You are on page 1of 2

Szilárdságtan-feladatgy jtemény.

I. feladatsor
Határozzuk meg az alábbi tartók kényszereiben keletkez kényszerer ket, majd pedig
rajzoljuk fel a terhelési diagrammokat!