You are on page 1of 2

APTITUDES E Tomar unha decisión sobre o

CAPACIDADES meu futuro profesional PROCESO


DE TOMA
DE
Guía das DECISIÓN
ocupacións S

Consideracións
xerais

Tomar unha decisión sobre o


meu futuro profesional
INTERESES Paso a paso
PROFESIONAIS

Cuestionario de
intereses OUTRAS
universitarios
FONTES DE
INFORMACIÓ
Cuestionario de
N
intereses

Test de formación
(4º DE ESO)
profesional

Test de orient ación


pro fesional
INFORMACI
ÓN
Tomar unha decisión sobre o
meu futuro profesional

PROFESIÓNS

PERFÍS
PROFESIONAIS

ELIXE PROFESIÓN