstrukcja przestaje spelniac zalozone wymagama eksploatacyjne.

. W ?~hczemach .n~lezy wykazac, ze we wszystkich mozliwych do przewidzema na~?leko.r~ystn~ej.szych u~ladach obciazen (sytuacjach obliczeniowych) k?nstrukcjl lub ~ej CZ«~Cl (w s~adlUm budowy i w stadium eksploatacji) sa spelmon~ ~ma,g~ma stano,; ~~amcznych nosnosci i uzytkowalnosei (to znaczy warunki nosnosci, sztywnosci 1 rysoodpornosci konstrukcji).

4.1.2. Ogolne zasady obliczeri

~ o~liczeniach nale~ przestrzegac za~~d zawartych w PN-76/B-0300 1 z uwzgledmeme~ cech szczegolnych konstrukcji mostowych podanych w PN-85/S-10030, ~N-82!S-~005~, PN-911S-100.42, przyjmujac nominalne wymiary element6w I zakladajac, ze beda spelnione tolerancje wykonania i montazu wedlug PN-77/S-10040, PN-89/S-10050.

4.2.2. Wspolczynniki obciazenia dla wstepnych regulacji sil w konstrukcjach

zespolonych

sie ciegna sprezajace umieszczone wewnatrz plyty betonowej, to dorazne i straty reologiczne sil sprezajacych do chwili zespolenia plyty stalowym nalezy obliczac wedlug PN-911S-10042. Wspolczynniki w tym przypadku nalezy przyjmowac zgodnie z PN-85/S-10030.

Dla innych sposob6w regulowania sil w konstrukcji wspolczynniki obnalezy przyjmowac r6wne 0,9 lub 1,1 w zaleznosci od tego, czy efekjest odciazenie czy dociazenie rozpatrywanego przekroju lub

Wartosc wspolczynnika obciazenia dla danego sposobu regulacji si! w konprzyjmuje sie jednakowa zar6wno przed zespoleniemjak i po zespoleniu wszystkich fazach pracy przekroju, w kt6rych ta regulacja wplywa na rozpatprzekr6j lub element).

4.1.3. Dokumentacja projektowa

Z~kr~s, uklad i forma dokumentacji projektowej powinny odpowiadac postanowiemom zawartym w PN-90/B-03000, PN-ISO 5261 :2002, PN-85/S-10030 PN-S-I0040:1999, PN-89/S-10050. '

4.1.4. Jednostki miar. Wartosc] posrednie

W obliczeniach nalezy sto~owac legalne jednostki miar. Wartosci posrednie w stosunku do podanych w tabltcach mozna interpolowac liniowo.

4.2.3. Redukcja skurczu betonu

Jezeli zastosowano betonowanie plyty wspolpracujacej odcinkami (rys. 4.1), a przerwa miedzy betonowaniem kolejnych odcink6w plyty jest r6wna:

a co najmniej 6 do 8 godzin, to wspolczynnik Besoc wedlug tablicy 3.2, okreslajednostkowy skurcz betonu mozna zmniejszyc do 2/3;

b ~ calkowitemu okresowi dojrzewania betonu, to mozna zmniejszyc do poIowy pelnej wartosci,

37

38

MOSTOWE KONSTRUKCJE ZESPOLONE

Rys. 4.1. Schemat kolejnosci betonowania pl:yty pomostowej

4.2.4. Obciazenia wywolane zmianami temperatury

Ekstremalne temperatury mostu zespolonego, powodujace przemieszczenia konstrukcji wzdluz jej osi, dla warunkow krajowych mozna przyjmowac nastepujacn

T . = -25°C oraz T = +40oe

nun max

a w przypadku mostow bez podsypki tluczniowej na moscie kolejowym:

T = +45°e

max

Poziom odniesienia zmian temperatury w konstrukcji stanowi temperatura budowy lub montazu, ktora w projekcie mozna przyjmowac rowna + lODe. W czasie montazu temperatura zwarcia konstrukcji kazdorazowo powinna bye okreslona zgodnie z warunkami lokalnymi.

Rozklad temperatury na wysokosci przekroju nalezy przyjmowac jako liniowo zmienny na wysokosci przekroju betonowego i staly w przekroju stalowym (rys. 4.2b - rozklad I).

Rom ice temperatur L1T nalezy przyjmowac wg tablicy 4.1.

W przypadku, gdy w dzwigarze skrajnym mostu czesc stalowa jest poddana bezposredniemu ogrzewaniu promieniami slonecznymi, przy ich pochyleniu do poziomu minimum 30°, wowczas dzwigar ten nalezy sprawdzic takze przy rozkladzie temperatury wedlug rysunku 4.2c. Na wysokosci srodnika rozklad temperatury opisuje rownanie:

!JT, - !JT_ 3,91 h. - 3,82 ( ~ r

a

CD

r----W'---r---J~~-- _

-----j------- -------------- ----------1

'J

l O,3L\T max 'J

Rys. 4.2. Rozklady roznic temperatury na wysokosci przekroju zespolonego

w przypadku dzwigarow blachownicowych oraz jednosciennych

pasow kratownic, " .

- w przypadku dwusciennych pasow gomych kratown~c,

- w przypadku dwusciennych pasow dolnych kratownic.

Roznica temperatur LlTw przypadku I (rys. 4.2b)

Tablica Roznica temperatur AT [K]

z nawierzchnia bez nawierzchni
Typ mostu
dodatnia ujemna dodatnia ujemna
12 12 8 8
gora
z jazda 18 10 15 8
dolem
10 14 8 8
gora
belkowy
z jazda 18 10 15 8
dolem
7 12 8 8
gora
kratowy 15 8
z jazda dolem 16 10 4.2.5. Rozdzial obci~zen poziomych

przeprowadza sie dokladniejszych obliczen, t? o~cietzeni~ poz~~e prostopadle na przesla zespolone mozna rozdzielac zgodme z ta rca

4.2.

Tablica 4 2 W spolczynniki do rozdzialu obciazen poziomvch

..
W spolczynniki dla obciazen przypadaj<'lcych
Poprzeczne obciazenia na plyte na stezenia usytuowane w poziomie
poziome pomostowa pasow dzwigarow stalowych
przeciwleglych do plyty
Dzialanie wiatru: 0,60 0,60
1- dzwigary kratowe 0,40
,- dzwigary pelnoscienne 0,80 0,20
1- na pomost i tabor kolejowy 1,00
Uderzenia boczne obciazenia 1,00 0,20
ruchomego
Dzialanie sily odsrodkowej 1,00 0,20 39

40

1 dla h~3,8m

k3 h )/3,7 dla 3,8 m < h: < 7,5 m

k, (7,5 h 75

k~ 0 g dla g); , m

h' odleglosc mierzona od glowki szyny (rys. 4.5).

g • k .. I' ch wzdluz toru.

4. Oddzialywanie na zalamane powierzchme konstru CJI po ozony

dku pokazano na rysunku 4.6.

Schemat tego przypa. . ., okreslone dla zastepczej odleg-

Obciazenia +q przyjmuje SIt( rowne ±qlk

't _ 4k

losci a' :

g

MOSTOWE KONSTRUKC1E ZESPOLONE STALOWO-BETONOWB

4.2.6. Dzialanie fali uderzeniowej (efekt aerodynamiczny)

Podczas przejazdu pociagu na budowle polozone obok toru dziala fala uderzeniowa cisnieniowo-esaca. Jej dzialanie moze bye w obliczeniach zastapione obci~zenietn ekwiwalentnym qik' ktore nalezy stosowac przy sprawdzaniu stanow granicznych nosnosci i zmeczenia konstrukcji.

I. Oddzialywanie na boczne powierzchnie wzdluz toru.

Wartosci charakterystyczne obciazenia ±qlk pokazano na rysunku 4.3.

Dla pociagow dobrze i bardzo dobrze profilowanych wartosci q lk Z rysunku 4.3 moz. na pomnozyc przez wspolczynnik redukcyjny k, rowny odpowiednio 0,85 i 0,60.

Powierzchnia konstrukc'j

/

_
--
,\ _
_.
~\
" -.
-, ...... <, r---
....
.... .... ...... ...... r-
" ........ - -:::
....... _ . _ r:-":-?:- - "= .... t:::::=:
.t-'":".":'" ----
.. -. ;-:.::. ... -:- ..
0 80 9,0 3,0

-- v = 300 km/h _ - v = 250 km/h •••••• V = 200 km/h . - . v = 160 km/h .- •• - V = 120 km/h

PRZEKR6J

PLAN Powierzchnia konstrukcji

q1k [kN/m2]
1,8

1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
2,3 2,8 3,3 R 4 4 Wartosci charakterystyczne obciazenia q2k ys .. , vv

2,0

1.0

hg [m]

0,

6,0

7,0

4,5

5,0

q1k

a-; -:1-

--- v = 300 km/h

- - - v = 250 km/h

.- •••••• V = 200 km/h

- . - . v = 160 km/h

- •• - ••• V = 120 km/h

'_--~~--~~~--~~~~----~--.---~

. . '. owierzchnie konstrukcji polozonych wzdhrz toru.

3. Oddzialywanie na gome P .... ssania fali uderzeniowej mozna okre-

Wartosci charakterystyczne cisnrema

ze wzoru:

(4.2)

3,8 4,3 4,8

5,3 5,8 6,3

Rys. 4.3. Wartosci charakterystyczne obciazenia qlk

Jezeli powierzchnia, na ktora dziala fala uderzeniowa, jest nizsza niz 1,0 m lub kr6tsza niz 2,5 m, to obciazenie qlk nalezy pomnozyc przez wspolczynnik k2 1,3.

2. Oddzialywanie na gorne, poziome powierzchnie nad torem.

Wartosci charakterystyczne obciazenia ±q2k mozna przyjmowac na podstawie rysunku 4.4.

Obciazenia q2k mozna redukowac za pornoca wspolczynnika kl (patrz pkt. 1). W przypadku konstrukcji poprzecznych do toru rnozna obciazenia q2k' dzialajace na przykrawedziowych (poprzecznych do toru) pasach 0 szerokosci do 1,5 m, mnozyc przez wspolczynnik 0,75.

a 06 a + 0,4

g , gmin

• r . (4 3) a 6 ° m. Znajduja

J . li > 6 ° m to nalezy przyjac we wzorze . gmax '.

eze 1 agmax ' '. 'I . ynniki k i k okreslone w punkcie 1.

tutaj takze zastosowame wspo CZ 1 2

41

(4.3)

42

MOSTOWE KONSTRUKCJE ZESPOLONE

4.2.7. Dokladnosc okreslania wartosci obciazenia

obciazen wystarczy okreslac z dokladnoscia nie wieksza niz 0,1 kN lub

gdzie: . k,

k5

0,6

PRZEKR6J
.--- ;;,2m
-\:- ±q3k(a) I·
__L
\ "'~q3k('") I
\
, \
,
, \
,
,
, " 1
,
, T a9
.. .. "
-, " .. .... ~
' ..
<, ...... .... r--_
...... -
-- -- ...... ......
r--- "-".
I a9[m]

WIDOK Z BOKU Powierzchnia

konstrukc'j

5 m .I%k(ag)

w przypadku jednego toru,

w przypadku dwoch torow,

ILH~L"jUU wywolane fala uderzeniowa nalezy laczyc z dzialaniem parcia stosujac dla obciazen qik wspolczynniki obciazenia yttakie same jak dla wiatru.

6.

0,5

0,4

4.2.8. Ilklady obciazen (sytuacje obliczeniowe)

obciazen i ich ukladow oraz ogolne zasady zestawiania tych uklaprzyjmowac wedlug PN-85/S-1 0030 oraz PN-82/S-1 0052. sprawdzaniu stanow granicznych dla dzwigarow stalowych lub ich przed zespoleniem oraz elementow stezen stalowych nalezy przyjmowac ukladv obciazen zgodnie z PN-82/S-10052 oraz PN-85/S-10030; natomiast dla

¢ betonowych przed zespoleniem - wedlug PN-91/S-10042 oraz

10030.

Do wymiarowania i sprawdzania stanow granicznych nosnosci elementow Ar"'''''''~r{\'m zespolonych nalezy wybrac najniekorzystniejszy z trzech ukladow obciazen: podstawowego (P), dodatkowego (PD) lub wyjatkowego (PW), stosujac

przy odpowiednie wspolczynniki obciazenia Yt· . . .

Wplyw pelzania betonu oraz skurcz betonu z uwzglednieniem pelzania na sily wewnetrzne i naprezenia nalezy wlaczac do ukladow podstawowych.

Laczny wplyw skurczu betonu i zmian temperatury nalezy wlaczac do ukladow dodatkowych.

obliczaniu plyty wspolpracujacej, laczne dzialanie obciazen pionowych poziomych (wiatr, uderzenia boczne) nalezy traktowac jako uklad dodatkowy.

W mostach polozonych w luku poziomym laczne dzialanie obciazen pio-

nowych i tylko sil odsrodkowych tworzy uklad podstawowy dla plyty.

Uklady obciazen dla stanow granicznych uzytkowalnosci podano w rozdziale 10 dotyczacym sprawdzania tych stanow,

0,3

0,2

- - - v '" 200 km/h

------. V'" 160 km/h

- V 120km/h

0,1

0,0 2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

Rys. 4.5. Rozklad i wartosci charakterystyczne obciazenia q3k

5. Oddzialywanie na powierzchnie obejmujace skrajnie toru na ograniczonej dlugosci (15720 m),

Dotyczy to powierzchni poziomych nad torem, polaczonych z co najmniej jedna powierzchnia pionowa (np. rusztowania, konstrukcje tymczasowe).

W tym przypadku obciazenia cisnieniowo-ssace mozna okreslac w nastepujacy sposob:

- obciazenia na cala powierzchnie pionowa:

± k, qlk' gdzie k4 = 2 (4.4)

obciazenia na powierzchnie pozioma:

(4.5)

4.3. Obliczenia statyczne

4.3.1. Zasady ogolne

uklad i forma graficzna obliczen powinny bye zgodne z PN-90/B-03000. Obliczenia statyczne powinny obejmowac ustroje konstrukcyjne, elementy

i te szczegoly konstrukcyjne, dla ktorych konieczne jest sprawdzenie stanow granosnosci i uzytkowalnosci. Nalezy przy tym przyjmowac najnieko-

±q4k(=qlk)

a9m;n .1

a'9

oraz

agmax

Rys. 4.6. Okreslenie odleglosci

43

44

MOSTOWE KONSTRUKCJE ZESPOLONE STALOWO-BETONOWfi

rzystniejsze, lecz mozliwe, uklady obciazen w stadium budowy i w stadium eksploatacji.

. W obliczeniach statycznych nalezy stosowac obciazenia charakterystyczne: roz~lIeszczo,n~ z u,:zgl~?nieniem ich charakteru (stale lub zmienne). W celu uzys, kam~ ,;artosc~ o~hczemowych, yrzez wspolczynniki obciazenia Yr nalezy prze. mn~z~c ~apr~zema, odksztalcenia lub przemieszczenia wywolane odpowiednimi ObCI'lZellla~~ cbarak~erystycznymi. W przypadku zaleznosci liniowej napr~zen, odk~ztalcen. I. prze.m.les~czen od sil wewnerrznych lub oboiazen mozna przez wspolczynniki obciazenia yjprzemnazae sily wewnetrzne lub obciazenia,

, W przypadku koniecznosci stosowania malo znanycb metod obliczen naleZy podac uza~adm~me naukowe lub powolac sie na wlasciwe i dostepne zrodla, Obhczema racbunkowe nalezy wykonywac z dokladnosciq nie mniejsza niz do trzech cyfr znaczacycb.

4.3.2. Modele obliczeniowe

~o.del ~bliczeniowy konstrukcji powinien odwzorowywac wszystkie istotne czynn~kI rnajace :vplyw na zachowanie sie konstrukcji w rozpatrywanym stanie grallICZ~y~, to Je~t: obciazenia, wlasciwosci materialu i cechy geometryczne oraz wynikajace z nich sztywnosci (podatnosci) elernentow, potaczen i wiezi podporo~ych (stezeri). Stepien zlozonoscl modelu obliczeniowego powinien bye uzasadmony z punktu widzenia waznosci zadania projektowego.

Jako modele statyczne elernentow przesla zespolonego mozna stosowac: model pojedynczego preta,

model plaski rusztu badz plyty,

model prz~strze~ny zlozony z elementow prerowvch, plytowych i tarczowych.

W obh~ze~lach statycznych zelbetowych plyt pomostowych na obciazenia lokalne obow~qZ~H.zasady po dane w normie PN-91/S-10042 (pkt. 6.6.3 i 6.7.1).

W odniesieniu do belek pomostu nalezy stosowac zasady podane w pkt. 9.1.9.2 nonny PN-82/S-10052.

,. Do obI~czen przesel skrzynkowych mozna stosowac model preta cienko-

sClennego 0 meodksztakalnym konturze, gdy:

- ~tosune~ ~zero~~sci skrzynki (odstepu scian zewnetrznychj do dlugosci przesla Jest rnnrejszy niz 0,35 w przeslach swobodnie podpartych Iub 0.30 w ukladach

ciaglych, .

- stosunek w)'so~osci. skrzynki do dlugosoi przesla jest mniejszy od 1110,

w odstepach m.e wiekszych niz 114 rozpietosci przesla i nie wit:(kszych niz 12,0 m: przekroje sa usztywmone niepodatnymi, poprzecznymi przeponami kratowyrni lub rarnowymi zapewniajqcymi zachowanie nieodksztalcalnosci konturu.

, Przesla skrzynk~~e 0 ~talej wysokosci srodnikow, ze zmieniajqcymi sie na dlugosci przesla grubosciami elernentow, mozna w obIiczeniach statycznych na skrecanie rozpatrywac jak przesla 0 stalym przekroju.

W ruszcie belkowyrn, zastosowanymjako model statyczny przesla belkowo-p!ytowego, uklad belek stalowych powinien pokrywac sie z ich rozmieszczeniem

ZlASADY OGOLNE PROJEKTOWANIA

czvwistym, a rozstaw belek poprzecznych odwzorowujacych betonowa plyte

rze " nie powinien bye wiekszy od 1 ,5-krotnego rozstawu beIek podluznych.

W obliczeniach przesel belkowo-plytowych i skrzynkowych dopuszcza sie tosowanie plaskich (w plaszczyznie pionowej) modeli belkowych (pretowych) s okresleniu poprzecznego rozdzialu obciazen. W przypadku mostow o stosunku szerokosci do rozpietosci przesla nie przekraczajacym 0,5 mozna stoBOwar metode sztywnej poprzecznicy:

a z uwzglednieniem sztywnosci na skrecanie do obliczen mostow skrzynkowych wielokomorowych oraz mostow belkowo-plytowych majacych wiatrownice dolne Iaczace wszystkie belki,

b ~ bez uwzglednienia sztywnosci skretnej - do obliczen mostow belkowo-plytowych bez wiatrownic dolnych Iub z wiatrownicami laczacymi belki glowne tylko parami.

4.3.3. SUy przekrojowe i przemieszczenia

Sily przekrojowe i przemieszczenia nalezy obliczac, stosujac me~o~y mechaniki budowli i liniowej teorii sprezystosci. Nalezy przy tym uwzgledniac wplywy specyficzne dla konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych, a mianowicie:

- wplyw pelzania i skurczu betonu,

wplyw rozkladu temperatury na wysokosci dzwigara zespolonego, wplyw wstepnych regulacji sil w konstrukcji,

- wplyw zarysowania plyty pomostowej (nad podporami ?~sredni_mi w ukl~d~c~ ciaglych) na redystrybucje sil wewnetrznych na dlugosci ustroju od obciazen

wystepujacych po zespoleniu, .

- zginanie plyty pomostowej w plaszczyznie poziomej w mostachJednotoro~yc~.

Jezeli nie przeprowadza sie dokladniejszych obliczen, to redystrybucje s11 wewnetrznych wskutek zarysowania plyty mozna w przyblizeniu okreslic poprzez redukcje podporowych momentow zginajacych i rownoczesne odpowiednie zwiek-

szenie przeslowych momentow zginajacych (rys. 4.7). .

Wartosci procentowe redukcji momentow podporowych podano w tabhcy 4.3.

Tablica 4.3. Zmniejszenie momentow podporowych [%] wskutek zarysowania plyty wspolpracujacej nad podporami belek ciaglych

Stepien sprezenia plyty

Stany graniczne

Rodzaj obliczen

Pelne Plyta zelbetowa

i ograniczone

niesprezona

Ugiecia i katy obrotu po zespoleniu, podniesienie wykonawcze

15

SGU

Rozwarcie rys

10

Sprawdzenie przekroju z plyta rozciagana

10

20

SGN

Sprawdzenie przekroju z plyta sciskana

25

15

45

46

MOSTOWE KONSTRUKCJE ZESPOLONE STALOWO-BETONOWE

,

-,

M

-,

M-M d

P = re 100%

M

I ........ J

I I I

Rys. 4.7. Redukcja momentu podporowego z powodu zarysowania plyty

Wplyw zarysowania plyty nalezy takze uwzglednic w swobodnie podpartych przeslach kratowych z jazda dolem, z plyta zelbetowa zespolona ze stalo-

wynn poprzecznicami.

4.3.4. Dzwigary kratowe

Obliczenia statyczne dzwigarow kratowych z zespolonym pasem sciskanym nalezy przeprowadzac przyjmujac sztywne polaczenia pretow w wezlach kraty. W obliczeniach nalezy uwzglednic wplyw mimosrodowego polaczenia krzyzulcow z pasem zespolonym. Wplyw ten mozna okreslic w przyblizeniu w nastepujacy spos6b:

a - gdy plyta przylega na calej dlugosci pas a stalowego (rys. 4.8)

(K' + K) cos«

I I

a

b

Rys. 4.8. Zginanie pasa zespolonego wskutek mimosrodowego polaczenia z krzyzulcami (plyta przylega na calej dlugosci pasa)

PROJEKTOWANIA

47

Rys. 4.9. Zginanie pasa zespoloncgo wskutek mimosrodowego polaczenia z krzyzulcami opiera sie na pasie tylko w wczlach kraty)

b - gdy plyta opiera sie na pasie stalowym tylko w wezlach (rys. 4.9)

(4.6) (4.7)

(4.8)

(4.9)

V _ Kmza c-

s

(4.10)

(4.11)

(4.12)

Jezeli plyta przylega na calej dlugosci do pasa stalowego, nalezy uwzgledzginanie pasa zespolonego obciazeniami ustawionymi na pasie (obciazenie rniedzywezlowe). W przyblizeniu mozna je okreslic w spos6b pokazany na ry-

48

s '

~[~'

+ 0,7 Mo

Rys. 4.10, Przybli:i:ony sposob ok 'I ' ,

, res ema momentow zginajacych od ob ' ,. ied

:J't C1<tzen mH~ zywezlowych

sunku 4,10 na ktorym M' t '

podpartej 0' r~zpi~~osci ro~~:~ o~~;e::~~~~~~~nym jak dla belki swobodnie

W obliczeniach wplywu zmian termiczn h i I "

kratowego mozna potraktowac iako b Ik ' yc I, reo ,O~ll betonu, pas dzwigara

rownych Iiczbie i dlugosci prz~dzialo: ~~~qg~ 0 liczbie 1 rozpietosciach p:z~sel wnetrznych od obciazen stalych ,Y, plyw pelz~ma na zmiane sil webiorac tylko sily osiow ' ,przylozonych po zespoleniu, wystarczy okreslic

e w paste zespolonym.

dZWiga:P::o~:gPOermatouryzn' ai reol~gii. betonu w pozostalych elementach stalowych

, pomm<tc,

SII~ rozwarstwiajaca V dzi 1 ' , ,

jako sume sily V przekazywa'n' e' ta akrJ<tc<t . nla l<tczmkl, w wezle i nalezy okreslac

• I J na zyzu ce oraz sily V 'k" .

srodowego polaczenia krzyzulco 2 wym ajacej z rmmo-

w z pasem zespolonym.

V= V + V

I 2

(4.13)

(4,14)

(4.15)

gdzie:

~Hi .. wedlug (4.6), z- wedlug rysunku Z1.1,

b :~:~~ statyczny przekroju betonu wzgledem osi przekroju zespolo-

W swobodnie podpartych przeslach krato h z i ,

betowa zespolona ze stalowymi p ,:vyc z jazda dolem 1 z plyta zel-

, 't oprzeczmcaml nalezy . I d " .

tel plyty ze stalowym pasem dolnym kraty w· ~wz? ~ ~lC wspolprace

takze pod uwage mozliwosc zarysowania plyty~rzenoszemu sil osiowych, biorac

lASADY OGOLNE PROJEKTOWANIA

4.3.5. Zasady stosowania programow komputerowych Wolno stosowae tylko takie programy obliczeniowe, ktore:

a umozliwiaj<t uwzgl~dnienie wlasciwosci materialow, modeli obliczeniowych obci<tzeii wymaganych przy obliczaniu mostow,

b - okreslony zakres zastosowania,

c _ wiarygodne pod wzgledem otrzymanych wynikow, na przyklad wskutek

przeprowadzenia w wystarczajacej ilosci obliczen sprawdzajacych.

W przypadku wykonywania obliczen przy uzyciu programow komputero-

w opisie technicznym nalezy podac:

a nazwe instytucji, w ktorej wykonano obliczenia,

b _ nazwe programu, numer wersji programu, pochodzenie programu,

c _ krotki opis programu wraz z informacja na temat zastosowanej metody obliczen i mozliwosci zastosowaii programu; w przypadku programow standardowych, dla ktorych podstawy, zalozenia i granice stosowalnosci mozna uznac za ogolnie znane, opis ten nie jest konieczny.

4.3.6. Wykonywanie obliczen za pomoca programow komputerowych

Przyjete w obliczeniach dane wejsciowe powinny bye przetworzone przez proi wydrukowane w formie zrozumialej

W odpowiednim punkcie obliczen statycznych nalezy podac schematy ob-

liczeniowe wraz z danymi geometrycznymi oraz zestawienie wartosci przyjetych

do wymiarowania konstrukcji.

Dane wyjsciowe nalezy przedstawie w formie:

a ~ opisu (informacje tekstowe),

b ~ listy wynikow (tablice); przy wykorzystywaniu tych danych w dalszych ob-

liczeniach statycznych nalezy podac w sposob dokladny ich zrodlo,

c ~ graficznej (ploter); te forme nalezy przede wszystkim stosowac wtedy, gdy wyniki zawieraja bardzo duza liczbe danych, na przyklad przy stosowaniu metody elementow skonczonych; ta forma przedstawienia, w przypadku dalszego wykorzystywania danych, musi zagwarantowae mozliwie dokladny sposob odczytywania (podzialka) oraz musi bye uzupelniona wartosciami

liczbowymi.

Sporzadzajacy obliczenia statyczne musi sprawdzae otrzymane wyniki pod

wzgl~dem ich wiarygodnosci, podajac sposob i zakres tej kontroli.

Obliczenia wykonywane za pomoca programow komputerowych mozna sprawdzac za pomoca powszechnie stosowanych sposobow, na przyklad: wykonanie niezaleznych obliczen,

~ oszacowanie rzedu wielkosci wynikow (np. wartosci maksymalnych sil we-

wnetrznych) ,

sprawdzenia warunkow rownowagi, ~ kontroli odksztalcen.

Wydruki wynikow obliczen stanowia integralna czesc egzemplarza archi-

walnego obliczen statycznych.

49

50

MOSTOWE KONSTRUKCJE ZESPOLONE STALOWO-BETONOWE

Otrzymane przy zastosowaniu program6w komputerowych wyniki nalezy uwazac za pomocnicze w ramach caloksztaltu obliczen.

4.4. Sprawdzanie stanow granicznych nosnosci (SGN)

Obliczenia dotyczace stan6w granicznych nosnosci maja na celu sprawdzenie, czy zapewnione jest w kazdej fazie budowy i w calym okresie eksploatacji konstrukcji dostateczne bezpieczenstwo ze wzgledu na wytrzymalosc, statecznosc ksztaltu (wyboczenie, zwichrzenie, wybrzuszenie), zmeczenie materialu i statecznosc polo zenia calych przesel (wywr6cenie lub przesuniecie).

W konstrukcjach zespolonych obliczenia w tym zakresie powinny obejmo-

wac:

a - w stadium budowy sprawdzenie nosnosci element6w przenoszacych obciaze-

nia przylozone przed zespoleniem, a w szczegolnosci:

sprawdzenie nosnosci belki stalowej wedlug PN -82/S-1 0052, sprawdzenie nosnosci konstrukcji wsporczych, usztywnien i montazowych element6w prefabrykowanych wedlug obowiazujacych norm, sprawdzenie betonowych prefabrykat6w plyty pomostu wedlug PN-91/S-10042,

sprawdzenie statecznosci konstrukcji stalowej, b w stadium eksploatacji:

- sprawdzenie nosnosci dzwigarow zespolonych, sprawdzenie nosnosci plyty wspolpracujacej,

- sprawdzenie nosnosci lacznikow,

- sprawdzenie innych polaczen elementow przesla wedlug PN-82/S-1 0052

lub PN-911S-10042,

sprawdzenie statecznosci polozenia calych przesel (wywr6cenie lub przesuniecie ).

Przy sprawdzaniu konstrukcji na nosnosc i statecznosc ksztaltu stosuje sie wspolczynniki obciazenia y. ,;. 1 (to znaczy okresla sie naprezenia obliczeniowe lub sily wewnetrzne obliczeniowe), uwzglednia sie wspolczynnik dynamiczny oraz przyjmuje sie wytrzymalosci obliczeniowe.

Przy sprawdzaniu element6w konstrukcji stalowych na zmeczenie materialu stosuje sie wspolczynniki Yl';' 1 (to znaczy okresla sie naprezenia charakterystyczne), uwzglednia sie wspolczynnik dynamiczny, wsp6lczynnik zmeczeniowy mzm wedlug PN-82/S-1 0052 oraz przyjmuje sie wytrzymalosci obliczeniowe.

Polaczenia spawane pretow zbrojeniowych, polaczenia ciegien sprezajacych miedzy soba i ciegna w zakotwieniach sprawdza sie na zmeczenie wedlug PN-9J/S-I0042.

Przy sprawdzaniu statecznosci polozenia calych przesel stosuje sie wspolczynniki obciazenia Yt = 1 oraz nie uwzglednia sie wspolczynnika dynamicznego.

OGOLNE PROJEKTOWANIA

51

4.5, Sprawdzanie stanow granicznych uzytkowalnesci (SGU)

Obliczenia sprawdzajace w stanach granicznych uzytkowalnosci (SGU) maja na zapewniel1ie zalozonych funkcji uzytkowych obiektu mostowego.

Przy sprawdzaniu SGU nalezy przyjmowac wspolczynniki obciazen Yj 1.

W tym opracowaniu podano zasady sprawdzania nastepujacych SGU

10):

a ugiecia dzwigarow pod obciazeniem ruchomym, b - sztywnosc pozioma przesla (mostu),

c podniesienie wykonawcze,

d - stany graniczne zarysowania dotyczace: powstawania rys poprzecznych, rozwarcia rys poprzecznych,

e ograniczel1ia wielkosci naprezen,

f - graniczne wygody uzytkownikow,

g stany graniczne bezpieczenstwa ruchu kolejowego, dotyczace: pionowych drgan mostu,

skrecania porno stu,

obrot6w na koncach pomostu,

- poziomych odksztalcen pomostu.

Zapewnienie sztywnosci poziomej wymaga szczegolnej uwagi w przypadku jednotorowych z jazda gora, charakteryzujacych sie mala szerokoscia.

Przekr6j zespol~ny to pr~ekr6j poprzeezny belki skladajacy sie w czesci z dzwigara stalowego,l w ez,.s~1 ~ ~lyty zel~etowej (rys. 5.1). Obie czesci Sci polaczone ~e s?b'i w sposob un:ozhwIaj'icy wzajemna wspolprace przy przenoszeniu obciazem~. Ukszt~lto,;ame geom.etryczne dzwigara stalowego oraz plyty zelbetowej rnusi odpowiadac wymagamom zawartym odpowiednio w PN-82/S-10052 oraz PN-91/S-10042.

W. obliczeniac? .moz~a poslugiwac sie tzw. przekrojem sprowadzonym, kt6ry nalezy tr~~to:vac jako jednorodny. Przez przekr6j sprowadzony nalezy rozumiec przekroj ? Jednorod~ych cechach fizycznych, kt6rego wymiary tak dobrano ze zachowuje ~szystkIe w:~sciwosci, w tym sztywnosc, przekroju zespolon~go. ~ dalszym .ClCigU przekroj sprowadzony bedzie odnoszony do stali. Przy okreslamu przekroju sprowadzonego rozroznia si« dwa przypadki:

1 - przekr6j z plyta sciskana,

2 przekr6j z plyta rozciagana.

5

Okreslenie przekroju

5.1. Przekr6j zespolony

a

b

Beton

Rys. 5.1. Przekroj zespolony stalowo-bctonowy

5.2. Przekr6j sprowadzony

c

PRZEKR01U

53

Jesli nie stosuje sie dokladniejszych metod, przekr6j sprowadzony przy ograniczeniu wymiaru poprzecznego plyty do tzw. szerokosci wspolzgodnie z punktem 5.3.

Przy obliczaniu charakterystyk przekroju sprowadzonego, w przypadku 1 wspolpracujaca plyty powinna bye zmniejszona rz-krotnie (a E IE ).

a em

W przypadku 2, jesli nie sprezono plyty w stopniu nie dopuszczajacym zaryso-

nalezy porninac przekr6j betonowy, a do przekroju sprowadzonego wlaw pelni zakotwione zbrojenie podluzne. Jesli zastosowano sprezenie nie dopuszczaj'ice zarysowania nalezy postepowac jak w przypadku 1.

Charakterystyki geometryczne przekroju sprowadzonego mozna obliczac wg wzor6w podanych w Zalaczniku 1.

5.3. Szerokose wspelpracujaca plyty betonowej

5.3.1. Szerokose wspelpracujaca w obliczeniach statycznych

W obliczeniach statycznych dzwigarow glownych mozna przyjmowac do wspolszerokosc plyty b 2:.bio' niezmienna na calej dlugosci przesla, przy ogranib <.._ L 18 (b - polowa rozstawu osiowego sasiednich dzwigarow lub

lO e EO

u,u,,,-V,JV wspornika plyty w przypadku zewnetrznej krawedzi dzwigara skrajnego).

to odleglosc miedzy punktami zerowymi moment6w zginajacych. Dla przeswobodnie podparte Le L, (Lt rozpietosc teoretyczna przesla), Dla typowych cia,.glych belek zespolonych, kiedy przy roznych ukladach obciazen wartosc ta jest zmienna mozna przyjac:

- przeslo skrajne: Le 0,85 LI (L1 dlugosc przesla skrajnego), przeslo posrednie: L, 0,70 L, (L, - dlugosc przesla posredniego), - wspornik: L, 2Lw (Lw - dlugosc wspornika),

podpora posrednia: Le 0,25(Lil + Li2) (Lil' Lil dlugosci sasiednich przesel).

Jesli dla sasiednich przesel belki ciaglej uzyska sie rozne szerokosci wspolpracujace, wtedy na odcinkach przypodporowych 0 dlugosci r6wnej jednej czwarrozpietosci kazdego przesla nalezy przyjac srednia wartosc szerokosci wspolpracujacej z sasiednich przesel (rys. 5.2).

W przypadku obliczen statycznych belek pomostu szerokosc wspolpracumozna okreslac tak jak dla dzwigarow g16wnych.

t

bef(i-1)

bef(i-1rbef(i) 2

bef(i)

t

Rys. 5.2. Zasada okreslania szerokosci wspolpracujacej nad podporarni belek ciaglych

54

MOSTOWE KONSTRUKCJE ZESPOLONE STALOWO-BETONOWE

5.3.2. Szerokose wspolpracujaca w obliczeniach wytrzymalosciowych i ugi~c Jesli nie prowadzi sie dokladnych obliczen, wtedy mozna przyjmowac szerokose efektywna (wspolpracujaca) plyty betonowej be! (rys. 5.3):

Rys. 5.3. Szerokosc efektywna plyty

b= b + b + b (5 1)

ej l w 0 2w •

gdzie:

b;w szerokosc wspolpracujaca w przesle, po jednej stronie dzwigara:

b. Ab.

lW I

przy spelnieniu warunk6w: b;w <; L/8 i b.; nie wieksze niz polowa odleglosci belek w swietle umownej szerokosci srodnika lub umownej dlugosci wspomika (dla belki krawedziowej);

b 0 umowna szerokosc srodnika, liczona w spos6b nastepujacy:

w przypadku plyty bez skos6w - szerokosc pasa stalowego liczona pomiedzy skrajnymi krawedziami op6rek lub srodkami skrajnych trzpieni (rys.5.4a),

w przypadku plyty ze skosami szerokosc pasa okreslona jak wyzej powiekszona 0 szerokosc skos6w, jesli kat nachylenia skosu jest wiekszy od 45° (wzgledem poziomu), lub od umownej granicy skosu, jesli skos jest pod katem mniejszym od 45°; umowna granice skosu wyznacza prosta prowadzona pod katem 45° od umownej krawedzi pas a stalowego (rys. 5.4b);

a

b

P-t ft

! ity: !

I I

I

. .

- .

I I I I

~r1~:~ 'j'T 5· "T_;"·

Rys. 5.4. Umowna grubosc srodnika

a - w plycie bez skosow, b - w plycie ze skosami

PRZEKROJU

jesli tak obliczona szerokosc przekracza wartosc 0,05 Lt' wtedy do obliczen nalezy przyjac umowna szerokosc srodnika hi) 0,05 L, (dlugosc odpowiedniego przesla),

rozstawu dzwigarow w swietle krawedzi umownych szerokosci

(b) podpierajacych plyte lub dlugosc wspornika w przypadku dzwiskrajnego (rys. 5.3),

A - wsp6lczynnik przyjmowany z tablicy 5.1, w kt6rej bo' h z rysunku 5.4.

Dopuszcza sie przyjecie stalej wartosci szerokosci wspolpracujacej:

= L./8

I

"'~I"'u'<> 5.1. Wartosci wspolczynnika A do wyznaczania szerokosci wspolpracujacej

b/h bilLe
1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1
0,10 0,18 0,20 0,22 0,26 0,31 0,38 0,48 0,62 0,82 1,00
0,15 0,20 0,22 0,25 0,28 0,33 0,40 0,50 0,64 0,83 1,00
'0,20 0,23 0,26 0,30 0,34 0,38 0,45 0,55 0,68 0,85 1,00
0,30 0,32 0,36 0,40 0,44 0,50 0,56 0,63 0,74 0,87 1,00 (5.2)

Do obliczen szerokosci wspolpracujacej przyjmuje sie dlugosc ekwiwaprzesla L .

Na odcinkach przypodporowych, 0 dlugosciach zgodnych z rysunkiem 5.5,

przyjmowac liniowa zmiennosc szerokosci wspolpracujacej,

Jezeli w obliczeniach plyty pomostowej uwzglednia sie w niej naprezenia

wspolpracy z dzwigarem stalowym i jesli nie prowadzi sie dokladnych o.blimozna przyjac liniowy rozklad naprezen w plycie od wspolpracy z dzwlga~ zgodnie z rysunkiem 5.6. Przyjeto w tym przypadku zalozenie, ze na umownej szerokosci srodnika b naprezenia odpowiadaja poziomowi wyznaczonemu przy

()

§IN

{j1

§IN

~ri1

. (L = O,85Lt1) (L = O,70Ld (L = O,85Lt3)

Rys. 5.5. Schemat zmian szerokosci wspolpracujacej na dlugosci przesel

(5.3)

55

56

MOSTOWE KONSTRUKCJE ZESPOLONE STALOWO-BETONOWE

I r-h I
I I
I I
2b1w J I b,pl 2b2w
I
I
I
~. Rys. 5.6. Uproszczony rozklad naprezen w przekroju poprzecznym plyty

zalozeniu szerokosci wspolpracujacej, w odleglosci bWi wynosza polowe tej wartosci, zas w odleglosci 2b wi wynosza zero.

5.3.3. Szerokosc efektywna plyty w przenoszeniu sil sprezajacych

Szerokosc efektywna plyty w przenoszeniu sily podluznej zaczepionej w koncu plyty zmienia sie liniowo w zaleznosci od odleglosci x od miejsca przylozenia. Przy x 0 odpowiada umownej grubosci srodnika, czyli b . W odleglosci x szero-

()

kosc ta wynosi b = bo + x, co wynika z zaleznosci b bo + 2 x tga <, bo+ b1,,+ b2w'

Kat rozkladu sily z miejsca obciazenia przyjeto a 26,5° (rys. 5.7).

I I I I I I I

I a = 26 5"

I '

I

Rys. 5.7. Szerokosc wspolpracujaca plyty obciazonej na koncu sila podluzna

I.. b{) k

'I I 'i

5.4. Sztywnosc przekroju na zginanie

5.4.1.Przekroj z plyta sciskana

Sztywnosc przekroju z zespoleniem sztywnym oblicza sie przy nastepujacych zalozeniach:

uwzglednia sie caly przekroj plyty, 0 szerokosci r6wnej szerokosci wspolpracujacej, zgodnie z rozdzialem 5.3, lacznie z betonem w strefie rozciaganej,

57

pomija sie zbrojenie plyty,

rozpatruje sie przekroj dzwigara stalowego br~tto, .

_ zaklada sie ciaglosc odksztalcen na wysokosci calego przekroju, .

Sztywnosc przekroju zespolonego na zginanie z niepodatnym zespolemem

nalezy obliczac ze wzoru:

B EI

c a ("

(5.5)

- modul sprezystosci stali,

( moment bezwladnosci przekroju sprowadzonego.

5.4.2. Przekroj z plyta rozciagana

w przekroju z plyta rozciagana nie nastepuje jej zarysowan~e, wtedy sztywprzekroju zespolonego przyjmuje sie jak przekroju z P~tll sciskana, Jako kryterium zarysowania plyty w obliczeniach statycznych przyjeto warunek:

(5.6)

a >-:f

btk"'Clm

gdzie: . . ( db' . r h

naprezenia rozciagajace na krawedzi plyty wspolpracujacej 0 0 ciazen c a-

rakterystycznych),

srednia wytrzymalosc betonu na rozciaganie (charakterystyczna~.

Jesli warunek (5.6) jest spelniony, wtedy uwaza sie, ze plyta Jest zarysowana. Sztywnosc przekroju z zarysowana plyta beto~owll ~C( ~alez~. oblic~a~ z ~ominieciem plyty betonowej i z uwzglQdnieniem stah zbrojeniowej I sprezajacej.

6.1. Wplyw zmian temperatury 6.1.1. SHy wewnetrzne

SHy wewnetrzne w dzwigarze zespolon m wvw "

wg rozkladu I (rys. 4.2 b) mozna okreslac / d ,:y\Volane zmianami temperatur na rysunku 6.1. go me ze schematem przedstawionym

Zwroty sil przedstawione na rys k 6 1 d .

dem belki stalowej; w przypadku ogrzan~~ p~~ ~t~CZ'lc o~l~~ienia plyty ~zgl~-

Przy rozkladzie I ?~ ezy prZYJ'lcc zwroty przecrwne.

Mr nalezy obliczac wg w~:7r:~atur na wysokosci przekroju (rys. 4.2b) sily Nr i

NT = arl1TbEcmAb

6

Sily ~ewnftrzne i napreienia od wplywow termicznyclt i reologicznych

a

Oc ' II I

-. -. -. -. -. -. - ----. t· -. -- -. - -. -1: - --. - - +. -. - - - - -.

II I

,'ha II I

II I

. II

II :

I zs: I

I

j+- _!:::x ~1

Rys. 6.1. Schemat do obliczania sil wewn h

temperatury etrznyc w belce zespolonej wywolanych zmianami

SIl Y WE\\lNI;:TRZNE I NAPRI;:ZENIA OD WPl yw6w TERMICZNYCH .. ,

LI Tb roznica temperatur miedzy belka stalowa a plyta wspolpracujaca

srodku ciezkosci (Ob)'

W schemacie przedstawionym na rysunku 6.lb wartosc momentu zginaja-

w rozpatrywanym przekroju poprzecznym 0 wspolrzednej x nalezy obliodpowiednio do schematu statycznego belki i wartosci moment6w brzegowych M, = Nrzb + Mr Jezeli jest spelniony warunek Ec,//E/a < 0,05, to

M; mozna porninac. W belkach swobodnie podpartych M Ml·

Sily wewnetrzne w belce stalowej otrzymuje si~ z rozwiazania schematu pokazanego na rysunku 6.1 b. Sily wewnetrzne w plycie zelbetowej oblicza sie jako sil uzyskanych z obu schemat6w (rys. 6.la,b).

Wymiary oraz charakterystyki geometryczne przekroj6w przeslowych

i podporowych okresla sie wg rozdzialu 5.

W przypadku II rozkladu temperatur (rysA.2c) sily wewnetrzne i napreze-

trzeba okreslac na podstawie analizy odksztalcen dzwigara zespolonego.

Naprezenia

Rozklady odksztalcen i naprezen termicznych w przekroju z plyta wsp61pracuj'lcc'lc zarysowan'lc przedstawiono na rysunku 6.2. Rysunek 6.2a dotyczy oziebienia wzgledem belki stalowej; w przypadku ogrzania plyty nalezy przyjac przezwroty odksztalcen i naprezen,

(6.2)

(6.1)

~c _

® rozciqganie e sciskanie

b

Rys. 6.2. Rozklady odksztalcen i naprezen termicznych w przekroju z plyta sciskana

59

60

MOSTOWE KONSTRUKCJE ZESPOLONE

. . O~liczone wartosci naprezen nalezy sumowac z odpowiednimi naprezemanu od innych obciazen.jezeli ich wplyw jest niekorzystny; w przeciwnym przypadku nalezy je pomijac,

W przypadku przekroju z plyta zarysowana nalezy przy obliczaniu naprezen pominac przekroj betonowy, a uwzglednic przekroj zbrojenia wg rozdziahr 5.

6.2. Wplyw pelzania betonu

6.2.1. Zasady i zaleznosci ogolne

W dowolnej chwili t sily wewnetrzne w z-tej czesci przekroju zespolonego (betonowej lub stalowej) sa suma sil poczatkowych N", MiG oraz ich zmian, spowodowanych pelzaniem betonu.

(6.3)

Sily 1~(), M/' wynikaja z rozdzielenia poczatkowych sil przekrojowych N , 11,(" ktore powstaja w przekrojach poprzecznych dzwigara zespolonego w chwili przylozenia obciazen powodujacych pelzanie betonu, na sily dzialajace osobno na przekroj betonowy i na przekroj stalowy wedlug nastepujacych wzorow (rys, 6.3 a,b):

N° - _N° - M AbZh

aM - hM - 0-1-

a c

(6.4)

Mo_ 1A' la -in -

a ° 1 '

c

(6.5)

No -N Ab bN- -o aA' c

(6.6)

Zmiany Ni<p' MilP poczatkowych sir wewnetrznych w kazdym przekroju dzwigara zespolonego musza spelniac rownania rownowagi (rys. 6.3c):

(6.7)

(6.8)

oraz rownania zgodnosci odksztalcen belki stalowej i plyty wspolpracujacej, Ksztalt rownan zgodnosci zalezy od zastosowanej teorii pelzania betonu, to znaczy od rownania opisujacego zmiany odksztalcen w betonie poddawanym dlugotrwalemu obciazeniu,

Do obliczania zmian poczatkowych sil wewnetrznych spowodowanych pelzaniem betonu zaleca sie stosowac metode TROSTA lub zmodyfikowana teorie starzerua.

OD WPL yw6w TERMICZNYCH ...

b

c

a

z

6.3. Rozklad momentu zginajacego (a) i sily normalncj (b) na sily przekrojowe dzialajace osobno na przekr6j betonowy (0,,) i stalowy (0). Dodatnie zwroty zrnian sil poczatkowych

po czasie t (c)

at=: 0

b

Rys. 6.4. Wplyw pelzania betonu na odksztalcenia i naprezenia w przekroju zespolonym poczatkowe sily przekrojowe 11,1" No i odpowiadajace im odksztalcenia £'0 i naprezenia G,o.

- zmiany si! poczatkowych i odpowiadajace im odksztalcenia i naprezenia CJI~

61

Przy obliczaniu zmian poczatkowych sit wewnetrznych nalezy uwzgledniac odpowiedni schemat statyczny oraz rozklad sztywnosci na dlugosci belki, w tym stopien wspolpracy elementow stalowych z betonowymi (np, ciegna spreprzed iniekcja i po zainiektowaniu kanalow kablowych).

Naprezenia normalne w chwili t w z-tej czesci przekroju nalezy takze przedstawiac w postaci sumy (rys. 6.4):

o(t}=o·o +0

I I up

(6.9)

Naprezenia nalezy okreslac obliczajac odpowiednie do stadium pracy przekroju pola powierzchni i momenty bezwladnosci przekrojow,

Do naprezen a. nalezy stosowac wspolczynniki obciazenia ytodpowiednie

iI) • • . • •

rodzaju obciazenia, ktore wywolalo pelzanie betonu. Natomiast do naprezen

nalezy stosowac Yf 1,20 lub YJ 0,85 (z~odnie z PN-85/S-1 0030), niezalezod przyczyny, ktora spowodowala pelzanie betonu.

62

MOSTOWE KONSTRUKCJE ZESPOLONE STALOWO-BETONOWE

6.2.2. Belki clagle

W belkach ciaglych zmiany poczatkowych sil wewnetrznych mozna przedstawic w postaci sumy:

gdzie:

No MO iq:: f(p

(6.10) (6.11)

zmiany sil przekrojowych obliczone w ukladzie podstawowym statycznie wyznaczalnym przy poczatkowych silach wewnetrznych okreslonych w ukladzie rzeczywistym statycznie niewyznaczalnym; przy ich okreslaniu stosuje sie zasady i zaleznosci podane w punkcie 6.2.1; te zmiany powoduja naruszenie ciaglosci odksztalcen w be1ce,

N'iq) ,M\<p - zmiany sil przekrojowych wskutek dodatkowych zmian wielkosci hiperstatycznych, ktore przywracaja naruszona ciaglosc odksztalcen w be1ce.

6.3. Wplyw skurczu betonu

Skurcz betonu jako dzialanie dlugotrwale i przebiegajace w konstrukcji zespolonej w warunkach skrepowania wywoluje takze pelzanie betonu. Obowiazuja zatem zasady i zaleznosci podane w punktach 6.2.1 do 6.2.3. Poczatkowe sily wewnetrzne sa w tym przypadku rowne zeru Mo = No = O. Z uplywem czasu powstaja sily wewnetrzne spowodowane skurczem betonu z towarzyszacym mu pelzaniem.

Odksztalcenia skurczowe oraz miary pelzania betonu nalezy przyjmowac zgodnie z rozdzialem 3. Przebieg odksztalcen i naprezen normalnych na wysokosci przekroju zespolonego wywolanych skurczem betonu pokazano na rysunku 6.5.

a

b

t = 0

Mo = No = 0

I

r'-'-'-'-'-'

I

Rys. 6.5. Sily wewnetrzne Nid A(c,' odksztalcenia «: i naprezenia <. W przekroju zespolonym

spowodowane skurczem betonu -

f

WE\VN~TRZNE I NAPR~ZENIA OD WPLyw6w TERMICZNYCH ...

SHy od skurczu betonu i zmian temperatury dzialajace na Iacznlki skrajne

betonu i oziebienie plyty wywoluja na koncowych odcinkach dzwigarow na laczniki 0 kierunku przeciwnym niz sily rozwarstwiajace od obciazewnetrznych, Powstajaca na takim odcinku sila rozwarstwiajaca V jest

sile normalnej Na dzialajacej na przekroj stalowy (lub sile N, dzialajana przekroj plyty wspolpracujacej) w przekroju belki wskazanym na rysunku

(6.12)

NaT' Noes oznaczaja sily normalne w przekroju stalowym na koncu belki, wywolane odpowiednio oziebieniem plyty i skurczem betonu (z uwzglednieniem pelzania).

Rozklad sily V na laczniki nalezy przyjmowac zgodnie z rozkladem troj(rys. 6.6b), ktorego powierzchnia jest rowna sile V, a dlugosc podstawy szerokosci wspolpracujacej plyty. Wtedy sile VI dzialajaca na lacznik skrajny okre-

wzor:

e(2bef -e) V; = V --"'_:--

b~

e oznacza rozstaw lacznikow.

Sile VI nalezy jeszcze zmniejszyc 0 sile VIa przeciwnie skierowana, jaka wywoluje obciazenie stale przylozone po zespoleniu,

W belce ciaglej oziebienie plyty i skurcz betonu powoduja powstanie i momentow wzbudzonych, a wiec takze dodatkowych sil rozwarstwia-

6.6. Rozklad sily rozwarsrwiajacej od skurczu betonu i oziebienia plyty na koncu belki zespolonej

63

(6.13)

64

7

MOSTOWE KONSTRUKCJE

Rwzb

Stany graniczne nosnosci przekroju poprzecznego

I

I V2 = const :

111111111111111I

I ,

Rys. 6.7. Momenty wzbudzone i jednostkowe silv rozwar~twIaJ1!ee na koncu belki ciaglej wvwolane

wiclkoscia hiperstatyczna .

Napr~zenia w przekroju 0 zespoleniu sztywnym oblicza sie przy nastepujacych zalozeniach:

obowi'lzuje zasada plaskich przekrojow;

_ z dzwigarem stalowym wspolpracuje czesc przekroju plyty betonowej, 0 szero-

kosci okreslonej zgodnie z punktem 5.3.2, w zakresie liniowo spr~zystym, pomija sie wytrzymalosc betonu zarysowanego,

_ napr~zenia w stali i betonie sa liniowa funkcja odksztalcen,

zespolenie jest sztywne, jesli spelnia wymagania po dane w rozdziale 9.

Nosnosc na zginanie nalezy sprawdzac w przekrojach miarodajnych, roz-

rozniajac:

- przekroje z plyta sciskana, przekroje z plyta rozciagana,

Ogolny warunek nosnosci rna postac:

7.1. Nosnosc przekroju zginanego

Na koncowym odcinku belki przebie moment' . " .

odpowiada stalej sile poprzecznej Q :: R ow wzbudzonych Jest hmowy, co

belki, stalej wartosCiJ·ednostkowyJCh2s.t wzh (rys. 6?~ oraz, przy stalym przekroju

Z . It rozwarstwiajacych v

atem dodatkowa sile roz twi T " 2'

sla wzor: wars iajaca V 2 dzialajaca na jeden lacznik okre-

7.1.1. Zasady ogolne

V2 =v2e= Q2Sh e nIc

Na odcinku o dhrgosci o nalezy sile V d d 'd '1 (6.14)

W t '. ef '" 2 0 ac 0 si Y V.

en sam sposob mozna tez uwz 1 dnic Iy I .

nia plyty na laczniki znajduj . k ~ ~ wp w skurczu betonu I oziebietowym. ujace ste na oncach pas a zespolonego w dzwigarze kra-

gdzie:

a sumaryczne naprezenia normalne od obciazen obliczeniowych ciezarem sta-

lym (w tym obciazen sprzed zespolenia) i zmiennym, spr~zeniem, skurczem betonu, wplywami termicznymi, z uwzgl~dnieniem redystrybucji naprezen bedacych efektem pelzania betonu (zgodnie z pkt. 5.2). Przy sumowaniu obowiazuje zasada superpozycji skutkow:

O'l naprezenia od obciazen dzialajacych przed zespoleniem, an napr~zenia od obciazen dzialajacych po zespoleniu z uwzgl~dnieniem efektow reologicz-

nych,

F: wytrzymalosc obliczeniowa odpowiednio stali konstrukcyjnej, stali zbroje-

niowej lub betonu. Za fnalezy przyjmowac:

_ dla stali konstrukcyjnej wg tablicy 3.12,

(7.1 )

(7.2)

66

MOSTOWE KONSTRUKCJE ZESPOLONE

dla stali zbrojeniowej wg tablicy 3.8, dla betonu sciskanego wg tablicy 3.5, dla betonu rozciaganego wg tablicy 3.5.

.~?na?to nalezy spelnic warunki zachowania statecznosci globalnej kcastrukcji jak i lokalnej element6w przekroju, a takze uwzglednic efekty zmeczenia,

7.1.2. Przekroje z plyta sciskana

Naprezenia normalne all w przekroju zespolonym oblicza sie wg wzor6w:

Mnz

ahlI = -- (7..3)

ale 'J

aall

(7.4)

gdzie:

o;!hll naprezenia normalne w elernencie betonowym, aUall naprezenia normalne w elemencie stalowym,

Mil moment zginajacy obciazajacy przekr6j zespolony,

Ie sprowadzony moment bezwladnosci (pkt 504.1 ),

a

7.1.3. Przekroje z plyta rozciagana

Napr«~~n~a nonnalne ": af + all w przekroju zespolonym z plyta rozciagana.jesli nastapi JeJ zarysowame oblicza sie wg wzoru:

ah 0 (7.5)
a aal+aall (7.6)
a
gdzie:
aaI = Z MIIz
I, , aaII =-1-
a moment zginajacy obciazajacy przekr6j stalowy, moment zginajacy obciazajacy przekr6j zespolony, moment bezwladnosci dzwigara stalowego,

moment bezwladnosci przekroju stalowego (lacznie dzwigara stalowego i zbrojenia plyty).

. J~ko .kryterium zarysowania plyty w obliczeniach wytrzymalosciowych przyjmuje SIt( warunek:

I

a

a >f

btk . elm

(7.7)

gdzie ahtk oznacza naprezenia rozciagajace na zewnetrznej krawedzi plyty betonowej od obciazen charakterystycznych.

NOSNOSCI PRZEKROJU POPRZECZNEGO

7.1.4. Przekroje z plyta sprezona

W przypadku przekroj6w z plyta sprezona rozroznia sie:

pelne, odpowiadajace stanowi niedopuszczenia naprezen w plycie betonowej (od obciazen charakterystycznych), w najniekorzystukladzie obciazenia z uwzglQdnieniem efekt6w reologicznych:

;:,0

(7.8)

zalozeniu znaku plus dla sciskania),

0",>',(>7P111P ograniczone odpowiadajace niedopuszczeniu naprezen rozciagajacych

wil:(kszych od wytrzymalosci betonu na rozciaganie:

(7.9)

naprezenia od obciazen charakterystycznych w rozciaganej plycie betonowej,

wytrzymalosc charakterystyczna betonu na rozciaganie wg tablicy 3.11ub

304.

Sprezenie pelne nalezy zachowac w odniesieniu do stan6w granicznych

uzvtkowalnosci:

~tadium bezuzytkowego i uzytkowego most6w kolejowych,

wszystkich stadi6w pracy most6w kolejowych i drogowych, w kt6rych wystesprezone styki element6w wykonanych z segment6w.

Sprezenie ograniczone nalezy zachowac w odniesieniu do wszystkich stamost6w drogowych i stadium budowy most6w kolejowych, w kt6rych nie wystepuja sprezone styki element6w wykonanych z segment6w.

Dodatkowo w przypadku sprezenia pelnego wymagane jest spelnienie wa-

naprezenia od obciazen obliczeniowych).

Naprezenia normalne a w przekroju zespolonym ze sprezeniem pelnym obliczac przyjmujac przekr6j brutto. W dzwigarze stalowym trzeba sumowac odpowiednie naprezenia od obciazen zewnetrznych i sprezenia z uwzglednieniem efekt6w reologicznych.

Scinanie

7.2.1. Zasady ogolne

Miarodajne naprezenia scinajace w przypadku przekroju z plyta rozciagana powinno obliczac w odniesieniu do dzwigara stalowego, niezaleznie od fazy pracy przekroju, tj. przyjmujac, ze cale naprezenia scinajace przejmuje przekr6j stalowy. obliczeniach nalezy pominac zbrojenie plyty.

67

68

MOSTOWE KONSTRUKCJE ZESPOLONE

Dopuszcza sie obliczanie naprezen scinajacych w przekrojach z plyta sciskana w odniesieniu do calego dzwigara zespolonego. Nalezy wtedy uwzglednie historie obciazenia i calkowite naprezenia scinajace, obliczac sumujac naprezenij, z obu faz pracy dzwigara (przed i po zespoleniu). W obIiczeniach mozna pomintl~ zbrojenie plyty betonowej.

Podany spos6b sprawdzania nosnosci na scinanie dotyczy dzwigarow zespolonych z pelnosciennym dzwigarem stalowym (bez otwor6w w srodniku).

W obliczeniach nalezy uwzglednic warunki statecznosci lokalnej srodnika zgodnie z rozdzialem 7.

Ogolny warunek nosnosci na scinanie przekroju dzwigara stalowego rna postae,

(7.10)

gdzie:

miarodajne naprezenia scinajace od obciazen obliczeniowych, - wytrzymalose obliczeniowa stali na scinanie wg tablicy 3.12.

7.2.2. Naprezenia scinajace

Naprezenia scinajace oblicza sie ze zwiazku:

vs

T -

(7.11)

gdzie:

V miarodajna sila poprzeczna (odpowiednia do analizowanej fazy pracy przekroju),

S, 1,1 tj charakterystyki geometryczne przekroju stalowego; w przypadku obliczania naprezen scinajacych w odniesieniu do calego przekroju zespolonego nalezy w II fazie pracy uwzglednic charakterystyki geometryczne calego przekroju zespolonego zgodnie z punktem 4.4.

W przypadku oslabienia przekroju srodnika otworami na nity lub sruby, naprezenia styczne w srodniku powieksza sie w stosunku:

t; d

(tw grubosc srodnika, d srednica otworu na nity lub sruby).

W obliczeniach nalezy stosowac zasade superpozycji skutkow.

7.3. Zginanie ze scinaniem 7.3.1. Zasady ogolne

Przy jednoczesnym obciazeniu belki momentem zginajacym M i sila poprzeczns, V, w miejscach zmiany przekroju oraz w miejscach wystepowania znacznych naprezen normalnych i stycznych nalezy sprawdzic naprezenia zastepcze. Warunek nosnosci w zlozonym stanie naprezenia rna postac:

GRANICZNE NOSNOSCI PRZEKROJU POPRZECZNEGO

<;;: 1,1

(7.12)

~ naprezenia zastepcze,

wytrzymalosc obliczeniowa stali na rozciaganie wg tablicy 3.12.

Warunek ten nalezy sprawdzic w kazdej fazie pracy przekroju.

