Cuvt1nt:inainte

NQt~lm.e(l r),e 8'~.:r~Cm dr0'.l)m~n fieprCiiillM,. yn"Ob.iJ:uil; tlltUd {~in~n~ t('''rmtw~·ii tX:~ mu,i des :fnf«lnli# b~ d,om,en~ul t:altu£al;otlrdrxr, si nun:t/inai . .lh~ t(~ J'o,'j)~ele !7(ul.'lf~ie d!i;H)()it(j~e: iJlt anii '/)'0, ctmQ;>c·~'~ii: dQ(1'S 1}·roJedm!~:ftilf)rr 8:i~h3'lnele (l6Q1Jernr,11 (~ct~ct~nos,t:Otlt Q t'1'Ht'lfbn»'(~f'e con~it1:?~li, ;~.~:r~1r1.~ CfJf..;:lr,l.t(i c~~ l(tl'Wtcl4)Ua'rc{l {i,1,,~temelm"rM,(.v{c'(!l ~i r~ lieAfWl()[J;':~l(l)f' ·(].s('"ff~.te" Ih ZllMl de (IsM",:}" sriste:r/~dr. de op r~r(Jin: aJcrii ~ fnte.~j(}~a lt~dlit {Ii pr:ie~c.1ula,t,'t@Mt I:.MjlEtMorilm' obi)nlliti iti,stn)ic£ilQ~' Intemet;, tilt; ~i luWiz~WrUQr Gome1Ctiali di (}J~llli(;a~i:U(JF a('.dicair., (;rd{lt C~ jr-I.0S(J;.M; f(lt:ilWi~'il(t multimedin # jor::uri> 8a\l.~: celo,r tJ:roj'esioni4l:i wre de:wvlUil)11JliwJh Ban i'l1!t;,re~!l~} <l1isl;eme de oaJt.;ul ~i mt"2te de .c"(!ie~!~a~~J'(u'e. E:iJoI't1~ia .telmo.{t'¥Jirdi .(1, lltl.~ {o@ ries:'1)()/tar' tt sr.s:te1ftehn' de ope('w"e pcnh'1l tm :rl~nnit'r ttj~ iI.l'W~ 1~U.il~'t (1(; ,d)L~W)zili'lJft, de {(] ,:;i'iit(:rne ;~"(;!,P'U(;;;p', l<l(;,"JI;lt~p ~i lnphJl} ,l(~ P.DA-ut~ iJi <~t.i1artphon~"""w'L

C~I,rfilioil (;l~ jaFi i~i rn(.!p1~tM"; }r:rj;!;~:~lijH~fN~n~(I ~:it?;irw~duf (!U t~~Uie(l ,~i,5i~!;1m'f.iJ'(J'l' d€ 'Ol)~I;(~lit ;'fl" ttl; pr],rticl'tl.(!r, GtJ hlt~lU IJ:r;epiJ',t;Ir!{!n:;nt tel!,n~c(j ~~ f::!cru~an:.~, .11m, ,c:rer1t (H)e~"'trJ l~Gm~1C ab~~HI ~nlJenfu:mcr.l~d f1~ t1cdere ,clj:rH;>~t'inttlc de &.a~1 ,~'i oodnjl ,()(J"k}cJJt~l(!11~(:"'oo'~(~ru tUl-u'i ;~bttdent llJ 0 j(~C~~lt{lte de c.aicu/tJM!'lre. in, {lc!Xt:~M st'rodilrn~, ,(!!I-rt'l3lt ,e8~e urAd W'fJJ.'Itn]iUf p€i~trn (l,ft utilii oric(rr'<li c.ititor 0"l:nJ ()~\!'dl!i tt,n prim !'o'ntl\O~t ,~tI {fQmtmdr:~l si,~teme:lQr d (J!p{~r(~re. 5'Ji!!;lt([m '"\(~}ili,n::~.t:f!1' !"ei' S.(~ sii ofe,te ~~1: :rm ,~(l t (ie de.l~~itJ(te:1i,~f r(llnytr;lr;i)',\ in S~)lll'.itfrmanea 1)mblcr-nelor OuI'C (lcPi'rfl~t; sje.n] 5u,tc"melof,le O:IJeTU,1'rr~.

1Jitiet.~ih~t()u .. ~itbieddrJt' aba't<tu l(i u, ro;p(;t'..$fl.ri:trrf ,0 ,difit:rlltrd(l i(le'ff.lll:te~·l, ·ttti 111. ,.'!:tu:Cf!:.~ii:l:~~;t, dl),m de c:-ap-itole.. ,,s"r!J:l8f.li(!; d'lJ{~!] s lf esl€ ~t'r~(l ",lil':tJf.iji:c-aw" fi,el)(J.~';f'; f£ipitol !Ji\lZ@lUl1.-.:>e. pr. r,ele. !i~tMliatc {mtcr~o... To tr~fil {I/I~r;xistt;I,~ ~I~,rnlu:!nh:: i1~ cnrt {bl,1't:QU'U S,t1, tlal'i~UjW~ (I,h1lfJI:ite :n.o.f,i:!m;i i'i':tainte= dr. a fi (l~fin;i~ c~dnd c(Jncq.)'f.~tglJ ~{nrt tc~ cnJcr.'a CQpiiQlr;: fl~~f,arJ;~([rlr;;. l~1'e.4I'm$tlfi\'a, lor . .ill, (J,t;:ifel de. ~~tiM:r#i ( .. #U(ff'IJlt~~ f:~ .1ltt'l1:t, ()f~r.l':te 1'ef.f};rin~B c..atm t::at)lilo,~el~ ~n r.mj .';~mt r;l{ltifi,r;f~te :rJ,f.J'tiU:~J;~lc ij~110c(~te"

C!l,rtt~] t~f'lf.iflt.rJ:1te .1n't':b'f!:rdf.ltl'.fl. ~i r.1:£;~.ttttmiea ~1.f.)!~iw;l:£lr)~· dr~ In.ilzii nr~C-e.J;i1t·tC ~l1:lwi,~~!t(lertt bl. primti l).'ni de j1}[;UUCftCj. '~n dOrl~mitdclJtcv'lat,;o(wet.Qr, DitJ(.:r~:itat(W; slubioctetr:w f:t n{vel:ul ad' ltebl'liu reeon~!l.Tu:l('i () .asitnilmit ~1:1 p!'ol~~n;z~ml(l' t1 :i~~jo;N.rj:('[,~W(Jr; di:nCf)lo de df.lnd'(~ 1tmui Jf·~i!JH!stnJ .!'>a!:t ·IJ. 'l.H!ui an. Sp'~Tl1m Ql .st:tldc:nt'M.i! d,[wn'ic d~ {'1Ir,(lJtmdan~ fj(J d15joilt-53(/i aCr;(f,sUi Ct~l1<e i~t, mO~"fH:ntd~~;n ~'ijrf~ ,GCl,uM S'p!'·ijirl $f.q,t'irilt:~t,tal' .p~r~tr!l: 1I''ezolvarelj. tlit:l,ei :rmbl~me di1~ dom(rdr~.

D'!1~ )J?Uu:t de~I(J{Ie:re td~ln'i~, mi!l:tuialul de /!1ir,a ok;di 0 pU:lO])f:c:I;itJll CI! ap~T.f.ir~F.J lm~prmd~rc::n~ ~~nfI1t:r,~'!!I~~f. Iii}Hr/:. Am cm.k~f;(hhd. (.:m~U!,r;N~l (;M Linwt (:(~, 1}(;! (10 ol.i(lricuni"tate ftPI1TtC pcn~n1; If) maj(lfi"latc {t, tI;f;1U~(1l(~filOf ct· iJ'ro,tJin din mo:lilttl Wf'lJdows, in ,cum drJcori viternatit1cltl in dr:;lHU;lU,iui J~ti(l;m.dm· de GP~mr~ n)l.~ roprozintti Q illpt~m'N;' l~UfM i'll eMu~id&I'llm. Donntu tWG.atorli este C:~; Mtil1:Z'.artu ttrl;ui not. S'ks;t;e7U c[e 0.lJimjrnJ ,elt t~ ·n'f$f.n'"m(l~!n~ $f 0 «~Whf;~i~ t(.l;~ r~ud irj,~/?JM~j .. ;if ojm'P. ,r,i I'UH~ti lj\1.!~\""Jl(;ldiU'ii (1'~Ujf~~ b~'fni~ a!leM~(tM1-~,1\!'J'10'i" i~'I, .(JIcnen:d ~i .{;!; .ri.~t!e1~elrw de ltl'H~rtlh3 ~r~ .ptl"l'tic~~.h~~·. De~i cti~itm ·p",~te

Copyriphted materia'

joc'llli:alUi pc [..im~;l'J~ Jl(!,t~r'f2 (c{;llJ#o.l ~ndtuJ,e £r...:;titti·.t~~ d,~ ~t'lIfl£~~ de Cat f'n 1(;'tH'C ilitl,.ut, }JnJZent;tli!~ mtHJ{~ni.5~lld(l .j!~:milO;~1i3 t1in~''_·~j.nsi$teitn ~~I~r~dow$"

St?"1Jct~j;m~~Ttii!':.s£c cvm:~~Jm~lf ptnh'1l, ~ o.Jf;;ri~Mt Q'pt'ezentru',e .r;!, ctlll~'uI~~i COtl,ce:p.~tlfflj ('(it: "f.; .t)' 1mvAl fXJJlit;(j:t1:'JI,~ 1/()r.~~tT1~iM ,p,&~.~ .~l;:ml}J t~, Pif.t;1.1r(~ ~,(1;l·~itrj1 (-;5~'8 j!'~.J!;i~(lt ·~it; (~ mi9:i i1l{X¥itHH~ "Ce se tntl'atd fn GorASt Of!l~,U(il?)', tttila: p(ml;n~ nj1)(w~n"(l, l~rifieilmldcr 1w~'i~in:l, C~q'f.it~!~d(; .M £uchdr. C~~ 0' .8t(;f,~fmr. d(~ "OtJ,'lnu;lr. .r.1u!ir/' 1:i (1\PfJ~ ~le "lnt:'"e~ffrij'j llelltf'll, u: ]}f.:1Tr,tttl: .d~if.clntl!Ji ,0 f;lt!~'oe1H~l1.Uire(;! C~IJlV'iUntelo1" dQ~ndtle, IU:fi.e!e 5C'..:::{itm£ .sn:nt 'JJ!:tm~u~;e ~i~ 8:imbitl'I'lj~li !!HJj~re tell; ,0 ,'j:emn(jlt:n~~i~ ~!Jec.kl:liJ; i:mil}Uirt!m~~ ?'wW, o.ZN (l.i\Ct~t~ ".t1, td.1iuo,la.giile r'6t"_,e~~f,<.: (ie tj;pul "Mew£nge<.l'ge~~ ~i alQm~ (~Je;'~tr.r{ ~~1JeC'te lehnice a;umk~rlteJ.

RfJr;;'OlIW,u(i(Im: rlf~j'r:tU:£,H1:ll'itJ: ,~,r-xl,'f,::rJ;tirdil:ril (;artii~r,ll.~r l:W/.Jl:f·fll futfl;I);:~r}:t P~ldl'.e Hfl,lii flittJd to, f:.j1t, Wlji~ol (lie 1ritt;l;e.5pt!rl,i~ut(!;r, Du.t .!iiml umtinutuipmetic:. drtaU.a~I!: esse HW~ hto$iTe~ CtilcuJat(.lr1~lui .7)ltlr~trlll, nd{j.n;Y;l (;:(Jtl!"(l,~~c,i!;H(I!r' ,~m.1;;ferdQ;f(J ~i ll'~ntNt e,:l:]llomte<:~, llrj~ilma():~· mr:;iBtentB~ in pamld eMl.lat't!!J:r:tJef-e(~ ~wNtlr.d/()r ·LeCtwt'fl!l? ..

J'ltll~umi~)~~:t]ttlfil;t celo." ,elite at! cuntT",oltl:it £,a ft:o!llimf'OO ea",~\liL M,odui de' oma:ld.rwl'e ~t vrr;;zc~~hm]; M ;:;i di1J~r&:#at.oo iNfM~TIe(J,#it(j:r pre¥er~tatr. $e.M~ea*a pe.e/Q:rttd ,contim~,'~~ ::;i p(l;~'f.~mel;1. 1~~~i {]r,hipe ~ntl~zlr~,~te, ir-~p:rirnrd rlj~1:!dj' ~~ ~mt{t'~!1n~m li()':ll'1;r1tlhl:il·lt(JJ~.'uYr Nico/rJi;; TtJ/prl;f,precl1t1l, if}; c(J'.regilo1" :lw1'/;rt Vl!ldf)lJr](J,n~. Mihlf;l M{~i"ljDM;C,. D'o;n~d RJ;i;¥ju ~ i .A tldn~i J1'IWl,(J;i;l~,a mror itnvAG6~'C .~; CQfl!8titlrU un lrenrifi;cin d'in>ct i'n, elaoofmm.:z ar(ljf.ei ear,~~. MU#lI';m~n~j d~ a"e:r)'~,rm,ea~ ()olr:gil(J.r ..41&'$ E'ft,:i:rtde $:1 A1:1(lf'C1:

Pa!w j.lenil:n,)\ cr.:mtrib:U'¥il~ <!d~~I1., fi c{)lleyiio?" Alex JIlt]Ctt, l~~j ci\!'n Of'ijb~Cljr C&l!in .J()i'!fi~le.<M!II:~ VhlicMtr~ ltJ1~(:~I'J .4nd!"e~; [h~ml~,("I)G L(~rml Ghe{'wghe pe:r1J,\n~ (~tjf~?~ir'OO:

In(l~€l;!(jjhdui .~ .l\'ln1;1m~w'sr.d .J~,(I.(~litA1Tii 1'£(;f~:5/itl~(j;"

Adi!"e.saiiJii, tm~/~11m,i:ri spr.ciale leehipei t:1l1";sn~rdrlt!l UMliJ.J!:1YlrJ Si£r.,r~ml!ilot' (Ii". O]J'r.nm? Cl"ln~ 1~e-[! oJcrit 0 IJ~TWJ~r;r{j ,ite. <S;~~PO"I't, ir1flJ~Uc'(l;rc .~~' ene1'I1t<e l)et~tru ret .. dizar'lla ,Cttrm- nJ'!'1:fUj: (U:ttHltr,i n 'Cii1't<1i Sf! b'a~cm,;a ,rl(J ~if'(Jlit:l1 ~~t!~(,ii:!,~if, {lel,lUi" dr;-,(] i~~,r~tJt.11 :.~nme~d(l:r m;:li;li~4t~ di~~ jrm.J.l etlcP8'Mtui (/:o miliz(~,Y.:I1 ,b':i.s:te-rnelordr3 O'il!.~mre"

N'u tin uW11url nl,~~~i, r:mJ#r~mim dUtarriiof, l:a p~'itnt!1 pu,~ ~n ,~lm:m:mi1Jl pH,n ile In'otJo,cari ~i. de ${J,tb.;J(l~f,t~ f,i.l .c(lk~l~~(J .. rdQr. 11.!i: $~,l'~~ c;fi dJ1"Qn~l(l 4~ii';J'¥m ~c(:Mt4 ca,rta, N@-a fi'iC;1,~1;'Pf(.{oo.l't. sit 0 s'e'riem~ 4i ,~pG!rl1m ,elf 'll'~«e.rrr 0 ptl-rte din e1tr,~t~laM~wt. nOBln~ B~j: se (.;:o~~m:1't[!lJ,i'iif;,] 11~; .11'fI,~it""M" pr:r~.(n~, {.'i~i ~tlr:li {~( "~t,~lif' iilfJ:rl'~l.~Il.

Copyriphted materia'

Cuprins,

1

1.1 Ce' €8ie: un sistem de operare? .. , .. , ... ,.

1

4

1.2 seen tisloric al sis~emeloil' de oper.am

'7

~;.2 ,.2 At deua generatie

~;.2 .3. A.l1reia generatie "

a

9

~1 .. 3.~ Sis1eme ·diie ope:rare desktOiP :si :server

~.32 Eamil'ra WirndolliVs .

it: 33 MacORX

11

n .3,4 ilJinlJl< ,. , . , .

12

13

~i ,,3,:0 cemon itilliti .open s,Qumlfl " . • . " .. . ., .. .

~; ,.3.7 Sis'leme ·die ope:rare perlitru dis:P02i!jve mobrte

15

23

lDebian U bU!fl!u

27

2E1

a.2.1 Alegerea cli:Stribiu~iei Linux .

2B

2,.2.2 r'rHgiUiiJe!a sis,te:mUlhJ i

29

31

32

38

2,.3.~ Ogrlilrea. s~s~e:mull'ui de celeul ., .•

2A ConHgmiri de baza. aile so . .,. . ., . .,. . . .

2.4.2

47

Copyrighled materia'

Iv

INTR!O'DUCIER e: iN SISTE:;MIE D~ OIPERARie:

,25 SrUdiUi'8' ,egl 4B

2 . .5,.1 Illnteroperaiormta.tea siSi~emulul defiisiere lfi1tre lJilnl!J!>:; :;!iii Windo'llS 48

2,.5.:2 G PaI1!9d "," T " • " , " , , " " ",""", 49'

53

:3 1 Gestjllnea ull'[li:za~moIIIQr

5:3

llllD, G ID .. . '.' , . .

3,~".2

3,L3

Adalu.gClireasistemerea llII'!UI gwp de uti,ITz(I,tori

56

3.11,4\ Mod'jticarfl,a dlarielQ( Uiiitiji utiHizator, , 56

3, 'I ,,5 Ad~ugaJrei31sist:emerea uti I~laloriilor 57

3,2 Ga,stil.llrlaapacne,telow •..• , ..•... , • • ... • 58

33 Stuilli.!le ,car: M

3';:3:"1 Fis!ier€le~1i'! ca.r€slJlrl!l slocate irn!formcuii despre utjha~,o:ri 1M

3.32 Aarualij'zarea unui sisltem Debian saUl Ubl!.lotl!.l . 66

4,2

4,1.1 Ce eS1e Il!.!filIsistem de fisle~a ,

72.

75

16

17

4Al.4f CireaJea, fiisl€relorldir,('Jlctoar,ellor •. ,

4.3",5 C{lpielrefimuta)relredelilumirefstergere-

80

82

4.3,,7 Baokup..",......"....

195

4.4,,1 Di9:SCrlplorii die flisier , , " , " , ,. , , " , . ", . , ., .,. 8:5

4 .4! 2 BedirootarL 86

4,;5 Ore-qui de ,acce-s " , , " , , " , , " , , " , , " , S:,

4'. EL1 1J1il~zalorisj grnPl,Jll1il die 1UllillizalOrii '\.1's. I!uste de' acces B8

4 .. 5,2 CII,asific-area. ,drieptli,mil,or de O3IOOes 819'

4",5,,3 Vizu!aJrrlZ~r.e~. diFep~ilJriJm dea.cces a91

4,,6 Ca~tafea.fiis~erle1I'or ,.,",.,',., 90

90

4 '6.2 Comaodia locate

911

92

92

92

4.'7.1 IllnteQrl~at~a oIa:I~lnr •

93

93

9'5

Copyrighled materia'

CUIPR~NS

95

4J3 .~ Creatl3E1 l!Jf1lJi s~5t:em de fish~ re .

96

97

100

1011

'1011

.102

.102

4J} ,,2 Z!~S. ext!4·.J:rtrts 'ULU ULU

,~.1~ ..

410 Shudii .de caz '1 M

4.10.11 Come.,::!':i Ipentn.lII~!Cn!l CUI t~siera~n Windows . • . 104

4.,~ 0.2 ll.JI~i~jzarea, to sigl..!l"':Ult! 3, cQmer!z~lor pe tisliere , ,104

4J 0.3 Monl:anr::a tml.JisJis~em de ~i$iere FAJ32astfe'1 trilc§!t lo~i ut~1 izat.oriiii

sa i1Illba d rept desoriere pI:! el ., ." . , ., . , , . , .. , . " , 1 05,.

,U OA: Montarea unLlil silstem die fisielffi FATS2:i9Jstfellirilcifit U!ill'i!z:atoril~

dTnlir·lun anumil grup sa ,ai'b~. dr~pl de scr~£ilre p€!ac>&sla. . • .100;

.. 106

•• 10,7

5 procese 111

5.1 No:tiun II irurodiJClive . . " . , ., . , ., . , ., . , .1111

5.U Ce ,este un Iproces,'?, ., ., ., . ." . . . , . H 2:

5.1 ,.2 [)eo,sebl rea dinhe un IPmces sii un IProS] ram . 112

5,1 ,3· Stvtlctura ll!nui I[)roces, • " " , " ., , , ., .1 ~ 3.

5 .. ~ ,4 SHyne ur:lillJi prnces. MLittipwgram8iJfe s~ 11ru.lIll:iipronesare , 115

5.2 lerarhlia de pmci8se~n ilJl nix. VlizuailizanN3i pwceselor a,i stemlllh..l~ , 116

5.,,2.~ U~i~itar,jijIIIPs... ,117

5,,2,2 U~i~itawIIIPstroo. , 122

5 ,,2 "~ IlJIlimarulllp.IJffiP, . 123

5.2.4 U~mtariIiJll top .. . 124\

5.2.5 Hrmul de ~cl!ltiG a~ utlll.!li p rOCI~S. Comanda time . . 126

5,2,6 SislGmul1 de fis~G:re procfs ., . .. ... . . ., . . 127.

5,3 Ftulla~ea prociG'se'IQ(in back;gro u~d, J1ob-li.!riv, Da&mon! , 130

5.3.1 Aularieal.lrliui plroa,es In baakgrm.md ... '130

5,3.2 Suspe:!luarea I,Il1ui pr'OCes1 :l11

5,,3,3 Oontrol ul ~ob·ulrilor .1311

5314 Daemonj.

133

54 Seoonale

136

5,4 .. 2 Comelilzile I<m, 1<~III'all $i pkill

.187

.140

.1411

0.7 Sludii de oaz

142

5 .. 7 J Ma.riagemenml proaeselorlservuoililor aa Wilildiows

142

143

0,7.3 Pfiiioritatea unul preDElS, " ., " ., " . , ,

Copyrighled materia'

vi

INTR!O'DUCIER e: iN SISTE:;MIE D~ OIPERARie:

6 11.,3 BlliQS

D.11 4l pns:r

0.2".1 O,ispozitive lOoONlb~l!e , ., . " . , . . ., . . . ,.,' . ., . .

0 .. 2.2 Strudulmsectom~ui de boot pe rnru un dispoziUv boot·abill .

6.,2,,3 Mecanismi!J'11 die: ~unctl:on:aJre' a. ul'nlii boo~lo!8;de" . ,. . . ,., . .

EL3

.6A

1165

6.4.,1 lilmaginea de nudeu , . . .,. . . . .,.

6.4,,:2; a ptiuni de boot-are pentru nucleu

· 1157

651 in'it

1167

6.5".2 upstart".,.

6.5,,3 getty sl log.!l!'! .

· 173

174

.us

175,

.1'"17

• 1179

'1 :E!(]'

185

1 :ElS,

1:67

Z 2..2 erm:;esow~

1 ;2,3 II erarhia de memarie ..,..., .."..

· 1 :BSl

· 11'91:

7 .. 2.5 tl.l:spa.zitlve pe~l~e"lce: mggis~ral~ , . . ., . . .

'7 -31 ~' istatFA.Wodulelot1oci9lcc:afe Ila' 1110 momoot dado SiSI'f:I'ljj!l 1 '94

7. ,32 WnrJj~caroo wmui manu! ~9S

7 ,33 Oescarcarea ilJl'ilui' mQGul din Ik/emlilell 1'95

7.4 Analliza. hardware a unui !ii'stem (Im,aais.tral,e, chipset CPU memoriie,

dlispazitiive), . " ., ., . ,., . , ., . " . , . . . 11 '916

1.4.1 lis,1.a hrard~v.are - .i':sys .... " . . . . . " . . 11 '96,

7.4",2 COliliUm:liv pentnJiI afus,ar\'lad[spolitilvelor . • . • 1'96,

rA,,3 Monitorizarea sl&.rii disoo,zitivelolr hardwaJre . 1 !99

7.5 Il"iIt€r~at8i CIJiI dlspo:zii~i\l€1 e din users pa.oe - U!i:iIev sii ! {i.e... . Ben

fA, LuO(ul CUi dlspozifJiM€: V dCY) ; ; 202

7.'6".1 il"ipmi de' ci~SlPozitive .. . 203i

7 Ai.:;;;: ~ntffirl!JReri haniwiElJe . . 204

Copyrighled materia'

CUIPR~NS

vii

200

.. 208:

7JIU Sah"a~ea s~ restaJulrorea. MBR. si a tabe[ei !l3'xtillse de par~itiil , .2111

1,8.2 Sa!v,arrea OOf1lltimJ~lJIh.!ld uflu'i also ell sectoarilll if1!!Elcoesibii:le " ,212.

1.,.8.3 Creama llIrlEli i[magin' de ell):;, montar,aa un:e.i imagJnll ., .. . .212

/,.8 ,4 LJI~I~ilarea tmul[usierde ga a gartihe FAr:3l2~ ca. tislier 'desv/a[l;! perntru tJli:1 LiiveCD ~in1!I,!IX •• , ••• ' ••• ' •• , • , ••• " .213

a C:1)11l~liQ!urilrl de !l'!:'UQa2117

8.1 CO:r1r:€l'pL€l die Ir,etea , .217

8J J rN:otiiliJ!ili dEdlazi ,21 B.

aU.2 IPIlB , 219,

8,.1 ,~ Modurl~ de adresa:re~ adlresare IJIrrlicast, mliJlticas:t,.lbroadc8Jst .. 2~ 9'

8,2 Parameotri de retw, .,..,',.,.". . , 220

8,.2.1 Ad'res~ ~p $i nrn.asca de retea • • .22.0

a.2,.2 Ruter im plic,iUdefaUilt gatewav} .222

823 DNS. .223

8.3, Co:ntiig ur~ri temp ora re. .., ., ., ., . .22S

(3,.:3.1 Intei'rete de I~e~ea". GOliirilglUr~ri pen;n;NJl1en~.e :si cOfiir'igw'lr~

teimporalre ,.,., , , • " • • ". • • , • • • , , " , , • • ,22;5:

8.,.3.2 COI1~igur,ar:ea. temlPorat.astaJ~Tciil a IlIna~ adi[ese ~p pa'o ilil~erlata . 226

~L3.3 As!lgur,a:~~a 'conectMtatii la. l'tltali1.t1et. COrlfijg~ .. area temporara

statica ;31. Ul1Iel nlte iimlPiliicite, ., ., ., . " . , . . ,229'

8,,~ Co:rdig miri permanel1lE! .., . , ., . , ., . , ., . , ., . , . , , .230

8AJ Oon~igur,(!rea permanelnlla a ... me! ~n't:erreite de relea ,. ,230

8 .• 4.2 COI'l~igwarea.perm8Jnelnita static§! a unel [Illite impllidite " .23;2:

8.4.3 IDHCP. Oon1iguY,area I:,tnel in~enfe[e In moo automat , .232

8,4.4 IDNS. ConfiguFaJrsa servereliQi' dEI' [) NS .. 233

8 .4 5 Aliasmli /efclJJ OMS

.236,

8,,5;~ Pingl...,...",.".,..."."."

237

85.2

8.,,5.3

8.6 Sludii.de oaz· . . 240

8,.6 J VSI'ifllc8Iweain i'liIl,e de comandAa paJrameHllim de ret.ea in

240

•• 2411

8,.6,,~

.248:

2419

9 ] 1 Stiivar TO P/I P

.. 252

254

Copyrighled materia'

viii

INTR!O'DUCIER e: iN SISTE:;MIE D~ OIPERARie:

" 257

92,1 Te~net

.257

9,2.,2 SSH .".,.,.

,256

" 264

9.,3.,2 Clliieflti de €limaJi I ,.,.....

9.3.,3 Secuoitatea sen/ioiulyi de ,9)mEliiil .

.267

www

9.4l.1

.272

9.4".2

943

272

9,.41.41

Ollientii Web . ,. , , .

.273

273

9JL2 ElE + ••

2Z4

.2791

.2B31

2B4

, ,264

. 2S7

10,,3 if1llre!inetrea s'istemului., . ,. . , ., . " .

1 ~),2.4 Seourtiiatea sis~emu~lJJi de fisiere

.293

293

.298

.303

.303,

" 8105

.307

" 80S!

1o,!5 1 Eirewaill-u!d

'106 Studiu de caz -

.312

- 314

.314

H CompUafoSi sllinMng

" 321,

.3.22

323

+ .324

Copyrighled materia'

CUIPR~NS

fx

~i1.2.2 CompiiareadinsurSlEl: mulltiple.,

,328.

~i t ,:l11 I?reprooesaJrea.._

, 3:30.

, 3311

n 1 :3:3 Asambl.awa ,

333

,11.4 8ib'l~o~~c:i de lu nd~i .....

.3411,

~.1 .4.11 'i~pt!ri de bilb1ioteoi .

~11 .4.2 Informam despre bibllotecile defuncm

~.1 ,5,11 Gel mai simplu Makoe~ii~e

,347

.347

~i 1 .SA, larg:et·u~ eileen • ., .• .,

.350

~i 1 .S.5 T<lmeHJ!F~I!e .PHONY sl all

.350

~352.

~'1 ;5 a Modur1u die utiilizare a Make 35a

·'1. S fortabjlUtam 354

n 16Jl I?onaoima1ea 13 n~vel'~1I1 ar~i~Mlmil 'sistemulltli ,de cak::L11 , 354

~i; .6.2 Irorlabiilitatea lJnLJ1~ Illimbaji ,die programi3Jre .. ,' . ,354

~; 1 ,6.3 Porlaoiilim1ea la nivel~1lI11 s~s~emu lui de a pera.l',e , 356

D 1 7J~CC in WindOV!Js, ...,...,..

1:2.1 NO'tiurlil ir1trodLJC~i1Je . , ,., ., ., ., ., .

,365

~12. ~UI IDe ce shell sclilP~ing? ., ., ...

. 3GB

.367.

,3711

12.3 8crigturi sl1lietll ,. , ... , ., ., ., .

~i2,2,4 Execut~a uneii oomenzi she·I~,

,373

,374

~i2.S.~1 Gel m8Jisimplusc~iptshellll., .

.374

~i2.S.2 Comelil'l,liJrii in~l",u!il sC!'1iPI slhe~~ .

.376

.376:

12.4 Pnmwam area t~heil~.. . . .. .. .,

n 2 4-11 Vadalb!'le

.384

,387

~i2.4.3 Insttruc~ilJlni de I[]eciizie

,3911

n244 Ciorlhuri ~lll shell

Copyrighled materia'

INTR!O'DUCIER e: iN SISTE:;MIE D~ OIPERARie:

12,5.1 cet.tae, fill

.4{t2

2.5.5 tr

2.,5,.7 grep'

2J5'.13 seeS .

· !1!06

.414

12J:i1 >::args."...".,

· 414

12 IS 2 locate

41.8

· 419

12.7.1 8im boltllll$,

.4Hl

t2,,{,.2 Expre:sn regulate ~1i1 shall

.4\21:

422

.4:23

'12.9 FllJ!1ctii . " ." . " . " . ". " . . 4;24

12,9.1 Sinla.:«;i! ll,l!i1ei furn::tii . , 424

12.9.2 fl'arame,trriii urlieilh.nllotii . 4:25,

1:2,,10 Sar~p~tlIrm!e de pomiH~ Bash . 4:26

12' HU variabi~e ,ne mediI! 427

'12'111 Stllaii.!le.car: 4;'?A

12.1 11.1 COllUorfllarea. ~umalrliJlUli de UlHli,zato'ri autentiliicati lin !sislerli1l . 4:28

12.111,2 Scl1[mbaJoolSi plrOmp:llilu:~ sJheUI . 4;29

1,2.111.3 Batch scriip~ing in Windcnvs , 4:311

1.2.1 '1.4· Pm,i'i/,erShell~ pe' W~rn:lows . . 4:33;

13 ~dliiul Atalie 441

'1 a,j COliiceptlll[n Im~~ii.il gmfic . . 442

13,1,1 lipiI,Jri de' illi11la9~ni , , 442'

13 1. 2 Bmturj Unijcmj,e 4,413,

1 ~l2 l!'1!ter~ata ma,ficain LirU.f!(. Componernte . . M4

13J~"1 X W,iifldO'iiV SYstem. . " .. . " . 444

13,2:,2 ArliIitecrulU'i3 X Wiimiow System. . 445,

.~ 3.3 Porillirea si QQnrea. ~ribterfeteii 'graffoe . 448

13,,4 COIiIUgwarea. serve:ruluil X ..... , . 4SQI'

13.4 .. 1 COIiI~!9!ura~,ea l1e,zo'llu~liei .• . 4:50'

18.4 .. 2 COiflfgura~;eata$~a~wiu.. . 4:51

1 S",!) Oontigwarea :sistslmUl~ull din IKO,=: • . 462

Hl.511 System Settings. .. .. . . . 452

13J5~2 Schrmbar€!S. aspeo·tull.llii inter;l~teil grrafice ; 452

13,':!i3 ConHamillill de baza aJe5istemllJlui de 0pe,rnre . 4:53;

13.':50 .. 4 COlilfigurarnlad min]:Sllra~iive, . 454

13.,55 COlilfigurarwa Iletel!ei . . " . ~54

13.5.6 M<I!Ili8!ge:melllfitul utiiliz:a~l)rilor . 454

Copyrighled materia'

CUIPR~NS

xi

13.6

Servid desklo:p. . . . .. .. ., . .. .,

~; 3.5.8 Gestillll'lE!'aJ pacnetelo:r . " .

.457

13.1

AplliJ;:atii KID!: Y$,GINOME

.460

.4160

.464

14. ~'3 Ediitowl Vi m

4173

4180

M43 Gil ..

. 4!S11

14.5

.4811

~14.5.11 ctags. _ ... _, .,

.482

.4184

141.7 !:xeouriia unilli prog.a.m, w ., •• , ., • , •

.4185

~4,7,2 QJ:~i~ilarea btblli'Ol~ilor par16l1al,e " " , • , •

,486

.4187

~i4.8JI g~ ddiLI . . . .., .

~i 4.B.2 valgr1ilnrl,. . .., .

.492

~i4.9JI Edlilpse ......•.

~:4.9.2 Anjut\i .

.4196

41.96

.419B

•. 498

~'4. ~11.3 Cartisi H.I1:oriale" ., ., .

.500

14 ]2 Su ~d iu de oaf:

, .5011.

502

502

501'

15 1 Miuzlica "0 UnUM

507

152 fillma.5n I iOux

Copyrighled materia'

xii

INTR!O'DUCIER e: iN SISTE:;MIE D~ OIPERARie:

LI)3 Scrlenea UIOIJT COL.m!.D 'in UW.l);

sio

. 51'1

, :512

.514

518

BlWsar

Copyrighled materia'

Ab ,iI ii, ,,-r'eVlerl

AleL.·~ Access COln~r(lI List

ACPII·~ .Advanced Gon~iglLJ mHonalild Power Ilnrtenace AGP'- Advanced G,raph!cs Pan:

AF I ~ Appli:ca~iQr'!1 lP~rammingl I'tllt'efifa{)e IBIIOS- IBa8!T:c In,put: Ou~put Sys~em

ClIll ~ OO:l1I:iIrnartd Lirlle Interilace

CMOS ~ Complemel1WJry Me1aJi Oxide Sernic:ondumor CP 1I _ GenUail Pmcessiirng Unit

10DD ~ Data l[liislpLay Delbuggelr

IDE. - Desk~o;p IEIiI'!lJronmenlt

IIDHCP ~ Oynalt1lf1iic Host Comiglurationr Pra:1ocoll IDLIL - DynarJiil~c>link liibJary

IDM - Disp~~y Mlan:a;ger

IIDMA - lDirred Memorv Access lIONS _ Dornalil'll IrNl1lime System lIDoS _ Denia! of Service IDRAM- [)yni3JmiCi RAM

IELF - Executatil'e and Liinkirng Forlmall IFSIB, -Front Side Bus

IFTIl - FilleTli<:ll1!'sfef Pr'otoodl IFUSE _, Fil"esys~eml in lis,ampace GOC = GNU CO:rJliIpiler Oolleo~ilo:n GDB~ GINIU Debugger

G ID - G roup I'delnlif~er

GNU ~ GNU's Not Unix

GNU CIPP _ GNU C Iprep:moossor GUiI- Gr,aphical US!Elr Il1!terlace 11Hi1[)1[) = hard disk drive

I~ITML - ~IYlPe"le,xl Markup LaiilQliLiage l~iTTF' = Hypertex.llira!ils~er P rotoool IICH ~ 11,0 Controll,ar Hub

IICMP- Internet. Cotllmr,ol Message Protocol

II DE - Inl:eglrtllted Devellopmetrll Environment IIIDS - In1wsion Detec~ion System

IIIMAP = I nlem€:t Maiil Acc,ess P!1otocdl

liP ~ Il1Iltemet Protoooll

IllRe - Inlernet Rellay Chat

IIIRQ ~ ~nte(!ru,[)l reqlJlest

liSP - Irilll:e:rnel Servioe friovid'er

x~ii

Copyriphted materia'

xiv

INTR!O'DU OIER E iN SISTe:MIE DE: OIPERARiE

LAN - Local Area Nelwof~,

Ll"8- LOlilgiinne SI,JI pport

D/M- lL.o;gicaill Vol~me' MMagelr MAN - Melropdlltoo Area 1~leMork MBA ~ Master B(l(),~ Ae<;ord MCFlI- Memory COIi1llwlller Mub

MI M E ~ M ullipuprose I ntermll,t Mai I IExtei!IESions MinGW .~. Minimallis! GNU tor Windcrws

MS.vC - Micmsott VISl!haJ CH

NAT- Network Address 1~ar15Iatiion

PC ~- I?enpl~:era'i Com,ponent l'nterconnleClion PI D~· proces.sid

PKI = IPublic IKey h1l1fra~stru:(:ture POP3 - Pos~. Olfic!e IProloodl

POSIX - Portabl e O,Pera'lilng System ~nterfa.oe POST - Power-<on .s~I)f Test

pp P - Point. to Pol nil P mtociol

PPP-!)E ~ PPP Gver IEiliernat

RA.IID ~ RedliJfldlant Ar~ay of Ilne~pel1lsive Diisks:

RAM - Random ,AcC'9SS Memory

R DC - Remote lDeslk,top' COIiln'!ec~ion RPM - Ro~(.nions Per Minute

RTOS = Siisteme de ope.mre tl1l1 ti!rnp real

S.IM.A.lR.,l[ - Self~MQnitorlog, AIi1allysi18 and Repar~lng T"l1!chndlogy S"-UP - Simple M'aillransfer Pr:olOCO~

SN MF'~ Simple Nelw.o~k Manag:ement IPrQ~ocdl SO - sistem de operare

SFiAM - StaJtLe FlAM

SSH= Seeu re S heU

SVN- Si,libvE!rs;l:on

Tel' ~ Transmission Control F'rotl:lcol liFfP- Tmivi'allFi le!lri!l!rilsmlr IProtucol TIU[)- lop Level Domaiin

'Til -rim e To Live!

TU 1- 1ie:)(t User Ilriilerface UDP- 1l11s€r lDa,tagr.am Prolccoll U 10... Use:r l~de,nitHier

U A:L - UIiII~orilili:l1 Resource Loca~or USB - Universal Serilal Bl!!!s VBFI= Volume B061 Reco,rd VCS- Version Control Sy.stam VNC~ ViirtUial Network Computi ng WAN - Wide .Area II'IJ,elworik

W!IMP' - w~tldow, leon, mi!il,rlllJ, pO!nl~ng device WI...A!NI- Wureless bAN

WM - Wil1ld:ow Mana,ger

IN'W\N' - Worild WlidlaW,e:b

XHTML ~ EXltensiblle IHlYiperlext Markup language

Copyriphted materia'

'Capitolul11

Tn~y nave oo,m,puters,aneJ tn~y"I'W:Y ,flave t)tMr we~ns oJ mass destruction.

,Janel ,l1efta

Ce sa ~n\i!'ata dilil acest capUoll?

... Ce: este un slstem de operare

.. Fuoc~iile unui sis~em de oparare .. iipulr! de sis,1:eti'li1El' de ope rare

• l:stor,l(llJl:1 5is1emeior de ope rare .. Sistema de oparalra moderne to Wind'o!i'lls, Mac OS )(, lin!JIx

• Vii rtualli2:atQ

1,.,1 Ce esla un slstem de o;perare'?

Sis,teme:le de operare reprezinta, UI1 concerpt famii[Lar tuturo>r uti'lil,za,tol1ilbr ,de cah:::ula,toare p8lfSionalle. Ela :a;par tot mal des ~i Trll iimplemslfltare,a de flJlrllc~i'orllama~i djn alta aparate" de la 1elef'oan,ele mobille lila cafdlJ~i~e baneare intelige:nte. Existi3i Tnsa ~ii .cliSIPO,zitive car,e nu au (r!ilea} liInsistefilild~opelr,8ire. un lprirllcipal cecarece e;.:.eclJt~, u 11 nl!Jm~r mic de qpera~iI.!lnil 'care nu IilEH.:esrw. niieto Imodificare_ De exempllu, caJIcllIlatorul duntr"un oup10r eu microunde e.xecUilA un lpmgram sfmpl:ufi}(at pnn circuitefizioe. Slstemeled!e operar9 SlLlflit lAWe in C3ZIlJI caJlcullaltOaJr·elor caire 1rebuie d. se adaple'~E! U!'lil.!llil medlu iliil schln'illbareJ, el'e pe(mii~nd mod'i~i(')'area Q@mpQtlj~Ul!i'ii~nl~lJlllli cal'cllIlatQndl,Jlii ~a:ra $c~imba~ea $i"tCQe$iiiunii qpera~iilor hardware".

Il)In, sistem de operalie (abrevrlOit iln eOFf~ifillJ!aJe SO) eiS~e un set die p:rograme eme cOliltmlleaza distriibutia n;!s!I!.!lfSelolr umli ,calcula1of ~,i medilaza connunioarea drn~re hfl!('dw·a~-e, pe de C) lParte,~!i apilicatiilile u~ili2:~d(lrillC:H, pe deaUi3: Ipaft~.

1

Copyriphted materia'

INTR!O'DU OIER E iN SISTe:MIE DE: OIPERARiE

Scopul unui SO es:!e s~ 3si{llure :stabmlate~i rllID::i'bilila~e infunC'!lofil'8r~a calculatandui. Siistemele de cperare permit, tn general., itnteraoWiulnJea. C~ mai mull~i t-IWiizaJo:ri, anarea mal mL!n,O~ ap!lica~im, ~ii modifio:a~ea s:haJ~egiilor de rlispu!iI sale cal;clu:I'arorl!lluil la 0 anumitft pl'oblem~,.

fg\r~~IiFl!!'. m~"'~;!!r.:: !O'·et1;, p;'~ mW~''1'Jcdi'",.m.it~ Offl'c,!:'

If-------------!I Sl:litiilm d,t QPct.R[\!j

F~glura ~IJI: ,A,olul ur1l1l sistem die operare

[n 1iigur,a.1"1 !\lisle IPrrI\l~entat rokd dem9die,r9ia~ siisteml.llui deoptilr,are[ntre I!JItriliizatoTli !il'~ hardware', Sis1emul de operar,e va aVS'3 acees diirect Iia resursele hardware., uiflvr,eme e:e utjl!ilza.to~i~ folos.esc eel mai adesee ap'liicatii Oel ,apeleaza p~in intermediu~biblh:JlteclllorsaILl dir'eo~ flUrlOtii are $i5~:elf1'lullu;i de opelta,!"e.

eO\mpOIi'ii€!n~a esen~ia!l;a a sisteml.lll,!l~ de eperare 0 wepJieziili1ta nl!JIcleu~ sau ker!ilel~lJt Acsstaare lcolll! ,die gestilUli"le a restJroe~or fizice si de g·feriraa unei iln~E!!r;fetB CDlrniUll1i! apllc:a:~iTIQr. Nudleul fiil! eSle 0 aplica'~e' ]n sine, ci estEl un m,edfu]r;i eadrul caruta pot mu'lla, all~.e a!plli~atii"

P.roglramele de ba::!!:i suot a.pllica~iill~efurnd!am:entale aie I,JInui 51isrern de o,perare care permit interac~iil!Jnee CilJI rlilJlcl'etJl~ii C!U siisltemul f~iK:; ...

AsUel de aplica:~i~ SUl1It inlterp:r,e~oarel!ede ,clomenzii, mil itarede gestfune, a I!i'!i~izato riilor .~~ a si:stemuluj def~iere, bib'lioleci e1.c;, [n generallllli'!u este bTne Qonturala defiinifilSi de ,apllioa~ie de baza.;; se consfdera cEi 0 apUC8!~i,a este 0 aplioa~le de bam atune! ('And oferi'ii serViicH pentru 0 oli.ma parle! dJn celeh!lte com,ponenlte ale slst.emu!uli.

Diifiil PUfiiot devedere'strictte,nni'C s~st,emu'l deccerere esie 1insu~il nucileulL Din perspeoliva utll!ilZa10mltii slitemul de operar,e ests COI1ilPL.lS d'in nlJ!;lleu !ilil :s:uilta. Ir:n'()gmme~of die b~8!. Progn:lime~e de bazl sunt acele aplicai~ii ce permit ~tm!Za.tolrUlliIi interao]iunea 'C,UI re:suf,sela hardware ,ale $!lstamullul, aceasta re~a~iGfiind ~h . .JistraH!i ~11 ~igur;a '1,11,

Q;QlfIlpara~IV'~ un catcll[latot poate fiprivit ca un aam:port, iiiar :siste'ffilJIlll de Olperar'e ea 1!l,J!mILl~ ,de controll care co()rdOnea2~ lraficu'l, Re,sliII'seile :aeropormlu~ sunt repre,zen~ale de piSI~le $i aviaalnele [pe ,oore lI,e pune la di;SlPo:zi~iie. Fara un turn de loon~ml care sa as~ure gesti~,me,a ~i on;gani:z:areaaoestof rE,!sul"se, Ipe un aeiN:lporl nU!N!l!r pliJtea eviLa

Copyriphted materia'

CAIPrJOll.UL 1. ~N'fRODUCI~RI~

3

~nt§1'2ierliile .~~·COIfIZiuoille:. in eMU I caic,u'l,artoarelor. rolul unul sistem de operare este de", eeerdena traficul ~i aeeesul Iia resurse, ]rI~ooti1i1aii preej'UIi1:1!IWlrnUIII de oo"tr,oll aI IYlflui aero;porL

o prima fUIi'lc1ie a. un ui sistem de olPerare ,c()ili'lsl~ in administlfarea resl!lii1selot hl;l"rdw~lrealle sistemuhllli_ 11f1'oa:l'ulilliJirnui oalciulliatm, estevoma fiJilliai ales despre accesul la prccesor; memoria, Iilard·disll<" coml!ll1icaJ'i!~a. in re~ea, precum~i cu ,aILe ,dispozitiv,el:e 00 intrareJile~ire. Acesla rssurse pot fi~ S!olfdtate deaplica~ij mlllt~ple ,:,i de utilitla10 ri multiplii..

Sis,te:rlllJill a:e operate este 18 raoolU! Saul 0 ,apliQa,~ie, care nei::lesita resUilf56' ($ii., irnlplicil" accesu! I!a acastea) pentl1u a Ilunc~jona, Plrin unnere, a.cesmlrebui6 di '!~~ aslgure aceesu! pri\{iileg~at Iia resurse. Un SOlJiebll.!ie sa, me'li1~il'1la controllllil ilIStlPIn;! calcul'abJrlduf:;;i sa fadi posibila IUtililaR3:a sa. predrciilbil~~i cit mai efic:i:ernta.,.

