P. 1
37762504 a Tundermesek Hatasa a Gyermeki Lelekre

37762504 a Tundermesek Hatasa a Gyermeki Lelekre

|Views: 136|Likes:
Published by csszabo

More info:

Published by: csszabo on Oct 23, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/16/2013

pdf

text

original

A TÜNDÉRMESÉK HATÁSA A GYERMEKI LÉLEKRE

DEBRECEN, 2009.

KÉSZÍTETTE: KATHONA MÓNIKA

vagy gonosz). hogyan elégítik ki a mesék a gyermek belső szükségleteit: „Ha a gyermek minden vágyálma alakot önthet egy jó tündérben. A mesék hozzásegítik belső konfliktusainak a képzelet síkján való feldolgozásához. az örök békének két akadálya van: a gyermekek játékfegyvereket kapnak. ha fejleszti intellektusát. Csakhogy a mesék nyíltan tárják a gyermek elé az élet dolgait. 2 . hanem ellenkezőleg. kiszolgáltatottnak érzi magát a felnőttek korlátozó világában. minden destruktív vágya egy gonosz boszorkányban. ha mozgásba hozza képzeletét. És tegyük hozzá: soha nem lekicsinylően. És ha egyszer megkezdte. ám egyben erősítve a gyermek bizalmát önmagában és a jövőjében. A gyermek tisztában van vele. ha elismeri nehézségeit. kevésbé ragadja magával a káosz.minden féltékeny haragja egy állatban. Ez agressziót. mely kikaparja riválisa szemét. Az élet legfontosabb problémáira ad választ a gyermeknek az ő nyelvén. hogy ő sem mindig jó. hogy komplex ambivalens érzéseit kivetítse egymással ellentétes figurákra. Teljes mértékben elismerve a gyermek problémáinak komolyságát. mely szórakoztatja és felkelti a kíváncsiságát. ahogy azt a gyermek megéli ösztönvilágában.lelkiismeretének minden parancsa egy kalandos úton megismert bölcs emberben.A TÜNDÉRMESÉK HATÁSA A GYERMEKI LÉLEKRE „ A gyermek figyelmét az olyan történet köti le legjobban. A gyermek kicsinek. mindent egyértelműen. akkor a gyerek végre megkezdheti a rendcsinálást belső ellentmondásainak világában. ezért igen fontos számára. és Grimm-meséket hallgatnak. dacot vált ki belőle.minden félelme egy falánk farkasban. úgy. ha eligazítja érzelmeiben.” A gyermek kisiskolás korában nem képes az ambivalencia felfogására. Röviden: Ha egyszerre reagál személyiségének minden megnyilvánulására. ha megbékíti félelmeivel és vágyaival. Egyes nézetek szerint a gyermekek finom lelkének.” (Bruno Bettelheim)1 A mese az. De életét csak akkor gazdagítja. szélsőségesen fog fel (egy szereplő vagy jó. amely ezeket az elvárásokat leginkább teljesíti. Bruno Bettelheim arra is választ ad. és ugyanakkor megoldásokat is javasol kínzó problémáira.

ahol a kurta farkú kismalac túr…” Így a mese kalandjait zavartalanul kísérheti végig. kedves. hogy azok a valóságban is megtörténhetnek (pl. 3 . A mesék segítségével jön rá arra. a bevezetésben kihangsúlyozódik a régmúlt idő. hogy rossz gondolatai megvalósulhatnak). mégis világosan el tudja különíteni a valóságtól. hogy csodás segítőtársakkal. hol nem volt. A mese a gyermeknek biztonságot ad. hogy ez nem történhet meg a valóságban. A mese mindig saját kalandja annak. célját. hogy objektív feladatrendszerben álljon helyt. bátran szembe kell nézni velük. A gyerek lelki életének állandó. A mese a jövőre orientál. vágyait. aki átéli. legszerencsétlenebb hős is képes arra. Szembe kell nézniük a kisiskolásoknak a megmérettetéssel. bátor. még az Üveghegyen is túl. szorongásait kiélni benne képzelete segítségével. vagyis a vándorút = életút során eléri az élet értelmét.3 Beleéli magát a történetekbe.(akik a világrend jóindulatának. ha valóban hinne a gondolat hatalmában. így egyik percről a másikra megvalósíthatja vágyait: erős. A legkisebb. távoli helyszín: „Egyszer volt. felnőtt-centrikus lesz a beállítódásuk. igazi formája a mese. Az elbeszélés harmadik személybeli. Fontos.” (Honti János)2 A kisgyermek az iskolába lépve rá van szorítva. ezeket nem lehet elkerülni. szép felnőtt válhat belőle. mégis tudja. az Óperenciás tengeren is túl. szellemi segítőknek felelnek meg). nem kell attól félnie. hogy a gyermek eljátssza a mesét.végül a házasság révébe jut. a játékhoz. Épp ezért tudja belső szükségleteit. hogy lemondjon a szüleivel való függőségről és önálló életet éljen. rávezeti a gyermeket arra. „A mese a föloldódás költészete. hogy a szenvedések hozzátartoznak az ember életéhez. erősebb lesz a függőségi igényük. E miatt biztonságérzetük meginog. A szülők értékelése is velük szemben egyre inkább teljesítményre alapozott lesz.: súlyos szorongást idézne elő a gyerekben. félne. meg kell küzdenünk a boldogságért.A mesék keretet adnak az álmokhoz.

ez előfeltétele az olvasás kialakulásának. a naivitás helyett a kritikai. visszatérnek a boldog főhősök a valóságba.”. izgalom és a feloldódás egységét találja meg a gyermek a mesékben. ilyenkor már nincs szükség a cselekmény eltávolítására. hiedelmekkel átszőtt világképének. ami érzelmileg is pozitívan érinti. Az első-második osztályos gyermekek érdeklődése még nagyon tárgyias. alkalmassá válik a valóság lényeges mozzanatainak megragadására. Harmadik-negyedik osztályban már megkezdődik a mesék igazságába vetett hit megkérdőjelezése. A gyermek érdeklődése kisiskolás korban sokoldalú. előre várja az eseményeket. Látásuk differenciált. hogy a mesékben a csodás tulajdonságok egy varázseszközben vannak megjelenítve. fejleszthető. és ahhoz kötődik. és örül. reflektív realizmus uralkodik a gondolkozásban. A személyiség struktúrája a gyermekeknél még kiforratlan. ha ezek várakozásának megfelelően alakulnak. Számára a látszat és a valóság ugyanaz. Az igazi „mesekor” a 6-8 éves kor. Az egocentrikus térszemlélet objektív lesz. konkrét. Kialakulnak a térirányok. Tehát a konkrét pszichés jelenségek fejlődésétől függ a személyiség egész struktúrájának sokrétű fejlődése. a gonosznak pedig csúnyának (vasorrú bába). a szereplők tulajdonságai pedig cselekedetekben jelentkeznek. A kisiskoláskor fordulópontot jelent az érzékelés. A gyermek egyre inkább a realitások felé fordul.A mesékben végigkövethető ismétlődés biztonságérzetet nyújt a gyermeknek. Fontos számára a sikerélmény és a vállalkozó kedv. és „Még ma is élnek. Ez felel meg a gyermek naív. „A napra lehetett nézni. amelyek kielégítik kalandvágyát és élményéhségét is. de rá nem”. A történet végén minden nehézség megoldódik. a tündérmesék veszítenek varázsukból. A látásélesség fejlődése hét éves korban a leggyorsabb. a rész-egész viszony helyes felfogása. 4 . tagolt lesz. Ezért fontosak számára a mesék. erősen alakítható. A feszültség.4 Emiatt jól érthetőek számukra. ez optimizmussal tölti el a kisiskolást. ha meg nem haltak. a környező világ egészét szeretné megismerni. ezért a jó hősnek egyben csodálatosan szépnek is kell lennie. a rendkívüli tettek csodálatát vállalkozó szellemű hősökön keresztül éli át. észlelés fejlődésében.

A végtelen gyorsaságot is képesek megragadni a mesék. delelő. A mesékben találkoznak először a történetiséggel. Az első-másodikos tanulók kb. gondolat. A tér vízszintes határa az Óperenciás. boszorkányok. Üveghegy. a két testvér ellentétes égtáj felé indul el szerencsét próbálni. égtájak szerint elnevezett tündérek. A tegnapot és a századokkal előbbi kort is alig tudják megkülönböztetni.tenger.Az élet fája a mesében a tér három szintjét köti össze (alsó. kifejezések hozzájárulnak a figyelem mozgósításához. a királykisasszonyok pedig térbeli égitesteket jelenítenek meg . Három nap egy esztendő a mesékben. mint a kilőtt nyíl. A férfi hősök általában időfogalmat jelölnek . Így egyre több ideig tud koncentrálni. fokozatainak szemléltetésére a mesék hasonlatokat alkalmaznak: gyors. máris ott termett. Az idő gyorsaságának. Hajnal. középső. és egyre hosszabb meséket keres olvasnivalójának. ment-mendegélt). Az egymást követő erős feszültség és az utána következő feloldás ébren tartják a gyermek figyelmét. járt-kelt míg meg nem lelte. A mese a cselekményeket egyszerűen fogalmazza meg. Hajnalcsillag. szokások megváltozásával. Szélike. míg egy erdőhöz nem ért. Felfigyelnek a mesék régies szóhasználatára is. szempillantás. hosszú évek elteltét csak egy szóval jelzik (teltek-múltak az évek. az érdekes szavak. amihez érzelmileg kötődik. míg meg nem evett egy véka mogyorót. negyedikes korukra ez elérheti a 20 percet is. A mesékben gyorsan peregnek az események. újabb és újabb figyelemfelkeltő mozzanatokat iktat a történetbe. ( a nyíl kilövése három égtáj felé. ismétléseket használ. Az égtájakról is fogalmat nyernek a tanulók.: egyet gondolt és már ott volt.Este. a körülmények. még ki sem gondolta. 8-10 percig képesek figyelni egyfolytában. ami érzelmileg közel áll hozzá. királyok). Ez a kelő. A kisiskolás emlékezete cselekvéshez kötött és érzelmileg befolyásolt. mely időfogalom jól megragadható a kisgyermek számára. Ezért a mese. Éjfél. A gyermek arra figyel. igen jól fejleszti az emlékezetet is. nyugvó nap szimbóluma.Vacsoracsillag. felső világ). A kisgyermekek történelmi időről alkotott képzete nagyon fogyatékos. Az ízes tájnyelv. A mese a kisiskolás figyelmét is fejleszti. 5 . Az idő múlása konkrét cselekvéshez kötött a mesékben: addig várt. addig ment. pl.

állást foglalni. melyeket a gyermek sokszor csak egy irányból közelít meg. 6 . hogy a tudás megszerzése nagyon lényeges az életben. ez az oksági összefüggésekre világít rá. találékonyságáról. Nyolc éves kora körül már saját szavaival is meg tudja fogalmazni a történteket. A világ. s fejlődik szóemlékezete is. melyek az igazán lényeges dolgok az életben. Aktivitásra. ezáltal nagyobb összefüggéseket lát meg. Fogalomalkotása azonban még konkrét szemlélethez kötött. Az absztrakciós készség is fejlődik. A gyermek kénytelen lesz gondolkodni. a jövő elképzeléséhez alapot ad. megrajzolja azt. fejlődik logikai emlékezete is. A mese keretet ad fantáziálásához a reproduktív képzelet fejlesztésével. hogy újra játssza. de még nem absztrakt fogalmakban gondolkodik a tanuló. ilyenkor bizony használatba van véve a gyermek memóriája. értelmileg és nyelvileg is fejlődni. az értelmi képességek maximális kifejtésére késztet. A három testvér c. A hősnek próbái során tanúbizonyságot kell adnia szellemességéről. A mesében mindennek előzményei. mint erővel” . sokszor a lényeges és lényegtelen elemek keverednek benne. hanem a jótett). ezért a gyermek a mesék segítségével ismeri fel. A mesékből tanulja meg a gyerek. Megtanulja. a gyermek megtanul kategorizálni.A mesék sokszor több szálon futnak. beszéd fejlődésétől. Az alkotó képzeletet úgy alakítja a mese. mesékben) A gondolkodás fejlődése elválaszthatatlana nyelv. A mesékben a lényeges mozzanatoknak mindig nagyon fontos (életbe vágó) következményei vannak. csak így nyerheti el élete célját (pl. A mese segít a konkrét fogalmak felől az absztrakt felé haladni pl. hogy „többet ésszel. (nem a gazdagság. megtermékenyíti alkotószellemét. A mesék gazdag irreális világa felgyújtja a gyermek képzeletét. A személyiségfejlődés nyelvi tényezője az interiorizáció.:a mesék konkrét időfogalmából kiindulva a prepubertás korában általánosítással kialakítja az absztrakt időfogalmat. mikor a külső hatások belsővé válnak.:Okos lány. következményei vannak. A gondolkodásban hét éves korban váltás figyelhető meg: a gondolkodási műveletek kezdenek összefüggő rendszert alkotni.

ha érdeklődéséhez. A sok mesét olvasó gyerekek az iskolai munkában is sikereket érnek el: a tanító magyarázatait könnyebben. eszközeinek fejlesztése kedvezően alakítja a gyermek szociális személyiségvonásait. folyékony olvasás szintjére. Kifejezőkészségük. Ez azt jelenti. Ezek a gyermekek hamarabb eljutnak az értelmes. A mese elmondásába a tanuló beleszövi személyes élményeit. majd a kisgyermek beszéd nélkül végzi a feladatot (kialakul a belső beszéd) . Az exteriorizáció a személyiség belső folyamatainak külsővé tétele. a személyiség integrációja is kezdetleges. gondolati tervezéssel indul. Ilyen tevékenységgel a mechanikus nyelvhasználattal szemben a produktív válik dominánssá. Így a szókincs gyarapszik. A gyermek nyelvhasználata akkor fejlődik intenzíven. harmonikus egységgé fejlődése. érzelmeihez közel álló témát fogalmaz meg. ötletekben gazdagabb lesz a gondolkozásuk. Erre kiválóan alkalmas a bábozás. A nyelvi fejlettség kihat a gondolkozásra is: mozgékonyabb. magatartását. A szocializáció feltétele is a nyelv. önellenőrzést. a kommunikácó. s cselekvés közben a nyelv biztosítja a visszacsatolást. 7 . elősegíti a társadalomba való beilleszkedését. biztosabban raktározzák el emlékezetükben. helyesírásuk jobbá válik. belső beszéddel. a beszéd erkölcsi értékei iránt. értelmi erői a konkrétság szintjéről az absztrakció szintjére emelkednek. esztétikai. helyes kifejezéseket választják meg a mesét olvasó gyermekek. kialakul a nyelvi leleményesség. egyre inkább a gondos. pontosabban értik meg. hogy nyelve mennyi mindent képes rendezetten átfogni. A fejlődési folyamat eredménye a személyiség integrációja. A mondatszerkesztés is fejlődik. Tehát. hogy az ember minden külső hatást személyiségének megfelelően interiorizál. a stílus formálódik. A nyelvi érintkezés módjainak. ha valakinek a nyelvhasználata fejletlen. A cselekvés nyelvi tevékenységgel. mesealkotás. Az anyanyelvünk legősibb rétegeit konzerváló mese mintát ad a tanulónak a változatos kifejezések használatára. mely a tanulás alapfeltétele. hatása a külvilágra. Ezt a nyelvi szimbólumok teszik lehetővé.Először a külső cselekvés valósul meg utánzás révén. s olyan érzelmi hatások érik. A személyiség integráció jórészt attól függ. melyek fogékonnyá teszik a nyelv logikai.

s ez alapvető feltétele annak. erkölcsi). tudatalatti félelmeket olyan egyértelműen negatív szereplőkbe tudják önteni. mint a tárgytalan szorongást. mivel „reális” magyarázat van rá. a jóságot. hogy a mesealak nem létezik a valóságban. A mese jelentős mértékben vesz részt az érzelem . megevéstől való félelmek foglalják magukba. intellektuális. magabiztosabbak. nagy hatalom. alapérzéseket. erényt megtestesítő hős pedig jutalomban részesül. Az erkölcsi érzület formálásához is nagy segítséget nyújt a mese a gyermek számára. s a mese elején felül is kerekedik. hogy maradandó hatást gyakoroljanak rájuk a mesék. A félelmek feldolgozásához tehát elengedhetetlenek a gyermek számára a mesék gonosz hősei. ezen belül a meséknek. Megjelennek a kisgyerek szociális érzelmei (esztétikai. Az ember elemi emocionális sémákkal születik. mint az életben jelen van a jóság. sötétben) ezekre vetíti félelmét. sárkány.A mesében hallott archaikus szavak. A rossznak is van vonzereje (varázserő. Az izgalmas és humoros történetekben a feszültségkeltés és feloldás szomorú. amely a gyermeknek eligazodást ad egy bonyolult és veszélyes világban. az erény. 8 . erő). amelyekre ráépülnek a további érzelmek. hatalomra kerül (pl. Az ilyen félelmeket könnyebb elviselni. Ezeket a személyiségfejlődés során tanulja. mint társaik. felszabadultabbak. mint a farkas. vagy boszorkány. de a történet végén a gonosz mindig elnyeri büntetését.:egy álhős foglalja el a hőst megillető helyet). illetve vidám érzéseket indukál a tanulókban. Egzisztenciális kétségeit pedig az elvarázslástól. A számukra megfoghatatlan. amelyben nagy szerepe van a szocializációs folyamatnak. Bár a gyermek tisztában van vele. kifejezések ráébresztik őket a nyelv történetiségére. kiegyensúlyozottabbak. A meséken felnövő gyermekek az iskolában kevésbé gátlásosak. A mesében. mégis magára hagyatottságában (pl.kedélyvilág alakításában. A gyerekek a mesehősök erkölcsi tulajdonságaira figyelnek fel elsősorban. A mese világa egyszerűen és egyértelműen mutatja be az emberi helyzeteket. és a gonoszság is. Hét éves korban indul meg az érzelmek differenciálódása.

Minél egyszerűbb és érthetőbb a hős jelleme. A mesehősöktől származó jellemvonásokból. már megérti a jellem többrétűségét. de felismerik a szép kifejezéseket. Fontos szempont ebben a bajtársiasság. Ez egyik feltétele annak. A gyermek gondolkodása szélsőséges. segítőkészség. A helyes választást alapozzák meg a mesehősök. az erkölcs autonómmá válik. mikor viszonylag stabilizálódik a személyisége. A gyermek eljut az egocentrizmustól a másokkal való együttműködésig. de bizonyos helyzetekben. A gyermek még nem követ példaképeket. hogy milyen akar lenni. Tudatosulni kezdenek benne a pozitív és negatív jellemvonások. ezért is tart a mesékben a jó szereplővel. az idősek tiszteletére. ez csak serdülőkorban válik jellemzővé. jó cselekedetekből állítja össze a tanuló barátja jellemvonásait is. szülőkhöz való viszonyra. Példát ad a barátokhoz. annál könnyebb azonosulnia vele. Jó a hős és akik vele tartanak. A jó győzelme megnyugtatja a gyermek morális. mert ő éri el a boldogságot. illetve rossz hősei adják számára ehhez a példát. Egyre inkább törekszenek a jó cselekedetek utánzására. a sikert. aki akadályozza a hős tetteit. aki sikeres. Később. elkülöníti az értékest az értéktelentől. végletes. Kilenc éves kortól az értékek interiorizálódnak. tulajdonságai. A kisiskolásoknak még fejletlenek az esztétikai fogalmaik. Ilyenkor választania kell. és annál könnyebb elutasítania a rosszat. Bonyolult jellemű szereplőkkel nem tudná megérteni a jó és rossz közti különbséget. 9 . esztétikai érzékét. A mese közvetíti a társadalmi kapcsolatokhoz szükséges magatartásmintákat. aki győz.De nem a büntetéstől való félelem. az önértékelésig. az önállóvá válásig. a rosszak elkerülésére. hogy jelleme pozitív irányba fejlődjön. A gyermek a jó hősre akar hasonlítani. A hős cselekedetei (melyek megmutatják jellemét a gyermek számára) vésik bele a gyermekbe az erkölcsi törvényeket. hogy egy tett megítélését a szándék határozza meg. A gyermek rájön arra. A mesék szélsőségesen jó. ösztönző hatások során felidéződnek benne a hős tettei. A gyermek a képzeletében a hőssel együtt küzd és győzedelmeskedik. vagy a jóságért járó jutalom jelenti az erkölcsi élményt a gyermek számára. élete célját. hanem a hőssel való azonosulás. A gyermek mindig azzal tart. az értékorientáció kialakulását segítik. rossz. fejleszti igazságérzetét.

artificialisztikus. A tárgyak. hogy a kisgyermek hisz a csodákban. tündérek. és még határozottabban utasítja el a rosszat. ez segíti a hajlamok és képességek fejlődését. A mese a gyermek színvonalán megmutatja az élet alapvető törvényeit. melyek alapvető erkölcsi törvényekre épülnek. leleményességét. Ez. A meseolvasás a szellemi erők tartós aktivizálását követeli meg. hogy objektivizálódjon a látásmódja. Óvodás korban még hisz a csodákban. A mesékben régi szokásjogokkal találkozunk. fejleszti találékonyságát. és egocentrikus a beállítódása. A mesékben minden helyzet megoldódik. meg fogja találni léte célját. segít világképe kialakításában. a gyermek így jobban tud azonosulni a pozitív hőssel. ha időlegesen gonosz erők el is tűntetik azt. a hős minden helyzetben képes feltalálni magát. A gyermek gondolkodása a prepubertásig animisztikus. a tárgyak varázserejében. hogy reményt ad a gyermeknek minden nehézség megoldására. A mesék irreális világa nem gátolja meg a gyermeket abban. segítők először elátkozott állapotban vannak (békakirálylány. az átváltoztatásban. 10 . a jó szereplők gyönyörűek (aranyhajú. Tehát az esztétikai és erkölcsi érzelmek együtt jelentkeznek. hogy eligazítja a gyermeket az életben. világszép).A negatív szereplők általában csúnyák (vasorrú öregasszony). a varázslatokban. égitestek szerves élő egységet alkotnak e rendszerben. Egyes mesékben a szereplők. fényt adnak. segítőket hívni. Ez a világkép a természet minden elemének tiszteletét sugallja. hogy a meséknek kiemelkedő hatásuk van a belső szükségletek kielégítésében és az erkölcsi érzelmek formálásában. de ennél is fontosabb az. hisz egyre világosabban el tudja különíteni a mese és a valóság dolgait. egocentrikus. emberek. azon kívül. Kisiskolás korban a gyermeknek még nagyon homályos a világról alkotott képe. ő is győzedelmeskedni fog. Nyolckilenc éves korában egyre tárgyiasabb lesz a szemlélete. növények. A mesékben a belső szépség mindig kisugárzik. állatok. A mesék világszemlélete pantheisztikus. gebe ló). Mágikus gondolkodásra utal az. amelyeket. mert mozognak. ha követ. Élőnek tartja az égitesteket. ilyenkor a hős közbeavatkozására válnak széppé. értelmét. A fentebb leírtakból kitűnik.

leggyámoltalanabb hős győz. amelyek szabadságát nem korlátozzák. A tündérmese vándorútja jelképezheti a gyermek önállóvá válásának útját is. meg kell küzdenünk vele. apró jócselekedeteknek fantasztikusan nagy hatása lehet (pl. ez reményt ad arra. a Földön valósul meg a boldog élet. ételek. akkor juthat el a független. akik megoldják nehéz életfeladatait. Jelentéktelennek tűnő. saját erejükből képesek boldogulni.stb…A mese arra vezeti rá a gyermeket. a király fele országát. amelyek átsegítenek a leküzdhetetlennek tűnő akadályokon. (tehát megmutatta rátermettségét. A jó és rossz állandó harca az élet. és életét segítik. mivel ezt az alapot egyre kevésbé adja meg a társadalom és a család. hogy életutunkon mindig lesznek olyan szerencsés fordulatok. szép nők csábítása). Olyan törvényekre. reménységre. akkor nyerheti el a királykisasszony kezét. gyógyíthatatlan betegség. és csak ha ezekkel sikeresen megbirkózott. 11 . hogy a boldog élethez a legszerencsétlenebb embernek is joga van. Nem szabad mindig a könnyebb utat választanunk (díszes paripa. egy magasabb erkölcsi rendben való hitre. Az embernek szüksége van hitre. de sok-sok megpróbáltatás után mégis a jó győz. életét szabályozó törvényekre. mert a végén a jó nyeri el a boldogságot. A mesékben az élet minden súlyos konfliktusával szembesülünk: halál.:kenyér megosztása). Ez reményt nyújt. de biztonságot nyújtanak számára. Megéri jónak lenni. önálló élethez. A helyes utat követve mindig találkozik segítőkkel.A gyerekek számára napjainkban különösen fontos egy biztos erkölcsi alap interiorizálása. egyedül vág neki az útnak. melyek az ember alapvető természetéből fakadnak. az élet igazi célját. érettségét). rosszakarók cselvetései.: sóbálvánnyá változás). Ilyenkor már nem szükséges a tér és idő eltávolítása. hogy az élet problémáit nem lehet megkerülni. A hős elszakad szüleitől. A gyermek a „világlélek” gondolata miatt nem érzi magát magányosnak és kiszolgáltatottnak a környező világban. enélkül lehetetlen volna a hős boldogulása. A főszereplőnek útja során egyre nehezedő próbákat kell kiállnia. mert ez a mesékben súlyos következményekkel jár (pl. láda. háború. Sokszor a legkisebb. és így minden gond legyőzhető. A mesék végén a mesehősöknek már nincs szükségük csodás eszközökre.

képzeletbeli világa tulajdonképpen saját lelkivilágába repíti a gyermeket. Ezeket csak úgy érhetjük el.Erre utalnak a mese befejező formulái: „Holnap legyenek a ti vendégeitek” ”Éltek nagy vígasságban. azt feldolgozni. Az olvasással a tanuló aktívan járul hozzá az élmény kialakulásához. szereplőket. Azért lényeges. hogy a gyermek milyen úton jut hozzá a mesékhez. A televízióban a képeket készen kapja. A mesék segítségével tehát a gyermekek felismerik az élet magasabb értékét (boldogság. Nagy hátránya. miként a Nap járása. ha törekszünk a jóságra (a természet minden jószándékú lényével szemben). és szimbólumok (mesehősök) segítségével segít neki tudattalan feszültségei feloldásában. amely egy gyakori név. és ha nem csüggedünk el lehetetlennek tűnő feladatok megoldásánál. főként humorával hat az ifjú nézőkre. mert a különböző élmények más-más pszichés folyamatot indítanak be. leleményesek legyünk). szeretet). A másik lényeges dolog a mese tartalma. királylány. járjon utána”. vágyakat kielégítő. hogy a mesék valóságos alaphelyzettel kezdődjenek és végződjenek. fantáziáját megmozgatja. „ „ Aki nem hiszi. megoldási módokat találni. gondolkodásra készteti. hogy a gyermek csak passzív befogadó. hogy a halált nem lehet leküzdeni. Erős. és a feszültségeket levezető. a bátorságra (legyen merszünk szembeszállni a rosszal). míg meg nem haltak. megnyugtató befejezést. a mesét „kívülről” látja. A földi élet boldogságát az igaz szerelem megtalálása jelenti.Fanyűvő. a vezetéknevek pedig tulajdonságokat fejeznek ki. az természetes jelensége az életünknek. A mesék csodákkal teli. A befejezés megtanítja. így a gyermek magára vonatkoztatja az alaphelyzetet. hanem saját értékeinkre alapozott önbizalommal látunk neki. vagy egyszerűen csak kiskondás. Tündérszép). A televíziónak hátrányai mellett előnyei is lehetnek. A gyermek számára nagyon fontos. A mesét fantáziájában megélve képes a mesehősökön keresztül saját problémájával szembesülni. minősége. és a hősök is tipikusak legyenek (pl. az okosság. 12 . A szép rajzfilm esztétikai értéket jelent a gyermeknek. Az élet ciklikus.: János. tudás megszerzésére (meg tudjunk felelni a nehéz kérdésekre.

