Moartea

MOARTEA LUI ISUS (STIINTIFICA) La 33 de ani Isus a fost condamnat la moarte.

.

pentruc nu to i criminalii condamna i cu acea pedeaps au avut cuie b tute în membrele lor. i cu Isus a fost i mai r u. Numai cei mai r i criminali au murit ca Isus. .Cea mai ´reaµ moarte a epocii.

i înc din cele mari ! Fiecare avea dela 15 la 20 cm. . cu un cap de 6 cm i la cealalt extremitate ascu it..Da. au fost cuie..

pentruc pierdea tot aerul din pl mâni. În încheietura mâinii exist un tendon care ajunge în um r i când cuiele erau b tute. . acest tendon se rupea. obligându-l pe Isus s for eze to i mu chii spatelui.Cuiele erau b tute în încheietura mâinii i nu în palm cum se spune. pentru a ine încheieturile în cuie i pentru a putea respira.

. Isus era obligat s alterneze acest ´cicluµ pur i simplu ca s poat respira. care era mai mare decât cele dela mâini.Din cauza asta era obligat s se sprijine în cuiul b tut în picioare. i cum nici picioarele nu puteau suporta mult timp f r s se rup . pentruc era b tut pe ambele picioare împreunate.

adev rat ? Câteva minute înainte de a muri. Da. Isus deja nu mai sângera. Îi ie ea numai ap din t ieturi i r ni. .Isus a suportat aceast situa ie pu in mai mult de 3 ore. mai mult de 3 ore ! Mult timp.

g uri f cute în corpul s u. EL nu mai avea sânge ca s sângereze. r nile LUI erau adev rate g uri. ne imagin m o ran cu sânge. dar nu.Când ne imagin m o ran . . încât îi curgea numai ap .

Isus a v rsat 3.Corpul omenesc con ine aproximativ 3.5 litri de sânge (la un adult). o coroan de spini pe cap i deasemenea un soldat roman l-a împuns cu o sabie în coaste. .5 litri de sânge. a avut 3 piroane enorme b tute în membrele sale.

în care i-au b tut cuiele dela mâini ).Toate astea f r a men iona umilin a prin care a trecut dup ce a c rat propria cruce cam doi kilometri. în timp ce mul imea îi scuipa fa a i aruncau cu pietre în EL ( crucea cânt rea aproape 30 kg. numai în partea de sus. .

.

Toate astea le-a suferit Isus. preo i. etc. Toate. f r excep ie!. pentru cei care merg la Biseric sau pentru cei care sunt c lug ri. . Pentruca tu s ai toate p catele ´sp late". monahi. Nu ignora situa ia asta. EL A MURIT PENTRU TINE ! Pentru tine care cite ti acum acest e-mail. Nu crede c EL a murit pentru al ii. episcopi. numai pentruca tu s ai drum liber la Dumnezeu.

î i e ru ine s -l trimi i celorlal i. . dar când este ceva în leg tur cu Dumnezeu. pentruc te preocup ceeace cred ei despre credin a ta. poze cu prostii sau porno prin e-mail.EL a murit pentru tine ! E u or s trimi i glume.

Dumnezeu are planuri pentru tine. Gânde te-te la asta acum ! Dumnezeu binecuvânteaz vie ile noastre ! . adev rul c ISUS ESTE UNICA SALVARE A LUMII. numai pentru a te salva pe tine. înva -i pe to i ceeace a suferit EL.Accept realitatea.

Timp de 60 de secunde. las ceeace faci acum i profit de aceast oportunitate ! S vedem dac satana poate opri asta. Tot ce trebuie s faci este urm torul lucru: .

.. Nu-l l sa s cad în ispit i libereaz -l de cel r u. i te rog binecuvânteaz -l i ajut -l în toate..Pur i simplu roag -te pentru persoana care i-a trimis acest mesaj: Doamne. s n tatea.... Ai grij de familia... tu ti bine via a lui... munca lui i de toate dorin ele pl nuite pentru acest an. ....1.... În numele lui Isus. amin.

Apoi. gânde te-te doar un moment i apreciaz puterea lui Dumnezeu în via a ta.2. . trimite TUTUROR persoanelor pe care le ai în lista ta de contac i i celor pe care înc nu îi ai« 3. aceste persoane se vor ruga pentru tine i tu vei reu i s faci ca multe persoane s se roage la Dumnezeu pentru alte persoane. 4. pentru a face ceeace tu ti c LUI îi place. Intr-o clip doar. Apoi.

Dac nu î i este ru ine. urmeaz instruc iunile. îl iubesc pe Dumnezeu. Da.numai dac crezi în el.. EL este izvorul existen ei mele i Salvatorul meu. EL îmi d putere s tr iesc i ziua i noaptea. te rog. trimite acest mesaj..Dac nu î i este ru ine s faci asta. Isus Hristos a spus. ´Dac i-e ru ine cu mine. eu m voi ru ina cu tine în fa a Tat lui meu". .

Filipinezii 4:13. dar cu EL ´pot totul cu Hristos care m înt re te ". . Asta este dovada cea mai simpl . Dac Îl iube ti pe Dumnezeu i nu te ru inezi de toate lucrurile minunate pe care le-a f cut EL pentru tine.F r EL. nu sunt nimica. trimite acesta persoanelor pe care le iube ti.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful