Folketinget 2010-11 S 127 Svar på Offentligt

Udkast

MINISTEREN

Folketingets Lovsekretariat Folketinget 1240 København K

Dato J. nr.

19. oktober 2010 2010-4039

Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon 33 92 33 55

Folketingsmedlem Per Clausen (EL) har den 13. oktober 2010 stillet mig følgende spørgsmål nr. S 127, som jeg hermed skal besvare. Spørgsmål nr. S 127: ”Anser ministeren det for sandsynligt, at DSB kan leve op til kravet i aktstykke 181 af 21. maj 2002 om en pay back-periode på under 7 år med en salgspris på ca. 3,4 mia. kr. for Arriva-Tyskland in mente?” Svar: DSB har oplyst, at DSB ikke påtænker at byde på Arrivas aktiviteter i Tyskland.

Med venlig hilsen

Hans Chr. Schmidt