hogy uralmat gyakorolhassanak felette. mivel a lányoknál az ész. Nem egyértelműen gonoszak. erős. a lányok viszont a nagy. valamint a gyenge. bájos. ügyes. de buta hőssel azonosulnak. szépséget nem említettek. vicces. illetve jók a szereplők. amely előre viszi a személyiséget egy magasabb fejlettségi szint felé. segítőkészséget. A lányok felfigyelnek a mesék jövőbeli célokat megfogalmazó aspektusára. de okos szembeállítása. hogy melyikkel azonosuljanak. A fiúknál megjelenik a vágyteljesítés igénye. szép. A lányok elvarázslástól való félelme. viszont a fiúk legellenszenvesebb szereplői között találjuk a gonosz varázslót. jószívű fiú. nagyobb. ügyes tulajdonságokat nem érzik sajátjuknak. a fiúk pedig az erős. a lányok ezt nem igénylik. A fiúk a varázslás csodálatos. A gyerekek nem tudják egyértelműen eldönteni. mi a célja életüknek. a fiúknál az erő a fontosabb tulajdonság. A fiúk kedvességet. A lányok cselekedetválasztásában fontos helyre kerül a gondozó. és hogy mely tettükkel azonosulnának. Felméréseket végeztem általános iskolai tanulók körében a gyermekek kedvenc mesehőseiről. A fiúk a nagy. 13 . aranyos. Így általában a lányok a gyenge. erős. akivel szívesen azonosulnak a kis nézők. mint a tündérmesék. bátor. férjhez menés. a gyermeki vágyakat elégítik ki. A televízió meséi elsősorban az érzelmekre hatnak. vidám. kíváncsi szereplőket választották. felnőtt életre vonatkozó útmutatásokat pedig inkább a tündérmesékből merítik a gyermekek. Sok mesében csínytevő gyermek a főszereplő. jószívű. okos. játékos. szeretnék megszerezni képességeit. de nem ad nekik útmutatást arra. aki egyben vetélytársuk is. Az erős és okossal szeretnének azonosulni. vagy férfi hőssel azonosulnának. ezeket szeretnék megvalósítani: hivatás. segítőkész. és igénylik a világ megismerését. bölcs. Nagyon sok televízió által sugárzott mesében előfordul az erős és buta. Határozott különbségeket fedeztem fel a fiúk és lányok válaszai között. segítő szándék. tevékenység. Ezek a gyerekek szívesen választanak jó értelmi képességű hősöket. bátor. A lányok a kedves. a humorérzéket. hogy milyenek legyenek. mint a fiúké. de okossal. a jövőre. rejtelmes tudományában szeretnének jártasak lenni.A kedvelt TV mesék általában nem adnak olyan erkölcsi eligazítást a gyerekeknek.

hogy elérjék a felnőtti személyiséget. A fiúknak tehát nagyon erős az a vágyuk. hogy kapcsolatot teremtsenek a világ teremtményeivel. A fiúknak óriási a kalandvágyuk. megszerezzék az erőt. Az embereket megölné. beállítódásainak. tehát magukat azonosítják a jó szereplővel. és leütném” .Igen fontos számukra az állatok szeretete. sokan szeretnének a Holdra eljutni. és ezzel hősies jótettet hajtsanak végre. tanítónő. érzelmi azonosuló képességük. behatoljanak a tudás ismeretlen tartományaiba. férjhez menjenek. több esze van. és mi történne akkor? A válaszok alapján érdekes megállapításra jutottam. kényszerítené. elszomorodna. hősi tettet végrehajtani. A tündérmesehősök éppen megfelelnek a fiúk. illetve reális vágyak kalandra. filmszínésznő). hogy a fiúk nem fogadják el a gonosz győzelmét. hogy megismerjék a körülöttük lévő világot. messzi tájakra utazni. hogy győzzön. a jó szenvedne. nem olyan erős.” 14 . ők inkább a jövőbeli óhajtott (nőies) foglalkozást szeretnék elérni (óvónő. száguldani. A lányoknak sokkal mérsékeltebbek az ilyen irányú törekvéseik. Többen írták azt a fiúk. rossz lenne akkor a mese. Nem nyugszanak bele a rossz győzelmébe. jövőbeli foglalkozásra. ő ezt írta: „ Minden rosszra fordulna. készek harcolni ellene: „ A jó megtett mindent azért. illetve lányok vágyainak. hogy miért lenne igazságtalan az. elpusztítaná. hogy agyafúrt. hogy dolgozzanak neki. beleélő. nagyképű). a felnövekvő nemzedéket neveljék. és pozitív érzelmeket váltsanak ki az emberekből. mint a fiúknak. gyorsaságot. A lányok célja. segítsenek rajtuk. abban. Bíznak a jó erejében. Sokkal nagyobb az empátiás. hogy a gonosz nem képes a győzelemre. Feltettem azt a kérdést is számukra. mindenkit rosszra tanítana és akkor mindenki gonosz lenne. buta. szeretnének a nyelvükön megtanulni. Előfordult olyan válasz. és tettekkel is fellépnének a gonosz ellen. szinte meggyőzik magukat. ha a gonosz győzne. gonosz. mert ő lenne a világ ura. nem igazságos. hogy igazságtalan. Mégpedig arra. és a gonosz szereplő sok-sok negatív tulajdonságának felsorolásával (csúf. hogy „én odamennék. vagy hatalmába kerítené. Mindkét nemnél előfordul a jótett végrehajtására törekvő szándék.” Csak egy fiú gondolt bele a rossz győzelmébe. hatalmat.

mi meg kevesen. de nem tanúsítanak ellenállást a rosszal szemben. ha valóban hatalomra kerülne. Észre kell vennünk. hogy a rosszat jó útra lehet téríteni. és a tanulókon végzett felmérés eredményeként megállapíthatjuk. A lányok csak abban bíznak. mind a lányok a jóval azonosulnak. kevés közöttük az igazán szép tündérmese. hogy a gonosz mely tulajdonságai miatt nem győzhet. megmutatják.a jónak peche van. és a közösség csak azt fogadta el. beavató. biztonságot ad. amely állandó törvényszerűségek elvén működik. Éppen ezért ennek a mesetípusnak a legnagyobb a tanító. Az elméleti anyagok áttekintése. hogy elnyerjük az örök élet gyümölcsét. nem ad olyan katarzist. nem mozgósítja a fantáziájukat. és sokáig raboskodnak az Alvilágban (míg ki nem szabadítja őket a királyfi) „A jót a falubeliek nem fogadnák be. mind a lányok számára kijelölik az utat az igaz élet felé. A mesék mind a fiúk. személyiségfejlesztő és gyógyító hatása. hogy a személyiséget legmélyebben a népmesék. és az emberiséget is a jóval azonosítják. megölné őt a gonosz. Ezen mesék tartalma vegyes. Mind a fiúk. hogy a televízió készen kapott meséi passzivitásra nevelik a gyermeket. és adta tovább.A lányoknál egész más a helyzet. vágyakat kielégítő hatásuk is. népmese. de jobban belegondolnak abba is.” A lányok is azonosítják magukat a jó szereplőkkel. a jobbak fáradozása kárba megy” Egy lány azt írta. amit megőrzésre méltónak ítélt. 15 . A lányok tehát bíznak abban. Ugyan ők is írják. vagy varázsmese ezzel szemben olyan egységes világrendet nyújt befogadójának. a nép ajkán virágzott. de nem erőszakos eszközökkel. ezen belül is a tündérmese tartalma évszázadokon át kikristályosodott. A népmese. de nagyon fontos a belső szükségleteket. mindenkit megölne. boldogtalan lenne. hogy a mesékben a lányokat rabolja el a sárkány. hogyan kell élnünk. mint az olvasmány. ezen belül is különösen a tündérmesék fejlesztik. Legfőbb szerepük az erkölcsi érzelmek és a jövőbeli célok formálásában van. szegény. de saját erejükben – a fiúkkal ellentétben – nem bíznak. : „ ők sokan vannak. hogy”megbánná rossz-szívűségét”. hogy mi lenne akkor. A tündér. Dolgozatomban arra is rámutattam.annak senki sem örülne. hogy negatív tulajdonságai miatt a gonosz nem győzhet.

A gyermek és a könyv kapcsolatainak neveléslélektani elemzése Tankönyvkiadó. járjon utána” (népmesetanulmányok) Debrecen. 1988. Főnix Kiadó. Bíró Lajos: „Kerek Isten Fája” szerzői Kiadás. 1961. 2001.2005] Transindex 16 . amíg csak lehet. p. 11. de nem tudtak.. Magyarország. Bp. p. Tóth Béla: Irodalmi érdeklődés a gyermekkorban. Bruno Bettelheim: A mese bűvölte és a bontakozó gyermeki lélek Gondolat Bp. akik jó irányban indultak. „Aki nem hiszi.”(Martin du Gard) JEGYZETEK 1. 2.. kötet Bp. és azok. 2005 2.. 199. 1988. 3.. és félresiklottak egy nem nekik való ösvényre.. Berze Nagy János: Magyar népmesetípusok 1-2. 1957 3. akik indulóban félreismerték természetüket. IRODALOMJEGYZÉK 1. Bruno Bettelheim: A mese bűvölte és a bontakozó gyermeki lélek Gondolat Bp.9. 1975. Boldizsár Ildikó: Sárkányok és nőrokonok A mesehősökkel való azonosulás nemcsak gyerekkorban fontos [12. 4. 4. Honti János: A mese világa Magvető Bp. 176p.„Az életet azok hibázzák el leggyakrabban. vagy nem mertek kitartani mellette.

1994. V.: Bálint Péter. 16. Tóth Béla: Irodalmi érdeklődés a gyermekkorban. 1975. Jankovics Marcell: Ahol a madár se jár Pontifex. Bruno Bettelheim: A mese bűvölete és a kibontakozó gyermeki lélek Corvina Kiadó Kft. 1999. Pontifex. Kiszely István: A magyar nép őstörténete Kard és Jogar Kiadó Kft. 1996. mesegyűjtők és meseírók) Szerk. 7. 1985 6. Honti János: A mese világa Bp.2001 11... Vámos Ferenc: Kozmosz a magyar mesében Bp. Pap Gábor: Csodakút. Bp. Horváth István: Egy gyöngyszem. Propp: A mese morfológiája 2.. Debrecen. 10.: Bálint Péter. Didakt kiadó. J.. A meseszövés változatai (Mesemondók. 2004 15. két gyöngyszem Kriterion. Bp. 2003 12. Magvető. 1961. 8. A gyermek és a könyv kapcsolatainak neveléslélektani elemzése Tankönyvkiadó.Gyárfás Ágnes: Az aranyhajú lány (magyar népmese elemzése) Miskolc. 1943 17 . Bukarest 1970 9.5. 2003 13. javított kiadás Osiris Kiadó. 14. Debrecen. Didakt Kiadó. Közelítések a meséhez (A mese értelmezhetősége) Szerk.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->