You are on page 1of 304

LAPORAN PILIHAN RAYA U M U M

2004

SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA

KANDUNGAN

BAB TAJUK . MUKA
SURAT

I. 1. PENGENALAN

11. 2. DEWAN RAKYAT DAN DEWAN UNDANGAN NEGERI

2.1 Keanggotaan Parlimen dan Dewan Negeri
2.2 Persempadanan Semula Bahagian Pilihan Raya

111. 3. DAFTAR PEMILIH

3.1 Sistem Pendaftar Pemilih Sepanjang Tahun
(SPPST)
3.2 Penyediaan Daftar Pemilih Pilihan Raya Umum
2004

IV. 4. PILIHAN RAYA UMUM 2004

Latar Belakang
Pembubaran Dewan Rakyat dan Dewan Undangan
Negeri
Persiapan Awal Pilihan Raya
Undang-undang dan Peraturan-peraturan Baru
dalam Pilihan Raya Umum 2004
4.4.1 Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954
4.4.2 Peraturan-Peraturan Pilihan Raya
(Penjalanan Pilihan Raya) 1981
Peruntukan Bajet Pilihan Raya
Mengemaskinikan Daerah Mengundi
Tempat Urusan Pilihan Raya
4.7.1 Pusat Penamaan Calon
4.7.2 Pusat Pengundian
4.7.3 Pusat Penjumlahan Rasmi Undi
Peralatan dan Kelengkapan
4.8.1 Penggunaan Teknologi Maklumat
4.8.2 Peralatan Lain
Mengemaskinikan Buku Panduan, Checklist dan
CD Latihan

iii

BAB TAJUK MUKA
SURAT
4.10 Pelantikan Petugas-petugas Pilihan Raya
4.10.1 Pegawai Pengurus, Penolong Pegawai
Pengurus dan Pasukan Penguat Kuasa
Kempen Pilihan Raya (PP-KPR)
4.10.2 Petugas-petugas Am Pilihan Raya
4.11 Program Taklimat dan Latihan
4.1 1.1 Pegawai Pengurus, Penolong Pegawai
Pengurus dan PP-KPR
4.1 1.2 Petugas-petugas Lain Pilihan Raya
4.11.3 Pengurusan Undi Pos
4.12 Mesyuarat Penyelarasan dengan Ketua-ketua
Jabatan Persekutuan dan Agensi-agensi Swasta
4.13 Pertemuan SPR dengan Parti-parti Politik
4.14 Pertemuan dengan Media
4.15 Mesyuarat Tertinggi SPR-PDRM
4.16 Taklimat Pindaan Undang-undang dan
Perjumpaan dengan Polis DiRaja Malaysia
4.17 Taklimat kepada Ketua-ketua Jabatan Persekutuan
4.18 Semakan Daftar Pemilih Melalui Sistem Pesanan
Ringkas (SMS)
4.19 Keputusan Pilihan Raya Melalui Laman Web
4.20 Pusat Media
4.2 1 Pengesahan Daftar Pemilih untuk Pilihan Raya
4.22 Pencetakan Daftar Pemilih
4.23 Pengedaran dan Penjualan Daftar Pemilih
4.24 Keperluan Pengangkutan
4.24.1 Pengangkutan Udara
4.24.2 Pengangkutan Darat dan Air
4.25 Publisiti
4.25.1 Media Cetak
4.25.2 Media Elektronik
4.25.3 Poster dan Risalah
4.25.4 Publisiti Melalui ~ e m e n t e r i a hPenerafigan

BAB TAJUK MUKA
SURAT

4.26 Penubuhan Jawatankuasa Persiapan Pilihan Raya
4.26.1 Jawatankuasa Teknikal Persiapan
Pilihan Raya Peringkat Negeri (JKT-PR)
4.26.2 Jawatankuasa Teknikal Penyelarasan
Persiapan Pilihan Raya (JKT-PPR)
4.26.3 Jawatankuasa Pemantauan Persiapan
Pilihan Raya (JKP-PR)

V. 5. PENAMAAN CALON DAN PENCETAKAN KERTAS UNDI 30
5.1 Penamaan Calon
5.2 Tempoh Menarik Balik Borang Pencalonan
5.3 Parti-parti Yang Bertanding
5.4 Menang Tanpa Bertanding
5.5 Pencetakan Kertas Undi

VI. 6. KEMPEN PILIHAN RAYA
6.1 Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya
(PP-KPR)
6.2 Laporan PP-KPR

VII. 7. PROSES PENGUNDIAN
7.1 Urusan Pengundian
7.2 Pengundian Melalui Pos

VIII. 8. PENGIRAAN UNDI
8.1 Urusan Mengira Undi
8.2 Pengiraan Undi di Tempat Mengundi
8.3 Pengiraan Undi Berkelompok
8.4 Pengiraan Undi Pos
8.5 Ulang Kira di Tempat Mengundi
8.6 Penjumlahan Rasmi Undi
8.7 Pengiraan Semula Undi di Pusat Penjumlahan
Rasmi Undi

IX. 9. KEPUTUSAN PILIHAN RAYA
9.1 Dewan Rakyat
9.2 Dewan Undangan Negeri

BAB MUKA
SURAT

9.3 Pengistiharan Keputusan Parti Yang Memenangi
Pilihan Raya oleh SPR
9.4 Penyerahan Rasmi Keputusan Pilihan Raya
Kepada Seri Paduka Baginda Yang
di-Pertuan Agong
9.5 Hilang Wang Deposit Pilihan Raya
9.6 Pewartaan Keputusan Pilihan Raya
9.7 Penyata Perbelanjaan Pilihan Raya

X. 10. PETISYEN PILIHAN RAYA 60

XI. 11. ISU-ISU YANG BERBANGKIT SEMASA PILIHAN RAYA 62

11.1 Isu-isu
11.1.1 Penggunaan 'Compact Disc' [CD)
11.1.2 Kekecohan di Selangor
1 1.1.3 Penambahan Masa 2 J a m Bagi Negeri
Selangor
11.1.4 Sistem Pesanan Ringkas (SMS]
11.1.5 Pencetakan Kertas Undi bagi DUN N. 17
Sungai Lembing, Pahang
11.1.6 Laman Web SPR
1 1.1.7 Nama Tidak Ada Dalam Daftar Pemilih
11.1.8 Pemindahan Nama dari Pusat Mengundi

1 1.2 Jawatankuasa Audit Pilihan Raya

1 1.3 Post-mortem Pilihan Raya

XII. 12. PERBELANJAAN PILIHAN RAYA UMUM 2004

XIII. 13. PENUTUP

XIV. 1 4. PENGHARGAAN

LAMPIRAN APPENDIX BAB TAJUK MUKA SURAT CHAPTER TITLE PAGE LAMPIRAN I KATEGORI PETUGAS-PETUGAS PILIHAN RAYA 145 APPENDIX I CATEGORY OF ELECTION WORKERS LAMPIRAN I1 JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH 146 CALON-CALON BAGI PARLIMEN APPENDIX 11 NUMBER OF VOTERS OBTAINED B Y CANDIDATES FOR PARLIAMENT LAMPIRAN 111 JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAGI DEWAN UNDANGAN NEGERI APPENDIX III NUMBER OF VOTERS OBTAINED B Y CANDIDATES FOR T H E STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY LAMPIRAN IV SENARAI NAMA PARTI-PARTI POLITIK APPENDIX IV LIST OF POLITICAL PARTIES vii .

DPMK. DIMP. KMN. DNS Ahli viii . RAHMAN PSM. SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA TAN SRI DATUK S E N PANGLIMA HAJI AB. DMSM. KMN Ahli (Sehingga 28 JANUARI 2005) DATUK FATEH CHAND A/L PARS RAM PJN. SPDK. PNBS. RASHID BIN AB. JSM. CVO Timbalan Pengerusi (Sehingga 22 OKTOBER 2004) DATUK HAJI ABANG ROSELI BIN ABANG HAJI PALENG PGBK. KMN Pengerusi DATO' HAJI ABDULLAH ZAWAWI BIN HAJI MOHAMED DPCM. PMP Ahli DATO' HAJI ZAINAL ABIDIN BIN HAJI MAT SAID DSAP. JSM. JSM. DCSM. JMN. AMN. ABS Ahli (Sehingga 6 OGOS 2004) DATUK YE0 HOCK SIEW DMSM.

DPMT. ASDK. J M N . JBK. DPMS. J M N . DIMP. DPMT. DIMP S etiausaha (Bermula 6 DISEMBER 2004) . ADK. KMN. DIMP. KMN Ahli (Bermula 9 ME1 2005) DATUK HAJI KAMARUZAMAN BIN H A J I MOHD. KMN Timbalan Pengerusi (Bermula 1 7 DISEMBER 2004) / TUAN HAJI RAMJI @ MOHAMAD RAMJI BIN ALL1 Ahli (Bermula 1 1 DISEMBER 2004) DR. BSK Ahli DATO' HAJI WAN AHMAD BIN WAN OMAR DSMZ. JBK. KMN Setiausaha (Sehingga 2 7 NOVEMBER 2004) NOTA DATO' HAJI WAN AHMAD BIN WAN OMAR DSMZ. DPMS. NOOR DMSM. DATUK HAJI JAMDIN @ BEE BIN BWONG PGDK. CHU LING HENG JMN.

.

kecuali 62 kerusi Dewan Undangan Negeri Sarawak. Berdasarkan tarikh persidangan berkenaan dan selaras dengan peruntukan Perkara 55(3) Perlembangan Persekutuan. Dengan pembubaran Parlimen dan Dewan Undangan Negeri. Mengikut peruntukan Perkara 55(4) Perlembagaan Persekutuan. . 1. Persidangan Dewan Rakyat (Parlimen) kali pertama selepas pilihan raya tersebut ialah pada 20 Disember 1999.2 Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong telah berkenan membubarkan Parlimen pada 4 Mac 2004 dan diikuti dengan pembubaran Dewan-dewan Undangan Negeri pada tarikh yang sama oleh Duli. Mengikut perkiraan yang sama.1 Pilihan Raya Umum Ke–10 telah diadakan pada 29 November 1999.Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja dan Tuan-Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Bagi Dewan Undangan Negeri masing-masing. tempoh hayat Dewan Undangan Negeri Sabah yang ke-9 adalah berakhir pada 12 April 2004. Suruhanjaya Pilihan Raya perlu mengadakan Pilihan Raya Umum bagi mengisi kekosongan kerusi-kerusi Dewan berkenaan di dalam tempoh 60 hari dikira dari tarikh pembubaran tersebut. BAB I 1.3 Bagi menjalankan fungsi dan tanggungjawab tersebut. Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) telah mengadakan Pilihan Raya Umum Parlimen dan Dewan Undangan Negeri bagi negeri-negeri di Semenanjung dan Negeri sabah pada 21 Mac 2004. sejumlah 219 kerusi Dewan Rakyat dan 505 kerusi Dewan Undangan Negeri diseluruh negara telah menjadi kosong. Pilihan Raya Umum untuk Parlimen dan Dewan Undangan Negeri bagi Semenanjung adalah kali Ke -11. manakala Pilihan Raya Umum Parlimen bagi Negeri Sabah dan Negeri Sarawak kali yang Ke-9 dan Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri Sabah yang Ke-10. kecuali bagi Dewan Undangan Negeri Sarawak. 1. maka tempoh hayat Dewan Rakyat yang ke-10 adalah berakhir pada 20 Disember 2004. PENGENALAN 1.

PRU untuk Parlimen bagi Sabah dan Sarawak ialah kali ke-9. Sembilan 7 8 32 36 Melaka 5 6 25 28 Johor 20 26 40 56 Sabah 20 25 48 60 W.P Labuan 1 1 0 0 Sarawak 28 28 62 62 2.1. DEWAN RAKYAT DAN DEWAN UNDANGAN NEGERI 2. Pertambahan kerusi Parlimen dan Negeri adalah hasil kajian semula persempadanan bahagian pilihan raya oleh SPR.1 Keanggotaan Parlimen dan Dewan Negeri Sejumlah 219 kerusi Dewan Rakyat dan 505 kerusi Negeri telah terlibat dalam Pilihan Raya Umum ini kecuali 62 kerusi Negeri di Sarawak yang tempoh hayatnya akan berakhir pada 18 November 2006. JADUAL 2.2 Persempadanan Semula Bahagian Pilihan Raya JUMLAH 193 219 504 567 * PRU untuk Parlimen dan DUN bagi Semenanjung ialah kali ke-11.P Kuala Lumpur 10 11 0 0 N. PRU untuk DUN bagi Sabah ialah yang ke-10. Perbandingan pertambahan jumlah kerusi Parlimen dan Negeri yang terlibat dalam Pilihan Raya Umum Ke-10 dan Ke-11 adalah seperti di Jadual 2.P Putrajaya 0 1 0 0 W. .1 Perbandingan Kerusi Parlimen dan Negeri bagi Pilihan Raya Umum Ke–10 dan Ke–11 NEGERI PARLIMEN NEGERI PRU Ke -10 PRU Ke-11* PRU Ke -10 PRU Ke – 11* Perlis 3 3 15 15 Kedah 15 15 36 36 Kelantan 14 14 43 45 Terengganu 8 8 32 32 Pulau Pinang 11 13 33 40 Perak 23 24 52 59 Pahang 11 14 38 42 Selangor 17 22 48 56 W. BAB II 2.

Dengan Urusan Persempadanan Bahagian Pilihan Raya. . jumlah kerusi Parlimen telah bertambah daripada 193 kepada 219 dan kerusi Negeri pula telah bertambah daripada 504 kepada 567 termasuk 62 kerusi Negeri Sarawak yang tidak terlibat dalam Pilihan Raya Umum Negeri pada 21 Mac 2004. Urusan persempadanan tersebut selaras dengan perkara 113(2) Perlembagaan Persekutuan yang menetapkan supaya Suruhanjaya Pilihan Raya menjalankan Urusan Kajian Semula Bahagian Pilihan Raya apabila lat 8 tahun.2 Persempadanan Semula Bahagian Pilihan Raya Pertambahan jumlah kerusi Parlimen sebanyak 25 dan Negeri sebanyak 63 adalah berikutan daripada Urusan Persempadanan Semula Bahagian Pilihan Raya yang diluluskan oleh Parlimen pada 8 April 2003 dan diwartakan pada 1 Mei 2003 serta berkuat kuasa mulai 2 Mei 2003.2.

Melalui SPPST.749 2000 9.322 -54. kaunter Pos Malaysia Berhad. 3.1. BAB III 3.983. warganegara yang berumur 21 tahun ke atas dan tidak hilang kelayakan boleh mendaftar pada bila-bila masa melalui kaunter-kaunter pendaftaran pemilih di seluruh Negara.509.1 Sistem Pendaftaran Pemilih Sepanjang Tahun (SPPST) bermula pada 16 Julai 2002 dan perlaksanaannya mengikut Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002.035.1.1 Sistem Pendaftaran Pemilih Sepanjang Tahun (SPPST) 3. Daftar Pemilih Tambahan disahkan setiap suku tahun (3 bulan).335 +51.032 2002 10.1 Pecahan Pemilih Dari Tahun 1998 Hingga 2003 Tahun Jumlah Perbezaan 1998 9.1.738.3 Berbanding dengan jumlah pemilih berdaftar semasa Pilihan Raya Umum Ke-10 (1999) ia menunjukkan pertambahan sebanyak 720. orang ramai boleh mendaftar sebagai pemilih melalui kaunter pendaftaran pejabat-pajabat Suruhanjaya Pilihan Raya di seluruh Negara.591 +249.2 Melalui SPPST.605 2003 10.730 +245. DAFTAR PEMILIH 3.1 yang berikut: JADUAL 3.256 .698 +229. unit bergerak SPR dan kaunter khas yang dibuka di pusat-pusat awam dan kawasan pendalaman.520 pemilih baru semasa Pilihan raya Umum Ke-11 (2004). Warganegara yang layak perlu hadir sendiri dan pendaftaran diwajibkan mengikut alamat yang tertera di dalam kad pengenalan. Pendaftaran Sekali Setahun (bermusim). Melalui SPPST. iaitu telah memendekkan tempoh melayakkan seseorang pemilih untuk mengundi dalam Pilihan Raya berbanding dengan proses pengesahan di bawah Sistem Lama. Pecahan pemilih dari tahun 1998 hingga 2003 adalah seperti di Jadual 3.366 2001 9.071 - 1999 9.284.564. 3.

470 672.2 Penyediaan Daftar Pemilih Pilihan Raya Umum 2004 3.007 W.591 .752 19. Kuala Lumpur 29.170.177 429.422.923 1. Daftar pemilih yang disahkan oleh SPR adalah bukti prima facie bagi mengesahkan kelayakan seseorang pemilih untuk mengundi dalam pilihan raya. Daftar pemilih yang digunakan dalam Pilihan Raya Umum 2004 ialah Daftar Pemilih Induk (DPI) sehingga 31 Disember 2003 yang disahkan pada 2 Mac 2004 dan diwartakan pada 4 Mac 2004 yang mengandungi 10.791 Jumlah 200.232.137. Labuan 2.722 Terengganu 5. Putrajaya 160 4.726 755.697 1.310 1.442 455.2.901 Kelantan 10.803 555.274 W.259 1.482 Kedah 12.2 Pecahan Pemilih di Bawah Kategori Pemilih Biasa dan Pemilih Pos Mengikut Negeri Pemilih Negeri Jumlah POS BIASA Perlis 2.362 Perak 32.892 664.879 10.408.591 pemilih.943 Sarawak 16. Pecahan pemilih di bawah kategori pemilih biasa dan pemilih pos mengikut Negeri adalah seperti di Jadual 3.217 768.919 5.2 berikut: Jadual 3.920 W.P.972 662.601 109.565 888.1 Penyediaan daftar pemilih untuk pilihan raya adalah satu tanggungjawab utama yang perlu dilakukan oleh SPR.323 570.881 112.696 809.083.818 641.609 420.786 Melaka 11.105 334.102 670.812 345.079 Negeri Sembilan 9.205 821.284.428 1.249.P.015 1.254 22.924 Pulau Pinang 7.917 Johor 16.712 10.006 Sabah 13.126 Selangor 14.226 904.351 Pahang 14.P.284.750 651. 3.482 450.

. ia diserahkan kepada Percetakan Nasional Malaysia Berhad (PNMB) di Kuala Lumpur bagi Negeri-negeri di Semenanjung dan bagi Negeri Sabah dicetak di Jabatan Cetak Kerajaan Negeri Sabah. Setiap tuntutan disiasat dan dibuat pembetulan. Semua urusan percetakan itu adalah di bawah pengawasan PNMB Pusat bagi memastikan Daftar Pemilih dicetak mengikut jumlah yang diperlukan bagi kegunaan seluruh Negara.2. Selepas Master Index dan Master Copy disiapkan dan disemak secara teliti.3. 3. manakala bagi Negeri Sarawak dicetak di PNMB cawangan Sarawak. Sesuatu Daftar Pemilih Tambahan yang dikemaskinikan setiap suku tahun (3 bulan) dipamerkan untuk orang ramai menyemak bagi membuat tuntutan dan bantahan. manakala semua bantahan diselesaikan melalui Siasatan Awam selaras dengan Peraturan 17 Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pendafatran pemilih) 2002. Warganegara yang berumur 21 tahun ke atas adalah layak untuk mendaftar sebagai pemilih atau untuk membuat pertukaran alamat di dalam daftar pemilih.2.2 Proses dan Penyediaan Daftar Pemilih dibuat mengikut Peraturan- peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002.3 Penyediaan Daftar Pemilih bagi Pilihan Raya Umum 2004 bermula dengan cetakan daftar Master Index dan diikuti dengan cetakan Master Copy oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. Alamat yang tertera di dalam kad pengenalan adalah menentukan lokasi seseorang yang mendaftar itu di dalam bahagian pilihan raya berkenaan. Pihak PNMB telah menjadualkan dengan rapi program pencetakan Daftar Pemilih di setiap Negeri agar menepati jadual yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya.

Dikira dari tarikh persidangan Parlimen yang pertama. Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981. Undang-undang dan peraturan-peraturan yang dikaji semula dan dibuat pindaan adalah untuk penambahbaikan dan bersesuaian dengan keperluan semasa.1 Perkara 55(4) Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan bahawa apabila Parlimen dibubarkan. Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri Sabah yang Ke-9 telah diadakan pada 12 dan 13 Mac 1999. 4. kecuali dibubarkan lebih awal. 4.2 Pembubaran Parlimen dan Dewan Undangan Negeri Seri Paduka Baginda Yang Di Pertuan Agong dengan kuasa di bawah Perkara 55(2) Perlembagaan telah membubarkan Parlimen pada 4 Mac 2002.3 Persiapan Awal Pilihan Raya Persiapan bagi pelaksanaan Pilihan Raya Umum 2004 telah dibuat sejak awal tahun 2002. dan Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pengundian Pos) 2003.1 Latar Belakang 4. Bidang-bidang berkaitan dengan persiapan Pilihan Raya yang lain yang diberi tumpuan ialah:- (a) urusan mendapatkan peruntukan Bajet Pilihan Raya daripada Kementerian Kewangan. Peruntukan serupa terkandung di dalam Perlembagaan Negeri-negeri bagi tujuan mengadakan Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri. Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002.1. Ia bermula dengan tindakan meminda beberapa aspek undang- undang dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan prosedur penjalanan dan proses pilihan raya. Persidangan Pertama Dewan Undangan Negeri Sabah selepas Pilihan Raya tersebut ialah 12 April 1999. Perlembagaan Persekutuan dan Perlembagaan Negeri-negeri juga memperuntukkan bahawa Parlimen dan Dewan Undangan Negeri. . Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. PILIHAN RAYA UMUM 2004 4. 4. tempoh hayat Dewan Rakyat adalah berakhir pada 20 Disember 2004.2 Dalam hal berkaitan dengannya. Ini bermakna tempoh hayat Dewan Undangan Negeri Sabah adalah berakhir pada 12 April 2004. adalah terbubar dengan sendirinya apabila berakhir tempoh 5 tahun dari tarikh persidangan pertama Dewan-dewan berkenaan selepas satu-satu Pilihan Raya Umum. Pada tarikh yang sama. BAB IV 4.1. Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja dan Tuan-Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri berkenaan telah membubarkan Dewan-Dewan Undangan Negeri masing-masing kecuali Dewan Undangan Negeri Sarawak yang tempoh hayatnya hanya akan berakhir pada 18 November 2006. 4. Undang-undang berkaitan yang terlibat ialah Akta Pilihan Raya 1958. Pengisytiharan pembubaran tersebut memberikan laluan kepada SPR untuk mengadakan Pilihan Raya Umum bagi Parlimen dan Dewan-dewan Undangan Negeri serentak.1.3 Pilihan Raya Umum Ke-10 telah diadakan pada 29 November 1999 dan persidangan pertama Parlimen adalah pada 20 disember 1999. Pilihan Raya Umum hendaklah diadakan di dalam tempoh 60 hari dari tarikh pembubaran.

00 bagi Bahagian Pilihan Raya . (d) mengemaskinikan buku-buku panduan. (b) mengemaskinikan daerah-daerah mengundi.4. Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR) serta petugas-petugas lain pilihan raya. 4. (e) mengenal pasti dan melantik Pegawai-pegawai Pengurus. Seksyen 14 (1): ejen pengundian dan pengiraan undi yang dilantik bagi seseorang calon boleh hadir bertugas bila-bila masa dengan mengemukakan nama dan alamat kepada ketua tempat mengundi. Seksyen 19(1): calon atau ejen pilihan raya tidak boleh membelanjakan melebihi RM200. Seksyen 14(1A): ejen pengundian dan pengiraan undi hendaklah bertugas sekurang-kurang 2 jam sebelum membuat pertukaran tugas. Penolong Pegawai Pengurus. (c) menyediakan semua peralatan dan kelengkapan yang diperlukan.000. (g) mengadakan mesyuarat dengan jabatan-jabatan dan agensi- agensi Kerajaan serta Swasta. mengenal pasti dan menetapkan pusat penamaan calon. persediaan CD Latihan untuk pegawai-pegawai petugas pilihan raya. Undang-undang dan peraturan berkaitan adalah seperti yang berikut:- 4.1 Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 Seksyen 4A: calon atau orang lain bagi pihaknya dilarang melakukan apa-apa kenyataan yang bertujuan untuk mengembangkan perasaan benci. (i) Taklimat kepada parti-parti politik dan media berkaitan isu-isu pilihan raya dan pindaan kepada undang-undang dan peraturan- peraturan pilihan raya. (h) pertemuan di antara SPR dengan parti-parti politik dan media juga diadakan untuk memberikan penjelasan dan mendapatkan maklum balas atas isu-isu tertentu yang berbangkit. tidak puas hati dan permusuhan.4 Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan Baru Dalam Pilihan Raya Umum 2004 Pelaksaan Pilihan Raya Umum 2004 telah melibatkan beberapa undang-undang dan peraturan-peraturan pilihan raya yang baru yang diperkenalkan buat kali pertama dalam pilihan raya. pusat penjumlahan rasmi undi dan mewartakan semua pusat mengundi. buku-buku checklist. (f) melaksanakan program-program taklimat dan latihan di seluruh Negara.

Seksyen 26A(1)(2)(3): barung atau pondok parti dimansuhkan diganti dengan Barung Suruhanjaya Piilihan Raya dan parti boleh melantik petugas sebagai pemerhati dan perlu bertugas selama 2 jam sebelum penggantinya. Seksyen 26(1)(b): tidak boleh membekalkan atau menggunakan alat muzik atau pembesar suara pada hari pengundiaan. atau membawa pakaian. Seksyen 26B: peruntukan pelantikan perayu undi oleh parti-parti politik atau calon dimansuhkan.000. merayu dan menunggu dalam zon larangan 50 meter dari sempadan pusat mengundi pada hari pengundian. Seksyen 24A(1): tidak boleh membekalkan atau menggunakan alat muzik atau pembesar suara pada hari penamaan calon. memegang.000.00 bagi Bahagian Dewan Undangan Negeri mengikut mana yang berkenaan. Seksyen 26(1)(d): larangan tidak boleh menggunakan rumah kediaman. Seksyen 24A(2): larangan tidak boleh menunggu dan berdiri dalam zon larangan 50 meter dari sempadan pusat penamaan calon. Seksyen 24B(7): larangan tidak boleh melekat atau mempamerkan bahan kempen dalam zon larangan 50 meter dari mana-mana sempadan pusat mengundi.00 bagi Bahagian Pilihan Raya Dewan Rakyat atau RM3. kedai dan premis lain dalam zon larangan 50 meter dari sempadan pusat mengundi pada hari pengundian. botol dan lain-lain yang mempunyai lambang atau simbol parti dalam zon larangan 50 meter dari sempadan pusat mengundi pada hari pengundian.00 bagi Bahagian Pilihan Raya Dewan Undangan Negeri.000. . Seksyen 24B(3): calon dan parti politik boleh mengadakan perhimpunan dan syarahan terbuka dengan kelulusan permit dari polis. barang hiasan. Seksyen 24B(4): calon dari parti politik boleh mengedarkan bahan kempen dengan permit dari Pegawai Pilihan Raya Negeri dengan bayaran deposit bahan kempen pilihan raya RM 5. Seksyen 26(1)(g): larangan tidak boleh memakai. Seksyen 24B(9): Kos tambahan pembersihan bahan kempen akan dituntut dari calon jika kos pembersihan melebihi deposit bahan kempen yang dilucuthakkan. payung. Dewan Rakyat atau RM 100. keanggotaan. Seksyen 27B-27H: penubuhan Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR) bagi setiap Bahagian Pilihan Raya. Seksyen 26(1)(e): larangan tidak boleh menyemak nama pengundi. Seksyen 24B(8): deposit bahan kempen akan dilucuthakkan jika tidak membersihkan bahan kempen dalam masa 14 hari selepas hari pengundian.

Peraturan 11(2)(e): nama yang hendak dicetak dalam kertas undi (Borang 7) dimansuhkan kerana telah dimasukkan dalam kertas penamaan calon. kawasan kawalan. Peraturan 4(8): kertas penamaan calon dikenakan bayaran RM20. Peraturan 7(4): pegawai pengurus hendaklah membuat keputusan dan mengisytiharkan keputusan bantahan selepas jam 11.2 Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981 Peraturan 4(4)(c): alamat calon dalam bahagian pilihan raya yang perlu dicatatkan dalam kertas penamaan calon ialah menggunakan alamat surat-menyurat sahaja. Seksyen 35A: kes petisyen pilihan raya hendaklah diselesaikan dalam tempoh 6 bulan dari tarikh kes dikemukakan di Mahkamah Tinggi. cara membuat keputusan dan penerimaan aduan. 4.00 pagi. Peraturan 6(2): kertas penamaan calon dalam 3 salinan hendaklah diserahkan kepada pegawai pengurus antara jam 9.00 pagi. Seksyen 36A: keputusan kes petisyen pilihan raya oleh Mahkamah Tinggi boleh dirayu dalam masa empat belas hari dari tarikh keputusan kes.00 pagi hingga 11.00 bagi Dewan Rakyat atau RM 5.000.00 satu set. fungsi.4. Peraturan 4(4)(d): setiap kertas penamaan hendaklah diisi dengan lengkap dan betul dalam bahasa kebangsaan dan hendaklah menyatakan nama dan nombor kad pengenalan pencadang dan penyokong yang nama mereka mestilah ada dalam daftar pemilih yang sedang dipakai bagi bahagian pilihan raya yang baginya calon itu hendak dipilih. Peraturan 5(1): deposit pilihan raya RM 10. Peraturan 9(1): pengesahan menarik balik kertas penamaan calon sebelum jam 10. dan Seksyen 36B: rayuan kes petisyen pilihan raya hendaklah diselesaikan dalam tempoh 6 bulan dari tarikh rayuan dikemukakan.00 pagi hingga 10. Peraturan 11(7)(8)(9): pengesahan menarik balik kertas penamaan calon yang dibenarkan dalam tempoh 3 hari selepas hari penamaan calon yang membolehkan namanya tidak dicetak dalam .00 bagi Dewan Undangan Negeri.000.00 pagi pada hari penamaan calon: Peraturan 6(5) dan 7(2): masa pameran dan bantahan kertas penamaan calon dari jam 10.00 pagi pada hari penamaan calon hendaklah ditandatangani oleh calon dan saksi.

Lain-lain ialah calon. Peraturan 14(A): daftar pemilih yang dibekalkan kepada calon pada hari penamaan calon adalah naskhah yang sahih dan akan digunakan oleh Ketua Tempat Mengundi semasa pengundian. Peraturan 25(1A): hanya dibenarkan seorang ejen mengundi/ejen mengira undi yang hadir pada satu-satu masa untuk bertugas. Ahli-ahli dan pegawai-pegawai SPR. kertas undi hendaklah ditandatangani oleh calon dan saksi. 4. dan Peraturan 25F: Suruhanjaya Pilihan Raya boleh membuat pengisytiharan apabila parti politik mendapat majoriti kerusi melebihi 50% dari jumlah kerusi yang diperuntukkan bagi pemilihan ke Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri. ejen pilihan raya. Peraturan 15(3): orang yang dibenarkan masuk ke tempat mengundi ialah kerani mengundi dan mengira undi. Peraturan 11(10): deposit pilihan raya dilucuthakkan jika calon menarik balik kertas penamaan calon selepas jam 10. Peraturan 18(2B): Ketua Tempat Mengundi menunjukkan peti undi kosong kepada polis yang bertugas di luar saluran tempat mengundi jika ejen mengundi/ejen mengira undi tidak hadir bertugas semasa penutupan peti undi.5 Peruntukan Bajet Pilihan Raya .00 pagi pada hari penamaan calon atau dalam tempoh 3 hari selepas hari penamaan calon atau selepasnya. pengundi serta saudara-mara yang dibenarkan oleh undang-undang. ejen pengundian dan mengira undi. pegawai pengurus. Peraturan 25D(5B): pengiraan semula undi di pusat penjumlahan rasmi undi atas permintaan calon boleh dijalankan jika perbezaan undi yang diterima oleh calon yang mendapat undi terbanyak dan kedua terbanyak ialah 2% atau kurang dan pengiraan semula hanya sekali sahaja. Peraturan 18(3): mengunci/memeterai peti undi menggunakan perekat keselamatan. Peraturan 18(2A): Jika seseorang calon atau ejen pilihan raya atau ejen tempat mengundinya tidak hadir pada masa itu di tempat mengundi itu. calon itu atau ejen pilihan raya atau ejen tempat mengundinya hendaklah disifatkan tidak mempertikaikan bahawa setiap peti undi yang ditunjukkan oleh Ketua Tempat Mengundi itu adalah kosong. Peraturan 22: peruntukan kertas undi ganti dimansuhkan. Peraturan 12(2): peruntukan perlantikan Ketua Tempat Mengundi Kanan yang pusat mengundi banyak saluran dimansuhkan.

7 Tempat Urusan Pilihan Raya Bagi menjalankan Pilihan Raya. Labuan 1 12 33 1 10 Sarawak 28 1.6 Mengemaskinikan Daerah Mengundi Bagi memastikan pengundi-pengundi dapat mengundi dengan selesa dan berhampiran dengan tempat tinggal. Selain memberikan keselesaan kepada pengundi- pengundi. 4.062 11 496 Negeri Sembilan 8 282 758 8 293 Melaka 6 179 668 6 430 Johor 26 782 2.081 W.162 14 476 Selangor 22 656 2.665 2.963 .419 22 1. Jumlah pusat berkenaan seperti di Jadual 4.675 28 444 Jumlah 219 7.P. Kuala Lumpur 11 162 1. tindakan ini juga mengurangkan kesesakan di satu-satu pusat mengundi.403 24 1.1 Kedudukan Tempat Untuk Urusan Pilihan Raya Pusat Tempat Pusat Barung Pusat Negeri Penamaan Mengundi Penjumlahan Suruhanjaya Mengundi Calon (Saluran) Rasmi Undi Pilihan Raya Perlis 3 78 219 3 87 Kedah 15 641 1. Putrajaya 1 5 33 1 3 W.331 26 967 Sabah 25 623 1. Bagi menjalankan Pilihan Raya Umum 2004.P.284 14 520 Terengganu 8 293 850 8 348 Pulau Pinang 13 278 1.513 15 628 Kelantan 14 486 1. 4. SPR telah menjalankan urusan belah bahagi daerah mengundi di kawasan-kawasan yang memerlukan pengemaskinian di seluruh negara serta mewujudkan pusat-pusat mengundi baru dengan membahagikan jumlah pengundi-pengundi yang lebih kecil bagi setiap daerah mengundi.107 13 462 Perak 24 708 2. SPR telah mengenal pasti tempat-tempat tertentu yang sesuai untuk kegunaan dalam pilihan raya termasuk Pusat Penamaan Calon.P.316 25 489 W.833 219 7.1 yang berikut: Jadual 4. Pusat Pengundian dan Pusat Penjumlahan Rasmi Undi.328 19. Kementerian Kewangan telah meluluskan sebanyak RM100 juta dan apa-apa peruntukan tambahan yang terpaksa ditanggung akan diluluskan kemudian tertakluk kepada perbelanjaan sebenar.229 Pahang 14 478 1.

U.1 Kebanyakan pusat mengundi yang digunakan dalam pilihan raya ialah bangunan sekolah. Dewan Sekolah. pencadang. berkumpul.4.7.2 bangunan-bangunan yang telah digunakan termasuk Dewan Serba Guna. sebanyak 7.833 tempat mengundi (saluran ) telah ditetapkan.(B) 30 bertarikh 8 Januari 2004 serta P. .7.U.U. iaitu 50 meter dari Pusat Penamaan Calon di mana orang ramai atau para penyokong parti tidak dibenarkan berada di dalam kawasan berkenaan kecuali calon.7.1. suasana tegang di pusat-pusat mengundi berkurangan dan pihak polis dapat menjalankan kawalan ketenteraman awam dengan lebih berkesan. Dengan wujudnya zon larangan 50 meter dari pusat mengundi. (c) keselesaan kepada penyokong-penyokong parti/calon 4.2 Pusat Pengundian 4.7. Peruntukan undang- undang tersebut telah memudahkan pihak polis dalam urusan menjaga ketenteraman awam kerana jarak penyokong-penyokong parti dipisahkan oleh zon larangan berkenaan. Undang-undang menetapkan yang Barung SPR disediakan di mana petugas-petugas SPR ditempatkan untuk kerja-kerja semakan nama pengundi bagi menentukan saluran masing-masing pada hari pengundian. Bilik Gerakan Pejabat Daerah/Majlis Perbandaran/Majlis Daerah dan Pejabat-pejabat Kerajaan. pondok-pondok parti yang dekenali sebagai ‘pondok panas’ yang dibiasanya didirikan berhampiran dengan pintu masuk pusat mengundi juga telah dimansuhkan. memakai atau membawa lambang atau simbol parti. Undang-undang Pilihan Raya telah menetapkan zon larangan 50 meter dari jarak pusat mengundi sebagai kawasan di mana parti-parti politik atau calon-calon tidak boleh mengadakan aktiviti berkempen.7.1. iaitu megikut jumlah Bahagian Pilihan Raya Parlimen di seluruh Negara.(B) 101 dan 104-A bertarikh 16 Mac 2004.U.(B) 13 dan P. iaitu dalam pilihan raya-pilihan raya sebelum ini.2.U. Di samping itu.(B) 98 dan P. 4.328 pusat mengundi mengandungi 19.1 Pusat Penamaan Calon 4. 4. Bagi kawasan yang tidak mempunyai kemudahan awam seperti di kawasan pendalaman di Sabah dan Sarawak.2 Di luar kawasan pusat-pusat mengundi berkenaan.1. Dalam Pilihan Raya Umum 2004. Pusat-pusat mengundi berkenaan telah diwartakan melalui P.7.2. (b) kedudukan bangunan yang sesuai dan mudah untuk pihak polis mengawal lalu lintas . SPR telah menggunakan pondok/khemah atau rumah panjang. 4. Bagi menggantikan pondok panas. penyokong serta petugas- petugas SPR dan Pegawai Polis yang bertugas sahaja. perayu undi dibenarkan untuk bertugas dikawasan pusat-pusat mengundi pada hari pengundian.3 Undang-undang Pilihan Raya yang dipinda telah menetapkan satu kawasan zon larangan. Undang-undang Pilihan Raya juga telah memansuhkan pelantikan perayu undi. dewan serba guna dan balai raya. Sebanyak 219 Pusat Penamaan Calon telah disediakan.(B) 100 15 Mac 2004 dan P.1 Pemilihan Pusat Penamaan Calon dibuat berpandukan ciri-ciri berikut: (a) memudahkan kawalan keselamatan iaitu sebuah bangunan seperti dewan atau sebagainya yang sesuai dan terletak di dalam kawasan berpagar.7.

perekat keselamatan. Buku-buku berkenaan diperlukan sebagai bahan rujukan serta garis panduan tatacara tindakan bagi memastikan setiap petugas pilihan raya memahami prosedur dan peraturan yang perlu dipatuhi semasa menjalankan pilihan raya. Peralatan kecil yang lain diperlukan ialah cutter. dulang megira. Software aplikasi tertentu berhubung dengan penyediaan daftar pemilih juga digunakan untuk kecekapan pengurusan pilihan raya dan keperluan parti dan para pemilih. Checklist dan CD Latihan Ekoran daripada beberapa pindaan Undang-undang dan Peraturan Pilihan Raya. buku panduan petugas.3 Pusat Penjumlahan Rasmi Undi 4. Sejumlah 219 Pusat Penjumlahan Rasmi Undi telah disediakan mengikut jumlah bahagian Parlimen.2 Peralatan Lain Peralatan lain semasa pilihan raya seperti peti undi. SPR telah menetapkan bahawa semua pengiraan semula dilaksanakan pada keesokan harinya.1 Penggunaan Teknologi Maklumat Peralatan komputer serta kemudahan laman web untuk penyediaan rangkaian perhubungan di antara peringkat Ibu Pejabat dengan semua Pejabat Pilihan Raya Negeri telah disediakan. petak undi. sampul.2 Dalam keadaan keputusan majoriti 2% atau kurang dan jika ada permintaan daripada calon yang kalah.1 Di pusat ini keputusan pengundian yang diterima dari tempat mengundi (saluran) melalui Ketua Tempat Mengundi dijumlahkan oleh Pegawai Pengurus Pilihan Raya bagi mendapatkan keputusan untuk kerusi Parlimen atau Dewan Undangan Negeri sebelum diumumkan.8. borang. Oleh yang demikian. buku checklist petugas dan CD latihan untuk kegunaan pegawai dan petugas pilihan raya telah dikemaskinikan selaras dengan pindaan terbabit. penindik. karung undi pos serta poster telah disediakan. semua peralatan dan kelengkapan logistik yang diperlukan telah disediakan.8 Peralatan dan Kelengkapan Bagi melaksanakan Pilihan Raya Umum 2004. pisau. klip. Walau bagaimanapun.9 Mengemaskinikan Buku Panduan.3. pengiraan semula undi dijalankan di Pusat Penjumlahan Rasmi Undi. Bangunan yang digunakan hampir kesemuanya ialah dewan serba guna atau dewan sekolah yang mempunyai kawasan lapang yang membolehkan penyokong-penyokong parti atau calon berkumpul untuk menunggu pengumuman keputusan pilihan raya.4. buku undang-undang. 4.8.7. pelekat. setiap bangunan yang digunakan sebagai Pusat Penjumlahan Rasmi Undi merupakan bangunan yang selamat dan terkawal kerana peti-peti undi untuk pengiraan semula perlu disimpan dengan selamat di pusat berkenaan sehingga keesokan harinya. 4. Selain itu. 4. beberapa sistem aplikasi pengkomputeran telah dibangunkan untuk kegunaan dalam pengurusan pilihan raya berkenaan. untuk urusan pengiraan semula kertas undi berkenaan.7.3. 4. . pita keselamatan. gunting. tali dan sebagainya 4.7.

Pelantikan mereka telah diwartakan melalui P. Penolong-penolong Pegawai Daerah dan Pegawai- pegawai Kanan dari Pihak Berkuasa Tempatan (PBT). Keutamaan pelantikan adalah dari kalangan Pegawai-pegawai Daerah.10.2 Untuk menjalankan pengurusan Pilihan Raya Umum.1 Pegawai Pengurus. SPR telah melantik pegawai-pegawai yang layak dan berpengalaman dalam mengendalikan Pilihan Raya.10 Pelantikan Petugas-Petugas Pilihan Raya Seramai 172. Mereka juga mempunyai autoriti untuk mengerakkan jentera pentadbiran dalam pengurusan semasa menjalankan pilihan raya. 4. Jabatan Perhutanan.1. Penolong Pegawai Pengurus dan Ketua Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya.2 dan Penolong- penolong Pegawai-pegawai Pengurus mengikut jabatan adalah seperti di Jadual 4. Pelantikan dibuat berdasarkan pengalaman dan kedudukan jawatan mereka di dalam sesuatu kawasan di mana mereka dipertanggungjawabkan.1 Untuk pelantikan sebagai Pegawai Pengurus.799 petugas pilihan raya terdiri daripada pelbagai kategori telah dilantik mengikut kategori seperti di Lampiran I. Jabatan Kerja Raya (JKR).1.10. Pelantikan tersebut dibuat mengikut peruntukan Seksyen 3 Akta Pilihan Raya 1958 dan selaras dengan Perkara 115 Perlembagaan Persekutuan. Penolong Pegawai Pengurus dan Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR) 4.3 berikut: .U.4. Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS) dan Pejabat Setiausaha Kerajaan (SUK) turut dilantik. pegawai-pegawai daripada Pihak Berkuasa Tempatan(PBT).10. Suruhajaya Pilihan Raya telah melantik seramai 219 Pegawai Pengurus dan 901 Penolong Pegawai Pengurus di seluruh Negara. Jika pegawai-pegawai dari jabatan-jabatan tersebut tidak mencukupi. Pecahan Pegawai-pegawai Pengurus mengikut jabatan adalah seperti di Jadual 4.(B)41 bertarikh 22 Januari 2004. 4. Jabatan Pendidikan.

Jadual 4.2 Pecahan Pegawai Pengurus Mengikut Jabatan PEJABAT JABATAN JABATAN JABATAN PEJABAT NEGERI PBT JKR JPS JUMLAH DEARAH TANAH PENDIDIKAN HUTAN SUK PERLIS 0 0 0 1 1 0 1 1 3 KEDAH 12 2 0 1 0 0 0 0 15 KELANTAN 11 1 0 1 0 0 0 1 14 TERENGGANU 7 1 0 0 0 0 0 0 8 PULAU PINANG 9 2 0 1 1 0 0 0 13 PERAK 20 3 0 0 0 0 0 1 24 PAHANG 11 2 0 1 0 0 0 0 14 SELANGOR 12 10 0 0 0 0 0 0 22 WPKL 0 8 0 0 2 0 0 1 11 PUTRAJAYA 0 1 0 0 0 0 0 0 1 N.SEMBILAN 7 0 0 1 0 0 0 0 8 MELAKA 6 0 0 0 0 0 0 0 6 JOHOR 10 7 1 8 0 0 0 0 26 WP LABUAN 0 1 0 0 0 0 0 0 1 SABAH 16 5 0 0 0 0 1 3 25 SARAWAK 24 4 0 0 0 0 0 0 28 JUMLAH 145 47 1 14 4 0 1 7 219 .

3 Pecahan Penolong Pegawai Pengurus Mengikut Jabatan PEJABAT JABATAN JABATAN JABATAN PEJABAT NEGERI PBT JKR JPS JUMLAH DAERAH TANAH PENDIDIKAN HUTAN SUK PERLIS 0 0 0 0 8 0 0 12 20 KEDAH 33 12 0 13 0 0 0 1 59 KELANTAN 33 15 4 4 0 2 0 5 63 TERENGGANU 18 8 0 18 0 0 0 0 44 PULAU PINANG 19 5 8 8 11 5 0 7 63 PERAK 46 25 4 0 6 3 1 14 99 PAHANG 46 11 4 4 0 3 1 0 69 SELANGOR 40 39 4 0 3 2 0 0 88 WPKL 0 16 0 0 4 0 0 2 22 PUTRAJAYA 0 2 0 0 0 0 0 0 2 N. Jadual 4.SEMBILAN 23 6 3 9 0 1 0 10 52 MELAKA 11 3 2 1 8 0 0 17 42 JOHOR 18 39 8 14 5 0 0 8 92 WP LABUAN 0 2 0 0 0 0 0 0 2 SABAH 51 9 10 0 8 0 2 12 92 SARAWAK 71 17 0 0 1 0 0 3 92 JUMLAH 409 209 47 71 54 16 4 91 901 .

Namun demikian pengawalan keselamatan dibuat secara langsung oleh pihak polis. 4. . Kerani Pengundian dan Mengira Undi Pos. Untuk pelantikan ini keutamaan adalah kepada mereka yang berpengalaman atau pernah terlibat dalam menjalankan pilihan raya terutamanya bagi kategori Ketua-ketua Tempat Mengundi. selaras dengan peruntukan seksyen 27B Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Pemandu Arah Pusat Mengundi dan pembantu-pembantu yang diperlukan.2 Petugas-petugas Am Pilihan Raya 4. Keanggotaan PP-KPR terdiri daripada Ketua Pegawai Penguat Kuasa (Ketua PP-KPR). tetapi mereka perlu memahami prosedur dan peraturan- peraturan baru ekoran daripada beberapa pindaan undang-undang yang terbaru. 4.2.3 Bagi tujuan pengawalan serta pemantauan aktiviti-aktiviti calon dan penyokong serta parti-parti politik semasa tempoh rasmi berkempen. Pengerusi atau Timbalan Pengerusi SPR telah menyampaikan amanat dan peringatan kepada pegawai-pegawai berkenaan tentang tanggungjawab mereka dilaksanakan dengan adil dan mematuhi undang-undang dan peraturan yang ditetapkan.2 Hampir 80% daripada kalangan mereka yang dilantik adalah terdiri daripada guru-guru sekolah dan yang lainnya pegawai atau kakitangan awam dari jabatan tertentu. Kerani Penyemak Daftar Pemilih.1 Pegawai Pengurus.4. Walaupun kebanyakan mereka berpengalaman. wakil Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) dan wakil parti politik atau wakil calon bebas yang bertanding.11. 4. Penolong Pegawai Pengurus dan PP-KPR Semua taklimat Pegawai Pengurus.1 Petugas-petugas Pilihan Raya lain yang dilantik adalah terdiri daripada Ketua Tempat Mengundi.11 Program Taklimat dan Latihan Bagi memastikan pengurusan dan penjalanan pilihan raya berjalan lancar dan berjaya. SPR telah mengadakan pelbagai program taklimat dan latihan bagi pegawai dan petugas yang dilantik. 4. SPR tidak menubuhkan PP-KPR di 31 Bahagian Pilihan Raya Parlimen. Butiran lengkap pelantikan adalah seperti di Lampiran I.10. SPR telah menubuhkan Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR) di semua Bahagian Pilihan Raya Parlimen di Semenanjung.10. Kerani Pengundian dan Mengira Undi.1. Di setiap program taklimat.10.4. Keputusan ini berdasarkan nasihat keselamatan kawasan ini tidak memerlukan pengawasan oleh PP-KPR. wakil polis DiRaja Malaysia (PDRM). Penolong Pegawai Pengurus dan anggota PP- KPR telah dijalankan mengikut Negeri seperti di Jadual 4. 11 Di Sabah dan 12 di Sarawak. Semua taklimat berhubung dengan pengurusan pilihan raya disampaikan oleh Setiausaha SPR atau Timbalan Setiausaha (Operasi) SPR.2.10.

2.02.2.2004 Perak 09 dan 10.11.2004 Melaka 29.P.02.11.3 Untuk memastikan Pengurusan Undi Pos berjalan lancar.01. bermula 9 Februari hingga 18 Mac 2004.2 Melalui taklimat dan latihan tersebut. Penolong Pegawai Pengurus dan Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR) Negeri Tarikh Perlis 12.02.01.01. Penolong Pegawai Pengurus (Undi Pos) dan Petugas Undi Pos di semua Bahagian pilihan raya yang melibatkan pengundian pos. . Kuala Lumpur 15.2004 Kelantan 17. mereka juga telah dibekalkan dengan buku-buku panduan masing-masing meliputi aspek tugas-tugas Ketua Tempat Mengundi.11.2004 Negeri Sembilan 03.01.P.1 Latihan dan taklimat bagi petugas-petugas di peringkat bawahan termasuk Ketua Tempat Mengundi. selain menjelaskan proses dan prosedur kerja yang perlu dijalankan.02.2004 Sarawak 24 dan 27.2004 Pahang 20.2 Petugas-petugas Lain Pilihan Raya 4.02.2004 Pulau Pinang 04.02.07 dan 09.4 Taklimat kepada Pegawai Pengurus Penolong Pegawai Pengurus.01.02.2004 W. 4.2.2004 Johor 26 dan 27. Jadual 4.01.2004 Sabah 05. SPR juga telah mengadakan program taklimat dan latihan khas tentang urusan berkenaan bagi Pegawai Pengurus.11. CD latihan pengundian dan pengiraan undi juga dibekalkan kepada Ketua Tempat Mengundi bagi memastikan tindakan kerja dibuat dengan betul mengikut peraturan.2004 Terengganu 18. Kerani Pengundian atau Mengira Undi.2004 4.02.2004 W. 4.2004 Kedah 08.01.P.2004 W. Kerani Pengundian dan Mengira Undi. Labuan 05.2004 Selangor 13. Kerani Menyemak Daftar Pemilih termasuk buku-buku Checklist sebagai buku rujukan dan panduan setiap peringkat tindakan semasa menjalankan tugas. Mereka dibekali dengan buku-buku panduan dan juga buku-buku checklist tentang proses pengeluaran.02. pembukaan dan pengiraaan undi pos. Putrajaya 15. penerimaan. Kerani Pengundian dan Mengira Undi Pos serta Kerani Penyemak Daftar Pemilih telah diuruskan oleh Pengarah Pilihan Raya Negeri mengikut jadual program di Negeri masing-masing.

2004 Terengganu 07. Bagi Pengundi Tidak Hadir yang berada di luar Negara.3.3.2004 Pulau Pinang 10. (PMB) bagi pengundi pos lain seperti petugas pilihan raya. Pengundi-pengundi di luar Negara boleh menghantar balik sampul-sampul pengundian mereka secara terus kepada alamat Pegawai Pengurus bagi memastikan ia diterima sebelum jam 5. penghantaran Sampul Undi Pos kepada pemilih pos dilaksanakan oleh sistem penghantar (courier). Kuala Lumpur 12.3.11.11.2 Penyelarasan bagi pengedaran dokumen Undi Pos telah dibuat di Ibu Pejabat SPR dan Pejabat-pejabat Pilihan Raya Negeri dengan penglibatan pegawai-pegawai bertanggungjawab daripada PDRM.2004 Selangor 1 dan 2.2004 Kelantan 08.3.3. Sampul Undi Pos daripada Pegawai Pengurus untuk dihantar kepada pemilih-pemilih di luar Negara diserahkan kepada Wisma Putra untuk tindakan seterusnya. Putrajaya 12.2.2004 Johor 10. Penyelarasan ini penting bagi memastikan tindakan pengedaran Sampul Undi Pos dibuat segera kerana kesuntukan masa dan Sampul-sampul berkenaan perlu sampai balik ke Pejabat-pejabat Pegawai Pengurus sebelum jam 5.2004 Pahang 10.P.4.00 petang pada hari pengundian.2004 .2004 Perak 12.5 Taklimat Pengurusan Undi Pos NEGERI TARIKH Perlis 15.3.5 yang berikut: Jadual 4. Proses ini dikendalikan melalui pelantikan seorang pegawai penyelaras Polis Diraja Malaysia (PDRM) bagi undi pos anggota polis atau Angkatan Tentera Malaysia (ATM) bagi undi pos anggota tentera atau melalui Pos Malaysia Bhd. Di bawah kategori ini. 4.1 Dalam urusan pilihan raya.3.11.3.2.3.2004 W.2004 W.3 Pengurusan Undi Pos 4. ATM dan PMB telah diadakan mengikut Negeri seperti di Jadual 4.2004 Sarawak 16.P. ATM dan PMB.2004 Melaka 09.2004 Negeri Sembilan 19. Program taklimat dan latihan pengurusan Undi Pos bagi Pegawai-pegawai bertanggungjawab dan petugas-petugas daripada PDRM.3.00 petang hari pengundian. urusan penghantaran dilakukan melalui Kementerian Luar Negeri.3.3.3.2004 Kedah 12.2004 Sabah 12. Labuan 12.2004 W.P.3.3.3.

6 berikut: Jadual 4. PASOK. KeADILan. PPM. . PBB. Sebagai syarat kelayakan untuk bertanding dalam pilihan raya. PBRS dan PDPS) serta KIMMA.3 Mesyuarat Penyelarasan dengan Ketua-ketua Jabatan Persekutuan dan Agensi-agensi Swasta Mesyuarat penyelarasan di antara SPR dengan Ketua-ketua Jabatan Persekutuan dan Agensi-agensi Swasta telah diadakan di Hotel Equatorial. Program perjumpaan tersebut telah dibuat secara berasingan bermula dengan pertemuan dengan perti-parti komponen Barisan Nasional (UMNO.2 Melalui pertemuan tersebut beberapa isu penting telah dibincangkan. seperti kemudahan pengangkutan. MIC. Cadangan berhubung dengan penubuhan Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR) dan keperluan menwujudkan Kod Etika Pilihan Raya. AMIPF. SPR telah mengadakan beberapa siri perjumpaan dengan parti-parti politik. PRM.13. UPKO. SUPP. MDP. Semua aspek penyelarasan pelaksanaan pilihan raya telah dibincangkan meliputi perkara-perkara yang berkaitan dengan bantuan dan kerjasama dari Jabatan- jabatan dan agensi berkenaan dalam membantu SPR melaksanakan pilihan raya.4.13 Pertemuan SPR dengan Parti-parti Politik 4. telah diterima baik oleh semua parti politik yang terlibat. 4. Mesyuarat dipengerusikan oleh Pengerusi SPR dan dihadiri oleh semua Ahli SPR serta pegawai-pegawai kanan Ibu Pejabat SPR dan Ketua-ketua Jabatan dan Agensi-agensi Swasta terlibat telah hadir.3 Selepas empat kali pertemuan. SNAP dan STAR.6 Tarikh Pertemuan SPR dengan Parti-parti Politik Tarikh Parti 21 Mac 2003 Komponen BN 19 Ogos 2003 22 Mei 2003 20 Ogos 2003 Parti-parti Lain 4. SAPP. DAP. GRM.13 Bagi tujuan memberikan penerangan tentang perkara-perkara baru berhubung dengan pilihan raya serta mendapatkan maklum balas mengenai cadangan pindaan kepada undang-undang. cadangan untuk mewajibkan parti politik berdaftar dengan SPR sebagai syarat untuk menyertai pilihan raya serta cadangan untuk memperkenalkan Kod Etika Pilihan Raya kepada parti-parti politik semasa pilihan raya telah ditangguhkan pelaksanaannya kerana banyak pihak yang berpendapat bahawa penguatkuasaan peruntukan-peruntukan di bawah Akta Pertubuhan bagi urusan pendaftaran parti-parti politik serta penguatkuasaan Seksyen-seksyen berkaitan di bawah Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 dianggap sudah mencukupi untuk SPR mengawal aktiviti-aktiviti parti semasa pilihan raya. SPR mendapati cadangan untuk menubuhkan Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR) semasa tempoh berkempen mengikut Bahagian Pilihan Raya Parlimen. serta penjelasan berkaitan dengan isu-isu pendaftaran pemilih pilihan raya juga dibincangkan. Walau bagaimanapun. 4. Antaranya ialah cadangan SPR untuk mewujudkan peraturan supaya parti politik perlu berdaftar dengan Suruhanjaya Pilihan Raya. penggunaan bangunan logistik di semua peringkat yang diperlukan dalam pilihan raya. PPP. dan kemudian denganparti-parti lain seperti PAS.13. PBDS. Bangi pada 2 Mac 2004.11. MCA. di mana perlu. LDP. Tarikh-tarikh perjumpaan tersebut adalah seperti di Jadual 4. PBS.

SPR juga memerlukan kerjasama media dalam memberikan penerangan dan pendidikan kepada rakyat di bawah program voter education berhubung dengan tanggungjawab mereka dalam pilihan raya. hari pengundian dan semasa urusan penjumlahan rasmi undi. bertempat di Ibu Pejabat SPR di Putrajaya.16 Taklimat Pindaan Undang-undang dan Perjumpaan dengan Polis DiRaja Malaysia Sebelum perbincangan peringkat atasan dibuat. Tarikh taklimat adalah seperti di Jadual 4.14 Pertemuan dengan Media Pertemuan dengan Ketua dan Wakil Media telah diadakan di Hotel Hilton. Tentang liputan semasa tempoh berkempen. pihak media telah diminta supaya membuat laporan yang seimbang dan tidak memberi advantage kepada mana-mana calon atau parti politik yang bertanding. iaitu memberikan penerangan dan penjelasan mengenai pindaaan undang-undang dan peraturan pilihan raya yang baru yang akan diguna pakai dan dikuatkuasakan dalam pilihan raya.4.15 Mesyuarat Tertinggi SPR . SPR telah mengadakan siri program taklimat dan perjumpaan dengan pegawai-pegawai kanan PDRM di seluruh Negara. wakil-wakil media cetak dan media elektronik juga diberi penerangan tentang persiapan SPR untuk kemudahan media membuat liputan sepanjang pilihan raya. keselamatan. 4. Di peringkat awal. 4.8 yang berikut: . Semua aspek penguatkuasaan undang- undang dan keselamatan pilihan raya meliputi perkara-perkara mengenai persiapan-persiapan pilihan raya.PDRM Pada 3 Mac 2004. tempoh berkempen. penglibatan dan tanggungjawab polis pada hari penamaan calon. Siri program taklimat dan perjumpaan tersebut melibatkan semua Ketua Polis Negeri dan Ketua Polis Daerah di samping pegawai-pegawai lain yang terlibat dalam urusan keselamatan pilihan raya. Petaling Jaya pada 30 September 2003 yang bertujuan untuk memberikan penerangan berhubung dengan pindaan undang-undang dan peraturan- peraturan baru serta peranan dan tanggungjawab media dalam pilihan raya. Selain itu. Pertemuan peringkat atasan tersebut merupakan kemuncak kepada penyelerasan hubungan dan kerjasama di antara SPR dan PDRM. Pengerusi SPR telah mengetuai perbincangan dengan pucuk pimpinan Polis Diraja Malaysia yang diketuai oleh Ketua Polis Negara.

8.03 Kedah 15.7. 23.7.8. K. SPR telah menyediakan perkhidmatan semakan melalui sistem pesanan ringkas (SMS). Labuan 14.03 4. di Jabatan Perdana Menteri.03 Pahang 4.03 Selangor 21.03 Terengganu 26.7.03 Melaka 23.17 Taklimat kepada Ketua-ketua Jabatan Persekutuan Bagi memastikan penyelarasan pilihan raya berjalan lancar. di samping kemudahan semakan melalui telefon.03 Negeri Sembilan 26.8.8 Taklimat Pindaan Undang-undang dan Perjumpaan dengan Polis DiRaja Malaysia Negeri Tarikh Perlis 12.8. 4.P.03 Sarawak 12.03 W.03 Pulau Pinang 21.7. Putrajaya 23. SPR juga telah mengadakan taklimat kepada Ketua-ketua Jabatan Persekutuan pada 16 Februari 2004.12.18 Semakan Daftar Pemilih Melalui Sistem Pesanan Ringkas (SMS) Bagi memberikan kemudahan kepada orang ramai untuk membuat semakan dalam daftar pemilih secara lebih mudah.03 W. Turut hadir ialah Ketua Setiausaha Negara dan semua Ketua Jabatan Persekutuan.03 Ibu Pejabat 22.8.L. .03 Johor 31. Laman Web dan buku daftar yang dijual kepada orang ramai.7.03 Kelantan 28. Perkara-perkara yang dibincangkan adalah mengenai persiapan pilihan raya dan penjelasan berhubung dengan beberapa undang-undang pilihan raya yang baru serta penglibatan dan kerjasama dari jabatan dan agensi kerajaan dalam pilihan raya. Jadual 4.P.8.8.03 W.7. Sambutan daripada orang ramai yang menyemak melalui SMS amat menggalakkan.7.03 Perak 16.8.P.7.03 Sabah 14.

4. kecuali daftar pemilih bagi empat bahagian pilihan raya. SPR hanya mempunyai 17 hari sahaja untuk membuat persiapan dari tarikh pembubaran Dewan Rakyat dan Dewan-dewan Undangan Negeri pada 4 Mac 2004 sehingga tarikh pengundian pada 21 Mac 2004. sedangkan tarikh pengesahan untuk daftar pemilih suku tahun pertama itu ialah pada 31 Mac 2004. sebuah Pusat Media telah dibuka di pekarangan Ibu Pejabat SPR di Putrajaya. SPR juga menyediakannya dalam bentuk CD untuk jualan selain bagi kegunaan pilihan raya.2 Urusan pencetakan daftar pemilih ditetapkan selama 9 hari.25 Bachok. Selain daripada dicetak dalam bentuk buku (hard copy). calon-calon dan para pengundi.30 Jeli dan P. iaitu dua hari sebelum Hari Penamaan Calon pada 13 Mac 2004. 4. Pusat Media ini mula berfungsi sebaik sahaja Dewan Rakyat dibubarkan sehingga selesai pilihan raya.27 Tanah Merah.21 Pengesahan Daftar Pemilih untuk Pilihan Raya Daftar pemilih yang disahkan untuk diguna pakai dalam Pilihan Raya Umum Ke-11 telah diwartakan pada 2 Mac 2004.4.22.000 orang telah tidak sempat disahkan sebagai pemilih disebabkan pembubaran Dewan Rakyat dan Dewan-dewan Undangan Negeri berlaku pada 4 Mac 2004. Salinan daftar pemilih juga dicetak secukupnya untuk jualan kepada orang ramai dan parti-parti politik bagi keperluan mereka semasa pilihan raya sebelum hari pengundian pada 21 Mac 2004.22 Pencetakan Daftar Pemilih 4.18 Keputusan Pilihan Raya Melalui Laman Web SPR juga telah menyediakan aplikasi sistem mengeluarkan keputusan pilihan raya melalui Laman Web untuk kemudahan rakyat mengikuti keputusan pilihan raya di mana jua mereka berada.31 Kuala Krai. Sistem keputusan pilihan raya melalui Laman Web boleh dilayari dan diikuti di dalam Negara atau oleh rakyat Malaysia atau sesiapa jua di seluruh dunia.20 Pusat Media Untuk kepentingan media dan orang ramai mengikuti perkembangan dan keputusan pilihan raya. 4. Daftar pemilih yang diguna pakai di empat bahagian pilihan raya Parlimen tersebut ialah yang disahkan sehingga 30 September 2003.22. Urusan pencetakan bermula pada 5 Mac 2004 dan keseluruhan urusan itu selesai pada 11 Mac 2004. Melalui Pusat Media ini segala kenyataan dan maklumat pilihan raya dikeluarkan untuk makluman atau peringatan kepada orang ramai khususnya parti-parti politik. P. daftar pemilih yang siap dicetak telah diedarkan kepada Pejabat Pengarah Pilihan Raya Negeri untuk urusan pilihan raya sebelum 13 Mac 2004 untuk memastikan dapat digunakan pada hari Penamaan Calon.23 Pengedaran dan Penjualan Daftar Pemilih Bermula pada 5 Mac 2004. iaitu Hari Penamaan Calon. (PNMB). . Semua daftar pemilih perlu disiapkan pada tarikh tersebut untuk memastikan setiap Pegawai Pengurus menerimanya sebelum 13 Mac 2004. Di Pusat Media tersebut pelbagai kemudahan peralatan perhubungan disediakan untuk keperluan media membuat perhubungan dan liputan secara langsung. P. 4. 4. Ia dilengkapi dengan sistem komputer dan multimedia di mana setiap keputusan pilihan raya dipaparkan untuk diikuti oleh semua media. iaitu bermula dari 3 Mac hingga 11 Mac 2004. iaitu P. Bagi pemilih- pemilih yang mendaftar di antara 1 Januari 2004 hingga 1 Mac 2004 yang dianggarkan seramai 75. iaitu mengandungi senarai daftar pemilih hingga 31 Disember 2003.1 Urusan Pencetakan daftar Pemilih telah dikendalikan oleh Percetakan Nasional Malaysia Bhd.

urusan penghantaran para petugas dan peralatan pilihan raya telah diuruskan melalui perkhidmatan helicopter Syarikat Sabah Air.24.23 Keperluan Pengangkutan Jenis pengangkutan yang diperlukan dalam pelaksanaan pilihan raya meliputi pengangkutan udara. Bagi Negeri Sabah.4. 4.2 Pengangkutan Darat dan Air Bagi kawasan tertentu yang lain yang boleh dihubungi dengan menggunakan jalan darat dan air. Bot laju dan perahu untuk membawa para petugas dan peralatan ke pusat mengundi. Untuk ini SPR telah menggunakan perkhidmatan helikopter bagi segala urusan logistik pilihan raya di 216 kawasan yang terbabit di seluruh negara. SPR telah mendapat perkhidmatan daripada Malaysia Helicopter Services (MHS) dan sebuah helikopter daripada TUDM untuk keperluan pengangkutan di Pulau Tioman.24. liputan meluas juga dibuat melalui media elektronik. Sarawak dan kawasan. iaitu Pahang dan Kelantan memerlukan helikopter kerana kesukaran perhubungan melalui jalan darat.kawasan tertentu di Semenanjung. pelbagai kempen dan publisiti dilakukan oleh SPR melalui media cetak dan elektronik secara berterusan di seluruh negara. Pahang. Setiausaha dan Pengarah- pengarah Pilihan Raya Negeri telah diberi liputan meluas oleh media elektronik dalam usaha menyebarkan maklumat dan peringatan kepada orang ramai sepanjang tempoh pilihan raya. proses pengiraan undi perlu dilakukan sebaik sahaja pengundian ditutup. Oleh kerana Pilihan Raya Umum 2004 berlaku serentak dan perlu diselesaikan dalam tempoh satu hari. 4.1 Media Cetak Media Cetak terutamanya akhbar telah memain peranan penting membantu SPR menyebarkan maklumat dan publisiti kepada orang ramai. Kenyataan-kenyataan daripada Pengerusi SPR. 4. 4. iaitu televisyen dan radio yang boleh diikuti oleh rakyat di seluruh negara. . manakala bagi Negeri Sarawak.25.1 Pengangkutan Udara Bahagian–bahagian pilihan raya di kawasan pendalaman di Sabah. SPR telah menggunakan kenderaan pacuan 4 roda. Bagi keperluan di Negeri Pahang dan Kelantan. darat dan laut. urusan itu dikendalikan oleh Syarikat Hornbill Skyways. Liputan yang luas oleh media bermula sebaik sahaja pembubaran Dewan Rakyat dan Dewan-dewan Undangan Negeri sehingga selesai pilihan raya.2 Media Elektronik Selain media cetak.25.25 Publisiti Untuk menggalakkan orang ramai keluar mengundi dan bagi memastikan peratusan pengundian meningkat daripada pilihan raya yang lalu. 4. Kenyataan- kenyataan media telah dikeluarkan dari masa ke masa oleh Ibu Pejabat SPR atau Pejabat-pejabat Pilihan Raya Negeri.

P. Dato’ Haji Zainal Abidin bin Haji Mat Said (Pahang. Putrajaya dan Selangor). Y. Risalah khusus juga telah disebarkan di Negeri Sabah untuk memberikan penerangan kepada rakyat di negeri itu tentang pilihan raya umum serentak (Dewan Rakyat dan DUN) yang julung-julung kali diadakan di Negeri Sabah.25.3 Jawatankuasa Pemantauan Persiapan Pilihan Raya (JKP-PR) Jawatankuasa ini dipengerusikan oleh Timbalan Pengerusi SPR dan semua Ahli SPR serta beberapa Pegawai Kanan Urus Setia dan Pengarah Pilihan Raya Negeri yang berkenaan. Melaka. pilihan raya umum serentak (Dewan Rakyat dan DUN) hanya diadakan di Semenanjung. SPR telah menubuhkan beberapa jawatankuasa penyelarasan dan pemantauan yang melibatkan Ibu Pejabat dan Negeri.4 Publisiti Melalui Kementerian Penerangan Selain publisiti meluas melalui media cetak dan media elektronik serta penyebaran risalah dan poster untuk menggalakkan rakyat keluar mengundi.P. Encik Fateh Chand A/L Pars Ram (Perak dan Negeri Sembilan).26 Penubuhan Jawatankuasa Persiapan Pilihan Raya Untuk memastikan persiapan dan pelaksanaan pilihan raya berjalan lancar dan terkawal.3 Poster dan Risalah SPR juga menyediakan poster yang ditampalkan di tempat-tempat awam untuk mengingatkan orang ramai supaya keluar mengundi. sebuah jawatankuasa ditubuhkan yang dipengerusikan oleh Pengarah Pilihan Raya Negeri dan melibatkan semua kakitangan di peringkat Negeri. Ahli-Ahli Suruhanjaya Pilihan Raya dalam Jawatankuasa ini bertanggungjawab memantau mengikut negeri.4. Pulau Pinang).Bhg. Melalui Jawatankuasa ini.Bhg. 4.25.Bhg. Jawatankuasa Teknikal Penyelarasan Persiapan Pilihan Raya (JKT-PPR) Seperti persediaan semasa Pilihan Raya Umum Ke-10 tahun 1999.26.L. 4. publisiti pilihan raya juga dibuat melalui kerjasama Kementerian dan Jabatan Penerangan di seluruh Negara. Lagu khas pilihan raya menggalakkan orang ramai keluar mengundi telah juga disediakan melalui kerjasama dengan Filem Negara. Jawatankuasa ini melaksanakan tindakan serta menyelaraskan setiap arahan berhubung dengan persiapan pilihan raya di Negeri masing-masing sebagaimana yang dipersetujui pada Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal Penyelarasan Persiapan Pilihan Raya (JKT-PPR).Bhg.K. W. semua aspek persiapan dan tindakan telah dirancang dan diselaraskan dengan rapi supaya wujud keseragaman di setiap peringkat baik di Ibu Pejabat mahupun di peringkat Negeri.1 Jawatankuasa Teknikal Persiapan Pilihan Raya Peringkat Negeri (JKT-PR) Di peringkat Pejabat Pilihan Raya Negeri.26. Y. Datuk Yeo Hock Siew (Kelantan. Pilihan Raya Umum DUN di Sabah dan Sarawak telah diadakan scara berasingan dengan Pilihan Raya Dewan Rakyat. iaitu Y. Peranan jawatankuasa ini adalah untuk memantau dan menentukan persiapan pilihan raya berjalan lancar mengikut jadual dan keputusan yang ditetapkan. 4. Dalam pilihan raya-pilihan raya yang lalu. W. Jawatankuasa ini dipengerusikan oleh Setiausaha SPR dan melibatkan semua Ketua Unit dan Pegawai Kanan di Ibu Pejabat serta Pengarah Pilihan Raya Negeri seluruh Negara. Y. 4. Jawatankuasa Teknikal Penyelarasan Persiapan Pilihan Raya Umum 2004 telah diwujudkan bagi meyelaraskan segala aspek persiapan bagi memastikan keseragaman tindakan di seluruh Negara.26. Datuk Haji Abang Roseli bin Abang Haji Paleng (Sarawak. 4. Terengganu dan .

1 Pencalonan yang Ditolak Bahagian Pilihan Raya Nama/ Parti Sebab Tidak hantar penyata P.00 pagi. Maklumat mengenai penolakan adalah seperti di Jadual 5. mengikut Peraturan 11(7). 4 bantahan telah diputuskan untuk diterima oleh Pegawai Pengurus berkenaan yang mengakibatkan 4 pencalonan telah ditolak. Sebanyak 219 Pusat Penamaan Calon telah dibuka. Proses Penamaan Calon bagi calon-calon Parlimen dan calon- calon Dewan Undangan Negeri dijalankan serentak pada hari tersebut.1.00 pagi ialah waktu bagi borang- borang pencalonan dipamerkan bagi tujuan bantahan. nama mereka tidak akan dicetak di dalam kertas undi. 24 Senggarang penyokong tidak ada dalam Brahim (BN) Bahagian Pilihan Raya Tidak hantar penyata N. Labuan). iaitu di setiap Bahagian Parlimen di seluruh negara. Walau bagaimanapun.1.(A) 67 bertarikh 12 Februari 2004. 38 Penawar Fikri bin Sudari (PAS) perbelanjaan Pilihan Raya Nama pencadang dan Shamshiah Rosidah bte N.U.00 pagi pada Hari Penamaan Calon. Bagi calon-calon yang menarik balik pencalonan di dalam tempoh yang ditetapkan. Setelah urusan penamaan calon selesai. Jadual 5.3 Antara bantahan yang diterima. .1 Urusan Penamaan Calon telah diadakan pada 13 Mac 2004.1. PENAMAAN CALON DAN PERCETAKAN KERTAS UNDI 5. Kedah. Sabah dan W. 31 Subang Jaya Cheah Kam Chiew (DAP) perbelanjaan Pilihan Raya 5.P. calon dibenarkan menarik balik pencalonan di dalam tempoh 3 hari dari Hari Penamaan Calon. Tepat jam 10. 5. SPR telah menerima sejumlah 449 borang pencalonan untuk Parlimen dan 1121 untuk Negeri melalui Pegawai Pengurus masing- masing di seluruh Negara.Bhg. Ini adalah peraturan yang diperundangkan melalui warta P.2 Bakal-bakal calon telah mengemukakan borang pencalonan kepada Pegawai Pengurus Bahagian-bahagian Pilihan Raya mulai jam 9. BAB V 5. Jika penarikan balik pencalonan dibuat selepas jam 10.00 pagi hingga 11.1.1 Penamaan Calon 5. Johor) dan Y. Datuk Haji Jamdin bin Buyong (Perlis.00 pagi pada Hari Penamaan calon maka wang deposit pilihan raya akan dilucuthak.00 pagi hingga 10.2 Tempoh Menarik Balik Borang Pencalonan Peraturan 9(1) di bawah Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981 membolehkan seseorang calon menarik balik borang pencalonannya sebelum jam 10. 5. 157 Pengerang Fikri bin Sudari (PAS) perbelanjaan Pilihan Raya Tidak hantar penyata N.

Sabah Matlani bin Sabli SETIA BEBAS Simpil bin Andingos N.40 Labuk.156 Kota Tinggi.22 Pantai Manis. Sabah Pg.2 Senarai Calon yang Menarik Diri dan Hilang Wang Deposit Bahagian Pilihan Raya Nama Calon Parti P. Yussup @ BEBAS Yusof N. Sabah Yusof bin Nasir BEBAS 5. Sabah Raman @ Marjok bin Kardi SETIA N. Johor Abu Bakar bin Hj. Sabah Mohd Hashim b.48 Sukau.39 Sugut.185 Batu Sapi.2 Jadual 5.4 .180 Keningau. Sabah Wahid bin Said PASOK Yusof bin Apok @ Joseph N.38 Nabawan. Pecahan calon yang mewakili parti-parti politik dan calon-calon bebas mengikut Negeri adalah seperti di Jadual 5.25 Kilas. Sabah Jouti @ Joseph bin Ajun BEBAS P. Seramai 449 orang calon telah mengemukan borang pencalonan. 5. Senarai calon yang terlibat adalah seperti di Jadual 5.3 Parti-parti Yang Bertanding 5. Sabah PASOK Apok N.2 Seramai 12 calon telah menarik balik borang pencalonan mereka di dalam tempoh 3 hari yang ditetapkan dan wang deposit pilihan raya telah dilucuthak selaras dengan Peraturan 11(10) Peratuan-peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981. Roslan bin Pg Nasrun KeADILan Mohd Ishak bin Laimudin BERSEKUTU N. Sabah BEBAS Aklis bin Sigoh N. Pecahan calon yang mewakili parti politik termasuk calon- calon Bebas adalah seperti di Jadual 5.121 calon telah mengemukakan borang pencalonan.42 Sungai Sibuga.1 Bagi 219 kerusi Parlimen.2. Sakak PAS P.3.3 Bagi 505 kerusi Dewan Undangan Negeri seramai 1.

K.PINANG 13 2 7 5 0 0 0 0 0 27 PERAK 24 11 8 8 0 0 0 0 0 51 PAHANG 14 8 3 3 0 0 0 0 0 28 SELANGOR 22 10 4 9 0 0 0 0 1 46 W. Jadual 5. PUTRAJAYA 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 N.P.P. LABUAN 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 SABAH 25 0 2 10 0 1 0 0 18 56 SARAWAK 28 1 5 1 7 0 1 0 10 53 JUMLAH 219 86 44 59 7 1 1 1 31 449 Nota : Lihat Keterangan Senarai Nama Parti-Parti Politik di Lampiran IV .P.SEMBILAN 8 4 2 2 0 0 0 0 0 16 MELAKA 6 2 2 2 0 0 0 0 0 12 JOHOR 26 14 6 5 0 0 0 0 0 51 W.3 Pecahan Penamaan Calon Parlimen Mengikut Parti dan Calon Bebas NEGERI BN PAS DAP KeADILan SNAP PASOK STAR MDP BEBAS JUMLAH PERLIS 3 3 0 0 0 0 0 0 0 6 KEDAH 15 10 0 5 0 0 0 0 0 30 KELANTAN 14 11 0 3 0 0 0 0 1 29 TERENGGANU 8 7 0 1 0 0 0 0 0 16 P.L 11 2 5 4 0 0 0 1 1 24 W.

Jadual 5. LABUAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SABAH 60 5 6 19 10 16 0 14 0 73 203 SARAWAK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH 505 265 104 121 10 16 0 14 0 86 1121 Nota : Lihat Keterangan Senarai Nama Parti-parti Politik di Lampiran IV .P. PUTRAJAYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N.SEMBILAN 36 14 11 11 0 0 0 0 0 0 72 MELAKA 28 15 9 6 0 0 0 0 0 0 58 JOHOR 56 38 12 7 0 0 0 0 0 1 114 W.L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 W.PINANG 40 7 20 16 0 0 0 0 0 1 84 PERAK 59 25 22 19 0 0 0 0 0 3 128 PAHANG 42 27 8 7 0 0 0 0 0 0 84 SELANGOR 56 21 14 21 0 0 0 0 0 7 119 W.4 Pecahan Penamaan Calon Dewan Undangan Negeri Mewakili Parti dan Calon Bebas NEGERI BN PAS DAP KeADILan BERSEKUTU PASOK STAR SETIA MDP BEBAS JUMLAH PERLIS 15 12 0 3 0 0 0 0 0 0 30 KEDAH 36 27 2 9 0 0 0 0 0 0 74 KELANTAN 45 43 0 2 0 0 0 0 0 1 91 TERENGGANU 32 31 0 1 0 0 0 0 0 0 64 P.P.K.P.

5. Mahmud BN P. 219 Bukit Mas. Sabah Chong Ket Wah @ Chong Ket Fah BN P. 217 Miri. Sabah Abdul Ghapur bin Salleh BN P. Sabah Moktar bin Radin BN P. Sabah Yusof @ Josree bin Yacob BN P. 182 Keningau. Sabah Joseph Pairin Kitingan BN P.6. 206 Kuala Rajang. Sarawak Wahab bin Haji Dollah BN P. Jadual 5. 5. Sarawak Henry Sum Agong BN . Sarawak Rohani binti Abdul Karim BN P.5 Kedudukan Calon Dewan Rakyat Yang Menang Tanpa Bertanding Bahagian Pilihan Raya Nama Calon Parti P.187 Kinabatangan.4 Menang Tanpa Bertanding Bagi Parlimen. 157 Pengerang. Johor Dato’ Syed Hamid bin S. Sarawak Abdul Taib b. 185 Batu Sapi. Untuk Dewan Undangan Negeri. Sabah Shim Paw Fatt BN P. Sabah Rosnah bt Hj. 175 Papar. Jaafar Albar BN P.191 Kalabakan. 197 Kota Samarahan. 177 Beaufort. Sarawak Peter Chin Fah Kui BN P. Sabah Ronald Kiandee BN P. 201 Batang Lupar. 178 Sipitang . 214 Kapit. Abd Rashid Shirlin BN P. 156 Kota Tinggi. 12 calon menang tanpa bertanding seperti di Jadual 5. 17 calon menang tanpa bertanding seperti di Jadual 5. Sabah Azizah bt Mohd Dun BN P. 183 Beluran. Johor Azalina bte Othman BN P. 190 Tawau. Sarawak Alexander Nanta Linggi BN P.

25 Klias. 38 Penawar. (PNMB) di Kuala Lumpur dan di beberapa cawangannya di seluruh Negara. 43 Sekong.1 Kertas undi dicetak oleh Percetakan Nasional Malaysia Bhd. Sabah Abdul Rahim bin Ismail BN N. 22 Pantai Manis.5 Pencetakan kertas Undi 5. Sabah Radin Malleh BN N. 24 Senggarang. Johor Mohd Ramli bin Md. Sabah Metah @ Michael bin Asang BN N. Rauzan BN N. 56 Apas. 40 Labuk.5. Sabah Surady bin Kayong BN N. Sabah Tan Shu Kiah BN N. 46 Tanjung Papat. Sabah Samsudin bin Yahya BN N. 17 Pokok Asam. 39 Sugut. Pembahagian pencetakan kertas undi mengikut Negeri adalah seperti di Jadual 5. kecuali bagi Negeri Sabah.6 Kedudukan Calon Dewan Undangan Negeri yang Menang Tanpa Bertanding Bahagian Pilihan Raya Nama Calon Parti N. Perak Ho Cheng Weng BN N. 31 Subang Jaya. Sabah Tawfiq bin Abu Bakar Titingan BN 5. Kari PAS N.7. Sabah Lajim bin Ukin BN N. Jadual 5. . Selangor Lee Hwa Beng BN N. 35 Melalap. Johor Mohd Azam bin Hj. Bagi Negeri Sabah kertas undi dicetak oleh Jabatan Cetak Kerajaan Negeri Sabah di bawah pengawasan PNMB dan sebahagian lagi dicetak di PNMB Cawangan Sarawak.

5.8 Jadual 5.5.000 9. Sarawak Sarawak Cawangan Kuching. Pencetakan kertas undi hanya boleh dilakukan 3 hari selepas Hari Penamaan Calon apabila semua pencalonan disahkan. Kedah Perlis dan Kedah Perak dan Pulau Pinang Cawangan Ipoh. Terengganu Johor Cawangan Johor Bahru. Johor Jabatan Cetak Kerajaan Negeri Sabah.000 Dewan Undangan Negeri Bilangan kertas undi Negeri berkurangan kerana tidak termasuk Negeri Sarawak kerana Pilihan Raya DUN Sarawak tidak diadakan serentak 5.2 SPR telah memutuskan bahawa kertas-kertas undi dicetak dalam warna yang berlainan. Sabah dan Cawangan PNMB Kuching. W. Negeri Sembilan.P. Sabah dan W. Sarawak 5. Setiap pergerakan kertas undi bermula dari PNMB ke Pejabat Pegawai Pilihan Raya Negeri sehingga ke Pejabat Pegawai Pengurus dikawal ketat oleh .8 Jumlah Kertas Undi yang Dicetak Bahagian Pilihan Raya Jumlah (Helai) Parlimen 10.P Labuan Kota Kinabalu.000. Perak Kelantan dan Terengganu Cawangan Kuala Terengganu.P Putrajaya.3 Kertas undi mula dicetak pada hari ke-3 selepas Hari Penamaan Calon iaitu pada 16 Mac 2004.7 Pencetakan Kertas Undi Mengikut Negeri Negeri Ibu Pejabat/Cawangan PNMB Melaka. K.L dan Ibu Pejabat Kuala Lumpur W. Pahang dan Selangor Cawangan Alor Setar. iaitu warna Old Gold bagi kertas undi Dewan Rakyat dan warna Pink bagi kertas undi Dewan Undangan Negeri. Jumlah kertas undi yang dicetak bagi Dewan Undangan Negeri adalah seperti di Jadual 5.300. Jadual 5. Kertas undi yang telah dicetak seterusnya diedarkan kepada Pegawai-pegawai Pengurus Pilihan Raya oleh Pengarah Pilihan Raya Negeri masing-masing untuk urusan pengeluaran kepada Pengundi Tidak Hadir (pengundi pos) yang mengundi lebih awal.

anggota polis yang bertugas.000.1. sepanduk atau apa-apa bahan kempen yang tidak mematuhi syarat dan undang-undang yang ditetapkan.2 PP-KPR yang ditubuhkan ini diketuai oleh seorang pegawai yang dilantik oleh SPR selaku Ketua Pasukan dan keanggotaan yang lain terdiri daripada wakil Polis DiRaja Malaysia (PDRM) berpangkat Inspektor ke atas. 12 Bahagian Pilihan Raya di Negeri Sarawak dan 11 Bahagian Pilihan raya di Negeri Sabah.000.1. parti-parti politik dan calon adalah dilarang menggunakan bahan kempen yang menyentuh peribadi atau fitnah serta yang boleh mencetuskan perasaan benci dan pemusuhan serta tidak berkaitan dengan pilihan raya. Selain itu. BAB VI 6.00 tengah malam sebelum hari pengundian.1 Bagi tujuan pemantauan aktiviti kempen satu peruntukan baru telah diwujudkan. wakil Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) dan wakil parti atau wakil calon bebas bertanding.00. PP-KPR boleh membuat rodaan apabila perlu dan membuat laporan pemantauan harian kepada Pegawai Pengurus Pilihan Raya di bahagian masing-masing. SPR telah menubuhkan PP-KPR di semua Bahagian Pilihan Raya di Semenanjung (165). Seksyen 24B(4) Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 memperuntukkan bahawa calon-calon yang bertanding boleh mempamerkan poster dan bahan kempen pilihan raya di dalam Bahagian Pilihan Raya yang mereka bertanding selepas membayar deposit bahan kempen kepada Suruhanjaya Pilihan Raya. . Fungsi utama PP-PKR adalah untuk memantau aktiviti berkempen sama ada oleh calon atau parti-parti yang bertanding. semua calon atau parti-parti yang bertanding diperlukan mendapat permit daripada Ketua Polis Daerah di dalam bahagian pilihan raya berkenaan berdasarkan Seksyen 24B(3) Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954.00. Tujuan utama pihak polis mengeluarkan permit di bawah Seksyen 27(2) Akta Polis 1967 (Akta 344) ialah untuk menjaga keselamatan dan ketenteraman awam. 6. PP-KPR dan PDRM juga bertanggunjawab mengambil tindakan untuk memberhentikan sesuatu ceramah oleh calon atau pemimpin-pimimpin parti yang bertanding jika ia berunsur fitnah atau melanggar peruntukan berkenaan. KEMPEN PILIHAN RAYA Aktiviti kempen bermula sebaik sahaja selesai urusan penamaan calon dan hendaklah berakhir pada pukul 12. 6. Calon-calon yang tidak membuat pembayaran deposit bahan kempen tidak dibenarkan mempamerkan apa-apa jenis poster atau bahan kempen bagi dirinya. Selaras dengan peruntukan tersebut. Bagi calon yang bertanding untuk kerusi Dewan Rakyat mereka disyaratkan membayar RM5. Untuk mengadakan perjumpaan atau perhimpunan terbuka atau rapat umum. SPR telah menubuhkan Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR) bagi setiap Bahagian Pilihan Raya Parlimen yang memerlukan pemantauan sepanjang tempoh berkempen sehingga selesai pengundian pada hari mengundi. iaitu Seksyen 27B Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Keadaan ini telah menyumbang kepada penjalanan pilihan raya yang aman dan jaminan keselamatan kepada para pengundi untuk keluar mengundi. 6. manakala bagi calon Dewan Undangan Negeri kadar deposit bahan kempen ialah RM3.1 Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR) 6. PP-KPR boleh menurunkan poster. Pemasangan bahan kempen juga dilarang kepada parti yang tidak bertanding dalam bahagian pilihan raya yang berkenaan.3 Mengikut Seksyen 4A Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Semua urusan penghantaran kertas undi telah berjalan lancar mengikut jadual yang ditetapkan.1.

2.P.2 Laporan PP-KPR 6.1 Sebuah Bilik Pemantauan Pusat PP-KPR telah dibuka di Ibu Pejabat SPR di Putrajaya selain pemantauan yang serupa dibuat di Pejabat-pejabat Pilihan Raya Negeri dan Pejabat Pegawai Pengurus di bahagian masing-masing. Putrajaya 1 1 6 Negeri Sembilan 8 8 60 Melaka 6 6 59 Johor 26 26 10 W. 11 11 101 W. Sejumlah 1307 aduan telah diterima di sepanjang tempoh kempen pilihan raya. Bilik Pemantauan Pusat PP-KPR di Ibu Pejabat telah menerima pelbagai aduan daripada orang ramai mengenai kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh calon atau parti-parti yang bertanding semasa tempoh berkempen.1 Jadual 6. Jumlah laporan aduan yang diterima oleh PP-KPR mengikut seperti di Jadual 6.P. 6. Labuan 1 0 0 Sabah 25 11 26 Sarawak 28 12 26 Jumlah 219 188 1307 .1 Pecahan Aduan Mengikut Negeri BILANGAN BILANGAN PP-KPR JUMLAH ADUAN NEGERI PARLIMEN Perlis 3 3 26 Kedah 15 15 124 Kelantan 14 14 83 Terengganu 8 8 56 Pulau Pinang 13 13 89 Perak 24 24 112 Pahang 14 14 94 Selangor 22 22 435 W.P. K.L.

2 Aktiviti-aktiviti Ceramah/Kempen.6 Memancing Undi Pada Hari Mengundi.2.2.2 Antara aduan-aduan adalah melibatkan perkara-perkara yang berikt: 6.2.2.5 Masalah Hari Mengundi.2.2.2.2.4 Balai Raya Sebagai Gerakan Parti.3 Pondok-pondok Parti.3 Sepanjang tempoh berkempen pada keseluruhannnya calon-calon yang bertanding telah mematuhi undang-undang yang ditetapkan dan aktiviti kempen kebanyakannya dijalankan secara aman. dan 6.2. 6.8 Perselisihan Faham 6.2. terdapat beberapa kes pelanggaran undang-undang oleh parti atau calon ekoran daripada salah faham atau atas sikap yang tidak bertanggungjawab. .2. 6.2.2. 6. Media cetak dan elektronik telah memberikan kerjasama yang baik dalam memberikan makluman serta membuat liputan tentang kempen oleh calon- calon yang bertanding.6. 6.2.2.2.2. 6.1 Bahan-bahan Kempen.7 Sogokan. Walau bagaimanapun.2. 6.

Tugas penyokong-penyokong atau petugas-petugas parti politik di pondok panas sebelum ini telah diambil alih oleh para petugas SPR yang dilantik sebagai Kerani Penyemak Daftar Pemilih pada hari pengundian.1. SPR telah menetapkan saluran tempat mengundi mempunyai had maksimum seramai 700 pemilih kecuali saluran pertama yang dikhaskan untuk pemilih- pemilih warga emas yang dikurangkan kepada 300 pemilih sahaja. iaitu had minimumnya seramai 50 pemilih bagi Negeri Sabah dan 30 pemilih bagi Negeri Sarawak. Para pengundi kebanyakannya datang pada awal pagi yang menyebabkan kesesakan di beberapa pusat mengundi yang mempunyai ramai pemilih di sebelah pagi. mendirikan pondok parti atau ‘pondok panas’ juga dilarang kerana undang-undang berkenaan telah dimansuhkan.1. Pahang dan Johor. dan helikopter. Di dalam kawasan ini juga tidak sesiapa pun dibenarkan memakai pakaian atau membawa apa-apa bahan yang mempunyai lambang atau simbol mana-mana parti politik. Jumlah saluran di satu-satu pusat mengundi bergantung kepada jumlah pemilh di dalam Daerah Mengundi berkenaan.00 petang.1 Sebanyak 7.1 Urusan Pengundian 7. Sebagai ganti untuk membantu para pemilih. BAB VII 7.2 Bagi tempat-tempat mengundi di kawasan pedalaman dan pulau- pulau tertentu yang mempunyai pemilih berdaftar. maka jumlah pemilih yang ditetapkan di satu-satu saluran tertakluk kepada jumlah pemilih di dalam Daerah Mengundi berkenaan.5 Proses pengundian di semua tempat mengundi di seluruh Negara secara keseluruhannya telah berjalan lancar tanpa sebarang gangguan atau kejadian yang tidak diingini. Mereka yang tidak berkenaan tidak dibenarkan berada di dalam kawasan zon larangan ini dan apa jua aktiviti berkempen dilarang sama sekali di dalam kawasan berkenaan. Barung SPR diwujudkan sebagai tempat untuk pemilih menyemak nama dan saluran tempat mengundi. bot. Jenis pengangkutan ini bergantung kepada kesesuaian dan keadaan kawasan berkenaan untuk menghantar para petugas dan peralatan pilihan raya ke tempat-tempat mengundi dan membawanya balik selepas pengundian. . kecuali di beberapa kawasan pedalaman di mana jumlah pengundinya kecil. Sarawak. 7. perahu dan bot ialah Sabah. keadaaan beransur reda dan terkawal menjelang tengah hari dan di sebelah petang sehingga pada jam 5. Kelantan. 7. PROSES PENGUNDIAN 7.3 Semasa Pilihan Raya Umum 2004.00 petang.4 Selain itu. Di kawasan pedalaman di mana jumlah pemilihnya kecil.1. Negeri yang terlibat dengan pengangkutan helikopter.328 pusat mengundi dengan 19. masa pengundiannya dipendekkan. 7. Walau bagaimanapun. perahu. iaitu dibuka mulai jam 8.1. SPR telah menetapkan masa pengundian yang seragam di seluruh Negara.00 pagi dan ditutup pada jam 5.833 tempat mengundi telah dibuka untuk kemudahan orang ramai mengundi pada Hari Pengundian. undang-undang baru telah memperuntukan bahawa di setiap pusat pengundian ditetapkan kawasan zon larangan jarak 50 meter dari pusat mengundi. 7.1. SPR menyediakan kemudahan pengangkutan seperti kenderaan pacuan 4 roda.

Manakala Pos Malaysia Bhd.3 Sampul-sampul undi pos perlu dikembalikan atau sampai ke pejabat Pegawai Pengurus Pilihan Raya sebelum jam 5.1.2. (PMB) pula menguruskan sampul-sampul undi pos yang diterima melalui kaunter-kaunter PMB dan peti-peti surat di seluruh Negara. penyerahan dan pengumpulan sampul undi pos bagi tentera dan polis telah diuruskan dengan menggunakan ‘karung khas SPR’ oleh courier tentera dan polis. Kementerian Luar Negeri pula telah menguruskan sampul-sampul undi pos bagi pemilih-pemilih luar Negara melalui Kedutaan Malaysia di negara-negara berkenaan dengan menggunakan beg diplomatik. Polis Diraja Malaysia. 7. Pasukan Gerakan Am dan pasangan.00 petang tidak dikira dan akan disimpan oleh Pegawai Pengurus.7. 7. pengundi berdaftar di luar Negara iaitu pegawai-pegawai di pejabat Kedutaan di luar Negara dan pasangan serta pelajar-pelajar yang berdaftar dan pasangan di luar Negara. Zon larangan 50 meter dari pusat mengundi serta pemansuhan pondok parti dan perayu undi telah benar-benar berjaya mewujudkan suasana yang lebih tenang dan terkawal pada hari mengundi. Sampul kertas undi pos juga dikeluarkan kepada petugas-petugas pilihan raya yang bertugas pada hari mengundi yang memohon untuk mengundi secara pos.2 Proses penghantaran.6 Suasana di pusat-pusat mengundi adalah lebih tenang dan terkawal kerana undang-undang yang melarang penyokong mana-mana parti politik berkumpul di pintu masuk pusat mengundi untuk merayu undi.2 Pengundian Melalui Pos 7.1 Sampul-sampul mengandungi kertas undi telah diedarkan kepada pemilih–pemilih pos bermula pada 17 Mac 2004 yang terdiri daripada anggota tentera dan pasangan. .2. 7.2. Sampul-sampul undi pos yang diterima selepas jam 5.00 petang pada hari pengundian bagi memastikan kertas-kertas undi berkenaan dikira selepas waktu pengundian ditutup.

00 petang. selamat dan terkawal.4 Pengiraan Undi Pos Undang-undang menetapkan bahawa sampul-sampul keutamaan yang mengandungi kertas undi pos yang diterima oleh Pegawai Pengurus sebelum jam 5. Di setiap tempat mengundi semasa proses pengiraan dijalankan. 8. Di tempat-tempat tertentu kawasan pedalaman dimana tempat-tempat mengundi ditutup lebih awal mengikut waktu yang ditetapkan oleh SPR. Ulang kira hanya dijalankan sekali sahaja.3 Pengiraan Undi Berkelompok Bagi pusat-pusat mengundi di kawasan tertentu yang tidak mempunyai kemudahan yang diperlukan atau menghadapi masalah perhubungan seperti di kawasan pedalaman di Sabah dan Sarawak.00 petang. PENGIRAAN UNDI 8. seorang anggota polis ditempatkan di luar bilik untuk menjaga keselamatannya. Pengiraan undi ditempat mengundi hanya dijalankan jika tempat-tempat berkenaan mempunyai kemudahan asas yang diperlukan. 8. Proses pengiraan undi pos dijalankan oleh Penolong Pegawai Pengurus yang bertanggungjawab terhadap pengurusan undi pos yang dilantik bagi setiap Bahagian Pilihan Raya yang terlibat. 8. Pengiraan undi berkelompok perlu dikendalikan oleh Ketua Tempat Mengundi masing-masing. tetapi pengiraan undi hanya dibuat selepas jam 5. Bagi Bahagian Pilihan Raya di mana jumlah pemilih posnya ramai. Permohonan ulang kira di tempat mengundi mengikut Negeri dalam Pilihan Raya Umum ke- 11 adalah seperti di Jadual 8. Urusan pengiraan undi berkelompok ini dijalankan sama ada di Pusat Penjumlahan Rasmi Undi atau di tempat-tempat tertentu yang telah dikenal pasti oleh SPR.00 petang. 8. Proses ulang kira boleh dijalankan jika diminta oleh calon atau jika diputuskan sedemikian oleh Ketua Tempat Mengundi. pengiraan tidak boleh dimulakan sebelum jam 5. pengiraan undi di pusat-pusat mengundi itu dijalankan selepas pengundian ditutup. proses pengiraan undi dijalankan di tempat- tempat mengundi oleh Ketua Tempat Mengundi selepas pengundian ditutup pada jam 5. Dalam Pilihan Raya ini bagi semua pusat mengundi di Negeri Selangor ekoran dari pelanjutan masa mengundi selama 2 jam (sehingga 7 petang). pengiraan undi dibuat secara berkelompok.2 Pengiraan Undi di Tempat Mengundi Seperti pilihan raya yang lalu.1 Urusan Mengira Undi Urusan pengiraan undi pos dan undi biasa dijalankan selepas proses pengundian ditutup pada jam 5.1 yang berikut: .5 Ulang Kira di Tempat Mengundi Proses ulang kira kertas undi di tempat mengundi dibenarkan jika terdapat perbezaan undi 2% atau kurang yang diterima oleh calon yang memperolehi keputusan terbanyak dengan yang kedua terbanyak. BAB VIII 8.00 petang.00 petang pada hari mengundi akan dikira. urusan pembukaan sampul-sampul keutamaan yang mengandungi kertas undi pos dibuat lebih awal.

P K.L 42 0 W.P Putrajaya 0 0 Negeri Sembilan 12 12 Melaka 0 13 Johor 19 20 Sabah 20 23 W.P Labuan 0 0 Sarawak 41 0 Jumlah 494 407 .1 Ulang Kira di Tempat Mengundi Negeri Parlimen Dewan Undangan Negeri Perlis 6 5 Kedah 47 48 Kelantan 83 91 Terengganu 53 36 Pulau Pinang 38 34 Perak 55 47 Pahang 23 29 Selangor 55 49 W. Jadual 8.

7. Keputusan terakhir bagi Dewan Rakyat yang diterima ialah dari P. 8. maka pada jam 12. Sarawak pada jam 7.2 Pengiraan semula undi telah dijalankan di Pusat Penjumlahan Rasmi Undi pada 22 Mac 2004 bagi 7 Bahagian Pilihan Raya Parlimen dan 16 Bahagian Pilihan Raya Negeri.6.6 Perjumlahan Rasmi Undi 8. iaitu satu pusat penjumlahan rasmi undi bagi Bahagian Pilihan Raya Parlimen di seluruh negara.4 Selaras dengan Peraturan 25F Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Perjalanan Pilihan Raya) 1981 iaitu peraturan baru yang menetapkan iaitu SPR perlu mengisytiharkan kemenangan bagi mana-mana parti yang memperoleh jumlah kerusi melebihi 50%. Ini diikuti dengan pengisytiharan setiap kemenangan yang sama bagi Dewan Undangan Negeri oleh Anggota Panel SPR sebaik sahaja jumlah kerusi melebihi 50% diperoleh di Negeri-negeri berkenaan.00 tengah malam. 11 Tendong. Semua kertas undi telah dikira. Semua Ketua Tempat Mengundi dan kerani pengiraan yang terlibat di Bahagian Pilihan Raya berkenaan telah bertugas semula keesokannya untuk membuat pengiraan semula kerta undi di bawah pengawasan Pegawai Pengurus masing-masing. Kelantan pada jam 2.6. Peti-peti undi yang mengandungi kertas-kertas undi bersama borang keputusan berkenaan (Borang 14) dibawa oleh Ketua Tempat Mengundi atau oleh Penolong Pegawai Pengurus Pilihan Raya di Pusat Penjumlahan Rasmi Undi bagi bahagian pilihan raya yang berkenaan. 8.7. 8. Setiap keputusan pilihan raya disalurkan kepada Bilik Gerakan Pusat di Ibu Pejabat SPR untuk semakan kali kedua sebelum diisytiharkan oleh Pegawai Pengurus di bahagian pilihan raya masing-masing. Semua keputusan Pengiraan Semula Undi di bahagian terlibat tidak menunjukkan apa-apa perubahan kepada keputusan pilihan raya berdasarkan pengiraan di tempat-tempat mengundi berkenaan pada 21 Mac 2004.3 Dalam Pilihan Raya Umum 2004.30 pagi dan bagi Dewan Undangan Negeri ialah dari N.7 Pengiraan Semula Undi di Pusat Penjumlahan Rasmi Undi 8. pengersi SPR telah mengisytiharkan secara rasmi kemenangan parti Barisan Nasional bagi Dewan Rakyat. Sabah pada jam 8. Keputusan pertama ialah dari N.44 Karamunting. sama ada di tempat pengundian atau di pusat pengiraan undi berkelompok atau pengiraan undi pos. 8.6.8. 8.30pagi.61 Sebanyak 219 pusat penjumlahan rasmi undi telah dibuka. keputusan pilihan raya bagi kerusi Dewan Rakyat yang pertama diterima dan diisytiharkan ialah dari P. Keputusan untuk mengadakan Pengiraan Semula tertakluk kepada permintaan calon yang kalah dan pengiraan semula hanya dibuat hanya sekali sahaja.40 malam. 22 Pasir Mas. Kelantan pada jam 2. Bahagian-bahagian pilihan raya yang terlibat dalam Pengiraan Semula Undi di Pusat Penjumlahan Rasmi Undi adalah seperti di Jadual 8.30 malam. Bagi kerusi Dewan Undangan Negeri.2 yang berikut: .1 Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981 telah menetapkan bahawa pengiraan semula undi boleh dibuat di Pusat Penjumlahan Rasmi Undi jika keputusan majoriti antara calon yang mendapat undi terbanyak dengan kedua terbanyak ialah 2% atau kurang.205 Saratok.2 Semua keputusan pengiraan undi berkenaan disemak oleh Pegawai Pengurus dan keputusan undi dijumlahkan oleh Pegawai Pengurus.

Negeri Parlimen Dewan Undangan Negeri Perlis N.2 Bahagian Pilihan Raya yang Mengira Semula Undi di Pusat Penjumlahan Rasmi Undi. 15 Anak Bukit Kedah P. 33 Pulai Chondong N. 41 Manik Urai Terengganu N. 11 Pendang N. 29 Selinsing N. 44 Permatang Pauh N. 138 Kota Melaka Wilayah Persekutuan P. 31 Batu Lancang N. 31 Jelapang Perak P. 9 Kota Lama N. JADUAL 8. 16 Batu Buruk Pulau Pinang P. 23 Belantek Kelantan P. 35 Kemuning N. 32 Gaal N. 41 Keranji Melaka P. 12 Pengkalan Pasir N. 15 Sanglang P. 13 Sik N. 29 Machang N. 120 Bukit Bintang Kuala Lumpur .66 Ipoh Barat N. 23 Melor N. 34 Temangan N.

Kedudukan bilangan kerusi Dewan Rakyat yang dimenangi mengikut parti politik dan calon Bebas adalah seperti di Jadual 9. KEPUTUSAN PILIHAN RAYA 9.1 Dewan Rakyat 9. Parti Tindakan Demokratik (DAP).L 7 0 4 0 0 11 W. PUTRAJAYA 1 0 0 0 0 1 N. iaitu Barisan Nasional (BN). Parti- parti yang gagal memenangi sebarang kerusi yang dipertandingkan ialah Parti Kebangsaan Sarawak (SNAP).PINANG 8 0 4 1 0 13 PERAK 21 0 3 0 0 24 PAHANG 14 0 0 0 0 14 SELANGOR 22 0 0 0 0 22 W.1 Bilangan Kerusi Parlimen yang Dimenangi oleh Parti-parti Politik dan Calon Bebas NEGERI BN PAS DAP KeADILan BEBAS JUMLAH PERLIS 3 0 0 0 0 3 KEDAH 14 1 0 0 0 15 KELANTAN 9 5 0 0 0 14 TERENGGANU 8 0 0 0 0 8 P.P. Parti Islam Se Malaysia (PAS).K.P. LABUAN 1 0 0 0 0 1 SABAH 24 0 0 0 1 25 SARAWAK 27 0 1 0 0 28 JUMLAH 199 6 12 1 1 219 . Pertubuhan Kebangsaan Pasok Nunukragang Bersatu (PASOK).1 yang berikut: Jadual 9.1 Seramai 418 calon yang mewakili sembilan parti politik dan 31 orang calon Bebas telah bertanding untuk merebut 219 kerusi Dewan Rakyat.P.SEMBILAN 8 0 0 0 0 8 MELAKA 6 0 0 0 0 6 JOHOR 26 0 0 0 0 26 W. BAB IX 8. Parti KeADILan dan seorang calon Bebas. Parti Demokratik Malaysia (MDP) dan Parti Reformasi Negeri Sarawak (STAR).1. Daripada jumlah tersebut hanya calon-calon dari empat buah parti politik dan seorang calon Bebas sahaja yang berjaya memenangi kerusi yang dipertandingkan.

196 70.274 1.293 73.006 14.13 Kedudukan keputusan Pilihan Raya Umum 204.079 4.79 N.04 PERAK 1. Daripada sejumlah tersebut.367 76.097 7.037.482 93.22 KEDAH 821.2 yang berikut: Jadual 9.788 870.894 87.756.PINANG 672.K.761 67.756. PUTRAJAYA 5.08 PAHANG 570.248 64.969 431.74 TERENGGANU 455. UNDI % UNDI PERLIS 112.90% telah keluar mengundi.209. PEMILIH BIL.P. LABUAN 22.209.610 83.49 W.490 333.99 KELANTAN 662.75 W.097 pemilih yang layak mengundi untuk memilih wakil- wakil ke Parlimen selepas ditolak jumlah pemlilih bagi bahagian-bahagian pilihan raya yang menang tanpa bertanding.93 P.12 Seramai 9.170.697 80.924 400.90 SARAWAK 695.184.362 511.3 yang berikut: . 9.00 JUMLAH 9.P.948 pemilih atau 73.19 SELANGOR 1.2 Bilangan Pemilih dan Peratus Pengundian bagi Kerusi Parlimen Mengikut Negeri NEGERI BIL.90 9.531 62.589 72.94 JOHOR 1.SEMBILAN 429.351 820.126 434.901 665.948 73.95 W. Jumlah pemilih dan peratusan pengundian mengikut Negeri adalah seperti di Jadual 9.422. seramai 7.063 80. mengikut jumlah undi peratusan yang diperoleh oleh parti-parti politik dan calon-calon bebas yang bertanding bagi kerusi-kerusi Parlimen adalah seperti di Jadual 9.662 91.P.744 73.36 MELAKA 345.998 69.234 76.061 78.08 SABAH 513.920 467.917 273.786 315.722 535.L 670.

731 57.626 PUTRAJAYA N.666 143.087 3.566 37.694 PERAK 468.472.524 201. 91.251 70. .481 38.370 20. LABUAN 11. 844.SEMBILAN 211.919 1.302 79.289 708.125 61. 286.904 .894 .238 . 4.54 1.107 132 461.329 318. . Jadual 9.013 39.653 38.3 Bilangan Undi dan Peratus yang Diperoleh oleh Parti-parti Politik dan Calon Bebas bagi Parlimen PARTI- NEGERI BN PAS DAP KeADILan PARTI BEBAS JUMLAH LAIN PERLIS 58. .098 18.957 70.636 130.955 .P.719 W.852 . 52.350 . 14. .010 40.103.002 MELAKA 189.585 PERATUS: 63. . .910 JOHOR 671.714 .P.198 521.799 SARAWAK 278.834 . .895 KELANTAN 260.328 170. . .254 SELANGOR 663.053 15.033 1.012. 650.950 111. 263.183 115. K.050 108.950 37.273 SABAH 206. .420 34.086 .428 .188 W. .949 7.218 W.631 5. . .109 135. 392.767 135. . .682 423.752 19.035 67. .PINANG 284. 303.608 1. 63.831 73.020 P.188 33.824 .002 19.630 PAHANG 285.536 JUMLAH: 4.P.009.946 59.760 31.81 15.480 .692 . .74 10.094 63. 4.173 578. 6.132 .320 KEDAH 388.849 35. 8.943 198.25 0. 786. 3. 540 .501 TERENGGANU 221.916 2.186 . 499.00 .56 100. 421.643 1.662 .10 8.L. .110 19.

P.L 0 0 0 0 0 0 W.P. PUTRAJAYA 0 0 0 0 0 0 N. 9.1.PINANG 38 1 1 0 0 40 PERAK 52 0 7 0 0 59 PAHANG 41 0 1 0 0 42 SELANGOR 54 0 2 0 0 56 W. Pertubuhan Kebangsaaan Pasok Nunukragang Bersatu (PASOK) dan Parti Demokratik Setiasehati Kuasa Rakyat Bersatu Sabah (SETIA) gagal memenangi sebarang kerusi.018 atau 2.1 Bagi Pilihan Raya Dewan Undangan Negeri.2. 9. Parti Islam Se Malaysia (PAS).4 yang berikut: Jadual 9.K.5 Jumlah undi yang diperolehi dalan Pilihan Raya Umum 2004 oleh calon-calon yang bertanding mengikut parti termasuk calon bebas bagi Pilihan Raya Dewan Rakyat adalah seperti di Lampiran II.P. Parti Tindakan Demokratik (DAP) dan seorang calon Bebas yang berjaya memenangi kerusi yang dipertandingkan. iaitu dari Barisan Nasional (BN).4 Bilangan Kerusi Dewan Undangan Negeri yang Dimenangi oleh Parti-parti Politik Dan Calon Bebas NEGERI BN PAS DAP KeADILan BEBAS JUMLAH PERLIS 14 1 0 0 0 15 KEDAH 31 5 0 0 0 36 KELANTAN 21 24 0 0 0 45 TERENGGANU 28 4 0 0 0 32 P. LABUAN 0 0 0 0 0 0 SABAH 59 0 0 0 1 60 SARAWAK 0 0 0 0 0 0 JUMLAH 453 36 15 0 1 505 .345 kertas undi pos dari PDRM.SEMBILAN 34 0 2 0 0 36 MELAKA 26 0 2 0 0 28 JOHOR 55 1 0 0 0 56 W.2 Dewan Undangan Negeri 9. 9. Bilangan kerusi Dewan Undangan Negeri yang dimenangi mengikut parti dan calon Bebas adalah seperti di Jadual 9.1.121 calon telah bertanding yang mewakili lapan buah parti politik. Calon-calon dari Parti Barisan Rakyat Sabah Bersekutu (BERSEKUTU). seramai 1. Calon-calon dari tiga parti politik dan seorang calon Bebas sahaja. Angkatan Tentera dan Pengundi Tidak Hadir Luar Negara tidak dikembalikan dalam tempoh yang ditetapkan juga telah ditolak.29% kertas undi telah ditolak atas sebab keraguan yang terdapat pada kertas undi sebanyak 35. sebanyak 165. termasuk 86 orang calon Bebas untuk merebut 505 kerusi.4 Bagi Pilihan Raya Umum Parlimen.

Jumlah pemilih dan peratusan pengundian mengikut Negeri adalah seperti di Jadual 9.383.90 SELANGOR 1. seramai 6.638 895.488.917 273. UNDI % UNDI PERLIS 112.619 433.365.61 SARAWAK .5 Bilangan Pemlilih dan Peratus Pengundian bagi Kerusi Dewan Undangan Negeri Mengikut Negeri NEGERI BIL.5 yang berikut: Jadual 9.289 82. .2.92 PERAK 1. PEMILIH BIL.261 70. 9.996 6. kedudukan jumlah undi dan peratusan pengundian yang diterima oleh parti-parti politik dan calon Bebas yang bertanding adalah seperti di Jadual 9.564 80. Daripada jumlah tersebut.148. .011.23 MELAKA 345.L .720 73.6 yang berikut: . - SABAH 671.P. .424 75.219 87.668 1.11 W.589 73.996 pemilih yang layak mengundi untuk memilih wakil- wakil ke Dewan-dewan Undangan Negeri selepas ditolak jumlah pemillih bagi Bahagian-bahagian Pilihan Raya Dewan Undangan Negeri yang menang tanpa bertanding. LABUAN .957 64.213.99 9.104 81.362 510.2 Seramai 8.3 Berdasarkan keputusan Pilihan Raya Umum 2004 bagi Dewan Undangan Negeri.SEMBILAN 429. - N.985 74.95 JOHOR 1.722 530.06 TERENGGANU 455.P.851 804.482 93.17 KELANTAN 662.PINANG 672. - W.2.085 78.P.00 PAHANG 570.742 75.924 399.786 314.126 432.75 W.56 P. - JUMLAH 8. .99% telah keluar mengundi.94 KEDAH 821.901 667.K. PUTRAJAYA .031 73.985 pemilih atau 74.488.365.

- N.440 23. .894 . 393.210 .312 6.906 94. 4.PINANG 315.L .080 JOHOR 672.81% 18.572 2. .00 .815 .463 . 653. .859 .818 47.393 212.438 23.383 66.660 .850 543.816 9. .30% 1.62% 0.042 125. .152 W. 91. .981 116. 51 520. .201.906 53.079 PERATUS: 63.203 29.023 21.6 Bilangan dan Peratus Undi yang Diperoleh oleh Parti-parti Politik dan Calon Bebas bagi Dewan Undangan Negeri PARTI-PARTI NEGERI BN PAS DAP KeADILan BEBAS JUMLAH LAIN PERLIS 57. 419.862 100.662 421.185 . .926 .826 . Jadual 9. .504 SARAWAK .906 103.186 18.77% 6. . . . .483 170.829 137.83% 8.342 P.521 28.578 28. . .773 11. . - JUMLAH: 3. .67% 100.044 107. .223 . 304.395 97. . .033 .963 21.036 1. 265. . 428 869. K. 12.395 SELANGOR 642.920 3.407 30.048 W.925 . .SEMBILAN 207.972 34. 912 775. PUTRAJAYA .836 42. . - SABAH 268.829 410.382 249.568 TERENGGANU 222. 6.062 PAHANG 275.167.062 KEDAH 390. LABUAN . .P. 710 499. - W.598 KELANTAN 258.805 18.P.P.659 PERAK 462. .893 100.211 88.301 73. . . .609 MELAKA 183.463 43.957.179 .549 988.

00 tengah malam mengistiharkan Barisan Nasional telah memenangi Pilihan Raya Parlimen.5 Hilang Wang Deposit Pilihan Raya 9. 9.848 kertas undi pos dari PDRM.4 Penyerahan Rasmi Keputusan Pilihan Raya Kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Keputusan Pilihan Raya Umum 2004 telah dipersembahkan secara rasmi kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong oleh Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya pada 22 Mac 2004 jam 10.16% kertas undi telah ditolak atas sebab keraguan pada kertas undi dan sebanyak 30.2.1 Seramai 25 calon daripada 449 calon yang telah bertanding bagi merebut 219 kerusi Parlimen telah hilang wang deposit pilihan raya kerana gagal mendapat 1/8 daripada jumlah undi keseluruhan yang diperolehi oleh calon-calon yang bertanding di Bahagian Pilihan Raya yang berkenaan.9. Jumlah calon yang mewakili parti-parti politik termasuk calon Bebas yang telah hilang wang deposit bagi Pilihan Raya Umum Parlimen adalah seperti di Jadual 9. Pengistiharan yang sama dibuat oleh Ahli-ahli Panel SPR bagi Pilihan Raya Dewan Undangan Negeri.7 yang berikut: .3 Pengistiharan Keputusan Parti Yang Memenangi Pilihan Raya oleh SPR Mengikut Peraturan 25F. 9. 9. 9. Paraturan-Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981. Kuala Lumpur diiringi oleh Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya.00 pagi di Istana Negara. Suruhanjaya diperuntukan kuasa untuk mengistiharkan nama parti yang menang dalam Pilihan Raya apabila memperolehi lebih 50% dari jumlah kerusi Parlimen atau Negeri. sebanyak 134.058 atau 2.5 Jumlah undi yang diperolehi dalam Pilihan Raya Umum 2004 oleh calon-calon yang bertanding mengikut parti politik termasuk calon Bebas bagi Pilihan Dewan Undangan Negeri adalah seperti di Lampiran III. Berikutan itu.4 Bagi Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri.2. Angkatan Tentera dan Pengundi Tidak Hadir Luar Negara tidak dikembalikan dalam tempoh yang ditetapkan juga telah ditolak. Pengerusi SPR dengan secara rasminya pada jam 12.5.

LABUAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SABAH 0 0 0 2 0 1 1 0 8 12 SARAWAK 0 1 0 0 1 0 0 0 2 4 JUMLAH 0 4 1 4 1 1 1 1 12 25 9.P. JADUAL 9. PUTRAJAYA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 N. KL 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 W.P.4. daripada seramai 1.121 calon yang telah bertanding untuk merebut 505 kerusi.8 yang berikut: . PINANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PERAK 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 PAHANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SELANGOR 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 W. seramai 112 calon telah hilang wang deposit pilihan raya kerana gagal mendapat 1/8 daripada jumlah undi keseluruhan yang diperolehi oleh calon-calon yang bertanding. SEMBILAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MELAKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JOHOR 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 W.2 Bagi Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri.P. Kedudukan calon-calon yang hilang wang deposit pilihan raya bagi Dewan Undangan Negeri adalah seperti di Jadual 9.7 Senarai Calon Yang Hilang Wang Deposit Pilihan Raya bagi Parlimen NEGERI BN PAS DAP KeADILan SNAP PASOK SETIA MDP BEBAS JUMLAH PERLIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 KEDAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 KELANTAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TERENGGANU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P.

SEMBILAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MELAKA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 JOHOR 0 6 0 1 0 0 0 0 1 8 W. PINANG 0 0 1 2 0 0 0 0 1 4 PERAK 0 0 2 3 0 0 0 0 3 8 PAHANG 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 SELANGOR 0 0 0 2 0 0 0 0 6 8 W. LABUAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SABAH 0 4 2 12 9 11 10 0 31 79 SARAWAK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH 0 11 7 21 9 11 10 0 43 112 .P.P. JADUAL 9.8 Senarai Calon Yang Hilang Wang Deposit Pilihan Raya bagi Dewan Undangan Negeri NEGERI BN PAS DAP KeADILan BERSEKUTU PASOK SETIA MDP BEBAS JUMLAH PERLIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 KEDAH 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 KELANTAN 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 TERENGGANU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P. KL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 W.P.PUTRAJAYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N.

Selaras dengan peruntukan undang-undang yang berkenaan kesemua mereka telah hilang kelayakan untuk mengundi dan bertanding dalam pilihan raya di dalam tempoh 5 tahun dari tarikh tersebut.9. Selepas tarikh tersebut tamat. Berdasarkan dari tarikh tersebut.(B) 163 pada 12 April 2004.6 Pewartaan Keputusan Pilihan Raya Keputusan Pilihan Raya Umum 2004 bagi Parlimen dan Dewan Undangan Negeri telah diwartakan melalui P. Keputusan penuh pilihan raya mengikut yang diwartakan adalah seperti di Lampiran II dan III.7 Penyata Perbelanjaan Pilihan Raya Seksyen 23 Akta Kesalahan Pilihan Raya menetapkan bahawa calon-calon yang bertanding perlu mengemukakan penyata perbelanjaan pilihan raya di dalam tempoh 31 hari selepas keputusan Pilihan Raya diwartakan. Tarikh pewartaan keputusan Pilihan Raya Umum 2004 ialah pada 12 April 2004. 9. tarikh akhir untuk calon-calon atau ejen masing-masing mengemukakan penyata perbelanjaan pilihan raya ialah pada 13 mei 2004. Suruhanjaya Pilihan Raya mengesahkan bahawa seramai 40 orang calon dan ejen pilihan raya yang gagal mengemukakan penyata perbelanjaan pilihan raya masing-masing mengikut tempoh yang ditetapkan.U. Kedudukan calon dan ejen pilihan raya yang gagal mengemukakan penyata perbelanjaan pilihan raya mengikut negeri adalah seperti di Jadual 9.9 yang berikut: .

9 Jumlah Calon dan Ejen Pilihan Raya yang Tidak Mengemukakan Penyata Perbelanjaan Mengikut Negeri NEGERI BN PAS KeADILan DAP BEBAS PASOK SETIA JUMLAH PERLIS 0 0 0 0 0 0 0 0 KEDAH 0 0 4 1 0 0 0 5 KELANTAN 0 0 0 0 1 0 0 1 TERENGGANU 0 0 0 0 0 0 0 0 P.P. LABUAN 0 0 0 0 0 0 0 0 SABAH 0 0 2 0 4 1 5 12 SARAWAK 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH: 0 5 19 1 8 1 5 39 . SEMBILAN 0 4 0 0 0 0 0 4 MELAKA 0 0 0 0 0 0 0 0 JOHOR 0 1 0 0 1 0 0 2 W. PINANG 0 0 4 0 0 0 0 4 PERAK 0 0 2 0 0 0 0 2 PAHANG 0 0 0 0 0 0 0 0 SELANGOR 0 0 7 0 2 0 0 9 W. PUTRAJAYA 0 0 0 0 0 0 0 0 N.P.P. JADUAL 9. KL 0 0 0 0 0 0 0 0 W.

55 Pasir Bedamar P.30 Jeli N. sebanyak 43 petisyen pilihan raya telah didaftarkan di Mahkamah Tinggi di seluruh Negara oleh pihak-pihak yang tidak berpuas hati dengan keputusan pilihan raya.3 Jerteh P.26 Bangi N.35 Kemuning N. PETISYEN PILIHAN RAYA 10. Parlimen dan Dewan Undangan Negeri seperti di Jadual 10.31 Cukai P.216 Bintulu .95 Tanjung Karang N.15 Api-api Sabah N.6 Chempaka P.41 Kepala Batas N.50 Lahad Datu P.28 Pasir Puteh N.13 Sik P.37 Marang N.27 Sura N.67 Kuala Kangsar N.15 Ladang Terengganu P.44 Permatang Pauh P.39 Mengkebang P. Maklumat dan keputusan penuh kes-kes petisyen pilihan raya bagi Pilihan Raya Umum ke-11. BAB X 10.11 Permatang Pasir Pulau Pinang P.47 Pandamaran Wilayah Persekutuan Kuala P.36 Kuala Terengganu N.213 Selangau Sarawak P.33 Besut N. Berpandukan kepada peruntukan tersebut.39 Dungun N.8 Sungai Burong P.15 Sanglang Kedah P.19 Ru Redang P. mana-mana calon yang tidak berpuas hati dengan keputusan pilihan raya dan mempunyai bukti yang kukuh boleh mengemukakan petisyen pilihan raya kepada Mahkamah Tinggi untuk mendapatkan keputusan Mahkamah bagi membatalkan sesuatu keputusan pilihan raya.24 Senggarang Johor N.179 Ranau N.120 Bukit Bintang Lumpur N.24 Kadok N.53 Rungkup N.13 Guar Sanji Perlis N. sebanyak 17 kes petisyen bagi kerusi Parlimen dan 26 kes petisyen bagi kerusi Dewan Undangan Negeri.1 yang berikut: Jadual 10.37 Air Lanas N.1 Seperti yang diperuntukkan di bawah Perkara 118 Perlembagaan Persekutuan.98 Gombak N.9 Kota Lama P.1 Kes Petisyen Pilihan Raya Umum Ke-11 Parlimen dan Dewan Undangan Negeri Negeri Parlimen Dewan Undangan Negeri N. Daripada jumlah tersebut.17 Gombak Setia Selangor N.35 Pasir Raja P.22 Jelawat Kelantan N.37 Pantai Remis Perak N.25 Bachok N.

47 Pandamaran.179 Ranau. 10. iaitu calon parti Barisan Nasional.120 Bukit Bintang. sebanyak 7 kes rayuan telah diterima oleh Mahkamah Persekutuan untuk didengar iaitu P.2 Majoriti petisyen pilihan raya terbabit melibatkan bantahan dan dakwaan oleh calon dan pengundi ke atas pihak lawan masing-masing. 10. N. Pihak SPR hanyalah dinamakan sebagai responden kedua atau ketiga sahaja.44 Permatang Pauh.17 Gombak Setia. P. 42 daripadanya telah ditolak oleh Hakim Pilihan Raya.10. P. manakala 1 kes sahaja. N.3 Semua kes petisyen pilihan raya di seluruh Negara telah diselesaikan oleh Mahkamah Tinggi pada 29 Oktober 2004.4 Daripada jumlah 43 keputusan petisyen yang diputuskan. iaitu bagi Parlimen P.98 Gombak. Semua kes rayuan telah diselesaikan oleh Mahkamah Persekutuan di dalam tempoh enam bulan dari tarikh rayuan berkenaan didaftarkan dan keputusannya semua ditolak. .37 Pantai Remis dan N. Daripada jumlah 43 kes petisyen yang dikemukakan. P.28 Pasir Puteh di mana Mahkamah Tinggi telah membatalkan keputusan awal yang dibuat Pegawai Pengurus Pilihan Raya dan mengisytiharkan kemenangan kepada pihak pempetisyen.

2. Kesilapan ini timbul disebabkan kelemahan komunikasi di antara pihak yang menguruskan komputer dengan pihak pejabat PPN/Ibu Pejabat SPR.1. ISU-ISU YANG BERBANGKIT SEMASA PILIHAN RAYA 11. terutamanya apabila sesuatu urusan itu melibatkan kebajikan pihak awam. Daripada laporan oleh Pegawai-pegawai Pengurus yang terlibat di pusat mengundi di mana berlakunya kekecohan. Ia berlaku disebabkan tindakan Pengarah Pilihan Raya Negeri Selangor membuka 60 buah pusat mengundi baru di dalam 16 daerah mengundi khususnya di dalam kawasan Lembah Kelang. BAB XI 11. Komputer-komputer yang disediakan tidak dapat membaca CD daftar pemilih yang dibekalkan oleh Ibu Pejabat.3 Penambahan Masa 2 Jam bagi Negeri Selangor SPR telah menerima maklum balas daripada Pegawai-Pegawai Pengurus dan orang ramai berhubungan dengan kesesakan di sesetengah pusat mengundi di Selangor akibat masalah yang diterangkan dalam para 13.1 Isu-Isu Semasa perjalanan pilihan raya umum yang lepas. Apa yang berlaku adalah di luar pengetahuan Panel SPR dan menyentuh soal dasar dan prinsip akauntabiliti. Masalah ini hanya disedari oleh Ibu Pejabat pada hari pengundian. 11. Pengundi juga harus dimaklumkan lebih awal mengenai pusat-pusat mengundi baru itu. Ia menjadi pengajaran kepada Pengarah-pengarah Pilihan Raya Negeri untuk mengenali perbezaan antara tanggungjawab dan akauntabiliti.1. Tindakan yang dijalankan adalah baik bagi kebajikan pengundi tetapi tidak sesuai dengan keadaan masa yang amat suntuk kerana urusan seumpama ini memerlukan pemecahan buku daftar untuk menyalurkan pengundi ke pusat-pusat mengundi yang sesuai mengikut lokaliti (tempat tinggal) masing-masing.1 Penggunaan ‘Compact Disc’ (CD) Terdapat CD yang tidak dapat diguna pakai di pusat mengundi tertentu untuk tujuan semakan semasa pilihan raya umum. 11. Tujuan membuka pusat-pusat baru adalah untuk mengurangkan kesesakan pemilih di pusat-pusat mengundi yang sedia ada. beribu-ribu pemilih didapati tidak dapat mengesan pusat mengundi mereka dan dikira telah terlepas peluang untuk mengundi.1. Ini disebabkan komputer yang digunakan di sesetengah pusat mengundi didapati tidak serasi (compatible) dengan versi CD yang dibekalkan. Pada dasarnya hanya satu pusat mengundi diwujudkan di dalam satu daerah mengundi. SPR mendapati wajar tempoh masa .1. Antara isu tersebut adalah seperti yang berikut: 11. Bagi tujuan memberikan peluang kepada pengundi-pengundi berkenaan membuang undi pada sebelah petang.2 Kekecohan di Selangor Kekecohan yang berlaku di 60 pusat mengundi di kawasan Lembah Kelang Selangor di sepanjang pagi hari mengundi adalah disebabkan berlaku kelemahan petugas-petugas yang menyemak buku daftar pemilih sebelum pengundian. ada beberapa isu yang berbangkit yang menjejaskan kelicinan dan keberkesanan pengurusan pilihan raya di bahagian-bahagian pilihan raya tertentu di seluruh Negara. Keputusan yang di buat secara bersendirian selepas pembubaran Parlimen dan Dewan Undangan Negeri nyata telah menyumbang kepada keadaan kekecohan yang berlaku di dalam kawasan-kawasan yang terlibat. SPR amat dukacita atas insiden yang tidak diduga ini dan ia tidak seharusnya berlaku.

17 Sungai Lembing.1. Pahang Berlakunya penangguhan Pilihan Raya bagi DUN N.5 Percetakan Kertas Undi bagi DUN N.pengundian bagi seluruh Negeri Selangor dilanjutkan selama 2 jam lagi. Di samping itu kelemahan juga berlaku di peringkat Pegawai Pengurus berkenaan yang sepatutnya menyemak mengikut arahan SPR apabila kertas undi diterima sebelum diedarkan. Pahang disebabkan kesilapan pencetakan kertas undi oleh Percetakan Nasional Malaysia (PNMB). Perkara seperti ini adalah di luar kawalan SPR. 11. Walau bagaimanapun. Perkara ini berlaku disebabkan kurang penelitian dan pengawasan oleh petugas-petugas yang menjalankan pencetakan di PNMB. Undang-undang Pendaftaran Pemilih membolehkan orang ramai menyemak nama mereka di dalam daftar pemilih sepanjang masa dan menjadi tanggungjawab mereka sendiri untuk berbuat demikian. bagi cetakan tambahan untuk kertas undi biasa didapati terdapat kesilapan pencetakan simbol parti. 11. Insiden yang tidak sepatutnya berlaku ini amatlah mendukacitakan. Sistem Pesanan Ringkas (SMS) yang baru diperkenalkan oleh SPR bertujuan hanya untuk menyemak daftar pemilih pilihan raya. Di bawah sistem lama pendaftarn pemilih boleh dibuat oleh orang lain sebagai wakil.1.7 Nama Tidak Ada Dalam Daftar Pemilih Ada sebahagian orang ramai mendakwa bahawa nama mereka tidak ada di dalam daftar pemilih sedangkan mereka telah pun mendaftar dan pernah mengundi pada masa lalu. Walau pun tindakan ini belum mempunyai precedent dalam sejarah pilihan raya di Malaysia. Perkara ini berlaku di bawah sistem pendaftaran lama di mana pemohon tidak diwajibkan membawa kad pengenalan serta tidak diwajibkan hadir semasa pendaftaran atau untuk memohon pertukaran alamat. pengedaran maklumat dan program SMS mengenai pusat-pusat mengundi dan tempat-tempat mengundi tidak sempat disediakan secara lebih sempurna. Semasa cetakan awal kertas undi untuk Pengundi Tidak Hadir (Undi Pos). 11.8 Pemindahan Nama dari Pusat-pusat Mengundi SPR ada juga menerima aduan daripada sesetengah pemilih bahawa nama mereka telah dipindahkan dari pusat mengundi asal kepada satu pusat mengundi baru tanpa disedari ataupun tanpa kebenaran mereka. 11.4 Sistem Pesanan Ringkas (SMS) Pada peringkat awal.1. Oleh itu SPR tidak boleh mengambil tanggungjawab apabila kehilangan nama mereka dalam daftar pemilih atau kesilapan itu dimaklumkan pada hari mengundi. tetapi hanya disedari oleh Pegawai Pengurus berkenaan selepas 2 jam pengundian dibuka.1. Setelah diselidiki.6 Laman Web SPR SPR ada menerima aduan daripada orang ramai berkenaan dengan masalah tidak dapat ‘access’ secara mudah dan cepat ke Laman Web SPR. Walau bagaimanapun. Kesempatan ini telah digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk memasukkan . Apabila Pilihan Raya diadakan. didapati kertas undi yang dicetak adalah betul. didapati ia berpunca daripada masalah kesibukan talian internet. ia telah memberikan feadah yang besar dan dianggap satu tindakan yang baik dan wajar serta sesuai bagi memastikan hak pengundi di bawah Perlembagaan Persekutuan terpelihara dan tidak sesiapa yang berminat terlepas peluang untuk mengundi dalam pilihan raya.1. 11.17 Sungai Lembing. SMS berfungsi dengan baik membolehkan pemilih menyemak nama mereka sama ada berada di dalam daftar pemilih atau sebaliknya.

11. Beberapa isi yang dibangkitkan dan masalah yang dihadapi semasa pilihan raya telah dibincangkan secara mendalam. Jawatankuasa ini bertanggungjawab mencari punca-punca masalah dan cara-cara mengatasi masalah-masalah yang timbul untuk kebaikan pilihan raya yang akan datang. SPR telah menubuhkan sebuah Jawatankuasa Audit Pilihan Raya. Tarikh Mesyuarat Post-Mortem adalah seperti di Jadual 11.3 Post-Mortem Pilihan Raya 11. 11. Motif politik kepartian adalah punca utama penipuan ini berlaku.1 yang berikut: . Urus Setia SPR telah mengadakan pelbagai peringkat mesyuarat post-mortem pilihan raya secara menyeluruh diseluruh Negara. Walau bagaimanapun perkara ini tidak akan berlaku jika pengundi-pengundi mengambil kesempatan yang terbuka untuk menyemak nama mereka di dalam daftar pemilih yang dibuka sepanjang masa sebelum pilihan raya berlaku. sama ada melalui mesyuarat post- mortem di peringkat Ibu Pejabat SPR atau di peringkat Pejabat Pilihan Raya Negeri atau mesyuarat-mesyuarat SPR dengan Pegawai-pegawai Pengurus di seluruh Negara.3.2 Jawatankuasa Audit Pilihan Raya Bagi mengenal pasti punca-punca berlakunya beberapa kelemahan semasa pilihan raya umum yang lepas.1 Selain itu.permohonan menukarkan alamat pemilih ke kawasan-kawasan tertentu yang tidak disedari oleh pemilih berkenaan.

Ahli-Ahli Suruhanjaya Pilihan Raya Suruhanjaya Pilihan Raya. Persekutuan Putrajaya Pembantu Pilihan Raya dan beberapa Ketua Tempat Mengundi Pengarah Pilihan Raya Negeri. Pengarah Pilihan Raya Negeri. Penolong Pegawai Pengurus dan Ketua Pasukan Kelantan 12 Mei 2004 Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR). Penolong Pegawai Pengurus dan Ketua Pasukan Selangor 9 April 2004 Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR). Pegawai Pengurus. Pembantu Pilihan Raya dan beberapa Ketua Tempat Mengundi Pengarah Pilihan Raya Negeri. Pegawai Pengurus. Pembantu Pilihan Raya dan beberapa Ketua Tempat Mengundi Pengarah Pilihan Raya Negeri. Pembantu Pilihan Raya dan beberapa Ketua Tempat Mengundi . Pegawai Pengurus. Pegawai Kanan Ibu 22 Jun 2004 Bersama Urus Setia Pejabat Suruhanjaya Pilihan Raya dan Pengarah Pilihan Raya Negeri Pegawai Kanan Ibu Pejabat Suruhanjaya Pilihan Urus Setia Raya dan Pengarah Pilihan Raya Negeri. Wilayah Persekutuan Kuala Penolong Pegawai Pengurus dan Ketua Pasukan Lumpur dan Wilayah 22 April 2004 Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR). Penolong Pegawai Pengurus dan Ketua Pasukan Pahang 28 April 2004 Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR). Jadual 11. Pembantu Pilihan Raya dan beberapa Ketua Tempat Mengundi Pengarah Pilihan Raya Negeri.1 Tarikh Mesyuarat Post-Mortem Pilihan Raya Umum 2004 PERINGKAT/NEGERI TARIKH PIHAK-PIHAK TERLIBAT Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya. Penolong Pegawai Pengurus dan Ketua Pasukan Negeri Sembilan 23 April 2004 Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR). Pegawai Pengurus. Pegawai Pengurus. Penolong Pegawai Pengurus dan Ketua Pasukan Melaka 27 April 2004 Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR). Pembantu Pilihan Raya dan beberapa Ketua Tempat Mengundi Pengarah Pilihan Raya Negeri. Pembantu Pilihan Raya dan beberapa Ketua Tempat Mengundi Pengarah Pilihan Raya Negeri. Pegawai Pengurus. Pembantu Pilihan Raya dan beberapa Ketua Tempat Mengundi Pengarah Pilihan Raya Negeri. Pegawai Pengurus. Pegawai Pengurus. Pegawai Pengurus. 24 April 2004 Suruhanjaya Pilihan Raya Urus Setia Pegawai Kanan Ibu Pejabat Suruhanjaya Pilihan 21 April 2004 Ibu Pejabat Raya. Penolong Pegawai Pengurus dan Ketua Pasukan Johor 12 Mei 2004 Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR). Pembantu Pilihan Raya dan beberapa Ketua Tempat Mengundi Pengarah Pilihan Raya Negeri. Penolong Pegawai Pengurus dan Ketua Pasukan Perak 15 April 2004 Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR). Penolong Pegawai Pengurus dan Ketua Pasukan Kedah 5 Mei 2004 Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR). Pegawai Pengurus. Penolong Pegawai Pengurus dan Ketua Psukan Perlis 26 April 2004 Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR). Pembantu Pilihan Raya dan beberapa Ketua Tempat Mengundi Pengarah Pilihan Raya Negeri.

PERINGKAT/NEGERI TARIKH PIHAK-PIHAK TERLIBAT Pengarah Pilihan Raya Negeri. Pembantu Pilihan Raya dan beberapa Ketua Tempat Mengundi Urus Setia Suruhanjaya Pegawai Kanan Ibu Pejabat Suruhanjaya Pilihan Pilihan Raya Bersama 20 April 2004 Raya dan Pegawai Kanan Angkatan Tentera Angkatan Tentera Malaysia Malaysia Pegawai Kanan Ibu Pejabat Suruhanjaya Pilihan Urus Setia Suruhanjaya Raya dan Pegawai Kanan Polis DiRaja Malaysia Pilihan Raya Bersama Polis 28 April 2004 DiRaja Malaysia Pegawai Kanan Ibu Pejabat Suruhanjaya Pilihan Urus Setia Suruhanjaya Raya dan Pegawai Kanan Kementerian Luar Negeri Pilihan Raya Bersama 30 April 2004 Kementerian Luar Negeri Pegawai kanan Ibu Pejabat Suruhanjaya Pilihan Urus Setia Suruhanjaya Raya dan Pegawai Pos Malaysia Bhd. Persekutuan Labuan Pembantu Pilihan Raya dan beberapa Ketua Tempat Mengundi Pengarah Pilihan Raya Negeri.3. . Pegawai Pengurus. Beberapa tindakan penambahbaikan juga dibuat berhubung dengan penyediaan daftar pemilih serta syor-syor penambahan pusat-pusat mengundi di seluruh Negara untuk mengurangkan kesesakan pada hari pengundian. Antara tindakan penyelesaian yang telah diambil termasuklah membuat cadangan-cadangan untuk meminda beberapa peruntukan undang- undang yang tidak lagi sesuai dengan keadaan masa kini. SPR telah mengambil maklum dan seterusnya tindakan-tindakan menyelesaikan masalah yang timbul sedang dan telah diambil. Penolong Pegawai Pengurus dan Ketua Pasukan Sarawak 19 April 2004 Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR). Pegawai Pengurus.2 Melalui mesyuarat-mesyuarat post-mortem tersebut dan juga laporan- laporan yang diterima dari pelbagai pihak. Pilihan Raya Bersama Pos 8 Julai 2004 Malaysia Bhd 11. Penolong Pegawai Pengurus dan Ketua Pasukan Sabah dan Wilayah 26 April 2004 Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR).

7 Pencetakan buku undang-undang dan peraturan baru ekoran daripada pindaan kepada undang-undang dan peraturan pilihan raya yang telah diluluskan oleh Parlimen. Pertambahan tersebut adalah disebabkan oleh faktor-faktor yang berikut: 12. 12.1.5 juta berbanding dengan Pilihan Raya Umum Ke-10 tahun 1999. dan 12. 12. PERBELANJAAN PILIHAN RAYA 12. iaitu melibatkan pertambahan sebanyak 25 Bahagian Pilihan Raya Parlimen dari 194 kepada 219 dan sebanyak 63 Bahagian Pilihan Raya Dewan Undangan Negeri dari 504 kepada 567. 12. bot dan perahu.1.4 Kos pengurusan bertambah ekoran daripada pelaksanaan undang- undang baru yang membolehkan Pengiraan Semula Undi di Pusat penjumlahan Rasmi Undi bagi mana-mana keputusan yang majoriti kemenangannya 2% atau kurang. berlaku juga tambahan kos tuntutan perjalanan dan elaun lebih masa petugas-petugas pilihan raya berikutan daripada kenaikan gaji tahunan. Jumlah ini menunjukkan peningkatan sebanyak RM 30. 12.1 SPR telah diperuntukkan bajet oleh Kementerian Kewangan sebanyak RM100 Juta untuk menjalankan Pilihan Raya Umum 2004.1.2 Pertambahan jumlah petugas pilihan raya kira-kira 35% berikutan daripada bertambahnya jumlah bahagian pilihan raya dan jumlah bilangan pemilih di seluruh Negara serta keperluan pegawai dan petugas untuk melaksanakan undang-undang dan peraturan-peraturan baru.1.1 Pertambahan bahagian pilihan raya berikutan daripada urusan persempadanan semula bahagian-bahagian pilihan raya yang dijalankan pada tahun 2002/2003 diseluruh Negara.8 Kenaikan kos pengangkutan selain kos sewaan helikopter seperti sewaan kenderaan kereta.6 Penubuhan Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR) melibatkan kos penyediaan pengangkutan. iaitu helikopter yang sama boleh digunakan pada hari berikutnya.1. peralatan dan elaun kepada setiap anggota PP-KPR. BAB XI 12. Selain itu.5 Pelaksanaan pilihan raya umum satu hari dan serentak bagi seluruh Negara yang telah melibatkan tambahan penggunaan helikopter bagi keperluan di Negeri Sabah dan Sarawak berbanding dengan pilihan raya 2 hari sebelum ini.3 Kenaikan elaun petugas-petugas pilihan raya sebanyak 70-100%. . 12.1.1. 12.1.

BAB XIII 13. .1 SPR telah mengadakan Pilihan Raya Umum 2004 mengikut kuasa yang diperuntukkan di bawah Perlembagaan Persekutuan bagi mewujudkan kesinambungan proses demokrasi berparlimen di Malaysia. Pilihan Raya telah dijalankan mengikut undang-undang dan peraturan yang ditetapkan.2 SPR amat bangga untuk merakamkan bahawa dalam pilihan raya ini rakyat nyata telah menggunakan hak mereka untuk memilih secara bebas dan keadaan ini sekali lagi memcerminkan wujudnya unsur-unsur demokrasi yang terpenting iaitu kebebasan untuk memilih. Di samping itu sesuatu kejayaan besar dicapai dari segi prinsip pilihan raya demokratik iaitu keputusan yang diperoleh melalui pilihan raya ini ialah keputusan yang sah dan telah diterima oleh semua pihak baik dalam atau luar Negara. 13. PENUTUP 13. Kejayaan ini menunjukkan kemantapan jentera pengurusan pilihan raya yang disediakan oleh SPR serta kerjasama dan jalinan hubungan dengan agensi-agensi kerajaan dan swasta.

Jabatan Cetak Kerajaan Negeri Sabah. Malaysia Helicopter Services. tenaga petugas. Kerjasama dan sokongan daripada pelbagai pihak termasuk Kementerian dan Jabatan Kerajaan baik di peringkat Persekutuan atau di peringkat Negeri.. Pengundi-pengundi telah dapat menunaikan tanggungjawab kepada Negara dengan bebas..5 SPR juga ingin merakamkan penghargaan kepada Y. Pos Malaysia Bhd..4 SPR memberikan penghargaan khusus kepada RTM atas kerjasama dan penglibatannya dari awal hingga akhir pilihan raya ini berjalan. 14. Seterusnya penghargaan kepada semua Pegawai Pengurus. Sepanjang tempoh berkempen sehingga hari pengundian. Jabatan Peguam Negara. Penolong Pegawai Pengurus. Dengan adanya beberapa peruntukan undang-undang baru yang mengawal aktiviti berkempen oleh calon dan penyokong-penyokong masing-masing.6 Tidak dilupakan ialah penglibatan semua pegawai dan anggota kakitangan SPR dalam menjayakan pilihan raya tersebut. di samping itu juga penghargaan kepada pihak media lain sama ada media cetak atau media elektronik yang telah terlibat dalam membuat liputan meluas di seluruh Negara termasuk menyediakan publisiti dan maklumat berhubungan dengan proses pilihan raya kepada orang ramai sepanjang tempoh tersebut. Kementerian Luar Negeri.A. Jabatan Insolvensi Malaysia dan semua Kerajaan Negeri. peralatan dan logistik serta kemudahan pengangkutan dan sebagainya telah membantu pengurusan pilihan raya berjalan lancar dan licin. Antara pihak yang banyak memberikan sumbangan ialah Polis DiRaja Malaysia (PDRM). . Kementerian Penerangan. pilihan raya tersebut telah berjalan dalam suasana aman dan terkawal. 15. 14. Kementerian Pertahanan. BAB XIV 14.1 Pilihan Raya Umum 2004 bagi Dewan Rakyat dan Dewan-dewan Undangan Negeri secara keseluruhannya telah berjalan dengan lancar dan berjaya. Syarikat Hornbill Skyways. Syarikat Telekom Malaysia Bhd.A Ketua Hakim Negara dan kesemua Hakim yang terlibat di atas kecekapan pihak “judicial” menyediakan jadual dan seterusnya menyelesaikan pembicaraan dalam tempoh masa yang diperlukan oleh undang-undang..2 Kejayaan Pilihan Raya Umum 2004 ialah hasil komitmen daripada semua pihak yang terlibat dalam membantu SPR melaksanakan tanggungjawab mereka kepada Negara. Selain itu pihak lain yang memberikan kerjasama ialah Percetakan Nasional Malaysia Bhd. Kementerian Dalam Negeri. Ketua Tempat Mengundi dan petugas pilihan raya yang telah menjalankan tanggungjawab yang diamanahkan kepada mereka dengan jayanya. Kemeterian Pendidikan. 14.. PENGHARGAAN 14.3 SPR dengan ini merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak yang terlibat yang telah memberikan kerjasama. Badan-badan Berkanun dan Pihak Swasta. suasana berkempen telah berjalan secara aman dan terkawal. Sistem Penerbangan Malaysia (MAS). Kementerian dan Jabatan Kesihatan. Tenaga Nasional Bhd. Jabatan Perdana Menteri. Jabatan Kebajikan Masyarakat. Sabah Air Bhd. 14. Bantuan- bantuan dalam bentuk penggunaan bangunan.

Seterusnya penghargaan kepada semua Pegawai Pengurus. .dengan jayanya.6 Tidak dilupakan ialah penglibatan semua pegawai dan anggota kakitangan SPR dalam menjayakan pilihan raya tersebut. Penolong Pegawai Pengurus. Ketua Tempat Mengundi dan petugas pilihan raya yang telah menjalankan tanggungjawab yang diamanahkan kepada mereka.14.

THE REPORT ON MALAYSIAN GENE. ELECTIONS 2004 ELECTION COMMISSION MALAYSIA .

.

CONTENTS CHAPTER TITLE PAGE I. 2.2 Polling Centres 4.4.4. THE 2004 GENERAL ELECTIONS Background Dissolution of Parliament and State Assemblies Early Preparations for Elections New Laws and Regulations for the 2004 General Elections 4.7.1 Nomination Centres 4. Polling Centres and Vote Tally Centres 4.3 VoteTallyCentres Logistics and Equipment 4.8. 1. ELECTORAL ROLL 3.1 Membership of House of Representatives [Parliament) and State Legislative Assemblies (State) 2.2 Other Equipment .1 Election Offences Act 1954 4. HOUSE OF REPRESENTATIVES AND STATE LEGISLATIVE ASSEMBLIES 2. 3.1 All Year Round Registration of Electors System 3. 4.2 Elections (Conduct of Elections) Regulations 1981 Election Budget Review of Polling Districts Establishment of Nomination Centres.7.7.8.1 Use of ICT 4.2 Preparation of Electoral Roll for the Elections IV. INTRODUCTION 79 11.2 Delimitation of Constituencies 111.

25.12 Meeting with Heads of Federal Departments and Private Sector Agencies 4.20 Media Centre 4.2 Other Election Workers 4.4 Publicity by Ministry of Information .2 Electronic Media 4.9 Updating Guide Books. Sea and River Transportation 4.15 Meeting with Senior Police Personnel 4.22 Printing of Electoral Roll 4.1 Returning Officers.25.13 Meeting with Political Parties 4.10.1 Print Media 4.14 Meeting with the Media 4.10.25.18 Checking of Electoral Roll via S M S 4.23 Distribution and Sale of Electoral Roll 4.11. Assistant Returning Officers and Members of Election Campaign Enforcement Teams 4.11 Briefing and Training Programmes 4. Checklists and Training CDs 4. Assistant Returning Officers and Election Campaign Enforcement Teams 4.3 Management of Postal Voting 4.3 Posters and Brochures 4.16 Briefings on Amendments to Laws and Regulations for the Police 4.1 Air Transport 4.25.25 Publicity 4.2 Other Election Workers 4.21 Verification of Electoral Roll for the Election 4.24.24.1 Returning Officers.10 Appointment of Election Workers 4.11.24 Transportation Requirements 4.CHAPTER TITLE PAGE 4.19 Election Results via Website 4.17 Briefings for Heads of Federal Departments 4.2 Road.11.

5 Printing of Ballot Papers VI 6. VOTING 7. NOMINATION OF CANDIDATES AND PRINTING OF BALLOT PAPERS 5.6 Official Vote Tally Centres 8.1 Counting Process 8.1 State Level Technical Committee on Preparation for the Elections [JKT-PR) 4.2 Postal Voting VIII 8.3 Monitoring Committee on Preparation of the General Elections [JKP-PR) V 5.2 Counting of Votes a t Polling Stations 8. ELECTION CAMPAIGN 6.1 Voting Process 7.CHAPTER TITLE PAGE 4.3 Parties Contesting 5.1 Nomination 5. COUNTING OF VOTES 8.26.1 Election Campaign Enforcement Teams 6.3 Counting at Centralized Counting Centres 8.2 Enforcement Team Reports VII 7.26.26 Establishment of Committees on the Preparation for the Elections 4.7 Recounting a t Official Vote Tally Centres .26.4 Counting of Postal Votes 8.4 Uncontested Elections 5.5 Recounting of Votes a t Polling Stations 8.2 Withdrawal Period of Nomination Forms 5.2 Technical Committee on Coordination for the Preparation of the Elections (JKT-PPR) 4.

3 Extension of Two Hours for Voting In Selangor Short Messaging System (SMSI Printing of Ballot Papers for State Seat N.M Yang di-Pertuan Agong 9.4 Presentation of Election Results to H. 1 .5 Loss of Election Deposit 9.3 Declaration of Winning Party By ECM 9.1. ELECTION EXPENDITURE XI11 13. 17 Sungai Lembing.2 Confusion In Selangor 11.3 Election Post-Mortem XI1 12. ELECTION PETITIONS 133 XI 1 1 .2 Internal Election Audit Committee 1 1.6 Gazetting of Election Results 9. ISSUES IN THE MANAGEMENT OF THE ELECTIONS 135 1 1 .1. 1 Use of Compact Disc 11. ELECTION RESULTS 121 9. 1 Issues 1 1 . Pahang ECM Web Site Names Not Listed In Electoral Roll Transfer of Names to Different Polling Centres 1 1.CHAPTER TITLE PAGE IX 9.2 State Assemblies 9.7 Statement of Election Expenses X 10. CONCLUDING REMARKS XIV 14.1 Parliament 9. ACKNOWLEDGEMENTS .

J M N . RAHMAN PSM. DCSM. PMP Member DATO' HAJI ZAINAL ABIDIN BIN HAJI MAT SAID DSAP. KMN Member (Until 2 8 JANUARY 2005) -. DIMP. ABS -Member (Until 6 August 2004) DATUK Y E 0 HOCK SIEW DMSM. DATUK FATEH CHAND A/L PARS RAM P J N . J S M . J S M . PNBS. KMN. DMSM. J S M . ELECTION COMMISSION MALAYSIA TAN SRI DATUK SERI PANGLIMA HAJI AB. KMN Chairman DATO' HAJI ABDULLAH ZAWAWI BIN HAJI MOHAMED DPCM. AMN. SPDK. DPMK. D N S Member . RASHID BIN AB. CVO Deputy C h a i r m a n (Until 2 2 OCTOBER 2004) DATUK HAJI ABANG ROSELI BIN ABANG HAJI PALENG PGBK.

KMN Member (w. DIMP. DATUK HAJI JAMDIN @ BEE BIN BUYONG PGDK. KMN Secretary (Until 27 NOVEMBER 2 0 0 4 ) NOTE: DATO' HAJI WAN AHMAD BIN WAN OMAR DSMZ.e. J B K .e. KMN Deputy C h a i r m a n (w. DPMT.f 17 DECEMBER 2 0 0 4 ) d TUAN HAJI RAMJI @ MOHAMAD RAMJI BIN ALL1 Member (w. ADK.f 6 DECEMBER 2 0 0 4 ) . KMN. DPMT. DPMS. DIMP. DPMS. DATUK HAJI KAMARUZAMAN BIN HAJI MOHD.f 11 DECEMBER 2004) DR. BSK Member DATO' HAJI WAN AHMAD BIN WAN OMAR DSMZ.f 9 MAY 2005).e. CHU LING HENG J M N . J M N . DIMP Secretary (w.e. J B K . NOOR DMSM. ASDK. J M N .

INTRODUCTION 1.3 In compliance with the above requirements.1 Malaysia held its 10th General Election on 29th November 1999 and the first sitting of the House of Representatives was held on 20th December 1999. the Election Commission of Malaysia (ECM] is required to hold General Elections for Parliament and the State Assemblies within 60 days from the date of dissolution. it was the 10th State General Election. Following the dissolution of Parliament and State Assemblies. As for Sabah. This was the 1 l t h General Election for Parliament and the State Assemblies in Peninsular Malaysia and the 9th Parliamentary election for Sarawak and Sabah. Similarly. which according to normal rule would fall vacant only on 1 8 November 2006. the term of the 9th State Legislative Assembly of Sabah was due to expire on 12th April 2004. In accordance with Article 5 5 (3) of the Federal Constitution and based on the date of the first sitting of the House of Representatives (Parliament). ECM held General Elections for both the Parliament and the State Assemblies for Peninsular Malaysia and Sabah on 21st March 2004.2 His Majesty The Yang di-Pertuan Agong officially dissolved Parliament on 4th March 2004 and this was followed by the dissolution of the State Legislative Assemblies on the same date by Their Majesties the Sultans and Their Excellencies the Yang Di-Pertua Negeri (Governors)of the respective states except for the State Legislative Assembly of Sarawak. 1. based on Article 2 l(3)of the State Constitution of Sabah and the first sitting of the State Legislative Assembly on 14 April 1999. the term of the 10th Parliament was due to expire on 20th December 2004. In accordance with Article 5 5 (4) of the Federal Constitution. . a total of 2 19 Parliamentary seats and 505 State seats became vacant except for 62 State seats of the Sarawak Legislative Assembly.1. 1.

* Labuan 1 1 0 0 Sarawak 28 28 62 62 TOTAL 193 219 504 567 * F. A detailed comparison of Parliamentary and State seats for the 10th and 1 l t h General Elections is shown in Table 2. . it was the 10th State General Election. = Federal Territory ** This was the 1 lth General Election for Parliament and the State Assemblies in Peninsular Malaysia and the 9th Parliament Election for Sarawak and Sabah.T.T. Sembilan 7 8 32 36 Melaka 5 6 25 28 Johor 20 26 40 56 Sabah 20 25 48 60 F. The increase of seats for Parliament and the State Assemblies was the result of the review and delimitation exercise carried out by ECM in 2003. * Putrajaya 0 1 0 0 F.2.1. HOUSE OF REPRESENTATIVES AND STATE LEGISLATIVE ASSEMBLIES 2.T. Parliamentary and State Seats for the 10th and 1 l t h General Elections PARLIAMENT SEATS STATE SEATS STATE 10th 1 1th** 10th 1 1th** General General General General Election Election Election Election Perlis 3 3 15 15 Kedah 15 15 36 36 Kelantan 14 14 43 45 Terengganu 8 8 32 32 Pulau Pinang 11 13 33 40 Perak 23 24 52 59 Pahang 11 14 38 42 Selangor 17 22 48 56 F.1 Membership of House of Representatives (Parliament)and State Legislative Assemblies (State) A total of 219 Parliamentary seats and 505 States seats were involved in the General Elections except for the 62 State seats of Sarawak.T. As for Sabah. * Kuala Lumpur 10 11 0 0 N.

in accordance with Article 113 (2) of the Federal Constitution.2 Delimitation of Constituencies The increase in seats. 25 for Parliament and 63 for the State Assemblies. A s a result of the delimitation exercise. came into force on 2nd May 2003. The delimitation exercise. including the 62 seats of the Sarawak State Assembly which were not involved in the General Election. the number of seats for Parliament increased from 193 to 2 19 and the number of seats for the State Assemblies increased from 504 to 567. resulting from the delimitation exercise that was approved by Parliament on 8th April 2003 and gazetted on 1st May 2003. 2. requires ECM to undertake the review once in eight years. .

564. o f Electors I Difference 1998 9. citizens of 2 1 years and above and who have not been disqualified under the law can register a t any of the registration counters throughout the country. 3. Under this system. Under this system.3. the Supplementary Electoral Roll* is verified quarterly (every 3 months). The yearly increase of electors from 1998 to 2003 is given in Table 3 .1 The new All Year Round Registration System commenced on 16th J u l y 2002 and its implementation was in accordance with Elections (Registration of Electors) Regulations 2002.520 new electors for this election over the number of electors for the previous election. which shortens the waiting period of a n elector to vote in elections a s compared to the previous periodical system of registration. . Pos Malaysia Berhad counters.071 * The Supplementary Electoral Roll contains the names of newly registered electors as well a s those who have changed their electoral addresses.1. 1 . the public can register a s a n elector a t any of the registration counters situated a t all offices of ECM throughout the country.1.1 All Year Round Registration o f Electors S y s t e m 3.3 There was a n increase of 720. ECM mobile units and special counters opened by ECM a t public places a s well a s in the country's rural interiors. Breakdown Of Electors From 1998 t o 2003 I Year No.2 Under the new system. A qualified citizen is required to appear in person and register a s a voter in the constituency determined according to the address shown in the identity card. ELECTORAL ROLL 3.1. 3.

323 1 14.919 160 5.217 13.482 1 455.943 Sarawak 888.205 / 12.126 1 1 Selangor ( 1.102 29. is prima facie to determine the eligibility of a n elector to vote in a n election.226 16.726 1 768.892 1 672.* Putrajaya 4.2.79 1 TOTAL - 10.812 1 11.803 1 570.259 / 14.083.274 / F.006 1 Sabah 755.284.923 1 32.591 electors and a breakdown by states according to Ordinary Voters and Postal Voters is shown in Table 3.T.917 1 I .254 1 2.T.924 1 I Pulau Pinang I 664.177 1 9.T.565 904.901 / 1 Terengganu 1 450.2: Breakdown of Electors By States According to Ordinary Voters and Postal Voters Electors State Total Ordinary Voters Postal Voters 1 Kedah / 809.712 1 10. - Johor I F.752 1 22.105 1 345.351 1 1 Pahang 1 555.786 1 1 Melaka 1 334.2 Preparation of Electoral Roll for the Elections 3.696 / 821. = Federal Territory .* Labuan 1 19.* Kuala Lumpur 641.879 200.422. The Electoral Roll which was used in the General Elections was updated and verified on 2nd March 2004 and gazetted on 4th March 2004 a s the Principal Electoral Roll for the elections. 3.470 1 7.442 1 5. The Electoral Roll. This Roll contained 10.1 The preparation of the Electoral Roll is one of the main responsibilities of ECM.408.284.362 1 1I Perak 1 1.818 670. verified by ECM.T.015 / 1.428 1 1.591 ~ * F.920 1 I F.079 1 Negeri Sembilan I 420.609 1 429.170.137.

3.2.2 The processing and preparation of the Electoral Roll was carried
out according to the Elections (Registration of Electors) Regulations 2002.
Citizens of 2 1 years and above and who have not been disqualified under
the law can register as electors or are eligible to change their address in
the Electoral Roll. The address a s shown in the Identity Card will determine
the exact location of a n elector within the constituency. A Supplementary
Electoral Roll, updated and verified every three months, is displayed for
public claims a n d objections. Every claim is investigated a n d settled
accordingly whereas all objections are resolved through Public Enquiries
held in accordance with Regulation 17, Elections (Registration of Electors)
Regulations 2002.

3.2.3 The preparation of the Electoral Roll for the General Elections began
with the printing of the Master Index Roll followed by the printing of the
Master Copy of the Electoral Roll by ECM. The actual printing of the Electoral
Roll to be used in Peninsular Malaysia was undertaken by Percetakan
Nasional Malaysia Berhad (PNMB).The Electoral Roll to be used in Sabah
was printed by the State Printers (Jabatan Cetak Kerajaan Negeri Sabah),
whereas for Sarawak the Roll was printed by the Sarawak Branch of PNMB.
The whole exercise of printing was under the supervision of PNMB in Kuala
Lumpur to ensure that the Electoral Roll printed was carried out in
accordance with the requirements of ECM for the General Elections.

4. THE 2004 GENERAL ELECTION

4.1 Background

4.1.1 Article 55 (4) of the Federal Constitution provides that the General
Election is to be held within 60 days upon dissolution of the House of
Representatives (Parliament).A similar provision is also contained in the
Constitution of the respective States of Malaysia.

4.1.2 In this regard, the Federal Constitution and the respective State
Constitutions also provide that these legislative bodies would automatically
dissolve after five years from the date of the first sitting of each body,
unless dissolved earlier.

4.1.3 The first sitting of Parliament, after the 10th General Election was
on 20th December 1999, and therefore the normal parliamentary term
would end on 20th December 2004. Similarly, based on the first sitting of
the State Legislative Assembly of Sabah which was on 12th April 1999,
the term of the Sabah Assembly would end on 12th April 2004.

4.2 Dissolution of Parliament and State Assemblies.

His Majesty The Yang di-Pertuan Agong, by virtue of Article 55 (2) of the
Federal Constitution, dissolved Parliament on 4th March 2004. On the
same date, Their Majesties The Sultans and Their Excellencies the Governors
likewise dissolved the respective State Legislative Assemblies except the
State Legislative Assembly of Sarawak whose term would continue until
18th November 2006. The dissolution of Parliament and State Assemblies
paved the way for ECM to call for simultaneous elections to both legislative
bodies.

4.3 Early Preparations for Elections

Preparations for the General Elections began in early 2002. It started with
several amendments to the Election Laws and Regulations in connection
with processes and procedures in the conduct of elections. The changes
to the Laws and Regulations were made to suit the current situation. The
Laws and Regulations cover the Election Act 1958, Election Offences Act
1954, Elections (Conduct of Elections) Regulations 1981, Elections
(Registration of Electors) Regulations 2002 and Elections (Postal Voting)
Regulations 2003. Preparations for the elections were also made pertaining
to the following matters:
(a) Budget allocation for the General Elections from the Ministry of
Finance.
(b) Updating of polling districts, identification of nomination centres
and vote tally centres and gazetting of polling centres throughout
the country.

(c) Preparation of equipment and logistics.
(d) Updating of election guide books, checklists and preparation of
Compact Discs (CD) for training of election staff and workers.
(e) Identification and appointment of Returning Officers, Assistant
Returning Officers, Enforcement Officers and other election staff.
(0 Conduct of briefings and training programmes throughout the
country.
(g) Briefings to the Heads of Government Departments and relevant
agencies of the private sector.
(h) Briefings to political parties and media on election issues and
amendments to the Laws and Regulations.

4.4 New Laws and Regulations for the 2004 General Election

For this election, several new laws and regulations a s given below were
introduced:

4.4.1 Election Offences Act 1954

Section 4A: Candidates or their representatives or any other
persons acting on their behalf are prohibited from
making any statements during the campaign period
t h a t might instigate ill-feelings and hostility
amongst the people.

Section 14(1): Polling and counting agents of a candidate are
allowed to be present a t the polling station a t any
time upon the presentation of their appointment
letters containing their particulars to the Presiding
Officer.

Section 14(1A): Polling and counting agents are required to serve
a t the polling station for a t least two hours and
their replacements shall only be admitted upon
the expiry of the two-hour period.

Section 19(1): Candidates or their election agents shall not spend
more than RM200,OOO for a n election to the House
of Representatives or RM100,OOO for a n election
to the State Legislative Assembly.

Section 24(A)1: No person s h a l l supply o r u s e a n y musical
instrument or loud hailer on nomination day.

Section 24A(2): No person shall wait or loiter within a distance of
50 metres from the limit of any nomination centre.

Section 24B(3): Candidates and political parties are allowed to hold
public meetings or open public rallies only after
obtaining a police permit.

Section 24B(4): C a n d i d a t e s a n d political p a r t i e s s h a l l only
distribute and display election campaign materials
to members of the public in the constituency they
are contesting after having paid to the State Director
of Elections a deposit of RM5,000 for a n election
to the House of Representatives or RM3,000 for
a n election to the State Legislative Assembly.

Section 24B(7): No person shall display or affix any election
campaign materials within a distance of 50 metres
from the limit of any polling centre.

Section 24B(8): Deposits for the election campaign materials shall
be forfeited if the campaign materials affixed and
displayed are not removed within 14 days after
polling day.

Section 24B(9): Should the cost of removing the campaign materials
exceed the deposit forfeited, the difference shall
be borne by the candidate.

Section26(l)(b): No person shall supply o r u s e a n y musical
instrument or loud hailer on polling day.

Section 26(l)(d): No person shall use any residence, shop house,
or any premise as a n office or a centre for any
political activity within .50 metres from the limit
of the polling centre on polling day.

Section 26(l)(e): No person is allowed to check the identity or names
of electors in the Electoral Roll, solicit or influence
electors on their choice of voting, or to wait or
loiter within 50 metres from the limit of the polling
centre on polling day.

Section 26(l)(g): No person is allowed to wear, hold or carry any
form of clothing, head covering, ornament, rosette,
water bottle or umbrella considered a s campaign
material within 50 metres from the limit of polling
centre on the polling day.

Section 26A(1)(2)(3): ECM checking booths are erected to replace party
booths (pondok panas) for the purpose of assisting
voters to check their names and their polling
stations (streams) in the Electoral Roll. In these
booths, party observers are allowed to be present
for a t l e a s t two h o u r s a t a time a n d t h e i r
replacements shall only be allowed upon the expiry
of the two-hour period.

Section 26B: Provisions for the appointment of party canvassers
are abolished.

Section 27B-27H: Establishment of Election Campaign Enforcement
Teams or P a s u k a n Penguat K u a s a Kernpen Pilihan
R a y a (PP-KPR) for the purpose of monitoring and
controlling campaign activities during the campaign
period until the end of polling day.

Section 35A: The hearing of every election petition shall be
concluded not later than six months from the date
of the presentation of the election petition to the
High Court.

Section 36A: The decision of the Election Judge on any election
petition can be appealed to the Federal Court within
14 days from the date of the decision of the High
Court.

Section 36B: An appeal against the decision of the Election Judge
shall be heard and decided upon by the Federal
C o u r t within six m o n t h s from t h e d a t e of
presentation of the appeal.

4.4.2 Elections (Conduct of Elections) Regulations 198 1

Regulation 4(4)(c): Each candidate is required to furnish full details,
including the correspondence address of t h e
candidate, a s required in the nomination papers.

Regulation 4(4)(d): Each nomination paper submitted by a candidate
must be correctly filled in the National Language
a n d shall s t a t e t h e name a n d Identity Card
particulars of the proposer and seconder , whose
names must also appear in the Electoral Roll used
for the constituency for which the candidate is
seeking election.

Regulation 4(8): The State Director of Elections or the Returning
Officer shall charge a fee of RM20 for a set of
nomination papers.

Regulation 5(1): Election deposit for the House of Representatives
is RM10,000 and for the State Legislative Assembly
it is RM5.000.

Regulation 6(2): Nomination papers in triplicate must be submitted
to the Returning Officer between 9 a.m and 10
a.m on nomination day.

Regulation 6(5)&7(2):Display of nomination papers for examination and
objection (if any] by candidates or their proposers
and seconders and one other person appointed
by each candidate is from 10 a.m until 11 a.m.

Regulation 7(4): The Returning Officer must decide and announce
the decision of any objections made on nomination
papers after 1 1 a.m.

Regulation 9(1): A candidate may withdraw his candidature by
giving notice using Form 6 for t h e House of
Representatives or using Form 6A for the State
Legislative Assembly before 10 a.m on nomination
day. These forms must be signed by the candidate
and attested to by a witness.

Regulation 1 1(2)(e): The provision on Form 7 is abolished.

Regulation 1 1(7)(8)(9):Withdrawal of candidature by any candidate is
allowed within 3 days after nomination day. Such
withdrawal must be submitted by a written notice
together with the withdrawal form (either Form 6
or 6A) and must be signed by the candidate and
attested to by a witness, and must be submitted
in person to the Returning Officer. In such a case,
the name of the candidate will not be printed on
the ballot paper.

Regulation 1 l(10): The election deposit of a candidate who withdraws
his candidature after 10 a.m on nomination day
will be forfeited.

Regulation 12(2): Provisionfor the appointment ofa Senior Presiding
Of~cerfor polling centres is abolished.

Regulation 14(A): The Electoral Roll distributed to the candidates
on nomination day are the authoritative texts of
the electoral rolls to be used by the Returning
Officers and Presiding Officers on polling day.

Regulation 15(3): The Presiding Officers shall regulate the number
of voters to be admitted a t any one time. The people
allowed to be admitted are Polling and Counting
Clerks, Polling and Counting Agents, voters whose
names are listed in the Electoral Roll specified a s
well a s "a relative" of a voter approved under the
law for infirmed voters. Besides these people, others
include the candidates, their election agents, the
returning officers concerned, members and officers
of ECM.

Regulation 18(2A): If a candidate or his election agent or polling agent
is not present a t the polling station before polling
begins, the candidate or his election agent or polling
agent cannot dispute that the ballot box used by
the Presiding Officer was empty before polling
begins.

1: . whenever a political party h a s acquired a majority which exceeds 50 percent of the total seats of the House of Representatives and the State Legislative Assemblies that are allocated for the election.5 Election Budget The Ministry of Finance approved a n election budget of RMlOO million. Should the election expenditure exceed this amount a supplementary budget would be provided. a recount is allowed to be carried out only once a t the Vote Tally Centre if the difference between the total votes cast for the leading candidate and the total votes cast for the next leading candidate is 2% or less of the total number of votes cast.Regulation 18(2B): In the case where the candidate or his election agent or his polling agent is not present a t the polling station before polling begins. several new polling districts were created. 4. Regulation 25(1A): Only one counting agent of each candidate i s allowed to be admitted a t a time to any polling station. ECM identified places suitable for use as nomination centres.7 Establishment of Nomination Centres. The emphasis was to convenience voters to exercise their rights a s well a s to reduce the number of electors in each polling district to avoid congestion o n polling day. Regulation 22: Provision on the tendered ballot papers is abolished. Polling Centres and Vote Tally Centres For the General Election.6 Review of Polling Districts Under a n extensive exercise to review the positions of all polling districts. the Presiding Officer shall call any Police personnel on duty outside the polling station to check and determine that the ballot box is empty before polling begins. 4. polling centres and vote tally centres. a s t h e case may be. 4. Regulation 18(3): The Presiding Officer is required to lock-up the ballot box and affix on the ballot box a clip and security tape that shall be signed by the Presiding Officer and by each polling agent if so desired. Regulation 25D(5B): Upon the request of the losing candidate. Regulation 25F: ECM shall declare a party has won the election for the House of Representatives and the State Legislative Assemblies. A list of these centres is given in Table 4. respectively.

.284 14 520 Terengganu 8 293 850 8 348 Pulau Pinang 13 278 1. Nomination Centres.162 14 476 .062 11 496 1 Negeri Sembilan 8 282 758 - 8 293 .1.T.5 13 15 628 Kelantan 14 486 1. - F. School Halls.403 24 1229 Pahang 14 478 1.- Melaka 6 179 668 6 430 Johor 26 782 2.107 13 462 .7. 4.T.1 Nomination Centres 4. (c) Convenience for candidates. Polling Centres and Vote Tally Centres I I I I I I I State Nomination Polling Polling Vote Electoral Centres Centres Stations Tally Roll Centres Checking Booths Perlis 3 78 219 3 87 1 Kedah 15 64 1 1.331 26 967 Sabah 25 623 1.2 Buildings used included Community Halls. party and supporters.* Labuan 1 12 33 1 10 Sarawak 28 1665 2. (b) Suitable location of the building for police to control traffic.1 Selection of Nomination Centres was based on the following criteria: (a) Security considerations.* Putrajaya 1 5 33 1 3 F. . .7. A total of 219 nomination centres were used according to the number of parliamentary seats in the country.* Kuala Lumpur 11 162 1. Operation Rooms of District Offices/ Town Councils/ District Councils and Government Departments. .328 1 19.675 28 444 I Total 1 219 1 7.1. (A building or hall with proper fencing).316 25 489 F.T. - 1 Perak 24 708 2.7.833 1 219 1 7963 1 * Federal Territory 4.

U.2 Polling Centres 4. the proposer.7. the law prohibits political parties and candidates from holding campaign activities.3 Under the amended law.U.8 Logistics and Equipment Preparation of logistics and equipment for the General Elections was made and included the development of the application of ICT systems to be used in the management of elections. The centres were gazetted via P.3. In addition. ECM made use of tents or long houses. gathering and using or carrying party symbols within the restricted zone of 50 metres from the limit of the polling centres. A total of 7. The ammended law has abolished the appointment of party canvassers. 4. the security of the Vote Tally Centre must be maintained to ensure that the ballot boxes are safe until recounting begins the following day.7. 4. However the recounting of ballot papers a t the Vote Tally Centre shall be carried out the next day according to the procedures prescribed by ECM.7.2. the provision for the establishment of party booths.1 A large number of polling centres comprised school buildings and community halls. In areas where such facilities were not available. was also abolished. To compensate for the abolishment of the party booths. A total of 219 vote tally centres was established according to the number of parliamentary constituencies. The bgildings used as vote tally centres were mainly multi-purpose halls or s ool halls i"" that have compounds for party supporters to gather while wai ing for the announcement of election results. In this regard.328 polling centres consisting of 19.4.3. This provision h a s facilitated the police in the management of law and order. (B) 13. 4. 4. .3 Vote Tally Centres 4.7.1 Election results brought in by Presiding Officers of their respective polling stations in a constituency are to be tallied by the Returning Officer at the Vote Tally Centre to determine the results of the election.1. no one except the candidate.2. such a s in the interior of Sabah and Sarawak.(B) 100 dated 15thMarch 2004 and P.7.U. commonly known a s pondokpanas erected outside the entrance of polling centres.2 Outside the polling centres.U. (B) 30 dated athJ a n u a r y 2004 a n d P.(B) 101 and 104-A dated 16thMarch 2004.7. 4.843 polling stations (streams) were identified. ECM workers and the police on duty is allowed within 50 metres from the limit of any nomination centre. P. the amended law allows ECM to establish Electoral Roll Checking Booths to be manned by ECM workers to assist voters to check their names and polling stations (streams) on polling day. seconder.2 In the event that the difference of majority is two percent or less and a t the request by the candidate concerned. The establishment of the 50 metre restricted zone from the limit of polling centres is to enable the police to manage traffic flow and maintain law and order more effectively.7.(B) 98 a n d P. a recount shall be carried out at the centre by the Returning Officer.U.

officers from other government departments such a s Local Government Authorities (LGA). . knives. Assistant District Officers and senior officers of local government authorities. security tapes for ballot boxes and envelopes. Electoral Roll application software was used to assist in the management of elections. ropes and security tapes for marking the restricted zone. envelopes. Education Department.10 Appointment of Election Workers A total of 172.8. suitable and experienced officers were appropriately chosen. The appointment was made according to Section 3 of the Election Act 1958 and in accordance with Article 115 of the Federal Constitution.1 Returning Officers. polling booths. CDs containing details on electors were prepared and sold to political parties and individuals to enable them to check the s t a t u s of voters in any constituency. clips. 4.2 Other Equipment Equipment such a s ballot boxes. stickers. Priority was given to District Officers. Drainage and Irrigation Department (DID)and State Secretariat (SS)were also appointed. Checklists and Training CDs Following the amendments to the laws and regulations. forms. Other items included cutters. 4. 4.Forestry Department (FD). perforators.799 election workers of various categories were appointed a s in Appendix I. 4.4. guide books and checklists were updated and training CDs were prepared for the benefit of officers and election workers. Assistant Returning Officers and Members of Election Campaign Enforcement Teams 4. scissors.9 Updating Guide Books.10. Public Works Department (PWD). They also possessed the authority to mobilize the administrative machinery in the management of elections.8. Their appointments were made based on their experience and positions held in their respective districts for which they were responsible. In the event that the number of officers from the District Offices were insufficient.10. Assistant Returning Officers and Head of the Election Campaign Enforcement Teams.1 Use of ICT The use of computers and web facilities helped to link ECM Headquarters to all the State Election Offices throughout the country. These books and checklists on processes and procedures were prepared to ensure that all election workers were familiar with their respective roles to enable them to carry out their functions accordingly. counting trays.1 For the appointment of Returning Officers.1. postal ballot bags and posters were all in place before the elections.

(B) 41 dated 22ndJanuary 2004. ECM appointed a total of 219 Returning Officers and 901 Assistant Returning Officers throughout the country.10.2 For the conduct of the General Elections. Their appointments were gazetted via P.3. respectively.U.2 and Table 4.1. A breakdown of Returning Officers and Assistant Returning Officers according to departments is shown in Table 4.4. .

SEMBILAN 7 0 0 1 0 0 0 0 MELAKA 6 0 0 0 0 0 0 0 JOHOR 10 7 1 - 8 0 0 0 0 F.T.T. = Federal Territory . TABLE 4.T. * LABUAN 0 1 0 0 0 0 0 0 SABAH 16 5 0 0 0 0 1 3 SARAWAK 24 4 0 0 0 0 0 0 TOTAL 145 47 1 14 4 0 1 7 * F.T.2 Breakdown of Returning Officers According to Departments STATE DISTRICT LGA PWD LAND EDUCATION DID FD SS TOTAL OFFICE OFFICE DEPARTMENT OFFICE PERLIS 0 0 0 1 1 0 1 1 KEDAH 12 2 0 1 0 0 0 0 KELANTAN 11 1 0 1 0 0 0 1 - TERENGGANU 7 1 0 0 0 0 0 0 PULAU PINANG 9 2 0 1 1 0 0 0 PERAK 20 3 0 0 0 0 0 1 PAHANG 11 2 0 1 0 0 0 0 SELANGOR 12 10 0 0 0 0 0 0 F. * PUTRAJAYA 0 1 0 0 0 0 0 0 N. * KUALA LUMPUR 0 8 0 0 2 0 0 1 F.

T.* LABUAN 0 2 0 SABAH 51 9 10 0 8 0 2 12 92 SARAWAK 71 17 0 0 1 0 0 3 92 TOTAL 409 209 47 71 54 I 16 1 4 / 91 1 901 * F.* KUALA LUMPUR 0 16 0 0 4 0 0 2 22 F.* PUTRAJAYA 0 2 0 0 0 0 0 0 2 N. SEMBILAN 23 6 3 9 0 1 0 10 52 MELAKA 11 3 2 1 8 0 0 17 42 . - JOHOR 18 39 8 F.T.T. Breakdown of Assistant Returning Officers According to Departments STATE DISTRICT LGA PWD LAND EDUCATION SS TOTAL OFFICE OFFICE DEPARTMENT OFFICE PERLIS 0 0 0 0 8 0 0 12 20 KEDAH 33 12 0 13 0 0 0 1 59 KELANTAN 33 15 4 4 0 2 0 5 63 TERENGGANU 18 8 0 18 0 0 0 0 44 PULAU PINANG 19 5 8 8 11 5 0 7 63 PERAK 46 25 4 0 6 3 1 14 99 PAHANG 46 11 4 4 0 3 1 0 69 SELANGOR 40 39 4 0 3 2 0 0 88 F. = Federal Territory .T.

a representative from the local Government Authority and a representative from each contesting political party or independent candidate.11.4.10. ECM established Election Campaign Enforcement Teams in all Parliamentary Constituencies in Peninsular Malaysia.1 Other election workers appointed comprised Presiding Officers.2 Other Election Workers 4. they still needed to understand the new procedures and regulations resulting from the amendments to the laws and regulations. Assistant Returning Officers and Election Campaign Enforcement Teams were held according to states. Assistant Returning Officers and Election Campaign Enforcement Teams Briefings to Returning Officers. for the purpose of overseeing and monitoring the activities of candidates and their supporters a s well a s activities of political parties during the official campaign period. The briefings were presented by the Commission Secretary or his deputy. 4. Polling Centre Ushers and other helpers. ECM conducted several briefing and training programmes for the appointed officers and workers.11 Briefing and Training Programmes To ensure that the management and conduct of the General Elections were carried out successfully. 4. 4. the Police were directly involved in monitoring the security situation. especially the appointment of Presiding Officers.10. were given to those who were experienced and were previously involved in the conduct of elections. 4. Postal Voting and Counting Clerks. Priorities for these appointments.1 Returning Officers. while the rest were officers and staff from various government departments. Nevertheless.3 In accordance with Section 27B of the Election Offences Act 1954. .10. At each briefing session the Chairman or Deputy Chairman of ECM addressed all the officers present and reminded them to carry out their responsibilities fairly and according to the laws and regulations. in these 31 constituencies where the enforcement teams were not established.2. a s shown in Table 4.2 Almost 80% of those appointed were school teachers. The composition of each team comprised the Head. Electoral Roll Checking Clerks.1.4. Polling and Counting Clerks. Although most of them had the necessary experience.10. Details of their appointment are shown in Appendix I. 11 in Sabah and 12 in Sarawak. ECM did not establish Election Campaign Enforcement Teams in 31 other Parliamentary Constituencies. This decision was made based on advice by the security authorities of these areas. a representative from the Police.2.

2004 1 1 Kedah 1 08.T.01. were conducted by State Election Directors in their respective states between 9 February and 18 March 2004.01.11.11.2004 1 * F.T.0 1.2004 F.2004 1 / 24 and 27.2004 1 9 and 10. Assistant Returning Officers and Election Campaign Enforcement Teams I State 1 Date I I Perlis 1 12.2. 7 and 9.02.2. Polling and Counting Clerks and Electoral Roll Checking Clerks.1 Training and briefings for other election workers.01.T.2 During these training and briefings sessions.* Labuan 1 05. Polling and Counting Clerks.2004 1 ( F.02.T.01. they were also supplied with training compact discs on polling and counting procedures to ensure they carry out their functions according to laws and regulations.02.2004 Selangor 13.2004 Melaka 29. ECM also conducted special briefing and training programmes on the management of postal voting for Returning Officers.11. Electoral Roll Checking Clerks.02. 4.* Kuala Lumpur 15. they were also supplied with guide books and checklists concerning their respective functions a s Presiding Officers.2004 Johor 26 and 27.3 To ensure that the management of postal voting was carried out smoothly.2 Other Election Workers 4. other than explaining the various processes and working procedures.11.01.2. = Federal Territory 4.Briefings to Returning Officers. Assistant .* Putrajaya F. consisting of Presiding Officers. 4. For the Presiding Officers.2004 1 Sabah 1 5.

2004 I 1 Pahang 1 10. Sembilan- 1 19. In this regard.2.2004 I 1 Terengganu / 07.T.2004 I 1 Kelantan 1 08. = Federal Territory . Briefing on Postal Vote Management State Date I Perlis 1 15.3.m on polling day.00 p.3. This coordination is important to ensure that the postal voting envelopes reach the office of the respective Returning Officer before 5.* Kuala Lumpur 1 12.3.3.2004 1 1 Melaka ( Johor 1 10. from the Armed Forces for the military personnel and from Pos Malaysia Berhad (PMB) for other categories of postal voters. 4. Armed Forces and Pos Malaysia Berhad were held in the respective states a s shown in Table 4.2004 I 1 Pulau Pinang 1 10. For absent voters outside the country.3.* Labuan 12.T. The briefing and training programmes concerning t h e management of postal voting for the Police.2004 * F.m on polling day.3.00 p. they were also supplied with relevant guide books and checklists.3.2004 1 1 Kedah 1 12.2004 1 I F. The process is managed by a coordinating officer specially appointed from the Police for postal voters among the police personnel.3.2004 Sarawak 16. 4.11.3. the dispatch of postal ballots is done through the Ministry of Foreign Affairs (Wisma Putra) upon receipt of these ballots from the respective Returning Officers.* Putrajaya / 12.3. Armed Forces and Pos Malaysia Berhad.11. Votes from postal voters outside the country must reach the respective Returning Officer by 5.2004 I 1 F.3.T.Returning Officers in charge of postal voting and Postal Voting and Counting Clerks in all constituencies that were involved in postal voting.3.2 Coordination and distribution of postal voting documents were carried out a t ECM Headquarters and State Election Offices together with officers appointed from the Police.11.3.1 In the conduct of elections.5.3.2004 I ( Selangor I 1 and2.3.2004 I 1 N.3 Management of Postal Voting 4. the dispatch of postal voting envelopes to postal voters around the country is done by courier service.2004 1 F.2004 I Sabah 12.T.

The discussion involved aspects on assistance and co-operation required from various government departments and the private sector.Liberal Democratic Party (LDP). Parti Bersatu Sabah (PBS).All Malaysian Indian Progressive Front (AMIPF)and Parti Punjabi Malaysia (PPM). Sarawak National Action Party (SNAP) and State Reform Party (STAR). Democratic Action Party (DAP). Similarly.Sarawak United People's Party (SUPP).13 Meetings with Political Parties 4. Party Rakyat Malaysia (PRM). Two sessions were held with representatives from component parties of Barisan Nasional: United Malay National Organization (UMNO). such a s transportation requirements. These meetings were held on the dates as shown in Table 4.Sabah Progressive Party (SAPP). The meeting was chaired by the Chairman of ECM and was attended by all ECM Panel Members. Parti Pusaka Bumiputra Bersatu Sarawak (PBB].Malaysian Chinese Association (MCA). Persatuan Kebangsaan Pasok Nunukragang Bersatu (PASOK). This was followed by two sessions with representatives from Parti Islam SeMalaysia [PAS). 4.Parti Bansa Dayak Sarawak (PBDS). Malaysian Indian Congress (MIC). Bangi on 2nd March 2004. ECM also conducted a series of briefings for political parties a t state level.1 ECM held several sessions with political parties to explain the amendments made to the election laws and regulations.Gerakan Rakyat Malaysia (GRM). People's Progressive Party [PPP).4. All matters relating to the conduct of the elections were discussed.13.12 Meeting with Heads of Federal Departments and Private Sector Agencies The meeting between ECM and Heads of Federal Departments and Private Sector Agencies was held a t Equatorial Hotel. TABLE 4. senior officers from ECM Headquarters and Heads of Federal Departments and Private Sector Agencies. Parti Bersatu Rakyat Sabah (PBRS). Pertubuhan Pasok Momogun Kadazan Dusun Bersatu (UPKO).6. Malaysian Democratic Party (MDP).6 Dates of Meetings With Political Parties I Date 1 Parties I 21 March 2003 Barisan Nasional 19 August 2003 Component Parties 22 May 2003 Other Parties 20 August 2003 . use of buildings and other logistical supports a t various levels. Parti Keadilan (KeADILan). Sarawak Progressive Democratic Party (PDPS) together with Kongres Indian Muslim Malaysia (KIMMA).

4. Petaling Jaya on 3 0 September 2003 to brief them on new amendments to the election laws and regulations and also to remind them of their role and responsibility during the elections. 4. and senior police personnel.3 Based on feedback during the meetings. proposal on the establishment of Code of Ethics for Elections and aspects regarding voter registration. were discussed. In addition. headed by the Inspector General Police. These meetings involved all State Chief Police Officers and Officers In-Charge of Police Districts. several important issues were discussed including ECM's proposal to introduce regulations regarding the requirement for political parties to register with ECM a s a precondition to participate in a n election. a s well a s relevant sections under the Election Offences Act 1954.4. . All aspects of election laws and security pertaining to the elections. Besides this. during the period of campaign. headed by the Chairman.2 During these meetings.7 shows details on the briefing dates. to monitor the activities of political parties during elections. However.16 Briefings on Amendments to Laws and Regulations for the Police ECM held a series of meetings with police personnel a t state level to brief them on the amendments to the laws and regulations that were to be enforced during this election. a s well a s the role of the Police on nomination day.15 Meeting with Senior Police Personnel On 3rd March 2004 a meeting was held a t ECM Headquarters between ECM.14 Meeting with the Media A meeting with the heads and representatives of the media was held a t Hilton Hotel. ECM also requested the media to cooperate by disseminating information on voter education to the general public especially with respect to their rights and responsibilities during the elections.13. ECM received positive response from the political parties regarding the establishment of the Election Campaign Enforcement Teams. During their coverage of the campaign activities. other officers involved in security were also briefed. 4. Other matters discussed were on the establishment of the Election Campaign Enforcement Teams. on polling day and during vote tallying. 4. This meeting with the top management of the Police Force was to ensure close cooperation between ECM and the Police. Table 4. ECM requested the media to give a balanced coverage on the election campaign for all candidates and political parties. the proposal requiring political parties to register with ECM a s a precondition to participate in elections and the proposal to introduce the Code of Ethics for Elections were put in abeyance in view of the fact that there are already sufficient provisions under the Registration of Society Act.13. The media was also briefed on the preparations made by ECM to facilitate the media to cover the elections.

8. TABLE 4.7.03 Selangor 21.03 Kedah 15. Sembilan 26.7 Briefings on Amendments to Laws and Regulations for the Police State Date Perlis 12.* Kuala Lumpur 23.7.03 * F.03 1 Pahang 4. ECM introduced the short messaging service (SMS) besides the normal method of checking via telephone and website.03 Melaka 23. The response from the public on the usage of SMS was very encouraging.7. . Matters discussed included preparations for the elections and details on amendments to the laws and regulations.* Putrajaya 23.18 Checking of Electoral Roll via SMS To facilitate the checking of names on the Electoral Roll.12.03 1 N.8.03 F.03 1 Terengganu 1 26.8.03 Kelantan 1 ~ 28. at the Heads of Federal Departments quarterly Conference at the Prime Minister's Department.17 Briefing for Heads of Federal Departments On 16 February 2004.T.8.03 i / Perak 1 16.03 Sarawak 12.7.8.7. The Chief Secretary to the Government was also in attendance.7. The cooperation needed from the government departments and agencies during the elections was also emphasized.T.03 F.T.8.7.7.03 1 Pulau Pinang I 21. 4. = Federal Territory 4.03 F.8.* Labuan 14.8. the Commission Secretary also briefed the various Head of Federal Departments on election preparation.03 Johor 31.03 Headquarters 22.T.03 Sabah 14.

Sufficient copies of the roll were printed for sale to the public and political parties. Through this Media Centre. 4.20 Media Centre A Media Centre was established by ECM in Putrajaya for the benefit of the media and the public in general.30 Jeli and P. This centre began its operations immediately following the dissolution of Parliament.22. P.19 Election Results via Website ECM introduced the system of announcement of the election results through its Website for the benefit of the people within and outside the country (www. . The Electoral Roll used in these four Parliamentary Constituencies was the one which was verified u p to 30th ~ e p t e m b e r2003. ECM also prepared the Electoral Roll in CD format for sale.22.31 Kuala Krai.2 The Electoral Roll was printed by the National Printers (PNMB).21 Verification of Electoral Roll for the Elections The Electoral Roll which was verified for use during the General Elections was gazetted on 2nd March 2004. all information and reports on the elections were broadcast live throughout the country for the benefit of political parties. two days before nomination day on 13th March 2004. 4. All electoral rolls according to constituencies.1 Nine days were set aside for the preparation and printing of the Electoral Roll. P. Those electors who registered between 1st January 2004 and 1st March 2004.gov.25 Bachok.23 Distribution and Sale of Electoral Roll The printed copies of the Electoral Roll were distributed to the State Directors of Elections beginning on 5th March 2004 for use on nomination day. This Electoral Roll incorporated voters registered u p to 3 1 December 2003 except for four constituencies i.e. were unable to vote when Parliament and the State Assemblies were dissolved on 4th March 2004. Printing began on 5th March 2004 and was completed on 11th March 2004. 4. P. 4.22 Printing of Electoral Roll 4. This centre was equipped with state-of-the-art IT facilities. Besides the printing of the electoral rolls in hard copy format.spr. 4.4. candidates. estimated a t 75.27 Tanah Merah. were ready before nomination day.000 people. ECM had 17 days to prepare for the elections from the date of dissolution. Their names could only be verified after 31st March 2004. voters and the general public.my).

Sea and River Transportation For areas which were accessible by road. Announcements by the Chairman of ECM. played the main role in assisting ECM to disseminate information and increase public awareness on election matters.25.24.4. 4. the services of Syarikat Sabah Air were used to transport election workers and equipment.1 Print Media The print media. 4. coverage was also carried out by the electronic media that is via television and radio. 4. From time to time announcements were made by ECM headquarters or State Directors of Elections on matters pertaining to the elections and these were well reported by the print media.2 Road. especially newspapers.25. speed boats and dugouts to transport workers and equipment to polling centres. For Pahang and Kelantan.3 Posters and Brochures ECM prepared a number of posters which were displayed in public areas to remind the electors to come forward to vote on polling day. ECM went on a publicity campaign throughout the country using the print and electronic media. ECM employed helicopter services to bring back ballot boxes to Vote Tally Centres from 216 areas where there were transportation difficulties.1 Air Transport Helicopter transport was used for the remote constituencies in Sabah. and State Directors of Elections were given wide coverage by the electronic media to ensure matters on the election reached the general public effectively.2 Electronic Media Other than the print media.24 Transportation Requirements The types of transportation utilized for the elections consisted of the following: 4. Since polling was simultaneously carried out and polling was restricted to one day only. 4. Special brochures were prepared and circulated in Sabah to provide information to the public on the simultaneous elections to Parliament and the State .25 Publicity In order to encourage a higher voter turnout.24. 4.25. where transportation by road is difficult. ECM enlisted the services of Malaysian Helicopter Services (MHS) and the Royal Malaysian Air Force. For Sabah. whereas for Sarawak the services of Hornbill Skyways were used. the Secretary. Sarawak and certain areas in the Peninsula such a s Pahang and Kelantan. sea or river ECM used four- wheel drive vehicles.

Melaka and Pulau Pinang). 4.26 Establishment of Committees on the Preparation for the Elections ECM established several co-ordinating and monitoring committees a t Headquarters and state level to ensure that the elections were smoothly conducted. Y.26. The EC Panel Members in this committee were responsible for the monitoring of the progress in the states.Assembly which were being held for the first time in Sabah. Kedah. In the past elections. simultaneous elections were only held in Peninsular Malaysia. Y.2 Technical Committee on Coordination for the Preparation of the Elections (JKT-PPR) The Technical Committee on the Coordination for the Preparation of the General Elections was established to coordinate and harmonize all aspects pertaining to the elections. Datuk Haji Abang Roseli bin Abang Haji Paleng (Sarawak. The role of this committee was to monitor and ascertain that the preparation for the elections was carried out smoothly according to schedule and decisions made.Bhg.1 State Level Technical Committee on Preparation for the Elections (JKT-PR) At the state level.T. a song encouraging voters to t u r n out for the elections was aired. F.4 Publicity by Ministry of Information Besides the wide coverage carried out via the print and electronic media a s well as brochures and posters circulated to encourage electors to vote. a committee chaired by the State Director of Elections with relevant staff a s members. This Committee was chaired by the Commission's Secretary and it comprised all unit heads and senior officers at Headquarters and all State Directors of Elections. Sabah and F.3 Monitoring Committee on Preparation of the General Elections (JKP-PR) This committee was chaired by the Deputy Chairman of ECM and consisted of all EC Panel Members.26.26. F. .Bhg. in co-operation with Film Negara.Bhg. 4.Bhg.Bhg. Datuk Yeo Hock Siew (Kelantan. was formed. several senior officers from the Commission's Secretariat a t Headquarters and appropriate State Directors of Elections. Dato' Haji Zainal Abidin bin Haji Mat Said (Pahang.25. Datuk Haji Jamdin bin Buyong (Perlis. 4. Y.T Labuan). publicity on the elections was also undertaken by the Ministry of Information. Terengganu and Johor) and Y. Putrajaya and Selangor). 4. Kuala Lumpur. 4. This committee implemented all decisions made and directions given by the Coordinating Committee for the Preparation Of The Elections (JKT-PPR). In addition. Y. Encik Fateh Chand a / l Pars Ram (Perak and Negeri Sembilan).T.

m to 10 a. the forms were displayed for scrutiny and objection. N.1 Nominations were held on 13'" March 2004. However. On completion of the process of nomination. 5.1 Nomination 5.1.m. Disqualification o f Candidates Constituency Name/Party Reasons P. The nomination for parliamentary and state seats was held simultaneously. N. ECM received a total of 449 nomination forms for Parliament and 1. NOMINATION OF CANDIDATES AND PRINTING OF BALLOT PAPERS 5. A total of 2 19 nomination centres were opened.1.1. 5. 5.m.121 for the State Assemblies. 24 Senggarang Shamshiah Rosidah Name of proposer and bte Brahim seconder not listed in the (BN) constituency.2 Candidates submitted their nomination forms to the Returning Officer of the respective constituencies from 9 a.5.m on nomination day.2.1. . N. Details of their disqualification are shown in Table 5. 157 Pengerang Fikri bin Sudari Failure to submit return of (PAS) election expenditure (1999 election). four objections were accepted by the respective Returning Officers and accordingly four candidates were disqualified. one for each parliamentary constituency throughout the country. according to regulation 11 [7) a candidate is allowed to withdraw his candidature within 3 days from nomination day.2 Withdrawal Period o f N o m i n a t i o n F o r m s 5.m to 11 a. 38 Penawar Fikri bin Sudari Failure to submit return of (PAS) election expenditure (1999 election). 31 Subang Jaya Cheah Kam Chiew Failure to submit return of (DAP) election expenditure (1999 election).3 Amongst the objections received.1 Regulation 9 (1) of the Elections (Conduct of Elections ) Regulations 1981 allows a candidate to withdraw his candidature before 10 a. From 10 a.

25 Klias. 5. 180 Keningau. Sabah Yusof bin Nasir Independent 5. a candidate will lose his deposit if he withdraws after 10 a. will not have their names printed on the ballot paper. 22 Pantai Manis.2.156 Kota Tinggi.1 For the 219 seats for Parliament there were 449 candidates who submitted their nomination forms. For the 505 seats for the State Assemblies there were 1. Sabah Jouti 8 Joseph bin Ajun Independent P.U. (A) 67 dated 12thFebruary 2004. Candidates Who Withdrew Their Candidature and Lost Their Deposit Constituency Name of Candidate Party P. Sakak PAS P. Candidates who withdraw their candidature within the stipulated period.3.48 Sukau. Johor Abu Bakar bin Hj. Yussup @ Independent Yusof N. Roslan bin Pg Nasrun KeADILan N. 38 Nabawan.3. This regulation was enacted via gazette P. Sabah Simpil bin Andingos Independent Aklis bin Sigoh Independent N. The list of candidates affected is given in Table 5. A breakdown of candidates representing various political parties including independent candidates is shown in Table 5. . 185 Batu Sapi.m on nomination day. However.3 Parties Contesting 5. A breakdown of candidates representing various political parties including independent candidates is shown in Table 5. Mohd Ishak bin Laimudin BERSEKUTU Sabah Mohd Hashim b. 39 Sugut. Sabah Yusof bin Apok @ Joseph Apok PASOK N. Raman @ Marjok bin Kardi SETIA Sabah N. Sabah Wahid bin Said PASOK N.121 candidates who submitted their nomination forms. Sabah Pg. 42 Sungai Sibuga.4. Sabah Matlani bin Sabli SETIA N.40 Labuk.2 A total of 12 candidates withdrew their candidature within the stipulated period of 3 days and their election deposits were forfeited in accordance with Regulation 11 (10) of Elections (Conduct of Elections) Regulations 1981.2.

3 Parties and Independent Candidate Contesting for Parliamentary Seats SARAWAK 28 1 5 1 7 0 1 0 10 53 TOTAL 219 86 44 59 7 1 1 1 31 449 - * F. = Federal Territory .T. TABLE 5.

.

Sabah I Chong Ket Wah B Chong Ket Fah I BN I I P. 206 Kuala Rajang. Sarawak Henry Sum Agong BN . 190 Tawau. Sarawak P. 19 1 Kalabakan. 197 Kota Samarahan. 183 Beluran. 185 Batu Sapi.5 Candidates Who Won Uncontested For Parliamentary Seats I Constituency I Name of Candidate I party I I P. Sabah I Joseph Pairin Kitingan I P. Sabah Rosnah bt Hj. 217 Miri. 219 Bukit Mas. Sabah 1 Ronald Kiandee 1 P. Johor BN P 175 Papar. 12 candidates won uncontested a s shown in Table 5. Sarawak 1 Peter Chin Fah Kui P.4 Uncontested Elections For Parliament. 180 Keningau. TABLE 5. Johor 1 Dato' Syed Hamid bin S. Mahmud Sarawak 1 1 1 P. 17 candidates won uncontested as shown in Table 5. Sabah I Moktar bin Radin I P. 157 Pengerang. Sabah 1. Abdul Taib b. 214 Kapit. Sabah Azizah bt Mohd Dun BN P. 5. Sabah 1 Abdul Ghapur bin Salleh I BN I P. 201 Batang Lupar. 177 Beaufort. Abd Rashid Shirlin BN 1 P. Sarawak P. 187 Kinabatangan. Sabah Yusof B Josree bin Yacob BN 1 P. 156 Kota Tinggi. Jaafar Albar 1 ( Azalina bte Othman I I ' P.5. 178 Sipitang.6. Shim Paw Fatt 1 P. Sarawak 1 I 1 Rohani binti Abdul Karim Wahab bin Haji Dollah Alexander ~ a n t Linggi a I 1 BN Em ' I 1 P. For the State Assemblies.

35 Melalap. 38 Penawar. 43 Sekong. Sabah Samsudin bin Yahya N. Sabah Tawfiq bin Abu Bakar Titingan 5. Sabah Surady bin Kayong N. Sabah Radin Malleh N.5. 56 Apas. Sabah Tan Shu Kiah N. Johor Mohd Azam bin Hj. . Sabah Lajim bin Ukin N.1 The ballot papers were printed by Percetakan Nasional Malaysia Berhad (PNMB) in Kuala Lumpur a s well a s in a number of its branches throughout the country.6 Candidates Who Won Uncontested For State Seats Constituency Name of Candidate Party N. Sabah Metah @ Michael bin Asang BN N. Rauzan BN N. 25 Klias. Ballot papers for the state seats of Sabah were printed by the Sabah State Printers under the supervision of PNMB Headquarters. 24 Senggarang. Perak Ho Cheng Weng BN N. 17 Pokok Asam. Sabah Abdul Rahim bin Ismail BN N. except for Sabah and the Federal Territory of Labuan. 40 Labuk. 22 Pantai Manis. 46 Tanjung Papat. Ballot papers for the Parliamentary seats of Sabah and the Federal Territory of Labuan were printed by PNMB at its Sarawak Branch. Printing of ballot papers according to states is shown in Table 5.7.5 Printing of Ballot Papers 5. 3 1 Subang Jaya. TABLE 5. 39 Sugut. Johor Mohd Ramli bin Md. Selangor Lee Hwa Beng BN N. Kari PAS N.

Sarawak * Federal Territory 5. TABLE 5.000 State Assemblies 9.000. 5. Pahang and Selangor Perlis and Kedah Alor Setar. Kedah Perak and Pulau Pinang Ipoh.T. Putrajaya. Sarawak Kuching.7 Printing of Ballot Papers According to State State Headquarters/Branch PNMB Melaka. Johor Sabah and *F. Sabah and PNMB Kuching. from the printers to the State Directors of Elections and to the Returning Officers.300. Total Number of Ballot Papers Printed 1 ~onstituencj 1 Total I Parliament 1 10. Sarawak. Negeri Sembilan. Headquarters Kuala Lumpur Kuala Lumpur and *F. three days after nomination day.3 Ballot papers were printed on 16thMarch 2004.5. Terengganu Johor Johor Bahru. Kota Kinabalu.8.000 Ballot Papers for the State Assemblies were less because they did not include those for the State Assembly of Sarawak.T.2 ECM decided that the colour of ballot papers for Parliament will be old gold while that for the State Assemblies will be pink. Perak Kelantan and Terengganu Kuala Terengganu. The ballot papers were distributed to the Returning Officers by the respective State Directors of Elections to enable them to issue the postal ballots to absent voters (postal voters) who will cast their votes earlier. . was closely guarded by the Police. The whole process of distributing ballot papers was smoothly carried out according to schedule. The printing of ballot papers could only be done three days after nomination day after all the candidatures were certified.T. Labuan Jabatan Cetak Kerajaan Negeri Sabah.5. *F. All movement of ballot papers. Total number of ballot papers printed is shown in Table 5.

was enacted. Under this provision.2 Each Election Campaign Enforcement Team was led by a n officer appointed by ECM. The main function of the enforcement team was to monitor the campaign activities of the parties and candidates contesting. candidates and political parties contesting in the election are allowed to hold public meetings and open public rallies only after obtaining police permits. the enforcement teams and the Police are also responsible for taking action to stop candidates or party leaders from delivering speeches that contain elements which may incite ill-feelings or are against the law. banners or any campaign materials that did not conform to the specified laws. Section 27B of the Election Offences Act 1954.1 Election Campaign Enforcement Teams 6. According to Section 24B (4)of the Election Offences Act 1954.. ECM established Election Campaign Enforcement Teams for Parliamentary Constituencies that require monitoring throughout the campaign period until the end of polling day. Political parties who are not contesting in the constituency are not allowed to display campaign materials. a representative from the local authority and a representative from each party or independent candidate contesting.000 for a seat to the State Assembly. According to Section 24B (3) of the Election Offences Act 1954.6. Candidates who failed to pay their deposits are not allowed to display any campaign materials.1. The purpose of the police permit issued under Section 27(2) of the Police Act 1967 (Act 344) is to maintain law and order.1. 6. candidates are allowed to display their posters and distribute campaign materials in their constituencies after paying their election campaign materials deposit to ECM. A RM5. 6. . The enforcement teams moved around to monitor the activities and submitted daily reports to the Returning Officers in their respective constituencies. This practice has contributed to the peaceful conduct of election campaigns and h a s ensured the safety of the public who attended the rallies.000 deposit is required for a candidate contesting for a seat to Parliament and RM3. For this purpose.3 According to Section 4A of the Election Offences Act 1954. Besides this. The enforcement teams were empowered to remove posters. 12 for Sarawak and 11 for Sabah. ELECTION CAMPAIGN Campaign activities commenced immediately after the completion of the nomination process and continued till 12 midnight before polling day. political parties and candidates are prohibited from displaying campaign materials which are likely to instigate ill-feelings and hostilities including raising matters not related to elections.1. 6. The other members of the team included a representative from the Police of the rank of Inspector and above.1 For the purpose of monitoring campaign activities a new provision viz. ECM established 165 teams for Peninsular Malaysia.

307 * F. PINANG 13 13 89 PERAK 24 24 112 PAHANG 14 14 SELANGOR 22 22 435 F.T.1 An Enforcement Team Monitoring Centre was established at ECM Headquarters in Putrajaya to receive reports and to coordinate the monitoring of activities carried out in the states.307 complaints were received throughout the campaign period. 6.* PUTRAJAYA 1 1 6 MELAKA JOHOR I 6 I 6 I 59 1 F. A total of 1.2 Enforcement Team Reports 6.T. A breakdown of complaints by states is shown in Table 6. this Monitoring Centre at ECM Headquarters received complaints from the public a s well a s from candidates and political parties concerning wrong doings of those involved in the election.2. Breakdown of Complaints by States STATE PARLIAMENTARY CONSTITUENCY NUMBER OF ENFORCEMENT TEAMS TOTAL COMPLAINTS 1 PERLIS 3 3 KEDAH 15 15 124 KELANTAN 14 14 83 TERENGGANU 8 8 56 P. Throughout the campaign period. This Monitoring Centre also provided guidelines on procedures to follow in taking appropriate action when discharging their duties.* KUALA LUMPUR 11 11 101 I F.1.* LABUAN 1 0 0 I ( SABAH I 25 1 11 1 26 1 SARAWAK 28 12 26 TOTAL 219 188 1.T. = Federal Territory .T.

2.5 Problems On Polling Day 6.3 On the whole.3 Party Booths 6. there were several cases of violation of election laws by candidates or parties due to misunderstandings or irresponsible attitude shown by certain individuals.6. and these were highlighted by the print and electronic media.2.2 The complaints received were related to the following matters: 6.4 The Use of Community Halls a s Party Operations Centres 6.2.2.2.2.1 Campaign Materials 6.2.2.8 Misunderstandings 6.2. .2.2.2.6 Vote Canvassing on Polling Day 6.2.2.2 Campaign Activities and Speeches 6.2.2.7 Bribery 6. However.2. candidates contesting complied with the election laws and carried out their campaign activities peacefully throughout the campaign period.2.

. Sarawak.833 polling stations (streams) were opened on polling day to facilitate voting.1 Voting Process 7.1. boats and helicopters for the purpose of transporting election workers.m to 5 p. the situation improved and was under control towards the afternoon until voting closed.1. CHAPTER VII 7. the minimum number of voters per polling station is 50 for Sabah and 30 for Sarawak. However. 1 . 7. ECM harmonized voting times throughout the country. voting was carried out smoothly without any untoward incidents throughout the country. 7 . Pahang and Johor. no one was allowed to bring in any materials or wear clothing bearing party symbols. These forms of transportation were used in Sabah. has helped to maintain a peaceful environment on polling day. ECM ensures that each polling station has a maximum of 700 voters except for the first stream which is reserved for senior citizens and is limited to 300 to 500 voters only. the situation a t all polling centres was peaceful and under control because of the amended laws that prohibit party supporters from gathering in the restricted 50 metre zone. equipment and materials. 7. dugouts. As an alternative means to assist electors to check their names and polling stations. 7.1 For this General Election. party booths were not allowed to be erected in this restricted zone. In the interior parts of the country where the number of voters is small.m except in some interior areas where the voting time was shortened due to the small number of voters.3 According to the amended laws. This ruling. Kelantan.1.5 On the whole.1. 7. Many voters turned out early in the morning to cast their votes resulting in some congestion a t some polling centres in the morning. In this zone. 2 For polling centres situated in the interior areas and in some islands which have voters. 7 .328 polling centres comprising 19. As a matter of policy. each polling station will have a restricted zone of 50 metres from the limit of the polling centre. ECM erected Electoral Roll Checking Booths manned by ECM staff. which was from 8 a.6 On the whole. 4 Besides this. 1 . Unauthorized personnel were prohibited from entering this zone. ECM provided transport in the form of four-wheel drive vehicles. together with the abolishment of the law relating to the setting u p of party booths and the appointment of party canvassers. VOTING 7.

government officials and their spouses a t Malaysian missions abroad and Malaysian students and their spouses overseas. the Police Force.2 The distribution of envelopes containing postal ballots for the Armed Forces and the Police was carried out using ECM's special bag via their respective courier services. These voters consisted of members of the Armed Forces and their spouses.1 Envelopes containing postal ballots were distributed to postal voters beginning 1 7thMarch 2004. postal ballots were also distributed to election workers on duty on polling day and who chose to vote by post. Within the country.m will not be counted and will be kept by the respective Returning Officers. Postal vote envelopes received after 5 p. Similarly. 7. it was handled by the Ministry of Foreign Affairs using their diplomatic bags for distribution to the Malaysian missions abroad.7.3 Postal votes should reach the office of the Returning Officers before 5 p.2.2. .2 Postal Voting 7.2. for voters overseas. Similarly. Pos Malaysia Berhad assisted in delivering postal ballots to the respective Returning Officers.m on polling day to ensure that the votes are counted after polling closed. 7. Field Force and their spouses.

. 8.m. For this election. For constituencies where the number of postal votes are large.2 Counting of Votes at Polling Stations As in previous elections. 8. counting of votes was carried out a t centralized counting centres. The counting of votes a t polling stations was only carried out in places which had basic amenities and the required security.4 Counting of Postal Votes All postal ballots received before 5. counting of votes also started after 5. began soon after the close of polling a t 5.00 p. Counting of postal votes is carried out by the Assistant Returning Officer appointed specifically to manage postal votes in the constituency for which he is responsible. inclusive of postal votes.00 p.00 p.m by Returning Officers will be counted.00 p. where ECM decided to extend the polling time by two hours (until 7. recounting of votes was carried out a t 494 Parliamentary and 407 State Constituencies. 8.1 Counting Process Counting of votes.3 Counting at Centralized Counting Centres For polling stations situated in the interior such a s in Sabah and Sarawak which lacked basic amenities and faced transportation problems.m.1.00 p. This process was carried out either a t the Vote Tally Centres or specified centres identified by ECM.5 Recounting of Votes at Polling Stations Recounting of votes at a polling station is allowed if the difference between the number of votes cast for the leading candidate and the next leading candidate is 2% or less of the total number of votes cast. COUNTING OF VOTES 8. the Returning Officers may open the envelopes earlier but counting will only start after 5.m. However. Recounting is only allowed once. a s shown in Table 8. in certain polling centres in Selangor. CHAPTER VIII 8. 8. At each polling station where counting of votes was carried out a police personnel was stationed outside the room to take care of security.m) counting of votes for the whole state of Selangor started only after the polling closed. The recounting of votes can be undertaken a t the request of the counting agent or if so decided by the Presiding Officer. In the interior areas where polling closed early. under the supervision of the respective Presiding Officers. counting of votes was carried out a t the polling stations by the respective Presiding Officers after polling closed.

* Labuan 0 0 Sarawak 41 0 Total 494 407 *F.* K.m. Sarawak a t 7.40p. 8. * Putrajaya 0 0 Negeri Sembilan 12 12 Melaka 0 13 Johor 19 20 Sabah 20 23 F. Kelantan a t 2.T. TABLE 8.6 Official Vote Tally Centres 8.T. P.=Federal Territory 8.T.22 Pasir Mas.205 Saratok. For the .1 Recounting of Votes at Polling Stations State Parliament State Assemblies Perlis 6 5 Kedah 47 48 Kelantan 83 91 Terengganu 53 36 pp Pulau Pinang 38 34 Perak 55 47 Pahang 23 29 Selangor 55 49 F.6. one for each Parliamentary Constituency throughout the country.m.1 A total of 219 Official Vote Tally Centres were opened. Each election result was sent by facsimile to ECM Headquarters for verification before announcement of the result by the Returning Officer of the respective constituency. 8. After the counting. P. all ballot boxes containing the ballot papers and Form 14 [ordinary votes) or Form 15 (postal votes) were submitted to the Returning Officers of the respective constituencies by the Presiding Officers or the Assistant Returning Officers in charge of postal votes.6.2 All results on counting of votes were checked and consequently tallied by the Returning Officer.30 a.3 The first election result was received from Parliamentary Seat. whereas the last result was received from Parliamentary Seat.6.T.Lumpur 42 0 F.

31 Jelapang N.30 a. 1 1 Pendang N. Recounting of votes at these centres excluded rejected ballot papers and spoilt ballot papers.7. 44 Permatang Pauh N. 23 Belantek Kelantan N. 41 Keranji / Melaka I P.1 Elections (Conduct of Elections) Regulations 1981 provide that a recount of votes is allowed once a t the Official Vote Tally Centre upon request by candidates in the event that the difference of votes obtained by two contesting candidates is 2% or less of the total number of votes cast. 138 Kota Melaka I I Federal Territory P. 3 5 Kemuning I N. 29 Selinsing N. Recounting of votes was carried out the next day by the same team of Presiding Officer and Counting Clerks under the supervision of the Returning Officer.2. 13 Sik N. 41 Manik Urai Terengganu N. 34 Temangan N.7 Recounting at Official Vote Tally Centres 8. 15 Anak Bukit P. 66 Ipoh Barat N. 23 Melor N. 16 Batu Buruk Pulau Pinang P.7. 8.30 p. the first result was received from N.m. The recounting of votes did not affect the outcome of the election results based on the counting conducted a t the polling stations on 21st March 2004. 31 Batu Lancang Perak P. 8. 120 Bukit Bintang Kuala Lumpur . 12 Pengkalan Pasir N. State Assemblies. Recounting of Votes at Official Vote Tally Centres rpp State I Parliament 1 state Assembly 1 1 ~erlis 1 I N.44 Karamunting. Kelantan at 2. 32 Gaal N.m and the final result was received from N. Sabah at 8. 15 Sanglang I 1 Kedah P. 33 Pulai Chondong N. 9 Kota Lama N. 11 Tendong.2 Recounting of votes at these centres was carried out on 22nd March 2004 for seven Parliamentary Constituencies and 16 State Constituencies a s shown in Table 8.

T. Those successful parties were Barisan Nasional (BN). Parti Islam Se Malaysia (PAS) and National Justice Party (keADILan).T.1.* Labuan 1 0 0 0 0 1 Sabah 24 0 0 0 1 25 Sarawak 27 0 1 0 0 28 Total 199 6 12 1 1 21 9 * F.1 Parliament 9. Vutrajaya 1 0 0 0 0 1 ppppp N.Parties that failed to secure any seats were Sarawak National Action Party (SNAP). Malaysia Democratic Party (MDP) and Sarawak State Reform Party (STAR). ELECTION RESULTS 9. Seats Won by Pplitical Parties and Independent Candidates In The Parliamentary Election State BN PAS DAP KeADILan Independent Total I Perlis 3 0 0 0 0 3 Kedah 14 1 0 0 0 15 Kelantan 9 5 0 0 0 14 Terengganu 8 0 0 0 0 8 P.1 A total of 418 candidates from nine political parties and 31 independent candidates vied for 219 Parliamentary seats. Details on Parliamentary seats won by political parties and independent candidates are shown in Table 9. candidates from four political parties and one independent candidate were successful in winning seats. Of these.T. Sembilan 8 0 0 0 0 Melaka 6 0 0 0 0 Johor 26 0 0 0 0 F.1.*Kuala Lumpur 7 0 4 0 0 11 I F.Pertubuhan Kebangsaan Pasok Nunukragang Bersatu (PASOK). Selangor F. Pinang 8 0 4 1 0 13 21 0 3 0 0 24 . Democratic Action Party (DAP).9.T. = Federal Territory 121 .

1.49 Sabah 513.924 1 400.36 1 Melaka 345.2.* Kuala Lurnpur 1 670.948 electors cast their ballots representing a voter turnout of 73.756.79 1 1 N.00 .209.94 Johor 1.097 7.788 870.531 62.90%.274 1.3.589 72. excluding electors in uncontested seats.* Putrajaya I 5. were eligible to vote to elect representatives to Parliament.T.99 Kelantan 662.998 1 69.90 Sarawak 695.756.2 Voter Turnout for Parliamentary Election STATE NUMBER NUMBER O h VOTER OF ELECTORS OF VOTERS TURNOUT I Kedah 821.662 1 91.901 665.T.948 73.19 Selangor 1.170. - Total 9.079 1 4.93 1 I Perak 1 1.490 333.786 / 315.08 I Pahang 570. Of these.917 273.351 1 820.061 78. = Federal Territory 9. Details on voter turnout for the Parliamentary election are shown in Table 9.1. Sernbilan 1 429.037.367 76.3 Details on votes secured by political parties and independent candidates for the Parliamentary election are given in Table 9.2 A total of 9.74 1 Terengganu 1 455.697 80. . 9.744 73. a total of 7.920 1 467.126 434.95 1 F.063 80.209.184.196 ( 70.722 535.422.097 electors.894 1 87.T.248 64.293 1 73.90 * F.75 1 I F.969 431. TABLE 9.

904 42 1.T.370 20.719 F.653 38. - TERENGGANU 221.350 499.188 33.289 708.033 1.760 31.320 KEDAH 388.731 57.050 108.020 P.10 8.56 100.132 91.T.662 786.009.25 0.630 PAHANG 285.472.81 15.608 1.480 303.013 39.834 263.849 35.* LABUAN 11.824 6.198 521.74 10.566 37.012.682 423.125 61.329 318.946 59. * PUTRAJAYA 4.035 67.955 52.643 1.053 15.183 115.T.002 19.894 8.950 37.087 3.501 .251 70.254 SELANGOR 663.852 3.109 135.173 578. 650.895 KELANTAN 260.585 PERCENTAGE: 63.752 19.110 19.524 201.328 170.916 2.54 1.694 PERAK 468.094 63.273 SABAH 206.692 392.420 34.002 MELAKA 189.950 111.428 844.188 F.186 14.* KUALA LUMPUR 268.910 JOHOR 671.943 198. PINANG 284.666 143.T.799 SARAWAK 278.302 79.086 540 4.631 5. Votes Secured by Political Parties and Independent Candidates In The Parliamentary Election STATE BN PAS DAP KeADILan OTHER INDEPENDENT TOTAL PARTIES PERLIS 58.098 18.919 1.714 63.010 40.103.831 73.218 F.481 38.636 130.107 132 461.626 N.536 TOTAL: 4.957 70.238 .= Federal Territory .767 135. SEMBILAN 211.00 * F.949 7.

T.121 candidates from eight political parties.29% ballot papers were verified a s spoilt and therefore rejected.O18 or 2. inclusive of 8 6 independent candidates vied for 505 State seats. * PUTRAJAYA N. Details on State seats won by political parties and independent candidates are shown in Table 9. 9. Total number of votes secured by candidates for Parliament is shown in Appendix 11. F.Pertubuhan Kebangsaan Pasok Nunukragang Bersatu (PASOK)and Parti Demokratik Setiasehati Kuasa Rakyat Bersatu Sabah (SETIA) failed to secure any seats. Seats Won by Political Parties and Independent Candidates In The State Election STATE BN PAS DAP KeADILan INDEPENDENT TOTAL PERLIS 14 1 0 0 0 15 KEDAH 31 5 0 0 0 36 KELANTAN 21 24 0 0 0 45 TERENGGANU P. PINANG 38 1 1 0 0 40 PERAK 52 0 7 0 0 59 PAHANG 41 0 1 0 0 42 ' SELANGOR 54 0 2 0 0 56 F. Democratic Action Party (DAP).345 postal ballots from the Police. a total of 165. Armed Forces and absent voters overseas were not received within the stipulated time and were not counted.2 State Assemblies 9. Of these. SEMBILAN 34 0 2 0 0 36 MELAKA 26 0 2 0 0 J O H O- . Candidates from Parti Barisan Rakyat Sabah Bersekutu (BERSEKUTU).4 For election to Parliament.T. Those successful parties were Barisan Nasional (BN).T.T.1. 9.4.Parti Islam Se Malaysia (PAS) and Natonal Justice Party (keADILan).2. In addition.L. * LABUAN SABAH 59 0 0 0 1 60 SARAWAK TOTAL: 453 36 15 0 1 505 * F. R 55 F. a total of 35. candidates from four political parties and one independent candidate were successful in winning seats.1 A total of 1. = Federal Territory 124 .* K.

03 1 73. Of this total. * KUALA LUMPUR F.56 P.668 1.T.786 314.T.365.619 433.99%.085 78.289 82.011. = Federal Territory 9.365.61 SARAWAK TOTAL: 8.213.06 TERENGGANU 455.2 A total of 8.720 73.901 667.6.742 75. SEMBILAN 429.383.5 Voter Turnout for State Elections STATE NUMBER OF NUMBER OF O h VOTER ELECTORS VOTERS TURNOUT PERLIS 112.638 895.95 JOHOR 1.126 432.94 KEDAH 821.3 Details on votes secured by political parties and independent candidates for the State elections are given in Table 9. Details on voter turnout for the State elections are shown in Table 9.985 74.722 530.T.564 80.261 70.104 81.488.957 64.92 PERAK 1.2.482 93. * PUTRAJAYA N.11 F.90 SELANGOR 1.9.* LABUAN SABAH 671.5.917 273.589 73.17 KELANTAN 662.924 399.488.996 6. TABLE 9.148. PINANG 672.424 75.851 804.362 510. .985 electors cast their ballots representing a voter turnout of 74.996 electors.00 PAHANG 570. 6.219 87. were eligible to vote to elect representatives to the State Assemblies.99 * F.23 MELAKA 345.75 F. excluding electors in uncontested seats.2.T.

859 393.504 SARAWAK TOTAL: 3.963 2 1.186 18.818 47.463 428 869.659 PERAK 462.773 11.972 34. PINANG 315.906 53.925 12.383 66.221 88.395 SELANGOR 642.023 21.312 6.393 212.598 KELANTAN 258.906 103.00 * F.805 18. * PUTRAJAYA N.829 410.609 MELAKA 183.185 6.981 116.463 43.210 51 520.T.662 421.223 265.203 29.894 912 775.62% O.81% 18.816 9. = Federal Territory .T.301 73.033 4.926 304.407 30.167.079 PERCENTAGE: 63.957. SEMBILAN 207.850 543.578 28.572 2.438 23.906 94.T.080 JOHOR 672.549 988.T.179 419. Votes Secured by Political Parties and Independent Candidates In The State Elections STATE BN PAS DAP KeADILan OTHER INDEPENDENT TOTAL PARTIES PERLIS 57.67% 100.044 107.3O0h 1.* KUALA LUMPUR F.826 9 1.* LABUAN SABAH 268.342 P.521 28.836 42.062 PAHANG 275.829 137.920 3.382 249.568 TERENGGANU 222.395 97.440 23.815 653.048 F.042 125.036 1.152 F.483 170.201.062 KEDAH 390.77% 6.660 7 10 499.893 100.862 100.83Oh 8.

2.848 postal ballots from the Police. 9.058 or 2.5. officially presented the election results to His Majesty the Yang di-Pertuan Agong a t Istana Negara. Kuala Lumpur.7 shows the list of parties and independent candidates who lost their deposit in the election. a total of 30.M Yang di-Pertuan Agong On 22nd March 2004 a t 10 a. accompanied by the Secretary of the Commission. 9.4 For the State elections. Accordingly. a total of 134. the Chairman of ECM a t 12 midnight officially announced that Barisan Nasional had won the election for Parliament.16% ballot papers were verified a s spoilt and therefore rejected. ECM is empowered to announce the name of the winning party which has secured more than 50% of the total number of Parliamentary or State seats. In addition.3 Declaration of Winning Party By ECM As stipulated under Regulation 25F of the Elections (Conduct of Elections) Regulations 1981. 9. Table 9.9. .5 Loss of Election Deposit 9. This was followed by similar announcements of results by EC Panel Members for the various State Legislative Assemblies.2. 9. Armed Forces and absent voters overseas were not received within the stipulated time and were not counted.m the Chairman of ECM.5 Total number of votes secured by candidates for the State elections is shown in Appendix Ill.1 A total of 2 5 out of 449 candidates who contested for the 219 Parliamentary seats lost their election deposit due to their failure to obtain 1 /8 of the total votes cast in the respective constituencies.4 Presentation of Election Results to H.

7 Parties and Independent Candidates Who Lost Their Election Deposit In The Parliamentary Election * F. = Federal Territory .T. TABLE 9.

2 A total of 112 out of 1. . Table 9.9.8 shows the list of parties and independent candidates who lost their deposit in the election.5.121 candidates who contested for the 505 State seats lost their election deposit due to their failure to obtain 1 / 8 of the total votes cast in the respective constituencies.

8 Parties and Independent Candidates Who Lost Their Election Deposit In the State Elections N.T. TABLE 9. = Federal Territory . SEMBILAN * F.

.9. In accordance with the provisions of the law. those affected candidates and their election agents have been disqualified from voting a s well as contesting in elections within the next five years from the gazette of the election results. as shown in Appendices I1 and 111. Based on the date of gazette on 12 April 2004.U (B) 163 on 12 April 2004.9 shows the list of parties whose candidates and election agents who failed to submit their statement of election expenses.6 Gazetting of Election Results The results of the General Elections were gazetted via P.7 Statement of Election Expenses According to Section 23 of the Election Offences Act 1954. candidates contesting are required to submit a statement of their election expenditure within a period of 31 days from the date the election results were gazetted. Table 9. the last day for submission of the statement of election expenses by the candidates or their election agents was 13 May 2004. 9. A total of 40 candidates or their election agents failed to submit their statements within the stipulated period.

* LABUAN 0 0 0 0 0 0 0 0 SABAH 0 0 2 0 4 1 5 12 SARAWAK 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL: 0 5 19 1 8 1 5 39 * F.T. * KUALA LUMPUR 0 0 0 0 0 0 0 0 F. TABLE 9. SEMBILAN 0 4 0 0 0 0 0 4 MELAKA 0 0 0 0 0 0 0 0 JOHOR 0 1 0 0 1 0 0 2 F. * PUTRAJAYA 0 0 0 0 0 0 0 0 N.T.9 Parties Whose Candidates and Agents Failed t o Submit Statement of Election Expenses STATE BN PAS KeADILan DAP BEBAS PASOK SETIA TOTAL PERLIS 0 0 0 0 0 0 0 0 KEDAH 0 0 4 1 0 0 0 5 KELANTAN 0 0 0 0 1 0 0 1 TERENGGANU 0 0 0 0 0 0 0 0 P. PINANG 0 0 4 0 0 0 0 4 PERAK 0 0 2 0 0 0 0 2 PAHANG 0 0 0 0 0 0 0 0 SELANGOR 0 0 7 0 2 0 0 9 F.T. = Federal Territory .T.

30 Jeli N. were registered with the High Courts throughout the country. 6 Chempaka P. candidates who object to the outcome of the election results and who have strong evidence to do so may file a n election petition to the High Court to review the results. ELECTION PETITIONS 10. 67 Kuala Kangsar 1 N. 37 Pantai Remis N. 25 Bachok N.22 Jelawat N. 39 Mengkebang Terengganu P. 37 Marang N. 27 Sura N. 8 Sungai Burung P. 28 Pasir Puteh N. 15 Ladang P. Election Petitions Received for Parliament and State Assemblies State Parliament State Assembly - Perlis N. 3 Jerteh P. 37 Air Lanas N. 26 Bangi N. 55 Pasir Bedamar Selangor P. 24 Kadok N. 41 Kepala Batas N. 44 Permatang Pauh Perak P. 47 Pandamaran . 98 Gombak N. 19 Rhu Rendang P. 33 Besut N. 31 Cukai 1 Pulau Pinang P. A breakdown of the election petitions by State is shown in Table 10. 17 Gombak Setia N. 9 Kota Lama P. 13 Sik 1 Kelantan P. 95 Tanjung Karang N. 13 Guar Sanji N. 36 Kuala Terengganu N. 39 Dungun N. A total of 43 petitions. . 53 Rungkup N. 35 Kemuning N. 17 for Parliament and 26 for the State Assemblies.1 As provided for under Article 118 of the Federal Constitution. 11 Permatang Pasir 1 P. 15 Sanglang Kedah P.1.10.

213 Selangau P. 179 Ranau and the State seats of N. from the Parliamentary Constituency of P.2 The majority of the petitions involved complaints and allegations made by candidates and voters. 216 Bintulu 10.4 Out of the 43 election petitions decided upon. All the appeal cases were heard and rejected by the High Court within the period of six months as provided under the law. 120 Bukit Bintang. 15 Api-api N. These appeals were from the Parliamentary seats of P. 98 Gombak.3 All election petitions were resolved by the High Courts by 29th October 2004. 37 Pantai Remis and N. Kelantan was accepted. 120 Bukit Bintang Kuala Lumpur oho or N. In several of these petitions ECM has been named a s the second and third respondent. 42 were rejected by the Election Judges. seven appeals were received by the Federal Court for hearing. Out of the 43 election petitions that were submitted. N. The Election Judge ruled that the result by the Returning Officer was null and void. P. 24 Senggarang N. 179 Ranau N. Only one petition. . 10. 10. 28 Pasir Puteh. 47 Pandamaran. State Parliament State Assembly Federal Territory P. P. 17 Gombak Setia. 44 Permatang Pauh. 35 Pasir Raja - Sabah P. P. 50 Lahad Datu Sarawak P. and consequently declared the candidate from Barisan Nasional a s the winner.

His intention of opening these new pollipg centres was to reduce congestion a t the polling centres on polling day. ISSUES IN THE MANAGEMENT OF THE ELECTIONS 11. To enable the affected voters to cast . instances of confusion were recorded from several polling centres in the Klang Valley. problems in the splitting of the Electoral Roll surfaced and voters had difficulties in finding their names in the split Electoral Rolls. This problem was only brought to the notice of ECM Headquarters on polling day. Based on reports from Returning Officers. This decision was made after the dissolution of Parliament and State Legislative Assemblies. for the convenience of the voters.1.1 Issues During the last election. many voters a s expected could not easily identify their polling centres and therefore might lose their opportunity to vote. i. the action was indeed taken with good intentions. Amongst these issues were the following: 11. This incident serves a s a lesson for all State Directors of Elections to understand the importance of their responsibility and accountability involving the welfare of voters on polling day.2 Confusion in Selangor During the election. It was done in his own capacity and without the knowledge and approval of the Commission.With this action.e. a number of issues surfaced which affected the smooth running and effectiveness of the management of the election in several constituencies.1. In principle. This confusion was the result of the decision made by the State Director of Elections. This mistake arose because of eornmunication problems between those managing the supply of computers and the office of the State Directors of Elections / ECM Headquarters.1 Use of Compact Disc (CD) There were incidences where the CDs could not be used to check the names of voters because the CDs were not compatible with some of the computers supplied.3 Extension of Two Hours for Voting In Selangor ECM received feedback from various Returning Officers that there were congestions a t several polling centres in Selangor a s a result of the problem highlighted above. 1 1. ECM regrets this incident which should have never taken place a s it h a s affected ECM's policy and the principle of accountability. but such action should have been taken long before polling day and all voters should have been informed accordi~gly. Selangor particularly in the early hours of polling. Selangor to open new polling centres in 16 polling districts in the Klang Valley.1.11. 11. This was due to difficulties faced by election workers in checking the names of voters in the Electoral Roll before voting.

1.their vote in the afternoon.5 Printing of Ballot Papers for State Seat N. 17 Sungai Lembing. The error relates to the printing of the wrong party symbol for one of the candidates. Nevertheless. the law provides for electors to check their names in the electoral roll throughout the year and it is their responsibility to do so.1. However. This error was only detected by the Returning Officer two hours after voting started. Although the postal votes were correctly printed. This incident would not have arisen if PNMB had obtained approval from the State Director of Elections for the use of the new printing plate before printing. dissemination of information by ECM on polling centres and polling stations (streams) to SMS service providers was not timely. 11.6 ECM Web Site ECM received complaints from the public concerning difficulties in accessing the ECM Web Site to check their names and polling centres. If their names are not in the roll. both of which are provided by the National Registration Department. PNMB. during the election.4 Short Messaging System (SMS) SMS facilities were introduced by ECM to facilitate the electors to check their names in the electoral roll. ECM decided to extend polling by two hours throughout Selangor. for the printing of the ordinary ballot papers. 17 Sungai Lembing.1. resulting in voters not obtaining the relevant information. Pahang was postponed to another date due to a n error discovered in the ordinary ballot papers supplied by the printer.7 Names Not Listed In Electoral Roll A number of people complained that their names were not in the electoral roll even though they have registered and voted in the past. 11. Pahang Polling for the State Assembly seat of N. 11. PNMB workers overlooked the printing error and the Returning Officer should have checked the printed ballot papers before distribution. based on identity card particulars and information regarding citizenship status. 11. In any case. Investigations by ECM indicated that this problem arose because of internet traffic congestion which was beyond ECM's control. PNMB made a switch to a new printing plate. without the knowledge of ECM. it is their responsibility to re-register immediately. This problem could have arisen due to the process of cleansing of the electoral roll by ECM. Furthermore. it was however found to be appropriate a s it h a s ensured that no one h a s been denied his right to vote a s provided for under the Federal Constitution. voters could still check to see whether their names were on the electoral roll through SMS. .1. Although this action was unprecedented in the history of elections in Malaysia.

Under the old system.3. registration to be a voter can be made through a representative. 11.2 Internal Election Audit Committee ECM has established an internal ELECTION AUDIT COMMITTEE to identify the weaknesses and problems of this election and to recommend remedial steps as a guide for future elections. 11. Dates on Post Mortem Meetings ECM HQ / STATE DATE INVOLVEMENT I ECM and Secretariat Chairman of ECM. Members of ECM Senior Officers of ECM Headquarters and State Directors of Elections ECM Secretariat 24 April 2004 Senior Officers of ECM Headquarters and State Directors of Elections I ECM Secretariat (HQ) 21 April 2004 Senior Officers of ECM Headquarters Perlis 26 April 2004 State Director of Elections. Table 11. This provision has been misused by certain irresponsible quarters who have changed the address of some electors to different polling centres without their knowledge. Election Assistants and Presiding Officers . Returning Officers. However. Assistant Returning Officers.3 Election Post-Mortem 1 1.8 Transfer of Names to Different Polling Centres ECM also received complaints from a number of electors regarding the transfer of their names from the original polling centre to different polling centres without their knowledge or approval.1 shows dates on which post-mortem meetings were held. 11.1. Heads of Election Campaign Enforcement Teams (PP-KPR). the Secretariat also held various post mortem sessions on the election at different levels throughout the country. an applicant need not be present and need not produce his/her identity card when he/she applies for change of address. this would not have arisen if the voters had taken the initiative to check their names in the electoral roll which is open throughout the year. Several issues and problems were discussed a t length either through post mortems a t ECM Headquarters or a t the Office of the State Directors of Election or during meetings between ECM and Returning Officers throughout the country.1 Besides this. This problem arose because under this old system. Political considerations were the main reasons for this unhealthy practice.

Heads of Election Putrajaya Campaign Enforcement Teams (PP-KPR). Returning Officers. Assistant Returning Officers. Assistant Returning Officers. Assistant Returning Officers. Returning Officers. Heads of Election Campaign Enforcement Teams (PP-KPRI. Returning Officers. Assistant Returning Officers. Assistant Returning Officers. Election Assistants and Presiding Officers Federal Territory of 22 April 2004 State Director of Elections. Heads of Election Campaign Enforcement Teams (PP-KPR). Election Assistants and Presiding Officers Selangor 9 April 2004 State Director of Elections. Election Assistants and Presiding Officers 7 - Pahang 28 April 2004 State Director of Elections. Returning Officers. Heads of Election Campaign Enforcement Teams (PP-KPR). Kuala Lumpur and Returning Officers. Assistant Returning Officers. Election Assistants and Presiding Officers 1 Perak 1 5 April 2004 State Director of Elections. Election Assistants and Presiding Officers Negeri Sembilan 23 April 2004 State Director of Elections. Assistant Returning Officers. Election Assistants and Presiding Officers Johor 12 May 2004 State Director of Elections. Returning Officers. Heads of Election Campaign Enforcement Teams [PP-KPR]. Election Assistants and Presiding Officers 1 Melaka 27 April 2004 State Director of Elections. Returning Officers. Election Assistants and Presiding Officers . Assistant Returning Officers. Heads of Election Campaign Enforcement Teams (PP-KPR). Election Assistants and Presiding Officers Kelantan 12 May 2004 State Director of Elections. Heads of Election Campaign Enforcement Teams (PP-KPR). Returning Officers. - DATE INVOLVEMENT Kedah 5 May 2004 State Director of Elections. Heads of Election Campaign Enforcement Teams (PP-KPR). Assistant Federal Territory of Returning Officers. Heads of Election Campaign Enforcement Teams (PP-KPR). Returning Officers.

Territory of Labuan Returning Officers. Heads of Election Campaign Enforcement Team (PP- KPR). Heads of Election Campaign Enforcement Teams (PP-KPR). Returning Officers. action would be taken to improve the process of preparing the electoral roll and to continuously review and increase the number of polling centres throughout the country. In addition. INVOLVEMENT Sabah and Federal 26 April 2004 State Director of Elections. Amongst the actions taken was the submission of recommendations to ammend certain outmoded and outdated provisions in the election laws and regulations which are no longer suitable under the present situation. . Assistant Returning Officers.3. Berhad 11. Assistant Returning Officers.2 The findings of the post mortem meetings a s well a s reports from various sources were noted and ECM h a s taken the necessary actions to rectify the various weaknesses. Election Assistants and Presiding Officers I ECM Secretariat with Armed Forces Malaysia Senior Officers of ECM Headquarters and Senior Army Officers ECM Secretariat 28 April 2004 Senior Officers of ECM Headquarters with Royal Malaysian and Senior Police Officers of Royal Police Malaysian Police ECM Secretariat with Ministry of Foreign Affairs Malaysia ' I 30 2004 Senior Officers of ECM Headquarters and Senior Officers from Ministry of Foreign Affairs Malaysia ECM Secretariat 1 8 July 2004 Senior Officers of ECM Headquarters with and Senior Officers from Pos Malaysia Pos Malaysia Bhd. Election Assistants and Presiding Officers Sarawak 19 April 2004 State Director of Elections.

1. This was an increase of RM30. 12. 12.1.1.4 Increase in management costs following the implementation of new election laws involving recounting of ballots at the Vote Tally Centres.1. other than the cost of hiring helicopters.2 Increase in number of election workers by about 35% due to an increase in a number of constituencies and a n increase in the number of voters.5 million over the 10th General Election budget.7 Printing of new editions of election laws following amendments made to existing laws. resulting in a n increase of 25 Parliamentary seats and 63 State seats.1.8 Increase in transportation costs. The increase was due to the following factors: 12.1. 12.5 Polling period restricted to one day throughout the country. 12.3 Increase in allowances of election workers by 70% to 100% and also due to an increase in transportation costs. 12.1. ELECTION EXPENDITURE 12.1 ECM was allocated a budget of RM100 million to conduct the election. which resulted in the deployment of a larger number of helicopters in Sabah and Sarawak. boats and dugouts.6 Establishment of Election Campaign Enforcement Teams which resulted in an increase in costs for transportation. . 12.12. 12.1 Increase in number of constituencies due to the delimitation exercise carried out in 2002/2003.1. equipment and allowances for the members. such a s rental of vehicles.

The successful conclusion of the election was partly due to the good cooperation shown and the excellent networking established between the ECM election machinery and government departments.13. and the freedom of choice clearly reflects the existence of a system which is free and fair. In this regard. The election was conducted according to the existing election laws and regulations. CONCLUDING REMARKS 13. the basic principle of democracy was upheld and the results of the election were acknowledged and accepted by all parties.1 The 2004 General Elections was carried out according to the provisions laid out under the Federal Constitution which empowered ECM to undertake its responsibility of safeguarding Parliamentary democracy in Malaysia. . agencies and some private sector organisations. 13.2 ECM is extremely pleased to note that the general public were given the opportunity to freely exercise their rights to choose their representatives in a very fair manner.

Tenaga Nasional Berhad.2 The success of the General Election was due to the commitment shown by all those involved in assisting ECM in discharging of their duties and responsibilities entrusted upon them. Acknowledgements are also due to all the Returning Officers. The voters were able to freely exercise their rights in a peaceful environment. Ministry of Foreign Affairs. Insolvency Department and all State Secretariats. The cooperation and support from various departments and agencies a t Federal and State levels a s well a s from the private sector in making available buildings. ECM wishes to acknowledge the support and cooperation from the Prime Minister's Department. particularly the National Registration Department. Ministry of Information. Ministry of Health. Likewise. Throughout the campaign period until polling day. Ministry of Education.Sabah Air Bhd. 14.3 In this regard.4 ECM would like to record its special thanks to Radio and Television Malaysia (RTM)for its assistance throughout the election period. is duly acknowledged.1 On the whole the General Election was conducted smoothly and successfully. Syarikat Telekom Malaysia Berhad. Ministry of Home Affairs. manpower. Ministry of Defence. and this was attributed mainly to the amendments made to the election laws pertaining to campaign etiquette. Royal Malaysian Police. the election environment was peaceful and under control. ECM wishes to acknowledge the support given by Yang Amat Arif the Chief Justice and all the Election Judges for their efficiency in disposing the election petitions and appeals within the stipulated period a s provided for under the law. Sistem Penerbangan Malaysia (MAS). equipment. ACKNOWLEDGEMENTS 14.5 Regarding the contribution and cooperation from the Judiciary. ECM would also like to express its highest appreciation to all the officers and staff who were involved in the conduct of the election. ECM would like to acknowledge its sincere gratitude to all those involved in assisting ECM to carry out this important task. Syarikat Hornbill Skyways and Malaysian Helicopter Services. Pos Malaysia Berhad. 14.6 Finally. Assistant Returning Officers. . 14. CHAPTER XIV 14. Social and Welfare Department. In particular. 14. ECM wishes also to acknowledge the contribution of the print and electronic media which gave wide coverage and publicity in educating the general public of their rights and responsibilities during the election. Attorney General's Office. 14. Presiding Officers and all other election officials for their enthusiasm and diligence in discharging their duties and responsibilities entrusted upon them. Printing Department of Sabah. In addition. ECM also appreciates the support and cooperation given by Percetakan Nasional Malaysia Berhad. logistical support and transportation.

LAMPIRAN APPENDIX .

.

150 28 14 266 10.062 3.743 L Sarawak 28 92 124 140 1.838 44 22 346 22. Kerani Mengira Undi Semula/Recounting Clerk Election Campaign Ertjorcernent Team PYM . JurutaiplTypist KM/MU .806 72 24 319 23. Kerani Penyemak Daftar Pemilih/Electoral Roll Checking Clerk PP-KPR .802 Pulau Pinang 13 63 63 65 1.516 24 24 220 6.700 32 16 192 7.624 Kelantan 14 63 63 70 1. Kerani Mengundi/Mengira Undi/Polling/Counting Clerk BRH .190 3. Penolong Pegawai Pengurus/Assistant Returning Ofller PAPM .400 136 672 672 1.644 256 846 790 2.214 26 13 213 10.712 276 890 886 2.428 215 990 990 2. Kerani Undi PoslPostal Voting Clerk PPP .124 175 72 3.507 N.046 2.403 9.136 164 1. Penyambut TetamuIUsher KTM .032 140 292 584 1.791 Terengganu 8 44 40 40 850 3.026 30 15 195 13.612 628 2. Pembantu Pilihan RayalElection Assistant KPDP .354 Pahang 14 69 69 70 1.521 172. Sembilan 8 52 53 40 758 3.378 Selangor 22 88 88 110 2. Pegawai PenguruslReturning OJ~cer KUP .116 22 11 121 9.211 1.046 1.450 14.419 9.963 JUMLAHITOTAL 281 6.400 Perak 24 99 99 120 2. Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Rayal KMUS .107 4.284 5. KATEGORI PETUGAS-PETUGAS PILIHAN RAYA CATEGORY OF ELECTION WORKERS NEGERI/ PP/ PPP/ PPR PP.676 208 2.162 4.714 4.434 2.799 Nota: PP .568 56 28 253 11.052 184 1.513 6. KTM KM/ KUP KPDP KMUS PYM TYP BRH STATE RO ARO KPR MU Perlis 3 20 20 15 219 876 40 174 174 438 6 3 39 Kedah 15 59 59 75 1.363 763 962 966 2.351 WPKLIRG 1 2 3 5 33 106 7 15 15 16 2 1 6 212 Putrajaya 11 22 33 55 1. BuruhIPekerja Am/Labourer .245 4.245 2.994 4. Pemandu Arah Pusat MengundilGuide PPR . Ketua Tempat Mengundilpresiding Oflcer TYP .

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLIAMENT PERLIS .

Ghazali bin Ibrahim [Dato' Haji Ghazali bin Ibrahim) (BN) P. Idris bin Ahmad (Ustaz Haji ldris Haji Ahmad) (PAS) P. Zubir bin Ahmad (Zubir bin Ahmad) (PAS) P. 5 Jerlun 44. Isa Ismail) (PAS) P.148 1.072 1. 9 Nor Star 57. J'UMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLIAMENT KEDAH Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Jumlah Pemilih Total 1 Undi D l z a n BaUot Kertas Undi Tidak Dikembalikan Ballot Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti N m s of Candidates and Party Undi Yang Diperolehi Votes Majoriti Majority PAS Constituency Electorate papers Papers Polled Issued Not Returned P. Chor Chee Heung (Chor Chee Heung) (BN) 2. A. Zawawi bin Hj Ahmad (Ustaz Zawawi bin Hj Ahmad) (PAS) 2. Mohd Johari bin Baharum (Dato' Mohd Johari bin Baharum) (BN) 2.594 1. 4 Langkawi 27.412 1.980 1. Abdul Rahman bin Ibrahim [Dato Paduka Hj. Mahfuz bin Omar (Haji Mahfuz Omarl (PAS) 2. Abd Isa bin Ismail (Dr. Abd Rahman bin Ibrahim) (BN) P. 7 Padang Terap 32. 8 PokokSena 66. 6 Kubang Pasu 49. Siti Nor binti Abdul Hamid (Siti Nor Hamid Tuah) (PAS) . Abdul Rahman bin Ariffm (Abdul Rahman bin Ariffin) (BN) 2. Abu Bakar bin Taib (Dato Abu Bakar bin Taib) (BN) 2.313 1.

KEDAH Bahagian Jumlah Kertas Kertas Peratus Undi Nama-nama Calon d m Parti Undi Yang Majoriti PAS Pilihan Raya Pemilih Undi Undi Tidak Undian Ditolak Diperolehi Parlimen Dikeluarkan Dikembalikan Parliamentary Total Ballot Ballot vow Votes Names of Candidates and Party Votes Majority Constituency Electorate Papers Papers Percentage Rejected Polled Issued Not Returned P.791 64.749 Din Arshad) (PAS) P. 14 Merbok 57.180 49. 15 Sungai Petani 70.193 1. 10 Kuala Kedah 78. Abd Razak) (PAS) 2.067 (Dato'Mahadzir bin Mohd Khir) IBN) . Mohd Hayati bin Othman 24.357 Wan Azmi Ariffin) (BN) P. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CAiVDlDA?1ESFOR PARLIAh4ENT-Cont.981 1. Azizan bin Abdul Razak (Ustaz 15.707 Jahaya) (BN) P.162 Izham) (KeADILan) 2. Che Din bin Arshad (Haji Che 19. Mahadzir bin Mohd Khir 36. Zamri bin Yusuf (Ir. Wan Azmi bin Ariffin (DatoHaji 15. Zarnri Yusufl 18. Badruddin bin Amiruldin (Dato 30.918 1. 13 Sik 37. Md Rozai bin Shafian (Md Rozai 24.639 1.036 31.886 50.332 1. Mohamad bin Sabu (Mohamad 26. JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN-Samb. Hashim bin Jahaya (Hashim bin 36.380 bin Shafian) (BN) 2. Badruddin bin Amiruldin) (BN) 2. 11 Pendang 57.607 bin Maidin) (BN) P.154 Paduka Hj. Mohd Hayati Haji Othman) (PAS) P. Zainudin bin Maidin (Zainudin 29.920 55.682 1.493 Sabu) (PAS) 2. Saiful Izham bin Ramli (Saiful 14. 12 Jerai 63.038 Azizan Hj.565 (KeADILan) 2.922 44.430 (Dr.

Saifuddin Nasution bin Ismail 15. 16 Baling 74. Alwi bin Mohd. Yusop [Alwi bin 14.953 (Saifuddin Nasution) (KeADILan) P. JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN-Samb. Taib 28.31 1.181 1.698 83. 18 Kulim-Bandar 50.269 2.024 77.661 (Dr Mashitah Ibrahim) (BN) 2.27 1.925 80. NUMBER OF VOTES OBTATNED BY CANDIDATES FOR P-ENT-Cont. Taib h u d d e n bin Md. Sheikh Fadzir) (BN) 2.99 13.558 Mohd. Taib Azarnudden bin Md.075 1.109 1.795 . Lim BeeVKau(Lim Bee Kau) (BN 26. KEDAH Bahagian Jumlah Kertas ' Kertas Peratus Undi Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Majoriti 1 1 F'ilihan Raya Pemilih Undi Undi Tidak Undian Ditolak Diperolehi Parlimen Dikeluarkan Dikembalikan I Parliamentanj Total Ballot Ballot Voting Votes Names of Candidates and Party Votes Majority Constituency Electorate Papers Papers Percentage Rejected Issued I Not 1 1 Returned P. 17 Padang Serai 53. Taibl (PAS) P. Yusop) (KeADILan) 80.556 Baharu (Dato' Paduka Abdul Kadir bin Hj.432 (Ust. Abdul Kadir bin Hj Sheikh Fadzir 22.54 1. Mashitah binti lbrahim 32.

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR P-ENT KELANTAN .

187 276 1.430 5.308 51. Md Alwi bin Che Ahmad 20.341 (Dato'Awang Adek) (BN) P.888 20. - Jumlah Kertas Kertas Peratus Undi Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Majoriti BN PAS KeADILan BEBAS Bahagian Pilihan Raya Pemilih Undi Undi Tidak Undian Ditolak Diperolehi Parlimen Dikeluarkan Dikembalikan Parliamentary Total Ballot Ballot Voting Votes Names of Candidates and Party Votes Majority Constituency Electorate Papers Papers Percentage Rejected Polled Issued Not Returned P. Saupi bin Daud (Haji Saupi 13. Shaari bin Hassan (IT.665 30.774 1.676 266 1. Salahuddii bin Ayub 21. Kalthom binti Othman (Kak Som) (PAS) 2.136 2.024 (Haji Alwi) (BN) P. 25 Bachok 55. Shaari) 16. Awang Adek bin Hussin 23. Wan Nik bin Wan Yussof 21. 29 Machang 43.335 327 1. Sazmi bin Miah (Sazmi Miah) 17.874 35. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR P m E i V T . Ahrnad Rusli bin lberahim 15.329 Mohd Nor (Yusof Hj Nor) (PAS) 2.341 21. KELANTAN .774 (Cikgu Wan Nik) (PAS) 2.107 2.580 (BN) 2.57 1.319 46.580 Haji Daudl (KeADILan) P.567 23.627 15.136 (Ust.803 21.458 0 81.803 (Dato' Hj Ahmad Rusli bin Iberahim (BN) P.493 38. Che Min bin Che Ahmad 23. Mohd Yusoff @ Yusof bin 17.C o n t .225 1.896 42 1 1. 24 Kubang Kerian 47.107 : 13. JUlVnLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN-Samb.208 (Ustaz Che Min bin Che Ahmad) (BNI P. .024 17. 26 Ketereh 46.430 (Salahuddin bin Ayub) (PAS) 2. 27 Tanah Merah 37.527 16.464 (BN) . Mat M d a ' ) (KeADILan) 2.392 0 1.148 38. 28 Pasir Puteh 57. Muhamad bin Mustafa 17.

NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR P-ENT-Cont. KELANTAN .JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN-Samb.

T. Che Azmi bin Hj A Rahman (Che Azmi bin Hj A Rahman) (BN) P. 33 Besut 1. ~ " S t a f a@ Ilassan bin Ali (Dato' Haji Mustafa Ali) 21. Abdullah bin Md Zin (Dato' Dr.398 2. Razali bin Ismail) (BN) Terengganu 2. 36 Kuala 1.Zi) (BN) P.Awang (Tengku Putera Awang) (BN) P. 38 Hulu 1. 35 Kuala Nerus 1. Syed &man bin Syed Ahrnad Nawawi (Dr Syed Azrnan Syed Ahmad Nawawi) (PAS) 1. Nasharudin bin Mat Isa (Ustaz Haji Nasharudin Mat Isa) (PAS) 2. JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PAlUlAMENT TERENGGANU Bahagian Jumlah Kertas Kertas Peratus Undi Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Majoriti PAS Pilihan Raya Pemilih Undi Undi Tidak Undian Ditolak Diperolehi Parlimen Dikeluarkan Dikembalikan Parliamentary Total Ballot Ballot Voting Votes Names of Candidates and Party Votes Majonty Constituency Electorate Papers Papers Percentage Rejected Polled Issued Not Returned P. Razali bin Ismail (Hj. Abdul Rahman bin Bakar (Datuk Haji Abdul Rahman Bakar) (BN) P. Abdul Hadi bin Awang (Dato' Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang) (PAS) 2. 3 9 Dungun 50.206 1 1. Rosli bin Mat Hassan (Datuk Haji Rosli Mat Hassan) (RNI 1 26. Abdullah bin Md. M Shukrimun bin Shamsudin (M Shukrimun Shamsudin (PAS) 2. Putera bin T. Muhyidin bin Abdul Rashid (Haji Muhyidin Terengganu Abdul Rashid) (PAS) 2.502 . Mohd Yusop bin Maj~d(Mohd Yusop Maj~dl(DN) 2 Che Chani bln Che Ambak (Haii Chr Chani b ~ n Che Ambakl (PAS) P.598 1 9 012 1 708 1 I . 34 Setiu 1.

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN-Samb.416 1.882 36. Abd Rahman bin Yi~sof(Haji Abd Rahman Yusofl 20. Ahd.517 15. TERENGGANU Bahagian Jumlah Kettas Kertas Peratus Undi Nama-nama Calon dan Parti UndiYang Majoriti EN PAS Pilihan Raya Pemilih Undi Undi Tidak Undian Ditolak Diperolehi Parlimen Dikeluarkan Dikembalikan Parliamentary Total Ballot Ballot Voting Votes Names of Candidates and Party Votes Majority Constituency Electorate Papers Papers Percentage Rejected Polled Issued Not Returned 66. Shabery bin Cheek [Ahmad Shabery Cheek) 36.635 (PA9 1 JUMLAH 455.924 . NUMBER OF VOTES OBTAINED B Y CANDIDATES FOR PARLLAMENT-Cont.517 (BN) 2.

Mohd Shariff bin Omar (Dato' Gelugo~ Sen Mohd Shariff Hj Omar) (BN) 2. Chong Eng (Chong Eng) [DAPl Mertajam 2. . 45 Bukit 1. Lim Chien Aun (Lim Chien Aun) (BN) 2. Law Choo Kiang (Law Choo Kiang) [KeADILan) . L i Hock Seng (Lim Hock Sengl (DAP) P. - Bahagian Jumlah Kertas Peratus Undi Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Majoriti PAS Pilihan Raya Pemilih . Ma Kok Ben (Ma Kok Ben) (BN) P. 44 Permatang 665 1. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLIAMENT I . Abd Khalid bin Rasid (Ustaz Abd Khalid bin Rasid) (PAS) 2. 42 Tasek 620 1. Huang Cheng Guan (Huang Cheng Guan) (BN) 2.148 1. Abdullah bin Haji Ahmad (Dato' Sen Abdullah bin Haji Ahmad Badawi) (BN) P. 46 Batu Kawan 811 1. 43 Bagan 961 1. Pirdaus bin Ismail IDato' Pirdaus Pauh bin lsmail) (BN) 2. PULAU PINANG . 4 1 Kepala Batas 672 1.Tanasekharan) (DAP) 3.""u Undian Ditolak Diperolehi Parlimen Dikeluarkan Dikembalikan Parliamentwy Constituency Total Electorate Ballot Papers Issued 1 Ballot Papers Not Returned Voting Votes Percentage Rejected Names of Candidates and Party Votes Polled Majority P. Mujahid bin Yusof (Ustaz Mujahid bin Yusofl (PAS) P. Tanasekharan a l l Autherapady (A. Wan Azizah binti Wan lsmail (Datin Seri Dr Wan Azizah) (KeADILan) P.

Wong Kam Hoong (Wong Kam Hoong) (BN) P. L i i Boo Chang (Lim Boo Chang) 1.123 28 74.281 Bendera Chyel (BN) 2. PULAU PINANG Bahagian Jumlah Kertas Kertas Peratus Undi Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Majoriti BN Pilihan Raya Pemilih Undi Undi Tidak Undian Ditolak Diperolehi Parlimen Dikeluarkan Dikembalikan Parliamentary Total Ballot Ballot Voting Votes Majority Constituency Electorate Papers Papers Percentage Rejected Issued Not Returned P.114 Hilmi Yahaya) (BN) 2. 50 Jelutong 59.00 1. Ong Ping Cheow (Ong Ping 18. Goh Kheng Huat (Gob Kheng Huat) (KeADILan) P. JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN-Sarnb. 52 Bayan Baru 55.823 (Zainal Abidin bin Osman) IBN) 2. Ooi Swee Hing (Ooi Swee Hing) 4.430 Cheow) (KeADILan) 2.851 29.40 564 1.424 (BNI 2. Zainal Abidin bin Osman 6.72 717 1. Chia Kwang Chye (Chia Kwang 10. 51 Bukit 60.126 0 71.717 28.228 17. Rohana Ariffin) (KeADILan) b JUMLAH 672.010 1. 53 Balik Pulau 38. Hilmi bin Yahaya (Dato' Dr 12.611 30 77. 49 Tanjong 57. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLJAMENT-Cont.470 24. Zulkifli bin Mohd Noor (Zulkifli Noor) (DAP) P.261 21.03 1. Karpal Singh a l l Ram Singh (Karpal Singh) IDAPI P. Rohana binti Ariffm (Dr. 47 Nibong Tebal 41.902 0 68. Chow Kon Yeow (Chow Kon Yeow) IDAPI P.04 10.005 18.161 21 78.937 21.268 Gelugor (BN) 2.362 828 76. Gooi Seong Kin (GooiSeong Kin) (DM) P.548 284.2 1 793 1.1 10 .93 998 1.712 111.988 (BN) 2.75 751 1.407 1 74.002 1. 48 Bukit 65. Lee Kah Choon (Lee Kah Choon) 7.641 30 73.

m w h 2 m s m d N 2 c3 a . t. 3 8"'%$3 N 2 0 d m "" If] - m m. ": m . m C9 In t. 2 Fi If] r-: t. t d 0 N 2 4 d 3 w ln n 8 $3 e. - m (? t.t - N [: .

60 Taiping 65. Mohamad Zolkafly bin Yahaya 6.935 598 22.783 31. Murugeson 22. Mohamed Nazri bin Abdul Aziz 11.85 1 Chong) (BN) 2. ThongFahChongIThong Fah 19.371 WM. Annah Dorai a/l Pakiri 4.464 (Dr Haji Khairuddin bin Haji Abd Malik) (PAS] 2.680 (Ponmugam) (DAP) 2.890 10.371 M.029 (Dato S Samy Vellu) (BN) P.768 481 68.337 1.06 933 1. Ong Chee Keng (Ong Chee Keng) 17.046 44.077 9.824 Hanadzlah (Dato' Hajl Husnj Hanadzlahl (BN) P.027 68.38 1. Kayveas) (BN] 2.280 1.052 Rengas (Dato' Seri Mohamed Nazri Abdul Azid (AN] 2.015 1.219 47.349 19.052 (Mohamad Zolkatly bin Yahaya) + (KeADILan) P. Kulasegaran a/l V.337 22.957 IDAPI 3.360 31.91 1. Khaimddin bin Abd Malik 14.51 927 1.175 314 67. PERAK Bahagian Kertas Peratus Undi Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Majoriti BN PAS DAP KeADILan Pilihan Raya Undi Tidak Undian Ditolak Diperolehi Parlimen Parliamentary Voting Votes Names of Candidates and Party Votes Majonty Constituency Electorate Papers Papers Percentage Rejected Polled P.821 1. Kula) (DAP] 2.615 6. Ho Cheong Sing (Ho Cheong Sing) 22.172 20. Sanmugam Ponmugam Ponnan 2.563 11.129 17.132 46 72.615 5. Datuk M.129 2. 65 Ipoh Barat 68.077 28.583 57 67. JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN-Samb.333 49.957 4.029 2.890 8.93 4 19 1.337 (BNI .935 (M. 6 3 Tambun 65. 64 lpoh T i o r 73. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLIAMENT-Cont.464 17. Michael Jeyakumar Devaraj 8. M. 61 Padang 24.394 46. Lim Kit Siang (Lim Kit Siang) 28.571 3 72. 62 Sungai Siput 46.774 19. Anna Doraai) IKeADllan) P.824 14.680 IDr Kumar) (KeADILan) 3. S Samy Vellu a/l Sangalimuthu 19.863 18. Kayveas (Datuk 20.94 1. Ahmad Husni bin Mohamad 3 1.851 IDMI P.

Veerasingam) (BN) 1 1 1 7.952 235 69.312 (BNI 2.491 1.867 4.814 (BN) P. 70 Kampar 60.867 Keng Yaik) (BN) 2.359 .983 6.530 Chye) (KeADILan) P.747 6. 66 Batu Gajah 73. Liew Ah Kim (LiewAh Kim) (DM) 13. 72 Tapah 38.129 (BN1 P.328 56 67.808 8.1 1. Lim Keng Yaik (Dato' Seri Dr.112 4.312 14.191 12.639 9. Hj.938 P.808 [Nasarudin Hashim) (BN) P. PERAK Bahagian Jumlah Kertas on dan Parti Undi Yang Majoriti BN PAS Pilihan Raya Pemilih Undi Tidak Undian Ditolak Diperolehi Parlimen Parliamentary Total Voting Votes Names of Candidates and Party Votes Majority Constituency Electorate Papers Papers Percentage Rejected Polled P.899 25. Ahmad Razi bin Othman (Dr.681 42 1 66.945 7.747 (Ir. Lee Boon Chye (Dr Lee Boon 15.847 8.102 1.303 (Dm) P.696 12.945 9. Veerasingam all Suppiah (Dato S.564 15. JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH W N . 69 Parit 28.391 20.814 (DM1 2. NUMBER OF VOTES OBTAlNED BY CANDIDATES FOR PARLIAMENT-Cont. Rafidah Aziz (Rafidah Aziz) (BN) 12. 68 B ~ N ~ S 42.532 129 74.148 50.490 23.229 126 71.586 16.C A L O N BAG1 PARLIMEN-Samb.09 373 1. Hew See Tong (Hew See Tong) 23. 7 1 Gopeng 68. Ong Ka Chuan (Ong Ka Chuan) 20.916 21.056 1.66 1. Lim 15. Mat Taib) (PAS) 2. oha am ad Nizar bin Jamduddin 6. Ting Chew Peh (Ting Chew Peh) 30.566 233 69. Razi) (PAS) 2.359 16. 67 Kuala Kangsar 28. Muhammad Ismi bin Hj. Fong Po Kuan (Fong Po Kuan) 28. Nasarudin bin Hashlm 12. Mohd Nizar Jamaluddin) PAS1 2. Muhammad Ismi bin Mat Taib 8.782 30.033 20.542 1.17 1.47 1.413 103 63.173 28.129 2.02 956 1.466 47.112 (Ustaz Hj.46 483 1. Nga Hock Cheh (Nga Hock Cheh) 11.874 38.

767 135. Ahmad Zahid bin Hamidi 17.415 2. Dato' Loke Yuen Yow (Dato' Loke 24.179 5.23 1.486 73.959 31.590 14. Mustaffa Karnil bin Ayub 15. 74 Lumut 68.422 Ngah Talib) (BN) P.743 35.510 (A.170.063 35.172 1. 76 Telok lntan 53.630 201.182 22. 73 Pasir Salak 42. Ayyathurai) (KeADILan) P.283 Malim (Shamsuddin bin Abd.424 468.077 1. Kong Cho Ha (KongCho Ha) (BN) 27. Gobalakrishnan a/l Nagapan 6.25 - .283 1.LAMENT-Cont. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARL.870 Keong) (BN) P.522 50. 77 Tanjong 52.196 10.273 117 66.082 83 66.875 8. Ayyathurai all Achutharaman 4. 75 Bagan Datok 34.829 3.693 24.690 54 66.875 bin Sulam) (PAS) 2. Gobalakrishnan)(KeADILan) 2.154 786.88 1.11 1. Shamsuddin bin Abd Rahman 9.38 1.870 8.351 820.041 18. Wu Him Ven (Wu Him Ven) (DAP) 8.950 111.477 1. Rahman) (KeADILan) 2.614 27. PERAK Bahagian Pilihan Raya Parlirnen Parliamentary Constituency rJumlah Pemilih Total Electorate Kertas Undi Kertas Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Peratus Undian Votq Undi Ditolak Votes Percentage Rejected Nama-nama Calon dan Parti Names of Candidates and Party Undl Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti Majority BN PAS DAP Returned P.049 12.422 10.539 17. Mah Siew Keong (MahSiew 18.128 10. Rarnli bin Ngah Talib (Ramli bin 19.283 Yuen Yow) (BN) 1.415 11. JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CAUIN-CALON BAG1 PARLIMEN-Samb.547 19.310 94 72.412 70.801 (Mustafa Kamil Ayub) (KeADILan) P. Muhaimin bin Sulam (Muhaimin 10.08 23.829 (N.049 (Dato' Ahmad Zahid Hamidi) (BN) 2.88 919 1.

Ng Yen Yen) (BN) 2.427 79.948 Mahkota Ismail (Cik Gu Dzulkifli b Ismail) (KeADILan) 2. Tengku Azlan Ibni Sultan 21.12 776 1.349 12.246 (Mohd Zai Mustafa) (PAS) 2. Hamzah bin Jaaffar (Dr.Apalasamyl (DAP) 2.226 S. Devamany) (BNl 7 9 Lipis 28.472 10.875 231 74.9 1. Mohd Ramly @ Dzulkifli bin 10.650 Siew Onn) (DAP) 81 Jerantut 46. Mohamad Shahrum bin 13.966 Highlands (J.624 13.202 0 65.229 25.457 21.059 36.472 9.948 14.752 20. Devamany all 10. JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN NUMBER O F VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLIAMENT PAHANG Bahagian Jumlah Kertas Kertas Peratus Undi Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Majoriti BN PAS KeADlLan DAP Pilihan Raya Pemilih Undi Undi Tidak Undian Ditolak Diperolehi Parlimen Dikeluarkan Dikembalikan Parliamentary Total Ballot Ballot Voting Votes Names of Candidates and Party Votes Majority Constituency Electorate Papers Papers Percentage Rejected Polled Issued Not Returned 78 Cameron 23.246 7.892 Hamzah Jaaffar) (PAS) 2.523 32. Choong Siew Onn (Choong 10.260 10.92 1.226 3.177 (Dato' Wan Adnan bin Wan Mamat) IBN) .444 1.650 (Dato' Dr.892 8. Mohd Zai bin Mustafa 6.966 6.870 6.296 370 78.59 801 1.010 1.870 Osman (Mohamad Shahrum bin Osmanl (BN) 80 Raub 44.177 10.33 528 1.343 1. 12. Krishnasamy (S. 0ei Yang Yang @ Ng Yen Yen 20. Adnan bin Wan Mamat 25.455 37.540 75 73.083 20. Apalasamy a/] Jataliah 3.349 Abu Bakar [Tengku Azlan Ibni Sultan Abu Bakar) (BN) 82 lndera 47.061 15.K.

J e n (B) Dato' Zakaria) (PAS) P. lsmail bin Mohamed Said (Haji Ismail bin Haji Mohamed Said) (BN) . 87 Kuala Krau 31. Fuziah binti Salleh (Fuziah Salleh) (KeADILan) 2.404 1. NUMBER OF VOTES OBTAINED B Y CANDIDATES FOR PARLIAMENT. Musaniff bin Ab. Fu Ah Kiow @ Oh (Fu) Soon Guan (Dato' Fu Ah Kiow) (BN1 P.440 1. Hajjah Siti Zaharah Sulaiman) (BN) 2. Rahman) (PAS) 2. 8 5 Pekan 52.687 1. PAHANG Bahagian Jumlah Kertas Nama-nama Calon dan Parti Pilihan Raya Pemilih Undi Parlimen Dikeluarkan Parliamentary Total Ballot Names of Candidates a n d Party Constituency Electorate Papers Issued P. Saari bin Sungib (Hj.935 1. Sungib) (KeADILan) F. Saari Hj. Siti Zaharah binti Sulaiman (Dato' Sri Dr. Mohd Najib bin Hj Abd Razak (Najib Tun Razak) IBNI 2. JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN-Sarnb. Tuan Ibharim bin Tuan Man (Ustaz Dato' Tuan lbrahim bin Tuan Man) (PAS) P. Ismail bin Abd. Zakaria bin Dahlan (Brig. Rahman (Musaniff bin Ab.860 1. Muttalib (Haji lsmail Abd. 84 Paya Besar 37. Muttalib) (BNI 2. 8 6 Maran 3 1. 8 3 Kuantan 45.Cont.

Sukri bin Ahmad (Ustaz Haji Sukri bin Haji Ahmad) (PAS) 2. Jamaludin bin Jarjis (Dato' Dr Jamaludin bin Jarjis) (BN1 1 JUMLAH 570. Abdul Wahab Ismail) (PAS) 2.Cont. Mohd Sarit bin Hi Yusoh 1 24.633 (Dato' Haji Sarit bin Haji Yusoh) (BN) 1. Liow Tiong Lai (Liow Tiong Lai) (BN) 2. 88 Temerloh Total Electorate Ballot Papers Issued - Ballot Papers Not Returned Voting Votes Percentage Rejected 1 Idiis bin Ornar (Ustar ldris ( Polled 12. Ab Wahab bin Ismail (Dr.367 . 1 1 Parliamentary Constituency P.607 bin Omar) (PAS) 2. Abu Bakar bin Lebai Sudin (Abu Bakar bin Lebai Sudin) (DAP) 1. JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN. Ismail Sabri bin Yaakob (BN) 1.026 1 / 12.Samb.126 434. NUMBER OF VOTES OBTAINED B Y CANDIDATES FOR PARLIAMENT. PAHANG IF Bahagian Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Majoriti PAS KeADILan DAP Diperolehi I Parlimen Dikeluarkan Dikembalikan 17.

001 1. Palanivel a l l K.816 1. Mat Yasir bin Ikhsan (Dato' Mat Yasir) (BN) 2. 9 3 Sungai Besar 31. JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN NUMBER O F VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLIAMENT SELANGOR Bahagian Pilihan Raya Parlimen Jumlah Pemilih Kertas Undi Kertas Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti I Undi Yang Diperolehi I Majoriti DAP Parliamentary Total Ballot Ballot Votes Names of Candidates Majority Constituency Electorate Papers Papers Rejected a n d Party Polled Issued Returned 1. Palanivel) (BN) P.533 1. 94 Hulu 58. 9 5 Tanjong 35. Dato' Noh bin Omar Karang (Dato' Noh bin Omar) (BNI 2. Govindasamy (Dato' G . Badrul Amin) (KeADlLan) P. Ismail bin Kamus . Abdul Ghani bin Samsudin (Abdul Ghani bin Samsudin) [PAS) . Badrul Amin bin Bahron (Dr. Sallehen bin Mukhyi (Ustaz Sallehen Mukhyi) (PAS) 2.Selangor (Ustaz Dato' Ismail bin Kanius) (PAS) 2. Noriah binti Kasnon (Noriah binti Kasnon) (BNI P.

.

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN-Samb.Cont. NUMBER OF VOTES OBTAINED B Y CANDIDATES FOR PARLIAMENT. SELANGOR .

109 Kapar 104. Abdul Aziz bin Shamsuddin (Abdul Aziz bin Shamsuddin) (BNI P. Liu Tian Khiew 13. 107 Subang 68.170 699 1.Samb.185 2.356 1. Karnail Singh Nijhar a / l Amar Singh (Tan Sri Data Dr.281 Kew (Datin Paduka Tan Yee Kew) (BN) 2. Nijhar) (BN) 1 P. SELANGOR Bahagian Pilihan Raya Parlimen Jumlah Pemilih :. Ang Hiok Gai (Ang 14.460 Hashim (Dr. 106 Petaling 75. Dr Wong Ang Peng (Dr Wong Ang Peng) (DAP) . JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLIAMENT-Cont.215 1.935 619 1. K.062 1. Datin Paduka Tan Yee .043 Jaya Utara (Ronnie Liu Tian Khiew) (DAP) 2.410 (Haji Khalid Abd Samad) (PAS) 2. Mohd Nasir bin 15.S.739 1.063 1. Khalid bin Abd Samad 13. Chew Mei Fun (Chew Mei Fun) (BN) P. 13.# Kertas LJndiTidak Dikeluarkan Dikembalikan 1 Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Majoriti KeADILan Parliamentary Total Ballot Ballot Voting Votes Names of Candidates Votes Majority Constituency Electorate Papers Papers Percentage Rejected and Party Polled Issued Not Returned P. 110 Klang 74. Nasir Hashim) (KeADILan) 2. Komala Devi a / p M Perumal (Komala Devi) (BN) P. 108 Shah Alam 69.588 Hiok Gai) (KeADILan) 2.

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN-Samb. NUMBER OF VOTES OBTAlNED B Y CANDIDATES FOR PARLIAMENT-Cont. SELANGOR .

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN NUMBER OF VOTES OBTAINED B Y CANDIDATES FOR PARLIAMENT WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR Jumlah Kertas Kertas Undi Nama-nama Calon Undi Yang Majoriti BEBAS MDP Pemilih Undi Undi Tidak Ditolak dan Parti Diperolehi Dikeluarkan Dikembalikan Total Ballot Ballot Votes Names of Candidates Votes Majority Electorate Papers Papers Rejected and Party Polled Issued Not Returned 1. Yew Teong Look 23.135 10. Ng Lip Yong @ 28. Hj.093 16. Tan Seng 23.968 (Kuan Perk Siong) (DM1 2.718 11. Tan Kee Kwong 28.950 (lr. Tan Kee Wongl (BNI . Chua Tian Chang 17. Tan Seng Giaw) [DAF') 2.428 [Ma Woei Chyi) IBNI 1. Ma Woei Chyi 21. Kuan Perk Siong 11.282 1.854 Giaw (Dr.185 [Yew Teong Look] IBNI 2. Sahri Bahari) (KeADILan) 1. Sahri bin Bahari 12. Dr.517 Ng Lip Sat (Ng Lip Yong) (BNI 2.06 1 (Dr.201 (Tian Chua) (KeADILan) 1.

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN.Samb.Cont. ' WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR . NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLIAMENT.

121 Lembah 1. Sanusi bin Pantai Osman (Dr Sanusi Osman) [KeADILan) 2. Rosli bin Ibrahim @ Mamat (Dr. Tan Kok Wai (Tan Kok Wai) IDAPI P. JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN. 122 Seputeh 53. WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR Bahagian Pilihan Raya Jumlah Pemilih Kertas Undi ( Kertas Undi Tidak 1 1 1 Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti 1 1 1 1 Parlimen Dikeluarkan Dikembal~kan Parliamentary Total Ballot Ballot Voting Votes Names of Curtdidates Constituency Electorate Papers l ' : ~ Percentage Rejected and Party Issued Returned P. Rosli bin Hj lbrahim) (KeADILan) JUMLAH . NUMBER O F V O T E S OBTAINED B Y CANDIDATES FOR PARLIAMENT. Teresa Kok Suh Sim (Teresa Kok) IDAP) 2. Lee Boon Kok (Lee Boon Kok) (BN) 2.Cont. Chin Yen Foo (Chin Yen Foo) IBN) P.718 32 71.Samb.91 187 1. 124 Bandar 1. Shahrizat Q Shahrizat binti Abdul Jalil (Shahrizat Abdul Jalil) (BN) P. 123 Cheras 1. Datuk Tan Chai Tun Razak Ho [Datuk Tan -4 Chai Ho) (BN] 2.

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN NUMBER OF VOTES OBTAINED B Y CANDIDATES FOR PARLZAMENT WILAYAH PERSEKUTUAN P U T W A Y A Bahagian Pilihan Raya Parlimen Parliamentary Constituency Jumlah Pemilih Total Electorate Undi Dikeluarkan Ballot Papers Issued Undi Tidak Dikembalikan Ballot Papers Not Undian voting Ditolak Votes Percentage Rejected Nama-narna Calon dan Parti Names of Candidates and Party 8 Undi Yang Diperolehi Votes Polled 1- Majorlti Majority Returned -. Abdul Rahman bin Othman (Abdul Rahman 540 Othman) (KeADILan) .79 28 1. - - 4. Tengku Adnan bin Tengku Mansor (Tengku 4.662 8 91.086 Adnan bin Tengku Mansor) IBN) 2.

Hon Choon Kim (Dato' Hon 36.563 Coh Siow Huat) (BN) 2.42 1. Firdaus Muhammad Rom 28.080 (Tan Sri Mohd Isa bin Abdul Samad) (BN) 2.664 18. Dzulkefly bin Ahmad 10.16 1.342 73. Mohd Isa bin Abdul Samad 26.306 Yen Loong) (DAP) 129 Kuala Pilah I I 43.83 1.716 90 72.76 1.870 bin Yaakop) (PAS) 295 73.74 1.446 Sann) (DAP) 74. Dato' Goh Siow Huat (Dato' 25.105 13. Rosli 5. Choong Yen Loong (Choong 20. Mohamad Fozi) (PAS) 134 72.763 22.542 16.656 bin Harun (Dato' Firdaus Harun) (BN) 2. Hasan bin Malek (Hasan bin Malek) (BN) 8. Chan Su Sann (Chan Su 20.780 2. JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN NUMBER O F VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLIAMENT NEGERI SEMBILAN Bahagian Jumlah Kertas Kertas Peratus Undi Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Majoriti PAS Pilihan Raya Pemilih Undi Undi Tidak Undian Ditolak Diperolehi Parlimen Dikeluarkan Dikembaiikan Total Ballot Ballot Voting Votes Names of Candidates and Party Votes Majority Constituency Electorate Papers Papers Percentage Rejected Polled Issued Not Returned 126 Jelebu 37.46 1. Rosli bin Yaakop (Dr.236 Choon Kim) (BN) 2.360 17.094 73.280 (Hj. Mohamad Fozi bin Md Zain 9.650 14. Annuar bin Mohd Salleh (Annuar Mohd Salleh) (KeADILan) 2. Hais Yatim (Rais Yatim) (BN) 20.009 4.008 (Dr Hj Dzulkefly Ahmad) (PAS) .

Abdul 5.518 211.084 23. P. 133 Tampin 41.494 Kemang Goundar (S.002 120.786 315.010 . N U M B E R O F VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLIAMENT-Conl.858 303.571 30.36 9.95 1.04 951 1.936 (Shaziman bin Abu Mansor) (BN) Razakek bin Abdul 2.778 39 74. 132 Telok 56. Shaziman bin Abu Mansor 23. Sothinathan a / l Sinna 28.852 5'852 Rahim (Abdul Razak Abdul Rahim) (PAS) JUMLAH 429.459 41.433 73.777 28. Sothinathan) (BN) 1 1 1 2.293 2. Ab Manap bin Sahardin 10.489 1. NEGERI SEMBILAN Bahagian Jumlah Kertas Kertas Peralus Undl Nama-nama Calon dan Parti PAS Pilihan Raya Pemilih Undi Undi Tidak Undian Ditolak Parlimen Dikeluarkan Oikembalikan Parliamentary Total Ballot Ballot Voting Votes Names of Candidates and Party Votes Majority Constituency Electorate Papers Papers Percentage Rejected Polled Issued Not Returned P. JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CACON-CACON BAG1 PARLIMEN.494 17.936 18.Samb.189 489 72.717 (Ab Manap Sahardin) [KeADILanl .760 31.

Shamsul Iskandar @ Yusre Ratu bin Mohd Akin (Shamsul Iskandar bin Mohd Akin) [KeADILan) 2. Mohd Ruddin Ab Ghani) (BN) 2. Goh Leong San [Goh Leong San) (DAP) 2.343 1. 138 Kota 82. Wong Nai Chee (Wong Nai Melaka Chee) (BN) 2. 136 Tangga 53.807 1.781 64. 135 Alor Gajah 51.149 1.965 1.291 42.034 53. Datuk Wira Dr Fong Chan Onn (Datuk Wira Dr Fong Chan Onn) (BN) P. JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLIAMENT MELAKA Bahagian Jumlah Kertas Kertas Peratus Undi Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Majoriti PAS Pilihan Raya Pemilih Undi Undi Tidak Undian Ditolak Diperolehi Parlimen Dikeluarkan Dikembalikan Parliamentary Total Ballot Ballot Voting Votes Names ofcandidates and Party Votes Majority Constituency Electorate Papers Papers Percentage Rejected Polled Issued Not Returned P. 134 Masjid 39. Abu Seman bin Haji Yusop (Datuk Wira Abu Seman Yusop) (BN) P. Mohd Ruddin bin Ab Ghani (Datuk Dr. 137 Bukit Katil 66. Kerk Kim Hock (Kerk Kim Hock) (DAP) .005 30.588 39. Khalid bin Jaafar (Khalid Jaafar) (KeADILan) P. Idris bin Haron (Hj Idris bin Hj Haron) (BN) P.39 1 1. Muhamad bin Burok Tanah (Muhamad bin Burok) (PAS) 2.

MELAKA Kertas Peratus Undi Nama-nama Calon dan Parti PAS KeADILan L)AP Pilihan Raya Pemilih Undi Undi Tidak Undian Ditolak Parlimen Dikeluarkan Dikembalikan Parliamentary Ballot Voting Votes Names of Candidates and Party Votes Majority Papers Percentage Rejected Polled Not Returned P. JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN.68 1. 139 J a s i n 53.198 (Hj.218 42.864 Hj Jasme bin Hj Tompang) (PAS) 2.917 273.198 9.864 21.834 38.053 15. Jasme bin Tompang (Mej (B) 9.Mohd Said bin Yusof) (BN) JUMLAH 345.196 189.910 114. Mohd Said bin Yusof 31.549 263.653 20.334 31.Samb.249 1.406 95 79.370 .061 602 78. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLIAMENT-Cont.94 8.

.

JOHOR Jumlah Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Majoriti PAS UAP Pemilih Diperolehi Total Names of Candidates and Party Votes Majority Electorate Polled L- 55. Wee Ka Siong (Ur Wee Ka 20.512 2. Mohd Zamri bin Md Taksis 4.130 1.807 (Mohd Zamril (PAS) 1. Syed Hood bin Syed Edros 26. Suhaizan bin Kaiat (Suhaizan bin Kaiat) (PAS) 9. Ahmad Faidhi) (KeADlLan) I 68.302 35.134 1.116 bin Ibrahim) (BN) 2. Ahmad Faidhi bin Saidi 5.438 1.065 Siong) (BN) 2. Wahab) (BN) 2. Mohamad bin Taib (Hj 7. Wahab 38. JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN.804 1.880 Maidin (Mohamed Hanipa bin Maidin) (PAS) .788 2.Samb. Dato' Chua J u i Meng 29. Razali bin Ibrahim (Razali 21.982 (Dr.261 bin Ismail) (DAP) 42. NUMBER OF VOTES OBTAINED B Y CANDIDATES FOR PARLIAMENT-Cont. Mohamed Hanipa bin 9.415 1. Mohamad bin Haji Aziz (Datuk Mohamad bin Haji Aziz) (BN) ' 21.701 Mohamad bin Taib) (PAS) I I 50.974 (Syed Hood Syed Edros) (BN) I 32.320 (Dato' Chua J u i Meng) (BNI 2. Junaidy bin Abd.316 (Dr. Azhari bin Ismail (Azhari 1 10. Junaidy Abd.

957 Azalina binti Othman (BN) MTB .997 Choo Ting (Kerk Choo Ting) (BN) 1 P. Adham bin Baba (Datuk Dr 19. Ng Lam Hua (Ng Lam Hua) 14. 154 Mersing 33.262 Dato' Syed Hamid bin MTB S. Atan bin Gombang (Ustaz 4.303 (DAP) 2.618 2. NUMBER O F VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLIAMENT-Cont.767 760 1. Latiff bin Ahmad (Dr. 2. JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN-Samb. Kcr (Kerk) Kim Tim @ Kerk 18. 157 Pengerang 30. Hishammuddin bin Datuk 19. Salleh bin Farmin (Hj. 156 Kota Tinggi 33.819 640 1.649 ldris bin Tukachil) (PAS) 2.597 Jaafar) (PAS) P.222 Abd. Idris bin Tukachil (Cikgu 4.842 Renggam Atan bin Gombang) (PAS) 2. Hoo Seng Chang (Hoo Seng 33.706 Adham Baba) (BN) P.597 Hussein (Dato' Hishammuddin Tun Hussein) (BN) 2.575 2. 152 Kluang 67. JOHOR Bahagian Jumlah Undi Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Majoriti PAS DAP Pilihan Raya Pemilih Ditolak Diperolehi Parlimen Parliamentary Total Votes Names of Candidates and Party Votes Majority Constituency Electorate Rejected Polled P.477 1. Onn bin Jaafar (Onn bin 2.890 613 1. 151 Simpang 34.649 4.001 Chang) IBN) 153 Sembrong 30.475 1. Jaafar Albar (BN) P.618 Salleh bin Farmin) (PAS) 2. Latiff bin Ahmad) (BN) P.240 907 1. Abd. 19. 155 Tenggara 29.842 4.

Ling Ban San @ Teng Boon Soon (Ling Ban San @ Teng Boon Soon) (BN) P. 162 Gelang 1. 161 Pulai 1. 160 Johor 1. Mohamed Khaled bin Nordin (Mohamed Khaled bin Nordin) (BN) 2. Yaakob bin Mohd Yusof Wa'akob bin Mohd Yusofl (PAS) 2. 158 Tebrau 1. Atan bin Ahmad (Haji Atan Ahmad) (PAS) P. JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN-Samb. 159 Pasir Gudang 907 I 1. Song Sing Kwee (S. Razak bin Ahmad (Razak Ahmad) (KeADILan) P. Sharil @ Shahrir bin Ab Bahru Samad (Dato' Shahrir Abdul Samad) (BN) 2. Bahagian Pilihan Raya Parlimen Jumlah Pemilih Kertas Undi Kertas Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan 1 1 Peratus Undian Undi Ditolak JOHOR Nama-rrarna Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Majoriti Parliamentary Total Ballot Ballot Voting Votes Names of Candidates and Party votes Majority Constituency Electoratc Papers Rejected Polled Issued Returned P. Song) Patah (KeADILan) .K. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLIAMENT-Cont. Nur Jazlan bin Mohamed (Datuk Nur Jazlan bin Mohamed) (BN) P. A. Md Nasir bin Ab Wahah (Md Nasir bin Ab Wahahl (KeADILan) 2.

Hasni bin Mohammad (Hasni bin Mohammad) (BN) 1. Lim Si Cheng (Datuk Lim Si Cheng) (BN) 1. JOHOR Bahagian Jumlah Kertas Kertas Peratus Undi Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Majoriti PAS Pilihan Raya Pemilih Undi Undi Tidak Undian Ditolak Diperolehi Parlimen Dikeluarkan Dikembalikan Parliamentary Total Ballot Ballot Voting Votes Names of Candidates and Party Votes Majority Constituency Electorate Papers Papers Percentage Rejected Polled Issued Not Returned 1. Ong Kow Meng (Ong Kow Meng) (DAP) 2. Ong Ka Ting (Ong Ka Ting) (BN) 2. Hassan bin Abdul Karim (Hassan bin Abdul Karim] (KeADILan) 2. NUMBER OF V O T E S OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLIAMENT.Cont. JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN-Samb. Tan Hang Meng (Tan Hang Meng) (DAP) .

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN
NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLIAMENT
WILAYAHPERSEKUTUANLABUAN
Bahagian Jumlah Kertas Kertas Peratus Undi Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Majoriti BN PAS
Pilihan Raya Pemilih Undl Undi Tidak Undian Ditolak Diperolehi
Parlimen Dikeluarkan Dikembalikan

Parliamentay Total Ballot Ballot Voting Votes Names of Candidates and Party Votes Majority
Constituency Electorate Papers Papers Percentage Rejected Polled
Issued Not
Returned

P. 166 Labuan 22,006 14,761 0 67.08 488 1. Matusin bin Abdul Rahman (Matusin bin Abdul 3,186 7.901 11,087 3,186
Rahman) (PAS)
2. Suhaili bin Abdul Rahman (Suhaili bin Abdul 11.087
Rahman) (BN)

JUMLAH 22,006 14,761 0 67.08 488 14,273 7,901 11,087 3,186
I I-

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH C N N - C N N BAG1 PARLIMEN-Samb.
NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLIAh4ENT-Cont.
SABAH
Bahagian Jurrllah Kertas Kertas Peratus Undi Nama-nama Calon Undi Majoriti BN DAP KeADILan SETLA PASOK BEBAS
Pilihan Raya Pemilih Undi Undi Tidak Undian Ditolak dan Parti 'a%
Parlimen Dikeluarkan Dikembalikan Diperolehi

Parliamentary Total Ballot BaUot Papers Voting Votes Names of Candidates Votes Majority
Constituency Electorate Papers Not Percentage Rejected and Party Polled
Issued Returned

2. Md Salleh Md Said 19,290
(Salleh Said
Keruak) IBNI
3. Jaimin @ Jack bin 1,551
Giau [Jack Giau)
IsMIA)

P. 170 Tuaran 39.338 27,198 8 69.14 981 1. Madius bin Tangau 17,354 8,499 17.354 8,855
(Madius bin
Tangau) (BN)
2. Umsery @ Ansari 8,855
bin Abdullah
(Ansari Abdullah)
(KeADILan)

P. 171 Sepanggar 34,527 22,083 32 63.96 727 1. Saidatul Badru 5,098 11,128 16,226 5,098
binti Mohd Said
(Datin Saidatul
Badru binti Tun
Mohd Said)
[KeADILan)
2. Enchin bin 16,226
Majimbun @ Eric
(O.K.K. Eric E.
Majimbun) (BN)

P. 172 Kota 43,12 1 25.078 112 58.16 294 1. Hiew King Cheu 5.187 10.806 15,993 5.187 3,492
Kinabalu [Hiew King Cheu)
IDAPI
2. Liew Chin Jin 3.492
(Christina Liew)
(KeADILan)
3. Yee Moh Chai 15.993
(Dr. Yee Moh Chai)
(BN)
-

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALQN-CALQN BAG1 PARLIMEN-Sarnb.
NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLLAMENT-Cont.
SABAH
Bahagian Jumlah Kertas
Pilihan Raya Pemilih dan Parti yang
Parlimen Dikeluarkan Dikembalikan Diperolehi

Parliamentary Total mes of Candidates Votes Majority
Constituency Electorate Papers and P m j Polled

2. Awang Tangah bin 4.547
Awang Amin (Hj.
Awang Tengah b.
Ag. Aminl
(KeAJIILan)

177 Beaufort 26.461 - Datuk Azizah MTB
Mohd Dun (BN)

178 Sipitang 23.542 - Yusof @ Josree bin MTB
Yacoh (BNI-

179 Ranau 27,986 19.699 298 70.39 775 1. Bernard Giluk 7,547 1.387 7,547
Dompok [Tan Sri
Bernard Dompok)
(BNI
2. Ruhimin Adzim @ 6,160
Ruhimin bin Ajim
(Ruhimin Adzim)
(BEBAS)
3. Karim hin Adam 3.310
[Karim bin Adam)
(BEBAS)
4. Japiril bin 1.609
Suhalmin (Japiril
Suhaimin) (BEBAS)

180 Keningau 34.510 - Joseph Pairin MTB
Kitingan (BN)

181 Tenom 20,417 14,063 7 68.88 396 1. Raime bin Unggi 8,032 2,404 8,032
(Raime Unggi) [UN]
2. Limun bin Laikim 5.628
(Datuk Limun
Laikim) (BEBAS)

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN-Samb.
NUMBER OF VOTES OBTAINED B Y CANDIDATES FOR P-ENT-Cont.
SABAH

Bahagian Jumlah Kertas Peratus Undi Nama-nama Calon Undi DAP PASOK BEBAS
Pilihan Raya Pemilih Undi Undi Tidak Undian Ditolak dan Parti Yang
Parlimen Dikeluarkan Dikembalikan Diperolehi

Parliamentary Total Ballot Ballot Papers Voting Votes Names of Candidates Votes
Constituency Electorate Papers No1 Percentage Rejected and Party Polled
Issued Returned

P. 182 Pensiangam 552 1. Bernard S. Maraat 6.080
Q Ben (Bernard
S. Maraat) (BN)
2. Samson S. Koroh 557
Q Razali Suffian
(Razali Suffian
Koroh) (BEBAS)
3. Martin Tomy Q 5,272
Tommy (Martin
Tomy Q Tommy)
(BEBAS)

P. 183 Reluran Ronald Kiandee (BN) MTB

P. 184 Libaran 804 1. Raj Munni binti 2.471
Sabu (Raj Munni
binti Sabu)
(KeADILan)
2. Juslie bin Ajirol 13,140
(Datuk Juslie
bin Ajirol) (BN)

P. 185 Batu Sapi Chong Ket Wah' Q MTB
Chong Ket Fah (BN)

P. 186 Sandakan 385 1. Chong Hon Min 9,538
(Chong Hon Min)
(BEBAS)
2. Lau Ngan Siew 8.208
(Datuk Lau Ngan
Siew) (BN)
3. Liew Teck Khen Q 543
Liaw Teck King
(LiawTeck King)
(PASOK)

Samsuri bin 5.141 146 59. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARUAMENT-Cont.918 118 61. Moktar bin Radin MTB (BN) P.748 16.441 .517 1. N BAG1 PARLIMEN-Samb. 187 Kinabatangan 19.865 bin Haji Ab.81 1. 189 Semporna 33. Mobd Abdul 740 Wahab bin Pg Abdullah (Mohd Abdul Wahab bin Pg Abdullah) (KeADILan) 3. Rahman (Sarnsu Baharun Hj. Noraidah binti 816 13. Madjalis bin Lais 1.319 15.C A .362 24. Hahrnan) (BN) 2.613 5.865 Baharuddin [Samsuri bin Baharuddin) (KeADILan) P. Abd.94 847 1. JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH C A L O N . Landi) (BEBAS) .896 (Madjalis bin Lais) (BEBAS) 4.215 740 Abdul Salleh (Noraidah Abdul Salleh) [BEBAS) 2. 188 Silam 40. Aldanl bin Landi 1. SABAH - Bahagian Jumlah Kertas Kertas Peratus Pilihan Raya Pemilib Undi Undi Tidak Undian Parlirnen Dikeluarkan Dikernbalikan Parliamentary Total Ballot Ballot Papers Voting Constituency Electorate Papers Not Percentage Issued Returned P.286 (Hj. Samsu Baharun 16.613 10.772 20.Aldani bin Hj.

617 . Shim Paw Fatt (BN) MTB 34. 190 Tawau 41. SAaAH I Bahagian Kertas Kertas Peratus Undi Nama-nama Calon Undi Majoriti SETIA PASOK M a n Raya Pemilih Undi Undi Tidak Undian Ditolak dan Parti yang Parlimen Dikeluarkan Dikembalikan Diperolehi Ballot Ballot Papers Voting Votes Names of Candidates Votes Mqority Electorate Papers Not Percentage Rejected and Party Polled Issued Returned 5. JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN-Samb.143 . Abdul Ghapur bin MTB Salleh (BN) JUMLAH . NUMBER OF VOTES OBTAINED B Y CANDIDATES FOR PA??UAMENT--Cont. Mohd Shafie bin Apdal (Datuk Mohd Shafie bin Apdal] (BN) P.

.

035 Adam bin Ahid) (PAS) 19. Cobbold ak Lusoi 5. Rohani binti Abdul MTB - Karim (BN) 28.767 1.723 11.732 10.368 9. William @ Nyallau anak 4.679 . JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN-Samb. Richard Riot anak Jaem 13.035 6.139 18 68.969 0 64.79 232 1.767 9.035 (Dato Sri Haji Adenan bin Haji Satem) (BN) 2. Adenan bin Satem 10. Jimmy Lim @ Jimmy 9.265 (Henry Ginai Langgie) (BEBAS) 18.Donald (Jimmy Donald) (BN) 17.960 (Richard Riot Jaem) (BNI 2.13 372 1.895 Abang Engkeh (Abang Zulkini bin Abang Engkeh) (SNAP) 2. NUMBER OF VOTES OBTAlNED B Y CANDIDATES FOR PARLIAMENT-Cont.737 13.647 12.270 (Mangan anak Ngandok) (STAR) P.027 . Jawah anak Gerang 6.618 Embas (Datuk Douglas Uggah Embas) (BN) .496 11.17 167 1.962 (Jawah anak Gerang) (BN) 20.686 89 59.960 9.927 2.618 1.01 176 1. SARAWAK Bahagian Jumlah Kertas Kertas Peratus Undi Nama-nama Calon Undi Yang Majoriti BN PAS KeADILan DAP SNAP Pilihan Raya Pemilih Undi Undi Tidak Undian Ditolak dan Parti Diperolehi Parlimen Dikeluarkan Dikembalikan Parliamentary Total Ballot Ballot Voting Votes Names of Candidates Votes Majority Constituency Electorate Papers Papers Percer~tage Rejected and Party Polled Issued Not Returned 2.31 1 4.33 316 1.500 194 55.895 9.962 Badak (William Nyallau) (BEBAS) 2. Mangan anak Ngandok 6. 199 Serian 31.015 15. 1. Datuk Douglas Uggah 1 1.679 [Cobbold ak Lusoi) (BEBAS) 2. Adam bin Ahid (Hj.695 13.601 18.689 0 66. Henry Ginai Langgie 4. Abang Zulkifli bin 1.

NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR P-ENT-Cont. JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CAmN -1 PARLIMEN-Samb.880 P. 209 Kanowit 18.765 P. 207 Sarikei 35. 210 Lanang 40.100 .181 P. 206 Kuala 28. 208 Julau 19.706 mjang P.607 P. 205 Saratok 24. SARAWAK Bahagian Jumlah Kertas Pilihan Raya Pemilih Undi Parlimen Dikeluarkan Parli~mentary Total Ballot constituency Electorate Papers Issued P.

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CAIDN-CAIDN BAG1 PARLIMEN-Samb.
NUMBER OF VOTES OBTAINED B Y CANDIDATES FOR P-ENT-Cont.
SARAWAK
-
SNAP

4.260

3.283

2,583

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 PARLIMEN-Samb.
NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR PARLlAMENT-Cont.
SARAWAK
Bahagian Jumlah Kertas Kertns Peratus Undi Nama-nama Calon Undi Yang Majoriti BEBAS STAR SNAP
Pilihan Raya Pernilih Undi Undi Tidak Undian Ditolak dan Parti Diperolehi
Parlimen Dikeluarkan Dikembalikan

Parlinmentary Total Rollnt Ballot Voting Votes Names oJCandidates Voles Majority
Constituency Electorate Papers Papers Percentage Rejected and Party Polled
Issued Not
Returned
--

11.973 16 1. Jacob Dungau Sagan 7.551 3.310 4.241
(Data' Jacob Dungau
Sagan) (BNI
2. Kebing Wan (Kebing 4.241
Wan) (SNAP)

Henry Sum Agong IBN)

431.531 2,023 423.536 143.498 35.682 6.270 28.579

LAMPIRAN I11
APPENDLX 111
JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI
NUMBER OF VOTES OBTAlNED B Y CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY
PERLIS
I
Bahagian Jurnlah Kertas Kertas
-
Peratus Undi Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Majoriti BN PAS
Pilihan Raya Pemilih Undi Undi Tidak Undian Ditolak Diperolehi
Negeri
I Total
Dikeluarkan Dikembalikan

Ballot Ballot Voting Votes Names oJCandidates and Party Votes Majority
Constituency Electorate Papers Papers Percentage Rejected Polled
Issukd Not
Returned

N. 1 Titi Tinggi 6.887 5,593 196 81.21 253 1. Ko Chu Liang (KOChu Liang) 1.476 2,192 3,668
(KeADIh])
2. Loh Yoon Foo (Loh Yoon Foo) (BN) 3.668
' N. 2 Beseri 6,645 5,222 0 78.59 109 1. Zahidi bin Zainul Abidin (Zahidi
bin Zainul Abidin) (BN)
3,492 1.871 3,492 1.62 1

2. Mohd Anuar bin Mohd Tahir 1.621
(Anuar Tahir) (PAS)
N. 3 Chuping 7.802 6,797 1 87.12 122 1. Mansor bin Jusoh (Mansor 4.632 2,590 4,632 2,042
bin Jusoh) (BN)
2. Mohd Ali bin Puteh (Mohd Ali 2,042
Puteh) (PAS)
5.557 4.563 28 82.11 56 1. Suwardi bin Yaacob (Suwardi 1,438 1,603 3.041 1,438
bin Yaacob) [PAS)
2. Khairi bin Hasan (Khairi bin 3,041
Hasan) (BN)
N. 5 Santan 7.008 6.063 0 86.52 73 1. Zolkharnain bin Abidin 2.706 578 3,284 2,706
(Zolkharnain Ahidin) [PAS)
2. Sabry bin Ahmad (Sabry bin 3.284
Ahmad) IBN)
N. 6 Bintong 7,850 6,757 6 68.08 107 1. Rusli bin Mat Husin (Rusli 4.076 1,508 4,076
bin Mat Husin) (BN)
2. Abdul bin Zakaria (Haji Abdul 2,568
Zakaria) (PAS)
N. 7 Sena 7.979 6,496 6 81.41 72 1. Azihani binti Ali (Azihanibinti 4.001 1,584 4.00 1 2.417
Dato' Ali) [BN)
2. Ahmad Adnan bin Fadzil 2.417
(Ustaz Adnan Fadzil) (PAS)

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH C A L O N - C M N BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.
NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATrVE ASSEMBLY-Cont.
PERLIS
Bahagian Jumlah Kertas Peratus Undi Undi Yang BN PAS
Pilihan Raya Pemilih Undi Undian Ditolak Diperolehi
Negeri Dikeluarkan

state Total Ballot Vohng Votes Names of Candidates and Party votes
Constituency Electorate Papers Percentage Rejected Polled
Issued

N. 8 Indera 9,314 7.261 304 1. OuiAhLan@NgAhLan(Oui Ng 5,243
Kayangan Ah Lan @ Ah Lan)(BN)
2. Khoo Yang Chong (Cikgu Khoo
Yang Chong) (KeADILan)

N. 9 Kuala Perlis 8,024 6.326 155 1. Mohd Yusoff bin Ubi @ Madarsa 4.495
(Mohd Yusoff Madarsa)
(KeADILan)
2. Bakar bin Saad (Bakar bin
Saad) IBN)

N. 10 Kayang 7,349 6.256 118 1. Ku Mahmood bin Ku Ismail 3,705 2,378
(Cikgu Ku Mahmood Ku lsmail)
(PAS1
2. Azam bin Rashid (Haji Azam
Rashid) (BN)

7,601 6.184 179 1. Bakar @ Abu Bakar bin Ismail 3.795 2.210
(Dato' Hj. Abu Bakar bin
Hj Ismail) (BN)
2. Abu Bakar bin Ali (Haji Abu
Bakar Ali) (PAS)

N. 12 Tambun 8.447 7,208 101 1. Haron bin Din (Dato' Dr. Haron 4.422 2,680
Tulang Din) (PAS)
2. Shahidan bin Kassim (Shahidan
bin Kassim) (BN)

N. 13 Guar Sanji 7.765 6.708 97 1. Ahmad bin Ali (Ustaz Ahmad Ali) 3,378 3,233
(PAS)
2. Jafperi bin Othman (C~kgu
Jafperi bin Othman) (BN)

JUMLAH UNDI PANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.
NUMBER OF VOTES OBTAINED B Y CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLA77VE ASSEMBLY-Cont.
PERLIS

Bahagian Undi Nama-narna Calon dan Parti Undi Yang Majoriti
Pilihan Raya Ditolak Diperolehi
Negeri Dikeluarkan Dikembalikan

State Total Ballot Ballot voting Votes Names of Candidates and Party Votes Majority
constituency Electorate Papers Papers Percentage Rejected Polled
Issued Not
Returned
I
N. 14 Simpang 83.11 133 1. Che Rosli bin Che Mat (Dr. Che 2,519 276
Empat Rosli Che Mat) (PAS)
2. Zahari bin Bakar (Zaharibin 2.795
Bakar) (BN)

N. 15 Sanglang 83.22 11 1. Hashim.bin Hj. Jasin (Ustaz 3,221 45
Hashim Jasin) (PAS)
2. Mastika Junaidah binti Husin 3,176
(Datuk Haijah Mastika) (BN)

JUMLAH

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH C N N - C N N BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI
NUMBER OF VOTES OBTAlNED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY
KEDAH
PAS KeAUlLan DAP
Diperolehi
Dikeluarkan Dikembalikan

Polled

N. 1 Ayer Hangat 15,213 12.659 6 83.21 262 1. Yusof bin lsmail (Ustaz 4,794 2,803 7.597 4,794
Yusof bin Ismail) (PAS)
2. Md Hasan bin Bulat (Dato' 7,597
Md Hasan bin Bulat) (BNJ
N. 2 Kuah 12,767 10.186 34 79.78 197 1. Nawawi bin Ahmad (Hj 8,065 6,175 8,065 1.890
Nawawi bin Hj Ahmad) (BN)
2. Mazlan bin Ahmad (Mazlan 1.890
bin Ahmad] (PAS)
N. 3 Kota Siputeh 19,209 15,884 0 82.69 229 1. Abu Hasan bin Sarif (Abu 8,614 1.573 8,614 7,041
Hasan bin Sari0 (BN)
2. A Wahab bin A Rahrnan 7.041
(CikguAbd Wahab) (PAS)
N. 4 Ayer Hitam 24,939 20,935 0 83.94 277 1. Otbrnan bin Aziz (Othman 10,759 860 10,759 9,899
bin Aziz) (BN)
2. Ahd. Ghani bin Ahmad 9.899
(UstAbd. Ghani Ahrnad)
(PAS)
N. 5 Bukit Kayu 23.463 20,333 1020 86.66 395 1. Mat Nanyan bin Saad 5,973 6.972 12,945 5,973
Hitarn [Haji Mat Nanyan bin
Haji Saad) (PAS)
2. Khalidah Adibah binti 12.945
Ayob (Adibah Ayob) (BN)
N. 6 Jitra 26,131 21,269 59 81.39 372 1. Rohani binti Abd Muttalib 7.541 5,756 13,297 7,541
(Dr. Rohani binti Abd
Muttalib) (PAS)
2. Othman bin lshak 13,297
(Prof.Emeritus Dato' Dr
Hj Othman bin Ishak) (BN)

76 185 1.310 7.72 191 1. Ahmad bin Sudin (Dato 8. Cheung Khai Yan (Cheung 10.827 Khai Yan) (BN) 12BakarBata 21.162 10.746 (Dato Dr Afffudin bin Haji Omar) (BN) 8 Pedu 15.785 1.636 (Hj Rashidi Haji Osman) (PAS) 2. AffEudin bin Haji Omar 7.091 6.699 9.769 10. Ahmad Bashah bin 11. Mohamad Yusoff bin Zakaria 6.90 305 1. Mahdzir bin Khalid (Data' 7. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES W R THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLY-Cont.369 33 75.091 5.479 0 81. Rohani binti Bakar (Rohani 4.827 4. Munir bin Hj. KEDAH - Bahagian Jumlah Kertas Kertas Peratus Undi Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Majoriti BN PAS KeADILan DAP Piliban Raya Pemilib Undi Undi Tidak Undian Ditolak Diperolehi Negeri Dikeluarkan Dikembalikan State Total Ballot Ballot Voting Votes Names of Candidates and Party Votes Majority Constituency Electorate Papers Papers Percentage Rejected Polled Issued Not Returned 7 Kuala Nerang 16.054 Md Hanipah (Ahmad Bashah bin Md Hanipah) (BN) 2.887 lsmail Kamis) (PAS) 10BilkitPinang 22. Md Rohsidi bin Haji Osman 9.432 6 86.665 6.08 244 1.656 2. Ismail bin Salleh (Dr. lsmail bin Kamis (Sheikh 7. Wan Jaafar bin Wan Ahmad 5.677 0 73.657 0 87.617 18. JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.636 937 8.746 6.699 Hj Ahmad Lebai Sudinl (BN) 11 Derga 21.054 Salleh) (PAS) .037 11.29 188 1. Ariffin bin Man (Ariffm 10.887 bin Man) (BN) 2.766 14.70 144 1.684 Mahdzir bin Khalid) (BN) 9 Bukit Lada 22.254 15.899 7.436 1.201 18.665 binti Bakar) (KeADILan) 2.617 16. Zakaria) (PAS) 2.785 [Wan Jaafar bin Wan Ahmad) (PAS) 2.684 5.436 (Hj.848 0 84.656 7. lsmail 5.646 13.

14 Alor 19. Mohamad bin Sabu (Hj.939 22. Chong Kau Chai (Chong 9. Syed Razak bin S Zain 14.468 Rotan (Hj Syed Razak bin Hj Syed Zain) (BN) 2.523 20.329 21.232 27 1. 6.094 Aman Kau Chai 8 Chong Itt Chew) (BN) 2. KEDAH Bahogian Jumlah Kertas Kertas Undi Nama-nama Calorl dan Parti Undi Yang PAS Pilihan Raya Pemilih Undi Undi Tidak Ditolak Diperolehi Negeri Dikeluarkan Dikembalikan State Total Ballot Ballot Votes Names of Candidates and Party votes Constituency Electorate Papers Papers Rejected Polled Issued Not Returned N. Fadzil bin H a n d (Ustaz 9. Amiruddin bin Hamzah 10.415 1.207 11. 17 Pengkalan 26.095 Mengkudu Hj Fadzil bin H a n d ) (BN) 2.240 I (Ir Hj Amiruddin Hj Hamzah) (PAS) N 16 Kubang 27. Phahrolrazi bin Mohd 9.144 (Hj Abdul Muthalib bin Harun] (BN) 2. Mohd Jamil bin Hj Md ldross 12.641 1. 13 Kota Darul 16.584 Kundor (Mohd Jamil bin Hj Md Idrossl (BN) 2.155 Zawawi (Hj Phahrolrazi Zawawi) (PAS) . Saifuddin Nasution bin 6.545 1.268 Mohamad Sabu) (PAS) 24.876 Fah) (KeADILan) N. JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.120 1 . Abdul Muthalib bin Harun 10. NCJMBER OF VOTES OBTAlNED B Y CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont.527 Ismail (Saifuddin Nasution) (KeADILan) N. Yap Shui Fah (Yap Shui 1.489 15.

Abd.081 0 74.080 10.W N BAG1 DEWM U N D M G M NEGERI-Samb.179 4. Mohamed Taulan bin Mat Rasul (HajiMohamed Taulan Rasul) (PAS) 1. Razak bin Hashim (Dato' Hj. Tan Choy (Tan Choy) IDAPI 3. Abd. Kalai Vanan all Bala Sundram (Kalai Vanar) (KeADILan) . Azizan bin Abdul Razak (UstazM i Hj. Muhammad Mi bin Abdullal 3.071 Heng Seong) (BN) 2. Razak bin Hashim) (BN) 21.985 0 78.69 221 1. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont.24 222 385 1. Mohd Suhaimi bin Abdullah 1.698 (Sobri Haji Awang] (PAS) 2. Ab Muthalib bin Awang 4. Abd. 18 Tokai 29.254 27. KEDAH Pilihan Raya Negeri State Constituency Jumlah Pernilih Total Electorate Kertas Undi Kertas Undi Tidak Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Peratus Undian Voting Undi Ditolak Votes Percentage Rejected 7 Nama-nama Calon dan Parti Names of Candidates and Party Undi Yang Diperolehi Votes Polled Majoriti Majority PAS DAP Returned I N.966 4.820 0 84.42 268 1.983 (Mohd 'Afif bin Abdullah) (PAS) 2.65 86. Suraya binti Yaacob (Suraya binti Yaacob) lBNl 24. Beh Heng Seong (Beh 7.926 19 53 87.250 14.790 9. Razak (PAS1 17. JUlVILAH UNDI Y M G DIPEROLEH OLEH C A L O N .99 685 1.882 (Dato Mohd Suhaimi Abdullah) (BN 2. Shamsuddin bin Tahir (Sbamsuddinbin Tahir) (BN 2.

722 16.204 5.111 5.991 Yahya Abdullah) (PAS) N. 25 Bukit 30. 23 Belantek 17.960 Dawai bin Hamid) (BN) 2. KEDAH Kertas Nama-nama Calon dan Parti Pilihan Raya Pemilih Undi Tidak Undian Ditolak Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Names of Candidates and Party Votes Majority Papers Percentage Rejected Polled Not Returned N.322 23.151 13.Shahabudin Hj. Saravanan a/l Velia Udayar 14. 27 Pantai 24.30: bin Abdul) (KeADILan) 2.600 21.501 Selambau (Dato V Saravanan)(BN) 2.778 0 75.742 Saedin) (BN) N.715 1 78.742 9.695 14.913 11 85.259 51 7.13 269 1.15 249 1.661 11.991 lsmail Harun) (BN) 2.326 19.196 6.314 14. Arzmi bin Hamid (Arzmi 13.204 Kok Wah) (BN) . Gnanaguru a/] Ganisan 2. Seng Kooh Huat (Soon 14.12 496 1.310 (Cikgu Salleh Ismail) (BN) 2.081 2. Mustafa Khalid bin Hanafi 6.960 Khalib (Dr Hamdan Mohamed Khalib) (PAS) N. JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. Jaafar] (PAS) 2.310 (Ust. Ismail bin Harun (Penghulu 8. Johari bin Abdul (Johari 5.305 8.631 7. 26 Tanjong 27. Shahabudin bin Jaafar 9.40 212 1.259 7. Mohd Isa Shdie) (PAS) N.76 280 1. Yahya bin Abdullah (Cikgu 7.072 0 85.899 14.120 (Gnanaguru a/] Ganisan) (DM) N.68 643 1 .196 7. 24 Jeneri 19.501 (Mustafa Khalid bin Hand) (KeADILan) 3. W B E R OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLY-Cont.631 640 8.383 70 77.111 7. Hamdan bin Mohamed 7. Md Saleh bin Ismail 7. Mohd Isa bin Shafie 7.081 Merdeka (Ust.787 6 85. 28 Bakar Arang 26. Shuib bin Saedin (DrShuib 11.746 21.

KEDAH Bahagian Jumlah Kertas Kertas Peratus Undi Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Majoriti BN PAS KeADILan DAP Pilihan Raya Pemilih Undi Undi Tidak Undian Ditolak Diperolehi Negeri Dikeluarkan Dikembalikan State Total Ballot Ballot Voting Votes Names of Candidates and Party Votes Majority Constituency Electorate Papers Papers Percentage Rejected Polled Issued Not Returned N. 32 Kuala Ketil 22. 29 Sidam 19. Aziz bin Sheikh Fadzir 9.799 0 74. JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Sarnb.583 23. Taib Azamudden bin Md Taib 10.861 (Dato Abd Azii Sheikh Fadzir) (BN) 2.56 359 1.568 (Mohd Salleh bin Yaacob) (BNI 2.153 6.410 (Ustazah Siti Ashah binti Ghazali) (PAS) 2. Abd. Mohd.410 7.568 (Ustaz Taib Azamudden) (PAS) N.786 12. 33 Merbau Pulas 25.153 (KeADILan) 2. 30 Bayu 27.958 20.848 14.134 10.Hadzir bin Hj.26 289 1.69 452 1. Fong Chok Gin (Dato' Fong 10. 31 Kupang I 24.454 22 82. Mohd Salleh bin Yaacob 12.287 Chok Gin) (BN) N.354 1.825 6.006 10.323 462 9.861 Md. Mohd Hadzir bin Ismail 13.354 10. Zuki bin Yusofl (PAS) N.687 0 79. Zuki bin Yusof (Cikgu 8. Md. Ismail bin Abu Bakar 10.659 20.825 (Dato' Hj.456 18.287 4.565 Suhaimi bin Ahmad) (PAS) N.323 8.36 293 1. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont. Lim Soo Nee (Lim Soo Nee) 4.415 13.571 1. Suhaimi bin Ahmad (Ustaz 9.565 (Cikgu lsmail bin Abu Bakar) (BN) 1 2. Ismail) (BN) .270 55 84.95 296 1. Siti Ashah binti Ghazali 6.571 9.473 0 82.

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CACON-CACON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont. KEDAH .

.

NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. KELANTAN .

641 . Ab Halim bin Che Man 3.332 1.547 6.Baihaki) (PAS) 2.493 (Mohd Zain) (BN) N.275 1.01 163 1.625 Tapah) Haji Hussin Lubok (PAS) 2.785 4. Daud) (PAS1 N. JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.78 352 1.192 6.083 (DatoShaari Mat Hussain) (BN) 2. Mohamed bin Daud 8. Muhammad bin Abdul Ghani 5.990 2.332 (Ust. AbduHah bin Ab.508 6.990 6. Mohd Zain bin Ismail 4. 19 Demit 18.734 11. Siti Jeliha @ Zaleha binti 5.92 132 1.97 458 1.133 5.564 0 81.325 75 77. Nik Ab.66 175 1.508 1.547 14 69. 17 Salor 15.816 0 81. Buni Amin bin Harnzah 6.256 5.Hj.547 (NikAb. 16 Bukit Tuku 10. Razak 5.625 868 4. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLY-Cont. Mohd Nassuruddin bin 6.641 Hussin (Ustazah Zaleha) (BN) 2. 15 Gual Periok 16. Shaari bin Mat Hussain 6. Rahman bin Nik Taib) (BN) N.684 8. Ahmad Baihaki bin Atiqullah 6.577 11.083 (Ustaz Lah Razakl (PAS) N. Nassuruddin Hj.095 Haji Daud (Ust. 14 Meranti 13.551 8.90 415 1.340 12.551 3.231 0 81. 18 PasirTumboh 13.807 (Mohamed Daud Iraqi) (PAS) . (HjBuni Amin Hamzah) (PAS) N.273 25 75.493 3.807 (Dato' Muhammad bin Abdul Ghani) (BN) 2.105 3. KELANTAN - Bahagian Jumlah Kertas Kertas Peratus Undi Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Majoriti BN PAS KeADII BEBAS Pilihan Raya Pemilih Undi Undi Tidak Undian Ditolak Diperolehi Negeri Dikeluarkan Dikembalikan State Total Ballot Ballot Voting Votes Names of Candidates Votes Majority Constituency Electorate Papers Papers Percentage Rejected and Party PoUed Issued Not Returned N.095 (Ab Halim) (BN) 2. Hussin bin Ibrahim (Ustaz 3. Rahman bin Nik Taib 4.275 5.074 14.695 10.

Azmi bin Ishak (Cikgu Azmi 6. NUMBER OF VOTES OEW'NED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Xont.143 33 82. Ilias bin Husain (Dato' Ilias) 8.044 6. Rahman 6.269 14.775 Ishak) [BN) N.478 1.77 209 1. Rahman (Imam Shukri) (PAS) N.015 3 80.099 (Imam Shaary) (PAS) N.583 116 84. Wan Ismail bin Wan Jusoh 6.663 (Hj. 24 Kadok 12. 22 Jelawat 18.16 318 1.509 5.264 15.301 Shukri bin Ab. Musa) (BN) .698 6. Sharifuddin) (BN) 2. 25 Kok Lanas 17. Zul) (BN) N.663 2.590 5.478 (Ustaz Hassan) (PAS) 2.780 8. Shamsudin @ Mohamed 5.099 IBNI 2.212 7. JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.563 212 6. Rahman (Cikgu Hj.673 15. 20 Tawang 18.789 13.914 (UstazMad] (BN) N.546 26 80.435 10. Omar bin Mohammed 7.301 Ab. 23 Melor 16. Mohd Zulkifli bin Haji 6.563 (Tok Wan Ismail) (PAS) 2.707 217 85. 21 Perupok 18.775 6. Annuar bin Musa (Dato'Haji 8.958 (Dato' Haji Omar) (PAS) 2.590 711 4.914 7. Hj. Md. Muhamad bin Ab.70 279 1.630 40 83.212 1. Shaary bin Haji Awang 7.113 8.91 238 1.509 Annuar b.780 Zakaria (Hj.382 15. Sharifuddin bin Drahman @ 4. Ashari bin Mamat 5.54 121 1.68 182 1.846 8. KELANTAN Bahagian Jumlah Kertas Kertas Peratus Undi Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Majoriti BN PAS KeADlLan BEBAS Pilihan Raya Pemilih Undi Undi Tidak Undian Ditolak Diperolehi Negeri Dikeluarkan Dikembaltkan State Total Ballot Ballot Voting Votes Names of Candidates Votes Majority Constituency Electorate Papers Papers Percentage Rejected and Party Polled Issued Not Returned N. Hassan bin Mohamood 8. Shaari) (PAS) 2.958 1.

Zaiial Abedin bin Mohamad 6. Kamarudin bin Md Nor 6. Amran bin Mat Nor (Amran 5.500 (Ustaz Bahamdin) (BN) N.549 Deraman (DatinSue) IBN) N. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLY-Cont. Hamat 7.095 [Kamarudin Md Nor) [BN) 2. Saipul Bahrin) (PAS) 2. JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH C A L O N .345 0 1. Abdul Patah bin Haji 6.901 (Mej [B)Nizarn) (PAS) 2.926 Mahmood (Abdul Fatah Mahmood) (PAS) 2. Zainal Abedin Mohamad) (BNI 2. Baharudin bin Yusof 6. Saipul Bahrin bin Mohamad 5. Mustafa 4. Hashim bin Safm @ Shafain 5. 28 Kemahang 7.672 0 1.592 52 1.679 Mat Nor) (BN) N.033 [Cikgu Wan Yusom (PAS) 2. 26 Bukit Panau 13.W N BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGEI3-Sarnb. 29 Selising 11. Wan Yusoff bin W. KELANTAN Bahagian Jumlah Kertas Kertas Undi Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Majoriti PAS BEBAS Pilihan Raya Pemilih Undi Undi Tidak Ditolak Diperolehi Negeri Dikeluarkan Dikembalikan state Total BaUot Ballot Votes Names of Candidates Votes Majority Constituency Electorate Papers Papers Rejected and Party PoUed Issued Not Retmd N. 27 Gual lpoh 9.492 (Ust. Hussin bin Awang [Cikgu 5.444 (Hj.744 0 1.861 251 1. Md Anizarn bin Ab Rahman 3.149 (Datuk Hj Hashim Safin) (BNI N. Nuainun @ Shuhainie binti 3.348 0 1. 31 Semerak 11.090 (Cik gu Din) (PAS) N.396 Haji Hussin) [PAS) . 30 Limbongan 13. Zainuddin bin Ag.

.

40 Guchil 14.716 1. Mohd Zamzuri bin Mat Lazim (Zamzuri Mat Lazim) (PAS) 2. JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH C A L O N . Mohamed Zulkepli bin Omar (Zuki) (BN) N. Abdul Latiff bin Abdul Rahman (Ustaz Abdul Latiffl (PAS) N. 42 Dabong 1. Rapar @ Abdul Ghafar bin Yusoff (Cik gu Abdul Ghafar) (PAS) . 3 8 Kuala Balah 8. KELANTAN Bahagian Jumlah Kertas Kertas Peratus Undi Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Majoriti BEBAS Pilihan Raya Pemilih Undi Undi Tidak Undian Ditolak Diperolehi Negeri Dikeluarkan Dikembalikan State Total Ballot Ballot Voting Votes Names of Candidates Votes Majority Constituency Electorate Papers Papers Percentage Rejected and Party Polled lssued Not Returned N. Mat Rashid bin Mat Jaais (Hj Abdul Rashid Jaisl (PAS) 2.566 1. Sham) (BN) N. Abdul Aziz bin Derashid (Abdul Aziz bin Derashid) IBN) N. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont. 41 Manek Urai 10. Ramzi bin Ab Rahman lDato Ramzi bin Ab Rahman) (BN) 2. Mohd Zaki bin Haji Kassim (Mohd Zaki bin Haji Kassim) (REBAS) 2.705 1.C W N BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. Zulkafli bin Yacob (Ustaz Zul) (PAS1 3. Shamshul Ikhwan bin Ashari Azmi (Dr. 39 Mengkebang 12. Azizzuddin bin Hussein (Haji Azizzuddin) (BN) 2.875 1.

26 0 1.10 193 1. KELANTAN - Bahagian Jumlah Kertas Kertas Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Majoriti BN PAS KeADILan BEBAS Pilihan Raya Pemilih Undi Undi Tidak Undian Ditolak Diperolehi Negeri Dikeluarkan Dikembalikan State Total Ballot BaUot Voting Votes Names of Candidates Votes Majority Constituency Electorate Papers Papers Percentage Rejected and PQJtY Polled Issued Not Returned N.210 51 .752 144 85.073 6.547 7 81. 43 Nenggiri 8.689 258.722 530.805 10 75.880 5. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont.564 1.831 (Mat Yusoff bin Abdul Ghani] (BN) 2.364 (NorazmanMat h i n ) (KeADILan) 2.516 2.364 2.831 (Cikgu Hj.685 4.729 4. Mohamad Saufi bin Derarnan 4. JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWPSN UNDANGAN NEGEIX-Samb. Zain) IKeADILan) N. Mat Yusoff bin Abdul Ghani 4.478 80.455 (Chek Hashim) (PAS) JUMLAH 662.925 12. Chek Hashim bin Sulaima 2.06 8. 44 Paloh 9. Mohd Zain bin Muhammad 1. 45 Galas 8.455 (Mohamad Saufi Hj Deraman) (BNI 2.516 1.518 520. Nozula bin Mat Diah (Nozula] 5.092 7.184 1. Norazman bin Mat Amin 2.972 6.85 156 1.184 2.568 56.244 2.244 (BNI N.382 249.

7 Langkap 0 88.800 N. Asha'ari bin Idris (Haji Asha'ari bin Idris) (BN) 6. 6 Permaisuri 5 89.863 (PAS) N.466 (PAS) N.51 1. Tengku Ahmad bin Tengku Hussain (Tengku 3. 5 Jabi 0 87. Mohd bin Wan Hassan (Hj.60 1. W.496 . Abas (Abdul 4. Nik Muhammad Zawawi bin Salleh (Ustaz Nik Muhammad Zawawi Salleh) (PAS] 4. Shaharizukirnain bin Abd Kadir (Ustaz 4.690 Shafee) (BN) 2.903 Hassan) (BNI 2. Mohd Wan 6. Nawi bin Moharnad (Nawi bin Mohamad) (BN) 6.890 Azk Abas) (PAS) N. Abd Rahman @ Abdul Aziz bin Hj. 4 Hulu Besut 8 87. Mohd Hassan bin Salleh (Haji Hassan Salleh) 4.021 2. Ramlan bin Ali (Ramlan bin Ali) (BN) 5.58 1.307 2. 1 Kuala Besut 67 87. Abdullah bin Mat Dan (Ustaz Abdullah Mat Dan) 3. W. Mohd Jidin bin Shafee (Haji Mohd Jidin bin 7.2. 2 Kota Putera 38 86.829 Ahmad Tengku Hussain) (PAS) . LAMPIRAN 111 APPENDIX ZZZ JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGZSLATNE ASSEMBLY TERENGGANU I Bahagian Jumlah Kertas Kertas Peratus Undi Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Majoriti PAS Pilihan Raya Pemilih Undi Undi Tidak Undian Ditolak Diperolehi Negeri Dikeluarkan Dikembalikan State Total Ballot Ballot Voting Votes Names of Candidates m d Party Votes Majority Constituency Electorate Papers Papers Percentage Rejected Polled Issued Not Returned - N. Abdullah bin Che Muda (Abdullah bin Che Muda) 6. Rozali bin Muhammad (Ustaz Rozali Muhammad) 4.01 1.334 (BNI * N.513 2.955 (PAS) N. 3 Jertii 14 85. ldris bin Jusoh (Data' Haji Idris Jusoh) (BN) 6.700 ShaharizukirnainAbd Kadir) (PAS) 2.64 1.26 1.23 1.

Mohd Abdul Wahid bin Endut (Haji Mohd Abdul 8.041 6. Hamzah bin Mohamad Zain (Hamzah Mohd Zain) 6. Abu Bakar bin Abdullah (Ustaz Haji Abu Bakar 6.831 1.980 5. Mohd Nasir b.190 110 84. 9. Sulaiman bin Abdullah (Dr Haji Sulaiman 5. Abdul Rahin bin Mohd Said (Datuk Haji Abdul 6.922 15. Muhammad Ramli bin Haji Nuh (Ustaz Ramli 7. 12 Bukit 10.793 884 6.236 2.92 152 1.565 Wahid Endut) (PAS) N.114. 1 I Seberang 11.677 Mempelam (BN) 2.718 9.649 14. Said) (BN) N. Khazan bin Che Mat (Khazan bin Che Mat) IBN) 5. TERENGGANU Peratus Undi Nama-nama Calon dan Parti PAS Pilihan Raya Pemilih Undi Undi Tidak Undian Ditolak Voting Votes Names of Candidates and Party Constituency Electorate Papers Papers Percentage Rejected N.583 Haji Nuh) (BN) N.811 (BN) N. Wan Hisham bin Wan Salleh (Wan Hisham Dato 6. Alias bin Razak (Dr. JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGEFU-Samb.12 167 1.236 1.677 1.95 127 1. 15 Ladang 15.956 Tunggal Mohd Nasir Ibrahirn Fikri) (BN) 2.581 1.399 5 85.438 15.583 Abdullah) (PAS) 2.426 3 87.940 Abdullah) (PAS) . Toh Chin Yaw (Toh Chin Yawl (BN) 8.956 616 4. Zakaria bin Dagang (Zakaria bin Dagangl 3. 13 Wakaf 17.17 135 1.612 7 90.83 145 1.340 N. 14 Bandar 18. Abu Bakar bin Chik (Ustaz Dato' Abu Bakar 3.283 Chik) (PAS) 2.809 774 7. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont.677 2.981 Wan Salleh) (BNI 2. Ibrahim Q lbrahim Fikri (Haji 4.556 8 87. 8 Batu Rakit 10.676 13.031 0 81. Mohd Shapian bin Ali (Haji Mohd Shapian bin Ali) 5.987 12.873 86 88.249 9.283 N.81 1 Takir (PAS) 2.612 8. Ismail bin Mamat (Ustaz Haji lsmail Mamat) (PAS) 5.624 N.702 5.43 156 1.52 171 1.031 0 88.14 159 1. Haji Alias Razak) (PAS) 4.98 1 1. 9 Tepuh 16. 10 Tcluk Pasu 13.888 6.677 Rahin Dato' M. Md Azmi bin Lop Yusof (Md Azmi Lop Yusof)(PAS] 6.

Tengku Zainuddin bin Tengku Zahid (Dato' Haji 6.053 Salleh) (PAS] N.163 14. 18 Bukit 14.371 8.793 14. Wan Sagar bin Wan Ernbong (Haji Wan Sagar) 4. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATWE ASSEMBLY-Cont.276 N.103 Berangan Mohamad) (BN) 2. 17 Alur Limbat 16. Yahaya bin Ali (HajiYahaya Ali) (BN) 6. Hassan bin Mohd Salleh (Ustaz Haji Hassan 6. 23 Kuala 11.673 2. Alias bin Abdullah (Alias bin Ahdullah) (PAS) 7.773 Pa~ung Awang) (BN) 2. Harun bin Taib (Ustaz Dato' Haji Harun Taib) 4. Yahya bin Khatib Mohamad (Yahya bin Iihatib 8.153 6.33 135 1.732 (PAS1 N.45 1 310 4. Haji Mamad Puteh) (PAS) 4.33 66 1. Abdul Hadi bin Awang (Dato' Seri Tuan Guru Haji 7.673 N.231 1.276 bin Abdullah) (PAS) 2.568 10.301 1. Komaruddtn bin Ab Rahman (Komaruddir~bin 5.38 137 1.916 15.449 2 90.276 8 89.58 152 1.446 272 89.91 191 1.736 Tengku Zainudin bin Tengku Zahid) (BN) 2.141 (BNI N.62 1 (Dato' Haji Wan Abd Muttalib Embongl (PAS) N. 19 Ru Rendang 16.481 (BN) 2.985 7 89.695 5.926 Ah Rahman) (BN) .794 113 88. Che Mat bin Jusoh) 8. Wan Abd Muttalib @ Wan Musa bin Ernbong 8.103 1.495 12. Mamad bin Puteh (Dr.68 217 1.736 Abdul Hadi Awang) (PAS) N.926 Berang 2.435 7. Abdul Latiff bin Awang (Dato' Dr Abdul Latiff 6.141 (PAS) 2.10 182 1.240 7.036 4.85 111 1.695 8. 20 Pengkalan 16.481 140 8.826 1. Rozi bin Mamat (Rozi bin Mamat) (BN) 7.661 3 89.437 10. Karnaruzaman bin Abdullah (Ustaz Kamaruzaman 3.040 14 88. 21 Telemung 11. JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH O N .C A L O N BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. 22 Manir 9. Che Mat bin Jusoh (Dato' Hj. Mustafa @ Hassan bin Ali (Dato' Haji Mustafa Ali) 6. TERENGGANU Kertas Peratus Undi Nama-narna Calon dan Parti PAS Undi Tidak Undian Ditolak Diperolehi Negeri Dikeluarkan Dikembalikan State Total Ballot Ballot Voting Votes Names of Candidates and Party Votes Majority Papers Percentage Rejected Polled Issued Not Returned 9 85.773 720 6.

Roslan bin lsmail (UstazHaji Roslan bin Haji 3. Azman Shapawi bin Abdul Rani [UstazHaji m a n 5.039 1 88. 30 Kijal 14. 26 Rantau 13. Satiful Bahari bin Mamat (UstazHaji Satiful 6.Bakar 7.324 Ismail) (PAS) N.558 11.762 142 90.491 (PAS) .614 2.583 0 88.137 6 88.603 Haji Mohd Razki Alias) (PAS) N.444 8. 27 Sura 14.524 11.409 bin Ali) (BN) N. Din bin Adam (Din bin Adam) (BN) 5.224 (BN) 2. Ahmad Kamal bin Abdullah (UstazHaji Kamal) 6.854 3 87. Mohd Ariffin bin Abdullah (Zakaria @ Mohd Ariffin 8. A.082 7.327 3.987 3.167 Mohd Adib) (BN) N.433 bin Abdullah) (BN) 2.17 148 1. Wan Hassan bin Mohd Ramli (Ustaz Haji 6.433 1.52 194 1.055 Wan Hassan Mohd Ramli) (PAS) N.386 3. Mehamad bin Sulong (Haji Mehamad Sulong) 4. 24 Ajil 12. Bakar bin Ali [Dato' Hj.65 115 1.68 142 1. Za'abar bin Mohd Adib (Za'abar bin Dato' Hj.783 7.987 2. Mohd Razki bin Haji Yah @ Haji Alias (Ustaz 3.87 100 1. Che Alias bin Hamid (Ustaz Che Alias bin Hamid) 4.171 9.989 Bahari Mamat) (PAS) N. Rosol bin Wahid (Rosol bin Wahid) (BN) 7.085 11. TERENGGANU Kertas PAS Undi Tidak Undian Ditolak Dikeluarkan Dikenibalikan Baht Voting Votes Names of Candidates and Party Papers Percentage Rejected Not Returned N.163 12. 28 Paka 17. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont.757 12.167 Abang Shapawi Abdul Rani) (PAS) 2.698 15.409 (PAS) 2. JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGEIU-Samb. Ahmad bin Said (Ahmad bin Said) (BN) 7.496 7. Mohamad @ A.29 134 1.290 5. 6.224 169 6.604 34 88.222 945 6.614 2. 29 Kemasik 13.386 2. 25 Bukit Besi 10.439 26 84.11 142 1.

Wan Ahmad Nizam bin Wan Abdul Hamid 10.145 (PAS) 2. NUMBER OF VOTES OBTAINED B Y CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATlVE A S S E M B L Y X o n t .C W N BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.145 Mohamed bin Awang Tera) (BN) 1.048 (Wan Ahmad Nizarn bin Wan Abdul Hamid) (BN) JUMLAH 4.874 393. 31 Cukai 1. Dato' Mohamed bin Awang Tera (Dato' Haji 10. Alias bin Abdul Rahman (Dr.274 10.774 4. 1 1 TERENGGANU Bahagian Jumlah Kertas Peratus Undi Nama-nama Calon dan Parti UndiYang Majoriti BN Pilihan Raya Pemilih Undi Undian Ditolak Diperolehi Negeri Dikeluarkan Dikembalikan State ConstitLlency Total Electorate 1 1 Ballot Papers Rsued Ballot Papers Not Returned voting Votes Percentage Rejected Names of Candidates and Party Votes Polled Majority N. Alias Abdul Rahman) 7.048 2. Ismail bin Harun (Haji lsmail bin Harun) (PAS) 5.342 58. JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH C W N .330 2.606 222.815 10.483 .

.

Loo Ah Dee Q Lee Ah 7.08 250 1.083 15.984 7.201 Boon Poh) (DAP) 2.197 Tawar (Johari Kassim) (KeADtLan) 2. Ngu Lek Wah (Ngu Lek Wah) IDAPI 2. Mansor bin Othman (Dr.009 15. Phee Boon Poh (Phee 7. Subbaiyah a/l Palaniappan (Pk.808 607 7.5 1 205 1.197 3. Johari bin Kassim 3. PULAU PINANG . Mansor Othman) (KeADILan) .084 15. -- Bahagian Jumlah Kertas Kertas Peratus Undi Nama-nama Calon UndiYang Majoriti BN PAS KeADILan DAP BEBAS Pilihan Raya Pemilih Undi Undi Tidak Undian Ditolak dan Parti Diperolehi Negeri Dikeluarkan Dlkernbalikan State Total Ballot Ballot Voting Votes Names of Candidates Votes Majority Constituency Electorate Papers Papers Percentage Rejected and Party Polled Issued Not Returned 6 Telok Ayer 13.181 (Dato' Jahara binti Hamid) (BN) 7 Sungai Puyu 19.814 3 75. Jahara binti Hamid 7.309 1 80. Ooi Chuan Aik (Ooi C h u m Aik) (BN) 9 Bagan Dalam 17.230 12. .01 304 1. Arif Shah bin Omar Jaya Shah(Arif Shah bin Omar Shah) (BN) 2. JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CAIDN-CAIDN BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. Subbaiyah) (BN) 3.962 22 79.420 5 72. Lim Hock Seng lLirn Hock Seng) (DAP) 2. Abdul Razak bin Abdul Hamid (Abdul Razak Hamid) (KeADILan) 10 Seberang 20. NUMBER O F VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont.54 299 1.583 0 78.48 178 1.479 10.20 1 Lee (Loo Ah Dee) (BNJ 8 Bagan Jermal 21.181 3.

060 583 5. Mohd. Anuar bin Shaari 5.378 679 7.567 7.850 8 75. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLY-Cont.195 5.057 Pasir (Dato' Hj Adnan bin Hj Ramli) (BN] 2.808 11. K. Rajapathy a/l 5.34 269 1. Tan Kim Hooi (Tan 7. Abdul Jalil bin Abdul 6.410 4.567 535 7.00 246 1. Lim Boon Tong (Lim 4.528 (AnuarShaari) (KeADILan) 2.966 9. Toh Kin Woon (Dr. Md Isa bin Haji Ramli 7.477 Kuppusamy (Dato' Dr.813 9.032 Kim Hooi) (DAP) 16 Perai 13.477 (Dm) . Tan Khong Chong (Tan 5.233 Khong Chong) (DAP) 2.57 206 1.755 Boon Tongl (KeADILan) 15 Padang 19.745 15.233 3.915 0 80.195 Majid (Dato' Haji Abdul Jalil bin Abdul Majid) (BN) 13 Berapit 19.46 192 1. Toh 10.755 Bubuk Kin Woon) (BN) 2. Lau Chiek Tuan (Lau 9.748 5 70.25 352 1.56 243 1.199 5. Chong Eng (Chong Eng) 4.032 La1ang Teik Cheng) (BN) 2.338 15.057 Abd. Rajapathy) (BN) 2.410 5.378 8. Hamdan bin 8. JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. PULAU PINANG Bahagian Jumlah Kertas Kertas Nama-nama Calon Pilihan Raya Pernilih Undi Undi Tidak Undian Ditolak dan Parti Negeri Dikeluarkan Dikembalikan State Total Ballot Ballot Names of Candidates Votes Majority Constituency Electorate Papers Papers Percentage Rejected and Party Polled lssued Not Returned 11 Permatang 19.703 22 82. Rahman (Mohd Hamdan bin Abd Rahman) (PAS) 12 Penanti 14.653 14. Tan Teik Cheng (Tan 7.655 10.199 Chiek Tuan) (BN) 14 Machang 19.060 4.519 2 80.528 667 6.149 15.074 373 76.

2 ' 4 m ' 4 m o! m ' I m 3. k t . I R z 2 3 (I) % ' I 2 N - S t. 00 m m '4 m m d z MB a s s as: s s g a. m 0 m N m .- 0 m 9 w m ". w U) 82 2 Q 4 G $ 2 2 .g sz 3 n .

PULAU PINANG .JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. NUMBER OF VOTES OBTAlNED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont.

3 3 Air Itam 11.489 [Koay Kar Huah) (BN) N.070 Ping Cheow) (KeADILan) 2.828 72. JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. Ong Thean Lye (Ong 9. Tham Weng Fatt (Tham 4.606 N.68 289 7.569 Hun Wooi) (DAPJ 2.346 71.240 72.127 Pinang Weng Fatt) (DAP) 2.407 Teng Guan) (DM) N. 34 Paya 18. Dato' Koay Kar Huah 9. 29 Datok 14. Ong Ping Cheow (Ong 3. Koid Teng Guan (Koid 4. KG Teng Hai [Koay 4.38 263 1.418 78.23 342 1.225 (Cheang Chee Gooi) lBNl 2.772 Terubong Hock Hun) (BN) 2. Jimmy Gay Choon Hee 843 (Jimmy Gay Choon Hee) [KeADILan) N.19 253 1. Tan Hun Wooi (Tan 4. 30 Sungai 13.462 Keramat Thean Lye) (BN) 2.365 73.69 225 1.13 343 1.380 Soon Hin) (DAP) N. Cheang Chee Gooi 7. PULAU PINANG Bahagian Jumlah 1 Kertas Kertas Peratus Undi Nama-nama Calon Undi Yang Majoriti DAP BEBAS Pilihan Raya Pemilih Undi Undi Tidak Undian Ditolak dan Parti Diperolehi Negeri Dikeluarkan Dikembalikan State Total Ballot Ballot Voting votes Names of Candidates votes Majority Constituency ELectorate Papers Papers Percentage Rejected and Party Polled Issued Not Returned N. 7.401 Teng Hail (DAP) N. . Loh Hock Hun (Loh 9. 32 Seri Delima 14. Looi Swee Cheang 8.467 0 ): (BN) . NUMBER OF VOTES OBTAINED B Y CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLX-Cont. 31 Batu Lancang 15.634 (Looi Svee Cheang) (BN) 3. 3 5 Batu Uban 13. Yeoh Soon Hin (Yeoh 8.855 71.947 73.504 Kheng Sneah) (BN) . Coh Kheng Sneah (Goh 10.41 260 1.

883 8. 39 Pulau Betong 12.386 4.59 219 1. Amizudin bin Ahmat 3.622 Saad (Muhamad Farid bin Saad) (BN) 2. 36 Pantai 16. Siti Faridah binti 5.283 [Amizudin) (KeADILan) 2.654 3.586 2.660 I 100.375 5.862 1 53.586 3.021 5.28 466 1.362 1 510.386 6. Wong Mun Hoe [Wong 8.27 162 1.647 12. 37 Batu Maung 19.298 Eng Nam) (KeADlLan) N.Abdul Aziz bin Ismail) (PAS) 2.904 Mun Hoe) (BN) N.622 (Zainuddin Haniftl (KeADILan) N.864 499.791 8. Syed Mohamad Nazli 3.165 9 77.521 28. 38 Bayan Lepas 15. Lim Eng Nam (Lim 4.363 315.298 (Ir.021 Jerejak bin Syed Ahmad (Syed Mohamad Nazli Syed Ahmad) (KeADILan) 2.81 172 1.142 9.283 5. Syed Amermddin bin 8.9061 710 1 .088 10.654 Syed Ahmad (Syed Amermddin) (BN) N.424 1 901 ] 75. Muhamad Farid bin 6.371 8.797 Arshad [Siti Faridah Arshad) (BN) JUMLAH 1 672.041 1 72. Mansor bin Musa) (BN1 2.33 115 1.797 2.422 (Ir.659 137.964 6. 40 Telok Bahang 10.678 12. NUMBER OF VOTES OBTAlRrED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATZVE ASSEMBLY-Cont. Mansor bin Musa 10. Abdul Aziz bin lsmail 2.605 15.422 3.904 3. Zainuddii bin Haniff 2.150 0 77.397 6 77.382 12 77.92 9. PULAU PINANG Nama-nama Calon PAS KeADILan DAP BEBAS Pilihan Raya Pemilih Undi Undi Tidak Undian Ditolak dan Parti Diperolehi Names of Candidates Votes Majority Papers Percentage Rejected and Party Polled N. JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.

.

PERAK . NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATWE ASSEMBLY-Cont.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.

PERAK .JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont.

443 2.143 17.544 Tean Seng) (BN) 3.500 . Abdul Malek bin 9. See Tean Seng [See 6.571 9.020 5. Rosli bin Husin (Rosli 5.966 6. Mohamed Ghazali bin 4. Mohd. JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERX-Samb.184 4.47 295 1.318 bin Husin) (BN) 2. Idris bin Zakaria) (PAS) 16 Kamunting 20.858 Sapetang (Chuah Tiong San) (Dm 2.202 4. Mat Isa bin Ismail (Mat 10.338 2.858 (Mejar (B)Abdul Latip Arifm) (KeADILan) 14 Changkat 24.686 6.764 10.54 443 1. Chuah Tiong San 2.184 4. Ho Cheng Weng (BN) MTB . Nordin Jaafar) (PAS) 2. ldris bin Zakaria 2.544 3. Abdul Latip bin Arifm 3.386 7.202 Jering Jaafar (Ustaz Mohd.351 13.47 321 1.312 24 72. Mohammad Nordin bin 6.497 8 72.966 Isa bin Ismail) (BN) 15 Trong 11.338 3.613 Tain (Haji Mohamed Ghazali bin Tain) (PAS) 17 Pokok Assam 21.318 (Mohd.770 419 72. Simon Uthaya Kumar 259 all Sellaiyah (Simon Kumar) (BEBAS) 3.80 152 1.613 Mohamed Hanaf~ah (Dato' Dr Abdul Malek Mohd Hanafiah)(BN) 2.382 14. PERAK Kertas Nama-narna Calon Undi Tidak Undian Ditolak dan Parti Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Names of Candidates Votes Majonty Papers Percentage Rejected and party Not Returned 13 Kuala 18. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont.833 25 68.

Ng Chii Fa (Ng Chii Fa) lBN7 3. Yew Tian Hoe (Yew Tian Hoe) (DAP) 2. Mohammad Yassin bin Mohamed Yusof (Mohammad Yassin bin Mohamed Yusofl IPASI 143 1. Abdul Rahman bin Uda Mat 1sa [Abd Rahman Uda Mat Isa) (KeADlLan 1. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont.JUlKLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. Ponniah a / l Narayanasamy (N. Mohd Zainudin bin Mohd Yusof (Mohd. Siti Salmah binti Mat Jusak (Siti Salmah binti Mat Jusak) (BN) 2. Jamal Nasir bin Rasdi I (Dato' Haji Jamal Nasir) lBNi 1. Ponnaiyah @ Ponniah) (DM1 . PERAK Kertas Undi Tidak Dikembalikan Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti I Undi Yang Diperolehi Ballot Votes Names of Candidates Votes Papers Rejected and Party Polled Not Returned 1. Ahmad Mazlan bin Othman (Mej (B) Ir Hj Ahmad Mazlan bin Othman) (PAS) 2. Zainudin bin Mohd Yuson [PAS) 2.

PERAK . NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATm ASSEMBLYXont.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWATU UNDANGATU NEGERI-Samb.

593 (Chong Tat Cheong) (DM1 2.633 2. Chong Tat Cheong 5.027 6.679 5.039 389 68. Tan Seng Toh (Tan 665 628 8.464 6.251 16.603 Seng Toh] (KeADILan) 2.679 (Tan Chin Mend (BN) 30 Buntong 22.78 307 1. Chew Wai Khoon 6.086 8.633 Keong Siong (DAP) 2.792 (BN) 28 Bercham 23.841 6.09 378 1. JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. Gooi Seng Teik (Gooi 8.877 41 64.902 14. - Babagian Jumlah Kertas Kertas Peratus Undi Nama-nama Calon UndiYang Majoriti BN PAS KeADILan DM Pilihan Raya Pemilih Undi Undi Tidak Undian Ditolak dan Parti Diperolehi Negeri Dikeluarkan Dikembalikan State Total Ballot Ballot Vow Votes Names of Candidates Votes Majority Constituency Electorate Papers Papers Percentage Rejected and Party Polled Issued Not Returned 26 Tebing Tinggi 18.405 16.082 2.286 1.231 Seng Teik) (BN) 3.603 [Sum Cheok Leng) (DM1 29 Kepayang 22. Chan Kam (Chan Kam) 6. Tan Chin Meng 8.96 290 1.892 71 63.082 Athinarayanan (A.851 63 72.231 665 7.286 Chyi (Raymond Chong) (DM) 2.787 1 1. Yik Phooi Hong (Yik 8. Su Keong Siong (Su 9. Sivasubrarnaniam a l l 6.792 9.313 (Chew Wai Khoonl (BN) 27 Pasir Pinji 24. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont.00 289 1.382 8.087 15. .30 222 1. PERAK .923 191 69. Sum Cheok Leng 7.313 5. Sivasubramaniam] (DAPI 2.464 Phooi Hong] (BN) .593 3. Raymond Chong Yoh 5.

Teh) (KeADILan) 2.374 3.452 10. Loh Koi Pin @ Loo Koi 7.039 16.664 Har) (Dm) 2.664 1.87 367 1. Kamarudin bin Awang 4.231 Yit Foongl (DAP) 2.213 Ayub (Mustaffa Kamil Ayub) IKeADILan) 35 Manong 13.755 8.062 6.419 6.611 Pin (Loh Koi Pin) (BN) 2. Hamdi bin Abu Bakar 6. JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CWN-CALON =GI DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. Keong Meng Sing 10.172 7.178 6.431 31 72. PERAK Bahagian Jumlah Kertas Kertas Peratus Undi BN PAS KeADILan DAP BEBAS Pilihan Raya Pernilih Undi Undi Tidak Undian Ditolak dan Parti Negeri Dikeluarkan Dikembalikan State Total Ballot Ballot Voting Votes Names of Candidates Votes Majority Constituency Electorate Papers Papers Percentage Rejected and Party Polled Issued Not Returned 31 Jelapang 24.97 I81 1.062 2.611 (Keong Meng Sing) (DM) 33 Tronoh 23. Asmuni bin Awi 3.939 9.826 3. Hee Yit Foong (Hee 8. Dato' Lee Kon Yin 8. Mustaffa Kamil bin 3.693 24 68. Mah Hang Soon) (BNI 32 Menglernbu 25.556 15.496 34 65.419 [Dato' Lee Kon Yin) (BN) 34 Bukit 14.240 4.374 3. Mah Hang Soon 7. Foo Tiew Kok (Foo 358 Piew Kok) (KeADlLan) 3.921 48 70.893 26 70.439 3. Lim Pek Har (Lim Pek 6. RamlybinZahari 6.39 306 1.978 358 8.553 18. Asmuni Awi) (PAS) 36 Pengkalan 15.231 253 7.978 (Dr.289 23 71.240 (Dato' Hamdi Abu Bakar) (BN) .312 (Hj.312 (Ramly bin Zahari) (BN) 2. Ahrnad bin Jaafar 6.826 3.062 Baharu Teh (Karnarudin A.439 10. NUMBER OF VOTES OBTAlNED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont.527 10.213 Chandan (Ahmad bin Jaafar) (BNI 2.613 6.78 378 1.19 227 1.13 350 1.

.

45 Teja 11. Hamidah binti Osman (Hamidah binti Osman) (BN) 2. Bala) (BEBAS) N.972 1. 4 3 Sungai Rapat 18. Ilo Wai Cheong (Dr. 42 Tualang 11.092 1.538 1. Mohammed Radzi @ Mohd Radzi bin Manan (Hj.502 1. Tai Sing Ng (Tai Sing Ng (KeADILan) 3 . NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGZSLATAE ASSEMBLY. 44 Simpang Pulai 17. Mohd Radzi Manan (BNI N. Ho Wai Cheong) (BN) 2. PERAK Bahagian Kertas Kertas Peratus Undi Nama-nama Calon Pilihan Raya Undi Undi Tidak Undian Ditolak dan Parti Negeri Dikeluarkan Dikembalikan State Ball01 Ballot Voting Votes Names of Candidates Constituency Papers Papers Percentage Rejected and Party Issued Not Returned N. Chan Chin Chee (Chan Chin Chee) (BN) 2. Abd Rahman bin Said Alli (Abdul Rahman) mP1 . JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. Balakrishnan a/l Rengasarny (R. Roslan bin Shaharum Roslan Shaharum) (PAS) 3. Beh Boon Chong (Beh Boon Chong) (DAP) N.Cont. Salma binti lsmail Sekah (Salma Ismail) (KeAUILan) 2.

49 Kampong 1. Mohamad Asri bin Othman (Mohd Asri) (KeADILan) 2. Mustafa bin Shaari Gajah (Ust. Chang Kon You (Chang Kon You) (BN) N. 48 Sungai Manik 1. Ibrahim bin Katop 1Hj. Osman bin Abdul Rahman (Osman Abdul Rahman) (KeADILan) 2. Tajuddin bin Abdul Rahman (Datuk Haji Tajuddin bin Abdul Rahman) (BN) N. Ling Mee Lin (Ling 9. PERAK Bahagian Jumlah Kertas Kertas Peratus Undi Nama-nama Calon Undi Yang Majoriti DAP BEBAS Pilihan Raya Pemilih Undi Undi Tidak Undian Ditolak dan Parti Diperolehi Negeri Dikeluarkan Dikembalikan State Total Ballot Ballot voting Votes Names of Candidates Votes Majority Constituency Electorate Papers Papers Percentage Rejected and Party Polled Issued Not Returned N. Samsudin bin Abu Hassan (Samsudin bin Abu Hassan) (BN) N. Francis a/l Sebastian (Francis) (KeADILan) 2. 46 Chenderiang 1. JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. Mustafa bin Shaari) (PAS) 2. 50 Sitiawan 1. Ngeh Koo Ham (Ngeh Koo Ham) IDAPI .874 Mee Lin) (BN) 2. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLY-Cont. Ibrahim Katop) (BNI N. 47 Ayer Kuning 1.

PERAK .JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH C m N . NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLY-Cont.C U N BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.

PERAK . NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATlVE ASSEMBLY-Cont.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.

.

791 5.414 2.91 273 1.373 13.503 38 69.761 5.434 4.322 17 76. Leong Mee Meng 7.912 (Mohamed Wahid) (PAS) 2.653 Manap (Dr.563 5.196 5.59 238 1. Chan Choon Fah (Chan Choon Fah) (BN) 8 Dong 14. Shahiruddin bin Ab Moin 7.179 7.74 623 1.40 170 ' 1.548 38 73.314 13.709 19 74. Woo Chee Wan Woo Chee 5.Cont.383 (Cik Malik) (PAS) 2.866 8. Ahmad bin Jaafar (Ustaz Ahmad bin Jaafar) (BNI 10 Damak 18. Tengku Paris bin Tengku Razlan (Tengku Paris bin Tengku Razlan) (BN) 7 Tras 19.363 10.383 1. Ahmad Shukri bin lsmail (Dato' Dr.528 4.194 1.826 13. Mohamed bin Wahid 4.239 7.542 27 80.194 (Leong k e e Meng] (DAP) 2. Selamat @ Ahmad Kamal Kamal bin Alang) (PAS) 9 Tahan 14 78. PAHANG ' Bahagian Jumlah Kertas Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Majoriti BN PAS KeADILan DAP Pilihan Raya Pemilih Undi Diperolehi Negeri Dikeluarkan Dikembalikan State Total Ballot Voting Votes N m s of Candidates and Party Votes Majority Constituency Electorate Papers Polled Issued 6 Batu Talam 10.56 287 1.653 2. I a u Lee (Lau Lee) (BN) 11 Pulau Tawar 16.612 (Shahiruddin bin Ab Moin) (BN) 2.324 2. Mahamed Nilarn bin'Abdul 2.998 7.324 Wan) (DAP) 2. UMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGEM-Samb. NUMBER OF VOTES OBTAINED B Y CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY. Mohamed Nilam) (PAS) 2.911 3.791 2.912 3. Ahmad Shukril (BN) . Abd Malik bin Yusof 3.522 8.48 169 1.

351 147 1. 16 Inderapura 7. Ti Lian Ker (Ti Lian Ker) (BN) 2. Mohd Zukri bin Aksah (Mohd Zukri Aksah) (KeADILan) N. 15 Tanjung 15. 1 :! JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. Md Sohaimi bin Mohamed Lembing Shah (Haji Md Sohaimi bin Mohamed Shah) (BN) 2.851 1. N. Fisar bin Haji Abdullah (Dato' Haji Faisal bin Haji Abdullah) (BN) 2. Pang Tsu Ming (Pang Tsu Mind (BN) 2.331 1. Idris bin Haji Ahmad (Idris bin Haji Ahmad) (PAS) . Pang Jon Kong (JK Pang) (KeADILan) N. Mohamad Hassim @ Mohamad bin Yahia (Ustaz Hassim) (PAS) N.124 337 1. 14 Teruntum 22. Bahrin bin Mohamad Lumpur (Bahrin bin Mohamad) [PAS) 2. Nasharuddin bin Zainuddin (Dr. Abdul Aziz bin Haji Long [Abdul Aziz bin Haji Long) (PAS) N. NUMBER OF VOTES OBTATNED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLY-Cont. Dikeluarkan Dikembalikan Peratus Undian Undi Ditolak Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Diperolehi Majoriti PAS DAP State Total Ballot Voting Votes Names of Candidates and Party votes Majority Constituency Electorate Papers Percentage Rejected Polled Issued Returned -.733 322 1. 17 Sungai 11. PAHANG Bahagian Pilihan Raya Negeri Jumlah Pemilih Kertas Undi 1. 12 Beserah 25. Nasharuddin bin Zainuddin) (BN) N. 13 Semambu 22. Sh& Fauzan bin Sharif (Haji Sh& Fauzan bin Sharif) [BN) 2.790 145 1. I"".

.

659 N.533 8.64 179 1. Aris Hazlan bin Ismail 3. Ahmad Nizam bin Harnid 2.664 4.659 (Mohd Jafri Hj Ab Rashid) (KeADILanl 9.436 1. Rednvan bin Harun 4.463 N. Mohd Jafii bin Ab Rashid 2.536 4. Ismail) (PAS) 2.005 6.93 190 1.296 Ishak (Dato' Hj Tan Mohd Aminuddin bin Hj Ishak) (BN) 75.463 (Rosni binti Zahari) (BN) 12.565 4.72 92 1.539 (Abu Bakar bin Harun) (BN) 2. 24 Luit Jdil (Dato' Hj. 25 Kuala Sentul 10. Abu Bakar bin Mohamed 1. Mohamed bin Jaafar 4.313 (Haji Mohd Fadzil bin Haji Abdul Malek) (PAS) 77.138 4.583 (Abu Samah bin Ali) (PAS) 8.296 3. Abu Bakar bin Harun 6.013 6.953 36 74.399 79.463 3.861 (Dato'Mohamed Jaafar) (BN) 2. NUMBER O F VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGlSLATlVE ASSEMBLY-Cant.73 153 1. 27 Jenderak 7.365 9. Mohd Fadzil bin Abdul Malek 2.451 2.304 6. 28 Kerdau (Abu Bakar bin Mohamed) (PAS) 2.313 N.25 174 1.137 37 (Ahmad Nizam bin Hamid) (KeADILan) 2.027 6. Abu Samah bin Ali 1. JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.463 2. Rosni binti Zahari 5.023 9.64 145 1.119 2.816 58 81. 23 Chini 11. Tan Mohd Aminuddin bin 6.436 (Ustaz Redzwan Harun) (BNI L .451 2. Ahmad Munawar bin Hj.871 N. Ahmad Munawar bin Abdul 4. PAHANG Nama-nama Cdon dan Parti PAS KeADlLan DAP Kertas Peratus Undi Pilihan Raya Pemilih Undi Tidak Undian Ditolak Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Voting Votes Names of Candidates and Party Papers Percentage Rejected Not Returned 26 83.664 2.583 N.749 5. 26 Chenor (UstazAris Hazlan bin Hj.283 3.283 N. Abdul Jalil) (BN) 2.000 5.119 1.871 2.

m ** .65 gs 3-5 . 2 m m m 0. 0-C? m e e :.- u tda 3. m m c. mw mm c! c. if: X W + N m i f : " 2 :": "3 :$! 2:. t. m m w 2w.

Mohamed bin Mat Ali (Mohamed bin Mat Alil (PAS1 N. 38 Triang 15.049 11. 37 Guai 14. 39 Kemayan 11. Adnan bin Yaakob (Dato' Srl Adnan bin Yaakob) IBN) 2. 36 Pelangai 10. Hamzah Hj. Dato' Mohd Hayani bin Abd Rahman (Dato' Mohd Hayani bin Abd Rahman) (BN) 2. 40 Bukit Ibam 14.034 11.392 297 1. Hamzah bin Ibrahim (Hj. (B)Abdul Aziz Yaakob) (PAS1 2.580 Returned 188 1. Ibrahim) (BNI N. Mohamad Sahfri bin Ab Aziz (Mohamad Sahfri bin Ab Aztz) (BN1 . Amir bin Abd Aziz (Arnir bin Abd Aztz) (KeADILan) N. Abdul Aziz bin Yaakob (Mej. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLA77VE ASSEMBLY-Cont.202 8. JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH W N .204 180 1. Leong Ngah Ngah (Leong Ngah Ngah) (DAP) 2.009 221 1.C A L O N BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. Nasrudin bin Hassan (Ustaz Nasmdin bin Haji Hassan) (PAS) 2.480 222 1.380 11.013 7. PAHANG Bahagian Jumlah Kertas Kertas Peratus Undi Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Majoriti Pilihan Raya Pemilih Undi Undi Tidak Undian Ditolak Diperolehi Negeri Dikeluarkan Dikembalikan State Total Ballot Ballot vohng Votes Names of Candidates and Party Votes Mqioritg Constituency Electorate Papers Papers Percentage Rejected Polled Issued Not -t N. Tan Ah Been r a n Ah Been) (BN) N.

PAHANG .UMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLY--Cant.

Ng Suee Lim (Ng Suee Lim) (DAP) 2. Rahman) (BN) 18. Abdul Sukor bin Ali [AbdulSukor bin Mi) (PAS) . Raja Ideris 8 Raja Idris bin Raja Ahmad (Raja Ideris) (BN) 2. Chia Kim Lem [Dato Chia Kim Lem) (BN) 17. Saibini bin Hj Ismail (Salbini bin Ismail) [PAS) 12. Salleherj bin Mukhyi (Ustaz Sallehen Mukhyi) [PAS) 18. Rahman bin Bakri (Abd.611 4 73. Bajuri) (PAS) 2. Jalil bin Hj.38 1.Jumlah Kertas Kertas Peratus Undi Nama-narna Calon Pemilih Undi Undi Tidak Undian Ditolak dan Parti Total Electorate Dikeluarkan Ballot Issued Dikembalikan Ballot Papers Not Voting I I Votes Percentage Rejected N m s of Candidates and Party Rehvned -- 12.482 16 70.63 1.251 3 75. Abd.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY SELANGOR . Bajuri (Ustaz Abd Jalil Hj.949 0 76.61 1.05 1.04 1. Abd.052 0 79. Mohamed ldris bin Abu Bakar [Dato' Haji Mohamed Idris bin Haji Ahu Rakar) (BN) 2. Mohamad Khir bin Toyo [Dato' Seri Dr Mohamad Khir bin Toyo) (BNI 2.

549 Wai Soon) (DM) 17.07 ' 1. Zainal Abidin bin Sakom 12. Hasan bin Mohamed Ali 4.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH C m N .898 (Dato' Hj.341 Noh (Dato' Abdul Aziz Noh) (BN) 8.091 71.799 1. Halili bin Rahmat 4.801 (Dato' Dr. Hasan Ali) (PAS) 12. Kuan Wai Soon (Kuan 2. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGZSLATZVE ASSEMBLY-Cont. Mohd Shamsudin bin 9.056 bin Masri) IKeADILan) 2. Dato Abd Aziz bin Mohd 8.386 1.228 Said (Haji Mohamed Sayuti bin Said) (BN) 2. Zainal Abidin bin Hj. Halili Rahmat) [KeADILan) 14.395 1. Mohamed Sayuti bin 6.752 1.347 (Norman bin Toha) (PAS) .005 IBN) 2.321 Lias (Mohd Shamsudin) (BN) 2. Samry bin Masri (Samly 4. SELANGOR I Jumlah Kertas Undi Nama-narna Calon Undi Yang Majoriti BEBAS Pemilih Undi Undi Tidak Undian Ditolak dan Parti Diperolehi Dikeluarkan Dikembalikan Kenas peratus Total Ballot Ballot votes Names of Candidates Votes Mcgority Electorate Papers Rejected and Party Polled Issued 13. Sakoml (BN) 2.C A L O N RAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERX-Samb.070 (Dr. Mohd Norman bin Toha 2. Dato' Ch'ng Toh Eng (Dato' Ch'ng Toh En@ 10.

SELANGOR .JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH C U N .C U N BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. NUMBER O F VO7ES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont.

318 295 1. Ahmad bin Bujang (Dato' Ahmad bin Bujang) (BN) 3. Yuszahari bin Mohd 2. Jagarasah a/l Verasamy N.447 163 1. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATlVE ASSEMBLY-Cont.499 180 1.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.Jagarasah) (BN) 22.625 Ramli (Dr Hatta Ramli) IPASl 2. Ismail bin Kamus [Ustaz Dato' Ismail bin Kamus) (PAS) 27.876 (Ahmad bin Rahamat) (BEBAS) 2. Ahmad bin Rahamat 6. Abdul Rahman bin Othman (Abdul Rahman Oilunan) (KeADILan) . Kamarul Baharin bin 1.781 Abbas (Dato' Kamarul Baharin) (KeADILan) 2.728 Yusoff (Yuszahari bin Mohd Yusoffl (BN) 2. Ahmad Bhari bin Abd Rahman (Dato' Ahmad Bhari Abd Rahman) (BN) 17.416 422 1. SELANGOR Jumlah Kertas Kertas Peratus Undi Nama-nama Calon Undi Yang Majoriti BEBAS Pemilih Undi Undi Tidak Undian Ditolak dan Parti Diperolehi Dikeluarkan Dikembalikan Total Ballot Ballot voting votes Names of Candidates Votes M4ority Electorate Papers Papers Percentage Rejected OJlCl party Polled Issued Not Returned 26. Mohd Hatta bin Md 7.

NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLY-Cont.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. SELANGOR .

Shafle Abu Bakar) (PAS) N. 28 Sen 27. 29 Seri Serdang 39. 27 Balakong 22. Dr.837 359 1. JUMLAH UNDI YANG DEPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGEIU-Samb.984 524 1. Lee Kim Sin (Lee Kim Sin) (KeADILan) N. 26 Bangi 28. SELANGOR Pilihan Raya Jumlah Pemilih Undi Kertas Undi Tidak Peratus Undian I Undi Ditolak I Nama-nama Calon dan Parti Negeri Dikeluarkan Dikembalikan State Total Ballot Ballot voting Votes Names of Candidates Constituency Electorate Papers Papers Percentage Rejected and Party Issued Not Returned 2. Dato' Liew Yuen Keong (Dato' Liew Yuen Keong) (BN) N. Ong Ing Siong (Ong Ing Siong) (DAP) 2. Lee Yee Lian (Lee Yee Kembangan Lian) (DAP) 2.688 1 389 1 1. Mohd Khairuddin bin Othman (Mohd Khaimddin bin Othman) (PAS) N. Dato' Hoh Hee Lee (Dato' Hoh Hee Lee) (BN) N.683 327 1. Low Lee Leng (Low Lee Lend (BN) 2. Mazli bin Mansor [Marl bin Mansorl (BEBAS) 2. 25 Kajang 26. Shafie bin Abu Bakar (Dr. Amran bin Kasimin (Dr Amran bin Kasimin) IBN) 2. Yaakob bin Sapari (Yaakob bin Sapari) . NUMBER OF VOTES OBTAlNED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont.317 ' 1.

.

NUMBER OF VO?rES OBTAlNED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLYXont. SELANWR .C A L O N aAGI DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH W N .

Shaari bin Abdul Malik 9.84 406 1. NUMBER OF VOTES OBTAZNED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont.737 19.751 4. Ahmad Nawawi bin 16.305 7 75. Dato' Jaei bin lsmail 11.850 7.996 7. Zin) (BN) 41 Batu Tiga 34.099 11. Abd.198 26.12 320 1.697 538 77.311 Palil (Dato Abd Rahman bin Palil) (BNI . Salamon bin Selamat 16.44 299 1.803 18. SELANGOR Kertas Peratus Undi Narna-nama Calon Undi Yang PAS KeADlLan BEBAS DAP Undi Tidak Undian Ditolak dan Parti Diperolehi Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Voting Votes Names of Candidates Votes Majority Papers Percentage Rejected and Party Polled Not Returned 39 Kota 24.666 7.751 (Dr.996 5. JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH O N .666 9.279 (Shaari A. Mohd Mokhtar bin 12.926 4. Abd.904 4 74.827 8.22 353 1.279 (Dato' Haji Salamon Selamat) (BNI 2.652 Anggerik Q Animah Annette Ferrar (Haijah Animah Annette Ferrarl (KeADILan) 2. Rani bin Osrnan) (PAS) 2.853 8.C A L O N BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Sarnb.099 12.827 Damansara Md Yusof (Haji Mohamad Ariffl (PAS) 2. Dato Abd Rahman bin 12. Mohamad Ariff bin 4. Annette Syed Mohamed 8.972 26.032 207 76.652 8.45 387 1.853 M. Zin (Dato' Ahmad Nawawi bin M. Hj. Rani bin Osman 7.850 (Dato' Jaei Ismail) (BN) 43 Sementa 25.685 12.201 16. Malik) (KeADILan) 42 Meru 26.387 16.926 Haji Ahmad Dahlan (Dato' Mohd Mokhtar bin Haji Ahmad Dahlan) (BN) 40 Kota 34.694 0 72.019 18.

C D N BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.955 1.744 1. Dato' Teh Kim Poo 431 (Dato' Teh Kim Poo) (BN) 2.694 .237 Klang Deros (Dato' Zainal bin Md Deros) (BN) 2. 49 Sen Andalas 24. 46 Pelabuhan 17. JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH C A L O N . Krishnasamy a/l Punusamy (P.173 1.613 Pinang Chang Khim) (DAP) 2.147 1. SELANGOR Bahagian Jumlah Kertas Kertas Peratus Undi Nama-nama Calon Undi Yang Majoriti PAS DAP Pilihan Raya Pemilih Undi Undi Tidak Undian Ditolak dan Parti Diperolehi Negeri Dikeluarkan Dikembalikan State Total Ballot voting Votes Names of Candidates Votes Majority Constituency Electorate Papers Rejected and Party Polled Issued Not Returned 2. 4 5 Selat Klang 19. Rahman Ibrahim) (KeADILan) N. RaJah Krisnasamy) (KeADLLan) N. Thye Kim Kiong (William Thye Kim Kionp) (DAP) N. Halimah Ali (Dr. Ching Su Chen (Ching 2. Dato' Zainal bin Md 7. Norliza binti Ahmad 6. Halimah Ali) (PAS) N. 44 Sungai 17. Tee Boon Hock (Tee Boon Hock) (DAP) N. 47 Pandamaran 18.085 (Norliza Ahmad) (BN) 2.447 1. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont. Kamalam a / p Annasamy (Kamala Ganapathy) BN) 7. 48 Kota Alam 16.743 Shah Su Chen) (BN) 2. Khoh Siew Kim (Khoh Siew Kim) (BN) N. Teng Chang Khim (Teng 3.532 1 1. Abdul Rahman bin Ibrahirn (Abd.

.

.

4 Klawang N. 5 Serting . 1 Chennah N. JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI NUMBER OF VOTES OBTAlNED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLY NEGERI SEMBILAN Bahagian Pilihan Raya Negeri State Constituency N. 3 Sungai Lui N.

588 10. Lee Yuen Fong (Lee Yuen Fond (BNI . Lew Kwee Leong (Lew Kwee 2.802 10. Khoo Seng Hock (Khoo 1.434 11.667 7.842 Seng Hock) (BN) 2.466 2 1. Zulkefly Mohamad bin Omar (Zulkefly Mohanlad bin Omar) (PAS) 14. Yap Yew Weng (Yap Yew 919 Weng) (DAP) 2. Ishak bin Ismail (Dato' Hj 3.084 Gopal) (KeADILan) 2.942 ishak Ismail) (BN) 2.927 11 1.338 18 1. NEGERI SEMBILAN Jumlah Kertas Kertas Peratus Undi Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Majoriti PAS DAP Pemilih Undi Undi Tid* Undian Ditolak Diperolehi Dikeluarkan Dikembaliian Total Ballot Ballot Voting Votes Names of Candidates and Party Votes Majority Electorate Papers Papers Percentage Rejected Polled Issued Not Returned 9.759 Leong) (DAP) 2. L.286 22 1.573 6.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. Krishnan a/l Letchumanan (Dato' Dr. Lai Yit Fee (Dato' Peter Lai Yit Fee) (BN) 14.021 225 1.683 46 1. Krishnan) (BN) 15. Loke Siew Fook (Loke Siew Fook) (DAP) 10. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATZVE ASSEMBLY-Cont. See A h Kow (See Ah Kow) 642 (BN) 2. Lim Fui Ming (Lim Fui Ming) (DAPI 12. Raja Gopal a/] Somoo (Raja 4.014 8.

290 19 1.531 40 1. lsmail bin Lasim (Dato' Hj Ismail bin Lasim) (BNI 10. Rosidan bin Mohamed (Rosidan bin Mohamedl (KeADILan) 15. Rahim bin Yusof (Abd. JUNILAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH C U N .343 0 1.022 0 1. 15 Juasseh 8.C A L O N =GI DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.344 (Zaharudin Othman) (PAS1 2. Norhayati binti Omar IDato' Norhayati bt Omar) (BN) 2. 16 Seri Menanti 8. Zaharudin bin Othman 1. NEGERI SEMBILAN Bahagian Jumlah Kertas Kertas Peratus Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Majoriti PAS DAP F'ilihan Raya Pemilih Undi Undi Tidak Undian Diperolehi Negeri Dikeluarkan Dikembalikan State Total Ballot &Illot voting Names of Candidates and Party Votes Majority Constituency Electorate Papers Papers Percentage Polled Issued Not Returned N. lhrahim bin Jahaya (Hj 2. Md Yusop bin Harmain Shah 3.603 0 1.047 0 1. Abd. 13 Sikamat 14. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGlSLATlVE ASSEMBLY-Cont.330 (Md Yusop bin Harmain Shah) (BN 2. Rahim bin Yusofl (PAS) N.178 Ibrahim bin Jahaya) (BN) 2. Zakaria bin Nordin (Dato Haji Zakaria bin Nordin) [BN) 2. Mohamad Razi bin Kail (Mohamad Razi bin Kail) (BN1 2. Roslan bin Alias [Roslan Alias) (KeADlLan) N. 17 Senaling 7. Asmaon bin Basir (Asmaon Basir) (KeADILan) . Mohamad Rafie bin Ab Malek (Mohamad R a e Abdul Malek) (KeADILan) N.

293 69.714 1.869 430 KePaYang (P.197 (DM) N. Guna) (Dm) 2. NEGERI SEMBILAN Bahagian Jumlah Kertas Peratus Undi Nama-narna Calon dan Parti Undi Yang Majoriti PAS DAP Pilihan Raya Pernilih Undi Undian Ditolak Diperolehi Negeri Dikeluarkan State Total Ballot voting Votes Names of Candidates and Party Votes Majority Constituency Electorate Papers Percentage Rejected Polled Issued N.995 (Kamamdin bin Md. 22 Rahang 13. Arumugam a/l Kamppan 3.913 72. Roslan bin Md Yusof (Roslan 4.354 1.258 72.54 1. Chan Khee Voon (Chan 4. Shahlan bin Shaid) (BN) N. 21 Bukit 11. Gunasekaran a/l Palasamy 3.738 4. Muhamad Shahlan bin 5. Syed Mohd Fuad bin Syed 2. Cha Kee Chin (Cha Kee Chin) 4.354 2.378 (Dato Woo Ah Lek @ Woo Siak Chee) (BN) .46 1.80 1.932 2.517 (BN) 2.640 (KeADILanl 2.756 Kiong) (BN) 2. Tahir) (PAS) N.598 (Arumugam a l l Kamppan) (Dm) N. Lau Tek Hai (Lau Tek Hai) 2. Yip Chee Kiong (Yip Chee 5. Woo Ah Lek @ Woo Siak Chee 7. 24 Senawang 14.79 1. 20 Labu 12. Yu Chok Tow (Yu Chok Tow) 5.212 73.359 bin Md Yusofl (BN) 2.299 Khee Voon) (BN) N. JUNILAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGEFU-Samb.62 1.605 Shaid (Dato Muhd. 23 Mambau 13. Tahii 1.673 Ahmad (syed Mohd Fuad bin Syed Ahmad ) (PAS) 2.891 73.476 74. 19 Johol 8.40 1. Kamarudin bin Md. NUMBER OF VOTES OBTAINED B Y CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLY-Cont.

Bibi Sharliza binti Mohd Khalid (Bibi Sharlixa hinti Mohd Khalid) (BN) 2.234 Chee) (BN) 2.45 1. Mohamad Rais bin Zainuddin (Dato' Mohamad Rais bin Zainuddin] (BN) 72.25 1. Ab Manap bin Sahardin (Ab Manap Sahardin) (KeADILan) N. Zainal bin Jinin (Zainal bin 4. Foo Ming Chee (Foo Ming 3. Mokhtar bin Borhan 5. Yew Chai Thiam (Dr. Mohamad bin Haji Hasan 6.199 (Datuk Mohamad Hj Hasan) (BN) 2.25 1. Awaludin bin Said (Dr Hj Awaluddin bin Said) (BN) 72. Yew Chai Thiarn) (BN) .70 1. JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. Badrul Hisham bin Shaharin (Badrul Hisham) [KeADILan) N.107 Yaakop) (PAS) N.05 1. 25 Paroi -- 75. 26 Chembong 75.694 (Mokhtar Borhan) (PAS) 2. N. NEGERI SEMBILAN Bahagian Kcrtas Icertas Peratus Ur~di Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Majoriti Pilihan Raya Undi Undi Tidak Undian Ditolak Diperolehi Negeri Dikeluarkan Dikembalikan State Ballot Ballot voting Votes Names of Candidates and Party Votes Majority Constituency Papers Papers Percentage Rejected Polled Issued Not Returned t--.601 Jinin) (PAS) 2. 28 Kota 74.77 1. 30 Lukut 75.504 Hon Chuanl (DAPI 2. NUMBER OF VOTES OBTAlNED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont. Wong Hon Chuan (Wong 1. Rosli bin Yaakop (Rosli bin 4.

16 1.Rajagopalu) (BN) N. Mohd Faizal bin Ramli (Mohd Faizal bin Ramli) (BN) 2. 31 Bagan Pinang 74. 3 5 Gemencheh 73.44 1. John a/l Fernandez (John Fernandez) (DAPI 2.44 1. JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGEIt-Samb. Gan Chin Yap (Dato' Gary Can) (BN) JUMLAH .43 1. Mohd Kamil bin Abd Aziz (Mohd Kamil bin Abd Mi) (BN) 2. Jamlus bin Aziz (Ir. Ismail bin Taib (Ismail bin Taib) (BN) 2. 34 Gemas 75. Md Rais bin Mohamad @ Basiron (Rais Basiron) (PAS) N. 3 3 Port Dickson 68. Hassan bin Alias (Hassan bin Alias Al-Hafii) (PAS) N. Jamlus bin Aziz)(BN) 2. NUMBER OF VOTES OBTAlNED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLY-Cont. NEGERI SEMBILAN Bahagian Jumlah Kertas Kertas Peratus Undi Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Pllihan Raya Pemilih Undi Undi Tidak Undian Ditolak Diperolehi Negeri Dikeluarkan Dikembalikan State Total Ballot Ballot Voting Votes Names of Candidates and Party Votes Constituency Electorate Papers Papers Percentage Rejected Pokd Issued Not Returned N. 32 Linggi 75. Kok Chan Wah (Kapt (B) Dr Kok Chan Wah) (DAP) 2. Mustafa bin Embok (Mustafa bin Embok) (KeADILan) N. Rajagopalu a l l Thamotharapillay (Dato' T. Zakaria bin Khalim IZakaria Khalirn) (PAS) N. 36 Repah 1.05 1.

78 1 1. Abd Haziz bin Abd Gani (Cikgu Abd Haziz Gani) (BN) 2.561 79. Mohd.300 78. Zainon binti Ja& (ZainonJaafar) (KeADILan) 1 2. 4 Lendu 7.62 1. 5 Taboh 7. 3 Ayer Limau 8. JUMLAJ3 UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLY MELAKA Bahagian Jumlah Kertas Kertas Peratus Undi Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Majoriti PAS DAP Pilihan Kaya Pemilih Undi Undi Tidak Undian Ditolak Diperolehi Negeri Dikeluarkan Dikembalikan State Total Ballot BaUot Voting votes Names of Candidates and Party Votes Majority Constituency Electorate Papers Papers Percentage Rejected Polled Issued Not Returned N.62 1. Ab Karim bin Sulaiman Bidara (Datuk Hj Ab Karim bin Hj Sulaiman) (BNJ 2. 1 Kuala Lingi 8. Amir bin Yaakub) (PAS) N.096 81.677 78. Abdul Rahman bin Palit [Hj Abdul Rahman bin Palit) lBNl 2. Julasapiyah bin Kassim) [PAS) N. Ab Ghani bin Ab Rahman (Ustaz Ab Ghani bin Ab Rahman) (PAS) N. 2 Tanjung 7.371 76.40 1. Julasapiyah bin Kassim (Ust. Nawi bin Ahmad (Datuk Hj Naning Nawi bin Ahmad) (BN) 2. Amir bin Yaakub (Datuk Mohd.57 1. Mohd Ali bin Ujang (Mohd Ali bin Ujangl (PAS) . Idderis bin Kassim (Ustaz Hj Idderis bin Hj Kassim) (BNJ I N.

.

MELAKA .JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAGI DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. NUMBER O F VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY--Cont.

Goh Leong San (Goh Leong San) (DM) N.145 Kwong) IBN 2. Lim Jak Wong ILim J a k Wong) (DAP) N. Chock Choon Sin (Chock Choon Sin) (BN) 2.701 6.857 6. Datuk Wira Amid bin Nordin . Betty Chew Gek Cheng (Betty Chew) IDAP) N.106 1.527 2. 22 Bandar Hilir 19. 23 Telok Mas 1 14. 18 Ayer Molek 1.670 (Md Yasin bin Abd Ghani) (PAS) 2. Koh Nai Kwong (Koh Nai 1. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLY-Cont. Lim Eng Teck (Lim Eng Laksamana Teck) (BN) 2. 21 Duyong I 143824 1. Md Yasin bin Abd Ghani 3.957 1. Md Yunos bin Husin (Md Yunos bin Husinl (BN) 1. MELAKA Bahagian Jumlah Kertas Kertas Peratus Undi Nama-nama Calon dan Parti Undi Yang Majoriti BN PAS KeADlLan DAP Pilihan Raya Pemilih Undi Undi Tidak Undian Ditolak Diperolehi Negeri Dikeluarkan Dikembalikan State Total Ballot Ballot Voting Votes Names of Candidates and Party Votes Majority Constituency Electorate Papers Papers Percentage Rejected Polled Issued Not Returned N. 20 Kota 18. Aw Boon Huan (Aw Boon Huan) (DAP) N. JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.392 1. Gan Tian Loo (Gan Tian Loo) IBNI 2.846 5.

MELAKA . NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLY-Cont.JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Sarnb.

44 1. Saim Siran) (PAS1 2.354 (Othman bin Selamat) (PAS1 2. Md. Lau Chin Hoon (Lau 11.655 (Sulaiman bin Tahal (BN) . Saim bin Siran 2.15 1.993 0 70. Pang Hok Liong (Pang 6. Suleiman bin Shuib 1. Othman bin Selamat 2. Lee Hong Tee (Lee 11.174 4.862 I (Suleiman bin Shuib) (pal 5 Tenang 11 71.517 (Hj.986 0 71. Md.039 Chin Hoon) (BN) 4 Kemelah 0 75.66 1.725 Hong Tee) IBN) 2.532 Jamil (Mohamad Rozali Al-Hdi) (PAS) 2.685 8.449 Hok Liong) (DAP) 3 Pemanis 0 73. Mohamad Rozali bin 1. JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI NUMBER OF VOTES OBTAINED B Y CANDIDA'TIES FOR THE STATE LEGISU77VE ASSEMBLY JOHOR -- Bahagian Jumlah Kertas Peratus Undi Nama-nama Calon Undi Yang Majoriti PAS F'iliian Raya Pemilih Undi Undi Tidak Undian Ditolak dan Parti Diperolehi Negeri Dikeluarkan Dikembalikan State Total Ballot Voting Votes Names ojCandidates Votes Majority constituency Electorate Papers Percentage Rejected and party PoUed Not Returned -- 1 b l o h Kasap 10.99 1. Othman bin Jais [Haji 9. ~ u l a k ~ bin a n Taha 7.072 Othman bin Jais) (BN) 2 Jementah 17.87 1.047 (Awb bin Rahrnat) (BNI 2.909 7.540 7. Ayub bin Rahmat 8.138 5.

372 1. M.374 1. Tahir bin Mohd. Datuk Yap Chik Dong (Datuk Yap Chik Dong) (BN) . Sumadi bin Ahmad @ Ahamad (Hj. Aripin bin Hj Dahalan (Cikgu Aripin) (PAS) 2. Taat (Tahir bin Mohd. Taat) (BN) 20. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATlVE ASSEMBLY. JOHOR Bahagian Jumlah Kertas Kertas Peratus Undi Nama-nama Calon Pilihan Raya Pemilih Undi Undi Tidak Undian Ditolak dan Parti Negeri Dikeluarkan Dikembalikan I State Constituency Total Electorate Ballot Papers Issued Ballot Papers Not Voting Votes Percentage Rejected Names of Candidates and Party Returned 18.216 1. Tan Kok Hong @ Tan Yi (Tan Kok Hong) (BN) 19. Sarnat bin Aripin (Samat bin Aripin] (BN) 3. Asojan a/l Muniyandy (M.Asojan a/l Muniyandy) (BN) 18. Mahfodz bin Mohamed (Dato' Dr. Hj. Sumadi bin Ahmadl (BEBAS1 2. Mahfodz Mohamed) (PAS) 2.956 1. Manap bin Jurnan) (PAS) 18. Yau Ho Yong (Yau Ho Yon@ (KeADILan) 2. Manap bin Juman (Hj. JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALKIN-CUN BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.496 1.Cont. Ahmad bin Ton (Ahmad bin Ton) (DAP) 2.

.

826 9.055 4.28 492 1. 20 Semarang 15.593 19 72.258 Omar (Cikgu Sabri Omar) (PAS) N. Husin bin Sujak (Husin 2.715 5. 17 Semerah 29.797 12.265 Peck Choo) [DAP) 2.111 bin Sujak) IPAS) .112 4.496 Balang Diah (Malik bin Mohamed Diah) (PAS) 2. Ariss bin Samsudin 15.937 7. Malik bin Mohamed 3. Robia binti Kosai 9. 19 Yong Peng 17. 16 Sungai 18.769 22 79.265 3.351 0 78. Lim Kee Moi (Lim Kee 8.664 13.715 10.669 15.62 303 1.111 [Samsolbari] [BN) 2.83 377 1.869 0 75.055 7. Chew Peck Choo (Chew 4.19 494 1.701 3.937 2. JUlVILAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI--Samb.094 12. Muhammad Sabri bin 4.112 Moil (BN) N.68 434 1.046 16.205 9.496 6.088 21. Samsolbari bin Jamali 9. Ahmad Zamri bin Jamil 12.046 (Mazlan bin Aliman) (PAS) N.206 Shah (Hj Mohd Ismail bin Mohd Shah) (BN) N. JOHOR Bahagian Jumlah Kertas Kertas Peratus Undi Nama-nama Calon Undi Yang Majoriti BN PAS KeADILan DAP BEBAS Pilihan Raya Pemilih Undi Undi Tidak Undian Ditolak dan Parti Diperolehi Negeri Dikeluarkan Dikembalikan State Total Ballot Ballot Voting Votes Names of Candidates Votes Majonty Constituency Electorate Papers Papers Percentage Rejected and Party Polled Issued Not Returned 2. 18 Sri Medan 21.046 (Datuk Ariss bin Samsudin) (BN) 2. Mazlan bin Aliman 5.258 (HajiAhrnad Zahri Jamil) (BN) 2.701 (Ir Robia bind Dato' Kosai) (BN) N.710 12. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont.847 8.290 35 73. Mohd Ismail bin Mohd 11.

.

842 1 1.467 1.729 12 78.107 14.397 2.341 3.967 2.024 Jaafar (Ustaz Esa) (PAS) 32 Endau 16. Gan Ping Shou @ Gan 17. Ramis all Suhramaniam 9. Ng Lam Swa (Ng Iam 2. Rama Loo a/l Kannaiah 1.50 439 1.970 101 74. Ng Lam Hua [Ng 8.397 7.79 1089 1.583 9.051 (Cikgu Shahar bin Ahdullah) (PAS) .024 (Ramis all Subrarnaniam) (BN) 2. 16.09 1 Lam Hual (DAP) 29 Mahkota 32. JOHOR Nama-nama Calon Undi Yang Majoriti BN PAS KeADlLan DAP BEBAS Undi Tidak Undian Ditolak dan Parti Diperolehi Negeri Dikeluarkan Dikembalikan Names of Candidates Votes Majority Papers Percentage Rejected and Party Polled Not Returned 27 Layang.649 13 69. Shahar bin Abdullah 3.884 LaYang (Rama Loo) (KeADILan) 2.290 8.27 384 1.829 588 75.74 296 1.789 Chong A h Owon (Chong Ah Owon) (BN) 2.178 7. Khainll Faixi bin 4. JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.091 Ping Sieu (Gan F'ing Sieu) (BN) 2.789 Swa) (DAPI 31 Kahang 14.153 13 70.761 24.045 4. Gapar bin Gurrohu 19.186 9.884 7.467 (Haji Onn bin Mohd Yassin) (BN) 28 Mengkibol 34.871 11.967 5.186 8. NUMBER OF VOTES OBTATNED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont.17 244 1. Chong Ah Onn @ 7.107 Ahmad Kamil (Khairul Faizi) (PAS) 2.880 11.896 11.900 110 70.051 5. Mohamad Esa bin 2. Onn bin Mohd Yassin 9.095 17.81 592 1.045 (Datuk Gapar bin Gurrohu) (BN) 30 Paloh 15.373 9.938 19.714 25.

.

BEBAS .

.

.

.

652 12.07 205 1. Santong bin Angkap 52 (Santong bm AngkapI (BERSEKUTUI 3.035 Wong Phin Chung) (BEBAS) . 2 Tanjong 18.40 332 1. Wong Phin Chung 1. Alexandra B 50 Alexander Anthony Wexander Anthony) (KeADILAN) 6. Chong Kah Kiat 6.993 44 Kapor (Bensali bin Ebrahim) (PASOK) 2.980 L 392 .877 Kong Fo Min (Kong Hong Ming) [BEBAS) 4. Kong Hong Ming B 1. Omar bin Mohd Aji 3. B e n d bin Ebrahim 44 2.234 (Datuk Chong Kah Kiat) (BN) 5.773 Not Returned 9 61.241 (Omar bin Mohd Aji) (BEBAS) 7. JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY SAaAH Jumlah Kertas Kertas Peratus Undi Undi Yang Majoriti PAS BERSEKUTU PASOK Pemilih Undi Undi Tldak Undian Ditolak Diperolehi Dikeluarkan Dikembalikan State Total Ballot Ballot Voting Votes Votes Majority 1 Constituency Electorate Papers Papers Percentage Rejected Polled 7. Mursalim bin 1. - T a a u l (Mursalim Tanjull [BEBAS) 2.372 bin Datu Mustapha (Datu Amlr Kahx bin Datu Mustaphal (BN) N.' Muslimin bin Arip 207 (Muslimin bin Aripl IKeADILAN) 3.944 79 69. Datu Amir Kahar 2.815 Issued 4.

.

Datu Bandira Datu Alangl (PAS) 2. Johnny @ Lyon bin 256 CUong (Johnny Gilong) [BEBAS) .652 3. RazakbinRakunman 296 (Razak Rakunman! [BEBAS) 3.- 3.652 (Daibi bin Mandadi) 256 IBEBASI 1.604 Rashid IDigong bin Abd. Johe @ George bin 2.22 239 1.356 Sangkin (George Sangkin) (BEBAS1 .604 Datu Alang (Dr. Rashid) (BEBAS) 7 Kadamaian 12. JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.25 306 1. Josli bin Padis 916 (Josli bin Padisl (BERSEKUTU) 5. Maximus Johnity Ongkili) (BNI 4. Andomy Pilit @ 692 Anthony Bin Mandiau [Anthony Mandiau) (BEBAS) 6 Tempasuk 13.844 2.968 58 76. Ungas @ Shahnuar 685 bin Bodok [Ungas Bodokl (BEBAS) 5. Daibi bin Mandadi 1.175 5. 2. Digong bin Abd. Bandira bin Sidang 426 3. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont.041 Mulia man Sri Pandikar Amin) [BN) 4. Johnity @ Maximus 5.440 6.069 bin Ongkili (Datuk Dr.044 426 296 916 @ D Bandira bin 2.019 1. SABAH Kertas P~ratus Undi Nanla-nama Calon DAP BEBAS BERSEKUTU Undi Tidak Undian Ditolak dan Part1 Dikembalikan State Bollot Voting Votes Names oJCandidalcs Papers Percentage Rejected ruuJ Party Not Returned 2..206 0 75. Pandikar Amin bin 6.

.

.

.

.

03 191 1.124 Miji (Moris B Francis Miji) (BEBAS) 3.472 (Khoo Keok Hai) IBN) 8. Philip Benedict 5.mbangl (BN) N.C A L O N BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.213 Yusof bin Khan Bahadar (Gulam Haidar bin Khan Bahadarl (BN) 2. Khoo Keok Hai 5. 22 Pantai 16. Kanm bin Bujang 4.651 Abdul Rahim bin (MTB) Manis lsmail (BN) N.444 805 4.213 6. - Bahagian Jumlah Kertas Kertas Peratus Undi Nama-nama Calon Undi Yang Majoriti BN PAS KeADILan DAP BEBAS BERSEKUTU Pilihan Raya Pemilih Undl IJndi Tidak Undian Ditolak dan Parti Diperolehi Dikeluarkan Dikembalikan State Total Mlot Ballot Voting Votes N m s of Candidates Votes Majonhj Constituency Electorate Pnpers Papers Percentage Rejected and Party PoUed Issued Not Returned 7. SABAH . Maiji Jaigul (Maiji 1.300 1I 70. JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH C U N . Moris @ Francis 3.43 142 1.568 5. Gulamhaidar 4% 8.444 3.96 179 1. Elsie d Feliescia 202 2. Jomilon Mojuntin @ 760 Conrad Mojuntin (Jomilon Mojuntin d Conrad Mojuntin) (DM') 4.124 binti Solumin (Elsie Cleftus Mojingol) ' (PASOK) 2.639 (Karim bin Bujangl IBNI .1 13 8. 2 i Kawang 14.624 10.692 760 3. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATNE ASSEMBLY-Cont.279 8.483 209 70.934 Jaigul) IPASOK) N.957 0 68.692 Lasimbang (Philip B Lasi. 23 Bongawan 12. Yee Chee Ming B 88 Tommy Wee Chee Ming @ Tommy) (PASOKI N. 20 Moyog 14.439 9.

NUMBER OF VOTES OBTATNED BY CANDIDATES FOR THE STATE LBGZSLATNE ASSEMBLY-Cont. Ag Aminl (KeADILanl 1 Lajim bin Ukim IBNl I MTB 1. Dojit bin Muda 3. Arifl (BNI 2. Guan Dee bin Koh 308 Hoi (Guan Dee bin KohHoi) (SETIA) 3.003 Mohd Arif (Mohd. Arif~nbin Mohd.269 Sadikun (Surinam Haji Sadikun) (BN) .139 James (Datuk Wences Angang) (BN) 2.157 bin 0 T Ghani (Johan @ Christoper bin 0 T Ghani) (BEBAS) 4. Sarinum binti 4. Md Haris Md Tahir 3.639 (Md Haris Md Tahir) (BEBAS) 1. JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH C W N . Johan 0 Christoper 5.270 (Dojit bin Muda) ISETlAI 2. Wences Angang @ 3. Awang Tangah bin 2. SABAH Bahagian Jumlah Kertas Pcratus Undi Nama-narna Cdun Undi Yang Pilihan Raya :ss 1 Pemilih Undi Ditolak dan Parti Diperolehi Dikeluarkan Dikembalikan Ballot Votes N m s of Candidates Votes papers PeLzqe Rejected Polled Issued Returned 1 2.C W N BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb. Awang Tengah b.260 Awang Amin (Hj. Saman bin Ahmad 633 ISamanI [BEBAS) 1. Mohd Arifin bin 4.

.

'
JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH O N - C A L O N BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.
NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGlSLATNE ASSEMBLY-Cont.
SABAH
Jumlah Kertas Kertas Nama-nama Calon Majoriti DAP BEBAS PASOK
Pilihan Raya Pemilih Undi Undi Tidak dan Parti Diperolehi

Slate
Constituency
Total
Electorate
Dikeluarkan

Ballot
Papers
lssued
Dikembalikan

Ballot
Papers
Not
Returned
Voting
Percentage
Votes
Rejected
Names of Candidates
d P d 1 1 Votes
Polled
Majority

--

5. Suaidin @ Shuhldin
bin Langkap M
Langab (Shuhaiddin
Langkab) (SETIA)

N. 34 Liawan 6,660 1. Paul bin Kadau 476 476
(Paul bin Kadau) 1.405
(BEBAS)
2. Sapin @ Sairin bin 4,709
Karano M Karno
(Datuk Hj Sairin
Hj Karno) (BN)
3. Lawrence bin 1.405
Gimbang lDatuk
Lawrence Gimbanp)
(BEBAS)

N. 35 Melalap / Radin Maleh (BN) MTB

N. 36 Kenlabong 7.666 1. Kubin bin Balang 4.027 1.319
IDatuk Rubin 1,516
Balang) (BN) 446
2. Limun bin Laikim 1.319 35
(Datuk Limun
Laikim) (BEBAS)
3. Peter @ PWip bin 1,516
Lunuk M Lonok
(Peter M Philip bin
Lunuk @ Lanok)
(BEBASI
4. Mutang M Sylvester 446
bin Dawat (Mutang
@ Sylvester bin
Dawall (BEBASI
5. Sim bin N. C. Rikin 35
lSim bin N. C. Rikin)

I
(RERAS)

rNo tm.
N Z
i i i

t--re4
-
m-N
g m m

JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALQN-CALON BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.
NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY-Cont.
SABAH

5 3 Senallang 12. SABAH Bahagian Jun~lah Kertas Peratus BEBAS PASOK SETlA Pilihan Raya Pemillh Undi Ditolak Diperolehi Dikeluarkan Dikembalikan State Total Ballot Voting N m s of Cw~dilulea Constituency Electorate Papers Rejected Issued 6.041 7. 54 Bugaya 10. Mohd Abdul Wahab bin Pg Abdullah (Mobd Abdul Wahab bin Pg Abdullahl (KeADILan) 3.539 6.358 1. Marinsa Q Marinshah bin Amana Q Abu I I Hamld (Marinsa @ Marinshah) (BEBAS) N. Yapp Yuk Tong 62 Joseph (Mnhammad Joseph) (BEBAS) 4. NUMBER OF VOTES OBTAINED BY CANDIDATES FOR THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY--Cont. Abdullah Sani bin (Abdullah Abdul Salleh Sani bin Abdul Salleh) (BEBASI 3. Mim) (BEBAS) 5. Abdul Mim O Abdul Aziz bin ~ a i b Hj. Maharani bin Ali Hani (Maharani bin Ali Hani) (BEBAS) N. Basali bin Tarireh @ Basalie Ab Hamid (Basali bin Hj Tarireb) (BN) 2. Abdu Salam bin Sakaran (Datuk Nasir Tun Sakaran) (EN) 2. Abdul Hussin bin Kiamsin (Abdul Hussin bin Kiamsin) (BEBAS) .588 1. JUMLAH UNDI YANG DIPEROLEH OLEH CALON-CAU)N BAG1 DEWAN UNDANGAN NEGERI-Samb.

.

.

Parti Kongres Indian Muslim Malaysia (KIMMA) 17. Barisan Kemajuan India Se-Malaysia/All Malaysian Indian Progressive Front (AMIPF) 18. Parti Gerakan Rakyat Malaysia (GERAKAN) 6. Pertubuhan Pasok Momogun Kadazandusun Bersatu/ United Pasok Momogun Kadazandusun Organisation (UPKO) 8. Parti Progesif Penduduk/People' Progressive Party (PPP) 7. Parti Punjabi Malaysia (PPM) 19. Parti Pesaka Bumiputera Bersatu Sarawak (PBB) 13. Parti Maju Sabah/Sabah Progressive Party (SAPP) 10. Parti Demokratik Progresif Sarawak (PDPS) 16. Parti Barisan Nasional (BN) 2. Parti Liberal Demokratik Sabah/The Liberal Democratic Party (LDP) 9. Malaysian Chinese Association (MCA) 4. Sarawak United People's Party (SUPP) 14. Parti Islam Se Malaysia (PAS) 20. P e r t u b u h a n K e b a n g s a a n Melayu B e r s a t u / U n i t e d Malay National Organisation (UMNO) 3. Parti Bersatu Rakyat Sabah (PBRS) 15. Parti Bansa Dayak Sarawak (PBDS) 12. Malaysian Indian Congress (MIC) 5. Parti Bersatu Sabah (PBS) 1 1. SENARAI N A M A PARTI-PART1 POLITIK LIST OF POLITICAL PARTIES 1. Parti Keadilan Nasional (keADILan) . Parti Tindakan Demokratik/Democratic Action Party (DAP) 2 1.

Parti Demokratik Malaysia (MDP) 23.22. Parti Kebangsaan Sarawak (SNAP) . Parti Rakyat Malaysia (PRM) 24. Pertubuhan Kebangsaan Pasok Nunukragang Bersatu (PASOK) 25. Parti Barisan Rakyat Sabah BersekutulRederation Sabah People Front Party (BERSEKUTU) 28. Parti Reformasi Negeri Sarawak (STAR) 27. Parti Demokratik Setiasehati Kuasa Rakyat Bersatu Sabah/Democratic Reunited Save Sabah People's Power Party (SETIA) 26.