Üretim Ak

emas

Ya lar Ya Asitleri Reçine

Sud kastik Potas kastik Sodyum karbonat

Ç plak Ate Buhar Ocak gazlar le s tma

Sabun pi rme kazan

Yard mc Maddeler Tuz Renk Aç c Madde

Sabun alt suyu Giserinli su

Sabun Hamuru Boya Ve Esans lavesi Vakumlu Kurutma So utma

Sergi

Kesme,Damga

Budinöz

Çama r Sabunu

Kesme

Ambalaj

Kurutma

Damga

So utma

Banyo/ El çama r sabunu

Ambalaj

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful