P. 1
UVODdoSpojTechniky

UVODdoSpojTechniky

|Views: 12|Likes:
Published by szolo

More info:

Published by: szolo on Oct 23, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/23/2010

pdf

text

original

Telekomunikačná technika

Osnova:
Historický úvod Objavy vo fyzike Objavy v oblasti prenosu signálu Vývoj v oblasti telekomunikačnej techniky Vývoj telekomunikačných služieb Šírka pásma potrebná pre jednotlivé služby Rozdelenie automatických telefónnych ústrední do generácií Manuálne telefónne ústredne Prvá generácia - telefónne ústredne s krokovými voličmi Druhá generácia - telefónne ústredne s krížovými spínačmi Koncentrácia a expanzia v spojovacom poli Tretia generácia telekomunikačných ústrední Štvrtá generácia telekomunikačných ústrední Vlastnosti spojovacieho poľa Riadenie Usporiadanie digitálneho spojovacieho systému ALCATEL S12 EWSD Privátne telekomunikačné ústredne - PABX ALCATEL 4300L Bloková schéma ústredne Medzinárodné štandardizačné organizácie ISO - International Standard Organisation, IEC - International Elektrotechnical Committee IEEE - Institute of Electrical and Electronic Engineers ITU - (International Telecommunication Union) Normy * OSI (Reference model Open System Interconnection) Štandard IEEE 802 Doporučenia ITU k ISDN – I.xxx

Historický úvod
Komunikácia, výmena správ a myšlienok patrila k základným potrebám človeka už od pradávna. Dorozumievanie rečou však bolo možné len na vzdialenosť, do ktorej dosiahol ľudský hlas. Aby sa dosah správ zväčšil, hľadal človek technické prostriedky, ktorými by správu preniesol aj na veľké vzdialenosti. Začal používať napr. Svetelné alebo dymové znamenia, ktoré sa stali prvými oznamovacími prostriedkami. S pokrokom techniky sa zväčšovala aj zložitosť a dômyselnosť technických prostridkov. Väčšina z nich pracovala na optickom princípe, ktorý obmedzoval prenos na vzdialenosť priamej viditeľnosti. Postupné zdokonaľovanie optických oznamovacích prostriedkov našlo na konci 18. Storočia formu optického telegrafu francúzskeho mechanika Chappa. Rôznym postavením signalizačného trámu s krídlami bolo možné vysielať takmer 200 znakov po trase utvorenej radao telegrafov umiestených na osobitných vežiach alebo vyšších budovách. Prvá trasa optického telegrafu medzi francúzakymi mestami Paríž a Lille merala 30 míľ a bolo na nej 22 staníc. Prenos správ sa tu uskutočňoval v rekordnom čase 45 minút.

Požiadavky na rýchlosť prenosu sa však ďalej zvyšovali a technické riešenia na princípe optickej telegrafie už nepostačovali. Rozvoj fyziky otvoril nové možnosti vo forme poznatkov o elektrickom prúde a jeho magnetických účinkoch.

Objavy vo fyzike 1820 - Hans Christian Oersted (1777-1851 Dánsko) objavil súvis medzi elektrinou a magnetizmom Bol profesorom fyziky a chémie na univerzite v Kodani. V roku 1920 v latinskom spise „Pokusy týkajúce sa pôsobenia elektrického konfliktu na magnetku“ uverejnil výsledky svojich pokusov, ktoré vyústili v objav súvisu medzi elektrinou a magnetizmom.

1820 - André Marie Ampére (1775-1836 Francúzsko) teória magnetizmu Pôsobil ako profesor fyziky na polytechnickej škole v Paríži. Motivovaný Oerstedom pokračoval v pokusoch a ešte v roku 1920 objavil vzájomné pôsobenie elektrických prúdov a vyslovil prvú teóriu magnetizmu. V nej poukázal na spojitosť medzi magnetizmom a elektrickým prúdom ako dvomi skupinami javov, ktoré predtým považovali za principiálne odlišné.

1831 - Michael Farraday (1791-1867 Anglicko) - objav elektromagnetickej indukcie Pochádzal z chudobnej rodiny a začal u Humpryho Davyho v Kráľovskom ústave ako pomocník s umývaním laboratórneho skla. Popritom sa venoval štúdiu. Od roku 1824 bol členom Kráľovskej spoločnosti a riaditeľom laboratória Kráľovského ústavu. Stal sa profesorom chémie a po Daviho smrti jeho nástupcom. Rok 1831 priniesol dôležitý Faradayov objav elektromagnetickej indukcie, ktorý bol vyvrcholením jeho 10 ročného bádania. Objavy v oblasti prenosu signálu 1833 - Carl Fridrich Gauss (1777-1855 Nemecko) - skonštruoval prvý elektromagnetický telegraf Gauss bol vynikajúci matematik, astronóm a fyzik. V roku 1807 prijal pozvanie na univerzitu v Gottingene, kde pôsobil ako profesor matematiky a riaditeľ hvezdárne prakticky až do konca života. Od roku 1831 spolupracuje s Wilhelmom Weberom v oblasti fyziky a jedným z výsledkov ich spolupráce je zostrojenie prvého elektromagnetického telegrafu v roku 1833.

1837 - Samuel Morse (Amerika) - zostrojil elektromagnetický telegraf a špeciálnu abecedu zloženú z bodiek a čiarok 24 mája 1844 Samuel Morse prvý krát verejne predviedol telegraf, keď poslal správu z Washington do Baltimore. Morseho abeceda sa čiastočne upravená používa až dodnes. Morseho telegraf sa značne rozšíril a v druhej polovici 19. storočia umožnil spojenie Ameriky a Európy podmorským káblom. Ďalšie zdokonaľovanie telegrafu smerovalo k zvyšovaniu rýchlosti a skonštruovaniu zariadenia, ktoré namiesto Morseho značiek tlačilo priamo písmená abecedy. Tak začiatkom 20. storočia vznikol z telegrafu ďalekopis. Medzinárodná ďalekopisná sieť sa nazýva telex.

1875 - Alexander Graham Bell (1847 – 1922 Amerika) objav telefónu Narodil sa v Škótsku. Študoval na univerzite v Edinburgu a potom medicínu v Londýne. V roku 1871 sa s rodičmi vysťahoval do Ameriky. V roku 1883 sa stal profesorom fyziológie hlasu na univerzite v Bostone. S Thomasom Watsonom spolupracoval na prenosoch a prijímaní správ na elektromechanickom princípe. V priebehu pokusov s telegrafom vynašiel princíp telefónu. Stal sa zakladáteľom výroby telefónov v USA. Založil telefónnu spoločnosť, ktorá dodnes existuje.

1895 - Alexander Stepanovič Popov (Rusko) - zostrojenie prvého rádia Ako prvý verejne predviedol rádiový prijímač a rádiové vysielanie. To bol impulz pre vznik rádiovej telegrafie. Vynájdením diódy (1904) triódy (1906) a elektrónkového oscilátora (1912) sa položili technológické základy pre rádiové vysielanie (1920).

Vývoj v oblasti telekomunikačnej techniky 1878 - Strowger (Amerka) - vynašiel krokový volič použitý v prvých automatických ústredniach Podľa legendy Strowger bol funebrák a krokovým voličom chcel predísť tomu, aby operátori v mestskej ústredni nesmerovali zákazky jeho konkurencii.

Napriek tomu sa automatické ústredne spolu s manuálnou obsluhou používali až do 40–tych rokov, kvôli tomu, že zákazníci sa nechceli vzdať komunikácie s operátorom. Prvá komerčne použitá automatická ústredňa bola uvedená do prevádzky v La Porte v Indianne. AT& T/Bell začala používať krokové voliče až v roku 1919.

To bol počiatok automatických ústrední 2. . Prvý digitálny systém určený pre lokálne použitie.Posledná ústredňa s technológiou crossbar inštalovaná spoločnosťou AT&T.1 ESS. 1981 . speed calling. call forwarding. 1986 .5 ESS. Generácie.Začiatok práce výboru CCITT na štandarde ISDN .Použitie prvého krížového prepínača (crossbar) v ústredni v Brooklyne v New Yorku. three – way calling. Dokázal obslúžiť 1000 – 100 000 účastníkov. 1977 .Systém No. uchovával podrobné informácie pre účty účastníkov.1938 .Na prelome 50 a 60 – tych rokov Bell Labs vyvinuli elektronický spojovací systém No. 1978 . call waiting. 1950/60 . mal elektronické maticové spojovacie pole a mohol odlíšiť 100 000 hovorov za hodinu. conference calling. Bol riadený PC a programom. Umožňuje služby: cenbrex (centralised PBX).Prvá ISDN ústredňa inštalovaná firmou Siemens.

Sú používané pre telefónnu prevádzku a jednoduchý prenos dát pomocou modemov.Vývoj telekomunikačných služieb 2000 Interaktívna videografika Distribuovaná videografika Telekonferencia Teletext Telefax 1960 1920 Televízia 1880 1840 Telegraf Telefón Telegraf Rozhlas Telefón Telegraf Prenos dát Televízia Rozhlas Telefón Telegraf Elektronická pošta Prenos dát Televízia Rozhlas Telefón Telegraf Šírka pásma potrebná pre jednotlivé služby Rozdelenie telefónnych ústrední do generácií Historicky prvými telefónnymi ústredňami boli manuálne ústredne. synchrónne. elektromechanické. Keď sa hovorí o generáciách telefónnych ústrední. decentralizované. myslia sa tým automatické ústredne. . elektromechanické. sú použité krokové voliče. Prvá generácia Spojovacie pole: Riadenie: Vlastnosti: analógové. Rozdelenie na generácie je podľa spôsobu riadenia a technológie spojovacieho poľa.

je distribuované. opýtal sa na volané číslo a príslušné kanály prepojil káblom. ktorá bola súčasťou telefónneho aparátu. . Manuálne telefónne ústredne Na začiatku telefónnej éry boli účastníci pripojení na manuálne telefónne ústredne. centrálnym počítačom a programovým vybavením. elektromechanické.Druhá generácia Spojovacie pole: Riadenie: Vlastnosti: Tretia generácia Spojovacie pole: Riadenie: Vlastnosti: Štvrtá generácia Spojovacie pole: Riadenie: Vlastnosti: analógové. realizované počítačmi a programovým vybavením Je to v súčasnosti používaná technika a preto bude ďalej popísaná podrobnejšie. zostáva spojovanie analógových signálov. elektromechanické. analógové. 1 Ilustračné foto: telefónna ústredňa zo začiatku 20 storočia. zdvihol mikrotelefón a zatočil kľukou. elektromechanické alebo elektrické. centralizované. sú použité polovodičové súčiastky. asynchrónne. To spôsobilo vyslanie elektrických impulzov do ústredne. Operátor sa napojil svojim mikrotelefón do príslušného kanálu. vlastnosti na prenos dát sú rovnaké ako pri prvej generácii. Ak chcel účastník telefonovať. pracuje s digitálnym signálom. Operátor bol na príchodzie volanie upozornený zapadnutím špeciálnej klapky spolu so zvukovým alebo svetelným signálom. realizované krížovými spínačmi. Rozdiel s druhou generáciou je len v použití inej technológie. Obr. nie v koncepcii.

účastníkom. o Ak zdvihol mikrotelefón.nazýval sa triedič. o S každým výstupom bol zviazaný linkový volič – súčiastka podobná krokovému voliču. začal sa automaticky výstup z krokového voliča posúvať po výstupoch . relé a 12 výstupov. o Ak mal užívateľ zložený mikrotelefón na vidlici (kľudový stav) bol nastavený výstup 0 z krokového voliča.až kým výstup nebol označený ako voľný. Synchrónnym preto. Postup pri spojovaní v ústredni s 10 účastníkmi bol nasledovný: o Každý užívateľ mal v ústredni vlastný krokový volič . . Obr. Účastník dostával oznamovací tón. ktorý umožňoval prístup do spojovacieho poľa. Ak nebol voľný žiadny výstup z užívateľovho krokového voliča. mohol začať s voľbou čísla a jeho aparát generoval elektrické impulzy (ich počet závisel od volenej číslice).Prvá generácia . Tento výstup už žiadny iný volič nemohol obsadiť. Tento výstup obsadil a označil ho ako obsadený. ktorá obsahuje užívateľskú prípojku. Ústredne. že v ústredni neexistoval centrálny riadiaci prvok a spojovacie pole riadil priamo účastník. Takto sa krokový volič po vytočení číslice 5 nastavilo na 5. výstup a nastalo spojenie s 5. Distribuované riadenie vyplývalo z toho. Pri každom impulze relé linkového voliča posunulo kontakt na ďalší výstup. lebo voľba čísla bola riadená priamo vytáčaním čísla z účastníckeho telefónu bez sprostredkovania iným riadiacim prvkom. 2 Krokový volič Ako príklad postupu pri spojovaní je možné uviesť príklad ústredne s desiatimi účastníkmi. generácia automatických ústrední využíva v spojovacom poli krokový volič.telefónne ústredne s krokovými voličmi 1. ktoré používali krokové voliče sa nazývali aj ústredne s distribuovaným synchrónnym riadením. Krokový volič je elektromechanická súčiastka. (pokiaľ nezačal s voľbou čísla). že účastník mal oznamovací tón. účastník dostal obsadzovací tón. o V prípade.

Spojovacie pole zložené z krížových spínačov sa riadilo centrálne elektromechanickým riadením . ktorá sa skladala z vertikálnych a horizontálnych líšt. generácie so spojovacím poľom s úplnou dostupnosťou je zobrazený na obr. ktorá neustále sleduje či chce účastník komunikovať. Takto boli účastníci priamo elektricky prepojení a mohli priamo komunikovať. zvolené číslice boli smerované do centrálneho riadiaceho miesta a po analýze čísla boli pospínané príslušné relé v prienikoch horizontálnych a vertikálnych líšt. Jednoduchý príklad prepojenia v ústredni 2. Ak účastník zdvihol mikrotelefón a začal s voľbou. generácie so spojovacím poľom s úplnou dostupnosťou . ktoré po zopnutí spôsobili elektrický kontakt príslušnej horizontálnej a vertikálnej lišty. generácia automatických ústrední využívala v spojovacom poli technológiu krížových spínačov. kde sa tieto lišty pretínali. Krížový spínač bola elektromechanická súčiastka. V mieste.preto sa nazývajú aj ústredne s centrálnym riadením. Každý účastník má na vstupe do ústredne vlastnú účastnícku sadu. Obr. 3 Ústredňa s krokovými voličmi Druhá generácia . sa nachádzali relé.telefónne ústredne s krížovými spínačmi 2.Obr. ktoré bolo pre paralelné spojovanie optimálne. 3. Išlo o maticové spojovacie pole. Tým vznikla cesta pre elektrický hovorový signál. 4 Príklad prepojenia v ústredni 2.

Speed Calling. generácie používala koncentrácia 1:10. Spojovacie pole – zabezpečuje vlastné spájanie Expanzné pole – zabezpečuje výstup zo spojovacieho poľa na všetkých účastníkov. Išlo o prvú telefónnu ústredňu tretej generácie. Takéto spojovacie pole sa používalo len v malých typoch ústrední. Zostáva spojovanie analógových signálov. generácie – spojovacie pole s neúplnou dostupnosťou: Obr. že kapacita ústredne sa využíva približne na menej ako 10%. Takéto pole sa nazýva spojovacie pole s neúplnou dostupnosťou. Three – Way Calling. 5 Príklad prepojenia v ústredni 2. nie v koncepcii.000 spínacích bodov. Tento elektronický spojovací systém bol riadený PC a programom. maticové spojovacie pole a mohol odlíšiť 100 000 hovorov za hodinu. čo znamená. v ústredni pre 1000 účastníkov by to bolo 1000*1000=1. Call Waiting. 5 je naznačený príklad prepojenia v ústredni 2. Výhodou tejto metódy je to. . elektronické. uchovával podrobné informácie pre účty účastníkov. že niektorý účastníci nemôžu nadviazať spojenie aj keď volaný účastník je voľný – nedovoľuje to kapacita spojovacieho poľa. že je obsadený. Preto sa v ústredniach 1. Rozsah služieb: • • • • • Centrex (Centralised PBX).000.1 ESS. To je nevýhodou tohto postupu. lebo každý účastník môže nadviazať spojenie s iným účastníkom s výnimkou prípadu. • • • Preto sa ujala koncepcia rozkladu spojovacieho poľa na niekoľko častí: Koncentračné pole – zabezpečuje prístup účastníka k redukovanému spojovaciemu poľu. Call Forwarding.Koncentrácia a expanzia v spojovacom poli Maticové spojovacie pole (obr. • • Conference Calling. že sa ušetrí až 90% bodov v spojovacom poli. Na obr. 500 a viac účastníkov by sa pri takomto postupe muselo budovať neekonomicky veľké spojovacie pole s veľkým množstvom spínacích bodov – napr. 4) sa nazýva spojovacie pole s úplnou dostupnosťou. mal analógové. Rozdiel s druhou generáciou je len v použití inej technológie. a 2. Meraním sa zistilo. generácie – spojovacie pole s neúplnou dostupnosťou Tretia generácia telekomunikačných ústrední Na prelome 50 a 60 – tych rokov Bell Labs vyvinuli elektronický spojovací systém No. Vo veľkých ústredniach pre cca. To znamená že v ústredni pre 1000 účastníkov prebieha len zriedka naraz viac ako 100 spojení.

Usporiadanie účastníckej skupiny Obr. Účastnícka skupina (obr. • systém podporuje komunikáciu s telefónnymi aparátmi. generácie Spojovacie systémy 4. počítačmi.Riešenie spojovacích systémov 4. Tieto systémy sa označujú ako digitálne spojovacie systémy. textu a obrazu alebo ich kombináciu. • systém podporuje spoluprácu LAN s PABX a poskytuje brány do WAN. US . pracovnými stanicami. generácie pracujú s programovým riadením a spojovacím poľom s časovým delením a s pulzne-kódovou moduláciou PCM. • systém umožňuje ISDN služby. • PABX podporuje PCM prenos s kanálmi s prenosovou rýchlosťou 64kbit/s. • spojovacie pole je bez blokády. UT -tranzitní ústredná. V spojovacích poliach ústrední sa spojujú signály PCM a rovnaké signály sa prenášajú medzi ústredňami. Štvrtá generácia telekomunikačných ústrední má nasledovné vlastnosti: • spojovací systém je plne digitálny až po pripojovacie vedenia. umiestnených v účastníckych skupinách.miestna ústredňa. U2 . ktorý pracuje s rovnakým princípom digitálneho prenosu v spojovacom i prenosovom zariadení. Premena analógového signálu na digitálny sa uskutočňuje v účastníckych sadách US. ako aj s centrálnymi počítačmi typu mainframe. dát. • poskytujú vysokú úroveň bezpečnosti. 6) plní funkciu koncentračného poľa). • srchitektúra systému je hardverovo aj softverovo modulárna . • umožňujú prepájanie hovoru. Digitálny spojovací systém predstavuje integrovaný systém. terminálmi. • podporuje základný prístup 2B+D a primárny prístup 30B+D (EuroISDN). . • je riadený programom. umiestnenou v účastníckej skupine.účastnícke sady Analógové účastnícke prípojky sa pripojujú na digitálne ústredne prostredníctvom účastníckych skupín.to umožňuje jednoduché rozširovanie ústredne pri raste účastníkov alebo pri vzniku nových aplikačných potrieb. Vznikli na základe požiadavky integrovať princípy spojovania v ústredniach a prenosu medzi ústredňami. 6 Zjednodušená bloková schéma integrovaného systému Ul . Dvojdrôtové účastnícke vedenia s prenosom analógového nf signálu sú zakončené účastníckou sadou.

DSP .riadenie.vidlica o T (Testing) . medzi DSP účastníckej skupiny a centrálnym digitálnym spojovacím poľom ústredne je jedna alebo niekoľko skupín PCM 30/32 pre každý smer prenosu (napr. 7 Bloková schéma usporiadania účastníckej skupiny.vyzváňanie o S (Supervision) . R .SLIC.kódovanie o H (Hybrid) .Obr.jednosmerné napájanie účastníckeho vedenia o (Overvoltage) . V účastníckych sadách sú ešte pre funkciu kódovania okrem uvedených funkcií k dispozícii vysielací filter na obmedzenie pásma nf signálu a prijímací filter na prevod na nf signál.blok na spracovanie signalizácie.linkové zakončenie vedenia Obsahuje okrem účastníckych sád taktiež digitálne spojovacie pole DSP účastníckej jednotky. pre príchodzie volanie ako expanzné. Táto základná zostava sa objavuje v rôznych realizačných obmenách vo všetkých digitálnych spojovacích systémoch. Na účastnícku skupinu je zapojený určitý počet účastníckych vedení.ochrana proti prepätiu o R (Ringing) . Podľa spôsobu riešenia kodeku sa táto zostava ešte doplňuje o radič kanálových intervalov TSAC. DT . čo zodpovedá počtu 60-tich obojsmerných ciest). 2xPCM 30/32. Pripojenie analógových účastníckych prípojok na účastnícku skupinu digitálnej ústredne a realizácia súboru potrebných funkcií sa v rôznych systémoch v detailnom prevedení líši. kodek a filter.skúšanie Okrem označenia BORSCHT alebo BORSHT (pri účastnickych sadách digitálnych prípojok ISDN je funkcia kódovania C presunutá do digitálneho účastníckeho prístroja) sa pre účastnícke sady alebo ich časti používa označenie SLIC (Subscriber Line Interface).dohľad o C (Coding) . US účastnícke sady. . Pre odchodzie volanie pracuje DSP ako koncentračný stupeň. Účastnícka sada digitálneho spojovacieho systému obsahuje tri základné mikroelektronické integrované obvody . SP . Obecne však musí každá účastnícka sada plniť tieto funkcie (ich skratky sú odvodené z uvedených anglických názvov): o B (Battery) .digitálne spojovacie pole.

Účastnícke prípojky sú pripojené na miestne (LSU) alebo vzdialené (RSU) účastnícké skupiny.programové riadenie (Central Processor). 8 Všeobecná bloková schéma digitálneho spojovacieho systému.spracovanie signalizácie (Signal Processing). ktoré tvoria linkové zakončenia týchto vedení. ktoré sa spravidla umiestňujú na strane analógovej ústredne. DLT .Usporiadanie digitálneho spojovacieho systému Obr. pre daný systém musí byť pripojenie jednotné. rádu (PCM 30/32) alebo multiplexom 2. Všeobecná bloková schéma digitálného spojovacieho systému je uvedená na obr. Sady TCU obsahujú A/D prevodníky. z ktorej daný okruh prichádza (z dôvodov lepšieho využitia vedení medzi analógovou a digitálnou ústredňou). . ale taktiež pre všetky ostatné prípojné relácie. Účastnícke skupiny sa pripojujú k centrálnemu spojovaciemu poľu spravidla prostredníctvom multiplexu PCM 1. Linkové zakončenia uskutočňujú elektrické prispôsobenie prenášaných signálov PCM a zaisťujú synchronizáciu signálov. Každý digitálny spojovací systém používa jeden z týchto spôsobov. Digitálne okruhy sa pripojujú cez sady digitálnych spojovacích vedení DLT.centrálne digitálne spojovacie pole (Switching Network). 8. ktorá prichádza do ústredne z jednotlivých vedení. TCU sada analógových spojovacích vedení (Trunk Connection Unit). Zariadenie na spracovanie signalizácie SP prijíma signalizáciu. Analogicky zariadenie SP prijíma signalizáciu z riadenia a vysiela ju cez linkové zakončenia do jednotlivých vedení.každá pre jeden smer prenosu. To platí nielen pre pripojenie účastníckych skupín.miestna účastnícka skupina (Local Subscriber Unit). Každé spojenie musí umožňovať obojsmerný prenos informácií. SN .sada digitálnych spojovacích vedení (Digital Line Terminal). a odovzdáva ju do riadenia CP. Analógové dvojdrôtové alebo štvordrôtové okruhy sa pripojujú prostredníctvom sád analógových spojovacích vedení TCU. prijímaných z príchodzích vedení. Digitálne spojovacie pole SN uskutočňuje spojovanie kanálu s prenosovou rýchlosťou 64 kbit/s. CP .vzdialená účastnícka skupina (Remote Subscriber Unit). Digitálne spojovanie má vždy charakter štvordrôtového spojenia. rádu (PCM 120/128). SP . RSU . LSU . Pre jedno obojsmerné spojenie sa musia v spojovacom poli zostaviť dve cesty .

