You are on page 1of 2

PRÁCTICAS DE “ORIENTARSE CON INTERNET”

1.- A NOSA WEB DE REFERENCIA PARA PODER UTILIZAR O CORREO ELECTRÓNICO E O CHAT É:

WWW.GMAIL.COM
(Os datos que solicita para poder traballar –nome de usuario/a e contrasinal- xa os sabedes)

2.- XA TEMOS UN BLOG –unha modalidade de páxina web simple-, o seu formato é:

o nome do teu blog. blogia.com

(Escribimos o nome completo do noso blog para velo)

(Para poder publicar información no blog precisamos a nosa clave)

2.1. Cando queremos publicar temos que premer en ADMINiSTRAR –situado na parte
superior do blog- e escribir a nosa clave.

2.2. Para escribir algo, visitamos ESCRIBIR NOVO. O título sempre en letras mayúsculas e o texto normal.

2.3. Si queremos engadir unha imaxe –menos de 40KB- vamos a INSERTAR IMAXE –
unha vez localizada a imaxe correspondente-.

2.4. Cando nos interesa crear unha ligazón –a un blog ou páxina web- temos que
seleccionar o texto e, posteriormente, premer en INSERTAR LIGAZÓN.

Aquí
2.5. Na parte superior temos varias posibilidades en OPCIÓNS:

• Podemos crear TEMAS (contidos xerais sobre os que se organizará o


noso blog; por exemplo, Internet, Orientación, Ciclo formativo, técnicas
de estudo, etc).

• É posible crear ligazóns –a blogs e a páxinas web- na portada do noso


blog (por exemplo, os blogs dos nosos/as compañeiros/as ou outras
webs que nos interesan).

Sempre que rematamos a sesión DESCONECTAMOS

(na parte superior dereita da zona de administración do blog)