ShH€m~11 de ,ope~are oierAo BbSti'ac!tizale ;!II resull5eilot halitlwaJre. Pi~adic SO esteo extlelilsiie a sisteli!i'1u'luil ~izic:, o:l€riindl ,0 inI€rlaUii SilITl'illpmiliicata f,olosita p€ntlru mederea acces u~ui u~iliUitorilor ~iapllica~ilor la resulrsela harow,am':€I.

Siste:m1,J11 de Olperare ,esie r'E!sponsaJbil cuofelrin~a IU nui set liil1J1lita~ de il1lIorma~ili ~iil funCJ:ii de lucru cu h~udiwar,e·ull. ih 100 de deser~eJea e';l:;ac.1fl 9. eeea ce se ~Iiltampla. inl hardware,. Il?'ractic. SO ofer;} ,d~s,pozii~ivelor :~~ aplica~iillor {!?i •. in 1i!J1'~mA iirH'itaITil~i':i, uWi.zatorilor1,Q t[ali1lsparen~al ifa;~a de mooUI de fllnc~iotlare a hardwa'te·ullui.

in ceea. ce prlve~.te comunicarea ,d~rtlre lit ardware ~iii ,ap~liica til, IsiSlemu:1 de'opemre treoufe sa o~ee'~e 0 idenlitate' 'cal'c1ul'atQru lui. ca~esa rarnana rellativ staoilla 1n dialog ul acesteia eu <lipll['ca~ii divenie, c!h'iardac;l·alulloc IiJpg.rade·uri de lhardwar'e. S~$lerfll'llJlll d!e ,opeman; are> dec. roli!J! de IIsigllJln.tlte a secu:titiJiii ~i inrtegl~iti,ti i sisternul u'i de Ci:llcu I." Si~temul de o[p,erara va ,controla. acce5JUII IlItiliizatorilorr~ii IPrroce5€1l~or la ,rresl.lrsele Ihardware ate sistarnuh.lIi ~il va preveni execuliia de instlrt!Jc;liuni invaliide, maliJioase sau pl~Mlegi'a~e.

Sls,h;m~11 d~eope:r.are ,esta !?i ce:1 care IpermTle uneiiapl~c8illlil si rulez.e pe sistema ~izice di1erii1e" deoar'900 U niform~eaza. ra:spUr1S'U rile date de calculator $i ~l1ltarmriJ:d~a~aaoce:sul la resurse. Sislemele de opera~eireb~iie pr~n uli\marre sa poata interac,~~ona eu artmecllli ri harrll'W8ire i~i ;QiU periWericefnane d~ver:se, el ~iUnd eel caJrE!! facmteaz:aaccesulaplica~il'lor la resursele ~ardware. AcelElsta turnc~e se ri1t.:Jm,e~te portabilitate ~.~se Irefe:ra ta oferire9i unei intarf.ele IJIniC9' pentm Ill~ili~ator; irndlifiemntt de dileran~ele r1lardware dlin~re arihi~GCmrL

Itliin SOfollose~te dtivete palnlm COi'lilii nearea CU disp Q,z.itlvelle periferic9.

ID'riverele sunt programe eara naeuo oornenzilesiisternuh.lli de operare IDn cO!1l:len[Zii inteligibi'le echipamefiltelor" prscun $i ie~irea aces~ora in m9s~9 aocesi;bile sus~emllllll,lli.

I~olul SO a ~QS~ extlns plrilfl pllIrn.ere,a la (liSp(l!ZiJi~ apliida1iilor a unel cohw~iil d~e bi'bliotooi (ruli1:cilii) pe care pmg ramele lie pot [oloSI pen~ruta. l~ez,!QIf'!ta. pro'rileme speciiliice legalte de i!il1eractiunea CUll 'oomponeriltele cal'culatoJ'Uluii.

Sis:leIml,Jlll d~e orre;rare va inc~ude liJ~ilitare de diaglilost:icare91! fi!1Iafi!litori~re a~'uno1~oni~rji diferii1elior 'oompc:m eli1l~e atat Ihardware tilt ~ii softwarre. Un .s;istem deope:rare po'ale,.

Copyriphted materia'

4

INTR!O'DU OIER E iN SISTe:MIE DE: OIPERARiE

'de',sigur, d 8!}LJeZe in realizElI'I8'arlUlf1lc!mar sale, IDe: exemplu. lm~ilP I'oalrtehecvenl de eroare COIl1Sti3J Tin bloc area fu nctionari~ ,ca,lculatowll.!lj, Un astfel de ''crashi'' p(!!ate f cal.!l~a!t ,de unel!e imperrec~lUInfi ale sis~emLlI't.li, dar IPoate ti ta\lOr~2at $~ ,de 'Iiuln~ofilarea necorespun:z~toar9 a ai!'llumitor laplica:'it Un 31 doii~ea tip ~r'&cII~mt de erl:ra~ sa il'efe~a, la prQblemele g,esecu~i1ate., caire IPO~ 'p,ertli'llih::i! iln~ruziur'l!ea !Jin~ii ulmizalQ.fsau a I~nei: apli'ca,ti~ maJiftoase. De ase'menea, esla post bill ca tlIfiliS!st!em de ,opelFar'e si nu Ireu~ea.sca sa in~era()~iQijeze cerect CUI anum~e periiferii)cesau ec~ipa!tiTilente. 1m princilPal,~ur!o~onarrea ,corneli!!!. a unLJlisis~em de oparaJNl! poata fit p1tstratlt pili n realizarea metod~c~. a unLJlu numa~ Iliniliitatde opera~ii:

.. repararea pr1lJbl emelor (lbl!.lgoILirilor) din sisl:emu.l11 de operare insu,?i;

., r9parar,ea. bi:JQ-'i.jrii lOr din a.plioiili~i~:

., ,elimlnalf'ea. vir!i!!~iloJ; \!'~€rmilor, EI.spyware e'te;

• irlStallaH;1;;l, de' versiiunu a(lh.liilU~atG aJe sis1annuluu dEl operarB ~il a,Pl'ica~it[:oraoostl,Jlia.

1.11.2 T:ipuri de sisteme, de ,operure

Ex~sta divers'9 criter:iu de dasifi:car9 a siistemelorde oparaJ19:. Glasifiioarea die mali jioseste rea:llizatiltinMd cent deSiist€ili'IM;!!I'e 1izrce! pel .care ruleaLa ~~II(j(JtIii'Ieniul de ~Wizarle.

Sistemete de operare de pe smiliin camurn SUl1ll .ceremaii s:iIlllP~e,. serv! rid d:eseori funi::i~! ~ recluse (pir1ecum [n c~,ul carlilor d'e debit) ~: adlmi!lilistmltld resurse foarle limitate. Tolu~ij' ele ofl1llri§J un management de ibaz;a. all acastor resurse, ii,riH:::lusiv as!pa~ILJ'lliJi de sioears, puto§ndored ll'i ser\,':fcii de :secudla'latcrip~alrE! a diatelor 1C9 Ie da~1rt

Sistellil'lt:de deoperare embedded stint inol~tl5e iili'! dispo~i;1i1Je pre-cum t.elevil1:(larele ~S~RI lellefoaneie mo'bl.le, 3vi!lind constrAng9rii speciifii::19 hlrilc~ionaJita~jj lor. s!is~eme~e' de operalre pentru d'ispo~iti.valeembed~dEld '\I~u'ia~ dla la s[iSteme ded'icaJte u!'l!ui singuiscop, care !'ii1U oller:a 01 lintefrata de unte!"actil!!~e ll!tiliiz.aln:rului, pana la siisteme mu~lltaslkingl (Ipreo~m in oazul $i$~emeil(i'r ,de operare p'enlrUI PM) oar-€! 'ofe;ra lITIuUe dirlitre foo~iol1a1!lillama sistemalolr de ope-rare pentlrtl cal~l!!I!atoa.relle persenale, Sllstemele do operare~nUmp reall (RTO'.S- Reali 'iiiflil€! Oparatiing Systems) sunt ro,I'osite malales ~Fli echipamel'ue~tiiin~i~ic;e, ilnduS:lfflale ~Ili de precilie. Sccpulll prirncip.a:ll elacestera e~~ne sa op~imiz,eze utill!Zafil~a. Ires'L!rslel'or echl,pam€ntelor l~i s.a aSliglure predit:ctibil italea fu~G1ionarlii h:)lr, dat Willd 'Ga! 'e~(:i!Hile ill ooord()!i1~rea :su'bc:ompQnentel'oli pot ave'a consl8<:iln~e ,de,zastruoaS!9:.

Timpul ests 0 \laria.bil~~ e.senj~lalaj d!eoaiece alnlll!millesa~c:iriil trebule realizatetnlr,ul!") intervall PI',e(iis pen~r~ a ~e pl,l1eaooo:rdona CUI a;lte sarcini ,Astleld'e sistelrne de operare nu sUint. in gelnie~a! menhe sa. permita c()mlln~carea ell utiliizat.orul,. dat Wn:d c,a nu est'€: naoesar $ij fia rtI(ldiiliiGaJ'E;ll ela fiind IOOtil(jap~te $~l1io~ pentrUI ~lJItare~anlJlliifiI~tor p:r(IC{'ise te~lilol!C!Q!c:e.

ATOS pot fl impartii!efnsis,l€m€ tn timp, I~€<al hard, preva:lentelli1lPooce'selle undustrial'e, in cars cons:tra!l'ilge~ile tBllltiilpomJe sum "in~otdeatma pr[orli~arej !i'i slstems ilrll fimp rea! sof\l,. preculli'IiIls~sterJil1lel e dedTca~e' multimedia.. In care' di'Sc:orda[il~e temporalle mUli'lores'unl acceptaJbi~e' say ~n1S!esizabllle. Mtliltoe! dim sistemele dieoperare mooeme Qiferl& fUIi1ic;ponalita!u specitiiC'!;i! sistemelor deope:ralfe ]n~irlililp Ireal SOI~t.

Copyriphted materia'

CAIPrJOll.UL 1. ~N'fRODUCI~RI~

5

IExista numeroas;e sis1eme deope;ran'~, de 1imp real. IE)(el1linp:le :suiI11l RTUnu[x'1, V~I\Work.s~, TRDN~ !?~ Q,~IX>!. Majoritatea! sisteme'llor de epersre de timp reajl 5untfolosite ln cadrul disp02i~i\olelor embedded" INlu e)(lsl~ 0 Ilifilts de demarcalie clan\ Inheslis~eme de operar9 Elimbedd,ed ~II s,is:~eme .0'19' ope-rare rn ~il'li'!p real. Slst,emale d,e operare mod!ema sunt SIstema mlJIU~"tasJdlig (permii~exeg~~i~5im!,iltallia a maiilmullh'ior 5~r:ciii1i) ~i molUoioser ('ma~ mljll~i lLJ~i:H~8itQn P()lfdllos~ in aoCella~li tl m p IresliJfseleSllstam LJllu~)", ,slist€'m e~e mullli·II.lISer urmaresc in princiipalsa oplimi~ez.efumJ~i,onaf\ea c:a!lcula,tondui prill! eclhiHbrarea oeliintator IJrtjjliizatolrill:of ~il izidl1area protilamcel!or acestera, cxisM1siistema de operare ~pecializ:ale petnUlj si~LJla~iile de conectsre 8. c~ct!llaltoal'elor in re!€'a, Iprecum ~Il s!l~steme de ,opemrespedaJilate penlm a.pl'icatii.le eare rllllea:il:a Ipe un server, de~iaceste 9 r!;:!nii~e tin(jl.gi se eS1nmpeze.

in aceast~ ca1eg,o!iie' surn irllc'luse susteme:I'9 de ope.r.are precum ce[e diin famiiliiile Mect'Osort. W~If1,dow:s,. lInix ~i AIP,plle Mac OS X, ce au ca seop opti mlzarea fOllosiriT res u ~seror atune! cand un utilizato:r rlJ~eaza oonoomi1l3r'1t mai rnul1e a[plica~liii sa~ cand maii mulltii lJIitmza1l'lri hilletractioneazti ell im cak;l!.!~ator in acella~i timp. .Aicestesisleme die 0lpo&t:are ISUi"irt cere maiil (,l,InOSol)l,e de lujlilizatorii de PC·uri.

o pora'Otio;i IJlm'a~a pel'il~nJ obtiru;lr,ea unei puteri :5po~ite de p;rOCN~;l5are 0 rrepreziil1lt~. lnstalerea de procesoare muhiple WtnlJr-un sitng1ur sistem. PenlnJ mana,gemenhj~ ,ef[ci!eiilt :ail a.ceS,lorra ~i pentruElse pu~:ea fdiosli ln~rea:ga puli9ire de prOC8sare dlsponilbilla,. e~Ista slstemB de opEl'rare Ipentulamitectwri rmulliipli'BCaSO rspeciia'i Goncepute perlltw prooesare-a pamleh'li (simulltan.9.).. Acestea IPotH vaf~ante modlifJic8ite ale siS!~.emeror de operara pelnltrlJ.l selwere, optirm Jzate pe:!iltru 'gesHUlilJea p!El.rrale~a a 'operr.atiitlor pe Calle' [e exeClH~ ..

o d.l~1!l: CilJ pi",olli~ei"area$islemer:or die openve mU~lil-oore, m8i]oi'ii~~fla $islemelor de qperare contemporane Ipert fi foJosiite .;litat peaihileotLlrli mOf1loprocesor, cat ~ii pe cere roultlprocesor; S:isteme d.e eperare preoll.lm Windows V~sta, Windows '7, di:strlblJpUe IlLilniiJx: bazats' pe kemel.2.6 ~I Mac OS X arar.;! suport pe~urusjlsteme tmultipf1Cl1Cesor,.

IlUlnsiistern de operare este lr€spolilsaibi.1 die rleallb'area Imaii molter saJrcinL IResIPoliIsaJb-lllit~~il~ p.rum::ipale: Sl!.Ir!lt

.. adinillliliilSh9itrea. procesorullui:

... adOil~nl5tr8ilreaeclhi.parn€ntelor sla periI1erilJelo:~; .. a.df1ill~fili~tr8irea5i~s:re:me:l'or de stecare a d'alellor;. .. iriltGriata eu ap!l~oa!~ii~a ~i ~n.t:erfal~a. au u~mza1orii.

IRolul prilrK:ilipall a1 slstem~l~i de' 'operaJre oonstaIrii itmptjlnereifli die Iregulli pemmtQ'l,osirea, ooer,ento1 a resurs,elbr {denurliliita. ~il miJIlt~pleKare}. Aoeastase reanze,az~fie pri:n

j ntlpl:f1WWW . .rlli~u):ftee ... Mm.1 ~htlpr:NW!tfW,windrffl{erJ~!iI1i ~!1t!p:ff.~;t~~t1,'~rs"ii~dI~~·~.h;(Im.!1 4hUp,:too\iYW,Qt1!:>:;,(:oill'ii

Copyriphted materia'

INTR!O'DU OIER E iN SISTe:MIE DE: OIPERARiE

alternarrea in timp a accesl!.!lll.li la reSI.lfS'EI (mu'lliple);~8ire rrn ~lmp)<. de e::xemplu 1iliilcazu~ admiinistrarii prooescm.!I:luli, fie lpriinl delli,lmitarea, ~~i aJlocan~a unor se,gmente ,d~I" resurse aplic~mor -c:e Ie vor lItilitzasimultan Ifmll[tip~llexare if'll Ispa~ull" de e'cX:mph.l[n ,CazLJ1~ memol'tei.

Responsabilii~iUlle de mal SI!jS S!Lmt indep1 inlte de rucleu I sistemul ui de opel'are,,, Pe IiInga aoes,tea, siistem,ale die operare, (lOlnl~nOomponen~e =ili utilitare care permit reallizarea I!mor sarclnli IPrecum:

• fl1ifi:a:liI!Zare8i~i aprirea prroces,e:llor, inclllJsiv ccmuncarea in~re: procese; .. ,ol'g~aniaarea apl[ca~iiI!or disporlfbiTe Ipe call'cula,tor~

• ,ol'-g!aniz'area fii~ie~elor mn c!~rec,toaJr,e;

., vizualizarea $i editareaf~ierellor, precum ~il redenu mires.,copierea seu I$lerge~ea fi$ierelg1r.

Administra~'ea pmcesol1uluiilli~ea:z:i!!i optimiizarea accesulLJi di~eri~el()r ulrnM!~i soHw,are La rssu rse[e proce,sonduT; pr.aotic, acast lucruse, traduce mn aiccarea de cuante de limp pentJru l1ull'area unel 9iplica~i"Ii pe un precesor,

Este ~mpO~1ali1l de, obse~var~ (]~, (j~i sistemelle de ope rare multi-tasking peirmit furncpo,nar1ea. siml!ll~am,aa mal mtd~or apilica~iii, ac:eas!a este d'e'falP~. SimlJirla!ta prilr"l co mula rea foarte Irapiid~ de ta 0 a!p~icaFe Iia alta a lImJ!1 procesor care al'era doar tacil!tai~~ $llngIEHasking. Execl,I~i:i;:l $im.l,lI~taJnii ~rlI ,adeviira.hll Sen$: alii C'I,J,v.(iJntu'lll[Ji aI'e 100 InutTI,a:il pe arhilli&CWrll mlUlltilplfocesor, UOOef,!ECare prccseer Iia UIi!I moment dat executa I.!In IProces,

Pfln urmare" 6SIa: ese;n!iiall ca sislamul de opemresa He capaJbil1 dea Iraspurilde la so!i~itarila dlffieriteilor .aplioaJ~ii. [Je asemenea, slsternul de operare tre,buie sarminil11i.ll:e~a propo:[~a de i1lirrrnp in care pmcesoru'l este utillizat pel1lltrlll e;x:et;upa. sarciinilor d!e ]ntre~I1IEHe,. de ,oomunllCare interna.etcj Tn fa:lJoars3. li.mpuluii alocat ce~i~lBlo:rdirec~eale, utiil iZ3torului.

E.liameliltelle de Ibma cu care' Ilucreaza. Will slstem de eperare {m.a~ exaiC't"eiemelnt.elle care fota,se:sc pmOOS{].rul} nUl sUlntap~ic:a~i~~B!, cl pmcesele ~Iil'firele (Ie executie {threads}.

Un prQc:es (Y,ez il ,e:apilol'l!.Ill S} este un program oaJre execut.i '0 ao~iun e sl este cQnirolat de utilliizatof" de 0 apliica:~e saul die s iSfemul de ope:r.ar,e. () aplica~ie peate ti 'ea. '!lsi!?11 un prOOilil:S dar pOiate ti ~ il ini~iatoare:a alter plrQOiriisa pentru a eemunlea CUI ,allta ,oalclJ11atoare sau C!iJ ,aliLeapll~ca,n. $istenmele d'e epel"aJre iilnil~aza numeroase procese penl!rlll a a.dmhsm~. resursele ca~cula!torulllli" ilii majorit8!tea cm;l!ifi~ar, l:illil~:il:.alorii nusunt Qon~tie!il~i de aoest Il!C~IUI.

AdminiiStrarea menmariei urmare~~e sa aSigura, fa:p1lu!~ ca tiacare prooes are :sufiicianta memo(i<9i,. UIJa. IS a, acceseze slPa~ilul de memorue all alroor pmcsse. O,eas9imenea, prooesele t~elbulie si!i~fo~lolseas~ adecV3lt d'iferiilele tipurlu d,e memQor~ee.xjSlenl~ -~rniindl ,oont die acoesibillila~ea diierenti'ala a aeestera,

Copyriphted materia'

CAIPrJOll.UL 1. ~N'fRODUCI~RI~

7

Adminisb'ama IPe.r,if:erieelor ~i a @c!hfpamerntellor,ests, malilzatl prin~li1temrnoo~1J1 dl1lverolm" .Acles~ea sUlnrt pro;grame Ir,elativ S!uto:nomede :sistQmu~ de operare, mind deseQ~1 fUHllllzate de prod'ueatOJ'I,.IJI echiipam el'Melor ~ilinstalalesepar,at E.I'e perrniit sislemulilli de aperafe sa comunTce ClUJ ec~ip:aJi'ililente l1Ioi f~ra sa ne l'iI1Iooiificat Comunicareacu med~~1 este ifli1elrmediSita de spia!~ii talti1liipon {buf~ere)i Tn care dat~e dein~raresJUli'!t aCl.!ml.!la,te urmaJnd si§fie trr,ansmiiSe' p.i'UC9soru,IILii i'lnilriitmulla:coMilbill ac;es,tiJi~a, evitand colfigestia:, a:ltilinc~ cand apare 0 agll:omerare, datolrit~ mu~tiludilr1lii die aplica~ii"

Graphical User ~ nt,ermce

.. irnteriata CUI a:p~tca:mle (API- Application Programming lnt,edaoo') permite ,aplica~il'lor !;i,a. aooeseze tacil reSL.lrsele hardware aJlfl5!isb~lfrll"dL.li f~ra a oOl1ltro~a ~oate detaliil:e tehl1Tce ale apliic9ifiiIOi~;

" i!l'llterlata CUI ul'ilizatonJ! permi~e aOeS1l!lia din l!Jrrna sa C{lmurlIiiCtl eu 10001'cul,alow'lli• fie Plrill esmertzl taxi (TIl~1 - Text User .If'l'l!erlacB)' sau prinl1f'~o ilnterfa~ gr,a:frca {G~II -, Graphical ,user Interface).

1.,2 SCUlr1 isto:riical sisteme~or de opeli'are!

Sis,tGlmel,l'G de ,op~mJra lPoenhu PC-urille actliJale s,unt nu numai In)zl!Jltarull IJn~1 evolUiPi gra'duaI1e, c:j ~i al une,ischi1mibiriocmceptl!.!ale. ID'aca in 1I1~ma cu 30 de wr'!ii slistemele de qperare di5pl,Jlrle~u de fl.JJrlIQ~iorl!a1~Ui~' limi~a~e."h1 l!':ile~e r1ml;stre 5istemu~ ,de operate este acompania,t de' il1llerfata. glra:r1ica. ~il de a:pllcat~il diverse ell scopul de a fi ea,t maiiaccesibil utilizatoru'lui, individualll neprolesionist. Sistemele' de timp ~ea!1 ~i eele ded~oa.te (embedded) suru maJi aprcplaie de formals iin~iial:e, de<1:voHaoo' in aniil '60-70.

l[Hli'lI PUioct die 'ved~ere a 9'!!'OIIl!!~~EI~ sis1emel:QJ de qperare pOI. Ii distins>f.l! panu mari periioade. derlil!Jmlte$i genera.1iL AoeS1e 'generaliise ana~ lin r:ega,tura st~aJnsa. cu de:1:\lol~a:~ea sus~emelor fizlce ~ia. I imibajelor de progl~!limare.

in prima perri:oad a, csre s-a d€3fa:~ura,t in maJr€:hlllreanii1945,~i 1955, se dez,volta priima gene:r,a~ie de ca'lcLUlat.oare,.avand la baza te:hnologia 1uburilor v[rlate. a. ir:lovi3!tie majonl este inil'l'aolilcerea carte~e~Oi~ perflo~3Jte>ca moda~it3~e de stoca~ea il1l~ormaUei. ln acea:st~ et3iPcil!i nu exis~ oiei L!lfI sistem d e a~ el"awe ~;i niei ~tar limb~e de programalr'e; uWii.;l:al0rul ~iina!1 este res1p onsabilpelnlru i'nil:erac.~i unaa dif.!;M)'ta C!U tnardware--uL

Copyriphted materia'

B INTR!O'DU OIER E iN SISTe:MIE DE: OIPERARiE

["tr.e alililil 11:9155 ~iil1965 introdt!c,e~€a trallZistoriUlilIil IIiIi'la!pohe8lza ~reoelf€'a 1191 a. doua ,ger1lera~e' die cal~culla:toarall domiil'ni3!te. de sisternela mai nframe" Pr~n:cjipa!elle Umbaja utiili!za1eSILH'U IFORTI~:AINI ~i nnn'hajlljl de, alillsamb~are,

Utli1itateil! 0 pera~joU11(!1 a Iprincipala de s·truc·1li1r,arre a, informa~iet Ifill i'nteradunea cu calcu'l,atomll era job.ulll,care consta lintr,ulflul saul mal nrlul1G progmrne scrliise inlAi pe hArtie~il 3ilpol ill1ltroduse Ipe ca~t.e~e.

o IProporl!ie substat1~iala dint 1ilillpul de utilliizaJr,e all :mailnfr.8!n1e·uh,JIi sa pierrO€! eu intmdiucerea fi:zic~ a. jobufll~or iln c311culll ... :uor (lprifil realiizarea ~il mutarea. canellelQ,r)" Pentl'1ul a, reduce acest ineovenie,nt sedezvolil;1l, telh~ica prooesarii agreg!ate a iob"u~ilo!' '(!ill batch-l!!ri): mal! mUllite jolb"l.uii :slI!I'!tglrup,ate intr'"IUi!i'! singl!!~ ~k de carteleseeerate de delimita~QiiL .J1ob· i:j(il~ $lin~ l"lItel1ior i'm:primata pe bandl~ m agn.etlci m'osundl un <;a!lcolatot r€llaliv ieWin, apo~ ban!1:lill19 SlUm llransmisa tmainfl~ame'lUIllL1i, lJ!Hnilnd ea OiU~PtftuIlsafie ti'pafl~ eli'n I10UI priin iintermed~u'll callcliJlaltofulliJii mal ~eftlifl. PrimUlI sis~em deolPe~are major bazat pe priliilciplull '\siinQlre stream balch processiing"a fOiSt dezvoltat de Generall Mo~ors Fiesear,ch Laboratories penlw mainfl'am~ulllBM 1:0 11 in 1956.

Atreiia 'gell1era1ie de calcl,llatoare;, bazaltii pe ciirouite!e ~1I1~egra!te, apaJre ]" pe:rioadla. 1965~ 1980. Unul dlfnlwe celie mal lm portante Inova~i i :a!lacesle:1 perioada. este prlncipiu I' mil't!Zru'i ~ 'in oorm;., a ·timpulll!,!li die preeeser ,~:tim.esharingJ. Cor.form aoe:st~i prunciipiu, Imaii nu,d~~ otiilizatoi'i lPotfdl'Q$ii$~mi,Ji'lt;aln, termTnale C(l;n~t.a:~e la a.cela~il Cailcu'lator.

In timesharing flecaJre ~tilfiZalO!r IPr'Tme~t,e altema.~iv 0 1r,ac~iu!7ie de tilmp, periooda [n care prooesQw! e:x~u~a iln $t~\.Icti u.,i~e ace$~uiia, AsUel se val!©rmciieffcienl ~impii morti datQra~~ vHe~eis~z:ul~e die a.c~lll\lea. oamenilor fafA de cea a. plrocesorullJl, redliJcand sub~l!arR~ia~ durata de eleborere ~i ccrectere a UU'lui prog~am.

Pr~ml,ll s·i:stem bazat pe timeSlha~ilOg a fost CTSS ~ C'OIm,patilb~e Tim~Sharing System, rea~i2:at de Mli in~1 '961,. Din sistemlJjl de operare MuWcs, de.l\lOl~at ullielrior tot de MilT, au aemillat pr.imel'e variaJn~,e de UIi1l!:r(, lini~ial sub ccneueerea lui Ken Thompson, Delimis Riitdh~e ael8iborat IinmbajlJil C speciiall pel1ltru rooactarea ~Jn~x, ,evitand aS11fei depende,nta ,de caracterils~lciile hardware" ine:rentti.ln folos Ir,ea limajl!.!~ul de ansambl:awe.

UlirtilX Oil! fost primu'l sisteli11l de operere sons inrtt"u" Hmlbaj de nweil :5I,J1perio.r~ devenindastfe~ porta:bi~ de ta U~ ~ip decaloullMor ta al~lJjl. Dat()l"it~ liIevo,iil de st,andardizarea. multi plelor va.riant.e d'es~sLe:me IlJInii)!~ care au ap1anJJl apoi inde,peli1doeru pe baza codl.lllui sUlrsA, ~EE,E a 'elaboratstand'ard'ul POSlI)( 1Ilterior, Lihuslof'valds a sciris Linul::(

1019683 forst crea~a firma ~melj, speciali:z~t~ ]11 micropFioceSioare. CP/M (Contro~ F mglralm for Microoomptll1eir5), ellaboral tn ~ 9i76 de Gary Ki Idalll, es:te prim ullsisterrm de operalre pentru callculatoalie 09l::a!le lpe iprOOeSOafe linteL

Copyriphted materia'

CAIPrJOll.UL 1. ~N'fRODUCI~RI~

9

1.2.4 A patra genera~iie

liDupil!. 11960,,, pan~ ulil prezervt.se poate vorbii ciespre a paiha gel1era~ie ,de cak:ulallnare, repr1e.zentat:e' de apalriti'a~iexp';:l;n5Iil,Jlnea ex1raoroinarij aoah)IiJ~1'l!toarelor perool1laJle, IProdu~ia acestorai311i':9 la baza~ehl1l.olog1a miorop!',oce;so<9!oolor",

Ism Gates a. ,eumparatsislsmull de o.perare lIDOS (D~k Ope:r;a!ting Sy:slem) !?i II· a adap,tat eM n~e[or IIBM! Cf'eMd MS·DOS.,.$ istemulla, c~~lgat 10 pozillle dominant! pa pi~a datorrlit~, deciil:iei lui Ga.tes de a-l direc~i:orlla ditre comp!8.niu!e prloouca1toafe de ihardrwawe, ~n special IIISM.

In '~98'1 au ap~!'1Ut primele caloul9!toare persona'ie liB M" oosm.nd 2980 U SO, inc'llru:ai1d 64 IKB de memo:rie ~i liLln floppy disk. Pia~a a ere-soul Ir:apidl, in S(;UI'tti'riI"IIP ,apiir~l1ld :~iaJII~e modele care fQ!ose:oouacee~iia:rhr1ectlJlf~. dat lliind ea IS:Ma d~ecis sa olaciJ pul:1llic;l, Va.sta lmaj.oriitate a acestcr IcallcruJ'atoare rulaulslub MS-DOS,

IDoug Engellbarla. r,eallizat ~rnerfala gr.aIicA pell1llru mmzalmi _, CUlIll. carea f<os·t :apoi Incoporata t,!i1 €chipamentele conslmitede Xero)(~ PARCo Sl~ J'obs.. cO'"~Ii!V€nta.torul cah:;I[JII[!l!toruluil Aplple, a tranSformat GlUII Inlr-un 51J1CreS Gomeroiai Ir,emarcabil prin lansarea ~pplle' Madntos:1h tn 1984 (dorat cu mouse) ~i 'direc!ionarea a.oes,tulia C!lr9 utili::!!'atotrii cu Ol.H~o~tirile sau ap1itudif]li tenniOEi mill1~ma~El.

Suoaesulltlli M1lC!in1tolsh a inspimt Microso,f;Un elanorarea Wlindows,aoncepiU~ inijlall oao in1e:rfata. grSiJica. p6't.ste MS-OOS,. ill"! Ul'9S a .apamt priilma \lfil.rsil.!l!rne Glutonoma.de Windowsj• iJrm~ndapoi Wi'l'"Idows 98:. Windows Nt; (I versililjne·,~omplet t'iOiJi.i!li.deWiil1ldows, s-a umpus trepl:al pe: pia:~:a ILHii!iz:a!lorilor corpo.r,arUvi, fiindl orj:enta:t :spreserllere ~'i ofer-inc! posTbillitali avam;;·al:e de ad'minisbare. A lost ~.mi1mal de Window.:;; 20000 sil Wiindows 20038erver. ln 200~, arMectura NiT a m~gratoatrl!' utilizatorii il'ldiiv,idulali p[in lansarea Ilui Wil'1ldOWS, XP .. Pr,in WindoYli-S Vlista,~ii ac~ualmante Windows 7; sa da~te pastra~ea acesior oruenHi.ri siimu:lltaneati!It spre partea de server cat ~i spre palrtea de u~uliz:;alO.r.

IDupa anH '90,sistamefe Un lx 'lin special Unux) Inc~p sa. Ic.§!~tfge teren, prr,epon dersnt IPS: pia~ si~stem8lor server, iiar apol plata sH:aemelol" desktop. la.sf~~itu'llaflillor "80,. la MIT 21. ap~fiut [0 pfiilfilll2 iinlerfa~d grafidi pentru sistel1!iileie Uli!ix - X Wundows,. urmlata. de versJuni mall complaxe.

Il)e~ii' le)(~5~a mai mul~e! oriilteriii de olasiJioare, d'oar anurnite ti pur.!i de sisterne de opera re vor avea rel:8Van~a pantru utliliizator lobi~nuit al unui ca'l!!::u'latot,fie ,el$i u.nlUll eu pmm te hni·c:. Ilj n criiteri~1!I p[ragma.t~c, care~ine cont da Iraspand.ire3. siste:mel!olf die opara~e actuale, co:ndUOEl Ia.dlasificarea s'i~s~emelor de operare ~n:

'" sJstomo de opGraro doslnop,dastinate sistemellor de calcL.!~ obi~nu its [de:skt:op) ~i lap1op"utillor;:

'" sisiemo de ope faro SSli"'\I'er, destina.t.e slst~melol' decalct.:l'lfo~losit€J fin Igenewal11n Iintemnet pentru a ofe~j serviaili;

• :sh.tellne de operate peilltru dispozitiVB IrruJbile, destinate talafoanelor mobille", smartpn one,-ur,illbr Salt! d~spo:!':itiV€lIOlr dij. tip PDA sau Palm.

Copyriphted materia'

10 INTR!O'DU OIER E iN SISTe:MIE DE: OIPERARiE

1.3.11 Siisteme de operare desktop ,i server

Piia~a s'i'stemelof de 'ope rare de&k10p' e~lle dom~I1Ia:1A in ultLmele d,eceo~ii de sistemel!e de operare dihfami],ia. Windcrws1, ~n prezest, iamma Wiindows det~neo cota, de circa 93% din piata sistemelor de'sklop,. Mac as x depme c~~c::a 4"5%~5%. i:ar Linux un jl!Jrde ~ %. Toa~eaoeste sistema de qperare rulea:z~ ml1i principi8il pe arhjtee~ufr PC (x86saJu)(86_;64). De9i CI!J (1 cot~, pe pia.ta faaJrte mica ,r,apo,rlat 'CI!J iami~ia WtlildOW5", Mac OSX~i liniI"Jlx au ,ca~tigat procelFilte illlportante pe plata.

TiriiS!nd eont c~ un tiltilizaJtor poate o,pta.inire Imall rti1Jullle siste,me de opera rei' apar ]!ilueoalr~ fi~e$ti legiaile d'e asemarnarile ~ii d'eQsebi~i Ie eli ntre ele" care S,UltU IPunote!e tari ~i iPunatele sI.a:be aile fiedJruia ~i,~n lirl1imA. ililstan~a, C;a)~e dlili1I~N1! ele este ,eel i\'Iii!sJ bun. in r:eali~8!Le 'insa, a cernpara aceste eels tlrei elase de slisleme este un lucru roarte' dificill, da~e fiind diferen~ela fundameln1al.fIi de conceiPt ~i r,eaJliz:aura",iar mal muU,a.t;r.age cOlilcluzia Ca.l.H1IUI~ dinare sisteme esle impll~ci~ mai bun saul 1m ali sllab dscat cellililal.t este' imposibil.

Toa~eoele trei far~ilii de snsteme die opera:reofe ra periommante aVaJnsate, un medliiu starbi ~ ,de operare ~~Iau un d(lmelil~u fo~m'e bogatde 8lPlicatiii d'ispo:nibule~ioonceptnl3siPeo1.a~ pentruac'Els~Ela .. Dar Iperllln.! ciTI. ril(J!~ofmel din spatels man~9reil '[n care sistemele au foist proiiectate $i aJl) evo'l uat sunt dilerite, conclu;zi a. funall§: dlepilnde in marie masura de scopu~ in care silStemul va fifollosit. gr,adu'l de preg~ture 09'1 u1ill~l:a~milolr, conrfilig urraltiia haw,dw.are ~v rn~l~i a.l~i f,acto:ri subi'ootillli.

Siistemele d~Qpetare diU! f~l'iIi1Iilia W~ndQw~ ~~ LJlni;<lLiil1l'ij~Q,feri \I';;ui.a,nleat@Lrt IpeiiltliLi si:steme desktop cat ~i peolrtJ!1 eisteme server. Astlel,. WindOW'S XP; Wrilildows Vista,. WirJdows 7 sUlntV€lrs'iuni desMop ala sisteffiuluil de ,opslrarodie la Micro,sofit,in vrerne C:~ Window'S Server 2003, Windows Server 200a swot versrunil dedicate pe!ilhlL.l sis:~e{me server, in l'l!.!nea Un~x!Ui!i1l!.!x. diferenl:a este mai jputun ciaJr~ .. , unslisle:m pm:And fi conf~gu rat pentrl!J afl!Jnc~i.o'na.al,al Cia server oa1 :!?i Cia desktop. Allilumite dislribl!,l~i'i Unl!J',( :5 unt,ililsa dedicate pentm sisteme desMop {Ubuili1lu, Fedora, ope:nSUSE, Mint, PClinuXiOS)saJLI pen!tru sii5~eme' server (Ubuntu server, IRed Hat En1J.erprr.iiStl, Unux, SUSE Um,JIx Elillerp~lse).. Altes;istemede 0lPer.an~ din familiia Unix. (OpenSollarlis, Fre.eBSD, NetBS!D, OpenBSD) pot .~. fotosTts:$u 'CitsiSlem desklop ~i ca siSlem server. Apple iQrer.~ Mac .oS X oa sistem des!klop ~i M!ac OS X Se~ver ea sis1erm server,

UinSllIbiBct ,oore SmrfliE!$1e ml.llt iMe~eiS~i d'9'zbaleri este diiferent,a difltre W~nd,ow.s ~u Linu!)(. IDe mUI1e ori acs,as·ta dife:ren~~ este una. de ordin sema.n~lc.

Mi:cnls,01t IAflin.doW$; desemne.a2~ un produs bina delimiltat, avandl as(]ciale n.i~te speoiilicafitii, pe baza car,ora e)j)ista un pre~ pe pIala.

De ceailallta parte, LiflUL)( flU r~pre~il'1h\, un p.~od I!JS b~mll definit, terimem.d ,avand ma.l multa in~eresuf'i. Tennie vorbind, wnw:; este numele liI)jJ!;leul:uii(ker,lrlel"ulllli), si'stemului de operaw,e. Ca Iap,t divers, Lim.llx este 0, malrca~n~egis1ra:~ a Ilu'i Il.!inus "-;orvalds, ilni~iif~towTul~ pro~ec~u'luli nuc!e1!.!1 Winux. In pr,e:z:ent p:roiectlu~es1.e tn.cii sub coordonarea Itii Linus Torvakls. INhJoIeull1lu depinde de Ir,estJulsh~~emulllJi, a~a Gum n~c~il re5tu~ paohe,telor Qare eompun s!'Sleml!!l nu dep~nd in mod necsser ,de klern8~, ell uneit:e excep~H notabl'le.

Copyriphted materia'

CAIPrJOll.UL 1. ~N'fRODUCI~RI~

11

Cu toale aesstea, llllajpritatea :sisLeme~or au ajuns s~ Ii;e cO!ilstruite pe serie cOlilmlJlna de Ipacnete, bazata pe pro1!ectlUl GNlljl, IIntreg sistemul mndl pUIS lao'laita un eeea ee se cneamA odlistributie: 0' colec~l:e de, padlhe~e, lfinprel!ln~. CUI l1uclleull.!i Ilu>o:~, de in ~re'fnerea. e,.il actuaJliz3fea car,eiia sa OCUIP~ 0 anliJmi~:a O(1ganl'2a.~jesau comuni~a.te.

As.tif,ell, IPllllr1itr-ulli OOuz. die lillili1lbaj uMl1Iimaooeptat, aceste class de SiS1lair1ln.e de operate sunt. deLt1iUml~.e· d istribu1~i Unux ~satl m'4 LMlLi nll!>{), diaUli Hod Ileg atl!llra. p u~,amlica. eu !i1liJcl'eul !?II pa.c~e~Bla de bru:a com .. truhe Ipeste acesta~lr.truc;il!t UrnIU:X este rill.lmelle nuo1iaului siislemului de operate, rec'omaMaml rolosirea sintagmei nucle'ut ~fnux sau K'emel··u' Lioox ~n loc de ,nucreuJda Unux sau kwnel·uf de,Unux

1.3.2 Fa.ndlia. Windows

Micrl)soU a lansalla.moep u~. Wli!1dowsca pe 0 oolec!ie de aplic9!~i i MS~[) 08, ru!a!te frnilr~ un l1IliIediu Igratio ~rneracti\!'" car,e sa lI~ur@ze munca lutii'liiza~orull:ui de a lucracu siste:lili1Ilu'L IPrim&I'e versiulili folo!site pe seara larga. aUoolst Windows 3.0!;i1 Windows, 301,

IlUln punet important l-a cons~it~it lansarea Windbws95 j~ ~,9i9S,. Cu '0 ~n!,te'rfa.~a, intliiiliva s,u p[ietenoas,a" suite. bogati de ap~icalii IPrelns~alala, supo~ll.!1ll tahnic d edicat, M~crosoft: a promovat Windows :95 ~ii edmlile ulte!1ioare ca.fti"ind arege,rea. idealla. lPeli1~~u sis~emul de.sktop de uz persol1lal S<lJU peln~nJ biro:u.

ACles~.atu a 10st IPlastrat~i la ·edi~[ile uUeriioare de Windows, undes',8iu ~acut progres9 £iemni~ica.~lve Tn dirree:tia pElrllJrma,,~eIQr: siis:teI11U~ s-a despriins de IM3·iDOS, capil:and un kerlnel mOO,e.~trll, eu S~porl d'e mu l'~ltaskil'ilgl $1 maiil mullti util ilatoni, lirMemua '9!1'affca. a deverl it mail bogata ~i mai ar~rilg'ab:llare ~,i. nu to ultitmul rttrlld, 1ii1!8Cesita.tea de cuno~1linte t~hnice di n lPaJrtea. uti'I~~atorilor s·a d imlilniUi2Il d'e 1<1, edli~ie la ed~tie.

IEdi~~ile aetil.iaJe 'G~ W,iOOQWS Isuilt GOi'is!JFuite [pE! tennaTogiaJ. NT.. Din faliTiillia INT lac parte Wiindows INT,. Windows 2:000" Windows XP; 'Wiind!ows V~s:ta, 'Windows 7 si ve~stilUlnile server ~Msate de MiCr'O$otit. lehnok;ilQia Nilf arri'ilslemrila~ reacrierea l1Iucleu'luii ~i:s~emului de o,pelrare ~i ,ob~inelrea unui s~S:~'em de operare mooem ell func]jonalima,ti de :integritate =?ii sectJri~ale bime! d~llilnii~e.

irn momenW! scrler1~aoeste~ cAI'1!~, ul~ilili1lavers.lurile desktop est:e Windows Vista, liar Ul1ima. versiune server 8S,te Wiilldows Serwf 200iL fie data de 22 oCltOfil'lbrre 2009 este plari'liHcat~ Ilans-are.a WiMows 7.,

cue coLa ~mprestonanta pe pTata sis~emellor de 0lPerar,ei Windows are' r,olltll unui sistem de o,per;are L,lni\lersa~. Oea maii mare parle a. aplica~iilor e~,istente I'llIIem:a pe s~stemele Wiiiitdows;., COla mare ,de pi;a~ill: a ft;iCiJt Wit1idowSFi1lta a I1lumeroase a~a.culri die se£;l,lIfilale, reZ!li.!ltAnd~n cm~t,area ,efmluri[or Microaofl lPalil~fiL.J1 aSfgUlrafea Tnlegrit~~iUsislemuTIJ~ la. ul1imele ve:rshmi de Wi.nOows.

Mac .oS X repfl:l,zinta 0 faJnmme de slsteme de opeirare ooncepute speol al perlltnJ calol!!llatoaJre!e MacintOSh eMaci··'l!uil~ prodLise de fir,ma App~le. ~Iiltrodusle: flil~iall 'in 1'9'84i,

Copyriphted materia'

INTR!O'DU OIER E iN SISTe:MIE DE: OIPERARiE

sistemelede opefaJre penrlwu MaclnrliQSh au cunoseuto e:vo!l!J~iespectac:uloasa pAo~ in prezent, men1inan du-se drejp1 eeneureet pentrl.l MiicNJSOft, Windol;lil$ ata,t prin performantele, siisleml!.!lui p:r,opriu·:zis ciIl ~i prin 'Versatililate'3 ~ir utilitatea aplica!fi~lor pe care Ie delin,

Cal:cul!~doare~e Macintosh alU irnpllennetltat, de la !Iansare, oamiteotura ha!~dwa~e de tip Power' PC, mig~nd mal apoii' c~tr;e 0, arrhilectur.a lf1r1.el" mOm,€H1It ~ri'iI care! s~temele de operawe penuu Mac-Iur-iau ioceput sa ~epr:elinte 0 conculrent;} per~lI"u Wif1ld'ows.

Silstemulde operare a ros'~ Irad~c8ii schvmba~ la lansarr,ea, versll!l~ii .~ 0.0, lprin. f1escfiier9'a nucleuluil. AceaS1a~ sch1rmbare este ~efleCla1~~ $i~f1!I rngdi~'icarea denumilrii si5temuhii de QperaJre ,din Mae; 06 In Mac OSK Adalugarea lil:ereii X Sl,IotiltliiazalreOOH;!laJ de la te:~mol:ogia Mac OS nanokern~ll, ta tehiMlogl~e der~va,ta dilri Unix.

h, prezent, varianta curenlA die Mac OS .x t'l!s:le 10.6, Ilansati'fliia data die 28auQI!.!st .20091. Prln susmemul de o,perare $ii prunap~ica~me care IPot nda lPe acesta, Mac OS:x. e>:,celleaz~ la cap;i~o'll!il ilf!t'erifa!iigrafici!'i ~i fll'1!l dome,niUJ~ preh.lc~ti:rii media, adtlcand h~laoela~ii limp inova~liori,eli'l~i!l!te spre n,evoile Ill~ill'fza~oruh)i ili'ldivi'diuaL

1.3.4 lilnux

Utli"lil d~fiIU'e' p~ifilC:ipalele! ,oontuzii pentrrLJ un II!J~ilizator proas:pat ilnllratin I:umea sis~emelor de ope-Hire eSle cea pr'Clvooota lae denumirill!e Unux ~~ Unix, in goo:erall, Unix Irepra:zinta o'~lTime ,d"e siilsteme de operarl'';!. UnSliste\1illi de ,gpe:r·are les~e Urni;.;: (~dioa faoe p(;lllr~e .olin faiilillilia Uni:w::) dacl respootill. standardr:.!11 Single Unf~' ,speClfication!r. in alail'A die Lim.!>:: (SSUJI rnmai bina spus GNUllJinux)i,alta Unix-Ullri (aai.ca. 5!ls:~ama corn,palttb~~e CI.II Sing'I'E! Unix Speci~,iciElHon) SUint So liar-is , sistemele de! famma IBSD (F'ree8SD" OpenBSD, Ne~8SD} ~u Mac OS X.