• centralizovaná signalizácia SS7. ktoré sú multiplexované do PCM rámcov.Sieť IDN.Basic Rate Access) 2B+D. Podmienky na vytvorenie ISDN sú: • digitalizovaná sieť. Sieť s digitálnymi spojovacími a prenosovými systémami umožňuje za určitých podmienok integrovať široký súbor služieb. Tie sú prepájané spojovacím poľom. ktoré boli skôr uskutočniteľné iba pomocou radu špeciálnych sietí. resp. ktorá pracuje s digitálnym spojovaním v ústredniach a s digitálnymi prenosovými systémami na princípe PCM. umožňuje v oboch smeroch prenášať 30 informačných kanálov B a jeden spoločný signalizačný kanál D s prenosovou rýchlosťou 64 kbit/s. Vzniká tak digitálna sieť integrovaných služieb ISDN (Integrated Services Digital Network). každý s prenosovou rýchlosťou 64 kbit/s na prenos hovorových alebo dátových informácií. • primárny prístup (PRA . ktorý je založený na zmene časovej polohy a zmena priestorovej polohy kanála. Digitálne spojovacie pole Vlastnosti spojovacieho poľa Spojovacie pole prepája diskrétne signály. kde na dvojdrôtovom účastníckom vedení sa pre každý smer prenosu vytvárajú dva časovo triedené informačné kanály B. Účastníci majú k dispozícii B kanály s prenosovou rýchlosťou 64kbit/s. Prípojky ISDN sú dvojakého druhu: • základný prístup (BRA .Primary Rate Access) 30B+D. Signalizačný kanál podporuje výmenu riadiacich signálov. ktoré sú spracovávané jedným alebo viacerými procesormi. Kontrola a riadenie zvonku sa realizuje za pomoci vhodných V-V zariadení a terminálov. 9 Princíp spínania časových rámcov v spojovacom poli Riadenie Riadenie je realizované programami. Digitálna ústredňa so službami ISDN umožňuje pripojovať na účastnícke skupiny prípojky: • analógové. na pripojenie sietí LAN na verejnú sieť ISDN. • digitálne (prípojky ISDN). Na obrázku je princíp spínania časových rámcov v spojovacom poli. Používa sa na pripojenie stredných a veľkých pobočkových ústrední na verejnú sieť ISDN. a jeden signalizačný kanál D s prenosovou rýchlosťou 16 kbit/s. . Obr. sa označuje ako digitálna integrovaná sieť IDN (Integrated Digital Network). ISDN – základná charakteristika Sieť.

každý s 32 kanálovými intervalmi. v ktorom uvažovaný sled osmibitových slov z poľa odchádza. Požiadavky na digitálne spojovacie pole Digitálne spojovacie pole teda prepojuje kanály s prenosovou rýchlosťou 64 kbit/s. do rovnomenného kanálového intervalu ľubovoľného výstupného multiplexu. 11): o Vzorkovanie: v pravideľných časových okamihoch sa odoberie vzorka signálu o Kvantovanie: Os veľkosti signálu sa rozdelí do kvantizačných hľadín a každej vzorke je pridelená hodnota najbližšej kvantizačnej úrovne o Kódovanie: Každej kvantizačnej úrovni pridelíme nejakú hodnotu vyjadrenú číslom dvojkovej sústavy . • zmenu kanálového intervalu alebo zmenu časovej polohy pri smerovaní sledu osmibitových slov zo vstupného multiplexu do ľubovoľného výstupného multiplexu. • Administratívne funkcie : účtovanie poplatkov. jeho kontrola. trojčlánkové pole TST nebo STS). zabezpečovacie funkcie.9 μs (dĺžka jedného kanálového intervalu) prenesie jedno osmibitové slovo. zhromažďovanie prevádzkových a hovorových údajov a aktivovanie výkonových charakteristík. na ľubovoľný iný kanálový interval. ktorý je priamym odrazom hovorového signálu (priebeh akustického signálu je rovnaký. ako priebeh signálu elektrického vo vedení). Jednotlivé články. kvantovanie a kódovanie (obr. v ktorom prichádza sled osmibitových slov na vstup poľa. rádu. sú tvorené modulmi T a S (napr. že každých 125 μs sa za dobu 3. • Úlohy podpory prevádzky napr. Zo spojovacieho poľa vychádzajú výstupné multiplexy. Centrálne digitálne spojovacie pole ústredne sa dá realizovať buď použitím samotného časového poľa T (modul T). hlásenie a odstraňovanie závad. Každý z nich obsahuje 32 kanálových intervalov. Prenosová rýchlosť 64 kbit/s znamená. prichádzajúcich v určitom kanálovom intervale vstupného multiplexu. Samotné priestorové pole S je z dôvodov veľkého vnútorného blokovania na riešenie spojovacieho poľa ústredne nevyhovujúce.Time). V každom kanálovom intervale sa uskutočňuje prenos informácií jedného kanálu 64 kbit/s. alebo ako viacčlánkové pole.ako je nadviazanie spojenia. že do spojovacieho poľa vstupujú multiplexy PCM 1. Digitálne spojovacie systémy Zavedením tretej generácie spojovacích systémov sa už po vedeniach neprenáša signál. radené za sebou. Prevod signálu do digitálnej formy sa vykonáva v troch fázach: vzorkovanie. 10). Časové digitálne spojovacie pole umožňuje zmenu kanálového intervalu. ale hovorový signál je prevedený do digitálnej podoby a po vedení sa prenášajú diskrétne hodnoty signálu (obr. Digitálne spojovacie pole musí umožniť: • smerovanie sledu osmibitových slov. Predpokladajme. podpora údržby a konfigurácie. Prvá z uvedených požiadaviek sa rieši priestorovým digitálnym spojovacím poľom (S Space). prevádzková štatistika. druhá požiadavka sa realizuje časovým spojovacím poľom (T .Úlohy riadenia sú : • Spojovacie úlohy . prípadne modifikácia počas prevádzky a zrušenie spojenia. Priestorové digitálne spojovacie pole umožňuje iba smerovanie sledu osmibitových slov určitého kanálového intervalu vstupného multiplexu do rovnomenného kanálového intervalu ľubovoľného výstupného multiplexu.

Tento digitálny signál sa v konečnom dôsledku prenáša ako analógový.Obr. z ktorých každé vyjadruje veľkosť amplitúdy hovorového signálu v určitom časovom okamihu. 10 Akustický signál -> elektrický signál Hovorový signál je teda prevedený do prúdu dvojkových čísel. spôsob riešenia je v predmete digitálne komunikácie. Obr. 11 Prevod analógového signálu na digitálny .

Takýto kanál sa v rámci PCM nazýva kanálový interval. ktorý má presne definovanú štruktúru nesúcu i pomocné synchronizačné a signalizačné informácie. čiže rýchlosť jedného kanálu je 64kbit/s.Obr. PCM 1. . Pre telefónny prenos platí: . že prenosová rýchlosť PCM rámca je 2. Každá vzorka je zakódovaná 8-mi bitmi. .048 Mbit/s.základný časový interval rámca T. 12 Princíp PCM modulácie a demodulácie PCM (Pulzne kódová modulácia) Hovorový signál namodulovaný do elektrického sa vzorkuje 8000 krát za sekundu. rádu obsahuje 32 kanálových intervalov (KI). Z toho vyplýva.všetky prenášané signály sú multiplexovaním združené do jedného rámca.digitálny signál tvorí nepretržitý sériový synchrónny tok binárnych dát. Rámec signálu PCM Rámec signálu PCM možno charakterizovať nasledovne: . potrebný na prenos vzoriek združených signálov a pomocných symbolov je rovný vzorkovacej perióde.

048 Mbit/s (3) . Pre EÚ je rámec zložený z 32 osmibitových kódových skupín. teda počet bitov prenesených za sekundu. rádu alebo PCM 30/32. čiže na prenos dát využívame 30 KI. 13 Rámec PCM V rámci PCM je 0-tý KI využívaný na sysnchronizácia a 15-ty na signalizáciu. Keď sú využívané v telefónii.(1) Štruktúra digitálneho signálu je štandardizovaná. tzv. kde 32 je celkový počet kanálových intervalú. rádu bude 32krát vyššia. teda c = 2.dopredný a spätný). pomocou jedného PCM rámca sme schopný vytvoriť 15 komunikačných obojsmerných kanálov. Označuje sa ako signál PCM 1. Nultý kanálový interval slúži k rozpoznaniu začiatku rámca a prenáša synchro-skupinu rámcového súbehu. Šestnásty kanálový interval prenáša signalizáciu k jednotlivým kanálom. kde je hovor obojsmerný (sú preň potrebné 2 KI . Od neho sa odpočítavajú po 8 bitoch ďalšie kanálové intervaly nesúce vzorky prenášaných telefónnych hovorov či iné dáta. 30 je počet telefónnych kanálov. kanálových intervalov. Prenosová rýchlosť kompletného rámca signálu PCM 1. Obr. Prenosová rýchlosť zodpovedajúca jednému kanálu. je daná počtom symbolov n a dĺžkou rámca Tr: (2). ktoré je možné preniesť.

Signál PCM 1. Jeden rámec má teda 32x8=256 bitov. Nultý rámec multirámca obsahuje v 16. Pokiaľ dôjde k rozpadu rámcového súbehu.048 Mbit/s. Pokiaľ dôjde k rozpadu multirámcového súbehu.poplach. Popri hovorovom signále je nutné preniesť aj signalizáciu.anglická zkratka MFAS) označujúca začiatok multirámca. kanálovom intervale. Rámec obsahuje celkom 32 kanálových intervalov (KI 0 až KI 31) po 8 bitoch (32 bytov). Výhodou však je odolnosť proti rušivým napätím. Multirámcový súbeh musí byť opäť obnovený znovunájdením skupiny multirámcového súbehu. která by pôsobila narušenie bitovej synchronizácie. Prvný bit b1 je znamienkový. prenosové zariadenie stratí informáciu o začiatku rámca. Poznámka: Pre oblasti pod vplyvom amerického a japonského trhu sa používá štruktúra s PCM 24 .pauzy v hovore apod. Protože pomocou 8 bitov 16. V takomto prípade musí byť SRS znovu nájdená. ak nepresiahnu určitú . Podmienky pre synchronizáciu (odvodenie taktu) sú lepšie pri častom striedaní stavu nula-jedna. Signál je reprezentovaný nepretržitým synchrónnym digitálnym tokom organizovaným do rámcov. K tomu slúžia zvláštne signalizačné kanály sústredené v 16. Hlavnou nevýhodou PCM modulácie je relatívne veľká šírka potrebného frekvenčného pásma. Kanálové intervaly 1-15 a ďalej 17-31 obsahujú vzorky hovorových signálov. KI synchroskupinu multirámcového súbehu (kombinacia 0000 . rádu je základným stavebným prvkom digitálnych telekomunikačných systémov s časovým delením. kanálového intervalu nie je možné v jednom rámci preniesť signalizáciu k všetkým 30 prenášaným hovorovým kanálom. dĺžka rámca je teda rovná dĺžke vzorkovacej periódy 125 μs (za túto dobu sa musia preniesť vzorky od všetkých časovo združených kanálov). rádu Formát signálu PCM 1. Každý druhý bit je invertovaný (logická operácia negácia). Každý nasledujúci rámec obsahuje v 16. iným stupňom digitálnej kompresie a s prenosovou rýchlosťou 1544 kbit/s. z angličtiny FAS – Frame Alignment Signal). KI signalizéciu k dvom hovorovým kanálom (2x4 bity). od ktorého sa za normálnych podmienok odpočítavajú jednotlivé kanálové intervaly. Kvantované a kódované vzorky získané pri analogovo-digitálnom prevode sú podrobené digitálnej kompresii z pôvodných 12 bitov na 8 bitov. pretože se často vyskytuje kombinácia samých núl (vzorka tichého kanálu . rádu vychádza z požiadaviek na prenos digitalizovaných telefónnych kanálov (30 časovo sdružených kanálov . Frame . kanálovom intervale nultého rámca. bite nultého kanálového intervalu bez synchroskupiny. multirámec. Prostredníctvom dohľadového systému sa hlási poplachový stav „stráta multirámcového soubéhu" a zároveň se protéjšímu zarízení vysílá poplachový signál AM v 16. ktorá zaistí rozpoznanie začiatku rámca a následné správne priradenie vzorkov k odpovedajúcim kanálom.TDM) s už spomínanou vzorkovacou frekvenciou 8 kHz s 8 bitmi na vzorku.s 24-mi kanálovými intervalmi. Prenosová rýchlosť vychází 256x8xl03=2. vytvára sa zo šestnástich po sebe nasledujúcich rámcov (číslujú sa 0 až 15) tzv. dva kanálové intervaly nesú pomocnú informáciu. Prostredníctvom dohľadového systému se hlási poplachový stav „strata rámcového súbehu" a zároveň sa vysiela protiľahlému zariadeniu poplachový signál A (Alarm . V nultom kanálovom intervale sa periodicky v každom druhom rámci opakuje synchroskupina rámcového súbehu (SRS. prenosové zariadenie nedokáže správne priradiť jednotlivé signalizačné kanály.).rámec) v 3. Rámce sa vysielajú s opakovacou frekvenciou rovnou frekvencii vzorkovacej. Prenosové zariadenia PCM 1. vyjadruje polaritu vzorky.

9600 atd. • rýchlosť vyššia než 64 kbit/s. 110. Pri prenose dát totiž nepotrebujeme obvykle 16. 1 Signály 2 1. ako sa neskôr ukázalo. že by bol akokoľvek definovaný vzťah medzi rámcom signálu nižšieho rádu a rámcom signálu vyššieho rádu. 2400.kanálové intervaly rámcov PCM30/32 se delia až na jednotlivé bity (jeden bit zodpovedá prenosovej rýchlosti 8 kbit/s). ale uvažuje sa diferencia prenosových rýchlostí v určitých predpísaných medziach. X. časové sklzy a vznik chýb). teda nie je určený vzťah medzi rámcom signálu vyššieho rádu oproti rámcom združovaných signálov nižšieho rádu. Prenos dátových signálov v rámci PCM30/32 Pokiaľ požadujeme prenos iných než hovorových signálov (dátové signály). rádu. čím dostávame maximálnu prenosovú rýchlosť 1984 kbit/s. kde každý bit môže niesť iný dátový signál. 1200. že združované signály nemajú oproti signálu vyššieho rádu definovaný pevný časový vzťah.30 či X. kanálové intervaly potom zlučujeme v násobkoch Nx64 kbit/s. Plesiochrónna digitálna hierarchia (PDH) sa nazýva (na rozdiel od synchrónnej) preto.hodnotu. Spôsob začlenenia signálu vyplýva z požadovanej prenosovej rýchlosti dátového kanálu: • rýchlosť 64 kbit/s odpovedajúca priamo prenosovej rýchlosti jedného kanálového intervalu je jednou zo štandardizovaných rýchlostí pri prenose dát prostredníctvom štandardizovaného rozhrania RMO. pretože sa nepredpokladá presný časový súbeh združovaných signálov. V signále vyššieho rádu je naviac vyčlenená určitá rezerva pre odchýlky prenosových rýchlostí. kanálový interval pre signalizáciu a môžeme ho taktiež obsadiť dátami. V plesiochrónnej hierarchii prekladáme jednotlivé združované signály bit po bite do rámca signálu vyššieho rádu bez toho. kde sa prispôsobuje prenosová rýchlosť a zaisťuje sa prenos riadiacich signálov dátového rozhrania.600. čo pri mnohonásobne opakovaných operáciách multiplexovania a demultiplexovania na rôznych hierarchických úrovniach a v rade po sebe nasledujúcich uzloch siete. kde N múže byť maximálne 31.plesiochrónna digitálna hirarchia Na združenie väčšieho počtu telefónnych kanálov. Rádu 8448 kbit/s Obr. • rýchlosť nižšia než 64 kbit/s . môže viesť k degradácii signálu (napr. PDH . Používa sa špeciálný formát podľa doporučení ITU-T V. K signálom nižšieho rádu sa teda dostaneme opäť postupným demultiplexovaním. X. bit/s . 4800. prípadne na prenos dát vyšších prenosových rýchlostí. PCM modulácia sa často používa v spojení s metódou viacnásobného prenosu signálu pomocou časového multiplexu. než dokáže multiplexovať zariadenie PCM 1. rádov 2048 kbit/s 3 4 SRS a vyrovnanie vp MX Signál 2. môžeme tiež využiť uvedený rámec. 14 Združovanie kanálov v PDH . bol vytvorený celý rad zariadení a im zodpovedajúcich signálov vyšších rádov. Podľa metódy združovania rozoznávame digitálne systémy PDH a SDH.50.51.

takže pomocou adresácie informačného poľa tzv. kde signálu STM-1 synchrónnej digitálnej hierarchii v podstate odpovedá druhý hierarchický stupeň STS-3. U všetkých hierarchických stupňov a multiplexných jednotiek v SDH je dôsledne udržovaná dĺžka rámca 125 μs. Pridávanie ďalších stupňov do plesiochrónnej digitálnej hierarchie by nebolo efektívne a ani technicky schodné. Tab. ale najmä z dôvodu prudkého nárastu požiadaviek na prenos dát. kde N vyjadruje hierarchický stupeň. Združovacie zariadenie multiplexuje štyri signály nižšieho rádu (platí pre európsku oblasť) a vkladá naviac pomocné informácie. do koľkých signálov STM-1 je možné STM-N demultiplexovať.1 Hierarchické stupne PDH označen El E2 E3 E4 označenie násobok rozhrani RMO RM1 30 RM2 4 RM3 4 RM4 4 prenosová 64 2 048 8 448 34 368 139 264 skrátené 2-megabitový 8-megabitový 34-megabitový 140počet 1 30 120 480 1 920 SDH . STM-16.číslo N teda udáva. Tak vznikla synchrónna digitálna hierarchia s nasledovnými hlavnými znakmi: • používa sa riadené prekladanie po celých bytoch (8 bitov). a to nielen vďaka rozmachu telefónnej prevádzky.52 Mb 622.32 M STM-4 9 953. Bolo nutné vytvoriť novú hierarchiu na odlišných princípoch. 4. Hierarchické stupne SDH Základné signály synchrónnej digitálnej hierarchie sa nazývajú synchrónne transportné moduly STM-N. Príspevkové bity jednotlivých signálov nižšieho rádu sa periodicky radia za seba. ako v prípade PCM 1. 14. takže nasledujú STM-4.08 Mb 2 488. rádu. ukazovateľom je možné sa dostať k žádanej informácii (kanálový interval) i v rámcoch signálu vyšších rádov. 28 M . Tab. Najnižší v hierarchii je STM-1. najnižší stupeň SDH začína približne v oblasti. • všetky signály v SDH sa multiplexujú synchrónne s pevným časovým vzťahom medzi signálom vyššieho a nižšieho rádu. Pre väčšiu flexibilitu multiplexovania a zjednotenia európskej a americkej hierarchie obsahujú však rámce SDH viac pomocných a výplňových informácií (záhlaví). hlavne skupinu rámcovej synchronizácie SRS a vyrovnania prenosových rýchlostí. Poznámka: Celosvetová štandardizovaná technológia SDH vychádza z amerického štandardu SONET (Synchronous Optical Network).Princip multiplexovania ukazuje zjednodušene obr. ktorá by naviac bola celosvetovo štandardizovaná. 4.Synchrónna digitálna hierarchia Postupom času rástli nároky na kapacitu prenosových prostriedkov.2 Hierarchické stupne SDH STM-1 STM-2 STM-3 155. • štandardizovaným prenosovým médiom je optické vlákno dovoľujúce vysoké prenosové rýchlosti až desiatky Gbit/s (s pomocou vlnového muldexu WDM až Tbit/s). kde PDH končí (140-155 Mbit/s). STM-64 . • počíta sa s vysokými prenosovými rýchlosťami. • štandardizovaný spôsob riadenia prenosovej siete a pružné zaistenie bezchybnej prevádzky i pri poruchách. ďalší sa tvorí združovaním vždy štyroch signálov nižšieho rádu.

prijímané z i-teho kanálového intervalu vstupného multiplexu. do ktorej sa postupne ukladajú osembitové slová vstupného multiplexu. Obr. Zápis . Zápis nového spojenia do PR uskutoční riadiaca jednotka spojovacieho systému tak. danú číslom kanálového intervalu vo výstupnom multiplexe. Na každej z týchto adries je v PR uložené päťbitové slovo na adresáciu PH. Tá je cyklicky čítaná a poradie jej adries zodpovedá poradiu kanálov vo výstupnom multiplexe. Čiže obsah i-teho kanálového intervalu sa zapisuje na adresu i. . že bude vysielať do výstupného multiplexu v j-tom kanálovom intervale. Základom spínača je pamäť hovoru PH.Časové spojovacie pole T Princíp časového spínača Základom časového spojovacieho poľa je časový spínač.na vstup prichádzajú osembitové slová jednotlivých kanálových intervalov a zapisujú sa do pamäti hovoru (PH) v poradí ako prichádzajú. Je tiež zostavené spojenie pre jeden smer prenosu.PH je pri čítaní adresovaná z pamäti riadenia (PR). 15 T-Článok s riadeným čítaním Čítanie . Spínač s riadeným zapisovaním Spínač s riadeným čítaním TR Počas jedného kanálového intervalu (3. ktorý umožňuje zmenu časovej polohy podľa potreby spojovania. Jej kapacita je daná veľkosťou vstupného multiplexu. že číslo vstupného kanálového intervalu sa zapíše do PR na adresu. Týmto je vyriešená zmena časovej polohy. Spínač s riadeným čítaním 2. Osembitové slovo. bude v časovom spínači oneskorené tak. Používajú sa dva spôsoby riešenia časového intervalu: 1.9 μs) sa musí uskutočniť jeden zápis osembitového slova zo vstupného rámca a jedno čítanie osembitového slova do výstupného rámca.

Spínač z riadeným zápisom TW Obr. že časová poloha zostane zachovaná.na vstup prichádzajú osembitové slová jednotlivých kanálových intervalov a PR riadi zápisy osembitových slov do pamäti hovoru (PH). 16 T-Článok s riadeným zápisom Zápis . PR adresuje PH pri zápise. 17 Priestorové spojovacie pole . ale KI sa umiestni do iného rámca PCM. ktorej číslo udáva poradie kanálového intervalu vo výstupnom multiplexe. Priestorové spojovacie pole S Úlohou spojovacích článkov S (Space) je zmeniť priestorovú polohu KI v PCM. Čítanie . Každé osembitové slovo z kanálového intervalu vo výstupnom multiplexe sa zapíše do PH na adresu.PH je cyklicky čítaná čo zodpovedá poradiu kanálov vo výstupnom multiplexe. Obr. Znamená to.

Obr. že v jednej horizontále môže byť vzopnutý v jednom okamihu najviac jeden spínací bod. V súšasnoti sa vyrábaju priestové polia typu S maximálne rozmerov 16 x 16. Dôvodom zavedenia hradla je nižší spínací čas. 19 Priestorové spojovacie pole . nižší výkon potrebný na riadenie a menšia priestorová náročnosť.V digitálnych spojovacích poliach (DSS) sa spínací bod pomocou kontaktového relé (používané v analógových sieťach) nahrádza hradlom. Obr. V pamäti riadenia sa pre každú vertikálu nachádza pre každý časový interval adresa hradla. 18 Spínací bod v analógovej a digitélnej sieti Vytvorením priestorového spojovacieho poľa môžeme prepojiť n vstupov s n výstupmi. Musí platiť. čím sa spojí spínací bod a KI sa privedie na výstup. na ktroré sa má priviesť log 1. Na vstupy prichádzajú PCM rámce.

že KI sa dostanú (ale nemusia) do iného rámca PCM.Ako vidíme na obr. . Tým sa docieli. Existujú dva druhy priestorového spojovacieho poľa a to s riadením vstupu (SI) a riadením výstupu (SO). Obr. 19. ktoré sa nachádzajú na vstupe spojovacieho poľa a pamäť riadenia určí. 20 Priestorové spojovacie pole s riadením výstupu V priestorovom spojovacom poli Si sú pamäťou riadenia ovládané demultiplexory. KI sa premiestňujú do iných rámcov PCM. ktorý v danom časovom intervale prepustí na výstup jen jeden vstup. na ktorú výstupnú zbernicu sa dostane vstupný KI. časová poloha KI ostala zachovaná. V priestorovom spojovacom poli So Pamäť riadenia ovláda multiplexor.

. Dvojčlánkové pole Používajú sa dvojčlánkové polia TS a ST. Dochádza tu však ku vnútornému blokovaniu. ktoré sa dá čiastočne znížiť expanziou v A-článku. ktoré umožňujú realizovať ľubovoľne veľké spojovacie polia.Obr. ktoré môže byť znížené: 1. 21 Priestorové spojovacie pole s riadením vstupu Viacčlánkové digitálne polia Zaradením modulov T a S do kaskád vznikajú viacčlánkové polia. expanziou v A-článku (obsadzovanie menšieho počtu vstupných kanálov ako je celkový počet kanálov vstupného multiplexu) 3. Majú však veľké vnútorné blokovanie. zväčšením počtu článkov Zväčšenie počtu článkov a. zväčšením počtu kanálových intervalov medzi dvomi modulmi susedných článkov 2.

úspora kapacity pamäte. Trojčlánkové pole Používajú sa STS a TST. Článok T je realizovaný modulmi T. Z hľadiska riadenia T-modulov sa najčastejšie používa TWSTR s týmito výhodami: pri konštrukcii trojčlánkového poľa bez vnútorného blokovania potrebujeme polovičnú kapacitu riadiacich pamätí T-modulu v porovnaní so štruktúrou TWSTR. 512. Ako T-článok sa používa TR. 1024 kanálov). Trojčlánkové polia STS V prvom S článku sa dá robiť expanzia (k < n). kde sa musí riadiacou pamäťou riadiť až dvojnásobný počet vnútorných kanálov o posledný článok TR umožňuje jednoduchšie pripájanie tónov hlásení do spojovacieho poľa o . Obr. Ak sa pracuje s expanziou je vhodné použiť model SiTSo . Pred prvým článkom sa robí multiplexácia a na výstupe sa robí demultiplexácia.Obr. ktoré pomocou PH menia časovú polohu. 22 Dvojčlánkové spojovacie pole b. na ktorých vstup sa privádzajú supermultiplexy (256. 23 Trojčlánkové pole STS Trojčlánkové polia TST Umožňuje dvojnásobnú zmenu časovej polohy.

kedy z jediného vstupného a jediného výstupného kanálu je možné otestovať celú PH vstupného aj výstupného modulu T Obr. 24 TST Digitálne spojovacie pole bez vnútorného blokovania Technika digitálneho spojovania umožňuje realizovať aj trojčlánkové pole bez vnútorného blokovania. 25 STS bez vnútorného blokovania . Obr. U trojčlánkového poľa STS sa expanzia alebo koncentrácia realizuje zmenou počtu vstupných a výstupných zberníc. V TST sa expanzia alebo koncentrácia robí zmenou počtu kanálových intervalov na vstupe a výstupe T-modulu.o modul TW v prvom článku a modul TR v poslednom článku umožňujú jednoduchšie testovanie. z ktorých každá prenáša N kanálových intervalov. Expanziu tiež môžeme dosiahnuť obsadzovaním menšieho počtu vstupných kanálov ako je ich celkový počet.

Systém S 12 pokrýva celý rozsah aplikácií: . .malé i veľké miestne ústredne. ktoré vytvára veľkú pružnosť systému a umožňuje spracovávať veľké prevádzkové zaťaženie . 26 TST bez vnútorného blokovania Spojovacie systémy používané na Slovensku Spojovací systém 12 firmy Alcatel . Počet modulov vrátane ich riadiacich jednotiek a kapacita spojovacieho poľa narastá skoro lineárne s počtom prípojok a spojovacích vedení.systém S 12 umožňuje spracovať až 750 000 volaní. Modulová štruktúra systému S 12 má úplne distribuované riadenie. Podstata distribuovaného riadenia spočíva v umiestnení riadiacich jednotiek do samostatných modulov. využíva TDM (Time Division Multiplex). . .tranzitné ústredne.kombinované miestne a tranzitné ústredne. .S 12 Základná charakteristika: digitálny spojovací systém s úplne distribuovaným riadením. ale aj pre ISDN siete.Obr. ktoré medzi sebou komunikujú prostredníctvom spojovacieho poľa. je určený nielen pre telefónne siete.medzinárodné ústredne.

Terminálové riadiace elementy riadia činnosť terminálov a zabezpečujú funkcie prislúchajúce danému modulu. 27 Architektúra spojovacieho systému S12 Spojovacie pole prepája hovorové kanály tak ako aj komunikačné kanály všetkých distribuovaných modulov. umožňujúci realizáciu rozličných úloh. Kapacita pamati je 512 kB až 1 MB. . sústredená okolo digitálneho spojovacieho poľa. Všetky moduly majú rovnakú základnú štruktúru (Terminál a TCE). pamäť. na ktoré sú pripojené jednotlivé moduly. Po obvodovej stránke sú rovnaké (mikroprocesor. 28 Pripojenie terminálových elementov Pripojenie terminálových elementov: Terminály obsahujú špeciálny hardware. V závislosti od typu modulu mikroprocesor riadi modul priamo cez procesorovú zbernicu PS alebo cez PCM rozhranie TI prostredníctvom rýchlej zbernice. Obr.Architektúra spojovacieho systému S 12 Je jednoduchá a pravidelná. rozhranie pre komunikáciu ). Obr.

každý z nich má schopnosť časového a priestorového spojovania: vstupný článok tvoria prístupové spínače AS (Access Switch). Toto riešenie zaručuje maximálnu pružnosť systému. ale aj riadiace informácie pre riadenie spojenia (16 . Každý spínací prvok má 16 obojsmerných portov. prenesených po rýchlej zbernici. Zbernica s časovým triedením TDM umožňuje pripojenie vstupného kanálu. ktorý má 16 vstupných a 16 výstupných multiplexov PCM 32/30 s prenosovou rýchlosťou 4.096 Mbit/s. Jednotka ACE nemá vstupy a výstupy k modulu. Prístupové spínače aj skupinové spínače sú realizované jednotným integrovaným spínacím prvkom. Samostatné riadiace jednotky ACE (Auxiliary Control Element) . prichádzajúceho cez prijímací port PP na ľubovoľný výstupný kanál.096 Mbit/s (16-bitové slová). maximálna výstavba spojovacieho poľa umožňuje pripojiť až 100 000 prípojok alebo 60 000 prípojných bodov. Z jednej riadiacej jednotky TCE prichádzajú dva multiplexy. Všetky riadiace jednotky TCE aj ACE majú rovnakú štruktúru. u niektorých modulov tiež s modulovými obvodmi TC.neobsluhujú žiadne konkrétne moduly. Počet článkov a počet rovín závisí na kapacite ústredne a veľkosti prevádzkového zaťaženia. jeho veľkosť je možné podľa potrieb rozširovať. každý port obsahuje obvody na spracovanie obojsmerného multiplexu. Rýchla zbernica obsadzuje paralelné adresové a dátové cesty a zabezpečuje komunikáciu procesora s rozhraním TI a pamaťou M.bitové slová).Riadiaca jednotka TCE pripája každý modul ku spojovaciemu poľu DSN. Vstupy do digitálneho spojovacieho poľa sú multiplexy PCM 32/30 prenosovou rýchlosťou 4. Usporiadanie trojčlánkového poľa: v jednom článku je 8 alebo 16 skupín. Riadiace jednotky používajú 16-bitový alebo 32-bitový mikroprocesor. V jednej skupine je 8 spínacích prvkov. pripojujú sa cez DSN. Spojovacie pole obsahuje až štyri články. Digitálny spínací prvok DSE ( Digital Switching Element ) obsahuje 16 obojsmerných spínacích prvkov. Zároveň umožňuje prenos dát medzi procesorom a ľubovoľným portom. Skupinové spínače sa rozdeľujú do paralelných rovín. má stavebnicový charakter. V riadiacej jednotke sa mení 8-bitové slovo na 16-bitové a naopak. Paketová pamať PRWM slúži k dočasnému záznamu správ. prechádzajúci cez vysielací port. Digitálne spojovacie pole DSN (Digital Switching Network) Sprostredkováva hovorové spojenie medzi účastníckymi modulmi a modulmi spojovacích vedení a prepájanie komunikačných kanálov všetkých modulov. ďalšie články tvoria skupinové spínače GS (Group Switch). Rozdielne funkcie riadiacich jednotiek v rozličných moduloch sú realizované programovým vybavením. Pomalá zbernica PS pre adresy a dáta sa používa v niektorých moduloch na komunikáciu medzi procesorom a obvodmi TC. DSN prenáša nielen hovorové alebo dátové signály. Každé rozhranie TI je pripojené na dve digitálne spínacie jednotky prístupového spínača s prenosovou rýchlosťou 4 Mbit/s. .

Spoločnosť Siemens s vyše 250 miliónmi prípojok je celosvetovou jednotkou medzi dodávateľmi týchto zariadení. ponúka EWSD inovatívne riešenia: • EWSD PowerNode . vyzváňací generátor a individuálne kodeky. EWSD .Siemens.7 vo dvoch verziách : . divízia Information and Communication Networks (ICN).prostredníctvom nových riešení v kombinácii s technológiou a produktmi Attane a SURPASS umožňuje operátorom telekomunikačných sietí prechod na telekomunikačné siete novej generácie. Periférny a dohľadový modul MPM (Maintenance and Peripheral Module): sprostredkováva komunikáciu obsluhy s ústredňou a komunikáciu s vnútornými záznamovými zariadeniami. .je mostom k multimediálnemu svetu. dohľad a prenos alarmov.. Účastníci ISDN sú pripájaní cez rozhranie U (zo základným prístupom 2B + D). Obsahuje obvody pre napájanie účastníckej slučky. Analógový účastnícky modul ASM (Analog Subscriber Module) . • je jeden z prvých plne digitalizovaných spojovacích systémov. generuje digitálne tóny a hlásenia. • EWSD InterNode . • EWSD BroadbandNode . kanálový interval PCM linky. Modul ASM je zo strany TCE riadený cez 16. Pre zálohovacie účely sú tu dva MPM moduly.zvyšuje výkonnosť a dynamiku siete.jeden ASM modul umožňuje pripojenie až 128 analógových prípojok.umožňuje pripojenie až 64 účastníkov ISDN cez TCE na DSN. • sa neustále zdokonaľuje .umožňuje optimálny prístup na Internet. Medzi zákazníkov spoločnosti patrí 300 operátorov pevných liniek v 109 krajinách a obsluhuje približne 150 miliónov pripojených portov.základnej . zhromažďuje údaje o tarifných poplatkoch pre účastníkov a statické a údržbové dáta. Štyri kanály sú použité na synchronizáciu. Účastnícke vedenia sú pripojené vo dvoch skupinách 64 prípojok.Digitálny elektronický spojovací systém Charakteristika systému EWSD: • Výrobca . • na Slovensku zabezpečuje vo verejnej telefónnej sieti Slovenských telekomunikácií spojenie pre viac ako 620 000 prípojných bodov. Vzorky tónov a hlásení sú uložené v pamätiach EPROM. v čase konvergencie prenosu hlasu a dát. • je najúspešnejší spojovací systém na svete. Každá skupina je pripojená cez zakončovacie rozhranie jedným multiplexom PCM 30/32 do spojovacieho poľa. Modul spoločného signalizačného kanálu CCM (Common Channel Module) používa signalizačný systém č. • v súčastnosti. obsahuje záznamy programov riadiacich jednotiek všetkých modulov a v prípade poruchy zaisťuje v rámci reštartu znovuzavedenie programov.redukovanej Modul časových impulzov a tónov CTM (Clock and Tone Module) .ISDN účastnícky modul ISM (ISDN Subscriber Module) .riadi rozvod časových impulzov v ústredni.

• výkonnosť. • vysoká schopnosť prispôsobovania sa moderným trendom v stavbe siete. kombinovaná miestna a tranzitná ústredňa. alebo ako samostatná tranzitná ústredňa. • takmer neobmedzená šírka pásma optických siete.Obr. Takisto je využitý v medzinárodnej sieti. • rapídne sa znižujúca cena za prenesené dátové jednotky. . • je schopná používať IP aplikácie v hlasovej siete. V rámci technológie SURPASS spája Siemens dve najväčšie siete na svete: • telefónnu sieť • internetovú sieť. 29 Spojovací systém EWSD Transportné siete • sú jadrom pre komunikáciu na celom svete. Vlastnosti a použitie Digitálny spojovací systém EWSD môže byť použitý ako miestna ústredňa. Pre transportné siete ponúka Siemens produkty pre optické aj rádiové siete. • poskytuje vysokú spoľahlivosť pri transformácii tradičných hlasových sietí založených na TDM do sveta IP technológie. Otvorená architektúra SURPASS umožňuje: • vysokú kvalitu. • SURPASS predstavuje komplexnú ponuku výkonných hlasových a dátových riešení pre siete novej generácie. ako aj sieťový manažment.

Riadenie systému je čiastočne decentralizované. realizovaný koordinačným procesorom CP. Jednotlivé riadiace jednotky a skupinové procesory v určitých fázach riadenia komunikujú medzi sebou (po 16. alebo päťčlánkovým poľom TSSST. D . Systém EWSD je možné začleniť do digitálnej siete. každý modul vlastní riadiacu jednotku. Periférne moduly majú svoje decentralizované riadenie.Na ústredňu je možné pripojiť účastnícke prípojky analógové. zabezpečuje spoločné funkcie ústredne. dvojúrovňové. 30 Možnosti prípojenia ústredne EWSD Štruktúra systému EWSD Spojovací systém EWSD pracuje s trojčlánkovým spojovacím poľom TST. Pracuje so signalizačným systémom č. Obr. aj digitálne. SS7). smerovanie a tarifovanie sa vykonáva centrálne v koordinačnom procesore. Digitálne prípojky sú riešené ako ISDN prípojky so základným prístupom 2B + D (2B . Spojovacie pole je zdvojené. v niektorých etapách riadenia spojovacieho pochodu je ich vzájomná spolupráca sprostredkovaná koordinačným procesorom.signalizačný kanál 16 kbit/s). kanáli multiplexu PCM). .7 (CCS7. Zónovanie. Centrálny riadiaci komplex. Rozdielne druhy signalizácie (až 230 signalizačných protokolov) sú spracovávané pomocou softvéru v moduloch pre pripojenie účastníckych a spojovacích vedení. Výkon ústredne je až 25 000 Erl. aj do siete zmiešanej. Základný prístup využívajú prípojky ISDN a malé pobočkové ústredne a primárny prístup 30B + D (30 x 64 kbit/s + 64 kbit/s) stredné a veľké pobočkové ústredne.dva informačné kanály 2 x 64 kbit/s. alebo skupinový procesor.

relatívne samostatných subsystémov s presne definovanými rozhraniami: Digitálna jednotka účastníckych vedení DLU (nazývaná aj aplikačný modul) je schopná pripojiť až 952 účastníckych vedení. pre veľké a veľmi veľké kapacity päťčlánkové (TSSST). . alebo ako vzdialenú DLU. 63 LTG. rádu. 31 Bloková schéma EWSD Systém EWSD obsahuje niekoľko vzájomne prepojených.Obr. Pracuje ako koncentrátor. Spojovacie pole ústredne EWSD je pre malé a stredné kapacity trojčlánkové (TST). Je možné ju umiestniť do ústredne. Pre všetky použité signalizácie predstavuje modul LTG neutrálne rozhranie ku spojovaciemu poľu. Základné štruktúry. Modul LTG tvorí rozhranie medzi spojovacím poľom SN a • účastníckou prípojkou cez DLU • digitálnym spojovacím vedením a prípojkami ISDN primárneho multiplexu • analógovým spojovacím vedením cez signálny prevodník a multiplexor SC LTG je schopné spracovať všetky štandardne používané signalizačné systémy. na LTG sa pripája dvoma. Spojovacie pole má modulovú štruktúru s ľahkou možnosťou rozšírenia jeho kapacity. LTG je modul na pripojenie účastníckych a spojovacích vedení. alebo štyrmi multiplexami PCM 1. charakterizované počtom modulov LTG (modul na pripojenie účastníckych a spojovacích vedení). sú nasledujúce: • malé a stredné kapacity: 15. 252. 504 LTG. • veľké a veľmi veľké kapacity: 126.

výkonnosť 220 000 volaní v HPH pre veľké kapacity • veľký CP 113 . j. Je to multiprocesor pracujúci metódou zdieľanej záťaže s redundanciou n + 1 (n+1 procesorov si rozdelí n úloh.výkonnosť 60 000 volaní v HPH pre malé a stredné kapacity • stredný CP 103 . detekcia a lokalizácia chýb. je zahrnutá v softvéri skupinového procesora GP príslušného modulu LTG (modul na pripojenie účastníckych a spojovacích vedení). t. CCNC spracováva prvé tri vrstvy signalizácie SS 7. vyhodnocovanie výsledkov kontrolných a diagnostických programov.7 do systému EWSD. pri zlyhaní jedného si ostatné rozdelia jeho úlohu). 7. Zabezpečuje najdôležitejšie funkcie systému: • správa a uchovanie programov. ku ktorému môže byť cez pobočkové prípojky pripojené jedno alebo viac účastníckych koncových zariadení (tzv. spojovaciu a sieťovú. 32 Pripojenie PABX do sietí Pobočková ústredňa je súkromné spojovacie zariadenie. užívateľská. cez ktorý sú pripojené účastnícke vedenia so signalizáciou č. rekonfigurácia V závislosti od kapacity sa používajú tri typy koordinačných procesorov CP: • malý CP 112 . Štvrtá vrstva. ktorý je možné rozširovať pridávaním prídavných blokov Subsystém riadenia siete centralizovanej signalizácie CCNC pripája kanály signalizačného systému č. účastníckych a ústredňových dát • smerovanie prevádzky. vrstvu fyzickú. ktoré je jedným alebo viacerými hlavnými spojeniami napojené na verejnú telekomunikačnú sieť.Koordinačný procesor pracuje vo zdvojenom režime. . Privátne telekomunikačné ústredne .výkonnosť od 250 000 do 1 000 000 volaní v HPH CP 113 je multiprocesor.PABX Obr. zónovanie a ukladanie tarifných údajov do pamäte • komunikácia s centrom obluhy a údržby OMC (stredisko obsluhy a údržby – Operation and Maitenance Center) • dohľad nad všetkými subsystémami. výber spojovacích ciest v spojovacom poli SN. pobočky).

napr.i. ako aj v štátnom (vonkajšom) styku s účastníkmi verejnej telefónnej siete (VTS). Napr. Treba povedať. PRA. BRA. pri vzniku požiadavky na komunikáciu vytvorí komunikačný okruh medzi komunikujúcimi entitami. • Prevádzkové pracovisko – umožňuje údržbu a konfiguráciu ústredne. ale plný servis. dodávku. telefónne prístroje účastníkov a prenášače. PC. ba ani k uznávaným prvkom infokomunikačných technológií. tarifikačné výpisy. tlačiarní. Obr. Možno z toho pramení predstava ústredne ako „nutného zla“. • Napájanie – zdroj energie pre ústredňu. Korene treba hľadať v minulosti. ale z dôvodov socialistického telekomunikačného zákona ich (až na pár výnimiek) museli odovzdať pod kuratelu spojov (čiže štátu). monitorovanie prevádzky. Pobočkové telefónne ústredne (PABX) stále nepatria v krajinách bývalého sovietskeho bloku k príliš populárnym. pridávanie a rušenie nových užívateľov. V anglickej terminológii sú pobočkové ústredne označované ako PBX (Private Branch Exchange) alebo PABX (Private Automatic Branch Exchange). PCM trakty. ale podnikateľa sa vlastne netýka. zálohu dát. analógové E&M linky.analógových telefónov. že neprávom. Kým v minulosti operátor pevných sietí poskytoval pre zákazníka monopolný. • Účastnícke sady – umožňujú pripojenie užívateľských zariadení . dnes je ťarcha voľby na samotnom užívateľovi.. ISDN terminálov. 33 Bloková schéma pobočkovej ústredne Jednotlivé bloky vykonávajú nasledovné funkcie: • SpP – spojovacie pole – vykonáva prepájanie účastníkov. zahŕňajúci poradenstvo. • Prenášače . montáž aj údržbu ústrední a sietí.zariadenia. a.Slúžia na sprostredkovanie výmeny informácií v domácom (vnútornom) styku medzi účastníkmi (pobočkami) v rámci podniku. Ich akceptácia ako súčasť sortimentu spotrebnej elektroniky v domácnostiach prakticky neexistovala. zbiera a vyhodnocuje štatistické údaje o prevádzke a užívateľoch. keď štátne podniky a právnické subjekty ústredne a podobné spojovacie systémy síce používali. ktoré realizujú prenos užívateľskej a riadiacej informácie medzi dvomi ústredňami. analógové štátne linky. ktoré je síce pre podnikanie potrebné. nadstavovanie ich parametrov a.i. • Riadenie – riadi procesy v spojovacom poli a ostatných častiach ústredne. . faxov.

Je ťažké predstaviť si jej členov. Správanie sa časti zákazníkov je v tomto prípade značne iracionálne. ako telefonujú z poschodia na poschodie za niekoľkokorunové minútové tarify. Mobilné telefóny . či dokonca funkciami DECT systému (napr. kde je penetrácia mobilných telefónov ešte vyššia než u nás. Kto by pred desaťročím vyhadzoval desiatky tisíc hoci aj za malú ústredňu do domácnosti? Na druhej strane. Navyše pri väčšom počte handsetov už cena takejto bezdrôtovej zostavy úspešne konkuruje cene ústredne. alebo malom rodinnom dome namontoval. Do domácností si tieto zariadenia nájdu cestu skutočne len výnimočne a nie je to len o peniazoch. Túto úlohu môžu. ale aj s ekonomickou úrovňou obyvateľstva. dokazuje aj pomerne veľká obľuba audio a videovrátnikov v novobudovaných vilách. Siemens Gigaset 4175). V modernej komunikácii majú VPS svoje pevné postavenie. alebo aj digitálne ústredne pre 1 až 2 štátne linky (resp.Druhá časť reality je spojená nielen s nízkou úrovňou telefonizácie v minulosti (o digitalizácii radšej nehovorme). alebo solventnejšie spoločnosti investujú do plnohodnotných komunikačných systémov renomovaných výrobcov aj u nás (často je dôvodom prítomnosť zahraničného investora. komunikačné potreby domácností dokážu na komfortnej úrovni vyriešiť aj bezdrôtové DECT telefóny. čo je hlavnou. úspešne zabezpečiť DECT bezšnúrové telefóny s viacerými handsetmi. 1 ISDN prístup) a 4 až 8 pobočiek (vnútorných liniek) bez možnosti rozšírenia. ktorý prináša istú komunikačnú kultúru). ktoré okrem pripojenia PC disponujú aj niekoľkými analógovými portami (2 až 4). Tie umožňujú spoľahlivo pokryť priestory bežných nehnuteľností a šesť pripojiteľných handsetov obslúži aj nadpriemernú slovenskú rodinu. Komunikáciu v rámci domácnosti mobilné telefóny neriešia vôbec. pre ktorý by si ju niekto v panelákovom byte. Navyše chýba základná funkcionalita ústredne a tou je možnosť transferovať príchodzí hovor na požadovaného adresáta. Nevýhodou je potreba dobíjať slúchadlá a absencia niektorých bežných funkcií ústredne. často doplnené o funkciu vchodového telefónu. sotva by sa našiel dôvod. hoci mobilní operátori by radi dosiahli opak. Efektívne pracujúca firma by mala vlastniť pobočkovú ústredňu s možnosťou prepojenia do VPS mobilného operátora. ktoré mobilnú komunikáciu v preddefinovanej skupine zvýhodňujú. Zatiaľ čo väčšie. pričom ich nadobúdacia cena neraz prevyšuje cenu malej ústredne aj s dverným telefónom. . ako sme už spomenuli. Ceny síce medzičasom poklesli. Veľa na tom nezmenia ani virtuálne privátne siete (VPS). Iracionalita má tiež svoje medze. Bezplatnú komunikáciu vo vlastnom areáli tak doplní zvýhodnená komunikácia na celom území Slovenska s možnosťou prepájania hovorov a budovania konferencií pomocou pobočkovej ústredne. Nebuďme však voči bytovým zákazníkom príliš tvrdí. Útlm rozvoja fixnej telefónnej siete na Slovensku v posledných rokoch a masové vypájanie bytových staníc výmenou za mobilné telefóny nemá analógiu s vývojom vo vyspelých krajinách.iná sféra komunikácie Svoj nemalý podiel na nízkom dopyte po PABX najmä v malých firmách má vysoká penetrácia mobilných telefónov a dlhodobá silná marketingová kampaň mobilných operátorov. že ide skôr o preferencie istých hodnôt. navyše bez nutnosti kabeláže. Nižšia ekonomická sila domácností a malých firiem je len jedným z dôvodov zaostávania v tejto oblasti. pretože nahradiť komunikáciu v privátnej pobočkovej sieti komunikáciou v sieti mobilného operátora je extrémne cenovo nevýhodné. Skutočnosť. Majiteľ PABX je v rámci svojej telefónnej siete sám sebe „operátorom“. Sú to najčastejšie malé analógové. Pomerne elegantné riešenie ponúkajú niektoré ISDN terminál-adaptéry. k oživeniu dopytu po malých pobočkových ústredniach v sektore domácností to však na Slovensku neprispelo. ich úloha však nespočíva v náhrade pobočkovej siete. malé firmy uprednostňujú riešenia primárne určené pre domácnosti. nie však jedinou výhodou pobočkových ústrední. hovory v internej sieti sú bezplatné.

Digitálne systémy. bývajú modulárne a umožňujú vytvoriť konfiguráciu užívateľovi na mieru. Obvykle síce vyžadujú voliteľný HW a SW ako dodatočnú investíciu. Dá sa povedať. ústredňa dokáže príslušnú predvoľbu vkladať sama. Okrem analógových. sú modulárne (s výnimkou najmenších typov pre domácnosti) a ich kapacita zväčša nepresahuje 32 účastníkov. absencia DID prevoľby (pri malom počte účastníkov nič dramatické. vytvárať skupiny zvonení. podmienené aj okamžité presmerovania hovorov a podobne. Samozrejmosťou sú rôzne reštrikcie volaní. digitálne ústredne toho predsa len dokážu ponúknuť viac. privátnych liniek a podobne. v týchto ústredniach chýba.Analógová alebo digitálna PABX? Dnešné analógové ústredne sú prednostne určené pre malé firmy. DID prevoľba. či pobočky. ktoré už moderné systémy nepodporujú (pri malých PABX neboli dostupné ani v minulosti). generácie dnes ešte spĺňa požiadavky na potreby hlasovej komunikácie. či výber najlacnejšej cesty (LCR). Väčšie systémy pritom ponúkajú okrem základného prístupu ISDN BRI (2B+D) aj možnosť pripojenia primárneho prístupu ISDN PRI (30B+D). KXTA308 / 616). skrytého číslovania. výhodou je nižšia cena oproti digitálnym systémom rovnakej kapacity. DISA prevoľba. To sú zároveň funkcie pripravené na výber alternatívneho operátora bez potreby nasadzovať tzv. dialery na štátnu linku. ale pre marketing. Obvykle nechýba ani možnosť sieťovania cez QSIG ISDN protokol. . že analógové ústredne používajú elektronické spojovacie pole riadené procesorom. je ale možné s výhodou pripojiť aj ISDN linky. Po zavolaní sa ústredňa prihlási uvítacou správou a volajúci môže vytočiť požadované číslo klapky. tzv. ale aj medzi vzdialenými mestami a významne tak šetriť náklady na komunikáciu. ktoré nie je realizované priestorovou maticou ako pri analógových systémoch. V oboch prípadoch to prináša celé portfólio služieb spojených s ISDN prípojkou. čo dáva široké možnosti na implementáciu vyspelých služieb. Štátne linky aj pobočky môžu (ale nemusia) byť paradoxne analógové aj na digitálnych ústredniach. Nevýhodou je obmedzená možnosť rozšírenia. Názov v tomto prípade označuje typ spojovania. evidovať detailné záznamy o hovoroch na pripojenom PC. ale je to obvykle „nepravá“. Nerobí im problém ani pripojenie GSM brán a v tejto súvislosti potrebné automatické smerovanie hovorov (ARS). v minulosti aj niekdajší slovenský monopol Tesla Liptovský Hrádok. vytváranie manažérskych súprav na systémových telefónoch. Digitálne PABX Aj napriek tomu. umožňujúci vytvárať siete viacerých ústrední nielen v rámci rozsiahleho areálu veľkých firiem. Riešení počítačovej telefónie (CTI) je na trhu nespočetné množstvo. manažérov a pracovníkov v kontaktných centrách plnia neoceniteľnú úlohu. Tieto ústredne ponúkajú aj možnosť prevoľby priamo na klapku. Najväčším dodávateľom analógových (a významným dodávateľom digitálnych) systémov v segmente malých a stredných ústrední na náš trh je Panasonic (KX-T206. keďže zvonenie štátnych liniek je možné programovať individuálne) a nemožnosť integrovať služby prenosu hlasu cez IP (VoIP). s výnimkou najmenších. konferenčné hovory. V analógovej podobe totiž vyžaduje atypické trojdrôtové pripojenie a špeciálne prenášače. definovanie užívateľských skupín. ale zbernicou s časovým delením. Samotná podstata digitálnych ústrední už od ich vzniku evokovala myšlienku budovania istej symbiózy medzi telefónom a PC na stole užívateľa. že moderná ústredňa 3. Dokážu prenášať CLIP z analógových štátnych liniek na systémové telefóny s displejom. ktorá sa dnes bežne ponúka na ISDN linkách a umožňuje dovolať sa na klapku formou tzv.

Ericsson (Kapsch. obmedzovať a detailne kontrolovať ich hovorové aktivity. Siete na báze takýchto systémov označované ako Next Generation Network (NGN) už dosť hlasno klopú na dvere. Riešením je komunikácia prostredníctvom siete internet. dát. Systém Alcatel 4300L Základná charakteristika spojovacieho systému: digitálny systém 4. vhodný pre všetky aplikácie pobočkových ústrední a sietí s možnosťou komutácie telefónnych hovorov. faktom však ostáva. hardvérovo aj softvérovo modulárny systém . pretože vyžaduje prenájom medzimestských okruhov za pomerne vysoké poplatky. Avaya. Toto ekonomické zaklínadlo sa pri využívaní PbÚ uplatňuje v mnohých smeroch – jednak je vnútorná komunikácia (ak si odmyslíme odpisy investície) zadarmo a zároveň umožňuje manažmentu firmy vo veľkej miere a na malú radosť zamestnancov riadiť. Voľba lacnejších alternatívnych operátorov pri komunikácii smerom von otvára ďalšiu platformu pre úsporu nákladov. že IP protokol umožňuje šetrenie nákladov a svoje môžu zohrať tiež multimediálne služby. ako aj výstupov. hlavne videokonferencie. Siemens. „Klasické“ digitálne ústredne však s touto formou komunikácie nerátali a ich vonkajšie rozhrania „zastali“ pri technológii ISDN. čo využijú spoločnosti disponujúce sieťou pobočiek na rozsiahlejšom území. Každá ústredňa 4300L obsahuje programové moduly podľa špecifických požiadaviek zákazníka. Cisco Systems a ďalší. Takéto prepojenie však nemusí byť automaticky výhodné. hybridné systémy. Tá pokračuje možnosťou sieťovania ústrední v medzimestskom rozsahu. Z tých najväčších spomeňme Alcatel. pričom je prevádzka jednotlivých užívateľov nezávislá na ostatných a zachováva si svoju . alebo pobočkových ústrední. textu a obrazu. Nortel (Kapsch). Je tu síce cítiť skôr (enormný) tlak výrobcov. generácie. Pri nových systémoch už ale možnosti VoIP nechýbajú – buď ako VoIP brány (Gateway). Damovo).rozširovanie ústredne je možné buď pridávaním nových alebo úpravou stávajúcich modulov ústredne. než skutočnú pripravenosť a potrebu trhu na konverziu z konvenčných ústrední na IP prepojovače. Sám sebe operátorom Úspora nákladov za komunikáciu je jedným z hlavných dôvodov vzniku a nepretržitej existencie privátnych.konfiguračné možnosti moderných PABX sú široké tak na strane vstupov. charakteristické pre tzv. Všetci významní výrobcovia sa okrem digitálnych ústrední venujú aj vývoju a výrobe VoIP systémov. alebo sú postavané na čistú komunikáciu cez IP sieť. 34 Integrácia počítačov do telekomunikačnej siete .Obr. možnosť zabezpečenia prevádzky viacerých organizácií jednou ústredňou.

a pod.21 pre komunikáciu do 64 kbit/s.24. Alcatel 4300L má vlastný operačný program na pevnom disku. Systém môže byť duplikovaný.špecifickosť. Spojovací systém Alcatel je určený aj na spojovanie textových správ. asynchrónne digitálne prenášače s rozhraním V. možnosť prístupu do dátovej paketovej siete a do ďalekopisnej siete. tlačiarne. V niektorých inštaláciách je možné umiestniť porty mimo vlastnej PABX. Digitálne telefónne terminály umožňujú prenášať súčasne telefónny hovor a dáta. V takejto sieti sa používa centralizovaná signalizácia podľa protokolu D CCTTT. digitálnej VTS. Polovica systému môže automaticky prebrať činnosť druhej polovice bez prerušenia poskytovaných služieb. až po sieť s väčším počtom ústrední (uzlov). možnosť pripojenia k analógovej verejnej telefónnej sieti. ústredňa poskytuje službu zdíeľania modemov (modem pooling) pre komunikáciu prostredníctvom analógových liniek.bitovom mikroprocesore Motorola 68020. analógovej alebo digitálnej podnikovej sieti a digitálnej sieti Alcatel 4000 PSTN.24/V. Dátové zariadenie je možné pripojiť k ústredni prostredníctvom niektorých typov digitálnych telefónnych staníc cez V. Ústredňa podporuje štandard X. Systém 4300L umožňuje vytváranie väčších podnikových pobočkových sietí s rôznym rozsahom – od jednej ústredne s jedným alebo viacerými satelitmi. ISDN VTS. TECHNOLÓGIA DIGITALIZÁCIA MODULARITA ZABEZPEČEN1E Systém Alcatel 4300L je založený na 32 kanálovej PCM. V takejto sieti sú všetky ústredne vzájomne prepojené digitálnymi trasami PCM s hviezdicovou alebo polygonálnou štruktúrou (v niektorých prípadoch možno použiť aj analógové spojenia). FLEXIBILITA .28 pre komunikáciu do 19 200 bit/s. Na ústredňu je možné pripojiť videotextové terminály.24-RS232C rozhranie asynchrónnym spojením s rýchlosťou do 19 200 bit/s.35 a X.25.400 na výmenu písaných správ. faxy. napríklad pri väčšom počte účastníkov umiestnených vo vzdialenej budove. synchrónne digitálne prenášače s rozhraním V. K dispozícii je brána do siete WAN podľa štandardu X. Má multiprocesorovú štruktúru (1-8) založenú na 32. spojovaní a prenose TDM so vzorkovaním 8kHz Je to digitálny systém end-to-end. digitálnych staníc so špecifickým rozhraním firmy Alcatel alebo ISDN stanice. rozmiestnených na väčšom území. na spoluprácu s riadiacimi počítačmi má Alcatel rozhranie S2. možnosť pripojenia k ústredni analógových telefónnych staníc s impulznou alebo frekvenčnou voľbou. Systém je pod dohľadom samostatného počítača. Pre tieto účely majú niektoré terminály vyvedené rozhranie V.

2 drôtové . dát a signalizácie.Dátová paketová sieť. Privátne analógové linky . s impulznou. Privátne digitálne linky .ISPN. Privátne digitálne linkv .Doplnkové PCM 2Mbit/s priečkové linky na prenos dát 64 kbit/s medzi niekoľkými A4300L. Externé telematické linky Verejné analógové linky .Privátna dátová paketová sieť.ISDN .Telexová sieť. 6 drôtové.ISDN. HARDVÉROVÁ ARCHITEKTÚRA Hardvérová štruktúra systému Alcatel 4300L je delená na štyri úrovne: 1. spojovacie pole RCX – môže byť zdvojené a je založené na kanálovej PCM 30/32. variabilným počtom dosiek ukončení. riadenie systému – môže byť duplikované. účastníckym kódom.PCM 30/32 s individuálnym kanálom pre signalizáciu. Privátne analógové linky .PCM 30/32 s individuálnym kanálom pre signalizáciu. pričom D kanál je použitý na prenos signalizácie a dát v móde paketového prenosu. . účastníckym kódom.Spojovacia telefónna sieť . linky s centrálnym. alebo lokálnym napájaním. hlavnou časťou tejto úrovne sú lokálne . zabezpečuje prenos hovoru. alebo frekvenčnou voľbou.kanálová prípojka (64 kbit/s) s jedným D kanálom (64 kbit/s) a B kanálmi slúžiacimi na prenos informácií v móde prepájania okruhov. blok portových ukončení – je vybavený doskou rozhrania resynchronizácie (IR2MIC) medzi ukončeniami a SN (RCX). Pozostáva z 1 až 8 dosiek RCX. . . 4.2.Špeciálne priečkové linky na prenos dát s rôznou rýchlosťou v závislosti od kvality linky.Digitálna dátová sieť s prepájaním liniek s rýchlosťou 9600 bit/s až 64 kbit/s .PCM s protokolom S2 (na pripojenie na server vybavený S2 rozhraním). Verejné digitálne linky . alebo frekvenčnou voľbou. impulznou alebo frekvenčnou voľbou . 2. s impulznou. doskou konvertora dodávaného napätia.STYK S PROSTREDÍM Externé telefónne linky Verejné analógové linky . . 3.4 drôtové Verejné digitálne linky . spojovaní TDM a prenosovej technike s 8 kHz vzorkovaním.

Softvér je založený na multiprocesorovej architektúre (1 až 8) 32-bitového mikroprocesora Motorola 68020. .procesory (1–8) 4. Je použitý pre štart systému. 35 Hardvérová architektúra systému Alcatel 4300L SOFTVÉROVÁ ARCHITEKTÚRA Programové vybavenie Alcatelu 4300L bolo vytvorené v programovacích jazykoch Pascal.program uložený v každej ROM lokálnej pamätí CU. diaľkový monitorovací systém (RMS) – dohliada na riadiacu jednotku a zabezpečuje operačné a dohliadacie funkcie.bootstrap . Obsahuje : . C a Asembler. Obr.

. session reprezentuje rad softvérových zdrojov špecifických pre jednu aplikáciu.TXOB: meranie. PABX a počítač (server) sú spojené primárnym rozhraním s rýchlosťou 2048 kbit/s. . na ktorom každá časová poloha (time slot TS) . . alebo dátové zariadenia určené na prepájanie sietí napr. Pod dátovým zariadením možno rozumieť dátový terminál.GEST: manažment parametrov. synchrónneho dátového prenášača. Komunikácia pomocou S2 rozhrania. smerovače. Hlavné aplikačné session použité v A 4300L : .SSMC: telematícký prípoj a log-on manažment. . . 36 Softvérová architektúra systému Alcatel 4300L Využitie systému Alcatel 4300 pre dátové komunikácie Alcatel 4300L poskytuje nasledujúcu podporu pre dátové zariadenia: Transparentná komunikácia medzi dátovými zariadeniami.aplikačný softvér Aplikačný softvér je organizovaný do častí nazývaných SESSIONS.MECR: writen message handling system. . sessions môžu spolu navzájom komunikovať cez inter-session mail-boxy. server.COMM: X25 a zoznam serverov.TPHN: telefónna session. Obe koncové zariadenia sú lokálne prípojky PABX. .MEVO: voice mail.. mosty. Dátové zariadenia sú pripojené k ústredni prostredníctvom asynchrónneho. ktorá ich pripája bez protokolovej adaptácie. PC.operačný systém . Obr.MAIN: testovacia session. . rozhrania SO alebo S2.SANN: adresár (directory). pracovnú stanicu. každá session má pridelenú svoju heap pamäť. sessions sú na sebe navzájom nezávíslé a používajú iba svoje vlastné zdroje.

že 3 ISDN linky a 12 klapiek musia pre jeden rodinný dom plne vyhovovať.25 linkou. PABX a počííač sú prepojené X. X. (Ten prístup do internetu je síce na dnešnú dobu anachronizmom. Kameru videovrátnika pri bráne môže obdivovať aj sused a okoloidúci. Ústredňa.29. zvlášť v Nemecku. Dôvody sú skryté nielen v cenách a príjmoch. na ktorej sú multiplexované logické kanály spojenia PABX . Všeličo naznačuje. Komuníkácia s použitim protokolov X. Tomu zodpovedá aj možnosť pripojenia troch audiovrátnikov: pre hlavný vchod. ale aj v rebríčkoch hodnôt. .25. X. že slovenská vrstva vyššej strednej triedy ešte nedosahuje rozmery niektorých partnerov v EÚ. ekvivalent v podobe 17 % z priemernej mzdy nepredstavuje významnejšiu položku v rodinnom rozpočte tamojšej rodiny. inak je totožný). ale nezabúdajme.počitač. používa PBXSERVER. ústredničku v dome nie. na pripojenie dátových terminálov k službám na HOST počítačoch cez existujúce telefónne linky. ktorý vyvinula firma Matsushita prioritne pre tamojšie domácnosti (oproti našej verzii bez "G").) Na našom trhu stojí toto riešenie (bez telefónov) 22 490.Sk + DPH a keďže zhruba za rovnakú cenu (578 EUR) je dostupné v Nemecku. Usúdila totiž. Na pripojenie k dátovému zariadeniu cez analógovú linku poskytuje službu zdieľania modemov.28. dokáže pripojiť až 8 namiesto 4 komfortných digitálnych telefónov. garáž a vchod pre služobníctvo a zabudovaný terminál adaptér ISDN pre pripojenie PC do internetu. Malý príklad na záver V Nemecku populárny spojovací systém KX-TD612 G.zodpovedá jednému prepojeniu PABX .počitač.. že ústredňa je už na trhu pár rokov.

IEC.odporúčania. v závislosti od toho. Jej sídlo bolo pôvodne v Berne a v roku 1947 bolo premiestnené do Ženevy. Technické výbory ISO a IEC spolupracujú v oblastiach spoločných záujmov. G. Je to najvýznamnejšia medzinárodná organizácia pôsobiaca v oblasti telekomunikácií. . telefónnu prevádzku. aby sa zaoberali príslušnými oblasťami technickej činnosti.xxx a ATM . Od roku 1956 do roku 1992 pôsobila pod názvom CCITT (Comité Consultatif International Télegraphique et Teléphonique) a od roku 1992 pod názvom ITU. ktoré sú členmi ISO alebo IEC.(International Telecommunication Union) ITU bola založená 17.xxx.ieee.org) ITU . Zverejnenie medzinárodnej normy vyžaduje schválenie aspoň 75% národných organizácií zúčastňujúcich sa hlasovania. Ďalšie medzinárodné organizácie (vládne aj nevládne) sa tiež zúčastňujú tejto práce v spojení s ISO. Usporiadava rad odborných konferencií a seminárov. ktoré boli ustanovené príslušnou organizáciou. Príkladmi sú odporúčania na prevádzku telegrafu. IEEE .700. Nnazýva ich recommodations . G800. ako sa vyvíjala oblasť telekomunikácií.Institute of Electrical and Electronic Engineers IEEE je stavovská organizácia.International Elektrotechnical Committee ISO (Medzinárodná organizácia pre štandardizáciu) a IEC (Medzinárodná Elektrotechnická komisia) vytvárajú špecializovaný systém pre celosvetovú normalizáciu.I. Výkonný a koordinačný výbor IEEE vydal celý rad štandardov rozdelených do mnohých skupín.I. Vydáva technické normy pre rôzne technológie v oblasti komunikácií. Pôvodný názov tejto organizácie bol: Medzinárodná telegrafná únia – International Telegraph Union. odporúčania pre ISDN . V telekomunikáciách je najrozšírenejší štandard 802 pre komunikačné protokoly. sa zúčastňujú na zostavovaní medzinárodných noriem prostredníctvom technických výborov. aby riešili problémy súvisiace so vzájomným prepojením dovtedy nekompatibilných systémov telegrafu.International Standard Organisation IEC .(http://www. G900.mája 1865 keď sa stretlo 20 európskych krajín. ktorá bola založená v roku 1884 a v súčasnosti združuje viac ako 320 000 členov v 147 krajinách. rádiové a televízne vysielanie. Národné normotvorné organizácie. neskôr pôsobila pod rôznymi názvami.Medzinárodné štandardizačné organizácie ISO .

K tomuto modelu smerujú všetky súčasné modely. RM OSI je určený hlavne pre dátovú komunikáciu v otvorených systémoch. bezpečnosť dát.Mimo oficiálne organizácie pôsobí množstvo záujmových skupín. viacnásobne využíva kanál. sieťová .riadi dialóg v oboch smeroch.súvisí s prezentáciou dát v rôznych systémoch. Model zahŕňa sedem vrstiev: • • • • • • • fyzická . riadi zabezpečenie. relačná . prezentačná . Model sústreďuje komunikačné funkcie do vrstiev (vrstva je koncepčná oblasť.zabezpečuje rozhranie k prenosovému médiu a jeho riadenie. Ide o neformálne združenia väčšinou popredných výrobcov a kľúčových komunikačných firiem. Príkladom môže byť Fórum pre komunikačné technológie (Communication Technology Forum . Referenčný model (RM) OSI (Reference Model Open System Interconnection) je všeobecným modelom a nevzťahuje sa priamo ku konkrétnemu druhu siete. alebo viacero funkcií medzi vrchnejšou a spodnejšou hranicou v hierarchii funkcií) a popisuje vzťahy medzi entitami v susedných a odpovedajúcich si vrstvách. Cieľom je nájsť spoločné riešenie nových technológií a presadiť riešenie najlepšie vyhovujúce stratégii jednotlivých členov.poskytuje spoľahlivé spojenie medzi uzlami. vkladá do komunikácie kontrolné body.CTF) alebo Aliancia pre Gigabitový Ethernet. aplikačná . Modelovanie zahŕňa užívateľské aj riadiace informácie. Normy OSI (Reference model Open System Interconnection) Cieľom referenčných modelov je modelovať spojenia a výmenu informácií.koncové riadenie komunikácie. Najpoužívanejším je štandard vypracovaný inštitútom IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) nazvaný . transportná . ktorá zahŕňa jednu. Štandard IEEE 802 Rozšírené používanie sietí vyvolalo potrebu štandardizácie. Vychádza z neho aj RM ISDN. kompresia.vykonáva smerovanie medzi uzlami siete a vykonáva styk medzi rôznymi sieťami. linková .podporuje činnosť aplikácií v sieťovom prostredí.

. 802.8 In te g r á cia h la su a dát v LA N 1.1 Prepájanie LAN. 802.7 802. Tohto štandardu sa pridŕžajú všetci významní svetoví výrobcovia sieťových technológií.1D MAC / Bridges Š ko iro á o CDMA Token Token MAN p sm vé Optika A /CD Bus Ring DQDG L N v LAN 802.10 .metropolitnú sieť . Fyzická MAN FDDI ANSI Bezdrôtové spojenia v LAN Rýchle lokálne siete 802.9 802.MAC vrstvu.5.9 . 802.3 802.3 .linková vrstva sa člení na dve časti : . vrstvy určenú na riadenie logickej linky LLC. 802.mosty .12 Obr.2 .1 . Linková LLC MAC 802. ANSI X3T9. definuje spôsob vytvárania rámcov.FDDI (Fiber Distributed Data Interface).IEEE . 802.6 802. 802.LAN štandard pre integráciu hlasu a dát.DQDB (Distributed Queue Dual Bus). 802. adresovanie a kontrolu chýb. pričom štandardizácii podliehajú spodné dve vrstvy modelu OSI : 1.rozhrania k vyšším vrstvám.10 802. 36 Rodina štandardov 802. spôsoby adresovania.metropolitnú sieť .1D . prepájanie sietí.5 802.2 Riadenie logické ho spojenia 802. 802.xx Štandard v oblasti LAN podporuje tri hlavné technológie: • • • CSMA/CD .IEEE-802.štandard pre poskytovanie bezpečnosti pri prenose dát v sieťach IEEE 802.7 . Aplikačná 2..4.6 .prístupovú metódu do LAN CSMA/CD.IEEE-802. rozhranie na vyššie vrstvy Vrstvy RM OSI 7. 802. Jednotlivé časti dokumentu popisujú : • • • • • • • • • • • • • • 802.10 Bezpečnosť pri výmene dát (SDE) 802.11 802.11 .fyzická vrstva podporuje technické prenosové systémy s ohľadom na súčasné technológie. 802.4 802.technické odporúčania pre širokopásmovú techniku.IEEE-802.12 . Token-Bus .4 .rýchle lokálne siete založené na technológii VG-AnyLAN.prístupovú metódu do LAN Token Bus. 802. manažment sietí.bezdrôtové komunikácie v LAN.technické odporúčania pre použitie optických vlákien. 802.8 . 802.5-.5 .prístupovú metódu do LAN Token Ring. Token-Ring .802.detailne podvrstvu 2. 2.3.

MAC (Medium Access Control) . poskytuje 4 dôležité služby: nepotvrdený servis bez spojenia.500 – Medzisieťové rozhrania . o LLC (Logical Link Control) .podvrstva riadenia logickej linky.definujú štandardné. Séria I. Sú definované referenčné body rozhrania.100 – Všeobecná platforma . Séria I. • • • • • .definujú spôsob pripojenia účastníka k verejnej sieti. potvrdený servis bez spojenia. XI 8 rokov. vrátane tvorby paketov a kontroly chýb.zabezpečujú spoluprácu ISDN v rôznych krajinách a spoluprácu s ostatnými existujúcimi sieťami. smerovanie a typy spojení v ISDN.600 – Údržba v ISDN .obsahom sú princípy údržby a dohľadu v ISDN sieti. dátové rýchlosti a protokolové vrstvy na UNI. ktoré sú poskytované v ISDN sieti. Séria I. VIII. Obsahuje mechanizmy pre správu kanálov. štruktúrou.definuje architektúru siete. od ktorého sa bez ďalších modifikácií pre všetky prenosové systémy “smerom nahor” pokračuje rovnako.xxx: • Séria I.podvrstva riadiaca prístup k médiu. spojovo orientovaný servis a manažérske služby týkajúce sa tejto vrstvy.400 – Užívateľské rozhranie – UNI . Séria I. o MAC a LLC tvorí zjednocujúce rozhranie.xxx Na odporúčaniach CCITT (ITU) pracovali štúdijné skupiny VII.200 – Služby v ISDN . transportné a doplnkové služby.300 – Sieťové aspekty a funkcie . Výsledkom sú odporúčania série I. kde je koncové zariadenie pripojené. Zabezpečuje sa tak kompatibilita koncových zariadení bez ohľadu na výrobcu a krajinu. Odporúčania ITU k ISDN – I. Séria I. číslovanie.zaoberá sa všeobecnými konceptami ISDN. terminológiou a metódami použitými v ISDN.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->