MĂDUVA SPINĂRII

A. LOCALIZARE
Măduva spinării este localizată în canalul vertebral între următoarele limite: - superior, planul care trece inferior de decusaţia piramidală (echivalent planului tangent la gaura occipitală mare) - inferior, planul transversal care trece prin discul intervertebral L1 - L2. La acest nivel se termină prin conul medular, ce se continuă cu filum terminale, alcătuit din celule gliale înconjurate de o teacă pială. .Filum terminale, împreună cu nervii lombari şi sacrali, înveliţi în teci piale proprii, formează "coada de cal". Inferior de S2, filum terminale împreună cu dura mater care îl înveleşte formează ligamentul coccigian ce se inseră pe faţa posterioară a corpului celei de a doua vertebre coccigiene.

B. RELAŢII TOPOGRAFICE
În cursul dezvoltării fetale, iniţial, măduva spinării corespunde ca lungime primordiului canalului vertebral, dar coloana vertebrală se dezvoltă mai repede în special spre caudal (fig. II. 1 a.). Ca urmare, apare un decalaj între segmentul medular corespunzător unei vertebre (numit mielomer) şi poziţia reală a vertebrei. Topografia mielo-vertebrală (vertebro-medulară) defineşte relaţia dintre mielomer şi vertebra corespunzătoare. Astfel, măduva cervicală se termină la nivelul vertebrei C6, cea toracală la nivelul vertebrei T9, cea lombară la nivelul vertebrei T11, iar cea sacrală la nivelul discului intervertebral L1 L2. Datorită decalajului dintre mielomere şi vertebre, nervii spinali au o direcţie din ce în ce mai descendentă în canalul vertebral, pentru a ajunge la nivelul orificiului intervertebral corespunzător nervului respectiv (fig. II. 1 b.). Relaţia dintre mielomerul de origine a nervului spinal şi mielomerul în dreptul căruia se află orificiul inervertebral prin care iese nervul spinal din canalul vertebral defineşte topografia mieloradiculo-vertebrală şi poartă numele de schema Chipault. Astfel, pentru nervii C1-C3, nivelul ieşirii nervului spinal corespunde nivelului mielomerului din care provin " n" ( au traiect intravertebral orizontal), nervii C4-C5 ies în dreptul mielomerului n+1, nervii C6-C8 ies în dreptul mielomerului n+2, nervii T1-T6 ies în dreptul mielomerului n+3, nervii T7-T12 în dreptul n+4. Pentru nervii L1-L5 formula este n+5, pentru nervii S1-S4, n+6-7, iar pentru nervul coccigian, n+10-11. Întrucât măduva se termină la nivel L1-L2, nervii lombari şi sacrali formează, în traiectul lor intravertebral, coada de cal.

C. CONFIGURAŢIA MĂDUVEI SPINĂRII
Măduva spinării are o lungime de aproximativ 43-45 cm la adultul cu înălţime medie, fiind, în general, mai scurtă la femeie. Are forma unui cilindru uşor turtit antero-posterior, ce prezintă pe traiectul său două porţiuni mai îngroşate, denumite intumescenţe, care corespund originii nervilor care vor forma plexurile brahial, respectiv lombar şi sacrat.

FIG. II. 1

FIG. II. 2

FIG. II. 3

intumescenţa cervicală corespunde vertebrelor C4-T1 (T2). iar intumescenţa lombară. vertebrelor T9-L1. .Pe coloană.

respectiv septul median posterior. Durata acestui proces este variabilă şi este influenţată de factori exogeni şi endogeni. zona laterală prezintă o expansiune laterală triunghiulară ce poartă numele de corn lateral. Lateral se descriu şanturile colaterale anterior şi posterior. Tulburări ale acestui proces explică existenţa durerilor în " membrul fantomă "la unii pacienţi amputaţi. respectiv dermatoamele membrelor (fig. Substanţa albă este dispusă la periferie sub formă de cordoane sau funicule.funiculul lateral se găseşte între cornul anterior şi rădăcina anterioară a nervului spinal. Superior de T6. D. se prelungeşte în filum terminale printr-o mică porţiune dilatată ce poartă denumirea de ventricul V sau ventricul terminal Krause. Superior. ANATOMIE APLICATĂ Absenţa congenitală sau amputarea unui membru duce la absenţa sau ştergerea. Canalul ependimar. situată posterior de canalul ependimar. situată anterior de canalul ependimar . este căptuşit de celule ependimare (asemănătoare celulelor gliale) şi conţine L. pe secţiune transversală. de conul medular.zona intermediară. prin degenerare retrogradă. Pe faţa ventrală a măduvei spinării se găseşte un şanţ adânc.R. care separă în cadrul funiculului posterior fasciculul gracil. aspectul măduvei este diferit la diferite nivele (fig.lăţimea cornului anterior este mai mare la nivelul intumescenţelor . a intumescenţei de partea respectivă. Degenerarea retrogradă după amputaţii este un proces complex.comisura cenuşie anterioară sau preependimară.aria secţiunii este mai mare la nivelul intumescenţelor . II 3). Pe faţa dorsală a măduvei spinării se află un şanţ mai puţin adânc. centrată de canalul ependimar (canal central). numit şanţ median dorsal.coarnele posterioare . numit fisură mediană ventrală (FMV).Apariţia acestor intumescenţe se datorează formării membrelor. cornul anterior şi rădăcina anterioară a nervului spinal. între şanţul median posterior şi cel colateral posterior se găseşte şantul intermediar posterior.cantitatea de substanţă albă scade progresiv spre inferior. II 2). fiind alcătuite din: .funiculul anterior se găseşte între fisura mediană ventrală. Substanţa cenuşie este situată în centru şi.funiculul posterior se găseşte între cornul posterior şi rădăcina posterioară.cornul lateral există doar între segmentele C8-L2.coarnele anteriare . 1. corespunzătoare originilor aparente ale rădăcinilor (anterioară şi posterioară) nervului spinal. situată în jurul canalului ependimar . are formă de fluture sau litera H. NOŢIUNI GENERALE Măduva spinării este alcătuită din substanţă albă şi substanţă cenuşie( fig. deoarece fibrele de proiecţie descendente se epuizează iar fascicolele ascendente au puţine fibre . separată de substanţa cenuşie pritr-o lamă de substanţă albă denumită comisura albă anterioară. cât şi a fibrelor ascendente şi descendente (substanţa albă) ce deservesc miotoamele. până la neuronii corticali. Pe secţiune transversală. . Între C8-L2.substanţa cenuşie centrală (periependimară). de cel cuneat situat lateral (fig.comisura cenuşie posterioară sau retroependimară. ceea ce duce la o multiplicare atât a neuronilor motori somatici (aripa cornului anterior) şi a celor senzitivi (lama VI din cornul posterior). Porţiunea mijlocie a zonei intermediare poartă numele de comisură cenuşie şi este alcătuită din: . de la care porneşte spre substanţa cenuşie septul median posterior. . II 3). situat medial. Inferior. situat la nivelul trunchiului cerebral. canalul ependimar continuă cu ventriculul IV. situată la 5-6 mm. ce duce treptat la distrugerea tuturor neuronilor din reţeaua funcţională implicată. astfel: . alcătuit din celule gliale. STRUCTURA MĂDUVEI SPINĂRII D. II 2): . de la care porneşte spre substanţa cenuşie septul intermediar posterior. respectiv cornul posterior şi rădăcina posterioară a nervului spinal. vestigiu al lumenului tubului neural.C. .

intră în substanţa albă unde au traiect ascendent sau descendent. O mică parte din neuronii visceromotori sunt reprezentaţi de neuronii parasimpatici preganglionari localizaţi la nivel S2-S4. Neuronii visceromotori sunt în marea lor majoritate neuroni vegetativi simpatici preganglionari. Axonii lor.alfa tonici ce se distribuie fibrelor musculare cu contracţie lentă.Substanţa cenuşie a măduvei spinării este alcătuită din corpii neuronali a trei tipuri de neuroni: 1.fac legătura între neuroni somatosenzitivi din cornul posterior şi neuroni somatomotori din cornul anterior. a. Neuronii somatomotori sunt de trei tipuri: . unde formează nervii erigenţi. fibrele cele mai scurte fiind situate cel mai apropiat de substanţa cenuşie. dar susţinută . şi nuclei cordonali vegetativi. deservind măduva intersegmentară. ai căror axoni au diametrul şi viteza de conducere mai mareşi care se distribuie fibrelor intrafusale cu sac nuclear . fibre simparice preganglionare. 2.fibre de asociaţie .neuroni gama. ale căror prelungiri centrale formează diferite fascicule ascendente în funiculele anterior şi lateral.gama 1. Neuroni de asociaţie care au următoarele roluri: . deservind astfel reflexele polisinaptice medulare somatice şi respectiv vegetative. dar dau colaterale şi spre fibrele intrafusale . .neuroni alfa. În general. b. o dispoziţie somatotopică în fascicule. D.alfa fazici ce se distribuie fibrelor striate cu contracţie rapidă . Neuroni radiculari . 2. situaţi la nivelul cornului posterior. situaţi în nucleul intermedio-lateral. Comisura albă anterioară conţine: . Această caracteristică a fibrelor determină. ai căror axon au diametrul şi viteza de conducere mai mici. fibrele se găsesc în apropierea locului de origine sau a locului unde se termină. Fasciculele de asociaţie (propriospinale) se găsesc în toate funiculele medulare. Neuroni cordonali. formând fasciculele propriospinale ( fasciculele de asociaţie medulare ) şi reintră în substanţa cenuşie la alte nivele.sunt neuroni motori somatici şi vegetativi care îşi trimit axonii pe calea rădăcinii anterioare a nervului spinal. iar pe de altă parte. ce se distribuie fibrelor musculare striate cu contracţie lentă.neuroni beta.cel mai important contingent de fibre care leagă cele două jumătăţi medulare (fibre comisurale) . situaţi în nucleul intermedio-medial din lama VII. Coordonează activitatea musculaturii trunchiului. separându-se de aceştia la nivelul plexului sacral. Fibrele parasimpatice preganglionare iau tot calea rădăcinii anterioare a nervulor spinali sacrali. pe de o parte minimalizarea necesităţii de încrucişare a fibrelor. 3.participă la formarea glomerulului în cornul posterior. prin care ajung la ganglionii lanţului simpatic paravertebral. într-o poziţie medială faţă de poziţia nucleului intermedio-lateral. iau calea rădăcinii anterioare anervului spinal şi apoi formează ramura comunicantă albă. respectiv dintre neuroni viscerosenzitivi şi visceromotori. Axonii lor părăsesc substanţa cenuşie.gama 2. se găsesc la nivelul cornului anterior (lama IX) şi a cornului lateral (nucleul intermediolateral din lama VII).fac legătura între diverse segmente medulare ipsilaterale. Se împart în neuroni cordonali somatici. . .au rol de modulare a recepţiei . cu două subtipuri . se distribuie la periferia fibrelor cu lanţ nuclear. cu două subtipuri: . SUBSTANŢA ALBĂ A MĂDUVEI SPINĂRII Este alcătuită din fibre de proiecţie ascendente şi descendente şi fibre de asociaţie.fac legătura între diverse segmente contralaterale (neuroni comisurali).

Fibrele ascendente. Alături de fibrele fasciculului cuneat se găsesc fibrele ce iau calea fasciculului cuneo-cerebelos. Fibrele de asociaţie ascendente şi descendente sunt grupate în fasciculul fundamental anterior. FUNICULUL ANTERIOR. fibrele descendente sunt grupate în : . . II 4) FUNICULUL POSTERIOR.decusaţia fibrelor sistemului spinotalamic (anterior şi lateral) şi ale fasciculului spinocerebelos ventral încrucişat. Fibrele de asociaţie se împart în fibre ascendente şi descendente: a. 2. pentru regiunea toracală inferioară şi fasciculul centrooval Flechsig pentru regiunea lombară . 1.fasciculul triangular Gombault-Phillipe.. situat în imediata apropiere a substanţei cenuşii.fasciculul gracil.fasciculul septomarginal alcătuit din bandeleta periferică Hoche. conţine fibre de asociaţie şi fibre de proiecţie ascendente şi descendente. se găseşte superior de T6. pentru regiunea cervicală şi toracală superioară .fasciculul cuneat. situat lateral de fasciculul corticospinal anterior. reprezentate de fasciculele spinobulbare sunt organizate în: . fibrele ascendente formează fasciculul cornucomisural Pierre-Marie. situat medial. ce ajung nucleul vestibular lateral. 1. ORGANIZAREA GENERALĂ A FUNICULELOR SUBSTANŢEI ALBE MEDULARE (fig.fasciculul semilunar (interfascicular) sau virgula lui Schultze. Printre fibrele fasciculului spinotalamic anterior sunt diseminate fibrele contingentului anterior al fasciculului spinovestibular. pentru regiunea sacrală 2. situat lateral. Fibrele de proiecţie ascendente sunt reprezentate de : -fasciculul spinotalamic anterior. II 4 este schematică). Printre fibrele fasciculului gracil se găsesc diseminate fibrele curentului posterior al fasciculului spinoolivar. . conţine fibre de asociaţie şi fibre ascendente. se găseşte pe toată lungimea măduvei începând din regiunea sacrală superioară. Localizarea fibrelor de proiecţie din funiculul anterior variază în funcţie de nivelul secţiunii (reprezentarea din fig. situat imediat posterior de comisura cenuşie posterioară b.

FIG. 4 3. Fibrele de proiecţie descendente sunt reprezentate de: . II.

Printre fibrele lui sunt diseminate fibrele curentului posterior al fasciculului spinovestibular .fasciculul spinotectal.tractul piramidal încrucişat (fasciculul corticospinal lateral).tractul extrapiramidal vestibulospinal lateral (de la nucleii vestibulari inferior şi lateral). situat lateral de tractul piramidal încrucişat şi dorsal de fasciculul spinocerebelos ventral încrucişat Gowers. Medial se găsesc următoarele fascicule: . situat anterior de fasciculul spinocerebelos ventral. printre fibrele substanţei albe dintre cornul lateral şi cornul posterior se găsesc diseminaţi neuroni ce aparţin formaţiei reticulate medulare. posterior de fasciculul spinotectal şi anterior de fasciculul piramidal încrucişat şi tracturile extrapiramidale (vezi mai sus). care reprezintă un fascicul de asociaţie de la nivelul trunchiului cerebral. Printre fibrele tractului piramidal încrucişat se găsesc diseminate fibre spinopontine şi spinocorticale. FUNICULUL LATERAL. În funiculul lateral.fasciculul spinocerebelos dorsal direct Flechsig. . situat medial de fasciculul spinocerebelos ventral.tractul extrapiramidal olivospinal. şi 3. Printre fibrele sale sunt diseminate fibre spinoreticulare. conţine fibre de asociaţie şi fibre de proiecţie ascendente şi descendente. reticulospinale şi tectospinale. Majoritatea autorilor consideră că prin FLM sosesc la măduvă fibrele vestibulospinale. Fibrele de asociaţie (ascendente şi descendente) alcătuiesc fasciculul fundamental lateral. .tract vestibulospinal medial. Fibrele de proiecţie ascendente şi descendente au următoarea dispoziţie: La periferie se găsesc două fascicule ascendente: .fasciculul spinotalamic lateral.fibre cerebelospinale. Printre fibrele sale sunt diseminate fibrele curentului anterior al fasciculului spinoolivar. .tracturi extrapiramidale (alcătuiesc tractul sulcomarginal): .descrise de Marcki. Fibrele interstiţiospinale sosesc de la nivelul nucleului interstiţial Cajal ipsilateral. fascicolului spinocerebelos ventral I se alătură şi fibre spinocerebeloase rostrale. . . situat medial de tractul olivospinal şi fragmentat de fibrele rădăcinii anterioare a nervului spinal. În regiunea cervicală. situat medial de fasciculul spinocerebelos dorsal şi posterior de fasciculul spinotalamic lateral.între tractul piramidal încrucişat şi fasciculul spinotalamic lateral se află dispuse dinspre lateral spre medial tracturile extrapiramidale nigrospinal. situat în jurul fisurii mediane ventrale.tract reticulospinal anterior. situat lateral de fasciculele spinotalamic lateral şi spinotectal şi dorsal de tracturile extrapiramidale olivospinal şi vestibulospinal lateral. situat în apropierea substanţei cenuşii. de obicei nu depăşeşte segmentele toracale superioare. rubrospinal şi reticulospinal lateral (de la formaţia reticulată bulbară).tract tectospinal. 2. acesta coboară în funiculul anterior al regiunii cervicale şi toracale superioare.. II. interstiţiospinale. 5 .fasciculul corticospinal anterior (piramidal direct). Inferior este reprezentat doar de fibrele interstiţiospinale. Tot în funiculul anterior se găseşte şi fasciculul longitudinal medial (FLM). situat anterior de fasciculul spinotalamic lateral. de la nucleul fastigial ipsilateral. se întind pe toată lungimea măduvei şi controlează mişcarea de rotaţie în jurul axului vertical. de la nucleii vestibulari mediali ipsi şi contalaterali . de la formaţia reticulată ponto-mezencefalică .fasciculul spinocerebelos ventral încrucişat Gowers. FIG. de la coliculii superiori ai mezencefalului . . La nivelul măduvei spinării. 1.

3.D. SUBSTANŢA CENUŞIE A MĂDUVEI SPINĂRII .

de care este separat printr-o lamă subţire de substanţă albă. corespundea lamelor Rexed III-IV.interneuronii din cornul posterior asigură prelucrarea iniţială şi modularea impulsului senzitiv (inclusiv prin informaţiile ce sosesc de la centrii supraspinali) şi asigură distribuirea informaţiilor senzitive spre alte segmente medulare pentru a fi utilizate în procesele senzitive sau în declanşarea răspunsului motor (reflexe spinale polisinaptice). fie al laminaţiei Rexed. substanţa gelatinoasă Rolando şi nc.este mai îngust de cât cornul anterior . propriu al cornului posterior se întind pe toată lungimea măduvei. Nucleul propriu al cornului posterior.este îndreptat oblic spre posterior şi lateral . În prelungirea ei. cu excepţia lamei X care corespunde substanţei cenuşii centrale (fig. . 4.prezintă cap. dispuse dinspre posterior spre anterior. ca şi ai lamei I.. corespunde lamei II Rexed. la nivel C1-C2. la nivelul trunchiului cerebral se află porţiunea caudală a nucleul tractului spinal al trigemenului. corespunde lamei I Rexed 2. situat în partea laterală a bazei cornului posterior. Lama II Rexed Neuronii săi. sunt implicaţi în mecanismele ce asigură transmiterea durerii. col şi bază . Substanţa gelatinoasă Rolando. .neuronii cordonali primesc terminaţiile aferenţelor senzitive primare. iar axonii lor formează căile ascendente ce trimit informaţiile spre centrii supraspinali.are aproximativ aceeaşi alcătuire şi formă pe toată întinderea măduvei . Laminaţia cornului posterior: Lama I Rexed Este alcătuită din neuroni mici. ce poartă numele de strat marginal Lissauer . pericornual. 3. Nc. Laminaţia Rexed se referă la divizarea substanţei cenuşii pe criterii citoarhitectonice în 10 lame aproximativ transversale.): 1. ajungând în apropierea periferiei medulare. CORNUL POSTERIOR AL SUBSTANŢEI CENUŞII Se întinde pe toată lungimea măduvei spinării şi are următoarele caracteristici: . implicaţi în transmiterea sensibilităţii termice şi nociceptive. clasic. Actual se consideră că este alcătuit din lamele Rexed III-VI. Nucleii cornului posterior sunt reprezentaţi de (fig. Nucleul pericornual sau strat zonal Waldayer. Neuronii din cornul posterior au următoarele funcţii: . Are neuroni mici şi este interpus pe calea de alertă a durerii. II 5).corespunde lamelor Rexed I-VI. Primesc aferenţe de la fibrele cele mai subţiri ale rădăcinii posterioare (situate lateral) şi de la neuronii lamei II.este mai lung. II 6 a.Organizarea substanţei cenuşii poate fi privită din două puncte de vedere: fie al nucleilor medulari. Nucleul cervical lateral.

FIG. 6 . II.

iar impulsurile sosite pe calea lor. Axonii lor stabilesc conexiuni presinaptice pe terminaţiile sinaptice ale fibrelor aferente nociceptive ce utilizează ca neurotransmiţător substanţa P (mediatorul chimic al transmiterii dererii). În partea medială primeşte aferenţe de la mecanoreceptori. cu nucleii comisurali. Zona intermediară corespunde lamelor Rexed VII şi X.nucleul intermedio-medial . ZONA INTERMEDIARĂ Reprezintă bara transversală situată între cornul posterior şi cornul anterior. II 7): . iar partea laterală este reprezentată de neuroni reticulaţi ce pătrund în substanţa albă a măduvei spinării. formând fascicule ascendente. Aceste conexiuni asigură baza anatomică a analgeziei opioid induse. În plus.nucleul intermedio-lateral . ce conduc sensibilitate tactilă epicritică. primesc fibre de control corticale pe calea tractului corticospinal lateral.interneuroni. Glomerulii sinaptici sunt alcătuiţi din: . au viteza de conducere mult mai mare. La rândul lor.VI (nucleul propriu). Lama X Rexed este zona centrală mică ce cuprinde comisurile cenuşii pre şi retroependimare. Lama VI este dezvoltată la nivelul intumescenţelor. au rol facilitator pe neuronii din lama II. La nivelul lamei I se formează structuri ce poartă numele de glomeruli sinaptici. Fibrele groase. primind fibrele aferente proprioceptive de la membre. aceşti neuroni din lama II sunt stimulaţi de către colaterale de la fibrele cele mai groase din rădăcina posterioară şi de fibre descendente de nucleul magnus al rafeului . un opioid endogen. eferenţele neuronilor săi intrând în constituţia fasciculelor spinocerebeloase şi spinovestibulare. Unii neuroni din lama II utilizează ca neurotransmiţător enkefalina. Lamele Rexed III-VI reprezintă regiunea cea mai întinsă a cornului posterior şi conţine neuroni de diverse mărimi.nucleul toracic Stilling Clarke .n 2 nociceptiv din lama I . Parte din axonii lor trec în funiculul anterior şi funiculul lateral.aferenţa senzitivă nociceptivă .aferenţele presinaptice din lama II . Rolul acestor conexiuni presinaptice este de a realiza inhibiţia presinaptică a transmisiei informaţiilor nociceptive. Colateralele de la fibrele groase din rădăcina posterioară constituie substratul calmării durerii prin masarea zonei dureroase. ce utilizează ca neurotransmiţător 5HT (5 OH-triptamina sau serotonina). care primesc în principal ca aferenţe fibrele mijlocii şi groase ale rădăcinii posterioare (de fapt stabilesc conexiuni cu fibre de toate dimensiunile). Lama V. permiţând filtrarea selectivă sau chiar blocarea pasajului informaţiei nociceptive în sinapsa din lama I (fig. Axonii lor se termină de regulă în lamele II ale altor segmente medulare. Impulsurile de la centrii supraspinali constituie substratul calmării unei dureri insuportabile prin stimularea substanţei cenuşii centrale (acţiune medicamentoasă). II 6 b). Lama VII este situată lateral de lama X şi conţine 3 coloane celulare distincte (fig.Primesc ca aferenţe fibre subţiri şi groase din rădăcina posterioară şi fibre de la centrii supramedulari. dar frecvent fac sinapsă şi cu neuroni din lama I sau lamele III . protejaţi de celule gliale.

FIG. . a. II 7.

Axonii neuronilor din nucleul intermedio-medial: .): . se distribuie vaselor. influenţând astfel eferenţa simpatică şi parasimpatică. pilomotori şi glandulari cutanaţi). nucleii vegetativi şi formaţia reticulată a trunchiului cerebral (inclusiv de la grupul monoaminergic) se termină pe neuronii de la acest nivel. Nucleul toracic. eferentă viscerală. în apropierea bazei cornului posterior. în prelungirea lamei X. Fibre descendente de la hipotalamus. Din punct de vedere funcţional. are două componente: între mielomerele C8-L2 (L3) se află componenta efectorie simpatică iar între mielomerele S2-S4 se află componenta efectorie parasimpatică (centrul parasimpatic pelvin). . se găseşte medial şi dorsal. Coloana intermedio-laterală. fibrele aferente interoceptive dau colaterale la neuronii somatosenzitivi din cornul posterior. 3. de la fibrele rădăcinii posterioare. aferentă viscerală.b). 7 b. . Primeşte aferenţe (în special viscerale). II 6 a. lama VII este caracterizată de existenţa unui mare număr de interneuroni. Neuroni plasaţi similar în regiunea cervicală dau naştere tractului spinocerebelos rostral. neuronii coloanei eferente simpatice se împart în două categorii (fig. Are o dispoziţie transversal.neuroni organizaţi în centri polisegmentari. Este alcătuită din neuroni simpatici preganglionari (neuroni radiculari vegetativi simpatici). reprezentată de nucleul toracic. În traiectul lor. Nucleul toracic prezintă neuroni mari. iar prelungirile centrale ale neuronilor acestui nucleu intră în alcătuirea fasciculelor spinocerebelos dorsal şi spinocerebelos ventral. centrul iridodilatator sau ciliospinal Budge. La nivelul intumescenţelor. asigurând interneuronii grupului nuclear lateral al cornului anterior (lama VIII conţine doar interneuronii grupului nuclear medial). constituind substratul durerii viscerale referite. la nivelul mielomerelor C8-T2. închizând astfel calea unor reflexe autonome (vegetative simpatice medulare).se conectează cu neuronii efectori viscerali (prin interneuroni).constituie căi ascendente spre centrii supramedulari. lama VII se prelungeşte în cornul anterior. 1. . veziculoşi şi aparţine coloanei nucleilor proprioceptivi.În afară de coloanele celulare distincte.neuroni organizaţi în centrii metamerici (centrii vasoconstrictori. Componenta simpatică Corespunzător ei. Coloana intermedio-medială. se întinde pe toată lungimea măduvei spinării şi este situată lateral de lama X. iar fibrele postganglionare (slab mielinizate) se reîntorc în trunchiul nervului spinal prin ramura comunicantă cenuşie şi apoi prin ramura ventrală şi ramura dorsală. nucleul cuneat accesor (din bulb) şi nucleul tractului mezencefalic al trigemenului. coloana intermedio-laterală se prezintă ca o mică prelungire laterală de formă triunghiulară a substanţei cenuşii ce poartă numele de corn lateral. cu excepţia regiunilor intumescenţelor (fig. muşchilor erectori ai firului de păr şi glandelor din tegument. 2.L2. reprezentaţi de: a. ale cărui fibre urcă cu fasciculul spinocerebelos ventral de partea respectivă prin trunchiul cerebral şi apoi ajung la cerebel prin pedunculul cerebelos superior. Primeşte în special aferenţe proprioceptive din rădăcina posterioară a nervului spinal. între nivelele C8 . Axonii neuronilor din centrii metamerici fac sinapsă cu neuronii ganglionari.

FIG. II 7. b. .

în ganglionii plexului celiac. ce fac sinapsă cu neuronii ganglionari în ganglionii plexului hipogastric. centrul splanhnic al viscerelor abdominale.are marginea anterioară festonată datorită emergenţei fibrelor rădăcinii anterioare a nervului spinal .. alcătuind nervii splanhnici lombari. şi lama VIII. d. formând: . şi anume: . Componenta parasimpatică Are o poziţie mai medială decât coloana simpatică eferentă. interneuronii grupului medial. micţiunea. centrul cardioaccelerator. 7 b.alcătuirea nu este similară pe toată lungimea sa. La acest nivel se află originea fibrelor simpatice ce deservesc viscerele toracelui.are o direcţie aproape sagitală . Axonii neuronilor preganglionari parasimpatici iau calea rădăcinii anterioare a nervilor spinali S2S4 şi apoi. Componenta vegetativă medulară lombo-sacrală controlează defecaţia. de la nivelul plexului sacral se desprind formând nervii erigenţi.este mai scurt decât cornul posterior.prezintă cap şi bază . erecţia. Axonii neuronilor preganglionari din acest centru traversează fără sinapsă ganglionii simpatici paravertebrali lombari. ce fac sinapsă cu neuronii ganglionari din ganglionii previscerali şi din plexurile parietale. dar şi colaterale de la fibrele rădăcinii posterioare şi axoni ai neuronilor din nucleul propriu şi zona intermediară (nucleul toracic). precum şi originea nervilor simpatici cardiaci cervicali. grup nuclear lateral Interneuronii din lama VII primesc aferenţe în special de la fasciculele descendente din funiculul lateral (corticospinal lateral. deci nu proemină la suprafaţa substanţei cenuşii (fig. Axonii neuronilor preganglionari din acest centru traversează.La acest nivel se află originea fibrelor simpatice ce deservesc viscerele capului şi gâtului. din segmentele T1-T5). ejacularea. unde prezintă o prelungire laterală. Fibrele simpatice preganglionare fac sinapsă cu neuronii ganglionari în ganglionii simpatici paravertebrali toracali c. cât şi din b. . neuronii somatomotori ai grupului nuclear medial. nivelul mielomerelor T5-T12. în ganglionii simpatici paravertebrali cervicali. în special la nivelul intumescenţelor.nervul splanhnic mic (T10-T11) .între intumescenţe este alcătuit din lama IX. b. .nervul splanhnic inferior sau nervul renal Walter (T12). lateral de lama VIII se află prelungirea anterioară a lamei VII (interneuronii grupului nuclear lateral) şi lama IX. Fibrele preganglionare ale nervilor splanhnici fac sinapsă cu neuronii ganglionari.este mai lat decât cornul posterior.nervul splanhnic mare (T5-T9) . constituită din grupul nuclear lateral . ganglionii simpatici paravertebrali. inclusiv nervii simpatici cardiaci toracali (cordul primeşte inervaţie simparică atât din a.la nivelul intumescenţelor. centrul splanhnic al viscerelor pelvine.). aripa cornului anterior. toracali. la nivelul mielomerelor T3-T5. fiind la distanţă de periferia medulară . CORNUL ANTERIOR AL MĂDUVEI SPINĂRII Se întinde pe toată lungimea măduvei spinării şi are următoarele caracteristici: . fără să facă sinapsă. la nivelul mielomerelor L1-L2 (L3). rubro şi reticulospinal). Fibrele simpatice preganglionare fac sinapsă cu neuronii ganglionari. parturiţia.

. 8. II.FIG.

după Kapers: . pentru muşchiul diafragm şi unul inferior.pentru muşchii autohtoni ai spatelui (fibrele iau calea ramurii dorsale a nervului spinal) 2.O varietate de interneuroni din lama VII. respectiv tibio-femurală.dorso-lateral . iar în regiunea sacrală. VASCULARIZAŢIA MĂDUVEI SPINĂRII E. vestibulospinal medial şi reticulospinal anterior). ale cărei fibre formează ramura externă. Este organizat la nivelul fiecărei intumescenţe în trei nuclei. Prezintă doi nuclei: unul superior.nucleul dorso-lateral Inervează muşchii ce acţionează pe articulaţia humero-radio-ulnară. celule Renshaw. Corespunzător ca poziţie grupului central. ce pătrunde în canalul vertebral prin orificiul intervertebral.. . la nivelul mielomerelor C2-C5 se găseşte nucleul spinal al nervului accesor.nucleul ventro-lateral Inervează muşchii centurilor ce acţionează pe articulaţiile scapulohumerală. la nivelul mielomerelor C3-C5 (nucleul nervului frenic). coordonând activitatea motorie a muşchilor trunchiului. . unde formează aripa cornului anterior (şi chiar determină formarea intumescenţelor). 1. Axonii neuronilor din acest nucleu alcătuiesc rădăcina spinală a nervului accesor. Grupul central. în regiunea lombară. 1. Se întinde pe toată lungimea măduvei spinării şi este subîmpărţit în doi nuclei: . pentru muşchii diafragmelor pelvină şi urogenitală (prin intermediul nervului ruşinos). Toate aceste artere dau câte o ramură spinală. din arterele sacrale laterale şi medie. Interneuronii din lama VIII primesc aferenţe în special de la căile descendente din funiculul anterior (corticospinal anterior. respectiv coxo-femurală. E. Asigură inervaţia muşchilor membrelor. artera cervicală ascendentă şi artera cervicală profundă. În regiunea toracală provin din arterele intercostale posterioare. Axonii lor se termină pe neuronii din grupul medial ipsilateral. ce inervează muşchii sternocleidomastoidian şi trapez. din arterele lombare.nucleul retro-dorso-lateral Inervează muşchii ce acţionează pe articulaţiile radio-carpiană.ventro-medial . iar zona posterioară flexorii. având rol inhibitor (ansa alfa). Axonii celulelor Renshaw se termină pe neuronii alfa din acelaşi segment sau din segmente medulare diferite. Zona anterioară a nucleilor deserveşte extensorii. 3. Neuronii somatomotori din lama IX alcătuiesc 3 grupuri nucleare (fig. . II 8) : 1. dar formează şi fibre comisurale ce se termină pe neuronii grupului medial contralateral.pentru musculatura antrolaterală a trunchiului (axonii iau calea ramurii ventrale a nervului spinal) . primesc ca aferenţe colaterale ale axonilor motoneuronilor alfa. Grupul medial. Grupul lateral. Se găseşte doar la nivelul intumescenţelor. la nivelul mielomerelor S2-S4. Arterele segmentare În regiunea cervicală provin din artera vertebrală. respectiv talo-crurală. arterele spinale posterioare şi arterele spinale segmentare (prin arterele radiculare anterioare şi posterioare). VASCULARIZAŢIA ARTERIALĂ Măduva spinării are următoarele surse arteriale: artera spinală anterioară.

FIG. II. 9 .

dorsal de cele două rădăcini ale nervului spinal (fig. Arterele spinale posterioare În general în număr de două. 2 DRENAJUL VENOS În pia mater se formează o reţea venoasă care drenează în şase canale dispuse astfel: unul la nivelul fisurii mediane ventrale. La nivelul măduvei sunt situate dorsal de rădăcina posterioară a nervului spinal. E. care asigură vascularizaţia substanţei albe periferice (fig. colul şi capul cornului posterior şi partea adiacentă din funiculul lateral. Practic. iar transversal cu plexul venos vertebral şi prin acesta cu venele segmentare. Artera spinală anterioară are traiect descendent în dreptul fisurii mediane ventrale. care vascularizează 2/3 anterioare din 2/3 inferioare ale măduvei.ramură transversală. patru laterale. Din acestea pornesc ramuri ce vascularizează 2/3 anterioare ale măduvei spinării (din substanţa cenuşie vascularizează cornul anterior.În canal se ramifică într-o ramură vertebrală. ce se anastomozează cu artera radiculară posterioară . Arterele radiculare anterioare sunt în număr de 4 până la 10. din care se desprind ramurile radiculare anterioară şi posterioară (fig. desprinse din arterele vertebrale în traiectul lor intracranial (fig. Arterele radiculare posterioare sunt mai inconstante decât arterele radiculare anterioare. unul la nivelul şanţului median dorsal. În traiectul său. Legătura între plexul venos peridural şi venele lombare reprezintă o cale de anastomoză cavocavă. cu care se anastomozează prin ramuri transversale (aceste anastomoze nu sunt însă suficiente pentru suplinirea fluxului sangvin în leziuni ale arterelor intercostale sau lombare). câte două de fiecare parte. II 9). Artera spinală anterioară Se formează în dreptul vertebrei C 2. 2. Arterele spinale posterioare dau ramuri care vascularizează 1/3 posterioară a măduvei spinării. Aceste canale venoase comunică superior cu venele cerebrale şi cu sinusurile venoase ale durei mater. artera spinală anterioară se anastomozează în arcadă cu arterele spinale posterioare. ce dă două ramuri anterioară şi posterioară. . II 9). este artera radiculară mare a lui Adamkiewics.ramură ascendentă . între T8 şi L3. care poartă numele de linie splendens. La nivelul piei mater. au originea în arterele vertebrale în traiectul lor intracranian sau. unde se află într-o dedublare a piei mater. adică funiculul posterior. Anastomozarea ramurilor ascendente şi descendente asigură continuarea inferioară a arterei spinale anterioare. 3. artera spinală anterioară este scurtă. prin unirea a două ramuri spinale anterioare. La nivelul conului medular. pentru corpul şi arcul vertebral. două toracale şi una lombară. zona intermediară şi baza cornului posterior). care pătrund în fisura mediană ventrală. în arterele cerebeloase postero-inferioare. ea prelungindu-se inferior pe seama anastomozelor dintre ramurile ascendente şi descendente ale arterelor radiculare anterioare. dă arterele sulco-comisurale. din care mai constante sunt: o arteră radiculară anterioară cervicală. şi o ramură meningeală. II 9). Cea mai voluminoasă. ocazional. din arterele mai sus precizate se formează plexul arterial perimedular. Arterele radiculare anterioare dau următoarele ramuri: .ramură descendentă. II 9). cu origine variabilă.

II.FIG. 10 .

ramura comunicantă albă . II 10). iar fibrele postganglionare formează plexurile perivasculare. .ramura meningeală . pulmonar. gama) şi vegetativi (din coloana intermedio-laterală). NERVII SPINALI Sunt în număr de 31 de perechi: . Este alcătuită din aproximativ 115000 de fibre somatice şi vegetative preganglionare simpatice şi parasimpatice (S2-S4). apoi în ramura comunicantă albă şi ajung la lanţul ganglionar simpatic paravertebral.face sinapsă cu deutoneuronul (n2) în cornul posterior medular. prin ramura ventrală şi ramura dorsală.ramura comunicantă cenuşie . . . . alcătuind nervii splanhnici. se distribuie vaselor de sânge..fac sinapsă cu neuronii ganglionari.rădăcină anterioară . cu excepţia primului nerv cervical (nervul suboccipital) care nu are decât componentă motorie. unde: . a..rădăcină posterioară .ramura ventrală . şi prezintă: .din nucleul medial dorsal trec în ramura dorsală . axonii neuronilor somatici: .1 coccigian Nervii spinali sunt nervi micşti. intero şi proprioceptive). Prelungirea periferică a acestor neuroni formează receptorii sau intră în structura lor. axonii neuronilor radiculari somatici (alfa. Rădăcina posterioară .F. beta.are origine aparentă la nivelul şanţului colateral posterior.5 lombari .din nucleul medial ventral trec în ramura ventrală din grupurile nucleare central şi lateral trec în ramura ventrală şi participă la formarea plexurilor. Pe traiectul său se află un ganglion format din neuroni pseudounipolari ce constituie protoneuronul ( n1 ) pentru toate căile senzitive (extero. iar prelungirea centrală poate urma mai multe căi: .000 de fibre (aferente somatice şi viscerale).).12 toracali .trunchi . mielinizate.fac sinapsă cu neuronii ganglionari... axonii neuronilor vegetativi simpatici preganglionari trec în rădăcina anterioară.. iar fibrele postganglionare (slab mielinizate) se reîntorc în trunchiul nervului spinal prin ramura comunicantă cenuşie şi apoi. la nivelul respectiv.ramuri: . sau prezentând un decalaj.fac sinapsă cu neuronii ganglionari.8 cervicali (primul nerv spinal iese între craniu şi C1) . b.ramura dorsală Rădăcina anterioară are origine aparentă la nivelul şanţului colateral anterior (fig.5 sacrali . muşchilor erectori ai firului de păr şi glandelor sudoripare şi sebacee din tegument.din grupul nuclear medial: . iar fibrele postganglionare formează eferenţele ganglionilor simpatici (pentru plex esofagian. Este alcătuită din 500-550. etc.trec prin ganglioni fără să facă sinapsă.

rădăcina posterioară a nervului spinal trece prin hiatusul delimitat de expansiunile ligamentului denticulat. tactilă protopatică. cu diametrul de 1-6 microni şi viteză de conducere de 4-30m/s. cu excepţia regiunii toracale. Ramura comunicantă albă şi ramura comunicantă cenuşie leagă ganglionul simpatic paravertebral de trunchiul nervului spinal.. unde păstrează distribuţia metamerică. Ramura ventrală formează plexuri. de tip ischemic sau hemoragic .tumori medulare . de exemplu: bicipital. dar şi în nucleul propriu la nivelul respectiv (dar pot urca sau coborâ 1-3 segmente). . 8). deservind arcul reflex polisinaptic: de apărare. care reprezintă substratul anatomic al reflexelor monosinaptice. formând nervii intercostali. Din trunchi se desprind: 1. unde păstrează distribuţia metamerică. în teritoriile nervilor afectaţi. rotulian. Ele fac sinapsă în cornul posterior lamele I-II.se conectează prin intermediul interneuronilor cu neuronii somatomotori din cornul anterior. fiind fibre ce conduc sensibilitatea proprioceptivă inconştientă. formată din fibre postganglionare simpatice slab mielinizate. formată din fibre simpatice preganglionare mielinizate 3. ce se distribuie meningelor spinale (în special piei mater) 2. Înainte de ieşirea din canalul vertebral. prin lezarea componentei aferente a arcului reflex medular. Ramura dorsală are distribuţie metamerică pe toată lungimea măduvei. alergice sau autoimune) . ce conduc sensibilitatea tactilă epicritică şi proprioceptivă conştientă. LEZIUNI MEDULARE ŞI RADICULARE Leziunile radiculare şi/ sau radiculare sunt produse de: . tricipital. de flexie-extensie.leziuni radiculare leziuni medulare parcelare sindroame de secţiune medulară parţială sindromul de secţiune medulară totală. de presiune şi vibratorie. Ramura comunicantă cenuşie. cremasterian (fig. Ramura ventrală formează plexuri. 4. Factorii incriminaţi pot produce. Ramura ventrală. meningeale. II. direct sau prin compresiune: . fuzionează cu rădăcina anterioară şi formează trunchiul nervului spinal. Ramura dorsală are distribuţie metamerică pe toată lungimea măduvei.se conectează cu motoneuronii alfa din cornul anterior (formând fasciculul reflex Kolliker. cu excepţia regiunii toracale. formând fasciculele spinobulbare.traumatisme vertebro-medulare . -fibrele mediale cu diametrul de peste 20 microni şi viteză de conducere de 100-120 m/s. fac sinapsa cu n2 în nucleul propriu şi nucleul toracic (după ce urcă s segmente). Ramura comunicantă albă. achilean etc. Conduc sensibilitatea nociceptivă. Ramura meningeală. cu traiect recurent. virale. trec direct în funiculul posterior. -fibrele laterale sunt cele mai subţiri. conţinând fibre senzitive şi motorii somatice şi vegetative. Ramura dorsală. -fibrele mijlocii cu diametrul de 5-15 microni şi viteză de conducere 30-90 m/s.) .tulburări ale circulaţiei sangvine medulare. osteotendinoase. tegumentare abdominale.afecţiuni vertebrale (mai frecvent hernia de disc) . 1 Leziuni radiculare Secţionarea rădăcinilor dorsale ale nervilor spinali afectează toate tipurile de aferenţele medulare şi se însoţeşte de tulburări de sensibilitate ipsilaterale şi abolirea reflexelor. Ramurile ventrală şi dorsală sunt mixte. 5. termică. formând nervii intercostali.afecţiuni inflamatorii (microbiene. Fibrele rădăcinii posterioare sunt organizate în funcţie de grosime şi viteza de conducere. vasculare sau vertebrale. ANATOMIE APLICATĂ A.

Sindromul de degenerare combinată a cordoanelor medulare apare frecvent în anemia Biermer (sindrom neuro-anemic) şi este cauzat de degenerarea fasciculelor spinobulbare. Termenul de neuron motor periferic defineşte neuronul efector al căilor descendente. spinocerebeloase şi ale tracturilor corticospinale Se manifestă prin tulburări ale sensibilităţii proprioceptive conştiente şi inconştiente. ca urmare a dilatării canalului ependimar sau consecutiv unei hemoragii locale (fig.tulburări senzitive la nivelul tegumentelor membrelor inferioare şi al perineului (inclusiv al organelor genitale externe) . prin întinderea leziunilor. e. Se manifestă prin disociaţie senzitivă de tip tabetic: abolirea sensibilităţii tactile epicritice şi proprioceptive conştiente concomitent cu păstrarea celorlalte modalităţi senzoriale (termoalgezică şi tactilă protopatică . respectiv neuronii somatomotorii şi viscromotori medulari şi din nucleii motori ai trunchiului cerebral. În cazul secţionării unei singure rădăcini tulburările de sensibilitate sunt mascate prin fenomenul de overlaping. 2 Leziuni medulare parcelare Unele afecţiuni determină leziuni medulare parţiale. c. calea motorie fiind intactă. II 11 d).Tulburările de sensibilitate sunt evidente doar în cazul lezării mai multor rădăcini posterioare deoarece dermatoamele Head sunt deservite de două rădăcini. Sindromul de disociaţie tabetică apare în faza terţiară a sifilisului sau în sindroamele pseudotabetice ca urmare a lezării cordoanelor medulare posterioare (fig. ce apare în special în teritoriul nervilor cu componentă vegetativă importantă (trigemen. Sindromul cozii de cal. În stadii avansate.neuronilor din nucleii gracil şi cuneat din bulb. prin pareze (deficit motor moderat) sau paralizii (deficit motor marcat). b. se caracterizează prin: .).neuronilor medulari ( în special din lamele I-VI şi selectiv din lamele VII şi VIII). d. se produce degenerarea: . relizând triada: paralizie-amiotrofie-fasciculaţii musculare ( fig. . apare atrofia fibrelor musculare denervate. tibial) Secţionarea rădăcinilor anterioare ale nervilor spinali produce paralizia unităţilor motorii interesate însoţită de amiotrofie şi tulburări neurovegetative. areflexie rotuliană şi achiliană. Consecutiv leziunii medulare. II 11 a. în funcţie de intensitatea leziunii. Contracţia voluntară a muşchilor nu este afectată. II 11 c. ataxie motorie şi areflexie osteo-tendinoasă (fig. Consecutiv secţionării rădăcinilor posterioare. Leziunile iritative ale fibrelor vegetative din rădăcina posterioară produc cauzalgia. Leziunile iritative ale neuronului periferic somatomotor apar în leziuni ale cornului anterior şi se manifestă prin fasciculaţii musculare iar procesele de deficit se manifestă. median. durere cu caracter de arsură. II 11 b.). specifice: a.tulburări motorii la nivelul musculaturii membrelor inferioare (paraplegie totală cu hipotonie.tulburări vegetative manifestate prin tulburări în funcţia vezicii urinare. amiotrofie) şi al sfincterelor striate vezical şi rectal . Sindromul de disociaţie siringomielică se datorează lezării fibrelor spinotalamice laterale care se decusează preependimar. Leziunile neuronului periferic vegetativ duc la tulburări vasculo-trofice importante în teritoriul corespunzător şi perturbări funcţionale viscerale( dacă leziunea este întinsă).cordoanelor posterioare . Se manifestă prin disociaţie senzitivă de tip siringomielic: abolirea sensibilităţii termice şi algezice concomitent cu păstrarea celorlalte modalităţi senzoriale. tactile epicritice.). siringomielia realizează sindromul de secţiune medulară totală. De asemenea sunt abolite reflexele mono şi polisinaptice în teritoriul motor afectat. Sindromul de scleroză laterală amiotrofică se caracterizează prin degenerarea neuronilor motori centrali (inclusiv a tracturilor cortico-spinale) şi periferici. asemănător unei secţiuni medulare totale inferioare. rectului şi organelor genitale. Sindromul de neuron motor periferic.

11 .FIG. II.

Conducerea în fibrele cu diametru mare (cu teacă de mielină bine dezvoltată) este blocată doar de concentraţii mari de agenţi anestezianţi. caracterizat prin mioză. Substanţele chimice utilizate în anestezia locală acţionează prin blocarea transportului ionilor prin membrana plasmatică.para sau tetraplegie flască .la concentraţii mici de anestezic se realizează blocarea transmiterii durerii (condusă prin fibre de diametru mic) în timp ce sensibilitatea tactilă epicritică şi contracţia musculară (deservite de fibre nervoase cu diametru mare. în hipoxia produsă prin compresie.faza de şoc medular.paralizie motorie şi vasomotorie .anestezie în teritoriul sublezional . De aceea.tulburări sfincteriene (retenţie de urină şi materii fecale şi incontinenţă urinară prin prea plin) .exacerbarea reflexelor osteo-tendinoase . 4 Sindromul de secţiune medulară totală Determină tulburări a căror gravitate şi amploare sunt cu atât mai mari cu cât nivelul leziunii este mai înalt.abolirea sensibilităţii termoalgezice .tulburări trofice (escare). Transmiterea potenţialelor de acţiune în fibrele nervoase poate fi blocată printr-o serie de mecanisme. Secţiunea cervicală înaltă (superior de C3) este mortală datorită paraliziei respiratorii. rectului şi aparatului genitale.tetraplegie sau paraplegie spastică .areflexie somatică şi vegetativă . Iniţial. Apare astfel o disociaţie caracterizată prin perceperea durerii în timp ce sensibilitatea tactilă epicritică şi contractilitatea musculară sunt abolite. Consecinţe: . enoftalmie şi îngustarea fantei palpebrale. . în care reapare activitatea reflexă sublezional şi care se manifestă prin: .hipertonie musculară . Secţiunile medulare situate inferior de C5 permit supravieţuirea şi evoluează în mai multe faze: . conducerea este blocată mai întâi în fibrele groase. Reacţia fibrelor nervoase la anoxie.reinstalarea reflexelor vegetative medulare. În leziunile medulare caudale sunt afectate şi funcţiile vezicii urinare. Sindromul de hemisecţiune medulară Brown-Sequard (fig. slab mielinizate. Ulterior conducerea este blocată şi în restul fibrelor amielinice. faza de automatism medular.abolirea sensibilităţii sublezional . Primele fibre ce răspund la anestezie sunt cele cu diametru mic. REACTIVITATEA FIBRELOR NERVOASE PERIFERICE 1. II 11 e) se caracterizează prin urmăroarele manifestări apărute sub nivelul leziunii: -contralateral . rezultând diferite grade de anestezie / paralizie.abolirea sensibilităţii tactile epicritice şi proprioceptive conştiente. prin interesarea centrului ciliospinal. care durează în medie trei săptămâni şi se caracterizează prin: . 2.abolirea sensibilităţii proprioceptive inconştiente -ipsilateral . Susceptibilitatea fibrelor nervoase la anestezice variază în funcţie de diametrul fibrelor. are loc blocarea potenţialelor de acţiune la nivelul nodurilor Ranvier. se adaugă sindromul Claude-BernardHorner. B. în funcţie de nivelul şi întinderea leziunii.3 Sindroame de hemisecţiune medulară realizează tablouri variate.la concentraţii mari de anestezic dispare transmisia tuturor modalităţilor senzitive şi se instalează paralizia musculară. . Reactivitatea fibrelor nervoase la anestezie. Dacă leziunea se află la nivel C8-T2. Fibrele nervoase slab mielinizate sunt mai rezistente la anoxie decât fibrele nervoase groase. bine mielinizate) nu sunt afectate.

FIG. 12 . II.

distal de leziune se produce degenerarea. spaţiul subdural ce conţine o lamă fină de lichid. joncţiunea dura mater-epinerv aderă la periostul găurilor intervertebrale (fig. În plan frontal trimite expansiuni ce formează teci durale rădăcinilor nervilor spinali. Fibrele de colagen sunt dispuse în reţele suprapuse ce alcătuiesc o mecanostructură aproape inextensibilă. G. Spre deosebire de arahnoida craniană. La nivelul găurilor intervertebrale teaca durală a trunchiului nervului spinal se continuă cu epinervul. a. asigurând protecţia măduvei spinării faţă de şocuri. Superior aderă la gaura occipitală mare. Această dispoziţie determină scăderea mobilităţii durei mater şi respectiv a măduvei în sens vertical şi orizontal. este reprezentată de un strat de ţesut conjunctiv lax. necesitând o intervenţie de microchirurgie pentru excizarea cicatricii şi apoziţia celor două extremităţi ale fibrei. II 12). Odată ce se realizează continuitatea axonului. cu multe fibre de colagen şi foarte puţine fibre elastice. Între dura mater şi arahnoidă se găseşte un spaţiu virtual. b. Axonul creşte de-a lungul tubului reprezentat de endonerv. II 12 a). arahnoida şi pia mater. regenerarea fibrei nervoase se realizează prin înmugurirea distală a porţiunii de axon situată proximal de leziune. După conectarea cu organul ţintă începe remielinizarea axonului (frecvent cu reducerea distanţei internodale. dura mater . dura mater având rol de protecţie mecanică. Arahnoida este avasculară. în timp se poate instala degenerarea organului ţintă. şi la faţa posterioară a corpurilor vertebrale C2-C3. refacerea este dificilă şi în general parţială. Dacă între cele două porţiuni ale axonului lezat (împreună cu endonervul) există un interval sau decalaj de câţiva milimetri. ARAHNOIDA SPINALĂ. 1.leptomeninge. În situaţia în care s-a produs lezarea axonului şi a tecii de mielină. Tardiv şi incomplet. Această organizare îi conferă rezistenţă crescută. spre deosebire de dura mater craniană. unde continuă cu stratul meningeal al durei mater cerebrale. Dura mater spinală are structură conjunctivă. Reacţia fibrelor nervoase la leziuni Restabilirea funcţionalităţii nervilor periferici în urma unei leziuni este dependentă de tipul injuriei. inclusiv tecile nervoase. Regenerarea fibrelor senzitive este mai precoce pentru cele ce conduc sensibilitate tactilă protopatică decât pentru cele ce conduc sensibilitate dureroasă şi termică. În regiunea cervicală. Dura mater spinală alcătuieşte o tunică cilindrică ce se întinde de la planul orizontal ce trece prin gaura occipitală mare până la planul orizontal ce trece prin vertebra S2 (fig. Caudal de S2 formează împreună cu filum terminale ligamentul coccigian ce se inseră pe faţa posterioară a corpului vertebrei coccigiene 2. 2. Dacă distanţa parcursă de regenerarea axonului este foarte mare. G.3. ce determină senzaţii neplăcute de tipul paresteziilor sau a durerilor în membrul fantomă. mugurele axonal creşte cu o rată de 2-5 mm/zi. Dura mater spinală este separată de periostul vertebral prin spaţiul epidural ce conţine ţesut conjunctiv adipos areolar în care se află componenta internă a plexului venos vertebral.pahimeninge. realizându-se o recuperare completă. Pe toată lungimea este întărită de tracturi fibroase provenite din ligamentul longitudinal posterior al coloanei corpurilor vertebrale. Dacă endonervul este intact. se regenerează şi fibrele ce conduc sensibilitatea tactilă epicritică. slab vascularizată. Între cele două capete se formează o cicatrice conjunctivo-glială (neurinom traumatic). este alcătuită dintr-un singur strat (vertebrele prezentând periost propriu). fiind alcătuită din ţesut conjunctiv fibros. dispus ca o pânză de păianjen (ceea ce a determinat denumirea acestei foiţe). Arahnoida spinală căptuşeşte dura mater. G. ceea ce duce la încetinirea transmisiei). MENINGELE SPINALE Meningele spinale le continuă pe cel cerebrale la nivelul găurii occipitale şi sunt reprezentat de: . arahnoida spinală prezintă puţine trabecule ce o leagă de pia mater. DURA MATER SPINALĂ.efector. ceea ce împiedică recuperarea integrală a funcţionalităţii complexului fibră eferentă . .

Pia mater spinală are atât rol de protecţie mecanică. Se efectuează în scop diagnostic (examinarea LCR sau explorări radiologice) sau în scop terapeutic (extragerea de LCR în sindromul de hipertensiune intracraniană.paralizia parasimpaticului sacrat. spaţiul subarahnoidian este mai regulat. 2. venind în contact cu rădăcinile nervilor spinali. Conţine o cantitate crescută de LCR în care se află filum terminale şi nervii cozii de cal. între cele două foiţe. PIA MATER SPINALĂ. ANATOMIE APLICATĂ PUNCŢIA RAHIDIANĂ ŞI ANESTEZIA 1. Pia mater spinală se prelungeşte pe rădăcinile nervilor spinali. La nivelul conului medular se prelungeşte inferior. În plan frontal.sratul extern (epipia) este vascularizat. extragerea LCR se efectuează încet.Între arahnoidă şi pia mater se află spaţiul subarahnoidian prin care circulă lichidul cefalorahidian. Se obţine: . cel mai frecvent antibiotice). formând filum terminale (acesta conţine şi celule gliale). ataşat arahnoidei şi durei mater. Metoda a fost imaginată de August Bier în 1899 şi a fost introdusă la noi în ţară de către Thoma Ionescu. prin paralizia rădăcinii posterioare. între cele două rădăcini ale nervilor spinali. poate determina instalarea stopului cardio-respirator. cu prudenţă. care are rol de ancorare laterală. Puncţia rahidiană. G. Instrumentarul. 3. Printre arcadele ligamentului denticulat trec rădăcinile posterioare ale nervilor spinali pentru a se uni cu cele anterioare înainte de ieşirea din canalul vertebral.relaxare musculară prin blocarea conducerii prin rădăcina anterioară a nervului spinal. inelar pe secţiune transversală. a. pia mater trimite 18-24 de expansiuni de formă triunghiulară cu vârful lateral. . Spaţiul subarahnoidian situat între L1-L2 (limita inferioară a măduvei spinării) şi S2 (limita inferioară a sacului dural) poartă numele de cisternă lombară. motiv pentru care în general poartă numele de puncţie lombară. cât şi rol trofic şi de protejare împotriva agenţilor chimici şi biologici. ca şi cea craniană. constituindu-le tunici ce se continuă cu perinervul la nivelul orificiilor intervertebrale. Datorită slabei aderenţe între pia mater şi arahnoida spinală. anestezia rahidiană joasă (sub L2) nu provoacă modificări circulatorii. . Aceste expansiuni formează ligamentul denticulat. Rahianestezia reprezintă anestezia nervilor rahidieni la ieşirea lor din măduvă prin introducerea unui anestezic local în spaţiul subarahnoidian. La acest nivel se găseşte ventriculul terminal Krause. prin compresiune la nivelul bulbului. cele două foiţe se îndepărtează formând linia spendens.analgezie. constă în introducerea unui ac în spaţiul subarahnoidian. sau administrarea de preparate medicamentoase.vasodilataţie. la nivelul căreia.stratul intern (pia intima) aderă la ţesutul nervos şi este avascular . Reprezintă locul de elecţie pentru realizarea puncţiilor şi a anesteziei nervilor lombosacrali. pe o lungime de aproximativ 2cm). arterele sulcomarginale. ramurile comunicante cenuşii sunt de asemenea blocate (efectul se datorează difuzării anestezicului prin găurile intervertebrale de-a lungul nervului spinal. poziţia şi tehnica sunt similare cu cele din rahianestezie (vezi mai jos). . În cursul rahianesteziei fibrele simpatice sunt primele anesteziate. pentru a evita angajarea tonsilelor cerebeloase. . şi totodată protecţie împotriva reflexelor neurovegetative provocate de durere prin interceptarea fibrelor interoceptive din rădăcina posterioară. este o membrană conjunctivo-vasculară ce prezintă două straturi: . Principiul metodei Substanţa anestezică introdusă în spaţiul subarahnoidian difuzează în LCR. de regulă la nivelul cisternei lombare. apoi urmează cele senzitive şi de-abia în final cele motorii (intervenţia chirurgicală începe în momentul pierderii controlului voluntar al musculaturii). La nivelul fisurii ventrale. Pia mater spinală acoperă suprafaţa medulară trecând peste fisura mediană ventrală. Rădăcina spinală a nervului accesor are traiect posterior de ligamentul denticulat şi pătrunde în cutia craniană prin gaura occipitală mare. În sindromul de hipertensiune intracraniană. oprirea sudoraţiei în teritoriul cutanat respectiv (şi ridicarea temperaturii prin aceste mecanisme) prin anestezia fibrelor simpatice preganglionare. care. se află ţesut conjunctiv lax şi artera spinală anterioară cu ramurile sale.

.în spaţiul T12. . în care presiunea este negativă. injectarea se face cu uşurinţă Se verifică dacă pe ac nu se scurge LCR (semnifică intrarea în spaţiul subarahnoidian) şi abia apoi se adaptează seringa cu anestezic. Anestezia epidurală se realizează prin injectarea substanţei anestezice la nivelul hiatusului sacral. b. Când vârful pătrunde în spaţiul peridural. . ataşat unei seringi cu ser fiziologic. Anestezia astfel obţinută are o dispoziţie topografică în centură şi determină concomitent atonie musculară (nu paralizie ca în anestezie).T7-T8 pentru etajul abdominal superior .în spaţiul 4 lombar pentru intervenţii pe perineu şi membru inferior. Pentru a evita riscul paraliziei nervilor intercostali. După ce acul a strabătut pielea. Rahianestezia este cu atât mai întinsă cu cât puncţia se efectuează la un nivel mai înalt. c. În timp ce acul strabate ligamentul galben. Se obţine anestezia nervilor cozii de cal. Nivelele de puncţie sunt: . întâmpină rezistenţa ligamentului interspinos şi apoi a ligamentului galben. Tehnica anesteziei peridurale se bazează pe existenţa presiunii negative din spaţiul epidural. Puncţionarea se realizează cu un ac lung.în spaţiul 3 lombar pentru intervenţii pe etajul abdominal inferior. Tehnica este mult utilizată în intevenţii pe perineu şi asistarea naşterii. puncţia se face: . Concomitent cu progresia acului se exercită o uşoară presiune pe pistonul seringii. Anestezicul introdus străbate teaca durală subţire a nervului. injectarea lichidului se face dificil sau deloc. În general. 2. acţionând asupra rădăcinilor nervului spinal.L1 pentru perineu şi membrele inferioare. maxim T10. imediat după rahianestezie bolnavul trebuie aşezat în poziţie Trendelenburg (cu capul uşor inferior faţă de membrele inferioare) pentru a împiedica difuzarea superioară a substanţei anestezice spre bulb (risc de stop cardio-respirator). limita superioară admisă este procesul spinos T11. Anestezia peridurală .constă în introducerea unui anestezic local în spaţiul epidural (întins până la nivelul vertebrei S2).T11-T12 pentru etajul abdominal inferior . 2.Dacă substanţa anesteziantă folosită are densitatea mai mică decât a LCR-ului.L1 pentru intervenţii pe etajul abdominal superior.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful