You are on page 1of 3

ORIENTARSE CON INTERNET

NON SEI O QUE QUERO ESTUDAR


CUESTIONARIOS DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL

ITINERARIOS A PARTIR DE SEGUNDO DE BACHARELATO

WEBS DE AXUDA SOBRE HÁBITOS E TÉCNICAS DE


ESTUDO.

APRENDER A TOMAR DECISIÓNS:

DATOS A TER EN CONTA

ALGUNHAS CLAVES.
1.- ENSINANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

2.- COMISIÓN INTERUNIVERSITARIA DE GALICIA


(SOBRE A SELECTIVIDADE, NOTAS DE CORTE E CUESTIÓNS RELACIONADAS)

3.- BASE DE DATOS do sistema universitario de


Galicia

TITULACIÓNS DO BLOG DE ORIENTACIÓN

4.- GUÍA PRÁCTICA DE UNIVERSIDADES

5.- ESTUDOS E SAÍDAS LABORAIS


UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

UNIVERSIDADE DE VIGO

UNIVERSIDADE DA CORUÑA

6.- RECURSOS SELECCIONADOS DE INFORMACIÓN


SOBRE ESTUDOS
ORIENTACIÓN PROFESIONAL NO BACHARELATO

SAÍDAS PROFESIONAIS DAS TITULACIÓNS

AS TITULACIÓNS CON MÁIS SAÍDA LABORAL .

7.- ENTRAR NO MERCADO LABORAL