Mozna nie sprawdzac naprezen zastepczych, jesli miarodajne naprezenia

nie przekrocza 0,3 (r <;;:0,3f;,d)'

Naprezenia zastepcze

zastepcze w plaskim stanie naprezenia nalezy obliczac ze wzoru:

(7.13)

a w przypadku, gdy ax lub av sa rowne zeru, wg wzoru:

(7.14)

W przypadku montazu dwufazowego naprezenia normalne i styczne nalezy obliczac metoda superpozycji skutkow, sumujac naprezenia z obu faz pracy kon-

7.4. Zginanie plyty pomostowej w plaszczyznie poziomej

Jako przekroj obliczeniowy do sprawdzania SGN nalezy przyjac przekr6j plyty pomostowej 0 szerokosci bie/(wg pkt. 5.3.2.) wspolpracujacej zjednym dzwigarern stalowym i. Sprawdzenie nalezy przeprowadzic wedlug PN-911S-10042, jak dla przekroju mimosrodowo sciskanego lub rozciaganego, obciazonego momentem

oraz sila normalna (sciskajaca lub rozciagajaca):

N

I

(7.15)

+

sila normalna przypadajaca na przekr6j obliczeniowy plyty od zginania pionowego dzwigara zespolonego i z uwzglednieniem skurczu i pelzania betonu,

M - sila normalna i moment zginajacy przypadajace na przekr6j oblicze-

IbN

niowy plyty od zginania mostu w plaszczyznie poziomej.

W spolczynniki obciazenia nalezy przyjmowac jak dla ukladu dodatkowego zgodnie z punktem 4.2.8.

JeW nie przeprowadza sie dokladniejszych obliczen, to sily NihEl' MiMI mozna otrzymac, rozpatrujac zginanie poziome dzwigara 0 przekroju poprzecznym zlozonym z przekroju plyty, przekroj6w g6rnych pas6w Aj) pelnosciennych

69

70

a

MOSTOWE KONSTRUKCJE ZESPOLONE STALOWO-BETONO\V.E

h'

w .1

b

1 1 1 1 1 1 1

,--------- --

1 I I I 1 1 1

1

1

1

1

I

1

1 ,----- 1

1

1

1

1

1

1

2

1

-r--------

1 1

I

I

1

1

1 1

= -1.-------- _

1

H 1

1...1---1

1

1

1

1 I I

--t--------

1 1 1

1

1

1

1

Rys. 7.1. Schemat do obliczen zginania poziomego plyty pomostowej a sklad przekroju, b rozdzial momentu Mil na poszczegolne dzwigary

dzwigarow stalowych oraz czesci srodnikow 0 wysokosci h~ (rys. 7.1a), w ktorym dziala moment zginajacy MH od obciazen poziomych, okreslonych w punkcie 4.2.5. Moment MH nalezy rozdzielic na poszczeg61ne dzwigary (rys. 7.1b), a nastepnie sily NH, M-H trzeba rozdzielic na czesc stalowa i betonowa N M Spo-

I I 't: 't 't ibH' ibll ' ..

s6b rozdzialu jest analogiczny do podanego w punkcie 7.2.1.

W przypadku kratowych dzwigarow stalowych nalezy brae pod uwage pelny przekr6j pasa stalowego zespolonego z plyta,

7.5. Zespolone prety dzwlgarow kratowych

Rozroznia sie dwa przypadki:

1 - prety zespolone tylko w wezlach dzwigara kratowego,

2 - prety zespolone na calej dlugosci (plyta pomostowa zespolona z pasem dzwigara).

Nosnosc pretow nalezy sprawdzac w kazdej fazie pracy dzwigara.

W obliczeniach nalezy uwzglednic warunki statecznosci preta sciskanego zgodnie z rozdzialem 8.

Przypadek 1

Obliczenia nosnosci nalezy przeprowadzic niezaleznie dla czesci betonowej i stalowej pasa. Sily uog6lnione obciazajace Cz«SC stalowa pasa w wezle nalezy wy-

GRANICZNE NOSNOSCI PRZEKROJU POPRZECZNEGO

bw1+bw2 b

b = 2 + 0

~ w ~

1 1

Rys. 7.2. Dlugosc strefy rozmieszczania lacznikow w dzwigarze kratowym

odpowiednio ze wzor6w (4.8) do (4.12). Pomiedzy wezlami nalezy przyliniowa zmiane momentu zginajacego.

Momenty zginajace w czesci betonowej pasa nalezy odpowiednio sumowac z momentami powstalymi od bezposredniego obciazenia pasa (plyty pomostowej).

W przypadku obliczania czesci stalowej nalezy stosowac odpowiednie przenormy PN-82/S-10052, a w przypadku obliczania czesci betonowej odpoprzepisy normy PN-911S-10042.

Laczniki w wezle nalezy projektowac na calkowita sile rozwarstwiajaca dzialajaca porniedzy sasiednimi wezlami, okreslona wzorem (4.13).

Laczniki rozmieszcza sie na dlugosci r6wnej szerokosci wspolpracujacej (pkt 5.3.2), symetrycznie wzgledem punktu przeciecia osi element6w zbiegasie w wezle (rys. 7.2), przyjmujac r6wnomiemy rozklad sily rozwarstwiana wszystkie laczniki.

Przypadek 2

Obliczenia nosnosci pasa zespolonego nalezy przeprowadzic w odniesieniu do sprowadzonego przekroju zespolonego (stalowego) (pkt 5.4), stosujac odpowiednie postanowienia normy PN-82/S-10052. Pas oblicza sie na sume uog61nionych sil wewnetrznych wynikajacych z analizy kratownicy jako calosci i lokalnego obciaze-

plyty pomostowej. Sily uog61nione wynikajace z analizy kratownicy jako calosci

obliczac wzorami (4.6) i (4.7). Laczniki nalezy projektowac na calkowita silQ rozwarstwiajaca obliczona wzorem (4.l3). Laczniki nalezy rozmiescic na odcinku zespolenia okreslonym jak w przypadku 1, przyjmujac r6wnomiemy rozklad sily rozwarstwiajacej na wszystkie laczniki. Na pozostalym odcinku - z warunk6w zespole-

czesci stalowej i betonowej od lokalnego obciazenia plyty betonowej.

7.6. Strefa zakotwien dzwigarow ze sprezona plyta betonowa

zakotwienie kabli usytuowane jest w plycie betonowej, wtedy nosnosc strefy zakotwien nalezy obliczac zgodnie z PN-91/S-10042 rozdziallO.5.

71

72

MOSTOWE KONSTRUKCJE ZESPOLONE

Rys. 7.3. Dlugosc rozkladu sily sprezajacej

Laczniki w bezposrednim sasiedztwie strefy zakotwien nalezy liczyc dodatkowo (poza sila rozwarstwiajaca od scinania) na calkowita sile sprezajaca przypa .. dajaca na jeden dzwigar zespolony, zmniejszajac liniowo do zera sile sprlizaj'lCCl ~zdlui: osi dzwigara, ~a dlugosci r6wnej szerokosci efektywnej bejobliczonej zgodme z punktem 5.3.3, liczac od czola bloku oporowego, zgodnie z rysunkiem 7.3.

W przypadku usytuowania zakotwienia w dzwigarze stalowym (posrednie przekazywanie sily sprezajacej na plyte betonowa), zakotwienie nalezy wymiarowac zgodnie z PN-82/S-1 0052. Laczniki nalezy w tym przypadku obliczac wg og61nych zasad (bez uwzgledniania dzialania dodatkowej sily od sprezenia na laczniki usytuowane w bezposrednim sasiedztwie zakotwienia).

7.7. Zmeczenie

Wplyw zmeczenia materialu nalezy sprawdzac tylko w odniesieniu do dzwigara stalowego. Sprawdzenia nosnosci przekroju ze wzgledu na zmeczenie nalezy przeprowadzic zgodnie z punktem 3.4.2 normy PN-82/S-l0052Iub wg Ee, ale wtedy z zastosowania obciazen podanych w EC.

7 .8. Polaczenia w belkach stalowych

Polaczenia element6w dzwigara stalowego nalezy obliczac wg PN-82/S-l0052, rozdzial S.

7.9. Statecznosc polozenia przesel lub ich czesci

Statecznosc polozenia konstrukcji przesel lub ich czesci, tj. bezpieczenstwo ze wzgledu na ich wywr6cenie i przesuniecie, musi bye zapewnione w kazdej fazie budowy i eksploatacji mostu. Sprawdza sie ja zgodnie z PN-82/S-10052, punkt 3.4.3. Sprawdzenie statecznosci lokalnej nalezy wykonac zgodnie z rozdzialem 8.

8

Statecznosc

8.1. Zwichrzenie (utrata plaskiej postaci zginania)

8.1.1. Zasady ogolne

Nalezy zagwarantowac zachowanie plaskiej postaci zginania w kazdym stadium budowy i eksploatacji. Zabezpieczenie belki przed utrata plaskiej postaci zginania mozna uzyskac alba projektujac przekr6j poprzeczny belki 0 odpowiednich wymia-

albo projektujac elementy konstrukcyjne zabezpieczajace pas sciskany przed przemieszczeniem poprzecznym. Mozna nie sprawdzac belek na zwichrzenie, jesli pas sciskany polaczony jest ze sztywna tarcza (np. zespolona plyta betonowa) lub zaprojektowano poprzeczne usztywnienia w odleglosciach spelniajacych wymagania podane w tablicy 19 normy PN-82/S-10052.

8.1.2. Sprawdzenie na zwichrzenie

sciskany pas blachownicy nie jest usztywniony w plaszczyznie prostopadlej plaszczyzny zginania, wtedy nalezy sprawdzic nosnosc dzwigara z uwzglednieniem zwichrzenia zgodnie z punktem 6.7 PN-82/S-10052. Sprawdzenie obowiazuje dla kazdej fazy pracy belki zespolonej (przed i po zespoleniu).

Bezpieczenstwo belki ciaglej zespolonej przed zwichrzeniem w strefie moment6w ujemnych jest zachowane, jezeli spelniony jest warunek:

gdzie:

Gj maksymalne naprezenia sciskajace w pasie dzwigara stalowego od obciazen

obliczeniowych,

wsp6lczynnik wyboczeniowy okreslony wg PN-82/S-10052 jak dla preta osiowo sciskanego 0 przekroju A)2 i dlugosci wyboczeniowej lw przy wyboczeniu z plaszczyzny srodnika belki.

Jako dlugosc wyboczeniowa preta lw nalezy przyjmowac rozstaw teznik6w zapobiegajacych wyboczeniu pasa dolnego (rys. 8.1), a w przypadku ich braku wartosc obliczeniowa wg wzoru:

I _ ~EaIsz -Jt --

w C

(8.1 )

(8.2)

74

MOSTOWE KONSTRUKCJE ZESPOLONE STALOWO-BETONOW£

a

~~~~~~~i /~/ ~~~

" .

. "'."'.

l

b
1 Td T
l e
1 1

l e

1

1 1

Rys. 8.1. Sposoby zabezpieczenia sciskanej czesci belki przed zwichrzeniem w strefie dzialania momentu zginajacego sciskajacego pas nie zespolony z plyta

a - za pomoca teznikow, b - za pornoca zeber pionowych srodnika; I - stezenia poprzeczne, 2 - zebra usztywniajace

jednak nie wieksza niz dlugosc sciskanej nie usztywnionej czesci belki, przy czyrn: ~'Z moment bezwladnosci dolnej polowy przekroju belki wzgledem pionowej osi z (rys. S.2),

C - sztywnosc osrodka sprezystego, czyli sila pozioma na jednostke dlugosci belki przylozona w srodku ciezkosci dolnej polowy przekroju belki stalowej, wywolujaca na kierunku swego dzialania przemieszczenie jednostkowe, kton'l: nalezy obliczac ze wzoru:

(S.3)

gdzie:

II osiowy rozstaw belek stalowych,

Zj odleglosc miedzy srodkami ciezkosci przekrojow: plyty wspolpracujaeej i dolnej polowy przekroju belki stalowej,

STATECZNOSC

Rys. 8.2. Schemat przekroju - oznaczenia do wzoru (8.2)

Aa 2

moment bezwladnosci przekroju plyty betonowej na jednostke dlugosci belki t3

(fbI = 12 ),

- moment bezwladnosci przekroju zeber pionowych srodnika na jednostke dlugosci belki (IZI = Iz , gdzie: e - rozstaw zeber); w przypadku braku zeber e

pionowych - moment bezwladnosci przekroju srodnika na jednostke dlugo- 3

sci belki (Izi = tw ).

12

Zebra nalezy stosowac zgodnie z PN-S2/S-1 0052.

W przypadku montazu dwufazowego mozna stosowac zasade superpozycji skutkow,

8.2. Statecznose pretow sciskanych

Statecznosc pretow sciskanych nalezy sprawdzac w zaleznosci od przypadku zespolenia stalowego dzwigara kratowego z plyta pomostowa (pkt 7.5).

W przypadku 1 nalezy sprawdzac niezaleznie statecznosc elementu stalowego zgodnie z rozdzialem 5 normy PN-S2/S-10052 oraz betonowego zgodnie rozdzialem 7 normy PN-911S-10042.

W przypadku 2 nalezy sprawdzac statecznosc sprowadzonego preta zespolonego (stalowego) zgodnie z rozdzialem 5 normy PN-S2/S-10052.

8.3. Statecznosc miejscowa elementow pelnosciennych 8.3.1. Zasady ogolne

Wszystkie elementy stalowo-betonowych belek zespolonych powinny bye zabezpieczone przed mozliwoscia lokalnej utraty statecznosci w kazdej fazie pracy kon-

75

MOSTOWE KONSTRUKCJE ZESPOLONE

76

Nie dopuszcza sie stanu nadkrytycznego elementow dzwigara stalowego. Statecznosc elementow blachownicy powinna bye zachowana (sprawdzona) w stadium budowy i eksploatacji dzwigara.

Zabezpieczenie elementow dzwigara stalowego przed lokalna utrata sta .. tecznosci polega na przyjeciu odpowiednich wymiarow elementow skladowycb przekroju stalowego lub zaprojektowaniu odpowiednich zeber (pionowych i poziomych). Jesli przyjeto procedure sprawdzania statecznosci lokalnej podan~ w rozdziale 7.2 normy PN-82/S-1 0052, zebra mUSZq spelniac wymagania stawians zebrom sztywnym (PN-82/S-10052, rozdz. 7.3). W przeciwnym razie nalery sprawdzac statecznosc tarczy uzebrowanej jako calosci.

Nie wymagaja sprawdzenia na mozliwosc utraty statecznosci lokalnej przekroje stalowe spelniajace warunki podane w normie PN-82/S-1 0052, rozdzia17.1

8.3.2. Sprawdzenie nosnosci ze wzgledu na statecznose lokalna elementow

dzwigara stalowego

Sprawdzenie nosnosci ze wzgledu na statecznosc lokalna nalezy przeprowadzie zgodnie z norma PN-82/S-10052 pkt 7. Dopuszcza sie w obliczeniach statecznosci lokalnej srodnika polaczonego z pasem zespolonym (pas stalowy zespolony z plyta pomostowa) przyjecie pelnego utwierdzenia srodnika w pasie zespolonym.

8.3.3. Zebra usztywniajace

Zebra usztywniajace nalezy projektowac zgodnie z norma PN-82/S- I 0052, rozdziaI7.3. Zeber nie nalezy spawac do pasow rozciaganych.

9

N osnos« zespolenia

9,1. Zasady ogolne

Czesc stalowa i betonowa belki zespolonej muszq.byc polqczon~ ~a calej. d~goelementami przejmujacymi w sposob trwaly sily rozwarstwlaJ~ce. Tymi e~e-

t . S" laczniki W mostach dopuszcza sie stosowame lacznikow

men amI '1: 1'1: • • . • I

sworzniowych, masywnych lub listwowych. Jesli.nie postanowiono maczej, qCZ-

projektuje sie na sile rozwarstwiajaca VSd obliczona ze wzoru:

gdzie:

- sila poprzeczna, " " , .

moment statyczny czesci betonowej wzgledem srodka ciezkosci dzwigara ze-

spolonego

1

(Sb = Fbah), a

- moment bezwladnosci dzwigara zespolonego (sprowadzony).

Nosnosc polaczenia nalezy sprawdzic ze wzgledu na: r " •

nosnosc lacznika (wytrzymalosc elementow stalowych, nosnosc polaczenia z blachownica),

- scinanie betonu w otoczeniu lacznikow,

- docisk lacznika do betonu. . .

Polaczenia zaprojektowane wedlug zasad podanych w tym rozdziale nalezy

uwazac za sztywne (niepodatne). ., . r

W celu zabezpieczenia odrywania plyty betonowej, laczniki mUSZq byc ob-

liczane na rozciagajaca silt( normalna prostopad~ll ~o powie~zchni pasa stalowego, rowna 0, 1 nosnosci lacznika, Jesli warunek ten me Jest spelniony, wtedy wymagane

Sq dodatkowe zakotwienia (haki, petle). , .

Laczniki nalezy obliczac na sile poprzeczna z II. fazy ~racy d~lgara zespolonego (sumaryczna od wszyst~ic,h obcill~eil i O~d~l~~wan przylozonych p~ zespoleniu). Obliczona liczbe lqczmko",,: nal~z~ rozrmescrc n~ rozpatrywanym od cinku scinania, proporcjonalnie do obwiedni sily poprzecznej.

(9.1)

78

MOSTOWE KONSTRUKCJE ZESPOLONE STALOWO-BETONO\VE

Dopuszcza si« stosowanie lacznikow w postaci sworzni, lacznikow masyw, nych, listwowych oraz lacznikow masywnych z petlami. Nie dopuszcza sie stosowania lacznikow w postaci wiotkich petli (bez polaczenia z lacznikiem masywnym).

9.2. Nosnosc Iacznikow

9.2.1. Laczniki sworzniowe z glowkami

Obliczeniowa nosnosc na scinanie lacznika nalezy przyjmowac jako mniejsza z wartosci obliczonych z nastepujacych wzor6w:

mi2 1

PRd =O,8fu -

4 YvYz

(9.2)

(9.3)

gdzie:

d srednica sworznia,

I, - wytrzymalosc charakterystyczna na rozciaganie materialu sworznia, .fck wytrzymalosc charakterystyczna betonu na sciskanie,

Ecm sredni modul sprezystosci dla betonu,

ex 0,2[(hld)+1] dla3~hld~4,

ex 1 dla hid> 4,

h calkowita wysokosc sworznia.

Yv czesciowy wsp6lczynnik bezpieczenstwa, Yv 1,3,

Yz - czesciowy wsp6lczynnik bezpieczenstwa, uwzgledniajacy wplyw zmeczenia,

Yz 1,5.

a

b c
f dg l!
1
I I ~'"
_,
d ---~- -

I

~ E , E

2g

VI

L D=Wmm I ~

"""l-------,.iL,.r e

Rys. 9.1. Lacznik sworzniowy

a zakonczenie sworznia. b wymiary sworznia, c zbrojenie uzwojone wokol sworznia

79

ZESPOLENIA

Wzory (9.2) i (9.3) sa wazne.jesli srednica sworznia zawiera sie w przedziale mm ~ d ~ 25 mm. W przypadku stosowania sworzni 0 innej srednicy nosnosc nalezy ustalac na podstawie badan lub aprobat technicznych. Gestosc betonu moze bye mniejsza od 1750 kg/m'.

Jesli wokol sworznia zastosowano uzwojenie pokazane na rysunku 9.1, warobliczona ze wzoru (9.3) mozna zwiekszyc 0 15% pod warunkiem zagwarantowania poprawnego wypelnienia betonem przestrzeni pomiedzy uzwojeniem i trzpieniem.

Sworznie musza bye spawane na calym obwodzie spoina 0 regularnym ksztalcie. Srednica pogrubienia powstalego od spoiny powinna bye nie mniejsza ,25 d. Srednia wysokosc pogrubienia od spoiny powinna bye nie mniejsza od d i miec minimalna wysokosc 0,15 d.

W przypadku obciazenia sworzni dodatkowo silami podluznymi, wplyw sil podluznych na nosnosc mozna zaniedbac, jesli sila rozciagajaca spelnia warunek 0,] PRd' W przeciwnym razie nalezy uwzgledniac wplyw sily rozciagajacej nosnosc trzpienia.

Sworznie bez glowek

Nosnosc sworzni bez glowek mozna okreslac wg pkt 9.2.1 pod warunkiem zabezpieczenia plyty przed odrywaniem od belki stalowej sila nie mniejsza niz 0,1 nostrzpienia. Laczniki zapobiegajace odrywaniu plyty nalezy projektowac postaci dodatkowych kotew, petli lub sworzni z glowkami w ilosci nie mniejszej 25% og61nej liczby Iacznikow,

9.2.3. Laczniki masywne

Przez laczniki masywne nalezy rozumiec laczniki w postaci sztywnych element6w, kt6rych zaklada sie r6wnomierny rozklad naprezen sciskajacych w betonie na scianie przedniej. Do lacznikow masywnych zalicza sie laczniki: blokowe, teowe, ceowe jak rowniez 0 ksztalcie podkowy (rys. 9.2).

Laczniki masywne nie przenosza sily rozciagajacej. W celu zabezpieczenia plyty przed odrywaniem od belki stalowej co najmniej 25% lacznikow masyw-

/ / /

/

Y

BLOKOWY

TEOWY

CEOWY

Rys. 9.2. Laczniki masywne

80

MOSTOWE KONSTRUKCJE ZESPOLONE STALOWO-BETONOWS

nych musi miec kotwy lub petle zdolne do przeniesienia sily rozciagajacej nie mniejszej niz 0,1 nosnosci na scinanie lacznikow,

Obliczeniowa nosnosc Iacznika masywnego ze wzgledu na beton nal~ obliczac ze wzoru:

PRd = mdAbOfcd

gdzie:

Ano - powierzchnia docisku wg rysunku 9.2,

md = ~Abl / AbO;;;; 1,65,

Abl powierzchnia rozdziahi, odpowiadajaca powierzchni docisku powiekszonej zgodnie z zasada podana na rysunku 9.3, pod warunkiem, ze powierzchnia rozdzialu lezy wewnatrz przekroju betonowego.

Obliczeniowa nosnosc lacznika ze wzgledu na wytrzymalosc materialu fItCZnika oraz spoin nalezy obliczac wg PN-82/S-10052. W obliczeniach nalezy przyjac, ze sila przylozona jest w polowie wysokosci Iacznika. Spoiny nalezy liczyc ria zwiekszona o 20% sile odpowiadajaca nosnosci lacznika (1,2 P Rd)'

1:5

I I I

--------------------------~----

I

Rys. 9.3. Okreslenie powierzchni rozdzialu

9.2.4. Laczniki masywne z petlami

Jesli lacznik masywny ma dospawana petle, to dopuszcza sie uwzglednienie tej pctfli w obliczaniu nosnosci lacznika. Nosnosc jednego ramienia petli nalezy obliczac ze wzoru:

P. _ Asfyd

Rd - ~(1+sin2a)

gdzie:

A, - pole przekroju poprzecznego jednego ramienia petli,

a - kat nachylenia petli do poziomu albo do plaszczyzny pasa, f~d - obliczeniowa wytrzymalosc stali preta petli.

. Nosnosc lacznika masywnego z petla nalezy obliczac ze wzoru:

PRd .comb = PRd .block + 0,7 PRd .hoop

(9.4)

(9.5)

(9.6)

81

nosnosc lacznika masywnego z petla, PRd.biock - nosnosc lacznika masywnego,

- nosnosc petli.

Spoin€( mocujaca lacznik z petla do pas a dzwigara oblicza si€( na sile:

12P +P

, Rd. block Rd. hoop

9.2.5. Laczniki listwowe

Nosnosc jednolistwowego lacznika (rys. 9.4) ze wzgledu na sciecie betonu mozna obliczac ze wzoru:

PRcl = [1,12cj>2 + 0,075e(211+ bp )]KJc

(9.7)

ze wzgledu na docisk betonu do listwy:

PRd = 4cj>tfc + 0,075( bpe + 2he - 0, 785cj>2)fc natomiast ze wzgledu na sciecie listew:

PRs = 0,65 t( e - cj»/y + 0,1 Oe~ b: + 4h; fc

(9.8)

(9.9)

gdzie:

cj> srednica otworu,

e - osiowy rozstaw otwor6w na listwie, h wysokosc listwy,

b szerokosc pasa dzwigara stalowego,

p

t grubosc listwy,

Kc wspolczynnik uwzgledniajacy nieliniowa zaleznosc miedzy wytrzymaloscia betonu na sciskanie i scinanie, kt6ry mozna przyjmowac:

K = f20 c fTc

(9.10)

I, - charakterystyczna wytrzymalosc betonu na sciskanie,

I, - wytrzymalosc gwarantowana stali listwy ktora nalezy przyjmowac rowna

~ granicy plastycznosci,

odleglosc osi otwor6w w listwie od g6mej powierzchni pasa dzwigara stalowego.

---

Rys. 9.4. Lacznik listwowy

82

MOSTOWE KONSTRUKCJE ZESPOLONE STALOWO-BETONO~

o nosnosci Iacznika decyduje mniejsza z wartosci obliczona wzorarni

wytrzymalosc zmeczeniowa nalezy obliczac ze wzoru:

Rf = KtRm

(9.11)

- dorazna wytrzymalosc lacznika obliczona wzorami (9.779.9) (wartosc najmniejsza),

K - wspolczynnik zmeczeniowy; K = 1- 0 08( 1- R)logN

'" ~ l' ,

R - wspolczynnik asymetrii cyklu; R P. IP

mm max'

Pmin - obciazenie minimalne cyklu obciazenia,

- obciazenie maksymalne cyklu obciazenia,

- liczba cykli obciazenia (nalezy przyjac N = 2 X 106).

N

9.3.

Zbrojenie poprzeczne

9.3.1. Nosnosc przekroju

Poza sprawdzeniem nosnosci w plaszczyznie zespolenia, nalezy rowniez sprawdzic nosnosc w innych mozliwych plaszczyznach scinania przechodzacych przez beton. Nosnosc na scinanie w tych przekrojach musi bye nie mniejsza niz nosnosc na scinanie w plaszczyznie zespolenia plyty z belka stalowa,

Przyklady typowych przekroj6w oraz spos6b obliczania powierzchni scinania pokazano na rysunku 9.5. Dlugosc krzywej lamanej do wyznaczenia powierzchni scinania b-b (rys. 9.5) w przypadku zespolenia pojedynczym rzedem trzpieni nalezy przyjmowac rowna podwojnej wysokosci trzpienia lacznie ze srednica glowki; w przypadku kilku rzedow trzpieni dlugosc krzywej jest r6wna 2h+'£Si' lacznie ze srednica glowki trzpienia (h wysokosc trzpienia, S osiowy

rozstaw trzpieni w kierunku poprzecznym). t

Przekr6j Ae
a-a (Ab + At)
b-b 2Ab
c-c 2(Ab + Abh)
d-d 2Abh Rys, 9.5. Przyklady powierzchni scinania betonu w otoczeniu Iacznikow i odpowiadajacego im

pola przekroju zbrojenia poprzecznego ' '"

Sprawdzenie nosnosci na scinanie w krytycznych plaszczyznach natei)' przeprowadzie korzystajac z zaleznosci:

(9.12

< Vildi gdzie:

_ obliczeniowa wartosc sily scinajacej na jednostke dhigosci rozpatrywanej

z-tej powierzchni scinania,

VS

VSdi =- ,

Ie

_ moment statyczny, odcietej przez rozpatrywana plaszczyzne scinania, czesci przekroju betonowego (rys. 9.5),

_ obliczeniowa nosnosc na scinanie analizowanej powierzchni scinania na jed-

nostke dlugosci,

Nosnosc na scinanie plyty betonowej na jednostke dlugosci nalezy obliczac

wzoru:

VRdi = 2,5AbvL Rd + Ae!\'d spelnieniu warunku:

v Rdi ~ O,2Abvick

(9.13)

(9.14)

gdzie:

_ obliczeniowa wytrzymalosc betonu na scinanie wg tablicy 3.5,

_ obliczeniowa wytrzymalosc stali zbrojeniowej na rozciaganie wg tablicy 3.8, _ pole analizowanej plaszczyzny scinania w otoczeniu lacznikow na jedno-

stke dlugosci dzwigara,

_ calkowity przekroj poprzeczny zbrojenia poprzecznego na jednostke dlu-

gosci dzwigara, przecinajacego analizowana plaszczyzne scinania.

Nie spelnienie warunku (9.14) wymaga zwiekszenia przekroju poprzecz-

nego lub zmiany klasy betonu.

Zbrojenie poprzeczne uwzgl((:dniane w nosnosci na scinanie musi bye za-

kotwione poza analizowan:t plaszczyzn:t scinania zgodnie z PN-911S-1 0042.

9.3.2. Minimalne zbrojenie poprzeczne

Przekroj minimalnego zbrojenia poprzecznego plyty pelnej musi bye nie mniejszy od 0 2% powierzchni A i rownomiernie rozmieszczony na dlugosci belki,

, bv

W przypadku plyty z zebrami rownoleglymi do osi dzwigara, minimalna

powierzchnia zbrojenia poprzecznego powinna bye wieksza od 0,2% czesci plyty lezacej ponad zebrern.

W przypadku zeber poprzecznych do osi dzwigara minimalna powierz-

chnia zbrojenia poprzecznego musi bye wieksza od 0,2% przekroju poprzecznego plyty lacznie z zebrem w analizowanym przekroju dzwigara,

Do wymaganego minimalnego przekroju zbrojenia poprzecznego mozna dodac zbrojenie poprzeczne plyty okreslone z warunku nosnosci plyty na zgina-

me.

83

84

MOSTOWE KONSTRUKCJE ZESPOLONE STALOWO-BETONOWE

W przypadku, gdy powierzchnia zbrojenia poprzecznego jest mniejsza od minimalnej, nosnosc przekroju nalezy liczyc z porninieciem zbrojenia poprzecznego i nie mozna poslugiwac sie wzorem (9.13).

9.3.3. Zbrojenie zabezpieczajace przed powstaniem rys podluznych

W celu zabezpieczenia przed powstaniem rys podluznych od wprowadzenia sil przekazywanych przez laczniki, w dzwigarach zespolonych, w ktorych odleglosc miedzy swobodna krawedzia plyty a sasiednim rzedem lacznikow jest mniejsza od 300 mm, mUSZq bye spelnione dodatkowe wymagania:

a - zbrojenie poprzeczne musi bye zakonczone petlami, ktore obejmuja laczniki i sa umieszczone ponizej polowy wysokosci lacznika,

b - przy zespoleniu za pomoca trzpieni odleglosc pomiedzy swobodna krawedzia plyty betonowej i osia polozonych w poblizu lacznikow musi bye nie mniejsza od szesciokrotnej srednicy trzpienia d; srednica zbrojenia petli musi wynosic co najmniej 0,5 d,

c zbrojenie petlami, przy uwzglednieniu wymaganego otulenia, powinno bye umieszczone najblizej jakjest to mozliwe dolnej krawedzi plyty, zachowujac niezbedne otulenie.

Na rysunku 9.6 przedstawiono sposob zbrojenia uwzgledniajacy podane wymagania zwiazane z zabezpieczeniem przed powstawaniem rys podluznych.

Miarodajna odleqlosc

krawedzi plyty _j~f--"--------C,j'-

1 +

P~t1a zbrojenia ¢~ 0,5 d

'r

Rys. 9.6. Spos6b zbrojenia ze wzgledu na rysy podluzne

9.3.4. Zbrojenie zabezpieczajace przed rozerwaniem plyty

Jesli konstrukcja zespolenia plyty z dzwigarem moze spowodowac rozerwanie plyty (rys. 9.7), nalezy zaprojektowac odpowiednie zbrojenie poprzeczne. Warunkiem koniecznym przy tak zaprojektowanym zespoleniu jest to, by laczniki byly zdolne do przeniesienia wystepujacej w styku zespolenia sily rozwarstwiajacej zgodnie z punktem 9.1 i byly spelnione nastepujace warunki konstrukcyjne (rys. 9.7): e; > 6d i v> 14d. Zbrojenie nalezy zaprojektowac w odniesieniu do kaz-

NOSNOSC ZESPOLENIA

85

I

i@

I.

< 18d

Rys. 9.7. Lokalne zbrojenie zabezpieczajace przed rozerwaniem pryty

dego lacznika, na sil~ odpowiadajaca 0,3PRJ (PRJ sila przenoszona prze~ jeden Iacznik). Odleglosc zbrojenia poprzecznego przeciwdzialajacego rozerwamu plyty nie moze bye wieksza od 18d i odleglosci miedzy lacznikami.

10

Stany graniczne uiytkowalnosci

10.1. Uglecia dzwlgarow zespolonych

Ograniczenia podane w tym nkci d . , , .

dn::orz~dnych Spowo~O~an~~h ~~:ra~~~~~;~~~~!~:l;~~z:n:!:n~~~~!ele~

(Yt 1,0) bez uwzgfednienia wspolczynnika dynami ymi

N I . d . , . lcznego.

a ezy ~b~erac takie wysokosci i przekroje zespolonych dzwi '. b kowych, aby najwieksze ugiecia nie przekraczaly nast«pujqcych w rt I~a:~w el-

- w mostach kolejowych a OSCI.

a «; 1 L .,;: 1 L

800-1,25L oraz a", 600

(10.1 )

- w mostach drogowych i w mostach dla pieszych I

a c-s--L

400

(10.2)

gdzie: L oznacza rozpietosc przesla.

Dla d" , ,

zwigarow glownych w mostach jednoprzeslowych swobodnie od

partych, w mostach statycznie niewyznaczalnych 0 jedn ') p - slach posrednich mostow cillUlych do " ym przes e oraz w prze-

. . 'te puszcza SIP zwiekszeni " . ,

granicznych 0 20%. '( '( e wymienionych ugiec

Dla drogow h . ' .

nych 0 30:0 :Vi~k~~~ o::~~:s~I~~~r~:~~~~~cgo~~~~gi~Cia dzwigarow glow-

U g~«CI,a dzwigarow glownych w mostach kolejowych rzeznaczon

ruchu pociagow z predkoscia wieksza niz 160 km/h . P ych do

W 't me moga przekraczac L!800

ObCi'lzeni~;~~:!kz:~;~kl~:~~~::~:Ps~1~~rty~h ob~i'lzO?y~h na, calej dlugosci

mozna okreslic ze wzoru: upionyc , ugiecie w srodku przesla

a = 2_ ML2 (1 + 2_ 1-10 )

48 EI 25 10 (10.3)

gdzie:

M moment zginajacy w srodku przesla

I, 10 - momlen~y bdezwladnosci przekrojo~ zespolonych odpowiednio w srodku przes a 1 na podpora,

Ugiecia belek ciaglych nalezy obliczac zarysowania plyty wspolpracujacej w strefach dzialania momentow zginajacych powoduj'lcych rozciaganie tej plyty. Kryterium zarysowania nalezy przyjmowac

Ghtk (Gbtk - naprezenia rozciagajace na krawedzi plyty wspolpracu-

(od obciazen charakterystycznych), srednia wytrzymalosc betonu na

1'ozciqganie (charakterystyczna)).

Sztywnosc pozioma przesla

celu zabezpieczenia poziomej sztywnosci przesla (zwlaszcza w jednotorowych mostach kolejowych) wprowadza sie ograniczenie podstawowego okresu poziodrgan wlasnych przesla. Okres ten, wyrazony w sekundach, nie powinien przek1'aczac 0,1 L (L - rozpietosc przesla [m D. Podstawowy okres drgan wlasnych przesla swobodnie podpartego, mozna obliczyc wg przyblizonego wzoru:

T=2Jt~maH

(lOA)

polowa masy wlasnej przesla w kg,

poziome przemieszczenie srodka przesla spowodowane sila I N, przylozona

w srodku przesla prostopadle do jego osi [m].

Czestosc drgan wlasnych nalezy obliczac, przyjmujac nie zarysowane CZ«betonowe, z pominieciem wplywow reologicznych na wspolczynnik sprezys-

betonu.

10.3. Podniesienie wykonawcze

Ze wzgledow estetycznych zalecane jest nadawanie dzwigarom glownym 0 rozpietosci powyzej 12,0 m podniesienia wykonawczego rownego 111000 rozpieto-

sci przesla.

Dzwigarom glownym 0 rozpietosci wiekszej lub rownej 30,0 m nalezy na-

dawac podniesienie wykonawcze rowne sumie nastepujacych przemieszczen:

__ pionowych przemieszczen trwalych dzwigarow stalowych,

_ przemieszczen pionowych od obciazen stalych w stadium montazowyrn (przed

zespoleniem),

przernieszczen pionowych od obciazen stalych po zespoleniu z uwzglednieniem

pelzania i skurczu betonu (w przypadku plyty betonowej na konstrukcji stalo-

wej),

25% przemieszczen pionowych od obciazenia ruchomego.

Przemieszczenia trwale dzwigarow stalowych mozna przyjmowac rowne 1/4000 rozpietosci przesel i 1/2000 wysiegu wspornikow. W przypadku konstrukcji calkowicie spawanych podane wartosci przemieszczen trwalych mozna zmniej-

szyc 0 50%.

Przemieszczenia pionowe po zespoleniu w belkach ciaglych nalezy obli-

czac zgodnie z punktem 10.1.

87

88

MOSTOWE KONSTRUKCJE ZESPOLONE STALOWO-BETONO"Wl!:

GRANICZNE UZYTKOWALNOSCI

89

10.4. Stany graniczne zarysowania

Maksymalna srednica preta q/ przy minimalnym stopniu zbrojenia moze bye modyfikowana do wartosci ¢ zgodnie ze wzorem:

¢ ¢*f~ujJ/fct,O (10.7)

10.4.1. Stan graniczny powstawania rys poprzecznych

Stan graniczny powstawania rys poprzecznych nalezy sprawdzac w przypadku ograniczonego wstepnego sprezenia konstrukcji zespolonej.

Warunek zachowania tego stanu granicznego przedstawia nierownosc:

gdzie

maksymalna srednica pretow przyjmowana z tablicy 10.1,

wytrzymalosc betonu na rozciaganie w czasie przewidywanego pojawienia sie rys; wartosciJ;.tejrmog'l bye przyjmowane jako wartosci(',m; gdy wiek betonu zarysowanego nie jest kr6tszy od 28 dni, mozna przyj'leJ;.,m 3 MPa

2,9 MPa

a ,;::f

btkmax ~ <

(10.5)

gdzie:

abtkmax maksymalne naprezenie rozciagajace w betonie wywolane obciazeniami charakterystycznymi, bez uwzglednienia pelzania i skurczu betonu oraz zmian temperatury,

f wytrzymalosc charakterystyczna betonu na rozciaganie, ktora nalezy przyjmowac rowna .itJtkO,{)5'

Naprezenie abtknucr oblicza sie przy zachowaniu zasady liniowej zaleznosci naprezen i odksztalcen w calym przekroju betonowym (faza I).

Opr6cz zaleznosci (10.5) nalezy jeszcze sprawdzic warunek zamykania sit'( rys poprzecznych w postaci:

Naprezenia a, w zbrojeniu plyty nie sprezonej mozna obliczyc ze wzoru: 0,4fctm as = ase + --=-="'-

«»,

(10.8)

Oi, ~ 0, l('cd

(10.6)

gdzie:

naprezenia w zbrojeniu, obliczone z pominieciem rozciaganego betonu; takze moment zginajacy przekr6j podporowy nalezy obliczyc z uwzglednieniem zarysowania plyty nad podporami posrednimi zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 4.3.3,

pole przekroju strefy rozciaganej bezposrednio przed zarysowaniem; dla ulatwienia uwzglednia sie pole przekroju plyty na szerokosci wspolpracujacej, calkowite pole zbrojenia we wszystkich warstwach efektywnego pola przekroju betonu Act'

gdzie:

ab naprezenie sciskajace w skrajnym wloknie betonu od charakterystycznych obciazen stalych, wlaczajac w to wstepne sprezenie konstrukcji.jesli zostalo zastosowane,

f;'cd wedlug tablicy 3.5.

A

s

10.4.2. Stan graniczny szerokosci rys poprzecznych

Stan graniczny szerokosci rys prostopadlych do osi podluznej elementu zespolonego nalezy sprawdzic w przypadku przekroju zelbetowego lub ograniczonego sprezenia plyty wspolpracujacej.

Stan graniczny szerokosci rys prostopadlych do osi plyty rozciaganej bedzie zachowany, jesli odpowiednio ograniczy sie srednice lub odstep pretow zbrojenia podluznego w zaleznosci od spodziewanych naprezen w zbrojeniu. Obliczajac naprezenia w zbrojeniu nalezy uwzglednic wspolprace betonu rozciaganego na odcinkach pomiedzy rysami. SHy wewnetrzne okresla sie stosujac analizy sprezyste uwzgledniajace zarysowanie plyty.

A/Act

srednia wytrzymalosc betonu na rozciaganie,

AI. . b 1 d " kroi I

a,t = , gdzie A oraz I to pole 1 moment ezwra nOSCl prze roju zespo onego

s A I

zap~mini«ciem betonu rozciaganego; Aa oraz fa to odpowiednie wartosci od-

noszace sie do przekroju stalowego.

Tablica 10.1. Maksymalne srednice pretow rjJ*,\' ze wzgledu na szerokosc rys

10.4.2.1. Plyta betonowa bez spreienia ciegnami

Naprezenia w stali Maksymalna srednica
zbrojenia
0" [MPa] q/,\' [mm]
160 25
200 16
240 12
280 8
320 6
360 5
400 4
450 - Mozna uznac, ze szerokosc rys nie przekroczy dopuszczalnej wartosci, jesli przy okreslonym poziomie naprezen w zbrojeniu podluznym jego srednica nie jest wieksza od wartosci podanych w tablicy 10.1 lub jesli maksymalny rozstaw pretow zbrojenia nie przekroczy wartosci podanych w tablicy 10.2. (Uwaga: jako graniczna dopuszczalna rozwartosc rys przyjeto wk 0,2 mm).

90

MOSTOWE KONSTRUKCJE ZESPOLONE

Tablica 10.2. Maksymalny rozstaw pretow zbrojenia dla pretow 0 duzej przyczepnoso] (zebrowanych)

Naprezenia w zbrojeniu 160 200 240 280 320 360
[MPa]
Maksymalny rozstaw 200 150 100 50 -
pretow zbrojenia [mm] 10.4.2.2. Plyta betonowa spreiona ciegnami

Stosuje sie ogolne zasady postepowania jak dla plyt bez sprezenia. Odmiennie oblicza sie jedynie naprezenia w stali, uwzgledniajac roznice w zachowaniu stali sprezajacej i zbrojeniowej.

Naprezenia o w stali zbrojeniowej i cr w ciegnach sprezajacych przy ma-

s p

ksymalnych momentach zginajacych mozna obliczac z wzorow:

II (1 1 J

0s=os +0,4fctm -----

eifpp eifptot

(10.9)

0p =a~1 -0,4fctm(_I __ __5l__J

eifptot eifpp

(10.10)

gdzie:

II O,4Jctm

Os =«; +

eifppas,

Os - naprezenia w zbrojeniu spowodowane maksymalnym momentem zginajacym,

a naprezenia w ciegnach sprezajacych spowodowane maksymalnym momenp

tem zginajacym; te naprezenia sa sumowane z naprezeniami od sprezenia,

As +1;12 Ap

eifpp = (10.12)

Act

(10.11)

(10.13)

Ap - pole przekroju ciegien sprezajacych znajdujacych sie w przekroju wspolpracujacym betonu Act'

;1 wspolczynnik poprawkowy uwzgledniajacy roznice w przyczepnosci do betonu pretow zbrojenia i ciegien sprezajacych:

g, =~" 1, ¢p

Jesli w przekroju wystepuja tylko ciegna sprezajace, mozna przyjac 1;1 1,0, QJ, srednica stali zbrojeniowej,

STANY GRANICZNE UZYTKOWALNOSCI

91

¢p - zastepcza srednica stali sprezajacej,

= 1 ,6.[A; dla ciegien z kilku splotow lub drutow,

¢p = 1 ,75¢wire dla pojedynczych splot6w skladajacych sie z 7 drutow,

= 1 ,20¢wire dla pojedynczych splot6w skladajacych sie z 3 drutow, wsp6lczynnik okreslajacy wspolprace stali sprezajacej i stali zbrojeniowej o wysokiej przyczepnosci z betonem. Przy braku innych danych, mozna go przyjac z tablicy 10.3.

Tablica 10.3. Wspolczynnik ~ do sprawdzania zarysowania

r Rodzai ciegien Strunobeton Kablobeton
r Gladka stal sprezaiaca - 0,4
I Splot 7-drutowy 0,6 0,5
[ Drutv zebrowane (sprezajace) 0,8 0,7
r Prety zebrowane (sprezajace) 1,0 0,8 1 0.5. Stan graniczny naprezen

W celu zapewnienia trwalosci mostow zespolonych nalezy ogr~niczyc rozwoj ll_likrorys w betonie i mozliwosc wystapienia nieliniowego pelzania betonu oraz me-

sprezystych odksztalcen stali. .

W stanach granicznych uzytkowalnosci naprezenia ekstremalne me moga przekraczac:

w betonie:

0,60 i;k przy sciskaniu,

° 45j' - przv sciskaniu od obciazen stalych,

, ck J

- w stali zbrojeniowej: 0,8J,k'

w stali sprezajacej: 0,65 Jpk'

w stali konstrukcyjnej:

0,75 j~d - przy rozciaganiu, sciskaniu i zginaniu,

0,45 lad przy scinaniu, ..

0,94 f - przy docisku do powierzchni plaskich,

2 65 fad - przy docisku do powierzchni cylindrycznych.

, 'ad

Sprawdzenie stanu granicznego naprezen obowiazuje w stadium budo~, jezeli stosuje sie regulowanie rozkladu sil w konstrukcji ?~az p~z~ sprawdza~lU most6w istniejacych, jezeli stosuje sie zredukowane wartosci czesciowych wspolczynnik6w bezpieczenstwa podanych w rozdziale 12.

92

MOSTOWE KONSTRUKCJE ZESPOLONE STALOWO-BETONOWE

10.6. Stany graniczne wygody uzytkownlkow mostow

10.6.1. Mosty kolejowe

W celu zapewnienia odpowiedniego komfortu podroznych ogranicza sie ugiecie przesla kolejowego pod obciazeniem ruchomym z uwzglednieniem wspolczynnika dynamicznego. U giecia obliczone dla most6w klas k +2, +3 nie moga przekroczyc wartosci podanych w tablicy 10.2.

Promien linii ugiecia toru nie powinien bye przy tym mniejszy od minimalnego prornienia luku pionowego dla danej linii kolejowej.

Tablica 10.4. Maksymalne stosunki rozpietosci do ugiecia

Zakres Stosunek rozpietosc/ugiecie
predkosci ~ 2 przesla :;, 3 przesla
[km/h] L~25 m L :;,30m L~25 m L:;,30m
v~ 120 500 750 750 1000
120 < v~200 750 1000 1000 1700 10.6.2. Mosty (kladki) dla pieszych

Dla zapewnienia wygody uzytkownikow kladek zaleca sie, aby przy~eszenie drgan pionowych kazdej czesci konstrukcji nie przekroczylo wartosci 0,5...}h [m/s'], gdzie 10 jest czestoscia pionowych drgan wlasnych mostu. Nalezy unikac czestosci drgan wlasnych w przedziale 1,6 + 2,4 Hz. Jezeli czestosc drgan wlasnych przekracza 5,0 Hz, to mozna uznac, ze rozpatrywany stan graniczny jest spelniony.

Przyspieszenie drgan pionowych mozna obliczac przy zalozeniu, ze obciazenie dynamiczne wywolane ruchem pieszych mozna zastapic pulsujaca sila skupiona F, poruszajaca sie wzdluz przesla ze stala predkoscia v.

F 180 sin (2n J;/) [N]

v 0,9.1;)

(10.14) (10.15)

gdzie:

t czas [s],

v predkosc [m/s].

DlaJ;) > 4,0 Hz przyspieszenie drgan pionowych mozna redukowac liniowo, przyjmujac:

0% redukcji dla.t;) 4,0 Hz, 70% redukcji dlaJ;) 5,0 Hz.

10.7. Stany graniczne bezpieczenstwa ruchu taboru kolejowego 10.7.1. Pionowe drgania wlasne mostu

Drgania wlasne mostu nieobciazonego S,!: funkcja jego ugiecia pod ciezarem staIym. Nalezy wiec okreslic ugiecie przesla zespolonego od obciazenia bedacego

STANY GRANICZNE UZYTKOWALNOSCI

93

150

I 'I
l-
I-
I- J
r
r
r V
I- /
r )
I- G6rna granica I
t=- uqiecia m
t:::._
-
- I
- I I II /
- 1/
I V
- I
J A
/ / Dolna granica
I ugi~cia
- EE
-
-
- v
,.- I
..l. I I I il I I I Rys. 10.1. Ograniczenie ugiec ze wzgledu na pionowc drgania wlasne mostu kolejowego

100 80 60

40

20 15

10 8 6

4

2

1,5

E 1,0 .£ 0,8

ro

(!) 0,6 '(5

CY

~ 0,4

0,2 2

4 6 8 10 15 20

Rozpletosc [m]

40 60 80 100

suma ciezaru wlasnego konstrukcji przesla i ciezarow element6w wyposazenia, Obliczona wartosc maksymalna ugiecia przesla kolejowego powinna miescic sie w granicach okreslonych na rysunku 10.1.

10.7.2. Skrecenie pomostu

Skrecenie pomostu nalezy obliczac na dzialanie obciazenia ruchomego z uwzglednieniem wspolczynnika dynamicznego.

Maksymalne skrecenie pomostu, mierzone na dlugosci 3,0 m, nie moze przekroczy6 nastepujacych wielkosci (rys.1 0.2):

dla v ~ 120 km/h Sa ~ 4,5 mm,

dla 120 ~ v ~ 220 km/h Sa ~ 3,0 mm.

W obliczeniach nalezy uwzglednic wplyw zarysowania plyty betonowej nad podporami belek ciaglych.

Na obiekcie warunek ten nalezy sprawdzic na dlugosci 3,0 m toru. Przy szerokosci toru 1435 mm oznacza to, ze zadne kolo z dw6ch osi odleglych od siebie

94

MOSTOWE KONSTRUKCJE ZESPOLONE STALOWO-BETONOWE

Rys. 10.2. Schemat do okreslenia skrecenia pomostu

o 3,0 m nie moze znajdowac sie (w kazdym miejscu przesla) dalej niz 7,5 mm poza plaszczyzna okreslona przez polozenie pozostalych trzech kol.

10.7.3. Obroty na koncach pomostu

Obroty te nalezy obliczac dla obciazenia ruchomego ze wspolczynnikiem dynamicznym wraz z oddzialywaniami termicznymi.

Calkowita zmiana kata na swobodnie podpartym koncu belki mostowej (rys.10.3) nie moze bye wieksza od nastepujacych wartosci (przy nawierzchni na podsypce i v <; 220 km/h):

a na moscie jednotorowym

e 0,0065 rad,

b na moscie dwutorowym e 0,0 035 rad,

e + e 0,010 rad

1 2

(10.16)

(10.17)

W obliczeniach nalezy uwzglednic wplyw zarysowania plyty wspolpracujacej nad podporami belek ciaglych.

a

b

Rys. 10.3. Ohroty na koncach pomostu

10.7.4. Odksztalcenia poziome pomostu

Przy obliczaniu tych odksztalcen nalezy uwzglednic parcie wiatru, uderzenia boczne taboru i sily odsrodkowe.

Poziome odksztalcenia przesla mostu kolejowego (rys. 10.4) nie powinny wywolywac wiekszych zmian katow na swobodnym koncu przesla (mostu) niz wartosci podane w tablicy 10.5, ewentualnie nie powinny powodowac wygiec o promieniu luku mniejszym niz podane rowniez w tablicy 10.5.

GRANICZNE UZYTKOWALNOSCI

Rys. 10.4. Poziome odksztalcenia pomostu

Promien poziomej krzywizny mozna obliczac ze wzoru:

L2

r=--

8aH

a 11 oznacza poziome przemieszczenie pomostu.

(l0.18)

Tablica 10.5. Maksymalne katy obrotu i mini maIne promienie krzywizny poziomej pomostu

Zakres Zmiana kata Prornien luku (min) [m]
predkosci 8f{ (max)
[kmlh] [rad] jedno przeslo kilka przesel wzdluz toru
I v ~120 0,0035 1700 3500
1120 < v~200 0,0020 6000 9500 95

11

Warunki konstrukcyjne

11.1. Pomost z plyta zelbetowa

Plyte wspolpracujaca w dzwigarze zespolonym nalezy projektowac jako monolityczna lub prefabrykowana,

Minimalne grubosci plyt pomostowych powinny wynosic: 0,18 w mostach drogowych,

0,20 m w mostach kolejowych,

0,14 m w chodnikach i kladkach przeznaczonych dla ruchu publicznego.

Plyty mega bye 0 stalej grubosci alba 0 grubosci zmiennej, zwiekszonej nad belkami stalowymi przez wprowadzenie skosow, Wysokosc skosow nie powinna przekraczac grubosci plyty. Wysokosc skosow moze bye zmienna nad poszczegolnymi belkami w celu uzyskania potrzebnego pochylenia poprzecznego. Pozostale wymagania dotyczace ksztaltowania skosow podano w punkcie 11.3.1.

Zasady zbrojenia plyt nalezy stosowac wedlug PN-91/S-1 0042.

Na obiektach mostowych polozonych na liniach kolejowych 0 predkosci eksploatacyjnej od 140 do 200 km/h nalezy projektowac nawierzchnie na podsypce 0 grubosci pod podkladem nie mniejszej niz 0,30 m.

Ekrany dzwiekochlonne na mostach kolejowych nalezy instalowac w odleglosci 3,0 m od osi toru. Chodniki robocze powinno sie umieszczac za tymi ekranami. lone zasady i warunki ksztaltowania pomostow nalezy stosowac wedlug PN-82/S-10052 i PN-91/S-10042.

11.2. Dzwigary stalowe

Dzwigary stalowe projektuje sie z dwuteownikow walcowanych, blachownic dwuteowych lub skrzynkowych alba w postaci dzwigarow kratowych.

Zaleca sie, aby nie zespolony pas dzwigara stalowego mial przekroj wiekszy niz pas zespolony z plyta wspolpracujaca,

Przekroj pasa stalowego zespolonego z plyta betonowa powinien spelniac

nastepujace warunki:

szerokosc pasa rowna co najmniej grubosci plyty wspolpracujacej, szerokosc pasa rowna co najmniej 200 mm,

grubosc pasa nie mniejsza od 1/10 wysiegu liczonego od lica blachy pionowej.

KONSTRUKCYJNE

W przypadku dzwigarow kratowych stalowy pas gorny z('lspol0ny z, ~ powinien miec taka sztywnosc, aby mozna go bylo wykorzystac Qll'pclld.Wf.esienia: deskowan i wvkonania betonowania bez koniecznosci stawiania msztowan.

Przy p;t(dkosci eksploatacyjnej wiekszej od 160 kmlh kolejowe mGsty ze-

spolone 0 dzwigarach kratowych z jazda dolem musza bye w pasach<g_6r.

nych wiatrownicami.

Pozostale warunki konstrukcyjne dla dzwigarow stalowych nalezy przyj.

mowac wedlug PN-82/S-10052.

11.3. Lacznlki i zbrojenie poprzeczne

11.3.1. Oparcie plyty betonowej na dZwigarze stalowym

Plyta betonowa w strefie zespolenia z dzwigarem stalowym m_0ze ,bye pl~ska lub miec skosy. W przypadku plyty ze skosami, ksztalt skosu musi byc taki, zeby zewnetrzna krawedz skosu lezala poza linia poprowadzona od krawedzi lacznika pod

katem 45° (rys. 11.1).

c Odleglosc miedzy brzegiem lacznika a brzegiem polki, do ktorej jest spa-

wany lacznik, powinna bye nie mniejsza niz 25 mm (rys. 11..1).. .

W przypadku plyty ze skosami odleglosc od krawedzi lacznika (sworznia)

do dolnej krawedzi skosu nie powinna bye mniejsza niz 50 mm (rys: 11.1). . r

Minimalna otulina betonu nad gorna krawedzia Iacznika powmna wynosic

30mm.

Rvs. 11.1. Minimalne wymiary przekroju b~tonu W otoczeniu lacznikow

11.3.2. Rozmieszczanie lacznikow

Podluzny rozstaw lacznikow nie moze przekraczac czterokrotnej grubosci plyty ani 800 mm.

Przestrzen wolna z kazdej strony lacznika lub grupy lacznikow, niezbedna

do odpowiedniego zageszczenia betonu powi_nn~ bye ni~ mniejszaniz 5? ~m. "

Odleglosc trzpieni w kierunku dzialania sily powmna byc me ~meJsza mz 5d. W kierunku poprzecznym do dzialania sily odleglosc trzpieni powmna wynosic co najmniej 2,5d, jesli plyta jest bez skosu lub kat nachylenia skosu do poziomu jest mniejszy od 30°, w pozostalych przypadkach 4d (rys. 11.2).

97,

98

MOSTOWE KONSTRUKCJE ZESPOLONE STALOWO-BETONOWE

W\RUNKI KONSTRUKCYJNE

wanych nie powinna bye wieksza od 15-krotnej grubosci blachy lub srodnika walcowanego (1 O-krotnej w przypadku lacznikow teowych) i nie wiecej 150 mm.

Kotwy lub perle i zbrojenie podluzne do przeniesienia naprezen rozciaganalezy ksztaltowac i kotwic zgodnie z PN-91/S-1 0042.

Zakotwienie petli mozna uznac za wystarczajace, jesli spelnione sa nastepujace warunki: r > 7,5 ¢, 1> 41', a otulina betonowa > 3¢ (¢ srednica petli). Pochylenie petli musi bye skierowane zgodnie z kierunkiem dzialania sily rozwarstwiajacej. W obszarach, w kt6rych sila moze zmieniac znak, nalezy przewidziec petle zwr6cone w obie strony.

a;, 30° e > 4d a < 30° e > 2,5d

L 1.>25 mm

1 1 Dolne zbrojenie poprzeczne

>50

14-

11.3.3. Zbrojenie poprzeczne

Prety zbrojenia poprzecznego przewidziane w celu zagwarantowania wymaganej nosnosci na scinanie zgodnie z punktem 9.3.1 powinny bye umieszczone minimum 30 mm ponizej dolnej krawedzi glowki trzpienia w przypadku plyty bez skosow i 40 mm w przypadku plyty ze skosami (rys. 9.5). Rozstaw tych pretow nie powinien bye wiekszy niz 4-krotny wysieg lacznika ponad to zbrojenie. Podobnie nalezy postapic w przypadku lacznikow masywnych.

/ / /

r 50 t t - grubosc plyty

11.3.4. Minimalne zbrojenie podluzne plyty rozciaganej 11.3.4.1. Wymagania ogolne

Zbrojenie podluzne 0 minimalnej wartosci jest wymagane, jesli w najbardziej wytezonym wloknie przekroju betonowego w podstawowym ukladzie obciazen naprezenia rozciagajace w betonie (z uwzglednieniem efekt6w reologicznych) przekrocza wytrzymalosc betonu na rozciaganie RbtkO,1I5' a w przypadku plyty sprezonej naprezenia sciskajace sa mniejsze od 1,0 MPa.

'I

,

I I I I

-+

I I I I

-i-

Rys. 11.2. Odstepy miedzy trzpieniarni

Calkowita wysokosc trzpienia nie powinna bye mniejsza niz 3-krotna srednica trzpienia. Glowka trzpienia nie powinna miec srednicy mniejszej niz 1,5 d i wysokosci nie mniejszej niz 0,4d (d srednica trzpienia),

W przypadku element6w rozciaganych i poddanych obciazeniom zmeczeniowym srednica sworznia nie powinna przekraczac 1,5 krotnej grubosci polki, do kt6rej jest przyspawany, chyba ze przeprowadzono stosowane badania nosnosci zmeczeniowej .

Srednica trzpienia.jesli nie jest spawany bezposrednio nad srodnikiem, nie moze bye wieksza od 2,5-krotnej grubosci pasa, a jesli trzpien jest rozciagany dodatkowo obciazony dynamicznie, to w kazdyrn wypadku srednica lacznika nie moze przekraczac ] ,5-krotnej grubosci pasa. Dotyczy to rowniez trzpieni spawanych bezposrednio nad srodnikiem.

Wysokosc lacznika masywnego powinna bye nie wieksza od czterokrotnej jego szerokosci. Wysokosc lacznikow spawanych z blach lub z profili walco-

11.3.4.2. Plyta bez spreienia ciegnami

Minimalny stopien zbrojenia podluznego we wspolpracujacej strefie rozciaganej Act (odpowiadajacej w przyblizeniu szerokosci wspolpracujacej plyty) powinien wynosic:

(11.1 )

gdzie:

p, - stopien zbrojenia definiowany jako stosunek pola powierzchni stali zbroje\ niowej A, do pola powierzchni betonu wspolpracujacego Act: P,. A,IAcl'

k wspolczynnik, kt6ry uwzglednia efekty zmniejszania sily nonnalnej w plycie betonowej spowodowanej inicjacja zarysowania i miejscowym poslizgiem zespolenia, kt6ry moze bye przyjmowany k, 0,9,

k wspolczynnik uwzgledniajacy rozklad naprezen wewnatrz obszaru najbardziej narazonego na zarysowanie:

99

tOO

MOSTOWE KONSTRUKCJE ZESPOLONE STALOWO-BETONOWE'

k; = +0,3<;1,0

1+

2zo

(] 1.2,)

gdzie:

he - grubosc plyty betonowej,

Zo od:e~lo.sc srodka ciezkosci nie zarysowanej plyty betonowej od srodka ci,t-: kOSC.l me zarysowanego, nie zbrojonego przekroju zespolonego (charakterystyki sprowadzonego przekroju zespolonego obliczone bez uwzglednienis efekt6w reologicznych poczatkowy modul sprezystosci betonu), ..

k - ~sp6l:czy?~ik uwzgledniajacy efekty niejednorodnych samorownowazacych

sre naprezen: k 0,8, .

srednia wytrzymalosc betonu na rozciaganie,

a\ napr~~enia por6wnawcze zalezne od srednicy pretow zbrojenia, zgodnie z tablica l 0.1 (przy czym do zbrojenia nie nalezy stosowac pretow 0 sredniey mniejszej od 10 mm).

Naprezenia a, mozna powiekszyc 0 wspolczynnik 1} = ~fc.tln / fr.:m , gdzie: . 2,5 "M_Pa, alum S'l srednia wytrzymaloscia betonu na rozciaganie, Naprezenia a\. me powmny przekraczac k/;k.

. C~ najJ_llniej polowe wymaganego minimum zbrojenia nalezy umiescic po-

J_llH:(~zy sr~dkl~m plyty a powierzchnia, przy kt6rej wystepuja najwieksze naprezema rozciagajace.

1l.3.4.3. Plyta spreiona ciegnami

Minimalny stopien zbrojenia pretami podluznymi powinien wynosic:

= kskckfctm _ l::

p, ':>IPp

as

gdzie:

;j - wspolczynnik poprawkowy uwzgledniajacy przyczepnosc pretow do betonu

okreslany zgodnie z punktem 10.4.2.2, ,

P A fA

p p ct ?

AI' powi.erzchnia stali sprezajacej polozonej nie dalej niz 300 mm od zbrojenia

polozonego w strefie rozciaganej,

Act - pole powierzchni betonu strefy rozciaganej.

. ~o .minimalnej powierzchni zbrojenia mozna uwzglednic rowniez zbroje-

me sprezajace,

(1 I.3)

12

Sprawdzanie nosnosci isniejqcycb nlQ$tow o diwigaraclt zespolonyck

12.1. Zasady ogolne

sprawdzaniu nosnosci mostow istniejacych nalezy opierac sie na: istniejacych rysunkach konstrukcyjnych oraz obliczeniach statycznych, charakterystykach materialow konstrukcyjnych,

ocenie aktualnego stanu konstrukcji,

wynikach pomiar6w obiektu,

okresleniu redukcji wytrzymalosci wskutek zmeczenia materialu.

Nalezy sprawdzic zgodnosc rysunk6w konstrukcyjnych ze stanem rzeczy-

wistym.

Powinno sie rowniez uwzglednic okolicznosci wynikajace z przebiegu budowy

eksploatacji. Jezeli podczas eksploatacji obiektu dokonano wzmocnienia, to nalezy ustalic rodzaj wzmocnienia oraz spos6b jego przeprowadzenia.

Stare obliczenia statyczne nalezy sprawdzic co do kompletnosci i waznosci przy uwzglednieniu powstalych w tym czasie nowych metod naukowo-technicznych.

Nowe obliczenia statyczne nalezy przeprowadzac wedlug zasad podanych w rozdziale 4, przyjmujac rzeczywiste wymiary, sztywnosci i obciazenia stale.

Przy braku dokumentacji projektowej (dziennika budowy) nalezy przyjac, ze plyta betonowa zostala wykonana na podwieszonych deskowaniach i nie zastosowano wstepnego regulowania si! w konstrukcji.

Wspolczynniki dynamiczne nalezy przyjmowac wedlug PN-85/S-10030. Obliczenia wytrzymalosciowe powinno sie przeprowadzac w konwencji stanow granicznych.

Stany graniczne uzytkowania nalezy sprawdzac zgodnie z zasadami poda-

nymi w rozdziale 10.

12.2. Cecby materialew

Klase betonu plyty pomostowej nalezy okreslac na podstawie badan nieniszczacych lub metoda wycinania pr6bek, a nastepnie cechy wytrzymalosciowe wedlug

rozdzialu 3.

W przypadku stali konstrukcyjnej 0 znanym gatunku mozna poslugiwac sie

danymi podanymi w tablicy 12.1.

102

MOSTOWE KONSTRUKCJE ZESPOLONE STALOWO-BETONOWE

Tablica 12.1. Wytrzymalosci charakterystyczne i ograniczenia naprezen charakterystycznych dla stali konstrukcyjnej [MPa]

Gatunek stali typu
Rodzaj naprezen St37 St52
uklad obciazen P I PO
Wytrzymalosc na rozciaganie Rm 370 -0- 460 520 620
Charakterystyczna granica plastycznosci Re 240 360
Ograniczenie naprezen charakterystycznych na:
- rozciaganic, zginanie, sciskanie 175/185 260/275
- scinanie (w przekroju brutto) 100/105 1501160
docisk do otwor6w dla srub i nitow pasowanych 350/365 520/545
scinanie: nity, sruby pasowane 1501155 225/235
- rozciaganie: srub 10011 05 150/160
nitow 50/53 75/80 Do okreslania wytrzymalosci obliczeniowej dla stali mozna przyjmowac wspolczynnik materialowy Ya 1,1.

Wspolczynnik sprezystosci i ciezar wlasciwy stali nalezy przyjmowac wedlug rozdzialu 3.

12.3. W sp6lczynniki obciazenia

Przy sprawdzaniu nosnosci mostow istniejacych mozna przyjmowac ulgowe wartosci wspolczynnikow obciazenia dla pionowych obciazen ruchomych, sil odsrodkowych i uderzen bocznych:

Y . = 1,25 w ukladzie podstawowym P,

j 1,20 w ukladzie dodatkowym PD.

bla wszystkich obciazen stalych nie konstrukcyjnych nalezy przyjmowac Yt = 1,2 (lub 0,9), ktory przy dokladnym ustaleniu stanu rzeczywistego moze bye zmniej szony do wartosci Yj I ,1 .

Dla pozostalych obciazen nalezy stosowac zasady podane w PN-85/S-10030 oraz w rozdziale 3 niniejszej ksiazki.

12.4. Ocena stanu konstrukcji

Przy ocenie nosnosci istniejacych konstrukcji stan faktyczny musi bye udokumentowany badaniami obiektu (stan istniejacy).

Stan istniejacy nalezy porownywac z projektowanym, ewentualnie pierwotnym stan em konstrukcji (stan wymagany).

Stan wymagany konstrukcji nalezy okreslic na podstawie dokumentacji technicznej (obliczenia i rysunki). Powinno sie ustalic charakterystyki materialu konstrukcyjnego. Jezeli na podstawie dokumentacji technicznej nie mozna okreslic tych danych, to trzeba przeprowadzic badania nieniszczace i (lub) laboratoryjne materialow,

W celu ustalenia stanu istniejacego konstrukcji nalezy przeprowadzic badania konstrukcji na miejscu, ktore obejmuja:

SPRAWOZANIE NOSNOSCI ISTNIH,\CYCH MOSTOW ...

- przeprowadzone planowe zmiany w wyniku: napraw, czesciowej wymiany, wzmocnienia, uwzgledniajac przy tym rzeczywista skutecznosc wykonanych prac;

b - nieplanowe zmiany w wyniku: ubytkow korozyjnych elernentow nosnych, skutecznosci polaczen (nity, sruby, inne), rys, uszkodzen wywolanych uderzeniem, odksztalcen, zachowania sie konstrukcji pod obciazeniem ruchomym, przy oszacowaniu wplywu tych czynnosci na nosnosc i pewnosc konstrukcji.

Nalezy ustalic zakres ubytkow korozyjnych. Zmniejszenia przekroju wieksze od 5% musza bye uwzglednione przy wyznaczaniu nosnosci statycznej. Wplyw karbow korozyjnych nalezy uwzglednic przy sprawdzaniu wytrzymalosci zmeczemowej.

Jezeli w konstrukcji lub w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych wymagane stany graniczne sa przekroczone, to w zaleznosci od stopnia przekroczenia nalezy przewidziec nastepujacy tok postepowania:

- przeprowadzenie badan konstrukcji,

- zmniejszenie predkosci ruchu,

zmniejszenie obciazen,

- wymiana lub wzmocnienie przeciazonych elementow,

- czesciowe ograniczenie ruchu (np. dopuszczenie obciazenia mostu tylko przez

jeden pociag w mostach dwutorowych), - wylaczenie obiektu z eksploatacji.

Przy przekroczeniu naprezen lub ugiec nie wiecej niz 0 10%, nie nalezy podejrnowac zadnych dzialan natychmiastowych. W tym przypadku zaleca sie cZQ-

nadzor oraz badanie elementow przeciazonych. Gdy przekroczenia sa wieksze niz 10% nalezy, w zaleznosci od stanu elementu przeciazonego oraz od warunkow miejscowych i stanu eksploatacji, niezwlocznie przystapic do przeprowadzenia jednego lub kilku poprzednio wymienionych dzialan.

Badanie konstrukcji za pomoca pomiarow moze sie okazac konieczne takze, gdy:

- charakterystyka konstrukcyjna obiektu nie moze bye ujeta w obliczeniach w spos6b odzwierciedlajacy w pelnym zakresie rzeczywista prace obiektu (na przyklad praca przestrzenna konstrukcji, wspolpraca jezdni z belkami glownymi w przenoszeniu obciazen, wplyw dynamiki obciazen),

- wytrzymalosc zmeczeniowa jest mniejsza od wymaganej.

Przeprowadzenie pomiarow moze bye konieczne rowniez w celu potwierdzenia wynikow obliczen statycznych sprawdzajacych, jak rowniez potwierdzenia sposobu zachowania sie konstrukcji pod obciazeniem dlugotrwalym.

Przy okreslaniu sztywnosci konstrukcji dopuszcza sie uwzglednienie trwalych elementow wyposazenia (nie zdylatowanych na dlugosci przesla),

103

13

Przesla z belek stalowych obetonowanych

13.1. Konstrukcja

Konstrukcja sklada sie z belek stalowych obetonowanych bez dodatkowych wzmocnien lub obrobki i bez stosowania lacznikow, Zasadniczo nalezy stosowac belki walcowane, choc mozna rowniez zaprojektowac blachownice spawane.

Schemat przekroju poprzecznego przesla z belek stalowych obetonowanych podano na rysunku 13.1.

Rozstaw S belek powinien umozliwic wlasciwe zabetonowanie i zagesz-

st

czenie betonu. Ograniczenie rozstawu do 0,75 m wynika z nosnosci normalnie sto-

sowanych deskowan, Ze wzgledow technologicznych rozstaw w swietle So pomiedzy polkami belek nie moze bye mniejszy od 15 em.

Dolne polki belek stalowych nalezy powlekac trwala warstwa antykorozyjna,

Odprowadzenie wody z przesla za przyczolki obiektu za pomoca spadkow podluznych i ewentualnie poprzecznych.

Zbrojenie poprzeczne dolne FI jest rozmieszczone na calej dlugosci przesla, rna za zadanie rozkladanie obciazen w kierunku poprzecznym. Zbrojenie to przechodzi przez srodniki belek stalowych nad zaokragleniem miedzy stopka a srodnikiem. Nalezy je zakotwic w betonie poza belkami skrajnymi.

b

F3 Rys. 13.1. Schemat przekroju poprzecznego przesla z belek stalowych obetonowanych

105

Zbrojenie FI podlega obliczeniu, ale nie moze bye mniejsze niz FI ;;, 3¢ 16 mm/m dlugosci przesla

Zbrojenie poprzeczne gorne F2 przyjmuje sie konstrukcyjnie F2 = 0,5 FI ;;, 5¢ 1 ° mmlm dlugosci przesla

Zbrojenie podluzne dolne F, i go me F4 nalezy przyjmowac minimum F3A ;;, 5¢ I ° mm/m szerokosci przesla

Odstep zbrojenia gornego od powierzchni polek dzwigarow powinien wynosic minimum 1,0 em. Nad podporami posrednimi belek ciaglych zbrojenie podIuzne gorne nalezy okreslic na podstawie obliczen.

Plyte zelbetowa nalezy wykonywac z betonu minimum klasy B30. Grubosc warstwy nadbetonu c,.t nad polkami gornymi dzwigarow powinna spelniac nastepujace warunki:

~ 0,06 m;

C < h 13

sf st

13.2. Zalozenia i zakres obliczeri

W przeslach z belek stalowych obetonowanych, belki stalowe ustawia sie zwykle na podporach, a nastepnie betonuje sie plyte w deskowaniach podwieszonych lub opartych na dolnych polkach dzwigarow stalowych (deskowanie stracone) faza 1. Po osiagnieciu przez beton odpowiedniej wytrzymalosci tworzy sie konstrukcja quasi-zespolona, ktora przejmuje dalsze obciazenia stale i obciazenia ruchome

faza H.

Obliczenia statyczno-wytrzymalosciowe mozna wykonywac dla pojedynczej, wyizolowanej z przesla belki czesciowo zespolonej. Obciazenia stale mozna rozlozyc rowno na wszystkie belki znajdujace sie w przekroju poprzecznym przesla,

P/2

P/2

a

1,50

Podsypka

,

,

, ,

b R1

R2 til R2

jllllllllllllllllr61i11111l1l11111111111111111111111111111 ~llillllllllll1flillllllllllllllj!,

I" 6~4 .1 -

Rys. 13.2. Rozklad kolejowego obciazenia ruchomego na belki podluzne

106

MOSTOWE KONSTRUKCJE ZESPOLONE STALOWO-BETONOWE

Obciazenie ruchome taborem kolejowym, przy torze ulozonym na podsypce tluczniowej, rozklada sie rownomiernie na wszystkie belki mieszczace siQ na szerokosci uzytkowej bp (rys. 13.2), ktora przyjmuje siQ nastepujaco:

gdy rozpietosc przesla L < 5,0 m, to: b L, ale B;:;, b ;:;, 3,5 m;

I' I'

gdy rozpietosc przesla L ;:;, 5,0 m, to: b B, ale b ~ 5.0 m,

I' I' .

gdzie B oznacza calkowita szerokosc pomostu.

W celu obliczenia zbrojenia poprzecznego rozpatruje sie wycinek przesla o jednostkowej dlugosci i traktuje sit:( go jak belke obciazona od gory silami P I i P2 oraz od dolu reakcjami RI i R2 m belek z szerokosci bp (rys. l3.3).

R _ 2P2 2-

m

m

(13.1)

N ajwiekszy moment zginajacy wystapi w przekroju pod obciazeniem P I' Stanowi on podstawe do obliczenia zbrojenia poprzecznego na 1 mb dlugosci przesla.

Drogowe obciazenia zmienne 0 charakterze powierzchniowym mozna rozkladac rowno na wszystkie belki znajdujace sie pod tym obciazeniem w przekroju poprzecznym mostu.

Rys. 13.3. Schemat statyczny do obliczenia zbrojenia poprzecznego

Obciazenia ruchome dzialajace na malej powierzchni (od k61 pojazdow drogowych oraz pojazdow kolejowych i tramwajowych w przypadku ulozenia toru bez podsypki bezposrednio na plycie przesla) rnozna rozkladac na belki podluzne w sposob pokazany na rysunku 13.4, przyjmujac szerokosc rozkladu bpI pod jednym kolem wedlug tablicy 13.1. Wartosci posrednie mozna interpolowac liniowo.

Tablica 13.1. Szerokosc rozkladu obciazenia bPI

L [m] 3,5 6,0 10,0 16,0
bpI [m] 2,0 3,75 4,50 5,00 Jesli w przekroju poprzecznym przesla znajduje sie wiecej k61 w rozstawie Ci < bpI' wowczas nalezy przyjac wspolna szerokosc rozkladu obciazenia

bp2 bpI + ~cr

--

PRZr;:SLA Z BELEK STALOWYCH OBETONOWANYCH

107

!-t 1-+

I

1 1

--1---1-

1 1

IT_-

!

___ T _

13.4. Rozklad poprzeczny obciazcn od kol pojazdow

Zakres obliczen wytrzyrnalosciowych: stany graniczne uzytkowalnosci (SGU):

- sprawdzenie ugiec od obciazen ruchomych, obliczenie podniesienia konstrukcyjnego,

- stany graniczne nosnosci (SGN):

- sprawdzenie wytrzymalosci doraznej stali i betonu,

sprawdzenie wytrzymalosci zmeczeniowej polaczen spawanych.

13.3. Stany graniczne uzytkowalnosci 13.3.1. Ugiecia

Ugiecia wyznacza sie od obciazenia ruchomego 0 wartosci charakterystycznej 1,0) i bez wspolczynnika dynamicznego (rp 1,0).

Sztywnosc przekroju okresla sie z uwzglednieniem czesciowego wspoldzialania strefy rozciaganej betonu, obliczajac sredni moment bezwladnosci przekroju sprowadzonego do zastepczego przekroju betonowego

0,5 (JI+ JII) przy a E / 6,0 (13.2)
a
gdzie (rys. 13.5):
a Sst b Sst

Cst
ha•d Z2 ha•d
Z1
do d Za2 d

Za1 h
h
2" 2"
tl Rys. 13.5. Przekroje obliczcniowe: z plyta nie zarysowana (a) i zarysowana (b)

108

MOSTOWE KONSTRUKCJE ZESPOLONE STALOWO-BETONOWE

moment bezwladnosci przekroju z uwzglednieniem wspolpracy cal ego betonu, moment bezwladnosci przekroju z pominieciem betonu rozciaganego; w tym przypadku polozenie osi obojetnej przekroju zarysowanego okresla wzor (rys.13.5b):

aAa 22 =---+

Sst

( 13.3)

gdzie Aa oznacza pole przekroju belki stalowej.

Maksymalna wartosc ugiecia belki przesla swobodnie podpartego mozna obliczyc z zaleznosci:

j = 5MpL2

p 48 EemJzbet

(13.4)

gdzie:

M maksymalny moment zginajacy od obciazen ruchomych (przy tp 1,0

p

1 Yr 1,0);

L rozpietosc przesla.

Wartosci graniczne ugiec dla przesel kolejowych mozna przyjmowac z rysunku 13.6.

Ugiecie graniczne dla mostow drogowych nalezy przyjac rowne L/500.

1 500

L 1;2
/
V 3
1 ~
s"
;.
2;3 ;;
- s" 1 -- V.;; 120 km/h
2 - - - - 120 < V < 250 km/h
3 - . - . - V .. 250 km/h
I I 1 800 1

1000 1 1500

8,30

12,50 15,50

25,00

L[m]

Rys. 13.6. Linie ugiec granicznych dla belek obetonowanych w przeslach kolejowych

13.3.2. Podniesienie konstrukcyjne

Zaleca sie stosowanie podniesienia konstrukcyjnego 0 wartosci obliczonej ze wzoru:

f=fo+J;+~ (13.5)

PRZ~SLA Z BELEK STALOWYCH OBETONOWANYCH

109

gdzie:

~ ugiecie belek stalowych obciazonych nie zwiazanyrn betonem (moment bezwladnosci tylko belek stalowych),

ugiecie spowodowane dodatkowymi obciazeniami stalymi (moment bez-

wladnosci przekroju zredukowanego obliczony przy zalozeniu a 18),

~ ugiecie pod obciazeniem ruchomym (moment bezwladnosci przekroju zredukowanego obliczony przy zalozeniu a 6).

13.4. Stany graniczne nosnoscl

13.4.1. Wytrzymalose doraina stali i betonu

Naprezenia nalezy obliczac dla obciazen 0 wartosci obliczeniowej.

Wytrzymalosc dorazna stali i betonu sprawdza sie wykorzystujac nastepujace zaleznosci:

dla stali (w dolnym wloknie przekroju rys. 13.1):

_ Mgt atMg2 + aMp

01 ---+ <fad

Wa Y~J +(1-y)Wn,t

dla betonu (w gornym wloknie przekroju rys. 13.1):

Mg2 +Mp

0b = ap1 <fed

yW"b +(1 y)Wn,b

(13.6)

(13.7)

gdzie:

Mgj moment zginajacy od obliczeniowych obciazen stalych dzialajacych przed zwiazaniem stali z betonem, ewentualnie z uwzglednieniem podparcia belek stalowych w czasie montazu (ciezar wlasny belek, deskowan podwieszonych i swiezego betonu oraz ewentualnie reakcje podpor montazowych),

M 0 moment zginajacy od obliczeniowych obciazen stalych dzialajacych po

g :

zwiazaniu stali z betonem (izolacja, podsypka, nawierzchnia, porecze,

ewentualnie kable i inne obciazenia stale) po usunieciu ewentualnych podpor montazowych,

najwiekszy obliczeniowy moment zginajacy od obciazen ruchomych, wskaznik wytrzymalosci przekroju stalowego,

wskaznik wytrzyrnalosci przekroju zredukowanego do zastepczego przekroju betonowego, ze wskaznikami:

I w fazie pierwszej przy calkowitej wspolpracy betonu w strefie rozciaganej,

II w fazie drugiej przy zalozeniu, ze beton w strefie rozciaganej nie pra-

M

p

W

a

W

cuje,

1 dla dolnego wlokna stalowego,

b dla gornego wlokna plyty betonowej, Nalezy przyjmowac a 6,0 oraz aj 18,0.

110

MOSTOWE KONSTRUKCJE ZESPOLONE STALOWO-BETONOWE

"

r

wspolczynnik charakteryzujacy wspolprace betonu w strefie rozciaganej (y= 1 w fazie I, y= ° w fazie II); zaleca sie przyjmowanie yO,s. wspolczynnik okreslajacy stopien uplastycznienia betonu w strefie sciskanej; zaleca sie przyjmowanie apl = 0,75.

13.4.2. Wytrzymalosc zmeczeniowa belek spawanych

Na wytrzymalosc zmeczeniowa nalezy sprawdzic polaczenia spawane belek.

Podstawe do okreslenia wytrzymalosci zrneczeniowej stanowi podw6jna amplituda naprezen od obciazen charakterystycznych (Yt = 1,0) ale z uwzglednieniem wspolczynnika dynamicznego (cp)o 1 ,0).

Podw6jna amplituda naprezen (rozpietosc naprezen zmiennych) powinna spelniac warunek

~o 0 -0, <~R

max rmn

(13.8)

przy czym:

Llo =O,s( Mp, + Mp)a,

WI.; WII"

a=6

(13.9)

gdzie i oznacza wl:6kno przekroju ze spoina, a LJR wytrzymalosc zmeczeniowa wg zalecen UIC 778-1 Z (Zalecenia do wyznaczenia wytrzymalosci zmeczeniowej przy wymiarowaniu stalowych most6w kolejowych).

Wytrzymalosc zmeczeniowa mozna tez sprawdzac wg polskiej normy projektowania stalowych konstrukcji mostowych (PN-82/S-10052).

13.5. Elementy technologii

Styki w dzwigarach stalowych zaleca sie wykonywac spawane. Zasady rozmieszczania styk6w:

tylko w obszarach malych moment6w zginajacych,

w spos6b przemienny, tak ze w jednym przekroju poprzecznym przesla moze bye stykowana maksymalnie tylko polowa belek (rys. 13.7).

Zasady prowadzenia prac spawalniczych:

1. Temperatura element6w przeznaczonych do spawania nie moze bye nizsza od 5°C.

2. Krawedzie styku nalezy sfazowac na typu V w pasach i typu X w srodniku (rys. 13.8).

3. Obie czesci belki przewidzianej do spawania nalezy podeprzec w taki spos6b, kt6ry umozliwia zmniejszenie naprezen spawalniczych (np. "wagowe" podparcie belek).

4. Spawanie powinno wykonywac dw6ch spawaczy, kt6rzy jednoczesnie ukladaja spoiny z dw6ch stron dzwigara w kolejnosci: pas dolny, srodnik, pas g6rny.

5. Spoiny pasow nalezy wykonywac jednostronnie w polozeniu poziomym, natomiast spoiny srodnika z dolu w gore, Spoiny nalezy ukladac warstwowo.

PRZ£:;Sl.A Z BELEK STALOWYCH OBETONOWANYCH

I I
II /Styk
I I
I I
I I
1 .. _O~2_l:_o __ 0,2 L1
,-,-,---,-,~
___ !-.9 ______ L1
-------_.
1,0 m
I
I I
I I
11 Rys, 13.7. Rozmieszczenie styk6w spawanych w belkach ciaglych

a Przed spawaniem

I x(')

Po spawaniu

Rys. 13.8. Przystosowanie styku do spawania a spoina pasa gornego, b spoina pasa dolnego

"Wielkosc x okresla sie podczas probnego spawania i nalezy je sprawdzic podczas spawania pierwszego dzwigara

111

112

MOSTOWE KONSTRUKCJE ZESPOLONE STALOWO-BETONOWE

6. Na gomej i dolnej polce nalezy przewidziec podkladki wybiegowe w celu unikniecia zakonczenia spoiny w obszarze nosnym przekroju.

7. Spoine rozciagana nalezy oszlifowac.

Zakres kontroli spoin:

1. W szystkie spoiny nalezy sprawdzac przez ogledziny, a jezeli to konieczne - za pomoca penetrometrow,

2. Wyrywkowo nalezy przeswietlic minimum 10% stykow spawanych. Jezeli proba wykaze wady wieksze niz przewiduja przepisy krajowe, to nalezy rozszerzyc zakres badan.

W celu unikniecia bocznego przesuwu belek podczas betonowania zaleca sie stosowanie specjalnych konstrukcji rozporowych. Usytuowanie rozporek: nad lozyskami,

co 14 dlugosci belki, jednak nie rzadziej niz co 3,0 do 4,0 m.

Jezeli wysokosc belek walcowanych hI.! > 340 mm, to rozporki nalezy stosowac zarowno dolem jak i gora,

Kazda belk(( nalezy na podporze oprzec bezposrednio lub posrednio za pomoca poprzeczmcy.

Betonowanie plyty wykonuje sie w deskowaniu ukladanym miedzy stopkami belek. Moga to bye uzywane plytki azbestowo-cementowe (ukladane na zaprawie cementowej) lub blachy stalowe.

Zalacznlk 1

Charakterystyki geometryczne oraz sily przekrojowe i naprezenia w przekroju 0 zespoleniu niepodatnym

Zl.l. Przekroj z plyta sciskana

Przekroj z osia obojetna w plycie (rys. Zl.la):

- polozenie osi obojetnej wzgledem gornej krawedzi przekroju:

z ~ ~" UI + :: -I)

moment bezwladnosci:

b73 2

(. = ~ + I a + Aa (hI _ z) 3a

(Z 1.1)

(ZI.2)

zdzie: a = E / E

b (/ em

Przekroj z osia obojetna w skosie plyty lub w dzwigarze stalowym (rys. Zl.lb):

c

I

_1 __ - -,- .. t .. !-:L_-J-

I

-1 -->,

N

11) s:

_._ .• ~a_ .

11) s:

Rys. Zl.l. Geometria przekroju zespolonego

114

MOSTOWE KONSTRUKCJE ZESPOLONE STALOWO-BETONOWE

sprowadzone pole powierzchni przekroju: 1

Ae = Aa +-Ab a

d I + II

b Faza I

c

a

Faza II

(Z 1.3)

polozenie osi obojetnej:

_!_ AbZ _!_ Ab

Z = ___,a"'-- __ = g__ Z

a 1

Aa +-Ab Ac

(Z1.4)

a

(ZI.5)

Rys. Z1.2. Naprezenia normalnc w be Icc zespolonej

moment bezwladnosci:

Naprezenia normalne:

a w fazie I (rys. Z1.2b w przekroju stalowym):

(Z1.6)

Z1.2. Przekroj z plyta rozciagana

Jesli w najniekorzystniejszym ukladzie obciazen, przy uwzglednieniu efektow reologicznych, nie dochodzi do zarysowania plyty, charakterystyki geometryczno-wytrzymalosciowe przekroju z plyta rozciagana oblicza sie tak sarno jak przekroj z plyta sciskana, W przeciwnym razie charakterystyki przekroju oblicza sie z wzorow (rys. Zl.lc):

pole powierzchni przekroju:

(Z1.9)

gdzie z . to wspolrzedna punktu i wzgledem osi przechodzacej przez srodek ciez-

(II

kosci 0 przekroju stalowego;

a

b - w fazie II (rys. ZI.2c):

- w przekroju stalowym:

II Mllzci

a·=-al I

c

(ZI.IO)

A A +A

c a

(ZI.7)

w przekroju betonowym:

- moment bezwladnosci:

Ie = I a + AZ; + AzZ;

(Z1.8)

II 1 MlIzci

ah· =--- (Z1.11)

I a I,

gdzie to wspolrzedna punktu i wzgledem osi przechodzacej przez srodek ciez-

kosci O, przekroju zespolonego.

W przekroju stalowym naprezenia z obu faz sumuja sie, natomiast napre-

zenia w betonie pochodza tylko od momentow MIl (rys. Z1.2d).

Naprezenia styczne:

a w fazie I (rys. Z 1.3b w przekroju stalowym):

T] . = .=:Q::!_] __:S a~i (.::_z_:_')

at l(j

a I

gdzie:

Az sprowadzone pole przekroju stali zbrojeniowej i sprezajacej (jesli wystepuje), Zz - odleglosc srodka ciezkosci pola A: od srodka ciezkosci przekroju Ac okreslo-

nego wedlug (Z 1.7).

Zl.3. Naprezenia normalne, styczne i rozwarstwiajace

Naprezenia normalne i styczne w dowolnym punkcie i przekroju stalowego lub zespolonego oblicza sie za pomoca znanych wzor6w wytrzymalosci materia- 16w.

W fazie pierwszej (I) obciazenia przejmuje sam dzwigar stalowy. W jego przekrojach wystepuja momenty zginajace M] (rys. Z1.2a) i sily poprzeczne Q. W fazie drugiej (II) pracuje przekroj zespolony, w kt6rego przekrojach poprzecznych wystepuja momenty MIl (rys. Z1.2a) i sily poprzeczne Q11'

(Z1.9)

gdzie:

S (z)

at

moment statyczny czesci przekroju stalowego polozonej po jednej stronie punktu i wzgledem osi przechodzacej przez srodek ciezkosci 0(1 przekroju stalowego;

szerokosc przekroju w rozpatrywanym wloknie;

(j

I

115

116 MOSTOWE KONSTRUKCJE ZESPOLONE STALOWO-BETONOWE

b w fazie II (rys. Z1.3c):

w przekroju stalowym:

rII = QuSC<z)

at fiji

(Z1.10)

w przekroju betonowym: r!: = 1 QIl Sc (z)

a I/)i

(Z 1.1 0)

gd~ie SCi~Z) to moment statyczny czesci przekroju zespolonego polozonej po jednej .strome punktu i wzgledem osi przechodzacej przez srodek ciezkosci 0 prze-

kroju zespolonego. C

Gdyby P~, bY;Ja sklejona ~ ~elkq stalowa na calej powierzchni pasa gornego, to roz~lad nap~((ze~ r bylby taki, jak w materiale ciaglym. W rzeczywistosci, poczynajac o~ gornej krawedzi lacznika, naprezenia te sa stopniowo przejmowane przez lacznik, a w betonie maleja do zera w plaszczyznie styku (pole zakreskowane na rys. Z 1.3c).

Podobnie jak poprzednio w przekroju stalowym naprezenia styczne z obu faz sumuja sie,

W dzwigarze zespolonym "sklejonym" w plaszczyznie styku betonu i stali :vy~t((powalyby, ~godnie ze znanym wynikiem liniowej teorii sprezystosci, naprez~ma styczne po.zlome 0 takiej samej wartosci co naprezenia styczne LJ w przekroju p~onowym bel~l (rys. Z 1.3~). W belce zespolonej za pomoca lacznikow naprezerua styc~~e poz~ome sa przejmowane przez laczniki, nazwano je naprezeniami rozwarstwiajacymi, a obliczane sa zgodnie ze wzorem (Z 1.11):

a

b

c

I

1- __

I

Oa

_"_._._.-._.

Rys. Z1.3. Naprezenia styezne w beIee zespolonej

gdzie:

(Z1.11)

(Z1.12)

jest momentem statycznym przekroju plyty wzgledem srodka ciezkosci przekroju zespolonego.

Naprezenia rozwarstwiajace zsumowane z calej szerokosci pasa gornego

belki stalowej daja jednostkowa sile rozwarstwiajaca vQ:

Q S

vQ =r1bl =_ll_b (Z1.13)

a(

Jezeli rozstaw lacznikow wynosi e, to jeden lacznik musi przejac sile rozwarstwiajaca rowna:

(Z1.14)

Sila VQ1 jest zwrocona w strone blizszej podpory dzwigara, stanowi ona podstawe do wymiarowania konstrukcji lacznika, jego polaczenia z pasem oraz do obliczenia naprezen scinajacych w betonie na krawedziach lacznika.

Oprocz sil VQ1 na laczniki moga dzialac sily rozwarstwiajace od skurczu betonu i roznic temperatur miedzy betonem a stala (patrz pkt 6.4) oraz powstajace wskutek sprezenia plyty zelbetowej po zespoleniu (patrz pkt 7.6).

Z1.4. Rozdzial sit przekrojowych MiN na plyt~ i belke stalowa

W przypadku przekroju zespolonego (faza II) moze bye wygodne (zwlaszcza przy okreslaniu wplywu temperatury i reologii betonu na naprezanie) rozdzielenie sil przekrojowych w postaci momentu zginajacego M i sily podluznej N na rownowazne uklady sil dzialajacych oddzielnie na przekroj plyty i oddzielnie na przekroj dzwigara stalowego. Pokazano to na rysunku Z1.4.

Zatem: moment zginajacy M dzialajacy na przekroj zespolony zastepuje sie

ukladem rownowaznym sil przekrojowych (rys. Z1.4a):

a

b

Rys. Zl.4. Rozdzial momentn zginajacego i sily normalnej na CZ«SC betonowa i stalowa przekroju zespolonego

117

118 MOSTOWE KONSTRUKCJE ZESPOLONE STALOWO-BETONOWE

Nb, M, - dzialajacych na przekroj plyty,

Na, Ma - dzialajacych na przekr6j stalowy,

ktore oblicza sie ze wzor6w:

N b = N a = N = M AaZa = M Ahzh

t, ale (Z1.15)

Mh=M!Jz_ M =Mla

ale a (, (Z1.16)

W 6wczas naprezenia normaine mozna obliczyc dla przekroju betonowego i stalowego oddzielnie:

Zalacznlk 2

Materialy pomocnicze do uwzgledniania wplywow reologicznych

Z2.1. Parametry metody TROSTA

W metodzie TROSTA r6wnanie opisujace zmiany odksztalcen w betonie poddawanym dlugotrwalemu obciazeniu rna nastepujaca postac:

(Z1.17)

(Z2.1)

N Ab Nb
h=N-- abi=A (Z1.19)
aAc b
N =NAa Na
a·=-
a Ac aI A (Z1.20)
a gdzie:

ccs(t),tp(t) - odksztalcenie skurczowe i miara pelzania, kt6re nalezy przyjmowac wg rozdzialu 2 wytycznych,

p - wspolczynnik relaksacji charakteryzujacy zmniejszajaca sie zdolnosc betonu do pelzania na skutek starzenia; wartosci tego wspolczynnika mozna odczytywac z tablicy Z2.1, w przyblizeniu rnozna przyjmowac: p == 0,8.

Tablica Z2.1. Wartosci wspolczynnika relaksacji p

N Mz a.=--+~

at A I (Z1.18)

a a

Podobnie site norma Ina N dzialajaca na przekroj zespolony mozna zastapic ukladem rownowaznym sil N; i N, dzialajacych odpowiednio na przekr6j plyty zelbetowej ina przekroj stalowy (rys. Z1.4b):

a, f{JN to [dni]
5 14 28 90
3,5 0,904 0,913 0,920 0,928
3,0 0,884 0,896 0,905 0,917
2,5 0,858 0,874 0,884 0,903
2,0 0,816 0,849 0,864 0,888
1,5 0,788 0,819 0,839 0,873
1,0 0,745 0,786 0,812 0,857
0,5 0,696 0,746 0,778 0,836
0,25 0,671 0,726 0,762 0,824
° 0,647 0,707 0,748 0,81 W tablicy Z2.1 oznaczono:

rpN == rp(to == 28 dni) z tablicy 3.3,

a; - miary sztywnosci przekroju przy dzialaniu w srodku ciezkosci plyty betonowej s~ly normainej (aN) lub momentu zginajacego (a;w); oblicza sie je z nastepujacych wzor6w:

- dla obciazen stalych, skurczu betonu i sprezenia kablami:

1

120

MOSTOWE KONSTRUKCJE ZESPOLONE STALOWO-BETONOWE

w przypadku sprezenia przez przemieszczenie podpor w ukladach ciaglych:

(Z2.4)

Z2.2. Parametry zmodyfikowanej teorii starzenia

W klasycznej teorii starzenia (rozwiazanie Dischingera) nalezy takie parametry,jak modul sprezystosci betonu Ecm' miare sztywnosci przekroju ai oraz wspolczynnik pelzania cp zastapic przez wielkosci E:.m, a'i i cp' wyrazone nastepujacymi wzorami:

E:m = ---"""-'---

I +O,4kv

(l+O,4kv)ai a;=

1 +O,4kvai

(Z2.5)

(Z2.6)

(Z2.7)

gdzie:

a. - wedlug wzoru (Z2.2),

I

kv wspolczynnik umozliwiajacy uwzglednienie zmiennosci w czasie opoznio-

nego odksztalcenia sprezystego, mozna go przyjmowac z tablicy Z2.2.

Uwzglednienie wspolczynnika k" jest konieczne w przypadku elementow o duzej grubosci alba dla starego betonu i obciazen krotkotrwalych. W pozostalych przypadkach, gdy czas trwania obciazenia (odciazenia) przekracza trzy miesiace, mozna przyjmowac kv = 1,0.

Tablica Z2.2. Zestawienie wartosci wspolczynnika kv

Czas trwania Czas trwania
obciazenia k; obciazenia kv
[dni] [dni]
1 0,280 100 0,700
2 0,300 200 0,830
5 0,350 500 0945
10 0,400 1000 0,985
20 0,465 >2000 1,000
50 0,580 Z2.3. Wplyw pelzania betonu w ciaglych belkach zespolonych

Zmiany moment6w zginajacych w belce ciaglej, spowodowane pelzaniem betonu, pokazano na rysunku Z2.1 na przykladzie belki dwuprzeslowej 0 zwiekszonej sztywnosci nad podpora posrednia (odcinek In)' obciazonej r6wnomiernie na calej dlugosci (rys. Z2.1a). Rysunek Z2.1b przedstawia wykres poczatkowych

ZALJ\CZNIK2

a

9

1 1 1 1 1 1 11 1 111 11 1 1 1 vi 1 1 1 1 11 1 1 1 . _ . _ . ~

is ,E 4-

I I

I I

I I

: I

LI ': Ln ' L]

'. I .'

b

, ' ,

, ' ,

I : I

I :_ _

, ....-;'-.. '

/' ....,;_

......... ~ : <,

/' /' /'

/' /'

c

, , , , , , , , ,

--ri~· _

-

-

-

d

,

I I :

, , ,

, , ,

, , ,

l;~i~4M'

-r- I + I

, , ,

, I ,

, ,

, , ,

, ,

: * :

, ,

I 1M'

1111111111111111111I111111111I1I1I11l1I1I1I111111111 'I'

(f) : t,-

Mh'l'-X1'1'

e

Rys. Z2.1. Schematy do okreslania wplywu pelzania betonu na momenty zginajace w beJce ciaglej

(dla t = 0) moment6w zginajacych Mo' okreslonych dla belki ciaglej dwuprzeslowej. W spos6b podany w zalaczniku 1 momenty M, mozna rozdzielic na sily przekrojowe Nbl/ i MbO dzialajace tylko na CZ((SC betonowa oraz Nail i MaO dzialajace tylko na CZ((SC stalowa przekroju zespolonego. W skutek pelzania betonu skladniki N"o, MhO' NaO' MaO ulegna zmianom, kt6rych calkowite wartosci mozna przedstawic w postaci nastepujacych sum:

O' 0'

Nhq} = Nhq + Nbq; MhqJ = Mbq + u ;

(Z2.8) (Z2.9)

0' 0'

Naq) = Nail' + Naq) ; Maq) = MaqJ + Maq)

121

122

MOSTOWE KONSTRUKCJE ZESPOLONE STALOWO-BETONOWE

Skladniki N{o, M{o ,N° ,Mo , oblicza sie jak dla ukladow statycznie wyzna-

up J'p mp /lip

czalnych. Na rysunku Z2.1 c pokazano wykres M~> Natomiast skladniki N{:,,,, fl,f/J',.,

N' , M' , sa spowodowane zmiana wielkosci hiperstatycznej pod wplywem pelza-

aep {If.P -'

nia betonu - w tym przykladzie jest nia moment zginajacy nad podpora posrednia,

a jego zmiane oznaczono przez M{;" Xlv (rys. Z2.1 e).

Na rysunku Z2.1 oznaczono ponadto:

wykres moment6w w ukladzie podstawowym statycznie wyznaczalnym od obciazenia momentami jednostkowymi XI = I na podporze posredniej,

M' - wykres momentow zginajacych od zmiany wielkosci hiperstatycznej

( .. )

o AI/;m = XI'P'

Zmiane wielkosci hiperstatycznej (momentu na podporze posredniej) wskutek pelzania betonu mozna okreslic z nastepujacego r6wnania metody si]:

Xlq.Oll,q, + ,11.'1' = 0 (Z2.IO)

gdzie (511,9 i 111.9 sa wzajemnymi obrotami przekroj6w nad podpora srodkowa w ukladzie podstawowym statycznie wyznaczalnym, spowodowane odpowiednio momentami XI = I oraz obciazeniern g. Zamiast obliczac obroty dla dzwigarow zespolonych, wygodniej jest okreslac je dla samych belek stalowych. Jest to mozliwe, poniewaz miedzy dzwigarern stalowym i plyta betonowa musi panowac zgodnosc odksztalcen. Zatem:

(Z2.11)

(Z2.12)

Wielkosc E J oznacza zalezna od czasu sztywnosc przekroju, w kt6rej:

a ('({J

(Z2.13)

W spolczynniki (X\,w

w metodzie TROSTA inaja nastepujaca postac:

(Z2.14)

natomiast w teorii starzenia:

aqll\1 = a(fiN = a(<p)

i zaleza od rodzaju obciazenia, ktore wywolalo pelzanie.

Wykres moment6w M' (rys. Z2.1 e) jest okreslony r6wnaniem: "

(Z2.15)

M(;) = XI'!) M I

(Z2.16)

ZAL!\CZNIK 2

Dodatkowe zmiany si] wewnetrznych w przekrojach plyty betonowej i dzwigara stalowego, spowodowane zmiana wielkosci hiperstatycznej, okreslaja wzory:

M' - (, M'

(/«(-1 (f!

cq

(Z2.17)

(Z2.18)

(Z2.19)

123

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->