SiiStemul de operare Unix a aparm la 'fnce,putul anlil!or 70, ifil labo ratoarele Be:lliiale AT&T. FoIO!5i~ea limbajlll!JJi C perlJlnlscrie:rleaSis1emullllJide opera!~ea cOlndl!,ls la pOlrtarea rapid a a.aces,tuTa ~i ra.spaooire,a. sa. urn mediul acadamlic.VersiunH:e System V {de Ila AT8:T.I ~.~ BSD 41.3 su Oilarc:at cserle de avans uri im portante in alni~ '80,

Unul)( esle de fapt 0 ,cl'on~ d~ U!iI,i:<. 0 clio!ila Ulilb: ,este un slstem de qperare care respoota. 8rl1gle' IUnflx Sp€!cilfiica~iion., dar Cafe I"!l.lIc'OI1!~ilne oomponent€! d~n sursele iirniti'alte Utliliix.. IBSD·wilesau Solla~iis sum direct d:ei'iivate a'iliil CQdu~ Unix ~ pot fi ,derlumite Urlil.iix.ILJlriveril:ab~le,

Unulx a 1bstsc,rris de Iia zero de Linus Torrvaklls tn 1991. Tre-plat, ~n jl.:l rul sa.UJ s-a conlsol'idat O"MffiliJnitarte ,enru;c;iiElsta de deZ\lOlta,ton, LJI1IUII<. a~ungandl inanest raornsnt ul1Iul diln~re ce'le mal marl proieda op9n~O'Ur,ce, Di~colo de ~ur;c~io!i!aJiltatille olfal'iii~e.; popularita:l:ea Uf1l!JX tn ulthmi1115 an~ s-a dato:rat a,parni€iaoes:tu~a. tntr-un con1exl fa.y'orabiil:

• de~vo~tatorii prQi:ectukrii GINU rill rellll~iser~ crearea unui Ikernel;

• l(lei care 11!lri!irrnarElau delvoUare,S! \lmoa.~9IClr sis IE l'irIe' BSO sub 0 ~li09nla libe-ra au piierdlJt c~tivaan~ i1n prQcese ell! eei d!e ta AT&T II~a~e de ~icerlti,ema cooutLJi.

Unu:s TorvaJo':S8i S pus G'a d'a.caS136BS D arfiklst dis-porll.loi Ilia :a.cea vrems, pmbabilll oa nu at" ~i crealt Lin UJ< ,

Copyriphted materia'

CAIPrJOll.UL 1. ~N'fRODUCI~RI~

13

IlDupa apa r~~ia nUlc:leull'uil ILinu)(" ° mtlltit.udil1!8 de pmJecte sonv\!'a~e a.v:l!lnd la lbazaace:st kem!ilel au f05t nnfmntate. Cl,JI.llilllunarul s.ii importan~a acestera clrescandde la an laan, 8pre de,os9bil"e ,dI,e cazul WiniCIO'W,s· uillui,sonwa:r,e-ul pe Linu)( nua fost scris neap.§.r,at avi!i:ndl 'In miflite u~urjl1~a de lu~illi2:are ~i aCC:Qsiibl!litatea, de~1 aceasta este tendil'llita din pre29nt.

Iljln nu:ole:u 'est'e dear Ulil riI1ed'[ator~ntrel .aJplioal~iii l?i f'e5u~e[e h~rd:ware ~ este InUIM de unul sll'lgliJr: [Pelrltfu a o~ne i!Jnrsistariliil da opera:r,e corrplet, diverse comufl~ati sau compali1iil au combinal u~Uitarel8 GNILI ~~ nucl!eul Linl!!)(~. AiLlapzlJlul astlel df~t~ibu]me GNU/LiI1lIJIX (UtlUl1ltUlI, Fedora, GerMoo" Deblan, Slackware, OpetliSuSf:, RedHa~ ,etn."),, care ,ofEm§ iUl~ilizaloru!ull {uli1c~iona]it~li complete pen~ru ,opslrareasTsle;mulllLlL Din punct de vedere strict tebn le, expresla co,recla este instaJarea une! dis,fributil iinux (;GNU/Urox), I1lU instaJ'aroa .Unux:,. Tinand cont de prevale~ta fOfilllfilei ,r1istrjfJr.Jfi~ UruJx, ImJ vom in:sista .asLipra aces~ul IUCl1u pe [j)tiuCl!Jl'Sul acesi c:ar~1 pa jUiste~9a. le,:;::primarll~ (vezi sec1~tmea 2!~, 1).

[fiind v'orrba inde osebii de lllTlooiul aoademiio, Imajoriiatea llItil[izato:r~lorave'au CUrilo~tiln~e avansale de IT ~u apreciau Ia un sistsm stabilita19a,~Ie>::i:Oil'itataa ~.il perlowman1a., mal degraba cJ:eMl 0 iirn1Erla~a simpla :~i ii'rillluiiti'lla. Dalorrlta aeestor put,emice a.varlltajie, Lirnw: ~ca majorHalea sis:~emelor Unix:, o,er allJelll)a. avtu~ un succes eiX'plozllv pe servere, ~,Ia ca~,tijgat teren in~r·o Imaslura mull. mal mica. pe desktop" unda supf1ema~~ e.stemJi1oa delinuta de caMe :sisternmele de onerare de la Miioroso[t. In momentul de tata;, 10 bl!ln.~ parte dln in1rasuucmra I n~erllilet-u~~ i sa bazeaz~. pe sis,teme wlaf1ld IlJnux.

1.3,:5 Alto, Un ix-uri

Avalllld la bazi un kemel Mach' ~!ifaciI[~tati BS[DI, .Mac os X peats fli cOflside.rallLJ n slstem IjUlni)<}I'ike. De ta [Mac OS .X 10.,.5 Leopard, slstemllJld:e o:perare de ta Apple res;pecr~ SJ~1e Unix Specfficat.:all $Iil este un Uniix veriitabi[12"

SQl1ariiS's esteslsternul de o:perare dezVQltat de SiU Iil Mibro6Y5~em5. lrii~ial dezvol1at In format prlQprietar (cJo.s:ed-S()Urce~l, ma[oritatea oompooentalor S~filt acumcpea-source, o pen$io'hillrls~ este 0 d~51ribU!i€l open=SOlJilrcea. si5telnrlUl~ui de' Op€f,ar€l de Ia! Su rll, lJ~il~zabjl ~iilf1l torma unul IjiveGD.

11Dh:::ltriiru~ile BSD (Berkeley' Software Distribution) sunt d istriibl!i~~ille derivate Olin codul 4ABSD~Lite!j ~Itirnlila versillJl'il.e de Urnix de Iia Berk8:ley:Acesta distrlib~iii fll~IQse$O I(} ~uc~ril~a libe'r:a. (Iicen~ 8$D). llce:iil~ fiind [perrmi:siv~" 0, Iparte din componentele :sottwal~e SUiilt. in1egrate ~n Wlindo~s, Mac as x ~i Solairis". Distt~bu~iile BSiD :Sunll: asocia,te unei distributii GNIUVLiinux; Ii1U 'oon~i:!il dear nuoleull[" 'ai ~i toate ap~l~ca~iile neeeaare tolosirii silstemului. Da;l:.vol~areaili1tregiii dishibuiji as realizeaza oefiltralizat. DfstfiibUi!.lile, eSD orale mal 1blo5tife astiizi 5unt

• freeBSD - '(}ell mai 1010$111 $1Slem d:eopar.are d:erival din [BSD - axalt pe oferirea ulnui sistsrn deope:ral'l9 8mbil[ ~i ILJtii[i~8ibil;

• OpenBSD - sistelm de operaJra der~vat dln NletBSID. put:ew!ic axa~ pe seowitata;

j ntlpl:f1el1l,w~ipedll.,..orgiWiKiiJMMhr_lkemel

~hupa/:arl;il~~ihin~a,Cg ifIll.apiflI8/Ii1eW$~.Q{iI'''1OO1rnllac-g~-);;" I·Elop.~t¢l. te~i'!"e$"l,!IrI!iX·03-!(:;erliifi(:\3lijOtl.ar$ ~!1t!p:ff.~,$~!1!,~QI!I'!/~,(lI!~w.<i:~4;l/~Qr<!ri$l.'

4hUp,:Nopeln~,mlalr~s,'O!Wo$f

Copyriphted materia'

INTR!O'DU OIER E iN SISTe:MIE DE: OIPERARiE

• NetBSiD - reounoiScul poomru IPortabi~ftaLea sa~es:lero:losit ca. PWlICI deplecare pen~rll!.l pertarea alitor si5te:nrne de eperare pe nO'i aJrhitectur~.

1.3.6 Comulilita,i open source

PrUr'l(:~pala dife-lentil diintre llUirill[Jx$i ml,llHe al~e $usteme de IOJ;u1!lrare' aC:Wi~de, mail ml[JU ~$i~UI rnai IPIiJ~in raspAodite, asia faplul ca atiit nucleufl Limn;: ·ca~ ~i COimlPOlilentElle unul Slistam GlrNlUJUnl,JlX $~nt, Qlr,Qltuit,a. Mai mult d:ecatatat~ sunt ~rael,open·siource.. Acest h.JCl'il.l ins€-amna lea 0 comUfil~~ate vasta de u1i1illatmi ~i iingineri software au acces la ele" penlrua I'e utilitza sal!.! a le adlJt€: noiilil1lbl!nataltilriL Acesta pr.acUca nu este noua, ci dat:eaza de la inoeplJltl[Jrile Uniix la MilT Ilabs, Ci~nd 'eonipele rni~ia!le de haokeri ~1[J1'J!1QiL!J ln comun pentru dlervoltare,a de: ,apliea:!:i! Unix.

Conceptul de Ili'cen~a. sub care 'Jllootioneaza Linux, a~aluri de aplica~iile sale, a pfiimit derrl!Jm~rea diE! aapyteH care, ,oontrr'W cop~rriglht'llJlui, mer.a ol1ie~i ,d'r,ep~1lJ1 de acess, dis1lrib~~i:e ~i modifbue a unsl crea~il, atsda timp cat IP~strea~E!:aoelea~ii c'a~a.cteris~icii ale oopy:l€ltt~J.J.fui. La lPo~ul opus, majpritateaslisternelor de Olperare ce' nu aparttn famiine~ Linljlx~i" CU pi"epQooeren~ oe~e cQ'f1;'ierciafle, se supun incQIfIHnualFe legii ,oopy\Fi91ii~.-liJ'lij~ ~i 1'linpi:edica intervetil~!la lu~iliz;atoril!or' ,aJs'upra 'Ciodu~lIi sliJrsa. (closed SOUI~ce}.

ComUirli~~Ue cpen source SUIiII foafl:e dinamioe, iiar,. tn aeest m·oment, distlrlbu~iile de Unu'x beneficia.::;'! d~n plilill de aceet locru, P~n,lacLJm c~ti\fa anl,sistemal'e unux necestau CLm~tun!.e avansate de operare, dih m(ative llegate de lnsnumerae gra,tiic,e de admiini:Mlare limitate S81UI !ipsa. drirvera!or dim panea prQduc~oorilor de hiaJdw8Ira.. Mav rntlllt, 3iCCeStll~ Ilimlita.t 191 Im&mel p:rilva utili::!';a1orul obi~nui~ de a.oceslu'll la dooiumenla~ie (de$iiltastil, IiIn rr11'are parte onlIne), ,eser1l~ia:li~ perHrtu 1nCl[Jfa,Jarera U'~iliz:alorilor d~e a experilmenta 'ou un fiiDUsiSlel'llm de 'opelFare'. in conte::dul ~ifl Gare "lUI exiistau campaniii de ma.~lket~ng ca In 'ca!zu'l p:rodusellor comelrcliale ..

LucftJrlile, ~.u ilnce,pu~ ~ot~~i$i3! $e$!dh~mbe 'inl!f-i,irill mod radicall io momen~w'l in ~ai"e Iinternehd a dev'enit 0' Ires:urs6. din ce in cemaiiaccesibila~ioseriedecompel.liii ail! remareet potelll~i:alll~"1I pe care llJitlllx~ 'il avea sl ~j.,a!u olillentat domeni'ul de aCitivitate catre aeesta, IIJ1IMresu11 crsseut a~ncuffiJiat Clomunita:~ille sol deiPUinol un ,elart. mai mare psntru a tace apJllicatiliia mali accesib:llie,

fh;ibuste1ea :!jiil perfnrmantale 5'U1peri:oare au fost~lllibinate 1(:::1LI 0, interlf:arta bogata !';ii 0 experien~a 'V'[zluall~ cOfilparabila. (dacA nu superio~ra.- 'vezi proiectele Campi! ~i IBerVil) eueea de pe Wlirldiows, Sl,IpowtLlJI din pal~tea prochJlcatoriloJd~ hardware ·aJc~reSCIJ1 la rfiJndulllsa.LJ, CI[J limpJicarifol1H!e pwemioe din partea unor I1lJ1lme en N(l1!le'III, G9inonic,aJll. ~SiaJU Oeili. Astlel, desktop'ul Unux devine o,optiiu!ileatrn.g$!~oare, anU urmatori anun:~:9indu-se emem de IPromi~dlorii pe:rUruaiscetlisilunea mi'$carri Open Souroe mrn mediull desldop.

E.x~sta, totJu~i" !i'eUC8iil1a !QU lP~iv:ilra I a]ncul"ajarea r~spafildi rli pr,ogramelorolpen-sClu rce din moment ce 01 a'5tfe~ de Ii bertate a, lllltl,Jlr'or ullilizaliorilor este difr:oil de 'OOlltrrQlat. ~ii po:ate crsa probleme .(j·e in~arqpelrabilitala. inn·.adell.~r, iUlfili~icar,ea pe care 0 ,oferl Isisternels ,de Q,peraJ~e come-rcJal e, conceptHe ,global ~i, totoda.ta, co mpact, implIns!;i Itmiformiz area aplicawr:or sense pen~rija rula peele, in ~imp ce vari'elal:ea dlej a mare $. in COrl!rtinua or,e~tere a :8iste'm81~or open-soureeeondaoe ~a Slabmrea unail mUlr~itudiJnlil dedir,ectil de dezvdltar·e lnlre care se tmlparte soUware-ul cO'li1oe,pul pe~trUi toa.teaoes1!'ila.

Copyriphted materia'

CAIPrJOll.UL 1. ~N'fRODUCI~RI~

15

creiSlere ~ar dezvoHarea intensa a d'istrilootiil'or tln I!.!X cOlildl!.!Ce I'a crearsa de pachete ~pecifibe carefaciliteaza acces'ull la aprica~iile neeesare. '[nl motlil.entul de ta·ta" versienea stabliA. a dustribui!iiei Debian G NU1Linux orer~ peste 2:5 de !mlil de pachete'.,

Cea mal mare comunUa.te de pmgramatori ce aezvo,lta. apllicafiiopen·source pellil~fu Uri nLimar marte' 1m are de p:llatiQrrne ~ii sistemele deep erare este .souroeFo~ge~ .. Microsoft,a incliJraijat de2:volltarea. unei Do:munita:~, numit:~ CooeP~ffx~, a':(at;l pEl deZ\lOltarea. ~pll!ca,~mor open-source ~olos!nd tehnoliogiilla Microso'ft, precum ,NET Fr;an;l:awork" WiirndO'Ws Plres,enta~ion fau!1lCa1ion, X~IA etc. ,pefill1ru sisteme de operare de II'a Micwsoft cu pre;ponderen~a Wioomv XP' ~i Wiirldows \lllsta.

1.3.,7 Sis,teme de operare pelnltlru dispo:dtive :mobile

o dalti! cude.zvol~a.rea lhiardware·u'lluJ ~i a IrM.ernel·,ului, un numar diln ce 'In ce mai mare de di;sp'ozi~i,ve mobile intel'f.gelnte~i"au faoul aparitia in posesia util'izatorHar. A!}Sl r'iLlmHalle$mtHtp.f'jr!JrN;N)f:f4 pME!dij $ista:ma de open-rre au facilirta~ a'ifansate de conectare la Iinternet, navJgaJra ps Web, citirel'scrie~e de ,e·ma:iIi·,ur~, fa!osirea u'I1ei ~asta1urriviilrtliJlgla 'atc~ IEx:am:pl:e de' a5ti1e~ da dispoziitive :SliJIl1t i,PhOln;e~ da 1"1 Applla", IBlaO'kElerryJ6, Nokia =:711"" ~in,'j8 Ell(:;"

G,el mal rlr:spal1dit sistsm de qp9fare 1'ol05i1 pe dispoZ:i1ive mobUe in genelral, sl Ipe sm artphone.l!I ri ]lriI par~icLJlar este Sy;mbian as de I~a S,ymbiaril lJet .Acesra de~ne atproape 50% din pialta. si~:;1emellor de oper1l!r,e pentrulsllill1artphone&u~i .• Sislemull {;{WI~ne kemiilehjll!;ii oserie de apllic:a~ii utile in lucrul ell terefo:l1l.1l mobJ'L. SymlbJan as o,f.erao inte:rfata de dlezV(llhme (S[)K~ in G++ pemtu.!l scrlier,ea de noi aplioatin. iniiill~at§iilfl 2(108, IFuli'1:da~ia Symbianare ca scop fo:I,osiraa unaii Il'icente' ~iMre p antru Yrrrtreg codul platf,OI\'(l'il'Sil Syrnbi.an"

Windows Mobil'e e·stesistemul de QPI\N3ifaJe !\iii suitg; de apncaitii pellbu dispozi\ii>!ll,il mo~bile ,ole la Mici',osofL Este piroiec::tat .s~ arata simiar linterfg~eJ Winolows ~il esie tdllosiit CILl preponderen~~ 10 cadrull diS po~1ivelor Pociket Pc., ceta de pia~ili. a. Wllndows Mobilia a scazlillloonlSlaril~ lin U11~imi~ ani paM la 0 valoarre ,CiilFca 9%.

ilPhone OS este siistemull die o,perare dezvoltate (je' Apple' psruru ilPl\'nor:re~jiiPoo ... Iln~err8i~a .9iOElSl'ui.arollose~te ,ges~L!ri de ti,p mL!lli:~louC!1h - ss ali!i!g,Q ,ecmnu I penllf'u acti1ona;ea l,Illll,!li ~niment" ~Phone OS ofe~a un rr1urnar impresiOinant deapl~ca~r. I[).e~il[j')e, ilnaoost niloment, arpro9!pe 15% din pia!~a dlr'spo.zfltIJveIQr mo:b1l'e lilill'El1ligel1l~e.

Androlld este 1Jf!1 slstern de operare cafe to!Qse~te ~rll.!c~eu~ Linux, Andf,o~d este' aezY<llta,t de Open Handset Alfianae" un consorliu infiil11tal die Google im.pr~l.Ili1!a, eu marl companli prod uca10are de Ihardwaf6~li software precum H1ITC", ~l1lel, MOLmalla, lG etc. De£:\loltarea. aeestua S€' IreaJizeazafn Marui unei Ilioen~e~ liloore ~OlJ unele exc€pli~), lucru care pe.rmiite dez\!'ol~area relaUiv f,a:ciil~ ,de mol ap'lic;a.~lii.lln aoeslte momsnte, Android ar,e 0 cot~ d~e

1 hitlpl:fJpa~bge!l.debia.n.or'~loe n nyl ~nt,p':ff$O'L!ro~fiG~Qe,.ne •.

!!htlp:~/www .. Cil:l<Rpl.a:o:.c[)rn1 4hup':fjelll;w~pedlia,org/wikifSllI1IaJrtp'oorlie f,nUpl:f1WWW,,:appl)e.oo~pMne! ~htlpa/Wl,!'f!,li.,blil'l.Qkbellf~JlXIiIIV

7I1Up:fj~l\!,r~pr;i"!i!Q~ .. ,~itblfi ... q·p!'PdibJJ;!~$f,qi;l;,oi~'J~~(lk!1~· ~711 ~hUp,:too\iYW,htc,colllll!\vww/prOO~tldf8~U1i'1!o~'elf\iiew_h!1I1i11

Copyriphted materia'

16

INTR!O'DU OIER E iN SISTe:MIE DE: OIPERARiE

pia~ll de dOilr3%. c8iuza,h'l. ~i' de apari~i8i sa ~ecelilt~" [)e:z,voUa:~ee. Android[ fie' l1ealizeaza illd~penjernt de' IPl'atforma hardwaJ~e pecare va rulla,

Lii"iiiiK: este ftlll(isil Ca, baza peln~!Fli Imaj] mLllte susteme de ,operare perflUii,J ,dispmi1live mobile, Pe langa Androiid, ILiMo" Maemo ~ii Opel!1!moko, sunt exe;mple de siisteme de operar,e bazate pe L.inux.

1.4 StudihJ de C:8Z

00 ma~lnavih'i'tlJali este (I a,plica~e ce ·creeaza tin mea illJl de eocoou~i e p€lntru rull~u'ea iUnui nou :s~stem d,e ,ope~al'e, ro'lQ:S:~rn:I Ir,esmsele g:es1iollaLe! de sistemul de operare ga2da. pr~n lintermedi u~ rnscan [smellor of'9:f11te de l1I1a~ina "",lrtuall,

Ooaracteris1ica particulara a r1I1I~il1lii~;rt!,!lale esle ca}l!8JJ!itatea aeestela dea k.o,la procesellece rlUll~eaz~. sTs~emL!1 de operraredin Iln~e~ior~1 du de 091113 aresiisremU'll!.!i de opemr'E! ga~d~.

Sii~teml,ll de baza, ]fiI cadn.lloiiruia ($au pi1lste 'C'are) tUTi1l'a:l;~rna$ITrla \I·i r ~tJala. $eche~m~ sis tom gaz;di (host). .. lMa.'~!na, vi:rtua.l;~ sa mai I!il!!!!me~,ta ~~S!lst9m OaSpel& (gu~st),

Aiplicatia care perlmlite 1rI,Jlalrea l,.lnl,Jli sis1em de opel';~:IJe-vir~l.Ializ:at sa m,JIme!,'te hiilpervizo'r (h>'PerW$Ofj ssu Vj'flW';l~ machine monito:!" ,(VMM~, say sii,s~emfsoll!lliie d:e vilrt~aliz,are,

e.xemple' de s;olutiii de \!'ir~ul.;di:i);:aresunll VM!!'IIare, Vi'~1uaI6ox. Vi'~~lJaJIIPC.Xen, IKVM.

Slstem easeete (g~e~U {suport p entru aO€!oM~~ ,<!~hltec~l!ra lha'rdnoar,e~

S'lstem eespete (gllliest!, t.~upO'Il. pemnJ a(;:!l'!la~!

,acMh !te~t'ur,1! !'iard!ll'are:l

)

slstem Qaspe~e '~~lUe~U {5;uport pentH.~ a"je-ea~~ arih'ite~tlJr,a ha.rd'o'll<ir'e}

IE);;~e;(!!r>lu pel'll~N.l1 !;leSMunea WI

Copyriphted materia'

CAIPrJOll.UL 1. ~N'fRODUCI~RI~

17

In ,generall. s~slemUi~ gazdll aloca. pat1i din resursele sistemulll~i fizlic pelnltm rnastrra Viiirrualli;k un p:Tiooentaj dediioat d in memoria RAM, !.lIn $pa~~u f~lrC de stOCSilre de pe haro'·disll!<·IU'11 ca!lculaton.du~ g..arzdA (aJ'o.ca:! in Pf,eruabil sau in timpr,ea!) pe care mastna 'i.iiilrtuall~. 11 va follosi ca ps un hard ·dislk~ propriiu, acc'9su'l la ,cliferite dllspozitiiVe pe!l"i~erice" Acoe$ul Qelui d~H.'11 dQilea sistem, die Qperare IIa: pr'ocesQlr se faoe IPrin, in,~erltlrliookd prooese~of ma~i~ii \ilirtualle, eare vor ntla ,all~tLulj ,de ceJler'aUa ap~ica~~~i'VOr lmp1lil"1i aceiloo!l!ii resurse, Ifr.IJ'()~u!ilea de vitilJaJlizare ou trebuie comlUlrlda.1aciu eea de 'emulaJre~. ljUln 6:muI1atorhaduc:€! ffecare lnstmu.ctiune d~n siisief'il'llJl oaspe~e in il1ls:trlJlc~uni specii~ice silstemului gazd~. flrin folosiw,ea. unulemalator es~e' asUel posi'bll\ rulma:81 wilull program pentru loarh~tectura~ d'iferjta de cea a sis~em u luil 9 awa, Urn sistem virlua;l:iZ:<;lJt va Wlosi illl prOPQl1!te cAt mal mare slstel1l1lJl fillie g.atZdi8.,dlin motive die efil:::ie:nla. Rdl'ul htpervii.z.orliJlui este de a. intermecHa uneil'e oper:altii prli:viliegiiate eare nu se pot executa dired peste Siis1amul tilK::; gal'dll.

IlNJio~i'll.ili!ea de virtualizare est'€: e:dlliisa, ~il la ni\l\ellul aplic.a!!mor, Plrogramele. Java. rul'eaza in cadrul ma~iriii~ virwaleJlava~. Ma:$ina vllrtualaJava 'esw! un mediu indlepe:ndent de p:la1flolflm~ 'care pelrmile execu~ia ]1iI acella~i coolec,;(~ a apllica~!ror. Un art e'~emlpl'u este Common L"al'l.guaga Runti~3j ma~iina vfrtu.alla f:ollosita da .NET FramsM'Ork~. Valgrin.d (vElziii secliunea14.,8 .. 2)" rolosit pentru depanama programe IOf, este,oe aseme;nea,o ma~inl vrrtuaJl,a la nivalu~ aplic.a~inolr.

l[)e~v,Qll.a!te 1000 din aniiil '701, ma~inile viirtual!e al!J inoeputsiifie klfOslite ir'ltem;, Mata C~ de.zvoIMiHE!aSiistemelor h8!rdware". Ore~tet',ea ca:pacHati~ d!e calcul fjplfOCesoare multi,oore, memo,rie) ~i a capacita~ii de .s;tocare (hard,d isk"'!ur'ij a cooous la ellpariti:a solutiitor d,e vlirtliJooizare care sa foloseasca ,eUcien.t Irasuffie~e hardware iPl!J!h1! raJ. disp02i~I,e. Adluga.rea de SU,port ~ardw.are pentruam~lecturi'l& :d36,~ix86_;6A (AMD~V~ $il Irntall 'Vi"') a comdus Iia acoolerarea, fol'05iri~ solutirlor ,de '!!!ii~tual~~ara ata1. penJtru l)~iliz:ator!,.l'1 obl~nuiit cat." mail ales, in m«lii~1 bliJsiness.

IljlnlJil din ~mincjpalelie rm011ive pentru fotOSlirea virt~alljzarliif .ma~ a.l!e.5 in tmed~1lJ1 OOl1jle!I"{::ia:l" este consollidama 'incan;::al1i1lsis\&linelolr fizl,ce.,. iln looull ~olQsiriii a paltli\!ll sis1eme riizice, fie poale ro~osi U~ sungur siSlem fiZiTc in cad~iuil cllmia. s~ rl!J~ez.& patrul ~ru;if1li virtllaJe, ell efeol in diimi nuarea OOS~L1ri lor de ar::hiizi~ie ~i adminis.~Jrarre.

IllJIln alwootaj importat iliil lrepre.zlnll!! s.eCllImalre3. aIPUca~illo:r. lF~eeare ma~in! virluar~ este U!'ill medliu iizola,t, ~ijl $!g~r '(sandbu)::), a. pvoblema, 'care apalre pe 0 ma$iml virl~:ara nu va afecta niciun .altsis1em ~i va putea fi dliagnoeticahi rapid tdIO!5~riid s~stemliJll Qlazda,. VirtualiizaJI"ea 'E:ste un ·conoept important: pentru construil~ea de 1~laUorm.e de caloull siiglure •.

SOllJliile {Ie virlualit:;8!re permit Cl'earea.cle' iinstan~e de sis~eme' de operar,e sal) mOOIiii de e)(ecu~le co ~i mUiri iimlpUlse .. Se potoofil~lgur,a proc8mlaje de resurse care sa. He fdlos~te de ImQ,$inQ! virt,lJl.alizata Se asiguri3i. :g:stlel un oontrol ~ilfl pentrllJj Q'e!Hiul1Iea. resurselor:

i htlp:~lel1l .. w~ipedll~ot';9iwil'ill/E:lIJilu'lll!~or lhUp':f~"java,.Goll1l/enird'O'Il!Ilnlloadiindex,j~p

<lnUp';f1moon, miC4oSOfl..co m,i,en "l!Sf~iblraryfdl:';lk909C!h (V'S, 7~ l',~.sp-~ 4htlpt}/m~n,lIr1igto~fLCQ nn.l·an "'iJ5IirN~tff\1fm~!ll'Qrlt:,rdefa~It,'~I>P~; ~!1Up:fJ:~,;,'m~q,~!']illfl,!l$lprl!!d\,J~!~"~G;!i!,!'!~f:Q9j!CI$Nifl.!,J®,!I!;<itfQ:nlPi!!9():~irvi~tL!~ij;!:.i1.1io!11,;l;$~ GhUp,:NM'J\!YWJ ot&l,oornfit~Ili,mal(ig'P'lv!IfIlJ ~~i~mlo 01

Copyriphted materia'

INTR!O'DU OIER E iN SISTe:MIE DE: OIPERARiE

Pernru ulllizah:md obi~nulil. eel rIiilail impor'lant avant~1 al 'virtu0911iz,81fiili este posiibilliUl!U!'8 ndliiriii maj mlJllt:or si~s.eme de operare. Siisteme de ope-rare diiferit'e,. v.e!!Siune de sistemeoper,are dHeriite, po~ rula.s1lml!llltarn ps acella~i :siste:m. Pomir&a ~i reporlnirea uml~ slstem deoper,are oaspele sa rezumi!'i rl9il11toerao1ilUnea ClI so~u~ia de'il~rtua!li:zare f~j',~ a implio;a, ao~i~!ili~5IUpra $IrMem~llli fliziO,

Palr1.1lru un dezvoHator, o() m~in8! vimmali r,eprezir1lta. un mediu lideall penblll dctzvolitolre=:liii laSlare" Orlee pr,obliema a, ,aplica:~lel pe care 0 d'ezv,oli~tes1e,azli va afieCla doar ~si~stemul~ de opelrare caspete, De~voltarea 11a, niivelul nuc!leului (kernel plr1oglrammh'1!gl) se ~eaJize~:~;, in general, loloSind JllIa~iinii \lii~tualle, Scenariii com,pliexe de 1m()n1lito~iza~e a lPerfonmaJil~e~ sau depanare pot ffii i!m[plamentalb:lpeo 11iI1.8I!;lijn3 virtuaJla. fara pierderea produc1ivlIJtapiL

Unavantaj a~ro!osirui ma~inillor \ill~~uala les~.e mo,bilnatea ·aceslora. 0 ma~iln~, vJrtu3.la este, de dbice:ii,\'!"a;wta, ea II.n1 set de fi~iiere.,. MiLltarea acestora pe u!fIalt slstern de calcUl~ esia echiifalerd cu mrglmwea ma~inii virtu ate ps a.oel sis~erin .. Sistemull de opemredilr"l cadrl,JllTila~inii virtl,Jil.le va nda, trl ace~!a!?i mod pe 1J!]!il nou sistem, Esta pQ;Sibil~. mign:l,re<a una. m~in~ 'Vir~liJale fn tiimp1100 aeeasta ruileaza, tehlniic~ denlLJlmiila Live Mig.rotion1•

o da,t;(!i, ell.! prolife,rare.a tehnologiilor de viirtl.laliZQ,re.; ulHmu'l decenlu a tnsemoat ,apa.ri~ra mal mulltor companii ~isdlut1i, Priin:tre cer:e mal cunescute solutii de virtualizare ac;tuale sunt VMww,e, VllrtualBoGiL, Vilr1uallPC, >Cen, [{VIM, Opa~VZ .. Aces~e: SO~U~IU daVlilr~lla!liz;ane rulleaza, ]1i1 general) pe' arihilt.edu~ilx8S sau x86~64.

VMwtue, Inc.~' este 0 companie americana. care produce mal muU.e a:pI'icaJ~iii de vil~tual~z:are. Gale mal cunoscu~e sunt VMwar,e WOlrklsta1Iiorrl, VMware IPllayer, VMiw.ara Sarver~!l VMware ES>C VMware Wo,rkstatio!ll, Pilayer ~i Selive~ sent a~plicati~ care rullGa~a iintr·UrlSistl\im de opemM garoa {Windows SEI.l!J. Ull1ux).,. VMware Fusion este veH)ii,me~. pen~ri,li Mac OS X. VMwa:re IESX,vef$iult1e~emefpFi:$e', e$i~e Un si:$~em de operalre eomplel peste care se inslal1eaza iinstalil~e de' ma'~'ini virlWllale,

Vlfhlla'IBo~tl esta 0 sohJ~ie de vir~l.!a~~z;are delVQital~. de Sun Mf:cr05ys~eImS, Simi:i~ar eu VtJAiware Workstaition. este 0 apl~ca~'ie care IrIJ!eaza pesle u n Si$,tem ije o,perareg'ru:da rW~ndows", Unux, IMac OSK" Sdlarisi) :~i In ca.CiI'ml ~ir:€~ pot n inslaM~€: alll€: sistems de operaJre,Vil'tu:a!1 Box Opern Source Edition este dispon~b:ila sub licerY!i GNU.

Micli'oso1t Vlnual PiCot es:~e Itmsislem de vidualliza,re penrtnlsis1:eme deoperere din famiilia Wiindows. Similar ViirtlJaJlBox ~il VMwaJre WM<statilofil,. Virtuall PC ,of,emslJiport pentru sistema oas pet~ doar diin familia. Windows. Sa pot IrUlla. ~i S!is~ema d~ oper.are LinUilx", daJr CUI pa~li :slupliimentaril (le tOlnfiglJlraJra.

lelils est.e LJlfIlhlpervizor (virtual maehlne monitor)1 'creat Iia Un~veromatea din Cambridge ~~ dezvoltat actualmente, die comu.lflitate,a. Xa>n ea ~sofmarle Iliber, SIJi.D Ilicen1R GNU. Xell1 este simi!larVMware IESX,. Ar'9 supert rfl nuc!ellJl sistemului de op8ra~e Unu)(." IN'e[BSO ~.~ Solari:s. Pe.sta sistemulde beza potfi ~nsta~a~eane SiS,teme ,(je! opera~e oaspe~e. X€:n

u i1:ttpoi'/er!,wikiipedia,Q'rgiwilkiiLi'!le:..Migratiom ~hittp;t!WwW .. vm.!\l:are.cO~lIl!r

~ hr!tp~i~ .. vir~Li~lbo,x,Q:rgi

~ hlnp1.lw\V1V,.miGi!'<l'$I?~t.~Q"'AAiiTI!l;;h;:IjH$1""irliblO1!I· p~1 5 h,ttpi/wi.i;N' .. :o:eml.OJg/

Copyriphted materia'

CAIPrJOll.UL 1. ~N'fRODUCI~RI~

19

folose~te 0 forma. de Vilf~llilili2are denumflA Iparavfrtuali28ilre care permit€! Iperformalil~a ridica, P.ar,avi~tu~lii;!:aJea lilooesiUi iinsa Imodifi~ar;ea sisremillUii de ope,~are (la:spete penrtr~ a pLJ-te.a. rula peste Xen. Dac~ sisteml!l! de baza. ,ofeir~sl!llPort de ViirtuaJliz:::lr9 hardware" atu nci InU mal este nec'9sara. modifical"ea.5:iste!'iliwllu~ [de [ope[rare; efeclul esl:e' pO[Sibmtatea ttJlalOii unui :$istem Wiind!OW$ rl!:emQdiifiCa1 pe$~e Xe!l'!l.

KViM1 (Kerne!·based Virtu;M Maanfne) l3,s~e c infHlstrua!lJIJa d~ vimuallzare a rllm:::leliJlui IlUIm.l)<, KVMorer;l't suport penll1t.! vinualiizarea hardware (1lntellVT ~iAM[)-V), K.vM 6,ste ifllCh.!s ](1 f1UCleILlIII lLiinux ~ncepan.d cu v9rsiufllea 2.[6.BO. 0 parte din utiliil:arele ne:cesare sent lumi~ate de, QEMU~'.

o penVLlI es~e o tehnologie la nivellulls:istemullu~ de operam balat~. pa LJ~rilUX.. Llcenliiat GPIL., Opeli'lVZoonsU~uie baza pentru Para111lelhs Vli'rmo~zo[ Gontainers, o aplicatie prop'rietara fiurnl~alta de P.arn!lIells. I!nc.~· OpelilVZ este mai degra~ba Uri! eentelner decalto m~[na vur~Ula.hi, O~nVZ nu \!'irt~Ia;llizea:za ill1~reg $il$~el'lill[J1 d'eop'e:rar'e. Noc4eul s~stemlUllii de operare .ga:zda esle ro,r~sit de toate ma~!nl[le V[f~Ua!re (deli1UliIiillite ~i oOriltainere :sau mediii viir~uale). Pt'OO'e·sel!e din c:adl1u'l fietarLli oontaiiner sunt ~.zolate,. dar se foloi$e~le acela~li f1ILUclelill. Pfe:zer;r~a acelulia~i nucleu ilnse[a.ml1jl"~otu~il.,, overhead redus Ipentn.! lucrul cu dive~sele conl:a'inere rezlull:alitd in vileza.~,ii p'erfl'.Hma!1!,a ridicat:e,

.. p rogram9 de baza .. slstem de oper.are .. nru.cleu (Ike-mel)

... porta:bil~tate

.. API

" bilblioteoi " Windo!il!i$ • Mae: OS X

.. 'open-source .smartphone .. v!rtualiz;a~e .. hipefvi.zof

.. VMware

.. Vir~ual Box • 'VirtualPC

• Xan

• KVM

.. OpenVZ

11. Care' dilriltrre ufllrnatoorrl!le aplica~1Ii pClOlIte· ti privl~ii ca. o compOnef1lta a sfis~emliJlUli de olperar,e?

Q procesor de text

10 plaJYl1llr palil~11JI1 f~ie:re \l'id~·Q

j ntlp.:flWWW..Iillilh-!I. ••• m.QtgilP.ageIW aJn_page· ~htIP(:NW!tfW,t1IolI!gnt,l,Q'.rgiq;EI!lili!Ji ~!1up:fJ:,..,.ilt!··QP4;lI!'1'V2,Q~8IY .. il'!_P''''9i$! 4hUp,:too\iYW.parallii!s..OOIifl~euf

Copyriphted materia'

20

INTR!O'DU OIER E iN SISTe:MIE DE: OIPERARiE

101 interpre~Qr de comenzil IWI di:ent de ,email

2, (.:ara dirltre uO'Il~toarela NU rapfe.!1:inrta, 0' re:SlJ!rsa pa!rr~ajata~!1 crul:!.l!1 virtl!Jlali~arii? [J I~'AM

101 proceser a 19108

S\'o .care dilllhe lifmarto,~j este aUluru'1 UilliJiil limbaj de IPtOQl'amare:? til l~rryWall

g IILi IiIUS, iouval!ds

I!J Wililiaim Heli1ry 'Gates II~ u Afildre:w S. Tan:enbaum

4" eare dirure urrnartoarele NU este {I func:Fe BI. sistemu~lui de olpernre? til cO!iltrol:ul~ acoesului Iia f1I1emo~ie

U oautalr,ea~i eliminal1ea pr:ogmme'lor virus D aSiglurare,a cOOI'nunicolfiii fntre p.rocese

g OJ',gaI1JlrZQ(,eaf~iler'91IIQr In dfrecroare

5, (:are din Ulrmatoarete siisteme de eperare NIJ este (0 losit pentru diispozitiye mobile? !OI Ope~SQ!alFis

IU ~Phone OS

o Sy,mbi,an 'OS

[JI Android

6. (';a,re di!ilIHmatoarele (,ehnollogii de' virlll.!lallilzars' nl~eaza MLJMA~ Ipe un :sislem L!im.rx:? 101 Virrua.IBox

g VIMINaire

101 VirUJlalPC

u OperilV.l

I., ee· oo:pre'lir:M~. t0rmenllljl GNU d~n disrriburte GNVIUnux"'? a 0 aJ!ilti~oipa d~n Africa

g 0 anagram! a Ci!.!vi!IJinm~i!.!i gun {arma)

o un pr,oiem car,e p:roouD6 (I oomponerU:i. lmportantaa aplil::a~iiIlor ea nllIlleaz~ peste l1Iuclelll! lirnu:;.;:

o comparliia carle sa ool,Jlpa ce d eVJOltarea rnro~e ![Jlui liml)(

Copyriphted materia'

CAIPrJOll.UL 1. ~N'fRODUCI~RI~

21

s, Care d~fil urmatoar,ele sisteme de qperarre'C! re cea mal malre ,cola pe lPila.~a

slstemelor deslktop?

Q Windows o M'~i;(; as x 10 linllX

C OpenSollans

'ft Care d~11I urmatQarele sistema de o,peraJre are cea mal mar'e ,oota pe pila~aJ

d~spo!mvel!or mobille inteUgelnle?

Q Windows, Mabille Q iPholi'l!eOS

IJ Android

10 Symbian OIS

tI DOS

iIJ U!1b:: 10 Lim,lx

1(1 OpenBSO

Copyriphted materia'

Copyrighted materia'

'Capitolull 2

Unix is lM' answer, rot only if you phrase me quesriOfJ 'ltelY careifiJUy:

• Ce ests L~rIlJlX

.. Dlstributii GJNlUiUnlu:x:

• P'alrUfionarea. disclJllui; IPreg~~il~ea pentWi iIl1lS;l,a!la!~e " Iinstalarea Kubul1Itli.l

• Iinlerla:~ CI!.I utl'lfz3iltorilJlll; lilil~ertS!fa. ]n ~~ni~lde comand.a

Ii CQnf(gurari de bazo1. ilr'ur·tm slstsm linux " Ilntaro;p@rabilitate LirluxfWindows

2 .. 1 lL.in.u x. ID'i.stribul:i i lLi nux

,

lElrim,ernl,J1 "JljinrllJx,j '£i!Shll Oas€{lmi. fQI'oSIH. pemtrll a r.r~lpra2!enta. QI hlltreaga 'cl·asa de s,istema de Cliperare ~ii rill un sus~emde ope.~af,e eoneret, ~nijPa.l" te.rmenLJ~ 'UnuJ.:;" a fiosUdl!oslit pentrur a referii nucleul: lWim.!x:l (Unux kernel),., slstemele de operate bazate pe lim.!x ~i pe liJliilitarele din pror:eow~ GNU::! f~il1ldl nUIliTll1e ,sisCeme de' ope ra re GNV?Unux. UI~eriQr;" termel1l1Uia .. ajufiis :sa. Hefol celt Ipeliltr,ll.! a rared a'lit nucl'eul Unux cat ~;i prograt1il,el'e care hmc~iQnea:za eLI acesta.

o mare pa~~e din ur!iimarel'efol!os ite in Unu,. suntt de~ltale ca. Ipmiec~e opemsoume (~ll~il cajpllQIru'1 ~4) ~ij d'~i 'SLlll'lt dazvoltalEi i1ntr·o, mani61m collaboraUv.a, sl~ .. mt. pr1och.l&9 irndepeli1deint Ullnle~e ·~~iiliILele. Licen~ele !3ut), care se aflla aceste pro~ec:::1E permit

'1 !1up:fJ:'I'!'\i'iW,~r~~:!,,~~ :lhUp,:NM'''\iYW,(lt1!U'.o r,gf

Copyriphted materia'

24

INTR!O'DU OIER E iN SISTe:MIE DE: OIPERARiE

red~shiilbui~ea codului SlUS8J, rac~Jld astlel posibil~ aJ)ari~.~a. unor noi proiectemaii ImarL care sa aduloe la I,JJn 100 programe dezvoltalle independent ~i sa le talca dnsPQnibile la un lee sub, forma l!Ifi1.9i distribu!ii.

o disbibulie Linux repl~eziint1 asHe II 0 c{]'lec~i:e de progr.ame~ ullIe:le dliin ele nflodffiiioate specTalllPentru acea disnlbuUe, care suru comibinate' cu oversillne ,de' kl9mel" de multe ,(ui~~ll ,ac,easta modificala pelllllrl.Jil a.cea. (jlistriioo~ie i, lpentru a. crealllirl sisterm de opelrare.,

Diistrioutiiile UnLlJ)( ,au capi1iJtat de-a I:ulngul tlmpului cele mal variate forme ~i destirila~ii. Uin:eleau cascop prrncllpal utili2area lor pe, sen/fMe." altere sunt destllna'lG utili,zMil p,g Ss~steme deisk~o pi' ~r all~le5urll OlPtimfl2ate perntru a OCUlpa. cat mai p~i:n:EI resurss putand aSnel n fo~osi~e in siis~e:mel'e embedded.

2.11.11 FIr incipa 1:13 Ie! d iistliibu.iii L lnux

In momel1ltul 'O~! ~a~ae)(ista lPes"le3<OO de dlislributiuaotive (oare 5'I[Jnt dezvolit8i~e in contln~are),. IlJintreelle, daaJ Pl!ililil peste 10 SILUilt cunO'&CUJle Iia scan~ l3!rga., tiiililid ulilliz:a!L'9 penltrLl,l scopurii generale,.

Deoelle mai muUe ,ol'i 0' d~strlillJLJ!ii.e nu este d~ez'i;!',oltaM de lazBfO" pu oc1ul de plecare ,consmuiiildu"llWII aniUmit sladkil all uMi aUe ,dlS1JriblJ~ii. INOUriI[ dis~filbilJl~hl! paa:!e Itrla,~~enl de la eea din care e;ste dezvo'lla,tl di,ver:se ef:emente, cum ar fi modulillil care se Ii nstaJleaz:a aplioatiil l1o:i, IloolJll Tin Oaf'!;! se 'gaseso diiverse fi~iere de o@nf~gll,Jrare .• felul ~11 oare arata aces:le fi~lier,e atc ..

P()iPlL!llari~atea distribtl~iiJlor lPoS!~e ~i urmal"H:.§. pe rpaglina web hr~tp:l/dis1rowa,tch.com.. Aic~ este realizalt un dllasa!i1lle!i1!tall dis1ribU1ililor pe baza lIilumarului de aoC!€:s,ariziilnioe ale informapil'or d:es,pre d is~ribliJti;e pe pagina 8.Iili1I~ntita,. A.cesl ctasament If'lIiJ ia irn cOlnside-rare I3foruu'll depus penlwUi m:en~inewea distrl'blJ~ieil, dar awa[~ ]l'il rnlare !ll~sL!r~ if1!h.3r-esul~ !TIarinfes~at de LlIti:li:ZaitorL

Ce:I:e mai aCOe!;la1e .~ 6 odislfibl,Jl~iii in ullirm!JI! an (la data ,de 19.,09.,.20(9) SUriit lp\reoontate in tabe:llLJIII :2,,1 (coloana.' Accese~ prezil1ltil.lF1umartull mediu de acce,se .l:i~nice pe, perklada uWmUi11 en; lD;istriootia SLS oeste descrisaonlline11).

Pe Ilam~~ dli's~ribu~iiI!e de lIZ. ge!'i!'e~all {pe'n1b'use'f'!leresa!1J pentrul 'calolilaloare pe:rsonale} e;-Jst~. ~i distribLJ~li dedicate ulnuil seep precis I(one' putp'Use)- spre El'xemlpllLJ M'llsix:~" distwib~~i:e diadicala pmducefr~ de mater:iaill mul~ilnmediia,. SystemRescueCID3, distrlbJ~la UV€I en {vezi $oo~ilJllnea 2.,.2.,3)spac.ial izata ]lr:I raparare.a u nL!,lil oaloullator pecare :5is:temlJ~ ,de operare nu se ,mai ini~ial ~zeazol di!'1l m:o~i'lie ce!lln de software, sau IBa,cni':ack~, disllrib~~i:e Live OlD care olera uJ~mtarele necesere atacarii unel re'tele de calcula,toiue.

o clasa apane de distribytii '0 reprelulr!t~oole 'Calf€! :a~ ea ~i'l1t1! (louparea a C&1 maii pu~in spa,tiu. Gea maii OLit'loscuta dlilstrilOUl!ie ce IUIi'tm.are:!?teaceSl Ill,JJcrtJlE!Sl-e D8imnSmaIiLillux~, d~strlbu!ie care U;tr~e~~esa ~ncl~da 1111 dear 50M8 0 distr,iltll!Jfia oCornp!eta cu irntel'iia,t,a grafica ~:ilcu toaw 9ipllr:ca~iile ul!uaJe"

]ll'ttp;J/er!,:wik!ipedia,Q'rg1wilkil5()lllandililg_Uilim:o; ... S:y~'t€'m

~hittp;t!WwW', musl:<.olr.g:<lr!elflJ' . .

~ hr!tp~i~.!iy~r~$[)(:q.,~rg'

~ hlnp1.l~wwJ'(IiffI~~· ~~plQ:iLQ!&;p<l!l)k~r~G!t:,~~!f'!t 5 h,ttpi/wi.i;N' .. di<lmlillsrn ;l!llKriliJ:O;:"Orgl

Copyriphted materia'

CAIPrJOll.UL 2. ~NS"fAI.A,FlIe:A UNUX. OONFIIGIURA.A1 DE: BAZA

T~lJ)ellll~ 2.1 : Cele mai aooesa~e distrioU'lii

Poz., "nul apariUei I

1

~

~1--~~---!1----===----~'----~~~-----1-1~4~~4~·.~->~

I 140'1 <:

199{j . 1074< .

12 MEPI8 ~ 2003 nebian 51:H5=

"'7 P'CUinuxOS ~ :2003 Mand~iva (Mandrake} 853<

a Puppy ~ 2005 71.8;.

j'fOI CenlOS-·. -~ :2003 Red Hat 6216<

~1==~.A=rC~ln=. --~I~--~20~O~,2~--~--------------=I=~6~17~>= •. ~

, 4 FreeS S D I 19913 386BSD4£li1>

IPe hlinga acsstea, oomurilita~iil~e au derzvoltat dli;slrribu.ni caracteriis~ice urlo:r an umit:e!rone geogra:llice - Kiw~ UtlU'J{~ ,este 0 dlistlfibu~i:e adaptalfi utillilato'.riilor dim IAomr..nia.

IPe Interllilet. Sl!JfiI~ disponibilemail mu1lte dragram,E'i; care prezinta evoiluJia diistribl!.!~lillm ~i f,ell,.ll in caire au derivat una. din alta .. 0 sif'lillpla camara a ~irulluil de ,ooraotere ".lilJUX diS'ffO timeJ.;nI?t pe Google images2 va ofen cfilteva zaci ,de vananteaJei±H::es~6i diagrnr'lfle. 0. versh.!nEl care CQ~~~ne dOaJ~ prjncipaJrale d~SUillbu~iji esle pre,zenta'liln rugura 2,1.

2.1.2 Oobian.. Ulbul1Itu

Iljlna,dlin1re priime'le dlist!i1jbu~ii ,apirote 8stEi DalbialJl Din 199i3i ~i pana ~n pre,~ent aceasta diMributiea. reprez:entat IPunC1u'll ode p.1ecaN~i3i.lPeS:le 40 (f,e dis~rilbul~ii ,.

Il!jlnul d~rntm celemaiI1l118Jllavani~}e.alie disUlbu~ei n rep rezlil1ta stllpo~tul bun diispoliJJibllllpe Iln~eme~~ atat pe pagina web {)ficiaM,~ cat !iii ~ gl1e' S!i1e'·l,uil" O~stritll,J~ila. of era pOisib~llitalEHII de a. instala $i oon~igufa. siisteml!J~ de operaJrE!! fOI(lSiilr'lti paetmte. fiiiM diiSpOr:iitlill'e peste 2;5000 de pac~hele4 -e)(is~a ,dispOlililbill supo,rt IpeiW,u aC,f(Jit1jliz;9irea faelill ~.il o:rganizat~a: si!stemuilli die opera~e, De asemenea sunt d.SPO:rliibiile trei variiant'e al'e disllribll!~iiei: stable" tes:tlllg !?i unstable",e:w;iitlu1d1 astlel poslbilliltalaa alegelriil gradu'i:uil de stooilitata !?i noutate dor~t.

Cea. mal c~noscIl.!Hi. d[,stribu1i€ d€.rilvahl din D€bialil,est€ IlJbu1lt1iJ5,. In momentul de~a~a Il!Jlblllntues~e ~i dliistrioolpa eu caa mal mare parpularitate dintre teats distliiibu~m9 ,e,xistel11lte.l' ~Iiilnd pSi pliirnllul ioe i'n clasamenltd dlis:~r,owa.tch.comdEl aproape paMU 31nil. Altuull p:~~li1cipal

1 ht.'pdJ1o:.iwillint:lx .. o~g! "nUpl;ffl.ITlRiges,google,,OOml ~hupJ}/W!,!'f!,Ii.,deb~an _Qrg1~upporll 4it! ~r$~rl!,'l~. D~!I:;Ji!\l!l1 !;i,l;il '~~1 GhUp,:loo\!YW,l,lIbutlltl,:l,oom

Copyriphted materia'

26

t 1 ~ 1 1 a 1 I :1 2 :ii' :) :i! ~. '2 2 2 2' :i!
~ !I ~ ~ ~ '!I ~ ~ (I 'il' (I !;I (I Q 0 !l' Q Q
9 !I ~! 9 9 ~, 9 9 (I ~I (I 1(1 I)i (I (I I), [I (I
2 il .. S 6 " (j 9 (I il 2 :'l ~ 5, 6 "1 8: 9
1 I J 1
flIklY, IlSPl ~
, •• j I __ J
"',,"' -r",b I I
.... I
'11::'r I I
~bun.~ T I I I
,-. .
p.ebla, Tl I 1 I ~
....
... 1. I I I 1
""'I I I I I j
Kf1~,' PI~ iIIri
5!L5 . I~ar is'''m111 u~ut I I I j
... •
-- •• 1 IfnO(~1 1 1'1 1 1.1•1 1 I
I '!fi:,j! ~~tE~((~, i
. '!JI" e.l.1 I I I I I I I I I I I j
~. ~(i>;\O'iIJ
5~i r- ElJrldr.a'!! I I ~"'nlJ~ I
... ....
·I~ J~~ -
;eO H~f .5 I
,.A.
- 1,1
.A.
Fer!!~( I'!l f(l~~
I
1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2: 2 2 2 2 2 2 2
9 !I ~I 9 9 !!I' !I 9 I) (II 0 I) ~I 0 0 Ill, 0 0
~ (I ~I 9 ~ Il III .1 ~ ~ ~I " 111 ~, 0 " I) Q "
2 .3 -4 !> 6 'I 8 9 (I 1 ~. ~ ~ !> 6 "I 8 ~ a~ acest~i dlistnbu~ii eSI.tl, iJ~llJl~il1lta tn llItUi.zam, Il:lis:~ribu~i:a Cltln~Une~Cla.te ap;liicaliiil,e de oare 1.1111 ut~iilza~or 8.1"9 n€\!loie ~i 1r!!lalliz,E!az~a Itlriu.!lu;l dinue cQ:~UglL!raritn Iili1lod automat Un a,varu:a] mare Ipe cere 11 of era esie sl!Jpclrtul disiPCH'il~billl ~e, fmulmull oHaiiaL

NiiV'e~~~cie ad'optie 811 aoostuisuSl€!,rlfll (lleopemre a creSCIiJ~ U5Qm Ma~.a cu dis~riouirea acesluia preif1lstaJlat pe caocu'labare. Plrima.inu~la:tlva~f1I ecest sens ,fli. avut,o until dintr-e '00,1 maii rlmari pmdiLllcatori dle echipa!l1i1:ente Ii eare, in mai 200'7, aanl!Jntat oa va s,c·Qarte pG pia~il!J calcullaloarre des1k;,top ~II llaptop,·t!!i ca!'Ie .ai~ preinstall:llit UbtirilllUi. Wn ,pre,z.en1:j un mare rlUFir1i!lJ die ()o.mIPIiJ~ere desktop., ~a[fJ'to,p dar $Ii de ~i,~ ne~boo~k S·l,IlU1t vMdute:cu lil1!J1x preiinslallat

Copyrighled materia

CAIPrJOll.UL 2. ~NS"fAI.A.FlIe:A UNUX. OONFIIGIURA.A1 DE: BAZA

2.1.3 Tipuri de distrijbu~jiii L.inux

]n liII e'xi$t~ do~a COlrl(;epte imporlal1lte h:!Q'ate Ide $tabil~tatea, sigurarilta. ~igradlJll eIe nouta/teal iaplica:~1iIo:r {:lill nUl Iil!umai):. l,!\ers~l!!nile staib lIe (stable) ~~Icele CUI un grad de noutate ndicat {bleeding edge). Acaste dcu,J.a cancelP1e IN';lpre.il:lirilta(jou;leil(tH~llfIiIle are modului Yn care eels dezvoltarl:a 10 ap~[calie ..

VerslunUeslabllEl {:s:tabfe) Irepr:ezi rita versitl!1l ~ a!le programello.r care aUI tost taslale un tim!) ~li1d9~lJIngat, ale caror blllg·lllJlrll !ill,Jlflost rEl~oliV9it9, cars nUl prlilltli1tili. pro llieme ca irilcomJ)'allbi!lita,te ~i care au un glracl {Ie si:gll!lran~~ Irioicat irUir.<o versiWle!Habi~a este dest~1 de improbabTiI sa apara brese d esecuriila:le.. .Acesle versiufilii apar rar deoarece ests nevoie de tilnl p pennu a crea stabilLtatea neciesara.

IDezavantajlJil verrSliunillor stabiil'e es~e acelaca ap lioa~ili~e! Irlll!J prezint~ IniC!fun Igrrad de ooufala. De! multe (Hi pot s~ dliLif'El:ze' 3ri1i pID"id c~ri1Idlo liilOU8 versiiline 3.unel aplica~il s.~ fie introch.Js·a. 'ilf!rIT-o velrsiuna stabila a. urJlei, dijs1riby~ili I!".i ri IlIX,

Versiunilesltabl,le! $1.lI111 lolosite iml sp!;N;:ial pentru 5 ave ro d;;JitOflitii gradu]uii de stabiliita1e ~i sigulran~a. (11e riil.

Versiuniil~ cu 1iI1il grad de noutale ridicat {bJ8,eding edge)repreziinta verrs!iurrili recente :a!le programelof, V9r5!iuni cars irrcludl ulttmele 1mbunata!ijri ~i inova~ij. Aces:te vers,iuni :8ipaf des~LiI de des, 1roov,en~a lor de api8iri~iie fii 00 mn ,mare rn asura inrl!uen~a~ade ma~i lli1Iea oam~filliUJI~iU oe de·z:vo!lt~. aplica~Ta ~il de iml:Jun&l~~ilr~l~e aduse,

IlDe2:avantajul versh.milor eu grad de nOlnate· ridiicat ,este ,acell'a cli pre.zilnlla lun grad de staoilitate sl de si:gl!r,an~ hiloerl. de IIilmIU ~t:e o~ij scazut. Oal.o!ril:a testarri slabeaaplica~jUor' (din liipsa. de timp)."acestea prreziintii des;eOlri Ig~uri de securi~ate salJi probleme de stabilirta1e-"

Versiunlle 'eu grad de noutate ~idioat SUfilt recomandete celor care dcresc sa.aiba cere malil noii tehnol·ogii irnmlplernenta,te CIU orioa cest. Be Ii1lJ5Urn recomandate peliliruser¥ere,. eii pantriu calculatoare uncle' sl.a!bilHatea ~;i sig~ranta IrlliJ :sun~ elemanla ciheiie.

bra cela dotla ~lipuri de apl[ca~i Ipre~entate exista numeroase I1Iliwluriil de cOlmpromis, .. Ale@en~a un~~ asHel de niivel perll~rt.I unslstem de oparalT,e {m03Ji apro:a.pe· de stabimate ssu mat aprcape de celie lmai noi tehllilio~ogii} tre!buiefacl!iI~ linaoo Clont de scopul calollJlla~oriUrl!Ju pe care va n ~nstalat. ~i de· gradufl de securlit8i~e :,}il de stabill~tale pe care treoute sa n prezinte acesta,

l[)istriioo~iile8liu rnaduri diferite dellfalare a ,co:nceplelor stable ~~ .bI~{fl9·er:J{)e. Spre e'xemp1u, dlrst~ibl!ilia. De!Otlan poa;te fi iir'ls~alat~ ms verS'iLJlf1Ii·:

• sfable- veffiiiulne stabm1li, au aplic,a~ii testale iflflLlilittilrmp

• resting - ver,siul1Ie de tesl8!ra, dUipi 0 pane-ada de' tin1llP devine \IS~s:fi1Jlnea stable

.. u,rlS(abi8- versiune cere hl(;al~ipore'11!la pmgramale tn versiunilie 1m bfe:eding<edge"

cevine'rlersil!lnea testing dupa 0 per1ioada

IllJIlbillntuare un ddu de d1ez.v()llare de 6 luni {I!ilI €!ilglreza feJeasecycte = cial uee lensare ) .. Aces~ lueru presuplJIrlle dez.\IIoltarea distlributie~til1llP de (3 IUlnu !?i [at!sarea une~ rl!Oi verrsi.uni duptl aceastilli per~oada ... in pre'2:ent, IljlbunW ~a!ilseazl distrioolii ]i1 aprme (1fi'lumaflL!l X.04) $ii ilO 0C10m'brlie (numl11n:,iI! )("~ o~ - X reprelintll uHimele d:ou~ citre d~rli 31n (pentml 2009' - 9,20110 - 11'0 elc .. ).

Copyriphted materia'

28

INTR!O'DU OIER E iN SISTe:MIE DE: OIPERARiE

Fe IIElrnga aceste versh.mi" Uburntu are ~i 0 venTune LIS (Long Term SlJpporl) Cili.! un dclu de dezveltare de ,2anii, ve:r5ii!,JJne pen,tru caire esta ofe;rit SUIPorrt timpde :3 atni pantru sistema des~top {5 aJl"li lPent~iU sistema saNer).

Peln11ru fiiecare versiL.irle de' UbunluJKubuli1tlll, cel.email ~tiilit.2ate ttei varrianle de iins!alare 5unt

.. Instar'il!lrea 5ervE!reSI,e mal apropllatade lDebiam ~ deS1abilitat,ea, aceiS:~uua, ESL'€! ~ecomarndata penuu calcli.!latoare care trebuie sa Orel'9 stabililale $ii sf,gui"m~~"

• Instalalrea desktop {cea mai l[zuall~~ perlmite lI!lili2atoruiul sa. iinls~alle'2e variaJnta ldesiktop a sfstemllilui deope;r,aJre mlosimi un a'Sislentin mlod grano" Panrtrl.! ,0 bun a rluno~iQrlI~H~',. $e recorll1!an:di ~tHizarea ~r1Ill1i si~~eml eli GeIIIMnSS4lMB de IAAM"

• Instaiallillaaitar,naJla permit~ utilizatorUII:uisa inS~€lza varianta deskt01P, 'ililsa ,asis~enml de unsla!lare nu va mat fi LJn~1 in mod gratic eii unul ]11I moo text. Dazal pe ,aslstentul de iil"lstalalre alii disJiriblIfiei IDebian" DTn acest motii~ vartanta alil:email:e poa!efi instalata ~i pe s'isteme au mai 'Pu~irll oe3B4 1MB de RAM. Un aU aVaJnta:j al 'varitantei ,alternate: este acsla ca. permitea reali:z:area unsl palrtil~o.narli a'l;!'ansa~9 a hard,oisk·ului., oterilnd 5UIP0rt pe.l1lm uti,li'zalrea. RAlnl sat! LVM:;l (atrillbele tehl1lologi~ permit realiz:aJrea de partl1~iliicare includ slpa~uUlI de pe mai mlllRe har'd"ciislk"uri}.,

Pl(l· la_rilga, aoeste versiUlriemail e.::<istii:$iwrsil.lrJeaNfiltJ;xJok.Remi.x.(~ntn.JIl.Calol.llla.toare de t~p netbook}.

2.2.11 Allegelrea distributlei Umllx

D ulpa ,CIUIIT1l a fost mer1!t"onat $i )n5er::l~u(Jea ;:L1." e'xisla mal ml.!ll~eliIPu~jl de diistrHju~iL CAte,.r,a: crliterfid'e al:egere a. une~ dis~riibulirEUJlI fos~ l1IiiIentiooate antertor,

P~~flciipal~l~e enteriii folosite in ategema. dislriibu~iillorsulrIt:

• lfliV!1lIIUI die $talbilit~te ~ii gradLil1 dB noutatei1liIIElplica~iIQ~ (~.n rela~ie (li,J1 liliveh,JI da :stablilita~e, dup~.ljum a. losl mel':r~on8it aJiille~ior)

.suporwl o'leri~ de'oomuni~aJte {sau de campania care dez!idlta dis.t(iibliJ~ra)

" rammamatea CJUI anumite ,oomponernte aile sis~elilHjl1Ji, in fHincipal1 sistemul de pache~e {acesla nul repre,zin~A un criteril!.! f03wt.e ~mpoftant pentrtll Inoi u umizatari}

,. :slipor~ul pQi'l~rli h ardiware·ull d~sponlbill tn calciJl illilor- aisUii bii.i~ille' P01 ti disponi bile pen~(l1LI plaUonne diferite (procrllsoare' d[lfer~te, ~i pot o~eri eeces raeil ~'a drive-r·e peJ1l!fili.l hardwaf·e variat.

.. resursele diisponubile, p€I carootatolf = ]rlIt cazulln ,oor€l resursele calOlJh~lltonJlLli JW lear,€! va iinstala lioux sun~ scal:l!Ite,se r€Camatld;l caullarea t,lrileii ,ais1lriiblJ~ii C!u lcerinlesc~:z.Ul'6

1IR~'1,JI'!,Q~~~ .Al.~tJ.'Ij Q~ rtt~JI!p~!'lI$1i~ Oii~k~ ~L(jgica:ll VOlume Mani~.gs;r

Copyriphted materia'

CAIPrJOll.UL 2. ~NS"fAI.A.FlIe:A UNUX. OONFIIGIURA.A1 DE: BAZA

• destrn9ltia. sisl:emulL!.!il de ope,rare- mn eazut ml care se urm~re~te ,umi;z8il'ea UfilU>:: pemru Q al1llunita acUvitate/sarcina se Irecomandia installaire,a unel d istribu1ii special oonoepll~.e (~ncazlill in CaI'E! g:<istl)- (vezii $9c~illfilea .2 . .1 .1 ).

l[)iis,triiool1ia. aleasacaJSJupo.rt penlif'u acea5t~. carte este Kubuntu9. 10 DeskJop 1, d is~ributre deli11vata din l~lbllntu.'l care:

• of,ari un nil"el acc:eptabil de s.~abi'lii,tal€l ralPorlifnla. ni\lS~ui (ie: noutate 011 paclhetelor .. airEl 0 oomUirnltalafoarte Ilarga, fornma1a dim to~i u~illiZ:9!torli~ de UbUlnll,tlJ1 l?iderivate ata aces~uj.a

• ofQr~ supor~ facil penUulhiardware IPro,prietalr,. hardw3l!'e cars nu are dli'iiver-e opensmm:;e (iiS,pornibllle imp~iei~ in distritlu~iiile ~ilfll!Jx.; lTIaj(Hitatea dis,po~Hiveilor eo.mlllne $Unt sopl()r~a~e

" poo~e ~l.llnc~iona bina poe unsislalillll desldop actllaJ, dat fliind celi1irli1eJia acestei:a~ • 5iS~eml!Jl pe care \!lEI. fii instalat vaf oolizat oa d'esktlop

2.2.2 Plregitirea.$ istel1ul Uti

Il1ecaresistem de' Q,perare (~i iimplioiit (listribu~e UIilIJX) es~e inS01it de oserf:e (~'e celtiiril~e rninme hardware. .Aoosteas'unt recol1ii!'andari CaJrre,in c8izt.ll~ilil cereeunt i.noeptili1!rle." asigura bunafunctionara a. sis~eml!Jh.l~ de ope,r'ara. ilrl anul1l1i~e 5iitlJia~i, progmmella care se ocupa de insla!l.ar&asiSitemu~J!jllde operare vor del:ecta. nei'lndepmnlrea cerin~elor mlnlime ha~'ware ~i vor n!!'il.lea ccmliluarea prooesului de instaJarre,

IDisUlibti~a a!leas~ in aceast~cane ~Kubt!lflru 9.10) .are I!Jrmatoare:119 ceriin~e hardware (recomandar'il" in Iparame:ll:il!i.se wagl1ses.cooriiI!11:ele min~meJ:

• plroo'eS(l'F xes 700 MlHIz (rrniinl:3QO MHz)

• 13:84 MEl RAM ~lfJ1iinJ: 54 MiS, ,IR:A!M -Ia rlfistalaJreaf~r.l medlu gramc) .. 8 GB spaliu. pe IHDD {mi!i!l; 4! GB.~'

.. p~aca video capabliia sa a~i~eze IN:;!zO:lu~a ~I024x76a (Irilf:lin: '64Ct'!ii480)

• pen~ru irilstal.are!?i aGtl.laJlizarea.!;iiistemuluii - oonexiil.lnE! la ~ntemet {m~n: CD·HOM

eau placa de r,etea}

IPrinl~re principalel!e Iproblem'e ee ~f1! de otili::!!:a!rrea facilii, a UrlUi5isteliTili de operare 0 repl1elilil1a lupsa. me:liI1Ioriei RAM. Si.s~emul de opetrara wlos~~e penll'u stoearaa datelor tempOJara memorla IRAM, Aceast,a: are avanta]lJJll.lrlUi Hmp de raspUilos .• ~~ ia:lll.lIlrHili~1e~a de Cmrar()arM!' man, ](JS~ este Iliimitat!§J din jpIJlIlIctlJl1 de vedere al capaciu!!~lii I(s~s~e,mel:e actuale ou aJlJ, lin mod normal. mal mus de 2GB de memorle RAM).

At~noic'Md mriltmaga m.em:Ollie RAM eS1e 1lIlrlli1lpllU~a c,o date" exiist·;l dOllJasolutii allte:ma:live.. Pf1ima d~n elie conS1A il1 ne~localr,ea de mernorle RAM psmru progria:mele

'l!1up:fJ:~,~J1I~~,.Qrg1 ;lhUps:!th·ijlp"ubLJll'!'biJI.cO!1n~,Ql)mmr:il,ml1:lI.IlI1l~1:a:lla1Ionr8y$l~rnIAequll~ijm!l!1t$

Copyriphted materia'

30

INTR!O'DU OIER E iN SISTe:MIE DE: OIPERARiE

care eer acest lucrul. Ca urmare IP~ogr,amtil respec~iv nu va pliitea func;~i'Qn8i~i vagelilera erori. AtliJnc~ oand p~ogramul in cauza es~e urtlJlvital pentru func'1ionarea sijstem~!liJi de oparaw9, fllJnc~iol1area. ifil,tregulu~s!listem die oper,are po.at9 deveni rnsmbi'll~.

A dO!IJa varia nota, este aceea ~n care da,tele care arlr,ebui sloeate tOI memoria AAMs'Lmt Slooate liltr·,o a!lta msrnorle (1P'El hard-disk S;:lIUI po 0 Imemoria pa USB)." Deoaraoe memorla A,AlM este oea Imai Irapid~. memoriie d,iln siSiGIi"I1I, ut.llrzaJrea unui a!1~tip de mernOfl:ElVa alfage dupili. sine panall~:ari de periormlaJn~~,. Aceas1~ 5ioll.ltli€l sa nume~ta swappilng i(laJtOrliita mooului in care fUI1C1iiol'ileaz:a: ,daca memeria RAM ,eSle plirna sl aPcalr careripenlw elccarea de noi wile de liliiI,amona, 0 par'tedllin dla,ta~e a:llate ,oej:a In memor~~ RAM sum mutate pEl' unaltHp de memorle, in acestfell elibeT.and~·se memoria RAM., rill m011lnefl~LJI lin cam ,datele mutate anrlEtior pe, unaa tiip de memorie sunt ,Oeriut9 de' prog'rame, ele' stint mut:a:le Tnapoi ~n ~AM (daC'3 nu e:sts's'U[]icient. toe InacEl~ momenl 00 va elibera 0 parte d~:n RAM co,piiml alte da,te diril AAMIlpesuporlul1 de l1'iu~tli1lmiie).

cea It'!i1IaJU l.i:Zilia'l~ ~i ieffinl~so~U'!ie' de memoi'ie tol~sill.~ permuswaJP este natdl-cliisk·ul (\le:z~ sectjunea 5,6). Siislemele de opera!'e de 'Ilip Lifi!l!l)( fd:os'esc in 'genera!1 Q :z:on~, dedicata poe hard-disk !Il,umita pPlrliti'e de swap., Aoeasta palrti!~e are 11m 'general dimensil~lnu a.propi'ate de cele ale mem,oriel RAM (de olrdinul ·~·2 G8J .. Wim:iows"ul~fI slstemul de 0iPerare Mac OS :x folQs€'Sc pentru swap ~i~~e're a C'aror d~mensitm'€: se poote ,exJ:inde 5aJU mic~iora ~11 fl!J~cpe de necesitafi.

o parti~lQ repreziu1!m 0 di'l,(llziune logics a u!ilt!li hard-disk. Pri!ill parU~iom:lfie un hard· dislk. IBsla impa.rti~ in mai mlll~e parti1iu. IPe lIr'II haird,dllsik poate exiMa~i 0 singurl:li paf~~~je,.

Uin harol"disk_ ,este neIPa:rti"olil!atatl.Jnci ca rid pe ,el nu e>::ista nidi 0 Ipartitie. Pa~ti~i,oi"ltilIFea.lm~u halrd-disl:I:. wi face ps acestasa aiba aceea~ii Gompottare ca i'riIlai milille hard·dlisk~uri indepeildente.,. Oiferel1i~a tnltre par~i!:ii ~i hafd~islk.'l!ri reale consti! II"! faptul~ ca partrti ile de pe U!i'll h ardf.disik fu,llose'scacelea~i reeurse hardware (~ii, iimlpJk:iit, i!i'llcazUl~ unai defoo~[uni hawdware a hard-d isk~tlIllJl, dateile de pe toa.~e par~ipile pOl devel1i~ il1acces~b.W'e). in pius partiJii~e pot Ii Irredimensionalte dupa ce au f050t cr,eate, i'ml schirnb disclllfileau e dimernsi~l'lIe ~i)(iL

[ntr-o parUltie sa poale ere-a. U!iI S~sitem de 1i$lere perntru s:~ocarea 1i$lere!l'or eau p3!~~i~la pcate fi u~jlirnta ~11 SCOPl.lIIri speoialle" eumsuet ,de exe'mp,l'u parli~uj[,e de swap,. IPadi~ilile de swap nu fo!os,esc un S:V5~em de flisiere ea NTFS, FAT3:::! saUl ex1:3. Sistel'ilfilul de ope,r.are are metod:e proprii de a argalnfza datele in ale ~~ de a. ll'e face user aeacc&ysat (vezj capitollul 4)."

.Avantajele IJtuizi3ilrii de par~it~i sunl urm1:litoarel,e;

• posJbmlaloo irt6t8illart~ mSii multorSliStame de o[p:aralra pill aCiela~i Ih ard:·dis k~ - sa poa~e al'ege' llIUetior, 101 porrliirea S~S1emului die caJl{:ul., care cfin e~e va fi roiosil (vezv sec~~unea 6.2);,

• posii.biHla.100 de a separa. datele lpersonate de da1e:lelQlooite de si:s~emlJl de 'operraire~:i de programe - cae;§! datele person.alea~e u~ili~:atorilo:r se gi1isesc. pe 0

Copyriphted materia'

CAIPrJOll.UL 2. ~NS"fAI.A.FlIe:A UNUX. OONFIIGIURA.A1 DE: BAZA

31

aJlt~. parti~ie. :slislemlill de qpelrare n~ ma~ poate fil PQimJi~ ~ieste l10cesara reinstalaJrea lui, datel'e I'lLlJ vor f ateetate in ni()kmf,ell;

.. se p'oa/~e l.!til~aacela~i sPai~iLl de swap intre ,mai, mull.e s,js~eme de operare de trp Wlr1U x insta;llaJe pe! ace!l~ii sistem clecaloul {fo,IQSlndlaceea~u partiitie deS'W~p pen~rLlJ toa.te).

liparii de IPartilli

IPrlmliJll s,eetor fizic die Ipe un hatid"dlisk poru't~. nl!Jrrnele Miaster IBoot .R.ecollll(MB R) (\le:i1:l~ secllunEia EL2:.1 J. AC~sitsootor are 51.2oa:te1i ~ioon~ine Inf.oritrla~Ji importal'1!.te desplr'e moolllillin care oeste· palr~i~iQri(;i:,t t"LaJrd!-di$lk-ll.lll.

& I[li!lic~ acest se(jQr e$te~~elrS$aLlJ $!.lprascriiS toalte infurrni3i~nle de !pI;! IliiartHfisk se pi'erdl, ~ In Cadrl!l!1 MBR se gi!!iseso informatiil desore 11ecarle partiipe de ee haro-disK,.A;ceste irnforrnaJ~ii sunt st,ocate rrntr·o taibeUi. de fl\arli~i~ prlmare care are doar Ipatn;! intrarrL Prtlil urrnare MBR"lu~1 poate r€:~iine ifilfcmma'Ui pernru doa~ patfiUI parti1~~ p~ilni1lalfe" Una dintre aceste paittr:u pa.r~i~ii va f marca@.ca acuva ~il de pe ea. sa va iililcerca porni:r,ea sii:stemului de operaoo ..

o partiili:e Iprimar.a IPonte aon~ilned!oat un.s~l'Igur siis~em die fi~lie;;e. Pelfll~rUl a lei imina limitalfea pe care: 0 plI'>e'zinta MBR-Iul '~de a IPll~ea f\e~irte dear pa1ru parti~n p~ima!'le) a. ~ost Clil\l'arta parU~I~ ~:x:'il:l!si. Aoast tip de paJlijia ,ocupa lot '0 intrare· rn tabella de paJrti.~ii din MIBR ·insa poate cM~lne Iia r·iinclulll s:alll mai mUllile Ipat11,n logice" fieC8ife p\a~1i~ieav'in.d asociat unsis[ertm de fi~iienl ... INli.!marul~ de parti~ii I!ogioe !11C~U5e inir"o' pa.~ti~r:e e)(~insa este limitat o':OaJr de ,dimensiuni le parti~lei e'Xtin:se ~i de struc:tura. de date folositil pentru a reline i!il1orma:~iille Gasp]"e partlr!iile tog ice,

lliJlnele· siSleme deopemr,e treit:ruie sa fie installate 1pE! p'iilrtitii plrumare perr~ru a punea porrnL ]n aceasta.c9!~ego·rie lilnllra MS"OOS. ~i t1oa.te ~ersi unile de Windlowscare depind de: 'el (Windows :],.:<., Windows 95, WlirtdoW$ 98!1 Windows Mi:llll;lniurrl)., precum!?! E3SlCt

2.2.3 Live CD

IPeli1ltrI.JIl Ulb .. m~u 91,1 Or (~il derijvalele prOCUIl1 IKl,Ibt!lrHJ.JJ~ lIatria.l1ta .gralica. de installare este disponibil~. :suo forrrma IJInui live CD.

IlJ'n Live· CD (sau bhro! DVIIJ) 'este! Uri! CD (DViD) caJ'e contine lun slstem de operare care poate fi po rr:r it direc~ (loooH:m1li), tMa a. avea rne\ioie deir1s~alafea pe IlJrilI Mrdl-disk sau de pr'e2:€II1i!a ace:stLl~a"

IExista ~m UVEl USIB·~ rl, djs:po~[iljve, USB boot.·abnEl eLI sisl:·eme de ope rare CEl!l"9 au, de roulte mi" ada!Ulgata~i IPosibil ita,tea scnMii irnflDrlma1iilor pe, USB (oomparadiv eu ILiive CDJDVo..uriile unde vlilfmli1l1laU~le·se re~n imp!liciit doer in memo:rie).

',I)!hi~~ q~~ !11!!Qrlr'!l1~~i1riil ,d~ M8R :'0 pll\l~, f9h$~!1d i!,J~i!i~~~ $p~c~;l!I!;!:~!o;l '$oQ' P9t ~~p"Jf~ d\l;~I~ Q$ pI;! haltd··(Mk prli"i IreCtln:oa$~l!!lr·ealilparl!l(ir e3!~:aeteJI~~lc~ \silsteffielm' de fI$iler.e,

Copyriphted materia'

INTR!O'DU OIER E iN SISTe:MIE DE: OIPERARiE

Termenul '·UV&" vine de la fap~ul cil pe un singur disc se Qi~s;e:sc to!8!le: ~~~ierele necesare fUIi1i~Ofli!iriii unui sist:em de (Iperare'." ~fu,a a f neoesara co;pierea llIlIiluifv'ilier pe hard~lusk inairMea p mlii1r~ii sis~eniu.!l'lui ,de a;pera~e,

Asffel un (j,ve CD In~ mooiliici[J'i! nicil,lr1 felsis'len!n!ul de lope1rare instaija,t Ip:e hard"disk, excep~~e fac~rnd situa:p~le canal urmiza:LorlJi I dQre~ta IliIl filiilool expres acest lucru, Un s!lstem deopeJ',aire pre~en~, pe lun Uiva OlD asle totu~i unul rlormal, aslle! litl>cat are nav,oie de e')(lls~en~a LJrllJiiSu port pentrut a PUltea :salva inforllfl1la~ii de state 11111 figielreelC.

Perl!1rll.la fe,~(l!I;va p.roblema, Ill,JI.crl[Jh . .liolJfi?iere.1n cQ:ooi~iile ~n care 'in mod iimpillicit lOuSe Iluc:reaz;i (:u un hard-d~sk" un Live CD rQlose~te un tillltldlisk to poniune din mernorla FlAM) preciUm un ha~d-disk.

To,a~e datele 'care eeseno in far:ndisksuJil~ aooesibille pe t:oata pario~da~n care :sis.tenilU!~ deope;rare rlul',eaza.. Atlilnei c,~nd aeesta este opnt, datele diin IRAM se p[erdl~i, impl~cit, tOlt oO!il~in~tul ralr'ldfsk~uluiii este ;lers. DeGlce:ea. la op:drea until sistem pomlt de pe Live CD, sistemul de callcu~ revlne Iia starea an~e~ioara pomTriL

Um~za.r'ea uil1ei IPo!,,!iuni olin memorla IRAM pe post de har:d"d'isk o~era avantajul uniU~ hmp de aco~s!?i a Utnei ra,te de! transfelilliTlaii bune decal]11I 'Gazlull un~i disk. l[}ez;a~nt~jtJIlleste aceta cii apllica~iil e vor ave-a disp0ril iibi l\io, cantitarte mai mica de' RAM. IPenb'u a putsa nrla in oond]ilii n:orrll!l:tle UHl lJve CD are neveie de 512M B de rrrnemorr~e RAM, millilimul necssar fiilnd .25SMB .

. A~adar IiJn Live CD of era pos~billita,tea 1I'ilstar:i~ ~ij Il!Itmza;i~ unuli gjisten'! de operare ~I"! conditiii de depliina sigur,aJ'l~a. penlru SOfiwaJfe-ul iiilStailat ope s;i;stemul,ds! calculi., Oe J'J1iLIiLe oril, Lilve CO·urile surnt rolosite pen~rl!i Irecl!.!pera!'eada:lalor :a:f,lal,e Ipe Q pa.rti~ie ce: nu ma~ pOlate fi aooesal:a din s'istemul de operare il1s1allat pe hard·di:s!k (spre exempll,JllatlJ!'lo~ ,cand 5istemull de Qperare' I1IIU mai pomes~e) ...

2.2.4 IlnstallalreKJU bu ntu

K!ubl!lliltu sste 0 di;5iWibUl~i€' derivat;a din Ubuntu;, distr~bu!ie care follose~teca desktop eoviro:l1!ment KID'E[n 1100 de GNaME{v~:t:i sec:~iiunei3i 13.,.7). Kuountues1e, parle a prol:ec~i.ll ulii U buntI!J ~i tolos<e~leaoee~i arh~lec;~Llr'aJ a.oelle~i repositQry-uri ~i ,acer:eas.~ pachiete ca ~i Ubun!ilj (vezil sec~iu!'llea3 .. 2).,

Pe:nI!I'u a. instala KUOOfililul (~i 'in general ariee diis;tr~bUJ~iE! Lh'l!U~) pa hard-dis iii, este neeesara crearea a eel pu~in deua :pairtir~iii: una. pe care va fli iinstallal. slistemLiI de oper,are ~ ena pentru swap., Acest rliJoru poa,tef~ Ireallizat iI1N3!ili1it'B;;I irilsta~ariii Ipropriu-zise ,{fo'iosind pl"ogram.especiaJli:zalte tn admin~strarea parU1~Hor cum aJ~ril fe/is/(, GPa.rted, PQMagic etc.)sau poaw! fi real'iza~ In timpullI irfi$tal~lriIi folo$iilfld uWiita!rull de par1i~io.nlare 1P1[J!~ la dis,pc!Zi!le Inacest sans de prQgralmll'l1 asiMelil~. de lillsta.I'are,

IlnstaJarea IIKLJibufltu 9. itO (variaJrlila Desk.~op), ifl!::epa prin ilfltroducerea .lLil~ C D'IIIJI:ui ~r1J unltatea opt~a ~] ~eIPo~nilrea caicl!l:I:a!low!lut '(alterna.tiv, :se IPoate If'aaliz:a insta!afeaJ. die pe USB slliclc4.in cazlul~n care B,IIOS·:ul flluesle configura I s~. inv!iaJliZ!9ze sistemull de operate de pe IJl'iliitatea optioa. {USB s~i.ck), ~rebl:lie Irealiz:ala aceasta cordlig IiJrare.

D llI,pl!i, ee caloulaton!il a. in iiliali:ii!al siS1EHi'rill,J II de ope rare de pe GlD.i va. ti a~i~at un ecr3!1l ce permite alleger'ea modUllui i1n care va fi fQl!oSiilliive OI)·!,!I'1 (ftgUlr,a .2"2)

Copyriphted materia'

II?~i rna op!juoo !din IILiSt8i va porn;i KUlbUitliliU ro Ibsindl conftglUlra~ile impllidoo, Din ll1Iooitll graiic pomlUl: sa! pMt8aiege IJ ~'te:rior por.nima im,talariL A doua olP~une (Jmtalf KUDtJ.flW) va porlili dJi ~ect ~.m:lt9ilatI9(;'L Check drsc foraefer:us este um pe~trl!J VEllrincareaJ CD-:uluL MsmOf¥ test va IPorl"li ILm!.es~ al mejma~iei RAM, lIltil P~rltnl depat'larea.praitjl.em~IO!r h:ardwar~ atunei c~llId 1[tI~irlrilQria RAM 'e$t~$~i;J$p>egti1i!tii ~a ~r i defui:cta.

1[)lup~ ,o,e e.ste al\ea:s~ p~ima. ,op~iune ~sii:Slem ul de operare va ~i i!1itiali~:aIl, Desktp-rull implicIt di III ~ubl,Jl1ll11l este pre·zel11tat ifn figlura 2:,$"

if!l acsst mom'Bnl I'<Ubl.mtUI poate ~ifo'iooit ca Live en PenUiUI :30 1'1 in:st~lla. pel h~lirdl·dlsk" sa va aocesa iprelograma"los/a1i K~bun(tI 9. 10" de pe d:esld>Clll.A·e~ UiIII:atu~1 va ~ip!Ornirea ul1l!,1i ,asisl€!!nl die illl:;lla:lare {[igum 2 .. 4)1,

Co yr ghr~ m 'erla

34

~:L!l~t!!hti::~--'~~;]ltJ"!li"·Il~ij~QIIu:~ts.~r;11r. 'i.~C'I:I.-.J"~ I" ~~ffit!!..'Ii~I?,....J'I,ij'I,J~rJ"'r..3I'I!li..nCi!!iiii'i~~rlilr;[iAlilW~HriJ"lrif~

Mlw.ti .. HI ~i:: i:l-Jr;::ili.i.i.!:ii''''-IIiI1t1t.i'w i.i1iit ill Fnl!ll rrurtlll::'l ~J!!~iijdl=lj;;f..p;il~'I1Ii!-dBll~,ffiiI.\iiI~~K"Ifi'I~L;,n.:I~·I!II'.fIl~i;;;!.IIi!I·1'!!

.,1Jr.il ~'J!l~II~~lllfl1Jll rt!Ln.... .

~i""" ;;:J

1il.~~ ... IliK!1 ;i,

~ .• ~.·t~~~ I

!:'~111'!."'" ~~ ~~tI

h:p.3 fi.

i~ ~1Li ~"II"!Dfit1 ~U. rn.dl§:li!!i qtlrU.l ~ ~ i""J~ ¥.I Or!:ii.ll"'lln..f ""1~""'n,..,.

!

Pf~ma etap:a oOlilsl:a. ~n ,9J~e~ere IlilliTltlH fo4osijta deasistentul de insta:iar,e. IEt~~9J urmiUo8ire permi~e aJeg€!reaJ.locului in ,C:i3Jffise g!8Ele~te luillilizamrul {W2iU 1~g'I!Jm 2.5). Aceasw 'oonf~gurare' are9'le~l asupr,aJ fll!Sului ,orar ee' va fi ~da:lliilil penlru 'c:a!leu~'alor~

~~'~1!l

ill~_I'1-i1lfo.:itiii

Wha re air!! YiIIU!l'

1 ~e,rorr£' ~trt~J.;;;.~1"i"': "'~~ 1't';-I.'!1f5~ I7-"!R 1,L~~pilr-;vn.~ ~~ ~1'1'lir.on".1.7 .. .c_I~~. ~~ .... wJ~ I'rolr!T'~"'1-!- I!:I 'jln;i! I!IIIII ~ ~ ,,1iIQ:!J.;o :r."1:Iil1"ftil

~ ... ar.-!Iio

Pasul urma:lor €1?!~e: reprez€.I1IIa:t de: al!~€lI"ea 'Ie:lullul in caresuru ampiasate tastel!e pie lastaturra (key,tJiJ<iilrd lail}'(Juf) OuguJIa .. 2~o). Dupa IDe se f'tlalliZie8!Za[3)C'IEl8i:j,ta cOril11iguram urmeaza pasul cel mai importall1i! din cadful~nsla~~rii: parti!kmarea haJ"dl·disk.·Ul~I!.!i (v6zi f1g:ura 2'.7)

[liiSlcul poats' fi ~ters !Iuegrall, CSiZ In: care da.~e~e dle]~. ElXJfsment9 'vowrl ~:lersle, sau poate ti parti~ionait mafi!ual.~MegMd dilf'!liIensilUlnea I~arti~iilor $i lipull lor. in eonlinuare' va fi pr1e;:!e:nkUa parrlition3J!'1ea manl!l'al~l

Co yr ghr~ m 'erla

I O:I.<tjoJ]I.I;U'} 111

B1brIIE.&!:I!IIIW~

'I

I

I

... ~ I !;I N if II Iii n !II I 11 j,j I'

~ o:;~t;.,m~·~ llJ

kt !_iII~~""If~

lJ .... J.i le

LhL. d . .:. ~,.._.tii.~a lar~ ~ t:S:iiII.r a '~I'!','IM I~IL""~~""" i1;v.

Ii("I ,," .... ",~\,-'".-

.1

in c<uul un eers dli:sOLJII es~e file'Par~i!:lQna:l esie flecesara creawea. una! noi lO1!lbele de parlilii a:pasand bllJloriHld New Partition lable. Fle~u~tatul va fi aii~area tabeh~i de partj~,i'T pr€ll::ent8it~ ~i I(J Hglura :2:.8.

in C!liliz:t!~h'l cam 9l<ist.a deja.IP3irtii!ii pe ,disc".aoeSI,ea vor fi af~ate In ~ab,eia die paJni!lii.h'1 oOiiitinuaJre, s& presupune d. tliafci·disk-ul In U EiSl& f)i3irtiUon:al: ~i se \i\or ersa dooo paJ'!jUi: una e:xt4:;>i una pemru .s~ap.. Penliru~ reaii~ aoest '~I,JO~1J5e aJp,~a bl!Jtol1lUl Add." di:n fereasha. care pr,ez.ijn~l tabera de paftt~i {ff:9Iura 2.9}.

IDupa eumss ol:lt3erv~ ]n 'ffgura 2.9, partil~laex"~ es~e pl'ilmar~" ars' 4096 MB, estEl' c~eat~ la ]ncepu~lU~ s,pa~kdl,..!i liib(M ~iva. fi accesatilii de s[,s~emul de oper.a:m ptr'ill dil\ootgrul I (mov.fit po.fnt).,

Co yr ghr~ m 'erla

36

!

·0 €'iYl •• I'"""III"', Cr·~;ne ill naw 'p~rtltl"'liI

_'._!'!.~ .. !<"II~,~M!OO~ -.:,_::<::l:------~o .. ~1I1t

...". I'<9f1J1i!nQ1 ~ tndi

lfobO, 1 ... ~Jt .. ~""m' '::J

IJ

G (;""o'I.,l'olI'tlir ... , Create'! new~rtllIO!l!'

Parrti~i;a, die 5wa,p {fi\gur.a 2.10) esle tllt p~imam~aj(,1('!!191IMiEl: $i e$~e trei3/t;i Ita lll:OEi!IP'urILJli sp:llithJllui I~be!l' r~mas.Ea 11Ii.! va P:JJlEllaJ n a,cc>es;a:~l prilil~r·,uf1dijrecto:r;i cl Via n to~osn~. de sii:stemul de 'o~erare ln ~llJ;i:;ld 'lraos:paJipent,

Aceasti. schema. de partli!ionare este pur demOnSIlf'aliivtl. Dupa cil"ela:rea -c:e~or d1C1u~ paJti~iir labela. de! pa~ti~n al~ala ca. in 'iigura ;U1,

DI~p~, cm~rea p~lfli~~lro~, tr,e'buie da.tele personal,s: aJe! 'I!Um:zatol'lull..d: nu.me,I'91 It.!., r1l!!mel,e de ut~~i~a1Qr (iorit,par'Ql.a. ~i ffit!!mell,e s1aliei(twstna'm,e),A$islOO~ull de i'ostalalrema:i permile ~ii aJleglE;!re<a moduiui de a.lHenliHeare in slistem !iii dlaoi1 d'ireal'OrI,.IIJlcllJ diaJwl!e ulli~izat{I~Iu'I'uli

Co yr ghr~ m 'erla

37

IO:I.<t>J]I.I;U'l-HI B1brIIE.&!:I!IIIN~

'I

I

.. -

.'UI~L ~.~ ~~UIiII.I

... r~'

rrill~f,tII ~-"""I.~ IiII!ifJI.. _ ....... Ii iLJ.iI! .... I~ till ~!"t."JI-I"T!II;!1'!ii ~ ~r-1"_11III .. ~

"! ............ i._r '"'IIr!l-ri ...- ~"! .. , ... r"'II! 'i~~ ,~ '"" liT .'_ ~ III-I!" .1 ...... I!r.,j _

L1,.hU If" Ii 1~~llrl'''=I''' n u h.

in pasW IlJIlll!il:a:lOr (I!.d[imu'~ pas al iill"lstalarii} pot fi fle\liZlUi;1.e ,confngullrar,i~e f~alit:aoo-, Apf;a:sind pe butonu~ Advanced... ee poate lC!on~i'gura IJInde va fi Jnsta!at bootfoader-ul (vezi 5!ec~itllnea ~l.2) bootloade1l'lGR:lIE!, (ve~i figl!l~a 2,113).

lPe'n~ru a mncepe: c:optare,£l!ffif~;teif~or pe hard-d~s:k s:e ,ap:arl, b:uiolilull fnsralL la, ~ermfna!r&a ifils~alaliH va fi cdis,aJt mesajlil~ din l~ura 2J4.

IDupa ~nC:lh~derea. aSlI!stElfllh.llhJlch:3' ililS:I:aI~a!re slsmemul de 'alpe,raJre va rula in CIO:I1t1filiLHUG ca 1~\I'e Go' IPenlJrtlll a PQrlrli,sis,l.emul de oiJeram~lr(Hl..sp~t insta!lat, ,oaf:CII.i'I:alO'uJI tre,bUli:e I'epo,miit

Co yr ghr~ m 'erla

38

!

~I!!j.iil-"'I!J('~_"J·~!!,!"J

~~:~~~ .,~~ -J~I

~.~i;lii [~ .. .yi-~"'.iaL fg~~'~.~"

I~""'il A.,.~ I~ ~~~t~ Ii!!IiIlMliIi~"Vt ~~ ..

imilot.o'llcnd ••• i'ml1bed. 'rl>"Ii ."" _'iJl"" e, I"'~"'I!1 ~r!u m ........ !;oJ1"""\1I iJ!Iou ,."tut_:<~llIor, ,~~",,"n.J;ll" ~u l1"a~ ~d¥~L'; vd!.J~''''''''~t In~IIlf~"'H,

( I[II:IlllrtrJ!h!'} ~"'ill!l;.!e Jml!(:l

2.3 l~nle'rac'iunea co :sist.emulde oper,are

P~nmele interle~e eli I!JtmiZifl~Ol1l1'll au fflst, din m,O'lnve tehi'l:ice, ctreatepe imolili~oare care afi~al! dloar cam.c~e:IfGOO:~t lD~ac,~€a, POS! b~m!l~lili'il ac.estor~m~rf~~€ d,Q a Cff;la (lQmpOnent'e 'grafiioe aiUrosl liimit,ale. ]n a!cE!>a!stacatego.rie t(int'erife~e, carle utilizeaza dOallr ,caracl~re m mod text) in~r~. cu {Gomm8nci LIne, IlI1'fe.d"8ce)s'l; lUI (Text User ,ln1erkilc61). inliirlmlP·, atat mOIll~toar~de C9Jlt sl pI8.cil~ video gil! laiV'8nsat ia:hl1lologic ~i aU!9ipa.rli.!tas:~f,9:~ a.fi~aj~!e grafioe (aul nt~2allJ~ii mai Imari !decal c:e:le ~eld.).,. ln aJcest ,fel ;aapaJrut :~i (I naua ,dl,a,SOi de in'!,ell're~e CUI ll!'!iliz;a:!orul numit~ GU I (GI:apfl.ica{ User ln1.erf:a'cs).

in CU, irtltl1llr,ac~iLJIiI,e.jjj. C!Ui :s:isteii1l'1li1 de ,OpGii'aJOO! se: ba:zeazoi pe c()menziscnl~e dela tastatlll!'~. Exemple de eLi p>O'l, fi dZiu~e ~n Hgiurn ~,~ 7 ~i ~nfig;L!r:a, ~,18,

.Avanta]ulacestei me~ode es:te acela c~pot n li!1Vocal~e cQmen,iC,omp~e,>::a ,ll!liIi:;::and s€'cv~n~e5cli.!rle de earactere, Pentrul a realea sarei ~i €chliva~el'!te in~N!!1 GI~JI pC),;lle fi lil'l,eor~ nevo:le ~~ de (~®~ev,a l:'eol de lcIl~o1<'l"I!ri de mouse. Un all a,vantaj a~ GILl ,este roil/PtdilmlemJ d,oMndirla in utirli,zaFe, dlUi,pai ee com€ozJl€ au rost r,e~inUile (tnsp€Cial d'aoo estefo!Qsi,t uSWrk:ul de oomel1zi: prin apasareati3JSitei .sag~~.t,~3u$ po![ f r,eS);)eoUitate comenZilll'9! dale ~liI!:el"iQrl LLJiiand cae::liiemplu COi1llig Ull'aJr,ea, UIii1si :adrese, IP Clfe:zi sec~h.mea 8;,2,1) pe 0 iJlterra't~ de relOO,dife'N~n:~a. de vile:lla mlJrie r.Jtlfima $i a. ~ecea oar:! Mnd se Ireali~€ia:ila ac:easta cOTIIfrgurar'8! intNJ:n GUI es~e mica, datofiiti num~llJIllu'i malre

Co yr ghr~ m 'erla

39

de ci[ck·u!I'i rJlOCElS:3I1'" ~11 C8i2iUII w1tli GU, 'rol~sind ~.~ isto;rcoull: de cQme:nzi. dllrreren~9i d:e

v~wza es~~ ext~em de mare.

l[lle~iavantajul prl1tr'cipa~ 911 CUI este eurba ab!'iL!pta die in\l,arl,ar:e, IUllili2:a:l!olUI obi~t'!II.Jindul-se maill 'Q!',eiJ CUI 0 ,oorTIIEllrid~. decalCu Ii',e~in-el'e~ l!!leu i:iJJiira oarese aUa lin iJl,Jrtton.

l[lle~m de la apar~~,a sa a Wost eoneurat de lUI ~i GIUI, ClUj r'<1m@JlilEi' metoda die contro~al 8~st.emlJJllii de opera€: prelerata de 1IItiliz:alo:rii ,a,valilsiaJti dal'Ori~aefichlllilt€l fn UJ~mzar€'.

Inru I.; rtn~e~ac~il.meacl!.! 5isl!e:mLl~ de 'OpeHlll"e 51';) wea~iZ!eaza print iflll:ermedliul 'ferestrclor;, m€ni urillO'.r, lbllJli[};:Ine.lor~i n QlJse·uluL Pentru des,erll!llJr,ea ,in~el1fe~oI;!'i $UllIt ulm izat~ C:aJratotere disponl'bile pe iCl!1t'Ceter!miml.l ~.El)(1(f~gl!.!ra 2.115) ..

ACie5~ lip de irMerra¢a se apriopie de Imod!,;!1 m 'caire iara~a e intedaMa 'gr,aJioo i~5a. d,alou~ta ~aptulli.1i oil. fo'lose:~te carrameiFe 1e~, Ir,ezolu~la eciFanul!.i~ e:sle' mai mica,

GUll e'ste un si;stem deinteractlulile C,IJ ul~li::tratol1U~ die 1ipu:l: WIMP '(~ifldow, icon .. meIlU., pointing r:iefice} 'Higlura 2.16}.

8

'.~-""" - ;mi"~.il1D:l!'!

._,'p':~~, ~ ~(.'!!Ip; .1I,1ii!! _~oIii'-iI.,i,;~1

~,,!.,~::~~ ~1\oiI!_~)"'"

• iJ"I!jj'~;r::!·iDI~)

• ~,.iU"L.a:":

• ~wji_"I!~!l~.j.I1

Figura 2J, IS: Gmphia8!11 Ussr Ir1I.tenaos

Co yr ghr~ m 'erla

~NTRiQ Dl!I CIEFilIEIN SIST'~MIE D<E~ OIPERARI~

fJel1llU di9sena.r,ea unterfe~lE!'il GILIII S LInt fo'losite modt!lri glr,f'I'nCEl de ~Q~!Jl~~e in8Jlta, cum ar fi '11311. ... 640>:480, 8VGA-,BOOx:600, '1024x768", '12S0x11 024, 16(JOx 112001 'e~c:,

o contSQli eSle un~ip de edhiipalmeirlil care Ipermiiile ~r1trM'u!Ce:rea~i aH~area d,e ~ext r'Ollo,siliirl adminiSlJrare8J ~i urliUzarrea sis~emull!il de o:peraw-,e,

Inll~lall co:nsolle,I'e srau forma~@' dllii'!tr·lJnI~em~liJ,al,~tll1 monitor cs aV,9:8i at~aJt~ Q: Ml:s~a:tum} eare se coneeta la sistem!,!ll de oalcu~1 lp,rin~H) oonue::dun:e ser~a!a. AClest tJipde console est€! foane 1r8lrintail nit~n ,ZiUi¢1, de as~all

Pe un calcLJlaJtor obr~nll~~, 11iIiI()'lfIi~or~ll~mpre!!jn;!i. ,ClJlastaturA au acellaJ~il roll ca. un terminal. Elle: pe:rMit, in ILJn UX, acc:esa~~aJ a dO!Ja ~~pur~ de: cOl'looie: tefminaJ&J~itirtuaJe (oonsoleln modi te::t::U ,~i efmJ"at·o.~roJ.'e d~ t~'fmina$e (eensele f!ll mod gra.fio)l,

Ten:nirmiJf,el',!;! vilr~!lII.,.lle au 00 re;;:::olulie m~ca (1m gienewa~ :2r5 de Hlliiicu 80 cie caraclere p,e linie). fEllS pot fii accesate din ~lnl'@rfa~l g~afic~ CUI .a]utom~ tasteloj CTRJL.+ALHFX, und,€:

Fx repre.zimlta tastele Fl P~Il13i la F6 (i~ mad hnplidit). Dnl1l aoes,te terminalle virliuale 5e pcate r,ev.emii in iln~ed'aJla ,gral:io.8J. cu aju1Qrui cOl1rllO:i ni3J~i!ei d',e taste {CTRL + ) AI. T +F'.

lr,eoerea d~11I1Hln~errlii1~II'I!all vimgall in ailtu! poate r"ela!lTza priin heil combinaJ~i~ de tas1e., Prumele d(H!l8JSlI.nrt; CTRL+ALTH"jt '~i A:LT+Fx (l!Ilnde' )C9ste nI.il maJlu II 1 errniirl!iili h.dui in care seva.~rece). .A trela COlmb:ilrli8!~i'e de taste 'ElSie A.LT+Sag~atli. St$ing;.;isallJ ALTtSageat.a DretlPt·;:'I ~~ pen1l'ai~e 1recerea dir1lU·uifI te:rmiinal in cell pr,ec:edel'l~, !'Iesp'ediV'1m eel mma:I:or. De exemp~iUI~reCJerea :din termina~ul14 in termina~ul .3 se pOI8!le realliza eu C 'fRL + ALT + pJ: ,S<3J1lJ ALT+ p]sau AL T '*' S ~.ge a t.a s t an.g a ..

V~IQrill~e la$~e!loil' F' plrez:a.lfrtateSlUlfrt celie, .ilrliiipli(;iite;pe m~Qri~~te~. aistrii)l,JItiiil!or. AQeste ViEI!lori pot fiso!himb~deT De ,~~emp~!.l!. ~ntari;a~a g!rl1dioi IPoa.tlll fi plasata pe ter,minallU~tlre~ sau p:€: lemlilii'l inalul ciinoi; Ill!,lmalrul de wmJ'lilirllal!e s,>ceesilbHe pOiirre f ifil<3!OO (valo.arMlJIa ~mplioil:a)!>a!l,I ::l:ece {figlLlFa :2.17}.

Copyr'ghtcd materia

41

CMooJeie m mod ,gJ'~'nc repre,zii1lt~, ,elinU h~ltDa~e de, mtifr'illnal (flgura ,2.18)" [)~mei1lsitii1l,ea lor IPot f exlif'lsil, p€'!llte eea de ~5x:6!O a te~lif1!ina~elor virwale, De asemenee, un I,Jmi~:ator poSit-e porlrJii llIlill'llumau nelimlit:al de astre'll de ,emulatoaJre. Cel:e ~~ai GIJ!1oS()ute 'emula~oare SUrilt ,!C,on5o.1e (penhtl KDE},gncrne-te~minal (lP'enhillJl GNOME) ~~ :2:;t.e~"

~~I'rgtl~n~~!nil; -,1' ~~~~~h -'I' Qt, S, ~.~

1'Ir.; ~.5"S

K'l'~~'~lt" l!.6. ~

'l:t, ,t, ~g.,pn~~",1; -1, 1~ i'l. tec~:~'l ~

oi!Nll"-_.'- _ :~'9~C<~~ 1/1Ou9lt 1OO6 ~-a9-'I;1ll :!!J:,l:! o.i~tc~ ~~"~~~~~~r4I;~ II

Flig Uta 2. TI 8: E my law:r cOIi'lsoli (ClJ)

AtUlnc~ Ciilnd ul'iIlJ~illiizatow a;Qceseaz@i un terminal virtuall e~ tre b:liie sa sealJl~lIl~mce, tol o~ijlnd un rliLlMe de U!ljliZ:aJ~o~ ~i 10 Ipal'O~a_ La. jei13rnirea IUI!UiemLl~ator dere~mif1ial lItm:at~l'l!.d nu l1iIaJil~rebl.Jie $~ 5e 03!l_jI~eln,tiftoe, de(llareaeautelfiltifl:car,eas~ fM'Oa UIS inlainte de pornirea: irilleir1ei~ei grn.flk:e. De aselme:nea, Iia pOmir6i:l1liJr'luiemulatof de term~li"IaI utill'i.£:a:tol'ul curerilt va :!ii ceill care €S~~ ~~tentiFticatili'l iliii:e:~fa:~ grafici'i

in unlmii ani, i'nd!9p~rLarea de luni<3l, de comaJiild~, ,91, sistl1lmulUll de, ope.ram lii1lUiX este di:n 09 tnl ce ma.iace>elli'ntl!Jalti:lJ ~n detrimell~,llI1 IUltili~rU~ illil:eda1el glrafice. mai intuitlrve i~i CI!.! ~acil~t~~ii mult n1Ia!u av.afllS8ile.Cu ~.o\al:e! aces~ea,iii1lerfia!ain linia (Ie coman.d!~ ~almalne 0 oOmpOl1elilt:l ,esen~ial~ !1iI c~lnlijgur,9ir,ea rapld1~a UIilI!J~ si!rlem si a a.dm~nistrlrii de Ia: distan~9i. l,n~erfalta Tn linia del ooma~da perm.i,1e tl)a.teopera~iile cars pOil Ii realj~ate sl drn iIil1I1lir1alaJ. gra.Uca.

in Ii, dienumire,®i, d:e sheN aJr,e mai mUil~esel'l!surl. 1I1i11J II dlnhe acestea este selilstl~ de oompoif'lel1lta software <oae rea~iz;eaza i nterfa1a IOU uliTizatorul!. Aoeasta ii:ntel1'f,a~a poa!te I~ una Cll, caz tn care shelf-lUll eSle un il1!~erpre,tor de comem:i, sat! una (lUll,. eaz ~fi1 ewe ,snell,ui este 0 iili'll'eri:atagra'~ici!i diinlJie I.lItmz:ator:lii re:sur:se~e5islemulL!ii de operare (cum ar ~i Explor!er in Wliinidows).

Comen~ile Unl.Jx sLmt ~r-ansmise ~a 0 cOfisoJI'~, Gonsola (indiferelfl~ d!e~iplJl ,ei ~ emll.!l'lalOr cl!e l,erlmi nai sau teriillflntal vii!fll,Jlall) rullea~a IU n shtell.,sMHca!~e perllTl~te,ifilltroduoerea

Copyrighled matorial

clOmenZi]I()r.E1:x1sta mai Imu:llle :a;plli:calii :shielll de in~€:npm't:a.l'ea. oomen:ziror in UrillllX. csa mal u:i!u!a;Ii'lJ fiUn:d1 dem.!lm~~a. blll.:dl: '~:BlOurne Aga!in SHeU),

Shell-lull (in!:erpr:et~i1L!~~ die co,m,enzi of era. u~i]lb:aJ,~orlul]t!v W1 p:~Olinpt Acesl:a :awe unk!lrm~t de greJlllll;

La ·aCie.Slt p:rompt, utilrza.t.orul po~~e introduoe oom:enzi. u:sername jl:C!plrezJnt~ numei>e uti~i~za.]~onJlui. ~ar 1I. (I e ... 1 no s t este r!ullielle$~al~iei (hCl·slt1arne~., Siitn:l!boll!J~ - :itniCJici dkee;toml ]Cl.lli'eirlil, horne-Iulll ulliUz;~Horu'lll!.lil qeo:rge~. Sum'bolu~iO$" m;ar,oheaJz]a te:l1rl1f1il1lare:a prQmpt-ul'uii~i UnCI€Ip'fllre'a Z!o~€i de ~nt~od'u:c€rea: oomefl!!Zil,or. IDe exe'ni'lp~liJ, inl cazLl~ uwm~ltolf:

1 geor~~~;;Ji:l;gOlro.T, ~S

gem;ge eS~91l11um9Ie ll!tiilli;,:a.tort.lllui :~i a sga.L"d Elate r!umI9l~e ataJ~iei.

Peinl~ru mai ml!J~~e il'd'O:rmatii dlespoo ililteracti:urilea CIiJ ;sih:El!~II·ul C'ofi1sulil:a~i .s€C~Il.!inei& 12.2.

Co.eliilzih~ SJun~ cuvinte chei:e camese iill!lli1ociue ~a ICOIFISol!& (~ii in~erpreta:le' die ~n~eripret()n~1 de comerlzi). Iolos.iiie pel1ltrulii'.!. cOIi1l~gur.aJ sistemu:11 dsoper.aoo seu pefiliru a. i()bl~ne ~l1Ifo:rma1ii die Ilia aoesta

Comerrt::::ille Ip,OI,fisimple S::3I1.1 po~ av·ea. par:;amelrL. 0 (:lomalndisi!ir!J,pla, es:te e COIIilfl$l!rld;a care, con!ine: un si:nguif cu\!'~n~.c;heie :suftcient pelnUti ae~ec'LIi~ Oi1lic:!jlJlrl,e. M~jlor~~a~e·a eemenalor sunt msa !comeli1lzi COMpuse ~i po1: primi unu~ S8iU mal mlul~i palr,amet~i care pot a~eCl:a IFezlllitatJlIil1 co:menziiL Slejpararea Intf,e num€l~e' come rillill ~uparaJrrH~tru SaJlUl il1ltl'18 dOi p~mm€lt!1~ se r'€'alr~€iru:Q p:r.in ~nt€:rm€:diul car,8Jct@rulllu~1 ':iBp.a~i~.t. [)·s mu~oo orl, ptr~mUI~ J)'3rametlfUl 1~.Sall,l $i al~i pa[.am e~ri1 Uli~u:na:tie d€!· ca:(ll &St9 1m area! pltin earaeteru I "'';'',

Mai jios est€!, pre2!ent8!t U rI lexe~t:1fI,p~1!J de (:olfl1l<!J1ioii sirnlPl.a$i apoiaoee~i cOA'ilarr:tda CIUI pammetni" Co:memile au de obiooii re!2lJj~tMe, rezu'nate· care ·sunt :a:f~:rlI~e de c;lUro interpreoonJI de eemenai {shell) pe eensela uti I ila~()IrIiJ~l!.!i. tnl e_xemp lui niootn.~. fleeere ,oomandla ia:r~· un re,zliJ]ltat care e!;ite .afu~at

'I ~eo r ~rl'1l @~.:l.rfdJ:th - ~ p.i!; .

. z P tD 'Tn rU1[: CMO

3 13.Jn pU/o. [}O,:Jl)Q~OI) !:la,all

'I. 13 B r;g pt. a /0. QO: 100 ~ O[} 1P3

G geo~ge~a,:;:g".j:~. -5 pS -0 tII~dI, :f}~d. eme

7 u:m P III om

8 11).00 H:l~l'l -hl:l)~h

'l 1000 ll5G·9· PS-{) Ull<1.,ptd!. ClWd

hI

,CAIPIiTOlbUb 2;, ~NS,,[AbA,EilIe:A IbIINUX. OONFIIGIURARI D!~ IBAZA

43

S€ltul celmal ~mporlaliWt d'Eli c()men~ es~e ee:l cere Ii nrl:emc~lon€laz;acitlsis;te!mu1 d'e~i:?i:em, Ac,es~e ICOimle;n:i!ll5Ultlltffil!Jlildamenta~e perlltw il'lteracti:Ulnea OUI silstemul ~j n,Jlar;ea:, alttor (lomanrz. importalnte.

IDac,,)Jse dlore~~e ~ul:are:a de ~nkl:rmati~ in l€!g~iliJr~ eu Q oomartld~, (pami9ime~rii, date de ie:~irej,rl.!ne]lof1alnate e,te.) distr~bu!me d,e LI,t'1IL!)( pWilla dspozi~lle !llall mll!lte lop~~ulnii

" narilsmiit~;rea. parametrul'llli ~~help lIliIa! comenzi penlllf'u a. ~:di~a un sumaral pii:lJfametri~Qr IPosibiUali ace~ei c01l€it'1i:l:L IDe ,~empll.J;

l ge:Q):"9'e~a.~glCI,1:d.~ ~5 cp -'-help

:2 ij::;l.;lge. op [QiE>'U·(,1~l". ,. [-T] SO'[JRCE !::IE.ST

:~ Or ~ ~IP I:Q"1'I ON J ' •• SOtr,]'l.CEl.. +. 1):[ R~TO'1'I: r

,~ O~~ (liP I,O!jl'l'i()~l.,. -t Or:Ii.~'fO:R:r, SOURe:!': ...

I~ (':9PY sou~ce to C.iSl" Q;t" ml),lUple sor;t~C~!~.)l;,oDn:::EC],OR'l:', "

,8

~ M.<UIDtltm:'1 al.'g'mlreJ1'G~ to lQJ'l':j' opt;,iQflS, are tnal1diator:,{ lior ~hOl:'t oE'!'tlmr,s tQO.,

-,!II., - -.arcb.ivli!i

--b<;l,ckIllP I-CON1'RQ,I.J

::;.o!IIl'1l13 a:;, -dpR

rnak~ a bac"ulp ot 151<1<::1:1 0i':.:1SIl;.j,r,1~

de!i:tit1l·atJ.on file

r~ -h

ang'l:lme;[I'1'i

'j,~. '--ICO]?~ - C (meant ~

recu,r tI i "'e

1'5 -0

H r , ,,,,l

11 g~'o:t:91;! ~ Ol~91"J::d. ~ -$ ""Ila,t i !;!1.!l

:~ LiS {l} - Li..:>t d.lrectOl!:"9' COUl't,en'l;:S

:~ 9'eolf~'€;~i1.sgla:t'd ~"'4 ""ba,t.is ~wd

,4 P!IJI(;i n) - print J'I.<lll1lle o:f CI.!~~ent.fMli;l.~.I!:i.I1g clirectQ~~

::0 q';'Q~9'e~<t~9Ja.l!:tI.~ ""~. 'OII':i,nH: Cp

I~ clP U ~ - copy .E 11e I!; a,nad I. itee!:: OriElS

" 9'eOr;'9\~ ~i:l.a9,g_rd: ~,~ wl:i lJj t :L,S po,;.r~ 1:>0 f f

!Pi pOIiI,e:r,oH fB) Ks'to'r the !lysc'em,

.. Comanda apropa:s:afi~eaza oomel'li:1:ile care allJll~~tLJra ttl IcruvalnIlliII trarili!~mis ca paIi'ameWj;

] geoJ:'9·1l; ~ .aSgl<l,r\d ~ -;, apr opo.s z i po

2 hlLl.t"i.2ip2 (1) - a blo()k-SQ~ting tile- cornp~(i;:9,sor, "'1.0.3

:~ l;:l'~~p (ll ~ CQ:fmpt!.!!.'>e b:z,£p~ c<ll1!lpr:essed HJ.e,s

<4 j;. ~'d.;i.;f f H) - (:QMp,,;I;"~ it!:;: i p2 'C:'CQlp [".;os Sed f:i. i';;$

'5 b;;;:egJ::'ep (1) sea,rc,lt" poMibly Dztp2 ctm1ipressst'l. file a fox ,a rS9lJla.i:::
el!!,p:t:es~ iOrl
I~ t),i'1(gJ:;ep (1) - ,5earclii !PQ!;I,S ibJ.y lnipZ c,ot!1P[esosed fi llOS ;for; il. t;.e.gulac; e·xpr.Esa ion

'1 ( ' .•.• ]

.. Comem:ileman ~1 .in.fQ sunt ulilizarl:e pentru aa:fi~a paginille de d'o;ciUii11lenLa~i!e:

ICQlmlPilE!'~e ~sloc~ate IUlilei oomenzi dor~)~. A.ceste pagilliliii oOfl!1irll intorUllla~ii dlE!'wJi.aoo des,pm op~iUin~~9i IPOslibrl:a 31~a ·comGIn.zillor sil utilizotrileaJc;9stOI'3. Co:mGln zile man ~.~ info, prims~o ca afgument nUlm~19 cornenall a drel dOClJltll'1le't1!ta!~e gS dOlre~1e::l. Ii .aJfisata:

. ,------

'1 9'80 rgeij a.sga. r~ :-:$ ma.i'l 'b.

:1l ~!!!:forliillLtltimJ.g la [::0, p·]_e!!La~ wtJiit ••..

.oj g'~,crgleill OI,SqCl rd : ~;$ mil f! 5l'oI1d

5 ~1 .. e:ii:{)rlJjJatti!19 pwd fl ~ r p1ea.a.Ja w<li t •.•• G

" g·!il·orglet'la.sga.rd: -;$ in;ro CO,1te!!ltj1:'l 1::. :!I g.~.Ol:"qI~iE!Oi.~·g~rQ: -~ info ';Q!t"~I:l!;il.", cp

.A!u.~e n~m(;ar'ea 11(~aa!la 1m siis~elmull ~$e. ,operaffil S9! poa,te ffilall~za fologiiirlld un tenniinaJl vilrll!la~ sal! .se pOilUS rea:lHz:3. in iln~9rfa!a g~aric~, pII'lnlr·urI cnsplay managEr (\IIe:z.~ s€,otillinea li3.,:2,2}.,.

1.0 O~I[JI ~n (langi utililzatoll'lll s-a auterJ~in!::a~ [fii ~nt€!rfata glra~ic;a, ,el p,Q.8!te parras:ii si:s~eml.Jll die opeMre (lcgouO tot din mecliu1 'gl'aJiC;, Rl~ooiMI oppuFilea. :Logo.ur:

In eaaarn cars l!!llil~z,a:IOn!l11 s-a a.lJilel1~I·~iC:ait Tmr·IWl termlriial virtualjel poa:~~ IP~r.~si :siSle'mlJi~ de operaJ~eJQlolSi!fldcIO!lHl'f1da .1 QgQut;. sa!.;! eomanda ,e~~t.

COrr!am:ia l.ogout este f,olos;i:~a pentru a ,para'Si un logJI'l slhell, Acesl:a este un shell Cf'€>a!t at~l1I{)i cfuldlllJ~llizalorull s-a alJltenli~icat in sustem.

Comi3irlci.aexi t e:S!E' Iolos'iiltt Ipen1rua. p~rtl.si <3iltatt 1lIfi1 IQgLnJs1h elll C!I !?i un shell c~ea:1 ,oin aces! ~Qgilrl shell {OUI ajl.!torull oomen:z:H s:u de 'e:)~empllll)l"

Pe,nl~n.!a. opri S·aJU l1epomi un :sis;le:m de cal:cl.!Il siefo~los€l~oo. comand:a .sib:\!'td.own.. Aceas:ta (lomS!ndl~ IPoate ~i 11!J~1Ii~at~ dlOaJr de (latr'e QJlriI lItilliil;ator GIJi Olr,ep;tlJwi adminiiS1rative (vel! s€,cUunea2.4. n. Suntax;a CQmemW ,eS1e:

1 si111tC:l.{j'l/jIl Wi'TIm.U ... !Iii'll!: H~[s.sAGE.J

Prnntr,e OIP1iuni:iefQtos1te ilnlrrlod IUw~1 i'M~ IrtI!.lITl ara: - r pennu a lr:eporlt'!Ji sta~ia~i -!h Ipen~l1L1 a. 0 oprri. t ime m·pre2in~;\. fiJ'lo:ml!1l\nlllillla. eMil va fi op:riL~. S:i1lJU repomit~smlia, iatr me s s oOi.~·e !llSlie: un 1m esaJ 00 vaful ·trimrcSpe·l'Qattet~r!l!irna:lelje Itega!te 1'91 siste,ti1I1!.

De €i').1ernlplll[J, p~nttl!ll a opri :Statila ~mediaJ,t,5e rule;azol1lootllSUlda:

1 :rt'Qot@.iOI~ga~d~ !h'Qm1etgeo·r9'e~· :!lI.I:IJ!.ltdo~m -~ r1I0W 2

:3 Br'Q !t,d.cast. me s S.i:ll~" ffJ::·.a1n gOlorqe@,1'Isgarrd.

.1: Udll·v!pt.:::J~) at U ~ 28 ...

ij

'7 Tile SYE;b2!1(l i8 going; dOli/Til fOl[ b1Ja.1Lt NOW.!

!CAIPIrlOlbUb 2;, ~NS,,[AbA.Eille:A IbIINIIJ.X. OONFIIGIURARI DI~ IBAZA

45

.~ I'OOt:I!!II.S'gl!lrd: 11l.000000t!/~e.Ol:\g'~. ~]~lCItd.OW.r!I -!r fi:OIW"

;;:·sroad.ClQ st 1Ti10i11O ug·€j :f' ~om ·gQO rQlEdil a :;9"<;I:ed

~ Itdcv/~t.'~) ~t Il~04 ."

.<I

i;I

·e Y!t<l ~:l!'~t.Gm h <;loitl,gl dO~r:J fOE ~Gboot. l~aN!

.~ root@!:i::5!;ll:!i.ra; Ihorn'i:!i/g~el!:\g·tl"· .:!IhlU!toow[] -;r 2D:OO 2

9 !h"osdC:JOl13t; 'r;n~s~0lge €~om .geor.ge'~<ls:g~rd

<I Utje,v!:pu/tl) <It ~l:0'3

'10

~ '['he s ¥ s·tem is '9'0.1" rig d1o'lol'r1 i o!:' l"eoool': in 5 3 7 ll!ii 11j(!i~ e is !

.~ r.Qo·l1.@a.slJ·ard: /horn;et~ecm'Ol'e" shll]tdo'!IJ.n =:r +10 ;1'

a RrQadCllliSt ml;!!!;I!;l;::l>gce f!:'Gll'Igl;!o.rge~a.!;lgOl.r:o:;I

" (!dJ~\t/PU/I!) ol\!.t l.~.; H " .•

o ailia posiibil'iita.te de aJ. repomi sl:a~ia este util~a!Fea oomein~ii ~es't~~t. FBnlw oprirea !?>ta~I!e:l sa pot ~o!o8:il ~~: comen~!9 hal~ S:iiJiU poweroff. tOi8J€! aces&a o(Jmerl~il pot ~~ execllItat,e do~r daea utilizatorull air€! cuo,r€lJ)ihJlri OOmut'listrn1i\fJ€l.

Ill! sist.el!l!1€iitEi de opilillran~i~ndQm panSi la WlindlQ1t\ls XP {inc~usi,v)'1 ln timplul[ prooesulu~ de ii1ls~alares~ erea ~mI ~~ilil·a,'lQr 'oud:r,~p~g!~ ·~dmit:i~$!Ji'ai'e. De ,oo!e 1i'Tl:aJ1 i:'IiiluH~' Qn, $lts~eifii(jl er,al. fol'os.it cu aesst IUli1lizlallOr. situatie 'Caire putea cma pif()b~€rn€ de secUinitalte dalm~Ui dn;'!p'tlJrii~or I;lxlullise de caire ben;eH~i~ I,dmz<:do:ru~ (\lie:zi i$e(J,~illll'il:e.ai t 0 .. 2), ill! sii5lteme~1;l de operare LilmlX seface (I distili1C'~G implicltil ilfil~re dre,p~u:~ile de fli.d'rnililishare ~i dI~eptul'it€l d:e: 1I[I~lliz:are asiist'€JnlL,J lui.

~Iil ILin1,,!llx., I,msin,glur u~li:Za!tor are drepltlliri de a'Cimini:s1ra!re' dep~ine., Acesta este UI1! tiltilllza.wr sp€C~alIi1L1mi~ ::fIOOIt.

11j1liliz;atoruW root IPoa.1€ realiz.:a. co~figlulrari", poalte modi~ioo modlul ~fii ca!'le pom€',$te SI16temui de· ope~fe, po,ate aCQr,da t(lrepturli p:8!t1iaJ,e a!lllOr Ulm~;tatorii e~G.

lPe,n~rM8i puiea realilza configtlr~ri siilIuaolitml Ipe C8ll'e doar umiz,a!lmu~ root. ~e poate !'ealiz£lI, UI~ u~mza:lorare treipol5~biliil:S!lj.

IP!I'ima poslbilllt!:lllE)1 0 relp,rre:~jnt9! .aJ!.JlenliftcaJre,fn sistemllJl de olperare ~dlosind numele de I"lItili~ator root~i parota as.ociiataac:es~l!Ii'a. lin celie mai Imluillesiste:me,de!(lper-are l'o:losiite

in procl!i.!c~je alul.el11ili~icarl5a ca roo I:. !e:ste de'zactivala dln Imotive de sigllr<!3n!a, De' aesea aeeasts me~Dda poate sa rJ UI f1.llncti oneZE!L

Jill cazllJll in ,care uWlizatollul1 esta deja. 9i1A'tefltif!t':al mll1l siistem, exista posiibillita:lea.schimbaiFii ut~~IIl:a.tQnJl!iJ {a <tiIOtl'3 IPOiSibi~liti,Ue de (1)i!iil1ler€l ,131 dreipltllJrilo:r al1mll1!tstr8Jtive}. Dinsfl,etlu~ In eere se g.a:s~~e deja. Ultili~ato:rtJI~ po.2\l,e sa po rneasea un nou she# i(1'1 OaJre sa, se 001!:€! rtrti~iL:e 081. Il,In ,al~ lIWizaOOr.AtlllllC:ii c:~nd pall§!sa~lte sllt&J1·ru1. ne u ereat (de 8),'Je:mpllu prin comaJndl~ ,e~it) e11 v-a i!'even~ inS'hefi-Ll~ inl'!ial.

PQirliliir',e~ UrillUill riiO~ sf'l&J~'irii care $Ie Ireali~eaze al,Jl~elitifr:o~re~oa ailit I,JIWizatQr' $Ie fu(;e QUI a~urt.on.d CQII'Ii1€lfIZH i9:u {swffGi:l user)." A.oeasta oomal'ild;!i.IPoat~ prumi Oia par'anm)!}~rl.I ntli.mehe !Jti~[:2:~don.lll)l~ ~ll COr1lit!.J~ carr!l.;Jia Si€ va,raoe ·aUl~e,ru~inoalFea.;

.:I; ! .. WO@,lHlga;,!;d ~ ihotll.<l/G;QOJ:"9G50 {f.~,it ~ el!::I.I;,

D~fiIl mo,tiw de S'eciiJf~HUe" l~itlIrac~ere~e tasl.:aJle Wn dre]p~1U1 p,arol~i filU vorfliiafi~ale'"

In eJrern,plll,d 8J)j~eriior"ullli~nz;a~oru'll OOlle!nlmioa~ tn s~stel1rl es~e george. U~lizaton..l~ georg'l; schimb\~ UltUlil::m~olFL.d ]n uso folOSin:d (loman.da~1L1 llSQ:!il1 s,e al!,.l~entiliic,~ l!itiilii:l:amlCi pafl)la ut~illl:a.'h7)nJl!iJi usc. U~illi;[,a~orlJI [jiara.ss~le sh€lIII-t!111 nou foloslnd ccmanda eo,)!; it , moment in care se observa I~evenilrea aeesnna !1I15hel~·ti~ i.l1iifia~.

in C8IZ!Uil in care' oamal'ld8l.5U nu IPrime~~'e nic!lUIfI pi8JametrU,impricitse, va. COlisidera 1C;a se dlore~te at!~e!irtttiicarea, co:'! umizator roet..

c~ roo~, eliecutia COIOOii)!mzii so \];50 va, permUe ~llJimiil!~ifilcate:!I C;;I i,.iti~iizatot 1,lsolili"i tnlrodlucerea Ipalilolel peliUll'1l!1 ,aQes·ta,

Peinl~ru a parasn urn she~1 oreal cu ;Su nUl se poate fD~OiSi ,oomandiaJ 1.Qgo~t,. ,deoareoo sesiul1lea ajjl~eO'~fica:lit ~1fI .siS:lem (1IIogins!heml)1 .aJpaJr~i[lle tot ufitit::<lltowului Dni~i,al, (uulli~a:~orLlI ini~ial mn:d g ~ 0 rg~ 'ifi! exe:Ii1f1,~lllIl de maii(5) ~i n:IJ noului IUili~iz;ato,~ ~not!11 uti~iZia~orrui!!d u 5,0 In e:xemlplul de ffiaiijos):

1 ~!!org@@~s,~!lJ!':dt,~$ :ill! 1l.S.O :i! Pas:;1ij'()rd~

~

'I I)so~~59,'U"\"J: lh{lt'!l.eh~le.orge~ log'oot

:5< oa,altJ ~ lOgiCout :::not: 1 q.g i ill .she 1.1:' use 'e x it.'

.. !.!.9o(j!,fls';3a.rd: /horne/q,eo:r'3e~ edt 8 exit

Ii

Ubun~u {~i Kublll1i!U)au cte,zactir\la[ it! modi fmpllf!cit conlll!l'1 de :motj• nefi[iilci configuraiL! nicii:o palf(ll~ '~e>n'ln:.!aoeS1a. Oe aceea, aute:nrtiificar·ea ca. root atat la,(lrom,ot-l!!J1 de login in sis.te,m Cal. ~i cl,Is~ va e$'ua.

!CAIPITOlbUb 2;, ~NS,,[AbA.Eille:A IbIINUX. OONFIIGIURARI D!~ iBAZl

47

in caz:ullrll caFe es~e ,d',e:l:actiiY.aH31 autemii~!icarea Gill! root; a. 'treia, po,si;billitate ,oe ,ob~unere a dl"€p~!ijrilo:r :admlnis.tm~i\l€o n~ip~'8izinlli utrlirllanlla comeln2~i ,s·udo. AC€Mta comenda pernm~te exe(llU~arrea untlii IProgmm Cal a!1~. uti~il;atorr. Spine deo5.ebire de ~u ~ care eerea pamila umizatoirulul aI colrui COliilltva fi utmza·t., sud.o ce~e parola tltiill:Z9itoru~ui curent', Dl'n aeest moth, cQJili1!1i!!UQcia ~u:do s!!:!' va aV'ea SUOC(1!S· (e'ste cemti! IPBirolla IUIliIi~al'On.illl.lii ,c!.we:nt" n cc c c '~ili1c~cr Ii _- ,~'c-~cFc_-m,cl1i"'c su-_ct'--c'taC!'c,.c-: ,- ,,) ..

_ -'.I cea a l)h __ a~CL UU_ zcet., ""UiPa. ca e (;0 _i;I._""a __ eS_E! exe_~ , _:a ca. root"

~ '!;Ieor9"e@aEi9ard::-$ audo SILl 2' PI12a 'Il~H::d~'

<3

Ii! rOQt @ ~S9';;o rd ~ / horne 19ieo:~ gre f

Atl!.!nci oalildl U~il1':i!l'lton.!1 root:folo:se~le eemsnda .S·ud.o, pefl!ltm ilL porni Ut1l stJelHn care sa. se alIr~en~i'fiGe ca. ~It l!Itilj::i"a!:orr~ ml ~ s,e Val. cere nido ~,aroll!a.

2.4.2 Asiguliaresl conectivUj~~i Iia ~tilte:line.t

llillna. dintr-e p~~mele c~lnlrngun}ri Oel ·t!l'ebuie real'i:z:alta pe sis:l~!liIiIl:!'1 de OIPe:rall'e: Ins~9ilat >eiste asigurEJirea. c(l:ril)eothiiita·tiii la ~ll1ternet. KublWlnhl 'est!;!, o dis.l~ibutiie delLiill1l.Jx Carll;! se bwea!za p9 p~chiete~i li1ecesl~! ~. COll1ifl~~:rle Ilia! Intflm!9!~ pGnltni a putsa Ic.opia.~i Ins:l:s!la v~~slfi_jjnl maii! I'e~en~e ale ace:s~(lra, Ireali~nd 1711 acest fi!elaG~I)~~iz;area i'n~r~gl_jlllllil $i;stem de Gpe:r~re,

11fl'€IfI~rlJIl asigur:aH~lifl. 'OOnl.e{;tli'i!'itar~ii la ~'nll!:enilet exista lrlrIaillrnullte aJltem:atiMEl. Ce'a! msl simpl:t11. varianl:A es:l-a a:eeaain care tali parametriii die m~l9ia (vec:u sec~1J nsa 8:.2) (adresa IP" r1i1Ia'&c~ de rel>eBi, gial:eway;server DINS), s'unt (l(mUgurali illl mod alulwmatfolhoiSifllOI OHCp:!!. Ac!eas~a me10dii es~e ce'a rilcen;:alac imp~iiCiit. de calr,e siste:mt!J'1 cie· operarr'e·. Dac-a ace.a:sta I'eu~e~!:e,. UlUlliz;atorilJll <9Jr,e ,fllXes la ~ntemet~ n.emaif.tind nec:e-sarra. 0 alta conf,igurare,.

lliJac1:J! ifI:ee:rcarea (f,e configur-am fo~os~ndl DIHCP e~ll.I)ea~a,. Ii!Jlmi~to!f1!J1 v·a lr:eta~~ s.a oOIil1iigure~e maJl'tLlaJl paml'lil,e-~ri~ ,(fe r,efe8J. Ace.slt ~U!C1i1ll se p[)ate fea~iza ,temporal' (eJectel:e cOfii,tigura~m,or vor dlulrSi. p~na la I!.I!r,1fl'I Sitoal'e91 pO<rf1!.ire a sis:t~mu'llu i de, o!pewa~e seu pal'ii'a. la Q "~Ua CQ:ll1figI1,J1raJre) St;l;U p?unanel'lt (e<l'em~l.e oGl1Ifigl,Jlr~r,ilQ:r seVOlr pa5t1a~ii dlllpa. l'eponillllrea. s~g~er11ulllli de ,ope r.am).

CO!'iliijgur:ariJe: lemporare pentrlu !!lIdl'lesa II", ffIll·asca. de fe!e8i ~iji gat€Iffl:!!Y se rr~~i~eaz:a: fohJ5ilrn CO:riITillenZJi~e .if con.f ig ~:i .:t:'OlutO. Pl9ni1trnJi3J. putsa kllosi aceste (lomel1!Zi llitiliz'alonil ~r9blt!ile s~. ,()b~~na. dre:p( die admrnistrawe. pSlmll'Um.aJ multE!:ill1folrma.tj,i ~egla!le de OOfi!~igurS!re<a ,re~elei COlI!sulta~i capHolu~ 8.

2.4.,3 Actlllo Iliz8.reasiis,te linl!l ~ui sio pachetelor

IP~i nitre p.rlmele'a:c~iLJI1I~ car,e se rnalllZea:za ilmedluart dUIPi! ins:lai:area 'ilmulsis:tern d €!I operall'e se re@ase~roe 9icl)l.IaJlizgj~ea9iOO5h~ia. l!l!tN.!nsistei!'iII1 Iba2:aJpe Deibian (precl!!rrr! Uib~.!!'i!tll! ~i IlI<ubulltu}, aQe~t ~UQrrllse taoe Iprrin e:<eol,J~il~ l~rrlm·a~Q·~reiIQrf CO:rlifi~iriIZllo:a root:

!t:;I~:oI~ ,~oltl;PMarnent e:5:~a dePc~mf'a;n~ de ,di~trib-I.J!ilO! ~. 'jILl UbLln~u !i'~ ~n diat~ibu~ii'le deriVabe" ,~oitllE!lld .. . ,,~® (:~f", p8Jr,~ta iJ~il!.?;~~Qfl_dtii '~Mf~!I~

illJ"~Il<llrnle Ho~t Ci;i'I1If1gl.llra'~lon I'l ~tO(iGI

'I JC:o'otQ.a.~~a,r'd~ -'R apt--g'ell; upCia.t.e 2

:l l["(j,ot@ .. sgard;:~i! apt~,et. dis.t-rlJpgrade

Prima eemanda actual~zeaza Ilista, de pacheJle euneseuta de catre manifl)gelJ"Ul de p'actllete., l!i9!ra. dOllJi;iIi oOl1l1anda:a,c:tlJa!~Zleaza pactiJeM!iJl;! f1nsta~!ate! pe baza il'il,I(!Irlrna~iilor a.duliil~lte ,de IPli'l1ma. comandi" Fen:tm mfJii r~'uiIIEi' ilni~'ormarii d!e:spre g-estUUnE!iil)J. pachetelor 'OOI'ii:SI!J~lalisectil!Jl1iM 3.2.

. ~ - . - --, - - - ." . - -- - - -

Majoril:a~ea p:r<Qgram:elor cieiiifls!~alare a d,ist~ibytiiWor Linli.lx pe.rm~t cely~ C;;!II"e Ineali:::l:e,azi pwocesu1 de [iiilstalare sa. adauge dilfect IJItUH,;;;atori filo!n"IF-c!otin ;sistern. fir,i a fi fle'!JOle die 'cQnfilgl.m!ki lI!lterUICiSl!fe.

Tn >C'azul~ Ifill C8If,e mi:liilJr,sblJlie ad~,l!Ig'iililtl !JliilliI8itor~ ~a,UI g~IJPufi, rilidfl1ilinls:tra~QIi'iLJII are La diS;po!Zi!ie ,oomenzUJ:e add'u:!H,n; ~~iadd!g~ocr"'p PEl S~s:leitm1,e DebiaJn (~i irnpllicil IJblJln~WKlJbl.llM1u)". addU!s"er IP!ermi1~ ad§!lJgarealUtillfliilod interact!\! de lutilii~alto~i.

Dad, se dore~te ~ll!CfIljll mai a!vQifilsal cu ultiliz;alori ;~Il gnJpmi hHElCtll'il1 ~t.el'gere9i., mod i~ir;;are'a I,Jlti~nza1ornlo[/grl,ip'UlriIOlr} CQln51,J11~a~i seG~lI:rtea :3 ,'1.

2.5.11 IlnteroperabiUtaf~ela sistel1'lullui a,e' ~i,iie!r,e in11re UnUl)(~ii W'inldio,ws

Ah.l!l~o'ii loand pe 1,!!1!f! ClaJlc!l,JI~~lor este irlstallat ~i un setem de operare 'Wind,ows ~i unl.!!~ l'inyx se puna dG: ce~e mal mul~e ,oru prob~G:maJ p8irt8i]~ri.i d(jflf~ier,e~liitro ceh;: dQu~. Ca ,ex1iii!lilplu 'ooncme~::

• cum sa pot aoeesa din LiJ1iux: (p8li1tnu soriara ~i ci~inll) d'a1:e~,a aJ~ata Ilnl Windows " Icum se pot accesa din Windows da,tele' aflate in lilJ1Wi1l,1x~ (pentmu (li'liilrie sisc~~iere),.

SOh.!~[Si la aceasta p~oblema, se bla:i':eaz~. p;EI rdeeSi ca PElf1i!n.! ,d:al:Gle 8!fl!a1ie: P8' CEll plUlurlli 0 p'arti~ie se va as.igura s.'I"Ipolrtul de citire$~ de!scriiere a.t~t a in Il.:i nl~x~ ():€l!l $i: ,din 'WindowS. Tn aoestS'9iI1S exi'ista tref \I,amiatrll~l;!.

IPrima, d'i~h'e ele ,oons:la hi! utmzaJrea lu~ei palrti!iii IFAn2Ipen~rlL!i1 a$~o(")iii! da~ele'Qe se doresc a n pSlFtajia,te ... AvarUa,jllJl ,aoosrtei s,ollli,l~H es~e 1-a:pliUll oa" a~iit iltli Wino,ows C~,t ~i in l..inUlx, €'.'!:ista supod na:Uiv pef1ltl!'iLl :sisJemlulde n~i,e;re FAJ. IDe.zav,a:ntaJ]ele majo:Ni:silInt limitare,a, dimensiulliil unei paru~'iii: IFAT:32 la maxlrlflfl 3~G18 ~;i Iliimi~am.a dimerBs~un~i maxfrmea. u:r1IL1i f~ier ta 4G18 (ca. Il!tare pe .Q ,astrall de pa~lille flU sa' pOa!~esalva, imaglneaJ u.nl!J~ disc IDVID de exemlf,ll'UI).

A. d!o!l!Ia.SOrUl~eO r-eplfe!Zint~. uWUZ3rea l!nei panjf~1 .wxt2sal!! 9xlt3 pel1tr!js~ocarea da,telo:r p'artajate. .Acea:st~sa.IIUI~ie! nu Ipre1:i'nH! ~ilfl1lit~§ille Ilarti'~ieii fAT. ins~ W~mj,Qli,!\!s nu ()ifer:! S'UlpOi'~ lnativ pe:n~fIJ aoestlip die lPaJr~l~irr, Penllrl!la. pl,Jlte'a aeeesa dill Witlldows 0 padlhe

CAIPrJOll.UL 2. ~NS"fAI.A.FlIe:A UNUX. OONFIIGIURA.A1 DE: BAZA

49

(fxt2 sau ext;, uebUi[e instalat un dirliverspecial ,Aoest driirve:r 's€: nume~te e)(,12IFS~i €iste dispol1ibil onl~nel,

Aces~ dr:ilver oi(erasuport de seriere ~i citire pe:!i'!tm siisteml.l!1 de ~i~:irere ,elKte. Sis1:emul de ~~~ie~e ex,t3 es.~e .asem,~f'ilii~o r cuexi2, d1itereri'l~ dinltre ,ela' fliind ~e,p~ez:en~~hi desupottul dei'uma!i~alf',e pill care ~I Q1er,a,ext3. Ext2IFS poate dti ~ilsc~tle date de' pe 0' part~ie· €-)I'I3" ins:il nliJ va,fo~os:i suportul de ,~lJmal'izare pe care 1iiIofern. aeeasta,

E'xJ2,IFS li1iiJ ~un~~iolila,az.a eu ~sisteJiIiilUl'1 de fi~ielr,a &X.t4, stmcrurile de date aflai:e pe disc ~iiilndditeri~e., AceSI I:ucru nebuiie ~uat ITn consic,t:Malre In co:ncli~IUe Tn care SE' d!ores,te utilizareaace:Mei varrialr:i1e pentriJI parrtajaJer mal ales Cillll1!d distrlibu!me actlJale au ea $iis1em deH~iere iimpjliciit ,ext4 {vez.!1 ::?ii sec~iul'ilea 4.7) ..

Alireia varia:n~i 0 lfep:reZlTI1!I! 'lCCres:a:rea. ufilei partli~ii INTFS d~n Lifilv:<.. in li!1lllX e'xJsta SILJPortpe.n~n.!oitirea dlal!eller de pe un sis1e'm de fi!;iiere NTF:S. D.a!lorit~. fap1uluii oa staruja~dlJl:1 N1iFS ests ul1lu~it1Chis, dezvoltarea Uirlui driiver care sa ()ifer!;! 5ILlpOlr~ de scriere a foist grel!ll de ~ealllzat:. ln mome:iil~ullde fata 9)(I:st~. ~n:s~ Ili.m diri\ller caI'e rO~I'~ acest supert, EI S'€l 1l1ll1Firl'l3!$ta IJtfs-3g2~i sepen PElJlfl!tru aeesta esteofEl:n1t iirnpliCiit in lIU1bi[.inUIVKub,i F1;~U.

GPa:rted este 0' a:p~['Calie d e pa;~~:ionare specii.fica Gno me!): (fligu ra2.,.19), Acea.s~a peste crG.a, ~oorge, Ired~me,nsiQ:n.a, meta, venfioa ~i oopia IP.~Htj~li.

GPa'i'l~d of'er,A :~i 0 \i\ei'S~ll.inG dis pOli'libil~ :sub 10rma ulilui Live C 0" .. .Ac~asta 0s~e bazatA Ipe distribll~ia (~a!'iltoo,~i perrm~te· adminijs1r·area pa!rtj~iiillor~11 caz.u!Tn care sT!S~9!mlUl de operare flU rnai IPorne~te". DeaSlemenea permite reali:.:are.a IJneiicopii d',e Sigl.lralll~a a date~or 1111 acellea~ii oondi~iii.

eo eu

• mediu gra:!iic:

.. g;on$Jol~

• diistributi e UnuJ(

• gestilonaJre utilli~atorii

• GUI

., pa.rlbi~a

• Live CO

• MBR

., 'SUI

.sude

• iri'l1stalara

• lUI

1 ht.'pd~;I~"drjvel' .. Qrgf "ntlpr;f:f:NW:W"lIitla-:5g.0rgi

~Giilg Ilfl~ e!lite LIlli OI~~ktOjp E:n: ... lili(l n IfJ1Amt PE!intru I!Tu~diuI9It,afig din Liml,l~ - ill!'!i mulltEllil1l~rrmatii $e pl)lg5i~,i ,'Iii! ~!;II)I~iw!(II:l~lli)"7

4hUp,:Ngp:llr~:e(t$OOLm~e"oige..n·~tll~dl.lP:hIP

Copyriphted materia'

50

fd'~'V,ISdl!Jl. ~~7!6i5 Gal

tdew~fib,1. 1 C mis, ,rtmedial'l:1isk-3 ldOWi!idb:l .r'ilts~ jm~clill§diS~-2

rd~W~I:ib;J' .~tS:<l .rm~di~R:lI~I(.l

JdeW1-ilb4 • !'3t~:t! l!nediiilJidl~1(

9'.6~ GiS: 9;'.65 '"~ 9:1\616 Gt9: 79.B4 GiS:

1Si'.,~3 Mis, IBB,9~ Mis' ~~,Q~ MiB, 4CHO~ NIB'

'~7.~9 GiEl ,~,.",~ Glill 97.(;1, (i,E!I 79.50 !illi8i

·1, 'Gat~ utiilizaJtmiil cu id erdi~liOi9!tOl'lUil 0 pot eXJista pe Uril ~iS1em eu 0 parti~iel primar& ~i doua e::dinsEI':

01 1: 1:J2

OJ OJ:"ic:a~

:2~, Caire dintre' ulrlmal:care leNU este neoesara pef1ltr1u6 l1u~a un s,i:stem de cperare de PEl' Live C.D:

UIIBIOS 01 IIM:AM

:3", Din ee eisteme de opera:re NU ee po,t lFea.li:z:a conffgurnlrii din lUI? 01 W~l1idQ.w~ Vlistai

01 IDeb~alfl

IJI lIbun:tu Uve' CD DI IPa~mO$

Co yr ghr~ m 'erla

!CAIPIITOlbUb 2;, ~NS,,[AbA.Eille:A IbIINUX. OONFIIGIURA:R1 DI~ iBAZl

51

4. Op.er8i~i'8i de repQ:~l1rr8 .81 s:lst.emulul p()!a:I~ fi ini~i8Jt9J doar de lIti~ilzato:rul privu~egiat .' ~ n I.!Ilrffla! FeifJ!omirii .siiswmlI,JII,I,Jlu ~ot co~~i"'l,J~l,JIll memortei RAM est,!;! glolit

(JadevAra.t. adevil:r,at CI adeva;rat, falls

C ials, ,adev,8!lfat

o fals, Ials

sa db~ine un prompt de shelll '[ar~ ase 8olic~ta.aJljtenliificaJr,e.:

IJ cO\l1fllaJooa a. (ost laJi1.satti de u:tmzal:o.rIJJ! root,

o cQillmallu:la a fost Ia!rlisata de uWn2ato:rlJ~ Era zva.rI

a cornanda afost lansat~ din d rectorul ! et.c o connaJli1cla a r:ost laJn,sata din (:iireotowl J root

6, Carl'll dirl! I.l!Hn~toa.r~le N U r~pre.zi!l!t~. !.!I!I!1 si S~~IT1 de~i~i ere?

CI FAl32 Qswap Gle.:<t3 o NTIFS

u legioo IJ prlm:[di CI virtillaMi

B. Care dilil urmatoarele distrib!i.l~ii ,esle d'eriva:la. din IID'ebia.n? o UbiJi.i"I,lu

C Fedora

o G€1iI1oQ,

o QPce,I1Sl!lS!~

'Et C;El!r~ dim l!I,rm~toar!9:le N U se r~fe~ 181 eU? o CQ!,n'lIaJlflcMi

CI prl:lmpl. CI:e·rmin.a111

INTR!O'DU OIER E iN SISTe:MIE DE: OIPERARiE

10." f;a.r,e din urmatoare.[~comeln zi NU €Iste 0 coma,nd~, Ide' ajll~o r pe un sistem Linux?

!WI ~nto

D apropos 101 adduser

Copyriphted materia'

'Capitolull 3

Users lnmJ: cotleotive term for those 'who use oompu.ters, .users ·all"'lll· divided in(Qfhroe types;' nov}r;a~ tntermedia'ie ,and expert.

Nov1ceUsers; peOple wiJo a'.~e' afraid that simply pleooinga k~y .ro;gm' brealk ,(heir ,compul.el:

Inlennedlatfl Users: people wnodon't ,know how to fix their oomputer after ;th~y!ve just pressed a key tha( brok.e it

Expert Users; people whO' breaKotharpeopfe ~

T.heJtltgOll File

Of) S9 imll:!'lfj din aO~'$t c;:a:pit:QII?

.. G€:stiu~€a u~mza:lorilol" $1 ,gmpmlilor~n lili1u;( "Fi~ier:emll(H;ite ,perMriUI g.e5~iuooa u~lilaltorilm .. ce este un pache1

.. Care sunt opera:pile de baz~ asupra IILInui pache~ ln IL:inul)!

.. Ge:stiu~ea pachetel'orin Debian~UbuJil,tu: uUlitarele apt ~i d',p!(gl • P'el'scmal Package Archive (PIPA)

,3., 1 GeS1iunea utillizatod lor

Gestiunea utiTlzatcriil'olf se re'rera Iia adlugarea de 1l0~ utilliza,t.ori", ~terger&a Ii.!t'U~ii Uili~iza!lor exi5~en~i fiIlodiif.C;i6!irea in~lJr,matiiillQr despre un ulm,,:a1;or~ii ,afi:;>area diversel(l!! i'!ilfo:~matiL

in Sls!emeie IUnll:(j intorm,a!~1iledespre lI!tillizaH] r~ SlUM retlm,ne In ~ii~ie n.d let c! pa. M wei, IFiecare linie dlUn aeast fii$ie,~cOrllti!i1e nL!Jmele 11J~~iz:atoru l'!!,Iil, ~deri!tificatoryIL!.lIi S~Ui' home,lu:[,. sMilll.!l,IlllrL!J~alt in mom~n~u'll au1:en~i~iCarii~i alte ii(JIr~m'JlLa~ili de descriiere;

Copyriphted materia'

54

'I iJ;'O'O!!:. Qa:~<;Icof1lcl O! ~ -I ce.t Ie tc/pa,8 Sl>lQ

2 anClreir:x: 1114:;1, Or2~:Andrrei Ri:zOiu ~ rhOmel ~:t'!;u;t,e'rntsl al'ldlr:elrr: /binJb.aSh 3 atlE!II.i1: x : IllS i~ 102 6 :.A.le.l'I ~e@reii ~,/hof;Jie Istuaentii8!iill.exiil: t'hin/bash

4 r.. ,.J

DTrill motiille die Siecu~i~alte, ha:SiN!jl a:sociat pamlei nu se gasle~te· Tlnli?ierL,l~ /etc./pa:S:';l,wd, ,ei inf~ierul i'ei~c!:5hadow care nu!)oate fiacceset Ide' m8l]orHatea utiili:za,1orillor (v,el:i5e:c~iil!Jnea 10.2.3)::

1 ~'(:J,ot@atli1iCofif'i.a! ~~ Ls -1 f~t.e!t:st'l.:il~O\\l

.~ -1['r,;r-t'----- 1, r,oot; £h~do..., 70'68 2,'0'018.-09-1,2) 11t:59 h~t.cjsila:d~",'

P~ilil~r!!J a. aUa ;irnlfolFmra~iii despre un lJItilli:zatolr ®II sij's~en'1lllJ~ui se :pot m loSi comen!Z~~e id :SaJi:JI finge:t':

1!1:Q'Q1I;.@.;:!n9!C;::Qf!i~'I.0l~-~ LgJ O1!nQ!E~h

2 1,,11(:1=11:1.4 [.atl,f'i.T.$.J.r} t;ritl=I[l21j(~tud.er'lU~ 9r\5\:1p~=u:a2'6l:;:·t.u(j,eile,~J ,UtH(rl}

,4 "oot@aJl<;lCOncl.n-t H.n'i3'er a"lec;;;[:! i~ .I:.o,gin: a.lex.jl

fj Direc:t.orC!!: Ihome/atu,dEil!lts/ a.1811'1':1

"1 ~~ll'~ r lQ~;lig'tl'!1 Ln ,

e Wl :mail.

9 Ne Pla.rn"

;t.I,aIt'l~: A.lex t\1e'gre~ Sh!E!lb IhiLnlb.3is.n

IJtmz:a:lo:rll~ IprivHegiat fntr-iUin sisteli'lil Unix: este tllmz;ato:~u[[1 [I\c'ot ell UJid·u~ 0 ~i home-ul In !:root:

1 .rClIM. @.lInaiCOnCL!!I ~ ~ f tl!!1l!1d -I f ~'E C /:P:i!II,SS 'Ore!.

a :Z:Qrot: ~"O: 0 ao'ot: I H!'O't t lJbin/b~sb

1J1iliz.atc!lru~ DO 0 t (dre 1'a!pt uHI nzaton,JI (i'l,lllllJid· ulII OJ ,am dffiP~l:JJru absok:llt.e,Ira ro~drul!:ii:st8JI'iilu1:uli ~ij lP09i~9 nna enes clo,mam:la. 89 re;co:m:aJn:da tol'losiilrea, UfiWii cant l!!3p~ivJ]'egiat Doar atunei cand esta nevo:ie, se va ~olosii cQntul pr,ivil:egiat SQ~ Lr1Ir'IlbaJreii!i L1nui I!Jlm,i:za~or se !1e8J~izeaza, eu i31]utol1ul comerl2ii .S~ uwmatiIJ, de intmdluc,e~ea paoolei lPellltrlJl acel u~illli.z8Jtow. Daca utill~a~onJ[1 irl~~ia~ e'S~e rOrot, nu se soliolta. i!1trOO,ulcei~ea p!i:l,ro~e~:

1 !ta,al:ean~COI'I,(:I,!!!"'~ h.e.ad -1 /e,tcip-as£'Ofd

;:1 :1I:0.'Ot ~ II pCh:O t ~o ot; : i're.ot ~ Ibtnlhas,h

!)

" .l"OrO t @.a'nillCQnd,~ :; - jl S {!r - a ndl"e:i.lr

.$ <lIflcir'a i,r'ij.ana.cD,nd.a : ._$ Sill - ra.zva,fj (l pa~~W'OId,

Siistemele UIb!,JliitlJ ,de.zaoli'lfeaz§Jrl, de ,obioo~, I,.llliliz,:a;t:o~II,.l~1 root $:j r:eooman:darolosir'els' roomen~uil :sud!o.. D,e (i.otcEi,ii, un u'5Iiza~lJ r InleprMlegTat lC;aireare dlrep~ de~iJd(ii1 ~ r~la 'comSl!1diSi;:!IIJ,M b~,sh pentrUi a ob~ine un shelill Ott dre;p~ttri priivilegia:le (veli s€iQ!iun>eaJ 1 O.,;3.,r3}.,.

Scl"lijmbare.a paro~ei umj~ uUliza:tolrse t'realiz,eaza CUI a~uit.o.ml oomen;du passw,d. WilnzatOlrullPlfnvnlegiat p.oaJte s!chillllnbaJ pramla roirlrcamlJli lutiliz,aim. lIIri1 uH:lh:;ator ne[ptri\J!',i~.egiaJt i~i [poat€! schimbra par"Oila doar si;SI~i:

1 alJ!;!~onQ.a ~ • ~~:3:;j"'d! .g'I.li;!;;II; .

. 2 f::n. t: erne,.. I,lN D: P'!).";>,," w,o r(l , a r.;(;l t.:ype 'O!i'W' U.tlL1'.:i1 !'las ~¥!'O I:d :

". POlS;ll:m:l: pOl.SSWlQl"O up'd~·t,~d :!'''''jlc.C~~,e:fl~!1y

55

:3.'1,,1 UID! GilD

IFlec;'§lI'!J.Qi uI[il~z.aior diril sis.tem ~i este atSocialt un identr~catoi"iiI!Jmil YJ:.o (Us;er Idl€filtirfier)", IILHD €'ste un rll.!!mar 'fntregc,e plO,aile lua w.l1O:ri ~nhe 0 ~.~ 321'67 :sa.1.!!1 65,535, ft.:lVlotie de d:iMributie. Valo~rea 0 s$te Hlzerrva,ta perntrlUI urtiliza1Qrl,llii root.

1IP'€IfI~ruJl a gills,I, Identltate,a !JJrillul uiliiliz;atnr si:stemui de o'PeraJfe'iolos,e,~~e UIIJ, !?i Jill! Irlumei:e llItiliz'alorrll'lui. DI€):aJce€)la, dac'Q in ~i~~€lm~ ! et c Ipa a s wd se inloa:t!ie~:oo, U lO'·ul t!!ill!! I"JJtili::!':'atOtr normsleu 0,91018'11 1!I1ilii!:ator va cap;a~:a ,dMlp'tl!lr,~ adJm:irlllust~at~e ,egal~ CllI ale Ultiliz:atoru'luii root"

lPe si~lem,ele die 0lpem1l'E! ILJlnu~: !lJ~lll~zaJtoriii pot Ii organizaJ!ll Tinl g~~purli. inac.est tell :se pot !'eanz:a diverse e~nlligl!lrar~ admi:nll;strative mal user, a.pliic~rn:ltl!."sepo'litid la nl:v'ek!l ~rntregliJlui gnJlp ,~i FU,JI peT lutmzato:r: Un gn,Jlp IPo®llte OOrn1iru;!! :rrII:a~ mJJJII~ JJJli1iza~onii. Ilj Jil utlllz:al'Olr poate' M.M paJ~t~ dinl mai InmiJ'lltegi'upuri".

lIP'e·n~rufh~t.c.a~€1 ,gnlP, sn:slfl'mlUi de <oper.aoo asociaz:a un iid€ntifl:cat.or; filumit GilD, (~Group ~deirlliitier}. Aoest: identrnOallor este un nllJrnarflilbeg ce pOla~e Il,JIa vaJori mtre Q, ~i327Q7 tmmlta slJperi()ar,~ p.oaJte:sol di~er~' filii ~Uiii;clt~e de distri'bu~Gll". ~III)' I~ ,es,te oozerva:t: penltru gruplLl~ II!Jlllli;:;::alorulllJ~ IFOOIt, La Jelca la 1I1D, sistermu:1 de opera~efo'l.ose~~e 'Gli:[:1 !;lemHI a id,entrfuea IUIr! .8!!1l1umit grll.llp ~i nUJ nrl!Jmele gfluPcuh.!!~i.

3.1 .. :2 Adsttllgarea fii ~telrg:e'rela utllll.zatorUor

Adi:iJJJJga:r:ea unliii utiliz:amrpoatel f realiz:ata d:oar d,e ro 0 t" in d10liJa mod i.J'rii. Priml.JJ1 dJrnre ElI,e este lIt~mzarr,ea, c;o,menz[1 \:l.ise:r:a.di.d" lIitll'lz~r,ea.acesteil C1Onn.enzJ res~e, .goooaie, mo~iv pentru car'€) .a;da:ugE!ilrea. tllnuil ru:liliz,aLor sa rEla.lileaz:~ in IJiIllOO I!.!ZiL!lal eu aI:l.!tQnj~ cOM€lm:ii aOJdu,s,e,:r. a,d~hl!~'e,r 'es1e: ~r! S(llri:pt '!iJaire a~pelea.za la rraJIid~IIJJJ~ u~,eJ;'add.

Apel area a'efdiusg,r' se pOaJ~e Fealliz;81 CUI urlTilal~oti~ paJanU!:t~ii:

n <lIdduser tor,.tiotlsl [-·-norool UHRJ t--·sbellll-)S SElEL:L:.} [--no-·ot'9.!!lt<!-J101f19

[--n.id w] [--Ur;atu..id IDJ [--lll,8tl1id ;[;J)] [--.iri9.!;OIllP GROUl? I --9idi n)] [--t'li~~l;)leo.-pO!!>~",o~oJ [--d!~ablei;l'-lO'\lirnJ (--'9,ecol'l G!E:CO$ J [-~

.adcL!~ x.~ra_g ["Okl.PS I use:!:

I[)aoa ad!duse~ €lsle apela~ dear ClUJ fi'I'urnmeire u~lIi~atorLllui e€l va ~i creat, e~ va 1P'(l!fllili un asis~e·nll C;;)J'e: va oem ~oa~e da~e:le 1l!Il!:etlsa(,e ereal1i~i (;:ontului~

n :!."OQt.@iI.sqa:t'd: jbQm;~t9!i10l!;:'g(lf. adclllser 1J.~:Q'

I;! .... d01in.g 1.l~el:"llSO' •••

,<I Addirtg new g:I:"O!.J,P 'UcGD' U.Ml) •••

B Crea. t L n!!'l nCl1E11!! cli r.e.ct.01: y '/I:Iame fuse' g

10' CQPyil1'g fUft£ 'fIN~1lil '/etc:{s;f:'.:el'

'12 Ent.~,:![ nI!!\II UIifIX P'i!l5~.~orDl! 19 R€!t ypC!I r:lQ\l' UN U p.a.s.;s.rlO'O:rI{3:

1<1 1p6.8,~'<I'd: p~iiO~wO;tXl 1J[pdatoa. s,1JCCQ;::;:.f!1Jlly 1~ Ch<lJl'lg'inl3'che l1~'er l,nfo:n:Ill<l:t.l,.Q:rt for 1"g',Q'

HI Eoter the T\e'JII 'IOllue, 0;£ p~e~.s ""~i'.r,;1!: fOICtlie d!efOl~lt

56

F.ull :~,<lml,@, l l ~ use >to,om 't4l;'![I];)~I: L 1, !:G3.0'6 ~Q~&:, :t?ho:ne [1 ~

HOme, l!'1:ii(H'Ie r j:

Oth,Q'1;' [];

~ 15. the ;!.,J:lfo'l'l'!l!atiofl coorre'Ct? [yf~] y ~

ZiI, ra,ateaBga.r:d.~: Inor.1e/g;E!or.g>e~

D~flIl mo~ive de Si€:cl!.!rijhde c:araJ~~ rele ~astate '~n d neptu I paroleil'ilu wr fi a:[ii~at~,

La crearea unu i IUiimZ:flI~Qr sete 'clr,e:at~ii un gl1up C:lJaoela~i flume la. cam ,este ooauQat utiiliiz:a1olruIIQrea!t

$l:e~[lgerea Ul1IlJii umi~ator se' poate reo:dizii;:Ii 01,1 115erdel SaiIJllOl!l,@!e,.lu5@:l: I~delu~er 'este un script 'Calm ap€il€dZa la r'am:lu~ Iluii use.r;;d!e,l}:

'I Io,ot@<!!I:5g1!!J.l:ci;t ;:hot'lte!g'e'o'rg,t:l~ clellJ~t!i.r: 1:1,,:,:;0

,;!l Removi;l;lql 115'e']:2 'USC" "'"

9

,~, DQll1e •

Ad~glareiillJmui gnap de u~ilii:l:aJlt()~i se pOaJle realiza (,'UI ajlJloo:rul cQ:mem:iigroupadd,saJu lOLl aju~o:ruIOQmelnzi~ ad!d~'t:10!~;!i~. add!9'rou~, >9'sts l!!1script Catr8 a;pE!lsaza ~,i.i! rll!ndu:1 ~Lli g~OI~.aJ'dd,

1 XC'Q t@,",:ilgiQrc:d,.l'hQflIle/ge'o';t'9'ell" acidgroup 'Us'QgrQU,p ;2l!ddi ng g.I"QIlP "u 80glrOlup' (GHl 10 (2)

$1E~erea Ullluii gll11L11P (fa IJtiliz:a:I:OIri sa IrIB,:d~zeazatol pl'nlfl d\oua domerJii, g::r::'Oupde·l. ~i d,Q,l,g:rcup,(d-Q ],grotl,p les~e' til1 SCiri;p~c8ire ;apeleat::a. g,l:OlIlpd8il).

1 raiD t.@a B.ga.r:d:~ IhO[lnej \lie 0 rglB IV d.e 1 groul? us ogr.ou[p

;:i: Il:emo v in", 9' J: O'tl,E:) '1J~ c"~,lr OU~ ,. • ••

Mod i~iearea da1eilO'J u m.Ji ultjlli;!':a~Of se lrealirea;za leu ajlUllo,ullIlll comen2 ii us ermod. AJ::easta pe'rmi~e mmnfl(;!:'Ilrea 'grupUlilui ail n carrie Ialoe parte un U1ti~kza~(Jir, a. (i i~ect.oil'uh,!I1 ,de Iba.rn (homlEl}, a. mJme,llUl1i de ulliliz:atar, a paJicll.ei e;bJ.

De e(:(emplu, p'entm modiftca dvrecto!'lull de ba:za laI1LJ1m~:atoi!i'u~uii 9€!org@ S19! rlJlo'Se~1:e QP~U1nleaJ. - d::

:::1

e;! I)S 0 (li,ugl'l,.:rd: - $ pwdj <I Ilm!1lle I 1).!~;9

~

57

Iil :t'oot@asg<;!:J::d; thprne/~~Q·i!1 ~<le.~flIl!'J'c:i ~d lhoill!eiu5ot;l.dLt!>:'f ~HIO ~

'1«l :t:'.QQt.ti!a!:qlil:t"d: Ihoml}lu:s.Cii'~ Qwle 1 '~

1!l exit 1S

1<1 l!l~O@ .!!I.a'g~u:d : - $ 'I!!'.II.H:

Hi 1J.5,o@a g'\i"a rd = ~ S ;pv.<d 17 IhClm1e /USQ

1B

1'3 lilsohsg.a"dl -s

in exe-m plull alnl~e rima ~o:stsclilll1liilba:t direc~or~.tl cUNl!nt~ndllllre-Ciloml d!e b:a:z~, al Jj~i li:za.tofului Il.lSO, a:f,:IO~ a, ~b$~: a:~$;at diuecb.:m.!11 eurent (lpent!i1L.!1 a veeea care e~~e dif<eC·tQflul de bala achla~), a tost pll;;!:rriI:i~. Uri nO'I.I sheIJI~I1ICi;l!rre· I,ltmz:a1Dml i;ll,:lterilrl:iff:ca~ a Ioect roo!;., a Iosit modiiicat d~recl'ol'lu ~ de ba:z8i, aI Ultmza:loru lui 1iJ a 0 'in I 110me /u S 0 di L" ,aiolSt tnchiis, :shell~Ld de r-o ot., apoil sl utiUzaWllJl1 u ~Oa.lP~f~sli~ sist€rJilU I die operaJEl'.SOlilimbalrea dire{)tofului de ba:l:a at ult1iui u~mt:a~iJl~ se' real i'zeaza. doar d upa ,00 ul!JiIiz:atmUlI ptiJri1ll!;H~!~;te sislem ul ~I: sa a;lJ~(lm~l!ica din nou:

~ 1J 8!o@a.a ga rei = ~ ~ pwd

2 Ihmne/u:!3od.irj

.~ root@~.::;'OI<!Ird: lhomatu.!i.o'~E?ojj~s",d uit'O :2' Erl'l,e1" new lJ~fI:K p,as s"'~1:d:

.OJ :[let ype nen' ut'n:..,; POI,·s :;!;I>'ol"d ,

iI ps..s,swd,:: p<3r88WOrd updated. Sl]ccss:9ful.1y

i[)iura liiIilO'~lve die securnats 'C1lm.cLere~e, tas·lat.e in dre:pI'lJill pa~o~e'i nu VOir n af~~'lte.

IlCIac'91 n!UI estespooificaJ1 nioiun nUIl:1l:£i.': de u~i~iza!oolf va.lu 'schimba~a parola lI~i Iliizaltorlllui cur,ent. Door utm i~aloru~ ~ Q ot pOlate sc hiim1ba palFol8l8l~IUi IU~ili:l::atlO:r.

In s i>st~mehl) Dle\biaj'il":based, a.da~ga:reai !"~spElctiv ~lEl:rge rea un tlU IIJti~iz:ator' se Ir~a11I~~9i~a prin interijllegi~1 $GripllJl!'i~or adidtJ~)er$iiol;)lllJser;

~ rootQanaconaa: ~#addlJl:ser test ::i lIdd i fL9tl~~.r '.1:; I!!':!!t' •••

J. IIdcli:n.g fl.e\>' q.t: QIJ;P • t e;!l,t;_ • (l 0 ]:·8 )

:; Creatiru:J' nClll!1e clir.e.ct.ory '/ho:rn.e ,best' '6 COpj"li:l9 'IHt!-1S .f~·Om.'j@'tO! ~l<::~l'

{ E:nte e mil";l <UtfIX pas6,we:r1d:

8 file1;l'pe [Ie'" 1;mIl1: Fa~.IiI:""or·d:

o p~.'5l':;'il!i= pa:;:;1/lo:r:'d. u[pda1:8!d. :;ucc;<:;!.~::;Eull!f 10' Cl'iang1m;r the. user lnto:rm,ulon tOll:' t~slO

In tflt':.Q.r tbo r1BlII v;d1J~, Ol prG3~ lElN'Te:'l1 for thq c!efault

1~ ]'1J.ll Htlme I J; fe6't. U~,~=

1:;i 'l;;:.ool1i t'furru]::Je ~ r]:

58

f,ilOl'~, phone L 1 .~ Rome "'hofl~ [] z Oth,e';!; []:

17 i$ the ir:'lfo:rn.;ilU·QfIr ~grrect;,? {!!'/~,1 ',I 'If!

19 root@a:tla:eollJdJ~' -I 1dj te5t

00 1)f,1i=IQOJ (test) g.i.QI=lJ.r;\S !I;~~t) g~~;nup::;l=lQ.la {t~st} 21

22 TO,ijJ t@<!Hl<JJcond!l ,:, -.. d!~llJ.:!!'e.![' - - I''llmove;- homo 't1~ a t ~ ]j;(loK"in9 for Hles to bat::klilll'rrernrove

~. 1l:~:mQv-j;[1j~ ;f; i le g • __

25 Reroo'\1'i:[!jg! us e 1:: • t: ea t' ...

~I> DOll!;! •

.Avanta]ul i?i, ~II'! Ml!lll.a;~i~i;m,p. dle:;;:9;V;1nl:ajl.!lll'o~o:sirii comern!ii adduser es:oo imera(:ti\litarl~ea. ,A.u~Omaltiz<·Hea sarCih'lilOI' ptesllJpllIne ICCiJ'imenl2ii rilM"il'lteracti'i.i'e'. Rentl1(j a.ceasta, se' pot fQIOS~ co:moem:ile! :U,5B:radd, u:'Hlrd.Ql, ~i US@itnlQd. g,sB;~a,dCi, resp'€<:,tiv userae 1, Silmt 'rolosil.e die scriptudlle ,~d.d,u.5er ~ii de lD!Ser.

~

3 .!Co,o t @.HI<l!¢QnJp.O! ~ """ ~ i i;lJ I;,H t

A uld=1116[Ceg~} gid=1111(t~~t~ grou~.=1116(t9gt~

10 xo 0 Uli,rnillCOl1lo.H - t i·dl t,e s t 11 lid = te.!;It;. ~ H o· auoh uis e:t:'

Un pac!l1Iel,. SSiU U!lI pacne,t SQrfl;ware, eSle olaplica~ile sau 0 co:mponenria actesi~ila in ro:rma unei imtliv€- c:a~e poate1i1 ~f'lstflilata d e un s~s~em de gedune; a paci'netello r (PMS ... Packager Mi$!nagem~nt Sys.(em),.

Die IQt]~oeii, p8ichetele reprezunta.IProgr'ame, pn~oompil8iiUe care pa~ fu instala~e· user, s.pre deioseb~~e de ~!I!stalarea d~n surse 'care es~e imail! sflEl'Voioasa (\l,ezii slecl~h.mea ~4J3.11),

tuerutee pac'h61te; (ii1!1S~a!aJr9, d!e;l!lll']:staI9lIF€I, ,oontjguranl} ~M~I HI'idi~'8J;l!.a p(I'in ~ntelrmedIiJ~ unul siste,1iIiiI die ges~iUM' a pa.ohetelor {pre-Dum dpkg-, :r,prn,pacman},. Unl asUe~ die 5~:stem corn'!ifiiEl, in afar.! del fi~i€r~le 3:5ocia!00< IPwgi',amll.!lui :9i IljillSi9'!. de me:taiiilr'O~marii precul!fIlIl versiuflleaJ. lPa:che~u,II!.!~,!, deserierea ~i de,periiclen~·ele acestuiaJ, PrMS'lull, ri;llo$e~te aGesta lilrOOrma~i~ pentrulaJ dec~de· da:oas€i' va re,alliza ~1'iI;staJlarlea. pa.ch,etull:u i, Ulpgrade.LJI~ ~tcesl:l!ia,ins~alar,aa, deipendentelor etc. 0 dependell'l!i mtre ,pa.ci1etella A. ~i B il1lsieamna (ia inSla~aJrea paO:hie~ulll!Ji A neoesiUi installare.a pachetl,lllu:i B. Iba fe:I., de'zinsta!larroo p'ache:~ul uli B v,a. lorla d9'2:insLa:~ama Ipac!he~l!.dui A.

Majori!:al'@,a, d~s!nTbul!mOf GNIiLMLi nux l'OI!Qsesc no~[unea die repiI':JSNory {detpcl:Z:~1 d,e p'aoliEH.e). Aoesla es~e un UAL care lflreQizea.~a. loca~ia div€\Ii'sellor paci1ele al,e dis1Jribt9~i:ei,Aloe'Ste depolitesunl pl',eo'iz:art,e in fi~ie:re de ,oonfigJura!resIPe.cHice d is~rib~~ieL

5,9

Aplica~ii If1ont·e-iiKI peste PMS pot inlG:rog.a~poz~I€,\le ~ii pol descarca I~i in:st8lIa, nQ! paehete,

]!'i! lumoo Ut'lUX exJsta, dive,Fse tormale de pache'le,olel,e nlaJ~ cu neseute Wtld (Qrmatul D:EB, spe(lifrc dTs~rltm~ililor Delbi!iiilrII·iba~ed~i ~orm.artUli IR PM ioiosil de Fedol'a/lHied Hall, M;rund riva, SuSE, €lto, IFiecare t'Qr~t air€, prQipril.!!,1 PM,S, IllJilililawlll ~l~Ef!l! 1 p1erm1t€l 'Oiower$ia irnre diiverse, Iormalte de pachetsl"

laeS~Ji!!lIIr:IIl!a ,uH:::heleilor ~~Ig

IIJiJilitaru~ de ba:!:a (PMS) pl\l'n1Jr!.l1 g:estilllll'1leCil !3!llch,ete:l:orm::,B este dp~g, FOlositefediv psntru ~l1Is:l.:aJl,areas,au d1e,ziinstalall'ea IiJrlui paclh:el, aeast u~iIHa:r ofier~ opiiuniu penr!lru ifll'l.er,ogaJuea sUilrii actuale'a. p!lcnetelolr SaJUaJ cOI1!jm.Jilu~ aJces:tm'aJ" Printre QPI~h.!nirle utira se n~mar,a::

~ tOot@81I1<LiCO.tl;d"I!~/·t-m~" dpfl:g -1. co:t'QutiLs

:~ I.

:~ i~ln

4 IMrJ!t'ltttdl.~ !~ IMrL/rnv

~ IMn.!t.l:ue '1 Ibin!m.knoodi III lbinl~l.~;a,p ~r 1M n,/t'o'Uctil. !Q IMn/cJL9ItP 111 ibin/u[l,a:me m lbin/oE!!clio t~ 1i:lj,n!s.yniC

1,4 ( • '" 1

'~ ,root.@,a.n,;;[!c;ond<ll: H'IlIl!;li d:p'k.g -1 '1;1 rl1Jx~"

:~ De·gi;t;,~d=UIlJk:I],Q1;;1:n I IrlJsta).,lll'l.emov.e/PuL'ge/Elald

:~ I St.~ttl~-~ot![1!1i8t<l11ecl!Con.f.i>9"-fi!e:a.jUflpllckedj~<Ii1ed-cD.In.figl,ll'HalfIn~I:Blllf!i:l

~. II ~:t'J::'?= (ilQnal/'l-lold.tf:,ein.s:t-INl.quii t'ad/X'=bot;h,-J,u'o,bLoos O'it.attl,s, BltJf,

uppel::' o·a.~·e-b;!i.d I 15 II i N~m.e

7 ua li,nu::o:: enene> :~ un. ,U,['Iux-'eLioc:-2. 6 • .:;none>

~, un li,nux:-g~,1lI <rli.o:oe:>

'IIQ 1111 1 i.nu::.::- lL11IJBJ9>e ...: fi'.O.ne:>

H un 1:1 nu:;.:-!.:maQ:e-:t!. -::rHme.,>

1:2 :!. i liIlllx~.irna9'B'-2" 2:.6,18 .. fie'H:c:h!l C~l.;!

n [ .. "j

{no de.sedp,t,io,riI al!"a,ilable) .{no. de,ScdptlOtl a1,l':Oiil,a]jlel {no .d'8.a:cdp,tiO:rl Ol1,l'ailabhir) {,fiO de.sedp,'Eio.t'iI all'a.ilable) { n 0' des,c[ lrpt :i.o'n GI'M'<l !.lab[ e l

Linl!l.K I:::ell:'n.ei :<':,6 image on "'pr,al

.~ root@~I'Ioi!Ic:o.n,d:lli ~ /t,rnp i dp,k~- s IbiM f';Z :2 p.roC:,p's: Ib:l.r.I.fp·s

~NTR!o'DUCIERIE iN SllSTE1:ME D~ OIPERAAI~

in mod olbi~nu:it WIiI:sa, ceoa m8i~ mare paJr~e a aesstor ac~iu l1i vor J~ r,ea.liz;a.~e: prin ilnl~irmed'hj~ I.!Itiilii1aJrlllllll!11 AP '1' {Advanced Packa,gi'ng :roo!)., APT este ~nfr'O!'i!lt:·end pe$~e d,pk!g' si permite interogar,ea d9pCi1!:H~e~,o:~ do pachet.e loonfiguratG"veriflcaI'ea depelilden1Blo:r~ desc~~'CaJ~ia 3!1.!!t:omali a pache!;ellor din r&p~S:rrlo~y, adualizarea acsstora upglrade-~I ulliel dlgt~ibutii et(;:,

Fi$uenlill de! ,oonfigljrjjJ~e a, unull ,dE'PO~j'~ Irlc:IS pentru ffio~os,ilre%l CUI ,AI?'l\'este! letc/apt/sourc~s.List~

l:rO'01;,@'<lTlIijiCQ'I1,d;;l./t~p~ cat te-tcf",p~/.~,Oll,J'ce!j;. U:lt

:2 ( " •• 1

3 d~b !H;:,i;.(i~lrlftJl"l1..lQl,.:EO/Qe!;Jt.!l,1t etCh m"ltl ,(:Oli'i;;,i:'ii;l ["IDIIi-fEee

4 deb-He htt.p,t 1/ triP .lu~. ~oldebiat"l e'tc:t":i ma:Ln comtrib no,n-free

Adauglar.eaJ, U iflui I1iIOU dlepoz~t iFiiSeamnJa adau:galf'9a L1if1ei noi lil1J:ii ]n 1ii~i9rull decorilf~uram. AoHul1Jille ,0000' potfil reaJlf,zaia CUI ajiutmlulll utilutanu'llLIi apt:. :SUllit:

., ,a01lJa!li~area ITstei de pa.cMite,

r,o·o:t@aflaco'lld.a: !tlll!,'" Clip't:-get update

12 Get: 1 h:i!;t~:'JHt]i! .• .l,"'~r.TQ etch :Releaiile.glpg; In!5~]

;lI Gel!;. 2 nrttp:!lftp.1111g.,:ro e.t,.r;:h!upOOl.t>eC! Re1.e';!.!;!I;!,gpg [lli):~El] <1 Hit h'n:.p.,/lf'l;;.p,li,l,g.rQ ~t~IlFl.A;!l~"':!;Ei!'

5 Gist::~, a Me'"p: Il~~. boiilCKPOt'"tli. (jrg et.uh·-!::i:Q,e,].;[)Ou,.S Releii~~. 9iiP9' [Hl9BJ I) Get:: \'l http:.l iftp.11119'.:ro etch/upo. ... t'HI Pe1e'0I!H!(l1 .6!1::.~]

'7 1;91;1 ht t;.p.;!! deb:l..;I11 ., P"9'"' • C:p~[J • Q J:g !,lrl!iJt,al;i Ie lie 1 e,lj!~e e. gpg

B G~t ~ S tut tp : /I ~o;>;'W .• .ba.t:kpoct s • 0 rq e~ dh - b.ac:~,po r:l:,5 Re 1 e a S~ 143. l' kEl J !ii' I<;Jri http://Hop.lug.ro ~t cl1.f mfI3 in ~ tlO'k,~q9,sfJ)H Ul:'ilCa-~

'vii) I<;lt'!l http://'Hp .h,g ," 1"0 etchfc.oll't.r'Lb I'.ac::Ji:.ages/DHfInde:K

~1 [" • 1

~oot.~al'l(lc(}nd,[l.: /t;m:p,J 8Jpt:~c.elche ~e(l;t"c'h helle ..

2 Il!I!'(I'~a - tI:!i:rIls,.lat,e.s frOltn [,.!!iT'~X 'to HTm. tn-fo.. Q.!L b~l':.t. ::J, lY)l- H iqh J.flV;';Il Wo~d P~QC~SS(l~

~. blll"l,Fga-dioc - 1;[9V~.lli. a,OCUI'n!3f1ti!lt:i9.1.1

'I r,oot ~aflliaeo,nd.a ~ !t~p" ap'IO=eaobe show he'li!'ea

:2 !? ;;l,ci!::ag!;!; tH~v~OI,

;l PriQri.ty; opi;..iO[JjC!.l .,. S'E!C~ioli!: i;:'eK

S Insl:' ... l1ed-SU~l 2125

6 .MOl.iIlt<li.ne r.. Deb.iLO!Il OC;;I!rn! M".int,;;t i ne 1.'; I;! ... ~e.bi O! n - OCiillll-mOi illt@li!;ili;!;! ; oebi. ... n,Q:t:g>

i' A:~t:ltH t; ~ll::tll r'~ : all a 'V(!r:o:ion: L (19-3

.r:ns.ta lar,ea ~1iI!1J i pacltJet (:?i a depl;l.ndelill~:[;Oilfsalel)

'I f,o,M::@ali!aeo,r!ljj,a : ft~lIIP'" iiP't - 9''!!!! t i.i'l s t .!l.ll ,Qi);)'J!. - f 11@j :2 RI!ii1adil1.g pac:lIla.ge list.s... [i'one

s Buil.;l:i.,ng depe:~Qel:lcF'"'I:''i;;~, •• nQlle

-I. ThE!! £.01.1011.11' i [119 !!xtJr.!li. !p,acko!llg'~:5 ,.,-,i t 1. 'hi:!, in.:s,t !!I.lI ed:

5 1:1:bapt-p~g-p@,r,l HhconHg'-1:ile-pl'!'J::l

i;O T'tH'I f<)llo~irlg ~!SN p""ckagG~ w'111 !;;j~ in~,t.allQ.,j

? ",-pt- Hle Hoal?t,-p,",g-p"",: l :U,J:lol;9nUg-:f H,e-perli.

ill OlJpgrOlQ.I;!Q, 3- n~o;,rl~ in,$,tOl,LJ,eo, 0 t'!:!' rellilovi;!' l>l)d &6 not upgrao,ed,

61

!~ N &ei:lto 9Eit 1 0 GJ::S Q ~ <l J:'~hi1 ve·:!! '"

11~ ~ft,er Ullp(l.ckj.,ng ,Il06kJl. of additional di~t ;;:p~!.I:;:~ will be used. 11 D9 ,au wan~ to co"t1a~e [¥'n]3 V

'II anaeonda i ltlNpi: .apt-·get :t~(r:nOVlll' --p'Ilfr-ge <I'gt-t He :2 RCl~.di ri9 [p(lC};,li'9'Q li $ U" •• lIonll

~ BiC!.ildi.n~ dle;lilellde:ne:r t.i1'ee... [>one

4 'f!tle' f,cd.l£1~."i!l1Ig fi""ck.lI;p.s Yl;ill be Ut-:lOV~Jl

!S <lpt-fille,.

,rooil.@anaiG::oooa: I tmp' <ll"t.·-qtet (:lleaJrI :~ i !lvs:t ~ 1,a ~e(l. 5~ r ~e.l o:r 1.H'i1.1:i pOi c.-het

·4 rool:@.a.nacoMBI: I t.!l'Ip.' ilP!:.·-gt@t sou ret! a,plt - fill;' !5 Ii.~ildi fI~ B_:l(l ck Bl9!il. 1;1, S ts" •• PO'I1I@

IG ~1I.1;!.ld!"n9 d!e!pe ndenclr! t tee. •. ~'O fie

'1 N'';;!,ed to 9~t, 17, ThE! of !llQlJ..x~e· ;;l;t.'chiv!;!~ .•

i8 Ge,t:~ j littE? :UHp .lug. ro etcll/rruain ap.t-:h Ie 2 .. o, 9",. 2~ oM} I. !lOSe]

10' Go,lt~. 2 h't:'!:.p; II hp. lug', ro 9tct'l!m!flln~p'II:-fUo: 2. Q. 9:. 2 ~ u~r} U"]·. nat

.. liistatr,ea tuturor p~chetlelior di:n c:ache"ull,oca1 de Ipachete. fmpreunSi 'IOU de,pe!llde~el:e aoesm:ri3J

'II !LOOt. @,~nacond", : I t.IJI1P, !I;pt:-cacll!!! d.]Jl1lllip

:~ IN: :l.t":I~ Ve.IO'S to'llJ.ng S~stem: ,standard .{j,eh :~ ~ ack ago: ff',:Ii'P (!: n igllil::.dr Gam",

4 Yer~iQn: D.1Q.0-13

!S .ll~: !\IIlit[).lblfi]}t::/'l Bts/ro" ~retli'il~" ub\Jll'ltll.

co1t'L.:,iJbu.r1tilL,dJ. sts_ja 1I n.ty,--\:IfJ. f!,llg tse_b,i fl. .. t:y -t3-8 'tLf ~ck:<lLglg s G ~ep.nd~: libc6 2.&.1-J

7 I}epend:s ~ li,b'9l!;;cl b <1.2.l

l~ !)epe,nd'8: liti!3!d.l-:i.ma9E'1.2 1.2 .. 5

!9' IrM:pillnd.5.: lib~dll. 2d!l:ibian 1,.,2.,]. 0,-1

I'~ i1-€:pem:l::l,: 1 ibs tdc.f + a ~.,2. 1

H Depends ~ ;pipeniglhtdreOlJrns-d.ort: .. (). 10 .0-ll

1:2 !)!O!'~'G 1" ipt..i .. on L ,lng~!!gE! ~

I,~ !fIle] Ni;!r/llb!a~n..ll1St${ro .lllrCl"iBe • OtlYln'~i:i,

c,01lLubUtl't,o_dis,ts_jallnt.y_unIoV1llI:'Sg_bj,nali·Y;-ill:81e_fac!o::,agles

1,4 M[);, :1d!();1,2c609ie2 f~.nQ.fl<Ld~.S1610f:lbe().n.3

'1::0

• liist3J1'eaJ re,pos:ll.ory·ul'i~or din carelaoo lparte Ufil paehet, versiutile;a di'slP,oli'libill~", vei~5iilllt'lil,e calfldi:c.iaite eie,

~ ~Oc:i.t@'HiaCOIl,d.", ~ /'tmp. "'iP,t-ca,c;:ne ];lQ1iC','1 .fi[l:eto'l! :2 f.i][jef,oJ(:

:3 In~t.t;Uet;li; 3. '0; l",fQI.lU.d;1;+n!oib;'i,nQn!'y-Qut!1.lIlt.!,lIQ. 9, lJ).q • 1

,~, COl t]ld:t cia t e ~ g . .o. 14: * bu il d2 *l1oJb;i F.IolFll y'-ll!Jbullt ua . 9 • ~~ • 1

.5 U()'~sl"[1 taI;il(l:

I~ ~"'w 3;. (I.14*~b~U.d2ft!:!obJ..I:l(lI1.1y-Ql!_l:)1J.!1t;(l . .o .. ~, (l.'l, '1 Q

'1 'J.(I'i1J ntt!P, 1/;1"0. "'r¢ll.i!llS .,.uJ:!1;1!l'It.!,lf. corn jaulnty-l,Ipd.;i .. te~(iJt~in

l1a.ck.i3I.ges

I~ 51):0 http ~) Ise,c~:J;:i ty.UJH!,f,J'tl!l!. com jaullty-greeu,~ ity/m:LIl ~ac:kaqes,

, 100 Iv~t!lib/dpk9/statua

1lD l . IL :El-t'I'l,ob inc:m1ll- Oult:n:m t!U.~ 0

III SOlO. .!rH:.IP: / I £..0 • ~.rchi 'l'.~ • ubUI:1,t; Ill. com j alJ!!I'l.t y .t:m'MI.in !?.;b,C.lt~I\;J~:!l

PPA.

ExiSIii =?ii {l(lnoeptliJll de Pen;lOnall l!'a:o"ilge Arom.ilil'es, un .slisteJIiI ee-l permil€: progfama!on~llul 8a·~i in:ealFCJ€i lPaJdhetel€ prop~ii periltru aJ n indus'€i in updat:€.;urH'€i u~teri:oa!re: de pachete, iiiind as~l,e~ rnai u~or dis1tribuiite {)altre: I,.Ititizaloririfrllali. A:srtelj a.cesta va p,ulea .il1!sltala. programul scris de,~ltcineva ca. pel un p,a:che~ ncrmst

T()iIL!,~i,. pentru a pr,~eni pmb'lemele de secl!rila.~e, aeest lu~rul nu poS!le fi f'9Jcut O!SlreCl!M. In cQr:lt~nuare ';roml ,elillHirueHa pa!li~i n€l(l~sari PI€!Il~mI .i!3i. pLJJI.43,8J. insw.l,a pn:Jgr.a:llliiI€!i diirMr-1lD1l !:lIM, n~mi~ sClme.o~e'5G1 t'leoesar p'er1~~u a 1:l'IsltaJa OVEllrsijlme IT!(;'li f1ece,nta (;'l uner comp1iatoare •

. i. V(W!lI'Orea. unfi~iie:1i nou C!.J! un oonti flU~ ~i 0 ~Qca~ie ca mai ]QS pe:r[I~ru a ofi€,rj detali i leu p:rivil~e raJ adresa. de ulildese VO~ desc~~c:a pa:c.lh:e~ele

I rnihl!l i e k~ Ldnn : It:mp. C:~:t 1!2! t G!tlipt"".:> Our C:~.S • iii!! t , d/ha..::i £I!lll. .1!.:!i t

:ll die!:> ht;tl'l~ Ilppa .~aur.J'l:lhpad. nlet!S0'lJieCH\£i5!sV~t;\'af!llb'lllltlJ j.aullt¥ ma;in

$ cI.eb-;il:t."c http://pl9'<I .. 19iUl'lchp\ild •. :rl~·t i ~ om-eofle5 6l!p1P0li1 Ut>lil·!'l~ U j OI.!J.!tt Y main

(581 vaschimba.jau!'l1t.y ell! m,.lImele vers'ltlnii distribiUili€ir()~ode)

2... P:aJ:StJl urmat(lr .c,ollsta in auitein~i.ficartla aoeswi P !FlA. De~:i p(l!8!l,ie.fi f8Jouta.~i prin editarlHIlJl1!ui fi~ielF ssu ,eSM! oPtii()f1al.ill..9Joes~ I'LJCWIi.J nu eSle reool11anaat. Se p~e'~era 'k!k~i5~rea u ~lmat.oarrei ICl.lmenzii:

'1 lT1i,b.i3J;I.~~el;;!lor.n /tll!P" ilJfj.t,-keji' ad'll --rticv-!I;eys --!te~s.E!;C;lJlE!r l:;eY:!ler'i.!'e:c uburrt.u , com El50Hr£l]lO

li,I!illoe '1iJ11~im11.JIi ar'9!.1merlt Irep:re~inl:a 1;111 ,oocl I1Jnic de a!utent~rucare al ,pOSleEN)~'I.j'lui P PA··'uIU!. D·aoa ii'iU (foruliin ~il, f,ei1l!lizil!m aJjit·t~HltifllCfHea v'()ITI a\iie-amer~'iJ.i Ime<$aje- d,e .w"€rtliSment 111 CaJILd instalar~~ U!ilOf p1acliiete 'd!'in M€~~e Iri3polS~~Q;rYo{L.lri ..

3.. Ultimu1' pas. va OOl1sta in Hli9!CIIU alilJ:.a!r·ea. G8lcnle"II[.II'ui IlooaJ ·(i·e pa(he~e~li ins:ta!larrea pache~elo:r d'iin ace'st PIPA..

3 lT1ih~HkelQ.OI:ll; /t:.mEl''!' l!Jpl;-qelt i[l~·tal1 9hc~ , •• <II

Tn Hmpul ru'lfu'iilL.!ifilI!.lX~, este un cazobi!~~U~~ s~ exi8~e Irll1ai mUite progr.ame 3v(lM aproximatiV' acela~ii S;ClOtp .. ln speciail, o~mpilla.to'S.rlllle~i ·(ilditoal~ele d~re::dsU'n~ ex:e:mpl'(:li d66Irnt:3J~ni~9 :ale acestllJi C3!Z·. IP~in ur'mare·,desecui ap<am IProtb118!lllaJ.8Jleg!e:rii pIFogra:llliiIu1:LJII p01f1~\lit

.A'Ooos'ta. p:robl,ema este acoerllt!.lla~a de falP'tul. c§!. exista multe· pr1ogralnmil;l' !C€VQr apel.aalre p'"'OlQram.e dUlp~. 'Uri nume - die er~e:l1IiIpllu, multe IProgri1llme permU ut'i'I~~<3ilto~illb'r s~ ,eciitez:e u!ll(!t~ie!",.iartil af ,e~e h~5!e~e un edtmJ:l:r+ Ar ~rebui de~i ndalt lmaU€d~tor dinsiSti;)ffl!, da~ care (iin ele? Un e:>liemplliJl at fi riIlIIafilagemTlf;,n~ul taskiUJrilor ul~iliz;ami ClFOrii.

P~in IIt,mn'l:an;', pe\il!t~u 0 cl~s~ de~plica:!jllc~lfe: potfollo,slo, sl!Jita de alil:e IProgr.~mej ·eslie nevoTe eM, 0' im()dalitate dea cOI!"!~igl!lr:a ~arianl:e altema,u'llEl'.O !fa!1iant~ siim;rJl~ air fi fdlQsirea UrJOt vairiabilie de mediI; (EII)'lfOR de, 'e:xe:mp,lu).

63

Vari8inta. ;PI10plUl.a, de De,bi8ifil €lSle. de a ;8i\l\€!io:! un set ci& oomElIil:zi stal1ld1ard, precum ed.i't,o.r, www-b:ro\\l!'ser .• view etc', De f'apt,. teate aeestea 5Iunt Unlk·uri' Sltmbolice spire oomoodal. reall~.

lPe'f:'1tml a 5!~la aC\'l:ste r~nllft·l!.!ri. S>€i \!'!.lirOIOiSi cOllrlali1!da~pd!atec-alt,ern,~t,1:ve5. Ao~st siis1em poa1~!fU;lm;;~i(ma!. in dbua mOclU;lrri:

.. aJUtoiniila!iic mode =sis~~mull decide S'llugllllF ci\ltr~cle ~Hogram vor imHcaJ.llTrik"'li.mllle .. m9ir'illiSJII mod e ~ admirl!is:llr.aJloruJI sistemului va decide 9il:)est: Ill!.lcwu

Impl~Ciit" mooule~ne aJLJ~Cimalio. Link-urile' siimlholliOEi SIiJr:lt5~11J:C~liJra~e Irn gll1u:pu~i oon~iraflind priol'Ua!ille divEI'Sellar prlograme (,edill()riIJIl~ cu pl':lmuta;te' maxima. este eel aJ1es inclazlI'l :m1.i'!rii edli:to.r). .

. ~ ifI1h!li(N:'Qldon~"'# up(:i,a,u-al't:a:r-tHIC,hI'9S --d,l.splay edi'~Clr :g edit,o·r - ~'!.:.~t,1l5 1..9 e111tQ.

:~ linke1Jt';t:"ently !?Oin,t5tQ t1l51"/hin/'lj"m"9!19f11e

,~ ItHor/bin/vim, tiny - pltioritY 10

l~ ~la;"'1Ii!: ~ditoI:. I[,U .1. g:<; ~ /1.l.8rj:l!hlllr!lllfrllln./lrl.dma.n.l!/vim.l. gz

~ :slave ed.i tor. pl. 1508859-2. Lor,)z: IUJsrJshare/man/pl. I;S08a:59-2fIlll[lnl /

virn.,.l.g2.

'1 ;81,i3'.lE! ed.it.or. it." .1.508359-1.1.'92.: /1l!l3J::/ahare/mil.n/it" !S083S9- Ijrnanl/

V.im .• 1..ql.

:!! :slave editca'". l.~r;:: !us·:t;I:sharellman/IlilGiIl:UliIilll.l .'il~

,~ ~10l'.l'!i! edi.to·r:. p.l" UU'-S.l, '9"'2:: !u!;!rj!;lhOl.r:!i!/~n/pl" U1'F- B!l17I,ml/virn.. 1. .g~

ID i\ll,Q'-"e edit;;!!: • .! .. t.,.'!. • gz: !l,I.l;1!E/l;I:ti~retm~.nl i·tfrn;;tnlLlv:i.rn, j[ • gz

u :Slave ",!til 1::01: .f~. UI'f-$. 1 • g'1: l /us«tISllal::e/illian/ f'r .1JTF-sl.mEltll/vim .• l.ql!. !:~ slil .... '~ ~d:Leo;:t;" h .1. gll; ~ lu:s ~ishaL"~lfih~,n,Jflt/Mai'l1ivtmr. 1 . gil;

I:S ~le"-'e edi.tor. it. ,U'H'~8 ,l.gz; ll,,!!lrji!il.h~.r:ehmliiln! it •. 1J'l'F~ 6fme:~l f'olim.l.9z.

14 iSla'l~ ~(l1tOr. pl.l.g~. /1;!.H/:!i!t'lO\lrel:m~n!plf.IiI<l,nlfvim" 1 . gz

I!S :eiav'eedi t.Or. f'I: .. LS01l959-1 .l",'9:;: ~ lusr!sn.are/lllan! f:r. ISOSS59J-lhillalnll

v im".L,~z,

1~ Ib1n/.d - pzio[~ty -100

1'7 ~lOi.ve ed.i to·r. 1 • <;;l'I!; !l)~r lshOi.r.;lrn.anim<;inJ./e~. E ,g-z

IS /i)inlrlltLtlJ6 -prior.ity 4'()

'1!9' sla.ve ed.ito'1"" 1.g·z: /lls.r/sll<u:e/:rnaU:l!/IllIIl.n'l/rlano .1.g ..

~~ h.l.~J::'fi;J;t .. ./v,!.rn.9no~~ - pj:;";l.i;I~i.t!i' 130

211 1;Il,O!I"-"i;!o ~di.tQ,r. ll'1I,], I, 9"z~. /l;t.!;l~fsh{lrl;!/mOln!r1;lIrn;;L[lJ[lv·irn, [ . gz

:22 ~U""'E!!e(:il ten.,. ~l, IS,OU5:;l-2, 1 .~z = IU$rJ$h.are!mOiM~1., ISQ8~~~-2im~nll.l

v1i1l:1.l .. g~

2~ .:;:10!'iJ'~ ~t;l.itQ·r, :i.'~. I$O~.!,l.;':il-lI., 1 T'9"7.: /!,]~r:f~h,~~e</mOin/it, ISIOaS=';i~'-ljm""nl /

VLf\l·:!,·97.

24 ,s10l<.i''e editor. 1 • gil-: ill:s:d Sl:Jar\E!/rn,a.nrnWlnU ... tm., L gz

25 ala.v'e, .edi to'!:" p.l.lPl'F-S .1. gil~ /usr/ahar'Ei/l1LilLnjpl. TJTF- Bi'mrili/ .. im,. Lgi!>

"B sl.av,e edi.t:,oJ:'.H.l ,t~'I'~; !1JarJsll.&!lre/m~xj!it/m .. n:l!/vl.m.l ,gz

;<:7 !S10l'l':e editor. fLUTf-B.l ,gi: IU:idsnOl:r.e/ltLan!'fI'.trrl"-6/l1liarl] Iv.iltl" Lg;t

2B ;81a,'.l'E! .e,ili t or, fj[", 1 • g:z: !t1.i3:r!sbarejrnan./fr /rnan;JL/virnr. I . gz

:~~, ~i,t:I, ... '.~ edito·!:. :i.t, .IJYf-~, 1. g"z;.~ /u:! rl .:.Jl,o!I,!:'.~/man!.it. TJ'TF- e ImtI,[lJ1/vim. 1 •. <;1;:;'

SO s La.v,e: edt tal'" pl.l. gz: IllS ~is.har€:/ma.n,Jp.lIm.an VV:irllr. a. g2

3] .:;:l<'!.,,·e et;l.i tc·r, fr. I$O~l!,;'9-1.1.'9"2.: /us~!~hat:'e/m.l!l!f:l'. I$IOaaS9-1/ffilO!Inl/

v Lms L • .g~

~2 Cil1.~t::1!!!t'lt 'b~st' VI!Jtsloli. is fll.sr!bindvlm.,g.~orn.!!.

1 m,U~""Hk..eldorn; -N l!pC!'Ill~e"alteJ:na.'·I:,:!'!.l'e,S --l.i.St: edit.o~ ~ IlIlsr/);.inr/'1i,m,U,i'I!l'

:3 Ibirlted

"' !b1n1IUUiO

5 hHlr/biJllJ"im. gl10me

'I "oot .. ~kel.do,rn: IhClme/mlha.H U.p.ojll'ee-ll,lterncll'!::::1vell --conflg ~~'>I-bI:O\>ifl,e,[ ;:l:

:lI TJ:Jere ax,!,! 2 alter·n.al:.i",eB which prcl'lride, '~_-bro"":!3 .. elr!.

~ =--.=--=-,-,=~======~~==-=~~=-,-,-,=--,=.-~~==,-===,-=~==

7 1. /u!!r!bdnh.r3m

8 *+ Z /1;I,'::;rfl;idn/eILn.k:s

:ii'

~I!i i?:reSB. !:fflt,e1:' t.o ke·eN> the def.a;ult~"l, ,or 'J::.yr;>e sel,eetion ntllmbe':r~

1 t'lOOlt ~ i!.e,1<fo,ra ~ /ho:me!miJailJU llI).da'te-,;tJ,t:atll<1'tl.ltes --S9tiW .... 1!I'-1IH'0iI;!S£!t' /UJ'!i>'i;;/ :Qinl~!in!l::.t;I

:2 l1:!i!l.t'ig '1!.n';;r/td.n.lelitiK$' to prQ¥l[.'L!O!' 'wlll~-br·g·w,:!O;~.[:",

Pelf1l~n.!configurarsa t!UltUIrOr al~e ma:~i'!le+o~ s,ef'()!lose~~e upd.at e-alLte,l;,na,t i ve,s

~~;alL

Irrdo:rmatiile dlespre ,gl'l1.!piillri ~i U~iIM:z:aJt!orlii SJl!.!nt stoca:l.e inlr,ei n~iere text: .. IH(;:'lp~$SWg.- ii'llf,i)~tm~!ii des,pre COi'i!~!JIFil~e !)iIUliZ,9:H)filo:r

~, J .;'teo! sl1!tl.d01i>l- ird,o.rrll:Tlalii despre parro!el'€IIUI~iliz.artori~or

,. / et c./ g roup - lilnklrm;jJ~]~ d'esprra 'gl1li.!pU rile de utm~atQfi

Fi~aeH!l11 letclpass'.l.lo con~ilfle ,c~lie o I~nie pEi!!rllru ~iecar:e! ru:liliz;aJtm. Aoeasl'a llini'e are ~ap~e c:@JmpiUi~i ,d,esp!ihtILe pl11n caractElrlu'~ ":", C~mpUirnlie i8,lJn~ ~]nordf:n@a in C:8Jr,e aper In f~ierl:

., Nu me d@ 1J1il~z;aJl<M

., p.~ro~~" Ui'iJJ(;,~rac~errx. in ace-a$~~ po\Z;u~e arat& t'~pt![jl cl p~.rQlae$l'e! 5~(X:at~ in ri~i:el1ulle~.c/sll1aJdow .

., UIID

.. GdD

., Irnlorma~1i legale [lie: U!~liz;aliQr ,[lNume:, Adresa, Tele~QI1)' " Difootowl cl:e Iba~a ~diroo~onl,ll home}

65

~ ro.ot@ ... !;:Ij,ollro.: lhom~/9Ieolt:ge" COlt ;@!;.c)[p;;!ssw..;!.

::1 [ ••• )

:l sym~! Ii:: 4,: 65 534~ Sl'rh~:;, II:I:I,n: (bin/sync

i! 9\1i10~gfl')! ,1 000 • .10(1(1: G@O~'glil, , , : !l1omQ/91I;l@',~@: 1!:l1n/t;.t!lJ;A !!l tl30:~~;l.o.G;J,: 100l~·IJ~,Q. ~G3.Q6,. !.!hO!l1l!ldu.s,Q,;/bJ.n/):u,!,t1In

'e t , .. )

lrili~i!al, tot Tlrnfi~llltilrrll~ / e t 0 I po!II.s swd se m~ineau~i paJr,o~eIG, ,dial', pe m8!!±;(!Jlr~ ce a~aculril:e balal~ pe cl:ic~at'iitlre aU ,de.'!M!rlilfe,:?:abi!I'e, paJrolieleau los:l n'i'i!jj~:a1e iii'iilr'"LiI'iI fi~ili1lt CU pe:1i'!fiIlil~s,i!J.mg 600 ncmlt lete! .shadow.

11t')~'flel'1U~ let cis hadolwC'Qrrl~lne~'1 e~ caJle 0 Ilil1lile pentrul ffiiecarE! l!'miza:~or:, f1efiecsw,ellln[e se 'gasesc o,pt camr;lurii dlesparl1il:e IPri!'l earac,ten,d ":", Cam~)'l.Jlrile sunt (1WI o:rdinea in cafe i8!p8!r~n r.~,terl

• Numele de uWi~at·of

.. P'aJr'ola. mlfcm:nal cripta:t DaDa, ~n IDe OlEi p9J(l'~i ss a!~I!9i u n caraeter "!~ j uWiiza.1orul resp,e;ctill G1IU1 00 p09lte ,Sluternlifica in siis!e:m

.. I:l'a.ta la aar,ea fast N~<3!lliz:a:taJ 1I1ltiima sc!~iimMre die parolla (alala e.ste I'l,otatarn

IiilUif'I1I~rul de zl'lie. U'eCU~9 de la,1 ~~nIJHMie19i10)

.. NILJim~rull mil1lim de ,zlle.' care p!l;)~ treoe ]l':IliI',e dotll~ sclh~mb~r!i de, paJ~'ol;1 • NlUlm!8Jrulll maxim de zi~e pel'l~m care parola ,esjte, aoIiiva

.. CiUI catezile inainte de eXlPlrarea paJ'lol'ei este a!1lluln~a:~ utilliza:t:owl :sa l::;;i shlllfl1be p:rurola

'. NlUlm§!rulll de zile ca!re~r,eo d1iUlpa. 'ex~·il'area lPi9irol,e~ pil!na 'o<lna ,C{Jorr~l!J1 \!',a N deza01ival .. lJaLa 1<;Ii C3Jfe con~ull v,a. expira (0 ata e,s~e notala in numi\lirul de ~i~e~reoiJte ,d~ la 1

i<ll1lilli I3IriiE!!191i'O)

C:rilP,~arrea paroJ:e:i seFaoo ~(),~sii'td 0' 'Jiu.nC;!ie de ha!~Ifi, in giener~~ MIIJ.51 •• d1i1lJf, de prereIF,a:l" SHA.-22" ,Mes~ef!Jjl1c!ji stint o,ne-way;.deci nuse poate arlla :pilllfO!8i sirnpllu 11l~c:ilrnac:ar ki40sind I e't c / she!! dol'\!, La iiecares:uterrriif!.c6ire, pl6.rl:da, intra dusa, de! L1~iliiZicdor eete ~r!~clJta PWhl agolFi~mll~ Chil' hash~iloornpaJ[a.ta cu vaII~)l8!ffia diilrli i§!tcl~fuJG.dow".

Maiii mu~te detaJiii despre oriptarea. pardlei se pOi;ll a1la dun ~a.gi[l1ia. de manual a oomenzii ,orypt..

Mn e'u'!1emphJ def~~iell' let cis ha do w ,e:s~:e:

.~ rO>'lt@alSlJlard : /t)l,;rTl;e r<;!e(;l]":gedh; l·~ e at I etc! is hadQI'I ii'!: root:! ~13"i1" :O.;~HI9.~'9:1;;:

a d<!!J~l1Ilo n ~ '. ~: 13 e.2 0 : () di 999·:9 : '1 ~ : : 'i biin: ~ ~ 136.20 : 0 dHHHHiQ"i' : n

Ei $1l'-'J p; 136.::1 0: 0: '99999;"] : ; t

o !ilY,IlO ~ .. ~ 13f520 ; 0; ~~HHji~, '1 ; ••

7 g$Qr9'~. $1.$LBN~O~w4 $"lQ2R!IlMlfC.$/I\';l.t.Qmi~~i'iDGQ; [~n".; ~: ~~~~~ ;"1; ; ; e 1llSQ; S l$l.I:1SJ I~Vo$,11Jqe;lN~q!IT()r,n,1c!M:1..hhG:-:l~ 13jl'l 5: 0: 9'9999: l' : ~ t

'I hUp\~jgfi!;'!'I'ikrp,j3dili!lJQ~i!-tijftJD~ ~htIPl:/ielll_l;'IIl\(rE1..;idll.ulrgiWikfllSHA·:E'

1:1 r , .,.]

Fi~ijen,j!~ letclqr(1)p oOrlltineo:ate Q lirlie' penlrUJ fli'eCaJre gFlup. Acea.sm lin~e aJre ,p,a:tru campulrii d'espi1llF!~le prin carncle!rufl ";'", campwUe SUlll'It (lin ordir!eall1l care apii3Jf in fi~~eir);

.. Nu mel~! 9Impl:Jl~ui

.. P,l1:IlFOlla (carn p ce nu mal ,estefd!osiif) .. GI:[)

.. Nu malel u~ulllzi31torr.r,ol" 09 tac pilrli9: dim grup, lin afara de 1I1!Jjlizailorul caJre 3J1'e acel;!li~i :nums' '00 num:e~e gl1u,pulu~

IJ rl er;;:je!'l1ipllu defij:9ier let e 19":r-oup e:Sl'e:

"I XQIQ t @,", ~Sla ~d, .lhQIiIlEl t geO'Cl,;rg'ec!i h: I ,II cat let c! 91'OillF

.2 1l'Qlot ~I!: {I:

3 1p>1'1: .• 7;.cup:!;!y;::

4 SC:1Hln.e:t: x: UI4~(l'LIp:Sys. i'iJ:;?i:tp. r;reoltg~ s g~ort;J>{l::!l,1000~

G 1.15,0 nn 10(101,

'7 [ ••. ,. 1

lJ'~mte.flull ,apt: ofer,ap~5:ibi'~iilat.ea de aac:~ua!liz;a, toate lPache~ele' ins~:a'a!le pe W1 sis~em care fo:lloslfl!~te pB!o'hete del tip . deb,

Pr~mul pas in i9icest sens e;s~e asigmare-a c.a ~is.ta locala dl3! paohe1e ,es,fa actlJal~za,tilll . .Ac€'st IlUcflt!sernce 'folol~;ind apt ""get update. Dupa aO€'aista. Qpeual~i~, u~m~at:Olmll,8ire (ioUia a~~etTlia!nii,ve pentrlJ ,il[)istalatrea c:elbr mal noi pa.che~e d~SIP'Ol1iibi,le:

... ,apt""gatup'g.!::'ad.e ac111amzeazili tol[lte pactni;!wle 'caJtEl' pat f~a.muaU\za1te tara ,!1i' lns/~~ sa,!,J dezins.taia ~#e p:Ctchet,e" lE:st,e, dllm aces:t m oti,v; allem,a:I,lvaJ. mal ICOII1Serva~i\",if!" pefil1r,1!J ,cil nl! Lnll!lodlJce depe:n:denl:e ,adi~iona~e, ~ nrci nu Ide2~nstrueEl!za pr(lgram.e IPo~etiltuit:il1 !!J~i~iza~e;

ill' ,apt-'get.dist.-upgradB, eS~E- mar agres!lv~'i ~r1s~alea:za saJi,jl dl1!zins,~a1lei·az:ii :pa.cnete dupa cum d€pend1€'n~el€v€t';Siunill'of 1101 ,ce~, De asemenea" acea.sla IOOII1!ila!tlida ~o!l ~1Q,n eaza, eveli1~ualelli;l! (l'(;mfliicte ~ il'1l,tr'UI1l mod ~iili1te,1 i;glent"\ ad ioa, in ,ca:zu,lul1u·1 confl'ict, va ac~ual~za lPaJche:~LlII pe care U conSk~'(H~ mellrnportant,

in cele dil1l urmoi, '0 OOrflam:ia I[J~Ua dupa lun upgrade leS1e .apt-gee a:llrto,re.molVe . .Acoosta.va. d€'4:irllstala pac:hetele ,car€ r:!1.!11 at! ]l)st ins1:a:i>ate explicilt de utilliza[ow, oor nioi l'i1lJl mai :sllmllileCeSitln~ II1ii'Cillll1l Uli pactiJe~ actlllaL

.' Ildlil izator

.,Iuid

'II' gid

, IJ~ oo~nl~1 <tp~['$ 'CZllid dQ~ IPai,*,B,l$ c~~ !it~pll~I' Wf~iiiWjjU d!i~~iii(~ q[nV~Ui1 it! !~i\8ir!il~, ~ri ~r]d ~~li,JI~ ~B~ I n~tal\;!l,rl!i~, i<LF c~!.!llall d{lzli'!s!a~a[~;I.,

CAIPrJOII.ULl. Ge:STI:UN~A PACIHle:TEIl.,OIMl ~I Ul1JUZATO'RIL:OR

67

• root

• Pao'kag,e: Man;gement Sy"St~m '" DIES, AIPM

.. id

.. 'fiinger

... Jetclpasswd '" lelc:lslhadow .. lelc/g~'Ou,p

.. passwd

.. letcJaptlsourc8s.list

,. de pozlt ,(t:eposUory)

" iSu

.. de pelilden~a

• ,installare" de.zlnstalare

• addl!Js,er, dellu,ser

• useradd, IlJSe'rdel

• pachet

11" Carees!!!!:! eernanda folositii penltn.J adaugarea non·int.erac,tiva a unui l!J~i'liiza~or fn sis~em?

IJ finger

2. D~ es t'liU sunt ~inlLlte hash·wile par,olel01r in f.i~ierul jet e!pa8:3wd'?

IIJ let. cl pa iii;:S wd, s e poate afl a, pe 0 parti;~ie !ilesigur~"

u permi;siunHa asupra.letcipasswd. nu asigUlf~se-cl.!riltate rili'!axim~l

10 inltrebarea este 0' capcana j ha.sh.lurile parrolelo!l' cl1iar 5JE! a:Uirr! ! €ll[ cjpa~£'~d,.

10 ! et c! pa~, S 'lid ifill poate Ii rn odificat ell ajil!Jtorll!il, c!Omenz:Li pa,B 9wd, de ,acsea, 9s~e i1IGoVol-a die un flis.,ier Cil.i pei'misiun~ ;special',e.

3. Care' dif1l~re: uri1ll~toar,ele afirma~li este' adevaraiA daspres:lstamele de pa.chete:?

IIJ :rpm eSle bazat pe apt

Q dpk9 ests uln Mapper peste apt IJ a~t eS.le un wra~pei' paste dpk'g l[Jsist.emela Redl Halt,olbse:sc (jpkg;

4, Care este l!mecanis!ti1i1ul p~il!1 care 'Iil!pda:t.e~alte.r.nati:ves sohirmba progr.ame[e fCl~losite pentru anumite1ask"uri?

CI I'Bga.1!Jlri sim o ()lice

Copyriphted materia'

INTR!O'DU OIER E iN SISTe:MIE DE: OIPERARiE

101 ~egilh.mi hard

g lnsl:alare ~i dlezinstalarle on·demarnd a pacheleror

!WI script-uri wrn\ppel' care ensse con~rg,ui"a]ia, de fi9Cail"e dat~ dillild progmrrUlles:te Iru~at~i lll~,ri$ eaza 'aJU,ernati~\!,(;i! C(l(~5,pl[Jf!liMoalre

5" (i:are dinb'e urmaltoarele rnfo:rma!:iii :NU ,este fe~nlJffi in /€tt,c/pa:s;swd? o dJ ~ecto:ru:l ho.mealllJitjliz:atctlJllui

[] ~nterp:re~onl[Jl d!e comenel (shelJ-ull) U grupUllile! d~nCiilJre face p,arts,

!OI nume~e u~llli2altor'ii.!llui

6, Un Pfl:~soli1al Package Archive (PIPA.):

o cOfiltflne, versitmi ale unOf pa'C'hete dr~eriit,e, de cesa se gil'ise~te' In repositoryutne centrale'

[l lpoa1te ilril!t)(:uii iii ]n~ragime reposit!(lrY'l[Jri'l'a (len~ral.e a este lnerent nesiiglL!r' ~i I1U poa1efi lfl~ote~at

IiJ poate fii folosit de oriee dii5ltrliihu~ie

Copyriphted materia'

Capitolull 4

Siisteme die fisier,e

,

The Unix 'life system', Sure it oorruptsyour dafa., but look flow last it i$ ~

.. Ce sunt ~i cum sa ullliz:ea:z:a sistemell'e die fi~iere • Tipulri desisle<me de ~i~,iere

.. Utilizarea c1i,Uor rellalive sl absolu~e

• wucfliJl cu fi!!?ien2 (cra,are, copiera, mLJtara e~c.)

• Descriptzy.ri de fli~i:ef:e

• Redirootarea comenlzilor ~n til?iel'e

• Arrhivaraa :,;,~ d~arhivarea .. Dreptuliu de acees la fi~ie re

C~litorm fa,mjl!iaJjza~ cu li!Qlilu nile die fi~ !er, sisteme d!e ~ii~ere ~ii cu t9rml!ilo!ogia a:soc!iat~ pot panni djreo~ d:e la sec1iurnea: 4,:3:,corUrnuand a[poi cl)I~ma!1i~a detaliatili ,a sistemellor d:e ~Ii~ie~e,

4.,1

N!otllJnii introductlve

- - '1'- - - - - - - - - - -

4.1.1

FJ'~ierul (liJe)es1e' repre2:entar~a logica, a Ulneii ili1form:a,lii' sub forma u!il:ei~n~inlifi de oote!ii. Fli~i'er;U:IIIPoate ti consideratea f~nd versil!lnea electr:oni:oaa documetli!luluisorrlls.

69

Copyriphted materia'

70

INTR!O'DU OIER E iN SISTe:MIE DE: OIPERARiE

Diir,actOl'iull (djlieC(ory) este 0 ,ef1titS!Le in care Sf! pot reglasi fi~iiete ~ii/saliJ alte directo:awe. ,Acesta IPOE'Jlte Iii conslTderal ver.s~unea eleC:l!ron~c~ a dosar u'I'uli.

In ilnlletfe'~elle grance', dTr,echJ:ruleste de obicei ,demiimfrt !folder.

Fi~tle~e~e o:rganizeaz~, inforrna~m9 pe med iij,e de stocare. Med1ile de !stocare pot Ii consi'diera,la s:PEIi~~~ COl'l!t~nue de octe~L In aceste Isp:a1il, :sa pot reg~si rnaJ~ muJta fj~iEwe, de dimensiufll va~iablle!.

Sls~emull die U~ere- riepre2iln~a moduli de organi'zalre a fii~iierel!or pe un medil,ll d~ stccare Ipeliltr,uill, I!eface fOaJi usor accesi'bife. OrgaJi1illaJ~e;a lirilcl~de .alAt IP.ute,a rogicli {modt111 il!i'! oaresunt ackesale~r~iefel'e) cat ~i parteafizica {modul in care slUntstocate ff!?ier,el!e ca in~iIFUIii"a de oo~e~ii~l.

Fiiind 0 comIPonen~, a, slsternelul de operate, sis~emuldafi~iere! mentilf'ile l1Iulmele ~u a.t~:ibull.elle f~iel!'elor ~i paf'l11lite stccarsa lor~I1!Ir-O ferarh~e de dir'8cloare numita ~i arbors 'd€ d'irecto.ar€.

Peln~rli.! ca l!lltll!tza:lor,i! sa. poa:t~ avea.Slic()es Iia ~ii~iere., sist.emul de o:parar8 ate-rio iinteffa!~ pBrlltm luaul cus!is~emU~ ,dE!fi~iet,e. AceaSl:i!'i illlterla,t~ IPQa~e 1\i una taXillualli i'nl modl~e,xt ,oum este inlerprntlli'iJil de cQm.enzJ1i, SaJU 0 iii'il~~~t~ gtafiic~.

OrlMJe! mediliJ de stooarepoate tii util'izat pen~li1JISGrie:rea ~~ G1tiire!a de, iiis:ierre claoase c.unoa~~EI s~stelili1ulde fi~lier,e utrli:zalt pentru Qr,ganiizarre.

Siistemele de loperare fo:loSMC ~i~~,e'elle perntru a org:aJniza dale" indltere nll,daca aceSle ,dat.e sunt ,al'e ulilliz:atoruJIJuisa.u Stint genera!~e Ipe moment d'esiste,m.

Spra eX'ampllilJ. mn UnUix~1 hi Mac as X, orlcs irnfbrri1iilallie sa glse~tellnn·rUn ti!?ier: o(jlatele se Ir€gase:sc in f.i~i,f.):re; dirf .. lctoar,el£ll sunl~!i eile ffii~ie raj dar cu a,trib mull ue di rector; fiecare di~pOilmV [poate, H accesallPrriirntr·un fii~ief, inc;:lu$:iiv meuss-ul, memOliia ~i pllaca video.

linterii'!, Windows, fulose~re o schema asemana!toare struc1Jljrii de ~ii~iere ~ii dillfootoare pi!lt'lltru a denlil11i"l!i d iSpoiZiUvele,. dar aoeasl~ :S11Ii!jCtur~. flu se siJprapulile pest.estruattllra de' f~ie'P9 precum ·in ILi!illl.!X: ~ii ~n Mac 0'$,

4.11.2 I!er,arhl,aslstemullul de n~[ere

Siistemele de' fi~.i,etre pelrm~t I!.Itilli~~.dorul[l!Ji s~ mganizez-e d'.a:leI:e lrillr-url l1I1odacc6s~bil. Slr1..!!ctura. ,cel mai desint;iliInita. pentru orr'gani zarea t~ielrelor este arborele.Tauelele de mal j es preziinta stnJlctura ierwn1ca, d in silsteme~lle de o;perare· ,celie nm·au cumOIScm€l"

Tn Tabeil~ 4" 11 5~ gia$e~te Q riep,re,~.en'are gra~ica p,attial~ 'pef!~ru Q ier~rhile dirn1r-Urll siist~rm de' fli~i:ere in lirillix. in IrM.a.,cina (I) se regases.c dilrea1:oare'le' heme, bil'1, US ,r; ••• , in home se regases.cdirec~oalrale U.DUlfnt!!lJ ~ .l'IiljliLl5e.r s.amd,

Compara!tlv eu Linu::(,s~rucmli"a Ilil Windows este mult mail slmpla pentn.! dlfrecloarele afl[a~e iimediiat tn r!daCi!il:l!i. ~n5chimb, () m are parte dim direc:toarrele iimlPO~lantese ~scyndl in dl~rectoruJI 'i'iii,~ d-v'~ $.

Copyriphted materia'

CAIPrJOll.U L 4. SIS'fle:ME DE: filfiJlERIE

11

DlreC'lior I Con~jnm

:~l~=======$~~: . ..'

lb jl n Ggme\!1iZi e=H;lI1l~iI8de neeesare IboC)t"~rii" ln1!tretinerii!?i d'epaniUiiisistemiUl[uii

lboot

idev

p.'~'~.' i.er,e". "s.p.e.Ci!a .•.. I.e u.t.;~!i.late.· •.. ' .. p.~n. ~ma."c.c esu.I :diraot !a

~ d.li\:lpo~lhvele hardware SaJUJ logLes' 811,9 s!Sternulul[

fi~ Ie:re p9nlru con~igllrarea s,iS;lemul ui, Iprecum ininab, tsta!b si hosts

p.i~ .. iere.·.Je.·. f.i.e. c ~ .. · .. 'r.ll!.1., .. i U.Jll.li~.:.a,to.r d.lin .. S.!5tem ~ datele I"mlli

~ llItiliz:,al;or se 'gaseso 'in Iho!Tl®/U:tNllJ.·na:rne

~ s u.bd:i:remoare in care se rI1onteaz;i u:l1iita~le optioe, ~Ioppy

~ etc.

/Opt.

sistem vi~tua~ de U~lr:e~e din care se ob~in i'!ilforma1ii desp:re sistem!?iap!ica~iille 'care ruleaza, la un momsflIrt dat

p:rliclhe~ede apliica~il de dimensluni malrl,aecesibUe Ulturo~ liIliliza:lorilor

I oomenzi de bad,ao~esubile nl,Jlm~ utiliiza!tonllui root

/l:.rm.p

aplirC\a~iil pe:nlnil lIiZU] norltilila:i al sistemullui de operare - IIJ S ~ III oca 1 COr1!iiooapljcar~ii~e iil1!stala,tetco.m pilate de utiliz,ator

fi~ ier,e al caror' con~inut sesch~mMk>alfte dss, precum log-uri, fhiliEllra temporate, cache ,{date rEl'uilili2:s1lile"spool (date neprOC9sat€l)

Copyriphted materia'

INTR!O'DU OIER E iN SISTe:MIE DE: OIPERARiE

IIDlre,ClOf I eontlnut

Aplica~~

II __ C_'~\_~_i_n_d_O_'w_"~ I~_W_i_n,~d_@ws_'7_~~.I~III~~5_ij'i~~'i~~iie~_J_e~le_a~_f~e_re_n_te~c~~~1

c ~ \ iD 0 c urn;\':: n t So B litO. Set t i ng s ,conf!gl!llr~Jille ldillilza.toriillm !ili dale I specifics ace,stora

C!\Pregram Files

C!\~~ndDw~\Sr8tem32

dlrivere ~~Il fi~iere de tOfilliigurare Windows

C: \!Document ~ and ;Sett irlg$\ M",er~~me \t"ly :DO'~U:m~l~ts

,d,a:lelle I,mui u~ili:z.a:IO~ {a.ce:a:sta. eSle celea impliciti!i'i' ea poa,te fii modilf~c.al:a)

Siistemul d€lfi~ierefdlo,sit de Windows are 0 panticu!arHalte: exilsta mal Itmulte dUliootoare rMaC:iina, c;'Ue UJl1Iul penilfu fiecare lParti~ie sallJ d~sc. $tpree,xempllu, potexiista :s'imul~aJil urmatoarele direc~oare !'~dldna:

• Jl:".- 1Ioppy dlisk (de obicei literel~e A: ~Ii E,: surd re~er'Va.te de Wi ndows Ipentl1Li Illoppy disk-JUri);

.. c: - pa!~~ii~i,e de pe hard dis'~;; da.ce eXlista 1m all multe parrtii!li se asodaza Ilitere irn ,om'i na pentru fiecare diirlrtre ele;

~ D, ~1Q!D~ROMrDVI)"ROM (urmiiitoarea llitera disIPOl1liib:i~a dL,lpa ce S~L,1 asociallitere

paftfr~iilolr de pe hardl diski(uri}).

DIlI:pa cum s-a precflz,at anterior, lpe 0 lpanipe poate &xvsta.lun singl!.lf sistem de' ~i~lleFJe la un marnell'll oat lDaob~cai., si~sltemel& de fi~~ere cu SI,JlIPOIi1 n~icse g~seso pe osingur.l1 parti~ie.Treibu j',e rn entionaI ralP~1J I ca. WliM'ows al!oG.a! lii~er,elle d,up1il pauvJii., nu au,Pii ~si!SlemUl~ de'fli~iere. AsUell, dac~ sls1s:mlJill defi~iere de pe 0, paJ'ti~ie se schlmha, acesta va <l.vS'3 asoc:i'a:ta to~ I~tera c .~ ,

1abelui: 4,3 pre,!!':ln11i'1.o .an,atogi9 fn~ra cru'ia importafll~.e din 5,rs~Elmele de OPFJIra.ra majora e)(ijstJen~e ]1111 ppezent

4.11.3 eaii lrellatiive~i eli absolute

Exiista dOlllEli madurii pri!1l caire s:e: poate accesa un fi~ier sau undir90tarr; folositrld 0 cale absolutol sau 0 Calle Irelatii\i~,.

C.a:I'ea. ·absJQlll,.itii este ca!lea ,!;)are [Iilc,epe cu directonJ~ raclacinaal sistemlll!u~i de! n~ileH! - in cazlullliin~_>(/Mac 00 .X es'le t; lin caaal WindO'Ws esle c :, D: etc.

Cal'ea, ra latiiv-a esteaoea. ca.1e care iin dicll. spre un fii~,ier IPomind de ta dir,ec1owl c mem .. Fiec.are O·ilreC'lor OO!l~ir'!e oOL,la direo~oarespe(li:aJle:

., . {pullet} iridica. '5pr,eaoola.~i director (dilrectoJui'loLJlrenl}:

" " (pu Iil[)'~., pilJncl) indica 5ip!re diirootorL!Ji1 parrn~e"

Copyriphted materia'

73

Wijndows. lIn!!llx Mac OSX

c; I I

I~:tsr I J.oc@l/b.111 /optlorr/bin

/Users/

1,1 $~ t":o·ii!me I I.ib~a:ry; fet.e

C;\Docu~ent5 !home/us~rna~~ IUsersl

and Setting~\ username

l.liZernaEJlie

(W.iiI1XP:~,

c: \Use.["s.\

use rnali!ll9 (Vi Sta.)1

Ibin:; ! .!;!bi n

c.~ \F rogram

! l\,:pplica.t :i.on.s;

I bin; isbi n; /usrlbin; lu~r / sb:1.~:;;

Files

conrigulliri sis:l.e·m U IlUii

(lurectoate slPecif!!Ce fi:eo:a~€i aplia.a!ii, a~iatel[n home-l!Ji ulllizator·ulllui;. l~t c

AS1tl~~, daGase 1J10re'~~e ''Urcar1ea'' ~1'lI iemrtllfa de fii~iere, se flol:ose~te" calr,e· i:m;JiGa, dli~@:c1or.u1 IP!1rui"'IlG. :819 poa~e urea. litlaJlli'iI1iL1HTI1I itHElrl1~aJ(i'.Q dtiooc!toatriS~fillan~uind C:rU~a glrup!~irii de ., de,n!7ili~8J~e I~riln siepa!r,a~orl!Jl de dr~e(;tQare,

~n ,e)(empllu~ demaii jOs;

Ii! oomandla pwd. [~.(iI.rJit w(uAi:tl{l di:toEicwiy);;di9a.a,z,a dir'~:wniil (l1,Jl[eln.~;

.. oorJllaifi1dla cd, • I , ,/, , $10 h'im!b\§J di ~eGlQnJII curel'l~ ltil

p&intele'··pariin~lell~,d-p,al11ri1l1ieilul: dire(;~orl([Jll\li OUfl;lllilt (5,-atr putsa spurne'''stnlbl!ul ioul dil'ect~f1ului cutr8ti1t:l

~ I!ll:lunt.u.@!1lhILlnt:Il:~/cs/lJ:!Io$ pWd. 2 {h.:Jlme iubuntu./CS!U51O

8

.<1 tl!:;ll,mt!.lEll;lb~ntl,l·Z-}Q~./U!'lo$ i;;i;l .,/.,./,. !!i.

,s ~bTInt.ll @lJbtll:lt u;: ltwm .... ~' p~d '1 !home

• se il)lo5e~:te pel1ltl'll,lla indiCaJ lin mod eXlpllli!:::it 0 Gate c;a~e atre (:;81 purncl de pomire dli~eC'I.(Jnll ,CLlmnt. es~e u~il'l:zaJt.rW',e(;v.elilt IP€!IMI1U 31. serie comenzi care e)(ecuta sC!f'ipt·ud/pmgrame ,8if~al'e hll diliE.'!Clton.dcurent

Spri€! exemlplu.'1 comalnda. de malles e!l(eoutali~ierlU~ pro9r'~TIil_din_directo][l]l=c1J.rent ·~aC€!~n H$iei' ~ji~buie sill! Ipa,ata Ii exeCfli~at de IJ!tiliz:alon~'1 Qurll)!i1I!:,

Peil1l~m ma~ multe exem pis de ulili!Z8I1€l a cai~ol' rel!a!tTv,e ~i abso~lIl~ ss poe:le consulta 5.eictiun.ea .:'L4,

4.11.4 Va.liiiab~h)J dei med~u PATIH

r III mod normi3Jl, peli'lltru eJ<OOl!lt~a programelor II!JmlaJle, nu este n ec~sar~ S,p!1lcrtioar>&aJ. iQ~i! CQlTIp~9'~e salllsdhumlbar~a di reotom~llUIi" Siste:mei'<€!: de op€lirare utm~eaz9J, \!'~Hlia:bm!e Ol€!: me(fiUl (enviIF(lnment vaIFi1a!]llE1ls) pel1l~n,i a stoca diferit~ iit'1lro,rma~iiI" PATH.~~l\e 0 varia'b'ila de madiu cars coniine lisla c~ilor uauale unde Sl~ g~sle;sc progmme,. 1i?l"Ogramslle Ci::Ui~ se gi§.se.sc in crieare dilF1ICane ,din PA.IH pot fi executate~afa a pflOOiz;a, celea ciiitre ele, Maj mu:llta inf,'orllrml!~ii despre ~~abile de med'i ILl ~i 11liiHQdif[careaarcestDra $6 fegasesc in S1iHJthme,a 1 2.1 {}.l.

PellliIJFI!J a. afi~a. variaoila de' medilu F.Ft'Hi irltlF"~n medlu lLr1rmxlMac OS X S,S! UJ1jlizeaza c()iffiaJ!1dI8l;

I I.lbullt <l@U01,l.llt u ~ - $ ecruQ !,:P"'"TIl.

2 l,usc /locaI{$blil: /I]$(! 1000111 {Mn; fusrf!:lbirl: Il;l,~I::"!]jln: IS;bU: !i:;Jin: fuar!~.ut'le$

C;aiiil!e di:lillliista S~fltt despa~~e priinl s~pa!ralton.1I .~ (dol,Jla P'Uinote~l. i ntr-un li1I"I€diu Wind ows, ccmsnda ~sl:€l':;

1 c: > ~~llQ 'iiiJi'fI.-nH

2 c: \WIN!DOWB,\sys!temJ32,;'C ~ \INUilDOWS. e:: \WIN:Iilt1l'llS\5yst:eml.2 \~lbem

4.2, Tlpurl de fii,ien~

Sf.stsmelfl de fr;~~eI"9 pun II'adhs:p(),zi~l.Q utilft:zalorilor Idife~i~a forme Ilog1ce' ,cfa orgarri:zare ~I aooe's la (Ja~e, bir:re~nr~iles SUJio rorma. deri~uerij.

In :aJfar~ dedkleot()lEl!rs'~'l fh:sieir,e,sislemull dEl fil:$i:e:oo pune 101 displO,zirUa UIIilizatoru1uT ~I leg~tulri (liink4l1rr'i),

,AsUe!, s ist9ime~e de ~i~ilere rn ods m<&of:&r-a pGl8,H]ililatea utmlz.arii mel mill noor ~iplij!r'ii die i~iere, plrie,Zl\lJl!ta1111 1n> 1abelu~4,.4.,

symbollclinlks

leg§:Il:!:r,aJ ca,tre un alt:f,~i:er II

iExista posil:mitalea die a area leg~~iJri ata:l pe:nlJr~ fij~fere lcil!l!\li' pet!I~!"II,! dirieCl:Oare - i1rI fooo,ambel,e e:n~ita.ti SllIi'll Ii$ilere (ciaI' ou: alriii)ute dfrreriile), Il..egalilJril,8! Sl'l! 1,I~ lizea.z:a la

75

scrlerelcil~i~e la (el fi~ien1ide l1orma!e. Sistemu~ de ope'ram Impretma cu :!iistemul de fi~iere se oOUlpa~r~nspa:rel1it de '~radIllC€irea" aoestoratn ~i~i'ere I1il(mmaJl~e lP!enhl,Jl a(plicartui.

l!Wl nik"'l!Jrille Sll.IolCffi'ate OI!J ajll:.Jriorull Gomel1lziiu In.. Mail jOiS S.UIlE pre!l9l11tate dOilJ~. exemlpl,e de f,04os in:!. in p~imll!1 erXEl'm.pk! ~e cr,s:ead, un I!nlK.ell ~i~,ier!.:l:lluj J.e t e i ap t ! sou zc e s, 1, J" 8 t, ia~ apoi la un H~ier loc8l1lprecizandlJ".se un nou nurme penlru ~ink.

~ 1I.lblJntu@ljbu.lltl1:~!tlillf!$ lls -1, :;: it,otaI 1

a -.rw-r--r-- I ubll.ntu lllbunlt.u ~, ::l:(){n->09'-@4 1.0<: S9<n,e1lo. tilt 'I

Ei \ltn:mtLl@l,lbuntu~ ~!t.lilliP:5, llll -8; le'tcj .. ~tJ.!lo!':!.r,,;:e~.l i~t

,~

'j 'l!lIbUlltlI@LlblLlfitU:~~/t~:$ J[s -1 a total 2

8 -r'<!,'-,1""--:r-- 1 [!,l:O!.mt;u .lIbu.n,t1:l 31 2001-'0 9'uO~, Hl'; 59 t'H~llo, t,)l1;

H} lr"";;oc:.~"I'.l!.r:\I1,'!{ 1 ~b'I.mtlJ. lJIb.!,m!l;l,I 11' 20'07-Q ~'-@4 [0', 5,~ 1Oo'I,!I:'Cel;l, 11:0:1; -::0 !el;~/<!.pll;j

SOurces, Ii ~t

1~

1~ 1!lbUfltll@obuJ!.tu;-!tli!1.p$. In -~ ho::;,llo .• t:i>t: heJ.lo_HnK .• ,tKt 1~

1<1 1l1:11:lIIt ll~llrl1:lli t II:: -It mp$· J[ oS -1 '15 ~o't.al :3

lS J, •. l''rIX,,(W'IIJ::Wl-l 1 !t,:I(t

17 ~.rl!ll-!:--r~- 1 Hi 1Lrwx:r.I1l1rw;;; 1 SQ\:l.:r:cll~.l;1. st

~iblJtltu uilnmtu S 2: 0 0 7 -'0 S'- () 4, :n :00 tld 10_1 till!;: • I;;,x;t -> !leBo.
ultnll.nt,ll ubuntll ,n 2 o.[) 7 -J09'~ (I 4 llJ!:1i9 ~i.a!.lo. t x.t
ltDun'[1l llIbu.nt,u 11 ZM7-09'-M In~5'J SO U.IfGI!S " Il,st _.:> /E! t:.G I apt/ IPe sistem,ere Wilndows. cre:too~~aJ ti&!'~h.)!i fii~ielelQ r se iba;':,e·acii I~e! ve~ifio:a!~ee. ,e::.::tens:iei. r n ~tll"lc~re de aaeiillsta, $,istamul de operare de~ert:l'ljlila. caffiiaplica~e eSI~e po~i'!tita perrutJi"u a: dS',5otlide un fi~li>ecr.

IPaSistiB:rli1€!ile lJrlUx, delteC!:ia 1!iplu~lluii~i~iie.lfelorr este, realiz:ata IPririll ilnrtennedflulll cormerlizii fi.L9. Ace,i1l:Stilll utilll.:ilea:z~ uln fi~ll,er spe.cia~1 ,dI~e co:nl1gurafie il'n care sum inscrT~a~secven~e de ,oc!:e'!i care 59 regaS>Elsc in dif13lrilelipL!vi d'e~r~;iere, fi Le lucreZllza iooelP<erndent de extrel1lsiia ~i~nenl,J,II.II'i, Iprecurm.esre dQ\ilediill;n e.xElfililplell'f;! I.lIll'U'1!i1ato'are;

.~ l,l1;1l;1In1;I,l.el,l~.\:m1;I,l'; -$ fHI;! phQI;,Q, jpg

2 p.J'Qi;O" :lpg; JI'EG image. dil!t~ • .:rli"J!r s!;..;l!rtoa.r:d [, (:Jcl 9

,iI 1il~tllntl).@lJb1;ln1;!.l.: ~~ m;w photo, jlpgU~ier. tK:!:. 5

" 1I.l~UIit;llil,lJ::rr;lllt!.l;""'$ nlefisiel:.t;:'I:t

:;' photo" tllt.: JilEG iliii01'!:jie d~l:.iIo, Jl'I:r st.aJfLdi!l.:t:d 1.0<1

OOli11aJt'Qda pwd!. a.~ii~'ri!aJza. oalea aJbso~lurla ()!allne dir~cl:Oln.ll!1 CU~~!1t De- asernenea, prr'Ornptt'UI~ bash CQ\i1~1'Ie iimplicit diree!QI1UII CUr'€ii1t. IPel1ll(rua SIClhiimba df;r,eC:OOrrtlil cuml'l~ se r()lose~:Le ,oomand1a: ,cd.:aale>. Call!ear poa~esa ~ieii) c:alle aosolliJla sau re,ll~~iv~"

Mai jos se' glse~le un e,xemplu de 'ro~o;sire a cClmenzi~of pwd ~II ,cd! - as€! obs,erva, ,ea la f~caue $iohrmibare die di~eC'tolr'se liIi!:odifoc:a !?~ prompl-liJ~ bash. ~era~hi;Si de di~ecloare prin care se nar.vighe~a. ests oea prezSli1rla.ti anrtedor.

1 ubun.t ill ~'ijbul1t u ;: - ~ ~iiJ'dr :l /I;i orne iultn:mt l!

<I

4; ucu,n.l:.l!J.(llubulltl.l ~ ~ $ ad! • , • . $

ij IlO1.mt u @utlunt 1J : ItlCime-S pwd 7 !home

II

1) ub'CIl'ltlil~ulYLlntU ~.!i"lQifj~$ cd .. !/ilSr/b1:n !(I

U ubu[)tl!~'lJbul1tt!;;!1Jtn::/bj,nS ~ ...... CI 1,2 I u.s t'lbin

13

'!4 IibuntlLll!ubuntlj ;~./u.~r/bin5 cOl t';i

16 IlDunl:.l!l@uDun:i:u f IU8!:,jbin~ od! I 11

HI I)bu[)tll1~ubulltl;1,~./S cd 19

26 I;I!;IU[jt1,l@1;Ihulltl,l~-~ pW'l;i 21 f~lQme /l,litiuJ"LI:!I.l

2il

:NI l;Ii;lJ1,lnt lollhl!;l1,l11.1; 1J ~ - $ cOl I'll! ~t:' I bi 11 i!4

25 IlbUi:ltl!l@ubulitQ,~!usrlbin$, cd liiorne ~

~i uhul'J t lIl@ubunttu!lHlll"l.e-$ e:d - <lll /uar/bin

2IJ

00 I..IbUll t l!l@_ubUfl~ lLt! L1Slt fbi n S. cd! - ~l

ill! ub1,lnl;. 1:;] @1;I!;l1,ln:tl,l • -:;; pHld

!l3 !I'l.om~ /ulbunt ILl.

~,

25 I;It\Ufltl:;l@UtlUfltU: ~5 cc:Jl ..f" f. • j .J "'(I

37 ubu Ii t 10l ~U!;".J fltlol; - ~ od! ., I .. !liE!

11'(1 !JbUl'Jtl!~'lJbufltlJ U $ p~

M;I /

,41

'1:2 ubtmt, u@.ubulltl!J ~! 11

Oooeroa~i:

" ~d •• sch~mbi1i dire:ctcm,lII~1l dire.ctoril!,l~ pariirrlll:e;

17

.. , (P'Lliilc1:) ElSl~ 0 rererifil~alaJ d~rElcloru'lcurelilll, deci eel", nu m:odifidi dil1sctonll; • - este e()h~val~ntlll dlirec~o~iulll.!i homslp9l!i1ti'11!.! u!iliZ9!ooruil ell.lre~l ~odi ~)j

.. cd! a!pe1al tara param,e,t)ri :sCjhi m bii directo~tJ[ lin dire{ltoru~ home:;

.. cd-sQh~mlla, dirooitofill.llln dilrector,1!.!1 an~erior,

COf1l1im.!h.d lWIUi fi~ier' poate fi aJti~&t: pe ecrsn pnn itllte,rmedlul COlrlileili'lz:licat, Siniaixa acills~e~ com~!:"b~i €lS]9' cat <n'UllQE! fl~ie,r>. l!I!'l!eX9mp~~1 de 1!IItm;;:ar€l 9sle'::

.~ ·ubuntll@ubl.lfltu ~ -:;;; c.at r t:l'telL"IlI'':>,o 1 ... · " conI

~ 'II' GeJ1e~,o!t;ed by dhel?ocl £O;!:' 1rrl;;.e~.fi;!lee e't!iO

13 sear.rcll lOcaldooair.

" l'laJrne{i EII:V"e,r 192, H; E! • 0 . ]

ACI99is:~a comaf!d9i9if~~e~a ~ot n~i9i~UJiII, irlClltlSiv dad,t;loelSla, es~e ,m ai n1Ia~~ de un ecrt;ln., IPeHlm.u ,a.IPlllJtea.I!liSivig:a prin OLJ~puH.lllUl1eii comemi (iin 09!Z1ul aiQ!;!sta,al ,oomenziii c,at)" se pot fi.j,I,osi c,om;@nZ:I!I'~ mOre sat! l.e,ss.

rno~e p,ermi~9 l:'!aJviga.reii:1l doar in1r-osijnglliJra d'irec:~e (de 181 ti!1C6[put ,dire s:FfI!n~itul ~i$ie~uklli~, ~i ,oilJre un '€loran Qda~§J;, pe oiill!di le35, pelil!i'!lite filaviga)lieainambe'l,e di'rec~n:i' GAits 00 IiI1~e, lafell ca. un ad ~tOtr,. mOre :l?n les.i9poartA Ili1Il!Jmele de pagilla!toare (pa,gere ).,. If1I~erl'a!~a. 1,ess este fbaJrte as,em!8!l1a1oare CUI eea a editon.i~llIi VU,m (v-.ril:~i 5€<l~i:tJllIea 14.3).

'~ 'llbU'll'E 1l.@Jjl:J1IJflUI.~ ~ s eat, I et. (OJ /x 11! :-C,0.1'1;) • ·!x.r:tf 1!IH!:ii:'e

~.

a utn:mtu@ubu1ntu,:-$ cat. jetc!XlLIJ~Q.J::9.colJ.f leas

Cea ma~ Jrwv.61fi1til Cl\pera!ue Caife se €!\'!:ilCl,Jlt;l aSlu pm d i r·ilCliO.8!re lor €liste li:!;t:aJrea. Gomafilda lIltili2:a;1a ,eS:le U. ]n aoeastili sectiune, lP:ri!1! tij$lenn~elegem orice tip ,dlef~ier ~~nc~iJs:iv tilPtll "dir~c~or"),!. mai pUltln in caziLii11le dJiicl e,st.e li'Iii,9:nt!ionat oej;;p~ic;;uL

SintaXli1! cQmeVl~ii pentr!Ullis:taJfe este ls [Clpt;:tun!l 1[<'caJ..e>]. in mo:rnerllul1n cafe liJ)se~;te ,oalea. se reali;!';ea.;::ij list:aJrea oorrr~~!1utLlh.d direclo~ullll~ C!.l!f,ent

Op~illJJt'1Iilhl! ce:le mai des folQsule cuaoeasl:a (;()mtlM~ sunt:

.-1 ,aJri~eaza il1~orma~ii detaHaJte desp:r'efEeoo.oo 1iii~ie~kliMc~or (data I1riIQdi~iiaami. dimensiufile, l.Itili~ato!",gnJP, direpturi d~9 :acces);

.. -a ,afl:~ea:za ~i fi~iew,ele cere 1noop cu " {oSiractenI~ PUl1cf);, ~~ lInix, aceste fi~iere S·Ulllit OOfil!svdeiFate die majomitatea int,erile~elor ou utiliza~OrluilOO! mi~fildl ~i~iere ,aSCUlirlSe;

.. ~ h ari~,eaz@! dimefilsil[Jl'ilea ri~[:ere'l~t lin formal InlumarHeadab~ei n::$!)ec~iv

dimensiunea, lril oCltetn ,esl.e in I~QCU1UL:a CUI dlmenslunea in

.K!i,l!oOc:::b;!!WM~gaor:::leWGig'aoc1le~ dao~ clepa~e!?l'e II[Jnanumilt Qrd'in dil;l! IrnaJrime.

lF1ol'mal~,JI ultili~,alla. a.fi~aJma detaniam c:on1!~it'le mai mulll€! inforlmalii despr:e acell fi!?ier;

78

'I I.:itll.l!:ltl<l1J!1)OUf1t0 ~ - $ !..!3 -1 /'h!Q:lrleJm:!"1,;!s,erlmy,';lPP

2 -1l"'OIX]i'-·---- 1 m.,Yueet: U$e!rs 1 n6~4a. .H)(I7'-(lJ·-lI)~ 21): 28 !ii1i;;IIThe!rnYU$er !~ap!?

SemniH(:a~ia oolr)8Jrii~;I(lra!fisate aste:

~ pr~m!.!l~oaracter repre'~i.lilta tipu~, fi~ie([UhJ~: -- :::::: 1l~fier normel

- d:::: dur:eclor

- p ;;;;piipe

~ b -- d~:;;p aziti\( b~oo

~ c "" drlsp o~itivcara(iler - 1 "" II~galbJfa simbolic~

"', u!1m,eaza 3, gnllpuw~ de cate 3 caractere (rr,,;t~) c:a:re wepre,Z1ilntii, dfe'p~ulrile de acces penlJiiiJ u~inlatQirlUII: myu,se:t:" {care, 'ElSIe de!ill~t:o:rull rli~ierul:ui)., d~eD~u~iil,e cI1e aooes :P€I1l!fIllJ utili2ato:rii cam falc parte diingmpu~ use r s (cam datine fisvl3:rlul), ,dl1€p~tmn8: d€ acees p'€,'ii1tmoem,a:~i ILdiliZ:a!tori; mali m~~~e detam aespre dr€ptwiile de a,CC€S se IgasI9sc in secpunea ,4.5;

,; m.llrnand de mirlk·u~i c9itre fi~uer = 1. ;

~ utiliz:ato!1ull eel de,tiine f~iewul- lThyuse.r;

• !g!'lu:pl!~ de care aiPat1:inef[~jerl!l- IAsen.; .. dimens;h.!!'1I19lai. ~~~ienil'u Ii _ 11. '7 !5 3 413;

9' dsta fi~uendiJi ,_ 2:;() 0 '1- a 3 - (13;

., ,ora fi~ie:rul~~ - :2 0 ::: 2: ,8:.

" li'Iume~e' fi~ierull!li = Ihom~lmyu.,:;;eJI;" hny.~pp.

IExemple'le L1f,riIiI!8!toara pmzinUi. ,c&teva lIJ~mliz~rii nmai irlrtal'rliHe pel1l1iI'll!J cCllrlfliBJrlda l:!: cam ,oombim1i paratmetri~ pr,ezel'l~a~i anteriiOIf:

'i U~n.ll'lt, <J ~U);)1,:Jn:t u e - S ls

.2 !:Ie.1;! k.tlOp

4 1:1 t!n.l.IH:. <J ~ubunt 1;.H - $ liS -

!:i !i)e.-s ~tOIP

7 UDUtltl!l @ubuntlH ~ ~ 1,:9 -1- ,ij to,t.!i.l ~

9 dlfW'IU:'-Xl:'-:<:' 2: IJD'lJlItu UD.UIIt:1l" 100 a001-1)9-~J 13tLS De:skUop

1(1

11 ubunt, 11J.@uburri::ll I: - ~ La - a L '12 t.ot.Bi.l .sIS

1~3 1.1

dtr"rlu·-:;:;t:-:>; 7 'UblJJltllJ ubuncu 5U :ZOO7-~9-a.) 19,s.a
d:!f'ilK,J:' ~:x J:'- ll!. :;: J:Qot; J:QOt. '60 2(1Q7-~~-O-J 06.14
-l[ 'Il- -.-.-.--- 1 'UDunt..1l1 .liDu.n'it.u 311 2{]IIJ?-@9-0:l 19.:58 • E:Ja\S i'i_lii ist.Q.!r. Y
-,r ifl- 1"-- Jf-- J, IJbu.ntlll ubunsu 2346 z.OI01-09-0 3 06,tJ 4 .baslu:c
d:IC''.OI!C;t'-:)ll:'-J(, 2 u.b1JJltu ubU(l!tl)l lOO ZOI01-ml-0:3 13115 flQ~,ktop
-~'iI-I:'--h'-- l, ublJ!f1't:.u ubunt!Jo 5M ZQIQ1-(l::;l-(l) 06.;;H .p~o.[il,e
-E'ioI-~--~-~ :l. 'uliuntw U!b'~Hilt,!J 51:52'1 2.{I{l7=(l9=(}3 17 ;4<1) • xs,e'l> ~ i Qn~erro r::l ·I.~

16 17 i~ 19

20

~n ~. <l:i ~ ~~. ee ~7 28 ~ JO'

~ ubuntulubuntuJ-$ la .. / .. /

82 Ib,la rl~v L ni t rei

!J3. bQot !i!t e j, n;:L t t:d 0 1~'!J

;];I cdram horne 1 ib

lllbuntll@l;lbU'ntll,-~ IS -.;;110
tota! S6K
d r""xr-'x;~-x 7 l!lb~l'Itu uibul1u,l .5eO 2'0 m-e 9- tn H~SS
"h:''''':-:'.t"-·!(.:t'~;:!l J '~ooe t;:QO,t 60 2.0.(Il-D~J-Q3 1)'5:14
-X~I------- 1 Ubl,H)·tt! VlbUfltl! 31 20CIl-Ofl-03 19:58 • ha.9.Il._Il.l..gtQJ::1I'
-['<I-l'--;t'-- l UQl.!rltM IJIb~n'tl,l ~.~K l'OO7-09-CH O,~: 1,'1 .;t)<!,~ltg
tlrwxr- x:r"-x 2 uountu IllDunl:u 1M :l:Mr-09-rl3 13:1:5 D·e.a:kto1p'
-.ro;,;\-r--L:~- 1 ubuntu Illburrl:.u 566 2nCrh09~Q3 !),~: 141 .prof'ih
-1:'''''.------- l MI,mtu W:!lUI;J,tu 9.5K Z{~{!7-0~-Q3 17:!JQ • :!I5ea.l:! i 0 fl'-e,l;' r 0 .. 15 nll!Jdla p.f'OC; ~.bi.t1 t:1I1P '!.i'rul1nU!2
rn.n~ rQ:r..s st'v u.s;~
apt r:o.at. ays 'I7.:1.r 'UbU.n.t IJ e ui::lUTIt u;~ ~ ~ Ls -a I
boot: C:htc iflrierd 0 i~m9' fflItl'C roo.:£!: .:Jt:'v usr
cdrom ll,ol1lle Ub Otli! ii:loot SY'S jI<lr
bin d)~v iniU'd :rI'!etU,tIi PJ;QC sbin tl!l;!P '~Il:IUIlU'il Ob518!r'IJa~ii:

iii! daca. se di(ire~fle afli~aj~ea O()m~nl!ltll.!lui dil~eat.Olmh.!li curent, ifill es!:e neoesara oo!l'ierea:

Caii (la. p;;lIlJ'ametrllil per'lb'iJll1ClOmanc:ia ls~

.. l~-llIil Q!f~eaza IIIiSla detaliata a 1ii~rere:I,or Idin direct'Onll,JIII home! a~ u~illi!ZaltQrului cUlmnt, incllu!Siv n~ietreleaJscunse {a se ·observ~ c~. ~i 0 ~i .. ..sl!ln~ aJ~i~ate;

.. la-alh afi~a~ ~ista. detanart~. a f1i~i:ere1o.r diin dir,ecto:rul home alii LJ~llizaltorl:Jlui cureJi"wt, util:iizan.dro:rmtltul hurnan·r€l'<'1tIdabf@ perl1tru :afi~aJMa d1im€iilS:~l!Ilili~ ft~i€!lr·€!I()r (a !ie obser\i\8! diirnlenSiillJl1lEla ~i~ienJ~l,!Iii • xse$:i$iofl'-ern;'LL~*

.. Is •• I.. pre~nla IUl~m~arEN'1. ~ui Is CUI parat1li1!e:~u d!8!t sub torma. di:l! caie reJa1iva {d'iireoloi~u~alfi~at ,est:e· I);,

.. h:-a I pre,z;illta fisiilElrele!i9!.5CLJI'l!$e' alia d~lreii)t(lrullui .I ~ sa oose'J:va ,lOa $iMest dil'ect~f con~i~e d~reoto:anlle standard '0 ~i .. 0 0

l~olora:il1ld o:pfiulnllla - R sa poolE! <!It~a. arborele de c:ilir,ectoaJre ~i 1ii~vem' eare aJN1!Ct'JI rli.d "olin" d:ir€:o'j,QITul speoliua:a~·ca arglument

~ IJtn.lntu@ublmtll;~$ La -Fi; dL['l ::1 d.l.U ~

.:l dh,'2 fig ie.:t:'l f.iS.j"en,2

.11 did t i;li.:r:2 :

:0 fUiE!r:} .fi:ner~

IPe'ntrul a crsa once €r:vtitau(lI IP€l' un sistlefll del~~rf.l;r€l, 5€i ui~i'I~z!(lIaUi eserle dl€l co.mQI:'l:2i, pn;:~'z.e!1talte ]!1Itabe liu:1 4·,51,

IIP'~iliT1t!1l1 mod de c~eatre :!3! UltlLJIi ~i~lie~ eSite utitiz§ndl comandl comanda tQu~b,A den,ra m€)'!:adl~se· b~ea~a JJiEl! (I ~unc~ionalitalte oalslh Irlumi1;1 redureotare in ~ij$ie,~e (vez:i

80

~NTR!o'DII.lI CIERIE iN SIi.STE1:MllE D~OIPIERAAI~

lfl~ner rm:rma!

s~,otiun~,aJ 4(.4). PcI!iI scurt, ceea, es INiilali~&a~, eomenda a 2:,.a aste redlin~ctarrea, ii:e~iil'"lii UliH~!i comeflllZi (nll~'e) catre Uri fi~ie~[, cre~nd,llH3Ie :as<t~'elllllil1l ~i~ier got

a 1.:1i;l<tJ,l:I.~ \l @I)by,n:tlJ • - S > :f i ~ ~o~2 4

:5 lloull,tl!J@ubuiitu:: -:;; IIikdri r d i.[" 1 6

'1 tlb.uflt.l!l@ubuuttJ;:;-il mk'.Hfo fif01

II UDUl1t l!l (fubun:i:u I:: ~ ~ is -1 19 t,oto!Jl,l ()

11 d,l' ""Xl" -::;:,1"-;( 2 mircea 'IJS'Bt:'S 40 :W'Oi-09-2() 10 :26 dh:-Jl
t;! p:!fW" -l"'-'- '1"-- 1 mirceOl. 'W1,s,e!t:'s, 0 2'007-09-20 lO:;3(J fife]!.
13 -r'Ol-r--.'l"-- :1 mi.'l"cee. ~,&E;!!['!;I, 0 20(l7'-Q 9-2~ [Q ;26 fh·ie.l!":n
'1<1, -J:W'-l!:--1"-- i fI'lirC@;d II S'E! itS ill 2,m:ti -09'-'21] 10 :26 .fiU@;r2 () alta 1Ii1tnibl.Jil1~a.re a 'O:Qtl1li€Jnziii t Qt;I~b este aeeea :i3! aJcll,,!1a~idiJr,ui dateii l,J!timei modiiiicarr~ ~i ;3, dla:[:ei ulllirnei a<:OO$Eliri" ~Oliosiin.d op!ilJnea ~m :s:e 'V,a ,ac:~.u,al'iiZa d1Qar data ul~i me~ m,o(;liricilr~ lar follosi!llld oIP~ll!nea _.a, se '\fa a.cl:!Jaliza ,aoSir data, 1IJII.imeiacce:silrri. IFO~os~liId co'lm:anda touch lara, aceste op~iuf!i va daee la mod~fic:aFea a!'l!illbell!or date, OptiLlnea ~r POElile fi to.1of>it~. pSliltm a IPrrs~ul8! ifliQfmar~l lIe legarte de UIiI1P de la.an ~~~~fH"

in ,ex9mp~ul de raal ~o:s, se 'obs!sr'lla ltili1odlmcare,a 1limp!!.l~ll!i de acees t?l1 ti~iendu~ ,de, la vaJ09!rEN3i I ? : 0 3: Iia 1 '7 ; i i.

1 1;It';I1,lllt~ IhIOUllt!.l ~ - $L!;! - <L!

2 -,!['Ii-~'--r-- 1 r¢ot l:"OQ't

{; UDUtJ:tl!J @ubuntu ;~ ~ $ l:s - a 1

'1 -:![,'oI"-r--,r-'- 1 root Loot

15 2D(I~Hl:e-2l I7:]i H,sierl

4.9.:5 Co'piiere/muta lfeJlf,edenu m ~re/~terge re

Co,pierea !iii Iml.!llarea SI!Jnt operaUi care !l!eeesii~ 2 pammetfi; "', :Sl,Jrsa de unde SJe copiiai!':a!muta.;

II' <Cies:linaMa unde sa coplazMmut<'li"

81

Cople'rea unui fi~iem say (I,irectol~ ,se r:ela:li~eala cu a,jiulo:rrul cO:rTilEmziii cpo Siiln~axa comemzii e.st,€cp [op1i;:.illnl] <~U,!;Ba,> ..:::dest,ina:t!.li.e>., Op,tiurlileo€:lle mal klr,os~t€ penlhi eeplere !;l1t£rJt:

.. - R-, copf:ere If'eournfrvj. {co!P'~~za ~iClopii~ d~r:ecloarle!or, presupuJirllaMI c;i eoois~~aJ~a ceva 1in sursa);

.. -p ~'OOpieN!! cu pastrare a MurOI"!3itriblJltelol!i' ~petrrniisil,Jll'li. cla~a.);

.. ~l!.1 - copv8!:l:a dear dac;~ n~ieir<IJ1 s!JJrs:~es:l:e Ima~ nOli dlec~t f~~ielml ,d'estinaliesa!JJ daca, f~i~lI'ul dtlistina~ia IipS;(ll~I:e'.,

.~ bbunt U@'U})rIJII'tf.l: - $tiQuch f:L tMt: 2

8 l!Jl::lui'ltd@llbutltu:-'$ i s " H.h"t

!iii

'6 1i.lb1Jntll.flub'1Jntu::~:,? t::p n .1:KI:. f2.tKt

B mbuntu@ublln'Eu;:-$ b,

e fiL. t wI:. f:,2: .ut

11!A1.!~:a!rea, Urlu'if!:~ier Sa'lIlI! director ee IrealliZieaza ell ,ajllltofL,!I comem:iilillv'. Sintax9J eemeneli este mv [opti~!;!ni]-:::5'1:u::,,,a><de~tir!atie>, Impilk:iI:, mlltarea este rreoursiva =;;i plstm,9J:rAi3I~ribUitele' fi~!eirek~r. in c8Zu!1 mn care' sursa ~Ii desMlilla~a sa g:~sesc: peaJoee~i partilltl'il, la 0 mutare, se sohimba dear pal1ilnrOOl'(ill f~~ieHlh.!Jl SaJl! dkoo1.an.dui CillJ'i£iil se :FiIilIlillta o Q;p,era~ie de mutare eSle. asUell,. mai pUlti'n CQlsti;sito9iFe dleca~ Qi 'ope~91~ie decopiel"e.

~ l!J1::mn t 1J.@ubmtt u ': ~ $ p .... d <1 lc:rnp/Cjj

iI ubim t ll@uO.unt I,l;~ - S l.~ 5 rs., t:.x.'t ez , txt.

6

l' 1.1buntll@l.'Ib1J;nu .. t~$ 1[1'" 0 .1:);t !t~l?h'

9 lllt:rUJ1tl,l@l,;ll;jlul;rt.!J.;~$ L~ 1 D' £:2' • t l!.'t

1 '~

1': l.'IblJJ1tuElulJUJl'tU:-$ h /tl!l\p!t'l 1~ n ,txt

IIM:M,8:I'1IWYilirea este, (Ie f'apt, 0 mUIMl!rel ~ ii &e real'i:lieaza ClIJ a;julorlul: oomenilii mv, In u:rrnat:oarele condim:

• in "la~U,Jj~ il!i1 ,ooresursa e~te l!!Il!I'!fi~ler ~i des~inalia esre; gn n~Jletr. se Irean~marz~ oopielferu'rfliru larE!'a fi$ie:rul!L:Ii ,ou sc!him barea IIili!JmellJlisurooi;

.. tn ,c.azulll1l care sursa e.stE!!1 un dilfl!c1~iI' ~i difl'st~nalti8i !flU @ixiista ea dir;ec:t(n. s.e reaJli'zea:za copiierealml,JltaJ"lea. dilf€,Oltowlui au schii'mlIJarrea IIIUlntN!:lui"

1 I,lbunt1!l~lJ);!l,mtlol~-:;; 1$ ::l ,f2.tl'::i:.

a

4 ubu,n Ii.I!l @!Jbul1t.I;1;; - $ In" t :.L1l ,:.:t:f;3 II' ii..'ti:t

~ ubunz 11l@ubuntl!l ::: - ~ La i £.3 .tKI:.

In IlUnul)(;, oomalnda. eea rlle:u tlIti'li~aia pantru ~~ergelrea 1i~~erre~o:r ~i dire(:~oalre~or lest:€~, S,iniaxa OOmel1ll':iD arne rm [op~i,:u:ni ] <ca,le>'.

U!ilJi3J d'il!i1lre cele !fIliaii t()losite QJi)~iiulni es~e-rl-R, luliU~a!ta pen~rUl a ~~e~gle recurslv un dkeotolf. Aceasta 'OIPPl:IlliIlB! ttrrelb:ui'a folO,5ita: ou aterllipe pentJrillJ ea poate awa. rrezlJltate neglatil\f9 daca d~lfec~orul care elSte ~tem c~liltifile irnt;ol''ifiliila:~li 1!.l~III'e. 0 G!f'031re cele(braes:l~ umi~a~ea comenz:ii ::rrn ~~'f' I. cail\e~~erg:e f'OOIJ!fSivOO<1IL!'11 i!1lc'ep§nd eu clirootorlJl rMlicin~, lOfi!~l1Id ~lerg'!i!lrile (d'ato~it~. optiunii - f).

P~lfliIJrL! :9~ergerE'a direcl,oarG!!io~ ,gcafi9J :99 po..ate fo!!os~ ~.i rmdi r.

Alrb'llvalrea ,eS1e pracedieul prin car,e mai multe f~ielr,e ~Ii dlirectoare.sunladIJlii9l~ .~a u n lee ~Ti1itr.,jjn s;ingu r (,j~;ier,). '~eeHz~iiid 'e\I\ElntllJ!s'l ~i 0 redll!.ice:m a dim:e:nsLLlnii pi'~n 'elimiinarea, dstelereere ee l~elPetSi~i fi1llocu:il1ea,llor 'OLI 0 se~!Je die COdVriiciirL

In gene:~'ail,in cadrul PlJ;ooe:s'ul'l!.!il de ar:hilVID"e ss cr·eea:za Uri dic~ionar .oIl! !SeC\l'et1l~e die OCIie~trecvenl/e ~i Q codilic:are alor maisclJ!fta (pe mal! p1iJIinl i;lCOO~!)I. Arhiva,o,o!i1~In.e at€lil ,gic!ionarUII <;:al $ii conlinlliW'lfi~iereilor dar, ]11 1'00 de secver1ltele~Flec:y,ente Illungi, se mgal:lii3:SC r,emll1in~€ catm dic~ial1ar. Data ~1i~il€:ral,e IDon~ln mul~e alate carese m,petii, dlrnenshmea urncii arhiive :soadle oOr1lsiderabiiL

D~,pi eumse poat.e, kj,e.fltiific:a~i dijl1il descr11erel®, ,81rlte~ioari~, eooist~ l(ioUJi eitape mal importa:lllte in ceea O~ pr:~ve~l'e ma.lIlevraN~a ii'~ierel or:

.. ICO!l'ltale:narea Uipiroo) fi~ie:r!edor rn~r~lJn fi~ier!l!1!ai mere, din care sa SEl pOlat~ IBXtrrag,e toaLe: fi~~er91€l' ~ ~ i~~orm,a!iile d€l~pl"~ ella;

• IC(l!mp.r€5!ia. fi$iewhJii mare, ast,fe~ 'Irital, sa S1€ (ledud dimel'r!lsiUti!ea I'u! dar J:ara, a s€:

pierde din i!ilJrorma,tiii.

in Urn.!!):; @X~5:ti II!.!~illitar~ de atrhillclf9 care S~ oCil.lpa lorii diG1ll!na dln~rre etape erl die ,ambel,e etace,

CrOm~rlda ta.r s,e oCl!pl de prima. >etapa,. INl.!mele ilIlilitart.!~!:Ji esl:e CI abneMiere aJ .'ape archive, inb1~ool, la ~nc;eplJ1t!1l; !,Ji~iIi;,';~riisal e, re".l!JllaJ~U ~ come ru~~i era 1ransferat. pe ben~i magnetite,

83

Iilln fi~ier .. ta:rc,on~[ne fi~i€!'r'El IiIle:C(M'I1;p~~mate Wmpreufila CUI hdlJrmatiil despre modll~ de ~ragelre a! aeestera (5lpre lexe'lIIilpl:llI: de IllJtld~ palrI!aI!. I.Jnde se gase~1le urn f1i!?,ier Xn caciwl arhiv{i;~). DIII1l8!CG1S~ mo~Tv, Will '!ii~i'9ir .. t,;tit es:le de obtcG,i ImaJu Imare' de.ca:t sama tJlj~urolr dIi mensi ur!~rorfr~ierel!or .ctl\ ~Utnt. ~nomu!sElTn eL

lPentru a erea 0 aJfih~va. • tar, se l!.f~m:re9iz.a eemenda:

" v afi~elaJz:a ce anume !3JI8!arl1live.aza:

• jf l1Iurn~~<IIrhiva .. t.a.r s'pec:itici3J numele, arh.ii\i\ei;

" <t:0I.1 ~;:. prMlI2e<u:~. diooc~of1ul!d irec~()aJrG~,e!fisieil',e car€lvoll' ~i arhhtal0.

IlP'l3n~nJl a dezl9!IFhivIl () arh:fiVa.. tar" $Ie 1[.I(i'H2!eaz;i1B:

unde:

.. x deza~hi'Veazi!i. (,~Xtraico.;

.. v a~i~efiJ;,:a ee armnm€l S9: de;;:artlij¥9:a~s:;

... f t! IJ me_a. ~ 11 i v<1i! • t. foI):; preoi~eaza numele. arhive~ Oalre sa d1e\:i:arhlive·aJza;

" ~C: <:cal€!_d~5l: :inatie> speaUHoa. opUGl~.aI, looull ItJl!ilde se Hl~i~eaiza de:zarhilvaw,sa,

f !?il nume..;i;!.Ehiva .• t~r 8N~!I consi:dera un !jjlil1glur p'aJElmetru; dim aeest l1I1oUv:, de fl:tware dl9!ta ca.n:d se toli]SiE!:~te o'P~ilUllm~a. f IPsntl1i.! :a~ndica un fi~i9r arhivii, a.ce~s:l:a tr:ebuie sa a{par.i3J ullima. in ~ista d,e opFlJni, fiiM urmst imediliil de nurrTIt:He U~ie[iUllLli a[niva.

IPenmJlI a reali:m compN~sia 1:.Jm'll!Jli HS.ier, aQ,urt uUlliI:aJre sunt follosilte· prepO!ndell'8nt in lumea Illjlni;c

.. gz i p, mru raptd dSif ell.! 0. Ir3lt~. de comp,r,es:I'9i ma~ mica; .. :bz ip2, ma~ le I1iI dar ell Q m.ta. de c>om:presie mai rtmare ..

Comandla ta~ poate utiliiza dined Ul!!iull cfinlJ1e Iprogramele de comprrima[ie me.rl~ronate anterior folo5ilnd parametriillil ,.., 'pe!'ll~flu g01;ip sau pa!ramet~lull j Ipen~nJ b~ip:2.! (:htl. il1l ~ab:elul "1..7

labeh.:J:1 4.6: Gomp!i~marea ~I d,eoom;prima.rea.ro!losindi gzip ~~ b\Z~p2

Co:mpri'mare DeccnnpriGuln!!

~a.r czvf

fisier. tar.91~ db:1

ear x.z.v.f

£i sier . tel:" . g~

ta~ cjvf

f.i s i'B~' . t. a.:t: • b.1Ot:::!: aLi", I

ta,c~ ~jvf ;:fisi.e.r .. ta.l:. bz:2

lPe Ilang~optiluilU,e de cClmpwesllefa.rhiillaJr,e se rna.i pot fQlos.i~i :allte, ,op~IILmi. IPirifil'!re ,elere mai !JItilese nUli1ll~r~ op~illJnoo --pr9serve,careilmpulne pi!istrar~a dr.ep~ul1il'or de aoce's iii'! mOlmen~till arhivaril ifde:lar;~Uv~riii.

84

~NTR!o DUCIERIE iN SliSTE1:ME D~ OIPERAAI~

C!lev,a 8:Kempl:9< de' utiri,ZElr9 a com;e:nzil t:l!ir pe(n~rtII comlprimam ~i deeornprlmare. in 'oonjl,Jllna~ie au b!!:ip:2~i g,d.p SUlr!1t p~e,j!!ein~:a1:e' mai j;os;

1 I;Iburl'tlll@ub1,:lI1tu~ It~p/Q$ i a

2 :U. tI-::.t f:2 .t M.·t f'3 . ,t Mt

"

4 !Jbull&lll@ubuntlJ~: !t~!?lq$ ta.l:' c",f OIi:rhiva .. tar fO'. txt

!if:l.t.xt

~ .f2.ttd:.

7 :f1i.U.t

.e

D ubulltl!l,@ubUiltudt:m1p/q$ file i!lr!liVilJ" till!: 10 a:l: li.t ·j,\"lI • t:.<!L.I:.":E'O'S 1 X t .!!I,r a ~clll;Yo:; (GNU I

'!'I

U! !lbullt~~u);m.nttl ~J'tmp/q$ 9~:lP uHl1V8J. ta,t" I~

14 ut:;lUn:t1!,l~ubuntl"q/tIIi1P/Q$ ;a.a

1$ 3I:th,i.\p',fj. ,t~,~. g~ f1. n.t f2. '~:i:t f3. U.t !oG

1, IJbuntlll@ublJ,ntu:/'!l;('Qll,dot;!$ U.le GI;r;~iv~,t'U;·~9:;

1D a:![·hi'Va. t.az, gz ~ g!z,i.p cmrnp.:rreasedi data, waa wa:t::hiva" t:.a.E""', frOlll1. Unix, last lII1(]oi:li fied: 'L~.I.J Sep ;2 CI H: 37 : 30 2m:l1

!9

2(1 ubulli;l!l@ubun:tu01;:lIl1p/q!i> ls

21 a:!['hiv·.;!j • tar. IF n . t:Jtt f2. " 1;: xt f';l: " txt 22

23 Ub'tl .... 1Il~ub'L1nt!J,dtm~!q$ rn.v arIHIf<l.!:'a,r.g'z Hs1a:r;,,'tKt i!l~1

zs !jl)ullt!,l@1;!b1;lItt~: /'tillp/q$ Ule .fi!;iier _ h.t

21> fister.txt:: ~'z:ip cOi'Ilpresse-di d<l~,a,.\IiI'a.:Ei "aritht'LLar-, from Unill, last :m,o di Ho!!Jd i Th.u S~j;l 20 :l. Ii ~7 : 30 201(1"1

27

0!8 ubulTt1!,l@'ut\unt1"l ~ /t!'!lp/qS J,.9.

om f1. Ll'd:. £:2 • t.K't f"3 .it.1I t

!lI[I

~ ubunt~~ub'L1ntu~!tmp/qS ta.~ c~¥f ~e~.tar,g~ t~ 3.2 fl, 1;.l-!.t.

aa ,£:2" t.x.1;

~ :ilJ.inrt,

~5

[!;G I;Ibu.llt l:l il'ul;ll,ll1tl.l : ltmlp/q$ j]_ ~

~ fI.txt f2.t~t fJ.txt ne~.t~rr.~z !liE!

" ub.Uilt.11l@ubunt Ll ~ lit mp/'i;Ji$ file Mw. t8lr • 9'Z

4!1 nev, tal:", g:li; g<;i1p cOH1;preal<ledi d .. tGJ, :[,fC!J11 'Unix, l;:Hlt .mQo.ULed: Tho Se~ ~O 11:40:0:2 100'

~1

.~~ ueun t!1l@ulmnttl ,t fit 1]19;)/ q$ mt<:.cU.r tmp -li;il

",~, ubullt1!l@ubuntu'!/t:mlp/q$ mv r1;€!i'lf. t.CJ{~. gz tmp/

~i6 1ib.1JI'lt.!1l~ub1Jnt.!J:!tmD/q$ cd tll'!_pi 417

48 1.:I0UI1 tlll@u);n:m,1; u ~ I 'tml9! q!trn-1?~ t.tl ll' xv f ne:u. t>~ 1"',9'2 .t9 U.txt

~ f2. ton

~'i :f3.l:.xlo

~~ IJbu,ntlll ~lIbUll tu ~ I t('Qlp/JI"nPl.Ps h

:>3 :fLt.K.t f2,t.II.·t f3.it:.}lt tleloi.tar.gz

CAIPrJOll.U L 4. SIS'fle:ME DE: filfiJlERIE

4.3.,7 Ba,c!kup

!Backup· .. !! este utilizat: pemru a pilstra ilnlr,·un 11'00 seiParat Q cQpie a datelor" AceastSi oopie ss uti!iizeaza pentw a ref,ate aalele 111!l'C8lZu'lin care'suportul migi nail nu mal poate ~~rolosit dill cnce motiv. Este una dinhe cele ma.ii ulille ac,~iljfil~ asuora dateJo:~ pe care toata lu mea ~tie ca, alrr f~ bin€) sa 0' faca dar IlU 0 1aoe.Caleva rnetode de backupau1'os,t, deja prez'i1!lfIta!te. TaJbellUlI urrnAtoir fHeZUrrlt~. catava metode de badrup ~j sitlJa~iille afu'ld sunt are poU~ivile.,

labelul4. 7: Compr~marell si daoomiprimaJr,ea fo!losiliid '.. '2

DeSicrlel'e

l:'syncl

lMe~Qda :sim pll~ de lQlQsiit9i ~r!dependE;H'!lla de si5~elmiIJ~11 de fi~ Jere. Permiite pa5ltarea iinta:cta a st~luc~uriiil~is,temlilllul de fi~ ietr,e. I'nflexiibihl cilind'¥iine vorbe de reCl!.!perarea datelor. U1tilli peolm CEl!nlita~i IrIIfI:81n de date.

1t:a,r'''''9ziplbz.ip2 IMerodla foone simpliij ,de apliaat. Devlina greu de f.or:Qsi~ pantrUI dimensiiulnl~ maJri de date. P~~mita comp.rimare,9i oatel',ol'.

IE asemanal{)l~ue aornmenziicp (Jar 181 oare' ~Hl, aoaugat supon de siincr,onlzareilrll!re m ai mtullesisl.el1l1e de calolJt Pet1mit.e lI'epliicarea s:IJf'l!cturii de lislere (inclus~v perl1Tllisiiuni} Tntre 2. sistema de ealeul,

rdi£f-backup~

IEste un wrapper pes~e r,sy'AC. MalJga SUPQrt pentru baClJo:il.!p·:urj incre,nmenta!e .. lac un moment dal sa reallzeaz,a un ba:Clkup complet pennu un dli~eC~iOJ (asem;\'ina:lor t$ynG"-~h,lIih S,a;cIKu(}'uriile ilf!(;rementa~e$al:Vie~t~a: dQar mod irbarli Ie ce a-au faout de la l,Iltimul baCfu.l P pttna~h pfe~enl, iindiiterent de tipu'l, baokup·!ull'ui, in acestfell se poaie r,evelili Ia oriice stare antsrioara, tn ma:s:ura ]11 care e-a IreaJlilzat cell pl!qin un backup incremenlall'a aeea stare ..

4.4 Redirectari de oomenzl

IFiecare program In ex"Ecu~ie mU'Lzea:z,} 3 r:i~iere speci:a!le peruru a. interac~lona ell utili:i'::atonil:

• !Jtdin (standard' input) - ~ieie'r care replrez.irilll.a !OOLJI d.a U ride pro.gram~1 1$il oito8!!?te datele de ~n~lrare (de ,o'bi09.:11 tas;ranwa);

" stdout {stanaaw(l!J'tpul) ~ f~~ie:r oar'e InepT'f!l:i:':ihffi looullliJlilde program:utIISClri'e datei:e de ie~ire (die obicail aoesteeets consola curanh~);

" stderr (standard error) - fi!?ie:r care repre.zinMi.looul utlde Ipmgmmul scr~e mesaj1el:e de eroare (de abieE!l! aO!!!S1a este eenaela Cult€\nLa)..

Copyriphted materia'