You are on page 1of 4

BẢNG GIÁ

DỊCH VỤ INTERNET BĂNG RỘNG ADSL


Mô tả MegaYou MegaStyle MegaHome MegaPlay
I. CHI PHÍ TRIỂN KHAI DỊCH VỤ VÀ CƯỚC PHÍ HÀNG THÁNG

Phí khởi tạo dịch vụ


1. Đối với khách hàng mới 600,000VND 500,000 VND 1,200,000 VND 600,000 VND
2.Thiết bị Modem ADSL :
Loại 01 cổng 600,000 VND
Loại 04 cổng 750,000 VND
Phí dịch vụ hàng tháng(chọn 1 trong 2 hình thức)
1. Trả theo lưu lượng sử dụng
Phí thuê bao (VNĐ/tháng) 60,000 20,000 150,000 50,000
Phí trên 1MByte dữ liệu download/upload(VNĐ/MB)
Theo mốc thời
03 GB đầu tiên:
60 50 gian:
200
từ 03 GB trở
8h - 17h : 80
lên: miễn Phí
17h - 8h : 40
Mức cước sử dụng tối đa 300,000 300,000 750,000 Không áp dụng
2. Thuê dịch vụ trọn gói (VND/tháng) 250,000 250,000 500,000 Không áp dụng

II. CÁC CHI PHÍ PHÁT SINH KHÁC

1. Tạm Ngưng Dịch vụ Miễn phí


2. Khôi phục lại dịch vụ 300,000 VND/lần
3. Phí Chuyển Đổi Địa Điểm 300,000 VND/lần
4. Phí thay đổi nội dung hợp đồng (**) 300,000 VND/lần
5. Chứng nhận Đại lý Internet Công cộng
- - - -
( Có giá trị trong 6 tháng )

Tốc độ truy nhập Internet tối đa


Download 3,072 Kbps 1,536 Kbps 2,048 Kbps 2,048 Kbps
Upload 512 Kbps 512 Kbps 256 Kbps 256 Kbps
IV. CÁC DỊCH VỤ MIỄN PHÍ
1. Dịch vụ truyền hình IPTV - - - -
2. Địa chỉ IP IP động IP động IP động IP động

Địa chỉ email được cung cấp kèm theo 3 email 3 email 3 email 3 email
V. CHÍNH SÁCH DỊCH VỤ
1. Hỗ trợ kỹ thuật
Qua điện thoại 24 x 7 24 x 7 24 x 7 24 x 7
Tại địa chỉ sử dụng dịch vụ của khách hàng 48 giờ 48 giờ 24 giờ 24 giờ
2. Số lượng máy tính được sử dụng 1 đến 3 1 đến 3 1 đến 3 1 đến 3
3. Thời gian tiến hành khảo sát 24 giờ 24 giờ 24 giờ 24 giờ
4. Thời gian lắp đặt & cung cấp dịch vụ 07 ngày 07 ngày 07 ngày 07 ngày
* Bảng giá trên chưa bao gồm 10% VAT và được áp dụng từ ngày 01/01/2007 đến 28/02/2007
* Các mốc thời gian cam kết được tính trong giờ làm việc hành chính
(**) Quý khách phải thanh toán hết cước dịch vụ cũ cho đến thời điểm thay đổi
Để biết thêm thông tin: + Phòng Internet Băng rộng - Hà Nội Kỹ thuật và Triển khai:
(04) 7 601 060 ext: 4370, 431, 4381, 4391 (04) 7 601 060 ext: 2

+ Phòng Internet Băng rộng - Thành phố Hồ Chí Minh Kỹ thuật và Triển khai:
831, 832, 833, 834;
(08) 930 1280 ext: (08) 930 1280 ext: 2
Kỹ thuật và Triển khai:
(04) 7 601 060 ext: 2

Kỹ thuật và Triển khai:

(08) 930 1280 ext: 2

Rate