Nume:David Andreea Clasa:a IX-a D

Utilizarile sodiului(Na)

Sodiul (sau Natriu) este un element din tabelul periodic având simbolul Na i num rul atomic 11. Este un metal alcalin, argintiu, cu o reactivitate ridicat . Din aceast cauz , sodiul nu exist liber în natur , ci doar sub form de combina ii chimice deosebit de stabile. Sodiul metalic se ob ine prin electroliza uscat a clorurii de sodiu (NaCl), metod mai ieftin dec t electroliza hidroxidului de sodiu (NaOH). O mul ime de compu i ai sodiului au aplica ii. Sodiul metalic se foloseste pentru a ob ine compu i organici. NaCl are un rol foarte important în procesele fiziologice din organism. Dintre utiliz rile sodiului, amintim:
y y

y

y y y

y

în aliaje, pentru a le îmbun t i propriet ile(aliaje cu potasiu,etc); în s punuri, în combina ie cu acizii gra i, formând cu ace tia s ruri slabe, u or dizolvabile, având caracter degresant; în l mpi cu vapori de sodiu sunt cele mai eficiente surse de lumina alba;la aceste lampi tubul de descarcare contine un amestec de xenon ,sodiu si mercur ; pentru purificarea unor metale topite. in polimerizarea cauciucului sintetic butadienic Înc lzit în aer,sodiul se aprinde i arde cu flac r galben rezultând peroxid de sodiu Na2O2 si oxidul de sodiu Na2O. Peroxidul de sodiu se descompune usor, cu formare de oxid de sodiu. in industrie compusii cei mai importanti sunt clorura de sodiu care in cantitati mari e folosita in alimentatie(NaCl), carbonatul de sodiu (Na2CO3),

y y y y y y y y bicarbonatul de sodiu (NaHCO3). m tase artificial ) si fabricarea sodei de rufe NaOH mai este folosit in Industria chimic la fabricarea coloran ilor dar si in industria petroliera in deshidratatrea unor solvent la fabricarea tetraetilplumbului . NaOH este folosit la mercerizarea bumbacului NaOH este folosit la ob inerea fibrelor artificiale (de ex. cum este cazul plantelor marine.celule fotoelectrice animalele erbivore au nevoie de mai multa sare de cat cele carnivore. tiosulfatul de sodiu (Na2S2O3·5H2O). sodiul este asimilat de plante. salpetrul de Chile. numai atunci cand se afla in mare exces. este folosit in sinteza organica. boraxul (Na2B4O7·10H2O). soda caustic (NaOH).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful