Forum Centra za politološka istraživanja, Zagreb Znanstveni forum, Zagreb u suradnji sa Sveučilištem u Dubrovniku

Me unarodna znanstvena konferencija Informacijsko društvo i globalizacija: Transformacija Političkog

Dubrovnik, 22. listopada, 2010. Sveučilište u Dubrovniku Ćira Carića 4 Dvorana D01

Program: Petak, 22. listopada, 2010. 9.00 - 9.45 Registracija 9.45 - 10.00 Otvaranje konferencije Pozdravna riječ: An elko Milardović, Centar za politološka istraživanja Plenarno predavanje: 10.00 - 10.45 Jan A.G.M.van Dijk: Network Properties and Democracy

10.45 - 11.00 Pauza za kavu
I. Panel: Moderator: Katarina Giritli Nygren 11.00 - 11.20 An elko Milardović: Transformation of Politics in the Age of Information Society and Cyber Culture 11.20 - 11.40 Pero Maldini: The Impact of New Communication Forms on Politics 11.40 - 12.00 Anči Leburić, Zorana Šuljug Vučica: Democratization of Communication in New Media:

Results of Discourse Analysis and Internet Research
12.00 - 12.30 Rasprava 12.30 - 14.00 Pauza za ručak II. Panel: Moderator: Pero Maldini 14.00 -14.20

Katarina Giritli Nygren, Gustav Lidén, Katarina Lindblad-Gidlund: Swedish eGovernment

in Public Use
14.40 -15.00

Anamarija Musa, Marko Jurić, Mislav Mataija: Transparency and Data Protection in the Context of E-government: Two Case Studies

15.00 - 15.20 Alka Obadić: The Pressure on Higher Education Performance and the Process of Lifelong

Learning in the Information Society
15.20 -15.50 Rasprava

15.50 - 16.20 Pauza za kavu

III. Panel: Moderator: An elko Milardović 16.20 -16.40 16.40 -17.00

Johanna Sefyrin: Gendered Boundaries in IT Design Nikolina Jožanc, Višeslav Raos: New Technologies and Radical Political Groups in

Croatia
17.00 - 17.20 Sheila Zimic: Explaining the Feeling of Digital Participation among Swedish Youngsters 17.20 -17.50 Rasprava

Zatvaranje konferencije

Radni jezik konferencije je engleski.

Forum CPI
Kao prostor intelektualnog, tolerantnog i pluralističkog dijaloga, Forum CPI okuplja znanstvenike i eksperte iz različitih disciplinarnih područja koji dijele interes za politička, ekonomska, kulturna, religijska i znanstvena pitanja suvremenog svijeta. Kroz organizaciju me unarodnih znanstvenih konferencija i okruglih stolova kao i izdavački rad, Forum nastoji doprinijeti uspješnijoj integraciji hrvatskih društvenih znanosti u Europsku i me unarodnu znanstvenu zajednicu. Svaki znanstveni skup prati objavljivanje zbornika radova. Do sada je u okviru Foruma održano jedanaest znanstvenih konferencija: Globalizacija i neoliberalizam, Kriza i transformacija političkih stranaka, Tranzicija u zemljama srednje i istočne Europe: iskustva i perspektive, Geopolitički aspekti nafte i vode, Euroskepticizam i europske integracije, Lustracija i konsolidacija demokracije i vladavina prava u srednjoj i istočnoj Europi, Globalizacija politike, Europska unija i globalna demokracija, Globalizacija kulture, Suočavanje s prošlošću i Suverenitet u doba globalizacije.

Sudionici
van Dijk, Jan A.G.M., prof. dr. sc. redovni profesor, pročelnik Odsjeka za medije, komunikacije i organizaciju, Sveučilište u Twenteu, Nizozemska. Njegovi interesi su društveni, kulturni i politički/policy aspekti informacijskih I komunikacijskih tehnologija. Giritli Nygren, Katarina, dr. sc., viša predavačica, Odsjek za društvene znanosti, Sveučilište Srednje Švedske, Švedska. Fokus njenog interesa je prostor kao mjesto društvene reprodukcije i društvenih promjena u smislu inkluzije i ekskluzije po rodnoj, etničkoj i klasnoj osnovi. Njena istraživanja povezuje glavni teorijski interes za razumijevanje odnosa društvene reprodukcije i promjene, iz kritičke perspective. Jožanc, Nikolina, MSc, znanstvena novakinja, Centar za politološka istraživanja, Zagreb, Hrvatska. Glavna područja njenog interesa su politiička teorija i rodne studije, posebice odnos izme u feminizma, liberalizma i multikulturalizma. Jurić, Marko, mag. iur., znanstveni novak, Pravni fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska.Interesi: pravo o informacijskim tehnologijama, upravljanje internetom, pravni aspekti interneta, elektronsko poslovanje, e-uprava, privatnosti i zaštita podataka. Leburić, Anči, prof. dr. sc., redovna profesorica, pročelnica Odsjeka za metodologiju na Katedri za sociologiju, Filozofski fakultet u Splitu, Hrvatska. Područja interesa: metodologija društvenih znanosti, kvalitativna i kvantitativna analiza društvenih fenomena, empirijska istraživanja u sociološkim poddisciplinama (sociologija medija, sociologija društvene komunikacije, sociologija politike, sociolingvistika i dr. ). Lidén, Gustav, doktorand, Sveučilište Srednje Švedske, Švedska. Područja njegovog interesa su komparativna politika i teorije demokracije, s posebnim interesom za e-demokraciju. Lindblad-Gidlund, Katarina, dr. sc., izvanredna profesorica, Sveučilište Srednje Švedske, Švedska. Fokus njenog istraživanja su odnos IT-ja i vrijednosti (iz perspektive filozofije tehnologije), kao i pitanje podizanja kvalitete kroz pouzdanosti IT inovacija i procesa dizajniranja. Maldini, Pero, doc. dr. sc., docent, Odjel za komunikologiju, Sveučilište u Dubrovniku, Hrvatska. Područja interesa: komparativna politika, demokratizacija, tranzicija, politička kultura. Mataija, Mislav, mag. iur., znanstveni novak, Pravni fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska. Područja njegovog interesa su pravo Europske unije, pravo pravo unutrašnjeg tržišta, pravo konkurencije i pravo me unarodne trgovine. Milardović, An elko, prof. dr. sc., znanstveni savjetnik, Institut za migracije i narodnosti, Zagreb; ravnatelj Centra za politološka istraživanja, Zagreb, Hrvatska. Područja njegova interesa su: politička teorija, političke stranke, globalizacija, tranzicija. Musa, Anamarija, dr. sc., znanstvena novakinja, Pravni fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska. Područja njenog interesa su javna uprava, upravno pravo, lokalna uprava (urbano upravljanje, lokalni izbori). Obadić, Alka, prof. dr. sc., izvanredna profesorica, Ekonomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska. Interesi: radon zakonodavstvo, ekonomika obrazovanja, obrazovna politika ,visoko školstvo, fiskalna politika, fiskalni konvergencijski kriteriji i proširenje EU. Raos, Višeslav, MPhil., znanstveni novak, Centar za politološka istraživanja, Zagreb, Hrvatska. Područja interesa: politike identiteta, društvene promjene, EU, etničke politike i politička kultura. Sefyrin, Johanna, dr. sc., istraživačica i predavačica, Sveučilište Srednje Švedske, Švedska. Interesi: metode i prakse IT dizajna, inovacije, rodna pitanja u IT dizajnu, feministička tehnoznanosti, feministička kritika znanosti, odnosi moći u IT dizajnu. Šuljug Vučica, Zorana, dr. sc., asistentica, Katedra za sociologiju, Filozofski fakultet u Splitu, Hrvatska. Područja njenog interesa su metodologija društvenih znanosti, sociologija jezika, sociolingvistika, sociologija medija, urbana sociologija i dr.

Upadhyay, Dinoj Kumar*, doktorand, Sveučilište Jawaharlal Nehru, New Delhi, Indija. Područja njegovog interesa su decentralizacija, lokalni razvoj i lokalna uprava, IT i razvoj i europska razvojna politika. Zimic, Sheila, MA, doktorandica, Sveučilište Srednje Švedske, Švedska. Interesi: mladež i digitalno društvo, digitalne kompetencije i participacija mladih. Primjenjuje interdisciplinarni pristup, spajajući sociologiju, komunikologiju, pedagogiju, informatiku i psihologiju.

* Priložen rad

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful